จิตวิญญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ความหมายของจิตวิญญาณได้พัฒนาและขยายออกไปตามกาลเวลา และความหมายแฝงต่างๆ สามารถพบได้ควบคู่กันไป[1] [2] [3] [หมายเหตุ 1]ตามเนื้อผ้า จิตวิญญาณหมายถึงกระบวนการทางศาสนาของการก่อตัวใหม่ซึ่ง "มุ่งหมายที่จะฟื้นฟูรูปร่างดั้งเดิมของมนุษย์" [หมายเหตุ 2]เน้นที่ " ภาพลักษณ์ของพระเจ้า " [ 4] [5]ตามแบบอย่างของผู้ก่อตั้งและตำราศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของโลก คำนี้ใช้ในคริสต์ศาสนายุคแรกเพื่ออ้างถึงชีวิตที่มุ่งไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์[6]และขยายออกไปในช่วงยุคกลางตอนปลายรวมไปถึงด้านจิตใจของชีวิต[7]ในยุคปัจจุบัน คำศัพท์ทั้งสองแพร่กระจายไปยังประเพณีทางศาสนาอื่น ๆ[8]และขยายออกไปเพื่ออ้างถึงประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมถึงประเพณีลึกลับและประเพณีทางศาสนาที่หลากหลาย ประเพณีสมัยใหม่มักจะอ้างถึงประสบการณ์ส่วนตัวของมิติศักดิ์สิทธิ์[9]และ "คุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดที่ผู้คนอาศัยอยู่" [10] [11]มักจะอยู่ในบริบทที่แยกจากสถาบันทางศาสนาที่จัดตั้งขึ้น[12]นี้อาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติดินแดนนอกเหนือจากโลกปกติที่สังเกตได้ที่[13] เจริญเติบโตส่วนบุคคล , [14]เควสสำหรับสุดยอดหรือศักดิ์สิทธิ์ความหมาย , [15] ประสบการณ์ทางศาสนา , [16] หรือการเผชิญหน้ากับตัวของตัวเอง "มิติภายใน." [17]

พระยืนมีรัศมี 1 และ 2 ศตวรรษ (หรือก่อนหน้า), ศิลปะกรีกที่นับถือศาสนาพุทธของคันธาระ

นิรุกติศาสตร์

คำว่าวิญญาณหมายถึง "หลักการเคลื่อนไหวหรือสำคัญในมนุษย์และสัตว์" [เว็บ 1]มันมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณEspiritซึ่งมาจากคำภาษาละตินสปิริต ( จิตวิญญาณของความกล้าหาญความแข็งแรงลมหายใจ) และมีความเกี่ยวข้องกับspirare (หายใจ) ในภูมิฐานภาษาละตินคำว่าสปิริตถูกนำมาใช้ในการแปลภาษากรีกPNEUMAและภาษาฮิบรูพระวิญญาณ [เว็บ 1]

คำว่า "จิตวิญญาณ" เรื่อง "เกี่ยวกับจิตวิญญาณ" มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณSpirituel (12c.) ซึ่งได้มาจากภาษาละตินspiritualisซึ่งมาจากสปิริตหรือ "จิตวิญญาณ" [เว็บ 2]

คำว่า "จิตวิญญาณ" มาจากกลางฝรั่งเศสspiritualitéจากปลายละติน "spiritualitatem" (spiritualitas ประโยค) ซึ่งมาจากภาษาละตินspiritualis [เว็บ 3]

คำจำกัดความ

ไม่มีคำจำกัดความของจิตวิญญาณเดียวที่ตกลงกันอย่างกว้างขวาง[2] [3] [หมายเหตุ 1] การสำรวจคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัยเชิงวิชาการ แสดงคำจำกัดความที่หลากหลายโดยมีการทับซ้อนกันอย่างจำกัด[1]การสำรวจความคิดเห็นโดย McCarroll จัดการกับเรื่องของจิตวิญญาณแต่ละให้คำจำกัดความที่ชัดเจนยี่สิบเจ็ดหมู่ที่ "มีข้อตกลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ." [1]สิ่งนี้ขัดขวางการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณอย่างเป็นระบบและความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ค้นพบอย่างมีความหมาย นอกจากนี้ คุณสมบัติหลักหลายประการของจิตวิญญาณไม่ได้มีลักษณะเฉพาะของจิตวิญญาณ ยกตัวอย่างเช่นตัวเองมีชัย , การบำเพ็ญตบะและการรับรู้ของการเชื่อมต่อหนึ่งของทั้งหมดที่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าอาร์เธอร์ชอเป็นกุญแจสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีจริยธรรม[18] [ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]

ตามคำกล่าวของ Kees Waaijman ความหมายดั้งเดิมของจิตวิญญาณคือกระบวนการของการสร้างใหม่ ซึ่ง "มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูรูปร่างดั้งเดิมของมนุษย์ ซึ่งเป็นพระฉายาของพระเจ้า เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ การก่อตัวใหม่จะมุ่งเน้นไปที่แม่พิมพ์ ซึ่งแสดงถึง รูปร่างเดิมในยูดายโตราห์ในศาสนาคริสต์มีพระคริสต์สำหรับพุทธศาสนา , พระพุทธรูปและในศาสนาอิสลาม , มูฮัมหมัด ". [หมายเหตุ 2] Houtman และ Aupers แนะนำว่าจิตวิญญาณสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างจิตวิทยามนุษยนิยม ประเพณีลึกลับและลึกลับ และศาสนาตะวันออก[14]

ในยุคปัจจุบันเน้นไปที่ประสบการณ์ส่วนตัว[9] และ "ค่านิยมและความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดที่ผู้คนอาศัยอยู่" [10] [11]ผสมผสานการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลโดยปกติแล้วจะอยู่ในบริบทที่แยกจากสถาบันทางศาสนาที่จัดตั้งขึ้น[12]โดยทั่วไปแล้ว จิตวิญญาณสามารถนิยามได้ว่าเป็นการค้นหาความหมายและจุดประสงค์ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละบุคคล[15]นอกจากนี้ก็อาจหมายถึงการที่จะหาทางออกหรือค้นหาเจริญเติบโตส่วนบุคคล , ประสบการณ์ทางศาสนาความเชื่อในดินแดนเหนือธรรมชาติหรือชีวิตหลังความตายหรือทำให้รู้สึกของตัวเองหนึ่ง "มิติภายใน." [13] [14][16] [17]

การพัฒนาความหมายของจิตวิญญาณ

ยุคคลาสสิก ยุคกลาง และสมัยใหม่ตอนต้น

Bergomi ตรวจพบ "รูปแบบพุทธะของจิตวิญญาณไม่ใช่ศาสนา" ในสายประวัติศาสตร์ (19)

คำที่แปลได้ว่า "จิตวิญญาณ" เริ่มปรากฏครั้งแรกในศตวรรษที่ 5 และมีการใช้ทั่วไปในช่วงปลายยุคกลางเท่านั้น[20] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ]ในบริบทของพระคัมภีร์ไบเบิล คำนี้หมายถึงการทำให้พระเจ้าเคลื่อนไหว[21]พันธสัญญาใหม่เสนอแนวคิดเรื่องการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่จะดำเนินชีวิตโดยปฏิเสธอิทธิพลนี้[6]

ในศตวรรษที่ 11 ความหมายนี้เปลี่ยนไป "จิตวิญญาณ" เริ่มแสดงถึงแง่มุมทางจิตของชีวิต ซึ่งตรงข้ามกับวัตถุและแง่มุมทางราคะของชีวิต "ทรงกลมแห่งแสงสว่างที่ขัดกับโลกแห่งความมืดของสสาร" [22] [หมายเหตุ 3]ในศตวรรษที่ 13 "จิตวิญญาณ" ได้รับความหมายทางสังคมและจิตใจ ในทางสังคม มันแสดงถึงอาณาเขตของคณะสงฆ์: "นักบวชต่อต้านทรัพย์สินชั่วคราว, นักบวชต่อต้านอำนาจฆราวาส, ชนชั้นสงฆ์ต่อต้านชนชั้นฆราวาส" [23] [หมายเหตุ 4] ในทางจิตวิทยา มันแสดงถึงขอบเขตของชีวิตภายใน: "ความบริสุทธิ์ของแรงจูงใจ ความรัก ความตั้งใจ อารมณ์ภายใน จิตวิทยาของชีวิตฝ่ายวิญญาณ การวิเคราะห์ความรู้สึก"[24] [หมายเหตุ 5]

ในศตวรรษที่ 17 และ 18 มีการสร้างความแตกต่าง[ โดยใคร? ]ระหว่างรูปแบบจิตวิญญาณที่สูงขึ้นและต่ำลง[ ต้องการการอ้างอิง ] : "คนที่มีจิตวิญญาณคือผู้ที่เป็นคริสเตียน [24] [หมายเหตุ 6]คำนี้ยังเกี่ยวข้องกับเวทย์มนต์และความเงียบและได้รับความหมายเชิงลบ [ ต้องการการอ้างอิง ]

จิตวิญญาณสมัยใหม่

แนวความคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับจิตวิญญาณพัฒนาขึ้นตลอดศตวรรษที่ 19 และ 20 โดยผสมผสานแนวคิดของคริสเตียนกับประเพณีลึกลับแบบตะวันตกและองค์ประกอบของเอเชีย โดยเฉพาะอินเดียและศาสนา จิตวิญญาณถูกตัดขาดจากองค์กรและสถาบันทางศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งมันเป็นที่เกี่ยวข้องในวันนี้ด้วยปรัชญาสังคมการเมืองหรือการเคลื่อนไหวเช่นเสรีนิยม , สตรีศาสนวิทยาและการเมืองสีเขียว [25]

Transcendentalism และ Unitarian Universalism

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณในฐานะสาขาที่แตกต่าง[26]เขาเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในTranscendentalismต้นศตวรรษที่ 19 เสรีนิยมโปรเตสแตนต์เคลื่อนไหวซึ่งเป็นที่ฝังรากอยู่ในอังกฤษและภาษาเยอรมันยวนใจ , การวิจารณ์พระคัมภีร์ไบเบิลของโยฮันน์กอทท์ฟรีปศุสัตว์และฟรีดริชชที่สงสัยของฮูม , [เว็บ 4 ]และNeo-Platonism [27] [28] The Transcendentalists เน้นย้ำแนวทางการนับถือศาสนาโดยสัญชาตญาณและมีประสบการณ์[เว็บ 5]ติดตาม Schleiermacher(29)สัญชาตญาณความจริงของปัจเจกบุคคลถือเป็นเกณฑ์ของความจริง [เว็บ 5]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 การแปลข้อความฮินดูชุดแรกปรากฏขึ้น ซึ่งกลุ่ม Transcendentalists อ่านด้วย และมีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเขา [เว็บ 5]พวกเขายังสนับสนุนแนวคิดสากลนิยมและลัทธิหัวแข็งซึ่งนำไปสู่แนวคิดยูนิทาเรี่ยน สากลนิยม แนวคิดที่ว่าต้องมีความจริงในศาสนาอื่นด้วย เนื่องจากพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักจะไถ่สิ่งมีชีวิตทั้งหมด ไม่ใช่แค่คริสเตียนเท่านั้น [เว็บ 5] [เว็บ 6]

ปรัชญา มานุษยวิทยา และปรัชญายืนต้น

อิทธิพลสำคัญต่อจิตวิญญาณสมัยใหม่คือTheosophical Societyซึ่งค้นหา "คำสอนลับ" ในศาสนาต่างๆ ในเอเชีย[30]อิทธิพลนี้มีอิทธิพลต่อกระแสน้ำสมัยใหม่ในศาสนาเอเชียหลายศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวัฏฏะการฟื้นคืนชีพของพระพุทธศาสนาเถรวาทและความทันสมัยทางพุทธศาสนาซึ่งได้นำเอาประสบการณ์ส่วนตัวและสากลนิยมของตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับแนวคิดทางศาสนาของพวกเขา[30]ประการที่สอง อิทธิพลที่เกี่ยวข้องคือมานุษยวิทยาซึ่งผู้ก่อตั้งรูดอล์ฟ สไตเนอร์กำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณตะวันตกของแท้และในวิธีการที่จิตวิญญาณดังกล่าวอาจเปลี่ยนสถาบันในทางปฏิบัติเช่นการศึกษา , การเกษตรและยา [31] [32]เป็นอิสระมากขึ้นศาสตร์ทางจิตวิญญาณของมาร์ตินัสมีอิทธิพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสแกนดิเนเวีย[33]

อิทธิพลของเอเชียประเพณีในจิตวิญญาณตะวันตกสมัยใหม่ก็ยังเป็นที่เลื่องลือโดยปรัชญายืนต้นที่มีผู้สนับสนุนหลักฮักซ์ลีย์ได้รับอิทธิพลจากสวามี Vivekananda ของ Neo-อุปนิษัทและสากล , [34]และการแพร่กระจายของสวัสดิการสังคมการศึกษาและการเดินทางของมวลหลังจากที่โลก สงครามโลกครั้งที่สอง .

นิพพาน

อิทธิพลสำคัญในจิตวิญญาณตะวันตกเป็นNeo-อุปนิษัทเรียกว่านีโอฮินดู[35]และฮินดูซ์ , [เว็บ 7]การตีความที่ทันสมัยของศาสนาฮินดูซึ่งการพัฒนาในการตอบสนองไปทางทิศตะวันตกล่าอาณานิคมและOrientalismมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอศาสนาฮินดูเป็น "อุดมคติที่เป็นเนื้อเดียวกันของศาสนาฮินดู" [36]โดยมี Advaita Vedanta เป็นหลักคำสอนหลัก[37]เนื่องจากการล่าอาณานิคมของเอเชียโดยโลกตะวันตก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างโลกตะวันตกกับเอเชีย ซึ่งมีอิทธิพลต่อศาสนาตะวันตกเช่นกัน[30]Unitarianism และความคิดของสากลที่ถูกนำตัวไปยังประเทศอินเดียโดยมิชชันนารีและมีอิทธิพลสำคัญในนีโอฮินดูผ่านรามโมฮันรอย 's มาจ BrahmoและBrahmoism รอยพยายามปรับปรุงและปฏิรูปศาสนาฮินดูให้ทันสมัยจากแนวคิดสากลนิยม [38]สากลนี้ได้รับความนิยมต่อไปและนำกลับไปทางทิศตะวันตกเป็นนีโออุปนิษัทโดยสวามี Vivekananda [38]

“จิตวิญญาณแต่ไม่เคร่งศาสนา”

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศาสนาฝ่ายจิตวิญญาณและเทวนิยมเริ่มไม่เชื่อมต่อกันมากขึ้น[24]และจิตวิญญาณเริ่มมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ส่วนตัวมากขึ้น แทนที่จะ "พยายามวางตนเองให้อยู่ในบริบทที่กว้างขึ้น[39]วาทกรรมใหม่ที่พัฒนาซึ่งใน (อกเห็นใจ) จิตวิทยาประเพณีลึกลับและลึกลับและศาสนาตะวันออกจะได้รับการผสมจะไปถึงตัวตนที่แท้จริงโดยตนเองเปิดเผย , การแสดงออกอย่างเสรีและการทำสมาธิ[14]

ความแตกต่างระหว่างจิตวิญญาณและศาสนากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในจิตใจที่ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ด้วยการเพิ่มขึ้นของฆราวาสนิยมและการถือกำเนิดของขบวนการยุคใหม่ผู้เขียนเช่นChris GriscomและShirley MacLaineได้สำรวจมันในหลาย ๆ ทางในหนังสือของพวกเขาPaul Heelasตั้งข้อสังเกตถึงการพัฒนาในแวดวงนิวเอจของสิ่งที่เขาเรียกว่า "การสัมมนาทางจิตวิญญาณ": [40]ข้อเสนอที่มีโครงสร้างซึ่งเสริมทางเลือกของผู้บริโภคด้วยทางเลือกทางจิตวิญญาณ

ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ สมาชิกภาพของศาสนาที่ลดลงและการเติบโตของฆราวาสนิยมในโลกตะวันตกทำให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับจิตวิญญาณ [41]คำว่า "จิตวิญญาณ" ปัจจุบันมักใช้ในบริบทที่คำว่า "ศาสนา" เคยใช้มาก่อน [8]ทั้งพวกเทววิทยาและอเทวนิยมต่างวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนานี้ [42] [43]

จิตวิญญาณดั้งเดิม

ศาสนาอับราฮัม

ศาสนายิว

ราบยูดาย (หรือในบางประเพณีคริสเตียน[ ซึ่ง? ] Rabbinism) (อิสราเอล: "Yahadut Rabanit" - יהדותרבנית) ได้รับรูปแบบหลักของยูดายตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 หลังจากการประมวลของลมุดเป็นลักษณะความเชื่อที่ว่าโตราห์เขียน ("กฎหมาย" หรือ "คำสั่ง") ไม่สามารถตีความได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงอัตเตารอตปากเปล่าและโดยวรรณคดีมากมายที่ระบุว่าพฤติกรรมใดที่กฎหมายลงโทษ (เรียกว่าฮาลาคา "ทาง" ).

ศาสนายูดายรู้พิธีกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย: กฎทางจริยธรรม การสวดมนต์ การแต่งกายทางศาสนา วันหยุด สะบาต การจาริกแสวงบุญ การอ่านโทราห์ กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร ฯลฯ

คับบาลาห์ (แปลตามตัวอักษรว่า "การรับ") เป็นวิธีการลึกลับระเบียบวินัย และโรงเรียนแห่งความคิดของศาสนายิว ความหมายแตกต่างกันไปตามประเพณีและจุดมุ่งหมายของผู้ที่ต่อไปนี้มัน[44]จากจุดกำเนิดศาสนาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยูดายเพื่อต่อมาคริสเตียน , ยุคใหม่หรือลึกลับ ชอนดัดแปลง คับบาลาห์คือชุดของคำสอนลึกลับที่มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างไอน์ ซอฟที่ไม่เปลี่ยนแปลง นิรันดร์ และลึกลับ(ไม่มีที่สิ้นสุด) กับจักรวาลของมนุษย์และจักรวาลอันจำกัด (การสร้างสรรค์ของเขา) ในขณะที่บางนิกายใช้กันอย่างหนัก[ อะไรนะ? ]มันไม่ใช่ศาสนาในตัวเอง

Hasidic Judaismหมายถึง "ความกตัญญู" (หรือ " ความรักความเมตตา ") เป็นสาขาหนึ่งของศาสนายิวออร์โธดอกซ์ที่ส่งเสริมจิตวิญญาณผ่านการเป็นที่นิยมและการทำให้เวทย์มนต์ของชาวยิวเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความเชื่อ ได้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 18 ยุโรปตะวันออกโดยแรบไบอิสราเอลBaal ท็อปเช็Hasidism เน้นทุกหนทุกแห่งการปรากฏตัวของพระเจ้าในทุกอย่างและได้มุ่งเน้นมักจะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความร้อนและตัวเลขของดิคการฟื้นคืนชีพของประชานิยมนี้มาพร้อมกับอุดมคติอันยอดเยี่ยมในการทำให้เป็นโมฆะไปสู่ลัทธิปาเนนเทวนิยมที่ขัดแย้งกันผ่านการประกบทางปัญญาของมิติภายในของความคิดลึกลับ

เคลื่อนไหว Musarคือการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณของชาวยิวที่มีการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะภาวะตัวอักษรเช่นความเชื่อ , ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรัก การเคลื่อนไหว Musar ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 โดยอิสราเอล Salanterและพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยอลันมรินิสและไอเอฟสโตนได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของการทำสมาธิชาวยิว , สวดมนต์ของชาวยิว , จริยธรรมยิว , Tzedakah , Teshuvahและการศึกษาของวรรณกรรมมูซาร์ (จริยธรรม) . [45]

ศาสนาคริสต์

การรวมเป็นหนึ่งกับพระคริสต์เป็นจุดประสงค์ของลัทธิเวทย์มนต์ของคริสเตียน

จิตวิญญาณของคาทอลิกคือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของการดำเนินชีวิตตามการกระทำแห่งศรัทธาส่วนบุคคล( fides qua creditur ) หลังจากการยอมรับศรัทธา ( fides quae creditur ) แม้ว่าชาวคาทอลิกทุกคนจะต้องอธิษฐานร่วมกันในพิธีมิสซาแต่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมายของจิตวิญญาณและการอธิษฐานส่วนตัวซึ่งมีการพัฒนาตลอดหลายศตวรรษ แต่ละหลักศาสนาของคริสตจักรคาทอลิกและอื่น ๆ ที่วางจัดกลุ่มมีจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง - ทางของตัวเองของการแสวงหาพระเจ้าในการสวดมนต์และในการดำรงชีวิตออกพระวรสาร

คริสเตียนเวทย์มนต์หมายถึงการพัฒนาของการปฏิบัติที่ลึกลับและทฤษฎีภายในศาสนาคริสต์มันมักจะเชื่อมโยงกับเทววิทยาลึกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเพณีคาทอลิกและอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์คุณลักษณะและวิธีการศึกษาและฝึกฝนเวทย์มนต์ของคริสเตียนนั้นหลากหลายและมีตั้งแต่ภาพนิมิตที่สุขสันต์ของการรวมตัวลึกลับของจิตวิญญาณกับพระเจ้าไปจนถึงการไตร่ตรองอย่างเรียบง่ายของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ (เช่นLectio Divina )

ศาสนาคริสต์แบบก้าวหน้าเป็นขบวนการร่วมสมัยที่พยายามขจัดข้ออ้างเหนือธรรมชาติของความเชื่อและแทนที่ด้วยความเข้าใจหลังวิกฤตเกี่ยวกับจิตวิญญาณในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยอิงจากการวิจัยทางประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ชีวิตของจิตวิญญาณมากกว่าการอ้างเหตุผลทางประวัติศาสตร์ และยอมรับว่าศรัทธาเป็นทั้งความจริงและการก่อสร้างของมนุษย์ และประสบการณ์ทางจิตวิญญาณนั้นเป็นจริงและมีประโยชน์ทางจิตใจและประสาท

อิสลาม

การต่อสู้ทางจิตวิญญาณภายในและการต่อสู้ทางร่างกายภายนอกเป็นสองความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของคำภาษาอาหรับญิฮาด : [46] "ญิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่า" คือการต่อสู้ภายในของผู้ศรัทธาเพื่อทำหน้าที่ทางศาสนาของเขาให้สำเร็จ [46] [47 ]ผู้เขียนทั้งชาวมุสลิม[48]และไม่ใช่มุสลิม[49]เน้นความหมายที่ไม่รุนแรงนี้

Al-Khatib al-Baghdadiนักวิชาการอิสลามแห่งศตวรรษที่ 11 อ้างถึงคำแถลงของ Muhammad , Jabir ibn Abd-Allah :

ท่านศาสดา ... กลับมาจากการสู้รบครั้งหนึ่งของเขาและหลังจากนั้นบอกเราว่า 'คุณมาถึงด้วยการมาถึงที่ยอดเยี่ยมคุณมาจาก Lesser Jihad ไปยัง Greater Jihad - การดิ้นรนของบ่าว (ของอัลลอฮ์ ) ต่อความปรารถนาของเขา (สงครามศักดิ์สิทธิ์)." [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ] [50] [51] [หมายเหตุ 7]

ลัทธิซูฟี

รูปแบบที่รู้จักกันดีที่สุดของจิตวิญญาณลึกลับของอิสลามคือประเพณีSufi (มีชื่อเสียงผ่านRumiและHafiz ) ซึ่งSheikhหรือpirถ่ายทอดวินัยทางจิตวิญญาณให้กับนักเรียน [52]

ผู้นับถือมุสลิมหรือtasawwuf ( อาหรับ : تصوف ) จะถูกกำหนดโดยสมัครพรรคพวกของตนเป็นภายในลึกลับมิติของศาสนาอิสลาม [53] [54] [55]ผู้ปฏิบัติตามประเพณีนี้โดยทั่วไปเรียกว่าṣūfī ( صُوفِي ) Sufis เชื่อว่าพวกเขามีการฝึกIhsan (ความสมบูรณ์แบบของการเคารพบูชา) ตามที่เปิดเผยโดยกาเบรียลจะมูฮัมหมัด ,

นมัสการและปรนนิบัติอัลลอฮ์ในขณะที่คุณเห็นพระองค์ และในขณะที่คุณเห็นพระองค์ พระองค์ยังไม่เห็นคุณอย่างแท้จริง

ชาวซูฟีถือว่าตนเองเป็นผู้เสนอแท้จริงดั้งเดิมของรูปแบบดั้งเดิมที่บริสุทธิ์ของศาสนาอิสลามนี้ พวกเขายึดมั่นในหลักการของความอดทน ความสงบสุข และต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ Sufi ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงประหัตประหารโดยกลุ่มแข็งและหวุดหวิดมากขึ้นเช่นWahhabiและการเคลื่อนไหว Salafiในปี ค.ศ. 1843 Senussi Sufi ถูกบังคับให้หนีจากนครมักกะฮ์และเมดินา และมุ่งหน้าไปยังซูดานและลิเบีย[56]

นักวิชาการคลาสสิกของซูฟีได้กำหนดให้ผู้นับถือซูฟีเป็น "ศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์คือการเยียวยาหัวใจและหันเหจากสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้า" [57]อีกนัยหนึ่ง ในคำพูดของอาจารย์ดาร์กอวีซูฟีอะหมัด อิบน์ อาจิบะ "ศาสตร์ที่คนเรารู้วิธีเดินทางไปสู่ที่ประทับของพระเจ้าชำระล้างภายในตนเองจากความสกปรก และตกแต่งให้สวยงามด้วยสิ่งน่ายกย่องมากมาย ลักษณะ". [58]

ประเพณีเอเชีย

พระพุทธศาสนา

แนวปฏิบัติทางพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนาซึ่งแท้จริงแล้วหมายถึง "การพัฒนา" หรือ "การปลูกฝัง" [59]หรือ "การผลิต" [60] [61]ในแง่ของ "การเรียกให้ดำรงอยู่" [62]มันเป็นแนวคิดที่สำคัญในพุทธแพรคซิส ( Patipatti ) คำว่าภาวนามักปรากฏร่วมกับคำอีกคำหนึ่งซึ่งประกอบเป็นวลีประสม เช่นจิตตภาวนา (การพัฒนาหรือการปลูกฝังใจ/จิตใจ) หรือเมตตาภาวนา (การพัฒนา/การปลูกฝังความรักความเมตตา) เมื่อใช้กับภาวนาของตัวเองหมายถึง 'การเพาะปลูกทางจิตวิญญาณ' โดยทั่วไป

ต่างๆเส้นทางพุทธปลดปล่อยพัฒนาตลอดอายุ ที่รู้จักกันดีคือตระกูล Eightfold Pathแต่คนอื่น ๆ รวมถึงเส้นทางพระโพธิสัตว์และLamrim

ศาสนาฮินดู

Jñāna marga
ฌานา มากัง
Bhakti marga
ภักติมากาญ
Rāja marga
ราชามารค
สามในสี่เส้นทางของจิตวิญญาณในศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดูไม่มีระเบียบทางศาสนาตามแบบแผน ไม่มีอำนาจทางศาสนาแบบรวมศูนย์ ไม่มีองค์กรปกครอง ไม่มีศาสดาพยากรณ์หรือหนังสือศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลผูกพัน ชาวฮินดูสามารถเลือกที่จะนับถือพระเจ้าหลายองค์, นับถือพระเจ้า, นับถือพระเจ้า, หรือไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า [63]ภายในโครงสร้างที่กระจายและเปิดกว้างนี้ จิตวิญญาณในปรัชญาฮินดูเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล และเรียกว่า ksaitrajña (สันสกฤต: क्षैत्रज्ञ [64] ) มันกำหนดการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเป็นการเดินทางสู่โมกษะ การตระหนักรู้ในตนเอง การค้นพบความจริงที่สูงขึ้น ธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริง และจิตสำนึกที่ปลดปล่อยและมีเนื้อหา [65] [66]

สี่เส้นทาง

ตามเนื้อผ้า ศาสนาฮินดูระบุสามmārga (วิธี) [67] [หมายเหตุ 8]ของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ[68]คือJñāna (ज्ञान) วิถีแห่งความรู้ภักติทางแห่งความจงรักภักดี; และกรรมโยคะวิถีแห่งการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว ในศตวรรษที่ 19 Vivekanandaในการสังเคราะห์ศาสนาฮินดูneo-Vedantaของเขาได้เพิ่มราชาโยคะซึ่งเป็นวิธีแห่งการไตร่ตรองและการทำสมาธิเป็นวิธีที่สี่เรียกพวกเขาทั้งหมดว่า "โยคะ" [69] [หมายเหตุ 9]

ฌานมารคเป็นหนทางที่มักได้รับความช่วยเหลือจากปราชญ์ (ครู) ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ[71]ภักติมารคเป็นหนทางแห่งศรัทธาและการอุทิศตนเพื่อเทพหรือเทวดา การปฏิบัติทางจิตวิญญาณมักจะรวมถึงการสวดมนต์ การร้องเพลง และดนตรี เช่นสวมเกิร์ตันต่อหน้ารูปเคารพ หรือรูปเทพองค์เดียวหรือหลายองค์ หรือสัญลักษณ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์[72]กรรมมากาเป็นเส้นทางแห่งการงานของตน ที่ซึ่งงานปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งหรือวารตตา (สันสกฤต: वार्त्ता, อาชีพ) กลายเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณในตัวเอง และงานในชีวิตประจำวันจะสมบูรณ์ในรูปแบบของการหลุดพ้นทางวิญญาณ ไม่ใช่เพื่อวัตถุ ผลตอบแทน[73] [74]ราชมรรคาเป็นหนทางแห่งการปลูกฝังคุณธรรมที่จำเป็น มีวินัยในตนเองทาปาส (การทำสมาธิ) การไตร่ตรองและการไตร่ตรองตนเองในบางครั้งด้วยการแยกตัวและการสละโลกไปสู่สภาวะสุดยอดที่เรียกว่าสมาธิ . [75] [76]สภาพของสมาธินี้ได้รับการเปรียบเทียบกับประสบการณ์สูงสุด [77]

มีการถกเถียงกันอย่างเข้มงวดในวรรณคดีอินเดียเกี่ยวกับข้อดีของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณตามทฤษฎีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นChandogyopanishadเสนอว่าผู้ที่ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าและนักบวชจะล้มเหลวในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่ผู้ที่มีส่วนร่วมในทาปาสจะประสบความสำเร็จSvetasvataropanishadชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีความปรารถนาในความจริง แต่เตือนให้กลายเป็น 'นักพรตจอมปลอม' ที่ผ่านกลไกของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณโดยไม่ต้องใคร่ครวญถึงธรรมชาติแห่งความจริงของตนเองและสากล[78]ในทางปฏิบัติของศาสนาฮินดู นักวิชาการยุคใหม่เสนอแนะ เช่น วิเวกานันทะทางเลือกระหว่างเส้นทางขึ้นอยู่กับปัจเจกและความชอบของบุคคล[66] [79]นักวิชาการอื่น ๆ [80]แนะนำว่าการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของชาวฮินดูเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน แต่ทับซ้อนกัน เส้นทางแห่งจิตวิญญาณทั้งสี่นี้ยังเป็นที่รู้จักในศาสนาฮินดูนอกประเทศอินเดีย เช่น ในศาสนาฮินดูแบบบาหลีซึ่งเรียกว่า Catur Marga (ตามตัวอักษร: สี่เส้นทาง) [81]

โรงเรียนและจิตวิญญาณ

สำนักต่างๆ ของศาสนาฮินดูสนับสนุนการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน ในTantricโรงเรียนตัวอย่างเช่นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณได้รับการเรียกว่าอาสนะ มันเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นในโรงเรียน การทำพิธีกรรม และการบรรลุการหลุดพ้นจากมอคชาโดยประสบกับการรวมกันของขั้วจักรวาล [82]กฤษณะโรงเรียนเน้นภักติโยคะเป็นปฏิบัติทางจิตวิญญาณ [83]ในโรงเรียนAdvaita Vedantaการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเน้นฌานโยคะเป็นขั้นตอน: สัมญญาสา (ปลูกฝังคุณธรรม), sravana (ได้ยิน, ศึกษา), มานะ (สะท้อน) และธยานะ (นิทิธยาสนะ) [84]

เชน

เชนเป็นที่รู้จักกันเป็นประเพณีเชนธรรมะเป็นโบราณศาสนาอินเดียสามเสาหลักของศาสนาเชนมีอหิงสา (ไม่ใช่ความรุนแรง) anekāntavāda (ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์) และAparigraha (ไม่ใช่สิ่งที่แนบมา) เชนส์ใช้เวลาห้าคำสาบานหลักอหิงสา (ไม่ใช่ความรุนแรง), สัตยา (ความจริง) asteya (ไม่ได้ขโมย) Brahmacharya (มักมากทางเพศ) และAparigraha (ไม่ใช่ possessiveness) หลักการเหล่านี้ส่งผลต่อวัฒนธรรมเชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น นำไปสู่วิถีชีวิตแบบมังสวิรัติปรสปาโรปะกราโห ชีวานาม(หน้าที่ของจิตวิญญาณคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) เป็นคติประจำใจของความเชื่อ และมนต์Ṇamōkāraเป็นคำอธิษฐานพื้นฐานและธรรมดาที่สุด

ศาสนาเชนติดตามแนวคิดและประวัติศาสตร์ทางจิตวิญญาณของตนผ่านการสืบทอดของผู้นำยี่สิบสี่คนหรือTirthankarasโดยครั้งแรกในวัฏจักรเวลาปัจจุบันคือRishabhadevaซึ่งประเพณีนี้มีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อน ที่ยี่สิบสาม tirthankara Parshvanathaซึ่งนักประวัติศาสตร์วันที่ถึงศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตศักราช; และ tirthankara ที่ยี่สิบสี่คือMahaviraประมาณ 600 ปีก่อนคริสตศักราช เชนจะถือเป็นนิรันดร์ธรรมกับ Tirthankaras แนวทางวงจรเวลาของทุกจักรวาล

ศาสนาซิกข์

ซิกข์ ราชาแห่งศตวรรษที่ 18

ศาสนาซิกข์ถือว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณและชีวิตทางโลกนั้นเกี่ยวพันกัน: [85] "ในศาสนาซิกข์ เวลตันชวง...โลกชั่วขณะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่ไม่มีที่สิ้นสุด [86]คุรุนานักบรรยายการใช้ชีวิต "คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง" ของ "ความจริง ความซื่อสัตย์ การควบคุมตนเอง และความบริสุทธิ์" ว่าสูงกว่าชีวิตที่คิดใคร่ครวญอย่างหมดจด [87]

ปราชญ์ซิกข์ที่ 6 Hargobindยืนยันอีกครั้งว่าอาณาจักรทางการเมือง / ชั่วคราว (Miri) และจิตวิญญาณ (Piri) มีอยู่ร่วมกัน[88] ตามที่กูรูซิกข์ที่ 9, Tegh Bahadhur, ชาวซิกข์ในอุดมคติควรมีทั้งShakti (พลังที่อยู่ในชั่วขณะ) และBhakti (คุณสมบัติการทำสมาธิทางวิญญาณ) สิ่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแนวคิดของ Saint Soldier โดย Sikh Guru คนที่ 10 Gobind Singh [89]

ตามที่คุรุนา , เป้าหมายคือการบรรลุ "ความสมดุลบริวารของการแยกฟิวชั่นด้วยตนเองอื่น ๆ การกระทำเฉยสิ่งที่แนบมาออกในหลักสูตรของชีวิตประจำวัน" [90]ขั้วตรงข้ามกับตนเองเป็นศูนย์กลาง การดำรงอยู่. [90] Nanak พูดถึงพระเจ้าองค์เดียวหรือakal (อมตะ) ที่แทรกซึมทุกชีวิต[91] ) [92] [93] [94]และสิ่งที่ต้องเห็นด้วย 'ตาภายใน' หรือ 'หัวใจ' ของมนุษย์ [95]

ในศาสนาซิกข์ไม่มีความเชื่อ , [96] พระสงฆ์ , พระสงฆ์หรือโยคะ

จิตวิญญาณแอฟริกัน

ในบางบริบทของแอฟริกา[ ซึ่ง? ]จิตวิญญาณถือเป็นระบบความเชื่อที่ชี้นำสวัสดิการของสังคมและผู้คนในนั้นและกำจัดแหล่งที่มาของความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วร้าย [97] ในสังคมดั้งเดิมก่อนการล่าอาณานิคมและการแนะนำศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวาง ศาสนาเป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดในสังคมที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของประชาชน ดังนั้นจิตวิญญาณเป็นโดเมนย่อยของศาสนา [98]แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ผ่านมา ศาสนาดั้งเดิมยังคงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับชาวแอฟริกันจำนวนมาก และศาสนานั้นเป็นของส่วนรวม ไม่ใช่ทางเลือกของปัจเจก ศาสนาให้ทุกชีวิตมีความหมายและเป็นพื้นฐานสำหรับการกระทำ แต่ละคนเป็น "ลัทธิที่มีชีวิตในศาสนาของเขา" ไม่มีความกังวลในเรื่องฝ่ายวิญญาณนอกจากเรื่องชีวิตทางร่างกายและชีวิตส่วนรวม ชีวิตดำเนินต่อไปหลังความตาย แต่ยังคงเน้นเรื่องครอบครัวและชุมชนในทางปฏิบัติ

จิตวิญญาณร่วมสมัย

คำว่าจิตวิญญาณมักถูกนำมาใช้ในบริบทที่คำว่าศาสนาเคยใช้มาก่อน[8]จิตวิญญาณร่วมสมัยเรียกอีกอย่างว่า "จิตวิญญาณหลังดั้งเดิม" และ " จิตวิญญาณยุคใหม่ " [99] Hanegraaf สร้างความแตกต่างระหว่างขบวนการ "ยุคใหม่" สองแบบ: ยุคใหม่ในความหมายที่จำกัด ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดในอังกฤษช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และมีรากฐานมาจากทฤษฎีทฤษฎีและมานุษยวิทยาและ "ยุคใหม่" ในความหมายทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังทศวรรษ 1970

เมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้น ... เริ่มรับรู้ถึงความคล้ายคลึงกันในวงกว้างระหว่าง "ความคิดทางเลือก" และการแสวงหาที่หลากหลาย และเริ่มคิดว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ "การเคลื่อนไหว" เดียว[100]

ผู้ที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณนอกศาสนามักจะนิยามตนเองว่าเป็นจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่ศาสนาและโดยทั่วไปแล้วเชื่อในการมีอยู่ของ "วิถีทางจิตวิญญาณ" ที่แตกต่างกัน โดยเน้นถึงความสำคัญของการค้นหาเส้นทางสู่จิตวิญญาณของตนเอง จากการสำรวจในปี 2548 พบว่าประมาณ 24% ของประชากรในสหรัฐอเมริการะบุว่าตนเองเป็น "จิตวิญญาณแต่ไม่นับถือศาสนา" [เว็บ 8]

Lockwood ดึงความสนใจไปที่ความหลากหลายของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในตะวันตกร่วมสมัย:

ภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณแบบใหม่ของตะวันตกซึ่งมีลักษณะการบริโภคนิยมและทางเลือกมากมาย กระจัดกระจายไปตามการแสดงออกทางศาสนาแบบใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยาและขบวนการศักยภาพของมนุษย์ซึ่งแต่ละส่วนเสนอเส้นทางสู่ตนเองให้กับผู้เข้าร่วม [11]

ลักษณะเฉพาะ

จิตวิญญาณสมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่"ค่านิยมและความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดที่ผู้คนอาศัยอยู่" . [102]มันมักจะโอบกอดความคิดของที่ดีที่สุดหรือถูกกล่าวหาสาระสำคัญความเป็นจริง [103]มันวาดภาพเส้นทางภายในช่วยให้บุคคลที่จะค้นพบสาระสำคัญของเขาหรือเธอเป็นอยู่

ไม่ใช่แนวความคิดสมัยใหม่ของจิตวิญญาณทั้งหมดที่จะยอมรับความคิดเหนือธรรมชาติจิตวิญญาณทางโลกเน้นความคิดที่มีมนุษยนิยมเกี่ยวกับลักษณะทางศีลธรรม (คุณสมบัติเช่น ความรักความเห็นอกเห็นใจความอดทน ความอดทน การให้อภัย ความพึงพอใจ ความรับผิดชอบ ความปรองดอง และความห่วงใยต่อผู้อื่น) [104] : 22 สิ่ง เหล่านี้เป็นแง่มุมของชีวิตและประสบการณ์ของมนุษย์ที่นอกเหนือไปจากทัศนะของนักวัตถุนิยมอย่างหมดจดในโลก โดยไม่จำเป็นต้องยอมรับความเชื่อในความจริงเหนือธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ใดๆ อย่างไรก็ตาม นักมนุษยนิยมหลายคน (เช่นBertrand Russell , Jean-Paul Sartre) ผู้ซึ่งเห็นคุณค่าของชีวิตที่ไม่ใช่วัตถุ ชุมชน และคุณธรรมอย่างชัดเจน ปฏิเสธการใช้คำว่า "จิตวิญญาณ" นี้ว่ากว้างเกินไป (กล่าวคือ มีประสิทธิภาพเท่ากับการพูดว่า "ทุกสิ่งและทุกสิ่งที่ดีและมีคุณธรรมจำเป็นต้องเป็นจิตวิญญาณ") . [105]ในปี ค.ศ. 1930 รัสเซลล์ ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าที่บรรยายตัวเองว่าเป็นผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า เขียนว่า "...อัตตาของคนๆ หนึ่งไม่ได้เป็นส่วนที่ใหญ่มากของโลก คนที่สามารถตั้งศูนย์ความคิดและความหวังไว้กับบางสิ่งที่อยู่เหนือตนเองได้ จะพบบางสิ่งที่แน่นอน สันติสุขในความทุกข์ยากธรรมดาแห่งชีวิตซึ่งคนถือตนบริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้" [16] ในทำนองเดียวกัน อริสโตเติล - หนึ่งในนักคิดชาวตะวันตกคนแรกที่รู้จักที่แสดงให้เห็นว่าคุณธรรม คุณธรรม และความดีสามารถได้รับมาโดยไม่ต้องดึงดูดพลังเหนือธรรมชาติ - แย้งว่า "มนุษย์สร้างพระเจ้าตามภาพลักษณ์ของตนเอง" (ไม่ใช่ในทางกลับกัน) ยิ่งกว่านั้น นักวิจารณ์เกี่ยวกับเทววิทยาและอเทวนิยมต่างก็ไม่สนใจความต้องการฉลาก "จิตวิญญาณแบบฆราวาส" บนพื้นฐานที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความคลุมเครือในเรื่องนั้น: [ ต้องการการอ้างอิง ]

 • คำว่า "วิญญาณ" โดยทั่วไปมักหมายถึงการมีอยู่ของพลังที่มองไม่เห็น / นอกโลก / ที่ให้ชีวิต และ
 • คำเช่น "ศีลธรรม" " ใจบุญสุนทาน " และ " มนุษยนิยม " ได้อธิบายถึงการวางแนวและความสุภาพเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมซึ่งวลี " จิตวิญญาณแบบฆราวาส " มีขึ้นเพื่อถ่ายทอด แต่ไม่เสี่ยงต่อความสับสนที่อ้างถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

แม้ว่าความผาสุกส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจจะพูด[ โดยใคร? ]เพื่อเป็นส่วนสำคัญของจิตวิญญาณสมัยใหม่ สิ่งนี้ไม่ได้หมายความถึงจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความสุข (เช่นดู ) นักคิดอิสระที่ปฏิเสธความคิดที่ว่าจำนวนมากมาย/ไม่ใช่วัตถุมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ดีสามารถมีความสุขได้พอๆ กับบุคคลที่มุ่งเน้นทางจิตวิญญาณมากขึ้น ( ดู ) [107] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ]

ผู้เสนอร่วมสมัยของจิตวิญญาณอาจชี้ให้เห็นว่าจิตวิญญาณพัฒนาความสงบภายในและเป็นรากฐานสำหรับความสุขตัวอย่างเช่นการทำสมาธิและการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันได้รับการแนะนำเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติฝึกฝนชีวิตภายในและอุปนิสัยของเธอ[108] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ] [109]เอลลิสันและแฟน (2008) ยืนยันว่าจิตวิญญาณทำให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีมากมาย รวมถึง "ขวัญกำลังใจ ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต" [110]อย่างไรก็ตาม Schuurmans-Stekhoven (2013) พยายามที่จะทำซ้ำงานวิจัยนี้อย่างจริงจังและพบผลลัพธ์ที่ "ผสม" มากขึ้น[111] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบ ]อย่างไรก็ตาม จิตวิญญาณมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวช่วยเหลือตนเองบางอย่างเช่น ผู้ติดสุรานิรนาม:

หากผู้ติดสุราล้มเหลวในการทำให้สมบูรณ์และขยายชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาด้วยการทำงานและการเสียสละเพื่อผู้อื่น เขาจะไม่สามารถรอดจากการทดลองบางอย่างและจุดตกต่ำข้างหน้าได้[112]

เช่นวิธีการรักษาจิตวิญญาณแจ้งได้รับการท้าทายเป็นpseudoscience [113]

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมีบทบาทสำคัญในจิตวิญญาณสมัยใหม่ [114]นักเขียนทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชียต่างเผยแพร่แนวคิดนี้ [115] [116]นักเขียนชาวตะวันตกที่สำคัญในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ศึกษาปรากฏการณ์ของจิตวิญญาณและผลงานของพวกเขา ได้แก่William James , The Varieties of Religious Experience (1902) และRudolph Otto , โดยเฉพาะอย่างยิ่งThe Idea of ​​the Holy (1917)

แนวคิดเรื่อง "ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ" ของเจมส์มีอิทธิพลต่อกระแสน้ำสมัยใหม่ในประเพณีเอเชีย ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับผู้ชมชาวตะวันตก [29]

วิลเลียม เจมส์ ทำให้การใช้คำว่า "ประสบการณ์ทางศาสนา" เป็นที่นิยมในหนังสือThe Varieties of Religious Experience ของเขา[115]เขายังมีอิทธิพลต่อความเข้าใจเรื่องเวทย์มนต์เป็นประสบการณ์ที่โดดเด่นซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้ความรู้[เว็บ 9]

เวย์น Proudfootร่องรอยรากของความคิดของ "ประสบการณ์ทางศาสนา" กลับต่อไปนักบวชเยอรมันฟรีดริชช (1768-1834) ผู้ซึ่งอ้างว่าศาสนาจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของอนันต์ Schleiermacher ใช้แนวคิดเรื่อง "ประสบการณ์ทางศาสนา" เพื่อปกป้องศาสนาจากการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิทยาศาสตร์และทางโลกที่เพิ่มขึ้น นักวิชาการด้านศาสนาหลายคน ซึ่งวิลเลียม เจมส์เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุด ได้นำแนวคิดนี้มาใช้[117]

อิทธิพลหลักในเอเชียในจิตวิญญาณร่วมสมัยได้รวมสวามี Vivekananda [118] (1863-1902) และDT ซูซูกิ[114] (พ.ศ. 2413-2509) Vivekananda เผยแพร่ศาสนาฮินดูแบบsyncreticสมัยใหม่[119] [116]ซึ่งเน้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวแทนที่อำนาจของพระคัมภีร์[116] [120]ซูซูกิมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแพร่หลายของเซนทางทิศตะวันตกและเผยแพร่แนวคิดเรื่องการตรัสรู้เป็นความเข้าใจถึงความเป็นจริงที่เหนือกาลเวลาและเหนือธรรมชาติ[เว็บ 10] [เว็บ 11] [30]อิทธิพลอื่น ๆ ผ่านมาพอลเบิร์นตัน 'sA Search in Secret India (1934), [121]ซึ่งแนะนำRamana Maharshi (1879–1950) และMeher Baba (1894–1969) ให้ผู้ชมชาวตะวันตก

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณสามารถรวมการเชื่อมต่อกับความเป็นจริงที่มีขนาดใหญ่ยอมที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยตนเอง ; การเข้าร่วมกับบุคคลอื่นหรือมนุษย์ ชุมชน ; กับธรรมชาติหรือจักรวาล ; หรือกับแดนสวรรค์ [122]

การปฏิบัติธรรม

Kees Waaijman แยกแยะแนวปฏิบัติทางจิตวิญญาณสี่รูปแบบ: [123]

 1. การปฏิบัติทางกายโดยเฉพาะการกีดกันและการลดลง การกีดกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ร่างกายบริสุทธิ์ การลดลงเกี่ยวข้องกับการขับไล่แรงกระตุ้นที่เน้นอัตตา ตัวอย่างรวมถึงการอดอาหารและความยากจน [123]
 2. การปฏิบัติทางจิตเช่นการทำสมาธิ [124]
 3. การปฏิบัติทางสังคม ตัวอย่าง ได้แก่ การเชื่อฟังและความเป็นเจ้าของส่วนรวม [124]
 4. จิตวิญญาณ การปฏิบัติทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่การทำให้อัตตาเป็นศูนย์กลางที่บริสุทธิ์ และชี้นำความสามารถไปที่ความเป็นจริงอันศักดิ์สิทธิ์ [124]

ปฏิบัติทางจิตวิญญาณอาจรวมถึงการทำสมาธิ , สติ , สวดมนต์สมาธิของคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ , จริยธรรมการพัฒนา[104] และถอยทางจิตวิญญาณอยู่ในคอนแวนต์ ความรักและ / หรือความเห็นอกเห็นใจมักจะ[ ปริมาณ ]อธิบาย[ ใคร? ]เป็นแกนนำของการพัฒนาจิตวิญญาณ [104]

ภายในจิตวิญญาณยังพบ "การเน้นร่วมกันในคุณค่าของความรอบคอบ ความอดทนต่อความกว้าง การปฏิบัติและความเชื่อ และความซาบซึ้งต่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งของชุมชนศาสนาอื่นๆ ตลอดจนแหล่งอำนาจอื่นๆ ภายในสังคมศาสตร์" [125]

วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ของการตรัสรู้ในศตวรรษที่ 18 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับศาสนา[126] [127] [128] [ หน้าที่จำเป็น ]และจิตวิญญาณ[ ต้องการการอ้างอิง ]ได้พัฒนาในรูปแบบที่ซับซ้อน นักประวัติศาสตร์John Hedley Brookeอธิบายรูปแบบต่างๆ มากมาย:

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้ลงทุนด้วยความหมายทางศาสนา โดยมีนัยเชิงต่อต้านศาสนา และในหลายบริบท โดยไม่มีความสำคัญทางศาสนาเลย" [129]

บรู๊คเสนอว่าความคิดที่นิยมกันในปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็นปรปักษ์กันระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา[130] [131]มีต้นกำเนิดมาจากประวัติศาสตร์ด้วย "นักคิดที่มีขวานทางสังคมหรือการเมืองเพื่อบดขยี้" มากกว่านักปรัชญาธรรมชาติเอง[132]แม้ว่านักวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและชีวภาพในปัจจุบันไม่เห็นความจำเป็นในการอธิบายเหนือธรรมชาติเพื่ออธิบายความเป็นจริง[133] [134] [ หน้าที่จำเป็น ] [135] [หมายเหตุ 10 ]นักวิทยาศาสตร์บางคน[ quantify ]ยังคงถือว่าวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณเป็นส่วนเสริม ไม่ขัดแย้ง[136] [137]และเต็มใจที่จะอภิปราย[138] มากกว่าเพียงแค่การแบ่งประเภทของจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์magisteria ไม่ทับซ้อนกัน

ผู้นำทางศาสนาบางคน[ หาจำนวน ]ได้แสดงความเปิดกว้างต่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และวิธีการของวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่นดาไลลามะที่ 14 ได้เสนอว่าหากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สรุปว่าข้ออ้างในศาสนาพุทธเป็นเท็จ การกล่าวอ้างนั้นต้องละทิ้งและผลการวิจัยของวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่ยอมรับ [139]

เวทย์มนต์ควอนตัม

ในช่วงศตวรรษที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณได้รับอิทธิพลทั้งจากจิตวิทยาของฟรอยด์ซึ่งเน้นขอบเขตระหว่างสองด้านโดยการเน้นปัจเจกนิยมและฆราวาสนิยม และโดยการพัฒนาในฟิสิกส์อนุภาคซึ่งเปิดการอภิปรายอีกครั้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนา วาทกรรมและจุดประกายความสนใจในแนวความคิดแบบองค์รวมของความเป็นจริง[127] : 322 แนวความคิดเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยนักเวทย์มนต์ยุคใหม่ในประเภทของเวทย์มนต์ควอนตัมที่พวกเขาอ้างว่าเป็นเหตุให้ความเชื่อทางจิตวิญญาณของพวกเขาถูกต้อง[140] [141]แม้ว่าควอนตัมฟิสิกส์ตัวเองในทั้งปฏิเสธความพยายามดังกล่าวเป็นpseudoscientific [142] [143]

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การศึกษาต่างๆ (ส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกาเหนือ) ได้รายงานความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจิตวิญญาณและความผาสุกทางจิตในทั้งคนที่มีสุขภาพดีและผู้ที่เผชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือความผิดปกติทางจิตต่างๆ[144] [145] [146] [147]แม้ว่าบุคคลที่จิตวิญญาณมีแนวโน้มที่จะมองโลกในแง่[148]รายงานมากขึ้นการสนับสนุนทางสังคม[149]และประสบการณ์สูงที่แท้จริงหมายในชีวิต , [150]ความแข็งแรงและความสงบภายใน , [151 ]ความสัมพันธ์แสดงถึงการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่หรือไม่ ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านการอ้างสิทธิ์นี้เห็นพ้องกันว่าการค้นพบทางสถิติในอดีตนั้นยากต่อการตีความ ส่วนใหญ่เป็นเพราะความไม่เห็นด้วยอย่างต่อเนื่องว่าควรกำหนดและวัดผลทางจิตวิญญาณอย่างไร[152]นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าอารมณ์ที่พอใจ/อารมณ์เชิงบวก และ/หรือแนวโน้มในการเข้าสังคม (ซึ่งทั้งหมดสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ) แท้จริงแล้วอาจเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่สำคัญที่จูงใจให้ผู้คนยอมรับการปฐมนิเทศทางจิตวิญญาณในเวลาต่อมา และลักษณะเหล่านี้ ไม่ใช่ทางจิตวิญญาณต่อตัว, เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและศาสนาอาจเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิกของชุมชนที่แน่นแฟ้น ความผูกพันทางสังคมที่หาได้จากแหล่งทางโลก (กล่าวคือ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่นับถือศาสนาหรือกลุ่มศาสนา) อาจช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยสรุป จิตวิญญาณอาจไม่ใช่ "ส่วนประกอบสำคัญ" (เช่น การเชื่อมโยงในอดีตกับมาตรการความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจอาจสะท้อนถึงสาเหตุย้อนกลับหรือผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับจิตวิญญาณ) [105] [153] [154] [155 ] [156] [157] [158]และผลของความพอใจ ความมีมโนธรรม หรือคุณธรรม - ลักษณะบุคลิกภาพที่พบได้ทั่วไปในคนที่ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณจำนวนมาก แต่รู้จักกันว่าพบได้บ่อยกว่าเล็กน้อยในฝ่ายจิตวิญญาณ อาจอธิบายได้ดีกว่าสำหรับความสัมพันธ์ที่ชัดแจ้งของจิตวิญญาณกับสุขภาพจิตและการสนับสนุนทางสังคม [159] [160] [161] [162] [163]

คำอธิษฐานวิงวอน

ปริญญาโทและ Spielmans [164]ดำเนินการmeta-analysisของทุกการวิจัยที่มีชื่อเสียงและการตรวจสอบผลกระทบของการห่างไกลintercessoryสวดมนต์ พวกเขาพบว่าไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพที่มองเห็นได้จากการถูกคนอื่นอธิษฐาน อันที่จริง การศึกษาขนาดใหญ่และอย่างเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์โดยเฮอร์เบิร์ต เบ็นสันและเพื่อนร่วมงาน[165]เปิดเผยว่าการอธิษฐานวิงวอนไม่มีผลต่อการฟื้นตัวจากภาวะหัวใจหยุดเต้น แต่ผู้ป่วยบอกว่าผู้คนกำลังสวดอ้อนวอนให้พวกเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนทางการแพทย์เพิ่มขึ้น การรู้ว่าคนอื่นกำลังสวดอ้อนวอนให้คุณอาจเป็นอันตรายได้

การดูแลด้านจิตวิญญาณในวิชาชีพด้านสุขภาพ

ในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ มีความสนใจ[ quantify ]เพิ่มขึ้นใน "การดูแลฝ่ายวิญญาณ" เพื่อเสริมแนวทางทางการแพทย์-เทคนิค และเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการรักษาพยาบาล [166] [ ต้องการใบเสนอราคาเพื่อยืนยัน ] [167] [ หน้าที่จำเป็น ] Puchalski et al. เถียงสำหรับ " ความเห็นอกเห็นใจระบบของการดูแล" ในบริบททางจิตวิญญาณ

ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ

นักประสาทวิทยาได้ตรวจสอบการทำงานของสมองระหว่างรายงานประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ[168] [169]พบว่ามีสารสื่อประสาทบางชนิดและพื้นที่เฉพาะของสมองเกี่ยวข้อง[170] [171] [172] [173] ยิ่งกว่านั้น ผู้ทดลองยังประสบความสำเร็จในการชักนำประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในปัจเจกบุคคลด้วยการบริหารสารออกฤทธิ์ทางจิตซึ่งเป็นที่รู้จักในการกระตุ้นความรู้สึกสบายและการบิดเบือนการรับรู้[174] [175] ในทางกลับกัน ศาสนาและจิตวิญญาณสามารถถูกลดทอนลงได้ด้วยการกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสมอง[176] ผลลัพธ์เหล่านี้ได้กระตุ้นให้นักทฤษฎีชั้นนำบางคนคาดเดาว่าจิตวิญญาณอาจเป็นชนิดย่อยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยของโรคจิต ( ดู ) [154] [177] [178] [179] [180] – อ่อนโยนในแง่ที่การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่ผิดเหมือนกันว่าทุกข์ โรคจิตทางคลินิกประเมินว่าไม่ลงรอยกันอย่างน่าวิตกและอธิบายไม่ได้ แต่กลับตีความโดยบุคคลทางจิตวิญญาณว่าเป็นประสบการณ์เชิงบวก (ประสบการณ์ส่วนตัวและเหนือธรรมชาติที่มีความหมาย) [178] [179]

การวัด

การถกเถียงยังคงมีอยู่มากเกี่ยวกับ - ท่ามกลางปัจจัยอื่น ๆ - ความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณกับศาสนา จำนวนและเนื้อหาของมิติ ความสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความอยู่ดีมีสุข และความเป็นสากล[181] (อ้างอิง) กลุ่มวิจัยจำนวนหนึ่งได้พัฒนาเครื่องมือที่พยายามวัดระดับจิตวิญญาณในเชิงปริมาณ รวมถึงมาตราส่วนการก้าวข้ามจิตวิญญาณ (STS) การวัดหลายมิติโดยย่อเกี่ยวกับศาสนา/จิตวิญญาณ (BMMRS) และมาตราส่วนประสบการณ์ทางจิตวิญญาณรายวัน MacDonald et al ได้นำเสนอ "Expressions of Spirituality Inventory" (ESI-R) โดยวัดมิติของจิตวิญญาณห้ามิติแก่บุคคลมากกว่า 4000 คนในแปดประเทศ ผลการศึกษาและการตีความเน้นถึงความซับซ้อนและความท้าทายของการวัดจิตวิญญาณข้ามวัฒนธรรม[181]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. อรรถa b ดู:
  * Koenig ea: "ปัจจุบันไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในความหมายของจิตวิญญาณ". [2]
  * Cobb ea: "มิติทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึ้งและไม่มีคำจำกัดความที่เชื่อถือได้ของจิตวิญญาณ" [3]
 2. ^ a b Waaijman [4] [5]ใช้คำว่า "omvorming", "to change the form" คำแปลที่แตกต่างกันเป็นไปได้: การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งการสร้างทรานส์กลายพันธุ์
 3. ^ ในภาษาดัตช์: "เด hemelse lichtsfeer tegenover เด duistere wereld แวนเดอ Materie" [22]
 4. ^ ในภาษาดัตช์: "เด kerkelijke tegenover เด tijdelijke goederen, Het kerkelijk tegenover Het wereldlijk gezag เดอ geestelijke ยืน tegenover เด lekenstand" [23]
 5. ^ ในภาษาดัตช์: "Zuiverheid รถตู้ motieven, affecties, wilsintenties, innerlijke disposities เดจิตวิทยารถตู้ Het geestelijk leven เดวิเคราะห์แวนเดอ gevoelens" [24]
 6. ^ ในภาษาดัตช์: "ปลาเค็ม spiritueel บุรุษเป็น iemand ตาย 'overvloediger en dieper แดนเดอ anderen' ขนานนามเป็น" [24]
 7. การอ้างอิงนี้ก่อให้เกิดความแตกต่างของญิฮาดสองรูปแบบ: "ยิ่งใหญ่กว่า" และ "น้อยกว่า" นักวิชาการอิสลามบางคนโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลอ้างอิงนี้ และถือว่าความหมายของญิฮาดเป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญมากกว่า [50]
 8. ^ See also Bhagavad Gita (The Celestial Song), Chapters 2:56–57, 12, 13:1–28 ด้วย
 9. ^ George Feuerstein: "โยคะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกำหนด โดยทั่วไปคำว่าโยคะในภาษาสันสกฤตหมายถึงวินัยทางจิตวิญญาณในศาสนาฮินดู เชน และบางสำนักของพุทธศาสนา (...) โยคะเทียบเท่ากับเวทย์มนต์ของคริสเตียน มุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือคับบาลาห์ของชาวยิว ผู้บำเพ็ญทางจิตวิญญาณเรียกว่าโยกิน (ถ้าเป็นเพศชาย) หรือโยคีนี (หากเป็นเพศหญิง)" [70]
 10. ^ ดูธรรมชาตินิยม

อ้างอิง

 1. อรรถเป็น c McCarroll 2005 , p. 44.
 2. a b c Koenig 2012 , p. 36.
 3. ^ a b c Cobb 2012 , p. 213.
 4. ^ a b Waaijman 2000 , p. 460.
 5. ^ a b Waijman 2002 .
 6. ^ a b Wong 2009 .
 7. ^ "จิตใจยุคกลาง" . นักจิตวิทยา .
 8. ^ a b c Gorsuch 1999 .
 9. ^ Saucier 2006พี 1259.
 10. ^ เดรค 2007 , PP. 1-2
 11. อรรถเป็น กริฟฟิน 1988 .
 12. ^ a b วงศ์ 2008 .
 13. ^ Schuurmans-Stekhoven 2014
 14. ^ a b c d Houtman 2007 .
 15. อรรถเป็น สไนเดอร์ 2007 , พี. 261.
 16. อรรถเป็น ข ชาร์ฟ 2000 .
 17. ^ a b Waaijman 2002 , p. 315.
 18. The Academy of Ideas , The Ethics of Schopenhauer
 19. ^ Bergomi, Mariapaola (2018) "จิตวิญญาณที่ไม่ใช่ศาสนาในยุคกรีกแห่งความวิตกกังวล". ใน Salazar, Heather; นิโคลส์, โรเดอริค (สหพันธ์). ปรัชญาแห่งจิตวิญญาณ: แนวทางเชิงวิเคราะห์ ภาคพื้นทวีป และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สาขาปรัชญาใหม่ ปรัชญาและศาสนา. ไลเดน: ยอดเยี่ยม NS. 143. ISBN  9789004376311. สืบค้นเมื่อ2019-04-29 . จุดมุ่งหมายของฉันคือการแสดงให้เห็นว่า [... ] รูปแบบการรู้แจ้งของจิตวิญญาณที่ไม่ใช่ศาสนามีอยู่จริง
 20. โจนส์, แอลจี, "ความกระหายในพระเจ้าหรือจิตวิญญาณของผู้บริโภค? การปลูกฝังระเบียบวินัยของการหมั้นกับพระเจ้า" ใน L. Gregory Jones และ James J. Buckley eds., Spirituality and Social Embodiment, Oxford: Blackwell, 1997, 3– 28 [4, น. 4].
 21. ^ ไวจมาน 2000 , pp. 359–60.
 22. ^ a b Waaijman 2000 , p. 360.
 23. ^ a b Waaijman 2000 , pp. 360–61.
 24. อรรถa b c d e Waaijman 2000 , p. 361.
 25. ^ สไนเดอร์ 2007 , pp. 261–61.
 26. ชมิดท์, ลีห์ เอริค. วิญญาณกระสับกระส่าย: การสร้างจิตวิญญาณของชาวอเมริกัน ซานฟรานซิสโก: Harper, 2005. ISBN 0-06-054566-6 
 27. ^ เรเมส 2014 , p. 202.
 28. ^ Versluis 2014 , หน้า. 35.
 29. อรรถเป็น ข ชาร์ฟ 1995 .
 30. ^ a b c d McMahan 2008 .
 31. ^ McDermott, โรเบิร์ต (2007) เอสเซนเชียล สไตเนอร์ ลินดิสฟาร์น. ISBN 978-1-58420-051-2.
 32. William James และ Rudolf Steiner , Robert A. McDermott, 1991, ใน ReVision, vol. หมายเลข 13 4 [1] เก็บถาวรแล้ว 2015-09-23 ที่เครื่อง Wayback
 33. ^ Ole Therkelsen: มาร์ติดาร์วินและการออกแบบที่ชาญฉลาด ทฤษฎีวิวัฒนาการใหม่, น. 7
 34. ^ รอย 2003 .
 35. ^ คิง 2002 , p. 93.
 36. ^ เยล 2555 , p. 338.
 37. ^ คิง 2002 , p. 135.
 38. ^ กษัตริย์ 2002
 39. ^ โซเซียร์ 2007 , p. 1259.
 40. ^ พอลฮีลาส,ยุคใหม่การเคลื่อนไหว: ฉลองของตนเองและ Sacralization ของความทันสมัย อ็อกซ์ฟอร์ด: Blackwell, 1996, p. 60. อ้างใน Anthony Giddens :สังคมวิทยา . เคมบริดจ์: Polity, 2001, p. 554.
 41. ไมเคิล โฮแกน (2010). วัฒนธรรมของความคิดของเราในความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ สำนักพิมพ์ Nova Science: นิวยอร์ก
 42. ฮอลลีวูด, เอมี่ (ฤดูหนาว–ฤดูใบไม้ผลิ 2010). "จิตวิญญาณแต่ไม่ใช่ศาสนา: ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการยอมจำนนและเสรีภาพ" . กระดานข่าวศักดิ์สิทธิ์ของฮาร์วาร์ด . โรงเรียนเทพฮาร์วาร์ด 38 (1 และ 2) . สืบค้นเมื่อ17 มีนาคม 2021 .
 43. ^ เดวิด รับบี (2013-03-21) "จุดชมวิวที่: ข้อ จำกัด ของการเป็น 'จิตวิญญาณ แต่ไม่ใช่ศาสนา' " ไอเดีย. time.com สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 44. ^ คับบาลาห์: แนะนำสั้นมาก , โจเซฟแดน Oxford University Press, บทที่ 1 "คำและการใช้งานของมัน"
 45. ^ คลอสเซน เจฟฟรีย์ (2012). "การปฏิบัติของมูซาร์" . อนุรักษนิยมยูดาย . 63 (2): 3–26. ดอย : 10.1353/coj.2012.002 .
 46. อรรถเป็น มอร์แกน 2010 , พี. 87.
 47. ^ "ญิฮาด" . สืบค้นเมื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 .
 48. ^ ญิฮาดและกฎหมายอิสลามแห่งสงคราม ที่จัดเก็บ 18 สิงหาคม 2013 ที่เครื่อง Wayback
 49. ^ รูดอล์ฟปีเตอร์สอิสลามและลัทธิล่าอาณานิคม หลักคำสอนของญิฮาดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (Mouton Publishers, 1979), p. 118
 50. ^ a b "ญิฮาด" . บีบีซี. 2009-08-03.
 51. ^ Fayd อัลกอดีร์ฉบับ 4 หน้า 511
 52. ^ Azeemi, KS, "Muraqaba: ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของ Sufi สมาธิ" ฮูสตัน: เพลโต, 2005. ( ISBN 0-9758875-4-8 ), p. xi 
 53. ^ ลัน Godlas มหาวิทยาลัยจอร์เจียนับถือมุสลิมของหลายเส้นทาง , 2000,มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ที่จัดเก็บ 2011/10/16 ที่เครื่อง Wayback
 54. ^ นูห์ฮามิมเคลเลอ"วิธีที่คุณจะตอบสนองต่อการเรียกร้องที่นับถือมุสลิมเป็น Bid'a?", 1995 Fatwa สามารถเข้าถึงได้ที่: Masud.co.uk
 55. ^ Zubair Fattani "ความหมายของ tasawwuf" สถาบันการศึกษาอิสลาม Islamicacademy.org
 56. ^ ฮอว์ทิง, เจอรัลด์ อาร์. (2000). ราชวงศ์แรกของศาสนาอิสลามที่: ราชวงศ์อุมัยยะฮ์ AD 661-750 เลดจ์ . ISBN 978-0-415-24073-4.โปรดดูที่ Google ค้นหาหนังสือ
 57. ^ อาเหม็ด Zarruq, Zaineb Istrabadi, Hamza ซุฟแฮนสัน - "หลักการของผู้นับถือมุสลิม" สำนักพิมพ์อามาล 2551.
 58. ^ การแปลภาษาอังกฤษของอาหมัดไอบีเอ็นอาจิบาประวัติ 's ได้รับการตีพิมพ์โดย Fons ประวัติ
 59. ^ Matthieu Ricardได้กล่าวว่าในการพูดคุย
 60. ^ "Rhys Davids และ Stede (1921-1925), น. 503 รายการสำหรับ "Bhavana" ดึง 9 ธันวาคม 2008 จากมหาวิทยาลัยชิคาโก" Dsal.uchicago.edu. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 2012-07-11 สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 61. ^ โมเนียวิลเลียมส์ (1899), หน้า 755 ดู "ภาวนา" และ "ภาวนา" ดึงข้อมูล 9 ธันวาคม 2551 จากมหาวิทยาลัยโคโลญ (PDF)
 62. ^ Nyanatiloka (1980), p. 67.
 63. ^ ดู:
  • Julius J. Lipnerชาวฮินดู: ความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของพวกเขา ฉบับที่ 2 เลดจ์, ISBN 978-0-415-45677-7 , p. 8; ข้อความอ้างอิง: "(...) คนๆ หนึ่งไม่จำเป็นต้องเคร่งศาสนาในความหมายเพียงเล็กน้อยที่อธิบายว่าเป็นศาสนาฮินดูโดยชาวฮินดู หรืออธิบายตนเองอย่างถูกต้องว่าเป็นฮินดู คนหนึ่งอาจเป็นผู้นับถือพระเจ้าหลายองค์หรือนับถือพระเจ้าองค์เดียว พระสงฆ์หรือพระเจ้า แม้แต่ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า มนุษยนิยมหรืออเทวนิยม และยังถือว่าเป็นชาวฮินดู"; 
  • Lester Kurtz (Ed.), Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, ISBN 978-0-12-369503-1 , Academic Press, 2008; 
  • เอ็มเค คานธี, The Essence of Hinduism , Editor: VB Kher, Navajivan Publishing, ดูหน้า. 3; ตามคำกล่าวของคานธี "ชายคนหนึ่งอาจไม่เชื่อในพระเจ้าและยังเรียกตัวเองว่าชาวฮินดู"
 64. ^ โมเนียวิลเลียมส์ภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษ, क्षैत्रज्ञจิม Funderburk และปีเตอร์ Scharf (2012); อ้าง:
  • क्षैत्रज्ञ [ kṣaitrajña ] [ kṣaitrajña ] น. (fr. [ kṣetra-jñá ] g. [ yuvādi ], จิตวิญญาณ, ธรรมชาติของจิตวิญญาณ Lit. W.; ความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณ Lit. W.
 65. ดูสองชุดต่อไปนี้ในซีรีส์ Ewert Cousins ​​​​ใน World Spirituality:
  • Bhavasar and Kiem, Spirituality and Health, in Hindu Spirituality, Editor: Ewert Cousins ​​(1989), ISBN 0-8245-0755-X , Crossroads Publishing New York, หน้า 319–37; 
  • John Arapura, Spirit and Spiritual Knowledge in the Upanishads, in Hindu Spirituality, Editor: Ewert Cousins ​​(1989), ISBN 0-8245-0755-X , Crossroads Publishing New York, หน้า 64–85 
 66. ^ a b Gavin Flood, Brill's Encyclopedia of Hinduism, Editor: Knut Jacobsen (2010), Volume II, Brill, ISBN 978-90-04-17893-9 , see Article on Wisdom and Knowledge , pp. 881–84 
 67. ^ จอห์น Lochtefeld (2002), สารานุกรมภาพประกอบของศาสนาฮินดู, Rosen สำนักพิมพ์ New York, ISBN 0-8239-2287-1 
 68. ^ D. Bhawuk (2011), จิตวิญญาณและวัฒนธรรมจิตวิทยาในแอนโธนี Marsella (ชุดเอดิเตอร์) ระหว่างประเทศและวัฒนธรรมจิตวิทยาสปริง New York, ISBN 978-1-4419-8109-7 , PP. 93-140 
 69. ^ มิเชลิส 2005 .
 70. ^ Feuerstein, Georg (2003) มิติลึกของโยคะ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ Shambhala, ISBN 1-57062-935-8 , p. 3 
 71. ^ Feuerstein, Georg (2003) มิติลึกของโยคะ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ Shambhala, ISBN 1-57062-935-8 , บทที่ 55 
 72. ^ Jean Varenne (1976), Yoga and the Hindu Tradition, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก, ISBN 0-226-85116-8 , pp. 97–130 
 73. ^ ดูการอภิปรายเกี่ยวกับศาสนาฮินดูและโยคะกรรมในสองอาชีพที่แตกต่างกันในบทความในวารสารเหล่านี้:
  • แมคคอร์มิก, โดนัลด์ ดับเบิลยู. (1994). "จิตวิญญาณและการจัดการ". วารสารจิตวิทยาการบริหาร . 9 (6): 5–8. ดอย : 10.1108/02683949410070142 .;
  • มาเคร, เจเน็ต (1995). "ปรัชญาทางจิตวิญญาณของไนติงเกลและความสำคัญของการพยาบาลสมัยใหม่". วารสารทุนพยาบาล . 27 (1): 8–10. ดอย : 10.1111/j.1547-5069.1995.tb00806.x . PMID  7721325 .
 74. ^ คลอสโคลอสเตอร์เมอ ร์ , จิตวิญญาณและธรรมชาติในศาสนาฮินดูจิตวิญญาณ, บรรณาธิการ: Ewert ญาติ (1989), ISBN 0-8245-0755-X . Crossroads เผยแพร่นิวยอร์ก, PP 319-37;  
  • Klostermaier อภิปรายตัวอย่างจาก Bhagavata Purana ซึ่งเป็นคัมภีร์ฮินดูโบราณอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งคนทำงานป่าไม้พบว่าการสังเกตธรรมชาติของแม่คือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ สู่ปัญญาและการปลดปล่อยความรู้ ปุราณาแนะนำว่า "ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติ" นำไปสู่ ​​"ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับตนเองและพระเจ้า" มันแสดงให้เห็น 24 ปรมาจารย์ที่ธรรมชาติมอบให้ ตัวอย่างเช่น โลกสอนความแน่วแน่และสติปัญญาว่าทุกสิ่งในขณะที่ดำเนินกิจกรรมของตนเอง ไม่ทำอะไรเลยนอกจากทำตามกฎอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภูมิปัญญาอีกประการหนึ่งจากโลกนี้คือแบบอย่างของเธอในการยอมรับความดีและความชั่วจากทุกคน ปราชญ์อีกท่านหนึ่ง ผึ้งสอนว่าต้องใช้ความพยายามเพื่อให้ได้ความรู้ ความเต็มใจ และความยืดหยุ่นในการตรวจสอบ หยิบ และรวบรวมสาระสำคัญจากพระคัมภีร์และแหล่งต่างๆ และอื่นๆ.ธรรมชาติเป็นภาพสะท้อนของจิตวิญญาณ การตระหนักรู้ของธรรมชาติสามารถเป็นจิตวิญญาณได้
 75. ^ Vivekananda, S. (1980), Raja Yoga, Ramakrishna Vivekanada Center, ISBN 978-0-911206-23-4 
 76. ^ Richard King (1999), ปรัชญาอินเดีย: An Introduction to Hindu and Buddhist thinking ,Edinburgh University Press, ISBN 0-7486-0954-7 , pp. 69–71 
 77. ^ ดู:
  • ฮารุง, ฮารัลด์ (2012). "ภาพประกอบของประสบการณ์พีคระหว่างประสิทธิภาพสูงสุดในนักแสดงระดับโลกที่ผสานรวมข้อมูลเชิงลึกของตะวันออกและตะวันตก" วารสารค่านิยมมนุษย์ . 18 (1): 33–52. ดอย : 10.1177/097168581101800104 . S2CID  143106405 .
  • เลวิน, เจฟฟ์ (2010). "ศาสนาและสุขภาพจิต: ทฤษฎีและการวิจัย". วารสารระหว่างประเทศของการศึกษาจิตวิเคราะห์ประยุกต์ . 7 (2): 102–15.;
  • เมเยอร์-ดิงค์เกรฟ, แดเนียล (2011). "โอเปร่าและจิตวิญญาณ". ประสิทธิภาพและจิตวิญญาณ . 2 (1): 38–59.
 78. ^ ดู:
  • CR Prasad, Brill's Encyclopedia of Hinduism, บรรณาธิการ: Knut Jacobsen (2010), Volume II, Brill, ISBN 978-90-04-17893-9 , see Article on Brahman , pp. 724–29 
  • David Carpenter, Brill's Encyclopedia of Hinduism, บรรณาธิการ: Knut Jacobsen (2010), Volume II, Brill, ISBN 978-90-04-17893-9 , see Article on Tapas , pp. 865–69 
 79. ^ Klaus Klostermaier (2007), A Survey of Hinduism, 3rd Edition, SUNY Press, ISBN 978-0-7914-7081-7 , pp. 119–260 
 80. ^ มิเกลเบอร์ลีย์ (2000), หฐโยคะ: บริบทของทฤษฎีและการปฏิบัติ Motilal Banarsidass พิมพ์ ISBN 81-208-1706-0 ., PP 97-98; อ้างถึง: ตัวอย่างเช่น เมื่อในภควัทคีตา พระกฤษณะกล่าวถึงฌาน- ภักติ- และกรรม-โยคะ เขาไม่ได้พูดถึงสามวิธีที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงในการปฏิบัติจิตของตน แต่เกี่ยวกับสามด้าน ของชีวิตในอุดมคติ" 
 81. ^ Murdana, I. Ketut (2008), บาหลีศิลปะและวัฒนธรรม: แฟลชความเข้าใจในแนวคิดและพฤติกรรม Mudra - Jurnal เสนีย์ Budaya อินโดนีเซีย; เล่ม 22, น. 5
 82. ^ Gavin Flood (1996), An Introduction to Hinduism, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, ISBN 0-521-43878-0 
 83. ^ Rochford, EB (1985), กฤษณะในอเมริกามหาวิทยาลัยรัตเกอร์; ISBN 978-0-8135-1114-6 , หน้า. 12 
 84. ^ ดู:
  • Ramakrishna Puligandla (1985), Jñâna-Yoga – The Way of Knowledge (An Analytical Interpretation), University Press of America New York, ISBN 0-8191-4531-9 ; 
  • Fort, AO (1998), Jīvanmukti in Transformation: Embodied Liberation in Advaita and Neo-Vedanta, State University of New York Press, ISBN 0-7914-3903-8 ; 
  • Richard King (1999), ปรัชญาอินเดีย: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาฮินดูและพุทธ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเอดินบะระ, ISBN 0-7486-0954-7 , p. 223; 
  • ไสว, ย. (1987), The Nature of Faith in the Śaṅkaran Vedānta Tradition, Numen, 34(1), pp. 18–44
 85. ^ Nayar, กามัลลิซาเบ ธและ Sandhu, Jaswinder ซิงห์ (2007) การสละที่เกี่ยวข้องกับสังคม – Guru Nanaks Discourse to Nath Yogi's . สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก. NS. 106. ISBN 978-0-7914-7950-6.
 86. ^ คูร์ ซิงห์ ; นิกกี้ กันเดอร์ (2004). ฮินดูจิตวิญญาณ: Postclassical และทันสมัย อังกฤษ: Motilal Banarsidass. NS. 530. ISBN 978-81-208-1937-5.
 87. ^ Marwha, Sonali Bhatt (2006) สีแห่งความจริง, ศาสนาตนเองและอารมณ์ นิวเดลี: บริษัท สำนักพิมพ์แนวคิด NS. 205. ISBN 978-81-8069-268-0.
 88. ^ E. Marty, Martin & Appleby R. Scott (1996). ลัทธิพื้นฐานและรัฐ: การสร้างการเมืองใหม่ เศรษฐกิจ และการสู้รบ . อังกฤษ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 278 . ISBN 978-0-226-50884-9. หลักการพื้นฐานและรัฐ: การสร้างการเมืองใหม่ เศรษฐกิจ และการสู้รบ
 89. ^ ซิงห์ คานธี, Surjit (2008) ประวัติปรมาจารย์ซิกข์ เล่าใหม่: 1606–708 . อังกฤษ: Atlantic Publishers & Distributors Pvt Ltd. หน้า 676–77 ISBN 978-81-269-0857-8.
 90. อรรถa b Mandair, Arvind-Pal Singh (22 ตุลาคม 2552) ศาสนาและอสุรกายของเวสต์ - ซิกข์, อินเดีย, Postcoloniality และการเมืองของการแปล สหรัฐอเมริกา: มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย. หน้า 372 เป็นต้นไป ISBN 978-0-231-14724-8.
 91. ^ ซิงห์, เนอร์ไบ (1990). ปรัชญาของศาสนาซิกข์: ความเป็นจริงและการสำแดงของมัน . นิวเดลี: หนังสือเอเชียใต้. หน้า 111–12.
 92. ^ Philpott, คริส (2011) จิตวิญญาณสีเขียว: หนึ่งคำตอบในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกและโลกความยากจน ผู้เขียนบ้าน. ISBN 978-1-4670-0528-9.
 93. ^ ซิงห์ คัลซี ; เซวา ซิงห์ (2005). ซิกข์ . สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์ Chelsea House NS. 49. ISBN 978-0-7910-8098-6.
 94. ^ แฮเยอร์ทารา (1988) "ผลกระทบของซิกข์: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของชาวซิกข์ในแคนาดา" เล่ม 1 . เซอร์รีย์ แคนาดา: สำนักพิมพ์อินโด-แคนาดา NS. 14.
 95. ^ เล บรอน, โรบิน (2012). ที่ไหนมีจิตวิญญาณความเป็นเอกภาพ ... สามารถมีได้ทั่วพื้น ?: คู่มืออินเทอร์เน็ตพื้นฐานสี่สิบศาสนาโลกและแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณ ครอสบุ๊ค. NS. 399. ISBN 978-1-4627-1261-8.
 96. ^ ซิงห์, นิกกี้-กันเดอร์ (1993). หลักการของสตรีในนิมิตซิกข์ของผู้ล่วงลับ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. NS. 172. ISBN 978-0-2521-43287-0.
 97. ^ "จิตวิญญาณแห่งแอฟริกา" . ราชกิจจานุเบกษา . 2015-10-06 . สืบค้นเมื่อ2020-02-04 .
 98. ^ Mbiti, จอห์น เอส. (1990). ศาสนาและปรัชญาแอฟริกัน (ฉบับที่ 2 และ enl. ed.) อ็อกซ์ฟอร์ด: ไฮเนมันน์ ISBN 0435895915.
 99. ^ Otterloo 2012 , PP. 239-40
 100. ^ Hanegraaff 1996 , พี. 97. sfn error: หลายเป้าหมาย (2×): CITEREFHanegraaff1996 ( help )
 101. ^ Lockwood, Renee D. (มิถุนายน 2555). "บุญถึงตัวเอง: การสำรวจภูมิประเทศของเวสเทิร์ผู้บริโภคจิตวิญญาณผ่าน 'การเดินทาง' " วรรณคดีและสุนทรียศาสตร์ . 22 (1): 108 . สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2019 . ภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณแบบใหม่ของตะวันตกซึ่งมีลักษณะการบริโภคนิยมและทางเลือกมากมาย กระจัดกระจายไปตามการแสดงออกทางศาสนาแบบใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากจิตวิทยาและขบวนการศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งแต่ละส่วนเสนอเส้นทางสู่ตนเองแก่ผู้เข้าร่วม
 102. ^ Philip Sheldrake, A Brief History of Spirituality , Wiley-Blackwell 2007 หน้า 1–2
 103. ^ ญาติ Ewert, คำนำแอนทอน Faivre และจาค็อบ Needleman,โมเดิร์นลึกลับจิตวิญญาณ , สี่แยกสำนักพิมพ์ 1992
 104. อรรถa b c ดาไลลามะจริยธรรมสำหรับสหัสวรรษใหม่นิวยอร์ก: หนังสือริเวอร์เฮด 2542
 105. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2011) "เป็นพระเจ้าหรือเป็นเพียงข้อมูลที่เคลื่อนไหวในลักษณะลึกลับ? การวิจัยความเป็นอยู่ที่ดีอาจเข้าใจผิดว่าศรัทธาในคุณธรรม" วิจัยดัชนีชี้วัดทางสังคม . 100 (2): 313–30. ดอย : 10.1007/s11205-010-9630-7 . S2CID 144755003 . 
 106. ^ รัสเซลล์, เบอร์ทรานด์ (1930). การพิชิตความสุข (เผยแพร่ 2018). ISBN  9781329522206. สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2019 . คนที่สามารถตั้งศูนย์ความคิดและหวังไว้กับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือตนเองสามารถพบความสงบสุขในปัญหาปกติของชีวิตซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับคนเห็นแก่ตัวที่บริสุทธิ์
 107. ^ Maisel เอริค (2009) ทางของพระเจ้า: ชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องเทพ Novato, California: New World Library (เผยแพร่ในปี 2010) ISBN  9781577318422. สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2019 .
 108. วิลกินสัน, โทนี่ (2007). ศิลปะที่หายไปของการมีความสุข: จิตวิญญาณสำหรับความคลางแคลง Findhorn กด ISBN 978-1-84409-116-4.
 109. ^ สีน้ำตาล, Matthieu Ricard; แปลโดย Jesse (2003) ความสุข : คู่มือพัฒนาทักษะที่สำคัญที่สุดของชีวิต (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: ลิตเติ้ลบราวน์ ISBN 978-0-316-16725-3.
 110. ^ เอลลิสัน คริสโตเฟอร์ จี.; เดซี่แฟน (ก.ย. 2551) "ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในแต่ละวันและความผาสุกทางจิตใจของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน" การวิจัยตัวชี้วัดทางสังคม . 88 (2): 247–71. ดอย : 10.1007/s11205-007-9187-2 . JSTOR 27734699 S2CID 144712754 .  
 111. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2013) "ในฐานะคนเลี้ยงแกะแบ่งแกะของเขาออกจากแพะ": Daily Spiritual Experiences Scale ห่อหุ้มองค์ประกอบทางเทวนิยมและความสุภาพที่แยกจากกันได้หรือไม่ ". Social Indicators Research . 110 (1): 131–46. doi : 10.1007/s11205-011-9920- 8 . S2CID 144658300 . 
 112. ^ ไม่ระบุชื่อ (2009). ไม่ประสงค์ออกนาม: โดยกดไม่ประสงค์ออกนาม สำนักพิมพ์นิรนาม. น. 14–15. ISBN 978-1-892959-16-4. สืบค้นเมื่อ5 มีนาคม 2556 .
 113. ^ เปรียบเทียบ: Ross, Colin A. ; แพม, อัลวิน. , สหพันธ์. (1995). Pseudoscience ในจิตเวชชีวภาพ: โทษร่างกาย . Wiley Series ในจิตเวชทั่วไปและคลินิก 10 . ไวลีย์ แอนด์ ซันส์. NS. 96. ISBN 9780471007760. สืบค้นเมื่อ19 กันยายน 2019 . หลักคำสอนนี้ [ว่าโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรค] ได้รับการนำไปใช้ทั่วทั้งสาขาการพึ่งพาสารเคมีรวมถึงผู้ติดสุรานิรนาม (AA) แม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผลก็ตาม
 114. ^ Sharf & 1995-B
 115. ^ a b Hori 1999 , p. 47.
 116. อรรถเป็น c Rambachan 1994 .
 117. ^ ชาร์ฟ 2000 , p. 271.
 118. ^ Renard 2010 , หน้า. 191.
 119. ^ สินารี 2000 .
 120. ^ คอม 2536 .
 121. ^ การค้นหาในความลับอินเดีย
 122. Margaret A. Burkhardt and Mary Gail Nagai-Jacobson, Spirituality: การดำรงชีวิตที่เชื่อมโยงของเรา , Delmar Cengage Learning, p. xiii
 123. ^ a b Waaijman 2000 , pp. 644–45.
 124. อรรถa b c Waaijman 2000 , p. 645.
 125. ^ Seybold เควิน S .; ปีเตอร์ ซี. ฮิลล์ (ก.พ. 2544) "บทบาทของศาสนาและจิตวิญญาณในสุขภาพจิตและร่างกาย". ทิศทางปัจจุบันในวิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 10 (1): 21–24. ดอย : 10.1111/1467-8721.00106 . S2CID 144109851 .  
 126. ^ Gascoigne จอห์น (1988) เคมบริดจ์ในยุคแห่งการตรัสรู้: วิทยาศาสตร์ ศาสนา และการเมือง . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. NS. 300. 'พันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์' ระหว่างปรัชญาธรรมชาติของนิวตันกับลัทธิละติทูดินารีของแองกลิกัน ได้พิสูจน์การแต่งงานที่มีผลสำเร็จในปลายศตวรรษที่สิบแปด การยืนยันอย่างมั่นใจว่าวิทยาศาสตร์และศาสนาเป็นพันธมิตรกันยังคงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางปัญญาในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่สิบเก้า และเทววิทยาธรรมชาติยังคงเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับการเผยแพร่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ [... ]
 127. ^ บรู๊ค, จอห์น Hedley (1991) วิทยาศาสตร์และศาสนา: มุมมองทางประวัติศาสตร์บางส่วน . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 128. ^ "ศาสนาและวิทยาศาสตร์" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ14 สิงหาคม 2020 .
 129. ^ บรู๊ค, จอห์น เฮดลีย์ (2014). วิทยาศาสตร์และศาสนา: มุมมองทางประวัติศาสตร์บางส่วน . ชุดประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมบริดจ์ (พิมพ์ซ้ำ ed.) เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. NS. 22. ISBN 978-1-107-66446-3. สืบค้นเมื่อ2018-03-03 .
 130. ^ Applebaum วิลเบอร์ สารานุกรมของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์: จากโคเปอร์นิคัสถึงนิวตันเล่มที่ 1800 ของห้องสมุดอ้างอิงการ์แลนด์ของมนุษยศาสตร์ Psychology Press, 2000 ISBN 0-8153-1503-1 , 978-0-8153-1503-2 
 131. ^ R. Cruz Begay, MPH, DrPH, Science And Spiritualityมีนาคม 2546 ฉบับที่ 93 ลำดับที่ 3 | American Journal of Public Health 363 American Public Health Association
 132. ^ บรู๊ค, จอห์น เฮดลีย์ (2014). วิทยาศาสตร์และศาสนา: มุมมองทางประวัติศาสตร์บางส่วน . ชุดประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เคมบริดจ์ (พิมพ์ซ้ำ ed.) เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. NS. 18. ISBN 978-1-107-66446-3. สืบค้นเมื่อ2018-03-03 .
 133. คลาร์ก, สตีฟ (2009). "ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอภินิหาร". โซเฟีย . 48 (2): 127–142. ดอย : 10.1007/s11841-009-0099-2 . S2CID 15320027 . นักธรรมชาติวิทยาเห็นพ้องต้องกันอย่างท่วมท้นว่าภววิทยาทางธรรมชาติไม่ควรยอมให้สิ่งเหนือธรรมชาติเป็นไปได้ 
 134. ^ ว์คินส์, ริชาร์ด (1986) คนตาบอดนาฬิกา: ทำไมหลักฐานวิวัฒนาการเผยจักรวาลโดยไม่ต้องได้รับการออกแบบ WW Norton & Company (เผยแพร่ 2015) ISBN 978-0-393-35309-9. สืบค้นเมื่อ2018-03-03 . ไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติ ไม่มี 'พลังชีวิต' ที่จะแข่งขันกับพลังพื้นฐานของฟิสิกส์ [... ] วิทยานิพนธ์ของฉันคือเหตุการณ์ที่เรามักเรียกว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากหรือน้อย
 135. ^ สเตราด์, แบร์รี่. (2004). "เสน่ห์ของธรรมชาตินิยม". ใน: M. De Caro & D. Macarthur (บรรณาธิการ), Naturalism in question (หน้า 21–35) เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด "นักปรัชญาส่วนใหญ่อย่างน้อยหนึ่งร้อยปีเป็นนักธรรมชาติวิทยาในความหมายที่ไม่เหนือธรรมชาติ พวกเขาถือเอาว่าเรื่องราวที่น่าพึงพอใจว่าความเชื่อและความรู้ของมนุษย์โดยทั่วไปเป็นไปได้อย่างไร จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเหตุการณ์ของโลกธรรมชาติที่เข้าใจได้เท่านั้น การแทรกแซงหรือความมั่นใจของตัวแทนเหนือธรรมชาติใด ๆ "
 136. ริชาร์ดสัน, ดับเบิลยู. มาร์ค. การค้นหาวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ: บทความใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ Psychology Press, 2002 ISBN 0-415-25767-0 , 978-0-415-25767-1 
 137. ^ Giniger เคนเน ธ Seeman & เทมเปิล, จอห์น วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณ: นักวิทยาศาสตร์หารือเกี่ยวกับความเชื่อของตน Templeton Foundation Press, 1998. ISBN 1-890151-16-5 , ISBN 978-1-890151-16-4  
 138. ^ เอเลนฮาวเวิร์ด Ecklund ,วิทยาศาสตร์ VS ศาสนา: สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าจริงๆ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 2010 ISBN 978-0-19-539298-2  
 139. ^ ดาไลลามะจักรวาลในอะตอมเดียว : การบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณ บรอดเวย์หนังสือ 2006 ISBN 0-7679-2081-3 
 140. ^ คาปรา Fritjof (1975) เต๋าแห่งฟิสิกส์: การสำรวจความคล้ายคลึงระหว่างฟิสิกส์สมัยใหม่กับเวทย์มนต์ตะวันออก (ฉบับที่ 3, 1991) บอสตัน: Shambhala Publications. ISBN 978-0-87773-594-6.
 141. ^ Laszlo, Ervin, "CosMos:A Co-creator's Guide to the Whole World", Hay House, Inc, 2008, ISBN 1-4019-1891-3 , pp. 53–58 
 142. ^ Sheremer ไมเคิล (2005) "ควอนตัมแควเคอรี่". นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน . 292 (1): 34. Bibcode : 2005SciAm.292a..34S . ดอย : 10.1038/scientificamerican0105-34 .
 143. ^ Silverman, Mark P. Quantum superposition: ผลที่ตามมาของการเชื่อมโยงกัน การพัวพัน และการรบกวนของ Frontiers สปริงเกอร์ 2008 ISBN 3-540-71883-4 ,978-3-540-71883-3 NS. 25 
 144. ^ Joshanloo, Mohsen (4 ธันวาคม 2010). "การตรวจสอบการมีส่วนร่วมของจิตวิญญาณและศาสนาเพื่อความผาสุก Hedonic และ Eudaimonic ในคนหนุ่มสาวชาวอิหร่าน" วารสารการศึกษาความสุข . 12 (6): 915–30. ดอย : 10.1007/s10902-010-9236-4 . S2CID 143848163 . 
 145. ^ Fehring, RJ มิลเลอร์, เจเอฟชอว์, C. (1997) ความผาสุกทางวิญญาณ ศาสนา ความหวัง ความซึมเศร้า และสภาวะทางอารมณ์อื่นๆ ในผู้สูงอายุที่รับมือกับโรคมะเร็ง 24. เวทีการพยาบาลด้านเนื้องอกวิทยา น. 663–71.
 146. เนลสัน ซีเจ; โรเซนเฟลด์, บี.; Breitbart, W.; Galietta, M. (2002). "จิตวิญญาณ ศาสนา และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยระยะสุดท้าย". จิตวิทยา . 43 (3): 213–20. ดอย : 10.1176/appi.psy.43.3.213 . PMID 12075036 . 
 147. ^ นิก HG (2008) งานวิจัยเกี่ยวกับศาสนาจิตวิญญาณและสุขภาพจิต: การทบทวน วารสารจิตเวชของแคนาดา.
 148. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2019) "ความเชื่อมั่น อุปนิสัย และการเผชิญปัญหา: ศาสนาและบุคลิกภาพมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับการมองโลกในแง่ดีและการประเมินใหม่ในเชิงบวก" สุขภาพจิต ศาสนา และวัฒนธรรม : 1–17.
 149. ^ Salsman เจเอ็ม; สีน้ำตาล TL; เบรชติ้ง, EH; คาร์ลสัน CR (2005). "ความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับจิตวิญญาณและการปรับตัวทางจิตวิทยา: บทบาทการไกล่เกลี่ยของการมองโลกในแง่ดีและการสนับสนุนทางสังคม" แถลงการณ์บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม . 31 (4): 522–35. ดอย : 10.1177/0146167204271563 . PMID 15743986 . S2CID 34780785 .  
 150. ^ Park, C (2005). "ศาสนาเป็นกรอบสร้างความหมายในการรับมือกับความเครียดในชีวิต". วารสาร ปัญหาสังคม . 61 (4): 707–29. ดอย : 10.1111/j.1540-4560.2005.00428.x .
 151. ^ ฮิลล์ พีซี (1995). ส่งผลต่อทฤษฎีและประสบการณ์ทางศาสนา ใน RW Hood, Jr (Ed.) คู่มือประสบการณ์ทางศาสนา (pp.) Birmingham AL, Religious Education Press
 152. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2013b) "ในฐานะคนเลี้ยงแกะแบ่งแกะของเขาออกจากแพะ": Daily Spiritual Experiences Scale ห่อหุ้มองค์ประกอบทางเทวนิยมและความสุภาพที่แยกจากกันได้หรือไม่ ". Social Indicators Research . 110 (1): 131–46. doi : 10.1007/s11205-011-9920- 8 . S2CID 144658300 . 
 153. ^ Emmons, RA (2005) อารมณ์และศาสนา. ใน RF Paloutzian , & CL Park (Eds.) คู่มือจิตวิทยาศาสนาและจิตวิญญาณ (pp. 235–52) นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์กิลฟอร์ด.
 154. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2013a) "การเรียกของพระเจ้าเป็นมากกว่าการได้ยินหรือไม่ การสำรวจเบื้องต้นของแบบจำลองสองมิติของความเชื่อและประสบการณ์เกี่ยวกับเทวนิยม/จิตวิญญาณ" วารสารจิตวิทยาออสเตรเลีย . 65 (3): 146–55. ดอย : 10.1111/ajpy.12015 . S2CID 143149239 . 
 155. ^ ซาโรกลู วี.; Buxant, C .; ทิลควิน เจ. (2008). "อารมณ์เชิงบวกที่นำไปสู่ศาสนาและจิตวิญญาณ". วารสารจิตวิทยาเชิงบวก . 3 (3): 165–73. ดอย : 10.1080/17439760801998737 . S2CID 145374566 . 
 156. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2010) "ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณ". จิตวิญญาณกลั่นกรองความสัมพันธ์ระหว่างระดับย่อยของ Subjective Well-Being (SWB) หรือไม่". Journal of Clinical Psychology . 66 (7): 709–25. doi : 10.1002/jclp.20694 . PMID 20527052 . 
 157. ^ Saroglou, V (2010) "ศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของลักษณะพื้นฐาน: มุมมองแบบจำลองห้าปัจจัย" . บุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมรีวิว 14 (1): 108–25. ดอย : 10.1177/1088868309352322 . PMID 20023209 . S2CID 206682563 .  
 158. ^ ซาโรกลู, วี (2002). "ศาสนากับปัจจัยห้าประการของบุคลิกภาพ: การทบทวนอภิมาน". บุคลิกภาพและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 32 (1): 15–25. ดอย : 10.1016/s0191-8869(00)00233-6 .
 159. ^ Schuurmans-Stekhoven, JB (2011)
 160. ^ วิจารณ์อิสระ
 161. ^ Schuurmans-Stekhoven เจมส์เบนจามิน (2017) "วิญญาณหรือวิญญาณชั่วพริบตา ทำไมการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับการสนับสนุนทางสังคมจึงอาจใช้ไม่ได้แบบค่อยเป็นค่อยไป" วารสารศาสนาและสุขภาพ . 56 (4): 1248–1262 ดอย : 10.1007/s10943-013-9801-3 . PMID 24297674 . S2CID 4913532 .  
 162. ^ เกบาว เออร์ เจ.; Bleidorn, W. ; ลูกห่าน, เอส.; Rentfrow, P.; แกะ, ม.; พอตเตอร์, เจ. (2014). "ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมใน Big Five ความสัมพันธ์กับศาสนา: มุมมองแรงจูงใจทางสังคมวัฒนธรรม" . วารสาร บุคลิกภาพ และ จิตวิทยา สังคม . 107 (6): 1064–91. ดอย : 10.1037/a0037683 . PMID 25180757 . 
 163. ^ Löckenhoff, CE ; ไอรอนสัน, GH; โอไคลรีห์, C.; คอสตา, PT (2009). "ลักษณะบุคลิกภาพแบบจำลองปัจจัยห้า จิตวิญญาณ/ศาสนา และสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี" . วารสารบุคลิกภาพ . 77 (5): 1411–36. ดอย : 10.1111/j.1467-6494.2009.00587.x . พีเอ็มซี 2739880 . PMID 19686457 .  
 164. ^ อาจารย์ แคนซัส; สปีลแมนส์, GI (2007). "การอธิษฐานและสุขภาพ: ทบทวน วิเคราะห์อภิมาน และวาระการวิจัย" วารสารเวชศาสตร์พฤติกรรม . 30 (4): 329–38. CiteSeerX 10.1.1.462.003 . ดอย : 10.1007/s10865-007-9106-7 . PMID 17487575 . S2CID 3621477 .   
 165. ^ เบนสัน; และคณะ (2006). "การศึกษาผลการรักษาของการอธิษฐานวิงวอน (STEP) ในผู้ป่วยบายพาสหัวใจ: การทดลองแบบสุ่มหลายศูนย์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนและความมั่นใจในการรับคำอธิษฐานวิงวอน" วารสารหัวใจอเมริกัน . 151 (4): 934–42. ดอย : 10.1016/j.ahj.2005.05.028 . PMID 16569567 . 
 166. ^ โคนิก 2012 .
 167. ^ ปูชาลสกี้ 2014 .
 168. ^ Alper, Matthew, The "God" Part of the Brain: A Scientific Interpretation of Human Spirituality and God Sourcebooks, Inc., 2008 ISBN 1-4022-1452-9 , 978-1-4022-1452-3 
 169. ^ Talan เจมี่วิทยาศาสตร์ Probes จิตวิญญาณกุมภาพันธ์ / มีนาคม 2006: Scientific American ใจ [2] เก็บถาวร 2010-12-31 ที่ Wayback Machine
 170. ^ คุรุป อาร์เค; Kurup, PA (2003). "ไฮโปธาลามิค ดิจอกซิน, ดิจอกซินเคมีครึ่งซีก, และจิตวิญญาณ". วารสารประสาทวิทยาศาสตร์นานาชาติ . 113 (3): 383–93. ดอย : 10.1080/00207450390162155 . PMID 12803140 . S2CID 23851931 .  
 171. ^ Necini, P. และ Grant, KA (2010) จิตวิทยาของประสบการณ์ทางศาสนาที่เกิดจากยา: จากสมอง 'สถานที่แห่งศาสนา' ไปจนถึงการไม่ผูกมัดทางปัญญา การใช้สารและการใช้ในทางที่ผิด, 45(13), 2130–51.
 172. ^ โจเซฟ อาร์. (2001). ระบบลิมบิกและจิตวิญญาณ: วิวัฒนาการและระบบประสาทของประสบการณ์ทางศาสนา, Zygon, 36(1), 105–36.
 173. ^ D'Aquili, EG, & Newberg, AB (1998) พื้นฐานทางประสาทจิตวิทยาของศาสนา หรือทำไมพระเจ้าไม่ไป ไซกอน, 33(2), 187–201
 174. Griffiths, RR, Richards, WA, McCann, U., Jesse, R. (2006). ไซโลไซบินสามารถทำให้เกิดประสบการณ์ประเภทลึกลับที่มีความหมายส่วนตัวที่สำคัญและยั่งยืนและความสำคัญทางจิตวิญญาณ Psychopharmacology, 187:268–83
 175. ^ Drevets ห้องสุขา; โกติเยร์, ค.; ราคา เจซี; คุปเฟอร์ ดีเจ; คินาฮาน พีอี; เกรซ เอเอ; ราคา เจแอล; มาติส แคลิฟอร์เนีย (2001). "การปลดปล่อยโดปามีนที่เกิดจากแอมเฟตามีนในช่องท้องของมนุษย์สัมพันธ์กับความรู้สึกสบาย" จิตเวชศาสตร์ชีวภาพ . 49 (2): 81–96. ดอย : 10.1016/s0006-3223(00)01038-6 . PMID 11164755 . S2CID 16090732 .  
 176. เครสเซนตินี, คริสเตียโน; ดิ บุคเคียนิโก้, มาริเลน่า; ฟาบโบร, ฟรังโก; อูร์เกซี, โคซิโม (2015). "การกระตุ้นของเยื่อหุ้มสมองข้างขม่อมที่ด้อยกว่าด้านขวาช่วยลดศาสนา/จิตวิญญาณโดยปริยาย" ประสาทวิทยา . 70 : 71–79. ดอย : 10.1016/j.neuropsychologia.2015.02.016 . PMID 25697502 . S2CID 20251662 .  
 177. ^ Claridge, G. (2010) ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ: โรคจิตที่มีสุขภาพดี? ใน Clarke, I. (Ed), โรคจิตและจิตวิญญาณ: รวมกระบวนทัศน์ใหม่ (หน้า 75–86) เชสเตอร์: ไวลีย์-แบล็คเวลล์
 178. อรรถเป็น Cottam, S.; พอล SN; เหนียวแน่น OJ; ช่างไม้, L.; อัลมูซาวี, A.; Karvounis, S.; เรียบร้อย ดีเจ (2011) ความเชื่อทางศาสนาช่วยให้สามารถตีความภาพหลอนการได้ยินในเชิงบวกได้หรือไม่ การเปรียบเทียบผู้ฟังเสียงทางศาสนาที่มีและไม่มีโรคจิตจิตเวชศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ . 16 (5): 403–421. ดอย : 10.1080/13546805.2010.548543 . PMID 21390926 . S2CID 21362892 .  
 179. อรรถเป็น เดวีส์ MF; กริฟฟิน, ม.; รอง, S. (2001). "ปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อการได้ยินเสียงหลอนในโรคจิตพระเยซูและกลุ่มควบคุม" (PDF) วารสารจิตวิทยาคลินิกอังกฤษ . 40 (4): 361–70. ดอย : 10.1348/014466501163850 . PMID 11760613 .  
 180. ^ ธาลบอร์น แมสซาชูเซตส์; เดลิน, ป.ล. (1994). "หัวข้อทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อในเรื่องอาถรรพณ์ บุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ ประสบการณ์ลึกลับ และโรคจิตเภท" วารสารจิตศาสตร์ . 58 : 3–38.
 181. อรรถเป็น แมคโดนัลด์ ดักลาสเอ.; ฟรีดแมน, แฮร์ริส แอล.; บรูว์ซินสกี้, จาเซค; ฮอลแลนด์, แดเนียล; Salagame, Kiran Kumar K.; โมฮัน, เค. กฤษณะ; Gubrij, Zuzana Ondriasova; ชอง, เฮอุค; Sueur, Cédric (3 มีนาคม 2558). "จิตวิญญาณในฐานะโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์: การทดสอบความเป็นสากลในวัฒนธรรมและภาษา" . PLoS ONE 10 (3): e0117701. Bibcode : 2015PLoSO..1017701M . ดอย : 10.1371/journal.pone.0117701 . PMC 4348483 . PMID 25734921 .  

ที่มา

แหล่งเผยแพร่

ที่มาของเว็บ

 1. ^ a b "พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์, วิญญาณ " . etymonline.com . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 2. ^ "พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์จิตวิญญาณ " . etymonline.com . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 3. ^ "พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์จิตวิญญาณ " . etymonline.com . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 4. ^ "สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด ลัทธิเหนือธรรมชาติ " . เพลโต. stanford.edu สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 5. อรรถเป็น c d โจนส์ จอห์นสัน ลูอิส “ลัทธิเหนือธรรมชาติคืออะไร?” . Transcendentalists.com. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2014-06-27 . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .CS1 maint: unfit URL (link)
 6. ^ "แบร์รี่แอนดรูรากของหัวแข็ง Universalist จิตวิญญาณในนิวอิงแลนด์ Transcendentalism " เอกสารเก่า.uua.org 1999-03-12. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2013-09-21 . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 7. "Frank Morales, Neo-Vedanta: ปัญหาของลัทธิสากลนิยมในศาสนาฮินดู " . Bharatabharati.wordpress.com. 2012-02-15 . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 8. ^ "ผลโพลของ NewsweekBeliefnet" .
 9. ^ เกลแมน, เจอโรม. "ไสยศาสตร์" . ใน Edward N. Zalta (ed.) Stanford สารานุกรมปรัชญา (ฤดูร้อน 2011 Ed.) สืบค้นเมื่อ2014-01-04 . ภายใต้อิทธิพลของวิลเลียม เจมส์ ' ความหลากหลายของประสบการณ์ทางศาสนา ' ความสนใจเชิงปรัชญาในเรื่องเวทย์มนต์มีมากใน 'ประสบการณ์ลึกลับ' ที่โดดเด่นและถูกกล่าวหาว่าให้ความรู้
 10. "Robert H. Sharf, Whose Zen? Zen Nationalism Revisited " (PDF) . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .
 11. ^ "Hu Shih: Ch'an (Zen) พุทธศาสนาในประเทศจีน ประวัติและวิธีการ" . Thezensite.com . สืบค้นเมื่อ2014-01-04 .

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

0.087898015975952