แม่แบบ:อ้างอิงข่าว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
เอกสารแม่แบบ[ ดู ] [ แก้ไข ] [ ประวัติ ] [ ล้าง ]
แม่แบบการอ้างอิงรูปแบบ 1
{{ อ้างอิง arXiv }}พิมพ์ล่วงหน้าarXiv
{{ อ้างอิงสื่อ AV }}สื่อภาพและเสียง
{{ อ้างอิงบันทึกสื่อ AV }}บันทึกซับสื่อ AV
{{ อ้างอิง bioRxiv }}พิมพ์ล่วงหน้าbioRxiv
{{ หนังสืออ้างอิง }}หนังสือและบท
{{ อ้างอิง citeseerx }}เอกสารCiteSeerX
{{ อ้างอิงการประชุม }}เอกสารการประชุม
{{ อ้างอิงสารานุกรม }}คอลเลกชันที่แก้ไข
{{ อ้างอิงตอน }}ตอนวิทยุหรือทีวี
{{ อ้างสัมภาษณ์ }}สัมภาษณ์
{{ อ้างอิงวารสาร }}วารสารวิชาการ
{{ อ้างอิงนิตยสาร }}นิตยสาร วารสาร
{{ อ้างอิงรายชื่อผู้รับจดหมาย }}รายชื่อไปรษณีย์สาธารณะ
{{ อ้างอิงแผนที่ }}แผนที่
{{ อ้างอิงข่าว }}บทความข่าว
{{ อ้างอิงกลุ่มข่าว }}กลุ่มข่าวออนไลน์
{{ อ้างอิงพอดคาสต์ }}พอดคาสต์
{{ อ้างข่าวประชาสัมพันธ์ }}ข่าวประชาสัมพันธ์
{{ รายงานอ้างอิง }}รายงาน
{{ อ้างอิงซีเรียล }}อนุกรมเสียงหรือวิดีโอ
{{ เครื่องหมายอ้างอิง }}ป้าย โล่
{{ อ้างอิงคำพูด }}สุนทรพจน์
{{ อ้างอิง ssrn }}เอกสารSSRN
{{ อ้างอิงรายงานทางเทคนิค }}รายงานทางเทคนิค
{{ อ้างอิงวิทยานิพนธ์ }}วิทยานิพนธ์
{{ อ้างอิงเว็บ }}แหล่งที่มาของเว็บที่ไม่ครอบคลุมโดยข้างต้น
ดูสิ่งนี้ด้วยเทมเพลตเฉพาะแหล่งที่มา เทมเพลต
Wrapper

นี้อ้างอิงสไตล์ 1แม่แบบที่ใช้ในการสร้างการอ้างอิงสำหรับบทความข่าวในการพิมพ์, วิดีโอ, เสียงหรือเว็บ

การใช้งาน

คัดลอกเวอร์ชันเปล่าเพื่อใช้ ชื่อพารามิเตอร์เกือบทั้งหมดรองรับเฉพาะตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น (ชื่อย่อบางตัว เช่น|isbn=มีนามแฝงตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น|ISBN=ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการใช้งาน) ใช้ "|" (ไปป์) อักขระระหว่างแต่ละพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้อาจถูกลบเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงในหน้าต่างแก้ไข ตัวอย่างบางส่วนในหน้าเอกสารนี้อาจรวมถึงวันที่ปัจจุบัน หากวันที่ไม่เป็นปัจจุบัน ให้ล้างหน้า

พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในรูปแบบแนวนอน
เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่มีเครดิตผู้เขียน

{{cite news |last= |first= |date= |title= |url= |work= |location= |access-date=}}

เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่ไม่มีเครดิตผู้แต่ง

{{cite news |author=<!--Staff writer(s)/no by-line.--> |title= |url= |work= |location= |date= |access-date=}}

เพื่ออ้างอิงบทความข่าวออนไลน์ที่เก็บถาวร

{{cite news |last= |first= |date= |title= |url= |url-status= |work= |location= |archive-url= |archive-date= |access-date=}}

เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ

{{cite news |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |work= |location= |access-date=}}

เพื่ออ้างอิงและอ้างอิงบทความข่าวที่เก็บถาวรซึ่งตัดกับบริการรวบรวมข้อมูลที่ต้องสมัครสมาชิก

{{cite news |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |url-status= |language= |work= |location= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |quote=}}


พารามิเตอร์แบบเต็มกำหนดในรูปแบบแนวนอน
{{cite news |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-style= |date= |year= |orig-year= |title= |script-title= |trans-title= |url= |url-status= |format= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |department= |work= |type= |series= |language= |volume= |issue= |others= |edition= |location= |publisher= |publication-date= |agency= |page= |pages= |at= |no-pp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |url-access= |lay-url= |lay-source= |lay-date= |quote= |postscript= |ref=}}


พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในรูปแบบแนวตั้ง
เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่มีเครดิตผู้เขียน
{{อ้างข่าว
| สุดท้าย =
| ครั้งแรก =
| วันที่ =
| ชื่อเรื่อง =
| url =
| ทำงาน =
| ที่ตั้ง =
| วันที่เข้าถึง =
}}
เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่ไม่มีเครดิตผู้แต่ง
{{อ้างข่าว
| ผู้เขียน =<!--Staff writer(s)/no by-line.-->
| ชื่อเรื่อง =
| url =
| ทำงาน =
| ที่ตั้ง =
| วันที่ =
| วันที่เข้าถึง =
}}
เพื่ออ้างอิงบทความข่าวออนไลน์ที่เก็บถาวร
{{อ้างข่าว
| สุดท้าย =
| ครั้งแรก =
| วันที่ =
| ชื่อเรื่อง =
| url =
| สถานะ URL =
| ทำงาน =
| ที่ตั้ง =
| archive-url =
| archive-date =
| วันที่เข้าถึง =
}}
เพื่ออ้างอิงบทความข่าวที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
{{อ้างข่าว
| สุดท้าย =
| ครั้งแรก =
| วันที่ =
| ชื่อเรื่อง =
| ทรานส์ชื่อเรื่อง =
| url =
| ภาษา =
| ทำงาน =
| ที่ตั้ง =
| วันที่เข้าถึง =
}}
เพื่ออ้างอิงและอ้างอิงบทความข่าวที่ถูกตัดและเก็บถาวรเกี่ยวกับบริการรวบรวมข้อมูลที่ต้องสมัครสมาชิก
{{อ้างข่าว
| สุดท้าย1 =
| แรก1 =
| สุดท้าย2 =
| แรก2 =
| วันที่ =
| ชื่อเรื่อง =
| ทรานส์ชื่อเรื่อง =
| url =
| สถานะ URL =
| รูปแบบ =
| ภาษา =
| ทำงาน =
| ที่ตั้ง =
| archive-url =
| archive-date =
| วันที่เข้าถึง =
| ผ่าน =
| url-access =
| อ้าง =
}}


พารามิเตอร์แบบเต็มกำหนดในรูปแบบแนวตั้ง
รายการแนวตั้ง ข้อกำหนดเบื้องต้น คำแนะนำสั้น ๆ / หมายเหตุ
{{อ้างข่าว
| สุดท้าย1 =
| แรก1 =
| ผู้แต่ง-link1 =
| สุดท้าย2 =
| แรก2 =
| ผู้แต่ง-link2 =
| สุดท้าย3 =
| แรก3 =
| ผู้แต่ง-link3 =
| สุดท้าย4 =
| เฟิร์ส4 =
| ผู้แต่ง-link4 =
| สุดท้าย5 =
| แรก 5 =
| ผู้แต่ง-link5 =
| แสดงผู้เขียน =
| ผู้เขียนหน้ากาก =
| ชื่อรายการสไตล์ =
| วันที่ =
| ปี =
| ปีต้นทาง =
| ชื่อเรื่อง =
| ชื่อสคริปต์ =
| ทรานส์ชื่อเรื่อง =
| url =
| สถานะ URL =
| รูปแบบ =
| editor1-last =
| editor1-first =
| editor1-link =
| editor2-last =
| บรรณาธิการ 2 อันดับแรก =
| editor2-link =
| editor3-last =
| editor3-first =
| editor3-link =
| editor4-last =
| editor4-first =
| editor4-link =
| editor5-last =
| editor5-first =
| editor5-link =
| ตัวแก้ไขการแสดงผล =
| แผนก =
| ทำงาน =
| พิมพ์ =
| ซีรีส์ =
| ภาษา =
| ปริมาณ =
| ปัญหา =
| อื่นๆ =
| ฉบับ =
| ที่ตั้ง =
| สำนักพิมพ์ =
| วันที่ตีพิมพ์ =
| หน่วยงาน =
| หน้า =
| หน้า =
| ที่ =
| ไม่-pp =
| arxiv =
| อาซิน =
| bibcode =
| ดอย =
| doi-broken-date =
| isbn =
| issn =
| jfm =
| jstor =
| lccn =
| นาย =
| oclc =
| เฒ่า =
| osti =
| pmc =
| pmid =
| rfc =
| ssrn =
| zbl =
| id =
| archive-url =
| archive-date =
| วันที่เข้าถึง =
| ผ่าน =
| เลย์ URL =
| เลย์ซอร์ส =
| วางวันที่ =
| อ้าง =
| คำลงท้าย =
| อ้างอิง =
}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • ถ้าชื่อฟิลด์แสดงอยู่ในคอลัมน์ข้อกำหนดเบื้องต้นจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับฟิลด์ทางด้านซ้าย

การเลือกระหว่าง{{Cite web}}และ{{Cite news}}

ก่อนปี 2014 บรรณาธิการจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะใช้ {{ Cite web }} หรือ{{Cite news}}ตามคุณลักษณะของตนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2014 ความแตกต่างส่วนใหญ่ระหว่างสองเทมเพลตก็หมดไป

29 กรกฎาคม 2016 , {{Cite เว็บ}}และ{{Cite ข่าว}}มีความแตกต่างต่อไปนี้:

 • {{Cite news}}สามารถใช้กับแหล่งข้อมูลออฟไลน์ (กระดาษ) ในขณะที่{{Cite web}}สร้างข้อผิดพลาด URL ที่ขาดหายไปเมื่อไม่ได้ระบุ URL
 • {{Cite news}}ยอมรับ|issue=และ|volume=กำหนดพารามิเตอร์ในขณะที่{{Cite web}}ไม่ยอมรับ (ดูHelp talk:Citation Style 1/Archive 10 § |volume=, |issue=, |page(s)= and cite magazine .)

แต่ด้วยชุดพารามิเตอร์ที่ถูกต้องชุดเดียวกัน ผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกประการ:

อ้างอิงเว็บ : ซิลเวอร์แมน, ดไวท์ (15 กรกฎาคม 2554) "ไมโครซอฟท์วาดภาพสากล OS แต่มันอาจจะไม่ได้เรียกว่า Windows" ฮุสตัน โครนิเคิล . เฮิร์สต์คอร์ปอเรชั่น สืบค้นเมื่อ26 พฤษภาคม 2558 .
อ้างข่าว : ซิลเวอร์แมน, ดไวท์ (15 กรกฎาคม 2554) "ไมโครซอฟท์วาดภาพสากล OS แต่มันอาจจะไม่ได้เรียกว่า Windows" ฮุสตัน โครนิเคิล . เฮิร์สต์คอร์ปอเรชั่น สืบค้นเมื่อ26 พฤษภาคม 2558 .

ตัวอย่าง

บทความข่าวที่มีเครดิตผู้เขียน
{{cite news |last=Wolford |first=Ben |date=2013-10-16 |title=Citrus Canker Lawsuit Headed Back to Trial |url=http://www.sun-sentinel.com/news/palm-beach/fl-citrus-canker-ruling-20131016,0,7602285.story |work=South Florida Sun-Sentinel |access-date=2013-10-17}}
แสดงเป็น:
 • วูลฟอร์ด, เบ็น (2013-10-16). "ส้มเปื่อยคดีมุ่งหน้ากลับไปทดลอง" เซาท์ฟลอริดาดวงอาทิตย์ยาม สืบค้นเมื่อ2013-10-17 .
บทความข่าวที่ออกโดยสำนักข่าวและไม่มีเครดิตผู้เขียน
{{cite news |author=<!--Staff writer(s)/no by-line.--> |title=Bellingham Police Arrest WWU Student in Melee |url=http://blogs.seattletimes.com/today/2013/10/bellingham-police-arrest-wwu-student-in-melee/ |work=The Seattle Times |agency=Associated Press |date=2013-10-17 |access-date=2013-10-17}}
แสดงเป็น:
บทความข่าวที่ถูกเก็บถาวร
{{cite news |last=Pank |first=Philip |date=2013-10-18 |title=Families Accuse Network Rail of Cover-Up |url=http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/transport/article3897709.ece |url-status=dead |work=The Times |location=London |archive-url=https://www.webcitation.org/6KS5scqfE |archive-date=2013-10-18 |access-date=2013-10-18}}
แสดงเป็น:
บทความข่าวที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
{{cite news |last=Bourmaud |first=François-Xavier |date=2013-10-17 |title=Hollande dans le bourbier de l'affaire Leonarda |trans-title=Hollande in the quagmire of the Leonarda case |url=http://www.lefigaro.fr/politique/2013/10/17/01002-20131017ARTFIG00575-hollande-dans-le-bourbier-de-l-affaire-leonarda.php |language=French |work=Le Figaro |location=Paris |access-date=2013-10-17}}
แสดงเป็น:
 • บูร์ม็อด, ฟร็องซัว-ซาเวียร์ (2013-10-17) "Hollande dans le Bourbier de L'affaire Leonarda" [ฮอลแลนด์ในหล่มของคดีลีโอนาร์ดา] เลอ ฟิกาโร (ภาษาฝรั่งเศส) ปารีส. สืบค้นเมื่อ2013-10-17 .
บทความข่าวที่ถูกตัดและเก็บถาวรที่คุณอ้างอิง พบในบริการรวบรวมข้อมูลที่ต้องสมัครสมาชิก
{{cite news |url=https://www.newspapers.com/clip/30201172/daily_news/ |title=Czechs honor Yuri |date=30 April 1961 |newspaper=Daily News|access-date=2 April 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190402233429/https://www.newspapers.com/clip/30201172/daily_news/|archive-date=2 April 2019|url-status=live |agency=Reuters |location=New York |page=35 |via=Newspapers.com |quote=Czech President [[Antonin Novotny]] today made visiting Soviet spaceman Yuri Gagarin a "Hero of Socialist Labor".}}
แสดงเป็น:
 • "เช็กให้เกียรติยูริ" . ข่าวประจำวัน . นิวยอร์ก. สำนักข่าวรอยเตอร์ 30 เมษายน 2504 น. 35. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2 เมษายน 2019 . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2019 – ผ่าน Newspapers.com. ประธานาธิบดีอันโตนิน โนวอตนี แห่งสาธารณรัฐเช็กได้ให้นักบินอวกาศชาวโซเวียต ยูริ กาการิน เป็น "วีรบุรุษแห่งแรงงานสังคมนิยม"

พารามิเตอร์

ไวยากรณ์

พารามิเตอร์ที่ซ้อนกันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลัก:

 • พ่อแม่
 • หรือ: parent2 —อาจใช้แทนparent
  • เด็กพฤษภาคมที่จะใช้กับผู้ปกครอง (และจะถูกละเว้นถ้าผู้ปกครองไม่ได้ใช้)
  • หรือ: child2 —อาจถูกใช้แทนchild (และจะถูกละเว้นหากไม่ได้ใช้parent2 )
ในกรณีที่มีการแสดงนามแฝง อาจมีการกำหนดพารามิเตอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น หากมีการกำหนดพารามิเตอร์นามแฝงหลายตัว จะแสดงเพียงพารามิเตอร์เดียว

โดยค่าเริ่มต้น ชุดของฟิลด์จะสิ้นสุดด้วยจุด (.)

เหรียญ

เทมเพลตนี้ฝังข้อมูลเมตาของCOinSในเอาต์พุต HTML ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลอ้างอิงดึงข้อมูลเมตาบรรณานุกรมได้ ดูวิกิพีเดีย: เหรียญ ตามกฎทั่วไป รายการข้อมูลเพียงรายการเดียวต่อพารามิเตอร์ ห้ามใส่คำอธิบายหรือข้อความแสดงแทน:

 • |date=27 September 2007ไม่ใช้|date=27 September 2007 (print version 25 September)

ไม่แนะนำให้ใช้เทมเพลตภายในเทมเพลตการอ้างอิง เนื่องจากเทมเพลตเหล่านี้จำนวนมากจะเพิ่ม HTML หรือ CSS ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งจะรวมข้อมูลดิบไว้ในข้อมูลเมตา นอกจากนี้หน่วยงาน HTML, ตัวอย่างเช่น&nbsp;, &ndash;ฯลฯ ไม่ควรใช้ในพารามิเตอร์ที่นำไปสู่ข้อมูลเมตา

ข้อมูลเมตา COinS ถูกสร้างขึ้นสำหรับพารามิเตอร์เหล่านี้

หมายเหตุ: ตารางข้อมูลเมตานี้จะแสดงสำหรับเทมเพลต Citation Style 1 ทั้งหมด เทมเพลต CS1 ทุกเทมเพลตไม่รองรับพารามิเตอร์เหล่านี้ทั้งหมด พารามิเตอร์เหล่านี้บางส่วนไม่เกิดร่วมกัน บางพารามิเตอร์เป็นนามแฝงของพารามิเตอร์อื่น และบางพารามิเตอร์จำเป็นต้องมีพารามิเตอร์อื่น โปรดดูเอกสารประกอบของแต่ละเทมเพลตสำหรับรายการพารามิเตอร์ที่รองรับ นามแฝง และการอ้างอิงทั้งหมด

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=,|dictionary=
 • |chapter=, |script-chapter=, |contribution=, |script-contribution=, |entry=, |script-entry=, |article=, |script-article=, |section=,|script-section=
 • |title=, |script-title=,|book-title=
 • |publication-place=, |place=,|location=
 • |date=, |year=,|publication-date=
 • |series=, |version=
 • |volume=, |issue=,|number=
 • |page=, |pages=, |at=, |quote-page=,|quote-pages=
 • |edition=
 • |publisher=, |institution=
 • |url=, |chapter-url=, |contribution-url=,|section-url=
 • |author-last=, |author-last#=, |author#-last=, |author-surname=, |author-surname#=, |author#-surname=, |last=, |last#=, |surname=, |surname#=, |author=, |author#=, |subject=, |subject#=, |host=,|host#=
 • |author-first=, |author-first#=, |author#-first=, |author-given=, |author-given#=, |author#-given=, |first=, |first#=, |given=,|given#=
 • |degree=
 • |arxiv=, |bibcode=, |biorxiv=, |citeseerx=, |doi=, |eissn=, |eprint=, |hdl=, |isbn=, |issn=, |jfm=, |jstor=, |lccn=, |message-id=, |mr=, |oclc=, |osti=, |pmc=, |pmid=, |rfc=, |ssrn=, |s2cid=,|zbl=

มีอะไรใหม่

มีอะไรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆ นี้
พารามิเตอร์ คำอธิบาย วันที่
|author-given= เพิ่มนามแฝง (รวมถึงแบบฟอร์มที่แจกแจง) สำหรับ |author-first= ตุลาคม 2020
|author-surname= เพิ่มนามแฝง (รวมถึงแบบฟอร์มที่แจกแจง) สำหรับ |author-last= ตุลาคม 2020
|display-subjects= เพิ่มนามแฝง|display-authors=สำหรับการใช้งานด้วย|subject= ตุลาคม 2020
|interviewer-given= เพิ่มนามแฝง (รวมถึงแบบฟอร์มที่แจกแจง) สำหรับ |interviewer-first= ตุลาคม 2020
|interviewer-surname= เพิ่มนามแฝง (รวมถึงแบบฟอร์มที่แจกแจง) สำหรับ |interviewer-last= ตุลาคม 2020
|orig-date= เพิ่มรูปแบบบัญญัติสำหรับนามแฝง |orig-year= ตุลาคม 2020
|quote-page= เพิ่มตัวระบุหน้าเดียวสำหรับ |quote= ตุลาคม 2020
|quote-pages= เพิ่มตัวระบุหลายหน้าสำหรับ |quote= ตุลาคม 2020
|sbn= เพิ่มพารามิเตอร์ตัวระบุสำหรับStandard Book Numbers เมษายน 2020
|script-quote= เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกข้อความสคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละตินสำหรับ |quote= ตุลาคม 2020
|subject-mask= เพิ่มนามแฝง (รวมถึงแบบฟอร์มที่แจกแจง) เพื่อ|author-mask=ใช้กับ|subject= ตุลาคม 2020
|s2cid= เพิ่มพารามิเตอร์ตัวระบุสำหรับSemantic Scholar corpus ID เมษายน 2020
|s2cid-access= เพิ่มพารามิเตอร์ไอคอนการเข้าถึงสำหรับ |s2cid= เมษายน 2020
|title-link= เพิ่มโทเค็นพิเศษnone/doi/pmcเพื่อแทนที่/ปิดใช้งานการเชื่อมโยงอัตโนมัติ ({{ อ้างวารสาร }} เท่านั้น) ตุลาคม 2020
|trans-quote= เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกข้อความที่แปลสำหรับ |quote= ตุลาคม 2020
ยอมรับ-นี้-เป็น-เขียน-มาร์กอัป เพิ่มสำหรับ|doi=, |eissn=, |isbn=, |issn=,|sbn= ตุลาคม 2020

เลิกใช้

พารามิเตอร์ CS1/CS2 ที่เลิกใช้แล้ว
เลิกใช้พารามิเตอร์ แทนที่ด้วย วันที่
ปัจจุบันไม่มีใครเลิกใช้


ลบพารามิเตอร์ CS1/CS2 ล่าสุด
ลบพารามิเตอร์ แทนที่ด้วย วันที่
|authorfirst= |author-first= ตุลาคม 2020
|authorfirstn= |author-firstn= ตุลาคม 2020
|authornfirst= |authorn-first= ตุลาคม 2020
|authorgiven= |author-given= ตุลาคม 2020
|authorgivenn= |author-givenn= ตุลาคม 2020
|authorngiven= |authorn-given= ตุลาคม 2020
|authorlast= |author-last= ตุลาคม 2020
|authorlastn= |author-lastn= ตุลาคม 2020
|authornlast= |authorn-last= ตุลาคม 2020
|authormask= |author-mask= มกราคม 2564
|authormaskn= |author-maskn= มกราคม 2564
|authornmask= |authorn-mask= มกราคม 2564
|authorsurname= |author-surname= ตุลาคม 2020
|authorsurnamen= |author-surnamen= ตุลาคม 2020
|authornsurname= |authorn-surname= ตุลาคม 2020
|booktitle= |book-title= พฤษภาคม 2021
|chapterurl= |chapter-url= พฤษภาคม 2021
|conferenceurl= |conference-url= เมษายน 2021
|contributionurl= |contribution-url= เมษายน 2021
|deadurl=yes |url-status=dead กันยายน 2019
|dead-url=yes |url-status=dead กันยายน 2019
|displayauthors= |display-authors= มกราคม 2564
|displayeditors= |display-editors= ตุลาคม 2020
|doi-broken= |doi-broken-date= ตุลาคม 2020
|doi-inactive-date= |doi-broken-date= ตุลาคม 2020
|editorfirst= |editor-first= ตุลาคม 2020
|editorfirstn= |editor-firstn= ตุลาคม 2020
|editornfirst= |editorn-first= ตุลาคม 2020
|editorgiven= |editor-given= ตุลาคม 2020
|editorgivenn= |editor-givenn= ตุลาคม 2020
|editorngiven= |editorn-given= ตุลาคม 2020
|editorlast= |editor-last= ตุลาคม 2020
|editorlastn= |editor-lastn= ตุลาคม 2020
|editornlast= |editorn-last= ตุลาคม 2020
|editorlink= |editor-link= มกราคม 2564
|editorlinkn= |editor-linkn= มกราคม 2564
|editornlink= |editorn-link= มกราคม 2564
|editors= |editor=(บรรณาธิการหนึ่งคน) หรือ(บรรณาธิการมากกว่าหนึ่งคน) หรือ(สำหรับบรรณาธิการสไตล์แวนคูเวอร์) พิจารณาแยกออกเป็นและถ้าเป็นไปได้ พิจารณาถ้าต้องการคำอธิบายประกอบ |editorn=|veditors=|editorn=|editor-firstn=|editor-lastn=|editor-maskn= มกราคม 2564
|editorsurname= |editor-surname= ตุลาคม 2020
|editorsurnamen= |editor-surnamen= ตุลาคม 2020
|editornsurname= |editorn-surname= ตุลาคม 2020
|editormask= |editor-mask= ตุลาคม 2020
|editormaskn= |editor-maskn= ตุลาคม 2020
|editornmask= |editorn-mask= ตุลาคม 2020
|embargo= |pmc-embargo-date= ตุลาคม 2020
|episodelink= |episode-link= พฤษภาคม 2021
|event-format= (ลบ) มกราคม 2564
|eventurl= (ลบ) มกราคม 2564
|event-url= (ลบ) มกราคม 2564
|ignoreisbnerror= |isbn=((<isbn>)) ตุลาคม 2020
|ignore-isbn-error= |isbn=((<isbn>)) มกราคม 2564
|interviewerlink= |interviewer-link= ตุลาคม 2020
|interviewerlinkn= |interviewer-linkn= ตุลาคม 2020
|interviewernlink= |interviewern-link= ตุลาคม 2020
|interviewermask= |interviewer-mask= ตุลาคม 2020
|interviewermaskn= |interviewer-maskn= ตุลาคม 2020
|interviewernmask= |interviewern-mask= ตุลาคม 2020
|last-author-amp= |name-list-style=amp มกราคม 2564
|lastauthoramp= |name-list-style=amp มกราคม 2564
|laydate= |lay-date= เมษายน 2021
|laysource= |lay-source= เมษายน 2021
|layurl= |lay-url= เมษายน 2021
|mailinglist= |mailing-list= พฤษภาคม 2021
|mapurl= |map-url= พฤษภาคม 2021
|name-list-format= |name-list-style= เมษายน 2021
|nocat= |no-tracking= มกราคม 2564
|no-cat= |no-tracking= ตุลาคม 2020
|nopp= |no-pp= พฤษภาคม 2021
|notracking= |no-tracking= ตุลาคม 2020
|publicationdate= |publication-date= พฤษภาคม 2021
|publicationplace= |publication-place= พฤษภาคม 2021
|registration= |url-access=registration มกราคม 2020
|sectionurl= |section-url= เมษายน 2021
|serieslink= |series-link= พฤษภาคม 2021
|seriesno= |series-number= เมษายน 2021
|seriesnumber= |series-number= มกราคม 2564
|series-separator= (ลบ) ตุลาคม 2020
|subjectlink= |subject-link= มกราคม 2564
|subjectlinkn= |subject-linkn= มกราคม 2564
|subjectnlink= |subjectn-link= มกราคม 2564
|subscription= |url-access=subscription มกราคม 2020
|timecaption= |time-caption= เมษายน 2021
|titlelink= |title-link= เมษายน 2021
|transcripturl= |transcript-url= พฤษภาคม 2021

คำอธิบาย

ผู้เขียน

 • ล่าสุด : นามสกุลของผู้แต่งคนเดียว อย่าใช้วิกิลิงก์—ใช้ลิงก์ผู้เขียนแทน สำหรับผู้แต่งองค์กรหรือผู้แต่งที่มีชื่อเพียงชื่อเดียวตามแหล่งที่มา ให้ใช้นามสกุลหรือนามแฝงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เช่น|author=Bono) นามแฝงนามสกุล , เขียน , last1 , surname1 , author1
  • ผู้แต่ง : พารามิเตอร์นี้ใช้เพื่อเก็บชื่อเต็มของผู้แต่งคนเดียว (คนแรกและคนสุดท้าย) หรือเพื่อถือชื่อผู้เขียนองค์กร พารามิเตอร์นี้ไม่ควรมีชื่อผู้เขียนมากกว่าหนึ่งคน อย่าใช้วิกิลิงก์—ใช้ลิงก์ผู้เขียนแทน
  • ครั้งแรก : ให้หรือชื่อผู้แต่ง; ตัวอย่างเช่น: ชื่อจริง ชื่อกลางหรือชื่อเอ็มหรือชื่อเอ็ม ซีเนียร์อย่าใช้วิกิลิงก์—ใช้ลิงก์ผู้เขียนแทน นามแฝง: ให้ , first1 , given1 . ต้องใช้ล่าสุด ; ชื่อจะไม่แสดงหากนามสกุลว่างเปล่า
  • หรือ: สำหรับผู้แต่งหลายคน ให้ใช้last1 , first1ถึงnสุดท้าย , first nโดยที่nคือหมายเลขที่ต่อเนื่องกันสำหรับผู้เขียนไม่ จำกัด จำนวน (แต่ละคนแรกnต้องมีnสุดท้ายที่สอดคล้องกันแต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน) ดูพารามิเตอร์การแสดงผลเพื่อเปลี่ยนจำนวนผู้เขียนที่จะแสดงนามแฝงsurname1 , given1ผ่านนามสกุลn , รับnหรือauthor1ผ่านผู้เขียนn. สำหรับผู้แต่งแต่ละคนและผู้เขียนสถาบัน คุณสามารถใช้|first1=...|last1=...|author2=....
  • ลิงก์ผู้เขียน : ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียน—ไม่ใช่เว็บไซต์ของผู้เขียน อย่าวิกิลิงค์ นามแฝงของผู้เขียน link1 , author1 ลิงค์ , authorlink
  • หรือสำหรับผู้เขียนหลายคนใช้ผู้เขียน link1ผ่านผู้เขียนเชื่อมโยง n นามแฝงauthor1 การเชื่อมโยงผ่านการเขียนnลิงค์
  • name-list-style : ยอมรับรายการคำหลักที่จำกัดเป็นค่า เมื่อตั้งค่าเป็นamp, ampersand, หรือ&แทรกเครื่องหมายระหว่างสองชื่อสุดท้ายในรายชื่อ เมื่อตั้งค่าเป็น ให้andแทรกคำเชื่อม 'และ' ระหว่างสองชื่อสุดท้ายของรายชื่อ เมื่อตั้งค่าให้vancแสดงรายการชื่อในรูปแบบแวนคูเวอร์เมื่อรายการใช้last/ firstรูปแบบของพารามิเตอร์ชื่อ
 • vauthors : คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคของชื่อผู้แต่งในสไตล์แวนคูเวอร์ ; ใส่ชื่อผู้เขียนองค์กรหรือสถาบันในวงเล็บสองเท่า ลงท้ายด้วย etal หากเหมาะสม:
  |vauthors=Smythe JB, ((Megabux Corp.)), etal
  • ลิงค์ผู้เขียนและผู้เขียนหน้ากากอาจใช้สำหรับชื่อบุคคล|vauthors=ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • ผู้เขียน : รายชื่อผู้แต่งรูปแบบอิสระ; เราไม่แนะนำให้ใช้พารามิเตอร์นี้ เนื่องจากไม่สนับสนุนข้อมูลเมตาของการอ้างอิง ไม่ได้เป็นนามแฝงของสุดท้าย
 • translator-last : นามสกุลของนักแปล อย่าใช้ wikilink—ใช้translator-linkแทน นามแฝง แปล-นามสกุล , translator1 , translator1 สุดท้าย , แปล-last1
  • translator-first : ให้หรือชื่อของนักแปล อย่าใช้ wikilink—ใช้translator-linkแทน นามแฝง: translator-given , translator1-first , translator-first1 .
  • หรือ: สำหรับนักแปลหลายคน ให้ใช้translator-last1 , translator-first1ผ่านtranslator-last n , translator-first nโดยที่nคือจำนวนที่ต่อเนื่องกันสำหรับนักแปลที่ไม่จำกัดจำนวน (แต่ละtranslator-first nต้องมีtranslator-last n ที่สอดคล้องกันแต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน) นามแฝง: translator1-last , translator1-firstผ่านนักแปลn -last , translator n -first , หรือนักแปล1ผ่านนักแปล .
  • translator-link : ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับนักแปล—ไม่ใช่เว็บไซต์ของนักแปล อย่าวิกิลิงค์ นามแฝงแปล-link1 , translator1 เชื่อมโยง
  • หรือ: สำหรับนักแปลหลายใช้แปล-link1ผ่านล่ามเชื่อมโยง n นามแฝงtranslator1 การเชื่อมโยงผ่านการแปลnลิงค์
 • ความร่วมมือ : ชื่อกลุ่มผู้เขียนหรือผู้ทำงานร่วมกัน ต้องเขียน , สุดท้ายหรือvauthorsรายการหนึ่งหรือผู้เขียนหลักมากขึ้น ตามรายชื่อผู้แต่ง; ต่อท้าย "et al." เพื่อเขียนรายชื่อ
 • อื่นๆ : บันทึกผู้ร่วมสมทบงานอื่นๆ รวมทั้งนักวาดภาพประกอบ สำหรับค่าพารามิเตอร์ที่เขียนภาพประกอบโดยจอห์นสมิ ธ
 • หมายเหตุ: เมื่อใช้เชิงอรรถแบบย่อหรือรูปแบบการอ้างอิงแบบวงเล็บกับเทมเพลต อย่าใช้ชื่อหลายชื่อในฟิลด์เดียว มิฉะนั้น สมอจะไม่ตรงกับลิงก์อินไลน์

ชื่อ

(โปรดดูวิธีใช้:รูปแบบการอ้างอิง 1 § ชื่อและบท )

 • title : ชื่อเรื่องของแหล่งที่มา สามารถ wikilinked ไปยังบทความ Wikipedia ที่มีอยู่หรือurlอาจใช้เพื่อเพิ่มลิงก์ภายนอก แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง แสดงในเครื่องหมายคำพูด ถ้าสคริปต์ชื่อที่ถูกกำหนดให้ใช้ชื่อที่จะถือเป็นพระเจ้าสุริยวรมัน (ถ้ามี) ของชื่อในสคริปต์ชื่อ
  • script-title : ชื่อดั้งเดิมสำหรับภาษาที่ไม่ได้ใช้สคริปต์แบบละติน (อาหรับ, จีน, ซิริลลิก, กรีก, ฮีบรู, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฯลฯ ); ไม่ตัวเอียง ตามด้วยตัวเอียง Romanization ที่กำหนดไว้ในชื่อ (ถ้ามี) ต้องขึ้นต้นด้วยรหัสภาษาที่รองรับเพื่อช่วยให้เบราว์เซอร์แสดงสคริปต์ได้อย่างถูกต้อง:
   ... |title=Tōkyō tawā |script-title=ja:東京タワー |trans-title=Tokyo Tower ...
  • trans-title : การแปลชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ หากแหล่งที่มาที่อ้างถึงเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงในวงเล็บเหลี่ยมหลังชื่อเรื่อง ; หากมีการกำหนดurlจะมีการรวมชื่อทรานส์ไว้ในลิงค์ การใช้ภาษาพารามิเตอร์จะแนะนำ
ชื่อที่มีอักขระบางตัวจะไม่แสดงและเชื่อมโยงอย่างถูกต้องเว้นแต่จะมีการเข้ารหัสอักขระเหล่านั้น
ขึ้นบรรทัดใหม่ [ ] |
ช่องว่าง [ ] {{!}} (แนะนำ)
{{วงเล็บ|ข้อความ}} | หรือ{{pipe}}ดูเพิ่มเติมHelp:Table § Rendering the pipe
 • title-link : ชื่อเรื่องของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับแหล่งที่มาที่มีชื่ออยู่ในหัวเรื่อง – ห้ามใช้ที่อยู่เว็บ อย่าวิกิลิงค์
 • ภาษา : ภาษา (หรือรายการภาษาที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ซึ่งมีการเขียนต้นฉบับเป็นรหัสภาษาISO 639 (แนะนำ) หรือชื่อเต็มของภาษา ตัวอย่าง: |language=ru; |lang=fr, pt-br; |lang=Russian; |language=French, Portuguese. ดูรายชื่อของรหัสที่ได้รับการสนับสนุนและชื่อห้ามใช้เทมเพลตหรือวิกิลิงก์ แสดงในวงเล็บโดยมี "in" นำหน้าชื่อภาษาหรือชื่อภาษา เมื่อภาษาต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะไม่มีการแสดงภาษาใดในการอ้างอิง การใช้ภาษาที่โมดูลการอ้างอิงรู้จักจะเพิ่มหน้าไปยังหมวดหมู่ย่อยที่เหมาะสมของหมวดหมู่:CS1 แหล่งข้อมูลภาษาต่างประเทศ. เนื่องจากเทมเพลต cs1|2 มักถูกคัดลอกจาก en.wiki ไปยังวิกิอื่น จึงควรใช้รหัสภาษาเพื่อให้ชื่อภาษาแสดงในภาษาและรูปแบบที่ถูกต้อง: espagnol ที่วิกิภาษาฝรั่งเศสแทนที่จะเป็นคำภาษาอังกฤษ "สเปน" . นามแฝง: lang

วารสาร

 • งาน (จำเป็นโดยและ): ชื่อของงานที่มีแหล่งที่มา; อาจถูกลิงก์วิกิหากเกี่ยวข้อง แสดงเป็นตัวเอียง หากชื่อวารสารเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ให้ใช้ชื่อในขณะที่เผยแพร่แหล่งที่มา หากสคริปต์การทำงานที่ถูกกำหนดให้ใช้การทำงานที่จะถือเป็นพระเจ้าสุริยวรมัน (ถ้ามี) ของชื่อในสคริปต์ทำงานนามแฝงวารสาร , หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร , วารสาร , เว็บไซต์การใช้สคริปต์ละตินสำหรับภาษาที่เขียนด้วยสคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละติน (อาหรับ จีน ซิริลลิก กรีก ฮีบรู อินดิก ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ) ให้ใช้มาตรฐาน{{cite journal}}{{cite magazine}}Romanizationในสาขานี้
  • script-work : ชื่องานในสคริปต์ดั้งเดิมที่ไม่ใช่ภาษาละติน ไม่ตัวเอียง ตามด้วยตัวเอียง Romanization ที่กำหนดไว้ในงาน (ถ้ามี) ต้องขึ้นต้นด้วยรหัสภาษาที่รองรับเพื่อช่วยให้เบราว์เซอร์แสดงสคริปต์ได้อย่างถูกต้อง เว้นว่างไว้สำหรับสคริปต์ที่ใช้ภาษาละติน (เช็ก ฝรั่งเศส ตุรกี เวียดนาม ฯลฯ) นามแฝงสคริปต์วารสาร , สคริปต์หนังสือพิมพ์ , สคริปต์นิตยสาร , สคริปต์วารสาร , สคริปต์เว็บไซต์
  • trans-work : การแปลชื่องานเป็นภาษาอังกฤษ หากแหล่งที่มาที่อ้างถึงเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงในวงเล็บหลังจากทำงานหรือสคริปต์การทำงานนามแฝง: ทรานส์วารสาร , ทรานส์หนังสือพิมพ์ , ทรานส์นิตยสาร , ทรานส์วารสาร , ทรานส์เว็บไซต์
   ... |work=Zhōngguó piàofáng |script-work=zh:中国票房 |trans-work=China Box Office ...
  • ฉบับ : เมื่อสิ่งพิมพ์เป็นหนึ่งในชุดที่ตีพิมพ์เป็นระยะ นามแฝง: หมายเลข . |issue=2, ''Modern Canadian Literature''เมื่อปัญหามีชื่อพิเศษของตัวเองนี้อาจจะได้รับในตัวเอียงพร้อมกับหมายเลขปัญหาเช่นโปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง|issue=หรือ|number=ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ใช้ในการตีพิมพ์จริง หากสิ่งพิมพ์ดำเนินการทั้งปัญหาและการกำหนดจำนวน (ปกติหนึ่งเป็นปีญาติและอื่น ๆ ค่าสัมบูรณ์) |issue=2 #143ให้พวกเขาทั้งยกตัวอย่างเช่นแสดงในวงเล็บต่อไปปริมาณ
  • แผนก : ชื่อแผนกคอลัมน์หรือส่วนงานประจำในวารสารหรือวารสาร ตัวอย่าง ได้แก่ "การสื่อสาร" "บทบรรณาธิการ" "จดหมายถึงบรรณาธิการ" และ "บทวิจารณ์" แสดงหลังชื่อเรื่องและเป็นข้อความธรรมดา
เมื่อตั้งค่าแล้วงานจะเปลี่ยนการจัดรูปแบบของพารามิเตอร์อื่นในการอ้างอิงเดียวกัน:
ชื่อเรื่องไม่เป็นตัวเอียงและอยู่ในเครื่องหมายคำพูด
บทไม่แสดง (และจะสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด)

วันที่

 • date : วันที่แหล่งอ้างอิง อาจเป็นวันที่แบบเต็ม (วัน เดือน และปี) หรือวันที่บางส่วน (เดือนและปี ฤดูกาลและปี หรือปี) ใช้รูปแบบเดียวกับวันที่ตีพิมพ์อื่นๆ ในการอ้างอิง [วันที่ 1]จำเป็นเมื่อใช้ปีเพื่อแก้ความกำกวมลิงก์ไปยังการอ้างอิงหลายงานโดยผู้เขียนคนเดียวกันในปีเดียวกัน [เพิ่มเติม]ห้ามวิกิลิงค์ แสดงตามหลังผู้เขียนและอยู่ในวงเล็บ หากไม่มีผู้แต่ง จะแสดงหลังผู้จัดพิมพ์ สำหรับรูปแบบวันที่ได้รับการยอมรับให้ดูที่ความช่วยเหลือ: อ้างอิงสไตล์ 1 §วัน{{sfn}}
สำหรับปีโดยประมาณนำหน้าด้วย " c. " |date=c. 1900เช่นนี้

สำหรับไม่มีวันหรือ "ไม่ระบุ" ให้ใช้ |date=n.d.
การจัดรูปแบบวันที่อัตโนมัติ : เทมเพลตรูปแบบการอ้างอิง 1และ2รวมถึงเทมเพลตนี้ จะแสดงวันที่โดยอัตโนมัติในพารามิเตอร์วันที่ทั้งหมด (เช่น|date=, |publication-date=, |access-date=, |archive-date=, ฯลฯ) ยกเว้น|orig-date=ในสไตล์ที่ระบุโดยบทความหรือเทมเพลต ดูเอกสารประกอบของเทมเพลตเหล่านั้นสำหรับรายละเอียด{{use dmy dates}}{{use mdy dates}}
 • ปี : ปีที่อ้างอิงแหล่งที่มา การใช้งานของพารามิเตอร์นี้เป็นกำลังใจ ; ใช้|date=พารามิเตอร์ที่ยืดหยุ่นกว่าแทน เว้นแต่จะตรงตามเงื่อนไขทั้งสองต่อไปนี้:
  1. |date=รูปแบบ YYYY-MM-DD
  2. การอ้างอิงต้องมีdisambiguatorCITEREF
 • orig-date : วันที่หรือปีที่พิมพ์ต้นฉบับ; แสดงในวงเล็บเหลี่ยมหลังวันที่ (หรือปี ) เพื่อความชัดเจนโปรดระบุข้อมูลเฉพาะ ตัวอย่างเช่น: |orig-date=First published 1859หรือ|orig-date=Composed 1904. ในฐานะที่|orig-date=ไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบอัตโนมัติวันที่ใช้รูปแบบวันเดียวกับที่กำหนดโดย|df=(หรือถ้ามันมีอยู่ในบทความโดย|cs1-dates=ของหรือแม่แบบ) หรือที่ใช้ในพารามิเตอร์ นามแฝง: orig-year{{use dmy dates}}{{use mdy dates}}|date=
 • df : รูปแบบวันที่; ตั้งค่าวันที่แสดงผลเป็นรูปแบบที่ระบุ ไม่รองรับช่วงวันที่หรือวันที่ตามฤดูกาล แทนที่การจัดรูปแบบวันที่อัตโนมัติที่อธิบายไว้ข้างต้น ยอมรับค่าหนึ่งค่าที่อาจเป็นหนึ่งในค่าเหล่านี้:
  dmy– กำหนดวันที่ตีพิมพ์เป็นรูปแบบวันเดือนปี ไม่มีการแก้ไขวันที่เข้าถึงและเก็บถาวร
  mdy – รูปแบบเดือน วัน ปี ที่กล่าวข้างต้น
  ymd – ตามข้างต้นสำหรับปีรูปแบบตัวเลขเริ่มต้น YYYY-MM-DD
  dmy-all – ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ เข้าถึง และเก็บถาวรวันที่เป็นรูปแบบวันเดือนปี
  mdy-all – รูปแบบเดือน วัน ปี ที่กล่าวข้างต้น
  ymd-all – ตามข้างต้นสำหรับปีรูปแบบตัวเลขเริ่มต้น YYYY-MM-DD
 1. ^ วันที่ตีพิมพ์ในการอ้างอิงภายในบทความควรมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด นี่อาจเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากที่ใช้สำหรับเก็บถาวรและวันที่เข้าถึง ดูMOS: DATEUNIFY

สำนักพิมพ์

 • ผู้จัดพิมพ์ : ชื่อผู้จัดพิมพ์; อาจถูกลิงก์วิกิหากเกี่ยวข้องสำนักพิมพ์เป็นบริษัท , องค์กรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ ที่มีการเผยแพร่งานที่ถูกอ้าง อย่าไม่ใช้ผู้เผยแพร่พารามิเตอร์สำหรับชื่อของที่ทำงาน (เช่นเว็บไซต์หนังสือสารานุกรม, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, ฯลฯ ) หากชื่อผู้จัดพิมพ์เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ให้ใช้ชื่อตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์หรือ ณ เวลาที่เผยแพร่ของแหล่งที่มา มักจะไม่รวมการกำหนดชื่อองค์กร เช่น "Ltd", "Inc." หรือ "GmbH" ปกติไม่ใช้สำหรับวารสาร ละเว้นโดยที่ชื่อของผู้จัดพิมพ์ตรงกับชื่องานอย่างมาก (เช่น The New York Times Co.ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สจึงไม่มีเหตุผลที่จะตั้งชื่อผู้จัดพิมพ์) แสดงหลังจากที่ชื่อ
 • place : สำหรับข่าวที่มีdatelineคือตำแหน่งที่เขียนเรื่อง หากชื่อสถานที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ให้ใช้ชื่อตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์หรือ ณ เวลาที่เผยแพร่แหล่งที่มา ในเทมเพลตเวอร์ชันก่อนหน้า นี่คือสถานที่เผยแพร่ และสำหรับความเข้ากันได้ จะถือเป็นสถานที่เผยแพร่หากไม่มีพารามิเตอร์ตำแหน่งสิ่งพิมพ์ ดูพารามิเตอร์นั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นามแฝง: ที่ตั้ง
 • สิ่งพิมพ์-สถานที่ : สถานที่ทางภูมิศาสตร์ของสิ่งพิมพ์; โดยทั่วไปไม่วิกิลิงก์ ละเว้นเมื่อชื่องานรวมถึงสถานที่ตีพิมพ์ ตัวอย่าง: The Boston Globe , The Times of India . แสดงหลังชื่อเรื่อง หากชื่อสถานที่พิมพ์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ให้ใช้ชื่อตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์หรือ ณ เวลาที่ตีพิมพ์ของแหล่งที่มา หากหนึ่งเดียวของสิ่งพิมพ์สถานที่ , สถานที่หรือสถานที่ที่มีการกำหนดก็จะได้รับการปฏิบัติเป็นสถานสิ่งพิมพ์และจะแสดงหลังจากที่ชื่อ; หากมีการกำหนดสถานที่พิมพ์และสถานที่หรือสถานที่แล้วสถานที่หรือสถานที่จะแสดงก่อนชื่อเรื่องที่นำหน้าด้วย "เขียนที่" และตำแหน่งสิ่งพิมพ์จะแสดงหลังชื่อเรื่อง
 • วันที่ตีพิมพ์ : วันที่ตีพิมพ์เมื่อต่างจากวันที่เขียนงาน แสดงเฉพาะถ้าวัน (หรือปี ) จะถูกกำหนดและเฉพาะในกรณีที่แตกต่างกันอื่นตีพิมพ์วันที่ถูกนำมาใช้และแสดงเป็นวันที่ ใช้รูปแบบเดียวกับวันที่อื่นๆ ในบทความ อย่าวิกิลิงค์ ติดตามผู้เผยแพร่ ; ถ้าทำงานไม่ได้กำหนดไว้แล้วตีพิมพ์วันที่จะนำหน้าด้วย "ตีพิมพ์" และใส่ไว้ในวงเล็บ
 • via : ชื่อผู้ส่งเนื้อหา (หากแตกต่างจากผู้จัดพิมพ์ ) viaไม่ใช่การแทนที่ผู้เผยแพร่แต่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม อาจใช้เมื่อผู้ส่งเนื้อหานำเสนอแหล่งที่มาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ต้นฉบับ (เช่นNewsBank ) เมื่อ URL ที่ให้มาไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ส่งอย่างชัดเจน โดยที่ไม่มี URL หรือ DOI (EBSCO) หรือหาก ผู้ส่งมอบร้องขอการแสดงที่มาดูพารามิเตอร์ระดับการเข้าถึงเพื่อแสดงการจำกัดการเข้าถึง
 • หน่วยงาน : สำนักข่าว (wire service) ที่ให้บริการเนื้อหา; ตัวอย่าง: Associated Press , รอยเตอร์ , Agence France-Presse อย่าใช้สำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเอง เช่น apnews.com หรือ reuters.com; ให้ใช้งานหรือผู้เผยแพร่แทน อาจมีวิกิลิงก์หากเกี่ยวข้อง

ฉบับ ปริมาณ

 • ฉบับ : เมื่อสิ่งพิมพ์มีมากกว่าหนึ่งฉบับ ตัวอย่างเช่น: "2nd", "Revised" และอื่นๆ ต่อท้ายสตริง " ed." หลังสนามจึง|edition=2ndผลิต "พิมพ์ครั้งที่ 2" ไม่แสดงหากมีการกำหนดฟิลด์วารสาร
 • ปริมาณ : สำหรับสิ่งพิมพ์หนึ่งตีพิมพ์ในหลายเล่ม แสดงหลังฟิลด์ชื่อเรื่องและซีรีส์ ควรป้อนหมายเลขปริมาณเป็นตัวเลข (เช่น 37) ค่าปริมาณที่เป็นตัวเลขทั้งหมด ตัวเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือน้อยกว่าห้าอักขระจะปรากฏเป็นตัวหนา ค่าตัวอักษรและตัวเลขใดๆ ที่มีอักขระตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไปจะไม่ปรากฏเป็นตัวหนา ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก สิ่งพิมพ์จะมีทั้งปริมาณต่อเนื่องและมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับปี ถ้าใช่ ให้ทั้งคู่ เช่น |volume=IV / #10

ตำแหน่งในแหล่งที่มา

 • หน้า : จำนวนหน้าเดียวในแหล่งที่มาที่สนับสนุนเนื้อหา ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง|page=หรือ|pages=แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง แสดงนำโดยเว้นแต่p. |no-pp=yesหากยัติภังค์ใช้ {{ ยัติภังค์ }} เพื่อบ่งชี้นี้คือความตั้งใจ (เช่น|page=3{{hyphen}}12) มิฉะนั้นหลายบรรณาธิการและเครื่องมือกึ่งอัตโนมัติจะถือว่านี่เป็นทางที่ผิดของพารามิเตอร์ที่จะบ่งบอกถึงช่วงหน้าและจะแปลงไป|page=3-12 Alias:|pages=3{{ndash}}12 P
 • หรือ: หน้า : ช่วงของหน้าในแหล่งที่มาที่สนับสนุนเนื้อหา ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง|page=หรือ|pages=แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง แยกโดยใช้เครื่องหมายขีดกลาง (–); คั่นหน้าที่ไม่ต่อเนื่องด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,); ห้ามใช้เพื่อระบุจำนวนหน้าทั้งหมดในแหล่งที่มา แสดงนำโดยเว้นแต่pp. ยัติภังค์จะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายขีดกลางโดยอัตโนมัติ ถ้ายัติภังค์เหมาะสมเพราะว่าเลขหน้าแต่ละหน้ามียัติภังค์ เช่น หน้า 3-1–3-15 ใช้วงเล็บคู่เพื่อบอกให้เทมเพลตแสดงค่าโดยไม่ต้องประมวลผล และใช้ {{ ยัติภังค์ }} เพื่อระบุว่า บรรณาธิการที่ตั้งใจจะใช้ยัติภังค์: . หรือใช้เช่นนี้: . นามแฝง:|no-pp=yes
  |pages=|pages=((3{{hyphen}}1{{ndash}}3{{hyphen}}15))|at=|at=pp. 3-1&ndash;3-15PP
  • no-pp : ตั้งค่าเป็นyes , yหรือtrueเพื่อระงับp.หรือpp.เครื่องหมายที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ที่ไหน|page=Front coverหรือ.|pages=passim
 • OR: at : สำหรับที่มาที่เลขหน้าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ทับด้วยหรือ|page= |pages=ใช้เพียงหนึ่ง|page=, |pages=, หรือ|at=.
  ตัวอย่าง: หน้า (หน้า) หรือหน้า (หน้า); ส่วน (วินาที) คอลัมน์ (คอลัมน์) ย่อหน้า (วรรค); ติดตาม; ชั่วโมง นาที และวินาที; กระทำ ฉาก canto หนังสือ ส่วนหนึ่ง ยก บท ปกหลัง ไลเนอร์บันทึก indicia, colophon, dust jacket, verse.
 • สำหรับ|quote-page=และ|quote-pages=ใช้ร่วมกับ|quote=ดูที่นี่

URL

 • url : URL ของตำแหน่งออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อความของสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อตามชื่อเรื่องได้ ไม่สามารถใช้ได้หากชื่อมีลิงก์วิกิ หากมี ลิงก์อาจชี้ไปยังหน้าที่อ้างอิง นำพารามิเตอร์การติดตามจาก URL เช่นหรือ#ixzz2rBr3aO94 สำหรับการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บในไฟล์ PDF หรือใน Google หนังสือดูWP: PAGELINKSห้ามเชื่อมโยงไปยังผู้จำหน่ายหนังสือเชิงพาณิชย์ใดๆ เช่นAmazon ; ใช้หรือเพื่อให้ลิงก์การค้นหาเป็นกลางสำหรับหนังสือ URL ที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งที่มีการเว้นวรรค จะส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด ?utm_source=google&utm_medium=...&utm_term=...&utm_campaign=...|isbn=|oclc=
  • access-date : วันที่แบบเต็มเมื่อเนื้อหาที่ชี้โดยurlได้รับการตรวจสอบครั้งล่าสุดเพื่อสนับสนุนข้อความในบทความ อย่าวิกิลิงค์; ต้องการurl ; ใช้รูปแบบเดียวกับวันที่เข้าถึงและเก็บถาวรอื่นๆ ในการอ้างอิง[วันที่ 1] ไม่จำเป็นสำหรับเอกสารที่เชื่อมโยงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นต้องระบุวันที่เข้าถึงสำหรับแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ส่วนบุคคล ที่ไม่มีวันเผยแพร่ ดูWP: CITEWEBไม่จำเป็นต้องระบุวันที่เข้าถึงสำหรับลิงก์ไปยังบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หนังสือที่ตีพิมพ์ หรือบทความข่าวที่มีวันที่ตีพิมพ์ โปรดทราบว่าaccess-dateคือวันที่พบว่า URL ใช้งานได้และเพื่อรองรับข้อความที่อ้างถึง ดู"วันที่จัดรูปแบบอัตโนมัติ"ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับและ สามารถซ่อนหรือจัดรูปแบบโดยบรรณาธิการที่ลงทะเบียน นามแฝง: accessdate .{{use dmy dates}}{{use mdy dates}}
  • archive-url : URL ของสแน็ปช็อตที่เก็บถาวรของหน้าเว็บ โดยทั่วไปจะใช้ในการอ้างถึงการบริการเช่นอินเทอร์เน็ต Archive (ดูวิกิพีเดีย: การใช้เครื่อง Wayback ) , WebCite (ดูความช่วยเหลือ: การใช้ WebCite )และarchive.today (ดูความช่วยเหลือ: การใช้ archive.today ) ; ต้องมีวันที่เก็บและURLตามค่าเริ่มต้น (แทนที่โดย) ลิงก์ที่เก็บถาวรจะแสดงเป็นอันดับแรก โดยมีลิงก์เดิมอยู่ที่ส่วนท้าย Alias: archiveurl |url-status=live
   • archive-date : เอกสารเก่า-บริการ snapshot-date; นำหน้าด้วยข้อความเริ่มต้น "เก็บถาวรจากต้นฉบับบน" ใช้รูปแบบเดียวกับวันที่เข้าถึงและเก็บถาวรอื่นๆ ในการอ้างอิง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้อ้างอิงวันที่ตีพิมพ์[วันที่ 1]ห้ามวิกิลิงค์ หมดกำลังใจวันที่เทมเพลต ดู"วันที่จัดรูปแบบอัตโนมัติ"ข้างต้นสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับและ Alias: archivedate{{use dmy dates}}{{use mdy dates}}
   • url-status : พารามิเตอร์ทางเลือกนี้จะถูกละเว้นหากไม่ได้ตั้งค่าarchive-urlหากละเว้นหรือมีค่า null |url-status=deadค่าเริ่มต้นคือเมื่อ URL ยังคงอยู่ แต่ถูกเก็บถาวรไว้ล่วงหน้า ให้ตั้งค่า|url-status=live; สิ่งนี้จะเปลี่ยนลำดับการแสดง โดยที่ชื่อเรื่องยังคงลิงก์เดิมและไฟล์เก็บถาวรที่เชื่อมโยงในตอนท้าย เมื่อ URL เดิมที่ได้รับการแย่งชิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสแปมโฆษณาหรือไม่เหมาะสมมิฉะนั้นการตั้งค่า|url-status=unfitหรือ|url-status=usurpedใส่จอแสดงผลของ URL เดิม ( แต่|url=และ|archive-url=จะต้องยังคง)
   • archive-format : รูปแบบไฟล์ของงานที่อ้างถึงโดยarchive-url ; ตัวอย่างเช่น PDF, DOC หรือ XLS; แสดงในวงเล็บหลังลิงก์เก็บถาวร HTML เป็นนัยและไม่ควรระบุ คำอธิบายประกอบรูปแบบไฟล์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงไอคอน PDF ไม่ได้เปลี่ยนไอคอนเชื่อมโยงภายนอก หมายเหตุ: ไอคอนลิงก์ภายนอกไม่มีข้อความแสดงแทน ; จึงไม่เพิ่มข้อมูลรูปแบบไฟล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ดูการใช้ |format=
  • url-access : ดูตัวบ่งชี้การเข้าถึงสำหรับพารามิเตอร์การถือ url
 • format : รูปแบบไฟล์ของงานที่อ้างถึงโดยurl ; ตัวอย่างเช่น PDF, DOC หรือ XLS; แสดงในวงเล็บหลังชื่อ (สำหรับรูปแบบสื่อ ใช้ประเภท ) HTML เป็นนัยและไม่ควรระบุ คำอธิบายประกอบรูปแบบไฟล์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงไอคอน PDF ไม่ได้เปลี่ยนไอคอนเชื่อมโยงภายนอกหมายเหตุ: ไอคอนลิงก์ภายนอกไม่มีข้อความแสดงแทน ; จึงไม่เพิ่มข้อมูลรูปแบบไฟล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ดูการใช้ |format=

URL ที่ต้องเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนโครงการ URI http://และhttps://จะได้รับการสนับสนุนโดยเบราว์เซอร์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามftp://, gopher://, irc://, ircs://, mailto:และnews:อาจต้องใช้ plug-in หรือโปรแกรมภายนอกและโดยปกติควรจะหลีกเลี่ยง ไม่รองรับชื่อโฮสต์IPv6ในขณะนี้

หาก URL ในพารามิเตอร์เทมเพลตการอ้างอิงมีอักขระบางตัว จะแสดงและลิงก์ไม่ถูกต้อง ตัวอักษรเหล่านั้นจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารหัส ตัวอย่างเช่น ต้องแทนที่ช่องว่างด้วย%20. ในการเข้ารหัส URL ให้แทนที่อักขระต่อไปนี้ด้วย:

อักขระ ช่องว่าง " ' < > [ ] { | }
การเข้ารหัส %20 %22 %27 %3C %3E %5B %5D %7B %7C %7D

ไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสอะพอสทรอฟีเดียว อย่างไรก็ตาม ทวีคูณที่ไม่ได้เข้ารหัสจะถูกแยกวิเคราะห์เป็นตัวเอียงหรือมาร์กอัปตัวหนา วงเล็บปิดแบบลอนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คู่ที่ไม่ได้เข้ารหัสจะถูกแยกวิเคราะห์เป็นวงเล็บปีกกาปิดสองครั้งสำหรับการแยกเทมเพลต

 1. ^ a b Access-date และ archive-date ในข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดควรมีรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ใช้สำหรับวันที่ตีพิมพ์ หรือ YYYY-MM-DD ดูMOS: DATEUNIFY

สมอ

 • ref : ตัวระบุจุดยึด HTML ของการอ้างอิง เมื่อแตกต่างจากค่าเริ่มต้น เมื่อตั้งค่าแล้ว ให้สร้างจุดยึดตามที่ระบุ( แอตทริบิวต์ในแท็ก HTML ของการอ้างอิง) การตั้งค่าระบุแม่แบบเป็นเป้าหมายและช่วยให้การwikilinking อ้างอิงเต็มรูปแบบที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอ้างอิงแบบสั้นเช่นบันทึกสั้นลงและการอ้างอิงสอด Anchor ID เริ่มต้นเหมาะสำหรับใช้กับเทมเพลต {{ sfn }} และ {{ harv }} ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 คู่พารามิเตอร์ / คำหลักไม่มีความหมายพิเศษ การตั้งค่าที่เลิกใช้แล้วนี้ไม่ควร|ref=IDIDid=<cite id="ID">|ref=ID|ref=harvใช้และอาจถูกลบออกจากเทมเพลต cs1|2 ที่มีอยู่ หากต้องการยับยั้งการสร้าง ID ของ Anchor ให้ตั้งค่า|ref=none. นามแฝง: ไม่มี ดูแม่แบบ: อ้างอิง / doc §ยึดสำหรับฮาร์วาร์อ้างอิงแม่

ตัวระบุ

 • id : ตัวระบุเฉพาะใช้ในกรณีที่ไม่มีตัวระบุเฉพาะ wikilink หรือใช้เทมเพลตลิงก์ภายนอกตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น|id=NCJ 122967จะต่อท้าย "NCJ 122967" ที่ส่วนท้ายของการอ้างอิง คุณสามารถใช้เทมเพลตต่างๆ เช่น|id={{NCJ|122967}}ต่อท้ายNCJ 122967แทน

ตัวระบุต่อไปนี้สร้างลิงก์และออกแบบมาเพื่อยอมรับค่าเดียว การใช้หลายค่าหรือข้อความอื่นจะทำให้ลิงก์เสียหายและ/หรือทำให้ตัวระบุใช้งานไม่ได้ โดยทั่วไปพารามิเตอร์ที่ควรจะรวมเฉพาะส่วนตัวแปรของตัวระบุเช่นหรือ |rfc=822|pmc=345678

 • arxiv : ตัวระบุarXiv ; ตัวอย่างเช่น(ก่อนเมษายน 2550) หรือ(เมษายน 2550 – ธันวาคม 2557) หรือ(ตั้งแต่มกราคม 2558) อย่าใส่นามสกุลไฟล์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ".pdf" หรือ ".html" นามแฝงePrint|arxiv=hep-th/9205027|arxiv=0706.0001|arxiv=1501.00001
 • asin : หมายเลขประจำตัวมาตรฐานของ Amazon ; ถ้าอักษรตัวแรกของสินค่าเป็นหลักใช้ISBN เนื่องจากลิงก์นี้สนับสนุนผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง โปรดรวมไว้เฉพาะในกรณีที่ไม่มีตัวระบุมาตรฐาน ตัวอย่าง|asin=B00005N5PF. นามแฝงมิดชิด
  • asin-tld : โดเมนระดับบนสุดของ ASIN สำหรับไซต์ Amazon อื่นที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ค่าที่ถูกต้อง: ae, au, br, ca, cn, de, es, fr, in, it, jp, mx, nl, pl, sa, se, sg, tr, uk. นามแฝง: ไม่มี
 • bibcode : bibcode ; ใช้โดยระบบข้อมูลทางดาราศาสตร์จำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น: 1974AJ.....79..819H. นามแฝง: ไม่มี
 • biorxiv : bioRxiv id, ในขณะที่ดอยทั้งหมด (เช่น10.1101/078733สำหรับhttp://biorxiv.org/content/early/2016/10/01/078733หรือhttps://doi.org/10.1101/078733 ; 10.1101/2020.07.24.220400สำหรับhttps: // doi.org/10.1101/2020.07.24.220400 ). นามแฝง: ไม่มี
 • citeseerx : CiteSeerX id, สตริงของตัวเลขและจุดที่พบใน URL ที่ CiteSeerX (เช่น10.1.1.176.341สำหรับhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.176.341 ) นามแฝง: ไม่มี
 • ดอย : ตัวระบุวัตถุดิจิทัล ; ตัวอย่างเช่น: 10.1038/news070508-7. มีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเริ่มต้นด้วย ( 10.) นามแฝง: ดอย
  • รองรับยอมรับนี้ตามที่เขียนมาร์กอัปเพื่อบ่งชี้ที่ถูกต้อง Dois ใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานให้ดูที่ด้านล่าง
  • ดอยเสียวันที่ : วันที่ที่ถูกต้องดอยก็จะพบว่าไม่ทำงาน / ไม่ได้ใช้งานที่https://doi.org ใช้รูปแบบเดียวกับวันที่อื่นๆ ในบทความ นามแฝง: ไม่มี
 • eissn : International Standard Serial Numberสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อักขระแปดตัวสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสี่ตัวโดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์แต่ไม่ใช่เครื่องหมายขีดกลางหรือเว้นวรรค ตัวอย่าง|eissn=1557-2986. นามแฝงEISSN
  • รองรับยอมรับนี้ตามที่เขียนมาร์กอัปเพื่อบ่งชี้ที่ถูกต้อง eISSNs ใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานให้ดูที่ด้านล่าง
 • hdl : จัดการตัวระบุระบบสำหรับวัตถุดิจิทัลและทรัพยากรอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง|hdl=20.1000/100. นามแฝงHDL
 • isbn : เลขที่หนังสือมาตรฐานสากล ; ตัวอย่างเช่น: 978-0-8126-9593-9. (ดูWikipedia:ISBNและISBN § Overview )ยัติภังค์ใน ISBN เป็นทางเลือก แต่แนะนำให้ใช้ ใช้ ISBN ที่พิมพ์จริงบนหรือในหนังสือ ใช้ ISBN 13 หลัก - เริ่มต้นด้วย 978 หรือ 979 - เมื่อมีให้บริการ หากมีเพียง ISBN 10 หลักที่พิมพ์อยู่บนหรือในหนังสือ ให้ใช้รหัสนั้น คุณสามารถค้นหา ISBN ได้บนหน้าที่มีข้อมูลของผู้จัดพิมพ์ – โดยปกติจะอยู่ด้านหลังของหน้าชื่อ – หรือใต้บาร์โค้ดเป็นตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 978 หรือ 979 (บาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลขอื่นไม่ใช่ ISBN) สำหรับแหล่งที่มีระบบ SBN 9 หลักที่เก่ากว่า ให้ใช้sbn. อย่าแปลง ISBN 10 หลักเป็น 13 หลักโดยเพิ่มคำนำหน้า 978 ตัวเลขสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบที่คำนวณได้ และเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขจะทำให้ ISBN ไม่ถูกต้อง พารามิเตอร์นี้ควรถือเพียง ISBN โดยไม่ต้องใด ๆตัวละครเพิ่มเติม มีการตรวจสอบความยาว อักขระที่ไม่ถูกต้อง – อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเลข ช่องว่าง และขีดกลาง โดยอนุญาตให้ใช้ "X" เป็นอักขระตัวสุดท้ายใน ISBN 10 หลัก และหมายเลขตรวจสอบที่ถูกต้อง นามแฝงISBN , ISBN13 , ISBN13
  • รองรับยอมรับนี้ตามที่เขียนมาร์กอัปเพื่อบ่งชี้ที่ถูกต้อง ISBN ที่ใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานให้ดูที่ด้านล่าง
 • ismn : เลขมาตรฐานสากล ; ตัวอย่างเช่น: 979-0-9016791-7-7. ยัติภังค์หรือช่องว่างใน ISMN เป็นทางเลือก ใช้ ISMN ที่พิมพ์จริงบนหรือในงาน พารามิเตอร์นี้ควรถือเพียง ISMN โดยไม่ต้องใด ๆตัวละครเพิ่มเติม มีการตรวจสอบความยาว อักขระที่ไม่ถูกต้อง – อย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข ช่องว่าง และขีดกลาง – และหมายเลขตรวจสอบที่เหมาะสม นามแฝงISMN
 • issn : หมายเลขซีเรียลมาตรฐานสากล ; อักขระแปดตัวสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสี่ตัวโดยใช้เครื่องหมายยัติภังค์แต่ไม่ใช่เครื่องหมายขีดกลางหรือเว้นวรรค ตัวอย่าง|issn=2049-3630. นามแฝงISSN
  • รองรับยอมรับนี้ตามที่เขียนมาร์กอัปเพื่อบ่งชี้ที่ถูกต้อง ISSN ออกใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานให้ดูที่ด้านล่าง
 • jfm : Jahrbuch über ตาย Fortschritte der Mathematik ; ไม่รวม "JFM" ในค่า; ตัวอย่าง|jfm=53.0144.01. นามแฝงJFM
 • jstor : หมายเลขอ้างอิงJSTOR ; ตัวอย่างเช่น: |jstor=3793107. นามแฝงJSTOR
 • LCCN : ห้องสมุดหมายเลขควบคุมสภาคองเกรส หากมี ตัวอักษรนำหน้าจะเป็นตัวพิมพ์เล็กและไม่มีช่องว่าง ตัวอย่าง|lccn=79-57364หรือหรือ|lccn=2004042477 |lccn=e09001178นามแฝงLCCN
 • mr : บทวิจารณ์ทางคณิตศาสตร์ ; ตัวอย่าง|mr=630583. นามแฝง: มร .
 • OCLC : OCLC หมายเลขสำหรับการหาค่าสิ่งพิมพ์ในWorldCat แคตตาล็อกสหภาพ ; ตัวอย่าง|oclc=9355469. นามแฝงOCLC
 • ol : ตัวระบุOpen Library ; ไม่รวม "OL" ในค่า ตัวอย่าง|ol=7030731M. นามแฝง: OL .
 • osti : สำนักงานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคนิค ; ตัวอย่าง|osti=4367507. นามแฝง: OSTI .
 • pmc : PubMed Central ; ใช้หมายเลขบทความสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบเปิดแบบเต็มของบทความในวารสาร เช่น|pmc=345678. ไม่รวม "PMC" ในค่า ดูพารามิเตอร์pmidด้านล่างด้วย นี่คือตัวระบุสองตัวที่แตกต่างกัน . นามแฝง: PMC
  • pmc-embargo-date : วันที่ที่pmcเผยแพร่; หากวันที่นี้เป็นวันที่ในอนาคตpmcจะไม่เชื่อมโยงจนกว่าจะถึงวันนั้น นามแฝง: ไม่มี
 • pmid : PubMed ; ใช้ตัวระบุเฉพาะ ตัวอย่างดูเพิ่มเติมที่พารามิเตอร์pmcด้านบน; นี่คือตัวระบุสองตัวที่แตกต่างกัน นามแฝงPMID|pmid=17322060
 • rfc : ขอความคิดเห็น ; ตัวอย่าง|rfc=3143. นามแฝงRFC
 • sbn : หมายเลขหนังสือมาตรฐาน ; ตัวอย่าง|sbn=356-02201-3. นามแฝงSBN
  • รองรับยอมรับนี้ตามที่เขียนมาร์กอัปเพื่อบ่งชี้ที่ถูกต้อง SBNs ใช้รูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐานให้ดูที่ด้านล่าง
 • ssrn : เครือข่ายวิจัยสังคมศาสตร์ ; ตัวอย่าง|ssrn=1900856. นามแฝงSSRN
 • s2cid : รหัสคลังข้อมูลSemantic Scholar ; ตัวอย่าง|s2cid=37220927. นามแฝงS2CID
 • zbl : Zentralblat คณิตศาสตร์ ; ตัวอย่างเช่น|zbl=0472.53010สำหรับ zbMATH ผลการค้นหาเช่นการใช้งานJFM 35.0387.02 |jfm=35.0387.02นามแฝงZBL

ในกรณีที่หายากมากตัวระบุที่ถูกต้อง (fe ตามที่พิมพ์จริงบนสิ่งพิมพ์) จะไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือใช้เช็คซัมที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมักจะทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด อย่าแก้ไขให้ตรงกับเช็คซัมอื่น เพื่อระงับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ตัวระบุบางตัว ( |doi=, |eissn=, |isbn=, |issn=, และ|sbn=) สนับสนุนมาร์กอัปที่ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรพิเศษซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบข้อผิดพลาด (เช่น) หากปัญหาเกิดจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์จากแหล่งอื่น ให้แก้ไขค่าตัวระบุแทนการแทนที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด |<param>=((<value>))

สำหรับตัวระบุบางตัว เป็นไปได้ที่จะระบุสถานะการเข้าถึงโดยใช้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง |<param>-access=

สำหรับ {{ cite journal }} ตัวระบุบางตัว (การระบุแหล่งข้อมูลฟรี) จะเชื่อมโยงกับชื่อโดยอัตโนมัติเมื่อ|url=และ|title-link=ไม่ได้ใช้เพื่อระบุเป้าหมายลิงก์อื่น ลักษณะการทำงานนี้สามารถแทนที่ได้ด้วยคำหลักพิเศษจำนวนหนึ่งจากจำนวนหนึ่งสำหรับ|title-link=การเลือกแหล่งที่มาเฉพาะด้วยตนเอง ( |title-link=pmcหรือ|title-link=doi) สำหรับการเชื่อมโยงอัตโนมัติหรือเพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ ( |title-link=none)

ไม่จำเป็นต้องระบุ URL ไปยังลิงก์ที่เหมือนกับลิงก์ที่สร้างโดยตัวระบุ |url=พารามิเตอร์ (หรือ|title-link=) นั้นจะสามารถใช้สำหรับการให้บริการการเชื่อมโยงโดยตรงลึกไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงความสะดวกสบายให้กับทรัพยากรที่จะไม่เป็นอย่างอื่นจะสามารถเข้าถึงได้อย่างเห็นได้ชัด

อ้าง

 • อ้าง : ข้อความที่เกี่ยวข้องที่ยกมาจากแหล่งที่มา แสดงอยู่ในเครื่องหมายคำพูด เมื่อมีการระบุ ตัวยุติการอ้างอิง (จุดโดยค่าเริ่มต้น) จะถูกระงับ ดังนั้นใบเสนอราคาต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อยุติ ถ้าสคริปต์อ้างถูกกำหนดให้ใช้คำพูดที่จะถือเป็นพระเจ้าสุริยวรมัน (ถ้ามี) ของข้อความในสคริปต์อ้าง
  • script-quote : ใบเสนอราคาต้นฉบับสำหรับภาษาที่ไม่ใช้สคริปต์แบบละติน (อาหรับ จีน ซิริลลิก กรีก ฮิบรู ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ); ไม่ตัวเอียง ตามด้วยการทำให้เป็นอักษรโรมันตัวเอียงตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา (ถ้ามี) นามแฝง: ไม่มี ต้องขึ้นต้นด้วยรหัสภาษาที่รองรับเพื่อช่วยให้เบราว์เซอร์แสดงสคริปต์ได้อย่างถูกต้อง:
   ... |quote=Tōkyō tawā |script-quote=ja:東京タワー |trans-quote=Tokyo Tower ...
  • trans-quote : การแปลใบเสนอราคาเป็นภาษาอังกฤษหากแหล่งที่มาที่ยกมาเป็นภาษาต่างประเทศ แสดงในวงเล็บเหลี่ยม นามแฝง: ไม่มี
 • quote-page : จำนวนของหน้าเดียวที่ยกมาใน|quote=. ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง|quote-page=หรือ|quote-pages=แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้า (s) ที่ระบุไว้ใน|page=, หรือ|pages= |at=แสดงนำโดยเว้นแต่p. |no-pp=yesหากใส่ยัติภังค์ ให้ใช้ {{ ยัติภังค์ }} เพื่อระบุว่าเป็นเจตนา (เช่น|quote-page=3{{hyphen}}12) นามแฝง: ไม่มี
 • หรือ: อ้างเพจ : |quote=รายการหรือช่วงของหน้ายกมาในใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง|quote-page=หรือ|quote-pages=แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง ควรจะมีการย่อยของหน้าเว็บที่ระบุไว้ในหรือ|pages= |at=แยกโดยใช้เครื่องหมายขีดกลาง (–); คั่นหน้าที่ไม่ต่อเนื่องด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) แสดงนำหน้าด้วยpp.เว้นแต่|no-pp=yesจะกำหนดไว้ ยัติภังค์จะถูกแปลงเป็นเครื่องหมายขีดกลางโดยอัตโนมัติ ถ้ายัติภังค์เหมาะสมเพราะว่าเลขหน้าแต่ละหน้ามียัติภังค์ เช่น หน้า 3-1–3-15 ใช้วงเล็บคู่เพื่อบอกให้เทมเพลตแสดงค่า|quote-pages=โดยไม่ต้องประมวลผล และใช้ {{ ยัติภังค์ }} เพื่อระบุว่า บรรณาธิการที่ตั้งใจจะใช้ยัติภังค์: |quote-pages=((3{{hyphen}}1{{ndash}}3{{hyphen}}15)). นามแฝง: ไม่มี

บรรณาธิการ

 • editor-last : นามสกุลของบรรณาธิการ อย่าใช้ wikilink—ใช้editor-linkแทน ในกรณีที่นามสกุลมักจะเขียนขึ้นก่อน เช่น ภาษาจีน หรือสำหรับผู้เขียนองค์กร ให้ใช้editor-lastเพื่อรวมรูปแบบเดียวกันกับแหล่งที่มา นามแฝง: editor-last1 , editor1-last , editor-surname , editor-surname1 , editor1-surname , editor , editor1 .
  • บรรณาธิการ : พารามิเตอร์นี้ใช้เก็บชื่อเต็มของบรรณาธิการคนเดียว (ชื่อและนามสกุล) หรือชื่อของคณะกรรมการบรรณาธิการ พารามิเตอร์นี้ไม่ควรมีชื่อของเอดิเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว
  • editor-first : ชื่อหรือชื่อของบรรณาธิการ รวมทั้งตำแหน่ง ตัวอย่าง: ชื่อจริง ชื่อกลางหรือชื่อ เอ็มหรือดร. ชื่อ เอ็ม ซีเนียร์อย่าใช้ wikilink—ใช้editor-linkแทน นามแฝง: บรรณาธิการ first1 , editor1 แรก , บรรณาธิการรับ , บรรณาธิการ given1 , editor1 ที่กำหนด
  • หรือ: สำหรับบรรณาธิการหลายใช้บรรณาธิการ last1 , บรรณาธิการ first1ผ่านบรรณาธิการสุดท้ายn , บรรณาธิการแรกn (นามแฝงบรรณาธิการn -last , บรรณาธิการนามสกุลnหรือแก้ไขn -surname ; บรรณาธิการn -First , บรรณาธิการรับnหรือตัวแก้ไขn -given ; editor n ) สำหรับเอดิเตอร์รายบุคคลและเอดิเตอร์สถาบัน คุณสามารถใช้|editor-first1=...|editor-last1=... |editor2=....
  • editor-link : ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับบรรณาธิการ—ไม่ใช่เว็บไซต์ของบรรณาธิการ อย่าวิกิลิงค์ นามแฝง: บรรณาธิการ link1
  • หรือ: สำหรับเอดิเตอร์หลายตัว ให้ใช้editor-link1ผ่านeditor-link n (alias editor n -link )
  • name-list-style : ยอมรับรายการคำหลักที่จำกัดเป็นค่า เมื่อตั้งค่าเป็นamp, ampersand, หรือ&แทรกเครื่องหมายระหว่างสองชื่อสุดท้ายในรายชื่อ เมื่อตั้งค่าเป็น ให้andแทรกคำเชื่อม 'และ' ระหว่างสองชื่อสุดท้ายของรายชื่อ เมื่อตั้งค่าให้vancแสดงรายการชื่อในรูปแบบแวนคูเวอร์เมื่อรายการใช้last/ firstรูปแบบของพารามิเตอร์ชื่อ
 • veditors : คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาครายชื่อบรรณาธิการสไตล์แวนคูเวอร์ ; ใส่ชื่อองค์กรหรือสถาบันในวงเล็บสองเท่า ลงท้ายด้วย etal หากเหมาะสม:
  |veditors=Smythe JB, ((Megabux Corp.)), etal
  • editor-link nและeditor-mask nอาจใช้สำหรับชื่อบุคคลใน|veditors=ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
 • แสดง:
  ใช้ตัวแก้ไขการแสดงผลเพื่อควบคุมความยาวของรายชื่อตัวแก้ไขที่แสดงและเพื่อระบุว่าเมื่อใด "et al" รวมอยู่ด้วย
  หากผู้แต่ง: ผู้แต่งเป็นอันดับแรก ตามด้วยงานที่รวมไว้ จากนั้น "ใน" และบรรณาธิการ ตามด้วยงานหลัก
  หากไม่มีผู้แต่ง: บรรณาธิการปรากฏก่อนงานที่รวมอยู่; ตัวแก้ไขเดียวตามด้วย "ed"; บรรณาธิการหลายคนตามด้วย "eds"

สรุปเลย์

 • lay-url : ลิงก์ URL ไปยังบทสรุปที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคหรือการตรวจสอบแหล่งที่มา ชื่อ URL ถูกตั้งค่าเป็น "Lay สรุป"
  • lay-source : ชื่อของแหล่งที่มาของสรุปเลย์ แสดงเป็นตัวเอียงและนำหน้าด้วย endash เว้นระยะ
  • lay-date : วันที่สรุป Lay แสดงในวงเล็บ
  • lay-format : รูปแบบไฟล์ของงานที่อ้างถึงโดยlay-url ; ตัวอย่างเช่น PDF, DOC หรือ XLS; แสดงในวงเล็บหลังจากวางสรุป HTML เป็นนัยและไม่ควรระบุ คำอธิบายประกอบรูปแบบไฟล์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อแสดงไอคอน PDF ไม่ได้เปลี่ยนไอคอนเชื่อมโยงภายนอกหมายเหตุ: ไอคอนลิงก์ภายนอกไม่มีข้อความแสดงแทน ; จึงไม่เพิ่มข้อมูลรูปแบบไฟล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ดูการใช้ |format=

ตัวเลือกการแสดงผล

 • โหมด : ตั้งค่าตัวคั่นองค์ประกอบ เครื่องหมายวรรคตอนเทอร์มินัลเริ่มต้น และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่บางอย่างตามค่าที่ให้ไว้ สำหรับ|mode=cs1ตัวคั่นองค์ประกอบและเครื่องหมายวรรคตอนเทอร์มินัลคือจุด ( .); หากเหมาะสม ตัวอักษรเริ่มต้นของคำบางคำจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ('ดึงข้อมูลแล้ว...') สำหรับ|mode=cs2ตัวคั่นองค์ประกอบคือเครื่องหมายจุลภาค ( ,); ละเว้นเครื่องหมายวรรคตอนของเทอร์มินัล ตามความเหมาะสม ตัวอักษรเริ่มต้นของคำบางคำจะไม่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ('ถูกดึง...') เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้นขั้วการใช้เครื่องหมายวรรคตอนคำลงท้าย
 • ผู้เขียน-หน้ากาก :
 • Contributor-หน้ากาก :
 • บรรณาธิการหน้ากาก :
 • หน้ากากผู้สัมภาษณ์ :
 • เรื่องหน้ากาก :
 • นักแปล-หน้ากาก :
  แทนที่ชื่อผู้เขียน (คนแรก) ด้วยเครื่องหมายขีดกลางหรือข้อความ ตั้งค่า< name >-maskเป็นค่าตัวเลขnเพื่อกำหนดเส้นประnช่องว่างกว้าง ตั้งค่า< name >-maskเป็นค่าข้อความเพื่อแสดงข้อความโดยไม่มีตัวคั่นผู้เขียนต่อท้าย ตัวอย่างเช่น "กับ" ค่าตัวเลข 0 เป็นกรณีพิเศษที่ต้องใช้ร่วมกับ< name >-link — ในกรณีนี้ ค่าของ< name >-linkจะถูกใช้เป็นข้อความ (เชื่อมโยง) ไม่ว่าในกรณีใด คุณยังต้องรวมค่าสำหรับชื่อทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อมูลเมตา วัตถุประสงค์หลักสำหรับการใช้งานกับบรรณานุกรมหรือรูปแบบบรรณานุกรมที่หลายผลงานของนักเขียนที่เดียวมีการระบุไว้ตามลำดับเช่นเชิงอรรถสั้นลง ห้ามใช้ในรายการที่สร้างโดย, หรือคล้ายกัน เนื่องจากไม่มีการควบคุมลำดับในการแสดงข้อมูลอ้างอิง พารามิเตอร์หน้ากากสามารถใช้การแจงนับในชื่อของพารามิเตอร์ (เช่น) เพื่อใช้หน้ากากเพื่อระบุชื่อ{{reflist}}<references />|authorn-mask=
 • แสดงผู้เขียน :
 • ผู้ร่วมแสดงผลงาน :
 • ตัวแก้ไขการแสดงผล :
 • แสดง-สัมภาษณ์ :
 • แสดงวิชา :
 • จอแสดงผล-นักแปล :
  ควบคุมจำนวนชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการที่จะแสดงเมื่อมีการเผยแพร่การอ้างอิง หากต้องการเปลี่ยนจำนวนที่แสดงชื่อ ให้ตั้งค่าผู้เขียนจอแสดงผลและ/หรือโปรแกรมแก้ไขการแสดงผลเป็นหมายเลขที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น|display-authors=2จะแสดงเฉพาะผู้เขียนสองคนแรกในการอ้างอิง (และไม่ส่งผลต่อการแสดงของบรรณาธิการ) ในทำนองเดียวกัน|display-editors=2จะแสดงเฉพาะบรรณาธิการสองคนแรก (และผู้แต่งทั้งหมด) |display-authors=0และ|display-editors=0เป็นกรณีพิเศษที่ขัดขวางการแสดงของผู้เขียนหรือบรรณาธิการทั้งหมด รวมทั้ง et al. โดยค่าเริ่มต้น ผู้เขียนและบรรณาธิการทั้งหมดจะปรากฏขึ้น|display-authors=etalแสดงผู้เขียนทั้งหมดในรายการตามด้วย et al นามแฝง: ไม่มี
 • postscript : ควบคุมเครื่องหมายวรรคตอนปิดสำหรับการอ้างอิง ค่าเริ่มต้นเป็นช่วงเวลา ( .); ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนยุติระบุ|postscript=none- ออก|postscript=ที่ว่างเปล่าเป็นเช่นเดียวกับไม่ใส่มัน แต่ไม่ชัดเจน ข้อความหรือเทมเพลตเพิ่มเติมนอกเหนือจากเครื่องหมายวรรคตอนการสิ้นสุดอาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด|postscript=จะถูกละเว้นหากมีการกำหนดใบเสนอราคา

ต้องสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน

การอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเป็นที่ยอมรับในวิกิพีเดียเป็นเอกสารในการตรวจสอบได้§การเข้าถึงแหล่งที่มา เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อผู้อ่านและบรรณาธิการอื่นๆ บรรณาธิการควรส่งสัญญาณข้อจำกัดในการเข้าถึงเนื้อหาที่ให้ไว้ผ่านลิงก์ภายนอกที่รวมอยู่ในการอ้างอิง ระดับเหล่านี้อธิบายข้อกำหนดหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการดูเนื้อหาที่อ้างถึง พวกเขาจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในการใช้ซ้ำหรือสถานะลิขสิทธิ์ของวัสดุเนื่องจากสถานะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเรียกร้องในบทความ

สามารถใช้ระดับการเข้าถึงได้สี่ระดับ:

 • ตัวบ่งชี้การเข้าถึงสำหรับตัวระบุที่มีชื่อ :
  • เข้าถึงได้ฟรี free: แหล่งที่มาสามารถอ่านได้ฟรีสำหรับทุกคน (จากมุมมองของผู้ให้บริการแหล่งที่มา – ยังคงถูกบล็อกโดยการกรองหรือป้องกันฝั่งไคลเอ็นต์ หรือการบล็อกทางภูมิศาสตร์ตามผู้จัดจำหน่าย)
 • ตัวบ่งชี้การเข้าถึงสำหรับพารามิเตอร์การถือ url :
  • ลงทะเบียนฟรี registration: จำเป็นต้องลงทะเบียนฟรีกับผู้ให้บริการของแหล่งที่มาเพื่อเข้าถึงแหล่งที่มา แม้ว่าตัวอย่าง บทคัดย่อ หรือบทวิจารณ์แบบจำกัดอาจยังคงใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
  • เข้าใช้ฟรีภายใต้การทดลองใช้แบบจำกัด ปกติต้องสมัครสมาชิก limited: มีข้อจำกัดอื่นๆ (เช่น การจำกัดจำนวนการดูรายวัน การจำกัดเวลากลางวันหรือกลางคืน หรือการจัดหาเนื้อหาเฉพาะช่วง/บางพื้นที่ของ IP ในนามของผู้ให้บริการต้นทาง) ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้โดยอิสระในฐานะ ทั้งหมด
  • ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน subscription: แหล่งที่มาทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินกับผู้ให้บริการแหล่งที่มา (" paywall ") แม้ว่าการแสดงตัวอย่าง บทคัดย่อ หรือบทวิจารณ์ที่จำกัดอาจยังคงใช้งานได้โดยไม่ต้องสมัครรับข้อมูล

เนื่องจากมักจะมีลิงก์ภายนอกหลายลิงก์ที่มีระดับการเข้าถึงต่างกันในการอ้างอิงเดียวกัน แต่ละค่าจึงมาจากลิงก์ภายนอกที่เจาะจง

ตัวบ่งชี้การเข้าถึงสำหรับพารามิเตอร์การถือ URL

แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อมโยงโดย|url=, |article-url=, |chapter-url=, |contribution-url=, |entry-url=, |map-url=, และ|section-url=สันนิษฐานว่าสามารถอ่านได้ฟรี [1]เมื่อไม่ได้ให้อ่านฟรี บรรณาธิการควรทำเครื่องหมายแหล่งที่มาเหล่านั้นด้วยพารามิเตอร์ตัวบ่งชี้การเข้าถึงที่ตรงกัน เพื่อให้มีไอคอนที่เหมาะสมรวมอยู่ในการอ้างอิงที่แสดงผล เพราะแหล่งที่มาเชื่อมโยงโดยพารามิเตอร์ URL freeถือเหล่านี้จะถูกสันนิษฐานว่าจะเป็นอิสระต่อการอ่านพวกเขาอาจจะไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าเป็น

พารามิเตอร์การถือ URL และตัวบ่งชี้การเข้าถึง
URL เข้าถึง คีย์เวิร์ดที่อนุญาต
|url= |url-access= registration ลงทะเบียนฟรี
limited เข้าใช้ฟรีภายใต้การทดลองใช้แบบจำกัด ปกติต้องสมัครสมาชิก
subscription ต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
|article-url= |article-url-access=
|chapter-url= |chapter-url-access=
|contribution-url= |contribution-url-access=
|entry-url= |entry-url-access=
|map-url= |map-url-access=
|section-url= |section-url-access=
 1. ^ คำแนะนำนี้ไม่จำกัดการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อจัดหาเนื้อหาในบทความ

ตัวอย่างเช่น อ้างถึงหน้าเว็บที่ต้องลงทะเบียนแต่ไม่ต้องสมัครสมาชิก:

{{cite web |url=https://example.com/nifty_data.php |url-access=registration |date=2021-04-15 |title=ข้อมูลตัวอย่างที่ดี}}

ซึ่งแสดงเป็น:

"ข้อมูลตัวอย่างที่ดี" . 2021-04-15.
ตัวบ่งชี้การเข้าถึงสำหรับตัวระบุที่มีชื่อ

ลิงค์ที่แทรกโดยตัวระบุที่มีชื่อจะถือว่าอยู่หลังเพย์วอลล์หรืออุปสรรคการลงทะเบียน – ข้อยกเว้นที่แสดงด้านล่าง เมื่อมีการอ่านฟรี ผู้แก้ไขควรทำเครื่องหมายแหล่งที่มาเหล่านั้นด้วยพารามิเตอร์ access-indicator ที่ตรงกัน เพื่อให้มีไอคอนที่เหมาะสมรวมอยู่ในการอ้างอิงที่แสดงผล เมื่อแหล่งที่มาเชื่อมโยงโดยพารามิเตอร์ชื่อ-ระบุเหล่านี้จะไม่เชื่อว่าจะดำเนินการเต็มรูปแบบข้อความฟรีเพื่ออ่าน (เช่นเพราะพวกเขากำลังเพียงวาจาบริการ) พวกเขาอาจจะไม่ได้ทำเครื่องหมายเป็นlimited, หรือ registrationsubscription

พารามิเตอร์ระบุชื่อและตัวบ่งชี้การเข้าถึง
ตัวระบุ เข้าถึง คีย์เวิร์ดที่อนุญาต
|bibcode= |bibcode-access= free เข้าถึงได้ฟรี
|doi= |doi-access=
|hdl= |hdl-access=
|jstor= |jstor-access=
|ol= |ol-access=
|osti= |osti-access=
|s2cid= |s2cid-access=

ตัวระบุชื่อบางตัวสามารถอ่านได้ฟรีเสมอ สำหรับตัวระบุที่มีชื่อเหล่านั้น ไม่มีพารามิเตอร์ตัวระบุการเข้าถึง ระดับการเข้าถึงจะถูกระบุโดยอัตโนมัติโดยเทมเพลต ตัวระบุที่มีชื่อเหล่านี้คือ:

 • |arxiv=
 • |biorxiv=
 • |citeseerx=
 • |pmc=
 • |rfc=
 • |ssrn=

สำหรับการถูกคว่ำบาตรPMCที่จะกลายเป็นใช้ได้ในอนาคตดูPMC-ห้ามวัน

ข้อมูลเทมเพลต

นี่คือเอกสารประกอบTemplateDataสำหรับเทมเพลตนี้ที่ใช้โดยVisualEditorและเครื่องมืออื่นๆ ดูรายงานการใช้พารามิเตอร์รายเดือนสำหรับเทมเพลตนี้

ข้อมูลเทมเพลตสำหรับอ้างอิงข่าว

เทมเพลตนี้จัดรูปแบบการอ้างอิงบทความข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์ วิดีโอ เสียง หรือเว็บโดยใช้ข้อมูลต้นฉบับที่ให้ไว้ (เช่น ผู้แต่ง สิ่งพิมพ์ วันที่) และตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ

พารามิเตอร์เทมเพลต

แม่แบบนี้ชอบการจัดรูปแบบอินไลน์ของพารามิเตอร์

พารามิเตอร์คำอธิบายพิมพ์สถานะ
นามสกุลlast last1 author author1 authors

นามสกุลของผู้แต่ง; อย่าใช้วิกิลิงก์ ใช้ 'ลิงก์ผู้เขียน'

ไม่รู้จักแนะนำ
ชื่อจริงfirst first1

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่ง อย่าใช้วิกิลิงก์ ใช้ 'ลิงก์ผู้เขียน'

ไม่รู้จักแนะนำ
ลิงค์ผู้แต่งauthor-link author-link1 author1-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียน สามารถต่อท้ายด้วยตัวเลขเพื่อเพิ่มผู้แต่งเพิ่มเติม

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล2last2 author2

นามสกุลของผู้แต่งคนที่สอง อย่า wikilink ใช้ 'author-link2'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง2first2

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่สอง อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 2author-link2 author2-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่สอง (สามารถระบุผู้เขียนได้สูงสุด 9 คน โดย 3-9 คนจะอยู่ท้ายรายการพารามิเตอร์)

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล3last3 author3

นามสกุลของผู้แต่งคนที่สาม อย่า wikilink ใช้ 'author-link3'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง3first3

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่สาม อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 3author-link3 author3-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่สาม

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล4last4 author4

นามสกุลของผู้แต่งคนที่สี่ อย่า wikilink ใช้ 'author-link4'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 4first4

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่สี่ อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 4author-link4 author4-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่สี่

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล5last5 author5

นามสกุลของผู้แต่งคนที่ห้า อย่า wikilink ใช้ 'author-link5'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 5first5

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่ห้า อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 5author-link5 author5-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่ห้า

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล 6last6 author6

นามสกุลของผู้เขียนคนที่หก; อย่า wikilink ใช้ 'author-link6'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 6first6

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้เขียนคนที่หก อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 6author-link6 author6-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่หก

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล7last7 author7

นามสกุลของผู้แต่งคนที่เจ็ด; อย่า wikilink ใช้ 'author-link7'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 7first7

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่เจ็ด อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 7author-link7 author7-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่เจ็ด

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล 8last8 author8

นามสกุลของผู้แต่งคนที่แปด; อย่า wikilink ใช้ 'author-link8'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 8first8

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้แต่งคนที่แปด อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 8author-link8 author8-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่แปด

ชื่อเพจไม่จำเป็น
นามสกุล 9last9 author9

นามสกุลของผู้เขียนคนที่เก้า; อย่า wikilink ใช้ 'author-link9' หากมีการกำหนดผู้เขียนเก้าคน จะมีเพียงแปดคนเท่านั้นที่จะแสดงและ 'et al' จะแสดงแทนผู้เขียนคนสุดท้าย

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อจริง 9first9

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของผู้เขียนคนที่เก้า อย่าวิกิลิงค์

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์ผู้แต่ง 9author-link9 author9-link

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับผู้เขียนคนที่เก้า

ชื่อเพจไม่จำเป็น
ผู้เขียนดิสเพลย์display-authors

จำนวนผู้เขียนที่จะแสดงก่อน 'et al.' ถูกนำมาใช้;

ตัวเลขไม่จำเป็น
หน้ากากผู้เขียนauthor-mask

แทนที่ชื่อผู้เขียนคนแรกด้วยเครื่องหมายขีดกลางหรือข้อความ ตั้งค่าเป็นตัวเลข 'n' เพื่อตั้งค่าช่องว่างของ dash 'n' ให้กว้าง ตั้งค่าข้อความเพื่อแสดงข้อความโดยไม่มีตัวคั่นผู้เขียนต่อท้าย ตัวอย่างเช่น 'กับ' แทน

สตริงไม่จำเป็น
แบบรายการชื่อname-list-style

ตั้งค่าเป็น 'amp' หรือ 'and' เพื่อเปลี่ยนตัวคั่นระหว่างสองชื่อสุดท้ายของรายชื่อเป็น ' & ' หรือ ' และ ' ตามลำดับ ตั้งค่าเป็น 'vanc' เพื่อแสดงรายการชื่อในสไตล์แวนคูเวอร์

สตริงไม่จำเป็น
คนอื่นothers

ใช้เพื่อบันทึกผลงานอื่นๆ เช่น "ภาพประกอบโดย John Smith" หรือ "แปลโดย John Smith"

สตริงไม่จำเป็น
วันที่แหล่งที่มาdate

วันที่เต็มของแหล่งที่มา; ห้ามวิกิลิงค์

สตริงแนะนำ
ปีที่พิมพ์year

ปีที่อ้างอิงแหล่งที่มา ใช้ 'date' แทน ถ้าทราบเดือนและวันด้วย

สตริงไม่จำเป็น
ปีเดิมorig-year

ปีที่พิมพ์ต้นฉบับ; ระบุรายละเอียด

สตริงไม่จำเป็น
ชื่อแหล่งที่มาtitle

ชื่อบทความตามที่ปรากฏในแหล่งที่มา แสดงในเครื่องหมายคำพูด

สตริงที่จำเป็น
ชื่อสคริปต์script-title

สำหรับชื่อเรื่องในภาษาที่ไม่ใช้ตัวอักษรละติน (อาหรับ จีน ซิริลลิก กรีก ฮิบรู ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ฯลฯ) คำนำหน้าด้วยรหัสภาษา ISO639-1 สองอักขระตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค สำหรับการใช้งานภาษาญี่ปุ่น: |script-title=ja:...

สตริงไม่จำเป็น
ภาษาlanguage

ภาษาที่ใช้เขียนต้นฉบับ หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อภาษาเต็ม อย่าใช้ไอคอนหรือเทมเพลต

สตริงไม่จำเป็น
ชื่อที่แปลtrans-title

ชื่อภาษาอังกฤษ หากแหล่งที่มาที่อ้างถึงเป็นภาษาต่างประเทศ 'ภาษา' ขอแนะนำ

สตริงไม่จำเป็น
ฉบับedition

เมื่อสิ่งพิมพ์มีมากกว่าหนึ่งฉบับ ตัวอย่างเช่น: '2nd', 'Revised' เป็นต้น; ต่อท้ายด้วย ' ed.'

สตริงไม่จำเป็น
ปริมาณvolume

สำหรับสิ่งพิมพ์หนึ่งตีพิมพ์ในหลายเล่ม

สตริงไม่จำเป็น
หน้าหนังสือpage

หน้าในแหล่งที่มาที่สนับสนุนเนื้อหา แสดงหลัง 'p.'

สตริงไม่จำเป็น
หน้าpages

หน้าในแหล่งที่มาที่สนับสนุนเนื้อหา (ไม่ใช่การบ่งชี้จำนวนหน้าในแหล่งที่มา แสดงหลัง 'pp.'

ตัวอย่าง
2–3
สตริงไม่จำเป็น
ไม่มี ppno-pp

ตั้งค่าเป็น 'y' เพื่อระงับ 'p.' หรือ 'pp.' แสดงด้วย 'หน้า' หรือ 'หน้า' เมื่อไม่เหมาะสม (เช่น 'ปกหน้า')

สตริงไม่จำเป็น
ที่at

อาจใช้แทน 'หน้า' หรือ 'หน้า' ที่หมายเลขหน้าไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

สตริงไม่จำเป็น
ชื่อสิ่งพิมพ์work journal magazine periodical newspaper website

ชื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสาร แสดงหลังชื่อเรื่อง

ตัวอย่าง
[[เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล]]
สตริงแนะนำ
สำนักพิมพ์publisher institution

ชื่อสถาบันแม่หรือบริษัทที่จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสาร แสดงตามชื่อสิ่งพิมพ์

ตัวอย่าง
[[แกนเน็ต]]
สตริงไม่จำเป็น
หน่วยงานagency

สำนักข่าว (wire service) ที่ให้บริการเนื้อหา ตัวอย่าง: Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

สตริงไม่จำเป็น
ปัญหาissue number

ตัวระบุปัญหาเมื่อแหล่งที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่เผยแพร่เป็นระยะ

สตริงไม่จำเป็น
แผนกdepartment

แผนกภายในวารสาร

สตริงไม่จำเป็น
ที่ตั้งของสิ่งพิมพ์location place

สถานที่เผยแพร่ทางภูมิศาสตร์ มักจะไม่วิกิลิงก์ ละเว้นเมื่อชื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงสถานที่ นามแฝงของ 'สถานที่'

สตริงไม่จำเป็น
สถานที่ตีพิมพ์publication-place

สถานที่ตีพิมพ์แสดงหลังชื่อเรื่อง; หากระบุ 'สถานที่' หรือ 'สถานที่' ด้วย พวกเขาจะแสดงก่อนชื่อนำหน้าด้วย 'เขียนที่'

สตริงไม่จำเป็น
วันที่ตีพิมพ์publication-date

วันที่ตีพิมพ์เมื่อต่างจากวันที่เขียนงาน ห้ามวิกิลิงค์

สตริงไม่จำเป็น
บรรณาธิการ นามสกุลeditor-last editor-last1 editor1-last editor-surname editor-surname1 editor1-surname editor editor1

นามสกุลของบรรณาธิการ อย่าใช้ wikilink ใช้ 'editor-link'; สามารถต่อท้ายด้วยตัวเลขเพื่อเพิ่มตัวแก้ไขเพิ่มเติม นามแฝงของ 'editor1-last', 'editor' และ 'editors'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ชื่อบรรณาธิการeditor-first editor-first1 editor1-first editor-given editor-given1 editor1-given

ให้หรือชื่อ ชื่อกลาง หรือชื่อย่อของบรรณาธิการ อย่าใช้ wikilink ใช้ 'editor-link'; สามารถต่อท้ายด้วยตัวเลขเพื่อเพิ่มตัวแก้ไขเพิ่มเติม นามแฝงของ 'editor1-first'

ไม่รู้จักไม่จำเป็น
ลิงค์บรรณาธิการeditor-link editor-link1

ชื่อของบทความ Wikipedia ที่มีอยู่เกี่ยวกับบรรณาธิการ สามารถต่อท้ายด้วยตัวเลขเพื่อเพิ่มตัวแก้ไขเพิ่มเติม นามแฝงของ 'editor1-link'

ชื่อเพจไม่จำเป็น
พิมพ์type

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทสื่อของแหล่งที่มา รูปแบบในกรณีประโยค

สตริงไม่จำเป็น
รูปแบบformat

รูปแบบของงานที่อ้างถึงโดย 'url'; ตัวอย่าง: PDF, DOC, XLS; ไม่ระบุ HTML

สตริงไม่จำเป็น
URLurl URL

URL ของตำแหน่งออนไลน์ที่สามารถค้นหาข้อความของสิ่งพิมพ์ได้ ต้องใช้โครงร่างประเภท "http://..." หรือแม้แต่โครงร่างที่สัมพันธ์กับโปรโตคอล "//..."

ตัวอย่าง
https://www.nytimes.com/...
สตริงแนะนำ
สถานะ URLurl-status

หากตั้งค่าเป็น 'สด' การแสดงชื่อเรื่องจะถูกปรับ มีประโยชน์เมื่อเก็บ URL ไว้ชั่วคราวแต่ยังคงใช้งานได้ ตั้งค่าเป็น "ตาย" หรือ 'แย่งชิง' สำหรับลิงก์เสีย การป้อน 'ไม่เหมาะสม' หรือ 'ถูกแย่งชิง' ทำให้ลิงก์เดิมไม่ปรากฏเลย

ค่าแนะนำ
dead live usurped unfit
ค่าเริ่มต้น
'ไม่ทำงาน' หากป้อน URL ที่เก็บถาวร
ตัวอย่าง
'ตาย' หรือ 'อยู่'
สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง URLurl-access

การจัดประเภทข้อจำกัดการเข้าถึง URL ('การลงทะเบียน', 'การสมัครสมาชิก' หรือ 'จำกัด')

สตริงไม่จำเป็น
วันที่เข้าถึง URLaccess-date

วันที่เต็มเมื่อเข้าถึง URL ดั้งเดิม ห้ามวิกิลิงค์

สตริงแนะนำ
เก็บ URLarchive-url

URL ของสำเนาที่เก็บถาวรของหน้าเว็บ หากหรือในกรณีที่ URL ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องการ 'วันที่เก็บถาวร'

สตริงไม่จำเป็น
วันที่เก็บarchive-date

วันที่ที่เก็บ URL ดั้งเดิม; ห้ามวิกิลิงค์

สตริงไม่จำเป็น
ตัวระบุ arXivarxiv

ตัวระบุสำหรับการพิมพ์ล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ arXive ของเอกสารทางวิทยาศาสตร์

สตริงไม่จำเป็น
อาซินasin

หมายเลขประจำตัวมาตรฐานของ Amazon; 10 ตัวอักษร

สตริงไม่จำเป็น
ASIN TLDasin-tld

โดเมนระดับบนสุดของ ASIN สำหรับไซต์ Amazon อื่นที่ไม่ใช่ US

สตริงไม่จำเป็น
Bibcodebibcode

รหัสอ้างอิงบรรณานุกรม (REFCODE); 19 ตัวอักษร

สตริงไม่จำเป็น
ดอยdoi

ตัวระบุวัตถุดิจิทัล เริ่มต้นด้วย '10'

สตริงไม่จำเป็น
DOI เสียวันที่doi-broken-date

วันที่กำหนดให้หัก DOI

สตริงไม่จำเป็น
ISBNisbn ISBN

หมายเลขหนังสือมาตรฐานสากล ใช้ ISBN 13 หลักหากเป็นไปได้

สตริงไม่จำเป็น
ISSNissn ISSN

หมายเลขซีเรียลมาตรฐานสากล 8 ตัวอักษร; อาจแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสี่กลุ่มโดยใช้ยัติภังค์

สตริงไม่จำเป็น
รหัส jfmjfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik รหัสการจัดหมวดหมู่

สตริงไม่จำเป็น
JSTORjstor

ตัวระบุ JSTOR

สตริงไม่จำเป็น
LCCNlccn

หมายเลขควบคุมหอสมุดรัฐสภา

สตริงไม่จำเป็น
นายmr

ตัวระบุบทวิจารณ์ทางคณิตศาสตร์

สตริงไม่จำเป็น
OCLCoclc

เลขที่ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์

สตริงไม่จำเป็น
OLol

เปิดตัวระบุห้องสมุด

สตริงไม่จำเป็น
OSTIosti

สำนักงานระบุข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค

สตริงไม่จำเป็น
PMCpmc

PubMed Center หมายเลขบทความ

สตริงไม่จำเป็น
PMIDpmid

PubMed ตัวระบุที่ไม่ซ้ำ

สตริงไม่จำเป็น
RFCrfc

ขอความคิดเห็นหมายเลข

สตริงไม่จำเป็น
SSRNssrn

เครือข่ายการวิจัยทางสังคมศาสตร์

สตริงไม่จำเป็น
Zblzbl

ตัวระบุวารสาร Zentrablatt MATH

สตริงไม่จำเป็น
NSid

ตัวระบุเฉพาะที่ใช้โดยไม่มีตัวระบุพิเศษใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

สตริงไม่จำเป็น
อ้างquote

ข้อความที่เกี่ยวข้องที่ยกมาจากแหล่งที่มา; แสดงล่าสุด อยู่ในเครื่องหมายคำพูด; จำเป็นต้องมีการสิ้นสุดเครื่องหมายวรรคตอน

สตริงไม่จำเป็น
อ้างอิงref

ตัวระบุสมอ สามารถทำให้เป้าหมายของวิกิลิงก์เป็นข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดได้ ค่าพิเศษ 'harv' สร้างจุดยึดที่เหมาะสมสำหรับเทมเพลต harv และ sfn

สตริงไม่จำเป็น
Postscriptpostscript

เครื่องหมายวรรคตอนปิดสำหรับการอ้างอิง ละเว้นหากมีการกำหนด 'ใบเสนอราคา'; เพื่อระงับการใช้คำหลักที่สงวนไว้ 'ไม่มี'

ค่าเริ่มต้น
.
สตริงไม่จำเป็น
วาง URLlay-url

ลิงก์ URL ไปยังข้อมูลสรุปที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคหรือการตรวจสอบแหล่งที่มา นามแฝงของ 'laysummary'

สตริงไม่จำเป็น
เลย์ซอร์สlay-source

ชื่อของแหล่งที่มาของโครงร่าง; แสดงเป็นตัวเอียง นำหน้าด้วย en dash

สตริงไม่จำเป็น
วางวันที่lay-date

วันที่สรุป; แสดงในวงเล็บ

สตริงไม่จำเป็น
ทางvia

ระบุผู้รวบรวมทรัพยากรที่ให้เวอร์ชันดิจิทัล (โดยปกติคือผู้ให้บริการฐานข้อมูล) เมื่อแตกต่างจากผู้เผยแพร่ (เช่น สำหรับห้องสมุด Wikipedia)

ตัวอย่าง
EBSCOHost , Proquest, Newspapers.com
สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง Bibcodebibcode-access

หากมีข้อความเต็มจาก ADS ผ่าน Bibcode นี้ ให้พิมพ์ 'free'

สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง DOIdoi-access

หากข้อความเต็มอ่านได้ฟรีผ่าน DOI ให้พิมพ์ 'ฟรี'

สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง HDLhdl-access

หากข้อความเต็มอ่านได้ฟรีผ่าน HDL ให้พิมพ์ 'ฟรี'

สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง Jstorjstor-access

หากข้อความเต็มอ่านได้ฟรีบน Jstor ให้พิมพ์ 'ฟรี'

สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง OpenLibraryol-access

หากข้อความเต็มอ่านได้ฟรีบน OpenLibrary ให้พิมพ์ 'ฟรี'

สตริงไม่จำเป็น
ระดับการเข้าถึง OSTIosti-access

หากข้อความเต็มอ่านได้ฟรีบน OSTI ให้พิมพ์ 'ฟรี'

สตริงไม่จำเป็น

ดูสิ่งนี้ด้วย

เทมเพลตนี้สร้างข้อมูลเมตาของCOinS ดูCOinS ใน Wikipediaสำหรับข้อมูลพื้นฐาน

0.0886390209198