แม่แบบ:ขยายส่วน/กรณีทดสอบการทดสอบแบบเก่า

การทดสอบแบบเก่า
  ปัจจุบัน แซนด์บ็อกซ์
{{ขยายส่วน}}
{{ขยายส่วน|หมวดหมู่=}}
{{ขยายส่วน|ตัวอย่างและการอ้างอิงเพิ่มเติม}}
{{ขยายส่วน|talksection=ตัวอย่าง}}
{{ขยายส่วน|talksection=ตัวอย่าง|เล็ก=no}}
{{ขยายส่วน|ตัวอย่างและการอ้างอิงเพิ่มเติม|talksection=ตัวอย่าง}}
{{ขยายส่วน|catanyway=|date=มีนาคม 2009}}

มรดก

กรณีทดสอบ 12 มิถุนายน 2556

ยืนยันตัวอย่างในคำอธิบาย
{{ขยายส่วน|{{subst:DATE}}}}
ปัจจุบัน:
แซนด์บ็อกซ์:
รหัสขยาย
Current: '"`UNIQ--templatestyles-0000001D-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>June 2013</span>)</i></span></div></td></tr></table>
Sandbox: '"`UNIQ--templatestyles-0000001E-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation" style="width: auto;"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text" style="width: auto;"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>June 2013</span>)</i></span></div></td></tr></table>
แต่มันได้ผลจริงเหรอ: ลองเดตให้เร็วกว่านี้
{{ขยายส่วน|1 มกราคม 2010}}
ปัจจุบัน:
แซนด์บ็อกซ์:
รหัสขยาย
Current: '"`UNIQ--templatestyles-00000022-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: 1 January 2010. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span></div></td></tr></table>
Sandbox: '"`UNIQ--templatestyles-00000023-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation" style="width: auto;"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text" style="width: auto;"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: 1 January 2010. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span></div></td></tr></table>

ตกลง มีรหัสพิเศษใน {{ Ambox }} ที่ตรวจสอบ {{subst:Date}}

เมื่อฉันดูหน้าที่บันทึกไว้นี้ ฉันเห็นว่า {{subst:DATE}} ได้รับการเปลี่ยนเป็น "date=June 2013" แล้ว (Cf {{subst:CURRENTDATE}}:"03:01 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 ( UTC )") หมายเหตุด้วย {{DATE}}:"date={{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}} " ซึ่งจะเหมือนกันเมื่อฉันบันทึก แต่ความแตกต่างคือจะไม่ถูกย่อยในหน้าตัวอย่างจนกว่าจะมีการใช้หน้าเทมเพลต (ถอดเสียง)

กรณีทดสอบ 22-12-2554

พารามิเตอร์|with=เทียบเท่ากับ|1=
{{ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์|with=Foo bar baz quux|{{subst:DATE}}}}
เก่า {{{1}}}:
ใหม่ {{{with}}}:
รหัสขยาย
Old {{{1}}}: '"`UNIQ--templatestyles-0000002B-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: Foo bar baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>
New {{{with}}}: '"`UNIQ--templatestyles-0000002C-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation" style="width: auto;"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text" style="width: auto;"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: Foo bar baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>


การแบ่งบรรทัดในโค้ดแก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงจุดเริ่มต้นของบรรทัด (รายการ การเยื้อง ฯลฯ)
{{ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์|1=
 *ฟูบาร์
 *บาส คุกซ์
 |{{subst:DATE}}
เก่า:
ใหม่:
รหัสขยาย
Old: '"`UNIQ--templatestyles-00000030-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: *Foo bar *Baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>
New: '"`UNIQ--templatestyles-00000031-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation" style="width: auto;"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text" style="width: auto;"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: *Foo bar *Baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>
โค้ดตัวแบ่งบรรทัด - วิธีแก้ปัญหาปัจจุบัน
{{ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์|1=<nowiki />
 *ฟูบาร์
 *บาส คุกซ์
 |{{subst:DATE}}
เก่า:
ใหม่:
รหัสขยาย
Old: '"`UNIQ--templatestyles-00000036-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: *Foo bar *Baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>
New: '"`UNIQ--templatestyles-00000038-QINU`"'<table class="box-Expand_section plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content" role="presentation" style="width: auto;"><tr><td class="mbox-image">[[File:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=&#91;icon&#93;]]</td><td class="mbox-text" style="width: auto;"><div class="mbox-text-span">This section '''needs expansion'''&#32;with: *Foo bar *Baz quux. You can help by [//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&action=edit&section= adding to it].<span class="hide-when-compact"> ([[Template talk:Expand section/testcases##|talk]])</span> <span class='date-container'><i>(<span class='date'>December 2011</span>)</i></span></div></td></tr></table>
พารามิเตอร์ความกว้างของตัวแปร
{{ขยายส่วน |วันที่=มีนาคม 2024 |small=left |width=variable}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

พารามิเตอร์ความกว้างของตัวแปร (ไม่เล็ก ไม่ควรทำงาน)
{{ขยายส่วน |วันที่=มีนาคม 2024 |small=no |width=variable}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}


พารามิเตอร์ความกว้างของตัวแปร (พารามิเตอร์ไม่เท่ากับ "ตัวแปร" ไม่ควรทำงาน)
{{ขยายส่วน |วันที่=มีนาคม 2024 |ความกว้าง=ไม่ถูกต้อง}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}


พารามิเตอร์ค้นหาแหล่งที่มา 'find' และ 'find2'

5ก. การควบคุม: ค้นหาธรรมดา ⟶ กล่องเล็ก ไม่มีเอาต์พุต 'ค้นหาแหล่งที่มา'
{{ขยายส่วน |วันที่=มีนาคม 2024}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
5ข. small='left' ⟶ กล่องเล็ก ไม่มี 'ค้นหาแหล่งที่มา'
{{ขยายส่วน |เล็ก=ซ้าย}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
5c small='no' ⟶ ช่องกว้าง, ไม่มี 'ค้นหาแหล่งที่มา'
{{ขยายส่วน |เล็ก=ไม่}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

5วัน small='yes' ⟶ กล่องกว้าง ไม่มี 'ค้นหาแหล่งที่มา' (ค่าใด ๆ สำหรับขนาดเล็กนอกเหนือจาก 'left' จะสร้าง กล่อง กว้างดังนั้น 'yes' = 'no' !)
{{ขยายส่วน |เล็ก=ใช่}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

5e ค้นหาพารามิเตอร์ที่มีกล่องเล็ก = 'ซ้าย' ⟶ และเอาต์พุต 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมค้นหาค่าพารามิเตอร์เป็นคำค้นหาที่ยกมา
{{ขยายส่วน |find=การปลดปล่อยฝรั่งเศส |small=left}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
5ฟ. ค้นหาพารามิเตอร์ที่มีอยู่ ไม่มีกล่องเล็ก⟶ขนาดเล็กที่มี 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมค้นหาค่าพารามิเตอร์เป็นคำค้นหาที่ยกมา
{{ขยายส่วน |find=การปลดปล่อยฝรั่งเศส}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
5ก. ค้นหาพารามิเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ≠ 'ซ้าย' ⟶ กล่องกว้างพร้อม 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมค้นหาค่าพารามิเตอร์เป็นคำค้นหาที่ยกมา
{{ขยายส่วน |find=ราชวงศ์เมโรแว็งยิอัง |เล็ก=no}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

5ชม. ค้นหาพารามิเตอร์ปัจจุบัน ไม่มีช่องเล็ก ⟶ กว้างพร้อม 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมค้นหาค่าพารามิเตอร์เป็นคำค้นหาที่ยกมา
{{ขยายส่วน |find=ราชวงศ์เมโรแวงเชียง}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
5i มีพารามิเตอร์การค้นหาสองรายการ ขนาดเล็ก = 'ไม่' ⟶ ช่องกว้างพร้อม 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมคำค้นหาที่มีเครื่องหมายคำพูดและไม่มีเครื่องหมายคำพูด
{{ขยายส่วน |find=สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |find2=แนวรบด้านตะวันออก |เล็ก=no}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

5จ. ค่าใดๆ สำหรับค่าเล็กๆ ที่ไม่ใช่ 'left' จะเหมือนกับ 'no' ⟶ เช่นเดียวกับข้างบน (เช่น 'yes' = 'no'!)
{{ขยายส่วน |find=สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |find2=แนวรบด้านตะวันออก |เล็ก=ใช่}}

{{ ขยายส่วน }}

{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}

5k มีพารามิเตอร์การค้นหาสองตัว ไม่มีพารามิเตอร์ 'เล็ก' ⟶ กล่องเล็ก ๆ ที่มี 'ค้นหาแหล่งที่มา' พร้อมคำค้นหาที่ยกมาและไม่มีเครื่องหมายคำพูด
{{ขยายส่วน |find=สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง |find2=แนวรบด้านตะวันออก}}
เปรียบเทียบกัน
{{ ขยายส่วน }}{{ ขยายส่วน/แซนด์บ็อกซ์ }}
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Expand_section/testcases&oldid=1041136932"