วิกิพีเดีย:การประเมินเนื้อหา/เกณฑ์ A-Class

 

ให้คำอธิบายหัวข้อที่เขียนไว้อย่างดี ชัดเจน และครบถ้วน ตามที่อธิบายไว้ใน วิกิพีเดีย:การพัฒนาบทความ ควรมีความยาวเหมาะสมกับหัวเรื่อง มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้มากมาย ควรมีภาพประกอบที่ดีโดยไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์ เฉพาะปัญหาด้านรูปแบบเล็กน้อยและรายละเอียดอื่นๆ เท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนส่งในฐานะ ผู้สมัครบทความเด่น ดูแผนกประเมินระดับ A-Class ของโครงการ Wiki ขนาดใหญ่บางโครงการ (เช่น WikiProject Military history)

ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Content_assessment/A-Class_criteria&oldid=1180542583"