กฎหมายบริษัทสหราชอาณาจักร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ข้างแม่น้ำเทมส์เมืองลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก ภายในSquare Mileตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนตั้งอยู่ที่หัวใจขององค์กรในสหราชอาณาจักร

กฎหมายบริษัทของ สหราชอาณาจักรควบคุมบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการล้มละลายปี 1986 ประมวลกฎหมายว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ ของ สหราชอาณาจักร คำสั่งของสหภาพยุโรป และคดีในศาล บริษัทเป็นกลไกหลักทางกฎหมายในการจัดระเบียบและดำเนินธุรกิจ ตามประวัติศาสตร์สมัยใหม่จนถึงช่วงปลายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมปัจจุบันบริษัทมหาชนจ้างคนมากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งใน ระบบเศรษฐกิจของ สหราชอาณาจักรมากกว่าองค์กรรูปแบบอื่นๆ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ร่างกฎเกณฑ์บรรษัทสมัยใหม่[1]โดยผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนง่าย ๆ ที่นักลงทุนสามารถรวมเข้าด้วยกัน จำกัดความรับผิดให้กับเจ้าหนี้การค้าของพวกเขาในกรณีที่เกิดการล้มละลาย ทางธุรกิจ และที่ซึ่งผู้บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกลาง [2]แบบจำลองที่มีอิทธิพลภายในยุโรปเครือจักรภพ และในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานสากล กฎหมายของ สหราชอาณาจักรได้ให้อิสระแก่ผู้คนในการออกแบบกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทเสมอมา ตราบใดที่สิทธิ์ขั้นต่ำที่บังคับของนักลงทุนภายใต้กฎหมายนั้นถูกปฏิบัติตาม

กฎหมายบริษัท หรือกฎหมายองค์กรสามารถแบ่งออกเป็นสองสาขาหลัก ได้แก่การกำกับดูแลกิจการและการเงินองค์กร การกำกับดูแลกิจการในสหราชอาณาจักรทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยสิทธิและหน้าที่ในหมู่ผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ และกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการมีอํานาจในการจัดการธุรกิจภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นปกติวิสัย ประเด็นหลักคือกลไกที่มีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีความรับผิดชอบ กฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้น "เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น" โดยที่ผู้ถือหุ้นจะยกเว้นพนักงานโดยปกติแล้วจะใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่เพียงผู้เดียวในการประชุมสามัญ การประชุมใหญ่ถือชุดสิทธิขั้นต่ำในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของบริษัท ออกมติ และถอดถอนสมาชิกคณะกรรมการ ในทางกลับกัน กรรมการมีหน้าที่ ชุดหนึ่ง ให้กับบริษัทของตน กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ โดยสุจริตและความจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างไม่มีการแบ่งแยก หากกลไกการลงคะแนนไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หน้าที่ของกรรมการและสิทธิอื่นๆ ของสมาชิกอาจได้รับการพิสูจน์ในศาล ศูนย์กลางความสำคัญในบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนคือตลาดหลักทรัพย ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน สหราชอาณาจักรได้ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างแข็งขันในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและแลกเปลี่ยนหุ้นของตนอย่างเสรี ผ่านTakeover Code

การเงินของบริษัทเกี่ยวข้องกับทางเลือกในการหาเงินสองทางเลือกสำหรับบริษัทจำกัด การเงินตราสารทุนเกี่ยวข้องกับวิธีการดั้งเดิมในการออกหุ้นเพื่อสร้างทุนของ บริษัท หุ้นสามารถมีสิทธิใดๆ ที่บริษัทและผู้ซื้อต้องการจะทำสัญญา แต่โดยทั่วไปแล้ว ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมในเงินปันผลหลังจากที่บริษัทได้รับผลกำไรและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการของบริษัท ผู้ซื้อหุ้นจะได้รับความช่วยเหลือในการตัดสินใจโดยได้รับข้อมูลโดยตรงตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวน ใน การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด และโดยอ้อมผ่านข้อจำกัดเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทต่างๆ ในการซื้อหุ้นของตนเอง การเงินตราสารหนี้หมายถึงการได้รับเงินกู้ ซึ่งมักจะเป็นราคาของการจ่ายดอกเบี้ยรายปีคงที่ ผู้ให้กู้ที่มีความซับซ้อน เช่นธนาคารมักจะทำสัญญากับหลักทรัพย์ค้ำประกันในทรัพย์สินของบริษัท ดังนั้นในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ พวกเขาอาจยึดทรัพย์สินของบริษัทโดยตรงเพื่อชำระหนี้ ในระดับหนึ่ง เจ้าหนี้ได้รับการคุ้มครองโดยอำนาจของศาลในการกันธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรมก่อนที่บริษัทจะล้มละลาย หรือชดใช้เงินจากกรรมการที่ประมาทเลินเล่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าโดยมิชอบ หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดกฎหมายล้มละลายของสหราชอาณาจักรกำหนดให้มีผู้ดูแลระบบเพื่อพยายามช่วยเหลือบริษัท (หากบริษัทเองมีทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายสำหรับสิ่งนี้) หากการกู้ภัยไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปไม่ได้ ชีวิตของบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อสินทรัพย์ของบริษัทถูกชำระบัญชี แจกจ่ายให้กับเจ้าหนี้ และบริษัทจะถูกขีดฆ่าออกจากทะเบียน หากบริษัทล้มละลายโดยไม่มีทรัพย์สิน เจ้าหนี้รายหนึ่งสามารถหักค่าใช้จ่าย (ไม่ธรรมดา) หรือโดยปกติเจ้าหนี้ภาษี (HMRC)

ประวัติ

ภาพของ Hendrick Cornelisz Vroomในปี ค.ศ. 1614 เกี่ยวกับเรือของBritish East India CompanyและDutch East India Companyซึ่งทั้งคู่ผูกขาดการค้า บรรษัทเช่าเหมาลำอื่นๆ ที่ยังคงมีอยู่ ได้แก่Hudson's Bay Company (est 1670) และBank of England (est 1694)

กฎหมายของบริษัทในรูปแบบที่ทันสมัยมีขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 อย่างไรก็ตาม สมาคมธุรกิจต่างๆ ได้รับการพัฒนามาช้านานแล้ว ในยุคกลาง ผู้ค้าจะทำธุรกิจผ่าน โครงสร้าง กฎหมายทั่วไปเช่นการเป็นหุ้นส่วน เมื่อใดที่ประชาชนร่วมกันแสวงหากำไรกฎหมายก็ถือว่ามีหุ้นส่วนเกิดขึ้น สมาคมยุคแรกและบริษัทตกแต่งก็มักจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของการแข่งขันระหว่างผู้ค้า ในขณะที่อังกฤษพยายามสร้างอาณาจักรการค้า รัฐบาลได้ก่อตั้งบริษัทต่างๆ ภายใต้กฎบัตรแห่งราชวงศ์หรือพระราชบัญญัติของรัฐสภาโดยได้รับทุนจากการผูกขาดในอาณาเขตที่กำหนด ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1600 คือบริษัทBritish East India สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ทรงให้สิทธิพิเศษในการค้าขายกับทุกประเทศทางตะวันออกของแหลมกู๊ดโฮบรรษัทในเวลานี้จะทำหน้าที่แทนรัฐบาลเป็นหลัก โดยนำรายได้จากการแสวงประโยชน์ไปต่างประเทศ ต่อมา บริษัทได้รวมเข้ากับนโยบายทางการทหารและอาณานิคมของอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับที่บริษัทในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาความสามารถของกองทัพเรืออังกฤษในการควบคุมเส้นทางการค้าใน ทะเลหลวง

“อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้จัดการแทนเงินของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง ก็ไม่สามารถคาดหวังได้อย่างดีว่าควรดูแลด้วยความระแวดระวังเช่นเดียวกับที่หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนเอกชนมักเฝ้าดูแล ของตน เช่นเดียวกับเสนาบดีของเศรษฐี พวกเขามักจะพิจารณาเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใช่เพื่อเกียรติของเจ้านายและให้ตัวเองได้อย่างง่ายดายมากจากการมีมัน ความประมาทเลินเล่อและความฟุ่มเฟือยจึงต้องมีชัยเสมอมากหรือน้อย น้อยกว่าในการจัดการกิจการของ บริษัท ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บริษัท ร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับนักผจญภัยส่วนตัวได้ "

A Smithการไต่สวนเกี่ยวกับธรรมชาติและสาเหตุของความมั่งคั่งของประชาชาติ (1776) เล่มที่ 5 ch 1, §107

บริษัทเช่าเหมาลำที่คล้ายคลึงกันSouth Sea Companyก่อตั้งขึ้นในปี 1711 เพื่อค้าขายในอาณานิคมอเมริกาใต้ของสเปน แต่ประสบความสำเร็จน้อยกว่า สิทธิการผูกขาดของบริษัทเซาท์ซีได้รับการสนับสนุนจากสนธิสัญญาอูเทรคต์ซึ่งลงนามในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นข้อตกลงหลังสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนซึ่งทำให้สหราชอาณาจักรได้รับความช่วยเหลือด้านการค้า และเพื่อขายทาสในภูมิภาคนี้เป็นเวลาสามสิบปี อันที่จริงชาวสเปนยังคงเป็นศัตรูและปล่อยให้มีเรือเข้ามาเพียงปีละลำเท่านั้น ไม่รู้ปัญหา นักลงทุนอังกฤษ โดนโปรโมเตอร์บริษัท' สัญญากำไรฟุ่มเฟือย ซื้อหุ้นนับพัน ในปี ค.ศ. 1717 บริษัท South Sea ร่ำรวยมาก (ยังไม่ได้ทำธุรกิจจริง) จนกลายเป็นหนี้สาธารณะของรัฐบาลสหราชอาณาจักร สิ่งนี้เร่งอัตราเงินเฟ้อของราคาหุ้นให้เร็วขึ้น เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติRoyal Exchange และ London Assurance Corporation พ.ศ. 1719ซึ่ง (อาจมีแรงจูงใจในการปกป้องบริษัท South Sea จากการแข่งขัน) ห้ามการจัดตั้งบริษัทใดๆ โดยไม่มีกฎบัตร Royal Charter ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนผู้คนเริ่มซื้อหุ้นเพียงเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น "ฟองสบู่ทะเลใต้" เป็นฟองเก็งกำไร ครั้งแรกประเทศได้เห็น แต่เมื่อสิ้นสุดปี 1720 ฟองสบู่ได้ "แตก" และราคาหุ้นลดลงจาก 1,000 ปอนด์เป็นต่ำกว่า 100 ปอนด์ ในขณะที่การล้มละลายและการกล่าวโทษสะท้อนกลับผ่านรัฐบาลและสังคมชั้นสูง อารมณ์ต่อบรรษัทและกรรมการที่หลงทางกลับขมขื่น กระทั่งในปี พ.ศ. 2319 อดัม สมิธเขียนในWealth of Nationsว่ากิจกรรมในวงกว้างนั้นไม่สามารถเทียบได้กับการประกอบการของเอกชน เพราะคนที่รับผิดชอบ "เงินของผู้อื่น" จะไม่ใส่ใจมากเท่ากับที่ดูแลตนเอง [3]

โรเบิร์ต โลว์ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการการค้าใน ขณะ นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็น "บิดาแห่งกฎหมายบริษัทสมัยใหม่" สำหรับบทบาทของเขาในการร่างการ ปฏิรูปใน ปีพ.ศ. 2399 [4]

ข้อ ห้ามของ Bubble Act 1720ในการจัดตั้งบริษัทยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงปี 1825 เมื่อถึงจุดนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็ว เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางธุรกิจ ข้อจำกัดต่างๆ ค่อยๆ ถูกยกขึ้นจากคนธรรมดาที่รวมตัวกัน[5]แม้ว่าธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจที่ Charles Dickens ลงมือโดยCharles DickensในMartin Chuzzlewitภายใต้กฎหมายบริษัทดั้งเดิมมักเป็นการหลอกลวง หากไม่มีกฎระเบียบที่เหนียวแน่น กิจการที่มีทุนน้อยเช่น "บริษัทสินเชื่อและประกันชีวิตที่ไม่สนใจแองโกล-เบงกาลี" ที่เป็นที่เลื่องลือไม่สัญญาว่าจะประสบความสำเร็จ ยกเว้นผู้สนับสนุนที่มีค่าตอบแทนมหาศาล [6]จากนั้นในปี พ.ศ. 2386 วิลเลียม แกลดสโตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการรัฐสภาด้านบริษัทร่วมทุน ซึ่งนำไปสู่พระราชบัญญัติบริษัทร่วมทุน พ.ศ. 2387 [7]เป็นครั้งแรกที่คนธรรมดาสามารถรวมขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ เข้าด้วยกันได้ ข้อได้เปรียบของการจัดตั้งบริษัทในฐานะนิติบุคคลแยกต่างหากคือการบริหารโดยหลัก เป็นนิติบุคคลแบบครบวงจรภายใต้สิทธิ์และหน้าที่ของนักลงทุนและผู้จัดการทุกคน การพัฒนาที่สำคัญที่สุดมาจากพระราชบัญญัติความรับผิดจำกัด 1855ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนจำกัดความรับผิดในกรณีที่ธุรกิจล้มเหลวเป็นจำนวนเงินที่ลงทุนในบริษัท คุณลักษณะทั้งสองนี้ - ขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ และความรับผิดที่จำกัด - ได้รับการประมวลผลในภายหลังในกฎหมายบริษัทสมัยใหม่ฉบับแรกของโลกพระราชบัญญัติบริษัทร่วมหุ้น 1856 พระราชบัญญัติบริษัทหลาย ฉบับ ที่บังคับใช้จนถึงพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกัน

ตลอดศตวรรษที่ 20 บริษัทต่างๆ ในสหราชอาณาจักรกลายเป็นรูปแบบองค์กรที่โดดเด่นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าผู้ที่ควบคุมบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่ลงทุนในบริษัทเหล่านั้นอย่างไร การปฏิรูปครั้งแรกหลังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2491ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถถอดกรรมการออกได้ด้วยคะแนนเสียง ข้าง มาก ในปี 1977 Bullock Reportของรัฐบาลได้เสนอการปฏิรูปเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการตามที่กำลังเกิดขึ้นทั่วยุโรป โดยได้ยกตัวอย่างโดย German Codetermination Act 1976. อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรไม่เคยดำเนินการปฏิรูป และตั้งแต่ปี 1979 การอภิปรายก็เปลี่ยนไป แม้ว่าการทำให้กรรมการมีความรับผิดชอบต่อพนักงานมากขึ้นจะล่าช้า แต่รายงานของ Corkนำไปสู่การคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้นในพระราชบัญญัติการล้มละลายปี 1986และพระราชบัญญัติการตัดสิทธิ์กรรมการของบริษัทปี 1986ต่อกรรมการที่ละเลยบริษัทที่ขาดทุน ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 การกำกับดูแลกิจการได้มุ่งเน้นไปที่กลไกการควบคุมภายใน เช่น การตรวจสอบ การแยกตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงออกจากประธาน และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพยายามตรวจสอบการจ่ายเงินผู้บริหาร ที่เกิน ควร กฎเหล่านี้ใช้กับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในUK Corporate Governance Codeได้รับการเสริมด้วยระเบียบตามหลักการของ กิจกรรม นักลงทุนสถาบันในกิจการบริษัท ในเวลาเดียวกัน การรวมตัวกันของสหราชอาณาจักรในสหภาพยุโรปหมายถึงองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของข้อบังคับด้านกฎหมายของบริษัทในสหภาพยุโรปและกฎหมายกรณีศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของบริษัทภายในตลาดภายใน [8]

บริษัทและกฎหมายทั่วไป

บริษัทต่าง ๆ ครอบครองสถานที่พิเศษในกฎหมายเอกชน เพราะพวกเขามีลักษณะทางกฎหมาย ที่ แยกจากผู้ที่ลงทุนเงินทุนและแรงงานเพื่อดำเนินธุรกิจ กฎทั่วไปของสัญญา การละเมิด และการเสริมแต่งที่ไม่เป็นธรรมนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่แรกกับบริษัทในฐานะนิติบุคคลที่แตกต่างออกไป ซึ่งแตกต่างจากสมาคมธุรกิจ รูปแบบอื่นโดย พื้นฐาน ผู้ค้ารายเดียวได้รับสิทธิและหน้าที่ตามปกติภายใต้กฎหมายว่าด้วยภาระผูกพันทั่วไป หากผู้คนทำธุรกิจร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกำไร ให้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนภายใต้พระราชบัญญัติหุ้นส่วน พ.ศ. 2433มาตรา 1 เช่นเดียวกับผู้ค้ารายเดียว หุ้นส่วนจะต้องรับผิดในสัญญาหรือข้อผูกพันด้านการละเมิดใด ๆร่วมกันและหลายอย่างในหุ้นที่เท่ากับเงินสมทบของพวกเขาหรือตามความผิดของพวกเขา บริษัทกฎหมายบัญชีและคณิตศาสตร์ประกันภัยมักจัดเป็นหุ้นส่วน เนื่องจากพระราชบัญญัติห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด พ.ศ. 2543หุ้นส่วนสามารถจำกัดจำนวนเงินที่ต้องรับผิดต่อการลงทุนทางการเงินในธุรกิจได้ หากห้างหุ้นส่วนเป็นหนี้เงินมากกว่าที่องค์กรมี อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากวิชาชีพเหล่านี้ วิธีทั่วไปที่สุดสำหรับธุรกิจในการจำกัดความรับผิดคือการจัดตั้งบริษัท

การก่อตั้งบริษัท

บริษัทจ้าง แรงงานกว่าครึ่งในสหราชอาณาจักร และหมุนเวียนเงินมากกว่า 2,500 พันล้านปอนด์

บริษัทต่างๆ อาจถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 ผู้ที่สนใจในการเริ่มต้นธุรกิจ - กรรมการที่คาดหวัง พนักงานและผู้ถือหุ้น - อาจเลือก บริษัท ไม่จำกัดหรือจำกัด " ไม่จำกัด " จะหมายถึงผู้รวบรวมจะต้องรับผิดในความสูญเสียและหนี้สินทั้งหมดภายใต้หลักการทั่วไปของกฎหมายเอกชน [9]ทางเลือกของบริษัทจำกัดนำไปสู่ทางเลือกที่สอง บริษัทสามารถ " จำกัดการรับประกันได้ ""หมายความว่าหากบริษัทเป็นหนี้หนี้เกินกว่าจะจ่ายได้ ความรับผิดของผู้ค้ำประกันจะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่ตนเลือกค้ำประกัน หรือบริษัทอาจเลือกที่จะ "จำกัดด้วยหุ้น" ซึ่งหมายถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ความรับผิดจำกัดอยู่ที่จำนวนที่พวกเขาจองซื้อในทุน[10]ทางเลือกที่สามคือว่าบริษัทที่ถูกจำกัดโดยการหุ้นจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน[11]บริษัททั้งสองประเภทต้องแสดงส่วนท้าย (บางส่วนเป็นการเตือน) " plc" หรือ "Ltd" ตามชื่อบริษัท[12]ธุรกิจใหม่ส่วนใหญ่จะเลือกบริษัทเอกชนจำกัดโดยการหุ้นในขณะที่บริษัทไม่จำกัด[13]และบริษัทที่จำกัดโดยการรับประกันมักจะถูกเลือกโดยองค์กรการกุศล กิจการเสี่ยงภัย หรือกองทุนรวมที่ต้องการส่งสัญญาณว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยให้หนี้ค้างชำระ กิจการเพื่อการกุศลยังมีทางเลือกในการเป็น บริษัทเพื่อผลประโยชน์ ของชุมชน [14] บริษัทมหาชนเป็นพาหนะทางธุรกิจที่โดดเด่นในระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าบริษัทเอกชนมาก แต่พวกเขาก็จ้างคนงานชาวอังกฤษจำนวนมากและเปลี่ยนส่วนแบ่งความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด บริษัทมหาชนสามารถเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะได้ ต้องมีทุนขั้นต่ำ 50,000 ปอนด์ ต้องอนุญาตให้โอนหุ้นได้โดยเสรี และโดยทั่วไป (เนื่องจากบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) จะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนหรือตลาดหลักทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน [15]ธุรกิจอาจเลือกที่จะรวมอยู่ภายใต้ธรรมนูญบริษัทของยุโรปในฐานะSocietas Europaea "SE" จะได้รับการปฏิบัติในทุก ประเทศสมาชิกของ สหภาพยุโรปราวกับว่าเป็นบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้น[16]และอาจเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้า ร่วมการมีส่วนร่วม ของพนักงาน [17]

เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของบริษัทแล้วการจัดตั้งจะเกิดขึ้นผ่านขั้นตอนต่างๆ กับนายทะเบียนที่บริษัทต่างๆ [18]ก่อนการลงทะเบียน ใครก็ตาม ที่ ส่งเสริมบริษัทเพื่อดึงดูดการลงทุนตกอยู่ภายใต้ หน้าที่ ความไว้วางใจ ที่เข้มงวด ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับการร่วมทุนและการเงินของบริษัท [19]ยิ่งไปกว่านั้น ใครก็ตามที่อ้างว่าทำสัญญาในชื่อบริษัทก่อนจดทะเบียนบริษัท โดยทั่วไปจะต้องรับผิดตามภาระผูกพันเหล่านั้น (20)ในขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ที่ลงทุนเงินในบริษัทจะลงนามในหนังสือบริคณห์สนธิโดยระบุว่าพวกเขาจะรับหุ้นใดบ้างในขั้นต้น และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท พ.ศ. 2549 [21]รัฐธรรมนูญมาตรฐานของบริษัท หรือที่เรียกว่าบทความต้นแบบจะถือว่าใช้[22]หรือบริษัทอาจลงทะเบียนข้อบังคับของสมาคมที่ เป็นราย บุคคล กรรมการจะต้องได้รับการแต่งตั้ง - หนึ่งใน บริษัท เอกชนและอย่างน้อยสองคนใน บริษัท มหาชน - และ บริษัท มหาชนต้องมีเลขานุการ แต่ต้องมีสมาชิกไม่เกินคนเดียว [23]บริษัทจะถูกปฏิเสธการลงทะเบียนหากมีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และต้องเลือกชื่อที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้งานอยู่แล้ว [24]ข้อมูลนี้กรอกในแบบฟอร์มที่มีอยู่ในเว็บไซต์บริษัท ในปี 2018 มีการชำระค่าธรรมเนียม 12 ปอนด์สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์เมื่อ มีการรับเอา Model Articlesหรือ £40 สำหรับการลงทะเบียนทางไปรษณีย์โดยใช้แบบฟอร์ม "IN01" [25]จากนั้นนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและบุคคลตามกฎหมายใหม่เข้ามาบนเวที

บุคลิกภาพองค์กร

Corporation of Londonซึ่งควบคุมSquare Mileจาก Griffin ที่Temple BarไปจนถึงTower of Londonเป็นตัวอย่างแรกๆ ของนิติบุคคลแยกต่างหาก

กฎหมายอังกฤษยอมรับเมื่อนานมาแล้วว่าบริษัทหนึ่งๆ จะมี "บุคลิกภาพทางกฎหมาย" บุคลิกภาพทางกฎหมายหมายถึงนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถฟ้องและฟ้องได้ ในอดีต สภาเทศบาล (เช่นCorporation of London ) หรือสถานประกอบการเพื่อการกุศลจะเป็นตัวอย่างเบื้องต้นของบริษัทต่างๆ ในปี ค.ศ. 1612 เซอร์เอ็ดเวิร์ด โค้กได้กล่าวถึงกรณีของโรงพยาบาลซัตตัน [ 26]

ตัวบริษัทเองเป็นองค์กรเดียวใน abstractoและอยู่เพียงฝ่ายเดียวในความตั้งใจและการพิจารณากฎหมาย สำหรับบรรษัทที่รวมกลุ่มกันมากมายนั้นมองไม่เห็นเป็นอมตะ & อยู่เพียงในเจตนาและการพิจารณาของกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถมีบรรพบุรุษหรือผู้สืบทอดได้ พวกเขาไม่อาจกระทำการทรยศไม่ถูกกฎหมาย หรือคว่ำบาตรเพราะพวกเขาไม่มีวิญญาณและไม่สามารถปรากฏตัวด้วยตนเองได้ แต่โดยนาย บรรษัทที่รวมกันเป็นหมู่มากไม่สามารถทำความจงรักภักดีได้ เพราะร่างกายที่มองไม่เห็นไม่สามารถอยู่ต่อหน้าหรือสาบานได้ มันไม่อยู่ภายใต้ความไร้เหตุผลหรือความตายของร่างกาย ตามธรรมชาติและหลากหลายกรณีอื่นๆ

หากปราศจากร่างกายที่จะถูกเตะหรือวิญญาณที่จะถูกสาปแช่ง บริษัทจะไม่ได้รับโทษจากศาล แต่ผู้ที่ยอมสูญเสียการลงทุนจะต้อง บริษัทจะเป็นนิติบุคคลที่ต้องรับผิดอันดับแรกสำหรับภาระหน้าที่ใดๆ ที่กรรมการและพนักงานของบริษัทสร้างขึ้นในนามของบริษัท ในฐานะที่แยกต่างหาก (27)หากบริษัทไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ บริษัทจะล้มละลาย - ล้มละลาย เว้นแต่ผู้บริหาร (คนที่ชอบหุ้นส่วนสำนักงานตรวจสอบบัญชี มักจะแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ในการล้มละลายของบริษัท) จะสามารถช่วยชีวิตธุรกิจได้ ผู้ถือหุ้นจะสูญเสียเงินของพวกเขา พนักงานจะตกงานและผู้ชำระบัญชีจะแต่งตั้งให้ขายทรัพย์สินที่เหลืออยู่เพื่อจำหน่ายให้แก่เจ้าหนี้ที่ค้างชำระให้มากที่สุด แต่ถ้าธุรกิจยังคงประสบความสำเร็จ บริษัทสามารถคงอยู่ตลอดไป , [28]แม้ว่าคนธรรมดาที่ลงทุนกับมันและดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงหรือจากไป

บริษัทส่วนใหญ่ยอมรับความรับผิดแบบจำกัดสำหรับสมาชิก โดยเห็นในส่วนต่อท้ายของ " Ltd " หรือ " plc " ซึ่งหมายความว่าหากบริษัทล้มละลายเจ้าหนี้ ที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จะไม่สามารถ (โดยทั่วไป) ขอรับเงินสมทบจากผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทได้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นและพนักงานจะทำกำไรได้อย่างดีก่อนที่โชคลาภของบริษัทจะลดลงหรือจะต้องรับผิดชอบเบื้องต้นสำหรับความสูญเสียตามหลักกฎหมายแพ่งทั่วไป . ความรับผิดของบริษัทเองนั้นไม่จำกัด (บริษัทต้องจ่ายทั้งหมดที่เป็นหนี้ด้วยทรัพย์สินที่พวกเขามี) แต่ความรับผิดของผู้ที่ลงทุนทุนในบริษัทนั้น (โดยทั่วไป) จำกัดอยู่ที่หุ้นของพวกเขา และผู้ที่ใช้แรงงานของพวกเขา สามารถสูญเสียงานของพวกเขาเท่านั้น[29]อย่างไรก็ตาม ความรับผิดที่จำกัดทำหน้าที่เป็นเพียงสถานะผิดนัดเท่านั้น มันสามารถ "ทำสัญญา" ได้หากเจ้าหนี้มีโอกาสและอำนาจต่อรองที่จะทำเช่นนั้น [30]ตัวอย่างเช่น ธนาคารไม่อาจให้กู้ยืมแก่บริษัทขนาดเล็กได้ เว้นแต่ผู้อำนวยการของบริษัทจะให้บ้านของตนเองเป็นหลักประกันเงินกู้ (เช่น โดยการจำนอง ) เช่นเดียวกับที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะกำหนดในข้อตกลงว่าความรับผิดจะถูกจำกัดในกรณีของการละเมิดสัญญา, ตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับ บริษัท สามารถเปลี่ยนกลับได้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการตกลงที่จะชำระหนี้ทั้งหมด หากนักลงทุนของบริษัทไม่ทำเช่นนี้ ความรับผิดที่จำกัดของพวกเขาจะไม่ "ถูกทำสัญญา" ทรัพย์สินของพวกเขา (โดยทั่วไป) จะได้รับการคุ้มครองจากการเรียกร้องของเจ้าหนี้ สินทรัพย์อยู่ไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงเบื้องหลัง "การรวมตัวกัน" เชิงเปรียบเทียบ

กฎการแสดงที่มา

แม้ว่าบริษัทจำกัดจะถือว่าเป็นนิติบุคคลที่แยกจากผู้ถือหุ้นและพนักงาน แต่ตามจริงแล้ว บริษัทสามารถดำเนินการผ่านพนักงานของบริษัทเท่านั้น จากคณะกรรมการลงไป ดังนั้นจึงต้องมีกฎเกณฑ์ในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทจากผู้ดำเนินการ [31]สิ่งนี้มักจะสำคัญเพราะบุคคลที่สามที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการฟ้องใครก็ตามที่มีเงินเพื่อจ่ายสำหรับการฝ่าฝืนภาระผูกพัน[32]และบริษัทต่างๆ มากกว่าที่พนักงานของพวกเขามักจะมีเงินมากกว่า จนกระทั่งการปฏิรูปในปี 2549 พื้นที่นี้เคยมีความซับซ้อนอย่างมากโดยข้อกำหนดของบริษัทในการระบุวัตถุอนุประโยคสำหรับธุรกิจของตน เช่น "ทำและขาย หรือให้ยืมรถไฟ-ตู้เช่า" หากบริษัทต่างๆ กระทำการนอกเหนือวัตถุประสงค์ เช่น ให้เงินกู้เพื่อสร้างทางรถไฟในเบลเยียมสัญญาใดๆ ดังกล่าวจะถือเป็นultra viresและเป็นผลให้ถือเป็นโมฆะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีแรกของAshbury Railway Carriage and Iron Co Ltd v Riche [33]นโยบายนี้มีไว้เพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ซึ่งการลงทุนหรือเครดิตจะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่คาดคิด อย่างไรก็ตาม ไม่ช้าก็ปรากฏชัดว่าอัลตร้า ไวร์กฎจำกัดความยืดหยุ่นของธุรกิจในการขยายเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาด สัญญาที่เป็นโมฆะอาจเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจโดยไม่คาดคิดและโดยพลการ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงเริ่มร่างคำสั่งออบเจ็กต์ที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเพิ่มบทบัญญัติพิเศษที่ระบุว่าออบเจกต์ทั้งหมดต้องถูกตีความว่าแยกจากกันโดยสิ้นเชิง หรือวัตถุของบริษัทรวมถึงสิ่งที่กรรมการรู้สึกว่าเป็นเหตุอันควรเกิดขึ้นกับธุรกิจ [34]ปัจจุบันพรบ. 2549ระบุว่าบริษัทต่างๆ ถือว่ามีวัตถุไม่จำกัด เว้นแต่พวกเขาจะเลือกใช้ข้อจำกัด [35]การปฏิรูปปี 2549 ได้ชี้แจงจุดยืนทางกฎหมายด้วยว่าหากบริษัทมีวัตถุที่จำกัดการกระทำดังกล่าวจะทำให้กรรมการฝ่าฝืนหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 171 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำภายนอกของบริษัทจะต้องฟ้องร้องกรรมการให้เสียหาย สัญญายังคงมีผลบังคับใช้และบุคคลที่สามจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว (36)

อย่างไรก็ตาม สัญญาระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกอาจกลายเป็นสิ่งที่ใช้บังคับไม่ได้ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายตัวแทนหากกรรมการหรือพนักงานมีอำนาจเกินอำนาจอย่างเห็นได้ชัด ตามกฎทั่วไป บุคคลที่สามไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดรัฐธรรมนูญที่มอบอำนาจระหว่างกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งอาจพบได้โดยการค้นหาทะเบียนที่บริษัท [37]โดยทั่วไปแล้ว หากบุคคลภายนอกกระทำการโดยสุจริตดังนั้นสัญญาใดๆ แม้แต่สัญญาหนึ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามรัฐธรรมนูญของผู้อำนวยการหรือพนักงานที่พวกเขาทำข้อตกลงด้วยก็ถือว่าใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากปรากฏแก่บุคคลที่มีเหตุมีผลว่าพนักงานของบริษัทไม่มีอำนาจในการทำสัญญา สัญญานั้นจะถือเป็นโมฆะในกรณีของบริษัท ตราบใดที่ไม่มีแถบที่เท่าเทียมกันในการเพิกถอน บุคคลที่สามจะเรียกร้องกับพนักงาน (อาจเป็นตัวทำละลายน้อยกว่า) แทน ประการแรก ตัวแทนอาจแสดงอำนาจตามจริง ซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีปัญหา การกระทำของเธอจะถูกนำมาประกอบกับบริษัท ประการที่สอง ตัวแทนอาจบอกเป็นนัยถึงอำนาจที่แท้จริง (หรือบางครั้งเรียกว่าอำนาจ "ปกติ") ซึ่งอยู่ในขอบเขตปกติของสำนักงานของพนักงาน [38]ประการที่สาม ตัวแทนอาจมี "อำนาจที่ชัดเจน " (เรียกอีกอย่างว่าอำนาจที่เปิดเผยได้) อย่างที่เห็นแก่บุคคลที่มีเหตุมีผลทำให้เกิดการปิดหน้า[39]หากการกระทำของพนักงานบริษัทมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีใด จะมีการไล่เบี้ยสำหรับการละเมิดภาระผูกพัน (หมายจับ) กับตัวแทนแต่ละรายและไม่ใช่กับบริษัทในฐานะตัวการพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา ๔๐ ชี้แจงชัดเจนว่ากรรมการเป็นอิสระจากข้อจำกัดอำนาจตามรัฐธรรมนูญเสมอ เว้นแต่บุคคลภายนอกที่กระทำการโดยสุจริตใจจะฉวยประโยชน์จากบริษัทที่กรรมการกระทำการนอกขอบเขตอำนาจหน้าที่ สำหรับพนักงานที่อยู่ในสายการมอบหมาย มีความเป็นไปได้น้อยลงเรื่อยๆ ที่คู่สัญญาที่มีเหตุผลจะคิดว่าธุรกรรมขนาดใหญ่จะมีอำนาจ ตัวอย่างเช่น ไม่น่าเป็นไปได้ที่แคชเชียร์ของธนาคารจะมีอำนาจในการขายตึกระฟ้า Canary Wharf ของธนาคาร

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดร้ายแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาดเจ็บร้ายแรงเกิดขึ้นจากการกระทำของพนักงานบริษัท การละเมิดทั้งหมดที่กระทำโดยพนักงานในระหว่างการจ้างงานจะถือว่าความรับผิดต่อบริษัทของพวกเขาแม้ว่าจะกระทำการภายนอกอำนาจทั้งหมด ตราบใดที่มีความเกี่ยวข้องชั่วคราวและใกล้ชิดบางอย่างกับการทำงาน [40]เป็นที่ชัดเจนว่าการกระทำของกรรมการกลายเป็นการกระทำของบริษัท เนื่องจากเป็น "อัตตาและศูนย์กลางของบุคลิกภาพของบริษัท" [41]แต่ถึงแม้จะรับผิดอย่างเข้มงวดในการละเมิด การเยียวยาทางแพ่งในบางกรณีไม่เพียงพอที่จะขัดขวางบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่อาจทำร้ายชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของผู้อื่นอย่างร้ายแรง แม้ว่าจะมีกฎระเบียบเพิ่มเติมโดยหน่วยงานของรัฐ เช่นผู้บริหารด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมบริษัทต่างๆ ยังคงมีแรงจูงใจร่วมกันที่จะเพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์โดยรู้ว่าค่าใช้จ่ายและโอกาสในการบังคับใช้นั้นต่ำกว่าผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น การลงโทษทางอาญายังคงเป็นปัญหา เช่น หากกรรมการบริษัทไม่มีเจตนาทำร้ายใคร ไม่มีเรื่องผู้ชายและผู้จัดการในลำดับชั้นขององค์กรมีระบบป้องกันพนักงานที่กระทำความผิด [42]ขั้นตอนหนึ่งสู่การปฏิรูปพบได้ในพระราชบัญญัติ การสังหารหมู่ และการฆาตกรรมในองค์กร พ.ศ. 2550 สิ่งนี้ทำให้เกิดความผิดทางอาญาสำหรับการฆาตกรรมซึ่งหมายถึงการปรับโทษปรับสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ผู้จัดการดำเนินธุรกิจโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการเปิดม่านขึ้น ก็ไม่มีความรับผิดส่วนบุคคลต่อกรรมการหรือพนักงานที่กระทำการระหว่างการจ้างงาน การฆาตกรรมในองค์กรหรืออย่างอื่น [43]คุณภาพของความรับผิดชอบของบริษัทต่อสาธารณชนในวงกว้างและความเอาใจใส่ในพฤติกรรมของบริษัทนั้นต้องอาศัยการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีด้วย

เจาะม่าน

หากบริษัทล้มละลาย มีบางสถานการณ์ที่ศาลยกเลิกการรวมตัวกันในบริษัทจำกัด และทำให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการมีส่วนร่วมในการชำระหนี้ที่ค้างชำระให้กับเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายของสหราชอาณาจักร สถานการณ์มีจำกัดอย่างมาก โดยทั่วไปมักกล่าว กันว่ามาจาก "หลักการ" ในSalomon v A Salomon & Co Ltd [44]ในกรณีชั้นนำนี้ นักพาย ผลไม้ Whitechapel ได้ รวมธุรกิจของเขาไว้ภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2405 ในเวลานั้น เจ็ดคนต้องจดทะเบียนบริษัท อาจเป็นเพราะสภานิติบัญญัติได้พิจารณาวิธีการทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้คนจำนวนน้อยลงมาเป็นหุ้นส่วน [45]คุณซาโลมอนปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้โดยให้สมาชิกในครอบครัวหกคนสมัครรับข้อมูลคนละ 1 หุ้น แล้วแลกกับเงินที่เขาให้ยืมบริษัทก็ให้บริษัทออกหุ้นกู้ซึ่งจะเป็นหลักประกันหนี้ของตนให้อยู่ในลำดับความสำคัญแก่เจ้าหนี้รายอื่นในกรณีล้มละลาย บริษัทล้มละลาย และผู้ชำระบัญชีของบริษัทซึ่งดำเนินการในนามของเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินพยายามฟ้องนายซาโลมอนเป็นการส่วนตัว แม้ว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินว่านายซาโลมอนเอาชนะจุดประสงค์ของรัฐสภาในการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นจำลอง และจะทำให้เขาชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท สภาขุนนางถือว่าตราบใดที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการจดทะเบียนที่เรียบง่าย ทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นจะต้อง แยกจากนิติบุคคลที่เป็นบริษัท โดยทั่วไปแล้วม่านไม่สามารถยกขึ้นได้ [46]

Whitechapel High Streetที่ซึ่งAron Salomonผู้ฟ้องร้องทางกฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดได้ล้มละลาย

หลักการนี้เปิดกว้างสำหรับชุดของคุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุด กฎเกณฑ์อาจกำหนดโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าบริษัทจะไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก ภายใต้พระราชบัญญัติการล้มละลาย พ.ศ. 2529มาตรา 214 กำหนดว่ากรรมการบริษัท[47]ต้องมีส่วนร่วมในการชำระหนี้ของบริษัทในการเลิกกิจการหากพวกเขาทำให้ธุรกิจมีหนี้สินมากขึ้นเมื่อพวกเขาควรจะรู้ว่าไม่มีทางที่สมเหตุสมผลในการหลีกเลี่ยงการล้มละลาย อีกหลายกรณีแสดงให้เห็นว่าในการตีความความหมายของกฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของบริษัท วัตถุประสงค์ของกฎหมายควรจะบรรลุผลโดยไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของรูปแบบองค์กร ตัวอย่างเช่น ในDaimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd , [48] theการค้าขายด้วยพระราชบัญญัติศัตรู พ.ศ. 2457กล่าวว่าการค้าขายกับบุคคลใดก็ตามที่ "มีลักษณะเป็นศัตรู" จะเป็นความผิด ดังนั้นแม้ว่า Continental Tyre Co Ltd จะเป็น "นิติบุคคล" ที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร (และด้วยเหตุนี้ในอังกฤษ) กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงเป็นชาวเยอรมัน (และด้วยเหตุนี้จึงเป็นศัตรู ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกำลังต่อสู้อยู่)

นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นตามกรณีสำหรับ หลักการ ซาโลมอนแม้ว่าขอบเขตที่จำกัดจะไม่เสถียรทั้งหมด กฎปัจจุบันภายใต้กฎหมายของอังกฤษคือเฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการฉ้อโกง[49]หรือเพื่อหลีกเลี่ยงภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นที่สามารถละเลยเอกลักษณ์ที่แยกออกมาได้ ต่อไป นี้จากคดีศาลอุทธรณ์Adams v Cape Industries plc [50]พนักงานกลุ่มหนึ่งต้องทนทุกข์ทรมาน กับโรค แร่ใยหินหลังจากทำงานให้กับ บริษัท ในเครือCape Industries plc ใน อเมริกา พวกเขาฟ้องในนิวยอร์กเพื่อให้ Cape Industries plc ชำระหนี้ของบริษัทย่อย ภายใต้ความขัดแย้งของกฎหมายหลักการ สิ่งนี้สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ Cape Industries plc ได้รับการปฏิบัติเหมือน "ปัจจุบัน" ในอเมริกาผ่านทางสาขาย่อยของสหรัฐฯ (เช่น ละเลยบุคลิกทางกฎหมายที่แยกจากกันของทั้งสองบริษัท) ปฏิเสธข้อเรียกร้องและตามเหตุผลในJones v Lipman [ 51]ศาลอุทธรณ์เน้นย้ำว่า บริษัท ย่อยของสหรัฐได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการสร้างโครงสร้างกลุ่มในต่างประเทศและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดในเหตุการณ์ ของการดำเนินคดีแร่ใยหิน ผลลัพธ์ที่อาจไม่เป็นธรรมสำหรับ เหยื่อที่ถูก ละเมิดซึ่งไม่สามารถทำสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดที่จำกัด และอาจเหลือเพียงการเรียกร้องที่ไร้ค่าต่อนิติบุคคลที่ล้มละลายเท่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงในChandler v Cape plcเพื่อให้หน้าที่ในการดูแลอาจเป็นหนี้บิดามารดาต่อคนงานในบริษัทย่อย โดยไม่คำนึงถึงบุคลิกทางกฎหมายที่แยกจากกัน [52]อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้เสียหายจากการละเมิดจะได้รับการคุ้มครอง แต่ตำแหน่งที่จำกัดยังคงอยู่ภายใต้การวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมีกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่ชัดเจนว่าบริษัทและบุคคลจริงควรได้รับการคุ้มครองความรับผิดที่จำกัดในลักษณะเดียวกัน การตัดสินใจที่ทรงอิทธิพล แม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีข้อสงสัยอย่างมากจากสภาขุนนาง[53]ผ่านโดยลอร์ดเดนนิ่ง ม.ร.ว.ในDHN Ltd v Tower Hamlets BC [54]ที่นี่ Lord Denning MR ถือได้ว่ากลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสองแห่งที่ผู้ปกครองเป็นเจ้าของทั้งหมด ประกอบขึ้นเป็นหน่วยเศรษฐกิจ เดียว [55]เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมมีความเหมือนกัน สิทธิของพวกเขาจึงได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน สิ่งนี้ทำให้บริษัทแม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากสภาสำหรับการซื้อกิจการภาคบังคับ ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยไม่แสดงที่อยู่ในสถานที่ที่บริษัทย่อยมีอยู่ แนวทางที่คล้ายคลึงกันในการปฏิบัติต่อ "กลุ่ม" หรือ " ข้อกังวล " ขององค์กร เนื่องจากหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวมีอยู่ในเขตอำนาจศาลของทวีปยุโรปหลายแห่ง สิ่งนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชีในกฎหมายอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สำหรับความรับผิดทางแพ่งโดยทั่วไป กฎยังคงปฏิบัติตามคือในAdams v Cape Industries plc ในปี 2013 ในPerst v Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34ศาลฎีกาของสหราชอาณาจักรกลับมาที่ประเด็นเรื่องการยก/เจาะม่าน ในการประชุมที่ไม่ปกติของผู้พิพากษาเจ็ดคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคดี พวกเขาปฏิเสธที่จะยกม่านในกฎหมายครอบครัวที่เลือกที่จะใช้กฎหมายทรัสต์แทน ในการบรรลุผลการตัดสินใจนั้น Lords Sumption และ Neuberger ได้กำหนดหลักการของการหลบเลี่ยงและการปกปิดเพื่อช่วยในการกำหนดว่าเมื่อใดควรยก/เจาะม่านองค์กร ผู้พิพากษาคนอื่นๆ ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้ และในขณะที่Alan Dignamและ Peter Oh แย้งว่าสิ่งนี้ทำให้ผู้พิพากษาที่ตามมาตีความแบบอย่างการยก/เจาะได้ยากอย่างยิ่ง [56]อย่างไรก็ตาม ยังหายากมากที่ศาลอังกฤษจะยกผ้าคลุมหน้าขึ้น [57]ความรับผิดของบริษัทโดยทั่วไปมีสาเหตุมาจากบริษัทเพียงผู้เดียว

ระเบียบทุน

เนื่องจากความรับผิดแบบจำกัดโดยทั่วไปจะป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือพนักงานถูกฟ้องร้อง พระราชบัญญัติบริษัทจึงพยายามควบคุมการใช้ทุน ของบริษัท อย่างน้อยสี่วิธี "ทุน" หมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินของบริษัท เช่น เงิน อาคาร หรืออุปกรณ์ ประการแรกและที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา 761 ตามคำสั่งกฎหมายบริษัทที่สอง ของสหภาพ ยุโรป[58]กำหนดให้เมื่อบริษัทมหาชนเริ่มทำการค้าโดยมีขั้นต่ำ 50,000 ปอนด์ที่ผู้ถือหุ้นสัญญาว่าจะจ่ายให้ หลังจากนั้นสามารถใช้ทุนได้ นี่เป็นผลรวมที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่สำหรับบริษัทมหาชนเกือบทุกแห่ง และแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทฉบับแรกจะกำหนดให้ใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 ก็ไม่มีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจำนวนหนึ่งยังคงกฎเกณฑ์ทุนขั้นต่ำสำหรับบริษัทเอกชนของตน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ในปี 2542 ในCentros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [59]ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปถือว่ากฎเกณฑ์ทุนขั้นต่ำของเดนมาร์กสำหรับบริษัทเอกชนเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการจัดตั้งธุรกิจในสหภาพยุโรปอย่างไม่สมส่วน บริษัทจำกัดเอกชนแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรถูกปฏิเสธการจดทะเบียนโดยทางการเดนมาร์ก แต่ถือได้ว่าการปฏิเสธนั้นผิดกฎหมายเพราะกฎเกณฑ์ทุนขั้นต่ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการปกป้องเจ้าหนี้ตามสัดส่วน วิธีการที่มีข้อจำกัดน้อยกว่าสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ เช่น อนุญาตให้เจ้าหนี้ทำสัญญาค้ำประกัน สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจจำนวนมากในประเทศที่มีกฎเกณฑ์ด้านเงินทุนขั้นต่ำ เช่น ฝรั่งเศสและเยอรมนี เริ่มรวมตัวกันเป็น UK " Ltd " ฝรั่งเศสยกเลิกข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำสำหรับSARLในปี 2546 และเยอรมนีได้สร้างรูปแบบGmbHโดยไม่มีทุนขั้นต่ำในปี 2551[60]อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคำสั่งกฎหมายบริษัทที่สองจะไม่ได้รับการแก้ไข กฎยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบริษัทมหาชน [61]

หนังสือรับรองหุ้นปี 1903 ของธุรกิจละครสัตว์Barnum & Baileyแสดงราคาออกหุ้นละ 1 ปอนด์ พี.ที. บาร์นัมผู้ก่อตั้งธุรกิจชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักจากวลีที่ว่า " มีคนดูดเกิดทุกนาที "

มาตรการที่สอง ซึ่งเดิมมาจากกฎหมายทั่วไป แต่ยังเข้าสู่คำสั่งกฎหมายบริษัทที่สองด้วย คือ การควบคุมสิ่งที่จ่ายสำหรับหุ้น สมาชิกรายแรกในบันทึกข้อตกลงสำหรับบริษัทมหาชนต้องซื้อหุ้นด้วยเงินสด[62]แม้ว่าภายหลังจะสามารถให้บริการหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อแลกกับหุ้นได้ ปัญหาคือว่าบริการหรือทรัพย์สินที่รับมานั้นมีค่าต่อบริษัทเท่ากับราคาหุ้นเงินสดหรือไม่ ตามกฎหมายทั่วไปIn re Wragg Ltdกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ "สุจริตและไม่เป็นสีสัน" ตกลงกันระหว่าง บริษัท และผู้ซื้อหุ้นจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย [63]ต่อมายังมีการพิจารณาอีกว่าหากทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าทรัพย์สินที่ให้มานั้นไม่เพียงพอ ก็จะนับเป็นมลทินที่ "มีสีสันได้" และถือว่าหุ้นไม่ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม [64]ผู้ถือหุ้นจะต้องชำระเงินอีกครั้ง แนวทางที่ไม่เป็น ธรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทมหาชน ไม่สามารถออกหุ้นเพื่อแลกกับบริการที่จะให้ในภายหลังเท่านั้น [65]สามารถออกหุ้นเพื่อแลกกับสินทรัพย์ แต่บริษัทมหาชนต้องจ่ายเงินสำหรับการประเมินมูลค่าอิสระ [66]นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดที่แน่นอนสำหรับการซื้อหุ้นด้วยเงินสด โดยพิจารณาจาก "มูลค่าเล็กน้อย" หรือ "มูลค่าที่ตราไว้" ของหุ้น หมายถึงตัวเลขที่บริษัทเลือกเมื่อเริ่มขายหุ้น และสามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ 1 เพนนีไปจนถึงราคาตลาด กฎหมายของสหราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องกำหนดมูลค่าเล็กน้อยเสมอ เพราะคิดว่าควรกำหนดขีดจำกัดที่ต่ำกว่าสำหรับจำนวนหุ้นที่จะขายได้ แม้ว่าบริษัทจะเลือกตัวเลขนี้เองก็ตาม [67]ดังนั้น ทุกหุ้นยังคงต้องมีมูลค่าเล็กน้อยและไม่สามารถขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าได้ [68]ในทางปฏิบัติ นี่หมายความว่าบริษัทต่างๆ จะกำหนดมูลค่าเล็กน้อยไว้ต่ำกว่าราคาที่ออกโดยตลอด ซึ่งราคาตลาดจริงที่มีการซื้อขายหุ้นนั้นไม่น่าจะลดลงอย่างมากจนถึงตอนนี้ สิ่งนี้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างน้อย 60 ปีว่ากฎนี้ไร้ประโยชน์และถูกยกเลิกอย่างดีที่สุด [69]

ดัชนีFTSE 100ที่นี่ระหว่างปี 1969 ถึง 2013 ระบุถึงคุณค่าที่ผู้ค้าในตลาดหุ้นรับรู้ถึงบริษัทชั้นนำ 100 แห่งของสหราชอาณาจักรที่ควรมี โดยพิจารณาจากเงินปันผลที่พวกเขาจะจ่าย เงินปันผลสามารถจ่ายได้เฉพาะผลกำไรที่สูงกว่า " ทุนตามกฎหมาย " ของบริษัทเท่านั้น : ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเริ่มต้นที่จ่ายไปเมื่อพวกเขาซื้อหุ้น

กลยุทธ์ที่สามและสำคัญที่สุดในการคุ้มครองเจ้าหนี้คือการกำหนดให้เงินปันผลและผลตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ถือหุ้นทำได้โดยทั่วไปหาก บริษัท มีกำไร แนวคิดของ " กำไร " ถูกกำหนดโดยกฎหมายว่ามีสินทรัพย์ที่สูงกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งในตอนแรกซื้อหุ้นจากบริษัท มีส่วนในการตอบแทนหุ้นของตน ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถเปิดธุรกิจด้วยหุ้น 1,000 หุ้น (สำหรับบริษัทมหาชนที่เรียกว่า "IPO" หรือ การเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ) แต่ละแห่งมีมูลค่าเพียง 1 เพนนี และราคาปัญหาที่ 1 ปอนด์ ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้น 1 ปอนด์ และถ้าขายทั้งหมด 1,000 ปอนด์จะกลายเป็น " ทุนทางกฎหมายของ บริษัท" กำไรคือสิ่งที่บริษัทหาได้จาก 1,000 ปอนด์ แม้ว่าในขณะที่บริษัทยังคงทำการค้าอยู่ ราคาตลาดของหุ้นก็อาจจะสูงถึง 2 หรือ 10 ปอนด์ หรือตกลงถึง 50 เพนนีหรือตัวเลขอื่นๆ พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549ระบุไว้ในมาตรา 830 ว่า การ จ่ายเงินปันผลหรือการแจกแจงแบบอื่น ๆ สามารถทำได้จากกำไรส่วนเกินที่เกินจากทุนตามกฎหมายเท่านั้น[70]โดยทั่วไปการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทยืนยันโดยผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประกาศจ่ายเงินปันผลหรือเพียงแค่เก็บกำไรไว้และลงทุนกลับเข้าไปในธุรกิจเพื่อให้เติบโตและขยายตัว[71]การคำนวณสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท การสูญเสีย และผลกำไร จะเป็นไปตามหลักการบัญชี ที่ยอมรับโดยทั่วไป ในสหราชอาณาจักร แต่นี่ไม่ใช่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เชิงวัตถุประสงค์: สามารถใช้วิธีการบัญชีต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินที่แตกต่างกันเมื่อมีกำไร ข้อห้ามที่ต่ำกว่าทุนทางกฎหมายใช้กับ "การแจกจ่าย" ในรูปแบบใด ๆ ดังนั้นจึงจับการแจกแจงที่ "ปลอมตัว" สิ่งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อรวม ตัวอย่างเช่น การจ่ายเงินเดือนที่ไม่สมเหตุสมผลให้กับภรรยาของกรรมการเมื่อเธอไม่ได้ทำงาน[72]และการโอนทรัพย์สินภายในกลุ่มบริษัทในราคาครึ่งหนึ่งของมูลค่าตลาด [73]อย่างไรก็ตาม หลักการทั่วไปเพิ่งอธิบายในProgress Property Co Ltd v Moorgarth Group Ltdคือถ้าธุรกรรมมีการเจรจาโดยสุจริตและในระยะเวลาอันสั้น มันก็อาจจะไม่คลี่คลาย[74]และเห็นได้ชัดว่าแม้ว่ามันหมายความว่าเจ้าหนี้ถูก "โกง" หากมีการแจกจ่ายโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย บริษัทจะมีสิทธิเรียกเงินคืนจากผู้รับรายใดรายหนึ่ง พวกเขาต้องรับผิดในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ [ 75]ซึ่งอาจสะท้อนถึงหลักการทั่วไปของการกระทำใดๆ ใน การเสริมแต่งที่ไม่ เป็นธรรม [76]นี่หมายความว่าความรับผิดอาจเข้มงวด ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของการป้องกันตำแหน่ง และกฎของการติดตามจะมีผลบังคับใช้หากมีการส่งต่อทรัพย์สินที่จ่ายไปอย่างไม่ถูกต้องจากบริษัท ตัวอย่างเช่น ในIt's A Wrap (UK) Ltd v Gula [77]กรรมการของบริษัทล้มละลายแย้งว่าพวกเขาไม่รู้ว่าการจ่ายเงินปันผลที่พวกเขาจ่ายไปนั้นผิดกฎหมาย (เพราะที่จริงแล้วไม่มีผลกำไร) เพราะที่ปรึกษาด้านภาษีของพวกเขาบอกว่าไม่เป็นไร ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นการป้องกัน การฝ่าฝืนยังคงมีอยู่ตราบที่เราควรทราบข้อเท็จจริงที่แสดงการจ่ายเงินปันผลจะขัดต่อกฎหมาย กรรมการก็อาจต้องรับผิดในความผิดตามหน้าที่เช่นเดียวกัน และเพื่อนำเงินที่จ่ายไปอย่างไม่ถูกต้องกลับคืนมา หากพวกเขาไม่ดูแลตามสมควร [78]

หลังจากการกู้ยืมเงินจากทีมฟุตบอลชั้นนำของสหราชอาณาจักร การเป็นเจ้าของเกลเซอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้สโมสรกลายเป็นหนี้[79]สิ่งที่จะยากขึ้นก่อนที่ข้อห้ามในการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการซื้อหุ้นจะผ่อนคลายในปี 2524

ต้องคงไว้ซึ่งทุนทางกฎหมาย (ไม่แจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหรือแจกจ่าย "โดยปลอม") เว้นแต่บริษัทจะลดทุนทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะทำการแจกจ่าย ซึ่งอาจเป็นที่ต้องการหากบริษัทต้องการลดขนาดลง บริษัทเอกชนต้องมีคะแนนเสียงร้อยละ 75 ของผู้ถือหุ้น จากนั้นกรรมการจะต้องรับประกันว่าบริษัทจะยังคงมีตัวทำละลายและสามารถชำระหนี้ได้ [80]หากกลายเป็นข้อความประมาท ผู้อำนวยการอาจถูกฟ้องร้องได้ แต่นี่หมายความว่ายากที่จะตอกกลับกำไรใด ๆ จากผู้ถือหุ้นหาก บริษัท ล้มละลายจริง ๆ หากคำชี้แจงของกรรมการดูดีในขณะนั้น หากกรรมการไม่ได้เตรียมคำชี้แจงการละลายทั้งหมด บริษัทอาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อวินิจฉัย ในบริษัทมหาชนต้องมีการลงมติพิเศษและจำเป็นต้องมีคำสั่งศาล [81]ศาลสามารถสั่งได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ควรได้รับการคุ้มครองด้วยผลประโยชน์หลักประกัน [82]มีหลักการทั่วไปที่ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการลดทุน[83]อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ถือหุ้นที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกันจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ควรเสียหุ้นอย่างไม่สมส่วน แต่ก็ถือได้ว่าชอบด้วยกฎหมายในการยกเลิกหุ้นบุริมสิทธิก่อนผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหุ้นเหล่านั้นมีสิทธิได้รับบุริมสิทธิชำระเป็นแนวทางในการพิจารณา "ฐานะของบริษัทเองในฐานะองค์กรทางเศรษฐกิจ" . [84]ในเชิงเศรษฐกิจ บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นจะบรรลุผลเช่นเดียวกับการลดทุน แต่เดิมมันถูกห้ามโดยกฎหมายทั่วไป[85]แต่ตอนนี้แม้ว่ากฎทั่วไปจะยังคงอยู่ในมาตรา 658 แต่ก็มีข้อยกเว้นสองประการ ประการแรก บริษัทอาจออกหุ้นโดยมีเงื่อนไขว่าสามารถไถ่ถอนได้ แม้ว่าจะมีอำนาจโดยชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญของบริษัทมหาชน และการซื้อซ้ำสามารถทำได้จากผลกำไรที่แจกจ่ายได้เท่านั้น [86]ประการที่สอง นับตั้งแต่ปี 1980 หุ้นก็สามารถซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นได้ง่ายๆ หากเป็นการกระทำด้วยผลกำไรที่แจกจ่ายได้อีกครั้ง กรรมการต้องระบุด้วยว่าบริษัทจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดและดำเนินการต่อไปได้ในปีหน้า และผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติด้วยมติพิเศษ [87]ภายใต้กฎการจดทะเบียนบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปต้องได้รับข้อเสนอซื้อคืนแบบเดียวกัน และรับหุ้นที่ซื้อคืนตามสัดส่วน[88]บริษัทจะถือหุ้นจำนวนเท่าใดในฐานะหุ้นทุนซื้อคืนหรือยกเลิก จะต้องรายงานไปยังบริษัทต่างๆ เฮาส์ [89]จากมุมมองของบริษัท ทุนทางกฎหมายกำลังลดลง ดังนั้นจึงใช้กฎระเบียบเดียวกัน จากมุมมองของผู้ถือหุ้น บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนบางส่วนนั้นเหมือนกับการจ่ายเงินปันผล ยกเว้นข้อแตกต่างหลักประการหนึ่ง การเก็บภาษีเงินปันผลและการซื้อคืนหุ้นมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกัน หมายความว่าการซื้อคืนมักเป็นที่นิยมเพียงเพราะพวกเขา "หลบ " กระทรวงการคลัง [90]

ข้อบังคับหลักข้อที่สี่ ซึ่งมักจะคิดว่าเป็นการรักษาทุนของบริษัท คือการห้ามบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ อื่น ในการซื้อหุ้นของบริษัท ปัญหาหลักที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อป้องกันคือการซื้อกิจการแบบใช้เงินกู้เช่น นักลงทุนได้รับเงินกู้จากธนาคาร ค้ำประกันเงินกู้กับบริษัทที่กำลังจะซื้อ และใช้เงินเพื่อซื้อหุ้น [91]มันถูกมองว่าเป็นปัญหาด้านเงินทุนในแง่ที่ว่าถ้าการพิสูจน์การร่วมทุนไม่ยั่งยืน ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทจะถูกยึดภายใต้เงื่อนไขการจำนอง แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะไม่ลดทุนของบริษัทก็ตาม [92]การซื้อแบบมีเลเวอเรจนั้นเหมือนกับการที่ธนาคารให้เงินกู้เพื่อซื้อบ้านที่มีการจำนอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับบ้านหลังนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัท ธนาคารน่าจะเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาเจ้าหนี้จำนวนมาก เช่นพนักงานผู้บริโภค ผู้เสียภาษีหรือธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพาการค้าของบริษัท เฉพาะธนาคารเท่านั้นที่จะให้ความสำคัญกับเงินกู้ของตน ดังนั้นความเสี่ยงจึงตกอยู่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด ความช่วยเหลือทางการเงินในการซื้อหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชดใช้เงินกู้ยืมของผู้เสนอราคาซื้อกิจการ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะล้มเหลว เพื่อสร้างความเสียหายแก่เจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร มันถูกห้ามตั้งแต่ พ.ศ. 2472 [93]ข้อห้ามยังคงเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน[94]อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2524ได้ผ่อนปรนข้อจำกัดและพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา 678 ตามแหล่งที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการต่างๆ ได้ยกเลิกข้อห้ามสำหรับบริษัทเอกชนโดยสิ้นเชิง เป็นไปได้ที่จะ " นำบริษัทเอกชน " เป็นบริษัทมหาชน (ในการซื้อ ให้เปลี่ยนบริษัทจาก plc เป็น Ltd) ผลที่ได้คือการเพิ่มขึ้นของการซื้อกิจการแบบมีเลเวอเรจ และการเพิ่มขึ้น ของ อุตสาหกรรมไพรเวทอิควิตี้ของสหราชอาณาจักร [95]

การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวด ที่CDDA 1986ตัดสิทธิ์กรรมการในRe Barings plc (หมายเลข 5) , [96]หลังจากที่พ่อค้าอันธพาลนำ Barings Bank ออกจากสำนักงาน ใน สิงคโปร์ โดยไม่ได้รับการดูแล

หลักบรรษัทภิบาลให้ความสำคัญกับความสมดุลของอำนาจระหว่างสององค์กรพื้นฐานของบริษัทในสหราชอาณาจักร: คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญ คำว่า "ธรรมาภิบาล" มักใช้ในความหมายที่แคบกว่าในการอ้างถึงหลักการในประมวลการกำกับดูแลกิจการของสหราชอาณาจักร สิ่งนี้ทำให้เกิดคำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน และได้รับการพัฒนาหลังจากเรื่องอื้อฉาว ของ Polly Peck , BCCIและRobert Maxwell ที่นำไปสู่ รายงานของ Cadburyปี 1992 อย่างไรก็ตาม การกำกับดูแลกิจการในวงกว้างในกฎหมายของสหราชอาณาจักรมุ่งเน้น เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของกรรมการผู้ถือหุ้น, พนักงาน , เจ้าหนี้และบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกมองว่ามีส่วนได้เสียในความสำเร็จของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549ร่วมกับกฎเกณฑ์และกฎหมายกรณีอื่นๆ กำหนดแกนหลักขั้นต่ำของสิทธิบังคับสำหรับผู้ถือหุ้น พนักงาน เจ้าหนี้ และอื่นๆ ที่บริษัททั้งหมดต้องปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของสหราชอาณาจักรมักเน้นที่การปกป้องผู้ถือหุ้นหรือสาธารณะด้านการลงทุน แต่เหนือกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ รัฐธรรมนูญของบริษัทมีอิสระในการจัดสรรสิทธิและหน้าที่ให้กับกลุ่มต่างๆ ในทุกรูปแบบที่ต้องการ

การแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญของบริษัทมักจะเรียกว่า " ข้อบังคับของบริษัท " [97]บริษัทต่างๆ ถูกสันนิษฐานว่าจะใช้ชุดของ " บทความต้นแบบ ", [98]เว้นแต่ผู้รวบรวมจะเลือกกฎที่แตกต่างกัน [99] Model Articles กำหนดขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น เมื่อใดจะจัดการประชุม การแต่งตั้งกรรมการ หรือการจัดเตรียมบัญชี กฎเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ยกเว้นในกรณีที่บทบัญญัติเป็นเงื่อนไขบังคับซึ่งมาจากพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 หรือ กฎหมายบังคับที่คล้ายคลึงกัน. ในแง่นี้ รัฐธรรมนูญของบริษัทมีลักษณะการทำงานคล้ายกับสัญญาทางธุรกิจใดๆ แม้ว่าจะมีความผันแปรระหว่างคู่สัญญาที่มีฉันทามติ น้อย กว่า ใน อัยการสูงสุดของเบลีซและเบลี เทเลคอม จำกัด[100] ลอร์ดฮอฟฟ์ มันน์ ถือได้ว่าศาลตีความความหมายของบทความของบริษัทในลักษณะเดียวกับสัญญาอื่นๆ หรือส่วนหนึ่งของกฎหมาย โดยคำนึงถึงบริบทที่มีการจัดทำขึ้น [11]ดังนั้น ในกรณีนี้ การสร้างบทความของบริษัทอย่างเหมาะสม นำไปสู่ความหมายที่ผู้ถือหุ้นสามารถถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งได้ (และไม่มีงานทำตลอดชีวิต) แม้ว่าการสร้างตามตัวอักษรจะไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุคคลใดครอบครองทั้งสอง ประเภทของหุ้นที่ต้องถอดถอนผู้อำนวยการนั้นตามมาตรา แม้ว่าบทความของบริษัทจะไม่เปิดเผยในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ศาลจะตีความช่องว่างที่จะเติมเต็มด้วยบทบัญญัติที่สอดคล้องกับส่วนที่เหลือของเครื่องมือในบริบทของมัน เช่นเดียวกับในกรณีเก่าของอัยการสูงสุด v Davyซึ่งLord Hardwicke LCถือได้ว่า ส่วนใหญ่ธรรมดาก็เพียงพอแล้วสำหรับการเลือกตั้งภาคทัณฑ์ [102]

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประชุมใหญ่ เหล่านี้เป็นสององค์กรที่สำคัญของบริษัทในสหราชอาณาจักรทั้งหมด

โดยทั่วไป บทความของบริษัทจะมอบอำนาจทั่วไปของการจัดการในคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจเต็มที่ในการมอบหมายงานให้กับพนักงานคนอื่น ๆ ภายใต้คำสั่งที่สงวนไว้สำหรับการประชุมสามัญที่กระทำโดยเสียงข้างมากสามในสี่ รูปแบบพื้นฐานนี้ในทางทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี และตราบใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ ศาลจะบังคับใช้ดุลอำนาจนั้น ในAutomatic Self-Cleansing Filter Syndicate Co Ltd v Cuninghame , [103]ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งฟ้องคณะกรรมการเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมติซึ่งใช้เสียงข้างมากในการขายทรัพย์สินของบริษัท ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำร้อง[104]เนื่องจากบทความระบุว่าจำเป็นต้องมีเสียงข้างมากสามในสี่ในการออกคำสั่งเฉพาะต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกเสมอที่จะได้คะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือขู่ว่าจะถอดถอนกรรมการ แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกอำนาจที่พบในรัฐธรรมนูญของบริษัทได้ [105]แม้ว่าคดีเก่าจะทำให้เกิดความไม่แน่นอน[106]ความเห็นส่วนใหญ่คือบทบัญญัติอื่นๆ ของรัฐธรรมนูญของบริษัทสร้างสิทธิส่วนบุคคลที่อาจบังคับใช้โดยสมาชิกในบริษัทเป็นรายบุคคล ที่สำคัญที่สุดคือสิทธิของสมาชิกในการออกเสียงในที่ประชุม โหวตไม่จำเป็นต้องแนบกับหุ้นเป็นหุ้นบุริมสิทธิ (เช่นผู้ที่มีเงินปันผล พิเศษสิทธิ) มักไม่ลงคะแนน อย่างไรก็ตาม หุ้นสามัญมักจะมีคะแนนเสียงเสมอ และในPender v Lushington Lord Jessel MRกล่าวว่าการลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากจนสามารถบังคับใช้ได้เหมือนกับ "สิทธิในทรัพย์สิน" [107]มิฉะนั้น บทความอาจถูกบังคับใช้โดยองคมนตรีคนใดในสัญญา [108]บริษัทต่างๆ ไม่ได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) พ.ศ. 2542ดังนั้นบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกจึงไม่จำเป็นต้องสามารถฟ้องให้ปฏิบัติตามได้ [109]ส่วนหนึ่งเพื่อความแน่นอนและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระราชบัญญัติจะห้ามไว้ ผู้ถือหุ้นในบริษัทเล็กๆ ที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดมักจะเสริมรัฐธรรมนูญโดยการเข้าสู่ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น [110]ตามสัญญา ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดสิทธิของตนภายนอกบริษัทได้ แต่สิทธิของพวกเขาภายในบริษัทยังคงเป็นเรื่องแยกต่างหาก

สิทธิผู้ถือหุ้น

"...ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับความเป็นเจ้าของในบริษัทจำกัดมีแนวโน้มจะมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งก่อนสงคราม ความเข้าใจก็แสดงออกในประเด็นนี้ จึงมีการแนะนำการเยียวยา และด้วยการเติบโตอย่างมากใน ขนาดของบริษัท, ความสัมพันธ์แบบเก่า, ซึ่งงอกออกมาจากแนวความคิดของการเป็นหุ้นส่วน, ซึ่งเจ้าของแต่ละคนมีความห่วงใยในตนเองอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายบริหาร, ส่วนใหญ่หายไปในโครงสร้างบริษัทสมัยใหม่, การเติบโตของกลุ่มหรือสายโซ่ของบริษัทซึ่งทำให้เป็นจริง หน่วยงานทางเศรษฐกิจมากกว่าตัวบริษัทเองที่ซึ่งเราได้รับความซับซ้อนของบริษัทที่ดำเนินงานร่วมกัน—ปัจจัยดังกล่าวยังคงทำให้การจัดการแยกออกจากความเป็นเจ้าของต่อไป อันที่จริง แนวโน้มที่พัฒนามาอย่างดีนี้ แท้จริงแล้ว ถูกละเลยโดยกฎหมายของบริษัทดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ,และนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการแก้ไข…”

เซอร์ สแตฟฟ อร์ด คริป ส์ประธานคณะกรรมการการค้าแนะนำ พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2490 [111]

ในพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549ไม่มีหน้าที่ในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น[112]และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคำว่า "ผู้ถือหุ้น" (ผู้ที่มักลงทุนในบริษัท) มักไม่ค่อยมีใครใช้ "สมาชิก" มีสิทธิตามกฎหมายบริษัทในสหราชอาณาจักรแทน ทุกคนสามารถเป็นสมาชิกบริษัทผ่านข้อตกลงกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่หรือที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานะการเจรจาต่อรองที่ประชาชนมีผ่านการลงทุน ผู้ถือหุ้นมักเป็นสมาชิกเพียงคนเดียว และมักมีการผูกขาดสิทธิในการกำกับดูแลภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยวิธีนี้ สหราชอาณาจักรจึงเป็นเขตอำนาจศาลที่ "มีผู้ถือหุ้นสนับสนุน" ซึ่งสัมพันธ์กับประเทศในยุโรปและอเมริกา เนื่องจากรายงานของคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายบริษัทลอร์ดโคเฮนเป็นประธานในปี พ.ศ. 2488 นำไปสู่พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2490ในฐานะสมาชิกและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการประชุมสามัญของบริษัทมหาชน[113]ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับมอบอำนาจในการถอดถอนกรรมการด้วยเสียงข้างมาก[114]ในขณะที่อยู่ในเยอรมนี[115]และในบริษัทอเมริกันส่วนใหญ่ (ส่วนใหญ่รวมอยู่ในเดลาแวร์ ) กรรมการสามารถถอดออกได้ก็ต่อเมื่อ "เหตุผลที่ดี" เท่านั้น [116]ผู้ถือหุ้นมักจะมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากสามในสี่ เว้นแต่พวกเขาจะได้เลือกที่จะยึดมั่นในรัฐธรรมนูญด้วยเกณฑ์ที่สูงกว่า [117]ผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนร้อยละ 5 ของคะแนนเสียงทั้งหมดสามารถโทรประชุม [ 118]และสามารถหมุนเวียนข้อเสนอแนะสำหรับมติด้วยการสนับสนุนร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ หนึ่งร้อยรายที่ถือหุ้นมากกว่า 100 ปอนด์ในแต่ละหุ้น [119]หมวดหมู่ของการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่[120]การอนุมัติการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การเลิกกิจการของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการบริจาคทางการเมือง[121]การซื้อคืนหุ้น หรือ (ในขณะนี้) ที่ไม่ใช่ -มีผล ผูกพันกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ[122]สงวนไว้สำหรับกลุ่มผู้ถือหุ้นเท่านั้น

สิทธิของนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนที่Paternoster Squareแสดงรายการบริษัทมหาชนส่วนใหญ่ สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ใช้โดยตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากนักลงทุนเชิงเศรษฐกิจ และส่วนใหญ่เหมาะสมโดยผู้จัดการสินทรัพย์ที่อาจมีความขัดแย้ง [123]

ในขณะที่ผู้ถือหุ้นมีตำแหน่งที่ได้รับสิทธิพิเศษในการกำกับดูแลกิจการของสหราชอาณาจักร ส่วนใหญ่คือพวกเขาเอง สถาบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ถือ "เงินของผู้อื่น" จากกองทุนบำเหน็จบำนาญ กรมธรรม์ประกันชีวิต และกองทุนรวม [124]สถาบันผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทะเบียนในทะเบียนหุ้นของบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการสินทรัพย์และพวกเขามักใช้สิทธิ์ในการกำกับดูแลไม่บ่อยนัก [125]ในทางกลับกัน ผู้จัดการสินทรัพย์ก็รับเงินจากนักลงทุนสถาบัน อื่นๆ โดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนรวมและกองทุนประกัน, ถือหุ้นมากที่สุด หลายพันหรืออาจเป็นล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเงินบำนาญเป็นผู้รับผลประโยชน์จากผลตอบแทนจากหุ้น ในอดีต สถาบันต่างๆ มักไม่ลงคะแนนหรือเข้าร่วมในการประชุมสามัญในนามของผู้รับผลประโยชน์ และมักแสดงรูปแบบการสนับสนุนที่ไร้ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ ภายใต้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2547มาตรา 241 ถึง 243 กำหนดให้ต้องมีการเลือกหรือแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนบำเหน็จบำนาญให้รับผิดชอบต่อผู้รับผลประโยชน์ของกองทุน ขณะที่พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา 168 รับรองว่ากรรมการต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กฎของสัญญาตราสารทุนและหน้าที่ความไว้วางใจที่ดำเนินการระหว่างผู้จัดการสินทรัพย์และนักลงทุนทุนจริงยังไม่ได้รับการประมวล รายงานของรัฐบาลได้แนะนำ[126]และกฎหมายกรณีที่กำหนดให้[127]ผู้จัดการสินทรัพย์ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงจากนักลงทุนในกองทุนรวมตามสัดส่วนของการลงทุน และปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเมื่อนักลงทุนมีบัญชีแยกต่างหาก [128]พบว่านักลงทุนสถาบันบางคนทำงาน "เบื้องหลัง" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการผ่านการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการแต่โดยตรงกับผู้บริหาร[129]แม้ว่าจะมีความกังวลเพิ่มขึ้นตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกผู้จัดการสินทรัพย์และตัวกลางทางการเงินทั้งหมดต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เชิงโครงสร้าง และควรถูกห้ามมิให้ลงคะแนนเสียงในเงินของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง [130]ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเป็นส่วนเล็กๆ ของการลงทุนทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศและความเป็นเจ้าของของนักลงทุนสถาบันได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดการกับเงินของผู้อื่น ผูกพันตาม ภาระผูกพันที่ได้ รับความไว้วางใจซึ่งมาจากกฎหมายว่าด้วยทรัสต์และภาระหน้าที่ในการดูแลซึ่งมาจากกฎหมายทั่วไป The Stewardship Code 2010 ร่างโดยสภาการรายงานทางการเงิน(หน่วยงานกำกับดูแลบรรษัทภิบาล) ตอกย้ำหน้าที่ให้สถาบันมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจการธรรมาภิบาลโดยเปิดเผยนโยบายการลงคะแนนเสียง บันทึกการลงคะแนน และการลงคะแนนเสียง จุดมุ่งหมายคือการทำให้กรรมการมีความรับผิดชอบมากขึ้น อย่างน้อย ต่อผู้ลงทุนด้านทุน

สิทธิของพนักงาน

แม้ว่าจะไม่เป็นบรรทัดฐาน แต่สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำกับดูแลกิจการมีอยู่ในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย และสถานที่ทำงานหลายแห่ง ที่จัดเป็นหุ้นส่วน [131]ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านของศตวรรษที่ 20 พระราชบัญญัติต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติท่าเรือแห่งลอนดอน พ.ศ. 2451 พระราชบัญญัติเหล็กและเหล็กกล้า พ.ศ. 2510หรือพระราชบัญญัติที่ทำการไปรษณีย์ พ.ศ. 2520คนงานทั้งหมดในบริษัทเฉพาะเหล่านั้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการในคณะกรรมการซึ่งหมายถึง สหราชอาณาจักรมี กฎหมาย " codetermination " ฉบับแรกในโลก [132]อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงหลายครั้งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549วันนี้ยังไม่มีข้อกำหนดทั่วไปสำหรับคนงานในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งหมายความว่าการกำกับดูแลกิจการยังคงถูกผูกขาดโดยสถาบันผู้ถือหุ้นหรือผู้จัดการสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม ใน 16 จาก 28 ประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปนั้น พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมในบริษัทเอกชน รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการ และคะแนนเสียงที่ผูกมัดในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิในการจ้างงานส่วนบุคคล เช่น การเลิกจ้าง เวลาทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมหรือที่พัก [133]ในระดับคณะกรรมการกฎหมายบริษัทสหราชอาณาจักรโดยหลักการแล้ว อนุญาตให้มีการวัดผลการมีส่วนร่วมของพนักงานควบคู่ไปกับผู้ถือหุ้น แต่มาตรการโดยสมัครใจนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นจากแผนการแบ่งปันของพนักงานภายนอก ซึ่งมักจะไม่ค่อยมีเสียงและเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินของพนักงาน สิ่งสำคัญที่สุดคือพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา 168 กำหนด "สมาชิก" ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการลงคะแนนให้คณะกรรมการ ภายใต้มาตรา 112 "สมาชิก" หมายถึงใครก็ตามที่ลงทะเบียนชื่อของตนในบันทึกข้อตกลงของบริษัทในขั้นต้น หรือถูกป้อนในทะเบียนสมาชิกในภายหลัง และไม่จำเป็นต้องมีส่วนสนับสนุนเงินเมื่อเทียบกับการทำงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็น "พนักงาน" ที่มีสิทธิออกเสียงภายใต้เงื่อนไขใดก็ได้ที่เลือก

โดยทั่วไปแล้ว มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะต้องให้สิทธิ์พนักงานในการลงคะแนนเสียงให้กับคณะกรรมการบริหารที่หัวหน้าฝ่ายบรรษัทภิบาลเช่นในOxford University Act 1854หรือCambridge University Act 1856 [134]

นอกจากกฎเกณฑ์ของประเทศแล้ว ภายใต้ธรรมนูญบริษัทของยุโรปธุรกิจที่รวมตัวกันเป็นSocietas Europaeaอาจเลือกที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน [135] SE อาจมีคณะกรรมการสองระดับ เช่นเดียวกับในบริษัทเยอรมันที่ซึ่งผู้ถือหุ้นและพนักงานเลือกคณะกรรมการกำกับซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารที่รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวัน หรือ SE สามารถมีคณะกรรมการระดับหนึ่งได้ เช่นเดียวกับบริษัทในสหราชอาณาจักรทุกแห่ง และพนักงานและผู้ถือหุ้นอาจเลือกสมาชิกคณะกรรมการตามสัดส่วนที่ต้องการ [136] "SE" สามารถมีสิทธิในการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่น้อยไปกว่าที่เคยมีมาก่อน แต่สำหรับบริษัทในสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มว่าจะไม่มีส่วนร่วมไม่ว่ากรณีใดๆ ในปี พ.ศ. 2520รายงานของคณะกรรมการสอบสวนเรื่องประชาธิปไตยอุตสาหกรรม[137]รัฐบาลเสนอให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ Codetermination ของเยอรมนีฉบับใหม่ พ.ศ. 2519และสะท้อนร่างกฎหมาย EU Draft Fifth Company Law Directiveที่คณะกรรมการควรมีผู้แทนจำนวนเท่ากันซึ่งเลือกโดย พนักงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น แต่การปฏิรูปหยุดชะงักและถูกยกเลิกหลังการปี 2522 [138]แม้จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเช่น John Lewis Partnershipและ Waitroseที่ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยพนักงานทั้งหมด การยินยอมให้เข้าร่วมโดยสมัครใจนั้นหายาก ธุรกิจจำนวนมากดำเนินแผนการแบ่งปันพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง อย่างไรก็ตาม หุ้นดังกล่าวแทบจะไม่มีเงินทุนในบริษัทมากกว่าส่วนน้อย และการลงทุนเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างหนักสำหรับคนงาน เนื่องจากขาดการกระจายความเสี่ยง [139]

หน้าที่กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานกลางในบริษัทต่างๆ ในสหราชอาณาจักร ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ (ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพฤตินัยหรือ " กรรมการเงา " [140] ) เป็นหนี้ชุดของหน้าที่ของบริษัท [141]ปัจจุบันมีหน้าที่สำคัญเจ็ดหน้าที่ประมวลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549มาตรา 171 ถึง 177 ซึ่งสะท้อนถึงกฎหมายทั่วไปและหลักการที่เท่าเทียมกัน สิ่งเหล่านี้อาจไม่ถูกจำกัด ยกเว้น หรือทำสัญญา แต่บริษัทอาจซื้อประกันเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายกรรมการในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืน [142]การเยียวยาสำหรับการละเมิดหน้าที่ไม่ได้รับการประมวล แต่ปฏิบัติตามกฎหมายและความเที่ยงธรรมและรวมถึงการชดเชยสำหรับการขาดทุน การชดใช้กำไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผลการปฏิบัติงานหรือคำสั่งห้ามเฉพาะ [ ต้องการการอ้างอิง ]

หน้าที่ของกรรมการคนแรกตามมาตรา 171 คือต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของบริษัท แต่ยังใช้อำนาจเฉพาะเพื่อ "วัตถุประสงค์โดยนัย" เท่านั้น กรณีที่มีจุดประสงค์ที่เหมาะสมก่อนหน้านี้มักเกี่ยวข้องกับกรรมการที่ขโมยทรัพย์สินของบริษัทเพื่อเสริมคุณค่าส่วนบุคคล[143]หรือพยายามติดตั้งกลไกเพื่อขัดขวางการพยายามเข้ายึดครองโดยผู้ประมูลภายนอก[144]เช่นยาพิษ [145]การปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุที่กรรมการได้รับมอบอำนาจ หน้าที่การดูแลที่สำคัญทั้งหมดมีอยู่ในมาตรา 174 กรรมการต้องแสดงความเอาใจใส่ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำหน้าที่ในสำนักงาน และหากกรรมการมีคุณสมบัติพิเศษใด ๆ คาดหวังมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีก . อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 1157 ศาลอาจหากกรรมการประมาทเลินเล่อแต่พบว่ามีความซื่อสัตย์และควรได้รับการให้อภัย ให้ปลดกรรมการจากการจ่ายค่าชดเชยได้ มาตรฐาน "วัตถุประสงค์บวกอัตนัย" ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน บทบัญญัติ การค้าที่ผิดพลาดจากพระราชบัญญัติการล้มละลาย 2529 , [146]และนำไปใช้ในRe D'Jan of London Ltd [147]ผู้ชำระบัญชีพยายามเรียกค่าชดเชยจากนายดีแจน ซึ่งไม่สามารถอ่านแบบฟอร์มกรมธรรม์ประกันภัยได้ ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาเคยเป็นผู้อำนวยการบริษัทล้มละลายมาก่อน นโยบายดังกล่าวถือเป็นโมฆะเมื่อโกดังของบริษัทถูกไฟไหม้ Hoffmann LJมองว่าความล้มเหลวของ Mr D'Jan นั้นประมาทเลินเล่อ แต่ใช้ดุลยพินิจในการบรรเทาความรับผิดโดยอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ เกือบทั้งหมดของเขา และยอมเสี่ยงกับเงินของตัวเองเท่านั้น ศาลเน้นว่าพวกเขาจะไม่ตัดสินการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เอื้ออำนวยกับประโยชน์ของการเข้าใจถึงปัญหาหลัง[148]อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการตัดสินตามขั้นตอนง่ายๆ จะมีความเสี่ยง คดีภายใต้พระราชบัญญัติการตัดสิทธิ์กรรมการบริษัท พ.ศ. 2529เช่นRe Barings plc (No 5) [96]แสดงว่ากรรมการยังต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการดูแลพนักงานอย่างเพียงพอหรือมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยที่กรรมการในลอนดอนละเลยรายงานคำเตือนเกี่ยวกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในสิงคโปร์ที่ผู้ค้าโกงทำให้เกิดความสูญเสียมหาศาลจนนำมาซึ่งทั้งหมด ธนาคารเข้าสู่ภาวะล้มละลาย

หน้าที่ในการหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ ที่จะเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้รับมอบอำนาจได้รับการปลูกฝังในกฎหมายตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินหลังฟองสบู่ใต้ทะเลในปี ค.ศ. 1719

หลักการความเท่าเทียมกลางที่ใช้กับกรรมการคือการหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 149]โดยไม่เปิดเผยต่อคณะกรรมการหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น หน้าที่หลักแห่งความจงรักภักดีนี้ปรากฏเป็นอันดับแรกในมาตรา 175 ซึ่งระบุว่ากรรมการไม่สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจที่บริษัทสามารถทำได้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้สัตยาบันการฝ่าฝืนหน้าที่ได้ แต่ตามมาตรา 239 จะต้องเพิกเฉยต่อการทำธุรกรรม หน้าที่ที่เคร่งครัดและเด็ดขาดนี้ได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจหลังเกิดฟองสบู่ใต้ทะเลในปี 1719 [150]ตัวอย่างเช่น ในCook v Deeks [ 151]กรรมการสามคนได้ทำสัญญาก่อสร้างเส้นทางรถไฟในชื่อของตนเอง แทนที่จะเป็นบริษัทของตน เพื่อแยกกรรมการคนที่สี่ออกจากธุรกิจ แม้ว่ากรรมการจะใช้คะแนนเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อ "ให้สัตยาบัน" กับการกระทำของตนคณะองคมนตรีแนะนำว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทำให้ไม่สามารถให้อภัยตนเองได้ ในทำนองเดียวกันในBhullar v Bhullar , [152]ผู้อำนวยการด้านหนึ่งของตระกูลอาฆาตก่อตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่จอดรถถัดจากทรัพย์สินของบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทครอบครัวท่ามกลางความบาดหมางก็มีมติที่จะไม่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกต่อไป แต่ถึงกระนั้น เนื่องจากกรรมการไม่เปิดเผยโอกาสอย่างเต็มที่ที่อาจถือได้ว่าอยู่ในสายธุรกิจของบริษัท ศาลอุทธรณ์ ถือว่าเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายสำหรับกำไรทั้งหมดที่ได้มาจากการซื้อ หน้าที่ของกรรมการเพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ยังมีอยู่หลังจากกรรมการเลิกจ้างงานกับ บริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกแล้วใช้โอกาสขององค์กรทั้งในปัจจุบันหรือที่ครบกำหนดแม้ว่าจะไม่ใช่ " ผู้อำนวยการ". [153]

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจำเป็น แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญมากที่เราควรเห็นพ้องต้องกันในการวางหลักการทั่วไปครั้งแล้วครั้งเล่าว่าในศาลนี้ไม่มีตัวแทนใด ๆ ในการเป็นตัวแทนของเขาในเรื่องหน่วยงานของเขาสามารถ ได้รับอนุญาตให้ทำกำไร ใด ๆ โดยปราศจากความรู้และความยินยอมของตัวการ ว่ากฎนั้นเป็นกฎที่ไม่ยืดหยุ่นและต้องใช้อย่างไม่ลดละโดยศาลนี้ซึ่งในคำพิพากษาของฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับพยานหลักฐานหรือข้อเสนอแนะหรือข้อโต้แย้งว่าตัวการได้ทำหรือไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ ในความเป็นจริง เหตุผลในการซื้อขายตัวแทน เพื่อความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติห้ามมิให้ตัวแทนใดนำตัวการของตนไปสู่อันตรายจากการสอบสวนเช่นนั้น

James LJ, Parker v McKenna (1874-75) LR 10 Ch App 96, 124-125

จุดประสงค์ของกฎที่ไม่มีข้อขัดแย้งคือเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทำงานเหมือนเป็นผลประโยชน์ของตนเอง นอกเหนือจากโอกาสขององค์กร กฎหมายกำหนดให้กรรมการไม่ยอมรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกตามมาตรา 176 และยังมีข้อบังคับเฉพาะในการทำธุรกรรมของบริษัทกับบุคคลอื่นที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 177 เมื่อกรรมการอยู่ทั้งสองฝ่ายของสัญญาที่เสนอ เช่น กรณีที่บุคคลเป็นเจ้าของธุรกิจขายเก้าอี้เหล็กให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการ[154]เป็นข้อกำหนดที่ผิดนัดให้เปิดเผยส่วนได้เสียให้ คณะกรรมการเพื่อให้กรรมการที่ไม่สนใจสามารถอนุมัติข้อตกลงได้ บทความของบริษัทสามารถเพิ่มความต้องการได้ กล่าวคือ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น [155]ถ้าเช่นนั้นการจัดการตนเองการทำธุรกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว กรรมการยังคงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความสนใจและการไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษปรับ 5,000 ปอนด์ [156]ในขณะที่กฎระเบียบดังกล่าวผ่านการเปิดเผยข้อมูลนั้นค่อนข้างเบา กฎการจัดการตนเองกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมากขึ้นเมื่อธุรกรรมมีความสำคัญมากขึ้น การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมเฉพาะกับกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน[157]เมื่อจำนวนเงินเกินกว่า 10% ของบริษัทและมากกว่า 5,000 ปอนด์สเตอลิงก์ หรือมากกว่า 100,000 ปอนด์ในบริษัททุกขนาด บทบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมควบคุมการกู้ยืมเงิน [158]สำหรับคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดูจะร้ายแรงที่สุด อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบก็ค่อนข้างเบา กรรมการจ่ายเองโดยผิดนัด[159]แต่ในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่มีค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกำหนด ตามมาตรา 439 ผู้ถือหุ้นอาจออกเสียงลงคะแนนเรื่องค่าตอบแทนได้ แต่การ " บอกจ่าย " นี้ยังไม่มีผลผูกพัน

สุดท้ายตามมาตรา 172 กรรมการต้อง “ส่งเสริมความสำเร็จของบริษัท” บทบัญญัติที่ค่อนข้างคลุมเครือนี้ทำให้เกิดการถกเถียงที่สำคัญในระหว่างการผ่านรัฐสภา เนื่องจากได้กำหนดต่อไปว่าการตัดสินใจควรทำเพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยคำนึงถึงผลระยะยาว ความจำเป็นในการดำเนินการอย่างเป็นธรรมระหว่างสมาชิกและส่วนอื่นๆ " ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย " เช่น พนักงาน[160]ซัพพลายเออร์ สิ่งแวดล้อม ชุมชนทั่วไป[161]และเจ้าหนี้ [162]หลายกลุ่มคัดค้านเรื่องนี้ " คุณค่าของ ผู้ถือหุ้น ที่รู้แจ้งแบบที่ยกระดับผลประโยชน์ของสมาชิกซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เหนือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หน้าที่ที่ฟ้องได้ยากยิ่ง เนื่องจากเป็นหน้าที่ของกรรมการเท่านั้นที่จะทำในสิ่งที่เธอหรือ "เขาพิจารณาใน สุจริตน่าจะส่งเสริมความสำเร็จของบริษัทได้มากที่สุด" [163]หลักฐานของการไม่สุจริตส่วนตัวต่อกลุ่มใด ๆ ที่ยาก กรรมการมีดุลยพินิจในการสร้างสมดุลของผลประโยชน์ที่แข่งขันกันทั้งหมด แม้ว่าจะส่งผลเสียต่อผู้ถือหุ้นในระยะสั้นในบางกรณีก็ตาม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตามมาตรา 173 ในการใช้ดุลยพินิจโดยอิสระและหน้าที่ในการดูแลตามมาตรา 174 ให้มีผลใช้บังคับกับกระบวนการตัดสินใจของกรรมการโดยคำนึงถึงปัจจัยตามมาตรา 172 ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงอาจโต้แย้งการตัดสินใจได้ โดยไม่มีเหตุอันเป็นมูลฐาน [164]เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน ซึ่งไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของการประชุมสามัญ เท่านั้นที่ยืนหยัดที่จะเรียกร้องการฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ แต่หลักเกณฑ์มาตรา 172 นั้นมีประโยชน์เป็นมาตรฐานที่พึงปรารถนาเพราะในรายงานของผู้อำนวยการ ประจำปีบริษัทต้องอธิบายว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร [165]นอกจากนี้ แนวคิดที่ว่าความสำเร็จของบริษัทจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อศาลตัดสินว่าการเรียกร้องอนุพันธ์ควรดำเนินการในระหว่างการดำเนินคดีองค์กรหรือไม่

การดำเนินคดีในองค์กร

Litigation among those within a company has historically been very restricted in UK law. The attitude of courts favoured non-interference. As Lord Eldon said in the old case of Carlen v Drury,[166] "This Court is not required on every Occasion to take the Management of every Playhouse and Brewhouse in the Kingdom." If there were disagreements between the directors and shareholders about whether to pursue a claim, this was thought to be a question best left for the rules of internal management in a company's constitution, since litigation could legitimately be seen as costly or distracting from doing the company's real business. The board of directors invariably holds the right to sue in the company's name as a general power of management.[167] So if wrongs were alleged to have been done to the company, the principle from the case of Foss v Harbottle,[168] was that the company itself was the proper claimant, and it followed that as a general rule that only the board could bring claims in court. A majority of shareholders would also have the default right to start litigation,[169] but the interest a minority shareholder had was seen as relative to the wishes of the majority. Aggrieved minorities could not, in general, sue. Only if the alleged wrongdoers were themselves in control, as directors or majority shareholder, would the courts allow an exception for a minority shareholder to derive the right from the company to launch a claim.

Derivative claims are used by shareholders against directors alleged to have breached their duties of care or loyalty, exemplified in current litigation against BP executives for losses connected to the Deepwater Horizon oil spill catastrophe.

In practice very few derivative claims were successfully brought, given the complexity and narrowness in the exceptions to the rule in Foss v Harbottle. This was witnessed by the fact that successful cases on directors' duties before the Companies Act 2006 seldom involved minority shareholders, rather than a new board, or a liquidator in the shoes of an insolvent company, suing former directors. The new requirements to bring a "derivative claim" are now codified in the Companies Act 2006 sections 261–264.[170] Section 260 stipulates that such actions are concerned with suing directors for breach of a duty owed to the company. Under section 261 a shareholder must, first, show the court there is a good prima facie case to be made. This preliminary legal question is followed by the substantive questions in section 263. The court must refuse permission for the claim if the alleged breach has already been validly authorised or ratified by disinterested shareholders,[171] or if it appears that allowing litigation would undermine the company's success by the criteria laid out in section 172. If none of these "negative" criteria are fulfilled, the court then weighs up seven "positive" criteria. Again it asks whether, under the guidelines in section 172, allowing the action to continue would promote the company's success. It also asks whether the claimant is acting in good faith, whether the claimant could start an action in her own name,[172] whether authorisation or ratification has happened or is likely to, and pays particular regard to the views of the independent and disinterested shareholders.[173] This represented a shift from, and a replacement of,[174] the complex pre-2006 position, by giving courts more discretion to allow meritorious claims. Still, the first cases showed the courts remaining conservative.[175] In other respects the law remains the same. According to Wallersteiner v Moir (No 2),[176] minority shareholders will be indemnified for the costs of a derivative claim by the company, even if it ultimately fails.

While derivative claims mean suing in the company's name, a minority shareholder can sue in her own name in four ways. The first is to claim a "personal right" under the constitution or the general law is breached.[177] If a shareholder brings a personal action to vindicate a personal right (such as the right to not be misled by company circulars[178]) the principle against double recovery dictates that one cannot sue for damages if the loss an individual shareholder suffers is merely the same as will be reflected in the reduction of the share value. For losses reflective of the company's, only a derivative claim may be brought.[179] The second is to show that a company's articles were amended in an objectively unjustifiably and directly discriminatory fashion. This residual protection for minorities was developed by the Court of Appeal in Allen v Gold Reefs of West Africa Ltd,[180] where Sir Nathaniel Lindley MR held that shareholders may amend a constitution by the required majority so long as it is "bona fide for the benefit of the company as a whole." This constraint is not heavy, as it can mean that a constitutional amendment, while applying in a formally equal way to all shareholders, has a negative and disparate impact on only one shareholder. This was so in Greenhalgh v Arderne Cinemas Ltd,[181] where the articles were changed to remove all shareholders' pre-emption rights, but only one shareholder (the claimant, Mr Greenhalgh, who lost) was interested in preventing share sales to outside parties.[182] This slim set of protections for minority shareholders was, until 1985, complemented only by a third, and drastic right of a shareholder, now under the Insolvency Act 1986 section 122(1)(g), to show it is "just and equitable" for a company to be liquidated. In Ebrahimi v Westbourne Galleries Ltd,[183] Lord Wilberforce held that a court would use its discretion to wind up a company if three criteria were fulfilled: that the company was a small "quasi-partnership" founded on mutual confidence of the corporators, that shareholders participate in the business, and there are restrictions in the constitution on free transfer of shares. Given these features, it may be just and equitable to wind up a company if the court sees an agreement just short of a contract, or some other "equitable consideration", that one party has not fulfilled. So where Mr Ebrahmi, a minority shareholder, had been removed from the board, and the other two directors paid all company profits out as director salaries, rather than dividends to exclude him, the House of Lords regarded it as equitable to liquidate the company and distribute his share of the sale proceeds to Mr Ebrahimi.

The most numerous type of case in company litigation involves unfair prejudice petitions in closely held businesses.

The drastic remedy of liquidation was mitigated significantly as the unfair prejudice action was introduced by the Companies Act 1985. Now under the Companies Act 2006 section 996, a court can grant any remedy, but will often simply require that a minority shareholder's interest is bought out by the majority at a fair value. The cause of action, stated in section 994, is very broad. A shareholder must simply allege they have been prejudiced (i.e. their interests as a member have been harmed) in a way that is unfair. "Unfairness" is now given a minimum meaning identical to that in Ebrahimi v Westbourne Galleries Ltd. A court must at least have an "equitable consideration" to grant a remedy. Generally this will refer to an agreement between two or more corporators in a small business that is just short of being an enforceable contract, for the lack of legal consideration. A clear assurance, on which a corporator relies, which would be inequitable to go back on, would suffice, unlike the facts of the leading case, O'Neill v Phillips.[184] Here Mr O'Neill had been a prodigy in Mr Phillips' asbestos stripping business, and took on a greater and greater role until economic difficulties struck. Mr O'Neill was then demoted, but claimed that he should be given 50 per cent of the company's shares because negotiations had started for this to happen and Mr Phillips had said one day it might. Lord Hoffmann held that the vague aspiration that it "might" was not enough here: there was no concrete assurance or promise given, and so no unfairness in Mr Phillips' recanting. Unfair prejudice in this sense is an action not well suited to public companies,[185] when the alleged obligations binding the company were potentially undisclosed to public investors in the constitution, since this would undermine the principle of transparency. However it is plain that minority shareholders can also bring claims for more serious breaches of obligation, such as breach of directors' duties.[186] Unfair prejudice petitions remain most prevalent in small companies, and are the most numerous form of dispute to enter company courts.[187] But if to hold directors accountable dispersed shareholders do not engage through voting, or through litigation, companies may be ripe for takeover.

Corporate finance and markets

London's new central business district, Canary Wharf was formerly a major centre of the world's shipping trade at West India Quay.

While corporate governance primarily concerns the general relative rights and duties of shareholders, employees and directors in terms of administration and accountability, corporate finance concerns how the monetary or capital stake of shareholders and creditors are mediated, given the risk that the business may fail and become insolvent. Companies can fund their operations either through debt (i.e. loans) or equity (i.e. shares). In return for loans, typically from a bank, companies will often be required by contract to give their creditors a security interest over the company's assets, so that in the event of insolvency, the creditor may take the secured asset. The Insolvency Act 1986 limits powerful creditors ability to sweep up all company assets as security, particularly through a floating charge, in favour of vulnerable creditors, such as employees or consumers. If money is raised by offering shares, the shareholders' relations are determined as a group by the provisions under the constitution.[188] The law requires disclosure of all material facts in promotions, and prospectuses. Company constitutions typically require that existing shareholders have a pre-emption right, to buy newly issued shares before outside shareholders and thus avoid their stake and control becoming diluted. Actual rights, however, are determined by ordinary principles of construction of the company constitution.[189] A host of rules exist to ensure that the company's capital (i.e. the amount that shareholders paid in when they bought their shares) is maintained for the benefit of creditors. Money is typically distributed to shareholders through dividends as the reward for investment. These should only come out of profits, or surpluses beyond the capital account. If companies pay out money to shareholders which in effect is a dividend "disguised" as something else, directors will be liable for repayment. Companies may, however, reduce their capital to a lower figure if directors of private companies warrant solvency, or courts approve a public company's reduction. Because a company buying back shares from shareholders in itself, or taking back redeemable shares, has the same effect as a reduction of capital, similar transparency and procedural requirements need to be fulfilled. Public companies are also precluded from giving financial assistance for purchase of their shares, for example through a leveraged buyout, unless the company is delisted and or taken private. Finally, in order to protect investors from being placed at an unfair disadvantage, people inside a company are under a strict duty to not trade on any information that could affect a company's share price for their own benefit.

Debt finance

Equity finance

Companies limited by shares also acquire finance through 'equity' (a synonym for the share capital). Shares differ from debt in that shareholders rank last in insolvency. The main justification for shareholders' residual claim is that, unlike many creditors (though not large banks) they are capable of diversifying their portfolio. Taxation of profits on shares can also be treated differently with a different tax rate (under the Income Tax Act 2007) to capital gains tax on debt (which falls under the Taxation of Chargeable Gains Act 1992). This makes the distinction between shares and debt important. In principle, all forms of debt and equity arise from contractual arrangements with a company, and the rights which attach are a question of construction.[190] For instance, in Scottish Insurance Corp Ltd v Wilsons & Clyde Coal Co Ltd the House of Lords held that when the Coal Industry Nationalisation Act 1946 was passed, preferential shareholders were entitled to no extra, special share of assets upon winding up: construction of the terms of the shares entitled them to extra dividends, but without special words to the contrary, shareholders were presumed equal otherwise.[191] For anyone to become a member of a company under the Companies Act 2006 section 33, the contract for shares must simply manifest the intention to do so.[192] However, beyond this, the dividing line between shares and debt is more a matter of standard practice than law.[193] It is legally possible to become a member of the company without being a shareholder, simply by being accepted and registered on the members' register.[194] It is also possible to be a shareholder without being a member immediately.[195] It is standard practice that shareholders have one vote per share,[196] but occasionally shareholders (particularly those with preferential dividend rights) do not have votes, and debt holders and others may have votes without having shares. It is even possible for creditors to contract to be subordinated behind shareholders in insolvency – it is just unlikely, and strongly discouraged by the regulatory framework. Shares are also presumed to be transferable to other people, although like other rights, the right to trade is subject to the company’s constitution.[197]

Modern portfolio theory suggests a diversified portfolio of shares and other asset classes (such as debt in corporate bonds, treasury bonds, or money market funds) will realise more predictable returns if there is prudent market regulation.

To give people shares initially there is formally a two step process. First, under CA 2006 section 558, shares must be "allotted", or created in favour of a particular person. Second, shares are "issued" by being "transferred" to a person. In practice, because shares are not usually 'bearer shares' (i.e. the share is a physical piece of paper), the "transfer" simply means that the person’s name is entered on the register of members.[198] Under CA 2006 sections 768 and 769, a certificate that evidences the share issue should be given by the company within two months. In a typical company constitution, directors are entitled to issue shares as part of their general management rights,[199] although they have no power to do so outside the constitution. An authorisation must state the maximum number of allottable shares and the authority can only last for five years.[200]

The main reason to control directors' power over share allotments and issues is to prevent shareholders' rights being watered down if new shares are created. Under CA 2006 section 561, existing shareholders have a basic pre-emption right, to be offered any new shares first in proportion to their existing holding. Shareholders have 14 days to decide whether to buy.[201] There are a series of exceptions under CA 2006 sections 564–567, for issuing bonus shares, partly paid shares, and employee shares, while private companies can opt out of pre-emption rules altogether. Furthermore, by special resolution (a three-quarter majority vote) under CA 2006 sections 570–571, shareholders may disapply pre-emption rights. In practice, large companies frequently give directors ad hoc authority to disapply pre-emption rights, but within the scope of a 'Statement of Principles' issued by asset managers. At present, the most influential guide is the document by the Institutional investors' Pre-emption Group, Disapplying Pre-emption Rights: A Statement of Principle (2008). This suggests that the general practice is to disapply the pre-emption rights on a rolling basis for routine share issues (e.g. shares subject to a clawback) at no more than 5% of share capital each year.[202]

Market regulation

Prospectuses
Insider dealing

Accounts and auditing

Mergers and acquisitions

The market for corporate control, where parties compete to buy controlling stakes in companies, is seen by some as an important, although perhaps limited, mechanism for the board of directors' accountability. Because individual shareholders may not be as likely to act collectively as a majority shareholder, the threat of a takeover when a company share price drops, heightens the prospect that a director is removed from office by an ordinary resolution under CA 2006 section 168. Since 1959 the UK has taken the approach that directors, particularly of public companies, should do nothing with the effect of frustrating a takeover bid, unless shareholders approve it by a majority at the time of the takeover. Rule 21 of the City Code on Takeovers and Mergers consolidates this now.[204] Typical takeover defence tactics, routinely found in US corporate law, led by Delaware, include issuing extra shares to everyone but a takeover bidder to dilute their stake unless the bidder has the board's consent to buy shareholders' shares (a "poison pill"), paying a takeover bidder to go away ("greenmail"), merely selling a key company asset to a friendly third party, or engaging in large share buyback schemes. In the US, defensive tactics must merely be employed in good faith, and be proportionate to the threat posed with regard to factors like the offer price, timing and effect on the company's stakeholders.[205] Moreover, Delaware directors can often only be removed for a "good reason" (fought out in court) with a board classified into directors a third of whom will be removable in any given year.[206] This makes hostile takeovers very difficult, unless a bidder promises the incumbent board large golden parachutes in return for their consent. After much debate, the EU's newly implemented Takeover Directive decided to leave member states the option under articles 9 and 12 of whether to mandate that boards remain "neutral".[207]

UK directors, like those at Cadbury facing the takeover from Kraft,[208] are unable to use corporate powers to block takeover bids and enrich themselves, but this potentially leaves employees vulnerable to job cuts, or reductions in environmental or ethical standards.

Even with the UK's non-frustration principle directors always still have the option to persuade their shareholders through informed and reasoned argument that the share price offer is too low, or that the bidder may have ulterior motives that are bad for the company's employees, or for its ethical image. Under common law and the Takeover Code, directors must give out information to shareholders relevant to the bid,[209] but not merely recommend the highest offer.[210] The overriding common law rule, however, is to avoid any possibility of a conflict of interest, which precludes using management powers for the purpose of frustrating takeovers. In Hogg v Cramphorn Ltd[211] the director, purportedly concerned that a takeover bidder would make many workers redundant, issued a block of company shares to a trust, thus ensuring the bidder would remain outvoted. Buckley J held the power to issue shares creates fiduciary duty to only do so for the purpose of raising capital. Directors cannot plead they acted in good faith if a court determines their interests may possibly conflict.[212] The result is that even though directors may wish to protect employees and stakeholders from ominous bidders, the law responds in other ways. UK workers have a minimal measure of job security, with very limited rights to be consulted, and no formal rights outside collective bargaining to participate in elections for the board or codetermine dismissal issues in works councils. Employees do have rights before dismissal or redundancies to reasonable notice, dismissal only for a fair reason, and a redundancy payment, under the Employment Rights Act 1996.[213] Moreover, any changes to workers terms and conditions, or redundancies, following a restructuring through an asset (as opposed to share) sale triggers protection of the Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006[214] meaning good economic, technical or organisational reasons must be given.

The Takeover Panel's Code, an example of principles based self-regulation, requires equal treatment and good information for shareholders, including consideration of the effects on employees.

Beyond rules restricting takeover defences, a series of rules are in place to partly protect, and partly impose obligations on minority shareholders. Under CA 2006 section 979 when a takeover bidder has already acquired 90 per cent of a company's shares it can "squeeze out" or compulsorily purchase the minority's shares at the same price per share as paid for the rest of the takeover. Only if a court determines that price is "manifestly unfair" (and market prices are presumed fair) can the shareholder object,[215] or if the whole arrangement is merely a trick for incumbent shareholders to expropriate a minority they find undesirable,[216] or it can be shown that shareholders had been given insufficient information to properly evaluate the offer.[217] Conversely section 983 allows minority shareholders to require that their stakes are bought out. Further standards apply to listed companies under the Takeover Code. The Code contains six principles for takeover bids. Shareholders in the same class should be equally treated, there must be time for them to adequate information including consequences for employees, the board must act in the company's whole interests not their own, false markets and share prices should not artificially fluctuate, bids should only be announced when bidders can follow through with money, and a bid should not distract the business longer than reasonable. Following on from these principles are 38 rules, designed to flesh out in legal terms the "common sense" standards embodied in the 6 principles. The Takeover Panel administers the Code, and enforces it. Originally established in 1968 as a private club that self-regulated its members' practices, was held in R (Datafin plc) v Takeover Panel[218] to be subject to judicial review of its actions where decisions are found to be manifestly unfair. Despite a handful of challenges, this has not happened.[219]

Corporate insolvency

Corporation tax

Corporate law internationally

One of a number of posters created by the Economic Cooperation Administration to promote the Marshall Plan in Europe

See also

Notes and citations

 1. ^ See Joint Stock Companies Act 1856. The French Code de Commerce of 1807, as part of the Napoleonic Code allowed for public company formation with limited liability after an express governmental concession, and the New York Act Relative to Incorporations for Manufacturing Purposes of 1811 allowed for free incorporation with limited liability, but only for manufacturing businesses. So, while necessarily drawing on ideas formulated in France and the US, the UK had the first modern company law.
 2. ^ RC Clark, Corporate Law (Aspen 1986) 2, defines the modern public company by these three features (separate legal personality, limited liability, delegated management) and in addition, freely transferable shares.
 3. ^ A Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) Book V, ch 1, para 107
 4. ^ See J Micklethwait and A Wooldridge, The company: A short history of a revolutionary idea (Modern Library 2003) ch 3
 5. ^ See the Bubble Companies, etc. Act 1825, 6 Geo 4, c 91
 6. ^ See C Dickens, Martin Chuzzlewit (1843) ch 27, "'The secretary’s salary, David,’ said Mr Montague, 'the office being now established, is eight hundred pounds per annum, with his house–rent, coals, and candles free. His five–and–twenty shares he holds, of course. Is that enough?’ David smiled and nodded, and coughed behind a little locked portfolio which he carried; with an air that proclaimed him to be the secretary in question. 'If that’s enough,’ said Montague, 'I will propose it at the Board to–day, in my capacity as chairman.' The secretary smiled again; laughed, indeed, this time; and said, rubbing his nose slily with one end of the portfolio: 'It was a capital thought, wasn’t it?’ 'What was a capital thought, David?’ Mr Montague inquired. 'The Anglo–Bengalee,’ tittered the secretary. ‘The Anglo–Bengalee Disinterested Loan and Life Assurance Company is rather a capital concern, I hope, David,’ said Montague. 'Capital indeed!’ cried the secretary, with another laugh —’ in one sense.' 'In the only important one,’ observed the chairman; 'which is number one, David.' 'What,’ asked the secretary, bursting into another laugh, 'what will be the paid up capital, according to the next prospectus?’ 'A figure of two, and as many oughts after it as the printer can get into the same line,’ replied his friend. 'Ha, ha!’ At this they both laughed; the secretary so vehemently, that in kicking up his feet, he kicked the apron open, and nearly started Cauliflower’s brother into an oyster shop; not to mention Mr Bailey’s receiving such a sudden swing, that he held on for a moment quite a young Fame, by one strap and no legs."
 7. ^ Report of the Parliamentary Committee on Joint Stock Companies (1844) British Parliamentary Papers vol VII
 8. ^ e.g. Case C-212/97 Centros Ltd v Erhvervs-og Selskabsstryrelsen [1999] 2 CMLR 551 and Case C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd [2003] ECR I-10155
 9. ^ CA 2006 s 3(4); under CA 2006 s 448, unlimited companies are exempt from publishing accounts and reports
 10. ^ Insolvency Act 1986 s 74(2)(d) 'In the case of a company limited by shares, no contribution is required from any member exceeding the amount (if any) unpaid on the shares in respect of which he is liable as a present or future member.'
 11. ^ CA 2006 s 4
 12. ^ CA 2006 s 58
 13. ^ CA 2006 s 3(4)
 14. ^ CA 2006 s 35(2) and the Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004
 15. ^ See CA 2006 ss 755 (offering shares to the public), ss 761-763 (minimum capital); for market regulation rules, see the Financial Services and Markets Act 2000
 16. ^ See The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004 SI 2326/2004 and EU Regulation 2157/2001/EC
 17. ^ EU Directive 2001/86/EC
 18. ^ CA 2006 s 7
 19. ^ See Erlanger v New Sombrero Phosphate Co (1878) 3 App Cas 1218, reversing Clarke v Dickson (1858) EB & E 148. On remedies for misrepresentation, Derry v Peek (1889) LR 14 App Cas 337, Heilbut, Symons & Co v Buckleton [1913] AC 30 and Smith New Court Ltd v Scrimgeour Vickers (Asset Management) Ltd [1997] AC 254. Note however, share tender offers are merely invitations to treat, Spencer v Harding (1870) LR 5 CP 561.
 20. ^ See Kelner v Baxter (1866) LR 2 CP 174; CA 2006 s 51, implementing the Second Company Law Directive 68/151/EEC, replaced by the Single Person Company Directive 2009/101/EC and Phonogram Ltd v Lane [1982] 2 QB 938
 21. ^ CA 2006 s 13
 22. ^ CA 2006 s 20 and the Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229)
 23. ^ See CA 2006 s 154 (directors), s 12 (secretary) s 7 (member) and Single Person Company Directive 2009/102/EC
 24. ^ See CA 2006 ss 54-69, Business Names Act 1985 and Bowman v Secular Society Ltd [1917] AC 406; see also, F Goldsmith (Sicklesmere) Ltd v Baxter [1970] 1 Ch 85, holding that if a company misstates its name in a contract, the contract is not void if a reasonable person would understand the entity referred to.
 25. ^ See http://www.companieshouse.gov.uk/forms/formsContinuation.shtml#IN01 (last accessed 6 October 2018)
 26. ^ Case of Sutton's Hospital (1612) 10 Rep 32; 77 Eng Rep 960, 973
 27. ^ For a very old example, see Edmunds v Brown and Tillard (1668) 83 ER 385-387
 28. ^ It is highly improbable in practice that companies lifespans are longer than an average person's. Of the 100 largest global companies in 1912, 48 had gone by 1995, see L Hannah, 'Marshall's Trees and the Global Forest: Were Giant Redwoods Different?' in N Lamoreaux et al. (eds), Learning by Doing in Markets, Firms and Countries (1998) 253, 259
 29. ^ See Insolvency Act 1986 s 74(2)(d) in the case of a company limited by shares, no contribution is required from any member exceeding the amount (if any) unpaid on the shares in respect of which he is liable as a present or past member'.
 30. ^ See generally, PL Davies, An Introduction to Company Law (Clarendon 2002) ch 4
 31. ^ See Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission [1995] 2 AC 500
 32. ^ cf Stone & Rolls Ltd v Moore Stephens [2009] UKHL 39, where a thin majority of the House of Lords held that an illegal act by a shareholder would be attributed to the company even though a liquidator was now standing in the company's shoes and would therefore be barred by ex turpi causa non-oritur actio.
 33. ^ (1875) LR 7 HL 653
 34. ^ Cotman v Brougham [1918] AC 514 and Bell Houses v City Wall Properties [1966] 2 QB 656
 35. ^ CA 2006 s 31
 36. ^ CA 2006 s 39; as a matter of agency law, however directors may have exceeded their authority. CA 2006 s 40 states third parties will lose protection if they have acted in bad faith with the knowledge that a company exceeded its capacity.
 37. ^ e.g. Royal British Bank v Turquand (1856) 119 ER 327, Mahony v East Holyford Mining Co (1875) LR 7 HL 869
 38. ^ See Hely-Hutchinson v Brayhead Ltd [1968] 1 QB 549
 39. ^ See Freeman and Lockyer v Buckhurst Park Properties (Mangal) Ltd [1964] 2 QB 480
 40. ^ e.g. Lister v Hesley Hall Ltd [2001] UKHL 22; see also R Stevens, 'Vicarious Liability or Vicarious Action' (2007) 123 Law Quarterly Review 30; Middleton v Folwer (1699) 1 Salk 282 and Ackworth v Kempe (1778) 1 Dougl 40
 41. ^ Lord Haldane Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd [1915] AC 705; see also, Bolton v Graham & Sons Limited, per Lord Denning, "A company may in many ways be likened to a human body. It has a brain and nerve centre which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre... (the) directors and managers represent the directing mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such."
 42. ^ e.g. Tesco Supermarkets v Nattrass [1972] AC 153
 43. ^ See Williams v Natural Life Health Foods Ltd [1998] 1 WLR 830
 44. ^ Salomon v A Salomon & Co Ltd [1897] AC 22
 45. ^ See R Grantham, 'The Doctrinal Basis of Company Law' (1998) 57 Cambridge Law Journal 554, 560
 46. ^ See also, Lee v Lee's Air Farming Ltd
 47. ^ Or "shadow directors", defined under IA 1986 s 251 as "a person in accordance with whose directions or instructions the directors of the company are accustomed to act". See Re Hydrodam (Corby) Ltd [1994] BCC 161.
 48. ^ Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd [1916] 2 AC 307
 49. ^ e.g. Re Darby, ex parte Brougham [1911] 1 KB 95
 50. ^ [1990] Ch 433. Heavily doubted by Lord Mance in VTB Capital plc v Nutritek Int Corp [2013] UKSC 5, [127] 'they include obiter observations and are anyway not binding in this court'.
 51. ^ Jones v Lipman [1962] 1 WLR 832, where to avoid an order for specific performance, Mr Lipman sold his house to a company. Russell J held that this attempt to avoid a pre-existing obligation meant the court could ignore the separate legal identity of the company and award specific performance as a remedy anyway.
 52. ^ [2012] EWCA Civ 525. E McGaughey, 'Donoghue v Salomon in the High Court' (2011) 4 Journal of Personal Injury Law 249, on SSRN. See also Connelly v RTZ Corp Plc [1998] AC 854 and Lubbe v Cape Plc [2000] 1 WLR 1545.
 53. ^ See Woolfson v Strathclyde Regional Council (1978) SLT 159; see also, The Albazero [1977] AC 774, 807; Re A Company [1985] 1 BCC 99421; Bank of Tokyo Ltd v Karoon [1987] AC 45n, 64; cf Canada Safeway Ltd v Local 373, Canadian Food and Allied Workers (1974) 46 DLR (3d) 113, and contrast Dimbleby & Sons Ltd v National Union of Journalists [1984] 1 All ER 751
 54. ^ DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets London Borough Council [1976] 1 WLR 852; see also Littlewoods Mail Order Stores v Inland Revenue Commissioners [1969] 1 WLR 1214; Wallersteiner v Moir [1974] 1 WLR 991
 55. ^ This terminology follows from AA Berle, 'The Theory of Enterprise Entity' (1947) 47(3) Columbia Law Review 343, and is a concept used in German company law. See C Alting, 'Piercing the corporate veil in German and American law - Liability of individuals and entities: a comparative view' (1994–1995) 2 Tulsa Journal Comparative & International Law 187.
 56. ^ Dignam, Alan; Oh, Peter (June 2020). "Rationalising corporate disregard". Legal Studies. 40 (2): 187–208. doi:10.1017/lst.2020.7. ISSN 0261-3875. S2CID 218916703.
 57. ^ See C Mitchell, 'Lifting the Corporate Veil in the. English Courts: An Empirical Study' (1999) 3 Company, Financial and Insolvency Law Review 15.
 58. ^ Second Company Law Directive 2012/30/EU art 6 requires a €25,000 minimum
 59. ^ (1999) C-212/97, [36]-[38]
 60. ^ GmbHG §5a
 61. ^ For support for minimum capital, on the basis that it prevents frivolous incorporations, see H Eidenmueller, B Grunewald and U Noack, 'Minimum Capital in the System of Legal Capital' in M Lutter (ed), Legal Capital in Europe (2006) European and Company Financial Law Review, Special Volume 25
 62. ^ CA 2006 s 584
 63. ^ In re Wragg Ltd [1897] 1 Ch 796, per Lindley LJ. This was based on a heavily laissez faire viewpoint: "We must not allow ourselves to be misled by talking of value. The value paid to the company is measured by the price at which the company agrees to buy what it thinks it worth its while to acquire. Whilst the transaction is unimpeached, this is the only value to be considered."
 64. ^ cf In re White Star Line Ltd [1938] Ch 458 and Pilmer v Duke Group Ltd [2001] 2 BCLC 773
 65. ^ CA 2006 s 585, and Directive 2012/30/EU art 7
 66. ^ CA 2006 ss 593-597 and Directive 2012/30/EU art 10
 67. ^ Ooregum Gold Mining Co of India v Roper [1892] AC 125 invented the common law rule that shares cannot be issued at a discount on their nominal value. Mosely v Kofffontein Mines Ltd [1904] 2 Ch 108 held this also applied to bonds convertible into shares. Hilder v Dexter [1902] AC 474 held that options attached to shares issued at nominal value to buy later, if the share price rose, did not infringe the rule.
 68. ^ CA 2006 s 542 and Directive 2012/30/EU art 8. CA 2006 ss 588-9, subsequent holders of shares are jointly liable with a previous owner for any contravention of the Act unless they are a bona fide purchaser. Under CA 2006 ss 584-7, the court can grant relief if just and equitable considering how much value is actually conferred.
 69. ^ See Gedge Committee, Report of the Committee on Shares of No Par Value (1954) Cmd 9112 and Company Law Review Steering Group, The Strategic Framework (1999) 'the requirement that shares should have a nominal value has become an anachronism.'
 70. ^ CA 2006 ss 830-831 and Directive 2012/30/EU art 15
 71. ^ Companies (Model Articles) Regulations 2008 Sch 3, para 70. Sch 3 para 4, also allows shareholders the instruction right to get the dividends paid out with a 75% vote.
 72. ^ Re Halt Garage [1982] 3 All ER 1016, Oliver J
 73. ^ Aveling Barford Ltd v Period Ltd [1989] BCLC 626, Hoffmann J
 74. ^ [2010] UKSC 55
 75. ^ CA 2006 ss 847
 76. ^ See J Payne, 'Unjust Enrichment, Trusts and Recipient Liability For Unlawful Dividends' (2003) 119 LQR 583
 77. ^ [2006] EWCA Civ 544
 78. ^ In re Exchange Banking Company or Flitcroft’s Case (1882) LR 21 Ch D 519 and Bairstow v Queen's Moat Houses plc [2001] EWCA Civ 712
 79. ^ See, for example, M Moritz, 'Manchester United opens window on murky world of leveraged buy-outs' (27 June 2010) Daily Telegraph
 80. ^ CA 2006 ss 641-644
 81. ^ CA 2006 ss 645-653
 82. ^ CA 2006 s 646(4)
 83. ^ Second Company Law Directive 2012/30/EU art 46
 84. ^ See Re Chatterley-Whitfield Collieries Ltd [1948] 2 All ER 593, per Lord Greene MR. Further Re Saltdean Estate Co Ltd [1968] 3 All ER 829, cf Re Northern Engineering Industries plc [1994] 2 BCLC 704
 85. ^ Trevor v Whitworth (1887) 12 App Cas 409
 86. ^ CA 2006 ss 684-690 and 735. See Culross Global SPC Ltd v Strategic Turnaround Master Partnership Ltd [2010] UKPC 33, a Cayman Islands mutual fund could suspend share redemptions under its articles, but not suspend payment of redemption proceeds after giving a valid redemption notice.
 87. ^ CA 2006 ss 714-717
 88. ^ Listing Rule 12.4.2-3
 89. ^ CA 2006 s 707
 90. ^ e.g. R Dobbs and W Rehm, 'Debating Point: Are share buybacks a good thing?' (28 June 2006) Financial Times
 91. ^ See Greene Committee, Company Law Amendment Committee Report (1925-1926) Cmnd 2657 §30 and Jenkins Committee, Report of the Company Law Committee (1962) Cmnd 6707 §173
 92. ^ cf PL Davies and S Worthington, Principles of Modern Company Law (2012) 360, 13-44
 93. ^ Companies Act 1929 s 45
 94. ^ Second Company Law Directive art 25 and CA 2006 ss 677-678
 95. ^ J Armour, 'Share Capital and Creditor Protection: Efficient Rules for a Modern Company Law' (2000) 63(3) Modern Law Review 355, 374, also noting that "LBOs do have the capacity to harm creditors" and some are motivated by "asset stripping" even though empirical studies suggest gains to other groups are high.
 96. ^ a b [1999] 1 BCLC 433
 97. ^ See CA 2006 s 17. Prior to CA 2006, the constitution was also composed of a "memorandum of association", which contained basic company information and was unalterable. Now the "memorandum" merely refers to a document signed by initial shareholders at a company formation under CA 2006 s 8.
 98. ^ See the Companies (Model Articles) Regulations 2008 (SI 2008/3229) with differing provisions for private and public companies, previously known as "Table A".
 99. ^ CA 2006 s 20
 100. ^ [2009] UKPC 10, [16]; cf Southern Foundries (1926) Ltd v Shirlaw [1940] AC 701
 101. ^ See also, Investors Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building Society [1998] 1 WLR 896
 102. ^ (1741) 26 ER 531
 103. ^ [1906] 2 Ch 34
 104. ^ The shareholder, Mr McDiarmid, brought the claim as a derivative action in the name of the company, given the rule in Foss v Harbottle (1843) 67 ER 189 presupposed a majority of shareholders could litigate
 105. ^ See John Shaw & Sons (Salford) Ltd v Shaw [1935] 2 KB 113, Greer LJ, 'The only way in which the general body of the shareholders can control the exercise of the powers vested by the articles in the directors is by altering their articles, or, if the opportunity arises under the articles, by refusing to re-elect the directors of whose actions they disapprove.'
 106. ^ Macdougall v Gardiner (1875) 1 Ch D 13, holding that a director's refusal to take a poll of shareholders, validly requested under the company's articles, was not actionable because it was a "mere internal irregularity". This decision was not clearly based on any authority, and appears contradicted by the modern theory of construction. See also P Davies, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law (8th edn Sweet and Maxwell 2008) 72; RJ Smith (1978) 41 MLR 147
 107. ^ (1877) 6 Ch D 70; cf Ashby v White (1703) 92 ER 126
 108. ^ See Eley v Positive Government Security Life Assurance Co Ltd (1876) 1 Ex D 88; but cf Hickman v Kent or Romney Marsh Sheep-Breeders' Association [1915] 1 Ch 881
 109. ^ The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 s 6, excludes the Companies Acts from its scope; however the rule of privity is unsteady on orthodox principles, see Smith and Snipes Hall Farm Ltd v River Douglas Catchment Board [1949] 2 KB 500
 110. ^ See Russell v Northern Bank Development Corp Ltd [1992] 1 WLR 588
 111. ^ Hansard HC 585 (6 June 1947) vol 438 cols 585-588, Companies Bill, 2nd Reading, Sir Stafford Cripps.
 112. ^ cf CA 2006 s 172, which requires directors "promote the success of the company" for the benefit of members with regard to stakeholders (but at no point refers to shareholders). This said, members usually are shareholders, and because shareholders tend to monopolise voting rights, directors invariably follow shareholder interests. There is, however, no legal duty.
 113. ^ In closely held, private companies, the mandatory removal right in CA 2006 s 168 is qualified by the majority House of Lords decision in Bushell v Faith [1970] AC 1099, holding that a company's articles could allow a shareholder's votes to triple if facing removal as a director. This followed the Cohen Report's recommendations.
 114. ^ CA 2006 s 168, previously Companies Act 1985, section 303, implemented in the Companies Act 1947, following recommendations of the Cohen Committee, Report of the Committee on Company Law Amendment (1945) Cmd 6659. See EM Dodd, 'The Cohen Report' (1945) 58 Harvard Law Review 1258
 115. ^ See Aktiengesetz 1965 §76. This is the Vorstand, or the "executive" of the company that carries out all functions of management, rather than the Aufsichtsrat or supervisory council, which appoints it and is in turn elected by shareholders and employees.
 116. ^ See Delaware General Corporation Law s 141(k) and Ralph B. Campbell v. Loews, Inc 134 A.2d 852 (1957); for a comprehensive critique, see AA Berle and GC Means, The Modern Corporation and Private Property (1932)
 117. ^ CA 2006 s 283 (special resolution definition), ss 21-22 (amending the constitution)
 118. ^ CA 2006 ss 303-305, as amended by Companies (Shareholders' Rights) Regulations 2009/1632 Pt 2, reg 4
 119. ^ CA 2006 s 314
 120. ^ UKLA Listing Rule 10.
 121. ^ CA 2006 ss 366-368 and 378 require a resolution, itemising the money to be donated, be passed by shareholders for any political contributions over £5000 in 12 months, lasting a maximum of four years.
 122. ^ CA 2006 s 439; other transactions where directors have a conflict of interest that require binding approval of shareholders are ratification of corporate opportunities, large self dealing transactions and service contracts lasting over two years.
 123. ^ See PL Davies and S Worthington, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law (2016) 15-27 'Conflicts of interest and inactivity'. E McGaughey, 'Does Corporate Governance Exclude the Ultimate Investor?' (2016) 16(1) Journal of Corporate Law Studies 221.
 124. ^ See PL Davies and S Worthington, Gower and Davies' Principles of Modern Company Law (2016) 15-27 'Conflicts of interest and inactivity'. A Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) Book V, ch 1, para 107 and LD Brandeis, Other People's Money And How the Bankers Use It (1914)
 125. ^ E McGaughey, 'Does Corporate Governance Exclude the Ultimate Investor?' (2016) 16(1) Journal of Corporate Law Studies 221 and RC Nolan, 'Indirect Investors: A Greater Say in the Company?’ (2003) 3(1) Journal of Corporate Law Studies 73
 126. ^ Hampel Committee, Committee on Corporate Governance: Final Report (1998) para 5.7, 'The right to vote is an important part of the asset represented by a share, and in our view an institution has a responsibility to the client to make considered use of it.' Also Cadbury Report, Financial Aspects of Corporate Governance (1992) para 6.12
 127. ^ Butt v Kelson [1952] Ch 197, Lehman Brothers International (Europe) v CRC Credit Fund Ltd [2010] EWCA Civ 917, [171] and Barlow Clowes International Ltd v Vaughan [1991] EWCA Civ 11, Dillon LJ, 'it is accepted that... the assets and moneys in question are trust moneys held on trust for all or some of the would-be investors ("the investors") who paid moneys to BCI or associated bodies for investment, and are not general assets of BCI.'
 128. ^ Discussed by E McGaughey, 'Does Corporate Governance Exclude the Ultimate Investor?' (2016) 16(1) Journal of Corporate Law Studies 221 and see further RC Nolan, 'Indirect Investors: A Greater Say in the Company?’ (2003) 3(1) Journal of Corporate Law Studies 73
 129. ^ See BS Black and JC Coffee, 'Hail Britannia?: Institutional Investor Behavior Under Limited Regulation' (1994) 92 Michigan Law Review 1997-2087
 130. ^ See in the US, Dodd Frank Act of 2010 §957 (banning broker dealers from voting without instructions on any important issue, including director elections) and the Swiss, Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften 2013 (banning banks from voting on behalf of any company investor, and placing a duty instead on pension funds to be active in their voting).
 131. ^ Discussed in E McGaughey, 'Votes at Work in Britain: Shareholder Monopolisation and the 'Single Channel' (2018) 47(1) Industrial Law Journal 76 and E McGaughey, A Casebook on Labour Law (Hart 2019) ch 11. In university corporations, see the Oxford University Act 1854 ss 16 and 21, Cambridge University Act 1856 ss 5 and 12. Also the Further and Higher Education Act 1992, ss 20(2) and 85, and Sch 4, para 4.
 132. ^ See also the South Metropolitan Gas Act 1896 s 19, Port of London Act 1908 s 1(7), Iron and Steel Act 1967, Sch 4, Part V, Aircraft and Shipbuilding Industries Act 1977 s 2(8), Post Office Act 1977 s 1
 133. ^ See M Weiss (ed) et al., Handbook on employee involvement in Europe (Kluwer 2004). For the most developed example, see in German labour law the Mitbestimmungsgesetz 1976 and the Betriebsverfassungsgesetz 1972 §87. Member states with no participation rights are Belgium, Cyprus, Estonia, Italy, Latvia, Lithuania, Romania and the United Kingdom.
 134. ^ Oxford University Act 1854 ss 16 and 21, Cambridge University Act 1856 ss 5 and 12; cf King's College London Act 1997 s 15, though since amended. Discussed in E McGaughey, 'Votes at Work in Britain: Shareholder Monopolisation and the 'Single Channel' (2016) ssrn.com
 135. ^ See Employee Involvement Directive 2001/86/EC
 136. ^ See generally, PL Davies, 'Workers on the Board of the European Company?' (2003) 32(2) Industrial Law Journal 75
 137. ^ (1977) Cmnd 6706; see also Lord Donovan, Report of the Royal Commission on Trade Unions and Employers' Associations (1965–1968) Cmnd 3623, §§997-1006, where the minority favoured worker directors in principle.
 138. ^ See KW Wedderburn, 'Employees, Partnership and Company Law' [2002] 31(2) Industrial Law Journal 99, a minor duty that could not be legally enforced was CA 1985 s 309, requiring directors to act in shareholders and employees' interests, now reflected in CA 2006 s 172
 139. ^ Growth and Infrastructure Act 2013 s 31, and PJ Purcell, 'The Enron Bankruptcy and Employer Stock in Retirement Plans' (11 March 2002) CRS Report for Congress
 140. ^ See Re Hydrodam (Corby) Ltd [1994] BCC 161; CA 2006 s 251; a shadow director is typically a bank or a dominant shareholder, according to whose directions a director is accustomed to act.
 141. ^ See Percival v Wright [1902] Ch 401, Peskin v Anderson [2001] 2 BCLC 1 and CA 2006 s 170; directors do not, generally, owe duties to shareholders or any other group directly. But duties may arise in tort, Williams v Natural Life Health Foods Ltd [1998] 1 WLR 830. Also, when approaching insolvency directors may owe duties to creditors, e.g. West Mercia Safetywear Ltd v Dodd [1988] BCLC 250 and Colin Gwyer and Associates Ltd v London Wharf (Limehouse) Ltd [2003] 2 BCLC 153.
 142. ^ CA 2006 ss 232-235; while a director may not have to pay for breach of duties, they will not be able to avoid negative publicity and possibly appearing in court should the insurance company choose to contest the claim.
 143. ^ e.g. Bishopsgate Investment Management Ltd v Maxwell (No 2) [1993] BCLC 814
 144. ^ e.g. Hogg v Cramphorn Ltd [1967] Ch 254 and Howard Smith Ltd v Ampol Ltd [1974] AC 832
 145. ^ e.g. Criterion Properties plc v Stratford UK Properties LLC [2004] UKHL 28; nb the UK Takeover Code Rule 21 voids any measure, without shareholder approval, with the effect of frustrating a takeover bid. This is reflected in the Takeover Directive 2004/25/EC, art 9(2).
 146. ^ For the old and abandoned approach of the pure subjective standard, see Re Cardiff Savings Bank [1892] 2 Ch 100; In re Brazilian Rubber Plantations and Estates Ltd [1911] 1 Ch 425; Re City Equitable Fire Insurance Co [1925] Ch 407
 147. ^ [1994] 1 BCLC 561
 148. ^ See Lord Hardwicke LC in The Charitable Corporation v Sutton (1742) 26 ER 642 and Lord Wilberforce in Howard Smith Ltd v Ampol Petroleum Ltd [1974] AC 821
 149. ^ See Boardman v Phipps [1966] UKHL 2
 150. ^ See Keech v Sandford (1726) Sel Cas Ch 61, Whelpdale v Cookson (1747) 1 Ves Sen 9; 27 ER 856, Ex parte James [1803-13] All ER Rep 7, Parker v McKenna (1874) LR 10 Ch App 96 and Bray v Ford [1896] AC 44
 151. ^ [1916] 1 AC 554, [1916] UKPC 10 (PC)
 152. ^ [2003] EWCA Civ 424
 153. ^ e.g. Industrial Development Consultants v Cooley [1972] 1 WLR 443, CMS Dolphin Ltd v Simonet [2001] 2 BCLC 704, In Plus Group Ltd v Pyke [2002] EWCA Civ 370, and Foster Bryant Surveying Ltd v Bryant [2007] EWCA Civ 200
 154. ^ See Aberdeen Railway Co v Blaikie Brothers (1854) 1 Macq HL 461
 155. ^ See CA 2006 s 180(1)(b) and Imperial Mercantile Credit Association v Coleman (1871) LR 6 Ch App 558, Costa Rica Railway Company v Forwood [1901] 1 Ch 746, Motivex v Bulfield Ltd [1988] BCLC 104, 117 and Boulting v ACTAT [1963] 2 QB 606, 636
 156. ^ CA 2006 ss 182-183
 157. ^ Under CA 2006 ss 252-254, a "connected person" includes family members, and companies, partnerships and trusts where the director has a large stake.
 158. ^ See CA 2006 ss 197-214
 159. ^ e.g. Model Articles, art 22, and cf Guinness plc v Saunders [1990] 2 AC 663
 160. ^ cf CA 1985 s 309, which stipulated that shareholders and employees interests had to be considered. No cases were ever brought under this provision. Older cases such as Hutton v West Cork Railway Co (1883) 23 Ch D 654 and Parke v Daily News Ltd [1962] Ch 927 suggested directors of insolvent companies could not protect employees, though this had been reversed by statute, IA 1986 s 187 and CA 2006 s 247 (Power to make provision for employees on cessation or transfer of business)
 161. ^ CA 2006 s 172(1)(a)-(f)
 162. ^ CA 2006 s 172(3)
 163. ^ CA 2006 s 172(1)
 164. ^ cf Regentcrest plc v Cohen [2001] 2 BCLC 80
 165. ^ CA 2006 s 419
 166. ^ (1812) 1 Ves & B 154, 158
 167. ^ e.g. Model Articles, art 3
 168. ^ (1843) 67 ER 189
 169. ^ cf Alexander Ward v Samyang [1975] 2 All ER 424 and Breckland Group Holdings Ltd v London & Suffolk Properties Ltd [1989] BCLC 100
 170. ^ For highly instructive comparison in the US, see Joy v North, 692 F 2d 880 (1981). Another model for a derivative claim in the German Aktiengesetz § 148, whereby 1% of shareholders, or those holding at least €100,000 in shares, can bring a claim.
 171. ^ See CA 2006 s 239, stipulating that a breach of duty can only be ratified by disinterested shareholders. It also appears that disinterested shareholders would not, however, be competent to ratify fraudulent behaviour, contrary to public policy.
 172. ^ CA 2006 s 263(3)
 173. ^ CA 2006 s 263(4), and see Smith v Croft (No 2) [1988] Ch 114
 174. ^ The pre-2006 case law may still be indicative of the present law, however since according to CA 2006 s 260(2) a claim can only be brought "under this Chapter", the sole rules for derivative actions are contained in ss 260-264.
 175. ^ e.g. Mission Capital plc v Sinclair [2008] EWHC 1339 (Ch) and Franbar Holdings Ltd v Patel [2008] EWHC 1534 (Ch)
 176. ^ [1975] QB 373
 177. ^ e.g. Pender v Lushington (1877) 6 Ch D 70, cf Macdougall v Gardiner (1875) 1 Ch D 13
 178. ^ See Prudential Assurance v Newman Industries Ltd [1982] Ch 204. The duty to not mislead arises from the law of tort, and negligent misstatement.
 179. ^ See further, Johnson v Gore Wood & Co [2002] 2 AC 1, Giles v Rhind [2002] EWCA Civ 1428, Gardner v Parker [2004] 2 BCLC 554
 180. ^ [1900] 1 Ch 656
 181. ^ [1951] Ch 286
 182. ^ See also, Brown v British Abrasive Wheel Co [1919] 1 Ch 290, Sidebottom v Kershaw, Leese & Co Ltd [1920] 1 Ch 154, Dafen Tinplate Co Ltd v Llanelly Steel Co (1907) Ltd [1920] 2 Ch 124, Shuttleworth v Cox Bros and Co (Maidenhead) [1927] 1 Ch 154, Southern Foundries (1926) Ltd v Shirlaw [1940] AC 701 and Citco Banking Corporation NV v Pusser's Ltd [2007] UKPC 13
 183. ^ [1973] AC 360
 184. ^ [1999] 1 WLR 1092
 185. ^ See Re Blue Arrow plc [1987] BCLC 585
 186. ^ e.g. Bhullar v Bhullar [2003] EWCA Civ 424
 187. ^ e.g. O'Donnell v Shanahan [2009] EWCA Civ 751
 188. ^ See Borland’s Trustee v Steel Brothers & Co Ltd [1901] 1 Ch 279
 189. ^ See Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd [2009] UKPC 10
 190. ^ Birch v Cropper (1889) 14 App Cas 525, preferential shareholders presumed to be entitled to distribution on winding up like other shareholders, as constitution did not say otherwise. Alliance Perpetual Building Society v Clifton [1962] 1 WLR 1270, whether shares are ordinary or preference shares.
 191. ^ [1949] UKHL 3
 192. ^ Borland’s Trustee v Steel Brothers & Co Ltd [1901] 1 Ch 279, per Farwell J, 'A share is the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money, for the purpose of liability in the first place, and of interest in the second, but also consisting of a series of mutual covenants entered into by all the shareholders inter se in accordance with s 16 of the Companies Act, 1862. The contract contained in the articles of association is one of the original incidents of the share.'
 193. ^ cf CMAR 2008 Sch 1 para 22 and Sch 3 para 43
 194. ^ CA 2006 ss 112-113
 195. ^ CA 2006 s 779, by having a warrant, entitling a holder to shares on delivery, or a letter of allotment, but not yet being on the register.
 196. ^ CA 2006 s 284, one share gets one vote, subject to the articles
 197. ^ CA 2006 s 544
 198. ^ CA 2006 ss 112-114
 199. ^ CMAR 2008 Schs 1 and 3 para 3
 200. ^ CA 2006 ss 549-551
 201. ^ CA 2006 s 562(5)
 202. ^ See also Paul Myners, Pre-Emption Rights: Final Report (2005) DTI, .pdf
 203. ^ Treanor, Jill (23 March 2010). "Six arrested over City insider dealing" – via www.theguardian.com.
 204. ^ For an historical overview of the Takeover Panel's background and the non-frustration principle, see J Armour and DA Skeel Jr., 'Who Writes the Rules for Hostile Takeovers, and Why? – The Peculiar Divergence of US and UK Takeover Regulation' (2007) 95 Georgetown Law Journal 1727
 205. ^ See Cheff v. Mathes, 41 Del. Ch. 494, 199 A.2d 548 (S. Ct. 1964), Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. 493 A.2d 946 (Del. 1985) and Paramount Communications, Inc. v. Time Incorporated, Fed. Sec. L. Rep. (CCH) ¶ 94,514; aff'd 571 A.2d 1140 (Del. 1989)
 206. ^ See DGCL §141(k)
 207. ^ Takeover Directive 2004/25/EC arts 9(2) and 12
 208. ^ See L Lucas and A Rappeport, 'Mergers and acquisitions: A bitter taste' (23 May 2011) Financial Times. When Kraft broke public promises to keep 500 jobs in the Somerdale plant it was criticsed by the Takeover Panel.
 209. ^ See Gething v Kilner [1972] 1 All ER 1166
 210. ^ Re a Company No. 008699 of 1985 [1986] BCLC 383
 211. ^ [1967] Ch 254
 212. ^ Howard Smith Ltd v Ampol Petroleum Ltd [1974] AC 821, per Lord Wilberforce
 213. ^ ERA 1996 ss 86, 94 and 135
 214. ^ TUPER 2006 SI 2006/246
 215. ^ Re Grierson Oldham and Adams Ltd [1968] Ch 17
 216. ^ Re Bugle Press Ltd [1961] Ch 270
 217. ^ Fiske Nominees Ltd v Dwyka Diamond Ltd [2002] EWHC 770; 2 BCLC 123
 218. ^ [1987] QB 815
 219. ^ ex parte Guinness plc [1990] 1 QB 146, the Panel was found to be 'insensitive and unwise' no action. Also, ex parte Fayed [1992] BCLC 938

References

Textbooks
 • PL Davies, Gower's Modern Company Law (8th edn Sweet and Maxwell, London 2008)
 • D Kershaw, Company Law in Context (OUP, Oxford 2009)
 • R Kraakman, J Armour, PL Davies, L Enriques, H Hansmann, G Hertig, K Hopt, H Kanda and E Rock, The Anatomy of Corporate Law (2nd edn OUP 2009)
 • John Lowry and Alan Dignam, Company Law (11th edn OUP 2020) ISBN 978-0-19-928936-3
 • L Sealy and S Worthington, Cases and Materials in Company law (9th edn OUP, Oxford 2010)
 • AF Topham, Principles of Company Law (1978)
Treatises
Articles
 • AA Berle, 'The Theory of Enterprise Entity' (1947) 47(3) Columbia Law Review 343
 • BS Black and JC Coffee, 'Hail Britannia?: Institutional Investor Behavior Under Limited Regulation' (1994) 92 Michigan Law Review 1997-2087
 • PL Davies, E Schuster and E Van de Walle de Ghelcke, 'The Takeover Directive as a Protectionist Tool?' (2010) EGCI Working Paper
 • PL Davies, 'Workers on the Board of the European Company?' (2003) 32(2) Industrial Law Journal 75
 • EM Dodd, 'Book Review' (1945) 58 Harvard Law Review 1258
 • A Garrett, 'A Comparison of United States and United Kingdom Approaches to Board Structure' (2007) 3 The Corporate Governance Law Review 93
 • R Grantham, 'The Doctrinal Basis of Company Law' (1998) 57 Cambridge Law Journal 554
 • P Ireland, 'Company Law and the Myth of Shareholder Ownership' (1999) 62 Modern Law Review 32
 • D Kershaw, 'No End in Sight for the History of Corporate Law: The Case of Employee Participation in Corporate Governance' (2002) 2 Journal of Corporate Law Studies 34
 • D Kershaw, 'The Illusion of Importance: Reconsidering the UK's Takeover Defence Prohibition' (2007) 56 ICLQ 267
 • E McGaughey, 'Does Corporate Governance Exclude the Ultimate Investor?' (2016) 16(1) Journal of Corporate Law Studies 221
 • E McGaughey, 'Ideals of the Corporation and the Nexus of Contracts' (2015) 78(6) Modern Law Review 1057
 • E McGaughey, 'Donoghue v Salomon in the High Court' (2011) 4 Journal of Personal Injury Law 249, on SSRN
 • C Mitchell, 'Lifting the Corporate Veil in the English Courts: An Empirical Study' (1999) 3 Company, Financial and Insolvency Law Review 15
 • KW Wedderburn, 'Shareholders' rights and the rule in Foss v Harbottle' (1957) 16 Cambridge Law Journal 194
 • KW Wedderburn, 'Companies and employees: common law or social dimension' (1993) 109 Law Quarterly Review 261
 • KW Wedderburn, 'Employees, Partnership and Company Law' [2002] 31(2) Industrial Law Journal 99
Reports

External links