กฎหมายทัลมูดิก

กฎหมายทัลมูดิกเป็นกฎหมายที่ได้มาจากทัลมุดตามคำสอนของปราชญ์ ทัลมูดิก

  • ดูTalmudical Hermeneuticsหรือ Talmudical สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

  • สถาบันกฎหมายอเมริกันและทัลมูดิก เก็บถาวร 16-11-2020 ที่Wayback Machine


แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Talmudic_law&oldid=1099702355"