เทคโนโลยี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

กังหันไอน้ำกับเคสที่เปิดอยู่ กังหันดังกล่าวผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและมาตรฐานการครองชีพมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก [1]

เทคโนโลยีเป็นผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของความรู้และการประยุกต์ใช้ในเทคนิคทักษะวิธีการและกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฝังอยู่ในการทำงานของเครื่องจักร ทั้งหมด ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องจักรก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร เทคโนโลยีของสังคมประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าระบบ ระบบใช้การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สะสมของเทคโนโลยีโดยตั้งใจโดยการรับข้อมูลเข้าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลป้อนเข้านี้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ของระบบผ่านสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการแล้วสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์สูงสุดของระบบ นี้เรียกว่าระบบเทคโนโลยีหรือระบบเทคโนโลยี

รูปแบบเทคโนโลยีที่เก่าที่สุดและเรียบง่ายที่สุดคือการพัฒนาความรู้ที่นำไปสู่การใช้เครื่องมือ พื้นฐาน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ การประดิษฐ์เครื่องมือหินรูปทรงก่อนประวัติศาสตร์ และการค้นพบ วิธีควบคุมไฟและเพิ่มแหล่งที่มาของอาหารที่มีให้สำหรับมนุษย์ผ่านขั้นตอนการปรุงอาหารที่เหมาะสมซึ่งกำจัดเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคเกือบทั้งหมดในแหล่งอาหาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติยุคหินใหม่ได้ขยายความสำคัญของเหตุการณ์นี้และเพิ่มการยังชีพที่มีอยู่สี่เท่าจากดินแดนที่ใช้งานได้ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีการทำฟาร์ม

การประดิษฐ์วงล้อนำไปสู่เทคโนโลยีการเดินทางที่ช่วยให้มนุษย์ไม่เพียงแค่เพิ่มผลผลิตของการผลิตอาหารในช่วงเวลาที่กำหนด แต่ยังเดินทางไปมาระหว่างและข้ามอาณาเขตในเวลาที่น้อยลง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในสังคมได้ง่ายขึ้น เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้มีการผลิตอาหารทั้งหมดเพิ่มขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่ยังเพิ่มการผลิตวัตถุดิบ เช่น ด้ายปั่นหรือเส้นด้ายผ่านการประดิษฐ์ล้อหมุน เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้สามารถแปรรูปเป็นกระดาษได้ จึงมีโอกาสที่จะให้ข้อมูลแก่ประชากรจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลานี้ในประวัติศาสตร์

การพัฒนาการใช้ล้อไม่เพียงแต่นำไปสู่การพัฒนาของแท่นพิมพ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาผ่านวงล้อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเริ่มทำงานผ่านฟังก์ชันอินพุตและเอาต์พุตของโปรเซสเซอร์ซึ่งเรียกเฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าเป็นหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เมื่อโฟกัสเปลี่ยนจากความก้าวหน้าของวงล้อไปสู่ ​​CPU เราก็เริ่มให้ความสำคัญกับการวิจัยที่ก้าวหน้าในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้านหลังหน่วยประมวลผลกลาง จากการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการวิจัยโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การพัฒนาทางเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้คนสามารถปูทางไปสู่เทคโนโลยีที่ควบคุมตนเองและดำเนินการด้วยตนเองได้เกือบไม่มีการควบคุมหรือไร้การควบคุมโดยสิ้นเชิง การพัฒนาสังคม โดยการลด อุปสรรคใน การสื่อสาร ก่อนหน้านี้ และเตรียมส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่มีความก้าวหน้าที่จำเป็นผ่านการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมตนเองทางเทคโนโลยี อารยธรรมมักจะประสบกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักในอนาคตว่าเป็นภาวะเอกฐานทางเทคโนโลยี

ในขณะที่เทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และท้ายที่สุด การแสวงหาของสังคมไปสู่ความเป็นเอกเทศทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้เศรษฐกิจพัฒนาและสร้างชนชั้นพักผ่อน ที่เพิ่มขึ้น กระบวนการทางเทคโนโลยีจำนวนมากก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่ไม่พึงปรารถนา เรียกว่ามลพิษและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมของโลก. ผลที่ตามมาก็คือ การถกเถียงเชิงปรัชญาได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และไม่ว่าเทคโนโลยีจะปรับปรุงหรือทำให้สภาพของมนุษย์ แย่ลงหรือ ไม่ Neo-Luddism , anarcho-primitivism และ ปฏิกิริยาที่คล้ายกันการเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์ความแพร่หลายของเทคโนโลยีโดยระบุว่าเทคโนโลยีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายความสัมพันธ์ของมนุษย์ ในกรณีนี้ อุดมการณ์เช่นtranshumanismและtechno-progressivismมองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสภาพของมนุษย์ แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังคงถูกตั้งคำถามและถกเถียงกันอยู่ แต่หน้าที่สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังคงเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

แม้ว่านวัตกรรมจะมีอิทธิพลต่อค่านิยมของสังคมเสมอ และได้ตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับจริยธรรมของเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเองก็นำไปสู่การแสวงหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆ สำหรับข้อกังวลที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหมุนเวียนที่ใช้ในการขนส่ง ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางในอวกาศ เพื่อให้เทคโนโลยีมีราคาที่ไม่แพงและเชื่อถือได้ และสำหรับระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยชีวิตผู้คนหลายพันล้านคน เนื่องจากเทคโนโลยีสร้างวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นต่อข้อกังวลของเราผ่านการค้นพบทางปัญญา สังคมจึงให้ความสำคัญกับความสำคัญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

นิรุกติศาสตร์

เทคโนโลยีหมายถึง "ศาสตร์แห่งงานฝีมือ" จากภาษากรีก τέχνη , techne , "ศิลปะ, ทักษะ, ไหวพริบของมือ"; และ-λογία , -logia . [2]การใช้คำว่า "เทคโนโลยี" มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ก่อนศตวรรษที่ 20 คำนี้ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ และใช้เพื่ออ้างถึงคำอธิบายหรือการศึกษาศิลปะที่มีประโยชน์[3]หรือเพื่อพาดพิงถึงการศึกษาด้านเทคนิค เช่นในสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เช่าเหมาลำในปี 2404) . [4]

คำว่า "เทคโนโลยี" มีความโดดเด่นในศตวรรษที่ 20 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง ความหมายของคำเปลี่ยนไปในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อนักสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกัน เริ่มต้นด้วยThorstein VeblenแปลแนวคิดจากแนวคิดTechnik ของเยอรมัน เป็น "เทคโนโลยี" ในภาษาเยอรมันและภาษาอื่นๆ ในยุโรป มีความแตกต่างระหว่างเทคนิคและเทคโนโลยีที่ไม่มีอยู่ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักจะแปลว่า "เทคโนโลยี" ทั้งสองคำ ในช่วงทศวรรษที่ 1930 "เทคโนโลยี" ไม่ได้หมายถึงการศึกษาศิลปะอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงศิลปะอุตสาหกรรมด้วย [5]

ในปี 1937 นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน รีด เบน เขียนว่า "เทคโนโลยีรวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ อาวุธ เครื่องมือ ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า อุปกรณ์สื่อสารและการขนส่ง และทักษะทั้งหมดที่เราผลิตและใช้งาน" [6]คำจำกัดความของ Bain ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่นักวิชาการในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักสังคมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมักจะนิยามเทคโนโลยีว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าที่จะให้นิยามว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนสร้างและใช้งาน [7]ไม่นานมานี้ นักวิชาการได้ยืม "เทคนิค" จากนักปรัชญาชาวยุโรปมาขยายความหมายของเทคโนโลยีไปสู่รูปแบบต่างๆ ของเหตุผลเชิงเครื่องมือ เช่นเดียวกับใน งานของ ฟู โกต์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนเอง ( เทคนิค เดอ ซอย )

พจนานุกรมและนักวิชาการได้เสนอคำจำกัดความที่หลากหลาย พจนานุกรมของMerriam-Webster Learnerให้คำจำกัดความของคำว่า "การใช้วิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรม วิศวกรรม ฯลฯ เพื่อประดิษฐ์สิ่งที่มีประโยชน์หรือเพื่อแก้ปัญหา" และ "เครื่องจักร ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ วิธีการ ฯลฯ ที่ ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยี" [8] เออซูล่า แฟรงคลินในการบรรยายเรื่อง "โลกแห่งเทคโนโลยีที่แท้จริง" ในปี 1989 ของเธอ ได้ให้คำจำกัดความของแนวคิดอีกประการหนึ่ง มันคือ "การปฏิบัติ วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆ รอบตัว" [9]คำนี้มักใช้เพื่อบ่งบอกถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ หรือเพื่ออ้างถึงเทคโนโลยีชั้นสูงหรือเพียงแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคมากกว่าที่จะเป็นเทคโนโลยีโดยรวม Technics and Time, 1ให้คำจำกัดความของเทคโนโลยีในสองลักษณะ: เป็น "การแสวงหาชีวิตด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ชีวิต" และในฐานะ "จัดสารอนินทรีย์" (11)

เทคโนโลยีสามารถกำหนดได้กว้างที่สุดว่าเป็นเอนทิตีทั้งที่เป็นวัตถุและไม่มีสาระสำคัญซึ่งสร้างขึ้นโดยการใช้ความพยายามทางจิตใจและร่างกายเพื่อให้ได้คุณค่าบางอย่าง ในการใช้งานนี้ เทคโนโลยีหมายถึงเครื่องมือและเครื่องจักรที่อาจใช้ในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางซึ่งอาจรวมถึงเครื่องมือง่ายๆ เช่นชะแลง หรือ ช้อนไม้หรือเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นสถานีอวกาศหรือเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องมือและเครื่องจักรไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุเทคโนโลยีเสมือน เช่นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และวิธีการทางธุรกิจอยู่ภายใต้คำจำกัดความของเทคโนโลยีนี้ [12] ดับเบิลยู. ไบรอัน อาร์เธอร์ให้คำจำกัดความเทคโนโลยีในลักษณะกว้างๆ ในทำนองเดียวกันว่า "วิธีการบรรลุวัตถุประสงค์ของมนุษย์" [13]

การประดิษฐ์วงจรรวมและไมโครโปรเซสเซอร์ (ในที่นี้ชิป Intel 4004จากปี 1971) นำไปสู่การปฏิวัติคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

คำว่า "เทคโนโลยี" ยังสามารถใช้เพื่ออ้างถึงชุดของเทคนิค ในบริบทนี้เป็นสถานะปัจจุบันของความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับวิธีการรวมทรัพยากรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ การแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ หรือตอบสนองความต้องการ รวมถึงวิธีการทางเทคนิค ทักษะ กระบวนการ เทคนิค เครื่องมือและวัตถุดิบ เมื่อรวมกับคำศัพท์อื่น เช่น "เทคโนโลยีทางการแพทย์" หรือ "เทคโนโลยีอวกาศ" จะหมายถึงสถานะของความรู้และเครื่องมือในสาขานั้นๆ " เทคโนโลยี ล้ำสมัย" หมายถึงเทคโนโลยีชั้นสูงที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้

เทคโนโลยีสามารถมองได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม [14]นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเป็นการนำคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะมาประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์แห่งชีวิตตามที่ทราบกันดี ตัวอย่างที่ทันสมัยคือการเพิ่มขึ้นของ เทคโนโลยี การสื่อสารซึ่งลดอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ และเป็นผลให้ช่วยวางไข่วัฒนธรรมย่อยใหม่ การเพิ่มขึ้นของวัฒนธรรมไซเบอร์มีพื้นฐานมาจากการพัฒนาอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ [15]ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีเกิดขึ้นก่อนทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมซึ่งแต่ละส่วนทำให้บางแง่มุมของความพยายามทางเทคโนโลยีเป็นทางการ ในแง่นี้ มันยังคงเชื่อมโยงกับความพยายามทางศิลปะ [16]

ประวัติศาสตร์

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ขวานมือจากยุคAcheulian

การใช้เครื่องมือโดยมนุษย์ยุคแรกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้นพบและวิวัฒนาการ มนุษย์ยุคแรกวิวัฒนาการมาจากสายพันธุ์ของhominids ที่ หาอาหาร ซึ่งมีสองเท้าแล้ว[17]มีมวลสมองประมาณหนึ่งในสามของมนุษย์สมัยใหม่ [18]การใช้เครื่องมือยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยุคแรกๆ ประมาณ 50,000 ปีที่แล้ว มีการใช้เครื่องมือและชุดพฤติกรรมที่ซับซ้อนซึ่งนักโบราณคดีหลายคนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของภาษา สมัยใหม่อย่าง สมบูรณ์ (19)

Hominids เริ่มใช้เครื่องมือหินดึกดำบรรพ์เมื่อหลายล้านปีก่อน เครื่องมือหินที่เก่าแก่ที่สุดเป็นมากกว่าหินร้าวเล็กน้อย แต่เมื่อประมาณ 75,000 ปีก่อน[20] แรงดันที่สะเก็ดทำให้งานละเอียดยิ่งขึ้น

การค้นพบและการใช้ไฟ ซึ่งเป็นแหล่ง พลังงาน ที่ เรียบง่ายพร้อมการใช้งานที่ลึกซึ้งมากมาย เป็นจุดเปลี่ยนในวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษยชาติ (21)ไม่ทราบวันที่แน่นอนของการค้นพบ หลักฐานของกระดูกสัตว์ที่ถูกเผาที่แหล่งกำเนิดของมนุษยชาติแสดงให้เห็นว่าการเกิดไฟเกิดขึ้นก่อน 1 Ma; [22]ฉันทามติทางวิชาการระบุว่าHomo erectusควบคุมการยิงได้ระหว่าง 500 ถึง 400 ka [23] [24]ไฟ เชื้อเพลิงด้วยไม้และถ่านอนุญาตให้มนุษย์ยุคแรกปรุงอาหารเพื่อเพิ่มการย่อยได้ ปรับปรุงคุณค่าสารอาหาร และขยายจำนวนอาหารที่สามารถรับประทานได้ [25]

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในยุค Paleolithic คือเสื้อผ้าและที่พักพิง การนำเทคโนโลยีทั้งสองมาใช้ไม่สามารถระบุวันที่ได้อย่างแน่นอน แต่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติ เมื่อยุค Paleolithic ก้าวหน้า บ้านเรือนก็มีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น เร็วที่สุดเท่าที่ 380 ka มนุษย์กำลังสร้างกระท่อมไม้ชั่วคราว [26] [27]เสื้อผ้าที่ดัดแปลงมาจากขนและหนังสัตว์ที่ล่าได้ช่วยให้มนุษยชาติขยายไปสู่ดินแดนที่หนาวเย็น มนุษย์เริ่มอพยพ ออกจากแอฟริกาประมาณ 200 ka และไปยังทวีปอื่นๆ เช่นยูเรเซี(28)

ยุคหินใหม่

สิ่งประดิษฐ์ยุคหินใหม่ เช่น กำไล หัวขวาน สิ่ว และอุปกรณ์ขัดเงา

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในสิ่งที่เรียกว่ายุคหินใหม่ ("ยุคหินใหม่") การประดิษฐ์ขวานหิน ขัด เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่อนุญาตให้ มีการ กวาดล้างป่าในวงกว้างเพื่อสร้างฟาร์ม การใช้ขวานหินขัดนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในยุคหินใหม่ แต่เดิมใช้ในยุคหิน ก่อนหน้าใน บางพื้นที่ เช่นไอร์แลนด์ [29] เกษตรกรรมเลี้ยงประชากรจำนวนมากขึ้น และการเปลี่ยนผ่านไปสู่การอยู่ประจำ ที่ อนุญาตให้เลี้ยงลูกเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กัน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องอุ้มทารกอีกต่อไป เนื่องจากเป็นคนเร่ร่อนคนต้อง นอกจากนี้ เด็กๆ สามารถสนับสนุนแรงงานในการเพาะปลูกพืชผลได้รวดเร็วกว่าที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อเศรษฐกิจ ของ นักล่า-รวบรวม [30] [31]

ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความพร้อมของแรงงานทำให้ความเชี่ยวชาญด้านแรงงาน เพิ่ม ขึ้น [32]อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความก้าวหน้าจากหมู่บ้านยุคหินใหม่ไปจนถึงเมืองแรกๆ เช่นอุรุก และอารยธรรมยุคแรก เช่นสุเมเรียนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ โครงสร้างทางสังคม แบบลำดับชั้น ที่เพิ่มขึ้น และแรงงานเฉพาะทาง การค้าและสงครามท่ามกลางวัฒนธรรมที่อยู่ติดกัน และความจำเป็นในการดำเนินการร่วมกันเพื่อเอาชนะความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการชลประทานล้วนแต่คิดว่ามีบทบาท [33]

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนำไปสู่เตาหลอมและ เครื่อง สูบลมและเป็นครั้งแรกที่ความสามารถในการหลอมและหลอมโลหะ ทอง ทองแดงเงินและตะกั่วซึ่งพบ ใน รูป  แบบที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ในธรรมชาติ [34]ข้อดีของเครื่องมือทองแดงเหนือหิน กระดูก และเครื่องมือไม้เป็นที่ประจักษ์แก่มนุษย์ในยุคแรก ๆ อย่างรวดเร็ว และทองแดงพื้นเมืองน่าจะใช้ตั้งแต่ช่วงใกล้เริ่มต้นของยุคหินใหม่ (ประมาณ 10 ka) [35]ทองแดงพื้นเมืองไม่ได้เกิดขึ้นในปริมาณมากโดยธรรมชาติ แต่แร่ทองแดงนั้นพบได้ทั่วไปและบางชนิดก็ผลิตโลหะได้ง่ายเมื่อเผาด้วยไฟจากไม้หรือถ่าน ในที่สุด การทำงานของโลหะนำไปสู่การค้นพบโลหะผสมเช่นบรอนซ์และทองเหลือง (ประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช) การใช้งานครั้งแรกของโลหะผสมเหล็ก เช่นเหล็กกล้ามีขึ้นเมื่อราว 1800 ปีก่อนคริสตศักราช [36] [37]

โบราณ

ล้อ ถูก ประดิษฐ์ขึ้นประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช

ในขณะเดียวกัน มนุษย์กำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานรูปแบบอื่น การใช้พลังงานลมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือเรือใบ บันทึกแรกสุดของเรือที่แล่นใต้ท้องทะเลคือเรือของแม่น้ำไนล์ที่มีอายุตั้งแต่ 8 สหัสวรรษก่อนคริสตศักราช [38]ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชาวอียิปต์อาจใช้พลังของน้ำท่วมประจำปีของแม่น้ำไนล์เพื่อทดน้ำในดินแดนของตน ค่อยๆ เรียนรู้ที่จะควบคุมมันผ่านช่องทางชลประทานที่สร้างขึ้นโดยเจตนาและ "จับ" แอ่ง ชาว สุเมเรียนโบราณในเมโสโปเตเมียใช้ระบบคลองและเขื่อนที่ซับซ้อนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำจาก แม่น้ำ ไทกริสและยูเฟร ตีส์ เพื่อการชลประทาน [39]

นักโบราณคดีกล่าวว่าวงล้อ ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อราว 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช โดยอาจเป็นอิสระและเกือบจะพร้อมๆ กันในเมโสโปเตเมีย (ใน อิรักในปัจจุบัน) คอเคซัสตอนเหนือ ( วัฒนธรรม Maykop ) และยุโรปกลาง [40]ประมาณการว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในช่วง 5500 ถึง 3000 ปีก่อนคริสตศักราชโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่วางไว้ใกล้กับ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช [41]สิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่มีภาพวาดเกวียนล้อเลื่อนวันที่ประมาณ 3500 ก่อนคริสตศักราช; [42]อย่างไรก็ตาม ล้ออาจมีการใช้งานมานับพันปีก่อนที่จะมีการสร้างภาพวาดเหล่านี้ ไม่นานมานี้ วงล้อไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถูกพบในบึงลูบลิยานาของสโลวีเนีย [43]

การประดิษฐ์ล้อปฏิวัติการค้าและสงคราม ใช้เวลาไม่นานในการค้นพบว่าเกวียนแบบมีล้อสามารถบรรทุกของหนักได้ ชาวสุเมเรียนโบราณใช้กงล้อช่างหม้อและอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ [44]วงล้อเครื่องปั้นดินเผาหินที่พบในเมืองUr ซึ่ง มีอายุราวๆ 3429 ปีก่อนคริสตศักราช[45]และแม้แต่เศษเครื่องปั้นดินเผาที่ขว้างด้วยล้อที่เก่ากว่าก็ยังถูกพบในบริเวณเดียวกัน [45]ล้อเครื่องปั้นดินเผาแบบหมุนเร็ว (แบบหมุน) ทำให้เกิดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในระยะแรก แต่มันคือการใช้ล้อเป็นเครื่องแปลงพลังงาน (ผ่านกังหันน้ำ )กังหันลม หรือแม้แต่ลู่วิ่ง) ที่ปฏิวัติการใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ใช่มนุษย์ เกวียนสองล้อคันแรกได้มาจากTravois [46]และถูกใช้ครั้งแรกในเมโสโปเตเมียและอิหร่านในราว 3000 ปีก่อนคริสตศักราช [46]

ถนนที่สร้างขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักคือถนนที่ปูด้วยหินของรัฐอูร์ซึ่งมีอายุประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช[47]และถนนไม้ที่ทอดผ่านหนองน้ำของกลาสตันเบอรี ประเทศอังกฤษซึ่งมีอายุในช่วงเวลาเดียวกัน [47]ถนนสายแรกระยะทางไกล ซึ่งเริ่มใช้เมื่อราว 3500 ปีก่อนคริสตศักราช[47]ทอดยาว 1,500 ไมล์จากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน[47]แต่ไม่ได้ปูและบำรุงรักษาเพียงบางส่วนเท่านั้น [47]ในราวปี 2000 ก่อนคริสตศักราช ชาวมิโนอันบนเกาะครีต ของกรีก ได้สร้างถนนระยะทางห้าสิบกิโลเมตร (สามสิบไมล์) ที่ทอดจากวังกอร์ติ นทางด้านใต้ของเกาะ ผ่านภูเขา ไปยังวังของKnossosทางด้านเหนือของเกาะ [47]ต่างจากถนนก่อนหน้านี้ ถนนมิโนอันเป็นถนนลาดยางอย่างสมบูรณ์ [47]

บ้านส่วนตัวของมิโนอันโบราณมีน้ำไหล (49)อ่างอาบน้ําที่แทบจะเหมือนกับอ่างสมัยใหม่ถูกขุดพบที่พระราชวังคนอสซอส [49] [50]บ้านส่วนตัวของมิโนอันหลายแห่งก็มีห้องส้วมซึ่งสามารถล้างได้ด้วยการเทน้ำลงท่อระบายน้ำ [49]ชาวโรมันโบราณมีชักโครกสาธารณะจำนวนมาก[50]ซึ่งเทลงในระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ กว้างขวาง [50]ท่อระบายน้ำหลักในกรุงโรมคือCloaca Maxima ; [50]การก่อสร้างเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช และยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ [50]

ชาวโรมันโบราณยังมีระบบท่อส่งน้ำที่ ซับซ้อน [48]ซึ่งใช้สำหรับขนส่งน้ำในระยะทางไกล [48] ​​ท่อระบายน้ำโรมันแห่งแรกสร้างขึ้นใน 312 ปีก่อนคริสตศักราช [48] ​​ท่อระบายน้ำโรมันโบราณที่สิบเอ็ดและสุดท้ายถูกสร้างขึ้นใน 226 CE [48] ​​เมื่อรวมกันแล้ว ท่อระบายน้ำของโรมันขยายออกไปกว่า 450 กิโลเมตร[48]แต่น้อยกว่าเจ็ดสิบกิโลเมตรนี้อยู่เหนือพื้นดินและมีซุ้มโค้งรองรับ [48]

ยุคกลาง

นวัตกรรมดำเนินต่อไปจนถึงยุคกลางด้วยนวัตกรรมต่างๆ เช่น การ ผลิต ผ้าไหม (แนะนำในยุโรปหลังจากการพัฒนาหลายศตวรรษในเอเชีย) ปลอกคอม้าและเกือกม้าในช่วงสองสามร้อยปีแรกหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ในคริสต์ศตวรรษที่ 5 เทคโนโลยีในยุคกลางเห็นการใช้เครื่องจักรธรรมดาๆ (เช่นคันโยกกรูและรอก ) มารวมกันเพื่อสร้างเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นรถสาลี่กังหันลมและนาฬิกาและระบบของมหาวิทยาลัยพัฒนาและเผยแพร่แนวคิดและแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้ผลิตนวัตกรรมมากมาย รวมทั้งแท่นพิมพ์ (ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารความรู้) และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรของความก้าวหน้าร่วมกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคนี้ทำให้อาหารมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ตามมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภค ในวง กว้าง

ทันสมัย

รถยนต์ ปฏิวัติ การคมนาคมส่วนบุคคล

เริ่มต้นในสหราชอาณาจักรในศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นช่วงเวลาของการค้นพบทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรการผลิตเหมืองแร่โลหะวิทยาและการขนส่งโดยได้รับแรงหนุนจากการค้นพบพลังงานไอน้ำและการนำไปใช้อย่างแพร่หลายของระบบโรงงาน . เทคโนโลยีก้าวไปอีกขั้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง ( ค.ศ.   1870ถึง ปี ค.ศ.   1914 ) ด้วยการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ เช่นมอเตอร์ไฟฟ้าหลอดไฟและอีกมากมายนับไม่ถ้วน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบแนวคิดใหม่ๆ ในเวลาต่อมา ทำให้เกิดการบินขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการแพทย์เคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีนำไปสู่ตึกระฟ้า และ พื้นที่เมืองกว้างซึ่งผู้อยู่อาศัยต้องพึ่งพามอเตอร์ในการขนส่งและเสบียงอาหารของพวกเขา การสื่อสารดีขึ้นด้วยการประดิษฐ์โทรเลขโทรศัพท์วิทยุและโทรทัศน์. ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ได้เห็นการปฏิวัติด้านการขนส่งด้วยการประดิษฐ์ เครื่องบินและรถยนต์

ศตวรรษที่ 20 นำมาซึ่งนวัตกรรมมากมาย ในทางฟิสิกส์การค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันได้นำไปสู่ทั้งอาวุธนิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์ คอมพิวเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นและต่อมาย่อขนาดโดยใช้ทรานซิสเตอร์และวงจรรวม เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะไฟเบอร์ ออปติก และแอมพลิฟายเออ ร์ออปติก ที่นำไปสู่การกำเนิดของอินเทอร์เน็ตซึ่งนำเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร มนุษย์เริ่มสำรวจอวกาศด้วยดาวเทียม(ปลายทศวรรษ 1950 ต่อมาใช้สำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ) และในภารกิจของลูกเรือ (ทศวรรษ 1960) ไปจนถึงดวงจันทร์ ในด้านการแพทย์ ยุคนี้นำนวัตกรรมต่างๆ เช่นการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด และ การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ในเวลาต่อมาควบคู่ไปกับยาและการรักษาใหม่ๆ โดยใช้จีโนมิกส์

เทคนิคการ ผลิตและการก่อสร้าง ที่ ซับซ้อนและองค์กรมีความจำเป็นในการสร้างและบำรุงรักษาเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าบางส่วน และอุตสาหกรรม ทั้งหมด ได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือที่ซับซ้อนมากขึ้นรุ่นต่อๆ ไป เทคโนโลยีสมัยใหม่อาศัยการฝึกอบรมและการศึกษามากขึ้น นักออกแบบ ผู้สร้าง ผู้ดูแล และผู้ใช้มักต้องการการฝึกอบรมทั่วไปที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้มีความซับซ้อนมากจนทำให้ทั้งสาขาได้พัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงวิศวกรรมการแพทย์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นการก่อสร้าง ,การ คมนาคมและสถาปัตยกรรม

ปรัชญา

เทคนิค

โดยทั่วไป เทคนิคเป็นความเชื่อในประโยชน์ของเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมมนุษย์ [51]สุดขั้ว เทคนิค "สะท้อนทัศนคติพื้นฐานที่พยายามควบคุมความเป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยการใช้วิธีการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี" [52]กล่าวอีกนัยหนึ่ง วันหนึ่งมนุษย์จะสามารถควบคุมปัญหาทั้งหมดและอาจควบคุมอนาคตได้โดยใช้เทคโนโลยี บางคนเช่น Stephen V. Monsma [53]เชื่อมโยงความคิดเหล่านี้กับการสละศาสนาในฐานะผู้มีอำนาจทางศีลธรรม ที่สูง ขึ้น

มองในแง่ดี

สมมติฐานในแง่ดีนั้นถูกสร้างขึ้นโดยผู้เสนออุดมการณ์ เช่นtranshumanismและsingularitarianismซึ่งมอง ว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยีโดยทั่วไปมีผลดีต่อสังคมและสภาพของมนุษย์ ในอุดมการณ์เหล่านี้ การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีทางศีลธรรม

โดยทั่วไปแล้วนักแปลงมนุษย์เชื่อว่าประเด็นของเทคโนโลยีคือการเอาชนะอุปสรรค และสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าสภาพของมนุษย์เป็นเพียงอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ต้องก้าว ข้าม

คนประเภทเอกพจน์เชื่อใน " การเปลี่ยนแปลงที่เร่งรีบ " บางประเภท ; อัตราของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเร่งขึ้นเมื่อเราได้รับเทคโนโลยีมากขึ้น และจะถึงจุดสุดยอดใน "ภาวะเอกฐาน " หลังจากที่ปัญญาประดิษฐ์ประดิษฐ์ ขึ้นโดย ที่ความก้าวหน้าเกือบจะไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นระยะ ค่าประมาณสำหรับวันที่ของภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะต่างหากต่างหาก[54]แต่นักอนาคตนิยมชื่อดังอย่างRay Kurzweilประมาณการว่าภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะภาวะต่างหากต่างหาก (Singularity) จะเกิดขึ้นในปี 2045

เคิร์ซไวล์ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องประวัติศาสตร์จักรวาลของเขาในหกยุค: (1) ยุคทางกายภาพ/เคมี (2) ยุคชีวิต (3) มนุษย์/ยุคสมอง (4) ยุคเทคโนโลยี (5) ยุคปัญญาประดิษฐ์และ (6) ยุคอาณานิคมสากล การก้าวจากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่งเป็นภาวะเอกฐานในสิทธิของตนเอง และช่วงเวลาของการเร่งความเร็วนำหน้ามัน แต่ละยุคใช้เวลาสั้นลง ซึ่งหมายความว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาลเป็นเหตุการณ์ภาวะภาวะเอกฐาน (Singularity) ขนาดยักษ์ [55]

นักวิจารณ์บางคนมองว่าอุดมการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างของลัทธิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียูโทเปียและกลัวแนวคิดเรื่องการยกระดับมนุษย์และความเป็นเอกเทศทางเทคโนโลยีที่พวกเขาสนับสนุน บางคนอธิบายว่าคาร์ล มาร์กซ์เป็นนักมองโลกในแง่ดีด้านเทคโนโลยี [56]

ความสงสัยและการวิพากษ์วิจารณ์

อ้างถึงคำบรรยาย
Ludditesทุบเครื่องทอผ้าไฟฟ้าในปี 1812

ในทางที่ค่อนข้างสงสัยคือนักปรัชญาบางคนเช่นHerbert MarcuseและJohn Zerzanซึ่งเชื่อว่าสังคมเทคโนโลยีมีข้อบกพร่องโดยเนื้อแท้ พวกเขาแนะนำว่าผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสังคมดังกล่าวคือการกลายเป็นเทคโนโลยีตลอดไปโดยเสียค่าใช้จ่ายด้านเสรีภาพและสุขภาพจิต

หลายคน เช่นLudditesและนักปรัชญาชื่อดังอย่างMartin Heideggerต่างถือเอาว่าถึงแม้จะไม่ได้จำกัดอยู่ที่เทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงก็ตาม (ดู " คำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี " [57] ) Hubert Dreyfus และ Charles Spinosa นักวิชาการของ Heidegger กล่าวว่า "Heidegger ไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยี เขาหวังที่จะเปิดเผยแก่นแท้ของเทคโนโลยีในลักษณะที่ 'ไม่มีทาง จำกัด ให้เราถูกบังคับให้ต้องอวดดีอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าด้วยเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งเดียวกันคือการต่อต้านอย่างช่วยไม่ได้' อันที่จริง เขาสัญญาว่า 'เมื่อเราเปิดตัวเองให้เห็นถึงแก่นแท้ของเทคโนโลยีอย่างชัดแจ้ง [58]สิ่งนี้นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นกับเทคโนโลยีมากกว่าที่ผู้มองโลกในแง่ดีด้านเทคโนโลยีหรือผู้มองโลกในแง่ร้ายด้านเทคโนโลยีมักจะยอมให้" [59]

การวิพากษ์วิจารณ์เทคโนโลยีที่ฉุนเฉียวที่สุดบางส่วนพบได้ในสิ่งที่ปัจจุบันถือว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกดิสโทเปีย เช่นBrave New WorldของAldous Huxley , A Clockwork OrangeของAnthony BurgessและNineteen Eighty-FourของGeorge Orwell ใน เฟาสท์ ของเกอเธ่เฟาสท์ขายวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อแลกกับอำนาจเหนือโลกทางกายภาพก็มักจะถูกตีความว่าเป็นอุปมาสำหรับการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาใช้ ไม่นานมานี้ผลงานนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เช่นผลงานของPhilip K. DickและWilliam Gibsonและภาพยนตร์เช่นBlade Runnerและโครงการ Ghost in the Shellมีทัศนคติที่คลุมเครือหรือเตือนสติอย่างมากต่อผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และอัตลักษณ์

นักวิจารณ์วัฒนธรรมที่ล่วงลับไปแล้วนีล โพสต์แมนแยกแยะสังคมที่ใช้เครื่องมือจากสังคมเทคโนโลยีและจากสิ่งที่เขาเรียกว่า "เทคโนโลยี" สังคมที่ถูกครอบงำโดยอุดมการณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ต่อการกีดกันหรือเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติทางวัฒนธรรม ค่านิยม และโลก- มุมมอง [60]

ดาริน บาร์นีย์ได้เขียนเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการปฏิบัติในการเป็นพลเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยแนะนำว่าเทคโนโลยีสามารถตีความได้ว่า (1) เป้าหมายของการอภิปรายทางการเมือง (2) วิธีหรือสื่อในการอภิปราย และ (3) การกำหนดเพื่อพิจารณาในระบอบประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง ในบริบทของวัฒนธรรมประชาธิปไตย บาร์นี่ย์แนะนำว่าเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะ ตั้งคำถาม ทางจริยธรรมรวมถึงคำถามว่าชีวิตที่ดีประกอบด้วยอะไร แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพวกเขาให้คำตอบสำหรับคำถามนั้นแล้ว ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการใช้ เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ [61]

Nikolas Kompridisยังได้เขียนเกี่ยวกับอันตรายของเทคโนโลยีใหม่ เช่นพันธุวิศวกรรมนาโนเทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์และวิทยาการหุ่นยนต์ เขาเตือนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับมนุษย์ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ธรรมชาติทางชีววิทยาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ความกังวลเหล่านี้ถูกแบ่งปันโดยนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ และปัญญาชนคนอื่นๆ ที่ได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นที่คล้ายคลึงกัน (เช่นFrancis Fukuyama , Jürgen Habermas , William JoyและMichael Sandel ) [62]

นักวิจารณ์ที่โดดเด่นอีกคนของเทคโนโลยีคือHubert Dreyfus ผู้ ตี พิมพ์หนังสือเช่นOn the InternetและWhat Computers Still Can't Do

บทความต่อต้านเทคโนโลยีที่น่าอับอายยิ่งกว่าคือIndustrial Society and Its Futureซึ่งเขียนโดย Unabomber Ted Kaczynskiและพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายใหญ่หลายฉบับ (และหนังสือเล่มต่อมา) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะยุติการทิ้งระเบิดของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมย่อยที่ไม่เห็นด้วยกับเทคโนโลยีบางส่วนหรือเกือบทั้งหมด เช่นนอกกริดที่ ระบุ ตนเอง [63]

เทคโนโลยีที่เหมาะสม

แนวคิดของเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 20 โดยนักคิด เช่นEF SchumacherและJacques Ellulเพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือผู้ที่ต้องการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน แบบรวมศูนย์ หรือชิ้นส่วนหรือทักษะที่นำเข้าจากที่อื่น การ เคลื่อนไหวของหมู่บ้านเชิง นิเวศส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลนี้

การมองโลกในแง่ดีและความกังขาในศตวรรษที่ 21

หัวข้อนี้เน้นที่ความกังวลของชาวอเมริกันเป็นหลัก แม้ว่าจะสามารถสรุปประเด็นทั่วไปได้อย่างสมเหตุสมผลกับประเทศตะวันตกอื่นๆ

ปริมาณและคุณภาพของงานในอเมริกาที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานที่สุดที่เราเผชิญ [... ] อะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับปัญหาพื้นฐานนี้?

—  Bernstein, Jared, "ไม่ใช่ช่องว่างของทักษะที่ทำให้ค่าจ้างลดลง: มันคือเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เหนือสิ่งอื่นใด" ในThe American Prospect , ตุลาคม 2014

ในบทความของเขาJared Bernsteinผู้อาวุโสที่ศูนย์งบประมาณและลำดับความสำคัญของนโยบาย [ 64]ตั้งคำถามกับแนวคิดที่แพร่หลายว่าระบบอัตโนมัติและในวงกว้างกว่านั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อปัญหาตลาดแรงงาน ที่เพิ่มขึ้นนี้ วิทยานิพนธ์ของเขาดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่สามระหว่างการมองโลกในแง่ดีและความสงสัย โดยพื้นฐานแล้วเขายึดมั่นในแนวทางที่เป็นกลางในการเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกับประเด็นของอเมริกาเกี่ยวกับการว่างงานและค่าแรงที่ลดลง

เขาใช้สองข้อโต้แย้งหลักเพื่อปกป้องประเด็นของเขา ประการแรก เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้มีพนักงานจำนวนมากขึ้นที่ต้องตกงาน กระนั้น หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีทำให้คนงานจำนวนมากต้องพลัดถิ่นจนสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ไขได้ แท้จริงแล้วระบบอัตโนมัติคุกคามงานที่ซ้ำซาก แต่งานระดับบนยังคงมีความจำเป็น เพราะพวกเขาเสริมเทคโนโลยีและงานที่ทำด้วยตนเองที่ "ต้องใช้วิจารณญาณที่ยืดหยุ่นและสามัญสำนึก" [65]ยังคงยากที่จะแทนที่ด้วยเครื่องจักร ประการที่สอง การศึกษาไม่ได้แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดกับแนวโน้มค่าจ้างในทศวรรษที่ผ่านมา

ดังนั้น ตามที่ Bernstein กล่าว แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและอิทธิพลสมมุติฐานต่อการว่างงานที่เพิ่มขึ้นของอเมริกาในปัจจุบันและค่าแรงที่ลดลง เราจำเป็นต้องกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ "นโยบายที่ไม่ดีที่ล้มเหลวในการชดเชยความไม่สมดุลในอุปสงค์ การค้า รายได้ และโอกาส" [65]

ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ล้อหลังของจักรยาน
เปลวไฟของเตาแก๊ส

Thomas P. Hughesกล่าวว่าเนื่องจากเทคโนโลยีได้รับการพิจารณาว่าเป็นวิธีการหลักในการแก้ปัญหา เราจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงลักษณะที่ซับซ้อนและหลากหลายเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [66]อะไรคือความแตกต่างระหว่างวงล้อหรือเข็มทิศกับเครื่องทำอาหารเช่นเตาอบหรือเตาแก๊ส ? เราสามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เฉพาะบางส่วน หรือไม่มีสิ่งใดเป็นเทคโนโลยีได้หรือไม่

เทคโนโลยีมักถูกมองว่าแคบเกินไป Hughes กล่าวว่า "เทคโนโลยีเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความเฉลียวฉลาดของมนุษย์" [67]การเน้นย้ำความคิดสร้างสรรค์ของคำจำกัดความนี้หลีกเลี่ยงคำจำกัดความที่ไม่มีขอบเขตซึ่งอาจรวมถึง "เทคโนโลยี" การทำอาหารอย่างผิดพลาด แต่ยังเน้นถึงบทบาทที่โดดเด่นของมนุษย์และความรับผิดชอบของพวกเขาสำหรับการใช้ระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และสังคมไปอย่างมาก Hughes ให้เหตุผลว่าวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการมักเชื่อว่าพวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อกำหนดรูปร่างโลกได้ตามต้องการ พวกเขามักจะคิดว่าเทคโนโลยีสามารถควบคุมได้ง่าย และสมมติฐานนี้ต้องถูกตั้งคำถามอย่างละเอียดถี่ถ้วน [66]ตัวอย่างเช่นEvgeny Morozovท้าทายสองแนวคิดเป็นพิเศษ: "อินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลาง" และ "การแก้ปัญหา" [68]อินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางหมายถึงแนวคิดที่ว่าสังคมของเราเชื่อมั่นว่าอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในกองกำลังที่มีเสถียรภาพและเชื่อมโยงกันมากที่สุด Solutionism เป็นอุดมการณ์ที่ทุกปัญหาทางสังคมสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ต อันที่จริง เทคโนโลยีมีความไม่แน่นอนและข้อจำกัดอยู่ภายใน จากการ ทบทวนทฤษฎีของ Morozov ของ Alexis Madrigalการเพิกเฉยจะนำไปสู่ ​​"ผลที่ไม่คาดคิดซึ่งในที่สุดอาจทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าปัญหาที่พวกเขาพยายามแก้ไข" [69] Benjamin R. Cohen และ Gwen Ottinger ยังกล่าวถึงผลกระทบของเทคโนโลยีหลายหลาก [70]

ดังนั้น จำเป็นต้องยอมรับข้อจำกัดของเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพ Ottinger ยังคงให้เหตุผลนี้ต่อไปและให้เหตุผลว่าการยอมรับอย่างต่อเนื่องของข้อจำกัดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นไปควบคู่กับความเข้าใจใหม่ของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในบทบาทของพวกเขา วิธีการของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ดังกล่าว "[ต้องการ] ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรับรู้บทบาทของพวกเขาในกระบวนการแตกต่างกัน [พวกเขาต้องพิจารณาตนเองว่าเป็น] ผู้ทำงานร่วมกันในการวิจัยและการแก้ปัญหามากกว่าเพียงแค่ผู้ให้บริการข้อมูลและวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิค" [71]

สัตว์ชนิดอื่นๆ

กอริลลา ที่ โตเต็มวัยตัวนี้ใช้กิ่งไม้เป็นไม้เท้าเพื่อวัดความลึกของน้ำ ซึ่งเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีของไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์

การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานยังเป็นคุณลักษณะของสัตว์ชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากมนุษย์ เหล่านี้รวมถึงบิชอ พเช่นชิมแปนซี[72]บางชุมชนปลาโลมา[73 ] และกา [74] [75]เมื่อพิจารณาถึงมุมมองทั่วไปของเทคโนโลยีในฐานะจริยธรรมของการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและการควบคุม เรายังสามารถอ้างถึงตัวอย่างสัตว์ เช่น บีเว่อร์และเขื่อนของพวกมัน หรือผึ้งและรังผึ้งของพวกมัน

ความสามารถในการสร้างและใช้เครื่องมือเคยถูกมองว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลHomo [76]อย่างไรก็ตาม การค้นพบเครื่องมือสร้างในหมู่ลิงชิมแปนซีและไพรเมตที่เกี่ยวข้องได้ละทิ้งแนวคิดเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครสำหรับมนุษย์ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยได้สังเกตชิมแปนซีป่าโดยใช้เครื่องมือในการหาอาหาร: เครื่องมือบางอย่างที่ใช้ ได้แก่ ฟองน้ำใบไม้ อุปกรณ์จับปลาปลวกสากและคันโยก [77] ชิมแปนซีแอฟริกาตะวันตกยังใช้ค้อนหินและทั่งตีถั่ว[78]เช่นเดียวกับลิงคาปูชินแห่งโบอาวิสตาประเทศบราซิล [79]

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

Antoine Lavoisierทดลองการเผาไหม้ที่เกิดจากแสงแดดส่องถึง

ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีไม่ชัดเจนเสมอไป วิทยาศาสตร์คือความรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับโลกทางกายภาพหรือทางวัตถุที่ได้จากการสังเกตและการทดลอง [80]เทคโนโลยีมักไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของวิทยาศาสตร์เท่านั้น เนื่องจากต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ เช่นประโยชน์ใช้สอยการใช้งานและความปลอดภัย [81]

วิศวกรรมเป็น กระบวนการ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในการออกแบบและสร้างเครื่องมือและระบบเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสำหรับวิธีการของมนุษย์ในทางปฏิบัติ บ่อยครั้ง (แต่ไม่เสมอไป) โดยใช้ผลลัพธ์และเทคนิคจากวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีอาจใช้ความรู้หลายสาขา รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมคณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงปฏิบัติ

เทคโนโลยีมักเป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม แม้ว่าเทคโนโลยีในฐานะกิจกรรมของมนุษย์จะมาก่อนทั้งสองสาขา ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์อาจศึกษาการไหลของอิเล็กตรอนในตัวนำไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือและความรู้ที่มีอยู่แล้ว ความรู้ที่ค้นพบใหม่นี้อาจถูกใช้โดยวิศวกรเพื่อสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรใหม่ๆ เช่น เซ มิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบอื่นๆ ในแง่นี้ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอาจถือได้ว่าเป็นนักเทคโนโลยี ทั้งสามสาขานี้มักจะถูกมองว่าเป็นสาขาเดียวสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการอ้างอิง [82]

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ และผู้กำหนดนโยบายได้ถกเถียงกันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นอนระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปลายศตวรรษที่ 20 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการโต้วาทีสามารถแจ้งเงินทุนสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตัวอย่างเช่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ในสหรัฐอเมริกาถือว่าเทคโนโลยีเป็นเพียง "วิทยาศาสตร์ประยุกต์" และการให้ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็คือการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ทางเทคโนโลยีในเวลาที่เหมาะสม ข้อต่อของปรัชญานี้สามารถพบได้อย่างชัดเจนใน บทความของ Vannevar Bushเกี่ยวกับนโยบายวิทยาศาสตร์หลังสงครามScience – The Endless Frontier: "ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุตสาหกรรมใหม่ และงานอื่นๆ จำเป็นต้องมีการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ... ความรู้ใหม่ที่จำเป็นนี้สามารถได้รับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น" [83]ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ถูกโจมตีโดยตรง ซึ่งนำไปสู่การริเริ่มในการให้ทุนทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานเฉพาะ (ความคิดริเริ่มที่ต่อต้านโดยชุมชนวิทยาศาสตร์) ประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะต่อต้านรูปแบบที่ว่าเทคโนโลยีเป็นผลมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [84] [85]

เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ทฤษฎีเทคโนโลยีมักจะพยายามทำนายอนาคตของเทคโนโลยีโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและวิทยาศาสตร์ในยุคนั้น เช่นเดียวกับการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมด เทคโนโลยีไม่แน่นอน

ในปี 2548 นักอนาคตวิทยา Ray Kurzweilคาดการณ์ว่าอนาคตของเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะประกอบด้วย "การปฏิวัติ GNR" ที่ทับซ้อนกันของพันธุศาสตร์นาโนเทคโนโลยีและวิทยาการหุ่นยนต์โดยวิทยาการหุ่นยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสามสิ่งนี้ [86]การปฏิวัติในอนาคตนี้ได้รับการสำรวจในภาพยนตร์ นวนิยาย และวิดีโอเกม ซึ่งทำนายการสร้างสิ่งประดิษฐ์มากมาย เช่นเดียวกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สิ่งประดิษฐ์และเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงการจำลองที่ควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ ( The Matrix ) สังคมที่กำจัดการให้กำเนิดเนื่องจากการปรับปรุงทางพันธุวิศวกรรม ( Brave New World) และรัฐตำรวจที่บังคับใช้โดยรัฐบาลโดยใช้การทำเหมืองข้อมูล นาโนบอท และโดรน ( Watch Dogs ) มนุษย์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแรกในการบรรลุการปฏิวัติ GNR แล้ว

การค้นพบล่าสุดและความเฉลียวฉลาดทำให้เราสามารถสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์ เช่นเดียวกับในรูปแบบทางกายภาพของหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึงผู้ช่วยส่วนตัวในสมาร์ทโฟน ซึ่งครั้งแรกคือSiriซึ่งเปิดตัวในiPhone 4Sในปี 2011 โดยApple [87]บางคนเชื่อว่าอนาคตของวิทยาการหุ่นยนต์จะเกี่ยวข้องกับ 'ความฉลาดทางชีววิทยาที่มากกว่ามนุษย์' [88]แนวคิดนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับ 'AI ปลอม' ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการตระหนักรู้ในตนเองและพยายามขจัดความเป็นมนุษย์ คนอื่นเชื่อว่าอนาคตจะเกี่ยวข้องกับคนรับใช้ของ AI ที่สร้างชีวิตที่ง่ายและสะดวกสำหรับมนุษยชาติ โดยที่หุ่นยนต์ได้กลายเป็นกำลังแรงงานหลัก อนาคตนี้มีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับแนวคิดเรื่องความล้าสมัยตามแผน อย่างไรก็ตาม การล้าสมัยตามแผนถือเป็น "กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เลวร้าย" [89]หุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ เช่น โดรน ได้รับการพัฒนาเพื่อทำงานต่างๆ เช่น การวางระเบิดและการสำรวจอวกาศ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Harvard กำลังทำงานเพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่จะช่วยมนุษย์ เช่น การผ่าตัด หุ่นยนต์ หุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย และหุ่นยนต์กายภาพบำบัด[90]

มีการสำรวจพันธุศาสตร์ด้วยโดยที่มนุษย์เข้าใจพันธุวิศวกรรมในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตัดต่อยีนมีความแตกแยกอย่างกว้างขวาง และมักเกี่ยวข้องกับสุพันธุศาสตร์ในระดับหนึ่ง บางคนคาดการณ์ว่าอนาคตของวิศวกรรมมนุษย์จะรวมถึง 'ซุปเปอร์มนุษย์' มนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความรวดเร็ว แข็งแกร่ง และอยู่รอดได้มากกว่ามนุษย์ในปัจจุบัน บางคนคิดว่าพันธุวิศวกรรมจะถูกนำมาใช้เพื่อทำให้มนุษย์มีภูมิต้านทานมากขึ้นหรือมีภูมิต้านทานต่อโรคบางชนิดอย่างสมบูรณ์ [91]บางคนถึงกับแนะนำว่า 'การโคลนนิ่ง ' กระบวนการสร้างสำเนาของมนุษย์อาจเป็นไปได้ผ่านพันธุวิศวกรรม

บางคนเชื่อว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า มนุษย์จะค้นพบเทคโนโลยีนาโนบ็อต ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่าเราอยู่ห่างจากการประดิษฐ์นี้หลายศตวรรษ เป็นที่เชื่อโดยนักอนาคตศาสตร์ว่าเทคโนโลยีนาโนบ็อตจะช่วยให้มนุษย์สามารถ 'จัดการสสารในระดับโมเลกุลและระดับอะตอมได้' การค้นพบนี้สามารถปูทางไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์มากมาย เช่น การรักษาโรคใหม่ๆ หรือการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อกันว่าสามารถฉีดหรือใส่นาโนบ็อตเข้าไปในร่างกายมนุษย์ และแทนที่บางส่วน ทำให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นเวลานานอย่างเหลือเชื่อ หรือต่อสู้กับความล้มเหลวของอวัยวะในระดับหนึ่ง

'การปฏิวัติ GNR' จะนำเทคโนโลยียุคใหม่และความก้าวหน้ามาสู่มนุษยชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ดูสิ่งนี้ด้วย

ทฤษฎีและแนวคิดทางเทคโนโลยี

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี

วารสารศาสตร์เทคโนโลยี

อื่น

อ้างอิง

 1. ไฟฟ้าในการเติบโตทางเศรษฐกิจ : รายงาน . วอชิงตัน ดี.ซี.: National Academy Press. 2529. ดอย : 10.17226/900 . ISBN 978-0-309-03677-1. OCLC  45734143 .
 2. ลิดเดลล์, เฮนรี จอร์จ; สกอตต์, โรเบิร์ต (1980) ศัพท์ภาษากรีก-อังกฤษ (ฉบับย่อ) สหราชอาณาจักร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ISBN 978-0-19-910207-5.
 3. ^ แครบบ์, จอร์จ (2366). Universal Technological Dictionary หรือคำอธิบายที่คุ้นเคยของข้อกำหนดที่ใช้ในศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ลอนดอน: บอลด์วิน แครด็อค และจอย หน้า 524 – ผ่าน Internet Archive
 4. มานนิกซ์, ลอเร็ตตา เอช.; สแตรทตัน, จูเลียส อดัมส์ (2005). จิตใจและมือ: กำเนิดของ MIT เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์ MIT หน้า 190–92. ISBN 978-0-262-19524-9.
 5. ^ "เทคนิคมาถึงอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงความหมายของเทคโนโลยีก่อนปี 2473" เทคโนโลยีและวัฒนธรรม . 47 .
 6. เบน, รีด (1937). "เทคโนโลยีกับภาครัฐ". การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 2 (6): 860–874. ดอย : 10.2307/2084365 . JSTOR 2084365 . 
 7. แมคเคนซี, โดนัลด์ เอ.; วอจแมน, จูดี้ (1999). "เรียงความเบื้องต้น". The Social Shaping of Technology (ฉบับที่ 2) Buckingham: เปิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. หน้า 6. ISBN 978-0-335-19913-6. เทคโนโลยีมักกล่าวกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นจริง และเทคโนโลยีก็นำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาใช้เพื่อผลิตสิ่งที่มีประโยชน์
 8. ^ "เทคโนโลยี | คำจำกัดความของเทคโนโลยีโดย Merriam-Webster " เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 9. ^ แฟรงคลิน, เออร์ซูลา (1999). โลกแห่งเทคโนโลยีที่แท้จริง (ฉบับปรับปรุง) สการ์โบโรห์: บ้านอนันซี ISBN 978-0-88784-891-9.
 10. ^ ดู ตัวอย่างเช่น "เทคโนโลยี" . ข่าวบีบีซี เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 11. สไตเกลอร์, เบอร์นาร์ด (1998). เทคนิคและเวลา 1: ความผิดพลาด ของEpimetheus สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์หน้า 17, 82. ISBN 978-0-8047-3041-9.Stiegler ได้กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็น "สารอนินทรีย์ที่ถูกจัดระเบียบ" อีกต่อไปเนื่องจากเป็น "การปรับโครงสร้างใหม่ของสารอินทรีย์" สไตเกลอร์, เบอร์นาร์ด (2008). L'avenir du passé: Modernité de l'archéologie . ลา เดคูแวร์ต. หน้า 23. ISBN 978-2-7071-5495-8.
 12. ^ "อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และตลาดโลก: แนวโน้มการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในสองพื้นที่เทคโนโลยีใหม่ " ตัวชี้วัด ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม พ.ศ. 2545 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 สิงหาคม 2015 . สืบค้นเมื่อ7 พฤษภาคม 2550 .
 13. ^ อาเธอร์, ดับเบิลยู. ไบรอัน (2009). ธรรมชาติของเทคโนโลยี . นิวยอร์ก: กดฟรี หน้า 28 . ISBN 978-1-4165-4405-0.
 14. บอร์กมันน์ อัลเบิร์ต (2006). "เทคโนโลยีเป็นพลังทางวัฒนธรรม: สำหรับ Alena และ Griffin" (มีค่าธรรมเนียม ) วารสารสังคมวิทยาของแคนาดา . 31 (3): 351–60. ดอย : 10.1353/cjs.2006.0050 . S2CID 144251172 . เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 13 สิงหาคม 2550 สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2550 .  
 15. ^ มาเซ็ก, ยาคุบ. "นิยามวัฒนธรรมไซเบอร์" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 กรกฎาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2550
 16. ดู ตัวอย่างเช่น Katie Farris "ความสำคัญของศิลปะในโลกเทคโนโลยี" และ Ilya Kaminsky "Technicians of the Sacred" ใน: Humanistic Perspectives in a Technological World , ed. Richard Utzและ Karen Head (Atlanta: Georgia Institute of Technology, 2021), หน้า 36-39 และ 79-82 ตามลำดับ การเข้าถึง ทางอิเล็กทรอนิกส์
 17. ^ "แม่ของลูก – 3.2 ล้านปีก่อน" . บีบีซี. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 ตุลาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2551 .
 18. ^ "วิวัฒนาการของมนุษย์" . ช่องประวัติศาสตร์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 เมษายน 2551 . สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2551 .
 19. เวด นิโคลัส (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) "Early Voices: ก้าวกระโดดสู่ภาษา" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 20. โบเวอร์ บรูซ (29 ตุลาคม 2010) "นักขุดหินลับคมทักษะ 55,000 ปีเร็วกว่าที่ คิด" แบบมีสาย เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 21. ครัมป์, โธมัส (2001). ประวัติโดยย่อของวิทยาศาสตร์ . ตำรวจ & โรบินสัน . หน้า 9. ISBN 978-1-84119-235-2.
 22. ^ "แหล่งฟอสซิล Hominid Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai และ Environs " ยูเนสโก . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 27 มีนาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ10 มีนาคม 2550 .
 23. ^ "มนุษย์ยุคหิน" . ประวัติศาสตร์โลก. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มีนาคม2550 สืบค้นเมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2550 .
 24. เจมส์, สตีเวน อาร์. (กุมภาพันธ์ 1989). "การใช้ไฟแบบ Hominid ใน Pleistocene ตอนล่างและตอนกลาง". มานุษยวิทยาปัจจุบัน . 30 (1): 1–26. ดอย : 10.1086/203705 . JSTOR 2743299 . S2CID 146473957 .  
 25. สตาห์ล แอน บี. (1984). "การเลือกรับประทานอาหาร Hominid ก่อนไฟ". มานุษยวิทยาปัจจุบัน . 25 (2): 151–68. ดอย : 10.1086/203106 . จ สท. 2742818 . S2CID 84337150 .  
 26. โอนีล, เดนนิส. "วิวัฒนาการของมนุษย์สมัยใหม่: วัฒนธรรม Homo sapiens โบราณ" . วิทยาลัยพาโลมาร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 เมษายน 2550 . สืบค้นเมื่อ31 มีนาคม 2550 .
 27. วิลลา เปาลา (1983). Terra Amata และบันทึกทางโบราณคดี Middle Pleistocene ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส เบิร์กลีย์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย . หน้า 303. ISBN 978-0-520-09662-2.
 28. คอร์โดซ์ ริชาร์ด; สโตนคิง, มาร์ค (2003). "เอเชียใต้ ชาวอันดามัน และหลักฐานทางพันธุกรรมสำหรับการแพร่กระจายของมนุษย์ 'ในช่วงต้น' ออกจากแอฟริกา" (PDF ) วารสารพันธุศาสตร์มนุษย์อเมริกัน . 72 (6): 1586–90 ผู้เขียนตอบกลับ 1590–93 ดอย : 10.1086/375407 . พี เอ็มซี 1180321 . PMID 12817589 . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 1 ตุลาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ22 พฤษภาคม 2550 .   
 29. ดริสคอลล์, คิลเลียน (2006). ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนต้นทางตะวันตกของไอร์แลนด์: การสืบสวนในโบราณคดีทางสังคมของหินหิน ทางตะวันตกของแชนนอนไอร์แลนด์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 กันยายน 2017 . สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2017 .
 30. วารสารข่าวมหาวิทยาลัยชิคาโก (4 มกราคม พ.ศ. 2549) "The First Baby Boom: หลักฐานโครงกระดูกแสดงอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันทั่วโลกในช่วงยุคหินใหม่ " วิทยาศาสตร์ราย วัน เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 31. ซัสมัน, โรเบิร์ต ดับเบิลยู.; Hall, Roberta L. (เมษายน 2515) "การขนส่งเด็ก ขนาดครอบครัว และการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ในยุคหินใหม่" มานุษยวิทยาปัจจุบัน . 13 (2): 258–67. ดอย : 10.1086/201274 . จ สท. 2740977 . S2CID 143449170 .  
 32. ^ เฟอร์ราโร แกรี่ พี. (2006). มานุษยวิทยาวัฒนธรรม: มุมมองประยุกต์ . ทอมสัน คอร์ปอเรชั่น . ISBN 978-0-495-03039-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2551 .
 33. ^ แพตเตอร์สัน, กอร์ดอน เอ็ม. (1992). สิ่งจำเป็นของประวัติศาสตร์โบราณ สมาคมวิจัยและการศึกษา. ISBN 978-0-87891-704-4. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ17 พฤษภาคม 2551 .
 34. แครมบ์, อลัน ดับเบิลยู (1964). "ประวัติโดยย่อของโลหะ" . ธรรมชาติ . 203 (4943): 337. Bibcode : 1964Natur.203Q.337T . ดอย : 10.1038/203337a0 . S2CID 382712 . 
 35. ฮอลล์, แฮร์รี เรจินัลด์ ฮอลแลนด์ (1911). "เซรามิกส์"  . ใน Chisholm, Hugh (ed.) สารานุกรมบริแทนนิกา . ฉบับที่ 05 (พิมพ์ครั้งที่ 11). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 703–760 ดูหน้า 708 ศิลปะการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ประกอบด้วยตัวทรายทรายที่เคลือบด้วยทองแดงคล้ายแก้วนั้นดูเหมือนจะเป็นที่รู้กันแต่เนิ่นๆ อย่างไม่คาดคิด อาจถึงแม้จะเร็วเท่ายุคก่อนราชวงศ์อิสต์ทันที (4000 ปีก่อนคริสตกาล)
 36. "ความสำคัญขององค์ประกอบของเศษเหล็กที่ขุดได้ซึ่งนำมาจากชั้นที่ 3 ที่ไซต์ของ Kaman-Kalehöyük ประเทศตุรกี" การศึกษาโบราณคดีอนาโตเลีย . โตเกียว: สถาบันโบราณคดีอนาโตเลียแห่งญี่ปุ่น. 14 .
 37. ^ "ชิ้นส่วนเครื่องเหล็กที่ขุดจากตุรกีพบว่าเป็นเหล็กกล้าที่เก่าแก่ที่สุด " ชาวฮินดู . 26 มีนาคม 2552. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 29 มีนาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ8 พฤศจิกายน 2559 .
 38. ^ "ตัวแทนที่เก่าแก่ที่สุดของเรือแม่น้ำไนล์". สมัยโบราณ . 81 .
 39. ครอว์ฟอร์ด, แฮเรียต (2013). โลกสุเมเรียน . นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก และลอนดอน อังกฤษ: เลดจ์ น. 34–43. ISBN 978-0-203-09660-4. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายน 2020 .
 40. ^ Potts, DT (2012). สหายกับโบราณคดีของ โบราณตะวันออกใกล้ หน้า 285.
 41. ^ ชิลด์, วี. กอร์ดอน (1928). แสงใหม่ทางทิศตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุด หน้า 110.
 42. ^ แอนโธนี่ เดวิด เอ. (2007). ม้า วงล้อ และภาษา: นักขี่ม้าจากยุคสำริดจากสเตปป์ยูเรเซียนสร้างโลกสมัยใหม่อย่างไร พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. หน้า 67. ISBN 978-0-691-05887-0.
 43. กัสเซอร์, อเล็กซานเดอร์ (มีนาคม 2546). "พบล้อที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในสโลวีเนีย" . สำนักงานสื่อสารรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวีเนีย. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 สิงหาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ8 พฤศจิกายน 2559 .
 44. เครเมอร์, ซามูเอล โนอาห์ (1963). ชาวสุเมเรียน: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอุปนิสัยของพวกเขา ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 290. ISBN 978-0-226-45238-8. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 สิงหาคม 2014 . สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2017 .
 45. ของ มัว ร์รีย์, ปีเตอร์ โรเจอร์ สจ๊วต (1999) [1994]. วัสดุและอุตสาหกรรมเมโสโปเตเมียโบราณ: หลักฐานทางโบราณคดี . Winona Lake, อินดีแอนา: Eisenbrauns หน้า 146. ISBN 978-1-57506-042-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 ตุลาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ26 ตุลาคม 2017 .
 46. อรรถเป็น เลย์ MG (1992). วิถีแห่งโลก . ซิดนีย์ ออสเตรเลีย: Primavera Press หน้า 28. ISBN 978-1-875368-05-1.
 47. อรรถa b c d e f g Gregersen, Erik (2012). ประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ของการขนส่งด้วยล้อเลื่อน: ตั้งแต่รถยนต์และรถบรรทุกไปจนถึงรถประจำทางและจักรยาน นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์การศึกษาบริแทนนิกา. หน้า 130. ISBN 978-1-61530-701-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายน 2020 .
 48. อรรถa b c d e f g Aicher, Peter J. (1995). คู่มือท่อส่งน้ำของกรุงโรมโบราณ Wauconda, Illinois: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. p. 6. ISBN 978-0-86516-282-2. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายน 2020 .
 49. ^ a b c Eslamian, ซาอิด (2014). คู่มือวิศวกรรมอุทกวิทยา: อุทกวิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำ . โบกา เรตัน ฟลอริดา: CRC Press น. 171–75. ISBN 978-1-4665-5250-0. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายน 2020 .
 50. อรรถa b c d e Lechner, Norbert (2012). ประปา ไฟฟ้า อะคูสติก: วิธีการออกแบบที่ยั่งยืนสำหรับสถาปัตยกรรม เมืองโฮโบเกน รัฐนิวเจอร์ซีย์: John Wiley & Sons, Inc. p. 106. ISBN 978-1-118-01475-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ12 พฤศจิกายน 2020 .
 51. เบรสลิน, เจอร์รี, เอ็ด. (2011). "เทคนิค". คอลลินส์พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฮาร์เปอร์คอลลินส์. ISBN 978-0-00-743786-3.
 52. ^ "ปัญหาทางปรัชญาและจริยธรรมของเทคนิคและพันธุวิศวกรรม". สมาคมปรัชญาและเทคโนโลยี . 3 .
 53. มอนส์มา, สตีเฟน วี. (1986). เทคโนโลยีที่รับผิดชอบ . แกรนด์ ราปิดส์ : WB Eerdmans Pub. บริษัทISBN 978-0-8028-0175-3.
 54. มูห์ลเฮาเซอร์, ลุค (10 พฤศจิกายน 2015). "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการระเบิด อัจฉริยะ" สถาบันวิจัยปัญญาเครื่องจักร เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 55. เคิร์ซไวล์, เรย์ (2005). "หกยุค". ภาวะเอกฐานอยู่ใกล้: เมื่อมนุษย์ อยู่เหนือชีววิทยา เพนกวิน. ISBN 978-1-101-2888-4.
 56. ฮิวจ์ส, เจมส์. "ประชาธิปไตยข้ามชาติ 2.0" . เปลี่ยนเซิร์ ฟเฟอร์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 18 สิงหาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2559 .
 57. ^ โลวิตต์, วิลเลียม (1977). "คำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี" . คำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและบทความอื่นหนังสือคบเพลิงฮาร์เปอร์ หน้า 3–35. ISBN 978-0-613-91314-0. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ21 พฤศจิกายน 2550 .
 58. ไฮเดกเกอร์, มาร์ติน (1977). "คำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยี". คำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีและบทความอื่นแปลโดย Lovitt, W. New York: HarperCollins น. 25–26.
 59. เดรย์ฟัส ฮิวเบิร์ต; สปิโนซา, ชาร์ลส์ (2006). "การไตร่ตรองเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฮเดกเกอร์ เทคโนโลยี และชีวิตประจำวัน" ใน Kompridis, Nikolas (ed.) ยวนใจเชิงปรัชญา . นิวยอร์ก: เลดจ์. น. 265–81.
 60. บุรุษไปรษณีย์, นีล (1993). Technopoly: การยอมจำนนของวัฒนธรรมต่อเทคโนโลยี นิวยอร์ก: วินเทจ.
 61. ^ บาร์นี่ย์, ดาริน (2007). หนึ่งชาติภาย ใต้Google โทรอนโต: House of Anansi Press.
 62. ^ "ความท้าทายของเทคโนโลยีสู่ประชาธิปไตย". พาร์เรเซี8. .
 63. วานนินี, ฟิลลิป และโจนาธาน แทกการ์ต "ความเรียบง่ายโดยสมัครใจ ความซับซ้อนที่ไม่สมัครใจ และการดึงเอา: ชนบทหัวรุนแรงของวิถีชีวิตนอกระบบ" สิ่งแวดล้อมและการวางแผน A 45.2 (2013): 295-311
 64. ^ "จาเร็ด เบิร์นสไตน์" . ศูนย์จัดลำดับความสำคัญ ด้านงบประมาณและนโยบาย 13 กันยายน 2556. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 65. อรรถเป็น "มันไม่ใช่ช่องว่างของทักษะที่ทำให้ค่าจ้างลดลง: เศรษฐกิจอ่อนแอ เหนือสิ่งอื่นใด" อนาคตของอเมริกา . 25 .
 66. อรรถเป็น ฮิวจ์ส, โธมัส พี. (2004). โลกที่มนุษย์สร้างขึ้น: วิธีคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 1–11. ISBN 978-0-226-35933-5.
 67. Hughes, Thomas P. (2004) "Introduction: Complex Technology" (1-11) ใน "Human-Built World: How to Think About Technology and Culture"
 68. ^ Morozov, Evgeny (2013). หากต้องการบันทึกทุกอย่าง คลิกที่นี่: ความเขลาของการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยี นิวยอร์ก: กิจการสาธารณะ. ISBN 978-1-61039-139-9.
 69. มาดริกัล, อเล็กซิส ซี. (13 มีนาคม 2556). "ไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อน สมจริง และมีคุณธรรม" . แอตแลนติก . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 พฤษภาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 70. ^ โคเฮน เบนจามิน; อ็อตทิงเงอร์, เกวน (2011). "บทนำ: ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์". ใน Ottinger เกวน; โคเฮน, เบนจามิน. เทคโนโลยีและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม: วัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า . สำนักพิมพ์เอ็มไอที หน้า 1–18. ISBN 978-0-262-01579-0.
 71. อ็อตทิงเงอร์, เกวน (2011). "การแตกร้าวการศึกษาด้านวิศวกรรม: โอกาสในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของผู้เชี่ยวชาญผ่านโครงการในชุมชน" ใน Ottinger เกวน; โคเฮน, เบนจามิน. เทคโนโลยีและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม: วัฒนธรรมผู้เชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า . สำนักพิมพ์เอ็มไอที น. 229–48. ISBN 978-0-262-01579-0.
 72. ^ เซแกน คาร์ล; ดรูยัน, แอน; ลีกกี้, ริชาร์ด. "การใช้เครื่องมือชิมแปนซี" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 กันยายน 2549 . สืบค้นเมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2550 .
 73. รินคอน, พอล (7 มิถุนายน พ.ศ. 2548) “โลมาฟองน้ำ เรียนรู้จากแม่” . ข่าวบีบีซี เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 4 ธันวาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 74. ชมิด, แรนดอล์ฟ อี. (4 ตุลาคม 2550). “กาใช้เครื่องมือหาอาหาร” . ข่าวเอ็นบีซี . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 75. ^ รัตซ์ ซี.; บลัฟฟ์ แอลเอ; ฝาย AAS; Kacelnik, A. (4 ตุลาคม 2550). "กล้องวิดีโอกับนกป่า". วิทยาศาสตร์ . 318 (5851): 765. Bibcode : 2007Sci...318..765R . ดอย : 10.1126/science.1146788 . PMID 17916693 . S2CID 28785984 .  
 76. โอ๊คลีย์, เคพี (1976). เป็นคนสร้างเครื่องมือ ธรรมชาติ . ฉบับที่ 199. หน้า 1042–43. Bibcode : 1963Natur.199U1042. . ดอย : 10.1038/1991042e0 . ISBN 978-0-226-61270-6. S2CID  4298952 .
 77. ^ McGrew, W. C (1992). วัฒนธรรมวัสดุชิมแปนซี . Cambridge ua: มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กด. ISBN 978-0-2521-42371-7.
 78. ^ บอสช์ คริสตอฟ; บอสช์, เฮดวิจ (1984). "แผนที่จิตในชิมแปนซีป่า: การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายค้อนเพื่อการแตกของถั่ว" บิชอพ . 25 (2): 160–70. ดอย : 10.1007/BF02382388 . S2CID 24073884 . 
 79. ↑ Brahic , Catherine (15 มกราคม 2009). “ลิงกวนถั่ว หาเครื่องมือที่ใช่สำหรับงาน” . นักวิทยาศาสตร์ใหม่ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2559 .
 80. ^ "วิทยาศาสตร์" . พจนานุกรม . คอม 2559. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 81. ^ บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม . ดร. มร.ชาร์มา 2020. ISBN 978-81-318-0667-8. สืบค้นเมื่อ19 มิถุนายน 2020 .
 82. ^ "ปรีชาญาณ: วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี" . สัญชาตญาณ _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2550 . สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2550 .
 83. บุช แวนเนวาร์ (กรกฎาคม 2488) "วิทยาศาสตร์ชายแดนที่ไม่มีที่สิ้นสุด" . มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 84. ^ ปรีชาญาณ จอร์จ (1985). "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". โอซิริส. ชุดที่ 2 1 : 229–46. ดอย : 10.1086/368647 . S2CID 144475553 . 
 85. กัสตัน, เดวิด เอช. (2000). ระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์: รับรองความถูกต้องและประสิทธิผลของการวิจัย นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ISBN 978-0-521-65318-3.
 86. เคิร์ซไวล์, เรย์ (2005). "GNR: การปฏิวัติสามครั้งที่ทับซ้อนกัน" ภาวะเอกฐานอยู่ใกล้ เพนกวิน. ISBN 978-1-101-2888-4.
 87. "Voice Assistant Timeline: A Short History of the Voice Revolution" . วอยซ์บอท. ai 14 กรกฎาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
 88. "Ray Kurzweil ทำนายว่าเทคโนโลยีสามอย่างจะกำหนดอนาคตของเรา " ศูนย์กลางภาวะเอกฐาน 19 เมษายน 2559 . สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
 89. ^ ฮาดาซี, อดัม. "นี่คือความจริงเกี่ยวกับ 'เทคโนโลยีล้าสมัยตามแผน'" . www.bbc.com ครับ สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
 90. ^ "วิทยาการหุ่นยนต์ที่ฮาร์วาร์ด" . หุ่นยนต์. harvard.edu สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021
 91. ^ "พันธุศาสตร์ นาโนบอท และปัญญาเหนือมนุษย์ในภาวะเอกฐาน" . ยอดมนุษย์ . 23 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021

อ่านเพิ่มเติม