เรื่องราวแบบดั้งเดิม

เรื่องราวแบบดั้งเดิมหรือเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีแตกต่างจากนิยายและสารคดี ตรง ที่ความสำคัญของการถ่ายทอดโลกทัศน์ของ เรื่องราว เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าอยู่เหนือความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดหมวดหมู่ให้เป็นจินตภาพหรือข้อเท็จจริง ในแวดวงวิชาการด้านวรรณคดี ศาสนา ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา หมวดหมู่ของเรื่องราวดั้งเดิมเป็นคำศัพท์ ที่สำคัญ ในการระบุและตีความเรื่องราวได้แม่นยำยิ่งขึ้น เรื่องราวบางเรื่องมีหลายประเภทและบางเรื่องไม่เข้าหมวดหมู่ใดเลย

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

เกร็ด เล็กเกร็ด น้อยคือ เรื่องราวสั้น ๆ น่าขบขันหรือน่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ชีวประวัติ อาจสั้นพอๆ กับฉากและการยั่วยุของบอนมด เรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ จะถูกนำเสนอโดยอิงจากเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริง ๆ ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมักจะอยู่ในสถานที่ที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็มีความแท้จริงหรือความจริง เมื่อเวลาผ่านไป การปรับเปลี่ยนการใช้ซ้ำอาจแปลงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้กลายเป็นงานสมมติ ซึ่งเป็นงานที่ถูกเล่าขานซ้ำแต่ "ดีเกินกว่าจะเป็นจริง" บางครั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ตลกขบขันก็ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพียงเพื่อทำให้เกิดเสียงหัวเราะ แต่เพื่อเปิดเผยความจริงที่กว้างกว่าเรื่องสั้น หรือเพื่อแยกแยะลักษณะทางสถาบันหรือลักษณะนิสัยในลักษณะที่กระทบในพริบตา ของการหยั่งรู้ถึงแก่นแท้ Novalisตั้งข้อสังเกตว่า "เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ - โมเลกุลหรือ epigram ทางประวัติศาสตร์" [1]บทพูดคนเดียวสั้น ๆ ที่เริ่มต้นว่า "ชายคนหนึ่งโผล่ในบาร์ ... " จะเป็นเรื่องตลก บทพูดสั้น ๆ ที่เริ่มต้นว่า "เมื่อJ. Edgar Hooverโผล่ในบาร์ ... " จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจึงใกล้เคียงกับประเพณีของคำอุปมามากกว่านิทาน ที่ประดิษฐ์ขึ้น อย่างจดสิทธิบัตรซึ่งมีตัวละครสัตว์และร่างมนุษย์ทั่วๆ ไป แต่มันแตกต่างจากคำอุปมาในเรื่องความจำเพาะทางประวัติศาสตร์ที่คำกล่าวอ้าง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมักมีลักษณะเสียดสี ภายใต้ระบอบเผด็จการในสหภาพโซเวียตเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางการเมืองมากมายที่หมุนเวียนในสังคมเป็นวิธีเดียวที่จะเปิดเผยและประณามความชั่วร้ายของระบบการเมืองและผู้นำ พวกเขาล้อเลียนบุคลิกเช่นเลนิน ครุสชอฟ เบจเนฟและผู้นำโซเวียตคนอื่นๆ ในรัสเซียร่วมสมัย มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมายเกี่ยวกับวลาดิมีร์ ปูติ[2]

คำว่า 'เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ' (ในภาษากรีก : "unpublished", ตัวอักษร "not Give out") มาจากProcopius of Caesareaผู้เขียนชีวประวัติของJustinian Iผู้สร้างผลงานชื่อἈνέκδοτα ( Anekdotaแปลหลากหลายเป็นMemoirs ที่ยังไม่ได้เผยแพร่หรือประวัติความลับ ) ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์สั้นๆ จากชีวิตส่วนตัวของราชสำนักไบแซนไทน์ ค่อยๆ มีการใช้คำว่าเกร็ดเล็กเกร็ด น้อย [ก]กับเรื่องสั้นใดๆ ก็ตามที่ใช้เน้นหรืออธิบายประเด็นใดๆ ที่ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึง [ข]

ขอโทษ

คำขอโทษหรือคำขอโทษ (จากภาษากรีก ἀπόлογος ซึ่งเป็น "คำกล่าว" หรือ "เรื่องราว") เป็นเรื่องราวนิทานหรือเชิงเปรียบเทียบสั้นๆ ที่มีรายละเอียดที่ตรงประเด็นหรือเกินจริง มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสื่อที่น่าพึงพอใจสำหรับหลักคำสอนทางศีลธรรม หรือเพื่อถ่ายทอดบทเรียนที่เป็นประโยชน์โดยไม่ต้อง ระบุไว้อย่างชัดเจน มันเหมือนกับคำอุปมา เว้นแต่จะมีองค์ประกอบเหนือธรรมชาติ เช่น นิทาน ซึ่งมักเป็นสัตว์หรือพืช ไม่เหมือนนิทาน คุณธรรมมีความสำคัญมากกว่ารายละเอียดการเล่าเรื่อง เช่นเดียวกับอุปมาคำขอโทษเป็นเครื่องมือในการโต้แย้งเชิงวาทศิลป์ ที่ใช้ในการโน้มน้าวหรือโน้มน้าวใจ

ตัวอย่างโบราณและคลาสสิกที่รู้จักกันดีที่สุด ได้แก่ ตัวอย่างของโยธามในหนังสือของผู้วินิจฉัย (9:7-15); "The Belly and its Members" โดยขุนนางAgrippa Menenius Lanatusในหนังสือเล่มที่สองของLivy ; และอาจมีชื่อเสียงมาก ที่สุดในบรรดาเรื่องอีสป ตัวอย่างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีของรูปแบบวรรณกรรมนี้ ได้แก่Animal FarmของGeorge Orwellและเรื่องราว ของ Br'er Rabbitที่ได้มาจากวัฒนธรรมแอฟริกันและ Cherokee บันทึกและสังเคราะห์โดยJoel Chandler Harris คำนี้ใช้มากขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องราวที่นักแสดงหรือวิทยากรเป็นสัตว์หลายชนิดหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิต คำขอโทษแตกต่างจากนิทานตรงที่ว่าเรื่องแรกมีความรู้สึกทางศีลธรรมอยู่เสมอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีในเรื่องหลัง คำขอโทษโดยทั่วไปเป็นเรื่องดราม่า และได้รับการนิยามว่าเป็น "การเสียดสีในการกระทำ"

คำขอโทษแตกต่างจากคำอุปมาหลายประการ อุปมาก็เป็นนิทานอันชาญฉลาดที่มุ่งแก้ไขกิริยามารยาทพอๆ กัน แต่อาจเป็นจริงได้ในแง่ที่ว่า “เมื่อเหตุการณ์จริงเช่นนี้เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ ความหมายก็เป็นเช่นนั้น และเราควรคิดอย่างนี้” ในขณะที่ คำขอโทษด้วยการแนะนำสัตว์และพืช ซึ่งให้ความคิด ภาษา และอารมณ์ มีเพียงความจริงเชิงเปรียบเทียบเท่านั้น: "เมื่อสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ใดในโลก นี่คือความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้" คำอุปมานี้ไปถึงจุดสูงสุดซึ่งผู้ขอโทษไม่สามารถปรารถนาได้ เนื่องจากประเด็นที่สัตว์และธรรมชาตินำเสนอความคล้ายคลึงกับมนุษย์โดยหลักแล้วเป็นประเด็นที่มีธรรมชาติต่ำกว่า (ความหิวโหย ความปรารถนา ความเจ็บปวด ความกลัว ฯลฯ) และบทเรียนที่สอนโดยคำกล่าวขอโทษ จึงไม่ค่อยเข้าถึงเกินศีลธรรมอันรอบคอบ (รักษาตัวให้ปลอดภัย หาที่สบายใจ วางแผนอนาคต ไม่ประพฤติผิด มิเช่นนั้นจะถูกจับลงโทษในที่สุด) ในขณะที่อุปมามุ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการดำรงอยู่หรือ พลังที่สูงกว่า (รู้จักบทบาทของคุณในจักรวาล ประพฤติตนดีต่อทุกสิ่งที่พบเจอ ความเมตตาและความเคารพมีค่ามากกว่าความโหดร้ายและการใส่ร้าย) พบกรอบการทำงานในโลกแห่งธรรมชาติตามที่เป็นจริง ไม่ใช่เป็นการล้อเลียนใดๆ และแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบที่แท้จริงและไม่ใช่เพ้อฝัน คำขอโทษยึดเอาสิ่งที่มนุษย์มีเหมือนกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และคำอุปมาเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีเหมือนกันกับการดำรงอยู่ที่ยิ่งใหญ่กว่า ถึงกระนั้น แม้ว่าระดับศีลธรรมจะแตกต่างกัน มาร์ติน ลูเทอร์กลับยกย่องคำขอโทษในฐานะที่ปรึกษาคุณธรรมอย่างสูง เขาจึงเรียบเรียงและปรับปรุงอีสป และเขียนคำนำที่มีลักษณะเฉพาะลงในหนังสือเล่มนี้ คำอุปมานี้ตรงไปตรงมาและปราศจากความละเอียดอ่อนเสมอ และไม่จำเป็นต้องตีความ การขอโทษโดยธรรมชาติจำเป็นต้องมีการไตร่ตรองและความคิดในระดับหนึ่งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้บรรลุความเข้าใจ และในแง่นี้ มันต้องการผู้ฟังมากกว่าอุปมา

ต้นกำเนิดของการขอโทษนั้นเก่าแก่มากและมาจากตะวันออกกลาง และพื้นที่โดยรอบ ( เปอร์เซียเอเชียไมเนอร์ อียิปต์ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นบ้านเกิดคลาสสิกของทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยและจินตนาการ ความจริงที่ถูกปกปิดมักเป็นสิ่งจำเป็นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ทาสซึ่งไม่กล้าเปิดเผยความคิดของตนอย่างเปิดเผยจนเกินไป เป็นที่น่าสังเกตว่าบิดาแห่งการขอโทษสองคนในโลกตะวันตกเป็นทาส ได้แก่อีสปและเฟรัส La Fontaineในฝรั่งเศส; เกย์และด็อดสลีย์ในอังกฤษ; เกลเลิร์ต เลสซิงและฮาเกดอร์นในเยอรมนี; Tomas de Iriarteในสเปน และKrylovในรัสเซีย เป็นผู้นำนักเขียนคำขอโทษสมัยใหม่

ความยาวไม่ใช่สิ่งสำคัญในคำจำกัดความของคำขอโทษ คำของ La Fontaine มักจะสั้นมาก เช่น "Le Coq et la Perle" ("The Cock and the Pearl") ในทางกลับกัน ในเรื่องโรแมนติกของ Reynard the Fox เรามีการขอโทษในยุคกลางที่จัดเรียงเป็นวัฏจักรและบรรลุถึงมิติที่ยิ่งใหญ่ กล่าวกันว่า Cortiนัก fabulist ชาวอิตาลี ได้พัฒนาคำ ขอโทษ ของ "สัตว์พูดได้" ถึง 26 บท

La Motteเขียนในช่วงเวลาที่วรรณกรรมประเภทนี้ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก กล่าวถึงความนิยมของมันเนื่องมาจากความจริงที่ว่ามันจัดการและประจบสอพลอเรื่องความรักด้วยการปลูกฝังคุณธรรมในลักษณะที่น่าขบขันโดยไม่ต้องบงการหรือยืนกราน นี่เป็นมุมมองปกติของศตวรรษที่ 18 เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่รุสโซโต้แย้งคุณค่าทางการศึกษาของการสอนที่ให้ไว้ในรูปแบบทางอ้อมนี้

ผลงานของ P. Soullé, La Fontaine et ses devanciers (1866) เป็นประวัติศาสตร์ของการขอโทษตั้งแต่สมัยแรกสุดจนกระทั่งชัยชนะครั้งสุดท้ายในฝรั่งเศส

มงเตสกีเยอเขียนข้อเสนอจดหมายเปอร์เซีย ของเขา ว่า "มีความจริงบางประการซึ่งไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวใจ แต่ต้องทำให้รู้สึกได้ นั่นคือความจริงทางศีลธรรม บางทีประวัติศาสตร์บางส่วนอาจซาบซึ้งมากกว่าปรัชญาที่ละเอียดอ่อน"

โรแมนติกแบบอัศวิน

เนื่องจากเป็นประเภทวรรณกรรมที่มีวัฒนธรรมชั้นสูงโรแมนติกหรือโรแมนติกแบบอัศวินจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของร้อยแก้วที่กล้าหาญและเรื่องเล่าร้อยกรองที่ ได้รับความนิยมในแวดวงชนชั้นสูงของยุโรปยุคกลาง ตอนต้น และยุโรปสมัยใหม่ตอนต้น เป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการผจญภัย ที่เต็มไปด้วย ความ มหัศจรรย์ ซึ่งมักเป็นของอัศวินผู้หลงทางซึ่งถูกมองว่ามี คุณสมบัติ ที่กล้า หาญ และออกผจญภัย วรรณกรรม ยอดนิยมยังวาดในธีมโรแมนติก แต่มีเจตนาเสียดสีเสียดสีหรือล้อเลียน เรื่องโรแมนติกได้นำตำนานเทพนิยายและประวัติศาสตร์มาใช้ใหม่เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของผู้อ่านและผู้ฟัง แต่เมื่อประมาณปีค.ศ. 1600 เรื่องราว เหล่านั้นก็ล้าสมัย และMiguel de Cervantesก็ล้อเลียนสิ่งเหล่านั้นอย่างโด่งดังในนวนิยายDon Quixote ของเขา อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์สมัยใหม่ของ "ยุคกลาง"ยังได้รับอิทธิพลจากความโรแมนติกมากกว่าแนวเพลงในยุคกลางอื่นๆ และคำว่า " ยุคกลาง " ยังหมายถึงอัศวิน หญิงสาวผู้มีความสุข มังกร และแนวโรแมนติกอื่นๆ [3]

เดิมที วรรณกรรมโรแมนติกเขียนด้วยภาษาฝรั่งเศสเก่า แอง โกล-นอร์มันและอ็อกซิตันต่อมาเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ความรักถูกเขียนเป็นร้อยแก้วมากขึ้น ในความรักในยุคต่อมา โดยเฉพาะความรักที่มีต้นกำเนิดจากฝรั่งเศส มีแนวโน้มที่ชัดเจนที่จะเน้นประเด็นความรักแบบราชสำนักเช่น ความซื่อสัตย์ในความทุกข์ยาก

ในช่วงการฟื้นฟูกอธิคตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1800 ความหมายแฝงของ "โรแมนติก" ย้ายจากเรื่องมหัศจรรย์และมหัศจรรย์ไปเป็นเรื่องเล่าการผจญภัย "โกธิค" ที่ค่อนข้างน่า ขนลุก

ตำนานการสร้าง

ตำนานการทรงสร้างเป็นการบรรยายเชิงสัญลักษณ์ว่าโลกเริ่มต้นอย่างไรและผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในโลกเป็นครั้งแรกอย่างไร [4] [5]พวกเขาพัฒนาในประเพณีปากเปล่าและมักจะมีหลายเวอร์ชัน; [5]และเป็นตำนานรูปแบบ หนึ่ง ที่พบได้ทั่วไปในวัฒนธรรม ของมนุษย์ [6] [7]ในสังคมที่มีการเล่าขานกันว่า ตำนานการทรงสร้างมักถูกมองว่าเป็นการสื่อถึงความจริง อันลึกซึ้ง เชิงเปรียบเทียบ เป็นสัญลักษณ์ และบางครั้งก็ในแง่ประวัติศาสตร์หรือตามตัวอักษร ด้วยซ้ำ [6] [8]โดยทั่วไป แม้จะไม่ใช่เสมอไป สิ่งเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นตำนาน เกี่ยว กับจักรวาลนั่นคือมันอธิบายการเรียงลำดับของจักรวาลจากสภาวะแห่งความโกลาหลหรือความอสัณฐาน [9]

ตำนานการสร้างมักมีคุณลักษณะหลายประการร่วมกัน สิ่งเหล่านี้มักถือเป็น เรื่องราว ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถพบได้ใน ประเพณีทางศาสนา ที่ เป็นที่รู้จักเกือบทั้งหมด [10]ล้วนเป็นเรื่องราวที่มีโครงเรื่องและตัวละครที่เป็นเทพรูปร่างคล้ายมนุษย์ หรือสัตว์ที่มักพูดและแปลงร่างได้ง่าย สิ่ง เหล่านี้มักเกิดขึ้นในอดีตอันมืดมนและไม่เจาะจง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ศาสนาMircea Eliadeเรียกว่า illo tempore ("ในเวลานั้น") [10] [12] นอกจากนี้ ตำนานการทรงสร้างทั้งหมดยังกล่าวถึงคำถามที่มีความหมายลึกซึ้งที่สังคมที่แบ่งปันคำถามเหล่านั้น เผยให้เห็นถึงโลกทัศน์ ส่วนกลาง และกรอบการทำงานสำหรับอัตลักษณ์ตนเองของวัฒนธรรมและปัจเจกบุคคลในบริบทสากล [13]

ตำนานสาเหตุ

ตำนานสาเหตุหรือตำนานต้นกำเนิดเป็นตำนานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายต้นกำเนิดของลัทธิปฏิบัติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ชื่อเฉพาะและสิ่งที่คล้ายกัน หรือสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นตำนานสำหรับสถานที่หรือครอบครัว ตัวอย่างเช่น ชื่อเดลฟีและเทพที่เกี่ยวข้องคือApollon Delphiniosได้รับการอธิบายไว้ในเพลงHomeric Hymnซึ่งเล่าถึงวิธีที่ Apollo อุ้มชาวครีตข้ามทะเลในรูปของโลมา ( delphis ) เพื่อแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตของเขา แม้ว่า Delphi จะเกี่ยวข้องกับคำว่าdelphus ("มดลูก") จริงๆ แล้ว ตำนานสาเหตุหลายประการก็มีพื้นฐานมาจากนิรุกติศาสตร์พื้นบ้าน เช่นเดียวกัน ( เช่นคำว่า " Amazon ") ในAeneid (เผยแพร่ประมาณ 17 ปีก่อนคริสตกาล) เวอร์จิลอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากตระกูล JulianของAugustus CaesarจากวีรบุรุษAeneasผ่าน Ascanius ลูกชายของเขาหรือที่เรียกว่า Iulus เรื่องราวของเคล็ดลับการสังเวยของPrometheus ใน TheogonyของHesiodเล่าว่า Prometheus หลอกให้Zeusเลือกกระดูกและไขมันของสัตว์บูชายัญชนิดแรกแทนที่จะเป็นเนื้อสัตว์ เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดหลังจากการสังเวย ชาวกรีกจึงนำกระดูกที่ห่อด้วยไขมันมาถวาย เหล่าทวยเทพก็เก็บเนื้อไว้ใช้เอง

ตำนานต้นกำเนิดประเภทหนึ่งคือตำนานการสร้าง (หรือตำนานจักรวาล ) ซึ่งอธิบายการสร้างโลก อย่างไรก็ตาม หลายวัฒนธรรมมีเรื่องราวที่ตั้งขึ้นตามตำนานเกี่ยวกับจักรวาล ซึ่งบรรยายถึงต้นกำเนิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสถาบันของมนุษย์ในจักรวาลที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ในทุนการศึกษาคลาสสิกตะวันตกคำว่าaition (จากภาษากรีกโบราณ αἴτιον, "สาเหตุ") บางครั้งใช้สำหรับตำนานที่อธิบายต้นกำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าวัตถุหรือประเพณีเกิดขึ้นได้อย่างไร

นิทาน

นิทาน เป็นประเภท วรรณกรรมเป็นเรื่องราวสมมติที่กระชับ ในรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ต่างๆ สิ่งมีชีวิต ในตำนานพืชวัตถุที่ไม่มีชีวิต หรือพลังแห่งธรรมชาติที่กลายมาเป็นมนุษย์และที่แสดงให้เห็น บทเรียน ทางศีลธรรม ( " คุณธรรม" ) ซึ่งในตอนท้ายอาจแสดงออกมาอย่างชัดเจนด้วยหลักแหลม ที่ สำคัญ

นิทานแตกต่างจากอุปมาเรื่องหลังไม่รวมสัตว์ พืช วัตถุไม่มีชีวิต และพลังแห่งธรรมชาติในฐานะนักแสดงที่ถือว่าคำพูดและพลังอื่นๆ ของมนุษยชาติ

การใช้งานไม่ได้แยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจนเสมอไป ในพันธสัญญาใหม่ฉบับคิงเจมส์ " μύθος " (" มิธอส ") แปลโดยผู้แปลว่าเป็น "นิทาน" [14]ใน ทิโมธี ฉบับแรกและฉบับที่สองในทิตัสและในฉบับแรกของเปโต[15]

ข้อเท็จจริง

factoid คือข้อความที่น่าสงสัยหรือปลอมแปลง (ไม่ได้รับการยืนยัน เป็นเท็จหรือแต่งขึ้น) ที่นำเสนอว่าเป็นข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความจริง คำนี้ยังสามารถใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงที่ไม่มีนัยสำคัญหรือใหม่โดยเฉพาะได้ โดยไม่มีบริบทที่เกี่ยวข้องมากนัก [16]คำนี้ถูกกำหนดโดยพจนานุกรมภาษาอังกฤษคอมแพ็คออกซ์ฟอร์ดว่า "รายการข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งมีการทำซ้ำบ่อยครั้งจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง" [17]

Factoidได้รับการประกาศเกียรติคุณจากNorman MailerในชีวประวัติของMarilyn Monroe ในปี 1973 Mailer อธิบายข้อเท็จจริงที่เป็น "ข้อเท็จจริงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์" [18]และสร้างคำขึ้นมาโดยการรวมคำว่าfactเข้ากับคำลงท้าย-oidเพื่อแปลว่า "คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน" เดอะวอชิงตันไทมส์อธิบายคำใหม่ของเมลเลอร์ว่าหมายถึง "สิ่งที่ดูเหมือนเป็นข้อเท็จจริง อาจเป็นข้อเท็จจริงได้ แต่อันที่จริงไม่ใช่ข้อเท็จจริง" [19]

ข้อเท็จจริงอาจก่อให้เกิดหรือเกิดขึ้นจากความ เข้าใจผิดทั่วไปและตำนานเมือง

เทพนิยาย

เทพนิยาย (ออกเสียง /ˈfeəriˌteɪl/) เป็นเรื่องสั้นประเภทหนึ่งที่โดยทั่วไปประกอบด้วยตัวละครแฟนตาซีพื้นบ้าน เช่นนางฟ้าก็อบลิน เอลฟ์โทรล์คนแคระ ยักษ์นางเงือกหรือโนมส์และมักเป็นเวทมนตร์หรือเวทมนตร์ อย่างไรก็ตาม มีเรื่องราวเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่กล่าวถึงนางฟ้า อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเหล่านี้อาจแตกต่างจากเรื่องเล่าพื้นบ้านอื่นๆ เช่นตำนาน (ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อในความจริงของเหตุการณ์ที่อธิบายไว้) [20]และนิทานศีลธรรมที่ชัดเจน รวมถึงนิทานเกี่ยวกับสัตว์ร้ายด้วย

ในบริบททางเทคนิคที่น้อยกว่า คำนี้ยังใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งที่มีความสุขที่ไม่ธรรมดา เช่น ใน "เทพนิยายตอนจบ" (ตอนจบที่มีความสุข) [ 21]หรือ "เทพนิยายโรแมนติก " (แม้ว่าเทพนิยายจะไม่ได้จบลงอย่างมีความสุขทั้งหมดก็ตาม) เรียกขานกันว่า "เทพนิยาย" หรือ " เรื่อง เทพนิยาย " ยังอาจหมายถึงเรื่องราวที่ลึกซึ้งหรือเรื่องสูง ก็ได้

ในวัฒนธรรมที่ มองว่า ปีศาจและแม่มดมีจริง เทพนิยายอาจรวมกันเป็นตำนานโดยที่ทั้งผู้บอกและผู้ฟังจะมองว่าการเล่าเรื่องมีพื้นฐานอยู่บนความจริงทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ต่างจากตำนานและมหากาพย์ตรงที่มักไม่มีการอ้างอิงอย่างผิวเผินเกี่ยวกับศาสนาและสถานที่จริง ผู้คน และเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นกาลครั้งหนึ่งมากกว่าที่เกิดขึ้นจริง [22]

เทพนิยายมีอยู่ในรูปแบบวาจาและวรรณกรรม ประวัติความเป็นมาของเทพนิยายนั้นยากต่อการสืบค้นเป็นพิเศษเพราะมีเพียงรูปแบบวรรณกรรมเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ ถึงกระนั้น หลักฐานของงานวรรณกรรมอย่างน้อยก็บ่งชี้ว่าเทพนิยายมีอยู่มานานหลายพันปี แม้ว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเภทก็ตาม ชื่อ "เทพนิยาย" ได้รับการตั้งชื่อครั้งแรกโดยMadame d'Aulnoyในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เทพนิยายหลายเรื่องในปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากเรื่องราวเก่าแก่หลายศตวรรษที่ปรากฏและมีความหลากหลายในวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก [23]เทพนิยายและผลงานที่มาจากเทพนิยายยังคงถูกเขียนขึ้นจนถึงทุกวันนี้

เทพนิยายเก่าๆ มีไว้สำหรับผู้ชมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก แต่เทพนิยายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเด็กตั้งแต่ช่วงแรกของงานเขียนของprécieuses ; พี่น้องกริมม์ตั้งชื่อคอลเลกชันChildren's and Household Talesและความเชื่อมโยงกับเด็ก ๆ ก็แข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลา

นักคติชนวิทยาได้จำแนกเทพนิยายในรูปแบบต่างๆ ระบบการจำแนกประเภท Aarne-Thompsonและการวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของVladimir Proppเป็นระบบที่โดดเด่นที่สุด นักคติชนวิทยาคนอื่นๆ ได้ตีความความสำคัญของนิทาน แต่ไม่มีโรงเรียนใดที่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของนิทาน

เทพนิยายที่มีตอนจบที่น่าเศร้าและจบลงอย่างมีความสุขเรียกว่าเทพนิยาย ต่อต้าน

คติชนวิทยา

นิทานพื้นบ้าน ( หรือตำนาน) ประกอบด้วยตำนานดนตรีประวัติศาสตร์ปากเปล่าสุภาษิตเรื่องตลกความ เชื่อ ที่นิยมเทพนิยายเรื่องราวนิทานสูงและประเพณีที่เป็นประเพณีของวัฒนธรรมวัฒนธรรมย่อยหรือกลุ่ม นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางปฏิบัติในการแบ่งปันแนวเพลงที่แสดงออกเหล่านั้นด้วย การศึกษาคติชนบางครั้งเรียกว่าคติชนวิทยา คำว่า 'คติชน' ถูกใช้ครั้งแรกโดยนักโบราณวัตถุชาวอังกฤษวิลเลียม ทอมส์ในจดหมายที่ตีพิมพ์ในวารสารลอนดอนThe Athenaeumในปี พ.ศ. 2389 [24]ในการใช้งาน มีความต่อเนื่องระหว่างคติชนกับเทพนิยาย Stith Thompsonพยายามอย่างมากในการจัดทำดัชนีลวดลายของทั้งคติชนและเทพนิยาย โดยให้โครงร่างที่ สามารถใส่ ลวดลาย ใหม่ๆ ได้ และนักวิชาการสามารถติดตามลวดลายเก่าๆ ทั้งหมดได้

การศึกษาคติชนวิทยาสามารถแบ่งออกเป็นสี่สาขา ได้แก่สิ่งประดิษฐ์ (เช่น ตุ๊กตาวูดู) ตัวตนที่อธิบายได้และถ่ายทอดได้ (ประเพณีปากเปล่า) วัฒนธรรม และพฤติกรรม ( พิธีกรรม ) พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เนื่องจากบ่อยครั้งที่รายการหรือองค์ประกอบบางอย่างอาจพอดีกับพื้นที่เหล่านี้มากกว่าหนึ่งแห่ง [25]

คติชนวิทยา

Folkloristicsเป็นคำที่นักคติชนวิทยาเชิงวิชาการนิยมใช้กันมากกว่าสำหรับทาง วิชาการที่เป็นทางการซึ่งอุทิศให้กับการศึกษาคติชนวิทยา คำนี้มาจากคำเรียกชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 19 คติชนวิทยา (กล่าวคือ คติชน) ท้ายที่สุดแล้ว คำว่าคติชนใช้เพื่อแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่ศึกษา คติชน และการศึกษาคติชน คติชน ในการใช้งานเชิงวิชาการคติชนวิทยาแสดงถึงการเน้นที่แง่มุมทางสังคมร่วมสมัยของวัฒนธรรมที่แสดงออก ตรงกันข้ามกับการศึกษาวรรณกรรมหรือประวัติศาสตร์ของตัวบทวัฒนธรรม

เรื่องผี

เรื่องผีอาจเป็นนิยาย ใดๆ ก็ตาม หรือละครหรือเรื่องราวของประสบการณ์ที่มีผี ด้วย หรือเพียงยึดเอาความเป็นไปได้ที่ผีหรือตัวละครจะเชื่อในเรื่องนั้น เรียกขานกันว่าคำนี้หมายถึงเรื่องราวที่น่ากลัวทุกประเภท ในความ หมายที่แคบลง เรื่องผีได้รับการพัฒนาให้เป็น รูป แบบเรื่องสั้นภายในประเภทนิยาย มันเป็นรูปแบบหนึ่งของนิยายเหนือธรรมชาติและโดยเฉพาะนิยายแปลกๆและมักเป็นเรื่องราวสยองขวัญ แม้ว่าเรื่องผีมักมีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนว่าน่ากลัว แต่ก็เขียน ขึ้นเพื่อรองรับวัตถุประสงค์ทุกประเภท ตั้งแต่เรื่องตลกไปจนถึงนิทานเกี่ยวกับศีลธรรม ผีมักปรากฏในเรื่องเล่าในฐานะผู้พิทักษ์หรือผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะใช้อะไรก็ตาม เรื่องผีก็อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมทั่วโลก และอาจส่งต่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได้

เรื่องตลก

เรื่องตลกคือสิ่งที่พูด เขียน หรือทำด้วยเจตนาที่ตลกขบขัน เรื่องตลกอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย เช่น คำเดียวหรือท่าทาง (พิจารณาในบริบทใดบริบทหนึ่ง) คำถาม-คำตอบ หรือเรื่องสั้นทั้งหมด คำว่า "ตลก" มีคำพ้องความหมายหลายคำ

เพื่อให้ บรรลุจุดจบ เรื่องตลกอาจใช้การประชดการเสียดสีการเล่นคำและอุปกรณ์อื่นๆ เรื่องตลกอาจมีประโยคที่เจาะจงเช่น ตอนจบเพื่อให้เป็นเรื่องตลก

มุก ตลก หรือมุกตลกที่ใช้งานได้จริงแตกต่างจากคำพูดตรงที่องค์ประกอบหลักของอารมณ์ขันนั้นเป็นเรื่องทางกายภาพมากกว่าคำพูด (เช่น การใส่เกลือลงในชามใส่น้ำตาล)

ตำนาน

ตำนาน( ละติน , legenda , "สิ่งที่ต้องอ่าน") เป็นการเล่าเรื่องการกระทำของมนุษย์ที่ทั้งผู้บอกและผู้ฟังรับรู้ว่าเกิดขึ้นภายในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และมีคุณสมบัติบางอย่างที่ให้ความสมจริงของ นิทาน . ตำนาน สำหรับผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นและไม่โต้ตอบจะไม่รวมเหตุการณ์ใดที่อยู่นอกขอบเขตของ "ความเป็นไปได้" ซึ่งกำหนดโดยชุดพารามิเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งอาจรวมถึงปาฏิหาริย์ที่ถูกมองว่าเกิดขึ้นจริง ภายในประเพณีเฉพาะของการปลูกฝังที่ ตำนานเกิดขึ้น และภายในนั้นอาจถูกเปลี่ยนแปลง ไป ตามกาลเวลา เพื่อรักษาความสดใหม่ มีชีวิตชีวา และสมจริง

พี่น้องกริมม์ให้คำจำกัดความของตำนานว่าเป็นนิทานพื้นบ้านที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ [26]คำจำกัดความระดับมืออาชีพของตำนานพื้นบ้านของนักคติชนวิทยายุคใหม่เสนอโดย Timothy R. Tangherlini ในปี 1990: [27]

โดยทั่วไปแล้ว ตำนานเป็นเรื่องราวสั้นๆ (โมโน-) ที่เป็นตอนๆ แบบดั้งเดิม และมีลักษณะเชิงนิเวศน์สูง[c]การเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการในโหมดการสนทนา ซึ่งสะท้อนถึงระดับจิตวิทยาซึ่งเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของความเชื่อพื้นบ้านและประสบการณ์โดยรวม และทำหน้าที่เป็นการยืนยันถึงสิ่งที่ถือโดยทั่วไป ค่านิยมของกลุ่มที่สืบสานประเพณีไว้”

ตำนาน

คำว่าตำนานอาจหมายถึงการศึกษาเรื่องตำนาน หรือร่างกาย หรือการรวบรวมตำนานต่างๆ [28]ตามตัวอย่างตำนานเปรียบเทียบคือการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างตำนานจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน[ 29]ในขณะที่ตำนานเทพเจ้ากรีกเป็นส่วนของตำนานจากกรีกโบราณ ในสาขาคติชนวิทยาตำนานถูกกำหนดให้เป็นเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอธิบายว่าโลกและมนุษยชาติเกิดขึ้นมาในรูปแบบปัจจุบันได้อย่างไร[30] [31] [32]และประเพณีสถาบันและข้อห้ามต่างๆได้รับการสถาปนา อย่างไร [33] [34]นักวิชาการหลายคนในสาขาอื่นใช้คำว่า "ตำนาน" ในรูปแบบที่แตกต่างกันบ้าง [32] [35] [36]ในความหมายที่กว้างมาก คำนี้หมายถึงเรื่องราวใดๆ ก็ตามที่มีต้นกำเนิดในประเพณี [37] [38] [39]

ประเพณีปากเปล่า

ประเพณีปากเปล่าและตำนานปากเปล่าเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ถ่ายทอดผ่านปากเปล่าจากรุ่นสู่รุ่น [40] [41]ข้อความหรือประจักษ์พยานถูกส่งผ่านด้วยคำพูดหรือเพลง และอาจอยู่ในรูปแบบ เช่น นิทานพื้นบ้าน คำพูด เพลงบัลลาด เพลง หรือบทสวด ด้วยวิธีนี้ เป็นไปได้ที่สังคมจะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ปากเปล่าวรรณกรรมเชิงปากเปล่ากฎหมาย ปากเปล่าและความรู้อื่นๆข้ามรุ่นโดยไม่มีระบบการเขียน

คำจำกัดความที่แคบกว่าของประเพณีปากเปล่าบางครั้งก็เหมาะสม [40]นักสังคมวิทยาอาจเน้นย้ำข้อกำหนดที่ว่าเนื้อหานั้นจะต้องถือครองร่วมกันโดยคนกลุ่มหนึ่งตลอดหลายชั่วอายุคน และอาจแยกแยะประเพณีบอกเล่าจากคำให้การหรือประวัติบอกเล่าได้ [42]ในความหมายทั่วไป "ประเพณีปากเปล่า" หมายถึงการถ่ายทอด เนื้อหา ทางวัฒนธรรมผ่านการเปล่งเสียง และถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของคติชน มายาวนาน (ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่นักคติชนวิทยาทุกคนไม่ได้ยึดถืออย่างเข้มงวดอีกต่อไป) [43]ตามระเบียบวินัยทางวิชาการมันหมายถึงทั้งชุดของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิธีการที่ใช้ศึกษา[44] - วิธีการนี้อาจเรียกได้หลากหลาย "ทฤษฎีดั้งเดิมแบบปากเปล่า", "ทฤษฎีองค์ประกอบช่องปากและสูตร" " และ "ทฤษฎีแพร์รี-ลอร์ด" (ตามผู้ก่อตั้งสองคน ดูด้านล่าง) การศึกษาประเพณีบอกเล่าแตกต่างจากวินัยทางวิชาการของประวัติศาสตร์บอกเล่า[ 42]ซึ่งเป็นการบันทึกความทรงจำส่วนตัวและประวัติของผู้ที่มีประสบการณ์ ยุคหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ [45] นอกจากนี้ยังแตกต่างจากการศึกษาเรื่องวาจาซึ่งสามารถนิยามได้ว่าเป็นความคิดและการแสดงออกทางวาจาในสังคมที่เทคโนโลยีการรู้หนังสือ (โดยเฉพาะการเขียนและการพิมพ์) ไม่คุ้นเคยกับประชากรส่วนใหญ่ [46]

คำอุปมา

อุปมาคือ[47]เรื่องราวที่กระชับ ในรูปแบบร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ที่แสดงให้เห็น หลักการหรือบทเรียนทางศีลธรรมศาสนาคำสั่งสอนหรือบรรทัดฐานอย่างน้อยหนึ่งอย่าง มันแตกต่างจากนิทานตรงที่นิทานใช้สัตว์ พืช วัตถุที่ไม่มีชีวิต และพลังแห่งธรรมชาติเป็นตัวแสดงที่ยอมรับคำพูดและพลังอื่นๆ ของมนุษยชาติ ในขณะที่อุปมาโดยทั่วไปประกอบด้วยตัวละครของมนุษย์ เป็นการเปรียบเทียบ ประเภท หนึ่ง [48]

นักวิชาการบางคนในพระกิตติคุณที่เป็นที่ยอมรับและพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่า "คำอุปมา" กับคำอุปมาของพระเยซูเท่านั้น[ 49 ]แม้ว่านั่นจะไม่ใช่ข้อจำกัดทั่วไปของคำนี้ก็ตาม คำอุปมาเช่น " บุตรหลงหาย " เป็นศูนย์กลางของวิธีการสอนของพระเยซูทั้งใน การ เล่า เรื่อง ตามสาร บัญญัติ และนอกสารบบ

ตำนานทางการเมือง

ตำนานทางการเมืองเป็นคำอธิบายทางอุดมการณ์สำหรับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กลุ่มสังคมเชื่อถือ

ในปี 1975 เฮนรี ทิวดอร์ ให้คำจำกัดความไว้ในPolitical Mythซึ่งจัดพิมพ์โดยมักมิลลัน เขาพูดว่า

ตำนานคือการตีความสิ่งที่ผู้สร้างตำนาน (ถูกหรือผิด) มองว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ยาก มันเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ชายนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจกับความเป็นจริง และเราสามารถบอกได้ว่าเรื่องราวที่ให้มานั้นเป็นมายา ไม่ใช่ตามจำนวนความจริงที่มีอยู่ แต่โดยข้อเท็จจริงที่เชื่อกันว่าเป็นความจริง และเหนือสิ่งอื่นใด โดยรูปแบบอันน่าทึ่งที่มันถูกร่ายขึ้น ... อะไร ถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องทางการเมือง ... [P] ตำนานทางการเมืองจัดการกับการเมือง ... ตำนานทางการเมืองมักเป็นตำนานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอ มันมีฮีโร่หรือตัวเอก ไม่ใช่บุคคล แต่เป็นชนเผ่า ชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น ... [และ] เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นตัวเอกในตำนานทางการเมืองเสมอ [50]

ในปี พ.ศ. 2544 คริสโตเฟอร์ จี. ฟลัด บรรยายคำจำกัดความการทำงานของตำนานทางการเมืองว่า

การเล่าเรื่องที่มีเครื่องหมายทางอุดมการณ์ซึ่งอ้างว่าจะให้เรื่องราวที่แท้จริงของเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต ปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้ และได้รับการยอมรับว่าถูกต้องตามความจำเป็นโดยกลุ่มทางสังคม [51]

เรื่องสูง

เรื่องสูงเป็นเรื่องราวที่มีองค์ประกอบที่ไม่น่าเชื่อเชื่อมโยงกันราวกับว่ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นข้อเท็จจริง เรื่องราวบางเรื่องเกินจริงจากเหตุการณ์จริง เช่น เรื่องราวของปลา เช่น "ปลาตัวนั้นใหญ่มาก ทำไมฉันบอกแล้ว ตอนดึงมันเกือบจมเรือ!" นิทานสูงอื่นๆ เป็นนิทานสมมติที่มีฉากที่คุ้นเคย เช่น ชนบทของยุโรปตะวันตกเก่าของอเมริกา แคนาดาตะวันตกเฉียง เหนือ หรือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

มักจะมีการเล่านิทานสูงเพื่อให้ผู้บรรยายดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว พวกเขามักจะมีอารมณ์ขันหรือมีอัธยาศัยดี เส้นแบ่งระหว่างตำนานและนิทานสูงนั้นแตกต่างกันตามอายุเป็นหลัก ตำนานหลายเรื่องพูดเกินจริงถึงการหาประโยชน์ของฮีโร่ของพวกเขา แต่ในนิทานสูง ๆ การพูดเกินจริงนั้นมีขนาดใหญ่จนกลายเป็นเรื่องราวทั้งหมด

ตำนานเมือง

ตำนานเมืองตำนานเมืองนิทานในเมืองหรือตำนานร่วมสมัยเป็นรูปแบบหนึ่งของคติชน สมัยใหม่ ที่ประกอบด้วยเรื่องราวที่ผู้เล่าอาจเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริง [52]เช่นเดียวกับนิทานพื้นบ้านและเทพนิยายอื่นๆ การกำหนดไม่ได้บ่งชี้ถึงความจริงของเรื่องราว แต่เป็นเพียงการหมุนเวียน แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และมีความสำคัญบางประการที่เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวนั้น

แม้จะมีชื่อ แต่ตำนานเมืองไม่จำเป็นต้องมีต้นกำเนิดในเขตเมืองเสมอ ไป แต่เป็นคำที่ใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างตำนานสมัยใหม่กับคติชน ดั้งเดิม ในยุคก่อนอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้นักสังคมวิทยาและนักคติชนวิทยาจึงชอบคำว่าตำนานร่วมสมัย .

ตำนานเมืองบางครั้งปรากฏซ้ำในข่าว และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เผยแพร่ทางอีเมล ผู้คนมักกล่าวหาว่านิทานดังกล่าวเกิดขึ้นกับ " เพื่อนของเพื่อน "; บ่อยครั้ง ในความเป็นจริง "เพื่อนของเพื่อน" ("FOAF") ได้กลายเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปเมื่อเล่าเรื่องราวประเภทนี้

ตำนานเมืองบางตำนานได้ผ่านไปหลายปีโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค ตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกแมงมุมฆ่าโดยทำรังอยู่ในทรงผมอันประณีตของเธอ ตำนานล่าสุดมักจะสะท้อนถึงสถานการณ์สมัยใหม่ เช่น เรื่องราวของผู้คนที่ถูกซุ่มโจมตี ถูกวางยาสลบ และการตื่นขึ้นมาโดยไม่มีไตข้างหนึ่ง ซึ่งถูกผ่าตัดเอาออกเพื่อการปลูกถ่าย (เรื่องราวที่นักชาวบ้านเรียกว่า "การปล้นไต") [53]

หมายเหตุ

 1. ปรากฏตัวครั้งแรกในภาษาอังกฤษคือ ค.ศ. 1676 ( OED )
 2. โปรดทราบว่าในบริบทของอารมณ์ขันเอสโตเนียลิทัวเนียบัลแกเรียและรัสเซียหมาย ถึง เรื่องราวตลกขบขันสั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีต้นกำเนิดที่เป็นข้อเท็จจริงหรือชีวประวัติ
 3. กล่าวคือ อยู่ในสถานที่และเวลาโดยเฉพาะ.

อ้างอิง

 1. "Eine Anekdote ist eines historisches Element - ein historisches Molekül oder Epigramm": คำพูดนี้เป็นคำบรรยายของ Gossman 20030
 2. "Yatsko V. เรื่องตลกพื้นบ้านของรัสเซีย". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2021-10-19 . ดึงข้อมูลเมื่อ22-04-2012 .
 3. ซีเอส ลูอิส , The Discarded Image , p. 9 ไอ0-521-47735-2 
 4. สารานุกรมบริแทนนิกา 2009
 5. ↑ ab Womack 2005, p. 81, "ตำนานการทรงสร้างเป็นเรื่องราวเชิงสัญลักษณ์ที่อธิบายว่าจักรวาลและผู้อยู่อาศัยในนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ตำนานการทรงสร้างพัฒนาผ่านประเพณีปากเปล่า และโดยทั่วไปแล้วจึงมีหลายเวอร์ชัน"
 6. ↑ ab Kimball 2008 [ ต้องการหน้า ]
 7. ลอง 1963, p. 18
 8. ลีมิง 2010, หน้า xvii–xviii, 465
 9. ^ ดู:
  • ลีมิง 2010
  • ไวเกิล 1987
  • ลีโอนาร์ดและแมคเคลอร์ 2004
  • ฮอนโกะ 1984, p. 50
 10. ↑ แอบ จอห์นสตัน 2009
 11. ^ ดู:
  • จอห์นสตัน 2009
  • สารานุกรมบริแทนนิกา 2009
  • ลีมิง 2011
  • ยาว 2506
 12. เอเลียด 1963, p. 429
 13. ^ ดู:
  • จอห์นสตัน 2009
  • ยาว 2506
  • สารานุกรมบริแทนนิกา 2009
  • ลีมิง 2010
 14. ตัวอย่างเช่น ในทิโมธีฉบับแรก "อย่าสนใจนิทานเลย..." และ "ปฏิเสธนิทานหยาบคายและภรรยาเก่า..." (1 ทิโมธี 1:4 และ 4:4 ตามลำดับ)
 15. สตรอง 3454. μύθος muthos moo'-thos; อาจจะมาจากแบบเดียวกับ 3453 (ผ่านแนวคิดเรื่องค่าเล่าเรียน); นิทาน เช่นนิยาย ("ตำนาน"):—นิทาน
  “เพราะว่าเราไม่ได้ติดตามนิยายที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม เมื่อเราเล่าให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพและการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แต่เราได้เป็นสักขีพยานเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์” (2 เปโตร 1:16)
 16. หนังสือข้อเท็จจริงของสตีฟ ไรท์ ฮาร์เปอร์. 2549. ไอเอสบีเอ็น 978-0007240296.ดังที่ได้อ่านในรายการวิทยุ BBC ยอดนิยมของเขา "Steve Wright in the Afternoon"
 17. ซิมป์สัน เจ.เอ. และไวเนอร์ เอสซี, เอ็ด. (2551) พจนานุกรมภาษาอังกฤษ Oxford Oxford ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง คลาเรนดอนกด ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-861258-2.
 18. เมลเลอร์, นอร์แมน (1973) มาริลีน: ชีวประวัติ . กรอสเซต แอนด์ ดันแลป. ไอเอสบีเอ็น 0-448-01029-1.
 19. พรูเดน, เวสลีย์ (23 มกราคม พ.ศ. 2550) “อา มีความสุขในบริเวณของมัดวิลล์” เดอะวอชิงตันไทมส์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2555 .
 20. ทอมป์สัน, สทิธ. Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legend, 1972 sv "เทพนิยาย"
 21. "คำจำกัดความของเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ของ"เทพนิยาย"". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2008-12-04 . ดึงข้อมูลเมื่อ22-04-2012 .
 22. แคทเธอรีน โอเรนสไตน์, หนูน้อยหมวกแดง Uncloaked , หน้า 123 9. ไอ0-465-04125-6 
 23. เกรย์, ริชาร์ด. "เทพนิยายมีต้นกำเนิดมาแต่โบราณ" Telegraph.co.uk 5 กันยายน 2552.
 24. จอร์จสแอนด์โจนส์ 1995.
 25. จอร์จสแอนด์โจนส์ 1995, p. 313.
 26. นอร์เบิร์ต แครปฟ์, Beneath the Cherry Sapling: Legends from Franconia (นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม) พ.ศ. 2531 อุทิศส่วนเปิดเรื่องของเขาเพื่อแยกแยะประเภทของตำนานจากรูปแบบการเล่าเรื่องอื่น ๆ เช่นเทพนิยาย ; เขา "ย้ำคำจำกัดความของตำนานของกริมม์ในฐานะนิทานพื้นบ้านที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์" ตามการทบทวนของฮันส์ เซบัลด์ในการทบทวนการศึกษาเยอรมัน 13 .2 (พฤษภาคม 1990) หน้า 312
 27. Tangherlini, "'It Happened Not Too Far from Here...': A Survey of Legend Theory and Characterization" Western Folklore 49 .4 (ตุลาคม 1990:371-390) p. 85.
 28. เคิร์ก, พี. 8; "ตำนาน", สารานุกรมบริแทนนิกา
 29. ลิตเติลตัน 1973, p. 32.
 30. ดันเดส 1984, บทนำ, p. 1.
 31. ดันเดส 1984, "Binary", p. 45.
 32. ↑ อับ ดัน เดส 1984, "Madness", p. 147.
 33. บาสคอม 1965, p. 9.
 34. เอเลียด 1998, p. 6.
 35. โดตี 2004, หน้า 11–12.
 36. ซีกัล 2015, p. 5.
 37. เคิร์ก 1984, p. 57.
 38. เคิร์ก 1973, p. 74.
 39. อะพอลโลโดรัส 1976, หน้า. 3.
 40. ↑ ab Vansina, ม.ค. : ประเพณีปากเปล่าเป็นประวัติศาสตร์ , 1985, สำนักพิมพ์ James Currey, ไอ0-85255-007-3 , 9780852550076; ในหน้า 27 และ 28 โดยที่ Vansina กำหนดประเพณีด้วยวาจาว่า "ข้อความด้วยวาจาที่รายงานข้อความจากอดีตเกินกว่ารุ่นปัจจุบัน" ซึ่ง "ระบุว่าข้อความจะต้องเป็นข้อความด้วยวาจาที่พูด ร้อง หรือร้องด้วยเครื่องดนตรีเท่านั้น"; “ต้องถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากอย่างน้อยรุ่นหนึ่ง” เขาชี้ให้เห็นว่า "คำจำกัดความของเราคือคำจำกัดความในการทำงานสำหรับการใช้งานของนักประวัติศาสตร์ นักสังคมวิทยา นักภาษาศาสตร์ หรือนักวิชาการด้านวาจาเสนอแนวคิดของตนเอง ซึ่งใน เช่น สังคมวิทยา เน้นย้ำความรู้ทั่วไป ในภาษาศาสตร์ คุณลักษณะที่แยกแยะภาษาจาก บทสนทนาทั่วไป (นักภาษาศาสตร์) และในลักษณะศิลปะทางวาจาของรูปแบบและเนื้อหาที่กำหนดศิลปะ (นักชาวบ้าน) 
 41. Ki-Zerbo, Joseph: "Methodology and African Prehistory", 1990, คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศของ UNESCO เพื่อการร่างประวัติศาสตร์ทั่วไปของแอฟริกา ; สำนักพิมพ์เจมส์ เคอร์รีย์, ISBN 0-85255-091-X , 9780852550915; ดูช. 7; “ประเพณีวาจาและวิธีการของมัน” หน้า 54-61; ที่หน้า 54: “ประเพณีปากเปล่าอาจนิยามได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ลักษณะพิเศษของประเพณีนี้คือเป็นวาจาและลักษณะในการถ่ายทอด” 
 42. ↑ อับ เฮเนเก, เดวิด . "ช่องปาก แต่ช่องปากอะไร? ระบบการตั้งชื่อของช่องปากและผลกระทบ" ประเพณีช่องปาก , 3/1-2 (1988): 229-38. หน้า 232; Henige อ้างอิงถึง Jan Vansina (1985) ประเพณีปากเปล่าเป็นประวัติศาสตร์ เมดิสัน วิสคอนซิน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
 43. เดจ, ลินดา . นิทานพื้นบ้านอเมริกันและสื่อมวลชน . บลูมิงตัน: ​​IUP, 1994, p. 31
 44. ดันเดส, อลัน, "บทนำของบรรณาธิการ" สู่ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบช่องปาก , จอห์น ไมล์ส โฟลีย์ บลูมิงตัน, IUP, 1988, หน้า ix-xii
 45. ^ "ประวัติศาสตร์ปากเปล่า". เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-08-20 . ดึงข้อมูลเมื่อ22-04-2012 .
 46. องก์, วอลเตอร์, เอสเจ, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word . ลอนดอน: เมทูเอน, 1982 หน้า 12
 47. อดอล์ฟ ยือลิเชอร์, ดี ไกลนิชเรเดน เยซู (2 เล่ม; ทือบิงเกน: Mohr [Siebeck], 1888, 1899)
 48. เดวิด บี. กาวเลอร์ (2000) พวกเขากำลังพูดถึงอุปมาว่าอย่างไร หน้า 99, 137, 63, 132, 133. ISBN 9780809139620.
 49. จอห์น พี. ไมเออร์ , A Marginal Jew , เล่มที่ 2, ดับเบิลเดย์, 1994.
 50. นีมันน์, โยลันดา ฟลอเรส; อาร์มิเทจ, ซูซาน; ฮาร์ต, แพทริเซีย; และคณะ สหพันธ์ (2545). ความเป็นผู้นำของชิคาน่า: ผู้อ่านชายแดน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเนแบรสกา พี 52. ไอเอสบีเอ็น 0803283822.
 51. น้ำท่วม, คริสโตเฟอร์ (2001) ตำนานทางการเมือง เราท์เลดจ์ . พี 44. ไอเอสบีเอ็น 0415936322.
 52. บรุนแวนด์ 2012, p. 423.
 53. มิคเคลสัน, บาร์บารา (2008-03-12) "snopes.com:ขโมยไต" หน้าอ้างอิงตำนานเมือง สืบค้นเมื่อ2010-06-30 .

ผลงานที่อ้างถึง

 • อพอลโลโดรัส (1976) "การแนะนำ". เทพเจ้าและวีรบุรุษของชาวกรีก: ห้องสมุด Apollodorus แปลโดยซิมป์สัน, ไมเคิล แอมเฮิร์สต์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ . ไอเอสบีเอ็น 978-0-87023-206-0.
 • บาสคอม, วิลเลียม รัสเซลล์ (1965) รูปแบบของคติชน: เรื่องเล่าร้อยแก้ว. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย.
 • บรุนแวนด์, ยาน ฮาโรลด์ (2012) สารานุกรม Urban Legends: ฉบับปรับปรุงและขยาย ซานตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย: ABC-CLIO ไอเอสบีเอ็น 978-1-598847208.
 • โดตี, วิลเลียม จี. (2004) ตำนาน: คู่มือ กลุ่มสำนักพิมพ์กรีนวูด ไอเอสบีเอ็น 978-0-313-32696-7.
 • ดันเดส, อลัน, เอ็ด. (1984). เรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์: การอ่านในทฤษฎีตำนาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-05192-8.
 • เอลิอาด, มีร์เซีย (1963) แบบแผนในศาสนาเปรียบเทียบ หนังสือห้องสมุด Meridian ใหม่แห่งอเมริกา ไอเอสบีเอ็น 978-0-529-01915-8.
 • — (1998) ตำนานและความเป็นจริง สำนักพิมพ์เวฟแลนด์ ไอเอสบีเอ็น 978-1-4786-0861-5.
 • "ตำนาน". สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ . 2552.
 • จอร์ชส, โรเบิร์ต เอ.; โจนส์, ไมเคิล โอเวนส์ (1995) คติชนวิทยา: บทนำ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า .
 • ฮอนโก, ลอรี (1984) "ปัญหาการกำหนดตำนาน" ในอลัน ดันเดส (บรรณาธิการ) เรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์: การอ่านในทฤษฎีตำนาน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-05192-8.
 • จอห์นสตัน, ซูซาน เอ. (2009) ศาสนา ตำนาน และเวทมนตร์: มานุษยวิทยาแห่งศาสนา-คู่มือหลักสูตร หนังสือที่บันทึกไว้ , LLC. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4407-2603-3.
 • คิมบอลล์, ชาร์ลส์ (2008) "ตำนานการสร้างและเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์" ศาสนาเปรียบเทียบ . บริษัทสอน. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59803-452-3.
 • เคิร์ก, เจฟฟรีย์ สตีเฟน (1973) ตำนาน: ความหมายและหน้าที่ของมันในวัฒนธรรมโบราณและวัฒนธรรมอื่น ๆ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-02389-5.
 • — (1984) "เรื่องการกำหนดตำนาน". ใน — (เอ็ด.) เรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์: การอ่านในทฤษฎีตำนาน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. หน้า 53–61. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-05192-8.
 • ลีมิง, เดวิด เอ. (2010) ตำนานการสร้างโลก (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เอบีซี-คลีโอ ไอเอสบีเอ็น 978-1-59884-174-9.
 • — (2011) "การสร้าง". Oxford สหายกับตำนานโลก (ออนไลน์ ed.) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 9780195156690. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2554 .
 • ลีโอนาร์ด, สก็อตต์ เอ.; แมคเคลียร์, ไมเคิล (2004) ตำนานและการรู้ (ภาพประกอบเอ็ด) แมคกรอ-ฮิลล์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7674-1957-4.
 • ลิตเทิลตัน, ซี. สก็อตต์ (1973) ตำนานเปรียบเทียบใหม่: การประเมินทางมานุษยวิทยาของทฤษฎีของ Georges Dumézil สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-02404-5.
 • ลอง, ชาร์ลส์ เอช. (1963) อัลฟ่า: ตำนานแห่งการสร้างสรรค์ นิวยอร์ก: จอร์จ บราซิลเลอร์
 • ซีกัล, โรเบิร์ต (2015) ตำนาน: บทนำสั้นมาก อู๊ป อ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 19–. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-103769-6.
 • ไวเกิล, มาร์ตา (1987) "การสร้างและการสืบพันธุ์ จักรวาลและการคลอดบุตร: ภาพสะท้อนของอดีตนักประดาน้ำนิฮิโลเอิร์ธ และตำนานการกำเนิด" วารสารคติชนอเมริกัน . 100 (398): 426–435. ดอย :10.2307/540902. จสตอร์  540902.
 • โวแม็ค, มารี (2005) สัญลักษณ์และความหมาย: บทนำที่กระชับ . สำนักพิมพ์อัลตามิรา ไอเอสบีเอ็น 978-0-7591-0322-1.

ลิงค์ภายนอก

 • สื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดั้งเดิมที่วิกิมีเดียคอมมอนส์