ลัทธิวะฮาบี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

วะฮาบีย์ ( อาหรับ : الوهابية ‎, โรมันอัลวะฮาบียาห์ , lit. 'วะฮาบีสม์ ') เป็นคำที่ใช้อ้างถึงขบวนการฟื้นฟูอิสลามภายในอิสลามสุหนี่ ; ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักคำสอนของนักปฏิรูปHanbaliของนักวิชาการอาหรับMuhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792) [a] [1] [2]ได้รับการอธิบายอย่างหลากหลายว่าเป็น "ดั้งเดิม", [3] "เคร่งครัด (ical)"; [4] [5]และเป็น "ขบวนการปฏิรูป" ของอิสลามเพื่อฟื้นฟู "การบูชาmonotheistic ที่บริสุทธิ์" โดยสาวก[6] [7]ระยะ Wahhabi (SM) ไม่ได้ถูกใช้โดย 'อับดุลอัลวะฮาตัวเอง แต่มันถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่โดยบุคคลภายนอก polemically เป็น exonymและสมัครพรรคพวกปฏิเสธการใช้งานเลือกที่จะถูกเรียกว่า 'Salafi' (เป็นระยะ ใช้โดยผู้ติดตามขบวนการปฏิรูปอิสลามอื่น ๆ เช่นกัน), [5] [8]และมองว่าตนเองเป็น Muwahhid ' (หมายถึง monotheistic), [9] [10] [11]เพื่อเน้นย้ำหลักการของ Tawhid [12] (ความเป็นหนึ่งเดียว ของพระเจ้า ) [13]คำนี้ได้รับการอธิบายว่าเป็นคำพ้องความหมายแบบซุนนิโฟบิ [14] [15] [16] [17]มันยึดมั่นในเทววิทยา Athari

Wahhabism เป็นชื่อหลังจากศตวรรษที่ 18 นักวิชาการอิสลาม , นักบวชพระและกิจกรรมมุฮัมมัดบินอับดิลวะฮาบ (1703-1792) [6] [18] [19] [20] [21]เขาเริ่มเคลื่อนไหวปฏิรูปในภูมิภาคของNajdในกลางอารเบีย , [6] [22]การสนับสนุนการกวาดล้างของการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเช่นเลื่อมใสของธรรมิกชนและสักการะบูชาเพื่อพวกเขา หลุมฝังศพและศาลเจ้าที่ชาวนาจด์ปฏิบัติ แต่ที่เขาถือว่าสิ่งเจือปนและนวัตกรรมที่เป็นรูปเคารพในศาสนาอิสลาม ( บิดอะห์ ) [6] [13] [23]Ibn 'Abd al-Wahhab และผู้ติดตามของเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างสูงจากนักวิชาการ Hanbali ที่มีอิทธิพลในศตวรรษที่สิบสามIbn Taymiyyah (1263 - 1328 CE / 661 - 728 AH) ซึ่งเรียกร้องให้กลับสู่ความบริสุทธิ์ของสามรุ่นแรก ( สะลัฟ ) เพื่อ กำจัดมุสลิมจากผลพลอยได้ที่ไม่ถูกต้อง ( บิดอะห์ ) และถือว่างานของเขาเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการหลักในเทววิทยา[24] [25] [26]

ในที่สุด อิบนิ อับดุลวะฮาบ ได้ทำสัญญากับผู้นำท้องถิ่นมูฮัมหมัด บิน ซาอูดโดยเสนอความจงรักภักดีทางการเมือง และสัญญาว่าการคุ้มครองและการเผยแพร่ขบวนการวะฮาบีหมายถึง "อำนาจและความรุ่งโรจน์" และการปกครองของ "แผ่นดินและมนุษย์" [27]พันธมิตรระหว่างผู้ติดตามของ ibn Abd al-Wahhab และผู้สืบทอดของ Muhammad bin Saud ( House of Saud ) พิสูจน์แล้วว่ามีความทนทาน ราชวงศ์ซาอูดยังคงรักษาความเป็นพันธมิตรทางการเมือง-ศาสนากับนิกายวาฮาบีผ่านการเสื่อมถอยของความมั่งคั่งทางการเมืองของตนเองในอีก 150 ปีข้างหน้า จนถึงการประกาศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในท้ายที่สุดในปี พ.ศ. 2475 และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคปัจจุบัน เป็นเวลากว่าสองศตวรรษ คำสอนของ Ibn Abd Al-Wahhab เป็นรูปแบบอิสลามอย่างเป็นทางการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและลัทธิที่มีอำนาจเหนือกว่า[28] [29]ในซาอุดิอาระเบีย[30]ณ ปี 2017 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางศาสนาของซาอุดิอาระเบียโดยมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน ได้นำบางคนเสนอแนะว่า "ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามหรือเสี่ยงที่จะจบลงในทางที่ผิดของออร์โธดอกซ์" [31]ในปี 2018 มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัด บิน ซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียปฏิเสธว่าไม่มีใคร "สามารถนิยามลัทธิวะฮาบีนี้ได้" หรือแม้แต่ว่ามันมีอยู่จริง(32)ภายในปี พ.ศ. 2564 อำนาจเสื่อมถอยของนักบวชที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายการศึกษาใหม่ซึ่งยืนยัน "เอกลักษณ์ประจำชาติของซาอุดิอาระเบีย" ที่เน้นองค์ประกอบที่ไม่ใช่อิสลาม ได้นำไปสู่สิ่งที่บางคนอธิบายว่าเป็น "ยุคหลังวะฮาบี" ของซาอุดีอาระเบีย[33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]

"ขอบเขต" ของลัทธิวะฮาบีถูกเรียกว่า "ยากที่จะระบุ" [40]แต่ในการใช้งานร่วมสมัย คำว่าวะฮาบีและสะละฟีบางครั้งก็ใช้สลับกันได้ และถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีรากต่างกันมารวมกันตั้งแต่ทศวรรษ 1960 [41] [b]อย่างไรก็ตาม ลัทธิวะฮาบีมักถูกมองว่าเป็น "การปฐมนิเทศเฉพาะภายในลัทธิสะลัฟ" [43]หรือในฐานะที่เป็นอนุรักษนิยมสาขาอ่าวของลัทธิสะละฟี [44] [45]

คำจำกัดความและนิรุกติศาสตร์

คำจำกัดความ

คำจำกัดความหรือการใช้คำว่าวะฮาบีอิสลาม ได้แก่ :

 • "กลุ่มของหลักคำสอน" และ "ชุดของทัศนคติและพฤติกรรมที่ได้มาจากคำสอนของนักปฏิรูปศาสนาผู้เคร่งครัดโดยเฉพาะซึ่งอาศัยอยู่ในภาคกลางของอาระเบียในช่วงกลางศตวรรษที่สิบแปด" ( Gilles Kepel ) [46]
 • "อิสลามบริสุทธิ์" (David Commins, การตีความคำนิยามของผู้สนับสนุน), [47]ที่ไม่เบี่ยงเบนไปจากกฎหมายอิสลามในทางใดทางหนึ่งและควรเรียกว่าอิสลามและไม่ใช่ลัทธิวะฮาบี (กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุล อาซิซกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย) [48]
 • "ลัทธิที่เข้าใจผิดซึ่งส่งเสริมการไม่ยอมรับ ส่งเสริมศาสนศาสตร์แบบง่าย และจำกัดความสามารถของอิสลามในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไป" (David Commins การถอดความคำจำกัดความของฝ่ายตรงข้าม) [47]
 • "ขบวนการปฏิรูปอนุรักษ์นิยม ... ลัทธิที่ก่อตั้งอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและ [ซึ่ง] มีอิทธิพลต่อขบวนการอิสลามทั่วโลก" ( สารานุกรมอิสลามและโลกมุสลิม ) [49]
 • "นิกายที่มีอำนาจเหนือกว่าในซาอุดิอาระเบียและกาตาร์" โดยตั้งหลักใน "อินเดีย แอฟริกา และที่อื่นๆ" โดยมี "การตีความอิสลามแบบนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์อย่างแน่วแน่ในประเพณีของอิบนุ ฮันบาล" (ไซริล กลาส) [12]
 • "ขบวนการนักปฏิรูป/นักฟื้นฟูในศตวรรษที่สิบแปดเพื่อการสร้างสังคมใหม่ทางศีลธรรม" "ก่อตั้งโดย Muhammad ibn Abd al-Wahhab" (พจนานุกรม Oxford ของศาสนาอิสลาม) [50]
 • การเคลื่อนไหวที่แสวงหา "การกลับไปสู่ข้อความอันบริสุทธิ์ของท่านศาสดา" และพยายามปลดปล่อยอิสลามจาก "หลักคำสอนที่ซ้อนทับ" และ "ความเชื่อโชคลางที่บดบังข่าวสารของตน" ความหมายทางจิตวิญญาณของ "การดิ้นรนหลังจากการฟื้นฟูสังคมมุสลิมภายใน" เสียหายเมื่อ "เป้าหมายภายนอก - การบรรลุอำนาจทางสังคมและการเมือง - ได้รับการตระหนัก" ( มูฮัมหมัดอาซาด ) [51]
 • "กระแสการเมือง" ในศาสนาอิสลามที่ "ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันอำนาจ" แต่ไม่สามารถเรียกว่าเป็นนิกายได้ เพราะ "ไม่มีหลักปฏิบัติพิเศษหรือพิธีกรรมพิเศษใดๆ และไม่มีการตีความพิเศษของศาสนาที่แตกต่างจากเนื้อหาหลักในศาสนาอิสลาม อิสลามสุหนี่” (อับดุลเลาะห์ อัลโอบีด อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งเมดินา และสมาชิกสภาที่ปรึกษาซาอุดิอาระเบีย) [40]
 • "ขบวนการซาลาฟีที่แท้จริง" เริ่มต้นจากขบวนการปฏิรูปเทววิทยา มีเป้าหมายในการเรียก (da'wa) ผู้คนให้ฟื้นฟูความหมายที่ 'แท้จริง' ของ tawhid (ความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าหรือ monotheism) และเพิกเฉยและแยกแยะระเบียบวินัยและแนวปฏิบัติ 'ดั้งเดิม' ที่พัฒนาขึ้น ในประวัติศาสตร์อิสลาม เช่น เทววิทยา นิติศาสตร์ และประเพณีการไปเยี่ยมสุสานและศาลเจ้าของบุคคลที่เคารพ” (อะหมัด มูซาลี) [52]
 • คำที่ใช้โดยฝ่ายตรงข้ามของ Salafism ด้วยความหวังว่าจะเย้ยหยันการเคลื่อนไหวนั้นโดยแนะนำอิทธิพลจากต่างประเทศและ "สร้างภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบีย" คำนี้ "ใช้บ่อยที่สุดในประเทศที่ชาวสะละฟีสเป็นชนกลุ่มน้อย" ของชุมชนมุสลิม แต่ "ได้รุกล้ำเข้ามาเมื่อเร็วๆ นี้" ในการ "เปลี่ยน" ประชากรในท้องถิ่นให้นับถือศาสนาซาลาฟี (ควินตัน วิกโทโรวิช) [10]
 • คำครอบคลุมที่ใช้อย่างไม่ถูกต้องเพื่ออ้างถึง "ขบวนการอิสลามใด ๆ ที่มีแนวโน้มชัดเจนต่อผู้หญิง, การก่อการร้าย, ความคลั่งไคล้หรือการตีความอัลกุรอานและหะดีษที่เข้มงวดและตามตัวอักษร" (Natana J. DeLong-Bas) [53]
 • "ไม่มีใครสามารถกำหนดวาฮาบีได้ ไม่มีลัทธิวะฮาบี เราไม่เชื่อว่าเรามีวะฮาบีย์" (โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบีย) [54]
 • ตาม Rohan Davis:

  "..วาฮาบีไม่มีความเป็นจริงตามธรรมชาติหรือตามวัตถุประสงค์... มุมมองนี้ถือได้ว่าของจริงมีอยู่ในความเป็นจริงภายนอกบางอย่างและสอดคล้องกับแนวคิดในความคิดของมนุษย์ซึ่งคำทางภาษาหมายถึง... ซอซูร์เป็นผู้ชี้ให้เห็น ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คำจำกัดความของแนวคิดจะอยู่อย่างอิสระหรืออยู่นอกระบบภาษาเฉพาะ แนวคิดเช่น Wahhabism ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากมนุษย์ตั้งชื่อและแนบความหมายกับมัน"

  [55]

นิรุกติศาสตร์

ตามที่นักเขียนชาวซาอุดิอาระเบีย Abdul Aziz Qassim และคนอื่น ๆ เป็นชาวออตโตมานที่ "ระบุว่าโรงเรียนอิสลามของ Abdul Wahhab ในซาอุดิอาระเบียเป็น Wahhabism" ชาวอังกฤษยังยอมรับและมีอิทธิพลต่อการใช้คำในตะวันออกกลาง[C]คำ Wahhabi ไม่ควรจะสับสนไปwahbiซึ่งเป็นความเชื่อที่โดดเด่นภายในIbadism [57]

นักวิชาการชาวแอลจีเรีย Muhammad El Hajjoui กล่าวว่าชาวออตโตมานเป็นคนแรกที่ติดป้ายกำกับ "Wahhabism" กับSunni Hanbalis of Najdโดยจ้าง "นักวิชาการมุสลิมในทุกประเทศเพื่อเขียน เขียน และโกหกเกี่ยวกับ Hanbalis of Najd" เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง[58] [59]

การติดฉลากคำว่า "วะฮาบีย์" มีประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางเกินกว่าผู้ติดตามหลักคำสอนของมูฮัมหมัด อิบนิ อับดุลวะฮาบ ; ทุกคนมักจะปฏิเสธฉลาก ดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่ถกเถียงกันและเป็นหมวดหมู่ที่โต้แย้งกัน ในช่วงยุคอาณานิคมที่จักรวรรดิอังกฤษได้ว่าจ้างระยะเพื่ออ้างถึงเหล่านั้นโดยทั่วไปนักวิชาการมุสลิมและนักคิดเห็นเป็นอุดกั้นเพื่อผลประโยชน์ของจักรพรรดิของพวกเขา; ลงโทษพวกเขาด้วยข้ออ้างต่างๆ กลุ่มกบฏมุสลิมจำนวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากSufi Awliyaa (นักบุญ) และคำสั่งลึกลับ ตกเป็นเป้าหมายของBritish Rajซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสมคบคิด "วะฮาบี" ที่กว้างขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขยายจากเบงกอลไปถึงปัญจาบ . แม้จะมีความคล้ายคลึงกันเพียงเล็กน้อยกับหลักคำสอนของ Ibn 'Abd al-Wahhab ผู้สังเกตการณ์ภายนอกของโลกมุสลิมมักติดตามแคมเปญการชำระล้างทางศาสนาต่างๆ ทั่วโลกอิสลามต่ออิทธิพลของ Wahhabi [60] [61] [62] [63] [64]ตามที่ Qeyamuddin Ahmed:

"ในสายตาของรัฐบาลอังกฤษ คำว่า Wahabi มีความหมายเหมือนกันกับ 'คนทรยศ' และ 'กบฏ'... ฉายานี้กลายเป็นศัพท์ของการล่วงละเมิดทางศาสนาและการเมือง"

[65]

การใช้งานร่วมสมัย

ในวาทกรรมร่วมสมัย รัฐหลังโซเวียตใช้คำว่า "ลัทธิวะฮาบี" อย่างกว้างขวางเพื่อแสดงถึงการสำแดงใดๆ ของการยืนยันอิสลามในประเทศมุสลิมเพื่อนบ้าน[66]ในช่วงยุคโซเวียตผู้คัดค้านมุสลิมมักถูกระบุว่าเป็น "ซูฟี" และ "คลั่งไคล้" ซึ่งใช้อิสลามโฟบิกคำศัพท์ที่สร้างความกลัวการสมรู้ร่วมคิดทางศาสนาใต้ดิน ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ป้ายชื่อ "วะฮาบี" จะกลายเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการอ้างถึง "ภัยคุกคามต่ออิสลาม" ในขณะที่ "ลัทธิซูฟี" ถูกเรียกเป็นพลัง "ปานกลาง" ที่สมดุลกับ "ลัทธิหัวรุนแรง" ของวะฮาบี ผู้พิทักษ์เก่าของรัฐหลังโซเวียตพบว่าฉลากมีประโยชน์ในการพรรณนาถึงการต่อต้านทั้งหมดว่าเป็นพวกหัวรุนแรง ดังนั้นจึงสนับสนุนการรับรองผู้แข็งแกร่งของพวกเขา กล่าวโดยสรุป ชาวมุสลิมที่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาหรือสถานะทางการเมืองที่เป็นอยู่ มีความเสี่ยงที่จะถูกตราหน้าว่า "วะฮาบี" [67]

หลังเหตุการณ์9/11 สำนวนที่คล้ายคลึงกันได้กลายเป็นประเด็นพูดคุยทั่วไปในสื่อตะวันตกด้วยการแสดงภาพของ 'แผนการวะฮาบี' กับ ' ตะวันตก ' ที่กลายเป็นเรื่องปกติในจิตใจของการพูด การกล่าวถึง "ลัทธิวะฮาบี" ที่เก่าแก่ที่สุดในเดอะนิวยอร์กไทม์สปรากฏในบทบรรณาธิการปี 2474 ที่อธิบายว่าเป็นขบวนการ "ดั้งเดิม" แต่ไม่ได้หมายความว่า "กลุ่มติดอาวุธ" หรือ " ต่อต้านตะวันตก " ระหว่างปี พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2550 The New York Timesตีพิมพ์บทความ 86 บทความที่กล่าวถึงคำว่า "ลัทธิวะฮาบี" ซึ่งมีหกบทความปรากฏขึ้นก่อนเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 ส่วนที่เหลือได้รับการตีพิมพ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในช่วงปี 1990 มันเริ่มถูกอธิบายว่าเป็น "กลุ่มติดอาวุธ" แต่ยังไม่ใช่กองกำลังที่เป็นศัตรู อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ 2000 การแสดงภาพสมคบคิดของลัทธิวะฮาบีได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง โดยย้อนบทบาทในศตวรรษที่ 19 ของตนในฐานะสิ่งที่ตรงกันข้าม "'คลั่งไคล้' และ 'เผด็จการ' ของ 'อารยะโลก' " [68] การพรรณนาแบบเสรีนิยมทั่วไปเกี่ยวกับลัทธิวะฮาบีย์ระบุว่าเป็นการรวบรวมหลักปฏิบัติที่เคร่งครัด โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง ในขณะที่การแสดงภาพแนวอนุรักษ์นิยมใหม่แสดงภาพ "วะฮาบี" เป็น "คนป่า" หรือ "คนคลั่งไคล้" [69]

การตั้งชื่อความขัดแย้งและความสับสน

วะฮาบีไม่ชอบหรืออย่างน้อยก็ไม่ชอบคำว่า Ibn Abd-Al-Wahhab ไม่ชอบการยกย่องนักวิชาการและบุคคลอื่น ๆ รวมถึงการใช้ชื่อบุคคลเพื่อระบุว่าเป็นโรงเรียนอิสลาม ( madh'hab ) [10] [70] [71]ตามคำกล่าวของโรเบิร์ต เลซีย์ "พวกวะฮาบีมักไม่ชอบชื่อที่พวกเขาตั้งไว้ตามธรรมเนียม" และชอบให้เรียกว่ามุวาห์ฮิดูน (ชาวยูนิทาเรียน) [72]อีกคำที่นิยมใช้กันคือ "มุสลิม" เนื่องจากลัทธิของพวกเขาคือ "อิสลามบริสุทธิ์" [73]อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บ่นเงื่อนไขเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้ที่ไม่ใช่ชาววะฮาบีไม่ใช่ผู้นับถือพระเจ้าองค์เดียวหรือไม่ใช่ชาวมุสลิม[73] [74]นอกจากนี้เงื่อนไข มุวะฮิดุนและ Unitarians มีความเกี่ยวข้องกับนิกายอื่น ๆ ทั้งที่ยังมีอยู่และสูญพันธุ์[75]

คำศัพท์อื่นๆ ที่วะฮาบีใช้และ/หรือชอบ ได้แก่อะห์ล อัลฮะดีษ ("ชาวฮะดิษ "), สะละฟีดะวะ ("การเทศนาสะลาฟี") หรือal-da'wa ila al-tawhid [76] (" การเทศนาเรื่อง monotheism" สำหรับโรงเรียนมากกว่าสมัครพรรคพวก) หรือAhl ul-Sunna wal Jama'a ("ผู้คนในประเพณีของมูฮัมหมัดและมติของ Ummah"), [43] Ahl al-Sunnah ("People of the Ummah") ซุนนะฮ์"), [77]หรือ "การปฏิรูปหรือขบวนการซาลาฟีของชีค" (ชีคเป็น บิน อับดุลวะฮับ) [ง]การกำหนดให้ตนเองเป็น "ชาวซุนนะ" มีความสำคัญต่อความถูกต้องของศาสนาวะฮาบีเพราะในสมัยออตโตมัน ลัทธิซุนนี เท่านั้นที่ เป็นหลักธรรมที่ถูกต้อง[79]

หลายๆ คน เช่น นักเขียน Quinton Wiktorowicz เรียกร้องให้ใช้คำว่า Salafi โดยยืนยันว่า "คงยากที่จะหาบุคคลที่เรียกตัวเองว่า Wahhabis หรือองค์กรที่ใช้ 'Wahhabi' ในชื่อของพวกเขาหรืออ้างถึงอุดมการณ์ของพวกเขาในเรื่องนี้ ลักษณะ (เว้นแต่พวกเขาจะพูดกับผู้ฟังชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยกับคำศัพท์ของอิสลาม และถึงกระนั้นการใช้งานก็ถูกจำกัดและมักปรากฏเป็น 'สะละฟี/วะฮาบี')" [10]นิวยอร์กไทม์สนักข่าวเขียนว่าซาอุฯ "ชิงชัง" คำ Wahhabism, "ความรู้สึกมันชุดพวกเขาออกจากกันและขัดแย้งกับความคิดที่ว่าศาสนาอิสลามเป็นความเชื่อที่เสาหิน" [80]กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอูดตัวอย่างเช่นได้โจมตีคำว่า "หลักคำสอนที่ไม่มีอยู่ที่นี่ (ซาอุดิอาระเบีย)" และท้าทายผู้ใช้คำศัพท์ให้ค้นหา "รูปแบบของศาสนาอิสลามที่ปฏิบัติในซาอุดิอาระเบียจากคำสอนของคัมภีร์กุรอานและหะดีษของศาสดา" ". [81] [82] Ingrid Mattson ให้เหตุผลว่า "'Wahhbism' ไม่ใช่นิกาย มันเป็นขบวนการทางสังคมที่เริ่มขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อนเพื่อกำจัดศาสนาอิสลามจากการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่เข้มงวดซึ่งได้รับมาหลายศตวรรษ" [83]

ตามคำกล่าวของผู้เขียนที่ Global Security และLibrary of Congressคำนี้เป็นเรื่องธรรมดาและถูกใช้โดยนักวิชาการวะฮาบีใน Najd [23] [84]ภูมิภาคที่มักเรียกกันว่า "ดินแดนใจกลาง" ของลัทธิวะฮาบี[85]นักข่าวชาวกะเหรี่ยงเฮาส์เรียก 'Salafi' "เป็นคำที่ถูกต้องทางการเมืองมากขึ้น" สำหรับ 'Wahhabi' [86] ไม่ว่าในกรณีใด ตามคำกล่าวของลาซีย์ ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดที่เข้าใจได้ และเช่นเดียวกับพวกคริสเตียนเควกเกอร์วาฮาบีได้ "ยังคงเป็นที่รู้จักในชื่อแรกที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าของพวกเขา" [72]อย่างไรก็ตาม ความสับสนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากแนวปฏิบัติทั่วไปของรัฐบาลเผด็จการต่างๆ ที่ใช้คำว่า "วาฮาบีหัวรุนแรง" สำหรับการต่อต้านทั้งหมด ถูกกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อพิสูจน์การปราบปรามครั้งใหญ่ต่อผู้ไม่เห็นด้วย[87]

(ขบวนการอีกขบวนหนึ่งซึ่งมีกลุ่มผู้ติดตามเรียกว่า "วะฮาบี" แต่ผู้ที่เป็นอิบาดี คาริจิตี ทำให้เกิดความสับสนในแอฟริกาเหนือและใต้ทะเลทรายซาฮารา ซึ่งผู้นำขบวนการ – อับดุลวะฮาบ อิบน์ อับดุลเราะห์มาน – อาศัยและเทศนาใน ศ. ศ. ศตวรรษที่แปด Muhammad al-Shuwair ไปเยือนมอริเตเนียในปี 1408 AH/1987 CE เมื่อเขาได้พบกับผู้นำมุสลิมบอกเขาว่าพวกเขาชอบชาวซาอุดิอาระเบีย แต่หวังว่าพวกเขาจะเลิกโรงเรียน "Wahhabi" ที่แบ่งแยกชาวมุสลิม ถามพวกเขาว่า แหล่งที่มาของความคิดเห็นคือ พวกเขาอ้างถึงคำตัดสินของนักวิชาการจากแอฟริกาเหนือ เช่น al-Wanshireesi ซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อน Muhammad ibn Abdul-Wahhab เป็นเวลานาน กับอิบนุอับดุลวะฮาบ) [88]

วะฮาบีและสะละฟีส

Salafism (จากสะลัฟ หมายถึง "บรรพบุรุษ" หรือ "รุ่นก่อน") เป็นขบวนการภายในอิสลามสุหนี่ที่สนับสนุนการกลับมาของอิสลามที่ 'บริสุทธิ์' ตามที่ท่านศาสดาพยากรณ์และนักวิชาการมุสลิมยุคแรก ๆ ตามที่ระบุไว้โดยอิบันบาซ :

การเรียกร้องของ Salafi เป็นการเรียกไปยังสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งโดยศาสดามูฮัมหมัดของพระองค์ ขอสันติสุขและพระพรจงมีแด่เขา เป็นการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์ การเรียกร้องไปยัง Salafism นี้เป็นการเรียกร้องให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ Messenger เคยติดตามในเมกกะแล้วเมดินา ตั้งแต่การสอนดาวาให้กับชาวมุสลิม ไปจนถึงการชี้นำผู้คนให้ทำความดี สอนพวกเขาถึงสิ่งที่พระเจ้าส่งโดยศาสดาของพระองค์เกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า (monotheism) ความจงรักภักดีต่อเขา และศรัทธาในศาสดามูฮัมหมัดของพระองค์ ขอสันติสุขและพระพรจงมีแด่เขา[89]

นักวิชาการและนักวิจารณ์หลายคนแยกแยะระหว่างวะฮาบีและสะละฟี คริสโตเฟอร์ เอ็ม. แบลนชาร์ด นักวิชาการชาวอเมริกัน กล่าวว่า ลัทธิวะฮาบีหมายถึง "ลัทธิอิสลามอนุรักษ์นิยมที่มีศูนย์กลางและเล็ดลอดออกมาจากซาอุดิอาระเบีย" ในขณะที่สะละฟียะเป็น "ขบวนการอิสลามที่เคร่งครัดโดยทั่วไปมากกว่า ที่ได้พัฒนาอย่างอิสระในช่วงเวลาต่างๆ และในสถานที่ต่างๆ ของอิสลาม โลก". [90]

อย่างไรก็ตามมุมมอง Wahhabism มากเป็นพื้นเมือง Salafism เพื่ออารเบีย [91] Wahhabism เป็นรุ่นอาหรับ Salafism ตามที่มาร์กดูรีที่รัฐผู้นำซาอุ "มีการใช้งานและขยัน" ในการใช้ทรัพยากรทางการเงินของพวกเขามาก "ในการระดมทุนและการส่งเสริม Salafism ทั่วโลก" [92]อะหมัด มูซาลีมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยว่าวะฮาบีเป็นส่วนย่อยของลัทธิสะลาฟี โดยกล่าวว่า "ตามกฎแล้ว ชาววะฮาบีทั้งหมดเป็นพวกสะละฟิ [52] Quintan Wiktorowicz อ้างว่าสมัยใหม่ Salafists พิจารณานักวิชาการ Muhammed bin 'Abd al-Wahhab ในศตวรรษที่ 18 และนักเรียนของเขาหลายคนเป็น Salafis [93]

ประวัติ

Wahhabi ภารกิจเริ่มเป็นขบวนการฟื้นฟูและการปฏิรูปในระยะไกลพื้นที่แห้งแล้งของNajd [3] [6] [22] Muhammad ibn Abd al-Wahhab สนับสนุนการกวาดล้างการปฏิบัติที่แพร่หลายเช่นการเคารพหินต้นไม้และถ้ำสวดมนต์ต่อนักบุญ ; และการจาริกแสวงบุญไปยังสุสานและศาลเจ้าของพวกเขาซึ่งชาวนาจด์ได้ปฏิบัติ แต่ซึ่งเขาถือว่าสิ่งสกปรกและนวัตกรรมที่เป็นรูปเคารพในศาสนาอิสลาม ( บิดอะห์ ) [6] [13] [23]ขบวนการเน้นย้ำถึงการยึดมั่นในอัลกุรอานและหะดีษและสนับสนุนการใช้อิจติฮั[3]ในที่สุด เขาได้ทำสัญญากับผู้นำท้องถิ่นมูฮัมหมัด บิน ซาอูดโดยเสนอการเชื่อฟังทางการเมือง และสัญญาว่าการคุ้มครองและการขยายพันธุ์ของขบวนการวะฮาบีหมายถึง "อำนาจและความรุ่งโรจน์" และการปกครองของ "แผ่นดินและมนุษย์" [27]กับการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่อัลซาอุดราชวงศ์และมัน Wahhabism, แพร่กระจายไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนครเมกกะและเมดินาหลังการค้นพบปิโตรเลียมใกล้อ่าวเปอร์เซียในปีพ.ศ. 2482 สามารถเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมัน รายได้ที่เติบโตเป็นพันล้านดอลลาร์ เงินจำนวนนี้ – ใช้จ่ายไปกับหนังสือ สื่อ โรงเรียน มหาวิทยาลัย มัสยิด ทุนการศึกษา ทุน งานที่ร่ำรวยสำหรับนักข่าว นักวิชาการ และนักวิชาการอิสลาม – ทำให้ศาสนาอิสลามมี “ตำแหน่งที่โดดเด่น” ในศาสนาอิสลามทั่วโลก[94]

ในประเทศที่ตั้งลัทธิวะฮาบี และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ Wahhabi ulama ได้เข้าควบคุมการศึกษา กฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน และสถาบันทางศาสนาในศตวรรษที่ 20 โดยอนุญาตให้เป็น "การแลกเปลี่ยน" " การกระทำที่ขัดต่อหลักคำสอน เช่น การนำเข้าเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่ และการติดต่อกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม เพื่อประโยชน์ในการรวมอำนาจของผู้พิทักษ์ทางการเมือง ราชวงศ์อัลซาอูด[95]

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 วิกฤตการณ์หลายอย่างได้บั่นทอน "ความน่าเชื่อถือ" ของวะฮาบีในซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆ ในโลกมุสลิม – การยึดมัสยิดใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน 2522 โดยกลุ่มติดอาวุธ การวางกำลังกองทหารสหรัฐในซาอุดิอาระเบียระหว่างสงครามอ่าวกับอิรักพ.ศ. 2534 ; และ9/11 2001 การโจมตีของอัลกออิดะห์ในนิวยอร์กและวอชิงตัน [96]

ในแต่ละกรณี Wahhabi ulema ถูกเรียกให้สนับสนุนความพยายามของราชวงศ์ในการปราบปรามการขัดแย้งทางศาสนา และในแต่ละกรณี[96]  เผยให้เห็นการพึ่งพาราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียและนโยบายที่ไม่เป็นที่นิยมบ่อยครั้ง [97] [98]

ในฝั่งตะวันตก การสิ้นสุดของสงครามเย็นและพันธมิตรต่อต้านคอมมิวนิสต์กับซาอุดิอาระเบียหัวโบราณและเคร่งศาสนา และการโจมตี 9/11 ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจอย่างมากต่อราชอาณาจักรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาที่เป็นทางการ [99]

มูฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮาบ

ผู้ก่อตั้งลัทธิวะฮาบี Mohammad ibn Abd-al-Wahhab เกิดเมื่อราวปี 1702–03 ในเมืองโอเอซิสเล็ก ๆ ของ'Uyaynaในภูมิภาค Najd ในตอนนี้ตอนกลางของซาอุดีอาระเบีย[100]เขาศึกษาในท้องเสีย , [101]ในตอนนี้คืออะไรอิรักและอาจเมกกะและเมดินาในขณะที่มีการดำเนินการฮัจญ์ก่อนจะกลับไปบ้านของเขา 'Uyayna ใน 1,740 เขาทำงานเพื่อกระจายการโทร ( ดา' วา ) สำหรับสิ่งที่เขาเชื่อคือการฟื้นฟูการบูชาองค์เดียวที่แท้จริง ( เตาฮีด ) [102]เขายังเชื่อด้วยว่าการกระทำหรือคำกล่าวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบูชาสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าและเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยพลังอำนาจของพระเจ้านั้นเท่ากับการบูชารูปเคารพ (ชิริก ). แก่นของความขัดแย้งระหว่างเขากับคู่ต่อสู้ของเขาอยู่เหนือขอบเขตของการกระทำเหล่านี้ บรรดาผู้ที่ทำการอุทิศตนเช่นการขอความช่วยเหลือ ( istigatha ) จากวัตถุ, หลุมฝังศพของนักบุญที่ตายแล้ว ฯลฯ เป็นพวกนอกรีตที่มีความผิดในเชิร์ก (polytheism) [103]

พวกนอกรีตเช่นนี้จะไม่ถูกฆ่าตายเสียก่อน ประการแรก พวกเขาจะได้รับโอกาสกลับใจ ถ้าเขากลับใจ เขาก็ยอมรับการกลับใจ หากเขาไม่กลับใจหลังจากการชี้แจงหลักฐาน เขาจะถูกประหารชีวิตในฐานะผู้ละทิ้งความเชื่อ[104]ด้วยการสนับสนุนของผู้ปกครองเมือง – Uthman ibn Mu'ammar – เขาดำเนินการปฏิรูปศาสนาของเขาใน 'Uyayna รวมถึงการรื้อถอนหลุมฝังศพของZayd ibn al-Khattabซึ่งเป็นหนึ่งในSahaba (สหาย) ) ของพระศาสดามูหะหมัดและการขว้างปาหินให้หญิงที่ล่วงประเวณีถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตาม หัวหน้าที่มีอำนาจมากกว่า (Sulaiman ibn Muhammad ibn Ghurayr) ได้กดดัน Uthman ibn Mu'ammar ให้ขับไล่เขาออกจาก 'Uyayna [105]

เมื่อมูฮัมหมัดเริ่มเทศนาda'waของเขาใน Hejaz ที่ควบคุมโดยออตโตมันซึ่งการเคารพบูชาของนักบุญและไสยศาสตร์เป็นที่แพร่หลาย เขาถูกปฏิเสธและถูกเรียกว่า "ผู้เบี่ยงเบน" อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา การเรียกร้องหาดะวะห์ของเขากลายเป็นที่นิยมอย่างมาก [16]

พันธมิตรกับราชวงศ์ซาอูด

Muhammad ibn Saud ผู้ปกครองเมืองที่อยู่ใกล้ๆ เชิญ ibn 'Abd al-Wahhab เข้าร่วมกับเขา และในปี 1744 ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างคนทั้งสอง[107]อิบนุซูดจะปกป้องและเผยแพร่หลักคำสอนของภารกิจวะฮาบี ในขณะที่อิบัน อับดุล วาฮับ "จะสนับสนุนผู้ปกครอง ให้เกียรติและอำนาจแก่เขา" ใครก็ตามที่สนับสนุนข้อความของเขา อิบัน อับดุล วาฮับ สัญญาว่า "จะปกครองแผ่นดินและมนุษย์โดยวิธีการนี้" [27] อิบนุซูดจะละทิ้งการเก็บภาษีจากพืชผลในท้องถิ่นโดยไม่ได้ชะรีอะฮ์ และในทางกลับกัน พระเจ้าอาจชดเชยให้เขาด้วยการปล้นสะดมจากการพิชิตและภาษีที่สอดคล้องกับชารีอะฮ์ที่จะเกินจำนวนที่เขายอมแพ้[108] พันธมิตรระหว่างคณะเผยแผ่วะฮาบีและครอบครัวอัลซาอูดได้ "ยืนหยัดมานานกว่าสองศตวรรษครึ่ง" ซึ่งรอดพ้นจากความพ่ายแพ้และการล่มสลาย[107][109]ทั้งสองครอบครัวได้แต่งงานกันหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในซาอุดิอาระเบียในปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาเป็นสมาชิกของครอบครัว Al ash-Sheikhเสมอ กล่าวคือ เป็นทายาทของ Ibn Abdul Wahhab [110]

ตามรายงานของ Natana DeLong-Bas Ibn Abd al-Wahhab ถูกห้ามไม่ให้ต่อสู้กับผู้ไม่เชื่อที่รับรู้ โดยเลือกที่จะเทศนาและโน้มน้าวใจมากกว่าที่จะโจมตี[e] Ibn Abdul Wahab ปฏิบัติตามนโยบายที่ไม่แทรกแซงในโครงการรวมรัฐของ Ibn Saud ขณะที่อิบนุซูดรับผิดชอบประเด็นทางการเมืองและการทหาร เขาสัญญาว่าจะรักษาคำสอนทางศาสนาของอิบนุ อับดุล วาฮับ อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ทางทหารของ Ibn Saud ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก Ibn Abdul Wahhab การระบุบทบาทเฉพาะของอาเมียร์ (ผู้นำทางการเมือง) และอิหม่าม (ผู้นำทางศาสนา) อิบนุ อับดุล วาฮับ กำหนดว่ามีเพียงอิหม่าม (ผู้นำทางศาสนา) เท่านั้นที่สามารถประกาศการรณรงค์ทางทหารเป็นญิฮาดหลังจากปฏิบัติตามข้อกำหนดทางศาสนาแล้ว[112] Ibn Abdul Wahhab อนุญาตเฉพาะญิฮาดเมื่อชุมชนวะฮาบีถูกโจมตีก่อนเป็นมาตรการป้องกัน[f]อย่างไรก็ตาม หลังการเสียชีวิตของมูฮัมหมัด บิน ซาอูดในปี ค.ศ. 1765 อับดุลอาซิซ บิน มูฮัมหมัดลูกชายและผู้สืบทอดตำแหน่งของมูฮัมหมัด บินซาอูดใช้วิธี "เปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือตาย" เพื่อขยายอาณาเขตของเขา Ibn Abd al-Wahhab ลาออกจากตำแหน่งอิหม่ามและถอนตัวจากชีวิตทางการเมืองและการเงินในปี ค.ศ. 1773 Abd al-Aziz ดำเนินการต่อด้วยวิสัยทัศน์การขยายขอบเขตของเขานอกขอบเขตของ Najd [14]

การพิชิตขยายไปทั่วคาบสมุทรอาหรับจนกระทั่งพิชิตนครมักกะฮ์และเมดินาในต้นศตวรรษที่ 19 [115] [116]ในเวลานี้ พวกวะฮาบีน้อมรับแนวคิดของอิบนุ ตัยมียะ ซึ่งประกาศว่ามุสลิมที่อ้างตนเองว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามว่าไม่ใช่ชาวมุสลิม - เพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมในการต่อสู้และพิชิตชารีฟมุสลิมแห่งฮิญาซ [117]

หนึ่งในการโจมตีที่น่าสังเกตและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดของพวกเขาคือในเมืองกัรบะลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชีอะห์ในปี 1802 ตามรายงานของ อุษมาน ข. นักประวัติศาสตร์วาฮาบี 'อับดุลลาห์ ข. บิชร์ กองทัพซาอุดิอาระเบียได้สังหารชาวเมืองจำนวนมาก ปล้นทรัพย์สมบัติและกระจายไปในหมู่ประชาชน [118]

1805 โดยกองทัพซาอุฯ ได้รับการควบคุมของนครเมกกะและเมดินา [119]ซาอุดีอาระเบียอาเมียร์ ซูด bin Abdulaziz bin มูฮัมหมัดบินซาอุดประณามสุลต่านออตโตมันและเรียกว่าเป็นคำถามถูกต้องของการเรียกร้องของเขาที่จะกาหลิบและผู้ปกครองของเขตรักษาพันธุ์ของจ๊าซ [120]จักรวรรดิออตโตมัน สงสัยในความทะเยอทะยานของมูฮัมหมัด อาลีแห่งอียิปต์สั่งให้เขาต่อสู้กับพวกวะฮาบี เนื่องจากความพ่ายแพ้ของทั้งสองจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขา[121]ความตึงเครียดระหว่างมูฮัมหมัด อาลี และกองทหารของเขายังกระตุ้นให้เขาส่งพวกเขาไปยังอาระเบียและต่อสู้กับชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งหลายคนถูกสังหารหมู่ สิ่งนี้นำไปสู่สงครามออตโตมัน-ซาอุดีอาระเบีย . [122]อียิปต์ออตโตมัน นำโดยอิบราฮิมปาชาในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเอาชนะชาวซาอุดีอาระเบียในการรณรงค์ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2354 [123]ในปี พ.ศ. 2361 พวกเขาเอาชนะอัลซาอูดปรับระดับเมืองหลวงDiriyahสังหารชาวเมืองดำเนินการ Al-Saud emir และการเนรเทศผู้นำทางการเมืองและศาสนาของเอมิเรตส์[109] [124]และไม่ประสบความสำเร็จในการพยายามขจัดไม่เพียงแต่ราชวงศ์ซาอูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภารกิจวาฮาบีอีกด้วย[125]จักรวรรดิอังกฤษยินดีอิบราฮิมมหาอำมาตย์ของการทำลาย Diriyaโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าในภูมิภาค กัปตันจอร์จ ฟอร์สเตอร์แซดเลอร์ นายทหารของกองทัพอังกฤษในอินเดียถูกส่งตัวจากบอมเบย์ไปปรึกษากับอิบราฮิม ปาชาในเมืองดาริยา [126]

ประการที่สอง รัฐซาอุดิอาระเบียที่มีขนาดเล็กกว่า ( เอมิเรตแห่งเนจด์ ) มีอายุระหว่างปี พ.ศ. 2362 ถึง พ.ศ. 2434 มีพรมแดนอยู่ภายใน Najd ลัทธิวะฮาบีได้รับการปกป้องจากการรณรงค์ของชาวเติร์กหรืออียิปต์โดยการแยกตัวของ Najd ขาดทรัพยากรอันมีค่าและการสื่อสารและการขนส่งที่ จำกัด ของยุคนั้น [127]

ในช่วงทศวรรษที่ 1880 อย่างน้อยในหมู่ชาวเมืองถ้าไม่ใช่ชาวเบดูอิน หลักคำสอนแบบ monotheistic ของSalafiyyaได้กลายเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาพื้นเมืองของ Najd [128]

อับดุลอาซิซ อิบน์ ซูด

Ibn Saudกษัตริย์องค์แรกของซาอุดิอาระเบีย

ในปี ค.ศ. 1901 อับดุลอาซิซอิบน์ โซอูดซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ห้าของมูฮัมหมัด อิบน์ โซอูด[129]เริ่มการรณรงค์ทางทหารที่นำไปสู่การพิชิตคาบสมุทรอาหรับส่วนใหญ่และการก่อตั้งซาอุดีอาระเบียในปัจจุบัน หลังจากการล่มสลายของออตโตมัน เอ็มไพร์. [130]ภายใต้การปกครองของอับดุลอาซิซ "การพิจารณาทางการเมืองสำคัญกว่าลัทธิอุดมคติทางศาสนา" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวาฮาบีผู้เคร่งศาสนา ความสำเร็จทางการเมืองและการทหารของเขาทำให้วาฮาบีอุลามะควบคุมสถาบันทางศาสนาที่มีเขตอำนาจเหนืออาณาเขตจำนวนมาก และในปีต่อๆ มา แนวความคิดของวาฮาบีได้ก่อให้เกิดพื้นฐานของกฎเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการสังคม และกำหนดนโยบายด้านตุลาการและการศึกษาของราชอาณาจักร[131]แต่การประท้วงจากวาฮาบี อุลามะ ถูกแทนที่เมื่อพูดถึงการรวมอำนาจในฮิญาซและอัล-ฮาซา การรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับรัฐบาลอังกฤษการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​การกำหนดกรอบการบริหารของรัฐบาลที่เรียบง่าย หรือการลงนามในสัมปทานน้ำมันกับสหรัฐฯ [132 ] Wahhabi ulama ยังออก fatwa ยืนยันว่า "มีเพียงผู้ปกครองเท่านั้นที่สามารถประกาศญิฮาด" (การละเมิดคำสอนของ Ibn Abd al-Wahhab ตาม DeLong-Bas) [112] [133]

As the realm of Wahhabism expanded under Ibn Saud into Shiite areas (al-Hasa, conquered in 1913) and Hejaz (conquered in 1924–25), radical factions amongst Wahhabis such as the Ikhwan pressed for forced conversion of Shia and an eradication of (what they saw as) idolatry. Ibn Saud sought "a more relaxed approach".[134] In al-Hasa, efforts to stop the observance of Shia religious holidays and replace teaching and preaching duties of Shia clerics with Wahhabi, lasted only a year.[135]ในมักกะฮ์และเจดดาห์ (ในเฮญัซ) การห้ามยาสูบ แอลกอฮอล์ การเล่นไพ่และการฟังเพลงบนแผ่นเสียงนั้นหลวมกว่าในนัจด์ จากการคัดค้านของวะฮาบี อุลามะฮ์ อิบนุซูดได้อนุญาตทั้งการขับรถยนต์และการเข้าร่วมของชีอะห์ในพิธีฮัจญ์ [136]

การบังคับใช้สิทธิผู้บังคับบัญชาและการห้ามมิให้กระทำผิด เช่น การบังคับใช้การละหมาดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแบ่งแยกเพศของอิสลามฯลฯ ได้พัฒนาจุดยืนที่โดดเด่นในเอมิเรตส์ที่สามของซาอุดีอาระเบีย และในปี 1926 คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นทางการได้ก่อตั้งขึ้นในมักกะฮ์ [12] [137] [138]

ในขณะที่นักรบวะฮาบีสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของอัลซาอูด มีการก่อกบฏครั้งใหญ่เกิดขึ้น กษัตริย์อับดุลอาซิซทรงปราบปรามกลุ่มกบฏอิควาน  ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่หันหลังให้กับนักรบวะฮาบีที่ต่อต้าน "การแนะนำนวัตกรรมต่างๆ เช่น โทรศัพท์ รถยนต์ และโทรเลข" และ "ส่งบุตรชายของเขาไปยังประเทศผู้ไม่เชื่อ (อียิปต์)" [139]อังกฤษได้เตือน Abdulaziz เมื่อIkhwanโจมตีในอารักขาของอังกฤษTransjordan , อิรักและคูเวตเป็นความต่อเนื่องของการญิฮาดในการขยายดินแดน Wahhabist [140] อิควานส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่าเบดูอินที่เชื่อว่าพวกเขามีสิทธิได้รับญิฮาดอิสระ การจู่โจม ฯลฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาเมียร์และพวกเขามีความขัดแย้งกับทั้ง Wahhabi Ulemaและผู้ปกครองของซาอุดิอาระเบีย พวกเขายังคัดค้านการเก็บภาษีจากชนเผ่าเร่ร่อนของซาอุดิอาระเบีย หลังจากการจู่โจมของพวกเขากับชาวเมืองซาอุดิอาระเบีย Ibn Saud ได้ทำการประลองครั้งสุดท้ายกับIkhwanโดยได้รับการสนับสนุนจาก Wahhabi ulemaในปี 1929 Ikhwan พ่ายแพ้อย่างเด็ดขาดและแสวงหาการสนับสนุนจากผู้ปกครองต่างประเทศของคูเวตและจักรวรรดิอังกฤษ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2473 ร่างหลักของอิควานยอมจำนนต่ออังกฤษใกล้กับพรมแดนซาอุดีอาระเบีย-คูเวต ขบวนการวะฮาบีถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรอาหรับเพื่อต่อต้านการครอบงำของเส้นทางการค้า ภาษี และจาฮิลียะห์ของพวกเร่ร่อน customs. Muhammad ibn Abd al-Wahhab had criticized the nomadic tribes and the Wahhabi chroniclers praised Saudi rulers for taming the Bedouins.[141]

Connection with the outside world

ก่อนอับดุลอาซิซ ในช่วงครึ่งหลังส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 19 มีความเกลียดชังอย่างมากที่จะผสมผสานกับ "รูปเคารพ" (รวมถึงชาวโลกมุสลิมส่วนใหญ่ ) ในดินแดนวาฮาบี อย่างน้อยที่สุดติดต่อสมัครใจบาปได้รับการพิจารณาโดยบวช Wahhabi และถ้าใครชอบ บริษัท ของภาคีและ "ได้รับการอนุมัติในการนับถือศาสนาของพวกเขา" ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เชื่อ [142]เดินทางออกนอกเมือง Najd สู่ดินแดนออตโตมัน "ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ถ้าไม่ห้ามโดยสิ้นเชิง" [143]

อย่างไรก็ตาม ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ลัทธิวะฮาบีได้ปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกมากขึ้น[143]ในช่วงปลายทศวรรษ 1800 วะฮาบีพบชาวมุสลิมที่มีความเชื่อคล้ายกันอย่างน้อย – ครั้งแรกกับAhl-i Hadithในอินเดีย[144]และต่อมากับผู้ฟื้นฟูอิสลามในรัฐอาหรับ (คนหนึ่งคือ Mahmud Sahiri al-Alusi ในกรุงแบกแดด) [145]บรรดาผู้ฟื้นฟูและวะฮาบีมีความสนใจร่วมกันในความคิดของอิบนุตัยมียะห์ การอนุญาติอิจติฮัด และความจำเป็นในการชำระแนวทางปฏิบัติการบูชาของนวัตกรรมให้บริสุทธิ์[146]ในปี ค.ศ. 1920 Rashid Ridaผู้บุกเบิก Salafist ซึ่งมีวารสารal-Manarมีการอ่านอย่างกว้างขวางในโลกมุสลิม ตีพิมพ์ "กวีนิพนธ์ของบทความวาฮาบี" และผลงานที่ยกย่องอิบันโซอูดว่าเป็น "ผู้กอบกู้ฮารามาน [สองเมืองศักดิ์สิทธิ์] และผู้ปฏิบัติการปกครองแบบอิสลามแท้ๆ" [147] [148]

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหลังการรวมชาติในปี พ.ศ. 2475

ในความพยายาม "เพื่อเข้าร่วมกระแสหลักของชาวมุสลิมและเพื่อลบชื่อเสียงของลัทธิแบ่งแยกนิยมสุดโต่งที่เกี่ยวข้องกับ Ikhwan" ในปี 1926 Ibn Saud ได้จัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรมุสลิมของรัฐบาลมุสลิมและสมาคมที่ได้รับความนิยม[149]ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 "แรงกดดัน" ต่อ Ibn Saud ในการควบคุมพื้นที่ของ Hejaz และ al-Hasa - "นอกเขตใจกลางวาฮาบี" - และ "การนำทางกระแสของการเมืองระดับภูมิภาค" "เจาะตราประทับ" ระหว่าง ใจกลางวาฮาบีและ "ดินแดนแห่งรูปเคารพ" ภายนอก[150] [151]

กระแสหลักในการเมืองในระดับภูมิภาคในขณะนั้นคือลัทธิชาตินิยมแบบฆราวาส ซึ่งร่วมกับกามาล อับดุล นัสเซอร์กำลังกวาดล้างโลกอาหรับ เพื่อต่อสู้กับเรื่องนี้ การเผยแพร่งานเผยแผ่ศาสนาของวาฮาบีทำงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการริเริ่มนโยบายต่างประเทศของซาอุดิอาระเบีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 การประชุมที่นครมักกะฮ์ซึ่งจัดโดยชาวซาอุดิอาระเบียได้หารือถึงแนวทางในการต่อสู้กับลัทธิฆราวาสนิยมและสังคมนิยม ในการปลุกสันนิบาตมุสลิมโลกได้ก่อตั้งขึ้น[152]เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามและ "ขับไล่กระแสและความเชื่อที่ผิดศีลธรรม" ลีกได้เปิดสำนักงานสาขาทั่วโลก[153]มันพัฒนาสมาคมอย่างใกล้ชิดระหว่าง Wahhabis และนำ Salafis และทำให้สาเหตุที่พบบ่อยกับอิสลามฟื้นฟูภราดรภาพมุสลิม , อาห์มัดฉันหะดีษและจามาต-อี อิสลามิ ที่ต่อสู้กับลัทธิซูฟีและแนวทางปฏิบัติทางศาสนาที่เป็นที่นิยม "ที่เป็นนวัตกรรม" [152]และปฏิเสธ "วิถีทางตะวันตกและตะวันตกซึ่งเป็นอันตรายต่อความศรัทธาและค่านิยมของชาวมุสลิม" [154]มิชชันนารีถูกส่งไปยังแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกลุ่มทุนสนับสนุนโรงเรียน แจกจ่ายวรรณกรรมทางศาสนา และมอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทางศาสนาของซาอุดิอาระเบีย ผลที่ได้คือสังคมอิซาลาซึ่งต่อสู้กับผู้นับถือมุสลิมในไนจีเรีย ชาด ไนเจอร์ และแคเมอรูน[155]

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ Wahhabism ในซาอุดิอาระเบีย[156]คือ "การแทรกซึมของขบวนการ transnationalist คืนชีพ" ในรูปแบบของพันเคร่งศาสนาที่Islamistผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมภราดรภาพมุสลิมจากอียิปต์ต่อไป clampdown นัสบนภราดรภาพ[157] ( และจากการปราบปรามชาตินิยมที่คล้ายกันในอิรัก[158]และซีเรีย[159] ) เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ระบบโรงเรียนใหม่ของราชอาณาจักร (ส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ) [160]

ของภราดรภาพอิสลามอุดมการณ์แตกต่างจาก Wahhabism อนุรักษ์นิยมมากขึ้นซึ่งเทศน์เชื่อฟังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์กลุ่มภราดรได้กล่าวถึงสิ่งที่ผู้เขียนคนหนึ่ง (โรเบิร์ต เลซีย์) เรียกว่า "แนวความคิดที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง" เช่น ความยุติธรรมทางสังคมและการต่อต้านอาณานิคม และให้ "ความบิดเบี้ยวทางศาสนาที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ยังปลอดภัย" แก่วาฮาบี ให้คุณค่ากับนักเรียนซาอุดิอาระเบีย "ซึมซับในวัยเด็ก" . ด้วย "อิสลามหัวรุนแรง" ของกลุ่มภราดรภาพ ญิฮาดกลายเป็น "ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในวันนี้" ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์[161]

พวกพี่น้องได้รับคำสั่งจากคณะสงฆ์และรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียไม่ให้พยายามเปลี่ยนศาสนาหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหลักคำสอนทางศาสนาภายในราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตาม "เข้าควบคุมชีวิตทางปัญญาของซาอุดิอาระเบีย" โดยการจัดพิมพ์หนังสือและมีส่วนร่วมในวงสนทนาและร้านเสริมสวยที่จัดขึ้นโดย เจ้าชาย[162] ในเวลาที่พวกเขามีบทบาทนำในพันธกิจสำคัญของรัฐบาล[163]และมีอิทธิพลต่อหลักสูตรการศึกษา[164]มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งหนึ่งในเมดินาสร้างขึ้นในปี 2504 เพื่อฝึกอบรม – ส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวซาอุดิอาระเบีย – ผู้เปลี่ยนศาสนาไปสู่ลัทธิวะฮาบี[165]กลายเป็น "สวรรค์" สำหรับผู้ลี้ภัยพี่น้องมุสลิมจากอียิปต์[166]ในที่สุดความคิดของพี่น้องก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งอาณาจักรและมีผลอย่างมากต่อลัทธิวะฮาบี – แม้ว่าผู้สังเกตการณ์จะแตกต่างกันว่านี่คือการ "บ่อนทำลาย" [156] [167]หรือ "ผสมผสาน" กับมัน [168] [169]

การเติบโต

ในปี 1950 และ 1960 ภายในซาอุดิอาระเบีย Wahhabi Ulamaเก็บรักษาไว้ที่shari'iสนามและเป็นประธานในการสร้างมหาวิทยาลัยอิสลามและระบบโรงเรียนของรัฐซึ่งทำให้นักเรียน "ปริมาณหนักการเรียนการสอนทางศาสนาที่" [170]นอกซาอุดีอาระเบีย Wahhabi Ulamaกลายเป็น "น้อยต่อสู้" ที่มีต่อส่วนที่เหลือของโลกมุสลิมในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของชาติตะวันตก หลักคำสอนของวะฮาบี "ทำดี" สำหรับชาวมุสลิมจำนวนมากในฐานะ "เวที" และ "ได้รับการเปลี่ยนใจจากคาบสมุทร" [170] [171]

มีเหตุผลหลายประการสำหรับความสำเร็จนี้: การเติบโตของความนิยมและความแข็งแกร่งของทั้งสองชาตินิยมอาหรับ (แม้ว่าวาฮาบีจะต่อต้านลัทธิชาตินิยมในรูปแบบใดก็ตามในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ แต่ซาอุดิอาระเบียเป็นชาวอาหรับ และศัตรูของพวกเขาที่เป็นหัวหน้าศาสนาอิสลามออตโตมันคือชาวตุรกี) [172] ]และการปฏิรูปศาสนาอิสลาม (โดยเฉพาะการปฏิรูปโดยทำตามตัวอย่างของชาวมุสลิมสามรุ่นแรกที่เรียกว่าสะลัฟ ) [172]การทำลายล้างของจักรวรรดิออตโตมันซึ่งสนับสนุนนักวิจารณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขา [173]การทำลายล้างของคู่แข่งอีกคนหนึ่งคือKhilafaใน Hejaz ในปี 1925 [172]

ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเงินที่ซาอุดิอาระเบียได้รับจากการส่งออกน้ำมัน [94]

ยุคการส่งออกน้ำมัน

การสูบและส่งออกน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และรายได้ของน้ำมันดังกล่าวช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในช่วงทศวรรษ 1950 และ 60 แต่วิกฤตการณ์น้ำมันในปี 1973และราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึงสี่เท่า ที่ทั้งสองได้เพิ่มความมั่งคั่งของราชอาณาจักรในทางดาราศาสตร์ และเพิ่มศักดิ์ศรีของอาณาจักรด้วยการแสดงอำนาจระดับนานาชาติในฐานะผู้นำของโอเปก ด้วยความช่วยเหลือของเงินทุนจากการส่งออกปิโตรเลียมของซาอุดิอาระเบีย[174] (และปัจจัยอื่นๆ[172] ) การเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงได้รับ "การเติบโตอย่างรวดเร็ว" ซึ่งเริ่มต้นในปี 1970 และขณะนี้มีอิทธิพลไปทั่วโลก[28]กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีการประมาณการว่าจากประมาณ 1,976-2,016 รัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในริยาดได้สั่งการอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์ (6 พันล้านปอนด์) เพื่อเลือกมูลนิธิการกุศลที่นำไปสู่การทำลายแนวปฏิบัติของศาสนาอิสลามในท้องถิ่นโดยลัทธิวะฮาบี[175]ภายในปี 1980 ซาอุดิอาระเบียได้รับรายได้จากน้ำมันทุก ๆ สามวัน ซึ่งต้องใช้เวลาหนึ่งปีในการหารายได้ก่อนการคว่ำบาตร[176]เงินจำนวนหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกใช้ไปกับหนังสือ สื่อ โรงเรียน ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน (ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนและเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลแก่นักข่าว นักวิชาการ และนักวิชาการอิสลาม ศูนย์และมหาวิทยาลัยอิสลาม และโรงเรียนมากกว่าหนึ่งพันแห่ง และมัสยิดหนึ่งพันแห่ง[177] [178] [179] During this time, Wahhabism attained what Gilles Kepel called a "preeminent position of strength in the global expression of Islam".[94]

Afghanistan jihad

The "apex of cooperation" between Wahhabis and Muslim revivalist groups was the Afghan jihad.[180]

ในเดือนธันวาคมปี 1979 สหภาพโซเวียตบุกอัฟกานิสถานหลังจากนั้นไม่นานอับดุลลาห์ ยูซุฟ อัซซาม ภราดรมุสลิมที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันศาสนาของซาอุดิอาระเบีย[g]ได้ออกฟัตวา[h]ประกาศการป้องกันญิฮาดในอัฟกานิสถานเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตที่ไม่เชื่อในพระเจ้า " fard ayn" ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ส่วนบุคคล (หรือส่วนบุคคล) สำหรับชาวมุสลิมทุกคน คำสั่งดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแกรนด์มุฟตีของซาอุดิอาระเบีย (นักวิชาการทางศาสนาสูงสุด), Abd al-Aziz ibn Bazและอีกมากมาย[181] [182]

ระหว่างปี 1982 ถึง 1992 อาสาสมัครมุสลิมประมาณ 35,000 คนเดินทางไปอัฟกานิสถานเพื่อต่อสู้กับโซเวียตและระบอบการปกครองของอัฟกานิสถาน อีกหลายพันคนเข้าเรียนในโรงเรียนชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยนักสู้ทั้งในอดีตและอนาคต มีอาสาสมัครประมาณ 12,000 ถึง 25,000 คนมาจากซาอุดิอาระเบีย [183]ซาอุดีอาระเบียและราชาธิปไตยกลุ่มอนุรักษ์นิยมอื่นๆ ยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ญิฮาดด้วยเงินจำนวน 600  ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 1982 [184]

ภายในปี 1989 กองทหารโซเวียตได้ถอนกำลังออกไป และภายในเวลาไม่กี่ปี ระบอบการปกครองของโซเวียตในกรุงคาบูลก็ล่มสลายลง [ ต้องการการอ้างอิง ]

This Saudi/Wahhabi religious triumph further stood out in the Muslim world because many Muslim-majority states (and the PLO) were allied with the Soviet Union and did not support the Afghan jihad.[185] But many jihad volunteers (most famously Osama bin Laden) returning home to Saudi Arabia and elsewhere were often radicalized by Islamic militants who were "much more extreme than their Saudi sponsors".[185]

"Erosion" of Wahhabism

Islamic Revolution in Iran

การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ได้ท้าทายลัทธิวะฮาบีของซาอุดิอาระเบียในหลายด้าน เป็นการปฏิวัติของชาวชีอะ ไม่ใช่ซุนนี และลัทธิวะฮาบีถือว่าชีอะห์ไม่ใช่มุสลิมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ความนิยมมหาศาลในอิหร่านและการโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยของโปรอเมริกัน ทำให้เกิดความกระตือรือร้นอย่างมากในหมู่ซุนนีผู้เคร่งศาสนา ไม่ใช่แค่ชาวมุสลิมชีอะเท่านั้นทั่วโลก[186]ผู้นำของมัน ( Ruhollah Khomeini) เทศนาว่าสถาบันกษัตริย์ต่อต้านอิสลาม และอเมริกาเป็นศัตรูของอิสลาม และเรียกร้องให้โค่นล้มครอบครัวอัล-เซาด์ (ในปี พ.ศ. 2530 โคมัยนีประกาศในที่สาธารณะว่า "พวกวะฮาบีที่เลวทรามและไร้ศีลธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนกริชที่แทงหัวใจของชาวมุสลิมจากด้านหลังเสมอ" และประกาศว่านครมักกะฮ์อยู่ในมือของ "กลุ่มคนนอกรีต " [187] ) [188]ทั้งหมดนี้กระตุ้นซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาให้ "เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการต่อต้านอิหร่านและเผยแพร่ลัทธิวะฮาบีไปทั่วโลก" และย้อนกลับการเคลื่อนไหวใด ๆ ของผู้นำซาอุดิอาระเบียเพื่อให้ห่างไกลจากลัทธิวะฮาบีหรือ "ทำให้อ่อนลง" อุดมการณ์ . [189]

ยึดมัสยิดหลวง

ในปี 1979 กลุ่มก่อการร้ายอิสลามิสต์ 400-500 คน ใช้อาวุธและเสบียงลักลอบเข้ายึดมัสยิดใหญ่ในนครมักกะฮ์ เรียกร้องให้โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ ประณามวะฮาบีอุลามะว่าเป็นหุ่นเชิด และประกาศการมาถึงของมาห์ดี " เวลาสิ้นสุด ". ผู้ก่อความไม่สงบเบี่ยงเบนไปจากหลักคำสอนของวะฮาบีในรายละเอียดที่สำคัญ[190]แต่ยังเกี่ยวข้องกับผู้นำวะฮาบีอุลามะห์ด้วย (อับดุลอาซิซ อิบน์ บาซ รู้จักผู้นำของกลุ่มกบฏจูฮัยมาน อัล-โอทายบี ) [191] การยึดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลาม การจับตัวประกันผู้แสวงบุญฮัจญ์หลายร้อยคน และการเสียชีวิตของผู้ก่อการร้ายหลายร้อยคน กองกำลังรักษาความปลอดภัย และผู้ประกันตนถูกลูกหลงระหว่างการยึดมัสยิดกลับคืนมาเป็นเวลาสองสัปดาห์ ล้วนทำให้โลกอิสลามตกตะลึง[192] ]และไม่ได้ส่งเสริมศักดิ์ศรีของอัลซาอูดในฐานะ "ผู้พิทักษ์" ของมัสยิด

The incident also damaged the prestige of the Wahhabi establishment. Saudi leadership sought and received Wahhabi fatawa to approve the military removal of the insurgents and after that to execute them,[193] but Wahhabi clerics also fell under suspicion for involvement with the insurgents.[194] In part as a consequence, Sahwa clerics influenced by Brethren's ideas were given freer rein. Their ideology was also thought more likely to compete with the recent Islamic revolutionism/third-worldism of the Iranian Revolution.[194]

แม้ว่าผู้ก่อความไม่สงบจะได้รับแรงจูงใจจากลัทธิเคร่งครัดทางศาสนา เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ตามมาด้วยการปราบปรามผู้เคร่งศาสนาคนอื่น ๆ แต่ด้วยการให้อำนาจที่มากขึ้นแก่อุลามะฮ์และกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางศาสนาเพื่อบังคับใช้รหัสอิสลามอย่างเข้มงวดมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ[195]  – จากการห้าม ภาพสตรีในสื่อเพื่อเพิ่มชั่วโมงการศึกษาอิสลามในโรงเรียนและให้อำนาจและเงินแก่ตำรวจทางศาสนามากขึ้นในการบังคับใช้กฎพฤติกรรมที่อนุรักษ์นิยม [196] [197] [198]

สงครามอ่าว 1990

In August 1990 Iraq invaded and annexed Kuwait. Concerned that Saddam Hussein might push south and seize its own oil fields, Saudis requested military support from the US and allowed tens of thousands of US troops to be based in the Kingdom to fight Iraq.[199] But what "amounted to seeking infidels' assistance against a Muslim power" was difficult to justify in terms of Wahhabi doctrine.[200][201]

อีกครั้งที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้แสวงหาและได้รับฟัตวาจากผู้นำวะฮาบีอุลามะฮ์ที่สนับสนุนการกระทำของพวกเขา กลุ่มฟัตวาล้มเหลวในการเกลี้ยกล่อมชาวมุสลิมหัวโบราณจำนวนมากและอุลามะที่ต่อต้านการมีอยู่ของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง รวมทั้งกลุ่มภราดรภาพมุสลิมที่สนับสนุนขบวนการ "การตื่น" ของ Sahwah ซึ่งเริ่มผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในราชอาณาจักร[202]นอกราชอาณาจักรอิสลามกลุ่มฟื้นฟูที่ได้รับความช่วยเหลือจากนานซาอุดีอาระเบียและมีความผูกพันกับ Wahhabis (jihadists อาหรับปากีสถานและอัฟกานิสถานอิสลาม) ได้รับการสนับสนุนอิรักไม่ซาอุดีอาระเบีย(203]

ในช่วงเวลานี้และหลังจากนั้น หลายคนในขบวนการวะฮาบี/สะลาฟี (เช่น โอซามา บิน ลาเดน) ไม่เพียงแต่ไม่มองว่ากษัตริย์ซาอุดิอาระเบียเป็นประมุขแห่งอิสลามอีกต่อไป แต่ยังสนับสนุนการโค่นล้มของเขา โดยเน้นที่ญิฮาดต่อต้านสหรัฐฯ และ (สิ่งที่พวกเขา เชื่อว่าเป็น) ศัตรูอื่น ๆ ของศาสนาอิสลาม [204] [205] (การเคลื่อนไหวนี้บางครั้งเรียกว่า neo-Wahhabi หรือ neo-salafi [52] [206] )

หลังเหตุการณ์ 9/11

การโจมตีพันธมิตรโดยสมมุติของซาอุดิอาระเบีย (สังหารผู้คนเกือบสามพันคนและก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์[207] ) ถูกสันนิษฐานโดยหลายคน อย่างน้อยนอกราชอาณาจักรว่าเป็น "การแสดงออกถึงลัทธิวะฮาบี" ตั้งแต่ผู้นำอัลกออิดะห์ Osama bin Laden และผู้จี้เครื่องบินส่วนใหญ่เป็นชาวซาอุดิอาระเบีย[208]ความขัดแย้งในสหรัฐฯ ที่เคยเอื้อเฟื้อต่อราชอาณาจักรซึ่งมุ่งความสนใจไปที่ศาสนาประจำชาติของตน ซึ่งบางคนมองว่าเป็น "หลักคำสอนเรื่องการก่อการร้ายและความเกลียดชัง" [99]

ภายในราชอาณาจักร มกุฎราชกุมารอับดุลลาห์ได้กล่าวถึงผู้นำทางศาสนา ชนเผ่า ธุรกิจ และสื่อของประเทศหลังการโจมตีในชุดชุมนุมทางโทรทัศน์ที่เรียกร้องให้มีกลยุทธ์ในการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด ตามที่Robert Laceyกล่าว การชุมนุมและบทความในภายหลังและการตอบกลับโดยนักบวชชั้นนำ Abdullah Turki และเจ้าชาย Al Saud ชั้นนำสองคนคือ Prince Turki Al-Faisalและ Prince Talal bin Abdul Azizทำหน้าที่เป็นโอกาสในการแยกแยะว่าใครมียอด อำนาจในอาณาจักร: ไม่ใช่ ulama แต่เป็นราชวงศ์ Al Saud พวกเขาประกาศว่าผู้ปกครองชาวมุสลิมมีไว้เพื่อใช้อำนาจ ในขณะที่นักวิชาการด้านศาสนามีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ[209]

In 2003–2004, Saudi Arabia saw a wave of al-Qaeda-related suicide bombings, attacks on Non-Muslim foreigners (about 80% of those employed in the Saudi private sector are foreign workers[210] and constitute about 30% of the country's population),[211] and gun battles between Saudi security forces and militants. One reaction to the attacks was a trimming back of the Wahhabi establishment's domination of religion and society. "National Dialogues" were held that included "Shiites, Sufis, liberal reformers, and professional women".[212] In 2009, as part of what some called an effort to "take on the ulama and reform the clerical establishment", King Abdullahออกกฤษฎีกาว่ามีเพียงนักวิชาการทางศาสนาที่ "ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ" เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ออกฟัตวาในซาอุดิอาระเบีย พระมหากษัตริย์ยังขยายสภานักวิชาการอาวุโส (ที่มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการนักวิชาการทางศาสนา) เพื่อรวมนักวิชาการจากซุนโรงเรียนนิติศาสตร์อิสลามอื่น ๆ กว่าHanbali madhab  - Shafi ฉัน , คอร์สและมาลิกีโรงเรียน[213]

ความสัมพันธ์กับภราดรภาพมุสลิมเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง หลังเหตุการณ์ 9/11 เจ้าชายนาเยฟรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นกล่าวโทษกลุ่มภราดรภาพว่าเป็นคนสุดโต่งในราชอาณาจักร[214]และทรงประกาศว่ามีความผิดใน "การทรยศต่อคำปฏิญาณและความอกตัญญู" และ "ต้นตอของปัญหาทั้งหมดในโลกอิสลาม" หลังจาก ได้รับเลือกเข้าสู่อำนาจในอียิปต์[25]ในเดือนมีนาคม 2014 รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ประกาศให้ภราดรภาพเป็น "องค์กรก่อการร้าย" [19]

ในเดือนเมษายน 2016 ซาอุดิอาระเบียได้ปลดตำรวจศาสนาที่บังคับใช้กฎหมายอิสลามในสังคม และเป็นที่รู้จักในนามคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการป้องกันความชั่วร้ายจากอำนาจในการติดตาม ไล่ล่า หยุด สอบถาม ตรวจสอบการระบุตัวตน หรือ จับกุมผู้ต้องสงสัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ พวกเขาได้รับคำสั่งให้รายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่อตำรวจประจำและหน่วยต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ [216] [217]

ยุคหลังวะฮาบี

มูฮัมหมัด บิน ซัลมาน (พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน)

มกุฎราชกุมารมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย

การดำเนินการปฏิรูปเกี่ยวกับนโยบายทางศาสนาของมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน (MBS) ในปี 2560 ทำให้บางคนตั้งคำถามถึงอนาคตของลัทธิอนุรักษ์วาฮาบี ในการสัมภาษณ์ตุลาคม 2560 กับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน MbS ระบุ

สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ซาอุดิอาระเบีย สิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ตะวันออกกลาง หลังการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 ผู้คนต้องการลอกเลียนแบบโมเดลนี้ในประเทศต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือซาอุดีอาระเบีย เราไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไร และปัญหาก็กระจายไปทั่วโลก ตอนนี้เป็นเวลาที่จะกำจัดมัน [218]

MBS has ruled in favor of allowing women to drive and enter sport stadiums, eventually reopening cinemas. According to Kamel Daoud, MBS is "above all ... putting pressure on the clergy and announcing the review and certification of the great canons of Muslim orthodoxy, including the hadiths, the collection of the Prophet Muhammad's sayings".[31] By 2021, the waning power of the religious clerics brought forth by new social, religious, economic, political changes and a new educational policy asserting a "Saudi national identity" that emphasize non-Islamic components; have led to what has been described by some as the "post-Wahhabi era" of Saudi Arabia.[219][220][221][222][223][224][225]

การประชุมนานาชาติเรื่องศาสนาอิสลามซุนนีประจำปี 2559 ในเมืองกรอซนีย์ (การประชุมซูฟีซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ) ซึ่ง "นักวิชาการมุสลิม 200 คนจากอียิปต์ รัสเซีย ซีเรีย ซูดาน จอร์แดน และยุโรปปฏิเสธ[แก้ไข] หลักคำสอนของซาอุดีอาระเบีย", [226]ได้รับการอธิบายโดยHuffington Postว่าเป็น "การโจมตีด้านหน้าของลัทธิวะฮาบี" (เช่นเดียวกับการโจมตี "การตีความของศาสนาอิสลามแบบอนุรักษ์นิยมอื่น ๆ เช่น Salafism และDeobandism ") [227] [228]

ในการให้สัมภาษณ์ครั้งสำคัญในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่อธิบายถึงวิสัยทัศน์ปี 2030 MBS ได้ปกป้องมูฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮาบ และส่งสัญญาณการปฏิรูปศาสนาในอนาคต โดยระบุว่า:

“หากชีคมูฮัมหมัด บิน อับดุลวาฮาบอยู่กับเราในวันนี้ และเขาพบว่าเราผูกมัดกับตำราของเขาและปิดจิตใจของเราในการตีความและหลักนิติศาสตร์ ในขณะที่แสดงให้บริสุทธิ์และชำระเขาให้บริสุทธิ์ เขาจะเป็นคนแรกที่คัดค้านเรื่องนี้ ไม่มีโรงเรียนแห่งความคิดที่แน่นอนและ ไม่มีบุคคลที่ไม่มีความผิด เราควรมีส่วนร่วมในการตีความข้อความอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องและเช่นเดียวกันสำหรับซุนนะฮ์ของท่านศาสดาพยากรณ์…” [229] [230] [231]

การปกป้องนโยบายของซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มหัวรุนแรง MBS ระบุว่าการคิดแบบสุดโต่งนั้นขัดต่อศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม และความก้าวหน้านั้นไม่สามารถทำได้ในวัฒนธรรมสุดโต่ง MBS นิยามการกลั่นกรองว่าเป็นไปตาม "ระบบอัลกุรอาน ซุนนะห์ และระบบธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน" และการดำเนินการตามความหมายกว้างๆ ที่ยอมรับได้กับสำนักคิดต่างๆ นอกจากนี้ มกุฎราชกุมารยังทรงปกป้องกฎหมายพื้นฐานของซาอุดีอาระเบียโดยระบุว่า:

".. รัฐธรรมนูญของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งก็คืออัลกุรอาน ซุนนะฮฺ และระบบการปกครองขั้นพื้นฐานของเรา..จะคงอยู่ตลอดไป ... ดังนั้นในท้ายที่สุดการอ้างอิงของเราคืออัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านศาสดา (สันติภาพจงมีแด่เขา) ) ... บทบาทของเราคือการทำให้แน่ใจว่ากฎหมายทั้งหมดที่ผ่านในซาอุดิอาระเบียสะท้อนถึงสิ่งต่อไปนี้: หนึ่งที่พวกเขาไม่ละเมิดอัลกุรอานและซุนนะห์.. ที่พวกเขารักษาความปลอดภัยและผลประโยชน์ของพลเมืองและที่พวกเขาช่วยใน การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ” [229] [230] [232]

คำประกาศของ MBS ที่ปฏิเสธซาอุดิอาระเบียในฐานะ "รัฐวะฮาบี" การส่งเสริมอิจติฮัด และการส่งเสริมความอดทนต่อโรงเรียนอื่นๆ (ในขณะที่ยืนยันอีกครั้งว่า "โรงเรียนวะฮาบี" นั้นไม่มีอยู่จริง) ได้รับการชื่นชมจากสื่ออาหรับและคอลัมนิสต์เสรีนิยม . นอกจากนี้ยังสะท้อนการเรียกร้องของประธานาธิบดีอียิปต์'Abd Al-Fattah Al-Sisiสำหรับ "การปฏิวัติทางศาสนา" ในปี 2018 เสนอแนะการประสานงานที่เป็นไปได้ระหว่างสองประเทศในการปฏิรูปศาสนา ไม่กี่วันหลังจากการสัมภาษณ์ MBS แกรนด์อิหม่ามแห่ง Al- Azhar , Ahmed el-Tayebเรียกร้องให้ "ต่ออายุศาสนา" โดยระบุว่า:

“การต่ออายุอย่างต่อเนื่องทำให้แน่ใจได้ว่าอิสลามยังคงเป็นศาสนาที่สำคัญและมีพลวัตที่เผยแพร่ความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในหมู่ผู้คน การเรียกร้องให้ชำระมรดกทางนิติศาสตร์ให้บริสุทธิ์และถือว่าเท่ากับชารีอะฮ์ของอิสลาม [เอง] นำไปสู่ความซบเซา...เนื่องจากองค์ประกอบ ที่ยืนกรานที่จะยึดถือตามตัวอักษรในคำวินิจฉัยเก่าซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมในสมัยของพวกเขา" [233]

บันทึกความทรงจำของคุณเฮมเฟอร์

คำอธิบายการก่อตั้งลัทธิวะฮาบีที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางแต่ไม่น่าเชื่อถือ[234] [235]รู้จักกันในชื่อMemoirs of Mr. Hempher, The British Spy to the Middle East (มีการใช้ชื่ออื่น ๆ ) [236]อ้างว่าสายลับชาวอังกฤษชื่อ Hempher เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างวาฮาบี [236] [237]หนังสือเล่มนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น "รูปแบบแองโกลโฟบิกในพิธีสารของผู้เฒ่าแห่งไซอัน " [235]

ความสัมพันธ์กับขบวนการปฏิรูปอิสลามอื่นๆ

อะหฺลี-หะดีษ

The Wahhabi movement was part of the overall current of various Islamic Revivalist trends in the 18th century. It would be influenced by and in turn, influence many other Islamic reform-revivalist movements across the globe. Ahl-i-Hadith movement of subcontinent was a Sunni revivalist movement inspired by the thoughts of Shah Waliullah Dehlawi, Shawkani and Syed Ahmed Barelvi. They fully condemn taqlid and advocate for ijtihad based on scriptures.[238] Founded in the mid-19th century in Bhopal, it places great emphasis on hadith studies and condemns imitation to the canonical law schools. They identify with the early school of Ahl al-Hadith. During the late 19th century, Wahhabi scholars would establish contacts with Ahl-i-Hadith and many Wahhabi students would study under the scholars of Ahl-i-Hadith, many of whom later prominent Salafi scholars in Arabia.[239][240]

ทั้งวะฮาบีและอะห์ลี-หะดิษมีความเชื่อร่วมกัน ต่อต้านการปฏิบัติของซูฟี เช่น การไปสักการะสถาน การขอความช่วยเหลือจากอลิยะฮ์ (สติกาธา) เป็นต้น การเคลื่อนไหวทั้งสองได้ฟื้นฟูคำสอนของนักบวชและนักนิติศาสตร์ซุนนีในยุคกลาง อิบนุ ตัยมียะห์ ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็น " ชัยคฺ อัล-อิสลาม " ด้วยทรัพยากรมุสลิมอาณาเขตของโภปาลในการกำจัดของเขาMuhaddith มหาเศรษฐี Siddiq Hasan ข่านกลายเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งอาห์-I-หะดีษสาเหตุในอินเดียทุกข์ทรมานจากความไม่เสถียรของศตวรรษที่ 19 อารเบียหลาย Wahhabi Ulemaจะทำให้ทางของพวกเขาไปยังประเทศอินเดียและการศึกษาภายใต้อาห์-I-หะดีษการอุปถัมภ์ นักวิชาการที่มีชื่อเสียงของซาอุดิอาระเบียเช่น Hamad Ibn Atiq จะทำการติดต่อกับ Siddiq Hasan Khan โดยขอให้เขาส่งงานคลาสสิกต่างๆ เนื่องจากขาดแคลนบทความคลาสสิกในหมู่นักวิชาการ Najdi ในศตวรรษที่ 19 เขาจะส่งลูกชายคนโตของเขา ซะอัด อิบน์ อติก ไปเรียนที่อินเดียภายใต้การปกครองของซิดดิก ฮาซัน ข่าน และซัยยิด นาซีร์ ฮุสเซนมานานกว่าเก้าปี Sa'd Ibn Atiq จะกลายเป็นผู้มีอำนาจทางวิชาการที่สำคัญในรัฐซาอุดิอาระเบียที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยIbn Saudให้เป็นqadiของRiyadhเช่นเดียวกับอิหม่ามแห่งมัสยิดใหญ่แห่ง Riyadทำให้เขามีอิทธิพลอย่างมากในการศึกษา Wahhabi ulema ในบรรดานักเรียนของเขาคือAbd al Aziz Ibn Bazที่ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากอินเดียอาห์-I-หะดีษบุตรชายอีกคนของสะอัด อิบน์ อาติก และนักวิชาการนัจดีที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ จากอาล อัช-เชคจะศึกษากับอะห์ล-อี-หะดิษของอินเดียในช่วงศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 [239] [241]

ในปี 1931, อินเดียอาห์-I-สุนัตพิชญ์ซีคอาหมัดอิบันมูฮัมหมัดอั Dehlawi ก่อตั้งDar ยูหะดีษสถาบันซึ่งต่อมาจะแนบมากับมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งเมดินามันจะส่งเสริมให้การศึกษาของหะดีษทั่วจ๊าซและยังปูทางสำหรับอัลบาและเขาMuhaddithฝ่ายในปี 1960 ด้วยการสนับสนุนของอิบัน Baz ปิดท้ายในงบการเงินรวมของร่วมสมัยSalafi Manhaj อิบัน Baz ที่ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากอาห์-I-สุนัตที่ใช้ร่วมกันหลงใหลในการฟื้นตัวของหะดีษศาสตร์หลังจากก่อตั้งรัฐซาอุดิอาระเบียที่สามและน้ำมันบูมเชคซาอุดิอาระเบียจะชำระหนี้โดยการสนับสนุนAhl-i-Hadithผ่านการเงินและสิ่งพิมพ์จำนวนมากครูของMufti Muhammad ibn IbrahimยังรวมถึงนักเรียนของนักวิชาการAhl-i-Hadithและเขาก็พยายามที่จะสนับสนุนสาเหตุAhl-i-Hadithของอินเดียด้วยเช่นกัน หลังจากมุฟตีมูฮัมหมัด อิบนุบาซในฐานะที่เป็นมุฟตีผู้ยิ่งใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้อย่างสูงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของAhl-i-Hadithเช่น Shaykh Abdul Ghaffar Khan จะได้รับแต่งตั้งให้สอนในมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบีย นักเรียนที่มีชื่อเสียงของเขารวมถึงSafar อัล HawaliและMuqbil bin ฮาดีอัลวดีด้วยอุปถัมภ์ของซาอุดิอาระเบียอะหฺลีฮะดิษอันกว้างขวางเครือข่ายได้รับการพัฒนา เซมินารีAhl-i-Hadithเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 134 ในปี 1988 เป็น 310 ในปี 2000 (131 เปอร์เซ็นต์) และปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 500 คน ตามการประมาณการของปากีสถานนักเรียน 34,000 คนศึกษาภายใต้Ahl-i-Hadith madrassasในปี 2549 เทียบกับ 18,800 คนในปี 2539 ( เมื่อเทียบกับนักเรียนDebandi 200,000 คนและนักเรียนBarelvi 190,000 คนในปี 2549) Ahl-i-Hadithประสบความสำเร็จอย่างมากในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมุสลิมจากสำนักคิดอื่นๆ [242] [243]

ออตโตมันSalafiyya

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 นักวิชาการมุสลิมอียิปต์Abd al Rahman al Jabartiได้ปกป้องขบวนการวะฮาบี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 นักปฏิรูปชาวออตโตมัน Salafiyya ที่มีชื่อเสียงจะรักษาการติดต่อกับ Wahhabis และปกป้องพวกเขาจากการจู่โจมของ Sufi เหล่านี้รวมถึงฮับอัลดินอัล Alusi , อับดุลอัลฮามิดอัล Zahrawi, อับดุลอัลกอดีร์อัล Jabarti, อับดุลอัลฮาคิมอัลอัฟกานิสถาน, นูชาย Khayr อัลดินอัล Alusi, มุด Shukri อัล Alusiและลูกศิษย์มูฮัมหมัดอัล Bahjat Athari , Jamal al Din al Qasimi , Tahir al Jaza'iri , Muhibb al Din al Khatib , Muhammad Hamid al Fiqi และที่โดดเด่นที่สุดคือMuhammad Rasheed Ridaซึ่งถือเป็น "ผู้นำของสะละฟีส" นักวิชาการเหล่านี้ทั้งหมดจะสอดคล้องกับนักวิชาการอาห์ล-อี-ฮาดิธของอาหรับและอินเดียและสนับสนุนแนวคิดของนักปฏิรูป พวกเขามีความสนใจร่วมกันในการต่อต้านแนวปฏิบัติต่างๆ ของซูฟี ประณามการติดตามคนตาบอดและฟื้นฟูศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องและวิทยาศาสตร์หะดีษ พวกเขายังเปิดห้องสมุด Zahiriyya ห้องสมุด Salafiyya ห้องสมุดAl Manarฯลฯ เผยแพร่ความคิด Salafi รวมทั้งส่งเสริมนักวิชาการเช่น Ibn Taymiyya และ Ibn Hazm Rashid Rida จะประสบความสำเร็จในความพยายามของเขาในการฟื้นฟู Wahhabis ในโลกอิสลามและจะได้รับมิตรภาพจากนักวิชาการ Najdi หลายคน ด้วยการสนับสนุนจากรัฐซาอุดิอาระเบียที่สามภายในปี ค.ศ. 1920 แนวความคิดของ"สะละฟียะห์"ปรากฏตัวในระดับโลกโดยอ้างว่าเป็นมรดกจากความคิดของขบวนการปฏิรูปอิสลามในศตวรรษที่ 18 และบรรพบุรุษผู้เคร่งศาสนา ( สะลัฟ ) สาวกของ Rida หลายคนจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในตำแหน่งต่างๆ ในซาอุดิอาระเบีย และบางคนยังคงอยู่ในซาอุดิอาระเบีย คนอื่นจะเผยแพร่Salafi da'waไปยังประเทศของตน ที่โดดเด่นในหมู่สาวกเหล่านี้คือซีเรีย Muhammad Bahjat al-Bitar (1894–1976), Egyptian Muhammad Hamid al-Fiqi (1892–1959) และโมร็อกโกTaqi al-Din al-Hilali (1894–1987) [244] [245] [246] [247]

นักวิชาการชาวซีเรีย Muhammad Nasiruddin al-Albani ผู้อ่านตัวยงของAl-Manarและนักเรียนของ Muhammad Bahjat al Bitar (สาวกของ Rida และ Al-Qasimi) จะปฏิบัติตามระเบียบวิธีSalafiyyaอย่างเต็มที่ได้รับการสนับสนุนโดยการเรียกของพวกเขาสำหรับสุนัตการประเมินและฟื้นฟูเขาจะลงทุนตัวเองในการศึกษาหะดีษกลายเป็นที่มีชื่อเสียงMuhaddithเขาเดินตามรอยเท้าของโบราณAhlul สุนัตโรงเรียนและเข้ามามีการเรียกร้องของอาห์-I-หะดีษในทศวรรษที่ 1960 เขาจะสอนในซาอุดิอาระเบียโดยสร้างอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในนั้น ในช่วงทศวรรษ 1970 ความคิดของอัลบานีจะได้รับความนิยม และแนวคิดเรื่อง " สะละฟี มานฮัจย์ " ก็ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน[248]

Practices

ในฐานะที่เป็นขบวนการฟื้นฟูศาสนาที่ทำงานเพื่อนำชาวมุสลิมกลับมาจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการรวมตัวกันของต่างชาติที่ทำลายศาสนาอิสลาม[249]และเชื่อว่าอิสลามเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์และมีข้อกำหนดสำหรับทุกด้านของชีวิต วาฮาบีค่อนข้างเข้มงวด ในสิ่งที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมของอิสลาม เป็นผลให้ได้รับการอธิบายว่าเป็น "รูปแบบที่เข้มงวดที่สุดของสุหนี่อิสลาม" [250]ในทางกลับกัน นักวิจารณ์โต้แย้งว่า ลัทธิวะฮาบีไม่ได้เข้มงวด แต่เป็นรูปแบบของศาสนาอิสลามที่บิดเบี้ยวและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายชารีอะห์แบบดั้งเดิมและการปฏิบัติของพวกเขาก็ไม่เป็นแบบอย่างหรือติดหล่มในรากเหง้าของศาสนาอิสลาม[251] [252]ไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ ของลัทธิสุหนี่ วะฮาบีเตือนให้ปฏิบัติตามหลักการของอิสลามในคัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษ , [253]ปฏิเสธวัสดุมากที่ได้มาอยู่ในวัฒนธรรมอิสลาม

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่จำเป็นหรือต้องห้ามหรือกฎไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ในซาอุดิอาระเบียบรรยากาศทางศาสนาที่เคร่งครัดของหลักคำสอนของวะฮาบีนั้นมองเห็นได้จากการแต่งกาย การเนรเทศออกนอกประเทศ และการละหมาดในที่สาธารณะ[254]และทำให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของเสรีภาพในการกระทำของ " ตำรวจศาสนา " นักบวชในมัสยิด ครูในโรงเรียนและผู้พิพากษา (ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายทางศาสนา) ในศาลซาอุดิอาระเบีย [255]

"ขอบเขต" ของลัทธิวะฮาบีถูกเรียกว่า "ยากที่จะระบุ" [40]แต่ในการใช้งานร่วมสมัย คำว่าวะฮาบีและสะละฟีมักใช้สลับกัน และถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่มีรากต่างกันซึ่งรวมเข้าด้วยกันตั้งแต่ทศวรรษ 1960 [41] [256] [b]อย่างไรก็ตาม ลัทธิวะฮาบียังถูกเรียกว่า "การปฐมนิเทศเฉพาะภายในลัทธิสะละฟี" [43]หรือลัทธิซาลาฟีในซาอุดิอาระเบียที่อนุรักษ์นิยมเป็นพิเศษ[44] [45] การประมาณจำนวนผู้นับถือลัทธิวะฮาบีแตกต่างกันไป โดยแหล่งเดียว ( เมห์รัด อิซาดี ) ให้ตัวเลขน้อยกว่าห้าล้านวะฮาบีในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย (เทียบกับ 28.5) ล้านซุนนีและ 89  ล้านคนชีอะ) [30] [ผม]

สั่งถูกและห้ามผิด

ลัทธิวะฮาบีมีข้อสังเกตจากนโยบายว่า "บังคับสาวกของตนและชาวมุสลิมอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ทางศาสนาของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด เช่น การละหมาดห้าครั้ง" และ "การบังคับใช้ศีลธรรมสาธารณะในระดับที่ไม่พบในที่อื่น" [260]เนื่องจากความสนใจหลักในการทำให้ศาสนาอิสลามบริสุทธิ์ คำสอนจึงกลายเป็นการกดขี่ข่มเหงสาวกอย่างมาก [261]

While other Muslims might urge abstention from alcohol, modest dress, and salat prayer, for Wahhabis, prayer "that is punctual, ritually correct, and communally performed not only is urged but publicly required of men." Not only is wine forbidden, but so are "all intoxicating drinks and other stimulants, including tobacco". Not only is modest dress prescribed, but the type of clothing that should be worn, especially by women (a black abaya, covering all but the eyes and hands) is specified.[84]

หลังจากการเทศนาและการปฏิบัติของ ibn Abd al-Wahhab ว่าควรใช้การบีบบังคับเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติตามอิสลามคณะกรรมการอย่างเป็นทางการได้รับอำนาจในการ "สั่งการความดีและห้ามความชั่ว" (ที่เรียกว่า "ตำรวจทางศาสนา") [260 ] [262]ในซาอุดิอาระเบีย – เป็นประเทศเดียวที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากนักรบวะฮาบีซึ่งมีนักวิชาการและพลเมืองที่เคร่งศาสนาครอบงำชีวิตในหลายแง่มุมของราชอาณาจักร คณะกรรมการ "เจ้าหน้าที่ภาคสนาม" บังคับใช้การปิดร้านอย่างเคร่งครัดในเวลาละหมาด การแบ่งแยกเพศ การห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขับขี่ยานยนต์โดยผู้หญิง และข้อจำกัดทางสังคมอื่นๆ[263]

เจ้าหน้าที่วาฮาบี ซาอุดิอาระเบีย นักเทศน์ หรือตำรวจทางศาสนารายงานว่ามีการปฏิบัติเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติที่ถูกห้ามเป็นบิดอฺ (นวัตกรรม) หรือชิริก (ลัทธิหลายองค์) และบางครั้ง "ถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี" ในประวัติศาสตร์วะฮาบี ได้แก่ การแสดงหรือฟังเพลง เต้นรำ ดูดวง พระเครื่อง รายการโทรทัศน์ (เว้นแต่จะเคร่งศาสนา) การสูบบุหรี่ การเล่นแบ็คแกมมอน หมากรุก หรือไพ่ การวาดรูปคนหรือสัตว์ การแสดงละครหรือการเขียนนิยาย (ทั้งสองถือเป็นรูปแบบการโกหก) ผ่าศพ (แม้ในการสืบสวนคดีอาญาและเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางการแพทย์) เพลงที่บันทึก พักสายโทรศัพท์หรือส่งดอกไม้ให้เพื่อนหรือญาติที่อยู่ในโรงพยาบาล[264] [265] [266] [267][268] [269] การปฏิบัติของชาวมุสลิมทั่วไป Wahhabis เชื่อขัดต่อศาสนาอิสลามรวมถึงการฟังเพลงสรรเสริญมูฮัมหมัดอธิษฐานกับพระเจ้าในขณะที่ไปสุสาน (รวมถึงหลุมฝังศพของมูฮัมหมัด) ฉลอง Mawlid (วันเกิดของท่านศาสดา) [270]การใช้ประดับประดาบนหรือในสุเหร่าซึ่งทั้งหมดถือเป็นออร์ทอดอกซ์ในโลกอิสลามที่เหลือ [271]ขับรถยานยนต์โดยผู้หญิงที่ได้รับอนุญาตในทุกประเทศ แต่ Wahhabi ครอบงำซาอุดิอาระเบีย [272]และฝันตีความปฏิบัติโดยเคร่งครัดชื่อเสียงตอลิบาน , เป็นกำลังใจโดย Wahhabis [273]

วะฮาบีเน้นย้ำว่า "Thaqafah Islamiyyah" หรือวัฒนธรรมอิสลามและความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามและมิตรภาพที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะดูไร้เดียงสาเพียงใด[274] [275]โดยอ้างว่าซุนนะห์ห้ามมิให้เลียนแบบผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม[276]การปฏิบัติของต่างประเทศบางครั้งถูกลงโทษและบางครั้งถูกประณามโดยนักเทศน์วะฮาบีว่าไม่นับถือศาสนาอิสลามรวมถึงการเฉลิมฉลองวันต่างประเทศ (เช่นวันวาเลนไทน์[277]หรือวันแม่[274] [276] ) การโกน การตัด หรือเล็มเครา[278]ให้ดอกไม้[279]ยืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ใครบางคน ฉลองวันเกิด (รวมถึงท่านนบี) เลี้ยงหรือเลี้ยงสุนัข[268]นักวิชาการวะฮาบีเตือนว่าอย่ารับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นเพื่อน ยิ้มหรืออวยพรให้พวกเขามีความสุขในวันหยุด [80]

วะฮาบีไม่ได้เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในสิ่งที่ต้องห้ามว่าเป็นบาป นักเทศน์หรือนักเคลื่อนไหวบางคนของวะฮาบีไปไกลกว่าสภานักวิชาการอาวุโสของซาอุดีอาระเบียในการห้าม (สิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น) ทำบาป Juhayman al Utaybi ประกาศว่าห้ามเล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงไม่ใช่ชาวมุสลิม การปฏิบัติจากต่างประเทศ เนื่องจากเครื่องแบบที่เปิดเผยและเนื่องจากภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่ใช้ในการแข่งขัน [280] [281] ใน ทางกลับกันแกรนด์มุฟตีของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธฟัตวาดังกล่าวและเรียกร้องให้ตำรวจทางศาสนาดำเนินคดีกับผู้เขียน [282]

ผู้นำอาวุโสวะฮาบีในซาอุดิอาระเบียได้กำหนดว่าอิสลามห้ามไม่ให้ผู้หญิงเดินทางหรือทำงานนอกบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสามี - อนุญาตซึ่งอาจเพิกถอนได้ตลอดเวลา - เนื่องจากโครงสร้างทางสรีรวิทยาและการทำงานทางชีวภาพที่แตกต่างกันของทั้งสองเพศ หมายความว่าแต่ละคนได้รับมอบหมายบทบาทที่โดดเด่นให้เล่นในครอบครัว[283]ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ลัทธิวะฮาบียังห้ามมิให้ผู้หญิงขับรถยนตร์ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสอาจถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี[284]แม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสจะได้รับอนุญาตกับทาสหญิงจนกระทั่งการปฏิบัติเป็นทาสถูกห้ามในปี พ.ศ. 2505 (เจ้าชายบันดาร์ บิน สุลต่านเป็นผลผลิตของ พ่อเจ้าชายSultan bin Abdul Aziz – the Saudi defense minister for many years – and "his slave, a black servingwoman").[285][286]

แม้จะมีความเข้มงวดเช่นนี้ นักวิชาการอาวุโสวะฮาบีของศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ยกเว้นในการพิจารณาสิ่งที่หะรอม ห้ามทหารต่างชาติที่ไม่ใช่มุสลิมในอาระเบีย ยกเว้นเมื่อกษัตริย์ต้องการให้พวกเขาเผชิญหน้ากับซัดดัม ฮุสเซนในปี 1990 ห้ามมิให้ชายหญิงที่ผสมปนเปกันระหว่างเพศ และการสร้างภราดรภาพกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่กีดกัน แต่ไม่ใช่ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิงอับดุลลาห์ (KAUST) ห้ามมิให้โรงภาพยนตร์และการขับรถโดยผู้หญิง ยกเว้นบริเวณARAMCOทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีพนักงานประจำบริษัทที่สร้างรายได้เกือบทั้งหมดของรัฐบาล ข้อยกเว้นที่ KAUST มีผลกับ ARAMCO ด้วย[287]

กฎทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อับดุลอาซิซ อิบน์ เซาด์ กำหนดหลักคำสอนและการปฏิบัติของวะฮาบี "ในรูปแบบที่อ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆ" ในขณะที่การพิชิตต้นศตวรรษที่ 20 ของเขาได้ขยายรัฐของเขาไปสู่เขตเมือง โดยเฉพาะฮิญาบ [288]หลังจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด เจ้าหน้าที่ศาสนาของวะฮาบีในซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้ใช้เงินกระดาษ (ในปี 1951) การเลิกทาส (ในปี 1962) การศึกษาของสตรี (1964) และการใช้โทรทัศน์ (1965) [286]ดนตรี ซึ่งครั้งหนึ่งอาจนำไปสู่การประหารชีวิตอย่างรวบรัดบัดนี้ได้ยินกันทั่วไปในวิทยุของซาอุดิอาระเบีย [288]สุเหร่าสำหรับสุเหร่าและการใช้เครื่องหมายงานศพ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกห้าม ได้รับอนุญาตแล้ว การเข้าร่วมละหมาดซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกบังคับโดยการเฆี่ยนตี จะไม่มีอีกต่อไป[289]

Appearance

The uniformity of dress among men and women in Saudi Arabia (compared to other Muslim countries in the Middle East) has been called a "striking example of Wahhabism's outward influence on Saudi society", and an example of the Wahhabi belief that "outward appearances and expressions are directly connected to one's inward state."[271]

"ตรา" ของชายชาวสะละฟีหรือวะฮาบีผู้เคร่งศาสนาโดยเฉพาะ คือเสื้อคลุมที่สั้นเกินกว่าจะคลุมข้อเท้า เคราที่ยังไม่ได้ตัดแต่ง[290]และไม่มีเชือก (อกัล ) ที่จะจับผ้าโพกศีรษะให้เข้าที่ [291]นักรบของIkhwanหนุนศาสนา Wahhabi สวมผ้าโพกศีรษะสีขาวในสถานที่ของagal [292]

ภารกิจวะฮาบียะฮ์

Wahhabi mission, or Dawah Wahhabiyya, is the idea of spreading Wahhabism throughout the world. [293] Tens of billions of dollars have been spent by the Saudi government and charities on mosques, schools, education materials, scholarships, throughout the world to promote Islam and the Wahhabi interpretation of it. Tens of thousands of volunteers[183] and several billion dollars also went in support of the jihad against the atheist communist regime governing Afghanistan.[184]

Regions

ลัทธิวะฮาบีมีต้นกำเนิดในภูมิภาคนัจด์ และแนวปฏิบัติแบบอนุรักษ์นิยมได้รับการสนับสนุนมากกว่าในภูมิภาคในราชอาณาจักรทางตะวันออกหรือตะวันตก[j] [298] [299] Glasse ให้เครดิตกับความอ่อนลงของหลักคำสอนและแนวปฏิบัติของวะฮาบีในการพิชิตดินแดน Hejaz "ด้วยประเพณีที่เป็นสากลมากขึ้นและการจราจรของผู้แสวงบุญซึ่งผู้ปกครองคนใหม่ไม่สามารถที่จะทำให้แปลกแยก" [288]

เพียงประเทศอื่น ๆ "ที่มีประชากรพื้นเมือง Wahhabi และปฏิบัติตามที่ลัทธิ Wahhabi" เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีขนาดเล็กอ่าวกาตาร์ , [k] [300]รุ่นที่มีของ Wahhabism สะดุดตาคือที่เข้มงวดน้อย กาตาร์ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทศวรรษ 1990 ต่างจากซาอุดีอาระเบีย ตอนนี้ผู้หญิงได้รับอนุญาตให้ขับรถและเดินทางได้อย่างอิสระ ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับอนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมู ประเทศสนับสนุนเทศกาลภาพยนตร์มี "พิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับโลก" เป็นเจ้าภาพบริการข่าวAl Jazeeraจะจัดฟุตบอลโลก 2022, and has no religious force that polices public morality. Qataris attribute its different interpretation of Islam to the absence of an indigenous clerical class and autonomous bureaucracy (religious affairs authority, endowments, Grand Mufti), the fact that Qatari rulers do not derive their legitimacy from such a class.[300][301]

Views

Adherents to the Wahhabi movement identify as Sunni Muslims.[302] The primary Wahhabi doctrine is affirmation of the uniqueness and unity of God (Tawhid),[13][303] and opposition to shirk (violation of tawhid – "the one unforgivable sin", according to Ibn Abd Al-Wahhab).[304] They call for adherence to the beliefs and practices of the salaf (exemplary early Muslims). They strongly oppose what they consider to be heterodox doctrines, particularly those held by the Sufi and Shiite Muslims,[305] and practices such as the veneration of Prophets and saints in the Islamic tradition. They emphasize reliance on the literal meaning of the Quran and hadith, rejecting rationalistic theology (kalam). Wahhabism has been associated with the practice of takfir (labeling Muslims who disagree with their doctrines as apostates). Adherents of Wahhabism are favourable to derivation of new legal rulings (ijtihad) so long as it is true to the essence of the Quran, Sunnah and understanding of the salaf, and they do not regard this as bid'ah (innovation).[306]

The movement is heavily influenced by the works of thirteenth-century Hanbali theologian Ibn Taymiyya who rejected Kalam theology; and his disciple Ibn Qayyim who elaborated Ibn Taymiyya's ideals. Ibn Taymiyya's priority of ethics and worship over metaphysics, in particular, is readily accepted by Wahhäbis.[307][308] Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab was a dedicated reader and student of Ibn Taymiyya's works, such as Al-Aqidah Al-Wasitiyya, Al-Siyasa Al-Shar'iyya, Minhaj al-Sunna and his various treatises attacking the cult of saints and certain forms of Sufism. Expressing great respect and admiration for Ibn Taymiyya; Ibn 'Abd al-Wahhab wrote:

"I know of no one, who stands ahead of Ibn Taymiyya, after the Imam Ahmad Ibn Hanbal in the science of interpretation and the hadith"

[309]

Theology

In theology Wahhabism is closely aligned with the Athari (literal) school, which represents the prevalent theological position of the Hanbali school of law.[310][311] Athari theology is characterized by reliance on the zahir (apparent or literal) meaning of the Quran and hadith, and opposition to the rational argumentation in matters of belief favored by Ash'ari and Maturidi theology.[312][313] However, Wahhabism diverges in some points of theology from other Athari movements.[314] These include a zealous tendency toward takfir (denouncing alleged apostates), which bears a resemblance to the Kharijites.[314][315] Another distinctive feature is a strong opposition to mysticism.[314] Although it is typically attributed to the influence of Ibn Taymiyyah, Jeffry Halverson argues that Ibn Taymiyyah only opposed what he saw as Sufi excesses and never mysticism in itself, being himself a member of the Qadiriyyah Sufi order.[314] DeLong-Bas writes that Ibn Abd al-Wahhab did not denounce Sufism or Sufis as a group, but rather attacked specific practices which he saw as inconsistent with the Quran and hadith.[316]

When he was asked on a religious matter, Ibn 'Abd al-Wahhab praised the pious Sufis, stating:

"Let it be known — may Allah guide you — that Allah Most High sent Muhammad (may Allah bless him and grant him peace) with guidance, which is known as the beneficial knowledge, and true religion, which are virtuous actions.... among those who affiliate themselves to religion, there are those who focus on knowledge and fiqh and speak regarding it, such as the jurists, and those who focus on worship and the quest for the hereafter, such as the Sufis."

[317]

Ibn Abd al-Wahhab considered some beliefs and practices of the Shia to violate the doctrine of monotheism.[318] DeLong-Bas maintains that when Ibn Abd al-Wahhab denounced the Rafidah, he was not using a derogatory name for Shia but denouncing "an extremist sect" of Shia called Rafidah. He criticized them for assigning greater authority to their current leaders than to Muhammad in interpreting the Quran and sharia, and for denying the validity of the consensus of the early Muslim community.[318] In his treatise "Risalah fi al-radd ala al-Rafidah" (Treatise/Letter on the Denial/Rejection Pertaining to the Rafidah), Ibn Abd al-Wahhab addressed thirty-two topics on points of both theology and law refuting the Raafida. In doing so, Ibn Abdul Wahhab spoke as a scholar who had studied Shi'i scholarly works, outlining a broad and systematic perspective of the Shi'i worldview and theology. He also believed that the Shia doctrine of infallibility of the imams constituted associationism with God.[318] However, at no point did Ibn Abdul Wahhab "suggest that violence of any sort should be used against the Rafidah or Shi'is". Instead, Ibn Abd al-Wahhab ordered his followers to peacefully clarify their own legal teachings. He instructed that this procedure of education and debate should be carried out with the support of truthful ulama, hadith transmitters, and righteous people employing logic, rhetoric, examination of the primary texts and scholarly debates.[319]

David Commins describes the "pivotal idea" in Ibn Abd al-Wahhab's teaching as being that "Muslims who disagreed with his definition of monotheism were not ... misguided Muslims, but outside the pale of Islam altogether." This put Ibn Abd al-Wahhab's teaching at odds with that of most Muslims through history who believed that the "shahada" profession of faith ("There is no god but God, Muhammad is his messenger") made one a Muslim, and that shortcomings in that person's behavior and performance of other obligatory rituals rendered them "a sinner", but "not an unbeliever."[320]

Muhammad ibn Abd al-Wahhab did not accept that view. He argued that the criterion for one's standing as either a Muslim or an unbeliever was correct worship as an expression of belief in one God ... any act or statement that indicates devotion to a being other than God is to associate another creature with God's power, and that is tantamount to idolatry (shirk). Muhammad ibn Abd al-Wahhab included in the category of such acts popular religious practices that made holy men into intercessors with God. That was the core of the controversy between him and his adversaries, including his own brother.

In Ibn Abd al-Wahhab's major work, a small book called Kitab al-Tawhid, he states that worship in Islam is limited to conventional acts of worship such as the five daily prayers (salat); fasting for Ramadan (Sawm); Dua (supplication); Istia'dha (seeking protection or refuge); Ist'ana (seeking help), and Istigatha to Allah (seeking benefits and calling upon Allah alone). Worship beyond this – making du'a or tawassul – are acts of shirk and in violation of the tenets of tawhid (monotheism).[321][322]

The essence of Ibn Abd al-Wahhab's justification for fighting his opponents in Arabia can be summed up as his belief that the original pagans the Prophet Muhammad fought "affirmed that God is the creator, the sustainer and the master of all affairs; they gave alms, they performed pilgrimage and they avoided forbidden things from fear of God". What made them pagans whose blood could be shed and wealth plundered was that "they sacrificed animals to other beings; they sought the help of other beings; they swore vows by other beings." Someone who does such things even if their lives are otherwise exemplary is not a Muslim but an unbeliever (as Ibn Abd al-Wahhab believed). Once such people have received the call to "true Islam", understood it and then rejected it, their blood and treasure are forfeit.[323][324]

This disagreement between Salafis and other Sunnis over the definition of worship (Ibadah) and monotheism (Tawhid) has remained much the same since 1740, according to David Commins.

"Most Muslims throughout history have accepted the position that declaring this profession of faith [the shahada] makes one a Muslim. One might or might not regularly perform the other obligatory rituals ... but ... any shortcomings would render one a sinner, not an unbeliever.
Muhammad ibn Abd al-Wahhab did not accept that view. He argued that the criterion for one's standing as either a Muslim or an unbeliever was correct worship as an expression of belief in one God. ... any act or statement that indicates devotion to a being other than God is to associate another creature with God's power, and that is tantamount to idolatry (shirk). Muhammad ibn Abd al-Wahhab included in the category of such acts popular religious practices that made holy men into intercessors with God. That was the core of the controversy between him and his adversaries, including his own brother.
One of the peculiar features of the debate between Wahhabis and their adversaries is its apparently static nature ... the main points in the debate [have] stay[ed] the same [since 1740]."

[320]

According to another source, defining aspects of Wahhabism include a very literal interpretation of the Quran and Sunnah and a tendency to reinforce local practices of the Najd.[325]

Whether the teachings of Muhammad ibn Abd al-Wahhab included the need for social renewal and "plans for socio-religious reform of society" in the Arabian Peninsula, rather than simply a return to "ritual correctness and moral purity", is disputed.[326][327]

On Taqlid and Ijtihad

The Wahhabi ulema upheld the right of qualified scholars to perform Ijtihad on legal questions and condemned Taqleed of Mujtahids. This stance pitted them against the Ottoman Sufi clergy who shunned Ijtihad and obligated Taqleed. Ottoman Salafiyya reformers of 19th and 20th centuries would defend the Wahhabis on the Ijtihad issue as well as join forces with Wahhabis to condemn various Sufi practices and orders(tariqats) which they considered to be reprehensible Bid'ah(innovation). Prominent amongst those Salafi-Ottoman scholars who backed Wahhabism included Khayr al-Din al-Alusi, Tahir al-Jaza'iri, Rashid Rida, Jamal al-Din al-Qasimi, Mahmud Shukri Al-Alusi, etc.[328]

The Wahhabi scholars also advocated for a principle in Islamic legal theory often referred to as "the rule against Ijtihad reversal". This principle allows overturning a scholar's fatwa(legal judgement) when he bases it on personal Ijtihad(personal legal reasoning), rather than a clear textual source from Qur'an and Hadith. In effect, this allowed the Wahhabi qadis to remain autonomous. Opponents of Wahhabi movement harshly rebuked them for advocating Ijtihad and not recognising the finality of mad'habs(law schools).[329]

Jurisprudence (fiqh)

Of the four major sources in Sunni fiqh – the Quran, the Sunna, consensus (ijma), and analogical reasoning (qiyas) – Ibn Abd al-Wahhab's writings emphasized the Quran and Sunna. He used ijma only "in conjunction with its corroboration of the Quran and hadith"[330] (and giving preference to the ijma of Muhammad's companions rather than the ijma of legal specialists after his time), and qiyas only in cases of extreme necessity.[331] He rejected deference to past juridical opinion (taqlid) in favor of independent reasoning (ijtihad), and opposed using local customs.[332] He urged his followers to "return to the primary sources" of Islam in order "to determine how the Quran and Muhammad dealt with specific situations" without considering interpretations of previous Islamic scholarship,[333] when using ijtihad. According to Edward Mortimer, it was imitation of past judicial opinion in the face of clear contradictory evidence from hadith or Qur'anic text that Ibn Abd al-Wahhab condemned.[334] Natana DeLong-Bas writes that the Wahhabi tendency to consider failure to abide by Islamic law as equivalent to apostasy was based on the ideology of Ibn Taymiyya rather than Ibn Abd al-Wahhab's preaching and emerged after the latter's death.[335]

Muhammad ibn Abd al-Wahhab asserted that every Muslim laymen, even one without modest educational credentials, could interpret the Qur'an and the Sunnah. Regional rivals castigated him as a self-taught "ignorant" since "knowledge could come only from being taught by shaykhs" and not by treating the Scriptures as one’s teacher. Although the issue of ijtihad and rejection of taqlid were central themes of his doctrines, Ibn 'Abd al-Wahhab did not lay down his approach to Usul-al Fiqh (Principles of Jurisprudence) comprehensively. Rather, that was left to his son-in-law and pupil Hamad ibn Nasir who would explicate a clarified Wahhabi position on Usul al-Fiqh, after Ibn 'Abd al-Wahhab. Moreover, in his writings , Ibn 'Abd al-Wahhab relied primarily only on hadith (Prophetic traditions) rather than opinions of early Hanbali jurists. This stance arose uncertainty over his formal affiliation to the Hanbali mad'hab and would lead many local Hanbalite detractors to accuse him of undermining classical Fiqh in general. Despite his conceptual doctrine based on repudiation of Taqlid (emulating legal precedent) to a legal school and jettisoning the juristic super-structure that developed after the Islamic fourth century; in-order to lower clerical resistance to his campaign; Ibn 'Abd al-Wahhab continued the local juristic tradition of Najd, which was based on Hanbalism.[336]

According to an expert on law in Saudi Arabia (Frank Vogel), Ibn Abd al-Wahhab himself "produced no unprecedented opinions". The "Wahhabis' bitter differences with other Muslims were not over fiqh rules at all, but over aqida, or theological positions".[337] Professor of history at Dickinson College, David Commins also states that early disputes with other Muslims did not center on fiqh, and that the belief that the distinctive character of Wahhabism stems from Hanbali legal thought is a "myth".[338]

Some scholars are ambivalent as to whether Wahhabis belong to the Hanbali legal school. The Encyclopedia of Islam and the Muslim World maintains Wahhabis "rejected all jurisprudence that in their opinion did not adhere strictly to the letter of the Qur'an and the hadith".[339] Cyril Glasse's The New Encyclopedia of Islam states that "strictly speaking", Wahhabis "do not see themselves as belonging to any school",[340] and that in doing so they correspond to the ideal aimed at by Ibn Hanbal, and thus they can be said to be of his 'school'.[334][341] According to DeLong-Bas, Ibn Abd al-Wahhab never directly claimed to be a Hanbali jurist, warned his followers about the dangers of adhering unquestionably to fiqh, and did not consider "the opinion of any law school to be binding". In the absence of a hadith, he encouraged following the examples of Prophet's companions rather than following a law school.[342] He did, however, follow the Hanbali methodology of judging everything not explicitly forbidden to be permissible, avoiding the use of Qiyas (analogical reasoning), and taking Maslaha (public interest) and 'Adl (justice) into consideration.[343]

Loyalty and disassociation

According to various sources – scholars,[344][345][346][347][348][349] former Saudi students,[350] Arabic-speaking/reading teachers who have had access to Saudi text books,[351] and journalists[352] – Ibn `Abd al Wahhab preached and his successors preach that theirs is the one true form of Islam. According to a doctrine known as al-wala` wa al-bara` (literally, "loyalty and disassociation"), Abd al-Wahhab argued that it was "imperative for Muslims not to befriend, ally themselves with, or imitate non-Muslims or heretical Muslims", and that this "enmity and hostility of Muslims toward non-Muslims and heretical had to be visible and unequivocal".[353][354] Even as late as 2003, entire pages in Saudi textbooks were devoted to explaining to undergraduates that all forms of Islam except Wahhabism were deviation,[351] although, according to one source (Hamid Algar) Wahhabis have "discreetly concealed" this view from other Muslims outside Saudi Arabia "over the years".[346][355]

In reply, the Saudi Arabian government "has strenuously denied the above allegations", including that "their government exports religious or cultural extremism or supports extremist religious education."[356]

Social Reforms

Muhammad ibn Abd al-Wahhab concerned himself with the social reformation of his people. In line with his methodology, Ibn Abd al-Wahhab denounced the practice of instant triple talaq, counting it as only a single talaq(regardless of the number of pronouncements). The outlawing of triple talaq has been considered to be one of the most significant reforms in the Islamic World in the 20th and 21st centuries. As an 18th-century reformer, Muhammad ibn Abd al Wahhab advocated for Ijtihad of qualified scholars in accordance with the teachings of Qur'an and Hadeeth. His thoughts reflected the major trends apparent in the 18th-century Islamic reform movements. Numerous significant socio-economic reforms would be advocated by the Imam during his lifetime. After his death, his followers continued his legacy. However, the destruction of the First Saudi State after Wahhabi Wars of 1818 and subsequent persecution of Salafis would result in a halt to the social reforms implemented by the Salafi ulema and suspicions towards the outside world would linger throughout the 19th century.[357]

Starting from the late 19th century and emergence of sweeping reform currents of Salafiyya across the world, the Salafis of Najd too would undergo a resurgence. After the establishment of The Third Saudi State and Unification of Saudi Arabia, a Salafiyya Global movement would crystallise with the backing of a state. Ibn Saud's reforms would get criticism from zealots amongst the Wahhabi clerics reminiscent of the 19th-century harshness. However, other ulema would allow them, eventually paving way for gradual reforms in KSA. Thus new education policy would be approved that would teach foreign languages, sciences, geography, etc. Over the objections of Ikhwan, the Wahhabi ulema would permit the introduction of telegraph and other wireless communication systems. Soon after, oil industries would be developed with the discovery of petroleum. Influential clerics such as Mufti Muhammad ibn Ibrahim Aal ash-Shaykh would endorse female education.[358]

Politics

According to ibn Abdal-Wahhab there are three objectives for Islamic government and society: "to believe in Allah, enjoin good behavior, and forbid wrongdoing". This doctrine has been sustained in missionary literature, sermons, fatwa rulings, and explications of religious doctrine by Wahhabis since the death of ibn Abdal-Wahhab.[84] Ibn Abd al-Wahhab saw a role for the imam, "responsible for religious matters", and the amir, "in charge of political and military issues".[359] (In Saudi history the imam has not been a religious preacher or scholar, but Muhammad ibn Saud and subsequent Saudi rulers.[76][360][361])

He also taught that the Muslim ruler is owed unquestioned allegiance as a religious obligation from his people so long as he leads the community according to the laws of God. A Muslim must present a bayah, or oath of allegiance, to a Muslim ruler during his lifetime to ensure his redemption after death.[84][362] Any counsel given to a ruler from community leaders or ulama should be private, not through public acts such as petitions, demonstrations, etc.[363][364] (This strict obedience can become problematic if a dynastic dispute arises and someone rebelling against the ruler succeeds and becomes the ruler, as happened in the late 19th century at the end of the second al-Saud state.[365] Is the successful rebel a ruler to be obeyed, or a usurper?[366])

While this gives the king wide power, respecting shari'a does impose limits, such as giving qadi (Islamic judges) independence. This means not interfering in their deliberations, but also not codifying laws, following precedents or establishing a uniform system of law courts – both of which violate the qadi's independence.[367]

Wahhabis have traditionally given their allegiance to the House of Saud, but a movement of "Salafi jihadis" has developed among those who believe Al Saud has abandoned the laws of God.[204][205] According to Zubair Qamar, while the "standard view" is that "Wahhabis are apolitical and do not oppose the State", there is another "strain" of Wahhabism that "found prominence among a group of Wahhabis after the fall of the second Saudi State in the 1800s", and post 9/11 is associated with Jordanian/Palestinian scholar Abu Muhammad al-Maqdisi and "Wahhabi scholars of the 'Shu’aybi' school".[368]

Wahhabis share the belief of Islamists such as the Muslim Brotherhood in Islamic dominion over politics and government and the importance of dawah (proselytizing or preaching of Islam) not just towards non-Muslims but towards erroring Muslims. However Wahhabi preachers are conservative and do not deal with concepts such as social justice, anticolonialism, or economic equality, expounded upon by Islamist Muslims.[369] Ibn Abdul Wahhab's original pact promised whoever championed his message, 'will, by means of it, rule and lands and men'."[27]

Notable leaders

There has traditionally been a recognized head of the Wahhabi "religious estate", often a member of Al ash-Sheikh (a descendant of Muhammad ibn Abd al-Wahhab) or related to another religious head. For example, Abd al-Latif was the son of Abd al-Rahman ibn Hasan.

 • Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) was the founder of the Wahhabi movement.[370][371]
 • Abd Allah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1752–1826) was the head of Wahhabism after his father retired from public life in 1773. After the fall of the first Saudi emirate, Abd Allah went into exile in Cairo where he died.[370]
 • Sulayman ibn Abd Allah (1780–1818) was a grandson of Muhammad ibn Abd al-Wahhab and author of an influential treatise that restricted travel to and residing in land of idolaters.[370]
 • Abd al-Rahman ibn Hasan (1780–1869) was head of the religious estate in the second Saudi emirate.[370]
 • Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman (1810–1876) Head of religious estate in 1860 and early 1870s.[370]
 • Abd Allah ibn Abd al-Latif Al ash-Sheikh (1848–1921) was the head of religious estate during period of Rashidi rule and the early years of King Abd al-Aziz ibn Saud.[370]
 • Muhammad ibn Ibrahim Al ash-Sheikh (1893–1969) was the head of Wahhabism in mid twentieth century. He has been said to have "dominated the Wahhabi religious estate and enjoyed unrivaled religious authority".[372]
 • Ghaliyya al-Wahhabiyya was a female military leader who defended Mecca against recapture by Ottoman forces.

In more recent times, two Wahhabi clerics have risen to prominence with no relation to ibn Abd al-Wahhab.

 • Abdul Aziz bin Baz (1910–1999) has been called "the most prominent proponent" of Wahhabism during his time.[373]
 • Muhammad ibn al-Uthaymeen (1925–2001) is another "giant". According to David Dean Commins, no one "has emerged" with the same "degree of authority in the Saudi religious establishment" since their deaths.[373]

International influence and propagation

Explanation for influence

Khaled Abou El Fadl listed four major factors that contributed to expansion of Wahhabi ideas across the Islamic World:

 • The appeal of Arab nationalism, which considered the Ottoman Empire to be a foreign occupying power and took a powerful precedent from the Wahhabi rebellion against the Ottomans
 • Wahhabi calls for a return to the pristine Islam of the Salaf al-Salih (righteous predecessors) which rejected much of the classical legal precedents; instead deriving directly from Qur'an, Hadith and the sayings of the Salaf; through Ijtihad. This also appealed to the Islamic reformers who pushed for a revival of ijtihad, and a direct return to the original sources for interpreting the Qur'an and Sunnah, to seek solutions to the present day problems.
 • Control of Mecca and Medina, after which King of Saudi Arabia to take the mantle of "Custodian of the Two Holy Mosques". This enabled the Wahhabis to exert great influence on Islamic culture and thinking;
 • Saudi Oil industry, especially after its boom during the 1970s energy crisis, allowed Saudi Arabia to successfully promote their interpretations of Islam throughout the Islamic World.[374]

Scholar Gilles Kepel, agrees that the tripling in the price of oil in the mid-1970s and the progressive takeover of Saudi Aramco in the 1974–1980 period, provided the source of much influence of Wahhabism in the Islamic World.

... the financial clout of Saudi Arabia had been amply demonstrated during the oil embargo against the United States, following the Arab-Israeli war of 1973. This show of international power, along with the nation's astronomical increase in wealth, allowed Saudi Arabia's puritanical, conservative Wahhabite faction to attain a preeminent position of strength in the global expression of Islam. Saudi Arabia's impact on Muslims throughout the world was less visible than that of Khomeini's Iran, but the effect was deeper and more enduring ... it reorganized the religious landscape by promoting those associations and ulamas who followed its lead, and then, by injecting substantial amounts of money into Islamic interests of all sorts, it won over many more converts. Above all, the Saudis raised a new standard – the virtuous Islamic civilization – as foil for the corrupting influence of the West.[94]

Funding factor

Estimates of Saudi spending on religious causes abroad include "upward of $100 billion";[375] $2–3 billion per year since 1975 (compared to the annual Soviet propaganda budget of $1 billion/year);[376] and "at least $87 billion" from 1987 to 2007.[377]

Its largesse funded an estimated "90% of the expenses of the entire faith", throughout the Muslim World, according to journalist Dawood al-Shirian.[378] It extended to young and old, from children's madrasas to high-level scholarship.[379] "Books, scholarships, fellowships, mosques" (for example, "more than 1,500 mosques were built from Saudi public funds over the last 50 years") were paid for.[177] It rewarded journalists and academics, who followed it and built satellite campuses around Egypt for Al Azhar, the oldest and most influential Islamic university.[178] Yahya Birt counts spending on "1,500 mosques, 210 Islamic centres and dozens of Muslim academies and schools".[376][380]

This financial aid has done much to overwhelm less strict local interpretations of Islam, according to observers like Dawood al-Shirian and Lee Kuan Yew,[378] and has caused the Saudi interpretation (sometimes called "petro-Islam"[381]) to be perceived as the correct interpretation – or the "gold standard" of Islam – in many Muslims' minds.[382][383]

Militant and political Islam

According to counter-terrorism scholar Thomas F. Lynch III, Sunni extremists perpetrated about 700 terror attacks killing roughly 7,000 people from 1981 to 2006.[384] What connection there is between Wahhabism and the Salafi jihadists such as al-Qaeda who carried out these attacks, is disputed.[according to whom?] 22 months after the September 11 attacks, when the FBI considered al-Qaeda as "the number one terrorist threat to the United States", journalist Stephen Schwartz and U.S. Senator Jon Kyle have explicitly stated during a hearing that occurred in June 2003 before the Subcommittee on Terrorism, Technology, and Homeland Security of the U.S. Senate that "Wahhabism is the source of the overwhelming majority of terrorist atrocities in today's world":[385]

Nearly 22 months have passed since the atrocity of September 11th. Since then, many questions have been asked about the role in that day's terrible events and in other challenges we face in the war against terror of Saudi Arabia and its official sect, a separatist, exclusionary and violent form of Islam known as Wahhabism. It is widely recognized that all of the 19 suicide pilots were Wahhabi followers. In addition, 15 of the 19 were Saudi subjects. Journalists and experts, as well as spokespeople of the world, have said that Wahhabism is the source of the overwhelming majority of terrorist atrocities in today's world, from Morocco to Indonesia, via Israel, Saudi Arabia, Chechnya. In addition, Saudi media sources have identified Wahhabi agents from Saudi Arabia as being responsible for terrorist attacks on U.S. troops in Iraq. The Washington Post has confirmed Wahhabi involvement in attacks against U.S. forces in Fallujah. To examine the role of Wahhabism and terrorism is not to label all Muslims as extremists. Indeed, I want to make this point very, very clear. It is the exact opposite. Analyzing Wahhabism means identifying the extreme element that, although enjoying immense political and financial resources, thanks to support by a sector of the Saudi state, seeks to globally hijack Islam [...] The problem we are looking at today is the State-sponsored doctrine and funding of an extremist ideology that provides the recruiting grounds, support infrastructure and monetary life blood of today's international terrorists. The extremist ideology is Wahhabism, a major force behind terrorist groups, like al Qaeda, a group that, according to the FBI, and I am quoting, is the "number one terrorist threat to the U.S. today".[385]

American scholar Natana J. DeLong-Bas, senior research assistant at the Prince Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding at Georgetown University, argues:

The militant Islam of Osama bin Laden did not have its origins in the teachings of Ibn Abd-al-Wahhab and was not representative of Wahhabi Islam as it is practiced in contemporary Saudi Arabia, yet for the media it came to define Wahhabi Islam during the later years of bin Laden's lifetime. However "unrepresentative" bin Laden's global jihad was of Islam in general and Wahhabi Islam in particular, its prominence in headline news took Wahhabi Islam across the spectrum from revival and reform to global jihad.[386]

American academic and author Noah Feldman distinguishes between what he calls the "deeply conservative" Wahhabis and what he calls the "followers of political Islam in the 1980s and 1990s", such as Egyptian Islamic Jihad and later al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri. While Saudi Wahhabis were "the largest funders of local Muslim Brotherhood chapters and other hard-line Islamists" during this time, they opposed jihadi resistance to Muslim governments and assassination of Muslim leaders because of their belief that "the decision to wage jihad lay with the ruler, not the individual believer".[387]

In 2005, British author and religion academic Karen Armstrong declared that "Bin Laden was not inspired by Wahhabism but by the writings of the Egyptian ideologue Sayyid Qutb, who was executed by President Nasser in 1966. Almost every fundamentalist movement in Sunni Islam has been strongly influenced by Qutb, so there is a good case for calling the violence that some of his followers commit "Qutbian terrorism"."[388] However, in 2014, regarding the ideology of ISIL/ISIS/IS/Daesh, Armstrong remarked that "IS is certainly an Islamic movement [...] because its roots are in Wahhabism, a form of Islam practised in Saudi Arabia that developed only in the 18th century".[389]

More recently, the self-declared "Islamic State" in Iraq and Syria headed by Abu Bakr al-Baghdadi has been described as both more violent than al-Qaeda and more closely aligned with Wahhabism,[389][390][391] alongside Salafism and Salafi jihadism.[392][393]

For their guiding principles, the leaders of the Islamic State, also known as ISIS or ISIL, are open and clear about their almost exclusive commitment to the Wahhabi movement of Sunni Islam. The group circulates images of Wahhabi religious textbooks from Saudi Arabia in the schools it controls. Videos from the group's territory have shown Wahhabi texts plastered on the sides of an official missionary van.[394]

According to the American historian of Islam Bernard Haykel, "for Al Qaeda, violence is a means to an ends; for ISIS, it is an end in itself." Wahhabism is the Islamic State's "closest religious cognate". ISIL borrowed two elements of Qutbism and 20th-century Islamism into its Wahhabi tradition. While Wahhabism shuns violent rebellion against earthly rulers, ISIL embraces political call to revolutions. While historically Wahhabis were not champions of a caliphate, ISIL borrowed the idea of restoration of a global caliphate.[394]

According to the American scholar Cole Bunzel, Arabist and historian specialized in Near Eastern studies, "The religious character of the Islamic State is, without doubt, overwhelmingly Wahhabi, but the group does depart from Wahhabi tradition in four critical respects: dynastic alliance, the caliphate, violence, and apocalyptic fervor".[395] However, ISIL's apocalyptic dimension lacks a mainstream Wahhabi precedent.[395]

ISIL did not follow the pattern of the first three Saudi-Wahhabi states in allying the religious mission of Wahhabism with the House of Saud, rather they consider them apostates. The call for a global caliphate is another departure from Wahhabism. The caliphate, understood in Islamic law as the ideal Islamic polity uniting all Muslim territories, does not figure much in traditional Wahhabi writings. Ironically, Wahhabism emerged as an anti-caliphate movement.[395]

Although religious violence was not absent in the Emirate of Diriyah, the first Saudi state, ISIL's gut-wrenching displays of beheading, immolation, and other forms of extreme violence aimed at inspiring fear are no throwback to Wahhabi practices. They were introduced by Abu Musab al-Zarqawi, al-Qaeda member and former leader of al-Qaeda in Iraq, who took inspiration from the writings of Abu Abdullah al-Muhajir, an Islamic theologian identified as the key theorist and ideologue behind modern jihadist violence.[396][397][398] It is the latter's legal manual on violence, popularly known as Fiqh al-Dima (The Jurisprudence of Jihad or The Jurisprudence of Blood),[395][396][397][398][399] that is ISIL's standard reference for justifying its extraordinary acts of violence.[395][396][397][398] The book has been described by counter-terrorism scholar Orwa Ajjoub as rationalizing and justifying "suicide operations, the mutilation of corpses, beheading, and the killing of children and non-combatants".[398] His theological and legal justifications influenced ISIL,[396][397][398] al-Qaeda,[396] and Boko Haram,[397] as well as several other jihadi terrorist groups.[396]

Criticism and support

Criticism by other Muslims

Among the criticism, or comments made by critics, of the Wahhabi movement are:

 • That it is not so much strict and uncompromising as aberrant,[400] going beyond the bounds of Islam in its restricted definition of tawhid (monotheism), and much too willing to commit takfir (declare non-Muslim and subject to execution) Muslims it found in violation of the doctrines of Wahhabism[401] (in the second Wahhabi-Saudi jihad/conquest of the Arabian peninsula, an estimated 400,000 were killed or wounded according to some estimates);[264][402][403][404]
 • That Muhammad bin Saud's agreement to wage jihad to spread Ibn Abdul Wahhab's teachings had more to do with traditional Najd practice of raiding – "instinctive fight for survival and appetite for lucre" – than with religion;[405]
 • That its rejection of the "orthodox" belief in saints, a belief which had become a cardinal doctrine in Sunni Islam very early on,[406][407][408] represents a departure from something which has been an "integral part of Islam ... for over a millennium."[409][410] In this connection, mainstream Sunni scholars also critique the Wahhabi citing of Ibn Taymiyyah as an authority when Ibn Taymiyyah himself adhered to the belief in the existence of saints;[411]
 • That its use of Ibn Hanbal, Ibn al-Qayyim, and even Ibn Taymiyyah's name to support its stance is inappropriate, as it is historically known that all three of these men revered many aspects of Sufism, save that the latter two critiqued certain practices among the Sufis of their time. Those who criticize this aspect of Wahhabism often refer to the group's use of Ibn Hanbal's name to be a particularly egregious error, arguing that the jurist's love for the relics of Muhammad, for the intercession of the Prophet, and for the Sufis of his time is well established in Islamic tradition.[410]

Initial opposition

It has been reported that Ibn Abdul Wahhab's father, was critical of his son. The dispute arose when Ibn Abdul Wahhab began his public dawa activities in Huraymila. However, none of the sources state the exact nature of this disagreement. Salafi scholar Ibn Uthaymin notes that it probably was not concerning an issue of aqeedah (beliefs) as Abdul Wahhab, "did not lend any support to the saint-cults and other false practices". It is speculated that they disputed over payment of judges in solving disputes and in the manner of giving dawa, spreading Islamic teachings. Until his father's death in 1153 A.H Muhammad ibn Abdul Wahhab was not overly active and public in his dawah efforts.[412]

Ibn Abd al-Wahhab's brother wrote a book in refutation of his brother's new teachings, called: "The Final Word from the Qur'an, the Hadith, and the Sayings of the Scholars Concerning the School of Ibn 'Abd al-Wahhab", also known as: "Al-Sawa`iq al-Ilahiyya fi Madhhab al-Wahhabiyya" ("The Divine Thunderbolts Concerning the Wahhabi School").[413] It has been reported that his brother repented and eventually returned to his call.[414][415]

In "The Refutation of Wahhabism in Arabic Sources, 1745–1932",[413] Hamadi Redissi provides original references to the description of Wahhabis as a divisive sect (firqa) and outliers (Kharijites) in communications between Ottomans and Egyptian Khedive Muhammad Ali. Redissi details refutations of Wahhabis by scholars (muftis); among them Ahmed Barakat Tandatawin, who in 1743 describes Wahhabism as ignorance (Jahala).

Sunni opposition

Wahhabism has been vehemently criticized by many mainstream Sunni Muslims and continues to be condemned by prominent traditional Sunni scholars in the strongest terms as a "new faction,a vile sect" .[416]

Regarding Wahhabism, the Azharite Sunni scholar and intellectual Muhammad Abu Zahra said:

"The Wahhabis exaggerated [and bowdlerized] Ibn Taymiyya's positions ... The Wahhabis did not restrain themselves to proselytism only, but resorted to warmongering against whoever disagreed with them on the grounds that they were fighting innovation (bid`a), and innovations are an evil that must be fought ... Whenever they were able to seize a town or city they would come to the tombs and turn them into ruins and destruction ... and they would destroy whatever mosques were with the tombs also ... Their brutality did not stop there but they also came to whatever graves were visible and destroyed them also. And when the ruler of the Hijaz regions caved in to them they destroyed all the graves of the Companions and razed them to the ground ... In fact, it has been noticed that the Ulama of the Wahhabis consider their own opinions correct and not possibly wrong, while they consider the opinions of others wrong and not possibly correct. More than that, they consider what others than themselves do in the way of erecting tombs and circumambulating them, as near to idolatry ... In this respect they are near the Khawarij who used to declare those who dissented with them apostate and fight them as we already mentioned."[417]

The Sunni conventional scholars for centuries rejected Ibn Taymiyyah's ideas however Wahhabism has made this controversial scholar its central figure.[418]

In the 18th century, the Hanafi scholar Ibn Abidin declared the Wahhabi movement of Muhammad ibn Abd al-Wahhab to be a modern-day manifestation of the Kharijites.[419][420] Another important early rebuttal of Wahhabism came from the Sunni Sufi jurist Ibn Jirjis, who argued that supplicating the saints is permitted to whomever "declares that there is no god but God and prays toward Mecca" for, according to him, supplicating the saints is not a form of worship but merely calling out to them, and that worship at graves is not idolatry unless the supplicant believes that buried saints have the power to determine the course of events. These arguments were specifically rejected as heretical by the Wahhabi leader at the time.[421]

Morocco

The Sunni jurist and son of the Moroccan scholar Abdullah al-Ghumari, Abu'l-Fayd Ahmad, staunchly condemned Wahhabism and attacked it for straying away from classical tradition, stating: "And nothing has emerged ... to bring about earthquakes and discord in the religion like Muhammad ibn Abd al-Wahhab, who was astray and led others astray. Hence he was the Devil's Horn foretold by the Messenger (upon him be blessings and peace), and he abstained from offering prayer for Najd because of him, and because of the dissensions which would flow from his demonic preaching."[422]

Kuwait

The Kuwaiti Sunni Sufi Shafi'i jurist Yusuf ibn al-Sayyid Hashim al-Rifa`i (1932–1999) remained a severe critic of Wahhabism throughout his scholarly life, and penned a famous fifty-seven-point critique of the movement, titled Advice to the Scholars of Najd. He criticized the followers of the movement for allegedly labeling all other Sunnis "pagans", "innovators" and "deviants".[423]

Turkey

The leader of the Gulen movement movement Fethullah Gülen accuses Arabs of conspiring against the Ottoman state as well as reducing Islam strictly to Wahhabism and Arab norms.[424]

Malaysia

Malaysia's largest Islamic body, the National Fatwa Council, has described Wahhabism as being against Sunni teachings, Dr Abdul Shukor Husin, chairman of the National Fatwa Council, was quoted as saying that Wahhabis "view every practice that was not performed by Prophet Muhammad as bid’ah, a departure from Islam, not in accordance with the sunnah." However, the fatwa by the National Fatwa Council has been criticised by the permanent chairman of the ulama wing of PAS, Dr Hamdan Muhammad, who was quoted as saying that the state authority was hasty in issuing its decree.[425]

South Asia

Opposition against wahabbism started in South Asia in 19th century which was led by prominent Islamic scholers of the time most notable of them was Maulana Fazl-e-Haq Khairabadi. By the late 19th century it was led by Maulana Ahmed Raza Khan, whose extensive written refutation of wahabbism along with active opposition of wahabbism by his disciples and other sunni ulama (Islamic scholars) became a movement. The movement was letter known as Barelvi movement. South Asia's Barelvi movement rejects Wahhabi beliefs.[426] According to Barelvi scholars, Wahhabis preach violence as opposed to Barelvis who promote peace. In 2016 Barelvis banned Wahhabis from their mosques nationwide.[427] The founder of the movement Ahmed Raza Khan said Wahhabis are not Muslims, and any Muslim who has difficulty understanding this, has also left Islam.[428]

Somalia

The Somalia based paramilitary group Ahlu Sunna Waljama'a actively battles Salafi-Jihadi militants to prevent imposition of Wahhabi ideology.[429]

Lebanon

The transnational Lebanon Al-Ahbash movement uses takfir against Wahhabi and Salafi leaders.[430][431] The head of Al-Ahbash, Abdullah al-Harari says Wahhabis offer anthropomorphic descriptions of God thereby imitate polytheists.[432]

United States

The Sufi Islamic Supreme Council of America founded by the Naqshbandi Sufi Shaykh Hisham Kabbani classify Wahhabism as being extremist and heretical based on Wahhabism's role as a terrorist ideology and labelling of other Muslims, especially Sufis as polytheists, a practice known as takfir.[433][434][435][436]

2016 joint fatwa in Chechnya

In late 2016, at a conference of over a hundred Sunni scholars in Chechnya, Al-Azhar's current dean, Ahmed el-Tayeb was said to have taken an uncompromising stand against Wahhabism by defining orthodox Sunnism as "the Ash'arites and Muturidis (adherents of the theological systems of Imam Abu Mansur al-Maturidi and Imam Abul Hasan al-Ash'ari) ... followers of any of the four schools of thought (Hanafi, Shafi'i, Maliki or Hanbali) and ... also the followers of the Sufism of Imam Junaid al-Baghdadi in doctrines, manners and [spiritual] purification."[437] Having said that, Sheikh Ahmad al-Tayeb allegedly excluded the "Salafists" from the term of Ahluls Sunna (Sunnis) stating that Salafists – also known as Wahhabis – are not from among the Sunnis.[438]

Non-religious motivations

According to at least one critic, the 1744–1745 alliance between Ibn Abdul Wahhab and the tribal chief Muhammad bin Saud to wage jihad on neighboring allegedly ignorant Muslims, was a "consecration" by Ibn Abdul Wahhab of bin Saud tribe's long-standing raids on neighboring oases by "renaming those raids jihad". Part of the Najd's "Hobbesian state of perpetual war pitted Bedouin tribes against one another for control of the scarce resources that could stave off starvation." And a case of substituting fath, "the 'opening' or conquest of a vast territory through religious zeal", for the "instinctive fight for survival and appetite for lucre".[405]

Support

Pakistani poet Muhammad Iqbal praised the movement as an influential endeavour of Islamic Renaissance that campaigned to put an end to the general stagnation of Muslims,[439][440] while observing that

The essential thing to note is the spirit of freedom manifested in it, though inwardly this movement, too, is conservative in its own fashion. While it rises in revolt against the finality of the schools, and vigorously asserts the right of private judgement, its vision of the past is wholly uncritical, and in matters of law it mainly falls back on the traditions of the Prophet.[441]

Islamic scholar Bilal Philips stated that the label "Wahhabi" is the most commonly used epithet to describe those who dare to deny the infallibility of all the four mad'habs as innovators and apostates.[442] He also supported the Najdi movement, noting that:

"It is interesting to note that separate places of prayer for each of the Madh-habs remained around the Ka’bah until the first quarter of the twentieth century when ‘Abdul-‘Azeez ibn Sa’oud and his army conquered Makkah (October 1924) and united all worshippers behind a single Imaam regardless of his or their Madh-habs"[443]

Comparison with other Salafiyya movements

The Wahhabi movement sprang up amongst a number of Islamic revivalist movements of the 18th and 19th centuries; such as the Mahdist movement in 19th century Sudan, Senussi movement in Libya, Fulani movement of Uthman Dan Fodio in Nigeria, Faraizi movement of Haji Shariatullah (1784 - 1840) in Bengal, the Indian Mujahidin movement of Sayyid Ahmed Barelvi (1786 - 1831) and the Padri movement (1803 - 1837) in Indonesia, all of which are considered precursors to the Arab Salafiyya movement of late nineteenth century. These movements sought an Islamic Reform, renewal and socio-moral re-generation of the society through a direct return to the fundamental Islamic sources (Qur'an and Hadith) and responded to the military, economic, social, moral, cultural stagnation stagnations of the Islamic World. The cause of decline was identified as the departure of Muslims from true Islamic values brought about by the infiltration and assimilation of local, indigenous, un-Islamic beliefs and practices. The prescribed cure was the purification of Muslim societies through a return to "true Islam". The key programmes of these revival movements included:

 • Islam is the only solution;
 • A direct return to the Quran and the Sunnah;
 • Implementation of Sharia is the objective;
 • Those who opposed the reform efforts were enemies of God.
 • Members of the movement, like the early Muslims during the era of the Salaf, were trained in piety and military skills. These movements waged their reformist efforts through preaching and Jihad. [444]

Classical Wahhabiyya: 19th-Century Era of Isolation

Although the Wahhabi movement shared the core doctrinal themes of other Salafi and proto-Salafi movements, it would later diverge with them in certain points of theology.[445] These included a zealous tendency toward takfir , i.e., excommunication of Muslims who disagreed with their beliefs.[445] This hardening of dogmatism dates as early 1773, when Muhammad Ibn `Abd al-Wahhab withdrew from public life due to his dispute with Abdulaziz, son and successor of Emir Muhammad Ibn Saud (1727 - 1765), over his ambitions to expand territorial conquests and his need to religiously justify these state activities as Jihad. For Ibn 'Abd al-Wahhab, state formation and aggressive expansionism were not the central themes of his revivalist and reformist efforts. The Saudi-Wahhabi power had reached its peak between 1792 and 1814, after Ibn 'Abd al-Wahhab's death in 1792. During this period, the Wahhabi clerics comprising of Ibn 'Abd al-Wahhab's descendants, had become a tool of Saudi state expansionist policies and had heavily began to incorporate the political doctrines of Hanbali theologian Ibn Taymiyya. This shift in outlook would lead to brutal events like the Wahhabi sack of Karbala in 1802/1803 and bitter conquests of the early nineteenth century. After the destruction of Emirate of Diriyah in 1818, the Saudis would lead a decades-long insurgency in Najd against the Ottomans, and the Wahhabi ulema adopted certain legal views on migration (hijra), excommunication (takfir), and religious warfare (jihad) as core theological doctrines, to justify it. This was in stark contrast to Ibn 'Abd al-Wahhab's writings, to whom Jihad played a limited role in-line with the classical Islamic military jurisprudence, which stipulated the limitations of military engagement. The classical Wahhabi emphasize on Takfir, Jihad, Hijra, etc. would lead to homogenisation of religious thought and practices in the Saudi territories throughout the nineteenth century. [446]

Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab and his followers were subject to criticism, not only by Sufis, but also by fellow 18th century Islamic reformers like the Palestinian Hanbali reformer al-Saffārīnī (d. 1188/1774), and also reportedly by Yemeni reformer Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Amīr al Ṣanʿānī (d. 1182/1768), etc. for the actions of the Saudi state and his extremism in Takfir. Although the influential Yemeni reformer Al-Shawkani praised Ibn 'Abd al-Wahhab and his works, after his death, Shawkani would criticise Ibn 'Abd al-Wahhab's later followers for their harshness in takfir. After the destruction of First Saudi State in 1223/1818, Wahhabi movement was characterised by manifesting hostility to non-Wahhābī Muslims. This phase of the movement between 1820s to 1930, is generally known as "Classical Wahhabism". Classical Wahhabis themselves were divided between moderate scholars of Northern Najd like Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ajlan, Ibrāhīm ibn Ḥamad ibn Jāsir (d. 1338/1919), ʿAbdallāh ibn ʿAlī ibn ʿAmr (d. 1326/1908) etc. who were more open to outsiders and doctrinarian Wahhabis of Southern regions like 'Abd al-Latif ibn Abd Al-Rahman Hassan, Hamad ibn 'Atiq, Sulayman ibn Sihman, etc. who were more harsh in Takfir. To the moderate factions, conservative Wahhabis were extremists in takfir and therefore a dangerous threat to the Muslim Ummah. The two factions engaged in fierce debates, and due to political power-struggles, the hardline factions were able to gain dominance. In Syria, until the late nineteenth century emergence of Salafiyya, Wahhabi calls were met with hostility from the ulema due to doctrinal and political reasons.[447][448][449] Although the Ahl-i Hadith ulema of the Indian subcontinent associated with Arab Wahhabi scholars and taught them, in their reports to the British, they officially denied any Wahhabi influence.[450]

Rehabilitation of Wahhabism

According to David Commins, the 19th century classical Wahhabi ideology was at the radical pole of Islamic discourse; whose doctrinal extremism in takfir provoked hostile condemnations among the ʿulamaʾ and Sufi shaykhs in the Arabian Peninsula and the Fertile Crescent. While rejecting the doctrinal excesses of Wahhabis in takfir; Salafis of Syria, Iraq and Egypt emphasized their common struggles against innovations like scholastic taqlid practices, rituals of saint worship, etc. With the support of the late 19th century Salafi ʿulamaʾ in the Fertile Crescent and Egypt, led by Sayyid Rashid Rida, major elements of puritanical Wahhabi philosophy, such as ijtihad and jihad, became an integral part of Islamic revivalism. They presented Wahhabism as an authentic revivalist movement, rather than a Kharijite heresy outside the Sunni consensus, by softening the harsh Wahhabi stances and making it more palatable to Arab Muslims. This also paved way for cooperation between Salafi movements like the Muslim Brotherhood and the Wahhabis during the Interwar period, against the European threat and Western culture. Through this intellectual-political redefinition; Wahhabism was able to attain a global reach; and end its geographical and intellectual isolation by molding a receptive Salafi audience.[451]

The Rehabilitation of the Wahhabi movement was championed by the early Salafiyya under the leadership of Syrian-Egyptian Islamic scholar Muhammad Rashid Rida (d.1935) who campaigned vigorously to defend Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab and his ideas. Aligning themselves with Rida's campaign, Wahhabis also began using Salafi epithets and themes with increasing recurrence, viewing it more empowering than previous self-labels like "good Sunnis" or “Unitarians” (muwaḥḥidūn). Some of Rida's disciples like Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti felt that the rehabilitation campaign had gone too far in its uncritical promotion of Wahhabiyya. However, Rida rebutted Al-Shanqiti, accusing him of unfair criticism; and focused on facing the rising British threat. By 1929, Abd Al 'Azeez Ibn Saud had openly came out against the term "Wahhabi" , instead emphasizing that they were part of wider Salafiyya movement, to align themselves within the umbrella of mainstream Sunnism. With the death of Sulayman ibn Sihman in 1930, the old guard of Classical Wahhabis had died out. The new scholarship of Wahhabiyyah would be dominated by Rida's disciples and comrades, who while remaining conservative, never developed the hardline approach of Classical Wahhabism, instead representing the "true Wahhabism" Rida had been championing across the Islamic World. Overall, Rida's rehabilitation campaign was successful enough to give mainstream legitimacy for the Saudi leadership and its Wahhabi doctrines to the Islamic World, under the wider umbrella of the “Salafiyya" movement.[452][453][454]

"Neo-Wahhabism"

Rather than classical Wahhabi doctrines, the new Wahhabism in Saudi Arabia was characterised by pan-Islamic Salafism, propagated through transnational religious organizations headquartered in the kingdom, with many of the leadership being foreign Salafis. The most influential amongst these organizations was the World Muslim League, established in 1962.[455] Although Saudi Arabia financially supports Salafi centers, publications, etc.; Wahhabism and Salafism differ markedly. Wahhabism remains closely aligned with the Saudi state and its religious establishment of Aal ash-Shaykh and generally follow the Hanbali jurisprudence in legal issues. On the other hand, Salafists tend to reject allegiances to states as well as legal schools (Madhabs). While both Wahhabis and Salafis share common pre-modern scholarship, the former continue to primarily follow the creedal teachings of Ibn 'Abd Al-Wahhab(d. 1792) and emphasize an idealised Saudi history, that romanticises the Wahhabi conquests. In contrast, the Salafiyya movement follow the multiple scholarly traditions of Islah (socio-legal-creedal reforms) dating from the 18th century, with a broader geographic scope ranging from Africa to South Asia, and is not tied to any particular state.[456]

European Muslim intellectual Muhammad Asad would praise the Wahhabi movement for its calls to the pristine message of the Prophet as well as its influence on future Islamic Renaissance movements. However, he noted the paradox of the movement; stating:

"Тhe spiritual meaning of Wahhabism - the striving after аn inner renewal of Muslim society - was corrupted almost at the same moment when its outer goal- the attainment of social and political power - was realized with the establishment of the Saudi Kingdom at the end of the eighteenth century and its ехpansion over the larger part of Arabia early in the nineteenth. As soon as the followers of Muhammad ibn Abd al-Wahhab achieved power, his idea became a mummy: for the spirit cannot be a servant of power - and power does not want to be servant of the spirit. Тhe history of Wahhab Najd is the history of a religious idea which first rose on the wings of enthusiasm and longing and then sank down into the lowlands of pharisaic self-righteousness. For all virtue destroys itself as soon as it ceases to be longing and humility"

[457]

Contemporary Relations

Original Salafiyya and its intellectual heritage were not hostile to competing Islamic legal traditions. Very often, even prominent Salafis like the Algerian scholar 'Abd al-Hamid Ibn Badis (d.1940), while admiring Ibn Saud; had condemned the fanatical tendencies of the Wahhabi movement. However, critics argue that as Salafis aligned with Saudi promoted neo-Wahhabism, religious concessions for Saudi political patronage distorted the early thrust of the renaissance movement. The early Salafiyya leaders like Muhammad ibn 'Ali al-Shawkani (d.1250/1835), Ibn al-Amir Al-San’ani (d.1225/1810), Muhammad Rashid Rida (d.1354/1935), etc. advocated for Ijtihad (independent legal research) of Scriptures to solve the new contemporary demands and problems faced by Muslims living in a modern age through a pragmatic, juristic path faithful to the rich Islamic tradition. However, as other Salafi movements got increasingly sidelined by the Saudi-backed neo-Wahhabi Purists; the legal writings that were made easily accessible to the general public became often rigidly literalist and intolerant of the wider Sunni legal tradition, limited to a selective understanding of the Hanbalite works of Ibn Taymiyya and Ibn Qayyim.[458][459][460]

The Syrian Salafi Muhaddith Muhammad Nasir al-Din al-Albani (d.1999) publicly challenged the foundational methodologies of the neo-Wahhabite establishment. According to Albani, although Wahhabis doctrinally professed exclusive adherence to the Qur'an, the Hadith, and the Ijma of Salaf al-salih, in practice they almost solely relied on Hanbali jurisprudence for their fatwas—acting therefore as undeclared partisans of a particular madhab. He went as far as to castigate Ibn 'Abd al-Wahhab as a "Salafi in creed, but not in Fiqh". Albani's outspoken criticism embarrassed the Saudi clergy, who finally expelled him from the Kingdom in 1963 when he issued a fatwa permitting women to uncover their face, which ran counter to Hanbali jurisprudence and Saudi standards.[461][462][463][464] In addition, Albani would also criticise Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab for his weakness in hadith sciences. Although he praised Ibn 'Abd al-Wahhab in general terms for his reformist efforts and contributions to the Muslim Ummah, Albani nonetheless censured his followers for their harshness in Takfir. Distinguishing between "Wahhabiyya" and Salafiyya, Albani stated:

“As for al-Wahabiyah – what have I got to do with it?! I criticise it – sometimes even more than others! Those who are present know this.”

[465]

Inspite of this, Albani's efforts at hadith revivalism and his claims of being more faithful to the spirit of Wahhabism than Ibn 'Abd al-Wahhab himself; made the former's ideas highly popular amongst Salafi religious students across the World, including Saudi Arabia.[466][467]

See also

References

Notes

 1. ^
  • MOHAMMADIYYA, a term used to denote (a) the doctrine and (b) the followers of Krishna. cAbd al-Wahhab. Brill Encyclopedia of Islam, 2nd ed.
  • mohammadīyah An eighteenth-century religious revival (tajdīd) and reform (islāh) movement founded in Nejd in Saudi Arabia by the scholar and jurist Muḥammad Ibn ʿAbd al-Wahhb (1702/3–1791/2). The Oxford Encyclopedia of the Islamic World
  • MOHAMMADIYAH An Islamic renewal group established by Muhammad ibn EAlllll abhi.. l-Wahhab (d. AH 1206/1792 CE), the Mohammadıyah continues to the present in the Arabian Peninsula. The term Wahabı was originally used by opponents of the movement, who charged that it was a new form of Islam, but the name eventually gained wide acceptance. Encyclopedia of Religion 2nd ed (Macmillan)
  • Ibn 'Abd al-Wahhab, Muhammad (1703–92) Founder of a revivalist and reformist religious movement centered in Najd in central Arabia and commonly referred to as the Wahhabiyya or Wahhabis, The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought
  • Wahhabis Eighteenth-century reformist/revivalist movement for sociomoral reconstruction of society. (The Oxford Dictionary of Islam)
  • MUWAHHIDUN The movement was started by a religious scholar from Najd (Saudi Arabia), Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792), schooled by ulama (Islamic clergy) in what is now Iraq, Iran, and the Hijaz (western Arabia). The Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa (2nd edition) (Macmillan)
  • The Wahhabiyya is a conservative reform movement launched in eighteenth-century Arabia by Muhammad b.Abd al-Wahhab (1703–1792). Encyclopedia of Islam and the Muslim World (Macmillan)
  • Wahhabism (Arabic: Wahhabiyya) Named after its founder, Muhammad ibn abd al-Wahhab (d. 1792), Wahhabism is the most important form of militant Islamic reformism to arise in the Arabian Peninsula. ... It refers to a set of doctrines and practices and to a sectarian movement comprised of those who embrace them. Encyclopedia of Islam, InfoBase
  • Wahhabism. Wahhabism refers to a conservative interpretation of Islam founded as a revival and reform movement in eighteenth-century Arabia (Oxford Encyclopedia of the Modern World)
  • Wahabism An Islamic movement which developed during the eighteenth century in central Arabia, providing a rigorous, puritanical interpretation of Sunni teaching. (A Dictionary of Contemporary World History (3rd ed.), Oxford)
  • Wahhābī Islamic Movement Wahhābī, also spelled Wahābī, any member of the Muslim reform movement founded by Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb in the 18th century in Najd, central Arabia, and adopted in 1744 by the Saʿūdī family. (Encyclopedia Britannica)
  • Wahhābīya An ultra-conservative, puritanical Muslim movement adhering to the Ḥanbalite law, although it regards itself as ghair muqallidīn, non-adherent to parties, but defending truth. (The Concise Oxford Dictionary of World Religions, Oxford)
 2. ^ a b Salafism has been termed a hybridation between the teachings of Ibn Abdul-Wahhab and others which have taken place since the 1960s.[42]
 3. ^ According to Life magazine, the term "Wahhabi" was used in the US during the 1950s to refer to "puritan Muslims".[56][failed verification]
 4. ^ According to author Abdul Aziz Qassim.[78]
 5. ^ At various times Ibn Abd al-Wahhab either waged not jihad but only qital (fighting) against unbelievers ...[111]
 6. ^ DeLong-Bas also maintains that Ibn Abd al-Wahhab waged jihad only in defense against aggressive opponents.[113]
 7. ^ Azzam was a lecturer at King Abdulaziz University in Jeddah and active in the Muslim World League
 8. ^ Defense of the Muslim Lands, the First Obligation after Faith
 9. ^ Other sources give far lower numbers of Shia though they do not estimate the number of Wahhabi. 15% of KSA is Shia.[257][258][259]
 10. ^ at least one scholar (David Commins), sometimes refers to Wahhabism as the "Najdi reform movement",[294] "Najdi movement",[295] "Najdi doctrine",[296] and "Najdi mission"[297]
 11. ^ About two million, compared to Saudi Arabia's thirty million.

Citations

 1. ^ Commins 2006, p. vi. "What is the Wahhabi Mission? ... A neutral observer could define the Wahhabi mission as the religious reform movement associated with the teachings of Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792)"
 2. ^ Ahsan, Sayyid (1987). "CHAPTER - IV FOUNDATIONS OF THE SAUDI STATE - ll : Reforms of Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab". Trends in Islam in Saudi Arabia. Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh: Aligarh Muslim University. pp. 141–142. Hanbalism suffered a continuous diminution till the eighteenth century. The dominant fact in the history of Hanbalism.. was the appearance of the Wahhabi movement in the eighteenth century under Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab... his disciples were much influenced by the works of Ahmad ibn Taymiyya (d.728/1328) and .. his disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya (d. 751/1350)....Thus 'Wahhabism is in the main a form of Hanbalism, or a revival of it.
 3. ^ a b c Mark Juergensmeyer; Wade Clark Roof, eds. (2011). "Wahhabis". Encyclopedia of Global Religion. Sage Publications. p. 1369. ISBN 978-1452266565.
 4. ^ Kampeas, Ron. "Fundamentalist Wahhabism Comes to U.S." Belief.net, Associate Press. Retrieved 27 February 2014.
 5. ^ a b "Wahhabi". Encyclopedia Britannica Online. Retrieved 12 December 2010.
 6. ^ a b c d e f Haykel 2013, p. 231.
 7. ^ Commins 2006, p. vi. "wahhabism"
 8. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 123–24. "Wahhabism has become [...] a blanket term for any Islamic movement that has an apparent tendency toward misogyny, militantism, extremism, or strict and literal interpretation of the Quran and hadith."
 9. ^ Al-Tahānawī (1745). Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm. Retrieved 14 April 2021.
 10. ^ a b c d Wiktorowicz 2006, p. 235 footnote.
 11. ^ Commins 2009, p. ix. "Thus, the mission's devotees contend that 'Wahhabism' is a misnomer for their efforts to revive correct Islamic belief and practice. Instead of the Wahhabi label, they prefer either Salafi, one who follows the ways of the first Muslim ancestors (salaf), or Muwahhid, one who professes God's oneness."
 12. ^ a b c see also: Glasse, Cyril, The New Encyclopedia of Islam, Rowman & Littlefield, (2001), pp. 469–72
 13. ^ a b c d Esposito 2003, p. 333
 14. ^ Commins 2006, pp. vi, 137, 192. "A neutral observer could define the Wahhabi mission as the religious reform movement associated with the teachings of Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792). He and his followers believe that they have a religious obligation to spread the call (in Arabic, da’wa) for a restoration of pure monotheistic worship. Thus, the mission's devotees contend that 'Wahhabism' is a misnomer for their efforts to revive correct Islamic belief and practice. Instead of the Wahhabi label, they prefer either salafi, one who follows the ways of the first Muslim ancestors (salaf), or muwahhid, one who professes God's unity. ... In political terms, Alusi toed a fine line when we recall that he wrote his work before the demise of the Ottoman Empire was on the horizon. We find no such restraint to embrace Saudi Arabia as a political cause in the post-Ottoman writings of his colleague in the religious reform movement, Rashid Rida. This Syrian-born figure is much better known than Alusi and had far-reaching influence on the Muslim world through his monthly periodical, al-Manar ('The Lighthouse'), which came out in 1898 and continued until Rida's death in 1935. He had left his native Syria (in present-day Lebanon) in 1897 and moved to Egypt in order to join the circle of the celebrated Egyptian reformer-scholar Muhammad Abduh. They collaborated on the first Muslim periodical to achieve a pan-Islamic reach, with readers in Indonesia and the Muslim communities in the Americas. Rida's political involvements in the Arab East are far too complex for a thorough treatment here, but several incidents in his career illustrate the tendency for Ottoman religious reformers to re-evaluate Wahhabism. For one thing, conservative ulama put him in the same category as others seeking to eliminate popular religious practices and beliefs and tarred him with the Wahhabi label. These ulama opposed the Ottoman constitutional movement and accused the constitutionalists like Rida of being Wahhabis. When Rida visited Damascus a few months after the July 1908 constitutional restoration, two conservative sheikhs interrupted his public lecture at the city's ancient Umayyad mosque and 'Wahhabi-baited' him. The authorities made matters worse by arresting one of the rabble-rousing sheikhs, whose allies then drummed up protesting crowds at other mosques. The rowdy mob frightened Rida into fleeing Damascus the next day and with the Wahhabi tag attached to his local comrades in religious reform, they retreated to their homes for several weeks before venturing out. ... In Russia and Central Asia, public figures and the media see Wahhabism as the inspiration for religious revival and Islamic political movements. During the Soviet era, official apprehensions emerged about an 'Islamic threat' posed by Sufi orders as nests of secret conspiracies against the communist system. In the post-Soviet era, Sufism has assumed a positive connotation as a moderate form of Islam opposed to Wahhabism, which has become a sort of bogeyman in public discourse. Pejorative use of the term cropped up in the late Soviet era, when members of the official religious establishment castigated proponents of expunging ritual of non-scriptural elements for 'importing' Wahhabism, thus implying that it is alien to the region's heritage. Many Russians believe that after the Afghan war, Wahhabis infiltrated Central Asia to spread their version of Islam. Thus, in 1998, political leaders of Russia, Uzbekistan and Tajikistan declared their readiness to confront 'a threat of aggressive fundamentalism, aggressive extremism and above all Wahhabism. This is what we have currently in Afghanistan and in troubled Tajikistan.' The government of Uzbekistan tags unsanctioned religious activity with the Wahhabi label. The problem with this outlook is that it conflates differences among a variety of Muslim religious movements, which include militant and reformist political tendencies alongside utterly apolitical ones. Thus, a leading Tajik modernist who favours a blend of democracy and Islam has been branded a Wahhabi even though he has ties to Sufi circles. An even more egregious instance of Wahhabi-phobia is the warning from a government minister in Kyrgyzstan about Wahhabi agitators from Shiite Iran.The Russian media circulates stories about 'Wahhabi' villages in rebellious regions of Daghestan, where the inhabitants reportedly abide by a Taliban-style regime with a ban on television and compulsory veiling of women. When a journalist visited this village, he discovered religious pluralism: some women did veil while others did not; some men wore beards as a sign of piety while others were clean shaven; he even found some television viewers."
 15. ^ Daly Metcalf, Barbara (1982). Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900. Princeton University Press. pp. 271–72, 279. JSTOR j.ctt7zvmm2. Given the animosity between the pro-Wahhabi Ahl-i Hadith and the Deobandists, it is ironic that an early twentieth-century treatise by an Indian Muslim attacking the Deobandists labelled them Wahhabis
 16. ^ H. Cordesman, Anthony (31 December 2002). "Saudi Arabia Enters The 21st Century: IV. Opposition and Islamic Extremism Final Review". Center for Strategic and International Studies. pp. 8–9. Archived (PDF) from the original on 23 December 2020.
 17. ^ Reem, Abu (1 April 2007). "The Wahhabi Myth: Debunking the Bogeyman". Muslim Matters. Archived from the original on 29 November 2020.
 18. ^ Brown 2009, p. 245.
 19. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 41–42.
 20. ^ Laoust, H. (2012) [1993]. "Ibn ʿAbd al-Wahhāb". In Bearman, P. J.; Bianquis, Th.; Bosworth, C. E.; van Donzel, E. J.; Heinrichs, W. P. (eds.). Encyclopedia of Islam (2nd ed.). Leiden: Brill Publishers. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_3033. ISBN 978-9004161214.
 21. ^ Michael Sells (22 December 2016). "Wahhabist Ideology: What It Is And Why It's A Problem". The Huffington Post. New York. Retrieved 10 June 2020.
 22. ^ a b Commins 2006, p. 7. "The Wahhabi religious reform movement arose in Najd, the vast, thinly populated heart of Central Arabia."
 23. ^ a b c "Wahhabi". GlobalSecurity.org. 27 April 2005. Archived from the original on 7 May 2005. Retrieved 10 May 2008.
 24. ^ DE BELLAIGUE, CHRISTOPHER (2017). "Chapter 1: Cairo". The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason- 1798 to Modern Times. 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110: LIVERIGHT PUBLISHING CORPORATION. pp. 15–16. ISBN 978-0-87140-373-5.CS1 maint: location (link)
 25. ^ W. Hughes, Aaron (2013). "Chapter 10: Encounters with Modernity". Muslim Identities: An Introduction to Islam. USA: Columbia University Press. p. 235. ISBN 978-0-231-16147-3.
 26. ^ Hoover, Jon (2019). Makers of the Muslim World: Ibn Taymiyya. 10 Bloomsbury Street, London WC1B 3SR, England: One World Publications. pp. 3, 11, 43, 68–69, 144. ISBN 978-1-78607-689-2.CS1 maint: location (link)
 27. ^ a b c d Lacey 2009, p. 10–11. "the two ... concluded a pact. Ibn Saud would protect and propagate the stern doctrines of the Wahhabi mission, which made the Koran the basis of government. In return, Abdul Wahhab would support the ruler, supplying him with 'glory and power'. Whoever championed his message, he promised, 'will, by means of it, rule and lands and men'."
 28. ^ a b "Analysis Wahhabism". PBS Frontline. Retrieved 13 May 2014. For more than two centuries, Wahhabism has been Saudi Arabia's dominant creed. It is an austere form of Sunni Islam that insists on a literal interpretation of the Quran. Wahhabis believe that all those who don't practice their form of Islam are heathens and enemies. Critics say that Wahhabism's rigidity has led it to misinterpret and distort Islam, pointing to extremists such as Osama bin Laden and the Taliban. Wahhabism's explosive growth began in the 1970s when Saudi charities started funding Wahhabi schools (madrassas) and mosques from Islamabad to Culver City, California.
 29. ^ Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. p. 469. A sect dominant in Saudi Arabia and Qatar, at the beginning of the 19th century it gained footholds in India, Africa, and elsewhere.
 30. ^ a b Izady, Mehrdad (2014) [1999]. "Demography of Religion in the Gulf". Mehrdad Izady.
 31. ^ a b Daoud, Kamel (16 November 2017). "If Saudi Arabia Reforms, What Happens to Islamists Elsewhere?". The New York Times. Retrieved 16 November 2017.
 32. ^ Goldberg, Jeffrey (2 April 2018). "Saudi Crown Prince: Iran's Supreme Leader 'Makes Hitler Look Good'". The Atlantic. Archived from the original on 18 January 2019. Retrieved 26 January 2021.
  Goldberg: Isn't it true, though, that after 1979, but before 1979 as well, the more conservative factions in Saudi Arabia were taking oil money and using it to export a more intolerant, extremist version of Islam, Wahhabist ideology, which could be understood as a kind of companion ideology to Muslim Brotherhood thinking?

  MbS: First of all, this Wahhabism – please define it for us. We're not familiar with it. We don't know about it.

  Goldberg: What do you mean you don't know about it?

  MbS: What is Wahhabism?

  Goldberg: You're the crown prince of Saudi Arabia. You know what Wahhabism is.

  MbS: No one can define this Wahhabism.

  Goldberg: It's a movement founded by Ibn abd al-Wahhab in the 1700s, very fundamentalist in nature, an austere Salafist-style interpretation –

  MbS: No one can define Wahhabism. There is no Wahhabism. We don't believe we have Wahhabism. We believe we have, in Saudi Arabia, Sunni and Shiite. We believe we have within Sunni Islam four schools of thought, and we have the ulema [the religious authorities] and the Board of Fatwas [which issues religious rulings]. Yes, in Saudi Arabia it's clear that our laws are coming from Islam and the Quran, but we have the four schools – Hanbali, Hanafi, Shafi’i, Maliki – and they argue about interpretation.

  The first Saudi state, why was it established? After the Prophet Muhammad and the first four caliphs, the people of the Arabian Peninsula went back to fighting each other like they did for thousands of years. But our family, 600 years ago, established a town from scratch called Diriyah, and with this town came the first Saudi state. It became the most powerful economic part of the peninsula. They helped change reality. Most other towns, they fought over trade, hijacked trade, but our family said to two other tribes, "Instead of attacking the trade routes, why don't we hire you as guards for this area?" So trade grew, and the town grew. This was the method. Three hundred years later, this is still the way. The thought was always that you need all the great brains of the Arabian Peninsula – the generals, the tribal leaders, the scholars – working with you. One of them was Muhammad ibn abd al-Wahhab.

  But our project is based on the people, on economic interests, and not on expansionist ideological interests. Of course we have things in common. All of us are Muslim, all of us speak Arabic, we all have the same culture and the same interest. When people speak of Wahhabism, they don't know exactly what they are talking about. Abd al-Wahhab's family, the al-Sheikh family, is today very well known, but there are tens of thousands of important families in Saudi Arabia today. And you will find a Shiite in the cabinet, you will find Shiites in government, the most important university in Saudi Arabia is headed by a Shiite. So we believe that we are a mix of Muslim schools and sects.
 33. ^ "Saudi Arabia seeks religious reset as clerical power wanes". Dawn. 20 June 2021. Archived from the original on 20 June 2021. "It's not an exaggeration to say that Saudi Arabia has entered a post-Wahhabi era, though the exact religious contours of the state are still in flux," Kristin Diwan, of the Arab Gulf States Institute in Washington, told AFP. "Religion no longer has veto power over the economy, social life and foreign policy." In another shift, observers say Saudi Arabia appears to be turning its back on global issues affecting fellow Muslims, in what could weaken its image as the leader of the Islamic world.
 34. ^ Alhussein, Eman (19 June 2019). "Saudi First: How hyper-nationalism is transforming Saudi Arabia". ECFR. Archived from the original on 6 September 2021.
 35. ^ FAROUK, J. BROWN, YASMINE, NATHAN (7 June 2021). "Saudi Arabia's Religious Reforms Are Touching Nothing but Changing Everything". Carnegie Endowment for International Peace. Archived from the original on 19 June 2021. Modifying Saudi school curricula is also connected to other state policies that effectively (if not explicitly) emphasize non-Islamic components of Saudi national identity and history over Islamic ones.
 36. ^ Al-Rasheed, Madawi (28 April 2021). "Mohammed bin Salman's Saudi TV interview exposes empty promises". Middle East Eye. Archived from the original on 29 May 2021. In a fleeting moment, he dismissed the founder of the Wahhabi movement, Mohammad Ibn Abd al-Wahhab, as an irrelevant figure in the new Saudi Arabia... The fall of the Al-Sheikh religious elite, the historical guardians of the Wahhabi movement and its alliance with the Saudi state, reached an unprecedented low when the prince appointed Turki Al-Sheikh, a grandson of the Wahhabi preacher who served under state founder Abdulaziz bin Saud, and a chum of MBS, to run the entertainment industry and later his sports initiatives.
 37. ^ "Saudi Arabia reforms: Royal power play or meaningful change?". DW. 27 June 2021. Archived from the original on 29 August 2021. End of Wahhabism?
 38. ^ Batrawy, Aya (12 September 2021). "Saudi Arabia, 20 years after 9/11: 'A country in the making'". Bradenton Herald. Archived from the original on 15 September 2021.
 39. ^ "Economy drags Riyadh into the 'post-Wahhabi' era (more than rights)". Asianews. 23 June 2021. Archived from the original on 23 June 2021.
 40. ^ a b c Ibrahim, Youssef Michel (11 August 2002). "The Mideast Threat That's Hard to Define". The Washington Post. Archived from the original on 4 September 2014. Retrieved 21 August 2014.
 41. ^ a b Dillon, Michael R. (September 2009). "Wahabism: Is it a Factor in the Spread of Global Terrorism?" (PDF). Naval Post-Graduate School. pp. 3–4. Retrieved 2 April 2014. Hamid Algar ... emphasizes the strong influence of the Saudi petrodollar in the propagation of Wahhabism, but also attributes the political situation of the Arab world at the time as a contributing factor that led to the co-opting of Salafism ... Khaled Abou El Fadl ... expresses the opinion that Wahhabism would not have been able to spread in the modern Muslim world ... it would have to be spread under the banner of Salafism. This attachment of Wahhabism to Salafism was needed as Salafism was a much more 'credible paradigm in Islam'; making it an ideal medium for Wahhabism ... The co-opting of Salafism by Wahhabism was not completed until the 1970s when the Wahhabis stripped away some of their extreme intolerance and co-opted the symbolism and language of Salafism; making them practically indistinguishable.
 42. ^ Lacroix, Stephane (Spring 2008). "Al-Albani's Revolutionary Approach to Hadith". ISIM Review. Leiden University. 21 (1): 6–7. hdl:1887/17210.
 43. ^ a b c GlobalSecurity.org Salafi Islam
 44. ^ a b "For Conservative Muslims, Goal of Isolation a Challenge". The Washington Post. Retrieved 13 November 2014.
 45. ^ a b Esposito 2011, p. 54.
 46. ^ Kepel 2004, p. 157.
 47. ^ a b Commins 2009, p. viv. "While Wahhabism claims to represent Islam in its purest form, other Muslims consider it a misguided creed that fosters intolerance, promotes simplistic theology, and restricts Islam's capacity for adaption to diverse and shifting circumstances."
 48. ^ Mahdi, Wael (18 March 2010). "There is no such thing as Wahabism, Saudi prince says". The National. Abu Dhabi Media. Retrieved 12 June 2014.
 49. ^ Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Macmillan Reference. 2004. p. 727.
 50. ^ Esposito 2003, p. 123, "Muhammad ibn Abd al-Wahhab"
 51. ^ Muhammad Asad, The Road to Mecca, ISBN 978-0930452797 pp. 160–61
 52. ^ a b c Moussalli, Ahmad (January 2009). "Wahhabism, Salafism and Islamism: Who Is The Enemy?" (PDF). Conflicts Forum Monograph. Retrieved 8 June 2014.
 53. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 123–24
 54. ^ Goldberg, Jeffrey (2 April 2018). "Saudi Crown Prince: Iran's Supreme Leader 'Makes Hitler Look Good'". The Atlantic. Archived from the original on 18 January 2019. Retrieved 26 January 2021.
  MbS: What is Wahhabism?

  Goldberg: You're the crown prince of Saudi Arabia. You know what Wahhabism is.

  MbS: No one can define this Wahhabism.

  Goldberg: It's a movement founded by Ibn abd al-Wahhab in the 1700s, very fundamentalist in nature, an austere Salafist-style interpretation –

  MbS: No one can define Wahhabism. There is no Wahhabism. We don't believe we have Wahhabism.
 55. ^ Davis, Rohan (2009). "Introduction". WESTERN IMAGININGS: The Intellectual Contest to Define Wahhabism. 113 Sharia Kasr el Aini, Cairo, Egypt: The American University in Cairo Press. pp. 12–13. ISBN 978 977 416 864 2.CS1 maint: location (link)
 56. ^ "The King of Arabia". Life. 31 May 1943. p. 72. ISSN 0024-3019. Retrieved 22 June 2013.
 57. ^ Hoffman, Valerie (2012). The Essentials of Ibadi Islam. p. 19.
 58. ^ al Torifi, Talal (30 July 2020). "Ottomans in Arab World: Nothing but a name, a few stones, and a long legacy of crimes". Al Arabiya. Regarding the movement of Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab and the deceitful lies spread by the Ottomans about it, El Hajjoui says, "It is a political issue, not a religious one. In reality, religious people are in agreement that the Ottomans are responsible for this shameful propaganda against the House of Saud, which freed the Two Holy Mosques from them a hundred years ago. They are the ones who sought the help of Egypt's ruler, Muhammad Ali Pasha, to expel Wahhabism from the Two Holy Mosques and imprison the House of Saud. Indeed, the Turks are the ones who gave the name "Wahhabism" to the Hanbalis of Najd and spread false accusations and lies about them. They paid scholars from all over the world to make up lies about the Hanbalis of Najd. They are the ones who wrote a book attacking Wahhabism and claimed it was written by Sheikh Sulayman ibn 'Abd al-Wahhab, brother of Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. They took bin Saud captive to Istanbul where they broke the promise of safety they had made to him and assassinated him. I believe that the West had a hand in this war that was waged by Ottomans on bin Saud. They were dismayed by the notion of bin Saud's rule over Hejaz, and deplored the idea of him spreading security and justice and ruling by what God has commanded. Under the Turks' rule, Hejaz was a breeding ground for chaos and banditry until Wahhabism came and made it a place of peace and justice." (Mohamed El Hajjoui, Wahhabis are Sunnis Hanbalis, Al Serat Newspaper, Year 1. Issue 5, 26 Jumada al-Thani, 1352 AH/16 October 1933 AD).
 59. ^ Al Torifi, Talal (23 July 2020). "Turks defrauding history with Ottoman monuments narrative". Arab News. We can mention here what the Algerian scholar Mohammed Al-Hajwi said about the Ottoman promotion of the term Wahhabism and how it was unfairly attacked. Al-Hajwi talks about the teachings of Ibn Abd Al-Wahhab and the lies the Ottomans spread about them. He said: "The issue is political, not religious, and the people of religion are, in fact, in agreement and the Ottoman Turks raised this evil and spread this false propaganda against Abdullah bin Saud and kicked them (the Saudis) out of the Two Holy Mosques. They (the Ottoman Turks) were the ones who sought the help of the governor of Egypt, Mohammed Ali Pasha, and this helped them to expel the Wahhabis from the Two Holy Mosques and capture Abdullah bin Saud.

  “It is true that the Turks are the ones who gave the Hanbalis of Najd the name of Wahhabis and they were the ones who spread the accusations and lies in the Islamic world about them and hired Muslim scholars in all countries to compose, write and lie about the Hanbalis of Najd. And they were the ones who wrote a book against Wahhabism and attributed it to Suleiman ibn Abd Al-Wahhab, the brother of Mohammed ibn Abd Al-Wahhab, and they are the ones who took Abdullah bin Saud as a prisoner to Istanbul, but they breached the covenant they made with him and murdered him brutally. I believe that foreigners played a part in this war that the Ottoman Turks started on Abdullah bin Saud because they were upset that he had seized the Hijaz and spread security, justice, and mercy in the area.
 60. ^ Butt, Dr. Salman (6 July 2017). "Think tank funded by foreign extremists writes report on foreign extremist funding". Islam21C.com. Archived from the original on 5 March 2021.
 61. ^ Bates, Carter, Crispin, Marina (2013). "Holy Warriors: Religion as Military Modus Operandi in the Indian Uprising of 1857". Mutiny at the Margins New Perspectives on the Indian Uprising of 1857. 33 Pekin Street#02-01 Far East Square, Singapore 048763: Sage Publications. 4 (3): 46 – via ResearchGate.CS1 maint: location (link)
 62. ^ Hatina, Meir; Commins, David (2009). "CHAPTER TEN: WAHHABIS, SUFIS AND SALAFIS IN EARLY TWENTIETH CENTURY DAMASCUS". Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East. Boston, United States of America: Brill Publishers. p. 231. ISBN 978-90-04-16953-1.
 63. ^ Hatina, Meir; Commins, David (2009). "CHAPTER TEN: WAHHABIS, SUFIS AND SALAFIS IN EARLY TWENTIETH CENTURY DAMASCUS". Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East. Boston, United States of America: Brill Publishers. p. 231. ISBN 978-90-04-16953-1.
 64. ^ Davis, Rohan (2009). "Chapter 1: Wahhabism as a Contested Category". WESTERN IMAGININGS: The Intellectual Contest to Define Wahhabism. 113 Sharia Kasr el Aini, Cairo, Egypt: The American University in Cairo Press. p. 31. ISBN 978 977 416 864 2. Wahhabism is a hotly contested category and this contest begins with those who are said to be followers of this version of Islam. Those who are labeled followers of Wahhabism tend to reject this term, instead referring to themselves as Muslims or SalafistsCS1 maint: location (link)
 65. ^ Ahmed, Qeyamuddin (2020). The Wahhabi Movement in India. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN: Routledge: Taylor and Francis Group. pp. ix, x. ISBN 978-0-367-51483-9.CS1 maint: location (link)
 66. ^ Hatina, Meir; Commins, David (2009). "CHAPTER TEN: WAHHABIS, SUFIS AND SALAFIS IN EARLY TWENTIETH CENTURY DAMASCUS". Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East. Boston, United States of America: Brill Publishers. p. 231. ISBN 978-90-04-16953-1.
 67. ^ Atkin, Muriel (2000). "The Rhetoric ofIslamophobia". CA&C Press. Archived from the original on 25 September 2021.
 68. ^ Pirbhai, M. Reza (27 October 2007). "The Wahhabis are Coming, the Wahhabis are Coming!". CounterPunch. Archived from the original on 28 June 2015.
 69. ^ Davis, Rohan (2009). WESTERN IMAGININGS: The Intellectual Contest to Define Wahhabism. 113 Sharia Kasr el Aini, Cairo, Egypt: The American University in Cairo Press. pp. 126–180. ISBN 978 977 416 864 2.CS1 maint: location (link)
 70. ^ Blanchard, Christopher M. (24 January 2008). "The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya" (PDF). Congressional Research Service. p. [page needed]. Retrieved 12 March 2014.
 71. ^ Bederka, Alan. "Wahhabism and Boko Haram" (PDF). Student Center for African Research and Resolutions. Archived from the original (PDF) on 27 July 2014. Retrieved 4 August 2014. Calling them Wahhabis implies that they learned ideas from a man – Muhammad ibn Abdul Wahhab – instead of the Qur'an and Sunnah the, two great sources of Islam.
 72. ^ a b Lacey 1981, p. 56.
 73. ^ a b Abou El Fadl, Khaled (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco. p. 57. ISBN 978-0060563394. ... the Wahhabis used to label themselves al-Muslimun (the Muslims) or al-Muwahidun (the monotheists), intimating that those who did not accept their creed were neither Muslims nor monotheists
 74. ^ Algar 2002, pp. 1–2. "Wahhabis themselves prefer the titles al-Muwahhidun or Ahl al-Tauhid, 'the asserters of the divine unity'. But precisely this self-awarded title springs from a desire to lay exclusive claim to the principle of tawhid that is a foundation of Islam itself; it implies a dismissal of all other Muslims as tainted by shirk. There is no reason to acquiesce in this assumption of a monopoly, and because the movement in question was ultimately the work of one man, Muhammad b. abdal-Wahhab it is reasonable as well as conventional to speak of 'Wahhabism' and Wahhabis."
 75. ^ Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. p. 469. Adherents ... prefer to call themselves Muhwahhidun (Unitarians). However, this name is not often used, as [it] is associated with other completely different sects extant and defunct.
 76. ^ a b Gold, Dore (2003). Hatred's Kingdom (First ed.). Washington, DC: Regnery Publishing. p. 21.
 77. ^ Mark Durie (6 June 2013). "Salafis and the Muslim Brotherhood: What is the difference?". Middle East Forum. Salafis themselves do not like being called Wahhabis, because to them it smacks of idolatry to name their movement after a recent leader. Instead they prefer to call themselves Ahl al-Sunnah "People of the Sunna".
 78. ^ Mahdi, Wael (18 March 2010). "There is no such thing as Wahabism, Saudi prince says". The National. Abu Dhabi Media. Retrieved 12 June 2014.
 79. ^ Bernard Haykel, Thomas Hegghammer, Stéphane Lacroix Saudi Arabia in Transition Cambridge University Press 2015 ISBN 978-1107006294 p. 153
 80. ^ a b MacFarquhar, Neil (12 July 2002). "A Few Saudis Defy a Rigid Islam to Debate Their Own Intolerance". New York Times. Retrieved 4 May 2014. Wahhabi-inspired xenophobia dominates religious discussion in a way not found elsewhere in the Islamic world.
  Bookshops in the holy cities of Mecca and Medina, for example, sell a 1,265-page souvenir tome that is a kind of "greatest hits" of fatwas on modern life. It is strewn with rulings on shunning non-Muslims: don't smile at them, don't wish them well on their holidays, don't address them as "friend".
  A fatwa from Sheik Muhammad bin Othaimeen, whose funeral last year attracted hundreds of thousands of mourners, tackles whether good Muslims can live in infidel lands. The faithful who must live abroad should "harbor enmity and hatred for the infidels and refrain from taking them as friends", it reads in part.
 81. ^ "There is no such thing as Wahabism, Saudi prince says". 18 March 2010. Retrieved 13 November 2014.
 82. ^ "Saudi Prince Salman: The Term 'Wahhabi' Was Coined by Saudi Arabia's Enemies". Archived from the original on 4 August 2016. Retrieved 13 November 2014.
 83. ^ Mattson, Ingrid (18 October 2001). "Ingrid Mattson: What is Islam? CNN Interview". Retrieved 23 October 2015.
 84. ^ a b c d "Saudi Arabia. Wahhabi Theology". December 1992. Library of Congress Country Studies. Retrieved 17 March 2014.
 85. ^ Riedel, Bruce O. (2011). "Saudi Arabia, Elephant in the Living Room". The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East. Brookings Institution Press. p. 160. ISBN 978-0815722274.
 86. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 150. ISBN 978-0307473288.
 87. ^ Esposito 2011, p. 55.
 88. ^ M. Zarabozo 2005, p. 217. "Another interesting but similarly devastating misunderstanding or lack of scholarly research occurred in North and sub-Saharan Africa. In the Second Hijri Century there was an Abaadhi Kharijite movement in North Africa. They were known as the "Wahhabis", after their leader Abdul-Wahhaab ibn Abdul-Rahmaan ibn Rustum. Muhammad al-Shuwair was visiting Mauritania in 1408 A.H., about fifteen years ago, and he met with Muslim leaders there who said they like the Saudis but they wish they would give up the "Wahhabi" school that divides the Muslims. Upon asking them what their source for their views was, they referred to rulings given by scholars of North Africa, such as al-Wanshireesi, who lived long before Muhammad ibn Abdul-Wahhaab. Al-Shuwair had to explain to them that those "Wahhabis" had nothing to do with the followers of ibn Abdul-Wahhaab"
 89. ^ Abd al-Aziz, Baz. "نبذة عن الدعوة السلفية وحياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب". Bin Baz. Retrieved 8 April 2021.
 90. ^ Blanchard, Christopher M. (24 January 2008). "The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya" (PDF). Congressional Research Service. p. CRS-2. Retrieved 12 March 2014.
 91. ^ Murphy, Caryle (5 September 2006). "For Conservative Muslims, Goal of Isolation a Challenge". The Washington Post.
 92. ^ Mark Durie (6 June 2013). "Salafis and the Muslim Brotherhood: What is the difference?". Middle East Forum.
 93. ^ Wiktorowicz 2006, p. 216.
 94. ^ a b c d Kepel 2006, pp. 61–62.
 95. ^ Commins 2009, p. 208. "Much of Wahhabism's 20th-century experience has been the story of trade-offs for the sake of consolidating the position of its political guardian. The ulama gained control over education, law, public morality and religious institutions. In return, they only mildly objected to the import of modern technology and communications and did not hamper Abd al-Aziz ibn Saud's dealings with the British, non-Saudi Arabs and Americans."
 96. ^ a b Commins 2009, p. 156. "The gradual erosion of Wahhabi credibility has been punctuated by three major crises ... [November 1979 seizure of Grand Mosque; [2] Iraq invasion of Kuwait; [3] 9/11]"
 97. ^ Commins 2009, p. 156. "[Wahhabi clerics] dependence on the Saudi government disposed leading Wahhabi clerics to support its policies. As political discontent in the kingdom intensified, the Wahhabi establishment found itself in the awkward position of defending and unpopular dynasty."
 98. ^ Kepel 2004, p. 179. "the ulama occupy center stage in times of crisis and turn the situation to their own advantage. But the 1980s iteration of this tradition, the religious leaders called upon by the royal family to reestablish moral order were not Wahhabite clerics but were rather sahwa militants"
 99. ^ a b Long, David E (2005). "Saudi Arabia [review of Wahhabi Islam by Natana DeLong-Bas]". Middle East Journal. 59 (2): 316–19. JSTOR 4330135.
 100. ^ DeLong-Bas 2007, p. 17.
 101. ^ DeLong-Bas 2007, p. 22.
 102. ^ Commins 2009, p. ix.
 103. ^ Commins 2009, pp. x, xix.
 104. ^ Commins 2009, p. 24. "Muhammad ibn Abd al-Wahhab ... insisted that invoking and making vows to holy men constituted major acts of idolatry and it was proper to deem anyone who failed to consider such practices idolatry an infidel ... He then stated that if one admits that these practices are major acts of idolatry, fighting immediately becomes a duty as part of the prophetic mission to destroy idols. Thus, the idolater who calls upon a saint for help must repent, If he does so, his repentance is accepted. If he does not repent, he must be killed. [source: Ibn Ghannam, Hussien, Tarikh najd. (Cairo 1961) p. 438] ... In the end, the debate ... was not settled by stronger arguments but by force majeure through Saudi conquest, carried out in the name of holy war, or jihad."
 105. ^ Asthana, N. C.; Nirmal, Anjali (2009). Urban Terrorism: Myths and Realities. Pointer Publishers. ISBN 978-8171325986 – via Google Books.
 106. ^ Oliver, Haneef James (2002). The Wahhabi Myth: Dispelling Prevalent Fallacies and the Fictitious Link with Bin Laden. Trafford Publishing. ISBN 978-1553953975.
 107. ^ a b Commins 2009, p. 18. "In 1744, Muhammad ibn Abd al-Wahhab arrived in al-Dir'iyya ... This was the origin of the pact between religious mission and political power that has endured for more than two and half centuries, a pact that has survived traumatic defeats and episodes of complete collapse."
 108. ^ Commins 2009, p. 18. "Muhammad ibn Saud declared his readiness to back the mission against unbelief and idolatry but insisted ... two conditions ... Second, that Sheikh Muhammad approve of Ibn Saud's taxation of al-Dir'iyya's harvests. The reformer ... replied that God might compensate the amir with booty and legitimate taxes greater than the taxes on harvests."
 109. ^ a b English, Jeanette M. (2011). "14". Infidel behind the paradoxical veil. 1 (1st ed.). AuthorHouse. p. 260. ISBN 978-1456728106. LCCN 2011900551. Retrieved 11 April 2012. In the last years of the 18th century, Ibn Saud attempted to seize control of Arabia and its outer lying regions and his heirs spent the next 150 years in this pursuit. This was done at the expense of the overlords of the Ottoman Empire. Eventually, the house of Al Saud met with defeat at the hands of the Ottoman and Egyptian armies, resulting in the burning of Diriyah.
 110. ^ Ibrahim, Youssef Michel (11 August 2002). "The Mideast Threat That's Hard to Define". The Washington Post. Archived from the original on 4 September 2014. Retrieved 21 August 2014. The Saudi minister of religion is always a member of the Al Sheikh family, descendants of Ibn Abdul Wahab. Moreover, links between Ibn Abdul Wahab and the house of Saud have been sealed with multiple marriages.
 111. ^ DeLong-Bas 2004, p. 203.
 112. ^ a b DeLong-Bas 2004, p. 35. "Ibn Abd al-Wahhab promised not to interfere with Muhammad Ibn Saud's state consolidation, and Muhammad Ibn Saud promised to uphold Ibn Abd al Wahhab's religious teachings ... but there is a marked difference between noninterference in military activities and active support and religious legitimation for them ... Rather than actively supporting or promoting this conquest, Ibn Abd al-Wahhab merely 'acceded' to it, hoping that Ibn Saud would get his fill of conquest and then focus on more important matter – those pertaining to religious reform. In fact, as evidence of the lack of religious support this military conquest enjoyed, Ibn Abd al-Wahhab left Ibn Saud's company altogether during this campaign, devoting himself instead to spiritual matters and prayer."
 113. ^ DeLong-Bas 2004, p. 38. "Opponents of the Wahhabi movement claimed religious justification for their military actions by accusing the Wahhabis of ignorance, sorcery and lies ... It was only at this point – when the Wahhabi community was threatened – that Ibn Abd al-Wahhab finally authorized a jihad as holy war to defend the Wahhabis. However, even this defensive jihad remained limited in scope, as fighting was permitted only against those who had either attacked or insulted his followers directly."
 114. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 35, 38, 39.
 115. ^ "Saudi Arabia. Wahhabi Theology". December 1992. Library of Congress Country Studies. Retrieved 17 March 2014. Muhammad ibn Saud turned his capital, Ad Diriyah, into a center for the study of religion under the guidance of Muhammad ibn Abd al Wahhab and sent missionaries to teach the reformed religion throughout the peninsula, the gulf, and into Syria and Mesopotamia. Together they began a jihad against the backsliding Muslims of the peninsula. Under the banner of religion and preaching the unity of God and obedience to the just Muslim ruler, the Al Saud by 1803 had expanded their dominion across the peninsula from Mecca to Bahrain, installing teachers, schools, and the apparatus of state power. So successful was the alliance between the Al ash Shaykh and the Al Saud that even after the Ottoman sultan had crushed Wahhabi political authority and had destroyed the Wahhabi capital of Ad Diriyah in 1818, the reformed religion remained firmly planted in the settled districts of southern Najd and of Jabal Shammar in the north. It would become the unifying ideology in the peninsula when the Al Saud rose to power again in the next century.
 116. ^ Olivier Roy; Antoine Sfeir, eds. (2007). Columbia World Dictionary of Islamism. Columbia University Press. pp. 399–400. The history of the Al Sa'ud dynasty is, therefore, one of political expansion based on the Wahhabi doctrine. After the conclusion of the pact of 1744, Muhammad Ibn Sa'ud, who at the time ruled only the Najd village of Dir'iya, embarked on the conquest of neighboring settlements, destroying idols and obliging his new subjects to submit to Wahhabi Islam.
 117. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 247–50.
 118. ^ Khatab, Sayed (2011). Understanding Islamic Fundamentalism: The Theological and Ideological Basis of Al-Qa'ida's Political Tactics. Oxford University Press. ISBN 978-9774164996. Retrieved 8 September 2016.
 119. ^ Bowen, Wayne H. (2008). The History of Saudi Arabia. Westport, CT: Greenwood Press. p. 153. ISBN 978-0313340123. OCLC 166388162.
 120. ^ Elizabeth Sirriyeh, Salafies, "Unbelievers and the Problems of Exclusivism". Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Vol. 16, No. 2. (1989), pp. 123–32. (Text online at JSTOR)
 121. ^ Afaf Lutfi al-Sayyid-Marsot. A History of Egypt From the Islamic Conquest to the Present. New York: Cambridge UP, 2007.
 122. ^ Fahmy, K. (2012). Mehmed Ali: From Ottoman Governor to Ruler of Egypt. Oneworld Publications. ISBN 978-1851685707.
 123. ^ Kamal S. Salibi (1998). The Modern History of Jordan. I.B. Tauris. p. 31. ISBN 978-1860643316. Retrieved 8 June 2016.
 124. ^ Commins 2009, p. 38. "Ibrahim's ruthless prosecution of the war, al-Dir'iyya's leveling and the exile of the emirate's political and religious leadership gave the same impression to a sojourning European as it did to Arabian Bedouins and townsmen: The Saudi emirate and the Wahhabi mission had been crushed once and for all."
 125. ^ Commins 2009, p. 41.
 126. ^ Simons, Geoff (1998). Saudi Arabia : The Shape of a Client Feudalism. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan. p. 153. ISBN 978-1349267286. The British in India had welcomed Ibrahim Pasha's siege of Diriyah: if the 'predatory habits' of the Wahhabists could be extirpated from the Arabian peninsula, so much the better for British trade in the region. It was for this reason that Captain George Forster Sadleir, an officer of the British Army in India (HM 47th regiment), was sent from Bombay to consult Ibrahim Pasha in Diriyah.
 127. ^ Commins 2009, p. 69. "Wahhabism retained hegemony over Najd's religious life because of the political shelter provided by Saudi power. In turn, the Saudi realm could maintain its independence vis-a-vis Istanbul because of physical and technological factors: Its geographical isolation, its lack of valuable resources, the limits of nineteenth-century communications, transportation and military technologies made conquest and pacification too costly for both Cairo and Istanbul. These outside powers decided to leave the Saudis alone so long as they did not revive the first amirate's impulse for expansion through jihad and refrained from attacking Hijaz, Iraq and Syria."
 128. ^ Commins 2009, p. 69. "Outside of al-Qasim, the Rashidis left Wahhabi ulama in place a qadis throughout Najd, including the amirate's capital Ha'il. By the 1880s, generations of Najdi townsmen had lived in a Wahhabi milieu. The strict monotheistic doctrine had been naturalized as the native religious culture."
 129. ^ Lacey 1981, p. 525.
 130. ^ "Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibn Saud information resource". Archived from the original on 3 March 2012. Muhammad bin Abdul Wahhab sought the protection of Muhammad bin Saud, in Ad-Dariyah, the home of the House of Saud ... they had interests in common, pre-eminently a desire to see all the Arabs of the Peninsula brought back to Islam in its simplest and purest form. In 1744, they therefore took an oath that they would work together to achieve this end.
 131. ^ Blanchard, Christopher M. (24 January 2008). "The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya" (PDF). Congressional Research Service. pp. CRS-2–3. Retrieved 4 May 2014. Since the foundation of the modern kingdom of Saudi Arabia in 1932, there has been a close relationship between the Saudi ruling family and the Wahhabi religious establishment. Wahhabi-trained Bedouin warriors known as the Ikhwan were integral to the Al Saud family's military campaign to reconquer and unify the Arabian peninsula from 1912 until an Ikhwan rebellion was put down by force in 1930. Thereafter, Wahhabi clerics were integrated into the new kingdom's religious and political establishment, and Wahhabi ideas formed the basis of the rules and laws adopted to govern social affairs in Saudi Arabia. Wahhabism also shaped the kingdom's judicial and educational policies. Saudi schoolbooks historically have denounced teachings that do not conform to Wahhabist beliefs, an issue that remains controversial within Saudi Arabia and among outside observers.
 132. ^ Commins 2009, pp. 102–03. "What we do know is that Ibn Saud hewed to the dynastic tradition of supporting Wahhabi ulama and giving them control over religious institutions. At the same time, he tempered Wahhabi zeal when he felt that it clashed with the demands of consolidating power in Hijaz and al-Hasa or the constraints of firmer international boundaries maintained by the era's dominant power in the region, Great Britain. Simply put, political considerations trumped religious idealism. The same principle governed Ibn Saud's approach to adopting modern technology, building a rudimentary administrative framework and signing the oil concession with the Americans."
 133. ^ Commins 2009, p. 88.
 134. ^ Commins 2009, p. 77. "The Ikhwan pressed for strict adherence to Wahhabi norms, but Ibn Saud was willing to take a more relaxed approach to matters like smoking tobacco and worship at shrines."
 135. ^ Commins 2009, pp. 76–77. "Wahhabi ulama ordered the demolition of several Shiite mosques and took over teaching and preaching duties at the remaining mosques in order to convert the population ... some Shiites emigrated to Bahrain and Iraq ... The intensive phase of Wahhabi coercion lasted about one year. When ibn Saud decided to curb the Ikhwan, he permitted the shiites to drive away Wahhabi preachers."
 136. ^ Commins 2009, p. 78. "Ibn Saud designated local dignitaries in Mecca and Jeddah to enforce loosely the Wahhabi prohibition of tobacco, alcohol, playing cards and the phonograph. The outcome of this approach was the preservation of a more relaxed atmosphere in Hijaz than in Najd. Standards would stiffen when Ibn Saud arrived for the pilgrimage with a retinue of Wahhabi ulama and then slacken with his departure ... [Ibn Saud] even pioneered the use of automobiles to transport pilgrims from Jeddah to Mecca over the objections of Wahhabi ulama who considered them a prohibited innovation. In another sign of Ibn Saud's willingness to disregard Wahhabi sensibilities, he allowed Shiites to perform the pilgrimage."
 137. ^ Cook, Michael (2001). Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought. Cambridge University Press.
 138. ^ Commins 2009, p. 95. "[the first] documented instance of a formal committee to enforces the duty dates to 1926, [when the official Saudi newspaper in Mecca published the news of its establishment]"
 139. ^ "The First Ikhwan Rebellion 1927–1928. Wars of the World". Globe University. Retrieved 29 April 2014. They attacked Ibn Sa'ud for introducing such innovations as telephones, automobiles, and the telegraph and for sending his son to a country of unbelievers (Egypt). Despite Ibn Sa'ud's attempts to mollify the Ikhwan by submitting their accusations to the religious scholars ('ulama'), they provoked an international incident by destroying an Iraqi force that had violated a neutral zone established by Great Britain and Ibn Sa'ud between Iraq and Arabia (1927–28); the British bombed Najd in retaliation.
 140. ^ "University of Central Arkansas, Middle East/North Africa/Persian Gulf Region".
 141. ^ Commins 2006, pp. 80–90, 151.
 142. ^ Commins 2009, pp. 47–49. "Ibn Atiq considered those who fall in the first category (those who willingly fall in with the idolaters) to be infidels ... Those who fall in the second category are considered sinners rather than infidels because they stay with idolaters for the sake of acquiring wealth or preserving family ties; ... it is a sin, however, to remain in their land even if in one's heart one hates the idolaters ... Those who fall in the third category are free of any blame. They openly practise religion or are compelled to reside among idolaters ... For the rest of the nineteenth century strict enforcement of this aversion to mixing with idolaters – and in Wahhabi terms, most Muslims fell into that category – would remain the norm in Wahhabi discourse."
 143. ^ a b Commins 2009, p. 130.
 144. ^ Commins 2009, p. 144. "Ahl-i Hadith scholars and Wahhabis agreed that Sufis and Shiites were not true believers. The movement also shared with the Wahhabis that desire to revive the teachings of Ibn Taymiyya and a tendency to express intolerance toward other Muslims (Ahl-i Hadith preachers compared Delhi's Muslims to idolaters)."
 145. ^ Commins 2009, p. 134. "Alusi began a campaign against ritual innovations in Sufi orders like music, dance and veneration of saints' tombs"
 146. ^ Commins 2009, p. 133.
 147. ^ Algar 2002, p. 46. "Rashid Rida (d. 1935) ... After a visit to the newly conquered Hijaz, he published a work praising the Saudi ruler as the savior of the Haramayn and a practitioner of authentic Islamic rule and, two years later, an anthology of Wahhabi treatises. [why?] ... the aftermath of World War One saw both the abolition of the Ottoman caliphate and the failure of Sharif Husay to gain either a pan-Arab kingdom or acceptance by Muslim as a candidate for a revived caliphate. It is, then perhaps, not surprising that persons of salafi tendency ... casting around in desperation for a hero, should have begun to view Ibn Sa'ud with favor and to express sympathy for Wahhabism."
 148. ^ Abou El Fadl, Khaled (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco. p. 92. ISBN 978-0060563394. Rida's liberal ideas and writings were fundamentally inconsistent with Wahhabism, and this is why after Rida's death, the Wahhabis regularly condemned and maligned Rida. ... the Saudis banned the writings of Rida, successfully preventing the republication of his work even in Egypt, and generally speaking made his books very difficult to locate
 149. ^ Commins 2009, p. 138.
 150. ^ Commins 2009, p. 103. "By the early 1950s, Saudi Arabia was by no means a modern state ... Nevertheless, the twin pressures of controlling regions outside the Wahhabi heartland and navigating the currents of regional politics led him to take steps that punctured the seal between the internal land of belief and the outside land of idolatry."
 151. ^ Commins 2009, p. 155.
 152. ^ a b Commins 2009, pp. 151–52. "in the 1950s and 1960s, two dramatic shift in Arab regional and Saudi domestic politics brought Islam to the fore as an element in the kingdom's international relations ... [1] the polarization of Arab politics between revolutionary (republican, nationalist) regimes and conservative monarchies and, [2] in the domestic realm, the assimilation of political ideologies sweeping nearby Arab lands."
 153. ^ Algar 2002, p. 49. "It was in the bosom of this organization, intended to eclipse all other supranational Islamic organizations, that a closer association between leading Salafis and Wahhabis came into being. Its constituent council, which met for the first time in December 1962, was headed by the then chief mufti of Saudi Arabia, Muhammad b. Ibrahim Al al-Shaykh, a lineal descendant of Muhammad b. Abd al-Wahhab, and the presidency remains to this day vested in the Saudi chief mufti. Included among its eight other members were important representatives of the Salafi tendency: Sa'id Ramadan, son-in-law of Hasan al-Banna ... Maulana Abu l-A'la Maududi ... Maulanda Abu 'l-Hasan Nadvi (d. 2000) of India. In accordance with statute, the head of the league's secretariat has always been a Saudi citizen, the first to occupy the post being Muhammad Surur al-Sabban."
 154. ^ Robinson, Francis (November 2006). "Review of The Wahhabi Mission and Saudi Arabia". Journal of the Royal Asiatic Society. 16 (3): 320–22. doi:10.1017/s1356186306286474. JSTOR 25188657. S2CID 164054440. Then, the book [The Wahhabi Mission and Saudi Arabia] widens its focus to embrace the world beyond Arabia and to demonstrate how the Wahhabis and Islamic revivalists in the world beyond, members of the Muslim Brotherhood and supporters of the Ahl-i Hadith and the Jamaat-i Island, found common cause in their rejection of the West and its ways which were so deleterious of Muslim piety and values.
 155. ^ Commins 2009, p. 153. "The League also sent missionaries to West Africa, where it funded schools, distributed religious literature and gave scholarships to attend Saudi religious universities. These efforts bore fruit in Nigeria's Muslim northern region with the creation of a movement (the Izala Society) dedicated to wiping out ritual innovations. Essential texts for members of the Izala Society are Muhammad ibn Abd al-Wahhab's treatise of God's unity and commentaries by his grandsons."
 156. ^ a b Commins 2009, p. 5. "The decision to offer asylum to Muslim Brothers fleeing persecution at the hands of secular Arab regimes was part of an effort to consolidate the bastion of Islam against atheist currents. No one could have foreseen that the Muslim Brothers would successfully spread their ideas in the kingdom and erode Wahhabism's hegemony."
 157. ^ "In Depth Profile: Egypt's Muslim Brotherhood". Al Jazeera. 6 February 2011. ... targets of state repression. When Gamal Abdel Nasser took over Egypt in 1952, the Muslim Brotherhood is said to have welcomed the coup, but this budding relationship did not last. An attempted assassination on Nasser in 1954, blamed by the authorities on elements of the Brotherhood, saw the movement face a crackdown that led to the imprisonment of Qutb and other members. In 1956, the organisation was repressed and banned and Qutb was executed in 1966. However, it continued to grow, albeit underground.
 158. ^ Godlas, Alan. "The Muslim Brotherhood in 'Iraq Until 1991". University of Georgia. Retrieved 12 June 2014.
 159. ^ Kepel 2004, p. 156. "In the melting pot of Arabia during the 1960s, local clerics trained in the Wahhabite tradition joined with activists and militants affiliated with the Muslim Brothers who had been exiled from the neighboring countries of Egypt, Syria, and Iraq – then allies of Moscow."
 160. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 144. In the 1960s, when Faisal became king, he championed the creation of public schools across the kingdom for boys – and also girls. The largely illiterate nation had few qualified teachers, so the government dispatched emissaries abroad, mostly to Egypt and Jordan, to recruit teachers with substantive skills who also were devout Muslims. A hallmark of King Faisal's reign was an effort to create an Islamic alliance in the Middle East to counter the Arab nationalism of Egypt's president, Gamel Abdel Nasser. When Nasser, a nationalist strongman and sworn enemy of Saudi Arabia, turned on his country's conservative Muslim Brotherhood, King Faisal welcomed those religious conservatives into Saudi Arabia as scholars and teachers, reinforcing the fundamentalist hold on the young Ministry of Education, founded in 1954 under his predecessor and half-brother, King Saud.
 161. ^ Lacey 2009, pp. 56–57. "The ambitions of the Muslim Brotherhood were similar to those of the Salafis and also of the dawah wahhabiya (Wahhabi mission) – to reestablish the order of Allah and to bring about the perfect Islamic states. But the rhetoric of the Brotherhood dealt in change-promoting concepts like social justice, anticolonialism, and the equal distribution of wealth. Politically they were prepared to challenge the establishment in a style that was unthinkable to mainstream Wahhabis, who were reflexively deferential to their rulers, and enablers, the House of Saud. It was heady stuff for the young students of Jeddah, taking the Wahhabi values they had absorbed in childhood and giving them a radical, but still apparently safe, religious twist. They had learned of jihad at school as an instantly romantic concept – part of history. Now they were hearing of its practical possibility today, and they could even make personal contact with jihad in the barrel-chested shape of Abdullah Azzam, who gave lectures in both Jeddah and Mecca in the early 1980s. The Saudi government had welcomed ideologues like Azzam and Mohammed, the surviving Qutub, to the Kingdom as pious reinforcement against the atheistic, Marxist-tinged thinking of their Middle Eastern neighborhood. But in the process, they were exposing young Saudi hearts and minds to a still more potent virus – hands-on, radical Islam."
 162. ^ Kepel 2004, pp. 173–74. "Within the kingdom itself, the Muslim Brothers obeyed the prohibition on proselytizing to Saudi subjects [but] ... contributed to discussion circles and frequented the salons held by princes ... Methodically but without fanfare, the Brothers took control of Saudi Arabia's intellectual life, publishing books that extended their influence among educators and generally making themselves politically useful while obeying the orders that kept them away from the pulpits."
 163. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 156. Stephane Lacroix, a Saudi expert at the Institute of Political Studies in Paris, sums up the battle over education in Saudi Arabia: 'The education system is so controlled by the Muslim Brotherhood, it will take 20 years to change – if at all. Islamists see education as their base so they won't compromise on this.' [source: telephone interview by author Karen House]
 164. ^ Commins 2009, p. 201. "The content analysis reveals both Wahhabi doctrine and Muslim Brothers themes. In fact, the Muslim Brother imprint on this sample of Saudi schoolbooks is striking. Apparently members of the organization secured positions in the Ministry of Education, which they used to propagate their ideas."
 165. ^ Commins 2009, p. 112. "A new Islamic university in Medina was created to train proselytizers and its regulations called for 75% of its students to come from abroad."
 166. ^ Commins 2009, p. 164.
 167. ^ Commins 2006, p. 185. "David Commins, in The Wahhabi Mission and Saudi Arabia ... believes that 'the ideology of Osama bin Laden and al-Qaeda is not Wahhabi. It is instead a part of contemporary jihadist tendency that evolved from the teachings of Sayyid Qutb ... in other words; Al-Qaeda belongs to an offshoot of twenty-first-century Muslim revivalist ideology, not Wahhabism.' ... agrees with DeLong-Bas's conclusions that Al-Qaeda's ideology evolved with the introduction of Salafi ideas from Sayyid Qutb and other Muslim Brotherhood members."
 168. ^ Commins 2009, p. 172. "the pronouncements and actions [of Juhayman, the leader of the 1979 Grand Mosque seizure] indicated that a combustible mix of Wahhabi and modern Islamic revivalism was brewing in the niches of Saudi mosques. Exactly how and when these elements combined has not yet been established beyond the common knowledge that Saudi Arabia opened its doors to members of the Muslim Brothers fleeing repression by secular regimes in Egypt and Syrian in the later 1950s and 1960s They spread their ideas by occupying influential positions in educational institutions and circulating their literature."
 169. ^ Kepel 2004, p. 157. "In the melting pot of Arabia during the 1960s, local clerics trained in the Wahhabite tradition joined with activists and militants affiliated with the Muslim Brothers who had been exiled from the neighboring countries of Egypt, Syria, and Iraq – then allies of Moscow. This blend of traditionalists and modern Islamist militants served the kingdom's interests well at first, because it countered the threat of a 'progressive', pro-Soviet Islam – the brand preached at Al Azhar University in Egypt during the Nasser regime. But eventually this volatile mixture would explode in the Saudis' hands."
 170. ^ a b Commins 2009, pp. 155–156. "In the 1950s and 1960s ... within Saudi Arabia, official religious institutions under Wahhabi control multiplied at the same time that ulama maintained their hold on religious law courts, presided over the creation of Islamic universities and ensured that children in public schools received a heavy dose of religious instruction."
 171. ^ Vogel, Frank E, Islamic Law and Legal Systems: Studies of Saudi Arabia (Leiden, 2000), p. 80
 172. ^ a b c d Abou El Fadl, Khaled (2005), The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists, Harper San Francisco, pp. 70–72.
 173. ^ Commins 2009, p. 154.
 174. ^ Kepel 2002, p. 61. "... the financial clout of Saudi Arabia [that] had been amply demonstrated during the oil embargo against the United States, following the Arab-Israeli war of 1973. This show of international power, along with the nation's astronomical increase in wealth, allowed Saudi Arabia's puritanical, conservative Wahhabite faction to attain a preeminent position of strength in the global expression of Islam."
 175. ^ "What is Wahhabism? The reactionary branch of Islam said to be 'the main source of global terrorism'". The Telegraph. Retrieved 16 December 2016.
 176. ^ Lacey 1981, back cover.
 177. ^ a b Kepel 2002, p. 72.
 178. ^ a b Murphy, Caryle, Passion for Islam : Shaping the Modern Middle East: the Egyptian Experience, Simon and Schuster, 2002 p. 32
 179. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 234. A former US Treasury Department official is quoted by Washington Post reporter David Ottaway in a 2004 article [Ottaway, David The King's Messenger New York: Walker, 2008, p. 185] as estimating that the late king [Fadh] spent 'north of $75 billion' in his efforts to spread Wahhabi Islam. According to Ottaway, the king boasted on his personal Web site that he established 200 Islamic colleges, 210 Islamic centers, 1500 mosques, and 2000 schools for Muslim children in non-Islamic nations. The late king also launched a publishing center in Medina that by 2000 had distributed 138 million copies of the Koran worldwide.
 180. ^ Commins 2009, p. 176.
 181. ^ Kepel 2002, pp. 145–47.
 182. ^ Aboul‐Enein, Youssef. "The Late Sheikh Abdullah Azzam's Books" (PDF). dtic.mil. Combating Terrorism Center. Retrieved 5 June 2014.
 183. ^ a b Commins 2009, p. 174.
 184. ^ a b Kepel 2002, p. 143.
 185. ^ a b Kepel 2002, p. 139. "The summit of the Organization of the Islamic Conference at Taif, Saudi Arabia, in January 1981, which had reached a consensus on the idea of launching a jihad for the liberation of Jerusalem and Palestine, refused to do the same for Afghanistan. Instead, it confined itself to calling on all Islamic states to cooperate with the UN secretary general in bringing an end to a situation that was 'prejudicial to the Afghan people'.".
 186. ^ Kramer, Martin S. (June 1996), "Fundamentalist Islam at Large: The Drive for Power", Middle East Quarterly, pp. 37–49, archived from the original on 26 December 2010
 187. ^ Kramer, Martin S. (1996), "Khomeini's Messengers in Mecca", Arab Awakening and Islamic Revival, Transaction Publishers, ISBN 978-1560002727
 188. ^ Commins 2009, p. 171. "Tehran's efforts to export the revolution through leaflets, radio broadcasts and tape cassettes castigating Al Saud for corruption and hypocrisy found a receptive audience in the Eastern Province. On 28 November, Saudi Shia summoned the courage to break the taboo on public religious expression by holding processions to celebrate the Shia holy day of Ashura [...]
  "on 1 February, the one-year anniversary of Ayatollah Khomeini's return to Iran, violent demonstrations again erupted. Crowds attacked banks and vehicles and hoisted placards with Khomeini's picture. The government responded to the February protests with a mix of coercion and co-optation. On the one hand, leading Shiite activists were arrested. On the other, a high official from the Interior Ministry met with Shiite representatives and acknowledged that Riyadh had neglected the region's development needs. [...] extend the electricity network [...] more schools and hospitals and improve sewage disposal."
 189. ^ Shane, Scott (25 August 2016). "Saudis and Extremism: 'Both the Arsonists and the Firefighters'". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 24 June 2017.
 190. ^ Commins 2009, p. 63. "It is important to emphasize, however, that the 1979 rebels were not literally a reincarnation of the Ikhwan and to underscore three distinct features of the former: They were millenarians, they rejected the monarchy and they condemned the wahhabi ulama."
 191. ^ Commins 2009, p. 163.
 192. ^ Benjamin, The Age of Sacred Terror (2002) p. 90
 193. ^ Salame, Ghassan, "Islam and politics in Saudi Arabia", Arab Studies Quarterly, v.ix n. 3 (1987), p.321
 194. ^ a b Kepel 2004, p. 179. "in keeping with a pattern dating back to the alliance between the royal family and tribal clerics, in which the ulama occupy center stage in times of crisis and turn the situation to their own advantage. But the 1980s iteration of this tradition, the religious leaders called upon by the royal family to reestablish moral order were not Wahhabite clerics but were rather sahwa militants whose belief system was a hybrid of Salafism and Qutbist thought and whose allegiances lay outside the Saudi kingdom."
 195. ^ Wright, Sacred Rage, (2001), p. 155
 196. ^ Lacey 2009, p. 49–52.
 197. ^ Glasse, Cyril, The New Encyclopedia of Islam, Rowman & Littlefield, (2001), pp. 469–72
 198. ^ Lacey 2009, p. 48. "'Those old men actually believed that the Mosque disaster was God's punishment to us because we were publishing women's photographs in the newspapers,' says a princess, one of Khaled's nieces. 'The worrying thing is that the king [Khaled] probably believed that as well.' Khaled had come to agree with the sheikhs. Foreign influences and bida'a were the problem. The solution to the religious upheaval was simple – more religion."
 199. ^ a b Lacroix, Stéphane. "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood predicament". Washington Post. Retrieved 20 March 2014.
 200. ^ Commins 2009, p. 176 "... Iraq's 2 August 1990 invasion of Kuwait. Saddam Hussein's annexation of the oil-rich amirate alarmed Riyadh and Washington, in large measure because his intentions were unclear: Did he intend to push south to seize the oil fields in Saudi Arabia's Eastern province."
 201. ^ DeLong-Bas 2004, p. 269. "For the Muslim Saudi monarchy to invite non-Muslim American troops to fight against Muslim Iraqi soldiers was a serious violation of Islamic law. An alliance between Muslims and non-Muslims to fight Muslims was also specifically forbidden by the teachings of Ibn Abd al-Wahhab."
 202. ^ McCants, William (17 March 2014). "Islamist Outlaws". Foreign Affairs.
 203. ^ Kepel 2002, pp. 150, 218, 225–26.
 204. ^ a b Husain, Ed (2007). The Islamist: Why I joined Radical Islam in Britain, what I saw inside and why I left. Penguin Books. p. 246. ISBN 978-0141030432. In contemporary Wahhabism there are two broad factions. One is publicly supportive of the House of Saud, and will endorse any policy decision reached by the Saudi government and provide scriptural justification for it. The second believe that the House of Saud should be forcibly removed and the Wahhabi clerics should take charge. Osama bin Laden and al-Qaeda are from the second school.
 205. ^ a b Kepel 2002, p. 220. "According to the militants, there were, however, two kinds of salafist, as they defined them. The sheikists had replaced the adoration of Allah with the idolatry of the oil sheiks of the Arabian peninsula, with the Al Saud family at their head. Their theorist was Abdelaziz bin Baz ... the archetypal court ulama (ulama al-balat) ... They had to be striven against and eliminated. Confronted by the sheikist traitors, the jihadist-salafists had a similarly supercilious respect for the sacred texts in their most literal form, but they combined it with an absolute commitment to jihad, whose number-one target had to be America, perceived as the greatest enemy of the faith. The dissident Saudi preachers Hawali and Auda were held in high esteem by this school."
 206. ^ Dillon, Michael R. "Wahhabism: Is it a factor in the spread of global terrorism?" (PDF). September 2009. Naval Post-Graduate School. pp. 27–38. Retrieved 2 April 2014.
 207. ^ "How much did the September 11 terrorist attack cost America?". 2004. Institute for the Analysis of Global Security. Retrieved 30 April 2014.
 208. ^ Commins 2009, p. 172
 209. ^ Lacey 2009, pp. 234–36. "A few days later another article appeared delivering the same verdict. Prince Talal bin Abdul Aziz ... ranked high in the brotherly pecking order ... The sheikhs and ulama had very valuable advice to offer, wrote the prince, but it was no more than that – advice. They should not consider that they were among 'those who govern'. Dr. Turki's bid for a direct role in Saudi government was firmly slapped down, and the reverend doctor did not argue back."
 210. ^ Coy, Peter (16 July 2014). "Online Education Targets Saudi Arabia's Labor Problem, Starting With Women". Bloomberg Businessweek. Retrieved 26 September 2014. Saudi citizens account for two-thirds of employment in the high-paying, comfortable public sector, but only one-fifth of employment in the more dynamic private sector, according to the International Monetary Fund (PDF).
 211. ^ "Census shows Kingdom's population at more than 27 million". Saudi Gazette. 24 November 2010. Archived from the original on 6 October 2014.
 212. ^ Commins 2006, p. 6. "In 2003–2004, Saudi cities were the scene of a wave of suicide bombings, killings of westerners and gun battles between Saudi security forces and militants ... members of Al Saud decided it might be time to trim Wahhabism's domination by holding a series of National Dialogues that included Shiites, Sufis, liberal reformers, and professional women. At present, the indications are not good for true believers in Wahhabi doctrine. But as its history demonstrates, the doctrine has survived crises before."
 213. ^ Christopher Boucek (27 October 2010). "Saudi Fatwa Restrictions and the State-Clerical Relationship". Carnegie Endowment.
 214. ^ Rubin, Elizabeth (7 March 2004). "The Jihadi Who Kept Asking Why". New York Times. Retrieved 22 July 2014. When Saudi intellectuals began worrying aloud that Saudi mosques and schools were fostering hatred of non-Wahhabists among young men, the religious establishment – which ensures that the kingdom follows a strictly puritanical interpretation of Islamic law – reacted with righteous anger, as if its social authority were under threat. Prince Nayef defended the religious establishment and blamed instead a foreign import – the Muslim Brotherhood, the radical Islamic political organization founded in Egypt in the 1920s – for the kingdom's problems. For years, Saudi Arabia sheltered and embraced the Brotherhood activists, and now, Prince Nayef told the press, the Brotherhood had turned against the Saudis and were destroying the Arab world.
 215. ^ Mintz, John; Farah, Douglas (10 September 2004). "In Search of Friends Among The Foes U.S. Hopes to Work With Diverse Group". The Washington Post. Retrieved 28 November 2012.
 216. ^ "Saudi Arabia's religious police ordered to be 'gentle'". BBC. 13 April 2016. Retrieved 8 November 2016.
 217. ^ "Saudi Arabia strips religious police of arrest powers". CNN. CNN. 14 April 2016. Retrieved 8 November 2016.
 218. ^ Chulov, Martin. "I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince". The Guardian. Retrieved 16 November 2017.
 219. ^ "Saudi Arabia seeks religious reset as clerical power wanes". Dawn. 20 June 2021. Archived from the original on 20 June 2021. "It's not an exaggeration to say that Saudi Arabia has entered a post-Wahhabi era, though the exact religious contours of the state are still in flux," Kristin Diwan, of the Arab Gulf States Institute in Washington, told AFP. "Religion no longer has veto power over the economy, social life and foreign policy." In another shift, observers say Saudi Arabia appears to be turning its back on global issues affecting fellow Muslims, in what could weaken its image as the leader of the Islamic world.
 220. ^ Alhussein, Eman (19 June 2019). "Saudi First: How hyper-nationalism is transforming Saudi Arabia". ECFR. Archived from the original on 6 September 2021.
 221. ^ FAROUK, J. BROWN, YASMINE, NATHAN (7 June 2021). "Saudi Arabia's Religious Reforms Are Touching Nothing but Changing Everything". Carnegie Endowment for International Peace. Archived from the original on 19 June 2021. Modifying Saudi school curricula is also connected to other state policies that effectively (if not explicitly) emphasize non-Islamic components of Saudi national identity and history over Islamic ones.
 222. ^ Al-Rasheed, Madawi (28 April 2021). "Mohammed bin Salman's Saudi TV interview exposes empty promises". Middle East Eye. Archived from the original on 29 May 2021. In a fleeting moment, he dismissed the founder of the Wahhabi movement, Mohammad Ibn Abd al-Wahhab, as an irrelevant figure in the new Saudi Arabia... The fall of the Al-Sheikh religious elite, the historical guardians of the Wahhabi movement and its alliance with the Saudi state, reached an unprecedented low when the prince appointed Turki Al-Sheikh, a grandson of the Wahhabi preacher who served under state founder Abdulaziz bin Saud, and a chum of MBS, to run the entertainment industry and later his sports initiatives.
 223. ^ "Saudi Arabia reforms: Royal power play or meaningful change?". DW. 27 June 2021. Archived from the original on 29 August 2021. End of Wahhabism?
 224. ^ Batrawy, Aya (12 September 2021). "Saudi Arabia, 20 years after 9/11: 'A country in the making'". Bradenton Herald. Archived from the original on 15 September 2021.
 225. ^ "Economy drags Riyadh into the 'post-Wahhabi' era (more than rights)". Asianews. 23 June 2021. Archived from the original on 23 June 2021.
 226. ^ Cervellera, Bernardo (9 June 2016). "Conference in Grozny: Wahhabism exclusion from the Sunni community provokes Riyadh's wrath". AsiaNews.it. Retrieved 16 November 2017.
 227. ^ Dorsey, James M. (28 October 2017). "Crown Prince Mohammed's Vow To Moderate Saudi Islam: Easier Said Than Done". HuffPost. Bloomberg. Retrieved 16 November 2017.
 228. ^ "The Sunni Conference in Grozny: A Muslim Intra-sectarian Struggle for Legitimacy". Arab Nyheter. 2 November 2016. Archived from the original on 17 November 2017.CS1 maint: unfit URL (link)
 229. ^ a b "What is our identity? An interview with Mohammed bin Salman, the architect of the new Saudi Vision". The Rahnuma Daily. 4 May 2021. Archived from the original on 6 May 2021.
 230. ^ a b "MBS: 'Founder of Wahhabism would be first to object to our blind commitment to his texts, worshipping and sanctifying him'". The Rahnuma Daily. 6 May 2021. Archived from the original on 7 May 2021.
 231. ^ "Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman explains Vision 2030 in landmark interview". The Rahnuma Daily. 4 May 2021. Archived from the original on 25 May 2021.
 232. ^ Aluwaisheg, Dr. Abdel Aziz (4 May 2021). "Managing Saudi-US relations after crown prince's interview". The Rahmuma Daily. Archived from the original on 17 May 2021.
 233. ^ Yehoshua, Y (4 May 2021). "Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman's Far-Reaching Statements On Religion Herald Further Reforms In The Kingdom". MEMRI. Archived from the original on 6 May 2021.
 234. ^ Haykel, Bernard (27 May 2008). "Middle East Strategy at Harvard, Anti-Wahhabism: a footnote". John M. Olin Institute for Strategic Studies, Harvard University. Retrieved 13 November 2014.
 235. ^ a b Packer, George (17 May 2004). "Caught in the Crossfire: Will moderate Iraqis embrace democracy or Islamist radicalism?". The New Yorker.
 236. ^ a b Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam (PDF) (8th ed.). Waqf Ikhlas Publications. 2001. Archived from the original (PDF) on 9 May 2015.
 237. ^ Daniel Pipes (January 1996). "The Saga of "Hempher", Purported British Spy". Daniel Pipes. Retrieved 13 November 2014.
 238. ^ Esposito 2003, p. [page needed], "Ahl-i Hadith".
 239. ^ a b Lacroix 2013, pp. 60–62.
 240. ^ Commins 2006, p. 145.
 241. ^ Commins 2006, pp. 144–45.
 242. ^ Commins 2006, p. 147.
 243. ^ Meijer, Roel (2013). Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press. pp. 73–74, 130–35. ISBN 978-0199333431.
 244. ^ Dean Commins, David (1990). Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria. New York: Oxford University Press. ISBN 0195061039.
 245. ^ Commins 2006, p. [page needed].
 246. ^ Lauzière, Henri (2016). The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press. pp. 70–80. ISBN 978-0231175500.
 247. ^ Meijer, Roel (2013). Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0199333431.
 248. ^ Lacroix 2013, pp. 63–70.
 249. ^ Lewis, Bernard, The Middle East, p. 333
 250. ^ "Ramadan in Saudi Arabia". The Economist. 11 June 2016. Retrieved 11 June 2016.
 251. ^ Paul Marshall Radical Islam's Rules: The Worldwide Spread of Extreme Shari'a Law Rowman & Littlefield Publishers 2005 ISBN 978-1461686903 p. 19
 252. ^ Paulo Casaca, Siegfried O. Wolf Terrorism Revisited: Islamism, Political Violence and State-Sponsorship Springer 2017 ISBN 978-3319556901 p. 159
 253. ^ Mark A. Caudill Twilight in the Kingdom: Understanding the Saudis Greenwood Publishing Group, 2006 ISBN 978-0275992521 p. 132
 254. ^ "Saudi Arabia. Wahhabi Theology". December 1992. Library of Congress Country Studies. Retrieved 17 March 2014. Wahhabi influence in Saudi Arabia, however, remained tangible in the physical conformity in dress, in public deportment, and in public prayer. Most significantly, the Wahhabi Legacy was manifest in the social ethos that presumed government responsibility for the collective moral ordering of society, from the behavior of individuals, to institutions, to businesses, to the government itself.
 255. ^ Bradley, John R. (2005). Saudi Arabia Exposed. Macmillan. p. 10. ISBN 978-1403964335. ... religious police, which is feared and reviled both because of its wide reach and because its members are drawn from the lower classes. Their resentment of the rich, combined with their freedom of action, results in a dangerous combination and adds to the hardline religious social atmosphere sanctioned by Wahhabi doctrine, which is spread by clerics in the mosques and teachers in the schools, and which guides the verdicts handed down by Wahhabi 'justice' in the courts.
 256. ^ Stephane Lacroix, Al-Albani's Revolutionary Approach to Hadith. ISIM Review, Spring 2008, No. 21.
 257. ^ Anees al-Qudaihi (24 March 2009). "Saudi Arabia's Shia press for rights". BBC.
 258. ^ Lionel Beehner (16 June 2006). "Shiite Muslims in the Middle East". Council on Foreign Relations. Archived from the original on 17 July 2006.
 259. ^ Vali Nasr (2006). Shia Revival. p. 236.
 260. ^ a b Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. p. 470. Wahhabism is noted for its policy of compelling its own followers and other Muslims strictly to observe the religious duties of Islam, such as the five prayers, under pain of flogging at one time, and for enforcement of public morals to a degree not found elsewhere.
 261. ^ Saudi schools promoting hatred and violence on non-believers BBC.co.uk
 262. ^ Kepel 2004, p. 158. "Ibn Taymiyya and Abdul Wahhab counseled the strictest possible application of sharia in the most minuscule aspects of daily life and the use of coercion on subjects who did not conform to dogma. As Wahhabism began to exert its influence, a religious militia, the mutawaa – bearded men armed with cudgels (and today, riding in shiny SUVs) – was organized in Saudi Arabia to close down shops and office at prayer times five times a day."
 263. ^ Saudi Arabia's religious police 'contains extremists' BBC, 4 February 2014
 264. ^ a b Van der Meulen, D. (2000). The Wells of Ibn Sa'ud. Routledge. pp. 62–113. ISBN 978-0710306760.
 265. ^ Abou El Fadl, Khaled (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco. p. 67. ISBN 978-0060563394. Wahhabis regularly flogged the residents of territories under their control for listening to music, shaving their beards, wearing silk or gold (this applied to men only), smoking, playing backgammon, chess, or cards, or failing to observe strict rules of sex segregation; and they destroyed all the shrines and most of the Muslim historical monuments found in Arabia.
 266. ^ Simons, Geoff (1998). Saudi Arabia: The Shape of a Client Feudalism. Palgrave Macmillan. pp. 152–59.
 267. ^ Kostiner, Joseph (1993). The Making of Saudi Arabia, 1916–1936: From Chieftaincy to Monarchical State. Oxford University Press. p. 119. ISBN 978-0195074406.
 268. ^ a b Abou El Fadl, Khaled (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco. p. 160.
 269. ^ Tripp, Harvey; Peter North (2003). Culture Shock! Saudi Arabia. Graphic Arts Center Publishing Company. p. 131.
 270. ^ Battram, Robert A. (2010). Canada in Crisis (2): An Agenda for Survival of the Nation. Trafford. pp. 415–16. ISBN 978-1426933936.
 271. ^ a b Sharp, Arthur G. "What's a Wahhabi?". net places. Archived from the original on 21 March 2014. Retrieved 20 March 2014.
 272. ^ Anderson, Shelly (2013). Falling Off the Edge of the World. Lulu. p. 137. ISBN 978-1304059833.
 273. ^ Roy, Olivier (2004). Globalized Islam: The Search for a New Ummah. Columbia University Press. p. 239. ISBN 978-0231134996. The Taliban, despite their similarity to Wahhabis, never destroyed the graves of pirs (holy men) and emphasised dreams as a means of revelation, which is not a Wahhabi trait.
 274. ^ a b Husain, The Islamist, 2007, p. 250
 275. ^ Afshin Shahi (2013). The Politics of Truth Management in Saudi Arabia. ISBN 978-1134653195. Muhammad ibn Abd al-Wahhab condemned many traditions, practices and beliefs that were an integral part of the religious and cultural consciousness of the Muslim community.
 276. ^ a b "A special day for mothers: Difference of opinion". Saudi Gazette. Archived from the original on 12 March 2014. [hadith] 'Whoever imitates or resembles a nation, he is considered among them.'
 277. ^ Diana Marwan Al-Jassemand Ala’a Al-Twarib. "Many celebrate Valentine's Day in secret". Saudi Gazette. Archived from the original on 12 March 2014.
 278. ^ A Saudi Woman Is Threatened After Tweeting About Beards|newyorker.com |19 February 2014 |Katherine Zoepf
 279. ^ Eltahawy, Mona (1 July 2004). "The Wahhabi war against 'infidels' and flowers". Islam Daily. Archived from the original on 26 July 2014. Retrieved 22 March 2014. ... a Saudi friend forwarded me a copy of a fatwa, or religious ruling, issued by senior clerics. The fatwa banned the giving of flowers when visiting the sick in the hospital. The ruling observed: "It is not the habit of Muslims to offer flowers to the sick in hospital. This is a custom imported from the land of the infidels by those whose faith is weak. Therefore it is not permitted to deal with flowers in this way, whether to sell them, buy them or offer them as gifts."
 280. ^ [Mansour al-Nogaidan, a young preacher in the Sahwah (awakening) movement] Lacey 2009, p. 122. "... he continued his crusade against what he saw as the hypocrisy of the Wahhabi establishment. A year later, in 1989, he issued a fatwa condemning the World Youth Soccer Cup, which was being held in Saudi Arabia. Soccer was haram (forbidden), in his view, like many sports ..."
 281. ^ [the leader of "The Salafi Group That Commands Right and Forbids Wrong" (Juhayman Al-Otaybi)] Lacey 2009, p. 12. "Everywhere Juhayman looked he could detect bidaa – dangerous and regrettable innovations. The Salafi Group That Commands Right and Forbids Wrong was originally intended to focus on moral improvement, not on political grievances or reform. But religion is politics and vice versa ... immoral of the government to permit soccer matches ..."
 282. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 50. ... one Saudi sheikh issued a fatwa condemning soccer because the Koran, he insisted, forbids Muslim to imitate Christians or Jews. Therefore, using words like foul or penalty kick is forbidden. The country's grand mufti, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al Ashaikh, rejected that fatwa and called on the religious police to track down and prosecute its author.
 283. ^ Brooks, Geraldine (1995). Nine Parts of Desire. Doubleday. p. 161. [from the religious editor of the Saudi Gazette circa 1986–1995] There are legal and moral rights that become consequential on marriage. Because of their different physiological structures and biological functions, each sex is assigned a role to play in the family ... it is the husband who is supposed to provide for the family. If he cannot gain enough to support the family ... both ... may work for gain. However:
  1. The husband has the right to terminate a wife's working whenever he deems it necessary;
  2. He has the right to object to any job if he feels that it would expose his wife to any harm, seduction or humiliation;
  3. The wife has the right to discontinue working whenever she pleases.
 284. ^ Lacey 1981, chapter 48: "Death of a Princess".
 285. ^ Lacey 2009, p. 75
 286. ^ a b Max Rodenbeck (21 October 2004). "Unloved in Arabia". New York Review of Books. 51 (16).
 287. ^ House, Karen Elliott, On Saudi Arabia: Its People, past, Religion, Fault Lines and Future, Knopf, 2012, p. 9
 288. ^ a b c Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. p. 470. Wahhabi doctrines and practices were imposed by the conquests although in a progressively gentler form as more urban areas passed into Saudi control. This was particularly true of the Hejaz, with its more cosmopolitan traditions and the traffic of pilgrims which the new rulers could not afford to alienate. Thus, although the sound of a trumpet calling reveille in Mecca when it was newly conquered was enough to cause riot among the Wahhabi soldiers – music was forbidden – such that only energetic intervention on the part of the young Prince Faysal, later King, prevented a massacre, today music flows freely over the radio and television.
 289. ^ Glassé, Cyril (2003). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira. p. 471. ISBN 978-0759101906. The sign of changing times in Saudi Arabia is that the exigencies of the modern world and pragmatism have opened the door to accepting the legal precedents of the other schools. The Wahhabis consider, or previously considered, many of the practices of the generations which succeeded the Companions as bid‘ah ... these included the building of minarets (today accepted) and the use of funeral markers.
 290. ^ Lacey 2009, p. 12. "Luxuriant beards were and are the most famous badge of Salafi conviction, based on a traditional belief, which some scholars dispute, that the Prophet never trimmed his beard ... The other badge is a shortened thobe, because the Prophet did not let his clothes brush the ground."
 291. ^ Ambah, Faiza Saleh (22 June 2007). "An Unprecedented Uproar Over Saudi Religious Police". Washington Post Foreign Service. Retrieved 26 September 2014.
 292. ^ Rutter, Eldon (1998). "The Holy Cities of Arabia". In Michael Wolfe (ed.). One Thousand Roads to Mecca: Ten Centuries of Travelers Writing about the ... Grove Press. p. 344. ISBN 978-0802135995.
 293. ^ Lacey 2009, p. 56. "The ambitions of the Muslim Brotherhood were similar to those of the Salfis and also of the dawah wahhabiya (Wahhabi mission) – to reestablish the order of Allah and to bring about the perfect Islamic states."
 294. ^ Commins 2009, p. 41. "Official Egyptian correspondence expressed sectarian hostility to the Najdi reform movement"
 295. ^ Commins 2009, p. 141. "Nevertheless, significant differences separate the Najdi movement from the modern revivalist agenda because the former stemmed from Muhammad ibn Ad al-wahhab's distinctive views on doctrine, whereas the Muslim Brothers were a reaction against European domination and cultural invasion."
 296. ^ Commins 2009, p. 152. "The Wahhabi leadership of the World Muslim League made it an instrument for exporting the Najdi doctrine."
 297. ^ Commins 2009, p. 204. "The present debate signifies that the Najdi mission has become part of a globalized Muslim discourse."
 298. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 235. The Eastern Province (home to the oil reserves and to the perennially ill-used and unhappy Shiite minority) and the Hejaz (site of the holy cities of Mecca and Medina with their more open, international outlook) both resent the overwhelming dominance of religious conservatives from the Najd, home of the Al Saud, at all levels of national governance.
 299. ^ Bradley, John R. (2005). Saudi Arabia Exposed. Macmillan. p. 58. ISBN 978-1403964335. ... Asir, and the tribal population in that region, like the liberals of the Hijaz and the Shiites of the Eastern Province, have always been reluctant partners in the Saudi state. As with the merchants of the Hijaz and al-Jouf, the tribes of Asir have never fully embraced Wahhabi doctrine. Periodic local rebellions, and a low-level struggle to keep alive a regional identity, are both testimony to that ...
 300. ^ a b Dorsey, James M. "Wahhabism vs. Wahhabism: Qatar Challenges Saudi Arabia". 2013-09-08. Middle East Online. Retrieved 28 April 2014. Qatar, the only other country whose native population is Wahhabi and that adheres to the Wahhabi creed.
 301. ^ Cole, Juan (2009). Engaging the Muslim World. Macmillan. p. 110. ISBN 978-0230620575.
 302. ^ Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic Extremism, by Zubair Qamar, condensed and edited by ASFA staff
 303. ^ "Allah". Encyclopædia Britannica Online. Retrieved 28 May 2008.
 304. ^ DeLong-Bas 2004, p. 62.
 305. ^ Kabir, Nahid Afrose (2013). Young American Muslims: Dynamics of Identity. Edinburgh University Press. p. 44. ISBN 978-0748669936. Both Wahhabism and Salafism are very much opposed by the vast majority of Sunnis and also by Shiites
 306. ^ Halverson 2010, p. 71. "Abdul-Wahhab was a proponent of Ijtihad, as were the leading reformers of the Salafi movement in Egypt."
 307. ^ Schmidtke, Sabine; Hoover, Jon (2014). "Ḥanbalī Theology". The Oxford Handbook of Islamic Theology. 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America: Oxford University Press. pp. 626, 636. ISBN 978-0-19-969670-3.CS1 maint: location (link)
 308. ^ Ahsan, Sayyid (1987). Trends in Islam in Saudi Arabia. Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh: Aligarh Muslim University. pp. 141–143.
 309. ^ Ahsan, Sayyid (1987). Trends in Islam in Saudi Arabia. Department of Islamic Studies, Aligarh Muslim University, Aligarh: Aligarh Muslim University. pp. 142–143.
 310. ^ Halverson 2010, p. 49. "Wahhabism then is justifably characterized as a distinct sectarian movement with its own idiosyncrasies that diverge from other Athari movements. But it nevertheless remains thoroughly Athari in nature."
 311. ^ Halverson 2010, p. 34. "The Atharis are often erroneously (but understandably) subsumed under the Hanbalite school of law (madhhab) [...] The Hanbalite madhhab [...] largely maintained the traditionalist or Athari position"
 312. ^ Halverson 2010, p. 36. "For the Atharis, the "clear" (i.e., zahir, apparent, or literal) meaning of the Qur'an and especially the prophetic traditions (ahadith) have sole authority in matters of belief, as well as law, and to engage in rational disputation (jadal), even if one arrives at the truth, is absolutely forbidden."
 313. ^ Spevack, Aaron (2014). The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of Al-Bajuri. State University of New York Press. p. 44. Those who opted out of affiliation with the Ash'aris and Maturidis are often referred to as merely a group of Hanbalis [...] or Atharis, who relied on transmitted as opposed to rationally deduced sources. Their school is generally associated with an insistence on avoiding the use of rational argumentation in matters of belief, and a reliance solely on transmitted content (Qur'an and Hadith).
 314. ^ a b c d Halverson 2010, pp. 48–49.
 315. ^ Esposito, John L.; Emad El-Din Shahin, eds. (2013). "Islam and power in Saudi Arabia". The Oxford Handbook of Islam and Politics. Oxford: Oxford University Press. pp. 412–13. ISBN 978-0195395891.
 316. ^ DeLong-Bas 2004, p. 84.
 317. ^ al-Makki, Mawlana ‘Abd al-Hafiz (January 2011). "Shaykh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab and Sufism". Deoband.org. Archived from the original on 21 January 2021.
 318. ^ a b c DeLong-Bas 2004, pp. 84–87.
 319. ^ DeLong-Bas 2004, p. 90.
 320. ^ a b Commins 2009, p. x. "Most Muslims throughout history have accepted the position that declaring this profession of faith [the shahada] makes one a Muslim. One might or might not regularly perform the other obligatory rituals ... but ... any shortcomings would render one a sinner, not an unbeliever.
  Muhammad ibn Abd al-Wahhab did not accept that view. He argued that the criterion for one's standing as either a Muslim or an unbeliever was correct worship as an expression of belief in one God. ... any act or statement that indicates devotion to a being other than God is to associate another creature with God's power, and that is tantamount to idolatry (shirk). Muhammad ibn Abd al-Wahhab included in the category of such acts popular religious practices that made holy men into intercessors with God. That was the core of the controversy between him and his adversaries, including his own brother.
  One of the peculiar features of the debate between Wahhabis and their adversaries is its apparently static nature ... the main points in the debate [have] stay[ed] the same [since 1740]."
 321. ^ Ibn Abd al-Wahhab, Kitab al-Tawhid[page needed]
 322. ^ DeLong-Bas 2004, p. 69.
 323. ^ Commins 2009, p. 25.
 324. ^ Ibn Ghannam, Hussien (2009). Tarikh najd. Cairo. pp. 467–71, 477.
 325. ^ "Wahhabi Theology". Saudi Arabia, Library of Congress Country Studies. Library of Congress. 1992. The Wahhabi movement in Najd was unique in two respects: first, the ulama of Najd interpreted the Quran and sunna very literally and often with a view toward reinforcing parochial Najdi practices;
 326. ^ Commins 2009, pp. 142–43. "It is common for writers on Muhammad ibn Abd al-Wahhab to assert that he sought a social renewal of Arabia, but that characterization is never given specific substance, unless one considers ritual correctness and moral purity to constitute such renewal. The problem with such generalizations is they encourage facile comparisons with modern revivalist movements, when in fact Najd's eighteenth-century reformer would have found key elements in Hasan al-Banna's writings utterly alien."
 327. ^ Esposito 2003, p. 123, "Muhammad ibn Abd al-Wahhab". "plans for socio-religious reform of society were based on the key doctrine of tawhid"
 328. ^ Commins 2006, pp. 132–33.
 329. ^ Commins 2006, pp. 22–23, 115–16.
 330. ^ DeLong-Bas 2004, p. 97.
 331. ^ DeLong-Bas 2004, p. 96.
 332. ^ DeLong-Bas 2004, p. 100.
 333. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 107–08.
 334. ^ a b Mortimer, Edward, Faith and Power: The Politics of Islam, Vintage Books, 1982, p. 61
 335. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 247–50.
 336. ^ Crawford, Michael (2014). Makers of the Muslim World: Ibn 'Abd al-Wahhab. 10 Bloomsbury Street, London WC1B 3SR, England: One World Publications. pp. 51, 56–57. ISBN 978-1-78074-589-3.CS1 maint: location (link)
 337. ^ Vogel, Frank E (2000). Islamic Law and Legal Systems: Studies of Saudi Arabia. Leiden. p. 76. Ibn Abd al-Wahhab produced no unprecedented opinions and Saudi authorities today regard him not as a mujtahid in fiqh [independent thinker in jurisprudence], but rather in da'wa or religious reawakening ... the Wahhabis' bitter differences with other Muslims were not over fiqh rules at all, but over aqida, or theological positions.
 338. ^ Commins 2006, p. 12. According to Commins, Kitab al-Tawhid "has nothing to say on Islamic law, which guides Muslims' everyday lives. This is a crucial point. One of the myths about Wahhabism is that its distinctive character stems from its affiliation with the supposedly 'conservative' or 'strict' Hanbali legal school. If that were the case, how could we explain the fact that the earliest opposition to Ibn Abd al-Wahhab came from other Hanbali scholars? Or that a tradition of anti-Wahhabi Hanbalism persisted into the nineteenth century? As an expert on law in Saudi Arabia notes, Ibn Abd al-Wahhab produced no unprecedented opinions and Saudi authorities today regard him not as a mujtahid in fiqh [independent thinker in jurisprudence], but rather in da'wa or religious reawakening ... The Wahhabis' bitter differences with other Muslims were not over fiqh [jurisprudence] rules at all, but over aqida, or theological positions."
 339. ^ Richard C. Martin, ed. (2004). Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Macmillan Reference. p. 728. Among the innovations condemned by Ibn Abd al-Wahhab was the centuries-long heritage of jurisprudence (fiqh) that coalesced into four Sunni schools of law and many schools of Shi'ism. The Wahhabiyya considered themselves the true Sunnis and acknowledged their affinity to the Hanbali legal tradition. Yet they rejected all jurisprudence that in their opinion did not adhere strictly to the letter of the Qur'an and the hadith, even that of Ibn Hambal and his students.
 340. ^ Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. pp. 469, 470. The Wahhabis are often said to 'belong' to the Hanbali School of Law (madhhab), but strictly speaking, like the Ahl al-Hadith ... they are ghayr muqallidun ('non-adherents'), and do not see themselves as belonging to any school, any more than the first Muslim generations did.
 341. ^ Glasse, Cyril, The New Encyclopedia of Islam Altamira, 2001, p. 407
 342. ^ DeLong-Bas 2004, p. [page needed]. "he did not consider the opinion of any law school to be binding... Where clarification was needed from ...nonscriptural source, Ibn Abd al-Wahhab encouraged his followers to turn to the example of Muhammad's Companions rather than the opinions of the law schools."
 343. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 112–13.
 344. ^ Glasse, Cyril (2001). The New Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. p. 470. Ibn `Abd al-Wahhab branded all who disagreed with him as heretics and apostates, thereby justifying the use of force in imposing his doctrine, and political suzerainty with it, on neighboring tribes. It allowed him to declare holy war (jihad), otherwise legally impossible, against other Muslims. To this end, Ibn `Abd al-Wahhab also taught the use of firearms in place of the sword and the lance, the traditional weapons of the desert.
 345. ^ Moussalli, Ahmad (30 January 2009). Wahhabism, Salafism and Islamism: Who Is The Enemy? (PDF). A Conflicts Forum Monograph. p. 3. ... the Wahhabis – who claim to be the champion of Sunni Islam – perceive the Sunnis as having been wrong for over ten centuries and have been living a state of pre-Islamic paganism (jahiliyya [literally, ignorance]) since they moved away from the way of al-salaf. They even accused the majority of orthodox Sunni Muslims who were living under the Ottoman caliphate and the caliphate itself of reprehensible innovation (bid‘ah) and unbelief (kufr) because they had been living under a political system that is unknown to al-salaf.
 346. ^ a b Algar 2002, p. 20. "In 1159/1746, the Wahhabi-Saudi state made a formal proclamation of jihad all who did not share their understanding of tauhid, for they counted as non-believers, guilty of shirk and apostasy. It is significant that whenever the term 'Muslims' occurs in Uthman b. Abdullah b Bishr's chronicle, `Unwan al-Majd fi Tarikh Najd, it refers exclusively to the Wahhabis. But the Wahhabi dismissal of all Muslims other than themselves as non-believers is of more than historical significance. Discreetly concealed over the years because of a variety of factors – above all the desire of the Saudi regime to portray itself as a protector of Muslim interests, despite abundant evidence to the contrary – this attitude of monopolistic rejection continues to inform the attitudes to Muslims held by contemporary Wahhabis and those under their influence, even when not fully articulated."
 347. ^ Ruthven, Malise (1984). Islam in the World. Penguin. p. 282. Ibn `Abd al Wahhab's fundamentalism ... led to an Khariji-style division of the world into 'us' against 'them', identifying all who failed to conform to Wahhabi tenets as 'infidels' liable to attack ...
 348. ^ Dillon, Michael R. (September 2009). "Wahhabism: Is it a Factor in the Spread of Global Terrorism?" (PDF). Naval Postgraduate School. p. 13. Archived from the original (PDF) on 18 April 2014. The intertwining of Saudi political/military power and Wahhabi religious power strengthened this legitimacy, as Wahhabism (or Wahhabiyyah) claims to represent the only orthopraxy Islam.
 349. ^ Abu Khalil, The Battle for Saudi Arabia: Royalty, Fundamentalism, and Global Power, p. 50
 350. ^ "analyses wahhabism". PBS Frontline. Wahhabi Muslims believe that their sect is the real true form of Islam, and that pretty much any other kind of way of practicing Islam is wrong." [according to Ahmed Ali, 'a Shi'a Muslim who grew up in Saudi Arabia']
 351. ^ a b Husain, Ed (2007). The Islamist: Why I Joined Radical Islam in Britain, What I Saw Inside and Why I Left. Penguin. p. 250. My Saudi students gave me some of their core texts from university classes. They complained that regardless of their subject of study, they were compelled to study 'Thaqafah Islamiyyah' (Islamic Culture) ... These books were published in 2003 (after a Saudi promise in a post-9/11 world to alter their textbooks) and were used in classrooms across the country in 2005. I read these texts very closely: entire pages were devoted to explaining to undergraduates that all forms of Islam except Wahhabism were deviation. There were prolonged denunciations of nationalism, communism, the West, free mixing of the sexes, observing birthdays, even Mother's Day
 352. ^ Khalid, Ahmad Ali (20 July 2011). "Petro-Islam' is a nightmare scenario". Wisdom Blow. Retrieved 1 April 2014. Saudi textbooks are filled with references to hate; the Islamic Studies curriculum in the country is simply barbaric. I've experienced first-hand being taught by an Islamic Studies teacher in one of the most prominent private schools in Riyadh, about the dangers of having non-Muslims as friends and about the evil conspiracies hatched by Christians, Jews and Shias.
 353. ^ Abou El Fadl, Khaled (2005). The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists. Harper San Francisco. pp. 49, 50. Significantly, Abd al-Wahhab also insisted that it was a sign of spiritual weakness for Muslims to care for or be interested in non-Muslim beliefs or practices. Pursuant to a doctrine known as al-wala` wa al-bara` (literally, the doctrine of loyalty and disassociation), Abd al-Wahhab argued that it was imperative for Muslims not to befriend, ally themselves with, or imitate non-Muslims or heretical Muslims. Furthermore, this enmity and hostility of Muslims toward non-Muslims and heretical had to be visible and unequivocal. For example, it was forbidden for a Muslim to be the first to greet a non-Muslim, and even if a Muslim returned a greeting, a Muslim should never wish a non-Muslim peace.
 354. ^ Bukay, David (Summer 2013). "Islam's Hatred of the Non-Muslim". Middle East Quarterly: 11–20. Retrieved 27 June 2015. (source conflates Wahhabism and Islam)
 355. ^ Curtin Winsor (22 October 2007). "Saudi Arabia, Wahhabism and the Spread of Sunni Theofascism". Global Politician.
 356. ^ Blanchard, Christopher M. (24 January 2008). "The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya" (PDF). Congressional Research Service. p. CRS-5. The Saudi Arabian government has strenuously denied the above allegations. Saudi officials continue to assert that Islam is tolerant and peaceful, and they have denied allegations that their government exports religious or cultural extremism or supports extremist religious education. In response to allegations of teaching intolerance, the Saudi government has embarked on a campaign of educational reforms designed to remove divisive material from curricula and improve teacher performance, although the outcome of these reforms remains to be seen. Confrontation with religious figures over problematic remarks and activities poses political challenges for the Saudi government, because some key Wahhabi clerics support Saudi government efforts to de-legitimize terrorism inside the kingdom and have sponsored or participated in efforts to religiously re-educate former Saudi combatants.
 357. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 8, 109–110, 173.
 358. ^ Commins 2006, pp. 90–102, 111–13.
 359. ^ DeLong-Bas 2004, pp. 34–35.
 360. ^ "Kingdom of Saudi Arabia: History. Rulers of the first Saudi state". info.gov.sa. Government of Saudi Arabia. Archived from the original on 19 December 2012. Retrieved 20 August 2014. (note the first four Saudi monarchs have the title Imam)
 361. ^ Vogel, Frank E, Islamic Law and Legal Systems: Studies of Saudi Arabia (Leiden, 2000), p. 207
 362. ^ House, Karen Elliott (2012). On Saudi Arabia : Its People, past, Religion, Fault Lines and Future. Knopf. p. 27. Not only is the Saudi monarch effectively the religious primate, but the puritanical Wahhabi sect of Islam that he represents instructs Muslims to be obedient and submissive to their ruler, however imperfect, in pursuit of a perfect life in paradise. Only if a ruler directly countermands the commandments of Allah should devout Muslims even consider disobeying. 'O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. [surah 4:59]'
 363. ^ Commins 2009, p. 180. "Ibn Baz submitted a memorandum to apologize for the Letter of Demands' tone and for publishing it at all rather than adhering to the customary Wahhabi principle that counsel to a ruler should be private."
 364. ^ Abir, Mordechai (1993). Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf Crisis. London. pp. 191–94.
 365. ^ Struggle between designated heir Abdullah and his half brother Saud
 366. ^ Commins 2009, p. 62. "For the Wahhabi ulama, however, the succession struggle raises an unprecedented and knotty issue: namely, which candidate to support. Part of the problem lay in the ulama's tendency to accord allegiance to the ruler, regardless of how he came to power, as long as he declared support for Wahhabism. But some ulama insisted on a strict juridical view that branded a rebel against the legitimate ruler (imam) as a usurper"
 367. ^ Commins 2009, p. 115. "Since believers owe the ruler obedience, he is free to organize government as he sees fit as long as he does not cross that line. While this appears to grant unlimited powers to the ruler, the proviso for respecting shari'a limits is significant, since it includes, in Wahhabi doctrine, respect for the independence of qadis in matters within their jurisdiction. Hence, the ruler may not interfere in their deliberations. Building on this limitation on a ruler's power, the ulama have preserved their autonomy in the legal sphere by refusing to participate in the codification of law and the formation of a uniform system of law courts ... In matters before religious courts, Vogel found a striking degree of independence wielded by qadis because their mandate is not to follow precedent or implement a uniform code, but to discern the divine ruling in a particular incident."
 368. ^ "Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic Fanaticism and Terror". Zubair Qamar.
 369. ^ Lacey 2009, p. 56. "The ambitions of the Muslim Brotherhood were similar to those of the Salafis and also of the dawah wahhabiya (Wahhabi mission) – to reestablish the order of Allah and to bring about the perfect Islamic states. But the rhetoric of the Brotherhood dealt in change-promoting concepts like social justice, anticolonialism, and the equal distribution of wealth. Politically they were prepared to challenge the establishment in a style that was unthinkable to mainstream Wahhabis, who were reflexively defferential to their rulers, and enablers, the House of Saud."
 370. ^ a b c d e f Commins 2009, p. 210.
 371. ^ Khaled Abou El Fadl (2002), The Place of Tolerance in Islam, p. 8. Beacon Press. ISBN 0807002291.
 372. ^ Commins 2009, p. 111.
 373. ^ a b Caryle Murphy (15 July 2010). "A Kingdom Divided". GlobalPost. Archived from the original on 5 May 2014. Retrieved 6 May 2014. First, there is the void created by the 1999 death of the elder Bin Baz and that of another senior scholar, Muhammad Salih al Uthaymin, two years later. Both were regarded as giants in conservative Salafi Islam and are still revered by its adherents. Since their passing, no one "has emerged with that degree of authority in the Saudi religious establishment," said David Dean Commins, history professor at Dickinson College and author of "The Wahhabi Mission and Saudi Arabia".
 374. ^ Abou El Fadl, Khalid (2005). The Great Theft. 10 East 53rd Street New York, NY 10022: HarperCollins Publishers Inc. pp. 70–72. ISBN 978-0-06-056339-4.CS1 maint: location (link)
 375. ^ documentary The Qur'an aired in the UK, The Qur'an review in The Independent
 376. ^ a b Yahya Birt, an academic who is director of The City Circle, a networking body of young British Muslim professionals, quoted in Wahhabism: A deadly scripture| Paul Vallely 1 November 2007
 377. ^ Curtin Winsor (22 October 2007). "Saudi Arabia, Wahhabism and the Spread of Sunni Theofascism". Global Politician. Archived from the original on 10 June 2008.
 378. ^ a b Dawood al-Shirian, 'What Is Saudi Arabia Going to Do?' Al-Hayat, 19 May 2003
 379. ^ Abou al Fadl, Khaled, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists, HarperSanFrancisco, 2005, pp. 48–64
 380. ^ Coolsaet, Rik (2013). "Cycles of Revolutionary Terrorism, Chapter 7". In Rik Coolsaet (ed.). Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge: European and American. Ashgate Publishing Ltd. ISBN 978-1409476450. The proliferation of brochures, free qurans and new Islamic centres in Malaga, Madrid, Milat, Mantes-la-Jolie, Edinburgh, Brussels, Lisbon, Zagreb, Washington, Chicago, and Toronto; the financing of Islamic Studies chairs in American universities; the growth of Internet sites: all of these elements have facilitated access to Wahhabi teachings and the promotion of Wahhabism as the sole legitimate guardian of Islamic thought.
 381. ^ Kepel 2002, pp. 69–75.
 382. ^ "Radical Islam in Central Asia". Retrieved 13 November 2014.
 383. ^ Kuan Yew Lee; Ali Wyne (2012). Lee Kuan Yew: The Grand Master's Insights on China, the United States, and ... MIT Press. ISBN 978-0262019125. But over the last 30-odd years, since the oil crisis and the petrodollars became a major factor in the Muslim world, the extremists have been proselytizing, building mosques, religious schools where they teach Wahhabism ... sending out preachers, and having conferences. Globalizing, networking. And slowly they have convinced the Southeast Asian Muslims, and indeed Muslims throughout the world, that the gold standard is Saudi Arabia, that that is the real good Muslim.
 384. ^ Lynch III, Thomas F. (29 December 2008). "Sunni and Shi'a Terrorism Differences that Matter" (PDF). gsmcneal.com. Combating Terrorism Center at West Point. pp. 24–40. Retrieved 22 October 2014.
 385. ^ a b "Terrorism: Growing Wahhabi Influence in the United States". www.govinfo.gov. Washington, D.C.: United States Government Publishing Office. 26 June 2003. Archived from the original on 15 December 2018. Retrieved 26 June 2021.
 386. ^ DeLong-Bas 2004, p. 279.
 387. ^ Noah Feldman (2003). After Jihad: American and the Struggle for Islamic Democracy. New York: Farrar, Straus and Giroux. p. 47.
 388. ^ Armstrong, Karen (10 July 2005). "The label of Catholic terror was never used about the IRA". The Guardian. London. Archived from the original on 13 February 2014. Retrieved 28 June 2021.
 389. ^ a b Armstrong, Karen (27 November 2014). "Wahhabism to ISIS: how Saudi Arabia exported the main source of global terrorism". New Statesman. London. Archived from the original on 27 November 2014. Retrieved 28 June 2021.
 390. ^ Crooke, Alastair (30 March 2017) [First published 27 August 2014]. "You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia". The Huffington Post. New York. Archived from the original on 28 August 2014. Retrieved 28 June 2021.
 391. ^ Sells, Michael (22 December 2016). "Wahhabist Ideology: What It Is And Why It's A Problem". The Huffington Post. New York. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 28 June 2021.
 392. ^ Bunzel, Cole (March 2015). "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State" (PDF). The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Washington, D.C.: Center for Middle East Policy (Brookings Institution). 19: 1–48. Archived (PDF) from the original on 21 March 2015. Retrieved 28 June 2021.
 393. ^ Wood, Graeme (March 2015). "What ISIS Really Wants". The Atlantic. Washington, D.C. Archived from the original on 16 March 2015. Retrieved 28 June 2021.
 394. ^ a b Kirkpatrick, David D. (24 September 2014). "ISIS' Harsh Brand of Islam Is Rooted in Austere Saudi Creed". The New York Times. New York City. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 5 July 2021. 'It is a kind of untamed Wahhabism,' said Bernard Haykel, a scholar at Princeton. 'Wahhabism is the closest religious cognate.' [...] The Islamic State's founder, Mr. Baghdadi, grafted two elements onto his Wahhabi foundations borrowed from the broader, 20th-century Islamist movements that began with the Muslim Brotherhood and ultimately produced Al Qaeda. Where Wahhabi scholars preach obedience to earthly rulers, Mr. Baghdadi adopted the call to political action against foreign domination of the Arab world that has animated the Muslim Brotherhood, Al Qaeda and other 20th-century Islamist movements. Mr. Baghdadi also borrowed the idea of a restored caliphate. Where Wahhabism first flourished alongside the Ottoman Caliphate, the Muslim Brotherhood was founded shortly after that caliphate's dissolution, in 1924 – an event seen across the world as a marker of Western ascent and Eastern decline. The movement's founders took up the call for a revived caliphate as a goal of its broader anti-Western project.
 395. ^ a b c d e Bunzel, Cole (18 February 2016). "The Kingdom and the Caliphate: Duel of the Islamic States" (PDF). Carnegie Papers. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace. 265: 1–43. Archived (PDF) from the original on 28 March 2016. Retrieved 5 July 2021.
 396. ^ a b c d e f al-Saud, Abdullah K.; Winter, Charlie (4 December 2016). "Abu Abdullah al-Muhajir: The Obscure Theologian Who Shaped ISIS". The Atlantic. Washington, D.C. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 28 September 2020.
 397. ^ a b c d e Townsend, Mark (13 May 2018). "The core Isis manual that twisted Islam to legitimise barbarity". The Guardian. London. Archived from the original on 9 June 2018. Retrieved 5 July 2021.
 398. ^ a b c d e Ajjoub, Orwa (2021). The Development of the Theological and Political Aspects of Jihadi-Salafism (PDF). Lund: Swedish South Asian Studies Network (SASNET) at the Center for Middle Eastern Studies at Lund University. pp. 1–28. ISBN 978-91-7895-772-9. Archived (PDF) from the original on 10 February 2021. Retrieved 6 July 2021.
 399. ^ Stout, Chris E. (2018) [2017]. "The Psychology of Terrorism". Terrorism, Political Violence, and Extremism: New Psychology to Understand, Face, and Defuse the Threat. Santa Barbara, California: Greenwood Publishing Group. pp. 5–6. ISBN 978-1440851926. OCLC 994829038.
 400. ^ Algar 2002, back cover.
 401. ^ Algar 2002, pp. 33–34.
 402. ^ bin Zini Dahlan, Ahmad (1997). futuhat al-Islamiyya ba'd Mudiy al-Futuhat al-Nabawiyya. Beirut: Dar Sidir. pp. 2:234–45.
 403. ^ Algar 2002, p. 42.
 404. ^ Simons, Geoff (1998). Saudi Arabia: the Shape of Client Feudalism. Palgrave Macmillan. pp. 151–173.
 405. ^ a b Kepel 2004, p. 159.
 406. ^ Christopher Taylor, In the Vicinity of the Righteous (Leiden: Brill, 1999), pp. 5–6
 407. ^ John Renard (2008). Friends of God: Islamic Images of Piety, Commitment, and Servanthood. Berkeley: University of California Press.
   • John Renard (2009). Tales of God Friends: Islamic Hagiography in Translation. Berkeley: University of California Press.
 408. ^ Jonathan A.C. Brown, "Faithful Dissenters: Sunni Skepticism about the Miracles of Saints", Journal of Sufi Studies 1 (2012), p. 123
 409. ^ Juan Eduardo Campo, Encyclopedia of Islam (New York: Infobase Publishing, 2009), p. 600
 410. ^ a b Haddad 2004, p. [page needed].
 411. ^ Ibn Taymiyyah, al-Mukhtasar al-Fatawa al-Masriyya, 1980, p. 603.
 412. ^ M. Zarabozo 2005, pp. 29–30. "It was during this time that some words were exchanged or a dispute arose between Muhammad and his father.Unfortunately, none of the sources state the exact nature of this disagreement. Al-Uthaimeen notes that it probably was not concerning an issue of aqeedah (beliefs) as Abdul-Wahhaab, Muhammad's father, did not lend any support to the saint-cults and other false practices that existed.One explanation given is that it concerned the payment that some judges received for solving disputes. Although it is not known that Abdul-Wahhaab ever accepted such payments, it is clear that he did not consider it wrong for the other judges to accept payments of this nature. However, his son Muhammad considered this a type of bribe that is forbidden in Islam.Perhaps a stronger difference of opinion between them was concerned with the manner of making dawah and spreading the true teachings (and not the content of the teachings itself). In any case, what is certain is that while his father was still alive, Muhammad, out of deference to his father, was not overly active and public in his dawah (propagation) efforts as he was to become after his father's death in 1153 A.H"
 413. ^ a b Al-Rasheed, Madawi (2008). Kingdom without borders: Saudi political, religious and media frontiers. ISBN 978-0231700689. Retrieved 17 September 2012.
 414. ^ Commins 2006, p. 22 "Later reports claim that Sulayman eventually repented his errors, but those may well represent efforts to smooth over the historical record."
 415. ^ M. Zarabozo 2005, p. 209. "There is a difference of opinion concerning whether Sulaimaan eventually gave up his opposition and joined the call of his brother Muhammad ibn Abdul-Wahhaab. Ibn Ghannaam, the earliest chronicler, specifically states that he repented from his previous position and joined his brother in al-Diriyyah. Ibn Bishr simply states that he moved to al-Diriyyah with his family and remained there while receiving a stipend, which may or may not be a sign that he had changed his views. There is actually a letter that was supposedly written by Sulaimaan in which he stated that he repented from his earlier views"
 416. ^ Valentine 2015, pp. 16–17. "The majority of mainstream Sunni and Shia Muslims worldwide would strongly disagree with the interpretation of Wahhabism outlined above. Rather than see Wahhabism as a reform movement, many Muslims would reject it in the strongest terms as firqa, a new faction, a vile sect."
 417. ^ Muhammad Abu Zahra, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyya, pp. 235–38
 418. ^ Robinson, Chase (2017). Islamic Civilization in Thirty Lives: The First 1,000 Years. University of California. ISBN 978-0520966277. Retrieved 7 January 2018.
 419. ^ Ahmad, Ahmad Atif (2009). Islam, Modernity, Violence, and Everyday Life. Palgrave Macmillan. p. 164. ISBN 9780230619562. Retrieved 9 January 2016.
 420. ^ Khaled Abou El Fadl, "9/11 and the Muslim Transformation". Taken from "September 11 in History: A Watershed Moment?", p. 87. Ed. Mary L. Dudziak. Durham: Duke University Press 2003. ISBN 978-0822332428
 421. ^ Commins 2009, p. 59.
 422. ^ Abu'l-Fayd Ahmad ibn Abi Abdallah al-Siddiq al-Ghimmari, Ihya al-Maqbur, pp. 59–60
 423. ^ al-Sayyid Yusuf al-Rifa`i and al-Sayyid al-Habib 'Alawi al-Haddad, Advice to Our Brothers the Scholars of Najd, trans. and notes by G.F. Haddad, lxxxvi p. + 393 p.
 424. ^ Yavuz, M. (2013). Toward an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement. Oxford University Press. p. 58. ISBN 978-0199927999.
 425. ^ "Wahhabism out of place in Malaysia, says fatwa council chief". Free Malaysia Today. 1 March 2015. Archived from the original on 9 January 2017. Retrieved 8 January 2017.
 426. ^ Katz, Stanley (22 September 1998). Philanthropy in the World's Traditions. Indiana University Press. p. 296. ISBN 0253112923. Retrieved 7 March 2017.
 427. ^ Agarwal, Priyangi (29 March 2016). "Fatwa bars Wahhabis from Barelvi mosques". The Times of India.
 428. ^ Memon, Naeem Osman (July 1994), "Chapter 9 The Kafir Controversy", Three in One, An Enemy – A Disbeliever – A Liar, Islam International Publications, archived from the original on 12 June 2002, retrieved 23 July 2018
 429. ^ Mohamed Mohamed (8 June 2009). "Somali rage at grave desecration". BBC News. BBC Somali Service. Retrieved 1 April 2010. Most Somalis are Sufi Muslims, who do not share the strict Saudi Arabian-inspired Wahhabi interpretation of Islam with the hardline al-Shabab group. They embrace music, dancing and meditation and are appalled at the desecration of the graves ... The umbrella group Ahlu Sunnah Wal Jama (Sufi Sects in Somalia) has condemned the actions of what they call the ideology of modern Wahhabism and the desecrations of graves. They see Wahhabism as foreign and ultimately un-Islamic.
 430. ^ Rougier, Bernard (2015). The Sunni Tragedy in the Middle East: Northern Lebanon from al-Qaeda to ISIS. Princeton University Press. p. 88. ISBN 978-1400873579. Retrieved 17 July 2016.
 431. ^ Policy Studies, Lebanese Center for (1994). "The Beirut Review: A Journal on Lebanon and the Middle East". The Beirut Review: A Journal on Lebanon and the Middle East (7): 124.
 432. ^ Kabha, Mustafa. Al-Ahbash and Wahhabiyya: Interpretations of Islam (PDF). Cambridge University Press. pp. 530–31.
 433. ^ Administrator. "Islamic Radicalism: Its Wahhabi Roots and Current Representation".
 434. ^ The Islamists Have it Wrong By Abdul Hadi Palazzi Middle East Quarterly, Summer 2001
 435. ^ "On Islam and 500 most influential Muslims" (PDF).
 436. ^ "The Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of America: Sufism and Spirituality".
 437. ^ Ghulam Rasool Dehlvi (9 September 2016). "Islamic conference in Chechnya: Why Sunnis are disassociating themselves from Salafists". Firstpost. He stated: 'Ahluls Sunna wal Jama’ah are the Ash’arites or Muturidis (adherents of Abu Mansur al-Maturidi's systematic theology which is also identical to Imam Abu Hasan al-Ash’ari's school of logical thought). In matters of belief, they are followers of any of the four schools of thought (Hanafi, Shaf’ai, Maliki or Hanbali) and are also the followers of pure Sufism in doctrines, manners and [spiritual] purification.'
 438. ^ Ghulam Rasool Dehlvi (9 September 2016). "Islamic conference in Chechnya: Why Sunnis are disassociating themselves from Salafists". Firstpost.
 439. ^ Iqbal, Muhammad (2013). The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Stanford, California: Stanford University Press. p. 121. ISBN 978-0-8047-8146-6.
 440. ^ Ahmad Sherwani, Latif (1995). Speeches, Writings and Statements of Iqbal (PDF). Lahore: Iqbal Academy Pakistan. pp. 231, 229.
 441. ^ Iqbal, Muhammad (2012). The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Stanford, California: Stanford University Press. p. 121. ISBN 978-080478686-7. The great puritan reformer, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, who was born in 1700,studied in Medina, travelled in Persia, and finally succeeded in spreading the fire of his restless soul throughout the whole world of Islam. He was similar in spirit to Ghazall's disciple, Muhammad Ibn Tumart – the Berber puritan reformer of Islam who appeared amidst the decay of Muslim Spain, and gave her a fresh inspiration. We are, however, not concerned with the political career of this movement which was terminated by the armies of Muhammad 'All Pasha. The essential thing to note is the spirit of freedom manifested in it, though inwardly this movement, too, is conservative in its own fashion. While it rises in revolt against the finality of the schools, and vigorously asserts the right of private judgement, its vision of the past is wholly uncritical, and in matters of law it mainly falls back on the traditions of the Prophet.
 442. ^ Bilal Philips, Abu Ameenah (1990). The Evolution of Fiqh(Islamic Law & The Madh-habs). Riyadh: International Islamic Publishing House. p. 135. As a corollary to these beliefs, it has been stated that anyone who dares openly to deny the infallibility of all four Madh-habs or the obligation to follow one to these Madh-habs is considered an accursed innovator and apostate.In the 20th century the most commonly used epithet for describing such an apostate has been the label Wahhabi (pronounced Wahhaabee).
 443. ^ Bilal Philips, Abu Ameenah (1990). The Evolution of Fiqh (Islamic Law & The Madh-habs). Riyadh: International Islamic Publishing House. p. 114. It is interesting to note that separate places of prayer for each of the Madh-habs remained around the Ka’bah until the first quarter of the twentieth century when ‘Abdul-‘Azeez ibn Sa’oud and his army conquered Makkah (October of 1924) and united all worshippers behind a single Imaam regardless of his or their Madh-habs
 444. ^ L. Esposito, John (1992). The Islamic Threat: Myth or Reality?. 198 Madison Avenue, New York, New York 10016: Oxford University Press Inc. p. 64. ISBN 0-19-510298-3.CS1 maint: location (link)
 445. ^ a b Halverson 2010, pp. 48–49.
 446. ^ Esposito, John L.; Emad El-Din Shahin, eds. (2013). "Chapter 27: Islam And Power In Saudi Arabia". Islam and power in Saudi Arabia. The Oxford Handbook of Islam and Politics. 198 Madison Avenue, New  York, NY  10016: Oxford University Press. pp. 411–415. ISBN 978-0195395891. no-break space character in |location= at position 24 (help)CS1 maint: location (link)
 447. ^ M. Bunzel, Cole (2018). "Chapter 5: The Persistence of Classical Wahhābism (1238-1351/1823-1932)". Manifest Enmity: The Origins, Development, and Persistence of Classical Wahhabism (1153-1351/1741-1932). Princeton, New Jersey, USA: Princeton University. pp. 64–65, 80–84, 222, 277–280, 298–301, 330–344.
 448. ^ Hamid Al Fahad, Abdulaziz (2004). "FROM EXCLUSIVISM TO ACCOMMODATION: DOCTRINAL AND LEGAL EVOLUTION OF WAHHABISM" (PDF). NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW. Koninklijke Brill NV, Leiden. 79 (2): 505–510 – via nyulawreview.org.
 449. ^ Hatina, Meir (2009). "WAHHABIS, SUFIS AND SALAFIS IN EARLY TWENTIETH CENTURY DAMASCUS". Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East. Boston, United States of America: Brill Publishers. p. 232. ISBN 978-90-04-16953-1.
 450. ^ Meijer, Roel (2014). Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press. p. 130. ISBN 978-0-19-933343-1.
 451. ^ Hatina, Meir (2009). Guardians of Faith in Modern Times: ʿUlamaʾ in the Middle East. Boston, United States of America: Brill Publishers. pp. 12–13, 246. ISBN 978-90-04-16953-1.
 452. ^ Lauziere, Henri (2016). "Chapter 2: Rashid Rida's Rehabilitation of the Wahhabis and Its Consequences". The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century. New York: Columbia University Press. pp. 60–94. ISBN 978-0-231-17550-0.
 453. ^ Lauziere, Henri (2008). "Chapter Three: Rashid Rida's Rehabilitation of Wahhabism and its Consequences". THE EVOLUTION OF THE SALAFIYYA IN THE TWENTIETH CENTURY THROUGH THE LIFE AND THOUGHT OF TAQI AL-DIN AL-HILALI (thesis). Washington, DC: Georgetown University. pp. 114–181. hdl:10822/558204.
 454. ^ M. Bunzel, Cole (2018). "Chapter 5: The Persistence of Classical Wahhābism (1238-1351/1823-1932)". Manifest Enmity: The Origins, Development, and Persistence of Classical Wahhabism (1153-1351/1741-1932). Princeton, New Jersey, USA: Princeton University. pp. 355–368.
 455. ^ Stanley, Trevor (15 July 2005). "Saudi Arabia seeks religious reset as clerical power wanes". The Jamestown Foundation. Archived from the original on 13 February 2017. Saudi Arabia Embraces Salafi Pan-Islamism - Although Saudi Arabia is commonly characterized as aggressively exporting Wahhabism, it has in fact imported pan-Islamic Salafism. Saudi Arabia founded and funded transnational organizations and headquartered them in the kingdom, but many of the guiding figures in these bodies were foreign Salafis. The most well known of these organizations was the World Muslim League, founded in Mecca in 1962...
 456. ^ Olidort, Jacob (2015). The Politics of "Quietist Salafism" (PDF). Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. pp. 7, 8.
 457. ^ Assad, Muhammad (2004). The Road to Makkah. Noida (Ghaziabad): Islamic Book Service. pp. 160–161. ISBN 81-7231-160-5.
 458. ^ O'Sullivan, Justine (2013). "The Myths of Muslim Women Liberation: Why Islamists Resist the Western Concept of Universal Women's Rights". Arabic. Koninklijke Brill NV, Leiden: Brill Publishers. 56: 34. doi:10.1163/157005809X398636 – via tandfonline.
 459. ^ Abou El Fadl, Khalid (2005). The Great Theft. 10 East 53rd Street New York, NY 10022: HarperCollins Publishers Inc. pp. 75, 93, 152. ISBN 978-0-06-056339-4.CS1 maint: location (link)
 460. ^ Lauziere, Henri (2008). THE EVOLUTION OF THE SALAFIYYA IN THE TWENTIETH CENTURY THROUGH THE LIFE AND THOUGHT OF TAQI AL-DIN AL-HILALI (thesis). Washington, DC: Georgetown University. p. 126. hdl:10822/558204.
 461. ^ Meijer, Roel (2014). "Between Revolution and Apoliticism: Nasir al-Din al-Albani and his Impact on the Shaping of Contemporary Salafism". Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press. p. 43. ISBN 978-0-19-933343-1.
 462. ^ Lacroix, Stéphane (2011). "Chapter 3: Resistance to Sahwa Ascendancy". Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. pp. 84–85, 220. ISBN 978-0-674-04964-2.
 463. ^ "From there he [Albani] learned to oppose taqlid in a madhab." Bennett, The Bloomsbury Companion to Islamic Studies, p. 174. "Al-Albani had denounced Wahhabi attachment to the Hanbali school." Stephane Lacroix, George Holoch, Awakening Islam, p. 85
 464. ^ Lacroix, Stéphane (2008). "Al-Albani's Revolutionary Approach to Hadith". ISIM REVIEW. Koninklijke Brill NV, Leiden. 21: 6–7 – via Lieden University.
 465. ^ "Albani's criticism of Muhammad Ibn Abdul Wahab". Halaqa. 22 July 2020. Archived from the original on 4 March 2021.
 466. ^ Meijer, Roel (2014). "Between Revolution and Apoliticism: Nasir al-Din al-Albani and his Impact on the Shaping of Contemporary Salafism". Global Salafism: Islam's New Religious Movement. New York: Oxford University Press. p. 43. ISBN 978-0-19-933343-1.
 467. ^ Lacroix, Stéphane (2008). "Al-Albani's Revolutionary Approach to Hadith". ISIM REVIEW. Koninklijke Brill NV, Leiden. 21: 6–7 – via Lieden University.

Bibliography

Further reading