สังคมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

สังคมวิทยาเป็นสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่สังคมพฤติกรรมทางสังคม ของมนุษย์ รูปแบบของความสัมพันธ์ทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและแง่มุมของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน [1] [2] [3]ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเชิงประจักษ์และการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์[4] : 3–5 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม [4] : 32–40 ในขณะที่นักสังคมวิทยาบางคนทำการวิจัยที่อาจนำไปใช้โดยตรงกับนโยบายสังคมและสวัสดิการอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งความเข้าใจทางทฤษฎี ของกระบวนการทางสังคมและ วิธีการทางปรากฏการณ์ วิทยาเป็นหลัก หัวข้ออาจมีตั้งแต่ การวิเคราะห์ระดับ จุลภาคของสังคม (เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและหน่วยงาน ) ไปจนถึงการวิเคราะห์ระดับมหภาค (เช่น ระบบ สังคม และโครงสร้างทางสังคม ) [5]

จุด สนใจดั้งเดิมของสังคมวิทยารวมถึงการแบ่งชั้นทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การเคลื่อนไหวทางสังคมศาสนาความเป็นฆราวาสกฎหมายเพศวิถีเพศและความเบี่ยงเบน เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมและหน่วยงานส่วนบุคคลสังคมวิทยาจึงค่อย ๆ ขยายจุดสนใจไปยังวิชาและสถาบันอื่น ๆ เช่นสุขภาพและ สถาบัน การแพทย์ เศรษฐกิจ ; ทหาร ; การลงโทษและระบบการควบคุม ;อินเทอร์เน็ต ; สังคมวิทยาการศึกษา ; ทุนทางสังคม ; และ บทบาทของกิจกรรมทางสังคมในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ .

ขอบเขตของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทางสังคมได้ขยายออกไปเช่นกัน เนื่องจากนักวิจัยทางสังคมใช้เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ที่ หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้นำไปสู่วิธีการตีความ , กฎเกณฑ์และปรัชญา ที่เพิ่มมากขึ้น ต่อการวิเคราะห์สังคม ในทางกลับกัน ช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 21 ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของเทคนิคใหม่ๆเชิงวิเคราะห์คณิตศาสตร์และการคำนวณเช่นการสร้างแบบจำลองจากตัวแทนและเครือข่ายสังคมการวิเคราะห์. [6] [7]

การวิจัยทางสังคมมีอิทธิพลทั่วทั้งอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ ของชีวิต เช่น ในหมู่นักการเมืองผู้กำหนดนโยบายและสมาชิกสภานิติบัญญัติ นักการศึกษา ; นักวางแผน ; ผู้ดูแลระบบ ; นักพัฒนา ; เจ้าสัวธุรกิจและผู้จัดการ นักสังคมสงเคราะห์; องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงมักมีการผสมผสานกันอย่างมากระหว่างการวิจัยทางสังคม การวิจัยตลาดและสาขาสถิติอื่นๆ [8]

ประวัติ

รูปปั้นIbn Khaldun ใน เมืองตูนิสประเทศตูนิเซีย (1332–1406)

เหตุผลทางสังคมวิทยามีมาก่อนรากฐานของระเบียบวินัย การวิเคราะห์ทางสังคมมีต้นกำเนิดในหุ้นทั่วไปของความรู้สากลและปรัชญาทั่วโลก ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่สมัยกวีการ์ตูนเก่าซึ่งมีการวิจารณ์สังคมและการเมือง[9]และนักปรัชญากรีกโบราณ โสกราตีสเพลโตและอริสโตเติลถ้าไม่ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ที่มาของการสำรวจ (คือการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของบุคคล) สามารถสืบย้อนไปถึงหนังสือวันเดย์ได้อย่างน้อยที่สุดในปี ค.ศ. 1086 [10] [11]ในขณะที่นักปรัชญาโบราณเช่นขงจื้อเขียนเกี่ยวกับความสำคัญของบทบาททางสังคม

มีหลักฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยายุคแรกในงานเขียนภาษาอาหรับยุคกลางเช่นกัน บางแหล่งถือว่าอิบน์ คัล ดูน นักวิชาการชาวอาหรับ-มุสลิมจากตูนิเซียในศตวรรษที่ 14 [ หมายเหตุ 1]เป็นบิดาแห่งสังคมวิทยา แม้ว่าจะไม่มีการอ้างอิงถึงงานของเขาในงานเขียนของผู้สนับสนุนชาวยุโรปต่อสังคมวิทยาสมัยใหม่ก็ตาม [12] [13] [14] [15] งาน Muqaddimahของ Khaldun อาจเป็นผลงานชิ้นแรกที่พัฒนาการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และ สังคมเกี่ยวกับความสามัคคี ทางสังคม และความขัดแย้งทางสังคม [16] [17] [18] [19] [20] [21]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าสังคมวิทยา (หรือsociologie ) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่มาจากภาษาละตินคำว่าsocius ('companion' หรือ 'fellowship' [22] ) คำต่อท้าย-logy ('การศึกษาของ') มาจากภาษากรีก -λογίαซึ่งมาจากλόγος ( lógos , 'คำ' หรือ 'ความรู้')

ซีแยส

คำว่าสังคมวิทยาถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1780 โดยนักเขียนเรียงความชาวฝรั่งเศสEmmanuel-Joseph Sieyèsในต้นฉบับ ที่ไม่ ได้ ตีพิมพ์ [23] [หมายเหตุ 2]

คอมเต้

ต่อมา สังคมวิทยาได้นิยามโดยอิสระโดยนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส Auguste Comteในปี พ.ศ. 2381 [24]ว่าเป็นวิธีใหม่ในการมองสังคม [25] : 10  Comte ได้ใช้คำว่าฟิสิกส์สังคม ก่อนหน้านี้ แต่ต่อมาได้ถูกนำไปใช้โดยผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งAdolphe Quetelet นักสถิติ ชาว เบลเยียม Comte พยายามที่จะรวมประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และเศรษฐศาสตร์ผ่านความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของชีวิตทางสังคม เขียนได้ไม่นานหลังจากอาการป่วยไข้จากการปฏิวัติฝรั่งเศสเขาเสนอว่าความเจ็บป่วยทางสังคมสามารถแก้ไขได้ด้วยการมองโลกในแง่ดีทางสังคมวิทยาซึ่งเป็นญาณวิทยาแนวทางที่ระบุไว้ในหลักสูตรปรัชญาเชิงบวก (ค.ศ. 1830–1842) ซึ่งต่อมารวมอยู่ในA General View of Positivism (1848) Comte เชื่อว่าขั้นตอนเชิงบวกจะเป็นเครื่องหมายของยุคสุดท้ายหลังจาก ขั้นตอน เทววิทยา เชิงคาดเดา และอภิปรัชญาในความก้าวหน้าของความเข้าใจของมนุษย์ [26]ในการสังเกตการพึ่งพาอาศัยกันแบบวงกลมของทฤษฎีและการสังเกตในวิทยาศาสตร์ และการจำแนกประเภทวิทยาศาสตร์ Comte อาจถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาคนแรกของวิทยาศาสตร์ในความหมายสมัยใหม่ของคำนี้ [27] [28]

Comte เป็นแรงผลักดันอันทรงพลังต่อการพัฒนาสังคมวิทยา ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่เกิดผลในทศวรรษต่อมาของศตวรรษที่สิบเก้า การพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่านักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสเช่นDurkheimเป็นสาวกที่อุทิศตนของมหาปุโรหิตแห่งลัทธิบวก แต่ด้วยการยืนยันในความไม่สามารถลดทอนของวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่ละศาสตร์ของเขากับวิทยาศาสตร์เฉพาะของวิทยาศาสตร์ซึ่งสันนิษฐานไว้ในลำดับชั้นและโดยเน้นย้ำถึงธรรมชาติของสังคมวิทยาในขณะที่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคม Comte ทำให้สังคมวิทยาอยู่บนแผนที่ เพื่อให้แน่ใจว่า จุดเริ่มต้นของ [มัน] สามารถย้อนกลับไปได้ดีกว่ามองเตสกิเออตัวอย่างเช่น และที่คอนดอร์เซ ไม่ต้องพูดถึงแซงต์-ซีโมนซึ่งเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของ Comte แต่การยอมรับอย่างชัดเจนของ Comte ว่าสังคมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์เฉพาะ และมีลักษณะเฉพาะของมันเอง ทำให้ Durkheim มีเหตุผลในการถือว่าเขาเป็นบิดาหรือผู้ก่อตั้งวิทยาศาสตร์นี้ แม้ว่า Durkheim จะไม่ยอมรับแนวคิดของทั้งสามรัฐและวิพากษ์วิจารณ์แนวทางของ Comte ต่อสังคมวิทยา .

—  Frederick Copleston , A History of Philosophy: IX Modern Philosophy (1974), หน้า 118

มาร์กซ์

ทั้ง Comte และKarl Marxมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบที่สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์หลังจากเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและฆราวาส ของยุโรป โดยได้รับการแจ้งจากความเคลื่อนไหวสำคัญต่างๆ ในปรัชญาประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาร์กซ์ปฏิเสธแนวคิดเชิงบวกของคอมเตน[29]แต่ในความพยายามที่จะพัฒนา "ศาสตร์แห่งสังคม" อย่างไรก็ตาม มาร์กซ์ก็ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ก่อตั้งสังคมวิทยาเมื่อคำนี้มีความหมายกว้างขึ้น สำหรับIsaiah Berlin (1967) แม้ว่า Marx จะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนักสังคมวิทยา แต่เขาอาจถูกมองว่าเป็น "บิดาที่แท้จริง" ของสังคมวิทยาสมัยใหม่ "ตราบเท่าที่ใครก็ตามสามารถอ้างชื่อนี้ได้" [30] : 130 

การให้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพในแง่เชิงประจักษ์ที่คุ้นเคยสำหรับคำถามเชิงทฤษฎีซึ่งอยู่ในความคิดของผู้ชายมากที่สุดในเวลานั้น และอนุมานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากพวกเขาโดยไม่สร้างการเชื่อมโยงที่เทียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างสองสิ่งนี้ คือความสำเร็จหลักของทฤษฎีของมาร์กซ์ การจัดการทางสังคมวิทยาของปัญหาทางประวัติศาสตร์และศีลธรรม ซึ่ง Comte และภายหลังเขาคือSpencerและTaineได้หารือและจัดทำแผนที่ กลายเป็นการศึกษาที่แม่นยำและเป็นรูปธรรมก็ต่อเมื่อการโจมตีของลัทธิมาร์กซ์ที่แข็งข้อทำให้ข้อสรุปกลายเป็นประเด็นร้อน และทำให้การค้นหา หลักฐานมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและให้ความสนใจกับวิธีการที่เข้มข้นขึ้น [30] : 13–14 

สเปนเซอร์

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (1820–1903) เป็นนักสังคมวิทยาในศตวรรษที่ 19 ที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่ง ประมาณว่าเขาขายหนังสือได้หนึ่งล้านเล่มในช่วงชีวิตของเขา ซึ่งมากกว่านักสังคมวิทยาคนอื่น ๆ ในเวลานั้น

อิทธิพลของเขาแข็งแกร่งมากจนนักคิดในศตวรรษที่ 19 คนอื่นๆ รวมทั้งÉmile Durkheimนิยามแนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับเขา กองแรงงานในสังคมของ Durkheim นั้นเป็นการโต้เถียงกันอย่างกว้างขวางกับ Spencer จากสังคมวิทยา ซึ่งนักวิจารณ์หลายคนตอนนี้เห็นด้วย Durkheim ยืมมาอย่างกว้างขวาง [31]นอกจากนี้ยังเป็นนักชีววิทยา ที่มีชื่อเสียง Spencer ได้บัญญัติศัพท์คำว่าการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่แนวคิดของมาร์กซิยาลกำหนดกลุ่มสังคมวิทยากลุ่มหนึ่ง สเปนเซอร์เป็นนักวิจารณ์สังคมนิยมเช่นเดียวกับผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับรูปแบบการปกครองแบบไม่รู้เดียงสา แนวคิดของเขาได้รับการสังเกตอย่างใกล้ชิดจากแวดวงการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ [32]

การคิดบวกและการต่อต้านการคิดบวก

ทัศนคติเชิงบวก

หลักการระเบียบวิธีที่ครอบคลุม ของแนวคิด เชิงบวกคือการดำเนินสังคมวิทยาอย่างกว้างๆ เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การเน้นย้ำเกี่ยวกับประสบการณ์นิยมและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถูกแสวงหาเพื่อให้เป็นรากฐานการทดสอบสำหรับการวิจัยทางสังคมวิทยาบนสมมติฐานที่ว่าความรู้ที่แท้จริงเท่านั้นคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้โดยการยืนยันในเชิงบวกผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น

เป้าหมายหลักของเราคือการขยายความมีเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ไปสู่พฤติกรรมของมนุษย์.... สิ่งที่เรียกว่าการมองโลกในแง่ดีของเราเป็นเพียงผลที่ตามมาของลัทธิเหตุผลนิยมนี้เท่านั้น [33]

—  Émile Durkheim , กฎของวิธีการทางสังคมวิทยา (1895)

คำนี้หยุดมีความหมายนี้มานานแล้ว มีญาณวิทยาที่แตกต่างกันไม่น้อยกว่าสิบสองแบบซึ่งเรียกว่าลัทธิบวก [34] [35]แนวทางเหล่านี้หลายแนวทางไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็น "นักคิดเชิงบวก" บางแนวทางเป็นเพราะพวกเขาเองลุกขึ้นต่อต้านแนวคิดเชิงบวกรูปแบบเก่า และบางแนวทางก็กลายเป็นคำดูถูกเหยียดหยามไปตามกาลเวลา[34]ด้วยการเป็น เชื่อมโยงอย่างผิดพลาดกับประสบการณ์นิยมเชิงทฤษฎี ขอบเขตของantipositivistการวิพากษ์วิจารณ์ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยหลายคนปฏิเสธวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และคนอื่นๆ พยายามแก้ไขเพื่อให้สะท้อนถึงพัฒนาการในศตวรรษที่ 20 ในปรัชญาวิทยาศาสตร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดเชิงบวก (เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสังคม) ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมวิทยาร่วมสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา [34]

Loïc Wacquantแยกแยะสายพันธุ์หลักสามสายพันธุ์ของการมองโลกในแง่ดี: Durkheimian , Logical และ Instrumental [34]สิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับที่กำหนดไว้โดย Comte ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในการสนับสนุนรูปแบบที่เข้มงวด (และอาจมองโลกในแง่ดี) [36] [4] : 94–8, 100–4 ในขณะที่ Émile Durkheim ปฏิเสธรายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับปรัชญาของ Comte เขายังคงรักษาและปรับปรุงวิธีการของมัน Durkheim ยืนยันว่าสังคมศาสตร์เป็นความต่อเนื่องทางตรรกะของธรรมชาติในขอบเขตของกิจกรรมของมนุษย์ และยืนยันว่าพวกเขาควรรักษาความเป็นกลาง เหตุผลนิยม และวิธีการเกี่ยวกับเหตุและผลเช่นเดิม [34]เขาพัฒนาแนวคิดของวัตถุประสงค์sui generis"ข้อเท็จจริงทางสังคม" เพื่อทำหน้าที่เป็นวัตถุเชิงประจักษ์เฉพาะสำหรับวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาที่จะศึกษา [34]

ความหลากหลายของการมองโลกในแง่ดีที่ยังคงโดดเด่นในปัจจุบันเรียกว่า การมองโลกในแง่ ดีด้วยเครื่องมือ แนวทางนี้หลีกเลี่ยงข้อกังวลทางญาณวิทยาและอภิปรัชญา (เช่น ธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคม) เพื่อสนับสนุนความชัดเจนของระเบียบวิธี การจำลองแบบ ความ น่าเชื่อถือและ ความ ถูกต้อง [37]แนวคิดเชิงบวกนี้มีความหมายเหมือนกันไม่มากก็น้อยกับการวิจัยเชิงปริมาณดังนั้นจึงคล้ายกับแนวคิดเชิงบวกแบบเก่าในทางปฏิบัติเท่านั้น เนื่องจากไม่มีข้อผูกมัดทางปรัชญาที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้สังกัดสำนักคิดใดโดยเฉพาะ สังคมวิทยาสมัยใหม่ประเภทนี้มักให้เครดิตแก่Paul Lazarsfeld , [34]ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเชิงสำรวจขนาดใหญ่และพัฒนาเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ วิธีการนี้ยืมตัวมาจากสิ่งที่Robert K. Mertonเรียกว่าทฤษฎีช่วงกลาง : ข้อความนามธรรมที่สรุปจากสมมติฐานที่แยกจากกันและกฎเกณฑ์เชิงประจักษ์แทนที่จะเริ่มต้นด้วยแนวคิดนามธรรมเกี่ยวกับสังคมโดยรวม [38]

การต่อต้านการมองโลกในแง่ดี

เฮ เกล นักปรัชญาชาวเยอรมันวิจารณ์ญาณวิทยาเชิงประจักษ์นิยมแบบดั้งเดิม ซึ่งเขาปฏิเสธว่าไร้ความสำคัญ และนิยมเชิงกำหนด ซึ่งเขามองว่าเป็นกลไกมากเกินไป [4] : 169  วิธีการของ คาร์ล มาร์กซ์ยืมมาจากวิภาษนิยมแบบเฮเก ล แต่ยังปฏิเสธแนวคิดเชิงบวกเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยพยายามเสริมการได้มาซึ่ง "ข้อเท็จจริง" เชิงประจักษ์ด้วยการกำจัดภาพลวงตา [4] : 202–3 เขายืนยันว่ารูปร่างหน้าตาจำเป็นต้องได้รับการวิจารณ์มากกว่าการบันทึกไว้ เฉยๆ Hermeneuticians ในยุคแรกๆ เช่นWilhelm Dilthey เป็นผู้บุกเบิกความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ (' Geisteswissenschaft'). นักปรัชญานีโอ-แคนเทียน นัก ปรากฏการณ์ วิทยา และนักวิทยาศาสตร์มนุษย์ หลายคน ได้ตั้งทฤษฎีเพิ่มเติมว่าการวิเคราะห์โลกทางสังคมแตกต่างจากโลกธรรมชาติ อย่างไร เนื่องจากแง่มุมทางสังคม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ ของมนุษย์ที่ซับซ้อนอย่างไม่อาจลดทอน ได้ [39] [40]

ในบริบทของการพัฒนาสังคมศาสตร์และสังคมวิทยาของอิตาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการต่อต้านรากฐานแรกของระเบียบวินัย ซึ่งค้ำจุนด้วยปรัชญาเชิงคาดเดาตามแนวโน้มของวิทยาศาสตร์ที่เติบโตเต็มที่โดยการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิโพสิทิวิสต์และลัทธิวิวัฒนาการ สร้างตัวเอง [41]

ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันรุ่นแรกได้แนะนำวิธีการต่อต้านการมองโลกในแง่ ดีอย่างเป็นทางการ โดยเสนอว่าการวิจัยควรมุ่งเน้นไปที่ บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของมนุษย์ค่านิยมสัญลักษณ์และ กระบวนการทางสังคมที่มองจาก มุมมอง ที่ เป็นอัตวิสัยอย่างเฉียบขาด Max Weber แย้งว่าสังคมวิทยาอาจถูกอธิบายอย่างหลวม ๆ ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนื่องจากสามารถระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของ " การกระทำทางสังคม " ของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน " ประเภทในอุดมคติ " หรือการทำให้เข้าใจง่ายของปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อน [4] : 239–40 ในฐานะที่เป็นไม่ใช่-positivist อย่างไร เวเบอร์แสวงหาความสัมพันธ์ที่ไม่เป็น "ประวัติศาสตร์ ไม่แปรผัน หรือทั่วไป" [4] : 241 ขณะที่พวกนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันชื่อFerdinand Tönniesได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนามธรรมที่สำคัญสองประการด้วยงานของเขาเกี่ยวกับ " gemeinschaftและgesellschaft " ( ในบทความ 'ชุมชน' และ 'สังคม') Tönniesเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างขอบเขตของแนวคิดและความเป็นจริงของการกระทำทางสังคม: ประการแรกต้องได้รับการปฏิบัติตามความเป็นจริงและในทางนิรนัย ("สังคมวิทยาบริสุทธิ์") ในขณะที่ประการที่สองในเชิงประจักษ์และอุปนัย ("สังคมวิทยาประยุกต์") [42]

[สังคมวิทยาคือ] ... วิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตีความความหมายของการกระทำทางสังคมและด้วยเหตุนี้จึงให้คำอธิบายเชิงสาเหตุของวิธีการที่การกระทำดำเนินไปและผลที่เกิดขึ้น โดย 'การกระทำ' ในคำจำกัดความนี้หมายถึงพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อและในขอบเขตที่ตัวแทนหรือตัวแทนเห็นว่ามีความหมายตามอัตวิสัย... ความหมายที่เราอ้างถึงอาจเป็น (ก) ความหมายที่ตั้งใจจริงโดยตัวแทนแต่ละคนในโอกาสทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะหรือโดยตัวแทนจำนวนหนึ่งโดยเฉลี่ยโดยประมาณในชุดของกรณีที่กำหนด หรือ (ข) ความหมายสำหรับตัวแทนหรือตัวแทนเป็นประเภทในประเภทบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นในนามธรรม ไม่ว่าในกรณีใด 'ความหมาย' ที่จะคิดว่าเป็น 'ถูกต้อง' หรือ 'จริง' อย่างเป็นกลางโดยเกณฑ์เลื่อนลอยบางอย่าง นี่คือความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ของการกระทำ เช่น สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ และระเบียบวินัยใดๆ ก็ตาม ที่มีมา ก่อนเช่น หลักนิติศาสตร์ ตรรกศาสตร์ จริยศาสตร์ หรือสุนทรียศาสตร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงเอาเนื้อหาสาระที่ 'ถูกต้อง' หรือ 'ถูกต้อง' ' ความหมาย. [43]

—  Max Weber , ธรรมชาติของการกระทำทางสังคม (1922), p. 7

ทั้ง Weber และGeorg Simmelเป็นผู้บุกเบิกวิธีการ " Verstehen " (หรือ 'การตีความ') ในสังคมศาสตร์ กระบวนการที่เป็นระบบซึ่งผู้สังเกตการณ์จากภายนอกพยายามสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะหรือชนพื้นเมือง ตามเงื่อนไขของตนเองและจากมุมมองของตนเอง [44]โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานของ Simmel สังคมวิทยาได้รับลักษณะที่เป็นไปได้นอกเหนือจากการรวบรวมข้อมูลแบบโพสิทิวิสต์หรือระบบกฎเกณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ของกฎหมายโครงสร้าง ซิมเมลค่อนข้างแยกตัวออกจากสถาบันการศึกษาทางสังคมวิทยาตลอดช่วงชีวิตของเขา ซิมเมลนำเสนอการวิเคราะห์ที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับความทันสมัยที่ชวนให้นึกถึงปรากฏการณ์ วิทยา และอัตถิภาวนิยมนักเขียนมากกว่า Comte หรือ Durkheim โดยให้ความสำคัญกับรูปแบบและความเป็นไปได้สำหรับความเป็นปัจเจกชนทางสังคม [45]สังคมวิทยาของเขามีส่วนร่วมในการสอบสวนเกี่ยวกับขอบเขตการรับรู้ของนีโอคานเทียน โดยตั้งคำถามว่า 'สังคมคืออะไร' โดยพาดพิงถึงคำถามของคานท์ว่า 'ธรรมชาติคืออะไร' [46]

ปัญหาที่ลึกที่สุดของชีวิตสมัยใหม่เกิดจากความพยายามของบุคคลที่จะรักษาความเป็นอิสระและความเป็นปัจเจกของการดำรงอยู่ของเขาต่ออำนาจอธิปไตยของสังคม เทียบกับน้ำหนักของมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายนอกและเทคนิคการใช้ชีวิต การเป็นปรปักษ์กันแสดงถึงรูปแบบความขัดแย้งที่ทันสมัยที่สุดซึ่งมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ต้องดำเนินต่อไปตามธรรมชาติเพื่อการดำรงอยู่ทางร่างกายของเขา ศตวรรษที่สิบแปดอาจเรียกร้องการปลดปล่อยจากความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เติบโตมาในประวัติศาสตร์ทั้งในด้านการเมือง ในศาสนา ในศีลธรรม และในเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้คุณธรรมตามธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์ ซึ่งเท่าเทียมกันในทุกคน พัฒนาโดยปราศจากการยับยั้ง ศตวรรษที่สิบเก้าอาจพยายามส่งเสริม นอกเหนือจากเสรีภาพของมนุษย์แล้ว ความเป็นปัจเจกบุคคลของเขา (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งงาน) และความสำเร็จของเขาซึ่งทำให้เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและขาดไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เขายิ่งต้องพึ่งพากิจกรรมเสริมของผู้อื่นมากขึ้น Nietzsche อาจเห็นว่าการต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งของบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ในขณะที่ลัทธิสังคมนิยมพบสิ่งเดียวกันในการปราบปรามการแข่งขันทั้งหมด – แต่ในแต่ละสิ่งเหล่านี้มีแรงจูงใจพื้นฐานเดียวกันในการทำงาน นั่นคือการต่อต้านของแต่ละบุคคล สู่การถูกปรับระดับกลืนไปกับกลไกทางสังคม-เทคโนโลยี[47]

รากฐานของสาขาวิชา

ภาควิชาสังคมวิทยาอย่างเป็นทางการแห่งแรกในโลกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยAlbion SmallจากการเชิญของWilliam Rainey Harperที่มหาวิทยาลัยชิคาโก American Journal of Sociologyก่อตั้งไม่นานหลังจากนั้นในปี 1895 โดย Small เช่นกัน [48]

อย่างไรก็ตาม การทำให้สถาบันสังคมวิทยาเป็นวินัยทางวิชาการนั้นนำโดยÉmile Durkheimผู้พัฒนา แนวคิด เชิงบวกเพื่อเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมเชิง ปฏิบัติ แม้ว่า Durkheim ปฏิเสธรายละเอียดส่วนใหญ่ของปรัชญาของ Comte แต่เขาก็รักษาและปรับปรุงวิธีการของมัน โดยยืนยันว่าสังคมศาสตร์เป็นความต่อเนื่องทางตรรกะของธรรมชาติในขอบเขตของกิจกรรมของมนุษย์ และยืนยันว่าพวกเขาอาจรักษาความเป็นกลางเดียวกัน เหตุผลนิยม และเข้าใกล้ความเป็นเหตุเป็นผล Durkheimได้จัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาแห่งแรกของยุโรปที่มหาวิทยาลัยบอร์ กโดซ์ ในปี พ.ศ. 2438 โดยเผยแพร่กฎของวิธีการทางสังคมวิทยา (พ.ศ. 2438) [49]สำหรับ Durkheim แล้ว สังคมวิทยาสามารถอธิบายได้ว่าเป็น "ศาสตร์แห่งสถาบัน การกำเนิดและการทำงานของสถาบัน" [50]

เอกสาร Suicide (1897) ของ Durkheim ถือเป็นผลงานที่สำคัญในการวิเคราะห์ทางสถิติโดยนักสังคมวิทยาร่วมสมัย การ ฆ่าตัวตายเป็นกรณีศึกษาความผันแปรของอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่ ประชากร คาทอลิกและโปรเตสแตนต์และทำหน้าที่แยกแยะการวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาจากจิตวิทยาหรือปรัชญา นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในแนวคิดเชิงทฤษฎีของโครงสร้างหน้าที่ โดยการตรวจสอบสถิติการฆ่าตัวตายในเขตตำรวจต่างๆ อย่างรอบคอบ เขาพยายามแสดงให้เห็นว่าชุมชนคาทอลิกมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำกว่าของโปรเตสแตนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอ้างถึงทางสังคม (ตรงข้ามกับปัจเจกบุคคลหรือจิตวิทยา )) สาเหตุ เขาได้พัฒนาแนวคิดของวัตถุประสงค์sui generisหรือ "ข้อเท็จจริงทางสังคม" เพื่อระบุวัตถุเชิงประจักษ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาที่จะศึกษา [34]จากการศึกษาดังกล่าว เขาเสนอว่าสังคมวิทยาจะสามารถระบุได้ว่าสังคมใดสังคมหนึ่งเป็น 'สุขภาพดี' หรือ 'พยาธิวิทยา' และแสวงหาการปฏิรูปสังคมเพื่อลบล้างความแตกแยกของสารอินทรีย์หรือ " ความเกลียดชังทางสังคม "

สังคมวิทยาพัฒนาอย่างรวดเร็วในฐานะการตอบสนองทางวิชาการต่อความท้าทายที่รับรู้ได้ของความทันสมัย ​​เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง ความเป็นฆราวาสและกระบวนการ " การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง " [51]สนามนี้มีอำนาจเหนือกว่าในทวีปยุโรปโดยมานุษยวิทยาและสถิติของอังกฤษโดยทั่วไปจะแยกตามวิถีที่แยกจากกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 นักทฤษฎีหลายคนมีบทบาทในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ นักสังคมวิทยาในยุคแรกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จำกัดอยู่เฉพาะในประเด็นนี้อย่างเคร่งครัด ปฏิสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์จิตวิทยาและปรัชญา โดยมีทฤษฎีที่เหมาะสมในสาขาต่างๆ ที่หลากหลาย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ญาณวิทยาทางสังคมวิทยา วิธีการ และกรอบของการสอบสวนได้ขยายและแตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก [5]

Durkheim, Marx และนักทฤษฎีชาวเยอรมันMax Weberมักถูกอ้างถึงว่าเป็นสถาปนิกหลักสามคนของสังคมวิทยา [52] Herbert Spencer , William Graham Sumner , Lester F. Ward , WEB Du Bois , Vilfredo Pareto , Alexis de Tocqueville , Werner Sombart , Thorstein Veblen , Ferdinand Tönnies , Georg Simmel , Jane AddamsและKarl Mannheimมักจะรวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเช่น นักทฤษฎีผู้ก่อตั้ง หลักสูตรอาจรวมถึงCharlotte Perkins Gilman ,Marianne Weber , Harriet MartineauและFriedrich Engelsในฐานะผู้ก่อตั้งประเพณีสตรีนิยมในสังคมวิทยา ตัวเลขสำคัญแต่ละตัวเกี่ยวข้องกับมุมมองทางทฤษฎีและการวางแนวทางเฉพาะ [53]

มาร์กซ์และเองเงิลส์เชื่อมโยงการเกิดขึ้นของสังคมสมัยใหม่เหนือสิ่งอื่นใดกับการพัฒนาของระบบทุนนิยม สำหรับ Durkheim มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแบ่งงานทางสังคมใหม่ซึ่งสิ่งนี้นำมาซึ่ง; สำหรับเวเบอร์นั้นเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของวิธีคิดที่โดดเด่น การคำนวณเชิงเหตุผลซึ่งเขาเชื่อมโยงกับจริยธรรมของโปรเตสแตนต์ (มากหรือน้อยที่มาร์กซ์และเองเกลพูดถึงในแง่ของ 'คลื่นน้ำแข็งของการคำนวณอัตตา') ผลงานของนักสังคมวิทยาคลาสสิกที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ร่วมกันเสนอสิ่งที่ Giddens ได้อธิบายเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเป็น 'มุมมองหลายมิติของสถาบันแห่งความทันสมัย' และไม่ได้เน้นเฉพาะทุนนิยมและลัทธิอุตสาหกรรมที่เป็นสถาบันหลักของความทันสมัย ​​แต่ยังรวมถึง 'การเฝ้าระวัง' (หมายถึง 'การควบคุมข้อมูลและ การกำกับดูแลทางสังคม') และ '[53]

—  จอห์น แฮร์ริส, การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่สอง? ระบบทุนนิยมในปลายศตวรรษที่ 20 (1992)

การพัฒนาเพิ่มเติม

รูปปั้นครึ่งตัวของFerdinand TönniesในHusumประเทศเยอรมนี

หลักสูตรแรกในวิทยาลัยชื่อ "สังคมวิทยา" เปิดสอนในสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยเยลในปี พ.ศ. 2418 โดยวิลเลียม เกรแฮม ซัมเนอร์ [54]ในปี พ.ศ. 2426 เลสเตอร์ เอฟ. วอร์ดซึ่งต่อมาได้เป็นประธานคนแรกของสมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน (ASA) ได้ตีพิมพ์สังคมวิทยาพลวัต—หรือสังคมศาสตร์ประยุกต์ตามสังคมวิทยาแบบคงที่และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนน้อยกว่าโจมตีสังคมวิทยาแบบไม่รู้ไม่ชี้ ของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์และซัมเนอร์ หนังสือ 1,200หน้าของวอร์ดถูกใช้เป็นเนื้อหาหลักในหลักสูตรสังคมวิทยาอเมริกันยุคแรกหลายหลักสูตร ในปี 1890 หลักสูตรอเมริกันต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในประเพณีสมัยใหม่เริ่มขึ้นที่มหาวิทยาลัยแคนซัสบรรยายโดย Frank W. Blackmar [55] Department of Sociology at the University of Chicagoก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 โดยAlbion Smallซึ่งตีพิมพ์ตำราสังคมวิทยาเล่มแรก: An Introduction to the Study of Society 1894 [56] George Herbert MeadและCharles Cooleyซึ่งเคยพบกัน ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนในปี พ.ศ. 2434 (ร่วมกับจอห์น ดิวอี้ ) ย้ายไปชิคาโกในปี พ.ศ. 2437 อิทธิพลของพวกเขาทำให้เกิดจิตวิทยาสังคมและปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของโรงเรียนชิคาโกสมัยใหม่ [58]American Journal of Sociologyก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2438 ตามด้วย ASA ในปี พ.ศ. 2448 [56]

"บัญญัติแห่งความคลาสสิก" ทางสังคมวิทยาที่มี Durkheim และMax Weberอยู่ด้านบนเป็นหนี้ส่วนหนึ่งของTalcott Parsonsซึ่งได้รับเครดิตอย่างมากในการแนะนำทั้งสองอย่างต่อผู้ชมชาวอเมริกัน พาร์สันส์รวบรวมประเพณีทางสังคมวิทยาและกำหนดวาระสำหรับสังคมวิทยาอเมริกัน ณ จุดที่การเติบโตทางวินัยที่เร็วที่สุด สังคมวิทยาในสหรัฐอเมริกาได้รับอิทธิพลทางประวัติศาสตร์จากลัทธิมาร์กซน้อยกว่าสังคมในยุโรป และจนถึงทุกวันนี้ แนวทางนี้ยังคงมีแนวทางในเชิงสถิติมากกว่า [60]

แผนกสังคมวิทยาแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรอยู่ที่London School of Economics and Political Science (ที่ตั้งของBritish Journal of Sociology ) ในปี พ.ศ. 2447 Leonard Trelawny HobhouseและEdvard Westermarckกลายเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนในปี พ.ศ. 2450 [62] [63] Harriet Martineauผู้แปลภาษาอังกฤษของ Comte ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักสังคมวิทยาหญิงคนแรก [64]ในปี 1909 Deutsche Gesellschaft für Soziologie ( สมาคมสังคมวิทยาแห่งเยอรมัน ) ก่อตั้งโดยFerdinand Tönniesและ Max Weber และอื่น ๆ Weber ก่อตั้งแผนกแรกในเยอรมนีที่มหาวิทยาลัย Ludwig Maximilian แห่งมิวนิกในปี 1919 โดยได้นำเสนอกลุ่มสังคมวิทยาแนวต่อต้านลัทธิโพสิวิสต์กลุ่ม ใหม่ที่ทรงอิทธิพล [65]ในปี 1920 Florian Znanieckiได้จัดตั้งแผนกแรกขึ้นในโปแลนด์ สถาบันเพื่อการวิจัยสังคมแห่งมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ต (ต่อมาได้กลายเป็น สถาบัน ทฤษฎีวิพากษ์แฟรงก์เฟิร์ต ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2466 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสังคมวิทยาเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2436 เมื่อเรอเน เวิร์ม ส์ ก่อตั้งสถาบัน Institut International de Sociologieซึ่งเป็นสถาบันที่ภายหลังถูกบดบังโดย สมาคมสังคมวิทยาระหว่างประเทศ ( International Sociological Association - ISA) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 [67]

ประเพณีทางทฤษฎี

ทฤษฎีคลาสสิก

ระเบียบวินัยร่วมสมัยของสังคมวิทยาเป็นทฤษฎีแบบหลายกระบวนทัศน์[68]สอดคล้องกับความขัดแย้งของทฤษฎีสังคมแบบคลาสสิก การสำรวจทฤษฎีทางสังคมวิทยาของแรนดัลล์ คอลลินส์ ที่อ้างถึงอย่างดี [69]ได้จำแนกนักทฤษฎีต่างๆ ย้อนหลังว่าเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีดั้งเดิมสี่ประการ ได้แก่ ลัทธิหน้าที่ ความขัดแย้ง ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ และลัทธิประโยชน์นิยม [70]

ดังนั้น ทฤษฎีทางสังคมวิทยาสมัยใหม่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากแนวทางเชิงหน้าที่ (Durkheim) และแนวทางความขัดแย้ง (มาร์กซ์และเวเบอร์) ไปสู่โครงสร้างทางสังคม เช่นเดียวกับจากแนวทางเชิงสัญลักษณ์-ปฏิสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น โครงสร้างระดับจุลภาค ( ซิม เมล ) และนักปฏิบัตินิยม ( มี้ด ) Cooley ) มุมมอง ลัทธินิยมประโยชน์ (หรือที่เรียกว่าทางเลือกที่มีเหตุผลหรือการแลกเปลี่ยนทางสังคม) แม้ว่ามักจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ แต่ก็เป็นประเพณีที่จัดตั้งขึ้นภายในทฤษฎีทางสังคมวิทยา [71] [72]

ประการสุดท้าย ตามที่Raewyn Connell แย้ง ประเพณีที่มักถูกลืมคือลัทธิดาร์วินทางสังคมซึ่งใช้ตรรกะของวิวัฒนาการทางชีววิทยาของดาร์วินกับผู้คนและสังคม ประเพณีนี้มักจะสอดคล้องกับ functionalism คลาสสิกและครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดยืนทางทฤษฎีที่โดดเด่นในสังคมวิทยาอเมริกันจากค.  พ.ศ. 2424  – ค.ศ.  พ.ศ. 2458 , [74]เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งสังคมวิทยาหลายคน โดยหลักคือเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ , เลสเตอร์ เอฟ. วอร์ดและวิลเลียม เกรแฮม ซัมเนอร์

ทฤษฎีทางสังคมวิทยาร่วมสมัยยังคงรักษาร่องรอยของประเพณีเหล่านี้ไว้และไม่ได้แยกออกจากกัน

หน้าที่การใช้งาน

กระบวนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่กว้างทั้งในสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาลัทธิหน้าที่กล่าวถึงโครงสร้างทาง สังคมที่นักทฤษฎีคลาสสิกเรียกว่า " การจัดระเบียบทางสังคม " โดยคำนึงถึงส่วนรวมตลอดจนหน้าที่ที่จำเป็นขององค์ประกอบทั้งหมด การเปรียบเทียบทั่วไป (นิยมโดยเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ ) คือการถือว่าบรรทัดฐานและสถาบันต่างๆ เป็น 'อวัยวะ' ที่ทำงานเพื่อการทำงานที่เหมาะสมของ 'ร่างกาย' ทั้งหมดของสังคม [75]มุมมองนี้แฝงอยู่ในแนวคิดเชิงบวกทางสังคมวิทยาดั้งเดิมของ Comte แต่ Durkheim ได้ตั้งทฤษฎีโดยสมบูรณ์อีกครั้งด้วยความเคารพต่อกฎหมายเชิงโครงสร้างที่สังเกตได้

ฟังก์ชันนิยมยังมีพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในงานของนักทฤษฎีเช่นMarcel Mauss , Bronisław MalinowskiและRadcliffe -Brown ในการใช้งานเฉพาะของหลังที่มีคำนำหน้า "โครงสร้าง" เกิดขึ้น [76]ทฤษฎี functionalist แบบคลาสสิกโดยทั่วไปจะรวมเป็นหนึ่งโดยแนวโน้มของมันต่อการเปรียบเทียบทางชีววิทยาและแนวคิดของลัทธิวิวัฒนาการทางสังคมโดยที่รูปแบบพื้นฐานของสังคมจะเพิ่มความซับซ้อนและรูปแบบของการจัดระเบียบทางสังคมเหล่านั้นที่ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเอาชนะความระส่ำระสายทางสังคมได้ในที่สุด ดังที่Giddensกล่าวไว้: [77]

ความคิดเชิงหน้าที่จาก Comte เป็นต้นมา ได้มุ่งความสนใจไปที่ชีววิทยาเป็นพิเศษ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ให้รูปแบบที่ใกล้เคียงที่สุดและเข้ากันได้มากที่สุดสำหรับสังคมศาสตร์ ชีววิทยาถูกนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคมและเพื่อวิเคราะห์กระบวนการวิวัฒนาการผ่านกลไกของการปรับตัว Functionalism เน้นย้ำอย่างมากถึงความโดดเด่นของโลกสังคมเหนือส่วนต่าง ๆ ของมัน (กล่าวคือตัวแสดงที่เป็นส่วนประกอบของมัน ตัวแบบมนุษย์)

ทฤษฎีความขัดแย้ง

ทฤษฎีหน้าที่เน้น "ระบบที่เหนียวแน่น" และมักจะขัดแย้งกับ "ทฤษฎีความขัดแย้ง" ซึ่งวิจารณ์ระบบสังคม-การเมืองที่ครอบคลุมหรือเน้นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มเฉพาะ คำพูดต่อไปนี้จาก Durkheim [78]และ Marx [79]เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเมือง เช่นเดียวกับทางทฤษฎี ความไม่เสมอภาคระหว่างความคิดเชิงหน้าที่และความขัดแย้งตามลำดับ:

การมุ่งสู่อารยธรรมที่เหนือกว่าความเชื่อมโยงของสภาพแวดล้อมโดยรอบจะส่งผลให้เกิดการคลายความเจ็บป่วยในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมเกินกว่าจุดที่กำหนดโดยสภาพของสิ่งมีชีวิตทางสังคมโดยไม่ทำลายสุขภาพ

ประวัติศาสตร์ของสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดจนบัดนี้คือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางชนชั้น เสรีชนและทาส ผู้รักชาติและสามัญชน ลอร์ดและข้ารับใช้ กิลด์มาสเตอร์และนักเดินทาง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้กดขี่และผู้ถูกกดขี่ ยืนหยัดต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซ่อนเร้น ต่อสู้อย่างเปิดเผย การต่อสู้ที่แต่ละคน เวลาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะในการปฏิวัติรัฐธรรมนูญใหม่ของสังคมโดยรวมหรือในการทำลายล้างของชนชั้นที่แข่งขันกัน

การโต้ตอบเชิงสัญลักษณ์

ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ - มักเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์นิยม , ปรากฏการณ์ วิทยา , ละคร , การตีความ - เป็นแนวทางทางสังคมวิทยาที่เน้นความหมายเชิงอัตนัยและการเปิดเผยเชิงประจักษ์ของกระบวนการทางสังคม โดยทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านการวิเคราะห์ระดับจุลภาค ประเพณีนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนชิคาโกในช่วงทศวรรษที่ 1920 และ 1930 ซึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง "เคยเป็นศูนย์กลางของการวิจัยทางสังคมวิทยาและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" [81] [ ต้องการหน้า ]แนวทางนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบสำหรับการสร้างทฤษฎีที่มองว่าสังคมเป็นผลผลิตจากปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สังคมไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นจริงร่วมกันที่ผู้คนสร้างขึ้นเมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้เห็นผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมนับไม่ถ้วนโดยใช้การสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อทำงานให้สำเร็จ ดังนั้นสังคมจึงเป็นภาพโมเสคที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของความหมายเชิงอัตวิสัย [25] : 19 นักวิจารณ์บางคนของแนวทางนี้โต้แย้งว่าเป็นเพียงการดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะ และไม่สนใจผลกระทบที่วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือเพศ (เช่น โครงสร้างทางสังคม-ประวัติศาสตร์) อาจมีในสถานการณ์นั้น [25]นักสังคมวิทยาที่สำคัญบางคนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้ ได้แก่Max Weber , George Herbert Mead , Erving Goffman , George HomansและPeter Blau ในประเพณีนี้แนวทางเชิงประจักษ์เชิงประจักษ์ของชาติพันธุ์วิทยาก็เกิดขึ้นจากงานของHarold Garfinkel

ประโยชน์นิยม

ลัทธินิยมประโยชน์มักถูกเรียกว่าทฤษฎีการแลกเปลี่ยนหรือ ทฤษฎี ทางเลือกที่มีเหตุผลในบริบทของสังคมวิทยา ประเพณีนี้มีแนวโน้มที่จะให้สิทธิพิเศษแก่ตัวแทนของผู้กระทำที่มีเหตุผลแต่ละคน และถือว่าภายในปฏิสัมพันธ์นั้น บุคคลมักจะพยายามเพิ่มผลประโยชน์ของตนเองให้สูงสุด ตามที่จอช วิ ทฟอร์ดโต้แย้ง ผู้แสดงเหตุผลจะถือว่ามีองค์ประกอบพื้นฐานสี่ประการ: [82]

 1. "ความรู้เกี่ยวกับทางเลือก"
 2. "ความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับผลของทางเลือกต่างๆ"
 3. "การจัดลำดับความชอบเหนือผลลัพธ์" และ
 4. "กฎการตัดสินใจเพื่อเลือกระหว่างทางเลือกที่เป็นไปได้"

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนมีสาเหตุมาจากงานของGeorge C. Homans , Peter Blauและ Richard Emerson โดยเฉพาะ [83]นักสังคมวิทยาองค์การเจมส์ จี. มาร์ชและเฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอนตั้งข้อสังเกตว่าความมีเหตุผล ของแต่ละบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อมขององค์กร มุมมองเชิงประโยชน์ในสังคมวิทยาได้รับการฟื้นฟูในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 โดยผลงานของอดีตประธานาธิบดีASA เจมส์ โคลแมน

ทฤษฎีสังคมในศตวรรษที่ 20

หลังจากการเสื่อมถอยของทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา แนวคิดแบบปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนชิคาโก ได้ ครอบงำสังคมวิทยาอเมริกัน ดังที่ แอนเซ ล์ม สเตราส์อธิบาย "เราไม่ได้คิดว่าปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็นมุมมองในสังคมวิทยา แต่เราคิดว่ามันคือสังคมวิทยา" [81]ยิ่งกว่านั้น ลัทธิปฏิบัตินิยมทางปรัชญาและจิตวิทยาเป็นรากฐานของประเพณีนี้ [84]หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สังคมวิทยากระแสหลักเปลี่ยนไปใช้การสำรวจ-วิจัยของPaul Lazarsfeldที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและทฤษฎีทั่วไปของPitirim Sorokinตามด้วยTalcott Parsonsที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ในท้ายที่สุด "ความล้มเหลวของแผนก [สังคมวิทยา] ของชิคาโก โคลัมเบีย และวิสคอนซินในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมากที่สนใจและมุ่งมั่นในทฤษฎีทั่วไปในช่วงปี 1936–45 เป็นข้อได้เปรียบของแผนกฮาร์วาร์ด" เมื่อ พาร์สันส์เริ่มมีอิทธิพลเหนือทฤษฎีทั่วไป งานของเขาส่วนใหญ่อ้างอิงถึงสังคมวิทยายุโรป โดยแทบไม่มีการอ้างถึงทั้งประเพณีอเมริกันเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมและลัทธิปฏิบัตินิยม นอกเหนือจากการแก้ไขหลักสังคมวิทยาของ Parsons (ซึ่งรวมถึง Marshall, Pareto, Weber และ Durkheim) การขาดความท้าทายทางทฤษฎีจากแผนกอื่น ๆ หล่อเลี้ยงขบวนการ Parsonian โครงสร้าง-Functionalist ซึ่งถึงจุดสูงสุดในทศวรรษ 1950 แต่ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ลดลงอย่างรวดเร็ว [86]

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 มุมมองของ functionalist ส่วนใหญ่ในยุโรปได้ถูกแทนที่ด้วยแนวทางที่เน้นความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง[ 87] และสำหรับหลาย ๆ คนในระเบียบวินัย ลัทธิ functionalism ถูกพิจารณาว่า

ฉันทามติดั้งเดิมสิ้นสุดลงในปลายทศวรรษที่ 1960 และ 1970 เนื่องจากจุดกึ่งกลางที่ใช้ร่วมกันโดยมุมมองที่แข่งขันกันเป็นอย่างอื่นได้หลีกทางให้ และถูกแทนที่ด้วยมุมมองการแข่งขันที่หลากหลายจนน่าสับสน ทฤษฎีทางสังคม 'ยุค' ที่สามนี้ประกอบด้วยแนวทางที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์วิทยาทฤษฎีวิพากษ์ชาติพันธุ์วิทยาปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์โครงสร้างนิยมลัทธิหลังโครงสร้าง

แพ็กซ์ วิสคอนซานา

ในขณะที่แนวทางความขัดแย้งบางแนวทางยังได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา กระแสหลักของระเบียบวินัยได้เปลี่ยนไปใช้ทฤษฎีช่วงกลาง เชิงประจักษ์ที่หลากหลาย โดยไม่มีการครอบคลุมหรือการวางแนวทฤษฎีที่ "ยิ่งใหญ่" จอห์น เลวี มาร์ตินอ้างถึง "ยุคทองของเอกภาพระเบียบวิธีและความสงบทางทฤษฎี" ในชื่อPax Wisconsana , [90]เนื่องจากสะท้อนถึงองค์ประกอบของแผนกสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน : นักวิชาการจำนวนมากทำงานในโครงการแยกต่างหากโดยมีข้อโต้แย้งเพียงเล็กน้อย . [91] Omar Lizardoอธิบายถึงpax wisconsana ว่า " Mertonianที่มีรสชาติแบบมิดเวสต์การแก้ปัญหาของสงครามทฤษฎี/วิธีการ ซึ่ง [นักสังคมวิทยา] ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในสมมติฐานที่ใช้งานได้อย่างน้อยสองข้อ: (1) ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่นั้นเสียเวลา; [และ] (2) ทฤษฎีที่ดีต้องคิดดีด้วยหรือทิ้งลงถังขยะ" [92]แม้จะมีความเกลียดชังต่อทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 แต่ก็มีประเพณีใหม่หลายอย่างที่เสนอการสังเคราะห์ต่างๆ : โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม สังคมวิทยาวัฒนธรรม และทฤษฎีระบบ

โครงสร้างนิยม

ขบวนการ นักโครงสร้าง นิยม มีจุดเริ่มต้นมาจากงานของ Durkheim ซึ่งตีความโดยนักวิชาการชาวยุโรปสองคน: Anthony Giddensนักสังคมวิทยาซึ่งทฤษฎีโครงสร้างใช้ ทฤษฎี ภาษาศาสตร์ของFerdinand de Saussure ; และClaude Lévi-Straussนักมานุษยวิทยา ในบริบทนี้ 'โครงสร้าง' ไม่ได้หมายถึง 'โครงสร้างทางสังคม' แต่หมายถึง ความเข้าใจ เชิงสัญศาสตร์ของวัฒนธรรมมนุษย์ในฐานะระบบของ สั ญ ญะ หนึ่งอาจอธิบายหลักสี่หลักสำคัญของโครงสร้างนิยม: [93]

 1. โครงสร้างเป็นสิ่งที่กำหนดโครงสร้างของทั้งหมด
 2. นักโครงสร้างเชื่อว่าทุกระบบมีโครงสร้าง
 3. นักโครงสร้างสนใจกฎ 'โครงสร้าง' ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันมากกว่าการเปลี่ยนแปลง
 4. โครงสร้างเป็น 'ของจริง' ใต้พื้นผิวหรือรูปลักษณ์ของความหมาย

ประเพณีที่สองของความคิดเชิงโครงสร้างนิยม เกิดขึ้นพร้อมกับกิดเดนส์ เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ของโรงเรียนอเมริกันในทศวรรษที่ 1970และ 1980 ซึ่งนำโดยกรมความสัมพันธ์ทางสังคมฮาร์วาร์ดนำโดยแฮร์ริสัน ไวท์และนักเรียนของเขา จารีตของความคิดเชิงโครงสร้างนิยมนี้โต้แย้งว่า แทนที่จะเป็นสัญศาสตร์ โครงสร้างทางสังคมคือเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีแบบแผน และแทนที่จะเป็นสำนักคิดของเลวี-สเตราส์ โรงเรียนแห่งความคิดนี้ดึงเอาแนวคิดเรื่องโครงสร้างตามทฤษฎีของแรดคลิฟฟ์-บราวน์ นักมานุษยวิทยาร่วมสมัยของเลวี-สเตรา ส์ [95]บาง[96]เรียกสิ่งนี้ว่า "โครงสร้างนิยมแบบเครือข่าย" และเปรียบได้กับ "โครงสร้างนิยมแบบอังกฤษ" ซึ่งตรงข้ามกับ "โครงสร้างนิยมแบบฝรั่งเศส" ของเลวี-สเตราส์

หลังโครงสร้างนิยม

ความคิด หลังโครงสร้าง นิยม มีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสมมติฐาน 'มนุษยนิยม' ในการสร้าง ทฤษฎีทางสังคม [97] มิเชล ฟูโกต์ให้คำวิจารณ์ที่สำคัญในโบราณคดีของมนุษย์ศาสตร์แม้ว่าHabermas (1986) และRorty (1986) จะแย้งว่า Foucault เพียงแทนที่ระบบความคิดดังกล่าวด้วยอีกระบบหนึ่ง [98] [99]บทสนทนาระหว่างปัญญาชนเหล่านี้เน้นถึงแนวโน้มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับโรงเรียนสังคมวิทยาและปรัชญาบางแห่งที่จะตัดกัน จุดยืน ต่อต้านมนุษยนิยมเกี่ยวข้องกับ " ลัทธิหลังสมัยใหม่" เป็นคำที่ใช้ในบริบทเฉพาะเพื่ออธิบายยุคสมัยหรือปรากฏการณ์แต่บางครั้งก็ถูกตีความว่าเป็นวิธีการ

ปัญหาทางทฤษฎีส่วนกลาง

โดยรวมแล้ว มีฉันทามติที่หนักแน่นเกี่ยวกับปัญหาหลักของทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากประเพณีทางทฤษฎีแบบคลาสสิก ฉันทามตินี้คือ: วิธีเชื่อมโยง ก้าวข้าม หรือรับมือกับขั้วสองขั้ว "ใหญ่สาม" ต่อไปนี้: [100]

 1. อัตวิสัยและความเที่ยงธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้
 2. โครงสร้าง และ หน่วยงานซึ่ง เกี่ยว กับการ ปฏิบัติ ;
 3. และซิงโครนีและไดอะโครนีซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลา

ประการสุดท้าย ทฤษฎีทางสังคมวิทยามักจะต่อสู้กับปัญหาของการบูรณาการหรือการก้าวข้ามการแบ่งแยกระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคมระดับจุลภาค เมโซ และระดับมหภาค ซึ่งเป็นส่วนย่อยของปัญหาหลักทั้งสาม

ตัวตนและความเที่ยงธรรม

ปัญหาของอัตวิสัยและความเที่ยงธรรมสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทั่วไปของการกระทำทางสังคม และปัญหาเฉพาะของความรู้ทางสังคมศาสตร์ ในอดีต อัตนัยมักจะถูกบรรจุ (แม้ว่าจะไม่จำเป็น) กับปัจเจกบุคคล และความตั้งใจและการตีความวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์มักถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำหรือผลลัพธ์สาธารณะหรือภายนอกใด ๆ ขึ้นอยู่กับสังคมที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น คำถามหลักสำหรับนักทฤษฎีสังคมก็คือ ความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรตามสายโซ่ของอัตนัย-ภววิสัย-อัตนัย กล่าวคือ: ความเป็นภววิสัยระหว่าง กันเป็นอย่างไรบรรลุ? ในขณะที่ในอดีต วิธีการเชิงคุณภาพพยายามที่จะยั่วยุการตีความอัตนัย วิธีการสำรวจเชิงปริมาณก็พยายามที่จะจับประเด็นส่วนตัว นอกจากนี้ วิธีการเชิงคุณภาพบางวิธียังใช้แนวทางที่รุนแรงในการอธิบายวัตถุประสงค์ใน แหล่งกำเนิด

ข้อกังวลหลังเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลมาจากข้อเท็จจริงที่ว่านักสังคมวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่พวกเขาพยายามอธิบาย ดังที่ Bourdieu อธิบายว่า:

นักสังคมวิทยามีผลอย่างไรในทางปฏิบัติ ความสงสัยอย่างรุนแรงนี้ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการคร่อมข้อสันนิษฐานทั้งหมดที่มีอยู่ในความจริงที่ว่าเธอเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม ดังนั้นเธอจึงถูกขัดเกลาทางสังคมและนำไปสู่ความรู้สึก "เหมือนปลาในน้ำ" ในโลกแห่งสังคมนั้น โครงสร้างที่เธอทำภายใน? เธอจะป้องกันไม่ให้โลกทางสังคมดำเนินการสร้างวัตถุได้อย่างไร ในแง่หนึ่ง ผ่านตัวเธอ ผ่านการกระทำที่ไม่ใส่ใจในตัวเองเหล่านี้

—  Pierre Bourdieu, "ปัญหาของสังคมวิทยาแบบสะท้อนกลับ", คำเชิญสู่สังคมวิทยาแบบสะท้อนกลับ (1992), p. 235

โครงสร้างและหน่วยงาน

โครงสร้างและหน่วยงาน บางครั้งเรียกว่าdeterminismกับvoluntarism [ 101]ก่อให้เกิดการถกเถียงทางภววิทยาที่ยาวนานในทฤษฎีทางสังคม: "โครงสร้างทางสังคมกำหนดพฤติกรรมของแต่ละคนหรือหน่วยงานของมนุษย์" ในบริบทนี้หน่วยงานหมายถึงความสามารถของปัจเจกบุคคลในการกระทำอย่างอิสระและเลือกอย่างเสรี ในขณะที่โครงสร้างเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่จำกัดหรือส่งผลต่อการเลือกและการกระทำของแต่ละบุคคล (เช่น ชนชั้นทางสังคม ศาสนา เพศ ชาติพันธุ์ ฯลฯ) การอภิปรายเกี่ยวกับความเป็นอันดับหนึ่งของโครงสร้างหรือหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับแกนหลักของญาณวิทยา ทางสังคมวิทยา (กล่าวคือ "โลกทางสังคมเกิดจากอะไร" "อะไรเป็นสาเหตุในโลกสังคม[102]คำถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการถกเถียงนี้คือคำถามเกี่ยวกับ "การผลิตซ้ำทางสังคม ": โครงสร้าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงสร้างที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน) ผลิตซ้ำผ่านการเลือกของบุคคลได้อย่างไร

การซิงโครไนซ์และไดอะโครนี

การซิงโครไนซ์และไดอะโครนี (หรือสถิตยศาสตร์และไดนามิก ส์ ) ภายในทฤษฎีสังคมเป็นคำศัพท์ที่อ้างถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากงานของเลวี-สเตราส์ซึ่งสืบทอดมาจากภาษาศาสตร์ของเฟอร์ดินานด์ เดอ โซซัวร์ [95]การซิงโครไนซ์แบ่งช่วงเวลาสำหรับการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงเป็นการวิเคราะห์ความเป็นจริงทางสังคมที่หยุดนิ่ง ในทางกลับกัน Diachrony พยายามวิเคราะห์ลำดับไดนามิก ต่อจาก Saussure การซิงโครไนซ์จะหมายถึงปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นแนวคิดที่คงที่เหมือนภาษาในขณะที่การแบ่งแยกจะหมายถึงกระบวนการต่างๆ เช่นคำพูด ที่เกิด ขึ้น จริง ในบทนำของ Anthony Giddens เรื่องCentral Problems in Social Theoryเขากล่าวว่า "เพื่อแสดงการพึ่งพาอาศัยกันของการกระทำและโครงสร้าง ... เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของพื้นที่เวลาที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมด" และเช่นเดียวกับโครงสร้างและหน่วยงาน เวลาเป็นส่วนสำคัญในการอภิปรายเกี่ยวกับการผลิตซ้ำทางสังคม

ในแง่ของสังคมวิทยา สังคมวิทยาเชิงประวัติศาสตร์มักจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการวิเคราะห์ชีวิตทางสังคมแบบแยกส่วน ในขณะที่การวิจัยเชิงสำรวจใช้ภาพรวมของชีวิตทางสังคม ดังนั้นจึงมีความพร้อมที่ดีกว่าในการทำความเข้าใจชีวิตทางสังคมแบบซิงโครไนซ์ บางคนโต้แย้งว่าการประสานกันของโครงสร้างทางสังคมเป็นมุมมองเชิงระเบียบวิธีมากกว่าการเรียกร้องทางภววิทยา [95]อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำหรับทฤษฎีคือวิธีการรวมสองวิธีในการบันทึกและการคิดเกี่ยวกับข้อมูลทางสังคม

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยาอาจแบ่งออกเป็นสองประเภทกว้างๆ แต่มักจะเป็นส่วนเสริม: [103]

 • การออกแบบเชิงคุณภาพเน้นความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านการสังเกตโดยตรง การสื่อสารกับผู้เข้าร่วม หรือการวิเคราะห์ข้อความ และอาจเน้นความถูกต้องตามบริบทและอัตนัยมากกว่าเรื่องทั่วไป
 • การออกแบบเชิงปริมาณเข้าหาปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านหลักฐานเชิงปริมาณ และมักอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของหลายกรณี (หรือข้ามการรักษาที่ออกแบบโดยเจตนาในการทดลอง) เพื่อสร้างการอ้างสิทธิ์ทั่วไปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

นักสังคมวิทยามักจะแบ่งออกเป็นค่ายสนับสนุนเทคนิคการวิจัยเฉพาะ ข้อพิพาทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการโต้วาทีทางญาณวิทยาที่เป็นแก่นแท้ทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีสังคม แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันมากในหลาย ๆ ด้าน แต่วิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและข้อมูล อย่างเป็นระบบ [104]วิธีการเชิงปริมาณถือเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นในสังคมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา [34]ในวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดสองฉบับของระเบียบวินัย บทความเชิงปริมาณมีจำนวนมากกว่าบทความเชิงคุณภาพถึงสองเท่า [105] (บทความส่วนใหญ่ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ตรงกันข้าม เป็นบทความเชิงคุณภาพ.) ตำราส่วนใหญ่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเขียนขึ้นจากมุมมองเชิงปริมาณ[106]และคำว่า "ระเบียบวิธีวิทยา" มักจะใช้พ้องกับ "สถิติ" หลักสูตรปริญญาเอกสังคมวิทยาทุกหลักสูตรในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติ ผลงานที่ผลิตโดยนักวิจัยเชิงปริมาณยังถือว่า 'น่าเชื่อถือ' และ 'ไม่เป็นกลาง' มากขึ้นโดยสาธารณชนทั่วไป[107]แม้ว่าการตัดสินนี้จะยังคงถูกท้าทายจากกลุ่มต่อต้านการคิดบวก [107]

การเลือกวิธีการมักขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้วิจัยตั้งใจที่จะตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพรวมทางสถิติของประชากรทั้งหมดอาจจัดการแบบสอบถามการสำรวจให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ในทางตรงกันข้าม นักวิจัยที่ต้องการความเข้าใจเชิงบริบทอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการกระทำทางสังคม ของแต่ละคนอาจเลือก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมทางชาติพันธุ์หรือการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด การศึกษาโดยทั่วไปจะรวมหรือ'สามเส้า'เชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ 'หลายกลยุทธ์' ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงปริมาณอาจดำเนินการเพื่อให้ได้รูปแบบทางสถิติในตัวอย่างเป้าหมาย จากนั้นจึงรวมกับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพื่อพิจารณาบทบาทของหน่วยงาน [104]

การสุ่มตัวอย่าง

เครื่องบีนแมชชีนนี้ออกแบบโดยเซอร์ฟรานซิส กาลตัน นักระเบียบวิธีวิจัยสังคมยุคแรก เพื่อสาธิตการกระจายตัวแบบปกติซึ่งมีความสำคัญต่อการทดสอบสมมติฐาน เชิงปริมาณ มาก [ก]

วิธีการเชิงปริมาณมักใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับประชากรที่มีขนาดใหญ่มาก การทำสำมะโนหรือการแจงนับสมาชิกทั้งหมดในประชากรนั้นเป็นไปไม่ได้ จากนั้น 'ตัวอย่าง' จะสร้างกลุ่มย่อย ที่สามารถจัดการ ได้ของประชากร ในการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติใช้เพื่อสรุป ผล จากตัวอย่างนี้เกี่ยวกับประชากรโดยรวม ขั้นตอนการเลือกตัวอย่างเรียกว่า ' การสุ่มตัวอย่าง' แม้ว่าโดยปกติแล้วจะเป็นการดีที่สุดในการสุ่มตัวอย่างแต่ความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประชากรย่อยที่เฉพาะเจาะจงนั้น บางครั้งอาจ ต้องใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ในทางกลับกัน บางครั้งความเป็นไปไม่ได้ของการสุ่มตัวอย่างก็มีความจำเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ไม่น่าจะเป็น เช่นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกหรือ การสุ่มตัวอย่าง ก้อนหิมะ [104]

วิธีการ

รายการวิธีการวิจัยต่อไปนี้ไม่ได้เป็นแบบเฉพาะหรือครบถ้วนสมบูรณ์:

 • การวิจัยจดหมายเหตุ (หรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ ): ดึงข้อมูลรองที่อยู่ในจดหมายเหตุและบันทึกทางประวัติศาสตร์ เช่น ชีวประวัติ บันทึกความทรงจำ วารสาร และอื่นๆ
 • การวิเคราะห์เนื้อหา : เนื้อหาของบทสัมภาษณ์และข้อความอื่นๆ ได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ บ่อยครั้งที่ข้อมูลถูก 'เข้ารหัส' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง ' ทฤษฎีพื้นฐาน ' โดยใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (QDA) เช่นAtlas.ti , MAXQDA , NVivo , [108]หรือQDA Miner
 • การวิจัยเชิงทดลอง : ผู้วิจัยแยกกระบวนการทางสังคมเพียงกระบวนการเดียวและทำซ้ำในห้องปฏิบัติการ (เช่น โดยการสร้างสถานการณ์ที่อาจตัดสินเรื่องเพศโดยไม่รู้ตัว) เพื่อค้นหาว่าตัวแปร ทางสังคมบางอย่าง สามารถก่อให้เกิดหรือขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ หรือ ไม่ (เช่น การดูว่าความรู้สึกของผู้คนเกี่ยวกับบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมสามารถถูกบงการได้หรือไม่โดยการกระตุ้นทัศนคติเหมารวมทางเพศ ที่ขัดแย้ง กัน) [109]ผู้เข้าร่วมจะถูกสุ่มให้อยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุม—ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงเนื่องจากได้รับการทดสอบโดยคำนึงถึงตัวแปรตาม แม้ว่าจะไม่สัมผัสกับตัวแปรอิสระใดๆ ที่น่าสนใจ—หรือได้รับการรักษาอย่างน้อยหนึ่งวิธี การสุ่มตัวอย่างช่วยให้ผู้วิจัยมั่นใจได้ว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเป็นผลมาจากการรักษา
 • การศึกษาระยะยาว : การตรวจสอบอย่างละเอียดของบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นระยะเวลานาน
 • การ สังเกต : ใช้ข้อมูลจากประสาทสัมผัส ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมหรือพฤติกรรม เทคนิคการสังเกตอาจมีลักษณะการมีส่วนร่วมหรือไม่ก็ได้ ในการสังเกตแบบมีส่วนร่วมผู้วิจัยจะเข้าไปในภาคสนาม (เช่น ชุมชนหรือที่ทำงาน) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาคสนามเป็นระยะเวลานานเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง [25] : 42 ข้อมูลที่ได้มาจากเทคนิคเหล่านี้อาจวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงสังเกตการณ์ นักสังคมวิทยาอาจศึกษาภาวะโลกร้อนในบางส่วนของโลกที่มีประชากรน้อย
 • การประเมินโครงการเป็นวิธีการที่เป็นระบบในการรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการ นโยบาย และโครงการ[110]โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักต้องการทราบว่าโครงการที่พวกเขากำลังให้ทุน ดำเนินการ ลงคะแนนเสียง หรือคัดค้านนั้นก่อให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ แม้ว่าการประเมินโปรแกรมจะมุ่งเน้นไปที่คำนิยามนี้ก่อน แต่การพิจารณาที่สำคัญมักจะรวมถึงค่าใช้จ่ายของโปรแกรมต่อผู้เข้าร่วม 1 คน วิธีปรับปรุงโปรแกรม โปรแกรมนั้นคุ้มค่าหรือไม่ มีทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่ หากมีผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ [111]
 • การวิจัยเชิงสำรวจ : ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม หรือความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกันจากกลุ่มบุคคลที่สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่มที่สนใจ รายการสำรวจจากการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามอาจเป็นแบบปลายเปิดหรือปลายปิด [25] : 40 ข้อมูลจากแบบสำรวจมักจะได้รับการวิเคราะห์ทางสถิติบนคอมพิวเตอร์

สังคมวิทยาการคำนวณ

แผนภาพเครือข่ายสังคม : บุคคล (หรือ 'โหนด') ที่เชื่อมต่อกันด้วยความสัมพันธ์

นักสังคมวิทยาใช้วิธีการคำนวณอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองปรากฏการณ์ทางสังคม [112]การใช้การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์การทำเหมืองข้อความวิธีการทางสถิติที่ซับซ้อน และวิธีการวิเคราะห์ใหม่ๆ เช่นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและการวิเคราะห์ลำดับทางสังคมสังคมวิทยาการคำนวณพัฒนาและทดสอบทฤษฎีของกระบวนการทางสังคมที่ซับซ้อนผ่านการสร้างแบบจำลองจากล่างขึ้นบนของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม [6]

แม้ว่าเนื้อหาสาระและวิธีการทางสังคมศาสตร์จะแตกต่างจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่แนวทางต่างๆ ที่ใช้ในการจำลองสังคมร่วมสมัยมีต้นกำเนิดมาจากสาขาต่างๆ เช่นฟิสิกส์และปัญญาประดิษฐ์ [113] [114]ในทำนองเดียวกัน แนวทางบางอย่างที่มีต้นกำเนิดในสังคมวิทยาการคำนวณได้ถูกนำเข้าสู่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เช่น การวัดความเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายจากสาขาการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและวิทยาศาสตร์เครือข่าย ในวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง สังคมวิทยาการคำนวณมักเกี่ยวข้องกับการศึกษาความซับซ้อนทางสังคม [115]แนวคิดความซับซ้อนทางสังคมเช่นระบบ ที่ซับซ้อน การเชื่อมต่อ แบบไม่เชิงเส้นระหว่างกระบวนการมหภาคและจุลภาค และการเกิดขึ้นใหม่ ได้เข้าสู่คำศัพท์ของสังคมวิทยาการคำนวณ [116]ตัวอย่างที่ใช้ได้จริงและเป็นที่รู้จักกันดีคือการสร้างแบบจำลองการคำนวณในรูปแบบของ " สังคมเทียม " ซึ่งนักวิจัยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของระบบสังคมได้ [117] [118]

ฟิลด์ย่อย

วัฒนธรรม

Max Horkheimer (ซ้าย, หน้า), Theodor Adorno (ขวา, หน้า) และJürgen Habermas (ขวา, หลัง) 2508

แนวทางของนักสังคมวิทยาวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น " สังคมวิทยาวัฒนธรรม " และ " สังคมวิทยาวัฒนธรรม " ซึ่งเป็นคำที่คล้ายคลึงกันแม้ว่าจะใช้แทนกันไม่ได้ทั้งหมด [119]สังคมวิทยาวัฒนธรรมเป็นคำที่เก่ากว่า และพิจารณาหัวข้อและวัตถุบางอย่างว่าเป็น "วัฒนธรรม" มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างอื่น ในทางกลับกัน สังคมวิทยาวัฒนธรรมมองว่าปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งหมดเป็นวัฒนธรรมโดยเนื้อแท้ [120]สังคมวิทยาวัฒนธรรมมักจะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างว่าเป็นผลผลิตของกระบวนการทางสังคม ในขณะที่สังคมวิทยาวัฒนธรรมมองว่าวัฒนธรรมเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ของปรากฏการณ์ทางสังคม [121]

สำหรับSimmelวัฒนธรรมหมายถึง "การปลูกฝังปัจเจกบุคคลผ่านตัวแทนของรูปแบบภายนอกซึ่งได้รับการคัดค้านในประวัติศาสตร์" [45]ในขณะที่นักทฤษฎีในยุคแรกๆ เช่นDurkheimและMaussมีอิทธิพลในด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม นักสังคมวิทยาวัฒนธรรมมักจะแยกแยะความแตกต่างจากความห่วงใยต่อสังคมสมัยใหม่ (มากกว่า สังคม ดั้งเดิมหรือโบราณ) สังคมวิทยาวัฒนธรรมมักเกี่ยวข้องกับความลึกลับการวิเคราะห์คำ สิ่งประดิษฐ์ และสัญลักษณ์ หรือการสัมภาษณ์เชิงชาติพันธุ์วรรณนา อย่างไรก็ตาม นักสังคมวิทยาบางคนใช้เทคนิคการเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์หรือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์วัฒนธรรม เช่น Weber และ Bourdieu เป็นต้น ฟิลด์ย่อยบางครั้งเชื่อมโยงกับทฤษฎีวิพากษ์ในสายเลือดของTheodor W. Adorno , Walter Benjaminและสมาชิกคนอื่นๆ ของFrankfurt School ความแตกต่างอย่างชัดเจนจากสังคมวิทยาวัฒนธรรมคือสาขาวัฒนธรรมศึกษา นักทฤษฎีของ Birmingham Schoolเช่นRichard HoggartและStuart Hallตั้งคำถามถึงการแบ่งระหว่าง "ผู้ผลิต" และ "ผู้บริโภค" ที่เห็นได้ชัดในทฤษฎีก่อนหน้านี้ โดยเน้นถึงการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในการผลิตข้อความ วัฒนธรรมศึกษามุ่งตรวจสอบเนื้อหาสาระในแง่ของการปฏิบัติทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับอำนาจ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวัฒนธรรมย่อย (เช่น เยาวชนชนชั้นแรงงานผิวขาวในลอนดอน) จะพิจารณาแนวทางปฏิบัติทางสังคมของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นที่มีอำนาจเหนือกว่า "จุดเปลี่ยนทางวัฒนธรรม " ของทศวรรษที่ 1960 ทำให้วัฒนธรรมกลายเป็นประเด็นทางสังคมวิทยาในที่สุด

ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม

สังคมวิทยาวรรณกรรม ภาพยนตร์ และศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยาวัฒนธรรม สาขานี้ศึกษาการผลิตทางสังคมของวัตถุทางศิลปะและความหมายทางสังคมของมัน ตัวอย่างที่โดดเด่นคือLes Règles de L'Art ของ Pierre Bourdieu: Genèse et Structure du Champ Littéraire (1992) [122]ไม่มีบิดาแห่งสังคมวิทยาผู้ก่อตั้งรายใดที่ผลิตการศึกษาศิลปะอย่างละเอียด แต่พวกเขาได้พัฒนาแนวคิดที่คนอื่นนำไปใช้กับวรรณกรรมในเวลาต่อมา ทฤษฎีอุดมการณ์ของมาร์กซ์ถูกนำไปใช้กับงานวรรณกรรมของปิแอร์ มาเชอรีย์ , เทอร์รี อีเกิลตันและเฟรดริก เจมสัน ทฤษฎีความทันสมัยของเวเบอร์ในฐานะเหตุผลเชิงเหตุผลทางวัฒนธรรม ซึ่งเขานำมาใช้กับดนตรี ต่อมาถูกนำไปใช้กับศิลปะทั้งหมด รวมถึงวรรณกรรมโดยนักเขียนของ Frankfurt Schoolเช่นTheodor AdornoและJürgen Habermas มุมมองของสังคมวิทยาของเดอร์ไคม์ในฐานะที่ศึกษาข้อเท็จจริงทางสังคมที่ถูกกำหนดโดยภายนอกถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังวรรณกรรมโดยโรเบิร์ต เอสคาร์พิงานของ Bourdieu เป็นหนี้บุญคุณ Marx, Weber และ Durkheim อย่างเห็นได้ชัด

อาชญากร ความเบี่ยงเบน กฎหมายและการลงโทษ

นักอาชญาวิทยาวิเคราะห์ธรรมชาติ สาเหตุ และการควบคุมกิจกรรมทางอาญา โดยใช้วิธีการทางสังคมวิทยาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยาของความเบี่ยงเบนมุ่งเน้นไปที่การกระทำหรือพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐานรวมทั้งการละเมิดกฎที่ออกอย่างเป็นทางการ (เช่น อาชญากรรม) และการละเมิดบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมอย่างไม่เป็นทางการ มันเป็นความรับผิดชอบของนักสังคมวิทยาที่จะศึกษาว่าเหตุใดบรรทัดฐานเหล่านี้จึงมีอยู่ พวกเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป และวิธีการบังคับใช้ แนวคิดเรื่องความระส่ำระสายทางสังคมคือเมื่อระบบสังคมในวงกว้างนำไปสู่การละเมิดบรรทัดฐาน ตัวอย่างเช่นRobert K. Mertonสร้างประเภทของความเบี่ยงเบนซึ่งรวมถึงคำอธิบายเชิงสาเหตุของความเบี่ยงเบนในระดับปัจเจกบุคคลและระดับระบบ [123]

สังคมวิทยากฎหมาย

การศึกษากฎหมายมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของสังคมวิทยาคลาสสิก Durkheim อธิบายกฎหมายที่มีชื่อเสียงว่าเป็น "สัญลักษณ์ที่มองเห็นได้" ของความเป็นปึกแผ่นทางสังคม [124]สังคมวิทยากฎหมายหมายถึงทั้งสาขาย่อยของสังคมวิทยาและแนวทางในสาขากฎหมายศึกษา สังคมวิทยากฎหมายเป็นสาขาวิชาที่หลากหลายที่ตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ของกฎหมายกับแง่มุมอื่นๆ ของสังคม เช่น การพัฒนาสถาบันกฎหมายและผลกระทบของกฎหมายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น งานล่าสุดที่ทรงอิทธิพลในสาขานี้อาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อโต้แย้งว่าการเพิ่มขึ้นของการจำคุกในสหรัฐอเมริกาในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและการรักษา และไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรม และการเพิ่มขึ้นนี้มีส่วนสำคัญต่อการคงอยู่ของเชื้อชาติการแบ่งชั้น [125]

การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังคมวิทยาของการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง "ลักษณะทางสังคมของคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อใหม่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศอื่นๆ" [126]

อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล

อินเทอร์เน็ตเป็นที่สนใจของนักสังคมวิทยาในหลายๆ ด้าน โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยและเป็นเวทีอภิปราย [127]สังคมวิทยาของอินเทอร์เน็ตในความหมายกว้างเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ชุมชนออนไลน์ (เช่นกลุ่มข่าวไซต์เครือข่ายสังคม) และโลกเสมือนจริงหมายความว่ามักมีความซ้ำซ้อนกับสังคมวิทยาชุมชน ชุมชนออนไลน์อาจได้รับการศึกษาทางสถิติผ่านการวิเคราะห์เครือข่ายหรือตีความเชิงคุณภาพผ่านกลุ่มชาติพันธุ์เสมือนจริง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์กรยังถูกกระตุ้นผ่านสื่อใหม่จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง บางทีอาจเป็นการสร้างกรอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงจาก สังคม อุตสาหกรรมไปสู่สังคมแห่ง ข้อมูลข่าวสาร ข้อความที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือThe Internet GalaxyของManuel Castellsซึ่งเป็นชื่อที่มีการอ้างอิงระหว่างข้อความถึงThe Gutenberg GalaxyของMarshall McLuhan [128]ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสังคมวิทยาของอินเทอร์เน็ตคือสังคมวิทยาดิจิทัลซึ่งขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อจัดการกับอินเทอร์เน็ตไม่เพียง แต่ยังรวมถึงผลกระทบของสื่อและอุปกรณ์ดิจิทัลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ศตวรรษ.

สื่อ

เช่นเดียวกับวัฒนธรรมศึกษาสื่อศึกษาเป็นวินัยที่ชัดเจนซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของสังคมวิทยาและสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจารณ์วรรณกรรมและทฤษฎีวิพากษ์ แม้ว่าทั้งกระบวนการผลิตและการวิจารณ์รูปแบบทางสุนทรียะจะไม่อยู่ในแนวทางของนักสังคมวิทยา แต่การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง สังคมวิทยาเช่นผลกระทบทางอุดมการณ์และการต้อนรับผู้ฟัง ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากทฤษฎีและวิธีการทางสังคมวิทยา ดังนั้น 'สังคมวิทยาของสื่อ' จึงไม่ใช่สาขาวิชาย่อยแต่สื่อเป็นหัวข้อทั่วไปและมักขาดไม่ได้

สังคมวิทยาเศรษฐกิจ

คำว่า "สังคมวิทยาเศรษฐกิจ" ถูกใช้ครั้งแรกโดยวิลเลียม สแตนลีย์ เจวอนส์ในปี พ.ศ. 2422 ต่อมามีการบัญญัติศัพท์ในงานของเดอร์ไคม์ เวเบอร์ และซิมเมลระหว่างปี พ.ศ. 2433 ถึง พ.ศ. 2463 [129]สังคมวิทยาเศรษฐกิจเกิดขึ้นในฐานะแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ปรากฏการณ์โดยเน้นความสัมพันธ์ทางชนชั้นและความทันสมัยเป็นแนวคิดทางปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมกับความทันสมัยเป็นประเด็นสำคัญ บางทีอาจแสดงให้เห็นได้ดีที่สุดในThe Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ของ Weber (1905) และThe Philosophy of Money ของ Simmel (1900) ยุคสังคมวิทยาเศรษฐกิจร่วมสมัยหรือที่เรียกว่าสังคมวิทยาเศรษฐกิจใหม่ถูกรวมเข้าด้วยกันโดยงานของMark Granovetter ในปี 1985 ที่ มีชื่อว่า "การดำเนินการทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคม: ปัญหาของการฝังตัว" งานนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของการฝังตัวซึ่งระบุว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างบุคคลหรือบริษัทเกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอยู่ (และด้วยเหตุนี้จึงมีโครงสร้างโดยความสัมพันธ์เหล่านี้ เช่นเดียวกับโครงสร้างทางสังคมที่ใหญ่กว่าซึ่งความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ง) การวิเคราะห์ เครือข่ายทางสังคมเป็นวิธีการหลักในการศึกษาปรากฏการณ์นี้ ทฤษฎีความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอของ Granovetter และ แนวคิดเกี่ยวกับรูโครงสร้างของ Ronald Burtเป็นสองส่วนร่วมทางทฤษฎีที่รู้จักกันดีที่สุดในสาขานี้

งาน การจ้างงาน และอุตสาหกรรม

สังคมวิทยาของการทำงานหรือสังคมวิทยาอุตสาหกรรม ตรวจสอบ "ทิศทางและนัยของแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ตลาดแรงงาน องค์กร การทำงาน แนวปฏิบัติ ใน การจัดการ และ ความสัมพันธ์ในการจ้างงานในขอบเขตที่แนวโน้มเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความไม่เท่าเทียมกันใน สังคมสมัยใหม่และประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปของแต่ละบุคคลและครอบครัวถึงวิธีการที่คนงานท้าทาย ต่อต้าน และมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของงานและการสร้างสถาบันการทำงาน" [130]

การศึกษา

สังคมวิทยาการศึกษาเป็นการศึกษาว่าสถาบันการศึกษากำหนดโครงสร้างทางสังคม ประสบการณ์ และผลลัพธ์อื่นๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ [131]การศึกษาคลาสสิกในปี 1966 ในสาขานี้โดยJames Colemanหรือที่เรียกว่า "รายงานของ Coleman" ได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของนักเรียนกว่า 150,000 คน และพบว่าภูมิหลังของนักเรียนและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสำคัญมากในการกำหนดผลลัพธ์ทางการศึกษามากกว่าการวัดความแตกต่างใน ทรัพยากรของโรงเรียน (เช่น ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน) [132]การโต้เถียงเรื่อง "ผลกระทบในโรงเรียน" ที่จุดประกายโดยการศึกษานั้นยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ การศึกษายังพบว่านักเรียนผิวดำที่ด้อยโอกาสทางสังคมได้ประโยชน์จากการเรียนในห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการแยกทางกันในโรงเรียนของรัฐในอเมริกา

สิ่งแวดล้อม

สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยทั่วไปเน้นมิติของมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบทางสังคมของปัญหาเหล่านั้น และความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่นเดียวกับสาขาย่อยอื่น ๆ ของสังคมวิทยา ทุนการศึกษาในสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมอาจอยู่ในระดับหนึ่งหรือหลายระดับของการวิเคราะห์ จากระดับโลก (เช่น ระบบโลก) ไปจนถึงระดับท้องถิ่น สังคมสู่ปัจเจกบุคคล ให้ความสนใจกับกระบวนการที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดและเป็นที่รู้จักของมนุษย์ ดัง ที่โต้แย้งโดยนักสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงจอห์น เบลลามี ฟอสเตอร์ผู้บุกเบิกสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่คือการวิเคราะห์ของมาร์กซ์เกี่ยวกับความแตกแยกทางเมตาบอลิซึมซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับความยั่งยืน . สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมมักเป็นสหวิทยาการและทับซ้อนกับสังคมวิทยาแห่งความเสี่ยงสังคมวิทยาชนบทและ สังคมวิทยาแห่ง ภัย พิบัติ

นิเวศวิทยาของมนุษย์

นิเวศวิทยาของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น นอกเหนือจากสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อมแล้ว สาขาวิชานี้คาบเกี่ยวกับสังคมวิทยาสถาปัตยกรรม สังคมวิทยาเมืองและสังคมวิทยาทัศนศิลป์ในระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน สังคมวิทยาทางทัศนศิลป์—ซึ่งเกี่ยวข้องกับมิติทางภาพทั้งหมดของชีวิตทางสังคม—ทับซ้อนกับสื่อศึกษาตรงที่ใช้การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ และเทคโนโลยีสื่ออื่นๆ

การเดินสายทางสังคมล่วงหน้า

การเดินสายทางสังคมเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของทารกในครรภ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสภาพแวดล้อมที่มีทารกในครรภ์หลายคน กล่าวโดยเจาะจงคือ การเชื่อมต่อล่วงหน้าทางสังคมหมายถึงการเกิดขึ้นของ การ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "เข้าสังคม" ทฤษฎีนี้ตั้งคำถามว่ามีแนวโน้มไปสู่การกระทำที่เน้นสังคมซึ่งมีอยู่แล้วก่อนเกิดหรือไม่ การวิจัยทางทฤษฎีสรุปได้ว่าทารกแรกเกิดเกิดมาในโลกที่มี สาย พันธุกรรม เฉพาะ เพื่อเข้าสังคม [133]

หลักฐานแวดล้อมที่สนับสนุนสมมติฐานก่อนการเดินสายทางสังคมสามารถเปิดเผยได้เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมของทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิด หลังคลอดไม่ถึงชั่วโมง ถูกพบว่าแสดงความพร้อมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเตรียมพร้อมนี้แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลียนแบบท่าทางบนใบหน้า พฤติกรรมที่สังเกตได้นี้ไม่สามารถนำมาประกอบกับรูปแบบของการขัดเกลาทางสังคมหรือการสร้างทางสังคม ใน ปัจจุบัน ค่อนข้าง ทารกแรกเกิดมักจะสืบทอดพฤติกรรมทางสังคมและอัตลักษณ์ในระดับหนึ่งผ่านพันธุกรรม [133]

หลักฐานหลักของทฤษฎีนี้ถูกค้นพบโดยการตรวจสอบการตั้งครรภ์แฝด ข้อโต้แย้งหลักคือ หากมีพฤติกรรมทางสังคมที่สืบทอดและพัฒนามาก่อนเกิด เราควรคาดหวังให้ครรภ์แฝดมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก่อนที่จะเกิด ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์ทารกในครรภ์ 10 ตัวในช่วงเวลาหนึ่งโดยใช้เทคนิคอัลตราซาวนด์ เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางจลนศาสตร์ ผลของการทดลองคือทารกในครรภ์แฝดจะมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเวลานานขึ้นและบ่อยขึ้นเมื่อการตั้งครรภ์ดำเนินต่อไป นักวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวระหว่างแฝดร่วมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มีเป้าหมายเฉพาะ [133]

สมมติฐานก่อนการเดินสายทางสังคมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้อง: [133]

ความก้าวหน้าที่สำคัญของการศึกษานี้คือการแสดงให้เห็นว่า ' การกระทำทางสังคม ' ได้ดำเนินการไปแล้วในไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 ของการ ตั้งครรภ์ ทารกใน ครรภ์แฝดวางแผนและดำเนินการเคลื่อนไหวโดยมุ่งเป้าไปที่แฝดร่วมโดยเฉพาะ การค้นพบนี้บังคับให้เราคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเกิดพฤติกรรมทางสังคม : เมื่อบริบทเอื้ออำนวย เช่น ในกรณีของครรภ์แฝด การกระทำอื่นๆ ที่มุ่งโดยตรงไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าการกระทำที่มุ่งตรงต่อตนเองอีกด้วย

ครอบครัว เพศ และเรื่องเพศ

" Rosie the Riveter " เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของหน้าบ้านของชาวอเมริกันและการละทิ้งบทบาททางเพศเนื่องจากความจำเป็นในช่วงสงคราม

ครอบครัว เพศสภาพและเรื่องเพศเป็นพื้นที่กว้างของการศึกษาวิจัยในหลายสาขาย่อยของสังคมวิทยา ครอบครัวคือกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ :- ความสัมพันธ์ทางสายเลือด / การแต่งงาน / การเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งหรือการรับบุตรบุญธรรม หน่วยครอบครัวเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่สำคัญที่สุดซึ่งพบได้ในบางรูปแบบในสังคมที่รู้จักกันเกือบทั้งหมด เป็นหน่วยพื้นฐานของการจัดระเบียบทางสังคมและมีบทบาทสำคัญในการกล่อมเกลาเด็กให้เข้าสู่วัฒนธรรมของสังคมของพวกเขา สังคมวิทยาของครอบครัวตรวจสอบครอบครัวในฐานะสถาบันและหน่วยของการขัดเกลาทางสังคมโดยมีความกังวลเป็นพิเศษสำหรับการเกิดขึ้นทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างทันสมัยของครอบครัว เดี่ยว และบทบาททางเพศ ที่แตกต่าง กัน ความคิดของ " วัยเด็ก" มีความสำคัญเช่นกัน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถาบันพื้นฐานที่อาจใช้มุมมองทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาของครอบครัวเป็นองค์ประกอบทั่วไปในหลักสูตรการศึกษาเบื้องต้น ในทางกลับกันสตรีวิทยาสังคมวิทยาเป็นสาขาย่อยเชิงบรรทัดฐานที่สังเกต และวิพากษ์ประเภทวัฒนธรรมของเพศสภาพและเรื่องเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจและความไม่เท่าเทียมกัน ข้อกังวลหลัก ๆ ของทฤษฎีสตรีนิยมคือปิตาธิปไตยและการกดขี่ผู้หญิงอย่างเป็นระบบที่ปรากฏในหลาย ๆ สังคม ทั้งในระดับปฏิสัมพันธ์ขนาดเล็กและในแง่ ของโครงสร้างทางสังคมที่กว้างขึ้น นอกจากนี้Feminist Sociologyยังวิเคราะห์ว่าเพศสัมพันธ์กันอย่างไรกับเชื้อชาติและชนชั้นเพื่อสร้างและขยายเวลาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม[134]"วิธีการอธิบายความแตกต่างในคำจำกัดความของความเป็นหญิงและความเป็นชายและบทบาททางเพศในสังคมและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน" ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกัน [135]

สุขภาพ ความเจ็บป่วย และร่างกาย

สังคมวิทยาของสุขภาพและ การเจ็บป่วยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางสังคมของและทัศนคติของสาธารณชนที่มีต่อความเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพจิตและความพิการ สาขาย่อยนี้ยังทับซ้อนกับ วิทยา ผู้สูงอายุและการศึกษากระบวนการชราภาพ ในทางตรงกันข้าม สังคมวิทยาการแพทย์มุ่งเน้นไปที่การทำงานภายในของวิชาชีพทางการแพทย์ องค์กร สถาบัน และวิธีที่สิ่งเหล่านี้สามารถหล่อหลอมความรู้และปฏิสัมพันธ์ได้ ในสหราชอาณาจักร สังคมวิทยาได้รับการแนะนำในหลักสูตรการแพทย์ตามรายงาน Goodenough Report (1944) [136] [137]

สังคมวิทยา ของร่างกายและรูปลักษณ์[138]ใช้มุมมองที่กว้างเกี่ยวกับแนวคิดของ "ร่างกาย" และรวมถึง "พลวัตที่เป็นรูปเป็นร่างที่หลากหลาย รวมถึงร่างกายมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ สัณฐานวิทยา การสืบพันธุ์ของมนุษย์ กายวิภาคศาสตร์ ของเหลวในร่างกาย เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุศาสตร์ สิ่งนี้มักตัดกับสุขภาพ และความเจ็บป่วย แต่ยังรวมถึงทฤษฎีของร่างกายในฐานะผลผลิตทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอุดมการณ์[139] ISA มี คณะกรรมการวิจัยที่อุทิศให้กับ "ร่างกายในสังคมศาสตร์" [140 ]

ความตาย การตาย การสูญเสีย

สาขาย่อยของสังคมวิทยาสุขภาพและความเจ็บป่วยที่ทับซ้อนกับสังคมวิทยาวัฒนธรรมคือการศึกษาเกี่ยวกับความตาย การตาย และการสูญเสีย[141]บางครั้งเรียกอย่างกว้างๆ ว่าสังคมวิทยาแห่งความตาย หัวข้อนี้เป็นตัวอย่างโดยผลงานของDouglas Daviesและ Michael C. Kearl

ความรู้และวิทยาศาสตร์

สังคมวิทยาแห่งความรู้คือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดของมนุษย์กับบริบททางสังคมที่ความคิดนั้นเกิดขึ้น และผลกระทบของความคิดที่แพร่หลายมีต่อสังคม คำนี้เริ่มใช้อย่างแพร่หลายในทศวรรษที่ 1920 เมื่อนักทฤษฎีที่พูดภาษาเยอรมันหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งMax SchelerและKarl Mannheimได้เขียนถึงคำนี้อย่างกว้างขวาง ด้วยการครอบงำของfunctionalismตลอดช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 สังคมวิทยาของความรู้มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่รอบนอกของความคิดทางสังคมวิทยากระแสหลัก มันถูกคิดค้นขึ้นใหม่และประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันมากขึ้นในทศวรรษที่ 1960 โดยเฉพาะโดยPeter L. BergerและThomas LuckmannในThe Social Construction of Reality (1966) และยังคงเป็นศูนย์กลางสำหรับวิธีการจัดการกับความเข้าใจเชิงคุณภาพของสังคมมนุษย์ (เปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่สร้างขึ้นทางสังคม ) การศึกษา "โบราณคดี" และ "ลำดับวงศ์ตระกูล" ของ Michel Foucaultมีอิทธิพลร่วมสมัยอย่างมาก

สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ในฐานะกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ "กับเงื่อนไขทางสังคมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และกับโครงสร้างทางสังคมและกระบวนการของกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์" [142]นักทฤษฎีที่สำคัญในสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์ ได้แก่Robert K. MertonและBruno Latour สาขาสังคมวิทยาเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนการก่อตัวของการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งASAและBSAมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาย่อยของวิทยาศาสตร์ ความรู้ และเทคโนโลยี [143] [144] ISA มี คณะกรรมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [145]

ยามว่าง

สังคมวิทยาแห่งการพักผ่อนเป็นการศึกษาว่ามนุษย์จัดเวลาว่างอย่างไร การพักผ่อนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นกีฬาการท่องเที่ยว และการเล่นเกม สังคมวิทยาของการพักผ่อนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสังคมวิทยาของการทำงาน เนื่องจากสังคมวิทยาแต่ละแห่งสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและการพักผ่อนในด้านต่างๆ การศึกษาล่าสุดในสาขานี้ได้ย้ายออกจากความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและการพักผ่อนและมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างการพักผ่อนและวัฒนธรรม สาขาสังคมวิทยานี้เริ่มต้นจากทฤษฎีชนชั้นยามว่างของThorstein Veblen [146]

สันติภาพ สงคราม และความขัดแย้ง

สาขาย่อยของสังคมวิทยานี้ศึกษาอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับพลวัตของสงคราม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ ผู้ลี้ภัยสงคราม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และสถาบันการทหาร [147]ในฐานะส่วนหนึ่งของสาขาย่อยนี้สังคมวิทยาการทหารมีเป้าหมายในการศึกษาการทหารอย่างเป็นระบบในฐานะกลุ่มสังคมมากกว่าในฐานะองค์กร เป็นสาขาย่อยที่มีความเชี่ยวชาญสูงซึ่งตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการในฐานะกลุ่ม ที่แตกต่างกันโดยมี การดำเนินการ ร่วมกัน โดยถูกบีบบังคับตามความสนใจ ร่วมกันที่ เชื่อมโยงกับการอยู่รอดในอาชีพและการต่อสู้โดยมีจุดประสงค์และค่านิยมที่มีความชัดเจนและแคบกว่าภาคประชาสังคม สังคมวิทยาการทหารยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอื่น ๆ หรือหน่วยงานของรัฐ หัวข้อรวมถึงข้อสันนิษฐานที่ครอบงำโดยผู้ที่อยู่ในกองทัพ การเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของสมาชิกในกองทัพที่จะต่อสู้ สหภาพทหาร ความเป็นมืออาชีพทางทหาร การใช้ประโยชน์จากสตรีที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของอุตสาหกรรม-วิชาการทางทหาร การพึ่งพาการวิจัยของกองทัพ สถาบันและ โครงสร้างองค์กรของกองทัพ [148]

สังคมวิทยาการเมือง

ในอดีต สังคมวิทยาการเมืองเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองกับสังคม คำถามการวิจัยทั่วไปในพื้นที่นี้อาจเป็น: "เหตุใดชาวอเมริกันจำนวนน้อยจึงเลือกที่จะลงคะแนนเสียง" [149]ในแง่นี้ คำถามเกี่ยวกับการสร้างความคิดเห็นทางการเมืองนำมาซึ่งการบุกเบิกการใช้การวิจัยเชิงสำรวจเชิง สถิติ โดยPaul Lazarsfeld สาขาย่อยที่สำคัญของสังคมวิทยาการเมืองพัฒนาขึ้นโดยสัมพันธ์กับคำถามดังกล่าว ซึ่งใช้ประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทางสังคมและการเมือง สนามนี้พัฒนาจากผลงานของ Max Weber และMoisey Ostrogorsky [150]

สังคมวิทยาการเมืองร่วมสมัยรวมถึงสาขาการวิจัยเหล่านี้ แต่ได้เปิดกว้างสำหรับคำถามเกี่ยวกับอำนาจและการเมืองที่กว้างขึ้น [151]ปัจจุบัน นักสังคมวิทยาการเมืองมีแนวโน้มที่จะกังวลว่าอัตลักษณ์ก่อตัวขึ้นอย่างไรซึ่งนำไปสู่การครอบงำทางโครงสร้างโดยกลุ่มหนึ่งเหนืออีกกลุ่มหนึ่ง การเมืองของใครรู้อย่างไรและมีอำนาจอย่างไร และคำถามว่ามีการโต้แย้งกันอย่างไรในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างกว้างขวาง คำถามดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะได้รับการศึกษาในเชิงคุณภาพ การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและผลกระทบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคำจำกัดความที่กว้างขึ้นของการเมืองและอำนาจ [152]

สังคมวิทยาการเมืองได้ก้าวไปไกลกว่าลัทธิชาตินิยมเชิงระเบียบวิธีและวิเคราะห์บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน การแพร่กระจายของรัฐชาติทั่วโลกในฐานะโครงสร้างทางสังคมและบทบาทของหน่วยงานไร้สัญชาติ ใน สังคมโลกสมัยใหม่ นักสังคมวิทยาการเมืองร่วมสมัยศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสิทธิมนุษยชนด้วย

ประชากรและประชากรศาสตร์

นักประชากรศาสตร์หรือนักสังคมวิทยาของประชากรศึกษาขนาด องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของประชากรที่กำหนด นักประชากรศาสตร์ศึกษาว่าคุณลักษณะเหล่านี้มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากระบบสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองต่างๆ อย่างไร การศึกษาประชากรยังสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนิเวศวิทยาของมนุษย์และสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบและมักจะคาบเกี่ยวกับสังคมวิทยาในเมืองหรือชนบท นักวิจัยในสาขานี้อาจศึกษาการเคลื่อนย้ายของประชากร: การคมนาคมขนส่ง การอพยพ การพลัดถิ่น ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในสาขาย่อยที่เรียกว่า การศึกษาการ เคลื่อนที่และมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภูมิศาสตร์มนุษย์ นักประชากรศาสตร์อาจศึกษาการแพร่กระจายของโรคภายในกลุ่มประชากรหรือระบาดวิทยาที่กำหนด

สังคมวิทยาสาธารณะ

สังคมวิทยาสาธารณะหมายถึงแนวทางไปสู่ระเบียบวินัยซึ่งพยายามที่จะก้าวข้ามสถาบันการศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่กว้างขึ้น อาจเข้าใจได้ดีที่สุดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสังคมวิทยามากกว่าวิธีการ ทฤษฎี หรือชุดค่านิยมทางการเมืองเฉพาะเจาะจง วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับMichael Burawoy เป็นหลัก ซึ่งเปรียบเทียบกับสังคมวิทยาวิชาชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของสังคมวิทยาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงนักสังคมวิทยาวิชาชีพอื่น ๆ เป็นหลัก สังคมวิทยาสาธารณะยังเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือวารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์

สังคมวิทยาของเชื้อชาติและความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์เป็นพื้นที่ของระเบียบวินัยที่ศึกษาความ สัมพันธ์ ทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจระหว่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ในทุกระดับของสังคม พื้นที่นี้ครอบคลุมการศึกษาการเหยียดเชื้อชาติ การแบ่งแยกที่อยู่อาศัยและกระบวนการทางสังคมที่ซับซ้อนอื่นๆ ระหว่างกลุ่มเชื้อชาติและชาติพันธุ์ต่างๆ งานวิจัยนี้มักมีปฏิสัมพันธ์กับสาขาอื่นๆ ของสังคมวิทยา เช่นการแบ่งชั้นและจิตวิทยาสังคมตลอดจน ทฤษฎี หลังอาณานิคม ในระดับนโยบายทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ถูกกล่าวถึงในแง่ของการผสมกลมกลืนหรือพหุวัฒนธรรม[153] การต่อต้านการเหยียดสีผิวสร้างนโยบายอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับความนิยมในทศวรรษที่ 1960 และ 1970

ศาสนา

สังคมวิทยาของศาสนาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการ สาระสำคัญสากล และบทบาทของศาสนาในสังคม [154]มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในทุกสังคมและตลอดประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ สังคมวิทยาของศาสนาแตกต่างจากปรัชญาของศาสนา ตรง ที่นักสังคมวิทยาไม่ได้มุ่งประเมินความถูกต้องของการอ้างความจริงทางศาสนา แทนที่จะถือว่าสิ่งที่ปีเตอร์ แอล. เบอร์เกอร์อธิบายว่าเป็น "ความต่ำช้าเชิงระเบียบวิธี" [155]อาจกล่าวได้ว่าระเบียบวินัยอย่างเป็นทางการสมัยใหม่ของสังคมวิทยาเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ศาสนาในการศึกษาอัตราการฆ่าตัวตายของนิกายโรมันคาธอลิก ในปี พ.ศ. 2440 ของเดอร์ไคม์และประชากรโปรเตสแตนต์ Max Weber เผยแพร่ตำราหลักสี่เล่มเกี่ยวกับศาสนาในบริบทของสังคมวิทยาเศรษฐกิจและการแบ่งชั้นทางสังคม : The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905), The Religion of China: Confucianism and Taoism (1915), The Religion of India: The Sociology of ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา (พ.ศ. 2458) และศาสนายูดายโบราณ (พ.ศ. 2463) การโต้วาทีร่วมสมัยมักเน้นที่หัวข้อต่างๆ เช่น การทำให้เป็นฆราวาสนิยมศาสนาพลเรือนจุดตัดระหว่างศาสนากับเศรษฐกิจ และบทบาทของศาสนาในบริบทของโลกาภิวัตน์และพหุวัฒนธรรม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสังคม

สังคมวิทยาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพยายามทำความเข้าใจว่าสังคมพัฒนาอย่างไรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ซึ่งรวมถึงการศึกษาแง่มุมต่างๆ ของสังคม ตัวอย่างเช่น แนวโน้มทางประชากร[156]แนวโน้มทางการเมืองหรือเทคโนโลยี[157]หรือการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม ในสาขานี้ นักสังคมวิทยามักใช้ วิธีการทางสังคมวิทยา มหภาคหรือ วิธี การเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์ ในการศึกษาร่วมสมัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความคาบเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศหรือการพัฒนาชุมชน อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้งสังคมวิทยาส่วนใหญ่มีทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการศึกษาประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่นมาร์ก ซโต้แย้งว่าสถานการณ์ทางวัตถุของสังคมก่อให้เกิดอุดมคติหรือแง่มุมทางวัฒนธรรมของสังคมในท้ายที่สุด ในขณะที่เวเบอร์โต้แย้งว่าในความเป็นจริงแล้ว ลัทธินิกายโปรเตสแตนต์มีจารีตประเพณีทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางวัตถุ ตรงกันข้ามกับทั้งสองอย่างDurkheimแย้งว่าสังคมเปลี่ยนจากง่ายไปสู่ซับซ้อนผ่านกระบวนการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม นักสังคมวิทยาในสาขานี้ยังศึกษากระบวนการของโลกาภิวัตน์และลัทธิจักรวรรดินิยม ที่โดดเด่นที่สุดคือ อิมมา นูเอล วอลเลอร์สไตน์ขยายกรอบทฤษฎีของมาร์กซ์ให้ครอบคลุมช่วงเวลาขนาดใหญ่และโลกทั้งใบในสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีระบบโลก สังคมวิทยาการพัฒนายังได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลัทธิหลังอาณานิคม. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาRaewyn Connellได้วิจารณ์อคติในการวิจัยทางสังคมวิทยาที่มีต่อประเทศต่างๆ ใน​​Global North เธอให้เหตุผลว่าความลำเอียงนี้ทำให้นักสังคมวิทยามองไม่เห็นประสบการณ์ชีวิตของGlobal Southโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า "ทฤษฎีทางเหนือ" ขาดทฤษฎีที่เพียงพอเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมและลัทธิล่าอาณานิคม

มีหลายองค์กรที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงศูนย์ Fernand Braudelเพื่อการศึกษาเศรษฐกิจ ระบบประวัติศาสตร์ และอารยธรรม และโครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก

โซเชียลเน็ตเวิร์ก

เครือข่ายสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่ ประกอบด้วยบุคคล (หรือองค์กร) ที่เรียกว่า "โหนด" ซึ่งเชื่อมโยง (เชื่อมต่อ) ด้วยการ พึ่งพาระหว่างประเภทหนึ่งหรือมากกว่าเช่นมิตรภาพเครือญาติการแลกเปลี่ยนทางการเงิน ความไม่ชอบความสัมพันธ์ทางเพศหรือความสัมพันธ์ทางความเชื่อ ความรู้ หรือบารมี เครือข่ายสังคมทำงานในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหา องค์กรต่างๆ ดำเนินการ และระดับที่บุคคลประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย สมมติฐานทางทฤษฎีพื้นฐานของการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมคือกลุ่มไม่จำเป็นต้องเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคม: แนวทางนี้เปิดให้ศึกษาระบบสังคมที่มีขอบเขตน้อยกว่า ตั้งแต่ชุมชน นอกท้องถิ่น ไปจนถึงเครือข่ายการแลกเปลี่ยน วาดตามทฤษฎีจากสังคมวิทยาเชิงสัมพันธ์การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อปัจเจกบุคคล (บุคคล องค์กร รัฐ) เป็นหน่วยวิเคราะห์ที่แยกจากกัน แต่จะมุ่งเน้นที่โครงสร้างของสายสัมพันธ์ที่มีผลกระทบและประกอบขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลและความสัมพันธ์ของพวกเขา ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์ที่ถือว่าการขัดเกลาทางสังคมเป็นบรรทัดฐานกำหนดพฤติกรรม การวิเคราะห์เครือข่ายดูที่ขอบเขตที่โครงสร้างและองค์ประกอบของสายสัมพันธ์ส่งผลต่อบรรทัดฐาน ในทางกลับกัน งานวิจัยล่าสุดโดยOmar Lizardoยังแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเครือข่ายถูกกำหนดและสร้างขึ้นจากรสนิยมทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ [158]ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคมมักจะถูกกำหนดไว้ในคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการและอาจรวมถึงการรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เข้ากับการทำ แผนที่สังคม

จิตวิทยาสังคม

จิตวิทยาสังคมเชิงสังคมวิทยามุ่งเน้นไปที่การกระทำทางสังคม ระดับจุลภาค . พื้นที่นี้อาจอธิบายได้ว่าเป็นไปตาม "ลัทธิย่อส่วนทางสังคมวิทยา" สำรวจสังคมทั้งหมดผ่านการศึกษาความคิดและอารมณ์ของแต่ละบุคคล ตลอดจนพฤติกรรมของกลุ่มเล็กๆ [159]ความกังวลเป็นพิเศษประการหนึ่งสำหรับนักสังคมวิทยาจิตวิทยาคือวิธีการอธิบายข้อเท็จจริงทางประชากรศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลายในแง่ของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ หัวข้อหลักบางหัวข้อในสาขานี้คือความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมพลวัตของกลุ่มอคติ ความก้าวร้าว การรับรู้ทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูด การขัดเกลาทางสังคม ความสอดคล้อง ความเป็นผู้นำ และอัตลักษณ์ทางสังคม อาจสอน จิตวิทยา สังคมโดยเน้นจิตวิทยา [160]ในสังคมวิทยา นักวิจัยในสาขานี้เป็นผู้ใช้ที่โดดเด่นที่สุดของวิธีการทดลอง จิตวิทยาสังคมพิจารณาถึงอิทธิพลทางสังคม เช่นเดียวกับการรับรู้ทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม [160]

การแบ่งชั้น ความยากจน และความไม่เท่าเทียม

การแบ่งชั้นทางสังคมเป็นการจัดลำดับชั้นของบุคคลออกเป็นชนชั้นทางสังคมวรรณะและการแบ่งแยกในสังคม [25] : 225  การแบ่งชั้น ในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ตามประเพณีเกี่ยวข้องกับชนชั้นทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่จัดอยู่ในสามชั้นหลัก: ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชั้นล่างแต่แต่ละชนชั้นอาจแบ่งย่อยออกเป็นชนชั้นเล็ก ๆ อีก (เช่นอาชีพ ) [161]การแบ่งชั้นทางสังคมถูกตีความในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสังคมวิทยา ผู้เสนอหน้าที่เชิงโครงสร้างแนะนำว่า เนื่องจากการแบ่งชั้นของชนชั้นและวรรณะเป็นที่ประจักษ์ในทุกสังคม ลำดับชั้นจะต้องเป็นประโยชน์ในการทำให้การดำรงอยู่ของพวกเขามีเสถียรภาพ ในทางตรงกันข้าม นักทฤษฎีความขัดแย้งวิจารณ์การเข้าไม่ถึงทรัพยากรและการขาดความคล่องตัวทางสังคมในสังคมที่มีการแบ่งชั้น

คาร์ล มาร์กซ์ แบ่งแยกชนชั้นทางสังคมโดยการเชื่อมโยงกับปัจจัยการผลิตในระบบทุนนิยม: ชนชั้นนายทุนเป็นเจ้าของวิธีการ แต่รวมถึงชนชั้นกรรมาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เนื่องจากคนงานสามารถขาย กำลังแรงงานของตนเองเท่านั้น(ก่อตัวเป็นฐานทางวัตถุของโครงสร้างส่วนบนทางวัฒนธรรม ). Max Weber วิจารณ์ลัทธิมาร์กซิสต์ทางเศรษฐกิจโดยอ้างว่าการแบ่งชั้นทางสังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสถานะและอำนาจอื่น ๆ (เช่นปิตาธิปไตย ) จากข้อมูลของ Weber การแบ่งชั้นอาจเกิดขึ้นได้จากตัวแปรที่ซับซ้อนอย่างน้อยสามตัว:

 1. คุณสมบัติ (ระดับ): ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคมตามวันเกิดและความสำเร็จของแต่ละบุคคล [25] : 243 เวเบอร์แตกต่างจากมาร์กซ์ตรงที่เขาไม่เห็นสิ่งนี้เป็นปัจจัยสูงสุดในการแบ่งชั้น Weber ตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดการขององค์กรหรืออุตสาหกรรมควบคุมบริษัทที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างไร มาร์กซ์จะจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในชนชั้นกรรมาชีพ
 2. Prestige (สถานะ): ศักดิ์ศรีของบุคคลหรือความนิยมในสังคม สิ่งนี้สามารถกำหนดได้จากประเภทของงานที่บุคคลนี้ทำหรือความมั่งคั่ง
 3. อำนาจ (พรรคการเมือง): ความสามารถของบุคคลในการหาทางของตนแม้จะมีการต่อต้านจากผู้อื่น ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ทำงานของรัฐ เช่น พนักงานของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา หรือสมาชิกรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา อาจมีทรัพย์สินหรือสถานะเพียงเล็กน้อย แต่พวกเขายังคงมีอำนาจมหาศาล [162]

Pierre Bourdieuเป็นตัวอย่างที่ทันสมัยในแนวคิดของ ทุน ทางวัฒนธรรมและสัญลักษณ์ นักทฤษฎีเช่นRalf Dahrendorfได้ตั้งข้อสังเกตถึงแนวโน้มที่จะมีการขยายตัวของชนชั้นกลางในสังคมตะวันตกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นของแรงงานที่มีการศึกษาในเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือเศรษฐกิจฐานบริการ [163]มุมมองเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ เช่นทฤษฎีการพึ่งพาเสนอว่าผลกระทบนี้เป็นผลมาจากการย้ายคนงานไปยังประเทศกำลังพัฒนา [164]

สังคมวิทยาเมืองและชนบท

สังคมวิทยาเมืองเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ชีวิตทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในเขตเมือง เป็นวินัยในการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนและกำหนดนโยบาย หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมงานต่างๆ เช่นThe Metropolis และ Mental Life (1903) ของGeorg Simmelมุ่งเน้นไปที่การขยายตัวของเมืองและผลกระทบที่มีต่อความแปลกแยกและการไม่เปิดเผยตัวตน ในปี ค.ศ. 1920 และ 1930 โรงเรียนชิคาโกได้จัดทำทฤษฎีหลักเกี่ยวกับธรรมชาติของเมือง ซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งสังคมวิทยาเมืองและอาชญาวิทยา โดยใช้ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็นวิธีการวิจัยภาคสนาม การวิจัยร่วมสมัยมักจะอยู่ในบริบทของโลกาภิวัตน์ตัวอย่างเช่น ในSaskia Sassenการศึกษาของ " เมืองโลก " [165]ตรงกันข้าม สังคมวิทยาชนบทคือการวิเคราะห์พื้นที่นอกเมือง เนื่องจากการเกษตรและถิ่นทุรกันดารมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมที่โดดเด่นกว่าในภูมิภาคชนบท นักสังคมวิทยาในชนบทมักจะทับซ้อนกับนักสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

สังคมวิทยาชุมชน

มักจัดกลุ่มตามสังคมวิทยาเมืองและชนบท คือ สังคมวิทยาชุมชน หรือ สังคมวิทยาชุมชน [166]การใช้ชุมชนต่างๆ รวมทั้งชุมชนออนไลน์เป็นหน่วยวิเคราะห์ นักสังคมวิทยาชุมชนศึกษาที่มาและผลกระทบของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของผู้คน ตัวอย่างเช่น นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันFerdinand Tönnies ได้แยกความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์สองประเภท: gemeinschaft (ปกติแปลว่า "ชุมชน") และgesellschaft ("สังคม" หรือ "สมาคม") ในงานปี 1887 ของเขาGemeinschaft und Gesellschaft , Tönnies แย้งว่าGemeinschaftถูกมองว่าเป็นองค์กรทางสังคมที่แน่นแฟ้นและเหนียวแน่นมากขึ้น เนื่องจากมี "เอกภาพของเจตจำนง"'การพัฒนา' หรือ 'สุขภาพ' ของชุมชนยังเป็นข้อกังวลหลักของนักสังคมวิทยาชุมชนที่มีส่วนร่วมในสังคมวิทยาการพัฒนาด้วย ดังตัวอย่างจากวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง ทุน ทาง สังคม

สาขาวิชาอื่นๆ

สังคมวิทยามีความคาบเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคม โดยเฉพาะมานุษยวิทยาสังคมรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และปรัชญาสังคม สาขาวิชาใหม่เชิงเปรียบเทียบหลายสาขา เช่นนิเทศศาสตร์ศึกษาวัฒนธรรมศึกษาประชากรศาสตร์และทฤษฎีวรรณกรรม ใช้วิธี การที่มีต้นกำเนิดมาจากสังคมวิทยา คำว่า " สังคมศาสตร์ " และ " การวิจัยทางสังคม " ทั้งสองได้รับระดับความเป็นอิสระตั้งแต่กำเนิดในสังคมวิทยาคลาสสิก สาขามานุษยวิทยาสังคม ที่แตกต่างออกไปหรือมานุษยวิทยาเป็นองค์ประกอบที่โดดเด่นของมานุษยวิทยาทั่วสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพและส่วนใหญ่ของยุโรป (โดยเฉพาะฝรั่งเศส) [168]ซึ่งแตกต่างจากมานุษยวิทยาวัฒนธรรม [169]ในสหรัฐอเมริกา มานุษยวิทยาสังคมมักจะรวมอยู่ในมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (หรือภายใต้การกำหนดที่ค่อนข้างใหม่ของมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ) [170]

สังคมวิทยาและสังคมวิทยาประยุกต์เชื่อมโยงกับระเบียบวินัยทางวิชาชีพและวิชาการของงานสังคมสงเคราะห์ [171]ทั้งสองสาขาวิชาศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ชุมชน และผลกระทบของระบบต่างๆ (เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กฎหมาย ขอบเขตทางการเมือง) ต่อปัจเจกบุคคล [172]อย่างไรก็ตาม งานสังคมสงเคราะห์มักจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อบรรเทาความผิดปกติทางสังคมมากกว่า สังคมวิทยาโดยทั่วไปให้การตรวจสอบอย่างละเอียดถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ [173]ตัวอย่างเช่น นักสังคมวิทยาอาจศึกษาว่าเหตุใดชุมชนหนึ่งจึงเต็มไปด้วยความยากจน นักสังคมวิทยาประยุกต์จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรต้องทำเพื่อแบ่งเบาภาระนี้ นักสังคมสงเคราะห์จะมุ่งเน้นที่การกระทำ การใช้กลยุทธ์เหล่านี้"ทางตรง"หรือ"ทางอ้อม"โดยวิธีการบำบัดสุขภาพจิต การ ให้คำปรึกษาการสนับสนุนองค์กร ชุมชน หรือการขับเคลื่อนชุมชน [172]

มานุษยวิทยาสังคมเป็นสาขาของมานุษยวิทยาที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีชีวิตร่วมสมัยในกลุ่มสังคม ผู้ปฏิบัติงานด้านมานุษยวิทยาสังคม เช่น นักสังคมวิทยา สำรวจแง่มุมต่างๆ ของ องค์กร ทางสังคม ตามเนื้อผ้า นักมานุษยวิทยาสังคมวิเคราะห์สังคมที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมและไม่ใช่สังคมตะวันตก ในขณะที่นักสังคมวิทยามุ่งเน้นไปที่สังคมอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มานุษยวิทยาสังคมได้ขยายจุดสนใจไปยังสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ซึ่งหมายความว่าทั้งสองสาขาวิชามาบรรจบกันมากขึ้น [174] [171]

มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์เกี่ยวข้องกับปัญหาความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันภายในและระหว่างประชากรมนุษย์ ระเบียบวินัยเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของอาณาจักรอาณานิคมของยุโรป แนวปฏิบัติและทฤษฎีของมันถูกตั้งคำถามและปรับเปลี่ยนใหม่พร้อมกับกระบวนการปลดปล่อยอาณานิคม ประเด็นดังกล่าวได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อกระบวนการข้ามชาติได้ท้าทายศูนย์กลางของรัฐชาติต่อการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอำนาจ ความท้าทายใหม่ได้เกิดขึ้นจากการโต้วาทีสาธารณะเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้แนวคิดวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนอกสถาบันและในหมู่ผู้คนที่ศึกษาโดยมานุษยวิทยา ช่วงเวลาเหล่านี้ไม่ใช่ "ธุรกิจตามปกติ" ในสถานศึกษา ในมานุษยวิทยา หรือในโลก หากมีช่วงเวลาดังกล่าว

เออร์วิง หลุยส์ โฮโรวิทซ์ ในหนังสือThe Decomposition of Sociology (1994) ได้โต้แย้งว่าระเบียบวินัย ซึ่งมาจาก "สายเลือดและประเพณีอันโดดเด่น" กำลังเสื่อมถอยลงเนื่องจากทฤษฎีเชิงอุดมการณ์อย่างลึกซึ้งและขาดความเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย: " การสลายตัวของสังคมวิทยาเริ่มขึ้นเมื่อประเพณีที่ยิ่งใหญ่นี้กลายเป็นเรื่องของการคิดเชิงอุดมการณ์ และประเพณีที่ด้อยกว่าปรากฏขึ้นหลังจากชัยชนะของเผด็จการ" [175]นอกจากนี้: "ปัญหาที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคืออาการป่วยไข้ของสังคมวิทยาทำให้สังคมศาสตร์ทั้งหมดอ่อนแอต่อทัศนคติเชิงบวกที่บริสุทธิ์ - ไปสู่ประสบการณ์นิยมที่ขาดพื้นฐานทางทฤษฎี บุคคลที่มีความสามารถซึ่งก่อนหน้านี้อาจเข้าสู่สังคมวิทยากำลังแสวงหาการกระตุ้นทางปัญญาในธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และแม้กระทั่งงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ สิ่งนี้ทำให้สังคมวิทยาสูญเสียศักยภาพที่จำเป็นอย่างมาก" [175] Horowitz อ้างถึงการขาด 'วินัยหลัก' ที่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น Randall Collinsศาสตราจารย์Dorothy Swaine Thomasสาขาสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและเป็นสมาชิกสภาบรรณาธิการที่ปรึกษาด้านวิวัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์Journal ได้แสดงความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน: "เราสูญเสียความสอดคล้องกันทั้งหมดในฐานะระเบียบวินัย เรากำลังแยกตัวออกเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ แต่ละคนดำเนินไปตามแนวทางของตัวเองและไม่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากเกินไป" [176]

ในปี พ.ศ. 2550 Times Higher Education Guideได้เผยแพร่รายชื่อผู้แต่งหนังสือในสาขามนุษยศาสตร์ที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด (รวมถึงปรัชญาและจิตวิทยา) เจ็ดในสิบอันดับแรกเป็นนักสังคมวิทยา: Michel Foucault (1), Pierre Bourdieu (2), Anthony Giddens (5), Erving Goffman (6), Jürgen Habermas (7), Max Weber (8) และBruno Latour ( 10). [177]

วารสาร

วารสารทั่วไปที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งเผยแพร่งานวิจัยต้นฉบับในสาขาสังคมวิทยา ได้แก่American Journal of SociologyและAmerican Sociological Review [178]การทบทวนสังคมวิทยาประจำปีซึ่งเผยแพร่บทความทบทวนต้นฉบับก็ได้รับการจัดอันดับสูงเช่นกัน [178]มีวารสารทั่วไปและวารสารเฉพาะทางอื่น ๆ อีกมากมาย

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ^ ดูสาขาของปรัชญาอิสลามยุคแรก
 2. ↑ ดู Fauré, Christine และ Jacques Guilhaumouด้วย 2549 "Sieyès et le non-dit de la sociologie: du mot à la เลือก" Revue d'histoire des sciences humaines 15. Naissances de la science sociale. ดูเพิ่มเติมที่บทความ 'สังคมวิทยา'ในวิกิพีเดียภาษาฝรั่งเศส
 1. ^ การแจกแจงแบบปกติมีความสำคัญในสาขาวิทยาศาสตร์หลายสาขา ไม่ใช่แค่สังคมศาสตร์ เท่านั้น

อ้างอิง

การอ้างอิง

 1. ^ "สังคมวิทยา" . สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2563 .
 2. ^ พจนานุกรมสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2551) [2545]. คาลฮูน, เครก (เอ็ด). "สังคมวิทยา" . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด – ผ่านสมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน
 3. ^ "สังคมวิทยา: วิชาเอกแห่งศตวรรษที่ 21" (PDF ) มหาวิทยาลัยคอลเกต . สมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2017 สืบค้นเมื่อ19 กรกฎาคม 2560 .
 4. อรรถเป็น c d อี f แอชลีย์ เดวิด; โอเรนสไตน์, เดวิด เอ็ม. (2548). ทฤษฎีสังคมวิทยา: ข้อความคลาสสิก (6 ed.) บอสตัน: การศึกษาของเพียร์สัน.
 5. อรรถเป็น กิดเดนส์, แอนโธนี, ดูเนียร์, มิทเชลล์, แอปเปิลบอม, ริชาร์ด 2550. สังคมวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่หก. นิวยอร์ก: WW Norton and Company. บทที่ 1.
 6. อรรถเป็น เมซี่ ไมเคิลดับบลิว; วิลเลอร์, โรเบิร์ต (2545). "จากปัจจัยสู่นักแสดง: สังคมวิทยาเชิงคำนวณและการสร้างแบบจำลองจากตัวแทน". การทบทวนสังคมวิทยาประจำปี . 28 : 143–66. ดอย : 10.1146/annurev.soc.28.110601.141117 . จ สท. 3069238 . 
 7. อรรถ เลเซอร์, เดวิด; เพนท์แลนด์, อเล็กซ์ ; อดัมิก แอล ; อารัล เอส ; บาราบาซี, อัล ; เหล้า, D; คริสตาคิส, ยังไม่มีข้อความ; ผู้รับเหมา, น; และอื่น ๆ (6 กุมภาพันธ์ 2552). "สังคมศาสตร์การคำนวณ" . วิทยาศาสตร์ . 323 (5915): 721–23. ดอย : 10.1126/science.1167742 . PMC 2745217 . PMID 19197046 .  
 8. ^ คาห์ล, ลินน์ อาร์; วาเล็ตต์-ฟลอเรนซ์, ปิแอร์ (2555). ไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตเพลสในยุคของโซเชียล มีเดีย นิวยอร์ก: ME Sharpe, Inc. ISBN 978-0-7656-2561-8.
 9. ^ Nettleship เอช (2437) พจนานุกรมโบราณวัตถุคลาสสิก . ลอนดอน หน้า 67.
 10. ฮัลซีย์, AH (2004). ประวัติศาสตร์สังคมวิทยาในสหราชอาณาจักร: วิทยาศาสตร์ วรรณคดี และสังคม หน้า 34.
 11. มิตเชลล์, เจฟฟรีย์ ดันแคน (1970). พจนานุกรมสังคมวิทยาฉบับใหม่ หน้า 201.
 12. ↑ วาร์ดี, ʻAlī (1950). "การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาของทฤษฎีของ Ibn Khaldun: การศึกษาในสังคมวิทยาแห่งความรู้" . วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ UT . มหาวิทยาลัยเทกซัสออสติน – ผ่านห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทกซัส
 13. ^ Dhaouadi, มาห์มูด (1990). Ibn Khaldun: บิดาผู้ก่อตั้งสังคมวิทยาตะวันออก สังคมวิทยาระหว่างประเทศ . 5 (3): 319–35. ดอย : 10.1177/026858090005003007 . S2CID 143508326 . 
 14. ^ ฮัสซัน, Faridah Hj. อิบน์ คัลดูน และเจน แอดดัมส์: บิดาที่แท้จริงของสังคมวิทยาและมารดาของงานสังคมสงเคราะห์ คณะบริหารธุรกิจ . Universiti Teknologi Mara CiteSeerX 10.1.1.510.3556 . 
 15. โซเยอร์, ​​เมห์เมต; กิลเบิร์ต, พอล (2555). "การโต้วาทีต้นกำเนิดของสังคมวิทยา Ibn Khaldun ในฐานะบิดาผู้ก่อตั้งสังคมวิทยา" . วารสารวิจัยสังคมวิทยานานาชาติ . 5 (2): 13–30.
 16. ^ ดร; อัคตาร์ SW (1997) "แนวคิดอิสลามแห่งความรู้". Al-Tawhid: วารสารรายไตรมาสของความคิดและวัฒนธรรมอิสลาม 12 : 3.
 17. แฮก, แอมเบอร์ (2547). "จิตวิทยาจากมุมมองของอิสลาม: ผลงานของนักวิชาการมุสลิมยุคแรกและความท้าทายต่อนักจิตวิทยามุสลิมร่วมสมัย". วารสารศาสนาและสุขภาพ . 43 (4): 357–77 [375]. ดอย : 10.1007/s10943-004-4302-z . S2CID 38740431 _ 
 18. ^ เอนัน, มูฮัมหมัด อับดุลลาห์ (2550). Ibn Khaldun: ชีวิตและผลงานของเขา. กดอื่น ๆ . หน้า v. ไอเอสบีเอ็น 978-983-9541-53-3.
 19. อลาทัส, เอช.เอช. (2549). "อิสระ สากล และอนาคตของสังคมวิทยา" (PDF) . สังคมวิทยาปัจจุบัน . 54 : 7–23 [15]. ดอย : 10.1177/0011392106058831 . S2CID 144226604 _  
 20. วอร์เรน อี. เกตส์ (กรกฎาคม–กันยายน 2510) "การแพร่กระจายของแนวคิดของ Ibn Khaldun เกี่ยวกับสภาพอากาศและวัฒนธรรม" วารสารประวัติศาสตร์ความคิด . 28 (3): 415–22 [415]. ดอย : 10.2307/2708627 . จ สท 2708627 . 
 21. ^ โมวลานา, เอช. (2544). “ข้อมูลในโลกอาหรับ”. วารสารความร่วมมือภาคใต้ . 1 .
 22. เกรนเจอร์, แฟรงก์ (1911). ประวัติศาสตร์สังคมวิทยา: ตำราการเมือง . ลอนดอน: Methuen & Co. p. 1.
 23. ซีเยส, เอ็มมานูเอล โจเซฟ (1999). Fauré, C. (เอ็ด). เดส์ มานุสคริตส์ เด ซีแยส พ.ศ. 2316–2342 1 & 2 . ปารีส: แชมป์ ไอเอสบีเอ็น 978-2745302601.
 24. สก็อตต์ จอห์น และกอร์ดอน มาร์แชล 2558 [2552]. " Comte, Auguste " ในพจนานุกรมสังคมวิทยา. นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. อี ISBN 9780191726842 _ – ผ่าน Oxford References (ต้องสมัครสมาชิก) 
 25. อรรถเป็น c d อี f g Macionis จอห์น; เกอร์เบอร์, ลินดา (2554). สังคมวิทยา (ฉบับที่ 7 ของแคนาดา). โตรอนโต: เพียร์สันแคนาดา ไอเอสบีเอ็น 978-0-13-700161-3. อค ส. 434559397  .
 26. ^ พจนานุกรมสังคมศาสตร์ , บทความ: Comte, Auguste
 27. บูร์โด, มิเชล (2018) [2008]. "ออกัสต์ คอมเต" . สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด . ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ISSN 1095-5054 . สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2554 . 
 28. โคเปลสัน, เฟรดเดอริก เอสเจ 1994 [1974]. ประวัติปรัชญา: ปรัชญาสมัยใหม่ทรงเครื่อง . นิวยอร์ก: หนังสือภาพ. หน้า 118.
 29. ^ คาลฮูน, เครก เจ. (2545). ทฤษฎีสังคมวิทยาแบบคลาสสิก . อ็อกซ์ฟอร์ด: ไวลีย์-แบล็กเวลล์ หน้า 19. ไอเอสบีเอ็น 978-0-631-21348-2.
 30. อรรถเป็น เบอร์ลิน, อิสยาห์ 2510 [2480]. คาร์ล มาร์กซ์: ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเขา (พิมพ์ครั้งที่ 3) นิวยอร์ก: แผนกหนังสือ Time Inc.
 31. เพอร์ริน, โรเบิร์ต จี. (1995). "กองแรงงานของ Émile Durkheim และเงาของ Herbert Spencer" สังคมวิทยารายไตรมาส . 36 (4): 791–808. ดอย : 10.1111 / j.1533-8525.1995.tb00465.x
 32. อรรถเป็น Commager, Henry Steele (1959) ความคิดของชาวอเมริกัน: การตีความความคิดและลักษณะของชาวอเมริกันตั้งแต่ทศวรรษที่ 1880 ไอเอสบีเอ็น 978-0-300-00046-7.
 33. เดอร์ไคม์, เอมิล. พ.ศ. 2438.กฎของวิธีการทางสังคมวิทยา . อ้างถึงใน Wacquant (1992)
 34. อรรถเป็น c d อี f g h ฉัน j Wacquant, Loic 2535. "การมองโลกในแง่ดี". ใน Bottomore, Tom and William Outhwaite, ed., The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thinking
 35. ^ ฮาล์ฟเพนนี, ปีเตอร์. คตินิยมและสังคมวิทยา: การอธิบายสังคมศาสตร์. ลอนดอน: อัลเลนและอันวิน 2525
 36. ^ ปลา Jonathan S. 2548 'ปกป้องประเพณี Durkheimian Aldershot ศาสนา อารมณ์ และศีลธรรม: Ashgate Publishing
 37. ^ Gartell ซี. เดวิด; การ์เทลล์, จอห์น (1996). "แนวคิดเชิงบวกในการปฏิบัติทางสังคมวิทยา: พ.ศ. 2510-2533". การทบทวนสังคมวิทยาของแคนาดา 33 (2): 2. ดอย : 10.1111/j.1755-618X.1996.tb00192.x .
 38. บูดอน, เรย์มอนด์ (1991). "ทบทวน: ทฤษฎีช่วงกลางคืออะไร" สังคมวิทยาร่วมสมัย . 20 (4): 519–22. ดอย : 10.2307/2071781 . จ สท. 2071781 . 
 39. Rickman, HP (1960) The Reaction against Positivism and Dilthey's Concept of Understanding , The London School of Economics and Political Science. หน้า 307
 40. เวเบอร์, แม็กซ์ (1946). จาก Max Weber: บทความทางสังคมวิทยา นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 41. กูกลิเอลโม, รินซิวิลโล (2010). La scienza e l'oggetto: autocritica del saperestrategico (ในภาษาอิตาลี) มิลาโน: แองเจลี หน้า52+. ไอเอสบีเอ็น 9788856824872. อค ส. 894975209  .
 42. ทอนนี, เฟอร์ดินานด์ . 2544.ชุมชนและประชาสังคม , แก้ไขโดย เจ. แฮร์ริส. เคมบริดจ์:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ . ไอ0-521-56782-3 _ 
 43. ^ เวเบอร์, แม็กซ์ 2534 [2465]. "ธรรมชาติของการกระทำทางสังคม" ใน Weber: Selections ในการแปลแก้ไขโดย WG Runciman เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์.
 44. แคน, ไมเคิล, เบอร์นาร์ด เอส. ฟิลลิปส์, และโรเบิร์ต เอส. โคเฮน, บรรณาธิการ 2533. เกออ ร์ก ซิมเมลและสังคมวิทยาร่วมสมัย . สำนักพิมพ์สปริงเกอร์. ไอ978-0-7923-0407-4 _ หน้า 15. 
 45. อรรถเป็น เลอวีน โดนัลด์ (เอ็ด) 'ซิมเมล: เกี่ยวกับความเป็นปัจเจกชนและรูปแบบทางสังคม' สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก พ.ศ. 2514 pxix
 46. ^ เลวีน, โดนัลด์. เอ็ด 2514 Simmel: ในความเป็นปัจเจกบุคคลและรูปแบบทางสังคม ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 6.
 47. ซิมเมล, จอร์จ (1971) [1903]. “มหานครกับชีวิตจิต”. ใน Levine, D. (ed.). Simmel: เกี่ยวกับความแตกต่างและรูปแบบทางสังคม ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 324.
 48. ↑ Dibble, Vernonk (1975), The Legacy of Albion Small , ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 49. จานฟรังโก ป็อกกี (2543) เดอร์ไคม์. อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด.
 50. เดอร์ไคม์, เอมิล. 1964 [1895] The Rules of Sociological Method (ฉบับ ที่8) แปลโดย SA Solovay และ JM Mueller แก้ไขโดย GEG Catlin หน้า 45.
 51. ฮาเบอร์มาส, เจอร์เกน. 2533.วาทกรรมเชิงปรัชญาของความเป็นสมัยใหม่ : สำนึกแห่งกาลเวลาของความเป็นสมัยใหม่. ข่าวประชาสัมพันธ์ ไอ0-7456-0830-2 _ หน้า 2. 
 52. "แม็กซ์ เวเบอร์ – สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด" . Plato.stanford.edu . 24 สิงหาคม 2550 . สืบค้นเมื่อ5 มกราคม 2553 .
 53. อรรถเป็น แฮร์ริส จอห์น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งที่สอง? ลัทธิทุนนิยมในปลายศตวรรษที่ยี่สิบใน Allen, T. and Thomas, Alan (eds) Poverty and Development in the 21st Century', Oxford University Press, Oxford หน้า 325.
 54. ^ "สังคมวิทยา – ประวัติศาสตร์สังคมวิทยา | Encyclopedia.com: Oxford Companion to United States History " สารานุกรม .คอม . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 กรกฎาคม 2010 . สืบค้นเมื่อ5 มกราคม 2553 .
 55. ^ "เว็บเพจภาควิชาสังคมวิทยามหาวิทยาลัยแคนซัส" . Ku.edu . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 27 มิถุนายน 2549 สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2552 .
 56. อรรถเป็น "เว็บไซต์วารสารสังคมวิทยาอเมริกัน " Journals.uchicago.edu. 1 มกราคม 2513 . สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2552 .
 57. มิลเลอร์, เดวิด (2552). จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด:ตนเอง ภาษา และโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเท็กซัส ไอ0-292-72700-3 _ 
 58. ^ 1930: การพัฒนาสังคมวิทยาที่มิชิแกน หน้า 3–14 ในทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมวิทยา เป็นเอกสารคัดสรรของ Charles Horton Cooley แก้ไขโดย Robert Cooley Angell นิวยอร์ก: Henry Holt
 59. ^ คามิค, ชาร์ลส์ (1992). "ชื่อเสียงและการเลือกรุ่นก่อน: Parsons และ Institutionalists" การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 57 (4): 421–45. ดอย : 10.2307/2096093 . จ สท. 2096093 . 
 60. ^ มอร์ริสัน, เคน. 2549 Marx, Durkheim, Weber (พิมพ์ครั้งที่ 2) ปราชญ์. หน้า 1–7
 61. ^ "เว็บไซต์วารสารสังคมวิทยาอังกฤษ" . Lse.ac.uk . 2 เมษายน 2552. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 23 ตุลาคม 2550 สืบค้นเมื่อ20 เมษายน 2552 .
 62. ^ ลีโอนาร์ด ทรีลอว์นี ฮอบเฮาส์ บุ๊คแร็กส์ สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2554 .
 63. ^ "ผู้บุกเบิกสังคมศาสตร์" . โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน 11 กุมภาพันธ์ 2013. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 ตุลาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2557 .
 64. ฮิลล์, ไมเคิล อาร์. (2002) "แฮเรียต มาร์ติโน: มุมมองเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธี" เลดจ์ ไอ0-415-94528-3 
 65. เบ็นดิกซ์, ไรน์ฮาร์ด (1977). Max Weber: ภาพเหมือนทางปัญญา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-03194-4.
 66. ^ "โรงเรียนแฟรงค์เฟิร์ต ". (2552). จากสารานุกรมบริแทนนิกาออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 12 กันยายน 2552.
 67. ^ ไอเอสเอ "หน้าแรก | สมาคมสังคมวิทยานานาชาติ" . สมาคมสังคมวิทยาระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2554 .
 68. อาเบนด์, เกเบรียล (มิถุนายน 2551). "ความหมายของ 'ทฤษฎี'" (PDF) . ทฤษฎีทางสังคมวิทยา . 26 (2): 173–199. doi : 10.1111/j.1467-9558.2008.00324.x . S2CID  6885329 .
 69. ^ คอลลินส์ อาร์. (1994). library.wur.nl . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-508702-4.
 70. สตีเวน อี. บาร์คาน “ทรรศนะทางทฤษฎีทางสังคมวิทยา” . สังคมวิทยา: ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงของโลกสังคม, ฉบับย่อ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 มีนาคม 2558 สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2557 .
 71. ^ ไมเคิล เฮชเตอร์; ซาโตชิ คานาซาว่า (1997). "ทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผลทางสังคมวิทยา" . การทบทวนสังคมวิทยาประจำปี . 23 : 191–214. ดอย : 10.1146/annurev.soc.23.1.191 . จ สท. 2952549 . S2CID 14439597 _  
 72. โคลแมน, เจมส์ เอส. และโธมัส เจ. ฟาราโร 2535.ทฤษฎีทางเลือก ที่มีเหตุผล . นิวยอร์ก: เซจ.
 73. ^ เรวิน คอนเนลล์ (2550) ทฤษฎีภาคใต้: พลวัตโลกของความรู้ทางสังคมศาสตร์ . รัฐธรรมนูญ. ไอเอสบีเอ็น 978-0-7456-4248-2.[ ต้องการหน้า ]
 74. รอสโค ซี. ฮิงเคิล (1982). "การสร้างประวัติศาสตร์ทฤษฎีทางสังคมวิทยาขึ้นใหม่" (PDF) . การทบทวนสังคมวิทยาในอเมริกากลาง . 7 (1): 37–53. ดอย : 10.17161/STR.1808.4915 . สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2557 .
 75. เออร์รี, จอห์น (2000). "คำอุปมาอุปไมย" . สังคมวิทยาเหนือสังคม: ความคล่องตัวในศตวรรษที่ 21 เลดจ์ หน้า 23. ไอเอสบีเอ็น 978-0-415-19089-3.
 76. อรรถ เอริก พอร์ธ; คิมเบอร์ลี่ย์ นอยซ์ลิ่ง ; เจสสิก้า เอ็ดเวิร์ดส์. "ทฤษฎีมานุษยวิทยา: คู่มือที่จัดทำโดยนักศึกษาสำหรับนักศึกษา: ทฤษฎีมานุษยวิทยา: หน้าที่" . ภาควิชามานุษยวิทยา วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอลาบามา สืบค้นเมื่อ4 พฤศจิกายน 2554 .
 77. ^ กิดเดนส์, แอนโธนี. “ธรรมนูญสังคม”. ในฟิลิป คาสเซล (เอ็ด). นักอ่าน Giddens สำนักพิมพ์แมคมิลลัน หน้า 88.
 78. เดอร์ไคม์, เอมิล. 2527 [2436]. การแบ่งงานในสังคม. นิวยอร์ก: สื่อเสรี
 79. ^ มาร์กซ คาร์ลและฟรีดริช เองเงิลส์ 2541 [2391]. คำประกาศ ของพรรคคอมมิวนิสต์บทนำโดย M. Malia นิวยอร์ก:กลุ่มนกเพนกวิน . หน้า 35.ไอ0-451-52710-0 . 
 80. ↑ Macionis , John J. 2012.สังคมวิทยา (ฉบับที่ 14) บอสตัน: เพียร์สัน หน้า 16.ไอ978-0-205-11671-3 
 81. อรรถa b สบายดี แกรี่ อลัน เอ็ด (2538). โรงเรียนชิคาโกแห่งที่สอง ?: การพัฒนาสังคมวิทยาอเมริกันหลังสงคราม . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ไอเอสบีเอ็น 978-0-226-24938-4.
 82. วิทฟอร์ด, จอช . 2545 ได้ "ลัทธิปฏิบัตินิยมและความเป็นคู่ที่ไม่สามารถป้องกันได้ของวิธีการและจุดสิ้นสุด: เหตุใดทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผลจึงไม่สมควรได้รับสิทธิพิเศษตามกระบวนทัศน์" ทฤษฎี & สังคม 31:325–63.
 83. ^ เอเมอร์สัน อาร์เอ็ม (1976) “ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม”. การทบทวนสังคมวิทยาประจำปี . 2 (1): 335–62. ดอย : 10.1146/annurev.so.02.080176.002003 .
 84. Duane Rousselle (24 พฤษภาคม 2019). Jacques Lacan และสังคมวิทยาอเมริกัน . พัลเกรฟ แมคมิลลาน. หน้า 4. ไอเอสบีเอ็น 9783030197261. สืบค้นเมื่อ28 กุมภาพันธ์ 2564 .
 85. รอสโค ซี. ฮิงเคิล. พัฒนาการทางทฤษฎีสังคมวิทยา อเมริกันพ.ศ. 2458-2493 สำนักพิมพ์ซันนี่ หน้า 335. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4384-0677-0. สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2557 .
 86. อรรถ โคคลีย์, เจย์ เจ.; ดันนิง, เอริก (2543). คู่มือกีฬาศึกษา . ปราชญ์. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4462-6505-5.
 87. สแลตเทรี, มาร์ติน. 2536.แนวคิดหลักในสังคมวิทยา . เชลท์แน่ม: Nelson Thornes, Ltd.
 88. ^ Barnes, B. 1995องค์ประกอบของทฤษฎีทางสังคม ลอนดอน: UCL Press อ้างจาก Jay J. Coakley, Eric Dunning, Handbook of sports Studies
 89. ^ แคสเซล, ฟิลิป. 2536.ผู้อ่าน Giddens. สำนักพิมพ์มักมิ ลลัน หน้า 6.
 90. มาร์ติน, จอห์น เลวี (2011). คำอธิบายของการดำเนินการทางสังคม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 91. คริสเตียน สมิธ (2014). โครงการอันศักดิ์สิทธิ์ของสังคมวิทยาอเมริกัน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 142. ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-937714-5. สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2557 .
 92. ^ [1] [ ลิงก์เสียถาวร ]
 93. แอสซิเตอร์, อลิสัน (1984). "อัลธูแซร์และโครงสร้างนิยม". วารสารสังคมวิทยาอังกฤษ . 35 (2): 272–296. ดอย : 10.2307/590235 . จ สท 590235 . 
 94. Turner, Jonathan H. 1991. " Part 5: Structural Theorizing " in The Structure of Sociological Theory (5th ed.). เบลมอนต์ แคลิฟอร์เนีย:สำนักพิมพ์วัดส์เวิร์ธ [ ต้องการหน้า ]
 95. อรรถ abc ลิซาร์ โด โอมาร์ (2553) "เกินโครงสร้างที่ตรงกันข้าม: Levi-Strauss, Giddens, Bourdieu และ Sewell" ทฤษฎีกับสังคม . 39 (6): 651–88. ดอย : 10.1007/s11186-010-9125-1 . S2CID 145106592 _ 
 96. ฟาราโร, โธมัส เจ.; บัตส์, คาร์เตอร์ ที. (1999). "ความก้าวหน้าในโครงสร้างนิยมเชิงกำเนิด: หน่วยงานที่มีโครงสร้างและพลวัตหลายระดับ". วารสารสังคมวิทยาคณิตศาสตร์ . 24 (1): 1–65. ดอย : 10.1080/0022250x.1999.9990228 .
 97. ^ กิดเดนส์, แอนโธนี. "รัฐธรรมนูญของสังคม" ใน The Giddens Readerแก้ไขโดย P. Cassell สำนักพิมพ์แมคมิลลัน หน้า 89.
 98. ฮาเบอร์มาส, เจอร์เกน. 2529. "การมุ่งสู่หัวใจของปัจจุบัน" ใน Foucault: A Critical Readerเรียบเรียงโดย D. Hoy อ็อกซ์ฟอร์ด:เบซิล แบล็กเวลล์
 99. รอตตี, ริชาร์ด . 2529. "ฟูโกต์และญาณวิทยา". ใน Foucault: A Critical Readerเรียบเรียงโดย D. Hoy อ็อกซ์ฟอร์ด:เบซิล แบล็กเวลล์
 100. อาร์เชอร์, มาร์กาเร็ต เอส.และโจนาธาน คิว. ทริตต์ 2013.ทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล: ต่อต้านการล่าอาณานิคม , แก้ไขโดย JQ Tritt เลดจ์ ไอ978-0-415-24271-4 _ [ ต้องการหน้า ] 
 101. อาร์เชอร์, มาร์กาเร็ต สกอตฟอร์ด (1995). ทฤษฎีสังคมแนวสัจนิยม: วิธีการทางสัณฐานวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 65. ไอเอสบีเอ็น 978-0-521-48442-8.
 102. ^ กิดเดนส์, อ. (1996). รัฐธรรมนูญของสังคม . แคลิฟอร์เนีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย หน้า 14–19 ไอเอสบีเอ็น 978-0-520-05728-9.
 103. ^ แบมเบอร์เกอร์, ไมเคิล. "โอกาสและความท้าทายในการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ" . INTGENDERTRANSPORT . กลุ่มธนาคารโลก.
 104. อรรถa bc ฮารา ลั มโบส & โฮลบอร์น สังคมวิทยา: ธีมและมุมมอง (2547) 6th ed, Collins Educational ไอ978-0-00-715447-0 . บทที่ 14: วิธีการ 
 105. อรรถ ฮันเตอร์ ลอร่า; ลีเฮย์, เอริน (2551). "การวิจัยร่วมกันในสังคมวิทยา: แนวโน้มและปัจจัยสนับสนุน". นักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน 39 (4): 290–306. ดอย : 10.1007/s12108-008-9042-1 . S2CID 145390103 _ 
 106. แฮนสัน, บาร์บารา (2551). "เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณอยู่ที่ไหน: เหตุผลสำหรับการบรรจบกันของระเบียบวิธี" คุณภาพและปริมาณ 42 : 97–111. ดอย : 10.1007/s11135-006-9041-7 . S2CID 144513805 _ 
 107. อรรถเป็น แกรนท์ ลินดา; วอร์ด, แคธริน บี.; หรง, Xue Lan (1 มกราคม พ.ศ. 2530). "มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศและวิธีการในการวิจัยทางสังคมวิทยาหรือไม่". การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 52 (6): 856–62. ดอย : 10.2307/2095839 . จ สท. 2095839 . 
 108. มาร์ติน, แพทริเซีย แยนซีย์ ; เทอร์เนอร์, แบร์รี่ เอ. (1986). "ทฤษฎีพื้นฐานและการวิจัยองค์กร". วารสารพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ . 22 (2): 141–157. ดอย : 10.1177/002188638602200207 . S2CID 143570174 _ 
 109. อรรถ Jost เจที; เคย์, AC (2005). "การเปิดโปงการกีดกันทางเพศอย่างมีเมตตาและการเหมารวมทางเพศแบบเหมารวม: ผลที่ตามมาจากรูปแบบเหตุผลของระบบที่เฉพาะเจาะจงและกระจาย" (PDF ) วารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม . 88 (3): 498–509. CiteSeerX 10.1.1.333.6801 . ดอย : 10.1037/0022-3514.88.3.498 . PMID 15740442 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF) เมื่อวัน ที่ 4 กันยายน 2013 สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2553 .   
 110. ^ การบริหารสำหรับเด็กและครอบครัว (2010) คู่มือการประเมินผล ของผู้จัดการโครงการ บทที่ 2: การประเมินโปรแกรมคืออะไร? .
 111. ↑ Shackman , Gene (11 กุมภาพันธ์ 2018), What Is Program Evaluation: A Beginner's Guide (Presentation Slides), The Global Social Change Research Project, SSRN 3060080 
 112. ^ Bainbridge, William Sims 2007. "สังคมวิทยาคอมพิวเตอร์ " ใน Blackwell Encyclopedia of Sociologyแก้ไขโดย G. Ritzer อ้างอิง Blackwell ออนไลน์ ไอ978-1-4051-2433-1 _ doi : 10.1111/b.9781405124331.2007.x  – ผ่าน Wiley Online Library (ต้องสมัครสมาชิก ) 
 113. ^ เอพสเตน เจเอ็ม; แอ็กเซลล์ อาร์ (1996) การเติบโตของสังคมประดิษฐ์: สังคมศาสตร์จากล่างขึ้นบน วอชิงตัน ดี.ซี.: Brookings Institution Press. ไอเอสบีเอ็น 978-0-262-05053-1.
 114. แอกเซลร็อด, โรเบิร์ต (1997). ความซับซ้อนของความร่วมมือ: รูปแบบการแข่งขันและการทำงานร่วมกันโดย ตัวแทน พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น 978-0-691-01568-2.
 115. ^ Casti, J. (1999). "คอมพิวเตอร์ในฐานะห้องทดลอง: สู่ทฤษฎีระบบดัดแปลงที่ซับซ้อน". ความซับซ้อน 4 (5): 12–14. ดอย : 10.1002/(SICI)1099-0526(199905/06)4:5<12::AID-CPLX3>3.0.CO;2-4 .
 116. โกลด์สพิงค์, ซี. (2545). "ผลกระทบเชิงระเบียบวิธีของแนวทางระบบที่ซับซ้อนต่อสังคม: การจำลองเป็นรากฐานสำหรับความรู้" . วารสารสังคมประดิษฐ์และการจำลองสังคม . 5 (1).
 117. กิลเบิร์ต, ไนเจล; ทรอยซ์สช์, เคลาส์ (2548). "สถานการณ์จำลองกับสังคมศาสตร์" . สถานการณ์จำลองสำหรับนักสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเปิด.
 118. ^ เอพสเตน, โจชัว (2550). สังคมศาสตร์กำเนิด: การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองการคำนวณโดยใช้ตัวแทน พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน. ไอเอสบีเอ็น 978-0-691-12547-3.
 119. ลิซาร์โด, โอมาร์ (27 สิงหาคม 2549). "สังคมวิทยาวัฒนธรรมกับสังคมวิทยาวัฒนธรรม" . orgtheory.netผ่านWordPress
 120. เอดจ์, เพนนี (6 มกราคม 2552). "ข้อมูลทั่วไป" . สังคมวิทยาวัฒนธรรมและสังคมวิทยาวัฒนธรรม (บล็อกผู้สอน) มหาวิทยาลัยมินนิโซตา เก็บจากต้นฉบับ เมื่อวัน ที่ 6 พฤษภาคม 2015 สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2558 .
 121. กริสวอลด์, เวนดี้ (2555). วัฒนธรรมและสังคมในโลกที่เปลี่ยนแปลง . ไอเอสบีเอ็น 978-1-4129-9054-7.
 122. บูร์ดิเยอ, ปิแอร์. 2539 [2535]. กฎแห่งศิลปะ: กำเนิดและโครงสร้างของสาขาวรรณกรรม ( Les ​​Règles de L'Art: Genèse et Structure du Champ Littéraire ) แปลโดย S. Emanuel
 123. ^ "โรเบิร์ต เค. เมอร์ตันจำได้" . สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2552 .
 124. บานาการ์, เรซา . 2552. "กฎหมายผ่านกระจกมองสังคมวิทยา: ความขัดแย้งและการแข่งขันในกฎหมายสังคมวิทยาศึกษา " ป. 58–73 ใน The New ISA Handbook in Contemporary International Sociology: Conflict, Competition, and Cooperation , แก้ไขโดย A. Denis และ D. Kalekin-Fishman ลอนดอน: เซจ
 125. เวสเทิร์น, บรูซ. 2549.การลงโทษและความไม่เท่าเทียมกันในอเมริกา. นิวยอร์ก: รัสเซล เซจ.
 126. ^ เอ.เอส. “หมวดวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ” . สมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน . asanet.org. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 2 เมษายน 2558 สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2558 .
 127. ^ Wilson, DR 2004ค้นคว้าสังคมวิทยาบนอินเทอร์เน็ต ลอนดอน:ทอมสัน/วัดส์เวิร์ไอ0-534-62437-5 _ 
 128. ^ กัสเตลส์, มานูเอล . 2544.กาแล็กซีอินเทอร์เน็ต : ภาพสะท้อนบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจ และสังคม . อ็อกซ์ฟอร์ด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
 129. ↑ "หลักการสังคมวิทยาเศรษฐกิจ โดย Richard Swedberg – An extract " . สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2552 .
 130. วัตสัน, โทนี่ เจ. 2551.สังคมวิทยา งาน และอุตสาหกรรม . ลอนดอน: เลดจ์ ไอ0-415-43555-2 . หน้า 392. 
 131. กอร์ดอน มาร์แชล (เอ็ด)พจนานุกรมสังคมวิทยา (บทความ: สังคมวิทยาการศึกษา), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 1998
 132. Hanushek, Eric A. (1998) "Conclusions and Controversies about the Effectiveness of School Resources" Economic Policy Review Federal Reserve Bank of New York, 4(1): หน้า 11–27 , เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2551
 133. อรรถเป็น c d Castiello, Umberto; เบคคิโอ, คริสติน่า ; โซอา, สเตฟาเนีย ; เนลินี่, คริสเตียน; ซาร์โตรี่, ลุยซ่า ; บลาสัน, ลอร่า ; ดิออตตาวิโอ, จูเซ็ปปีนา ; บุลเกโรนี่, มาเรีย ; Gallese, Vittorio (7 ตุลาคม 2553). "Wired to Be Social: พัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์" . บวกหนึ่ง 5 (10):e13199. รหัส : 2010PLoSO...513199C . ดอย : 10.1371/journal.pone.0013199 . PMC 2951360 . PMID 20949058 .  
 134. โบส, คริสติน (2555). "Intersectionality และความไม่เท่าเทียมทางเพศทั่วโลก". เพศ & สังคม . 26 (1): 67–72. ดอย : 10.1177/0891243211426722 . S2CID 145233506 . 
 135. เซย์โบลด์, เควิน เอส.; ปีเตอร์ ซี. ฮิลล์ (กุมภาพันธ์ 2544) “บทบาทของศาสนาและจิตวิญญาณต่อสุขภาพจิตและกาย”. ทิศทางปัจจุบันในวิทยาศาสตร์จิตวิทยา . 10 (1): 21–24. ดอย : 10.1111/1467-8721.00106 . S2CID 144109851 _ 
 136. ^ "สมาคมสังคมวิทยาอังกฤษ: สังคมวิทยาการแพทย์" . อ.บ.ต. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 17 มิถุนายน 2551 สืบค้นเมื่อ23 ตุลาคม 2552 .
 137. คอลเยอร์, ​​ฟราน (2555). การทำแผนที่สังคมวิทยาสุขภาพและการแพทย์: เปรียบเทียบอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย เบซิงสโต๊ค: พัลเกรฟ มักมิลลัน หน้า 99. ไอเอสบีเอ็น 978-1-137-00931-9. OCLC  795507448 .
 138. ^ เอ.เอส. "หมวดสังคมวิทยาของร่างกายและรูปร่าง" . สมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 18 เมษายน 2558 สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2558 .
 139. ^ บีเอสเอ "กลุ่มศึกษาการสูงวัย ร่างกาย และสังคม" . สมาคมสังคมวิทยาอังกฤษ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม 2014.
 140. ^ ไอเอสเอ "RC54 ร่างกายในสังคมศาสตร์ | คณะกรรมการวิจัย" . สมาคมสังคมวิทยาระหว่างประเทศ . มาดริด: Computense มหาวิทยาลัย.
 141. ^ บีเอสเอ “กลุ่มศึกษาแง่มุมสังคมของการตาย การตาย และการสูญเปล่า” . สมาคมสังคมวิทยาอังกฤษ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม 2014.
 142. ^ เบน-เดวิด, โจเซฟ; เทเรซา เอ. ซัลลิแวน (1975). “สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์” . การทบทวนสังคมวิทยาประจำปี . 1 : 203–22. ดอย : 10.1146/annurev.so.01.080175.001223 . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 26 สิงหาคม 2546 สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2549 .
 143. ^ "สมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน: หมวดวิทยาศาสตร์ ความรู้ และเทคโนโลยี " asanet.org. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 21 มีนาคม 2558 สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2558 .
 144. ^ "สมาคมสังคมวิทยาอังกฤษ" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 14 กรกฎาคม 2014.
 145. ^ ไอเอสเอ "RC23 สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะกรรมการวิจัย" . สมาคมสังคมวิทยาระหว่างประเทศ . มาดริด: Computense มหาวิทยาลัย.
 146. ^ ลือเชน, จี (1980). "สังคมวิทยาการกีฬา: การพัฒนา สถานะปัจจุบัน และอนาคต". การทบทวนสังคมวิทยาประจำปี . 6 : 315–47. ดอย : 10.1146/annurev.so.06.080180.001531 .
 147. ^ ASA (12 ธันวาคม 2556) "หมวดสันติภาพ สงคราม และความขัดแย้งทางสังคม" . สมาคมสังคมวิทยาอเมริกัน . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 5 มีนาคม 2558 สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2558 .
 148. ซีโบลด์, Guy (2001). "ประเด็นหลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยาการทหาร" . วารสารสังคมวิทยาการเมืองและการทหาร. เก็บจากต้นฉ