เผ่าเลวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ตามพระคัมภีร์ที่เผ่าของลีวายส์เป็นหนึ่งในชนเผ่าของอิสราเอลสืบเชื้อสายมาจากประเพณีลีวายส์ลูกชายของจาค็อบ ลูกหลานของอาโรนซึ่งเป็นครั้งแรกที่Gadol Kohen (นักบวชชั้นสูง) ของอิสราเอลถูกกำหนดให้เป็นพระชั้นที่นิม

คนเลวีอ่านธรรมบัญญัติให้ชาวอิสราเอลฟัง (พ.ศ. 2416)

เผ่าเลวีทำหน้าที่ทางศาสนาโดยเฉพาะสำหรับชาวอิสราเอลและมีความรับผิดชอบทางการเมืองเช่นกัน ในการกลับไปลงจอดเผ่าถูกคาดหวังที่จะให้พัทธยากับนิม, พระสงฆ์ที่ทำงานในวิหารในกรุงเยรูซาเล็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัทธยาที่รู้จักในฐานะmaaser Rishon เลวีที่ไม่ได้นิมเล่นเพลงในวัดหรือทำหน้าที่เป็นยาม เมื่อโยชูวานำชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินคานาอันคนเลวีเป็นเผ่าเดียวของอิสราเอลที่ได้รับเมืองแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดินเพราะ "พระเจ้าของอิสราเอลเป็นมรดกของเขาในขณะที่เขากล่าวแก่พวกเขา" ( หนังสือของโจชัว , โจชัว 13:33 )

ลูกหลานที่โดดเด่นของวงศ์ตระกูลเลวีตามพระคัมภีร์ ได้แก่โมเสส , แอรอน , มิเรียม , ซามูเอล , เอเสเคียล , เอสราและมาลาคี

ในพระคัมภีร์

ในอัตเตารอต

ตามอัตเตารอตเผ่านี้ตั้งชื่อตามเลวีซึ่งเป็นหนึ่งในบุตรชายสิบสองคนของยาโคบ (เรียกอีกอย่างว่าอิสราเอล ) ลีวายส์มีบุตรชายทั้งสาม: Gershon , โคฮาทและเมรารี ( ปฐมกาล 46:11 )

เลวีอาดินาห์
Gershonโคฮาทเมรารี
โจเชเบดอัมรามอิซาร์ฮีบรอนUzziel
มิเรียมอารอนโมเสส

บุตรชายของโคฮาของอัมรามเป็นพ่อของมิเรียมอาโรนและโมเสสโคฮานิมผู้สืบสกุลของอาโรน มีบทบาทพิเศษในฐานะปุโรหิตในพลับพลาในถิ่นทุรกันดารและในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มด้วย คนเลวีที่เหลือถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม: คนเกอร์โชน (สืบเชื้อสายมาจากเกอร์โชน), โคฮาท (จากโคฮาท) และเมรารี (จากเมรารี) แต่ละแผนกมีบทบาทต่างกันในพลับพลาและต่อมาในพิธีในพระวิหาร

บทบาทหลักของชาวเลวีในพระวิหารรวมถึงการร้องเพลงสดุดีระหว่างพิธีในพระวิหาร การก่อสร้างและบำรุงรักษาพระวิหาร ทำหน้าที่เป็นยาม และปฏิบัติงานอื่นๆ คนเลวียังทำหน้าที่เป็นครูและผู้พิพากษา รักษาเมืองลี้ภัยในสมัยพระคัมภีร์หนังสือของเอซร่ารายงานว่าเลวีมีความรับผิดชอบสำหรับการก่อสร้างของสองวัดและก็แปลและอธิบายโตราห์เมื่อมันถูกอ่านต่อสาธารณชน

ในระหว่างการอพยพชนเผ่าเลวีมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษในการปกป้องกฎของโมเสสเมื่อเผชิญกับผู้ที่บูชาลูกวัวทองคำซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำหรับสถานะปุโรหิตของพวกเขา [1] [2]แม้ว่าจะไม่นับคนเลวีในสำมะโนประชากรในหมู่ลูกหลานของอิสราเอล พวกเขาถูกนับแยกเป็นกองทัพพิเศษ [3]

ภาพประกอบเรื่องการจัดสรรที่ดินให้คนเลวี ( กันดารวิถี 35:4-5)
แผนที่ของดินแดนของเบนจามิน สังเกตพื้นที่รอบเมืองที่จัดสรรให้คนเลวี ตามกันดารวิถี 35:4–5

ในหนังสือหมายเลขคนเลวีถูกตั้งข้อหาปรนนิบัติชาวโคฮานิมและดูแลพลับพลา:

2และจงนำพี่น้องของท่านซึ่งเป็นเผ่าเลวีเผ่าบิดาของท่านมาด้วย เพื่อพวกเขาจะได้ร่วมกับท่านและปรนนิบัติท่าน ขณะที่ท่านและบุตรชายของท่านอยู่กับท่านอยู่หน้าเต็นท์พระโอวาท3พวกเขาจะเฝ้าดูแลเจ้าและทั่วทั้งเต็นท์ แต่อย่าเข้าใกล้ภาชนะของสถานบริสุทธิ์หรือแท่นบูชา เกรงว่าพวกเขาและเจ้าจะต้องตาย4เขาจะเข้าร่วมกับท่านและเฝ้าดูแลเต็นท์นัดพบตลอดงานของเต็นท์ และอย่าให้บุคคลภายนอกเข้ามาใกล้ท่าน5และเจ้าจงระวังรักษาสถานบริสุทธิ์และแท่นบูชา เพื่อจะไม่มีพระพิโรธต่อชนชาติอิสราเอลอีก6และดูเถิด เราได้นำคนเลวีพี่น้องของเจ้ามาจากคนอิสราเอล สิ่งเหล่านี้เป็นของขวัญแก่คุณที่มอบให้กับพระเจ้าเพื่อทำการปรนนิบัติในเต็นท์นัดพบ
กันดารวิถี 18:2-6 (ESV)

ในพระศาสดา

หนังสือของเยเรมีย์พูดถึงพันธสัญญากับนิมและคนเลวีที่เชื่อมต่อกับพันธสัญญากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด

บริวารของฟ้าจะนับไม่ได้ ทั้งทรายในท้องทะเลก็วัดไม่ได้ เราจะทวีเชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวีที่ปรนนิบัติเรา
และพระวจนะของ L ORDมาถึงเยเรมีย์ว่า:
'เจ้าพิจารณาสิ่งที่คนเหล่านี้ไม่ได้พูด, ว่า: สองครอบครัวที่ L ORDได้เลือก, เขาได้โยนพวกเขาออก?
เยเรมีย์ 33:22-24, การแปลของ Jewish Publication Society, 1917

พระธรรมมาลาคียังกล่าวถึงพันธสัญญากับเลวีว่า

จงรู้เถิดว่าเราได้ส่งพระบัญญัตินี้แก่เจ้าเพื่อพันธสัญญาของเราจะอยู่กับเลวี L ORDของกองทัพกล่าว
พันธสัญญาของเราอยู่กับเขาของชีวิตและความสงบสุข และเรามอบมันให้กับเขา และด้วยความกลัว เขาเกรงกลัวเรา และเกรงกลัวนามของเรา
กฎแห่งความจริงอยู่ในปากของเขา และไม่พบความอธรรมในริมฝีปากของเขา พระองค์ทรงดำเนินกับเราอย่างสันติและเที่ยงธรรม และทรงหันหลังให้คนมากมายจากความชั่วช้า
มาลาคี 2:4-6, การแปลของ Jewish Publication Society, 1917

มาลาคีเชื่อมโยงการทำให้บริสุทธิ์ของ "บุตรของเลวี" กับการมาของผู้ส่งสารของพระเจ้า :

ดูเถิด เราใช้ผู้ส่งสารของเราไป และเขาจะนำทางให้พ้นหน้าเรา และพระเจ้าซึ่งเจ้าแสวงหาจะเสด็จมาที่พระวิหารของพระองค์ในทันใดและผู้ส่งสารแห่งพันธสัญญาซึ่งเจ้าพอใจ ดูเถิด พระองค์เสด็จมา L ORDของกองทัพกล่าว
แต่ใครเล่าจะคงอยู่ถึงวันที่พระองค์เสด็จมา? และใครจะยืนขึ้นเมื่อเขาปรากฏตัว? เพราะเขาเป็นเหมือนไฟของช่างถลุง และเหมือนสบู่ของช่างฟอก
และเขาจะนั่งเหมือนช่างถลุงเงินและช่างถลุงเงิน และเขาจะชำระบุตรชายของเลวีและชำระพวกเขาอย่างทองคำและเงิน และจะมีผู้ที่ถวายเครื่องบูชาL ORDด้วยความชอบธรรม
มาลาคี 3:1-3, การแปลของ Jewish Publication Society, 1917

คำวิจารณ์

นักวิชาการที่สำคัญที่ปฏิบัติตามสมมติฐานสารคดีเสนอว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นของโตราห์มาประกอบกับElohistดูเหมือนจะรักษาคนเลวีเป็นแอตทริบิวต์อธิบายสำหรับคนที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเพียมากกว่าที่จะเป็นกำหนด บริษัท ของชนเผ่าและเชื่อว่าโมเสสและอาโร จะเป็นภาพส่วนหนึ่งของกลุ่มโจเซฟมากกว่าการเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่าที่เรียกว่าลีวายส์ [4] ข้อความของJahwistมีภาษาที่คลุมเครือมากขึ้น ตีความเป็นประเพณีที่หมายถึงคนที่ชื่อลีวายส์พวกเขาก็อาจจะตีความว่าเป็นเพียงหมายถึงฐานะทางสังคมที่ชื่อลีวายส์ [5]

ในพรของยาโคบเลวีได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเผ่า สาปแช่งพวกเขาให้กระจัดกระจาย นักวิจารณ์เชื่อว่านี่เป็นaetiological postdictionเพื่ออธิบายวิธีการเป็นชนเผ่าที่อาจจะกระจัดกระจายดังนั้นทางออกที่ง่ายถูกว่าเพีเดิมเปิดให้ชนเผ่าใด ๆ แต่ค่อยๆกลายเป็นมองว่าเป็นชนเผ่าที่แตกต่างกับตัวเอง [5] [6]แหล่งที่มาของพระและพรของโมเสสซึ่งนักวิชาการที่สำคัญดูที่เกิดศตวรรษต่อมาวาดภาพคนเลวีมั่นคงเป็นชนเผ่าและเป็นชนเผ่าเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นพระสงฆ์

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

  1. ^ จาก Herbermann ชาร์ลส์เอ็ด (1913). "ชาวเลวี"  . สารานุกรมคาทอลิก . นิวยอร์ก: บริษัท Robert Appletonอ้างถึงอพยพ 32:25–32:29
  2. ^ 32:4-6]
  3. ^ Ginzberg หลุยส์ (1909) The Legends of the Jews Vol III : The Census of Levites (แปลโดย Henrietta Szold) ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว
  4.  บทความนี้รวบรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติ Singer, Isidore ; et al., สหพันธ์. (1901–1906). สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: Funk & Wagnalls หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
  5. ^ a b สารานุกรมยิว
  6. ^ ความเห็นของพีคในพระคัมภีร์
0.083910942077637