โตราห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Torah scroll ที่ Old Glockengasse Synagogue (สร้างใหม่), Cologne

โทราห์ ( / ˈ t ɔːr ə , ˈ t r ə / ; ภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิล : תּוֹרָה ‎ Tōrā , "คำสั่ง", "การสอน" หรือ "กฎหมาย") เป็นการรวบรวมหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูได้แก่ หนังสือปฐมกาลอพยพเลวีนิติตัวเลขและเฉลยธรรมบัญญัติ [1]ในแง่นั้น โตราห์มีความหมายเช่นเดียวกับปัญจทูตหรือคัมภีร์ทั้งห้าเล่มของโมเสส. มันยังเป็นที่รู้จักกันในประเพณีของชาวยิวว่าเป็นคัมภีร์โทรา ห์ฉบับเขียน หากมีความหมายเพื่อจุดประสงค์ด้านพิธีกรรม ก็จะอยู่ในรูปของคัมภีร์โทราห์ ( Sefer Torah ) ถ้าอยู่ในรูปหนังสือเย็บเล่มจะเรียกว่าชูมาชและมักจะพิมพ์พร้อมกับ อรรถกถา ของแรบไบ ( เปรูชิม )

อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง คำว่าTorahยังสามารถใช้เป็นคำพ้องความหมายสำหรับทั้งฮีบรูไบเบิลหรือ Tanakh ซึ่งความหมายนี้ไม่ได้หมายความถึงเพียง 5 เล่มแรก แต่รวมถึงหนังสือทั้ง 24 เล่มของฮีบรูไบเบิลด้วย สุดท้ายนี้ โทราห์อาจหมายถึงคำสอน วัฒนธรรม และการปฏิบัติทั้งหมดของชาวยิว ไม่ว่า จะได้มาจากข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลหรืองานเขียนของพวกรับบี ในภายหลัง หลังมักรู้จักกันในชื่อOral Torah [2]โทราห์เป็นตัวแทนของแก่นแท้ของจิตวิญญาณและประเพณีทางศาสนาของชาวยิว เป็นคำและชุดของคำสอนที่มีตำแหน่งที่ชัดเจนในตนเองซึ่งครอบคลุมถึง 70 ใบหน้าหรืออาจไม่มีที่สิ้นสุดและการตีความ ทำให้คำนิยามที่ชัดเจนของโทราห์เป็นไปไม่ได้ . [3]

ตามความหมายทั้งหมดนี้ โตราห์ประกอบด้วยจุดกำเนิดของชาวยิว: การเรียกของพวกเขาให้เป็นโดยพระเจ้าการทดลองและความยากลำบากของพวกเขา และพันธสัญญากับพระเจ้าของพวกเขา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่รวมอยู่ในชุดของศีลธรรมและศาสนา ภาระผูกพันและกฎหมายแพ่ง ( ฮาลาคา ) [1] " Tawrat " (เช่น Tawrah หรือ Taurat; ภาษาอาหรับ : توراة ‎ ) เป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับคัมภีร์โตราห์ในบริบทของมันในฐานะ หนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ที่ ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้แก่ผู้เผยพระวจนะและผู้ส่งสารในหมู่เด็กๆ ของอิสราเอล. [4]

ในวรรณคดีแรบไบคำว่าโทราห์หมายถึงหนังสือทั้งห้าเล่ม ( תורה שבכתב "โทราห์ที่เขียนขึ้น") และโทราห์ปาก โทราห์แบบปากเปล่าประกอบด้วยการตีความและการขยายความซึ่งตามประเพณีของแรบบินิกได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และขณะนี้ได้รวมไว้ในทัลมุดและมิดแร[5]ความเข้าใจในประเพณีรับบินิกคือคำสอนทั้งหมดที่พบในโตราห์ (ทั้งลายลักษณ์อักษรและปากเปล่า) ได้รับมาจากพระเจ้าผ่านทางผู้เผยพระวจนะโมเสสบางส่วนที่ภูเขาซีนายและบางส่วนที่พลับพลาและคำสอนทั้งหมดเขียนขึ้นโดยโมเสสซึ่งทำให้เกิดโตราห์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตาม Midrash โตราห์ถูกสร้างขึ้นก่อนการสร้างโลกและใช้เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการสร้าง [6]นักวิชาการพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนใหญ่เชื่อว่าหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผลมาจากการถูกจองจำของชาวบาบิโลน ( ประมาณ ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ) โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้และประเพณีปากเปล่า และเสร็จสมบูรณ์ด้วยการแก้ไขขั้นสุดท้ายในช่วงหลังการเนรเทศ ช่วงเวลา ( ประมาณ ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ) [7] [8] [9]

ตามเนื้อผ้า คำพูดของโทราห์เขียนบนม้วนกระดาษโดยนักเขียน ( ผู้พูดดีกว่า ) ในภาษาฮีบรู ส่วนโตราห์ ถูกอ่านต่อสาธารณชนอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆสามวันในที่ชุมนุมชน [10]การอ่านอัตเตารอตอย่างเปิดเผยเป็นหนึ่งในฐานของชีวิตชุมชนชาวยิว

ความหมายและชื่อ

การอ่านโทราห์

คำว่า "โทราห์" ในภาษาฮีบรูมาจากรากศัพท์ว่า ירה ซึ่งในการผันคำกริยาแบบ hif'il หมายถึง 'การนำทาง' หรือ 'การสอน' [11]ความหมายของคำนี้จึงเป็น "คำสอน" "คำสอน" หรือ "คำแนะนำ"; "กฎหมาย" ที่ยอมรับกันทั่วไปทำให้เกิดความรู้สึกผิด [12]ชาวยิวในอเล็กซานเดรี ย ซึ่งแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ใช้คำภาษากรีก ว่า โนโมสซึ่งหมายถึงบรรทัดฐาน มาตรฐาน หลักคำสอน และต่อมาเรียกว่า "กฎหมาย" คัมภีร์ไบเบิลภาษากรีกและภาษาละตินเริ่มเรียกประเพณีการเรียก Pentateuch (หนังสือห้าเล่มของโมเสส) ว่าธรรมบัญญัติ บริบทการแปลอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ ได้แก่กำหนดเอง ,, [13 ] หรือระบบ [14]

คำว่า "โทราห์" ใช้ในความหมายทั่วไปเพื่อรวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรของรับบินิกยูดาย และกฎหมายปากเปล่า ซึ่งทำหน้าที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของคำสอนทางศาสนา ของชาวยิว ที่เชื่อถือได้ ตลอดประวัติศาสตร์ รวมถึงมิชนาห์ทัลมุด มิดแรช และอื่นๆ และการแสดง "โตราห์" ที่ไม่ถูกต้องเป็น "กฎหมาย" [15]อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจอุดมคติที่สรุปไว้ในคำว่าทัลมุดโตราห์ (תלמוד תורה, "การศึกษาของโตราห์") [5]

ชื่อแรกสุดสำหรับส่วนแรกของพระคัมภีร์ดูเหมือนจะเป็น "โทราห์ของโมเสส" อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้ไม่พบในโตราห์เองหรือในงานของผู้เผยพระวจนะวรรณกรรมยุคก่อนพลัดถิ่น ปรากฏในJoshua [16]และKings , [17]แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าหมายถึงคลังข้อมูลทั้งหมด (ตามการวิจารณ์พระคัมภีร์เชิงวิชาการ) ในทางตรงกันข้าม มีความเป็นไปได้ทุกประการที่การใช้ในงานหลังการเนรเทศ[18]ตั้งใจให้ครอบคลุม ชื่อต้นอื่น ๆ คือ "หนังสือของโมเสส" [19]และ "หนังสือของโทราห์" [20]ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการย่อชื่อเต็ม "หนังสือของโทราห์ของพระเจ้า[21] [22]

ชื่ออื่น

นักวิชาการคริสเตียนมักจะอ้างถึงหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูว่า 'เพนตาทูค' ( / ˈ p ɛ n . t ə ˌ t juː k / , PEN -tə-tewk ; กรีก : πεντάτευχος , pentáteukhos , 'five scrolls') ซึ่งเป็นคำที่ใช้ครั้งแรกใน ศาสนายู ดายขนมผสมน้ำยาแห่งอเล็กซานเดรีย [23]

เนื้อหา

โตราห์
ข้อมูล
ศาสนายูดาย
ผู้เขียนหลายรายการ
ภาษาไทบีเรียน ฮีบรู
บท187
โองการ5,852

คัมภีร์โทราห์เริ่มต้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างโลก ของพระเจ้า ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของชนชาติอิสราเอลการสืบเชื้อสายมาสู่อียิปต์ และการประทานคัมภีร์โทราห์ที่ภูเขาซีนาย มันจบลงด้วยการตายของโมเสสก่อนที่คนอิสราเอลจะข้ามไปยังดิน แดน แห่งคานาอัน ที่สัญญาไว้ กระจายอยู่ในเรื่องเล่าเป็นคำ สอน เฉพาะ (ภาระหน้าที่ทางศาสนาและกฎหมายแพ่ง) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน (เช่น บัญญัติ สิบประการ ) หรือฝังอยู่ในเรื่องเล่าโดยปริยาย (เช่นในอพยพ 12 และ 13 กฎหมายของการฉลองปัสกา

ในภาษาฮีบรู หนังสือห้าเล่มของโตราห์ได้รับการระบุโดยincipitsในแต่ละเล่ม; [24]และชื่อภาษาอังกฤษทั่วไปของหนังสือได้มาจากกรีก เซปตัวจินต์[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]และสะท้อนถึงสาระสำคัญของหนังสือแต่ละเล่ม:

 • Bəreshit (ב ְ ּ ר ֵ אש ִ ׁ ית , ตามตัวอักษร "ในตอนเริ่มต้น")— ปฐมกาล , จาก Γένεσις (Génesis, "การสร้าง")
 • เชมอต (שְׁמוֹת, ตามตัวอักษร "ชื่อ")— อพยพ , จาก Ἔξοδος (Éxodos, "ออก")
 • Vayikra (וַיִּקְרָא, ตามตัวอักษร "และพระองค์ทรงเรียก")— เลวีนิติจาก Λευιτικόν (Leuitikón, "เกี่ยวข้องกับคนเลวี")
 • Bəmidbar (ב ְ ּ מ ִ ד ְ ב ַ ּ ר ตามตัวอักษร "ในทะเลทราย [ของ]")— ตัวเลขจาก Ἀριθμοί (Arithmoí, "Numbers")
 • Dəvarim (דְּבָרִים, ตามตัวอักษร "สิ่งของ" หรือ "คำพูด")— เฉลยธรรมบัญญัติ , จาก Δευτερονόμιον (Deuteronómion, "Second-Law")

ปฐมกาล

หนังสือปฐมกาลเป็นหนังสือเล่มแรกของโทราห์ [25]มันแบ่งออกเป็นสองส่วนประวัติศาสตร์บรรพกาล (บทที่ 1–11) และประวัติศาสตร์บรรพบุรุษ (บทที่ 12–50) [26]ประวัติศาสตร์ยุคดึกดำบรรพ์กำหนดแนวคิดของผู้เขียน (หรือผู้เขียน) เกี่ยวกับธรรมชาติของเทพและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับผู้สร้าง: พระเจ้าสร้างโลกที่ดีและเหมาะสำหรับมนุษย์ แต่เมื่อมนุษย์ทำให้โลกเสื่อมเสียด้วยบาป พระเจ้า ตัดสินใจที่จะทำลายการสร้างของเขา ช่วยชีวิตโนอาห์ ผู้ชอบธรรมเท่านั้น ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้ง [27]ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษ (บทที่ 12–50) เล่าถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก (28)ตามพระบัญชาของพระเจ้า ผู้สืบเชื้อสายของโนอาห์อับราฮัมเดินทางจากบ้านของเขาไปยังดินแดนคานา อัน ที่ พระเจ้าประทานให้ ที่ซึ่งเขาอาศัยอยู่ในฐานะคนต่างด้าว เช่นเดียวกับอิสอัค ลูกชายของเขา และยาโคบ หลานชายของเขา ชื่อของยาโคบเปลี่ยนเป็นอิสราเอล และโดยผ่านตัวแทนของโจเซฟ บุตรชายของเขา ลูกหลานของอิสราเอลสืบเชื้อสายมายังอียิปต์ 70 คนพร้อมครอบครัว และพระเจ้าทรงสัญญากับพวกเขาถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่ ปฐมกาลจบลงด้วยอิสราเอลในอียิปต์ พร้อมรับการมาของโมเสสและการอพยพ เรื่องราวถูกคั่นด้วยชุดของพันธสัญญากับพระเจ้าขอบเขตที่แคบลงเรื่อยๆ จากมวลมนุษยชาติ ( พันธสัญญากับโนอาห์) ไปสู่ความสัมพันธ์พิเศษกับคนคนเดียว (อับราฮัมและลูกหลานของเขาผ่านอิสอัคและยาโคบ) [29]

อพยพ

หนังสืออพยพเป็นหนังสือเล่มที่สองของโตราห์ ต่อจากปฐมกาล หนังสือเล่มนี้บอกเล่าว่าชาวอิสราเอล โบราณ ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์โดยฤทธิ์เดชของพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกชาวอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์อย่างไร พระเยโฮวาห์ทรงทำอันตรายอย่างน่า สยดสยองต่อผู้จับกุมของพวกเขาผ่านทางโรคระบาดในตำนานของอียิปต์ โดยมีผู้เผยพระวจนะโมเสสเป็นผู้นำ พวกเขาเดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารไปยังภูเขาซีนายที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงสัญญากับแผ่นดินคานา อัน (" ดินแดนแห่งพันธสัญญา ") เพื่อตอบแทนความสัตย์ซื่อของพวกเขา อิสราเอลทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์ผู้ทรงประทานกฎหมายและคำแนะนำในการสร้างพลับพลา แก่พวกเขาวิธีการที่เขาจะมาจากสวรรค์และอาศัยอยู่กับพวกเขาและนำพวกเขาในสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อครอบครองดินแดนและจากนั้นให้ความสงบสุขแก่พวกเขา

ตามเนื้อผ้ากำหนดให้กับโมเสสเอง นักวิชาการสมัยใหม่มองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตจากชาวบาบิโลนที่ถูกเนรเทศ (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช) จากประเพณีการเขียนและปากเปล่าก่อนหน้านี้ โดยมีการแก้ไขครั้งสุดท้ายในช่วงหลังการเนรเทศของชาวเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช) [30] [31] Carol Meyersในคำอธิบายของเธอเกี่ยวกับ Exodus แนะนำว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เนื่องจากนำเสนอลักษณะเฉพาะของตัวตนของอิสราเอล: ความทรงจำในอดีตที่ทำเครื่องหมายด้วยความยากลำบากและการหลบหนี พันธสัญญาผูกพัน กับพระเจ้าผู้ทรงเลือกอิสราเอลและการก่อตั้งชีวิตของชุมชนและแนวทางในการดำรงไว้ [32]

เลวีนิติ

หนังสือเลวีนิติเริ่มต้นด้วยคำแนะนำแก่ชาวอิสราเอลเกี่ยวกับวิธีใช้พลับพลาที่พวกเขาเพิ่งสร้างขึ้น (เลวีนิติ 1–10) ตามมาด้วยกฎเรื่องความสะอาดและไม่สะอาด (เลวีนิติ 11–15) ซึ่งรวมถึงกฎการฆ่าสัตว์และสัตว์ที่อนุญาตให้กินได้ (ดูเพิ่มเติมที่: คัชรูต ) วันแห่งการชดใช้บาป (เลวีนิติ 16) และกฎศีลธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ในบางครั้ง เรียกว่ารหัสศักดิ์สิทธิ์(เลวีนิติ 17–26) เลวีนิติ 26 ให้รายละเอียดรางวัลสำหรับการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและรายการการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม เลวีนิติ 17 กำหนดให้เครื่องบูชาที่พลับพลาเป็นศาสนพิธีนิรันดร์ แต่พิธีการนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหนังสือเล่มต่อๆ มา โดยพระวิหารเป็นสถานที่แห่งเดียวที่อนุญาตให้มีการถวายเครื่องบูชา

ตัวเลข

Book of Number เป็นหนังสือเล่มที่สี่ของโตราห์ [33]หนังสือเล่มนี้มีประวัติอันยาวนานและซับซ้อน แต่รูปแบบสุดท้ายน่าจะเป็นเพราะ การเรียบเรียงของ นักบวช (กล่าวคือ การแก้ไข) ของ แหล่งที่มาของ นิกาย Yahwisticซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของยุคเปอร์เซีย (ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช) [34]ชื่อของหนังสือเล่มนี้มาจากการสำรวจสำมะโนประชากรสองครั้งของชาวอิสราเอล

จำนวนเริ่มต้นที่ภูเขาซีนายที่ซึ่งชาวอิสราเอลได้รับกฎหมายและพันธสัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าได้ประทับอยู่ในหมู่พวกเขาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ [35]ภารกิจเบื้องหน้าพวกเขาคือการครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญา ผู้คนถูกนับและเตรียมการสำหรับการเดินขบวนต่อ ชาวอิสราเอลเริ่มต้นการเดินทาง แต่พวกเขา "พร่ำบ่น" ถึงความยากลำบากระหว่างทาง และเกี่ยวกับอำนาจของโมเสสและอาโรน. สำหรับการกระทำเหล่านี้ พระเจ้าทรงทำลายล้างพวกเขาประมาณ 15,000 คนด้วยวิธีการต่างๆ พวกเขามาถึงชายแดนคานาอันและส่งสายลับเข้าไปในแผ่นดิน เมื่อได้ยินรายงานที่น่าสะพรึงกลัวของผู้สอดแนมเกี่ยวกับสภาพการณ์ในคานาอัน ชาวอิสราเอลก็ปฏิเสธที่จะเข้ายึดครอง พระเจ้าจะลงโทษพวกเขาให้ตายในถิ่นทุรกันดารจนกว่าคนรุ่นใหม่จะเติบโตและทำงานนี้ได้ หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยชาวอิสราเอลรุ่นใหม่ใน " ที่ราบโมอับ " ที่พร้อมสำหรับการข้ามแม่น้ำจอร์แดน [36]

Numbers เป็นตอนจบของเรื่องราวการอพยพของอิสราเอลจากการกดขี่ในอียิปต์และการเดินทางเพื่อยึดครองดินแดนที่พระเจ้าสัญญากับบรรพบุรุษของพวกเขา เมื่อเป็นเช่นนี้ บทสรุปของหัวข้อที่นำเสนอในปฐมกาลและปรากฏในเอ็กโซดัสและเลวีนิติ: พระเจ้าทรงสัญญากับชาวอิสราเอลว่าพวกเขาจะกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ (กล่าวคือหลายชาติ) ว่าพวกเขาจะมีความสัมพันธ์พิเศษกับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา และ ว่าพวกเขาจะครอบครองแผ่นดินคานาอัน ตัวเลขยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความศักดิ์สิทธิ์ ความสัตย์ซื่อ และความไว้วางใจ แม้ว่าพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่และปุโรหิตของพระองค์อิสราเอลก็ขาดศรัทธา และการครอบครองที่ดินก็ตกเป็นของคนรุ่นใหม่ [34]

เฉลยธรรมบัญญัติ

โยสิยาห์ได้ยินการอ่านเฉลยธรรมบัญญัติ (ภาพประกอบโดยJulius Schnorr von Carolsfeld )

หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหนังสือเล่มที่ห้าของโตราห์ บทที่ 1–30 ของหนังสือประกอบด้วยคำเทศนาหรือคำปราศรัยสามเรื่องที่โมเสสมอบให้ชาวอิสราเอลบนที่ราบโมอับไม่นานก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา คำเทศนาครั้งแรกเล่าถึงสี่สิบปีแห่งการเดินทางในถิ่นทุรกันดารซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลานั้น และจบลงด้วยการเตือนใจให้ปฏิบัติตามกฎ (หรือคำสอน) ซึ่งต่อมาเรียกว่ากฎของโมเสส ; ประการที่สองเตือนชาวอิสราเอลให้ระลึกถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามพระเยโฮวาห์และกฎหมาย (หรือคำสอน) ที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับการครอบครองดินแดนของพวกเขา และคนที่สามเสนอการปลอบโยนว่าแม้อิสราเอลควรพิสูจน์ว่าไม่ซื่อสัตย์และสูญเสียดินแดนไปการกลับใจทั้งหมดสามารถกู้คืนได้ [37]สี่บทสุดท้าย (31–34) มีเพลงของโมเสสพรของโมเสส และ เรื่อง เล่าที่เล่าถึงการส่งต่อเสื้อคลุมแห่งความเป็นผู้นำจากโมเสสถึงโยชูวาและสุดท้ายคือการตายของโมเสสบนภูเขาเนโบ

นำเสนอเป็นคำพูดของโมเสสที่มอบให้ก่อนการพิชิตคานาอัน ความเห็นพ้องต้องกันของนักวิชาการสมัยใหม่เห็นว่าต้นกำเนิดมาจากประเพณีจากอิสราเอล (อาณาจักรทางตอนเหนือ)ซึ่งนำลงมาทางใต้สู่อาณาจักรยูดาห์หลังจากการพิชิตอารัมของชาวอัสซีเรีย (ศตวรรษที่ 8) ก่อนคริสตศักราช) และปรับให้เข้ากับโครงการปฏิรูปชาตินิยมในสมัยโยสิยาห์ (ปลายศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช) โดยมีรูปแบบสุดท้ายของหนังสือสมัยใหม่ปรากฏขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการกลับมาจากการเป็นเชลยของชาวบาบิโลนในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช [38]นักวิชาการหลายคนมองว่าหนังสือเล่มนี้สะท้อนถึงความต้องการทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของ วรรณะ เลวีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้จัดหาผู้เขียน[39] ผู้ เขียน ที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้เรียกโดยรวมว่า Deuteronomist

ข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือเฉลยธรรมบัญญัติ 6:4, [40]เชมา ยิสราเอลซึ่งได้กลายเป็นคำแถลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวยิว : "โอ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นหนึ่งเดียว" พระเยซูยกข้อ 6:4–5 ไว้ในมาระโก 12:28–34 [ 41]เป็นส่วนหนึ่งของพระบัญญัติอันยิ่งใหญ่

องค์ประกอบ

คัมภีร์ทัลมุดถือว่าโตราห์เขียนโดยโมเสส ยกเว้นแปดข้อสุดท้ายของเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งอธิบายถึงความตายและการฝังศพของเขา ซึ่งเขียนโดยโยชูวา อีกทางหนึ่งราชิอ้างจากคัมภีร์ทัลมุดว่า "พระเจ้าตรัส และโมเสสเขียนด้วยน้ำตา" [43] [44]มิชนาห์รวมถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของโตราห์เป็นหลักการสำคัญของศาสนายูดาย [45]ตามประเพณีของชาวยิว โต ราห์ได้รับการรวบรวมใหม่โดยเอสราในช่วงยุควิหารที่สอง [46] [47]

การกำหนดสมมติฐานทั่วไปอย่างหนึ่งของสารคดี

ในทางตรงกันข้าม ฉันทามติทางวิชาการสมัยใหม่ปฏิเสธการประพันธ์ของโมเสก และยืนยันว่าโตราห์มีผู้เขียนหลายคนและองค์ประกอบของมันใช้เวลาหลายศตวรรษ [9]กระบวนการที่แม่นยำในการแต่งโตราห์ จำนวนผู้แต่งที่เกี่ยวข้อง และวันที่ของผู้เขียนแต่ละคนถูกโต้แย้งอย่างถึงพริกถึงขิง ตลอดช่วงส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 20 มีความเห็นพ้องต้องกันทางวิชาการเกี่ยวกับสมมติฐานเชิงเอกสารซึ่งมีแหล่งข้อมูลอิสระสี่แหล่ง ซึ่งต่อมารวบรวมโดยนักเรียบเรียง: J, แหล่ง ที่มาของ Jahwist , E, แหล่งที่มาของ Elohist , P, แหล่งที่มาของนักบวช , และ D นักบวชดิวเทอโรโนมิสต์แหล่งที่มา. แหล่งที่มาที่เก่าแก่ที่สุด J จะแต่งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 7 หรือ 6 ก่อนคริสตศักราช โดยแหล่งล่าสุดคือ P ซึ่งแต่งขึ้นในราวศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช

สมมติฐานเสริมหนึ่งที่เป็นไปได้ต่อจากสมมติฐานเอกสาร

ฉันทามติเกี่ยวกับสมมติฐานของสารคดีพังทลายลงในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 [48] ​​รากฐานถูกวางไว้ด้วยการสืบสวนที่มาของแหล่งที่มาที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการประพันธ์ด้วยปากเปล่า โดยนัยว่าผู้สร้าง J และ E เป็นนักสะสมและบรรณาธิการ ไม่ใช่นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ [49] รอล์ฟ เรนทอร์ฟฟ์สร้างจากข้อมูลเชิงลึกนี้ โดยแย้งว่าพื้นฐานของ Pentateuch อยู่ในเรื่องเล่าสั้น ๆ ที่เป็นอิสระ ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ ๆ และนำมารวมกันเป็นสองขั้นตอนบรรณาธิการ ขั้นแรก Deuteronomic ขั้นที่สอง Priestly [50]ในทางตรงกันข้ามจอห์น แวน เซ็ตเตอร์สนับสนุนสมมติฐานเสริมซึ่งวางตัวว่าโทราห์ได้มาจากการเพิ่มเติมโดยตรงจากคลังงานที่มีอยู่ [51]สมมติฐาน "นีโอสารคดี" ซึ่งตอบสนองต่อคำวิจารณ์ของสมมติฐานดั้งเดิมและปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการพิจารณาว่าข้อความใดมาจากแหล่งใด ได้รับการสนับสนุนโดยนักประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ โจเอล เอส. บาเดน และคนอื่นๆ [52] [53]สมมติฐานดังกล่าวยังคงมีผู้นับถือในอิสราเอลและอเมริกาเหนือ [53]

นักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงยอมรับว่าเฉลยธรรมบัญญัติเป็นแหล่งที่มา โดยมีต้นกำเนิดมาจากประมวลกฎหมายที่จัดทำขึ้นในราชสำนักโยสิยาห์ตามที่เดอ เวตต์บรรยายไว้ ต่อมาได้รับกรอบระหว่างการเนรเทศ (คำปราศรัยและคำอธิบายที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง ของรหัส) เพื่อระบุว่าเป็นคำของโมเสส [54]นักวิชาการส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่ามีแหล่งที่มาของ Priestly บางรูปแบบ แม้ว่าขอบเขตของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสิ้นสุดของมันจะไม่แน่นอนก็ตาม [55]ส่วนที่เหลือเรียกโดยรวมว่าไม่ใช่นักบวช ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเนื้อหาทั้งก่อนเป็นนักบวชและหลังเป็นนักบวช [56]

วันที่รวบรวม

โทราห์ฉบับสุดท้ายถูกมองว่าเป็นผลผลิตจากยุคเปอร์เซีย (539–333 ก่อนคริสตศักราช หรืออาจ 450–350 ก่อนคริสตศักราช) [57]ฉันทามตินี้สะท้อนมุมมองดั้งเดิมของชาวยิวซึ่งให้เอสราผู้นำชุมชนชาวยิวที่กลับมาจากบาบิโลน มีบทบาทสำคัญในการประกาศใช้ [58]มีทฤษฎีมากมายที่ก้าวหน้าเพื่ออธิบายองค์ประกอบของโทราห์ แต่สองทฤษฎีนี้มีอิทธิพลเป็นพิเศษ [59]ประการแรก การอนุญาตของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งก้าวหน้าโดยปีเตอร์ เฟรยในปี 1985 ถือได้ว่าทางการเปอร์เซียกำหนดให้ชาวยิวในเยรูซาเล็มเสนอร่างกฎหมายเพียงฉบับเดียวเพื่อเป็นราคาของการปกครองตนเองในท้องถิ่น [60]ตามทฤษฎีของ Frei ตาม Eskenazi "รื้ออย่างเป็นระบบ" ในการประชุมวิชาการสหวิทยาการที่จัดขึ้นในปี 2000 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่เปอร์เซียและเยรูซาเล็มยังคงเป็นคำถามที่สำคัญ [61] [ สนทนา ]ทฤษฎีที่สองที่เกี่ยวข้องกับ Joel P. Weinberg และเรียกว่า "ชุมชนพลเมือง-วัด" เสนอว่าเรื่องราวอพยพถูกแต่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนชาวยิวหลังการเนรเทศที่จัดรอบวัดซึ่ง ทำหน้าที่เป็นธนาคารสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของมัน [62]

นักวิชาการส่วนน้อยจะวางรูปแบบสุดท้ายของ Pentateuch ในภายหลังในยุคขนมผสมน้ำยา (333–164 ก่อนคริสตศักราช) หรือแม้กระทั่งHasmonean (140–37 ก่อนคริสตศักราช) [63] Russell Gmirkin เช่น โต้แย้งการนัดพบขนมผสมน้ำยาบนพื้นฐานที่ว่าElephantine papyriซึ่งเป็นบันทึกของอาณานิคมชาวยิวในอียิปต์ที่สืบมาจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช ไม่ได้อ้างอิงถึงโทราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร การอพยพหรือเหตุการณ์อื่นๆ ในพระคัมภีร์ แม้ว่าจะกล่าวถึงเทศกาลปัสกาก็ตาม [64]

ความสำคัญในศาสนายูดาย

งานเขียนของแรบบินิกระบุว่า โทราห์ในช่องปากมอบให้กับโมเสสที่ภูเขาซีนายซึ่งตามประเพณีของศาสนายูดายออร์โธดอกซ์เกิดขึ้นในปี 1312 ก่อนคริสตศักราช ประเพณีแรบบินิกออร์โธดอกซ์ถือได้ว่าเขียนโตราห์ได้รับการบันทึกในช่วงสี่สิบปีต่อมา[65]แม้ว่านักวิชาการชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์จำนวนมากจะยืนยันฉันทามติทางวิชาการสมัยใหม่ว่าเขียนโตราห์มีผู้เขียนหลายคนและเขียนมาหลายศตวรรษ [66]

คัมภีร์ทัลมุด[67]นำเสนอความคิดเห็นสองประการว่าโมเสสเขียนโทราห์อย่างไร ความเห็นหนึ่งถือว่าโมเสสเขียนโดยค่อยเป็นค่อยไปตามคำสั่งของเขา และเขียนเสร็จเมื่อใกล้สิ้นใจ และอีกความเห็นหนึ่งถือว่าโมเสสเขียนโทราห์ฉบับสมบูรณ์ด้วยลายมือเดียวเมื่อใกล้จะสิ้นใจ เขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ลมุด[68]กล่าวว่าแปดข้อสุดท้ายของโตราห์ที่กล่าวถึงการตายและการฝังศพของโมเสสไม่ได้เขียนโดยโมเสส เนื่องจากการเขียนมันจะเป็นเรื่องโกหก และโจชัวเขียนหลังจากเขาเสียชีวิต Abraham ibn Ezra [69]และJoseph Bonfilsตั้งข้อสังเกต[ ต้องอ้างอิง ]ว่าวลีในโองการเหล่านั้นนำเสนอข้อมูลที่ผู้คนควรรู้หลังจากเวลาของโมเสสเท่านั้น อิบันเอสราบอกใบ้[70]และ Bonfils กล่าวอย่างชัดเจนว่าโยชูวาเขียนโองการเหล่านี้หลายปีหลังจากการตายของโมเสส ผู้แสดงความคิดเห็นอื่น ๆ[71]ไม่ยอมรับตำแหน่งนี้และยืนยันว่าแม้โมเสสจะไม่ได้เขียนโองการทั้งแปดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม โยชูวาเขียนตามคำแนะนำที่โมเสสทิ้งไว้ และโตราห์มักอธิบายถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งบางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น .

มุมมองของแรบไบคลาสสิกทั้งหมดถือว่าโตราห์เป็นโมเสกทั้งหมดและมีต้นกำเนิดจากสวรรค์ [72] การปฏิรูป ในปัจจุบันและการเคลื่อนไหวของชาวยิวที่มีแนวคิดเสรีนิยม ล้วนปฏิเสธการ ประพันธ์ของโมเสก เช่นเดียวกับเฉดสีส่วนใหญ่ของศาสนายิวอนุรักษ์นิยม [73]

ตามตำนานของชาวยิวพระเจ้าประทานโทราห์แก่ลูกหลานชาวอิสราเอลหลังจากที่พระองค์เข้าหาทุกเผ่าและทุกชาติในโลก และเสนอคัมภีร์โตราห์ให้พวกเขา แต่ฝ่ายหลังปฏิเสธ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวที่จะเพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้ [74]ในหนังสือเล่มนี้ โทราห์ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสิ่งแรกๆ ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นยาต้านความโน้มเอียงที่ชั่วร้าย[75]และในฐานะที่ปรึกษาที่แนะนำให้พระเจ้าสร้างมนุษย์ในการสร้างโลกเพื่อทำให้เขา ผู้ทรงเกียรติ [76]

การใช้พิธีกรรม

การอ่านโตราห์ ( ฮีบรู : קריאת התורה , K'riat HaTorah , "การ อ่าน[ของ] โทราห์") เป็นพิธีกรรม ทางศาสนาของชาวยิว ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านชุดข้อความจากคัมภีร์โตราห์ ในที่สาธารณะ คำนี้มักหมายถึงพิธีทั้งหมดของการถอดคัมภีร์โตราห์ (หรือม้วนหนังสือ) ออกจากหีบสวดบทที่ตัดตอนมาอย่างเหมาะสมด้วยการสวด แบบดั้งเดิม และส่งม้วนคัมภีร์กลับคืนสู่หีบ มันแตกต่างจากการศึกษาโทราห์เชิงวิชาการ

การ อ่านอัตเตารอตในที่สาธารณะเป็นประจำได้รับการแนะนำโดยเอสราอาลักษณ์หลังจากการกลับมาของชาวยิวจากการเป็นเชลยของชาวบาบิโลน (ประมาณ 537 ก่อนคริสตศักราช) ตามที่อธิบายไว้ในหนังสือของเนหะมีย์ [77]ในยุคสมัยใหม่ ผู้นับถือศาสนายูดายออร์โธด็อกซ์ฝึกฝนการอ่านโตราห์ตามขั้นตอนที่พวกเขาเชื่อว่ายังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสองพันปีนับตั้งแต่การทำลายวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม (ส.ศ. 70) ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 การเคลื่อนไหวใหม่ๆ เช่นลัทธิยูดายปฏิรูปและศาสนายูดายอนุรักษ์นิยมได้ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอ่านโทราห์ แต่รูปแบบพื้นฐานของการอ่านโทราห์ยังคงเหมือนเดิม:

เป็นส่วนหนึ่งของบริการสวดมนต์ตอนเช้าในบางวันของสัปดาห์ วันถือศีลอด และวันหยุด พอๆ กับส่วนหนึ่งของบริการสวดมนต์ตอนบ่ายของถือศีลถือศีล ใน เช้า วันสะบาโต (วันเสาร์) จะมีการอ่านส่วนรายสัปดาห์ (" พาราชาห์ ") โดยเลือกเพื่อให้มีการอ่านปัญจศีลทั้งหมดติดต่อกันทุกปี การแบ่งส่วนของParashotที่พบในคัมภีร์โตราห์สมัยใหม่ของชุมชนชาวยิวทั้งหมด (อัชเคนาซิค เซฟาร์ดิก และเยเมน) ขึ้นอยู่กับรายการที่เป็นระบบที่จัดทำโดย Maimonides ใน Mishneh Torah , Laws of Tefillin, Mezuzah และ Torah Scrollsบทที่ 8 Maimonides ตามการแบ่งร่ม ของเขาสำหรับโตราห์ในAleppo Codex อนุรักษนิยมและปฏิรูปธรรมศาลาอาจอ่านParashotในรอบสามปีมากกว่ากำหนดการประจำปี[78] [79] [80]ในช่วงบ่ายวันเสาร์ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ในวันหยุดของชาวยิว วันเริ่มต้นของแต่ละเดือนและวันถือศีลอดจะมีการอ่านส่วนพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวัน

ชาวยิวถือวันหยุดประจำปีSimchat Torahเพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดและการเริ่มต้นรอบใหม่ของการอ่านประจำปี

หนังสือคัมภีร์โตราห์มักจะสวมสายสะพาย ผ้าคลุมโตราห์แบบพิเศษ เครื่องประดับต่างๆ และ Keter (มงกุฎ) แม้ว่าธรรมเนียมดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามธรรมศาลา ตามธรรมเนียมแล้วผู้ชุมนุมจะยืนแสดงความเคารพเมื่อนำโตราห์ออกจากหีบเพื่ออ่าน ขณะที่กำลังหามและยกขึ้น และในทำนองเดียวกันขณะที่นำโตราห์กลับเข้าหีบ แม้ว่าพวกเขาอาจนั่งในระหว่างการอ่านก็ตาม

กฎหมายในพระคัมภีร์

โตราห์ประกอบด้วยเรื่องเล่า ข้อความทางกฎหมาย และข้อความเกี่ยวกับจริยธรรม โดยรวมแล้วกฎหมายเหล่านี้ โดยปกติเรียกว่ากฎหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลหรือพระบัญญัติ บางครั้งเรียกว่ากฎหมายของโมเสส ( Torat Moshɛ ת ּ ו ֹ ר ַ ת ־ מ ֹ ש ֶ ׁ ה ‎ ) กฎหมายของโมเสสหรือกฎหมายซีนาย

โทราห์ปากเปล่า

ประเพณีของพวกรับบินิกถือได้ว่าโมเสสเรียนรู้โทราห์ทั้งหมดในขณะที่เขาอาศัยอยู่บนภูเขาซีนายเป็นเวลา 40 วันและคืน และทั้งโทราห์ทางปากและลายลักษณ์อักษรได้รับการถ่ายทอดควบคู่กันไป ในกรณีที่โทราห์ไม่กำหนดคำและแนวคิด และกล่าวถึงขั้นตอนโดยไม่มีคำอธิบายหรือคำแนะนำ ผู้อ่านจำเป็นต้องค้นหารายละเอียดที่ขาดหายไปจากแหล่งเสริมที่เรียกว่ากฎหมายปากเปล่าหรือโทราห์ปากเปล่า [81]บัญญัติที่โดดเด่นที่สุดของโตราห์ที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมคือ:

 • Tefillin : ตามที่ระบุไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติ 6:8 รวมถึงที่อื่น ๆ ให้วาง tefillin บนแขนและบนศีรษะระหว่างดวงตา อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทฟิลลินว่าคืออะไรและจะสร้างอย่างไร
 • Kashrut : ตามที่ระบุในอพยพ 23:19 รวมถึงที่อื่น ๆ ห้ามต้มลูกแพะในน้ำนมแม่ของมัน นอกเหนือจากปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับการทำความเข้าใจธรรมชาติที่คลุมเครือของกฎหมายนี้ ไม่มีตัวอักษรสระในโตราห์ พวกเขาจัดทำโดยประเพณีปากเปล่า สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับกฎหมายนี้ เนื่องจากคำภาษาฮีบรูที่แปลว่านม (חלב) เหมือนกับคำว่าไขมันสัตว์เมื่อไม่มีเสียงสระ หากไม่มีประเพณีปากเปล่าก็ไม่ทราบว่าการละเมิดนั้นอยู่ในการผสมเนื้อกับนมหรือกับไขมัน
 • กฎหมาย วันสะบาโต : ด้วยความรุนแรงของการละเมิดวันสะบาโต ซึ่งก็คือโทษประหารชีวิต ใครๆ ก็สันนิษฐานว่าจะได้รับคำแนะนำว่าควรจะยึดถือบัญญัติหลักที่จริงจังเช่นนั้นอย่างไร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับกฎและประเพณีของวันถือบวชถูกกำหนดไว้ในคัมภีร์ทัลมุดและหนังสืออื่นๆ ที่ได้มาจากกฎหมายปากเปล่าของชาวยิว

ตามตำราแรบบินิกแบบคลาสสิก เนื้อหาชุดขนานนี้แต่เดิมถูกส่งไปยังโมเสสที่ซีนาย และจากโมเสสไปยังอิสราเอล ในเวลานั้นห้ามมิให้เขียนและเผยแพร่กฎหมายปากเปล่า เนื่องจากการเขียนใด ๆ จะไม่สมบูรณ์และอาจถูกตีความหมายผิดและใช้ในทางที่ผิด [82]

อย่างไรก็ตาม หลังจากการเนรเทศ การกระจัดกระจาย และการประหัตประหาร ประเพณีนี้ถูกยกเลิกเมื่อเห็นได้ชัดว่าการเขียนเป็นหนทางเดียวที่จะรับประกันว่ากฎปากเปล่าจะยังคงอยู่ หลังจากหลายปีของความพยายามโดย tannaimจำนวนมากประเพณีปากเปล่าถูกเขียนขึ้นในราวปี ส.ศ. 200 โดยรับบียูดาห์ฮานาซีผู้รวบรวมกฎหมายปากเปล่าฉบับเขียนในนาม มิชนาห์ ( ฮีบรู : משנה) ประเพณีปากเปล่าอื่น ๆ จาก ช่วงเวลาเดียวกันที่ไม่ได้เข้าสู่ Mishnah ถูกบันทึกเป็นBaraitot (การสอนภายนอก) และTosefta ประเพณีอื่น ๆ ถูกเขียนลงไปเป็น Midrashim

หลังจากการประหัตประหารอย่างต่อเนื่อง กฎหมายปากเปล่ามีความมุ่งมั่นในการเขียนมากขึ้น บทเรียน บทบรรยาย และประเพณีอื่นๆ อีกมากมายที่กล่าวถึงในมิชนาห์เพียงไม่กี่ร้อยหน้า กลายเป็นหลายพันหน้าซึ่งปัจจุบันเรียกว่าGemara Gemara เขียนด้วยภาษาอราเมอิก โดยรวบรวมเป็นภาษาบาบิโลน Mishnah และ Gemara รวมกันเรียกว่า Talmud แรบไบในดินแดนแห่งอิสราเอลยังได้รวบรวมประเพณีของพวกเขาและรวบรวมไว้ในเยรูซาเล็มทัลมุด เนื่อง​จาก​มี​พวก​รับบี​จำนวน​มาก​อาศัย​อยู่​ใน​บาบิโลน คัมภีร์​ทัลมุด​ของ​บาบิโลน​จึง​มี​ลำดับ​หน้า​กว่า​หาก​ทั้ง​สอง​จะ​ไม่​ลง​รอย​กัน.

สาขาออร์โธดอกซ์และจารีตของศาสนายูดายยอมรับข้อความเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับ ฮาลาคา และรหัสของกฎหมายยิว ที่ตามมาทั้งหมดซึ่งถือเป็นบรรทัดฐาน ศาสนายูดายแนวปฏิรูปและแนวปฏิรูปปฏิเสธว่าข้อความเหล่านี้หรือโตราห์เองสำหรับเรื่องนั้นอาจถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดกฎหมายเชิงบรรทัดฐาน (กฎหมายที่ยอมรับว่ามีผลผูกพัน) แต่ยอมรับว่าเป็นฉบับดั้งเดิมของชาวยิวที่แท้จริงและฉบับเดียวสำหรับการทำความเข้าใจโตราห์และพัฒนาการตลอดประวัติศาสตร์ [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถือว่าโตราห์เป็นข้อความทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม แต่ไม่เชื่อว่าทุกคำในโตราห์เป็นความจริง หรือแม้แต่ถูกต้องทางศีลธรรม ลัทธิยูดายเห็นอกเห็นใจยินดีที่จะตั้งคำถามกับโตราห์และไม่เห็นด้วย โดยเชื่อว่าประสบการณ์ของชาวยิวทั้งหมด ไม่ใช่แค่โตราห์ ควรเป็นแหล่งที่มาของพฤติกรรมและจริยธรรมของชาวยิว [83]

ความสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของจดหมาย เวทย์มนต์ของชาวยิว

Kabbalists ถือได้ว่าคำพูดของ Torah ไม่เพียง แต่ให้ข่าวสารอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังบ่งบอกถึงข้อความที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ขยายออกไป ดังนั้นพวกเขาจึงถือได้ว่าแม้แต่เครื่องหมายเล็กๆ อย่างkotso shel yod (קוצו של יוד) ซึ่งเป็นเซอริฟของอักษรฮีบรูyod (י) อักษรที่เล็กที่สุด หรือเครื่องหมายประดับ หรือคำซ้ำๆ ก็ยังถูกใส่ไว้ที่นั่นโดยพระเจ้าเพื่อสอน คะแนนของบทเรียน โดยไม่คำนึงว่ายอดนั้นจะปรากฏในวลี "ฉันคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า" หรือไม่ ( אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ ‎, อพยพ 20:2) หรือไม่ว่าจะปรากฏใน "และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า" ( וַיְדַבֵּר אֱלֹהִׁם , אֶׁתִים, אַתֶם ; וַיֹּאמֶר אֵלָיו, אֲנִי יְהוָה. ‎ อพยพ 6:2). ในทำนองเดียวกันรับบีอากิวา(ประมาณ ค.ศ. 50 – ค.ศ. 135) กล่าวกันว่าได้เรียนรู้กฎหมายใหม่จากทุก ๆฉบับ (את) ในโตราห์ (Talmud, tractate Pesachim 22b); อนุภาคet ไม่มีความหมายโดยตัว มันเองและทำหน้าที่ทำเครื่องหมายวัตถุโดยตรงเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเชื่อ ของนิกายออร์โธดอกซ์คือแม้แต่ข้อความเชิงบริบทที่เห็นได้ชัดเช่น "และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ... " ก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าข้อความจริง

การผลิตและการใช้หนังสือคัมภีร์โทราห์

ตัวชี้หน้า หรือยาดสำหรับอ่านโทราห์

คัมภีร์โทราห์ต้นฉบับยังคงเขียนและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในพิธีกรรม (กล่าวคือบริการทางศาสนา ); สิ่งนี้เรียกว่าSefer Torah ("Book [of] Torah") พวกเขาเขียนโดยใช้วิธีการอย่างระมัดระวังโดยอาลักษณ์ ที่มีคุณสมบัติสูง. มีความเชื่อกันว่าทุกคำหรือเครื่องหมายมีความหมายศักดิ์สิทธิ์และไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ความเที่ยงตรงของข้อความภาษาฮีบรูของ Tanakh และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Torah ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ลงไปจนถึงตัวอักษรตัวสุดท้าย: การแปลหรือการถอดความมักไม่ได้รับความสนใจสำหรับการใช้บริการอย่างเป็นทางการ และการถอดความจะทำด้วยความอุตสาหะ ข้อผิดพลาดของตัวอักษรเดี่ยว การประดับตกแต่ง หรือสัญลักษณ์ของตัวอักษรที่มีสไตล์ 304,805 ตัวที่ประกอบกันเป็นข้อความฮีบรูโตราห์ทำให้ม้วนคัมภีร์โตราห์ไม่เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังนั้นต้องใช้ทักษะพิเศษ และม้วนกระดาษต้องใช้เวลามากในการเขียนและตรวจสอบ

ตามกฎหมายของชาวยิวsefer Torah (พหูพจน์: Sifrei Torah ) เป็นสำเนาของข้อความภาษาฮีบรูที่เป็นทางการซึ่งเขียนด้วยลายมือบนgevilหรือklaf (รูปแบบกระดาษparchment ) โดยใช้ปากกาขนนก (หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต) จุ่มลงในหมึก เขียนด้วยภาษาฮีบรู ทั้งหมด sefer Torahประกอบด้วยตัวอักษร 304,805 ตัว ซึ่งทั้งหมดจะต้องทำซ้ำอย่างแม่นยำโดยsofer ที่ผ่านการฝึกอบรม ("อาลักษณ์") ซึ่งเป็นความพยายามที่อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งปีครึ่งโดยประมาณ Sifrei Torah สมัยใหม่ส่วนใหญ่เขียนด้วยข้อความสี่สิบสองบรรทัดต่อคอลัมน์ ( ชาวยิวเยเมนใช้ห้าสิบ) และ ปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับตำแหน่งและรูปลักษณ์ของตัวอักษรฮีบรู ดูตัวอย่างMishnah Berurahในหัวข้อนี้ [84]อาจใช้สคริปต์ภาษาฮิบรูหลายตัว ซึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างหรูหราและเข้มงวด

ความสมบูรณ์ของ Sefer Torah เป็นสาเหตุสำหรับการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชาวยิวทุกคนที่จะเขียนหรือเขียน Sefer Torah ให้เขา หนังสือคัมภีร์โตราห์ถูกเก็บไว้ใน ส่วน ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของธรรมศาลาในหีบที่เรียกว่า "หีบศักดิ์สิทธิ์" ( אֲרוֹן הקֹדשׁ ‎ aron hakodeshในภาษาฮิบรู) อารอนในภาษาฮีบรูแปลว่า "ตู้" หรือ "ตู้เสื้อผ้า" และkodeshมาจาก "kadosh ", หรือ "ศักดิ์สิทธิ์".

คำแปลของโทราห์

อราเมอิก

หนังสือของเอสราอ้างถึงการแปลและข้อคิดเห็นของข้อความภาษาฮีบรูเป็น ภาษา อราเมอิกซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจกันทั่วไปในสมัยนั้น การแปลเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะมีขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช คำแปล ใน ภาษา อราเมอิก คือTargum [85]สารานุกรมJudaicaมี:

ในช่วงแรก เป็นเรื่องปกติที่จะแปลข้อความภาษาฮีบรูเป็นภาษาท้องถิ่นในขณะที่อ่าน (เช่น ในปาเลสไตน์และบาบิโลนการแปลเป็นภาษาอราเมอิก) targum ("การแปล") ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พิเศษของธรรมศาลาที่เรียกว่า meturgeman ... ในที่สุดการฝึกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นก็หยุดลง [86]

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อเสนอแนะว่าคำแปลเหล่านี้เขียนขึ้นก่อนหน้านี้ มีข้อเสนอแนะว่า Targum ถูกเขียนลงตั้งแต่เนิ่นๆ แม้ว่าจะใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การรับรู้อย่างเป็นทางการของ Targum ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการแก้ไขข้อความในขั้นสุดท้ายนั้นเป็นของยุคหลังยุคทัลมุดิก ดังนั้นจึงไม่เร็วกว่าศตวรรษที่ 5 ก่อนซีอี[87]

ภาษากรีก

หนึ่งในการแปลหนังสือห้าเล่มแรกของโมเสสจากภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีกที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบคือฉบับเซปตัวจินต์ นี่คือ พระคัมภีร์ฮีบรูเวอร์ชัน ภาษากรีก Koineที่ใช้โดยผู้พูดภาษากรีก พระคัมภีร์ภาษาฮีบรูฉบับภาษากรีกนี้มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งแต่เดิมเกี่ยวข้องกับศาสนายิวขนมผสมน้ำยา มีทั้งการแปลภาษาฮีบรูและเนื้อหาเพิ่มเติมและรูปแบบต่างๆ [88]

การแปลเป็นภาษากรีกในภายหลังรวมถึงเจ็ดเวอร์ชันหรือมากกว่านั้น สิ่งเหล่านี้ไม่รอด ยกเว้นเป็นเศษเล็กเศษน้อย และรวมถึงของAquila , SymmachusและTheodotion [89]

ภาษาละติน

การแปลเป็นภาษาละตินในยุคแรกๆ—the Vetus Latina—เป็นการแปลแบบเฉพาะกิจจากส่วนต่างๆ ของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัวจินต์ กับ Saint Jeromeในศตวรรษที่ 4 CE มีการแปลพระคัมภีร์ภาษา ฮีบรู ภาษาละตินภูมิฐาน

ภาษาอาหรับ

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 ภาษาวัฒนธรรมของชาวยิวที่อยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามกลายเป็นภาษาอาหรับมากกว่าภาษาอราเมอิก "ในช่วงเวลานั้น ทั้งนักวิชาการและฆราวาสเริ่มผลิตการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษายิว-อารบิกโดยใช้อักษรฮีบรู" ต่อมาในศตวรรษที่ 10 พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับมาตรฐานในภาษายิว-อาหรับกลายเป็นสิ่งจำเป็น ที่รู้จักกันดีที่สุดผลิตโดยSaadiah (the Saadia Gaon, aka the Rasag) และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน "โดยเฉพาะในหมู่ชาวยิวเยเมน" [90]

Rav Sa'adia ผลิตการแปลภาษาอาหรับของโตราห์ที่รู้จักกันในชื่อTargum Tafsirและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของ Rasag [91]มีการถกเถียงกันในด้านวิชาการว่า Rasag เขียนคัมภีร์โตราห์ฉบับแปลภาษาอาหรับเล่มแรกหรือไม่ [92]

ภาษาสมัยใหม่

คำแปลภาษายิว

คัมภีร์โตราห์ได้รับการแปลโดยนักวิชาการชาวยิวเป็นภาษาหลักๆ ของยุโรป รวมทั้งอังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน และอื่นๆ การแปลภาษาเยอรมันที่เป็นที่ รู้จักมากที่สุดผลิตโดยSamson Raphael Hirsch มี การแปลคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษของชาวยิวหลายฉบับเช่น โดยสิ่งพิมพ์ของ Artscroll

คำแปลของคริสเตียน

โตราห์ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ หลายร้อยภาษา ใน ฐานะ ส่วนหนึ่งของหลักพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียน

ในศาสนาอื่น

ลัทธิสะมาริตัน

The Samaritan Torah (ภาษาฮีบรูของชาวสะมาเรีย: ࠕࠫ‎ࠅࠓࠡࠄ‎, Tōrāʾ) หรือเรียกอีกอย่างว่า Samaritan Pentateuch เป็นข้อความของโทราห์ที่เขียนด้วยอักษรของชาวสะมาเรียและใช้เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวสะมาเรีย เป็นเอกสารที่เป็นข้อความทั้งหมดของSamaritanism

ศาสนาคริสต์

แม้ว่านิกายต่างๆ ของคริสเตียนจะมีเวอร์ชันของพันธสัญญาเดิม ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในพระคัมภีร์ของพวกเขา แต่โทราห์ในฐานะ "หนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส" (หรือ " กฎของโมเสส ") ก็เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พวกเขาทั้งหมด

อิสลาม

อิสลามระบุว่าคัมภีร์เตารอตถูกส่งมาจากพระเจ้า " Tawrat " ( ภาษาอาหรับ : توراة ‎ ) เป็นชื่อภาษาอาหรับสำหรับคัมภีร์โตราห์ภายใต้บริบทของมันในฐานะ หนังสือศักดิ์สิทธิ์ของอิสลาม ที่ ชาวมุสลิม เชื่อ ว่าพระเจ้ามอบให้แก่ผู้เผยพระวจนะในหมู่ลูกหลานของอิสราเอล และมักจะหมายถึงพระคัมภีร์ภาษาฮิบรูทั้งเล่ม [93]ตามคัมภีร์อัลกุรอานพระเจ้าตรัสว่า "พระองค์คือผู้ประทานคัมภีร์ (อัลกุรอาน) แก่เจ้าด้วยความจริง โดยทรงยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้า และพระองค์ทรงประทานเตารอต (เตารอต) และอินญีล (ข่าวประเสริฐ) ลงมา )" ( Q3:3 ) อย่างไรก็ตาม ชาวมุสลิมที่นับถือตนเองบางคนเชื่อว่าโองการดั้งเดิมนี้เสียหาย ( ฏอริฟ) (หรือเพียงแค่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและความผิดพลาดของมนุษย์) เมื่อเวลาผ่านไปโดยอาลักษณ์ชาวยิว [94]อัตเตารอตในอัลกุรอานมักกล่าวถึงด้วยความเคารพในอิสลาม ความเชื่อของชาวมุสลิมในโตราห์ เช่นเดียวกับการเป็นศาสดาพยากรณ์ของโมเสส เป็นหนึ่งในหลักคำสอนพื้นฐานของศาสนาอิสลาม

เปิดกรณี Torah ด้วยการเลื่อน

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น "โทราห์ | ความหมาย ความ หมาย& ข้อเท็จจริง" สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ2021-09-11 .
 2. ^ นอยส์เนอร์, เจคอบ (2547). การเกิดขึ้นของศาสนายูดาย . ลุยวิลล์: Westminster John Knox Press หน้า 57. "โทราห์คำภาษาฮีบรูหมายถึง 'การสอน' เราจำได้ว่า ... ความหมายที่คุ้นเคยที่สุดของคำว่า: 'โทราห์ = หนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส', Pentateuch .... โทราห์อาจหมายถึงทั้งหมด พระคัมภีร์ภาษาฮีบรู .... โตราห์ยังครอบคลุมคำสั่งในสองสื่อ การเขียนและความทรงจำ .... [ส่วนปากเปล่า] มีอยู่ บางส่วน ในการรวบรวมมิชนาห์ ทัลมุด และมิดแรช แต่มีมากกว่านั้น: สิ่งที่โลกเรียกว่า 'ศาสนายูดาย' ผู้ศรัทธารู้จักในชื่อ 'โทราห์' ' "
 3. ^ "บามิดบาร์ ราบาห์" . sefaria.org . หญ้าแฝก สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2565 .
 4. Isabel Lang Intertextualität als hermeneutischer Zugang zur Auslegung des Korans: Eine Betrachtung am Beispiel der Verwendung von Israiliyyat in der Rezeption der Davidserzählung ใน Sure 38: 21–25 Logos Verlag Berlin GmbH, 31.12.2015 ISBN 9783832541514 p. 98 (เยอรมัน) 
 5. อรรถเป็น Birnbaum (1979), พี. 630
 6. ^ ฉบับที่ 11 ทรูมาห์ มาตรา 61
 7. หน้า 1,เบลนคินซอปป์, โจเซฟ (1992). The Pentateuch: บทนำของหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ ห้องสมุดอ้างอิงพระคัมภีร์สมอ นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์ ไอเอสบีเอ็น 978-0-385-41207-0.
 8. Finkelstein, I., Silberman, NA, The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts , p. 68
 9. อรรถเป็น แมคเดอร์มอตต์ จอห์น เจ. (2545). อ่าน Pentateuch: บทนำทางประวัติศาสตร์ พอลลีนเพรส. หน้า 21. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8091-4082-4. สืบค้นเมื่อ2010-10-03 .
 10. ^ ลมุดบาวากามา 82A ของชาวบาบิโลน
 11. ^ เปรียบเทียบ เลวี 10:11
 12. ราบิโนวิทซ์, หลุยส์ ; ฮาร์วีย์, วอร์เรน (2550). “โทราห์” . ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด (บรรณาธิการ). สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 20 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 39–46. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 13. Philip Birnbaum , Encyclopedia of Jewish Concepts , Hebrew Publishing Company, 1964, p. 630
 14. ^ หน้า 2767 อัลคาเลย์
 15. ^ หน้า 164–165, เชอร์แมน, อพยพ 12:49
 16. ^ 8:31–32; 23:6
 17. ^ 1 กษัตริย์ 2:3; 2 กษัตริย์ 14:6; 23:25 น
 18. ^ มาล 3:22; แดน. 9:11, 13; เอสรา 3:2; 7:6; เน 8:1; II โคร 23:18; 30:16
 19. ^ เอสรา 6:18; เน 13:1; II โคร 35:12; 25:4; เปรียบเทียบ 2 กษัตริย์ 14:6
 20. ^ เน 8:3
 21. ^ เน 8:8, 18; 10:29–30; เปรียบเทียบ 9:3
 22. ซาร์นา, นาฮูม ม.; และอื่น ๆ (2550). "คัมภีร์ไบเบิล". ในBerenbaum, ไมเคิล ; สโคลนิก, เฟร็ด (บรรณาธิการ). สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 3 (ครั้งที่ 2). ดีทรอยต์: การอ้างอิง Macmillan หน้า 576–577. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4.
 23. ^ โลกและพระวจนะ: บทนำสู่พันธสัญญาเดิม , ed. Eugene H. Merrill, Mark Rooker, Michael A. Grisanti, 2011, p, 163: "ตอนที่ 4 The Pentateuch โดย Michael A. Grisanti: คำว่า 'Pentateuch' มาจากภาษากรีก pentateuchos ตามตัวอักษร ... คำภาษากรีกคือ เห็นได้ชัดว่าเป็นที่นิยมในหมู่ชาวยิวเฮลเลไนซ์แห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ ในศตวรรษที่หนึ่ง...”
 24. ^ "ไม่พบหน้า | กลางวัน " www.mid-day.com . {{cite web}}: Cite ใช้ชื่อทั่วไป ( วิธีใช้ )
 25. ^ แฮมิลตัน (1990), น. 1
 26. เบอร์กันต์ 2013 , พี. xii
 27. แบนด์สตรา 2008 , p. 35.
 28. แบนด์สตรา 2008 , p. 78.
 29. แบนด์สตรา (2004), หน้า 28–29
 30. จอห์นสโตน, พี. 72.
 31. ฟิงเกลสไตน์, พี. 68
 32. เมเยอร์ส, พี. xv
 33. ^ แอชลีย์ 1993พี. 1.
 34. อรรถเป็น แมคเดอร์มอตต์ 2545พี. 21.
 35. โอลสัน 1996 , p. 9.
 36. สตับส์ 2009 , p. 19–20.
 37. ^ ฟิลลิปส์ หน้า 1–2
 38. โรเจอร์สัน, หน้า 153–154
 39. ^ ซอมเมอร์, พี. 18.
 40. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4
 41. ^ มาระโก 12:28–34
 42. ^ บาวา บาสรา 14b
 43. ^ หลุยส์ เจค็อบส์ (1995). ศาสนายิว:สหาย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 375. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-826463-7. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2555 .
 44. ทัลมุด, บาวา บาสรา 14b
 45. ^ มิชนาห์, สภาแซนเฮดริน 10:1
 46. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). ตำนานของชาวยิว เล่มที่ IV: Ezra (แปลโดย Henrietta Szold) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว
 47. ^ รอส, ทามาร์ (2547). ขยายวังแห่งโตราห์: ออร์ทอดอกซ์และสตรีนิยม อัพเน. หน้า 192
 48. อรรถ คาร์ 2014 , p. 434.
 49. ทอมป์สัน 2000 , น. 8.
 50. สกา 2557 , หน้า 133–135.
 51. แวน เซ็ตเตอร์ 2004 , p. 77.
 52. ^ บาเดน 2012 .
 53. อรรถเป็น เกนส์ 2015 , พี. 271.
 54. ออตโต 2014 , พี. 605.
 55. อรรถ คาร์ 2014 , p. 457.
 56. ออตโต 2014 , พี. 609.
 57. ^ เฟร 2544พี. 6.
 58. โรเมอร์ 2008 , p. 2 และ fn.3
 59. ^ สกา 2549 , หน้า 217.
 60. ^ สกา 2549 , หน้า 218.
 61. เอสเคนาซี 2009 , p. 86.
 62. สกา 2549 , หน้า 226–227.
 63. ไกรเฟนฮาเกน 2003 , p. 206–207, 224 ฉ.49.
 64. Gmirkin 2006 , พี. 30, 32, 190.
 65. History Crash Course #36: Timeline: From Abraham to Destruction of the Temple , โดย รับบี เคน สปิโร, Aish.com สืบค้นเมื่อ 2010-08-19.
 66. ^ เบอร์ลิน, อเดล; เบรทเลอร์, มาร์ค ซวี่ ; ฟิชเบน, ไมเคิล, เอ็ดเวิร์ด. (2547). คัมภีร์ไบเบิลศึกษาของชาวยิว . นครนิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า  3–7 _ ไอเอสบีเอ็น 978-0195297515.
 67. ^ กิตติน 60a
 68. ^ เมนาโชต 30ก
 69. อรรถ แน ด เลอร์, สตีเวน; ไซโบ, มักเน่ (2551). ฮีบรูไบเบิล / พันธสัญญาเดิม: ประวัติการตีความ II: จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสู่การตรัสรู้ ฟานเดนฮุค & รูพรีชท์ หน้า 829. ไอเอสบีเอ็น 978-3525539828. สืบค้นเมื่อ18 กันยายน 2558 .
 70. อิบน์ เอสรา, เฉลยธรรมบัญญัติ 34:6
 71. โอห์ร ฮาชายิม เฉลยธรรมบัญญัติ 34:6
 72. ^ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้จากมุมมองของชาวยิวออร์โธดอกซ์ โปรดดูที่ Modern Scholarship in the Study of Torah: Contributions and Limitations , Ed. ชาโลม คาร์มีและคู่มือความคิดของชาวยิวเล่มที่ 1 โดย Aryeh Kaplan
 73. ^ Larry Siekawitch (2013),เอกลักษณ์ของพระคัมภีร์ , หน้า 19 –30
 74. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). Legends of the Jewish Vol III: The Gentiles Refuse the Torah Archived 2018-01-30 at the Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 75. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). Legends of the Jewish Vol II: Job and the Patriarchs Archived 2018-01-30 at the Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 76. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์ (1909). ตำนานของชาวยิว เล่มที่ 1: สิ่งแรกที่สร้าง ขึ้น เก็บถาวร 2019-01-20 ที่Wayback Machine (แปลโดย Henrietta Szold) Philadelphia: Jewish Publication Society
 77. ^ หนังสือเนหะมีย์บทที่ 8
 78. ^ ที่มา?
 79. ^ " วัฏจักรสามปีที่แท้จริง: วิธีที่ดีกว่าในการอ่านอัตเตารอต " . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2012
 80. ^ [1] สืบค้นเมื่อ 17 สิงหาคม 2555 ที่ Wayback Machine
 81. ^ "รับบี Jonathan Rietti | นครนิวยอร์ก | ความก้าวหน้าของ Chinuch" . ก้าวหน้า ชูนิช .
 82. ^ ทัลมุด, กิติน 60b
 83. ^ "คำถามที่พบบ่อยสำหรับยูดายเห็นอกเห็นใจ, ปฏิรูปยูดาย, มนุษยนิยม, ยิวเห็นอกเห็นใจ, การชุมนุม, แอริโซนา, แอริโซนา " Oradam.org . สืบค้นเมื่อ2012-11-07
 84. ^ Mishnat Soferim รูปแบบของจดหมาย Archived 2008-05-23 ที่ Wayback Machineแปลโดย Jen Taylor Friedman (geniza.net)
 85. ชิลตัน, BD. (เอ็ด), The Isaiah Targum: Introduction, Translation, Apparatus and Notes , Michael Glazier, Inc., p. xiii
 86. สารานุกรม Judaica , รายการเกี่ยวกับโทราห์, การอ่านของ
 87. ^ สารานุกรม Judaica , รายการเกี่ยวกับพระคัมภีร์: การแปล
 88. ไกรเฟนฮาเกน 2003 , p. 218.
 89. สารานุกรมยูไดกา , vol. 3 หน้า 597
 90. สารานุกรมยูไดกา , vol. III, หน้า 603
 91. ^ จอร์จ โรบินสัน (17 ธันวาคม 2551) โตราห์ที่จำเป็น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับหนังสือทั้งห้าเล่มของโมเสส กลุ่มสำนักพิมพ์ Knopf Doubleday หน้า 167–. ไอเอสบีเอ็น 978-0-307-48437-6. การมีส่วนร่วมที่สำคัญของ Sa'adia ในโตราห์คือการแปลภาษาอาหรับของเขาTargum Tafsir
 92. ^ Zion Zohar (มิถุนายน 2548) ชาวยิวดิกและมิซราฮี: จากยุคทองของสเปนสู่ยุคปัจจุบัน สำนักพิมพ์นิวยอร์ค หน้า 106–. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8147-9705-1. มีข้อโต้แย้งในหมู่นักวิชาการว่า Rasag เป็นคนแรกที่แปลพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูเป็นภาษาอาหรับหรือไม่
 93. Isabel Lang Intertextualität als hermeneutischer Zugang zur Auslegung des Korans: Eine Betrachtung am Beispiel der Verwendung von Israiliyyat in der Rezeption der Davidserzählung ใน Sure 38: 21-25 Logos Verlag Berlin GmbH, 31.12.2015 ISBN 9783832541514 p. 98 (เยอรมัน) 
 94. ^ Is the Bible God's Word Archived 2008-05-13 at the Wayback Machineโดย Sheikh Ahmed Deedat

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • Rothenberg, Naftali, (ed.), ภูมิปัญญารายสัปดาห์ – the Weekly Torah Portion as an Inspiration for Thought and Creativity , Yeshiva University Press, New York 2012
 • ฟรีดแมน, ริชาร์ด เอลเลียต, ใครเขียนพระคัมภีร์? , HarperSanFrancisco, 1997
 • Welhausen, Julius, Prolegomena to the History of Israel , Scholars Press, 1994 (พิมพ์ซ้ำในปี 1885)
 • Kantor, Mattis สารานุกรมเส้นเวลาของชาวยิว: ประวัติศาสตร์ปีต่อปีจากการสร้างสรรค์จนถึงปัจจุบัน , Jason Aronson Inc., London, 1992
 • Wheeler, Brannon M., โมเสสในอัลกุรอานและอรรถกถาอิสลาม , Routledge, 2002
 • DeSilva, David Arthur, บทนำสู่พันธสัญญาใหม่: บริบท วิธีการ & กระทรวง , InterVarsity Press, 2004
 • Alcalay, Reuben., The Complete Hebrew – English dictionary , vol 2, Hemed Books, New York, 1996 ISBN 978-965-448-179-3 
 • Scherman, Nosson, (เอ็ด), Tanakh, Vol. I, The Torah, (ฉบับหิน), Mesorah Publications, Ltd., New York, 2001
 • Heschel, Abraham Joshua, Tucker, Gordon & Levin, Leonard, Heavenly Torah: As Refracted Through the Generations , London, Continuum International Publishing Group, 2005
 • Hubbard, David "แหล่งวรรณกรรมของ Kebra Nagast" Ph.D. วิทยานิพนธ์ St Andrews University, Scotland, 1956
 • Peterson, Eugene H. , Praying With Moses: A Year of Daily Prayers and Reflections on the Words and Actions of Moses , HarperCollins , New York, 1994 ISBN 9780060665180 

ลิงค์ภายนอก

0.13691186904907