ไสยศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ไสยศาสตร์คือความเชื่อหรือการปฏิบัติใดๆ ที่ผู้ไม่ปฏิบัติถือว่าไม่มีเหตุผลหรือเหนือธรรมชาติเกิดจากโชคชะตาหรือเวทมนตร์รับรู้ถึงอิทธิพลเหนือธรรมชาติ หรือ ความกลัวในสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก มักใช้กับความเชื่อและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับโชคพระเครื่องโหราศาสตร์ดูดวงวิญญาณและอาถรรพณ์บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่ว่าเหตุการณ์ในอนาคตสามารถทำนายล่วงหน้าได้ด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ (เห็นได้ชัดว่า ) [1] [2]

นอกจากนี้ คำว่าไสยศาสตร์มักใช้เพื่ออ้างถึงศาสนาที่ไม่ได้รับการฝึกฝนโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยไม่คำนึงถึงว่าศาสนาที่แพร่หลายนั้นมีความเชื่อโชคลางหรือไม่ [1]

คำจำกัดความ

Oxford English Dictionary (OED) นิยามไสยศาสตร์ว่า " ความเชื่อทางศาสนาหรือการปฏิบัติที่ถือว่าไม่มีเหตุผล ไม่มีมูล หรืออยู่บนพื้นฐานของความกลัวหรือความเขลา ความเชื่ออย่างเชื่องช้าและความเคารพต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ" และ "ความเชื่อที่แพร่หลายแต่ไร้เหตุผลในอิทธิพลเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำไปสู่ความโชคดีหรือโชคร้ายหรือการปฏิบัติตามความเชื่อดังกล่าว” [3] Oxford Advanced Learner's Dictionary นิยามไสยศาสตร์ว่า "ความเชื่อที่ว่าเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์ [4]ตามที่Merriam Websterความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับสาเหตุหรือความเชื่อหรือการปฏิบัติที่เกิดจากความไม่รู้ ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ เชื่อในเวทมนตร์หรือโอกาสเป็นไสยศาสตร์ [5]เมอร์เรียม เว็บสเตอร์ ยังให้คำจำกัดความ ความคิดเหล่านั้นซึ่งถูกรักษาไว้แม้จะมีหลักฐานที่ตรงกันข้ามว่าเป็นไสยศาสตร์[5] เมอร์ เรียม เว็บสเตอร์ยังกล่าวด้วยว่าทัศนคติที่ต่ำต้อยของจิตใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อโชคลางที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ธรรมชาติ หรือพระเจ้าเรียกอีกอย่างว่าไสยศาสตร์ [5] พจนานุกรมเคมบริดจ์หมายถึงความเชื่อโชคลางว่า "ความเชื่อที่เชื่อมโยงกับความคิดเก่า ๆ เกี่ยวกับเวทมนตร์ ฯลฯ ไม่ได้มีเหตุผลของมนุษย์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์[6]พจนานุกรมอ้างถึง Cambridge English Corpus ตามบริบทคำว่าไสยศาสตร์อาจกำหนดความเชื่อที่ขัดแย้ง การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่สารภาพผิด หรือความเชื่อของมวลชนที่ไม่รู้ว่าเป็นไสยศาสตร์ พจนานุกรมเค มบริดจ์ยังอ้างถึงพจนานุกรมอเมริกันที่กำหนดความเชื่อโชคลางว่าเป็นความเชื่อที่อธิบายสาเหตุของเหตุการณ์ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับเวทมนตร์ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลหรือความคิดทางวิทยาศาสตร์ [6]

บทความวิจัย Lysann Damisch (2010) ให้คำจำกัดความเรื่องไสยศาสตร์ว่า "ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลว่าวัตถุ การกระทำ หรือสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลกับเหตุการณ์หนึ่งๆ มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของมัน" [7] [8]

ตามคำกล่าวของDale Martinไสยศาสตร์อาจเป็นตัวแทนของความเชื่อและการปฏิบัติที่เป็นที่นิยมมายาวนาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับเหตุและผลซึ่งถูกปฏิเสธโดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ [9] Dale กล่าวว่า ในยุคปัจจุบัน คำจำกัดความของ 'ไสยศาสตร์' ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถือว่าเป็น 'วิทยาศาสตร์' และด้วยเหตุนี้ 'ไสยศาสตร์' จึงเป็น 'อื่น' ของ 'วิทยาศาสตร์' และคนสมัยใหม่ที่ยอมรับความเชื่อบางอย่างก็อาจทราบด้วยว่า สิ่งเหล่านั้นถูกปฏิเสธหรือถูกกีดกันโดยวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ [9]ด้วยเหตุนี้ ไสยศาสตร์จึงมักถูกมองว่าไม่อยู่ในสถานที่ในยุคปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และแนวคิดที่ว่าสิ่งใดมีเหตุมีผลหรือไร้เหตุผล ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ในฐานะเศษของความเชื่อและการปฏิบัติที่เก่าแก่ซึ่งเป็นที่นิยม [9]

นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค John C. Mowen et. อัล พบคำจำกัดความของพจนานุกรมไม่เพียงพอและให้คำจำกัดความว่า 'ไสยศาสตร์' เป็นความเชื่อหรือชุดของความเชื่อและ/หรือการปฏิบัติที่เชื่อว่าการกระทำที่เฉพาะเจาะจงสามารถมีอิทธิพลโดยตรงต่อการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์และ/หรือมีอิทธิพลต่อการเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์โดยข้อเท็จจริงแล้วความเชื่อดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ภายในวัฒนธรรม และการกระทำไม่เกี่ยวข้องเชิงสาเหตุกับผลลัพธ์ [10]

การจำแนกประเภท

หนังสือ Superstitioของ Dieter Harmening ได้จัดหมวดหมู่ความเชื่อทางไสยศาสตร์ออกเป็นสามประเภทคือเวทมนตร์การทำนายและการปฏิบัติตาม เขาแบ่งหมวดหมู่การสังเกตออกเป็น 'สัญญาณ' และ 'เวลา' [2]หมวดหมู่ย่อยของเวลาประกอบด้วยการพยากรณ์ชั่วคราวเช่นการถือปฏิบัติของวันต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นวันสุนัข, วันอียิปต์ , การพยากรณ์ปีและจันทรคติโดยที่ประเภทสัญญาณถือเป็นสัญญาณเช่นพฤติกรรมของสัตว์โดยเฉพาะเช่นเสียงนกหรือเสียงร้องของม้าหรือการมองเห็น ดาวหางหรือความฝัน [2]ตาม László Sándor Chardonnens หมวดหมู่ย่อยของสัญญาณมักจะต้องการผู้สังเกตการณ์ที่อาจช่วยในการตีความสัญญาณ และผู้สังเกตการณ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสังเกต [2]ตามคำกล่าวของ Chardonnens หมวดหมู่ของผู้เข้าร่วมการทำนายต้องไปไกลกว่าแค่การสังเกตและจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกระทำที่ได้รับ [2]ตัวอย่างของไสยศาสตร์ทำนาย ได้แก่โหราศาสตร์ตุลาการเวทมนตร์คาถาharuspexการหล่อล็ภูมิศาสตร์อากาศและการพยากรณ์ [2]Chardonnens กล่าวว่าไสยศาสตร์ที่อยู่ในหมวดหมู่เวทย์มนตร์นั้นมีความลึกลับและเป็นพิธีกรรมอย่างยิ่งและตัวอย่างของมันคือคาถา ยาวิเศษคาถาเครื่องราง ฯลฯ[2] Chardonnens กล่าวว่าหมวดการสังเกตต้องการผู้สังเกต หมวดหมู่การทำนายต้องการผู้เข้าร่วมเพื่อบอกว่าจะสังเกตอะไร เวทมนตร์ต้องการผู้เข้าร่วมที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการเพื่อโน้มน้าวอนาคต และไสยศาสตร์ทั้งสามประเภทนี้ต้องการขั้นตอนของการมีส่วนร่วมและความรู้ที่เพิ่มขึ้น [2]

Chardonnens ให้คำจำกัดความว่า "การพยากรณ์" เป็นองค์ประกอบของความเชื่อโชคลางซึ่งคาดหวังความรู้เกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พิธีกรรมและระเบียบที่กำหนดอย่างเป็นระบบ[2]และย้ายเพื่อจำแนกพูดว่า Prognostication ดูเหมือนจะครอบครองสถานที่ใดที่หนึ่งระหว่างการสังเกตและการทำนายซึ่งเนื่องจาก สำหรับความเป็นอันดับหนึ่งของการพยากรณ์ทางโลก การสังเกตเวลามักแสดงบ่อยที่สุด [2]

Chardonnens จำแนกคำทำนายภายใต้หัวข้อการทำนาย; ตัวอย่างการเป็นผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม อุปมานิทัศน์เกี่ยวกับการพิมพ์พระคัมภีร์เครื่องหมายสิบห้าประการก่อนวันพิพากษา และคำพยากรณ์มากมายที่นักบุญทั้งหลายแสดงออกมา ชาร์ดอนเนนส์ชี้ให้เห็นอีกว่าเนื่องจากประสบการณ์ทางศาสนาหลายแง่มุมเชื่อมโยงกับคำพยากรณ์ คริสตจักรก็ยอมรับเช่นเดียวกัน [2] Chardonnens กล่าวว่าเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำทำนายที่ (1) ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้าหรือซาตานและลูกสมุนของพวกเขา (2) “เจซินเดลิก”; และ (3) ตัวอย่าง “กระดิก”—ขาดการดลใจจากสวรรค์หรือจากนรก และไม่ใช่ “เจซินเดลิก” เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด คำที่เกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์ควรถูกตีความว่าเป็นการดลใจ [2]

คำติชมของคำจำกัดความ

การระบุบางสิ่งว่าเป็นไสยศาสตร์มักเป็นการดูถูก รายการที่อ้างถึงในสำนวนทั่วไปมักเรียกว่าความเชื่อพื้นบ้านในคติชนวิทยา (11)

ตามคำนิยามของ László Sándor Chardonnens คำจำกัดความของ OED นั้นผ่านการตัดสินที่มีคุณค่าและการระบุแหล่งที่มาของ "ความกลัวและความเขลา" ไม่ได้ทำความยุติธรรมเพียงพอที่จะอธิบายระบบของความเชื่อโชคลาง [2] Chardonnens กล่าวว่าองค์ประกอบทางศาสนาในการแสดง OED นั้นไม่เข้าใจว่าเป็นระบบการปฏิบัติตามและเป็นพยานถึงความเชื่อในพลังที่สูงกว่าในส่วนของผู้เรียบเรียงพจนานุกรม [2]

การรับรู้อัตนัย

สารานุกรมแห่งไสยศาสตร์ของเว็บสเตอร์ชี้ให้เห็นว่า ความเชื่อโชคลางหลายอย่างเกี่ยวข้องกับศาสนา ผู้คนมีการรับรู้ตามอัตวิสัยของปัจเจก เทียบกับความเชื่อโชคลางที่มีต่อกัน คนในความเชื่อหนึ่งมักจะเรียกคนที่มีความเชื่ออื่นว่าเป็นไสยศาสตร์ คอนสแตนตินถือว่าลัทธินอกรีตเป็นไสยศาสตร์ ทาสิทัสในทางกลับกันถือว่าศาสนาคริสต์เป็นความเชื่อโชคลางที่เป็นอันตราย เซาโลแห่งทาร์ซัสและมาร์ติน ลูเทอร์รับรู้ว่าสิ่งใดที่ไม่มีศูนย์กลางที่พระคริสต์เป็นไสยศาสตร์ [12]จากคำกล่าวของ Dale ความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ถือเป็น 'ไสยศาสตร์' นั้นชัดเจนเมื่อมีการเคลื่อนไหวหนึ่งจากวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง [9]

นิรุกติศาสตร์

ในขณะที่การก่อตัวของคำภาษาละตินมีความชัดเจน จากกริยาsuper-stare "to stand over, stand on; survival" ความหมายเดิมที่ตั้งใจไว้นั้นมีความชัดเจนน้อยกว่า มันสามารถตีความได้ว่า "ยืนเหนือสิ่งของด้วยความประหลาดใจหรือน่าเกรงขาม" [13]แต่มีการแนะนำความเป็นไปได้อื่น ๆ เช่น ความรู้สึกของส่วนเกินเช่น เหนือความพิถีพิถัน หรือ พิธีการเกินในพิธีกรรมทางศาสนา หรืออย่างอื่นการดำรงอยู่ของนิสัยทางศาสนาที่เก่าและไม่มีเหตุผล [14] [15]

การใช้คำนามที่รู้จักกันเร็วที่สุดนั้นพบได้ในPlautus , Enniusและต่อมาโดยPlinyด้วยความหมายของศิลปะแห่งการทำนาย [16]จากการใช้ในภาษาลาตินคลาสสิกของLivyและOvidมันถูกใช้ในความหมายที่ดูถูกที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีความเกรงกลัวพระเจ้ามากเกินไปหรือความเชื่อทางศาสนาที่ไม่สมเหตุผล ตรงข้ามกับศาสนาความเกรงกลัวพระเจ้าที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ซิเซโรมาจากคำที่มาจากไสยศาสตร์, ไฟ. บรรดาผู้ที่ "หลงเหลือ" เช่น "ผู้รอดชีวิต" "ลูกหลาน" เชื่อมโยงกับความวิตกกังวลที่มากเกินไปของผู้ปกครองโดยหวังว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะรอดตายเพื่อประกอบพิธีศพที่จำเป็น [17]

ตามที่ Michael David Bailey ได้กล่าวไว้ คำว่า Magic ของ Pliny นั้นใกล้เคียงกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ และการกล่าวหาว่าเป็นคนเชื่อโชคลางได้รับการกำหนดระดับโดยเจ้าหน้าที่โรมันในหัวข้อเรื่องคริสเตียนเป็นครั้งแรก ในทางกลับกัน นักเขียนชาวคริสต์ในยุคแรก ๆ ได้ประกาศลัทธิโรมันและศาสนานอกรีตทั้งหมดว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าเทียมเท็จ เทวดาตกสวรรค์ และปิศาจ และด้วยการใช้เวทมนตร์ของคริสเตียน ได้เริ่มใช้เวทมนตร์เกือบทุกรูปแบบแล้ว ถูกอธิบายว่าเป็นรูปแบบของไสยศาสตร์ [18]


ไสยศาสตร์และศาสนา

ผู้ นับถือพระเจ้ากรีกและโรมันผู้เป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ของพวกเขากับเหล่าทวยเทพในแง่การเมืองและสังคม ดูหมิ่นชายผู้สั่นสะท้านด้วยความกลัวอย่างต่อเนื่องเมื่อนึกถึงเทพเจ้า ในฐานะทาสที่เกรงกลัวเจ้านายที่โหดเหี้ยมและไม่แน่นอน ความเกรงกลัวพระเจ้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ชาวโรมันหมายถึง "ไสยศาสตร์" (Veyne 1987, p. 211)

สารานุกรมของ Diderot ให้คำจำกัดความเรื่องไสยศาสตร์ว่าเป็น "ศาสนาที่มากเกินไปโดยทั่วไป" และเชื่อมโยงกับลัทธินอกรีต โดย เฉพาะ (19)

ในบทนำเรื่องการเป็นเชลยของชาวบาบิโลนในคริสตจักร มา ร์ติน ลูเทอร์ (ผู้ซึ่งเรียกตำแหน่งสันตะปาปาว่า "น้ำพุนั้นและแหล่งที่มาของความเชื่อโชคลางทั้งหมด") กล่าวหาพระสันตะปาปาเรื่องไสยศาสตร์:

เพราะมีฝ่ายอธิการที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งหายากซึ่งมีพระสันตะปาปาที่เรียนรู้น้อย เฉพาะในความรุนแรง อุบาย และไสยศาสตร์เท่านั้นที่มันเหนือกว่าส่วนที่เหลือ สำหรับผู้ชายที่ยึดครองโรมันซีเมื่อพันปีที่แล้วมีความแตกต่างอย่างมากจากผู้ที่เข้ามามีอำนาจนับแต่นั้นมา คนหนึ่งถูกบังคับให้ปฏิเสธพระนามของพระสันตะปาปาแห่งโรมันทั้งในอดีตและภายหลัง (20)

ปุจฉาวิปัสสนา ปัจจุบันของคริสตจักรคาทอลิกถือว่าความเชื่อโชคลางเป็นบาปในแง่ที่ว่ามันหมายถึง "ศาสนาที่วิปริตมากเกินไป" เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจใน แผนการของ พระเจ้า  (¶ 2110) และการละเมิดบัญญัติสิบประการแรก ปุจฉาวิสัชนาเป็นการป้องกันข้อกล่าวหาที่ว่าหลักคำสอนคาทอลิกเชื่อโชคลาง:

ไสยศาสตร์เป็นความเบี่ยงเบนของความรู้สึกทางศาสนาและการปฏิบัติที่ความรู้สึกนี้กำหนด มันสามารถส่งผลกระทบต่อการนมัสการที่เราถวายพระเจ้าเที่ยงแท้ เช่น เมื่อบุคคลหนึ่งให้ความสำคัญในทางที่วิเศษในทางใดทางหนึ่งต่อการปฏิบัติบางอย่างโดยชอบด้วยกฎหมายหรือจำเป็น การระบุประสิทธิภาพของการสวดมนต์หรือเครื่องหมายศีลระลึกเป็นการแสดงภายนอกเพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากลักษณะภายในที่พวกเขาต้องการคือการตกอยู่ในความเชื่อโชคลาง เปรียบเทียบ มัทธิว 23:16–22  (¶ 2111)

ตัวอย่างของความเชื่อโชคลางและข้อห้ามจากWeird Talesฉบับ เดือนพฤศจิกายนปี 1941

ไสยศาสตร์และจิตวิทยา

ต้นกำเนิด

มุมมองพฤติกรรมนิยม

ในปี 1948 นักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมBF Skinnerได้ตีพิมพ์บทความในJournal of Experimental Psychologyซึ่งเขาได้บรรยายถึงนกพิราบ ของเขาแสดงถึงพฤติกรรมที่เชื่อโชคลาง นกพิราบตัวหนึ่งกำลังหมุนอยู่ในกรง อีกตัวหนึ่งจะแกว่งศีรษะเป็นลูกตุ้ม ในขณะที่ตัวอื่นๆ ก็แสดงพฤติกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายเช่นกัน เนื่องจากพฤติกรรมเหล่านี้ทำขึ้นตามพิธีกรรมเพื่อพยายามรับอาหารจากเครื่องจ่าย แม้ว่าเครื่องจ่ายจะถูกตั้งโปรแกรมให้ปล่อยอาหารตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่คำนึงถึงการกระทำของนกพิราบ Skinner เชื่อว่านกพิราบกำลังพยายามโน้มน้าวการให้อาหารของพวกมัน กำหนดเวลาโดยดำเนินการเหล่านี้ จากนั้นเขาก็ขยายเรื่องนี้เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับธรรมชาติของพฤติกรรมที่เชื่อโชคลางในมนุษย์ (21)

ทฤษฎีของสกินเนอร์เกี่ยวกับไสยศาสตร์โดยธรรมชาติของพฤติกรรมของนกพิราบนั้นถูกท้าทายโดยนักจิตวิทยาคนอื่นๆ เช่น Staddon และ Simmelhag ซึ่งตั้งทฤษฎีคำอธิบายทางเลือกสำหรับพฤติกรรมของนกพิราบ [22]

แม้จะมีความท้าทายในการตีความรากเหง้าของพฤติกรรมเชื่อโชคลางของนกพิราบของสกินเนอร์ แต่แนวความคิดของเขาเกี่ยวกับตารางการเสริมกำลังถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่เชื่อโชคลางในมนุษย์ ในขั้นต้น ในการวิจัยกับสัตว์ของสกินเนอร์ "นกพิราบบางตัวตอบสนองได้มากถึง 10,000 ครั้งโดยไม่ต้องเสริมแรง เมื่อพวกมันถูกปรับสภาพให้มีการเสริมแรงเป็นระยะๆ " [23]เมื่อเทียบกับตารางการเสริมกำลังอื่นๆ (เช่น อัตราส่วนคงที่ ช่วงเวลาคงที่) พฤติกรรมเหล่านี้ยังมีความทนทานต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด (23)สิ่งนี้เรียกว่าเอฟเฟกต์การเสริมแรงบางส่วนและสิ่งนี้ถูกใช้เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่เชื่อโชคลางในมนุษย์ เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น เอฟเฟกต์นี้หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่บุคคลทำการกระทำโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเกิดขึ้น แท้จริงแล้วจะสร้างความรู้สึกคงอยู่ภายในตัวบุคคล [24]

มุมมองวิวัฒนาการ/ความรู้ความเข้าใจ

จากมุมมองที่ง่ายกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาติจะมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือฮิ วริสติ กที่มีลักษณะทั่วไป หากมีความได้เปรียบในการเอาชีวิตรอดอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะมีค่ามากกว่าผลเสียของการสร้างความสัมพันธ์ที่ "เชื่อโชคลาง" ที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก [25]มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอาจมีความสัมพันธ์ระหว่าง OCD กับไสยศาสตร์ (26)

ทฤษฎีล่าสุดโดย Jane Risen เสนอว่าความเชื่อโชคลางเป็นสัญชาตญาณที่ผู้คนยอมรับว่าผิด แต่ยอมรับแทนที่จะแก้ไขเมื่อเกิดขึ้นเป็นการประเมินสถานการณ์โดยสัญชาตญาณ ทฤษฎีของเธอใช้ แบบ จำลองการใช้เหตุผลแบบสองกระบวนการ ในมุมมองนี้ ไสยศาสตร์เป็นผลลัพธ์ของการใช้เหตุผล "ระบบ 1" ที่ไม่ได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะถูกจับโดย "ระบบ 2" [27]

กลไก

ดูเหมือนว่าผู้คนจะเชื่อว่าความเชื่อโชคลางมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์โดยการเปลี่ยนแนวโน้มของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน มากกว่าการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่ ตัวอย่างเช่น ในการแข่งขันกีฬา พิธีกรรมหรือสิ่งของที่โชคดีนั้นคิดว่าจะเพิ่มโอกาสที่นักกีฬาจะแสดงถึงขีดสุดของความสามารถ แทนที่จะเพิ่มความสามารถโดยรวมในกีฬานั้น (28)

นัก จิตวิทยาStuart Vyseได้ชี้ให้เห็นว่าจนถึงประมาณปี 2010 "[ส่วนใหญ่] นักวิจัยสันนิษฐานว่าไสยศาสตร์นั้นไม่มีเหตุผลและมุ่งความสนใจไปที่การค้นพบว่าทำไมผู้คนถึงเชื่อโชคลาง" Vyse อธิบายการศึกษาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ งานเบื้องต้นได้ชี้ให้เห็นว่าพิธีกรรมดังกล่าวสามารถลดความเครียดและปรับปรุงประสิทธิภาพได้ แต่ Vyse กล่าวว่า "... ไม่ใช่เพราะพวกเขาเชื่อโชคลาง แต่เพราะพวกเขาเป็นพิธีกรรม.... ดังนั้นจึงไม่มีเวทมนตร์ที่แท้จริง แต่มี ใช้เวทย์มนตร์สงบเล็กน้อยในการทำพิธีกรรมก่อนที่จะพยายามทำกิจกรรมที่มีความกดดันสูง .... พิธีกรรมเก่า ๆ จะทำได้ " [29] [30]

เกิดขึ้น

ผู้คนมักจะถือว่าเหตุการณ์มาจากสาเหตุเหนือธรรมชาติ (ในศัพท์แสงทางจิตวิทยา "สาเหตุภายนอก") ส่วนใหญ่มักจะอยู่ภายใต้สองสถานการณ์

 1. ผู้คนมักจะถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสาเหตุที่เชื่อโชคลางหากไม่น่าเป็นไปได้มากกว่าที่จะเกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งเหตุการณ์น่าประหลาดใจมากเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดคำอธิบายเหนือธรรมชาติ เชื่อกันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากแรงจูงใจด้านเอฟเฟกต์ ซึ่งเป็นความปรารถนาพื้นฐานในการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเอง เมื่อไม่มีสาเหตุตามธรรมชาติใดที่สามารถอธิบายสถานการณ์ได้ การระบุสาเหตุของเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุที่เชื่อโชคลางอาจทำให้ผู้คนรู้สึกควบคุมและมีความสามารถในการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาพแวดล้อมของพวกเขา [31]
 2. ผู้คนมักจะถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสาเหตุที่เชื่อโชคลางหากเป็นแง่ลบมากกว่าบวก สิ่งนี้เรียกว่าอคติของ หน่วยงานเชิงลบ [32]แฟน ๆ ของ Boston Red Sox มองว่าความล้มเหลวของทีมในการคว้าแชมป์โลกเป็นเวลา 86 ปีเป็นผลมาจากคำสาปของแบมบิโน:คำสาปที่วางไว้บนทีมเพื่อแลกเปลี่ยน Babe Ruth กับ New York Yankees เพื่อให้ เจ้าของทีมสามารถให้ทุนสนับสนุนละครเพลงบรอดเวย์ ในที่สุด เมื่อเรดซอกซ์ชนะการแข่งขันระดับโลกในปี 2547 ความสำเร็จของทีมนั้นมาจากทักษะของทีมและความพยายามในการสร้างใหม่ของเจ้าของใหม่และผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ โดยทั่วไป ผู้คนมักจะรับรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของตนดำเนินการตามความตั้งใจของตนเองเมื่อทำงานผิดปกติมากกว่าทำงานอย่างถูกต้อง [31]

พฤติกรรมผู้บริโภค

ตาม การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคของ John C. Mowen et. al., ไสยศาสตร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือฮิ วริสติก ดังนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย [33] [10]จอห์น ซี. โมเวน et. อัล กล่าวว่าหลังจากพิจารณาชุดของบรรพบุรุษแล้ว ความเชื่อโชคลางเกี่ยวกับลักษณะเป็นการทำนายความเชื่อของผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่น ความเชื่อในโหราศาสตร์หรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ทั่วไปในเชิงลบ (เช่น ความกลัวแมวดำ) นอกจากนี้ ความโน้มเอียงทั่วไปที่จะเชื่อโชคลางนำไปสู่อารมณ์ที่ยืนยงในการพนัน การมีส่วนร่วมในเกมส่งเสริมการขาย การลงทุนในหุ้น การส่งต่ออีเมลที่เชื่อโชคลาง การรักษาเสน่ห์ให้โชคดี และแสดงความคลั่งไคล้กีฬา ฯลฯ[33] [10]

ไสยศาสตร์และการเมือง

นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณPolybiusในประวัติศาสตร์ ของเขา ใช้คำว่าไสยศาสตร์อธิบายว่าในกรุงโรมโบราณความเชื่อนั้นยังคงรักษาความสามัคคีของจักรวรรดิโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเรกนี [34]

การต่อต้านไสยศาสตร์

ในยุคคลาสสิกการดำรงอยู่ของเทพเจ้าได้รับการถกเถียงกันอย่างแข็งขันทั้งในหมู่นักปรัชญาและนักเทววิทยา และการต่อต้านไสยศาสตร์ก็เกิดขึ้นตามมา บทกวีDe rerum naturaซึ่งเขียนโดยกวีและปราชญ์ชาวโรมันLucretiusได้พัฒนาความขัดแย้งต่อไสยศาสตร์ งานของCicero De natura deorumยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาแนวคิดสมัยใหม่ของไสยศาสตร์เช่นเดียวกับคำ โดยที่Ciceroแยกแยะไสยศาสตร์และศาสนา Lucretiusใช้เฉพาะคำว่าrelgioเท่านั้น ซิเซโรสำหรับผู้ที่ไสยศาสตร์หมายถึง "ความเกรงกลัวพระเจ้าที่มากเกินไป" เขียนว่า " ไสยศาสตร์, ไม่ใช่ศาสนา, tollenda est ” ซึ่งหมายความว่าควรยกเลิกเฉพาะไสยศาสตร์เท่านั้นและไม่ใช่ศาสนา จักรวรรดิโรมันยังออกกฎหมายประณามผู้ที่ตื่นเต้นกับความกลัวทางศาสนามากเกินไปในผู้อื่น [35]

ในช่วงยุคกลาง แนวคิดเรื่องอิทธิพลของพระเจ้าที่มีต่อเหตุการณ์ของโลกนั้นส่วนใหญ่ไม่มีข้อโต้แย้ง การพิจารณาคดีโดยการทดสอบนั้นค่อนข้างบ่อย แม้ว่าFrederick II (1194 - 1250 AD ) จะเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ออกกฎหมายอย่างชัดเจนโดยการทดสอบเนื่องจากถือว่า "ไม่มีเหตุผล" (36) 

การค้นพบงานคลาสสิกที่หายไป ( The Renaissance ) และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งทำให้เกิดความไม่เชื่อในไสยศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เลนส์ ใหม่ที่มีเหตุผล มากขึ้น เริ่มเห็นการนำไปใช้ในการอธิบาย การต่อต้านไสยศาสตร์เป็นศูนย์กลางของ ยุค แห่งการตรัสรู้ นักปรัชญาคนแรกที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องไสยศาสตร์ในที่สาธารณะและในรูปแบบลายลักษณ์อักษรคือบารุค สปิโนซาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในยุคแห่งการตรัสรู้ [37]

ไสยศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ความเชื่อโชคลางส่วนใหญ่เกิดขึ้นตลอดหลายศตวรรษและมีรากฐานมาจากสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและทางประวัติศาสตร์ เช่น ความเชื่อทางศาสนาหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นตุ๊กแกมีสรรพคุณทางยาในหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งจีนด้วย [38]

ในประเทศจีนฮวงจุ้ยเป็นระบบความเชื่อที่กล่าวกันว่ามีผลเสียต่อสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน "แย่มาก" [39]ในทำนองเดียวกัน เลข 8 ก็เป็น " เลขนำโชค " ในประเทศจีนดังนั้นจึงพบได้บ่อยกว่าตัวเลขอื่นๆ ในตลาดที่อยู่อาศัยของจีน [39]

ดูเพิ่มเติมที่

อ้างอิง

 1. อรรถไว ส์ สจวร์ต เอ. (2000). การเชื่อในเวทมนตร์: จิตวิทยาของไสยศาสตร์ อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด น. 19–22. ISBN 978-0-1951-3634-0.
 2. a b c d e f g hi j k l m n Chardonnens , LS (2007-01-01) บทที่สี่. ไสยศาสตร์และการพยากรณ์ . ยอดเยี่ยม ISBN 978-90-474-2042-2.
 3. ^ "ไสยศาสตร์ n." โออี ดีออนไลน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด . กันยายน 2564 . สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2021 {{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 4. ^ "คำนามไสยศาสตร์ - ความหมาย รูปภาพ การออกเสียง และหมายเหตุการใช้งาน | Oxford Advanced Learner's Dictionary ที่ OxfordLearnersDictionaries.com " www.oxfordlearnersdictionaries.com . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ2021-11-28 .
 5. ^ a b c "คำจำกัดความของ SUPERSTITION " www.merriam-webster.com . สืบค้นเมื่อ2020-12-30 .
 6. ^ a b c "SUPERSTITION | ความหมายในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเคมบริดจ์" . Dictionary.cambridge.org . สืบค้นเมื่อ2020-12-30 .
 7. ดามิช, ลีซานน์; สโตเบอร็อก, บาร์บาร่า; มัสไวเลอร์, โธมัส (2010-07-01). "ก้าวข้ามผ่าน!: ไสยศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ" . วิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 21 (7): 1014–1020. ดอย : 10.1177/0956797610372631 . ISSN 0956-7976 . PMID 20511389 . S2CID 8862493 .   
 8. ทอซยาลี, ฟูร์คาน; อัคทัส, บุษรา (2021-12-01). "การฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ลดความเชื่อโชคลางหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงวิเคราะห์ ศาสนาที่แท้จริง และความเชื่อทางไสยศาสตร์ " บุคลิกภาพและความแตกต่างส่วนบุคคล 183 : 111122. ดอย : 10.1016/j.paid.2021.111122 . ISSN 0191-8869 . 
 9. อรรถa b c d Martin, Dale B. (2009-06-30) ประดิษฐ์ไสยศาสตร์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. หน้า 10 ถึง 20 ISBN 978-0-674-04069-4.
 10. อรรถเป็น c คาร์ลสัน แบรดดี.; โมเวน, จอห์น ซี.; ฝางเซียง (2009). "ลักษณะทางไสยศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค: การปรับแนวคิด การวัดผล และการตรวจสอบเบื้องต้น " จิตวิทยาและการตลาด . 26 (8): 691 จาก 689–713 ดอย : 10.1002/mar.20295 . ISSN 1520-6793 . 
 11. สำหรับการสนทนา ดูตัวอย่างเช่น Georges, Robert A. & Jones, Michael Owen 2538.คติชนวิทยา: บทนำ , p. 122.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอินเดียน่า . ไอเอสบีเอ็น0253329345 . 
 12. เว็บสเตอร์, ริชาร์ด (8 กันยายน 2555). สารานุกรมของไสยศาสตร์ . เลเวลลีน เวิลด์ไวด์. หน้า xi ISBN 978-0-7387-2561-1.
 13. "ต้นกำเนิด. ยืนอยู่เหนือหรือโดยสิ่งหนึ่ง; ดังนั้น ความประหลาดใจ สงสัย น่ากลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระเจ้าหรือเหนือธรรมชาติ. Charlton T. Lewis, Charles Short,พจนานุกรมละติน .
 14. ^ พจนานุกรมภาษาละตินอ็อกซ์ฟอร์อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด พ.ศ. 2525
 15. ทูร์แคน, โรเบิร์ต (1996). ลัทธิของจักรวรรดิโรมัน . เนวิลล์, แอนโทเนีย (ทรานส์). อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: แบล็กเวลล์ น.  10–12 . ISBN 978-0-631-20047-5.. Oxford English Dictionary (ฉบับที่สอง) อ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด พ.ศ. 2532 ความหมายทางนิรุกติศาสตร์ของ L. superstitio อาจเป็น 'การยืนเหนือสิ่งของด้วยความประหลาดใจหรือความเกรงขาม' มีการเสนอการตีความความหมายตามตัวอักษรอื่นๆ เช่น 'ความจงรักภักดีที่มากเกินไป ความรอบคอบเกินควร หรือพิธีการเกินในศาสนา' และ 'การดำรงอยู่ของนิสัยทางศาสนาเก่าท่ามกลางระเบียบใหม่'; แต่ความคิดดังกล่าวต่างจากความคิดของชาวโรมันโบราณ
 16. มานูเอลา ซิเมโอนี (2011-09-04). "Uso della parola superstitio contro i pagani" (ในภาษาอิตาลี)
 17. ซิเซโร , De Natura Deorum II , 28 (32) อ้างจาก Wagenvoort, Hendrik (1980) Pietas: เลือกการศึกษาในศาสนาโรมัน ไลเดน เนเธอร์แลนด์: Brill. หน้า 236 . ISBN 978-90-04-06195-8.
 18. เบลีย์, ไมเคิล เดวิด, 1971- (2007). เวทมนตร์และไสยศาสตร์ในยุโรป: ประวัติโดยย่อตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน Lanham: ผับ Rowman & Littlefield ISBN 978-0-7425-3386-8. โอซีแอ ลซี 70267160  .{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 19. หลุยส์ เชอวาลิเยร์ เดอ โฌกูร์ (ชีวประวัติ) (2010-10-10) "ไสยศาสตร์" . สารานุกรมของ Diderot & d'Alembert - โครงการแปลความร่วมมือ. สืบค้นเมื่อ1 เมษายน 2558 .
 20. ลูเทอร์, มาร์ติน (1915). "การถูกจองจำของชาวบาบิโลน § ศีลระลึกสุดขีด" . ใน Jacobs, Henry Eyster; สเปธ, อดอล์ฟ (สหพันธ์). ผลงานของมาร์ติน ลูเธอร์: พร้อมคำแนะนำและหมายเหตุ ฉบับที่ 2. แปลโดย Steinhaeuser, Albert T.W. Philadelphia: A.J. Holman Company หน้า 291. LCCN 15007839 . OCLC 300541097 .  เพราะมีฝ่ายอธิการที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งหายากซึ่งมีพระสันตะปาปาที่เรียนรู้น้อย เฉพาะในความรุนแรง อุบาย และไสยศาสตร์เท่านั้นที่มันเหนือกว่าส่วนที่เหลือ สำหรับผู้ชายที่ยึดครอง Roman See เมื่อพันปีที่แล้วแตกต่างจากผู้ที่เข้ามามีอำนาจอย่างมากจนถูกบังคับให้ปฏิเสธชื่อสังฆราชแห่งโรมันทั้งในอดีตและภายหลัง
 21. สกินเนอร์, BF (1948). "'ไสยศาสตร์' ในนกพิราบ" . Journal of Experimental Psychology . 38 (2): 168–172. doi : 10.1037/h0055873 . PMID  18913665 .
 22. ↑ Staddon , JE & Simmelhag, VL (1971) "การทดลอง 'ไสยศาสตร์': การตรวจสอบความหมายของพฤติกรรมการปรับตัวอีกครั้ง" ทบทวนจิตวิทยา . 78 (1): 3–43. ดอย : 10.1037/h0030305 .
 23. อรรถเป็น ชูลทซ์ & ชูลทซ์ (2004, 238) [ ต้องการการอ้างอิงแบบเต็ม ]
 24. ช่างแกะสลัก, ชาร์ลส์ เอส. & ไชเออร์, ไมเคิล (2004). มุมมองเกี่ยว กับบุคลิกภาพ อัลลินและเบคอน. หน้า 332. ISBN 978-0-205-37576-9.
 25. ฟอสเตอร์ เควิน อาร์.; โคโค่, ฮันนา (2009). "วิวัฒนาการของพฤติกรรมที่เชื่อโชคลางและไสยศาสตร์" . การดำเนินการของราชสมาคม B: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ . 276 (1654): 31–7. ดอย : 10.1098/rspb.2008.0981 . พี เอ็มซี 2615824 . PMID 18782752 .  
 26. ↑ de Silva, Padmal and Rachman, Stanley (2004) Obsessive-compulsive Disorder , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, พี. 34, ISBN 0198520824 . 
 27. ^ ลุกขึ้น เจน แอล. (2016). "เชื่อในสิ่งที่เราไม่เชื่อ: ยอมรับความเชื่อโชคลางและสัญชาตญาณอันทรงพลังอื่นๆ" ทบทวนจิตวิทยา . 123 (2): 182–207. ดอย : 10.1037/rev0000017 . PMID 26479707 . 
 28. ฮาเมอร์แมน เอริค เจ.; Morewedge, Carey K. (2015-03-01). "การพึ่งพาโชคระบุว่าเป้าหมายความสำเร็จใดทำให้เกิดพฤติกรรมที่เชื่อโชคลาง" แถลงการณ์บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม . 41 (3): 323–335. ดอย : 10.1177/0146167214565055 . ISSN 0146-1672 . PMID 25617118 . S2CID 1160061 .   
 29. ^ ไวส์, สจ๊วต (2018). "พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ทำงานได้หรือไม่" . ผู้สอบถามสงสัย . 42 (2): 32–34. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 มิถุนายน 2018 . สืบค้นเมื่อ3 มิถุนายน 2018 .
 30. ไวส์, สจวร์ต (เมษายน 2020). "ความหลงไหลและการบังคับ: พิธีกรรมที่เชื่อโชคลางช่วยรับมือกับความวิตกกังวลได้หรือไม่" ผู้สอบถามสงสัย . 44 (2): 52.
 31. อรรถเป็น Waytz อาดัม; Morewedge, แครี่ เค.; เอพลีย์, นิโคลัส; มอนเตลีโอเน จอร์จ; Gao, Jia-Hong; คาซิออปโป, จอห์น ที. (2010). "การทำความเข้าใจโดยการสร้างความรู้สึก: แรงจูงใจด้านผลกระทบช่วยเพิ่มความเป็นมานุษยวิทยา" วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 99 (3): 410–435. CiteSeerX 10.1.1.206.2736 . ดอย : 10.1037/a0020240 . PMID 20649365 .  
 32. ^ Morewedge, แครี่ เค. (2009). "อคติเชิงลบในการแสดงที่มาของหน่วยงานภายนอก". วารสารจิตวิทยาการทดลอง: ทั่วไป . 138 (4): 535–545. CiteSeerX 10.1.1.212.2333 . ดอย : 10.1037/a0016796 . PMID 19883135 .  
 33. อรรถเป็น คาร์ลสัน แบรด ดี.; โมเวน, จอห์น ซี.; ฝางเซียง (2009). "ลักษณะทางไสยศาสตร์และพฤติกรรมผู้บริโภค: การปรับแนวคิด การวัดผล และการตรวจสอบเบื้องต้น " จิตวิทยาและการตลาด . 26 (8): 689–713. ดอย : 10.1002/mar.20295 . ISSN 1520-6793 . 
 34. Guy, Josephine M. (2007) The Complete Works of Oscar Wilde , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เล่มที่ 4 หน้า. 337,ไอ0191568449 . 
 35. ^ "Uso della parola superstitio contro i pagani" .
 36. ↑ "Ma l'imperatore svevo fu conservatore o innovatore? " . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2015-04-29
 37. วิลสัน เฮเลน จูดี้; รีลล์, ปีเตอร์ ฮันส์ (2004). สารานุกรมแห่งการตรัสรู้ . นิวยอร์ก: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไฟล์ หน้า 577 . ISBN 978-0-8160-5335-3. . . . เท่ากับความเชื่อของคริสเตียนทั้งหมด ยกเว้นเหตุผลที่เข้าถึงได้โดยลำพังด้วยความเชื่อทางไสยศาสตร์ . .
 38. ^ วากเนอร์ พี.; Dittmann, A. (2014). "การใช้ยาของตุ๊กแกเก็กโกะ (Squamata: Gekkonidae) มีผลกระทบต่อกิ้งก่าอะกามิด" . ซาลาแมนดรา. 50 : 185–186.
 39. อรรถนิ เคซ, อเล็กซานเดอร์ (2020-01-16). "ไสยศาสตร์กับตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน | ผู้สงสัยสงสัย" . สืบค้นเมื่อ2020-01-29 .

ลิงค์ภายนอก