ยู

ยู
คุณ
การใช้งาน
ระบบการเขียนอักษรละติน
พิมพ์ตามตัวอักษร
ภาษาต้นกำเนิดละติน
การใช้สัทศาสตร์
จุดโค้ด Unicode
 • U+0055
 • U+0075
ตำแหน่งตามตัวอักษร21
ประวัติศาสตร์
การพัฒนา
G43
T3
 • ว้าว
   • ว้าว
    • ว้าว
     • เอ่อ
ช่วงเวลาค.ศ. 1386–ปัจจุบัน
ลูกหลาน
พี่สาวน้องสาว
อื่น
ตัวอักษรอื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไปด้วย
ทิศทางการเขียนจากซ้ายไปขวา
บทความนี้ประกอบด้วยการถอดเสียงในสัทอักษรสากล (IPA ) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดูที่วิธีใช้:IPA สำหรับความแตกต่างระหว่าง[ ] , / / ​​และ ดูที่ IPA § วงเล็บเหลี่ยมและตัวคั่นการถอดความ

Uหรือu เป็น อักษรตัวที่ 21 และสระตัวที่ 5 ของอักษรละตินใช้ในอักษรภาษาอังกฤษ สมัยใหม่ ซึ่งเป็นอักษรของภาษายุโรปตะวันตกอื่นๆ และภาษาอื่นๆ ทั่วโลก ชื่อในภาษาอังกฤษคือu (ออกเสียง/ ˈ j / ) พหูพจน์ues [1] [2] [3] [a] [ ต้องการคำชี้แจง ]

ประวัติศาสตร์

U มาจากภาษาเซมิติกwawเช่นเดียวกับFและต่อมาคือY , WและV บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของมันมาจากอักษรอียิปต์ โบราณ และอาจมาจากอักษรอียิปต์โบราณของคทาหรือไก่ ซึ่งเป็น ตัวแทนของเสียง[ v ]หรือเสียง[ w ] คำนี้ยืมมาจากชาวฟินีเซียน ซึ่งเป็นตัวแทนของเสียง[ w ]และแทบจะไม่มีสระ[ u ]เลย

ในภาษากรีกตัวอักษรสองตัวดัดแปลงมาจากภาษาฟินีเซียน วาว ตัวอักษรได้รับการดัดแปลง แต่แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยDigammaหรือ wau Ϝถูกดัดแปลงเพื่อเป็นตัวแทนของ[ w ]และตัวที่สองคือUpsilon Υซึ่งเดิมถูกดัดแปลงให้เป็นตัวแทนของ[ u ]ต่อมาอยู่ข้างหน้า กลายเป็น[ ใช่ ] .

ในภาษาละติน รูปร่างแบบไม่มีก้านของอัพไซลอนถูกยืมมาในยุคแรกๆ โดยใช้ชื่อ U โดยใช้รูปตัว Vสมัยใหม่ ไม่ว่าจะมาจากอักษรกรีกตะวันตก โดยตรง หรือจากอักษรอิทรุสกันเป็นตัวกลาง เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งเดียวกัน/ u /เสียง เช่นเดียวกับพยัญชนะ/ w / , num  ซึ่งแต่เดิมสะกดว่าNVM  - ออกเสียงว่า/num/และviaออกเสียง[ˈwia ] [ ต้องการคำชี้แจง ]ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ขึ้นอยู่กับภาษาละตินหยาบคาย พยัญชนะ / w /พัฒนาเป็น/ β / (เก็บไว้ในภาษาสเปน ) จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น/ v /

ในช่วงปลายยุคกลางมีการพัฒนารูปแบบจิ๋วสองรูปแบบ ซึ่งใช้สำหรับ/ v /หรือสระ/ u / รูปแบบปลายแหลม⟨v⟩เขียนที่จุดเริ่มต้นของคำ ในขณะที่รูปแบบโค้งมน⟨u⟩ถูกใช้ที่ตรงกลางหรือตอนท้าย โดยไม่คำนึงถึงเสียง ดังนั้นในขณะที่ 'valour' และ 'excuse' ปรากฏในการพิมพ์สมัยใหม่ 'have' และ 'upon' ถูกพิมพ์ว่า 'haue' และ 'vpon' ตามลำดับ การใช้⟨u⟩และ⟨v⟩ เป็นครั้งแรกที่บันทึกไว้ เป็นตัวอักษรที่แตกต่างกันอยู่ในอักษรกอทิกตั้งแต่ปี 1386 โดยที่⟨v⟩ นำหน้า⟨u⟩ เครื่องพิมพ์ละทิ้งทุน⟨U⟩เพื่อสนับสนุน⟨V⟩ ในศตวรรษที่ 17 และความ แตกต่างระหว่างตัวอักษรทั้งสองไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จาก French Academy จนกระทั่งปี 1762 [4] [5] [ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]รูปแบบที่โค้งมนกลายเป็นรุ่น U ในปัจจุบัน และรูปแบบปลายแหลมเดิมกลายเป็น V

การออกเสียงและการใช้งาน

การออกเสียงของ Uu
ภาษาในตัวเอียงไม่ใช้อักษรละติน ตารางหมายถึงการลาติน
ภาษา ภาษาถิ่น การออกเสียง ( IPA ) สิ่งแวดล้อม
ชาวแอฟริกัน / ปี /
จีน[6] ภาษาจีนมาตรฐานพินอิน / ยู / หลังพยัญชนะพินอิน⟨b⟩ , ⟨p⟩ , ⟨m⟩ , ⟨f⟩ , ⟨d⟩ , ⟨t⟩ , ⟨n⟩ , ⟨l⟩ , ⟨g⟩ , ⟨k⟩ , ⟨h⟩ , ⟨zh ⟩ , ⟨ch⟩ , ⟨sh⟩ , ⟨r⟩ , ⟨z⟩ , ⟨c⟩ , ⟨s⟩ , ⟨w⟩ [6]
/ ปี / / หลังพยัญชนะ พิ อิน⟨j⟩ , ⟨q⟩ , ⟨x⟩ , ⟨y⟩ หากต้องการให้เสียง/ y /เสียงหลังพยัญชนะ⟨n⟩หรือ⟨l⟩ , ⟨ü⟩ถูกนำมาใช้ [6]
ภาษาเดนมาร์ก / ยู / โดยปกติ
/ ʊ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
ภาษาดัตช์ / OE / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ปี / โดยปกติ
ภาษาอังกฤษ / ɛ / ใน "ฝังศพ" และ "ฝังศพ" [ จำเป็นต้องมีคำชี้แจง ]
/ ə / ใน "งานยุ่ง" และ "ธุรกิจ"
/(ญ)คุณ/ เน้นและไม่นำหน้าพยัญชนะ
/ ʊ / บางครั้ง
/ ʌ / โดยปกติ
/ มี / ตามหลัง⟨q⟩หรือ⟨g⟩และอยู่หน้าสระ
เงียบ ตามหลัง⟨q⟩หรือ⟨g⟩และสระนำหน้า⟨e⟩และ⟨i⟩มักเป็นภาษายืมภาษาฝรั่งเศส
เอสเปรันโต / ยู /
แฟโร / ʊ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ยู / โดยปกติ
ภาษาฝรั่งเศส / ปี / โดยปกติ
/ ɥ / ก่อนสระ
เยอรมัน / ʊ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ยู / โดยปกติ
ไอซ์แลนด์ / ยู / โดยปกติ
/ ตื่น / ก่อนพยัญชนะสองตัว
อินโดนีเซีย[7] มาตรฐานชาวอินโดนีเซีย / ยู / เสมอ
ภาษาอิตาลี / ยู / โดยปกติ
/ มี / ก่อนสระ
ญี่ปุ่น / ɯ / โดยปกติ
เงียบ ไม่เน้นเสียงระหว่างพยัญชนะสองตัว
ลิทัวเนีย / ʊ /
เยอรมันต่ำ / ʊ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ยู / โดยปกติ
มาเลย์ / ยู / โดยปกติ
/ มี / ก่อนสระ
ภาษานอร์เวย์ / ɵ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ʉ / โดยปกติ
โปรตุเกส / ยู / โดยปกติ
/ มี / ก่อนสระ
/ ɐ / เฉพาะในคำยืมบางคำล่าสุดเท่านั้น
สเปน / ยู / โดยปกติ
/ มี / ก่อนสระ
ภาษาสวีเดน / ɵ / ก่อนพยัญชนะสองตัว
/ ʉ / โดยปกติ
เวลส์ ภาษาถิ่นภาคเหนือ / ɨ /
ภาษาถิ่นภาคใต้ / ə /
การออกเสียงชื่อของตัวอักษร⟨u⟩ในภาษายุโรป

ภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษตัวอักษร⟨u⟩มีการออกเสียงหลักสี่แบบ มีการออกเสียง "ยาว" และ "สั้น" สั้น⟨u⟩เดิมทีพบในพยางค์ปิด โดยทั่วไปใช้แทน/ ʌ / (ในคำว่า 'duck') แม้ว่าจะยังคงการออกเสียงแบบเดิม/ ʊ /ตามหลังพยัญชนะริมฝีปากในบางคำ (เช่น 'put') และบางครั้งก็ใช้ที่อื่นด้วย (เช่นเดียวกับใน 'น้ำตาล') Long ⟨u⟩เดิมพบในคำที่มีต้นกำเนิดจากภาษาฝรั่งเศส (ผู้สืบทอดของ long ภาษาอังกฤษเก่า⟨u⟩สะกดใหม่เป็นou ) โดยทั่วไปหมายถึง/ j / (ใน 'mule') ลดเหลือ/ /หลัง⟨r⟩ (เหมือนใน 'rule'), ⟨j⟩ (เหมือนใน 'มิถุนายน') และบางครั้ง (หรือเป็นทางเลือก) หลัง⟨l⟩ (เหมือนใน 'lute') และหลังพยัญชนะเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ดูdo –การควบรวมน้ำค้าง ) (หลังจาก⟨s⟩ , /sjuː, zjuː/ได้หลอมรวมเป็น/ʃuː, ʒuː/ในบางคำ) พูดสั้นๆ ได้ว่า ⟨u⟩ สั้น หมายถึงเสียงอื่นๆ เช่น/ ɪ /ใน 'ธุรกิจ' และ/ ɛ / in 'ฝัง'

ตัวอักษร⟨u⟩ใช้ในไดกราฟ⟨au⟩ / ɔː / , ⟨ou⟩ (การออกเสียงที่หลากหลาย แต่โดยทั่วไปคือ/aʊ/ ) และมีค่าเท่ากับ long ⟨u⟩ใน⟨eu⟩ , ⟨ue⟩และ ในคำไม่กี่คำ⟨ui⟩ (เช่นใน 'ผลไม้') มักจะมีเสียง/ w /หน้าสระในลำดับ⟨qu⟩ (เช่นใน 'เร็ว'), ⟨gu⟩ (เช่นใน 'ความเจ็บปวด') และ⟨su⟩ (เช่นใน 'อ่อนโยน') แม้ว่า เงียบในขั้นสุดท้าย⟨que⟩ (เหมือนใน 'ไม่ซ้ำกัน') และในหลาย ๆ คำด้วย⟨gu⟩ (เหมือนใน 'guard')

นอกจากนี้ ตัวอักษร⟨u⟩ยังใช้ในการส่งข้อความอินเทอร์เน็ต และ คำสแลงอื่นๆ ที่เขียนเพื่อแสดงถึง 'คุณ' เนื่องจากทั้งสองออกเสียง / j /

สิ่งหนึ่งที่ควรทราบก็คือภาษาอังกฤษบางประเภท (เช่นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษภาษาอังกฤษแบบแคนาดาฯลฯ) ใช้ตัวอักษร U ในคำต่างๆ เช่นสี , แรงงาน , ความกล้าหาญฯลฯ ; อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะไม่ใช้ตัวอักษรและกล่าวว่าคำที่กล่าวถึงจะสะกดเป็นสีเป็นต้น เป็นตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดอันดับที่ 13 ในภาษาอังกฤษ โดยมีความถี่ประมาณ 2.8% ในด้านคำ

ภาษาอื่น ๆ

ในภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้อักษรละติน⟨u⟩หมายถึงสระหลังปิด / u /หรือสระที่คล้ายกัน [8]

การใช้งานอื่นๆ

ตัวละครที่เกี่ยวข้อง

บรรพบุรุษ ลูกหลาน และพี่น้อง

 • 𐤅 ‎⟩ : อักษรเซมิติก วาวซึ่งเป็นที่มาของสัญลักษณ์ต่อไปนี้
  • Υ υ : อักษรกรีกUpsilonซึ่งมาจากคำว่า U
   • ⟨V v⟩ : ตัวอักษรละตินVสืบเชื้อสายมาจาก U
    • ⟨W w⟩ : ตัวอักษรละตินWสืบเชื้อสายมาจาก V/U
   • ⟨Y y⟩ : ตัวอักษรละตินYสืบเชื้อสายมาจากอัพซิลอนเช่นกัน
   • У у : อักษรซีริลลิกUซึ่งมาจากอัพซิลอนเช่นกัน
   • Ү ү : อักษรซีริลลิกUe
  • Ϝ ϝ : อักษรกรีกดิแกมมา
   • ⟨F f⟩ : ตัวอักษรละตินFมาจาก Digamma
 • IPA -สัญลักษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ U: ⟨ ʊ[ ต้องการการอ้างอิง ]ɥ
 • อักษรสัทอักษรอูราลิก -สัญลักษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ U: [10]
  • U+1D1C Tra อักษรละตินตัวเล็กตัวพิมพ์ใหญ่ U
  • U+1D41 MODIFIER จดหมายตัวพิมพ์ใหญ่ U
  • U+1D58 MODIFIER อักษรตัวพิมพ์เล็ก U
  • U+1D64 LATIN SUBSCRIPT SMALL LETTER U
  • U+1D1D LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS U
  • U+1D1E LATIN SMALL LETTER SIDEWAYS DIAERESIZED U
  • U+1D59 MODIFIER LETTER SMALL SIDEWAYS U
 • สัญลักษณ์เฉพาะการถอดเสียงการออกเสียงของTeuthonista ที่เกี่ยวข้องกับ U: [11]
  • U+AB4E อักษรละตินตัวพิมพ์เล็ก U พร้อมขาสั้นขวา
  • U+AB4F LATIN SMALL LETTER U BAR พร้อมขาขวาสั้น
  • U+AB51 LATIN SMALL LETTER TURNED UI
  • U+AB52 LATIN SMALL LETTER U พร้อมตะขอซ้าย
  • U+AB5F MODIFIER อักษรตัวเล็ก U พร้อมตะขอซ้าย
 • U+1DB8 MODIFIER LETTER SMALL CAPITAL U : ใช้สำหรับการถอดเสียง [12]
 • ⟨Ꞿ ꞿ⟩ : สายเสียง U ใช้ในการทับศัพท์ของUgaritic [13]
 • U ที่มีตัวกำกับเสียง : Ŭ ŭ Ʉ ʉ ᵾ⟩ [12] ⟨ᶶ⟩ [12] ⟨Ꞹ⟩ [14] ⟨ꞹ⟩ [14] Ụ ụ Ü ü ⟨ě ǜ⟩ ⟨Ǘ ǘ⟩ ⟨Ǚ ǚ⟩ ⟨Ǖ ǖ⟩ ⟨Ṳ ṳ⟩ Ú ú Ù ù Û û Ṷ ṷ Ǔ ǔ ş ř ş Ű ű Ŭ ŭ Ư ius ⟨Ứ ứ⟩ ⟨Ừ ừ⟩ ⟨Ử ử⟩ ⟨Ự ự⟩ ⟨Ữ Ữ⟩ Ủ ủ Ū ū ⟨Ū • ū•⟩ ⟨Ū́ ū́⟩ ⟨Ṻ ṻ⟩ ⟨ Ū̃ ū̃⟩ Ũ ũ ⟨Ṹ ṹ⟩ ⟨Ṵ ṵ⟩ [12] Ų ų Ų́ ų́ Ų̃ ų̃ Ų Š Ů ů

อักษรควบและคำย่อ

รหัสคอมพิวเตอร์

ข้อมูลตัวละคร
ดูตัวอย่าง ยู ยู
ชื่อยูนิโค้ด อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U อักษรตัวพิมพ์เล็กละติน U
การเข้ารหัส ทศนิยม ฐานสิบหก ธ.ค ฐานสิบหก
ยูนิโค้ด 85 ยู+0055 117 ยู+0075
UTF-8 85 55 117 75
การอ้างอิงอักขระตัวเลข U U u u
ครอบครัวEBCDIC 228 E4 164 A4
ASCII [ข] 85 55 117 75

การแสดงอื่นๆ

การออกเสียงของนาโต รหัสมอร์ส
เครื่องแบบ
  ▄ ▄ ▄▄▄ 

⠥
ธงสัญญาณ สัญญาณธง ตัวอักษรคู่มืออเมริกัน ( การสะกดด้วยนิ้วASL ) ตัวอักษรคู่มืออังกฤษ ( การสะกดด้วยนิ้วBSL ) Braille dots-136
อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษแบบครบวงจร

หมายเหตุ

 1. Uesเป็นพหูพจน์ของชื่อตัวอักษร พหูพจน์ของตัวอักษรนั้นแปลว่า U's, U s, u's หรือu s
 2. นอกจากนี้ สำหรับการเข้ารหัสตาม ASCII รวมถึงตระกูลการเข้ารหัส DOS, Windows, ISO-8859 และ Macintosh

อ้างอิง

 1. "ยู". พจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซ์ฟอร์ด (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด . 1989.
 2. พจนานุกรมภาษาอังกฤษนานาชาติฉบับใหม่ฉบับที่สามของเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ ฉบับย่อ 1993.
 3. บราวน์, กูลด์ ; คิดเดิล, เฮนรี่ (1870) สถาบันไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ นิวยอร์ก, W. Wood & co. พี 19.
 4. อ้างอิงถึง. "U" ในDictionnaire de l'Académie Françoiseฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2: 893 ฉบับที่ 2 ปารีส: Chez la Veuve de Bernard Brunet, Imprimeur de l'Académie Françoiſe, 1762 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12803850/f901.item; และ "U" ในDictionnaire de l'Académie Françoiseฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2: 893 ฉบับที่ 2 ปารีส: Chez la Veuve de Bernard Brunet, Imprimeur de l'Académie Françoiſe, 1762 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12803850/f901.item
 5. ↑ พฟ ลูกเฮาปต์, โลร็องต์ (2008) จดหมายต่อจดหมาย : เบ็ดเตล็ดตามตัวอักษร แปลโดย บรูห์น, เกรกอรี สำนักพิมพ์สถาปัตยกรรมพรินซ์ตัน หน้า 123–124. ไอเอสบีเอ็น 978-1-56898-737-8. สืบค้นเมื่อ21-06-2552 .
 6. ↑ abc Odinye, ซันนี่ อิเฟียนยี (มกราคม 2558) "สัทวิทยาภาษาจีนกลาง: พินอินกับ IPA" รีเสิร์ชเกท . สืบค้นเมื่อ2021-05-17 .
 7. "ตัวอักษรและการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-05-08 . สืบค้นเมื่อ2021-05-17 .
 8. "ละติน". อักษรโบราณ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2017 . สืบค้นเมื่อ2017-06-08 .
 9. ปุน, ชารอน (2018-08-04) "ความหมายเบื้องหลังชื่อพม่า". ชายแดนพม่า . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-02-14 . สืบค้นเมื่อ2021-02-09 .
 10. เอเวอร์สัน, ไมเคิล (2002-03-20) "L2/02-141: อักขระสัทอักษรอูราลิกสำหรับ UCS" ( PDF) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 2018-02-19 . สืบค้นเมื่อ2018-03-24 .
 11. เอเวอร์สัน, ไมเคิล ; ดิคล์เบอร์เกอร์, อาลัวส์; เพนท์ซลิน, คาร์ล; วันเดิล-โวกต์, เอเวลีน (2011-06-02) "L2/11-202: แก้ไขข้อเสนอเพื่อเข้ารหัสอักขระการออกเสียง "Teuthonista" ใน UCS" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ11-10-2017 สืบค้นเมื่อ2018-03-24 .
 12. ↑ เอบีซีดี คอนสเตเบิล, ปีเตอร์ (2004-04-19) "L2/04-132 ข้อเสนอให้เพิ่มอักขระการออกเสียงเพิ่มเติมใน UCS" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ11-10-2017 สืบค้นเมื่อ2018-03-24 .
 13. ซูยนาร์ด, มิเชล (2017-05-09) "L2/17-076R2: แก้ไขข้อเสนอสำหรับการเข้ารหัส YOD และอักขระ Ugaritic ของอียิปต์" (PDF ) Archived (PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 2019-03-30 . สืบค้นเมื่อ2019-03-08 .
 14. ↑ ab Jacquerye, เดนิส (22-01-2559) "L2/16-032: ข้อเสนอให้เข้ารหัสอักขระละตินสองตัวสำหรับ Mazahua" (PDF ) Archived (PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 2019-03-30 . สืบค้นเมื่อ2018-06-19 .

ลิงค์ภายนอก

 • สื่อที่เกี่ยวข้องกับ U ที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
 • คำจำกัดความพจนานุกรมของ U ในวิกิพจนานุกรม
 • คำจำกัดความพจนานุกรมของคุณที่วิกิพจนานุกรม
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=U&oldid=1210076792"