วากิล

ในกฎหมายอิสลามวากิล ( وكيل ) ในวรรณคดีเก่าวาคีลเป็นรอง ผู้แทน หรือตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามของอาจารย์ใหญ่ อาจหมายถึงทนายความ นักการทูต หรือผู้ ดูแลมัสยิดหรือศาสนสถาน [1]

วากิลยังเป็นหนึ่งในชื่อของพระเจ้าในศาสนาอิสลามซึ่งแปลว่า "เป็นที่พึ่งได้" และใช้เป็นชื่อส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปแบบย่อของอับดุล วากิลซึ่งแปลว่า "ผู้รับใช้ของผู้พึ่งพาได้"

ดูสิ่งนี้ด้วย

  • Vekil - ศัพท์ออตโตมัน

อ้างอิง

  1. เอสโปซิโต, จอห์น แอล., เอ็ด. (2546). "วากิล". พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ดของศาสนาอิสลาม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด.


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wakil&oldid=1192498468"