บุคคลในสังคมโซเซียตาส

societas unius personae ( SUP ; ภาษาละตินสำหรับ "บริษัทคนเดียว") เป็นรูปแบบทางกฎหมายสำหรับบริษัทจำกัดเอกชนที่ มีสมาชิกเพียงรายเดียว เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปอย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการได้ถอนข้อเสนอดังกล่าวในปี 2561 เนื่องจากการคัดค้านของรัฐสภายุโรป[1]

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

  1. ^ "กฎหมายบริษัท | เอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสหภาพยุโรป | รัฐสภายุโรป" www.europarl.europa.eu ​31-10-2023 . สืบค้นเมื่อ2024-01-30 .

ลิงค์ภายนอก

  • บันทึกประจำปี 2557 โดยคณะกรรมาธิการ


Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Societas_unius_personae&oldid=1203295433"