วัฒนธรรมตะวันตก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

มนุษย์ วิทรูเวียนของ ลีโอนาร์ โด ดา วินชี อิงจากความสัมพันธ์ของสัดส่วนมนุษย์ ในอุดมคติ กับเรขาคณิต ที่ บรรยายโดยสถาปนิกชาวโรมันโบราณVitruvius ในเล่ม ที่3 ของบทความDe Architectureura
เพลโตพร้อมด้วยอริสโตเติล นักเรียนของเขา และครูโสกราตีสช่วยสร้างปรัชญาตะวันตก

วัฒนธรรมตะวันตกหรือที่เรียกว่าอารยธรรมตะวันตกวัฒนธรรมตะวันตกหรือสังคมตะวันตกเป็นมรดกของบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยม ทางจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ ความเชื่อ ระบบการเมืองสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีของโลกตะวันตก ค่านิยมของตะวันตกกลายเป็นสัญลักษณ์ของความคิดที่โดดเด่นสำหรับวัฒนธรรมของสังคมตะวันตกที่ก้าวข้ามอำนาจและอำนาจ [1]คำนี้ใช้กับนอกยุโรป ด้วยกับประเทศและวัฒนธรรมที่ประวัติศาสตร์มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับยุโรปโดยการอพยพ การตั้งอาณานิคม หรืออิทธิพล ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงประเทศในอเมริกาและโอเชียเนีย วัฒนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปรัชญากรีกกฎหมายโรมันและวัฒนธรรมคริสเตียน [2]

การขยายวัฒนธรรมกรีกเข้าสู่โลกขนมผสมน้ำยา ของ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกทำให้เกิดการสังเคราะห์ระหว่างวัฒนธรรมกรีก กับ วัฒนธรรมตะวันออกใกล้[3]และความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีวัฒนธรรมสำหรับการขยายตัวของศาสนาคริสต์ยุคแรกและพันธสัญญาใหม่ของกรีก. [4] [5] [6]ช่วงเวลานี้คาบเกี่ยวและตามมาด้วยโรมซึ่งมีส่วนสำคัญในกฎหมาย รัฐบาล วิศวกรรม และองค์กรทางการเมือง [7]

วัฒนธรรมตะวันตกมีลักษณะและขนบประเพณี ทางศิลปะ ปรัชญา วรรณกรรมและ กฎหมาย ศาสนาคริสต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายโรมันคาธอลิ[8] [9] [10]และต่อมาโปรเตสแตนต์[11] [12] [13] [14]มีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมอารยธรรมตะวันตกอย่างน้อยตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 [15] [16] [17] [18] [19]เช่นเดียวกับศาสนายิว [20] [21] [22] [23]รากฐานของความคิดแบบตะวันตกซึ่งเริ่มต้นในสมัยกรีกโบราณและต่อเนื่องไปจนถึงยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลนิยมในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตที่พัฒนาขึ้นโดยปรัชญาเฮ ลเลนิสติ กนักวิชาการและมนุษยนิยม ลัทธินิยมนิยมในเวลาต่อมาทำให้เกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และ ยุคแห่ง การ ตรัสรู้

วัฒนธรรมตะวันตกยังคงพัฒนาต่อไปด้วยการทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชนของสังคมยุโรปในยุคกลาง การปฏิรูปที่เกิดจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของศตวรรษที่ 12และศตวรรษที่ 13 ภายใต้อิทธิพลของโลกอิสลามผ่านอัล-อันดาลุสและซิซิลี (รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก ตะวันออกและ การ แปลข้อความภาษาอาหรับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และปรัชญาละติน ) , [ 24 ] [ 25] [26]และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีในฐานะนักวิชาการชาวกรีกที่หนีการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์หลังจากการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลของชาวมุสลิมนำประเพณีและปรัชญาคลาสสิก [27]การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้สำหรับประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตกและประชาชนของพวกเขาเห็นการพัฒนาในความทันสมัยในประเทศที่ไม่ใช่ตะวันตกเหล่านั้น [28] คริสต์ศาสนาในยุคกลางให้เครดิตกับการสร้างมหาวิทยาลัยสมัยใหม่[29] [30]ระบบโรงพยาบาลสมัยใหม่[31]เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์[32] [33]และกฎหมายธรรมชาติ (ซึ่งต่อมาจะมีอิทธิพลต่อการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศ ) . [34]ศาสนาคริสต์มีบทบาทในการยุติการปฏิบัติทั่วไปใน สังคม นอกรีตเช่น การเสียสละของมนุษย์ ความเป็นทาส[35]การฆ่าทารกและการมีภรรยาหลายคน [36]วัฒนธรรมยุโรปพัฒนาด้วยปรัชญาที่ซับซ้อน นักวิชาการยุคกลาง ลัทธิไสยศาสตร์ และศาสนาคริสต์และมนุษยนิยมทางโลก [37] [ หน้าที่จำเป็น ]การคิดอย่างมีเหตุผลพัฒนาผ่านอายุอันยาวนานของการเปลี่ยนแปลงและการก่อตัว ด้วยการทดลองของการตรัสรู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แนวโน้มที่มากำหนดสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิดเรื่องพหุนิยมทางการเมืองปัจเจกนิยม วัฒนธรรมย่อย ที่โดดเด่นหรือวัฒนธรรมตรงกันข้าม (เช่นขบวนการยุคใหม่ ) และการ ผสมผสาน ทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และการย้ายถิ่นของมนุษย์

ศัพท์เฉพาะ

โลกตะวันตกที่อิงจากClash of Civilizations ของซามูเอล พี. ฮันติงตันในปี 1996 [38]ในสีเขียวขุ่นคือละตินอเมริกาและโลกออร์โธดอกซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตะวันตกหรืออารยธรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับตะวันตก [39] [40] [41]

ตะวันตกเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและไม่ได้กำหนดไว้ บ่อยครั้ง อุดมการณ์ของชาวรัฐคือสิ่งที่จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ให้เป็นสังคมตะวันตก มีข้อขัดแย้งบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศควรหรือไม่ควรรวมอยู่ในหมวดหมู่และเมื่อใด หลายส่วนของจักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์)ถือว่าแตกต่างจากตะวันตกและตะวันออกโดยนักวิชาการส่วนใหญ่[ ต้องการอ้างอิง ]เนื่องจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ได้รับอิทธิพลหลักจากการปฏิบัติทางทิศตะวันออกเนื่องจากความใกล้ชิดและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับอิหร่านและอาระเบีย จึงขาดคุณสมบัติที่ถูกมองว่าเป็น "ตะวันตก" [ พิรุธ ] ประเพณีการให้ทุนรอบเพลโตอริสโตเติลและยูคลิดถูกลืมไปในทางตะวันตก และถูกค้นพบใหม่โดยชาวอิตาลีในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจากนักวิชาการที่หนีการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์ ) (27)ดังนั้น วัฒนธรรมที่ระบุด้วยตะวันออกและตะวันตกจึงแลกเปลี่ยนกับเวลาและสถานที่ (จากโลกโบราณไปสู่โลกสมัยใหม่) ในทางภูมิศาสตร์ "ตะวันตก" ในปัจจุบันจะรวมถึงยุโรป (โดยเฉพาะรัฐที่รวมกันเป็นสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักร นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์) ร่วมกับดินแดนนอกยุโรปที่เป็นของ โลก ที่พูดภาษาอังกฤษ ฮิสปานิ แดด ลูโซ สเฟียร์ ; และฟรังโกโฟนีในบริบทที่กว้างขึ้น เนื่องจากบริบทมีความเอนเอียงสูงและขึ้นอยู่กับบริบท จึงไม่มีคำจำกัดความที่ตกลงกันว่า "ตะวันตก" คืออะไร

เป็นการยากที่จะตัดสินว่าบุคคลใดเข้าข่ายประเภทใด และบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ความเปรียบต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตกนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความสัมพัทธภาพและตามอำเภอใจ [42] [43] [44] [ หน้าที่จำเป็น ]โลกาภิวัตน์ได้แพร่กระจายความคิดตะวันตกอย่างกว้างขวางจนวัฒนธรรมสมัยใหม่เกือบทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากแง่มุมต่าง ๆ ของวัฒนธรรมตะวันตกในระดับหนึ่ง มุมมองแบบเหมารวมของ "ตะวันตก" ได้รับการ ขนานนามว่า Occidentalismซึ่งขนานกับลัทธิตะวันออกซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกมุมมองแบบเหมารวมของ "ตะวันออก" ในศตวรรษที่ 19

มีนักปรัชญา บางคนโต้แย้ง ว่าวัฒนธรรมตะวันตกสามารถถือได้ว่าเป็นกายแห่งความคิดที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีสภาพดีหรือไม่ [45]ตัวอย่างเช่นKwame Anthony Appiahชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลพื้นฐานมากมายในวัฒนธรรมตะวันตก เช่น อิทธิพลของปรัชญากรีกก็มีส่วนร่วมกันในโลกอิสลามในระดับหนึ่งเช่นกัน [45]อัปเปียห์ให้เหตุผลว่าต้นกำเนิดของอัตลักษณ์แบบตะวันตกและแบบยุโรปสามารถสืบย้อนไปถึงการรุกรานไอบีเรียของชาวมุสลิม โดยที่คริสเตียนจะสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของคริสเตียนหรือยุโรป [45]พงศาวดารละตินร่วมสมัยจากสเปนบรรยายถึงชัยชนะในการส่งชัยชนะเหนือUmayyadsที่Battle of Toursในฐานะชาวยุโรปตาม Appiah ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ร่วมกัน [45]

เมื่อชาวยุโรปค้นพบโลกที่เล็กกว่า แนวความคิดแบบเก่าก็ปรับตัว พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นตะวันออก ("ตะวันออก") กลายเป็นตะวันออกใกล้เนื่องจากผลประโยชน์ของมหาอำนาจยุโรปได้เข้าแทรกแซงเมจิญี่ปุ่นและชิงจีนเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 [46]ดังนั้นสงครามชิโน-ญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2437-2438 จึงเกิดขึ้นในตะวันออกไกล ขณะที่ปัญหารอบ ๆ ความเสื่อมโทรมของจักรวรรดิออตโตมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันในตะวันออกใกล้ [ก]คำว่าตะวันออกกลางในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 รวมอาณาเขตทางตะวันออกของจักรวรรดิออตโตมันแต่ทางตะวันตกของจีน— มหานครเปอร์เซียและมหานครอินเดีย —ปัจจุบันใช้ตรงกันกับ "ตะวันออกใกล้" ในภาษาส่วนใหญ่

ประวัติ

อารยธรรมแรกสุดที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมตะวันตกคืออารยธรรมเมโสโปเตเมีย พื้นที่ของระบบแม่น้ำไทกริส–ยูเฟร ตีส์ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้องกับอิรัก ในปัจจุบัน ซีเรียตะวันออกเฉียงเหนือตุรกีตะวันออกเฉียงใต้และอิหร่าน ตะวันตกเฉียงใต้ : แหล่งกำเนิด ของอารยธรรม [47] [48] อียิปต์โบราณมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมตะวันตกในทำนองเดียวกัน

ชาวกรีกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนบ้านทางตะวันออก ของพวกเขา (เช่นโทรจันในอีเลียด ) และเพื่อนบ้านทางเหนือของพวกเขา (ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นคนป่าเถื่อน ) [ ต้องการการอ้างอิง ]แนวความคิดว่าตะวันตก คืออะไร เกิดขึ้นจากมรดกของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและ จักรวรรดิ โรมันตะวันออก ต่อมา แนวความคิดของตะวันตกเกิดขึ้นจากแนวความคิดของคริสต์ศาสนจักรละตินและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่คิดว่าเป็นความคิดแบบตะวันตกในปัจจุบันมีต้นกำเนิดมาจากกรีก-โรมันและดั้งเดิมอิทธิพลและรวมถึงอุดมคติของยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการตรัสรู้ตลอดจนวัฒนธรรมคริสเตียน

คลาสสิกตะวันตก

ในขณะที่แนวคิดเรื่อง "ตะวันตก" ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งเกิดสาธารณรัฐโรมันรากของแนวคิดนี้สามารถสืบย้อนไปถึงยุคกรีกโบราณได้ ตั้งแต่วรรณกรรมของโฮเมอร์ ( สงครามโทรจัน ) ผ่านเรื่องราวของสงครามเปอร์เซียของกรีกกับเปอร์เซียโดยเฮโรโดตุสและจนถึงเวลาของอเล็กซานเดอร์มหาราชมีกระบวนทัศน์ของความแตกต่างระหว่างชาวกรีกกับอารยธรรมอื่น ๆ (49)ชาวกรีกรู้สึกว่าตนเองมีอารยะธรรมมากที่สุดและเห็นตนเอง (ตามแบบฉบับของอริสโตเติล )) เป็นบางอย่างระหว่างอารยธรรมขั้นสูงของตะวันออกใกล้ (ซึ่งพวกเขามองว่านุ่มนวลและเป็นสลาฟ) กับชาวป่าเถื่อนของยุโรปส่วนใหญ่ทางตอนเหนือ ในช่วงเวลานี้ นักเขียนเช่น Herodotus และXenophonจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของเสรีภาพในโลกกรีกโบราณ ตรงข้ามกับการรับรู้ถึงการเป็นทาสของโลกที่เรียกว่าป่าเถื่อน [49]

ชัยชนะของอเล็กซานเดอร์นำไปสู่การเกิดขึ้นของอารยธรรมขนมผสมน้ำยาซึ่งแสดงถึงการสังเคราะห์วัฒนธรรมกรีกและตะวันออกใกล้ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก [3]อารยธรรมตะวันออกใกล้ของอียิปต์โบราณและลิแวนต์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกรีก กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกขนมผสมน้ำยา ศูนย์การเรียนรู้ขนมผสมน้ำยาที่สำคัญที่สุดคืออียิปต์ปโตเลมี ซึ่งดึงดูดนักวิชาการชาวกรีกอียิปต์ยิวเปอร์เซีย ฟิ นิเซียนและแม้แต่นักวิชาการชาวอินเดีย [50]ขนมผสมน้ำยาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาสถาปัตยกรรมวรรณกรรมและศิลปะในเวลาต่อมาเป็นรากฐานที่จักรวรรดิโรมัน ยอมรับและสร้างขึ้นใน ขณะที่มันกวาดยุโรปและโลกเมดิเตอร์เรเนียนรวมทั้งโลกขนมผสมน้ำยาในการพิชิตในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช

หลังจากการพิชิตโลกขนมผสมน้ำยาของชาวโรมัน แนวความคิดของ "ตะวันตก" ก็เกิดขึ้น เนื่องจากมีการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมระหว่างกรีกตะวันออกและละตินตะวันตก จักรวรรดิโรมันตะวันตกที่พูดภาษาละตินประกอบด้วยยุโรปตะวันตกและแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ ในขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันออก ที่พูดภาษากรีก (ต่อมาคือจักรวรรดิไบแซนไทน์ ) ประกอบด้วยคาบสมุทรบอลข่านเอเชียไมเนอร์อียิปต์และลิแวนต์ "กรีก" ตะวันออกโดยทั่วไปมีฐานะร่ำรวยและก้าวหน้ากว่า" ละติน "ตะวันตก ยกเว้นอิตาลีจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดของจักรวรรดิโรมันอยู่ทางทิศตะวันออก โดยเฉพาะอียิปต์โรมันซึ่งเป็นจังหวัดของโรมันที่มั่งคั่งที่สุดนอกอิตาลี [51] [52]อย่างไรก็ตาม ชาวเคลต์ทางตะวันตกได้สร้างวรรณกรรมที่สำคัญบางอย่างในโลกยุคโบราณเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้รับโอกาส (ตัวอย่างคือกวีCaecilius Statius ) และพวกเขาได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากด้วยตนเอง (ตามที่เห็น) ในปฏิทิน Coligny ของพวกเขา )

การเป็นตัวแทนของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธบุคคลสำคัญของศาสนาคริสต์
Maison CarréeในเมืองNîmesหนึ่งในวัดโรมัน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ที่สุด
จักรวรรดิโรมัน (สีแดง) และลูกค้า ของจักรวรรดิ (สีชมพู) ในระดับสูงสุดในปี ค.ศ. 117 ภายใต้จักรพรรดิราจัน

เป็นเวลาประมาณห้าร้อยปีที่จักรวรรดิโรมันได้รักษากรีกตะวันออกและรวมกลุ่มละตินตะวันตกไว้ด้วยกัน แต่การแบ่งแยกระหว่างตะวันออกและตะวันตกยังคงอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมากมายของทั้งสองพื้นที่ รวมถึงภาษาด้วย ในที่สุด จักรวรรดิก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนตะวันตกและตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆ ฟื้นแนวคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตะวันออกขั้นสูงกับตะวันตกที่ขรุขระ

ตั้งแต่สมัยอเล็กซานเดอร์มหาราช ( ยุคขนมผสมน้ำยา ) อารยธรรมกรีกได้สัมผัสกับอารยธรรมยิว ในที่สุด ศาสนาคริสต์ก็เกิดจากการประสาน กัน ของวัฒนธรรมเฮลเลนิก วัฒนธรรมโรมันและศาสนายิวในวิหารที่สองค่อยๆ แผ่ขยายไปทั่วจักรวรรดิโรมันและบดบังบรรพบุรุษและอิทธิพลของ ศาสนาคริสต์ [53]การเพิ่มขึ้นของศาสนาคริสต์ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของประเพณีและวัฒนธรรมกรีก-โรมัน วัฒนธรรมคริสเตียนจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอารยธรรมตะวันตกหลังจากการล่มสลายของกรุงโรม (ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากคนป่าเถื่อนนอกวัฒนธรรมโรมัน) วัฒนธรรมโรมันยังผสมผสานกับเซลติกวัฒนธรรมดั้งเดิมและ วัฒนธรรม สลาฟซึ่งค่อยๆ รวมเข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก โดยเริ่มจากการยอมรับศาสนาคริสต์เป็นหลัก

ยุคกลางตะวันตก

โมเสกของจัสติเนียนที่ 1กับราชสำนัก ราวปี ค.ศ. 547–549 มหาวิหารซาน วิตาเล ( ราเวนนาอิตาลี) [54]
สัญลักษณ์หลักสองประการของอารยธรรมตะวันตกยุคกลางในภาพเดียว: โบสถ์แบบโกธิกของSt. MartinในSpišské Podhradie ( สโลวาเกีย ) และปราสาทSpišที่อยู่ด้านหลังวิหาร
ภาพนูนต่ำนูนต่ำของพระเยซู จากโบสถ์ Vézelay ( เบอร์กันดีประเทศฝรั่งเศส)
Notre-Dameโบสถ์แบบโกธิกที่โดดเด่นที่สุด [55]สร้างขึ้นระหว่างปี 1163 ถึง 1345

ตะวันตกในยุคกลางเรียกเฉพาะคาทอลิก "ละติน" ตะวันตก หรือเรียกอีกอย่างว่า "แฟรงก์" ใน รัชสมัยของ ชาร์ลมาญตรงกันข้ามกับตะวันออกออร์โธดอกซ์ ซึ่งกรีกยังคงเป็นภาษาของจักรวรรดิไบแซนไทน์

หลังจากการล่มสลายของกรุงโรมศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ และแม้กระทั่งเทคโนโลยีกรีก-โรมันส่วนใหญ่ได้สูญหายไปในส่วนตะวันตกของจักรวรรดิเก่า อย่างไรก็ตาม นี่จะกลายเป็นศูนย์กลางของตะวันตกใหม่ ยุโรปตกอยู่ในความโกลาหลทางการเมือง โดยมีอาณาจักรและอาณาเขตที่ก่อสงครามมากมาย ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แฟรงก์ ในที่สุดก็รวมตัวกัน อีก ครั้งและบางส่วน และอนาธิปไตยก็พัฒนาไปสู่ระบบศักดินา

พื้นฐานส่วนใหญ่ของโลกวัฒนธรรมหลังโรมันถูกกำหนดไว้ก่อนการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกส่วนใหญ่ผ่านการบูรณาการและการปรับรูปแบบความคิดของโรมันผ่านความคิดของคริสเตียน ลัทธินอกรีตของกรีกและโรมันค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยศาสนาคริสต์ ครั้งแรกด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานและจากนั้นพระราชกฤษฎีกาแห่งเทสซาโลนิกาซึ่งทำให้เป็นโบสถ์ประจำรัฐของจักรวรรดิโรมัน ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาธอลิกทำหน้าที่เป็นพลังที่รวมเป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นคริสเตียนของยุโรป และในบางแง่มุมก็เข้ามาแทนที่หรือแข่งขันกับหน่วยงานทางโลก ประเพณีคริสต์ศาสนายิวซึ่งได้ปรากฏออกมานั้น ล้วนแต่ดับไป และลัทธิต่อต้านยิวเริ่มยึดติดกับคริสต์ศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ [56] [57]ศิลปะและวรรณคดี กฎหมาย การศึกษา และการเมืองส่วนใหญ่ได้รับการเก็บรักษาไว้ในคำสอนของพระศาสนจักร โบสถ์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ก่อตั้งโบสถ์มหาวิทยาลัยอารามและ เซมิ นารีหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตำรากรีกคลาสสิกหลายฉบับได้รับการแปลเป็นภาษาอาหรับและเก็บรักษาไว้ในโลกอิสลามยุคกลาง คลาสสิ กกรีกพร้อมกับวิทยาศาสตร์อาหรับปรัชญาและเทคโนโลยีถูกส่งไปยังยุโรปตะวันตกและแปลเป็นภาษาละตินจุดประกายให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของศตวรรษที่ 12และ 13 [24] [25] [26]

โทมัส อควีนาสนักปรัชญาคาทอลิกแห่งยุคกลางได้ฟื้นฟูและพัฒนากฎธรรมชาติจากปรัชญากรีกโบราณ

ศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้รับเครดิตในการสร้างมหาวิทยาลัยสมัยใหม่แห่งแรก [29] [30]คริสตจักรคาทอลิกได้จัดตั้งระบบโรงพยาบาลในยุคกลางของยุโรปซึ่งมีการปรับปรุงอย่างมากมายบนvaletudinaria ของโรมัน [58]และวิหารรักษาของกรีก [59]โรงพยาบาลเหล่านี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ "กลุ่มทางสังคมโดยเฉพาะซึ่งถูกกีดกันจากความยากจน ความเจ็บป่วย และวัยชรา" Guenter Risse นักประวัติศาสตร์ประจำโรงพยาบาลกล่าว [31]ศาสนาคริสต์มีบทบาทในการยุติการปฏิบัติทั่วไปในสังคมนอกรีต เช่น การเสียสละของมนุษย์ การเป็นทาส[35]การฆ่าเด็กและการมีภรรยาหลายคน [36] ฟรานซิสโก เดอ วิตอเรียลูกศิษย์ของโธมัส ควีนาสและนักคิดคาทอลิกคนหนึ่งที่ศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนของชาวพื้นเมืองในอาณานิคม ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นบิดาแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และขณะนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนักประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และประชาธิปไตยว่าเป็นแสงสว่างนำทางสู่ประชาธิปไตยของตะวันตกและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว . [60] โจเซฟ ชุม ปีเตอร์ นักเศรษฐศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 20 อ้างถึงนักวิชาการเขียนว่า "พวกเขาคือผู้ที่เข้ามาใกล้กว่ากลุ่มอื่นใดที่ได้เป็น 'ผู้ก่อตั้ง' ของเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์" (32)

ในความหมายที่กว้างกว่ายุคกลาง ที่มีการเผชิญหน้ากันอย่างอุดมสมบูรณ์ระหว่างการใช้ เหตุผลเชิงปรัชญาของกรีกกับลัทธิเทวนิยมแบบเลวาน ไทน์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตะวันตกแต่ยังขยายไปสู่ตะวันออกเก่าด้วย ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณส่วนใหญ่หลงลืมไปในยุโรปหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก นอกเหนือจากในเขตอารามที่แยกตัวออกมา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไอร์แลนด์ ซึ่งกลายเป็นคริสเตียนแต่โรมไม่เคยพิชิตได้) [61]การเรียนรู้เรื่องClassical Antiquity นั้นได้รับการเก็บรักษาไว้ อย่างดีในByzantine Eastern Roman Empire Corpus Juris Civilisของจัสติเนียน ประมวลกฎหมายแพ่งของโรมันถูกสร้างขึ้นทางทิศตะวันออกในเมืองหลวงของกรุงคอนสแตนติโนเปิล[62]และเมืองนั้นยังคงรักษาการค้าและการควบคุมทางการเมืองเป็นระยะเหนือด่านหน้าเช่นเวนิสทางตะวันตกเป็นเวลาหลายศตวรรษ การเรียนรู้ภาษากรีกคลาสสิกยังถูกรวม รักษา และขยายความในโลกตะวันออกที่กำลังเติบโต ซึ่งค่อยๆ แทนที่การควบคุมของโรมัน-ไบแซนไทน์ในฐานะพลังทางวัฒนธรรมและการเมืองที่โดดเด่น ดังนั้น การเรียนรู้เรื่องสมัยโบราณส่วนใหญ่จึงค่อยๆ นำกลับมาใช้ใหม่กับอารยธรรมยุโรปในช่วงหลายศตวรรษหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก

การค้นพบประมวลกฎหมายจัสติเนียน อีกครั้ง ในยุโรปตะวันตกในช่วงต้นศตวรรษที่ 10 ได้จุดไฟให้เกิดความหลงใหลในวินัยทางกฎหมาย ซึ่งได้ก้าวข้ามพรมแดนที่ก่อตัวขึ้นใหม่หลายแห่งระหว่างตะวันออกและตะวันตก ในคาทอลิกหรือส่งทางตะวันตกกฎหมายโรมันกลายเป็นรากฐานที่แนวคิดและระบบกฎหมายทั้งหมดเป็นพื้นฐาน อิทธิพลของกฎหมายนี้พบได้ในระบบกฎหมายของตะวันตกทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะและขอบเขตที่แตกต่างกันก็ตาม การศึกษากฎหมายบัญญัติซึ่งเป็นระบบกฎหมายของคริสตจักรคาทอลิก ผสมผสานกับกฎหมายโรมันเพื่อสร้างรากฐานของการก่อตั้งทุนทางกฎหมายของตะวันตก ระหว่างการปฏิรูปและการตรัสรู้ แนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองความเท่าเทียมกันก่อนที่กฎหมายกระบวนการยุติธรรมและประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบอุดมคติของสังคมเริ่มมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเป็นหลักการที่สร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคโปรเตสแตนต์

ในศตวรรษที่ 14 เริ่มต้นจากอิตาลีและแพร่กระจายไปทั่วยุโรป[63]มีการฟื้นคืนทางศิลปะ สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ และปรัชญาครั้งใหญ่ อันเป็นผลมาจากการฟื้นคืนปรัชญากรีกของคริสเตียน และประเพณียุคกลางของคริสเตียนอันยาวนานที่สร้าง การใช้เหตุผลเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ [64]ช่วงเวลานี้มักเรียกกันว่า ยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยา ในศตวรรษต่อมา กระบวนการนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการอพยพของนักบวชคริสเตียนชาวกรีกและนักวิชาการไปยังเมืองต่างๆ ของอิตาลี เช่นเวนิสหลังจากสิ้นสุดจักรวรรดิไบแซนไทน์ด้วยการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิ

ตั้งแต่สมัยโบราณตอนปลายจนถึงยุคกลางเป็นต้นไป ในขณะที่ยุโรปตะวันออกถูกสร้างขึ้นโดยคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออกยุโรปใต้และยุโรปกลางมีเสถียรภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคริสตจักรคาทอลิกซึ่งเมื่อการปกครองของจักรวรรดิโรมันจางหายไปจากสายตา เป็นเพียงพลังเดียวใน ยุโรปตะวันตก. [65]ในปี ค.ศ. 1054 ความแตกแยกครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากกรีกตะวันออกและละตินตะวันตกแบ่งแยก แยกยุโรปออกเป็นภูมิภาคทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ จนถึงยุคแห่งการตรัสรู้[66] วัฒนธรรมคริสเตียนเข้ามาเป็นกำลังหลักในอารยธรรมตะวันตก นำทางปรัชญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปี [65] [67]ขบวนการในศิลปะและปรัชญา เช่นขบวนการมนุษยนิยม ของ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและการเคลื่อนไหวของนักวิชาการ ใน ยุคกลางสูงได้รับแรงบันดาลใจจากแรงผลักดันให้เชื่อมโยงนิกายโรมันคาทอลิกกับความคิดกรีกและอาหรับที่นำเข้าโดยผู้แสวงบุญคริสเตียน [68] [69] [70]อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแบ่งแยกในศาสนาคริสต์ตะวันตกที่เกิดจากการปฏิรูปโปรเตสแตนต์และการตรัสรู้ อิทธิพลทางศาสนา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจชั่วขณะของพระสันตปาปา—เริ่มเสื่อมลง [71] [72]

ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 15 ถึงศตวรรษที่ 17 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกผ่านนักสำรวจและมิชชันนารีในช่วงยุคแห่งการค้นพบและโดยจักรพรรดินิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงGreat Divergenceคำที่ประกาศเกียรติคุณโดยSamuel Huntington [73]โลกตะวันตกได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของการเติบโตก่อนสมัยใหม่ และเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นอารยธรรม โลกที่มีอำนาจและมั่งคั่งที่สุด ในยุคนั้น บดบังQing China , Mughal India , Tokugawa Japanและจักรวรรดิออตโตมัน. กระบวนการนี้มาพร้อมกับและเสริมด้วย Age of Discovery และดำเนินต่อไปจนถึงยุคสมัยใหม่ นักวิชาการได้เสนอทฤษฎีที่หลากหลายเพื่ออธิบายว่าทำไม Great Divergence จึงเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการขาดการแทรกแซงของรัฐบาล ภูมิศาสตร์ ลัทธิล่าอาณานิคม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุคใหม่ตอนต้น

รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

ยุคแห่งการค้นพบได้จางหายไปสู่ยุคแห่งการตรัสรู้ของศตวรรษที่ 18 ในระหว่างที่กองกำลังทางวัฒนธรรมและทางปัญญาในสังคมยุโรปเน้นที่เหตุผล การวิเคราะห์ และปัจเจกนิยมมากกว่าแนวปฏิบัติดั้งเดิม มันท้าทายอำนาจของสถาบันที่หยั่งรากลึกในสังคม เช่นริสตจักรคาทอลิก มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับวิธีการปฏิรูปสังคมด้วยความอดทน วิทยาศาสตร์ และความ สงสัย

นักปรัชญาแห่งการตรัสรู้ ได้แก่ฟรานซิส เบคอนเรเน่ เดส์การ ตส์ จอห์น ล็อคบารุค สปิโนซา วอ ลแตร์ (ค.ศ. 1694–1778) เดวิด ฮูมและ อิมมา นูเอล คานท์ [74]อิทธิพลของสังคมโดยการเผยแพร่งานอ่านอย่างกว้างขวาง เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนะที่รู้แจ้งแล้ว ผู้ปกครองบางคนได้พบกับปัญญาชนและพยายามนำการปฏิรูปไปใช้ เช่น ยอมให้มีความอดทน หรือยอมรับหลายศาสนา ในสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ รู้แจ้ง แนวคิดและความเชื่อใหม่ๆ แพร่กระจายไปทั่วยุโรป และได้รับการสนับสนุนโดยการเพิ่มการรู้หนังสือเนื่องจากการออกจากตำราทางศาสนาเพียงอย่างเดียว สิ่งพิมพ์รวมถึงสารานุกรม (ค.ศ. 1751–72) ที่แก้ไขโดย Denis Diderotและ Jean le Rond d'Alembert ปรัชญา Dictionnaire (พจนานุกรมปรัชญา 1764) และ Letters on the English (1733) ที่เขียนโดยวอลแตร์ ได้ เผยแพร่อุดมคติของการตรัสรู้

ประจวบกับยุคแห่งการตรัสรู้คือการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นำโดยนิวตัน ซึ่งรวมถึงการเกิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในระหว่างที่พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชีววิทยา(รวมถึงกายวิภาคของมนุษย์ ) และเคมีได้เปลี่ยนมุมมองของสังคมและธรรมชาติ [75] [76] [77] [78] [79] [80] [ การอ้างอิงมากเกินไป ]ในขณะที่วันที่มีการโต้แย้ง การตีพิมพ์ในปี 1543 ของDe Revolutionibus orbium coelestium ของ Nicolaus Copernicus (ในการปฏิวัติของทรงกลมสวรรค์ ) มักถูกอ้างถึงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ และความสำเร็จของการปฏิวัตินี้มาจาก "การสังเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่" ของป รินซิ เปีย ปี 1687 ของนิว ตัน

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการผลิตแบบใหม่ในช่วงประมาณปี 1760 เป็นบางครั้งระหว่างปี 1820 และ 1840 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนจากวิธีการผลิตด้วยมือเป็นเครื่องจักร การผลิตสารเคมีแบบใหม่และกระบวนการผลิตเหล็ก การปรับปรุงประสิทธิภาพของพลังงานน้ำการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ของพลัง ไอน้ำและ การ พัฒนาเครื่องมือกล [81]การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มต้นในบริเตนใหญ่และแพร่กระจายไปยังยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษ [82]

เครื่องยนต์ ไอ น้ำวัตต์ เครื่องจักร ไอน้ำทำจากเหล็กและใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก เป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในบริเตนใหญ่และทั่วโลก [83]

การปฏิวัติอุตสาหกรรมถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ เกือบทุกด้านของชีวิตประจำวันได้รับอิทธิพลในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้และประชากรโดยเฉลี่ยเริ่มแสดงการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่าผลกระทบที่สำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมาตรฐานการครองชีพของประชากรทั่วไปเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ แม้ว่าคนอื่น ๆ จะบอกว่ามันไม่ได้เริ่มดีขึ้นอย่างมีความหมายจนถึงช่วงปลายวันที่ 19 และ 20 ศตวรรษ. [84] [85] [86]การเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แม่นยำของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม [87] [88] [89] [90]GDP ต่อหัวในวงกว้างมีเสถียรภาพในวงกว้างก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจทุนนิยม สมัยใหม่ [91]ในขณะที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มยุคของการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม [92]นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเห็นพ้องต้องกันว่าการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินับตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ พืช[93]และไฟ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกได้วิวัฒนาการไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองในช่วงการเปลี่ยนผ่านระหว่างปี พ.ศ. 2383 ถึง พ.ศ. 2413 เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปด้วยการใช้การขนส่งไอน้ำที่เพิ่มขึ้น (ทางรถไฟ เรือ และเรือที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ) การผลิตขนาดใหญ่ของ เครื่องมือกลและการใช้เครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นในโรงงานพลังไอน้ำ [94] [95] [96]

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

แนวโน้มที่จะกำหนดสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิดเรื่องพหุนิยมทางการเมืองปัจเจกนิยม วัฒนธรรมย่อย ที่โดดเด่นหรือวัฒนธรรมตรงกันข้าม (เช่นขบวนการยุคใหม่ ) และการ ผสมผสาน ทางวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์และการอพยพของมนุษย์ วัฒนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายุคแห่งการค้นพบและ การ ตรัสรู้และการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ [97] [98]

ในศตวรรษที่ 20 ศาสนาคริสต์ได้รับอิทธิพลในหลายประเทศทางตะวันตก ส่วนใหญ่อยู่ในสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศสมาชิกบางประเทศประสบปัญหาการเข้าโบสถ์และการเป็นสมาชิกลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา[99]และที่อื่นๆ ด้วย ฆราวาสนิยม (แยกศาสนาออกจากการเมืองและวิทยาศาสตร์) เพิ่มขึ้น ศาสนาคริสต์ยังคงเป็นศาสนาหลักในโลกตะวันตก โดย 70% เป็นคริสเตียน [100]

ชาติตะวันตกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมครั้งใหญ่ระหว่างปี 1945 และ 1980 สื่อมวลชน (ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และเพลงที่บันทึกไว้) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้สร้างวัฒนธรรมระดับโลกที่สามารถมองข้ามพรมแดนของประเทศได้ การรู้หนังสือเกือบจะเป็นสากล ส่งเสริมการเติบโตของหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ อิทธิพลของภาพยนตร์และวิทยุยังคงอยู่ ในขณะที่โทรทัศน์กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านทุกหลัง

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 วัฒนธรรมตะวันตกได้ส่งออกไปทั่วโลก และการพัฒนาและการเติบโตของการขนส่งและโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (เช่นเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและวิทยุ โทรศัพย์ ) มีบทบาทสำคัญในโลกาภิวัตน์สมัยใหม่ ตะวันตกมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยี การเมือง ปรัชญา ศิลปะ และศาสนา ให้กับวัฒนธรรมนานาชาติสมัยใหม่: เป็นเบ้าหลอมของนิกายโรมันคาทอลิก , โปรเตสแตนต์ , ประชาธิปไตย, อุตสาหกรรม; อารยธรรมหลักแห่งแรกที่พยายามเลิกทาสในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นครั้งแรกที่ให้สิทธิสตรี (เริ่มในออสตราเลเซียในช่วงปลายศตวรรษที่ 19) และเป็นคนแรกที่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เช่นไอน้ำไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ ตะวันตกคิดค้นภาพยนตร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอินเทอร์เน็ต กีฬาที่พัฒนา แล้วเช่น ฟุตบอลคริกเก็ตกอล์ฟเทนนิสรักบี้บาเก็บอลและวอลเลย์บอล และส่งมนุษย์ไปยังวัตถุทางดาราศาสตร์เป็นครั้งแรกด้วยการลงจอดบนดวงจันทร์ของ อะ พอลโล 11 ในปี 1969

ในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานนี้และยังคงเป็นอำนาจเหนือและผู้อำนวยการอารยธรรมมนุษย์

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดของพรมบาเยอแสดงวิลเลียมผู้พิชิต (กลาง) โรเบิร์ต น้องชายต่างมารดาของเขา เคานต์แห่งมอร์เทน (ขวา) และโอโดบิชอปแห่งบาเยอในดัชชีแห่งนอร์มังดี (ซ้าย) พรม Bayeux เป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของนอร์มันโรมาเนส ก์

สิ่งที่โดดเด่นของศิลปะยุโรปคือการแสดงความคิดเห็นในระดับต่างๆ เช่น ศาสนา ความเห็นอกเห็นใจ เสียดสี เลื่อนลอย และทางกายภาพล้วนๆ [101]ศิลปวัฒนธรรมและศิลปะบางอย่างมีลักษณะเฉพาะของตะวันตกในแหล่งกำเนิดและรูปแบบ ในขณะที่การเต้นรำ ดนตรี ทัศนศิลป์ การเล่าเรื่อง และสถาปัตยกรรมเป็นสากลของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้แสดงออกทางตะวันตกในลักษณะเฉพาะบางประการ ศิลปะยุโรปยกย่องความทุกข์ทรมานของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง [11]

ในการเต้นรำแบบตะวันตก ดนตรี การแสดงละคร และศิลปะอื่นๆ นักแสดงมักถูกสวมหน้ากากไม่บ่อยนัก โดยพื้นฐานแล้วไม่มีข้อห้ามใด ๆ ในการวาดรูปเทพเจ้าหรือบุคคลสำคัญทางศาสนาในรูปแบบที่เป็นตัวแทน

เพลง

ในด้านดนตรี พระสงฆ์คาทอลิกได้พัฒนารูปแบบแรกของโน้ตดนตรีแบบตะวันตกสมัยใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานของพิธีสวดทั่วทั้งคริสตจักรทั่วโลก[102]และดนตรีทางศาสนาจำนวนมหาศาลได้ถูกแต่งขึ้นตลอดยุคสมัย สิ่งนี้นำไปสู่การเกิดขึ้นและการพัฒนาของดนตรีคลาสสิกของยุโรปโดยตรงและอนุพันธ์มากมาย สไตล์บาโรกซึ่งรวมเอาดนตรี ศิลปะ และสถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคริสตจักรคาทอลิกหลังการปฏิรูป เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวนำเสนอวิธีการแสดงออกทางศาสนาที่ปลุกเร้าและมีอารมณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความร้อนรนทางศาสนา [103]

ซิมโฟนีคอนแชร์โต้โซนาตาโอเปร่า และโอรา โตริ โอมีต้นกำเนิดในอิตาลี เครื่องดนตรีจำนวนมาก ที่ พัฒนาขึ้นในตะวันตกมีให้เห็นใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก ในหมู่พวกเขามีกีตาร์ ไวโอลิน เปียโนไปป์ออร์แกนแซกโซโฟน ทรอมโบน คลาริเน็ตหีบเพลงและแดมิในทางกลับกัน มีการอ้างว่าเครื่องดนตรีของยุโรปบางชิ้นมีรากฐานมาจากเครื่องดนตรีตะวันออกรุ่นก่อนๆ ซึ่งนำมาใช้จากโลกอิสลามในยุคกลาง [104]โซโลเปียโนซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเครื่องสายยังเป็นนวัตกรรมทางดนตรีที่สำคัญของตะวันตกอีกด้วย

จิตรกรรมและการถ่ายภาพ

แจน ฟาน เอคในบรรดาจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคนอื่นๆ มีความก้าวหน้าอย่างมากในการวาดภาพสีน้ำมันและภาพวาดและภาพวาดเปอร์สเปคทีฟมีผู้ปฏิบัติงานกลุ่มแรกสุดในฟลอเรนซ์ [105]ในงานศิลปะปมเซลติกเป็นลวดลายซ้ำแบบตะวันตกที่โดดเด่นมาก การพรรณนารูปคนเปลือยชายและหญิงในการถ่ายภาพ ภาพวาด และประติมากรรม มักถือว่ามีคุณธรรมทางศิลปะเป็นพิเศษ ภาพเหมือนจริงมีค่ามากเป็นพิเศษ

การถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวเป็นทั้งเทคโนโลยีและพื้นฐานสำหรับรูปแบบศิลปะใหม่ทั้งหมดได้รับการพัฒนาในฝั่งตะวันตกเช่นกัน

นาฏศิลป์และนาฏศิลป์

ดนตรีคลาสสิก โอเปร่า และบัลเล่ต์: Swan Lake ใน ภาพ

บัลเลต์เป็นรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์แบบตะวันตกที่โดดเด่น [106]การเต้นรำบอลรูมเป็นการเต้นรำที่หลากหลายของชาวตะวันตกที่สำคัญสำหรับชนชั้นสูง โพ ลก้า ระบำ สแควร์ฟลาเมงโกและไอริชสเต็ปแดนซ์ เป็นรูปแบบการ เต้นรำพื้นบ้านแบบตะวันตกที่รู้จักกันดี

โรงละคร กรีกและโรมันถือเป็นอดีตของโรงละครสมัยใหม่ และรูปแบบต่างๆ เช่น โรงละคร ในยุคกลาง ละครรัก บทละครที่มีคุณธรรมและคอเม ดีเดลอาร์เต ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมาก โรงละครเอลิซาเบธซึ่งมีนักเขียนบทละคร ได้แก่วิลเลียม เชคสเปียร์ , คริสโตเฟอร์ มาร์โลว์และเบน จอนสันถือเป็นหนึ่งในยุคที่มีความสร้างสรรค์และสำคัญที่สุดสำหรับละครสมัยใหม่

ละครน้ำเน่าซึ่งเป็นละครแนววัฒนธรรมสมัยนิยม มีต้นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาทางวิทยุครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1930 จากนั้นในอีกสองสามทศวรรษต่อมาทางโทรทัศน์ มิวสิกวิดีโอได้รับการพัฒนาในแถบตะวันตกในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โรงละครดนตรีได้รับการพัฒนาทางตะวันตกในศตวรรษที่ 19 และ 20 จาก ห้อง แสดงดนตรีละครตลกและเพลงโวดวิลล์ ; โดยมีส่วนสนับสนุนสำคัญจากชาวยิวพลัดถิ่น ชาว แอ ฟริกัน-อเมริกันและกลุ่มชนชายขอบอื่นๆ [107] [108] [109]

วรรณคดี

The Divine Comedyเป็น บทกวี มหากาพย์โดยDante Alighieri แกะสลักโดยGustave Doré

แม้ว่างานวรรณกรรมมหากาพย์ในบทกวี เช่นมหาภารตะ และ อีเลียดของโฮเมอร์นั้นเก่าแก่และเกิดขึ้นทั่วโลก นวนิยายร้อยแก้วเป็นรูปแบบการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป โดยมีพัฒนาการและลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่สม่ำเสมอ และโดยทั่วไปแล้ว โครงเรื่องโดยรวมบางส่วนจะเชื่อมโยงกัน (แม้ว่าลักษณะทั้งสองนี้จะมีลักษณะเฉพาะ บางครั้งถูกดัดแปลงและเล่นในภายหลัง) ได้รับความนิยมจากตะวันตก[110]ในศตวรรษที่ 17 และ 18 แน่นอนว่านิยายร้อยแก้วที่ขยายออกไปนั้นมีอยู่ก่อนหน้านี้มาก ทั้งนวนิยายผจญภัยและโรแมนติกใน โลก ขนมผสมน้ำยาและในเฮอันญี่ปุ่น ทั้งPetronius ' Satyricon (ค. 60 CE) และTale of GenjiโดยMurasaki Shikibu (ค.ศ. 1000 CE) ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนวนิยายรายใหญ่เรื่องแรกของโลก แต่มีผลกระทบระยะยาวที่จำกัดอย่างมากต่อการเขียนวรรณกรรมนอกเหนือยุคของพวกเขาเอง จนกระทั่งครั้งล่าสุด

นวนิยายเรื่องนี้ซึ่งปรากฏตัวในศตวรรษที่ 18 เป็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวยุโรป วรรณคดีจีนและญี่ปุ่นมีผลงานบางชิ้นที่อาจมองว่าเป็นนวนิยาย แต่มีเพียงนวนิยายยุโรปเท่านั้นที่กล่าวถึงการวิเคราะห์ประเด็นขัดแย้งส่วนตัว [11]

เช่นเดียวกับประเพณีทางศิลปะ วรรณคดียุโรปยกย่องความทุกข์ทรมานของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง [101] โศกนาฏกรรมตั้งแต่ต้นกำเนิดกรีกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมและในตำนานไปจนถึงรูปแบบสมัยใหม่ที่การต่อสู้และการล่มสลายมักมีรากฐานมาจากจิตวิทยาหรือสังคม มากกว่าที่จะเป็นตำนาน แรงจูงใจ ยังถือเป็นการสร้างสรรค์ของยุโรปโดยเฉพาะ และสามารถมองได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกของ บางแง่มุมของทั้งนวนิยายและโอเปร่าคลาสสิก

ความถูกต้องของเหตุผลได้รับการพิสูจน์ทั้งในปรัชญาคริสเตียนและกรีก-โรมันคลาสสิก [101]ศาสนาคริสต์เน้นย้ำถึงแง่มุมภายในของการกระทำและแรงจูงใจ แนวคิดที่แปลกไปจากโลกยุคโบราณ อัตวิสัยนี้ ซึ่งเกิดจากความเชื่อของคริสเตียนที่ว่ามนุษย์สามารถบรรลุถึงความเป็นตัวของตัวเองกับพระเจ้าได้ ขัดขืนการท้าทายทั้งหมดและทำให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการเปิดโปงงานวรรณกรรมทั้งหมด รวมทั้งนวนิยายในศตวรรษที่ 20-21 [11]

วรรณคดีตะวันตกครอบคลุมประเพณีวรรณกรรมของยุโรป เช่นเดียวกับอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา [111]

สถาปัตยกรรม

ลวดลายสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สำคัญ ได้แก่Doric , CorinthianและIonicของสถาปัตยกรรมกรีก [ 112]และRomanesque , Gothic , BaroqueและVictorianซึ่งยังคงเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาปัตยกรรมตะวันตกร่วมสมัย สถาปัตยกรรมตะวันตกส่วนใหญ่เน้นย้ำให้เห็นถึงความซ้ำซากจำเจของลวดลายเรียบง่าย เส้นตรง และระนาบกว้างใหญ่ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่แพร่หลายซึ่งเน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะนี้คือตึกระฟ้าซึ่งเทียบเท่ากับความทันสมัยที่พัฒนาขึ้นครั้งแรกในนิวยอร์กและชิคาโก บรรพบุรุษของตึกระฟ้าสามารถพบได้ในหอคอยยุคกลางที่สร้างขึ้นในโบโลญญา

อาหารการกิน

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางอาหาร ตะวันตกถือว่ามีรากฐานมาจากอาหารคลาสสิกของกรุงโรมและกรีซ แต่อิทธิพลของอาหารอาหรับและอาหารตะวันออกใกล้ทางตะวันตกได้กลายเป็นหัวข้อของการวิจัยในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา พวกครูเซดซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันดีในการต่อสู้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ตั้งรกรากอยู่ในลิแวนต์และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและอาหาร Fulcher of Chartresกล่าวว่า "สำหรับพวกเราซึ่งเคยเป็นชาวตะวันตกได้กลายเป็นชาวตะวันออกแล้ว" ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ นำกลับไปยังฝรั่งเศสโดยผู้มีชื่อเสียงอย่างEleanor of Aquitaineอิทธิพลของอาหารยุโรปตะวันตก ส่วนผสมจากตะวันออกหลายอย่างค่อนข้างใหม่สำหรับดินแดนตะวันตก น้ำตาล อัลมอนด์ พิสตาชิโอ น้ำกุหลาบ และผลไม้รสเปรี้ยวแห้งล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกครูเซดที่พบพวกมันในดินแดนซาราเซ็น พริกไทย ขิง และอบเชยเป็นเครื่องเทศที่นิยมใช้กันมากที่สุดในราชสำนักและราชวงศ์ยุโรป ในช่วงปลายยุคกลาง กานพลู ลูกจันทน์เทศ สีเหลืองอ่อน ข่า และเครื่องเทศนำเข้าอื่นๆ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารตะวันตก [113]

อิทธิพลของซาราเซ็นสามารถเห็นได้ในตำราอาหารยุคกลาง สูตรอาหารบางสูตรคงชื่อภาษาอาหรับไว้ในคำแปลภาษาอิตาลีของLiber de Coquina ซอสเปรี้ยวหวาน เป็นที่รู้จักในชื่อbruet Sarassinoisในอาหารของฝรั่งเศสตอนเหนือ แนวคิดของซอสเปรี้ยวหวานเป็นที่ยอมรับในประเพณีกรีกเมื่อAnthimus ปรุงสตูว์ด้วยน้ำส้มสายชูและน้ำผึ้งจนเสร็จ ซาราเซ็นส์ผสมผสานส่วนผสมที่มีรสหวาน เช่น น้ำอินทผาลัมและน้ำผึ้งเข้ากับทับทิม มะนาว และน้ำผลไม้รสเปรี้ยว หรือส่วนผสมที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ เทคนิคการทำให้เนื้อเป็นสีน้ำตาลและเคี่ยวในของเหลวกับผัก ใช้ในสูตรอาหารมากมายจาก หนังสือทำ อาหารแบกแดด เทคนิคเดียวกันนี้ปรากฏในปลายศตวรรษที่ 13 Viandier. เนื้อชิ้นทอดเคี่ยวในไวน์กับน้ำตาลและกานพลูเรียกว่าbruet of Sarcynesseในภาษาอังกฤษ [113]

การประดิษฐ์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คริสเตียนในยุคกลางเชื่อว่าการแสวงหาหลักการทางเรขาคณิต กายภาพ และคณิตศาสตร์ที่ปกครองโลกคือการแสวงหาและนมัสการพระเจ้า รายละเอียดของฉากในชามของตัวอักษร 'P' กับผู้หญิงที่มีฉากและฉากกั้น โดยใช้เข็มทิศวัดระยะทางบนแผนภาพ ในมือซ้ายของเธอ เธอถือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เครื่องมือสำหรับทดสอบหรือวาดมุมฉาก เธอถูกจับตามองโดยกลุ่มนักเรียน ในยุคกลาง เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นผู้หญิงแสดงเป็นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักเรียนดูเหมือนพระ เธอน่าจะเป็นตัวตนของเรขาคณิต โดยอ้างอิงจากหนังสือ De Nuptiis Philologiae et Mercurii ที่มีชื่อเสียงของ Martianus Capella [ศตวรรษที่ 5] ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลมาตรฐานสำหรับภาพเชิงเปรียบเทียบของศิลปศาสตร์ทั้งเจ็ด ภาพประกอบตอนต้น Elementa ของ Euclid
แพทย์ปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดแต่งกายชุดวิชาการเต็มรูปแบบ ชุดปกติสำหรับการสำเร็จการศึกษาคือเสื้อคลุมและหมวกคลุมผมหรือหมวกที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแต่งกายประจำวันของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในยุคกลางซึ่งเป็นไปตามเครื่องแต่งกายที่นักบวชยุคกลางสวมใส่ [14]
กลไก Greek Antikytheraโดยทั่วไปจะเรียกว่าคอมพิวเตอร์อะนาล็อกเครื่องแรก ที่รู้จัก
Buzz AldrinนักบินอวกาศApollo 11 นักบิน Apollo Lunar Moduleของภารกิจลูกเรือแรกที่ลงจอดบนดวงจันทร์ โพสท่าถ่ายรูปข้างธงชาติสหรัฐอเมริกา ที่นำไปใช้ ในระหว่างกิจกรรม Extravehicular Activity (EVA) บนพื้นผิวดวงจันทร์

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมตะวันตกคือการเน้นหนักและมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการประดิษฐ์ผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความสามารถในการสร้างกระบวนการใหม่ วัสดุ และสิ่งประดิษฐ์ทางวัตถุที่มีรากฐานย้อนหลังไปถึงชาวกรีกโบราณ วิธี การทางวิทยาศาสตร์ในฐานะ "วิธีการหรือขั้นตอนที่มีลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ซึ่งประกอบด้วยการสังเกต การวัด และการทดลองอย่างเป็นระบบ และการกำหนด การทดสอบ และการปรับเปลี่ยนสมมติฐาน" ถูกออกแบบโดยกาลิเลโอ กาลิเลอี ของอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 17 , [115] [116]โดยมีรากฐานมาจากผลงานของนักวิชาการในยุคกลาง เช่นนักฟิสิกส์ชาวอิรัก ในศตวรรษที่ 11 Ibn al-Haytham [117] [118]และนักบวชชาวอังกฤษ โรเจอร์ เบคอนในศตวรรษที่13 [19]

โดยความประสงค์ของนักประดิษฐ์ชาวสวีเดนอัลเฟรด โนเบ ล รางวัลโนเบลจึงตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2438 รางวัล โนเบ สาขาเคมีวรรณกรรมสันติภาพฟิสิกส์และสรีรวิทยาหรือการแพทย์ได้รับรางวัลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 [120]เปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางชาติพันธุ์ของยุโรปในช่วง ครึ่งแรกและครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ตามลำดับ 98 และ 94 เปอร์เซ็นต์ [121]การศึกษาโดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (MITI) – เทียบเท่ากับกรมการค้าและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น(DTI) – สรุปว่า 54% ของสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของโลกคือของอังกฤษ ที่เหลือ 25% เป็นชาวอเมริกันและ 5% ญี่ปุ่น [122]

ชาติตะวันตกให้เครดิตกับการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำและปรับการใช้งานในโรงงานต่างๆ และสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า [123]มอเตอร์ไฟฟ้าไดนาโมหม้อแปลงไฟไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่คุ้นเคย เป็นสิ่งประดิษฐ์ของตะวันตก [124] [125] [126] [127]เครื่องยนต์สันดาปภายใน ของ Ottoและดีเซล เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นกำเนิดและการพัฒนาในช่วงต้นอยู่ในตะวันตก [128] [129]โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้มาจากครั้งแรก กองอะตอมที่สร้างขึ้นในชิคาโกในปี 2485 [130]

อุปกรณ์และระบบการสื่อสารต่างๆ เช่นโทรเลขโทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม สื่อสารและนำทางโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ต ล้วนถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวตะวันตก [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] The pencil , ballpoint pen , Cathode ray tube , liquid-crystal display , light-emitting diode , camera, photocopier , laser printer , เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท , หน้าจอ แสดงผลพลาสม่าและเวิลด์ไวด์เว็บถูกประดิษฐ์ขึ้นในฝั่งตะวันตกเช่นกัน [139] [140] [141] [142] [143]

วัสดุที่แพร่หลาย ได้แก่ อะลูมิเนียม แก้วใสยางสังเคราะห์เพชรสังเคราะห์และพลาสติกโพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน โพลิไวนิลคลอไรด์และโพลิสไตรีนถูกค้นพบและพัฒนาหรือประดิษฐ์ขึ้นในประเทศตะวันตก เรือเหล็กและเหล็กกล้า สะพาน และตึกระฟ้าปรากฏตัวครั้งแรกในฝั่งตะวันตก การตรึงไนโตรเจนและปิโตรเคมีถูกคิดค้นโดยชาวตะวันตก ธาตุส่วนใหญ่ถูกค้นพบและตั้งชื่อทางทิศตะวันตก เช่นเดียวกับทฤษฎีอะตอม ร่วมสมัย ที่จะอธิบายพวกมัน [ ต้องการการอ้างอิง ]

ทรานซิสเตอร์วงจรรวมชิป หน่วยความจำ ภาษาการเขียนโปรแกรมแรกและคอมพิวเตอร์ ล้วนถูกพบเห็นครั้งแรกในฝั่งตะวันตก ความเที่ยงตรงของเรือใบพัดสกรูหัวรถจักรจักรยานรถยนต์และเครื่องบิน ล้วนถูกประดิษฐ์ขึ้นทางทิศตะวันตก แว่นตา , กล้องโทรทรรศน์ , กล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , โครมาโตกราฟีทุกชนิด, โปรตีนและการหาลำดับดีเอ็นเอ , เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , นิวเคลียสเรโซแนนซ์รังสีเอกซ์แสงรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกโตรส โคปี ล้วนแต่ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และโรงงานของตะวันตก [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในทางการแพทย์ ยา ปฏิชีวนะบริสุทธิ์ถูกสร้างขึ้นในชาติตะวันตก วิธีการป้องกันโรค Rhการรักษาโรคเบาหวานและทฤษฎีทางจมูกของโรคถูกค้นพบโดยชาวตะวันตก การกำจัดไข้ทรพิษนำโดยชาวตะวันตกโดนัลด์ เฮนเดอร์สัน การถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอนและอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เป็นเครื่องมือวินิจฉัยที่สำคัญที่พัฒนาขึ้นในตะวันตก เครื่องมือวินิจฉัยที่สำคัญอื่น ๆ ของเคมีคลินิกรวมทั้งวิธีการวัดสเปกโตรโฟโตเมตรีอิเล็ก โตรโฟ รี ซิสและimmunoassayถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยชาวตะวันตก หูฟังของ แพทย์ เครื่อง ตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจและกล้องเอนโดสโคปก็เช่นกัน วิตามิน , ฮอร์โมนคุมกำเนิด , ฮอร์โมน , อินซูลิน , ตัวบล็อคเบต้าและสารยับยั้ง ACEร่วมกับยาที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์อื่นๆ ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการรักษาโรคในประเทศตะวันตก การศึกษาแบบ double-blindและยาตามหลักฐานเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในตะวันตกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ [ ต้องการการอ้างอิง ]

ออยเลอร์เป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ในวิชาคณิตศาสตร์แคลคูลัสสถิติตรรกะเวกเตอร์เทนเซอร์และการวิเคราะห์เชิงซ้อนทฤษฎีกลุ่มพีชคณิตนามธรรมและโทโพโลยีได้รับการพัฒนาโดยชาวตะวันตก [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] ใน ทางชีววิทยาวิวัฒนาการโครโมโซมดีเอ็นเอพันธุศาสตร์และวิธีการทางอณูชีววิทยาเป็นการสร้างสรรค์ของตะวันตก ในทางฟิสิกส์ ศาสตร์แห่งกลศาสตร์และกลศาสตร์ควอนตัม, ทฤษฎีสัมพัทธภาพ , อุณหพลศาสตร์ , และกลศาสตร์สถิติล้วนแล้วแต่พัฒนาขึ้นโดยชาวตะวันตก การค้นพบและสิ่งประดิษฐ์ของชาวตะวันตกในด้านแม่เหล็กไฟฟ้าได้แก่กฎของคูลอมบ์ (ค.ศ. 1785) แบตเตอรีก้อน แรก (1800) เอกภาพของไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก (1820) กฎไบโอต –ซา วาร์ต (1820) กฎของโอห์ม (1827) และสมการของแมกซ์เวลล์ ( พ.ศ. 2414) อะตอมนิวเคลียสอิเล็กตรอนนิวตรอนและโปรตอนล้วนถูกเปิดเผยโดยชาวตะวันตก [ ต้องการการอ้างอิง]

ระบบการวัดที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก คือInternational System of Unitsซึ่งได้มาจากระบบเมตริกได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในฝรั่งเศสและพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการสนับสนุนจากชาวตะวันตกหลายคน [151] [152]

ในธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินการทำบัญชีแบบเข้าคู่บัตรเครดิต และบัตรเติมเงินล้วนถูกใช้ครั้งแรกในฝั่งตะวันตก [153] [154]

ชาวตะวันตกยังเป็นที่รู้จักจากการสำรวจโลกและอวกาศอีกด้วย การเดินทางรอบโลก ครั้งแรก (1522) ดำเนินการโดยชาวตะวันตก เช่นเดียวกับการเดินทางครั้งแรกไปยังขั้วโลกใต้ (1911) และการลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรก (1969) [155] [156]การลงจอดของหุ่นยนต์บนดาวอังคาร (2004 และ 2012) และบนดาวเคราะห์น้อย (2001) การ สำรวจยานโวเอ เจอร์ 2ของดาวเคราะห์ชั้นนอก ( ดาวยูเรนัสในปี 1986 และดาวเนปจูนในปี 1989), การผ่านของ ยานโวเอ เจอร์ 1สู่ดวงดาว อวกาศ (2013) และยานนิวฮอไรซอนส์ที่บินผ่านดาวพลูโต(2015) เป็นความสำเร็จที่สำคัญของตะวันตกเมื่อเร็วๆ นี้ [157] [158] [159] [160] [161]

สื่อ

รากฐานของสื่อมวลชนตะวันตกในยุคปัจจุบันสามารถสืบย้อนไปถึงปลายศตวรรษที่ 15 เมื่อแท่นพิมพ์เริ่มทำงานทั่วเมืองที่มั่งคั่งในยุโรป การเกิดขึ้นของสื่อข่าวในศตวรรษที่ 17 ต้องมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการแพร่กระจายของแท่นพิมพ์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ สำนัก พิมพ์ [162]

ในศตวรรษที่ 16 ความโดดเด่นของภาษาละตินในการใช้วรรณกรรมลดลงพร้อมกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การค้นพบที่เกิดขึ้นจากการค้าและการเดินทาง การนำทางสู่โลกใหม่วิทยาศาสตร์และศิลปะ และการพัฒนาการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่าน การพิมพ์นำไปสู่เนื้อหาสื่อพื้นถิ่นที่เพิ่มขึ้นในสังคมยุโรป [163]

หลังจากการเปิดตัวดาวเทียมสปุตนิก 1โดยสหภาพโซเวียตในปี 2500 เทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมก็เกิดขึ้นจริงอย่างมาก โดยสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเท ลสตาร์ ในปี 2505 โดยเชื่อมโยงสื่อถ่ายทอดสดจากสหราชอาณาจักรไปยังสหรัฐอเมริกา ระบบดาวเทียมออกอากาศดิจิทัลระบบแรก (DBS) เริ่มส่งสัญญาณในสหรัฐอเมริกาในปี 2518 [164]

เริ่มต้นในปี 1990 อินเทอร์เน็ตมีส่วนทำให้การเข้าถึงเนื้อหาสื่อตะวันตกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ออกจากสื่อที่นำเสนอในแพ็คเกจเนื้อหาแบบรวม (นิตยสาร ซีดีโทรทัศน์และวิทยุสล็อต ) อินเทอร์เน็ตได้เสนอรายการเนื้อหาที่ไม่ได้รวมกลุ่มเป็นหลัก ( บทความไฟล์เสียง และวิดีโอ) [165]

ศาสนา

ศาสนาพื้นเมืองของยุโรปเป็นแบบหลายศาสนาแต่ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม ศาสนาเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันตราบเท่าที่มีต้นกำเนิดมาจากอินโด-ยูโรเปียน ศาสนาโรมันมีความคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกับศาสนาเฮลเลนิก – ในทำนองเดียวกันสำหรับ ลัทธิพระเจ้าหลายพระองค์ ดั้งเดิม , ลัทธิ เทวนิยมเซลติกและ ลัทธิ พระเจ้าสลาก่อนหน้านี้ ชาวยุโรปจำนวนมากจากทางเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสแกนดิเนเวียยังคงนับถือพระเจ้าหลายองค์ แม้ว่ายุโรปตอนใต้จะเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 เป็นต้นไป

วัฒนธรรมตะวันตกในระดับหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากประเพณียิว-คริสเตียนและกรีก-โรมัน [2]วัฒนธรรมเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น การเน้นย้ำถึงปัจเจกบุคคล แต่ก็รวมเอาการมองโลกทัศน์ที่ขัดแย้งกันโดยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ในศาสนายิวและศาสนาคริสต์ พระเจ้าคือผู้มีอำนาจสูงสุด ในขณะที่ประเพณีกรีก-โรมันถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นเหตุผล คริสเตียนพยายามประนีประนอมกับกรอบเหล่านี้มีหน้าที่ในการรักษาปรัชญากรีก [2]ในอดีต ยุโรปเป็นศูนย์กลางและแหล่งกำเนิดของอารยธรรมคริสเตียน [166] [167] [168] [169]

เช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆชาวยิวพลัดถิ่นและศาสนายิวมีอยู่ในโลกตะวันตก

ศาสนาในยุโรปเสื่อมโทรม ซึ่งผู้คนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่ เชื่อใน พระเจ้าคิดเป็น 18% ของประชากรยุโรปในปัจจุบัน [170]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของสาธารณรัฐเช็ก ( 79%ของประชากรเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่นับถือศาสนา), สหราชอาณาจักร ( 52% ) ), เยอรมนี ( 25–33% ), [171]ฝรั่งเศส ( 30–35%) [172] [173] [174]และเนเธอร์แลนด์ (39–44%) ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือไม่เชื่อในพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจอีกครั้งโดยศูนย์วิจัย Pewในปี 2011 ศาสนาคริสต์ยังคงเป็นศาสนาหลักในโลกตะวันตก โดยที่ 70–84% เป็นคริสเตียน[100]จากการสำรวจนี้ 76% ของชาวยุโรปอธิบายว่าตนเองเป็นคริสเตียน[100] [ 175] [176]และประมาณ 86% ของ ประชากรใน อเมริการะบุว่าตนเองเป็นคริสเตียน[177] (90% ในละตินอเมริกาและ 77% ในอเมริกาเหนือ) [178] 73% ในโอเชียเนียระบุว่าตนเองเป็นคริสเตียน และ 76% ในแอฟริกาใต้เป็นคริสเตียน [100]

ตามการสำรวจใหม่เกี่ยวกับศาสนาในสหภาพยุโรปในปี 2555 โดยEurobarometerศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปคิดเป็น 72% ของประชากรสหภาพยุโรป [179] คาทอลิก เป็นกลุ่ม คริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 48% ของพลเมืองสหภาพยุโรป ในขณะที่โปรเตสแตนต์คิดเป็น 12% ออร์โธดอกซ์ตะวันออกคิดเป็น 8% และคริสเตียนอื่น ๆ คิดเป็น 4% [180] ผู้ไม่เชื่อ/ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าคิดเป็น 16%, [179] คนไม่เชื่อใน พระเจ้าคิดเป็น 7%, [179]และชาวมุสลิมคิดเป็น 2% [179]

ทั่วโลกตะวันตกมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการฟื้นฟูศาสนาพื้นเมืองของบรรพบุรุษชาวยุโรป กลุ่มดังกล่าวรวมถึง กลุ่ม ดั้งเดิม , โรมัน , เฮลเลนิก , เซลติก , สลาฟและกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ในทำนองเดียวกันลัทธิวิคคาจิตวิญญาณยุคใหม่ และระบบความเชื่อ แบบนีโออิสลาม อื่นๆ ก็ได้รับการสนับสนุนจากชนกลุ่มน้อยที่โดดเด่นในรัฐทางตะวันตก

กีฬา

ภาพเฟรสโกกระทิงกระโจนจากพระราชวังใหญ่ที่คนซอสเกาะครีต กีฬาเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออกทางวัฒนธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณคลาสสิ
Baron Pierre de Coubertinผู้ก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและถือเป็นบิดาแห่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่

ตั้งแต่สมัยโบราณคลาสสิกกีฬาเป็นส่วนสำคัญของการแสดงออกทางวัฒนธรรมตะวันตก [181] [182]

กีฬาหลายประเภทได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยกรีกโบราณและวัฒนธรรมทางการทหารและการพัฒนากีฬาในกรีซได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันอย่างมาก กีฬากลายเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมของพวกเขาที่ชาวกรีกสร้างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งในสมัยโบราณจะจัดขึ้นทุก ๆ สี่ปีในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในPeloponnesus ที่ เรียกว่าOlympia Baron Pierre de Coubertinชาวฝรั่งเศสปลุกกระแสการฟื้นตัวของขบวนการโอลิมปิกสมัยใหม่ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกจัดขึ้นที่ กรุงเอเธนส์ใน ปี พ.ศ. 2439

ชาวโรมันสร้างโครงสร้างขนาดมหึมา เช่นอัฒจันทร์เพื่อใช้จัดงานเทศกาลกีฬา ชาวโรมันแสดงความหลงใหลในกีฬาเลือดเช่น การ ต่อสู้แบบ กลาดิ เอเตอร์ ที่น่าอับอายซึ่งทำให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งขันกันเองในการต่อสู้จนตาย การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้ฟื้นฟูกีฬาหลายประเภทในสมัยโบราณ —เช่นมวยปล้ำกรีก-โรมันจักรกลและพุ่งแหลน กีฬาการสู้วัวกระทิงเป็นการแสดงตามประเพณีของสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศสตอนใต้ และบางประเทศในละตินอเมริกา มีต้นกำเนิดมาจากการบูชาวัวกระทิง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และการบูชายัญและมักเชื่อมโยงกับกรุงโรมที่มีการจัดกิจกรรมของมนุษย์กับสัตว์มากมาย การสู้วัวกระทิงแพร่กระจายจากสเปนไปยังอาณานิคมของอเมริกา และในศตวรรษที่ 19 ไปยังฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่โดดเด่นในสิทธิของตนเอง [183]

การแข่งขันและการล่าสัตว์เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในยุคกลาง ของยุโรป และชนชั้นสูงได้พัฒนาความหลงใหลในกิจกรรมยามว่าง กีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมจำนวนมากได้รับการพัฒนาหรือจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกในยุโรป เกมกอล์ฟ สมัยใหม่ มีต้นกำเนิดในสกอตแลนด์ โดยที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกของกอล์ฟคือ การแบนเกมของ James IIในปี 1457 เนื่องจากเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจที่ไม่พึงปรารถนาต่อการเรียนรู้การยิงธนู [184]

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มขึ้นในสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 18 ทำให้เวลาว่างเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีเวลามากขึ้นในการเข้าร่วมและติดตามกีฬาที่มีผู้ชม มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากขึ้น และการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปด้วยการถือกำเนิดของสื่อมวลชนและการสื่อสารระดับโลก กีฬา คริกเก็ตค้างคาวและลูก มีการ เล่นครั้งแรกในอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 16 และส่งออกไปทั่วโลกผ่านทางจักรวรรดิอังกฤษ กีฬาสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมจำนวนหนึ่งถูกคิดค้นหรือจัดทำขึ้นในสหราชอาณาจักรในช่วงศตวรรษที่ 19 และได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลก—ซึ่งรวมถึงปิงปองเทนนิสสมัยใหม่ฟุตบอลสมาคมเน็ตบอลและรักบี้. [185]

ฟุตบอลยังคงได้รับความนิยมอย่างมหาศาลในยุโรป แต่ได้เติบโตขึ้นจากต้นกำเนิดจนเป็นที่รู้จักในนาม เกม ระดับโลก ในทำนองเดียวกัน กีฬาต่างๆ เช่น คริกเก็ต รักบี้ และเน็ตบอลถูกส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่างๆ ในเครือจักรภพดังนั้นอินเดียและออสเตรเลียจึงเป็นประเทศที่มีการแข่งขันคริกเก็ตที่แข็งแกร่งที่สุด ขณะที่ชัยชนะในรักบี้เวิลด์คัพก็มีการแบ่งปันกันในนิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย, อังกฤษ และแอฟริกาใต้

Australian Rules Footballซึ่งเป็นรูปแบบฟุตบอลของออสเตรเลียที่มีความคล้ายคลึงกับฟุตบอลเกลิคและรักบี้พัฒนาขึ้นในอาณานิคมของอังกฤษในวิกตอเรียในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกายังได้พัฒนากีฬาภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ผู้อพยพชาวอังกฤษนำทีมเบสบอลมาที่อเมริกาในช่วงยุคอาณานิคม ประวัติของอเมริกันฟุตบอลสามารถสืบย้อนไปถึงรักบี้ฟุตบอลรุ่นแรกและสมาคมฟุตบอล หลายเกมเรียกว่า "ฟุตบอล" กำลังเล่นในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 อเมริกันฟุตบอลเป็นผลมาจากความแตกต่างที่สำคัญหลายประการจากรักบี้ ที่โดดเด่นที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงกฎที่ก่อตั้งโดยวอลเตอร์ แคมป์ "บิดาแห่งอเมริกันฟุตบอล" บาสเก็ตบอลถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1891 โดยJames Naismithครูสอนพลศึกษาชาวแคนาดาที่ทำงานในสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา วอลเลย์บอลถูกสร้างขึ้นในเมืองโฮลีโอ๊ค รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือของสปริงฟิลด์โดยตรง ในปี พ.ศ. 2438

ธีมและประเพณี

ภาพ วาด มาดอนน่าและพระกุมารโดยชาวอิตาลีนิรนามในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 สีน้ำมันบนผ้าใบ

วัฒนธรรมตะวันตกได้พัฒนารูปแบบและประเพณีมากมาย ที่สำคัญที่สุดคือ: [ ต้องการการอ้างอิง ]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. นักโบราณคดีชาวอังกฤษ DG Hogarthตีพิมพ์ The Nearer Eastในปี 1902 ซึ่งช่วยในการกำหนดคำศัพท์และขอบเขต รวมถึงแอลเบเนียมอนเตเนโกรเซอร์เบียตอนใต้และบัลแกเรียกรีซอียิปต์ดินแดนออตโตมันทั้งหมดคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดและส่วนตะวันตกของอิหร่าน .

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. ^ "ความเป็นตะวันตก | คำจำกัดความ ภาพรวม & ข้อเท็จจริง | บริแทนนิกา" . www.britannica.com . สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2022 .
 2. a b c Marvin Perry, Myrna Chase, James Jacob, Margaret Jacob, Theodore H. Von Laue (1 มกราคม 2012) อารยธรรมตะวันตก: ตั้งแต่ 1400 . การเรียนรู้ Cengage หน้า XXIX. ISBN 978-1-111-83169-1.{{cite book}}: CS1 maint: หลายชื่อ: รายชื่อผู้แต่ง ( ลิงค์ )
 3. ^ a b กรีน, ปีเตอร์. Alexander to Actium: วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุคขนมผสมน้ำยา เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย 1990
 4. ^ รุสโซ, ลูซิโอ (2004). การปฏิวัติที่ถูกลืม: วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรใน 300 ปีก่อนคริสตกาล และเหตุใดจึงต้องเกิดใหม่ เบอร์ลิน: สปริงเกอร์. ISBN 3-540-20396-6.
 5. ^ "ยุคขนมผสมน้ำยา" . สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ . Encyclopædia Britannica, Inc. สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2555 .
 6. ^ กรีน, พี (2008) อเล็กซานเดอร์มหาราชและยุคขนมผสมน้ำยา หน้า สิบสาม ISBN 978-0-7538-2413-9.
 7. ^ Jonathan Daly (19 ธันวาคม 2556). การกำเนิดของอำนาจตะวันตก: ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบของอารยธรรมตะวันตก เอ แอนด์ ซี แบล็ค หน้า 7–9. ISBN 978-1-4411-1851-6.
 8. สปีลโวเกล, แจ็คสัน เจ. (2016). อารยธรรมตะวันตก: ประวัติโดยย่อ เล่มที่ 1: ถึงปี 1715 (Cengage Learning ed.) หน้า 156. ISBN 978-1-305-63347-6.
 9. นีล, โธมัส แพทริก (1957). การอ่านในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก เล่ม 2 (Newman Press ed.) หน้า 224.
 10. โอคอลลินส์, เจอรัลด์ ; ฟาร์รูเจีย, มาเรีย (2003). นิกายโรมันคาทอลิก: เรื่องราวของคริสต์ศาสนาคาทอลิก . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า วี (คำนำ). ISBN 978-0-19-925995-3.
 11. ↑ Karl Heussi, Kompendium der Kirchengeschichte , 11. Auflage (1956), Tübingen (เยอรมนี), pp. 317–319, 325–326
 12. มรดกโปรเตสแตนต์ , Britannica
 13. แมคนีล, วิลเลียม เอช. (2010). ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก: คู่มือ (University of Chicago Press ed.) หน้า 204. ISBN 978-0-226-56162-2.
 14. ^ ฟัลติน ลูเซีย; เมลานี เจ. ไรท์ (2007). รากฐานทางศาสนาของอัตลักษณ์ยุโรปร่วมสมัย (A&C Black ed.) หน้า 83 . ISBN 978-0-8264-9482-5.
 15. นิกายโรมันคาธอลิก , "นิกายโรมันคาธอลิก, คริสตจักรคริสเตียนที่ได้รับพลังทางจิตวิญญาณที่เด็ดขาดในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก". สารานุกรมบริแทนนิกา
 16. ↑ Caltron JH Hayas,ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตก (1953), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, พี. 2: ลักษณะเด่นบางประการของอารยธรรมตะวันตกของเรา—อารยธรรมของยุโรปตะวันตกและของอเมริกา— ได้รับการหล่อหลอมโดยยิว-คริสต์ศาสนา คาทอลิก และโปรเตสแตนต์เป็นส่วนใหญ่
 17. โฮเซ ออร์แลนดิส, 1993, "A Short History of the Catholic Church," 2nd edn. (Michael Adams, Trans.), Dublin:Four Courts Press, ISBN 1851821252 , preface, see [1] , accessed 8 December 2014. p. (คำนำ) 
 18. Thomas E. Woods and Antonio Canizares, 2012, "How the Catholic Church Built Western Civilization," Reprint edn., Washington, DC: Regnery History, ISBN 1596983280ดูเข้าถึงเมื่อ 8 ธันวาคม 2014 หน้า 1: "อารยธรรมตะวันตกเป็นหนี้คริสตจักรคาทอลิกมากกว่าคนส่วนใหญ่—รวมถึงชาวคาทอลิกด้วย—มักจะตระหนัก ในความเป็นจริงแล้วคริสตจักรได้สร้างอารยธรรมตะวันตก" 
 19. ^ มาร์วิน เพอร์รี (1 มกราคม 2555) อารยธรรมตะวันตก: ประวัติโดยย่อ เล่มที่ 1: ถึง 1789 การเรียนรู้ Cengage หน้า 33–. ISBN 978-1-111-83720-4.
 20. โนเบิล, โธมัส เอฟเอ็กซ์ (1 มกราคม 2556). อารยธรรมตะวันตก : เกินขอบเขต (พิมพ์ครั้งที่ 7) บอสตัน แมสซาชูเซตส์ หน้า 107. ISBN 978-1-133-60271-2. OCLC  858610469 .
 21. มาร์วิน เพอร์รี; ไมร์นา เชส; เจมส์จาค็อบ; มาร์กาเร็ตจาค็อบ; Jonathan W Daly (2015). อารยธรรมตะวันตก: ความคิด การเมือง และสังคม เล่มที่ 1: ถึง 1789 การเรียนรู้ Cengage หน้า 105. ISBN 978-1-305-44548-2.
 22. เฮงเกล, มาร์ติน (2003). ศาสนายิวและศาสนากรีก: ศึกษาการเผชิญหน้ากันในปาเลสไตน์ในช่วง ต้นยุคขนมผสมน้ำยา Eugene, OR: สำนักพิมพ์ Wipf & Stock ISBN 978-1-59244-186-0. OCLC  52605048 .
 23. ^ พอร์เตอร์, สแตนลีย์ อี. (2013). ศาสนาคริสต์ยุคแรกในบริบทของขนมผสมน้ำยา เล่มที่ 2 ต้นกำเนิดของคริสเตียนและศาสนายิวขนมผสมน้ำยา: บริบททางสังคมและวรรณกรรมสำหรับพันธสัญญาใหม่ ไลเดน: ยอดเยี่ยม ISBN 978-904234765. OCLC  851653645 .
 24. a b Haskins, Charles Homer (1927), The Renaissance of the Twelfth Century , เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, ISBN 978-0-6747-6075-2
 25. a b George Sarton: A Guide to the History of Science Waltham Mass. USA 1952
 26. อรรถเป็น เบอร์เนตต์, ชาร์ลส์. "การเชื่อมโยงกันของโปรแกรมการแปลภาษาอาหรับ-ละตินในโตเลโดในศตวรรษที่สิบสอง" Science in Context , 14 (2001): 249–288.
 27. ↑ a b Geanakoplos , Deno John (1989). คอนสแตนติโนเปิลและตะวันตก: บทความเกี่ยวกับไบแซนไทน์ตอนปลาย (ปาเลโอโลกัน) และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลี และโบสถ์ไบแซนไทน์และโรมัน เมดิสัน, วิสคอนซิน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน. ISBN 0-299-11880-0. อสม . 19353503  .
 28. ^ "อารยธรรมตะวันตก: รากเหง้า ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม" . แผนที่เวลา สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2022 .
 29. อรรถเป็น Rüegg วอลเตอร์: "คำนำ มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันแห่งยุโรป" ใน: ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุโรป ฉบับที่ 1: มหาวิทยาลัยในยุคกลาง , Cambridge University Press, 1992, ISBN 0-521-36105-2 , pp. xix–xx 
 30. a b Verger 1999
 31. อรรถเป็น ริสเซ Guenter B. (เมษายน 2542) การซ่อมแซมร่างกาย การออมวิญญาณ: ประวัติโรงพยาบาล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 59 . ISBN 978-0-19-505523-8.
 32. อรรถเป็น ชุมปีเตอร์, โจเซฟ (1954). ประวัติการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ . ลอนดอน: อัลเลนและอันวิน
 33. ^ "ทบทวนว่าคริสตจักรคาทอลิกสร้างอารยธรรมตะวันตก ได้อย่างไร โดย โธมัส วูดส์ จูเนียร์ " บริการหนังสือทบทวน ระดับชาติ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 สิงหาคม 2549 . สืบค้นเมื่อ16 กันยายน 2549 .
 34. ^ อ้างอิง Jeremy Waldron (2002), God, Locke และความเท่าเทียมกัน: Christian Foundations in Locke's Political Thought , Cambridge University Press, Cambridge (UK), ISBN 978-0-521-89057-1 , pp. 189, 208 
 35. อรรถ แชดวิก, โอเว่น พี. 242.
 36. ^ a b เฮสติ้งส์, พี. 309.
 37. ↑ Sailen Debnath, 2010, "Secularism: Western and Indian", New Delhi, India:Atlantic Publishers & Distributors, ISBN 8126913665 . [ ต้องการหน้า ] 
 38. ^ โลกของอารยธรรม: ภาพสแกน POST-1990 เก็บถาวร 12 มีนาคม 2550 ที่ Wayback Machine
 39. ^ ฮันติงตัน, ซามูเอล พี. (1991). การปะทะกันของอารยธรรม (ฉบับที่ 6) วอชิงตันดีซี. น.  38–39 . ISBN 978-0-684-84441-1.ต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกมักเกิดขึ้นตั้งแต่ 700 หรือ 800 AD โดยทั่วไป นักวิจัยพิจารณาว่ามีองค์ประกอบหลักสามอย่างในยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา [... ] อย่างไรก็ตาม ละตินอเมริกาได้ดำเนินตามเส้นทางการพัฒนาที่แตกต่างจากยุโรปและอเมริกาเหนือค่อนข้างมาก แม้ว่าจะเป็นลูกหลานของอารยธรรมยุโรป แต่ก็ยังรวมเอาองค์ประกอบของอารยธรรมอเมริกันพื้นเมืองมากกว่าเมื่อเทียบกับอเมริกาเหนือและยุโรป ปัจจุบันยังมีวัฒนธรรมองค์กรและเผด็จการมากขึ้น ทั้งยุโรปและอเมริกาเหนือต่างรู้สึกถึงผลกระทบของการปฏิรูปและการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ ในอดีต ละตินอเมริกาเป็นเพียงคาทอลิก แม้ว่าสิ่งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง [... ] ละตินอเมริกาถือได้ว่าเป็นชุดย่อยในอารยธรรมตะวันตก
 40. ^ ฮันติงตัน, ซามูเอล พี. (2011). การปะทะกันของอารยธรรมและการสร้างระเบียบโลกใหม่ ไซม่อน แอนด์ ชูสเตอร์. หน้า 151–154. ISBN 978-1451628975.
 41. โธมัส มีนีย์ “The Return of 'The West'” New York Times 11 มีนาคม 2022
 42. ^ Yin Cheong Chengกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับการศึกษาวิศวกรรมใหม่ หน้า 369
 43. Ainslie Thomas Embree , Carol Gluck , Asia in Western and World History: A Guide for Teaching . หน้า xvi
 44. กวาง-แซ่ลี,ตะวันออกและตะวันตก: ฟิวชั่นแห่งขอบฟ้า[ หน้าที่จำเป็น ]
 45. a b c d Kwame Anthony Appiah. "ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมตะวันตก "
 46. เดวิดสัน, Roderic H. (1960). “ตะวันออกกลางอยู่ที่ไหน” . การต่างประเทศ . 38 (4): 665–75. ดอย : 10.2307/20029452 . JSTOR 20029452 . S2CID 157454140 .  
 47. จาโคบัส โบรนอฟสกี้; ขึ้นของมนุษย์ ; แองกัส & โรเบิร์ตสัน, 1973 ISBN 0-563-17064-6 
 48. เจฟฟรีย์ เบลนีย์; ประวัติโดยย่อของโลก ; Penguin Books, 2004
 49. อรรถเป็น แฮนสัน วิกเตอร์ เดวิส (18 ธันวาคม 2550) การสังหารและวัฒนธรรม: การต่อสู้ครั้งสำคัญที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจตะวันตก กลุ่มสำนักพิมพ์ Knopf Doubleday ISBN 978-0-307-42518-8.
 50. ^ จอร์จ จี. โจเซฟ (2000). The Crest of the Peacock , pp. 7-8. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน . ไอเอสบีเอ็น0-691-00659-8 . 
 51. ^ Maddison, Angus (2007), Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in Macro-Economic History , พี. 55, ตารางที่ 1.14,สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด , ISBN 978-0-19-922721-1 
 52. ^ ฮีโร่ (1899). "นิวมาติกา หนังสือ ΙΙ บทที่ XI" . Herons von Alexandria Druckwerke und Automatentheater (ในภาษากรีกและเยอรมัน) แปลโดยวิลเฮล์ม ชมิดท์ ไลป์ซิก: บีจี ทอบเนอร์ น. 228–232.
 53. Gordon, Cyrus H., The Common Background of the Greek and Hebrew Civilizations, WW Norton and Company, New York 1965
 54. ^ Fortenberry, ไดแอน (2017). พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ไพดอน. หน้า 108. ISBN 978-0-7148-7502-6.
 55. เอลิเชวา คาร์เลบัค; เจคอบ เจ. แชคเตอร์ (25 พฤศจิกายน 2554). มุมมองใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวกับคริสเตียน บริล หน้า 38. ISBN 978-90-04-22117-8.
 56. นิโคลส์, วิลเลียม (1995). ลัทธิต่อต้านชาวยิว: ประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชัง (ฉบับที่ 1 เจสัน อารอนสันปกอ่อน). Northvale, นิวเจอร์ซีย์ ISBN 978-1-56821-519-8. OCLC  34892303 .
 57. ^ เกเจอร์, จอห์น จี. (1983). ต้นกำเนิดของการต่อต้านชาวยิว: ทัศนคติต่อศาสนายิวในอิสลามและสมัยโบราณของ คริสเตียน นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 978-0-19-503607-7. โอซีซี9112202  .
 58. ^ "วาเลตูดินาเรีย" . bringtolife.sciencemuseum.org.uk . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2018 .
 59. ↑ Risse , Guenter B. (15 เมษายน 2542) การซ่อมแซมร่างกาย การออมวิญญาณ: ประวัติโรงพยาบาล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 978-0-19-974869-3.
 60. เดอ ตอร์เร คุณพ่อ โจเซฟ เอ็ม. (1997). "การวิเคราะห์เชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ ความเสมอภาค และเสรีภาพภายใต้อิทธิพลของศาสนาคริสต์" . ศูนย์ข้อมูลการศึกษาคาทอลิก.
 61. "How The Irish Saved Civilisation" โดย Thomas Cahill, 1995 [ หน้าที่จำเป็น ]
 62. ไกเซอร์, โวล์ฟกัง (2015). Cambridge Companion to Roman Law . หน้า 119–148.
 63. Burke, P. , The European Renaissance: Center and Peripheries (1998)
 64. ^ ให้พระเจ้าและเหตุผลน. 9
 65. ^ a b Koch, คาร์ล (1994). คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ ยุคกลางตอนต้น: สำนักพิมพ์เซนต์แมรี ISBN 978-0-88489-298-4.
 66. โคช, คาร์ล (1994). "ยุคแห่งการตรัสรู้" . คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ สำนักพิมพ์เซนต์แมรี. ISBN 978-0-88489-298-4.
 67. ^ ดอว์สัน คริสโตเฟอร์; เกล็น โอลเซ่น (1961) วิกฤตการณ์ทางการศึกษาตะวันตก (พิมพ์ซ้ำ ed.). ISBN 978-0-8132-1683-6.
 68. โคช, คาร์ล (1994). "ยุคกลางสูง" . คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ สำนักพิมพ์เซนต์แมรี. ISBN 978-0-88489-298-4.
 69. โคช, คาร์ล (1994). "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา" . คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ สำนักพิมพ์เซนต์แมรี. ISBN 978-0-88489-298-4.
 70. ^ ดอว์สัน คริสโตเฟอร์; เกล็น โอลเซ่น (1961) วิกฤตการณ์ทางการศึกษาตะวันตก (พิมพ์ซ้ำ ed.). หน้า 25. ISBN 978-0-8132-1683-6.
 71. โคช, คาร์ล (1994). "การปฏิรูป" . คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ สำนักพิมพ์เซนต์แมรี. ISBN 978-0-88489-298-4.
 72. โคช, คาร์ล (1994). "การตรัสรู้" . คริสตจักรคาทอลิก: การเดินทาง ปัญญา และพันธกิจ สำนักพิมพ์เซนต์แมรี. ISBN 978-0-88489-298-4.
 73. ^ แฟรงค์ 2001 .
 74. ซูติน, แฮร์รี่. "ไอแซกนิวตัน." นิวยอร์ก เมสเนอร์ (1955)
 75. กาลิเลโอ กาลิเลอี, Two New Sciences , ทรานส์. Stillman Drake , (Madison: Univ. of Wisconsin Pr., 1974), pp. 217, 225, 296–97.
 76. เออร์เนสต์ เอ. มูดี้ (1951) กาลิเลโอและอาเวมเพซ: พลวัตของการทดลองหอเอน (I) วารสารประวัติศาสตร์ความคิด . 12 (2): 163–93. ดอย : 10.2307/2707514 . JSTOR 2707514 . 
 77. ↑ Marshall Clagett, The Science of Mechanics in the Middle Ages, (Madison, Univ. of Wisconsin Pr., 1961), pp. 218–19, 252–55, 346, 409–16, 547, 576–78, 673– 82; Anneliese Maier, "Galileo and the Scholastic Theory of Impetus," หน้า 103–23 ใน On the Threshold of Exact Science: Selected Writings of Anneliese Maier on Late Medieval Natural Philosophy, (Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Pr., 1982)
 78. ^ ฮันนัม, พี. 342
 79. ^ E. Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: They Religious, Institutional, and Intellectual Contexts , (Cambridge: Cambridge Univ. Pr., 1996), pp. 29–30, 42–47.
 80. ^ "การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์" . เอนคาร์ตา. 2550. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 28 ตุลาคม 2552.
 81. ^ แลนเดส 1969 , p. 40
 82. ^ แลนเดส 1969
 83. ^ ไฟล์ เครื่องจักรไอน้ำวัตต์ : ตั้งอยู่ในล็อบบี้ของโรงเรียนเทคนิคสุพีเรียร์ของวิศวกรอุตสาหกรรมแห่ง UPM (มาดริด)
 84. ลูคัส, โรเบิร์ต อี. จูเนียร์ (2002). การบรรยายเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจ . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. น.  109–10 . ISBN 978-0-674-01601-9.
 85. ^ ไฟน์สไตน์ ชาร์ลส์ (กันยายน 2541) "การมองโลกในแง่ร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง: ค่าจ้างที่แท้จริงและมาตรฐานการครองชีพในสหราชอาณาจักรระหว่างและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม" วารสารประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 58 (3): 625–58. ดอย : 10.1017/s0022050700021100 .
 86. ^ สเรเตอร์ ซีโมน; มูนีย์, เกรแฮม (กุมภาพันธ์ 1998). การเป็นเมือง อัตราการตาย และมาตรฐานของการอภิปรายการครองชีพ: การประเมินความคาดหวังของชีวิตเมื่อเกิดใหม่ในเมืองต่างๆ ของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 19 การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 51 (1): 104. ดอย : 10.1111/1468-0289.00084 . hdl : 10.1111/1468-0289.00084 .
 87. Eric Hobsbawm, The Age of Revolution: Europe 1789–1848 , Weidenfeld & Nicolson Ltd., p. 27ไอเอสบีเอ็น0-349-10484-0 
 88. โจเซฟ อี. อินิโคริ. ชาวแอฟริกันและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ISBN 0-521-01079-9.
 89. ^ เบิร์ก แม็กซีน; ฮัดสัน, แพ็ต (1992). "การฟื้นฟูการปฏิวัติอุตสาหกรรม" (PDF) . การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 45 (1): 24–50. ดอย : 10.2307/2598327 . จ สท. 2598327 .  
 90. จูลี่ ลอเรนเซน. "การฟื้นฟูการปฏิวัติอุตสาหกรรม" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2549 . สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2549 .
 91. โรเบิร์ต ลูคัส จูเนียร์ (2003). "การปฏิวัติอุตสาหกรรม" . ธนาคารกลางสหรัฐแห่งมินนิอาโปลิส เก็บ ถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2550 สืบค้นเมื่อ14 พฤศจิกายน 2550 . ค่อนข้างชัดเจนว่าถึง 1800 หรืออาจจะ 1750 ไม่มีสังคมใดที่มีรายได้ต่อหัวเติบโตอย่างยั่งยืน (การเติบโตของประชากรในศตวรรษที่สิบแปดก็เฉลี่ยหนึ่งในสามของ 1 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับการเติบโตของการผลิต) นั่นคือเมื่อประมาณสองศตวรรษก่อน รายได้ต่อหัวในทุกสังคมหยุดนิ่งอยู่ที่ประมาณ 400 ถึง 800 ดอลลาร์ต่อปี
 92. ลูคัส, โรเบิร์ต (2003). "การปฏิวัติอุตสาหกรรมในอดีตและอนาคต " . เก็บ ถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2550 สืบค้นเมื่อ10 กรกฎาคม 2559 . [พิจารณา] อัตราการเติบโตประจำปี 2.4 เปอร์เซ็นต์สำหรับ 60 ปีแรกของศตวรรษที่ 20, 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับศตวรรษที่ 19 ทั้งหมด, หนึ่งในสามของ 1 เปอร์เซ็นต์สำหรับศตวรรษที่ 18
 93. แมคโคลสกี้, เดียร์ (2004). "การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเคมบริดจ์ของบริเตนสมัยใหม่ (แก้ไขโดย Roderick Floud และ Paul Johnson), Times Higher Education Supplement, 15 มกราคม 2547 "
 94. เทย์เลอร์, จอร์จ โรเจอร์ส (1951). การปฏิวัติการขนส่ง ค.ศ. 1815–1860 ISBN 978-0-87332-101-3.ไม่มีการตั้งชื่อให้กับปีที่เปลี่ยนผ่าน " การปฏิวัติการขนส่ง " เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงถนนในช่วงปลายศตวรรษที่ 18
 95. ^ Roe, Joseph Wickham (1916), English and American Tool Builders , New Haven, Connecticut: Yale University Press, LCCN 16011753 . พิมพ์ซ้ำโดย McGraw-Hill, New York และ London, 1926 ( LCCN  27-24075 ); และโดย Lindsay Publications, Inc., Bradley, Illinois, ( ISBN 978-0-917914-73-7 ) 
 96. ^ ฮันเตอร์ 1985
 97. ^ "วัฒนธรรมตะวันตก" . วิทยาศาสตร์รายวัน
 98. ^ "ประวัติโดยย่อของวัฒนธรรมตะวันตก" . ข่าน อะคาเดมี่ .
 99. ^ ฟอร์ด ปีเตอร์ (22 กุมภาพันธ์ 2548) "ที่ใดสำหรับพระเจ้าในยุโรป" . สหรัฐอเมริกาวันนี้ สืบค้นเมื่อ24 กรกฎาคม 2552 .
 100. a b cd ANALYSIS ( 19 ธันวาคม 2011). "คริสต์ศาสนาสากล" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 101. อรรถa b c d e f Deak, Istvan (1996). สารานุกรมอเมริกานา. หน้า 688.
 102. ^ ฮอลล์ พี. 100.
 103. ^ เมอร์เรย์, พี. 45.
 104. Sachs, Curt (1940), The History of Musical Instruments , สิ่งพิมพ์โดเวอร์, พี. 260, ISBN 978-0-486-45265-4
 105. ^ บาร์ซุน, พี. 73
 106. ^ บาร์ซุน, พี. 329
 107. เลน, สจ๊วต เอฟ. (2011). ชาวยิวบนถนนบรอดเวย์: การสำรวจทางประวัติศาสตร์ของนักแสดง นักเขียนบทละคร ผู้แต่ง ผู้แต่งบทเพลงและโปรดิวเซอร์ เจฟเฟอร์สัน นอร์ทแคโรไลนา: แมคฟาร์แลนด์ ISBN 978-0-7864-5917-9. OCLC  668182929 .
 108. ↑ โม สต์, อันเดรีย (2004). การสร้างชาวอเมริกัน: ชาวยิวและละครเพลงบรอดเวย์ เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ISBN 978-0-674-01165-6. สพฐ . 52520631  .
 109. โจนส์, จอห์น บุช (2003). ละครเพลงของเรา ตัวเราเอง: ประวัติศาสตร์สังคมของโรงละครดนตรีอเมริกัน ฮันโนเวอร์: Brandeis University Press จัดพิมพ์โดย University Press of New England ISBN 978-1-61168-223-6. OCLC  654535012 .
 110. ^ บาร์ซุน, พี. 380
 111. ^ "วรรณคดีตะวันตก" .
 112. ^ "สถาปัตยกรรมตะวันตก" . britannica.com . บริแทนนิกา 22 มีนาคม 2565 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 เมษายน 2565 . สืบค้นเมื่อ30 เมษายน 2022 .
 113. อรรถเป็น วิลสัน แอนน์ (2002) ความเชื่อมโยงของซาราเซ็น: อาหารอาหรับและตะวันตกในยุคกลาง
 114. ^ รับปริญญาผ่านวัย http://www.canterbury.ac.nz/graduation/grad-history.shtml
 115. ^ "scientific method" , Oxford Dictionaries: British and World English , 2016 , สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2016
 116. มอร์ริส ไคลน์ (1985)คณิตศาสตร์สำหรับผู้ไม่คณิตศาสตร์ . สิ่งพิมพ์ โดเวอร์ Courier หน้า 284.ไอ0-486-24823-2 
 117. จิม อัล-คาลิลี (4 มกราคม 2552). "'นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงคนแรก'" . ข่าวบีบีซี
 118. เทรซีย์ โทคุฮามะ-เอสปิโนซา (2010). วิทยาศาสตร์ความคิด สมอง และการศึกษา: คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการสอนโดยใช้สมองรูปแบบใหม่ ดับเบิลยู นอร์ตัน แอนด์ คอมพานี หน้า 39. ISBN 978-0-393-70607-9. Alhazen (หรือ Al-Haytham; 965–1039 CE) อาจเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นผลผลิตจากยุคทองของอิสลามหรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิสลาม (ศตวรรษที่ 7-13) เขามีส่วนสำคัญในกายวิภาคศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแพทย์ จักษุวิทยา ปรัชญา ฟิสิกส์ จิตวิทยา และการรับรู้ทางสายตา และส่วนใหญ่ถือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เขียนแบรดลีย์ สเตฟเฟนส์ (2006) อธิบายว่าเขาเป็นผู้ "นักวิทยาศาสตร์คนแรก".
 119. แอคเคอร์แมน เจมส์ เอส. (1978) "ดวงตาของลีโอนาร์โด" วารสารสถาบัน Warburg และ Courtauld . 41 : 119. ดอย : 10.2307/750865 . JSTOR 750865 . S2CID 195048595 .  
 120. ^ "ประเทศไหนมีสมองดีที่สุด" . ข่าวบีบีซี 8 ตุลาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ6 ธันวาคม 2554 .
 121. ชาร์ลส์ เมอร์เรย์, Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 BC to 1950, Paperback – 9 November 2004, p. 284
 122. ชาร์ลส์ เมอร์เรย์, Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 BC to 1950, Paperback – 9 November 2004, p. 252
 123. ^ ฉลาดกว่า เวนเดลล์ เอช. (2000). แหล่งพลังงาน: การเกิดขึ้น การผลิต การแปลง การใช้ Birkhäuser. หน้า 190. ISBN 978-0-387-98744-6.
 124. ออกัสตัส เฮลเลอร์ (2 เมษายน พ.ศ. 2439) "อาเนียนุส เจดลิก" . ธรรมชาติ . 53 (1379): 516. Bibcode : 1896Natur..53..516H . ดอย : 10.1038/053516a0 .
 125. ทอม แมคอินาลลี, มหาวิทยาลัยสก็อตแห่งที่หก. The Scots Colleges Abroad: 1575 ถึง 1799 (Brill, Leiden, 2012) หน้า 115
 126. เบเดลล์, เฟรเดอริค (1942). "ประวัติของรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ การกำหนดและมาตรฐาน" ธุรกรรม ของAmerican Institute of Electrical Engineers 61 (12): 864. ดอย : 10.1109/T-AIEE.1942.5058456 . S2CID 51658522 . 
 127. ^ ฟรีเบิร์ต, เออร์เนสต์ (2014). ยุคของเอดิสัน : แสงไฟฟ้าและการประดิษฐ์ของอเมริกาสมัยใหม่ หนังสือเพนกวิน. ISBN 978-0-14-312444-3.
 128. ^ ราล์ฟ สไตน์ (1967) หนังสือรถยนต์. Paul Hamlyn Ltd
 129. ^ มอเตอร์ความร้อนที่มีเหตุผลของดีเซลโดย รูดอล์ฟ ดีเซล
 130. แฟร์มี, เอนริโก (ธันวาคม 1982). เครื่องปฏิกรณ์เครื่องแรก . โอ๊คริดจ์ รัฐเทนเนสซี: คณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูแห่งสหรัฐอเมริกา กองข้อมูลทางเทคนิค น. 22–26.
 131. โค, ลูอิส (1995). โทรศัพท์และนักประดิษฐ์หลาย คน: ประวัติศาสตร์ เจฟเฟอร์สัน นอร์ทแคโรไลนา: McFarland & Company, Inc. p. 5 . ISBN 978-0-7864-2609-6.
 132. ^ "ศาลฎีกาสหรัฐ" . สืบค้นเมื่อ23 เมษายน 2555 .
 133. ชีวประวัติของจอห์น เอฟ. มิตเชลล์
 134. ^ ใครเป็นผู้คิดค้นโทรศัพท์มือถือ?
 135. ↑ " IPTO – Information Processing Techniques Office" , The Living Internet , Bill Stewart (ed), มกราคม 2000
 136. ^ สภาวิจัยแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา). คณะกรรมการว่าด้วยอนาคตของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2538). ระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลก: ทรัพย์สินระดับชาติที่ใช้ร่วมกัน: คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง ทางเทคนิคและการปรับปรุง สำนักพิมพ์วิชาการแห่งชาติ. หน้า 16. ISBN 978-0-309-05283-2. สืบค้นเมื่อ16 สิงหาคม 2556 ., https://books.google.com/books?id=FAHk65slfY4C&pg=PA16
 137. ^ รีเลย์นอกโลก
 138. "Philo Taylor Farnsworth (1906–1971)" , The Virtual Museum of the City of San Francisco , สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2009.
 139. ^ Collingridge, MRและคณะ (2007) "เครื่องมือการเขียนอ่างเก็บน้ำหมึก 1905–20"ธุรกรรมของ Newcomen Society 77(1): pp. 69–100, p. 69
 140. Jonathan W. Steed & Jerry L. Atwood (2009). เคมี เหนือโมเลกุล (ฉบับที่ 2) จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์. หน้า 844. ISBN 978-0-170-51234-0.
 141. โลเซฟ โอวี (1928). "CII เครื่องตรวจจับคาร์บอรันดัมเรืองแสงและเอฟเฟกต์การตรวจจับและการสั่นด้วยคริสตัล" นิตยสารปรัชญาลอนดอน เอดินบะระ และดับลิน และวารสารวิทยาศาสตร์ 6 (39): 1024–1044. ดอย : 10.1080/14786441108564683 .
 142. เกอร์สไฮม์, เฮลมุท (1986). ประวัติโดยย่อของการถ่ายภาพ (ฉบับที่ 3) Dover Publications, Inc. หน้า 9–11 ISBN 978-0-486-25128-8.
 143. ชิฟเฟอร์ ไมเคิล บี.; Hollenback, เคซี่ แอล.; เบลล์, แคร์รี่ แอล. (2003). วาดสายฟ้าลง: เบนจามิน แฟรงคลิน และเทคโนโลยีไฟฟ้าในยุคแห่งการตรัสรู้ เบิร์กลีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย น.  242 –44. ISBN 978-0-220-23802-2. อิเล็กโตรฟอรัสโวลตา
 144. ^ *Elwes, Richard, "ทฤษฎีบทมหาศาล: การจำแนกกลุ่มง่าย ๆ , "นิตยสารพลัสฉบับที่ 41 ธันวาคม 2549
 145. ↑ Richard Swineshead (1498), Calculationes Suiseth Anglici , Papie: Per Franciscum Gyrardengum.
 146. Dodge, Y. (2006) The Oxford Dictionary of Statistical Terms , OUP. ไอเอสบีเอ็น0-19-920613-9 
 147. อาร์คิมิดีสวิธีการ ในผลงานของอาร์คิมิดีส ISBN 978-0-521-66160-7 
 148. ^ The Oxford English dictionary (ฉบับที่ 2) ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Claredon 2001. ISBN 978-0-19-521942-5.
 149. ไคลน์, มอร์ริส (1972). ความคิดทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน เล่ม 1 3 . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. น.  1122–1127 . ISBN 978-0-19-506137-6.
 150. ครูม, เฟร็ด เอช (1989). หลักการของโทโพโลยี . สำนักพิมพ์วิทยาลัยแซนเดอร์ น. 1122–27. ISBN 978-0-03-029804-2.
 151. ^ "การวัดผลในประเทศอื่น" . ยูเอสเอ็มเอ. สมาคมเมตริกแห่งสหรัฐอเมริกา สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2020 .
 152. ^ The International System of Units (PDF) (9 ed.). บีพีเอ็ม 2019. ISBN  978-92-822-2272-0. สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2020 .
 153. ^ ลอเวอร์ส ลัค; วิลเลเกนส์, มาร์ลีน (1994). "ห้าร้อยปีแห่งการทำบัญชี: ภาพเหมือนของลูก้า ปาซิโอลี" (PDF ) Tijdschrift จาก Economie และ Management 39 (3): 289–304 [หน้า. 300]. ISSN 0772-7674 .  
 154. ^ (บทที่ 9, 10, 11, 13, 25 และ 26) และสามครั้ง (บทที่ 4, 8 และ 19) ในภาคต่อความเท่าเทียมกัน
 155. อ่อนน้อมถ่อมตน, ริชาร์ด (1978). นักเดินเรือ – นักสำรวจ . อเล็กซานเดรีย เวอร์จิเนีย: หนังสือแห่งกาลเวลา
 156. Orloff, Richard W. (กันยายน 2547) [ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543] "สารบัญ" . Apollo by the Numbers: ข้อมูลอ้างอิงทางสถิติ กองประวัติศาสตร์ นาซาสำนักนโยบายและแผน ซีรีส์ประวัติศาสตร์ของนาซ่า วอชิงตัน ดี.ซี. ISBN 978-0-16-050631-4. วช . 00061677  . นาซ่า SP-2000-4029 . สืบค้นเมื่อ12 มิถุนายน 2556 .
 157. ^ เนลสัน, จอน. "ยานสำรวจดาวอังคาร – สปิริต " นาซ่า . สืบค้นเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2557 .
 158. ^ เนลสัน, จอน. "ยานสำรวจดาวอังคาร - โอกาส" . นาซ่า . สืบค้นเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2557 .
 159. ^ เวิร์ธ เฮเลน (28 กุมภาพันธ์ 2544) "จุดจบของการผจญภัยบนดาวเคราะห์น้อย: ใกล้บ้านช่างทำรองเท้าเป็นครั้งสุดท้าย " ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ประยุกต์
 160. ^ บราวน์ ดเวย์น; กันติลโล, ลอรี่; บัคลีย์, ไมค์; Stotoff, มาเรีย (14 กรกฎาคม 2558). 15-149 การเดินทางสามพันล้านไมล์ของ NASA ไปยังดาวพลูโตถึงการเผชิญหน้าครั้งประวัติศาสตร์" . นาซ่า . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2558 .
 161. ^ บูทริกา, แอนดรูว์. จากวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สู่วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ หน้า 267 . สืบค้นเมื่อ4 กันยายน 2558 .
 162. เวเบอร์, โยฮันเนส (2006). "สตราสบูร์ก 1605: ต้นกำเนิดของหนังสือพิมพ์ในยุโรป" ประวัติศาสตร์เยอรมัน . 24 (3): 387–412 (387) ดอย : 10.1191/0266355406gh380oa .:

  ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ในแง่ของเทคโนโลยีทางกายภาพ 'สื่อ' ในความหมายที่ขยายออกไปของคำก็เข้าสู่เวทีประวัติศาสตร์ด้วย ปรากฏการณ์การเผยแพร่ได้เกิดขึ้นแล้ว

 163. ฮาร์ดี, โจนาธาน (25 กุมภาพันธ์ 2010). ระบบสื่อตะวันตก เลดจ์ หน้า 25. ISBN 978-1-135-25370-7.
 164. ฮาร์ดี, โจนาธาน (25 กุมภาพันธ์ 2010). ระบบสื่อตะวันตก เลดจ์ หน้า 59. ISBN 978-1-135-25370-7.
 165. ^ กุ้ง ลูซี่; พิการ์ด, โรเบิร์ต จี.; Towse, รูธ (14 พฤษภาคม 2551). อินเทอร์เน็ตและสื่อมวลชน . ปราชญ์. หน้า 65. ISBN 978-1-4462-4566-8.
 166. เอเจ ริชาร์ดส์, เดวิด (2010). ลัทธิพื้นฐานในศาสนาและกฎหมายอเมริกัน: ความท้าทายของโอบามาต่อภัยคุกคามจากระบอบการปกครองแบบปิตาธิปไตยต่อประชาธิปไตย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟิลาเดลเฟีย. หน้า 177. ISBN 9781139484138. ..สำหรับชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่ 20 แหล่งกำเนิดของอารยธรรมคริสเตียน
 167. ^ ดานิเอรี, พอล (2019). ยูเครนและรัสเซีย: จากการหย่าร้าง อย่างมีอารยธรรมถึงสงครามกลางเมือง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 94. ISBN 9781108486095. ..สำหรับชาวยิวในยุโรปศตวรรษที่ 20 แหล่งกำเนิดของอารยธรรมคริสเตียน
 168. ^ แอล. อัลเลน จอห์น (2005). The Rise of Benedict XVI: เรื่องราวภายในว่าสมเด็จพระสันตะปาปาได้รับเลือกอย่างไรและมีความหมายต่อโลกอย่างไร เพนกวินสหราชอาณาจักร ISBN 9780141954714. ประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมคริสเตียน แต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางหลักของสถาบันและพลังงานเชิงอภิบาลในคริสตจักรคาทอลิก...
 169. ^ รีทเบอร์เกน, ปีเตอร์ (2014). ยุโรป: ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม . เลดจ์ หน้า 170. ISBN 9781317606307. ประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมคริสเตียน แต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางหลักของสถาบันและพลังงานเชิงอภิบาลในคริสตจักรคาทอลิก...
 170. ^ "ไม่นับถือศาสนา" . Pewforum.org 18 ธันวาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2014 .
 171. ^ "เยอรมนี" . รัฐ.gov. 14 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2014 .
 172. ^ ทัศนะเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์และศรัทธา ที่เก็บถาวร 17 มกราคม 2013 ที่ Wayback Machine อิป ซอส โมริ 5 กรกฎาคม 2554.
 173. (ในภาษาฝรั่งเศส) นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นติสเม่ en ฝรั่งเศส: วิเคราะห์สังคมวิทยา et données de l'Institut CSA สำหรับ La Croix Archived 11 สิงหาคม 2011 ที่ Wayback Machine – Groupe CSA TMO สำหรับ La Croix , 2001
 174. ^ "รายงานเสรีภาพทางศาสนาสากล 2550" . 14 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ8 กุมภาพันธ์ 2011 .
 175. ^ "ยุโรป" . Pewforum.org 19 ธันวาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2014 .
 176. ^ "คริสเตียน" . Pewforum.org 18 ธันวาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2014 .
 177. การวิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "อเมริกา" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 178. การวิเคราะห์ (19 ธันวาคม 2554). "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก: คริสเตียน" . Pewforum.org . สืบค้นเมื่อ17 สิงหาคม 2555 .
 179. ^ a b c d "การเลือกปฏิบัติในสหภาพยุโรปในปี 2555" (PDF) , Special Eurobarometer , 393, European Union : European Commission , p. 233, 2012 , ดึงข้อมูล14 สิงหาคม 2013 คำถามที่ถามคือ "คุณคิดว่าตัวเองเป็น...?" พร้อมการ์ดที่แสดง: คาทอลิก, ออร์โธดอกซ์, โปรเตสแตนต์, คริสเตียนอื่นๆ, ยิว, มุสลิม, ซิกข์, พุทธ, ฮินดู, ไม่เชื่อในพระเจ้า, และผู้ที่ไม่เชื่อ/ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ให้พื้นที่สำหรับ อื่นๆ (SPONTANEOUS) และ DK ชาวยิว ซิกข์ พุทธ ฮินดู ไม่ถึงเกณฑ์ 1%
 180. ^ "การเลือกปฏิบัติในสหภาพยุโรปในปี 2555" (PDF ) ยูโรบารอมิเตอร์พิเศษ 383 : 233. 2555. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2 ธันวาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ14 สิงหาคม 2556 .
 181. วิลเลียม โจเซฟ เบเกอร์,กีฬาในโลกตะวันตก (University of Illinois Press, 1988)
 182. David G. McComb,กีฬาในประวัติศาสตร์โลก (Routledge, 2004).
 183. บาร์บารา ชรอดท์, "กีฬาแห่งอาณาจักรไบแซนไทน์" วารสารประวัติศาสตร์กีฬา 8.3 (1981): 40-59.
 184. ซอล เอ็ด วิลกินส์,กีฬาและเกมแห่งวัฒนธรรมยุคกลาง (Greenwood, 2002.
 185. ^ Tranter, NL "กีฬายอดนิยมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในสกอตแลนด์: หลักฐานของบัญชีทางสถิติ" วารสารประวัติศาสตร์กีฬานานาชาติ 4.1 (1987): 21-38.
 186. จี. เคอนิก, ฮาโรลด์ (2009). ศาสนาและจิตวิญญาณในจิตเวช . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 31. ISBN 9780521889520. พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ทรงอิทธิพลและอ่านกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกที่เคยเขียนมา ... ได้รับอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม การศึกษา ศิลปะ วรรณกรรม และศีลธรรมของอารยธรรมตะวันตก
 187. เบิร์นไซด์, โจนาธาน (2011). พระเจ้า ความยุติธรรม และสังคม: แง่มุมของกฎหมายและความถูกต้องตามกฎหมายในพระคัมภีร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า XXVI ISBN 9780199759217.
 188. ^ วี. รีด, แพทริค (1987). การอ่านในแนวความคิดทางศาสนาตะวันตก: โลกโบราณ พอลลิส เพรส. หน้า 43. ISBN 9780809128501.

ที่มา

 • อันเคิร์ล, กาย (2000). การสื่อสารระดับโลกที่ปราศจากอารยธรรมสากล การวิจัยทางสังคมของ INU ฉบับที่ 1: อารยธรรมร่วมสมัยที่อยู่ร่วมกัน: อาหรับ-มุสลิม บาราตี จีน และตะวันตก เจนีวา: INU Press. ISBN 978-2-88155-004-1.
 • อันเคิร์ล, กาย (2000). อารยธรรมที่อยู่ร่วมกัน: อาหรับ-มุสลิม บาราตี จีน และตะวันตก INUPRESS เจนีวา 119–244 ISBN 2-88155-004-5 . 
 • แอตเล เฮสเมียร์ (2013). อารยธรรม ออยคอส และความก้าวหน้า ISBN 978-1468924190 
 • Barzun, Jacques From Dawn to Decadence : 500 Years of Western Cultural Life 1500 to the Present HarperCollins (2000) ไอเอสบีเอ็น0-06-017586-9 
 • เดลี่, โจนาธาน. " The Rise of Western Power: A Comparative History of Western Civilization " (ลอนดอนและนิวยอร์ก: Bloomsbury, 2014). ไอ978-1441161314 . 
 • เดลี่, โจนาธาน. " นักประวัติศาสตร์โต้วาทีการผงาดขึ้นทางทิศตะวันตก " (ลอนดอนและนิวยอร์ก: เลดจ์ 2015). ไอ978-1138774810 _ 
 • Derry, TK และ Williams, Trevor I. ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยี: จากยุคแรกสุดถึง AD 1900 Dover (1960) ISBN 0-486-27472-1 
 • Duran, Eduardo, Bonnie Dyran จิตวิทยาหลังอาณานิคมอเมริกันพื้นเมือง 1995 ออลบานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กISBN 0-7914-2353-0 
 • แฮนสัน, วิกเตอร์ เดวิส ; ฮีธ, จอห์น (2001). ใครฆ่าโฮเมอร์: จุดจบของการศึกษาคลาสสิกและการฟื้นตัวของภูมิปัญญากรีกหนังสือเผชิญหน้า
 • โจนส์ พรูเดนซ์ และเพนนิก ไนเจลประวัติศาสตร์ของอิสลามยุโรป Barnes & Noble (1995 ) ISBN 0-7607-1210-7 
 • มีนีย์, โธมัส“การกลับมาของ 'ตะวันตก'” New York Times 11 มีนาคม 2022
 • Merriman, John Modern Europe: จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจนถึงปัจจุบัน WW Norton (1996 ) ISBN 0-393-96885-5 
 • McClellan, James E. III และ Dorn, Harold Science and Technology ในประวัติศาสตร์โลก Johns Hopkins University Press (1999 ) ISBN 0-8018-5869-0 
 • Stein, Ralph The Great Inventions Playboy Press (1976) ISBN 0-87223-444-4 . 
 • Asimov สารานุกรมชีวประวัติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไอแซก อาซิมอฟ: ชีวิตและความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1510 คนตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง Doubleday (1982) ISBN 0-385-17771-2 . 
 • ศิษยาภิบาล ลุ ดวิกฟอนประวัติของพระสันตะปาปาจากยุคใกล้; ดึงมาจากเอกสารลับของวาติกันและแหล่งต้นฉบับอื่นๆ เล่มที่ 40 เซนต์หลุยส์ บี. แฮร์เดอร์ (1898ff.)
 • Walsh, James Joseph , พระสันตะปาปาและวิทยาศาสตร์; ประวัติความสัมพันธ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อวิทยาศาสตร์ในยุคกลางและจนถึงยุคสมัยของเราสำนักพิมพ์ Fordam University Press, 1908, พิมพ์ซ้ำ พ.ศ. 2546, Kessinger Publishing ISBN 0-7661-3646-9ความคิดเห็น: หน้า 462 . [2] 
 • สเติร์นส์, PN (2003). อารยธรรมตะวันตกในประวัติศาสตร์โลก , เลดจ์, นิวยอร์ก.
 • ธอร์นตัน, บรูซ (2002). Greek Ways: วิธีที่ชาวกรีกสร้างอารยธรรมตะวันตก , พบหนังสือ .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก