สุลัยมาน บิน ซะอัด อัลคูชะนี

อบู ธาบิท สุไลมาน อิบน์ ซาʿd อัล-คูชานี ( อาหรับ : سليمان بن سعد التشني ) ( ชั้น 685 – 724 ) เป็น ผู้บริหาร ชาวอาหรับของหัวหน้าศาสนาอิสลาม แห่งอุมัยยะฮ์ ผู้เสนอและดำเนินการเปลี่ยนแปลงดีวาน (การบริหารภาษี) ของซีเรีย จาก ภาษากรีกเป็นภาษาอาหรับในปี 700 ภายใต้การปกครองของเคาะลีฟะฮ์ อับดุลมาลิก ( ร.  685–705 ) นับตั้งแต่สมัยที่มุสลิมพิชิตภูมิภาคจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ในทศวรรษที่ 630 ภาษากรีกยังคงเป็นภาษาของระบบราชการในซีเรียและการเปลี่ยนแปลงในปี 700 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรวมศูนย์ที่กว้างขึ้นซึ่งดำเนินการโดยอับด์ อัล-มาลิก เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จนี้ Sulayman ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังของซีเรีย แทนที่Sarjun ibn Mansurทหารผ่านศึกชาวคริสเตียนแห่ง Melkiteสุไลมานดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปภายใต้คอลีฟะฮ์อัล-วาลิดที่ 1 ( ครองราชย์  705–715 ) และสุไลมาน ( ครองราชย์  715–717 ) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรัชสมัยของอุมัรที่ 2 ( ครอง  ราชย์ 717–720 ) และอีกครั้งตลอดรัชสมัยของยาซิดที่ 2 ( ค.ศ.  720–724 )

ชีวิต

สุไลมานมาจากดินแดนปาเลสไตน์ในดินแดนจุนด์ อัล-อูร์ดุนน์ซึ่งเป็นเขตทหารของซีเรีย[1]นักประวัติศาสตร์โมเช กิลสันนิษฐานว่าเขามาจากทิเบเรียสซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Jund al-Urdunn [1]เขาเป็นชาวอาหรับของชนเผ่า Khushayn ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สมาพันธ์ Quda'a ที่ใหญ่กว่า ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ยาวนานในซีเรีย[2]พ่อของเขา ซาอัด เป็นคริสเตียนและสุไลมานก็อาจเป็นคริสเตียนเช่นกัน[2]นักประวัติศาสตร์มุสลิมดั้งเดิมจำนวนหนึ่งตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นบุตรชายของ "ซาอิดเมะลาแห่งอัล-ฮุเซน" แต่นี่เป็นข้อผิดพลาด น่าจะเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดในแหล่งข้อมูลก่อนหน้านี้ตามที่นักประวัติศาสตร์ มาร์ติน สเปรงลิง สุไลมานเชี่ยวชาญภาษาอาหรับและกรีกเป็นอย่างดี ดังที่เห็นได้จากบทบาทที่เขาได้รับมอบหมายจากคอลีฟะห์ อับดุลอัล-มาลิกให้เป็นคาติบ (เลขานุการ) สำหรับการโต้ตอบอย่างเป็นทางการ[2]

ในเวลาที่สุไลมานได้รับการแต่งตั้ง หัวหน้าฝ่ายบริหารภาษีในซีเรียคือซาร์จุน อิบน์ มันซูร์ อัล-รู มี ชาวคริสเตียน ชาวเมลไคท์โดยกำเนิดซึ่งรับใช้ภายใต้คอลีฟะห์ มูอาวิยาที่ 1 ( ครองราชย์  661–680 ) ยาซิดที่ 1 ( ครองราชย์  680– 683 ), มูอาวิยาที่ 2 ( ร.  683–684 ) และบิดาของอับดุลมาลิก มาร์วานที่ 1 ( ร.  684–685 ) ด้วยประสบการณ์และทักษะของเขา Sarjun จึงถูก Abd al-Malik ดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่ตลอดการครองราชย์ของเขา คอลี ฟะฮ์แต่งตั้งสุไลมานเป็นแผนกการติดต่อสื่อสารของทางการ และรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสุไลมาน ซึ่งเขาเลือกไว้ตั้งแต่อายุยังน้อย มากกว่าซาร์จุนผู้เฒ่าที่เขาได้รับสืบทอดมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆอับด์อัลมาลิกเริ่มไม่พอใจอิทธิพลที่สำคัญของซาร์จุนมากขึ้นเรื่อยๆ และรับรู้ถึงความรู้สึกที่ขาดไม่ได้และพยายามไล่เขาออก ตามที่นักประวัติศาสตร์มุสลิมในศตวรรษที่ 9 อัล-บาลาดฮูรีและอัล-มาดาอินีเมื่ออับด์อัล-มาลิกแจ้งให้สุไลมานทราบถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเขากับซาร์จัน อดีตเสนอให้คอลีฟะห์เปลี่ยนภาษาของการบริหารภาษีจากภาษากรีกเป็นภาษาอาหรับอับดุลมาลิกใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเมดินาซึ่ง ต่างจากคนรุ่นก่อนที่มีซีเรียเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการพูดภาษาอาหรับเท่านั้น และไม่คุ้นเคยกับภาษาอื่นหรือกับเจ้าหน้าที่ชาวกรีกและซีเรียที่ครอบงำการปกครองในซีเรียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยุคไบแซนไทน์ ยิ่งกว่า นั้นหลังจากชัยชนะในสงครามกลางเมืองมุสลิมครั้งที่สองในปี ค.ศ. 692 เขาได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนการรวมศูนย์ครั้งใหญ่ ซึ่งมาพร้อมกับมาตรการเพื่อรวมระบบภาษีที่หลากหลายของคอลีฟะฮ์ให้เป็นหนึ่งเดียว[8]แล้วในปี 697 การเปลี่ยนจากภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาอาหรับในระบบราชการของอิรักได้ดำเนินการโดยSalih ibn Abd al-Rahmanภายใต้การปกครองของ Abd al-Malik ผู้ว่าราชการจังหวัดal-Hajjaj ibn Yusufและอาจทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้สุไลมานเลียนแบบ[2]เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่าน สุไลมานร้องขอและได้รับรายได้หนึ่งปีของ Jund al-Urdunn รวมเป็นเงินประมาณ 180,000 เหรียญทองดินาร์และในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสุไลมานก็เสร็จสิ้นการเปลี่ยนผ่านในปี ค.ศ. 700 [10] [ 9 ]แม้ว่าซาร์จุนและเสมียนของเขาจะถูกไล่ออกก็ตาม[2 ]ระบบไบแซนไทน์ได้รับการบำรุงรักษาและยังคงรักษาเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษากรีกและมีความรู้ภาษาอาหรับไว้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือภาษาของระบบ[11]

เพื่อตอบแทนความสำเร็จของเขา อับด์อัลมาลิกได้แต่งตั้งสุไลมานเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารการคลังของซีเรีย ตำแหน่งที่เขาดำรงตำแหน่งตลอดรัชสมัยของโอรสของคอลีฟะห์และผู้สืบทอดอัล-วาลิดที่ 1และสุไลมาหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งปีในรัชสมัยของพระองค์ ในปี 718/19 กาหลิบอุมัรที่ 2 ทรงปลดสุไลมา โดยไม่ทราบสาเหตุเขาได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งโดยคอลีฟะฮ์ยาซิดที่ 2 และเห็นได้ชัดว่าถูกคุมขังอยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งยาซิดสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 724 หลังจากนั้นไม่มีการเอ่ยถึงสุไลมานอีกเลย[2]ธาบิต ลูกชายคนโตของเขา ได้รับการกล่าวถึงสั้นๆ ในปี ค.ศ. 744 ว่าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ[6]เป็นเลขานุการการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการภายใต้กาหลิบยาซิดที่ 3 [ 12]และก่อนหน้านี้เคยให้ที่พักพิงแก่ยาซิดที่ 3 ใน บ้านพัก ดามัสกัส ของเขา ระหว่างที่เขากบฏต่อ บรรพบุรุษของเขาอัล-วาลิดที่ 2 หลังจากการล่มสลายของราชวงศ์อุมัยยะฮ์ ในปี 750 ครอบครัว ของสุไลมานก็หายไปจากบันทึกทางประวัติศาสตร์[2]

อ้างอิง

 1. ↑ ab Gil 1997, p. 129.
 2. ↑ abcdefghij Sprengling 1939, p. 213.
 3. ↑ ab สปริงลิง, พี. 212.
 4. สปริงลิง 1939, p. 182.
 5. สปริงลิง หน้า 182, 194.
 6. ↑ ab สเปรงลิง, หน้า 212–213.
 7. สปริงลิง 1939, p. 194.
 8. กิบบ์ 1960, p. 77.
 9. ↑ ab เวลเฮาเซน 1927, p. 219.
 10. สปริงลิง 1939, หน้า 211, 213.
 11. เวลเฮาเซน 1927, หน้า 219–220.
 12. ฟิชไบน์ 1990, หน้า. 217.
 13. ฮิลเลนแบรนด์ 1989, p. 142.

บรรณานุกรม

 • ฟิชไบน์, ไมเคิล, เอ็ด. (1990) ประวัติศาสตร์แห่งอัล-Ṭabarī เล่มที่ 21: ชัยชนะของพวก Marwānids AD 685–693/AH 66–73 ซีรี่ส์ SUNY ในการศึกษาตะวันออกใกล้ ออลบานี นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กไอเอสบีเอ็น 978-0-7914-0221-4-
 • กิบบ์, HAR (1960) “อับดุลมาลิก บี. มัรวัน”. ในกิบบ์, HAR ; เครเมอร์ส, JH ; เลวี-โปรวองซาล อี. ; ชาคท์ เจ . ; Lewis, B. & Pellat, ช. (บรรณาธิการ). สารานุกรมอิสลาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง . เล่มที่ 1: A– B ไลเดน: อีเจ บริลล์ หน้า 76–77. โอซีแอลซี  495469456.
 • กิล, โมเช (1997) [1983] ประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์, 634–1099 แปลโดยเอเธล บรอยโด เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 0-521-59984-9-
 • ฮิลเลนแบรนด์, แคโรล , เอ็ด. (1989) ประวัติศาสตร์แห่งอัล-Ṭabarī เล่มที่ 26: การเสื่อมถอยของหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งอุมัยยะฮ์: โหมโรงสู่การปฏิวัติ AD 738–744/AH 121–126 ซีรี่ส์ SUNY ในการศึกษาตะวันออกใกล้ ออลบานี นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กไอเอสบีเอ็น 978-0-88706-810-2-
 • Sprengling, M. (เมษายน 1939) "จากเปอร์เซียถึงอาหรับ" วารสารภาษาและวรรณคดีเซมิติกอเมริกัน . 56 (2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก: 175–224 ดอย :10.1086/370538. จสตอร์  528934.
 • เวลเฮาเซน, จูเลียส (1927) อาณาจักรอาหรับและการล่มสลายของมัน แปลโดยมาร์กาเร็ต เกรแฮม เวียร์ กัลกัตตา: มหาวิทยาลัยกัลกัตตา. โอซีแอลซี  752790641.
แปลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulayman_ibn_Sa%27d_al-Khushani&oldid=1171602093"