วิกิพีเดีย:คู่มือสไตล์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

นี้คู่มือการใช้งานของสไตล์ ( MoSหรือMOS ) เป็นคู่มือสไตล์สำหรับทุกภาษาอังกฤษวิกิพีเดียบทความ (แม้ว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนำไปใช้กับโครงการทั้งหมดไม่เพียงเพื่อบทความ) หน้าหลักนี้ได้รับการสนับสนุนโดยต่อไปหน้ารายละเอียดซึ่งเป็นข้ามอ้างอิงที่นี่และที่ระบุไว้ในวิกิพีเดีย: คู่มือการใช้งานของสไตล์ถ้าขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นหน้านี้มีความสำคัญ [1]

MoS นำเสนอรูปแบบบ้านของWikipediaเพื่อช่วยบรรณาธิการอาสาสมัครในการเขียนและดูแลบทความด้วยภาษา เค้าโครง และการจัดรูปแบบที่แม่นยำและสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ใช้ภาษาอังกฤษธรรมดาทำให้สารานุกรมง่ายและใช้งานง่ายมากขึ้นในการอ่านบรรณาธิการควรหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ , ศัพท์แสงและการใช้ถ้อยคำที่คลุมเครือหรือซับซ้อนโดยไม่จำเป็น

ในกรณีที่สามารถยอมรับรูปแบบหรือรูปแบบมากกว่าหนึ่งรูปแบบภายใต้ MoS ควรใช้รูปแบบหรือรูปแบบอย่างสม่ำเสมอภายในบทความและไม่ควรเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุผลที่ดี แก้ไขการทะเลาะวิวาทกับรูปแบบที่เลือกไม่ได้ [2]

เนื้อหาใหม่ที่เพิ่มลงในหน้านี้ควรแก้ไขปัญหารูปแบบที่ เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่อง

รักษารูปแบบที่มีอยู่

บางครั้ง MoS ให้รูปแบบที่ยอมรับได้มากกว่าหนึ่งรูปแบบหรือไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจง คณะอนุญาโตตุลาการได้แสดงหลักการที่ว่า "เมื่อทั้งสองรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับบรรณาธิการวิกิพีเดียที่จะเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกเว้นแต่จะมีเหตุผลบางอย่างที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลง." [3] หากคุณเชื่อว่ารูปแบบทางเลือกที่จะมีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับบทความโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรึกษาเรื่องนี้ได้ที่หน้าพูดคุยของบทความหรือ - ถ้ามันก่อให้เกิดปัญหาของการใช้งานทั่วไปมากขึ้นหรือมี MoS ตัวเอง - การที่วิกิพีเดียพูดคุย: คู่มือการใช้งานของสไตล์

แก้ไข-สงครามสไตล์มากกว่าหรือการบังคับใช้สไตล์ที่เป็นตัวเลือกในบอเหมือนแฟชั่นโดยไม่ต้องฉันทามติก่อนจะไม่ได้รับการยอมรับ [2] [4]

สำหรับการเก็บข้อมูลของภาษาที่ยอมรับของบทความของอังกฤษ (และเหตุผลที่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนมัน) ดู§พันธุ์แห่งชาติของภาษาอังกฤษ

ชื่อบทความ หัวเรื่อง และส่วนต่างๆ

ชื่อบทความ

ชื่อเรื่องควรเป็นชื่อหรือคำอธิบายของหัวข้อที่จดจำได้ง่าย แม่นยำเพียงพอ กระชับ และสอดคล้องกับบทความที่เกี่ยวข้อง หากเกณฑ์เหล่านี้ขัดแย้งกัน ก็ควรมีความสมดุลระหว่างกัน

สำหรับคำแนะนำการจัดรูปแบบ โปรดดูที่Wikipedia:ชื่อบทความ §ส่วนรูปแบบชื่อบทความโดยสังเกตสิ่งต่อไปนี้:

 • ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (ยกเว้นในบางกรณี เช่นeBay ) แต่มิฉะนั้น ให้ทำตามกรณีของประโยค[a] ( Funding of UNESCO projects ) ไม่ใช่ title case ( Funding of UNESCO Projects ) ยกเว้นกรณีที่คาดว่าจะมีชื่อเรื่องเป็นชื่อเรื่อง ให้เกิดขึ้นในร้อยแก้วธรรมดา ดูวิกิพีเดีย: การประชุมการตั้งชื่อ (ตัวพิมพ์ใหญ่)
 • หากต้องการตัวเอียง ให้เพิ่มใกล้กับด้านบนของบทความ สำหรับสถานการณ์แบบผสม ให้ใช้ เช่น, แทน การใช้งานของตัวเอียงควรสอดคล้องกับวิกิพีเดีย: คู่มือการใช้งานของสไตล์ / ข้อความการจัดรูปแบบ§ประเภทตัวเอียง{{italic title}}{{DISPLAYTITLE:​Interpretations of ''2001: A Space Odyssey''}}
 • อย่าใช้A , AnหรือTheเป็นคำแรก ( Economy of the Second Empireไม่ใช่The Economy of the Second Empire ) เว้นแต่จะเป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้ของชื่อ ( The Hague ) หรือชื่อผลงาน ( A Clockwork ออเรนจ์ , เดอะซิมป์สันส์ ).
 • ปกติจะใช้คำนามหรือนามวลี : Early life , not in early life . [NS]
 • อักขระสุดท้ายไม่ควรเป็นเครื่องหมายวรรคตอนเว้นแต่จะเป็นส่วนที่แยกไม่ออกของชื่อ ( Saint-Louis-du-Ha! Ha! , Do Androids Dream of Electric Sheep? ) หรือตัวย่อ ( Inverness City FC ) หรือเมื่อรอบปิด ต้องใช้วงเล็บหรือเครื่องหมายคำพูด ( John Palmer (1814 เรือใบ) )
 • เมื่อใดก็ตามที่เครื่องหมายคำพูดหรืออะพอสทรอฟีปรากฏขึ้น ให้เพิ่มการเปลี่ยนเส้นทางสำหรับชื่อเดียวกันโดยใช้อะพอสทรอฟี [ค]

หัวข้อทั้งด้านบนและในWikipedia:Article titlesส่วนที่เหลือของ MoS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง§ Punctuationใช้กับชื่อเรื่องด้วย

ดูเพิ่มเติมที่Wikipedia:Manual of Style/Titlesสำหรับกรณีที่บทความ Wikipedia เกี่ยวกับงานที่ตีพิมพ์มีชื่อที่ตรงกับชื่อผลงาน

องค์กรมาตรา

เนื้อหาของบทความควรเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำส่วนใดส่วนหนึ่ง  - สรุปสั้นของบทความ - ซึ่งไม่เคยแบ่งออกเป็นส่วน(ดูวิกิพีเดีย: คู่มือการใช้งานของสไตล์ / ส่วนตะกั่ว ) ส่วนที่เหลือของบทความมักจะถูกแบ่งออกเป็นส่วน

กล่องข้อมูลรูปภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในส่วนลูกค้าเป้าหมายต้องจัดชิดขวา

องค์ประกอบมาตรฐานบางอย่างที่ไม่ใช่ส่วนจะอยู่ด้านบนสุดของบทความ ก่อนเนื้อหาของส่วนนำ และในลำดับต่อไปนี้:

 • วิกิพีเดีย: คำอธิบายสั้นกับแม่แบบ{{Short description}}
 • แก้ความกำกวม
 • เทมเพลตที่ไม่มีเอาต์พุตที่ระบุรูปแบบวันที่ของบทความและความหลากหลายของภาษาอังกฤษ หากมี (เช่น, ){{Use DMY dates}}{{Use Canadian English}}
 • เทมเพลตการโต้แย้งและการล้างข้อมูลประเภทแบนเนอร์สำหรับปัญหาทั่วทั้งบทความที่ถูกตั้งค่าสถานะ (มิฉะนั้นจะใช้ที่ด้านบนของส่วนเฉพาะ หลังหมวกบันทึกย่อส่วนใด ๆ เช่น){{main}}
 • กล่องข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลือก (ยกเว้นในกรณีพิเศษเช่นและหรือตัวแปรดังกล่าวในบทความบังคับ); มักจะมีภาพแรกด้วย{{Taxobox}}{{Chembox}}
 • รูปภาพแนะนำ เมื่อไม่ได้ใช้กล่องข้อมูล หรือรูปภาพเพิ่มเติมเป็นที่ต้องการสำหรับส่วนลูกค้าเป้าหมาย (สำหรับลีดที่ยาวผิดปกติ รูปภาพที่สองอาจอยู่ตรงกลางของข้อความนำ)

ถ้าบทความมีหัวเรื่องอย่างน้อยสี่หัวข้อสารบัญที่นำทางได้จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากนำ

หากหัวข้อของส่วนมีรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความเฉพาะ(ดูWikipedia:Summary style )ให้แทรกใต้หัวข้อของหัวข้อทันที {{main|Article name}}

ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดในWikipedia:Manual of Style/Layout § Standard appendice and footers เนื้อหาหลายประเภท (ส่วนใหญ่ไม่บังคับ) อาจปรากฏขึ้นหลังเนื้อหาหลักของบทความ ตามลำดับต่อไปนี้:

 • หนังสือหรืองานอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นโดยหัวเรื่องของบทความภายใต้หัวข้อ "งาน", "สิ่งพิมพ์", "รายชื่อจานเสียง", "ผลงาน" ฯลฯ ตามความเหมาะสม (หลีกเลี่ยง "บรรณานุกรม" สับสนกับการอ้างอิงอ้างอิง)
 • ลิงก์ภายในไปยังบทความ Wikipedia ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อ "ดูเพิ่มเติม"
 • Notes และอ้างอิงกับส่วนหัว "หมายเหตุ" หรือ "อ้างอิง" (ปกติหลัง) หรือส่วนที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละลำดับนี้(ดูวิกิพีเดีย: แหล่งที่มาอ้าง ) ; หลีกเลี่ยง "บรรณานุกรม" สับสนกับผลงานของเรื่อง
 • หนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูล ใช้หัวข้อ "อ่านเพิ่มเติม"; มีการคัดเลือกอย่างมาก เนื่องจากWikipedia ไม่ใช่ไดเร็กทอรีบรรณานุกรม
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมซึ่งไม่ได้ใช้เป็นแหล่งที่มาและไม่ปรากฏในภาคผนวกก่อนหน้า โดยใช้หัวข้อ "ลิงก์ภายนอก" ซึ่งอาจทำให้ส่วนย่อยของ "อ่านเพิ่มเติม" (หรือลิงก์ดังกล่าวสามารถรวมเข้ากับ " รายการอ่านเพิ่มเติม" แทน); เทมเพลตลิงก์สำหรับเนื้อหาโครงการพี่น้องมักจะไปที่ด้านบนของส่วนนี้เมื่อมีอยู่แล้ว (มิฉะนั้นจะอยู่ในส่วนสุดท้ายของหน้า)
 • รายการสุดท้ายต่อไปนี้ไม่ใช้ส่วนหัวของส่วน

บทความในรายการแบบสแตนด์อโลนมีข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเค้าโครงเพิ่มเติม

หัวเรื่อง Section

ส่วนหัวของส่วนควรเป็นไปตามคำแนะนำทั้งหมดสำหรับชื่อบทความ (ด้านบน) และควรนำเสนอในกรณีประโยค (การระดมทุนของโครงการยูเนสโกในประเทศกำลังพัฒนา ) ไม่ใช่กรณีชื่อเรื่อง (การระดมทุนของโครงการยูเนสโกในประเทศกำลังพัฒนา ) [NS]

ใช้เท่ากับสัญญาณรอบส่วนหัวส่วน: ==Title==สำหรับส่วนหลัก===Title===สำหรับการย่อยและอื่น ๆ เพื่อให้======Title======มีระดับไม่ข้าม =Title=ไม่เคยใช้ [d]ช่องว่างรอบ ๆ ชื่อ( == Title ==)เป็นทางเลือกและละเว้น

หัวเรื่องต้องอยู่ในบรรทัดของตัวเอง โดยมีบรรทัดว่างอยู่ข้างหน้าหนึ่งบรรทัด บรรทัดว่างหลังจากนั้นเป็นทางเลือกและถูกละเว้น (แต่อย่าใช้บรรทัดว่างสองบรรทัด ก่อนหรือหลัง เพราะจะเป็นการเพิ่มพื้นที่มองเห็นที่ไม่ต้องการ)

ส่วนหัวของส่วนควร:

 • ไม่ซ้ำกันภายในหน้า เพื่อให้ลิงก์ของส่วนนำไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
 • ไม่มีลิงก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการเชื่อมโยงเพียงบางส่วนของหัวเรื่อง
 • ไม่ประกอบด้วยภาพหรือไอคอน
 • ไม่มี<math>มาร์กอัป
 • ไม่มีการอ้างอิงหรือเชิงอรรถ
 • ไม่ได้ในทางที่ผิดคำอธิบายรายการมาร์กอัป (" ;") เพื่อสร้างหลอกหัว
 • ไม่มีการยกเว้นเทมเพลต

ข้อจำกัดเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากทางเทคนิค และจะไม่อยู่ภายใต้การแทนที่โดยฉันทามติในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ตามรูปแบบที่สอดคล้องกัน ส่วนหัวของส่วนควร:

 • ไม่เกินความจำเป็นกลับไปดูเรื่องของบทความเช่นที่ชีวิตในวัยเด็กไม่ชีวิตในวัยเด็กของสมิ ธหรือชีวิตในวัยเด็กของเขา
 • ไม่อ้างถึงหัวข้อระดับสูง เว้นแต่จะสั้นกว่าหรือชัดเจนกว่า
 • ไม่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นโครงร่าง
 • ไม่ใช้วลีเป็นคำถาม เช่นภาษาไม่ใช่ภาษาใดที่พูดในเม็กซิโก .
 • ไม่ใช้สีหรือแบบอักษรที่ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเข้าถึง
 • ไม่ห่อส่วนหัวในมาร์กอัป ซึ่งอาจทำให้จอแสดงผลเสียหาย และยังทำให้เกิดปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงเพิ่มเติม

สิ่งเหล่านี้เป็นความชอบของชุมชนที่ยอมรับกันทั่วไป

ความคิดเห็นที่มองไม่เห็นในบรรทัดเดียวกันจะต้องอยู่ภายใน== ==มาร์กอัป: [E]

==Implications<!--This comment works fine.-->==

==<!--This comment works fine.-->Implications==
==Implications==<!--This comment causes problems.-->

<!--This comment breaks the heading completely.-->==Implications==

เป็นเรื่องปกติมากกว่าที่จะใส่ความคิดเห็นดังกล่าวไว้ใต้หัวเรื่อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวเรื่อง ให้พิจารณาว่าคุณอาจกำลังทำลายลิงก์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ หากมีลิงก์จำนวนมากไปยังชื่อเก่าให้สร้างจุดยึดที่มีชื่อนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงใช้งานได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อเชื่อมโยงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้แสดงความคิดเห็นที่มองไม่เห็นไว้ที่ส่วนหัวของส่วนเป้าหมาย โดยตั้งชื่อบทความที่เชื่อมโยง เพื่อที่ว่าหากเปลี่ยนหัวเรื่องในภายหลัง สิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างรวม:

==Implications{{subst:Anchor|Consequences|reason=Old section name.}}==
<!-- Section linked from [[Richard Dawkins]], [[Daniel Dennett]]. -->

ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในบทความเป็น:

==Implications<span class="anchor" id="Consequences"></span>==
<!-- Section linked from [[Richard Dawkins]], [[Daniel Dennett]]. -->

ข้อดีของการใช้{{subst:Anchor}}หรือเพียงแค่แทรก<span>แท็กโดยตรง คือ เมื่อมีการแก้ไขส่วนนี้ในอนาคต สมอจะไม่รวมอยู่ในรายการประวัติหน้าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อส่วน เมื่อ{{Anchor}}ใช้โดยตรง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะเกิดขึ้น หมายเหตุ: หากเลือกที่จะแทรกช่วงโดยตรง อย่าย่อโดยใช้แท็กปิดตัวเอง เช่นใน==Implications<span id="Consequences" />==เนื่องจากใน HTML5 ไวยากรณ์รูปแบบ XML นั้นใช้ได้กับแท็กบางแท็กเท่านั้น เช่น<br />. [5]ดูวิกิพีเดีย:คู่มือรูปแบบ/การเชื่อมโยง § การหลีกเลี่ยงลิงก์ส่วนที่เสียหายสำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องนี้

วัสดุคล้ายหัวเรื่อง

คำแนะนำข้างต้นเกี่ยวกับกรณีของประโยค ความซ้ำซ้อน รูปภาพ และคำถามยังใช้กับส่วนหัวของตาราง (และของคอลัมน์และแถวของตาราง) อย่างไรก็ตาม ส่วนหัวของตารางสามารถรวมการอ้างอิงและอาจขึ้นต้นด้วยหรือเป็นตัวเลขก็ได้ ไม่เหมือนกับส่วนหัวของหน้า ส่วนหัวของตารางจะไม่สร้างจุดยึดลิงก์โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากกรณีของประโยคในอภิธานศัพท์แล้ว คำแนะนำส่วนหัวยังใช้กับรายการคำศัพท์ในรายการคำอธิบายด้วย หากใช้อภิธานศัพท์ที่มีโครงสร้างเทมเพลต คำศัพท์จะมีจุดยึดลิงก์โดยอัตโนมัติ แต่จะไม่มีไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงสำหรับเนื้อหารายการคำอธิบายจะอยู่ในคำหรือองค์ประกอบคำจำกัดความตามความจำเป็น

ภาษาอังกฤษประจำชาติ

วิกิพีเดียภาษาอังกฤษไม่ต้องการภาษาอังกฤษที่หลากหลายกว่าภาษาอื่น พันธุ์เหล่านี้ (เช่นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรืออังกฤษ ) แตกต่างกันในคำศัพท์ ( ลิฟท์กับลิฟท์ ) การสะกดคำ ( ศูนย์กับศูนย์ ) และบางครั้งไวยากรณ์(ดูพหูพจน์§ด้านล่าง) บทความเช่นพหูพจน์ภาษาอังกฤษและการเปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและอังกฤษให้ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าว

วันที่บทความของการจัดรูปแบบ ( 10 สิงหาคม 2021เทียบกับ10 สิงหาคม 2021 ) นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ของชาติภาษาอังกฤษ - ดูMOS: DATEFORMATและโดยเฉพาะอย่างยิ่งMOS: DATETIESและMOS: DATEVAR

ความสอดคล้องภายในบทความ

ภายในบทความหนึ่งๆ ควรปฏิบัติตามแบบแผนของภาษาอังกฤษแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ข้อยกเว้น ได้แก่:

 • ใบเสนอราคา ชื่อผลงาน (หนังสือ ภาพยนตร์ ฯลฯ)ควรเป็นไปตามที่ระบุในแหล่งที่มา (แต่ดู§ ความสอดคล้องทางการพิมพ์ด้านล่าง)
 • ชื่อที่เหมาะสมใช้การสะกดคำของตัวเองของเรื่องเช่นโครงการร่วมกันของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกองทัพกลาโหมออสเตรเลีย ; องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ;
 • สำหรับบทความเกี่ยวกับเคมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศสะกดมาตรฐานอลูมิเนียม , กำมะถัน , ซีเซียม (และเงื่อนไขอนุพันธ์) ควรจะนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงชาติตัวแปรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบทความทั่วไป ดูวิกิพีเดีย: การประชุมการตั้งชื่อ (เคมี) §ชื่อธาตุ

โอกาสของคนธรรมดาสามัญ

สำหรับสารานุกรมสากล ควรใช้คำศัพท์ทั่วไปในภาษาอังกฤษทุกประเภท

 • ใช้คำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากกว่าคำที่ไม่ค่อยแพร่หลาย โดยเฉพาะในชื่อเรื่อง ตัวอย่างเช่นแว่นตาเป็นที่ต้องการมากกว่าแว่นสายตาหลากหลายสัญชาติ( British English ) และแว่นตา ( American English ); สิบล้านดีกว่าหนึ่งสิบล้าน ( ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย )
 • หากการสะกดคำแบบต่างๆ ปรากฏในชื่อ ให้สร้างหน้าเปลี่ยนเส้นทางเพื่อรองรับคำอื่นๆ เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้สามารถใช้รูปแบบต่างๆ ในการค้นหาและเชื่อมโยงได้
 • ศัพท์ที่ต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบต่างๆ หรือที่มีความหมายต่างกัน อาจจะกลบเกลื่อนเพื่อป้องกันความสับสน เช่นท้ายรถ (American English) หรือ boot (British English) ของรถ ... .
 • ใช้คำที่เข้าใจกันทั่วไปหรือวลีในการตั้งค่าหนึ่งที่มีความหมายที่แตกต่างกันเพราะความแตกต่างแห่งชาติ (แทนที่จะสลับการใช้ทางเลือกหรือสลับกันตามความเหมาะสม)
 • เมื่อมากกว่าหนึ่งตัวแปรที่มีอยู่ในการสะกดคำที่มีความหลากหลายแห่งชาติของอังกฤษในปัจจุบันแตกต่างใช้กันมากที่สุดมักจะควรเป็นที่ต้องการยกเว้นในกรณีที่การสะกดคำที่พบได้น้อยกว่าที่มีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงในบริบทเฉพาะเช่นการเชื่อมโยงในเมธ connexionalism

สำหรับความช่วยเหลือที่มีเงื่อนไขระบุให้ดูเปรียบเทียบชาวอเมริกันและอังกฤษ§คำศัพท์และชาวอเมริกันและความแตกต่างของการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ; พจนานุกรมส่วนใหญ่ยังระบุข้อกำหนดของภูมิภาคด้วย

ความสัมพันธ์ระดับชาติที่แข็งแกร่งกับหัวข้อ

บทความในหัวข้อที่มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะควรใช้ภาษาอังกฤษ (เป็นทางการ ไม่ใช่ภาษาพูด) ของประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น:

สำหรับหัวข้อที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในเครือจักรภพและอดีตดินแดนอื่นๆของอังกฤษให้ใช้การอักขรวิธีของCommonwealth Englishซึ่งส่วนใหญ่แยกไม่ออกจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษในการเขียนสารานุกรม (ยกเว้นแคนาดา ซึ่งใช้การอักขรวิธีอื่น )

คงไว้ซึ่งความหลากหลายที่มีอยู่

เมื่อมีการกำหนดการใช้วาไรตี้ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกันในบทความ ให้คงไว้โดยปราศจากความเห็นพ้องต้องกันในทางตรงกันข้าม มีข้อยกเว้นบางประการ (เช่น เมื่อหัวข้อมีความสัมพันธ์ระดับชาติที่แน่นแฟ้นหรือการเปลี่ยนแปลงลดความคลุมเครือ) ไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนจากตัวเลือกที่ยอมรับได้หนึ่งไปยังอีกตัวเลือกหนึ่ง

เมื่อไม่มีความหลากหลายภาษาอังกฤษได้รับการจัดตั้งและการอภิปรายไม่สามารถแก้ปัญหาใช้ความหลากหลายที่พบในครั้งแรกหลังต้นขั้วการแก้ไขที่นำความหลากหลายที่สามารถระบุตัวตน ความหลากหลายที่จัดตั้งขึ้นในบทความที่กำหนดสามารถจัดทำเป็นเอกสารได้โดยการวางเทมเพลตVarieties of Englishที่เหมาะสมในหน้าพูดคุย

บทความไม่ควรแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อเพียงเพื่อเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษที่หลากหลาย แม่แบบอาจจะอยู่ในหน้าพูดคุยของบรรณาธิการที่จะอธิบายเรื่องนี้ {{uw-engvar}}

อักษรพิมพ์ใหญ่

ชื่อบทความ Wikipedia และหัวเรื่องใช้ตัวพิมพ์ประโยค ไม่ใช่ตัวพิมพ์ชื่อเรื่อง ดูวิกิพีเดีย: ชื่อบทความและหัว§มาตรา สำหรับมูลค่าของรายการดู§สัญลักษณ์และหมายเลขรายการ ประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สรุปได้ดังนี้ ข้อมูลทั้งหมดสามารถพบได้ที่วิกิพีเดีย: คู่มือการใช้งานของสไตล์ / ตัวอักษรทุน ประเด็นสำคัญคือวิกิพีเดียไม่ได้ใช้ประโยชน์จากบางสิ่ง เว้นแต่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างสม่ำเสมอในแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของThe

โดยทั่วไปไม่ได้ประโยชน์จากคำในช่วงกลางเดือนประโยค: ทั่วสหราชอาณาจักรไม่ทั่วสหราชอาณาจักร ข้อยกเว้นการชุมนุมรวมถึงชื่อที่เหมาะสมบางอย่าง ( ที่เขาไปเยือนกรุงเฮก ) และชื่อที่สุดของผลงานสร้างสรรค์ ( โทลคีนเขียนเดอะลอร์ดออฟเดอะริง  - แต่ทราบว่าอาจจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของตัวเองเช่นโฮเมอร์ประกอบด้วยโอดิสซี )

มีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับคือชื่อวง ·  รายชื่อสถาบันการศึกษา ·  ชื่อเล่น ·  ชื่อผลงาน ·  เครื่องหมายการค้า

ชื่อผลงาน

ชื่อการประพันธ์ภาษาอังกฤษ (หนังสือและงานพิมพ์อื่น ๆ เพลงและงานเสียงอื่น ๆ ภาพยนตร์และงานสื่อภาพอื่น ๆ ภาพวาดและงานศิลปะอื่น ๆ ฯลฯ ) จะได้รับในกรณีชื่อซึ่งทุกคำจะได้รับทุนเริ่มต้น ยกเว้นคำที่มีความสำคัญน้อยกว่าบางคำ (ตามรายละเอียดที่Wikipedia:Manual of Style/Capital letters § Composition titles ) คำแรกและคำสุดท้ายในชื่อภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ

 • ถูกต้อง : ตาต่อตา
 • ถูกต้อง : คุ้มค่ากับการต่อสู้เพื่อ

การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อภาษาต่างประเทศจะแตกต่างกันไป แม้จะเป็นภาษาเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไป โดยทั่วไป ให้คงรูปแบบต้นฉบับไว้สำหรับผลงานสมัยใหม่ และติดตามการใช้งานในแหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบัน[f]สำหรับผลงานทางประวัติศาสตร์ หลายรายการเหล่านี้ควรจะอยู่ในตัวเอียงหรือปิดล้อมอยู่ในเครื่องหมายคำพูด

 • ถูกต้อง : " Hymnus an den heiligen Geist "

ชื่อคน

 • ในการใช้งานทั่วไปใช้กรณีที่ต่ำกว่าคำพูดเช่นประธาน , พระมหากษัตริย์และจักรพรรดิ ( De Gaulle เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส ; Louis XVI เป็นกษัตริย์ฝรั่งเศส ; สามนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม )
 • ประกบชื่อบุคคลโดยตรงคำดังกล่าวขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ( ประธานาธิบดีโอบามาไม่ใช่ประธานาธิบดีโอบามา ) ชื่อมาตรฐานหรือใช้ทั่วไปของสำนักงานจะถือว่าเป็นชื่อที่เหมาะสม ( เดวิดคาเมรอนนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร ; โชเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่น ; Louis XVI เป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ) รอยัลรูปแบบที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ( สมเด็จพระนางเจ้า ; เสด็จ ); อาจมีข้อยกเว้นสำหรับสำนักงานบางแห่ง

ศาสนา เทพ ปรัชญา หลักคำสอน

 • ศาสนา นิกาย คริสตจักรและผู้ติดตาม (ในรูปแบบคำนามหรือคำคุณศัพท์) ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ โดยทั่วไป "the" จะไม่ขึ้นต้นชื่อดังกล่าว ( Shīʿaไม่ใช่The Shīʿa )
 • ตำราทางศาสนาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่มักจะไม่เอียง (ภควัทคีตา ,คัมภีร์กุรอาน ,ภาคภูมิ ,แกรนธ์ซาฮิบ ,พระคัมภีร์ ) อย่าใช้ "the" เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อใช้ในลักษณะนี้ คำคุณศัพท์ที่ได้รับบางคำใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตามแบบแผน และบางคำไม่ใช่ (ตามพระคัมภีร์แต่คัมภีร์กุรอาน ) หากไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบพจนานุกรม
 • Honorificsสำหรับเทพรวมทั้งชื่อที่เหมาะสมและชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ (พระเจ้า ,อัลลอ ,องค์พระผู้เป็นเจ้า ,อิสลาม ,จิตวิญญาณยิ่งใหญ่ ,หงอนหนึ่ง ,วาน ) อย่าลงทุน "ว่า" ในกรณีดังกล่าวหรือเมื่อพูดถึงตัวเลขสำคัญทางศาสนาหรือตัวละครจากเทพนิยาย (พระศาสดา ,พระคริสต์ ,เวอร์จิน ) คำนามทั่วไปสำหรับเทพและตัวเลขทางศาสนาไม่ได้พิมพ์ใหญ่ (พระมาก ;พระเจ้าโวเด็น ;ธรรมิกชนและผู้พยากรณ์ )
 • คำสรรพนามสำหรับรูปเคารพหรือบูชาไม่ได้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แม้ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในพระคัมภีร์ของศาสนา ( พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ )
 • ประเภทกว้างของสิ่งมีชีวิตในตำนานหรือตำนานเริ่มต้นด้วยกรณีที่ต่ำกว่าอักษร ( เอลฟ์ , นางฟ้า , ผี , ยูนิคอร์น , แองเจิล ) แม้ว่าในการทำงานของจินตนาการเช่นนวนิยายของJRR Tolkienและวิดีโอเกมบางเมืองหลวงเริ่มต้นบางครั้งจะใช้ในการแสดง ว่าสิ่งมีชีวิตในรูปแบบวัฒนธรรมหรือการแข่งขันในจักรวาลประโยชน์ชื่อหรือชื่อของสิ่งมีชีวิตของแต่ละบุคคล ( มิโนทอร์ , เพกาซัส ) และกลุ่มที่มีชื่อและการเป็นสมาชิกได้รับการแก้ไข ( เมไจหรือสามคนฉลาด , พวกมนุษย์ยักษ์ ) การอ้างอิงทั่วไปไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ (นักบวชเหล่านี้ ; คนฉลาดหลาย ; เครูบเหมือน ).
 • เหตุการณ์ทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนาจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือช่วงเวลาเฉพาะ ( มหาอุทกภัยและการอพยพแต่น้ำท่วมประจำปีและการอพยพของผู้ลี้ภัย )
 • ปรัชญา ทฤษฎี การเคลื่อนไหว และหลักคำสอนใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก เว้นแต่ชื่อนั้นมาจากชื่อที่เหมาะสม ( ทุนนิยมกับลัทธิมาร์กซ์ ) หรือกลายเป็นชื่อที่เหมาะสม ( รีพับลิกันระบบความคิดทางการเมืองรีพับลิกันพรรคการเมือง) ใช้ตัวพิมพ์เล็กสำหรับหัวข้อหลักคำสอนหรือแนวคิดทางศาสนาตามหลักบัญญัติ (ตรงข้ามกับเหตุการณ์เฉพาะ) แม้ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยผู้นับถือศาสนาบางคนก็ตาม (การกำเนิดของพรหมจารี , บาปดั้งเดิม , การแปรสภาพ )
 • เพื่อนคุยหรือพ้นอุดมคติเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในบริบทของหลักคำสอนปรัชญา (คนจริง ,ดี ); ใช้อย่างกว้างๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก ( Superman เป็นตัวแทนของอุดมคติของอเมริกาในเรื่องความจริงและความยุติธรรม ) ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อแสดงตัวตนในงานศิลปะ (หนังสือคู่มือกล่าวถึงรูปปั้นแห่งความยุติธรรมและเสรีภาพ )
 • eponymsเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (เอ็ดเวิร์ด , De มอร์แกนกฎหมาย ,อลิซในซินโดรม Wonderland ,พลาสเตอร์ของกรุงปารีส ,เพ้อฝันเพื่อนคุย ,รัฐธรรมนูญเข้มงวดเอเธนส์ ) ยกเว้นในการใช้สำนวนการเชื่อมต่อจากบริบทเดิมและมักจะต่ำดาดในแหล่งที่มา (ความสัมพันธ์ฉันมิตร ;บ่น ของ นโยบาย สถานที่ ทํา งาน ที่ เข้มงวด ) [g]วลีทั้งวลีที่ eponym เป็นคำคุณศัพท์ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ยกเว้นเมื่อวลีนั้นเป็นชื่อที่ถูกต้อง (เช่นชื่อของผลงานที่ตีพิมพ์ : The China Syndrome )

รายการปฏิทิน

 • เดือน, วันของสัปดาห์และวันหยุดเริ่มต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ( มิถุนายน , จันทร์ ; สี่ของเดือนกรกฎาคมหมายถึงเฉพาะวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา - มิฉะนั้น4 กรกฎาคมหรือ4 กรกฎาคม )
 • ฤดูกาลเป็นตัวพิมพ์เล็ก ( ฤดูร้อนที่แล้วของเธอ , เหมายัน , ไข้ฤดูใบไม้ผลิ ) ยกเว้นในการแสดงตัวตนหรือในชื่อที่ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ ( ชายชรา Winter ; เข้าแข่งขันใน Spring Circuit )

สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

เมื่อใช้อนุกรมวิธาน ( "วิทยาศาสตร์") ชื่อ , ประโยชน์และเอียงประเภท: Berberis , Erithacus (Supergenus และ subgenus หากมี จะปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน) ทำให้ตัวเอียงแต่อย่าใช้ประโยชน์จากการจัดหมวดหมู่ในระดับของสปีชีส์และต่ำกว่า: Berberis darwinii , Erithacus rubecula superbus , Acacia coriacea subsp. เซริโคฟิลลา ; ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับชื่อที่ถูกต้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิทยาศาสตร์ แท็กซ่าที่สูงกว่า (order, family, etc.) เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาละติน ( Carnivora , Felidae ) แต่ไม่ใช่ในภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า ( carnivorans , felids); พวกมันไม่ได้ทำให้ตัวเอียงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ยกเว้นไวรัส ซึ่งชื่อทั้งหมดที่ICTVยอมรับจะเป็นตัวเอียง ( Retroviridae )

พันธุ์และกลุ่มพันธุ์ชื่อของพืชจะไม่เอียงและมีทุน (รวมถึงคำว่ากลุ่มในชื่อ); ชื่อพันธุ์ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเดียว ( Malus domestica 'Red Delicious' ) ในขณะที่กลุ่มพันธุ์ไม่ปรากฏ ( Cynara cardunculus Scolymus Group )

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ( "ทั่วไป") ชื่อจะได้รับในกรณีที่ต่ำกว่าในร้อยแก้วบทความ ( ม้าลายธรรมดา , เมเปิ้ลภูเขาและทางตะวันตกเฉียงใต้เหยี่ยวแดงเทลด์ ) และในกรณีที่ประโยคที่จุดเริ่มต้นของประโยคและในสถานที่อื่น ๆ ที่มีตัวอักษรตัวแรกของครั้งแรก คำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่[เป็น]พวกเขาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นอกจากนี้ที่พวกเขามีชื่อที่ถูกต้อง: ม้า Przewalski ของ , แคลิฟอร์เนียแร้งและยุติธรรมแม่บ้านของฝรั่งเศสสิ่งนี้ใช้กับสปีชีส์และสปีชีส์ย่อย เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้า เช่นเดียวกับชื่อทั่วไปสำหรับกลุ่มหรือประเภทของสิ่งมีชีวิต: นกล่าเหยื่อ , ต้นโอ๊ก , ลิงใหญ่ ,ปลาวาฬ Bryde ของ ,สุนัขผู้ปกครองปศุสัตว์ ,พุดเดิ้ล ,แวนแมว ,wolfdogเมื่อเกิดขึ้นชื่อสามัญที่มีแท็กซอนทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือเอียงยกเว้นในกรณีที่มีชีวิตอยู่ taxonomically:แมวป่าชนิดใด ๆ ของสี่ขนาดกลางสายพันธุ์แมวป่าภายในสกุลคมชื่อพื้นถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เมื่อมีความเกี่ยวข้อง จะได้รับการจัดการเหมือนกับคำศัพท์ภาษาต่างประเทศอื่นๆ: ตัวเอียงเช่นนั้น และตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะในกรณีที่กฎของภาษาแม่กำหนด ชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่หลอมรวมเป็นภาษาอังกฤษจะถือว่าเป็นภาษาอังกฤษ ( ayahuasca , okapi )

โดยทั่วไปแล้วพันธุ์มาตรฐานควรรักษาอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ใช้ในมาตรฐานพันธุ์ [h]ตัวอย่าง:เยอรมันต้อนสุนัข ,แพะรัสเซียขาว ,เบอร์ลินสั้นต้องเผชิญกับแก้วเช่นเดียวกับพันธุ์พืช สิ่งนี้ใช้ไม่ว่าคำนามที่รวมเป็นชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ ตรงกันข้ามกับวิธีการเขียนชื่อพื้นถิ่นของชนิดพันธุ์ อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์จะไม่ถูกใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวต่างจากสายพันธุ์ และชื่อของพวกมันก็ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิทยาศาสตร์ คำศัพท์ของสายพันธุ์ที่ต่อท้ายสำหรับการแก้ความกำกวม ("แมว", "หมา", "ม้า", "สุกร" ฯลฯ) ไม่ควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสายพันธุ์เองและนำเสนอในลักษณะนั้นอย่างสม่ำเสมอ ในมาตรฐานพันธุ์ (กรณีหายาก ได้แก่แมวป่านอร์เวย์และม้าอเมริกันควอเตอร์ ).

สร้างการเปลี่ยนเส้นทางจากทางเลือกโครงสร้างเงินทุนและการสะกดคำในรูปแบบของชื่อบทความและจากชื่อทางเลือกเช่นเพนกวินอาเดลี , Adelie นกเพนกวิน , เพนกวินอาเดลีและเพนกวินหางแปรง adeliaeควรเปลี่ยนเส้นทางทั้งหมดเพื่อAdélieเพนกวิน

เทห์ฟากฟ้า

 • คำดวงอาทิตย์ , โลก , ดวงจันทร์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้เมืองหลวงในการใช้งานทั่วไป ( ดวงอาทิตย์ถูกกว่าบนภูเขา ; คนเผ่าคิดว่าโลกทั้งโลกเป็นบ้านของพวกเขา ) พวกเขาจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเอนทิตีเป็นตัวเป็นตน ( Sol Invictus ('Unconquered Sun') เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของโรมัน ) หรือเมื่อใช้เป็นชื่อของวัตถุเฉพาะในบริบททางวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ ( ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแต่Io เป็น ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี ).
 • ชื่อของดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดาว กลุ่มดาว และกาแล็กซีเป็นชื่อที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ( ดาวเคราะห์ดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวราศีเมถุน ใกล้กับดาวพอลลักซ์ ) ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำในชื่อดังกล่าวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ( Alpha Centauriและไม่ใช่Alpha centauri ; Milky Wayไม่ใช่Milky way ) คำพูดเช่นดาวหางและกาแลคซีควรจะพิมพ์ใหญ่เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่เหมาะสม แต่ไม่ได้เมื่อพวกเขาถูกนำมาใช้เป็นคำทั่วไป ( ดาวหาง Halley ของที่มีชื่อเสียงที่สุดของดาวหาง ; แอนโดรเมกาแล็กซี่เป็นดาราจักรชนิดก้นหอย )

จุดเข็มทิศ

อย่าใช้เส้นทางเช่นทิศเหนือหรือรูปแบบที่เกี่ยวข้องกัน ( เราใช้ถนนสายเหนือ ) ยกเว้นในกรณีที่เป็นชื่อเฉพาะบางส่วน ( ถนน Great North , Great Western Drive , South Pole )

ประโยชน์ชื่อของภูมิภาคถ้าพวกเขาได้บรรลุถึงสถานะที่เหมาะสมชื่อรวมทั้งชื่อธรรมดาไม่เป็นทางการ ( แคลิฟอร์เนียภาคใต้ ; ทะเลทรายตะวันตก ) และข้อตกลงที่ได้มาสำหรับคน (เช่นปักษ์ใต้เป็นคนจากภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ) อย่าลงทุนชื่อที่สื่อความหมายสำหรับภูมิภาคที่ยังไม่ได้บรรลุสถานะของชื่อที่เหมาะสมเช่นภาคใต้ของโปแลนด์

ทิศทางแบบผสมอาจใช้หรือไม่ใส่ยัติภังค์ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทความ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเรื่องธรรมดาในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน แต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือเป็นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ในกรณีเช่นบทสนทนาเหนือ-ใต้และการวางแนวตะวันออก-ตะวันตกให้ใช้ en dash ดูขีดกลาง§ En: ความหมายอื่น

ชื่อที่เหมาะสมกับคำทั่วไป

ประโยชน์ชื่อของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ( ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเดลี ; ประวัติศาสตร์ของ Stanford University ) แต่คำพูดไม่ได้ทั่วไปสำหรับสถาบันการศึกษา ( โรงเรียนมัธยมอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ) อย่าใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นของชื่อสถาบัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่ต้องการของสถาบัน มีข้อยกเว้นที่หายากมีเมื่อนำเป็นตัวแทนจากTในตัวย่อขององค์กร: The International Cat Association (TICA)  

ปฏิบัติต่อหน่วยงานทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์ในทำนองเดียวกัน: เมืองนี้มีประชากร 55,000 คน ; เมืองทั้งสองรวมเป็นเมือง Smithville อย่าเลียนแบบรูปแบบของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซึ่งหมายถึงเขตเทศบาลเมืองของพวกเขาเป็นเมืองหรือเมือง ; ข้อยกเว้นคือเมืองลอนดอนเรียกว่าเมืองในบริบทที่มีอยู่แล้วทำให้เรื่องชัดเจนที่แตกต่างไปจากลอนดอนและมหานครลอนดอน หากมีข้อสงสัย ให้ใช้ชื่อเต็มเพื่อเหตุผลในการเข้าถึง ผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดไม่สามารถได้ยินความแตกต่างระหว่างเมืองและเมือง  

สายรัด

ควรใช้อักษรควบในภาษาที่เป็นมาตรฐาน (เพราะฉะนั้นคำสุดท้ายของ Moreau คือclin d'œilดีกว่าคำสุดท้ายของ Moreau คือclin d'oeil ) แต่ไม่ใช่ในภาษาอังกฤษ ( สารานุกรมหรือสารานุกรมไม่ใช่สารานุกรม ) ยกเว้นในชื่อที่เหมาะสม ( Æthelstanไม่ใช่Aethelstan ).

ตัวย่อ

ตัวย่อคือรูปแบบย่อของคำหรือวลี ในการวิเคราะห์ที่เข้มงวดพวกเขามีความแตกต่างจากการหดตัวซึ่งใช้เครื่องหมายวรรคตอน (เช่นจะไม่ให้ดูที่การหด§ ) และinitialisms การเริ่มต้นเกิดขึ้นจากอักษรตัวแรกหรือทั้งหมดของคำในวลี ด้านล่างนี้ การอ้างอิงถึงคำย่อควรรวมคำย่อและคำย่อเพื่อใช้กับ คำย่อ

เขียนทั้งฉบับเต็มและตัวย่อในครั้งแรก

เมื่อจะใช้ตัวย่อในบทความ ขั้นแรกให้แนะนำโดยใช้นิพจน์แบบเต็ม:

เครือข่ายท้องถิ่นช่วงต้น (LAN) ที่พัฒนาโดย Digital Equipment Corporation (DEC)  ... ผลิตภัณฑ์ LAN ในภายหลังของ DEC คือ ...

อย่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในเวอร์ชันเต็มเพียงเพราะมีการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในตัวย่อ: Local Area Network (LAN) ในยุคแรกๆ

ยกเว้นในกรณีพิเศษ คำย่อทั่วไป (เช่นPhD , DNA , USSR ) ไม่จำเป็นต้องขยายออกไปแม้ในการใช้งานครั้งแรก

รูปพหูพจน์

แปลงคำย่อโดยเพิ่ม-sหรือ-es : ปล่อยซีดีรอมสามแผ่นและไบออสสองชุด (อย่าใช้อะพอสทรอฟีเพื่อสร้างพหูพจน์: ปล่อยซีดีรอมสามแผ่นและไบออสสองชุด )

เครื่องหมายวรรคตอนและระยะห่าง

คำย่อหรืออาจจะไม่ถูกยกเลิกมีจุดเต็มรูปแบบ (เรียกว่ายังมีระยะเวลาหรือหยุด ) ควรรักษารูปแบบที่สอดคล้องกันภายในบทความ โดยทั่วไป การใช้งานในอเมริกาเหนือจะสิ้นสุดตัวย่อทั้งหมดด้วยจุด/จุด ( Dr. Smith จาก 42 Drummond St. ) แต่ในการใช้งานทั่วไปในอังกฤษและออสเตรเลีย จะไม่มีการใช้จุด/จุดหากตัวย่อ (การหดตัว) ลงท้ายด้วยตัวอักษรสุดท้ายของ รูปแบบที่ไม่ย่อ ( ดร. สมิ ธ จาก 42 Drummond St ) เว้นแต่จะทำให้เกิดความสับสน นี่เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการเขียนทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายวรรคตอน คำที่ย่อมากกว่าหนึ่งตัวอักษรจะถูกเว้นวรรค ( op. cit.ไม่ใช่op.cit.หรือopcit). มีข้อยกเว้นบางประการ: ปริญญาเอก (ดูด้านบน)สำหรับ "Philosophiae Doctor"; BVetMedสำหรับ "ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์" ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ Wikipedia ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนดังกล่าวในคำย่อและอักษรย่อ : GDPไม่ใช่GDP

สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกา

โดยหลักการแล้ว อาจใช้สหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกา (โดยมีความสอดคล้องภายใน) เพื่อย่อ "สหรัฐอเมริกา" ในบทความใดก็ตาม การใช้หรือไม่ใช้ระยะเวลา (หยุดเต็ม) ก็ควรสอดคล้องกับคำย่อของประเทศอื่นๆ ใน บทความเดียวกัน (เช่นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพโซเวียตไม่ใช่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพโซเวียต ) ตัวย่อที่ยาวกว่า (สามตัวอักษรขึ้นไป) ที่มีชื่อย่อของประเทศ ( USN , USAID ) ห้ามใช้จุด เมื่อกล่าวถึงสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นอย่างน้อยหนึ่งประเทศในประโยคเดียวกันสหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกาอาจไม่เป็นทางการเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกล่าวถึงครั้งแรกหรือเป็นคำนามแทนคำคุณศัพท์ (ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ) อย่าใช้ช่องว่างระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกาโบราณของ A.ยกเว้นเมื่อมีการอ้างอิง และอย่าใช้สหรัฐอเมริกาหรือสหรัฐอเมริกายกเว้นในใบเสนอราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่ถูกต้อง ( Team USA ) หรือในการใช้งานทางเทคนิคหรือเป็นทางการบางอย่าง (เช่นรหัส ISO 3166-1 alpha-3และรหัสประเทศของ FIFA )

ประมาณ

เพื่อระบุประมาณตัวย่อc. (ตามด้วยช่องว่างและไม่เอียง) เป็นที่ต้องการมากกว่าประมาณ , แคลิฟอร์เนีย หรือประมาณ สามารถใช้แม่แบบได้ {{circa}}

อย่าใช้ตัวย่อที่ไม่สมเหตุสมผล

หลีกเลี่ยงคำย่อเมื่ออาจทำให้ผู้อ่านสับสน ขัดจังหวะ หรือดูไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น:

 • ห้ามใช้ประมาณ สำหรับค่าประมาณ(ly)ยกเว้นในกล่องข้อมูลหรือตาราง (ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้เมื่อเกิดขึ้นครั้งแรก: ประมาณ. ){{abbr|approx.|approximately}}
 • อย่าใช้ยึดถือกฎสมิ ธ Jสำหรับผู้พิพากษาสมิ ธ

ห้ามประดิษฐ์ตัวย่อหรือตัวย่อ

โดยทั่วไป หลีกเลี่ยงการคิดคำย่อใหม่โดยเฉพาะคำย่อ ตัวอย่างเช่นWorld Union of Billiardsนั้นดีพอ ๆ กับการแปลของUnion Mondiale de Billardแต่ทั้งองค์กรหรือแหล่งอิสระต่างไม่ได้ใช้มันหรือการลดWUB ใช้ชื่อเดิมและตัวย่ออย่างเป็นทางการของUMB

หากจำเป็นต้องย่อในพื้นที่แคบ เช่นส่วนหัวของคอลัมน์ในตารางให้ใช้ตัวย่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่นสำหรับนิวซีแลนด์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติใช้NZและGNP , ลิงค์ถ้าคำว่ายังไม่ได้รับแล้วเขียนออกมาในบทความ: ฿ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อย่าทำขึ้น initialisms เช่นNZGNP

แท็ก HTML และเทมเพลตสำหรับตัวย่อ

ทั้ง<abbr>องค์ประกอบหรือเทมเพลตสามารถใช้สำหรับตัวย่อและตัวย่อ: หรือจะสร้างWHO ; การวางเมาส์เหนือข้อความที่แสดงผลจะทำให้คำแนะนำเครื่องมือของแบบฟอร์มยาวปรากฏขึ้น {{abbr}}<abbr title="World Health Organization">WHO</abbr>{{abbr|WHO|World Health Organization}}

เครื่องหมาย

ในข้อความปกติและส่วนหัวใช้และแทนที่จะเป็นเครื่องหมาย ( และ ): วันที่ 1 มกราคม 2ไม่มกราคม 1 & 2 แต่ยังคงมีเครื่องหมายเมื่อมันเป็นส่วนที่ถูกต้องของรูปแบบของคำนามที่เหมาะสมเช่นในขึ้นและลงหรือAT & T ที่อื่น อาจใช้เครื่องหมายและด้วยความสอดคล้องและดุลยพินิจในที่ที่มีพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง (เช่น ตารางและกล่องข้อมูล) อาจมีการแก้ไขใบเสนอราคาด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความสอดคล้องที่มีการอ้างอิงฉบับต่างๆ เนื่องจากข้อความเก่าในฉบับสมัยใหม่มักจะแทนที่เครื่องหมายและด้วยและ (เช่นเดียวกับที่ใช้แทนที่ร่ายมนตร์ที่ไม่ได้ใช้งานอื่น ๆ, มัด)และตัวย่อ) อื่นๆ ที่อนุญาตบ่อยครั้งแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คือการอ้างอิงบรรณานุกรมสั้นๆ เกี่ยวกับผลงานของผู้เขียนหลายคน เช่น ...ชุดเอกสารภาษาฝรั่งเศสและเบลเยียม (Lubbers & Scheepers, 2002; Van Hiel & Mervielde, 2002; Swyngedouw & Giles, 2007; ฟาน ฮีล, 2555) .

ตัวเอียง

เน้น

ตัวเอียงจะใช้สำหรับการเน้นมากกว่าตัวหนาหรือเมืองหลวง แต่การใช้มากเกินไปจะทำให้ผลของมันลดลง พิจารณาเขียนใหม่แทน

ใช้<em>...</em>หรือเน้น ซึ่งช่วยให้สไตล์ชีตของผู้ใช้จัดการกับการเน้นในลักษณะที่กำหนดเองได้ และช่วยผู้ใช้ซ้ำและนักแปล [6]{{em|...}}

 • ถูกต้อง: The meerkat is <em>not</em> actually a cat.
 • ถูกต้อง: The meerkat is {{em|not}} actually a cat.

ชื่อเรื่อง

ใช้ตัวเอียงสำหรับชื่อผลงาน (เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ชื่อนิทรรศการ เกมคอมพิวเตอร์ อัลบั้มเพลง และภาพวาด) ชื่อบทความ บท เพลง ตอน งานวิจัย และงานสั้นอื่นๆ จะใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่แทน ตัวเอนไม่ได้ใช้สำหรับการทำงานหลักศาสนา ( พระคัมภีร์ , คัมภีร์กุรอาน , ลมุด ) หลายชื่อเหล่านี้ควรจะอยู่ในกรณีที่ชื่อ

คำเป็นคำ

ใช้ตัวเอียงเมื่อกล่าวถึงคำหรือตัวอักษร(ดูความแตกต่างการใช้งานในการเอ่ยถึง )หรือสตริงของคำถึงหนึ่งประโยค ( ระยะปรากฎว่าได้รับมาจากพาโนรามา ; ตัวอักษรที่พบมากที่สุดในภาษาอังกฤษคืออี ) เมื่อกล่าวถึงทั้งประโยค อาจใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่แทน ด้วยความสม่ำเสมอ ( คำบุพบทในShe sat on the chair is on ; หรือคำบุพบทใน "She sat on the chair" คือ "on"). เครื่องหมายอัญประกาศอาจใช้สำหรับเนื้อหาที่สั้นกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน เช่น เมื่อมีการใช้ตัวเอียงอย่างหนักในหน้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น คำและวลีที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจำนวนมาก) การกล่าวถึง (เพื่อหารือเกี่ยวกับไวยากรณ์ ถ้อยคำ เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ) แตกต่างจากการกล่าวอ้าง (ซึ่งมักจะแสดงบางสิ่งในนามของแหล่งอ้างอิง) ใบเสนอราคาใช้เครื่องหมายคำพูด ไม่ใช้ตัวเอียง หรือทำทั้งสองอย่างพร้อมกัน(ดูรายละเอียดใน§ ใบเสนอราคา )

การใช้งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดของตัวเอียงคือเมื่อการแนะนำหรือความแตกต่างแง่: หมายเลขธรรมชาติมีมากขึ้นกว่าจำนวนเต็ม 0

คำต่างประเทศ

ใช้ตัวเอียงสำหรับวลีในภาษาอื่น ๆ และสำหรับคำต่างประเทศที่แยกได้ซึ่งไม่ธรรมดาในภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ชื่อเฉพาะ (เช่น ชื่อสถานที่) ในภาษาอื่น ๆ มักจะไม่เป็นตัวเอียง และไม่ใช่คำในสคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละติน

ชื่อวิทยาศาสตร์

ใช้ตัวเอียงสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมดยกเว้นไวรัสในระดับสกุลและต่ำกว่า (ตัวเอียงPanthera leoและRetroviridaeแต่ไม่ใช่Felidae ) เครื่องหมายไฮบริดไม่ได้เป็นตัวเอียง ( Rosa  ×  damascena ) และไม่ใช่ "คำเชื่อมต่อ" ที่จำเป็นในชื่อพฤกษศาสตร์สามส่วน ( Rosa gallica subsp. officinalis )

ใบเสนอราคาเป็นตัวเอียง

อย่าใช้ตัวเอียงสำหรับใบเสนอราคา ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศสำหรับใบเสนอราคาแบบสั้นและแบบบล็อกสำหรับใบเสนอราคาแบบยาว

ตัวเอียงในใบเสนอราคา

ใช้ตัวเอียงภายในใบเสนอราคาเพื่อสร้างการเน้นย้ำที่มีอยู่ในเนื้อหาต้นฉบับ หากไม่ชัดเจนว่าแหล่งที่มามีตัวเอียง (หรือรูปแบบอื่นๆ) เพื่อเน้นอยู่แล้ว ให้เพิ่มหมายเหตุบรรณาธิการ[เน้นที่ต้นฉบับ]หลังใบเสนอราคา

หากเน้นที่ไม่ได้อยู่ในต้นฉบับ ให้เพิ่มหมายเหตุบรรณาธิการ[เน้นเพิ่ม]หลังใบเสนอราคา

 • "ตอนนี้หัวใจอันสูงส่งแตกสลาย ราตรีสวัสดิ์เจ้าชายที่รัก: และเที่ยวบินของทูตสวรรค์ร้องเพลงให้คุณพักผ่อน" [เน้นเพิ่ม]

ผลต่อเครื่องหมายวรรคตอนใกล้เคียง

ทำให้เอนเอียงเฉพาะองค์ประกอบของประโยคที่ได้รับผลกระทบจากการเน้น อย่าทำให้เครื่องหมายวรรคตอนโดยรอบเป็นตัวเอียง

 • ไม่ถูกต้อง : เราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้น (เครื่องหมายคำถามใช้กับทั้งประโยค ไม่ใช่แค่เน้นว่าดังนั้นจึงไม่ควรทำให้เอียง)
 • ถูกต้อง : เราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้น ?
 • ที่ถูกต้อง : สี่ของนวนิยายที่มีชื่อเสียงที่สุดแพทริคสีขาวคือขอบของใบ , เรื่องราวของป้า , โวสและเดอะทรีแมน (เครื่องหมายจุลภาค มหัพภาค และคำและไม่เป็นตัวเอียง)

ใบเสนอราคา

การอ้างอิงสั้นๆ ของข้อความที่มีลิขสิทธิ์อาจใช้เพื่อแสดงประเด็น สร้างบริบท หรือระบุคุณลักษณะของมุมมองหรือแนวคิด แม้ว่าใบเสนอราคาจะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของ Wikipedia แต่พยายามอย่าใช้คำพูดมากเกินไป การใช้คำพูดมากเกินไปไม่เข้ากันกับรูปแบบการเขียนสารานุกรมและอาจจะเป็นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ขอแนะนำโดยทั่วไปว่าเนื้อหาควรเขียนด้วยคำพูดของบรรณาธิการวิกิพีเดีย พิจารณาถอดความใบเสนอราคาเป็นข้อความธรรมดาและรัดกุมตามความเหมาะสม (ในขณะที่การถอดความที่ใกล้เคียงอาจยังละเมิดลิขสิทธิ์ได้)

ถ้อยคำต้นฉบับ

ใบเสนอราคาจะต้องนำมาประกอบที่สามารถตรวจสอบได้และถ้อยคำของข้อความที่ยกมาควรทำซ้ำอย่างซื่อสัตย์ นี้จะเรียกว่าเป็นหลักการของการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดในกรณีที่มีเหตุผลที่ดีในการเปลี่ยนถ้อยคำ ให้ใส่ข้อความที่เปลี่ยนแปลงไว้ ตัวอย่างเช่น"Ocyrhoe บอกเขาว่าชะตากรรมของเขา"อาจจะยกมาเป็น"Ocyrhoe บอก [พ่อของเธอ] ชะตากรรมของเขา" หากมีข้อผิดพลาดที่สำคัญในต้นฉบับ ให้ทำตามด้วยเทมเพลต(กำลังผลิต[ sic ]  ) เพื่อแสดงว่าวิกิพีเดียไม่ได้ทำข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามการสะกดและการพิมพ์ข้อผิดพลาดที่ไม่มีนัยสำคัญก็ควรได้รับการแก้ไขอย่างเงียบ ๆ (ตัวอย่างเช่นที่ถูกต้องโดยทั่วไปจะเป็นพื้น ) {{sic}}

ใช้จุดไข่ปลาเพื่อระบุการละเว้นจากข้อความที่ยกมา การละเว้นโดยชอบด้วยกฎหมายรวมถึงคำที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง หรือในวงเล็บ และคำพูดที่อ่านไม่ออก ( อืมและอืม ) ห้ามละเว้นข้อความ เนื่องจากจะเป็นการลบบริบทที่สำคัญหรือทำให้ความหมายของข้อความเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีการยกคำพูดหยาบคายหรือลามกอนาจาร ควรปรากฏเหมือนกับในแหล่งที่อ้างถึง ชาววิกิพีเดียไม่ควรบิดเบือนคำโดยแทนที่ตัวอักษรด้วยขีดกลาง เครื่องหมายดอกจัน หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ยกเว้นเมื่อต้องทำซ้ำข้อความที่ยกมาอย่างถูกต้องซึ่งทำเช่นนั้น ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากแหล่งที่ยกมา[ sic ]หรือเทมเพลตอาจใช้เพื่อระบุว่าการถอดความนั้นถูกต้อง {{sic}}

ในใบเสนอราคาโดยตรง ให้คงการสะกดแบบภาษาถิ่นและการสะกดแบบโบราณ รวมถึงการสะกดด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (แต่ไม่ใช่อักขระและตัวควบแบบโบราณตามรายละเอียดด้านล่าง)

มุมมอง

ควรใช้ใบเสนอราคาพร้อมการแสดงที่มาเพื่อนำเสนอความคิดเห็นทางอารมณ์ที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นเสียงของวิกิพีเดียได้ แต่ไม่ควรนำเสนอบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมว่าเป็นเพียงความคิดเห็น:

 • ยอมรับได้: Siskel และ Ebert เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า "น่าจดจำ"
 • ยอมรับไม่ได้: เว็บไซต์นี้ถือว่า "ศักดิ์สิทธิ์" โดยพระคัมภีร์ของศาสนา

ความคิดเห็นที่กระชับซึ่งไม่แสดงอารมณ์มากเกินไปสามารถรายงานได้โดยใช้การแสดงที่มาแทนการเสนอราคาโดยตรง การใช้เครื่องหมายอัญประกาศรอบคำอธิบายง่ายๆ อาจบ่งบอกถึงบางสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาที่เสนอราคา การเสียดสีหรือคำพังพอนเช่นที่คาดคะเนหรือที่เรียกว่าอาจถูกอนุมานได้

 • อนุญาต: Siskel และ Ebert เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าน่าสนใจ
 • ไม่จำเป็นและอาจบ่งบอกถึงความสงสัย: Siskel และ Ebert เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า "น่าสนใจ"
 • ควรยกมา: Siskel และ Ebert เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า "น่าสนใจ แต่บีบหัวใจ"

ความสอดคล้องของการพิมพ์

ใบเสนอราคาไม่ใช่โทรสารและในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องรักษารูปแบบเดิมไว้ การจัดรูปแบบและองค์ประกอบการพิมพ์อื่น ๆ ของข้อความที่ยกมา[i]ควรปรับให้เข้ากับอนุสัญญาของ Wikipedia ภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็น โดยที่การทำเช่นนั้นจะไม่เปลี่ยนหรือปิดบังความหมายหรือเจตนาของข้อความ สิ่งเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทำให้เกิดความแตกต่างเมื่ออ่านออกเสียงข้อความ ตัวอย่างเช่น

 • ทำให้ขีดกลางและยัติภังค์เป็นปกติ: ดู§เส้นประ ใช้สไตล์ที่เลือกบทความ: unspaced ขีดกลางหรือระยะห่างระหว่างประ
 • แปลงเครื่องหมายอะโพสโทรฟีและเครื่องหมายคำพูดเป็นสไตล์ของ Wikipedia:
  • ควรเป็นแบบตรง ไม่หยิกหรือเอียง ดูเครื่องหมาย§ใบเสนอราคา
  • เมื่ออ้างอิงใบเสนอราคาที่มีใบเสนอราคา ให้สลับระหว่างการใช้เครื่องหมายคำพูดแบบคู่และแบบเดี่ยวสำหรับแต่ละใบเสนอราคา ดู§ สำหรับใบเสนอราคาภายในใบเสนอราคาสำหรับรายละเอียด
 • เมื่อ quoting ข้อความจากภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเครื่องหมายวรรคตอนนอกควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของสไตล์สำหรับเครื่องหมายคำพูดภาษาอังกฤษ หากมีใบเสนอราคาซ้อน ให้ปฏิบัติตามกฎสำหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องในภาษานั้น หากมีหลายสไตล์สำหรับภาษาหนึ่งๆ ภาษาที่ใช้โดย Wikipedia สำหรับภาษานั้นจะเป็นที่ต้องการ เว้นแต่ว่าเครื่องหมายวรรคตอนเองอยู่ระหว่างการสนทนา
  คำตอบที่ถากถางถากถางว่า "L'auteur aurait dû demander: « à quoi sert-il d'écrire ceci? » mais ne l'a pas fait" คือทั้งหมดที่เขาเขียน
 • ลบช่องว่างก่อนเครื่องหมายวรรคตอน เช่น จุดและทวิภาค
 • โดยทั่วไปจะรักษาตัวหนาและตัวเอียงไว้(ดู§ ตัวเอียง )แต่สไตล์อื่นๆ ส่วนใหญ่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการขีดเส้นใต้ , การเว้นวรรคภายในคำ , co lor s , ALL CAPS , ตัวพิมพ์เล็กฯลฯ โดยทั่วไปควรถูกทำให้เป็นข้อความธรรมดา ถ้ามันได้อย่างชัดเจนบ่งชี้เน้นใช้ตัวเอียงเน้น ( ) หรือในทางเดินแล้วเอียงตัวหนา (กับ) สำหรับชื่อของหนังสือบทความบทกวีและอื่น ๆ ใช้ตัวเอียงหรือเครื่องหมายคำพูดต่อไปนี้คำแนะนำสำหรับชื่อนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มตัวเอียงเพื่อทำเครื่องหมายคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (ด้วยเครื่องหมาย{{em}}{{strong}}{{lang}}แม่แบบ) สำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำพูดเป็นคำใช้งาน
 • ขยายคำย่อ (ยังไม่ได้ใช้ในเนื้อหาก่อนใบเสนอราคา) เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบวงเล็บเหลี่ยม หรืออธิบายด้วยเทมเพลต{{abbr}}
 • ทำให้ร่ายมนตร์โบราณและอักษรควบในภาษาอังกฤษเป็นปกติซึ่งไม่จำเป็นต่อความหมาย ตัวอย่าง ได้แก่æAE , œOE , ssและþ อี(ดูเพิ่มเติม§ เครื่องหมายและ .)

ดูWikipedia:คู่มือรูปแบบ/ชื่อเรื่อง § ความสอดคล้องทางการพิมพ์สำหรับการพิจารณาพิเศษในการทำให้การพิมพ์ชื่อผลงานเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม พันธุ์ประจำชาติไม่ควรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคาจากแหล่งที่มาของอังกฤษควรเก็บการสะกดแบบอังกฤษไว้ แม้แต่ในบทความที่ใช้การสะกดแบบอเมริกัน (ดู§ความสอดคล้องภายในบทความ .)เบอร์ก็มักจะไม่ควรจะจัดรูปแบบใหม่

ไม่ควรใช้ใบเสนอราคาโดยตรงเพื่อรักษารูปแบบที่ต้องการโดยผู้เผยแพร่ภายนอก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลง) เนื่องจากสิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ " scare-quoting ":

 • ยอมรับได้ : สัตว์ถูกระบุว่าใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีแดงของ IUCN ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
 • ไม่สามารถยอมรับได้ : สัตว์ถูกระบุว่าเป็น "สัตว์ใกล้สูญพันธุ์" ในบัญชีแดงของ IUCN ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม

ตัวเอียงสามารถใช้เพื่อทำเครื่องหมายการใช้งานเฉพาะเป็นคำศัพท์ทางศิลปะ (กรณีของ " คำเป็นคำ ") โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่คุ้นเคยหรือไม่ควรเปลี่ยนคำใหม่โดยผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ:

 • อนุญาต : สัตว์ถูกระบุว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในรายการ IUCN Red of Threatened Species

เมื่ออ้างอิงประโยคที่สมบูรณ์ มักจะแนะนำให้เก็บคำแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากข้อความที่ยกมาถูกรวมเข้ากับประโยคโดยรอบ (เช่น มีคำนำหน้าเช่น " Xกล่าวว่า") อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้นฉบับอาจเป็นตัวพิมพ์เล็ก

 • รายงานของ LaVesque ระบุว่า: "อุปกรณ์ได้รับการคัดเลือกในราคาถูก นี่เป็นเหตุผลหลักสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์โปรแกรม"
 • รายงานของ LaVesque กล่าวว่า "อุปกรณ์ได้รับการคัดเลือกในราคาต่ำ"
 • โปรแกรมถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลักเพราะ "อุปกรณ์ได้รับการคัดเลือกในราคาต่ำ" ตาม LaVesque

ปกติไม่จำเป็นต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอักษรที่แก้ไขอาจใส่ในวงเล็บเหลี่ยม: "The" → "[t]he"

 • โปรแกรมถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลักเพราะ "[t] อุปกรณ์ของเขาได้รับการคัดเลือกในราคาต่ำ" ตาม LaVesque

แสดงที่มา

ผู้อ่านจะต้องสามารถระบุแหล่งที่มาของใบเสนอราคาใด ๆ อย่างน้อยที่สุดผ่านทางเชิงอรรถ แหล่งที่มาจะต้องมีชื่อในข้อความบทความถ้าคำพูดเป็นความเห็น(ดูวิกิพีเดีย: มุมมองที่เป็นกลาง§เจตนารมณ์และระบุงบลำเอียง ) เมื่อเจตนารมณ์ใบเสนอราคา, หลีกเลี่ยงการพัฒนาการในลักษณะลำเอียง

ใบเสนอราคาภายในใบเสนอราคา

ดู§สำหรับใบเสนอราคาใบเสนอราคาภายในที่

การเชื่อมโยง

ระมัดระวังเมื่อเชื่อมโยงภายในใบเสนอราคา: เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายที่สอดคล้องกับความหมายอย่างชัดเจนโดยผู้เขียนใบเสนอราคา หากเป็นไปได้ ให้ลิงก์จากข้อความนอกใบเสนอราคาแทน – ก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นไม่นาน (หากอ้างอิงไฮเปอร์เท็กซ์ให้เพิ่มหมายเหตุบรรณาธิการ[link in original]หรือ[link added]ตามความเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือว่าลิงก์นั้นสร้างโดยผู้เขียนต้นฉบับหรือไม่)

บล็อกใบเสนอราคา

จัดรูปแบบใบเสนอราคาแบบยาว (มากกว่าประมาณสี่สิบคำหรือสองสามร้อยอักขระ หรือประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งย่อหน้า โดยไม่คำนึงถึงความยาว) เป็นเครื่องหมายคำพูดแบบบล็อกเยื้องทั้งสองด้าน ควรแนบใบเสนอราคาบล็อก(เสื้อคลุมสำหรับองค์ประกอบ HTML) {{blockquote}}<blockquote>...</blockquote>

อย่าใส่เครื่องหมายอัญประกาศในเครื่องหมายคำพูด (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงเครื่องหมายอัญประกาศตกแต่งขนาดใหญ่ เครื่องหมายที่เทมเพลตให้มาจะถูกปิดการใช้งานใน mainspace) บล็อกใบเสนอราคาโดยใช้พื้นหลังสีก็ไม่แนะนำเช่นกัน {{cquote}}

ใช้{{blockquote}}(หรือ<blockquote>เทมเพลตอื่นที่ใช้) สำหรับใบเสนอราคาจริงเท่านั้น การเยื้องเพื่อวัตถุประสงค์อื่นทำแตกต่างกัน

เป็นเรื่องปกติที่จะนำหน้าใบเสนอราคาแบบบล็อกด้วยประโยคเกริ่นนำ (หรือส่วนของประโยค) และผนวกการอ้างอิงแหล่งที่มากับบรรทัดนั้น อีกทางหนึ่ง{{blockquote}}เทมเพลตมีพารามิเตอร์สำหรับการระบุแหล่งที่มาและการอ้างอิง ซึ่งจะปรากฏใต้ใบเสนอราคา (สำหรับการใช้ขีดกลางที่มีการระบุแหล่งที่มา โปรดดู§ การใช้งานอื่นๆ (em dash เท่านั้น) )รูปแบบการแสดงที่มาด้านล่างของเครื่องหมายคำพูดนี้มีไว้สำหรับใบเสนอราคาที่มีชื่อเสียง และเป็นเรื่องปกติในบทความเนื่องจากอาจมีโทนที่ไม่เหมาะสม ใบเสนอราคาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงควรติดธงหรือลบออก {{quote without source}}

ตัวแบ่งบรรทัดและการเยื้องภายใน a {{blockquote}}หรือ<blockquote>โดยทั่วไปจะถูกละเว้น ใช้หรือสำหรับบทกวี เนื้อเพลง และเนื้อหาที่คล้ายกัน: <poem>{{poem quote}}

{{blockquote|<บทกวี>
อะไรเล่านี้ช่างน่ากลัว ไร้ยางอาย น่ากลัว ผอมแห้ง และเป็นลางร้ายของนกสมัยก่อน
      หมายถึงการบ่นว่า "Nevermore"
</บทกวี>}}

สิ่งนี้ทำให้:

สิ่งที่น่ากลัว, ไม่สุภาพ, น่ากลัว, ผอมแห้งและเป็นลางร้ายของนกในสมัยก่อน
            หมายถึงการบ่นว่า "Nevermore"

หรือพูดแบบอินไลน์วัสดุดังกล่าวมีการแบ่งบรรทัดที่ระบุโดยและวรรคหรือฉันท์แบ่งโดย {{nbsp}}/{{nbsp}}//

คำพูดดึงไม่อยู่ในบทความ Wikipedia นี่คือรูปแบบข่าวและนิตยสารของวัสดุ "ดึง" ที่มีอยู่แล้วในบทความเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในใบเสนอราคาตกแต่งที่ดึงดูดความสนใจ วิธีการแบบไม่มีสารานุกรมนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขก่อให้เกิดการเน้นที่ไม่อยู่ในบริบทและไม่เหมาะสมและอาจนำผู้อ่านไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเนื้อหา

ใบเสนอราคาภาษาต่างประเทศ

ใบเสนอราคาจากแหล่งภาษาต่างประเทศควรจะปรากฏขึ้นพร้อมกับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทันสมัย[F]หนึ่ง ใบเสนอราคาที่เป็นการแปลควรแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนจากที่ไม่ใช่ ระบุแหล่งที่มาของการแปลต้นฉบับ (หากมี และไม่ได้เผยแพร่ครั้งแรกในวิกิพีเดีย) และภาษาต้นฉบับ (หากไม่ชัดเจนจากบริบท)

หากมีข้อความต้นฉบับที่ไม่ได้แปล โปรดระบุข้อมูลอ้างอิงหรือรวมไว้ตามความเหมาะสม

เมื่อบรรณาธิการเองแปลข้อความต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ต้องใช้ความระมัดระวังในการรวมข้อความต้นฉบับตัวเอียง (ยกเว้นระบบการเขียนที่ไม่ใช่ภาษาละติน) และใช้คำภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีอยู่จริงและ (ถ้าเป็นไปได้) ใน การแปล เว้นแต่คุณจะแน่ใจในความสามารถของคุณในการแปลบางอย่าง โปรดดูWikipedia:การแปลสำหรับความช่วยเหลือ

เครื่องหมายวรรคตอน

อะโพสโทรฟี

 • ใช้อะพอสทรอฟีแบบตรง ( ' ) ไม่ใช่อะพอสทรอฟีแบบโค้ง ( ' ) [c]อย่าใช้เครื่องหมายเน้นเสียงหรือเครื่องหมายย้อนกลับ ( ` ) เป็นเครื่องหมายอะพอสทรอฟี
 • เทมเพลต เช่นและมีประโยชน์เมื่อเครื่องหมายอะพอสทรอฟี (หรือเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว) ปรากฏขึ้นที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของข้อความเป็นตัวเอียงหรือตัวหนา เนื่องจากตัวเอียงและตัวหนาจะระบุตามลำดับของอัญประกาศเดี่ยว ตัวอย่าง: ฤดูกาลแรกของไดนาสตี้ (มาร์กอัป: ){{'}}{{'s}}''Dynasty''{{'s}} first season
 • ตัวอักษรที่คล้ายกับเครื่องหมายอะพอสทรอฟี เช่นʻokina ( ʻ  – markup: ), saltillo (  – markup: ), ภาษาฮิบรูayin ( ʽ  – markup: ) และภาษาอาหรับhamza ( '  – markup: ) ควรแสดงด้วยเทมเพลตหรือUnicodeค่า (ไม่สามารถใช้เทมเพลตในชื่อบทความได้โปรดดูWikipedia:คู่มือเกี่ยวกับสไตล์/บทความเกี่ยวกับฮาวาย § อักขรวิธี การสะกดคำ และการจัดรูปแบบ )   {{okina}}   {{saltillo}}   {{ayin}}  {{hamza}}
 • สำหรับการทำให้เป็นอักษรโรมันของWade–Gilesของภาษาจีนกลาง ให้ใช้ซึ่งทำให้Spiritus asper ( ʽ ){{asper}}
 • สำหรับภาษาที่มีพยัญชนะ ejectiveใช้{{hamza}}
 • สำหรับการใช้งานของ apostrophe หวงดู§ Possessives
 • สำหรับการรักษาต่อไปของการใช้เครื่องหมายวรรคตอน (หวงตัดออก, การก่อตัวของพหูพจน์บางปัญหาภาษาต่างประเทศ) ดูบทความApostrophe

อัญประกาศ

ในเนื้อหาด้านล่าง คำว่า "ใบเสนอราคา" รวมถึงการใช้เครื่องหมายคำพูดทั่วไป เช่น สำหรับชื่อเพลง ตอน ตอน และอื่นๆ เครื่องหมายคำพูดยังใช้ในบริบทอื่น ๆ เช่นในชื่อพันธุ์

ตัวอักษรใบเสนอราคา

 • ใช้"ตรง"เครื่องหมายคำพูดไม่ได้หยิกคน (สำหรับเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว: ' straight 'ไม่ใช่' curly ' ) [c]
 • อย่าใช้เครื่องหมายเน้นเสียง เครื่องหมายย้อนกลับ ( ` text ´ ) ต่ำ-สูง ( „ “ ) หรือguillemet ( « » ) เป็นเครื่องหมายคำพูด (ยกเว้นเมื่อเครื่องหมายดังกล่าวเป็นข้อความภายในสำหรับข้อความที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่อ้างอิง – โปรดดูMOS:CONFORM ) สัญลักษณ์และ″ ที่เห็นในรายการดรอปดาวน์ของหน้าต่างแก้ไขเป็นแบบไพรม์และดับเบิลไพรม์ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อระบุส่วนย่อยของระดับแต่ไม่ใช่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือเครื่องหมายคำพูด
 • เครื่องหมายอัญประกาศและอะพอสทรอฟีในวัสดุที่นำเข้าควรเปลี่ยนหากจำเป็น

คู่หรือเดี่ยว

ใบเสนอราคาส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ ( บ๊อบพูดว่า: "จิมกินแอปเปิ้ลแล้ว" ) [j] ข้อยกเว้น:

 • พันธุ์พืชใช้ เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว ( Malus domestica 'Golden Delicious' ; ดู Wikipedia:การตั้งชื่อแบบแผน (ฟลอร่า) )
 • กลอสธรรมดา ๆที่แปลหรือกำหนดคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยใช้เครื่องหมายคำพูดเดี่ยวโดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาคก่อนคำจำกัดความ ( Cossackมาจาก Turkic qazaq 'freebooter' )

สำหรับใบเสนอราคาภายในใบเสนอราคา

สำหรับใบเสนอราคาภายในใบเสนอราคา ให้ใช้เครื่องหมายคำพูดเดี่ยว:

 • บ๊อบถามว่า: "จิมพูดว่า 'ฉันกินแอปเปิ้ลแล้ว' ก่อนที่เขาจากไปหรือเปล่า"

สำหรับการซ้อนลึก ให้สลับระหว่างเครื่องหมายคำพูดเดี่ยวและคู่:

 • เขากล่าวว่า "หนังสือเล่มนั้นยืนยันว่า 'ขงจื๊อกล่าวว่า ทุกสิ่งมีความงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น " ' "

สำหรับเครื่องหมายคำพูดต่อเนื่องกัน ให้เพิ่มช่องว่างโดยใช้, , หรือ (ตามตัวอย่างที่ให้ไว้) : {{" '}}{{' "}}{{" ' "}}

 • เขาประกาศว่า "คำตอบคือ 'ใช่! ' " มาร์กอัป:He announced, "The answer was 'Yes!{{' "}}
 • เขาประกาศว่า "คำตอบคือ 'ใช่!'" (แค่ติดขัด ' และ " ด้วยกัน)

การเปิดบทความ

ในข้อความตัวหนามักจะปรากฏที่ตอนต้นของบทความ:

 • เครื่องหมายคำพูดใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อควรเป็นตัวหนาเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของชื่อ (จาก"A" Is for Alibi : "A" Is for Alibiเป็นนวนิยายลึกลับ ... )
 • เครื่องหมายคำพูดไม่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบทความไม่ควรเป็นตัวหนา (จากบทความJabberwocky : " Jabberwocky " เป็นบทกวีไร้สาระ ... ; จากBuffalo Bill : William Frederick " Buffalo Bill " Codyเป็นทหารอเมริกัน นักล่าวัวกระทิง และนักแสดง ... )

เครื่องหมายวรรคตอนก่อนใบเสนอราคา

หากโครงสร้างที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายคำพูดแต่ไม่ตรงกันจะทำงานตามหลักไวยากรณ์โดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค การใช้เครื่องหมายจุลภาคก่อนใส่เครื่องหมายคำพูดที่ฝังอยู่ภายในประโยคจะเป็นทางเลือก:

 • รายงานระบุว่า "อัตราการส่งข้อมูลลดลง 45%" ( Cf.การไม่เสนอราคารายงานระบุว่ามีอัตราการส่งข้อมูลลดลง 45% )
 • รายงานระบุว่า "อัตราการส่งข้อมูลลดลง 45%"

วิธีการที่ปราศจากเครื่องหมายจุลภาคมักใช้กับใบเสนอราคาบางส่วน:

 • รายงานระบุว่า "อัตราการส่งข้อมูลลดลง 45%"

เครื่องหมายจุลภาคมักใช้กับใบเสนอราคาที่ถูกขัดจังหวะ:

 • "ชีวิต" Anaïs Nin เขียนว่า "หดหรือขยายตามสัดส่วนของความกล้าหาญ"

ต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคเมื่อมีอยู่ในโครงสร้างเดียวกันหากไม่มีวัสดุใดเป็นใบเสนอราคา:

 • ในมุมมองของ Margaret Mead "เราต้องตระหนักถึงขอบเขตทั้งหมดของศักยภาพของมนุษย์" เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมของเรา

อย่าใส่เครื่องหมายจุลภาคหากจะทำให้สับสนหรือเปลี่ยนความหมาย:

 • Caitlyn Jenner แสดงความกังวลเกี่ยวกับเด็ก ๆ "ที่กำลังยอมรับความจริงในสิ่งที่พวกเขาเป็น" (คำพูดที่ถูกต้องของคำแถลงเกี่ยวกับเด็กบางคน – โดยเฉพาะเด็กเหล่านั้น "ที่กำลังจะตกลง ... ")
 • Caitlyn Jenner แสดงความกังวลเกี่ยวกับเด็ก ๆ "ผู้ซึ่งกำลังตกลงกับความเป็นจริงในสิ่งที่พวกเขาเป็น" (เปลี่ยนความหมายเป็นนัยว่าเจนเนอร์แสดงความกังวลเกี่ยวกับเด็กทุกคน โดยแยกสังเกตว่า โดยทั่วไปแล้ว เด็ก ๆ "กำลังจะตกลงกัน ...")

ชัดเจนกว่าที่จะใช้โคลอนเพื่อแนะนำใบเสนอราคาหากเป็นประโยคที่สมบูรณ์ และควรทำเสมอสำหรับใบเสนอราคาแบบหลายประโยค:

 • รายงานระบุว่า: "อัตราการส่งข้อมูลลดลง 45%"
 • Albert Einstein เขียนว่า: "ตรรกะจะพาคุณจาก A ถึง B จินตนาการจะพาคุณไปทุกที่"

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์แบบคำต่อคำที่ชัดเจน:

 • ข้อความไม่สามารถเข้าใจได้ ยกเว้นส่วนย่อย "ช่วยเร็วๆ นี้" และ "อีกนานเท่าใดก่อน"

ชื่อและชื่อเรื่อง

ควรใช้เครื่องหมายคำพูดสำหรับชื่อและชื่อเรื่องต่อไปนี้:

 • บทความและบท (หนังสือและวารสารตัวเอียง)
 • ส่วนของชิ้นดนตรี (ตัวเอียง)
 • แยกจากการ์ตูนและคอมมิคส์ (ตัวเอียงการ์ตูน)
 • บทกวี (บทกวียาวหรือมหากาพย์ตัวเอียง)
 • เพลง (อัลบั้ม รอบเพลง โอเปร่า โอเปร่า และออราทอริโอ ตัวเอียง)
 • แต่ละตอนของซีรีส์ทางโทรทัศน์และวิทยุและซีเรียล (ชื่อซีรีส์ตัวเอียง) [k]

ตัวอย่างเช่น เพลง " Lucy in the Sky with Diamonds " จากอัลบั้มSgt. พริกไทยวังเวงหัวใจคลับกลุ่มโดยวงบีทเทิล

อย่าใช้เครื่องหมายคำพูดหรือตัวเอียงสำหรับ:

 • งานเขียนโบราณ
 • ทัวร์คอนเสิร์ต
 • สถานที่
 • ตำนานและมหากาพย์
 • คำอธิษฐาน

จำนวนมาก แต่ไม่ได้ทั้งหมดของรายการข้างต้นนอกจากนี้ยังควรจะอยู่ในกรณีที่ชื่อ

เครื่องหมายวรรคตอนภายในหรือภายนอก

บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบ " ใบเสนอราคาแบบลอจิคัล " ในบทความทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความหลากหลายของภาษาอังกฤษในการเขียน รวมเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลไว้ในเครื่องหมายคำพูดก็ต่อเมื่อมีอยู่ในเอกสารต้นฉบับ มิฉะนั้นให้วางไว้หลังเครื่องหมายคำพูดปิด โดยส่วนใหญ่ หมายถึงการใช้จุดและเครื่องหมายจุลภาคในลักษณะเดียวกับเครื่องหมายคำถาม: เก็บไว้ในเครื่องหมายคำพูดหากใช้กับเนื้อหาที่ยกมาเท่านั้น และภายนอกหากใช้กับทั้งประโยค ตัวอย่างจะได้รับด้านล่าง

 • ถูกต้อง: ดาร์ล่าพูดว่า "ฉันอยู่นี่" หรือเปล่า? (เครื่องหมายคำถามใช้กับทั้งประโยค)
 • ไม่ถูกต้อง: ดาร์ลาพูดว่า "ฉันอยู่นี่เหรอ" (ไม่ถูกต้องที่จะใช้เครื่องหมายคำถามกับใบเสนอราคา)
 • ถูกต้อง: ดาร์ลาพูดว่า "ฉันอยู่ที่ไหน" (เครื่องหมายคำถามใช้กับวัสดุที่เสนอเท่านั้น)

ถ้าใบเสนอราคาเป็นคำเดียวหรือเศษส่วนของประโยค ให้วางเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลไว้นอกเครื่องหมายคำพูดปิด เมื่ออ้างถึงประโยคเต็ม จุดสิ้นสุดที่ตรงกับส่วนท้ายของประโยคที่มีประโยคนั้น ให้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนปลายด้านในเครื่องหมายคำพูดปิด

 • มาร์ลินต้องการ เขาพูด "เพื่อตามหานีโม"
 • Marlin กล่าวว่า "ฉันต้องการหา Nemo"

หากประโยคที่ยกมามีการแทรกบทบรรณาธิการ ให้ใส่เครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลไว้ในเครื่องหมายคำพูดปิด

 • “ฉันต้องการ” มาร์ลินพูด “เพื่อตามหานีโม”

หากประโยคที่ยกมานั้นตามด้วยประโยคที่ควรมีเครื่องหมายจุลภาค ให้เว้นเครื่องหมายจุด ( จุด ) แต่เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ เช่น เครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์อาจยังคงอยู่

 • ดอรี่ตอบว่า "ใช่ ฉันอ่านได้" ซึ่งทำให้มาร์ลินเกิดความคิด
 • ดอรี่ตอบว่า "ใช่ ฉันอ่านได้!" ซึ่งทำให้มาร์ลินเกิดความคิด

หากประโยคที่ยกมานั้นตามด้วยประโยคที่ระบุผู้พูด ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคนอกเครื่องหมายคำพูดแทนการหยุดเต็มด้านใน แต่ให้เก็บเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ของเทอร์มินัลไว้ เช่น เครื่องหมายคำถาม

 • "ทำไมคุณถึงหลับ?" ดาร์ล่าถาม
 • "ปลาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่อาหาร" บรูซกล่าว

อย่าทำตามคำที่ยกมาหรือเศษส่วนด้วยเครื่องหมายจุลภาคภายในเครื่องหมายคำพูด ยกเว้นในกรณีที่มีการแยกคำพูดที่ยาวขึ้นและเครื่องหมายจุลภาคเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาแบบเต็ม

 • ถูกต้อง: "ทำไม" ดาร์ล่าถาม "คุณหลับอยู่หรือเปล่า"
 • ไม่ถูกต้อง: "ทำไม" ดาร์ลาถาม "คุณหลับอยู่หรือเปล่า"
 • ถูกต้อง: "ปลาเป็นเพื่อนกัน" บรูซกล่าว "ไม่ใช่อาหาร"

วงเล็บและวงเล็บ

ในส่วนนี้จะนำไปใช้ทั้งวงเล็บรอบ()มักจะเรียกว่าวงเล็บและวงเล็บ[]

หากประโยคมีวลีที่อยู่ในวงเล็บ ให้วางเครื่องหมายวรรคตอนของประโยคไว้นอกวงเล็บ(ดังที่แสดงไว้ที่นี่) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่หนึ่งประโยคขึ้นไปอยู่ในวงเล็บทั้งหมด ให้วางเครื่องหมายวรรคตอนไว้ในวงเล็บ ไม่ควรมีช่องว่างข้างด้านในของโครงยึด วงเล็บเปิดมักจะนำหน้าด้วยช่องว่าง กรณีนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นหากมีเครื่องหมายอัญประกาศเปิด วงเล็บเปิดอื่น หรือบางส่วนของคำ:

 • เขาลุกขึ้นกล่าวในที่ประชุม: "(อะแฮ่ม) ... ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยินดีต้อนรับ!"
 • เฉพาะพระราชวงศ์ในละคร ([เจ้าชาย] แฮมเล็ตและครอบครัวของเขา) มักพูดเป็นกลอนเปล่า
 • เราเดินทางบนอินเตอร์[คอนติเนนตัล]
 • คนส่วนใหญ่ถนัดขวา (บางคนถนัดซ้าย แต่ไม่ได้ทำให้คนถนัดขวา "เก่ง" กว่าคนถนัดซ้าย)

ควรมีเว้นวรรคหลังวงเล็บปิด ยกเว้นในกรณีที่มีเครื่องหมายวรรคตอนตามหลัง (แม้ว่าเส้นประเว้นวรรคจะยังคงเว้นระยะห่างหลังวงเล็บปิด) และในกรณีที่ไม่ปกติซึ่งคล้ายกับที่ระบุไว้ในวงเล็บเปิด

หลีกเลี่ยงชุดวงเล็บที่อยู่ติดกัน ใส่วลีในวงเล็บในชุดเดียวโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือเขียนใหม่:

 • หลีกเลี่ยง : Nikifor Grigoriev (c. 1885–1919) (หรือที่รู้จักในชื่อ Matviy Hryhoriyiv) เป็นผู้นำกลุ่มกบฏชาวยูเครน
 • ดีกว่า : Nikifor Grigoriev (c. 1885–1919 หรือที่เรียกว่า Matviy Hryhoriyiv) เป็นผู้นำกลุ่มกบฏชาวยูเครน
 • ดีกว่า : Nikifor Grigoriev (c. 1885–1919) เป็นผู้นำกลุ่มกบฏชาวยูเครน เขายังเป็นที่รู้จักในนาม Matviy Hryhoriyiv

วงเล็บเหลี่ยมใช้เพื่อระบุการแทนที่และการแทรกบทบรรณาธิการภายในใบเสนอราคา แม้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรเปลี่ยนความหมายที่ตั้งใจไว้ พวกเขาให้บริการสามวัตถุประสงค์หลัก:

 • เพื่อชี้แจง: เธอเข้าเรียนใน [มัธยม]ซึ่งนี่เป็นความหมายที่ตั้งใจไว้ แต่ประเภทของโรงเรียนไม่ได้ระบุไว้ในประโยคเดิม
 • เพื่อลดขนาดของใบเสนอราคาไปนี้: X มี Y และในบางกรณีอาจมี X Z รวมอาจจะลดลงไปX มี Y [และบางครั้ง Z] เมื่อจุดไข่ปลา ( ... ) ถูกนำมาใช้เพื่อระบุเนื้อหาที่ถูกลบออกจากใบเสนอราคาโดยตรงมันไม่ควรปกติจะวงเล็บ(ดู§จุดไข่ปลา )
 • เพื่อให้การทำงานไวยากรณ์: หมายถึงคำสั่งของใครบางคน"ฉันเกลียดที่จะทำซักรีด"หนึ่งอย่างถูกต้องสามารถเขียนเธอ "ความเกลียดชัง [s] จะทำซักรีด"

หากประโยคมีเนื้อหาย่อยที่อยู่ในวงเล็บเหลี่ยมหรือแบบกลม ประโยคนั้นจะต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนปลายหลังวงเล็บเหล่านั้น โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายวรรคตอนในวงเล็บ

เธอปฏิเสธคำขอทั้งหมด (ยกเว้นเรื่องพื้นฐาน เช่น อาหาร ยา ฯลฯ)

อย่างไรก็ตาม หากทั้งประโยคอยู่ในวงเล็บ เครื่องหมายวรรคตอนปิดจะอยู่ในวงเล็บ (ประโยคนี้เป็นตัวอย่าง)

วงเล็บและการเชื่อมโยง

วงเล็บเหลี่ยมภายในลิงก์ต้องหลีกเลี่ยง :

เขาตอบว่า " [[John Doe|John &#91;Doe&#93;]]ตอบ"

เขากล่าวว่า " John [Doe]ตอบ"

เขาตอบว่า " [[John Doe|John {{bracket|Doe}}]]ตอบ"

เขากล่าวว่า " John [Doe]ตอบ"

[https://example.com On the first day &#91;etc.&#93;]

ในวันแรก [ฯลฯ ]

[https://example.com On the first day {{bracket|etc.}}]

ในวันแรก [ฯลฯ ]

มาร์กอัปนอกจากนี้ยังสามารถใช้หรือ <nowiki><nowiki>[Doe]</nowiki><nowiki>[etc.]</nowiki>

หาก URL ตัวเองมีวงเล็บวิกิพีเดียข้อความควรใช้เข้ารหัส URLแบบฟอร์มมากกว่า ... นี้จะหลีกเลี่ยงการตัดของการเชื่อมโยงหลังจาก https://example.com/foo.php?query=%5Bxxx%5Dyyyquery=[xxx]yyyxxx

วงรี

ใช้จุดไข่ปลา (พหูพจน์วงรี ) ถ้าวัสดุที่ถูกละไว้ในหลักสูตรของใบเสนอราคาเว้นแต่วงเล็บจะใช้ในเงาใบเสนอราคา(ดู§วงเล็บและวงเล็บและจุดด้านล่าง)

 • รูปแบบของวิกิพีเดียสำหรับจุดไข่ปลาคือจุดที่ไม่เว้นวรรคสามจุด ( ...); อย่าใช้อักขระจุดไข่ปลาสำเร็จรูป ( ) หรือจุดสามจุดที่คั่นด้วยช่องว่าง( . . .)
 • โดยทั่วไป ให้ใช้ช่องว่างที่ไม่แตกหักก่อนจุดไข่ปลา และใช้ช่องว่างปกติหลังจากนั้น: "Alpha, Bravo,{{nbsp}}... Zulu"
  • แต่ในกรณีที่จุดไข่ปลาตามด้วย. ? ! : ; , ) ] }เครื่องหมายคำพูดปิด (เดี่ยวหรือคู่) ทันที ให้ใช้ช่องว่างที่ไม่แตกหักก่อนจุดไข่ปลา และไม่มีช่องว่างหลังจากนั้น:
   Jones wrote, "These stories amaze me. The facts suffer so frightfully{{nbsp}}..."
   "But what of the other cities? London, Paris{{nbsp}}...?" (ใส่เครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลหลังจุดไข่ปลาก็ต่อเมื่อมีความสำคัญทางข้อความเท่านั้น เช่น มักใช้กับเครื่องหมายอัศเจรีย์และเครื่องหมายคำถาม แต่ไม่ค่อยมีจุด)
  • หรือ ถ้าจุดไข่ปลาตามหลังเครื่องหมายคำพูดทันที ให้ใช้ช่องว่างก่อนจุดไข่ปลา และใช้ช่องว่างไม่แตกหลังจากนั้น:
   He continued to pursue Smith ("...{{nbsp}}to the ends of the earth", he had sworn) until his own death.
หยุดหรือหยุดพูดชั่วคราว
บางครั้งมีการใช้จุดสามจุดเพื่อแทนการหยุดชั่วคราวหรือหยุดพูด ซึ่งในกรณีนี้เครื่องหมายวรรคตอนจะยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม: คำตอบที่น่าตกใจของเวอร์จิเนียคือ "เขาสามารถ ... ไม่ ฉันไม่อยากเชื่อเลย!" . เมื่อระบุคำที่ไม่สมบูรณ์ จะไม่มีการใช้ช่องว่างระหว่างคำว่า fragment(s) และจุดไข่ปลา: การส่งสัญญาณที่อ่านไม่ออกจะจบลงด้วย "We are stranded near San L...o" ซึ่งตีความว่าเป็นการอ้างอิงถึง San Leandro หรือ San ลอเรนโซ
พร้อมวงเล็บเหลี่ยม
ในบางครั้ง วงเล็บเหลี่ยมจะวางไว้รอบๆ จุดไข่ปลาเพื่อให้ชัดเจนว่าไม่ใช่ต้นฉบับสำหรับเนื้อหาที่เสนอราคา ตัวอย่างเช่น หากข้อความที่ยกมาเองมีจุดไข่ปลา ( เธอตอบกลับว่า "ฉันรู้สึกอย่างไร คุณคิดว่าฉันเป็นอย่างไร .. นี่มันมากเกินไปแล้ว! [... ] พาฉันกลับบ้าน!” ).

เครื่องหมายจุลภาค

 • เครื่องหมายจุลภาค คู่หนึ่งสามารถวงเล็บปีกกาappositive (เช่นเดียวกับวงเล็บหรือขีดกลาง แม้ว่าจะมีการขัดจังหวะมากขึ้นของประโยค) ตัวอย่างเช่น:
  ถูกต้อง : John Smith ลูกชายของ Janet Cooper เป็นนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียง
  ถูกต้อง : John Smith ลูกชายของ Janet Cooper เป็นนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียง (เมื่อเจเน็ตมีลูกชายหลายคน)
  ถูกต้อง : John Smith ลูกชายของ Janet Cooper เป็นนักเขียนบทละครที่มีชื่อเสียง (เมื่อเจเน็ตมีลูกชายคนเดียว)

  ใช้เครื่องหมายจุลภาคคู่กันเสมอเว้นแต่จะมีเครื่องหมายวรรคตอนอื่นแทนที่เครื่องหมายจุลภาคที่สอง:

  ไม่ถูกต้อง : จอห์น สมิธ สมาชิกใหม่ล่าสุดพูดตรงไปตรงมา
  ถูกต้อง : ความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมามาจากสมาชิกใหม่ล่าสุดคือ John Smith
  ถูกต้อง : สมาชิกใหม่ล่าสุด จอห์น สมิธ ซึ่งเป็นครูที่เกษียณอายุแล้ว พูดตรงไปตรงมา
 • อย่าปล่อยให้เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ เบี่ยงเบนความสนใจจากความต้องการใช้เครื่องหมายจุลภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องหมายจุลภาคชนกับวงเล็บหรือวงเล็บ:
  ถูกต้อง : Burke and Wills ที่ชาวบ้านเลี้ยง (ด้วยถั่ว ปลา และงาดู ) รอดมาได้ไม่กี่เดือน
  ไม่ถูกต้อง : เบิร์กและพินัยกรรม ที่ชาวบ้านเลี้ยง (ด้วยถั่ว ปลา และงาดู ) รอดมาได้สองสามเดือน
 • การเขียนสมัยใหม่[f]ใช้เครื่องหมายจุลภาคน้อยลง มักจะมีวิธีในการทำให้ประโยคง่ายขึ้นเพื่อให้มีความจำเป็นน้อยลง
  เคลียร์ : วีรบุรุษของชูเบิร์ต ได้แก่ โมสาร์ท บีโธเฟน โจเซฟและไมเคิล ไฮเดน
  อึดอัด : Mozart ร่วมกับ Haydns ทั้ง Joseph และ Michael และ Beethoven วีรบุรุษคนหนึ่งของ Schubert
 • ในการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ที่มีหน่วยงานย่อยหลายระดับ (เช่น เมือง รัฐ/จังหวัด ประเทศ) เครื่องหมายจุลภาคจะคั่นแต่ละองค์ประกอบและตามหลังองค์ประกอบสุดท้าย เว้นแต่จะตามด้วยเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ
  ถูกต้อง : เขากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2011 เป็นเส้นตายสำหรับ Chattanooga, Oklahoma เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา
  ไม่ถูกต้อง : เขากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2011 เป็นเส้นตายสำหรับ Chattanooga, Oklahoma เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา
 • วันที่ในรูปแบบเดือน-วัน-ปีต้องใช้ลูกน้ำหลังวันและหลังปี เว้นแต่จะตามด้วยเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ในทั้งสองกรณีองค์ประกอบสุดท้ายจะถือว่าเป็นสอด
  ถูกต้อง : เขากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2011 เป็นเส้นตายสำหรับ Chattanooga, Oklahoma เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา
  ไม่ถูกต้อง : เขากำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม 2011 เป็นเส้นตายสำหรับ Chattanooga, Oklahoma เพื่อตอบสนองความต้องการของเขา
 • เครื่องหมายคำพูดต่อไปนี้โดยภายใน§เครื่องหมายวรรคตอนหรือภายนอก สิ่งนี้เรียกว่า "ใบเสนอราคาเชิงตรรกะ"
  ถูกต้อง : เธอกล่าวว่า "รูปแบบเครื่องหมายวรรคตอนบนวิกิพีเดียเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป" และร้องเรียนอื่นๆ
  ไม่ถูกต้อง : เธอกล่าวว่า "รูปแบบเครื่องหมายวรรคตอนบนวิกิพีเดียเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป" และร้องเรียนอื่นๆ
 • เครื่องหมายจุลภาคอาจจะรวมใบเสนอราคาก่อนที่จะฝังอยู่ภายในประโยค(ดูเครื่องหมาย§ใบเสนอราคา )

เครื่องหมายจุลภาค

จุลภาคอนุกรม (บางครั้งเรียกว่ายังเป็นเครื่องหมายจุลภาคฟอร์ดหรือเครื่องหมายจุลภาคฮาร์วาร์ ) เป็นเครื่องหมายจุลภาคใช้งานได้ทันทีก่อนที่จะร่วม A ( และ , หรือ , มิได้ ) ในรายการของสามหรือมากกว่ารายการ

แฮม มันฝรั่งทอด และไข่  – serial comma
แฮม มันฝรั่งทอด และไข่  – ไม่มีเครื่องหมายจุลภาค

บรรณาธิการอาจใช้แบบแผนใดแบบหนึ่งตราบเท่าที่แต่ละบทความมีความสอดคล้องกันภายใน เครื่องหมายจุลภาคแบบอนุกรมจะมีประโยชน์มากกว่าหากเนื้อหามีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น รายการที่มีรายการหลายคำ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรายการที่เป็นของตัวเองและ ) หรือชุดคำศัพท์ที่อาจไม่คุ้นเคย

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่การละเว้นหรือรวมเครื่องหมายจุลภาคทำให้เกิดความกำกวม:

ผู้เขียนขอบคุณเพื่อนของเธอ Sinéad O'Connor และ Bob Marley  ซึ่งอาจระบุรายชื่อคนตั้งแต่สี่คนขึ้นไป (เพื่อนและสองคนที่มีชื่อ) หรือสองคน (O'Connor และ Marley ซึ่งเป็นเพื่อนกัน)
ผู้เขียนขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งชื่อ Sinéad O'Connor และ Bob Marley  ซึ่งอาจระบุรายชื่อคนสองคน (O'Connor ที่เป็นเพื่อนและ Marley) หรือสามคน (คนแรกคือเพื่อน O'Connor คนที่สอง และมาร์เลย์คนที่สาม)

ในกรณีของความกำกวม ให้ชี้แจงหนึ่งในสามวิธี:

 • เพิ่มหรือลบเครื่องหมายจุลภาคแบบอนุกรม
 • ใช้ประโยคแยก รายการหัวข้อย่อย หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอื่นๆ เพื่อชี้แจง
 • แต่งประโยคใหม่ (กรณี "เพื่อน"):
  • เพื่อระบุบุคคลสองคน: ผู้เขียนขอบคุณเพื่อนของเธอ Sinéad O'Connor และ Bob Marley
   • ชัดเจนยิ่งขึ้น: ผู้เขียนขอบคุณเพื่อนสองคน – Sinéad O'Connor และ Bob Marley
  • ในการแสดงรายการหลายคน:
   ผู้เขียนกล่าวขอบคุณ Sinéad O'Connor, Bob Marley และเพื่อนๆ ของเธอหรือ
   ผู้เขียนขอบคุณชิเนดโอคอนเนอร์, บ๊อบมาร์เลย์และเพื่อน ๆ
   • แต่ไม่ได้: ผู้เขียนขอบคุณบ๊อบมาร์เลย์, ชิเนดโอคอนเนอร์ [] และเพื่อนของเธอ  - แนะนำความคลุมเครือเกี่ยวกับเธอ
 • แต่งประโยคใหม่ (กรณี "เพื่อน"):
  • หากต้องการระบุบุคคลสองคน: ผู้เขียนขอบคุณ Bob Marley และเพื่อนของเธอ Sinéad O'Connor
   • หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเมื่อเป็นไปได้ (จุลภาคที่นี่ตั้งปิดที่ไม่เข้มงวดappositives ): ผู้เขียนขอบคุณเพื่อนของเธอในวัยเด็ก, ชิเนดโอคอนเนอร์และเธอให้คำปรึกษา Bob Marley
  • เพื่อแสดงรายการสามคน: ผู้เขียนขอบคุณ Bob Marley, Sinéad O'Connor และเพื่อน
   • ความชัดเจนของคำศัพท์เฉพาะเรื่องเพศ เช่นแม่อาจเป็นเรื่องยาก ผู้เขียนขอบคุณแม่ของเธอ Kim Thayil และSinéad O'Connorไม่ชัดเจนเพราะผู้อ่านอาจไม่ทราบว่าKim Thayilเป็นผู้ชายและจะไม่เป็นคนเดียวกันกับแม่
   • ชัดเจน: ผู้เขียนขอบคุณคิม Thayil, ชิเนดโอคอนเนอร์และแม่ของเธอเองหรือผู้เขียนขอบคุณแม่และนักดนตรีคิม Thayil และชิเนดโอคอนเนอร์เธอ

โคลอน

ลำไส้ใหญ่ ( : ) สิ่งที่แนะนำซึ่งแสดงให้เห็นอธิบายหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีมาก่อนหรือเป็นรายการที่ได้รับเพียงแค่แนะนำ รายการในรายการดังกล่าวอาจคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือถ้ามีความซับซ้อนมากขึ้นและอาจมีเครื่องหมายจุลภาค รายการควรคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคหรือจัดเรียงในรายการหัวข้อย่อย

เราไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง: หอเอนเมืองปิซา ซึ่งฉันคิดว่าจะล้มได้ทุกเมื่อ สะพานถอนหายใจ; บ้านเกิดของ Petrarch ที่คาดคะเนหรืออย่างน้อยบ้านหลังแรกที่เขาอาศัยอยู่ และอีกมากมาย

ลำไส้ใหญ่ก็อาจจะใช้ในการแนะนำการพูดโดยตรงอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด(ดูเครื่องหมาย§ใบเสนอราคา )

ในกรณีส่วนใหญ่ ทวิภาคจะทำงานได้ดีที่สุดกับประโยคไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ก่อนหน้านั้น เมื่อสิ่งที่ตามหลังเครื่องหมายทวิภาคเป็นประโยคที่สมบูรณ์ด้วย ให้เริ่มด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ แต่อย่าใช้ตัวพิมพ์ใหญ่หลังเครื่องหมายทวิภาค ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลอื่น สำหรับชื่อที่ถูกต้อง ยกเว้นในการใช้งานทางเทคนิค ( อัตราส่วน 3:1 ) ไม่มีประโยคใดควรมีเครื่องหมายทวิภาคหลายตัว ไม่มีช่องว่างนำหน้าเครื่องหมายทวิภาค และเว้นวรรค (แต่ไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์หรือขีดกลาง) อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาค

อัฒภาค

อัฒภาค ( ; ) บางครั้งก็เป็นทางเลือกที่จะหยุดเต็ม (ระยะเวลา) ให้วัสดุที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้ในประโยคเดียวกัน; มันทำเครื่องหมายการแบ่งที่เด็ดขาดกว่าในประโยคมากกว่าเครื่องหมายจุลภาค ถ้าอัฒภาคแยกส่วนอนุประโยค โดยปกติแต่ละอนุประโยคจะต้องเป็นอิสระ (หมายความว่าสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเป็นประโยค) ในหลายกรณี เฉพาะเครื่องหมายจุลภาคหรืออัฒภาคเท่านั้นที่จะถูกต้องในประโยคที่กำหนด

ถูกต้อง : แม้ว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อน แต่ฉันจำเขาไม่ได้
ไม่ถูกต้อง : แม้ว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อน ฉันไม่รู้จักเขา

ข้างต้น "แม้ว่าเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อน" ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเป็นประโยค ดังนั้นจึงไม่ใช่ประโยคอิสระ

ถูกต้อง : ส้มเป็นผลไม้ที่เป็นกรด กล้วยจัดเป็นด่าง
ไม่ถูกต้อง : ส้มเป็นผลไม้ที่มีกรด กล้วยจัดเป็นด่าง

นี้ใช้ไม่ถูกต้องของจุลภาคระหว่างสองประโยคอิสระเป็นที่รู้จักกันเป็นประกบจุลภาค ; อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจใช้เครื่องหมายจุลภาคในที่ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการเรียกเครื่องหมายอัฒภาค:

รับ : "ชีวิตนั้นสั้น ศิลปะนั้นยืนยาว" (สองประโยคสั้น ๆ ในคำพังเพยดูArs longa, vita brevis )
รับ : “ผมศึกษามาแล้ว คุณยังไม่ได้” (รายงานการสนทนาที่ฉับไว เช่น คำตอบของนิวตันนี้)

ประโยคอาจมีเครื่องหมายอัฒภาคหลายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประโยคนั้นขนานกันในการสร้างและความหมาย อัฒภาคที่ไม่เกี่ยวข้องกันหลายตัวมักเป็นสัญญาณว่าประโยคควรแบ่งออกเป็นประโยคที่สั้นกว่าหรือเปลี่ยนรูปแบบใหม่

เทอะทะ : ส้มเป็นผลไม้ที่เป็นกรด กล้วยจัดเป็นด่าง ลูกแพร์ใกล้เคียงกับความเป็นกลาง ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ค่อยได้กล่าวถึง
วิธีหนึ่งที่ดีกว่า : ส้มเป็นผลไม้ที่มีกรด กล้วยเป็นด่าง และลูกแพร์ก็ใกล้เคียงความเป็นกลาง ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ค่อยได้กล่าวถึง

ใช้เครื่องหมายอัฒภาคนอกเหนือจากเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกรายการในรายการ เมื่อเครื่องหมายจุลภาคเพียงอย่างเดียวจะส่งผลให้เกิดความสับสน

สับสน : สำนักงานขายตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน แมสซาชูเซตส์ ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สิงคโปร์ และมิลล์แบงค์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เคลียร์ : สำนักงานขายตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย; สิงคโปร์; และ Millbank ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

อัฒภาคก่อน "อย่างไรก็ตาม"

ความหมายของประโยคที่มีประโยคต่อท้ายที่เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่ขึ้นอยู่กับเครื่องหมายวรรคตอนก่อนหน้าคำว่า ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเปลี่ยนความหมายให้เป็นแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ

อย่างไรก็ตามเมื่อคำนั้นเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง "อย่างไรก็ตาม" ควรนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัฒภาคและตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่าง:

เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพยายาม
ความหมาย : เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาพยายาม

อย่างไรก็ตามเมื่อคำดังกล่าวเป็นคำสันธานที่มีความหมายว่า "ในลักษณะใดก็ตาม" หรือ "ไม่ว่าอย่างไร" อาจนำหน้าด้วยเครื่องหมายจุลภาค แต่ไม่ใช่เครื่องหมายอัฒภาค และไม่ควรตามด้วยเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง:

เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไร
ความหมาย : เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไร

ในกรณีแรก ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย "อย่างไรก็ตาม" ไม่สามารถสลับกับประโยคแรกได้ ในกรณีที่สองสามารถทำได้โดยไม่เปลี่ยนความหมาย:

อย่างไรก็ตาม พวกเขาพยายาม เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้
ความหมาย : ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไร เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้

หากไม่สามารถสลับสองอนุประโยคได้ ต้องมีเครื่องหมายอัฒภาค

ประโยคหรืออนุประโยคสามารถมีคำได้แต่อยู่ตรงกลาง ถ้าเป็นคำวิเศษณ์หมายถึง "แม้ว่า" ที่สามารถวางไว้ที่จุดเริ่มต้น แต่ไม่ได้ขึ้นต้นประโยคใหม่ในช่วงกลางประโยค ในการใช้งานนี้ คำอาจอยู่ระหว่างเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่าง:

เขาไม่รู้ว่าสถานที่เกิดเหตุมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
ความหมาย : อย่างไรก็ตาม เขาไม่ทราบว่าสถานที่มีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย

ยัติภังค์

ยัติภังค์ ( - ) แสดงถึงคำสันธาน มีสามการใช้งานหลัก:

เด็กสี่ขวบ
เด็กสี่ขวบ
เด็กสี่ขวบ
ผู้ชายกินปลา
ปลากินคน
 1. ในชื่อส่วนตัวยัติภังค์: จอห์นเลนนาร์ดโจนส์
 2. ที่จะเชื่อมโยงคำนำหน้ากับคำหลักของพวกเขาในการก่อสร้างบางอย่าง ( กึ่งวิทยาศาสตร์ , หลอกรุส , อัลตร้าชาตินิยม )
  • อาจใช้ยัติภังค์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำพ้องเสียง ( re-dressหมายถึงแต่งตัวอีกครั้งแต่redressหมายถึงการแก้ไขหรือตั้งค่าให้ถูกต้อง )
  • มีแนวโน้มที่ชัดเจนในการรวมทั้งสององค์ประกอบในภาษาอังกฤษทุกประเภท ( ส่วนย่อย , ไม่เชิงเส้น ) การใส่ยัติภังค์จะอธิบายเมื่อตัวอักษรที่นำมาติดต่อกันเป็นตัวอักษรเดียวกัน ( ไม่สามารถต่อรองได้ , sub-basement ) หรือเป็นสระ ( pre-industrial ) หรือคำที่ใช้ไม่บ่อย ( co-proposed , re-target ) หรืออาจอ่านผิด ( sub -eraไม่ใช่subera ) อย่างไรก็ตาม คำบางคำประเภทนี้ยังใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีเครื่องหมายยัติภังค์ (เช่นความร่วมมือได้รับการรับรองบ่อยกว่าความร่วมมือในภาษาอังกฤษร่วมสมัย) [NS]
 3. เพื่อเชื่อมโยงคำที่เกี่ยวข้องในตัวดัดแปลงแบบผสม : [l]
  • ยัติภังค์สามารถช่วยความสะดวกในการอ่าน (นั่นคือพวกเขาสามารถเป็นความสะดวกในการอ่านเอดส์) และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในนามวลียาว: ก๊าซเฟสการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา แต่อย่าใส่ยัติภังค์ในชื่อที่เหมาะสม ( อาหารตะวันออกกลางไม่ใช่อาหารตะวันออกกลาง )
  • ยัติภังค์สามารถช่วยแก้ความกำกวมได้ ( นักเขียนเรื่องสั้นบางคนค่อนข้างสูงโปรแกรมตรวจสอบโดยรัฐบาลคือโปรแกรมที่เฝ้าติดตามรัฐบาล ในขณะที่โปรแกรมตรวจสอบของรัฐบาลคือโปรแกรมของรัฐบาลที่เฝ้าติดตาม)
  • สารประกอบที่มียัติภังค์เมื่อใช้โดยระบุแหล่งที่มา (คำคุณศัพท์นำหน้าคำนามที่เข้าข่าย: กระเป๋าสีฟ้าอ่อน , หญิงอายุ 34 ปี ) หรืออย่างเป็นรูปธรรม (เป็นคำนาม: เธออายุ 34 ปี ) มักจะไม่ถูกใส่ยัติภังค์เมื่อ ใช้predicatively (วลีพรรณนาแยกออกมาจากคำนาม: กระเป๋าเป็นสีฟ้าอ่อน , ผู้หญิงอายุ 34 ปี ) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีความชัดเจน อาจใช้ยัติภังค์ในรูปแบบกริยาได้เช่นกัน ( ไก่งวงที่เลี้ยงด้วยมือ , ไก่งวงถูกป้อนด้วยมือ ) บางครั้งการใส่ยัติภังค์แสดงที่มาที่ไม่เหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเปลี่ยนคำง่ายๆ:วัฒนธรรมฮาวายพื้นเมืองวัฒนธรรมฮาวายพื้นเมือง
  • หลีกเลี่ยงการใช้ยัติภังค์หลังคำวิเศษณ์มาตรฐาน-ly ( บ้านใหม่ซึ่งเป็นสาขาย่อยที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ) เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบที่ใหญ่กว่า ( กลยุทธ์ที่ช้า แต่แน่นอน ) ในกรณีที่หายากยัติภังค์สามารถปรับปรุงความชัดเจนถ้าเป็นทางเลือกที่เขียนใหม่เป็นที่น่าอึดอัดใจ แต่ rewording มักจะเป็นที่นิยม: ความคิดที่ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนพอที่สามารถ disambiguated เป็นความคิดที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนมักจะเพียงพอหรือความคิดที่ได้รับมีความชัดเจนเพียงพอ
  • คำไม่กี่คำที่ลงท้ายด้วย-lyฟังก์ชั่นเป็นทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ ( ครูกรุณามอง ; สถานที่ให้ความกรุณา ) คำสองวัตถุประสงค์บางคำ (เช่นearly , only , northerly ) ไม่ใช่คำวิเศษณ์-lyมาตรฐานเพราะไม่ได้เกิดจากการเติม-lyเข้ากับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษในปัจจุบันที่เป็นอิสระ ความต้องการเหล่านี้การรักษาความระมัดระวัง: พืชในช่วงต้นออกดอกปรากฏรอบ 130 ล้านปีที่ผ่านมาแต่ต้นพืชดอกเกิดความเสียหายความเสี่ยงจากฤดูหนาวน้ำค้าง ; นักแสดงเด็กเท่านั้น (ไม่มีนักแสดงผู้ใหญ่) แต่เป็นนักแสดงเด็กคนเดียว (นักแสดงที่ไม่มีพี่น้อง).
  • ปกติจะใช้ยัติภังค์เมื่อคำวิเศษณ์นำหน้ากริยาที่ใช้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ( ท่าทางที่มีความหมายดี ; แต่โดยปกติเป็นบริษัทที่มีการจัดการที่ดีมากเพราะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างดี ) และแม้กระทั่งกริยา ถ้าดีจำเป็น หรือเปลี่ยนความรู้สึก ของคำคุณศัพท์แทนที่จะทำให้รุนแรงขึ้น ( ท่าทางนั้นมีความหมายดีเด็กมีมารยาทดีแต่พื้นก็ขัดดี )
  • ในบางกรณี เช่นลอจิกไดโอด-ทรานซิสเตอร์สถานะอิสระขององค์ประกอบที่เชื่อมโยงต้องใช้ en dash แทนที่จะเป็นยัติภังค์ ดูขีดกลาง En §หมายเหตุ
  • ใช้ยัติภังค์แขวนเมื่อทั้งสองปรับเปลี่ยนสารจะถูกแยกออก ( สองและสามหลักหมายเลข ; สิบรถยนต์หรือขบวน -truck ; ลาดขวาหรือทางซ้าย )
  • ค่าและหน่วยที่ใช้เป็นตัวดัดแปลงแบบผสมจะถูกใส่ยัติภังค์เฉพาะเมื่อหน่วยถูกกำหนดเป็นทั้งคำ เมื่อใช้สัญลักษณ์หน่วย ให้แยกจากตัวเลขด้วยการเว้นวรรค ( &nbsp;)
ไม่ถูกต้อง : ช่องว่าง 9 มม.
ถูกต้อง : ช่องว่าง 9 มม. (มาร์กอัป: 9&nbsp;mm gap)
ไม่ถูกต้อง :    ช่องว่าง 9 มิลลิเมตร
ถูกต้อง : ช่องว่าง 9 มิลลิเมตร
ถูกต้อง : กะ 12 ชั่วโมง
ถูกต้อง : กะ 12 ชั่วโมง (มาร์กอัป: 12&nbsp;h shift)

รายการที่ใส่ยัติภังค์หลายคำ:มักจะเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงตัวแก้ไขการใส่ยัติภังค์หลายคำโดยการเปลี่ยนคำใหม่ ( อัลบั้มเพลงประกอบสี่แผ่นอาจอ่านง่ายกว่าเมื่อเป็นอัลบั้มเพลงประกอบของแผ่นซีดีสี่แผ่น ) นี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแปลงหน่วยที่เกี่ยวข้อง ( กฎ 6 เฮกตาร์ (14.8 เอเคอร์)อาจเป็นไปได้เนื่องจากกฎกำหนดขีด จำกัด หกเฮกตาร์ (14.8 เอเคอร์)และ4.9 ไมล์ (7.9 กม.) ) -แควยาวเป็นแคว4.9 ไมล์ (7.9 กม. )

สำหรับยัติภังค์ตัวเลือกของสารประกอบจุดของเข็มทิศเช่นทิศตะวันตกเฉียงใต้ / ตะวันตกเฉียงใต้ดูจุด§เข็มทิศ

อย่าใช้อักษรตัวใหญ่หลังจากยัติภังค์ยกเว้นสำหรับชื่อที่เหมาะสม: เกรโคโรมันและสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่คานธีเหมือน ในชื่อผลงานที่ตีพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามกฎการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับแต่ละส่วนอย่างอิสระ (ส่งผลให้เกิด เช่นThe Out-of-Towners ) เว้นแต่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จะทำเป็นอย่างอื่นอย่างสม่ำเสมอในบางกรณี ( The History of Middle-earth )

กฎการใส่ยัติภังค์ในภาษาอื่นอาจแตกต่างกัน ดังนั้น ในภาษาฝรั่งเศส ชื่อสถานที่เช่นTrois-Rivières ("Three Rivers") จะถูกใส่ยัติภังค์เมื่อไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ติดตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในกรณีดังกล่าว

ระยะห่าง:ยัติภังค์จะไม่ปฏิบัติตามหรือนำหน้าด้วยช่องว่างยกเว้นเมื่อแขวน(ดูด้านบน)หรือเมื่อใช้ในส่วนการแสดงผลของคำอิสระเช่นคำนำหน้าย่อยและต่อท้าย-LESS

ชื่อไฟล์รูปภาพและการเปลี่ยนเส้นทาง:ชื่อไฟล์รูปภาพไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสารานุกรม พวกเขาเป็นเครื่องมือ สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากที่สุดหากสามารถพิมพ์ได้ทันที ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ยัติภังค์แทนขีดกลางเสมอ ในทำนองเดียวกันชื่อบทความที่มีขีดกลางควรมีการเปลี่ยนเส้นทางที่สอดคล้องกันจากสำเนาของชื่อกับยัติภังค์ A: ตัวอย่างเช่นไมเคิลมอร์ลี่ย์-ทดลองเปลี่ยนเส้นทางMichelson-Morley ทดลอง

ไม่ใช่ทำลาย: ไม่ใช่หมดยัติภังค์ ( ) จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นจุดของเส้นห่อ {{nbhyph}}

ยัติภังค์แบบเบา:ใช้ยัติภังค์แบบเบาเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะขาดคำและใส่ยัติภังค์หากจำเป็นที่ส่วนท้ายของบรรทัดข้อความ โดยปกติแล้วจะใช้คำที่ยาวมากหรือช่องว่างที่แคบ (เช่น คำอธิบายภาพ คอลัมน์ตารางแคบๆ หรือข้อความที่อยู่ติดกับ ภาพกว้างมาก) เช่น{{shy| Penn|syl|va|nia and Mass|a|chu|setts style themselves com|mon|wealths.}}. ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ข้อความวิกิอ่านและแก้ไขยาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ความช่วยเหลือ: การจัดการสายแบ่ง

การเข้ารหัส : ยัติภังค์จะแสดงด้วยอักขระ ASCII/UNICODE HYPHEN-MINUSซึ่งป้อนด้วยเครื่องหมายยัติภังค์หรือเครื่องหมายลบบนแป้นพิมพ์มาตรฐานทั้งหมด อย่าใช้UNICODE HYPHENตัวอักษร

การใส่ยัติภังค์เกี่ยวข้องกับรายละเอียดปลีกย่อยมากมายที่ไม่สามารถครอบคลุมได้ที่นี่ กฎและตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหลักการกว้างๆ

Dashes

วิกิพีเดียใช้เส้นประสองรูปแบบ: en dash ( ) และem dash ( ) หากต้องการป้อน ให้คลิกบนแถบเครื่องมือ CharInsertหรือป้อนด้วยตนเองดังนี้:

 • &ndash; หรือ &mdash;
 • {{endash}} หรือ {{emdash}}

อย่าใช้ยัติภังค์คู่ ( --) แทนขีด (ดูเพิ่มเติมที่: Wikipedia:วิธีสร้างขีดกลาง )

แหล่งที่มาใช้ขีดกลางในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสม่ำเสมอและชัดเจน Wikipedia ใช้หลักการดังต่อไปนี้

ในชื่อบทความ

ในชื่อบทความอย่าใช้ยัติภังค์ ( - ) แทน en dash เช่น ในeye–hand span (เนื่องจากeyeไม่แก้ไขhand ) อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยในการค้นหาและการเชื่อมโยงให้เปลี่ยนเส้นทางที่มียัติภังค์เปลี่ยน en ขีดกลาง (e) เช่นเดียวกับในช่วงตามือ ในทำนองเดียวกัน ให้เปลี่ยนเส้นทางหมวดหมู่สำหรับหมวดหมู่ที่มีขีดกลาง

เครื่องหมายวรรคตอน (em หรือ en dashes)

ขีดกลางมักใช้เพื่อทำเครื่องหมายการแบ่งส่วนภายในประโยค: เป็นคู่ (เครื่องหมายขีดกลางแทนวงเล็บหรือเครื่องหมายจุลภาคคู่); หรือเดี่ยวๆ (อาจแทนทวิภาค) นอกจากนี้ยังอาจบ่งบอกถึงการหยุดกะทันหันหรือหยุดชะงักในการรายงานคำพูดที่ยกมา ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด ให้ใช้เส้นประ em แบบ unspaced หรือ spaced en dashes โดยมีความสอดคล้องกันในบทความเดียว:

 • ขีดกลางอยู่เสมอunspaced (ไม่ต้องเว้นวรรคทั้งสองข้าง):
ตรวจพบ "ดาวเคราะห์" อีกดวง แต่ภายหลังพบว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์
 • en dash มีการเว้นวรรค (โดยเว้นวรรคแต่ละด้าน) เมื่อใช้เป็นเครื่องหมายวรรคตอนของประโยค:
ตรวจพบ "ดาวเคราะห์" อีกดวง แต่ภายหลังพบว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์

ตามหลักการแล้ว ให้ใช้ช่องว่างที่ไม่แตกหักก่อนเครื่องหมายขีดกลาง ซึ่งป้องกันไม่ให้เส้นประ en เกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของบรรทัด (มาร์กอัป: หรือเทมเพลต หรือใช้เอนทิตีอักขระ HTML ): {{spaced ndash}}{{snd}}&nbsp;

Another "planet" was detected{{snd}}but it was later found to be a moon of Saturn.

แต่ไม่ได้ใส่พื้นที่ที่ไม่ทำลายหรืออื่น ๆ ที่ en ประควรจะ unspaced (ดู§ใช้อื่น ๆ (en ประเท่านั้น) )

ขีดกลางสามารถอธิบายโครงสร้างประโยคได้เมื่อมีเครื่องหมายจุลภาคหรือวงเล็บอยู่แล้ว หรือทั้งสองอย่าง

 • หนังสือเล่มนี้สรุปงานของนักปรัชญาหลักบางคนตามลำดับเวลา: Descartes, Locke, Hume – แต่ไม่ใช่บทความของเขา(ถือว่าซับซ้อนเกินไปสำหรับกลุ่มเป้าหมาย) – และ Kant

ใช้ขีดคั่นเท่าที่จำเป็น มากกว่าสองประโยคในประโยคเดียวทำให้โครงสร้างไม่ชัดเจน มันต้องใช้เวลาสำหรับผู้อ่านที่จะดูว่าขีดกลางใด (ถ้ามี) รวมกันเป็นคู่

 • นก - อย่างน้อยนกที่ดาร์วินรวบรวมมา - มีขนสีแดงและสีน้ำเงิน
 • “เราวิ่งบนพื้นดินที่ –” เป็นข้อความสุดท้ายที่ได้รับจากเรือไม่ครบถ้วน
 • หลีกเลี่ยง: อย่างแรก - ที่พื้นที่แอ่งน้ำที่มีหลุมฝังกลบ - เวิร์กช็อปมาถึงแล้ว - ต่อมาคืออาคารบริหารและอาคารอื่นๆ
 • ดีกว่า: อย่างแรก – ในพื้นที่แอ่งน้ำที่มีหลุมฝังกลบ – มีเวิร์กช็อปมา ต่อมาได้มีการสร้างอาคารบริหารและอาคารอื่นๆ
ในช่วงที่อาจแสดงเป็นอย่างอื่นด้วยtoหรือthrough

สำหรับช่วงระหว่างตัวเลข วันที่ หรือเวลา ให้ใช้เครื่องหมายขีดกลาง:

 • หน้า 7–19 ;   64–75% ;   พระเจ้าเฮนรีที่ 8 ทรงครองราชย์ 1509–1547 [7]

อย่าเปลี่ยนขีดกลางเป็นขีดกลางในชื่อไฟล์URLหรือเทมเพลต เช่น(ซึ่งจัดรูปแบบช่วงกลอนเป็น URL) แม้ว่าจะมีการฝังช่วงไว้ก็ตาม {{Bibleverse}}

ไม่ผสม en ขีดคั่นกับระหว่างหรือจาก

 • 450–500 คน
 • ระหว่าง 450 ถึง 500 คนไม่ใช่ระหว่าง 450–500 คน
 • จาก 450 ถึง 500 คนไม่ใช่จาก 450–500 คน
 • ตั้งแต่ 2504 ถึง 2507ไม่ใช่2504-2507
 • ระหว่างฤดูกาล 2504-2505 และ 2510-2511 การขายตั๋วลดลงอย่างมาก (หรือระหว่างฤดูกาล 2504-2562 และ 2510-2511 )

en dash ในช่วงนั้นไม่มีช่องว่างเสมอ ยกเว้นเมื่อองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างของช่วงนั้นมีการเว้นวรรค ยัติภังค์ หรือ en dash อย่างน้อยหนึ่งช่อง ในกรณีดังกล่าว {{ snd }} ระหว่างกันจะมีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม

 • 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2333 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2334 (ไม่ใช่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2333-1 ธันวาคม พ.ศ. 234 )
 • 14 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2554 (ไม่ใช่ 14 พฤษภาคม–2 สิงหาคม 2554 )
 • 1–17 กันยายน ;   กุมภาพันธ์–ตุลาคม 2552 ;   1492 – 7 เมษายน 1556
 • วันคริสต์มาส – วันส่งท้ายปีเก่า ;   คริสต์มาส 2001 – อีสเตอร์ 2002 ;   22:30 น. วันอังคาร – 01:25 น. วันพุธ ;   18:00 – 21:30 น. (แต่ 18 :00–21:30 น. )
 • ความยาวคลื่นในช่วง28 มม. – 17 ม.
 • หน้า 5-7 – 5-9

หากเกี่ยวข้องกับค่าลบ en dash ที่ไม่ได้เว้นวรรคอาจทำให้สับสนได้:

 • −10 ถึง 10ไม่ใช่-10–10 (แม้ว่า−10 – 10อาจทำงานในตารางที่จัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอด้วยโครงสร้างxy )
ในสารประกอบเมื่อการเชื่อมต่ออื่นอาจจะแสดงออกด้วยการ , เมื่อเทียบกับ , และหรือระหว่าง

ที่นี่ความสัมพันธ์คิดว่าเป็นคู่ขนานสมมาตรเท่ากันตรงข้ามหรืออย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่แยกต่างหากหรือเป็นอิสระ ส่วนประกอบอาจเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ กริยา หรือส่วนอื่นๆ ของคำพูดที่เป็นอิสระ บ่อยครั้ง หากองค์ประกอบกลับกัน ความหมายจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

 • ปัญหาแฟน-แฟน ;   เส้นทางปารีส–มงต์เปลลิเย่ร์ ;   เที่ยวบินนิวยอร์ก–ลอสแองเจลิส
 • ปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับโคบอลต์ ; ส่วนประกอบเป็นแบบขนานและย้อนกลับได้ เหล็กและโคบอลต์ยังคงเอกลักษณ์
 • ผิด: โรงเก็บหลังคาเหล็ก ; เหล็กดัดแปลงหลังคาดังนั้นใช้ยัติภังค์: โรงหลังคาเหล็ก
 • ผิด: นักร้อง-นักแต่งเพลง ; ไม่แยกบุคคล ใช้ยัติภังค์: นักร้อง-นักแต่งเพลง
 • ตาบอดสี แดง-เขียว ; สีแดงและสีเขียวเป็นสีแยกกัน ไม่ผสมกัน
 • ไม่ถูกต้อง: สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ; ผสมสีกลาง ใช้ยัติภังค์: สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
 • ชนะ 51–30 ;   ฤดูกาลที่สมบูรณ์แบบ 12-0 ;   คะแนนเสียงข้างมาก 22–17 เสียง ; แต่ชอบสะกดออกเมื่อใช้คำแทนเลข: การตัดสินใจส่วนใหญ่หกไปสองไม่ได้กับอึดอัด6-2 ; หลีกเลี่ยงการกลับรายการอย่างสับสน: คะแนนเสียงข้างมาก 17–22 [m]
 • การร่วมทุน 50-50 ;   แบ่ง 60-40 ; หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายทับ (stroke) ที่นี่ ซึ่งหมายถึงการหาร
 • สงครามยูกันดา–แทนซาเนีย ;   สงครามโรมัน-ซีเรีย ;   ทางวิ่งตะวันออก-ตะวันตก ;   การอภิปรายของลินคอล์น–ดักลาส ;   พันธะคาร์บอน-คาร์บอน
 • ไดโอด–ทรานซิสเตอร์ลอจิก ;   ความแตกต่างระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอล ;   เอาต์พุตแบบผลัก-ดึง ;   สวิตซ์เปิด-ปิด
 • พันธมิตรที่สนับสนุนการจัดตั้ง-ต่อต้านทางปัญญา ;   เส้นทางเดินเรือสิงคโปร์–สุมาตรา–ชวา
 • การเปลี่ยนท่าเดิน-เต้นอย่างรวดเร็วของนักบัลเล่ต์ ;   อัตราส่วนความสูงชาย-หญิง 1.14

โดยทั่วไป ให้ใช้ยัติภังค์ในชื่อเฉพาะแบบทบต้นของเอนทิตีเดี่ยว

 • กินี-บิสเซา ; บิสเซาเป็นเมืองหลวง และชื่อนี้ทำให้ประเทศแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านกินี
 • Wilkes-Barreเมืองเดียวที่ตั้งชื่อตามคนสองคน แต่Minneapolis–Saint Paulซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมสองเมือง
 • John Lennard-Jonesบุคคลที่ได้รับการตั้งชื่อตามสองครอบครัว

เส้นประระหว่างประเทศที่แยกจากกัน; สำหรับบุคคลและสิ่งของที่ระบุสัญชาติได้หลายสัญชาติ ให้ใช้ยัติภังค์เมื่อนำไปใช้เป็นคำคุณศัพท์หรือเว้นวรรคเป็นคำนาม

 • การค้าญี่ปุ่น-อเมริกา ; แต่เป็นครอบครัวพ่อค้าชาวญี่ปุ่น-อเมริกันหรือครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น
 • จุดผ่านแดนอิตาลี-สวิส ; แต่เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอิตาลี-สวิสสำหรับชาวสวิสที่พูดภาษาอิตาลี
 • การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศส-อังกฤษ ;   การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ
 • ผิด: การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศส-อังกฤษ ; Franco-เป็นรูปแบบการรวมไม่ใช่คำอิสระ ดังนั้นให้ใช้ยัติภังค์: การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษ
 • ผิด: ออสเตรีย–ฮังการี ; เครื่องหมายยัติภังค์ออสเตรีย-ฮังการีเป็นเขตอำนาจศาลเดียวระหว่างการดำรงอยู่ในปี พ.ศ. 2410-2461

เฉือนหรือทางเลือกอื่น ๆ ในบางครั้งอาจจะดีกว่าที่จะแสดงอัตราส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางเทคนิค(ดูSlashes § )

ใช้ en dash สำหรับชื่อของเอนทิตีตั้งแต่สองรายการขึ้นไปในสารประกอบที่แสดงที่มา

 • ทฤษฎีบท Seifert–van Kampen ;   ทฤษฎี Alpher–Bethe–Gamow
 • โครงการ Seeliger–Donker-Voet (พัฒนาโดย Seeliger และ Donker-Voet)
 • ดาวหางเฮล–บอปป์หรือแค่เฮล–บอปป์ (ค้นพบโดยเฮลและบอปป์)

อย่าใช้เครื่องหมายขีดคั่นสำหรับชื่อบุคคลที่มีการยัติภังค์ แม้ว่าจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ก็ตาม:

 • Lennard-Jones ศักยภาพด้วยยัติภังค์: ตั้งชื่อตาม John Lennard-Jones

อย่าใช้ช่องว่างรอบ ๆ ขีดกลางในสารประกอบใด ๆ ข้างต้น

แทนที่จะใช้ยัติภังค์ เมื่อใช้คำนำหน้าหรือส่วนต่อท้ายกับสารประกอบที่มีการเว้นวรรคหรือเครื่องหมายขีด

ขีดกลางในตัวอย่างด้านบนไม่มีเว้นวรรค

ชื่อหมวดหมู่ตามบทความหลักเช่นหมวดหมู่: ภาษา อย่างไรก็ตาม หลักการนี้จะไม่ขยายออกไปเมื่อรวมคำอื่นๆ ในชื่อหมวดหมู่ เช่นหมวดหมู่:รายการที่เกี่ยวข้องกับเทนนิสและหมวดหมู่:รายการที่เกี่ยวข้องกับปิงปองทั้งคู่ใช้ยัติภังค์

เพื่อแยกส่วนของรายการในรายการ

บางครั้งมีการใช้ขีดคั่นเว้นวรรคระหว่างส่วนต่างๆ ของรายการ ตัวอย่างเช่น:

 • เจมส์ กัลเวย์ – ขลุ่ย; Anne-Sophie Mutter – ไวโอลิน; เมาริซิโอ ปอลลินี – เปียโน

หรือ

 • "อนาคต" – 7:21
 • "ไม่มีวิธีรักษาความรัก" – 6:17
 • "นกบนลวด" – 6:14

การใช้งานอื่นๆ (en dash เท่านั้น)

en ขีด (-) มีบทบาทอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานเป็นประประโยครวด(ดูทันทีด้านบน) มักจะคล้ายกับยัติภังค์(ดู§ ยัติภังค์ )ซึ่งรวมส่วนประกอบเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนากว่าเครื่องหมายขีดกลาง หรือไปที่เครื่องหมายทับ(ดู§ Slashes )ซึ่งแยกทางเลือกอื่นออกอย่างแน่นอน พิจารณาความหมายที่แน่นอนเมื่อเลือกสิ่งที่จะใช้

การใช้งานอื่นๆ (em dash เท่านั้น)

เยื้อง em รีบอาจจะถูกใช้ก่อนชื่อหรือแหล่งอื่น ๆ เมื่อเจตนารมณ์ด้านล่างใบเสนอราคาบล็อกบทกวี ฯลฯ รีบนี้ไม่ควรจะเว้นระยะอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่ามันจะดีที่สุดสำหรับการเมตาดาต้าและการเข้าถึงเหตุผลที่ผมพื้นที่ได้จากชื่อ [n]เทมเพลตใบเสนอราคาของ Wikipedia ส่วนใหญ่ที่มีพารามิเตอร์เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มามีการจัดรูปแบบนี้อยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น{{ in5 }} —{{ hair space }}Charlotte Brontëจะสร้าง:

     — ชาร์ลอตต์บรอนเต

เส้นประอื่นๆ

อย่าใช้การประมาณค่าของเครื่องพิมพ์ดีดหรือสิ่งทดแทนอื่นๆ เช่น ขีดกลางสองตัว ( -- ) สำหรับเครื่องหมาย em หรือ en

สำหรับเครื่องหมายลบหรือตัวดำเนินการลบ ให้ใช้U+2212 MINUS SIGN (HTML  &#8722; · &minus; ) ซึ่งสามารถสร้างได้โดยคลิกที่รายการต่อไปนี้±ในแถบเครื่องมือแทรกใต้หน้าต่างแก้ไข ห้ามใช้U+2212 ภายใน<math>แท็ก เนื่องจากอักขระให้ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ใช้ยัติภังค์ปกติแทนU+002D - .

สแลช (จังหวะ)

โดยทั่วไป หลีกเลี่ยงการรวมคำสองคำด้วยเครื่องหมายทับเรียกอีกอย่างว่าเครื่องหมายทับ สโตรก หรือโซลิดัส (  /  ) เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคำเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันโดยไม่ระบุว่าอย่างไร แทนที่ด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนขึ้น

ตัวอย่าง: ผู้ปกครอง/ผู้สอนต้องอยู่ด้วยตลอดเวลา ทั้งสองจะต้องอยู่ด้วยหรือไม่ (จากนั้นเขียนผู้ปกครองและผู้สอน .) ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนหรือไม่? (จากนั้นเขียนผู้ปกครองหรือผู้สอน .) พวกเขาเป็นคนเดียวกันหรือไม่? (ใช้ยัติภังค์: parent-instructor )

ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างหรือความร้าวฉานที่ en ประ(ดูด้านบน)มักจะเป็นที่นิยมในการเฉือน: ความแตกต่างดิจิตอลเป็นอะนาล็อก

อาจใช้เครื่องหมายทับแบบไม่เว้นวรรค:

 • เพื่อระบุการออกเสียงสัทศาสตร์ ( rivetออกเสียงว่า/ˈrɪvət/ )
 • เป็นเศษส่วน ( 7/8แต่ดูเทคนิคอื่นๆ ที่Wikipedia:Manual of Style/Dates and Numbers § Fractions and Ratios )
 • เพื่อระบุรอบระยะเวลาประจำปีที่กำหนดเป็นประจำซึ่งไม่ตรงกับปีปฏิทิน (เช่นปีงบประมาณ 2552/2010 ) หากเป็นแบบแผนที่ใช้ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ดูวิกิพีเดีย:คู่มือรูปแบบ/วันที่และตัวเลข § เวลานานสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม
 • เพื่อแสดงอัตราส่วน ในรูปแบบที่ใช้สแลชตามอัตภาพ (เช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไร หรืออัตราส่วน P/E สำหรับ short )
 • ที่เครื่องหมายทับเกิดขึ้นในนิพจน์หรือตัวย่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนอกวิกิพีเดีย และโครงสร้างที่แตกต่างกันจะไม่ถูกต้อง ไม่คุ้นเคย หรือคลุมเครือ (เช่นw/o )

อาจใช้เครื่องหมายทับแบบเว้นวรรค:

 • เพื่อแยกบรรทัดในบทกวีหรือเพลงที่ยกมา ( เป็นหรือไม่เป็น: นั่นคือคำถาม: / ไม่ว่า 'จะสูงส่งในใจที่ต้องทนทุกข์ / สลิงและลูกศรของโชคลาภอุกอาจ ) หรือร้อยแก้วที่ยกมาไม่ค่อย โดยที่การทำเครื่องหมายวรรคตอนเป็นสิ่งสำคัญทางข้อความ
 • เพื่อแยกรายการที่มีช่องว่างภายในอย่างน้อยหนึ่งช่อง ( ทางออก NY 31 ตะวันออก / NY 370 ) โดยที่เหตุบางประการจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายทับได้

เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นบรรทัดใหม่ที่น่าอึดอัดใจรหัสเว้นระยะทับ (และทับส่วน) My mama told me&nbsp;/ You better shop aroundมีพื้นที่ที่ไม่หมดทางด้านซ้ายและพื้นที่ปกติทางด้านขวาเช่น: สำหรับโครงสร้างแบบสั้น ช่องว่างทั้งสองไม่ควรขาด: x&nbsp;/&nbsp;y. ในทางกลับกัน หากคำยาวสองคำเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายทับที่ไม่เว้นวรรค {{ wbr }} ที่เพิ่มหลังเครื่องหมายทับจะอนุญาตให้มีการแบ่งบรรทัดที่จุดนั้น

อย่าใช้อักขระแบ็กสแลช (  \  ) แทนเครื่องหมายทับ

ต้องการผู้ประกอบการส่วน (  ÷  ) ไปทับหรือเศษทับเมื่อตัวแทนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาในข้อความทั่วไป: 10 ÷ 2 = 5 ในสูตรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ควรใช้vinculumหรือ slash:หรือx n / n ! . (ดูWikipedia:คู่มือรูปแบบ/วันที่และตัวเลข § สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ทั่วไปและวิธีใช้:การแสดงสูตร )

และ/หรือ

หลีกเลี่ยงการเขียนและ/หรือเว้นแต่โครงสร้างอื่นๆ จะยาวหรืออึดอัด แทนที่จะมีการบาดเจ็บและ / หรือการสูดควันส่วนใหญ่เขียนเพียงแค่การบาดเจ็บหรือการสูดดมควัน (ซึ่งปกติจะตีความว่าเป็นรวมหรือจะบ่งบอกหรือทั้งสอง ); หรือเพื่อเน้นหรือแม่นยำหรือทั้งสองอย่าง เขียนบาดแผลหรือสูดดมควันหรือทั้งสองอย่าง ที่มากกว่าสองเป็นไปได้ที่มีอยู่แทนx, y, และ / หรือ Zเขียนหนึ่งหรือมากกว่าของ x, y, และ Zหรือบางส่วนหรือทั้งหมดของ x, y, และ  Z

เครื่องหมายตัวเลข (ปอนด์ แฮช) และตัวเลข

หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์# (เรียกว่าเครื่องหมายตัวเลข เครื่องหมายแฮช เครื่องหมายปอนด์ หรือ octothorpe) เมื่อพูดถึงตัวเลขหรือการจัดอันดับ ให้เขียนตัวเลข , No.หรือNos. แทน ; อย่าใช้สัญลักษณ์ . ตัวอย่างเช่น:

ไม่ถูกต้อง : อัลบั้มของเธอถึงอันดับ 1 ในชาร์ตอัลบั้มของสหราชอาณาจักร
ถูกต้อง : อัลบั้มของเธอขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้มของสหราชอาณาจักร
ถูกต้อง : อัลบั้มของเธอถึงอันดับ 1 ในชาร์ตอัลบั้มของสหราชอาณาจักร
ถูกต้อง : อัลบั้มของเธอFooและบาร์ถึงNos. 1 และ 3
ถูกต้อง : อัลบั้มของเธอFoo and Barขึ้นอันดับ 1 และ 3 ในชาร์ตอัลบั้มของสหราชอาณาจักร

ข้อยกเว้นคือหมายเลขฉบับของหนังสือการ์ตูนซึ่งแตกต่างจากวารสารอื่น ๆ ทั่วไปที่มีข้อความทั่วไปในรูปแบบ# 1เว้นแต่จะมีการให้เล่มซึ่งในกรณีนี้เขียนเล่มที่สองหมายเลขเจ็ดหรือฉบับ 2, หมายเลข 7 . ข้อยกเว้นอีกประการหนึ่งคือสิ่งพิมพ์เป็นระยะที่มีการกำหนดทั้งฉบับและหมายเลข พวกเขาควรจะได้รับในรูปแบบ2 #143ในการอ้างอิงหรือสะกดออกเป็น Iss 2 ฉบับที่ 143ในข้อความ เมื่อใช้ตัวย่อให้เขียน{{abbr|Vol.|Volume}}, {{abbr|Iss.|Issue}}, {{abbr|No.|Number}}, หรือ{{abbr|Nos.|Numbers}}, ในครั้งแรกที่เกิดขึ้น.

เครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัล

 • เครื่องหมายอัศเจรีย์และเครื่องหมายคำถามแทบไม่มีการประยุกต์ใช้ในการเขียนสารานุกรม
 • สำหรับการใช้งานในสามของระยะเวลาในการทดแทนให้ดูจุดไข่ปลา§
 • ในบางบริบท ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัล ในกรณีเช่นนี้ ประโยคมักจะไม่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ ดูใบเสนอราคา§และเครื่องหมาย§ใบเสนอราคา ส่วนของประโยคในคำอธิบายภาพหรือรายการไม่ควรลงท้ายด้วยจุด ดู§การจัดรูปแบบของคำอธิบายภาพและ§สัญลักษณ์และหมายเลขรายการ

ระยะห่าง

ในข้อความปกติ ห้ามเว้นวรรคหน้าเครื่องหมายจุลภาค อัฒภาค ทวิภาค จุด/หยุดเต็ม เครื่องหมายคำถาม หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (แม้ในเนื้อหาที่ยกมา โปรดดู§ ความสอดคล้องทางการพิมพ์ )

บรรณาธิการบางคนพิมพ์ช่องว่างสองช่องหลังจากจุด/หยุดเต็ม เหล่านี้จะรวมตัวกับหนึ่งเมื่อเพจมีการแสดงเพื่อให้สิ่งที่ผู้อ่านเห็นจะไม่ได้รับผลกระทบ - ดูการเว้นวรรคประโยค

เครื่องหมายวรรคตอนติดต่อกัน

ในกรณีที่คำหรือวลีที่มีเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลลงท้ายประโยค อย่าเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลที่สอง หากวลีหรือชื่อเรื่องที่ยกมาลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ อาจทำให้ผู้อ่านสับสนเกี่ยวกับลักษณะของประโยคบทความที่มีข้อความนั้นอยู่ และโดยปกติควรเปลี่ยนคำใหม่เป็นประโยคกลางประโยค ในกรณีที่คำหรือวลีดังกล่าวเกิดขึ้นกลางประโยค จะต้องเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัลใหม่ (โดยปกติคือจุด) ต่อท้าย

ไม่ถูกต้อง : สโลวักกลับมาที่ Red Hot Chili Peppers ในปี 1985 หลังจากเบื่อหน่ายกับ What Is This?
ยอมรับได้ : สโลวักกลับมาที่ Red Hot Chili Peppers ในปี 1985 หลังจากเบื่อหน่ายกับ What Is This?
ดีกว่า : สโลวักเบื่อหน่าย What Is This? กลับมาที่ Red Hot Chili Peppers ในปี 1985
ไม่ถูกต้อง : เขาสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องร่วมกับแซมมี่ เดวิส จูเนียร์..
ถูกต้อง : เขาสร้างภาพยนตร์หลายเรื่องร่วมกับแซมมี่ เดวิส จูเนียร์

เครื่องหมายวรรคตอนและเชิงอรรถ

แท็ก Ref ( <ref>...</ref>) จะใช้ในการสร้างเชิงอรรถ (บางครั้งเรียกอ้างอิงท้ายเรื่องหรือเพียงแค่บันทึก ) เช่นเชิงอรรถอ้างอิงและบางครั้งคำชี้แจงแท็กเตะทุกคนควรได้ทันทีทำตามข้อความที่เชิงอรรถนำไปใช้กับพื้นที่ที่ไม่มีการแทรกแซง[o] ) และจะถูกวางไว้หลังจากเครื่องหมายวรรคตอนที่อยู่ติดกันไม่ได้ก่อน (นอกเหนือจากข้อยกเว้นด้านล่าง) แท็กเตะที่อยู่ติดกันควรจะมีไม่มีช่องว่างระหว่างพวกเขาไม่ควรจะมีระหว่างแท็กเตะและอินไลน์ข้อพิพาท / แม่แบบการทำความสะอาด

When ref tags are used, a footnote list must be added, and this is usually placed in the References section, near the end of the article in the standard appendices and footers.

 • Example: Flightless birds have a reduced keel,[10] and they also have smaller wing bones than flying birds of similar size.[11][12]

Exceptions: Ref tags are placed before dashes, not after. Where a footnote applies only to material within parentheses, the ref tags belong just before the closing parenthesis.

Punctuation after formulae

A sentence that ends with a formula should have terminal punctuation (period, exclamation mark, or question mark) after the formula. Within a sentence, place other punctuation (such as commas or colons) after the formula just as if the text were not a formula. See Wikipedia:Manual of Style/Mathematics § Punctuation after formulae.

Dates and time

For ranges of dates and times, see § En dashes: other uses.

Dates should be linked only when they are germane and topical to the subject, as discussed at Wikipedia:Manual of Style/Linking § Chronological items.

Time of day

Time of day is normally expressed in figures rather than being spelled out. Use context to determine whether to use the 12- or 24-hour.

 • Twelve-hour clock times are written in one of two forms: 11:15 a.m. and 2:30 p.m., or 11:15 am and 2:30 pm. Include a non-breaking space. Use noon and midnight rather than 12 pm and 12 am; it may need to be specified whether midnight refers to the start or end of a date.
 • Twenty-four-hour clock times are written in the form 08:15 and 22:55, with no suffix. Midnight written as 00:00 begins the day; 24:00 ends it.

Dates

Full dates are formatted 10 June 1921 or June 10, 1921; or where the year is omitted, use 10 June or June 10.

 • The dates in the text of any one article should all have the same format (day-first or month-first).
  • For date formats in citations, see Wikipedia:Citing sources § Citation style.
  • Dates in quotations and titles are always left as-is.
  • If a numerical format is required (e.g., for conciseness in lists and tables), use the YYYY-MM-DD format: 2005-04-03.
 • Articles on topics with strong ties to a particular English-speaking country should generally use the more common date format for that country (month-first for the US, except in military usage; day-first for most others; articles related to Canada may use either consistently). Otherwise, do not change an article from one date format to the other without good reason.

Months

 • For month and year, write June 1921, with no comma.
 • คำย่อของเดือน เช่นก.พ.จะใช้เฉพาะในที่ที่มีพื้นที่จำกัดอย่างยิ่ง คำย่อดังกล่าวควรใช้ตัวอักษรสามตัวเท่านั้น และไม่ควรตามด้วยจุด (จุดเต็ม) ยกเว้นตอนท้ายประโยค

ฤดูกาล

 • หลีกเลี่ยงการอ้างถึงฤดูกาลที่คลุมเครือซึ่งแตกต่างกันในซีกโลกใต้และซีกโลกเหนือ
 • Names of seasons may be used when there is a logical connection to the event they are describing (the autumn harvest) or when referring to a phase of a natural yearly cycle (migration typically starts in mid-spring). Otherwise, neutral wording is usually preferable (He was elected in November 1992, not He was elected in the fall of 1992).
 • Journals and other publications that are issued seasonally (e.g., "Summer 2005") should be dated as such in citations (for more information, see Wikipedia:Citing sources § Seasonal publication dates and differing calendar systems).

Years and longer periods

 • Do not use the year before the digits (1995, not the year 1995), unless the meaning would otherwise be unclear.
 • Decades are written in the format the 1980s, with no apostrophe. Use the two-digit form ('80s) only with an established social or cultural meaning. Avoid forms such as the 1700s that could refer to ten or a hundred years.
 • Years are denoted by AD and BC or, equivalently, CE and BCE. Use only one system within an article, and do not change from one system to the other without good reason. The abbreviations are written without periods, and with a non-breaking space, as in 5 BC. Omit AD or CE unless omitting it would cause ambiguity.

More information on all the above topics can be found at Wikipedia:Manual of Style/Dates and numbers § Chronological items, including the handling of dates expressed in different calendars, and times corresponding to different time zones.

Current

The term "current"[f] should be avoided. What is current today may not be tomorrow; situations change over time. Instead, use date- and time-specific text. To help keep information updated use the {{as of}} template.

Incorrect: He is the current ambassador to ...
Correct: As of March 2011, he is the ambassador to ...

Numbers

 • Integers from zero to nine are spelled out in words. Integers greater than nine expressible in one or two words may be expressed either in numerals or in words. Other numbers are given in numerals or in forms such as 21 million. See MOS:NUM § Numbers as figures or words.
 • In general, use a comma in numbers with five or more digits to the left of the decimal point. Numbers with four digits are at the editor's discretion: 12,345, but either 1,000 or 1000. See MOS:NUM § Grouping of digits.
 • In general, use decimals rather than fractions for measurements, but fractions are sometimes used with imperial and U.S. customary units. Keep articles internally consistent.
 • Scientific notation (e.g., 5.8×107 kg) is preferred in scientific contexts. Markup: {{val|5.8|e=7|u=kg}}.
 • Write out "million" and "billion" on the first use. After that, unspaced "M" can be used for millions and "bn" for billions: 70M and 25bn. See MOS:NUM § Numbers as figures or words for similar words.
 • Write 3%, three percent, or three per cent, but not 3 % (with a space) or three %. "Percent" is American usage, and "per cent" is British usage (see § National varieties of English). In ranges of percentages written with an en dash, write only a single percent sign: 3–14%.
 • Indicate uncertainties as e.g., (1.534±0.35)×1023 m. Markup: {{val|1.534|0.35|e=23|u=m}}. See MOS:NUM § Uncertainty and rounding for other formats.

Currencies

 • Use the full abbreviation on first use (US$ for the US dollar and A$ for the Australian dollar), unless the currency is already clear from context. For example, the government of the United States always spends money in American dollars, and never in Canadian or Australian dollars.
 • Use only one symbol with ranges, as in $250–300.
 • In articles that are not specific to a country, express amounts of money in United States dollars, euros, or pounds sterling. Do not link the names or symbols of currencies that are commonly known to English-speakers ($, £, ), unless there is a particular reason to do so; do not use potentially ambiguous currency symbols, unless the meaning is clear in the context.
 • In country-specific articles, use the currency of the country. On first occurrence, consider including conversion to US dollars, euros, or pounds sterling, at a rate appropriate to the context. For example, Since 2001 the grant has been 10,000,000 Swedish kronor (€1.0M as of August 2009). Wording such as "approx." is not appropriate for simple rounding-off of the converted amount.
 • Generally, use the full name of a currency, and link it on its first appearance if English-speakers are likely to be unfamiliar with it (52 Nepalese rupees); subsequent occurrences can use the currency sign (just 88 Rs).
 • Most currency symbols are placed before the number, and unspaced ($123 not $ 123).

Units of measurement

 • The main unit in which a quantity is expressed should generally be an SI unit or non-SI unit officially accepted for use with the SI. However,
  • Scientific articles may also use specialist units appropriate for the branch of science in question.
  • In non-scientific articles with strong ties to the United States, the main unit is generally a U.S. customary unit (22 pounds (10 kg)).
  • In non-scientific articles with strong ties to the United Kingdom, although the main unit is generally a metric unit (10 kilograms (22 lb)), imperial units are still used as the main units in some contexts (7 miles (11 km) by road).
 • Where English-speaking countries use different units for the same measurement, provide a conversion in parentheses. Examples: the Mississippi River is 2,320 miles (3,734 km) long; the Murray River is 2,375 kilometres (1,476 mi) long. The {{convert}} template is useful for producing such expressions.
 • In a direct quotation, always retain the source's units. Any conversion should follow in square brackets (or, an obscure use of units can be explained in a footnote).
 • Where space is limited (such as tables, infoboxes, parenthetical notes, and mathematical formulas) unit symbols are preferred. In prose, unit names should be given in full if used only a few times but symbols may be used when a unit (especially one with a long name) is used repeatedly after spelling out the first use (e.g., Up to 15 kilograms of filler is used for a batch of 250 kg), except for unit names that are hardly ever spelled out (°C rather than degrees Celsius).
 • Most unit names are not capitalized. (For spelling differences, follow § National varieties of English.)
 • Use "per" when writing out a unit, rather than a slash: metre per second, not metre/second.
 • Units unfamiliar to general readers should be presented as a name–symbol pair on first use, linking the unit name (Energies were originally 2.3 megaelectronvolts (MeV), but were eventually 6 MeV).
 • For ranges, see § En dashes: other uses, and MOS:NUM, at §§ Date ranges, Percentages, Unit names and symbols, and Formatting of monetary values.
 • Unit symbols are preceded by figures, not by spelled-out numbers. Values and unit symbols are separated by a non-breaking space. For example, 5 min. The percent sign and units of degrees, minutes, and seconds for angles and coordinates are unspaced.

Common mathematical symbols

 • For a negative sign or subtraction operator, use a minus sign (, Unicode character U+2212 MINUS SIGN). Input by clicking on it in the insert box beneath the edit window or by typing &minus;.
 • For multiplication, use a multiplication sign (U+00D7 × MULTIPLICATION SIGN) or a dot (U+22C5 DOT OPERATOR), which are input by clicking on them in the edit toolbox under the edit window or by entering &times; or &sdot;. Care should be taken not to confuse the dot operator (in the "Math and logic" section of the edit toolbox) with an interpunct (in the "Insert" section of the edit toolbox) or a bullet. The letter x should not be used to indicate multiplication, but it is used (unspaced) as the substitute for "by" in terms such as 4x4.
 • Exponentiation is indicated by a superscript, an (typed as ''a''<sup>''n''</sup>.
 • Do not use programming language notation outside computer program text. In most programming languages, subtraction, multiplication, and exponentiation are represented by the hyphen-minus -, the asterisk *, and either the caret ^ or the double asterisk **; scientific notation is replaced by E notation.
 • Symbols for binary operators and relations are usually spaced on both sides:
  • plus, minus, and plus-or-minus (as binary operators): +, , ± (as in 5 − 3);
  • multiplication and division: ×, ÷;
  • equals, does not equal, equals approximately: =, , ;
  • is less than, is less than or equal to, is greater than, is greater than or equal to: <, , >, .
 • Symbols for unary operators are closed-up to their operand:
  • positive, negative, and positive-or-negative signs: +, , ± (as in −3);
  • other unary operators, such as the exclamation mark as a factorial sign (as in 5!).
 • Variables are italicized, but digits and punctuation are not; only x and y are italicized in 2(5x + y)2.
 • The {{math}} template can be used to style formulas in a serif font to help distinguish them from surrounding text. For single variables, {{mvar}} is also available.

Grammar and usage

Possessives

Singular nouns

For the possessive of singular nouns, including proper names and words ending in s, add 's (my daughter's achievement, my niece's wedding, Cortez's men, the boss's office, Illinois's largest employer, Descartes's philosophy, Verreaux's eagle). Exception: abstract nouns ending with an /s/ sound, when followed by sake (for goodness' sake, for his conscience' sake). If a name ending in s or z would be difficult to pronounce with 's added (Jesus's teachings), consider rewording (the teachings of Jesus).

Plural nouns

 • For a normal plural noun, ending with a pronounced s, form the possessive by adding just an apostrophe (my sons' wives, my nieces' weddings).
 • For a plural noun not ending with a pronounced s, add 's (women's careers, people's habits, mice's whiskers; The two Dumas's careers were controversial, but where rewording is an option, this may be better: The career of each Dumas was controversial).

Official names

Official names (of companies, organizations, or places) should not be altered. (St Thomas' Hospital should therefore not be rendered as St Thomas's Hospital or St. Thomas Hospital, even for consistency.)

First-person pronouns

To maintain an objective and impersonal encyclopedic voice, an article should never refer to its editors or readers using I, my, we, us, or similar forms: We note that some have argued against our proposal. But some such forms are acceptable in certain figurative uses. For example:

 • In historical articles to mean the modern world as a whole: Only portions of De re publica have come down to us.
 • The author's we found in scientific writing (We construct S as follows), though rephrasing to use passive voice may be preferable (S is constructed as follows).[p]

Second-person pronouns

Avoid addressing the reader using you or your, which sets an inappropriate tone (see also § Instructional and presumptuous language).

 • Use a noun or a third-person pronoun: instead of When you move past "Go", you collect $200, use A player passing "Go" collects $200, or When a player passes "Go", they collect $200.
 • If a person cannot be specified, or when implying "anyone" as a subject, the pronoun one may be used: a sense that one is being watched. Other constructions may be preferable if one seems stilted: a person's sense of being watched.
 • The passive voice may sometimes be used instead:[p] Impurities are removed before bottling.
 • Do not bait links, e.g., "Click here for more information"; let the browser's normal highlighting invite a click. ("Click here" also makes no sense to someone reading on paper.)
 • Likewise, "See: (reference)" or "Consider ..." are milder second-person baits, common in academic writing (pedagogy). This interactive personality is inconsistent with an encyclopedia's passive presentation of objective matter.
  • "See" and the like can be used to internally cross-reference other Wikipedia material. Do not italicize words like "see". Such a cross reference should be parenthetical, so the article text stands alone if the parenthetical is removed. The {{Cross reference}} template can be used for this: {{Cross reference|(see [[Chicken]])}}, {{Cross reference|(See [[Dacian language]] for details.)}} It is usually better to rewrite the material to integrate these links contextually rather than use explicit Wikipedia self-references.
 • Do not address the reader with the Socratic method by asking and answering questions. Did Bacon write Shakespeare? Then who wrote Bacon?

Plurals

Use the appropriate plural; allow for cases (such as excursus or hanif) in which a word is now listed in major English dictionaries, and normally takes an s or es plural, not its original plural: two excursuses, not two excursus as in Latin; two hanifs, not two hunafa as in Arabic.

Some collective nouns – such as team (and proper names of them), army, company, crowd, fleet, government, majority, mess, number, pack, and party – may refer either to a single entity or to the members that compose it. In British English, such words are sometimes treated as singular, but more often treated as plural, according to context. Exceptionally, names of towns and countries usually take singular verbs (unless they are being used to refer to a team or company by that name, or when discussing actions of that entity's government). For example, in England are playing Germany tonight, England refers to a football team; but in England is the most populous country of the United Kingdom, it refers to the country. In North American English, these words (and the United States, for historical reasons) are almost invariably treated as singular; the major exception is when sports teams are referred to by nicknames, plural verbs are commonly used to match e.g., the Heat are playing the Lakers. See also § National varieties of English.

Verb tense

By default, write articles in the present tense, including those covering works of fiction (see Wikipedia:Writing better articles § Tense in fiction) and products or works that have been discontinued. However, articles about periodicals that are no longer being produced should normally, and with commonsense exceptions, use the past tense. Generally, do not use past tense except for past events, subjects that are dead or no longer meaningfully exist, or periodicals and similar written material that are no longer being produced.

 • The PDP-10 is a mainframe computer family manufactured by Digital Equipment Corporation from 1966 into the 1980s.
 • Earth: Final Conflict is a Canadian science fiction television series that ran for five seasons between October 6, 1997, and May 20, 2002.
 • The Gordon Riots of 1780 were ...
 • The Beatles were an English rock band that formed in Liverpool in 1960.
 • Barack Obama is a former president of the United States (not Barack Obama was a president of the United States).
 • Jumbo Comics was an adventure anthology comic book published by Fiction House from 1938 to 1953
 • A Prairie Home Companion is a radio show that aired live from 1974 to 2016 (not A Prairie Home Companion was a radio show).
 • Flappy Bird is a mobile game developed by Vietnamese video game artist and programmer Dong Nguyen (not Flappy Bird was a mobile game)

Tense can be used to distinguish between current and former status of a subject: Dún Aonghasa is the ruin of a prehistoric Irish cliff fort. Its original shape was presumably oval or D-shaped, but parts of the cliff and fort have since collapsed into the sea. (Emphasis added to distinguish the different tense usages; Dún Aonghasa is a structure that was later damaged by an event.)

Vocabulary

Contractions

Avoid contractions, which have little place in formal writing. For example, write do not instead of don't. Use of o'clock is an exception. Contracted titles such as Dr. and St generally should not be used but may apply in some contexts (e.g., quoted material, place names, titles of works).

Gender-neutral language

Use gender-neutral language – avoiding the generic he and generic she, for example – where this can be done with clarity and precision. This does not apply to direct quotations or the titles of works (The Ascent of Man), which should not be altered, or to wording about one-gender contexts, such as an all-female school (When any student breaks that rule, she loses privileges).

References to space programs, past, present and future, should use gender-neutral phrasing: human spaceflight, robotic probe, uncrewed mission, crewed spacecraft, piloted, unpiloted, astronaut, cosmonaut, not manned or unmanned. Direct quotations and proper nouns that use gendered words should not be changed, like Manned Maneuvering Unit.

Ships may be referred to using either neuter forms ("it", "its") or feminine forms ("she", "her", "hers"). Either usage is acceptable, but each article should be internally consistent and employ one or the other exclusively. As with all optional styles, articles should not be changed from one style to another unless there is a substantial reason to do so. See Wikipedia:Manual of Style/Military history § Pronouns.

Contested vocabulary

Avoid words and phrases that give the impression of straining for formality, that are unnecessarily regional, or that are not widely accepted. See List of English words with disputed usage and Wikipedia:List of commonly misused English words; see also § Identity.

Instructional and presumptuous language

Avoid such phrases as remember that and note that, which address readers directly in an unencyclopedic tone and lean toward instructional. They are a subtle form of Wikipedia self-reference, "breaking the fourth wall". Similarly, phrases such as of course, naturally, obviously, clearly, and actually make presumptions about readers' knowledge, may express a viewpoint, and may call into question the reason for including the information in the first place. Do not tell readers that something is ironic, surprising, unexpected, amusing, coincidental, etc. Simply state the sourced facts and allow readers to draw their own conclusions. Such constructions can usually just be deleted, leaving behind proper sentences with a more academic and less pushy tone: Note that this was naturally subject to controversy in more conservative newspapers. becomes This was subject to controversy in more conservative newspapers.

Avoid rhetorical questions, especially in headings. Use a heading of Active listening and text such as The term active listening, coined in ..., not What is active listening?.

A neutral cross-reference is permissible – e.g., (see also Bulverism) – but it is usually better recast as a sentence with a link. Bulverism, also known as the psychogenetic fallacy, is a related logic flaw.

Subset terms

A subset term identifies a set of members of a larger class. Common subset terms are including, among, and etc. Avoid redundant subset terms (e.g., mis-constructions like Among the most well-known members of the fraternity are included two members of the Onassis family or The elements in stars include hydrogen, helium, etc.). The word including does not introduce a complete list; instead, use consisting of, or composed of.

Identity

When there is a discrepancy between the term most commonly used by reliable sources for a person or group and the term that person or group uses for themselves, use the term that is most commonly used by recent[f] reliable sources. If it is unclear which is most used, use the term that the person or group uses.

Disputes over how to refer to a person or group are addressed by Wikipedia content policies, such as those on verifiability, and neutral point of view (and article titles when the term appears in the title of an article).

Use specific terminology. For example, it is often more appropriate for people or things from Ethiopia (a country in Africa) to be described as Ethiopian, not carelessly (with the risk of stereotyping) as African.

Gender identity

Specific guidelines apply to any person whose gender might be questioned, and any living transgender or non-binary person. In summary:

 • Use gendered words only if they reflect the person's latest self-identification as reported in recent sources.
 • If the person is living and was not notable yet when a former name was in use, that name should not be included in any Wikipedia page, even in quotations, as a privacy matter. Exception: Do not expunge or replace names in source citations (whether as authors or mentioned in work titles).
 • Former names under which a living person was notable should be introduced with "born" or "formerly" in the lead sentence of their main biographical article. Name and gender matters should be explained at first appearance in that article, without overemphasis. In articles on works or other activities of such a person, use their current name by default, and give another name associated with that context in a parenthetical or footnote, only if they were notable under that name. In other articles, do not go into detail about such a person's name or gender except when directly relevant to the context.
 • Avoid confusing constructions by rewriting. Paraphrase, elide, or use square brackets to replace portions of quotations as needed to avoid confusion, former names, and mismatching gendered words.

For examples and finer points, see Wikipedia:Manual of Style/Biography § Gender identity.

Foreign terms

No common usage in English

Foreign terms should be used sparingly.

Use italics for phrases in other languages and for isolated foreign words that are not current in English. Where possible, this is best done with the {{lang}} template using the appropriate ISO language code, e.g., {{lang|es|casa}}. There are alternatives to the {{lang}} template which also provide additional information about a foreign word or phrase, such as a link to the language name; see Category:Wikipedia multilingual support templates. The {{lang}} template and related templates automatically italicize text for Latin-alphabet scripts, so do not add separate italics markup around or within them. Non-Latin-based scripts like Chinese should not be italicized, since it is already obvious the material cannot be English, and some such scripts do not support italicization.

Common usage in English

Loanwords and borrowed phrases that have common usage in English – Gestapo, samurai, vice versa – do not require italics. A rule of thumb is to not italicize words that appear unitalicized in major general-purpose English-language dictionaries.

Spelling and romanization

Names not originally written in one of the Latin-script alphabets (written for example in Greek, Cyrillic, or Chinese scripts) must be given a romanized form for use in English. Use a systematically transliterated or otherwise romanized name (Aleksandr Tymoczko, Wang Yanhong); but if there is a more common English form of the name (Tchaikovsky, Chiang Kai-shek), use that form instead.

The use of diacritics (such as accent marks) for foreign words is neither encouraged nor discouraged; their usage depends on whether they appear in verifiable reliable sources in English, and on the constraints imposed by specialized Wikipedia guidelines. Provide redirects from alternative forms that use or exclude diacritics.

Proper names in languages which use the Latin alphabet can include characters with diacritics, ligatures, and others that are not commonly used in present-day English. Wikipedia normally retains these special characters, except where there is a well-established English spelling that replaces them with English standard letters. Examples:

 • The name of the article on Hungarian mathematician Paul Erdős is spelt with the double acute accent, and the alternative spellings Paul Erdos and Paul Erdös redirect to that article.
 • Similarly, the name of the article on the Nordic god Ægir is so spelt, with redirects from the ligature-free form Aegir and the Swedish spelling Ägir.
 • However, the Spanish region named Aragón in Spanish and Aragó in Catalan is given as Aragon, without the accent, as this is the established English name (the non-English names appear, with their diacritics, in its lead section).

Such matters are determined on an topic-by-topic basis; a small group of editors cannot "prohibit" or "require" diacritics across a category of articles.[q]

Spell a name consistently in the title and the text of an article. (Relevant policy: Wikipedia:Article titles; see also Wikipedia:Naming conventions (use English).) For a foreign name, phrase, or word, adopt the spelling most commonly used in English-language reliable sources, including but not limited to those already cited in the article.[r] For punctuation of compounded forms, see relevant guidelines in § Punctuation.

A non-English proper name should generally not be italicized, unless it would be for some other reason; this is most commonly when it is the title of a major published work, as in Les Liaisons dangereuses; or when it is being compared in a words-as-words manner to another name for the same subject, e.g., Nuremberg (German: Nürnberg). When the name should not be italicized, language markup can still be used to ensure proper pronunciation in screen readers, with the |italic=unset parameter: {{lang|de|italic=unset|Nürnberg}}.

Sometimes usage will be influenced by other guidelines, such as § National varieties of English, which may lead to different choices in different articles.

Other non-English concerns

Technical language

Some topics are intrinsically technical, but editors should try to make them understandable to as many readers as possible. Minimize jargon, or at least explain it or tag it using {{Technical}} or {{Technical-statement}} for other editors to fix. For unavoidably technical articles, a separate introductory article (like Introduction to general relativity) may be the best solution. Avoid excessive wikilinking (linking within Wikipedia) as a substitute for parenthetic explanations such as the one in this sentence. Do not introduce new and specialized words simply to teach them to the reader when more common alternatives will do. When the notions named by jargon are too complex to explain concisely in a few parenthetical words, write one level down. For example, consider adding a brief background section with {{main}} tags pointing to the full treatment article(s) of the prerequisite notions; this approach is practical only when the prerequisite concepts are central to the exposition of the article's main topic and when such prerequisites are not too numerous. Short articles, such as stubs, generally do not have such sections.

For italicization and other markup of introduced terms, see: Wikipedia:Manual of Style/Text formatting § Words as words.

Geographical items

Places should generally be referred to consistently by the same name as in the title of their article (see Wikipedia:Naming conventions (geographic names)). Exceptions are made if there is a widely accepted historical English name appropriate to the given context. In cases where such a historical name is used, it should be followed by the modern[f] name in round brackets (parentheses) on the first occurrence of the name in applicable sections of the article. This resembles linking; it should not be done to the detriment of style. On the other hand, it is probably better to provide such a variant too often than too rarely. If more than one historical name is applicable for a given context, the other names should be added after the modern English name, that is: "historical name (modern name, other historical names)".

Media files

Images

 • Each image should be inside the level 2 section to which it relates, within the section defined by the most recent ==Heading== delimited by two equal signs, or at the top of the lead section. Do not place images immediately above section headings.
 • Avoid sandwiching text horizontally between two images that face each other, and between an image and an infobox or similar.
 • It is often preferable to place images of people so they "look" toward the text. Do not achieve this by reversing the image.
 • Any galleries should comply with Wikipedia:Image use policy § Image galleries. Consider linking to additional images on Commons instead.
 • Avoid referring to images as being to the left, the right, above or below, because image placement varies with platform, and is meaningless to people using screen readers; instead, use captions to identify images.
 • An image's |alt= text takes the image's place for those who are unable to see the image. See Wikipedia:Manual of Style/Accessibility/Alternative text for images.

Other media files

Other media files include video and audio files. Style recommendations for such files largely follow recommendations for image files (as far as applicable).

Avoid using images to convey text

Textual information should almost always be entered as text rather than as an image. True text can be colored and adjusted with CSS tags and templates, but text in images cannot be. Images are not searchable, are slower to download, and are unlikely to be read as text by devices for the visually impaired. Any important textual information in an image should also appear in the image's alt text, caption, or other nearby text.

For entering textual information as audio, see Wikipedia:WikiProject Spoken Wikipedia.

Captions

Photographs and other graphics should have captions, unless they are unambiguous depictions of the subject of the article or when they are "self-captioning" images (such as reproductions of album or book covers). In a biography article no caption is necessary for a portrait of the subject pictured alone, but one might be used to give the year, the subject's age, or other circumstances of the portrait along with the name of the subject.

Formatting of captions

 • Captions normally start with a capital letter.[a]
 • Most captions are not complete sentences but merely sentence fragments which should not end with a period. However, if any complete sentence occurs in a caption, then every sentence and every sentence fragment in that caption should end with a period.
 • The text of captions should not be specially formatted, except in ways that would apply if it occurred in the main text (e.g., italics for the Latin name of a species).
 • Captions should be succinct; more information can be included on its description page, or in the main text.
 • Captions for technical charts and diagrams may need to be substantially longer than usual; they should fully describe all elements of the image and indicate its significance.

Bulleted and numbered lists

 • Do not use lists if a passage is read easily as plain paragraphs.
 • Use proper wikimarkup- or template-based list code (see Wikipedia:Manual of Style/Lists and Help:List).
 • Do not leave blank lines between items in a bulleted or numbered list unless there is a reason to do so, since this causes the Wiki software to interpret each item as beginning a new list.
  • Indents (such as this) are permitted if the elements are "child" items.
 • Use numbers rather than bullets only if:
  • a need to refer to the elements by number may arise;
  • the sequence of the items is critical; or
  • the numbering has some independent meaning, for example in a listing of musical tracks.
 • Use the same grammatical form for all elements in a list, and do not mix sentences and sentence fragments as elements, for example when the elements are:
  • complete sentences – each one is formatted with sentence case (its first letter is capitalized) and a final period (full point);
  • sentence fragments – the list is typically introduced by an introductory fragment ending with a colon;
  • titles of works – they retain the original capitalization of the titles;
  • other elements – they are formatted consistently in either sentence case or lower case.

Links

Wikilinks

Make links only where they are relevant and helpful in the context: Excessive use of hyperlinks can be distracting and may slow the reader down. Redundant links (like the one in the tallest people on Earth) clutter the page and make future maintenance harder. High-value links that are worth pursuing should stand out clearly.

Linking to sections: A hash sign (#) followed by the appropriate heading will lead to a relevant part of a page. For example, [[Apostrophe#Use in non-English names]] links to a particular section of the article Apostrophe.

Initial capitalization: Wikipedia's MediaWiki software does not require that wikilinks begin with an upper-case character. Capitalize the first letter only where this is naturally called for, or when specifically referring to the linked article by its name: Snakes are often venomous, but lizards only rarely (see Poison).

Check links: Ensure the destination is the intended one; many dictionary words lead to disambiguation pages and not to complete or well-chosen articles.

External links

External links should not normally be used in the body of an article. Instead, articles can include an External links section at the end, pointing to further information outside Wikipedia as distinct from citing sources. The standard format is a primary heading, ==External links==, followed by a bulleted list of links. Identify the link and briefly indicate its relevance to the article. For example:

 • * [https://history.nih.gov/exhibits/history/index.html History of NIH]
 • * [https://nih.gov/ National Institutes of Health homepage]

These will appear as:

Where appropriate, use external link templates such as {{Official website}} and {{URL}}.

Add external links with discretion; Wikipedia is not a link repository.

Miscellaneous

Keep markup simple

Other things being equal, keep markup simple. This makes wikitext easier to understand and edit, and the results seen by the reader more predictable. Use HTML and CSS markup sparingly.

In general, wikitext formatting is considered easier to use than HTML and wikitext is preferred if there are equivalents; see Help:HTML in wikitext. Obsolete elements and attributes should be updated or removed. There are many templates that allow HTML markup to be used without putting it in articles directly, such as {{em}} (see MOS:EMPHASIS) and {{strong}} (see MOS:BOLD).

An HTML character entity is sometimes better than the equivalent Unicode character, which may be difficult to identify in edit mode; for example, &Alpha; is explicit whereas Α (the upper-case form of Greek α) may be misidentified as the Latin A.

Formatting issues

Modifications in font size, blank space, and color (see § Color coding) are an issue for the Wikipedia site-wide style sheet and should be reserved for special cases only.

Typically, the use of custom font styles will:

 • reduce consistency, since the text will no longer look uniform;
 • reduce usability, since it might be impossible for people with custom style sheets (for accessibility reasons, for example) to override it, and it might clash with a different skin or inconvenience people with color blindness (see below); and
 • cause disputes, since other editors may disagree aesthetically with the choice of style.

Specify font sizes relatively (for example with font-size: 85%) rather than absolutely (like font-size: 8pt). The resulting font size of any text should not drop below 85% of the page's default font size.

Color coding

Do not use color alone to mark differences in text: they may be invisible to people with color blindness and useless in black-and-white printouts or displays.

Choose colors that are distinguishable by readers with the most common form of colorblindness, such as maroon and teal, and additionally mark the differences with change of font or some other means (maroon and alternative font face, teal). Avoid low contrast between text and background colors. See also color coding.

Even for readers with unimpaired color vision, excessive background shading of table entries impedes readability and recognition of Wikilinks. Background color should be used only as a supplementary visual cue and should be subtle (consider using lighter, less-dominant pastel hues) rather than glaring.

Indentation

Do not abuse block quotation markup to indent non-quotations. Various templates are available for indentation, including {{block indent}} and (for inline use) {{in5}}.

Avoid : (description list markup) for simple visual indentation in articles (common as it may be on talk pages). It causes accessibility problems and outputs invalid HTML. See Wikipedia:Manual of Style/Accessibility § Indentation for alternatives.

Controlling line breaks

It is sometimes desirable to force a text segment to appear entirely on a single line‍—‌that is, to prevent a line break (line wrap) from occurring anywhere within it.

 • A non-breaking space (or hard space) will never be used as a line-break point. Markup: for 19 kg, code 19&nbsp;kg or 19{{nbsp}}kg.
 • Or use {{nowrap}}, {{nobreak}}, or {{nobr}} (all equivalent). Markup: for 5° 24′ N code {{nobr|5° 24′ N}}.

It is desirable to prevent line breaks where breaking across lines might be confusing or awkward. For example:

Whether a non-breaking space is appropriate depends on context: whereas it is appropriate to use 12{{nbsp}}MB in prose, it may be counterproductive in a table (where an unattractive break may be acceptable to conserve precious horizontal space) and unnecessary in a short parameter value in an infobox (where a break would never occur anyway).

A line break may occur at a thin space (&thinsp;, or {{thinsp}}), which is sometimes used to correct too-close placement of adjacent characters. To prevent this, consider using {{nobr}}.

Insert non-breaking and thin spaces as named character reference (&nbsp; or &thinsp;), or as templates that generate these ({{nbsp}}, {{thinsp}}), and never by entering them directly into the edit window from the keyboard – they are visually indistinguishable from regular spaces, and later editors will be unable to see what they are. Inside wikilinks, a construction such as [[World War&nbsp;II]] works but [[World War{{nbsp}}II]] doesn't.

Scrolling lists and collapsible content

Scrolling lists, and collapsible templates that toggle text display between hide and show, can interfere with readers' ability to access our content. Such mechanisms are not to be used to conceal "spoiler" information. Templates are not normally used to store article text at all, as it interferes with editors' ability to find and edit it.

When such features are used, take care that the content will still be accessible on devices that do not support JavaScript or CSS, and to the greater than 60% of Wikipedia readers who use the mobile version of the site,[s] which has a limited set of features. Mobile ability to access the content in question is easy to test with the "Mobile view" link at the bottom of each page.[t]

Collapsible templates should not conceal article content by default upon page loading. This includes reference lists, tables and lists of article content, image galleries, and image captions. In particular, while some templates support a collapsible parameter or manually-added CSS class, and this is permissible, the collapsed, mw-collapsed, and autocollapse states should not be used in articles to pre-emptively force the closure of these elements, except as noted below. Any information hidden in this way when the page loads will be irreversibly invisible to the aforementioned classes of users, as well as a growing number of low-bandwidth users in Asia who reach a Wikipedia article via Google.[u] Several other CSS classes, used manually or by templates, will render content inaccessible to mobile users.[v]

Collapsed or auto-collapsing cells or sections may be used with tables if it simply repeats information covered in the main text (or is purely supplementary, e.g., several past years of statistics in collapsed tables for comparison with a table of uncollapsed current stats). Auto-collapsing is often a feature of navboxes. A few infoboxes also use pre-collapsed sections for infrequently accessed details. If information in a list, infobox, or other non-navigational content seems extraneous or trivial enough to inspire pre-collapsing it, consider raising a discussion on the article (or template) talk page about whether it should be included at all. If the information is important and the concern is article density or length, consider dividing the article into more sections, integrating unnecessarily list-formatted information into the article prose, or splitting the article.

Invisible comments

Editors use "invisible" comments – not shown in the rendered page seen by readers of the article, but visible in the wiki source when an editor opens the article for editing – to communicate with one another.

Invisible comments are useful for alerting other editors to issues such as common mistakes that regularly occur in the article, a section title's being the target of an incoming link, or pointing to a discussion that established a consensus relating to the article. They should not be used to instruct other editors not to perform certain edits, although where existing local consensus is against making such an edit, they may usefully draw the editor's attention to that. Avoid adding too many invisible comments because they can clutter the wiki source for other editors. Check that your invisible comment does not change the formatting, for example by introducing unwanted white space in the rendered page.

To leave an invisible comment, enclose the text you intend to be read only by editors between <!-- and -->. For example:

 • <!-- If you change this section title, also change the links to it on the pages .... -->
 • <!-- When adding table entries, remember to update the total given in the text. -->

This notation can be inserted with a single click in wiki markup, just under the edit pane in edit mode.

Pronunciation

Pronunciation in Wikipedia is indicated in the International Phonetic Alphabet (IPA). In most situations, for ease of understanding by the majority of readers and across variants of the language, quite broad IPA transcriptions are best for English pronunciations. See Help:IPA/English and Help:IPA (general) for keys, and {{IPA}} for templates that link to these keys. For English pronunciations, pronunciation respellings may be used in addition to the IPA.

See also

Guidance

Tools

Other community standards

Guidelines within the Manual of Style

(Links to policy and guidelines on specific questions)

Names

Notes

 1. ^ a b c d Wikipedia uses sentence case for sentences, article titles, section titles, table headers, image captions, list entries (in most cases), and entries in infoboxes and similar templates, among other things. Any MoS guidance about the start of a sentence applies to items using sentence case.
 2. ^ Phrases such as In early life are acceptable (though not required) as section headings. They are also used frequently as part of longer article titles Piracy in the Caribbean, especially when a shorter construction (Caribbean piracy) may have ambiguity issues.
 3. ^ a b c Curly quotation marks and apostrophes are deprecated on the English Wikipedia because:
  • Consistency keeps searches predictable. Though most browsers treat curly and straight quotation marks interchangeably, Internet Explorer does not (as of 2016), so a search for Alzheimer's disease will fail to find Alzheimer’s disease and vice versa.
  • Straight quotation marks and apostrophes are easier to type reliably on most platforms.
 4. ^ The top-level heading is used only in the auto-generated page title.
 5. ^ A comment outside the == == but on the same line may cause the section-editing link to fail to appear at all; in other browsers, it may appear, but using it will cause the section heading to not automatically be added to the edit summary.
 6. ^ a b c d e f g In MoS's own wording, "recent", "current", "modern", and "contemporary" in reference to sources and usage should usually be interpreted as referring to reliable material published within the last forty years or so. In the consideration of name changes of persons and organizations, focus on sources from the last few years. For broader English-language usage matters, about forty years is typical. While style guides with fewer than five years in print have not been in publication long enough to have had as much real-world impact as those from around 2000–2015 (on which MoS is primarily based), the corpora used for Google ngrams are updated through 2019, and we frequently rely on what they indicate from the late 20th century and onward.
 7. ^ There are some rare additional exceptions to capitalization of eponyms, in which a term has been strongly conventionalized in lower-case, i.e., is preferred that way in a majority of major English-language dictionaries. For example, parkinsonian describes a patient exhibiting symptoms of Parkinson's disease. Linguistics/orthography use of the terms latinize, romanize, and anglicize are increasingly lower-case, and italic[s] in typography always is.
 8. ^ Breeds guideline added per a December 2018 RfC. "Standardized breed" doesn't have a perfectly clear meaning, but does encompass any breed subject to the breed standard or studbook of a notable breeder/fancier organization. Various other groupings of domesticated animals are not standardized breeds: ancient historical varieties, breed groups, feral populations, landraces, and crossbreeds or hybrids that no major organizations recognize as breeds. Many often are not notable anyway.
 9. ^ "Quoted text" for typographic conformity and many other purposes includes titles of works, names of organizations, and other strings that are, in essence, quoted. Example: things like "Mexican-American War" are routinely corrected to "Mexican–American War" on Wikipedia, including in titles of cited sources. This has no effect on searching for the works we have cited, since all major search engines disregard punctuation marks.
 10. ^ Double quotation marks are preferred to single because:
  • They are immediately distinguishable from apostrophes:
   • She wrote that 'Cleanthes' differs from the others', but neither opinion may represent Hume's' (slows the reader down).
   • She wrote that "Cleanthes' differs from the others', but neither opinion may represent Hume's" (clearer).
  • Most browsers distinguish single and double quotation marks. Searches for "must see" attractions may fail to find 'must see' attractions.
 11. ^ "Series title italicized" is using series to mean the entire show as a whole. A season (also called a series in British English) with its own title uses quotation marks for that title, as a sub-work.
 12. ^ Specifically, compound attributives, which are modifiers of a noun that occur within the noun phrase. (See English compound § Hyphenated compound modifiers.)
 13. ^ It is not logically possible to have a "12–35 victory", except in a game where a lower score is better. Otherwise, use a construction like Clovis beat Portales, 35–12, or Jameson lost the election, 2345 votes to 6789, to Garcia, with parties, result, and number order in logical agreement.
 14. ^ The hair space should be done as {{hair space}} because the actual Unicode character ( ) is almost invisible, the meaning of the numerical HTML entity (&#8202;) is a bit obscure, and the named HTML entity "&hairsp;" is not standard and not supported in many browsers.
 15. ^ A <ref>...</ref> tag can be spaced apart from the preceding content by a hair space in the unusual case that the results of not spacing could be visually confusing, such as when a citation immediately follows an exponent.
 16. ^ a b The passive voice is often advised against in many forms of writing, but is used frequently in encyclopedic material, where its careful use avoids inappropriate first- and second-person constructions, as well as tone problems. Passive voice should still be avoided when it is not needed; write Germany invaded Poland in 1939, not Poland was invaded by Germany in 1939. The most common uses of encyclopedic passive are to keep the focus on the subject instead of performing a news-style shift to dwelling on a non-notable party; and to avoid leaping to certain-sounding conclusions from uncertain facts. Contrast The break-in was reported to police the next morning, versus Assistant manager Peggy Plimpton-Chan reported the break-in to police the next morning. Compare also There were no witnesses, but O'Neil was convicted of shooting the guard, and Sklarov of driving the getaway car, and There were no witnesses, but O'Neil shot the guard, and Sklarov drove the getaway car.
 17. ^ See: near-unanimous RfC; repeated deletion at Wikipedia:Miscellany for deletion of an anti-diacritics "wikiproject", [1]; the policy Wikipedia:Consensus § Levels of consensus; and the Wikipedia:Arbitration Committee's standardized statements of principles on such matters.
 18. ^ Reputable English-language encyclopedias and dictionaries in the aggregate are often helpful in determining the most widely accepted spelling of a place name, loanwords, etc. It may also help (within limits) to compare search results from the Google Scholar journal index, for topics likely to be covered in peer-reviewed academic papers.
 19. ^ See Template:Navbox visibility.
 20. ^ The "Mobile sidebar preview" tool near the bottom of Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets permits live preview. The "Mobile view" page-bottom feature shows the article only as it currently exists; if using that, and considering a change that could have mobile accessibility implications, please save the change first in a user sandbox and test the mobile version of that. A page's mobile version can also be accessed by changing the en.wikipedia.org in the address bar to en.m.wikipedia.org and loading that version of the URL. Note also that viewing the normal "desktop" version of the website on a mobile device is not viewing the mobile version of the site, though (depending on mobile browser and what transcoding it is doing) this may be a worthwhile test for some broader accessibility matters, especially on tablets, which do not always use the mobile version of Wikipedia.
 21. ^ As noted, CSS and JavaScript support are required to operate the show/hide toggle. Moreover, hidden content is not available in the mobile version of Wikipedia even on devices that have that support, because the mobile version's servers strip that content out before sending the page. In 2016, Google launched a Google User Content service that, like the earlier Google Lite and Google Web Transcoder, strips hidden material from pages when they are accessed through Google searches, before content is delivered to users with slow connections. The service has already been deployed in India (where English is a major language) and Indonesia, with additional national markets planned for 2016 and forward. These services also completely strip out navboxes.[8]
 22. ^ Applying, or using a template that applies, any of the following CSS classes will cause the affected content to be inaccessible to mobile users, and this list may not be exhaustive: navbox, mbox-image, vertical-navbox, nomobile are from wgMFRemovableClasses. No top icons are displayed, so topicon is missing.

References

 1. ^ This is a matter of policy at Wikipedia:Consensus § Level of consensus: "Consensus among a limited group of editors, at one place and time, cannot override community consensus on a wider scale. For instance, unless they can convince the broader community that such action is right, participants in a wikiproject cannot decide that a Wikipedia policy or guideline does not apply to articles within its scope." And: "Wikipedia has a higher standard of participation and consensus for changes to policies and guidelines than to other types of pages." Subordinate pages include MoS detail pages, style essays, and the Simplified Manual of Style.
 2. ^ a b These matters have been addressed in rulings of ArbCom in 2005, 2006, 2009, and 2015.
 3. ^ See ArbCom decisions in June 2005, November 2005, and 2006
 4. ^ See 2017 ArbCom decision, and Wikipedia:AutoWikiBrowser § Rules of use; bot-like editing that continues despite objections or that introduces errors may lead to a block and to revocation of semi-automated tools privileges.
 5. ^ "T134423 Deprecate nonstandard behavior of self-closed HTML tags in wikitext". phabricator.wikimedia.org. Retrieved 2019-09-25.
 6. ^ Ishida, Richard (2015). "Using b and i elements". W3C Internationalization. World Wide Web Consortium. Retrieved 1 September 2016. […] the content of a b element may not always be bold, and that of an i element may not always be italic.
 7. ^ A change from a general preference for two digits, to a general preference for four digits, on the right side of year–year ranges was implemented in July 2016 per this RFC. For more information see Wikipedia:Manual of Style/Dates and numbers § Ranges.
 8. ^ "Google Launches Streamlined Lite Version Of Mobile Search Interface For Slower Connections", Search Engine Land
  "Google Testing Faster & Lightweight Mobile Search & Optimizing Your Web Page For Slow Connections", Search Engine Land

Further reading

External style guides

Wikipedians are encouraged to familiarize themselves with modern editions of other guides to style and usage, which may cover details not included here. Those that have most influenced the Wikipedia Manual of Style are:

For additional reference works, see notable entries at Style guide and Dictionary § Major English dictionaries.