สังคมนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

สังคมนิยมเป็นการเมือง , สังคมและเศรษฐกิจปรัชญาครอบคลุมช่วงของเศรษฐกิจและระบบสังคมที่โดดเด่นด้วยการเป็นเจ้าของสังคม[1] [2] [3]ของปัจจัยการผลิต[4] [5] [6] [7]และเป็นประชาธิปไตย การควบคุมเช่นการจัดการตนเองของคนงานในวิสาหกิจ[8] [9]รวมถึงทฤษฎีทางการเมืองและการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว[10]ความเป็นเจ้าของทางสังคมสามารถเป็นแบบสาธารณะ , ส่วนรวม ,สหกรณ์หรือผู้ถือหุ้น [11]ในขณะที่ไม่มีคำจำกัดความเดียวที่สรุปประเภทของลัทธิสังคมนิยมได้มากมาย[12]ความเป็นเจ้าของทางสังคมเป็นองค์ประกอบร่วมอย่างหนึ่ง[1] [13] [14]สังคมนิยมแตกต่างกันไปตามบทบาทของตลาดและการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร โครงสร้างการจัดการในองค์กร และจากด้านล่างหรือจากแนวทางด้านบน โดยนักสังคมนิยมบางคนชอบพรรค รัฐ หรือฝ่ายเทคโนโลยี -แนวทางขับเคลื่อน นักสังคมนิยมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่มีอยู่ เป็นตัวขับเคลื่อนที่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่[8] [15]

ระบบสังคมนิยมแบ่งออกเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่ตลาดและตลาด[16]สังคมนิยมที่ไม่ใช่ตลาดเข้ามาแทนที่ตลาดปัจจัยและเงินด้วยการวางแผนทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการและเกณฑ์ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคตามการคำนวณที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ทำให้เกิดกลไกทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันซึ่งทำงานตามกฎหมายและพลวัตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างจากระบบทุนนิยม[17] [18] [19] [20]ระบบสังคมนิยมที่ไม่ใช่ตลาดพยายามที่จะขจัดความไร้ประสิทธิภาพที่รับรู้ ความไร้เหตุผล และความคาดเดาไม่ได้และวิกฤตที่สังคมประเพณีที่เชื่อมโยงกับการสะสมทุนและกำไรในระบบทุนนิยม [21] [22] [23] [24]อภิปรายคำนวณสังคมนิยมต้นตอมาจากปัญหาการคำนวณทางเศรษฐกิจ , [25] [26]ความกังวลความเป็นไปได้และวิธีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับระบบสังคมนิยมวางแผน [27] [28] [29]ในทางตรงกันข้ามสังคมนิยมแบบตลาดยังคงใช้ราคาเงิน ตลาดปัจจัย และในบางกรณีแรงจูงใจในการทำกำไรในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของวิสาหกิจทางสังคมและการจัดสรรสินค้าทุนระหว่างกัน ผลกำไรที่สร้างขึ้นโดย บริษัท เหล่านี้จะถูกควบคุมโดยตรงจากพนักงานของแต่ละ บริษัท หรือสะสมไปสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่ในรูปแบบของเงินปันผลสังคม [30] [31] [32] อนาธิปไตยและลัทธิสังคมนิยมเสรีต่อต้านการใช้รัฐเพื่อสร้างสังคมนิยมโดยสนับสนุนการกระจายอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะสร้างสังคมนิยมที่ไม่ใช่ตลาดหรือสังคมนิยมแบบตลาด[33] [34]

การเมืองสังคมนิยมมีทั้งแนวสากลนิยมและชาตินิยม จัดตั้งโดยพรรคการเมืองและต่อต้านการเมืองของพรรค บางครั้งก็ทับซ้อนกันกับสหภาพแรงงานและในบางครั้งก็เป็นอิสระและวิพากษ์วิจารณ์พวกเขา และมีอยู่ทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนา[35] สังคมประชาธิปไตยเกิดขึ้นภายในขบวนการสังคมนิยม[36]สนับสนุนเศรษฐกิจและการแทรกแซงทางสังคมเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม [37] [38]ในขณะที่รักษาลัทธิสังคมนิยมไว้เป็นเป้าหมายระยะยาว[39] [40] [41] [42] [43]ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามได้มาถึงเคนส์ ผสมเศรษฐกิจภายในการพัฒนาส่วนใหญ่ทุนนิยมเศรษฐกิจตลาดและเสรีนิยมประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่ขยายการแทรกแซงของรัฐที่จะรวมถึงการกระจายรายได้ , กฎระเบียบและรัฐสวัสดิการ [44] ระบอบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเสนอประเภทของสังคมนิยมแบบตลาด โดยมีการควบคุมบริษัท สกุลเงิน การลงทุน และทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น[45]

ขบวนการทางการเมืองแบบสังคมนิยมประกอบด้วยชุดของปรัชญาการเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากขบวนการปฏิวัติในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 18 และด้วยความกังวลต่อปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยม[12]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หลังจากงานของคาร์ล มาร์กซ์และผู้ร่วมงานของเขาฟรีดริช เองเกลส์ลัทธิสังคมนิยมได้เข้ามาเพื่อแสดงถึงการต่อต้านระบบทุนนิยมและการสนับสนุนระบบหลังทุนนิยมบนพื้นฐานของรูปแบบความเป็นเจ้าของทางสังคมบางประการเกี่ยวกับวิธีการผลิต[46] [47]ภายในปี ค.ศ. 1920 ลัทธิคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยในสังคมได้กลายเป็นสองแนวโน้มทางการเมืองที่ครอบงำภายในขบวนการสังคมนิยมสากล[48]โดยที่ลัทธิสังคมนิยมเองก็กลายเป็นขบวนการทางโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่ 20 [49] พรรคสังคมนิยมและแนวคิดยังคงเป็นพลังทางการเมืองที่มีระดับอำนาจและอิทธิพลที่แตกต่างกันไปในทุกทวีป เป็นผู้นำรัฐบาลระดับชาติในหลายประเทศทั่วโลก วันนี้สังคมจำนวนมากได้นอกจากนี้ยังนำมาใช้สาเหตุของการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่น ๆ เช่นสิ่งแวดล้อม , สตรีและprogressivism [50]

ในขณะที่การเกิดขึ้นของสหภาพโซเวียตในฐานะรัฐสังคมนิยมในนามชื่อแรกของโลกนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แพร่หลายของสังคมนิยมกับแบบจำลองเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตนักเศรษฐศาสตร์และปัญญาชนบางคนวางตัวว่าในทางปฏิบัติแบบจำลองทำหน้าที่เป็นรูปแบบของทุนนิยมของรัฐ[51] [52] [ 53]หรือไม่ใช่การวางแผนการบริหารหรือคำสั่งทางเศรษฐกิจ [54] [55]นักวิชาการ นักวิจารณ์การเมือง และนักวิชาการหลายคนได้แยกแยะระหว่างรัฐสังคมนิยมเผด็จการสังคมนิยมกับระบอบประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยโดยกลุ่มแรกเป็นตัวแทนของกลุ่มโซเวียตและกลุ่มหลังเป็นตัวแทนของกลุ่มตะวันตกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยพรรคสังคมนิยม เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน และสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตกโดยทั่วไป เป็นต้น [56] [57] [58] [59]

นิรุกติศาสตร์

สำหรับแอนดรูว์ วินเซนต์ "[t]เขาคำว่า 'สังคมนิยม' พบรากศัพท์ในภาษาละตินsociareซึ่งหมายถึงการรวมหรือแบ่งปัน คำที่เกี่ยวข้องและเทคนิคมากกว่าในภาษาโรมันและกฎหมายในยุคกลางคือsocietasคำหลังนี้อาจหมายถึงความเป็นเพื่อน และสามัคคีธรรมตลอดจนแนวคิดที่ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นของสัญญายินยอมระหว่างเสรีชน" [60]

แผ่นพับUtopian socialistของRudolf Sutermeister

ปิแอร์ เลอรูซ์อ้างว่าใช้ลัทธิสังคมนิยมในขั้นต้นซึ่งกล่าวหาว่าเขาใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในวารสารเลอ โกลบ แห่งกรุงปารีสในปี พ.ศ. 2375 [61] [62]เลอรูซ์เป็นสาวกของอองรี เดอ แซงต์-ไซมง หนึ่งในผู้ก่อตั้งสิ่งที่จะ ต่อมาจะมีป้ายสังคมนิยมยูโทเปียลัทธิสังคมนิยมตรงกันข้ามกับลัทธิเสรีนิยมของปัจเจกนิยมที่เน้นคุณค่าทางศีลธรรมของแต่ละบุคคลในขณะที่เน้นว่าผู้คนกระทำหรือควรทำราวกับว่าพวกเขาอยู่แยกจากกัน นักสังคมนิยมยูโทเปียดั้งเดิมประณามลัทธิปัจเจกนิยมนี้เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับข้อกังวลทางสังคมระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมรวมทั้งความยากจน , การกดขี่และกว้างใหญ่ความไม่เท่าเทียมกันมากมายพวกเขามองว่าสังคมของตนเป็นการทำลายชีวิตชุมชนโดยให้สังคมแข่งขันกับคู่แข่ง พวกเขานำเสนอลัทธิสังคมนิยมเป็นทางเลือกแทนลัทธิปัจเจกนิยมแบบเสรีบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน[63] Saint-Simon เสนอการวางแผนทางเศรษฐกิจ การบริหารทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์กับองค์กรของสังคม ในทางตรงกันข้ามโรเบิร์ตโอเว่นที่นำเสนอในการจัดระเบียบและความเป็นเจ้าของการผลิตผ่านทางสหกรณ์ [63] [64]ลัทธิสังคมนิยมมีสาเหตุมาจาก Marie Roch Louis Reybaudในฝรั่งเศสด้วย ในขณะที่ในสหราชอาณาจักรมีความเกี่ยวข้องกับโอเว่นซึ่งกลายเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของขบวนการสหกรณ์ . [65] [66]

คำจำกัดความและการใช้ลัทธิสังคมนิยมได้ตกลงกันในปี 1860 โดยแทนที่Associationist , co-operativeและMutualistที่เคยถูกใช้เป็นคำพ้องความหมายในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์เลิกใช้ในช่วงเวลานี้[67]ความแตกต่างในช่วงแรกระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมคือลัทธิหลังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมการผลิตเท่านั้น ในขณะที่อดีตมุ่งหมายที่จะเข้าสังคมทั้งการผลิตและการบริโภค (ในรูปของการเข้าถึงสินค้าขั้นสุดท้ายโดยเสรี) [68]ภายในปี พ.ศ. 2431 ลัทธิมาร์กซใช้ลัทธิสังคมนิยมแทนลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นหลังมาได้รับการพิจารณาไวพจน์สมัยเก่าสำหรับสังคมนิยมมันไม่ได้จนกว่าหลังจากที่การปฏิวัติคอมมิวนิสต์ที่สังคมนิยมได้รับการจัดสรรโดยวลาดิมีร์เลนินหมายถึงเวทีระหว่างทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ เขาใช้มันเพื่อปกป้องโครงการบอลเชวิคจากการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิมาร์กซิสต์ว่าพลังการผลิตของรัสเซียไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอสำหรับลัทธิคอมมิวนิสต์[69]ความแตกต่างระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์และลัทธิสังคมนิยมเริ่มเด่นชัดในปี ค.ศ. 1918 หลังจากที่พรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยแห่งรัสเซียเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียทั้งหมดแปลคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะเพื่อสังคมหมายถึงผู้สนับสนุนทางการเมืองและทฤษฎีสังคมนิยม , เลนินและต่อมาที่มาร์กซ์เลนิน , [70]แม้ว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างต่อเนื่องที่จะอธิบายตัวเองว่าเป็นสังคมที่ทุ่มเทให้กับสังคมนิยม[71]อ้างอิงจากThe Oxford Handbook ของ Karl Marx"มาร์กซ์ใช้คำศัพท์หลายคำเพื่ออ้างถึงสังคมหลังทุนนิยม—มนุษยนิยมเชิงบวก, สังคมนิยม, คอมมิวนิสต์, ขอบเขตของปัจเจกอิสระ, สมาคมผู้ผลิตอิสระ ฯลฯ เขาใช้คำเหล่านี้สลับกันโดยสิ้นเชิง แนวคิดที่ว่า 'สังคมนิยม' และ 'ลัทธิคอมมิวนิสต์ ' เป็นขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ต่างจากงานของเขา และเข้าสู่ศัพท์เฉพาะของลัทธิมาร์กซหลังจากการตายของเขาเท่านั้น" [72]

ในคริสเตียนยุโรปคอมมิวนิสต์ถูกเชื่อว่าได้นำต่ำช้าในโปรเตสแตนต์อังกฤษลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ใกล้เกินไปกับพิธีศีลมหาสนิทของนิกายโรมันคาธอลิก ดังนั้นสังคมนิยมจึงเป็นคำที่ต้องการ[73]เองเกลส์เขียนว่าในปี พ.ศ. 2391 เมื่อมีการตีพิมพ์แถลงการณ์คอมมิวนิสต์ลัทธิสังคมนิยมเป็นที่นับถือในยุโรปในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่เป็นเช่นนั้นOwenitesในอังกฤษและFourieristsในประเทศฝรั่งเศสได้รับการพิจารณาในขณะที่สังคมนับถือเคลื่อนไหวการทำงานระดับที่ "ประกาศความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรวม" แทนตัวเองคอมมิวนิสต์ [74] ลัทธิสังคมนิยมสาขานี้สร้างงานคอมมิวนิสต์ของเอเตียน คาเบต์ในฝรั่งเศสและวิลเฮล์ม ไวต์ลิงในเยอรมนี[75]อังกฤษคุณธรรมปรัชญาจอห์นสจ็วร์กล่าวถึงรูปแบบของสังคมนิยมทางเศรษฐกิจในบริบทเสรีนิยมที่ต่อมาจะเป็นที่รู้จักกันเป็นสังคมนิยมเสรีนิยมในฉบับต่อมาของหลักการเศรษฐกิจการเมือง (ค.ศ. 1848) มิลล์ตั้งข้อสังเกตว่า "เท่าที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรในหลักการในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ขัดขวางระเบียบเศรษฐกิจตามนโยบายสังคมนิยม" [76] [77]และ ส่งเสริมธุรกิจทุน นิยมกับสหกรณ์ แรงงาน .[78]ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มองไปที่การปฏิวัติ 1848เป็นปฏิวัติประชาธิปไตยซึ่งในระยะยาวจะทำให้มั่นใจได้เสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ , Marxists ประณามว่ามันเป็นทรยศของชนชั้นอุดมการณ์โดยชนชั้นนายทุนแยแสกับชนชั้นแรงงาน [79]

ประวัติศาสตร์

สังคมนิยมยุคแรก

Charles Fourierนักคิดสังคมนิยมชาวฝรั่งเศสยุคแรกผู้มีอิทธิพล

โมเดลและแนวคิดสังคมนิยมที่แสดงความเป็นเจ้าของร่วมกันหรือสาธารณะนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เศรษฐกิจของศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชMauryan Empire of India ซึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้รับการอธิบายโดยนักวิชาการบางคนว่าเป็น "ราชาธิปไตยทางสังคม" และ "สังคมนิยมแบบรัฐ" อันเนื่องมาจาก "การทำให้อุตสาหกรรมเป็นชาติ" [80] [81]นักวิชาการอื่น ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบของความคิดสังคมนิยมอยู่ในปัจจุบันในทางการเมืองของคลาสสิกนักปรัชญากรีก เพลโต[82]และอริสโตเติล [83] Mazdak the Younger (เสียชีวิตราวๆ ค.ศ. 524 หรือ 528 ซีอี) ชุมชนโปรโต-สังคมนิยมชาวเปอร์เซีย[84]ก่อตั้งทรัพย์สินของชุมชนและสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะอาบู Dharr อัล Ghifariเป็นคู่หูของมูฮัมหมัดเป็นเครดิตโดยผู้เขียนหลายคนเป็นอดีตครูใหญ่ของสังคมนิยมอิสลาม [85] [86] [87] [88] [89]คำสอนของพระเยซูมักถูกอธิบายว่าเป็นนักสังคมนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนักสังคมนิยมคริสเตียน[90] กิจการ 4:35บันทึกว่าในคริสตจักรในช่วงต้นในกรุงเยรูซาเล็ม "[N] o หนึ่งอ้างว่าใด ๆ ของทรัพย์สินของพวกเขาเป็นของตัวเอง" แม้ว่ารูปแบบเร็ว ๆ นี้จะหายไปจากประวัติศาสตร์คริสตจักรยกเว้นภายในพระ สังคมนิยมคริสเตียนเป็นหนึ่งในสายการก่อตั้งพรรคแรงงานอังกฤษและอ้างว่าเริ่มต้นด้วยการจลาจลของวัดไทเลอร์และจอห์นบอลล์ในศตวรรษที่ 14 ซีอี[91]หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนักเคลื่อนไหวและนักทฤษฎีเช่นFrançois-Noël Babeuf , Étienne-Gabriel Morelly , Philippe BuonarrotiและAuguste Blanquiมีอิทธิพลต่อแรงงานชาวฝรั่งเศสและขบวนการสังคมนิยมในยุคแรก[92]ในสหราชอาณาจักรThomas Paineเสนอแผนรายละเอียดเพื่อเก็บภาษีเจ้าของทรัพย์สินเพื่อจ่ายสำหรับความต้องการของคนยากจนในความยุติธรรมด้านเกษตรกรรม[93]ในขณะที่Charles HallเขียนThe Effects of Civilization on the People in European Statesประณามผลกระทบของทุนนิยมที่มีต่อคนจนในยุคของเขา[94]งานนี้ได้รับอิทธิพลรูปแบบยูโทเปียของโทมัส Spence [95]

ขบวนการสังคมนิยมแบบประหม่าครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1820 และ 1830 Fourierists , OwenitesและSaint-Simoniansและจัดทำชุดการวิเคราะห์และการตีความของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโอเว่นซ้อนทับกับการเคลื่อนไหวของชนชั้นแรงงานอื่นๆ เช่นChartistsในสหราชอาณาจักร[96] Chartists ได้รวบรวมตัวเลขที่มีนัยสำคัญรอบๆกฎบัตรประชาชนปี 1838ซึ่งแสวงหาการปฏิรูปประชาธิปไตยโดยเน้นที่การขยายการออกเสียงลงคะแนนให้กับผู้ใหญ่ชายทุกคน ผู้นำในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับชนชั้นแรงงาน สหภาพการค้าและสหกรณ์ผู้บริโภคแห่งแรกสังคมตามขบวนการ Chartist [97] ปิแอร์-โจเซฟ พราวด์นเสนอปรัชญาของการทำงานร่วมกันซึ่ง "ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์เล็กๆ เพื่อครอบครองและใช้ที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิต" [98]กระแสอื่น ๆ แรงบันดาลใจคริสเตียนนาซี "มักจะอยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วมักจะออกมาของการเมืองเสรีนิยมซ้ายและโรแมนติกต่อต้านลัทธิอุตสาหกรรม" [92]ซึ่งผลิตทฤษฎีเช่นเอ็ดเวิร์ดเบลลามี่ , ชาร์ลส์คิงสลีย์และเฟรเดอรินิสันมอริซ [99]

ผู้สนับสนุนลัทธิสังคมนิยมกลุ่มแรกสนับสนุนการปรับระดับสังคมเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณธรรมหรือเทคโนโลยีตามความสามารถส่วนบุคคล[100] อ็องรี เดอ แซงต์-ซีมงรู้สึกทึ่งกับศักยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนสังคมนิยมสังคมนิยมที่จะขจัดแง่มุมที่ไม่เป็นระเบียบของระบบทุนนิยมโดยอิงจากโอกาสที่เท่าเทียมกัน[101] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]เขาแสวงหาสังคมที่แต่ละคนได้รับการจัดอันดับตามความสามารถของตนและได้รับรางวัลตามผลงานของเขา[100]จุดสนใจหลักของเขาอยู่ที่ประสิทธิภาพการบริหารและอุตสาหกรรม และความเชื่อที่ว่าวิทยาศาสตร์มีความสำคัญต่อความก้าวหน้า[102]สิ่งนี้มาพร้อมกับความปรารถนาสำหรับเศรษฐกิจที่มีการจัดระเบียบอย่างมีเหตุผลโดยอิงจากการวางแผนและมุ่งสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวัสดุในวงกว้าง [100]นักคิดสังคมนิยมยุคแรกคนอื่นๆ เช่น Charles Hall และThomas Hodgkin ได้ใช้แนวคิดของพวกเขาบนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของDavid Ricardo พวกเขาให้เหตุผลว่ามูลค่าดุลยภาพของสินค้านั้นใกล้เคียงกับราคาที่ผู้ผลิตเรียกเก็บเมื่อสินค้าเหล่านั้นอยู่ในอุปทานที่ยืดหยุ่นและราคาผู้ผลิตเหล่านี้สอดคล้องกับแรงงานที่เป็นตัวเป็นตน - ต้นทุนของแรงงาน (โดยพื้นฐานคือค่าจ้างที่จ่าย) ที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ . นักสังคมนิยม Ricardian มองว่ากำไร ดอกเบี้ย และค่าเช่าเป็นการหักจากมูลค่าการแลกเปลี่ยนนี้ [ ต้องการการอ้างอิง]

ยุโรปตะวันตกนักวิจารณ์สังคมรวมทั้งหลุยส์ Blanc , ชาร์ลส์ฟูริเยร์ , ชาร์ลส์ฮอลล์, โรเบิร์ตโอเว่น , Pierre-โจเซฟพราวด์และเซนต์ไซมอนเป็นสังคมที่ทันสมัยแห่งแรกที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันของการปฏิวัติอุตสาหกรรมพวกเขาสนับสนุนการปฏิรูปโอเว่นที่เกื้อหนุนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมชุมชนเล็ก ๆ โดยไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวการมีส่วนร่วมของโอเว่นในสังคมนิยมสมัยใหม่คือการที่เขาอ้างว่าการกระทำและลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นส่วนใหญ่[102]ในทางกลับกัน ฟูริเยร์สนับสนุนPhalanstères (ชุมชนที่เคารพความต้องการส่วนบุคคล รวมถึงความชอบทางเพศ) ความผูกพันและความคิดสร้างสรรค์และเห็นว่างานต้องสร้างความสนุกสนานให้กับผู้คน [103]แนวคิดของโอเว่นและฟูริเยร์ได้รับการฝึกฝนในชุมชนโดยเจตนาทั่วยุโรปและอเมริกาเหนือในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

ปารีสคอมมูน

การเฉลิมฉลองการเลือกตั้งประชาคมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2414— ประชาคมปารีสเป็นการนำแนวคิดสังคมนิยมไปปฏิบัติในช่วงแรกๆ ที่สำคัญ

ปารีสคอมมูนเป็นรัฐบาลที่ปกครองกรุงปารีสจาก 18 มีนาคม (อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม) จะ 28 พฤษภาคม 1871 คอมมูนเป็นผลมาจากการจลาจลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่พ่ายแพ้ในที่ฝรั่งเศสปรัสเซียนสงครามการเลือกตั้งประชาคมมีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม พวกเขาเลือกสภาชุมชนที่มีสมาชิก 92 คน สมาชิกหนึ่งคนต่อผู้อยู่อาศัย 20,000 คน[104]แม้จะมีความแตกต่างภายใน สภาเริ่มจัดบริการสาธารณะ มันถึงฉันทามติในนโยบายบางอย่างที่มีแนวโน้มไปสู่ความก้าวหน้าทางโลกและเป็นประชาธิปไตยสูงสังคมประชาธิปไตย

เนื่องจากประชาคมสามารถประชุมได้ทั้งหมดภายในเวลาไม่ถึง 60 วัน จึงมีการออกกฤษฎีกาเพียงไม่กี่ฉบับเท่านั้น เหล่านี้รวมถึงการแยกของคริสตจักรและรัฐ ; การปลดค่าเช่าที่ค้างชำระในช่วงการปิดล้อม (ในระหว่างที่การชำระเงินถูกระงับ); การยกเลิกการทำงานกลางคืนในหลายร้อยปารีสเบเกอรี่ ; การให้เงินบำนาญแก่เพื่อนที่ยังไม่แต่งงานและลูกของ National Guards ที่ถูกสังหารขณะปฏิบัติหน้าที่ และการคืนเครื่องมือและของใช้ในครัวเรือนของคนงานทั้งหมดมูลค่าสูงถึง 20 ฟรังก์ซึ่งได้รับคำมั่นสัญญาในระหว่างการปิดล้อม[105]ชุมชนกังวลว่าคนงานที่มีทักษะถูกบังคับให้จำนำเครื่องมือของพวกเขาในช่วงสงคราม การเลื่อนหนี้การค้าภาระผูกพันและการยกเลิกดอกเบี้ยหนี้ และสิทธิของพนักงานที่จะเข้าครอบครองและบริหารกิจการหากถูกเจ้าของทิ้งร้าง ชุมชนยังคงรับรู้ถึงสิทธิ์ในการชดเชยของเจ้าของคนก่อน [105]

นานาชาติครั้งแรก

Mikhail Bakuninพูดกับสมาชิกของสมาคมแรงงานระหว่างประเทศที่Basel Congressในปี 1869

ในปี 1864 First International ก่อตั้งขึ้นในลอนดอน มันพร้อมใจกระแสปฏิวัติที่มีความหลากหลายรวมทั้งสังคมเช่นผู้ติดตามของฝรั่งเศสพราวด์[106] Blanquists , Philadelphes , อังกฤษสหภาพการค้าและพรรคสังคมประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2408 และ พ.ศ. 2409 ได้มีการจัดการประชุมเบื้องต้นและมีการประชุมครั้งแรกในกรุงเจนีวาตามลำดับ เนื่องจากปรัชญาที่หลากหลายของพวกเขา ความขัดแย้งจึงปะทุขึ้นทันที คัดค้านแรกที่มาร์กซ์มาจาก mutualists ที่ตรงข้ามกับรัฐสังคมนิยมไม่นานหลังจากมิคาอิล บาคูนินและผู้ติดตามของเขาเข้าร่วมในปี 2411 กลุ่มนานาชาติที่หนึ่งก็ได้แยกขั้วออกเป็นค่ายต่าง ๆ ที่นำโดยมาร์กซ์และบากูนิน[107]ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดระหว่างกลุ่มต่างๆ เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ที่เสนอเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ First International กลายเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สำคัญแห่งแรกสำหรับการเผยแพร่แนวคิดสังคมนิยม

ผู้ติดตามของ Bakunin ถูกเรียกว่าCollectivistsและพยายามที่จะรวมความเป็นเจ้าของวิธีการผลิตในขณะที่ยังคงจ่ายเงินตามสัดส่วนของปริมาณและชนิดของแรงงานของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับ Proudhonists พวกเขายืนยันสิทธิของแต่ละคนในผลงานของเขาและได้รับค่าตอบแทนสำหรับผลงานเฉพาะของเขาในการผลิต ในทางตรงกันข้าม พวกอนาธิปไตยคอมมิวนิสต์แสวงหาความเป็นเจ้าของร่วมกันของทั้งเครื่องมือและผลิตภัณฑ์จากแรงงาน อย่างเออร์ริโก มาลาเตสตาว่า "แทนที่จะเสี่ยงที่จะสับสนในการพยายามแยกแยะสิ่งที่คุณและฉันแต่ละคนทำ ให้พวกเราทุกคนทำงานและรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้แต่ละคนจะมอบทุกสิ่งที่ความแข็งแกร่งของเขาให้กับสังคมจนกว่าจะเพียงพอ ถูกผลิตขึ้นเพื่อทุกคน และแต่ละคนก็รับเอาสิ่งที่ตนต้องการมา จำกัดความต้องการของตน เฉพาะในสิ่งที่ยังไม่มีเพียงพอสำหรับทุกคน". [108]ลัทธิคอมมิวนิสต์ Anarcho ในฐานะปรัชญาเศรษฐกิจและการเมืองที่เชื่อมโยงกันได้รับการกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในส่วนภาษาอิตาลีของ First International โดย Malatesta, Carlo Cafiero , Emilio Covelli , Andrea CostaและอดีตพรรครีพับลิกันMazzinian [19]ด้วยความเคารพต่อ Bakunin พวกเขาไม่ได้สร้างความแตกต่างกับลัทธิอนาธิปไตยส่วนรวมอย่างชัดเจนจนกระทั่งหลังจากที่เขาเสียชีวิต[110]

Syndicalismโผล่ออกมาในฝรั่งเศสแรงบันดาลใจในส่วนของพราวด์และต่อมา Pelloutier และจอร์เรล [111]มันพัฒนาขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 จากขบวนการสหภาพแรงงานของฝรั่งเศส ( syndicatเป็นคำภาษาฝรั่งเศสสำหรับสหภาพการค้า) มันเป็นกำลังสำคัญในอิตาลีและสเปนในต้นศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งถูกระบอบฟาสซิสต์ในประเทศเหล่านั้นบดขยี้ในสหรัฐอเมริกา syndicalism ปรากฏในหน้ากากของIndustrial Workers of the Worldหรือ "Wobblies" ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 [111] Syndicalism เป็นระบบเศรษฐกิจที่จัดอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เป็นสมาพันธ์ (syndicates) [112]และเศรษฐกิจได้รับการจัดการโดยการเจรจาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนคนงานในแต่ละสาขา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่จัดหมวดหมู่ที่ไม่สามารถแข่งขันได้หลายหน่วย[113] Syndicalism เป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิคอมมิวนิสต์และองค์กรทางเศรษฐกิจแต่ยังหมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองและยุทธวิธีที่ใช้ในการทำให้เกิดระบบประเภทนี้ ขบวนการอนาธิปไตยที่ทรงอิทธิพลบนพื้นฐานของแนวคิดแบบซินดิคัลลิสม์คืออนาธิปไตย-syndicalism [114] The International Workers Associationเป็นสหพันธ์ anarcho-syndicalist ระหว่างประเทศของสหภาพแรงงานต่างๆ

สมาคมเฟเบียนเป็นสังคมนิยมอังกฤษองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของสังคมนิยมผ่านgradualistและปฏิรูปวิธี[115]สังคมได้วางรากฐานของพรรคกรรมกรไว้มากมายและต่อมาก็ส่งผลกระทบต่อนโยบายของรัฐต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปลดปล่อยอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษโดยเฉพาะอินเดียและสิงคโปร์ ในขั้นต้น สมาคมเฟเบียนมุ่งมั่นที่จะก่อตั้งเศรษฐกิจสังคมนิยมควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นต่อจักรวรรดินิยมอังกฤษในฐานะพลังที่ก้าวหน้าและทันสมัย[116]ต่อมา สังคมทำหน้าที่หลักเป็นThink Tankและเป็นหนึ่งในสิบห้าสังคมนิยมสังคมนิยมสังกัดพรรคแรงงาน มีสังคมที่คล้ายคลึงกันในออสเตรเลีย ( Australian Fabian Society ) ในแคนาดา ( มูลนิธิ Douglas-ColdwellและLeague for Social Reconstruction ที่ถูกยกเลิกในขณะนี้) และในนิวซีแลนด์

ลัทธิสังคมนิยมกิลด์เป็นขบวนการทางการเมืองที่สนับสนุนให้คนงานควบคุมอุตสาหกรรมผ่านสื่อกลางของกิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า"ในความสัมพันธ์ตามสัญญาโดยนัยกับสาธารณะ" [117]มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรและมีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของศตวรรษที่ 20 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสมาคมในยุคกลางนักทฤษฎีเช่นSamuel George HobsonและGDH Cole ได้สนับสนุนให้รัฐบาลเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมและองค์กรแรงงานของพวกเขาให้เป็นกิลด์ ซึ่งแต่ละแห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพแรงงานในระบอบประชาธิปไตย นักสังคมนิยมกิลด์มีแนวโน้มน้อยกว่าฟาเบียนที่จะลงทุนอำนาจในรัฐ[111]เมื่อถึงจุดหนึ่ง เช่นเดียวกับ American Knights of Labourกิลด์สังคมนิยมต้องการยกเลิกระบบค่าจ้าง [118]

นานาชาติที่สอง

เมื่อแนวคิดของมาร์กซ์และเองเกลส์ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปกลาง นักสังคมนิยมจึงพยายามรวมตัวกันในองค์กรระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2432 (ครบรอบ 100 ปีของการปฏิวัติฝรั่งเศส) มีการก่อตั้ง Second International โดยมีผู้แทน 384 คนจาก 20 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรแรงงานและสังคมนิยมประมาณ 300 องค์กร[119]มันถูกเรียกว่าประเทศสังคมนิยมและเองเงิลส์ได้รับเลือกเป็นประธานกิตติมศักดิ์ที่สภาคองเกรสที่สามในปี 1893 อนาธิปไตยไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เนื่องจากแรงกดดันจาก Marxists [120]มีการโต้เถียงกันว่า ณ จุดหนึ่ง Second International ได้ "กลายเป็นสมรภูมิเหนือประเด็นสังคมนิยมเสรีนิยมกับเผด็จการ. พวกเขาไม่เพียงแต่แสดงตนอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะตัวแทนของสิทธิชนกลุ่มน้อยเท่านั้น พวกเขายังยั่วยุให้มาร์กซิสต์เยอรมันแสดงการไม่ยอมรับเผด็จการซึ่งเป็นปัจจัยในการป้องกันไม่ให้ขบวนการแรงงานอังกฤษปฏิบัติตามทิศทางมาร์กซิสต์ที่ระบุโดยผู้นำเช่นHM Hyndman " [120]

การปฏิรูปเกิดขึ้นเป็นทางเลือกแทนการปฏิวัติเอดูอาร์นสไตน์เป็นชั้นนำของสังคมประชาธิปไตยในประเทศเยอรมนีที่เสนอแนวคิดของสังคมนิยมวิวัฒนาการนักสังคมนิยมปฏิวัติมุ่งเป้าไปที่การปฏิรูปอย่างรวดเร็ว: โรซา ลักเซมเบิร์กประณามสังคมนิยมวิวัฒนาการของเบิร์นสไตน์ในเรียงความเรื่องการปฏิรูปสังคมหรือการปฏิวัติในปี 1900 ของเธอ? ลัทธิสังคมนิยมปฏิวัติครอบคลุมการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองหลายอย่างที่อาจกำหนด "การปฏิวัติ" แตกต่างกันพรรคประชาธิปัตย์สังคมแห่งเยอรมนี (SPD) กลายเป็นพรรคสังคมนิยมที่ใหญ่และทรงอำนาจที่สุดในยุโรป แม้จะทำงานอย่างผิดกฎหมายจนกระทั่งกฎหมายต่อต้านสังคมนิยมถูกยกเลิกในปี 1890 ในการเลือกตั้งปี 1893 พรรคได้รับคะแนนเสียง 1,787,000 เสียง หนึ่งในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อมูลจาก Engels ในปี 1895 ปีของการเสียชีวิตของเขาเองเงิลส์เน้นคอมมิวนิสต์ประกาศ ' s เน้นการชนะเป็นขั้นตอนแรกที่ 'การต่อสู้ของระบอบประชาธิปไตย' [121]

ต้นศตวรรษที่ 20

อันโตนิโอ แกรมชีสมาชิกพรรคสังคมนิยมอิตาลีและต่อมาเป็นผู้นำและนักทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี

ในอาร์เจนตินาพรรคสังคมนิยมแห่งอาร์เจนตินาก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ 1890 นำโดยJuan B. JustoและNicolás Repettoรวมถึงคนอื่นๆ เป็นงานมวลชนกลุ่มแรกในประเทศและในละตินอเมริกา บุคคลที่สังกัดตัวเองกับ Second International [122]ระหว่าง 1924 และ 1940 มันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของแรงงานและประเทศสังคมนิยม [123]

ในปี ค.ศ. 1904 ชาวออสเตรเลียเลือกคริส วัตสันเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพรรคแรงงานออสเตรเลียและกลายเป็นนักสังคมนิยมคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย[124]ในปี 1909 Kibbutzแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปาเลสไตน์[125]โดยผู้อพยพชาวยิวชาวรัสเซียKibbutz เคลื่อนไหวขยายผ่านศตวรรษที่ 20 ต่อไปนี้คำสอนของนิสม์สังคมนิยม[126]พรรคแรงงานอังกฤษชนะที่นั่งในสภาในปี 2445 เป็นครั้งแรกคณะกรรมาธิการสังคมนิยมระหว่างประเทศ (ISC หรือที่รู้จักในชื่อ Berne International) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 ในที่ประชุมในกรุงเบิร์นโดยฝ่ายที่ต้องการรื้อฟื้น Second International [127]

ภายในปี 1917 ความรักชาติของสงครามโลกครั้งที่ 1ได้เปลี่ยนไปเป็นลัทธิหัวรุนแรงทางการเมืองในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ของยุโรปและสหรัฐอเมริกา พรรคสังคมนิยมอื่น ๆ จากทั่วโลกที่เริ่มมีความสำคัญในการเมืองระดับชาติในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้แก่พรรคสังคมนิยมอิตาลี , แผนกแรงงานระหว่างประเทศของฝรั่งเศส , พรรคแรงงานสังคมนิยมสเปน , พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดน , สังคมประชาธิปไตยรัสเซียพรรคแรงงานและพรรคสังคมนิยมในอาร์เจนตินาที่พรรคแรงงานสังคมนิยมในประเทศชิลีและพรรคสังคมนิยมของอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา.

การปฏิวัติรัสเซีย

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460 การปฏิวัติได้ปะทุขึ้นในรัสเซีย แรงงานทหารและชาวบ้านที่จัดตั้งขึ้นโซเวียต (เทศบาล), สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ลดลงและรัฐบาลเฉพาะกาลประชุมที่รอการเลือกตั้งที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ ในเดือนเมษายนของปีที่วลาดิมีร์เลนินผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายของสังคมในรัสเซียและเป็นที่รู้จักของเขาขยายลึกซึ้งและความขัดแย้งของลัทธิมาร์กได้รับอนุญาตให้ข้ามประเทศเยอรมนีเพื่อผลตอบแทนจากการถูกเนรเทศในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เลนินได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลัทธิจักรวรรดินิยมระยะการผูกขาดและโลกาภิวัตน์ของระบบทุนนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพสังคม เขาสังเกตเห็นว่าเมื่อระบบทุนนิยมพัฒนาต่อไปในยุโรปและอเมริกา คนงานยังคงไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะในชั้นเรียนได้ตราบใดที่พวกเขายุ่งอยู่กับการทำงานมากเกินไปที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย ดังนั้นเขาจึงเสนอว่าการปฏิวัติทางสังคมจะต้องเป็นผู้นำของพรรคแนวหน้าของนักปฏิวัติที่ใส่ใจในชั้นเรียนจากกลุ่มประชากรที่มีการศึกษาและมีบทบาททางการเมือง[128]

เมื่อมาถึงเมืองเปโตรกราดเลนินประกาศว่าการปฏิวัติในรัสเซียเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น และขั้นตอนต่อไปคือให้โซเวียตของคนงานมีอำนาจเต็มที่ เขาออกวิทยานิพนธ์โดยสรุปโครงการบอลเชวิค รวมถึงการปฏิเสธความชอบธรรมใดๆ ในรัฐบาลเฉพาะกาลและการสนับสนุนอำนาจรัฐที่จะบริหารผ่านสหภาพโซเวียต พวกบอลเชวิคกลายเป็นกองกำลังที่มีอิทธิพลมากที่สุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนศาลากลางของรัฐบาลเฉพาะกาลถูกโจมตีโดยกลุ่มบอลเชวิคเรดการ์ดซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนามการปฏิวัติสังคมนิยมในเดือนตุลาคมที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลเฉพาะกาลสิ้นสุดลงและสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมรัสเซีย สหภาพโซเวียต-ก่อตั้งรัฐสังคมนิยมตามรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลก เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2461 เลนินประกาศว่า "การปฏิวัติสังคมนิยมโลกจงเจริญ!" ที่Petrograd โซเวียต[129]และเสนอการสงบศึกทันทีในทุกแนวหน้าและโอนที่ดินของเจ้าของที่ดิน มงกุฎ และอารามไปยังคณะกรรมการชาวนาโดยไม่มีค่าตอบแทน[130]

วันหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารในวันที่ 25 มกราคม เลนินได้เขียนร่างข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมแรงงานซึ่งอนุญาตให้คนงานควบคุมธุรกิจที่มีพนักงานมากกว่าห้าคนและพนักงานในสำนักงาน และเข้าถึงหนังสือ เอกสาร และหุ้นทั้งหมด และการตัดสินใจของพวกเขาจะ "ผูกมัด" ต่อเจ้าของสถานประกอบการ" [131]ปกครองผ่านโซเวียตที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นพันธมิตรกับนักปฏิวัติสังคมนิยมฝ่ายซ้ายจากชาวนารัฐบาลบอลเชวิคเริ่มให้ธนาคารและอุตสาหกรรมเป็นของรัฐ และปฏิเสธหนี้แห่งชาติของปลดโรพระราชrégime มันฟ้องเพื่อสันติภาพถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและเรียกประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ชาวนาพรรคสังคมนิยม-ปฏิวัติ (SR) ชนะเสียงข้างมาก[132]

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เลือกวิกเตอร์ เชอร์นอฟผู้นำ SR ของสาธารณรัฐรัสเซีย แต่ปฏิเสธข้อเสนอของพรรคบอลเชวิคที่รับรองพระราชกฤษฎีกาของสหภาพโซเวียตในเรื่องการควบคุมที่ดิน ความสงบสุข และแรงงาน และรับทราบอำนาจของเจ้าหน้าที่โซเวียตของคนงาน ทหาร และชาวนา . วันรุ่งขึ้น พวกบอลเชวิคประกาศว่าสมัชชาได้รับเลือกจากรายชื่อพรรคที่ล้าสมัย[133]และคณะกรรมการบริหารกลางของรัสเซียทั้งหมดแห่งสหภาพโซเวียตยุบสภา [134] [135]ในเดือนมีนาคมปี 1919 ฝ่ายคอมมิวนิสต์โลกรูปแบบองค์การคอมมิวนิสต์สากล (ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นสามประเทศ) ในการประชุมในกรุงมอสโก [136]

สหภาพแรงงานระหว่างประเทศของพรรคสังคมนิยม

ภาคีที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นคืนชีพ Second International (ISC) หรือ Comintern ได้จัดตั้ง International Working Union of Socialist Parties (IWUSP หรือที่รู้จักในชื่อ Vienna International/Vienna Union/Two-and-a-Half International) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1921 ณ การประชุมที่เวียนนา[137] ISC และ IWUSP เข้าร่วมก่อตั้งLabour and Socialist International (LSI) ในเดือนพฤษภาคม 1923 ในการประชุมที่ฮัมบูร์ก[138]กลุ่มฝ่ายซ้ายซึ่งไม่เห็นด้วยกับการรวมศูนย์และการละทิ้งสหภาพโซเวียตโดยพรรคบอลเชวิค นำการลุกฮือฝ่ายซ้ายต่อต้านพวกบอลเชวิค —กลุ่มดังกล่าวรวมถึงนักปฏิวัติสังคมนิยม , [139] Left Socialist Revolutionaries ,Mensheviksและอนาธิปไตย . [140]

ภายในปีกซ้ายนี้พอใจมากที่สุดกิจกรรมขนาดใหญ่เป็นคนงานของครอนจลาจล[141] [142] [143]และอนาธิปไตยนำการปฏิวัติต่อต้านกองทัพของประเทศยูเครนจลาจลซึ่งควบคุมพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนฟรี [144] [145] [146]

นานาชาติที่สาม

โรซา ลักเซมเบิร์กนักปฏิวัติที่มีชื่อเสียงของมาร์กซิสต์ ผู้นำพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีผู้พลีชีพและผู้นำการลุกฮือของชาวสปาร์ตาซิสต์ชาวเยอรมันในปี 2462

คอมมิวนิสต์ปฏิวัติรัสเซียของมกราคม 1918 เปิดตัวฝ่ายคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศและไปด้วยกันปฏิวัติ 1917-1923 คอมมิวนิสต์ไม่กี่คนสงสัยว่าประสบการณ์ของรัสเซียขึ้นอยู่กับการปฏิวัติสังคมนิยมชนชั้นแรงงานที่ประสบความสำเร็จในประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว[147] [148]ในปี พ.ศ. 2462 เลนินและรอทสกี้ได้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของโลกให้เป็นสมาคมแรงงานระหว่างประเทศซึ่งก็คือคอมมิวนิสต์สากล (Comintern) หรือที่เรียกว่าประเทศที่สาม

การปฏิวัติรัสเซียมีอิทธิพลต่อการลุกฮือในประเทศอื่นๆปฏิวัติเยอรมัน 1918-1919แทนที่รัฐบาลจักรวรรดิของเยอรมนีกับสาธารณรัฐการปฏิวัติดำเนินไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1918 จนถึงการก่อตั้งสาธารณรัฐไวมาร์ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1919 ซึ่งรวมถึงตอนที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐโซเวียตบาวาเรีย[149] [150] [151] [152]และการจลาจลของชาวสปาร์ตาซิสต์

สั้นอาศัยฮังการีสาธารณรัฐโซเวียตถูกจัดตั้งขึ้นในฮังการีมีนาคม 21-01 สิงหาคม 1919 มันถูกนำโดยBélaกุน [153] [154] [155] [ หน้าจำเป็น ]มันก่อตั้งหวาดกลัวสีแดง [156] [ หน้าที่จำเป็น ]หลังจากที่ระบอบการปกครองถูกวางลงความหวาดกลัวสีขาวที่โหดร้ายยิ่งขึ้นตามมา คุนพยายามหลบหนีไปยังสหภาพโซเวียต ที่ซึ่งเขาร่วมเป็นผู้นำการสังหารชาวรัสเซียผิวขาวหลายหมื่นคน[157] [158]เขาถูกสังหารในการกวาดล้างโซเวียตในปี 2473 [159] [160]

ในอิตาลี เหตุการณ์ที่เรียกว่าBiennio Rosso [161] [162]มีการนัดหยุดงานเป็นจำนวนมาก การสาธิตคนงาน และการทดลองการจัดการตนเองผ่านการยึดครองที่ดินและโรงงาน ในตูรินและมิลาน, พนักงานเทศบาลกำลังก่อตัวขึ้นและหลายอาชีพโรงงานที่เกิดขึ้นนำโดยAnarcho-syndicalistsจัดรอบUnione Sindacale Italiana [163]

โดย 1920 ที่กองทัพแดงภายใต้รอทสกี้เคยพ่ายแพ้ส่วนใหญ่สนับสนุนพระมหากษัตริย์กองทัพสีขาวในปีพ.ศ. 2464 ลัทธิคอมมิวนิสต์สงครามสิ้นสุดลงและภายใต้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (NEP) อนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของวิสาหกิจชาวนาขนาดกลางและขนาดย่อม ในขณะที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงถูกควบคุมโดยรัฐ เลนินยอมรับว่า NEP เป็นมาตรการทุนนิยมที่จำเป็นสำหรับประเทศที่ไม่พร้อมสำหรับลัทธิสังคมนิยม การแสวงหากำไรกลับคืนมาในรูปของ "ชาย NEP" และชาวนาที่ร่ำรวย ( kulaks ) ได้รับอำนาจ[164]บทบาทของทรอตสกี้ถูกตั้งคำถามโดยนักสังคมนิยมคนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาDwight Macdonaldเลิกกับ Trotsky และออกจาก Trotskyistพรรคแรงงานสังคมนิยมโดยสังเกตการจลาจล Kronstadtซึ่ง Trotsky และพวกบอลเชวิคคนอื่น ๆ ได้ปราบปรามอย่างไร้ความปราณี จากนั้นเขาก็ย้ายไปทางประชาธิปไตยสังคมนิยม[165]และอนาธิปไตย [166]

วิจารณ์บทบาทของรอทสกี้ในการก่อจลาจลครอนคล้ายถูกเลี้ยงดูมาโดยอนาธิปไตยอเมริกันเอ็มม่าโกลด์แมน ในบทความของเธอเรื่อง "Trotsky Protests Too Much" เธอกล่าวว่า "ฉันยอมรับว่าเผด็จการภายใต้การปกครองของสตาลินได้กลายเป็นสิ่งที่เลวร้าย อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้ช่วยลดความผิดของ Leon Trotsky ในฐานะหนึ่งในนักแสดงในละครปฏิวัติที่ Kronstadt เป็นฉากที่นองเลือดที่สุดฉากหนึ่ง" [167] [ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]

4th World Congress of the Communist International

ในปี 1922 สภาคองเกรสที่สี่ของคอมมิวนิสต์สากลเอานโยบายของแนวร่วม มันเรียกร้องให้คอมมิวนิสต์ทำงานกับตำแหน่งและยื่นฟ้องพรรคประชาธิปัตย์ในสังคมในขณะที่ยังคงวิจารณ์ผู้นำของพวกเขา พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำเหล่านั้นที่ทรยศต่อกรรมกรโดยสนับสนุนการทำสงครามของนายทุน โซเชียลเดโมแครตชี้ให้เห็นถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการปฏิวัติและต่อมากลายเป็นลัทธิอำนาจนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์ พรรคแรงงานปฏิเสธใบสมัครของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตนใหญ่เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับพวกเขาในปี พ.ศ. 2463

เมื่อได้เห็นอำนาจบีบบังคับที่เพิ่มขึ้นของรัฐโซเวียตในปี 1923 เลนินที่กำลังจะตายกล่าวว่ารัสเซียได้เปลี่ยนกลับไปเป็น[168]หลังการเสียชีวิตของเลนินในเดือนมกราคม พ.ศ. 2467 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตซึ่งต่อมาอยู่ภายใต้การควบคุมของโจเซฟ สตาลินก็ยิ่งปฏิเสธทฤษฎีที่ว่าสังคมนิยมไม่สามารถสร้างขึ้นเพียงฝ่ายเดียวในสหภาพโซเวียตเพื่อสนับสนุนแนวคิดสังคมนิยมแบบหนึ่งเดียว ประเทศ . แม้จะมีข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านฝ่ายซ้ายในการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยของสหภาพโซเวียต แต่สตาลินก็พัฒนาระบบราชการและเผด็จการรัฐบาลที่ถูกประณามโดยนักสังคมนิยมประชาธิปไตย ผู้นิยมอนาธิปไตย และกลุ่มทรอตสกี้ ฐานบ่อนทำลายอุดมการณ์ของการปฏิวัติ [169] [170] [ แหล่งเผยแพร่ด้วยตนเอง? ] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ]

ในปี 1924 ที่สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียก่อตั้งขึ้นและถูกปกครองโดยพรรคประชาชนมองโกเลีย การปฏิวัติรัสเซียและผลที่ตามแรงจูงใจฝ่ายคอมมิวนิสต์ชาติอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองและสังคมในฝรั่งเศสที่สหรัฐอเมริกา , อิตาลี , จีน , เม็กซิโกที่บราซิล , ชิลีและอินโดนีเซีย

สงครามกลางเมืองสเปน

กองกำลังติดอาวุธFAIระหว่างการปฏิวัติสเปนในปี 1936

ในสเปนในปี 1936 Confederación Nacional del Trabajo (CNT) สหภาพการค้า anarcho-syndicalist แห่งชาติในขั้นต้นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพันธมิตรการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยม การไม่ออกเสียงของพวกเขานำไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งฝ่ายขวา ในปีพ.ศ. 2479 CNT ได้เปลี่ยนนโยบายและการลงมติของผู้นิยมอนาธิปไตยช่วยนำหน้ายอดนิยมกลับมาสู่อำนาจ หลายเดือนต่อมา อดีตชนชั้นปกครองพยายามทำรัฐประหาร ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองสเปน (ค.ศ. 1936–1939) [171]

เพื่อตอบโต้การก่อกบฏของกองทัพขบวนการของชาวนาและคนงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนาธิปไตยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังติดอาวุธ เข้าควบคุมบาร์เซโลนาและพื้นที่ขนาดใหญ่ในชนบทของสเปนที่พวกเขารวบรวมดินแดน [172]การปฏิวัติสเปนเป็นการปฏิวัติทางสังคมของคนงานที่เริ่มต้นด้วยสงครามกลางเมืองสเปนในปี 2479 และส่งผลให้มีการนำหลักการขององค์กรนิยมอนาธิปไตยไปใช้อย่างกว้างขวางและหลักการขององค์กรสังคมนิยมแบบเสรีนิยมในวงกว้างมากขึ้นในบางพื้นที่เป็นเวลาสองถึงสามปีโดยเฉพาะคาตาโลเนียอารากอนอันดาลูเซียและบางส่วนของLevante.

เศรษฐกิจของสเปนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของคนงาน ในฐานที่มั่นของอนาธิปไตยเช่นคาตาโลเนียตัวเลขสูงถึง 75% แต่ลดลงในพื้นที่ที่มีหนักพรรคคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลซึ่งต่อต้านอย่างแข็งขันพยายามที่จะcollectivisation โรงงานวิ่งผ่านคณะกรรมการงานเกษตรกรรมพื้นที่กลายเป็น collectivised และทำงานเป็นเสรีนิยม communes นักประวัติศาสตร์อนาธิปไตยSam Dolgoffประมาณการว่าประมาณแปดล้านคนเข้าร่วมในการปฏิวัติสเปนโดยตรงหรือโดยอ้อม [173]

กลางศตวรรษที่ 20

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

Trotsky's Fourth Internationalก่อตั้งขึ้นในฝรั่งเศสในปี 1938 เมื่อTrotskyistsแย้งว่าCominternหรือ Third International กลายเป็น "แพ้สตาลิน " อย่างแก้ไขไม่ได้ดังนั้นจึงไม่สามารถนำชนชั้นกรรมกรไปสู่อำนาจได้ [174]การเพิ่มขึ้นของนาซีและจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองจะนำไปสู่การสลายตัวของ LSI ในปี 1940 หลังจากที่สงครามระหว่างประเทศสังคมนิยมที่ถูกสร้างขึ้นในแฟรงค์เฟิร์ตในกรกฎาคม 1951 เป็นทายาท [175]

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลสังคมประชาธิปไตยได้แนะนำการปฏิรูปสังคมและการกระจายความมั่งคั่งผ่านสวัสดิการและการเก็บภาษี พรรคสังคมประชาธิปไตยครอบงำการเมืองหลังสงครามในประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เชโกสโลวะเกีย เบลเยียม และนอร์เวย์ จนถึงจุดหนึ่ง ฝรั่งเศสอ้างว่าเป็นประเทศทุนนิยมที่รัฐควบคุมมากที่สุดในโลก มันกลางสาธารณูปโภครวมทั้งCharbonnages de France (CDF), ไฟฟ้าฝรั่งเศส (EDF) Gaz de France (GDF), แอร์ฟรานซ์ , Banque de FranceและRégie Nationale des Usines เรโนลต์[176]

ในปี 1945 พรรคแรงงานอังกฤษซึ่งนำโดยClement Attleeได้รับเลือกจากโครงการสังคมนิยมหัวรุนแรง รัฐบาลกลางแรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการทำเหมืองแร่, แก๊ส, ถ่านหิน, ไฟฟ้า, รถไฟ, เหล็ก, เหล็กและธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ British Petroleumถูกโอนให้เป็นของกลางอย่างเป็นทางการในปี 1951 [177] Anthony Croslandกล่าวว่าในปี 1956 25% ของอุตสาหกรรมในอังกฤษเป็นของกลาง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งในอุตสาหกรรมที่เป็นของกลาง ประกอบขึ้นด้วยสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันของแรงงานของประเทศ[178]รัฐบาลแรงงานในปี 2507-2513 และ 2517-2522 เข้าแทรกแซงเพิ่มเติม[179]ได้เปลี่ยนสัญชาติของ British Steel(1967) หลังจากที่พรรคอนุรักษ์นิยมได้ยกเลิกสัญชาติและได้สัญชาติของ British Leyland (1976) [180]การบริการสุขภาพแห่งชาติให้การดูแลสุขภาพโดยผู้เสียภาษีอากรแก่ทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ จุดบริการ [181]ที่อยู่อาศัยการทำงานระดับได้รับการจัดให้อยู่ในสภาที่อยู่อาศัยที่ดินและการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลายเป็นใช้ได้ผ่านทางระบบโรงเรียนทุน [182]

ประเทศนอร์ดิก

ในช่วงยุคหลังสงครามส่วนใหญ่สวีเดนถูกปกครองโดยพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดนโดยส่วนใหญ่ร่วมมือกับสหภาพแรงงานและอุตสาหกรรม[183]ในสวีเดน พรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดนมีอำนาจตั้งแต่ปี 2479 ถึง 2519, 2525 ถึง 2534, 2537 ถึง 2549 และ 2557 ถึง 2566 โดยล่าสุดอยู่ในกลุ่มพันธมิตรส่วนน้อยTage Erlanderเป็นผู้นำคนแรกของพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งสวีเดน (SSDP) เขาเป็นผู้นำรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นรัฐบาลรัฐสภาที่ยาวที่สุดอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเหล่านี้ขยายรัฐสวัสดิการอย่างมาก[184] Olof Palmeนายกรัฐมนตรีสวีเดนระบุว่าเป็น "นักสังคมนิยมประชาธิปไตย" [185]และถูกอธิบายว่าเป็น "นักปฏิรูปปฏิวัติ" [186]

พรรคแรงงานนอร์เวย์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2430 และส่วนใหญ่เป็นสหพันธ์สหภาพแรงงาน พรรคไม่ได้ประกาศวาระสังคมนิยม ยกระดับการออกเสียงลงคะแนนสากลและการยุบสหภาพกับสวีเดนเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด ในปี พ.ศ. 2442 สมาพันธ์แรงงานแห่งนอร์เวย์ได้แยกตัวออกจากพรรคแรงงาน ในช่วงเวลาของการปฏิวัติรัสเซียพรรคแรงงานได้ย้ายไปทางซ้ายและเข้าร่วมคอมมิวนิสต์สากลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ถึง พ.ศ. 2466 หลังจากนั้นพรรคยังคงถือว่าตนเองเป็นนักปฏิวัติ แต่ฝ่ายซ้ายของพรรคได้แตกแยกและก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งนอร์เวย์ในขณะที่พรรคแรงงานค่อยๆนำมาใช้เป็นเส้นปฏิรูปรอบปี 1930 ในปี 1935 โจฮาน Nygaardsvoldจัดตั้งรัฐบาลจนถึงปี 1945 [187]

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2489 ถึง 2505 พรรคแรงงานนอร์เวย์ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาซึ่งนำโดยไอนาร์ เกอร์ฮาร์ดเซนซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นเวลา 17 ปี แม้ว่าพรรคจะละทิ้งแนวคิดสังคมนิยมก่อนสงคราม แต่รัฐสวัสดิการก็ขยายออกไปภายใต้ Gerhardsen เพื่อให้แน่ใจว่ามีบทบัญญัติสากลด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ[188]ในการเลือกตั้งรัฐสภา 1945 นอร์เวย์ที่พรรคคอมมิวนิสต์เอา 12% ของคะแนนโหวต แต่ส่วนใหญ่หายไปในช่วงสงครามเย็น [189]ในปี 1950 ลัทธิสังคมนิยมที่ได้รับความนิยมเกิดขึ้นในประเทศแถบนอร์ดิก มันวางตัวเองระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยในสังคม[190]ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 พรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้ายได้ท้าทายพรรคแรงงานจากทางซ้าย [187]นอกจากนี้ ในทศวรรษที่ 1960 Gerhardsen ได้จัดตั้งหน่วยงานวางแผนและพยายามจัดตั้งระบบเศรษฐกิจตามแผน [188]ในปี 1970 พรรคสังคมนิยมที่หัวรุนแรงกว่านั้นคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งกรรมกร (เอเคพี) แตกออกจากพรรคซ้ายสังคมนิยมและมีอิทธิพลที่โดดเด่นในสมาคมนักศึกษาและสหภาพการค้าบางแห่ง AKP ยึดติดกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและแอลเบเนียมากกว่าสหภาพโซเวียต [191]

ในประเทศต่างๆ เช่น สวีเดนโมเดล Rehn–Meidner [192]อนุญาตให้นายทุนที่เป็นเจ้าของบริษัทที่มีประสิทธิผลและประสิทธิผลสามารถรักษาผลกำไรไว้ได้โดยที่แรงงานของบริษัทเสียไป ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันที่ทวีความรุนแรงขึ้น และทำให้คนงานกระวนกระวายเพื่อส่วนแบ่งกำไรในปี 1970 ในขณะนั้นผู้หญิงที่ทำงานในภาครัฐเริ่มเรียกร้องค่าแรงที่สูงขึ้นRudolf Meidner ได้จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาที่เสนอข้อเสนอปี 1976 เพื่อโอนผลกำไรส่วนเกินไปยังกองทุนรวมที่ควบคุมโดยคนงาน ด้วยความตั้งใจว่าบริษัทต่างๆ จะสร้างงานและจ่ายค่าจ้างที่สูงขึ้นแทนที่จะให้รางวัลแก่เจ้าของและผู้จัดการบริษัท[193]นายทุนที่มีป้ายกำกับทันทีข้อเสนอนี้เป็นสังคมนิยมและเปิดตัวฝ่ายค้านรวมทั้งเรียกร้องให้ปิดการประนีประนอมชั้นก่อตั้งขึ้นในปี 1938 เป็นประวัติการณ์Saltsjöbadenข้อตกลง [194]พรรคสังคมประชาธิปไตยเป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดและดำเนินการในประเทศแถบนอร์ดิกทั้งหมด ประเทศหรือระบบการเมืองที่พรรคสังคมประชาธิปไตยครอบงำมาอย่างยาวนานมักถูกระบุว่าเป็นสังคมประชาธิปไตย[195] [196]ประเทศเหล่านั้นเหมาะสมกับประเภทของ "สังคมนิยมชั้นสูง" แบบสังคมประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการอธิบายว่านิยม "การย่อยสลายในระดับสูงและการแบ่งชั้นในระดับต่ำ" [197]

แบบจำลองนอร์ดิกเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีร่วมกันในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) โดยมีองค์ประกอบหลักสามประการ ได้แก่ การเจรจาอย่างสันติระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเชิงรุก คาดการณ์ได้ และวัดผลได้และสวัสดิการสากลและการศึกษาฟรี ระบบสวัสดิการของรัฐบาลในนอร์เวย์และสวีเดน ในขณะที่สหภาพแรงงานมีบทบาทมากขึ้นในเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์[198] [199] [20] [201] [22]แบบจำลองนอร์ดิกมักถูกระบุว่าเป็นสังคมประชาธิปไตยและตรงกันข้ามกับแบบจำลองคอนติเนนตัลแบบอนุรักษ์นิยมและแบบจำลองแองโกล-อเมริกันแบบเสรีนิยม การปฏิรูปครั้งสำคัญในประเทศนอร์ดิกเป็นผลมาจากฉันทามติและการประนีประนอมข้ามสเปกตรัมทางการเมือง การปฏิรูปที่สำคัญได้ดำเนินการภายใต้คณะรัฐมนตรีทางสังคมประชาธิปไตยในเดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน ในขณะที่ฝ่ายกลาง-ขวามีอำนาจเหนือกว่าในระหว่างการดำเนินการตามแบบจำลองในฟินแลนด์และไอซ์แลนด์ นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกส่วนใหญ่ยังคงรักษาเศรษฐกิจแบบผสมในสังคมประชาธิปไตยโดดเด่นด้วยการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน ความเท่าเทียมกันทางเพศ ผลประโยชน์ที่เท่าเทียมและทั่วถึง การกระจายความมั่งคั่ง และนโยบายการคลังที่ขยายออกไป[188] [198] [23]

ในนอร์เวย์ การประกันสังคมภาคบังคับครั้งแรกได้รับการแนะนำโดยคณะรัฐมนตรีแบบอนุรักษ์นิยมในปี 1895 ( คณะรัฐมนตรีของFrancis Hagerups ) และปี 1911 ( คณะรัฐมนตรีของ Konow ) ในช่วงทศวรรษที่ 1930 พรรคแรงงานได้นำโครงการรัฐสวัสดิการของพรรคอนุรักษ์นิยมมาใช้ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐสวัสดิการควรขยายออกไป ยูนิเวอร์แซประกันสังคม ( Folketrygden ) ถูกนำโดยพรรคคณะรัฐมนตรี Borten ของ[204] [205]เศรษฐกิจของนอร์เวย์เปิดกว้างสู่ตลาดต่างประเทศหรือยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ โดยเข้าร่วมตลาดภายในของสหภาพยุโรปในปี 2537 ผ่านเขตเศรษฐกิจยุโรป. สถาบันเศรษฐกิจแบบผสมผสานบางแห่งในช่วงหลังสงครามได้รับการผ่อนปรนโดยคณะรัฐมนตรีแบบอนุรักษ์นิยมในทศวรรษ 1980 และตลาดการเงินก็ถูกยกเลิกการควบคุม [ 26 ]ภายในกรอบระบบทุนนิยมแบบต่างๆ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน ถูกระบุว่าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่มีการประสานงานกัน [207]

สหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออก

ยุคโซเวียตเห็นบางส่วนของความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 20 รวมทั้งของโลกยานอวกาศเป็นครั้งแรกและนักบินอวกาศครั้งแรกในบริบทของการแข่งขันระหว่างโซเวียตนำที่ทางทิศตะวันออกหมู่และสหรัฐอเมริกานำพันธมิตรตะวันตกมันถูกมองว่าเป็นคู่แข่งและเป็นภัยคุกคามต่อทุนนิยมตะวันตกมาเกือบตลอดศตวรรษที่ 20 [208]เศรษฐกิจโซเวียตเป็นโลกสมัยใหม่ครั้งแรกของการวางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลางมันรับเอารัฐเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมที่จัดการผ่านGosplan (คณะกรรมการวางแผนของรัฐ), Gosbank (ธนาคารของรัฐ) และGossnab(คณะกรรมการรัฐสำหรับการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์). การวางแผนทางเศรษฐกิจดำเนินการผ่านแผนห้าปีต่อเนื่อง โดยเน้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก ประเทศกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานและหนักอันดับต้น ๆ ของโลก ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการผลิตอุตสาหกรรมเบาและสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค[ ต้องการอ้างอิง ]ความทันสมัยทำให้มาตรฐานการครองชีพเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป[209]

ทางทิศตะวันออกของหมู่เป็นกลุ่มของรัฐคอมมิวนิสต์ของกลางและยุโรปตะวันออกรวมทั้งสหภาพโซเวียตและประเทศของสนธิสัญญาวอร์ซอ , [210] [211] [212]รวมทั้งโปแลนด์ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันที่ฮังการี , บัลแกเรีย , สโลวาเกีย , โรมาเนีย , แอลเบเนียและยูโกสลาเวีย (จนกระทั่งInformbiroในปี 1948) การปฏิวัติฮังการีปี 1956เป็นการก่อจลาจลทั่วประเทศที่เกิดขึ้นเองต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 นิกิตา ครุสชอฟผู้นำโซเวียตประณามระบอบการปกครองของสตาลินที่เกินกำลังในการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 20ในปี พ.ศ. 2499 [213]เช่นเดียวกับการจลาจลของฮังการี[214] [215] [ 216] [217]ทำให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคสังคมนิยมในยุโรปตะวันตก

เอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา

ในช่วงหลังสงคราม สังคมนิยมมีอิทธิพลมากขึ้นในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว โอบรับสังคมนิยมโลกที่สาม ประเทศต่างๆ ในแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกามักทำให้อุตสาหกรรมเป็นของกลาง การปฏิวัติคอมมิวนิสต์จีนเป็นขั้นตอนที่สองในสงครามกลางเมืองจีนซึ่งจบลงด้วยการจัดตั้งของสาธารณรัฐประชาชนจีนนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคก๊กมินตั๋งของจีนในขณะนั้นในทศวรรษ 1920 ได้รวมลัทธิสังคมนิยมจีนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์[218] [219]

การเกิดขึ้นของหน่วยงานทางการเมืองใหม่นี้ในกรอบของสงครามเย็นนั้นซับซ้อนและเจ็บปวด มีความพยายามเบื้องต้นหลายประการในการจัดตั้งรัฐอิสระใหม่เพื่อสร้างแนวร่วมร่วมกันเพื่อจำกัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่มีต่อพวกเขา นี้นำไปสู่การแยกชิโนของสหภาพโซเวียต ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดรวมตัวกันรอบร่างของJawaharlal Nehruของอินเดียซูการ์โนของอินโดนีเซียJosip Broz Titoของยูโกสลาเวียและกามาลอับเดลนัสเซอร์ของอียิปต์หลังการประชุมเจนีวา ค.ศ. 1954 ซึ่งยุติสงครามฝรั่งเศสในเวียดนามค.ศ. 1955บันดุงการประชุมรวบรวมนัส, เนตีโต้ซูการ์โนและนายกรัฐมนตรีจีน โจวเอินไหล [ ต้องการอ้างอิง ]ในขณะที่หลายประเทศในแอฟริกาได้รับเอกราชในช่วงทศวรรษที่ 1960, บางส่วนของพวกเขาปฏิเสธทุนนิยมในความโปรดปรานของแอฟริกาสังคมนิยมตามที่กำหนดโดยจูเลียส Nyerereของแทนซาเนีย , Léopold Senghorของเซเนกัล , แมคโอเอสของประเทศกานาและSékouTouréของกินี [220]

การปฏิวัติคิวบา (1953-1959) เป็นผู้ก่อจลาจลติดอาวุธที่จัดทำโดยฟิเดลคาสโตรของขบวนการ 26 กรกฎาคมและพันธมิตรต่อต้านรัฐบาลของFulgencio Batista รัฐบาลของคาสโตรยอมรับลัทธิคอมมิวนิสต์ในที่สุด กลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งคิวบาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2508 [221]

ในอินโดนีเซียช่วงกลางทศวรรษ 1960 ความพยายามรัฐประหารที่กล่าวหาว่าพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ถูกตอบโต้ด้วยการกวาดล้างต่อต้านคอมมิวนิสต์ที่นำโดยซูฮาร์โตซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ PKI และกลุ่มฝ่ายซ้ายอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนที่สำคัญจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่ง culminated ในการล้มล้างซูการ์โน [222] [223] [224] [225] [226]เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงส่งผลให้ PKI ถูกทำลายทั้งหมด แต่ยังรวมถึงฝ่ายซ้ายทางการเมืองในอินโดนีเซีย และปูทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสมดุลของอำนาจในตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียไปทางทิศตะวันตกเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในระดับโลกสงครามเย็น [227] [228] [229]

ใหม่ ซ้าย

New Left เป็นคำที่ใช้เป็นหลักในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาในการอ้างอิงถึงนักเคลื่อนไหว นักการศึกษาผู้ก่อกวนและคนอื่นๆ ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ที่พยายามดำเนินการปฏิรูปอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิเกย์ การทำแท้ง บทบาททางเพศ และยาเสพติด[230]ตรงกันข้ามกับขบวนการฝ่ายซ้ายหรือกลุ่มมาร์กซิสต์ก่อนหน้านี้ซึ่งใช้แนวทางแนวหน้ามากกว่าเพื่อความยุติธรรมทางสังคมและมุ่งเน้นไปที่การรวมกลุ่มแรงงานและคำถามเกี่ยวกับชนชั้นทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ [231] [232] [233] The New ซ้ายปฏิเสธการมีส่วนร่วมกับขบวนการแรงงานและมาร์กซ์ทฤษฎีประวัติศาสตร์ 'ของการต่อสู้ทางชนชั้น[234]

ในสหรัฐอเมริกา New Left มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฮิปปี้และการประท้วงในวิทยาเขตวิทยาลัยต่อต้านสงครามตลอดจนขบวนการปลดปล่อยคนผิวดำเช่นพรรค Black Panther [235]ในขณะที่เริ่มก่อตัวขึ้นเพื่อต่อต้านพรรคประชาธิปัตย์ "ซ้ายเก่า" กลุ่มที่แต่งฝ่ายซ้ายใหม่ค่อย ๆ กลายเป็นผู้เล่นหลักในพรรคประชาธิปัตย์ [230]

การประท้วงในปี 1968

การประท้วงปี 1968 เป็นตัวแทนเพิ่มทั่วโลกของความขัดแย้งทางสังคมที่โดดเด่นโดยส่วนใหญ่นิยมการก่อกบฏต่อต้านทหารนายทุนและชนชั้นสูงของข้าราชการที่ตอบสนองกับการเพิ่มของการกดขี่ทางการเมืองการประท้วงเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตการเคลื่อนไหวปฏิวัติเหมือนเลี้ยงเสือดำ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองผู้โด่งดังได้จัด " การรณรงค์เพื่อคนจน " เพื่อแก้ไขปัญหาความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ[236]ขณะที่แสดงความเห็นใจต่อสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นการส่วนตัว[237]ในการตอบโต้การรุกเทตการประท้วงยังจุดชนวนให้เกิดการเคลื่อนไหวในวงกว้างเพื่อต่อต้านสงครามเวียดนามทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและแม้กระทั่งในลอนดอน ปารีส เบอร์ลิน และโรม ในปี 1968 ที่ระหว่างประเทศของสหภาพอนาธิปไตยก่อตั้งขึ้นในระหว่างการประชุมอนาธิปไตยนานาชาติที่จัดขึ้นใน Carrara โดยสหภาพยุโรปสามที่มีอยู่ของฝรั่งเศสที่อิตาลีและไอบีเรียอนาธิปไตยสภาเช่นเดียวกับสหพันธ์บัลแกเรียฝรั่งเศสในการเนรเทศ

ขบวนการสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ขยายตัวไม่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเติบโตในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ด้วย การแสดงที่ตื่นตาตื่นใจที่สุดคือการประท้วงในฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤษภาคม 2511ซึ่งนักศึกษาเชื่อมโยงกับการประท้วงหยุดงานถึงสิบล้านคน และไม่กี่วันที่ผ่านมา ขบวนการนี้ดูเหมือนจะสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ในประเทศทุนนิยมอื่นๆ อีกหลายแห่ง การต่อสู้กับเผด็จการ การกดขี่ของรัฐและการล่าอาณานิคมก็เกิดขึ้นด้วยการประท้วงในปี 2511 เช่น จุดเริ่มต้นของปัญหาในไอร์แลนด์เหนือ การสังหารหมู่ที่ Tlatelolcoในเม็กซิโกซิตี้ และการเพิ่มขึ้นของสงครามกองโจรปกครองแบบเผด็จการทหารในบราซิล. ประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์มีการประท้วงต่อต้านชนชั้นสูงที่เป็นข้าราชการและทหาร ในยุโรปตะวันออก มีการประท้วงอย่างกว้างขวางซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในปรากสปริงในเชโกสโลวะเกีย ในการตอบสนองสหภาพโซเวียตยึดครองสโลวาเกีย แต่การประกอบอาชีพได้รับการประณามจากอิตาลีและฝรั่งเศส[238]ฝ่ายคอมมิวนิสต์และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศฟินแลนด์ไม่กี่ยุโรปตะวันตกผู้นำทางการเมืองได้รับการปกป้องอาชีพในหมู่พวกเขาโปรตุเกสคอมมิวนิสต์เลขาธิการÁlvaro Cunhal [239]พร้อมด้วยพรรคลักเซมเบิร์ก[238]และกลุ่มอนุรักษ์นิยมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกรีซ . [238]

ในการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนขบวนการเยาวชนทางสังคมและการเมืองได้ระดมกำลังต่อต้านองค์ประกอบ " ชนชั้นนายทุน " ซึ่งถูกมองว่าแทรกซึมเข้าไปในรัฐบาลและสังคมโดยรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูระบบทุนนิยม การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีแรงจูงใจเมาเซตุง -inspired เคลื่อนไหวทั่วโลกในบริบทของการแยกชิโนของสหภาพโซเวียต [ ต้องการการอ้างอิง ]

ปลายศตวรรษที่ 20

ซัลวาดออัลเลน , ประธานาธิบดีชิลีและเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมของประเทศชิลีซึ่งเป็นประธานและชีวิตก็สิ้นสุดลงโดยซีไอเอ -backed ทหารทำรัฐประหาร[240]

ในทศวรรษที่ 1960 แนวโน้มสังคมนิยมภายในคริสตจักรคาทอลิกในละตินอเมริกาปรากฏขึ้นและเป็นที่รู้จักในชื่อเทววิทยาการปลดปล่อย[241] [242]มันกระตุ้นให้นักบวชชาวโคลอมเบียCamilo Torres Restrepoเข้าสู่กองโจรELNในชิลีซัลวาดอร์ อัลเลนเดแพทย์และผู้สมัครพรรคสังคมนิยมแห่งชิลีได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี 2513 ในปี 2516 รัฐบาลของเขาถูกโค่นอำนาจโดยออกุสโต ปิโนเชต์เผด็จการทหารที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯซึ่งกินเวลาจนถึงปลายทศวรรษ 1980 [243]ระบอบการปกครองของ Pinochet เป็นผู้นำของOperation Condorซึ่งเป็นแคมเปญปราบปรามและการก่อการร้ายของรัฐดำเนินการโดยหน่วยข่าวกรองของประเทศโคนใต้ของละตินอเมริกาเพื่อกำจัดการโค่นล้มคอมมิวนิสต์ที่น่าสงสัย[244] [245] [246]ในจาเมกา นักสังคมนิยมประชาธิปไตย[247] Michael Manleyดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ของจาเมการะหว่างปี 1972 ถึง 1980 และตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1992 ตามการสำรวจความคิดเห็น เขายังคงเป็นหนึ่งในความนิยมสูงสุดของจาเมกา นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ได้รับเอกราช[248]การปฏิวัตินิการากัวห้อมล้อมการต่อต้านเผด็จการโซโมซาที่เพิ่มขึ้นในทศวรรษ 1960 และ 1970 การรณรงค์ที่นำโดยแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติซานดินิสตา(FSLN) เพื่อขับไล่เผด็จการอย่างรุนแรงในปี 2521-2522 ความพยายามที่ตามมาของ FSLN ในการปกครองนิการากัวตั้งแต่ปี 2522 ถึง 2533 [249]และมาตรการทางสังคมนิยมซึ่งรวมถึงการปฏิรูปเกษตรกรรมในวงกว้าง[250] [251]และโปรแกรมการศึกษา[252]ประชาชนคณะรัฐบาลได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 1979 ในเกรเนดาซึ่งถูกโค่นล้มโดยกองกำลังติดอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1983 เอลซัลวาดอร์สงครามกลางเมือง (1979-1992) เป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารนำของเอลซัลวาดอร์และFarabundo Martíแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ(FMLN) กลุ่มพันธมิตรหรือองค์กรร่มของกลุ่มกองโจรสังคมนิยมห้ากลุ่ม การทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2522 นำไปสู่การสังหารผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารโดยรัฐบาล และผู้ประท้วงต่อต้านความผิดปกติโดยกองโจร และถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนไปสู่สงครามกลางเมืองอย่างกว้างขวาง[253]

ในอิตาลีAutonomia Operaiaการเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปี 1976 ปี 1978 มันจึงมีบทบาทสำคัญในการAutonomistเคลื่อนไหวในปี 1970 องค์กรกันก่อนหน้านี้เช่นPotere Operaio (สร้างขึ้นหลังจากพฤษภาคม 1968) และLotta Continua [254]ประสบการณ์การแจ้งเตือนเรื่องนี้ร่วมสมัยสังคมนิยมเคลื่อนไหวรุนแรงAutonomism [255]ในปี 1982 รัฐบาลสังคมนิยมฝรั่งเศสที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ของFrançois Mitterrandได้ทำให้เป็นชาติในหลายอุตสาหกรรมหลัก รวมถึงธนาคารและบริษัทประกันภัย[256] ลัทธิคอมมิวนิสต์ยูโรแนวโน้มในปี 1970 และ 1980 ในเวสเทิต่างๆฝ่ายคอมมิวนิสต์ในยุโรปในการพัฒนาทฤษฎีและการปฏิบัติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับประเทศในยุโรปตะวันตกและน้อยสอดคล้องกับอิทธิพลหรือการควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตนอกยุโรปตะวันตกบางครั้งเรียกว่า neocommunism [257]พรรคคอมมิวนิสต์บางพรรคที่ได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี (PCI) และพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสเปน (PCE) รับเอาลัทธิคอมมิวนิสต์ยูโรมาใช้อย่างกระตือรือร้นที่สุด และพรรคคอมมิวนิสต์ฟินแลนด์ถูกครอบงำโดยยูโรคอมมูนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส(PCF) และพรรคเล็ก ๆ จำนวนมากคัดค้าน Eurocommunism อย่างรุนแรงและอยู่ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตจนถึงจุดสิ้นสุดของสหภาพโซเวียต

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และ 1980s Socialist International (SI) มีการติดต่อและหารืออย่างกว้างขวางกับมหาอำนาจทั้งสองแห่งสงครามเย็นสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกและตะวันตกและการควบคุมอาวุธ ตั้งแต่นั้นมา SI ได้ยอมรับในฐานะสมาชิกพรรค Nicaraguan FSLN , พรรคPuerto Rican Independence Party ฝ่ายซ้ายและอดีตพรรคคอมมิวนิสต์ เช่นพรรคประชาธิปัตย์ทางซ้ายของอิตาลีและแนวร่วมปลดปล่อยโมซัมบิก (FRELIMO) . SI ได้ช่วยเหลือพรรคสังคมประชาธิปไตยในการสถาปนาตนเองขึ้นใหม่เมื่อเผด็จการเปิดทางสู่ประชาธิปไตยในโปรตุเกส (1974)และสเปน (1975). จนถึงการประชุมเจนีวาปี 1976 SI มีสมาชิกเพียงไม่กี่คนนอกยุโรปและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการกับละตินอเมริกา [258]

หลังการเสียชีวิตของเหมา เจ๋อตงในปี 1976 และการจับกุมกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อแก๊งสี่ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในการปฏิวัติวัฒนธรรมเติ้งเสี่ยวผิงเข้ายึดอำนาจและนำสาธารณรัฐประชาชนจีนไปสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งสำคัญพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCP) คลายการควบคุมของรัฐบาลมากกว่าชีวิตส่วนตัวของประชาชนและcommunesถูกยกเลิกในความโปรดปรานของสัญญาเช่าที่ดินของเอกชนดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของจีนจากการวางแผนเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจแบบผสมชื่อเป็น ' สังคมนิยมที่มีลักษณะจีน ' [259]ซึ่งคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของของรัฐเหนือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รัฐ หรือความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมหนักและการผลิตจำนวนมาก และอิทธิพลของรัฐในภาคการธนาคารและการเงิน จีนรับรองรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน Jiang Zemin , นายกรัฐมนตรีLi PengและZhu Rongji เป็นผู้นำประเทศในทศวรรษ 1990 ภายใต้การบริหารงานของพวกเขา ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของจีนดึงชาวนาประมาณ 150 ล้านคนออกจากความยากจน และรักษาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ยต่อปีไว้ที่11.2% [260] [261]ในการประชุมแห่งชาติครั้งที่หกของ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 นักการเมืองปฏิรูปได้เข้ามาแทนที่รัฐบาล "ผู้พิทักษ์เก่า" ด้วยความเป็นผู้นำคนใหม่[262] [263]นักปฏิรูปนำโดยNguyen Van Linhอายุ 71 ปีซึ่งกลายเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ของพรรค[262] [263] Linh และปฏิรูปการดำเนินการชุดของตลาดเสรีการปฏิรูปที่รู้จักกันเป็นĐổiMới ( "ปรับปรุง") - ซึ่งการจัดการอย่างระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงจากที่วางแผนเศรษฐกิจกับ " สังคมนิยมเชิงเศรษฐกิจการตลาด " [264] [265]

มิคาอิล กอร์บาชอฟปรารถนาที่จะขับเคลื่อนสหภาพโซเวียตไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในสังคมสไตล์นอร์ดิก โดยเรียกมันว่า "สัญญาณสังคมนิยมสำหรับมวลมนุษยชาติ" [266] [267]ก่อนการสลายตัวในปี 2534 เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา[268]กับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโซเวียตก็เลือนหายไปและโดยรวมกิจกรรมทางอุตสาหกรรมลดลงอย่างมาก[269]มรดกที่ยั่งยืนยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษของการผลิตทางอุตสาหกรรมแบบผสมผสานและการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง[270]การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทุนนิยมในอดีตสหภาพโซเวียตและEastern Blocซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากWashington Consensus - " shock therapy ", [271]ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพตกต่ำลงอย่างมาก ภูมิภาคนี้ประสบกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและความยากจนที่เพิ่มขึ้น[272]การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการตายที่เกินควร[273] [274]และอายุขัยที่ลดลง[275]ซึ่งมาพร้อมกับการยึดหลักคณาธิปไตยทางธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในอดีต[272]ค่าเฉลี่ยของประเทศหลังคอมมิวนิสต์กลับคืนสู่ระดับของจีดีพีต่อหัวในปี พ.ศ. 2532 ในปี พ.ศ. 2548 [276]แม้ว่าบางประเทศจะยังล้าหลังอยู่ก็ตาม[277]การพัฒนาเหล่านี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นรู้สึกชาตินิยมและคิดถึงสำหรับยุคคอมมิวนิสต์ [278] [279] [280]

หลายฝ่ายสังคมประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสงครามเย็นนำเสรีนิยมใหม่นโยบายการตลาดรวมถึงการแปรรูป , กฎระเบียบและfinancialisationพวกเขาถูกทอดทิ้งแสวงหาของพวกเขาของสังคมนิยมในระดับปานกลางในความโปรดปรานของเศรษฐกิจเสรีนิยมในช่วงทศวรรษ 1980 ด้วยการเพิ่มขึ้นของนักการเมืองหัวโบราณเช่นโรนัลด์เรแกนในสหรัฐอเมริกาMargaret ThatcherในอังกฤษBrian MulroneyในแคนาดาและAugusto Pinochetในชิลีรัฐสวัสดิการตะวันตกถูกโจมตีจากภายใน แต่รัฐสนับสนุนองค์กร ภาคได้รับการบำรุงรักษา[281] นักการเงินและเสรีนิยมใหม่โจมตีระบบสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการประกอบการของเอกชน ในสหราชอาณาจักรนีล คินน็อคหัวหน้าพรรคแรงงานได้โจมตีสาธารณะต่อกลุ่มผู้ริเริ่มMilitantในการประชุมพรรคแรงงานปี 1985 แรงงานตัดสินว่าผู้ก่อความไม่สงบไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพรรคและค่อย ๆ ขับไล่ผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธ ผู้นำคินน็อคปฏิเสธที่จะสนับสนุนการหยุดงานของคนงานเหมืองในปี พ.ศ. 2527-2528 ที่การปิดหลุม การตัดสินใจของฝ่ายซ้ายของพรรคและสหภาพแรงงานทุ่นระเบิดแห่งชาติโทษสำหรับความพ่ายแพ้ในที่สุดของการนัดหยุดงาน ในปี 1989 สภาคองเกรสแห่งสังคมนิยมสากลครั้งที่ 18 ได้นำปฏิญญาหลักการฉบับใหม่มาใช้ โดยระบุว่า "สังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นขบวนการระหว่างประเทศเพื่อเสรีภาพ ความยุติธรรมทางสังคม และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป้าหมายของรัฐสภาคือการบรรลุโลกที่สงบสุขซึ่งค่านิยมพื้นฐานเหล่านี้สามารถยกระดับได้ และที่ซึ่งแต่ละคนสามารถมีชีวิตที่มีความหมายด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนอย่างเต็มที่ และด้วยการรับประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกรอบประชาธิปไตยของสังคม" [282]

ในปี 1990 ที่อังกฤษพรรคแรงงานภายใต้โทนี่แบลร์นโยบายตราอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจตลาดเสรีในการให้บริการประชาชนผ่านทางความคิดริเริ่มทางการเงินส่วนตัวผู้มีอิทธิพลในนโยบายเหล่านี้คือแนวคิดของแนวทางที่สามซึ่งเรียกร้องให้มีการประเมินนโยบายรัฐสวัสดิการใหม่[283]ในปี 1995 พรรคแรงงานได้กำหนดจุดยืนของตนเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมใหม่โดยเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ในข้อ IVของรัฐธรรมนูญ กำหนดลัทธิสังคมนิยมในแง่จริยธรรม และลบการอ้างอิงทั้งหมดไปยังสาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือความเป็นเจ้าของวิธีการผลิตของเทศบาล พรรคแรงงานกล่าวว่า: "พรรคแรงงานเป็นพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เชื่อว่าด้วยความพยายามร่วมกันของเรา เราบรรลุผลสำเร็จมากกว่าที่เราทำเพียงลำพัง เพื่อที่จะสร้างวิธีการในการตระหนักถึงความจริงของเราแต่ละคน ศักยภาพ และสำหรับเราทุกคน ชุมชนที่อำนาจ ความมั่งคั่ง และโอกาสอยู่ในมือของคนจำนวนมาก ไม่ใช่คนจำนวนน้อย" [284]

ทฤษฎีสังคมและการเมือง

ในช่วงต้นของความคิดสังคมนิยมเอาอิทธิพลจากความหลากหลายของปรัชญาเช่นเทศบาลปับ , ตรัสรู้ rationalism , โรแมนติก , รูปแบบของวัตถุนิยม , ศาสนาคริสต์ (ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์) กฎธรรมชาติและทฤษฎีสิทธิตามธรรมชาติ , วัตถุนิยมและเสรีนิยมเศรษฐกิจการเมือง[285]พื้นฐานทางปรัชญาอีกประการหนึ่งสำหรับลัทธิสังคมนิยมในยุคแรกๆ คือการเกิดขึ้นของลัทธิบวกนิยมในช่วงการตรัสรู้ของยุโรป. Positivism ถือได้ว่าทั้งโลกธรรมชาติและสังคมสามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวโน้มหลักนี้ได้รับอิทธิพลในช่วงต้นนักวิทยาศาสตร์สังคมและความแตกต่างของสังคมตั้งแต่อนาธิปไตยเช่นปีเตอร์ Kropotkinเพื่อ technocrats เช่นเซนต์ไซมอน [286]

Claude Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon , นักสังคมนิยมชาวฝรั่งเศสยุคแรก

วัตถุประสงค์พื้นฐานของลัทธิสังคมนิยมคือการบรรลุระดับขั้นสูงของการผลิตวัสดุและด้วยเหตุนี้ผลิตภาพประสิทธิภาพและความมีเหตุผลที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบทุนนิยมและระบบก่อนหน้านี้ทั้งหมดภายใต้มุมมองที่ว่าการขยายขีดความสามารถในการผลิตของมนุษย์เป็นพื้นฐานสำหรับการขยายเสรีภาพและ ความเท่าเทียมกันในสังคม[287]ทฤษฎีสังคมนิยมหลายรูปแบบถือได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลัทธิสังคมนิยมถือได้ว่าประเพณีทางสังคมค่านิยม ลักษณะทางวัฒนธรรม และการปฏิบัติทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างสรรค์ทางสังคมและไม่ใช่ผลลัพธ์ของกฎธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนรูป[288] [289]วัตถุประสงค์ของการวิพากษ์วิจารณ์จึงไม่ใช่ความโลภของมนุษย์หรือจิตสำนึกของมนุษย์ แต่เป็นสภาวะทางวัตถุและระบบสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น (เช่น โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคม) ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและความไร้ประสิทธิภาพที่สังเกตได้เบอร์ทรานด์ รัสเซลล์ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาเชิงวิเคราะห์ ถูกระบุว่าเป็นนักสังคมนิยม รัสเซลล์คัดค้านแง่มุมการต่อสู้ทางชนชั้นของลัทธิมาร์กซ โดยมองว่าสังคมนิยมเป็นเพียงการปรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการผลิตเครื่องจักรสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติทั้งหมดผ่านการลดเวลาทำงานที่จำเป็นลงเรื่อยๆ[290]

นักสังคมนิยมมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นแง่มุมที่สำคัญของธรรมชาติของมนุษย์ และให้คำจำกัดความเสรีภาพว่าเป็นสภาวะที่บุคคลสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนได้โดยไม่มีข้อจำกัดจากทั้งความขาดแคลนทางวัตถุและสถาบันทางสังคมที่บีบบังคับ[291]แนวความคิดเกี่ยวกับปัจเจกสังคมนิยมเกี่ยวพันกับแนวคิดของการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคล คาร์ล มาร์กซ์เชื่อว่าการขยายตัวของพลังการผลิตและเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายตัวของเสรีภาพของมนุษย์และสังคมนิยมซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของ "บุคลิกลักษณะอิสระ" โดยการลดความก้าวหน้าของ เวลาแรงงานที่จำเป็น การลดเวลาแรงงานที่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดจะทำให้บุคคลมีโอกาสพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง [292]

วิจารณ์ทุนนิยม

นักสังคมนิยมให้เหตุผลว่าการสะสมทุนทำให้เกิดของเสียโดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่ต้องใช้มาตรการด้านกฎระเบียบแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูง พวกเขายังชี้ให้เห็นว่ากระบวนการนี้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมและการปฏิบัติที่สิ้นเปลืองซึ่งมีเพียงเพื่อสร้างความต้องการที่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เช่นโฆษณาที่มีความกดดันสูงที่จะขายได้กำไร ดังนั้นจึงสร้างมากกว่าที่จะตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ[293] [294]

นักสังคมนิยมให้เหตุผลว่าทุนนิยมประกอบด้วยกิจกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การซื้อสินค้าเพียงเพื่อขายในเวลาต่อมาเมื่อราคาขึ้น แทนที่จะเป็นเพื่อการบริโภค แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะไม่สามารถขายทำกำไรให้กับบุคคลที่ต้องการได้ นักสังคมนิยมมักวิจารณ์ว่า "การหาเงิน" หรือการสะสมทุนไม่สอดคล้องกับความต้องการ (การผลิตมูลค่าการใช้ ) [295]เกณฑ์พื้นฐานสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมคือการสะสมทุนเพื่อการลงทุนซ้ำในการผลิต แต่สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าการใช้และมีอยู่เพียงเพื่อให้กระบวนการสะสมยังคงอยู่ (มิฉะนั้นระบบ เข้าสู่ภาวะวิกฤต) เช่น การแพร่กระจายของอุตสาหกรรมการเงินทำให้เกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ[296]

นักสังคมนิยมมองว่าความสัมพันธ์ในทรัพย์สินส่วนตัวเป็นการจำกัดศักยภาพของพลังการผลิตในระบบเศรษฐกิจ ตามคำกล่าวของนักสังคมนิยม ทรัพย์สินส่วนตัวจะล้าสมัยเมื่อมุ่งไปที่สถาบันที่รวมศูนย์และเข้าสังคมโดยอิงจากการจัดสรรรายได้ของเอกชนแต่อยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันและการวางแผนภายในในการจัดสรรปัจจัยการผลิต—จนกระทั่งบทบาทของนายทุนกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก[297]โดยไม่จำเป็นต้องสะสมทุนและระดับของเจ้าของ ทรัพย์สินส่วนตัวในวิธีการผลิตถูกมองว่าเป็นรูปแบบองค์กรทางเศรษฐกิจที่ล้าสมัยซึ่งควรแทนที่ด้วยสมาคมอิสระของบุคคลตามกรรมสิทธิ์สาธารณะหรือส่วนรวมของทรัพย์สินทางสังคมเหล่านี้[298] [299]จำกัด เจ้าของเอกชนเรียกเก็บกับการวางแผนที่นำไปสู่การตัดสินใจทางเศรษฐกิจพร้อมเพรียงกันที่ทำให้มีความผันผวนของธุรกิจ, การว่างงานและเสียอันยิ่งใหญ่ของแหล่งวัตถุดิบในช่วงวิกฤตของมากเกินไป [300]

ความเหลื่อมล้ำที่มากเกินไปในการกระจายรายได้นำไปสู่ความไม่มั่นคงทางสังคมและต้องใช้มาตรการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีแบบกระจายซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหารหนักในขณะที่แรงจูงใจในการทำงานลดลง ความไม่ซื่อสัตย์และเพิ่มโอกาสในการหลีกเลี่ยงภาษีในขณะที่ (มาตรการแก้ไข) ช่วยลด ประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจตลาด[301]เหล่านี้นโยบายการแก้ไข จำกัด ระบบแรงจูงใจของตลาดโดยการให้สิ่งต่าง ๆ เช่นค่าจ้างขั้นต่ำ , การประกันการว่างงาน , การเก็บภาษีผลกำไรและลดการสำรองกองทัพแรงงานส่งผลให้ลดแรงจูงใจให้นายทุนลงทุนในการผลิตมากขึ้น โดยพื้นฐานแล้ว นโยบายสวัสดิการสังคมทำลายระบบทุนนิยมและระบบแรงจูงใจ ดังนั้นจึงไม่ยั่งยืนในระยะยาว[302]ลัทธิมาร์กซ์โต้แย้งว่าการจัดตั้งแบบวิธีการผลิตแบบสังคมนิยมเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะข้อบกพร่องเหล่านี้ได้ นักสังคมนิยมและนักสังคมนิยมมาร์กเซียนโดยเฉพาะโต้แย้งว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยธรรมชาติระหว่างชนชั้นแรงงานและทุนขัดขวางการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและนำไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (แรงงานและธุรกิจ) ที่พยายามโน้มน้าวรัฐให้เข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจในความโปรดปรานของพวกเขาที่ ค่าใช้จ่ายของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม

นักสังคมนิยมยุคแรก (สังคมนิยมยูโทเปียและนักสังคมนิยมริคาร์เดียน ) วิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมที่มุ่งรวมอำนาจและความมั่งคั่งภายในส่วนเล็กๆ ของสังคม [303]นอกจากนี้ พวกเขาบ่นว่าระบบทุนนิยมไม่ได้ใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ [299]

ลัทธิมาร์กซ์

ในขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนา พลังการผลิตทางวัตถุของสังคมขัดแย้งกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของการผลิต หรือ—นี่เป็นเพียงการแสดงออกถึงสิ่งเดียวกันในเงื่อนไขทางกฎหมาย—กับความสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินภายในกรอบที่พวกเขาได้ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ แล้วยุคปฏิวัติสังคมก็เริ่มต้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงในรากฐานทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างบนสุดขนาดมหึมาทั้งหมดไม่ช้าก็เร็ว [304]

—คาร์ล มาร์กซ์บทวิจารณ์โครงการ Gotha

คาร์ล มาร์กซ์และฟรีดริช เองเกลส์แย้งว่าลัทธิสังคมนิยมจะเกิดขึ้นจากความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากระบบทุนนิยมทำให้ตัวเองล้าสมัยและไม่ยั่งยืนจากการเพิ่มความขัดแย้งภายในที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากองกำลังและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ความก้าวหน้าเหล่านี้ในพลังการผลิตรวมกับความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเก่าของการผลิตทุนนิยมที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งนำไปสู่จิตสำนึกของชนชั้นแรงงาน [305]

เขียนของคาร์ลมาร์กซ์เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาของมาร์กซ์ทฤษฎีการเมืองและเศรษฐศาสตร์มาร์กซ์

มาร์กซ์และเองเกลมีทัศนะว่าจิตสำนึกของผู้ที่ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือน ( ชนชั้นแรงงานในความหมายแบบมาร์กซิสต์ที่กว้างที่สุด) จะถูกหล่อหลอมโดยเงื่อนไขการเป็นทาสของค่าจ้างซึ่งนำไปสู่แนวโน้มที่จะแสวงหาเสรีภาพหรือการปลดปล่อยโดยการล้มล้างความเป็นเจ้าของ ของวิธีการผลิตโดยนายทุนและเป็นผลให้โค่นล้มรัฐที่ยึดถือระเบียบเศรษฐกิจนี้ สำหรับมาร์กซ์และเองเงิลส์เงื่อนไขกำหนดสติและสิ้นสุดบทบาทของชนชั้นนายทุนนำไปสู่ที่สุดกับสังคมเจ้าขุนมูลนายที่รัฐจะสลายไปแนวความคิดของลัทธิมาร์กซิสต์เกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมคือช่วงประวัติศาสตร์เฉพาะที่จะเข้ามาแทนที่ระบบทุนนิยมและนำหน้าลัทธิคอมมิวนิสต์. ลักษณะสำคัญของลัทธิสังคมนิยม (โดยเฉพาะที่ Marx และ Engels คิดขึ้นหลังจากParis Communeในปี 1871) คือชนชั้นกรรมาชีพจะควบคุมวิธีการผลิตผ่านสถานะของคนงานที่สร้างขึ้นโดยคนงานในความสนใจของพวกเขา กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะยังคงถูกจัดระเบียบโดยใช้ระบบแรงจูงใจและชนชั้นทางสังคมจะยังคงมีอยู่ แต่ในระดับที่น้อยกว่าและลดลงกว่าภายใต้ระบบทุนนิยม

สำหรับลัทธิมาร์กซิสต์ดั้งเดิม ลัทธิสังคมนิยมเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ขั้นล่างตามหลักการของ "จากแต่ละคนตามความสามารถของเขาถึงแต่ละคนตามผลงานของเขา " ในขณะที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ขั้นสูงขึ้นอยู่กับหลักการของ " จากแต่ละคนตามความสามารถของเขาถึง ตามความต้องการของเขา " เวทีบนจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อระดับสังคมนิยมพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่อไป และระบบอัตโนมัติของการผลิตได้นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ของสินค้าและบริการ[306] [307]มาร์กซ์แย้งว่าพลังการผลิตทางวัตถุ (ในอุตสาหกรรมและการค้า) เกิดขึ้นโดยทุนนิยมได้กำหนดสังคมสหกรณ์เนื่องจากการผลิตได้กลายเป็นกิจกรรมทางสังคมแบบมวลชนซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนรวมของชนชั้นแรงงานเพื่อสร้างสินค้า แต่มีความเป็นเจ้าของส่วนตัว (ความสัมพันธ์ของการผลิตหรือทรัพย์สิน ความสัมพันธ์). ความขัดแย้งระหว่างความพยายามร่วมกันในโรงงานขนาดใหญ่และความเป็นเจ้าของของเอกชนจะนำมาซึ่งความปรารถนาอย่างมีสติในชนชั้นแรงงานเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมซึ่งสมกับความพยายามร่วมกันที่ได้รับประสบการณ์ในแต่ละวัน [304]

บทบาทของรัฐ

นักสังคมนิยมมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับรัฐและบทบาทของรัฐในการต่อสู้เพื่อปฏิวัติ ในการสร้างสังคมนิยม และภายในเศรษฐกิจสังคมนิยมที่จัดตั้งขึ้น

ในศตวรรษที่ 19 ปรัชญาของสังคมนิยมรัฐเป็นครั้งแรกที่อธิบายอย่างชัดเจนโดยเยอรมันการเมืองปรัชญาเฟอร์ดินานด์ Lassalle ตรงกันข้ามกับมุมมองของ Karl Marx เกี่ยวกับรัฐ Lassalle ปฏิเสธแนวคิดของรัฐในฐานะโครงสร้างอำนาจตามชนชั้นซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาโครงสร้างทางชนชั้นที่มีอยู่ ลาสซัลยังปฏิเสธทัศนะของลัทธิมาร์กซิสต์ว่ารัฐถูกลิขิตให้ "เหี่ยวเฉา" Lassalle ถือว่ารัฐเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากความจงรักภักดีทางชนชั้นและเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรมซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุลัทธิสังคมนิยม[308]

ก่อนหน้าการปฏิวัติคอมมิวนิสต์นำในรัสเซียสังคมจำนวนมากรวมทั้งปฏิรูป , มาร์กซ์ดั้งเดิมกระแสเช่นคอมมิวนิสต์สภาอนาธิปไตยและเสรีนิยมสังคมนิยมวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของการใช้รัฐที่จะดำเนินการวางแผนจากส่วนกลางและเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเป็นวิธีที่จะสร้างสังคมนิยม หลังจากชัยชนะของเลนินในรัสเซีย, ความคิดของ "รัฐสังคมนิยม" การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วสังคมนิยมและในที่สุดรัฐสังคมนิยมมาเป็นที่ยึดติดกับรูปแบบทางเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต [309]

โจเซฟ ชูมปีเตอร์ปฏิเสธการรวมกลุ่มของสังคมนิยมและความเป็นเจ้าของทางสังคมด้วยการเป็นเจ้าของของรัฐเหนือวิธีการผลิต เนื่องจากรัฐที่มีอยู่ในรูปแบบปัจจุบันเป็นผลผลิตจากสังคมทุนนิยมและไม่สามารถย้ายไปยังกรอบโครงสร้างสถาบันอื่นได้ ชัมปีเตอร์แย้งว่าจะมีสถาบันต่างๆ ภายในลัทธิสังคมนิยมมากกว่าสถาบันที่มีอยู่ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ เช่นเดียวกับระบบศักดินาที่มีรูปแบบสถาบันที่แตกต่างกันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รัฐพร้อมกับแนวความคิดเช่นทรัพย์สินและภาษีเป็นแนวคิดเฉพาะสำหรับสังคมการค้า (ทุนนิยม) และการพยายามวางไว้ในบริบทของสังคมสังคมนิยมในอนาคตจะทำให้แนวคิดเหล่านี้บิดเบือนโดยใช้บริบท[310]

ยูโทเปียกับวิทยาศาสตร์

สังคมนิยมยูโทเปียเป็นคำที่ใช้กำหนดกระแสแรกของความคิดสังคมนิยมสมัยใหม่ โดยเป็นตัวอย่างจากผลงานของHenri de Saint-Simon , Charles FourierและRobert Owenซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้Karl Marxและนักสังคมนิยมยุคแรกๆ [311]อย่างไรก็ตาม นิมิตของสังคมในอุดมคติในอุดมคติซึ่งแข่งขันกับขบวนการสังคมประชาธิปไตยแบบปฏิวัตินั้น ถูกมองว่าไม่มีพื้นฐานมาจากสภาพวัตถุของสังคมและเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ [312]แม้ว่าจะเป็นไปได้ในทางเทคนิคสำหรับชุดความคิดใด ๆ หรือบุคคลใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใด ๆ ในประวัติศาสตร์ที่จะเป็นนักสังคมนิยมในอุดมคติ แต่คำนี้มักใช้กับนักสังคมนิยมที่อาศัยอยู่ในไตรมาสแรกของศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า " utopian" โดยนักสังคมนิยมในภายหลังว่าเป็นคำเชิงลบเพื่อบ่งบอกถึงความไร้เดียงสาและละทิ้งความคิดของพวกเขาว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือไม่สมจริง [102]

นิกายทางศาสนาที่สมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นHutteritesมักไม่เรียกว่า "สังคมนิยมยูโทเปีย" แม้ว่าวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นตัวอย่างที่สำคัญ พวกเขาได้รับการจัดประเภทเป็นนักสังคมนิยมทางศาสนาโดยบางคน ในทำนองเดียวกันชุมชนโดยเจตนาสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดสังคมนิยมก็สามารถจัดประเภทเป็น "สังคมนิยมยูโทเปีย" ได้เช่นกัน

สำหรับลัทธิมาร์กซิสต์ การพัฒนาระบบทุนนิยมในยุโรปตะวันตกเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดลัทธิสังคมนิยม เพราะตามคำประกาศของคอมมิวนิสต์ "[w]ที่ชนชั้นนายทุนผลิตขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดคือผู้ขุดหลุมฝังศพของตนเอง" [313]กล่าวคือ การทำงาน ชนชั้นซึ่งจะต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดโดยสังคม

การปฏิรูปกับการปฏิวัติ

นักสังคมนิยมปฏิวัติเชื่อว่าการปฏิวัติทางสังคมมีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของสังคม ในหมู่นักสังคมนิยมปฏิวัติมีความแตกต่างในกลยุทธ์ ทฤษฎี และคำจำกัดความของการปฏิวัติ . มาร์กซิสต์ออร์โธดอกซ์และคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายมีจุดยืนที่เป็นไปไม่ได้โดยเชื่อว่าการปฏิวัติควรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งในสังคมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในพลังการผลิต เลนินตั้งทฤษฎีว่าภายใต้ระบบทุนนิยม คนงานไม่สามารถบรรลุจิตสำนึกทางชนชั้นได้นอกจากการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและการเรียกร้องของนายทุน ดังนั้นเลนินนิสต์จึงสนับสนุนว่ามีความจำเป็นทางประวัติศาสตร์สำหรับแนวหน้าของนักปฏิวัติที่มีจิตสำนึกทางชนชั้นให้มีบทบาทสำคัญในการประสานการปฏิวัติทางสังคมเพื่อล้มล้างรัฐทุนนิยมและในที่สุดสถาบันของรัฐโดยสิ้นเชิง[314] การ ปฏิวัติไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยนักสังคมนิยมปฏิวัติว่าเป็นการจลาจลอย่างรุนแรง[315]แต่เป็นการรื้อถอนอย่างสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทุกด้านของสังคมชนชั้นที่นำโดยมวลชนส่วนใหญ่: ชนชั้นกรรมกร

ปฏิรูปมักจะเกี่ยวข้องกับสังคมประชาธิปไตยและgradualist ระบอบสังคมนิยมการปฏิรูปคือความเชื่อที่ว่าสังคมนิยมควรยืนหยัดในการเลือกตั้งรัฐสภาภายในสังคมทุนนิยม และหากได้รับเลือกให้ใช้กลไกของรัฐบาลผ่านการปฏิรูปทางการเมืองและสังคมเพื่อจุดประสงค์ในการบรรเทาความไม่มั่นคงและความไม่เท่าเทียมของระบบทุนนิยม ภายในสังคมนิยมการปฏิรูปใช้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน ไม่มีใครมีเจตนาที่จะนำสังคมนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานมาสู่สังคมและใช้เพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว อีกประการหนึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าแม้ว่าการปฏิรูปจะไม่ใช่สังคมนิยมในตัวเอง แต่ก็สามารถช่วยให้ผู้สนับสนุนชุมนุมสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติได้โดยการเผยแพร่สาเหตุของลัทธิสังคมนิยมไปสู่ชนชั้นแรงงาน[316]

การอภิปรายเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิรูปสังคมนิยมประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนิยมของสังคมนั้นเก่าแก่กว่าศตวรรษ การปฏิรูปถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความขัดแย้งในขณะที่พยายามเอาชนะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีอยู่ในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุงเงื่อนไขของระบบทุนนิยมด้วยเหตุนี้จึงทำให้สังคมดูมีความอดทนมากขึ้น ตามคำกล่าวของโรซา ลักเซมเบิร์กระบบทุนนิยมไม่ได้ถูกโค่นลง "แต่ตรงกันข้ามกลับแข็งแกร่งขึ้นด้วยการพัฒนาการปฏิรูปสังคม" [317]ในทำนองเดียวกัน สแตน ปาร์กเกอร์แห่งพรรคสังคมนิยมแห่งบริเตนใหญ่ให้เหตุผลว่าการปฏิรูปเป็นการเบี่ยงเบนพลังงานสำหรับนักสังคมนิยมและมีข้อ จำกัด เนื่องจากต้องปฏิบัติตามตรรกะของระบบทุนนิยม[316] Andre Gorz .นักทฤษฎีสังคมชาวฝรั่งเศสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิรูปโดยสนับสนุนทางเลือกที่สามแทนการปฏิรูปและการปฏิวัติทางสังคมที่เขาเรียกว่า " การปฏิรูปที่ไม่ปฏิรูป " โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่อระบบทุนนิยมโดยเฉพาะ ซึ่งตรงข้ามกับการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ภายในระบบทุนนิยมหรือสนับสนุนผ่านการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ [318]

เศรษฐศาสตร์

อนาธิปไตยทางเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ในความคิดของผม มันคือที่มาของความชั่วร้ายที่แท้จริง ... ฉันเชื่อว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะขจัดความชั่วร้ายเหล่านี้ นั่นคือผ่านการก่อตั้งเศรษฐกิจสังคมนิยม พร้อมด้วยระบบการศึกษาที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายทางสังคม ในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ สังคมจะเป็นเจ้าของวิธีการผลิตและนำไปใช้ในรูปแบบที่วางแผนไว้ เศรษฐกิจตามแผนซึ่งปรับการผลิตให้เข้ากับความต้องการของชุมชน จะแจกจ่ายงานที่ต้องทำในหมู่ผู้ที่สามารถทำงานได้ และจะรับประกันการดำรงชีพของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กทุกคน การศึกษาของปัจเจก นอกเหนือจากการส่งเสริมความสามารถโดยกำเนิดของเขาเองแล้วจะพยายามพัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ในตัวเขา แทนที่การเชิดชูอำนาจและความสำเร็จในสังคมปัจจุบันของเรา[319]

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ , " ทำไมต้องสังคมนิยม ", 1949

เศรษฐศาสตร์สังคมนิยมเริ่มต้นจากสมมติฐานที่ว่า "บุคคลไม่ได้อยู่หรือทำงานอย่างโดดเดี่ยว แต่อาศัยอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมในแง่หนึ่ง และทุกคนที่มีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าก็มีสิทธิ มีส่วนในนั้น ดังนั้น สังคมโดยรวมจึงควรเป็นเจ้าของหรืออย่างน้อยก็ควบคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคน” [111]

แนวความคิดดั้งเดิมของลัทธิสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่การผลิตถูกจัดในลักษณะที่จะผลิตสินค้าและบริการโดยตรงเพื่อประโยชน์ของตน (หรือมูลค่าการใช้ในทางเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกและแบบมาร์กเซียน ) โดยมีการจัดสรรทรัพยากรโดยตรงในแง่ของหน่วยทางกายภาพซึ่งตรงกันข้าม กับการคำนวณทางการเงินและกฎหมายทางเศรษฐกิจของทุนนิยม (ดูกฎหมายของมูลค่า ) มักผูกพันท้ายของประเภทเศรษฐกิจนายทุนเช่นให้เช่า , ดอกเบี้ย , กำไรและเงิน[320]ในเศรษฐกิจสังคมนิยมที่พัฒนาเต็มที่ การผลิตและปัจจัยที่สมดุลกับผลลัพธ์จะกลายเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่วิศวกรต้องดำเนินการ[321]

ลัทธิสังคมนิยมตลาดหมายถึง ทฤษฎีและระบบเศรษฐกิจต่างๆ มากมายที่ใช้กลไกตลาดในการจัดระเบียบการผลิตและเพื่อจัดสรรปัจจัยการผลิตระหว่างวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของโดยสังคม โดยส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (กำไร) ที่สะสมในสังคมในรูปเงินปันผลทางสังคมเมื่อเทียบกับเจ้าของทุนเอกชน . [322]การเปลี่ยนแปลงของตลาดสังคมนิยม ได้แก่เสรีนิยมข้อเสนอดังกล่าวเป็นmutualismบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโอคลาสสิจำลองทางเศรษฐกิจเช่นมีเหตุมีผลรุ่นอย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางคนเช่นJoseph Stiglitz , Mancur Olsonและคนอื่น ๆ ที่ไม่เจาะจงตำแหน่งต่อต้านสังคมนิยมได้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ซึ่งแบบจำลองสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือตลาดดังกล่าวอาจมีข้อบกพร่องเชิงตรรกะหรือข้อสันนิษฐานที่ไม่สามารถใช้งานได้[323] [324]

กรรมสิทธิ์ของปัจจัยการผลิตจะขึ้นอยู่กับเจ้าของโดยตรงโดยผู้ใช้ของสถานที่ให้บริการการผลิตผ่านความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน ; หรือโดยทั่วไปของสังคมทั้งหมดที่มีการจัดการและการควบคุมที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ/ใช้วิธีการผลิต; หรือความเป็นเจ้าของสาธารณะโดยเครื่องมือของรัฐ ประชาชนเป็นเจ้าของอาจจะหมายถึงการสร้างของรัฐวิสาหกิจ , ชาติ , municipalisationหรือสถาบันกลุ่มอิสระ นักสังคมนิยมบางคนรู้สึกว่าในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม อย่างน้อยต้องมี " อำนาจสูงสุด " ของระบบเศรษฐกิจเป็นสาธารณะ[325]อย่างไรก็ตามเสรีทางเศรษฐกิจและเสรีนิยมมองว่ากรรมสิทธิ์ของเอกชนในการผลิตและการแลกเปลี่ยนตลาดเป็นหน่วยงานตามธรรมชาติหรือสิทธิทางศีลธรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของแนวคิดเรื่องเสรีภาพและเสรีภาพ และมองว่าพลวัตทางเศรษฐกิจของระบบทุนนิยมนั้นไม่เปลี่ยนรูปและเด็ดขาด ดังนั้นพวกเขาจึงรับรู้ว่าความเป็นเจ้าของของสาธารณะ ของวิธีการผลิตสหกรณ์และการวางแผนทางเศรษฐกิจที่เป็นการละเมิดเสรีภาพ[326] [327]

การจัดการและการควบคุมกิจกรรมขององค์กรขึ้นอยู่กับการจัดการตนเองและการกำกับดูแลตนเอง โดยมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เท่าเทียมกันในสถานที่ทำงานเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงานให้สูงสุด รูปแบบขององค์กรสังคมนิยมจะกำจัดลำดับชั้นการควบคุมเพื่อให้เหลือเพียงลำดับชั้นตามความรู้ทางเทคนิคในที่ทำงานเท่านั้น สมาชิกทุกคนจะมีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัทและจะสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยรวมได้ นโยบาย/เป้าหมายจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สร้างลำดับชั้นการประสานงานของบริษัท ซึ่งจะกำหนดแผนหรือคำสั่งสำหรับชุมชนที่ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้[328]

บทบาทและการใช้เงินในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมสมมุติเป็นประเด็นโต้แย้ง ตามที่นักเศรษฐศาสตร์โรงเรียนชาวออสเตรียLudwig von Misesระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช้เงิน การคำนวณทางการเงินและการกำหนดราคาในตลาดจะไม่สามารถประเมินมูลค่าสินค้าทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานการผลิต ดังนั้นสังคมนิยมประเภทนี้จึงเป็นไปไม่ได้เพราะขาดข้อมูลที่จำเป็น ดำเนินการคำนวณทางเศรษฐกิจตั้งแต่แรก[329] [330] นักสังคมนิยมรวมทั้งKarl Marx , Robert Owen , Pierre-Joseph ProudhonและJohn Stuart Millสนับสนุนบัตรกำนัลแรงงานหรือเครดิตแรงงานรูปแบบต่าง ๆซึ่งเหมือนกับเงินจะใช้เพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค แต่ต่างจากเงินที่ไม่สามารถเป็นทุนและจะไม่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรภายในกระบวนการผลิต ลีออน ทรอทสกีนักปฏิวัติของพรรคบอลเชวิคแย้งว่าเงินไม่สามารถยกเลิกได้โดยพลการหลังจากการปฏิวัติสังคมนิยม เงินต้องทำให้ "ภารกิจประวัติศาสตร์" หมดไป ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้จนกว่าหน้าที่ของมันจะฟุ่มเฟือย ในที่สุดก็เปลี่ยนเป็นใบเสร็จการทำบัญชีสำหรับนักสถิติ และในอนาคตอันไกลโพ้นเท่านั้นที่จะไม่ต้องใช้เงินสำหรับบทบาทนั้น [331]

เศรษฐกิจตามแผน

วางแผนเศรษฐกิจเป็นประเภทของเศรษฐกิจประกอบด้วยส่วนผสมของประชาชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการประสานงานของการผลิตและการจัดจำหน่ายผ่านการวางแผนเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่วางแผนไว้สามารถกระจายอำนาจหรือรวมศูนย์ได้Enrico Baroneได้จัดทำกรอบทฤษฎีที่ครอบคลุมสำหรับเศรษฐกิจสังคมนิยมที่วางแผนไว้ ในแบบจำลองของเขา สมมติว่าใช้เทคนิคการคำนวณที่สมบูรณ์แบบ สมการพร้อมกันที่เกี่ยวข้องกับอินพุตและเอาต์พุตต่ออัตราส่วนของความเท่าเทียมกันจะจัดให้มีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน[332]

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของเศรษฐกิจตามแผนคือระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตและด้วยเหตุนี้ โมเดลเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์ที่วางแผนไว้จึงมักเกี่ยวข้องกับรัฐคอมมิวนิสต์แห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมเข้ากับระบบการเมืองแบบพรรคเดียว ในระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง หน่วยงานวางแผนจะวางแผนการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณสินค้าและบริการที่จะผลิตล่วงหน้า (ดูการวิเคราะห์การวางแผนเศรษฐกิจแบบโซเวียตด้วย ) ระบบเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตและกลุ่มตะวันออกถูกจัดประเภทเพิ่มเติมเป็น "เศรษฐกิจสั่งการ" ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นระบบที่การประสานงานทางเศรษฐกิจดำเนินการโดยคำสั่ง คำสั่ง และเป้าหมายการผลิต[333]การศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ของการโน้มน้าวใจทางการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานที่แท้จริงของเศรษฐกิจโซเวียตบ่งชี้ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่วางแผนไว้ แทนที่จะใช้การวางแผนอย่างมีสติ เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการที่แผนได้รับการแก้ไขโดยตัวแทนที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นและแผนเดิมกลับไม่ประสบผลสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ หน่วยงานด้านการวางแผน กระทรวง และรัฐวิสาหกิจต่างปรับตัวและต่อรองซึ่งกันและกันในระหว่างการจัดทำแผน ซึ่งต่างจากการปฏิบัติตามแผนที่ส่งมาจากผู้มีอำนาจระดับสูง ซึ่งทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางคนแนะนำว่าการวางแผนไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต และนั่น คำอธิบายที่ดีกว่าคือเศรษฐกิจแบบ "บริหาร" หรือ "จัดการ" [334]

แม้ว่าลัทธิมาร์กซิสต์–เลนินนิสต์จะสนับสนุนการวางแผนส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่แต่บางกลุ่มในสหภาพโซเวียตก่อนการขึ้นของลัทธิสตาลินกลับมีตำแหน่งตรงกันข้ามกับการวางแผนจากส่วนกลาง Leon Trotsky ปฏิเสธการวางแผนจากส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการวางแผนแบบกระจายอำนาจ เขาแย้งว่านักวางแผนส่วนกลาง โดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางปัญญาของพวกเขา จะไม่สามารถประสานงานกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดภายในเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขาดำเนินการโดยไม่มีข้อมูลและความรู้โดยปริยายที่รวบรวมโดยการมีส่วนร่วมของผู้คนนับล้านในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้วางแผนส่วนกลางไม่สามารถตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้[335] รัฐสังคมนิยมทำไม่ได้ในมุมมองนี้เนื่องจากข้อมูลไม่สามารถจะถูกรวมโดยร่างกายกลางและใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการกำหนดแผนสำหรับเศรษฐกิจทั้งเพราะการทำเช่นนั้นจะส่งผลให้สัญญาณราคาบิดเบี้ยวหรือขาดหายไป [336]

เศรษฐกิจแบบบริหารจัดการเอง

คุณเห็นสังคมนิยมเป็นนกที่มีปีกสองปีก คำจำกัดความคือ 'ความเป็นเจ้าของทางสังคมและการควบคุมเครื่องมือและวิธีการผลิตตามระบอบประชาธิปไตย' [337]

อัพตันซินแคลร์

เศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจที่มีการจัดการตนเองนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยเศรษฐกิจที่ควบคุมตนเองโดยอิสระและกลไกการกระจายอำนาจของการจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจ รุ่นนี้ได้พบในการสนับสนุนนักเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโอคลาสสิโดดเด่นรวมทั้งอัลเฟรดมาร์แชลล์ , จอห์นสจ็วร์และยาโรสลาฟวาเน็คการจัดการตนเองมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงบริษัทที่จัดการโดยแรงงานและบริษัทที่จัดการโดยคนงาน เป้าหมายของการจัดการตนเองที่มีการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อขจัดและลดการจำหน่าย [338]กิลด์สังคมนิยมเป็นขบวนการทางการเมืองที่สนับสนุนให้คนงานควบคุมอุตสาหกรรมผ่านสื่อกลางของกิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า "ในความสัมพันธ์ตามสัญญาโดยนัยกับสาธารณะ" [339]มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรและมีอิทธิพลมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของศตวรรษที่ 20 [339]มันเป็นอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับGDH โคลและได้รับอิทธิพลจากความคิดของวิลเลียมมอร์ริส

ระบบดังกล่าวระบบหนึ่งคือเศรษฐกิจสหกรณ์ ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีส่วนใหญ่ที่คนงานจัดการบริษัทและกำหนดระดับค่าตอบแทนและการแบ่งงานตามระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรการผลิตจะเป็นเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายโดยความร่วมมือและให้เช่าให้กับแรงงานที่จะสนุกกับสิทธิเก็บกินสิทธิ[340]อีกรูปแบบหนึ่งของการวางแผนแบบกระจายอำนาจคือการใช้ไซเบอร์เนติกส์หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการการจัดสรรปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลที่ดำเนินกิจการโดยสังคมนิยมของSalvador Allendeในชิลีได้ทดลองใช้Project Cybersynซึ่งเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และผู้บริโภค[341]อีกรูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงล่าสุดคือเศรษฐศาสตร์แบบมีส่วนร่วมซึ่งเศรษฐกิจถูกวางแผนโดยสภาแรงงานและผู้บริโภคที่กระจายอำนาจ คนงานจะได้รับค่าตอบแทนตามความพยายามและการเสียสละเท่านั้น เพื่อให้ผู้ที่ทำงานที่เป็นอันตราย ไม่สบายใจ และต้องใช้กำลังกายจะได้รับรายได้สูงสุดและสามารถทำงานน้อยลง[342]แบบจำลองร่วมสมัยสำหรับสังคมนิยมแบบจัดการตนเองและไม่ใช่แบบตลาดคือแบบจำลองการเจรจาประสานงานของPat Devineการประสานงานที่เจรจากันนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของทางสังคมโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการตัดสินใจโดยผู้ที่อยู่ในระดับการผลิตที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นมากที่สุด[343]

Michel Bauwensระบุการเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวของซอฟต์แวร์แบบเปิดและการผลิตแบบ Peer-to-Peerว่าเป็นโหมดทางเลือกใหม่ของการผลิตสำหรับเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจที่วางแผนไว้จากส่วนกลางซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการจัดการตนเองร่วมกัน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน และการผลิตการใช้งาน -ค่านิยมผ่านความร่วมมืออย่างเสรีของผู้ผลิตที่เข้าถึงแหล่งทุนแบบกระจาย[344]

Anarcho คอมมิวนิสต์เป็นทฤษฎีของอนาธิปไตยซึ่งสนับสนุนการยกเลิกของรัฐ , ทรัพย์สินส่วนตัวและทุนนิยมในความโปรดปรานของเจ้าของร่วมกันของปัจจัยการผลิต [345] [346] มีการฝึกอนาร์โค-syndicalismในแคว้นคาตาโลเนียและที่อื่นๆ ในการปฏิวัติสเปนระหว่างสงครามกลางเมืองสเปนแซม ดอลกอฟฟ์คาดว่าประมาณแปดล้านคนเข้าร่วมการปฏิวัติสเปนโดยตรงหรืออย่างน้อยโดยอ้อม[347]

เศรษฐกิจของอดีตสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียได้สร้างระบบโดยอิงจากการจัดสรรตามตลาด ความเป็นเจ้าของทางสังคมในวิธีการผลิตและการจัดการตนเองภายในบริษัท ระบบนี้แทนที่การวางแผนส่วนกลางแบบโซเวียตของยูโกสลาเวียด้วยระบบกระจายอำนาจและจัดการตนเองหลังการปฏิรูปในปี 2496 [348]

เศรษฐศาสตร์มาร์กซ์ ริชาร์ด D. วูล์ฟระบุว่า "การผลิตจัดระเบียบใหม่เพื่อให้คนงานที่กลายเป็นที่รวมกำกับตนเองในการทำงานของพวกเขาเว็บไซต์" ไม่เพียง แต่ย้ายสังคมเกินทั้งทุนนิยมและรัฐสังคมนิยมของศตวรรษที่ผ่านมา แต่ยังจะเป็นเครื่องหมายสำคัญในการ ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คล้ายกับการเปลี่ยนผ่านจากการเป็นทาสและระบบศักดินาครั้งก่อน [349]ตัวอย่างเช่น Wolff อ้างว่าMondragonเป็น "ทางเลือกที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งสำหรับองค์กรการผลิตทุนนิยม" [350]

รัฐกำกับเศรษฐกิจ

ลัทธิสังคมนิยมแบบรัฐสามารถนำมาใช้เพื่อจำแนกปรัชญาสังคมนิยมแบบต่างๆ ที่สนับสนุนการเป็นเจ้าของวิธีการผลิตโดยเครื่องมือของรัฐไม่ว่าจะเป็นระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม หรือเป็นเป้าหมายสุดท้ายในตัวมันเอง โดยทั่วไป หมายถึงรูปแบบการจัดการทางเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจะบริหารจัดการหรือจัดการวิสาหกิจทางเศรษฐกิจในนามของสังคมและเพื่อสาธารณประโยชน์ แทนที่จะเป็นสภาแรงงานหรือประชาธิปไตยในที่ทำงาน

เศรษฐกิจที่กำกับโดยรัฐอาจหมายถึงประเภทของเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่ประกอบด้วยความเป็นเจ้าของของสาธารณะเหนืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพรรคการเมืองสังคมประชาธิปไตยหลายแห่งในช่วงศตวรรษที่ 20 อุดมการณ์นี้มีอิทธิพลต่อนโยบายของพรรคแรงงานอังกฤษระหว่างการบริหารของ Clement Attlee ในหนังสือชีวประวัติของ 1945 สหราชอาณาจักรพรรคแรงงานนายกรัฐมนตรีผ่อนผัน Attlee , ฟรานซิส Beckettฯ : "[T] ... รัฐบาลต้องการสิ่งที่จะกลายเป็นที่รู้จักในฐานะผสมเศรษฐกิจ." [351]

ความเป็นชาติในสหราชอาณาจักรทำได้โดยการซื้อภาคบังคับของอุตสาหกรรม (เช่นด้วยค่าตอบแทน) British Aerospaceเป็นการรวมตัวกันของบริษัทอากาศยานรายใหญ่British Aircraft Corporation , Hawker Siddeleyและบริษัทอื่นๆBritish Shipbuildersคือการรวมกันของบริษัทต่อเรือรายใหญ่ เช่นCammell Laird , Govan Shipbuilders , Swan HunterและYarrow Shipbuildersในขณะที่การทำเหมืองถ่านหินเป็นของรัฐในปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้งคณะกรรมการถ่านหินขึ้นโดยตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจถ่านหินในเชิงพาณิชย์เพื่อให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรที่แปลงหุ้นของเจ้าของเหมืองเดิม [352] [353]

สังคมนิยมตลาด

ตลาดสังคมนิยมประกอบด้วยรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของสาธารณะหรือร่วมมือกันดำเนินงานในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมันเป็นระบบที่ใช้ในการตลาดและราคาทางการเงินสำหรับการจัดสรรและการบัญชีของปัจจัยการผลิตซึ่งจะช่วยรักษากระบวนการของการสะสมทุนกำไรที่ได้จะนำไปใช้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานโดยตรง รักษาองค์กรหรือให้เงินแก่สถาบันสาธารณะโดยรวม[354]ในรูปแบบการตลาดแบบสังคมนิยมแบบรัฐ ซึ่งรัฐวิสาหกิจพยายามเพิ่มผลกำไรสูงสุด กำไรสามารถนำมาใช้เป็นทุนโครงการและบริการของรัฐบาลผ่านการจ่ายเงินปันผลทางสังคมขจัดหรือลดความจำเป็นในการเก็บภาษีรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบทุนนิยมอย่างมาก Léon Walras นักเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก เชื่อว่าเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของรัฐจะเป็นแหล่งเงินทุนสาธารณะเพื่อให้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ [355]ยูโกสลาเวียดำเนินการตลาดเศรษฐกิจสังคมนิยมบนพื้นฐานของสหกรณ์และการจัดการตนเองของคนงาน [356]

Pierre-Joseph ProudhonนักทฤษฎีหลักของMutualismและนักคิดสังคมนิยมชาวฝรั่งเศสผู้มีอิทธิพล

Mutualismเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และโรงเรียนแห่งความคิดแบบอนาธิปไตยที่สนับสนุนสังคมที่แต่ละคนอาจมีวิธีการผลิตไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือโดยรวม โดยมีการค้าเป็นตัวแทนของแรงงานในตลาดเสรีที่เท่าเทียมกัน[357]ส่วนประกอบสำคัญของโครงการคือการจัดตั้งธนาคารสินเชื่อร่วมกันที่จะให้กู้ยืมแก่ผู้ผลิตในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ สูงพอที่จะครอบคลุมการบริหาร[358] Mutualism ขึ้นอยู่กับทฤษฎีแรงงานของมูลค่าที่ถือได้ว่าเมื่อมีการขายแรงงานหรือผลิตภัณฑ์นั้น ควรได้รับสินค้าหรือบริการโดยแลกกับ "จำนวนแรงงานที่จำเป็นในการผลิตสิ่งของที่มีประโยชน์เท่าเทียมกันทุกประการ" [359]

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันในประเทศจีนจะเรียกอย่างเป็นทางการว่าเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนมันรวมภาครัฐขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยความสูงของการบังคับบัญชาของเศรษฐกิจซึ่งได้รับการรับรองสถานะความเป็นเจ้าของสาธารณะตามกฎหมาย[360]กับภาคเอกชนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์และอุตสาหกรรมเบาที่รับผิดชอบจากที่ใดก็ได้ระหว่าง 33% [361]ถึง มากกว่า 70% ของ GDP สร้างขึ้นในปี 2548 [362]แม้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกิจกรรมของภาคเอกชนตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 แต่การแปรรูปทรัพย์สินของรัฐก็หยุดชะงักลงอย่างแท้จริงและมีการกลับรายการบางส่วนในปี 2548 [363]เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันประกอบด้วย จาก 150 องค์กรรัฐวิสาหกิจที่รายงานตรงต่อรัฐบาลกลางของจีน[364]ภายในปี 2551 บรรษัทของรัฐเหล่านี้มีพลวัตเพิ่มขึ้นและสร้างรายได้ให้กับรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก[365] [366]ส่งผลให้ภาครัฐฟื้นตัวในช่วงวิกฤตการเงินปี 2552 ในขณะที่บัญชีส่วนใหญ่ของประเทศจีน การเติบโตทางเศรษฐกิจ. [367]โมเดลเศรษฐกิจจีนถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นรูปแบบทุนนิยมของรัฐในปัจจุบัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทุนนิยมตะวันตกกับแบบจำลองของจีนคือระดับความเป็นเจ้าของของรัฐในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้นำรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหลังดอยมอยการปรับปรุงเศรษฐกิจแต่แตกต่างไปจากแบบจำลองของจีนเล็กน้อย เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามยังคงควบคุมภาครัฐและอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์อย่างมั่นคง แต่อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมในการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ [368]

การเมือง

นักสังคมนิยมในUnion Squareนครนิวยอร์กในเดือนพฤษภาคม 2455

ในขณะที่ขบวนการการเมืองสังคมนิยมที่สำคัญ ได้แก่ อนาธิปไตย ลัทธิคอมมิวนิสต์ ขบวนการแรงงาน ลัทธิมาร์กซ์ ประชาธิปไตยในสังคม และการรวมกลุ่มกัน นักทฤษฎีสังคมนิยมอิสระผู้เขียนสังคมนิยมยูโทเปียและผู้สนับสนุนทางวิชาการของลัทธิสังคมนิยมอาจไม่ปรากฏในขบวนการเหล่านี้ กลุ่มการเมืองบางกลุ่มเรียกตนเองว่าสังคมนิยมในขณะที่มีทัศนะที่บางคนมองว่าตรงกันข้ามกับลัทธิสังคมนิยมสังคมนิยมถูกใช้โดยสิทธิทางการเมืองเป็นฉายา รวมทั้งต่อต้านบุคคลที่ไม่คิดว่าตนเองเป็นนักสังคมนิยมและขัดต่อนโยบายที่ผู้เสนอไม่ถือว่าสังคมนิยม แม้ว่าลัทธิสังคมนิยมจะมีหลายรูปแบบ และไม่มีคำจำกัดความเดียวที่ครอบคลุมลัทธิสังคมนิยมทั้งหมด แต่ก็มีองค์ประกอบทั่วไปที่ระบุโดยนักวิชาการ[369]

ในพจนานุกรมของลัทธิสังคมนิยม (1924) Angelo S. Rappoport ได้วิเคราะห์คำจำกัดความของลัทธิสังคมนิยมสี่สิบคำเพื่อสรุปว่าองค์ประกอบทั่วไปของลัทธิสังคมนิยมนั้นรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของการเป็นเจ้าของส่วนตัวและการควบคุมทุน—เนื่องจากเป็นสาเหตุของความยากจน ค่าแรงต่ำ การว่างงาน ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม และการขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มุมมองทั่วไปที่วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นรูปแบบของการควบคุมรวมกว่าที่ปัจจัยการผลิต , การจัดจำหน่ายและการแลกเปลี่ยน (การศึกษาระดับปริญญาและวิธีการควบคุมแตกต่างกันไปในหมู่เคลื่อนไหวสังคมนิยม); ข้อตกลงว่าผลลัพธ์ของการควบคุมส่วนรวมนี้ควรเป็นสังคมบนพื้นฐานของความยุติธรรมทางสังคมรวมถึงความเท่าเทียมกันทางสังคม การคุ้มครองทางเศรษฐกิจของประชาชน และควรให้ชีวิตที่น่าพึงพอใจมากขึ้นสำหรับคนส่วนใหญ่ [370]

ในแนวคิดของสังคมนิยม (พ.ศ. 2518) ภิกษุปาเรขได้ระบุหลักการสำคัญสี่ประการของสังคมนิยมและโดยเฉพาะสังคมนิยมสังคมนิยม ได้แก่ สังคม ความรับผิดชอบต่อสังคม ความร่วมมือและการวางแผน [371]ในการศึกษาอุดมการณ์และทฤษฎีการเมือง (1996) Michael Freedenระบุว่านักสังคมนิยมทุกคนมีห้าประเด็นหลัก: ประการแรกคือสังคมนิยมวางตัวว่าสังคมเป็นมากกว่าการรวมตัวของปัจเจกบุคคล ประการที่สอง ถือว่าสวัสดิภาพของมนุษย์เป็นเป้าหมายที่น่าปรารถนา ประการที่สาม ถือว่ามนุษย์โดยธรรมชาติมีความกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิผล ประการที่สี่ มีความเชื่อในเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ และประการที่ห้า ประวัติศาสตร์นั้นก้าวหน้าและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกบนเงื่อนไขที่มนุษย์ทำงานเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว [371]

อนาธิปไตย

อนาธิปไตยประชาสัมพันธ์ไร้สัญชาติสังคมมักจะกำหนดให้เป็นตัวเองภายใต้สถาบันสมัครใจ[372] [373] [374] [375]แต่ที่ผู้เขียนหลายได้กำหนดให้เป็นสถาบันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ลำดับชั้น สมาคมฟรี [376] [377] [378] [379]ในขณะที่อนาธิปไตยถือสถานะที่ไม่พึงปรารถนาไม่จำเป็นหรือเป็นอันตราย[380] [381]มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญ[382]อนาธิปไตยก่อให้เกิดอำนาจฝ่ายตรงข้ามหรือองค์กรลำดับชั้นในการดำเนินการด้านมนุษยสัมพันธ์รวมถึงระบบของรัฐ[376] [383] [384] [385] [386] [387] [388] Mutualistsสนับสนุนตลาดสังคมนิยม, พวกอนาธิปไตยส่วนรวมสนับสนุนคนงานสหกรณ์และเงินเดือนตามระยะเวลาที่มีส่วนในการผลิต, anarcho-communistsสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโดยตรง จากทุนนิยมคอมมิวนิสต์เสรีนิยมและเศรษฐกิจของที่ระลึกและAnarcho-syndicalistsต้องการแรงงานการกระทำโดยตรงและการนัดหยุดงานทั่วไป [389]

เผด็จการ - เสรีนิยมการต่อสู้และข้อพิพาทในการเคลื่อนไหวไปกลับสังคมนิยมกับนานาชาติครั้งแรกและขับไล่ใน 1,872 ของอนาธิปไตยที่ใครจะนำไปสู่การต่อต้านเผด็จการนานาชาติแล้วก่อตั้งของตัวเองเสรีนิยมระหว่างประเทศอนาธิปไตยเซนต์ Imier นานาชาติ . [390]ในปี พ.ศ. 2431 เบนจามิน ทัคเกอร์ผู้นิยมอนาธิปไตยผู้นิยมลัทธิปัจเจก ซึ่งประกาศตนเป็นนักสังคมนิยมอนาธิปไตยและเสรีนิยมสังคมนิยมในการต่อต้านระบอบสังคมนิยมแบบรัฐเผด็จการและลัทธิคอมมิวนิสต์บังคับ รวมข้อความเต็มของ "จดหมายสังคมนิยม" โดยเออร์เนสต์ เลซิญ[391]ในบทความเรื่อง "รัฐสังคมนิยมและอนาธิปไตย" ตามคำกล่าวของ Lesigne สังคมนิยมมีสองประเภท: "ประเภทหนึ่งคือเผด็จการ อีกประเภทหนึ่งคือเสรีนิยม" [392]ลัทธิสังคมนิยมทั้งสองของทักเกอร์เป็นสังคมนิยมแบบรัฐเผด็จการซึ่งเขาเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมาร์กซิสต์และลัทธิสังคมนิยมอนาธิปไตยเสรีนิยมหรือเพียงแค่อนาธิปไตยที่เขาสนับสนุน ทักเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่าความจริงที่ว่าเผด็จการ "รัฐสังคมนิยมได้บดบังรูปแบบอื่น ๆ ของสังคมนิยมทำให้ไม่มีสิทธิ์ที่จะผูกขาดความคิดทางสังคมนิยม" [393]ตามที่ทักเกอร์กล่าว สิ่งที่โรงเรียนสังคมนิยมทั้งสองมีเหมือนกันคือทฤษฎีแรงงานแห่งคุณค่าและจุดจบ ซึ่งลัทธิอนาธิปไตยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน [394]

ตามที่ผู้นิยมอนาธิปไตยเช่นผู้เขียนคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอนาธิปไตยอนาธิปไตยอนาธิปไตยเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเพณีของลัทธิสังคมนิยม สำหรับอนาธิปไตยและสังคมนิยมต่อต้านเผด็จการอื่น ๆ ลัทธิสังคมนิยม "สามารถหมายถึงสังคมที่ไร้ชนชั้นและต่อต้านเผด็จการ (เช่นเสรีนิยม) ที่ผู้คนจัดการกิจการของตนเองไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ใน หมายความถึงการจัดการตนเองในทุกด้านของชีวิต" รวมทั้งในที่ทำงาน[389] Michael Newman รวมอนาธิปไตยเป็นหนึ่งในประเพณีสังคมนิยมมากมาย[395] ปีเตอร์ มาร์แชลให้เหตุผลว่า "[i]n อนาธิปไตยทั่วไปมีความใกล้ชิดกับลัทธิสังคมนิยมมากกว่าลัทธิเสรีนิยม ... อนาธิปไตยพบว่าตัวเองส่วนใหญ่อยู่ในค่ายสังคมนิยม แต่ก็มีผู้รุกรานในลัทธิเสรีนิยมด้วย ไม่สามารถลดเป็นสังคมนิยมได้และควรมองว่าเป็นการแยกจากกัน และหลักคำสอนที่โดดเด่น” [396]

สังคมนิยมประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยในสังคม

คุณไม่สามารถพูดเกี่ยวกับการยุติสลัมโดยไม่ได้บอกว่าต้องเอากำไรออกจากสลัมก่อน คุณกำลังยุ่งอยู่กับการปลอมแปลงและเข้าสู่พื้นที่อันตรายเพราะคุณกำลังยุ่งกับชาวบ้าน คุณกำลังยุ่งกับกัปตันของอุตสาหกรรม นี่หมายความว่าเรากำลังเหยียบย่ำอยู่ในน้ำที่ยาก เพราะมันหมายความว่าเรากำลังบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับระบบทุนนิยม ต้องมีการกระจายความมั่งคั่งที่ดีขึ้น และบางทีอเมริกาอาจต้องก้าวไปสู่สังคมนิยมประชาธิปไตย [397] [398]

Martin Luther King Jr. , 1966

สังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของขบวนการสังคมนิยมที่พยายามสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจโดยและสำหรับชนชั้นแรงงาน ลัทธิสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดและกลุ่มนักวิชาการมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับคำนี้ คำจำกัดความบางคำหมายถึงสังคมนิยมทุกรูปแบบที่ดำเนินไปตามเส้นทางการเลือกตั้ง นักปฏิรูป หรือวิวัฒนาการสู่สังคมนิยม มากกว่าที่จะเป็นการปฏิวัติ[399]ตามคำกล่าวของคริสโตเฟอร์ เพียร์สัน "[i] ความแตกต่างที่เน้นย้ำในปี 1989 ไม่ใช่ว่าระหว่างลัทธิสังคมนิยมในตะวันออกกับประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในตะวันตก ลัทธิหลังต้องได้รับการยอมรับว่าได้รับการหล่อหลอม ปฏิรูป และประนีประนอมจากแรงกดดันทางสังคมประชาธิปไตยเป็นเวลากว่าศตวรรษ ". เพียร์สันกล่าวเพิ่มเติมว่า "พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคสังคมนิยมในเวทีรัฐธรรมนูญในตะวันตกมักเกี่ยวข้องกับการเมืองประนีประนอมกับสถาบันทุนนิยมที่มีอยู่เกือบตลอดเวลา สำหรับเพียร์สัน "หากผู้สนับสนุนการตายของลัทธิสังคมนิยมยอมรับว่าสังคมเดโมแครตอยู่ในค่ายสังคมนิยมอย่างที่ฉันคิดว่าพวกเขาต้องทำ ความแตกต่างระหว่างลัทธิสังคมนิยม (ในทุกรูปแบบ) กับประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมจะต้องพังทลายลงที่มีอยู่จริงประชาธิปไตยแบบเสรีเป็นส่วนสำคัญเป็นผลผลิตจากกองกำลังสังคมนิยม (social democratic)" [400]

ประชาธิปไตยทางสังคมเป็นประเพณีสังคมนิยมของความคิดทางการเมือง[401] [402]โซเชียลเดโมแครตหลายคนเรียกตัวเองว่าเป็นนักสังคมนิยมหรือนักสังคมนิยมประชาธิปไตย และบางคนเช่นโทนี่ แบลร์ใช้คำเหล่านี้แทนกันได้[403] [404] [405]อื่น ๆ พบว่า "ความแตกต่างที่ชัดเจน" ระหว่างสามข้อตกลงและชอบที่จะอธิบายความเชื่อทางการเมืองของตัวเองโดยใช้ระยะสังคมประชาธิปไตย [406]ทิศทางหลักสองประการคือการก่อตั้งสังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการภายในระบบทุนนิยมก่อน ตัวแปรแรกทำให้สังคมนิยมประชาธิปไตยก้าวหน้าด้วยวิธีการปฏิรูปและแบบค่อยเป็นค่อยไป[407]ตัวแปรที่สองสังคมประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐสวัสดิการ , การเจรจาต่อรองแผนการสนับสนุนการบริการสาธารณะสาธารณะทุนและเศรษฐกิจผสมผสาน มักใช้ในลักษณะนี้เพื่ออ้างถึงยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 [408] [409]เจอร์รี แมนเดอร์อธิบายว่า "เศรษฐศาสตร์ลูกผสม" ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันของวิสัยทัศน์ทุนนิยมและสังคมนิยม [410]การศึกษาจำนวนมากและการสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่มีความสุขในสังคมประชาธิปไตยสังคมมากกว่าเสรีนิยมใหม่คน [411] [412] [413] [414]

โซเชียลเดโมแครตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจไปสู่สังคมนิยมโดยสันติและวิวัฒนาการผ่านการปฏิรูปสังคมที่ก้าวหน้า[415] [416]มันอ้างว่ารูปแบบรัฐธรรมนูญของรัฐบาลที่ยอมรับได้เพียงอย่างเดียวคือระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนภายใต้หลักนิติธรรม[417]ส่งเสริมการขยายการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยที่นอกเหนือไปจากระบอบประชาธิปไตยทางการเมือง ให้รวมถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพื่อรับประกันพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจอื่นๆ ว่ามีสิทธิเพียงพอในการตัดสินใจร่วมกัน[417]สนับสนุนเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่ต่อต้านความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจน และการกดขี่ ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธเศรษฐกิจตลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมโดยสิ้นเชิงหรืออย่างเต็มที่วางแผนเศรษฐกิจ [418]นโยบายสังคมประชาธิปไตยร่วมกันรวมถึงสิทธิทางสังคมสากลและบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ในระดับสากล เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ ค่าตอบแทนคนงาน และบริการอื่นๆ รวมทั้งการดูแลเด็กและการดูแลผู้สูงอายุ[419]ประชาธิปไตยในสังคมสนับสนุนขบวนการแรงงานของสหภาพแรงงานและสนับสนุนสิทธิการเจรจาต่อรองร่วมกันสำหรับคนงาน[420]ส่วนใหญ่บุคคลที่สังคมประชาธิปไตยจะร่วมกับประเทศสังคมนิยม [407]

สังคมนิยมประชาธิปไตยสมัยใหม่เป็นขบวนการทางการเมืองในวงกว้างที่พยายามส่งเสริมอุดมคติของสังคมนิยมภายในบริบทของระบบประชาธิปไตย นักสังคมนิยมประชาธิปไตยบางคนสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในสังคมเป็นมาตรการชั่วคราวในการปฏิรูประบบปัจจุบัน ในขณะที่คนอื่นๆ ปฏิเสธการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนวิธีการปฏิวัติที่มากกว่า ประชาธิปไตยในสังคมสมัยใหม่เน้นโปรแกรมการปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไปของระบบทุนนิยมเพื่อให้มีความเท่าเทียมและมีมนุษยธรรมมากขึ้น ในขณะที่เป้าหมายสุดท้ายทางทฤษฎีของการสร้างสังคมสังคมนิยมจะตกชั้นไปสู่อนาคตที่ไม่มีกำหนด ตามSheri Berman , มาร์กซ์จะจัดขึ้นอย่างหลวม ๆ จะมีคุณค่าสำหรับการเน้นการเปลี่ยนแปลงโลกให้มากขึ้นเพียงอนาคตที่ดีกว่า[421]

การเคลื่อนไหวทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมากทั้งในคำศัพท์และในอุดมการณ์ แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างที่สำคัญบางประการ ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสังคมประชาธิปไตยและสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยคือเป้าหมายของการเมืองของพวกเขา โดยที่สังคมประชาธิปไตยร่วมสมัยสนับสนุนรัฐสวัสดิการและการประกันการว่างงานตลอดจนการปฏิรูประบบทุนนิยมเชิงปฏิบัติที่ก้าวหน้าในด้านอื่นๆ และให้ความสำคัญกับการบริหารและทำให้มีมนุษยธรรมมากขึ้น ในทางกลับกัน นักสังคมนิยมประชาธิปไตยพยายามที่จะแทนที่ระบบทุนนิยมด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม โดยอ้างว่าความพยายามใดๆ ที่จะทำให้ทุนนิยมมีมนุษยธรรมผ่านกฎระเบียบและนโยบายสวัสดิการจะบิดเบือนตลาดและสร้างความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ [422]

สังคมนิยมอย่างมีจริยธรรมและเสรีนิยม

ลัทธิสังคมนิยมอย่างมีจริยธรรมดึงดูดสังคมนิยมด้วยเหตุทางจริยธรรมและศีลธรรม ตรงข้ามกับเหตุผลทางเศรษฐกิจ ความเห็นแก่ตัว และการบริโภค เน้นย้ำถึงความจำเป็นของเศรษฐกิจที่มีสติสัมปชัญญะตามหลักการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น ความร่วมมือ และความยุติธรรมทางสังคม ในขณะเดียวกันก็ต่อต้านลัทธิปัจเจกนิยม[423]สังคมนิยมอย่างมีจริยธรรมเป็นปรัชญาที่เป็นทางการของพรรคสังคมนิยมกระแสหลัก[424]

ลัทธิสังคมนิยมเสรีรวมเอาหลักการเสรีนิยมเข้ากับสังคมนิยม[425]มันถูกเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยในสังคมหลังสงคราม[426]สำหรับการสนับสนุนเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่รวมทั้งสินค้าทุนของภาครัฐและเอกชน[427] [428]ในขณะที่ระบอบสังคมนิยมและสังคมประชาธิปไตยเป็นต่อต้านทุนนิยมตำแหน่งตราบเท่าที่การวิจารณ์ของทุนนิยมเชื่อมโยงกับกรรมสิทธิ์เอกชนของปัจจัยการผลิต , [429]เสรีนิยมสังคมนิยมระบุเทียมและยึดถือกฎการผูกขาดที่จะเป็นความผิดของทุนนิยม[430]และ opposes อลหม่านทั้งเศรษฐกิจการตลาด [431]ถือว่าทั้งเสรีภาพและความเท่าเทียมกันทางสังคมเข้ากันได้และพึ่งพาอาศัยกัน[425]

หลักการที่สามารถอธิบายเป็นจริยธรรมหรือเสรีนิยมสังคมนิยมได้รับขึ้นอยู่กับหรือพัฒนาโดยนักปรัชญาเช่นจอห์นสจ็วร์ , เอดูอาร์นสไตน์ , จอห์นดิวอี้ , คาร์โล Rosselli , Norberto Bobbioและตั Mouffe [432]ที่สำคัญตัวเลขอื่น ๆ สังคมนิยมเสรีนิยม ได้แก่ กุย Calogero, ปีเอโรโกเบ็ตต้ , ลีโอนาร์ Trelawny Hobhouse , จอห์นเมย์นาร์ด เคนส์ และRH Tawney [431]ลัทธิสังคมนิยมเสรีนิยมมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการเมืองอังกฤษและอิตาลี [431]

ลัทธิเลนินและแบบอย่าง

Blanquism เป็นความคิดของการปฏิวัติชื่อของหลุยส์ออ Blanqui ถือได้ว่าการปฏิวัติสังคมนิยมควรดำเนินการโดยกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดที่มีการจัดการอย่างสูงและเป็นความลับกลุ่มเล็กๆ[433]เมื่อยึดอำนาจ พวกปฏิวัติก็แนะนำลัทธิสังคมนิยม[434] โรซา ลักเซมเบิร์กและเอดูอาร์ด เบิร์นสไตน์[435]วิพากษ์วิจารณ์เลนิน โดยระบุว่าแนวคิดเรื่องการปฏิวัติของเขาคือชนชั้นสูงและแบลนควิสต์[436]มาร์กซ์เลนินรวมมาร์กซ์วิทยาศาสตร์สังคมนิยมแนวคิดและเลนินต่อต้านจักรวรรดินิยม , ประชาธิปไตยอำนาจและแนวหน้า [437]

ฮัลเดรเปอร์กำหนดสังคมนิยมจากข้างต้นเป็นปรัชญาที่มีพนักงานที่ยอดเยี่ยม การบริหารจัดการในการทำงานของรัฐสังคมนิยมด้านอื่น ๆ ของสังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสังคมนิยมจากด้านล่าง [438]แนวคิดเรื่องสังคมนิยมจากเบื้องบนมักถูกอภิปรายกันในแวดวงชนชั้นสูงมากกว่าสังคมนิยมจากเบื้องล่าง—แม้ว่าจะเป็นอุดมคติของลัทธิมาร์กซก็ตาม—เพราะมันใช้ได้จริงมากกว่า[439]เดรเปอร์มองสังคมนิยมจากเบื้องล่างว่าเป็นสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ที่บริสุทธิ์กว่าและบริสุทธิ์กว่า[440]อ้างอิงจากเดรเปอร์Karl MarxและFriedrich Engelsถูกต่อต้านอย่างรุนแรงต่อสถาบันสังคมนิยมใดๆ ที่ "เอื้อต่อลัทธิอำนาจนิยมทางไสยศาสตร์" Draper ให้ข้อโต้แย้งว่าการแบ่งแยกนี้สะท้อนถึงการแบ่งแยกระหว่าง "นักปฏิรูปหรือนักปฏิวัติ สันติหรือความรุนแรง ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ฯลฯ" และระบุเพิ่มเติมอีก 6 ประเภทของลัทธิสังคมนิยมจากเบื้องบน ได้แก่ "ใจบุญสุนทาน", "ชนชั้นสูง", "ปาน", "คอมมิวนิสต์", "การซึมผ่าน" และ "สังคมนิยมจากภายนอก" [441]

ตามคำกล่าวของอาร์เธอร์ ลิโพว์ มาร์กซ์และเองเกิลส์เป็น "ผู้ก่อตั้งสังคมนิยมประชาธิปไตยปฏิวัติสมัยใหม่" ซึ่งอธิบายว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ "สังคมนิยมจากเบื้องล่าง" ที่ "มีพื้นฐานมาจากการเคลื่อนไหวของชนชั้นแรงงานจำนวนมาก การต่อสู้จากเบื้องล่างเพื่อขยายประชาธิปไตยและ เสรีภาพของมนุษย์". นี้ประเภทของสังคมนิยมเทียบกับที่ของ "เผด็จการลัทธิประชาธิปไตย" และ "อุดมการณ์ฝ่ายซ้ายเผด็จการต่างๆที่อ้างชื่อของสังคมนิยม" เช่นเดียวกับ "หลายสายพันธุ์ของ 'สังคมนิยมจากข้างต้นซึ่งได้นำไปในศตวรรษที่ยี่สิบ ต่อการเคลื่อนไหวและรูปแบบของรัฐที่ ' ชนชั้นใหม่ ' แบบเผด็จการปกครองเหนือระบบเศรษฐกิจแบบสถาปนาในนามของสังคมนิยม" ซึ่งเป็นหมวดที่ "ไหลผ่านประวัติศาสตร์ของขบวนการสังคมนิยม" Lipow ระบุ Bellamyismและสตาลินเป็นกระแสสังคมนิยมเผด็จการที่โดดเด่นสองแห่งในประวัติศาสตร์ของขบวนการสังคมนิยม [442]

สังคมนิยมเสรีนิยม

ครั้งแรกที่ผู้นิยมอนาธิปไตยวารสารที่จะใช้ระยะเสรีนิยมเป็นเลอ Libertaireวารสารดู่ Mouvement สังคมตีพิมพ์ในนิวยอร์กซิตี้ระหว่าง 1858 และ 1861 โดยฝรั่งเศสเสรีนิยมคอมมิวนิสต์ โจเซฟเดฮาค , [443]บุคคลแรกที่บันทึกเพื่ออธิบายว่าตัวเองเป็นเสรีนิยม [444]

เสรีนิยมสังคมนิยมบางครั้งเรียกว่าซ้ายลิเบอร์ , [445] [446] อนาธิปไตยสังคม[447] [448]และลิเบอร์แทสังคมนิยม , [449]เป็นต่อต้านเผด็จการ , ป้องกัน statistและเสรีนิยม[450]ประเพณีภายในสังคมนิยมที่เสียศูนย์ ความเป็นเจ้าของและการควบคุมของรัฐ[451]รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์แรงงานค่าจ้าง ( ค่าจ้างทาส ) [452]เช่นเดียวกับรัฐเอง[453]เน้นการจัดการตนเองของคนงาน[453]และโครงสร้างการกระจายอำนาจขององค์กรทางการเมือง[454]สังคมนิยมเสรีนิยมอ้างว่าสังคมบนพื้นฐานของเสรีภาพและความเสมอภาคสามารถทำได้โดยการยกเลิกสถาบันเผด็จการที่ควบคุมการผลิต[455]สังคมเสรีนิยมมักชอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลกลางหรือconfederalสมาคมเช่นmunicipalism เสรีนิยม , ประกอบพลเมือง , สหภาพแรงงานและคนงานเทศบาล [456] [457]

Gaston Leval นัก Syndicalist ของ Anarcho อธิบายว่า: "เราเล็งเห็นถึงสังคมที่จะมีการประสานงานกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระสูงสุดสำหรับชีวิตทางสังคมหรือสำหรับชีวิตของแต่ละองค์กร และความเหนียวแน่นเพียงพอที่จะป้องกันความยุ่งเหยิงทั้งหมด ... ในสังคมที่มีการจัดการที่ดี สิ่งเหล่านี้จะต้องสำเร็จอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการของสหพันธ์คู่ขนานซึ่งรวมกันเป็นแนวดิ่งในระดับสูงสุดซึ่งประกอบขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ทำหน้าที่ทางเศรษฐกิจทั้งหมด ดำเนินการด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้อื่น และจะคงไว้ซึ่งความสามัคคีที่จำเป็นอย่างถาวร" [458]ทั้งหมดนี้ทำโดยทั่วไปภายใต้การเรียกร้องทั่วไปสำหรับเสรีนิยม[459]และ สมาคมอิสระโดยสมัครใจ[460]ผ่านการระบุ การวิจารณ์ และการรื้อถอนผู้มีอำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายในทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์[383] [461] [462]

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสังคมนิยมที่ใหญ่กว่า มันพยายามที่จะแยกตัวเองออกจากลัทธิบอลเชวิส ลัทธิเลนิน และลัทธิมาร์กซ์–เลนิน เช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในสังคม[463]ปรัชญาและการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตและปัจจุบันที่เรียกกันทั่วไปว่าสังคมนิยมเสรี ได้แก่อนาธิปไตย ( anarcho-communism , anarcho-syndicalism [464] กลุ่มลัทธิอนาธิปไตย , ลัทธิปัจเจกนิยม[465] [466] [467] and Mutualism ), [468] autonomism , Communalism , participism , มาร์กซ์เสรีนิยม ( สภาคอมมิวนิสต์และลักเซมเบิร์กนิยม ), [469] syndicalism ปฏิวัติและสังคมนิยมยูโทเปีย ( Fourierism ). [470]

สังคมนิยมทางศาสนา

ลัทธิสังคมนิยมคริสเตียนเป็นแนวคิดกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์กับลัทธิสังคมนิยม

ตัวอักษรภาษาอาหรับ "ลำ" และ "พยัญชนะ" การอ่าน "ลา" (ภาษาอาหรับสำหรับ "ไม่!") เป็นสัญลักษณ์ของสังคมนิยมอิสลามในตุรกี

ลัทธิสังคมนิยมอิสลามเป็นรูปแบบทางจิตวิญญาณของสังคมนิยมมากกว่า นักสังคมนิยมมุสลิมเชื่อว่าคำสอนของคัมภีร์กุรอ่านและมูฮัมหมัดไม่เพียงเข้ากันได้ แต่ยังส่งเสริมหลักการของความเสมอภาคและความเป็นเจ้าของของสาธารณะอย่างแข็งขันโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรัฐสวัสดิการเมดินายุคแรกที่เขาจัดตั้งขึ้น สังคมมุสลิมอนุรักษ์นิยมมากขึ้นกว่าโคตรตะวันตกของพวกเขาและพบว่ารากของพวกเขาในการต่อต้านจักรวรรดินิยม , ต่อต้านการล่าอาณานิคมและบางครั้งถ้าในประเทศที่พูดภาษาอาหรับชาตินิยมอาหรับ นักสังคมนิยมอิสลามเชื่อว่าได้รับความชอบธรรมจากอาณัติทางการเมือง ตรงข้ามกับตำราศาสนา

การเคลื่อนไหวทางสังคม

สตรีนิยมสังคมนิยมClara Zetkinและ Rosa Luxemburg ในปี 1910

สตรีนิยมสังคมนิยมเป็นสาขาหนึ่งของสตรีนิยมที่โต้แย้งว่าการปลดปล่อยสามารถทำได้โดยการทำงานเพื่อยุติทั้งแหล่งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของการกดขี่สตรีเท่านั้น[471] รากฐานของสตรีนิยมลัทธิมาร์กซ์ถูกวางโดยเองเกลส์ในเรื่อง The Origin of the Family, Private Property, and the State (1884) Woman under SocialismของAugust Bebel (1879) เป็น "งานเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่สมาชิกระดับยศและไฟล์ของพรรคสังคมประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD) อ่านอย่างกว้างขวางที่สุด" [472]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ทั้งClara ZetkinและEleanor Marxต่อต้านการปลุกเร้ามนุษย์และสนับสนุนการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพที่จะเอาชนะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิงให้ได้มากที่สุด[473]เนื่องจากขบวนการของพวกเขามีความต้องการที่รุนแรงที่สุดในความเสมอภาคของสตรีแล้ว ผู้นำลัทธิมาร์กซ์ส่วนใหญ่ รวมทั้งคลารา เซทกิน[474] [475]และอเล็กซานดรา คอลลอนไต , [476] [477]ต่อต้านลัทธิมาร์กซ์ที่ต่อต้านสตรีนิยมแบบเสรีนิยมแทนที่จะพยายามรวมเข้าด้วยกัน . สตรีนิยมอนาธิปไตยเริ่มต้นด้วยนักเขียนและนักทฤษฎีในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 เช่น นักสตรีนิยมอนาธิปไตย Goldman และVoltainine de Cleyre [478]ในสงครามกลางเมืองสเปนกลุ่มสตรีนิยมอนาธิปไตยMujeres Libres ("Free Women") เชื่อมโยงกับFederación Anarquista Ibéricaซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องทั้งแนวคิดอนาธิปไตยและสตรีนิยม [479]ในปี 1972 สหภาพปลดปล่อยสตรีแห่งชิคาโกได้ตีพิมพ์ "สตรีนิยมสังคมนิยม: ยุทธศาสตร์เพื่อการเคลื่อนไหวของสตรี" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการใช้คำว่า "สตรีนิยมสังคมนิยม" ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก [480]

เอ็ดเวิร์ดคาร์เพนนักปรัชญาและนักกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการวางรากฐานของสังคมเฟเบียนและพรรคแรงงานเช่นเดียวกับในช่วงต้นLGBTIเคลื่อนไหวตะวันตก

นักสังคมนิยมหลายคนเป็นผู้สนับสนุนสิทธิ LGBT ในระยะแรก สำหรับนักสังคมนิยมยุคแรกชาร์ลส์ ฟูริเยร์เสรีภาพที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ระงับกิเลสเท่านั้น เนื่องจากการปราบปรามกิเลสไม่ได้เป็นเพียงการทำลายต่อปัจเจก แต่ต่อสังคมโดยรวมด้วย เขียนก่อนการถือกำเนิดของคำว่า "รักร่วมเพศ" ที่ฟูริเยร์ได้รับการยอมรับว่าทั้งชายและหญิงมีความหลากหลายของความต้องการทางเพศและการตั้งค่าซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตของพวกเขารวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันและandrogénitéเขาแย้งว่าควรสนุกกับการแสดงอารมณ์ทางเพศทั้งหมดตราบเท่าที่ผู้คนไม่ถูกทารุณกรรม และ "การยืนยันความแตกต่างของตัวเอง" สามารถส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมได้จริง[481] [482]ในออสการ์ไวลด์ 'sจิตวิญญาณของมนุษย์ภายใต้ลัทธิสังคมนิยมเขาสนับสนุนสังคมที่เท่าเทียมที่ทุกคนแบ่งปันความมั่งคั่ง ในขณะที่เตือนถึงอันตรายของระบบสังคมที่บดขยี้ความเป็นปัจเจกบุคคล [483] เอ็ดเวิร์ด คาร์เพนเตอร์รณรงค์เรื่องสิทธิรักร่วมเพศอย่างแข็งขัน ผลงานของเขากลางแอบ : การศึกษาบางประเภทเฉพาะกาลของผู้ชายและผู้หญิงเป็นเถียง 1908 หนังสือสำหรับปลดปล่อยเกย์ [484]ซึ่งเป็นบุคลิกที่มีอิทธิพลในการวางรากฐานของสังคมเฟเบียนและพรรคแรงงานหลังการปฏิวัติรัสเซียภายใต้การนำของเลนินและทรอตสกี้ สหภาพโซเวียตได้ยกเลิกกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศก่อนหน้านี้[485] แฮร์รี่เฮย์เป็นผู้นำในช่วงต้นของการเคลื่อนไหวสิทธิ LGBT อเมริกันเช่นเดียวกับสมาชิกคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์สหรัฐอเมริกาเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทของเขาในการช่วยก่อตั้งองค์กรเกย์ ซึ่งรวมถึงMattachine Societyซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิเกย์ที่ยั่งยืนกลุ่มแรกในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงแรกเริ่มสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของลัทธิมาร์กซิสต์ที่เข้มแข็งสารานุกรมรักร่วมเพศรายงานว่า "[เป็น] s Marxists ผู้ก่อตั้งของกลุ่มที่เชื่อกันว่าความอยุติธรรมและการกดขี่ที่พวกเขาได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ฝังลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมอเมริกัน" [486]เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การจลาจลในเดือนพฤษภาคม 2511 ในฝรั่งเศสขบวนการต่อต้านสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกา และการจลาจลสโตนวอลล์ในปี 2512 องค์กรปลดปล่อยกลุ่มรักร่วมเพศเริ่มก่อตัวขึ้นทั่วโลก กระโดดจำนวนมากจากความรุนแรงทางด้านซ้ายมากกว่าจัดตั้งกลุ่มเกย์, [487]แม้เกย์แนวร่วมปลดปล่อยเอาต่อต้านทุนนิยมท่าทางและโจมตีครอบครัวเดี่ยวและแบบดั้งเดิมบทบาททางเพศ [488]

Eco-สังคมนิยมเป็นสายพันธุ์การเมืองผสานแง่มุมของสังคมนิยมมาร์กซ์หรือสังคมนิยมเสรีนิยมกับการเมืองสีเขียวนิเวศวิทยาและแก้ไขโลกาภิวัตน์นักสังคมนิยมเชิงนิเวศโดยทั่วไปอ้างว่าการขยายตัวของระบบทุนนิยมเป็นสาเหตุของการกีดกันทางสังคม ความยากจน สงคราม และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมผ่านโลกาภิวัตน์และจักรวรรดินิยมภายใต้การดูแลของรัฐกดขี่และโครงสร้างข้ามชาติ[489]ตรงกันข้ามกับการพรรณนาถึงคาร์ล มาร์กซ์โดยนักสิ่งแวดล้อมบางคน[490]นักนิเวศวิทยาทางสังคม[491]และนักสังคมนิยมคนอื่นๆ[492]ในฐานะนักผลิตภาพ ผู้ซึ่งชื่นชอบการครอบงำของธรรมชาติ นักสังคมนิยมเชิงนิเวศได้ทบทวนงานเขียนของมาร์กซ์อีกครั้ง และเชื่อว่าเขา "เป็นผู้ริเริ่มหลักของโลกทัศน์ทางนิเวศวิทยา" [493]มาร์กซ์กล่าวถึง "ความแตกแยกทางเมตาบอลิซึม" ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ โดยระบุว่า "ความเป็นเจ้าของโลกโดยคนโสดจะดูไร้สาระมากในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของชายคนหนึ่งโดยอีกคนหนึ่ง" และข้อสังเกตของเขาว่าสังคมต้อง "มอบมัน [ โลก] ลงสู่รุ่นต่อ ๆ ไปในสภาพที่ดีขึ้น". [494]นักสังคมนิยมชาวอังกฤษวิลเลียม มอร์ริสได้รับการยกย่องด้วยหลักการพัฒนาซึ่งต่อมาเรียกว่าสังคมนิยมเชิงนิเวศ[495]ในช่วงทศวรรษที่ 1880 และ 1890 มอร์ริสได้ส่งเสริมความคิดของเขาภายในสหพันธ์สังคมประชาธิปไตยและลีกสังคมนิยม . [496]สีเขียวอนาธิปไตยผสมอนาธิปไตยกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญที่มีอิทธิพลต่อต้นเฮนรี่เดวิด ธ อโรและหนังสือของเขาWalden [497]เช่นเดียวกับเอลิซีเรคลัส [498] [499]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ลัทธิอนาธิปไตย-ลัทธิอนาธิปไตยได้หลอมรวมลัทธิอนาธิปไตยและปรัชญาธรรมชาตินิยมไว้ด้วยกันในแวดวงอนาธิปไตยปัจเจกนิยมในฝรั่งเศส สเปน คิวบา[500]และโปรตุเกส[501] หนังสือเล่มแรกของ Murray Bookchin สภาพแวดล้อมสังเคราะห์ของเรา[502]ตามด้วยบทความ "นิเวศวิทยาและความคิดปฏิวัติ" ซึ่งแนะนำนิเวศวิทยาเป็นแนวคิดในการเมืองที่รุนแรง[503]ในปี 1970 ที่แบร์รี่ไพร่อ้างว่าเทคโนโลยีทุนนิยมเป็นส่วนใหญ่รับผิดชอบในการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับแรงกดดันของประชากร [504]ในปี 1990 Mary Mellor นักสังคมนิยม/สตรีนิยม[505]และAriel Salleh [506] ได้นำกระบวนทัศน์เชิงนิเวศสังคมนิยมมาใช้ "สิ่งแวดล้อมของคนจน" ที่ผสมผสานการตระหนักรู้ทางนิเวศวิทยาและความยุติธรรมทางสังคมก็กลายเป็นเรื่องเด่นเช่นกัน[507]พริกไทยวิเคราะห์วิธีการปัจจุบันของจำนวนมากภายในการเมืองสีเขียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักนิเวศวิทยาลึก [508]

พรรคสีเขียวหลายแห่งทั่วโลก เช่นDutch Green Left Party (GroenLinks) ใช้องค์ประกอบสังคมนิยมเชิงนิเวศ กลุ่มพันธมิตรสีเขียว-แดงที่หัวรุนแรงได้ก่อตัวขึ้นในหลายประเทศโดยนักสังคมนิยมเชิงนิเวศ กลุ่มหัวรุนแรง และกลุ่มซ้ายสุดขั้วอื่นๆ ในเดนมาร์กที่พันธมิตรสีแดงสีเขียวก็กลายเป็นพันธมิตรของฝ่ายหัวรุนแรงจำนวนมาก ภายในรัฐสภายุโรป , จำนวนของบุคคลฝ่ายซ้ายจากภาคเหนือของยุโรปมีการจัดตัวเองเข้าไปในนอร์ดิกพันธมิตรสีเขียวซ้าย [ ต้องการการอ้างอิง ]

Syndicalism

Syndicalism ดำเนินการผ่านสหภาพการค้าอุตสาหกรรม มันปฏิเสธรัฐสังคมนิยมและการใช้การเมืองสถานประกอบการ Syndicalists ปฏิเสธอำนาจรัฐในความโปรดปรานของกลยุทธ์เช่นการนัดหยุดงานทั่วไป Syndicalists สนับสนุนเศรษฐกิจสังคมนิยมบนพื้นฐานของสหภาพแรงงานหรือสมาคมของคนงานที่เป็นเจ้าของและจัดการวิธีการผลิต บางกระแสมาร์กซ์สนับสนุน syndicalism เช่นDe Leonism Anarcho-syndicalism มองว่า syndicalism เป็นวิธีการสำหรับคนงานในสังคมทุนนิยมในการควบคุมเศรษฐกิจสเปนปฏิวัติถูกบงการโดยส่วนใหญ่ Anarcho-syndicalist สหภาพแรงงานCNT [509]ดิสมาคมแรงงานระหว่างประเทศเป็นสหพันธ์ระหว่างประเทศของสหภาพแรงงานและความคิดริเริ่มของ anarcho-syndicalist [510]

คำติชม

ลัทธิสังคมนิยมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของรูปแบบขององค์กรทางเศรษฐกิจตลอดจนผลกระทบทางการเมืองและสังคม วิพากษ์วิจารณ์อื่น ๆ ที่ผู้กำกับที่สังคมนิยมเคลื่อนไหว , บุคคล , หรือที่มีอยู่รัฐ การวิพากษ์วิจารณ์บางรูปแบบมีพื้นฐานทางทฤษฎี เช่นปัญหาการคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ที่นำเสนอโดยผู้เสนอโรงเรียนออสเตรียและการอภิปรายการคำนวณแบบสังคมนิยมในขณะที่รูปแบบอื่นๆ สนับสนุนการวิจารณ์โดยพิจารณาถึงความพยายามทางประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งสังคมนิยม เนื่องจากลัทธิสังคมนิยมมีความหลากหลาย การวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่แนวทางเฉพาะ ผู้เสนอแนวทางหนึ่งมักจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น [ต้องการการอ้างอิง ]

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. ^ a b Busky, Donald F. (2000). ประชาธิปไตยสังคมนิยม: การสำรวจทั่วโลก แพรเกอร์. NS. 2. ISBN 978-0-275-96886-1. ลัทธิสังคมนิยมอาจถูกกำหนดให้เป็นขบวนการเพื่อเป็นเจ้าของสังคมและการควบคุมเศรษฐกิจ ความคิดนี้เป็นองค์ประกอบทั่วไปที่พบในรูปแบบสังคมนิยมหลายรูปแบบ
 2. ซินแคลร์ อัพตัน (1 มกราคม พ.ศ. 2461) อัพตันซินแคล: นิตยสารรายเดือน: สำหรับความยุติธรรมทางสังคมโดยสันติวิธีถ้าเป็นไปได้ คุณเห็นสังคมนิยมเป็นนกที่มีปีกสองปีก คำจำกัดความคือ 'ความเป็นเจ้าของทางสังคมและการควบคุมเครื่องมือและวิธีการผลิตตามระบอบประชาธิปไตย'
 3. ^ อาร์โนลด์, เอ็น. สก็อตต์ (1998). ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ของสังคมนิยมตลาด: การศึกษาเชิงวิพากษ์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 8. "ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเกี่ยวข้องอะไรอีก? ผู้ที่ชอบสังคมนิยมมักพูดถึงความเป็นเจ้าของทางสังคม การควบคุมทางสังคม หรือการขัดเกลาทางสังคมของวิธีการผลิตว่าเป็นคุณลักษณะเชิงบวกที่โดดเด่นของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม"
 4. ^ Rosser, Mariana V. และ J Barkley Jr. (23 กรกฎาคม 2546) เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบในการปฏิรูปเศรษฐกิจโลก สำนักพิมพ์เอ็มไอที NS. 53 . ISBN 978-0-262-18234-8. ลัทธิสังคมนิยมเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะโดยรัฐหรือส่วนรวมของวิธีการผลิต ที่ดิน และทุน
 5. ^ เบอร์ทรานด์ Badie; เดิร์ก เบิร์ก-ชลอสเซอร์; ลีโอนาร์โด มอร์ลิโน (2011) สารานุกรมรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ . สิ่งพิมพ์ของ SAGE NS. 2456. ISBN 978-1-4129-5963-6. ระบบสังคมนิยมเป็นระบอบที่ยึดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเมืองของลัทธิสังคมนิยม ซึ่งสนับสนุนความเป็นเจ้าของของสาธารณะและการจัดการแบบมีส่วนร่วมสำหรับวิธีการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร
 6. ^ Zimbalist เชอร์แมนและบราวน์, แอนดรูฮาวเวิร์ดเจและสจวร์ (1988) การเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจ: แนวทางการเมือง-เศรษฐกิจ . ผับวิทยาลัยฮาร์คอร์ต NS. 7. . ISBN 978-0-15-512403-5. ลัทธิสังคมนิยมบริสุทธิ์ถูกกำหนดให้เป็นระบบที่วิธีการผลิตทั้งหมดเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยรัฐบาลและ/หรือกลุ่มสหกรณ์ที่ไม่แสวงหากำไร
 7. ^ Brus, Wlodzimierz (2015) เศรษฐศาสตร์และการเมืองของสังคมนิยม . เลดจ์ NS. 87. ISBN 978-0-415-86647-7. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมืองนี้ปรากฏชัดในคำจำกัดความของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ลักษณะพื้นฐานของระบบดังกล่าวโดยทั่วไปถือว่ามีความเหนือกว่าความเป็นเจ้าของทางสังคมในวิธีการผลิต
 8. a b Nove, อเล็ก. "สังคมนิยม" . พัพจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ Second Edition (2008) สังคมอาจนิยามได้ว่าเป็นสังคมนิยม ถ้าส่วนสำคัญของวิธีการผลิตสินค้าและบริการนั้นอยู่ในความหมายบางอย่างที่รัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจทางสังคมหรือสหกรณ์ ประเด็นในทางปฏิบัติของลัทธิสังคมนิยมประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการผลิต (แผนกับตลาด) และหากรัฐเป็นเจ้าของและดำเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ ใครเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการอย่างไร
 9. ^ มิชี่, โจนาธาน (2001). อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ เลดจ์ NS. 1516. ISBN 978-1-57958-091-9. เช่นเดียวกับความเป็นเจ้าของส่วนตัวกำหนดทุนนิยม ความเป็นเจ้าของทางสังคมกำหนดสังคมนิยม ลักษณะสำคัญของลัทธิสังคมนิยมในทางทฤษฎีคือมันทำลายลำดับชั้นทางสังคม และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดสองประการตามมา ประการแรก บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งการเป็นเจ้าของที่เท่าเทียมกันซึ่งได้รับส่วนแบ่งส่วนแบ่งจากเงินปันผลทางสังคมทั้งหมด...ประการที่สอง เพื่อที่จะขจัดลำดับชั้นทางสังคมในที่ทำงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการจ้างงาน ไม่ใช่โดยตัวแทนของเอกชนหรือรัฐ เงินทุน. ดังนั้นแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของการหย่าร้างระหว่างความเป็นเจ้าของและการจัดการจึงสิ้นสุดลง สังคม—เช่น ปัจเจกบุคคลเท่าเทียมกัน—เป็นเจ้าของทุนและผู้ที่ทำงานมีสิทธิในการจัดการกิจการทางเศรษฐกิจของตนเอง
 10. ^ "สังคมนิยม" . พจนานุกรมฟรี "2. (รัฐบาล การเมือง & การทูต) ทฤษฎีหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเมืองใด ๆ ที่จะบรรลุสวัสดิการร่วมกันผ่านการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม" สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2020.
 11. ^ ร่าฟิลลิป (2003) สารานุกรมเศรษฐกิจการเมือง เล่ม 2 . เลดจ์ NS. 71. ISBN 978-0-415-24187-8. เพื่อเพิ่มการกระจายอำนาจ (อย่างน้อย) รูปแบบของความเป็นเจ้าของทางสังคมสามารถแยกแยะได้สามรูปแบบ: บริษัท ที่เป็นเจ้าของรัฐ บริษัท ที่พนักงานเป็นเจ้าของ (หรือทางสังคม) และความเป็นเจ้าของของพลเมือง
 12. อรรถเป็น Lamb & Docherty 2006 , พี. 1
 13. ^ อาร์โนลด์, สก็อตต์ (1994). ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ของสังคมนิยมตลาด: การศึกษาเชิงวิพากษ์ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า  7 –8. ISBN 978-0-19-508827-4. คำนี้นิยามได้ยากกว่า เนื่องจากนักสังคมนิยมไม่เห็นด้วยกับตัวเองว่า 'สังคมนิยม' คืออะไรจริงๆ ดูเหมือนว่าทุกคน (พวกสังคมนิยมและพวกนอกสังคมนิยม) อย่างน้อยก็เห็นพ้องกันว่าไม่ใช่ระบบที่มีการเป็นเจ้าของวิธีการผลิตอย่างเป็นส่วนตัวอย่างกว้างขวาง…การเป็นนักสังคมนิยมไม่ใช่แค่การเชื่อในจุดจบ เป้าหมาย และค่านิยมบางอย่าง หรืออุดมคติ นอกจากนี้ยังต้องการความเชื่อในวิธีการทางสถาบันบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความหมายในแง่บวก อย่างน้อยก็สันนิษฐานว่า อย่างน้อยที่สุด ความเชื่อที่ว่าจุดจบและค่านิยมเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในวิธีการผลิตของเอกชนอย่างกว้างขวาง…บรรดาผู้ที่สนับสนุนลัทธิสังคมนิยมมักพูดถึง ความเป็นเจ้าของทางสังคม, การควบคุมทางสังคม,หรือการขัดเกลาของวิธีการผลิตเป็นคุณลักษณะเชิงบวกที่โดดเด่นของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม
 14. Hastings, Mason and Pyper, Adrian, Alistair and Hugh (21 ธันวาคม 2000) ฟอร์ดคู่หูคริสเตียนคิด สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 677 . ISBN 978-0-19-860024-4. นักสังคมนิยมตระหนักเสมอมาว่ามีรูปแบบที่เป็นไปได้มากมายในการเป็นเจ้าของในสังคม ซึ่งความเป็นเจ้าของร่วมเป็นหนึ่งเดียว... อย่างไรก็ตาม ลัทธิสังคมนิยมมีตลอดประวัติศาสตร์ที่แยกออกไม่ได้จากรูปแบบการเป็นเจ้าของร่วมกันบางรูปแบบ โดยธรรมชาติแล้ว มันเกี่ยวข้องกับการยกเลิกกรรมสิทธิ์ของเอกชนในทุน การนำวิธีการผลิต การจัดจำหน่าย และการแลกเปลี่ยนมาสู่ความเป็นเจ้าของและการควบคุมของสาธารณชนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญา เป็นการยากที่จะเห็นว่ามันจะอยู่รอดได้อย่างไร ในทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ โดยปราศจากแนวคิดหลักนี้
 15. ^ เคอร์ตี้เจมส์ C .; แลมบ์, ปีเตอร์, สหพันธ์. (2006). พจนานุกรมประวัติศาสตร์สังคมนิยม (ฉบับที่ 2) พจนานุกรมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศาสนา ปรัชญา และขบวนการ 73 . Lanham, Maryland: Scarecrow Press. หน้า 1–3. ISBN 978-0-8108-5560-1 
 16. ^ Kolb, โรเบิร์ต (19 ตุลาคม 2007) สารานุกรมจริยธรรมธุรกิจและสังคม ฉบับพิมพ์ครั้งแรก . SAGE Publications, Inc. หน้า 1345. ISBN 978-1-4129-1652-3. ลัทธิสังคมนิยมมีหลายรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ขจัดความเป็นเจ้าของทุนส่วนตัวและแทนที่ด้วยความเป็นเจ้าของส่วนรวม รูปแบบต่างๆ มากมายเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นที่การพัฒนาความยุติธรรมแบบกระจายเพื่อสวัสดิการสังคมในระยะยาว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ของลัทธิสังคมนิยม: nonmarket และ market
 17. ^ BOCKMAN, Johanna (2011) ตลาดในชื่อของสังคมนิยม: ต้นกำเนิดปีกซ้ายของลัทธิเสรีนิยมใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด. NS. 20. ISBN 978-0-8047-7566-3. ลัทธิสังคมนิยมจะทำงานโดยไม่มีหมวดหมู่เศรษฐกิจทุนนิยม—เช่น เงิน, ราคา, ดอกเบี้ย, กำไร และค่าเช่า—และด้วยเหตุนี้จึงจะทำงานตามกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายโดยวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ในขณะที่นักสังคมนิยมบางคนตระหนักดีถึงความจำเป็นในการใช้เงินและราคา อย่างน้อยในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบทุนนิยมไปสู่สังคมนิยม นักสังคมนิยมมักเชื่อว่าในไม่ช้าเศรษฐกิจสังคมนิยมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหน่วยทางกายภาพโดยไม่ต้องใช้ราคาหรือเงิน
 18. สตีล, เดวิด แรมซีย์ (1999). จากมาร์กซ์คะเน: โพสต์ทุนนิยมสังคมและความท้าทายของการคำนวณทางเศรษฐกิจ เปิดศาล. หน้า 175–177. ISBN 978-0-87548-449-5. โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนทศวรรษ 1930 นักสังคมนิยมและนักต่อต้านสังคมนิยมหลายคนยอมรับรูปแบบบางอย่างต่อไปนี้โดยปริยายสำหรับความไม่ลงรอยกันของอุตสาหกรรมและตลาดปัจจัยที่รัฐเป็นเจ้าของ ธุรกรรมในตลาดคือการแลกเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินระหว่างผู้ทำธุรกรรมอิสระสองราย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนในตลาดภายในจะยุติลงเมื่ออุตสาหกรรมทั้งหมดถูกนำเข้ามาเป็นเจ้าของหน่วยงานเดียว ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือองค์กรอื่น ... การอภิปรายจะใช้เท่าๆ กันกับรูปแบบใดๆ ของการเป็นเจ้าของทางสังคมหรือชุมชน โดยที่นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของถูกมองว่าเป็น องค์กรเดียวหรือการบริหาร
 19. สังคมนิยมตายแล้วหรือ? ความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมนิยมตลาดและทุนนิยมรายได้ขั้นพื้นฐานโดย Arneson, Richard J. 1992. Ethics, vol. 102 หมายเลข 3, น. 485–511. เมษายน 1992: "สังคมนิยมมาร์กเซียนมักถูกระบุด้วยการเรียกร้องให้จัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานที่ไม่ใช่ตลาด"
 20. ^ โชวิค, ดาวิด ลอว์เลอร์ เจมส์; ทิกติน, ฮิลเลล; โอลล์แมน, เบอร์เทลล์ (1998). สังคมนิยมตลาด: การโต้วาทีในหมู่นักสังคมนิยม. "ความแตกต่างระหว่างลัทธิมาร์กซ์กับสังคมนิยมแบบตลาด". น. 61–63. “โดยพื้นฐานแล้ว สังคมสังคมนิยมจะต้องเป็นสังคมที่เศรษฐกิจดำเนินไปบนหลักการของความพึงพอใจโดยตรงต่อความต้องการของมนุษย์ ... มูลค่าการแลกเปลี่ยน ราคา และเงินจึงเป็นเป้าหมายในตัวเองในสังคมทุนนิยมหรือในตลาดใดๆ . ไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการสะสมทุนหรือจำนวนเงินและสวัสดิการมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขของความล้าหลังการกระตุ้นของเงินและการสะสมของความมั่งคั่งได้นำไปสู่การเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ... . ดูเหมือนว่า ข้อโต้แย้งที่แปลกที่จะบอกว่านายทุนจะมีประสิทธิภาพในการผลิตมูลค่าการใช้ที่มีคุณภาพดีเมื่อพยายามทำเงินมากกว่านายทุนรายต่อไปเท่านั้นดูเหมือนว่าจะง่ายกว่าที่จะพึ่งพาการวางแผนการใช้มูลค่าอย่างมีเหตุผลเพราะไม่มีการซ้ำซ้อนจึงจะถูกผลิตในราคาถูกและมีคุณภาพสูงขึ้น”
 21. The Economics of Feasible Socialism Revisitedโดย Nove, Alexander. 1991. น. 13: "ภายใต้ลัทธิสังคมนิยม โดยนิยาม มัน (ทรัพย์สินส่วนตัวและตลาดปัจจัย) จะถูกกำจัด จากนั้นจะมีบางอย่างเช่น 'การจัดการทางวิทยาศาสตร์', 'ศาสตร์แห่งการผลิตที่จัดโดยสังคม' แต่มันจะไม่เป็นเศรษฐศาสตร์"
 22. ^ Kotz เดวิดเอ็ม"สังคมนิยมและทุนนิยม: พวกเขาระบบทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันในเชิงคุณภาพ?" (PDF) . มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์. สืบค้นเมื่อ19 กุมภาพันธ์ 2554 . "ความเข้าใจเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงโดยนักสังคมนิยมลัทธิมาร์กซิสต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักสังคมนิยมวิวัฒนาการ นักสังคมนิยมคริสเตียน และแม้แต่ผู้นิยมอนาธิปไตยด้วย ในขณะนั้นยังมีข้อตกลงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสถาบันพื้นฐานของระบบสังคมนิยมในอนาคต นั่นคือ ความเป็นเจ้าของสาธารณะแทนที่จะเป็นของเอกชน กรรมสิทธิ์ในวิธีการผลิต การวางแผนเศรษฐกิจแทนกลไกตลาด การผลิตเพื่อใช้แทนการแสวงหากำไร"
 23. ^ Weisskopf, โทมัสอี (1992) "มุ่งสู่สังคมนิยมเพื่ออนาคต ในการปลุกกระแสสังคมนิยมในอดีต"การทบทวนเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบหัวรุนแรง . 24 (3–4): 1–28.ดอย : 10.1177/04861349202400302 . "สังคมนิยมมีความมุ่งมั่นในอดีตที่จะพัฒนามาตรฐานการครองชีพทางวัตถุของผู้คน อันที่จริงในสมัยก่อนนักสังคมนิยมหลายคนเห็นว่าการส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพทางวัตถุเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการเรียกร้องของสังคมนิยมเหนือทุนนิยมสำหรับสังคมนิยมคือการเอาชนะความไร้เหตุผล และความไร้ประสิทธิภาพที่ถูกมองว่าเป็นถิ่นของระบบทุนนิยมขององค์กรทางเศรษฐกิจ” (หน้า 2).
 24. ^ Prychito เดวิดแอล (2002) ตลาดการวางแผนและการปกครองระบอบประชาธิปไตย: บทความหลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ สำนักพิมพ์เอ็ดเวิร์ด เอลการ์ NS. 12. ISBN 978-1-84064-519-4. ลัทธิสังคมนิยมเป็นระบบที่มีพื้นฐานมาจากความเป็นเจ้าของโดยพฤตินัยของสาธารณะหรือทางสังคมของวิธีการผลิต การยกเลิกการแบ่งงานตามลำดับชั้นของแรงงานในวิสาหกิจ การแบ่งงานทางสังคมของแรงงานอย่างมีสติ ภายใต้สังคมนิยม เงิน การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ และการบัญชีที่ขาดทุนจะถูกทำลาย
 25. ^ วอน มีเซส, ลุดวิก (1990). การคำนวณทางเศรษฐกิจในเครือจักรภพสังคมนิยม (PDF) สถาบันมิสซิส. สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2019 .
 26. ^ เยคฟรีดริช (1935) "ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของปัญหา"; "สถานะปัจจุบันของการอภิปราย". การวางแผนเศรษฐกิจแบบรวมกลุ่ม . หน้า 1–40, 201–243.
 27. ^ Durlauf สตีเว่นเอ็น .; บลูม, ลอว์เรนซ์ อี., เอ็ด. (1987). The New พัพจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ออนไลน์ พัลเกรฟ มักมิลลัน. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556. doi : 10.1057/9780230226203.1570 .
 28. ^ เฮย์เวิร์ด, เจฟฟ์; ซามูเอลส์ วอร์เรน; เดวิส, จอห์น (2006). A Companion ถึงประวัติของความคิดทางเศรษฐกิจ Wiley-Blackwell NS. 319. "สิ่งที่กลายเป็นที่รู้จักในฐานะการอภิปรายการคำนวณทางสังคมนิยมเริ่มต้นเมื่อ von Mises (1935 [1920]) เปิดตัวการวิพากษ์วิจารณ์สังคมนิยม"
 29. ^ เลวี เดวิด เอ็ม.; เพิร์ท, แซนดรา เจ. (2008). "การอภิปรายการคำนวณทางสังคมนิยม". พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์ Palgrave ใหม่ รุ่นที่สอง . พัลเกรฟ มักมิลลัน.
 30. ^ Marangos จอห์น (ฤดูใบไม้ร่วง 2004) "การจ่ายเงินปันผลทางสังคมกับการรับประกันรายได้ขั้นพื้นฐานในตลาดสังคมนิยม". วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. 34 (3): 20–40. JSTOR  40470892 .
 31. ^ ร่าฟิลลิป (2000) สารานุกรมเศรษฐกิจการเมือง เล่ม 2 . เลดจ์ NS. 71. ISBN 978-0-415-24187-8. Market socialism is the general designation for a number of models of economic systems. On the one hand, the market mechanism is utilized to distribute economic output, to organize production and to allocate factor inputs. On the other hand, the economic surplus accrues to society at large rather than to a class of private (capitalist) owners, through some form of collective, public or social ownership of capital.
 32. ^ Pierson, Christopher (1995). Socialism After Communism: The New Market Socialism. Pennsylvania State Univ Press. p. 96. ISBN 978-0-271-01478-4. At the heart of the market socialist model is the abolition of the large-scale private ownership of capital and its replacement by some form of 'social ownership'. Even the most conservative accounts of market socialism insist that this abolition of large-scale holdings of private capital is essential. This requirement is fully consistent with the market socialists' general claim that the vices of market capitalism lie not with the institutions of the market but with (the consequences of) the private ownership of capital ... .
 33. ^ McNally, David (1993). Against the Market: Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique. Verso. ISBN 978-0-8609-1606-2.
 34. ^ Kinna, Ruth (2012). "Introduction". In Kinna, Rith; Pinta, Saku; Prichard, Alex (eds.). Libertarian Socialism: Politics in Black and Red. Basingstoke: Palgrave Macmillan. pp. 1–16. ISBN 978-0-230-28037-3.
 35. ^ Newman, Michael (2005). Socialism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. p. 2. "In fact, socialism has been both centralist and local; organized from above and built from below; visionary and pragmatic; revolutionary and reformist; anti-state and statist; internationalist and nationalist; harnessed to political parties and shunning them; an outgrowth of trade unionism and independent of it; a feature of rich industrialized countries and poor peasant-based communities".
 36. ^ Ely, Richard T. (1883). French and German Socialism in Modern Times. New York: Harper and Brothers. pp. 204—205. "Social democrats forms the extreme wing of the socialists ... inclined to lay so much stress on equality of enjoyment, regardless of the value of one's labor, that they might, perhaps, more properly be called communists. ... They have two distinguishing characteristics. The vast majority of them are laborers, and, as a rule, they expect the violent overthrow of existing institutions by revolution to precede the introduction of the socialistic state. I would not, by any means, say that they are all revolutionists, but the most of them undoubtedly are. ... The most general demands of the social democrats are the following: The state should exist exclusively for the laborers; land and capital must become collective property, and production be carried on unitedly. Private competition, in the ordinary sense of the term, is to cease."
 37. ^ Merkel, Wolfgang; Petring, Alexander; Henkes, Christian; Egle, Christoph (2008). Social Democracy in Power: The Capacity to Reform. Routledge Research in Comparative Politics. London: Routledge. ISBN 978-0-415-43820-9.
 38. ^ Heywood, Andrew (2012). Political Ideologies: An Introduction (5th ed.). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. p. 128. ISBN 978-0-230-36725-8. Social democracy is an ideological stance that supports a broad balance between market capitalism, on the one hand, and state intervention, on the other hand. Being based on a compromise between the market and the state, social democracy lacks a systematic underlying theory and is, arguably, inherently vague. It is nevertheless associated with the following views: (1) capitalism is the only reliable means of generating wealth, but it is a morally defective means of distributing wealth because of its tendency towards poverty and inequality; (2) the defects of the capitalist system can be rectified through economic and social intervention, the state being the custodian of the public interest ... .
 39. ^ Roemer, John E. (1994). A Future for Socialism. "The long term and the short term". Harvard University Press. pp. 25–27. ISBN 978-0-6743-3946-0.
 40. ^ Berman, Sheri (1998). The Social Democratic Moment. Harvard University Press. p. 57. "Over the long term, however, democratizing Sweden's political system was seen to be important not merely as a means but also as an end in itself. Achieving democracy was crucial not only because it would increase the power of the SAP in the Swedish political system but also because it was the form socialism would take once it arrived. Political, economic, and social equality went hand in hand, according to the SAP, and were all equally important characteristics of the future socialist society." ISBN 978-0-6744-4261-0.
 41. ^ Busky, Donald F. (20 July 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. pp. 7–8. ISBN 978-0-2759-6886-1.
 42. ^ Bailey, David J. (2009). The Political Economy of European Social Democracy: A Critical Realist Approach. Routledge. p. 77. "... Giorgio Napolitano launched a medium-term programme, 'which tended to justify the governmental deflationary policies, and asked for the understanding of the workers, since any economic recovery would be linked with the long-term goal of an advance towards democratic socialism'". ISBN 978-0-4156-0425-3.
 43. ^ Lamb, Peter (2015). Historical Dictionary of Socialism (3rd ed.). Rowman & Littlefield. p. 415. ISBN 978-1-4422-5826-6.
 44. ^ Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo, eds. (2011). "Social Democracy". International Encyclopedia of Political Science. 8. SAGE Publications. p. 2423. "Social democracy refers to a political tendency resting on three fundamental features: (1) democracy (e.g., equal rights to vote and form parties), (2) an economy partly regulated by the state (e.g., through Keynesianism), and (3) a welfare state offering social support to those in need (e.g., equal rights to education, health service, employment and pensions). ISBN 978-1-4129-5963-6.
 45. ^ Smith, J. W. (2005). Economic Democracy: The Political Struggle for the 21st century. Radford: Institute for Economic Democracy Press. ISBN 1-933567-01-5.
 46. ^ Gasper, Phillip (October 2005). The Communist Manifesto: A Road Map to History's Most Important Political Document. Haymarket Books. p. 24. ISBN 978-1-931859-25-7. As the nineteenth century progressed, "socialist" came to signify not only concern with the social question, but opposition to capitalism and support for some form of social ownership.
 47. ^ Anthony Giddens. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. 1998 edition. Cambridge, England, UK: Polity Press, 1994, 1998. p. 71.
 48. ^ "Chapter 1 looks at the foundations of the doctrine by examining the contribution made by various traditions of socialism in the period between the early 19th century and the aftermath of the First World War. The two forms that emerged as dominant by the early 1920s were social democracy and communism." Michael Newman. Socialism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. 2005. p. 5.
 49. ^ Kurian, George Thomas Kurian, ed. (2011). The Encyclopedia of Political Science. Washington, D.C.: CQ Press. p. 1554.
 50. ^ Garrett Ward Sheldon. Encyclopedia of Political Thought. Fact on File. Inc. 2001. p. 280.
 51. ^ Chomsky, Noam (1986). "The Soviet Union Versus Socialism". Chomsky.info. Retrieved 29 January 2020.
 52. ^ Howard, M. C.; King, J. E. (2001). "'State Capitalism' in the Soviet Union". History of Economics Review. 34 (1): 110–126. doi:10.1080/10370196.2001.11733360.
 53. ^ Fitzgibbons, Daniel J. (11 October 2002). "USSR strayed from communism, say Economics professors". The Campus Chronicle. University of Massachusetts Amherst. Retrieved 22 September 2021. See also Wolff, Richard D. (27 June 2015). "Socialism Means Abolishing the Distinction Between Bosses and Employees". Truthout. Retrieved 29 January 2020.
 54. ^ Wilhelm, John Howard (1985). "The Soviet Union Has an Administered, Not a Planned, Economy". Soviet Studies. 37 (1): 118–130. doi:10.1080/09668138508411571.
 55. ^ Ellman, Michael (2007). "The Rise and Fall of Socialist Planning". In Estrin, Saul; Kołodko, Grzegorz W.; Uvalić, Milica (eds.). Transition and Beyond: Essays in Honour of Mario Nuti. New York: Palgrave Macmillan. p. 22. ISBN 978-0-230-54697-4. In the USSR in the late 1980s the system was normally referred to as the 'administrative-command' economy. What was fundamental to this system was not the plan but the role of administrative hierarchies at all levels of decision making; the absence of control over decision making by the population ... .
 56. ^ Barrett, William, ed. (1 April 1978). "Capitalism, Socialism, and Democracy: A Symposium". Commentary. Retrieved 14 June 2020. "If we were to extend the definition of socialism to include Labor Britain or socialist Sweden, there would be no difficulty in refuting the connection between capitalism and democracy."
 57. ^ Heilbroner, Robert L. (Winter 1991). "From Sweden to Socialism: A Small Symposium on Big Questions". Dissident. Barkan, Joanne; Brand, Horst; Cohen, Mitchell; Coser, Lewis; Denitch, Bogdan; Fehèr, Ferenc; Heller, Agnès; Horvat, Branko; Tyler, Gus. pp. 96–110. Retrieved 17 April 2020.
 58. ^ Kendall, Diana (2011). Sociology in Our Time: The Essentials. Cengage Learning. pp. 125–127. ISBN 9781111305505. "Sweden, Great Britain, and France have mixed economies, sometimes referred to as democratic socialism—an economic and political system that combines private ownership of some of the means of production, governmental distribution of some essential goods and services, and free elections. For example, government ownership in Sweden is limited primarily to railroads, mineral resources, a public bank, and liquor and tobacco operations."
 59. ^ Li, He (2015). Political Thought and China's Transformation: Ideas Shaping Reform in Post-Mao China. Springer. pp. 60–69. ISBN 9781137427816. "The scholars in camp of democratic socialism believe that China should draw on the Sweden experience, which is suitable not only for the West but also for China. In the post-Mao China, the Chinese intellectuals are confronted with a variety of models. The liberals favor the American model and share the view that the Soviet model has become archaic and should be totally abandoned. Meanwhile, democratic socialism in Sweden provided an alternative model. Its sustained economic development and extensive welfare programs fascinated many. Numerous scholars within the democratic socialist camp argue that China should model itself politically and economically on Sweden, which is viewed as more genuinely socialist than China. There is a growing consensus among them that in the Nordic countries the welfare state has been extraordinarily successful in eliminating poverty."
 60. ^ Andrew Vincent (2010). Modern Political Ideologies. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-5495-6 p. 83.
 61. ^ "socialism (n.)". etymonline. Online Etymology Dictionary. Retrieved 3 May 2021.
 62. ^ Leszek Kołakowski (2005). Main Currents of Marxism: The Founders, the Golden Age, the Breakdown. W.W. Norton. p. 151. ISBN 978-0-393-06054-6.
 63. ^ a b Marvin Perry, Myrna Chase, Margaret Jacob, James R. Jacob. Western Civilization: Ideas, Politics, and Society – From 1600, Volume 2. Ninth Edition. Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2009. p. 540.
 64. ^ Gregory, Paul; Stuart, Robert (2013). The Global Economy and its Economic Systems. South-Western College Publishing. p. 159. ISBN 978-1-285-05535-0. Socialist writers of the nineteenth century proposed socialist arrangements for sharing as a response to the inequality and poverty of the industrial revolution. English socialist Robert Owen proposed that ownership and production take place in cooperatives, where all members shared equally. French socialist Henri Saint-Simon proposed to the contrary: socialism meant solving economic problems by means of state administration and planning, and taking advantage of new advances in science.
 65. ^ Oxford English Dictionary, etymology of socialism
 66. ^ Russell, Bertrand (1972). A History of Western Philosophy. Touchstone. p. 781
 67. ^ Williams, Raymond (1983). "Socialism". Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition. Oxford University Press. p. 288. ISBN 978-0-19-520469-8. Modern usage began to settle from the 1860s, and in spite of the earlier variations and distinctions it was socialist and socialism which came through as the predominant words ... Communist, in spite of the distinction that had been made in the 1840s, was very much less used, and parties in the Marxist tradition took some variant of social and socialist as titles.
 68. ^ Steele, David (1992). From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court Publishing Company. p. 43. ISBN 978-0-87548-449-5. One widespread distinction was that socialism socialised production only while communism socialised production and consumption.
 69. ^ Steele, David (1992). From Marx to Mises: Post-Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court Publishing Company. pp. 44–45. ISBN 978-0-87548-449-5. By 1888, the term 'socialism' was in general use among Marxists, who had dropped 'communism', now considered an old fashioned term meaning the same as 'socialism'. ... At the turn of the century, Marxists called themselves socialists. ... The definition of socialism and communism as successive stages was introduced into Marxist theory by Lenin in 1917. ... the new distinction was helpful to Lenin in defending his party against the traditional Marxist criticism that Russia was too backward for a socialist revolution.
 70. ^ Busky, Donald F. (2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. p. 9. ISBN 978-0-275-96886-1. In a modern sense of the word, communism refers to the ideology of Marxism-Leninism.
 71. ^ Williams, Raymond (1983). "Socialism". Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (revised ed.). Oxford University Press. p. 289. ISBN 978-0-19-520469-8. The decisive distinction between socialist and communist, as in one sense these terms are now ordinarily used, came with the renaming, in 1918, of the Russian Social-Democratic Labour Party (Bolsheviks) as the All-Russian Communist Party (Bolsheviks). From that time on, a distinction of socialist from communist, often with supporting definitions such as social democrat or democratic socialist, became widely current, although it is significant that all communist parties, in line with earlier usage, continued to describe themselves as socialist and dedicated to socialism.
 72. ^ Hudis, Peter; Vidal, Matt, Smith, Tony; Rotta, Tomás; Prew, Paul, eds. (September 2018 – June 2019). The Oxford Handbook of Karl Marx. "Marx's Concept of Socialism". Oxford University Press. ISBN 978-0-19-069554-5. doi:10.1093/oxfordhb/9780190695545.001.0001.
 73. ^ Williams, Raymond (1976). Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Fontana. ISBN 978-0-00-633479-8.
 74. ^ Engels, Frederick, Preface to the 1888 English Edition of the Communist Manifesto, p. 202. Penguin (2002).
 75. ^ Todorova, Maria (2020). The Lost World of Socialists at Europe's Margins: Imagining Utopia, 1870s–1920s (hardcover ed.). London: Bloomsbury Academic. ISBN 9781350150331.
 76. ^ Wilson, Fred. "John Stuart Mill". Stanford Encyclopedia of Philosophy, 10 July 2007. Retrieved 2 August 2016.
 77. ^ "Mill, in contrast, advances a form of liberal democratic socialism for the enlargement of freedom as well as to realise social and distributive justice. He offers a powerful account of economic injustice and justice that is centered on his understanding of freedom and its conditions." Bruce Baum, "[J. S. Mill and Liberal Socialism]", Nadia Urbanati and Alex Zacharas, eds., J.S. Mill's Political Thought: A Bicentennial Reassessment (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
 78. ^ Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, IV.7.21. John Stuart Mill: Political Economy, IV.7.21. "The form of association, however, which if mankind continue to improve, must be expected in the end to predominate, is not that which can exist between a capitalist as chief, and work-people without a voice in the management, but the association of the labourers themselves on terms of equality, collectively owning the capital with which they carry on their operations, and working under managers elected and removable by themselves."
 79. ^ Robert Gildea, "1848 in European Collective Memory", in Evans and Strandmann, eds. The Revolutions in Europe, 1848–1849 pp. 207–235.
 80. ^ Roger Boesche (2003). The First Great Political Realist: Kautilya and His Arthashastra. Lexington Books. p. 67. ISBN 978-0-7391-0607-5.
 81. ^ Radhakumud Mookerji. Chandragupta Maurya and His Times. Motilal Banarsidass. p. 102. Kautiliya polity was based on a considerable amount of socialism and nationalisation of industries.
 82. ^ pp. 276–77, A.E. Taylor, Plato: The Man and His Work, Dover 2001.
 83. ^ p. 257, W. D. Ross, Aristotle, 6th ed.
 84. ^ A Short History of the World. Progress Publishers. Moscow, 1974
 85. ^ Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. New York: Oxford University Press. 1995. p. 19. ISBN 978-0-19-506613-5. OCLC 94030758.
 86. ^ "Abu Dharr al-Ghifari". Oxford Islamic Studies Online. Retrieved 23 January 2010.
 87. ^ And Once Again Abu Dharr. Retrieved 15 August 2011.
 88. ^ Hanna, Sami A.; George H. Gardner (1969). Arab Socialism: A Documentary Survey. Leiden: E.J. Brill. pp. 273–74.
 89. ^ Hanna, Sami A. (1969). "al-Takaful al-Ijtimai and Islamic Socialism". The Muslim World. 59 (3–4): 275–86. doi:10.1111/j.1478-1913.1969.tb02639.x. Archived from the original on 13 September 2010.
 90. ^ The Gospels, by Terry Eagleton, 2007
 91. ^ "Labour revives faith in Christian Socialism". 21 May 1994. Archived from the original on 1 July 2018. Retrieved 1 July 2018.
 92. ^ a b Thomas Kurian (ed). The Encyclopedia of Political Science CQ Press. Washington D.c. 2011. p. 1555
 93. ^ Paine, Thomas (2004). Common sense [with] Agrarian justice. Penguin. ISBN 0-14-101890-9. pp. 92–93.
 94. ^ Blaug, Mark (1986). Who's Who in Economics: A Biographical Dictionary of Major Economists 1700–1986. The MIT Press. p. 358. ISBN 978-0-262-02256-9.
 95. ^ Bonnett, Alastair (2007). "The Other Rights of Man: The Revolutionary Plan of Thomas Spence". History Today. 57 (9): 42–48.
 96. ^ Andrew Vincent. Modern political ideologies. Wiley-Blackwell publishing. 2010. p. 88.
 97. ^ Nik Brandal, Øivind Bratberg and Dag Einar Thorsen. The Nordic Model of Social Democracy. Pallgrave-Macmillan. 2013. p. 20.
 98. ^ "socialism". Encyclopedia Britannica.
 99. ^ "Socialism". Encyclopedia Britannica Online. "The origins of socialism as a political movement lie in the Industrial Revolution."
 100. ^ a b c "Adam Smith". Fsmitha.com. Retrieved 2 June 2010.
 101. ^ "2: Birth of the Socialist Idea". Anu.edu.au. Archived from the original on 7 August 2006. Retrieved 2 June 2010.
 102. ^ a b c Newman, Michael. (2005) Socialism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, ISBN 0-19-280431-6
 103. ^ "In Fourier's system of Harmony all creative activity including industry, craft, agriculture, etc. will arise from liberated passion—this is the famous theory of "attractive labour." Fourier sexualises work itself—the life of the Phalanstery is a continual orgy of intense feeling, intellection, & activity, a society of lovers & wild enthusiasts....The Harmonian does not live with some 1600 people under one roof because of compulsion or altruism, but because of the sheer pleasure of all the social, sexual, economic, "gastrosophic," cultural, & creative relations this association allows & encourages"."The Lemonade Ocean & Modern Times A Position Paper by Hakim Bey
 104. ^ Rougerie, Jacques, La Commune de Paris. Paris: Presses Universitaires de France. ISBN 978-2-13-062078-5.
 105. ^ a b Milza, Pierre, La Commune.
 106. ^ Blin, Arnaud (2007). The History of Terrorism. Berkeley: University of California Press. p. 116. ISBN 978-0-520-24709-3.
 107. ^ "It is unnecessary to repeat the accounts of the Geneva and Hague Congresses of the International in which the issues between Marx and Bakunin were fought out and the organisation itself split apart into the dying Marxist rump centered around the New York General Council and the anti-authoritarian majority centred around the Bakuninist Jura Federation. But it is desirable to consider some of the factors underlying the final emergence of a predominantly anarchist International in 1872." George Woodcock. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962). p. 243.
 108. ^ Errico Malatesta. "A Talk About Anarchist Communism Between Two Workers". Anarchy Archives. Archived from the original on 10 January 2010. Retrieved 14 April 2016.
 109. ^ Nunzio Pernicone, "Italian Anarchism 1864–1892", pp. 111–13, AK Press 2009.
 110. ^ James Guillaume, "Michael Bakunin – A Biographical Sketch"
 111. ^ a b c d "Socialism" at Encyclopedia Britannica.
 112. ^ "Syndicalism – Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". merriam-webster.com.
 113. ^ Wiarda, Howard J. Corporatism and comparative politics. M.E. Sharpe, 1996. pp. 65–66, 156.
 114. ^ Rocker, Rudolf. Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice. AK Press (2004) p. 73
 115. ^ Cole, Margaret (1961). The Story of Fabian Socialism. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0091-7.
 116. ^ Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, 25 November 2011. (p. 249): "the pro-imperialist majority, led by Sidney Webb and George Bernard Shaw, advanced an intellectual justification for central control by the British Empire, arguing that existing institutions should simply work more 'efficiently'."
 117. ^ "Guild Socialism". Encyclopedia Britannica.
 118. ^ Hewes, Amy (1922). "Guild Socialism: A Two Years' Test". The American Economic Review. 12 (2): 209–237. ISSN 0002-8282. JSTOR 1802623.
 119. ^ The Second (Socialist) International 1889–1923. Retrieved 12 July 2007.
 120. ^ a b George Woodcock. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962). pp. 263–64
 121. ^ Marx, Engels, Communist Manifesto, Selected Works, p. 52
 122. ^ Rubio, José Luis. Las internacionales obreras en América. Madrid: 1971. p. 49
 123. ^ Kowalski, Werner. Geschichte der sozialistischen arbeiter-internationale: 1923 – 19. Berlin: Dt. Verl. d. Wissenschaften, 1985. p. 286
 124. ^ Rhodes, Campbell (30 April 2013). "A perfect picture of the statesman: John Christian Watson". Museum of Australian Democracy. Retrieved 1 March 2020.
 125. ^ "Adult Children of the Dream". The Jerusalem Post – JPost.com.
 126. ^ James C. Docherty. Historical dictionary of socialism. The Scarecrow Press Inc. London 1997. p. 144
 127. ^ Lamb & Docherty 2006, p. 52
 128. ^ "Commanding Heights: Lenin's Critique of Global Capitalism". Pbs.org. Retrieved 30 November 2010.
 129. ^ Lenin, Vladimir. Meeting of the Petrograd Soviet of workers and soldiers' deputies 25 January 1918, Collected works, Vol 26, p. 239. Lawrence and Wishart, (1964)
 130. ^ Lenin, Vladimir. To workers Soldiers and Peasants, Collected works, Vol 26, p. 247. Lawrence and Wishart, (1964)
 131. ^ Lenin, Vladimir. Collected Works, Vol 26, pp. 264–65. Lawrence and Wishart (1964)
 132. ^ Caplan, Brian. "Lenin and the First Communist Revolutions, IV". George Mason University. Retrieved 14 February 2008. Strictly, the Right Socialist Revolutionaries won whereas the Left Socialist Revolutionaries were in alliance with the Bolsheviks.
 133. ^ Declaration of the RSDLP (Bolsheviks) group at the Constituent Assembly meeting 5 January 1918 Lenin, Collected Works, Vol 26, p. 429. Lawrence and Wishart (1964)
 134. ^ Draft Decree on the Dissolution of the Constituent Assembly Lenin, Collected Works, Vol 26, p. 434. Lawrence and Wishart (1964)
 135. ^ Payne, Robert; "The Life and Death of Lenin", Grafton: paperback, pp. 425–40
 136. ^ Lamb & Docherty 2006, p. 77
 137. ^ Lamb & Docherty 2006, p. 177
 138. ^ Lamb & Docherty 2006, p. 197
 139. ^ Carr, E.H. – The Bolshevik Revolution 1917–1923. W.W. Norton & Company 1985.
 140. ^ Avrich, Paul. "Russian Anarchists and the Civil War", Russian Review, Vol. 27, No. 3 (Jul. 1968), pp. 296–306. Blackwell Publishing
 141. ^ Guttridge, Leonard F. (2006). Mutiny: A History of Naval Insurrection. Naval Institute Press. p. 174. ISBN 978-1-59114-348-2.
 142. ^ Smele, Jonathan (2006). The Russian Revolution and Civil War 1917–1921: An Annotated Bibliography. Continuum. p. 336. ISBN 978-1-59114-348-2.
 143. ^ Avrich, Paul (1970). Kronstadt 1921. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-08721-4.
 144. ^ Noel-Schwartz, Heather. The Makhnovists & The Russian Revolution – Organization, Peasantry and Anarchism. Archived on Internet Archive. Accessed October 2010.
 145. ^ Peter Marshall, Demanding the Impossible, PM Press (2010), p. 473.
 146. ^ Skirda, Alexandre, Nestor Makhno: Anarchy's Cossack. AK Press, 2004, p. 34
 147. ^ Bertil, Hessel, Introduction, Theses, Resolutions and Manifestos of the first four congresses of the Third International, pxiii, Ink Links (1980)
 148. ^ "We have always proclaimed, and repeated, this elementary truth of Marxism, that the victory of socialism requires the joint efforts of workers in a number of advanced countries." Lenin, Sochineniya (Works), 5th ed. Vol. XLIV, p. 418, February 1922. (Quoted by Mosche Lewin in Lenin's Last Struggle, p. 4. Pluto (1975))
 149. ^ "The Munich Soviet (or "Council Republic") of 1919 exhibited certain features of the TAZ, even though—like most revolutions—its stated goals were not exactly "temporary". Gustav Landauer's participation as Minister of Culture, along with Silvio Gesell as Minister of Economics and other anti-authoritarian and extreme libertarian socialists such as the poet/playwrights Erich Mühsam and Ernst Toller, and Ret Marut (the novelist B. Traven), gave the Soviet a distinct anarchist flavor." Hakim Bey. "T.A.Z.: The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism"
 150. ^ Gaab, Jeffrey S. (2006). Munich: Hofbräuhaus & History : Beer, Culture, & Politics. Peter Lang. p. 59. ISBN 978-0-8204-8606-2.
 151. ^ p. 365 Taylor, Edumund The Fall of the Dynasties: The Collapse of Old Order 1963 Weidenfeld & Nicolson
 152. ^ Paul Werner (Paul Frölich), Die Bayerische Räterepublik. Tatsachen und Kritik, p. 144
 153. ^ Janos, Andrew C. & Slottman, William (editors) Revolution in perspective: essays on the Hungarian Soviet Republic of 1919, Center for Slavic and East European Studies, University of California, Berkeley, 1971.
 154. ^ Jack A. Goldstone (2015). The Encyclopedia of Political Revolutions. Routledge. p. 227. ISBN 9781135937584.
 155. ^ Peter F. Sugar; Péter Hanák; Tibor Frank (1994). A History of Hungary. Indiana University Press. ISBN 9780253208675.
 156. ^ Werth, Nicolas; Bartosek, Karel; Panne, Jean-Louis; Margolin, Jean-Louis; Paczkowski, Andrzej; Courtois, Stephane (1999). Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Harvard University Press. ISBN 0-674-07608-7.
 157. ^ Donald Rayfield. Stalin and His Hangmen: The Tyrant and Those Who Killed for Him. New York: Random House, 2004; p. 83
 158. ^ "Complete Destruction of National Groups as Groups - The Crimean Turks". International Committee for Crimea. Retrieved 20 August 2021.
 159. ^ Borsányi, The Life of a Communist Revolutionary; pp. x, 436.
 160. ^ "New information about death of Bela Kun," from BBC transmission of Hungarian Telegraph Agency in English, 14 February 1989
 161. ^ Brunella Dalla Casa, Composizione di classe, rivendicazioni e professionalità nelle lotte del "biennio rosso" a Bologna, in: AA. VV, Bologna 1920; le origini del fascismo, a cura di Luciano Casali, Cappelli, Bologna 1982, p. 179.
 162. ^ "1918–1921: The Italian factory occupations and Biennio Rosso". libcom.org. Archived from the original on 5 November 2011.
 163. ^ The Unione Sindacale Italiana "grew to 800,000 members and the influence of the Italian Anarchist Union (20,000 members plus Umanita Nova, its daily paper) grew accordingly ... Anarchists were the first to suggest occupying workplaces." "1918–1921: The Italian factory occupations – Biennio Rosso" Archived 5 November 2011 at the Wayback Machine on libcom.org
 164. ^ "Soviet history: NEPmen". Soviethistory.org. Archived from the original on 22 July 2011. Retrieved 2 June 2010.
 165. ^ Mattson, Kevin. 2002. Intellectuals in Action: The Origins of the New Left and Radical Liberalism, 1945–1970. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press, 2002. p. 34
 166. ^ Memoirs of a Revolutionist: Essays in Political Criticism (1960). This was later republished with the title Politics Past.
 167. ^ Goldman, Emma. "Trotsky Protests Too Much" – via Wikisource.
 168. ^ Serge, Victor, From Lenin to Stalin, p. 55.
 169. ^ Serge, Victor, From Lenin to Stalin, p. 52.
 170. ^ Brinton, Maurice (1975). "The Bolsheviks and Workers' Control 1917–1921 : The State and Counter-revolution". Solidarity. Archived from the original on 20 December 2006. Retrieved 22 January 2007.