ธรรมศาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
Princes Road Synagogueในลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ
ภายนอกโบสถ์ เฮลซิงกิ ในเฮลซิงกิฟินแลนด์

โบสถ์ [ a ]เรียกอีกอย่างว่าshul [b]หรือวิหาร [ c]เป็นบ้านบูชาของชาวยิว คำว่า "ธรรมศาลา" ยังใช้เป็นครั้งคราวเพื่อบรรยายถึงศาสนสถานของชาวสะมาเรีย ธรรมศาลามีที่สำหรับสวดมนต์ ( วิหาร หลัก ) และอาจมีห้องสำหรับศึกษาห้องโถงทางสังคม สำนักงาน และห้องเรียน

ธรรมศาลาเป็น พื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการสวดมนต์ศึกษา ชุมนุม และอ่านทานัค ของชาวยิว (ทั้งคัมภีร์ฮีบรูไบเบิล รวมทั้งโตราห์ ) อย่างไรก็ตาม ธรรมศาลาไม่จำเป็นสำหรับการนมัสการของชาวยิว ฮาลาคา (กฎหมายของชาวยิว) ระบุว่าการสักการะของชาวยิวในชุมชนสามารถทำได้ทุกที่ที่มีชาว มิน ยาน (กลุ่มผู้ใหญ่ชาวยิวอย่างน้อย 10 คน) รวมตัวกัน การบูชาสามารถเกิดขึ้นได้คนเดียวหรือน้อยกว่า 10 คนก็ได้ แต่ฮาลาคาถือว่าการละหมาดบางบทเป็นเพียงส่วนรวม ดังนั้นจึงมีเพียงมินยันเท่านั้นที่ท่องได้. ในแง่ของพิธีกรรมและพิธีกรรมเฉพาะ ธรรมศาลาไม่ได้เข้ามาแทนที่วัดที่ถูกทำลายไปนานใน กรุงเยรูซาเล็ม

ศัพท์เฉพาะ

ชาวอิสราเอลใช้คำว่าbeyt knesset ใน ภาษาฮีบรู ว่า "House of Assembly" ชาวยิวอาซเกนาซีมักใช้คำภาษายิดดิชshul ( สืบเชื้อสายมาจาก ภาษาเยอรมันSchule , 'โรงเรียน') ในการพูดในชีวิตประจำวัน ชาวยิว SephardiและRomaniote Jewsมักใช้คำว่าkal (จากภาษาฮีบรูḳahalหมายถึง "ชุมชน") ชาวยิวในสเปนเรียกโบสถ์นี้ว่าเอสโนกาและชาวยิวโปรตุเกสเรียก โบสถ์นี้ว่า ซินาโกกา ชาวยิวเปอร์เซียและ ชาว ยิวชาวคาราอิเต บางคน ก็ใช้คำนี้เช่นกัน kenesaซึ่งมาจากภาษาอราเมอิกและชาวยิว Mizrahi บาง คนใช้ kenisหรือ qnis ชาวยิวที่ ปฏิรูปและปฏิรูปบางคนใช้คำว่าวัด โบสถ์คำภาษากรีกใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อให้ครอบคลุมความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้ [2]

ต้นกำเนิด

El Ghriba Synagogueในเจรบาตูนิเซีย

แม้ว่าธรรมศาลาจะมีอยู่เป็นเวลานานก่อนการทำลายวัดที่สองในปี ค.ศ. 70 การบูชาของชุมชนในขณะนั้นในขณะที่วัดยังคงเน้นไปที่คอร์บาโนต์ ("เครื่องสังเวย") ที่โคฮานิม ("พระสงฆ์") นำมาในวัด เยรูซาเลม. อันที่จริงการ บำเพ็ญ กุศล ตลอดทั้งวันเป็นเหตุการณ์ที่ประชาคมทั้งสองได้สังเกตการเคลื่อนไหวของโคเฮนกาด อล (" มหาปุโรหิต ") ในขณะที่เขาถวายเครื่องบูชาของวันนั้นและอธิษฐานเผื่อความสำเร็จของเขา

ตามประเพณีของชาวยิว ผู้ชายในสมัชชาใหญ่ (ประมาณศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช) ได้จัดทำและกำหนดมาตรฐานภาษาของการสวดมนต์ของชาวยิว [3]ก่อนหน้านั้นผู้คนสวดอ้อนวอนตามที่เห็นสมควร โดยแต่ละคนสวดอ้อนวอนตามแนวทางของตนเอง และไม่มีบทสวดมนต์มาตรฐานใดที่อ่าน [ ต้องการการอ้างอิง ]

Johanan ben Zakaiหนึ่งในผู้นำเมื่อสิ้นสุดยุควัดที่สอง ได้ประกาศแนวคิดในการสร้างบ้านสำหรับสักการะแต่ละแห่งในสถานที่ใดก็ตามที่ชาวยิวพบ สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดความต่อเนื่องของชาวยิวโดยการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวและวิธีการบูชาที่เคลื่อนย้ายได้แม้จะทำลายวิหารก็ตามตามที่นักประวัติศาสตร์หลายคนกล่าว [ ต้องการการอ้างอิง ]

ธรรมศาลาในความหมายของพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการสักการะ หรือห้องที่แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์อื่น แต่สงวนไว้สำหรับการสวดมนต์ในชุมชนที่เป็นทางการ แต่มีอยู่นานก่อนการทำลายวิหารที่สอง [4] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับการมีอยู่ของธรรมศาลาในยุคแรกๆ มาจากอียิปต์ ซึ่งจารึกการอุทิศด้วยหินจากโบสถ์ยิวตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช พิสูจน์ว่าธรรมศาลามีอยู่ในวันนั้น [5] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]ชาวยิวมากกว่าหนึ่งโหล (และอาจเป็นชาวสะมาเรีย ) ธรรมศาลายุคที่สองของวัดได้รับการระบุโดยนักโบราณคดีในอิสราเอลและประเทศอื่น ๆ ที่เป็นของโลกขนมผสมน้ำยา [4]

ชาวยิวหรือกลุ่มชาวยิวสามารถสร้างธรรมศาลาได้ ธรรมศาลาถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ยิวในสมัยโบราณ โดยผู้มีอุปการคุณผู้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางโลก รัฐบาล และโรงแรม โดยชุมชนชาวยิวทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือโดยกลุ่มย่อยของ ชาวยิวจัดเรียงตามอาชีพ ชาติพันธุ์ (เช่น ยิว โปแลนด์ หรือเปอร์เซียชาวยิวในเมือง) รูปแบบของการปฏิบัติทางศาสนา (กล่าวคือ การปฏิรูป หรือธรรมศาลาออร์โธดอกซ์) หรือโดยผู้ติดตามของแรบไบโดยเฉพาะ

มีทฤษฎีที่ว่าธรรมศาลากลายเป็นสถานที่สักการะในภูมิภาคเมื่อมีการทำลายวัดที่สองระหว่างสงครามยิว-โรมันครั้งแรก อย่างไรก็ตาม คนอื่นๆ คาดเดาว่ามีสถานที่สำหรับละหมาด นอกเหนือจากวัด ในช่วงสมัยขนมผสมน้ำยา ความนิยมของการอธิษฐานเกี่ยวกับการเสียสละในช่วงหลายปีก่อนการทำลายวัดที่สองใน 70 ซีอี[6]ได้เตรียมชาวยิวให้พร้อมสำหรับชีวิตในพลัดถิ่นซึ่งการอธิษฐานจะเป็นจุดสนใจของการนมัสการของชาวยิว [7]

แม้จะมีความเป็นไปได้[ น่าสงสัย ] เกี่ยว กับพื้นที่เหมือนโบสถ์ก่อนสงครามยิว-โรมันครั้งแรก โบสถ์ยิวก็กลายเป็นที่มั่นสำหรับการสักการะของชาวยิวหลังการทำลายพระวิหาร สำหรับชาวยิวที่อาศัยอยู่หลังการจลาจล โบสถ์ยิวทำหน้าที่เป็น "ระบบการนมัสการแบบพกพา" ภายในธรรมศาลา ชาวยิวบูชาด้วยการอธิษฐานมากกว่าการสังเวย ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เป็นรูปแบบการสักการะหลักภายในวัดที่สอง [8]

วัดที่สอง

ในปีพ.ศ. 2538 ฮาวเวิร์ด คลาร์ก คีแย้งว่าธรรมศาลาไม่ใช่ลักษณะสำคัญของชีวิตชาวยิวก่อนเกิดสงครามโรมัน-ยิวในปีค.ศ. 70 คีตีความสิ่ง ที่ค้นพบของเขาว่าเป็นหลักฐานว่าการกล่าวถึงธรรมศาลาในพันธสัญญาใหม่ รวมทั้งการเสด็จเยือนธรรมศาลาของพระเยซูในการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในอิสราเอลต่าง ๆ เป็นเรื่องผิดเวลา อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2018 มอร์เดชัย เอเวียม รายงานว่าขณะนี้มีโบสถ์ยิวอย่างน้อยเก้าแห่งที่ถูกขุดขึ้นมา ซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วว่าก่อนการทำลายพระวิหารเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 รวมถึงในมักดาลา กัมลา มาซาดา เฮโรเดียม โมดีอิน (Kh. Umm el -'Umdan), Qiryat Sepher (Kh. Bad 'Issa) และ Kh. เดียบ Aviam สรุปว่าเขาคิดว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวเกือบทุกแห่งในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นโพลิสหรือหมู่บ้าน มีธรรมศาลา [10]

 • Gamla - โบสถ์ถูกค้นพบใกล้ประตูเมืองที่ Gamla ซึ่งเป็นสถานที่ใน Golan ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลี [11]เมืองนี้ถูกทำลายโดยกองทัพโรมันในปี ค.ศ. 67 และไม่เคยสร้างใหม่
 • Masada - โบสถ์ถูกค้นพบทางฝั่งตะวันตกของ Masada ทางใต้ของวังที่ซับซ้อนทางตอนเหนือสุดของไซต์ สิ่งพิเศษที่ค้นพบในธรรมศาลานี้คือกลุ่มม้วนหนังสือ 14 ม้วน ซึ่งรวมถึงเอกสารพระคัมภีร์ นิกาย และนอกสารบบ (12)
 • เฮโรเดียม - โบสถ์จากศตวรรษที่ 1 ถูกค้นพบในป้อมปราการของเฮโรดที่เฮโรเดียม [13]
 • มัก ดาลา - หรือที่รู้จักในชื่อโบสถ์มิกดาล โบสถ์ยิวแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 2552 หนึ่งในลักษณะเฉพาะของธรรมศาลาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทะเลกาลิลี เป็นบล็อก หิน ที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามซึ่งพบอยู่ตรงกลาง ของห้องหลัก [14]
 • Modi'in - ค้นพบระหว่างModi'inและLatrunเป็นโบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุดในอิสราเอลสมัยใหม่ที่ค้นพบจนถึงปัจจุบัน สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช ประกอบด้วยห้องสามห้องและmikve ในบริเวณใกล้ เคียง [15]

ยุคกลาง

รับบีและปราชญ์ ไมโมนิเดส (1138–1204) บรรยายถึงประเพณีต่างๆ ในสมัยของเขาเกี่ยวกับธรรมศาลาในท้องถิ่น:

ธรรมศาลาและสถานศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ พวกเขาถูกกวาดและโรย [ด้วยน้ำ] เพื่อกลบฝุ่น ในสเปนและมาเกร็บ ในบาบิโลเนียและในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องปกติที่จะจุดตะเกียงในธรรมศาลาและปูเสื่อบนพื้นซึ่งผู้มาสักการะนั่ง ในดินแดนเอโดม (คริสต์ศาสนจักร) พวกเขานั่งในธรรมศาลาบนเก้าอี้ [หรือม้านั่ง] [16]

ธรรมศาลาของชาวสะมาเรีย

ภายในธรรมศาลาของชาวสะมาเรียในNablusประมาณปี ค.ศ. 1920

ชื่อและประวัติ

ศาสนสถานของชาวสะมาเรียเรียกอีกอย่างว่าธรรมศาลา [17]ระหว่างศตวรรษที่ 3 และ 2 ก่อนคริสตศักราช ในช่วงยุคขนมผสมน้ำยา คำภาษากรีกที่ใช้ในพลัดถิ่นโดยชาวสะมาเรียและชาวยิวก็เหมือนกัน: proseucheμ (แท้จริงแล้ว เป็นสถานที่สำหรับอธิษฐาน); ต่อมา จารึก CE ในศตวรรษที่ 3 หรือ 4 ใช้คำภาษากรีกที่คล้ายกัน: eukteμrion (บ้านสวดมนต์) [17]โบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุดของชาวสะมาเรียที่ค้นพบนั้นมาจาก เมือง เด ลอส ในหมู่เกาะอีเจียนโดยมีคำจารึกที่มีอายุระหว่าง 250 ถึง 175 ปีก่อนคริสตศักราช ในขณะที่ธรรมศาลาของชาวสะมาเรียส่วนใหญ่ขุดพบในดินแดนกว้างใหญ่ของอิสราเอล และ สะมาเรียโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4-7 ในช่วงปลายยุคโรมันและตลอดช่วงไบแซนไทน์ [17]

องค์ประกอบที่โดดเด่น

องค์ประกอบที่ทำให้ธรรมศาลาของชาวสะมาเรียแตกต่างจากยิวร่วมสมัยคือ:

 • ตัวอักษร : การใช้ อักษร สะมาเรีย[17]
 • อักขรวิธี . เมื่อใช้สคริปต์ชาวสะมาเรีย มีคำภาษาฮีบรูบางคำที่จะสะกดในแบบฉบับของSamaritan Pentateuchเท่านั้น ตัวอย่างเช่น "forever" จะเขียนว่า 'lmw แทนที่จะเป็น l'lm [17]เมื่อภาษากรีกเป็นภาษาที่ใช้ในจารึก โดยทั่วไป ชาวสะมาเรียอาจ รวมคำ ภาษาฮีบรู สอง คำเป็นคำเดียว เช่นฮา ร์ (ภูเขา) และเจอริซิม (Gerizim) ในภาษากรีกเรียกว่าอาร์การาไรเซอิน [17]
 • ปฐมนิเทศ : ส่วนหน้าหรือทางเข้าธรรมศาลาของชาวสะมาเรีย มักจะหันไปทางภูเขาเกอริซิม ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวสะมาเรีย ในขณะที่ธรรมศาลาของชาวยิวจะมุ่งไปยังกรุงเยรูซาเล็มและภูเขาเทมเพิล [17]
 • การ ตกแต่ง : พื้นกระเบื้องโมเสคและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ บางครั้งก็ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ทั่วไป [17] เนื่องจากชาวสะมาเรียยึดถือ พระบัญญัติที่ห้ามไม่ให้มีการสร้าง "รูปเคารพ" ใดๆ ในอดีตอย่างเคร่งครัดพวกเขาจะไม่ใช้การพรรณนาถึงคนหรือสัตว์ร้ายใดๆ [17]การแสดงสัญลักษณ์ของจักรราศี ร่างมนุษย์ หรือแม้แต่เทพเจ้ากรีก เช่น เทพเจ้าเฮลิออส ตามที่เห็นในธรรมศาลายิวสมัยไบแซนไทน์ จะเป็นไปไม่ได้เลยในอาคารของชาวสะมาเรียในทุกยุคสมัย [17]
การเป็นตัวแทนของ Mount Gerizim เป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงอัตลักษณ์ของชาวสะมาเรีย [17]ในทางกลับกัน แม้ว่าการมีอยู่ของวัดของชาวสะมาเรียบนภูเขา Gerizim ต่างก็ถูกกล่าวถึงโดยฟัสและได้รับการยืนยันจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่จุดสูงสุด การทำลายพระวิหารในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราชทำให้ความทรงจำหายไปจากประเพณีของชาวสะมาเรีย เพื่อไม่ให้พบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระวิหารในคำบรรยายธรรมศาลาของชาวสะมาเรีย [17]อุปกรณ์ทางศาสนา เช่น ที่รู้จักกันจากภาพโมเสคของโบสถ์ยิวโบราณ ( menorah , shofar , shewbread table, trumpetsพลั่วเครื่องหอมและเฉพาะส่วนหน้าของสิ่งที่ดูเหมือนวิหารหรือศาลเจ้าโทราห์) ก็ยังมีอยู่ในชาวสะมาเรียด้วย แต่วัตถุมักจะเกี่ยวข้องกับพลับพลาทะเลทรายหีบพันธสัญญาภายในพลับพลาหรือศาลเจ้าโตราห์ในธรรมศาลาเอง [17]ชาวสะมาเรียเชื่อว่าเมื่อหมดเวลาแล้ว พลับพลาและอุปกรณ์ของพลับพลาจะถูกกู้คืนจากที่ฝังอยู่บนภูเขาเกอริซิม และด้วยเหตุนี้จึงมีบทบาทสำคัญในความเชื่อของชาวสะมาเรีย [17]เนื่องจากศิลปินคนเดียวกัน เช่น โมเสก ทำงานให้กับชุมชนที่นับถือศาสนาชาติพันธุ์ทั้งหมดในยุคนั้น ภาพบางภาพจึงอาจเหมือนกันในธรรมศาลาของชาวสะมาเรียและยิว โบสถ์คริสต์ และวัดนอกรีต แต่ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกัน [17]
สิ่งที่หายไปจากพื้นโบสถ์ของชาวสะมาเรียจะเป็นภาพที่มักพบในชาวยิว: lulav (กิ่งปาล์ม) และetrog (ผลไม้คล้ายมะนาว) มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันโดยชาวสะมาเรียเฉลิมฉลองSukkotและไม่ปรากฏบนพื้นกระเบื้องโมเสค [17]

การค้นพบทางโบราณคดี

ธรรมศาลาของชาวสะมาเรียโบราณถูกกล่าวถึงโดยแหล่งวรรณกรรมหรือถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีในพลัดถิ่น ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กว้างขึ้น และโดยเฉพาะในสะมาเรีย [17]

พลัดถิ่น

 • Delos Synagogue : จารึกชาวสะมาเรียมีอายุระหว่าง 250 ถึง 175 ปีก่อนคริสตศักราช [17]
 • กรุงโรมและทาร์ซัส : วรรณกรรมโบราณบอกเป็นนัยว่าธรรมศาลาของชาวสะมาเรียอาจมีอยู่ในเมืองเหล่านี้ระหว่างศตวรรษที่สี่ถึงหกซีอี [17]
 • เทสซาโลนิกิและซีราคิวส์ : พบจารึกสั้น ๆ และการใช้อักษรสะมาเรียและกรีกอาจมาจากธรรมศาลาของชาวสะมาเรีย [17]

ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กว้างขึ้น

 • โบสถ์ Sha'alvimค้นพบในแคว้นยูเดีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม อาจสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 หรือ 5 และถูกทำลายในวันที่ 5 หรือ 6 [17]
 • โบสถ์ Tell Qasileสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 7 CE [17]
 • เบธ ชีน, "ธรรมศาลาเอ". ห้องที่เพิ่มเข้าไปในอาคารที่มีอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 หรือต้นศตวรรษที่ 7 ทำหน้าที่เป็นธรรมศาลาของชาวสะมาเรีย [17]

สะมาเรีย

 • โบสถ์ El-Khirbe ค้นพบ c. 3 กม. จากSebasteสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 CE และยังคงใช้อยู่จนถึงยุคอิสลามตอนต้นโดยมีการหยุดชะงักในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 ถึงต้นศตวรรษที่ 6 [17]
 • โบสถ์ Khirbet Samara , c. 20 กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของNablusและสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 CE [17]
 • โบสถ์ Zur Natan, c. 29 กม. ทางตะวันตกของ Nablus และสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 CE [17]

ศาสนาคริสต์

ในพันธสัญญาใหม่คำนี้ปรากฏ 56 ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในพระวรสาร แบบย่อ แต่ยังอยู่ในพระวรสารของยอห์นด้วย ( ยอห์น 9:22; 18:20 ) และหนังสือวิวรณ์ ( วว . 2:9; 3:9 ) . ใช้ในความหมายของ 'การชุมนุม' ในจดหมายฝากของยากอบ ( ยากอบ 2:2 ) อีกทางหนึ่ง สาส์นของยากอบ (ในภาษากรีก ชัดเจน Ἰάκωβος หรือ יעקב แองกลิซถึงยาโคบ) หมายถึงสถานที่ชุมนุมที่เป็นชาวยิวจริงๆ โดยยาโคบ เบน โจเซฟ อาจเป็นผู้อาวุโสที่นั่น คำเฉพาะในยากอบ (Jacob) 2:2 สามารถแปลเป็น "ธรรมศาลา" ได้อย่างง่ายดายจากภาษากรีก συναγωγὴν

ในช่วงศตวรรษแรกของคริสต์ศาสนา คริสเตียนชาวยิวถูกสันนิษฐานว่าใช้สถานที่สักการะซึ่งเป็นที่รู้จักในวรรณคดีเชิงวิชาการว่าโบสถ์-โบสถ์ นักวิชาการอ้างว่าได้ระบุบ้านบูชาของชาวยิวที่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม[18]และนาซาเร็[19] [20]

การออกแบบสถาปัตยกรรม

มุมมองทางอากาศของโบสถ์ยิวไคเฟิงในจีน

ไม่มีพิมพ์เขียว ที่กำหนดไว้ สำหรับธรรมศาลา และรูปทรงทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในของธรรมศาลาแตกต่างกันอย่างมาก ที่จริงแล้ว อิทธิพลจากอาคารทางศาสนาอื่นๆ ในท้องถิ่นมักพบเห็นได้ในซุ้มประตูโบสถ์ โดมและหอคอย

ในอดีต ธรรมศาลาถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ทั่วไปตามเวลาและสถานที่ ดังนั้น ธรรมศาลาในไคเฟิง ประเทศจีนจึงดูเหมือนวัดจีนในภูมิภาคและยุคนั้นมาก โดยมีผนังด้านนอกและสวนเปิดซึ่งมีอาคารหลายหลังจัดวาง รูปแบบของธรรมศาลาที่เก่าแก่ที่สุดคล้ายกับวัดของลัทธิอื่น ๆ ของจักรวรรดิโรมันตะวันออก ธรรมศาลาที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุคกลางของสเปนประดับประดาด้วยปูนปลาสเตอร์มู เดจา ร์ ธรรมศาลาในยุคกลางที่ยังหลงเหลืออยู่ในบูดาเปสต์และปรากเป็นโครงสร้าง แบบโกธิก ทั่วไป

ด้วยการปลดปล่อยชาวยิวในประเทศต่างๆ ในยุโรปตะวันตก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ชาวยิวสามารถเข้าสู่เขตธุรกิจที่ซึ่งพวกเขาเคยถูกห้ามไว้ก่อนหน้านี้ แต่ยังให้สิทธิ์ในการสร้างธรรมศาลาโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตพิเศษ สถาปัตยกรรมของธรรมศาลาจึงเบ่งบาน ชุมชนชาวยิวขนาดใหญ่ไม่เพียงต้องการแสดงความร่ำรวยเท่านั้น แต่ยังต้องการแสดงสถานะที่เพิ่งได้มาใหม่ในฐานะพลเมืองด้วยการสร้างธรรมศาลาอันวิจิตรงดงาม สิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นทั่วยุโรปตะวันตกและในสหรัฐอเมริกาในรูปแบบประวัติศาสตร์หรือการฟื้นฟูทั้งหมดในรูปแบบแฟชั่น ดังนั้นจึงมีการ คืนชีพแบบ นีโอคลาสสิก นีโอไบแซนไทน์ การฟื้นฟูโรมาเน สก์ การฟื้นฟูมัวร์ การฟื้นฟูอธิและการฟื้นฟูกรีก มีโบสถ์ยิวแห่ง การฟื้นฟูอียิปต์และแม้แต่โบสถ์ยิวแห่งการฟื้นฟูมายา แห่งเดียว ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ความรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมแบบประวัติศาสตร์นิยม โบสถ์ยิวแบบประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ แม้แต่โบสถ์ที่งดงามที่สุด ก็ไม่ได้พยายามใช้รูปแบบที่บริสุทธิ์ หรือแม้แต่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และได้รับการอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นแบบผสมผสาน

ในยุคหลังสงคราม สถาปัตยกรรมโบสถ์ละทิ้งรูปแบบประวัติศาสตร์นิยมไปสู่ความทันสมัย

องค์ประกอบภายใน

Bimah (แพลตฟอร์ม)

ธรรมศาลาทั้งหมดมีBimahซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้อ่านขนาดใหญ่ (เรียกว่าteḇah (reading dais) โดย Sephardim) ซึ่งวางม้วนหนังสือโตราห์ไว้สำหรับอ่าน ในธรรมศาลา Sephardi ยังใช้เป็นโต๊ะอ่านหนังสือของผู้นำสวดมนต์ [21]ก็เป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันในโบสถ์อัซเคนาซียูไนเต็ดในอังกฤษ สหราชอาณาจักร ซึ่งรับเอาธรรมเนียมเซฟาร์ดีบางส่วนมาใช้

โต๊ะหรือแท่น

ในธรรมศาลาของอัซเคนาซีโตราห์ถูกอ่านบนโต๊ะของผู้อ่านที่ตั้งอยู่ใจกลางห้อง ในขณะที่ผู้นำบริการละหมาด ฮาซานยืนอยู่ที่แท่นบรรยายหรือโต๊ะของเขาเองโดยหันหน้าไปทางอาร์ค ในธรรมศาลา Sephardic ตารางสำหรับ การอ่านโตราห์ (reading dais) โดยทั่วไปจะวางไว้ที่ฝั่งตรงข้ามของห้องจากโตราห์อาร์ค โดยปล่อยให้ตรงกลางพื้นว่างเพื่อใช้เป็นขบวนพิธีซึ่งถืออัตเตารอตระหว่างหีบพันธสัญญากับโต๊ะอ่านหนังสือ [22]ธรรมศาลาร่วมสมัยส่วนใหญ่มีห้องบรรยายสำหรับรับบี [23]

โทราห์อาร์ค

The Torah Arkในภาษาฮีบรูארון קודש ‎ Aron Kodeshหรือ 'holy chest' หรือเรียกอีกอย่างว่าheikhal - היכלหรือ 'temple' โดยSephardic Jewsเป็นตู้เก็บม้วน คัมภีร์โทราห์

หีบพันธสัญญาในธรรมศาลามักถูกจัดวางในลักษณะที่ผู้ที่เผชิญหน้าจะหันหน้าไปทางกรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้น แผนผังที่นั่งในสถานศักดิ์สิทธิ์ในโลกตะวันตกโดยทั่วไปจะหันไปทางทิศตะวันออกในขณะที่พื้นที่ทางตะวันออกของอิสราเอลหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เขตรักษาพันธุ์ในอิสราเอลหันหน้าไปทางกรุงเยรูซาเล็ม ธรรมศาลาบางครั้งหันหน้าไปทางอื่นด้วยเหตุผลเชิงโครงสร้าง ในกรณีเช่นนี้ บางคนอาจหันไปเผชิญหน้ากรุงเยรูซาเล็มเมื่อยืนอธิษฐาน แต่ประชาคมโดยรวมไม่ทำเช่นนั้น

หีบพันธสัญญานั้นชวนให้นึกถึงหีบพันธสัญญาซึ่งมีแผ่นจารึกที่จารึก บัญญัติ สิบประการ นี่คือจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในธรรมศาลา เทียบเท่ากับHoly of Holies หีบมักจะปิดด้วยผ้าม่านหรูหรา นั่นคือParochet פרוכת ‎ ซึ่งแขวนอยู่ภายนอกหรือภายในประตูหีบ

แสงนิรันดร์

ลักษณะดั้งเดิมอื่น ๆ ได้แก่ โคมไฟหรือตะเกียงที่จุดไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักใช้ไฟฟ้าในธรรมศาลาร่วมสมัย เรียกว่าner tamid ( נר תמיד ‎) "แสงนิรันดร์" ซึ่งใช้เป็นแนวทางเพื่อเป็นเกียรติแก่การประทับของพระผู้เป็นเจ้า [24]

การตกแต่งภายใน

โบสถ์ซาราเยโว, ซาราเยโว , บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (1902)

โบสถ์อาจตกแต่งด้วยงานศิลปะ แต่ในประเพณีแรบบินิกและออร์โธดอกซ์นั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ประติมากรรมสามมิติและการพรรณนาถึงร่างกายมนุษย์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าคล้ายกับการบูชารูปเคารพ [25]

ที่นั่ง

เดิมที ธรรมศาลาถูกสร้างให้ปราศจากเครื่องเรือนมากนัก กลุ่มชาวยิวในสเปนมาเกร็บ ( แอฟริกาเหนือ) บาบิโลเนียดินแดนแห่งอิสราเอลและเยเมนมีธรรมเนียมให้นั่งบนพื้นซึ่งเต็มไปด้วยเสื่อและเบาะรองนั่ง มากกว่าบนเก้าอี้หรือม้านั่ง อย่างไรก็ตาม ในเมืองและเมืองอื่นๆ ในยุโรป กลุ่มชาวยิวจะนั่งบนเก้าอี้และม้านั่ง (26)ทุกวันนี้ ธรรมเนียมปฏิบัติได้แพร่หลายไปทั่วทุกหนทุกแห่งให้นั่งบนเก้าอี้และม้านั่ง [ ต้องการการอ้างอิง ]

จนถึงศตวรรษที่ 19 ใน ธรรมศาลา Ashkenaziทุกที่นั่งส่วนใหญ่มักหันหน้าเข้าหา Torah Ark ในธรรม ศาลาของ Sephardicมักจะจัดที่นั่งรอบปริมณฑลของวิหารต้องการการอ้างอิง ]

ที่นั่งพิเศษ

ธรรมศาลาในปัจจุบันหลายแห่งมีเก้าอี้อันวิจิตรบรรจงตั้งชื่อตามศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ซึ่งนั่งได้เฉพาะในพิธีบริทมิลาห์เท่านั้น [27]

ในธรรมศาลาโบราณ เก้าอี้พิเศษวางอยู่บนผนังที่หันหน้าไปทางเยรูซาเล็มและถัดจากศาลเจ้าโทราห์ สงวนไว้สำหรับสมาชิกคนสำคัญของประชาคมและสำหรับแขกคนสำคัญ (28)พระที่นั่งสลักหินและจารึกดังกล่าวถูกค้นพบที่การขุดค้นทางโบราณคดีในธรรมศาลาที่โชราซินในแคว้นกาลิลีและมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 4-6 (29)มีผู้พบอีกคนหนึ่งที่โบสถ์เดลอส พร้อมสตูลวางเท้า

กฎสำหรับผู้เข้าร่วม

การถอดรองเท้า

ในเยเมนธรรมเนียมของชาวยิวคือการถอดรองเท้าทันทีก่อนที่จะเข้าไปในธรรมศาลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ชาวยิวเคยสังเกตในที่อื่นๆ ในสมัยก่อน [30]วิธีเดียวกันในการถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์ก็พบมากในหมู่ชาวยิวในโมร็อกโกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ด้วย บนเกาะเจรบาในตูนิเซียชาวยิวยังคงถอดรองเท้าเมื่อเข้าโบสถ์ ธรรมเนียมการถอดรองเท้าไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติในอิสราเอล สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป [ ต้องการการอ้างอิง ]อย่างไรก็ตามในศาสนายิวของคาราอิเต ธรรมเนียมของการถอดรองเท้าก่อนเข้าโบสถ์ยังคงพบเห็นได้ทั่วโลก [31]

การแยกเพศ

ในธรรมศาลาออร์โธดอกซ์ ชายและหญิงจะไม่นั่งด้วยกัน โบสถ์มีฉากกั้น ( mechitza ) ที่แบ่งพื้นที่นั่งเล่นสำหรับบุรุษและสตรี หรือส่วนของสตรีแยกต่างหากที่ตั้งอยู่บนระเบียง (32)

ความแตกต่างทางนิกาย

ปฏิรูปศาสนายิว

ขบวนการปฏิรูปเยอรมัน-ยิวซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ดั้งเดิมของโบสถ์ยิวไปหลายครั้ง โดยคงไว้ซึ่งความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นยิวไปพร้อม ๆ กัน แต่ยังคงเป็นที่ยอมรับจากวัฒนธรรมโดยรอบ

โบสถ์ปฏิรูปแห่งแรกซึ่งเปิดในฮัมบูร์กในปี พ.ศ. 2354 ได้แนะนำการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ธรรมศาลาดูเหมือนโบสถ์มากขึ้น สิ่งเหล่านี้รวมถึง: การติดตั้งออร์แกนเพื่อประกอบการละหมาด (แม้ในวันสะบาโตเมื่อเครื่องดนตรีถูกห้ามโดยhalakha ) คณะนักร้องประสานเสียงเพื่อติดตาม hazzan และเสื้อคลุมสำหรับรับบีของธรรมศาลาเพื่อสวมใส่ [33]

ในทศวรรษต่อมา โต๊ะกลางของนักอ่านที่ชื่อว่า Bimahถูกย้ายไปที่ด้านหน้าของวิหารปฏิรูป—ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนในธรรมศาลาออร์โธดอกซ์ [34]

การแยกเพศก็ถูกลบออกไปด้วย [ ต้องการการอ้างอิง ]

โบสถ์ในฐานะศูนย์กลางชุมชน

ธรรมศาลามักมีบทบาทที่กว้างขึ้นในชุมชนชาวยิวสมัยใหม่ และอาจรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น โรงอาหาร ครัวแบบโคเชอร์โรงเรียนสอนศาสนาห้องสมุดศูนย์ รับ เลี้ยงเด็กและโบสถ์เล็กๆ สำหรับบริการประจำวัน

หน่อโบสถ์

เนื่องจากชาวออร์โธดอกซ์จำนวนมากและชาวยิวที่ไม่ใช่ออร์โธดอกซ์บางคนชอบที่จะเก็บมินยาน (สิบองค์) มากกว่าที่จะอธิษฐานตามลำพัง พวกเขาจึงมักมาชุมนุมกันตามเวลาที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าในสำนักงาน ห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่อื่นๆ เมื่อสะดวกกว่าธรรมศาลาแบบเป็นทางการ อาคาร ห้องหรืออาคารที่ใช้วิธีนี้สามารถกลายเป็นธรรมศาลาหรือห้องสวดมนต์ขนาดเล็กโดยเฉพาะได้ ในบรรดาชาวยิวอาซเกนาซี พวกเขาถูกเรียกว่าshtiebel ( שטיבל , pl. shtiebelekhหรือshtiebels , Yiddish สำหรับ "บ้านหลังเล็ก") และพบได้ในชุมชนออร์โธดอกซ์ทั่วโลก

กลุ่มสวดมนต์ของชุมชนอีกประเภทหนึ่งซึ่งชาวยิวร่วมสมัยบางคนชื่นชอบคือchavurah ( חבורה , pl. chavurot , חבורות ) หรือการคบหาสวดมนต์ กลุ่มเหล่านี้พบกันตามสถานที่และเวลาปกติ ไม่ว่าจะในบ้านส่วนตัวหรือในธรรมศาลาหรือในสถาบันอื่นๆ ในสมัยโบราณพวกฟาริสีอาศัยอยู่ใกล้กันในชาวูโรต์และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารใดที่ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภค [35]

รายชื่อ "ธรรมศาลาใหญ่"

ธรรมศาลาบางแห่งมีชื่อว่า "ธรรมศาลาที่ยิ่งใหญ่" [ พิรุธ ]

อิสราเอล

โบสถ์Belz Great (2000)

ยุโรป

รัสเซีย ยูเครน และเบลารุส

โปแลนด์

สาธารณรัฐเช็ก

ฮังการี

ออสเตรีย

 • Leopoldstädter Tempelแห่งเวียนนาถูกทำลายระหว่างการสังหาร หมู่ " Kristallnacht " เป็นแบบอย่างแก่ธรรมศาลาที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง

เยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

สแกนดิเนเวีย

ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม

อิตาลี

โรมาเนีย

เซอร์เบีย

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บัลแกเรีย

Ashkenazi Synagogue, ซาราเจโว

ตุรกี (ส่วนยุโรป)

สหราชอาณาจักร

 • The Great Synagogue of Londonถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิดทางอากาศใน London Blitz ในปี 1941

ตูนิเซีย

ออสเตรเลีย

ธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผู้ชุมนุมภายในGreat Beth Midrash Gur

อิสราเอล

 • โบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือGreat Beth Midrash Gurในกรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ซึ่งมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลักรองรับได้ถึง 20,000 คน และมีพื้นที่ประมาณ 7,500 ตร.ม. ( 81,000 ตารางฟุต) ในขณะที่ทั้งอาคารมีเนื้อที่ประมาณ 35,000 ม. 2 (380,000 ตร.ฟุต) การก่อสร้างบนอาคารใช้เวลานานกว่า 25 ปี [37]
 • Kehilat Kol HaNeshama โบสถ์ปฏิรูปที่ตั้งอยู่ในเมืองบากา กรุงเยรูซาเล็มเป็นโบสถ์ยิวที่มีการปฏิรูปที่ใหญ่ที่สุด (และไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุด) ในอิสราเอล [38]

ยุโรป

 • Dohány Street Synagogueในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปด้วยพื้นที่เป็นตารางฟุตและจำนวนที่นั่ง มีที่นั่ง 3,000 ที่นั่ง และมีพื้นที่ 1,200 ม. 2 (13,000 ตารางฟุต) และสูง 26 ม. (85 ฟุต) (นอกเหนือจากหอคอยซึ่งมีความสูง 43 ม. หรือ 141 ฟุต) [39]
 • โบสถ์ยิว Triesteเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก
 • โบสถ์ใหญ่แห่งกรุงโรมเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • สุเหร่าโปรตุเกสในอัมสเตอร์ดัมหรือที่เรียกว่า "เอสโนกา" สร้างขึ้นในปี 1675 ในขณะนั้นเป็นธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากอาคารรอบ ๆ ธรรมศาลาแล้ว ยังมีพื้นที่ 1,008 ม. 2 (10,850 ตารางฟุต) สูง 19.5 เมตร (64 ฟุต) สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้ชาย 1227 คน และผู้หญิง 440 คน [40]
 • Szeged Synagogueตั้งอยู่ในเมืองเซเกดประเทศฮังการี รองรับได้ 1,340 ที่นั่ง และมีความสูง 48.5 ม. (159 ฟุต)
 • โบสถ์ยิวโซเฟียตั้งอยู่ในเมืองโซเฟียประเทศบัลแกเรียมีที่นั่งประมาณ 1,200 ที่นั่ง
 • สุเหร่าซูโบ ติกา ตั้งอยู่ในเมืองซูโบติกาประเทศเซอร์เบียรองรับได้กว่า 900 ที่นั่ง
 • Great Synagogue (Plzeň)ในสาธารณรัฐเช็กเป็นโบสถ์ยิวที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

อเมริกาเหนือ

ธรรมศาลาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

โบสถ์ซาร์ดิ ส (คริสต์ศตวรรษที่ 3) ซาร์ดิส ประเทศตุรกี
ภาพเฟรสโกที่โบสถ์ Dura-Europos แสดงฉากจากBook of Esther , 244 CE
 • ชิ้นส่วนโบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุดคือศิลาจารึกอุทิศในโบสถ์ซึ่งพบในอียิปต์ ตอนกลางและตอนล่าง และสืบมาจากศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช [5]
 • Delos Synagogue โบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุระหว่าง 150 ถึง 128 ปีก่อนคริสตศักราชหรือก่อนหน้านั้นและตั้ง อยู่บนเกาะDelos [43] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]
 • ธรรม ศาลาของ Dura Europosซึ่งเป็นเมือง Seleucid ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่สามซีอี เป็นเอกลักษณ์ ผนังถูกทาสีด้วยฉากที่เป็นรูปเป็นร่างจากพันธสัญญาเดิม ภาพวาดประกอบด้วยอับราฮัมและอิสอัค โมเสสและอาโรน โซโลมอน ซามูเอลและยาโคบ เอลียาห์ และเอเสเคียล ห้องธรรมศาลาซึ่งมีภาพวาดที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในดามัสกัส
 • โบสถ์ยิวเก่าในเมืองเออร์เฟิร์ตประเทศเยอรมนี ซึ่งบางส่วนมีอายุจนถึงปี ค.ศ. 1100 เป็นอาคารธรรมศาลาเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวยิวในท้องถิ่น
 • โบสถ์Kochangadi (1344 AD ถึง 1789 AD) ในเมือง KochiในKeralaสร้างโดยชาวยิวหูกวาง ถูกทำลายโดยTipu Sultanในปี ค.ศ. 1789 และไม่เคยสร้างใหม่ แผ่นจารึกจากธรรมศาลานี้เป็นอนุสรณ์ที่เก่าแก่ที่สุดจากธรรมศาลาใดๆ ในอินเดีย มีธรรมศาลาอีกแปดแห่งในเกรละแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วก็ตาม
Paradesi Synagogue ใน เมืองยิว เมืองโคจิ ระหว่างการระบาดของโควิด-19
 • Paradesi Synagogue เป็น โบสถ์ ยิว ที่เก่าแก่ที่สุดในเครือจักรภพซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโคจิรัฐเกรละในอินเดีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1568 โดยชุมชน Paradesiในอาณาจักรตะเภา Paradesi เป็นคำที่ใช้ในภาษาอินเดียหลายภาษา และความหมายตามตัวอักษรของคำนี้คือ "ชาวต่างชาติ" ใช้กับโบสถ์ยิวเพราะในอดีตใช้โดย "ชาวยิวผิวขาว" ซึ่งเป็นส่วนผสมของชาวยิวในตะวันออกกลาง และผู้ลี้ภัยชาวยุโรป เรียกอีกอย่างว่าชาวยิวตะเภาหรือโบสถ์ยิว Mattancherry ธรรมศาลานี้ตั้งอยู่ในย่าน Old Cochin ที่รู้จักกันในชื่อ Jew Town และเป็นโบสถ์ยิวเพียงแห่งเดียวจากแปดแห่งในพื้นที่ที่ยังคงใช้งานอยู่
 • ศาลยิว Steep Hill เมืองลินคอล์น ประเทศอังกฤษเป็นโบสถ์ยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ธรรมศาลาที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

Touro Synagogue อาคารโบสถ์ยิว ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในสหรัฐอเมริกา
Touro Synagogue อาคารโบสถ์ยิว ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • Congregation Shearith Israelในนิวยอร์กซิตี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1654 เป็นการชุมนุมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อาคารปัจจุบันมีอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440
 • โบสถ์ยิว Touroในนิวพอร์ต รัฐโรดไอแลนด์เป็นศาสนสถานของชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือที่ยังคงยืนอยู่ มันถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1759 สำหรับ ชุมนุม Jeshuat Israelซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1658

ธรรมศาลาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

 • โบสถ์Worms Synagogueในเยอรมนี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1175 และรื้อทำลายที่Kristallnachtในปี ค.ศ. 1938 ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อย่างอุตสาหะโดยใช้หินเดิมจำนวนมาก ยังคงใช้เป็นโบสถ์
 • โบสถ์ยิวแห่งเอลทราน ซิโอ แห่งโตเลโด ประเทศสเปนสร้างขึ้นในปี 1356 โดยซามูเอล ฮา-เลวีเหรัญญิกของกษัตริย์เปโดรที่ 1 แห่งกัสติยา นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของ สถาปัตยกรรม มูเดจาร์ในสเปน การออกแบบโบสถ์ทำให้นึกถึงสถาปัตยกรรมสไตล์นัสริดซึ่งใช้ในช่วงเวลาเดียวกันในการประดับตกแต่งพระราชวังอาลัมบราในกรานาดาและมัสยิดแห่งกอร์โดบา ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2507 ไซต์นี้ได้เป็นเจ้าภาพพิพิธภัณฑ์ Sephardi
 • โบสถ์Hurvaซึ่งตั้งอยู่ในย่านชาวยิวของเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเล็มเป็นโบสถ์ยิวแห่งอาซเกนาซีหลักของกรุงเยรูซาเล็มตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนถึงปี 1948 เมื่อถูกทำลายโดยกองทัพอาหรับหลายวันหลังจากการยึดครองเมือง หลังสงครามหกวันซุ้มประตูถูกสร้างขึ้นเพื่อทำเครื่องหมายจุดที่โบสถ์ยิวตั้งอยู่ การก่อสร้างใหม่ทั้งหมดตามแบบแปลนที่วาดโดยสถาปนิกNahum Meltzerเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2010
 • มัสยิดAbdallah Ibn SalamหรือOranประเทศแอลจีเรีย สร้างขึ้นในปี 1880 แต่ถูกดัดแปลงเป็นมัสยิดในปี 1975 เมื่อชาวยิวแอลจีเรีย ส่วนใหญ่ ออกจากประเทศเพื่อไปฝรั่งเศสหลังจากได้รับเอกราช
 • โบสถ์ยิว Nidhe Israel ("โบสถ์ยิวบริดจ์ทาวน์") แห่งบาร์เบโดสตั้งอยู่ในเมืองหลวงของบริดจ์ทาวน์สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1654 โบสถ์ถูกทำลายในพายุเฮอริเคนในปี 1831 และสร้างขึ้นใหม่ในปี 1833 [44]
 • โบสถ์CuraçaoหรือSnoaในWillemstad , Curaçao , Netherlands Antillesสร้างขึ้นโดยชาวยิวโปรตุเกสยุคดิคจากอัมสเตอร์ดัมและเรซีเฟประเทศบราซิล เป็นแบบจำลองตาม Esnoga ในอัมสเตอร์ดัม ประชาคม Mikvé Israel สร้างธรรมศาลาแห่งนี้ในปี 1692; มันถูกสร้างใหม่ในปี 1732
 • โบสถ์Bialystoker Synagogue บน ฝั่งตะวันออกตอนล่างของนิวยอร์กตั้งอยู่ในอาคารสำคัญที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2369 ซึ่งเดิมเป็นโบสถ์Methodist Episcopal ตัวอาคารทำจากหินเหมืองหินที่ขุดได้เฉพาะที่ถนน Pitt ในแมนฮัตตัน เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมของรัฐบาลกลาง เพดานและผนังทาสีด้วยมือด้วยจิตรกรรมฝาผนังนักษัตร และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สว่างไสวด้วยหน้าต่างกระจกสีสูง 40 ฟุต (12.19 ม.) บิมาห์และนาวาสูงจากพื้นจรดเพดานเป็นงานแกะสลักด้วยมือ
 • สุเหร่าใหญ่แห่งฟลอเรนซ์ , Tempio Maggiore , Florence, 1874–82 เป็นตัวอย่างของธรรมศาลาที่เหมือนโบสถ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นในเกือบทุกเมืองใหญ่ของยุโรปในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20
 • Vilna Shulของบอสตันในปี 1920 เป็นโบสถ์ยิวในยุคผู้อพยพที่ยังหลงเหลือซึ่งหลงเหลืออยู่ซึ่งหายาก [45]
 • Congregation Or Hatzafon "Light of the North", Fairbanks, Alaskaเป็นอาคารธรรมศาลาที่อยู่เหนือสุดของโลก [46]
 • โบสถ์GörlitzในเมืองGörlitz ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสไตล์ Jugendstilระหว่างปี 1909 และ 1911 โบสถ์ถูกซื้อโดยสภาเทศบาลเมืองในปี 2506 ซึ่งได้รับความเสียหายแต่ไม่ถูกทำลาย (Kuppelsaal 310 ที่นั่ง) จะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับวัฒนธรรมทั่วไปและโบสถ์ยิวขนาดเล็ก (Wochentags-Synagoge ซึ่งมีพื้นที่สำหรับผู้เข้าชมประมาณ 45 คน)

แกลเลอรี่ภาพ

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ ออกเสียง SIN-a- gog จากภาษากรีกโบราณ συναγωγή , synagogē , 'แอสเซมบลี'; ภาษาฮีบรู : בית כנסת beit knesset , 'บ้านของชุมนุม' หรือ בית תפילה ‎ beit tfila , "บ้านแห่งการอธิษฐาน"; ภาษายิดดิช : שול shul , Ladino : אשנוגה esnoga , 'bright as fire'; หรือ ק EAL kahal
 2. ^ ออกเสียง Shool _
 3. นี่เป็นคำที่ค่อนข้างทันสมัยซึ่งส่วนใหญ่ใช้โดยนิกายเสรีนิยมมากกว่าและนับถือศาสนาน้อยกว่าของศาสนายิว แต่ก็ยังหายากอยู่ [1]

อ้างอิง

 1. ^ "ธรรมศาลา | ความหมาย ประวัติศาสตร์ & ข้อเท็จจริง | บริแทนนิกา" .
 2. ศาสนายิว 101: ธรรมศาลา สุลต่าน และวัด Jewfaq.org
 3. ^ orah765768 (1 กุมภาพันธ์ 2559). "สถาบันสวดมนต์โดยบุรุษแห่งสมัชชาใหญ่" . เพนินี ฮาลาคา . แปลโดย โอเต้, อาทิรา. สืบค้นเมื่อ12 กรกฎาคม 2020 .
 4. อรรถเป็น โดนัลด์ ดี. บินเดอร์ "ธรรมศาลาวัดที่สอง" .
 5. อรรถเป็น โดนัลด์ ดี. บินเดอร์ "อียิปต์" .
 6. ชิฟฟ์แมน, ลอว์เรนซ์ (มีนาคม 1991) จากข้อความสู่ประเพณี: ประวัติของวัดที่สองและศาสนายิวของ Rabbinic (ฉบับที่ 1) Ktav Pub Inc. p. 159. ISBN 0881253723.
 7. ชิฟฟ์แมน, ลอว์เรนซ์ (มีนาคม 1991) จากข้อความสู่ประเพณี: ประวัติของวัดที่สองและศาสนายิวของ Rabbinic (ฉบับที่ 1) Ktav Pub Inc. p. 164. ISBN 0881253723.
 8. ชิฟฟ์แมน, ลอว์เรนซ์ (มีนาคม 1991) จากข้อความสู่ประเพณี: ประวัติของวัดที่สองและศาสนายิวของ Rabbinic (ฉบับที่ 1) Ktav Pub Inc. p. 164. ISBN 0881253723.
 9. คี, ฮาวเวิร์ด คลาร์ก. "การกำหนดโบสถ์ซีอีในศตวรรษแรก: ปัญหาและความคืบหน้า" การศึกษาพันธสัญญาใหม่ 41.4 (1995): 481-500
 10. อาวิคัม, โมรเดคัย. "การค้นพบใหม่ของกาลิลีในศตวรรษแรก" ศาสนาคริสต์ในยุคแรก 9.2 (2018): 219-226
 11. ^ เลวีน, ลี ไอ. (2000). ธรรมศาลาโบราณ : พันปีแรก นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 0-300-07475-1. OCLC  40408825 .
 12. ^ ยาดิน, ยีเกล. (1966). Masada : การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่เผยให้เห็นชีวิตที่กล้าหาญและการดิ้นรนของชาวยิวหัวรุนแรง (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: บ้านสุ่ม น. 180–191. ISBN 0-394-43542-7. OCLC  861644287 .
 13. ^ "เฮโรเดียม (BiblePlaces.com)" . ไบเบิ้ลเพลส. คอม สืบค้นเมื่อ2020-07-11 .
 14. ^ "โบสถ์โบราณที่พบในอิสราเอล - CNN.com" . www.cnn.com . สืบค้นเมื่อ2020-07-11 .
 15. ^ "Modi'in: ที่ Maccabees อาศัยอยู่" . สมาคมโบราณคดีพระคัมภีร์ . 2019-09-22 . สืบค้นเมื่อ2020-07-11 .
 16. ไม โมนิเดส , มิชเนห์ โตราห์ (ฮิล.เตฟิลลาห์ บีร์กัต โกฮานิม 11:4)
 17. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa Pummer, Reinhard (13 มกราคม 2009) "วิธีบอกธรรมศาลาของชาวสะมาเรียจากธรรมศาลายิว" . ทบทวนโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิล . พฤษภาคม/มิถุนายน 1998 (24:03) – ผ่านทาง Center for Online Judaic Studies, cojs.org
 18. สการ์เซาน์, ออสการ์ (2008) ในเงามืดของวิหาร: อิทธิพลของชาวยิวที่มีต่อศาสนาคริสต์ยุคแรก IVP วิชาการ. หน้า 186. ISBN 9780830828449. สืบค้นเมื่อ1 กันยายน 2018 . 9780830828449
 19. เทย์เลอร์, โจน อี. (1993). [c Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish-Christian Origins ]. คลาเรนดอนกด. หน้า 338. ISBN 9780198147855. สืบค้นเมื่อ1 กันยายน 2018 . {{cite book}}: ตรวจสอบ|url=ค่า ( ช่วยเหลือ )
 20. เอ็มเม็ตต์, ชาด ไฟฟ์ (1995). Beyond the Basilica: คริสเตียนและมุสลิมในนาซาเร็เอกสารวิจัยภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโก (เล่ม 237) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก . หน้า 22 . ISBN 978-0-226-20711-7. สืบค้นเมื่อ1 กันยายน 2018 .
 21. ^ "สารานุกรม Judaica: The Bimah" . ยิวVirtualLibrary.org สืบค้นเมื่อ2019-10-12 .
 22. ^ "The Bimah: แท่นบูชาธรรมศาลา" . www.chabad.org . สืบค้นเมื่อ2019-05-30 .
 23. ^ "ประวัติและภาพรวมของธรรมศาลา" . www.jewishvirtuallibrary.org . สืบค้นเมื่อ2019-05-30 .
 24. ^ "เนอร์ทามิด: แสงนิรันดร์" ชบา . 28 สิงหาคม 2018.
 25. ^ "ประติมากรรม" . www.jewishvirtuallibrary.org . ดึงข้อมูลเมื่อ2021-03-01
 26. ไม โมนิเดส ,มิชเน โตราห์ (ฮิล. เตฟิลลาห์ 11:4) ผู้เขียนว่า: "ธรรมศาลาและบ้านของการศึกษาต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ พวกเขาถูกกวาดและโปรยปรายเพื่อกลบฝุ่น ในสเปนและในมาเกร็บ (แอฟริกาเหนือ) ในบาบิโลนและในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องปกติที่จะจุดตะเกียงในธรรมศาลาและปูเสื่อบนพื้นที่ผู้บูชานั่ง ในดินแดนเอโดม (เช่น ประเทศคริสเตียน) พวกเขานั่งในธรรมศาลาบนเก้าอี้”
 27. ซักลิคอฟสกี, เดวิด. "เก้าอี้ของเอลียาห์และต้อนรับทารก" . ชบา. สืบค้นเมื่อ13 กันยายน 2018 .
 28. The Interactive Bibleที่นั่งของ Synagogue Moses: Metaphor of Pride
 29. พิพิธภัณฑ์อิสราเอล ,ที่นั่งอันวิจิตร, โบสถ์โชราซิน
 30. ↑ โจเซฟ คาฟีห์ , Jewish Life in Sanà , Ben -Zvi Institute : Jerusalem 1982, p. 64 (หมายเหตุ 3) ISBN 965-17-0137-4 ที่นั่น รับบี Kafih เล่าเรื่องราวต่อไปนี้ในเยรูซาเล็มทัลมุด (บาบา เมตซีอา 2:8): "เยฮูดาห์ บุตรของเรบเบ เข้าไปในธรรมศาลาและทิ้งรองเท้าแตะไว้ [ข้างนอก] และพวกเขาถูกขโมย จากนั้นเขาก็กล่าวว่า 'ถ้าข้าพเจ้าไม่ไปธรรมศาลา รองเท้าแตะของข้าพเจ้าก็จะไม่ดับ'" ธรรมเนียมที่จะไม่เข้าไปในธรรมศาลาขณะสวมรองเท้ายังกล่าวถึงในไคโร เกนิซา ต้นฉบับ: "ในขณะที่เขายังอยู่ข้างนอก ให้เขาถอดรองเท้าหรือรองเท้าแตะออกจากเท้าของเขาแล้วเดินเท้าเปล่า เนื่องจากเป็นแนวทางของคนใช้ที่จะเดินเท้าเปล่าต่อหน้าเจ้านายของพวกเขา... เรามีสถานศักดิ์สิทธิ์เล็ก ๆ น้อย ๆ และเรา จะต้องประพฤติตนด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความกลัว [ในนั้น] ตามที่กล่าวไว้ว่า: และเจ้าจงเกรงกลัวที่ศักดิ์สิทธิ์ของฉัน(v. Halakhot Eretz Yisrael min ha-Geniza [ The Halakhot of the Land of Israel from the Geniza ], ed. Mordechai Margaliot, Mossad Harav Kook : Jerusalem 1973, pp. 131–132; Taylor-Schechter New Series 135, Cambridge University ห้องสมุด / Oxford MS. 2700).
 31. ^ "พวกยิวที่ถอดรองเท้าเพื่อชูล" . www.thejc.comครับ 24 พฤศจิกายน 2559 . สืบค้นเมื่อ2022-01-15 .{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 32. ^ "เมชิตซาห์: แยกที่นั่งในธรรมศาลา" . การเรียนรู้ ชาวยิวของฉัน สืบค้นเมื่อ2020-01-27 .
 33. รับบี เคน สปิโร. "หลักสูตรความผิดพลาดในประวัติศาสตร์ยิว ตอนที่ 54 - ขบวนการปฏิรูป" , Aish.com
 34. ^ ยิสโรเอล เบสเซอร์ (2018) ชา แซม โซเฟอร์ . อาร์ทสโครล. หน้า 10. ISBN 978-1-4226-22232-2. bimahต้องอยู่ตรงกลาง
 35. Alan F. Segal , Rebecca's Children: Judaism and Christianity in the Roman World , Harvard University Press , 1986, 125.
 36. ^ 1340 ที่นั่ง ธรรมศาลายาว 48 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 48.6 เมตร
 37. ^ Shaul Kahana (9 มกราคม 2022) "גור קיבלו טופס ארבע - לבית הכנסת הגדול בעולจง" . Kikar HaShabbat (ในภาษาฮีบรู)
 38. ^ นาธาน เจฟเฟย์ (12 มกราคม 2554) "หัวใจของการปฏิรูปศาสนายิวของอิสราเอล" . กองหน้า .
 39. คูลิช, นิโคลัส (30 ธันวาคม 2550). "ออกจากความมืด ชีวิตใหม่" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . ดึงข้อมูลเมื่อ2008-03-12
 40. สไนเดอร์, เซาท์แคโรไลนา (2008) วัฒนธรรมและความเฉพาะเจาะจงในเมืองสมัยใหม่: การสร้างธรรมศาลาและอัตลักษณ์ของชาวยิวในยุโรปเหนือ . มหาวิทยาลัยมิชิแกน. ISBN 9780549818977. สืบค้นเมื่อ2014-12-07 .
 41. ^ "โบสถ์ยิวออร์โธดอกซ์ที่จะอุทิศ 28-30 พฤศจิกายน" การอุทธรณ์เชิงพาณิชย์ของเมมฟิส 21 ตุลาคม 2500
 42. รับบียิตจักร รูดอมีน. "Rebbes, Hasidim และ Kehillahs แท้ๆ" สงครามโลกครั้งที่สองและการศึกษาของชาวยิวในอเมริกา: การล่มสลายและการเพิ่มขึ้นของออร์โธดอกซ์ สถาบันผู้เชี่ยวชาญชาวยิว (JPI)
 43. โดนัลด์ ดี. บินเดอร์ "เดลอส" .
 44. ^ "โบสถ์ยิว Nidhe Israel" . ดาวเคราะห์
 45. ^ "วิลนา ชูล" .
 46. ^ "ชุมนุมหรือฮัตซาโฟน" . กันยุง.com เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-09-20 . สืบค้นเมื่อ2014-12-07 .

ลิงค์ภายนอก