ชนชั้นทางสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

จากบนซ้ายไปล่างขวาหรือจากบนลงล่าง (มือถือ): ซามูไรและคนใช้ของเขา ค. พ.ศ. 2389; The Slave TraderภาพวาดโดยGéza Udvaryไม่ทราบวันที่; พ่อบ้านวางโทรศัพท์ 1922; The Bower GardenภาพวาดโดยDante Gabriel Rossetti , 1859

ระดับชั้นทางสังคมคือชุดของแนวคิดในส่วนสังคมศาสตร์และทฤษฎีทางการเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่รูปแบบของการแบ่งชั้นทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมชั้นซึ่งในคนที่ถูกแบ่งออกเป็นชุดของลำดับชั้นหมวดหมู่สังคม[1]ที่พบมากที่สุดเป็นบน , กลางและชั้นต่ำการเป็นสมาชิกในชนชั้นทางสังคมอาจขึ้นอยู่กับการศึกษา ความมั่งคั่ง อาชีพ รายได้ และการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์[2]

"Class" เป็นเรื่องของการวิเคราะห์สำหรับนักสังคมวิทยา , นักรัฐศาสตร์ , นักมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์สังคมอย่างไรก็ตาม ไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับคำจำกัดความของ "คลาส" และคำนี้มีความหมายที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง บางคนโต้แย้งว่าเนื่องจากการเคลื่อนย้ายทางสังคมขอบเขตของชนชั้นไม่มีอยู่จริง ในสำนวนทั่วไป คำว่า "ชนชั้นทางสังคม" มักจะมีความหมายเหมือนกันกับ " ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม " ซึ่งหมายถึง "คนที่มีสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง หรือการศึกษาเหมือนกัน" เช่น " ชนชั้นแรงงาน "; "อาชีพใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น" [3]อย่างไรก็ตามนักวิชาการแยกแยะชนชั้นทางสังคมและสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้อดีตเพื่ออ้างถึงภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรมที่ค่อนข้างคงที่และหลังเพื่ออ้างถึงสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันของตนซึ่งส่งผลให้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา[4]

การวัดที่แม่นยำของสิ่งที่กำหนดชนชั้นทางสังคมในสังคมนั้นแปรผันตามกาลเวลาKarl Marxคิดว่า "ชนชั้น" ถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ของคนๆ หนึ่งกับวิธีการผลิต ( ความสัมพันธ์ของการผลิต ) ความเข้าใจในชนชั้นในสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ของเขาคือชนชั้นกรรมาชีพทำงานแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของวิธีการผลิต และชนชั้นนายทุนที่ลงทุนและใช้ชีวิตด้วยส่วนเกินที่เกิดจากการดำเนินการของกรรมวิธีการผลิตของชนชั้นกรรมาชีพไม่ได้ทำงานเลย . สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับมุมมองของนักสังคมวิทยาMax Weberผู้ซึ่งโต้แย้งว่า "ชนชั้น" ถูกกำหนดโดยตำแหน่งทางเศรษฐกิจ ตรงกันข้ามกับ "สถานะทางสังคม " หรือ " จุดยืน " ซึ่งถูกกำหนดโดยศักดิ์ศรีทางสังคมมากกว่าแค่ความสัมพันธ์ของการผลิต[5]คำว่า "ชั้น" มาจากรากศัพท์จากภาษาละตินclassisซึ่งผู้ทำสำมะโนใช้เพื่อจัดหมวดหมู่พลเมืองตามความมั่งคั่งตามลำดับ เพื่อกำหนดภาระหน้าที่ในการรับราชการทหาร[6]

ในศตวรรษที่ 18 ปลายคำว่า "ชั้น" เริ่มที่จะเข้ามาแทนที่การจำแนกประเภทเช่นที่ดิน , ยศและคำสั่งซื้อเป็นวิธีหลักของการจัดระเบียบสังคมเป็นแผนกลำดับชั้น นี้ตรงกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยทั่วไปในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมและการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความมั่งคั่งและรายได้เป็นตัวชี้วัดของตำแหน่งในลำดับชั้นทางสังคม [7] [8]

ประวัติ

อียิปต์โบราณ

การมีอยู่ของระบบชนชั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณซึ่งตำแหน่งของชนชั้นสูงยังมีลักษณะเฉพาะด้วยการรู้หนังสือ [9]บรรดาผู้มั่งคั่งอยู่ในลำดับสูงสุดของสังคม สามัญชนและทาสอยู่ล่างสุด [10]อย่างไรก็ตาม ชั้นเรียนไม่เข้มงวด คนที่มีต้นกำเนิดต่ำต้อยสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้ [11] :  38-

ชาวอียิปต์โบราณมองว่าชายและหญิง รวมทั้งผู้คนจากทุกชนชั้นในสังคม เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และแม้แต่ชาวนาที่ต่ำต้อยที่สุดก็ยังมีสิทธิร้องทูลราชมนตรีและศาลของเขาเพื่อขอชดใช้(12)

ชาวนาเป็นประชากรส่วนใหญ่ แต่ผลิตผลทางการเกษตรเป็นของรัฐ วัด หรือตระกูลขุนนางที่เป็นเจ้าของที่ดินโดยตรง[13] :  383เกษตรกรก็ยังต้องเสียภาษีแรงงานและจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับการชลประทานหรือการก่อสร้างโครงการในcorvéeระบบ[14] :  136ศิลปินและช่างฝีมือมีสถานะสูงกว่าชาวนา แต่พวกเขายังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ ทำงานในร้านค้าที่ติดกับวัดและจ่ายเงินโดยตรงจากคลังของรัฐ อาลักษณ์และเจ้าหน้าที่ได้ก่อตั้งชนชั้นสูงในอียิปต์โบราณ หรือที่รู้จักในชื่อ "ชนชั้นคิลต์ขาว" โดยอ้างอิงถึงเสื้อผ้าลินินฟอกขาวซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายยศของพวกเขา[15] : 109ชนชั้นสูงแสดงสถานะทางสังคมของตนอย่างเด่นชัดในด้านศิลปะและวรรณคดี ด้านล่างขุนนางมีนักบวช แพทย์ และวิศวกรที่มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาของตน ไม่ชัดเจนว่าการเป็นทาสตามที่เข้าใจในทุกวันนี้มีอยู่ในอียิปต์โบราณหรือไม่ มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้เขียน [16]

การทุบตีทาสในอียิปต์โบราณ

ไม่ใช่ชาวอียิปต์คนเดียวในความหมายของเราว่าเป็นอิสระ ไม่มีบุคคลใดสามารถตั้งคำถามถึงลำดับชั้นของอำนาจซึ่งนำไปสู่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

แม้ว่าทาสส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นผู้รับใช้ที่ถูกผูกมัด พวกเขาสามารถซื้อและขายความเป็นทาส ทำงานเพื่ออิสรภาพหรือความสูงส่ง และมักจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ในที่ทำงาน [17]

ที่อื่น

ในสมัยกรีกโบราณเมื่อระบบตระกูล[a]กำลังลดลง ชนชั้น[b]เข้ามาแทนที่สังคมกลุ่มเมื่อมันเล็กเกินไปที่จะรักษาความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น การแบ่งงานก็จำเป็นสำหรับการเติบโตของชนชั้นเช่นกัน [11] :  39

ขุนนางและข้าราชบริพารชาวพม่า
ไนจีเรียนักรบติดอาวุธด้วยหอกข้าราชบริพารของที่ติดตั้งหัวหน้าสงคราม โลกและผู้อยู่อาศัย , 2435

ในอดีต ชนชั้นทางสังคมและพฤติกรรมถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่นโหมดของการแต่งกายในบางเวลาและสถานที่ที่ได้รับอนุญาตถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดกับการแต่งกายหรูหราเฉพาะสำหรับอันดับสูงของสังคมและชนชั้นสูงในขณะที่ลัทธิกฎกําหนดการแต่งกายและเครื่องประดับที่เหมาะสมกับตำแหน่งทางสังคมของบุคคลและสถานีในยุโรป กฎหมายเหล่านี้กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในช่วงยุคกลาง อย่างไรก็ตามกฎหมายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและในหลายกรณีความแตกต่างเหล่านี้อาจจะเกือบหายไปเช่นความแตกต่างระหว่างขุนนางและสามัญชนเป็นลบเกือบในช่วงปลายสาธารณรัฐโรมัน

Jean-Jacques Rousseauมีอิทธิพลอย่างมากต่ออุดมการณ์ทางการเมืองของการปฏิวัติฝรั่งเศสเนื่องจากมุมมองของเขาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันและชนชั้น รุสโซมองมนุษย์ว่า "บริสุทธิ์และดีโดยธรรมชาติ" หมายความว่ามนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดถูกมองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และเรียนรู้ความชั่วร้ายใดๆ เขาเชื่อว่าปัญหาสังคมเกิดขึ้นจากการพัฒนาสังคมและปราบปรามความบริสุทธิ์โดยกำเนิดของมนุษยชาติ นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าทรัพย์สินส่วนตัวเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสังคมในสังคมเพราะทรัพย์สินส่วนตัวสร้างความไม่เท่าเทียมกันผ่านมูลค่าทรัพย์สิน แม้ว่าทฤษฎีของเขาจะทำนายว่าหากไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวก็จะมีความเท่าเทียมกันในวงกว้าง Rousseau ยอมรับว่าจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่เสมอเนื่องจากการดูและดำเนินการของสังคม[18]

นักคิดแห่งการตรัสรู้ภายหลังมองว่าความไม่เท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม พวกเขายังรับทราบด้วยว่าทรัพย์สินส่วนตัวจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในที่สุดเพราะสามารถจัดเก็บทรัพยากรเฉพาะที่เป็นของเอกชนได้และเจ้าของจะได้รับผลกำไรจากการขาดดุลของทรัพยากร สิ่งนี้สามารถสร้างการแข่งขันระหว่างชั้นเรียนที่นักคิดเหล่านี้เห็นว่าจำเป็น [18]สิ่งนี้ยังสร้างการแบ่งชั้นระหว่างชนชั้นที่รักษาความแตกต่างระหว่างชนชั้นล่าง ที่ยากจนกว่า และชนชั้นสูงที่มั่งคั่งกว่า

อินเดีย ( ), เนปาล, เกาหลีเหนือ ( ), ศรีลังกา ( ) และชนพื้นเมืองบางกลุ่มยังคงมีชนชั้นทางสังคมอยู่ในปัจจุบัน

ในสังคมชนชั้น ความขัดแย้งทางชนชั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกหรือกำลังดำเนินอยู่ ขึ้นอยู่กับมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [19] [20]สังคมชนชั้นไม่เคยมีอยู่จริง มีชุมชนชั้นเรียนหลายประเภท [21] [22] [23]ตัวอย่างเช่น สังคมขึ้นอยู่กับอายุมากกว่าทุน [24]ระหว่างลัทธิล่าอาณานิคมความสัมพันธ์ทางสังคมถูกรื้อถอนด้วยกำลัง ซึ่งก่อให้เกิดสังคมตามประเภททางสังคมของแรงงานรับจ้าง ทรัพย์สินส่วนตัว และทุน [24] [25]

สังคมชนชั้น

สังคมชนชั้นหรือสังคมตามชนชั้นเป็นสังคมหลักที่มีการจัดระบบซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินวิธีการผลิตและความมั่งคั่งเป็นปัจจัยกำหนดการกระจายอำนาจ ซึ่งผู้ที่มีทรัพย์สินและความมั่งคั่งมากกว่าจะมีการแบ่งชั้นในสังคมและบุคคลเหล่านั้นให้สูงขึ้น หากไม่มีการเข้าถึงวิธีการผลิตและไม่มีความมั่งคั่งจะถูกแบ่งชั้นต่ำในสังคม ในสังคมชั้นเรียนอย่างน้อยโดยปริยายคนจะแบ่งออกเป็นชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเรียกว่าชนชั้นทางสังคมหรือวรรณะธรรมชาติของสังคมชนชั้นเป็นเรื่องของการวิจัยทางสังคมวิทยา[26] [27] [28]สังคมชนชั้นมีอยู่ทั่วโลกทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังพัฒนา[29]การแบ่งชั้นชั้นเป็นมหาเศรษฐีที่จะมาโดยตรงจากทุนนิยม [30]ในแง่ของความคิดเห็นของประชาชน เก้าในสิบคนในแบบสำรวจของสวีเดนถือว่าถูกต้องแล้วที่พวกเขาอยู่ในสังคมชนชั้น [31]

การวิจัยทางสังคมวิทยาเปรียบเทียบ

เราอาจใช้วิธีเปรียบเทียบเพื่อศึกษาสังคมของชนชั้น เช่น การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์จินีโอกาสทางการศึกษาโดยพฤตินัยการว่างงาน และวัฒนธรรม เป็นต้น [32] [33]

ผลกระทบต่อประชากร

สังคมที่มีความแตกต่างทางชนชั้นมากมีสัดส่วนที่มากขึ้นของผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตเช่น อาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า[34] [35] [36]ชุดของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้[37]สถิติสนับสนุนการยืนยันนี้และผลลัพธ์จะพบในอายุขัยและสุขภาพโดยรวม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อายุขัยเฉลี่ยระหว่างชานเมืองสตอกโฮล์มสองแห่งมีความแตกต่างกันมาก ความแตกต่างระหว่างอายุขัยของคนยากจนและผู้มีการศึกษาน้อยซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสถานีVårby gårdกับผู้อยู่อาศัยที่มีการศึกษาสูงและมั่งคั่งกว่าซึ่งอาศัยอยู่ใกล้Danderydต่างกันไป 18 ปี[38] [39]

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่คล้ายกันเกี่ยวกับนิวยอร์กสำหรับอายุขัย รายได้เฉลี่ยต่อหัว การกระจายรายได้ การย้ายรายได้เฉลี่ยสำหรับผู้ที่เติบโตขึ้นมาอย่างยากจน แบ่งปันกับระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า [40]

ในสังคมของชนชั้น ชนชั้นล่างจะได้รับการศึกษาและการดูแลที่มีคุณภาพต่ำกว่าอย่างเป็นระบบ [41] [42] [43]มีผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อผู้ที่อยู่ในชนชั้นสูงได้ทำลายส่วนต่าง ๆ ของประชากรชั้นล่างอย่างแข็งขัน [33]

แบบจำลองทางทฤษฎี

ความหมายของชนชั้นทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงจำนวนของมุมมองทางสังคมวิทยาแจ้งจากมานุษยวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยามุมมองที่สำคัญในอดีตที่ได้รับมาร์กซ์และfunctionalism โครงสร้างรูปแบบชั้นร่วมกันของสังคมแบ่งชั้นเป็นลำดับชั้นที่เรียบง่ายของกรรมกร , ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงภายในวิชาการ มีคำจำกัดความกว้างๆ สองแห่งปรากฏขึ้น: ที่สอดคล้องกับแบบจำลองชั้นทางสังคมวิทยาของศตวรรษที่ 20 ของสังคมชนชั้นและที่สอดคล้องกับวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 19แบบจำลองทางเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์และอนาธิปไตย [44] [45] [46]

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งสามารถดึงออกมาได้ระหว่างแนวคิดเชิงวิเคราะห์ของชนชั้นทางสังคม เช่น ประเพณีมาร์กซิสต์และเวเบเรีย ตลอดจนประเพณีเชิงประจักษ์ เช่นแนวทางสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งบันทึกความสัมพันธ์ของรายได้ การศึกษา และความมั่งคั่งกับผลลัพธ์ทางสังคมโดยไม่จำเป็นต้องหมายความถึง ทฤษฎีเฉพาะของโครงสร้างทางสังคม [47]

มาร์กซิสต์

"[ชั้นเรียนคือ] คนกลุ่มใหญ่ที่แตกต่างกันไปตามสถานที่ที่พวกเขาครอบครองในระบบการผลิตทางสังคมที่ถูกกำหนดโดยประวัติศาสตร์ โดยความสัมพันธ์ของพวกเขา (ในกรณีส่วนใหญ่กำหนดไว้และกำหนดไว้ในกฎหมาย) กับวิธีการผลิต โดยบทบาทของพวกเขาใน การจัดระเบียบทางสังคมของแรงงาน และด้วยเหตุนี้ โดยมิติของส่วนแบ่งของความมั่งคั่งทางสังคมที่พวกเขาจำหน่ายและรูปแบบการได้มา"

- วลาดิมีร์เลนิน , ที่ดีเริ่มต้นในมิถุนายน 1919

สำหรับมาร์กซ์ คลาสคือการรวมกันของปัจจัยวัตถุประสงค์และอัตนัย กรรมชั้นเรียนหุ้นร่วมกันความสัมพันธ์กับปัจจัยการผลิตสังคมชนชั้นเองถูกเข้าใจว่าเป็นปรากฏการณ์รวมของ "การเคลื่อนไหวเชื่อมโยง" ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดกึ่งวัตถุประสงค์ของทุน[48] ​​ตามอัตนัย สมาชิกจำเป็นต้องมีการรับรู้ (" จิตสำนึกในชั้นเรียน ") เกี่ยวกับความคล้ายคลึงและความสนใจร่วมกัน จิตสำนึกในชั้นเรียนไม่ได้เป็นเพียงการตระหนักรู้ถึงความสนใจในชนชั้นของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นชุดของความคิดเห็นร่วมกันว่าควรจัดระเบียบสังคมอย่างไรในทางกฎหมาย วัฒนธรรม สังคมและการเมือง ความสัมพันธ์ทางชนชั้นเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆ ตลอดเวลา

ในทฤษฎีมาร์กซ์ที่โครงสร้างชั้นของทุนนิยมของการผลิตที่โดดเด่นด้วยความขัดแย้งระหว่างสองชั้นหลักคือชนชั้นนายทุนนายทุนที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและมีขนาดใหญ่มากกรรมกร (หรือ "กรรมกร") ที่จะต้องขายของพวกเขา กำลังแรงงานของตัวเอง ( ค่าจ้างแรงงาน ). นี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของการทำงานและทรัพย์สินของรัฐของความไม่เท่าเทียมกันที่ปกติและทำซ้ำผ่านอุดมการณ์ทางวัฒนธรรม

สำหรับลัทธิมาร์กซิสต์ ทุกคนในกระบวนการผลิตมีความสัมพันธ์และประเด็นทางสังคมที่แยกจากกัน นอกจากนี้ ทุกคนยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจและค่านิยมที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจแตกต่างอย่างมากจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง ชั้นเรียนมีความพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกับบุคคลเอกพจน์ แต่กับบทบาทเฉพาะ[18]

พวกมาร์กซิสต์อธิบายประวัติศาสตร์ของสังคมที่ "อารยะธรรม" ในแง่ของสงครามชนชั้นระหว่างผู้ที่ควบคุมการผลิตและผู้ที่ผลิตสินค้าหรือบริการในสังคม ในทัศนะลัทธิมาร์กซิสต์เรื่องทุนนิยมนี่คือความขัดแย้งระหว่างนายทุน ( ชนชั้นนายทุน ) กับคนงานรับจ้าง (ชนชั้นกรรมาชีพ) สำหรับลัทธิมาร์กซิสต์ การเป็นปรปักษ์กันทางชนชั้นมีรากฐานมาจากสถานการณ์ที่การควบคุมการผลิตทางสังคมจำเป็นต้องนำมาซึ่งการควบคุมชนชั้นที่ผลิตสินค้า—ในระบบทุนนิยม นี่คือการเอารัดเอาเปรียบคนงานโดยชนชั้นนายทุน[49]

นอกจากนี้ "ในประเทศที่อารยธรรมสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ชนชั้นนายทุนน้อยกลุ่มใหม่ได้ก่อตัวขึ้น" [50] "กองทัพอุตสาหกรรมของกรรมกรภายใต้การบังคับบัญชาของนายทุนต้องการเหมือนกองทัพจริง ๆ นายทหาร (ผู้จัดการ) และจ่า (หัวหน้าคนงานที่มองข้าม) ซึ่งในขณะที่งานกำลังดำเนินการอยู่ให้สั่งการในนาม ของนายทุน" [51]

มาร์กซ์โต้แย้งว่า เมื่อชนชั้นนายทุนถึงจุดสะสมความมั่งคั่ง พวกเขามีอำนาจมากพอที่จะเป็นชนชั้นที่มีอำนาจเหนือในการกำหนดสถาบันทางการเมืองและสังคมตามความสนใจของตนเอง มาร์กซ์กล่าวต่อไปว่าชนชั้นที่ไม่ใช่ชนชั้นสูง เนื่องจากมีจำนวนมาก มีอำนาจในการโค่นล้มชนชั้นนำและสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน [52]

ในแถลงการณ์คอมมิวนิสต์มาร์กซ์เองก็แย้งว่ามันเป็นเป้าหมายของชนชั้นกรรมาชีพเองที่จะแทนที่ระบบทุนนิยมด้วยลัทธิสังคมนิยมการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นรากฐานของระบบชนชั้นแล้วพัฒนาไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ในอนาคตซึ่ง: "การพัฒนาอย่างเสรีของแต่ละคน เป็นเงื่อนไขเพื่อการพัฒนาอย่างเสรีของทุกคน" นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมไร้ชนชั้นซึ่งความต้องการของมนุษย์มากกว่าผลกำไรจะเป็นแรงจูงใจในการผลิต ในสังคมที่มีการควบคุมและการผลิตแบบประชาธิปไตยเพื่อการใช้งานจะไม่มีชนชั้น ไม่มีรัฐ และไม่ต้องการสถาบันการเงินและการธนาคารและเงิน[53] [54]

นักทฤษฎีเหล่านี้ได้ใช้ระบบคลาสไบนารีนี้และขยายระบบให้ครอบคลุมตำแหน่งของชนชั้นที่ขัดแย้งกัน แนวคิดที่ว่าบุคคลสามารถถูกจ้างให้ทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ของชนชั้นซึ่งอยู่ระหว่างชนชั้นกรรมาชีพสองชนชั้นกับชนชั้นนายทุน Erik Olin Wrightกล่าวว่าคำจำกัดความของชั้นเรียนมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นผ่านการระบุตัวบุคคลจากหลายชนชั้น ความผูกพันในครอบครัวกับผู้คนในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน หรือการมีบทบาทเป็นผู้นำชั่วคราว [18]

เวเบเรี่ยน

Max Weber ได้กำหนดทฤษฎีการแบ่งชั้นแบบสามองค์ประกอบที่มองว่าชนชั้นทางสังคมเกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง "ชนชั้น" "สถานะ" และ "อำนาจ" เวเบอร์เชื่อว่าตำแหน่งทางชนชั้นถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ของบุคคลกับวิธีการผลิต ในขณะที่สถานะหรือ "สถานะ" เกิดขึ้นจากการประมาณค่าเกียรติยศหรือศักดิ์ศรี [55]

เวเบอร์มองว่าชั้นเรียนเป็นกลุ่มคนที่มีเป้าหมายและโอกาสร่วมกันซึ่งมีให้สำหรับพวกเขา ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่แยกแต่ละชั้นออกจากกันคือคุณค่าของพวกเขาในตลาดผ่านสินค้าและบริการของตนเอง สิ่งนี้ทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างชั้นเรียนผ่านสินทรัพย์ที่พวกเขามี เช่น ทรัพย์สินและความเชี่ยวชาญ [18]

เวเบอร์ได้รับแนวคิดหลักหลายประการเกี่ยวกับการแบ่งชั้นทางสังคมโดยการพิจารณาโครงสร้างทางสังคมของหลายประเทศ เขาตั้งข้อสังเกตว่าตรงกันข้ามกับทฤษฎีของมาร์กซ์ การแบ่งชั้นอยู่บนพื้นฐานของการเป็นเจ้าของทุนมากกว่า เวเบอร์ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกบางคนของขุนนางขาดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยังอาจมีอำนาจทางการเมือง ในทำนองเดียวกันในยุโรป ครอบครัวชาวยิวที่มั่งคั่งจำนวนมากขาดศักดิ์ศรีและเกียรติยศเพราะพวกเขาถูกมองว่าเป็นสมาชิกของ "กลุ่มคนนอกรีต"

 • ระดับ: ตำแหน่งทางเศรษฐกิจของบุคคลในสังคม เวเบอร์แตกต่างจากมาร์กซ์ตรงที่เขาไม่เห็นว่านี่เป็นปัจจัยสูงสุดในการแบ่งชั้น เวเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดการของบริษัทหรืออุตสาหกรรมควบคุมบริษัทที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างไร
 • สถานะ: ศักดิ์ศรีของบุคคล เกียรติยศทางสังคม หรือความนิยมในสังคม เวเบอร์ตั้งข้อสังเกตว่าอำนาจทางการเมืองไม่ได้หยั่งรากในมูลค่าทุนเพียงผู้เดียว แต่ยังอยู่ในสถานะของตนด้วย กวีและนักบุญสามารถมีอิทธิพลมหาศาลต่อสังคมโดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย
 • พลัง: ความสามารถของบุคคลในการหาทางไปแม้จะมีการต่อต้านจากผู้อื่น ตัวอย่างเช่น บุคคลในงานของรัฐ เช่น พนักงานของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือสมาชิกรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาอาจถือครองทรัพย์สินหรือสถานะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังมีอำนาจมหาศาล

บูร์ดิเยอ

สำหรับBourdieuสถานที่ในชั้นทางสังคมสำหรับบุคคลใด ๆ นั้นคลุมเครือกว่าที่เทียบเท่าในสังคมวิทยาเวเบเรีย Bourdieu นำเสนอแนวความคิดมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เขาอ้างถึงว่าเป็นประเภทของทุน ประเภทเหล่านี้เป็นทุนทางเศรษฐกิจ ดังนั้นสิ่งที่เทียบเท่าสากล (โดยทั่วไปเรียกว่าเงินคำสั่ง ) กับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งนักแสดงทางสังคมถือครอง ตลอดจนทรัพย์สินส่วนตัวที่จับต้องได้ ทุนประเภทนี้แยกออกจากทุนประเภทอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นด้วยวัฒนธรรมซึ่ง Bourdieu แนะนำซึ่ง ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรมส่วนบุคคล (การศึกษาอย่างเป็นทางการ ความรู้); ทุนทางวัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงค์ (หนังสือ, ศิลปะ); และทุนวัฒนธรรมสถาบัน (เกียรติและตำแหน่ง)

แบบสำรวจ Great British Class

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ผลการสำรวจ[56] ที่จัดทำโดยBBC Lab UKพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการและมีกำหนดจะตีพิมพ์ในวารสารSociologyทางออนไลน์[57] [58] [59] [60] [61]ผลลัพธ์ที่ได้มาจากการสำรวจประชากร 160,000 คนในสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอังกฤษและเรียกตัวเองว่า "คนผิวขาว " คลาสถูกกำหนดและวัดตามปริมาณและชนิดของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมที่รายงานทุนทางเศรษฐกิจถูกกำหนดเป็นรายได้และสินทรัพย์ ;ทุนทางวัฒนธรรมตามจำนวนและประเภทของความสนใจและกิจกรรมทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมในขณะที่ปริมาณและสถานะทางสังคมของเพื่อน , ครอบครัวและรายชื่อบุคคลและธุรกิจ [60]กรอบทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาโดยPierre Bourdieuซึ่งตีพิมพ์ทฤษฎีความแตกต่างทางสังคมของเขาเป็นครั้งแรกในปี 1979

แบบจำลองระดับเศรษฐกิจสามระดับ

ทุกวันนี้ แนวความคิดเกี่ยวกับชนชั้นทางสังคมมักถือว่ามีประเภทเศรษฐกิจทั่วไปสามประเภท: ชนชั้นสูงที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากซึ่งเป็นเจ้าของและควบคุมวิธีการผลิต ชนชั้นกลางของคนงานมืออาชีพเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้จัดการระดับล่าง; และระดับที่ต่ำกว่าที่พึ่งพางานต่ำจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตและประสบการณ์ของพวกเขายากจน

ชนชั้นสูง

A symbolic image of three orders of feudal society in Europe prior to the French Revolution, which shows the rural third estate carrying the clergy and the nobility

The upper class[62] is the social class composed of those who are rich, well-born, powerful, or a combination of those. They usually wield the greatest political power. In some countries, wealth alone is sufficient to allow entry into the upper class. In others, only people who are born or marry into certain aristocratic bloodlines are considered members of the upper class and those who gain great wealth through commercial activity are looked down upon by the aristocracy as nouveau riche.[63]ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ชนชั้นสูงคือชนชั้นสูงและราชวงศ์ โดยความมั่งคั่งมีบทบาทสำคัญน้อยกว่าในสถานะทางชนชั้น ขุนนางชั้นสูงหลายคนหรือตำแหน่งที่นั่งติดกับพวกเขา ผู้ถือตำแหน่ง (e กรัม เอิร์ลแห่งบริสตอล) และครอบครัวของเขาเป็นผู้ดูแลบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของ สิ่งเหล่านี้จำนวนมากต้องการค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องมีความมั่งคั่ง ขุนนางชั้นสูงหลายคนและบ้านของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยเงินที่เกิดจากที่ดิน ค่าเช่าหรือแหล่งความมั่งคั่งอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีชนชั้นสูงหรือราชวงศ์ สถานะชนชั้นสูงเป็นของมหาเศรษฐีที่เรียกว่า "มหาเศรษฐี"แม้ว่าในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มบางอย่างที่บรรดาผู้ที่มีฐานะดีในตระกูลเก่าจะดูถูกผู้ที่หาเงินได้จากการทำธุรกิจ การต่อสู้กันระหว่างเงินใหม่และเงินเก่า

ชนชั้นสูงโดยทั่วไปมีอยู่ในกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ของประชากร สมาชิกของชนชั้นสูงมักเกิดมาในนั้นและโดดเด่นด้วยความมั่งคั่งมหาศาลที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของที่ดิน [64]บนพื้นฐานของทฤษฎีทางสังคมและการเมืองใหม่ ชนชั้นสูงประกอบด้วยกลุ่มเดซิลีที่ร่ำรวยที่สุดในสังคมซึ่งถือครองเกือบ 87% ของความมั่งคั่งของสังคมทั้งหมด [65]

ชนชั้นกลาง

ดูเพิ่มเติมที่: บีบคั้นชนชั้นกลาง

ชนชั้นกลางเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดในสามประเภท คือ กลุ่มคนกว้างในสังคมร่วมสมัยที่ตกอยู่ภายใต้สังคม-เศรษฐกิจระหว่างชนชั้นล่างและชนชั้นสูง[66]ตัวอย่างหนึ่งของการแข่งขันในเทอมนี้คือ ในสหรัฐอเมริกา "ชนชั้นกลาง" ถูกนำไปใช้อย่างกว้างๆ และรวมถึงผู้คนที่จะถูกมองว่าเป็นชนชั้นแรงงานในที่อื่นด้วย คนงานชนชั้นกลางบางครั้งเรียกว่า " คนงานปกขาว "

Theorists such as Ralf Dahrendorf have noted the tendency toward an enlarged middle class in modern Western societies, particularly in relation to the necessity of an educated work force in technological economies.[67] Perspectives concerning globalization and neocolonialism, such as dependency theory, suggest this is due to the shift of low-level labour to developing nations and the Third World.[68]

Middle class is the group of people with typical-everyday jobs that pay significantly more than the poverty line. Examples of these types of jobs are factory workers, salesperson, teacher, cooks and nurses. There is a new trend by some scholars which assumes that the size of the middle class in every society is the same. For example, in paradox of interest theory, middle class are those who are in 6th-9th decile groups which hold nearly 12% of the whole society's wealth.[69]

Lower class

In the United States the lowest stratum of the working class, the underclass, often lives in urban areas with low-quality civil services

ชนชั้นล่าง (บางครั้งอธิบายว่าเป็นกรรมกร) คือกลุ่มที่ได้รับค่าจ้างต่ำและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย คำว่า "คนชั้นต่ำ" ยังหมายถึงบุคคลที่มีรายได้น้อย

The working class is sometimes separated into those who are employed but lacking financial security (the "working poor") and an underclass—those who are long-term unemployed and/or homeless, especially those receiving welfare from the state. The latter is today considered analogous to the Marxist term "lumpenproletariat". However, during the time of Marx's writing the lumpenproletariat referred to those in dire poverty; such as the homeless.[62] Members of the working class are sometimes called blue-collar workers.

Consequences of class position

ชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลมีผลหลากหลาย มันสามารถส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่พวกเขาสามารถเข้าร่วม[70] [71] [72] [73] [74] [75]สุขภาพของพวกเขา[76]งานที่เปิดให้พวกเขา[70]เมื่อพวกเขาออกจากตลาดแรงงาน , [77]ซึ่งพวกเขาอาจจะแต่งงานกัน[78]และการปฏิบัติต่อพวกเขาโดยตำรวจและศาล[79]

Angus Deaton and Anne Case have analyzed the mortality rates related to the group of white, middle-aged Americans between the ages of 45 and 54 and its relation to class. There has been a growing number of suicides and deaths by substance abuse in this particular group of middle-class Americans. This group also has been recorded to have an increase in reports of chronic pain and poor general health. Deaton and Case came to the conclusion from these observations that because of the constant stress that these white, middle aged Americans feel fighting poverty and wavering between the middle and lower classes, these strains have taken a toll on these people and affected their whole bodies.[76]

การจำแนกประเภททางสังคมยังสามารถกำหนดกิจกรรมกีฬาที่ชั้นเรียนดังกล่าวมีส่วนร่วม ขอแนะนำว่าผู้ที่อยู่ในสังคมชั้นสูงมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในขณะที่ผู้ที่มีภูมิหลังทางสังคมที่ต่ำกว่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกีฬา อย่างไรก็ตาม ชนชั้นสูงมักจะไม่เล่นกีฬาบางอย่างที่รู้กันทั่วไปว่ามีความเชื่อมโยงกับชนชั้นล่าง [80]

สิทธิพิเศษทางสังคม

การศึกษา

ชนชั้นทางสังคมของบุคคลมีผลกระทบอย่างมากต่อโอกาสทางการศึกษาของพวกเขา พ่อแม่ชนชั้นสูงไม่เพียงแต่สามารถส่งลูกของตนไปเรียนในโรงเรียนพิเศษที่คิดว่าดีกว่าเท่านั้น แต่ในหลาย ๆ แห่ง โรงเรียนที่รัฐให้การสนับสนุนสำหรับบุตรของชนชั้นสูงนั้นมีคุณภาพสูงกว่าโรงเรียนที่รัฐจัดให้สำหรับเด็กมาก ของชนชั้นล่าง[81] [82] [83] [84] [85] [86]การขาดโรงเรียนที่ดีนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชั้นเรียนแตกแยกจากรุ่นสู่รุ่น

In the UK, the educational consequences of class position have been discussed by scholars inspired by the cultural studies framework of the CCCS and/or, especially regarding working-class girls, feminist theory. On working-class boys, Paul Willis' 1977 book Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs is seen within the British Cultural Studies field as a classic discussion of their antipathy to the acquisition of knowledge.[87] Beverley Skeggs described Learning to Labour as a study on the "irony" of "how the process of cultural and economic reproduction is made possible by 'the lads' ' celebration of the hard, macho world of work."[88]

Health and nutrition

A person's social class has a significant impact on their physical health, their ability to receive adequate medical care and nutrition and their life expectancy.[89][90][91]

Lower-class people experience a wide array of health problems as a result of their economic status. They are unable to use health care as often and when they do it is of lower quality, even though they generally tend to experience a much higher rate of health issues. Lower-class families have higher rates of infant mortality, cancer, cardiovascular disease and disabling physical injuries. Additionally, poor people tend to work in much more hazardous conditions, yet generally have much less (if any) health insurance provided for them, as compared to middle- and upper-class workers.[92]

Employment

เงื่อนไขในงานของบุคคลนั้นแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับชั้นเรียน ผู้ที่อยู่ในชนชั้นกลางและชนชั้นกลางมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพมากขึ้น พวกเขามักจะได้รับความเคารพนับถือ เพลิดเพลินกับความหลากหลายมากขึ้น และสามารถแสดงอำนาจบางอย่างได้[93] คนในชนชั้นล่างมักรู้สึกแปลกแยกและมีความพึงพอใจในการทำงานโดยรวมลดลง สภาพร่างกายของสถานที่ทำงานแตกต่างกันอย่างมากระหว่างชั้นเรียน ในขณะที่คนงานชนชั้นกลางอาจ "ประสบกับสภาพแปลกแยก" หรือ "ขาดความพึงพอใจในงาน" คนงานปกฟ้ามักมีแนวโน้มที่จะได้รับความแปลกแยกซึ่งมักจะทำงานเป็นกิจวัตร โดยต้องทำงานกับอันตรายต่อสุขภาพร่างกายที่เห็นได้ชัด การบาดเจ็บ และถึงแก่ชีวิต[94]

ในสหราชอาณาจักร การศึกษาของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมาธิการการเคลื่อนไหวทางสังคมชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของ "พื้นกระจก" ในสังคมอังกฤษเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความสามารถน้อยกว่า แต่มาจากภูมิหลังที่มั่งคั่งไม่ลื่นไถลลงบันไดสังคม รายงานเสนอว่าเด็กที่มีความสามารถน้อยกว่าและมีฐานะดีกว่ามีรายได้สูงกว่าเด็กยากจนที่ฉลาดถึง 35% [95]

ความขัดแย้งทางชนชั้น

ความขัดแย้งทางชนชั้น มักเรียกกันว่า "สงครามทางชนชั้น" หรือ "การต่อสู้ทางชนชั้น" เป็นความตึงเครียดหรือการเป็นปรปักษ์กันที่มีอยู่ในสังคมอันเนื่องมาจากผลประโยชน์และความปรารถนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่แข่งขันกันระหว่างผู้คนในชนชั้นต่างๆ

สำหรับมาร์กซ์ ประวัติศาสตร์ของสังคมชนชั้นเป็นประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งทางชนชั้น เขาชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นนายทุนและความจำเป็นของการปฏิวัติความรุนแรง—รูปแบบความขัดแย้งทางชนชั้นที่เพิ่มสูงขึ้น—ในการรักษาสิทธิของชนชั้นนายทุนที่สนับสนุนเศรษฐกิจทุนนิยม.

มาร์กซ์เชื่อว่าการเอารัดเอาเปรียบและความยากจนที่มีอยู่ในระบบทุนนิยมเป็นรูปแบบความขัดแย้งทางชนชั้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว มาร์กซ์เชื่อว่าแรงงานรับจ้างจะต้องก่อการจลาจลเพื่อให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งและอำนาจทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน [96] [97]

สังคมไร้ชนชั้น

สังคมที่ "ไร้ชนชั้น" คือสังคมที่ไม่มีใครเกิดมาในชนชั้นทางสังคม ความแตกต่างของความมั่งคั่ง , รายได้ , การศึกษา , วัฒนธรรมหรือเครือข่ายทางสังคมอาจเกิดขึ้นและจะได้รับการพิจารณาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสังคมดังกล่าว

เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยง ผู้ให้การสนับสนุนสังคมไร้ชนชั้น (เช่น ผู้นิยมอนาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ) ได้เสนอวิธีต่างๆ ในการบรรลุและคงไว้ซึ่งความสำาเร็จและคงไว้ซึ่งความ แตกต่างดังกล่าว และให้ความสำคัญกับระดับต่างๆ ที่ต่างกันไปเพื่อเป็นจุดจบของแผนงาน/ปรัชญาโดยรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติกับชนชั้น

ภาพขี่ม้าของจักรพรรดินีลิซาเบ ธ แห่งรัสเซียกับทุ่งผู้รับใช้

การแข่งขันและการจัดกลุ่มขนาดใหญ่อื่น ๆ สามารถมีอิทธิพลต่อสถานะทางชนชั้นได้ ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะที่มีสถานะทางชนชั้นเป็นเรื่องปกติในหลายสังคม และเชื่อมโยงกับเชื้อชาติด้วยเช่นกัน [98]ชนชั้นและชาติพันธุ์สามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลถึงทุกสิ่ง รวมทั้งความพร้อมในการทำงานและคุณภาพของสุขภาพและการศึกษาที่มีอยู่ [99]

As a result of conquest or internal ethnic differentiation, a ruling class is often ethnically homogenous and particular races or ethnic groups in some societies are legally or customarily restricted to occupying particular class positions. Which ethnicities are considered as belonging to high or low classes varies from society to society.

In modern societies, strict legal links between ethnicity and class have been drawn, such as the caste system in Africa, apartheid, the position of the Burakumin in Japanese society and the casta system in Latin America.[citation needed]

See also

หมายเหตุ

 1. ^ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสายเลือด
 2. ^ ขึ้นอยู่กับอาชีพ

อ้างอิง

 1. ^ แกรนท์ เจ. แอนดรูว์ (2001). "คลาส นิยามของ" . ในโจนส์ อาร์เจ แบร์รี่ (บรรณาธิการ) เลดจ์ สารานุกรมเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ: รายการ A–F . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. NS. 161. ISBN 978-0-415-24350-6.
 2. ^ "โครงสร้างชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกา | สังคมวิทยาไร้ขอบเขต" . หลักสูตร. lumenlearning.com สืบค้นเมื่อ5 มีนาคมพ.ศ. 2564 .
 3. ^ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน "ชนชั้นทางสังคม" . ค้นหา WordNet 3.1 สืบค้นเมื่อ: 2012-01-25.
 4. ^ Rubin, M., Denson, N., Kilpatrick, S., Matthews, KE, Stehlik, T., & Zyngier, D. (2014) " "ฉันเป็นกรรมกร": อัตนัยนิยามตนเองว่าเป็นตัวชี้วัดชั้นทางสังคมและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดหายไปในการวิจัยระดับอุดมศึกษา". นักวิจัยด้านการศึกษา . 43 (4): 196–200. ดอย : 10.3102/0013189X14528373 . hdl : 1959.13/1043609 . S2CID 145576929 . CS1 maint: uses authors parameter (link)
 5. ^ เวเบอร์แม็กซ์ (1921/2015) "Classes, Stände, Parties" ใน Weber's Rationalism and Modern Society: การแปลใหม่เกี่ยวกับการเมือง ระบบราชการ และการแบ่งชั้นทางสังคม แก้ไขและแปลโดย Tony Waters และ Dagmar Waters หน้า 37–58
 6. ^ บราวน์ DF (2009). "ชนชั้นและสถานะทางสังคม" . ใน Mey เจคอบ (เอ็ด) สารานุกรมที่กระชับของ Pragmatics . เอลส์เวียร์. NS. 952. ISBN 978-0-08-096297-9.
 7. ^ Kuper, อดัมเอ็ด (2004). "ชั้นเรียนสังคม" . สารานุกรมสังคมศาสตร์ . เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. NS. 111. ISBN 978-0-415-32096-2.
 8. ^ Penney, โรเบิร์ต (2003) "ชั้นเรียนสังคม" . ในคริสเตนเซ่น กะเหรี่ยง; เลวินสัน, เดวิด (สหพันธ์). สารานุกรมชุมชน: จากหมู่บ้านสู่โลกเสมือนจริง เล่ม 1 . ปราชญ์. NS. 189. ISBN 978-0-7619-2598-9.
 9. บาร์บารา เมนโดซา (5 ตุลาคม 2017). สิ่งประดิษฐ์จากอียิปต์โบราณ เอบีซี-คลีโอ หน้า 216–. ISBN 978-1-4408-4401-0.
 10. ^ Tracey Baptiste (15 ธันวาคม 2558). โดยสิ้นเชิงประวัติศาสตร์มวลรวมของอียิปต์โบราณ The Rosen Publishing Group, Inc. หน้า 5-. ISBN 978-1-4994-3755-3.
 11. ^ a b c Keller, Suzanne (2017). นอกเหนือจากชนชั้นปกครอง: Elites กลยุทธ์ในสังคมสมัยใหม่ เลดจ์ ISBN 9781351289184.
 12. ^ จอห์นสัน เจเน็ต เอช. (2002). "สิทธิตามกฎหมายของสตรีในอียิปต์โบราณ" . ลึกเอกสารเก่า มหาวิทยาลัยชิคาโก.
 13. ^ Manuelian ปีเตอร์ฟอนเดอร์ (1998) เรจิน่าชูลซ์; Matthias Seidel (สหพันธ์). อียิปต์: โลกของฟาโรห์ . โคโลญ ประเทศเยอรมนี: Könemann ISBN 978-3-89508-913-8.
 14. ^ เจมส์ TGH (2005). บริติชมิวเซียมกระชับ บทนำสู่อียิปต์โบราณ . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. ISBN 978-0-472-03137-5.
 15. ^ Billard จูลส์บี (1978) อียิปต์โบราณค้นพบมัน Splendors สมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก. ISBN 9780870442209.
 16. ^ "ชนชั้นทางสังคมในอียิปต์โบราณ" . อียิปต์ดิจิตอลสำหรับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน. 2546. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 13 ธันวาคม 2550.
 17. ^ "Slavery". An introduction to the history and culture of Pharaonic Egypt. Archived from the original on 30 August 2012.
 18. ^ a b c d e Conley, Dalton (2017). "Stratification". In Bakeman, Karl (ed.). You May Ask Yourself: An Introduction to Thinking like a Sociologist (5th ed.). W.W. Norton & Company, Inc. ISBN 978-0393614275.
 19. ^ The concise encyclopedia of sociology. Wiley-Blackwell. 2011. p. 66. ISBN 978-1-4443-9263-0. OCLC 701327736.
 20. ^ Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance. ISBN 978-0-585-36330-1. OCLC  317459153 .
 21. ^ วิวัฒนาการของทรัพย์สินจากความโหดเหี้ยมอารยธรรม ฮันเซบุ๊กส์. 2017. ISBN 978-3-337-31218-3. OCLC  1104923720 .
 22. ^ สังคมโบราณ . ผู้เผยแพร่ธุรกรรม 2000. ISBN 0-7658-0691-6. OCLC  44516641 .
 23. ^ สารานุกรมของลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกตั้งแต่ 1450 Macmillan อ้างอิงสหรัฐอเมริกา 2550. หน้า 620, 849, 921, 64. ISBN 978-0-02-866085-1. OCLC  74840473 .
 24. ^ ระบบระดับอายุ: สถาบันทางสังคมและการเมืองขึ้นอยู่กับอายุ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. พ.ศ. 2528 ISBN 0-521-30747-3.  สม . 11621536 .
 25. ^ https://www.law.uci.edu/lawreview/vol4/no1/Bhandar.pdf
 26. ^ Drobnic, S.; Guillen, A. (2011). สมดุลชีวิตการทำงานในยุโรป: บทบาทของคุณภาพงาน สปริงเกอร์. NS. 208. ISBN 9780230307582.
 27. ^ "บทความเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ในสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" . สโคลปอร์เตน . 14 เมษายน 2553 . สืบค้นเมื่อ14 พฤษภาคม 2020 .
 28. ^ Bihagen เอริก; เนอร์โม, แมกนัส; สเติร์น, ชาร์ลอตตา (ตุลาคม 2556). "กลุ่มต้นกำเนิดและตำแหน่งระดับสูงของผู้ชายในบริษัทธุรกิจในสวีเดน พ.ศ. 2536-2550: ความสำคัญของการศึกษา ความสามารถทางปัญญา และบุคลิกภาพ" การทบทวนสังคมวิทยายุโรป . 29 (5): 939–954. ดอย : 10.1093/esr/jcs070 .
 29. ^ "การแบ่งชั้นโลกและความไม่เท่าเทียมกัน | สังคมวิทยาเบื้องต้น" . หลักสูตร. lumenlearning.com สืบค้นเมื่อ1 มิถุนายน 2020 .
 30. เลน, เดวิด (1 ธันวาคม พ.ศ. 2548) "ชนชั้นทางสังคมที่เป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงรัฐสังคมนิยม". วารสารคอมมิวนิสต์ศึกษาและการเมืองการเปลี่ยนผ่าน . 21 (4): 417–435. ดอย : 10.1080/13523270500363361 . ISSN 1352-3279 S2CID 154779478 .  
 31. ^ "ater Anser 9 AV 10 Klassamhället" (สวีเดน) 26 เมษายน 2547 ISSN 1101-2412 . 
 32. ^ https://www.ifs.org.uk/docs/ER_JC_2013.pdf
 33. a b โจนส์, โอเว่น ปีเตอร์ (2011). Chavs : ปีศาจของกรรมกร : ด้วยคำนำใหม่ ([ใหม่] ed.). ISBN 978-1-78168-398-9. OCLC  1105199910 .
 34. วิลกินสัน ริชาร์ด จี; พิกเกตต์, เคท (2019). ระดับภายใน: สังคมที่เท่าเทียมช่วยลดความเครียด ฟื้นฟูสุขภาพจิต และปรับปรุงความเป็นอยู่ของทุกคนได้อย่างไร หนังสือเพนกวิน. ISBN 978-0-14-197539-9. OCLC  1091644373 .
 35. ^ Salmi ปีเตอร์ (13 ธันวาคม 2017) "Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna" . Socialstyrelsen (ภาษาสวีเดน). เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2018
 36. ^ Mathisen, แดเนียล (8 มิถุนายน 2018) "Inte konstigt att klassamhället får oss att må dåligt" (ในภาษาสวีเดน). เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 มิถุนายน 2019 . สืบค้นเมื่อ14 พฤษภาคม 2020 .
 37. ^ Aneshensel แครอลเอส; เพลลัน, โจ ซี (1999). คู่มือ สังคมวิทยา สุขภาพจิต . สำนักพิมพ์ Kluwer Academic/Plenum NS. 152. ISBN 978-0-387-36223-6. OCLC  552063104 .
 38. ^ "Var du บ่อavgörNär du Dor" (สวีเดน) 12 พฤษภาคม 2557.
 39. ^ "Mera อ้อม Massiva Och dödliga klasskillnader" (สวีเดน) 29 มิถุนายน2562. ISSN 1101-2412 . 
 40. ^ Leonhardt, David; Serkez, Yaryna (13 May 2020). "Opinion | What Does Opportunity Look Like Where You Live?". The New York Times.
 41. ^ "Skillnad mellan rika och fattigas överlevnad i bröstcancer".
 42. ^ Closing the gap in a generation : health equity through action on the social determinants of health : Commission on Social Determinants of Health final report. World Health Organization, Commission on Social Determinants of Health. 2008. ISBN 978-92-4-156370-3. OCLC 248038286.
 43. ^ "Fattiga klarar cancer sämst" (in Swedish). 8 September 2008. ISSN 1101-2412.
 44. ^ Serravallo วินเซนต์ (2008) "คลาส" . ใน Parrillo, Vincent N. (ed.) สารานุกรมปัญหาสังคม เล่ม 1 . ปราชญ์. NS. 131. ISBN 978-1-4129-4165-5.
 45. ^ กิลเบิร์ต, เดนนิส (1998). โครงสร้างชั้นเรียนอเมริกัน . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Wadsworth ISBN 978-0-534-50520-2.
 46. วิลเลียมส์ ไบรอัน; สเตซีย์ ซี. ซอว์เยอร์; คาร์ล เอ็ม. วอห์ลสตรอม (2005). การแต่งงานครอบครัวและความสัมพันธ์ใกล้ชิด บอสตัน: เพียร์สัน. ISBN 978-0-205-36674-3.
 47. ^ จอห์น สก็อตต์คลาส: แนวคิดเชิงวิพากษ์ (1996) เล่ม 2 หน้า 310
 48. ^ https://libcom.org/file /Moishe%20Postone%20-%20Time,%20Labor,%20and%20Social%20Domination.pdf
 49. คาร์ล มาร์กซ์ และ ฟรีดริช เองเงิลส์. "แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์", Selected Works , Volume 1; ลอนดอน 1943; NS. 231.
 50. คาร์ล มาร์กซ์ และ ฟรีดริช เองเงิลส์. "แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์", Selected Works , Volume 1; ลอนดอน 1943; NS. 231
 51. คาร์ล มาร์กซ์. ทุน: การวิเคราะห์การผลิตทุนนิยมเล่มที่ 1; มอสโก; 2502; NS. 332.
 52. ^ "แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์" . www.marxists.org . สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2558 .
 53. คาร์ล มาร์กซ์ และ ฟรีดริช เองเงิลส์. "แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์", Selected Works , Volume 1; ลอนดอน 1943; NS. 232-234.
 54. Karl Marx Critique of the Gotha Program (1875)
 55. ^ เวเบอร์, แม็กซ์ (2015/1921). "Classes, Stände, Parties" ใน Weber's Rationalism and Modern Society แก้ไขและแปลโดย Tony Waters และ Dagmar Waters หน้า 37–57
 56. ^ "ระบบชนชั้นจริงของอังกฤษ: การสำรวจชั้นผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ" . บีบีซีแล็บสหราชอาณาจักร สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2556 .
 57. ^ Savage, Mike; Devine, Fiona; Cunningham, Niall; Taylor, Mark; Li, Yaojun; Johs. Hjellbrekke; Brigitte Le Roux; Friedman, Sam; Miles, Andrew (2 April 2013). "A New Model of Social Class: Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment" (PDF). Sociology. 47 (2): 219–50. doi:10.1177/0038038513481128. S2CID 85546872.
 58. ^ "The Great British class calculator: People in the UK now fit into seven social classes, a major survey conducted by the BBC suggests". BBC. 3 April 2013. Retrieved 4 April 2013.
 59. ^ อำมหิต ไมค์; Devine, ฟิโอน่า (3 เมษายน 2556). "เครื่องคำนวณระดับ Great British: นักสังคมวิทยาสนใจแนวคิดที่ว่าชั้นเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคุณ ตลอดจนประเภทและจำนวนคนที่คุณรู้จัก" . บีบีซี. สืบค้นเมื่อ4 เมษายน 2556 .
 60. ^ a b Savage, Mike; Devine, Fiona (3 April 2013). "The Great British class calculator: Mike Savage from the London School of Economics and Fiona Devine from the University of Manchester describe their findings from The Great British Class Survey. Their results identify a new model of class with seven classes ranging from the Elite at the top to a 'Precariat' at the bottom". BBC. Retrieved 4 April 2013.
 61. ^ Lyall, Sarah (3 April 2013). "Multiplying the Old Divisions of Class in Britain". The New York Times. Retrieved 4 April 2013.
 62. อรรถเป็น บราวน์ DF (2009) "ชนชั้นและสถานะทางสังคม" . ใน Mey เจคอบ (เอ็ด) สารานุกรมที่กระชับของ Pragmatics . เอลส์เวียร์. NS. 953. ISBN 978-0-08-096297-9.
 63. The Random House Dictionary of the English Language, "nouveau riche French Regular Disparaging. a person who is new rich", 1969, บ้านสุ่ม
 64. ^ Akhbar วิลเลียมส์, Tahira (2010) "โครงสร้างชั้นเรียน" . ใน Smith, Jessie C. (ed.) สารานุกรมวัฒนธรรมสมัยนิยมแอฟริกันอเมริกัน เล่ม 1 . เอบีซี-คลีโอ NS. 322. ISBN 978-0-313-35796-1.
 65. ^ Baizidi, Rahim (2 September 2019). "Paradoxical class: paradox of interest and political conservatism in middle class". Asian Journal of Political Science. 27 (3): 272–285. doi:10.1080/02185377.2019.1642772. ISSN 0218-5377. S2CID 199308683.
 66. ^ Stearns, Peter N., ed. (1994). "Middle class". Encyclopedia of social history. Taylor & Francis. p. 621. ISBN 978-0-8153-0342-8.
 67. ^ Dahrendorf, Ralf. (1959) Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press.
 68. ^ Bornschier V. (1996), 'สังคมตะวันตกในช่วงเปลี่ยนผ่าน' นิวบรันสวิก, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์ธุรกรรม
 69. ^ Baizidi ฮิม (17 กรกฎาคม 2019) "ชนชั้นที่ขัดแย้ง: ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอนุรักษ์นิยมทางการเมืองในชนชั้นกลาง". วารสารรัฐศาสตร์แห่งเอเชีย . 27 (3): 272–285. ดอย : 10.1080/02185377.2019.1642772 . ISSN 0218-5377 . S2CID 199308683 .  
 70. อรรถเป็น Escarce, José J (ตุลาคม 2546). "สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมและชะตากรรมของวัยรุ่น" . วิจัย บริการ สุขภาพ . 38 (5): 1229–34. ดอย : 10.1111/1475-6773.00173 . ISSN 0017-9124 . พีเอ็มซี 1360943 . PMID 14596387 .   
 71. ^ วิลเบอร์ ทาบิธา จี.; Roscigno, Vincent J. (31 สิงหาคม 2559). "ข้อเสียเปรียบรุ่นแรกและการลงทะเบียน/จบวิทยาลัย" . โซเซียส . 2 : 2378023116664351. ดอย : 10.1177/2378023116664351 . ISSN 2378-0231 . 
 72. ^ DiMaggio, Paul (1982). "Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on the Grades of U.S. High School Students". American Sociological Review. 47 (2): 189–201. doi:10.2307/2094962. JSTOR 2094962.
 73. ^ Buchmann คลอเดีย; DiPrete, Thomas A. (23 มิถุนายน 2559). "ความได้เปรียบของสตรีที่เพิ่มมากขึ้นในการสำเร็จการเรียนในวิทยาลัย: บทบาทของภูมิหลังครอบครัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" การทบทวนสังคมวิทยาอเมริกัน . 71 (4): 515–41. CiteSeerX 10.1.1.487.8265 . ดอย : 10.1177/000312240607100401 . S2CID 53390724 .  
 74. ^ Grodsky เอริค; Riegle-Crumb, Catherine (1 มกราคม 2010) "ผู้เลือกและผู้ที่ไม่เลือก: ภูมิหลังทางสังคมและการปฐมนิเทศวิทยาลัย" . พงศาวดารของอเมริกันสถาบันทางการเมืองและสังคมศาสตร์ 627 (1): 14–35. ดอย : 10.1177/0002716209348732 . ISSN 0002-7162 . S2CID 145193811 .  
 75. ^ เฮิร์สต์, แอลลิสันแอล (2009) "เส้นทางสู่วิทยาลัย: เรื่องราวของนักศึกษาจากกรรมกร". เชื้อชาติเพศและระดับ 16 (1/2): 257–81. JSTOR 41658872 
 76. ^ a b Kolata, จีน่า (2 พฤศจิกายน 2558). "อัตราการตายที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัยกลางคนอเมริกันผิวขาว, การศึกษาพบ" เดอะนิวยอร์กไทม์ส . ISSN 0362-4331 . สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2558 . 
 77. เมอร์เรย์, เอมิลี่ ที.; คาร์ อีวาน; ซานินอตโต, เปาลา; หัวหน้าเจนนี่; Xue, เปาเหวิน; สแตนส์เฟลด์, สตีเฟน; บีช, ไบรอัน; เชลตัน, นิโคลา (9 ตุลาคม 2019). "ความไม่เท่าเทียมกันในเวลาจากการหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างจนตาย: ผลจากการศึกษาระยะยาวของ ONS, 2544-2554" . เจ เอพิเดมิออล คอมมูนิตี้ เฮลท์ . 73 (12): 1101–1107. ดอย : 10.1136/jech-2019-212487 . ISSN 0143-005X . PMID 31611238 . S2CID 204703259 .   
 78. ^ Laureau, A. (2011). วัยเด็กไม่เท่ากัน: ระดับการแข่งขันและชีวิตครอบครัว สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
 79. ^ แฮร์ริส Alexes (2016) "การคว่ำบาตรทางการเงินเป็นการลงโทษคนจน". ปอนด์ของเนื้อ: การเงินการลงโทษเพื่อเป็นการลงโทษที่น่าสงสาร มูลนิธิรัสเซลเซจ ISBN 978-0-87154-461-2. JSTOR  10.7758 / 9781610448550
 80. วิลสัน, โธมัส ซี. (2002). "ความขัดแย้งของชนชั้นทางสังคมและการมีส่วนร่วมทางกีฬา". การทบทวนระดับนานาชาติสำหรับสังคมวิทยาการกีฬา . 37 : 5–16. ดอย : 10.1177/1012690202037001001 . S2CID 144129391 . 
 81. ^ โจนาธานโคโซล,โหดอสมการมงกุฎ 1991
 82. ^ McDonough, แพทริเซีย เอ็ม. (1997). การเลือกวิทยาลัย: โอกาสทางสังคมและโรงเรียนจัดโครงสร้างอย่างไร ซันนี่ กด. หน้า 1–2. ISBN 978-0-7914-3477-2.
 83. ^ ชิน, กวาง-ยอง & ลี, บยองฮุน (2010). "ชนชั้นทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาในเกาหลีใต้" . ใน Attewell พอล; นิวแมน, แคทเธอรีน เอส. (สหพันธ์). ช่องว่างการเจริญเติบโต: ความไม่เท่าเทียมกันด้านการศึกษาทั่วโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 105. ISBN 978-0-19-973218-0.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 84. ^ McNamee, สตีเฟ่นเจมิลเลอร์และโรเบิร์ตเค (2009) ตำนานคุณธรรม . โรว์แมน & ลิตเติลฟิลด์. NS. 199 . ISBN 978-0-7425-6168-7.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 85. โธมัส, สก็อตต์ แอล. และเบลล์, แองเจลา (2007). "ชนชั้นทางสังคมและอุดมศึกษา: การปรับโครงสร้างโอกาส" . ใน Weis, Lois (ed.) วิธีการทำงานระดับ: อ่านในโรงเรียนครอบครัวและเศรษฐกิจ เทย์เลอร์ & ฟรานซิส. NS. 273. ISBN 978-0-415-95707-6.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 86. ^ แซกส์, ปีเตอร์ (2007). รื้อประตูเผชิญหน้ากับการแบ่งชั้นเรียนในการศึกษาของอเมริกัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. น. 112–14. ISBN 978-0-220-24588-4.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 87. วิลลิส, พอล (1977). การเรียนรู้การใช้แรงงาน: เด็กวัยทำงานรับงานในชั้นเรียนได้อย่างไร ฟาร์นโบโรห์: บ้านชาวแซกซอน. ISBN 978-0-5660-0150-5 
 88. ^ Skeggs, Beverley (1992). "Paul Willis, Learning to Labour". In Barker, Martin & Beezer, Anne (eds.). Reading into Cultural Studies. London: Routledge, p.181. ISBN 978-0-4150-6377-7
 89. ^ Barr, Donald A. (2008). Health disparities in the United States: social class, race, ethnicity, and health. JHU Press. pp. 1–2. ISBN 978-0-8018-8821-2.
 90. ^ Gulliford, Martin (2003). "Equity and access to health care". In Gulliford, Martin; Morgan, Myfanwy (eds.). Access to health care. Psychology Press. p. 39. ISBN 978-0-415-27546-0.
 91. ^ Budrys, เกรซ (2009). สุขภาพที่ไม่เท่ากัน: ความไม่เท่าเทียมกันส่งผลต่อสุขภาพหรือความเจ็บป่วยอย่างไร โรว์แมน & ลิตเติลฟิลด์. น. 183–84. ISBN 978-0-7425-6507-4.
 92. ^ หลิว วิลเลียม หมิง (2010). ระดับชั้นทางสังคมและ classism ในวิชาชีพช่วยให้งานวิจัย: ทฤษฎีและการปฏิบัติ ปราชญ์. NS. 29. ISBN 978-1-4129-7251-2.
 93. ^ Maclean, Mairi; Harvey, Charles; Kling, Gerhard (1 June 2014). "Pathways to Power: Class, Hyper-Agency and the French Corporate Elite" (PDF). Organization Studies. 35 (6): 825–55. doi:10.1177/0170840613509919. ISSN 0170-8406. S2CID 145716192.
 94. ^ Kerbo, Herald (1996). Social Stratification and Inequality. New York: The McGraw-Hill Companies Inc. pp. 231–33. ISBN 978-0-07-034258-3.
 95. ^ คณะกรรมการการเคลื่อนไหวทางสังคมและความยากจนในเด็ก "ผลวิจัยใหม่เผย 'พื้นกระจก' ในสังคมอังกฤษ" . www.gov.uk . สืบค้นเมื่อ22 กันยายน 2558 .
 96. ^ Streeter, คาลวิน แอล. (2008) "ชุมชน" . ในมิซราฮี เทอร์รี (บรรณาธิการ) สารานุกรมสังคมสงเคราะห์ เล่ม 1 . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. NS. 352. ISBN 978-0-19-530661-3.
 97. ฮันต์, สตีเฟน (2011). "ความขัดแย้งทางชนชั้น" . ใน Ritzer จอร์จ; ไรอัน, เจ. ไมเคิล (สหพันธ์). สารานุกรมสังคมวิทยากระชับ . จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์. NS. 66. ISBN 978-1-4051-8353-6.
 98. ^ "ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และทางเชื้อชาติ & สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม" . www.apa.org . สืบค้นเมื่อ5 มีนาคมพ.ศ. 2564 .
 99. ^ https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/minorities

บรรณานุกรม

อ่านเพิ่มเติม

 • อาร์เชอร์, หลุยส์ และคณะ การศึกษาระดับอุดมศึกษาและชนชั้นทางสังคม: ประเด็นเรื่องการกีดกันและการไม่แบ่งแยก (RoutledgeFalmer, 2003) ( ISBN 0-415-27644-6 ) 
 • Aronowitz, Stanley , How Class Works: Power and Social Movement , สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล, 2003. ISBN 0-300-10504-5 
 • บาร์บรูค, ริชาร์ด (2006). The Class of the New (ปกอ่อน ed.) ลอนดอน: OpenMute ISBN 978-0-9550664-7-4.
 • เบ็คเคิร์ต สเวน และจูเลีย บี. โรเซนบอม สหพันธ์ The American Bourgeoisie: Distinction and Identity in the Nineteenth Century (Palgrave Macmillan; 2011) 284 หน้า; นักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับนิสัย มารยาท เครือข่าย สถาบัน และบทบาทสาธารณะของชนชั้นกลางชาวอเมริกันโดยเน้นที่เมืองต่างๆ ในภาคเหนือ
 • เบ็นชอป, อัลเบิร์ต. ชั้นเรียน – การวิเคราะห์คลาสการเปลี่ยนแปลง (อัมสเตอร์ดัม: Spinhuis; 1993/2012)
 • Bertaux, Daniel & Thomson, พอล; เส้นทางสู่ชนชั้นทางสังคม: แนวทางเชิงคุณภาพสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม (Clarendon Press, 1997)
 • บิสสัน โธมัส เอ็น.; วัฒนธรรมแห่งอำนาจ: การปกครอง สถานะ และกระบวนการในยุโรปศตวรรษที่สิบสอง (University of Pennsylvania Press, 1995)
 • แบล็คเลดจ์, พอล (2011). “ทำไมคนงานถึงเปลี่ยนโลกได้” . วิจารณ์สังคมนิยม . 364 . ลอนดอน. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 10 ธันวาคม 2554
 • Blau, Peter & Duncan Otis D.; โครงสร้างอาชีพอเมริกัน (1967) คลาสสิกศึกษาโครงสร้างและการเคลื่อนไหว
 • เบรดี้, เดวิด "ทบทวนการวัดทางสังคมวิทยาของความยากจน" แรงทางสังคมฉบับที่. 81 No.3 (มีนาคม 2546), หน้า 715–51 (บทคัดย่อออนไลน์ใน Project Muse)
 • ไม้กวาด ลีโอนาร์ด & โจนส์ เอฟ. แลงคาสเตอร์; โอกาสและความสำเร็จในออสเตรเลีย (1977)
 • โคเฮน, ลิซาเบธ; สาธารณรัฐผู้บริโภค , (Knopf, 2003) ( ISBN 0-375-40750-2 ). (การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ของการทำงานนอกชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกา). 
 • Connell, RW and Irving, TH, 1992. โครงสร้างชั้นเรียนในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย: ความยากจนและความก้าวหน้า ลองแมน เชสเชอร์.
 • เดอ สเต ครัวซ์ เจฟฟรีย์ (กรกฎาคม–สิงหาคม 1984) “ชั้นเรียนในความคิดของมาร์กซ์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณและสมัยใหม่” . ซ้ายใหม่ทบทวน ฉัน (146): 94–111 (ศึกษาแนวคิดของมาร์กซ์ให้ดี)
 • Dargin, Justin The Birth of Russia's Energy Class , Asia Times (2007) (การศึกษาที่ดีเกี่ยวกับการสร้างชั้นเรียนร่วมสมัยในรัสเซีย, หลังลัทธิคอมมิวนิสต์)
 • เดย์ แกรี่; คลาส , (Routledge, 2001) ( ISBN 0-415-18222-0 ) 
 • ดอมฮอฟฟ์, จี. วิลเลียม , ใครครองอเมริกา? อำนาจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม , Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1967. ( Prof. Domhoff's friendship site to the book at the University of California, Santa Cruz )
 • Eichar, ดักลาสเอ็ม.; อาชีพและจิตสำนึกทางชนชั้นในอเมริกา (Greenwood Press, 1989)
 • แฟนตาเซีย ริค; เลวีน, รอนดา เอฟ.; McNall, Scott G. , สหพันธ์.; นำชั้นเรียนกลับมาในมุมมองร่วมสมัยและประวัติศาสตร์ (Westview Press, 1991)
 • เฟเธอร์แมน, เดวิด แอล. และเฮาเซอร์ โรเบิร์ต เอ็ม.; โอกาสและการเปลี่ยนแปลง (1978).
 • Fotopoulos, Takis , Class Divisions Today: The Inclusive Democracy approach , ประชาธิปไตยและธรรมชาติ , Vol. 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2543)
 • ฟุสเซล, พอล ; คลาส (คู่มือที่ถูกต้องเจ็บปวดผ่านระบบสถานะอเมริกัน) , (1983) ( ISBN 0-345-31816-1 ) 
 • กิดเดนส์, แอนโธนี่ ; โครงสร้างชั้นเรียนของสังคมขั้นสูง (ลอนดอน: Hutchinson, 1981).
 • Giddens, Anthony & Mackenzie, Gavin (บรรณาธิการ), ชนชั้นทางสังคมและกองแรงงาน บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ Ilya Neustadt (เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 1982)
 • Goldthorpe, John H. & Erikson Robert; กระแสคงที่: การศึกษาการเคลื่อนที่ในชั้นเรียนในสังคมอุตสาหกรรม (1992)
 • Grusky, เดวิด บี. เอ็ด.; การแบ่งชั้นทางสังคม: ชนชั้น เชื้อชาติ และเพศในมุมมองทางสังคมวิทยา (2001) บทความวิชาการ
 • Hazelrigg, Lawrence E. & Lopreato, โจเซฟ; ชั้นเรียน ความขัดแย้ง และการเคลื่อนย้าย: ทฤษฎีและการศึกษาโครงสร้างชั้นเรียน (1972)
 • Hymowitz, เคย์; การแต่งงานและวรรณะในอเมริกา: ครอบครัวที่แยกจากกันและไม่เท่าเทียมกันในยุคหลังสมรส (2006) ISBN 1-56663-709-0 
 • เคเบิล, เฮลมุท; การเคลื่อนไหวทางสังคมในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบ: ยุโรปและอเมริกาในมุมมองเปรียบเทียบ (1985)
 • Jakopovich, Daniel, The Concept of Class , Cambridge Studies in Social Research , ฉบับที่ 14, Social Science Research Group, University of Cambridge, 2014
 • เจนส์ ฮอฟฟ์ "แนวคิดของชนชั้นและพนักงานสาธารณะ" แอคตา โซซิโอโลจิกา เล่ม 1 28 ไม่ 3 กรกฎาคม 1985 หน้า 207–26
 • มหาลิงกัม, รามสวามี; "ความจำเป็น วัฒนธรรม และอำนาจ: การเป็นตัวแทนของชนชั้นทางสังคม" วารสารปัญหาสังคมฉบับที่. 59, (2003), หน้า 733+ ในอินเดีย
 • Mahony, Pat & Zmroczek, คริสติน; Class Matters: 'มุมมองของสตรีวัยทำงาน' ต่อชนชั้นทางสังคม (Taylor & Francis, 1997)
 • Manza, Jeff & Brooks, Clem; Social Cleavages and Political Change: Voter Alignments and U.S. Party Coalitions (Oxford University Press, 1999).
 • Manza, Jeff; "Political Sociological Models of the U.S. New Deal" Annual Review of Sociology, (2000) pp. 297+
 • Manza, Jeff; Hout, Michael; Clem, Brooks (1995). "Class Voting in Capitalist Democracies since World War II: Dealignment, Realignment, or Trendless Fluctuation?". Annual Review of Sociology. 21: 137–62. doi:10.1146/annurev.soc.21.1.137.
 • Marmot, Michael; The Status Syndrome: How Social Standing Affects Our Health and Longevity (2004)
 • Marx, Karl & Engels, Frederick; The Communist Manifesto, (1848). (The key statement of class conflict as the driver of historical change).
 • Merriman, John M.; Consciousness and Class Experience in Nineteenth-Century Europe (Holmes & Meier Publishers, 1979)
 • Ostrander, Susan A.; Women of the Upper Class (Temple University Press, 1984).
 • Owensby, Brian P.; Intimate Ironies: Modernity and the Making of Middle-Class Lives in Brazil (Stanford University, 1999).
 • Pakulski, Jan & Waters, Malcolm; The Death of Class (Sage, 1996). (rejection of the relevance of class for modern societies)
 • Payne, Geoff; The Social Mobility of Women: Beyond Male Mobility Models (1990)
 • Savage, Mike; Class Analysis and Social Transformation (London: Open University Press, 2000).
 • Stahl, Garth; "Identity, Neoliberalism and Aspiration: Educating White Working-Class Boys" (London, Routledge, 2015).
 • Sennett, Richard & Cobb, Jonathan; The Hidden Injuries of Class, (Vintage, 1972) (classic study of the subjective experience of class).
 • Siegelbaum, Lewis H. & Suny, Ronald; eds.; Making Workers Soviet: Power, Class, and Identity. (Cornell University Press, 1994). Russia 1870–1940
 • Wlkowitz, Daniel J.; Working with Class: Social Workers and the Politics of Middle-Class Identity (University of North Carolina Press, 1999).
 • Weber, Max. "Class, Status and Party", in e.g. Gerth, Hans and C. Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, (Oxford University Press, 1958). (Weber's key statement of the multiple nature of stratification).
 • Weinburg, Mark; "The Social Analysis of Three Early 19th century French liberals: Say, Comte, and Dunoyer", Journal of Libertarian Studies, Vol. 2, No. 1, pp. 45–63, (1978).
 • Wood, Ellen Meiksins; The Retreat from Class: A New 'True' Socialism, (Schocken Books, 1986) (ISBN 0-8052-7280-1) and (Verso Classics, January 1999) reprint with new introduction (ISBN 1-85984-270-4).
 • Wood, Ellen Meiksins; "Labor, the State, and Class Struggle", Monthly Review, Vol. 49, No. 3, (1997).
 • Wouters, Cas.; "The Integration of Social Classes". Journal of Social History. Volume 29, Issue 1, (1995). pp 107+. (on social manners)
 • Wright, Erik Olin; The Debate on Classes (Verso, 1990). (neo-Marxist)
 • Wright, Erik Olin; Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis (Cambridge University Press, 1997)
 • Wright, Erik Olin ed. Approaches to Class Analysis (2005). (scholarly articles)
 • Zmroczek, Christine & Mahony, Pat (Eds.), Women and Social Class: International Feminist Perspectives. (London: UCL Press 1999)
 • The lower your social class, the ‘wiser’ you are, suggests new study. Science. 20 December 2017.

External links

0.097836017608643