ศาสนาประจำชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ภูมิภาคที่มีศาสนาประจำชาติ [หมายเหตุ 1]
  ศาสนาคริสต์ (ไม่ระบุ)
  อิสลาม (ไม่ระบุ)

รัฐศาสนา (เรียกว่ายังเป็นศาสนาที่จัดตั้งขึ้นหรือศาสนาอย่างเป็นทางการ ) เป็นศาสนาร่างกายหรือเชื่อได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยรัฐรัฐที่มีศาสนาที่เป็นทางการ แม้จะไม่ใช่ทางโลกแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ปกครองมีอำนาจทั้งทางโลกและทางวิญญาณ ศาสนาประจำชาติคือสถานประกอบการของศาสนาที่ทางการหรือรัฐบาลอนุมัติ แต่รัฐไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของศาสนา (เช่นเดียวกับในระบอบประชาธิปไตย) หรือศาสนาที่รัฐลงโทษไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ

ศาสนาที่เป็นทางการเป็นที่รู้จักตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในเกือบทุกประเภทของวัฒนธรรม ไปถึงตะวันออกใกล้และยุคก่อนประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของลัทธิศาสนาและรัฐได้รับการกล่าวถึงโดยVarroภายใต้เงื่อนไขของเทววิทยา Civilis ("เทววิทยาของพลเมือง") คริสตจักรคริสเตียนแห่งแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐคือโบสถ์Armenian Apostolic Churchซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 301 CE [27]ในศาสนาคริสต์คำว่า คริสตจักร มักใช้กับสถานที่สักการะของคริสเตียนหรือองค์กรที่รวมเอาสิ่งดังกล่าว คำว่าคริสตจักรของรัฐมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ตามที่รัฐบาลอนุมัติ ในอดีตเป็นโบสถ์ประจำรัฐของจักรวรรดิโรมันในช่วงศตวรรษสุดท้ายของการดำรงอยู่ของจักรวรรดิ และบางครั้งก็ใช้เพื่อแสดงถึงสาขาศาสนาคริสต์ระดับชาติสมัยใหม่ที่เฉพาะเจาะจง ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคริสตจักรของรัฐคือecclesiaeซึ่งมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความหมายแฝงเล็กน้อยกว่า

ในตะวันออกกลางหลายรัฐที่มีประชากรอิสลามเป็นหลักมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แม้ว่าระดับของข้อจำกัดทางศาสนาในชีวิตประจำวันของพลเมืองจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศผู้ปกครองของซาอุดีอาระเบียใช้ทั้งอำนาจทางโลกและทางศาสนาในขณะที่อิหร่านฆราวาสประธานาธิบดีควรจะทำตามการตัดสินใจของหน่วยงานทางศาสนาตั้งแต่การปฏิวัติ 1979 ตุรกีซึ่งยังมีประชากรมุสลิมส่วนใหญ่กลายเป็นประเทศโลกหลังจากการปฏิรูปAtatürkของแม้จะแตกต่างจากการปฏิวัติรัสเซียของช่วงเวลาเดียวกันมันก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการยอมรับของต่ำช้ารัฐ

ระดับที่รัฐกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการให้กับพลเมืองโดยรัฐในสังคมร่วมสมัยนั้นแตกต่างกันอย่างมาก จากที่สูงเช่นเดียวกับในประเทศซาอุดิอารเบียและอาร์เมเนียจะน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยในขณะที่เดนมาร์ก , อังกฤษ , ไอซ์แลนด์และกรีซ

ประเภท

ระดับและลักษณะของการสนับสนุนของรัฐสำหรับนิกายหรือลัทธิที่กำหนดให้เป็นศาสนาประจำชาติอาจแตกต่างกันไป อาจมีตั้งแต่การรับรอง (โดยมีหรือไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน) ที่มีเสรีภาพสำหรับศาสนาอื่นในการปฏิบัติ ไปจนถึงห้ามองค์กรทางศาสนาที่แข่งขันกันดำเนินการและข่มเหงผู้ติดตามนิกายอื่น ในยุโรป การแข่งขันระหว่างนิกายคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์สำหรับการอุปถัมภ์ของรัฐในศตวรรษที่ 16 ได้พัฒนาหลักการCuius regio, eius religio (รัฐปฏิบัติตามศาสนาของผู้ปกครอง) เป็นตัวเป็นตนในข้อความของสนธิสัญญาที่ทำเครื่องหมายสันติภาพของเอาก์สบวร์ก 1555 ในอังกฤษ , Henry VIIIยากจนกับกรุงโรมใน 1534, เป็นประกาศศาลฎีกาหัวหน้าของคริสตจักรแห่งอังกฤษ , [28]ศาสนาอย่างเป็นทางการของอังกฤษยังคงเป็น "ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยไม่ต้องสมเด็จพระสันตะปาปา" จนกระทั่งหลังจากการตายของเขาใน 1547, [29]ขณะที่อยู่ในสกอตแลนด์คริสตจักรแห่งสกอตแลนด์เทียบศาสนาของผู้ปกครอง

ในบางกรณี เขตการปกครองอาจสนับสนุนและให้ทุนแก่กลุ่มนิกายทางศาสนา เป็นกรณีดังกล่าวในAlsace-Moselleในฝรั่งเศสภายใต้กฎหมายท้องถิ่นตาม pre-1905 ระบบกฎหมายฝรั่งเศส concordatory และรูปแบบในเยอรมนี [30]

ในบางรัฐคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาหลีเหนือและคิวบารัฐให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนา และกิจกรรมนอกองค์กรทางศาสนาที่รัฐสนับสนุนนั้นต้องเผชิญกับการไม่อนุมัติอย่างเป็นทางการในระดับต่างๆ ในกรณีเหล่านี้ รัฐมักมองว่าศาสนาประจำชาติเป็นความพยายามของรัฐในการป้องกันแหล่งอำนาจอื่น [ ต้องการการอ้างอิง ]

คริสตจักรของรัฐ

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่าง "คริสตจักรของรัฐ" และคำว่า "ศาสนาประจำชาติ" ที่กว้างขึ้น[ อ้างจำเป็น ] "รัฐคริสตจักร" เป็นศาสนาประจำชาติที่สร้างขึ้นโดยรัฐเพื่อใช้เฉพาะกับรัฐนั้น[ ต้องการการอ้างอิง ] [ ต้องการคำชี้แจง ]ตัวอย่างของ "ศาสนาประจำชาติ" ที่ไม่ใช่ "คริสตจักรของรัฐ" ด้วย คือนิกายโรมันคาทอลิกในคอสตาริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 แม้จะไม่มีชาติ คริสตจักร . ในกรณีของ "คริสตจักรของรัฐ" รัฐมีอำนาจควบคุมคริสตจักรอย่างสมบูรณ์[ ต้องการการอ้างอิง ]แต่ในกรณีของ "ศาสนาประจำชาติ" คริสตจักรถูกปกครองโดยร่างกายภายนอก ในกรณีของนิกายโรมันคาทอลิกวาติกันมีอำนาจเหนือคริสตจักร ไม่ว่าในกรณีใด ศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการมีอิทธิพลเหนือการปกครองของรัฐ [ ต้องการอ้างอิง ]ในฐานะที่เป็นของปี 2012 มีเพียงห้าคริสตจักรรัฐซ้าย, [ ต้องการชี้แจง ]เป็นประเทศส่วนใหญ่ว่าเมื่อคริสตจักรรัฐที่โดดเด่นได้แยกออกจากคริสตจักรจากรัฐบาลของพวกเขา [ ต้องการการอ้างอิง ]

การเลิกรา

การยุบสภาเป็นกระบวนการยกเลิกสถานะของคริสตจักรในฐานะองค์กรของรัฐ ในรัฐที่จัดตั้งขึ้นคริสตจักรที่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นตรงข้ามกับการย้ายดังกล่าวอาจจะอธิบายเป็นantidisestablishmentarians อย่างไรก็ตาม คำนี้มักเกี่ยวข้องกับการอภิปรายเกี่ยวกับตำแหน่งของโบสถ์แองกลิกันในเกาะอังกฤษ : นิกายเชิร์ชออฟไอร์แลนด์ (เลิกใช้ในปีพ.ศ. 2414 ) นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ในเวลส์ (เลิกกิจการในปี พ.ศ. 2463 ) และคริสตจักรแห่ง อังกฤษเอง (ซึ่งยังคงเป็นที่ยอมรับในอังกฤษ)

รัฐปัจจุบันได้รับการยอมรับศาสนา

พระพุทธศาสนา

รัฐบาลที่ศาสนาพุทธทั้งรูปแบบเฉพาะหรือศาสนาพุทธโดยรวมได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นศาสนาที่เป็นทางการ:

 •  ภูฏาน : รัฐธรรมนูญกำหนดให้พุทธศาสนาเป็น "มรดกทางจิตวิญญาณของภูฏาน" รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรภูฏานจะขึ้นอยู่กับพุทธปรัชญา [31]นอกจากนี้ยังได้รับมอบอำนาจให้Druk Gyalpo (พระมหากษัตริย์) ควรแต่งตั้งJe KhenpoและDratshang Lhentshog (คณะกรรมการกิจการสงฆ์) (32)
 •  กัมพูชา : รัฐธรรมนูญประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ [33]ประมาณ 98% ของประชากรกัมพูชาเป็นชาวพุทธ [34]
 •  ศรีลังกา : รัฐธรรมนูญของประเทศศรีลังกาตามบทที่ 2 มาตรา 9 “ให้สาธารณรัฐศรีลังกามีตำแหน่งสูงในลำดับชั้นแก่พระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในการปกป้องและ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา” และทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ [35]
 •  ประเทศไทย : ตามรัฐธรรมนูญของไทยศาสนาประจำชาติของประเทศคือศาสนาพุทธ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย (36)

ในบางประเทศ พุทธศาสนาไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาประจำชาติ แต่มีสถานะพิเศษ:

 •  ลาว : ตามรัฐธรรมนูญของลาว พระพุทธศาสนาได้รับสิทธิพิเศษในประเทศ รัฐเคารพและคุ้มครองกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของพระพุทธศาสนา [37]
 •  มองโกเลีย : รัฐบาลสนับสนุนการกลับมาของพระพุทธศาสนาอีกครั้งหลังจาก 70 ปีของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ตามที่อธิบายว่าเป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวมองโกล ประเพณีทางพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนในหมู่ประชาชน [38]รัฐบาลมีส่วนในการฟื้นฟูสถานที่ทางพุทธศาสนาหลายแห่งที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สำคัญ นักอนุรักษนิยมชาติพันธุ์มองโกเลียประกาศว่าพุทธศาสนาเป็น "ศาสนาธรรมชาติ" ของประเทศ ตามมาด้วยประชากรมากกว่า 93% ในรูปแบบต่างๆ [39]
 •  เมียนมาร์ : มาตรา 361 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า "สหภาพรับรองตำแหน่งพิเศษของพุทธศาสนาในฐานะความเชื่อที่ประกาศโดยพลเมืองส่วนใหญ่ของสหภาพ" [40]
 •  Kalmykiaเรียกว่าสาธารณรัฐพุทธ รัฐบาลสนับสนุนพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคำสอนและประเพณีของชาวพุทธ รัฐบาลสร้างวัดวาอารามและสถานที่ต่างๆ รัฐบาลได้ใช้ความพยายามหลายอย่างในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐ [41] [42] [43]

ไม่มีประเทศใดที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติ อินเดียมีจำนวนชาวฮินดูมากที่สุด แต่อินเดียเป็นประเทศฆราวาส

ศาสนาคริสต์

รัฐต่อไปนี้ยอมรับศาสนาคริสต์บางรูปแบบว่าเป็นรัฐหรือศาสนาที่เป็นทางการ หรือยอมรับสถานะพิเศษของศาสนาคริสต์ (ตามนิกาย):

แองกลิคานิสม์

คริสตจักรแองกลิกันแห่งอังกฤษเป็นคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษเช่นเดียวกับการพึ่งพามงกุฎทั้งสาม:

นิกายคาทอลิก

เขตอำนาจศาลที่ก่อตั้งนิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาของรัฐหรือทางการ:

เขตอำนาจศาลที่ให้การยอมรับในรัฐธรรมนูญในระดับต่างๆ แก่นิกายโรมันคาทอลิกโดยไม่กำหนดให้เป็นศาสนาประจำชาติ:

ออร์ทอดอกซ์ตะวันออก

 •  กรีซ : คริสตจักรแห่งกรีซได้รับการยอมรับจากรัฐธรรมนูญของกรีกว่าเป็นศาสนาที่แพร่หลายในกรีซ[65]และเป็นประเทศเดียวในโลกที่อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนว่าเป็นศาสนาประจำชาติ [66] [67]อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ไม่ได้ทำให้คริสตจักรแห่งกรีซมีความเฉพาะตัว ในขณะที่ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกันและสามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระ [68]

เขตอำนาจศาลด้านล่างให้หลายองศาของการรับรู้ในรัฐธรรมนูญของพวกเขาไปทางทิศตะวันออกดั้งเดิมแต่ไม่มีการกำหนดว่าเป็นรัฐศาสนา:

โปรเตสแตนต์

รัฐต่อไปนี้ยอมรับนิกายโปรเตสแตนต์บางรูปแบบว่าเป็นรัฐหรือศาสนาที่เป็นทางการ:

ลัทธิคาลวิน
 •  สกอตแลนด์ : คริสตจักรแห่งสกอตแลนด์เป็นโบสถ์ประจำชาติของสกอตแลนด์ แต่ไม่ใช่สหราชอาณาจักรโดยรวม[74] ขณะที่เป็นโบสถ์ประจำชาติ มันไม่ใช่ 'รัฐไม่ได้ควบคุม' และราชาก็ไม่ใช่ 'ผู้ว่าการสูงสุด' เช่นเดียวกับในนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์[74]
 •  ตูวาลู : คริสตจักรตูวาลูเป็นศาสนาประจำชาติ แม้ว่าในทางปฏิบัติ ศาสนานี้จะให้สิทธิ์แก่ "สิทธิพิเศษในการดำเนินการบริการพิเศษในงานสำคัญระดับชาติ" เท่านั้น [75]รัฐธรรมนูญของประเทศตูวาลูรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนารวมทั้งเสรีภาพในการปฏิบัติเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับการสอนศาสนาที่โรงเรียนหรือที่จะเข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่โรงเรียนและสิทธิที่จะไม่ "บนบานศาลกล่าว หรือให้คำยืนยันที่ขัดต่อศาสนาหรือความเชื่อของตน" [76]
นิกายลูเธอรัน

เขตอำนาจศาลที่ลูคริสตจักรได้รับทั้งหมดหรือบางส่วนที่ยอมรับในฐานะเป็นรัฐที่ได้รับการยอมรับศาสนารวมถึงประเทศนอร์ดิก

 •  เดนมาร์ก : มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งเดนมาร์กยืนยันว่าคริสตจักรแห่งเดนมาร์กเป็นคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น [77]
 •  ไอซ์แลนด์ : รัฐธรรมนูญของไอซ์แลนด์ยืนยันว่าคริสตจักรไอซ์แลนด์เป็นคริสตจักรของรัฐไอซ์แลนด์[80]
 •  ฟินแลนด์ : คริสตจักรอีแวนเจลิคัลลูเธอรันแห่งฟินแลนด์มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐฟินแลนด์ โครงสร้างภายในของคริสตจักรได้อธิบายไว้ในกฎหมายพิเศษ พระราชบัญญัติคริสตจักร[81]พระราชบัญญัติศาสนจักรสามารถแก้ไขได้โดยการตัดสินใจของสมัชชาคริสตจักรลูเธอรันเท่านั้นและการให้สัตยาบันในภายหลังโดยรัฐสภาฟินแลนด์ พระราชบัญญัติศาสนจักรได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญของฟินแลนด์ และรัฐไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติของศาสนจักรหากไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญ คริสตจักรมีอำนาจเก็บภาษีสมาชิกได้ รัฐเก็บภาษีเหล่านี้สำหรับคริสตจักรโดยมีค่าธรรมเนียม ในทางกลับกัน คริสตจักรจำเป็นต้องจัดให้มีที่ฝังศพสำหรับทุกคนในสุสาน[81]ประธานาธิบดีฟินแลนด์ยังเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องวันขอร้อง คริสตจักรไม่ถือว่าตัวเองเป็นคริสตจักรของรัฐ เนื่องจากรัฐฟินแลนด์ไม่มีอำนาจที่จะมีอิทธิพลต่องานภายในหรือศาสนศาสตร์ของมัน แม้ว่าจะมีการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเหล่านั้นซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนพระราชบัญญัติคริสตจักร ทั้งรัฐของฟินแลนด์ไม่ให้ความสำคัญกับลูเธอรันหรือความเชื่อของลูเธอรันในการกระทำของตนเอง
 •  นอร์เวย์ : คริสตจักรแห่งนอร์เวย์มีคำอธิบายในรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ฉบับภาษาอังกฤษว่า "คริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น" ในมาตรา 16 [81]การแปลภาษานอร์เวย์ใช้คำว่า folkekirke หรือ "คริสตจักรของผู้คน" ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่ใช้สำหรับคริสตจักร ของเดนมาร์กในรัฐธรรมนูญของเดนมาร์ก ตั้งแต่ปี 2017 คริสตจักรแห่งนอร์เวย์ได้รับอิสรภาพอย่างเต็มที่จากการควบคุมของรัฐ ลัทธิลูเธอรันไม่ถือเป็น 'ศาสนาประจำชาติ' อย่างไรก็ตาม มาตรา 16 ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐสนับสนุนนิกายเชิร์ชออฟนอร์เวย์ และมาตรา 4 กำหนดให้พระมหากษัตริย์นอร์เวย์เป็นสมาชิกของศาสนจักร[82]
 •  สวีเดน : คริสตจักรแห่งสวีเดนเป็นโบสถ์ประจำรัฐของสวีเดนระหว่างปี 1527 เมื่อกษัตริย์กุสตาฟ วาซา ทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมดกับโรม และปี 2000 เมื่อรัฐกลายเป็นฆราวาสอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับในฟินแลนด์ มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐสวีเดนซึ่งแตกต่างจากองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายพิเศษที่ควบคุมบางแง่มุมของคริสตจักร[83]และสมาชิกของราชวงศ์จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเพื่อที่จะมีสิทธิในสายการสืบราชสันตติวงศ์ ประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นของคริสตจักรของสวีเดน [84]

อื่นๆ/ผสม

 •  อาร์เมเนีย : คริสตจักรเผยแพร่ศาสนาอาร์เมเนียมีข้อตกลงตามรัฐธรรมนูญกับรัฐ : "สาธารณรัฐอาร์เมเนียจะต้องยอมรับภารกิจพิเศษของคริสตจักรอัครสาวกอาร์เมเนียในฐานะคริสตจักรแห่งชาติในชีวิตฝ่ายวิญญาณของชาวอาร์เมเนียในการพัฒนาของพวกเขา วัฒนธรรมของชาติและการรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้” [85]
 •  สาธารณรัฐโดมินิกัน : รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโดมินิกันระบุว่าไม่มีคริสตจักรของรัฐและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อตกลงกับHoly Seeกำหนดศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการและขยายสิทธิพิเศษให้กับคริสตจักรคาทอลิกไม่ได้รับอนุญาตให้กลุ่มศาสนาอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการยอมรับทางกฎหมายของกฎหมายของคริสตจักร การใช้เงินทุนสาธารณะเพื่อรับประกันค่าใช้จ่ายบางอย่างของคริสตจักร และการยกเว้นภาษีจากภาษีศุลกากรอย่างสมบูรณ์[86]
 •  ฝรั่งเศส : ผู้ใช้กฎหมายท้องถิ่นใน Alsace-Moselleสอดคล้องสถานะทางการถึงสี่ศาสนาในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะของฝรั่งเศส: ยูดาย , โรมันคาทอลิก , มาร์ตินและคาลวินกฎหมายเป็นเศษเล็กเศษน้อยของจักรพรรดินโปเลียนความตกลง ค.ศ. 1801ซึ่งได้รับการยกเลิกในส่วนที่เหลือของประเทศฝรั่งเศสโดยกฎหมาย 1905ในการแยกของคริสตจักรและรัฐอย่างไรก็ตาม ในขณะนั้น Alsace-Moselle ได้ถูกผนวกโดยเยอรมนี. ดังนั้น Concordat จึงยังคงมีผลบังคับใช้ในพื้นที่เหล่านี้ และไม่ถูกยกเลิกเมื่อฝรั่งเศสเข้าควบคุมภูมิภาคนี้อีกครั้งในปี 1918 ดังนั้น การแยกโบสถ์และรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดLaïcitéของฝรั่งเศสจึงไม่มีผลบังคับใช้ในภูมิภาคนี้ . [87]
 •  เฮติ : ในขณะที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกยังไม่ได้รับการศาสนาประจำชาติตั้งแต่ปี 1987 ซึ่งเป็นสมัยศตวรรษที่ 19 ตกลงกับพระเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำปรึกษาการรักษาสิทธิให้กับคริสตจักรคาทอลิกในรูปแบบของเงินเดือนสำหรับพระสงฆ์และการสนับสนุนทางการเงินให้กับคริสตจักรและโรงเรียนศาสนา คริสตจักรคาทอลิกยังคงมีสิทธิที่จะแต่งตั้งพระสงฆ์จำนวนหนึ่งในเฮติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาล [88] [89]
 •  ฮังการี : คำนำของรัฐธรรมนูญฮังการีปี 2011ระบุว่าฮังการีเป็น "ส่วนหนึ่งของยุโรปคริสเตียน" และยอมรับ "บทบาทของศาสนาคริสต์ในการรักษาชาติ" ในขณะที่มาตรา 7 ระบุว่า "รัฐจะร่วมมือกับพระศาสนจักรเพื่อเป้าหมายของชุมชน" อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญยังรับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแยกคริสตจักรและรัฐ [90]
 •  โปรตุเกส : แม้ว่าคริสตจักรและรัฐจะแยกจากกันอย่างเป็นทางการ แต่คริสตจักรคาทอลิกในโปรตุเกสยังคงได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง [91]
 •  ซามัว : ในเดือนมิถุนายน 2560 รัฐสภาลงมติแก้ไขข้อความในมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ ทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติ ส่วนที่ 1 ส่วน (1) (3) อ่านว่า "ซามัวเป็นประเทศคริสเตียนที่ก่อตั้งขึ้นบนพระเจ้าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์" ก่อนหน้านี้สถานะของศาสนาถูกกล่าวถึงในคำนำเท่านั้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีตุยเลปา ไอโอโน ไซเลเล มาลิเลกาโออิถือว่าไม่เพียงพอทางกฎหมาย [92] [93]
 •  แซมเบีย : คำนำของรัฐธรรมนูญแซมเบียปี 1991ประกาศว่าแซมเบียเป็น "ชาติคริสเตียน" ในขณะเดียวกันก็รับประกันเสรีภาพในการนับถือศาสนา [94]

ศาสนาฮินดู

อิสลาม

ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจำนวนมากได้ก่อตั้งอิสลามขึ้นตามรัฐธรรมนูญ หรือรูปแบบเฉพาะของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ Proselytism (เปลี่ยนผู้คนให้นับถือศาสนาอื่น) มักจะผิดกฎหมายในรัฐดังกล่าว [98] [99] [100] [101]

ในบางประเทศ อิสลามไม่ถือเป็นศาสนาประจำชาติ แต่มีสถานะพิเศษ:

 •  ทาจิกิสถาน : แม้ว่าจะมีการแยกศาสนาออกจากการเมือง แต่กฎหมายบางแง่มุมก็ให้ความสำคัญกับอิสลามด้วย กฎหมายดังกล่าวระบุว่า "อิสลามเป็นศาสนาดั้งเดิมของทาจิกิสถาน โดยมีสิทธิและสิทธิพิเศษที่มอบให้กับองค์กรอิสลามมากกว่ากลุ่มศาสนาที่ไม่ใช่มุสลิม" [135]
 •  ตุรกี : ตุรกีเป็นฆราวาสอย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติมีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐและมุสลิมสุหนี่ กรรมการของกรมการศาสนา , สถาบันการศึกษาของรัฐอย่างเป็นทางการภายใต้โดยตรงไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่การออกกำลังกายการกำกับดูแลของรัฐมากกว่าศาสนาและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งหมดของสถาบันสุหนี่[136]นอกจากนี้ยังมีศาสนาอิสลามเป็นพฤตินัยแสดงเป็นศาสนาของรัฐโดยที่อนุรักษ์นิยม อิสลามรัฐบาลของความยุติธรรมและการพัฒนาพรรคตัวอย่างเช่น ในทวีตของกระทรวงการต่างประเทศของตุรกี อิสลามถูกเรียกว่า "ศาสนาของประเทศ" [137]
 •  เติร์กเมนิสถาน : รัฐธรรมนูญอ้างว่ารักษาระบบฆราวาสที่สถาบันทางศาสนาและรัฐแยกจากกัน อย่างไรก็ตาม ในเติร์กเมนิสถาน รัฐให้สิทธิพิเศษแก่รูปแบบของศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมอย่างแข็งขัน วัฒนธรรม รวมทั้งศาสนาอิสลาม เป็นแง่มุมสำคัญ มีส่วนทำให้อัตลักษณ์ประจำชาติของเติร์กเมนิสถาน รัฐสนับสนุนแนวความคิดของ "อิสลามเติร์กเมนิสถาน" [138]
 •  อุซเบกิสถาน : ตั้งแต่ได้รับเอกราช อิสลามได้เข้ามามีบทบาทใหม่ทั้งหมดในกระบวนการสร้างชาติในอุซเบกิสถาน รัฐบาลให้อิสลามมีสถานะพิเศษและประกาศให้เป็นมรดกของชาติและเป็นแนวทางทางศีลธรรม [139]

สถานะของศาสนาในอิสราเอล

 •  อิสราเอลถูกกำหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับว่าเป็น " รัฐยิวและประชาธิปไตย " ( medina yehudit ve-demokratit ) อย่างไรก็ตามคำว่า " ยิว " เป็นpolysemeที่สามารถอธิบายคนยิวเป็นทั้งเชื้อชาติหรือกลุ่มศาสนาการอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "ยิว" และการประยุกต์ใช้ทางกฎหมายและทางสังคมเป็นหนึ่งในประเด็นที่ลึกซึ้งที่สุดที่สังคมอิสราเอลต้องเผชิญ ปัญหาสถานภาพศาสนาในอิสราเอล แม้จะเกี่ยวข้องกับทุกศาสนา มักหมายถึงสถานะของศาสนายิวในสังคมอิสราเอล ดังนั้น แม้ว่าจากมุมมองตามรัฐธรรมนูญ ศาสนายิวจะไม่ใช่ศาสนาประจำชาติในอิสราเอล แต่สถานะของศาสนาดังกล่าวยังเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ และขอบเขตที่ศาสนามีอิทธิพลต่อศูนย์กลางทางการเมือง[140]

รัฐอิสราเอลสนับสนุนสถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร์โธดอกซ์ชาวยิวคนและตระหนักถึง "ชุมชนทางศาสนา" ที่นำมาจากผู้ที่ได้รับการยอมรับภายใต้อาณัติของอังกฤษในทางกลับกันมาจาก pre-1917 ระบบตุรกีmilletsเหล่านี้คือชาวยิวและคริสเตียน ( อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ , ละตินคาทอลิค , เกรกอเรียน-อาร์เมเนีย , อาร์เมเนีย-คาทอลิก , คาทอลิกซีเรีย , เคลเดียน , คาทอลิกเมลไคต์ , คาทอลิก Maroniteและซีเรียคออร์โธดอกซ์). ความจริงที่ว่าประชากรมุสลิมไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นชุมชนทางศาสนาไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนมุสลิมในการปฏิบัติตามความเชื่อของพวกเขา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในรายงานเสรีภาพในการนับถือศาสนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2552 หลายนิกายเหล่านี้อยู่ระหว่างรอการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้อนุญาตให้สมัครพรรคพวกของกลุ่มที่ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการมีเสรีภาพในการปฏิบัติ ในปีพ.ศ. 2504 กฎหมายได้ให้อำนาจศาลอิสลามชาริอะฮ์เฉพาะในเรื่องของสถานภาพส่วนบุคคล อีกสามชุมชนทางศาสนาที่ได้รับต่อมาได้รับการยอมรับตามกฎหมายอิสราเอลที่: Druze (ก่อนที่อยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาอิสลาม), คริสตจักรของพระเยซู Episcopal และสาวกแห่งศรัทธา [141]กลุ่มเหล่านี้มีศาลศาสนาเป็นศาลของรัฐอย่างเป็นทางการสำหรับเรื่องสถานะส่วนบุคคล (ดูระบบข้าวฟ่าง )

โครงสร้างและเป้าหมายของหัวหน้า Rabbinate แห่งอิสราเอลอยู่ภายใต้กฎหมายของอิสราเอล แต่กฎหมายไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นรัฐ Rabbinate อย่างไรก็ตาม นักฆราวาสชาวอิสราเอลที่พูดตรงไปตรงมาเช่นShulamit AloniและUri Avneryได้รักษาไว้เป็นเวลานานว่าในทางปฏิบัติ การไม่รับรู้กระแสอื่น ๆ ของศาสนายิวเช่นการปฏิรูปศาสนายิวและศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมเป็นสาเหตุของการโต้เถียง พวกแรบไบที่อยู่ในกระแสน้ำเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจากสถาบันของรัฐ และการแต่งงานที่ดำเนินการโดยพวกเขาไม่ถือว่าถูกต้อง ตามที่ Avnery และ Aloni ชี้ให้เห็น ปัญหาสำคัญคืออิสราเอลแบกข้าวฟ่างออตโตมันจากบนลงล่างระบบซึ่งรัฐบาลขอสงวนดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ในการยอมรับกลุ่มศาสนาบางกลุ่มและไม่รู้จักกลุ่มอื่น ในปี 2015 การแต่งงานในอิสราเอลไม่มีข้อกำหนดสำหรับการแต่งงานแบบพลเรือน การแต่งงานระหว่างผู้คนในศาสนาต่าง ๆ การแต่งงานโดยผู้ที่ไม่อยู่ในหนึ่งในเก้าชุมชนทางศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ หรือการแต่งงานของเพศเดียวกันแม้ว่าจะมีการยอมรับการแต่งงานในต่างประเทศก็ตาม

ศาสนาทางการเมือง

ในบางประเทศมีอุดมการณ์ทางการเมืองได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่อาจจะเรียกว่าการเมืองศาสนา [142]

 •  เกาหลีเหนือได้ประกาศJucheเป็นทางเลือกทางการเมืองแทนศาสนาดั้งเดิม หลักคำสอนสนับสนุนพื้นฐานการโฆษณาชวนเชื่อชาตินิยมที่แข็งแกร่งและต่อต้านศาสนาคริสต์และพุทธศาสนาโดยพื้นฐานซึ่งเป็นสองศาสนาที่ใหญ่ที่สุดบนคาบสมุทรเกาหลี อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีจูเชได้รวมเอาแนวคิดทางศาสนาเข้าไว้ในอุดมการณ์ของรัฐ ตามตัวเลขของรัฐบาลJucheเป็นศาสนาทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเหนือ การปฏิบัติต่อสาธารณะของศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการดูแลและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างหนักจากรัฐ

หมายเหตุเพิ่มเติม

อดีตศาสนาประจำชาติ

ยุคก่อนสมัยใหม่

อียิปต์และสุเมเรียน

แนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาประจำชาติเป็นที่รู้จักมานานแล้วในชื่ออาณาจักรของอียิปต์และสุเมเรียนเมื่อทุกเมืองหรือทุกผู้คนมีเทพเจ้าหรือเทพเจ้าเป็นของตัวเอง ผู้ปกครองสุเมเรียนยุคแรกๆ หลายคนเป็นบาทหลวงของพระเจ้าประจำเมืองผู้อุปถัมภ์ บางส่วนของพระมหากษัตริย์ที่เก่าแก่ที่สุดกึ่งตำนานอาจจะผ่านเข้าสู่แพนธีออนเช่นDumuzidและบางพระมหากษัตริย์ต่อมาถูกมองว่าเป็นเร็ว ๆ นี้พระเจ้าหลังจากรัชสมัยของพวกเขาเช่นSargon มหาราชของอัค ผู้ปกครองคนแรกๆ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเทพเจ้าในรัชกาลที่แท้จริงคือGudea of Lagashตามด้วยกษัตริย์แห่งUr ในเวลาต่อมาเช่นShulgi. บ่อยครั้ง ศาสนาประจำชาติเป็นส่วนสำคัญในฐานอำนาจของรัฐบาลที่ปกครอง เช่นในอียิปต์ ซึ่งฟาโรห์มักถูกมองว่าเป็นรูปลักษณ์ของเทพเจ้าฮอรัส

อาณาจักรสาสน์

โซโรอัสเตอร์เป็นศาสนาประจำชาติของราชวงศ์ยะห์ซึ่งกินเวลาจนถึง 651 เมื่อเปอร์เซียถูกพิชิตโดยRashidun หัวหน้าศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตาม ศาสนานี้ยังคงเป็นศาสนาประจำชาติของรัฐอิสระฮิร์คาเนียจนถึงศตวรรษที่ 15

อาณาจักรเล็ก ๆ แห่งAdiabeneในภาคเหนือของเมโสโปเตเมียได้เปลี่ยนมานับถือศาสนายิวประมาณ 34 CE

นครรัฐกรีก

นครรัฐต่างๆ ของกรีกยังมีเทพเจ้าหรือเทพธิดาประจำชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองนั้นด้วย นี่จะไม่ใช่เทพเจ้าหรือเทพธิดาเพียงองค์เดียว แต่เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติพิเศษ ในสมัยกรีกโบราณ เมืองต่างๆ ของ

ศาสนาโรมันและคริสต์ศาสนา

ในกรุงโรม สำนักงานของปอนติเฟ็กซ์มักซีมุสถูกสงวนไว้สำหรับจักรพรรดิซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเทพเจ้าเป็นครั้งคราวหรือบางครั้งในรัชสมัยของพระองค์ ความล้มเหลวในการบูชาจักรพรรดิในฐานะพระเจ้าในบางครั้งอาจมีโทษถึงตายได้ เนื่องจากรัฐบาลโรมันพยายามเชื่อมโยงการบูชาจักรพรรดิกับความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิ คริสเตียนและชาวยิวจำนวนมากถูกกดขี่ข่มเหง การทรมาน และความตายในจักรวรรดิโรมัน เนื่องจากเป็นการขัดต่อความเชื่อของพวกเขาที่จะบูชาจักรพรรดิ

ในปี ค.ศ. 311 จักรพรรดิกาเลริอุส ทรงประกาศการผ่อนคลายทางศาสนาแก่ชาวคริสต์ทั่วจักรวรรดิโรมัน โดยเน้นไปที่การยุติการกดขี่ข่มเหงต่อต้านชาวคริสต์คอนสแตนตินที่ 1และลิซิเนียสทั้งสองออกุสตีโดยพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลาน313 ตรากฎหมายที่อนุญาตให้ทุกคนในจักรวรรดิโรมันมีเสรีภาพทางศาสนา นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานอ้างว่าคริสเตียนอาจปฏิบัติศาสนาของตนอย่างเปิดเผยโดยปราศจากการข่มขู่และไม่ถูกจำกัด และหากทรัพย์สินที่นำมาจากคริสเตียนจะถูกส่งคืนให้แก่พวกเขาโดยไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานจะอนุญาตให้มีเสรีภาพทางศาสนาทั่วทั้งจักรวรรดิ แต่ก็ไม่ได้ยกเลิกหรือทำให้ลัทธิรัฐของโรมันล่มสลาย พระราชกฤษฎีกาแห่งมิลานเขียนขึ้นเพื่อวิงวอนขอพรจากเทพ

คอนสแตนตินเรียกประชุมสภาไนซีอาครั้งแรกในปี ค.ศ. 325 แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคริสเตียนที่รับบัพติสมาจนกระทั่งหลายปีต่อมา แม้จะมีความสุขกับการรับความนิยมมากคริสต์ก็ยังไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการในกรุงโรมแม้ว่ามันจะเป็นในบางประเทศเพื่อนบ้านเช่นอาร์เมเนีย , ไอบีเรียและAksum

โรมันศาสนา ( Neoplatonic กรีก ) ได้รับการบูรณะครั้งโดยจักรพรรดิจูเลียนจาก 361 ไป 363 จูเลียนไม่ได้คืนสถานะการข่มเหงของก่อนหน้านี้จักรพรรดิโรมัน

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งตรงข้ามกับลัทธิอาเรียนนิยมและอุดมการณ์อื่นที่ถือว่านอกรีตได้รับการประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมันเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 380 [165]โดยพระราชกฤษฎีกาCatolica De fide catolicaของจักรพรรดิโธโดซิอุสที่ 1 [166]

ลัทธิขงจื๊อแห่งราชวงศ์ฮั่น

ในประเทศจีนราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตศักราช – 220 ซีอี) สนับสนุนลัทธิขงจื๊อเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย โดยสร้างการทดสอบตามตำราขงจื๊อเป็นข้อกำหนดในการเข้าสู่ราชการ แม้ว่าในความเป็นจริง "ลัทธิขงจื๊อ" ที่สนับสนุนโดยจักรพรรดิฮั่น อาจจะเรียกว่าถูกกว่าการจัดเรียงของขงจื้อยึดถือกฎหรือ "รัฐขงจื้อ" ลัทธิขงจื๊อประเภทนี้ยังคงได้รับการพิจารณาจากจักรพรรดิโดยมีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตบางประการว่าเป็นรูปแบบของศาสนาประจำชาติตั้งแต่บัดนี้จนถึงการล่มสลายของระบอบราชาธิปไตยของจีนในปี พ.ศ. 2455 อย่างไรก็ตาม มีการถกเถียงกันว่าลัทธิขงจื๊อ (รวมถึงลัทธิขงจื๊อยุคใหม่) เป็นศาสนาหรือระบบปรัชญาล้วนๆ [167]

พุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์หยวน

ในสมัยราชวงศ์หยวนที่นำโดยมองโกลของจีน (ค.ศ. 1271–1368 ซีอี) พุทธศาสนาในทิเบตได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัยโดยกุบไลข่านผู้ก่อตั้งราชวงศ์หยวน หน่วยงานระดับบนสุดและหน่วยงานรัฐบาลที่รู้จักกันในชื่อสำนักพุทธและกิจการทิเบต (Xuanzheng Yuan) ถูกจัดตั้งขึ้นในKhanbaliq ( ปักกิ่งในปัจจุบัน) เพื่อดูแลพระภิกษุทั่วทั้งจักรวรรดิ เนื่องจากกุบไลข่านนับถือนิกายศากยะของพุทธศาสนาในทิเบตเท่านั้น ศาสนาอื่นจึงมีความสำคัญน้อยลง ก่อนสิ้นราชวงศ์หยวน ผู้นำนิกายศากยะ 14 คน ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์(Dishi) จึงเพลิดเพลินกับพลังพิเศษ [168]

Golden Horde และ Ilkhanate

ชาแมนและพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเคยเป็นศาสนาที่โดดเด่นในหมู่ชนชั้นปกครองของมองโกล khanates ทองหมู่และเนททั้งสอง khanates ตะวันตกของจักรวรรดิมองโกลในสมัยแรก ผู้ปกครองของคานาเตะทั้งสองได้นำพุทธศาสนาในทิเบตมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ คล้ายกับราชวงศ์หยวนในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองชาวมองโกลGhazanแห่ง Ilkhanate และUzbegแห่ง Golden Horde ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในปี ค.ศ. 1295 เนื่องจากชาวมองโกลจักรพรรดิ Nawruzและในปี 1313 CE เนื่องจากSufi Bukharan sayyidและSheikh อิบนุอับดุลฮามิดตามลำดับ การที่พวกเขานับถือศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการในฐานะศาสนาประจำชาติใกล้เคียงกับความพยายามที่ชัดเจนในการนำระบอบการปกครองเข้าใกล้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวมองโกลที่พวกเขาปกครอง ในอิลคาเนตอาสาสมัครที่เป็นคริสเตียนและยิวสูญเสียสถานะเท่าเทียมกับชาวมุสลิมและต้องเสียภาษีอีกครั้ง ชาวพุทธมีทางเลือกที่ชัดเจนกว่าในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือการขับไล่ [169]ใน Golden Horde ศาสนาพุทธและลัทธิชามานในหมู่ชาวมองโกลถูกกีดกัน และในปี 1315 อุซเบกก็ประสบความสำเร็จในการทำให้ฝูงชนเป็นอิสลาม สังหารเจ้าชาย Jochid และลามะที่ต่อต้านนโยบายทางศาสนาและการสืบราชบัลลังก์ของเขา

ยุคปัจจุบัน

อดีตคริสตจักรของรัฐในบริติช อเมริกาเหนือ

อาณานิคมของโปรเตสแตนต์
 • อาณานิคมของพลีมั ธ , แมสซาชูเซตเบย์ , คอนเนตทิคั , New Havenและนิวแฮมป์เชียร์ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเคร่งครัดถือลัทธิโปรเตสแตนต์และได้มาชุมนุมกันสร้างโบสถ์
 • อาณานิคมของนิวยอร์ก , เวอร์จิเนีย , นอร์ทแคโรไลนา , เซาท์แคโรไลนาและจอร์เจียคงคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น
 • อาณานิคมแมริแลนด์ก่อตั้งโดยกฎบัตรที่ได้รับใน 1632 จอร์จเวิร์ทรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของชาร์ลส์ผมและลูกชายของเขาเซซิลทั้งแปลงล่าสุดโรมันคาทอลิก ภายใต้การนำของพวกเขา ครอบครัวผู้ดีชาวอังกฤษคาทอลิกจำนวนมากตั้งรกรากอยู่ในแมริแลนด์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอาณานิคมเป็นกลางอย่างเป็นทางการในเรื่องศาสนา โดยยอมให้กลุ่มคริสเตียนทุกกลุ่มอดทนอดกลั้น และกำชับพวกเขาให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มอื่น หลายครั้ง ผู้คัดค้านจากคริสตจักรระดับต่ำนำการจลาจลซึ่งล้มล้างกฎของแคลเวิร์ตชั่วคราว ในปี ค.ศ. 1689 เมื่อวิลเลียมและมารีย์เสด็จขึ้นครองบัลลังก์อังกฤษพวกเขาตกลงที่จะเรียกร้องให้เพิกถอนกฎบัตรเดิมของราชวงศ์ ในปี ค.ศ. 1701 นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ได้รับการประกาศ และในช่วงศตวรรษที่ 18 ชาวคาทอลิกในแมริแลนด์ถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งในที่สาธารณะก่อน จากนั้นจึงถูกเพิกถอนสิทธิ์ แม้ว่าจะไม่ได้ออกกฎหมายทั้งหมดก็ตาม (โดยเฉพาะกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ในทรัพย์สินและกำหนดบทลงโทษสำหรับการส่ง เด็กที่จะศึกษาในสถาบันคาทอลิกต่างประเทศ) ถูกบังคับ และชาวคาทอลิกบางคนยังคงดำรงตำแหน่งสาธารณะ
 • เมื่อสเปนฟลอริดาถูกยกให้บริเตนใหญ่ในปี ค.ศ. 1763 อังกฤษได้แบ่งฟลอริดาออกเป็นสองอาณานิคม คือ ฟลอริดาตะวันออกและฟลอริดาตะวันตก ซึ่งทั้งคู่ยังคงดำเนินนโยบายยอมทนสำหรับชาวคาทอลิก แต่ได้ก่อตั้งนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์เป็นโบสถ์ประจำรัฐ
 • เมื่อนิวฟรานซ์ถูกย้ายไปยังบริเตนใหญ่ในปี ค.ศ. 1763 นิกายโรมันคาธอลิกยังคงอยู่ภายใต้ความอดกลั้น แต่ชาวอูเกอโนต์ได้รับอนุญาตให้เข้าที่ซึ่งพวกเขาเคยถูกห้ามไม่ให้มีการตั้งถิ่นฐานโดยทางการปารีส
อาณานิคมที่ไม่มีคริสตจักรสถาปนา
 • จังหวัดเพนซิลก่อตั้งโดยเควกเกอร์แต่อาณานิคมไม่เคยมีการจัดตั้งคริสตจักร
 • จังหวัดของรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยไม่ต้องศาสนาอย่างเป็นทางการได้อย่างมีนัยสำคัญเควกเกอร์ล็อบบี้ แต่เคลวินทุกประเภทนอกจากนี้ยังมีการแสดงตน
 • อาณานิคมเดลาแวร์ไม่มีคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้น แต่มีการโต้แย้งกันระหว่างชาวคาทอลิกและเควกเกอร์
 • อาณานิคมของ Rhode Island และเรือกสวนไร่นาก่อตั้งโดยพวกพ้องศาสนาบังคับให้หนีอาณานิคมแมสซาชูเซตเบย์ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นรัฐธรรมนูญแรกที่จะให้เสรีภาพทางศาสนาเพื่อประชาชนทุกคนแม้ว่าคาทอลิกถูกกันออกไปเป็นระยะ ๆ แบ๊บติสต์ ผู้แสวงหา/เควกเกอร์ และชาวยิว ได้ทำให้อาณานิคมนี้เป็นบ้านของพวกเขา กษัตริย์ชาร์ลกฎบัตรของ 1663 รับประกัน "เสรีภาพเต็มรูปแบบใน concernments ศาสนา"
สรุปตาราง
อาณานิคม นิกาย ไม่มั่นคง[n 1]
คอนเนตทิคัต ชุมนุม พ.ศ. 2361 [178]
จอร์เจีย คริสตจักรแห่งอังกฤษ 1789 [n 2]
แมริแลนด์ คริสตจักรแห่งอังกฤษ พ.ศ. 2319
แมสซาชูเซตส์ ชุมนุม พ.ศ. 2377 (ระบบวัดโบสถ์) [n 3]
นิวบรันสวิก คริสตจักรแห่งอังกฤษ
นิวแฮมป์เชียร์ ชุมนุม พ.ศ. 2420 [n 4]
นิวฟันด์แลนด์ คริสตจักรแห่งอังกฤษ
นอร์ทแคโรไลนา คริสตจักรแห่งอังกฤษ พ.ศ. 2319 [น 5]
โนวาสโกเชีย คริสตจักรแห่งอังกฤษ 1850
เกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ด คริสตจักรแห่งอังกฤษ
เซาท์แคโรไลนา คริสตจักรแห่งอังกฤษ 1790
แคนาดาตะวันตก คริสตจักรแห่งอังกฤษ 1854
เวสต์ฟลอริดา นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์[n 6] 1783 [น 7]
ฟลอริดาตะวันออก นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์[n 6] 1783 [น 7]
เวอร์จิเนีย คริสตจักรแห่งอังกฤษ พ.ศ. 2329 [น 8]
หมู่เกาะอินเดียตะวันตก คริสตจักรแห่งอังกฤษ พ.ศ. 2411 (บาร์เบโดส ไม่เกิน พ.ศ. 2512)
 1. ในหลายอาณานิคม สถานประกอบการหยุดอยู่ในทางปฏิบัติในการปฏิวัติประมาณ พ.ศ. 2319; [177]นี่คือวันที่ยกเลิกตามกฎหมายอย่างถาวร
 2. ในปี ค.ศ. 1789 รัฐธรรมนูญของจอร์เจียได้รับการแก้ไขดังนี้: "มาตรา IV. มาตรา 10. ห้ามมิให้ผู้ใดในรัฐนี้ ถูกกีดกันจากเอกสิทธิ์อันประเมินค่ามิได้ของการนมัสการพระเจ้าในลักษณะใด ๆ ที่สอดคล้องกับมโนธรรมของเขาเอง และไม่ถูกบังคับ ไปปฏิบัติศาสนสถานใดๆ ที่ขัดต่อศรัทธาและวิจารณญาณของตน และไม่ต้องเสียส่วนสิบ ภาษี หรืออัตราอื่นใด เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมสถานที่สักการะใดๆ หรือเพื่อการบำรุงรักษารัฐมนตรีหรือกระทรวงใด ๆ ขัดกับสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูก หรือได้สมัครใจ กระทำการ สังคมศาสนาใดจะไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในรัฐนี้ มากกว่าที่อื่น และบุคคลใดจะไม่ถูกปฏิเสธการใช้สิทธิทางแพ่งเพียงเพราะเหตุ ตามหลักศาสนาของพระองค์”
 3. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1780 ถึง ค.ศ. 1824 ชาวแมสซาชูเซตส์ทุกคนต้องเข้าร่วมโบสถ์ประจำเขต ซึ่งได้รับเลือกจากคะแนนเสียงข้างมากของชาวเมือง แต่โดยพฤตินัยนี้ทำให้ลัทธิคองกรีเกชันนัลเป็นศาสนาประจำชาติ สำหรับรายละเอียดดูรัฐธรรมนูญแห่งแมสซาชูเซต
 4. จนถึงปี พ.ศ. 2420 รัฐธรรมนูญนิวแฮมป์เชียร์กำหนดให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐต้องนับถือศาสนาโปรเตสแตนต์ จนกระทั่งปี 2511 รัฐธรรมนูญอนุญาตให้รัฐระดมทุนสำหรับห้องเรียนโปรเตสแตนต์ แต่ไม่ใช่ห้องเรียนคาทอลิก
 5. รัฐธรรมนูญแห่งนอร์ธแคโรไลนาปี ค.ศ. 1776 ยุบโบสถ์แองกลิกัน แต่จนถึงปี ค.ศ. 1835 รัฐธรรมนูญแห่งนอร์ธแคโรไลนาได้อนุญาติให้มีเพียงโปรเตสแตนต์เท่านั้นที่จะดำรงตำแหน่งในที่สาธารณะได้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1835–1876 อนุญาตให้เฉพาะชาวคริสต์ (รวมถึงชาวคาทอลิก) เข้ารับตำแหน่งในที่สาธารณะ มาตรา 6 มาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ห้าม "บุคคลใดที่จะปฏิเสธการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ" จากการดำรงตำแหน่งในที่สาธารณะ คำสั่งดังกล่าวถือโดยศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีของ Torcaso v. Watkinsปี 1961เมื่อศาลมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่าการคุ้มครองการแก้ไขครั้งแรกและครั้งที่สิบสี่ที่ห้ามการทดสอบทางศาสนาของรัฐบาลกลางก็นำไปใช้กับรัฐต่างๆ ภายใต้หลักคำสอนเรื่องการรวมตัวกันด้วย
 6. ^ ศาสนาคาทอลิกที่มีการจัดตั้งคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นนโยบายในอดีตอาณานิคมของสเปนของตะวันออกและตะวันตกฟลอริดาขณะที่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ
 7. a b ในปี ค.ศ. 1783 Peace of Parisซึ่งยุติสงครามปฏิวัติอเมริกาอังกฤษยกทั้งฟลอริดาตะวันออกและเวสต์ฟลอริดากลับสเปน (ดูฟลอริดาสเปน )
 8. ^ Tithes สำหรับการสนับสนุนของคริสตจักรชาวอังกฤษในเวอร์จิเนียถูกระงับใน 1776 และไม่เคยได้รับการบูรณะ ค.ศ. 1786 เป็นวันที่ธรรมนูญเวอร์จิเนียแห่งเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งห้ามไม่ให้มีการบังคับใดๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรทางศาสนาใดๆ

อาณานิคมที่ไม่ใช่ของอังกฤษ

พื้นที่เหล่านี้ถูกรื้อถอนและถูกยุบไป แต่การมีอยู่ของพวกเขาก็ยังเป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลอาณานิคมของอังกฤษในเวลาต่อมา ในฐานะโปรเตสแตนต์ต่างชาติซึ่งชุมชนถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามแนวทางของตนเองโดยไม่ก่อให้เกิดการโต้เถียงหรือความขัดแย้งสำหรับชาวอาณานิคมที่แพร่หลาย หลังการปฏิวัติ ภูมิหลังทางศาสนา-ชาติพันธุ์ของพวกเขาส่วนใหญ่ถูกแสวงหาในฐานะผู้อพยพที่ไม่ใช่เกาะอังกฤษที่เข้ากันได้มากที่สุด

รัฐเดซเรต

รัฐ Deseretเป็นชั่วคราวรัฐของสหรัฐอเมริกานำเสนอใน 1849 โดยมอร์มอนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในSalt Lake City รัฐเฉพาะกาลดำรงอยู่ได้เล็กน้อยกว่าสองปี แต่ความพยายามที่จะได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสหรัฐฯ ล้มเหลวด้วยเหตุผลหลายประการยูทาห์อาณาเขตซึ่งก่อตั้งขึ้นแล้วภายใต้การควบคุมมอร์มอนและความพยายามในการที่จะได้รับมลรัฐพบกับการต่อต้านในส่วนซ้ำเนื่องจากความกังวลว่าหลักการของการแยกของคริสตจักรและรัฐขัดแย้งกับการปฏิบัติของสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง Latter- วันนักบุญให้ความสำคัญสูงสุดกับ "การทำตามคำแนะนำ" ในแทบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่มีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง ในที่สุด รัฐยูทาห์ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 4  มกราคม พ.ศ. 2439 หลังจากที่ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว [179]

ก่อตั้งคริสตจักรและอดีตคริสตจักรของรัฐ

ประเทศ คริสตจักร นิกาย Disestablished
อันฮัลท์ โบสถ์แห่งรัฐอีแวนเจลิคัลแห่งอันฮัลต์ สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
อาร์เมเนีย โบสถ์อัครสาวกอาร์เมเนีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2464
ออสเตรีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2461
บาเดน นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2461
โบสถ์ United Evangelical Protestant State Church of Baden สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
บาวาเรีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2461
คริสตจักรรัฐโปรเตสแตนต์ในราชอาณาจักรบาวาเรีย ด้านขวาของแม่น้ำไรน์ ลูเธอรันและปฏิรูป พ.ศ. 2461
United Protestant Evangelical Christian Church of the Palatinate สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
บาร์เบโดส คริสตจักรแห่งอังกฤษ แองกลิกัน 2511
โบลิเวีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 2552
บราซิล[หมายเหตุ 3] นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 1890
บรันสวิก Evangelical Lutheran State Church ในบรันสวิก ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
บัลแกเรีย โบสถ์ออร์โธดอกซ์บัลแกเรีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2489
จักรวรรดิแอฟริกากลาง นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 2522
ชิลี นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2468
โคลอมเบีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 2479 [180]
คิวบา นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 1902
ไซปรัส โบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งไซปรัส ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2520 ภายหลังการสวรรคตของเอธนาร์คมาคาริออส III
เชโกสโลวะเกีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 1920
เดนมาร์ก คริสตจักรแห่งเดนมาร์ก ลูเธอรัน
อังกฤษ คริสตจักรแห่งอังกฤษ แองกลิกัน
เอธิโอเปีย คริสตจักรออร์โธดอกซ์เอธิโอเปีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2517
หมู่เกาะแฟโร โบสถ์แห่งหมู่เกาะแฟโร ลูเธอรัน ยกระดับจากสังฆมณฑลของคริสตจักรแห่งเดนมาร์กในปี 2550 (ทั้งสองยังคงได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด)
ฟินแลนด์ Evangelical Lutheran Church of Finland ลูเธอรัน พ.ศ. 2462
โบสถ์ออร์โธดอกซ์ฟินแลนด์ ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2462
ฝรั่งเศส ลัทธิเหตุผล ไม่มี พ.ศ. 2337 (ก่อตั้ง พ.ศ. 2336)
ลัทธิของสิ่งมีชีวิตสูงสุด ไม่มี พ.ศ. 2337 ถูกแบนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2345
นิกายโรมันคาธอลิก[หมายเหตุ 4] คาทอลิก 1830
จอร์เจีย โบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2464
กรีซ โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ ออร์โธดอกซ์ตะวันออก[65] คริสตจักรของกรีซเป็นที่ยอมรับโดยกรีกรัฐธรรมนูญเป็น "แลกเปลี่ยนศาสนา" ในกรีซ [65]อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ไม่ได้ให้สถานะอย่างเป็นทางการแก่คริสตจักรแห่งกรีซ ในขณะที่ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการยอมรับว่าเท่าเทียมกันและอาจได้รับการปฏิบัติอย่างอิสระ [68]
กรีนแลนด์ คริสตจักรแห่งเดนมาร์ก ลูเธอรัน อยู่ระหว่างการหารือเพื่อยกระดับจากสังฆมณฑลกรีนแลนด์ในคริสตจักรเดนมาร์กเป็นโบสถ์ประจำรัฐสำหรับกรีนแลนด์ ตามแนวทางที่คริสตจักรแฟโรดำเนินการในปี 2550
กัวเตมาลา นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2414
เฮติ นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 2530
ฮาวาย คริสตจักรฮาวาย แองกลิกัน พ.ศ. 2436
เฮสเส โบสถ์อีแวนเจลิคัลในเฮสเส สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
ฮังการี[หมายเหตุ 5] นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2489
ไอซ์แลนด์ โบสถ์ลูเธอรันอีแวนเจลิคัล ลูเธอรัน
ไอร์แลนด์[หมายเหตุ 6] คริสตจักรไอร์แลนด์ แองกลิกัน พ.ศ. 2414
นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2516
อิตาลี นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 18 กุมภาพันธ์ 2527 (มีผลใช้บังคับ 25 เมษายน 2528 [187] )
ลิกเตนสไตน์ นิกายโรมันคาธอลิก[48] คาทอลิก
ลิปเป โบสถ์ลิปเป ปฏิรูป พ.ศ. 2461
ลิทัวเนีย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2483
ลือเบค โบสถ์ Evangelical Lutheran ในรัฐLübeck ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
ลักเซมเบิร์ก นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก ไม่ใช่คริสตจักรของรัฐอย่างเป็นทางการ[188]
มอลตา นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก
เมคเลนบูร์ก-ชเวริน Evangelical Lutheran State Church แห่งเมคเลนบูร์ก-ชเวริน ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
เมคเลนบูร์ก-สเตรลิทซ์ โบสถ์แห่งรัฐเมคเลนบูร์ก-สเตรลิทซ์ ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
เม็กซิโก นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2500 (ก่อตั้งใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2407 ถึง พ.ศ. 2410)
โมนาโก นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2542 (สถาปนาขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน)
เนเธอร์แลนด์ คริสตจักรปฏิรูปดัตช์ ปฏิรูป พ.ศ. 2338
มาซิโดเนียเหนือ โบสถ์ออร์โธดอกซ์มาซิโดเนีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2464
นอร์เวย์ คริสตจักรแห่งนอร์เวย์ ลูเธอรัน ในปี 2555 รัฐธรรมนูญแห่งนอร์เวย์ไม่ได้ตั้งชื่อลัทธิลูเธอรันเป็นศาสนาที่เป็นทางการของรัฐอีกต่อไป และในปี 2560 คริสตจักรได้กลายเป็นนิติบุคคลอิสระ[189] [190] [191]แต่มาตรา 16 กล่าวว่า " คริสตจักรแห่งนอร์เวย์ [. ..] จะยังคงเป็นคริสตจักรแห่งชาติของนอร์เวย์และจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ" [192]ณ วันที่ 1  มกราคม 2017 คริสตจักรแห่งนอร์เวย์เป็นนิติบุคคลที่ไม่ขึ้นกับรัฐ [189] [193]
Oldenburg Evangelical Lutheran Church of Oldenburg ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
ปานามา นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 1904
ประเทศปารากวัย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2535 [194]
ฟิลิปปินส์[หมายเหตุ 7] นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2441
โปแลนด์[หมายเหตุ 8] นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2490
โปรตุเกส[หมายเหตุ 9] นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 2453 , 2519
ปรัสเซีย
ก่อน พ.ศ. 2409
Evangelical State Church of Prussia's เก่าจังหวัดกับเก้าจังหวัดสงฆ์ สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
ปรัสเซีย
จังหวัดฮันโนเวอร์
Evangelical Reformed State Church of the Province of Hanover ปฏิรูป พ.ศ. 2461
ปรัสเซีย
จังหวัดฮันโนเวอร์
Evangelical Lutheran State Church of Hanover ลูเธอรัน พ.ศ. 2461

จังหวัดปรัสเซียแห่งเฮสส์-นัสเซา (บางส่วน)
โบสถ์แห่งรัฐอีแวนเจลิคัลแห่งแฟรงก์เฟิร์ต อะพอน ไมน์ สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461

จังหวัดปรัสเซียแห่งเฮสส์-นัสเซา (บางส่วน)
โบสถ์อีแวนเจลิคัลแห่งการเลือกตั้งเฮสเส สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461

จังหวัดปรัสเซียแห่งเฮสส์-นัสเซา (บางส่วน)
โบสถ์แห่งรัฐอีแวนเจลิคัลในแนสซอ สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
ปรัสเซีย
จังหวัด แห่งชเลสวิก-โฮลชไตน์
Evangelical Lutheran Church of Schleswig-Holstein ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
ควิเบก นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก 1960
โรมาเนีย โบสถ์ออร์โธดอกซ์โรมาเนีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2490
รัสเซีย โบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก พ.ศ. 2460
ทูรินเจีย ร่างของโบสถ์ในอาณาเขตซึ่งรวมเข้าด้วยกันในทูรินเจียในปี ค.ศ. 1920 ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
แซกโซนี Evangelical Lutheran State Church of Saxony ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
ชอมเบิร์ก-ลิปเป้ โบสถ์แห่งรัฐอีแวนเจลิคัลแห่งชอมเบิร์ก-ลิพเพอ ลูเธอรัน พ.ศ. 2461
สกอตแลนด์[195] คริสตจักรแห่งสกอตแลนด์ เพรสไบทีเรียน ยังคงเป็นโบสถ์ประจำชาติ การควบคุมของรัฐ disclaimed ตั้งแต่ 1638. ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการไม่ได้เป็นคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นโดยคริสตจักรแห่งสกอตแลนด์พระราชบัญญัติ 1921
เซอร์เบีย โบสถ์ออร์โธดอกซ์เซอร์เบีย ออร์โธดอกซ์ตะวันออก 1920
สเปน นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2521
สวีเดน คริสตจักรแห่งสวีเดน ลูเธอรัน 2000
สวิตเซอร์แลนด์ แยกโบสถ์ Cantonal (« Landeskirchen ») Zwinglianism , คาลวินและคาทอลิก ในช่วงศตวรรษที่ 20
ตูวาลู โบสถ์ตูวาลู ปฏิรูป
อุรุกวัย นิกายโรมันคาธอลิก คาทอลิก พ.ศ. 2461 (มีผลบังคับใช้ พ.ศ. 2462)
สหรัฐอเมริกา[หมายเหตุ 10] ไม่มีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2319 ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในบิลสิทธิในปี พ.ศ. 2335 ไม่มี ไม่มี; บางรัฐ legislatures จำเป็นประชาชนทุกคนในประเทศเหล่านั้นต้องเป็นสมาชิกของคริสตจักรและบางส่วนได้คริสตจักรอย่างเป็นทางการเช่นCongregationalismในบางนิวอิงแลนด์รัฐเช่นซาชูเซตส์ เรื่องนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2376 เมื่อแมสซาชูเซตส์เป็นรัฐสุดท้ายที่ยุบโบสถ์
วัลเด็ค Evangelical State Church of Waldeck และ Pyrmont สหโปรเตสแตนต์ พ.ศ. 2461
เวลส์[หมายเหตุ 11] คริสตจักรแห่งอังกฤษ แองกลิกัน 1920
เวิร์ทเทมแบร์ก โบสถ์แห่งรัฐ Evangelical ในWürttemberg ลูเธอรัน พ.ศ. 2461

รัฐทางศาสนาในอดีต

พระพุทธศาสนา

ประเทศ นิกาย Disestablished
Kalmyk พุทธศาสนาในทิเบต 1771
ลาว พระพุทธศาสนาเถรวาท พ.ศ. 2518
มองโกเลีย พุทธศาสนาในทิเบต พ.ศ. 2469
ประเทศไทย พระพุทธศาสนาเถรวาท ไม่รู้จัก
ทิเบต พุทธศาสนาในทิเบต พ.ศ. 2494
หยวน พุทธศาสนาในทิเบต 1368

ศาสนาฮินดู

ประเทศ Disestablished
เนปาล 2008

อิสลาม

ประเทศ นิกาย Disestablished
ซูดาน สุหนี่ อิสลาม 2020
ไก่งวง สุหนี่ อิสลาม พ.ศ. 2471

ชินโต

ประเทศ นิกาย Disestablished
ญี่ปุ่น รัฐชินโต พ.ศ. 2432 (โดยชอบด้วยกฎหมาย )
พ.ศ. 2490 ( โดยพฤตินัย )

รัฐต่ำช้า

ประเทศ Disestablished
สหภาพโซเวียต 1991
ยูโกสลาเวีย 1992

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ ภูฏาน , [1] มอริเตเนีย , [2] ซาฮาราตะวันตก (ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี[3] และโมร็อกโก [4]ซึ่งแบ่งการควบคุม),โมร็อกโก , [4] ตูนิเซีย , [5] อียิปต์ , [6] จอร์แดน , [7] อิรัก , [8] อัฟกานิสถาน , [9] ปากีสถาน , [10] บังคลาเทศ , [11] สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , [12] โอมาน , [13] เยเมน ,[14] มัลดีฟส์ , [15] อิหร่าน , [16] แอลจีเรีย , [17] ซาอุดีอาระเบีย , [18] โซมาเลีย , [19] มาเลเซีย , [20] บรูไน , [21] กรีซ , [22] เดนมาร์ก , [23] นอร์เวย์ , [24] คอสตาริกา , [25] แซมเบีย . [26]ดูเพิ่มเติมที่นี่
 2. รัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่า "เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการหย่าร้าง การแยกทางตุลาการ หรือการชดใช้สิทธิในการสมรส หรือความสัมพันธ์ทางครอบครัวของสมาชิกของคริสตจักรกรีก-ออร์โธดอกซ์ จะต้องรับรู้โดยศาลครอบครัว ซึ่งแต่ละคดีประกอบด้วย: สำหรับการพิจารณาคดีการหย่าร้าง ผู้พิพากษาสามคนจากสามคนซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นทนายความของนักบวชที่ได้รับการแต่งตั้งจากคริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์และเป็นประธานในศาลและอีกสองคนที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและศีลธรรมระดับสูงของคริสตจักรกรีกออร์โธดอกซ์ได้รับการแต่งตั้งจากศาลฎีกาในหมู่ทนายความ ถ้า ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานสงฆ์ดังที่กล่าวข้างต้น ศาลฎีกาก็แต่งตั้งประธานศาลเช่นกัน” [70]
 3. ^ กฎหมายบราซิล - รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง - องค์การของรัฐวี-บราซิล.com สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2555. บราซิลมีนิกายโรมันคาทอลิกเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่เป็นเอกราชของประเทศในปี พ.ศ. 2365 จนกระทั่งการล่มสลายของจักรวรรดิบราซิล .พรรครัฐบาลใหม่ผ่านไปในปี 1890 พระราชกฤษฎีกา 119-A "Decreto 119-A" ห้ามหน่วยงานของรัฐบาลกลางและรัฐเข้าแทรกแซงศาสนา โดยให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา(ยังคงมีผลบังคับใช้) จัดตั้งการแยกคริสตจักรและรัฐขึ้นเป็นครั้งแรกในกฎหมายของบราซิลนักคิดเชิงบวกDemétrio Nunes Ribeiroเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ยอมรับจุดยืนนี้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2434 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกภายใต้ระบบการปกครองของพรรครีพับลิกัน ได้ยกเลิกเอกสิทธิ์สำหรับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นการตอกย้ำถึงการแยกคริสตจักรและรัฐ เป็นกรณีนี้นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญของบราซิลปี 1988 ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ทำเช่นนั้นในบทความที่สิบเก้า คำนำของรัฐธรรมนูญหมายถึง "การปกป้องของพระเจ้า" เหนือการประกาศใช้เอกสารแต่สิ่งนี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรองความเชื่อในเทพใดๆ
 4. ^ ในฝรั่งเศสความตกลง ค.ศ. 1801ทำให้โรมันคาทอลิกลัทธิ ,ลูคริสตจักรและยูดายศาสนารัฐสนับสนุนจนกระทั่ง 1905 กฎหมายฝรั่งเศสในการแยกของโบสถ์และรัฐ
 5. ในฮังการี กฎหมายรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1848 ได้ประกาศคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นห้าแห่งซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกัน:นิกายโรมันคาธอลิก ,คาลวินนิสต์ ,ลูเธอรัน ,นิกายออร์โธดอกซ์ตะวันออกและคริสตจักรหัวแข็งใน 1868 กฎหมายเป็นที่ยอมรับอีกครั้งหลังจากที่Ausgleichในปี พ.ศ. 2438ศาสนายิวได้รับการยอมรับว่าเป็นคริสตจักรที่หก ในปี พ.ศ. 2491 ความแตกต่างระหว่างนิกายต่างๆ ได้ถูกยกเลิก [181] [182]
 6. ^ ในราชอาณาจักรไอร์แลนด์คริสตจักรแห่งไอร์แลนด์ก่อตั้งขึ้นในการปฏิรูป [183]ของสหภาพแรงงาน 1800สร้างสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์กับคริสตจักรแห่งอังกฤษและไอร์แลนด์จัดตั้งขึ้นนอกก็อตแลนด์ไอร์แลนด์โบสถ์พระราชบัญญัติ 1869 demerged และ disestablished คริสตจักรแห่งไอร์แลนด์ [183]และเกาะถูกแบ่งพาร์ติชันในปี 1922 รัฐธรรมนูญปี 1937ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ห้ามไม่ให้มีศาสนาที่เป็นที่ยอมรับ [184]ในขั้นต้น เป็นที่ยอมรับใน "ตำแหน่งพิเศษ" ของคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก "ในฐานะผู้พิทักษ์ศรัทธาที่พลเมืองส่วนใหญ่ยอมรับ" และได้รับการยอมรับ " คริสตจักรแห่งไอร์แลนด์ , คริสตจักรเพรสไบทีเรียนในไอร์แลนด์ , คริสตจักรเมธอดิสต์ในไอร์แลนด์ , Religious Society of Friends in Ireland เช่นเดียวกับJewish Congregationsและกลุ่มศาสนาอื่นๆ ที่มีอยู่ในไอร์แลนด์ ณ วันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้" [185]บทบัญญัติเหล่านี้ได้ถูกลบออกไปในปี 1973 [186]
 7. ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในหลายดินแดนที่สเปนยกให้สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2441; เสรีภาพทางศาสนาได้รับการประกันในหมู่เกาะในเวลาต่อมา ซึ่งได้ประมวลไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2445)มาตรา 5: "... ห้ามมิให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการก่อตั้งศาสนาหรือการห้ามมิให้มีการใช้เสรีภาพดังกล่าว และการใช้สิทธิและความเพลิดเพลินในการประกอบอาชีพทางศาสนาและการบูชาโดยเสรี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือความชอบจะได้รับอนุญาตตลอดไป" บทบัญญัติในทำนองเดียวกันคำพูดยังคงมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนิกายโรมันคาทอลิกยังคงเป็นศาสนาหลัก มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก
 8. ^ มาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญระบุว่า: "1. คริสตจักรและองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ จะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐในสาธารณรัฐโปแลนด์จะต้องเป็นกลางในเรื่องของความเชื่อมั่นส่วนบุคคล" มาตรา 114 ของโปแลนด์มีนาคมรัฐธรรมนูญ 1921ประกาศนิกายโรมันคาทอลิกการระงับ "ตำแหน่งหลักในหมู่นิกายเสมอกันในกฎหมาย" (ในการอ้างอิงถึงความคิดของแรกในหมู่เท่ากับ ) บทความนี้ได้อย่างต่อเนื่องในการบังคับตามมาตรา 81 ของเมษายนรัฐธรรมนูญ 1935แถลงการณ์ PKWN ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตในปี 1944 ได้แนะนำรัฐธรรมนูญเดือนมีนาคมอีกครั้ง ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับเล็กของปี 1947.
 9. ^ 1910 จนนิกายโรมันคาทอลิกได้รับการพิจารณาเป็นศาสนาประจำชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2519 ศาสนาคาทอลิกถือเป็นศาสนาของประเทศโปรตุเกส
 10. การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาครั้งแรกห้ามไม่ให้รัฐบาลกลางออกกฎหมายเกี่ยวกับสถานประกอบการทางศาสนาอย่างชัดแจ้งและด้วยเหตุนี้จึงห้ามการกำหนดโบสถ์ที่เป็นทางการสำหรับสหรัฐอเมริกา หรือขัดขวางคริสตจักรของรัฐและท้องถิ่น—ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสมัยที่หนึ่ง มีการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้ขัดขวางรัฐบาลของรัฐจากการจัดตั้งคริสตจักรที่เป็นทางการคอนเนตทิคัตยังคงทำเช่นนั้นจนกว่าจะแทนที่กฎบัตรอาณานิคมด้วยรัฐธรรมนูญคอนเนตทิคัต 2361 ; แมสซาชูเซตส์ยังคงก่อตั้งศาสนาโดยทั่วไปจนถึง พ.ศ. 2376 [196]ตั้งแต่ปี 2010 มาตรา III ของรัฐธรรมนูญแมสซาชูเซตส์ยังคงบัญญัติไว้ว่า "...  สภานิติบัญญัติจะอนุญาตและกำหนดให้หลายเมือง ตำบล เขตการปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองหรือสังคมทางศาสนาเป็นครั้งคราวเพื่อให้มีความเหมาะสม บทบัญญัติโดยออกค่าใช้จ่ายเอง เพื่อสถาบันการนมัสการพระเจ้าในที่สาธารณะ และเพื่อการสนับสนุนและธำรงไว้ซึ่งครูผู้สอนศาสนาและศีลธรรมของโปรเตสแตนต์ในที่สาธารณะ ในทุกกรณีที่บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่กระทำโดยสมัครใจ" [197] การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาครั้งที่สิบสี่ให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2411 ไม่ได้กล่าวถึงสถานประกอบการทางศาสนา แต่ห้ามไม่ให้รัฐ "ลดทอนสิทธิพิเศษหรือความคุ้มกัน" ของพลเมืองสหรัฐฯ หรือ "กีดกันชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สินใดๆ โดยไม่มีกระบวนการอันควรตามกฎหมาย" ในกรณีของEverson v. Board of Educationในปี 1947 ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ถือเอาว่าบทบัญญัติในภายหลังนี้รวมเอามาตราการจัดตั้งของการแก้ไขครั้งแรกที่มีผลบังคับใช้กับรัฐ และด้วยเหตุนี้จึงห้ามสถานประกอบการทางศาสนาของรัฐและท้องถิ่น ขอบเขตที่แน่นอนของข้อห้ามนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ และมักเป็นที่มาของคดีต่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา— โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ศาลต้องสร้างสมดุลในระดับรัฐ การแก้ไขครั้งแรกห้ามการจัดตั้งศาสนาที่เป็นทางการของรัฐบาลกับข้อห้ามการแก้ไขครั้งแรกในการแทรกแซงของรัฐบาลกับการใช้ศาสนาโดยเสรี ดูคำอธิษฐานของโรงเรียนสำหรับความขัดแย้งดังกล่าวในการเมืองอเมริกันร่วมสมัย ทั้งหมดรัฐธรรมนูญของรัฐในปัจจุบันกล่าวถึงผู้สร้าง แต่รวมถึงการค้ำประกันเสรีภาพขนานศาสนากับการแก้ไขครั้งแรกรัฐธรรมนูญของแปดรัฐ ( อาร์คันซอ , แมรี่แลนด์ , แมสซาชูเซต , นอร์ทแคโรไลนา , เพนซิล , เซาท์แคโรไลนา , เทนเนสซีและเท็กซัส) ยังมีประโยคที่ห้ามมิให้เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ในตำแหน่งสาธารณะ [198] [199]อย่างไรก็ตาม มาตราเหล่านี้ถือโดยศาลฎีกาสหรัฐที่จะบังคับใช้ไม่ได้ในคดีปี 2504 ของTorcaso v. Watkinsซึ่งศาลตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าประโยคดังกล่าวประกอบขึ้นเป็นการทดสอบทางศาสนาที่ไม่สอดคล้องกับข้อห้ามการทดสอบทางศาสนาในบทความ 6 ส่วนที่ 3ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา โบสถ์ฮาวายเป็นรัฐโบสถ์ของฮาวาย 1862-1893
 11. ^ คริสตจักรในเวลส์ถูกแยกออกจากคริสตจักรแห่งอังกฤษในปี 1920 โดยคริสตจักรเวลส์พระราชบัญญัติ 1914 ; ในเวลาเดียวกันกลายเป็น disestated.

อ้างอิง

 1. ^ ลึกลับผู้ปกครองของ THUNDER และความเงียบมังกร (Druk) ในเทือกเขาหิมาลัยสัญลักษณ์
 2. ^ "มอริเตเนีย" . CIA World Factbook
 3. ^ โทบี้ เชลลีย์. Endgame ในทะเลทรายซาฮาราตะวันตก: อนาคตของอาณานิคมสุดท้ายของแอฟริกาคืออะไร? . หนังสือเซด; 2547.ไอ978-1-84277-341-3 . NS. 174 . 
 4. ^ a b "โมร็อกโก" . CIA World Factbook
 5. ^ "ตูนิเซีย" . CIA World Factbook
 6. ^ 2012 รัฐธรรมนูญของอียิปต์แปลโดย Nivien Saleh กับดัชนี (มาตรา 2)
 7. ^ "จอร์แดน" . CIA World Factbook
 8. ^ "อิรัก" . CIA World Factbook
 9. ^ รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถาน (บทที่หนึ่ง, บทความที่สอง), afghan-web.com
 10. ^ "ปากีสถาน" . CIA World Factbook
 11. ^ "บังคลาเทศ" . CIA World Factbook
 12. ^ "สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์" . CIA World Factbook
 13. ^ "โอมาน" . CIA World Factbook
 14. ^ "เยเมน" . CIA World Factbook
 15. ^ "มัลดีฟส์" . CIA World Factbook
 16. ^ อิหร่าน - รัฐธรรมนูญ (มาตรา 12), unibe.ch , "ศาสนาอย่างเป็นทางการของอิหร่านคือศาสนาอิสลามและโรงเรียน Twelver Ja'fari, ... "
 17. ^ "แอลจีเรีย" . CIA World Factbook
 18. ^ The Basic Law of Governance (บทที่หนึ่ง, บทความที่หนึ่ง), saudiembassy.net , "ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเป็นรัฐอิสลามแห่งอาหรับ ศาสนาของมันคืออิสลาม รัฐธรรมนูญของมันคือหนังสือของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ The Holy Qur'an และ ซุนนะฮฺ (ประเพณี) ของท่านศาสดา (PBUH) ภาษาอาหรับเป็นภาษาของราชอาณาจักร เมืองริยาดเป็นเมืองหลวง"
 19. ^ "โซมาเลีย" . CIA World Factbook
 20. ^ รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง , agc.gov.my
 21. ^ Ibp อุซา; สิ่งพิมพ์ธุรกิจระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา (2007). บรูไน Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'Izzaddin Waddaulah คู่มือ สิ่งพิมพ์ธุรกิจระหว่างประเทศ น.  133 . ISBN 978-1-4330-0444-5.
 22. ^ "กรีซ" . CIA World Factbook
 23. ^ "เดนมาร์ก" . CIA World Factbook
 24. ^ "นอร์เวย์" . CIA World Factbook
 25. ^ ชื่อเรื่องที่หกมาตรา 75ของรัฐธรรมนูญของคอสตาริกา ,costaricalaw.com
 26. ^ "แซมเบียรัฐธรรมนูญของปี 1991 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2009" (PDF) CIA World Factbook
 27. วารสารประวัติศาสตร์สงฆ์ . NS. 268 โดย Cambridge University Press, Gale Group, CW Dugmore
 28. ^ เป็นผู้นำคือการบริหารและอาณาเขต แต่ไม่ได้รวม potestas สั่งซื้อ (ขวาไปประกาศบวชที่จัดการพิธีและพิธีกรรมของคริสตจักรที่ถูกสงวนไว้ให้พระสงฆ์) เบรย์, เจอรัลด์. เอกสารการปฏิรูปภาษาอังกฤษ James Clarke & Cº (1994), p. 114
 29. ^ นีล, สตีเฟน. แองกลิคานิสม์ เพนกวิน (1960), p. 61
 30. ^ ที่เกี่ยวข้องชุมชนทางศาสนาเป็นเหรียญตราทซ์และของสบูร์ก , ลู EPCAALและกลับเนื้อกลับตัว EPRALและสาม consistories อิสราเอลในโกลมาร์ทซ์และสบูร์ก
 31. ^ "พื้นหลัง" . 15 กรกฎาคม 2553 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 15 กรกฎาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2021 .
 32. ^ "ร่างของ Tsa Thrim Chhenmo" (PDF) . รธน. 1 สิงหาคม 2550 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2550 . สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 .
  มาตรา 3 มรดกทางจิตวิญญาณ
  1. พุทธศาสนาเป็นมรดกทางจิตวิญญาณของภูฏาน ซึ่งส่งเสริมหลักการและค่านิยมของสันติภาพ การไม่ใช้ความรุนแรง ความเห็นอกเห็นใจ และความอดทน
  2. Druk Gyalpoเป็นผู้พิทักษ์ของทุกศาสนาในภูฏาน
  3. มันจะเป็นความรับผิดชอบของสถาบันทางศาสนาและบุคคลในการส่งเสริมมรดกทางจิตวิญญาณของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ดูแลให้ศาสนายังคงแยกออกจากการเมืองในภูฏาน สถาบันทางศาสนาและบุคคลิกภาพจะอยู่เหนือการเมือง
  4. Druk Gyalpoจะในคำแนะนำของห้าLopon s แต่งตั้งพระภิกษุสงฆ์ได้เรียนรู้และเป็นที่เคารพบวชให้สอดคล้องกับDruk-Lu , ความสุขกับเก้าคุณภาพของจิตวิญญาณครูและประสบความสำเร็จในked-dzogเป็นJe Khenpo
  5. สมเด็จJe Khenpoต้องในคำแนะนำของDratshang Lhentshogแต่งตั้งพระสงฆ์มีความสุขกับเก้าคุณภาพของจิตวิญญาณครูและประสบความสำเร็จในked-dzogเป็นห้าLopon s
  6. สมาชิกของDratshang Lhentshogจะประกอบด้วย:
    (a) Je Khenpoเป็นประธาน;
    (b) ห้าLoponของZhung Dratshang ; และ
    (ค) เลขาธิการDratshang Lhentshogซึ่งเป็นข้าราชการ
  7. Zhung DratshangและRabdeysจะยังคงได้รับเงินทุนที่เพียงพอและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จากรัฐ "รัฐธรรมนูญของภูฏานปี 2008" (PDF) . ประกอบโครงการ. org/ . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 33. ^ "รัฐธรรมนูญกัมพูชา" . cambodia.org . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2011 . (มาตรา 43)
 34. ^ "เอเชียตะวันออก/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :: กัมพูชา — The World Factbook – Central Intelligence Agency" . cia.gov .
 35. ^ "ศรีลังกา" .
 36. ^ บทความ 67:
  "รัฐควรสนับสนุนและปกป้องพระพุทธศาสนา ในการสนับสนุนและปกป้องพระพุทธศาสนา [... ] รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท [... ] และต้องมีมาตรการและ กลไกป้องกันพระพุทธศาสนาจากการถูกบ่อนทำลายในรูปแบบใด ๆ รัฐควรส่งเสริมให้ชาวพุทธมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย” "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (PDF) . constitutionnet.org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 37. ^ "ประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐรัฐธรรมนูญของปี 1991 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2003" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 . ข้อ 9 รัฐเคารพและคุ้มครองกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายของพุทธศาสนิกชนและสาวกของศาสนาอื่น [และ] ระดมและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรตลอดจนพระสงฆ์ในศาสนาอื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน .
 38. ^ "พุทธศาสนาในมองโกเลีย" .
 39. ^ "มองโกเลีย" .
 40. ^ "รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ปี 2008" (PDF) . โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 41. ^ ซินแคลร์ , ธารา (2008) "การปฏิรูปทิเบตและการฟื้นฟู Kalmyk ของพระพุทธศาสนา" . ภายในเอเชีย . 10 (2): 241–259. ดอย : 10.1163/000000008793066713 . ISSN 1464-8172 . JSTOR 23615096  
 42. ^ "พุทธศาสนาในรัสเซีย: ความท้าทายและทางเลือกในยุคหลังโซเวียต" . รีเสิร์ชเกต. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2021 .
 43. ^ "Kalmykia: ร้องเรียนบางอย่างมากกว่าการสนับสนุนจากรัฐ Kalmykia ของพระพุทธศาสนา" ภาษาอังกฤษ. ศาสนา.ข้อมูล สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2021 .
 44. ^ "ประวัติของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์" . สภาอัครสังฆราชแห่งนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์. สืบค้นเมื่อ24 พฤษภาคม 2549 .
 45. ^ "เกี่ยวกับ" . เกิร์นซีย์ ดีเนอรี คริสตจักรของอังกฤษ
 46. ^ เกล เซอร์เจมส์ "โบสถ์เจลบนเกาะแมน" . ใน Isle of Man ออนไลน์ IOM ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ7 กุมภาพันธ์ 2560 .
 47. ^ ผู้ใช้ขั้นสูง "คอสตาริการัฐธรรมนูญในภาษาอังกฤษ - กฎหมายรัฐธรรมนูญ - หัวข้อคอสตาริกากฎหมาย" costaricalaw.com . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 6 กันยายน 2558
 48. อรรถa b รัฐธรรมนูญ ศาสนาที่เครื่อง Wayback (เก็บถาวร 26 มีนาคม 2552) (เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2009-03-26)
 49. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งมอลตา (มาตรา 2)" . mjha.gov.mt.
 50. Constitution de la Principaute at the Wayback Machine (เก็บถาวร 27 กันยายน 2011) (ฝรั่งเศส): Art. 9. Principaute De Monaco: Ministère d'Etat (เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-09-27)
 51. ^ "นครวาติกัน" . Catholic-Pages.com สืบค้นเมื่อ12 สิงหาคม 2556 .
 52. ^ Temperman, โรน (2010) รัฐศาสนาสัมพันธ์และกฎหมายสิทธิมนุษยชน: สู่ขวาเพื่อศาสนาภิเป็นกลาง บริล ISBN 9789004181496. ... รับประกันการออกกำลังกายของนิกายโรมันคา ธ อลิกและสาธารณะของกิจกรรมและการรักษาความสัมพันธ์ของความร่วมมือพิเศษกับรัฐตามประเพณีอันดอร์รา รัฐธรรมนูญยอมรับความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มที่ของร่างกายของนิกายโรมันคาธอลิกซึ่งมีสถานะทางกฎหมายตามกฎเกณฑ์ของตนเอง
 53. ^
 54. ^ "รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต" (PDF) โกเวอร์โน เดอ ติมอร์-เลสเต
 55. ^ "กูเกิลแปลภาษา" . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2558 .
 56. ^ (PDF) . 3 มกราคม 2015 https://web.archive.org/web/20150103200933/http://confinder.richmond.edu/admin/docs/ElSalvador1983English.pdf เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 57. ^ "กัวเตมาลารัฐธรรมนูญปี 1985 ที่มีการแก้ไขผ่าน 1993" (PDF) โครงการ รธน . บุคลิกภาพทางกฎหมายของคริสตจักรคาทอลิกเป็นที่ยอมรับ คริสตจักร ลัทธิ หน่วยงาน และสมาคมอื่นๆ ที่มีลักษณะทางศาสนาจะได้รับการยอมรับในบุคลิกภาพทางกฎหมายตามกฎของสถาบัน[,] และรัฐบาลไม่อาจปฏิเสธได้[,] นอกเหนือจากเหตุผลของความสงบเรียบร้อยของประชาชน รัฐจะขยายไปยังคริสตจักรคาทอลิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ กรรมสิทธิ์ [the] กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่แท้จริงซึ่งถือครองโดยสันติเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกของคริสตจักรคาทอลิกในอดีต ทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมายให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลเหล่านั้น
 58. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิตาลี" (PDF) . Senato.it สืบค้นเมื่อ6 มิถุนายนพ.ศ. 2564 . รัฐและคริสตจักรคาทอลิกเป็นอิสระและมีอำนาจอธิปไตย โดยแต่ละรัฐอยู่ในขอบเขตของตนเอง ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกควบคุมโดยสนธิสัญญาลาเตรัน การแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับจะไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 59. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอิตาลี" (PDF) . Senato.it สืบค้นเมื่อ6 มิถุนายนพ.ศ. 2564 . นิกายทุกนิกายมีอิสระเท่าๆ กันต่อหน้ากฎหมาย นิกายอื่นที่ไม่ใช่นิกายโรมันคาทอลิกมีสิทธิที่จะจัดตั้งตนเองได้ตามกฎเกณฑ์ของตนเอง โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของอิตาลี ความสัมพันธ์ของพวกเขากับรัฐนั้นถูกควบคุมโดยกฎหมาย ตามข้อตกลงกับตัวแทนของตน
 60. บทสรุปผู้บริหาร – ปานามา , 2013 Report on International Religious Freedom , กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา.
 61. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐปารากวัย" . บทบาทของคริสตจักรคาทอลิกในการก่อตัวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเป็นที่ยอมรับในที่นี้
 62. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเปรู" (PDF) . ภายในระบบที่เป็นอิสระและเป็นอิสระ รัฐยอมรับว่าคริสตจักรคาทอลิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศีลธรรมของเปรู และให้ความร่วมมือ รัฐเคารพในนิกายอื่น ๆ และอาจสร้างรูปแบบของความร่วมมือกับพวกเขา
 63. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์" . 2 เมษายน 1997 ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐโปแลนด์และนิกายโรมันคาธอลิกจะกำหนดโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สรุปโดยสันตะสำนักและโดยกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐโปแลนด์กับคริสตจักรและองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ระหว่างผู้แทนที่เหมาะสมกับคณะรัฐมนตรี
 64. ^ " รัฐธรรมนูญสเปน ". มาตรา 14, 16 และ 27.3 รัฐธรรมนูญของ29 ธันวาคม 1978 (PDF) สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2561 . จะไม่มีศาสนาใดมีลักษณะของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจะต้องคำนึงถึงความเชื่อทางศาสนาของสังคมสเปนและด้วยเหตุนี้จึงต้องรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่เหมาะสมกับคริสตจักรคาทอลิกและคำสารภาพอื่น ๆ   
 65. ^ [1]รัฐธรรมนูญของกรีซ: มาตรา II สัมพันธ์ของคริสตจักรและรัฐ: ข้อ 3 เครือข่ายทรัพยากรกรีก
 66. ^ Enyedi, Zsolt; Madeley, John TS (2 สิงหาคม 2547) โบสถ์และรัฐในยุโรปร่วมสมัย เลดจ์ NS. 228. ISBN 9781135761417. ทั้งในฐานะที่เป็นคริสตจักรของรัฐและในฐานะคริสตจักรประจำชาติ คริสตจักรออร์โธดอกซ์แห่งกรีซมีความเหมือนกันมากกับคริสตจักรของรัฐโปรเตสแตนต์ และแม้กระทั่งกับนิกายโรมันคาทอลิกในบางประเทศ
 67. ^ Meyendorff จอห์น (1981) คริสตจักรออร์โธดอก: ที่ผ่านมาและบทบาทในโลกวันนี้ สำนักพิมพ์เซนต์วลาดิเมียร์. NS. 155. ISBN 9780913836811. กรีซจึงเป็นประเทศเดียวที่คริสตจักรออร์โธดอกซ์ยังคงเป็นคริสตจักรของรัฐและมีบทบาทสำคัญในชีวิตของประเทศ
 68. ^ a b [2]รัฐธรรมนูญของกรีซ: ส่วนที่สอง สิทธิส่วนบุคคลและทางสังคม: มาตรา 13
 69. ^ "รัฐธรรมนูญบัลแกเรีย" . รัฐสภาบัลแกเรีย. สืบค้นเมื่อ20 ธันวาคม 2554 .
 70. ^ "รัฐธรรมนูญของไซปรัส 1960 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี 2013" (PDF) โครงการ รธน .
 71. ^ ฟินแลนด์ - รัฐธรรมนูญมาตรา 76 คริสตจักรพระราชบัญญัติhttp://servat.unibe.ch/icl/fi00000_.html
 72. ^ Salla Korpela (พฤษภาคม 2548) "คริสตจักรในฟินแลนด์วันนี้" . คณะกรรมการส่งเสริมฟินแลนด์; จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศ กรมสื่อสารและวัฒนธรรม
 73. ^ รัฐธรรมนูญแห่งจอร์เจียมาตรา 9(1&2) และ 73(1a 1 )
 74. a b Scotland, The Church of (22 กุมภาพันธ์ 2010). "โครงสร้างของเรา" . คริสตจักรแห่งสกอตแลนด์. สืบค้นเมื่อ7 เมษายน 2021 .
 75. ^ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติข้าหลวง "Refworld – รายงานปี 2010 เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศ – ตูวาลู" . สืบค้นเมื่อ23 กุมภาพันธ์ 2560 .
 76. ^ รัฐธรรมนูญของตูวาลู มาตรา 23
 77. ^ เดนมาร์ก - รัฐธรรมนูญมาตราโบสถ์รัฐ 4กฎหมายรัฐธรรมนูญนานาชาติ
 78. อ้างอิงจาก Encyclopedia of Global Religion, แก้ไขโดย Mark Juergensmeyer, ตีพิมพ์ในปี 2012 โดยสำนักพิมพ์ Sage, ISBN 978-0-7619-2729-7 , หน้า 390 (หน้ามีออนไลน์ที่นี่ ) 
 79. ^ "รัฐธรรมนูญของประเทศเดนมาร์ก - มาตรา IV" (PDF) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 1 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ22 กันยายน 2559 . คริสตจักร Evangelical Lutheran จะเป็นคริสตจักรที่จัดตั้งขึ้นของเดนมาร์ก และด้วยเหตุนี้จึงจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
 80. ^ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ : บทความ 62,รัฐบาลของประเทศไอซ์แลนด์
 81. ^ LL.M. , ศ. ดร. Axel Tschentscher "ICL > ฟินแลนด์ > รัฐธรรมนูญ" . servat.unibe.ch . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2021 .
 82. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ - Lovdata" . lovdata.no สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2021 .
 83. ^ Riksdagsförvaltningen "ล่าช้า (1998:1591) จาก Svenska kyrkan Svensk författningssamling 1998:1998:1591 tom SFS 2009:1234 - Riksdagen" . www.riksdagen.se (ภาษาสวีเดน) . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2021 .
 84. ^ Riksdagsförvaltningen "การสืบทอดตำแหน่ง (1810:0926); Svensk författningssamling 1810:1810:0926 - Riksdagen" . www.riksdagen.se (ภาษาสวีเดน) . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2021 .
 85. ^ "สมัชชาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย" . รัฐสภา .
 86. ^ United States Department of State, 2011 Report on International Religious Freedom—สาธารณรัฐโดมินิกัน, 30 กรกฎาคม 2012, ดูได้ที่: http://www.refworld.org/docid/502105c67d.html โดเมนสาธารณะ บทความนี้รวมข้อความจากแหล่งนี้ซึ่งอยู่ในโดเมนสาธารณะ
 87. ^ "เนคไทคริสตจักร-รัฐ เปิดประตูสู่มัสยิด" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . 7 ตุลาคม 2551 . สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2556 .
 88. ^ "เฮติ" . รัฐ.gov. 14 กันยายน 2550 . สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2557 .
 89. ^ International Religious Freedom Report 2017 เฮติกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สำนักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน
 90. ^ รัฐธรรมนูญฮังการีของปี 2011 สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559.
 91. ^ "นาฬิกา Concordat – โปรตุเกส | Concordat (2004) : text" . concordatwatch.eu .
 92. ^ Wyeth, Grant (16 มิถุนายน 2017). "ซามัวกลายเป็นรัฐคริสเตียนอย่างเป็นทางการ" . นักการทูต .
 93. ^ Feagaimaali'i-Luamanu, Joyetter (8 มิถุนายน 2017) "การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน; ซามัวอย่างเป็นทางการจะกลายเป็น 'คริสเตียนรัฐ' " รายงานหมู่เกาะแปซิฟิก
 94. ^ รัฐธรรมนูญของแซมเบีย . สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2559.
 95. ^ http://scroll.in/article/756609/nepals-new-constitution-comes-into-force-on-sunday-but-minorities-say-it-privileges-hindus}}
 96. ^ https://www.business-standard.com/article/pti-stories/four-persons-arrested-in-nepal-for-slaughtering-cow-11803250005_1.html#:~:text=In%20Nepal%2C% 20slaughtering%
 97. ^ https://www.ucanews.com/news/nepals-new-law-puts-squeeze-on-christians/83153
 98. "ซาอุดีอาระเบียกำหนดโทษประหารชีวิต ข้อหาลักลอบนำเข้าคัมภีร์ไบเบิล" . deathpenaltynews 30 พฤศจิกายน 2557
 99. "กฎหมายใหม่ของซาอุดิอาระเบียกำหนดโทษประหารสำหรับผู้ลักลอบนำเข้าคัมภีร์ไบเบิล?" . โพสต์คริสเตียน สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2558 .
 100. ^ "โทษประหารชีวิตซาอุดีอาระเบียเรียกเก็บพระคัมภีร์ลักลอบ" เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 เมษายน 2559 . สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2558 .
 101. ^ ชีนเจเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ: รายงานโลก (Routledge, 1997) หน้า 452
 102. ^ "รัฐธรรมนูญ" . สถานทูตอัฟกานิสถานในวอชิงตัน ดี.ซี. สถานทูตอัฟกานิสถาน. สืบค้นเมื่อ10 สิงหาคม 2017 .
 103. ^ "รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถาน" (PDF) . อัฟกานิสถาน 2530. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 3 กรกฎาคม 2552 . สืบค้นเมื่อ30 กรกฎาคม 2552 .
 104. ^ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24549.html
 105. ^ Unb, ธากา. "ประเทศที่จะทำงานตามกฎบัตร Madinah: PM" เดลี่สตาร์. สืบค้นเมื่อ11 กรกฎาคม 2017 .
 106. ^ https://thediplomat.com/2020/09/bangladeshs-ambiguity-on-religion-has-been-expensive-for-the-country/
 107. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (1972). "ส่วนที่ 2 – หลักการพื้นฐานของนโยบายของรัฐ". 8. ฆราวาสและเสรีภาพในการนับถือศาสนา . บังคลาเทศ: รัฐบาลบังคลาเทศ .
 108. ^ "ประเทศมุสลิมสายกลาง!" . 6 เมษายน 2553
 109. ^ https://www.berfrois.com/2013/05/bangladesh-secular-bengalis-or-muslim-bangladesh/
 110. ^ "Avant Projet de Revision de la Constitution" (PDF) . constitutionnet.org (ในภาษาฝรั่งเศส) 28 ธันวาคม 2558.
 111. ^ "บาห์เรนรัฐธรรมนูญปี 2002 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2012" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 112. ^ "บรูไนดารุสซาลามของรัฐธรรมนูญของปี 1959 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2006" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์ . org 6 มิถุนายน 2560.
 113. ^ "คอโมโรสของรัฐธรรมนูญปี 2001 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2009" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์ . org 6 มิถุนายน 2560.
 114. ^ "จิบูตีของรัฐธรรมนูญของปี 1992 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปี 2010" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์ . org 6 มิถุนายน 2560.
 115. ^ แปลอย่างไม่เป็นทางการของรัฐธรรมนูญ 2014
 116. ^ "อิหร่าน (สาธารณรัฐอิสลาม) 's รัฐธรรมนูญปี 1979 ที่มีการแก้ไขผ่าน 1989" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 117. ^ "รัฐธรรมนูญอิรัก" (PDF) . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
 118. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์แห่งจอร์แดน" . 1 มกราคม 2495 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 เมษายน 2556 . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 119. ^ "คูเวตรัฐธรรมนูญของปี 1962 กู้คืนในปี 1992" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 120. ^ "ร่างกฎบัตรรัฐธรรมนูญสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่าน" (PDF) . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 121. ^ "รัฐธรรมนูญของมัลดีฟส์ปี 2551" (PDF) . โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 122. ^ "รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐ Incorporating แก้ไขทั้งหมดขึ้นอยู่กับ PU (A) 164/2009" (PDF) กฎหมายของประเทศมาเลเซีย. สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 123. ^ "มอริเตเนียรัฐธรรมนูญของปี 1991 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2012" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 124. ^ "โมร็อกโกร่างข้อความของรัฐธรรมนูญนำมาใช้ในการลงประชามติวันที่ 1 กรกฎาคม 2011" (PDF) constitutionnet.org บัฟฟาโล นิวยอร์ก: William S. Hein & Co., Inc. 2011
 125. ^ "โอมานรัฐธรรมนูญของปี 1996 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2011" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 126. ^ "ตอนที่ 1: "เกริ่นนำ" " . ปากีสถาน. org สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2556 .
 127. ^ เว็บไซต์ Mideastweb
 128. ^ "รัฐธรรมนูญ" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 ตุลาคม 2547 . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 129. ^ "กฎพื้นฐานของการปกครอง" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 มีนาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 130. ^ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Sahrawi_Arab_Democratic_Republic
 131. ^ "สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียรัฐธรรมนูญชั่วคราว" (PDF) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 24 มกราคม 2556 . สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 132. ^ "รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย" (PDF) . constitutionnet.org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 133. ^ "สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ของรัฐธรรมนูญ 1971 ที่มีการแก้ไขผ่าน 2004" (PDF) โปรเจกต์โปรเจกต์. org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 134. ^ "รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเยเมนแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2001" (PDF) constitutionnet.org สืบค้นเมื่อ29 ตุลาคม 2017 .
 135. ^ https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/tajikistan-new-law-on-religious-organizations/
 136. ^ "ตุรกีอาจจะยึดเป็นผู้นำของมุสลิมสุหนี่จากซาอุดิอาระเบีย" ตะวันออกกลาง มอนิเตอร์ . 30 กรกฎาคม 2563 . สืบค้นเมื่อ2 มิถุนายนพ.ศ. 2564 .
 137. ^ กระทรวงการต่างประเทศ (ตุรกี) [@TC_Disisleri] (18 มกราคม 2021) "Atina ve นี้อาคาร Yunanistan Başpiskoposu'nun Dinimize Yönelikİfadeleri Hk. " " (Tweet) แปล. 20 เดือนมกราคม 2021 - ผ่านทางทวิตเตอร์
 138. ^ https://isdp.eu/publication/religion-and-the-secular-state-in-turkmenistan/
 139. ^ https://journals.openedition.org/asiiecentrale/1527
 140. ^ Trouble in Utopia: The Overburdened Polity of Israelโดย Dan Horowitz และ Moshe Lissak, pp. 51–52
 141. ^ International Religious Freedom Report 2009: อิสราเอลและดินแดนที่ถูกยึดครองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ สำนักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน
 142. ^ คนต่างชาติ เอมิลิโอ (2006) [2001]. Le ศาสนา della politica. Fra democrazie e totalitarismi [ การเมืองในฐานะศาสนา ]. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 143. ^ ดิลลอน, ไมเคิล (2001) ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและจีน . กลุ่มสิทธิชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ
 144. ^ โร Callick เวลาปาร์ตี้: ใครครองจีนและอย่างไร . Black Inc, 2013. พี. 112
 145. ^ a b French, Howard (3 มีนาคม 2550) "กระแสทางศาสนาที่เพิ่มขึ้นในจีนที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า ทำเซอร์ไพรส์ผู้นำ" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . สืบค้นเมื่อ25 พฤศจิกายน 2556 .
 146. ^ "แผนที่น่าประหลาดใจที่ซึ่งบรรดาผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าของโลกอาศัยอยู่" . เดอะวอชิงตันโพสต์ . สืบค้นเมื่อ25 พฤศจิกายน 2556 .
 147. ^ "แนวทางลับของพรรคในการขจัดศาสนาและรับรองชัยชนะของอเทวนิยม" . ข่าวเอเชีย. สืบค้นเมื่อ25 พฤศจิกายน 2556 .
 148. ^ "จีนประกาศ 'ความเจริญ' ไดรฟ์ต่ำช้าในทิเบต" บีบีซี . 12 มกราคม 2542 . สืบค้นเมื่อ25 พฤศจิกายน 2556 .
 149. ^ "สตรีในกฎหมายสถานภาพส่วนบุคคล". สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2556.
 150. ^ ร. ราบิล (12 กันยายน 2554). ศาสนา, เอกลักษณ์ของชาติและสารภาพการเมืองในเลบานอน: ความท้าทายของศาสนาอิสลาม พัลเกรฟ มักมิลลัน สหรัฐอเมริกา ISBN 978-0-230-33925-5.
 151. ^ Jeroen Temperman (2010) รัฐศาสนาสัมพันธ์และกฎหมายสิทธิมนุษยชน: สู่ขวาเพื่อศาสนาภิเป็นกลาง บริล ISBN 9789004181489.
 152. ^ Bourdeaux ไมเคิล (2003) "แนวโน้มนโยบายทางศาสนา" . ยุโรปตะวันออกรัสเซียและเอเชียกลาง เทย์เลอร์และฟรานซิส. น. 46–52. ISBN 9781857431377.
 153. ^ "ศาสนา De-Facto State ของรัสเซีย" . โพสต์คริสเตียน 24 เมษายน 2551.
 154. ^ "รัสเซียออร์ทอดอกซ์ตอนนี้โดยพฤตินัยศาสนาประจำชาติ" . วารสารชาวยิวแห่งมหานครลอสแองเจลิส . 24 เมษายน 2551.
 155. ^ "คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย: จากเรื่องตลกสู่โศกนาฏกรรม?" . openDemocracy 3 พฤษภาคม 2555
 156. เบนเน็ตต์, ไบรอัน พี. (2011). ศาสนาและภาษาในการโพสต์ของสหภาพโซเวียตรัสเซีย เลดจ์ . ISBN 9781136736131. คริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียได้กลายเป็นคริสตจักรของรัฐโดยพฤตินัย
 157. ^ "ฟันเฟืองแห่งศรัทธาเขย่าผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า" . เดอะการ์เดียน . 7 มกราคม พ.ศ. 2544 'เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความสนใจในศาสนาเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการปราบปรามที่ดำเนินไปก่อนหน้านี้' เลวินสันกล่าว 'แต่เรากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซีย—ซึ่งกลายเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย— ยกเว้นความเชื่ออื่นๆ ทั้งหมด'
 158. ^ "เป็นค่าใช้จ่ายของคนอื่น ปูตินเลือกโบสถ์" . เดอะนิวยอร์กไทม์ส . 24 เม.ย. 2551 เช่นเดียวกับที่รัฐบาลได้ควบคุมชีวิตทางการเมืองอย่างเข้มงวด ก็มีการบุกรุกในเรื่องของความเชื่อเช่นกัน ตัวแทนของเครมลินในหลายพื้นที่ได้เปลี่ยนคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียให้เป็นศาสนาที่เป็นทางการโดยพฤตินัย
 159. ^ "แผนที่ของประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนามากที่สุดในโลกนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ" . 15 เมษายน 2557.
 160. ^ "องค์การระหว่างศาสนา สิงคโปร์ (IRO)" . iro.sg
 161. "9. Marxist-Leninist 'Scientific Atheism' as the Science of Religion" , Marxist-Leninist 'Scientific Atheism' and the Study of Religion and Atheism in the USSR , De Gruyter, pp. 359–384, 31 ธันวาคม 1983, doi : 10.1515/9783110838589.359 , ISBN 978-3-11-083858-9, สืบค้นเมื่อ29 มกราคม 2021
 162. ^ https://www.butterfield.com/blog/2015/07/23/buddhism-in-vietnam-an-education-in-enlightenment/ . หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 163. ^ https://www.anywhere.com/vietnam/travel-guide/religion%3famp=1 . หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 164. ^ "เวียดนาม" . กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ27 มกราคม 2021 .
 165. ^ "รหัสธีโอโดเซียน" . ละตินห้องสมุดโฆษณา Fontes สถาบันการศึกษา โฆษณา Fontes สถาบันการศึกษา สืบค้นเมื่อ23 พฤศจิกายน 2549 .
 166. ^ Halsall พอล (มิถุนายน 1997) "รหัสธีโอโดเซียน XVI.i.2" . ในยุคกลางแหล่งที่มา: ห้ามของศาสนาอื่น มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม. สืบค้นเมื่อ23 พฤศจิกายน 2549 .
 167. ^ "แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาขงจื๊อ" .
 168. ประวัติศาสตร์อารยธรรมเอเชียกลาง : ค.ศ. 750 ถึงปลายศตวรรษที่สิบห้า . ส่วนที่สอง: ความสำเร็จ, น. 59
 169. ^ ยุคเปอร์เซีย 1040-1797 ,เดวิดมอร์แกนพี 72
 170. ^ "Artikel 133: Vorst belijdt เด Christelijke Hervormde Godsdienst - Nederlandse grondwet" สืบค้นเมื่อ23 กุมภาพันธ์ 2560 .
 171. ^ "Artikel 194: Traktementen, pensioenen en andere inkomsten - Nederlandse grondwet"