การเรียงลำดับ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ในธรรมาภิบาล การเรียงลำดับ (หรือที่เรียกว่าการ เลือกโดย การจับสลากการเลือกโดยมากการจัดสรรการแบ่งเขตระบอบประชาธิปไตยแบบกลุ่มใหญ่ [1]ระบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่มีความสามารถและมีส่วนได้เสียทั้งหมดมีโอกาสเท่าเทียมกันในการดำรงตำแหน่งสาธารณะ นอกจากนี้ยังลดความแตกแยกฝ่ายเนื่องจากจะไม่มีประโยชน์อะไรในการให้คำมั่นสัญญาว่าจะชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหลัก หากต้องเลือกโดยการจับฉลาก ในขณะที่การเลือกตั้งกลับส่งเสริม การเลือกตั้ง [2] ใน ระบอบประชาธิปไตยในเอเธนส์โบราณการเรียงลำดับเป็นวิธีการแบบดั้งเดิมและหลักในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางการเมือง และการใช้วิธีนี้ถือเป็นลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตย [3]

ทุกวันนี้ การเรียงลำดับมักใช้เพื่อเลือกคณะลูกขุนใน ระบบ กฎหมาย คอมมอนลอว์ และบางครั้งก็ใช้ในการสร้างกลุ่มพลเมืองที่มีอำนาจที่ปรึกษาทางการเมือง [4]

ประวัติ

เอเธนส์โบราณ

ประชาธิปไตยในเอเธนส์พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราชจากสิ่งที่เรียกว่าisonomia (ความเท่าเทียมกันของกฎหมายและสิทธิทางการเมือง) การเรียงลำดับเป็นหนทางหลักในการบรรลุธรรมนี้ ใช้ในการเลือกผู้พิพากษา ส่วนใหญ่ [5] สำหรับ คณะกรรมการปกครองและคณะลูกขุน (โดยทั่วไปคือผู้ชาย 501 คน) อริสโตเติลกล่าวถึงความเสมอภาคและประชาธิปไตย:

ประชาธิปไตยเกิดจากแนวคิดที่ว่าผู้ที่เท่าเทียมกันในทุกด้านย่อมเท่าเทียมกันอย่างแน่นอน ทุกคนมีอิสระเหมือนกันหมด ดังนั้นพวกเขาจึงอ้างว่าทุกคนมีอิสระอย่างแท้จริง... ประการต่อมาคือเมื่อนักประชาธิปไตยอ้างสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในทุกสิ่งโดยอ้างเหตุผลว่าพวกเขาเท่าเทียมกันทั้งหมด [6]

เป็นที่ยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยเมื่อสำนักงานสาธารณะได้รับการจัดสรรโดยการจับสลาก และเป็นผู้มีอำนาจเมื่อได้รับการเลือกตั้ง [7]

ในกรุงเอเธนส์ "ประชาธิปไตย" (ตามตัวอักษรหมายถึงการปกครองโดยประชาชน) ขัดแย้งกับผู้ที่สนับสนุนระบบคณาธิปไตย (ปกครองโดยคนส่วนน้อย) ประชาธิปไตยในเอเธนส์มีลักษณะเฉพาะคือดำเนินการโดย "คนจำนวนมาก" (คนธรรมดา) ซึ่งได้รับจัดสรรให้เป็นคณะกรรมการที่บริหารรัฐบาล Thucydidesให้Periclesกล่าวถึงประเด็นนี้ในการปราศรัยในงานศพของเขา: "มันถูกจัดการโดยคนจำนวนมากแทนที่จะเป็นคนส่วนน้อย นั่นคือเหตุผลที่มันเรียกว่าประชาธิปไตย" [8]

kleroterion ใน พิพิธภัณฑ์ Ancient Agora (เอเธนส์)

ชาวเอเธนส์เชื่อว่าการก่อกวน ไม่ใช่การเลือกตั้ง เป็นประชาธิปไตย[5]และใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนกับเครื่องแบ่งสรรปันส่วนที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ( kleroteria ) เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติทุจริตที่ผู้มีอำนาจใช้ซื้อทางเข้าสู่ตำแหน่ง อ้างอิงจากผู้เขียนMogens Herman Hansenศาลของพลเมืองนั้นเหนือกว่าสภาเพราะสมาชิกที่ได้รับจัดสรรสาบานตนซึ่งประชาชนทั่วไปในสภาไม่ทำ ดังนั้นศาลสามารถเพิกถอนคำตัดสินของสภาได้ ทั้งอริสโตเติล[5]และเฮโรโดตุส (หนึ่งในนักเขียนยุคแรกๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย) เน้นการเลือกโดยมากเป็นการทดสอบประชาธิปไตย โดยเขียนว่า "การปกครองของประชาชนมีชื่อที่ยุติธรรมที่สุดในบรรดาทั้งหมด ความเสมอภาค ( isonomia) และไม่มีสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำ ล็อตนี้กำหนดสำนักงาน อำนาจต้องรับผิดชอบ และการพิจารณาจะดำเนินการในที่สาธารณะ" [9]

นักวิชาการในอดีตยืนยันว่าการสังคายนามีรากฐานมาจากการใช้โอกาสที่จะทำนายเจตจำนงของเทพเจ้า แต่มุมมองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่นักวิชาการอีกต่อไป [10]ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณ ซุส โพไซดอน และฮาเดสใช้การเรียงลำดับเพื่อตัดสินว่าใครปกครองอาณาจักรใด ซุสได้ท้องฟ้า โพไซดอนได้ทะเล และเฮดีสได้นรก

ในเอเธนส์ เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับเลือกโดยการจับฉลาก พลเมืองจะเลือกตนเองลงในกลุ่มที่มีอยู่ จากนั้นจึงเลือกลอตเตอรี่ในเครื่อง kleroteria ผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมายโดยมากมีเงื่อนไขการให้บริการหนึ่งปี พลเมืองไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาพิเศษใด ๆ ได้มากกว่าหนึ่งครั้งในชีวิตของเขา แต่สามารถดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอื่น ๆ ได้ พลเมืองชายทุกคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์จากอะทิเมียมีสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านการตรวจสอบที่เรียกว่าdokimasiaเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ไร้ความสามารถ พลเมืองที่ถูกเลือกไม่ค่อยถูกทิ้ง [11]ผู้พิพากษา ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสมัชชา ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการจับสลากต้องแสดงบัญชีเวลาที่อยู่ในตำแหน่งเมื่อลา เรียกว่า euthynai อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถขอพักงานผู้พิพากษาได้ด้วยเหตุผลอันสมควร [12]

ลอมบาร์ดีและเวนิส – ศตวรรษที่ 12 ถึง 18

คำย่อถูกใช้ในนครรัฐของแคว้นลอมบาร์ดีระหว่างศตวรรษที่ 12 และ 13 และในเวนิสจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 [13]ผู้ชาย ที่ถูกสุ่มเลือก สาบานตนว่าจะไม่กระทำภายใต้สินบน และจากนั้นพวกเขาก็เลือกสมาชิกสภา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจรวมถึงเจ้าของทรัพย์สิน สมาชิกสภา สมาชิกกิลด์ และบางทีอาจเป็นช่างฝีมือ Doge of Venice ได้รับการตัดสินผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในการเสนอชื่อ การลงคะแนนเสียง และการคัดแยก

ลอตถูกใช้ในระบบเวนิสเพื่อเลือกสมาชิกของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาใหญ่เท่านั้น มีการใช้การผสมผสานระหว่างการเลือกตั้งและการจับฉลากในกระบวนการหลายขั้นตอนนี้ ลอตไม่ได้ถูกใช้เพียงอย่างเดียวในการเลือกผู้พิพากษา ไม่เหมือนในฟลอเรนซ์และเอเธนส์ การใช้สลากเพื่อคัดเลือกผู้เสนอชื่อทำให้พรรคการเมืองใช้อำนาจได้ยากขึ้น และทำให้การหาเสียงหมดกำลังใจ [11]โดยการลดการวางอุบายและการเคลื่อนไหวทางอำนาจภายในสภาใหญ่ ล็อตยังคงรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ชนชั้นสูงของชาวเวนิส ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเสถียรภาพของสาธารณรัฐนี้ ผู้พิพากษาระดับสูงโดยทั่วไปยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวชนชั้นสูง [14]

ฟลอเรนซ์ – ศตวรรษที่ 14 และ 15

มีการใช้การ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนในฟลอเรนซ์เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษโดยเริ่มในปี ค.ศ. 1328 การเสนอชื่อและการลงคะแนนร่วมกันสร้างกลุ่มผู้สมัครจากภาคส่วนต่าง ๆ ของเมือง ชื่อของชายเหล่านี้ถูกใส่ไว้ในกระสอบ และการจับสลากตัดสินว่าใครจะได้เป็นผู้พิพากษา การตรวจสอบข้อเท็จจริงค่อยๆ เปิดให้กิลด์เล็กๆ เข้าถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองยุคเรอเนซองส์ในระดับสูงสุดในปี ค.ศ. 1378–1382

ในฟลอเรนซ์ ล็อตถูกใช้เพื่อเลือกผู้พิพากษาและสมาชิกของ Signoria ในช่วงระยะเวลาของพรรครีพับลิกัน ฟลอเรนซ์ใช้ทั้งล็อตและการตรวจสอบโดยประชาชน ซึ่งกำหนดโดยกฎของปี ค.ศ. 1328 [11]ในปี ค.ศ. 1494 ฟลอเรนซ์ได้ก่อตั้งสภาใหญ่ตามแบบเวนิส หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะถูกเลือกโดยการจับสลากจากบรรดาสมาชิกของสภาใหญ่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเสื่อมอำนาจของชนชั้นสูง [15]

การตรัสรู้

ในช่วงยุคแห่งการรู้แจ้งอุดมคติทางการเมืองมากมายที่แต่เดิมได้รับการสนับสนุนจากนครรัฐประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณได้มาเยือนอีกครั้ง การใช้การเรียงลำดับเป็นวิธีการเลือกสมาชิกของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับการสนับสนุนจากนักคิดด้านวิชชา ที่โดดเด่นกว่าหลาย คน [16]ในความเป็นจริง ในบางกรณีที่มีการกล่าวถึงการสังคายนาในวรรณคดีการตรัสรู้ โดยทั่วไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างเมินเฉย แม้แต่นักปรัชญาแห่งการรู้แจ้งที่กล่าวถึงเรื่องของการสังคายนาและรับทราบถึงข้อดีบางประการของเรื่องนี้ก็มักจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีเลือกปฏิบัติในท้ายที่สุด

ตัวอย่างเช่น มองเตสกิเออซึ่งงานคลาสสิกเรื่อง The Spirit of Lawsมักจะถูกอ้างถึงเพื่อสนับสนุนการสังคายนา เป็นการอภิปรายโดยตรงที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแนวคิดในงานเขียนเกี่ยวกับการตรัสรู้ทางการเมือง “การลงคะแนนเสียงโดยมาก” เขาแย้ง “เป็นธรรมชาติของระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากการเลือกนั้นเป็นการไปสู่ชนชั้นสูง” [17]ในการกล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับธรรมชาติของการสังคายนาในระบอบประชาธิปไตย มงเตสกิเออสะท้อนปรัชญาของนักคิดรุ่นก่อนๆ เช่นอริสโตเติลซึ่งมองว่าการเลือกตั้งเป็นชนชั้นสูง [16]อย่างไรก็ตาม มองเตสกิเออร์ปฏิเสธการใช้การเรียงลำดับโดยไม่พิจารณาเพิ่มเติม “แต่เนื่องจากวิธีการนี้มีข้อบกพร่องในตัวของมันเอง” เขากล่าวต่อ “มันเป็นความพยายามของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีชื่อเสียงที่สุดที่จะควบคุมและแก้ไขมัน”[17]นักเขียนคนอื่น ๆ เช่น Rousseauและ Harringtonยอมรับความเชื่อมโยงระหว่างการก่อกวนกับประชาธิปไตย แม้ว่าพวกเขาจะแสดงความไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าเป็นรากฐานของรัฐบาล [16]

Bernard Manin นักทฤษฎีการเมืองชาวฝรั่งเศส ชี้ให้เห็นธรรมชาติที่น่าประหลาดใจของการสังคายนาที่ลดลงระหว่างการตรัสรู้ในหนังสือของเขาหลักการปกครองแบบ ผู้แทน "สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างแท้จริง" เขากล่าว "ในแง่ของประเพณีของพรรครีพับลิกันและการสร้างทฤษฎีขึ้นมา คือการไม่มีการถกเถียงกันโดยสิ้นเชิงในช่วงปีแรก ๆ ของรัฐบาลตัวแทนเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการจัดสรรอำนาจ" [16]มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการว่ากองกำลังใดทำให้เกิดสิ่งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่สนใจในการใช้การก่อกวนในรัฐบาลสมัยใหม่ คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการแรกที่ Manin เสนอคือการเลือกผู้ปกครองโดยจับฉลากอาจถูกมองว่าไม่สามารถทำได้ในสเกลใหญ่เช่นรัฐสมัยใหม่ คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการที่สองคือมันถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับมุมมองของการตรัสรู้เกี่ยวกับความยินยอมทางการเมือง

สวิตเซอร์แลนด์

เนื่องจากการได้รับผลประโยชน์ทางการเงินสามารถทำได้ผ่านตำแหน่งนายกเทศมนตรี บางส่วนของสวิตเซอร์แลนด์จึงใช้วิธีสุ่มเลือกระหว่างปี 1640 ถึง 1837 เพื่อป้องกันการทุจริต [18]

อินเดีย

รัฐบาลท้องถิ่นในบางส่วนของรัฐทมิฬนาฑูเช่น หมู่บ้านUttiramerurดั้งเดิมใช้ระบบที่เรียกว่า คูดา-โอไล ซึ่งชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านจะถูกเขียนลงบนใบปาล์มและใส่ลงในหม้อแล้วดึงออกมาโดยเด็ก [19]

วิธีการ

USCAR Courtเลือกคณะลูกขุนโดยการจัดเรียง

ก่อนที่จะทำการสุ่มเลือก จะต้องกำหนดกลุ่มของผู้สมัคร ระบบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจัดสรรจากอาสาสมัครที่มีสิทธิ์ จากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการศึกษา ประสบการณ์ หรือคะแนนผ่านการทดสอบ หรือคัดเลือกโดยการเลือกตั้งโดยผู้ที่ได้รับเลือกโดยการสุ่มเลือกรอบก่อนหน้า หรือจากสมาชิกหรือประชากรโดยรวม . กระบวนการหลายขั้นตอนที่สามารถเลือกแบบสุ่มสลับกับวิธีการคัดกรองอื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับในระบบเวนิส

วิธีการจัดสรรสาธารณะแบบทั่วไปที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2540 ได้รับการบันทึกไว้ใน RFC 3797: Publicly Verifiable Nominations Committee Random Selection เมื่อใช้มัน แหล่งที่มาของตัวเลขสุ่มเฉพาะหลายแหล่ง (เช่น ลอตเตอรี่) จะถูกเลือกล่วงหน้า และมีการกำหนดอัลกอริทึมสำหรับการเลือกผู้ชนะตามตัวเลขสุ่มเหล่านั้น เมื่อมีการสุ่มตัวเลข ใคร ๆ ก็สามารถคำนวณผู้ชนะได้

David Chaumผู้บุกเบิกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการการเข้ารหัส ได้เสนอการเลือกตั้งแบบสุ่มตัวอย่างในปี 2555 ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันสามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะที่ถูกต้องตรวจสอบได้ และให้อำนาจแก่พวกเขาในการศึกษาและจัดทำ การตัดสินใจในเรื่องของนโยบายสาธารณะ สิ่งนี้สามารถทำได้ในลักษณะที่โปร่งใสมาก ซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเลือกตั้งได้ ในขณะที่เลือกที่จะรักษาความเป็นนิรนามของผู้ลงคะแนน แนวทางที่เกี่ยวข้องได้รับการบุกเบิกโดย James Fishkin ผู้อำนวยการ Center for Deliberative Democracy ที่ Stanford เพื่อทำการตัดสินใจที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในกรีซ จีน และประเทศอื่นๆ [20] [21]

ในสมัยกรีกโบราณKleroterionใช้เพื่อคัดเลือกพลเมืองที่มีสิทธิ์และเต็มใจที่จะทำหน้าที่คณะลูกขุน สิ่งนี้สนับสนุนระบบประชาธิปไตยเริ่มต้นของเอเธนส์โดยการรับสมาชิกคณะลูกขุนใหม่และแตกต่างจากแต่ละเผ่าเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริต [22]

แอปพลิเคชั่นสมัยใหม่

การเรียงลำดับมักใช้เพื่อสร้างการชุมนุมของประชาชน ตัวอย่างเช่น สภาเมือง แวนคูเวอร์ได้ริเริ่มการชุมนุมของประชาชนในปี 2014–15 เพื่อช่วยในการวางผังเมือง [23]

การเรียงลำดับมักใช้ในการเลือกคณะลูกขุนในระบบกฎหมายแองโกล-แซกซันและในกลุ่มย่อย (เช่น การเลือกจอมอนิเตอร์ในชั้นเรียนด้วยการจับฉลาก ในการตัดสินใจของสาธารณะ บุคคลมักถูกกำหนดโดยการจัดสรรหากการเลือกรูปแบบอื่นๆ เช่นการเลือกตั้งไม่ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่าง ได้แก่ การเลือกตั้งที่หยุดชะงักและการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาของสหราชอาณาจักร นักคิดร่วมสมัยบางคน[ ใคร? ]ได้สนับสนุนการใช้การเลือกโดยมากในระบบการเมืองปัจจุบัน เช่น การปฏิรูปสภาขุนนางอังกฤษและข้อเสนอในช่วงเวลาของการยอมรับรัฐธรรมนูญปัจจุบันของอิรัก

การคัดแยกยังใช้ในการเกณฑ์ทหาร เป็นวิธีหนึ่งในการให้กรีนการ์ดของสหรัฐฯ และในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนบางแห่ง [24]

การปกครองแบบประชาธิปไตยขององค์กรพัฒนาเอกชน

การจัดระเบียบยังมีศักยภาพในการช่วยให้สมาคมขนาดใหญ่ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ต้องใช้การเลือกตั้ง สหกรณ์ ธุรกิจที่พนักงานเป็นเจ้าของ สมาคมที่อยู่อาศัย แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต รัฐบาลนักศึกษา และองค์กรสมาชิกขนาดใหญ่อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน ซึ่งโดยทั่วไปสมาชิกไม่รู้จักสมาชิกอื่น ๆ จำนวนมาก แต่พยายามที่จะบริหารองค์กรตามระบอบประชาธิปไตย มักจะพบว่าการเลือกตั้งมีปัญหา การตัดสินใจของผู้นำที่สำคัญนั้นทำโดยกระบวนการสรรหา ซึ่งมักจะสร้างคณะกรรมการที่ดำรงอยู่ในตนเอง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งของตนเอง การสุ่มเลือกตัวอย่างตัวแทนของสมาชิกเพื่อเป็นคณะกรรมการเสนอชื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ได้รับการเสนอเพื่อให้การควบคุมขั้นพื้นฐานอยู่ในมือของสมาชิกสามัญและหลีกเลี่ยงการทุจริตของคณะกรรมการภายใน [25]

ตัวอย่าง

 • คณะลูกขุนศาลจัดตั้งขึ้นผ่านการคัดแยกในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
 • มีการใช้ สมัชชาพลเมืองเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้กำหนดนโยบาย ในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มพลเมืองในบริติชโคลัมเบีย ที่สุ่มเลือกได้ ประชุมกันเพื่อเสนอระบบการเลือกตั้งใหม่ สมัชชาพลเมืองว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้งนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกสามปีต่อมาในสมัชชาพลเมืองของออนแทรี โอ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของสมัชชาทั้งสองไม่ถึงเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในการลงประชามติครั้งต่อๆ ไป
 • MASS LBPบริษัทในแคนาดาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานของสมัชชาพลเมืองว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้งได้บุกเบิกการใช้แผงข้อมูลอ้างอิงของพลเมืองในการแก้ไขปัญหานโยบายต่างๆ สำหรับลูกค้าภาครัฐ แผงอ้างอิงใช้ลอตเตอรี่ของพลเมืองซึ่งเป็นรูปแบบสมัยใหม่ในการคัดแยกเพื่อสุ่มเลือกตัวแทนพลเมืองจากประชาชนทั่วไป
 • Democracy In Practiceซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่อุทิศตนเพื่อนวัตกรรมประชาธิปไตย การทดลอง และการเสริมสร้างศักยภาพ ได้ดำเนินการคัดแยกในโรงเรียนในโบลิเวียแทนที่การเลือกตั้งรัฐบาลของนักเรียนด้วยลอตเตอรี่ [26]
 • การประชุมฉันทามติของเดนมาร์กเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นในการโต้วาทีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ การเลือกพลเมืองไม่ใช่การสุ่มอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นตัวแทน
 • อนุสัญญารัฐธรรมนูญแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นการสำรวจความคิดเห็นโดยเจตนาที่สร้างขึ้นเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐ
 • องค์กรเอกชนยังสามารถใช้การเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น แผนสุขภาพของ Samaritan Ministries บางครั้งใช้สมาชิกที่สุ่มเลือก 13 คนเพื่อแก้ไขข้อพิพาท ซึ่งบางครั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย [27]
 • การเรียงลำดับการใช้ Amishใช้กับกลุ่มผู้ได้รับการเสนอชื่อเมื่อพวกเขาเลือกผู้นำชุมชน ในกระบวนการของพวกเขา สมาชิกที่เป็นทางการของชุมชนแต่ละคนจะลงทะเบียนการเสนอชื่อแบบส่วนตัวเพียงครั้งเดียว และผู้สมัครที่มีเกณฑ์การเสนอชื่อขั้นต่ำจะเป็นผู้เลือกแบบสุ่มดังต่อไปนี้ [28]
 • การทบทวนความคิดริเริ่มของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ที่ ดีต่อ สุขภาพใช้การเรียงลำดับตามแผงของผู้ลงคะแนนเสียงพลเมืองเพื่อทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการความคิดริเริ่มในการลงคะแนนเสียงในสหรัฐอเมริกา กระบวนการคัดเลือกใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและแบ่งชั้นเพื่อสร้างกลุ่มตัวแทน 24 คนซึ่งพิจารณาเพื่อประเมินมาตรการที่เป็นปัญหา [29]
 • กลุ่มสิ่งแวดล้อมExtinction Rebellionมีเป้าหมายอย่างหนึ่งคือการนำสมัชชาพลเมืองที่ได้รับอำนาจทางกฎหมายในการตัดสินใจเกี่ยวกับความยุติธรรมด้านสภาพอากาศและระบบนิเวศ [1]
 • หลังจากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติรัฐเมฆาลัย พ.ศ. 2521เนื่องจากความไม่ลงรอยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลตำแหน่งหัวหน้ารัฐมนตรีได้รับเลือกโดยการจับฉลาก [30]
 • ในปี 2558 เมืองอูเทรคต์สุ่มเชิญผู้อยู่อาศัย 10,000 คน ซึ่ง 900 คนตอบรับและ 165 คนได้รับเลือกในที่สุด ให้เข้าร่วมในการพัฒนาแผนพลังงานและสภาพอากาศปี 2559 [31] [32]
 • ในปี 2019 ภูมิภาค Ostbelgien ที่พูดภาษาเยอรมันในเบลเยียมได้ดำเนินการตามแบบจำลอง Ostbelgien ซึ่งประกอบด้วยสภาพลเมือง 24 คน ซึ่งจัดประชุมสภาพลเมืองระยะสั้นเพื่อให้คำแนะนำที่ไม่ผูกมัดต่อรัฐสภา [33]ต่อมาในปีเดียวกันนั้นทั้ง รัฐสภา หลักและรัฐสภาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ของ เขตเมืองหลวงบรัสเซลส์ลงมติอนุญาตให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐสภาแบบผสมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาและประชาชนที่สุ่มเลือกเพื่อร่างข้อเสนอแนะในประเด็นที่กำหนด [34]
 • ในปี พ.ศ. 2556 สภาวิจัยสุขภาพแห่งนิวซีแลนด์เริ่มให้ทุนแก่ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน [35]

ข้อเสนอทางการเมืองเพื่อการแบ่งแยก

เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสถานะ

 • จอห์น เบิร์นไฮม์ ในหนังสือIs Democracy Possible? อธิบายระบบการเมืองที่ "คณะลูกขุนของพลเมือง" ขนาดเล็กจำนวนมากจะพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ข้อเสนอของเขารวมถึงการยุบรัฐและระบบราชการ คำว่าระบอบประชาธิปไตยที่เขาใช้นั้นประกาศเกียรติคุณโดยฟรีดริช ฮาเยกสำหรับข้อเสนอที่แตกต่างกัน[36]ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการก่อกวน และปัจจุบันบางครั้งใช้เพื่ออ้างถึงระบบการเมืองใด ๆ ที่การก่อกวนมีบทบาทสำคัญ [37]
 • ได้รับอิทธิพลจากเบิร์นไฮม์ นักเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์ Allin Cottrell และPaul Cockshottเสนอว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของชนชั้นสูงทางสังคมใหม่ในสังคมหลังทุนนิยม "[t] หน่วยงานต่างๆ ของอำนาจรัฐจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการประชาชนที่ได้รับเลือกโดยจับฉลาก" หรือเลือกบางส่วนโดยมาก [38]
 • L. León บัญญัติศัพท์คำว่าlottocracyสำหรับขั้นตอนการคัดแยกที่ค่อนข้างแตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยของ Burnheim [39]ในขณะที่ "เบิร์นไฮม์ ... ยืนยันว่าการเลือกแบบสุ่มจะทำจากอาสาสมัครเท่านั้น" [40]เลออนกล่าวว่า "ก่อนอื่น ต้องไม่ชอบงานนี้" [41] คริสโตเฟอร์ เฟรย์ใช้ศัพท์ภาษาเยอรมันว่าLottokratieและแนะนำให้ทดสอบลอตโตเครซีในสภาเมือง เฟรย์กล่าวว่า Lottocracy จะปรับปรุงการมีส่วนร่วมโดยตรงของพลเมืองแต่ละคน และลดข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบที่เกิดจากพรรคการเมืองในยุโรป [42]
 • เทอร์รี ฮัลซีย์ นักเขียนทุนนิยมอนาธิปไตยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 28 ของสหรัฐฯ เพื่อสุ่มเลือกสมาชิกสภาคองเกรสและวุฒิสมาชิก และประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยทางอ้อม กุญแจสู่ความสำเร็จในความคิดของเขาคือการเลือกที่สำคัญของกลุ่มผู้สมัครเริ่มต้นนั้นปล่อยให้เป็นของรัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องเกี่ยวกับ "ความยุติธรรม" หรือการสุ่มที่สมบูรณ์แบบ [43]

เพื่อแทนที่สภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้ง

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสภานิติบัญญัติของรัฐสภาแทสเมเนีย : ร่างกฎหมายเดียว ที่มีสมาชิก 50-100 คนได้รับการสุ่มเลือกจากประชากรและออกกฎหมาย หนึ่งในหน้าที่ของพวกเขาคือการเลือกสมาชิกสภาบริหาร เจ็ดคน
 • เรียงความปี 1956 ของ CLR Jamesเรื่อง "Every Cook Can Govern" เสนอแนะให้เลือกร่างกฎหมายขนาดใหญ่ (เช่น รัฐสภาสหรัฐฯ) จากบรรดาประชากรผู้ใหญ่โดยรวม [44]
 • Ernest CallenbachและMichael Phillipsผลักดันให้มีการสุ่มเลือกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาในหนังสือA Citizen Legislature (1985) พวกเขาโต้แย้งว่าแผนการนี้จะรับประกันการเป็นตัวแทนที่ยุติธรรมสำหรับประชาชนและผลประโยชน์ของพวกเขา การกำจัด พฤติกรรมทาง การเมือง ที่แท้จริง และลดอิทธิพลของเงินและการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้นำไปสู่การออกกฎหมายที่ดีขึ้น [45]
 • Étienne Chouardนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวฝรั่งเศส เสนอให้มีการก่อกวนแทนการเลือกตั้ง [46] [47]
 • Terry Bouriciusอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติและนักรัฐศาสตร์ของรัฐเวอร์มอนต์เสนอบทความในวารสารปี 2013 ว่าระบอบประชาธิปไตยจะทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรหากไม่มีการเลือกตั้ง โดยใช้องค์กรที่สุ่มเลือกจำนวนมาก โดยแต่ละองค์กรมีบทบาทที่กำหนดไว้ [48]
 • ในปี 2015 Graham Kirby เสนอให้ใช้การเรียงลำดับเพื่อปฏิรูปUK House of LordsในนิตยสารDisclaimer [49]
 • ในเวทีเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2017 นักการเมืองชาวฝรั่งเศสJean-Luc MélenchonจากLa France Insoumiseได้เสนอข้อเสนอสำหรับสาธารณรัฐที่หก [50]สภาสูงของสาธารณรัฐนี้จะถูกสร้างขึ้นผ่านการคัดแยกระดับชาติ นอกจากนี้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะก่อตั้งสาธารณรัฐนี้จะมีสมาชิก 50% ที่ได้รับเลือกด้วยวิธีนี้ ส่วนที่เหลือจะได้รับการเลือกตั้ง [51]

ในการเลือกคณะลูกขุนนิติบัญญัติ

 • Simon Threlkeld ในบทความวารสารปี 1998 เรื่อง "A Blueprint for Democratic Law-Making: Give Citizen Juries the Final Say" [52]และบทความหลังจากนั้น เสนอให้กฎหมายตัดสินโดยคณะลูกขุนฝ่ายนิติบัญญัติแทนที่จะตัดสินโดยนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งหรือการลงประชามติ [53]สภานิติบัญญัติที่มีอยู่จะยังคงดำรงอยู่และสามารถเสนอกฎหมายต่อคณะลูกขุนสภานิติบัญญัติ แต่จะไม่สามารถผ่านกฎหมายได้อีกต่อไป พลเมือง กลุ่มผลประโยชน์สาธารณะ และอื่นๆ ก็สามารถเสนอกฎหมายต่อคณะลูกขุนได้

เพื่อตัดสินใจเลือกแฟรนไชส์

 • Simon Threlkeld ในบทความวารสารปี 1997 เรื่อง "Democratizing Public Institutions: Juries for the Selection of Public Officer" [54]และบทความต่อมา เสนอว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหลากหลายกลุ่มได้รับเลือกจากคณะลูกขุนสุ่มตัวอย่าง แทนที่จะเลือกโดยนักการเมืองหรือการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยม . [53]เช่นเดียวกับ "การลงคะแนนแบบกลุ่มตัวอย่าง" เจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างของประชาชนจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าการรัฐที่ถูกเลือกโดยกลุ่มตัวอย่างสุ่มของพลเมืองจากรัฐนั้น
 • "การลงคะแนนแบบกลุ่มตัวอย่าง" ใช้การเรียงลำดับเพื่อเลือกวิทยาลัยการเลือกตั้งสำหรับแต่ละเขตการเลือกตั้ง [55]

เพื่อเสริมหรือแทนที่สมาชิกสภานิติบัญญัติบางคน

 • "นักการเมืองโดยบังเอิญ: ผู้บัญญัติกฎหมายที่สุ่มเลือกสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐสภาได้อย่างไร" : แสดงให้เห็นว่าการแนะนำของสมาชิกสภานิติบัญญัติอิสระที่สุ่มเลือกในรัฐสภาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั่วโลกของสภาได้อย่างไร ทั้งในแง่ของจำนวนกฎหมายที่ผ่านและค่าเฉลี่ยทางสังคม สวัสดิการที่ได้รับ (งานนี้สอดคล้องกับการค้นพบล่าสุดที่ว่าการนำกลยุทธ์แบบสุ่มมาใช้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรแบบลำดับชั้น"Peter Principle Revisited: a Computational Study" )
 • โรเบิร์ต เอ. ดาห์ลนักรัฐศาสตร์เสนอแนะในหนังสือของเขาว่าประชาธิปไตยและนักวิจารณ์ (หน้า 340) ว่ารัฐประชาธิปไตยขั้นสูงสามารถจัดตั้งกลุ่มที่เขาเรียกว่ามินิโปปูลี แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย "พลเมืองหนึ่งพันคนที่สุ่มเลือกจากการสาธิตทั้งหมด" และจะกำหนดวาระของปัญหาหรือจัดการกับประเด็นสำคัญโดยเฉพาะ มันจะ "จัดให้มีการไต่สวน การวิจัยของคณะกรรมาธิการ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการอภิปราย" Dahl แนะนำให้มี minipopuli เป็นการเสริมแทนที่จะแทนที่ร่างกฎหมาย
 • สภาทั้งในแคนาดา[56]และสหราชอาณาจักร[57]สามารถจ้างสมาชิกสภานิติบัญญัติที่สุ่มเลือกได้
 • อัตราส่วนของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ตัดสินใจโดยการเลือกตั้งต่อผู้ที่ตัดสินใจโดยลอตเตอรีจะเชื่อมโยงโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์การออกมาใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขาดไปทุกคนกำลังเลือกการแบ่งแยก ดังนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 60% จะเลือกสมาชิกสภานิติบัญญัติจำนวนหนึ่งโดยสุ่มให้มีสัดส่วน 40% ของรัฐสภาทั้งหมด การเลือกตั้งแต่ละครั้งเป็นการลงประชามติในการเลือกตั้งและการจับฉลากพร้อมกัน [58]
 • นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ Christoph Houman Ellersgaard, Anton Grau Larsen และ Andreas Møller Mulvad จากCopenhagen Business Schoolแนะนำให้เพิ่มรัฐสภาเดนมาร์ก Folketingด้วยห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพลเมืองเดนมาร์กที่ถูกสุ่มเลือก 300 คนเพื่อต่อสู้กับชนชั้นนำและนักการเมืองอาชีพ ในหนังสือของพวกเขาTæm Eliten ( เชื่อง Elite ). [59]

เพื่อแทนที่สภาสูงที่ได้รับการแต่งตั้ง

 • สภาสูงของรัฐสภาอาจถูกเลือกโดยการสังคายนา Anthony Barnett, Peter Carty และ Anthony Tuffin เสนอเรื่องนี้ต่อ Royal Commission on the Reform of the House of Lords ในสหราชอาณาจักรในปี 1999 [60]

ข้อดี

การเป็นตัวแทนของประชากร

นักรัฐศาสตร์จอห์น เบิร์นเฮม ผู้สนับสนุนการก่อกวนสมัยใหม่โต้แย้งระบบการก่อกวนดังนี้: [61]

ให้ข้อตกลงในการตัดสินใจว่าอะไรคือความตั้งใจร่วมกันของเรา คือ เราจะยอมรับการตัดสินใจของกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับคำถาม มีแรงจูงใจที่ดีในการหาทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเป็นตัวแทนของกลุ่มความสนใจของเราเพียงเพราะว่า พวกเขาเป็นตัวแทนทางสถิติของเราในฐานะกลุ่ม หากกลุ่มนี้รับผิดชอบในการดำเนินการตามที่ตัดสินใจ ปัญหาของการควบคุม กระบวนการ ดำเนินการจะหายไปอย่างมาก

ข้อได้เปรียบนี้ใช้ไม่ได้กับการใช้คณะ ลูกขุน

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Magnus Vinding ในหนังสือของเขาที่ชื่อReasoned Politicsระบุว่าข้อดีหลักอย่างหนึ่งของการเรียงลำดับคือประสิทธิภาพ เชิงเปรียบเทียบ ประการ แรก ตามที่ผู้เขียนระบุว่า การแยกประเภท “สามารถช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องมากกว่ากังวลเกี่ยวกับ ส่งสัญญาณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโอกาสในการเลือกตั้งของพวกเขา” และประการที่สอง “ทรัพยากรที่ทุ่มเทให้กับการแสวงหาผลรวมเป็นศูนย์ เช่น การหาเสียงเลือกตั้งและล็อบบี้ที่ให้ทุนแก่นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม แทนที่จะทุ่มเทให้กับความพยายามที่มีผลรวมเป็นบวก” [62]

ความหลากหลายทางปัญญา

ความหลากหลายทางปัญญาเป็นการรวมกันของวิธีต่างๆ ในการมองโลกและตีความเหตุการณ์ภายในโลก[63]ซึ่งมุมมองและการวิเคราะห์พฤติกรรมที่หลากหลายจะชี้นำให้แต่ละคนสร้างวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันสำหรับปัญหาเดียวกัน [64]ความหลากหลายทางความคิดไม่เหมือนกับเพศ เชื้อชาติ ค่านิยมหรือความหลากหลายทางอายุ แม้ว่าพวกมันมักจะสัมพันธ์กันในเชิงบวกก็ตาม ตามที่นักวิชาการจำนวนมากเช่น Page และ Landemore [65]ความหลากหลายทางความคิดมีความสำคัญต่อการสร้างความคิดที่ประสบความสำเร็จมากกว่าระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของกลุ่ม "ทฤษฎีบทความหลากหลายสำคัญกว่าความสามารถ" [66]นี้มีความสำคัญต่อสาเหตุที่การเรียงลำดับเป็นทางเลือกทางประชาธิปไตยที่ใช้การได้ [64]พูดง่ายๆ ก็คือ การสุ่มเลือกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยจะทำงานได้ดีกว่าการรวบรวมนักแก้ปัญหาแต่ละคนที่ดีที่สุด [64]

ความยุติธรรม

การคัดแยกมีความเสมอภาคโดยเนื้อแท้โดยเนื้อแท้แล้วในการประกันว่าพลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงอคติใดๆ ในสังคม: [67]

เมื่อเทียบกับระบบการลงคะแนน – แม้แต่ระบบที่เปิดให้พลเมืองทุกคน – โครงการจับสลากสำหรับประชาชนทั่วไปสำหรับสำนักงานสาธารณะจะลดเกณฑ์การดำรงตำแหน่งลง เนื่องจากประชาชนทั่วไปไม่ต้องแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามที่มีอำนาจหรือมีอิทธิพลมากกว่าเพื่อเข้ารับตำแหน่ง และเนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่มีข้อได้เปรียบหรือสายสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อน ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งตามความชอบเสมอ [68]

การเลือกแบบสุ่มมีความสามารถในการเอาชนะอคติทางประชากรที่หลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฯลฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในสภานิติบัญญัติส่วนใหญ่ สามารถเพิ่มการรับรู้ความเป็นธรรมได้มากขึ้นโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตัวอย่างเช่นสมัชชาพลเมืองว่าด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้งในบริติชโคลัมเบียสุ่มตัวอย่างผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหนึ่งคนจากแต่ละเขตการเลือกตั้ง และยังรับประกันว่าจะได้เป็นตัวแทนของสมาชิกชาติแรก อคติอาจยังคงมีอยู่หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกแยกออกจากลอตเตอรีอย่างจงใจ เช่น ที่เกิดขึ้นในกรุงเอเธนส์โบราณ ซึ่งผู้หญิง ทาส ผู้ชายอายุน้อย และชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์

ประชาธิปไตย

นักเขียนชาวกรีกที่กล่าวถึงประชาธิปไตย (รวมถึงอริสโตเติล , [5] เพลโตและเฮโรโดตุส ) เน้นย้ำถึงบทบาทของการเลือกโดยการจับสลาก หรือกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าการได้รับจัดสรรนั้นเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการเลือกตั้ง ตัวอย่างเช่นเพลโตกล่าวว่า:

ประชาธิปไตยเกิดขึ้นหลังจากที่คนจนได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขา บางคนถูกฆ่าตายและบางคนถูกเนรเทศ จากนั้นพวกเขาก็แบ่งเบาภาระกับตำแหน่งทางการเมืองและภาระต่างๆ ของประชากรที่เหลืออย่างเท่าเทียมกัน และในระบอบการปกครองนี้ สำนักงานสาธารณะมักจะจัดสรรโดยมาก [69]

การต่อต้านการทุจริต

การเรียงลำดับอาจเสียหายน้อยกว่าการลงคะแนนเสียง ผู้เขียน James Wycliffe Headlam อธิบายว่าสภาเอเธนส์ (สุ่มเลือกผู้ดูแลระบบ 500 คน) จะทำผิดพลาดเป็นครั้งคราว เช่น การเก็บภาษีที่สูงเกินไป นอกจากนี้ ในบางครั้ง สมาชิกบางคนในสภาจะทำเงินจำนวนเล็กน้อยอย่างไม่เหมาะสมจากตำแหน่งพลเมืองของตน อย่างไรก็ตาม "การกดขี่อย่างเป็นระบบและการฉ้อฉลอย่างเป็นระบบนั้นเป็นไปไม่ได้" [70]ชาวกรีกเหล่านี้ตระหนักดีว่าการสังคายนาทำให้กลุ่มต่างๆ แตกแยก อำนาจที่เจือจางลง และมอบตำแหน่งให้กับผู้คนจำนวนมากที่มีความแตกต่างกันซึ่งพวกเขาจะคอยจับตาดูกันและกัน ทำให้การสมรู้ร่วมคิดค่อนข้างหายาก นอกจากนี้ อำนาจไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้ที่ต้องการและวางแผนเพื่อมัน ชาวเอเธนส์ใช้เครื่องคลีโรเทอเรียนที่ซับซ้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เฮดแลมยังอธิบายด้วยว่า "ชาวเอเธนส์ไม่รู้สึกไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้ แต่มองว่าเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการนัดหมาย" [71]

เช่นเดียวกับนักประชาธิปไตยชาวเอเธนส์ นักวิจารณ์การเมืองการเลือกตั้งในศตวรรษที่ 21 โต้แย้งว่ากระบวนการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงอยู่ภายใต้การควบคุมของเงินและพลังอำนาจอื่น ๆ และเนื่องจากการเลือกตั้งทางกฎหมายให้อำนาจแก่กลุ่มผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่กลุ่ม พวกเขาจึงเชื่อว่าเป็น ระบบประชาธิปไตยน้อยกว่าการเลือกโดยมากจากประชาชน

สร้างพลังให้กับคนทั่วไป

ปัญหาโดยธรรมชาติของการเมืองแบบเลือกตั้งคือการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ตื่นตัวทางการเมืองในสังคมมากเกินไป ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมพรรคการเมือง ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2543 น้อยกว่า 2% [72]ของประชากรสหราชอาณาจักรที่สังกัดพรรคการเมือง ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2548 มีส.ส. อิสระเพียง 3 คนเท่านั้น (ดูรายชื่อพรรครองของสหราชอาณาจักรและ ส.ส. อิสระที่ได้รับเลือก ) ดังนั้น 99.5% ของ ส.ส. ของสหราชอาณาจักรทุกคนสังกัด พรรคการเมือง

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะพัฒนาความสามารถโดยมีส่วนร่วมในการพิจารณา พลเมืองได้รับอำนาจมากขึ้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา สังคมส่วนใหญ่มีการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองบางประเภท แต่คณะกรรมการที่มีการคัดแยกอนุญาตให้คนธรรมดาพัฒนาความสามารถทางประชาธิปไตยของตนเองผ่านการมีส่วนร่วม [73]

การแบ่งขั้วทางการเมืองน้อยลง

ตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งมักพึ่งพาพรรคการเมืองเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่าพวกเขามักจะรู้สึกจงรักภักดีต่อพรรคเป็นอันดับแรก และจะลงคะแนนเสียงตรงกันข้ามกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพื่อสนับสนุนตำแหน่งในพรรค ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเรียงลำดับไม่เป็นหนี้บุญคุณอะไรสำหรับตำแหน่งของพวกเขา [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การแบ่งแยกยังสามารถลดการแบ่งขั้วทางการเมืองได้โดยการลบแหล่งที่มาบางอย่างออกไป เช่นการ หาเสียง เลือกตั้งและล็อบบี้ ในบริบททางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้น สื่ออาจมีจุดศูนย์กลางน้อยลงในการนำเสนอการเมืองในฐานะ เกม ผลรวมศูนย์สำหรับคะแนนเสียงระหว่างนักการเมืองหรือพรรคการเมือง ซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งขั้วทางการเมืองน้อยลงเช่นกัน [62]

คุณสมบัติทางสถิติ

ความเป็นผู้แทนและคุณสมบัติทางสถิติของสถาบันต่างๆ เช่น สภา (คณะกรรมการ) ผู้พิพากษา (คณะรัฐมนตรี) และคณะลูกขุนที่ได้รับการคัดเลือกโดยการจับสลากได้รับการตรวจสอบทางคณิตศาสตร์โดยAndranik Tangianซึ่งเป็นผู้ยืนยันความถูกต้องของวิธีการแต่งตั้งนี้ [74] [75]

ข้อเสีย

ความไร้ความ สามารถ

ข้อโต้แย้งที่พบได้บ่อยที่สุดในการต่อต้านการคัดแยกอย่างบริสุทธิ์ใจ (กล่าวคือ ไม่มีการเลือกกลุ่มที่มีสิทธิ์มาก่อน) ก็คือการไม่คำนึงถึงทักษะหรือประสบการณ์ที่อาจจำเป็นต่อการระบายออกจากตำแหน่งเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพ หากตำแหน่งดังกล่าวต้องการชุดทักษะเฉพาะ การคัดแยกไม่จำเป็นต้องรับประกันการเลือกบุคคลที่มีทักษะตรงกับข้อกำหนดของการดำรงตำแหน่ง เว้นแต่กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการใช้การคัดแยกเพื่อเลือกผู้บัญชาการทหาร ( กลยุทธ์ ) ในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ [75]

ในทางตรงกันข้าม ระบบการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งจะจำกัดปัญหานี้โดยสนับสนุนการจับคู่บุคคลที่มีทักษะเข้ากับงานที่พวกเขาถนัด

ตามที่Xenophon ( หนังสือ Memorabilia Book I, 2.9) ข้อโต้แย้งแบบคลาสสิกนี้เสนอโดยโสกราตีส :

[โสกราตีส] สอนให้สหายของเขาดูหมิ่นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยยืนกรานความโง่เขลาของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการจับสลาก เมื่อไม่มีใครเลือกนักบินหรือช่างก่อสร้างหรือนักเป่าขลุ่ยโดยจับฉลาก หรือช่างฝีมืออื่นใดสำหรับงานที่ความผิดพลาดนั้นร้ายแรงน้อยกว่า ความผิดพลาดใน statecraft [76]

ข้อโต้แย้งเดียวกันนี้จัดทำโดยEdmund BurkeในบทความของเขาReflections on the Revolution in France (1790):

ไม่มีคุณสมบัติในการปกครอง มีแต่คุณธรรม ปัญญา จริงหรือสมมติ [... ] ทุกอย่างควรเปิด แต่ไม่เฉยเมยกับทุกคน ไม่มีการหมุน ไม่มีการนัดหมายโดยลอต ไม่มีรูปแบบใดของการเลือกตั้งที่ดำเนินการด้วยจิตวิญญาณของการก่อกวนหรือหมุนเวียนโดยทั่วไปจะดีในรัฐบาลที่คุ้นเคยกับวัตถุอย่างกว้างขวาง เพราะไม่มีแนวโน้มไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่จะเลือกผู้ชายที่มีหน้าที่หรือเอื้ออาทรต่อกันและกัน [77]

การบิดเบือนความจริง

ในกรณีที่การแบ่งชั้นทางประชากรไม่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด มีความเป็นไปได้ทางสถิติเสมอที่การแบ่งประเภทอาจใช้อำนาจกับบุคคลหรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของมุมมองของประชากรที่พวกเขาได้รับ ข้อโต้แย้งนี้กล่าวถึงโดยIsocratesในเรียงความAreopagiticus ของเขา (มาตรา 23):

[มัน] พิจารณาว่าวิธีการแต่งตั้งผู้พิพากษา [กล่าวคือ การเลือกตั้ง] ยังเป็นประชาธิปไตยมากกว่าการจับฉลาก เนื่องจากภายใต้แผนการเลือกตั้งโดยบังเอิญจะตัดสินปัญหาและพรรคพวกของระบอบคณาธิปไตยมักจะได้รับตำแหน่ง ในขณะที่แผนการเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดนั้น ประชาชนจะมีอำนาจในมือที่จะเลือกคนที่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่มากที่สุด [78]

ข้อโต้แย้งนี้ใช้กับคณะลูกขุน แต่น้อยกว่าสำหรับกลุ่มใหญ่ที่ความน่าจะเป็นของเสียงส่วนใหญ่ที่กดขี่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ตัวอย่างเช่น ความน่าจะเป็นของเสียงข้างมากที่กดขี่ กระบวนการคัดเลือกคณะลูกขุน สมัยใหม่ และสิทธิในการคัดค้านและกีดกันคณะลูกขุนโดยเฉพาะของทั้งโจทก์และฝ่ายจำเลยถูกนำมาใช้เพื่อลดความเป็นไปได้ที่คณะลูกขุนจะไม่เป็นตัวแทนของชุมชนหรือมีอคติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น ทุกวันนี้ แม้แต่คณะลูกขุนในเขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับเลือกผ่านการคัดแยกอย่างแท้จริง

ความผิดกฎหมาย

ผู้ที่เห็นว่าการลงคะแนนเป็นการแสดง " ความยินยอมของผู้ถูกปกครอง " ยืนยันว่าการลงคะแนนสามารถมอบความชอบธรรมในการคัดเลือกได้ ตามมุมมองนี้ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถดำเนินการด้วยอำนาจที่มากกว่าเมื่อถูกสุ่มเลือก [79]เมื่อไม่ได้รับอาณัติที่เป็นที่นิยม นักการเมืองที่ถูกสุ่มเลือกจึงสูญเสียพื้นฐานทางศีลธรรมที่จะใช้เป็นฐานอำนาจและถูกกล่าวหาว่านอกกฎหมาย [79]

เนื่องจากไม่น่าเป็นไปได้ทางสถิติที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเข้าร่วมในคณะพิจารณาคดี การก่อกวนจึงสร้างกลุ่มคนสองกลุ่ม นักการเมืองที่ถูกสุ่มเลือกไม่กี่คนและมวลชน การระบุแหล่งที่มาของความชอบธรรมของการก่อกวนได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องยาก เป็นผลให้ผู้สนับสนุนการก่อกวนได้แนะนำให้จำกัดกรณีการใช้การก่อกวนให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาหรือกำหนดวาระทางการเมือง [80]

ความกระตือรือร้น

ในระบบการเลือกตั้ง ผู้แทนจะได้รับการคัดเลือกด้วยตนเองตามระดับความกระตือรือร้นในงาน ภายใต้ระบบการคัดแยกที่บริสุทธิ์และเป็นสากล บุคคลจะไม่ได้รับเลือกจากความกระตือรือร้น [11]ระบบการเลือกตั้งหลายระบบกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเลือกมีบทบาทเป็นตัวแทนการเลือกตั้ง งานที่ซับซ้อนซึ่งมีภาระงานมาก ตัวแทนที่ได้รับเลือกเลือกที่จะยอมรับภาระงานเพิ่มเติม; ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถเลือกผู้แทนที่ยินดีรับภาระที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนมากที่สุด บุคคลที่ได้รับเลือกโดยการสุ่มจากกลุ่มพลเมืองที่ครอบคลุมไม่มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษสำหรับบทบาทของตน ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่ผู้สนับสนุนที่ดีสำหรับการเลือกตั้ง [48]

ความไม่รับผิดชอบ

ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกขององค์กรที่ได้รับการเลือกตั้งอาจยืนหยัดเพื่อการเลือกตั้งใหม่ การสังคายนาไม่ได้นำเสนอกลไกที่ประชากรแสดงความพึงพอใจหรือไม่พอใจต่อสมาชิกแต่ละคนขององค์กรที่ได้รับการจัดสรร ดังนั้นภายใต้การคัดแยกจึงไม่มีข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการหรือกลไกความรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากกฎหมาย [11]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. แลนเดอมอร์, เอเลน (15 มกราคม 2553). การพิจารณา การเป็นตัวแทน และหน้าที่ทางญาณวิทยาของสภารัฐสภา: ข้อโต้แย้ง Burkean เพื่อสนับสนุนการเป็นตัวแทนเชิงพรรณนา (PDF ) International Conference on “Democracy as Idea and Practice”, University of Oslo, Oslo, 13–15 มกราคม 2010 เก็บถาวรจากต้นฉบับ (PDF)เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2013
 2. เกรเบอร์, เดวิด (9 เมษายน 2556). โครงการประชาธิปไตย: ประวัติศาสตร์ วิกฤต ความเคลื่อนไหว . Random House Inc.  หน้า957–959 ไอเอสบีเอ็น 978-0-679-64600-6. สืบค้นเมื่อ1 ตุลาคม 2018 .
 3. เฮดแลม, James Wycliffe (1891). การเลือกตั้งโดยลอตที่เอเธนส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. หน้า 12 .
 4. ฟิชกิ้น, เจมส์ (2552). เมื่อประชาชนพูด: ประชาธิปไตยโดยเจตนาและการปรึกษาหารือสาธารณะ อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0199604432.
 5. อรรถa bc d เอเธนส์ประชาธิปไตยในยุคของ Demosthenes , Mogens Herman Hansen , ISBN 1-85399-585-1 
 6. ↑ อริสโตเติล, การเมือง 1301a28-35
 7. ^ อริสโตเติล, การเมือง 4.1294be
 8. ^ ทูซิดิดีส, สงครามเพโลพอนนีเซียน. คำปราศรัยในงานศพของ Pericles
 9. ^ Herodotus ประวัติศาสตร์ 3.80.6
 10. เบอร์นาร์ด มานิน, The Principles of Representative Government
 11. อรรถa bc d อี มานิน เบอร์นาร์ด ( 2540) หลักการปกครองแบบผู้แทน . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-45891-7.
 12. ^ แฮนเซน มินโฮ (1981) การเลือกตั้งโดยลอตที่เอเธนส์ เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 13. อรรถเป็น ดาว เลน โอลิเวอร์ (2551) ศักยภาพทางการเมืองของการแบ่งแยก: การศึกษาการสุ่มเลือกพลเมืองเพื่อเข้ารับตำแหน่งในที่สาธารณะ สำนักพิมพ์วิชาการ.
 14. ^ รุสโซ (1762) บนสัญญาประชาคม . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์เซนต์มาร์ติน หน้า 112.
 15. บรุกเกอร์, ยีน (1962). การเมืองและ สังคมฟลอเรนซ์ 1342–1378 พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 16. อรรถเป็น c d มานิน เบอร์นาร์ด (2540) หลักการของการปกครองแบบ ตัวแทน เคมบริดจ์ ไอเอสบีเอ็น 978-1-4619-4910-7. อค ส. 861693063  .
 17. อรรถa b มองเตสกิเออ (2001) [1748]. De l'esprit des lois [ จิตวิญญาณแห่งกฎหมาย ]. แปลโดย นูเจนต์, โธมัส. หนังสือ Batoche, คิทเชนเนอร์
 18. อรรถ คาร์สัน ลิน; มาร์ติน, ไบรอัน (1999). การสุ่มเลือกในการเมือง . แพรเกอร์. หน้า 33.
 19. ^ "สารานุกรมของศาสนาฮินดู" . สารานุกรมของศาสนาฮินดู .
 20. เดวิส, โจชัว (16 พฤษภาคม 2555). "การสุ่มเลือกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่ดีขึ้นได้อย่างไร" . มีสาย สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2020 .
 21. ^ เดวิด ชาม (2555). "การเลือกตั้งแบบสุ่มตัวอย่าง: ต้นทุนต่ำกว่ามาก คุณภาพดีกว่า และเป็นประชาธิปไตยมากกว่า" (PDF ) สืบค้นเมื่อ12 มีนาคม 2557 .
 22. ^ "เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาธิปไตยโบราณ" .
 23. ^ "แผนชุมชนเมืองแวนคูเวอร์แกรนด์วิว-ป่าไม้" สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2014 .
 24. บอยล์, คอนอล (2010). ลอตเตอรี่เพื่อการศึกษา . Exeter: สำนักพิมพ์วิชาการ.
 25. ^ "ประชาธิปไตยแบบร่วมมือที่ดีกว่าโดยไม่มีการเลือกตั้ง?" . 19 เมษายน 2560
 26. ^ "ผู้เข้าร่วมประชาธิปไตยในทางปฏิบัติ: โครงการรัฐบาลนักเรียนประชาธิปไตย" .
 27. ลีโอนาร์ด คิมเบอร์ลี (23 กุมภาพันธ์ 2559). "คริสเตียนหาทางแทนที่ Obamacare" . รายงานข่าว & โลกของสหรัฐฯ สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2559 .
 28. บี, เครย์บิลล์, โดนัลด์ (2013). อามิช . Johnson-Weiner, Karen., Nolt, Steven M., 1968– บัลติมอร์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ไอเอสบีเอ็น 9781421409146. อค ส. 810329297  .
 29. เดวิส, ลินน์ (2017). “ทบทวนความคิดริเริ่มของพลเมือง” . ประชาธิปไตยที่ดี
 30. ^ เจ้าหน้าที่ (18 พฤศจิกายน 2551) "อดีตหัวหน้ารัฐมนตรีรัฐเมฆาลัย DD Pugh ถึงแก่อสัญกรรม" . Oneindia.com . สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2020 .
 31. ^ "Utrecht แผนพลังงานที่คิดค้นโดยประชาชน" .
 32. ^ ไมเยอร์ อัลเบิร์ต; ฟาน เดอร์ เวียร์, ไรน์เอาท์ ; เฟเบอร์, อัลเบิร์ต ; เพนนิง เดอ วรีส, จูเลีย (2560). "นวัตกรรมทางการเมืองในฐานะอุดมคติและกลยุทธ์: กรณีของประชาธิปไตยแบบสมรู้ร่วมคิดในเมืองอูเทรคต์" . ปริทัศน์การจัดการภาครัฐ . 19 : 20–36 น. ดอย : 10.1080/14719037.2016.1200666 . hdl : 1765/108549 . S2CID 156169727 . 
 33. ^ "แบบจำลอง Ostbelgien: สภาพลเมืองระยะยาวรวมกับสภาพลเมืองระยะสั้น "
 34. ^ "การทดลองของเบลเยียมในรูปแบบถาวรของประชาธิปไตยแบบพินิจพิเคราะห์ "
 35. Liu M, Choy V, Clarke P, Barnett A, Blakely T, Pomeroy L (2020). "การยอมรับการใช้สลากจัดสรรทุนวิจัย: แบบสำรวจผู้สมัคร" . Res Integr เพียร์เร5 : 3. ดอย : 10.1186/s41073-019-0089-z . PMC 6996170 . PMID 32025338 .  {{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 36. ฟรีดริช ออกัสต์ ฟอน ฮาเยก:กฎหมาย กฎหมาย และเสรีภาพเล่ม 3 หน้า 38–40
 37. เบิร์นไฮม์, จอห์น (1985). ประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหม? . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
 38. ^ "สู่สังคมนิยมใหม่" . ริคาร์โด. ecn.wfu.edu .
 39. เลออน, แอล. (1988). ทางออกของโลกสำหรับปัญหาโลก: ปัญหา, สาเหตุ, วิธีแก้ไข ไอเอสบีเอ็น 978-90-900259-2-6.
 40. ไบรอัน มาร์ติน (ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2535) “ระบอบประชาธิปไตย: ทางเลือกของประชาธิปไตยแทนการเมืองแบบเลือกตั้ง” . เตะมันมากกว่า ฉบับที่ 30 น. 11–13. เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550
 41. ^ The World Solution for World Problems, Chapter: A Concept for Government , เลออน
 42. คริสโตเฟอร์ เฟรย์ (16 มิถุนายน 2552). ล็อตเตอรี่: Entwurf einer postdemokratischen Gesellschaft . Geschichte der Zukunft เล่มที่ 4 หนังสือตามความต้องการ ไอ978-3-83-910540-5 
 43. ฮัลซีย์, เทอร์รี. "การจัดตั้งคุณธรรมหลังการล่มสลายของประชาธิปไตยในอเมริกา" . LewRockwell.com . สืบค้นเมื่อ12 พฤษภาคม 2559 .
 44. ^ เจมส์, CLR "พ่อครัวทุกคนสามารถปกครอง " www.marxists.org _
 45. ^ คัลเลนบาค เออร์เนสต์; ฟิลลิปส์, ไมเคิล (2528). สภานิติบัญญติพลเมือง . เบิร์กลีย์/โบเดกา แคลิฟอร์เนีย: หนังสือบันยันทรี / แก้วใส
 46. ^ ""Populiste n'est pas un gros mot", entretien avec Etienne Chouard" ["Populist is not a big word", interview with Etienne Chouard]. Ragemag (ภาษาฝรั่งเศส) 24 สิงหาคม 2555 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม , 2555.
 47. ^ "ยูทูบ" . www.youtube.com .
 48. ↑ a b Bouricius , Terrill (30 เมษายน 2013). "ประชาธิปไตยผ่านการคัดแยกหลายฝ่าย: บทเรียนของชาวเอเธนส์สำหรับยุคปัจจุบัน" . วารสารประชามติ . 9 (1). ดอย : 10.16997/jdd.156 .
 49. ^ "ให้คนสวม Ermine ถ้าเราจะยกเลิก House of Lords " ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 18 สิงหาคม 2558 เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 สิงหาคม 2559
 50. ^ "จังหวะการรณรงค์ – การเรียกร้องของ Jean-Luc Mélenchon สำหรับสาธารณรัฐที่หก " ฝรั่งเศส 24 . 12 เมษายน 2560 . สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2019 .
 51. "โลร็องซ์ เดโมเครติค – La 6e République" . LAEC.fr (ภาษาฝรั่งเศส) . สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2019 .
 52. เธรลเคลด์, ไซมอน (ฤดูร้อน 1998). "พิมพ์เขียวสำหรับการสร้างกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย: ให้คณะลูกขุนพลเมืองเป็นคนสุดท้าย " นโยบายสังคม : 5–9 – ผ่านความเท่าเทียมโดยล็อต
 53. อรรถเป็น บทความเกี่ยวกับการจัดเรียงโดย Simon Threlkeld
 54. เธรลเคลด์, ไซมอน (ฤดูร้อน 1997). “สถาบันประชาชนในระบอบประชาธิปไตย: คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐ” . นักมนุษยนิยมในแคนาดา (120): 24–25, 33 – ผ่าน Equality by Lot
 55. "กาวิน อาร์. พุตแลนด์: การลงคะแนนแบบกลุ่มตัวอย่าง: การเรียกร้องประชาธิปไตยจากผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสีย" สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2019 .
 56. อรรถ มิทเชลล์ แจ็ค; มิทเชลล์ เดวิด (22 กันยายน 2548) เอเธนส์บนเนินเขา: แผนสำหรับรัฐสภานีโอเอเธนส์ในแคนาดา โพสต์แห่งชาติ หน้า ก23.
 57. ซัทเทอร์แลนด์, คีธ (2551). รัฐสภาของประชาชน สำนักพิมพ์วิชาการ.
 58. โดโนแวน, ไมเคิล (2555). การแบ่งแยกทางการเมืองสำหรับโลกที่กำลังพัฒนา . มหาวิทยาลัยไซมอน เฟรเซอร์ หน้า 83.
 59. เอลเลอร์สการ์ด, คริสตอฟ โฮมัน; ลาร์เซ่น, อันตัน เกรา ; มัลวาด, อันเดรียส โมลเลอร์. "Centrum-venstre skal tøjle eliten og give borgerne større indflydelse" . Politiken (ในภาษาเดนมาร์ก) . สืบค้นเมื่อ15 เมษายน 2018 .
 60. อรรถ บาร์เนตต์, แอนโธนี; คาร์ตี, ปีเตอร์ (2551). ตัวเลือกของชาวเอเธนส์: การปฏิรูปอย่างรุนแรงสำหรับสภาขุนนาง (ฉบับที่ 2) สำนักพิมพ์วิชาการ.
 61. เบิร์นไฮม์, จอห์น (2549). ประชาธิปไตยเป็นไปได้ไหม? . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หน้า 124–125. ไอเอสบีเอ็น 978-1920898427.
 62. อรรถเป็น วินดิง, แมกนัส (2022). "14: ประชาธิปไตย". การเมือง อย่างมีเหตุผล . โคเปนเฮเกน: Ratio Ethica. หน้า 225–226. ไอเอสบีเอ็น 9798790852930.
 63. แลนเดอมอร์, เฮลีน (2555). "การไตร่ตรอง ความหลากหลายทางความคิด และความครอบคลุมในระบอบประชาธิปไตย: ข้อโต้แย้งแบบเอพิสเทมิกสำหรับการสุ่มเลือกผู้แทน" สังเคราะห์ _ 190 (7): 1209–1231. ดอย : 10.1007/s11229-012-0062-6 . S2CID 21572876 _ 
 64. อรรถเป็น หน้า (2550) พลังแห่งความหลากหลายสร้างกลุ่ม บริษัท โรงเรียน และสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน.
 65. บูริเชียส, Terrill (2013). "ประชาธิปไตยผ่านการคัดแยกหลายฝ่าย: บทเรียนของชาวเอเธนส์สำหรับยุคปัจจุบัน" . วารสารประชามติ . 9 (1). ข้อ 11 . สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2019 .
 66. ไดรฟุส, คลอเดีย (8 มกราคม 2551). “ในโมเดลศาสตราจารย์ ความหลากหลาย = ผลผลิต” . นิวยอร์กไทมส์. สืบค้นเมื่อ4 มิถุนายน 2019 .
 67. ^ การเรียงลำดับ: ทฤษฎีและการปฏิบัติโดย Gil Delannoi, Oliver Dowlen
 68. โอลิเวอร์ ดาวเลน, การเรียงลำดับการเรียงลำดับ: มุมมองเกี่ยวกับการสุ่มเลือกเจ้าหน้าที่การเมือง การศึกษาการเมือง 2551
 69. ^ เพลโต สาธารณรัฐ VIII, 557a
 70. เฮดแลม, James Wycliffe (1891). การเลือกตั้งโดยลอตที่เอเธนส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. หน้า 77 .
 71. เฮดแลม, James Wycliffe (1891). การเลือกตั้งโดยลอตที่เอเธนส์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย. หน้า 96 .
 72. ทอม เบนท์ลีย์; พอล มิลเลอร์ (24 กันยายน 2547) “ความเสื่อมของพรรคการเมือง” . perfect.co.uk . เก็บจากต้นฉบับ เมื่อวัน ที่ 10 ตุลาคม 2549 สืบค้นเมื่อ25 ตุลาคม 2549 .
 73. ซาฟีร์, ลุค (2017). “ชุมชนประชาธิปไตยแห่งการไต่สวน: สร้างโอกาสพัฒนาความเป็นพลเมือง”. ปรัชญา และ ทฤษฎี การ ศึกษา . 50 (4): 359–368. ดอย : 10.1080/00131857.2017.1364156 . S2CID 149151121 _ 
 74. ^ Tangian, Andranik (2551). "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของประชาธิปไตยในเอเธนส์". ทางเลือกทางสังคมและสวัสดิการ . 31 (4): 537–572. ดอย : 10.1007/s00355-008-0295-y . S2CID 7112590 _ 
 75. อรรถเป็น Tangian, Andranik (2020). "บทที่ 1 ประชาธิปไตยแบบเอเธนส์" และ "บทที่ 6 ประชาธิปไตยทางตรง" ทฤษฎีวิเคราะห์ประชาธิปไตย. ฉบับ 1 และ 2 . การศึกษาทางเลือกและสวัสดิการ จาม, สวิตเซอร์แลนด์: Springer. หน้า 3–43, 263–315 ดอย : 10.1007/978-3-030-39691-6 . ไอเอสบีเอ็น 978-3-030-39690-9. S2CID  216190330 _
 76. ^ ซีโนฟอน. หนังสือที่ ระลึก I, 2.9
 77. ^ Edmund Burke (1790),ภาพสะท้อนการปฏิวัติในฝรั่งเศส
 78. ^ ไอโซเครตีส Areopagiticus (มาตรา 23)
 79. อรรถเป็น "ข้อดีของการเรียงลำดับ" . Sortitionist . คอม 25 กุมภาพันธ์ 2558 . สืบค้นเมื่อ11 ธันวาคม 2558 .
 80. ลาฟงต์, คริสตินา (1 มีนาคม 2558). "การพิจารณา การมีส่วนร่วม และความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย: ควรพิจารณาว่าประชาชนส่วนน้อยที่ไตร่ตรองจะเป็นตัวกำหนดนโยบายสาธารณะหรือไม่" วารสารปรัชญาการเมือง . 23 (1): 40–63. ดอย : 10.1111/jopp.12031 . ISSN 1467-9760 . 

ลิงค์ภายนอก