สหภาพแรงงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สหภาพแรงงาน ( labour unionใน ภาษาอังกฤษ แบบอเมริกัน ) มักเรียกง่ายๆ ว่าสหภาพเป็นองค์กรของคนงานที่มีความตั้งใจที่จะ "รักษาหรือปรับปรุงสภาพการจ้างงาน ของพวกเขา ", [1]เช่น การได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ ที่ดีขึ้น (เช่น วันหยุด การดูแลสุขภาพ และการเกษียณอายุ) การปรับปรุงสภาพ การ ทำงานการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย การกำหนดกระบวนการร้องเรียน การพัฒนากฎระเบียบที่ควบคุมสถานะของพนักงาน (กฎที่ควบคุมการเลื่อนตำแหน่ง

โดยทั่วไปแล้วสหภาพแรงงานจะให้ทุนแก่สำนักงานใหญ่และการทำงานของทีมกฎหมายผ่านค่าธรรมเนียมที่กำหนดเป็นประจำซึ่งเรียกว่าค่าธรรมเนียมสหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่ตัวแทนของผู้แทนสหภาพแรงงานในแรงงานมักประกอบด้วย อาสาสมัครในที่ ทำงานซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สหภาพแรงงานผ่านการเลือกตั้งผู้นำและคณะกรรมการต่อรอง ต่อรองกับนายจ้างในนามของสมาชิก ซึ่งเรียกว่าอันดับและไฟล์และเจรจาสัญญาจ้างแรงงาน (ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม) กับนายจ้าง

สหภาพแรงงานอาจจัดตั้งกลุ่มแรงงานที่มีทักษะหรือไร้ทักษะ ( สหภาพแรงงานงานฝีมือ ) [2]กลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้าต่าง ๆ ( ลัทธิสหภาพแรงงานทั่วไป ) หรือความพยายามที่จะจัดระเบียบแรงงานทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ( ลัทธิสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม ) ข้อตกลงที่เจรจาโดยสหภาพแรงงานมีผลผูกพันกับสมาชิกระดับและไฟล์และนายจ้าง และในบางกรณีกับคนงานอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก ตามธรรมเนียมแล้ว สหภาพแรงงานมีรัฐธรรมนูญที่ให้รายละเอียดการกำกับดูแลหน่วยการต่อรองของตน และยังมีการกำกับดูแลในระดับต่างๆ ของรัฐบาลขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่ผูกมัดพวกเขาตามกฎหมายในการเจรจาและการทำงาน

สหภาพแรงงานมีต้นกำเนิดในบริเตนใหญ่และได้รับความนิยมในหลายประเทศในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม สหภาพแรงงานอาจประกอบด้วยคนงานแต่ละคนมืออาชีพคนงาน เก่า นักเรียน นักศึกษาฝึกงานหรือผู้ว่างงาน ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานหรือเปอร์เซ็นต์ของคนงานที่เป็นของสหภาพแรงงาน นั้นสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ น อร์ ดิก [3] [4]

คำจำกัดความ

คนงานตัดเย็บเสื้อผ้านัดหยุดงานในนครนิวยอร์ก ประมาณปี 2456

นับตั้งแต่การตีพิมพ์ The History of Trade Unionism (1894) โดยSidneyและBeatrice Webbมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นคือ สหภาพแรงงาน "เป็นสมาคมที่ต่อเนื่องกันของผู้ได้รับค่าจ้างเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาหรือปรับปรุงสภาพการจ้างงานของพวกเขา" [1] คาร์ล มาร์กซ์สหภาพแรงงานอธิบายดังนี้: "คุณค่าของแรงงาน - อำนาจถือเป็นรากฐานที่ชัดเจนและมีสติของสหภาพแรงงาน ซึ่งมีความสำคัญต่อ ... ชนชั้นแรงงานจนยากจะประเมินค่าสูงเกินไป สหภาพแรงงานมีเป้าหมายที่ไม่น้อยไปกว่าการป้องกันการลดจำนวน ค่าจ้างต่ำกว่าระดับที่คงไว้ตามประเพณีในอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ กล่าวคือ พวกเขาต้องการป้องกันไม่ให้ราคาของแรงงาน-กำลังลดลงต่ำกว่ามูลค่าของมัน" ( Capital V1, 1867, p. 1069) นัก สังคมนิยมในยุคแรกและพวกมาร์กซิสต์มองว่าสหภาพแรงงานเป็นหนทางหนึ่งในการทำให้สถานที่ทำงานเป็นประชาธิปไตย พวกเขาโต้เถียงกันผ่านระบอบประชาธิปไตยนี้ การยึดอำนาจทางการเมืองจะเป็นไปได้ [5]

คำจำกัดความสมัยใหม่โดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียระบุว่าสหภาพแรงงานคือ "องค์กรที่ประกอบด้วยพนักงานเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมหลักรวมถึงการเจรจาอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการจ้างงานสำหรับสมาชิก" [6]

แต่นักประวัติศาสตร์ R. A. Lesson ในUnited we Stand (1971) กล่าวว่า:

มุมมองที่ขัดแย้งกันสองประการของขบวนการสหภาพแรงงานที่พยายามต่อสู้เพื่ออำนาจในศตวรรษที่ 19: หนึ่ง ประเพณีการสร้างกิลด์ที่จำกัดการป้องกันที่สืบทอดกันผ่านสโมสรของนักเดินทางและสังคมที่เป็นมิตร ชายและหญิงสำหรับ 'ลำดับของสิ่งต่าง ๆ '

งานวิจัยทางประวัติศาสตร์ล่าสุดโดย Bob James ในCraft, Trade or Mystery (2001) นำเสนอมุมมองที่ว่าสหภาพแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นของสังคมผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงสมาคมในยุคกลาง, Freemasons , Oddfellows , สมาคมที่เป็นมิตรและองค์กรภราดรภาพ อื่น ๆ

Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ ในศตวรรษที่ 18 กล่าวถึงความไม่สมดุลในสิทธิของคนงานเกี่ยวกับเจ้าของ (หรือ "เจ้านาย") ในThe Wealth of Nations เล่ม ที่1 บทที่ 8สมิธเขียนว่า:

เราไม่ค่อยได้ยิน มีการกล่าวถึงการรวมกันของเจ้านาย แม้ว่าบ่อยครั้งจะเป็นของคนงานก็ตาม แต่ใครก็ตามที่จินตนาการว่าปรมาจารย์มักไม่ค่อยรวมกันตามบัญชีนี้ เป็นผู้ไม่รู้โลกพอๆ กับตัวแบบ ผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอและทุกที่ในรูปแบบที่เงียบงัน แต่การรวมกันอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอ ไม่เพิ่มค่าจ้างแรงงานให้สูงกว่าอัตราที่แท้จริง[.] เมื่อคนงานรวมตัวกัน ผู้เชี่ยวชาญ ... ไม่เคยหยุดร้องขอความช่วยเหลือจากพลเรือน ผู้พิพากษาและการดำเนินการอย่างเข้มงวดของกฎหมายเหล่านั้นซึ่งตราขึ้นอย่างเข้มงวดต่อการรวมกันของคนใช้ กรรมกร และคนเดินทาง

ดังที่ Smith ระบุไว้ สหภาพแรงงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นเวลาหลายปีในประเทศส่วนใหญ่ แม้ว่า Smith จะแย้งว่าการกำหนดค่าจ้างหรือราคาโดยพนักงานหรือนายจ้างควรยังคงผิดกฎหมาย มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการพยายามจัดตั้งสหภาพแรงงาน สูงสุดและรวมถึงการประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานได้ถูกจัดตั้งขึ้นและเริ่มได้รับอำนาจทางการเมืองในที่สุดก็ส่งผลให้มีการออกกฎหมายแรงงานที่ไม่เพียงแต่รับรองความพยายามในการจัดระเบียบเท่านั้น แต่ได้ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่รวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน

ประวัติ

กิลด์การค้า

การสู้รบในที่ทำงานในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นในการจลาจล Ludditeเมื่อคนงานที่ตกงานทำลายเครื่องจักรประหยัดแรงงาน

หลังจากการรวมนครรัฐในอัสซีเรียและสุเมเรียนโดยซาร์กอนแห่งอัคคัดเป็นอาณาจักรเดียวซึ่งปกครองจากเมืองบ้านเกิดของ เขา ราว 2334 ปีก่อนคริสตกาลมาตรฐานเมโสโปเตเมียทั่วไปสำหรับความยาวพื้นที่ปริมาตรน้ำหนักและเวลาที่สมาคมช่างฝีมือในแต่ละเมืองใช้ประกาศใช้โดยNaram-Sin of Akkad (ประมาณ 2254–2218 ปีก่อนคริสตกาล) หลานชายของ Sargon รวมทั้งเงินเชเข[7] Codexกฎหมายฮัมมูราบี 234 (ค.ศ. 1755–1750 ก่อนคริสต์ศักราช) กำหนดค่าจ้าง 2 เชเขล สำหรับเรือ 60 กูร์ (300 บุชเชล) แต่ละลำที่สร้างขึ้นในสัญญาจ้างงานระหว่างผู้ต่อเรือและเจ้าของเรือ [8] [9] [10]กฎหมาย 275 กำหนดอัตราเรือข้ามฟาก 3- เกอราห์ต่อวันในงานเลี้ยง เช่าเรือ ระหว่างผู้เช่าเรือและนายเรือ กฎหมาย 276 กำหนดอัตราค่าขนส่ง 2 12 -gerah ต่อวันในสัญญา ค่าขนส่งระหว่างผู้เช่าเรือและนายเรือ ในขณะที่กฎหมาย 277 กำหนด อัตราค่าระวาง 16เชเขลต่อวันสำหรับเรือขนาด 60 กูร์ [11] [12] [10]ในปี พ.ศ. 2359 การขุดค้นทางโบราณคดีในเมืองMinya ประเทศอียิปต์ (ภายใต้Eyaletของจักรวรรดิออตโตมัน ) ได้ผลิตแผ่นจารึกสมัยราชวงศ์ Nerva–AntonineจากซากปรักหักพังของวิหารAntinousในAntinoopolis เมืองAegyptus กำหนดกฎและค่าสมาชิกของวิทยาลัยสมาคมฝังศพ ที่ จัดตั้งขึ้นใน ลานูเวียมประเทศอิตาลีในราว ค.ศ. 133 ในรัชสมัยของเฮเดรียน (117–138) แห่งจักรวรรดิโรมัน [13]

วิทยาลัยคือสมาคมใด ๆ ในกรุงโรมโบราณที่ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคล ตามเนื้อเรื่องของLex JuliaในรัชสมัยของJulius Caesarในฐานะกงสุลและเผด็จการแห่งสาธารณรัฐโรมัน (49–44 ปีก่อนคริสตกาล) และการยืนยันอีกครั้งในรัชสมัยของCaesar AugustusในฐานะPrinceps senatusและImperator of the Roman Army (27 ปีก่อนคริสตกาล– ค.ศ. 14) วิทยาลัยต้องได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภาโรมันหรือจักรพรรดิจึงจะเป็นได้มีอำนาจเป็นหน่วยงานตามกฎหมาย [14]ซากปรักหักพังที่Lambaesisเป็นวันที่การก่อตัวของสังคมฝังศพในหมู่ทหารกองทัพโรมันและนาวิกโยธินของกองทัพเรือโรมัน จนถึงรัชสมัยของSeptimius Severus (193–211) ในปี ค.ศ. 198 [15]ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 การสืบสวนทางโบราณคดีที่ไซต์ของท่าเรือเทียม Portusในกรุงโรมได้เปิดเผยคำจารึกในอู่ต่อเรือ ที่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของ ท ราจัน (ค.ศ. 98–117) ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสมาคมผู้ต่อเรือ [16]ท่าเรือ La Ostiaของ โรม เป็นที่ตั้งของศาลากลาง สำหรับcorpus naviculariorumซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนักเดินเรือ [17] Collegiumยังรวมถึงภราดรภาพของนักบวชโรมัน ที่ ดูแลพิธีกรรมบูชายัญฝึกโหราศาสตร์รักษาพระคัมภีร์จัดเทศกาลและบำรุงลัทธิศาสนาเฉพาะ [18]

สหภาพแรงงานสมัยใหม่

ในขณะที่มุมมองที่เข้าใจผิดโดยทั่วไปถือว่าลัทธิสหภาพแรงงานสมัยใหม่เป็นผลผลิตจากลัทธิมาร์กซ สหภาพแรงงานสมัยใหม่ยุคแรกเริ่มมีอายุก่อนแถลงการณ์คอมมิวนิสต์ ของมาร์กซ์ (ค.ศ. 1848) เกือบหนึ่งศตวรรษ (และงานเขียนของมาร์กซ์เองมักกล่าวถึงการดำรงอยู่ก่อนหน้าของขบวนการคนงานของเขา ครั้ง) โดยมีการหยุดงานประท้วงครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดยเครื่องพิมพ์ฟิลาเดลเฟียในปี พ.ศ. 2329 [19]ต้นกำเนิดของสหภาพแรงงานสมัยใหม่สามารถสืบย้อนไปถึงอังกฤษในศตวรรษที่ 18 ซึ่งสังคมอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้คนมากมายทั้งผู้หญิง เด็ก ชาวนา และผู้อพยพเข้าเมือง อังกฤษได้ยุติการปฏิบัติต่อทาสในปี ค.ศ. 1574 แต่คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้เช่า-เกษตรกรในที่ดินที่เป็นของชนชั้นสูง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองเท่านั้น แต่ธรรมชาติของงานอุตสาหกรรมได้สร้าง "คนงาน" ขึ้นใหม่ ชาวนาคนหนึ่งทำงานในที่ดิน เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผล และเป็นเจ้าของที่ดินหรือจ่ายค่าเช่า แต่สุดท้ายก็ขายผลิตภัณฑ์และควบคุมชีวิตและงานของเขา อย่างไรก็ตาม ในฐานะคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานขายงานของตนเป็นแรงงานและรับคำสั่งจากนายจ้าง ยอมสละอิสรภาพส่วนหนึ่งและอิสระในการรับใช้เจ้านาย นักวิจารณ์ของข้อตกลงใหม่จะเรียกสิ่งนี้ว่า " ค่าจ้างทาส ", [20]แต่คำที่คงอยู่คือรูปแบบใหม่ของมนุษยสัมพันธ์: การจ้างงาน. คนงานมักจะควบคุมงานของตนได้น้อยกว่าเกษตรกร หากไม่มีความมั่นคงในงานหรือสัญญาว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับนายจ้าง พวกเขาขาดการควบคุมงานที่พวกเขาทำหรือผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของพวกเขาอย่างไร ในบริบทนี้จึงทำให้เกิดสหภาพแรงงานสมัยใหม่ขึ้น

ในเมืองต่างๆ สหภาพแรงงานต้องเผชิญกับความเป็นปรปักษ์ครั้งใหญ่ในช่วงแรกๆ จากกลุ่มนายจ้างและรัฐบาล ในเวลานั้น สหภาพแรงงานและนักสหภาพแรงงานมักถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายจำกัดการค้าและการสมคบคิดต่างๆ แหล่งแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือเหล่านี้ได้รับการจัดระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติและเริ่มต้นตลอดช่วงเริ่มต้น[1]และต่อมาจะเป็นเวทีสำคัญสำหรับการพัฒนาสหภาพแรงงาน บางครั้งสหภาพแรงงานถูกมองว่าเป็นผู้สืบทอดสมาคมของยุโรปยุคกลางแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจะขัดแย้งกัน เนื่องจากหัวหน้าสมาคมจ้างคนงาน (เด็กฝึกงานและคนเดินทาง) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง [21] [22]

สหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 เมื่อมีการตรากฎหมายของกรรมกร ใน ราชอาณาจักรอังกฤษแต่วิธีคิดของพวกเขาเป็นแบบที่ยืนยงมาหลายศตวรรษ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิวัฒนาการและความก้าวหน้าใน การคิดที่ทำให้คนงานมีอำนาจมากขึ้นในที่สุด เมื่อการเจรจาต่อรองร่วมและสหภาพแรงงานในยุคแรกเริ่มเติบโตขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมรัฐบาลก็เริ่มที่จะจำกัดสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยจากความไม่สงบของประชาชนในช่วงเวลาของ สงคราม โปเลียน ในปี ค.ศ. 1799 พระราชบัญญัติการรวมกันถูกส่งผ่านซึ่งห้ามสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมกันโดยคนงานชาวอังกฤษ แม้ว่าสหภาพแรงงานจะถูกกดขี่อย่างรุนแรงบ่อยครั้งจนถึงปี 1824 แต่ก็มีการแพร่หลายในเมืองต่างๆเช่นลอนดอน ความเข้มแข็งในที่ทำงานยังแสดงตัวว่าเป็นLuddismและประสบความสำเร็จในการต่อสู้เช่น1820 Risingในสกอตแลนด์ ซึ่งคนงาน 60,000 คนนัดหยุดงานซึ่งในไม่ช้าก็ถูกบดขยี้ ความเห็นอกเห็นใจต่อชะตากรรมของคนงานทำให้มีการยกเลิกการกระทำในปี พ.ศ. 2367 แม้ว่าพระราชบัญญัติการรวมกัน พ.ศ. 2368จะจำกัดกิจกรรมของพวกเขาอย่างเข้มงวด [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในช่วงทศวรรษที่ 1810 องค์กรแรงงานแห่งแรกที่รวบรวมคนงานที่มีอาชีพต่างกันได้ก่อตั้งขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าสหภาพแรกดังกล่าวคือสหภาพการค้าทั่วไป หรือที่เรียกว่าสมาคมเพื่อการกุศล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2361 ในเมืองแมนเชสเตอร์ ชื่อหลังเพื่อปกปิดจุดประสงค์ที่แท้จริงขององค์กรในยุคที่สหภาพแรงงานยังผิดกฎหมาย [23]

สหภาพแรงงานแห่งชาติ

โปสเตอร์ที่ออกโดยสภาการค้าลอนดอน โฆษณาการสาธิตที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2416

ความพยายามครั้งแรกในการจัดตั้งสหภาพ แห่งชาติ เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1820 และ 30 สมาคมแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองแรงงานก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2373 โดยจอห์น โดเฮอร์ตี หลังจากความพยายามที่จะสร้างสถานะระดับชาติที่คล้ายคลึงกันกับสหภาพแรงงานปั่นฝ้ายแห่งชาติไม่ประสบผลสำเร็จ สมาคมได้ลงทะเบียนอย่างรวดเร็วประมาณ 150 สหภาพแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังรวมถึงช่างยนต์ ช่างตีเหล็ก และอื่นๆ อีกมากมาย สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 คนกระจายอยู่ทั่วห้ามณฑลของLancashire , Cheshire , Derbyshire , Nottinghamshireและเลสเตอร์เชียร์ภายในหนึ่งปี [24]เพื่อสร้างความตระหนักและความชอบธรรม สหภาพได้เริ่ม สิ่งพิมพ์ Voice of the People ประจำสัปดาห์ โดยมีความตั้งใจที่ประกาศไว้ [25]

ในปี พ.ศ. 2377 โรเบิร์ต โอเว่น นัก สังคมนิยมชาวเวลส์ ได้ก่อตั้งสหภาพแรงงานรวมชาติขนาดใหญ่ขึ้น องค์กรดังกล่าวดึงดูดนักสังคมนิยมหลากหลายกลุ่มตั้งแต่ชาวโอเวไนต์ไปจนถึงนักปฏิวัติ และมีส่วนร่วมในการประท้วงหลังจากคดีTolpuddle Martyrsแต่ไม่นานก็ล่มสลาย

มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ถาวรมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1850 ซึ่งมีทรัพยากรที่ดีกว่า แต่มักจะรุนแรงน้อยกว่า สภาการค้าแห่งลอนดอนก่อตั้งขึ้นในปี 2403 และSheffield Outragesกระตุ้นการจัดตั้งสภาสหภาพการค้า ในปี 2411 ซึ่งเป็น ศูนย์กลางสหภาพแรงงานระดับชาติแห่งแรกที่มีอายุยืนยาว มาถึงตอนนี้ การมีอยู่และความต้องการของสหภาพแรงงานได้รับการยอมรับจากความคิดเห็นของชนชั้นกลางที่มีแนวคิดเสรีนิยม ในPrinciples of Political Economy (1871) John Stuart Millเขียนว่า:

หากเป็นไปได้ที่ชนชั้นแรงงานจะรวมกลุ่มกันเองเพื่อเพิ่มหรือคงอัตราค่าจ้างทั่วไปไว้ ก็แทบไม่ต้องพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกลงโทษ แต่ควรได้รับการต้อนรับและชื่นชมยินดี โชคไม่ดีที่ผลกระทบนั้นอยู่นอกเหนือความสำเร็จด้วยวิธีดังกล่าว ฝูงชนที่ประกอบเป็นชนชั้นแรงงานมีจำนวนมากและกระจัดกระจายเกินกว่าจะรวมกันได้ มีอีกมากที่จะรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากทำได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาอาจประสบความสำเร็จในการลดชั่วโมงการทำงานลง และได้รับค่าจ้างเท่าเดิมจากการทำงานน้อยลง พวกเขายังมีอำนาจจำกัดในการได้รับค่าจ้างทั่วไปเพิ่มขึ้นโดยเสียผลกำไร [26]

นอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้มิลล์ยังโต้แย้งว่า เนื่องจากคนงานแต่ละคนไม่มีพื้นฐานในการประเมินค่าจ้างสำหรับงานเฉพาะ สหภาพแรงงานจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของระบบตลาดที่มากขึ้น [27]

การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย การขยาย และการรับรอง

ผู้ประท้วงสหภาพแรงงานถูกทหารจับตัวไว้ระหว่างการนัดหยุดงานสิ่งทอลอเรนซ์ พ.ศ. 2455 ในเมืองลอว์เรนซ์ รัฐแมสซาชูเซตส์

สหภาพแรงงานของอังกฤษได้รับการรับรองในที่สุดในปี พ.ศ. 2415 หลังจากที่คณะกรรมาธิการสหภาพแรงงานในปี พ.ศ. 2410 เห็นพ้องต้องกันว่าการจัดตั้งองค์กรเพื่อประโยชน์ของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ช่วงเวลานี้ยังเห็นการเติบโตของสหภาพแรงงานในประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส

ในสหรัฐอเมริกา องค์กรแรงงานทั่วประเทศที่มีประสิทธิภาพแห่งแรกคือKnights of Labourในปี พ.ศ. 2412 ซึ่งเริ่มเติบโตหลังจากปี พ.ศ. 2423 การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้นอย่างช้าๆ อันเป็นผลมาจากการตัดสินของศาลหลายครั้ง [28] สหพันธ์ การ ค้าที่ จัดตั้งขึ้นและสหภาพแรงงานเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2424 ในฐานะสหพันธ์ของสหภาพแรงงานต่างๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนคนงานโดยตรง ในปี พ.ศ. 2429 กลายเป็นที่รู้จักในชื่อAmerican Federation of Labourหรือ AFL

ในเยอรมนีสมาคมเสรีแห่งสหภาพแรงงานเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2440 หลังจากกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมแบบอนุรักษ์นิยม ของนายกรัฐมนตรีออตโต ฟอน บิสมาร์กถูกยกเลิก

ในฝรั่งเศส องค์กรแรงงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายจนถึงปี 1884 Bourse du Travail ก่อตั้งขึ้นในปี 1887 และรวมเข้ากับ Fédération nationale des syndicats (สหพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติ) ในปี 1895 เพื่อก่อตั้งสมาพันธ์แรงงานทั่วไป (ฝรั่งเศส )

ในหลายประเทศในช่วงศตวรรษที่ 20 รวมทั้งในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร มีการออกกฎหมายเพื่อให้นายจ้างยอมรับสหภาพแรงงานโดยสมัครใจหรือตามกฎหมาย [29] [30] [31]

ความชุกทั่วโลก

OECD

ความหนาแน่นของสหภาพ

ความชุกของสหภาพแรงงานสามารถวัดได้จาก "ความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน" ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคนงานทั้งหมดในสถานที่ที่กำหนดซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [32]ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์ของสมาชิก OECD

ความหนาแน่นของสหภาพสมาชิก OECD (เป็น %)
ประเทศ 2561 2560 2559 2558 2543
ออสเตรเลีย 13.7 14.7 .. .. 24.9
ออสเตรีย 26.3 26.7 26.9 27.4 36.9
เบลเยี่ยม 50.3 51.9 52.8 54.2 56.6
แคนาดา 25.9 26.3 26.3 29.4 28.2
ชิลี 16.6 17.0 17.7 16.1 11.2
สาธารณรัฐเช็ก 11.5 11.7 12.0 12.0 27.2
เดนมาร์ก 66.5 66.1 65.5 67.1 74.5
เอสโตเนีย 4.3 4.3 4.4 4.7 14.0
ฟินแลนด์ 60.3 62.2 64.9 66.4 74.2
ฝรั่งเศส 8.8 8.9 9.0 9.0 10.8
เยอรมนี 16.5 16.7 17.0 17.6 24.6
กรีซ .. .. 19.0 .. ..
ฮังการี 7.9 8.1 8.5 9.4 23.8
ไอซ์แลนด์ 91.8 91.0 89.8 90.0 89.1
ไอร์แลนด์ 24.1 24.3 23.4 25.4 35.9
อิสราเอล .. 25.0 .. .. 37.7
อิตาลี 34.4 34.3 34.4 35.7 34.8
ญี่ปุ่น 17.0 17.1 17.3 17.4 21.5 น
เกาหลี .. 10.5 10.0 10.0 11.4
ลัตเวีย 11.9 12.2 12.3 12.6 ..
ลิทัวเนีย 7.1 7.7 7.7 7.9 ..
ลักเซมเบิร์ก 31.8 32.1 32.3 33.3 ..
เม็กซิโก 12.0 12.5 12.7 13.1 16.7
เนเธอร์แลนด์ 16.4 16.8 17.3 17.7 22.3
นิวซีแลนด์ .. 17.3 17.7 17.9 22.4
นอร์เวย์ 49.2 49.3 49.3 49.3 53.6
โปแลนด์ .. .. 12.7 .. 23.5 น
โปรตุเกส .. .. 15.3 16.1 ..
สาธารณรัฐสโลวัก .. .. 10.7 11.7 34.2
สโลวีเนีย .. .. 20.4 20.9 44.2
สเปน 13.6 14.2 14.8 15.2 17.5 น
สวีเดน 65.5 65.6 66.9 67.8 81.0
สวิตเซอร์แลนด์ 14.4 14.9 15.3 15.7 20.7
ไก่งวง 9.2 8.6 8.2 8.0 12.5
ประเทศอังกฤษ 23.4 23.2 23.7 24.2 29.8
สหรัฐ 10.1 10.3 10.3 10.6 12.9

ที่มา: OECD [33]

ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานนั้นสูงเป็นพิเศษสำหรับ ประเทศในกลุ่มนอร์ ดิกโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 67% ณ ปี 2018

การพัฒนา

ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องจาก ค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 35.9% ในปี 1998 เป็น 27.9% ในปี 2018 [33]

สาเหตุหลักของการพัฒนาเหล่านี้คือการผลิตที่ลดลง โลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้น และนโยบายของรัฐบาล

การลดลงของภาคการผลิตเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วเป็นการลดลงของแรงงานไร้ฝีมือที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสหภาพแรงงาน ในทางกลับกัน ประเทศกำลังพัฒนาอาจมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก กลุ่มประเทศ OECDส่งออกอุตสาหกรรมการผลิตไปยังตลาดเหล่านี้ เหตุผลที่สองคือโลกาภิวัตน์ซึ่งทำให้ยากขึ้นสำหรับสหภาพแรงงานที่จะรักษามาตรฐานในหลายประเทศ เหตุผลประการสุดท้ายคือนโยบายของรัฐบาล สิ่งเหล่านี้มาจากทั้งสองด้านของสเปกตรัมทางการเมือง ในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอของฝ่ายขวาที่ทำให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานยากขึ้นหรือจำกัดอำนาจของพวกเขา อีกด้านหนึ่งมีนโยบายมากมาย เช่นค่าแรงขั้นต่ำ , วันหยุดพักร้อน ที่ได้รับค่าจ้างการลาคลอดบุตร/การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ ซึ่งลดความจำเป็นในการอยู่ร่วมกัน [34]

ทั่วโลก

แผนที่โลกพร้อมประเทศต่างๆ แรเงาตามอัตราความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน พร้อมสถิติที่จัดทำโดยกรมสถิติองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
  90.0–99. 9 %
  80.0–89. 9 %
  70.0–79. 9 %
  60.0–69. 9 %
  50.0–59. 9 %
  40.0–49. 9 %
  30.0–39. 9 %
  20.0–29. 9 %
  10.0–19. 9 %
  0.0–9. 9 %
  ไม่มีข้อมูล

ความแพร่หลายของสหภาพแรงงานทั่วโลกติดตามโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ข้อมูลอาจแตกต่างจากที่จัดทำโดย OECD

ประเทศ ปี ความหนาแน่น (%)
แอลเบเนีย 2556 13.3
อาร์เจนตินา 2557 27.7
อาร์เมเนีย 2558 32.2
ออสเตรเลีย 2559 14.5
ออสเตรีย 2559 26.9
เบลเยี่ยม 2561 65.0
เบลีซ 2555 9.1
เบอร์มิวดา 2555 23.0
โบลิเวีย 2557 39.1
บอสเนียและเฮอร์เซโก 2555 30.0
บราซิล 2559 18.9
กัมพูชา 2555 9.6
แคเมอรูน 2557 6.9
แคนาดา 2559 28.4
ชิลี 2559 19.6
จีน 2558 44.9
โคลอมเบีย 2559 9.5
คอสตาริกา 2559 19.4
โครเอเชีย 2559 25.8
คิวบา 2551 81.4
ไซปรัส 2557 47.7
สาธารณรัฐเช็ก 2559 10.5
เดนมาร์ก 2559 67.2
สาธารณรัฐโดมินิกัน 2558 11.0
อียิปต์ 2555 43.2
เอลซัลวาดอร์ 2559 19.0
เอสโตเนีย 2558 4.5
เอธิโอเปีย 2556 9.6
ฟินแลนด์ 2559 64.6
ฝรั่งเศส 2558 7.9
กานา 2559 20.6
กรีซ 2559 18.6
กัวเตมาลา 2559 2.6
ฮ่องกง 2559 26.1
ฮังการี 2559 8.5
ไอซ์แลนด์ 2559 90.4
อินเดีย 2554 12.8
อินโดนีเซีย 2555 7.0
ไอร์แลนด์ 2559 24.4
อิสราเอล 2559 28.0
อิตาลี 2559 34.4
ญี่ปุ่น 2559 17.3
คาซัคสถาน 2555 49.2
เกาหลี สาธารณรัฐ 2558 10.1
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2553 15.5
ลัตเวีย 2558 12.6
เลโซโท 2553 5.8
ลิทัวเนีย 2559 7.7
ลักเซมเบิร์ก 2559 32.0
มาซิโดเนียเหนือ 2553 28.0
มาลาวี 2556 5.5
มาเลเซีย 2559 8.8
มอลตา 2558 51.4
มอริเชียส 2559 28.1
เม็กซิโก 2559 12.5
มอลโดวา สาธารณรัฐ 2559 23.9
มอนเตเนโกร 2555 25.9
พม่า 2558 1.0
นามิเบีย 2559 17.5 น
เนเธอร์แลนด์ 2559 17.3
นิวซีแลนด์ 2558 17.9
ไนเจอร์ 2551 35.6
นอร์เวย์ 2558 52.5
ปากีสถาน 2551 5.6
ปานามา 2559 11.9
ประเทศปารากวัย 2558 6.7
เปรู 2559 5.7
ฟิลิปปินส์ 2557 8.7
โปแลนด์ 2559 12.1
โปรตุเกส 2558 16.3
โรมาเนีย 2556 25.2
สหพันธรัฐรัสเซีย 2558 30.5
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 2553 4.9
ซามัว 2556 11.8
เซเนกัล 2558 22.4
เซอร์เบีย 2553 27.9
เซเชลส์ 2554 2.1
เซียร์ราลีโอน 2551 41.0
สิงคโปร์ 2558 21.2
สโลวาเกีย 2557 12.0
สโลวีเนีย 2559 26.9
แอฟริกาใต้ 2559 28.1
สเปน 2558 13.9
ศรีลังกา 2559 15.3
สวีเดน 2558 67.0
สวิตเซอร์แลนด์ 2558 15.7
ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 2553 39.3
แทนซาเนีย สหสาธารณรัฐ 2558 24.3
ประเทศไทย 2559 3.5
ตรินิแดดและโตเบโก 2556 19.8
ตูนิเซีย 2554 20.4
ไก่งวง 2559 8.2
ยูกันดา 2548 1.5
ยูเครน 2558 43.8
ประเทศอังกฤษ 2559 23.5 น
สหรัฐ 2559 10.3
เวียดนาม 2554 14.6
แซมเบีย 2557 25.9
ซิมบับเว 2553 7.5

ที่มา: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ[4]

สหภาพแรงงานแบ่งตามประเทศ

ออสเตรเลีย

โดย ทั่วไป ขบวนการแรงงานของออสเตรเลียพยายามที่จะยุติการใช้แรงงานเด็ก , ปรับปรุงความปลอดภัยของคนงาน , เพิ่มค่าจ้างสำหรับทั้งพนักงานสหภาพแรงงานและลูกจ้างที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน, ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ สังคมทั้งหมด , ลดชั่วโมงการทำงานในหนึ่งสัปดาห์, ให้การศึกษาสาธารณะแก่เด็ก, และนำผลประโยชน์อื่น ๆ มาสู่ครอบครัวชนชั้นแรงงาน [35]

Melbourne Trades Hallเปิดทำการในปี 1859 โดยมีTrades and Labour CouncilsและTrades Hallsเปิดในทุกเมืองและเมืองส่วนใหญ่ในภูมิภาคในอีกสี่สิบปีข้างหน้า ในช่วงทศวรรษที่ 1880 สหภาพแรงงานได้พัฒนาขึ้นในหมู่ คนงาน ตัดไม้คนงานเหมืองและสตี เวดอร์ (คนงานท่าเรือ) แต่ในไม่ช้าก็ขยายออกไปจนครอบคลุมงาน ปก ขาว เกือบทั้งหมด การขาดแคลนแรงงานทำให้ชนชั้นแรงงานที่มีทักษะร่ำรวยได้รับค่าจ้างสูง ซึ่งสหภาพแรงงานเรียกร้องและได้ เวลาทำงาน แปดชั่วโมงต่อวันและสวัสดิการอื่น ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในยุโรป

เดินขบวน วันละแปดชั่วโมงประมาณปี 1900 นอกอาคารรัฐสภาใน Spring Street, Melbourne

ออสเตรเลียได้รับชื่อเสียงว่าเป็น "สวรรค์ของคนทำงาน" นายจ้างบางรายพยายามตัดราคาสหภาพแรงงานโดยนำเข้าแรงงานจีน สิ่งนี้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งนำไปสู่การที่อาณานิคมทั้งหมดจำกัดการอพยพของชาวจีนและชาวเอเชียอื่นๆ นี่เป็นรากฐานของนโยบายWhite Australia "Australian Compact" ซึ่งมีพื้นฐานมาจากอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรมแบบรวมศูนย์ ระดับความช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมขั้นต้น และ White Australia จะต้องดำเนินต่อไปอีกหลายปีก่อนที่จะค่อย ๆ หายไปในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20

ในช่วงทศวรรษที่ 1870 และ 1880 ขบวนการ สหภาพแรงงาน ที่เพิ่มขึ้น ได้เริ่มการประท้วงต่อต้านแรงงานต่างชาติ ข้อโต้แย้งของพวกเขาคือชาวเอเชียและชาวจีนแย่งงานจากชายผิวขาว ทำงานโดยได้รับค่าจ้าง "ต่ำกว่ามาตรฐาน" ลดเงื่อนไขการทำงาน และปฏิเสธการจัดตั้งสหภาพแรงงาน [36]

การคัดค้านข้อโต้แย้งเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยในพื้นที่ชนบท เป็นที่ ถกเถียงกันอยู่ว่าหากไม่มี Asiatics ที่จะทำงานในพื้นที่เขตร้อนของNorthern Territoryและ Queensland พื้นที่นั้นจะต้องถูกทิ้งร้าง [37]แม้จะมีข้อคัดค้านในการจำกัดการย้ายถิ่นฐาน แต่ระหว่างปี พ.ศ. 2418 ถึง พ.ศ. 2431 อาณานิคมของออสเตรเลียทั้งหมดได้ออกกฎหมายที่ยกเว้นการอพยพของชาวจีนเพิ่มเติมทั้งหมด [37]ผู้อพยพชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในอาณานิคมของออสเตรเลียไม่ถูกไล่ออกและยังคงรักษาสิทธิเช่นเดียวกับชาวแองโกลและเพื่อนร่วมชาติทางใต้

รัฐบาลบาร์ตันซึ่งเข้ามามีอำนาจหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกในรัฐสภาเครือจักรภพในปี 2444 ก่อตั้งขึ้นโดยพรรคผู้ปกป้องคุ้มครองโดยได้รับการสนับสนุนจาก พรรค แรงงานออสเตรเลีย การสนับสนุนของพรรคแรงงานขึ้นอยู่กับการจำกัดการเข้าเมืองที่ไม่ใช่คนผิวขาว ซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติของสหภาพแรงงานออสเตรเลียและองค์กรแรงงานอื่น ๆ ในเวลานั้น ซึ่งสนับสนุนพรรคแรงงานที่ก่อตั้งขึ้น

อาร์เมเนีย

สหภาพแรงงานของอาร์เมเนียยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากมรดกที่หลงเหลือจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้ไม่สามารถปกป้องสิทธิของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และตามความเป็นจริงแล้ว ข้อตกลงร่วมกันมีอยู่ในแต่ละองค์กรเท่านั้น อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อสหภาพแรงงานของอาร์เมเนียเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในหนทางของความเจริญรุ่งเรืองต่อไปของภาคที่สำคัญนี้ อย่างไรก็ตาม การค้าบางอย่าง[38]สหภาพแรงงานยังคงมีอยู่และมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ อาร์เมเนียได้เข้าเป็นสมาชิกของ WTO ตั้งแต่ปี 2546 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 รวมอยู่ในนโยบายพื้นที่ใกล้เคียงของยุโรป ข้อตกลงหุ้นส่วนที่ครอบคลุมและปรับปรุงทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาร์เมเนียผ่านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของธุรกิจ มีการปรับปรุงในด้านต่างๆ รวมถึงบริการ การจัดตั้ง การเคลื่อนย้ายเงินทุน การดำเนินงานของบริษัท สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการจัดประชุมเป็นประจำระหว่างผู้แทนสหภาพยุโรปและรัฐบาลอาร์เมเนียเพื่อติดตามสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่และความคืบหน้าในปัจจุบัน หารือและใช้วิธีการและแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ และความร่วมมือที่เป็นไปได้ในภาคส่วนอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและอาร์เมเนีย

ประเทศเบลเยียม

แรงงาน 65% เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเบลเยียมเป็นประเทศที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานสูงที่สุดประเทศหนึ่ง เฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเท่านั้นที่มีความหนาแน่นของสหภาพแรงงานสูงกว่า สหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่มีสมาชิกราว 1.7 ล้านคนคือสมาพันธ์สหภาพแรงงาน คริสเตียนประชาธิปไตย (ACV-CSC) ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2447 [39]ต้นกำเนิดของสหภาพสามารถย้อนไปถึง "สหภาพแรงงานฝ้ายต่อต้านสังคมนิยม" ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2429 [40]สหภาพที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือสหพันธ์แรงงานเบลเยียม แบบสังคมนิยม (ABVV-FGTB) ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1.5 ล้านคน [41]ABVV-FGTB มีจุดเริ่มต้นในปี 1857 เมื่อสหภาพแรงงานเบลเยียมกลุ่มแรกก่อตั้งขึ้นในเกนต์โดยกลุ่มช่างทอผ้า สหภาพนี้และสหภาพสังคมนิยมอื่นๆ รวมเป็นหนึ่งในปี 1898 ABVV-FGTB ในรูปแบบปัจจุบันมีอายุย้อนไปถึงปี 1945 สหภาพหลายภาคส่วนหลักที่สามในเบลเยียมคือสหภาพเสรีนิยม (เสรีนิยมคลาสสิก) สมาพันธ์ทั่วไปของสหภาพแรงงานเสรีแห่งเบลเยียม (ACLVB -CGSLB) ซึ่งค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับสองรายการแรกที่มีสมาชิกน้อยกว่า 290,000 คนเล็กน้อย [42] ACLVB-CGSLB ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2463 เพื่อพยายามรวมสหภาพเสรีนิยมขนาดเล็กจำนวนมากเข้าด้วยกัน ก่อนหน้านั้น สหภาพเสรีนิยมรู้จักกันในชื่อ "Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België" ในปี 1930 ACLVB-CGSLB ใช้ชื่อปัจจุบัน[43]

นอกจาก "สามกลุ่มใหญ่" เหล่านี้แล้ว ยังมีสหภาพแรงงานขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งบางแห่งมีอิทธิพลมากกว่ากลุ่มอื่น สหภาพแรงงานขนาดเล็กเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเชี่ยวชาญในอาชีพหรือภาคเศรษฐกิจเดียว ถัดจากสหภาพเฉพาะทางเหล่านี้ยังมีสหภาพที่เป็นกลางและเป็นอิสระที่ปฏิเสธการตั้งเสาของสหภาพแรงงาน "บิ๊กทรี" (ความเกี่ยวพันกับพรรคการเมือง) นอกจากนี้ยังมีสหภาพชาตินิยมภาษาเฟลมิช ขนาดเล็กที่มีอยู่เฉพาะในส่วนที่พูด ภาษาเฟลมิชของเบลเยียม เรียกว่าVlaamse Solidaire Vakbond สหภาพเบลเยียมสุดท้ายที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือสหภาพอนาธิปไตยที่มีขนาดเล็กมากแต่มีความกระตือรือร้นสูงที่เรียกว่าVrije Bond

แคนาดา

สหภาพแรงงานแห่งแรกของแคนาดา สมาคมกรรมกรผู้มีเมตตา (ปัจจุบันคือ International Longshoremen's Association Local 273) ก่อตั้งขึ้นที่เมืองเซนต์จอห์น รัฐนิวบรันสวิกในปี พ.ศ. 2392 สหภาพแรงงานนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อแรงงานระยะยาวของนักบุญจอห์นรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องค่าจ้างตามปกติและวันทำงานที่สั้นลง [44]ลัทธิสหภาพแรงงานของแคนาดามีความสัมพันธ์ในช่วงแรกกับอังกฤษและไอร์แลนด์ พ่อค้าที่มาจากอังกฤษนำประเพณีของขบวนการสหภาพแรงงานของอังกฤษมา และสหภาพแรงงานอังกฤษหลายแห่งมีสาขาในแคนาดา ความสัมพันธ์แบบสหภาพแรงงานของแคนาดากับสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์กับอังกฤษในที่สุด

การเจรจาต่อรองร่วมกันได้รับการยอมรับครั้งแรกในปี 2488 หลังจากการหยุดงานประท้วงโดยUnited Auto Workersที่ โรงงานของ General MotorsในเมืองOshawa รัฐออนแทรีโอ ผู้พิพากษาอีวาน แรนด์ออกคำตัดสินทางกฎหมายหลังการนัดหยุดงานในเมืองวินด์เซอร์ รัฐออนแทรีโอ ซึ่งมีพนักงาน ฟอร์ดร่วม 17,000 คน เขาอนุญาตให้สหภาพบังคับตรวจสอบค่าธรรมเนียมของสหภาพ แรนด์ตัดสินว่าคนงานทุกคนในหน่วยต่อรองได้รับประโยชน์จากสัญญาที่เจรจาโดยสหภาพแรงงาน ดังนั้นเขาจึงให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสหภาพ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องเข้าร่วมสหภาพก็ตาม

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ยังเห็นรูปแบบการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นในการบริการสาธารณะ ครู พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ อาจารย์ และผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม (ที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ วงออเคสตรา และหอศิลป์) ต่างก็แสวงหาสิทธิในการต่อรองร่วมกันของภาคเอกชน สภาแรงงานแห่งแคนาดาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยเป็นศูนย์กลางสหภาพแรงงานแห่งชาติของแคนาดา

ในช่วงปี 1970 รัฐบาลกลางได้รับแรงกดดันอย่างหนักในการลดต้นทุนแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ ในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาล เสรีนิยมของปิแอร์ ทรู โด ได้แนะนำการควบคุมราคาและค่าจ้างแบบบังคับ ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ การปรับขึ้นค่าจ้างจะถูกตรวจสอบ และการปรับขึ้นค่าจ้างนั้นสูงจนไม่สามารถยอมรับได้จะถูกรัฐบาลยกเลิก

แรงกดดันต่อสหภาพแรงงานยังคงดำเนินต่อไปในทศวรรษที่ 1980 และ 90 สหภาพแรงงานภาคเอกชนเผชิญกับการปิดโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตหลายแห่ง และเรียกร้องให้ลดค่าจ้างและเพิ่มผลผลิต สหภาพแรงงานภาครัฐถูกโจมตีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลส่วนภูมิภาค เนื่องจากพวกเขาพยายามลดการใช้จ่าย ลดภาษี และจัดงบประมาณให้สมดุล กฎหมายได้รับการแนะนำในเขตอำนาจศาลหลายแห่งที่ยกเลิกสิทธิการเจรจาต่อรองร่วมกันของสหภาพแรงงาน และงานจำนวนมากตกเป็นของผู้รับเหมา [45]

สหภาพภายในประเทศที่โดดเด่นในแคนาดา ได้แก่ACTRAสหภาพพนักงานไปรษณีย์ของแคนาดา สหภาพพนักงานสาธารณะของแคนาดา พันธมิตรบริการสาธารณะของแคนาดาสหภาพพนักงานสาธารณะและพนักงานทั่วไปแห่งชาติ และยูนิอร์ สหภาพแรงงานระหว่างประเทศที่ ดำเนิน การในแคนาดา ได้แก่International Alliance of Theatrical Stage Employees , United Automobile Workers , United Food and Commercial WorkersและUnited Steelworkers

โคลอมเบีย

จนกระทั่งราวปี พ.ศ. 2533 สหภาพแรงงานของโคลอมเบียเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในละตินอเมริกา [46]อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของลัทธิกึ่งทหารในโคลอมเบียใน ทศวรรษ 1980 ทำให้ผู้นำสหภาพแรงงานและสมาชิกตกเป็นเป้าของการลอบสังหารมากขึ้น และผลที่ตามมาคือโคลอมเบียเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับสหภาพแรงงานมานานหลายทศวรรษ [47] [48] [49]ระหว่างปี 2000 ถึง 2010 โคลอมเบียคิดเป็น 63.1% ของนักสหภาพแรงงานที่ถูกสังหารทั่วโลก [50]จากข้อมูลของสมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) มีการฆาตกรรมสมาชิกสหภาพแรงงาน 2832 รายระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2529 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2553 [50]หมายความว่า "โดยเฉลี่ยแล้ว นักสหภาพแรงงานชายและหญิงในโคลอมเบียถูกฆ่าตายในอัตราหนึ่งคนทุกๆ สามวันในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา" [51]

คอสตาริกา

แบนเนอร์อ่านว่า "Por unaforma justa a ley de bienes inmuebles, Sector Agropecuario"
เกษตรกรคอสตาริกาเดินขบวนเพื่อลดภาษี ปี 2554

ในคอสตาริกาสหภาพแรงงานเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายทศวรรษ 1800 เพื่อสนับสนุนคนงานในเมืองและงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ผู้สร้างทางรถไฟและช่างฝีมือ [52]หลังจากเผชิญการปราบปรามอย่างรุนแรง เช่น ในช่วง United Fruit Strike พ.ศ. 2477 สหภาพแรงงานก็มีอำนาจมากขึ้นหลังสงครามกลางเมืองคอสตาริกา พ.ศ. 2491 [52]วันนี้ สหภาพแรงงานคอสตาริกาแข็งแกร่งที่สุดในภาครัฐ รวมทั้งด้านการศึกษาและการแพทย์ แต่ก็มีสถานะที่แข็งแกร่งในภาคเกษตรด้วย [52]โดยทั่วไปแล้ว สหภาพแรงงานของคอสตาริกาสนับสนุนกฎระเบียบของรัฐบาลในด้านการธนาคาร การแพทย์ และการศึกษา เช่นเดียวกับการปรับปรุงค่าจ้างและสภาพการทำงาน [53]

ประเทศเยอรมนี

สหภาพแรงงานในเยอรมนีมีประวัติย้อนหลังไปถึงการปฏิวัติในเยอรมนีในปี พ.ศ. 2391 และยังคงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจและสังคม ของเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2418 SPD พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนี ซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ในตอนแรกสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานในเยอรมนี [54]อย่างไรก็ตาม ตามที่จอห์น เอ. โมเสส สหภาพแรงงานเยอรมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคสังคมประชาธิปไตย ผู้นำ SPD ยืนกรานในความเป็นเอกของการเมือง และปฏิเสธที่จะเน้นการสนับสนุนเป้าหมายและวิธีการของสหภาพ สหภาพแรงงานนำคาร์ล เลเจียน (พ.ศ. 2404-2463) พัฒนาเป้าหมายทางการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของตนเอง [55]

ในช่วงต้นทศวรรษ 1930 ตามข้อมูลของ Gerard Braunthal สหภาพแรงงานหลักสามแห่ง (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, Allgemeiner freier Angestelltenbund และ Allgemeiner Deutscher Beamtenbund) ล้มเหลวในการต่อต้านฮิตเลอร์อย่างแข็งขันในปี 1932–33 พวกเขาลดภัยคุกคามให้เหลือน้อยที่สุดในปี 2475 และต่อต้านการนัดหยุดงานทั่วไปเพราะอาจจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง เมื่อนาซีเข้ายึดอำนาจในปี 2476 การว่างงานที่สูงทำให้คนงานขวัญเสีย ความเชื่อทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาในระบบสังคมนิยมทำให้เกิดกระแสชาตินิยม บรรดาผู้นำไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าพวกนาซีจะปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งและระงับความทะเยอทะยานของแรงงานได้อย่างไร [56]

สมุดคล้ายหนังสือเดินทางพร้อมแสตมป์เหมือนไปรษณีย์ 2511-2521
ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกบันทึกด้วยตราประทับในสมุดคู่มือFDGB นี้

องค์กรด้านแรงงานที่สำคัญที่สุดคือสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่ง เยอรมนี (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB)ซึ่งเป็นตัวแทนของคนงานมากกว่า 6 ล้านคนในปี 2554 เป็นสมาคมร่มของสหภาพแรงงานเดี่ยวหลายแห่งสำหรับภาคเศรษฐกิจพิเศษ DGB ไม่ใช่องค์กรสหภาพเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวแทนของการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ มีองค์กรขนาดเล็ก เช่น CGB ซึ่งเป็นสมาพันธ์ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 1.5 ล้านคน [57]

อินเดีย

ในอินเดีย ขบวนการสหภาพแรงงานโดยทั่วไปถูกแบ่งแยกด้วยสายการเมือง ตามสถิติชั่วคราวจากกระทรวงแรงงานสหภาพแรงงานมีสมาชิกรวมกัน 24,601,589 คนในปี 2545 ณ ปี 2551 มีองค์กรสหภาพแรงงานกลาง (CTUO) 12 แห่งที่กระทรวงแรงงานยอมรับ [58]การจัดตั้งสหภาพแรงงานเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ในอินเดีย มันนำไปสู่การผลักดันกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งทำให้พนักงานมีอำนาจมากขึ้น [59]

AITUCเป็นสหภาพแรงงานที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดีย เป็นองค์กรที่สนับสนุนฝ่ายซ้าย สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกเกือบ 2,000,000 คนคือ Self Employed Women's Association (SEWA) ซึ่งปกป้องสิทธิของผู้หญิงอินเดียที่ทำงานในระบบเศรษฐกิจนอกระบบ นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิแล้ว SEWA ยังให้ความรู้ ขับเคลื่อน การเงิน และยกระดับการค้าของสมาชิก [60]องค์กรอื่น ๆ อีกหลายแห่งเป็นตัวแทนของคนงาน องค์กรเหล่านี้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มการเมืองต่างๆ [61]กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้อนุญาตให้กลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกันเข้าร่วมสหภาพ [62]

ประเทศญี่ปุ่น

NUGW พฤษภาคมวัน 2011
2011 National Trade Union Council ( Zenrokyo ) May Dayมีนาคม โตเกียว

สหภาพแรงงานเกิดขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงครึ่งหลังของสมัยเมจิเนื่องจากประเทศเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่าง รวดเร็ว [63]อย่างไรก็ตาม จนถึงปี 1945 ขบวนการแรงงานยังคงอ่อนแอ ถูกขัดขวางโดยการขาดสิทธิทางกฎหมาย[64] กฎหมายต่อต้านสหภาพแรงงาน[63]สภาโรงงานที่บริหารจัดการโดยฝ่ายบริหาร และความแตกแยกทางการเมืองระหว่าง "สหกรณ์" และกลุ่มสหภาพแรงงานหัวรุนแรง [65]ในผลพวงของสงครามโลกครั้งที่สอง หน่วยงาน ยึดครองของสหรัฐฯในขั้นต้นสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานอิสระ [64]มีการผ่านกฎหมายที่รับรองสิทธิในการจัดตั้ง[66]และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 5 ล้านคนภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 [64]อย่างไรก็ตาม อัตราการจัดองค์กร สูงสุดที่ 55.8% ในปี พ.ศ. 2492 และต่อมาลดลงเหลือ 18.2% (พ.ศ. 2549) [67]ขบวนการแรงงานได้ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2534 [68]ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบปัจจุบันของสหพันธ์สหภาพแรงงานหลักสามแห่ง ได้แก่Rengo , ZenrorenและZenrokyoพร้อมด้วยองค์กรสหภาพแห่งชาติขนาดเล็กอื่นๆ

ลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนีย

ในสามประเทศแถบบอลติก สหภาพแรงงานอิสระเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนงานเกือบทุกคนในช่วงการปกครองของสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2534 ระบบสหภาพแรงงานได้รับการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับระบบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต หลังจากการได้รับเอกราชของชาติกลับคืนมาในปี พ.ศ. 2533-2534 สหภาพแรงงานในลิทัวเนีย ลัตเวีย และเอสโตเนียประสบกับการสูญเสียสมาชิกภาพและอำนาจทางเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรนายจ้างมีอำนาจเพิ่มขึ้นทั้งในด้านอำนาจและจำนวนสมาชิก ความสามารถทางการเงินและองค์กรที่ต่ำซึ่งเกิดจากการเป็นสมาชิกที่ลดลงจะเพิ่มปัญหาในการกำหนดดอกเบี้ย การรวมตัว และการคุ้มครองใน การ เจรจากับองค์กรนายจ้างและรัฐ แม้แต่ความแตกต่างก็มีอยู่ในแนวทางขององค์กร สหภาพแรงงานและความหนาแน่น ตั้งแต่ปี 2008 ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานลดลงเล็กน้อยในลัตเวียและลิทัวเนีย ในกรณีของเอสโตเนียตัวบ่งชี้นี้ต่ำกว่าในลัตเวียและลิทัวเนียแต่คงที่โดยเฉลี่ย 7 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนการจ้างงานทั้งหมด [69]ความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงลบที่กำหนดอำนาจสมาคมต่ำ [70]

เม็กซิโก

ก่อนปี 1990 สหภาพแรงงานในเม็กซิโกเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสถาบันของรัฐมาก่อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 จนถึงทศวรรษที่ 1980 ในช่วงที่ลัทธิเสรีนิยมใหม่ แพร่กระจายไปทั่วโลก ผ่านฉันทามติวอชิงตันสหภาพแรงงานเม็กซิกันไม่ได้ดำเนินการโดยอิสระ แต่แทนที่จะดำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของระบบสถาบันของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ควบคุมโดยพรรคที่ปกครอง [71]

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา จุดมุ่งหมายหลักของสหภาพแรงงานไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนงาน แต่เพื่อดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐภายใต้ความสัมพันธ์อันอบอุ่นกับพรรครัฐบาล นโยบายเศรษฐกิจนี้ซึ่งถึงจุดสูงสุดในทศวรรษที่ 1950 และ 60 ด้วยสิ่งที่เรียกว่า " ปาฏิหาริย์แห่งเม็กซิโก " ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นและมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น แต่ผู้รับประโยชน์หลักคือคนร่ำรวย [71]

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เม็กซิโกเริ่มปฏิบัติตามนโยบายฉันทามติของวอชิงตัน โดยขายอุตสาหกรรมของรัฐ เช่น รถไฟและโทรคมนาคมให้กับอุตสาหกรรมเอกชน เจ้าของใหม่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหภาพแรงงาน ซึ่งเคยชินกับความสัมพันธ์ที่สะดวกสบายกับรัฐ และไม่พร้อมที่จะต่อสู้กลับ การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานใหม่เริ่มปรากฏออกมาภายใต้รูปแบบที่เป็นอิสระมากขึ้น ในขณะที่สหภาพแรงงานที่เป็นสถาบันเดิมได้เสื่อมเสียอย่างรุนแรง รุนแรง และนำโดยอันธพาล ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา สหภาพแรงงานอิสระรูปแบบใหม่นี้เริ่มแพร่หลาย จำนวนหนึ่งเป็นตัวแทนของสหภาพแรงงานแห่งชาติ / Unión Nacional de Trabajadores [71] [72]

สถาบันเก่าแก่ในปัจจุบัน เช่น สหภาพแรงงานน้ำมันและสหภาพแรงงานเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ( Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaciónหรือ SNTE) เป็นตัวอย่างของการไม่นำผลประโยชน์ของรัฐบาลไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการตรวจสอบการใช้ น้ำมันหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานในเม็กซิโกตราบเท่าที่ผู้นำของพวกเขาแสดงต่อสาธารณชนว่าพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างมั่งคั่ง ด้วยจำนวนสมาชิก 1.4 ล้านคน สหภาพครูจึงเป็นสหภาพที่ใหญ่ที่สุด ใน ละตินอเมริกา พนักงานรัฐบาลครึ่งหนึ่งของเม็กซิโกเป็นครู ควบคุมหลักสูตรของโรงเรียนและการนัดหมายครูทั้งหมด จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ครูที่เกษียณมักจะ "ให้" นัดตลอดชีวิตกับญาติหรือ "ขาย" ในราคาระหว่าง 4,700 ถึง 11,800 ดอลลาร์ [73]

ในปี 2565 Sindicato independiente nacional de trabajadores trabajadoras de la industria automotriz, SINTTIA ซึ่งเป็นสหภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานอเมริกันและแคนาดาชนะการเลือกตั้งตัวแทนสหภาพแรงงานที่ โรงงาน General MotorsในเมืองSilao Confederation of Mexican Workers (CTM) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่สังกัดInstitutional Revolutionary Party (PRI) ซึ่งได้เจรจาทำสัญญากับ GM ตั้งแต่เปิดโรงงานในปี 1995 และสหภาพแรงงาน "อิสระ" ที่เป็นพันธมิตรได้รับเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยจาก การลงคะแนนเสียง คนงานในโรงงานที่ทำงานมา 10 ปีรายงานว่าได้ค่าจ้าง 480 เปโซ ($23.27) สำหรับการทำงานกะ 12 ชั่วโมง ที่ โรงงานของ Volkswagenในเมืองปวยบลาในรัฐ สหภาพได้เจรจาจ่ายเฉลี่ย 600 เปโซ ($ 29.15) ต่อวันสำหรับกะแปดชั่วโมง [74]

กลุ่มประเทศนอร์ดิก

คนงานนัดหยุดงานในออสโล นอร์เวย์ พ.ศ. 2555

สหภาพแรงงาน (เดนมาร์ก: Fagforeninger , นอร์เวย์: Fagforeninger/Fagforeiningar , สวีเดน: Fackföreningar , ฟินแลนด์: Ammattiliitot ) มีประเพณีอันยาวนานในสังคมสแกนดิเนเวียและ นอร์ ดิก เริ่มต้นในกลางศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะการจ้างงานและสิทธิของคนงานในหลาย ประเทศในกลุ่มนอ ร์ดิก หนึ่งในสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนคือสมาพันธ์ สหภาพแรงงานแห่งสวีเดน , (LO, Landsorganisationen ) ซึ่งรวมสหภาพต่างๆ เช่น สหภาพแรงงานโลหะแห่งสวีเดน ( IF Metall = Industrifacket Metall) สหภาพช่างไฟฟ้าสวีเดน (Svenska Elektrikerförbundet) และสหภาพแรงงานเทศบาลสวีเดน ( Svenska Kommunalarbetareförbundetเรียกโดยย่อว่าKommunal ) จุด มุ่งหมายประการหนึ่งของ IF Metall คือการเปลี่ยนงานให้เป็น "งานที่ดี" หรือที่เรียกว่า "การพัฒนางาน" [76]ระบบของสวีเดนมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองของสวีเดนอย่างมาก ซึ่งโต้แย้งถึงความสำคัญของข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานและนายจ้าง [70]

ปัจจุบัน อัตราสมาชิกสหภาพแรงงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในกลุ่ม ประเทศ น อร์ ดิก [77]ณ ปี 2018 หรือปีที่แล้ว เปอร์เซ็นต์ของคนงานที่เป็นของสหภาพ (ความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน) คือ 90.4% ในไอซ์แลนด์ 67.2% ในเดนมาร์ก 66.1% ในสวีเดน 64.4% ในฟินแลนด์และ 52.5% ในนอร์เวย์ในขณะที่ ไม่เป็นที่รู้จักในกรีนแลนด์หมู่เกาะแฟโรและโอลันด์ [78]หากไม่รวมนักศึกษาเต็มเวลาที่ทำงานนอกเวลา ความหนาแน่นของสหภาพสวีเดนอยู่ที่ 68% ในปี 2019 [79]ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกทั้งหมดที่มีระบบเกนต์ — สวีเดน[80]เดนมาร์กและฟินแลนด์ —สหภาพมีความหนาแน่นประมาณ 70% ค่าสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของกองทุนการว่างงานของสหภาพสวีเดนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลางขวาชุดใหม่ในเดือนมกราคม 2550 ทำให้สมาชิกลดลงอย่างมากทั้งในกองทุนการว่างงานและสหภาพแรงงาน จากปี 2549 ถึงปี 2551 ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานลดลงหกเปอร์เซ็นต์: จาก 77% เป็น 71% [81]

สเปน

ในช่วงสงครามกลางเมืองของสเปน พวกอนาธิปไตยและพวกพ้องเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสเปน ใช้การควบคุมคนงานผ่านระบบสังคมนิยมเสรีกับองค์กรต่างๆ เช่นCNT ผู้ฝักใฝ่ลัทธิอนาธิปไตยที่ จัดตั้งขึ้นทั่วประเทศสเปน สหภาพแรงงานมีอยู่โดยเฉพาะในคาตาโลเนียปฏิวัติซึ่งกลุ่มอนาธิปไตยเป็นพื้นฐานสำหรับสังคมส่วนใหญ่อยู่แล้ว โดยกว่า 90% ของอุตสาหกรรมได้รับการจัดระเบียบผ่านความร่วมมือในการทำงาน พรรครีพับลิกัน อนาธิปไตย และฝ่ายซ้ายจะสูญเสียการควบคุมสเปนในเวลาต่อมา โดยฟรานซิสโก ฟรังโกกลายเป็นเผด็จการแห่งสเปน

ในช่วงระบอบการปกครองแบบฟาสซิสต์ของสเปน ระบอบการปกครองของฝรั่งเศสเห็นว่าขบวนการคนงานและการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานเป็นภัยคุกคาม Franco สั่งห้ามสหภาพแรงงานที่มีอยู่ทั้งหมดและจัดตั้งองค์กร Syndical ของสเปน ที่ควบคุมโดยรัฐบาล เป็นสหภาพแรงงานเดียวที่ถูกกฎหมายของสเปน โดยมีองค์กรที่มีอยู่เพื่อรักษาของ Franco พลัง. [83]

ผู้นิยมอนาธิปไตย คอมมิวนิสต์ และฝ่ายซ้ายจำนวนมากหันไปใช้กลยุทธ์ก่อความไม่สงบในขณะที่ฟรังโกดำเนินนโยบายเผด็จการที่กว้างขวาง โดย CNT และสหภาพแรงงานอื่น ๆ ถูกบังคับให้อยู่ใต้ดิน พวกอนาธิปไตยจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นและขบวนการใต้ดินอย่างลับๆเพื่อท้าทายฟรังโก [84]ในวันที่ 20 ธันวาคมETA ได้ ลอบสังหาร Luis Carrero. การเสียชีวิตของ Carrero Blanco มีนัยทางการเมืองมากมาย ในตอนท้ายของปี 1973 สุขภาพร่างกายของฟรานซิสโก ฟรังโกลดลงอย่างมาก และนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวิกฤตขั้นสุดท้ายของระบอบการปกครองของลัทธิฟรังโก หลังจากที่เขาถึงแก่อสัญกรรม กลุ่มที่อนุรักษ์นิยมที่สุดของรัฐ Francoist หรือที่เรียกว่าบังเกอร์ ต้องการมีอิทธิพลต่อ Franco เพื่อที่เขาจะได้เลือกกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเป็นนายกรัฐมนตรี ในที่สุด เขาเลือกคาร์ลอส อาเรียส นาวาร์โร ซึ่งแต่เดิมเคยประกาศจะผ่อนคลายบางส่วนในแง่มุมที่แข็งกร้าวที่สุดของรัฐฝรั่งเศส แต่ถอยกลับอย่างรวดเร็วภายใต้แรงกดดันจากหลุมหลบภัย หลังจากการเสียชีวิตของ Arias Navarro ของ Franco เริ่มผ่อนคลายอำนาจเผด็จการของสเปน

ในช่วงที่สเปนเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยองค์กรฝ่ายซ้ายกลายเป็นกฎหมายอีกครั้ง ในปัจจุบัน สหภาพแรงงานของสเปนมีส่วนร่วมอย่างมากต่อสังคมสเปน และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักอีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสเปน โดยมีสหกรณ์ที่ว่าจ้างประชากรสเปนเป็นส่วนใหญ่ เช่นบริษัทMondragon Corporation ปัจจุบันสหภาพแรงงานนำไปสู่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลสเปน และเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [85]

สหราชอาณาจักร

พนักงานภาครัฐในเมืองลีดส์ประท้วงการเปลี่ยนแปลงเงินบำนาญโดยรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายน 2554

สหภาพแรงงานรุ่นใหม่ระดับปานกลางครอบงำขบวนการสหภาพแรงงานตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 และที่ซึ่งลัทธิสหภาพแรงงานแข็งแกร่งกว่าขบวนการแรงงานทางการเมืองจนกระทั่งการก่อตัวและการเติบโตของพรรคแรงงานในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษที่ 20

ลัทธิสหภาพแรงงานในสหราชอาณาจักรเป็นปัจจัยสำคัญในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจบางช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ซึ่งถึงจุดสูงสุดใน " ฤดูหนาวแห่งความไม่พอใจ " ในปลายปี 2521 และต้นปี 2522 เมื่อพนักงานภาครัฐจำนวนมากของประเทศ ไปหยุดงาน เมื่อถึงขั้นนี้ คนงานประมาณ 12,000,000 คนในสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคอนุรักษ์นิยม ที่ นำโดยMargaret Thatcherในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2522 ซึ่งทำให้ James Callaghanจากพรรคแรงงานต้อง สูญเสียไปเห็นการปฏิรูปสหภาพแรงงานอย่างมากซึ่งทำให้ระดับการนัดหยุดงานลดลง ระดับสมาชิกสหภาพแรงงานก็ลดลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1980 และลดลงอย่างต่อเนื่องเกือบตลอดทศวรรษ 1990 การลดลงอย่างยาวนานของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่สหภาพแรงงานเข้มแข็ง เช่น เหล็ก ถ่านหิน การพิมพ์ ท่าเรือ เป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียสมาชิกสหภาพแรงงาน [86]

ในปี 2554 มีสมาชิก 6,135,126 คนในสหภาพแรงงานในเครือ TUC ลดลงจากจุดสูงสุด 12,172,508 คนในปี 2523 ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานอยู่ที่ 14.1% ในภาคเอกชน และ 56.5% ในภาครัฐ [87]

สหรัฐอเมริกา

สหภาพแรงงานได้รับการยอมรับตามกฎหมายว่าเป็นตัวแทนของคนงานในหลายอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจร่วมกับประชาชน ไม่ใช่เหนือประชาชนเหมือนรัฐบาลในขณะนั้น [88]กิจกรรมของพวกเขาในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การต่อรองร่วมกันเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ และเงื่อนไขการทำงานสำหรับสมาชิกภาพ และตัวแทนสมาชิกในการโต้เถียงกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติของสัญญา สหภาพแรงงานขนาดใหญ่มักจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการล็อบบี้และสนับสนุนผู้สมัครที่ได้รับการรับรองในระดับรัฐและรัฐบาลกลาง

สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ในอเมริกามีความสอดคล้องกับองค์กรร่มขนาดใหญ่หนึ่งในสององค์กร ได้แก่AFL–CIO ที่สร้างขึ้นในปี 1955 และChange to Win Federationซึ่งแยกตัวออกจาก AFL-CIO ในปี 2005 ทั้งคู่สนับสนุนนโยบายและกฎหมายในนามของคนงานในสหรัฐ รัฐและแคนาดาและมีบทบาททางการเมือง AFL–CIO กังวลเป็นพิเศษกับประเด็นการค้าโลก

คนงานเด็กในโรงแก้วอินเดียน่า สหภาพแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

ในปี 2010 เปอร์เซ็นต์ของคนงานที่เป็นของสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา (หรือ "ความหนาแน่น" ของสหภาพแรงงานทั้งหมด) คือ 11.4% เทียบกับ 18.3% ในญี่ปุ่น 27.5% ในแคนาดา และ 70% ในฟินแลนด์ [89]

สหภาพแรงงานที่โดดเด่นที่สุดอยู่ในกลุ่ม พนักงาน ภาครัฐเช่น ครู ตำรวจ และพนักงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือไม่ใช่ผู้บริหารของรัฐบาลกลาง รัฐ เทศมณฑล และเทศบาล สมาชิกสหภาพแรงงานมีอายุมากเกินสัดส่วน เป็นเพศชายและอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มิดเวสต์ และแคลิฟอร์เนีย [90]

สมาชิกสหภาพแรงงานส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน พนักงานภาครัฐเกือบ 34.8% เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ในภาคเอกชน พนักงานเพียง 6.3% เท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน[91]ซึ่งเป็นระดับที่ไม่มีให้เห็นตั้งแต่ทศวรรษ 1930 [92]

พนักงานสหภาพแรงงานในภาคเอกชนได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานในอเมริกา 10-30% หลังจากควบคุมลักษณะเฉพาะของปัจเจก งาน และตลาดแรงงาน [93]เนื่องจากหน้าที่ราชการโดยเนื้อแท้ของพวกเขา คนงานภาครัฐจึงได้รับค่าจ้างเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงการสังกัดสหภาพหรือไม่สังกัด หลังจากควบคุมลักษณะบุคคล งาน และตลาดแรงงาน [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

วาติกัน (สันตะสำนัก)

The Association of Vatican Lay Workersเป็นตัวแทนพนักงานฆราวาสในวาติกัน

โครงสร้างและการเมือง

Cesar Chavez พูดในการ ชุมนุมของ United Farm Workers ใน ปี 1974 ในเมืองเดลา โนรัฐแคลิฟอร์เนีย UFW ในระหว่างดำรงตำแหน่งของ Chavez มุ่งมั่นที่จะจำกัดคนเข้าเมือง

สหภาพแรงงานอาจจัดตั้งกลุ่มแรงงานฝีมือเฉพาะกลุ่ม ( ลัทธิสหภาพแรงงานแบบดั้งเดิมพบในออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา[2] ) กลุ่มแรงงานข้ามชาติจากการค้าต่าง ๆ ( ลัทธิสหภาพแรงงานทั่วไปซึ่งแต่เดิมพบในออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา) หรือพยายามจัดระเบียบคนงานทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมเฉพาะ ( สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมพบในออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เกาหลีใต้ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) สหภาพเหล่านี้มักจะแบ่งออกเป็น " ท้องถิ่น " และรวมกันเป็นสหพันธ์ ระดับ ชาติ สหพันธ์เหล่านี้จะร่วมกับนานาชาติเช่นสมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่น องค์กรสหภาพจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากมีสหภาพแรงงานอยู่ กล่าวคือ สหภาพแรงงานเฉพาะสำหรับโรงงานหรือบริษัท อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานเหล่านี้เข้าร่วมสหพันธ์ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสมาชิกของRengoซึ่งเป็นสมาพันธ์สหภาพแรงงานแห่งชาติของญี่ปุ่น

ในยุโรปตะวันตกสมาคมวิชาชีพมักจะทำหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ในกรณีเหล่านี้ พวกเขาอาจกำลังเจรจาหาคนงานปกขาวหรือมืออาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร หรือครู โดยทั่วไปแล้วสหภาพแรงงานดังกล่าวจะละเว้นจากการเมืองหรือติดตามการเมืองแบบเสรีนิยมมากกว่าสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานอาจได้รับสถานะของ " นิติบุคคล " (นิติบุคคลเทียม) โดยมีหน้าที่ในการเจรจากับนายจ้างสำหรับคนงานที่สหภาพแรงงานเป็นตัวแทน ในกรณีดังกล่าว สหภาพแรงงานมีสิทธิตามกฎหมายบางประการ ที่สำคัญที่สุดคือสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง (หรือนายจ้าง) เกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของการจ้างงาน การที่คู่สัญญาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้อาจนำไปสู่การดำเนินการทางอุตสาหกรรมสิ้นสุดในการดำเนินการหยุดงาน หรือการ ปิดการจัดการหรือการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน ในกรณีที่รุนแรง กิจกรรมที่รุนแรงหรือผิดกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้

การหยุดงานประท้วงทางรถไฟภาคตะวันตกเฉียงใต้ครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2429เป็นการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานที่มีคนงานมากกว่า 200,000 คน [94]

ในสถานการณ์อื่นๆ สหภาพแรงงานอาจไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนของคนงาน หรือสิทธิ์ดังกล่าวอาจมีปัญหา การขาดสถานะนี้มีตั้งแต่การไม่ได้รับการยอมรับจากสหภาพแรงงาน ไปจนถึงการฟ้องร้องทางการเมืองหรือทางอาญาต่อนักเคลื่อนไหวและสมาชิกสหภาพ โดยมีกรณีความรุนแรงและการเสียชีวิตหลายกรณีที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ [95]

สหภาพแรงงานอาจมีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองหรือทางสังคมในวงกว้าง ลัทธิสหภาพสังคมครอบคลุมสหภาพแรงงานจำนวนมากที่ใช้ความแข็งแกร่งขององค์กรเพื่อสนับสนุนนโยบายและกฎหมายทางสังคมที่เอื้ออำนวยต่อสมาชิกหรือคนงานโดยทั่วไป เช่นกัน สหภาพแรงงานในบางประเทศมีความสอดคล้อง อย่าง ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง

สหภาพแรงงานยังถูกกำหนดโดยรูปแบบการบริการและรูปแบบการจัดระเบียบ สหภาพแรงงานรูปแบบการบริการมุ่งเน้นที่การรักษาสิทธิของคนงาน การให้บริการ และการแก้ไขข้อพิพาท อีกทางหนึ่ง รูปแบบการจัดตั้งมักจะเกี่ยวข้องกับผู้ จัดตั้งสหภาพแรงงาน ที่ทำงาน เต็มเวลาซึ่งทำงานโดยสร้างความเชื่อมั่น เครือข่ายที่เข้มแข็ง และผู้นำภายในทีมงาน และการรณรงค์เผชิญหน้าที่มีสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวนมาก สหภาพหลายแห่งเป็นการผสมผสานของปรัชญาทั้งสองนี้ และคำจำกัดความของตัวแบบเองยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่

ในอังกฤษ การรับรู้ถึงธรรมชาติของสหภาพแรงงานที่เอนเอียงไปทางซ้ายส่งผลให้เกิดการจัดตั้งสหภาพแรงงานฝ่ายขวาปฏิกิริยาที่เรียกว่าSolidarity ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BNPฝ่ายขวาสุด ในเดนมาร์ก มีสหภาพแรงงาน "ลดราคา" รุ่นใหม่ที่เสนอบริการในระดับพื้นฐาน ตรงข้ามกับรูปแบบการบริการและการจัดระเบียบที่กว้างขวางของเดนมาร์ก [96]

การชุมนุมของสหภาพแรงงานUNISONในอ็อกซ์ฟอร์ดระหว่างการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549

ในทางตรงกันข้าม ในหลายๆ ประเทศในยุโรป (เช่น เบลเยียม เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์ ) สหภาพทางศาสนามีมาหลายทศวรรษแล้ว สหภาพแรงงานเหล่านี้มักทำตัวเหินห่างจากหลักคำสอนบางประการของลัทธิมาร์ก ซดั้งเดิม เช่น การนับถือพระเจ้าและจากวาทศิลป์ที่บอกว่าผลประโยชน์ของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของนายจ้างเสมอ สหภาพแรงงานคริสเตียนเหล่านี้บางแห่งมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มสายกลางหรือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยม และบางกลุ่มไม่ถือว่าการนัดหยุดงานเป็นวิธีการทางการเมืองที่ยอมรับได้ในการบรรลุเป้าหมายของพนักงาน [2]ในโปแลนด์สหภาพแรงงานโซ ลิดาริตีที่ใหญ่ที่สุด กลายเป็นขบวนการต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยชาตินิยมทางศาสนาหวือหวา[97] และปัจจุบันสนับสนุน พรรคกฎหมายและความยุติธรรมฝ่ายขวา [98]

แม้ว่าโครงสร้างทางการเมืองและการปกครองตนเองจะแตกต่างกันอย่างมาก แต่ผู้นำสหภาพแรงงานมักเกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง ตามระบอบ ประชาธิปไตย [99]งานวิจัยบางชิ้น เช่น ที่ดำเนินการโดย Australian Centre for Industrial Relations Research and Training, [100]ระบุว่าคนงานที่เป็นสหภาพมีเงื่อนไขและค่าจ้างที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้สหภาพแรงงาน

ประเภทร้านค้า

บริษัทที่จ้างคนงานกับสหภาพโดยทั่วไปทำงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ร้านปิด (สหรัฐอเมริกา) หรือ "ร้านปิดก่อนเข้า" (สหราชอาณาจักร) จ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแล้วเท่านั้น ห้องโถง บังคับจ้างเป็นตัวอย่างของร้านค้าที่ปิด ในกรณีนี้ นายจ้างต้องรับสมัครโดยตรงจากสหภาพ เช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานอย่างเคร่งครัดให้กับนายจ้างที่เป็นสหภาพแรงงาน
 • ร้านค้าสหภาพแรงงาน (สหรัฐอเมริกา) หรือ "ร้านปิดหลังเข้า-ออก" (สหราชอาณาจักร) จ้างพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานเช่นกัน แต่กำหนดเวลาที่พนักงานใหม่จะต้องเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
 • ร้านค้าตัวแทนกำหนดให้พนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับสหภาพแรงงานในการเจรจาสัญญา บางครั้งเรียกว่าสูตรแรนด์
 • ร้านค้า แบบเปิดไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในการจ้างหรือดูแลคนงาน ในกรณีที่มีสหภาพแรงงาน คนงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงานอาจรวมถึงผู้ที่อนุมัติสัญญาของสหภาพแรงงาน ( free riders ) และผู้ที่ไม่เห็นด้วย ในสหรัฐอเมริกากฎหมายสิทธิในการทำงาน ระดับรัฐ กำหนดให้เปิดร้านในบางรัฐ ในเยอรมนีมีเพียงร้านค้าเปิดเท่านั้นที่ถูกกฎหมาย นั่นคือ การเลือกปฏิบัติทั้งหมดจากการเป็นสมาชิกสหภาพเป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและบริการของสหภาพ

คดีของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับอิตาลีระบุว่า "หลักการของเสรีภาพของสหภาพแรงงานในระบบของอิตาลีแสดงถึงการยอมรับสิทธิของปัจเจกชนที่จะไม่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ๆ (เสรีภาพ "เชิงลบ" ในการสมาคม/เสรีภาพของสหภาพแรงงาน) และความไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเลือกปฏิบัติที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน" [101]

ในสหราชอาณาจักร ก่อนหน้าหลักนิติศาสตร์ของสหภาพยุโรป กฎหมายหลายชุดที่นำมาใช้ในช่วงทศวรรษ 1980 โดยรัฐบาลของมาร์กาเร็ต แทตเชอร์ ที่จำกัดร้านค้าที่ปิดทำการและร้านค้าสหภาพ ข้อตกลงทั้งหมดที่กำหนดให้คนงานเข้าร่วมสหภาพแรงงานถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ในสหรัฐอเมริกาพระราชบัญญัติ Taft–Hartleyปี 1947 กำหนดให้ร้านที่ปิดทำการผิดกฎหมาย

ในปี 2549 ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปพบว่าข้อตกลงปิดร้านของเดนมาร์กละเมิดมาตรา 11 ของอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีการเน้นย้ำว่าเดนมาร์กและไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งในรัฐผู้ทำสัญญาจำนวนจำกัดที่ยังคงอนุญาตให้มีการสรุปข้อตกลงปิดร้าน [102]

ความหลากหลายของสหภาพแรงงานระหว่างประเทศ

กฎหมายสหภาพแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับหน้าที่ของสหภาพแรงงาน ตัวอย่างเช่น สหภาพแรงงานเยอรมันและเนเธอร์แลนด์มีบทบาทในการตัดสินใจด้านการจัดการผ่านการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริษัทและการตัดสินใจร่วมกันมากกว่าสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา [103]ยิ่งกว่านั้น ในสหรัฐอเมริกา การเจรจาต่อรองร่วมกันมักดำเนินการโดยสหภาพแรงงานโดยตรงกับนายจ้าง ในขณะที่ในออสเตรีย เดนมาร์ก เยอรมนี หรือสวีเดน สหภาพแรงงานส่วนใหญ่มักจะเจรจากับสมาคมนายจ้าง

เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านตลาดแรงงานในสหภาพยุโรป Gold (1993) [104]และ Hall (1994) [105]ได้ระบุระบบการควบคุมตลาดแรงงานที่แตกต่างกันสามระบบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อบทบาทของสหภาพแรงงานด้วย:

 • "ในระบบการควบคุมตลาดแรงงานภาคพื้นทวีปยุโรป รัฐบาลมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีแกนกลางด้านกฎหมายที่เข้มแข็งเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับข้อตกลงตลอดจนกรอบสำหรับความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือนายจ้าง สมาคมอื่น ๆ กล่าวว่าแบบจำลองนี้พบได้ในประเทศหลักของสหภาพยุโรปเช่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอิตาลีและยังสะท้อนและเลียนแบบบางส่วนในสถาบันของสหภาพยุโรปเนื่องจาก น้ำหนักสัมพัทธ์ที่ประเทศเหล่านี้มีในสหภาพยุโรปจนกระทั่งมีการขยายสหภาพยุโรปโดยการรวมประเทศสมาชิกใหม่ในยุโรปตะวันออก 10 ประเทศในปี 2547
 • ในระบบแองโกล-แซกซอนของการควบคุมตลาดแรงงาน บทบาทด้านกฎหมายของรัฐบาลมีจำกัดกว่ามาก ซึ่งทำให้สามารถตัดสินใจประเด็นต่างๆ ได้มากขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจ้างที่อาจเป็นตัวแทนของฝ่ายเหล่านี้ในกระบวนการตัดสินใจ . อย่างไรก็ตาม ในประเทศเหล่านี้ ข้อตกลงร่วมกันยังไม่แพร่หลาย มีเพียงไม่กี่ธุรกิจและไม่กี่ภาคส่วนของเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีประเพณีที่เข้มแข็งในการหาทางออกร่วมกันในด้านแรงงานสัมพันธ์ ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรอยู่ในหมวดหมู่นี้ และตรงกันข้ามกับประเทศหลักของสหภาพยุโรปข้างต้น ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมสหภาพยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516
 • ในระบบการควบคุมตลาดแรงงานของนอร์ดิก บทบาททางกฎหมายของรัฐบาลถูกจำกัดในลักษณะเดียวกับในระบบแองโกล-แซกซอน อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับประเทศในหมวดหมู่ระบบแองโกล-แซกซอน นี่เป็นเครือข่ายข้อตกลงร่วมที่กว้างขวางกว่ามาก ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่และบริษัทส่วนใหญ่ โมเดลนี้กล่าวกันว่ารวมถึงเดนมาร์ก ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ที่นี่ เดนมาร์กเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 1973 ในขณะที่ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมในปี 1995" [106]

สหรัฐอเมริกาใช้วิธีการแบบไม่รู้ จบ โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ปล่อยให้ค่าจ้างและผลประโยชน์ของคนงานส่วนใหญ่อยู่ที่การเจรจาต่อรองร่วมกันและกลไกตลาด ดังนั้นจึงใกล้เคียงกับแบบจำลองแองโกลแซกซอนข้างต้นมากที่สุด นอกจากนี้ประเทศในยุโรปตะวันออกที่เพิ่งเข้าสู่สหภาพยุโรปก็ใกล้เคียงกับแบบจำลองแองโกลแซกซอน

ในทางตรงกันข้าม ในเยอรมนี ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแต่ละคนกับนายจ้างถือว่าไม่สมดุล ด้วยเหตุนี้ สภาพการทำงานหลายอย่างจึงไม่สามารถต่อรองได้ เนื่องจากการคุ้มครองทางกฎหมายที่เข้มงวดของบุคคล อย่างไรก็ตาม กฎหมายลักษณะงานหรือกฎหมายแรงงานของเยอรมันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างดุลอำนาจระหว่างพนักงานที่จัดตั้งสหภาพแรงงานกับนายจ้างที่จัดตั้งในสมาคมนายจ้าง สิ่งนี้ช่วยให้ขอบเขตทางกฎหมายกว้างขึ้นมากสำหรับการเจรจาต่อรองร่วมกัน เมื่อเทียบกับขอบเขตที่แคบสำหรับการเจรจาต่อรองแต่ละรายการ ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการได้รับสถานะทางกฎหมายของสหภาพแรงงาน สมาคมลูกจ้างจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าอำนาจของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะใช้เป็นแรงต้านในการเจรจากับนายจ้าง หากสมาคมลูกจ้างดังกล่าวแข่งขันกับสหภาพแรงงานอื่น สหภาพแรงงานอาจตั้งคำถามและประเมินผลในการพิจารณาคดีของศาล ในเยอรมนี มีสมาคมวิชาชีพเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการเจรจาเรื่องเงินเดือนและสภาพการทำงานสำหรับสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมแพทย์ Marburger Bund และสมาคมนักบิน Vereinigung Cockpit สมาคมวิศวกรVerein Deutscher Ingenieureไม่มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสหภาพ เนื่องจากเป็นการแสดงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจวิศวกรรมด้วย

นอกเหนือจากการจัดประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ความสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานกับพรรคการเมืองยังแตกต่างกันไป ในหลายประเทศ สหภาพแรงงานมีพันธะผูกพันแน่นแฟ้น หรือแม้แต่มีผู้นำร่วมกัน โดยมีพรรคการเมืองที่มุ่งหมายจะเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้นแรงงาน โดยปกติแล้วพรรคนี้จะเป็นพรรคฝ่ายซ้ายพรรคสังคมนิยมหรือพรรคสังคมประชาธิปไตยแต่มีข้อยกเว้นมากมาย รวมถึงสหภาพแรงงานคริสเตียนบางส่วนที่กล่าวถึงข้างต้น [2]ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานมักจะสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่นInternational Brotherhood of Teamstersได้ให้การสนับสนุน ผู้สมัคร พรรครีพับลิกันหลายครั้งและProfessional Air Traffic Controllers Organization (PATCO) รับรองRonald Reaganในปี 1980 ในอังกฤษ ความสัมพันธ์ของขบวนการสหภาพแรงงานกับพรรคแรงงานขาดตอนเมื่อผู้นำพรรคเริ่ม แผนการ แปรรูปซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่สหภาพเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ของคนงาน อย่างไรก็ตาม มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งของEd Miliband จากพรรคแรงงาน ซึ่งเอาชนะ David Milibandน้องชายของเขาเพื่อเป็นผู้นำพรรคหลังจากที่ Ed ได้คะแนนเสียงจากสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ ในอดีตยังมีกลุ่มที่เรียกว่าConservative Trade Unionistsหรือ CTU ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่เห็นอกเห็นใจนโยบายของ ส.ส. ฝ่ายขวา แต่เป็นสหภาพแรงงาน

ในอดีตสาธารณรัฐเกาหลีได้ควบคุมการเจรจาต่อรองร่วมกันโดยกำหนดให้นายจ้างต้องเข้าร่วม แต่การเจรจาต่อรองร่วมกันจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อมีขึ้นในช่วงก่อน ปี ใหม่ ทางจันทรคติ

สหภาพระหว่างประเทศ

องค์กรสหภาพแรงงานระดับโลกที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่สหพันธ์สหภาพแรงงานโลก ที่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488 [107]

สมา พันธ์สหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือสมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ ใน กรุงบรัสเซลส์ ( ITUC ) ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 [108]ซึ่งมีองค์กรในเครือประมาณ 309 องค์กรใน 156 ประเทศและดินแดน โดยมีสมาชิกรวมกัน 166 ล้านคน ITUC เป็นสมาพันธ์ของศูนย์สหภาพแรงงานแห่งชาติ เช่น AFL-CIO ในสหรัฐอเมริกา และสภาสหภาพแรงงานในสหราชอาณาจักร

สหภาพแรงงานระดับชาติและระดับภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเฉพาะหรือกลุ่มอาชีพยัง รวมตัว กันเป็นสหพันธ์สหภาพทั่วโลกเช่นUnion Network International , International Transport Workers Federation , International Federation of Journalists , International Arts and Entertainment Alliance หรือPublic Services International

ผลกระทบ

เศรษฐศาสตร์

เอกสารวิชาการแสดงหลักฐานมากมายว่าสหภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ [109] [110] [111] [112]นักเศรษฐศาสตร์Joseph Stiglitzยืนยันว่า "สหภาพแรงงานที่เข้มแข็งช่วยลดความไม่เท่าเทียม ในขณะที่สหภาพแรงงานที่อ่อนแอทำให้ซีอีโอ ง่ายขึ้น บางครั้งทำงานร่วมกับกลไกตลาดที่พวกเขาได้ช่วยกำหนด เพื่อเพิ่มพูน” การลดลงของสหภาพแรงงานตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และความไม่เท่าเทียมทางความมั่งคั่ง อย่างเด่นชัด และตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา การสูญเสียรายได้ ของ ชนชั้นกลาง [113] [114][115] [116] กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการทำงานเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา [117] [118]

การวิจัยจากประเทศนอร์เวย์พบว่าอัตราสหภาพแรงงานที่สูงทำให้ผลผลิตของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่นเดียวกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น [119]งานวิจัยจากเบลเยี่ยมยังพบว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะน้อยกว่าก็ตาม [120]งานวิจัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาพบว่าสหภาพแรงงานสามารถทำลายความสามารถในการทำกำไร การจ้างงาน และอัตราการเติบโตของธุรกิจ [121] [122]งานวิจัยจาก แองโกลส เฟียร์ระบุว่าสหภาพแรงงานสามารถให้ค่าจ้างพิเศษและลดความเหลื่อมล้ำในขณะที่ลดการเติบโตของการจ้างงานและจำกัดความยืดหยุ่นในการจ้างงาน [123]

ในสหรัฐอเมริกา การว่าจ้างแรงงานจากภายนอกไปยังเอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกาได้รับแรงผลักดันบางส่วนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของการเป็นหุ้นส่วนสหภาพแรงงาน ซึ่งทำให้ประเทศอื่นๆ มีข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านแรงงาน ทำให้การทำงานที่ใช้แรงงานเข้มข้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่นั่น [124]สหภาพแรงงานถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนงานวงในและผู้ที่มีงานทำที่มั่นคงในราคาคนงานภายนอก ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้น และผู้ถือหุ้นของธุรกิจสหภาพแรงงาน [125] มิลตัน ฟรีดแมนนักเศรษฐศาสตร์และผู้สนับสนุนทุนนิยมแบบไม่รู้จบพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าการรวมสหภาพแรงงานก่อให้เกิดค่าจ้างที่สูงขึ้น (สำหรับสมาชิกสหภาพแรงงาน) โดยต้องเสียงานน้อยลง และถ้าบางอุตสาหกรรมมีการรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่บางอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นสหภาพแรงงาน ค่าจ้างจะมีแนวโน้มที่จะลดลงในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่สหภาพแรงงาน [126]

การเมือง

ในสหรัฐอเมริกา การอ่อนแอของสหภาพแรงงานเชื่อมโยงกับผลการเลือกตั้งที่เป็นที่ชื่นชอบมากกว่าสำหรับพรรครีพับลิกัน [127] [128] [129]สมาชิกสภานิติบัญญัติในพื้นที่ที่มีอัตราการรวมตัวเป็นสหภาพสูงจะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนจนมากกว่า ในขณะที่พื้นที่ที่มีอัตราการรวมตัวกันต่ำกว่าจะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนรวยมากกว่า [130]อัตราสหภาพแรงงานที่สูงขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่นโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะถูกนำมาใช้ [131]รัฐที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มน้อยที่จะใช้นโยบายแรงงานที่เข้มงวดมากขึ้นเมื่อสหภาพแรงงานเข้มแข็งในรัฐ [132]

การวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้แทนรัฐสภาอเมริกันตอบสนองต่อผลประโยชน์ของคนจนในเขตที่มีอัตราการจัดตั้งสหภาพแรงงานสูงกว่า [133]อีกการศึกษาหนึ่งของอเมริกาในปี 2020 พบความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับกฎหมายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรในระดับรัฐของสหรัฐอเมริกากับความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน [134]

ในสหรัฐอเมริกา สหภาพแรงงานเชื่อมโยงกับความไม่พอใจทางเชื้อชาติที่ลดลงในหมู่คนผิวขาว [135]การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มพูนความรู้ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาน้อย [136]

สุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกา ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย/การใช้ยาเกินขนาดที่ลดลง [137]อัตราสหภาพแรงงานที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตจากการทำงานที่เพิ่มขึ้น [138]

สิ่งพิมพ์ของสหภาพ

แหล่งข่าวในปัจจุบันมีอยู่หลายแห่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในโลก ซึ่งรวมถึงLabourStartและเว็บไซต์ทางการของขบวนการสหภาพแรงงานระหว่างประเทศGlobal Unions แหล่งข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับสหภาพแรงงานคือ RadioLabour ซึ่งให้บริการรายงานข่าวทุกวัน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

Labour Notesเป็นสิ่งพิมพ์ข้ามสหภาพที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในสหรัฐอเมริกา รายงานข่าวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมของสหภาพแรงงานหรือปัญหาที่ขบวนการแรงงานเผชิญอยู่ แหล่งข่าวของสหภาพแรงงานอีกแหล่งหนึ่งคือ Workers Independent Newsซึ่งเป็นองค์กรข่าวที่ให้บริการบทความทางวิทยุแก่รายการวิทยุอิสระและที่รวบรวมในสหรัฐอเมริกา

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุและการอ้างอิง

 1. อรรถเป็น เวบบ์ ซิดนีย์; เว็บบ์, เบียทริซ (1920). ประวัติสหภาพแรงงาน . ลองแมนส์ แอนด์ โค ลอนดอนช. ฉัน
 2. a bc d Poole, M., 1986. Industrial Relations: Origins and Patterns of National Diversity . ลอนดอน สหราชอาณาจักร: เลดจ์
 3. ^ "ชุดข้อมูลสหภาพแรงงาน " ส ผ. สืบค้นเมื่อ1 ธันวาคม 2560 .
 4. อรรถเป็น "อุตสาหกรรมสัมพันธ์" . อิลอสแตสืบค้นเมื่อ9 ตุลาคม 2561 .
 5. บอตซ์, แดน ลา (2556). "มุมมองมาร์กซิสต์ต่อสหภาพแรงงาน: ซับซ้อนและวิกฤต" . ทำงานสหรัฐอเมริกา . 16 (1): 5–42. ดอย : 10.1111/wusa.12021 . ISSN 1743-4580 . 
 6. ^ "การสำรวจสำมะโนประชากรของสหภาพแรงงาน" . สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 7. ^ พาวเวลล์, มาร์วิน เอ. (1995). "มาตรวิทยาและคณิตศาสตร์ในเมโสโปเตเมียโบราณ". ใน Sasson, Jack M. (ed.). อารยธรรมตะวันออกใกล้โบราณ . ฉบับ สาม. นิวยอร์ก: ลูกชายของ Charles Scribner หน้า 2498 . ไอเอสบีเอ็น 0684192799.
 8. ^ ฮัมมูราบี (1903) แปลโดย ซอมเมอร์, อ็อตโต. "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" . บันทึกแห่งอดีต . วอชิงตัน ดี.ซี. : บันทึกของสังคมการสำรวจในอดีต . 2 (3): 85 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . 234. ถ้าช่างต่อเรือสร้าง ... เป็นของขวัญ [ค่าตอบแทน]
 9. ^ ฮัมมูราบี (1904) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" (PDF) . กองทุนเสรีภาพ แปลโดย Harper, Robert Francis (พิมพ์ครั้งที่ 2) ชิคาโก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 83 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . §234 ถ้าคนต่อเรือสร้าง ... เงินเป็นค่าจ้างของเขา
 10. อรรถเอ บี ฮัมมูราบี (พ.ศ. 2453) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" . โครงการ อวาลอน แปลโดย คิง, ลีโอนาร์ด วิลเลี่ยม New Haven, CT : โรงเรียน กฎหมายเยล สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 .
 11. ^ ฮัมมูราบี (1903) แปลโดย ซอมเมอร์, อ็อตโต. "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" . บันทึกแห่งอดีต . วอชิงตัน ดี.ซี. : บันทึกของสังคมการสำรวจในอดีต . 2 (3): 88 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . 275. ถ้าผู้ใดจ้าง ... วันเป็นค่าเช่านั้น.
 12. ^ ฮัมมูราบี (1904) "ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี กษัตริย์แห่งบาบิโลน" (PDF) . กองทุนเสรีภาพ แปลโดย Harper, Robert Francis (พิมพ์ครั้งที่ 2) ชิคาโก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 95 . สืบค้นเมื่อ20 มิถุนายน 2564 . §275 ถ้าผู้ชายจ้าง...ก็จ้างต่อวัน
 13. สารคดีประวัติศาสตร์ประกันภัย 1,000 ปีก่อนคริสตกาล–ค.ศ. 1875นวร์ก, นิวเจอร์ซีย์ : Prudential Press พ.ศ. 2458 น  . 5–6 สืบค้นเมื่อ15 มิถุนายน 2564 .
 14. เดอ ลิกท์, แอล. (2544). "D. 47,22, 1, pr.-1 และการก่อตัวของ "วิทยาลัย" กึ่งสาธารณะ" . Latomus . 60 (2): 346–349 ISSN  0023-8856 . JSTOR  41539517 .
 15. กินส์เบิร์ก, ไมเคิล (1940). "สโมสรทหารโรมันและหน้าที่ทางสังคม". ธุรกรรมและการดำเนินการ ของAmerican Philological Association 71 : 149–156. ดอย : 10.2307/283119 . จ สท 283119 . 
 16. เวลส์, เจนนิเฟอร์ (23 กันยายน 2554). "อู่ต่อเรือโรมันโบราณขนาดใหญ่ที่ขุดพบในอิตาลี" . วิทยาศาสตร์สด อนาคต. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2564 .
 17. เอพสเตน, สตีเวน เอ. (1995). ค่าจ้างแรงงานและกิลด์ในยุโรปยุคกลาง Chapel Hill, NC : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอร์ แคโรไลนา หน้า 10–49 ไอเอสบีเอ็น 978-0807844984.
 18. ลินทอตต์, แอนดรูว์ (1999). รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโรมัน . อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . หน้า 183–186. ไอเอสบีเอ็น 978-0198150688.
 19. เพิร์ลแมน, เซลิก (1922). ประวัติสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา . นิวยอร์ก: แมคมิลลาน. หน้า 1–3
 20. โทมิช, เดล ดับบลิว. (2004). ผ่านปริซึมของความเป็นทาส: แรงงาน ทุน และเศรษฐกิจโลก แลนแฮม: Rowman & Littlefield ไอเอสบีเอ็น 1417503572. สกอ . 55090137  .
 21. อรรถ (2471). กิ ลด์และสหภาพแรงงาน อายุ .
 22. คอตสกี้, คาร์ล (เมษายน 1901). “สหภาพแรงงานกับสังคมนิยม” . บทวิจารณ์สังคมนิยมระหว่างประเทศ . 1 (10) . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 23. จีดีเอช โคล (2553). ความพยายาม ที่General Union เทย์เลอร์ & ฟรานซิส หน้า 3. ไอเอสบีเอ็น 978-1136885167.
 24. เว็บบ์, ซิดนีย์ ; เว็บบ์, เบียทริซ (2437). ประวัติสหภาพแรงงาน . ลอนดอน: Longmans Green and Co.  หน้า120–124
 25. เว็บบ์ & เว็บบ์ 1894 , p. 122.
 26. Principles of Political Economy (1871) Book V, Ch.10 สืบค้น เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2014 ที่ Wayback Machineย่อหน้า 5
 27. ^ คิง, จอห์น ที.; ญาโนชิก, มาร์ค เอ. (2554). "จอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ และเหตุผลทางเศรษฐกิจสำหรับองค์กรแรงงาน" . นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน . 56 (2): 28–34. ดอย : 10.1177/056943451105600205 . ไอเอส เอ็น0569-4345 . จ สท. 23240389 . S2CID 157935634 _   
 28. ^ "สหภาพแรงงาน" . สารานุกรมบริแทนนิกา .
 29. ทาวน์เซนด์-สมิธ, R (1981) "กฎหมายการรับรองสหภาพแรงงาน - เปรียบเทียบอังกฤษและอเมริกา" กฎหมายศึกษา . 1 (2): 190–212. ดอย : 10.1111/j.1748-121X.1981.tb00120.x . S2CID 145725063 _ 
 30. ^ บริกส์, ซี. (2550). "การรับรองสหภาพตามกฎหมายในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร: บทเรียนสำหรับออสเตรเลีย" การทบทวนเศรษฐกิจและแรงงานสัมพันธ์ . 17 (2): 77–97. ดอย : 10.1177/103530460701700205 . S2CID 153980466 _ 
 31. กู้ดการ์ด, เจ. (2013). "กฎหมายแรงงานและการยอมรับสหภาพแรงงานในแคนาดา: มุมมองเชิงประวัติศาสตร์-สถาบัน" วารสารกฎหมายของราชินี . 38 (2): 391–417.
 32. ^ "ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม" (PDF) . องค์การแรงงานระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ9 ตุลาคม 2561 .
 33. อรรถเป็น "สหภาพแรงงาน" . stats.oecd.org . สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2564 .
 34. ^ "ทำไมสหภาพแรงงานถึงถดถอย" . นักเศรษฐศาสตร์ 29 กันยายน 2558 ISSN 0013-0613 . สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม 2564 . 
 35. ^ ประวัติของ ACTU สืบค้น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ที่ Wayback Machine Australian Council of Trade Unions
 36. อรรถเป็น มาร์คีย์ เรย์มอนด์ (1 มกราคม พ.ศ. 2539) "การแข่งขันและแรงงานที่จัดตั้งขึ้นในออสเตรเลีย พ.ศ. 2393-2444 " นักประวัติศาสตร์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 19 ตุลาคม 2560
 37. อรรถเป็น กริฟฟิธส์ ฟิล (4 กรกฎาคม 2545) "มุ่งสู่ออสเตรเลียสีขาว: เงาของมิลล์และปีศาจแห่งการเป็นทาสในยุค 1880 ที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับการอพยพของชาวจีน" (RTF ) การประชุมระดับชาติสองปีครั้งที่ 11 ของสมาคมประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย สืบค้นเมื่อ14 มิถุนายน 2549 .
 38. ^ สหภาพยุโรป “การค้าอาร์เมเนียกับสหภาพยุโรป” .
 39. "อันตัลเลเดน คริสเตลิจเก วากบอนด์ สะเดานาจาร์โท" . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 40. ^ "130 jaar ACV-geschiedenis" . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 41. ^ "Hoeveel leden telt het ABVV? – Vlaams ABVV – Socialistische vakbond in Vlaanderen – Algemeen Belgisch Vakverbond ABVV " www.vlaamsabvv.be _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 19 ธันวาคม 2554 สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 42. ↑ "โครงสร้างและโครงสร้างองค์กรของแวน เดอ ACLVB " . 12 ตุลาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 43. ^ "เกสเคียเดนิส ฟาน เดอ ACLVB" . 12 ตุลาคม 2558 . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 44. ^ "สำหรับใคร Bells Toll" . ศูนย์แสดง สินค้าแรงงาน Hatheway สืบค้นเมื่อ6 พฤษภาคม 2560 .
 45. ^ "ประวัติสหภาพแรงงานในแคนาดา" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 27 กรกฎาคม2013 สืบค้นเมื่อ15 กรกฎาคม 2556 .สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2556.
 46. American Center for International Labour Solidarity (2006), Justice For All: The Struggle for Worker Rights in Colombia สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2010 ที่ Wayback Machine , p11
 47. ภารกิจ ของ ILOในปี 2543 รายงานว่า "จำนวนการลอบสังหาร การลักพาตัว การขู่ฆ่า และการทำร้ายรุนแรงอื่นๆ ต่อผู้นำสหภาพแรงงานและคนงานในสหภาพแรงงานในโคลอมเบียนั้นไม่มีแบบอย่างในประวัติศาสตร์" จากข้อมูลของรัฐบาลโคลอมเบีย ในช่วงปี พ.ศ. 2534-42 มีการลอบสังหารผู้นำสหภาพแรงงานและคนงานในสหภาพแรงงาน 593 คน ในขณะที่ National Trade Union School ระบุว่าสมาชิกสหภาพแรงงาน 1,336 คนถูกลอบสังหาร” – ILO 16 มิถุนายน 2543ผู้แทนพิเศษของ ILO สำหรับ ร่วมมือกับโคลอมเบียแต่งตั้งอธิบดี
 48. ^ "ในทศวรรษที่ 1990 โคลอมเบียได้กลายเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับนักสหภาพแรงงาน" – Chomsky, Aviva (2008), Linked labour history: New England, Colombia, and the Making of a global working class , Duke University Press , p11
 49. "โคลอมเบียมีสถิติการลอบสังหารที่เลวร้ายที่สุดในโลก..." – 20 พฤศจิกายน 2551,โคลอมเบีย: ไม่ใช่เวลาสำหรับข้อตกลงทางการค้า
 50. อรรถa b สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ , 11 มิถุนายน 2010, ITUC ตอบสนองต่อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยโคลอมเบียเกี่ยวกับการสำรวจ
 51. ^ สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ (2010),การสำรวจประจำปีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของสหภาพแรงงาน: โคลอมเบีย
 52. อรรถเป็น "Historia del Sindicalismo" . เว็บไซต์ SITRAPEQUIA (ในภาษาสเปน) ซานโฮเซ: ซินดิกาโต เด ตราบาฮาโดเรส (ในนาม) Petroléros Químicos y Afines 2557. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557 สืบค้นเมื่อ4 พฤษภาคม 2557 .
 53. เอร์เรรา, มานูเอล (30 เมษายน 2557). "Sindicatos alzarán la voz contra modelo neoliberal en celebraciones del 1° de mayo" . La Nacion (ในภาษาสเปน) ซานโฮเซ สืบค้นเมื่อ7 พฤษภาคม 2557 .
 54. ไมเคิล ชไนเดอร์, A brief history of the German trade unions (JHW Dietz Nachfolger, 1991).
 55. จอห์น เอ. โมเสส," The Trade Union Issue In German Social Democracy 1890-1900" Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung (Dec 1973), Issue 19/20, pp 1-19.
 56. ↑ เจอราร์ด บรอนธาล, "The German Free Trade Unions during the Rise of Nazism" Journal of Central European Affairs (1956), 14#4, pp 339-353 .
 57. ฟุลตัน, แอล. (2015). "สหภาพแรงงาน การมีส่วนร่วมของคนงาน เครือข่าย SEEurope " Worker-Participation.eu . เครือข่ายซียุโรป สืบค้นเมื่อ15 พฤศจิกายน 2560 .
 58. ^ "ตารางที่ 1: ข้อมูลรวมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของ CTUO ตั้งแต่ปี 1989 ถึง 2002 (ชั่วคราว)" (PDF ) labourfile.org . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
 59. ^ เสงคุปตะ, เมกนา. "สหภาพแรงงานในอินเดีย" . ท นายกระเป๋า . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 16 พฤศจิกายน2017 สืบค้นเมื่อ15 พฤศจิกายน 2560 .
 60. ^ ดัตตา, เรคาห์. "จากการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถ: สมาคมสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระในอินเดีย" วารสารการเมือง วัฒนธรรม และสังคมระหว่างประเทศ.
 61. ^ Bhattacharya, Gautam (2022) "สหภาพแรงงานในการเมืองที่แข่งขัน: เรื่องราวของเสมียนการจัดการ" วารสารอินเดียสัมพันธ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 57 ฉบับที่ 4 เมษายน 2565 (หน้า 702-712)
 62. อรรถ จันทสมิทธิ์ (17 กุมภาพันธ์ 2557). “6 สหภาพแรงงานกลางที่สำคัญของอินเดีย” . ไลบรารีบทความของคุณ สืบค้นเมื่อ15 พฤศจิกายน 2560 .
 63. ↑ a b Nimura , K. การก่อตัวของขบวนการแรงงานญี่ปุ่น: พ.ศ. 2411–2457 สืบค้น เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่Wayback Machine (แปลโดย Terry Boardman) สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2554
 64. อรรถเป็น ข้ามกระแส สหภาพแรงงานในญี่ปุ่น. คัลคอน. สืบค้นเมื่อ 11 มิถุนายน 2554
 65. ^ Weathers, C. (2009). ธุรกิจและแรงงาน ใน William M. Tsutsui (Ed.), A Companion to Japanese History (pp. 493–510) ชิเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร: Blackwell Publishing Ltd.
 66. ^ Jung, L. (30 มีนาคม 2554). ข้อมูลกฎหมายแรงงานแห่งชาติ: ญี่ปุ่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2554
 67. ^ สถาบันนโยบายและการฝึกอบรมแรงงานแห่งประเทศญี่ปุ่น สถานการณ์แรงงานในญี่ปุ่นและการวิเคราะห์: 2552/2553 สืบค้นเมื่อ 27 กันยายน 2554 ที่ Wayback Machineสืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2554
 68. Dolan, RE & Worden, RL (บรรณาธิการ) ญี่ปุ่น: ประเทศศึกษา . สหภาพแรงงาน การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์. Washington: GPO for the Library of Congress, 1994 สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2554
 69. ดโวรัค, ยาโรสลาฟ; คาร์นิเต้, ไรต้า ; Guogis, Arvydas (26 มกราคม 2018) "คุณลักษณะเฉพาะของบทสนทนาทางสังคมในทะเลบอลติก" . Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika . 16 (16): 26–36. ดอย : 10.15388/STEPP.2018.16.11425 .
 70. อรรถa b Dvorak, J., Civinskas, R. (2018). ตัวกำหนดความร่วมมือและความจำเป็นในการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศในสหภาพยุโรป: กรณีของคนงานโพสต์ วารสารการจัดการศึกษาโปแลนด์, ฉบับที่. 18 (1), หน้า 94–106 https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=183839
 71. a bc Dan La Botz U.S.-supported Economics Spurred Mexican Emigration, pt.1 สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2017 ที่Wayback Machineสัมภาษณ์ที่The Real News 1 พฤษภาคม 2010
 72. มูริลโล, เอ็ม. วิกตอเรีย. "จากประชานิยมสู่เสรีนิยมใหม่: สหภาพแรงงานและการปฏิรูปตลาดในละตินอเมริกา" การเมืองโลก 52.2 (2000): 135-168 [ https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/10015452.pdfออนไลน์
 73. ฮวน มอนเตส; José de Córdoba (21 ธันวาคม 2555) "เม็กซิโกใช้อำนาจครูควบคุมโรงเรียน" . วารสารวอลล์สตรีท .
 74. ไดน่า เบธ โซโลมอน (3 กุมภาพันธ์ 2565). "'Fed up' พนักงาน GM ในเม็กซิโกเลือกสหภาพใหม่ในการลงคะแนนครั้งประวัติศาสตร์" . Reuters สืบค้นเมื่อ4 กุมภาพันธ์ 2565
 75. Anders Kjellberg (2020) โมเดลจำลองของ Anders Kjellberg . Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad – Statistik och analyser: facklig medlemsutveckling, organizationgrad och kollektivavtalstäckning 2000–2029" . สตอกโฮล์ม: Arena Idé 2020
 76. Anders Bruhn, Anders Kjellberg และ Åke Sandberg (2013) "A New World of Work Challenges Swedish Unions"ใน Åke Sandberg (ed.) Nordic Lights งาน การจัดการ และสวัสดิการในสแกนดิเนเวีสตอกโฮล์ม: SNS (หน้า 155–160)
 77. Anders Kjellberg (2022)แบบจำลองความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมของชาวยุโรป . ลุนด์: ภาควิชาสังคมวิทยา]
 78. ^ "ความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน" OECD เข้าถึงเมื่อ: 06 ตุลาคม 2562.
 79. ↑ Anders Kjellberg (2020) Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund , Department of Sociology, Lund University. การศึกษานโยบายสังคม ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม ชีวิตการทำงานและการเคลื่อนไหว รายงานการวิจัย 2563:1 ภาคผนวก 3 (ภาษาอังกฤษ) ตาราง ก
 80. Anders Kjellberg (2011) "The Decline in Swedish Union Density since 2007" Nordic Journal of Working Life Studies (NJWLS) Vol. 1. ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2554), หน้า 67–93
 81. ^ Anders Kjellberg "การลดลงของความหนาแน่นของสหภาพสวีเดนตั้งแต่ปี 2550" วารสารนอร์ดิกแห่งการศึกษาชีวิตการทำงาน (NJWLS) ฉบับที่ 1. ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2554), หน้า 67–93
 82. ^ https://mirror.anarhija.net/theanarchistlibrary.org/mirror/s/sd/sam-dolgoff-editor-the-anarchist-collectives.lt.pdf [ เปล่า URL PDF ]
 83. เปเกนอต, ลุยส์. "การเซ็นเซอร์การแปลและการแปลเป็นการเซ็นเซอร์: สเปนภายใต้ฟรังโก" (PDF ) www.arts.kuleuven.be _ สืบค้นเมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2565 .
 84. โรมาโนส, เอดูอาร์โด (2014). "อารมณ์ คุณธรรมแบตเตอรี่และการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงสูง: การทำความเข้าใจการปฏิบัติทางอารมณ์ของพวกอนาธิปไตยชาวสเปนภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของฝรั่งเศส" ประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย . 23 (4): 545–564. ดอย : 10.1017/S0960777314000319 . จ สท. 43299690 . S2CID 145621496 _  
 85. ^ "ซินดิคัลลิสม์และอิทธิพลของอนาธิปไตยในฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน" (PDF ) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อวัน ที่ 3 มีนาคม 2021 สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2563 .
 86. ชิฟเฟอร์เรส, สตีฟ (8 มีนาคม 2547). “สหภาพแรงงานตกต่ำมานาน” . บีบีซีนิวส์ . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2557 .
 87. ^ "สหราชอาณาจักร: ข้อมูลความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม" . ยูโรป้า 15 เมษายน 2013. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 ธันวาคม 2013 . สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2557 .
 88. ^ คาซิน, ไมเคิล (1995). การโน้มน้าวประชานิยม . หนังสือพื้นฐาน หน้า 154 . ไอเอสบีเอ็น 978-0465037933.
 89. ^ ความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน OECD สารสกัดจากสถิติ สืบค้นเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2554.
 90. เยสเซลสัน, ริชาร์ด (6 มิถุนายน 2555). "ไม่ใช่เสียงโครมคราม แต่เป็นเสียงครวญคราง: เกลียวแห่งความตายอันยาวนานและช้าของขบวนการแรงงานของอเมริกา" . สาธารณรัฐใหม่. สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 91. ^ สรุปสมาชิกสหภาพแรงงานสำนักสถิติแรงงาน 22 มกราคม 2564 สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2564
 92. ^ https://www.washingtontimes.com , The Washington Times "การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1930 " เดอะวอชิงตันไทมส์. สืบค้นเมื่อ29 ธันวาคม 2565 . {{cite web}}: ลิงค์ภายนอกใน|last=( ช่วย )
 93. ↑ 8-31-2004 แนวโน้มการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา Gerald Mayer บริการวิจัยรัฐสภา 31 ส.ค. 2547
 94. ^ " 10 การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2013 ที่ Wayback Machine " ฟ็อกซ์ บิสสิเนส 9 สิงหาคม 2554
 95. ^ รายงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 23 กันยายน 2548 – ความกลัวต่อความปลอดภัยของJosé Onofre Esquivel Luna สมาชิก SINALTRAINAL
 96. ^ "ดูเว็บไซต์ของสหภาพส่วนลดเดนมาร์ก "Det faglige Hus"" . ภาษาเดนมาร์ก.
 97. ↑ โปแลนด์ ศาสตราจารย์ Jacek Tittenbrun แห่งมหาวิทยาลัยพอซนัน "กระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมที่นำไปสู่การก่อจลาจลของคนงานชาวโปแลนด์ในต้นทศวรรษที่ 80" . www.marxist.com _ สืบค้นเมื่อ16 มกราคม 2561 .
 98. ↑ Solidarność popiera Kaczyńskiego jak kiedyś Wałęsęที่ news.money.pl (ในภาษาโปแลนด์)
 99. ^ ดู E McGaughey, 'ประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย? แบบจำลองการปกครองสหภาพในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา (2017) ssrn.com
 100. ^ "รายงานการวิจัยและการฝึกอบรมของศูนย์อุตสาหกรรมสัมพันธ์แห่งออสเตรเลีย" (PDF ) Acirt.คอม. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2011 สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 101. ^ "เสรีภาพในการสมาคม/เสรีภาพ ของสหภาพแรงงาน" เว็บไซต์ยูโรฟาวด์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 17 เมษายน 2554 สืบค้นเมื่อ3 มีนาคม 2555 .
 102. ^ "กฎ ECHR กับข้อตกลงปิดร้านของเดนมาร์ก " เว็บไซต์ยูโรฟาวด์
 103. บัมแบร์ก, อูลริช (มิถุนายน 2547). "บทบาทของสหภาพแรงงานเยอรมันในกระบวนการกำหนดมาตรฐานของประเทศและยุโรป" (PDF ) จดหมาย ข่าวTUTB 24–25. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2011 สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2554 .
 104. Gold, M., 1993. The Social Dimension – Employment Policy in the European Community . เบซิงสโต๊ค อังกฤษ สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มักมิลลัน
 105. Hall, M., 1994. Industrial Relations and the Social Dimension of European Integration: Before and after Maastricht , pp. 281–331 ใน Hyman, R. & Ferner A., ​​eds.: New Frontiers in European Industrial Relations , Basil Blackwell สำนักพิมพ์
 106. ^ Wagtmann, MA (2010): โมดูล 3, ค่าจ้างเดินเรือและท่าเรือ, สิทธิประโยชน์, แรงงานสัมพันธ์ โมดูลตำราการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางทะเลระหว่างประเทศ ดูได้ที่: https://skydrive.live.com/?cid=f90c069a3e6bb729&id=F90C069A3E6BB729%21107#cid=F90C069A3E6BB729&id=F90C069A3E6BB729%21182
 107. ^ "WFTU » ประวัติศาสตร์" . สืบค้นเมื่อ25 มกราคม 2565 .
 108. ^ "สมาพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ" . www.ituc-csi.org _ สืบค้นเมื่อ25 มกราคม 2565 .
 109. อัลควิสต์, จอห์น เอส. (2017). “สหภาพแรงงาน ตัวแทนทางการเมือง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” . ปริทัศน์รัฐศาสตร์ประจำปี . 20 (1): 409–432. ดอย : 10.1146/annurev-polisci-051215-023225 .
 110. ^ Farber เฮนรี่เอส; เฮิร์บสท์, ดาเนียล; คูเซียมโก้, อิลยาน่า ; ไน, ซูเรช (2564). "สหภาพและความเหลื่อมล้ำในศตวรรษที่ 20: หลักฐานใหม่จากข้อมูลการสำรวจ* " วารสารเศรษฐศาสตร์รายไตรมาส . 136 (3): 1325–1385. ดอย : 10.1093/qje/qjab012 . ISSN 0033-5533 . 
 111. อรรถ คอลลินส์, วิลเลียม เจ.; นีเมช, เกรกอรี่ ที. (2562). "สหภาพแรงงานและความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างที่บีบคั้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในช่วงกลางศตวรรษ: หลักฐานจากตลาดแรงงานท้องถิ่น " การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ . 72 (2): 691–715. ดอย : 10.1111/ehr.12744 . ISSN 1468-0289 . 
 112. ^ ehs1926 (12 กุมภาพันธ์ 2019). "สหภาพแรงงานและความไม่เท่าเทียมทางรายได้ของชาวอเมริกันในช่วงกลางศตวรรษ " การวิ่งระยะยาว สืบค้นเมื่อ21 เมษายน 2564 .
 113. ดูรี อาร์มสตรอง (12 กุมภาพันธ์ 2557). Jake Rosenfeld สำรวจการลดลงอย่างรวดเร็วของการเป็นสมาชิกสหภาพอิทธิพล ยูทูเดย์. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558 ดูเพิ่มเติมที่: Jake Rosenfeld (2014) What Unions No Longer Do . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . ไอ0674725115 
 114. Keith Naughton, Lynn Doan และ Jeffrey Green (20 กุมภาพันธ์ 2558). ในฐานะคนรวย ยิ่งรวยขึ้น สหภาพแรงงานก็พร้อมที่จะกลับมา บลูมเบิร์ก. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558.
  • "การศึกษาในปี 2554 เชื่อมโยงระหว่างการลดลงของจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานตั้งแต่ปี 2516 กับความไม่เสมอภาคด้านค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มเหล่านั้นยังคงดำเนินต่อไป" บรูซ เวสเทิร์นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ร่วมวิจัยกล่าว
 115. สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. (4 มิถุนายน 2555). ราคาของความเหลื่อมล้ำ: สังคมที่แตกแยกในปัจจุบันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราอย่างไร (Kindle Locations 1148–1149) นอร์ตัน จุด Edition.
 116. Barry T. Hirsch, David A. Macpherson, and Wayne G. Vroman, "Estimates of Union Density by State," Monthly Labor Review , Vol. 124 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2544
 117. แวน เฮอเวเลน, ทอม (1 มีนาคม 2020). “สิทธิในการทำงาน ทรัพยากร อำนาจ และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” . วารสารสังคมวิทยาอเมริกัน . 125 (5): 1255–1302. ดอย : 10.1086/708067 . ISSN 0002-9602 . S2CID 219517711 _  
 118. ^ ตะวันตก บรูซ; โรเซนเฟลด์, เจค (1 สิงหาคม 2554). "สหภาพแรงงาน บรรทัดฐาน และการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียมด้านค่าจ้างของสหรัฐฯ" . การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 76 (4): 513–537. ดอย : 10.1177/0003122411414817 . ISSN 0003-1224 . S2CID 18351034 .  
 119. อรรถ บาร์ธ เออร์ลิง; ไบรสัน, อเล็กซ์ ; Dale-Olsen, Harald (16 ตุลาคม 2020). "ผลกระทบความหนาแน่นของสหภาพแรงงานต่อผลผลิตและค่าจ้าง" . วารสารเศรษฐกิจ . 130 (631): 1898–1936. ดอย : 10.1093/ej/ueaa048 . ISSN 0013-0133 . 
 120. ฟาน เดน เบิร์ก, แอนเนตต์, อาร์เยน ฟาน วิตเตลูสตุยจ์น และโอลิวิเย่ร์ ฟาน เดอร์ เบรมป์ "ตัวแทนสถานที่ทำงานของพนักงานในเบลเยียม: ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท" วารสารกำลังคนระหว่างประเทศ (2560).
 121. ^ Hirsch, Barry T. "สหภาพทำอะไรเพื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ" วารสารวิจัยแรงงาน 25 ฉบับที่ 3 (2547): 415–455.
 122. เวดเดอร์ ริชาร์ด และโลเวลล์ กัลลาเวย์ "ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสหภาพแรงงานมาเยือนอีกครั้ง" วารสารวิจัยแรงงาน 23 ฉบับที่ 1 (2545): 105-130.
 123. ^ ไบรสัน, อเล็กซ์. "ผลกระทบค่าจ้างสหภาพแรงงาน" IZA โลกแห่งแรงงาน (2014)
 124. ครามาร์ซ, ฟรานซิส (19 ตุลาคม 2549). "เอาท์ซอร์ส สหภาพแรงงาน และค่าจ้าง: หลักฐานจากการจับคู่ข้อมูลนำเข้า บริษัท และคนงาน" (PDF ) สืบค้นเมื่อ22 มกราคม 2550 .
 125. การ์ด เดวิด, ครูเกอร์ อลัน. (2538). มายาคติและการวัดผล: เศรษฐศาสตร์ใหม่ของค่าจ้างขั้นต่ำ พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 126. ฟรีดแมน, มิลตัน (2550). ทฤษฎีราคา ([ฉบับใหม่], พิมพ์ครั้งที่ 3). นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: Transaction Publishers ไอเอสบีเอ็น 978-0202309699.
 127. อับดุล-ราซัค, นูร์; ปราโต้, คาร์โล ; โวลตัน, สเตฟาน (1 ตุลาคม 2563). "หลังจาก Citizens United: การใช้จ่ายภายนอกสร้างประชาธิปไตยของอเมริกาได้อย่างไร " การศึกษาการเลือกตั้ง . 67 : 102190. ดอย : 10.1016/j.electstud.2020.102190 . ISSN 0261-3794 . 
 128. แมคโดนัลด์, เดวิด (25 มิถุนายน 2020). "สหภาพแรงงานและพรรคพวกประชาธิปไตยสีขาว" . พฤติกรรมทางการเมือง . 43 (2): 859–879. ดอย : 10.1007/s11109-020-09624-3 . ISSN 1573-6687 . S2CID 220512676 _  
 129. แฮร์เทล-เฟอร์นันเดซ, อเล็กซานเดอร์ (2018). "ความคิดเห็นเชิงนโยบายเป็นอาวุธทางการเมือง: การสนับสนุนแบบอนุรักษ์นิยมและการถอนกำลังของขบวนการแรงงานภาคประชาชน" . มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 16 (2): 364–379. ดอย : 10.1017/S1537592717004236 . ISSN 1537-5927 . 
 130. อรรถ เบเชอร์ ไมเคิล; สเตกมูลเลอร์, แดเนียล (2563). "การลดตัวแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน: ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการตอบสนองทางกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ " มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 19 : 92–109. ดอย : 10.1017/S153759272000208X . ISSN 1537-5927 . S2CID 204825962 _  
 131. เอนเกแมน, คาสแซนดรา (2020). "สหภาพแรงงานมีความสำคัญต่อนโยบายสังคมเมื่อใด กฎหมายแรงงานและการออกจากงานในสหรัฐอเมริกา " กองกำลัง ทางสังคม 99 (4): 1745–1771. ดอย : 10.1093/sf/soaa074 .
 132. อรรถ บูชี, ลอร่า ซี.; แจนซา, โจชัว เอ็ม. (2563). “ใครผ่านนโยบายจำกัดแรงงาน มุมมองรัฐ” . วารสารนโยบายสาธารณะ . 41 (3): 409–439. ดอย : 10.1017/S0143814X20000070 . ISSN 0143-814X . S2CID 216258517 _  
 133. อรรถ เบเชอร์ ไมเคิล; สเตกมูลเลอร์, แดเนียล (2563). "การลดตัวแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน: ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการตอบสนองทางกฎหมายในรัฐสภาสหรัฐฯ " มุมมองเกี่ยวกับการเมือง . 19 : 92–109. ดอย : 10.1017/S153759272000208X . ISSN 1537-5927 . 
 134. เอนเกแมน, คาสแซนดรา (2020). "สหภาพแรงงานมีความสำคัญต่อนโยบายสังคมเมื่อใด กฎหมายแรงงานและการออกจากงานในสหรัฐอเมริกา " กองกำลัง ทางสังคม 99 (4): 1745–1771. ดอย : 10.1093/sf/soaa074 . การวิเคราะห์ประวัติเหตุการณ์ของการยอมรับนโยบายการลางานระดับรัฐตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2559 แสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งของสถาบันของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระยะเวลาของการยอมรับนโยบายการลา
 135. อรรถ ฟรายเมอร์, พอล; Grumbach, Jacob M. (2020). "สหภาพแรงงานกับการเมืองเชื้อชาติขาว" . วารสารรัฐศาสตร์อเมริกัน . 65 : 225–240. ดอย : 10.1111/ajps.12537 . ISSN 1540-5907 . S2CID 221245953 _  
 136. แมคโดนัลด์, เดวิด (29 เมษายน 2019). “สหภาพแรงงานเพิ่มพูนความรู้ทางการเมืองอย่างไร: หลักฐานจากสหรัฐอเมริกา” . พฤติกรรมทางการเมือง . 43 : 1–24. ดอย : 10.1007/s11109-019-09548-7 . ISSN 1573-6687 . S2CID 159071392 _  
 137. ไอเซนเบิร์ก-กายอต, เจอร์ซี; มูนีย์, สตีเฟน เจ.; ฮาโกเปียน, เอมี่ ; แบร์ริงตัน, เวนดี อี.; ฮาจัต, อันจุม (2020). "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเหลื่อมล้ำ: ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่ลดลงและความไม่เสมอภาคทางเชื้อชาติและการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในสหรัฐอเมริกา " วารสารการแพทย์อุตสาหกรรมอเมริกัน . 63 (3): 218–231. ดอย : 10.1002/ajim.23081 . ISSN 1097-0274 . PMC 7293351 . PMID 31845387 .   ผลลัพธ์ – โดยรวมแล้ว ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้น 10% สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตายที่สัมพันธ์กันลดลง 17% (ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI]: 0.70, 0.98) หรือช่วยชีวิตคนได้ 5.7 คนต่อ 100,000 คนต่อปี (95 % CI: −10.7, −0.7) ผลกระทบสัมบูรณ์ (ช่วยชีวิต) ของความหนาแน่นของสหภาพที่มีต่อการเสียชีวิตจากการได้รับยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตายนั้นรุนแรงกว่าในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ผลสัมพัทธ์นั้นคล้ายคลึงกันในทุกเพศ ความหนาแน่นของสหภาพมีผลเพียงเล็กน้อยต่อการตายจากทุกสาเหตุโดยรวมหรือข้ามกลุ่มย่อย และการสร้างแบบจำลองที่แนะนำการเพิ่มความหนาแน่นของสหภาพจะไม่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมของการตาย สรุป - ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่ลดลง (ตามที่ดำเนินการในการศึกษานี้) อาจไม่สามารถอธิบายความไม่เท่าเทียมของการตายจากทุกสาเหตุ แม้ว่าความหนาแน่นของสหภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นอาจลดอัตราการเสียชีวิตจากการได้รับยาเกินขนาด/การฆ่าตัวตาย
 138. ซูรอบ, ไมเคิล (1 ตุลาคม 2018). "'สิทธิในการทำงาน' ทำลายสิทธิสุขภาพหรือไม่? ผลกระทบของสหภาพแรงงานต่อการเสียชีวิตในที่ทำงาน" . อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม . 75 (10): 736–738. ดอย : 10.1136/oemed-2017-104747 . ISSN 1351-0711 . PMID 29898957 . S2CID 49187014 . สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2565 .   ผลการรักษาเฉลี่ยในท้องถิ่นของการลดลง 1% ในสหภาพแรงงานที่เป็นของ RTW คืออัตราการเสียชีวิตจากการทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5% โดยรวมแล้ว กฎหมาย RTW ได้นำไปสู่การเสียชีวิตในอาชีพเพิ่มขึ้น 14.2% จากการตั้งสหภาพแรงงานที่ลดลง

อ่านเพิ่มเติม

 • Docherty, James C. Historical Dictionary of Organization Labour (2004) ทั่วโลก
 • Docherty, James C. The A to Z of Organization Labour (2010) ทั่วโลก
 • สารานุกรมเซนต์เจมส์ประวัติศาสตร์แรงงานทั่วโลก : เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์แรงงานและผลกระทบของพวกเขา ed โดย Neil Schlager (2 ฉบับ 2547)

สหราชอาณาจักร

 • Aldcroft, DH และ Oliver, MJ, eds สหภาพแรงงานและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2413-2543 (2543).
 • Campbell, A., Fishman, N. และ McIlroy, J. eds สหภาพแรงงานอังกฤษและการเมืองอุตสาหกรรม: การประนีประนอมหลังสงคราม 2488-64 (2542)
 • Clegg, HAและคณะ ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี 2432 (2507); ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432: เล่มที่ 2 พ.ศ. 2454–2476 . (2528); ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ฉบับที่ 3: 1934–51 (1994), ประวัติศาสตร์วิชาการที่สำคัญ; รายละเอียดสูง
 • Davies, AJ เพื่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่: ขบวนการแรงงานจากทศวรรษที่ 1890 ถึง 1990 (1996)
 • เลย์บอร์น, คีธ . ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษค. พ.ศ. 2313–2533 (พ.ศ. 2535).
 • มินกิน, ลูอิส. The Contentious Alliance: Trade Unions and the Labour Party (1991) 708 หน้าออนไลน์
 • เพลลิ่ง, เฮนรี่. ประวัติสหภาพแรงงานอังกฤษ (1987)
 • ริกลีย์, คริส, เอ็ด. สหภาพแรงงานอังกฤษ พ.ศ. 2488-2538 (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ พ.ศ. 2540)
 • เซทลิน, โจนาธาน. "จากประวัติศาสตร์แรงงานสู่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม" การทบทวนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 40.2 (1987): 159–184. ประวัติศาสตร์
 • Directory of Employer's Associations, Trade unTrade, Joint Organizations , จัดพิมพ์โดย HMSO ( Her Majesty's Stationery Office ) เมื่อ พ.ศ. 2529 ISBN 0113612508 

สหรัฐอเมริกา

 • อาร์เนเซ่น, เอริค, เอ็ด. สารานุกรมประวัติศาสตร์แรงงานและชนชั้นแรงงานของสหรัฐฯ (2549), 3 เล่ม; 2064pp; 650 บทความโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • บีค, มิลลี่, เอ็ด. แรงงานสัมพันธ์: ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกา (2548) เอกสารหลักที่มีคำอธิบายประกอบกว่า 100 ฉบับที่ตัดตอนมาและข้อความค้นหา
 • บอริส ไอลีน และเนลสัน ลิกเตนสไตน์ บรรณาธิการ ปัญหาสำคัญในประวัติศาสตร์ของคนงานชาวอเมริกัน: เอกสารและบทความ (2545)
 • โบรดี, เดวิด. ในสาเหตุของแรงงาน: หัวข้อหลักเกี่ยวกับประวัติของคนงานชาวอเมริกัน (1993) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ
 • กิลด์, CM (2021). บล็อก Union Library Workers: ปี 2019-2020 ในการทบทวน บรรณารักษ์ก้าวหน้า , 48, 110–165.
 • ดูบอฟสกี, เมลวิน และฟอสเตอร์ เรีย ดัลเลส แรงงานในอเมริกา: ประวัติ (2547) ตำรา ตามตำราก่อนหน้านี้โดยดัลเลส
 • เทย์เลอร์ พอล เอฟ. The ABC-CLIO Companion to the American Labour Movement (1993) 237pp; สารานุกรมฉบับย่อ
 • Zieger, Robert H. และ Gilbert J. Gall, American Workers, American Unions: The Twentieth Century (3rd ed. 2002) ข้อความที่ตัดตอนมาและการค้นหาข้อความ

ยุโรป

 • เบิร์กกาห์น, โวลเกอร์ อาร์. และเดตเลฟ คาร์สเตน ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมในเยอรมนีตะวันตก (Bloomsbury Academic, 1988)
 • คณะกรรมาธิการยุโรป, ผู้อำนวยการทั่วไปเพื่อการจ้างงาน, กิจการสังคม & การรวม: ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรมในยุโรป 2010
 • กัมเบรลล์-แมคคอร์มิก, รีเบคกา และริชาร์ด ไฮแมน สหภาพแรงงานในยุโรปตะวันตก: ช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทางเลือกที่ยากลำบาก (Oxford UP, 2013)
 • เจลเบิร์ก, แอนเดอร์ส. "การลดลงของความหนาแน่นของสหภาพสวีเดนตั้งแต่ปี 2550" , Nordic Journal of Working Life Studies (NJWLS) Vol. 1. ฉบับที่ 1 (สิงหาคม 2554), หน้า 67–93.
 • Kjellberg, Anders (2017) การพัฒนาสมาชิกของสหภาพแรงงานสวีเดนและสมาพันธ์สหภาพตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้า (การศึกษาในนโยบายสังคม ความสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม ชีวิตการทำงานและการเคลื่อนไหว) รายงานการวิจัย 2560:2. ลุนด์: ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยลุนด์
 • มาร์โควิท, อังเดร. การเมืองของสหภาพแรงงานเยอรมันตะวันตก: กลยุทธ์การเป็นตัวแทนทางชนชั้นและความสนใจในการเติบโตและวิกฤต (Routledge, 2016)
 • McGaughey, Ewan, 'ประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย? แบบจำลองการปกครองสหภาพในสหราชอาณาจักร เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา (2017) ssrn.com
 • มิสเนอร์, พอล. ขบวนการแรงงานคาทอลิกในยุโรป ความคิดและการกระทำทางสังคม 2457-2508 (2558) รีวิวออนไลน์
 • มอมเซ็น, โวล์ฟกัง เจ. และฮันส์-เกอฮาร์ด ฮูซุง บรรณาธิการ พัฒนาการของลัทธิสหภาพแรงงานในบริเตนใหญ่และเยอรมนี ค.ศ. 1880–1914 (Taylor & Francis, 1985)
 • ริเบโร, อนา เทเรซา. "แนวโน้มล่าสุดในการเจรจาต่อรองร่วมในยุโรป" E-Journal of International and Comparative Labor Studies 5.1 (2016). ออนไลน์ เก็บถาวร 11 มกราคม 2017 ที่Wayback Machine
 • Upchurch, Martin และ Graham Taylor วิกฤตของสหภาพแรงงานสังคมประชาธิปไตยในยุโรปตะวันตก: การค้นหาทางเลือก (Routledge, 2016)

อื่นๆ

 • อเล็กซานเดอร์, โรเบิร์ต แจ็กสัน และเอลดอน เอ็ม. พาร์เกอร์ ประวัติของแรงงานที่มีการจัดระเบียบในบราซิล (Greenwood, 2003)
 • ดีน, อดัม. พ.ศ. 2565 การเปิดประเทศโดยการปราบปราม: การปราบปรามแรงงานและการเปิดเสรีทางการค้าในประเทศกำลังพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 • Hodder, A. และ L. Kretsos, eds. แรงงานรุ่นเยาว์และสหภาพแรงงาน: มุมมองระดับโลก (Palgrave-Macmillan, 2015) ทบทวน
 • เคสเตอร์, เจอราร์ด. สหภาพแรงงานและประชาธิปไตยในที่ทำงานในแอฟริกา (Routledge, 2016)
 • Lenti, Joseph U. Redeeming the Revolution: The State and Organisation Labor in Post-Tlatelolco Mexico (University of Nebraska Press, 2017)
 • Levitsky, Steven และ Scott Mainwaring "แรงงานที่มีการจัดระเบียบและประชาธิปไตยในละตินอเมริกา" การเมืองเปรียบเทียบ (2549): 21-42 ออนไลน์ .
 • ลิปตัน, ชาร์ลส์ (2510). ขบวนการสหภาพแรงงานแห่งแคนาดา: พ.ศ. 2370-2502 (พิมพ์ครั้งที่ 3 โตรอนโต Ont.: New Canada Publications, 1973)
 • Orr, Charles A. "สหภาพการค้าในอาณานิคมแอฟริกา" Journal of Modern African Studies , 4 (1966), pp. 65–81
 • พานิช, ลีโอ & สวาร์ตซ์, โดนัลด์ (2546). จากความยินยอมสู่การบีบบังคับ: การจู่โจมเสรีภาพของสหภาพแรงงาน (พิมพ์ครั้งที่สาม ออนแทรีโอ: Garamound Press)
 • เทย์เลอร์, แอนดรูว์. สหภาพแรงงานและการเมือง: บทนำเชิงเปรียบเทียบ (Macmillan, 1989)
 • วิสเซอร์, เจลเล่. "สถิติการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานใน 24 ประเทศ" ทบทวนแรงงานรายเดือน 129 (2549): 38+ ออนไลน์
 • วิสเซอร์, เจลเล่. "ICTWSS: ฐานข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสถาบันของสหภาพแรงงาน การกำหนดค่าจ้าง การแทรกแซงของรัฐ และข้อตกลงทางสังคมใน 34 ประเทศ ระหว่างปี 1960 ถึง 2007" สถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านแรงงาน AIAS มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม อัมสเตอร์ดัม (2011) ออนไลน์

ลิงค์ภายนอก

ออสเตรเลีย

ยุโรป

สหรัฐอเมริกา

0.1558849811554