แม่แบบ:กล่องข้อมูลวารสาร

แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Infobox_journal&oldid=1205845585"