สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงาน( ภาษาอังกฤษแบบบริติช ) หรือสหภาพแรงงาน ( ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ) มักเรียกง่ายๆ ว่าสหภาพเป็นองค์กรของคนงานที่มีความตั้งใจที่จะ "รักษาหรือปรับปรุงสภาพการจ้างงาน ของพวกเขา " [1]เช่น การได้รับค่าจ้าง ที่ดีขึ้น และสวัสดิการการปรับปรุง สภาพ การทำงานการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย การกำหนดกระบวนการร้องเรียน การพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับสถานภาพของพนักงาน

โดยทั่วไปแล้วสหภาพแรงงานจะให้ทุนแก่สำนักงานใหญ่และการทำงานของทีมกฎหมายผ่านค่าธรรมเนียมที่กำหนดเป็นประจำซึ่งเรียกว่าค่าธรรมเนียมสหภาพแรงงาน ตัวแทนสหภาพแรงงานมักประกอบด้วยอาสาสมัครในที่ทำงาน ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกผ่านการเลือกตั้ง ตามระบอบ ประชาธิปไตยภายใน สหภาพแรงงานผ่านการเลือกตั้งผู้นำและคณะกรรมการต่อรอง ต่อรองกับนายจ้างในนามของสมาชิก ซึ่งเรียกว่าอันดับและแฟ้ม และเจรจาสัญญาจ้างแรงงาน (ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม) กับนายจ้าง

สหภาพแรงงานอาจจัดตั้งกลุ่มแรงงานที่มีทักษะหรือไร้ทักษะ ( สหภาพแรงงานงานฝีมือ ) [2]กลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้าต่าง ๆ ( ลัทธิสหภาพแรงงานทั่วไป ) หรือความพยายามที่จะจัดระเบียบแรงงานทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ( ลัทธิสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม ) ข้อตกลงที่เจรจาโดยสหภาพแรงงานมีผลผูกพันกับสมาชิกระดับและไฟล์และนายจ้าง และในบางกรณีกับคนงานอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก ตามธรรมเนียมแล้ว สหภาพแรงงานมีรัฐธรรมนูญที่ให้รายละเอียดการกำกับดูแลหน่วยการต่อรองของตน และยังมีการกำกับดูแลในระดับต่างๆ ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ผูกมัดพวกเขาตามกฎหมายในการเจรจาและการทำงาน

สหภาพแรงงานมีต้นกำเนิดในบริเตนใหญ่และได้รับความนิยมในหลายประเทศในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม สหภาพแรงงานอาจประกอบด้วยคนงานแต่ละคน มืออาชีพอดีตคนงานนักเรียนนักศึกษาฝึกงานหรือผู้ว่างงาน ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานหรือเปอร์เซ็นต์ของคนงานที่เป็นของสหภาพแรงงานนั้นสูงที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก [3] [4]

คำนิยาม

คนงานตัดเย็บเสื้อผ้านัดหยุดงาน นครนิวยอร์กค.  พ.ศ. 2456

นับตั้งแต่การตีพิมพ์ The History of Trade Unionism (1894) โดยSidneyและBeatrice Webbมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นคือ สหภาพแรงงาน "เป็นสมาคมที่ต่อเนื่องกันของผู้ได้รับค่าจ้างเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาหรือปรับปรุงสภาพการจ้างงานของพวกเขา" [1] คาร์ล มาร์กซ์สหภาพแรงงานอธิบายดังนี้: "คุณค่าของแรงงาน - อำนาจถือเป็นรากฐานที่ชัดเจนและมีสติของสหภาพแรงงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อ ... ชนชั้นแรงงานจนยากจะประเมินค่าสูงเกินไป สหภาพแรงงานมีเป้าหมายที่ไม่น้อยไปกว่าการป้องกันการลดจำนวน ค่าจ้างต่ำกว่าระดับที่คงไว้ตามประเพณีในอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ กล่าวคือ พวกเขาต้องการป้องกันไม่ให้ราคาของแรงงาน-กำลังลดลงต่ำกว่ามูลค่าของมัน" ( Capital V1, 1867, p. 1069) นักสังคมนิยมยุคแรกยังมองว่าสหภาพแรงงานเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้ สถานที่ทำงาน เป็นประชาธิปไตยเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมือง [5]

คำจำกัดความสมัยใหม่โดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียระบุว่าสหภาพแรงงานคือ "องค์กรที่ประกอบด้วยพนักงานเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมหลักรวมถึงการเจรจาอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับสมาชิก" [6]

งานวิจัยทางประวัติศาสตร์ล่าสุดโดยบ็อบ เจมส์เสนอมุมมองว่าสหภาพแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นของสังคมผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงสมคม ในยุคกลาง ฟรีเมสันออดเฟลโลว์สมาคมที่เป็นมิตรและองค์กรภราดรภาพ อื่นๆ [7]

ประวัติศาสตร์

สมาคมการค้า

การสู้รบในที่ทำงานในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นในการจลาจลของ Ludditeเมื่อคนงานที่ว่างงานทำลายเครื่องจักรประหยัดแรงงาน

หลังจากการรวมนครรัฐในอัสซีเรียและสุเมเรียนโดยซาร์กอนแห่งอัคคัดเป็นจักรวรรดิเดียวค.  พ.ศ. 2334 มาตรฐานทั่วไปของเมโสโปเตเมียสำหรับความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก และเวลาที่สมาคมช่างฝีมือในแต่ละเมืองประกาศใช้โดย Naram - Sin of Akkad ( ประมาณ พ.ศ.  2254 –2218 ปีก่อนคริสตกาล) หลานชายของ Sargon รวมถึงเชเขลด้วย [8] Codex Hammurabi Law 234 ( c.  1755–1750 BC ) กำหนด ค่าจ้าง 2 เชเขลสำหรับแต่ละ 60-gur (300- บุชเชล) เรือที่สร้างขึ้นในสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ต่อเรือกับเจ้าของเรือ [9] [10] [11]กฎหมาย 275 กำหนดอัตราเรือข้ามฟาก 3- gerahต่อวันในการเช่าเรือระหว่างผู้เช่าเรือและนายเรือ กฎหมาย 276 กำหนด อัตราค่าระวาง 2 12 -gerah ต่อวันสำหรับสัญญาค่าระวางระหว่างผู้เช่าเรือและนายเรือ ในขณะที่กฎหมาย 277 กำหนด อัตราค่าระวาง 16 -shekel ต่อวันสำหรับเรือขนาด 60 gur [12] [13] [11]ในปี พ.ศ. 2359 การขุดค้นทางโบราณคดีในเมือง Minya ประเทศอียิปต์(ภายใต้Eyaletของจักรวรรดิออตโตมัน) ได้ผลิต แท็บเล็ตใน ยุคราชวงศ์ Nerva–Antonineจากซากปรักหักพังของวิหารแห่ง AntinousในAntinoopolisซึ่งกำหนดกฎและค่าสมาชิกของวิทยาลัยสมาคมฝังศพ ที่จัดตั้งขึ้นในLanuviumในราว ค.ศ. 133 ระหว่าง รัชสมัยของเฮเดรียน (117–138) แห่งอาณาจักรโรมัน [14]

วิทยาลัย คือสมาคมใด ๆ ในกรุง โรมโบราณที่ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคล หลังจากการผ่านของLex Juliaในรัชสมัยของ Julius Caesar (49–44 BC) และการยืนยันอีกครั้งในรัชสมัยของCaesar Augustus (27 BC–14 AD) วิทยาลัยต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาโรมันหรือจักรพรรดิโรมันใน คำสั่งให้มีอำนาจเป็นนิติบุคคล [15]ซากปรักหักพังที่Lambaesisเป็นวันที่การก่อตัวของสังคมฝังศพในหมู่ทหารกองทัพโรมันและ นาวิกโยธินของ กองทัพเรือโรมันจนถึงรัชสมัยของSeptimius Severus (193–211) ในปี ค.ศ. 198 [16]ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 การสืบสวนทางโบราณคดีในบริเวณท่าเรือเทียมPortusในกรุงโรมได้เปิดเผยคำจารึกในอู่ต่อเรือที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของทราจัน (ค.ศ. 98–117) ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสมาคมผู้ต่อเรือ ท่าเรือ La Ostiaของกรุงโรมเป็นที่ตั้งของศาลากลางสำหรับcorpus naviculariorum ซึ่งเป็นสมาคมของนักเดินเรือพาณิชย์ [18] Collegiumยังรวมถึงภราดรภาพของนักบวชชาวโรมันที่ดูแลการบูชายัญพิธีกรรมการฝึกโหราศาสตร์ การเก็บรักษาพระคัมภีร์ การจัดเทศกาล และรักษาลัทธิศาสนาเฉพาะ [19]

สหภาพแรงงานสมัยใหม่

ในขณะที่มุมมองที่เข้าใจผิดโดยทั่วไปถือว่าลัทธิสหภาพแรงงานสมัยใหม่เป็นผลผลิตจากลัทธิมาร์กซ สหภาพแรงงานสมัยใหม่ยุคแรกเริ่มมีอายุก่อนแถลงการณ์คอมมิวนิสต์ ของมา ร์กซ์ (ค.ศ. 1848) เกือบหนึ่งศตวรรษ (และงานเขียนของมาร์กซ์เองมักกล่าวถึงการดำรงอยู่ก่อนหน้าของขบวนการคนงานของเขา ครั้ง) โดยมีการหยุดงานประท้วงครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดย เครื่องพิมพ์ ฟิลาเดลเฟียในปี พ.ศ. 2329 [20]ต้นกำเนิดของสหภาพแรงงานสมัยใหม่สามารถสืบย้อนไปถึงอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งผู้อยู่ในอุปการะชาวนาและผู้อพยพเข้าเมือง อังกฤษได้ยุติการปฏิบัติต่อทาสในปี ค.ศ. 1574 แต่คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้เช่า-เกษตรกรในที่ดินที่เป็นของชนชั้นสูง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองเท่านั้น แต่ธรรมชาติของงานอุตสาหกรรมได้สร้าง "คนงาน" ขึ้นใหม่ ชาวนาคนหนึ่งทำงานในที่ดิน เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผล และเป็นเจ้าของที่ดินหรือจ่ายค่าเช่า แต่สุดท้ายก็ขายผลิตภัณฑ์และควบคุมชีวิตและงานของเขา อย่างไรก็ตาม ในฐานะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานขายงานของตนเป็นแรงงานและรับคำสั่งจากนายจ้าง ยอมสละอิสรภาพส่วนหนึ่งและอิสระในการรับใช้เจ้านาย นักวิจารณ์ของข้อตกลงใหม่จะเรียกสิ่งนี้ว่า " ค่าจ้างทาส ", [21]แต่คำที่คงอยู่คือรูปแบบใหม่ของมนุษยสัมพันธ์: การจ้างงาน คนงานมักจะควบคุมงานของตนได้น้อยกว่าเกษตรกร หากไม่มีความมั่นคงในงานหรือสัญญาว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับนายจ้าง พวกเขาจึงขาดการควบคุมงานที่พวกเขาทำหรือผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของพวกเขา ในบริบทนี้จึงทำให้เกิดสหภาพแรงงานสมัยใหม่ขึ้น

ในเมืองต่างๆ สหภาพแรงงานต้องเผชิญกับความเป็นปรปักษ์ครั้งใหญ่ในช่วงแรกๆ จากกลุ่มนายจ้างและรัฐบาล ในเวลานั้น สหภาพแรงงานและนักสหภาพแรงงานมักถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายจำกัดการค้าและการสมคบคิดต่างๆ แหล่งแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือเหล่านี้ได้รับการจัดระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติและเริ่มต้นตลอดช่วงเริ่มต้น[1]และต่อมาจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการพัฒนาสหภาพแรงงาน บางครั้งสหภาพแรงงานถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดสมาคมของยุโรปยุคกลางแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจะขัดแย้งกัน เนื่องจากหัวหน้าสมาคมจ้างคนงาน (เด็กฝึกงานและคนเดินทาง) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง [22] [23]

สหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 เมื่อมีการตรากฎหมายของกรรมกรในราชอาณาจักรอังกฤษแต่วิธีคิดของพวกเขาเป็นแบบที่ยืนยงมาหลายศตวรรษ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิวัฒนาการและความก้าวหน้าใน การคิดที่ทำให้คนงานมีอำนาจมากขึ้นในที่สุด เมื่อ การเจรจาต่อรองร่วมกันและสหภาพแรงงานในยุคแรกเริ่มเติบโตขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรม รัฐบาลก็เริ่มที่จะจำกัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยจากความไม่สงบของประชาชนในช่วงสงครามนโปเลียน ในปี ค.ศ. 1799 พระราชบัญญัติการรวมกันถูกส่งผ่านซึ่งห้ามสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกันโดยคนงานชาวอังกฤษ แม้ว่าสหภาพแรงงานจะถูกกดขี่อย่างรุนแรงบ่อยครั้งจนถึงปี 1824 แต่ก็มีการแพร่หลายในเมืองต่างๆเช่นลอนดอน ความเข้มแข็งในที่ทำงานยังแสดงตัวว่าเป็นLuddismและประสบความสำเร็จในการต่อสู้เช่น1820 Risingในสกอตแลนด์ ซึ่งคนงาน 60,000 คนนัดหยุดงานซึ่งในไม่ช้าก็ถูกบดขยี้ ความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของคนงานทำให้มีการยกเลิกการกระทำในปี พ.ศ. 2367 แม้ว่าพระราชบัญญัติการรวมกัน พ.ศ. 2368จะจำกัดกิจกรรมของพวกเขาอย่างเข้มงวด [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในช่วงทศวรรษที่ 1810 องค์กรแรงงานแห่งแรกที่รวบรวมคนงานที่มีอาชีพต่างกันได้ก่อตั้งขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าสหภาพแรกดังกล่าวคือสหภาพการค้าทั่วไป หรือที่เรียกว่าสมาคมเพื่อการกุศล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2361 ในเมืองแมนเชสเตอร์ ชื่อหลังเพื่อปกปิดจุดประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรในยุคที่สหภาพแรงงานยังผิดกฎหมาย [24]

สหภาพแรงงานแห่งชาติ

โปสเตอร์ที่ออกโดยสภาการค้าลอนดอน โฆษณาการสาธิตที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2416

ความพยายามครั้งแรกในการจัดตั้งสหภาพแห่ง ชาติ เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1820 และ 30 สมาคมแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองแรงงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2373 โดยจอห์น โดเฮอร์ตีหลังจากความพยายามที่จะสร้างสถานะระดับชาติที่คล้ายคลึงกันกับสหภาพแรงงานปั่นฝ้ายแห่งชาติไม่ประสบผลสำเร็จ สมาคมได้ลงทะเบียนอย่างรวดเร็วประมาณ 150 สหภาพแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังรวมถึงช่างยนต์ ช่างตีเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 คนกระจายอยู่ทั่วห้ามณฑลของLancashire , Cheshire , Derbyshire , Nottinghamshireและเลสเตอร์เชียร์ภายในหนึ่งปี [25]เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความชอบธรรม สหภาพแรงงานได้เริ่ม สิ่งพิมพ์ Voice of the People ประจำสัปดาห์ โดยมีความตั้งใจที่ประกาศไว้ [26]

ในปี พ.ศ. 2377 โรเบิร์ต โอเว่น นักสังคมนิยม ชาวเวลส์ได้ก่อตั้งสหภาพแรงงานรวมชาติขนาดใหญ่ขึ้น องค์กรดังกล่าวดึงดูดนักสังคมนิยมหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ชาวโอเวไนต์ไปจนถึงนักปฏิวัติ และมีส่วนร่วมในการประท้วงหลังจาก คดี Tolpuddle Martyrsแต่ไม่นานก็ล่มสลาย

มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ถาวรมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1850 ซึ่งมีทรัพยากรที่ดีกว่า แต่มักจะรุนแรงน้อยกว่า สภาการค้าแห่งลอนดอนก่อตั้งขึ้นในปี 2403 และSheffield Outragesกระตุ้นการจัดตั้งสภาสหภาพการค้า ในปี 2411 ซึ่ง เป็นศูนย์กลางสหภาพแรงงานระดับชาติ แห่ง แรกที่มีอายุยืนยาว มาถึงตอนนี้ การมีอยู่และความต้องการของสหภาพแรงงานได้รับการยอมรับจากความคิดเห็นของชนชั้นกลาง ที่มีแนวคิด เสรีนิยม ในPrinciples of Political Economy (1871) John Stuart Millเขียนว่า:

หากเป็นไปได้ที่ชนชั้นแรงงานจะรวมกลุ่มกันเองเพื่อเพิ่มหรือคงอัตราค่าจ้างทั่วไปไว้ ก็แทบไม่ต้องพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกลงโทษ แต่ควรได้รับการต้อนรับและชื่นชมยินดี โชคไม่ดีที่ผลกระทบนั้นอยู่นอกเหนือความสำเร็จด้วยวิธีดังกล่าว ฝูงชนที่ประกอบเป็นชนชั้นแรงงานมีจำนวนมากและกระจัดกระจายเกินกว่าจะรวมกันได้ มีอีกมากที่จะรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาอาจประสบความสำเร็จในการลดชั่วโมงการทำงานลง และได้รับค่าจ้างเท่าเดิมจากการทำงานน้อยลง พวกเขายังมีอำนาจจำกัดในการได้รับค่าจ้างทั่วไปเพิ่มขึ้นโดยเสียผลกำไร [27]

นอกเหนือจากการอ้างสิทธิ์นี้ มิลล์ยังโต้แย้งว่า เนื่องจากคนงานแต่ละคนไม่มีพื้นฐานในการประเมินค่าจ้างสำหรับงานเฉพาะ สหภาพแรงงานจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของระบบตลาดที่มากขึ้น [28]

การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย การขยายตัว และการยอมรับ

ผู้ประท้วงสหภาพแรงงานถูกทหารจับตัวไว้ระหว่างการนัดหยุดงานสิ่งทอลอเรนซ์ พ.ศ. 2455 ในเมืองลอว์เรนซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

สหภาพแรงงานของอังกฤษ ได้รับการรับรองในที่สุดในปี พ.ศ. 2415 หลังจากที่ คณะกรรมาธิการสหภาพแรงงานในปี พ.ศ. 2410 เห็นพ้องต้องกันว่าการจัดตั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ช่วงเวลานี้ยังเห็นการเติบโตของสหภาพแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส

ในสหรัฐอเมริกา องค์กรแรงงานทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพแห่งแรกคือKnights of Labourในปี พ.ศ. 2412 ซึ่งเริ่มเติบโตหลังจากปี พ.ศ. 2423 การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้นอย่างช้าๆ อันเป็นผลมาจากการตัดสินของศาลหลายครั้ง [29]สหพันธ์การค้าที่จัดตั้งขึ้นและสหภาพแรงงานเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2424 ในฐานะสหพันธ์ของสหภาพแรงงานต่างๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนคนงานโดยตรง ในปี พ.ศ. 2429 กลายเป็นที่รู้จักในชื่อAmerican Federation of Labourหรือ AFL

ในเยอรมนีสมาคมเสรีแห่งสหภาพแรงงานเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 หลังจากกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมแบบอนุรักษ์นิยม ของนายกรัฐมนตรีออตโต ฟอน บิสมาร์กถูกยกเลิก

ในฝรั่งเศส องค์กรแรงงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายจนถึงปี พ.ศ. 2427 Bourse du Travail ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2430 และรวมกับ Fédération nationale des syndicats (สหพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติ) ในปี พ.ศ. 2438 เพื่อก่อตั้งสมาพันธ์แรงงานทั่วไป

ในหลายประเทศในช่วงศตวรรษที่ 20 รวมทั้งในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มีการออกกฎหมายเพื่อให้นายจ้างยอมรับสหภาพแรงงานโดยสมัครใจหรือตามกฎหมาย [30] [31] [32]

ความแพร่หลายทั่วโลก

แผนที่โลกพร้อมประเทศต่างๆ แรเงาตามอัตราความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน พร้อมสถิติที่จัดทำโดยกรมสถิติองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  90.0–99. 9 %
  80.0–89. 9 %
  70.0–79. 9 %
  60.0–69. 9 %
  50.0–59. 9 %
  40.0–49. 9 %
  30.0–39. 9 %
  20.0–29. 9 %
  10.0–19. 9 %
  0.0–9. 9 %
  ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ค่าเฉลี่ย ของ OECDที่ 35.9% ในปี 1998 เป็น 27.9% ในปี 2018 [33]เหตุผลหลักสำหรับการพัฒนาเหล่านี้คือการลดลงของการผลิตโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นและนโยบายของรัฐบาล

การลดลงของการผลิตเป็นอิทธิพลโดยตรงที่สุด เนื่องจากสหภาพแรงงานเคยเป็นประโยชน์และแพร่หลายในภาคส่วนนี้ ด้วยเหตุผลนี้ อาจมีประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศในกลุ่ม OECD ยังคงส่งออกอุตสาหกรรมการผลิตไปยังตลาดเหล่านี้ เหตุผลที่สองคือโลกาภิวัตน์ ซึ่งทำให้ยากขึ้นสำหรับสหภาพแรงงานที่จะรักษามาตรฐานข้ามประเทศ เหตุผลประการสุดท้ายคือนโยบายของรัฐบาล สิ่งเหล่านี้มาจากทั้งสองด้านของสเปกตรัมทางการเมือง ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของฝ่ายขวาที่ทำให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานยากขึ้นหรือจำกัดอำนาจของพวกเขา ในอีก ด้านหนึ่ง มีนโยบายทางสังคมมากมาย เช่นค่าจ้างขั้นต่ำวันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ ที่ลดความจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน [34]

ความชุกของสหภาพแรงงานสามารถวัดได้จาก "ความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน" ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนงานทั้งหมดในสถานที่ที่กำหนดซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [35]ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกOECD [36]

ความหนาแน่นของสหภาพสมาชิก OECD (เป็น %)
ประเทศ 2561 2560 2559 2558 2543
ออสเตรเลีย 13.7 14.7 .. .. 24.9
ออสเตรีย 26.3 26.7 26.9 27.4 36.9
เบลเยี่ยม 50.3 51.9 52.8 54.2 56.6
แคนาดา 25.9 26.3 26.3 29.4 28.2
ชิลี 16.6 17.0 17.7 16.1 11.2
สาธารณรัฐเช็ก 11.5 11.7 12.0 12.0 27.2
เดนมาร์ก 66.5 66.1 65.5 67.1 74.5
เอสโตเนีย 4.3 4.3 4.4 4.7 14.0
ฟินแลนด์ 60.3 62.2 64.9 66.4 74.2
ฝรั่งเศส 8.8 8.9 9.0 9.0 10.8
เยอรมนี 16.5 16.7 17.0 17.6 24.6
กรีซ .. .. 19.0 .. ..
ฮังการี 7.9 8.1 8.5 9.4 23.8
ไอซ์แลนด์ 91.8 91.0 89.8 90.0 89.1
ไอร์แลนด์ 24.1 24.3 23.4 25.4 35.9
อิสราเอล .. 25.0 .. .. 37.7
อิตาลี 34.4 34.3 34.4 35.7 34.8
ญี่ปุ่น 17.0 17.1 17.3 17.4 21.5 น
เกาหลี .. 10.5 10.0 10.0 11.4
ลัตเวีย 11.9 12.2 12.3 12.6 ..
ลิทัวเนีย 7.1 7.7 7.7 7.9 ..
ลักเซมเบิร์ก 31.8 32.1 32.3 33.3 ..
เม็กซิโก 12.0 12.5 12.7 13.1 16.7
เนเธอร์แลนด์ 16.4 16.8 17.3 17.7 22.3
นิวซีแลนด์ .. 17.3 17.7 17.9 22.4
นอร์เวย์ 49.2 49.3 49.3 49.3 53.6
โปแลนด์ .. .. 12.7 .. 23.5 น
โปรตุเกส .. .. 15.3 16.1 ..
สาธารณรัฐสโลวัก .. .. 10.7 11.7 34.2
สโลวีเนีย .. .. 20.4 20.9 44.2
สเปน 13.6 14.2 14.8 15.2 17.5 น
สวีเดน 65.5 65.6 66.9 67.8 81.0
สวิตเซอร์แลนด์ 14.4 14.9 15.3 15.7 20.7
ไก่งวง 9.2 8.6 8.2 8.0 12.5
ประเทศอังกฤษ 23.4 23.2 23.7 24.2 29.8
สหรัฐ 10.1 10.3 10.3 10.6 12.9

ที่มา: OECD [36]

โครงสร้างและการเมือง

Cesar Chavezพูดใน การชุมนุม ของ United Farm Workers ในปี 1974 ใน เมืองเดลา โนรัฐแคลิฟอร์เนีย UFW ในระหว่างดำรงตำแหน่งของ Chavez มุ่งมั่นที่จะจำกัดคนเข้าเมือง

สหภาพแรงงานอาจจัดตั้งกลุ่มแรงงานฝีมือ เฉพาะกลุ่ม ( ลัทธิสหภาพแรงงาน ดั้งเดิมพบในออสเตรเลียแคนาดา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา[2] ) กลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้าต่าง ๆ ( ลัทธิสหภาพแรงงานทั่วไปซึ่งแต่เดิมพบในออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) หรือพยายามจัดระเบียบคนงานทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมเฉพาะ ( สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมพบในออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เกาหลีใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) [ ต้องการอ้างอิง ]สหภาพเหล่านี้มักจะแบ่งออกเป็น " ท้องถิ่น " และรวมกันเป็นชาติสหพันธรัฐ _ สหพันธ์เหล่านี้เองจะร่วมกับนานาชาติเช่น สมา พันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่นองค์กรสหภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากมีสหภาพแรงงานอยู่ กล่าวคือ สหภาพแรงงานเฉพาะสำหรับโรงงานหรือบริษัท อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานเหล่านี้เข้าร่วมสหพันธ์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกของRengoซึ่งเป็นสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติของญี่ปุ่น

ในยุโรปตะวันตกสมาคมวิชาชีพ มักจะทำ หน้าที่ของสหภาพแรงงาน ในกรณีเหล่านี้ พวกเขาอาจกำลังเจรจาหาคนงานปกขาวหรือมืออาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร หรือครู

สหภาพแรงงานอาจได้รับสถานะของ " นิติบุคคล " (นิติบุคคลเทียม) โดยมีหน้าที่ในการเจรจากับนายจ้างสำหรับคนงานที่สหภาพแรงงานเป็นตัวแทน ในกรณีดังกล่าว สหภาพแรงงานมีสิทธิตามกฎหมายบางประการ ที่สำคัญที่สุดคือสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง (หรือนายจ้าง) เกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของการจ้างงาน การที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้อาจนำไปสู่การดำเนินการทางอุตสาหกรรมสิ้นสุดในการดำเนินการหยุดงานหรือการปิด การจัดการ หรือการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ในกรณีที่รุนแรง กิจกรรมที่รุนแรงหรือผิดกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้

การหยุดงานประท้วงทางรถไฟภาคตะวันตกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2429เป็นการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานที่มีคนงานมากกว่า 200,000 คน [37]

ในสถานการณ์อื่นๆ สหภาพแรงงานอาจไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนของคนงาน หรือสิทธิ์ดังกล่าวอาจมีปัญหา การขาดสถานะนี้มีตั้งแต่การไม่ได้รับการยอมรับจากสหภาพแรงงาน ไปจนถึงการฟ้องร้องทางการเมืองหรือทางอาญาต่อนักเคลื่อนไหวและสมาชิกสหภาพ โดยมีกรณีความรุนแรงและการเสียชีวิตหลายกรณีที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ [38]

สหภาพแรงงานอาจมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองหรือทางสังคมในวงกว้าง ลัทธิสหภาพสังคมครอบคลุมสหภาพแรงงานจำนวนมากที่ใช้ความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อสนับสนุนนโยบายและกฎหมายทางสังคมที่เอื้ออำนวยต่อสมาชิกหรือคนงานโดยทั่วไป เช่นกัน สหภาพแรงงานในบางประเทศมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับ พรรคการเมือง

สหภาพแรงงานยังถูกกำหนดโดย รูปแบบ การบริการและรูปแบบการจัดระเบียบ สหภาพแรงงานรูปแบบการบริการมุ่งเน้นที่การรักษาสิทธิของคนงาน การให้บริการ และการแก้ไขข้อพิพาท อีกทางหนึ่ง รูปแบบการจัดตั้งมักจะเกี่ยวข้องกับผู้จัดตั้งสหภาพแรงงาน ที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งทำงานโดยสร้างความเชื่อมั่น เครือข่ายที่เข้มแข็ง และผู้นำภายในทีมงาน และการรณรงค์เผชิญหน้าที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวนมาก สหภาพจำนวนมากเป็นการผสมผสานของปรัชญาทั้งสองนี้ และคำจำกัดความของตัวแบบเองยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

ในอังกฤษ การรับรู้ถึงธรรมชาติของสหภาพแรงงานที่เอนเอียงไปทางซ้ายส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสหภาพแรงงานฝ่ายขวาปฏิกิริยาที่เรียกว่าSolidarity ซึ่งได้รับ การ สนับสนุนจาก BNPฝ่ายขวาสุด ในเดนมาร์ก มีสหภาพแรงงาน "ลดราคา" รุ่นใหม่ที่เสนอบริการในระดับพื้นฐาน ตรงข้ามกับรูปแบบการบริการและการจัดระเบียบที่กว้างขวางของเดนมาร์ก [39]

การชุมนุมของสหภาพแรงงานUNISONในอ็อกซ์ฟอร์ดระหว่างการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549

ในทางตรงกันข้าม ในหลายประเทศในยุโรป (เช่น เบลเยียม เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ ) สหภาพทางศาสนามีมาหลายทศวรรษแล้ว สหภาพแรงงานเหล่านี้มักทำตัวเหินห่างจากหลักคำสอนบางประการของลัทธิมาร์กซดั้งเดิมเช่นการนับถือพระเจ้าและจากวาทศิลป์ที่บอกว่าผลประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของนายจ้างเสมอ สหภาพแรงงานคริสเตียนเหล่านี้บางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสายกลางหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม และบางกลุ่มไม่ถือว่าการนัดหยุดงานเป็นวิธีการทางการเมืองที่ยอมรับได้ในการบรรลุเป้าหมายของพนักงาน [2]ในโปแลนด์ สหภาพแรงงานโซลิดา ริตีที่ใหญ่ที่สุดกลายเป็น ขบวนการ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยชาตินิยมทางศาสนาหวือหวา[40]และปัจจุบันสนับสนุนพรรคกฎหมายและความยุติธรรมฝ่ายขวา [41]

แม้ว่าโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองตนเองจะแตกต่างกันอย่างมาก แต่ผู้นำสหภาพแรงงานมักเกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง ตามระบอบ ประชาธิปไตย [42]งานวิจัยบางชิ้น เช่น ที่ดำเนินการโดย Australian Centre for Industrial Relations Research and Training, [43]ให้เหตุผลว่าคนงานที่เป็นสหภาพมีเงื่อนไขและค่าจ้างที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้สหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ

องค์กรสหภาพแรงงานระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่สหพันธ์สหภาพแรงงานโลกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488 [44]สหพันธ์สหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศในกรุงบรัสเซลส์ (ITUC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 [45]ซึ่งมี องค์กรในเครือประมาณ 309 องค์กรใน 156 ประเทศและดินแดน โดยมีสมาชิกรวมกัน 166 ล้านคน สหภาพแรงงานระดับชาติและระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในภาคอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพเฉพาะยังรวมตัวกันเป็นสหพันธ์สหภาพระดับโลกเช่นUNI Global , IndustriALL , International Transport Workers Federation , theInternational Federation of Journalists , International Arts and Entertainment Alliance และPublic Services International

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายสหภาพแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงานเยอรมันและเนเธอร์แลนด์มีบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจด้านการจัดการผ่านการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกำกับดูแลและการตัดสินใจร่วมกันมากกว่าประเทศอื่นๆ [46]ยิ่งกว่านั้น ในสหรัฐอเมริกา การเจรจาต่อรองร่วมกันมักดำเนินการโดยสหภาพแรงงานโดยตรงกับนายจ้าง ในขณะที่ในออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี หรือสวีเดน สหภาพแรงงานส่วนใหญ่มักเจรจากับสมาคมนายจ้าง ซึ่งเป็นรูปแบบของการต่อ รองรายสาขา

เกี่ยวกับการควบคุมตลาดแรงงานในสหภาพยุโรป Gold (1993) [47]และ Hall (1994) [48]ได้ระบุระบบการควบคุมตลาดแรงงานที่แตกต่างกันสามระบบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบทบาทของสหภาพแรงงานด้วย:

 • "ในระบบการควบคุมตลาดแรงงานภาคพื้นทวีปยุโรป รัฐบาลมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีแกนกลางด้านกฎหมายที่เข้มแข็งเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับข้อตกลงตลอดจนกรอบสำหรับความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือนายจ้าง สมาคมอื่น ๆ กล่าวว่าแบบจำลองนี้พบได้ในประเทศหลักของสหภาพยุโรปเช่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอิตาลีและยังสะท้อนและเลียนแบบบางส่วนในสถาบันของสหภาพยุโรปเนื่องจาก น้ำหนักสัมพัทธ์ที่ประเทศเหล่านี้มีในสหภาพยุโรปจนกระทั่งมีการขยายสหภาพยุโรปโดยการรวมประเทศสมาชิกใหม่ในยุโรปตะวันออก 10 ประเทศในปี 2547
 • ในระบบแองโกล-แซกซอนของการควบคุมตลาดแรงงาน บทบาทด้านกฎหมายของรัฐบาลมีจำกัดกว่ามาก ซึ่งทำให้สามารถตัดสินใจประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจ้างที่อาจเป็นตัวแทนของฝ่ายเหล่านี้ในกระบวนการตัดสินใจ . อย่างไรก็ตาม ในประเทศเหล่านี้ ข้อตกลงร่วมกันยังไม่แพร่หลาย มีเพียงไม่กี่ธุรกิจและไม่กี่ภาคส่วนของเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีประเพณีที่เข้มแข็งในการหาทางออกร่วมกันในด้านแรงงานสัมพันธ์ ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรอยู่ในหมวดหมู่นี้ และตรงกันข้ามกับประเทศหลักของสหภาพยุโรปข้างต้น ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมสหภาพยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516
 • ในระบบการควบคุมตลาดแรงงานของนอร์ดิก บทบาททางกฎหมายของรัฐบาลถูกจำกัดในลักษณะเดียวกับในระบบแองโกล-แซกซอน อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับประเทศในหมวดหมู่ระบบแองโกล-แซกซอน นี่เป็นเครือข่ายข้อตกลงร่วมที่กว้างขวางกว่ามาก ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่และบริษัทส่วนใหญ่ โมเดลนี้กล่าวกันว่ารวมถึงเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ที่นี่ เดนมาร์กเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2516 ในขณะที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2538" [49]

สหรัฐอเมริกาใช้ วิธี การแบบไม่รู้จบโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ปล่อยให้ค่าจ้างและผลประโยชน์ของคนงานส่วนใหญ่อยู่ที่การเจรจาต่อรองร่วมกันและกลไกตลาด ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับแบบจำลองแองโกลแซกซอนข้างต้นมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศในยุโรปตะวันออกที่เพิ่งเข้าสู่สหภาพยุโรปก็ใกล้เคียงกับแบบจำลองแองโกลแซกซอน

ในทางตรงกันข้าม ในเยอรมนี ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแต่ละคนกับนายจ้างถือว่าไม่สมดุล ด้วยเหตุนี้ สภาพการทำงานหลายอย่างจึงไม่สามารถต่อรองได้ เนื่องจากการคุ้มครองทางกฎหมายที่เข้มงวดของบุคคล อย่างไรก็ตาม กฎหมายลักษณะงานหรือกฎหมายแรงงานของเยอรมันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างดุลอำนาจระหว่างพนักงานที่จัดตั้งสหภาพแรงงานกับนายจ้างที่จัดตั้งในสมาคมนายจ้าง สิ่งนี้ช่วยให้ขอบเขตทางกฎหมายกว้างขึ้นมากสำหรับการเจรจาต่อรองร่วมกัน เมื่อเทียบกับขอบเขตที่แคบสำหรับการเจรจาต่อรองแต่ละรายการ ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับสถานะทางกฎหมายของสหภาพแรงงาน สมาคมลูกจ้างจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าอำนาจของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะทำหน้าที่เป็นกองกำลังต่อต้านในการเจรจากับนายจ้าง หากสมาคมลูกจ้างดังกล่าวแข่งขันกับสหภาพแรงงานอื่น สหภาพแรงงานอาจตั้งคำถามและประเมินอำนาจในศาลแรงงาน ในเยอรมนี มีสมาคมวิชาชีพเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการเจรจาเรื่องเงินเดือนและสภาพการทำงานสำหรับสมาชิกของตน โดยเฉพาะสมาคมแพทย์ Marburger Bund [de]และสมาคมนักบิน Vereinigung Cockpit  [de] . สมาคมวิศวกรVerein Deutscher Ingenieureไม่ได้มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสหภาพแรงงาน เนื่องจากเป็นสมาคมที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของธุรกิจวิศวกรรมด้วย

นอกเหนือจากการจัดประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ความสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานกับพรรคการเมืองยังแตกต่างกันไป ในหลายประเทศ สหภาพแรงงานมีพันธะผูกพันแน่นแฟ้น หรือแม้แต่มีผู้นำร่วมกัน โดยมีพรรคการเมืองที่มุ่งหมายจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้นแรงงาน โดยปกติแล้วพรรคนี้จะเป็น พรรค ฝ่ายซ้ายพรรคสังคมนิยมหรือ พรรค สังคมประชาธิปไตยแต่มีข้อยกเว้นมากมาย รวมถึงสหภาพแรงงานคริสเตียนบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น [2]ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานมักจะสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่นInternational Brotherhood of Teamstersได้ให้การสนับสนุน ผู้สมัคร พรรครีพับลิกันหลายครั้งและProfessional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) รับรองRonald Reaganในปี 1980 ในอังกฤษ ความสัมพันธ์ของขบวนการสหภาพแรงงานกับพรรคแรงงานขาดตอนเมื่อผู้นำพรรคเริ่ม แผนการ แปรรูปซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่สหภาพเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ของคนงาน อย่างไรก็ตาม มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งของEd Miliband จากพรรคแรงงาน ซึ่งเอาชนะDavid Miliband น้องชายของเขา เพื่อเป็นผู้นำพรรคหลังจากที่ Ed ได้คะแนนเสียงจากสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ในอดีตยังมีกลุ่มที่เรียกว่าConservative Trade Unionistsหรือ CTU ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เห็นอกเห็นใจนโยบายของ ส.ส. ฝ่ายขวา แต่เป็นสหภาพแรงงาน

ในอดีตสาธารณรัฐเกาหลีได้ควบคุมการเจรจาต่อรองร่วมกันโดยกำหนดให้นายจ้างต้องเข้าร่วม แต่การเจรจาต่อรองร่วมกันจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อจัดขึ้นในช่วงก่อนวัน ปีใหม่ทางจันทรคติ

ประเภทร้านค้า

บริษัทที่จ้างคนงานกับสหภาพโดยทั่วไปทำงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ร้านปิด (สหรัฐอเมริกา) หรือ "ร้านปิดก่อนเข้า" (สหราชอาณาจักร) จ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแล้วเท่านั้น ห้องโถง บังคับจ้างเป็นตัวอย่างของร้านค้าที่ปิด ในกรณีนี้ นายจ้างต้องรับสมัครโดยตรงจากสหภาพ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานอย่างเคร่งครัดให้กับนายจ้างที่เป็นสหภาพแรงงาน
 • ร้านค้าสหภาพแรงงาน (สหรัฐอเมริกา) หรือ "ร้านปิดหลังเข้า-ออก" (สหราชอาณาจักร) จ้างพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานเช่นกัน แต่กำหนดเวลาที่พนักงานใหม่จะต้องเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
 • ร้านค้าตัวแทนกำหนดให้พนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับสหภาพแรงงานในการเจรจาสัญญา บางครั้งเรียกว่าสูตรแรนด์
 • ร้านค้าแบบเปิดไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในการจ้างหรือดูแลคนงาน ในกรณีที่มีสหภาพแรงงาน คนงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานอาจรวมถึงผู้ที่อนุมัติสัญญาของสหภาพแรงงาน ( free riders ) และผู้ที่ไม่เห็นด้วย ในสหรัฐอเมริกากฎหมายสิทธิในการทำงาน ระดับรัฐ กำหนดให้เปิดร้านในบางรัฐ ในเยอรมนีมีเพียงร้านค้าเปิดเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย นั่นคือ การเลือกปฏิบัติทั้งหมดจากการเป็นสมาชิกสหภาพเป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและบริการของสหภาพ

คดีของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับอิตาลีระบุว่า "หลักการของเสรีภาพของสหภาพแรงงานในระบบของอิตาลีแสดงถึงการยอมรับสิทธิของปัจเจกชนที่จะไม่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ๆ (เสรีภาพ "เชิงลบ" ในการสมาคม/เสรีภาพของสหภาพแรงงาน) และความไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน" [50]

ในสหราชอาณาจักร ก่อนหน้าหลักนิติศาสตร์ของสหภาพยุโรป กฎหมายหลายชุดที่นำมาใช้ในช่วงทศวรรษ 1980 โดยรัฐบาลของมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ที่จำกัดร้านค้าที่ปิดทำการและร้านค้าสหภาพ ข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดให้คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงานถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติ Taft–Hartleyปี 1947 กำหนดให้ร้านที่ปิดทำการผิดกฎหมาย

ในปี 2549 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพบว่าข้อตกลงปิดร้านของเดนมาร์กละเมิดมาตรา 11 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีการเน้นย้ำว่าเดนมาร์กและไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในรัฐผู้ทำสัญญาจำนวนจำกัดที่ยังคงอนุญาตให้มีการสรุปข้อตกลงปิดร้าน [51]

ผลกระทบ

เศรษฐศาสตร์

เอกสารทางวิชาการแสดงหลักฐานมากมายว่าสหภาพแรงงานลด ความ เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ [52] [53] [54] [55]นักเศรษฐศาสตร์Joseph Stiglitzยืนยันว่า "สหภาพแรงงานที่เข้มแข็งช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน ในขณะที่สหภาพแรงงานที่อ่อนแอทำให้CEO ง่ายขึ้น บางครั้งก็ทำงานร่วมกับกลไกตลาดที่พวกเขาได้ช่วยสร้างรูปร่าง เพื่อเพิ่มพูน” การลดลงของสหภาพแรงงานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และความไม่เท่าเทียมทางความมั่งคั่ง อย่างเด่นชัด และตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา การสูญเสียรายได้ ของ ชนชั้นกลาง [56] [57] [58][59] กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการทำงานเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา [60] [61]

การวิจัยจากประเทศนอร์เวย์พบว่าอัตราสหภาพแรงงานที่สูงทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น [62]งานวิจัยจากเบลเยี่ยมยังพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตาม [63]งานวิจัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาพบว่าสหภาพแรงงานสามารถทำลายความสามารถในการทำกำไร การจ้างงาน และอัตราการเติบโตของธุรกิจ [64] [65]งานวิจัยจากแองโกลสเฟียร์ระบุว่าสหภาพแรงงานสามารถให้ค่าจ้างพิเศษและลดความเหลื่อมล้ำในขณะที่ลดการเติบโตของการจ้างงานและจำกัดความยืดหยุ่นในการจ้างงาน [66]

ในสหรัฐอเมริกา การว่าจ้างแรงงานจากภายนอกไปยังเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกาได้รับแรงผลักดันบางส่วนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการเป็นหุ้นส่วนสหภาพแรงงาน ซึ่งทำให้ประเทศอื่นๆ มีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านแรงงาน ทำให้การทำงานที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่นั่น [67]สหภาพแรงงานถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้คนงานวงในและผู้ที่มีงานมั่นคงโดยต้องจ้างคนงานภายนอก ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น และผู้ถือหุ้นของธุรกิจสหภาพแรงงาน [68] มิลตัน ฟรีดแมนนักเศรษฐศาสตร์และผู้สนับสนุนทุนนิยมแบบไม่รู้จบพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการรวมสหภาพแรงงานก่อให้เกิดค่าจ้างที่สูงขึ้น (สำหรับสมาชิกสหภาพแรงงาน) โดยต้องเสียงานน้อยลง และถ้าบางอุตสาหกรรมมีการรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่บางอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นสหภาพแรงงาน ค่าจ้างจะมีแนวโน้มที่จะลดลงในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน [69]

การเมือง

ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานที่อ่อนแอลงเชื่อมโยงกับผลการเลือกตั้งที่เอื้ออำนวยต่อพรรครีพับลิกัน [70] [71] [72]สมาชิกสภานิติบัญญัติในพื้นที่ที่มีอัตราการรวมตัวเป็นสหภาพสูงจะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนจนมากกว่า ในขณะที่พื้นที่ที่มีอัตราการรวมตัวกันต่ำกว่าจะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนรวยมากกว่า [73]อัตราสหภาพแรงงานที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่นโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะถูกนำมาใช้ [74]รัฐที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มน้อยที่จะใช้นโยบายแรงงานที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อสหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งในรัฐ [75]

การวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้แทนรัฐสภาอเมริกันตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนจนในเขตที่มีอัตราการจัดตั้งสหภาพแรงงานสูงกว่า [76]อีกการศึกษาหนึ่งของอเมริกาในปี 2020 พบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกฎหมายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในระดับรัฐของสหรัฐอเมริกากับความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน [77]

ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานเชื่อมโยงกับความไม่พอใจทางเชื้อชาติที่ลดลงในหมู่คนผิวขาว [78]การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มพูนความรู้ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาน้อย [79]

สุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกา ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย/การใช้ยาเกินขนาดที่ลดลง [80]อัตราสหภาพแรงงานที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตจากการทำงานที่เพิ่มขึ้น [81]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ เอบีซี เว็บบ์ & เว็บบ์ 1920
 2. ↑ abcd Poole, M., 1986. Industrial Relations: Origins and Patterns of National Diversity. ลอนดอน สหราชอาณาจักร: เลดจ์
 3. ^ "ชุดข้อมูลสหภาพแรงงาน" สผ. สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2560 .
 4. ^ "อุตสาหกรรมสัมพันธ์". อิลอสแตสืบค้นเมื่อ9 ตุลาคม 2561 .
 5. บอตซ์, แดน ลา (2556). "มุมมองมาร์กซิสต์ต่อสหภาพแรงงาน: ซับซ้อนและวิกฤต". ทำงานสหรัฐอเมริกา . 16 (1): 5–42. ดอย :10.1111/wusa.12021. ISSN  1743-4580
 6. ^ "การสำรวจสำมะโนประชากรของสหภาพแรงงาน". สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 7. ^ เจมส์ 2544
 8. ^ พาวเวลล์, มาร์วิน เอ. (1995). "มาตรวิทยาและคณิตศาสตร์ในเมโสโปเตเมียโบราณ". ใน Sasson, Jack M. (ed.). อารยธรรมตะวันออกใกล้โบราณ . ฉบับ สาม. นิวยอร์ก: ลูกชายของ Charles Scribner หน้า 2498. ไอเอสบีเอ็น 0684192799.
 9. ^ ฮัมมูราบี (1903) แปลโดย ซอมเมอร์, อ็อตโต. "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" บันทึกแห่งอดีต . วอชิงตัน ดี.ซี. : บันทึกของสังคมการสำรวจในอดีต . 2 (3): 85 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . 234. ถ้าช่างต่อเรือสร้าง ... เป็นของขวัญ [ค่าตอบแทน]
 10. ^ ฮัมมูราบี (1904) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" (PDF) . กองทุนเสรีภาพ แปลโดย Harper, Robert Francis (พิมพ์ครั้งที่ 2) ชิคาโก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 83 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . §234 ถ้าคนต่อเรือสร้าง ... เงินเป็นค่าจ้าง
 11. ^ ab ฮัมมูราบี (2453) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" โครงการอวาลอน แปลโดย คิง, ลีโอนาร์ด วิลเลี่ยม New Haven, CT :โรงเรียนกฎหมายเยล สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 .
 12. ^ ฮัมมูราบี (1903) แปลโดย ซอมเมอร์, อ็อตโต. "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" บันทึกแห่งอดีต . วอชิงตัน ดี.ซี. : บันทึกของสังคมการสำรวจในอดีต . 2 (3): 88 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . 275. ถ้าผู้ใดจ้าง ... วันเป็นค่าเช่านั้น.
 13. ^ ฮัมมูราบี (1904) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" (PDF) . กองทุนเสรีภาพ แปลโดย Harper, Robert Francis (พิมพ์ครั้งที่ 2) ชิคาโก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 95 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . §275 ถ้าผู้ชายจ้าง...ก็จ้างต่อวัน
 14. สารคดีประวัติศาสตร์ประกันภัย 1,000 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ. 1875 นวร์ก, นิวเจอร์ซีย์ : Prudential Press พ.ศ. 2458 น. 5–6 สืบค้นเมื่อ15 มิถุนายน 2564 .
 15. อรรถ เด อ ลิกท์, แอล. (2544). "D. 47,22, 1, pr.-1 และการก่อตัวของ "วิทยาลัย" กึ่งสาธารณะ" ลาโตมั60 (2): 346–349. ISSN  0023-8856. จสท  41539517.
 16. กินส์เบิร์ก, ไมเคิล (1940). "สโมสรทหารโรมันและหน้าที่ทางสังคม". ธุรกรรมและการดำเนิน การของ American Philological Association 71 : 149–156. ดอย :10.2307/283119. จสท  283119.
 17. เวลส์, เจนนิเฟอร์ (23 กันยายน 2554). "อู่ต่อเรือโรมันโบราณขนาดใหญ่ที่ขุดพบในอิตาลี" วิทยาศาสตร์สด อนาคต. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2564 .
 18. เอพสเตน, สตีเวน เอ. (1995). ค่าจ้างแรงงานและกิลด์ในยุโรปยุคกลาง Chapel Hill, NC : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา หน้า 10–49 ไอเอสบีเอ็น 978-0807844984.
 19. ลินทอตต์, แอนดรูว์ (1999). รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโรมัน . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 183–186. ไอเอสบีเอ็น 978-0198150688.
 20. เพิร์ลแมน, เซลิก (1922). ประวัติสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา . นิวยอร์ก: แมคมิลลาน. หน้า 1–3
 21. โทมิช, เดล ดับบลิว. (2004). ผ่านปริซึมของความเป็นทาส: แรงงาน ทุน และเศรษฐกิจโลก แลนแฮม: Rowman & Littlefield ไอเอสบีเอ็น 1417503572. อคส.  55090137.
 22. อรรถ (2471). กิลด์และสหภาพแรงงาน อายุ .
 23. คอตสกี้, คาร์ล (เมษายน 1901). "สหภาพแรงงานกับสังคมนิยม". บทวิจารณ์สังคมนิยมระหว่างประเทศ . 1 (10) . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 24. โคล 2010, น. 3.
 25. เว็บบ์, ซิดนีย์ ; เว็บบ์, เบียทริซ (2437). ประวัติสหภาพแรงงาน . ลอนดอน: Longmans Green and Co. หน้า 120–124
 26. เว็บบ์ & เว็บบ์ 1894, น. 122.
 27. Principles of Political Economy (1871)Book V, Ch.10 สืบค้นเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 ที่Wayback Machineย่อหน้า 5
 28. ^ คิง, จอห์น ที.; ญาโนชิก, มาร์ค เอ. (2554). "จอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ และเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับองค์กรแรงงาน". นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน . 56 (2): 28–34. ดอย :10.1177/056943451105600205. ISSN  0569-4345. JSTOR  23240389. S2CID  157935634.
 29. ^ "สหภาพแรงงาน". สารานุกรมบริแทนนิกา .
 30. ทาวน์เซนด์-สมิธ, R (1981) "กฎหมายการรับรองสหภาพแรงงาน - เปรียบเทียบอังกฤษและอเมริกา" กฎหมายศึกษา . 1 (2): 190–212. ดอย :10.1111/j.1748-121X.1981.tb00120.x. S2CID  145725063
 31. ^ บริกส์, ซี. (2550). "การรับรองสหภาพตามกฎหมายในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับออสเตรเลีย" การทบทวนเศรษฐกิจและแรงงานสัมพันธ์ . 17 (2): 77–97. ดอย :10.1177/103530460701700205. S2CID  153980466
 32. กู้ดการ์ด, เจ. (2013). "กฎหมายแรงงานและการยอมรับสหภาพแรงงานในแคนาดา: มุมมองเชิงประวัติศาสตร์-สถาบัน" วารสารกฎหมายของราชินี . 38 (2): 391–417.
 33. ^ "สหภาพแรงงาน". stats.oecd.org . สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 .
 34. ^ "ทำไมสหภาพแรงงานถึงลดลง" นักเศรษฐศาสตร์ 29 กันยายน 2558 ISSN  0013-0613 . สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 .
 35. ^ "ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม" (PDF) . องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ9 ตุลาคม 2561 .
 36. ^ ab "สหภาพแรงงาน". stats.oecd.org . สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 .
 37. ^ "การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่สุด 10 ครั้งในประวัติศาสตร์อเมริกา สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2013 ที่Wayback Machine " ฟ็อกซ์ บิสสิเนส 9 สิงหาคม 2554
 38. ^ รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 23 กันยายน 2548 – ความกลัวต่อความปลอดภัยของJosé Onofre Esquivel Luna สมาชิกSINALTRAINAL
 39. ^ "ดูเว็บไซต์ของสหภาพส่วนลดเดนมาร์ก "Det faglige Hus"" ภาษาเดนมาร์ก
 40. โปแลนด์ ศาสตราจารย์ Jacek Tittenbrun แห่งมหาวิทยาลัยพอซนาน "กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่นำไปสู่การก่อจลาจลของคนงานชาวโปแลนด์ในต้นทศวรรษที่ 80" www.marxist.com _ สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2561 .
 41. Solidarność popiera Kaczyńskiego jak kiedyś Wałęsę ที่ news.money.pl (ในภาษาโปแลนด์)
 42. ^ ดู E McGaughey, 'ประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย? แบบจำลองการปกครองสหภาพในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา (2017) ssrn.com
 43. ^ "รายงานการวิจัยและการฝึกอบรมของศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์แห่งออสเตรเลีย" ( PDF) Acirt.คอม. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2011 สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 44. ^ "WFTU » ประวัติศาสตร์" . สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2565 .
 45. ^ "สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ". www.ituc-csi.org _ สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2565 .
 46. บัมแบร์ก, อูลริช (มิถุนายน 2547). "บทบาทของสหภาพแรงงานเยอรมันในกระบวนการกำหนดมาตรฐานของประเทศและยุโรป" ( PDF) จดหมายข่าว TUTB 24–25. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2011 สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 47. Gold, M., 1993. The Social Dimension – Employment Policy in the European Community . เบซิงสโต๊ค อังกฤษ สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มักมิลลัน
 48. Hall, M., 1994. Industrial Relations and the Social Dimension of European Integration: Before and after Maastricht , pp. 281–331 ใน Hyman, R. & Ferner A., ​​eds.: New Frontiers in European Industrial Relations , Basil Blackwell สำนักพิมพ์
 49. ^ Wagtmann, MA (2010): โมดูล 3, ค่าจ้างเดินเรือและท่าเรือ, สิทธิประโยชน์, แรงงานสัมพันธ์ โมดูลตำราการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางทะเลระหว่างประเทศ ดูได้ที่: https://skydrive.live.com/?cid=f90c069a3e6bb729&id=F90C069A3E6BB729%21107#cid=F90C069A3E6BB729&id=F90C069A3E6BB729%21182
 50. ^ "เสรีภาพในการสมาคม/เสรีภาพสหภาพแรงงาน". เว็บไซต์ยูโรฟาวด์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 17 เมษายน2554 สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2555 .
 51. ^ "กฎ ECHR กับข้อตกลงปิดร้านของเดนมาร์ก" เว็บไซต์ยูโรฟาวด์
 52. อัลควิสต์, จอห์น เอส. (2017). "สหภาพแรงงาน การเป็นตัวแทนทางการเมือง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ". ปริทัศน์รัฐศาสตร์ประจำปี . 20 (1): 409–432. ดอย : 10.1146/annurev-polisci-051215-023225 .
 53. ^ Farber เฮนรี่เอส; เฮิร์บสท์, ดาเนียล; คูเซียมโก้, อิลยาน่า ; ไน, ซูเรช (2564). "สหภาพและความเหลื่อมล้ำในศตวรรษที่ 20: หลักฐานใหม่จากข้อมูลการสำรวจ*" วารสารเศรษฐศาสตร์รายไตรมาส . 136 (3): 1325–1385. ดอย : 10.1093/qje/qjab012 . ISSN  0033-5533.
 54. อรรถ คอลลินส์, วิลเลียม เจ.; นีเมช, เกรกอรี่ ที. (2562). "สหภาพแรงงานและความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างที่บีบคั้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางศตวรรษ: หลักฐานจากตลาดแรงงานท้องถิ่น" การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 72 (2): 691–715. ดอย : 10.1111/ehr.12744 . ISSN  1468-0289.
 55. ^ ehs1926 (12 กุมภาพันธ์ 2019). "สหภาพแรงงานและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของชาวอเมริกันในช่วงกลางศตวรรษ" การวิ่งระยะยาว สืบค้นเมื่อ21 เมษายน 2564 .
 56. ดูรี อาร์มสตรอง (12 กุมภาพันธ์ 2557). Jake Rosenfeld สำรวจการลดลงอย่างรวดเร็วของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน อิทธิพล ยูทูเดย์. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558. ดูเพิ่มเติม: Jake Rosenfeld (2014) What Unions No Longer Do. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . ไอ0674725115 
 57. Keith Naughton, Lynn Doan และ Jeffrey Green (20 กุมภาพันธ์ 2558). เมื่อคนรวยรวยขึ้น สหภาพแรงงานก็พร้อมที่จะกลับมา บลูมเบิร์ก. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558.
  • "การศึกษาในปี 2554 เชื่อมโยงระหว่างการลดลงของจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานตั้งแต่ปี 2516 กับความไม่เสมอภาคด้านค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มเหล่านั้นยังคงดำเนินต่อไป" บรูซ เวสเทิร์น ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ร่วมวิจัยกล่าว
 58. สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. (4 มิถุนายน 2555). ราคาของความเหลื่อมล้ำ: สังคมที่แตกแยกในปัจจุบันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราอย่างไร (Kindle Locations 1148–1149) นอร์ตัน จุด Edition.
 59. Barry T. Hirsch, David A. Macpherson, and Wayne G. Vroman, "Estimates of Union Density by State," Monthly Labor Review , Vol. 124 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2544
 60. แวน เฮอเวเลน, ทอม (1 มีนาคม 2020). "สิทธิในการทำงาน ทรัพยากรไฟฟ้า และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ". วารสารสังคมวิทยาอเมริกัน . 125 (5): 1255–1302. ดอย :10.1086/708067. ISSN  0002-9602. S2CID  219517711
 61. ^ ตะวันตก บรูซ; โรเซนเฟลด์, เจค (1 สิงหาคม 2554). "สหภาพแรงงาน บรรทัดฐาน และการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างของสหรัฐฯ" การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 76 (4): 513–537. ดอย :10.1177/0003122411414817. ISSN  0003-1224. S2CID  18351034
 62. อรรถ บาร์ธ เออร์ลิง; ไบรสัน, อเล็กซ์ ; Dale-Olsen, Harald (16 ตุลาคม 2020). "ผลกระทบความหนาแน่นของสหภาพแรงงานต่อผลผลิตและค่าจ้าง". วารสารเศรษฐกิจ . 130 (631): 1898–1936. ดอย : 10.1093/ej/ueaa048 . ISSN  0013-0133.
 63. ฟาน เดน เบิร์ก, แอนเนตต์, อาร์เยน ฟาน วิตเตลูสตุยจ์น และโอลิวิเย่ร์ ฟาน เดอร์ เบรมป์ "ตัวแทนสถานที่ทำงานของพนักงานในเบลเยียม: ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท" วารสารกำลังคนระหว่างประเทศ (2560).
 64. ^ Hirsch, Barry T. "สหภาพทำอะไรเพื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ" วารสารวิจัยแรงงาน 25 ฉบับที่ 3 (2547): 415–455.
 65. เวดเดอร์ ริชาร์ด และโลเวลล์ กัลลาเวย์ "ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสหภาพแรงงานมาเยือนอีกครั้ง" วารสารวิจัยแรงงาน 23 ฉบับที่ 1 (2545): 105–130.
 66. ^ ไบรสัน, อเล็กซ์. "ผลกระทบค่าจ้างสหภาพแรงงาน" IZA โลกแห่งแรงงาน (2014)
 67. ครามาร์ซ, ฟรานซิส (19 ตุลาคม 2549). "เอาท์ซอร์ส สหภาพแรงงาน และค่าจ้าง: หลักฐานจากการจับคู่ข้อมูลนำเข้า บริษัทและคนงาน" (PDF) สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2550 .
 68. การ์ด เดวิด, ครูเกอร์ อลัน. (2538). มายาคติและการวัดผล: เศรษฐศาสตร์ใหม่ของค่าจ้างขั้นต่ำ พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 69. ฟรีดแมน, มิลตัน (2550). ทฤษฎีราคา ([ฉบับใหม่], พิมพ์ครั้งที่ 3). นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: ผู้เผยแพร่ธุรกรรม ไอเอสบีเอ็น 978-0202309699.
 70. อับดุล-ราซัค, นูร์; ปราโต้, คาร์โล ; โวลตัน, สเตฟาน (1 ตุลาคม 2563). "หลังจาก Citizens United: การใช้จ่ายภายนอกสร้างประชาธิปไตยของอเมริกาได้อย่างไร" การศึกษาการเลือกตั้ง . 67 : 102190. ดอย : 10.1016/j.electstud.2020.102190 . ISSN  0261-3794.
 71. แมคโดนัลด์, เดวิด (25 มิถุนายน 2020). "สหภาพแรงงานและพรรคพวกประชาธิปไตยสีขาว". พฤติกรรมทางการเมือง . 43 (2): 859–879. ดอย :10.1007/s11109-020-09624-3. ISSN  1573-6687. S2CID  220512676
 72. แฮร์เทล-เฟอร์นันเดซ, อเล็กซานเดอร์ (2018). "ความคิดเห็นเชิงนโยบายเป็นอาวุธทางการเมือง: การสนับสนุนแบบอนุรักษ์นิยมและการถอนกำลังของขบวนการแรงงานภาคประชาชน". มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 16 (2): 364–379. ดอย : 10.1017/S1537592717004236 . ISSN  1537-5927
 73. อรรถ เบเชอร์ ไมเคิล; สเตกมูลเลอร์, แดเนียล (2563). "การลดการเป็นตัวแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน: ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการตอบสนองทางกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ" มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 19 : 92–109. ดอย :10.1017/S153759272000208X. ISSN  1537-5927 S2CID  204825962
 74. เอนเกแมน, คาสแซนดรา (2020). "สหภาพแรงงานมีความสำคัญต่อนโยบายสังคมเมื่อใด กฎหมายแรงงานและการออกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา" กองกำลังทางสังคม 99 (4): 1745–1771. ดอย : 10.1093/sf/soaa074 .
 75. อรรถ บูชี, ลอร่า ซี.; แจนซา, โจชัว เอ็ม. (2563). "ใครผ่านนโยบายจำกัดแรงงาน มุมมองจากรัฐ" วารสารนโยบายสาธารณะ . 41 (3): 409–439. ดอย :10.1017/S0143814X20000070. ISSN  0143-814X. S2CID  216258517
 76. อรรถ เบเชอร์ ไมเคิล; สเตกมูลเลอร์, แดเนียล (2563). "การลดการเป็นตัวแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน: ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการตอบสนองทางกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ" มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 19 : 92–109. ดอย : 10.1017/S153759272000208X . ISSN  1537-5927
 77. เอนเกแมน, คาสแซนดรา (2020). "สหภาพแรงงานมีความสำคัญต่อนโยบายสังคมเมื่อใด กฎหมายแรงงานและการออกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา" กองกำลังทางสังคม 99 (4): 1745–1771. ดอย : 10.1093/sf/soaa074 . การวิเคราะห์ประวัติเหตุการณ์ของการยอมรับนโยบายการลางานระดับรัฐตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2559 แสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งของสถาบันของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาของการยอมรับนโยบายการลา
 78. อรรถ ฟ รายเมอร์, พอล; Grumbach, Jacob M. (2020). "สหภาพแรงงานกับการเมืองเชื้อชาติขาว". วารสารรัฐศาสตร์อเมริกัน . 65 : 225–240. ดอย :10.1111/ajps.12537. ISSN  1540-5907 S2CID  221245953
 79. แมคโดนัลด์, เดวิด (29 เมษายน 2019). "สหภาพแรงงานเพิ่มพูนความรู้ทางการเมืองอย่างไร: หลักฐานจากสหรัฐอเมริกา" พฤติกรรมทางการเมือง . 43 : 1–24. ดอย :10.1007/s11109-019-09548-7. ISSN  1573-6687. S2CID  159071392
 80. ไอเซนเบิร์ก-กายอต, เจอร์ซี; มูนีย์, สตีเฟน เจ.; ฮาโกเปียน, เอมี่ ; แบร์ริงตัน, เวนดี อี.; ฮาจัต, อันจุม (2020). "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเหลื่อมล้ำ: ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติและการศึกษาในสหรัฐอเมริกา" วารสารการแพทย์อุตสาหกรรมอเมริกัน . 63 (3): 218–231. ดอย :10.1002/ajim.23081. ISSN  1097-0274. PMC 7293351 . PMID  31845387. ผลลัพธ์ – โดยรวมแล้ว ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 10% สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตายที่สัมพันธ์กันลดลง 17% (ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI]: 0.70, 0.98) หรือช่วยชีวิตคนได้ 5.7 คนต่อ 100,000 คนต่อปี (95 % CI: −10.7, −0.7) ผลกระทบสัมบูรณ์ (ช่วยชีวิต) ของความหนาแน่นของสหภาพที่มีต่อการเสียชีวิตจากการได้รับยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตายนั้นรุนแรงกว่าในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ผลสัมพัทธ์นั้นคล้ายคลึงกันในทุกเพศ ความหนาแน่นของสหภาพมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการตายจากทุกสาเหตุโดยรวมหรือข้ามกลุ่มย่อย และการสร้างแบบจำลองที่แนะนำการเพิ่มความหนาแน่นของสหภาพจะไม่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมของการตาย สรุป - ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่ลดลง (ตามที่ดำเนินการในการศึกษานี้) อาจไม่สามารถอธิบายความไม่เท่าเทียมของการตายจากทุกสาเหตุ แม้ว่าความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นอาจลดอัตราการเสียชีวิตจากการได้รับยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตาย
 81. ซูรอบ, ไมเคิล (1 ตุลาคม 2018). 'สิทธิในการทำงาน' ทำให้เสียสิทธิในสุขภาพหรือไม่? ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการเสียชีวิตในที่ทำงาน" อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม . 75 (10): 736–738. ดอย :10.1136/oemed-2017-104747. ISSN  1351-0711. PMID  29898957 S2CID  49187014 _ สืบค้นเมื่อ 31 มกราคม 2565 . ผลการรักษาเฉลี่ยในท้องถิ่นของการลดลง 1% ในสหภาพแรงงานที่เป็นของ RTW คืออัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยรวมแล้ว กฎหมาย RTW ได้นำไปสู่การเสียชีวิตในอาชีพเพิ่มขึ้น 14.2% จากการตั้งสหภาพแรงงานที่ลดลง

บรรณานุกรม

 • บรอนทาล, เจอราร์ด (1956). "สหภาพการค้าเสรีเยอรมันในช่วงที่ลัทธินาซีรุ่งเรืองขึ้น". วารสารกิจการยุโรปกลาง . 14 (4): 339–353.
 • โคล, จีดีเอช (2553). ความพยายามที่ General Union เทย์เลอร์ & ฟรานซิส ไอเอสบีเอ็น 978-1136885167.
 • เจมส์, โรเบิร์ต โนเอล (2544). งานฝีมือ การค้า หรือความลึกลับ ไทส์ฮิล ล์รัฐนิวเซาท์เวลส์
 • โมเสส, จอห์น เอ. (ธันวาคม 2516). "ปัญหาสหภาพแรงงานในสังคมประชาธิปไตยเยอรมัน ค.ศ. 1890-1900". Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung (19/20): 1–19.
 • ชไนเดอร์, ไมเคิล (1991). ประวัติโดย ย่อของสหภาพแรงงานเยอรมัน บอนน์ : JHW Dietz Nachfolger.
 • เว็บบ์, ซิดนีย์ ; เว็บบ์, เบียทริซ (1920). "บทที่ 1". ประวัติสหภาพแรงงาน . ลองแมนส์ แอนด์ โค ลอนดอน

อ่านเพิ่มเติม

 • โดเชอร์ตี, เจมส์ ซี. (2547). พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของแรงงานที่จัดตั้งขึ้น
 • โดเชอร์ตี, เจมส์ ซี. (2010). A ถึง Z ของแรงงานที่จัดตั้งขึ้น
 • สารานุกรมเซนต์เจมส์ประวัติศาสตร์แรงงานทั่วโลก : เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์แรงงานและผลกระทบของพวกเขา ed โดย Neil Schlager (2 ฉบับ 2547)

สหราชอาณาจักร

 • Aldcroft, DH และ Oliver, MJ, eds สหภาพแรงงานและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2413-2543 (2543).
 • Campbell, A., Fishman, N. และ McIlroy, J. eds สหภาพแรงงานอังกฤษและการเมืองอุตสาหกรรม: การประนีประนอมหลังสงคราม 2488-64 (2542)
 • Clegg, HA (1964) พ.ศ. 2432-2453 . ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ฉบับ ฉัน.
 • Clegg, HA (1985) พ.ศ. 2454-2476 . ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ฉบับ ครั้งที่สอง
 • Clegg, HA (1994) พ.ศ. 2477-2494 . ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ฉบับ สาม.
 • เดวีส์, AJ (1996). เพื่อสร้างกรุงเยรูซาเล็ม ใหม่: ขบวนการแรงงานจากทศวรรษที่ 1890 ถึง 1990
 • เลย์บอร์น, คีธ (1992). ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษค. พ.ศ. 2313–2533 .
 • มินคิน, ลูอิส (1991). พันธมิตรที่ถกเถียงกัน: สหภาพแรงงานและพรรคแรงงาน หน้า 708.
 • เพลลิ่ง, เฮนรี่ (1987). ประวัติศาสตร์สหภาพแรงงานอังกฤษ
 • ริกลีย์, คริส, เอ็ด. สหภาพแรงงานอังกฤษ พ.ศ. 2488-2538 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ พ.ศ. 2540)
 • ไซทลิน, โจนาธาน. (2530). "จากประวัติศาสตร์แรงงานสู่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม". ทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 40 (2): 159–184. ดอย :10.2307/2596686. จสท  2596686.
 • ทำเนียบสมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน องค์กรร่วม สำนักเครื่องเขียนในสมเด็จย่า . 2529. ไอเอสบีเอ็น 0113612508.

ยุโรป

 • เบิร์กกาห์น, โวลเกอร์ อาร์. และเดตเลฟ คาร์สเตน ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมในเยอรมนีตะวันตก (Bloomsbury Academic, 1988)
 • คณะกรรมาธิการยุโรป, ผู้อำนวยการทั่วไปเพื่อการจ้างงาน, กิจการสังคม & การรวม: ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมในยุโรป 2010
 • กัมเบรลล์-แมคคอร์มิก, รีเบคกา และริชาร์ด ไฮแมน สหภาพแรงงานในยุโรปตะวันตก: ช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทางเลือกที่ยากลำบาก (Oxford UP, 2013)
 • เจลเบิร์ก, แอนเดอร์ส. "ความหนาแน่นของสหภาพสวีเดนลดลงตั้งแต่ปี 2550" วารสารนอร์ดิกแห่งชีวิตการทำงานศึกษา (NJWLS) ฉบับที่ 1. ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2554), หน้า 67–93.
 • Kjellberg, Anders (2017) การพัฒนาสมาชิกของสหภาพแรงงานสวีเดนและสมาพันธ์สหภาพตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้า (การศึกษาในนโยบายสังคม ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม ชีวิตการทำงานและการเคลื่อนไหว) รายงานการวิจัย 2560:2. ลุนด์: ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยลุนด์
 • มาร์โควิท, อังเดร. การเมืองของสหภาพแรงงานเยอรมันตะวันตก: กลยุทธ์การเป็นตัวแทนทางชนชั้นและความสนใจในการเติบโตและวิกฤต (Routledge, 2016)
 • McGaughey, Ewan, 'ประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย? แบบจำลองการปกครองสหภาพในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา (2017) ssrn.com
 • มิสเนอร์, พอล. ขบวนการแรงงานคาทอลิกในยุโรป ความคิดและการกระทำทางสังคม 2457-2508 (2558) รีวิวออนไลน์
 • มอมเซ็น, โวล์ฟกัง เจ. และฮันส์-เกอฮาร์ด ฮูซุง บรรณาธิการ พัฒนาการของลัทธิสหภาพแรงงานในบริเตนใหญ่และเยอรมนี 2423-2457 (เทย์เลอร์ & ฟรานซิส 2528)
 • ริเบโร, อนา เทเรซา. "แนวโน้มล่าสุดในการเจรจาต่อรองร่วมในยุโรป" E-Journal of International and Comparative Labor Studies 5.1 (2016). ออนไลน์ เก็บถาวร 11 มกราคม 2017 ที่Wayback Machine
 • Upchurch, Martin และ Graham Taylor วิกฤตของสหภาพแรงงานสังคมประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตก: การค้นหาทางเลือก (Routledge, 2016)

สหรัฐ

 • อาร์เนเซ่น, เอริค, เอ็ด. สารานุกรมประวัติศาสตร์แรงงานและชนชั้นแรงงานของสหรัฐฯ (2549), 3 เล่ม; 2064pp; 650 บทความโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • บีค, มิลลี่, เอ็ด. แรงงานสัมพันธ์: ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกา (2548) เอกสารหลักที่มีคำอธิบายประกอบกว่า 100 ฉบับที่ตัดตอนมาและข้อความค้นหา
 • บอริส ไอลีน และเนลสัน ลิกเตนสไตน์ บรรณาธิการ ปัญหาสำคัญในประวัติศาสตร์ของคนงานชาวอเมริกัน: เอกสารและบทความ (2545)
 • โบรดี้, เดวิด. ในสาเหตุของแรงงาน: หัวข้อหลักเกี่ยวกับประวัติของคนงานชาวอเมริกัน (1993) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • กิลด์, CM (2021). บล็อก Union Library Workers: ปี 2019-2020 ในการทบทวน บรรณารักษ์ก้าวหน้า , 48, 110–165.
 • ดูบอฟสกี, เมลวิน และฟอสเตอร์ เรีย ดัลเลส แรงงานในอเมริกา: ประวัติ (2547) ตำรา ตามตำราก่อนหน้านี้โดยดัลเลส
 • เทย์เลอร์ พอล เอฟ. The ABC-CLIO Companion to the American Labour Movement (1993) 237pp; สารานุกรมฉบับย่อ
 • Zieger, Robert H. และ Gilbert J. Gall, American Workers, American Unions: The Twentieth Century (3rd ed. 2002) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ

อื่น

 • อเล็กซานเดอร์, โรเบิร์ต แจ็กสัน และเอลดอน เอ็ม. พาร์เกอร์ ประวัติของแรงงานที่มีการจัดระเบียบในบราซิล (Greenwood, 2003)
 • ดีน, อดัม. พ.ศ. 2565 การเปิดประเทศโดยการปราบปราม: การปราบปรามแรงงานและการเปิดเสรีทางการค้าในประเทศกำลังพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 • Hodder, A. และ L. Kretsos, eds. แรงงานรุ่นเยาว์และสหภาพแรงงาน: มุมมองระดับโลก (Palgrave-Macmillan, 2015) ทบทวน
 • เคสเตอร์, เจอราร์ด. สหภาพแรงงานและประชาธิปไตยในที่ทำงานในแอฟริกา (Routledge, 2016)
 • Lenti, Joseph U. Redeeming the Revolution: The State and Organisation Labor in Post-Tlatelolco Mexico (University of Nebraska Press, 2017)
 • Levitsky, Steven และ Scott Mainwaring "แรงงานที่มีการจัดระเบียบและประชาธิปไตยในละตินอเมริกา" การเมืองเปรียบเทียบ (2549): 21–42 ออนไลน์
 • ลิปตัน, ชาร์ลส์ (2510). ขบวนการสหภาพแรงงานแห่งแคนาดา: พ.ศ. 2370-2502 (พิมพ์ครั้งที่ 3 โตรอนโต Ont.: New Canada Publications, 1973)
 • Orr, Charles A. "สหภาพการค้าในอาณานิคมแอฟริกา" Journal of Modern African Studies , 4 (1966), pp. 65–81
 • พานิช, ลีโอ & สวาร์ตซ์, โดนัลด์ (2546). จากความยินยอมสู่การบีบบังคับ: การจู่โจมเสรีภาพของสหภาพแรงงาน (พิมพ์ครั้งที่สาม ออนแทรีโอ: Garamound Press)
 • เทย์เลอร์, แอนดรูว์. สหภาพแรงงานและการเมือง: บทนำเชิงเปรียบเทียบ (Macmillan, 1989)
 • วิสเซอร์, เจลเล่. "สถิติการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานใน 24 ประเทศ" ทบทวนแรงงานรายเดือน 129 (2549): 38+ ออนไลน์
 • วิสเซอร์, เจลเล่. "ICTWSS: ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสถาบันของสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้าง การแทรกแซงของรัฐ และข้อตกลงทางสังคมใน 34 ประเทศ ระหว่างปี 1960 ถึง 2007" สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านแรงงาน AIAS มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม (2011) ออนไลน์

ลิงก์ภายนอก

 • สภาสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลีย
 • บริการข่าวสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ LabourStart
 • วิทยุแรงงาน
 • New Unionism Network เก็บถาวร 6 มกราคม 2554 ที่Wayback Machine
 • การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน พ.ศ. 2536-2546 – ​​รายงานหอสังเกตการณ์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ยุโรปเกี่ยวกับแนวโน้มการเป็นสมาชิกใน 26 ประเทศในยุโรป
 • การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน พ.ศ. 2546-2551 – รายงานหอสังเกตการณ์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ยุโรปเกี่ยวกับแนวโน้มการเป็นสมาชิกใน 28 ประเทศในยุโรป
 • บรรพชนของสหภาพแรงงาน – รายชื่อสหภาพแรงงานในสหราชอาณาจักร 5,000 แห่งพร้อมประวัติขององค์กรหลัก "แผนภูมิต้นไม้" ของสหภาพแรงงาน และรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและการนัดหยุดงานตั้งแต่ปี 2443
 • ประวัติ TUC ออนไลน์ – ประวัติการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานอังกฤษ
 • ประวัติโดยย่อของ UGT ในคาตาโลเนีย
 • Younionize Global Union Directory เก็บถาวรเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2010 ที่Wayback Machine
 • สิทธิแรงงานในสหรัฐอเมริกา
 • นิตยสารแรงงานหมายเหตุ
0.14687991142273