แม่แบบ:17thC-England-MP-stub

บันทึก:

  1. สตับประเภทนี้ควรใช้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดำรงตำแหน่งในรัฐสภาอังกฤษ เท่านั้น (จนถึงปี 1707) สำหรับสมาชิกรัฐสภาแห่งบริเตนใหญ่ (1707 ถึง 1800) ให้ใช้ {{ GreatBritain-MP-stub }}
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:17thC-England-MP-stub&oldid=976012748"