แม่แบบ:รายชื่อทีมแฮนด์บอลชายโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ประเทศสโลวีเนีย

ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2016_Summer_Olympics_Slovenia_men%27s_handball_team_roster"