ซิมมาคัส เบน โจเซฟ

ซิมมาคัส เบน โจเซฟ ( ฮีบรู : סוָמָּכוָס בן יוסף [1] [2]ถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน: Sômĝkôs ben Joseph) [a]เป็นปราชญ์ชาวยิวทันนาในรุ่นที่ห้า

ชีวประวัติ

รับบีเมียร์ถือเป็นครูหลักของเขาหลังจากที่ R. Meir เสียชีวิต และแม้ว่า R. Judah ben Ilaiจะไม่เต็มใจที่จะสอนนักเรียนของ R. Meir (ซึ่งถูกมองว่าเป็นนักเรียนที่ "ก่อกวน") Symmachus ก็เข้าร่วมชั้นเรียนของ R. Judah ben Ilai และถกเถียงเรื่องฮาลาคิกร่วมกับเขา[3]

ความฉลาดของ Symmachus มีคำอธิบายดังนี้:

R. Abbahuกล่าวในนามของ R. Johanan: R. Meir มีลูกศิษย์ชื่อ Symmachus ซึ่งกล่าวว่ากฎทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่ไม่สะอาด มีเหตุผลสี่สิบแปดประการที่สนับสนุนความไม่สะอาดนั้น และในทุกกฎ ในเรื่องความสะอาดของพิธีกรรมนั้น มีเหตุผล ๔๘ ประการสนับสนุนให้ความสะอาดนั้น[4]

คำสอน

เขาถูกอ้างถึงห้าครั้งในมิษนา: คำสอนของเขาปรากฏขึ้นสามครั้ง และสองครั้งที่เขากล่าวถึงความคิดเห็นของรับบีเมียร์

เขาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินในกรณีข้อพิพาททางการเงินดังต่อไปนี้:

นี่คือคำพูดของซิมมาคัสที่กล่าวว่า "เงินที่อยู่ในข้อพิพาท - จะต้องแบ่งออก [เท่าๆ กันระหว่างทั้งสองฝ่าย]" (ממון המוטל בספק שולקין) อย่างไรก็ตาม ปราชญ์ไม่เห็นด้วยกับเขา: "นี่เป็นหลักการพื้นฐานในกฎหมาย: ผู้ที่ต้องการถอนเงินจากบุคคลอื่น ภาระในการพิสูจน์ตกเป็นของเขา [ผู้อ้างสิทธิ์]" (המוציא משברו עליו הראיה) [5]

ความคิดเห็นในภายหลังแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่ Symmachus ตั้งใจให้กฎของเขานำไปใช้[6]

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ชื่อ Symmachus

บางคนพยายามระบุตัวตนของเขากับผู้แปลของ Symmachusแต่โดยทั่วไปแล้วมุมมองนี้ถูกปฏิเสธในบทความเรื่องน้ำหนักและการวัด ของ Epiphaniusมีการกล่าวกันว่า Symmachus บางส่วนได้เปลี่ยนศาสนาจาก ศาสนา สะมาเรีย มา เป็น ศาสนายิว ในสมัยของจักรพรรดิแห่งโรมันMarcus Aureliusซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Verus [8]รับบีเมียร์คงจะเป็นคนร่วมสมัยของเขา

อ้างอิง

  1. เยรูชาลมี เบราโชต์ 12b; ริฟเบราโชต์ 7a
  2. สารานุกรม Da'at, บทความ: סומכוס
  3. ↑ อับ ทัลมุด , คิดดูชิน 33a
  4. ทัลมุด , เอรูบิน 13b
  5. ทัลมุด , บาวา กัมมา 46ก
  6. ตำแหน่งของซุมชุส: แมมมอน ฮา-มุตัล เบ-เซฟิก ชลคิม
  7. สารานุกรมชาวยิว, SYMMACHUS, โดย: ครอว์ฟอร์ด โฮเวลล์ ทอย และเฟลิกซ์ แปร์ลส์
  8. บทความเกี่ยวกับน้ำหนักและมาตรการของ Epiphanius - เวอร์ชัน Syriac (เอ็ด. James Elmer Dean), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก 1935, p. 32
  1. การเปล่งเสียงมีความแตกต่างกันในสิ่งพิมพ์ แต่ MSS ทั้งหมดสอดคล้องกับที่นำเสนอที่นี่
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symmachus_ben_Joseph&oldid=1053576040"