เททรากรัมมาทอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

Tetragrammaton ในภาษาฟินีเซียน (ศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตศักราชถึง 150 ปีก่อนคริสตศักราช), Paleo-Hebrew (ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชถึง 135 ซีอี) และอักษรฮีบรู สี่เหลี่ยม (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชถึงปัจจุบัน)

เท ท รากรัมมา ทอน ( / ˌ t ɛ t r ə ˈ ɡ r æ m ə t ɒ n / ; จากภาษากรีกโบราณ τετραγράμματον tetragrámmaton  '[ประกอบด้วย] ตัวอักษรสี่ตัว') หรือTetragramเป็นอักษรฮีบรู สี่ตัวที่มีความ หมายว่า‎יהเป็นYHWH ) พระนามของพระเจ้าในศาสนายิวและศาสนาคริสต์ ตัวอักษรสี่ตัวที่เขียนและอ่านจากขวาไปซ้าย (ในภาษาฮีบรู) คือyodh , เขาวาวและเขา __ [1]ชื่ออาจมาจากกริยาที่หมายถึง "เป็น", "มีอยู่", "ทำให้เป็น" หรือ "เป็นมา" [2] [3]แม้ว่าจะไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับโครงสร้างและนิรุกติศาสตร์ของพระนาม แต่บัดนี้ รูปแบบของพระยาห์เวห์ก็เป็นที่ยอมรับกันแทบทุกประการ [4] [5]

หนังสือของโตราห์และส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ฮีบรูยกเว้นเอสเธอร์ปัญญาจารย์และ (ด้วยตัวอย่างที่เป็นไปได้ของรูปแบบสั้นיה ‎ ใน ข้อ 8:6) เพลงเพลงมีชื่อภาษาฮีบรู นี้ [5]ชาวยิว ผู้ สังเกตการณ์และผู้ที่ปฏิบัติตาม ประเพณีของชาวยิว ทัลมุดไม่ออกเสียงיהוה ‎ และไม่ได้อ่านออกเสียงรูปแบบการถอดความที่เสนอ เช่นพระยาห์เวห์หรือเย โฮวาห์; แทนที่พวกเขาจะแทนที่ด้วยคำอื่นไม่ว่าจะพูดหรืออ้างถึงพระเจ้าแห่งอิสราเอล การแทนที่ทั่วไปในภาษาฮีบรูคือAdonai ("พระเจ้าของฉัน") หรือElohim (ตามตัวอักษรว่า "พระเจ้า" แต่ถือว่าเป็นเอกพจน์เมื่อหมายถึง "พระเจ้า") ในการอธิษฐานหรือHaShem ("ชื่อ") ในการพูดในชีวิตประจำวัน

สี่ตัวอักษร

จดหมายที่เขียนอย่างถูกต้องและอ่านจากขวาไปซ้าย (ใน ภาษาฮีบรูใน พระคัมภีร์ไบเบิล ) ได้แก่:

ภาษาฮิบรู ชื่อตัวอักษร การออกเสียง
ฉัน ยอด [เจ]
ฮะ เขา [ชม]
ว้าว [w]หรือตัวยึดสำหรับสระ "O"/"U" (ดู mater lectionis )
ฮะ เขา [h] (หรือมักจะเป็นตัวอักษรเงียบที่ท้ายคำ)

ต้นกำเนิด

นิรุกติศาสตร์

Tetragrammaton ไม่ได้รับการพิสูจน์นอกเหนือจากในหมู่ชาวอิสราเอลและดูเหมือนจะไม่มีนิรุกติศาสตร์ใด ๆ ที่น่าเชื่อถือ [6]

ในอดีต นักวิชาการถือว่าชื่อนี้เกี่ยวข้องกับสูตรEhye ašer ehye (" I Am that I Am ") ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าที่เปิดเผยต่อโมเสสในอพยพ 3:14 [7]สิ่งนี้จะใส่กรอบ YHWH เป็นรากศัพท์จากรากศัพท์ภาษาฮีบรู triconsonantal היה ( hyh ), "เป็น, กลายเป็น, ผ่านไป" โดยมีบุคคลที่สามเป็นผู้ชายy- นำหน้าเทียบเท่ากับภาษาอังกฤษ "เขา", [3] [8]ด้วยเหตุนี้ทำให้การแปลเป็น "ผู้ที่ก่อให้เกิดการดำรงอยู่", [9] [10] "ผู้ที่เป็น", [8]ฯลฯ ; แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดรูปแบบ YHYH (יהיה‎) ไม่ใช่ยฮวฮ. เพื่อแก้ไขสิ่งนี้ นักวิชาการบางคนเสนอว่า Tetragrammaton แทนการแทนที่ของ medial yสำหรับwซึ่งเป็นการฝึกฝนเป็นครั้งคราวในภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลเนื่องจากตัวอักษรทั้งสองเป็นตัวแทนของmatres lectionis ; คนอื่นเสนอว่าเททรากรัมมาทอนได้มาจากรากทริคอนโซแนนทัล הוה ( hwh ) แทน "จะเป็น ประกอบ" ด้วยรูปแบบสุดท้ายที่ทำให้เกิดการแปลที่คล้ายคลึงกันกับคำแปลที่ได้มาจาก hyh

ฉันทามติทางวิชาการสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ถือว่าEhye ašer ehyeเป็นนิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน ความเงาทางเทววิทยาในภายหลังได้คิดค้นขึ้นในช่วงเวลาที่ความหมายดั้งเดิมของเททรากรัมมาทอนถูกลืมไป (11)

การเปล่งเสียง

YHWH และอักษรฮีบรู

การถอดเสียงพระนามของพระเจ้าว่า ΙΑΩ ในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช เซปตัว จินต์ต้นฉบับ 4Q120

เช่นเดียวกับตัวอักษรทั้งหมดในภาษาฮีบรู ตัวอักษรใน YHWH เดิมระบุพยัญชนะ ในภาษาฮีบรูที่ไม่ระบุชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล สระส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนไว้ แต่มีบางตัวระบุอย่างคลุมเครือ เนื่องจากตัวอักษรบางตัวมีหน้าที่รองในการระบุสระ (คล้ายกับการ ใช้ ภาษาละตินของ I และ V เพื่อระบุพยัญชนะ /j, w/ หรือ สระ /i, u/). ตัวอักษรฮีบรูที่ใช้เพื่อระบุสระเป็นที่รู้จักกันในชื่อאִמּוֹת קหวקרִיאָה ( imot kri'a) หรือmatres lectionis ("มารดาแห่งการอ่าน") ดังนั้นจึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะอนุมานว่าคำนั้นออกเสียงจากการสะกดคำอย่างไร และตัวอักษรสี่ตัวในเตทรากรัมมาทอนแต่ละตัวสามารถทำหน้าที่เป็นmater lectionisได้

หลายศตวรรษต่อมา[ เมื่อไร? ] ข้อความพยัญชนะดั้งเดิมของฮีบรูไบเบิลมีเครื่องหมายสระโดยชาวมาโซ เรต เพื่อช่วยในการอ่าน ในสถานที่ที่คำที่จะอ่าน (the qere ) แตกต่างจากคำที่ระบุโดยพยัญชนะของข้อความที่เขียน (the ketiv ) พวกเขาเขียนqereที่ระยะขอบเป็นโน้ตที่แสดงว่าต้องอ่านอะไร ในกรณีเช่นนี้ เครื่องหมายสระของqere จะถูกเขียนบนketiv สำหรับคำที่ใช้บ่อยสองสามคำ ตัวโน้ตถูกละไว้: สิ่งเหล่านี้เรียกว่าqere perpetuum

กรณีหนึ่งที่พบบ่อยคือ Tetragrammaton ซึ่งตามธรรมเนียมยิวของแร บบินียิวในเวลาต่อมา ไม่ควรออกเสียง แต่อ่านว่า " Adonai " ( אֲדֹנָי ‎/"พระเจ้าของฉัน") หรือถ้าคำก่อนหน้าหรือคำถัดไปคือAdonaiว่า " เอโลฮิ ม " ( אֱלֹהִים ‎/"พระเจ้า") การเขียนพยัญชนะสระของคำสองคำนี้บนพยัญชนะ YHVH จะทำให้เกิดיְהֹוָה ‎ และיֱהֹוִהตามลำดับ ซึ่งเป็นคำผีที่จะสะกดว่า "เยโฮวาห์" และ "เยโฮวีห์" ตามลำดับ [12] [13]

ต้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดของMasoretic Textพร้อม การเปล่งเสียงของ Tiberianเช่นAleppo CodexและLeningrad Codexทั้งสองของศตวรรษที่ 10 หรือ 11 ส่วนใหญ่เขียนיְהוָה ( yhwah ) โดยไม่ชี้ไปที่hแรก อาจเป็นเพราะo diacritic point ไม่มีบทบาทในการแยกแยะระหว่างAdonaiกับElohimและดังนั้น ซ้ำซ้อน หรืออาจชี้ไปที่qereคือשׁמָא ‎ ( š ə ) ซึ่งเป็นภาษาอาราเมอิกสำหรับ "ชื่อ"

พระยาห์เวห์

ฉันทามติทางวิชาการคือการออกเสียงดั้งเดิมของ Tetragrammaton คือYahweh ( יַהְוֶה ‎): "ฉันทามติที่แข็งแกร่งของการศึกษาพระคัมภีร์คือการออกเสียงดั้งเดิมของชื่อ YHWH ... คือ Yahweh" [14] RR Renoตกลงว่า เมื่อปลายสหัสวรรษแรกของชาวยิวแทรกตัวแสดงสระในฮีบรูไบเบิล พวกเขาส่งสัญญาณว่าสิ่งที่ออกเสียงคือ "Adonai" (พระเจ้า); ต่อมาผู้ที่ไม่ใช่คนยิวได้รวมสระของอาโดนายเข้ากับพยัญชนะของเททรากรัมมาทอนและได้คิดค้นชื่อ "พระยะโฮวา" นักวิชาการสมัยใหม่เห็นพ้องต้องกันว่าควรออกเสียงว่า "พระยาห์เวห์" [15] Paul JoüonและTakamitsu Muraokaกล่าวว่า: Qreคือיְהֹוָה ‎ พระเจ้า ในขณะที่ Ktiv อาจเป็นיַהְוֶה ‎ (ตามพยานในสมัยโบราณ)" และกล่าวเพิ่มเติมว่า: "หมายเหตุ 1: ในการแปลของเรา เราได้ใช้Yahwehเป็นรูปแบบที่นักวิชาการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แทนที่จะเป็นแบบดั้งเดิมพระยะโฮวา. " [16]แล้วในปี พ.ศ. 2412 เมื่อโดยใช้รูปแบบดั้งเดิมในขณะนั้นว่า "พระยะโฮวา" เป็นชื่อบทความเกี่ยวกับคำถามนั้น ความเห็นพ้องต้องกันอย่างแน่วแน่ในปัจจุบันว่าการออกเสียงดั้งเดิมคือ "พระยาห์เวห์" ยังไม่บรรลุผลเต็มที่ , พจนานุกรมพระคัมภีร์ของสมิธซึ่งเป็นผลงานการทำงานร่วมกันของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ได้ประกาศว่า: "ดังนั้น ไม่ว่าการออกเสียงคำนั้นจะเป็นจริงอย่างไร ก็อาจมีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าไม่ใช่พระยะโฮวา " [17]มาร์ค พี. อาร์โนลด์กล่าวว่าข้อสรุปบางอย่างที่ได้จากการออกเสียงיהוה ‎ ว่า "พระยาห์เวห์" จะถูกต้องแม้ว่าฉันทามติทางวิชาการจะไม่ถูกต้องก็ตาม [18]โธมัส โรเมอร์กล่าวว่า "การออกเสียงดั้งเดิมของ Yhwh คือ 'Yahô' หรือ 'Yahû ' " (19)

การนำ "พระยะโฮวา" มาใช้ในช่วงการปฏิรูปโปรเตสแตนต์แทน "พระเจ้า" ดั้งเดิมในการแปลใหม่บางฉบับ ทั้งในภาษาถิ่นหรือภาษาละตินของเททรากรัมมาทอนในพระคัมภีร์ทำให้เกิดการโต้เถียงกันเกี่ยวกับความถูกต้องของพระคัมภีร์ ในปี ค.ศ. 1711 Adriaan Relandได้ตีพิมพ์หนังสือที่มีข้อความของงานเขียนในศตวรรษที่ 17 ห้าคนโจมตีและห้าคนปกป้องมัน [20]ขณะที่วิพากษ์วิจารณ์การใช้ "พระยะโฮวา" มันรวมงานเขียนของโยฮันเนส ฟาน เดน ดรีเช (ค.ศ. 1550–1616) ที่รู้จักในชื่อดรูเซียส; ซิกตินัส อามามา ( 1593–1629 ); หลุยส์แคปเปล (1585–1658); โยฮันเนส บักซ์ทอร์ฟ (1564–1629); เจคอบ อัลติง (ค.ศ. 1618–1679) การปกป้อง "พระยะโฮวา" เป็นงานเขียนของNicholas Fuller (1557-1626) และThomas Gataker (1574-1654) และบทความสามชิ้นโดยJohann Leusden (1624-1699) ฝ่ายตรงข้ามของ "พระยะโฮวา" กล่าวว่า Tetragrammaton ควรออกเสียงเป็น "Adonai" และโดยทั่วไปอย่าคาดเดาสิ่งที่อาจเป็นการออกเสียงดั้งเดิมแม้ว่าจะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบางคนเชื่อว่าJahveเป็นการออกเสียงนั้น [21]

เกือบสองศตวรรษหลังจากงานศตวรรษที่ 17 ที่ Reland พิมพ์ซ้ำWilhelm Gesenius ในศตวรรษที่ 19 ได้รายงานในThesaurus Philologicus ของเขา เกี่ยวกับเหตุผลหลักของผู้ที่โต้เถียงกันสำหรับיַהְוֹה ‎/ Yah[w]oh or יַהְוֶה ‎/ Yahwehตามการออกเสียงดั้งเดิม ของเททรากรัมมาทอน ตรงข้ามกับיְהֹוָה ‎ / Yehovahโดยอ้างถึงอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนיְהֹוָהนักเขียนในศตวรรษที่ 17 ที่ Reland กล่าวถึงและโดยปริยายJohann David Michaelis (1717–1791) และJohann Friedrich von Meyer (1772–1849), [22 ]คนหลังที่โยฮันน์ ไฮน์ริช เคิร์ตซ์อธิบายว่าเป็นคนสุดท้ายในกลุ่ม "ผู้ซึ่งรักษาไว้ซึ่งความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งว่าיְהֹוָה ‎เป็นผู้ชี้ตำแหน่งที่ถูกต้องและเป็นต้นฉบับ" [23]การแปลงานของเอ็ดเวิร์ด โรบินสันโดย Gesenius ให้มุมมองส่วนตัวของ Gesenius ว่า: "ความเห็นของข้าพเจ้าตรงกับผู้ที่ถือว่าชื่อนี้ออกเสียงในสมัยโบราณ [ יַהְוֶה ‎/Yahweh] เหมือนชาวสะมาเรีย" [24]

ข้อความที่ไม่ใช่พระคัมภีร์

ข้อความที่มีเททรากรัมมาทอน

Mesha Stele มี การอ้างอิงที่เก่าแก่ที่สุด (840 ปีก่อนคริสตศักราช) ถึงพระเจ้าของอิสราเอลYahweh [25]

จารึกที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักของ Tetragrammaton วันที่ 840 ปีก่อนคริสตศักราช: เมชา Steleกล่าวถึงพระเจ้าของอิสราเอลYahweh [25]

ในศตวรรษเดียวกันนั้น มีเครื่องปั้นดินเผาสองชิ้นที่พบใน Kuntillet Ajrud โดยมีข้อความจารึกว่า [26]จารึกหลุมฝังศพที่Khirbet el-Qomยังกล่าวถึงพระยาห์เวห์ [27] [28] [29]ลงวันที่เล็กน้อยในภายหลัง (ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช) มี ostracon จากคอลเล็กชั่นของ Shlomo Moussaieff [30]และม้วนพระเครื่องเงินเล็ก ๆ สองม้วนที่พบในKetef Hinnomที่กล่าวถึงพระยาห์เวห์ [2]นอกจากนี้ยังมีจารึกบนกำแพงซึ่งมีอายุตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช โดยมีการกล่าวถึงพระยาห์เวห์ในหลุมฝังศพที่Khirbet Beit Lei [31]

มีการกล่าวถึงพระยาห์เวห์ในจดหมายลาคีช (587 ก่อนคริสตศักราช) และเทลอาราดออสตราการุ่นก่อนเล็กน้อย และบนก้อนหินจากภูเขาเกอริซิม (หรือต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล) (32)

ข้อความที่มีความหมายคล้ายกัน

คำที่มีความ หมายว่า YHWและ YHH พบได้ในกระดาษปาปิริเอเลแฟนตินเมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศักราช [33]ออสตราคอนกับ YH หนึ่งตัวคิดว่าจะสูญเสียจดหมายฉบับสุดท้ายของ YHW ต้นฉบับ [34] [35]ข้อความเหล่านี้เป็นภาษาอราเมอิกไม่ใช่ภาษาฮีบรู Tetragrammaton (YHWH) และแตกต่างจาก Tetragrammaton ที่มีตัวอักษรสามตัวไม่ใช่สี่ตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาเขียนโดยชาวยิว พวกเขาจึงถือว่าพวกเขาอ้างถึงเทพองค์เดียวกันและเป็นรูปแบบย่อของ Tetragrammaton หรือชื่อดั้งเดิมที่ชื่อ YHWH พัฒนาขึ้น

Kristin De Troyerกล่าวว่า YHW หรือ YHH และ YH มีส่วนเกี่ยวข้องในศตวรรษที่ 5 และ 4 ก่อนคริสตศักราช papyri จาก Elephantine และWadi Daliyeh : "ในทั้งสองชุดสามารถอ่านชื่อของพระเจ้าเป็น Yaho (หรือ Yahu) และ Ya" . [36]ชื่อ YH (Yah/Jah) พยางค์แรกของ "พระยาห์เวห์" ปรากฏ 50 ครั้งในพันธสัญญาเดิม 26 ครั้งเพียงอย่างเดียว (อพยพ 15:2; 17:16; และ 24 ครั้งในสดุดี) 24 ครั้งในนิพจน์ " ฮา เลลู ยา " [37]

จารึก อักษร อียิปต์ โบราณของฟาโรห์ อาเมนโฮเทป ที่3 ( 1402–1363 ก่อน ริสตศักราช) กล่าวถึงกลุ่มชาซูที่เรียกว่า เจมส์ ดีจี. ดันน์และจอห์น ดับเบิลยู. โรเจอร์สันแนะนำคร่าวๆ ว่าคำจารึก Amenhotep III อาจบ่งชี้ว่าการนมัสการพระยาห์เวห์มีต้นกำเนิดในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปาเลสไตน์ [38]จารึกภายหลังจากเวลาของRamesses II (1279–1213 ก่อนคริสตศักราช) ในWest Amaraเชื่อมโยง Shasu nomads กับS-rrตีความว่าเป็นMount Seirที่กล่าวถึงในพระธรรมบางตอนว่าพระยาห์เวห์มาจากไหน [39] [40] แฟรงค์ มัวร์ ครอสกล่าวว่า: "ต้องเน้นว่ารูปแบบวาจาของชาวอาโมไรต์เป็นที่สนใจเฉพาะในการพยายามสร้างรูปแบบวาจาโปรโต-ฮีบรูหรือภาษาคานาอันใต้ที่ใช้ในชื่อพระเยโฮวาห์ เราควรโต้เถียงอย่างจริงจังกับความพยายาม ให้เอาอาโมไรต์ ยูฮวีและยาฮูเป็นคำอุปมาอันศักดิ์สิทธิ์" [41]

ตามคำกล่าวของเดอ ทรอยเยอร์ ชื่อสั้นๆ แทนที่จะอธิบายไม่ได้เช่น "พระยาห์เวห์" ดูเหมือนจะมีการใช้คำพูดไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบของชื่อบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพระเจ้าอีกด้วย: "ชาวสะมาเรียจึงดูเหมือนจะออกเสียงพระนามของ พระเจ้าอย่าง Jaho หรือ Ja” เธออ้างถึงTheodoret (ค. 393 – 460) ว่าชื่อที่สั้นกว่าของพระเจ้านั้นออกเสียงโดยชาวสะมาเรียว่า "Iabe" และโดยชาวยิวว่า "Ia" เธอเสริมว่าพระคัมภีร์ยังระบุด้วยว่ามีการใช้รูปแบบย่อว่า "ย๊ะ" เช่นเดียวกับในวลี " ฮา เลลู ยา " (36)

ตำราPatrologia Graecaของ Theodoret แตกต่างเล็กน้อยจากสิ่งที่ De Troyer กล่าว ในQuaestiones ในอพยพ 15 เขากล่าวว่าชาวสะมาเรียออกเสียงชื่อ Ἰαβέ และชาวยิวเรียกว่า Άϊά [42] (คำภาษากรีก Άϊά เป็นการถอดความของวลีอพยพ 3:14 אֶהְיֶה ( ehyeh ), "ฉัน".) [43]ในHaereticarum Fabularum Compendium 5.3 เขาใช้การสะกดคำว่า Ἰαβαί [44]

ปาปิริวิเศษ

ในหมู่ชาวยิวในสมัยวัดที่สองพระเครื่องกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก การนำเสนอชื่อเททรากรัมมาทอนหรือคำผสมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมันในภาษาต่างๆ เช่น กรีกและคอปติก ซึ่งบ่งชี้ถึงการออกเสียงของมัน เกิดขึ้นเป็นชื่อของตัวแทนที่มีอำนาจใน ปาปิริ เวทมนตร์ของชาวยิว ที่ พบในอียิปต์ [45] Iαβε IaveและIαβα Yabaเกิดขึ้นบ่อยครั้ง[46] "เห็นได้ชัดว่าการออกเสียงของชาวสะมาเรียของ tetragrammaton YHWH (Yahweh)" [47]

เทพเจ้าที่เรียกกันมากที่สุดคือ Ιαω ( Iaō ) ซึ่งเป็นเสียงร้องของเททรากรัมมาทอน YHWH อีกเสียงหนึ่ง [48] ​​มีตัวอย่างเดียวของ heptagram ιαωουηε ( iaōouēe ) [49]

Yawēถูกพบใน รายชื่อ คริสเตียนชาวเอธิโอเปีย ที่ มีพระนามวิเศษของพระเยซู โดยอ้างว่าพระองค์ทรงสอนให้สาวกของพระองค์สอน [46]

หลักฐานพื้นถิ่น

ความเกี่ยวข้องกันคือการใช้ชื่อในชื่อเชิงทฤษฎี ; มีรูปแบบคำนำหน้าภาษาฮิบรูทั่วไป Yeho หรือ "Y e hō-" และรูปแบบคำต่อท้ายทั่วไป "Yahū" หรือ "-Y e hū" สิ่งเหล่านี้ให้หลักฐานยืนยันบางอย่างว่า YHWH ออกเสียงอย่างไร [50] [ แหล่งเผยแพร่ด้วยตนเอง? ]

ฮีบรูไบเบิล

ข้อความมาโซเรติก

ตามสารานุกรมของชาวยิวมันเกิดขึ้น 5,410 ครั้งในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู [51]ในพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรู Tetragrammaton เกิดขึ้น 6828 ครั้ง[2] : 142 ดังที่เห็นได้ในBiblia HebraicaของKittelและBiblia Hebraica Stuttgartensia นอกจากนี้ บันทึกย่อหรือมาโซราห์[หมายเหตุ 1]ระบุว่าในอีก 134 แห่ง ซึ่งข้อความที่ได้รับมีคำว่าAdonaiข้อความก่อนหน้านี้มีเททรากรัมมาทอน [52] [หมายเหตุ 2]ซึ่งจะรวมกันได้มากถึง 142 ครั้ง แม้แต่ใน ม้วนหนังสือ ทะเลเดดซีการปฏิบัติที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้เตทรากรัมมาทอน [53]ตามคำกล่าวของBrown–Driver–Briggs , יְהֹוָה ‎ ( qere אֲדֹנָי ‎)เกิดขึ้น 6,518 ครั้ง และיֱהֹוִה ‎ (qere אֱלֹהִים ‎) 305 ครั้งในข้อความ Masoretic

การปรากฏตัวครั้งแรกของเททรากรัมมาทอนอยู่ในหนังสือปฐมกาล 2:4 [54]หนังสือเล่มเดียวที่ไม่ปรากฏในหนังสือคือปัญญาจารย์หนังสือของเอสเธอร์และ บทเพลง แห่งบทเพลง [2] [5]

ในพระธรรมเอสเธอร์ เททรากรัมมาทอนไม่ปรากฏ แต่มีการแยกอักษรไขว้ในอักษรตัวแรกหรือตัวสุดท้ายของคำสี่คำติดต่อกัน[หมายเหตุ 3]ตามที่ระบุใน เอส 7:5 โดยเขียนตัวอักษรสี่ตัวด้วยสีแดงในที่ ต้นฉบับภาษาฮีบรูโบราณอย่างน้อยสามฉบับ [55] [ งานวิจัยต้นฉบับ? ]

รูปแบบสั้นיָהּ ‎ / Yah (a digrammaton) "เกิดขึ้น 50 ครั้งถ้าวลีhallellu-Yahรวมอยู่ด้วย": [56] [57] 43 ครั้งในสดุดี ครั้งเดียวในอพยพ 15:2; 17:16; อิสยาห์ 12:2; 26:4 และสองครั้งในอิสยาห์ 38:11 นอกจากนี้ยังปรากฏในวลีกรีกἉλληλουϊά (อัลเลลูยา ฮาเลลูยา) ในวิวรณ์ 19:1, 3, 4, 6 . [58]

รูปแบบสั้นอื่น ๆ พบเป็นส่วนประกอบของชื่อฮีบรูตามทฤษฎีในพระคัมภีร์: jô- หรือ jehô- (29 ชื่อ) และ -jāhû หรือ -jāh (127 jnames) รูปแบบของ jāhû/jehô ปรากฏในชื่อ Elioenai (Elj(eh)oenai) ใน 1พงศาวดาร 3:23–24; 4:36; 7:8; อสร 22:22, 27; น. 12:41.

กราฟต่อไปนี้แสดงจำนวนที่แน่นอนของเททรากรัมมาทอน (6828 ทั้งหมด) ในหนังสือในข้อความมาโซเรติก[59]โดยไม่สัมพันธ์กับความยาวของหนังสือ

เลนินกราดโคเด็กซ์

การนำเสนอ Tetragrammaton หกรายการพร้อมเสียงสระบางส่วนหรือทั้งหมดของאֲדֹנָי ‎ (Adonai) หรือאֱלֹהִים ‎ (Elohim) พบได้ในLeningrad Codexค.ศ. 1008–1010 ดังที่แสดงด้านล่าง การถอดความที่ใกล้เคียงไม่ได้บ่งชี้ว่าชาวมาโซเรตตั้งใจให้ออกเสียงชื่อในลักษณะนั้น (ดูqere perpetuum )

บทและกลอน แสดงข้อความ Masoretic ปิดการถอดเสียงเป็นคำของจอแสดงผล อ้างอิง คำอธิบาย
ปฐมกาล 2:4 พระเจ้า Yǝhwah [60] นี่เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกของเททรากรัมมาทอนในพระคัมภีร์ฮีบรู และแสดงชุดเสียงสระที่ใช้กันทั่วไปในข้อความภาษามาโซเรติก เหมือนกับรูปแบบที่ใช้ในปฐมกาล 3:14 ด้านล่าง แต่ด้วยจุด (ฮอลัม) ในตอนแรก เขาละทิ้งไป เพราะมันซ้ำซ้อนเล็กน้อย
ปฐมกาล 3:14 พระเจ้า Yǝhōwah [61] นี่คือชุดของเสียงสระที่ไม่ค่อยได้ใช้ในข้อความของ Masoretic และโดยพื้นฐานแล้วเป็นเสียงสระจาก Adonai (โดยที่ hataf patakh กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติเหมือน shewa)
ผู้ตัดสิน 16:28 เยสโก้ Yĕhōwih [62] เมื่อ Tetragrammaton นำหน้าด้วย Adonai มันจะได้รับสระจากชื่อ Elohim แทน Hataf segol ไม่ได้เปลี่ยนกลับเป็น shewa เพราะการทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่ความสับสนกับสระใน Adonai
ปฐมกาล 15:2 เยสโก้ Yĕhwih [63] เช่นเดียวกับข้างต้น สิ่งนี้ใช้สระจากเอโลฮิม แต่เช่นเดียวกับเวอร์ชันที่สอง จุด (ฮอลัม) ในตัวแรกจะถูกละเว้นว่าซ้ำซ้อน
1 พงศ์กษัตริย์ 2:26 พระเจ้า Yǝhōwih [64] ที่นี่ จุด (holam) ในตอนแรกที่เขาอยู่ แต่ hataf segol ถูกเปลี่ยนกลับเป็น shewa
เอเสเคียล 24:24 พระเจ้า Yǝhwih [65] ที่นี่ จุด (holam) ในจุดแรกที่เขาถูกละไว้ และ hataf segol จะเปลี่ยนกลับเป็น shewa

ĕคือhataf segol ; ǝเป็นรูปแบบเด่นชัดของshvaธรรมดา

ม้วนหนังสือทะเลเดดซี

ใน ม้วนหนังสือ ทะเลเดดซีและข้อความภาษาฮีบรูและอาราเมอิกอื่นๆ เททรากรัมมาทอนและชื่ออื่นๆของพระเจ้าในศาสนายิว (เช่น เอล หรือเอโลฮิม) บางครั้งถูกเขียนด้วยอักษรพาเลโอ-ฮีบรูซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ ชื่อของพระเจ้าส่วนใหญ่ออกเสียงจนถึงประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช จากนั้น ตามธรรมเนียมของการไม่ออกเสียงชื่อที่พัฒนาขึ้น ทางเลือกสำหรับเททรากรัมมาทอนก็ปรากฏขึ้น เช่น Adonai, Kurios และ Theos [36]ไตรมาส 4/120ซึ่งเป็นชิ้นส่วนภาษากรีกของเลวีนิติ (26:2–16) ที่ค้นพบในม้วนหนังสือแห่งทะเลเดดซี (Qumran) มี ιαω ("Iao") ซึ่งเป็นรูปแบบภาษากรีกของไตรแกรมมาทอนภาษาฮีบรู YHW [66]นักประวัติศาสตร์ยอห์น ชาวลิเดียน(ศตวรรษที่ 6) เขียนว่า: "ชาวโรมันVaro [116-27 ก่อนคริสตศักราช] กำหนดเขา [นั่นคือพระเจ้าของชาวยิว] กล่าวว่าเขาถูกเรียกว่า Iao ในความลึกลับของ Chaldean" (De Mensibus IV 53) Van Cooten กล่าวว่า Iao เป็นหนึ่งใน "การกำหนดเฉพาะของชาวยิวสำหรับพระเจ้า" และ "ปาปิริอราเมอิกจากชาวยิวที่ Elephantine แสดงว่า 'Iao' เป็นศัพท์ดั้งเดิมของชาวยิว" [67] [68]

ต้นฉบับที่เก็บรักษาไว้จาก Qumran แสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติในการเขียน Tetragrammaton ที่ไม่สอดคล้องกัน ส่วนใหญ่อยู่ในใบเสนอราคาตามพระคัมภีร์: ในต้นฉบับบางฉบับเขียนด้วยอักษร Paleo-Hebrew สคริปต์สี่เหลี่ยมหรือแทนที่ด้วยจุดสี่จุดหรือขีดกลาง ( tetrapuncta )

สมาชิกของชุมชน Qumran ทราบดีถึงการมีอยู่ของ Tetragrammaton แต่สิ่งนี้ไม่เท่ากับการยินยอมสำหรับการใช้งานที่มีอยู่และการพูด นี่เป็นหลักฐานไม่เพียงแค่การปฏิบัติพิเศษของ Tetragrammaton ในข้อความเท่านั้น แต่โดยคำแนะนำที่บันทึกไว้ใน 'Rule of Association' (VI, 27): "ใครจะจำชื่ออันรุ่งโรจน์ที่สุดซึ่งเหนือสิ่งอื่นใด [... ]". [69]

ตารางด้านล่างแสดงต้นฉบับทั้งหมดที่ Tetragrammaton เขียนด้วยอักษร Paleo-Hebrew [หมายเหตุ 4]ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส และต้นฉบับทั้งหมดที่ผู้ลอกเลียนแบบใช้ tetrapuncta

นักลอกเลียนแบบใช้คำว่า 'เตตระพังค์' เพื่อเตือนไม่ให้ออกเสียงพระนามของพระเจ้า [70]ในต้นฉบับหมายเลข 4Q248 อยู่ในรูปแท่ง

ปาเลโอ-ฮีบรู สี่เหลี่ยม เตตราพุนตา
1Q54 (1QPs b ) 2–5 3 (ลิงค์: [1] ) 2Q56 (2QJer) (ลิงค์: [2] ) 1QS VIII 14 (ลิงก์: [3] )
1Q14 (1QpMic) 1–5 1, 2 (ลิงค์: [4] ) 4Q27 (4QNum b ) (ลิงค์: [5] ) 1QIsa a XXXIII 7, XXXV 15 (ลิงค์: [6] )
1QpHab VI 14; X 7, 14; XI 10 (ลิงก์: [7] ) 4Q37 (4QDeut j ) (ลิงค์: [8] ) ไตรมาส 4/53 (4QSam c ) 13 III 7, 7 (ลิงค์: [9] )
1Q58 (1QpZeph) 3, 4 (ลิงค์: [10] ) 4Q78 (4QXII c ) (ลิงค์: [11] ) 4Q175 (4Qทดสอบ) 1, 62
2Q3 (2QExod b ) 2 2; 7 1; 8 3 (ลิงก์: [12] [13] ) 4Q96 (4QPs o (ลิงก์: [14] ) 4Q176 (4QTanḥ) 1-2 i 6, 7, 9; 1–2 ii 3; 8–10 6, 8, 10 (ลิงก์: [15] )
3Q3 (3QLam) 1 2 (ลิงค์: [16] ) 4Q158 (4QRP a ) (ลิงค์: [17] ) 4Q196 (4QpapToba ar) 17 ฉัน 5; 18 15 (ลิงก์: [18] )
ไตรมาส 4/63 (4QExod j ) 1–2 3 (ลิงก์: [19] ) 4Q163 (4Qpap pIsa c ) ฉัน 19; ครั้งที่สอง 6; 15–16 1; 21 9; III 3, 9; 25 7 (ลิงก์: [20] ) 4Q248 (ประวัติกษัตริย์แห่งกรีซ) 5 (ลิงก์: [21] )
4Q26b (4QLev g ) linia 8 (ลิงค์: [22] ) 4QpNah (4Q169) II 10 (ลิงค์: [23] ) 4Q306 (4Qคนที่ผิดพลาด) 3 5 (ลิงก์: [24] )
4Q38a (4QDeut k2 ) 5 6 (ลิงก์: [25] ) 4Q173 (4QpPs b ) 4 2 (ลิงค์: [26] ) 4Q382 (4QparaKings et al.) 9+11 5; 78 2
ไตรมาส 4/57 (4QIsa ) (ลิงก์: [27] ) 4Q177 (4QCatena A) (ลิงค์: [28] ) 4Q391 (4Qpap Pseudo-Ezechiel) 36, 52, 55, 58, 65 (ลิงค์: [29] )
4Q161 (4QpIsa a ) 8–10 13 (ลิงค์: [30] ) 4Q215a (4QTime of Righteousness) (ลิงก์: [31] ) 4Q462 (4Qบรรยาย ค) 7; 12 (ลิงก์: [32] )
4Q165 (4QpIsa e ) 6 4 (ลิงค์: [33] ) 4Q222 (4QJub g ) (ลิงค์: [34] ) 4Q524 (4QT b )) 6–13 4, 5 (ลิงค์: [35] )
4Q171 (4QpPs a ) II 4, 12, 24; III 14, 15; IV 7, 10, 19 (ลิงค์: [36] ) 4Q225 (4QPsJub a ) (ลิงค์: [37] ) XḤev/SeEschat เพลงสวด (XḤev/Se 6) 2 7
11Q2 (11QLev b ) 2 2, 6, 7 (ลิงก์: [38] ) 4Q365 (4QRP c ) (ลิงค์: [39] )
11Q5 (11QPs ) [71] (ลิงก์: [40] ) 4Q377 (4QApocryphal Pentateuch B) 2 ii 3, 5 (ลิงค์: [41] )
4Q382 (4Qpap paraKings) (ลิงค์: [42] )
11Q6 (11QPs b ) (ลิงก์: [43] )
11Q7 (11QPs c ) (ลิงก์: [44] )
11Q62 (11QT )
11Q63 (11QT ) (ลิงค์: [45] )
11Q54 (11QapocrPs) (ลิงค์: [46] )

เซปตัวจินต์

Tetragrammaton เขียนด้วยอักษรPaleo-HebrewบนGreek Minor Prophets Scroll จาก Nahal Hever

ฉบับพระคัมภีร์เก่าฉบับ Septuagint มีพื้นฐานมาจากต้นฉบับศตวรรษที่สี่ที่สมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์คือCodex Vaticanus , Codex SinaiticusและCodex Alexandrinusและใช้ Κύριος, " Lord " อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ข้อความ Masoretic Textมี Tetragrammaton ในภาษาฮีบรู สิ่งนี้สอดคล้องกับการปฏิบัติของชาวยิวในการแทนที่ Tetragrammaton ด้วย " Adonai " เมื่ออ่านคำภาษาฮีบรู [72] [73] [74]

อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับเก่าแก่ที่สุดห้าฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่ (ในรูปแบบที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน) ทำให้เททรากรัมมาทอนเป็นภาษากรีกในวิธีที่ต่างออกไป [75]

สองในนั้นอยู่ในศตวรรษแรกก่อนคริสตศักราช: Papyrus Fouad 266ใช้יהוה ‎ ใน ตัวอักษรฮีบรูธรรมดาท่ามกลางข้อความภาษากรีก และ4Q120ใช้การถอดความชื่อภาษากรีก ΙΑΩ ต้นฉบับสามฉบับต่อมาใช้𐤉𐤄𐤅𐤄ชื่อיהוהในภาษาPaleo-Hebrew : Greek Minor Prophets Scroll จาก Nahal Hever , Papyrus Oxyrhynchus 3522และPapyrus Oxyrhynchus 5101 [76]

ชิ้นส่วนโบราณอื่นๆ ของต้นฉบับเซปตัวจินต์หรือต้นฉบับภาษากรีกโบราณไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เททรากรัมมาทอน Κύριος หรือ ΙΑΩ ในการติดต่อกับเททรากรัมมาทอนที่เป็นข้อความภาษาฮีบรู รวมถึงตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือPapyrus Rylands 458 [77] [78]

นักวิชาการต่างกันว่าในฉบับแปลฉบับเซปตัวจินต์ต้นฉบับ เททรากรัมมาทอนมีแทนด้วย Κύριος, [79] [80] [81] [82]โดย ΙΑΩ, [83]โดยเททรากรัมมาทอนในรูปแบบปกติหรือแบบพาลีโอ-ฮีบรู หรือนักแปลต่างกัน ใช้รูปแบบต่างๆ ในหนังสือต่างๆ [84]

แฟรงค์ ชอว์ให้เหตุผลว่าเททรากรัมมาทอนยังคงพูดต่อได้จนถึงศตวรรษที่สองหรือสามซีอี และการใช้ Ιαω ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสูตรเวทย์มนตร์หรือเวทย์มนต์ แต่ยังคงเป็นเรื่องปกติในบริบทที่สูง ขึ้นเช่นตัวอย่างโดย Papyrus 4Q120 ชอว์ถือว่าทฤษฎีทั้งหมดที่วางตัวในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์เป็นรูปแบบดั้งเดิมเพียงรูปแบบเดียวของพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ตามสมมติฐานเบื้องต้น เท่านั้น [84]ดังนั้น เขาจึงประกาศว่า: "รูปแบบ 'ดั้งเดิม' ใดๆ (โดยเฉพาะซิงเกิ้ล) ของชื่อศักดิ์สิทธิ์ใน LXX นั้นซับซ้อนเกินไป หลักฐานกระจัดกระจายและไม่แน่นอนเกินไป และแนวทางต่างๆ ที่นำเสนอสำหรับปัญหานั้นง่ายเกินไป" บัญชีสำหรับการปฏิบัติจริง (หน้า 158) เขาถือได้ว่าช่วงแรกสุดของการแปล LXX ถูกทำเครื่องหมายด้วยความหลากหลาย (หน้า 262) โดยมีการเลือกชื่อศักดิ์สิทธิ์บางอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่ปรากฏ (เปรียบเทียบ ปฐมกาล 4:26; อพยพ 3:15; 8: 22; 28:32; 32:5; และ 33:19) เขาปฏิบัติต่อพื้นที่ว่างที่เกี่ยวข้องในต้นฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์บางฉบับและการจัดพื้นที่รอบพระนามพระเจ้าในไตรมาส 4/120 และPapyrus Fouad 266b(หน้า 265) และย้ำว่า "ไม่มีรูปแบบ 'ดั้งเดิม' ใด ๆ แต่นักแปลต่างมีความรู้สึก ความเชื่อ แรงจูงใจ และการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในการจัดการกับชื่อของพวกเขา" (หน้า 271) [84]ทัศนะของเขาได้รับการสนับสนุนจากแอนโธนี่ อาร์. เมเยอร์, ​​[84]บ็อบ เบ็คกิ้ง, [85]และ (แสดงความเห็นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของชอว์ในปี 2554) ดีที รูเนีย [86]

Mogens Müller กล่าวว่า แม้ว่าจะไม่พบต้นฉบับของชาวยิวในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์อย่างชัดเจนที่มี Κύριος เป็นตัวแทนของเททรากรัมมาทอน งานเขียนอื่นๆ ของชาวยิวในสมัยนั้นแสดงให้เห็นว่าชาวยิวใช้คำว่า Κύριος แทนพระเจ้า และเป็นเพราะคริสเตียนพบมันในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ว่า พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้กับพระคริสต์ได้ [87]อันที่จริงหนังสือดิวเทอโรคาโนนิคัลของ Septuagint ซึ่งเขียนเป็นภาษากรีก (เช่น Wisdom, 2 และ 3 Maccabees) กล่าวถึงพระเจ้าว่า Κύριος และด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นว่า "การใช้ κύριος เป็นตัวแทนของพระเจ้าจะต้อง เป็นก่อนคริสต์ศักราชในแหล่งกำเนิด". [88]

ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่การใช้Κύριοςเพื่อเป็นตัวแทนของ Tetragrammaton อย่างสม่ำเสมอถูกเรียกว่า "เครื่องหมายที่แตกต่างสำหรับต้นฉบับของ Christian LXX" Eugen J. Pentiuc กล่าวว่า "ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในตอนนี้" [89]และฌอน แมคโดเนาท์ประณามความคิดที่ไม่น่าเชื่อว่า Κύριος ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ก่อนคริสต์ศักราช [90]

การพูดของGreek Minor Prophets Scroll จาก Nahal Heverซึ่งเป็นการย่อใหม่ของ Septuagint "การแก้ไขข้อความภาษากรีกโบราณเพื่อให้ใกล้เคียงกับข้อความภาษาฮีบรูของพระคัมภีร์มากขึ้นเนื่องจากมีอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ศตวรรษที่ 2-1 ก่อนคริสตศักราช " (และไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความต้นฉบับ) คริสติน เดอ ทรอยเยอร์ ตั้งข้อสังเกต: "ปัญหาของการทบทวนคือเราไม่รู้ว่ารูปแบบเดิมคืออะไรและส่วนใดเป็นภาพถดถอย ดังนั้น Tetragrammaton Paleo-Hebrew รอง – ส่วนหนึ่ง ของความถดถอย – หรือการพิสูจน์ข้อความภาษากรีกโบราณ การอภิปรายนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข "

ในขณะที่บางคนตีความการมีอยู่ของเททรากรัมมาทอนในPapyrus Fouad 266ซึ่งเป็นต้นฉบับฉบับเซปตัวจินต์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏ เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีอะไรอยู่ในข้อความต้นฉบับ คนอื่นๆ มองว่าต้นฉบับนี้เป็น . [91]จากต้นปาปิรัสนี้ เดอ ทรอยเยอร์ ถามว่า: "เป็นการถดถอยหรือไม่" ในเรื่องนี้ เธอบอกว่า Emanuel Tov ตั้งข้อสังเกตว่าในต้นฉบับนี้ นักเขียนคนที่สองได้ใส่ Tetragrammaton สี่ตัวอักษร โดยที่อาลักษณ์คนแรกเว้นวรรคให้ใหญ่พอสำหรับคำหกตัวอักษร Κύριος และ Pietersma และ Hanhart กล่าวว่าต้นกก "มีบางส่วนอยู่แล้ว พ รีเฮกซาพลาริคการแก้ไขข้อความภาษาฮีบรู (ซึ่งจะมีเททรากรัมมาทอน) เธอยังกล่าวถึงต้นฉบับฉบับเซปตัวจินต์ที่มี Θεός และฉบับหนึ่งที่มี παντοκράτωρ ซึ่งข้อความภาษาฮีบรูมีเททรากรัมมาทอน เธอสรุปว่า: "พอเพียงที่จะบอกว่าในพยานชาวฮีบรูและกรีกโบราณ พระเจ้ามีหลายชื่อ ส่วนใหญ่ถ้าไม่ออกเสียงทั้งหมดจนถึงประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช ต่อมาได้มีการพัฒนาประเพณีของการไม่ออกเสียง ทางเลือกสำหรับ Tetragrammaton ปรากฏ การอ่านAdonaiเป็นหนึ่งในนั้น ในที่สุด ก่อนที่Kurios จะ กลายเป็นAdonai มาตรฐาน ชื่อของพระเจ้าก็แสดงผลด้วยTheos " [36]ในหนังสืออพยพเพียงอย่างเดียว Θεός หมายถึงเททรากรัมมาทอน 41 ครั้ง [92]

Robert J. Wilkinson กล่าวว่าGreek Minor Prophets Scroll จาก Nahal Heverเป็นการทบทวนแบบKaigeและไม่ใช่ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์อย่างเคร่งครัด [93]

Origen ( คำอธิบายในสดุดี 2.2) กล่าวว่าในต้นฉบับที่ถูกต้องที่สุดชื่อนั้นเขียนในรูปแบบที่เก่ากว่าของตัวอักษรฮีบรูซึ่งเป็นตัวอักษร Paleo-Hebrew ไม่ใช่สี่เหลี่ยม: "ในตัวอย่างที่แม่นยำยิ่งขึ้นชื่อ (พระเจ้า) ถูกเขียนขึ้น ในภาษาฮีบรู ไม่ใช่ในสคริปต์ปัจจุบัน แต่ในสมัยโบราณที่สุด" ในขณะที่ Pietersma ตีความข้อความนี้โดยอ้างถึงพระคัมภีร์เซปตัวจินต์[79]วิลกินสันกล่าวว่าอาจมีคนสันนิษฐานว่า Origen อ้างถึงเวอร์ชันของAquila of Sinopeโดยเฉพาะ ซึ่งติดตามข้อความภาษาฮีบรูอย่างใกล้ชิด แต่เขาอาจหมายถึงเวอร์ชันภาษากรีกโดยทั่วไป [94] [95]

ต้นฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์และฉบับแปลกรีกในภายหลัง

ต้นฉบับส่วนใหญ่ที่ยังหลงเหลืออยู่ของพันธสัญญาเดิมในภาษากรีก สมบูรณ์หรือเป็นชิ้นเป็นชิ้น ลงวันที่ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 หรือก่อนหน้านั้น ใช้ Κύριος เพื่อเป็นตัวแทนของเททรากรัมมาทอนของข้อความภาษาฮีบรู ต่อไปนี้อย่า รวมถึงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่

 1. ต้นฉบับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์หรือฉบับย่อ
  • ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช
   • 4QpapLXXXLev b – ชิ้นส่วนของหนังสือเลวีนิติ บทที่ 1 ถึง 5 ในสองข้อ: 3:12; 4:27 เททรากรัมมาทอนของฮีบรูไบเบิลเป็นตัวแทนของกรีก ΙΑΩ
   • Papyrus Fouad 266b (848) – ชิ้นส่วนของเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 10 ถึง 33 [96] Tetragrammaton ปรากฏในสคริปต์ฮีบรู/อราเมอิกแบบสี่เหลี่ยม ตามความเห็นที่ขัดแย้งกัน ผู้คัดลอกคนแรกทิ้งช่องว่างที่มีจุดและอีกคนจารึกตัวอักษรไว้
  • ศตวรรษที่ 1 CE
  • ศตวรรษที่ 1 ถึง 2
  • ศตวรรษที่ 3 CE
   • Papyrus Oxyrhynchus 1007 – มีปฐมกาล 2 และ 3 ชื่อศักดิ์สิทธิ์เขียนด้วยยอดคู่
   • Papyrus Oxyrhynchus 656 – ชิ้นส่วนของ Book of Genesis ตอนที่ 14 ถึง 27 มี Κύριος โดยที่ผู้คัดลอกคนแรกเว้นที่ว่างไว้
   • Papyrus Berlin 17213 – ชิ้นส่วนของหนังสือปฐมกาล บทที่ 19 เว้นช่องว่างหนึ่งช่อง Emanuel Tov คิดว่ามันบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของย่อหน้า [98]มีอายุถึงศตวรรษที่ 3 CE
 2. ต้นฉบับการแปลภาษากรีกโดยSymmachusและAquila of Sinope (ซีอีศตวรรษที่ 2)
  • ศตวรรษที่ 3 CE
  • ศตวรรษที่ 5 CE
   • AqTaylorต้นฉบับของเวอร์ชัน Aquila นี้ลงวันที่หลังกลางศตวรรษที่ 5 แต่ไม่ช้ากว่าต้นศตวรรษที่ 6
   • AqBurkitt - ต้นฉบับของ Aquila ฉบับที่ palimpsestลงวันที่ปลายศตวรรษที่ 5 หรือต้นศตวรรษที่ 6
 3. ต้นฉบับที่มีองค์ประกอบ Hexaplaric
  • CE ศตวรรษที่ 6
   • Codex Marchalianus – นอกเหนือจากข้อความ Septuagint ของผู้เผยพระวจนะ (ด้วยκς ) ต้นฉบับประกอบด้วยบันทึกย่อจากมือ "ไม่มากช้ากว่าอาลักษณ์ดั้งเดิม" ซึ่งระบุ รูปแบบ Hexaplaricแต่ละรูปแบบระบุว่ามาจาก Aquila, Symmachus หรือ Theodotion หมายเหตุเล็กน้อยของผู้เผยพระวจนะบางท่านมี πιπι เพื่อระบุว่าκςในข้อความตรงกับเททรากรัมมาทอน บันทึกย่อสองฉบับที่เอเสเคียล 1:2 และ 11:1 ใช้แบบฟอร์มιαωโดยอ้างอิงถึงเททรากรัมมาทอน [103]
  • CE ศตวรรษที่ 7
   • Taylor-Schechter 12.182 – ต้นฉบับ Hexapla พร้อม Tetragrammaton ในตัวอักษรกรีก ΠΙΠΙ มีข้อความภาษาฮีบรูแปลเป็นภาษากรีก อากีลา ซิมมาคัส และเซปตัวจินต์
  • CE ศตวรรษที่ 9
   • แอมโบรเซียโน โอ 39 – ต้นฉบับภาษากรีกล่าสุดที่มีชื่อของพระเจ้าคือHexaplaของ Origenซึ่งถ่ายทอดข้อความของ Septuagint, Aquila, Symmachus และ Theodotion ท่ามกลางการแปลอื่น ๆ และในการแปลภาษากรีกอีกสามฉบับที่ไม่ปรากฏชื่อ (Quinta, Sextus และ Septima) โคเด็กซ์นี้คัดลอกมาจากต้นฉบับก่อนหน้านี้มาก มาจากปลายศตวรรษที่ 9 และเก็บไว้ในBiblioteca Ambrosiana

งานเขียนรักชาติ

Tetragrammaton ที่โบสถ์ที่ห้าของพระราชวังแวร์ซายประเทศฝรั่งเศส

ตามสารานุกรมคาทอลิก (1910) และ BD Eerdmans: [104] [105]

 • Diodorus Siculus (ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช) เขียน[106] Ἰαῶ (Iao);
 • Irenaeus (dc 202) รายงานว่า[107]ว่าพวก Gnostics ก่อตัวเป็นสารประกอบἸαωθ (Iaoth) ที่มีพยางค์สุดท้ายของSabaoth นอกจากนี้เขายังรายงาน[108]ว่าพวกนอกรีตวาเลนไทน์ใช้Ἰαῶ (Iao);
 • Clement of Alexandria (dc 215) รายงาน: "ชื่อลึกลับของตัวอักษรสี่ตัวซึ่งติดอยู่กับตัวอักษรเพียงตัวเดียวที่ สามารถเข้าถึง adytumได้ เรียกว่าἸαοὺ " (Iaoú); ตัวแปรต้นฉบับยังมีรูปแบบἰαοῦε (Iaoúe) และἰὰ οὐὲ [19]
 • Origen (dc 254), Ἰαώ (เห่า); [110]
 • Porphyry (dc 305) ตามEusebius (เสียชีวิต 339), [111] Ἰευώ (Ieuo);
 • Epiphanius (เสียชีวิต 404) ซึ่งเกิดในปาเลสไตน์และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นั่น ให้Ἰά (Ia) และἸάβε (ออกเสียงในเวลานั้น /ja'vε/) และอธิบาย Ἰάβε ว่าหมายถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นและเป็นอยู่ และ มีอยู่เสมอ [112]
 • เจอโรม (เสียชีวิต 420) [113]พูดถึงนักเขียนชาวกรีกบางคนที่เข้าใจผิดตัวอักษรฮีบรูיהוה ‎ (อ่านจากขวาไปซ้าย) เป็นตัวอักษรกรีกΠΙΠΙ (อ่านจากซ้ายไปขวา) จึงเปลี่ยน YHWH เป็นpipi
 • Theodoret (dc 457) เขียนἸαώ (Iao); [114]เขายังรายงานด้วย[115]ว่าชาวสะมาเรียพูดว่าἸαβέหรือἸαβαί (ทั้งคู่ออกเสียงว่า /ja'vε/) ในขณะที่ชาวยิวพูดว่าἈϊά (Aia) (46) (อย่างหลังอาจจะไม่ใช่יהוה ‎ แต่אהיה ‎ Ehyeh = "ฉันคือ " หรือ "ฉันจะเป็น" อพยพ 3:14ซึ่งชาวยิวนับรวมในชื่อของพระเจ้า) [46]
 • (หลอก-)เจอโรม (ศตวรรษที่ 4/5 หรือ 9),: [116] IAHO . งานนี้สืบเนื่องมาจากเจอโรมและแม้จะมีมุมมองของนักเขียนสมัยใหม่คนหนึ่งซึ่งในปี 1936 กล่าวว่า "ตอนนี้เชื่อว่าเป็นของแท้และมีอายุก่อน CE 392" [117]โดยทั่วไปแล้วยังถือว่ามีสาเหตุมาจากศตวรรษที่ 9 [ 118]และต้องไม่ใช่ของแท้ [119] [120]

เปชิตตา

เปชิต ตา ( การแปล ซีเรีย ) อาจเป็นไปได้ในศตวรรษที่สอง[121]ใช้คำว่า "พระเจ้า" ( ܡܳܪܝܳܐ , อ่านว่าmoryo ) สำหรับเททรากรัมมาทอน [122]

ภูมิฐาน

ภูมิฐาน ( การแปลภาษาละติน) ที่สร้างขึ้นจากภาษาฮีบรูในศตวรรษที่ 4 ซีอี[123]ใช้คำว่าDominus ("พระเจ้า") ซึ่งเป็นคำแปลของคำภาษาฮีบรูAdonaiสำหรับ Tetragrammaton [122]

การแปลภูมิฐานแม้จะไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์แต่จากข้อความภาษาฮีบรู ก็ไม่ได้เบี่ยงเบนไปจากการปฏิบัติที่ใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ ดังนั้น สำหรับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ การแปลพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์จึงใช้คำที่เทียบเท่า กับอ โดนายเพื่อเป็นตัวแทนของเททรากรัมมาทอน เฉพาะช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เท่านั้นที่การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนปรากฏรวมเสียงสระของอโดนายกับอักษรเททรากรัมมาทอนสี่ตัว (พยัญชนะ) [124] [125]

การนำไปใช้ในประเพณีทางศาสนา

ศาสนายิว

จี้เงินตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 พร้อมจารึก Tetragrammaton และSchaddai ในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ยิวแห่งสวิตเซอร์แลนด์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการมีอยู่ของMesha SteleประเพณีJahwist ที่ พบในExod 3:15และตำราภาษาฮีบรูและกรีกโบราณ นักวิชาการด้านพระคัมภีร์ถือกันว่า Tetragrammaton และชื่ออื่น ๆ ของพระเจ้านั้นพูดโดยชาวอิสราเอล โบราณ และเพื่อนบ้านของพวกเขา [9] [36] [126] : 40 

อย่างน้อยในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ชื่อนี้ไม่ออกเสียงในภาษาพูดปกติ[127]แต่เฉพาะในบริบทพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้น ทัลมุดถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการสิ้นพระชนม์ของไซเมียนผู้ชอบธรรม (ทั้งไซมอนที่ 1 หรือ ไซมอนที่ 2เหลนของทวด) [128] ฟิโลเรียกชื่อ นี้ว่า ไม่สามารถอธิบายได้และกล่าวว่าเป็นการถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้ที่หูและลิ้นของเขาบริสุทธิ์ด้วยปัญญาเท่านั้นที่จะได้ยินและเปล่งเสียงนั้นในที่ศักดิ์สิทธิ์ (นั่นคือ สำหรับพระสงฆ์ในวัด) ในอีกตอนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเลฟ 24:15 : "ถ้าใครฉันไม่พูดว่าควรหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าแห่งมนุษย์และทวยเทพ แต่ควรกล้าที่จะเอ่ยพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร ให้เขาคาดโทษประหารชีวิตเถิด" [46]ภายหลังการทำลายวิหารที่สอง กาลครั้งหนึ่ง มีการใช้พระนามพระเจ้าตามที่เขียนไว้ แม้ว่าความรู้เรื่องการออกเสียงจะคงอยู่ตลอดไปในโรงเรียนของพวกรับบี[46]

แหล่งข่าวของแรบบินีแนะนำว่า วันแห่งการไถ่ถอนพระนามของพระเจ้าเพียงปีละครั้งโดยมหาปุโรหิต [129]อื่น ๆ รวมทั้งไมโมนิเดสอ้างว่าชื่อนี้ถูกประกาศทุกวันในพิธีสวดของวัดในพรของนักบวชบูชา หลังจากการสังเวยประจำวัน; ในธรรมศาลาแม้ว่าจะมีการใช้สิ่งทดแทน (อาจเป็น "Adonai") [46]ตามคำกล่าวของลมุดในรุ่นก่อน ๆ ก่อนการล่มสลายของกรุงเยรูซาเลม ชื่อนี้ออกเสียงด้วยเสียงต่ำเพื่อให้เสียงหายไปในการสวดมนต์ของนักบวช [46]นับตั้งแต่การทำลายวิหารแห่งที่สองของกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 เททรากรัมมาทอนก็ไม่ได้รับการประกาศในพิธีสวดอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การออกเสียงยังคงเป็นที่รู้จักในบาบิโลเนียในช่วงหลังของศตวรรษที่ 4 [46]

ข้อห้ามในการพูด

ความรุนแรงที่คำพูดของชื่อถูกประณามในMishnahแสดงให้เห็นว่าการใช้ชื่อ Yahweh นั้นไม่เป็นที่ยอมรับในศาสนายิวของพวกรับบี "ผู้ที่ออกเสียงชื่อด้วยตัวอักษรของตัวเองไม่มีส่วนใดในโลกที่จะมาถึง!" [46]นั่นคือข้อห้ามในการออกเสียงชื่อตามที่เขียนไว้ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "ไม่สามารถอธิบายได้", "ไม่สามารถพูดได้" หรือ "ชื่อเฉพาะ" หรือ "ชื่อที่ชัดเจน" (" Shem HaMephorash " ในภาษาฮีบรู) [130] [131] [132]

Halakhaบัญญัติว่าถึงแม้ชื่อจะเขียนว่า יהוה ‎ " yodh he waw he" ถ้าไม่นำหน้าด้วย "พระเจ้าของฉัน" ( אֲדֹנָי , Adonai ) ก็ให้ออกเสียงว่า "Adonai" เท่านั้น และถ้านำหน้าด้วย "Adonai" ก็จะเป็น เพียงเพื่อจะออกเสียงเป็น "พระเจ้าของเรา" ( אֱלֹהֵינוּ , Eloheinu ) หรือในบางกรณี เป็นการกล่าวซ้ำของ Adonai เช่นคุณลักษณะแห่งความเมตตาทั้งสิบสาม ประการ ( שׁלׁלוֹשׁ־עֶשְׂרֵה , Shelosh-'Esreh ) ในอพยพ 34:6– 7; ชื่อหลังก็ถือเป็นชื่อศักดิ์สิทธิ์ และจะต้องออกเสียงในการอธิษฐานเท่านั้น [133] [134]ดังนั้นเมื่อมีคนต้องการอ้างถึงบุคคลที่สามถึงชื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่พูด คำว่าHaShem "ชื่อ" จะถูกใช้ [135] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ] [136]และด้ามจับนี้สามารถใช้ในการอธิษฐานได้เช่นกัน [หมายเหตุ 5]ชาว มา โซ เรต เพิ่มจุดสระ ( niqqud ) และ เครื่องหมาย cantillationลงในต้นฉบับเพื่อระบุการใช้เสียงสระและเพื่อใช้ในการสวดมนต์อ่านพระคัมภีร์ในธรรมศาลาของชาวยิวตาม พิธีกรรม สำหรับיהוהพวกเขาเติมสระสำหรับ " Adonai" ("พระเจ้าของฉัน") คำที่ใช้เมื่ออ่านข้อความ แม้ว่า "HaShem" จะเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการอ้างอิง "ชื่อ" แต่คำว่า "HaMaqom" (มาจากคำว่า "The Place" เช่น "The Place" ทุกหนทุกแห่ง") และ "Raḥmana" (อราเมอิก, "ผู้ทรงเมตตา") ใช้ในมิชนาและเจมารา ยังคงใช้ในวลี "HaMaqom y'naḥem ethḥem" ("ขอให้ทุกหนทุกแห่งปลอบใจคุณ") ซึ่งเป็นวลีดั้งเดิมที่ใช้ในการนั่งพระอิศวรและ "Raḥmana l'tzlan" ("ขอให้พระผู้ทรงเมตตาช่วยเรา" เช่น "พระเจ้าห้าม")

ข้อห้ามเป็นลายลักษณ์อักษร

เททรากรัมมาทอนที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร[137]เช่นเดียวกับพระนามอื่นๆ อีกหกชื่อของพระเจ้า จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ พวกเขาไม่สามารถทิ้งเป็นประจำ เกรงว่าพวกเขาจะถูกทำลาย แต่มักจะเก็บไว้ในที่จัดเก็บระยะยาวหรือฝังไว้ในสุสานของชาวยิวเพื่อปลดออกจากการใช้งาน [138]ในทำนองเดียวกัน การเขียนเททรากรัมมาทอน (หรือชื่ออื่น ๆ เหล่านี้) โดยไม่จำเป็นก็เป็นสิ่งต้องห้าม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่สุภาพ ซึ่งเป็นการกระทำที่ต้องห้าม เพื่อป้องกันความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อ บางครั้งจดหมายจะถูกแทนที่ด้วยตัวอักษรอื่นในการเขียน (เช่น יקוק) หรือตัวอักษรถูกคั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์อย่างน้อยหนึ่งตัว แนวปฏิบัติที่ใช้กับชื่อภาษาอังกฤษว่า "พระเจ้า" ซึ่งชาวยิวบางคน เขียนว่า "จีดี" [139]เจ้าหน้าที่ชาวยิวส่วนใหญ่กล่าวว่าการปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นสำหรับชื่อภาษาอังกฤษ [140]

คับบาลาห์

Kabbalisticประเพณีถือกันว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นที่รู้จักของคนเพียงไม่กี่คนในแต่ละรุ่นโดยทั่วไปไม่ทราบว่าการออกเสียงนี้คืออะไร มีโรงเรียนหลักสองแห่งของคับบาลาห์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 13 ประเทศสเปน สิ่งเหล่านี้เรียกว่า Theosophic Kabbalah ซึ่งแสดงโดย Rabbi Moshe De Leon และ Zohar และ Kabbalah of Names หรือ Prophetic Kabbalah ซึ่งมีตัวแทนหลักคือ Rabbi Abraham Abulafia แห่ง Saragossa รับบี Abulafia เขียนหนังสือภูมิปัญญาและหนังสือคำทำนายหลายเล่มซึ่งชื่อนี้ใช้สำหรับการทำสมาธิตั้งแต่ปี 1271 เป็นต้นไป Abulafia ให้ความสำคัญกับ Exodus 15 และเพลงของโมเสสเป็นอย่างมาก ในเพลงนี้เขียนว่า "เยโฮวาห์เป็นนักรบ เยโฮวาห์คือชื่อของเขา" สำหรับอาบูลาเฟีย เป้าหมายของการพยากรณ์คือเพื่อให้ชายคนหนึ่งมาถึงระดับของการพยากรณ์และถูกเรียกว่า "เยโฮวาห์ผู้เป็นนักรบ" อาบูลาเฟียยังใช้เททรากรัมมาทอนในสงครามฝ่ายวิญญาณกับศัตรูฝ่ายวิญญาณของเขาด้วย ตัวอย่างเช่น เขาพยากรณ์ในหนังสือของเขา "เครื่องหมาย" "ดังนั้น YHWH พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงตรัสดังนี้ว่า อย่ากลัวศัตรู" (ดู Hylton, A The Prophetic Jew Abraham Abulafia, 2015)

Moshe Chaim Luzzatto , [141]กล่าวว่าต้นไม้ของ Tetragrammaton "แฉ" ตามลักษณะที่แท้จริงของตัวอักษร "ในลำดับเดียวกับที่ปรากฏในชื่อในความลึกลับของสิบและความลึกลับของสี่ ." กล่าวคือยอดยอดคือArich Anpinและส่วนหลักของยอดคือและAbba ; HeiแรกคือImma ; VavคือZe`ir AnpinและHeiที่ สอง คือNukvah. มันแผ่ออกไปในลำดับดังกล่าวและ "ในความลึกลับของการขยายทั้งสี่" ที่ประกอบด้วยการสะกดคำต่างๆ ของตัวอักษรต่อไปนี้:

ע"ב/ `AV  : יו"ד ה"י וי"ו ה"י เรียกว่า "`AV" ตามค่าของ อัญมณี ע"ב =70+2=72.

ס"ג/ SaG : יו"ד ה"י וא"ו ה"י, เจมาเทรีย 63.

מ"ה/ Mah : יו"ד ה"א וא"ו ה"א, เจมาเทรีย 45.

ב"ן/ BaN : יו"ด ה"ה ו"ו ה"ה, gematria 52.

ลุซซัตโตสรุปว่า “โดยสรุป สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนความลึกลับของชื่อนี้และบนความลึกลับของตัวอักษรเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งหมายความว่าคำสั่งและกฎหมายที่แตกต่างกันทั้งหมดถูกลากตามและมาภายใต้คำสั่งของสิ่งเหล่านี้ ตัวอักษรสี่ตัว นี่ไม่ใช่เส้นทางเฉพาะ แต่เป็นเส้นทางทั่วไป ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ในSefirotในรายละเอียดทั้งหมดและนำทุกอย่างมาอยู่ภายใต้คำสั่งของมัน" [141]

ขนานกันอีกอัน[ โดยใคร? ]ระหว่างตัวอักษรสี่ตัวของ Tetragrammaton และFour Worlds : יเกี่ยวข้องกับAtziluth , הตัวแรกที่มีBeri'ah , וกับYetzirahและ HAสุดท้ายกับAssiah

เททราแกรมมาทอนของตัวอักษรเททรากรัมมาทอนรวมกันได้ 72 ตัวโดยเจมาเทรีย

มีบ้าง[ ใคร? ]ผู้ที่เชื่อว่าtetractysและความลึกลับของมันมีอิทธิพลต่อkabbalists ยุค แรก เททรากรัมมาทอน (ชื่อตัวอักษรสี่ตัวของพระเจ้าในพระคัมภีร์ฮีบรู) ในทำนองเดียวกันมีตัวอักษรเททรากรัมมาทอน (ชื่อตัวอักษรสี่ตัวของพระเจ้าในพระคัมภีร์ฮีบรู) ที่จารึกไว้บนตำแหน่งสิบตำแหน่งของเททรากรัมมาทอนจากขวาไปซ้าย มีการโต้เถียงกันว่าต้นไม้แห่งชีวิต แบบคับบาลิสติ ก ซึ่งมีการหลั่งไหลออกมาสิบด้าน มีความเชื่อมโยงกับเททราทิสในทางใดทางหนึ่ง แต่รูปร่างของต้นไม้นั้นไม่ใช่รูปสามเหลี่ยม นักเขียนลึกลับDion Fortuneพูดว่า:

ประเด็นนี้ถูกกำหนดให้กับ Kether;
สายไปโชคมา; เครื่องบิน
สองมิติไปยัง Binah; ดังนั้น ของแข็ง สามมิติจึงตกอยู่กับ Chesed โดยธรรมชาติ [142]

(ของแข็งสามมิติตัวแรกคือจัตุรมุข .)

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตกับเซฟิรอ ตสี่ตัวแรก นั้นคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตในเตตเทรคซีดังที่แสดงไว้ด้านบนภายใต้สัญลักษณ์พีทาโกรัสและเผยให้เห็นความเกี่ยวข้องของต้นไม้แห่งชีวิตกับเททราตี

ชาวสะมาเรีย

ชาวสะมาเรียแบ่งปันข้อห้ามของชาวยิวเกี่ยวกับการออกเสียงชื่อ และไม่มีหลักฐานว่าการออกเสียงนั้นเป็นธรรมเนียมของชาวสะมาเรีย [46] [143]อย่างไรก็ตามศาลสูงสุด 10:1ได้รวมความคิดเห็นของรับบีมานะที่ 2 "ตัวอย่างเช่น พวกกูติมที่สาบาน" ก็จะไม่มีส่วนในโลกที่จะมาถึงซึ่งแสดงให้เห็นว่ามานะคิดว่าชาวสะมาเรียบางคนใช้ชื่อนี้ ในการถวายสัตย์ปฏิญาณตน (พระสงฆ์ของพวกเขายังคงใช้การออกเสียง "Yahwe" หรือ "Yahwa" มาจนถึงทุกวันนี้) [46]เช่นเดียวกับชาวยิว การใช้Shema (שמא "ชื่อ") ยังคงเป็นชื่อที่ใช้กันทุกวันในหมู่ชาวสะมาเรีย เป็นภาษาฮิบรู "ชื่อ"[135]

ศาสนาคริสต์

Tetragrammaton โดยFrancisco Goya : "The Name of God", YHWH ในรูปสามเหลี่ยม, รายละเอียดจาก fresco Adoration of the Name of God , 1772
Tetragrammaton ที่แสดงในกระจกสีในโบสถ์เอพิสโกพัลปี 1868 ในไอโอวา

สันนิษฐานว่าคริสเตียนชาวยิว ในยุคแรก ได้รับมรดกจากชาวยิวในการอ่าน "พระเจ้า" ซึ่ง Tetragrammaton ปรากฏในข้อความภาษาฮีบรู คริสเตียนต่างชาติ ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ใช่ชาวฮีบรูและใช้ข้อพระคัมภีร์ภาษากรีก อาจอ่าน Κύριος ("พระเจ้า") เช่นเดียวกับในข้อความภาษากรีกของพันธสัญญาใหม่และในสำเนา พันธสัญญา เดิม ของ กรีก การปฏิบัตินี้ยังคงดำเนินต่อไปในละตินภูมิฐานซึ่งDominus ("พระเจ้า") เป็นตัวแทนของ Tetragrammaton ในข้อความภาษาละติน ที่การปฏิรูปพระคัมภีร์ลูเทอร์ใช้อักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ Herr("พระเจ้า") ในข้อความภาษาเยอรมันของพันธสัญญาเดิมเพื่อเป็นตัวแทนของเททรากรัมมาทอน [144]

คำแปลของคริสเตียน

เซ ปตัวจินต์ (การแปลภาษากรีก) ภูมิฐาน (การแปลภาษาละติน) และเปชิตตา (การแปลภาษาซีเรีย ) [122]ใช้คำว่า "พระเจ้า" ( κύριος , kyrios , dominusและܡܳܪܝܳܐ , moryoตามลำดับ)

การใช้พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์โดยคริสเตียนในการโต้เถียงกับชาวยิวนำไปสู่การละทิ้งโดยคนหลัง ทำให้เป็นข้อความคริสเตียนโดยเฉพาะ จากนั้น คริสเตียนได้แปลเป็นภาษาคอปติกอาหรับสลาโวนิกและภาษาอื่นๆ ที่ใช้ในโอเรียนทัลออร์ทอดอกซ์และ นิกาย อีสเติร์นออร์โธดอกซ์ [ 95] [145]ซึ่งพิธีสวดและคำประกาศหลักคำสอนส่วนใหญ่เป็นเซ็นโตของข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ ซึ่งพวกเขาถือว่า แรงบันดาลใจอย่างน้อยมากที่สุดเท่าที่ข้อความ Masoretic [95] [146]ภายในโบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ ข้อความภาษากรีกยังคงเป็นบรรทัดฐานสำหรับข้อความในทุกภาษา โดยเฉพาะการอ้างอิงถึงถ้อยคำที่ใช้ในคำอธิษฐาน[147] [148]

เซปตัวจินต์ใช้ Κύριος แทนเททรากรัมมาทอน เป็นพื้นฐานสำหรับการแปลของคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับตะวันตก โดยเฉพาะคัมภีร์เวตุส อิตาลา ซึ่งยังคงอยู่ในบางส่วนของพิธีสวดของโบสถ์ละตินและ พระคัมภีร์ อธิค

การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาอังกฤษของคริสเตียนมักใช้ "L ORD " แทนเททรากรัมมาทอนในข้อความส่วนใหญ่ มักใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (หรือตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) เพื่อแยกความแตกต่างจากคำอื่นๆ ที่แปลว่า "พระเจ้า"

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

ริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกถือว่าข้อความเซปตัวจินต์ซึ่งใช้Κύριος (พระเจ้า) เป็นข้อความที่เชื่อถือได้ของพันธสัญญาเดิม[95]และในหนังสือพิธีกรรมและคำอธิษฐาน ใช้Κύριοςแทนเททรากรัมมาทอนในข้อความที่มาจากพระคัมภีร์ . [149] [150] : 247–248 

นิกายคาทอลิก

เททรากรัมมาทอนบนเยื่อแก้วหูของมหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิกแห่งเซนต์หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสในรัฐมิสซูรี

ในคริสตจักรคาทอลิกฉบับพิมพ์ครั้งแรกของ Vatican Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio ฉบับพิมพ์ครั้งแรก editio typica ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1979 ใช้ Dominusดั้งเดิมในการแสดง Tetragrammaton ในสถานที่ส่วนใหญ่ที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม มันยังใช้รูปแบบIahvehเพื่อแสดง Tetragrammaton ในสามตำแหน่งที่รู้จัก:

ในฉบับที่สองของNova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, editio typica alteraตีพิมพ์ในปี 1986 รูปแบบIahveh เพียงไม่กี่ครั้งเหล่านี้ ถูกแทนที่ด้วยDominus , [154] [155] [156]เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีคาทอลิกที่มีมายาวนาน ของการหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยตรง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สันตะ สำนัก ได้ตอบสนองต่อการฝึกออกเสียงในช่วงนี้ ซึ่งในพิธีสวดแบบคาทอลิก พระนามของพระเจ้าแทนด้วยเททรากรัมมาทอน ตัวอย่างของการเปล่งเสียงดังกล่าวกล่าวถึง "พระยาห์เวห์" และ "พระเยโฮวาห์" คริสเตียนยุคแรกได้ดำเนินตามแบบอย่างของพระคัมภีร์เซปตัวจินต์ในการแทนที่พระนามของพระเจ้าด้วย "พระเจ้า" ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความหมายเชิงเทววิทยาที่สำคัญสำหรับการใช้ "พระเจ้า" ในการอ้างอิงถึงพระเยซู ดังเช่นในฟิลิปปี 2:9 –11และข้อพระคัมภีร์ใหม่อื่นๆ จึงได้กำชับว่า “ในพิธีการทางพิธีกรรม ในบทเพลงและคำอธิษฐาน พระนามของพระเจ้าในรูป เททรากรัมมา ทอนห้ามใช้หรือออกเสียง YHWH" และการแปลข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับใช้ในพิธีกรรมต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ Greek Septuagint และ Latin Vulgate โดยแทนที่ชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ด้วย "พระเจ้า" หรือในบางบริบท "พระเจ้า" " [157]การประชุมพระสังฆราชคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกายินดีคำแนะนำนี้ โดยเสริมว่า "ให้โอกาสในการเสนอคำสอนสำหรับผู้ศรัทธาเพื่อเป็นกำลังใจในการแสดงความคารวะต่อพระนามของพระเจ้าในชีวิตประจำวันโดยเน้นที่พลังของภาษา เป็นการอุทิศและบูชา" [158]

การใช้งานในงานศิลปะ

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ศิลปินได้ใช้เททรากรัมมาทอนเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้า[159]หรือเพื่อการส่องสว่างจากสวรรค์ [160]ศิลปินโปรเตสแตนต์หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบพระเจ้าในร่างมนุษย์ แต่เขียนชื่อฮีบรูของพระเจ้าแทน สิ่งนี้ทำในภาพประกอบหนังสือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1530 จากนั้นบนเหรียญและเหรียญตราเช่นกัน [161]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ทั้งศิลปินโปรเตสแตนต์และคาทอลิกได้ใช้เททรากรัมมาทอนในการประดับตกแต่งโบสถ์ บนแท่นบูชา หรือในใจกลางของภาพเฟรสโก บ่อยครั้งในรัศมีของแสงหรือในรูปสามเหลี่ยม [162]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

หมายเหตุ

 1. ^ masora parva (เล็ก) หรือ masora marginalis : บันทึกข้อความของ Masoretic ซึ่งเขียนที่ระยะขอบด้านซ้าย ด้านขวา และระหว่างคอลัมน์และความคิดเห็นที่ระยะขอบด้านบนและด้านล่างจนถึง masora magna (ใหญ่)
 2. ↑ ซีดี กินส์เบิร์ก ใน The Massorah . เรียบเรียงจากต้นฉบับ , London 1880, vol I, p. 25, 26, § 115แสดงรายการสถานที่ 134 แห่งที่มีการสังเกตการปฏิบัตินี้ และเช่นเดียวกันใน 8 แห่งที่ข้อความที่ได้รับมี Elohim (CD Ginsburg, Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible , London 1897, s. 368, 369 ). รายชื่อสถานที่เหล่านี้อยู่ใน: CD Ginsburg, The Massorah เรียบเรียงจากต้นฉบับเล่มที่ 1 หน้า. 26, § 116 .
 3. ^ เหล่านี้คือประมาณ 1:20; 5:4, 13 และ 7:7. มีการแสดงโคลงเดียวกันในอพยพ 3:14 และในสี่คำแรกของสดุดี 96 :11 ( "Bible Gateway passage: 96:11 תהילים - The Westminster Leningrad Codex" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สืบค้น25 กุมภาพันธ์ 2558 .).
 4. ในต้นฉบับบางฉบับ Tetragrammaton ถูกแทนที่ด้วยคำว่า 'Elหรือ 'Elohimเขียนด้วยอักษร Paleo-Hebrew พวกมันคือ: 1QpMic (1Q14) 12 3; 1QMyst (1Q27) II 11; 1QHa I (Suk. = Puech IX) 26; ครั้งที่สอง (X) 34; ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (XV) 5; XV (ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) 25; 1QH (1Q35) 1 5; 3Qชิ้นส่วนที่ไม่ได้จำแนกประเภท (3Q14) 18 2; 4QpPs b (4Q173) 5 4; 4Qยุคแห่งการสร้างสรรค์ A (4Q180) 1 1; 4QMidrEschate?(4Q183) 2 1; 3 1; เฝอ 1 ก. ครั้งที่สอง 3; 4QS (4Q258) ทรงเครื่อง 8; 4QD b (4Q267) fr. 9 ก. ฉัน 2; กล. iv 4; กล. วี 4; 4QD c (4Q268) 1 9; 4Qองค์ประกอบเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (4Q413) fr. 1–2 2, 4; 6QD (6Q58) 3 5; 6QpapHymn (6Q18) 6 5; 8 5; 10 3. W 4QShirShabbg (4Q406) 1 2; 3 2 występuje 'Elohim.
 5. ^ ตัวอย่างเช่น ในคำพูดและคำสรรเสริญทั่วไป "Barukh Hashem" (มีความสุข [เช่นแหล่งที่มาของทั้งหมด] คือ Hashem) หรือ "Hashem yishmor" (พระเจ้าปกป้อง [เรา])

การอ้างอิง

 1. คำว่า "tetragrammaton" มีต้นกำเนิดมาจาก tetra "four" + γράμμα gramma (gen. grammatos ) "letter" "Online Etymology Dictionary " เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 ตุลาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ23 ธันวาคม 2550 .
 2. อรรถเป็น c d อัศวิน ดักลาสก.; เลวีน, เอมี่-จิลล์ (2011). ความหมายของพระคัมภีร์: สิ่งที่พระคัมภีร์ยิวและพันธสัญญาเดิมของคริสเตียนสามารถสอนเรา (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์วัน ISBN 978-0062098597.
 3. ^ a b บันทึกการแปลสำหรับ"ปฐมกาลบทที่ 1 (KJV) "
 4. บอตเตอร์เวค, จี. โยฮันเนส; ริงเกรน, เฮลเมอร์, สหพันธ์. (1986). พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม . ฉบับที่ 5. แปลโดย Green, David E. William B. Eerdmans Publishing Company หน้า 500. ISBN 0-8028-2329-7. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 มกราคม 2021 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 5. อรรถเป็น c เจฟฟรีย์ วิลเลียม โบ รไมลีย์ ; เออร์วิน ฟาห์ลบุช ; แจน มิลิค ล็อคแมน ; จอห์น เอ็มบิตี ; ยาโรสลาฟ เปลิกัน ; ลูคัส วิสเชอร์ สหพันธ์ (15 กุมภาพันธ์ 2551). "พระยาห์เวห์" . สารานุกรมของศาสนาคริสต์ . ฉบับที่ 5. แปลโดยเจฟฟรีย์ วิลเลียม โบรไมลีย์ ว. B. สำนัก พิมพ์Eerdmans / Brill น. 823–824. ISBN 978-90-04-14596-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 6 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ24 กุมภาพันธ์ 2020 .
 6. ^ ฮอฟฟ์แมน 2004 , p. 236.
 7. ^ อพยพ 3:14
 8. ^ . _ ดังนั้นจึงอาจหมายถึง "เขาทำให้เป็น กลายเป็น" เป็นต้น มี הוה ( hwh ) เป็นรูปแบบที่แตกต่างกันThe New Brown–Driver–Briggs -Gesenius Hebrew และ English Lexicon With an Appendix Containing the Biblical Aramaicโดย Frances Brown โดยความร่วมมือของ SR Driver และ Charles Briggs (1907), p. 217ff (รายการ יהוה อยู่ภายใต้รูท הוה)
 9. ^ a b "พระนามของพระเจ้า" . สารานุกรมยิว.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2554 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 10. อัลไบรท์, วิลเลียม ฟอกซ์เวลล์ (1957). จากยุคหินสู่ศาสนาคริสต์: ลัทธิเทวนิยมและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์ หน้า 259. ISBN 9781592443390.
 11. ปาร์ค-เทย์เลอร์ 1975 , p. 51.
 12. จี. โยฮันเนส บอตเตอร์เวค; เฮลเมอร์ ริงเกรน สหพันธ์ (1979). พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม เล่ม 3 ว. ข. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมน ISBN 978-0-8028-2327-4. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2559 .
 13. นอร์เบิร์ต แซมมวลสัน (2006). ปรัชญายิว: บทนำทางประวัติศาสตร์ . เอ แอนด์ ซี แบล็ค ISBN 978-0-8264-9244-9. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2559 .
 14. ^ อัลเตอร์, โรเบิร์ต (2018) พระคัมภีร์ฮีบรู: การแปลพร้อมคำอธิบาย ดับเบิลยู นอร์ตัน แอนด์ คอมพานี ISBN 9780393292503. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 พฤศจิกายน2564 สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 15. เรโน, อาร์อาร์ (2010). ปฐมกาล . บราโซส เพรส ISBN 9781587430916. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 16. พอล จูออน และ ที. มูราโอกะ. ไวยากรณ์ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล (Subsidia Biblica) ส่วนที่หนึ่ง: อักขรวิธีและสัทศาสตร์ โรม : Editrice Pontificio Istituto Biblio, 1996. ISBN 978-8876535956 . 
 17. ^ วิลเลียม สมิธ (1872) พจนานุกรมพระคัมภีร์ . ฉบับที่ 2. หน้า 1239. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 . สืบค้นเมื่อ4 กรกฎาคม 2020 .
 18. ^ อาร์โนลด์, มาร์ค พี. (2015). การเปิดเผยชื่อ: การสืบสวนพระลักษณะของพระเจ้าผ่านการวิเคราะห์การสนทนาของการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับโมเสสในหนังสืออพยพ (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยกลอสเตอร์เชียร์. หน้า 28. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2020 .
 19. โธมัส โรเมอร์ (2015). การประดิษฐ์ของพระเจ้า . แปลโดย Raymond Geuss สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. น. 32–33. ISBN 9780674504974. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2020 .
 20. ^ รีแลนด์ 1707 .
 21. ^ รีแลนด์ 1707 , p. 392.
 22. เจเซนิอุส, วิลเฮล์ม (1839). อรรถาภิธาน Philologicus Criticus Linguae Hebraeae et Chaldaeae veteris testamenti . ฉบับที่ 2. หน้า 575–577. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 มกราคม 2022 . สืบค้นเมื่อ17 พฤศจิกายน 2020 .
 23. เคิร์ตซ์, โยฮันน์ ไฮน์ริช (1859). ประวัติพันธสัญญาเดิม . แปลโดย Edersheim, A. p. 214. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2563.
 24. เจเซนิอุส, วิลเฮล์ม (1844). พจนานุกรมภาษาฮีบรูและภาษาอังกฤษของพันธสัญญาเดิม: รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิล Chaldee คร็อกเกอร์ แอนด์ บริวสเตอร์. หน้า 389. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 25. อรรถบี เลอ แมร์ อังเดร (พฤษภาคม–มิถุนายน 2537) ""House of David" Restored in Moabite Inscription" (PDF) . Biblical Archeology Review . Washington, DC : Biblical Archeology Society . 20 (3). ISSN  0098-9444 . Archive from the original (PDF) on 31 March 2012.
 26. โบนันโน, แอนโธนี (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529) ลัทธิโบราณคดีและความอุดมสมบูรณ์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโบราณ: เอกสารที่นำเสนอในการประชุมนานาชาติครั้งแรกเกี่ยวกับโบราณคดีของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโบราณ, มหาวิทยาลัยมอลตา, 2-5 กันยายน 1985 . จอห์น เบนจามินส์. ISBN 9060322886. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 มกราคม 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 27. กระดูกงู โอทมาร์; อูลิงเงอร์, คริสตอฟ (1998). เทพเจ้า เทพธิดา และรูปเคารพของพระเจ้า วิชาการบลูมส์เบอรี่. ISBN 9780567085917. เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 28. เบ็คกิ้ง, บ๊อบ (1 มกราคม 2544) พระเจ้าองค์เดียว?: ลัทธิเทวนิยมในอิสราเอลโบราณและความเลื่อมใสของเทพธิดาอาเชราห์ . เอ แอนด์ ซี แบล็ค ISBN 9781841271996. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 เมษายน 2020 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 29. ^ ข้าม 1997 , p. 61.
 30. ^ อักษรอาราเมคและฮีบรูโบราณ แอตแลนต้า. 2546. หน้า 110, 111. {{cite book}}: |first=หาย|last=( ช่วยด้วย )
 31. โจเซฟ นาเวห์ (1963). "จารึกภาษาฮิบรูเก่าในถ้ำฝังศพ". วารสารสำรวจอิสราเอล . 13 (2): 74–92.
 32. ^ เดวิส, จี. (2004). จารึกภาษาฮิบรูโบราณ: คลังและความสอดคล้อง . ฉบับที่ 2. เคมบริดจ์ หน้า 18.
 33. ^ A. Vincent (1937). ศาสนา des judéo-araméens d'Éléphantine (ภาษาฝรั่งเศส) ปารีส.
 34. พอร์ทเทน, บี. (1968). จดหมายเหตุจากเอเลเฟนทีน ชีวิตของอาณานิคมทหารยิวโบราณ เบิร์กลีย์ – ลอสแองเจลิส: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 105–106.
 35. ^ DN ฟรีดแมน (1974) ยฮว ฮ . พจนานุกรมเทววิทยาของพันธสัญญาเดิม . ฉบับที่ 5. เอิร์ดแมน หน้า 504. ISBN 0802823297.
 36. อรรถa b c d e De Troyer 2005 .
 37. เบคคิโอ & ชาเด 2006 , p. 463.
 38. ดันน์ เจมส์ ดีจี; โรเจอร์สัน, จอห์น วิลเลียม (2003). Eerdmans คำอธิบายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ว. ข. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมน หน้า 3. ISBN 9780802837110. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2020 .
 39. คูแกน ไมเคิล เดวิด; Coogan, Michael D. (23 กุมภาพันธ์ 2544) ประวัติศาสตร์อ็อกซ์ฟอร์ดของโลกพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 9780195139372. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 40. ^ สมิธ มาร์ค เอส. (9 สิงหาคม 2544) ต้นกำเนิดของลัทธิเอกเทวนิยมในพระคัมภีร์ไบเบิล: ภูมิหลังเกี่ยวกับพระเจ้าหลายองค์ของอิสราเอลและตำราอูการิติก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 9780199881178. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 41. ^ ข้าม 1997 , หน้า 61–63.
 42. ฌาค-ปอล มินญ์ (1860). Patrologiae cursus completus, ชุด graeca . ฉบับที่ 80. ภ.พ. 244. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ28 กรกฎาคม 2020 .คำแปลภาษาอังกฤษ: Walter Woodburn Hyde, Paganism to Christianity in the Roman Empire (Wipf and Stock 2008), p. 80 เก็บถาวร 13 สิงหาคม 2020 ที่Wayback Machine
 43. ^ ของเล่น ครอว์ฟอร์ด Howell; บลาว, ลุดวิก. "เททรากรัมมาทอน" . สารานุกรมชาวยิว . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2020
 44. ฌาค-ปอล มินญ์ (1864). Patrologiae cursus completus, ชุด graeca . ฉบับที่ 83. ภ.พ. 460. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 เมษายน 2558 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2559 .
 45. ↑ B. Alfrink, La prononciation 'Jahova' du tétragramme , OTS V (1948) 43–62.
 46. อรรถa b c d e f g h i j k l มัวร์ จอร์จ ฟุต (1911) "พระยะโฮวา"  . ใน Chisholm, Hugh (ed.) สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 15 (พิมพ์ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 311–314.
 47. เบตซ์, ฮานส์ ดีเทอร์, เอ็ด. (1986). The Greek Magical Papyri ในการแปล (PDF ) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 335. เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 20 กันยายน 2020 . สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2020 .
 48. ^ อีแวนส์ ลุค; แอรอน, ราล์ฟ (2015). ตำรับอาหารเพื่อความรัก: การวิเคราะห์เชิงสัญศาสตร์ของเครื่องมือในกามเวทมนตร์กามเทพ (PDF ) มหาวิทยาลัยเดอแรม. หน้า 26. เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 . สืบค้นเมื่อ11 ตุลาคม 2020 .
 49. ↑ K. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae , Leipzig-Berlin, I, 1928 and II, 1931.
 50. ^ "AnsonLetter.htm" . Members.fortunecity.com . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 51. ^ ของเล่น ครอว์ฟอร์ด Howell; บลาว, ลุดวิก. "เททรากรัมมาทอน" . สารานุกรมชาวยิว . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2021 .
 52. ^ ซีดี กินส์บวร์ก .มาโซราห์. แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอธิบายเชิงวิพากษ์วิจารณ์. ฉบับที่ IV. หน้า 28,§115.
 53. สตีเวน ออร์เทิลปป์ (2010) การออกเสียงเททรากรัมมาทอน: แนวทางประวัติศาสตร์-ภาษาศาสตร์ . หน้า 60. ISBN 978-1-4452-7220-7. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2559 .
 54. ^ นักแปลพระคัมภีร์ ฉบับที่ 56. สมาคมสหพระคัมภีร์. 2548 น. 71.; พจนานุกรมอธิบายพระคัมภีร์เดิมของเนลสัน เมอร์ริล เฟรเดอริค อังเกอร์, วิลเลียม ไวท์ พ.ศ. 2523 229.
 55. ^ พระนามของพระเยโฮวาห์ในหนังสือเอสเธอร์ เก็บถาวร 3 มีนาคม 2016 ที่ Wayback Machineภาคผนวก 60 Companion Bible
 56. GH Parke-Taylor (2006). พระยาห์เวห์: พระนาม ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ Waterloo, Ontario: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Wilfrid Laurier ISBN 9780889206526. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 มกราคม 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 57. ↑ G. Lisowsky, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament , Stuttgart 1958, p. 1612. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ Jāhดู L. Koehler, W. Baumgartner, JJ Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (พจนานุกรมเล่มใหญ่ของฮีบรู-อราเมอิก-โปแลนด์และพันธสัญญาเดิมของโปแลนด์), Warszawa 2008 , เล่ม 1, น. 327 รหัส 3514
 58. ^ จอร์จ เจ้าอาวาส-สมิธ (1922) คู่มือภาษากรีกของพันธสัญญาใหม่ นิวยอร์ก: ลูกชายของ Charles Scribner หน้า 21.
 59. ^ E. Jenni, C. Westermann, Theological Lexicon of the Old Testament , Hendrickson Publishers 1997, หน้า 685
 60. ^ "ปฐมกาล 2:4 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 61. ^ "ปฐมกาล 3:14 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 62. ^ "ผู้พิพากษา 16:28 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 63. ^ "ปฐมกาล 15:2 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 64. ^ "1 Kings 2:26 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 65. ^ "เอเสเคียล 24:24 ใน Unicode/XML Leningrad Codex " ธนัช. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ18 พฤศจิกายน 2554 .
 66. ^ Bezalel Porten, Archives from Elephantine: The life of an old Jewish military colony , 1968, University of California Press, pp. 105, 106.
 67. ^ สเติร์น เอ็ม.ผู้เขียนภาษากรีกและละตินเกี่ยวกับชาวยิวและศาสนายิว (1974–84) 1:172; Schafer P. , Judeophobia: ทัศนคติต่อชาวยิวในโลกโบราณ (1997) 232; Cowley A. , Aramaic Papyri แห่งศตวรรษที่ 5 (1923); Kraeling EG,พิพิธภัณฑ์บรูคลิน Aramaic Papyri: เอกสารใหม่ของศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราชจากอาณานิคมของชาวยิวที่ Elephantine (1953)
 68. การตรวจสอบอย่างเพียงพอของวิชานี้มีอยู่ใน YHWH ของ Sean McDonough ที่ Patmos (1999), หน้า 116 ถึง 122 และ The Revelation of the Name YHWH to Moses ของ George van Kooten (2006), หน้า 114, 115, 126–136 เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลพื้นฐาน แม้ว่าจะแก่แล้วก็ตาม: การศึกษาพระคัมภีร์ของอดอล์ฟ ไดส์มันน์ : ผลงานส่วนใหญ่มาจากปาปิริและจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภาษา วรรณกรรม และศาสนาของศาสนายิวขนมผสมน้ำยาและศาสนาคริสต์ดั้งเดิม (1909) ที่ บทที่ "การถอดความภาษากรีกของ Tetragrammaton"
 69. ↑ แปลโดย: P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba'at – Masada, Kraków 1996, หน้า 31.
 70. ^ Tov 2018 , p. 206.
 71. รายการทั้งหมด: A. Sanders, The Psalms Scroll of Qumran Cave 11 (11QPsa), serie Discoveries of the Judaean Desert of Jordan IV, pp. 9
 72. ^ ต. มูราโอกะ. ดัชนี กรีก-ฮีบรู/อราเมอิก ทู ทาง ฉบับ เซปตัวจินต์ สำนักพิมพ์ Peeters 2010. พี. 72.
 73. ^ ต. มูราโอกะ. ดัชนี กรีก-ฮีบรู/อราเมอิก ทู ทาง ฉบับ เซปตัวจินต์ สำนักพิมพ์ Peeters 2010. พี. 56.
 74. ^ อี. แฮทช์ เอชเอ เรดพาธ (1975) ความสอดคล้องของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์: และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกอื่นๆ (รวมถึงคัมภีร์ที่ไม่มีหลักฐาน ) ฉบับที่ I. หน้า 630–648.
 75. ↑ H. Bietenhard , “Lord,” in the New International Dictionary of New Testament Theology , C. Brown (gen. ed.), Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986, Vol. 2, หน้า. 512, ISBN 0310256208 
 76. เมตซ์เกอร์, บรูซ เอ็ม. (17 กันยายน พ.ศ. 2524) ต้นฉบับพระคัมภีร์กรีก: บทนำสู่บรรพชีวินวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 9780195365320. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 77. ↑ Hiebert , Cox & Gentry 2001 , พี. 125.
 78. ^ Tov 2018 , p. 304.
 79. ↑ a b Pietersma 1984 , p. 90.
 80. เรอเซล, มาร์ติน (มิถุนายน 2550). "การอ่านและการแปลชื่อของพระเจ้าในประเพณีของชาวมาโซเรตและเพนทาทุกแห่งกรีก" . วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิม . 31 (4): 411. ดอย : 10.1177/0309089207080558 . ISSN 0309-0892 . S2CID 170886081 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2020 .  
 81. ↑ "Larry Perkins, "ΚΥΡΙΟΣ – Articulation and Non-articulation in Greek Exodus" ในBulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studiesเล่มที่ 41 (2008), p. 23" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 2 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ6 สิงหาคม 2020 .
 82. ↑ "Larry Perkins, "ΚΥΡΙΟΣ – Proper Name or Title in Greek Exodus", p. 6" ( PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2020 . สืบค้นเมื่อ6 สิงหาคม 2020 .
 83. ↑ สเกฮาน 2500 , pp. 148–160 .
 84. อรรถเป็น c d "F. ชอว์ การใช้ Ιαω ชาวยิวที่ไม่ลึกลับที่สุด " www.jhsonline.org . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2018 .
 85. ^ ThLZ - 2016 Nr. 11 / Shaw, Frank / การใช้ IAO ของชาวยิวที่ไม่ลึกลับที่สุด / Bob Becking จัด เก็บเมื่อ 2 ธันวาคม 2018 ที่ Wayback Machine Theologische Literaturzeitung, 241 (2016), 1203–1205
 86. ^ Runia, DT (28 ตุลาคม 2011). ฟิโลแห่งอเล็กซานเดรีย: บรรณานุกรมที่มีคำอธิบายประกอบ 1997-2006 . บริล น. 229–230. ISBN 978-9004210806. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .; David T. Runia, Philo of Alexandria: An Annotated Bibliography 1997–2006 (BRILL 2012), pp. 229–230 Archived 19 กรกฎาคม 2018 ที่Wayback Machine
 87. โมเกนส์ มุลเลอร์ (1996). พระคัมภีร์เล่มแรกของคริสตจักร The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint, Volume 1 of Copenhagen International Seminar, Journal for the Study of the Old Testament: Supplement series, Issue 206 of Supplement series . เอ แอนด์ ซี แบล็ค หน้า 118. ISBN 978-1-85075571-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2559 .
 88. เรอเซล, มาร์ติน (มิถุนายน 2550). "การอ่านและการแปลชื่อของพระเจ้าในประเพณีของชาวมาโซเรตและเพนทาทุกแห่งกรีก" . วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิม . 31 (4): 425. ดอย : 10.1177/0309089207080558 . ISSN 0309-0892 . S2CID 170886081 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2020 .  
 89. ^ ยูเกน เจ. เพนทิอุก (2014). ต้นฉบับ Septuagint และ ฉบับพิมพ์ พันธสัญญาเดิมในประเพณีอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา น. 77–78. ISBN 978-0-19533123-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2559 .
 90. ^ ฌอน เอ็ม. แมคโดเนาท์ (1999). "2" . การใช้ชื่อ YHWH YHWH ที่ Patmos: รายได้ 1:4 ในสภาพแวดล้อมของชาวยิวในยุคต้นและขนมผสมน้ำยา, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament . มอร์ ซีเบค. หน้า 60. ISBN 978-31-6147055-4. เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2559 .
 91. ^ Wurthwein & Fischer 2014 , พี. 264.
 92. ^ ปีเตอร์สมา & ไรท์ 2007 , p. 46.
 93. ^ วิลกินสัน 2015 , p. 55.
 94. ^ วิลกินสัน 2015 , p. 70.
 95. อรรถa b c d แอนดรูว์ ฟิลลิปส์. "เดอะ เซปตัวจินต์" . ออร์โธดอกซ์อังกฤษ (วารสาร). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กันยายน 2014 . สืบค้นเมื่อ13 กันยายน 2557 .
 96. Z. Aly, L. Koenen, Three Rolls of the Early Septuagint: Genesis and Deuteronomy , บอนน์ 1980, s. 5, 6
 97. เมรอน ปิโอทคอฟสกี; เจฟฟรีย์เฮอร์แมน; Saskia Doenitz สหพันธ์ (2018). แหล่งที่มาและการตีความในศาสนายิวโบราณ: การศึกษาสำหรับ Tal Ilan ที่ Sixty บริล หน้า 149. ISBN 9789004366985. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 98. ^ a b Tov 2018 , p. 231.
 99. ไมเคิล พี. ธีโอฟิลอส. ค้นพบ Greek Papyri ล่าสุดและแผ่นหนังสดุดีจากต้นฉบับ Oxford Oxyrhynchus: นัยสำหรับการฝึกเขียนและการส่งข้อความ ที่เก็บถาวร 14 มีนาคม 2019 ที่เครื่อง Wayback มหาวิทยาลัยคาทอลิกออสเตรเลีย.
 100. ^ โธมัส เจ. เคราส์ (2007). แบบอักษรโฆษณา: ต้นฉบับต้นฉบับและความสำคัญสำหรับการศึกษาศาสนาคริสต์ยุคแรก: บทความที่ เลือก ข้อความและฉบับสำหรับการศึกษาพันธสัญญาใหม่ ฉบับที่ 3. บริล หน้า 3. ISBN 9789004161825. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 101. แลร์รี ดับเบิลยู. Hurtado (2006). สิ่งประดิษฐ์คริสเตียนยุคแรก: ต้นฉบับและต้นกำเนิดของ คริสเตียน ว. ข. สำนักพิมพ์เอิร์ดแมน หน้า 214. ISBN 9780802828958. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 102. คาร์ล เวสลีย์ (1911). Studien zur Palaeographie und Papyruskunde . ฉบับที่ จิน ไลป์ซิก หน้า 171.
 103. บรูซ เอ็ม. เมตซ์เกอร์. ต้นฉบับพระคัมภีร์กรีก: บทนำสู่ Palaeography ที่ เก็บถาวร 12 สิงหาคม 2020 ที่เครื่อง Wayback สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด; 17 กันยายน 2524 ISBN 978-0-19-536532-0 . หน้า 94–95 (คำอธิบายในหน้า 94 รูปภาพของหน้าจากต้นฉบับในหน้า 95) อ้างถึงในหน้าเช่นกัน 35 ฟน. 66. 
 104. เอิร์ด มันส์ 1948 , pp. 1–29.
 105. ^ มาส 1910 .
 106. ^ "ในหมู่ชาวยิว โมเสสได้อ้างถึงกฎหมายของเขากับพระเจ้าผู้ถูกเรียกเป็น เหยา (Gr. Ιαώ)" (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica I, 94:2)
 107. Irenaeus, " Against Heresies ", II, xxxv, 3, ใน PG, VII, col. 840.
 108. Irenaeus, " Against Heresies ", I, iv, 1, ใน PG, VII, col. 481.
 109. ↑ สโตรมาตา v, 6,34 ; ดูคาร์ล วิลเฮล์ม ดินดอร์ฟ, เอ็ด. (1869). Clementis Alexandrini Opera (ในภาษากรีก) ฉบับที่ สาม. อ็อกซ์ฟอร์ด: คลาเรนดอนกด. หน้า 27. ἀτὰρ καὶ τὸ τετράγραμμον ὄνομα τὸ μυστικόν, ὃ περιέκειντο οἷς μόνοις τὸ ἄδυτον βάσαμον ἦτι λῦὺε ด้วย ἰὰ οὐὲ]
 110. Origen, "In Joh.", II, 1, ใน PG, XIV, พ.อ. 105 จัด เก็บเมื่อ 16 มกราคม 2017 ที่ Wayback Machineซึ่งเชิงอรรถระบุว่าส่วนสุดท้ายของชื่อเยเรมีย์หมายถึงสิ่งที่ชาวสะมาเรียแสดงเป็น Ἰαβαί, Eusebius เป็น Ἰευώ, Theodoretus เป็น Ἀϊά และกรีกโบราณว่า Ἰαώ
 111. Eusebius , Praeparatio evangelica I, ix, ใน PG, XXI, พ.อ. 72 เอ; และยังอ้าง X, ix, ใน PG, XXI, พ.อ. 808 บ.
 112. ^ Epiphanius, Panarion , I, iii, 40, ใน PG, XLI, พ.อ. 685
 113. เจอโรม "Ep. xxv ad Marcell." ใน PL, XXII, col. 429.
 114. ^ "คำว่า Nethinim ในภาษาฮีบรูแปลว่า 'ของขวัญของ Iao' นั่นคือของพระเจ้าที่เป็นอยู่" (Theodoret, "Quaest. in I Paral.", cap. ix, in PG, LXXX, col. 805 C )
 115. ^ Theodoret, "Ex. quaest.", xv, ใน PG, LXXX, พ.อ. 244 และ "Haeret. Fab.", V, iii, ใน PG, LXXXIII, col. 460 จัด เก็บเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่เครื่อง Wayback
 116. ^ "ชื่อ Domini apud Hebraeos quatuor litterarum est, jod, he, vau, he : quod proprie Dei vocabulum sonat: et legi potest JAHO, et Hebraei ἄῤῥητον , id est, ineffabile opinatur" ("Breviarium in Psalmos. Psalm. viii.", ใน PL, XXVI, col. 838 A)
 117. ^ ZATW (W. de Gruyter, 1936. หน้า 266)
 118. ^ "ห้องสมุดอังกฤษ" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ23 กันยายน 2020 .
 119. มาร์ติน เจ. แมคนามารา. สดุดีในคริสตจักรไอริชยุคแรกถูก เก็บถาวร 26 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ Wayback Machine สำนักพิมพ์บลูมส์เบอรี่; 1 กุมภาพันธ์ 2000. ISBN 978-0-567-54034-8 . หน้า 49. 
 120. ^ "หนังสือต้นฉบับของ Cîteaux" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2020 . สืบค้นเมื่อ23 กันยายน 2020 .
 121. Sebastian P. Brock The Bible in the Syriac Tradition St. Ephrem Ecumenical Research Institute, 1988. Quote Page 17: "The Peshitta Old Testament ได้รับการแปลโดยตรงจากต้นฉบับภาษาฮีบรู และนักวิชาการในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า Peshitta New Testament โดยตรงจาก ต้นฉบับภาษากรีก หนังสือที่เรียกว่า " "deuterocanonical"หรือ " Apocrypha " ล้วนแปลมาจากภาษากรีก โดยมี ... "
 122. a b c Joshua Bloch, The Authorship of the Peshitta Archived 16 มกราคม 2017 ที่Wayback Machine The American Journal of Semitic Languages ​​and Literatures Vol. 35 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2462
 123. อดัม คาเมซาร์. Jerome, Greek Scholarship และ The Hebrew Bible: A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim. Clarendon Press, Oxford, 1993. ISBN 9780198147275 . หน้า 97. 
 124. ในย่อหน้าที่ 7 ของบทนำสู่พันธสัญญาเดิมของพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับใหม่เซอร์ก็อดฟรีย์ ไดร์เวอร์เขียน เอกสารเก่าเมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ Wayback Machine "ผู้แปลในยุคแรกมักใช้แทน 'พระเจ้า' แทน [YHWH] [...] นักปฏิรูปนิยมพระยะโฮวา ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในชื่ออีฮูอาห์ในปี ค.ศ. 1530 ในการแปลเพนทาทุก (อพยพ 6.3) ของทินเดล ซึ่งได้ส่งต่อไปยังพระคัมภีร์โปรเตสแตนต์อื่นๆ”
 125. ^ "Clifford Hubert Durousseau, "Yah: A Name of God" in Jewish Bible Quarterly , Vol. 42, No. 1, January–March 2014" (PDF) . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 12 กันยายน 2557 . สืบค้นเมื่อ13 กันยายน 2557 .
 126. ^ มิลเลอร์, แพทริค ดี (2000). ศาสนาของอิสราเอลโบราณ . เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ เพรส ISBN 978-0664221454. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 พฤษภาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2559 .
 127. ^ Harris, Stephen L. (1985), Understanding the Bible: A Reader's Introduction (ฉบับที่ 2), Palo Alto, Calif.: Mayfield, p. 21
 128. ^ โยมะ; Tosefta Sotah, อายุ 13 ปี
 129. William David Davies, Louis Finkelstein, Steven T. Katz, The Cambridge History of Judaism: The Late Roman-Rabbinic Period (2006) p.779: "ข้อความเป็นพยานชัดเจนว่าการออกเสียงของชื่อที่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของ การรับใช้อันศักดิ์สิทธิ์: มอบหมายให้มหาปุโรหิตเพียงปีละครั้งในวันแห่งการชดใช้ในที่บริสุทธิ์”
 130. ^ "ศาสนายิว 101 ในนามของพระเจ้า" . jewfaq.org. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ14 ธันวาคม 2552 .
 131. ^ ตัวอย่างเช่น ดู Saul Weiss และ Joseph Dov Soloveitchik (กุมภาพันธ์ 2005) ข้อมูลเชิงลึกของรับบีโจเซฟ บี. โซโลวีตชิหน้า 9. ISBN 978-0-7425-4469-7. เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .และมินนา โรเซน (1992) อัตลักษณ์และสังคมของชาวยิวในศตวรรษที่ 17 หน้า 67. ISBN 978-3-16-145770-8. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 132. เรอเซล, มาร์ติน (มิถุนายน 2550). "การอ่านและการแปลชื่อของพระเจ้าในประเพณีของชาวมาโซเรตและเพนทาทุกแห่งกรีก" . วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิม . 31 (4): 418. ดอย : 10.1177/0309089207080558 . ISSN 0309-0892 . S2CID 170886081 . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ25 สิงหาคม 2020 .  ในหนังสือเล่มนี้เราพบว่ามีข้อห้ามที่เข้มงวดที่สุดในการออกเสียงพระนามของพระเจ้า ภาษาฮีบรู 24.16 ซึ่งอาจแปลว่า 'และผู้ที่ดูหมิ่น / สาปแช่ง (3B?) พระนามของพระเจ้า (9H9J) เขาจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน' ใน LXX จะต้อง ...
 133. ^ "พวกเขา [นักบวช เมื่อสวดพรของนักบวช เมื่อวัดยืน] ท่องพระนาม [ของพระเจ้า] – คือ ชื่อยอดเฮ-วาฟเฮย์ ตามที่เขียนไว้ นี่คือสิ่งที่เรียกว่า ' ชื่อชัดเจน' ในทุกแหล่ง ในประเทศ [คือนอกวัด] อ่านว่า [ใช้ชื่อพระเจ้าอื่น], א-ד-נ-י ('Adonai') สำหรับในวัดเท่านั้นคือ ชื่อนี้ [ของพระเจ้า] อ่านตามที่เขียนไว้” Mishneh Torah Maimonides , กฎแห่งการอธิษฐานและพรของนักบวช, 14:10
 134. ↑ Kiddushin 71aกล่าวว่า "ฉันไม่ได้ถูกเรียกว่า [My name] ถูกเขียนขึ้น ชื่อของฉันเขียนว่า yod-hei-vav-heiและออกเสียงว่า 'Adonai'"
 135. a b Stanley S. Seidner, "HaShem: Uses through the Ages", Unpublished paper, Rabbinical Society Seminar, Los Angeles, California, 1987.
 136. ^ ตัวอย่างเช่น หนังสือสวดมนต์ทั่วไปสองเล่มมีชื่อว่า "Tehillat Hashem" และ "Avodat Hashem" หรือใครคนหนึ่งอาจบอกเพื่อนว่า "วันนี้ฮาเชมช่วยฉันทำมิตซวาห์อย่างยิ่งใหญ่ "
 137. ^ ดู ฉธบ. 12:2-4: "คุณต้องทำลายสถานที่ทั้งหมดที่ประเทศที่คุณจะยึดครองบูชาเทพเจ้าของพวกเขา...รื้อแท่นบูชาของพวกเขา...และโค่นรูปเคารพของเทพเจ้าของพวกเขา ลบชื่อของพวกเขาออกจากไซต์นั้น อย่าทำสิ่งเดียวกันกับ Hashem (YHWH) พระเจ้าของคุณ”
 138. ^ "ตาม Talmud (Shavuot 35a-b), Maimonides (Hilkhot Yesodei HaTorah, Chapter 6) และ Shulchan Arukh (Yoreh Deah 276:9) ห้ามมิให้ลบหรือลบล้างชื่อภาษาฮิบรูทั้งเจ็ดสำหรับพระเจ้าที่พบใน โตราห์ (นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ยังมีเอล, อีโลฮา, เซวา-อ็อต, ชาได,...)
 139. ^ "ศาสนายิว 101: ชื่อของ Gd" . www.jewfaq.org . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ14 ธันวาคม 2552 .
 140. ^ "ทำไมชาวยิวบางคนถึงเขียน "Gd" แทนที่จะเป็น "God"? . ReformJudaism.org . 19 กุมภาพันธ์ 2557. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 ธันวาคม 2561 . สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2018 .
 141. ↑ a b In קל"ח פתחי חכמה by Rabbi Moshe Chaim Luzzato, Opening #31; English translation in book "138 Openings of Wisdom" โดย Rabbi Avraham Greenbaum, 2008, สามารถดูได้ที่http://www.breslev.co.il /articles/spirituality_and_faith/kabbalah_and_mysticism/the_name_of_havayah.aspx?id=10847&language=english จัด เก็บเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2554 ที่Wayback Machineเข้าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2555
 142. The Mystical Qabalah, Dion Fortune, บทที่ XVIII, 25
 143. ↑ วัฒนธรรมทัลมุด เยรูชาลมีและเกรโก-โรมัน: เล่มที่ 3 – หน้า 152 Peter Schäfer , Catherine Hezser – 2002 " อันที่จริง ไม่มีข้อพิสูจน์ในงานเขียนของรับบีอื่นๆ ที่ชาวสะมาเรียเคยออกเสียงพระนามของพระเจ้าเมื่อพวกเขาสาบานตน หลักฐานเพียงอย่างเดียวสำหรับ Sarmaritans ที่พูด Tetragrammaton ที่นั่น ... "
 144. ^ อวน คาเมรอน. The Annotated Luther เล่มที่ 6: การตีความพระคัมภีร์ ที่เก็บถาวร 30 สิงหาคม 2020 ที่เครื่อง Wayback ป้อมปราการกด; 1 เมษายน 2019. ISBN 978-1-5064-6043-7 . น. 62–63. 
 145. ^ "BibliaHebraica.org, "พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ"" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 พฤษภาคม 2010.
 146. ^ "HTC: บทวิจารณ์ดั้งเดิมของการแปลพระคัมภีร์" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 ตุลาคม 2014 . สืบค้นเมื่อ15 กันยายน 2557 .
 147. ^ "orthodoxresearchinstitute.org" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ15 กันยายน 2557 .
 148. แฟร์บาร์น, โดนัลด์ (2002). ออร์ทอดอกซ์ตะวันออกผ่านสายตาตะวันตก เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ เพรส หน้า 34. ISBN 978-0-66422497-4. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ19 พฤษภาคม 2020 .
 149. ยูเกน เจ. เพนทิอุก. พันธสัญญาเดิมในประเพณีอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ เก็บถาวร 16 มกราคม 2017 ที่ Wayback Machine , p. 77. Oxford University Press (6 กุมภาพันธ์ 2014) ISBN 978-0195331233 
 150. ^ "Fatherhood of God" ในสารานุกรมศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ที่เก็บถาวร 4 มกราคม 2016 ที่ Wayback Machine , ชุด 2 เล่ม, บรรณาธิการ John Anthony McGuckin ไวลีย์ 2010 ISBN 9781444392548 
 151. ↑ " Dixítque íterum Deus ad Móysen: «Hæc dices fíliis Israel: Iahveh (Qui est), Deus patrum vestrórum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob misit me ad vos; hoc nomen mihi est in ætérnum me et และรุ่นต่อรุ่น" (อพยพ 3:15).
 152. ↑ "Dominus quasi vir pugnator ; Iahveh nomen eius!" (อพยพ 15:3).
 153. ↑ "Aedificavitque Moyses altare et vocavit nomen eius Iahveh Nissi (Dominus vexillum meum)" (อพยพ 17:15)
 154. ↑ "อพยพ 3:15: Dixítque íterum Deus ad Móysen: «Hæc dices fíliis Israel: Dominus, Deus patrum vestrórum, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Iacob misit me ad vos; hoc nomen mihi est in ætérumm, et ใน เจเนอเรชันเนมและเจเนอเรชันเนม”
 155. ^ "อพยพ 15:3: Dominus quasi vir pugnator; Dominus nomen eius!"
 156. ^ "อพยพ 17:15: Aedificavitque Moyses altare et vocavit nomen eius Dominus Nissi (Dominus vexillum meum)"
 157. ^ "จดหมายของสมณะเพื่อการนมัสการพระเจ้าและระเบียบวินัยแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ (PDF)" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 8 สิงหาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2559 .
 158. ^ "การประชุมคณะกรรมการบิชอปคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกาเรื่องการนมัสการพระเจ้า (PDF)" (PDF ) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557 . สืบค้นเมื่อ15 พฤษภาคม 2557 .
 159. เคลเลอร์, เบตติน่า (2009). Barocke Sakristeien ใน Süddeutschland ชิคาโกและลอนดอน: Imhof หน้า 155. ISBN 9783865683304.
 160. คอสโกรฟ, เดนิส (1999). "การส่องสว่างและการตรัสรู้ระดับโลกในภูมิศาสตร์ของ Vincenzo Coronelli และ Athansius Kircher" ภูมิศาสตร์และการตรัสรู้ . ชิคาโกและลอนดอน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 53–54. ISBN 0226487210.
 161. ^ โรดอฟ, อิเลีย (2017). "จับสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้: เททรากรัมมาทอนในศิลปะธรรมศาลาของโรมาเนียน มอลดาเวีย" เส้นทางของดาเนียล การศึกษาศาสนายิวและวัฒนธรรมยิวเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์รับบี แดเนียลส เปอร์เบอร์ Ramat Gan: สำนักพิมพ์ Bar-Ilan University. หน้า 202. ISBN 9789652264015.
 162. ↑ Zeitschrift für Kirchengeschichte (vol. 67) . พ.ศ. 2498 149.

ที่มา

ลิงค์ภายนอก

 • สื่อที่เกี่ยวข้องกับTetragrammatonที่ Wikimedia Commons
0.12701296806335