วิกิพีเดีย:การตรวจสอบได้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ การตรวจสอบได้หมายถึงบุคคลอื่นที่ใช้สารานุกรมสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ วิกิพีเดียไม่ได้เผยแพร่งานวิจัยเดิมเนื้อหาถูกกำหนดโดยข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้มากกว่าความเชื่อหรือประสบการณ์ของบรรณาธิการ แม้ว่าคุณจะแน่ใจว่ามีบางอย่างเป็นความจริง แต่ต้องตรวจสอบได้ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มได้[1]หากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่เห็นด้วย ให้รักษามุมมองที่เป็นกลางและนำเสนอสิ่งที่แหล่งข้อมูลต่างๆ พูด โดยให้น้ำหนักที่เพียงพอ แก่แต่ละฝ่าย

เนื้อหาทั้งหมดในWikipedia mainspaceรวมถึงทุกอย่างในบทความ รายการ และคำอธิบายภาพ จะต้องตรวจสอบได้ ใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารใดๆ ที่ได้มีการท้าทายความสามารถในการตรวจสอบยืนยันหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกท้าทาย จะต้องรวมการอ้างอิงแบบอินไลน์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งสนับสนุนโดยตรง[2]วัสดุนั้น เนื้อหาใด ๆ ที่ต้องการแหล่งที่มา แต่ไม่มีแหล่งอาจถูกลบออก โปรดลบเนื้อหาที่เป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งไม่มีแหล่งที่มาหรือมาจากแหล่งที่ไม่ดีโดยทันที

สำหรับวิธีการเขียนอ้างอิงดูอ้างอิงแหล่งที่มา การตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีงานวิจัยต้นฉบับและมุมมองที่เป็นกลางเป็นนโยบายเนื้อหาหลักของ Wikipedia พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเนื้อหา ดังนั้นบรรณาธิการควรเข้าใจประเด็นสำคัญของทั้งสาม บทความนี้ยังจะต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านลิขสิทธิ์

ความรับผิดชอบในการให้การอ้างอิง

เนื้อหาทั้งหมดจะต้องตรวจสอบได้ ภาระในการแสดงความสามารถในการตรวจสอบนั้นขึ้นอยู่กับบรรณาธิการที่เพิ่มหรือกู้คืนเนื้อหาและเป็นที่พอใจโดยการจัดหาการอ้างอิงแบบอินไลน์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งสนับสนุนโดยตรง[2]การสนับสนุน [3]

Attribute ใบเสนอราคาทั้งหมดและวัสดุใด ๆ ที่มีการตรวจสอบได้มีการท้าทายหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับการท้าทายเพื่อความน่าเชื่อถือแหล่งที่มารับการตีพิมพ์โดยใช้การอ้างอิงแบบอินไลน์ แหล่งอ้างอิงต้องสนับสนุนเนื้อหาตามที่เสนอในบทความอย่างชัดเจน อ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยควรให้หมายเลขหน้า แม้ว่าบางครั้งส่วน ตอน หรือส่วนอื่นๆ อาจเหมาะสมแทน ดูวิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มาสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้

วัสดุใดๆ ที่ขาดการอ้างอิงแบบอินไลน์ไปยังแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งรองรับโดยตรง[2]วัสดุนั้นอาจถูกลบออกและไม่ควรกู้คืนหากไม่มีการอ้างอิงแบบอินไลน์ไปยังแหล่งที่เชื่อถือได้ ความรวดเร็วในการนำเนื้อหาออกในตอนแรกเนื่องจากไม่มีการอ้างอิงแบบอินไลน์ไปยังแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นขึ้นอยู่กับวัสดุและสถานะโดยรวมของบทความ ในบางกรณี บรรณาธิการอาจคัดค้านหากคุณนำเนื้อหาออกโดยไม่ได้ให้เวลาพวกเขาในการให้ข้อมูลอ้างอิง พิจารณาเพิ่มแท็กที่จำเป็นในการอ้างอิงเป็นขั้นตอนชั่วคราว[4]เมื่อติดแท็กหรือนำเนื้อหาออกเนื่องจากไม่มีการอ้างอิงแบบอินไลน์ โปรดระบุข้อกังวลของคุณว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะค้นหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ และเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สามารถตรวจสอบได้[5]หากคุณคิดว่าเนื้อหานั้นสามารถตรวจสอบได้ ขอแนะนำให้คุณให้ข้อมูลอ้างอิงแบบอินไลน์ด้วยตัวเองก่อนพิจารณาว่าจะลบหรือแท็กเนื้อหานั้นหรือไม่

อย่าทิ้งเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือไม่มีแหล่งที่มาในบทความหากบทความนั้นอาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้มีชีวิต[6]หรือกลุ่มที่มีอยู่ และอย่าย้ายไปยังหน้าพูดคุย นอกจากนี้ คุณควรทราบด้วยว่าWikipedia:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิต นำไปใช้กับกลุ่มอย่างไร

แหล่งที่เชื่อถือได้

สิ่งที่นับเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้

คำว่า "แหล่งที่มา" เมื่ออ้างอิงแหล่งที่มาในวิกิพีเดียมีความหมายที่เกี่ยวข้องสามประการ:

 • ตัวงานเอง (บทความ หนังสือ)
 • ผู้สร้างผลงาน (นักเขียน นักข่าว)
 • ผู้จัดพิมพ์ผลงาน (เช่นRandom HouseหรือCambridge University Press )

ทั้งสามสามารถส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ

อ้างอิงบทความจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นอิสระและเผยแพร่ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้อง เนื้อหาต้นฉบับต้องได้รับการตีพิมพ์คำจำกัดความตามวัตถุประสงค์ของเราคือ "เผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง" [7] เนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่ไม่ถือว่าเชื่อถือได้ ใช้แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนเนื้อหาที่นำเสนอในบทความโดยตรงและเหมาะสมกับการอ้างสิทธิ์ ความเหมาะสมของแหล่งใด ๆ ขึ้นอยู่กับบริบท แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดมีโครงสร้างแบบมืออาชีพสำหรับตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประเด็นทางกฎหมาย หลักฐาน และข้อโต้แย้ง ยิ่งมีการพิจารณาปัญหาเหล่านี้มากเท่าใด แหล่งที่มาก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น ระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่อาศัยหรือการแพทย์

หากมี สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและแบบ peer-reviewed มักจะเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุดในหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

บรรณาธิการอาจใช้เนื้อหาจากแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปรากฏในสิ่งพิมพ์กระแสหลักที่เป็นที่ยอมรับ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่นๆ ได้แก่:

 • หนังสือเรียนระดับมหาวิทยาลัย
 • หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง
 • นิตยสาร
 • หนังสือพิมพ์กระแสหลัก

บรรณาธิการอาจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดูรายละเอียดในวิกิพีเดีย: การระบุแหล่งที่เชื่อถือได้และวิกิพีเดีย: การทดสอบเครื่องมือค้นหา

บล็อกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

บางหนังสือพิมพ์นิตยสารและอื่น ๆ ที่องค์กรข่าวโฮสต์ออนไลน์คอลัมน์ที่พวกเขาเรียกบล็อก แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอมรับได้หากนักเขียนเป็นมืออาชีพ แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบล็อกอาจไม่อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามปกติขององค์กรข่าว [8]ถ้าองค์กรข่าวเผยแพร่ความคิดเห็นในบล็อก ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าวกับผู้เขียน เช่น "เจน สมิธเขียนว่า ... " อย่าใช้ความคิดเห็นในบล็อกที่ผู้อ่านทิ้งไว้เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับบล็อกส่วนตัวหรือบล็อกกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อถือ โปรดดู§ แหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ด้วยตนเองด้านล่าง

กระดานประกาศและแนวทางปฏิบัติที่เชื่อถือได้

เพื่อหารือเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเฉพาะสำหรับข้อความเฉพาะ ให้ศึกษาWikipedia:Reliable sources/Noticeboardซึ่งพยายามที่จะใช้นโยบายนี้กับบางกรณี สำหรับแนวทางการหารือความน่าเชื่อถือของโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นประเภทของแหล่งที่มาดูวิกิพีเดีย: แหล่งที่เชื่อถือได้ ในกรณีที่นโยบายนี้ไม่สอดคล้องกันระหว่างแนวทางของแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือแนวทางอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา นโยบายนี้มีลำดับความสำคัญสูง

แหล่งที่มักไม่น่าเชื่อถือ

แหล่งที่น่าสงสัย

แหล่งที่น่าสงสัยคือแหล่งที่มีชื่อเสียงไม่ดีในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขาดการกำกับดูแลด้านบรรณาธิการที่มีความหมาย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน

แหล่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ที่แสดงความคิดเห็นที่ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางจากแหล่งข้อมูลอื่นว่าเป็นพวกหัวรุนแรงหรือส่งเสริมการขาย หรือที่อาศัยการนินทา ข่าวลือ หรือความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีมูล แหล่งข้อมูลที่น่าสงสัยควรใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเท่านั้น เช่น ในบทความเกี่ยวกับตนเอง ดูด้านล่าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการกล่าวอ้างที่เป็นที่ถกเถียงเกี่ยวกับผู้อื่น

วารสารการเข้าถึงแบบเปิดสำหรับสัตว์กินเนื้อยังเป็นที่น่าสงสัย เนื่องจากขาดการตรวจสอบโดยเพื่อนที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งเผยแพร่ด้วยตนเอง

ทุกคนสามารถสร้างหน้าเว็บส่วนตัว , ตนเองเผยแพร่หนังสือหรือเรียกร้องให้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นคือเหตุผลที่ตัวเองตีพิมพ์วัสดุเช่นหนังสือสิทธิบัตรจดหมายข่าวเว็บไซต์ส่วนบุคคล, วิกิเปิดบล็อกส่วนตัวหรือกลุ่ม (แตกต่างจากnewsblogsเหนือ), ฟาร์มเนื้อหา , ฟอรั่มอินเทอร์เน็ตโพสต์และสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่ยอมรับในฐานะ แหล่งที่มา แหล่งที่มาของผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่ด้วยตนเองอาจถือว่าเชื่อถือได้เมื่อจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นซึ่งงานในสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้โดยสิ่งพิมพ์อิสระที่เชื่อถือได้[8]ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้แหล่งข้อมูลดังกล่าว: หากข้อมูลที่เป็นปัญหาเหมาะสำหรับการรวม อาจมีคนอื่นเผยแพร่ในแหล่งข้อมูลอิสระที่เชื่อถือได้ [9] อย่าใช้แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เองเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามเกี่ยวกับผู้คนที่มีชีวิต แม้ว่าผู้เขียนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยหรือนักเขียนมืออาชีพที่มีชื่อเสียงก็ตาม

แหล่งที่ตีพิมพ์เองหรือน่าสงสัยเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง

แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เองและน่าสงสัยอาจถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองโดยปกติแล้วในบทความเกี่ยวกับตนเองหรือกิจกรรมของพวกเขา โดยไม่มีข้อกำหนดของแหล่งที่มาที่เผยแพร่ด้วยตนเองว่าพวกเขาจะต้องได้รับการตีพิมพ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ตราบใดที่:

 1. วัสดุที่มีค่าเกินควรให้บริการด้วยตนเองมิได้เรียกร้องที่โดดเด่น ;
 2. ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม
 3. ไม่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแหล่งที่มา
 4. ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงเป็นของแท้; และ
 5. บทความนี้ไม่ได้อิงตามแหล่งที่มาดังกล่าวเป็นหลัก

นโยบายนี้ยังนำไปใช้กับวัสดุที่เผยแพร่โดยเรื่องบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่นTwitter , Tumblr , LinkedIn , RedditและFacebook

วิกิพีเดียและแหล่งที่มาที่มิเรอร์หรือใช้งาน

อย่าใช้บทความจากวิกิพีเดีย (ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนี้วิกิพีเดียหรือวิกิพีเดียในภาษาอื่น ๆ ) เป็นแหล่งตั้งแต่วิกิพีเดียถือเป็นแหล่งที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนอกจากนี้ อย่าใช้เว็บไซต์ที่จำลองเนื้อหาวิกิพีเดียหรือสิ่งพิมพ์ที่อาศัยเนื้อหาจากวิกิพีเดียเป็นแหล่งที่มา เนื้อหาจากบทความ Wikipedia ไม่ถือว่าเชื่อถือได้ เว้นแต่จะได้รับการสนับสนุนโดยการอ้างอิงแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ ยืนยันว่าแหล่งที่มาเหล่านี้สนับสนุนเนื้อหา จากนั้นใช้โดยตรง[10]

ข้อยกเว้นได้รับอนุญาตเมื่อมีการกล่าวถึง Wikipedia ในบทความ ซึ่งอาจอ้างอิงบทความ แนวปฏิบัติ การอภิปราย สถิติ หรือเนื้อหาอื่น ๆ จาก Wikipedia (หรือโครงการในเครือ) เพื่อสนับสนุนข้อความเกี่ยวกับ Wikipedia วิกิพีเดียหรือโครงการน้องสาวเป็นแหล่งที่มาหลักในกรณีนี้และอาจจะใช้ต่อไปนี้นโยบายสำหรับแหล่งที่มาหลัก ห้ามการใช้งานดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการวิจัยเดิม , เน้นไม่เหมาะกับบทบาทของวิกิพีเดียหรือมุมมองและไม่เหมาะสมอ้างอิงตนเอง ข้อความในบทความควรทำให้ชัดเจนว่าเนื้อหามาจาก Wikipedia เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้น

การเข้าถึง

การเข้าถึงแหล่งที่มา

อย่าปฏิเสธแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงเพราะเข้าถึงได้ยากหรือมีค่าใช้จ่ายสูง แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บางแห่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลออนไลน์อาจต้องชำระเงิน และแหล่งข้อมูลสำหรับพิมพ์เท่านั้นอาจใช้ได้ผ่านห้องสมุดเท่านั้น แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หายากอาจมีอยู่ในคอลเล็กชันและหอจดหมายเหตุพิเศษของพิพิธภัณฑ์เท่านั้น หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งที่มา ผู้อื่นอาจสามารถทำได้ในนามของคุณ (ดูWikiProject Resource Exchange )

แหล่งที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

อ้าง

การอ้างอิงถึงแหล่งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ได้รับอนุญาตในภาษาอังกฤษวิกิพีเดีย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการนี้เป็นภาษาอังกฤษ แหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษจึงเป็นที่นิยมมากกว่าแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หากมี และมีคุณภาพและความเกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลในภาษาอังกฤษ หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ บรรณาธิการอาจขอใบเสนอราคาในส่วนที่เกี่ยวข้องของแหล่งที่มาต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ในเชิงอรรถ หรือในหน้าพูดคุยของบทความ [11] (ดูแม่แบบ:ขอใบเสนอราคา .)

การอ้างอิง

หากคุณอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ (ไม่ว่าจะในข้อความหลักหรือในเชิงอรรถ) คำแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ควรมาพร้อมกับข้อความอ้างอิงเสมอ การแปลที่เผยแพร่โดยแหล่งที่เชื่อถือได้นั้นเป็นที่นิยมมากกว่าการแปลโดยชาววิกิพีเดีย แต่การแปลโดยชาววิกิพีเดียนั้นนิยมมากกว่าการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ เมื่อใช้เครื่องแปลเอกสารต้นฉบับ บรรณาธิการควรมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการแปลนั้นถูกต้องและแหล่งที่มามีความเหมาะสม บรรณาธิการไม่ควรอาศัยการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในบทความที่เป็นที่ถกเถียงหรือชีวประวัติของผู้คนที่มีชีวิต หากจำเป็น ให้ถามบรรณาธิการที่สามารถแปลให้คุณได้

ในบทความ ข้อความต้นฉบับมักจะรวมกับข้อความที่แปลแล้วเมื่อแปลโดยชาววิกิพีเดีย และโดยปกติจะไม่มีการอ้างอิงบรรณาธิการแปล เมื่อ quoting วัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ บางต้องระวังไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ; ดูแนวทางการใช้งานที่เป็นธรรม

เรื่องอื่นๆ

การตรวจสอบไม่ได้รับประกันการรวม

แม้ว่าข้อมูลจะต้องตรวจสอบได้จึงจะรวมอยู่ในบทความ แต่ไม่จำเป็นต้องรวมข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทั้งหมด ฉันทามติอาจตัดสินว่าข้อมูลบางอย่างไม่ได้ปรับปรุงบทความ ข้อมูลดังกล่าวควรละเว้นหรือนำเสนอในบทความอื่นแทน ความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุฉันทามติสำหรับการรวมอยู่ที่ผู้ที่ต้องการรวมเนื้อหาที่มีข้อพิพาท

การแท็กประโยค ส่วน หรือบทความ

หากคุณต้องการขอแหล่งที่มาสำหรับคำสั่งที่ไม่มีแหล่งที่มา คุณสามารถแท็กประโยคด้วยเทมเพลต{{ citation required }} โดยเขียน {{ cn }} หรือ {{ fact }} มีแม่แบบอื่น ๆ สำหรับการติดแท็กส่วนหรือบทความทั้งหมดอยู่ที่นี่ คุณยังสามารถทิ้งข้อความไว้บนหน้าพูดคุยเพื่อขอแหล่งที่มา หรือย้ายเนื้อหาไปที่หน้าพูดคุยและขอแหล่งข้อมูลที่นั่น หากต้องการขอการยืนยันว่าข้อมูลอ้างอิงสนับสนุนข้อความ ให้แท็กด้วย {{ การยืนยันที่จำเป็น }} เนื้อหาที่ไม่ผ่านการตรวจสอบอาจถูกแท็กด้วย {{ การตรวจสอบที่ล้มเหลว}} หรือลบออก เมื่อใช้เทมเพลตเพื่อแท็กเนื้อหา จะเป็นประโยชน์กับบรรณาธิการคนอื่นๆ หากคุณอธิบายเหตุผลของคุณในเทมเพลต แก้ไขสรุป หรือในหน้าพูดคุย

ดูแลพิเศษที่มีถกเถียงเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตและผู้คนที่เพิ่งตาย เนื้อหาที่ไม่มีแหล่งที่มาหรือที่มาไม่ดีซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน โดยเฉพาะข้อความที่เป็นลบ เสื่อมเสีย หรืออาจสร้างความเสียหาย ควรถูกลบออกทันทีแทนที่จะติดแท็กหรือย้ายไปที่หน้าพูดคุย

การอ้างสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมต้องการแหล่งที่มาพิเศษ

การอ้างสิทธิ์พิเศษใดๆ ต้องใช้แหล่งที่มาคุณภาพสูงหลายแห่ง [12] คำเตือน (ธงสีแดง)ที่ควรเตือนเป็นพิเศษ ได้แก่:

 • การกล่าวอ้างที่น่าแปลกใจหรือสำคัญที่เห็นได้ชัดซึ่งไม่ได้ครอบคลุมโดยแหล่งกระแสหลักหลายแหล่ง
 • การอ้างสิทธิ์ที่ท้าทายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแหล่งที่มาหลักหรือที่เผยแพร่ด้วยตนเองหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน
 • รายงานคำแถลงของบุคคลที่ดูเหมือนไม่มีอุปนิสัยหรือขัดต่อผลประโยชน์ที่พวกเขาเคยปกป้องมาก่อน
 • การอ้างสิทธิ์ที่ขัดแย้งกับทัศนะที่มีอยู่ภายในชุมชนที่เกี่ยวข้องหรือที่อาจเปลี่ยนแปลงสมมติฐานกระแสหลักอย่างมีนัยสำคัญ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประวัติศาสตร์ การเมือง และชีวประวัติของผู้มีชีวิตและผู้ที่เพิ่งตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เสนอบอกว่ามีการสมคบคิดเพื่อปิดปากพวกเขา

การตรวจสอบและหลักการอื่นๆ

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบ

ห้ามลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อใช้แหล่งข้อมูล สรุปเนื้อหาต้นฉบับด้วยคำพูดของคุณเองให้มากที่สุด เมื่ออ้างอิงหรือถอดความแหล่งที่มาอย่างใกล้ชิด ให้ใช้การอ้างอิงแบบอินไลน์และการระบุแหล่งที่มาในข้อความตามความเหมาะสม

ไม่เชื่อมโยงไปยังแหล่งใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมสมทบ คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่แสดงผลงานที่มีลิขสิทธิ์ได้ตราบเท่าที่เว็บไซต์นั้นได้รับอนุญาตให้ใช้งาน หรือใช้งานในลักษณะที่สอดคล้องกับการใช้งานโดยชอบ รู้เท่าทันผู้กำกับคนอื่น ๆ ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์อาจมีการพิจารณาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สนับสนุน หากมีเหตุผลให้คิดว่าแหล่งที่มาละเมิดลิขสิทธิ์อย่าอ้าง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อเชื่อมโยงไปยังไซต์ต่างๆ เช่นScribdหรือYouTubeซึ่งควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ความเป็นกลาง

แม้ว่าข้อมูลจะอ้างถึงแหล่งที่เชื่อถือได้คุณต้องนำเสนอข้อมูลด้วยมุมมองที่เป็นกลาง (NPOV) บทความควรอยู่บนพื้นฐานการวิจัยอย่างละเอียดของแหล่งที่มาบทความทั้งหมดต้องปฏิบัติตาม NPOV ซึ่งแสดงถึงความคิดเห็นส่วนใหญ่และส่วนน้อยที่สำคัญทั้งหมดที่เผยแพร่โดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นธรรม ในสัดส่วนคร่าวๆกับความโดดเด่นของแต่ละมุมมอง ไม่จำเป็นต้องรวมความคิดเห็นของชนกลุ่มน้อย ยกเว้นในบทความที่อุทิศให้กับความคิดเห็นเหล่านั้น หากมีความขัดแย้งระหว่างแหล่งที่มาใช้ในข้อความระบุแหล่งที่มา : "จอห์นสมิ ธ ระบุ X ในขณะที่พอลโจนส์ยังคง Y" ตามมาด้วยการอ้างอิงแบบอินไลน์แหล่งข่าวไม่จำเป็นต้องรักษามุมมองที่เป็นกลาง แท้จริงแล้ว แหล่งที่เชื่อถือได้มากมายคือไม่เป็นกลาง งานของเราในฐานะบรรณาธิการคือการสรุปสิ่งที่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้กล่าว

ความโดดเด่น

ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือ , อิสระแหล่งที่สามารถพบได้ในหัวข้อวิกิพีเดียไม่ควรมีบทความเกี่ยวกับมัน (เช่นหัวข้อที่ไม่ได้เป็นที่น่าสังเกต )

งานวิจัยต้นฉบับ

วิจัยไม่มีต้นฉบับนโยบาย (NOR) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนโยบายการตรวจสอบได้ ท่ามกลางข้อกำหนดคือ:

 1. เนื้อหาทั้งหมดในบทความ Wikipedia จะต้องมาจากแหล่งที่ตีพิมพ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งหมายความว่าต้องมีแหล่งเผยแพร่ที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะมีการอ้างถึงในบทความหรือไม่ก็ตาม
 2. แหล่งที่มาต้องสนับสนุนเนื้อหาอย่างชัดเจนและโดยตรง: การอนุมานจากหลายแหล่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็นสิ่งต้องห้ามตามนโยบาย NOR (11)
 3. บทความพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ แม้ว่าแหล่งข้อมูลหลักจะเหมาะสมในบางกรณี แต่การพึ่งพาแหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นปัญหาได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนแหล่งที่มาหลัก รอง และอุดมศึกษาของนโยบาย NOR และส่วนการใช้แหล่งข้อมูลหลักในทางที่ผิดของนโยบาย BLP

ดูสิ่งนี้ด้วย

แนวปฏิบัติ

หน้าข้อมูล

ทรัพยากร

เรียงความ

หมายเหตุ

 1. ^ หลักการนี้เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้ในหน้านโยบายนี้ว่า "เกณฑ์สำหรับการรวมคือการตรวจสอบได้ ไม่ใช่ความจริง " ดูเรียงความที่วิกิพีเดีย: ตรวจสอบได้ไม่จริง
 2. ^ แหล่งที่มา "สนับสนุนโดยตรง" ชิ้นที่กำหนดของวัสดุหากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างชัดเจนในแหล่งที่มาเพื่อให้ใช้แหล่งนี้เพื่อสนับสนุนวัสดุที่ไม่ละเมิดของวิกิพีเดีย: ไม่มีการวิจัยเดิมตำแหน่งของการอ้างอิงใดๆ ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงว่ามีอยู่ในบทความหรือไม่ จะไม่เกี่ยวข้องกับว่าแหล่งข้อมูลสนับสนุนเนื้อหาโดยตรงหรือไม่ สำหรับคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการอ้างอิง โปรดดูที่Wikipedia:การอ้างอิงแหล่งที่มา , Wikipedia:คู่มือรูปแบบ/ส่วนโอกาสในการขาย § การอ้างอิงฯลฯ
 3. เมื่อบรรณาธิการได้จัดหาแหล่งใด ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าโดยสุจริตใจว่าเพียงพอแล้ว บรรณาธิการคนใดที่ลบเนื้อหาออกไปในภายหลังก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องระบุปัญหาเฉพาะที่จะแสดงเหตุผลในการยกเว้นจากวิกิพีเดีย (เช่น เหตุใดแหล่งข้อมูลจึงไม่น่าเชื่อถือ แหล่งที่มาไม่ได้สนับสนุนการเรียกร้องนั้นเน้นเกินควร ;เนื้อหา unencyclopedic ; ฯลฯ ) หากจำเป็น ผู้แก้ไขทุกคนควรได้รับฉันทามติและปัญหาใดๆ เกี่ยวกับข้อความหรือการจัดหาควรได้รับการแก้ไขก่อนที่จะเพิ่มเนื้อหากลับเข้าไป
 4. อาจเป็นไปได้ว่าบทความมีการอ้างอิงเพียงเล็กน้อย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มแท็กเฉพาะที่ต้องการการอ้างอิงจากนั้นลองติดแท็กส่วนที่มี {{ unreferenced section }} หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ {{ unreferenced }} หรือ {{ more citations required }} สำหรับหมวดหมู่ที่มีข้อโต้แย้งหรือในหน้าแก้ความกำกวม ให้พิจารณาขอการอ้างอิงในหน้าพูดคุย
 5. ^ เมื่อติดแท็กหรือลบเนื้อหาดังกล่าว โปรดทราบว่าการแก้ไขดังกล่าวอาจเข้าใจผิดได้ง่าย บรรณาธิการบางคนคัดค้านไม่ให้ผู้อื่นลบข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาอย่างเรื้อรัง บ่อยครั้ง และในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีความพยายามในการปรับปรุงเนื้อหาอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย อย่ามุ่งเน้นวัสดุของจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองว่าอาจจะเป็นฝ่าฝืนวิกิพีเดีย: มุมมองที่เป็นกลางนอกจากนี้ ให้ตรวจสอบด้วยว่าเนื้อหานั้นมาจากการอ้างอิงที่อื่นบนหน้าหรือไม่ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ขอแนะนำให้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าคุณมีเหตุผลที่เชื่อว่าเนื้อหาที่เป็นปัญหานั้นไม่สามารถตรวจสอบได้
 6. ^ เวลส์, จิมมี่ . "ข้อมูลเป็นศูนย์เป็นที่นิยมในการทำให้เข้าใจผิดหรือข้อมูลเท็จ" , WikiEN-l, 16 พฤษภาคม 2549: "ฉันไม่สามารถเน้นเรื่องนี้ได้เพียงพอ บรรณาธิการบางคนดูเหมือนจะมีอคติอย่างน่ากลัวว่ามีการเก็งกำไรแบบสุ่ม 'ฉันได้ยินมาที่ไหนสักแห่ง ' ข้อมูลหลอกให้ติดแท็กด้วยแท็ก 'needs a cite' ผิด ควรลบออกอย่างจริงจัง เว้นแต่จะสามารถระบุแหล่งที่มาได้ นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับข้อมูลทั้งหมด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิต "
 7. ^ ซึ่งรวมถึงเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารในจดหมายเหตุที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ เช่นเดียวกับคำจารึกที่เห็นได้ชัดเจน เช่น หลุมฝังศพ
 8. ^ กรุณาทำทราบว่าการเรียกร้องใด ๆ ที่โดดเด่นจะต้องมีแหล่งที่มาที่โดดเด่น
 9. ^ เนื้อหาที่เผยแพร่ด้วยตนเองมีลักษณะเฉพาะเนื่องจากขาดผู้ตรวจสอบอิสระ (ผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน) ที่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตัวอย่างเพิ่มเติมของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ด้วยตนเอง ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื้อหาภายในเว็บไซต์ของบริษัท แคมเปญโฆษณา เนื้อหาที่เผยแพร่ในสื่อโดยเจ้าของ/ผู้เผยแพร่ของกลุ่มสื่อ อัลบั้มเพลงที่เผยแพร่ด้วยตนเอง และประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง:
  • มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ห้องสมุดฯ : "หน้าเว็บส่วนใหญ่พบในเครื่องมือค้นหาทั่วไปสำหรับเว็บที่มีตัวเองตีพิมพ์หรือพิมพ์เผยแพร่โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีแรงจูงใจที่จะได้รับคุณจะซื้ออะไรหรือเชื่อว่ามุมมองแม้จะอยู่ในมหาวิทยาลัย. และเว็บไซต์ห้องสมุดอาจมีหลายหน้าที่สถาบันไม่พยายามดูแล"
  • มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเสนอความเข้าใจนี้ในการตีพิมพ์Academic Integrity at Princeton (2011) : "ซึ่งแตกต่างจากหนังสือและบทความในวารสารส่วนใหญ่ที่ได้รับการตรวจสอบจากบรรณาธิการอย่างเข้มงวดก่อนตีพิมพ์ เป็นเว็บไซต์จำนวนมากที่คุณสามารถมั่นใจได้: หนังสือพิมพ์กระแสหลัก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอ้างอิง และมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และการรวบรวมข้อมูลของรัฐบาล แต่สำหรับข้อมูลบนเว็บจำนวนมากไม่มีผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางได้ประเมินความถูกต้องหรือความเป็นธรรมของเนื้อหาดังกล่าว ก่อนจะเผยแพร่ไปทั่วโลกทันที"
  • ชิคาโกคู่มือการใช้งานของสไตล์ฉบับที่ 16ฯ "เว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ได้มีสำนักพิมพ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือสนับสนุนร่างควรจะถือว่าเป็นงานที่ไม่ถูกเผยแพร่หรือตัวเองตีพิมพ์."
 10. ^ Rekdal โอเลBjørn (1 สิงหาคม 2014) "ตำนานเมืองวิชาการ" . สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ . 44 (4): 638–654. ดอย : 10.1177/0306312714535679 . ISSN  0306-3127 . พีเอ็ม ซี 4232290 .
 11. a b เมื่อมีข้อโต้แย้งว่าข้อความชิ้นหนึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากแหล่งข้อมูลที่ระบุหรือไม่ ควรมอบคำพูดโดยตรงและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่มาให้กับบรรณาธิการคนอื่นๆ ตามมารยาท อย่าละเมิดลิขสิทธิ์ของแหล่งที่มาเมื่อทำเช่นนั้น
 12. ^ ฮูม, เดวิด .คำถามเกี่ยวกับความเข้าใจของมนุษย์ , Forgotten Books, 1984, pp. 82, 86; ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1748 เป็นคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเข้าใจของมนุษย์ (หรือฉบับ Oxford 1894 OL  7067396Mที่วรรค 91) "ปราชญ์ ... สัดส่วนความเชื่อของเขากับหลักฐาน ... ว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสร้างปาฏิหาริย์ เว้นแต่คำให้การจะมีลักษณะเช่นนี้ ความเท็จของมันจะเป็นปาฏิหาริย์มากกว่าข้อเท็จจริงที่พยายามจะพิสูจน์ และแม้ในกรณีนั้นก็มีการทำลายข้อโต้แย้งร่วมกัน และผู้บังคับบัญชาเพียงให้การประกันที่เหมาะสมแก่เราเท่านั้น ระดับของแรงนั้นซึ่งยังคงอยู่หลังจากหักผู้ด้อยกว่าแล้ว” ในศตวรรษที่ 18,Pierre-Simon Laplace ได้ปรับแนวคิดใหม่ว่า "น้ำหนักของหลักฐานสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่ไม่ธรรมดาจะต้องเป็นสัดส่วนกับความแปลกประหลาดของมัน" Marcello Truzziแต่งมันใหม่อีกครั้งในปี 1978 ว่า "การกล่าวอ้างที่ไม่ธรรมดาต้องมีการพิสูจน์ที่ไม่ธรรมดา" ในที่สุดคาร์ล เซแกนได้เผยแพร่แนวคิดนี้ในวงกว้างว่า "การเรียกร้องที่ไม่ธรรมดาจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ไม่ธรรมดา" ในปี 1980 ในเรื่องCosmos: A Personal Voyage ; นี่คือสูตรเดิมที่ใช้บนวิกิพีเดีย

อ่านเพิ่มเติม

 • เวลส์, จิมมี่. "ยืนยันในแหล่งข้อมูล" , WikiEN-l, 19 กรกฎาคม 2549: "ฉันต้องการสนับสนุนวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่านี้มาก ซึ่งกล่าวว่า: ดีกว่าไม่มีข้อมูล ดีกว่ามีข้อมูลเช่นนี้โดยไม่มีแหล่งที่มา"—อ้างอิง กับคำกล่าวที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง Google ที่ขว้างปาใส่กัน