เครื่องหมายกำกับภาษาอาหรับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
ภาษาอาหรับที่เขียนในยุคแรกใช้เพียงrasm (สีดำ) ต่อมา ภาษาอาหรับได้เพิ่ม เครื่องหมายกำกับเสียง i'jām (ตัวอย่างเป็นสีแดง) เพื่อให้แยกแยะตัวอักษรห้าตัว เช่น A AI , A , , , , , A , A , A , B , , th , n , y ได้ เครื่องหมายกำกับ Ḥarakāt (ตัวอย่างสีน้ำเงิน)—ซึ่งใช้ในคัมภีร์กุรอ่านแต่ไม่ใช่ในภาษาอาหรับที่เขียนเป็นส่วนใหญ่—ระบุสระสั้น พยัญชนะยาว และเสียงร้องอื่นๆ

สคริปต์ภาษาอาหรับมีเครื่องหมายกำกับเสียง หลายบท ซึ่งรวมถึง: พยัญชนะที่เรียกกันว่าiʻjām ( إِعْجَام ) และเครื่องหมายกำกับเสียงเสริมที่เรียกว่าtashkīl ( تَشْكِيل ) หลังรวมถึงเครื่องหมายสระที่เรียกว่าḥarakāt ( حَرَكَات ; เอกพจน์: حَرَكَة , ḥarakah )

อักษรอารบิกเป็นแบบดัดแปลงabjadโดยที่พยัญชนะสั้นและสระยาวแสดงด้วยตัวอักษร แต่สระสั้นและความยาวพยัญชนะโดยทั่วไปไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร Tashkīlเป็นทางเลือกในการแสดงสระและพยัญชนะที่หายไป ภาษาอาหรับสมัยใหม่มักเขียนด้วยi'jām -พยัญชนะ แต่เฉพาะตำราศาสนา หนังสือเด็ก และผลงานสำหรับผู้เรียนเท่านั้นที่เขียนด้วยทัชกิล—แนวเสียงสระและความยาวพยัญชนะ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เขียนจะเพิ่มเครื่องหมายกำกับเสียงลงในคำหรือตัวอักษร เมื่อถือว่ากรณีทางไวยากรณ์หรือความหมายไม่ชัดเจน นอกจากนี้ งานคลาสสิกและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มอบให้แก่ประชาชนทั่วไปมักถูกแสดงด้วยทัชกิล เต็ม เพื่อชดเชยช่องว่างในความเข้าใจอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโวหารตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

Tashkil (เครื่องหมายที่ใช้เป็นแนวทางการออกเสียง)

ความหมายตามตัวอักษรของتَشْكِيل tashkīlคือ 'การก่อตัว' เนื่องจากข้อความภาษาอาหรับทั่วไปไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้อง จุดประสงค์หลักของ ทาช กิ ล (และḥarakāt ) คือการจัดเตรียมคู่มือการออกเสียงหรือเครื่องช่วยออกเสียง คือแสดงการออกเสียงที่ถูกต้อง มีจุดประสงค์เดียวกับfurigana (เรียกอีกอย่างว่า "ruby") ในภาษาญี่ปุ่นหรือpinyinหรือzhuyinในภาษาจีนกลางสำหรับเด็กที่กำลังเรียนรู้ที่จะอ่านหรือผู้เรียนจากต่างประเทศ

สคริปต์ภาษาอาหรับส่วนใหญ่เขียนโดยไม่มีḥarakāt (หรือสระเสียงสั้น) อย่างไรก็ตาม มักใช้ในข้อความที่ต้องการการออกเสียงที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด นี่เป็นเรื่องจริง โดยหลักแล้ว ของคัมภีร์กุรอ่าน⟨ ٱلْقُرْآن( อัล-กุรอาน ) และกวีนิพนธ์ เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะเติมḥarakātในหะดีษ⟨ ٱلْحَدِيث( al-ḥadīth ; พหูพจน์: al-ḥādīth ) และพระคัมภีร์ การใช้งานอีกอย่างคือในวรรณกรรมเด็ก นอกจากนี้ḥarakatใช้ในข้อความธรรมดาในแต่ละคำเมื่อความกำกวมของการออกเสียงไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ จากบริบทเพียงอย่างเดียว พจนานุกรมภาษาอาหรับที่มีเครื่องหมายสระให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงที่ถูกต้องสำหรับผู้พูดภาษาอาหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในศิลปะและการประดิษฐ์ตัวอักษรอาจใช้ḥarakāt เพียงเพราะว่างานเขียนนั้น ดูน่าพึง พอใจ

ตัวอย่างของภาษาอาหรับที่เปล่งเสียงเต็มที่(สระหรือสระ)จากBasmala :

بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
bismi -llāhi r-raḥmāni r-raḥim i
ในพระนามของพระเจ้า พระผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงเมตตายิ่ง

หนังสือเรียนภาษาอาหรับบางเล่มสำหรับชาวต่างชาติตอนนี้ใช้ḥarakātเป็นคู่มือการออกเสียงเพื่อให้การเรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับง่ายขึ้น อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในหนังสือเรียนคือการแปลงเสียงเป็นอักษรโรมันของข้อความที่ไม่ได้ ออกเสียง ข้อความภาษาอาหรับที่เปล่งเสียงอย่างเต็มที่ (เช่น ตำราภาษาอาหรับที่มีḥarakāt /diacritics) เป็นที่ต้องการของผู้เรียนภาษาอาหรับ พจนานุกรมสองภาษาออนไลน์บางฉบับยังจัดให้มีḥarakātเป็นคู่มือการออกเสียงเช่นเดียวกับพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีการถอดความ

ฮารากัต (สระเสียงสั้น)

ḥarakāt حَرَكَات ซึ่งหมายถึง 'การเคลื่อนไหว' เป็นเครื่องหมายสระเสียงสั้น มีความคลุมเครือบางอย่างที่tashkīlยังḥarakāt ; ตัวอย่าง เช่น tanwīnเป็นเครื่องหมายสำหรับทั้งสระและพยัญชนะ

ฟาฏฏะฮ์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

fatḥah فَتْحَة เป็นเส้นทแยงมุมเล็กๆ ที่วางไว้เหนือตัวอักษร และแทนตัวย่อ/a/ (เช่น เสียง /a/ ในคำภาษาอังกฤษว่า "cat") คำว่าfatḥahเอง ( فَتْحَة ) หมายถึงการเปิดและหมายถึงการเปิดปากเมื่อสร้าง/ a/ ตัวอย่างเช่น ด้วยdāl (ต่อจากนี้ไป พยัญชนะหลักในตัวอย่างต่อไปนี้): ⟨ دَ/da/ .

เมื่อ fatḥahวางไว้หน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ ا ⟩ ( alif ) (เช่น คนที่ไม่มีฮัมซาหรือสระเป็นของตัวเอง) จะใช้แทนตัวยาว/aː/ (ใกล้กับเสียงของ "a" ในคำภาษาอังกฤษว่า "dad" ", ด้วยสระหน้าเปิด /æː/, ไม่ใช่หลัง /ɑː/ เหมือนใน "พ่อ") ตัวอย่างเช่น ⟨ دَا ⟩ / daː / . ฟัตตาห์มักจะไม่เขียนในกรณีเช่นนี้ เมื่อ fathah วางไว้หน้าตัวอักษร ⟨ ⟩ (yā') จะสร้าง/aj/ (เช่นใน "l ie "); และเมื่อนำหน้าตัวอักษร ⟨ و ⟩ (wāw) จะสร้าง/aw/ (เช่นใน "c ow ")

แม้ว่าการจับคู่กับตัวอักษรธรรมดาจะสร้างเสียงสระหน้าเปิด (/a/) ซึ่งมักถูกมองว่าใกล้เปิด (/ æ /) มาตรฐานยังอนุญาตให้มีรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะแวดล้อมบางอย่าง โดยปกติ เพื่อให้การออกเสียงอยู่ตรงกลาง (/ ä /) หรือย้อนกลับ (/ ɑ /) มากขึ้น คำนี้จะมีพยัญชนะหลังใกล้เคียง เช่น ตัวเน้น เช่นเดียวกับqāf หรือ' สระอื่นมีคุณภาพ "หลัง" ที่คล้ายคลึงกันโดยมีพยัญชนะดังกล่าวอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ตระหนักอย่างมากเท่าในกรณีของฟัตตาห์ [1] [2] [3]

กัสราห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

เส้นทแยงมุมที่คล้ายกันด้านล่างตัวอักษรเรียกว่าkasrahكَسْرَة ⟩ และกำหนดตัวย่อ/i/ ​​(เช่นใน "me", "be") และ allophones [i, ɪ, e, e̞, ɛ] (เช่นใน " ทิม", "นั่ง") ตัวอย่างเช่น: ⟨ دِ/di/ . [4]

เมื่อใส่kasrahหน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ ⟩ ( yā' ) จะแทนตัวยาว/iː/ (เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษคำว่า "steed") ตัวอย่างเช่น ⟨ دِي ⟩ / diː / . kasrahมักจะไม่เขียนในกรณีเช่นนี้ แต่ถ้า'ออกเสียงเป็นควบกล้ำ/aj/ , fatḥahควรเขียนบนพยัญชนะก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงผิด คำว่าkasrahหมายถึง 'การแตกหัก' [1]

อัมมาห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

ḍammah ضَمَّة ⟩ เป็นเครื่องหมายกำกับเสียงเล็ก ๆ ที่มีลักษณะ คล้ายขดที่วางไว้เหนือตัวอักษรเพื่อเป็นตัวแทนของ /u/ สั้น ๆ (เช่นใน "duke", สั้นกว่า "you") และ allophones [u, ʊ, o, o̞, ɔ] ( เช่นเดียวกับใน "ใส่" หรือ "กระทิง") ตัวอย่างเช่น: ⟨ دُ/ du/ [4]

เมื่อใส่ḍammahหน้าตัวอักษรธรรมดา ⟨ و ⟩ ( wāw ) จะแทนเสียงยาว/uː/ (เหมือนเสียง 'oo' ในคำภาษาอังกฤษว่า "swoop") ตัวอย่างเช่น ⟨ دُو ⟩ / duː / ḍammah มักจะไม่เขียนในกรณีเช่นนี้ แต่ถ้าwāwออกเสียงเป็นควบ/aw/ , fatḥahควรเขียนบนพยัญชนะก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการออกเสียงผิด [1]

คำว่าḍammah (ضَمَّة) ในบริบทนี้หมายถึงการปัดเศษเนื่องจากเป็นสระเดียวที่มีเสียงกลมในคลังเสียงสระของภาษาอาหรับ

อาลีฟ คานจาริยาห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

ตัวยก (หรือกริช) alif ⟨ أَلِف خَنْجَرِيَّة( alif khanjarīyah ) เขียนด้วยขีดแนวตั้งสั้น ๆ บนพยัญชนะ มันบ่งบอกถึงเสียงยาว/aː/ซึ่งโดยปกติไม่ได้เขียนalif ตัวอย่างเช่น ⟨ هَٰذَا ⟩ ( hadhā ) หรือ ⟨ رَحْمَٰن ⟩ ( raḥmān ).

กริชalifเกิดขึ้นในคำเพียงไม่กี่คำ แต่รวมถึงคำทั่วไปบางคำ มันไม่ค่อยเขียน อย่างไร แม้แต่ในข้อความที่เปล่งเสียงอย่างเต็มที่ คีย์บอร์ดส่วน ใหญ่ไม่มี dagger alif คำว่าอัลลอฮ์الله ⟩ ( อั ลลอฮ์ ) มักจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการป้อนalif lām lām hāʾ คำนี้ประกอบด้วยalif + ligature of doubled lāmกับshaddahและ dagger alif above lām

มาดาห์

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

maddahمَدَّة เป็นเครื่องหมายกำกับเสียง ซึ่งสามารถปรากฏบนalif (آ) เท่านั้น และระบุช่องสายเสียงหยุด /ʔ/ตามด้วย/aː/ ยาว ๆ

ในทางทฤษฎี ลำดับเดียวกัน/ʔaː/สามารถแทนด้วยalif สองตัว ได้เช่นเดียวกับใน *⟨ أَا ⟩ โดยที่ hamza อยู่เหนือalif แรก แทน/ʔ/ในขณะที่alif ที่สอง แสดงถึง/ aː/ อย่างไรก็ตามalifที่ต่อเนื่องกันไม่เคยถูกใช้ในการอักขรวิธีภาษาอาหรับ ลำดับนี้จะต้องเขียนเป็นalif เดี่ยว ที่มีmaddahอยู่เหนือเสมอ ซึ่งเป็นการรวมกันที่เรียกว่าalif maddah ตัวอย่างเช่น: ⟨ قُرْآن/qurˈʔaːn/ .

อาลีฟ วะละห์

ٱ

waṣlah وَصْلَة ⟩, alif waṣlah أَلِف وَصْلَة ⟩ หรือhamzat waṣl ⟨ هَمْزَة وَصْل ⟩ ดูเหมือนอักษรตัวเล็กṣādที่ด้านบนของalifٱ alifzah ( ระบุด้วยaif) หมายความว่าalifไม่ออกเสียงเมื่อคำไม่ขึ้นต้นประโยค ตัวอย่างเช่น: ⟨ بِٱسْمِ ⟩ ( bismi ) แต่ ⟨ ٱمْشُوا۟ ⟩ ( imshūไม่ใช่mshū). เนื่องจากไม่มีคำภาษาอาหรับขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ไม่มีสระ (ต่างจากโรงเรียนสอน ภาษาอังกฤษ หรือสเก็ตบอร์ด ) แต่เมื่อมันเกิดขึ้น จะมีการ เพิ่ม alifเพื่อให้ได้เสียงสระหรือพยัญชนะเสียงสระในตอนต้นของคำพูด ในภาษาอังกฤษจะส่งผลให้ * ischoolหรือ* iskateboard

มันเกิดขึ้นเฉพาะในตอนต้นของคำ แต่อาจเกิดขึ้นหลังจากคำบุพบทและบทความที่แน่นอน มักพบในกริยาที่จำเป็น ซึ่งเป็นลักษณะที่สมบูรณ์แบบของกริยาที่มาจาก VII ถึง X และคำนามด้วยวาจา ( maṣdar ) alif ของบทความ ที่แน่นอน ถือเป็นwaṣlah

มันเกิดขึ้นในวลีและประโยค (คำพูดที่เชื่อมต่อกันไม่ใช่รูปแบบแยก / พจนานุกรม):

 • เพื่อแทนที่ฮัมซาเอลีดซึ่งที่นั่งอาลิฟได้หลอมรวมเข้ากับเสียงสระก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น: فِي ٱلْيَمَنหรือفي اليمن ( fi l-Yaman ) 'in Yemen'
 • ใน hamza-initial imperative form ตามหลังสระ โดยเฉพาะหลังคำสันธาน ⟨ و ⟩ ( wa- ) 'and' ตัวอย่างเช่น: َ قอาหาร-i l-mā' ) 'ลุกขึ้นแล้วดื่มน้ำ'

สุกัญญา

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

sukun ⟨ سُكُونْเป็นเครื่องหมายกำกับรูปวงกลมวางเหนือตัวอักษร ( จักรวาล ) มันบ่งชี้ว่าพยัญชนะที่ติดอยู่นั้นไม่ได้ตามด้วยสระเช่นศูนย์ -สระ

เป็นสัญลักษณ์ที่จำเป็นสำหรับการเขียนพยัญชนะ - สระ - พยัญชนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในภาษาอาหรับ ตัวอย่างเช่น ⟨ دَدْ ⟩ ( พ่อ ).

สุกัญญายังอาจใช้เพื่อเป็นตัวแทนของคำควบกล้ำ ฟัตตาห์ตามด้วยตัวอักษร ⟨ ⟩ ( yā' ) โดยมีsukūn ทับอยู่ ( يَيْ ) ระบุคำควบกล้ำay ( IPA /aj/ ) ฟัต ตา ห์ ตามด้วยตัวอักษร ⟨ ⟩ ( wāw ) ด้วยsukun , ( يَوْ ) ระบุว่า/ aw/

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

สุกุนอาจมีรูปแบบอื่นของหัวสูงขนาดเล็กของหา วด้วย ( U + 06E1 ) โดยเฉพาะในอัลกุรอานบางเล่ม รูปร่างอื่นๆ อาจมีอยู่เช่นกัน (เช่น เช่น เครื่องหมายจุลภาคเล็กๆ ด้านบน ⟨'⟩ หรือเหมือนcircumflex ⟨ˆ⟩ ในnastaʿlīq ) [5]

ตันวิน (สระหลังสระหรือสระยาวสุดท้าย)

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

ตัวกำกับเสียงสระสามตัวอาจเพิ่มเป็นสองเท่าที่ส่วนท้ายของคำเพื่อระบุว่าสระนั้นตามด้วยพยัญชนะn พวกเขาอาจจะหรืออาจจะไม่ถือว่าเป็นḥarakātและเป็นที่รู้จักในนามtanwīn ⟨ تَنْوِينหรือ ภิกษุณี สัญญาณบ่งชี้จากซ้ายไปขวา-un, -in, -an .

ตอนจบเหล่านี้ใช้เป็นคำลงท้ายแบบไม่มีกำหนดตามหลักไวยากรณ์แบบไม่หยุดชั่วคราวในภาษาอารบิกวรรณกรรมหรือ อา รบิกคลาสสิก ( triptotesเท่านั้น) ในข้อความที่เปล่งเสียง อาจเขียนได้แม้ว่าจะไม่ได้ออกเสียงก็ตาม (ดูpausa ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ i'rab ในภาษาถิ่นที่พูดภาษาอาหรับจำนวนมาก ตอนจบจะหายไป หนังสือเรียนภาษาอาหรับจำนวนมากแนะนำภาษาอาหรับมาตรฐานโดยไม่มีจุดสิ้นสุดเหล่านี้ ตอนจบของไวยากรณ์อาจไม่สามารถเขียนในข้อความภาษาอาหรับที่เปล่งเสียงได้ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับi'rāb นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทำให้ไวยากรณ์ภาษาอาหรับง่ายขึ้น

เครื่องหมาย⟨ ً ⟩ มักเขียนร่วมกับ ⟨ ـًا ⟩ ( alif ), ⟨ ةً ⟩ ( tā' marbūṭah ), ⟨ أً (alif hamzah) หรือแบบสแตนด์อะโลน ⟨ ءً ⟩ ( hamzah ) อะลิฟควรเขียนเสมอ (ยกเว้นคำที่ลงท้ายด้วยtā' marbūṭah, hamzahหรือ diptotes) แม้ว่าanไม่ใช่ก็ตาม ตัวพิมพ์ ไวยกรณ์และ คำลงท้ายด้วย tanwīnในรูปแบบ triptote ไม่แน่นอน:

Shaddah (เครื่องหมายเจมิเนชันพยัญชนะ)

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว

shaddaหรือshaddah ⟨ شَدَّة ⟩ ( shaddah ) หรือtashdid تَشْدِيد ( tashdīd ) เป็นเครื่องหมายกำกับเสียงที่มีรูปร่างคล้ายอักษรละตินตัวพิมพ์เล็ก" w "

มันถูกใช้เพื่อระบุgemination (พยัญชนะสองเท่าหรือยาวพิเศษ) ซึ่งเป็นสัทศาสตร์ในภาษาอาหรับ มันเขียนอยู่เหนือพยัญชนะซึ่งจะต้องเพิ่มเป็นสองเท่า เป็นคำเดียวที่ใช้กันทั่วไปในการสะกดคำทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงความกำกวม ตัวอย่างเช่น: ⟨ د ภายใน ⟩ /dd/ ; madrasahمَدْرَسَة ⟩ ('โรงเรียน') vs. mudarisahمُدَرِّسَة ⟩ ('ครู' หญิง).

อิจัม (การแยกเสียงพยัญชนะ)

อักษร คูฟิกศตวรรษที่ 7 ที่ไม่มีḥarakātหรือi'jām ใด ๆ

i'jām إِعْجَام (บางครั้งเรียกว่าnuqaṭ ) [6]เป็นเครื่องหมายกำกับเสียงที่แยกพยัญชนะต่างๆ ที่มีรูปแบบเดียวกัน ( rasm ) เช่น ⟨ ـبـ/b/ ب, ⟨ ـتـ/t/ ت , ⟨ ثـ/θ/ ث, ⟨ ـنـ/n/ ن, และ ⟨ ـيـ/j/ ي. โดยปกติi'jāmจะไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายกำกับเสียง แต่เป็นส่วนหนึ่งของจดหมาย

ต้นฉบับของ คัมภีร์กุรอ่านในตอนต้นไม่ได้ใช้การกำกับเสียงสำหรับสระหรือเพื่อแยกแยะค่าต่างๆของrasm การชี้สระถูกนำมาใช้ก่อน โดยเป็นจุดสีแดงที่วางไว้ด้านบน ด้านล่าง หรือข้างrasmและต่อมาได้มีการแนะนำการชี้พยัญชนะ โดยมีเส้นประเดี่ยวสีดำสั้นหรือหลายเส้นวางอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของrasm ( รูปภาพ ) อิจัม เหล่านี้กลายเป็นจุดสีดำในเวลาเดียวกับที่ḥarakātกลายเป็นตัวอักษรสีดำขนาดเล็กหรือเส้นขีด

โดยทั่วไปแล้ว ชาวอียิปต์จะไม่ใช้จุดภายใต้yā'ي ⟩ สุดท้าย ซึ่งดูเหมือนalif maqṣūrahى ⟩ ในการเขียนด้วยลายมือและในการพิมพ์ แนวปฏิบัตินี้ยังใช้ในสำเนาของmuṣḥaf ( Qurʾān ) ที่เขียนโดยUthman Ṭāhā การรวมกันของและalif maqṣūrā แบบเดียวกัน เกิดขึ้นในเปอร์เซียส่งผลให้Unicode Standardเรียกว่า " อักษรอาหรับ Farsi Yeh " ซึ่งดูเหมือนในรูปแบบเริ่มต้นและตรงกลางทุกประการ แต่เหมือนกัน ทุกประการกับ alif maqṣūrahในรูป แบบ สุดท้ายและโดดเดี่ยว

กาฟที่แยกออกมาด้วย'alāmātu-l-ihmālและไม่มีจังหวะบนถัดจาก kāf เริ่มต้นที่มีจังหวะบน
سۡ سۜ سۣ سٚ ڛ ‎ หลาย
วิธีในการเขียน/s/ .

ในช่วงเวลาที่i'jāmเป็นทางเลือก ตัวหนังสือที่ไม่มีจุดชี้นำมีความคลุมเครือ เพื่อชี้แจงว่าจดหมายจะขาดi'jāmในข้อความแหลม (เช่น ⟨ ح/ħ/ , ⟨ د/d/ , ⟨ ر/r/ , ⟨ س/s/ , ⟨ ص/sˤ/ , ⟨ ط/tˤ/ , ⟨ ع/ʕ/ , ⟨ ل/l/ , ⟨ ه/h/ ) ตัวอักษรสามารถทำเครื่องหมายด้วย v- หรือนกนางนวล ขนาดเล็ก- เครื่องหมายกำกับเสียงด้านบน รวมทั้งเครื่องหมายครึ่งวงกลมยก (เสี้ยว) จุดห้อย (ยกเว้นในกรณีของ ⟨ ح ⟩ ใช้จุดสามจุดร่วมกับ ⟨ س ⟩) หรือตัวห้อยขนาดเล็กของตัวอักษรเอง จังหวะยกที่เรียกว่าjarrahซึ่งคล้ายกับfatħah ยาว ถูกนำมาใช้สำหรับ บาปที่หดตัว (หลอมรวม) ดังนั้น ⟨ ڛ سۣ سۡ سٚ ⟩ จึงถูกใช้เพื่อระบุว่าจดหมายที่เป็นปัญหานั้นเป็น ⟨ س ⟩ จริงๆ ไม่ใช่ ⟨ ش[7]สัญญาณเหล่านี้เรียกรวมกันว่า'alāmātu-l-ihmāl ยังคงใช้เป็นครั้งคราวใน การประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับสมัยใหม่ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิม (เช่น การทำเครื่องหมายตัวอักษรโดยไม่มีi'jām ) หรือบ่อยครั้งเพื่อใช้เป็นการตกแต่งพื้นที่อย่างหมดจด کขนาดเล็กเหนือkāfในรูปแบบสุดท้ายและโดดเดี่ยว ⟨ ك ك ⟩ เดิมเป็น'alāmatu-l-ihmālซึ่งกลายเป็นส่วนถาวรของจดหมาย ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายนี้ยังสามารถปรากฏเหนือรูปแบบตรงกลางของkāfเมื่อจดหมายนั้นเขียนขึ้นโดยไม่มีขีดบนขึ้น เมื่อkafถูกเขียนโดยไม่มีขีดนั้น มันอาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นlamดังนั้นkaf จึง โดดเด่นด้วย superscript kafหรือhamza superscript ขนาดเล็ก( nabrah ) และlamด้วยตัวยกlam ( lam-alif-mim ) [8]

ฮัมซา (เสียงกึ่งพยัญชนะตัวหยุดสายเสียง)

ลิ้ง ؤ إ أ ء

แม้ว่าปกติแล้ว เครื่องหมายกำกับเสียงจะไม่ถือว่าเป็นตัวอักษรของตัวอักษร แต่hamza هَمْزة ( hamzah , glottal stop ) มักจะยืนเป็นตัวอักษรแยกต่างหากในการเขียน เขียนด้วยข้อความที่ไม่มีจุด และไม่ถือว่าเป็นทัชกิ อาจปรากฏเป็นตัวอักษรโดยตัวมันเองหรือเป็นเครื่องหมายกำกับเสียงเหนือหรือใต้ alif , wāwหรือ

ตัวอักษรใดที่จะใช้เพื่อสนับสนุนฮัมซาห์นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสระที่อยู่ติดกัน

 • หากการหยุดสายเสียงเกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นของคำ hamza บนalif จะถูกระบุเสมอ : ด้านบนหากสระต่อไปนี้คือ/a/หรือ/u/ และต่ำ กว่าหากเป็น/i/
 • หากการหยุดสายเสียงเกิดขึ้นตรงกลางคำhamzahเหนือalifจะใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้นำหน้าหรือตามด้วย/i/หรือ/u/ :
  • ถ้า/i/อยู่ก่อนหรือหลังช่องเสียงหยุด จะใช้yā'กับhamzah (จุดสองจุดที่มักจะอยู่ใต้yāʾจะหายไปในกรณีนี้): ⟨ ئ
  • มิฉะนั้น ถ้า/u/อยู่ก่อนหรือหลังจุดหยุดสายเสียง จะใช้wāwกับhamzah : ⟨ ؤ
 • หากการหยุดสายเสียงเกิดขึ้นที่ส่วนท้ายของคำ (ไม่สนใจคำต่อท้ายทางไวยากรณ์ใด ๆ ) หากตามหลังสระเสียงสั้น จะถูกเขียนเหนือalif , wāwหรือเช่นเดียวกับกรณีที่อยู่ตรงกลาง อย่างอื่นในบรรทัด (เช่น ถ้าตามสระยาว ควบกล้ำ หรือพยัญชนะ)
 • ไม่อนุญาตให้ใช้alifสองตัว ติดต่อกัน: /ʔaː/เขียนด้วยalif maddahآ ⟩ และ/aːʔ/เขียนด้วยhamzah ฟรี ในบรรทัด ⟨ اء

พิจารณาคำต่อไปนี้: ⟨ أَخ/ʔax/ ("พี่ชาย"), ⟨ إسْماعِيل/ʔismaːʕiːl/ ("อิสมาเอล"), ⟨ أُمّ/ʔumm/ ("แม่") ทั้งสามคำข้างต้น "เริ่มต้น" ด้วยสระเปิดพยางค์ และในแต่ละกรณีalifใช้เพื่อกำหนดจุดหยุดสายเสียงเริ่มต้น ( จุดเริ่มต้น ที่แท้จริง ) แต่ถ้าเราพิจารณา พยางค์ กลาง "เริ่มต้น" ด้วยสระ: ⟨ نَشْأة/naʃʔa/ ("ต้นกำเนิด"), ⟨ أَفْئِدة/ʔafʔida/ ("หัวใจ"—สังเกต/ʔi/พยางค์;/fuʔaːd/ ), ⟨ رُؤُوس/ruʔuːs/ ("หัว" เอกพจน์ ⟨ رَأْس/raʔs/ ) สถานการณ์แตกต่างออกไปดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดูบทความที่ครอบคลุมเกี่ยวกับhamzahสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติ

วิวัฒนาการของการประดิษฐ์ตัวอักษรอาหรับตอนต้น (ศตวรรษที่ 9-11) Basmala ถูกนำ มาเป็นตัวอย่างจากต้นฉบับ kufic Qur'an (1) ต้นศตวรรษที่ 9 สคริปต์ไม่มีจุดหรือเครื่องหมายกำกับเสียง (ดูภาพ Basmala Kufic ยุคแรก ); (2) และ (3) ศตวรรษที่ 9-10 ภายใต้ราชวงศ์ Abbasid ระบบของ Abu ​​al-Aswad ได้สร้างจุดสีแดงโดยมีการจัดเรียงหรือตำแหน่งแต่ละรายการซึ่งระบุสระเสียงสั้นที่แตกต่างกัน ต่อมา ระบบจุดดำที่สองใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษรเช่นfā'และqāf (ดูภาพของ Kufic ตรงกลาง );

(4) ศตวรรษที่ 11 ในระบบของ al-Farāhídi (ระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน) จุดถูกเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่คล้ายกับตัวอักษรเพื่อถอดเสียงสระยาวที่สอดคล้องกัน (ดูภาพ Kufic สมัยใหม่ใน Qur'an )

ตามประเพณี คนแรกที่ว่าจ้างระบบของฮาราคัตคืออาลีซึ่งแต่งตั้งอาบู อัล-อัสวัด อัล-ดูอาลีให้ทำหน้าที่นี้ Abu al-Aswad ได้คิดค้นระบบจุดเพื่อส่งสัญญาณสระเสียงสั้นสามตัว (พร้อมกับอัลโลโฟนตามลำดับ) ของภาษาอาหรับ ระบบจุดนี้ถือกำเนิดจากi'jāmจุดที่ใช้ในการแยกแยะระหว่างพยัญชนะต่างๆ

ระบบของ Abu ​​al-Aswad

ระบบ Harakat ของ Abu ​​al-Aswad แตกต่างจากระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน ระบบใช้จุดสีแดงกับแต่ละการจัดเรียงหรือตำแหน่งที่ระบุเสียงสระสั้นที่แตกต่างกัน

จุดเหนือตัวอักษรระบุสระaจุดด้านล่างระบุสระiจุดด้านข้างของตัวอักษรแทนสระuและจุดสองจุดแทน tanwīn

อย่างไรก็ตาม ต้นฉบับอัลกุรอานยุคแรกๆ ไม่ได้ใช้สระสำหรับจดหมายทุกฉบับที่ต้องใช้ แต่สำหรับจดหมายที่จำเป็นสำหรับการอ่านที่ถูกต้องเท่านั้น

ระบบของอัลฟาราฮิดี

สารตั้งต้นของระบบที่เรารู้จักในปัจจุบันคือระบบของ Al Farahidi al-Farāhīdīพบว่างานเขียนโดยใช้สองสีที่ต่างกันนั้นน่าเบื่อและไม่สามารถทำได้ ความซับซ้อนอีกประการหนึ่งคือการที่i'jāmได้รับการแนะนำในตอนนั้น ซึ่งในขณะที่พวกเขาเป็นจังหวะสั้น ๆ แทนที่จะเป็นจุดกลมที่เห็นในทุกวันนี้ หมายความว่าหากไม่มีความแตกต่างของสี ทั้งสองอาจสับสนได้

ดังนั้น เขาจึงแทนที่ḥarakātด้วยอักษรย่อขนาดเล็ก: small alif, yā' และ wāw สำหรับสระสั้นที่สอดคล้องกับสระยาวที่เขียนด้วยตัวอักษรเหล่านั้นs(h)īn สำหรับ shaddah ( geminate) ตัวเล็กสำหรับkhafīf (พยัญชนะสั้น ไม่ใช้แล้ว) ระบบของเขาเป็นระบบที่เรารู้จักในปัจจุบัน [9]

การออกเสียงอัตโนมัติ

กระบวนการกู้คืนเครื่องหมายกำกับเสียงโดยอัตโนมัติเรียกว่าการใส่เครื่องหมายกำกับเสียงหรือการฟื้นฟูเครื่องหมายกำกับเสียง มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงความคลุมเครือในแอปพลิเคชัน เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่องภาษาอาหรับ การแปลงข้อความเป็นคำพูดและการดึงข้อมูล อัลกอริธึมการออกเสียงอัตโนมัติได้รับการพัฒนา [10] [11]สำหรับภาษาอาหรับมาตรฐานสมัยใหม่อัลกอริธึมล้ำสมัยมีอัตราความผิดพลาด ของ คำ (WER) 4.79% ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือคำนาม ที่เหมาะสม และกรณีสิ้นสุด [12]มีอัลกอริธึมที่คล้ายคลึงกันสำหรับภาษาอาหรับชนิด อื่น ๆ [13]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ↑ a b c Karin C. Ryding , "A Reference Grammar of Modern Standard Arabic", สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2005, pgs. 25-34 โดยเฉพาะ "บทที่ 2 ส่วนที่ 4: สระ"
 2. ↑ Anatole Lyovin , Brett Kessler, William Ronald Leben, "An Introduction to the Languages ​​of the World", "5.6 Sketch of Modern Standard Arabic", Oxford University Press, 2017, pg. 255 ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะ “5.6.2.2 สระ”
 3. ^ Amine Bouchentouf, Arabic For Dummies®, John Wiley & Sons, 2018, 3rd Edition, เฉพาะส่วน "All About Vowels"
 4. ^ a b "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนภาษาอาหรับ" . มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แคนาดา .
 5. ^ "บันทึกอักษรอารบิก" . r12a .
 6. อิบนุ วาร์ รัก (2002). อิบนุ วาร์รัก (อ.) สิ่งที่อัลกุรอานพูดจริง ๆ : ภาษา ข้อความ & คำอธิบาย แปลโดย อิบนุ วาร์รัก นิวยอร์ก: โพรมีธีอุส หน้า 64. ISBN 1-57392-945-X. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 เมษายน 2019 . สืบค้นเมื่อ9 เมษายน 2019 .
 7. กาเซก, อดัม (2009). "ตัวอักษรไม่ชี้" . ต้นฉบับภาษาอาหรับ: Vademecum สำหรับผู้อ่าน บริล หน้า 286. ISBN 978-90-04-17036-0.
 8. เก็ก, อดัม (1989). "แนวปฏิบัติทางเทคนิคและคำแนะนำที่บันทึกโดยนักวิชาการภาษาอาหรับคลาสสิกและหลังคลาสสิกเกี่ยวกับการคัดลอกและแก้ไขต้นฉบับ" (PDF ) ในDéroche, François (ed.) Les manuscrits du Moyen-Orient: เรียงความ de codicologie et de paléographie Actes du colloque d'Istanbul (อิสตันบูล 26–29 ม.ค. 1986) . หน้า 57 (§ 8. เครื่องหมายกำกับเสียงและสระ)
 9. ^ Versteegh, CHM (1997). ภาษาอาหรับ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. น. 56ซ. ISBN 978-0-231-11152-2.
 10. ^ อัซมี อาคิล ม.; Almajed, Reham S. (2013-10-10). "การสำรวจเทคนิคการกำกับเสียงอารบิกอัตโนมัติ" . วิศวกรรมภาษาธรรมชาติ . 21 (3): 477–495. ดอย : 10.1017/S1351324913000284 . ISSN 1351-3249 . S2CID 31560671 .  
 11. อัลมาเนีย, มานาร์ (2021). "วิธีการอัตโนมัติและโครงข่ายประสาทเทียมในการเขียนข้อความภาษาอาหรับ: การสำรวจที่ครอบคลุม" . การเข้าถึง IEEE 9 : 145012–145032. ดอย : 10.1109/ACCESS.2021.3122977 . ISSN 2169-3536 . S2CID 240011970 .  
 12. ^ ทอมป์สัน ไบรอัน; อัลเชห์รี, อาลี (2021-09-28). "การปรับปรุงการออกเสียงภาษาอาหรับโดยการเรียนรู้การออกเสียงและการแปล" arXiv : 2109.14150 [ cs.CL ].
 13. มัสมูดี อาบีร์; อลูลู ชาฟิค; อับเดลลาฮี, อับเดล กาเดอร์ ซิดี; เบลกิธ, ลาเมีย ฮาดริช (2021-08-08). "ตัวกำกับเสียงอัตโนมัติของข้อความภาษาตูนิเซียโดยใช้โมเดล SMT " วารสารเทคโนโลยีการพูดนานาชาติ . 25 : 89–104. ดอย : 10.1007/s10772-021-09864-6 . ISSN 1572-8110 . S2CID 238782966 .