ความเป็นทาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ภาพโล่งอกของทาสที่ถูกล่ามโซ่ในจักรวรรดิโรมันที่สมีร์นาค.ศ. 200

ความ เป็นทาสและ ความเป็น ทาสเป็นทั้งสถานะและสภาพของการเป็นทาส [ 1] [2]ใครคือผู้ถูกห้ามไม่ให้ออกจากการเป็นทาส และผู้ที่ตกเป็นทาสเป็นทรัพย์สิน ของพวก เขา [3]ความเป็นทาสโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกบังคับให้ทำงานบางรูปแบบในขณะที่ยังมีสถานที่หรือที่อยู่อาศัยกำหนดโดยทาส คดีความเป็นทาสในอดีตหลายกรณีเกิดขึ้นเมื่อทาสทำผิดกฎหมาย กลายเป็นหนี้ หรือประสบความพ่ายแพ้ทางทหาร รูปแบบอื่น ๆ ของการเป็นทาสถูกจัดตั้งขึ้นตามกลุ่มประชากร เช่นเชื้อชาติ. ระยะเวลาของการเป็นทาสของบุคคลอาจเป็นไปตลอดชีวิตหรือเป็นระยะเวลาที่กำหนด หลังจากนั้น จึงจะ ได้รับอิสรภาพ [4]แม้ว่ารูปแบบการเป็นทาสส่วนใหญ่จะเป็นการไม่สมัครใจอย่างชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการบีบบังคับของทาส แต่ก็ยังมีความเป็นทาสโดยสมัครใจเข้ามาโดยทาสเพื่อชำระหนี้หรือรับเงิน ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ความเป็นทาสเป็นลักษณะทั่วไปของอารยธรรม[ 5]ถูกกฎหมายในสังคมส่วนใหญ่ แต่ตอนนี้ การเป็นทาสเป็นสิ่ง ผิดกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ของโลก ยกเว้นการ ลงโทษ สำหรับอาชญากรรม [6] [7]

ในการเป็นทาสของ Chattel บุคคลที่เป็นทาสจะได้รับทรัพย์สินส่วนบุคคล (chattel) ของเจ้าของทาสอย่าง ถูกกฎหมาย ในทางเศรษฐศาสตร์ คำว่าทาสโดยพฤตินัยอธิบายถึงเงื่อนไขของแรงงาน ที่ไม่เป็นอิสระ และ แรงงาน บังคับที่ทาสส่วนใหญ่ต้องทน [8]

ในปี 2019 ผู้คนประมาณ 40 ล้านคน ซึ่ง 26% เป็นเด็ก ถูกกดขี่ไปทั่วโลก แม้ว่าจะผิดกฎหมายก็ตาม ในโลกสมัยใหม่ แรงงานทาสมากกว่าร้อยละ 50 จัดหาแรงงานบังคับโดยปกติแล้วจะอยู่ในโรงงานและโรงพักของภาคเอกชนในเศรษฐกิจของประเทศ [9]ในประเทศอุตสาหกรรมการค้ามนุษย์เป็นการทาสยุคใหม่ ในประเทศที่ไม่ใช่อุตสาหกรรม การเป็นทาสโดย การเป็น ทาสคือรูปแบบทั่วไปของการกดขี่บุคคล[8]เช่นคนรับใช้ในบ้าน ที่ถูกจองจำ การบังคับแต่งงานและทหารเด็ก [10]

คำศัพท์

คำว่าทาสมาถึงเป็นภาษาอังกฤษผ่านคำภาษาฝรั่งเศส เก่า ในภาษาละตินยุคกลางคำว่าsclavusและในภาษากรีกไบแซนไท น์σκλάβος [11]การใช้คำนี้เกิดขึ้นในช่วงยุคกลางตอนต้นเมื่อชาวสลาฟจากยุโรปกลางและตะวันออก ( ซาคาลิบา ) มักถูกกดขี่โดยมัว ร์ จากคาบสมุทรไอบีเรียและแอฟริกาเหนือ [12] [13] [14]

มีข้อพิพาทในหมู่นักประวัติศาสตร์ว่าควรใช้คำเช่น " แรงงาน ที่ไม่เป็นอิสระ " หรือ " ทาส " มากกว่า " ทาส " หรือไม่เมื่ออธิบายเหยื่อของการเป็นทาส ตามคำกล่าวของบรรดาผู้ที่เสนอให้เปลี่ยนแปลงคำศัพท์ทาสจะขยายเวลาอาชญากรรมของการเป็นทาสในภาษาโดยลดจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้เป็นคำนามที่ไม่ใช่มนุษย์ แทนที่จะ "นำพาพวกเขาไปข้างหน้าในฐานะมนุษย์ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่พวกเขาเป็น" นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ ชอบการเป็นทาสเพราะคำนี้คุ้นเคยและสั้นกว่า หรือเพราะมันสะท้อนถึงความไร้มนุษยธรรมของการเป็นทาสได้อย่างแม่นยำ โดยที่บุคคลที่บอกเป็นนัยถึงระดับความเป็นอิสระที่ความเป็นทาสไม่อนุญาต [15]

ทาสของ Chattel

ในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม ทาสในทรัพย์สินจะแบ่งชนชั้นเป็นทาสเหมือนทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งตกเป็นทาส; เช่นเดียวกับปศุสัตว์สามารถซื้อและขายได้ตามต้องการ [16]แม้ว่าการเป็นทาสบางรูปแบบเป็นเรื่องธรรมดาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ แนวคิดเฉพาะของการเป็นทาสของทรัพย์สินก็มาถึงจุดสูงสุดในทวีปอเมริกาในช่วงการล่าอาณานิคมของยุโรป [17]เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ชุดของ ขบวนการผู้นิยมลัทธิการ ล้มเลิก ทาสมอง ว่าการเป็นทาสเป็นการละเมิดสิทธิของทาสในฐานะประชาชน (" มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกัน ") และพยายามที่จะยกเลิกมัน การเลิกทาสต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรง แต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ ประเทศตะวันตกประเทศสุดท้ายที่เลิกทาส บราซิลทำเช่นนั้นในปี พ.ศ. 2431. [18]มอริเตเนีย ประเทศสุดท้ายในโลกที่สามที่เลิกทาสไม่ได้ทำเช่นนั้นจนกระทั่งปี 1981

แรงงานผูกมัด

สัญญาผูกมัด หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าแรงงานทัณฑ์บนหรือพันธนาการแห่งหนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของแรงงานที่ไม่เป็นอิสระซึ่งบุคคลให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะให้กู้ยืมเงิน บริการที่จำเป็นในการชำระหนี้และระยะเวลาอาจไม่ได้กำหนดไว้ ภาระหนี้สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยที่เด็ก ๆ จะต้องชำระหนี้ของบรรพบุรุษ (19)เป็นรูปแบบของการเป็นทาสที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน [20]ภาระหนี้เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในเอเชียใต้ [19] การแต่งงานด้วยเงินหมายถึงการแต่งงานที่ผู้หญิงมักจะแต่งงานกับผู้ชายเพื่อชำระหนี้ที่พ่อแม่ของเธอเป็นหนี้ [21]ระบบชุกรีเป็น ระบบ พันธนาการหนี้ที่พบในบางส่วนของแคว้นเบงกอลที่ซึ่งผู้หญิงสามารถถูกบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อชำระหนี้ได้ [22]

ผู้อยู่ในอุปการะ

คำว่า "ทาส" ยังใช้เพื่ออ้างถึงสถานะทางกฎหมายของการพึ่งพาผู้อื่น [23] [24]ตัวอย่างเช่น ในเปอร์เซียสถานการณ์และชีวิตของทาสเหล่านั้นอาจดีกว่าพลเมืองทั่วไป [25]

การบังคับใช้แรงงาน

เฆี่ยนทาสถูกมัดไว้กับพื้นภาพประกอบในจุลสารต่อต้านการเป็นทาส ค.ศ. 1853
โปสเตอร์การประมูลทาสในจอร์เจียสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2403
ภาพเหมือนของหญิงชราในนิวออร์ลีนส์กับสาวใช้ที่ถูกกดขี่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19

แรงงานบังคับหรือแรงงานที่ไม่เป็นอิสระ บางครั้งก็ใช้เพื่ออธิบายบุคคลที่ถูกบังคับให้ทำงานโดยขัดต่อเจตจำนงของตนเอง ภายใต้การคุกคามของความรุนแรงหรือการลงโทษอื่น ๆ แต่คำทั่วไป "แรงงานที่ไม่เป็นอิสระ" ก็ใช้เพื่ออธิบายการเป็นทาสของทรัพย์สินเช่นกัน เช่นเดียวกับสถานการณ์อื่นใดที่บุคคลต้องทำงานโดยขัดต่อเจตจำนงของตนเอง และความสามารถของบุคคลในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลอยู่ภายใต้การควบคุมโดยสมบูรณ์ของบุคคลอื่น [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ซึ่งอาจรวมถึงสถาบันที่ปกติไม่จัดว่าเป็นทาส เช่น ความเป็นทาสการเกณฑ์ทหารและการใช้แรงงานทางอาญา ในขณะที่แรงงานที่ไม่เป็นอิสระบางคน เช่นผู้รับใช้ มีสาระสำคัญทางนิตินัยสิทธิตามกฎหมายหรือตามประเพณี พวกเขายังไม่สามารถยุติข้อตกลงที่พวกเขาทำงานและมักอยู่ภายใต้รูปแบบการบีบบังคับ ความรุนแรง และข้อจำกัดในกิจกรรมและการเคลื่อนไหวนอกสถานที่ทำงาน [ ต้องการการอ้างอิง ]

การค้ามนุษย์โดยหลักแล้วเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีและเป็นรูปแบบการใช้แรงงานบังคับที่เติบโตเร็วที่สุด โดยประเทศไทย กัมพูชา อินเดีย บราซิล และเม็กซิโก ถูกระบุว่าเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็กชั้น นำ [26] [27]

ทหารเด็กและแรงงานเด็ก

ในปี 2550 Human Rights Watchประมาณการว่าเด็ก 200,000 ถึง 300,000 คนทำหน้าที่เป็นทหารในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า 16 ปีทำงานรับใช้ในบ้านมากกว่าแรงงานเด็กประเภทอื่นๆ ที่พ่อแม่อาศัยอยู่ในชนบทมักจะส่งตัวไปอยู่เมืองต่างๆ [ 29 ]เช่นเดียวกับชาวเฮติ restaveks

การแต่งงานแบบคลุมถุงชน

การบังคับแต่งงานหรือการแต่งงานก่อนวัยอันควรถือเป็นประเภทของการเป็นทาส [ อ้างจำเป็น ]การแต่งงานแบบบังคับยังคงมีการปฏิบัติในส่วนต่างๆ ของโลก รวมทั้งบางส่วนของเอเชียและแอฟริกา และในชุมชนผู้อพยพทางทิศตะวันตก [30] [31] [32] [33] การค้าประเวณีศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่เด็กหญิงและสตรีได้รับคำมั่นสัญญากับพระสงฆ์หรือวรรณะที่สูงกว่าเช่นการปฏิบัติของเทวดาสีในเอเชียใต้หรือทาสเครื่องรางในแอฟริกาตะวันตก [ ต้องการอ้างอิง ] การแต่งงานโดยการลักพาตัวเกิดขึ้นในหลาย ๆ แห่งในโลกทุกวันนี้ โดยการศึกษาในปี 2546 พบว่าการแต่งงานในประเทศเอธิโอเปียโดยเฉลี่ย 69% เกิดจากการลักพาตัว [34]

การใช้คำอื่น ๆ

คำว่าทาสมักใช้เป็นคำดูถูกเพื่ออธิบายกิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลนั้นถูกบังคับให้กระทำ บางคนโต้แย้งว่าร่างทหารและรูปแบบอื่น ๆ ของการบังคับใช้แรงงานของรัฐบาลถือเป็น "การเป็นทาสที่ดำเนินการโดยรัฐ" [35] [36]นักเสรีนิยมและนายทุนนิยมอนาธิปไตย บางคน มองว่าการเก็บภาษีของรัฐบาลเป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นทาส [37]

"การเป็นทาส" ถูกใช้โดย ผู้เสนอ การต่อต้านจิตเวชเพื่อกำหนดผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่สมัครใจ โดยอ้างว่าไม่มีการทดสอบทางกายภาพที่เป็นกลางสำหรับความเจ็บป่วยทางจิต แต่ผู้ป่วยจิตเวชยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจิตแพทย์ พวกเขาอ้างว่าแทนที่จะใช้โซ่ควบคุมทาส จิตแพทย์กลับใช้ยาเพื่อควบคุมจิตใจ [38] Drapetomaniaเป็นการวินิจฉัยทางจิตเวชสำหรับทาสที่ต้องการอิสรภาพ "อาการ" ได้แก่ ความเกียจคร้านและแนวโน้มที่จะหลบหนีการถูกจองจำ [39] [40]

ผู้เสนอสิทธิสัตว์ บางคน ใช้คำว่าการเป็นทาสกับสภาพของสัตว์บางตัวหรือทั้งหมดที่มีมนุษย์เป็นเจ้าของ โดยอ้างว่าสถานะของพวกมันเทียบได้กับสถานะของทาสที่เป็นมนุษย์ [41]

ตลาดแรงงาน ซึ่งจัดเป็นสถาบันภายใต้ระบบทุนนิยมร่วมสมัย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักสังคมนิยม กระแสหลัก และโดยกลุ่มอนาธิปไตย-syndicalists ที่ใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นการดูถูกหรือ ดูหมิ่น สำหรับแรงงานค่าจ้าง [42] [43] [44]นักสังคมนิยมวาดแนวระหว่างการค้าแรงงานในฐานะสินค้าและการเป็นทาส ซิเซโรยังเป็นที่รู้กันว่ามีแนวคล้ายคลึงกัน [45]

ลักษณะเฉพาะ

เอกชนกับทาสของรัฐ

ทาสเป็นของส่วนตัวโดยบุคคล แต่ยังอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของของรัฐ ตัวอย่างเช่น กี แซงเป็นผู้หญิงจากวรรณะต่ำในเกาหลียุคก่อนสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐภายใต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รู้จักกันในชื่อโฮจังและจำเป็นต้องให้ความบันเทิงแก่ชนชั้นสูง ในปี 2020 บางคนถูก เรียกว่า Kippumjo (กลุ่มความสุขของเกาหลีเหนือ — ทำหน้าที่เป็นนางสนมของผู้ปกครองของรัฐ) [46] "แรงงานส่วย" เป็นแรงงานภาคบังคับสำหรับรัฐ และถูกนำมาใช้ในการทำ ซ้ำต่างๆ เช่นcorvée , mit'aและrepartimiento ค่ายกักกันเผด็จการ _ _ระบอบการปกครองเช่นพวกนาซีและสหภาพโซเวียตให้ความสำคัญมากขึ้นกับแรงงานที่จัดหาให้ในค่ายเหล่านั้น นำไปสู่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักประวัติศาสตร์ที่จะกำหนดให้ระบบดังกล่าวเป็นทาส [47]

เศรษฐศาสตร์

นักเศรษฐศาสตร์ได้จำลองสถานการณ์ที่ความเป็นทาส (และรูปแบบต่างๆ เช่น ความเป็นทาส ) ปรากฏขึ้นและหายไป ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ การเป็นทาสเป็นที่พึงปรารถนามากขึ้นสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่ขาดแคลนแรงงาน ค่าเช่าจึงตกต่ำลง และคนงานที่ได้รับค่าจ้างสามารถเรียกร้องค่าแรงสูงได้ หากสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริง เจ้าของที่ดินจะเสียค่าใช้จ่ายในการปกป้องทาสมากกว่าการจ้างคนงานที่ได้รับค่าจ้างซึ่งสามารถเรียกร้องค่าแรงต่ำได้เพียงเพราะระดับการแข่งขัน [48] ​​ดังนั้น การเป็นทาสครั้งแรกและทาสค่อย ๆ ลดลงในยุโรปเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น พวกเขาได้รับการแนะนำอีกครั้งในอเมริกาและในรัสเซียเนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยไม่กี่คนพร้อมใช้งาน [49]

การเป็นทาสเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเมื่องานค่อนข้างง่ายและควบคุมดูแลได้ง่าย เช่น พืชไร่เดี่ยวขนาดใหญ่เช่นอ้อยและฝ้ายซึ่งผลผลิตขึ้นอยู่กับการประหยัดจากขนาด ช่วยให้ระบบแรงงาน เช่นระบบแก๊งค์ในสหรัฐอเมริกา ให้โดดเด่นบนพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เพาะปลูกที่ละเอียดราวกับโรงงาน จากนั้นกลุ่มงานแต่ละกลุ่มจะอิงตามแผนกแรงงานภายในซึ่งมอบหมายให้สมาชิกทุกคนในแก๊งทำงาน และทำให้ผลงานของคนงานแต่ละคนขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้อื่น ทาสได้ตัดหญ้าที่ล้อมรอบต้นฝ้ายและถั่วงอกส่วนเกินออก แก๊งไถไถเดินตามหลัง กวนดินใกล้กับต้นไม้ แล้วโยนกลับรอบต้นไม้ ดังนั้น ระบบแก๊งค์จึงทำงานเหมือน สาย การประกอบ [50]

นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 นักวิจารณ์ได้โต้แย้งว่าการเป็นทาสทำให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช้าลง เนื่องจากเน้นที่การเพิ่มจำนวนทาสที่ทำงานง่ายๆ มากกว่าที่จะยกระดับประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บางครั้งก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า เนื่องจากการมุ่งเน้นที่แคบนี้ เทคโนโลยีในกรีซ - และต่อมาในโรม - ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาแรงงานทางกายภาพหรือปรับปรุงการผลิต [51]

งานของพวกMercedariansคือการเรียกค่าไถ่ทาสชาวคริสต์ที่จัดขึ้นในแอฟริกาเหนือ (ค.ศ. 1637)

อ ดัม สมิธนักเศรษฐศาสตร์ชาวสก็อตกล่าวว่าแรงงานฟรีมีเศรษฐกิจดีกว่าแรงงานทาส และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยุติการเป็นทาสในรูปแบบของรัฐบาลที่เสรี ประชาธิปไตย หรือสาธารณรัฐ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายคนเป็นเจ้าของทาส และจะไม่ ลงโทษตัวเอง เขากล่าวเพิ่มเติมว่าทาสจะสามารถได้รับอิสรภาพได้ดีกว่าภายใต้การปกครองแบบรวมศูนย์ หรืออำนาจจากส่วนกลางเช่นกษัตริย์หรือคริสตจักร [52] [53]ข้อโต้แย้งที่คล้ายกันปรากฏขึ้นในภายหลังในผลงานของAuguste Comteโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความเชื่อของ Smith ในการแยกอำนาจหรือสิ่งที่ Comte เรียกว่า "การแยกทางจิตวิญญาณและทางโลก" ในช่วงยุคกลางและการสิ้นสุดของความเป็นทาส และการวิพากษ์วิจารณ์นายของสมิธทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังที่สมิ ธ กล่าวไว้ในLectures on Jurisprudenceว่า "พลังอันยิ่งใหญ่ของคณะสงฆ์จึงสอดคล้องกับอำนาจของกษัตริย์ทำให้ทาสมีเสรีภาพ แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งอำนาจของกษัตริย์และของพระสงฆ์ควรจะยิ่งใหญ่ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้ต้องการ การเป็นทาสยังคงดำเนินต่อไป..." [54]

การขายและการตรวจสอบทาส

แม้ว่าการเป็นทาสจะกลายเป็นความผิดทางอาญา เจ้าของทาสก็สามารถได้รับผลตอบแทนสูง ตามที่นักวิจัยSiddharth Karaผลกำไรที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการเป็นทาสทุกรูปแบบในปี 2550 อยู่ที่ 91.2 พันล้านดอลลาร์ นั่นเป็นอันดับสองรองจากการค้ายาเสพติดในแง่ขององค์กรอาชญากรรมระดับโลก ในขณะนั้น ราคาขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทาสทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 340 ดอลลาร์ โดยสูงอยู่ที่ 1,895 ดอลลาร์สำหรับทาสเซ็กซ์ที่ถูกค้ามนุษย์โดยเฉลี่ย และต่ำสุดที่ 40 ถึง 50 ดอลลาร์สำหรับทาสที่เป็นทาสในบางส่วนของเอเชียและแอฟริกา ผลกำไรประจำปีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่สร้างโดยทาสในปี 2550 อยู่ที่ 3,175 ดอลลาร์ โดยต่ำโดยเฉลี่ย 950 ดอลลาร์สำหรับแรงงานที่ถูกผูกมัด และ 29,210 ดอลลาร์สำหรับทาสทางเพศที่ถูกค้ามนุษย์ ประมาณ 40% ของกำไรทาสในแต่ละปีมาจากการค้าทาสทางเพศ คิดเป็นมากกว่า 4% ของทาส 29 ล้านคนทั่วโลกเล็กน้อย [55]

บัตรประจำตัว

การสร้างตราสินค้าของทาสหญิง
ภาพทาสเท้าเปล่าในอียิปต์และนูเบียของDavid Robertsออกระหว่างปี 1845 และ 1849
การสร้างตราสินค้าทาสค. พ.ศ. 2396

ตลอดประวัติศาสตร์ ทาสถูกสวมใส่ในรูปแบบที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการขาดรองเท้าบ่อยครั้ง เนื่องจากพวกเขามักจะถูกบังคับให้ เดิน เท้าเปล่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ แต่ยังทำหน้าที่เป็นลักษณะเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ ตัวอย่างเช่น รหัสทาสของเคปทาวน์ระบุว่า "ทาสต้องเดินเท้าเปล่าและต้องถือบัตรผ่าน" [56]นอกจากนี้ยังทำให้ทาสเสียเปรียบทางร่างกายเพราะขาดการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการเผชิญหน้า ซึ่งทำให้ยากขึ้นที่จะหลบหนีหรือกบฏต่อเจ้าของของพวกเขา

เป็นกรณีนี้ในรัฐส่วนใหญ่ ภาพส่วนใหญ่จากยุคประวัติศาสตร์นั้นบ่งบอกว่าทาสเป็นเท้าเปล่า [57]บราเดอร์รีเมอร์กล่าวว่า "[พวกทาส] จำเป็นต้องเดินเท้าเปล่าแม้ในชุดสูทที่สวยที่สุด ทาสถูกห้ามไม่ให้สวมรองเท้า นี่เป็นเครื่องหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างฟรีและถูกผูกมัด และไม่มีข้อยกเว้น อนุญาต” [58]

ตามพระคัมภีร์ รองเท้าถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งอิสรภาพตั้งแต่สมัยโบราณ “แต่พ่อพูดกับคนใช้ของเขาว่า จงนำเสื้อคลุมที่ดีที่สุดออกมา และสวม [มัน] ให้เขา และสวมแหวนที่มือ และสวมรองเท้า [ เท้าของเขา” ( ลูกา 15:22 ) แง่มุมนี้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นทางการในพื้นที่ที่มีการค้าทาสเนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่มองเห็นเท้าเปล่าในที่สาธารณะถือว่าเป็นทาส

ในบางสังคมกฎนี้ยังคงดำเนินต่อไป Tuareg ยังคงฝึกทาสอย่างไม่ เป็นทางการและบังคับให้ทาสของพวกเขายังคงเท้าเปล่า [59]

แนวทางปฏิบัติที่แพร่หลายอีกอย่างหนึ่งคือการสร้างตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องหมายทาสว่าเป็นทรัพย์สินหรือการลงโทษอย่างชัดเจน

สิทธิตามกฎหมาย

บางครั้งทาสก็มีสิทธิทางกฎหมายที่จำกัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยุคและประเทศ ตัวอย่างเช่น ในจังหวัดนิวยอร์กผู้ที่จงใจฆ่าทาสมีโทษตามมาตรา 1686 [60]และ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว สิทธิทางกฎหมายบางประการที่ผูกไว้กับโนบีในเกาหลี ต่อผู้คนที่เป็นทาสในสังคมแอฟริกันต่างๆ และทาสหญิงผิวดำในอาณานิคมฝรั่งเศสของลุยเซียนา การให้สิทธิทางกฎหมายแก่ทาสบางครั้งเป็นเรื่องของศีลธรรม แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนด้วย ตัวอย่างเช่น ในเอเธนส์โบราณการปกป้องทาสจากการทารุณกรรมพร้อม ๆ กันปกป้องผู้ที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นทาสและการให้สิทธิ์ในทรัพย์สินแก่ทาสอย่าง จำกัด นั้นกระตุ้นให้ทาสทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมากขึ้น [61]ในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาก่อน การขจัด ความเป็นทาสในปี 2408บทความทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าทาสรายงานว่าทาสที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมมักมีสิทธิทางกฎหมายในการให้คำปรึกษา เสรีภาพจากอันตรายสองเท่าสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในคดีที่ร้ายแรง และสิทธิ์ในการฟ้องของคณะลูกขุน แต่พวกเขาขาดสิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมายเช่นความสามารถของผู้ใหญ่ผิวขาวในการควบคุมชีวิตของตนเอง [62]

ประวัติศาสตร์

นักวิชาการบางคนแยกแยะรูปแบบการเป็นทาสในสมัยโบราณออกจากการเป็นทาสที่มีเชื้อชาติเป็นหลัก การเป็นทาสประเภทแรก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า "เพียงแค่ตำแหน่งทาส" เกิดขึ้นกับเชลยศึกลูกหนี้ และบุคคลที่เปราะบางอื่นๆ การเป็นทาสตามเชื้อชาติมีสัดส่วนมหาศาลตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 [63]มีการโต้เถียงกันโดยนักเขียนร่วมสมัยบางคนว่าผิดศีลธรรมโดยเนื้อแท้ [64] [65] [66]

ประวัติศาสตร์ยุคแรก

Corinthian black-figure terra-cotta votive tablet of slaves working in a mine, date to late ศตวรรษที่เจ็ดก่อนคริสต์ศักราช

ความเป็นทาสเกิดขึ้นก่อนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีอยู่ในหลายวัฒนธรรม [5] การเป็นทาสนั้นหายากในหมู่ ประชากร นักล่า-รวบรวมเพราะมันต้องการการเกินดุลทางเศรษฐกิจและความหนาแน่นของประชากรจำนวนมาก ดังนั้น แม้ว่าจะมีอยู่ในหมู่นักล่าที่ร่ำรวยทรัพยากรอย่างผิดปกติ เช่น คนอเมริกันอินเดียนในแม่น้ำที่ อุดมด้วย ปลาแซลมอน ของชายฝั่ง แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือการเป็นทาสจึงแพร่หลายขึ้นเฉพาะกับการประดิษฐ์การเกษตรในช่วงการปฏิวัติยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อนเท่านั้น [67]

ในบันทึกที่รู้จักกันเร็วที่สุด การเป็นทาสถือเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (ค.ศ. 1760 ก่อนคริสตศักราช) กำหนดความตายให้กับใครก็ตามที่ช่วยทาสหลบหนีหรือผู้ที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัย [68]พระคัมภีร์กล่าวถึงการเป็นทาสว่าเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้น [5]การเป็นทาสได้รับการฝึกฝนในอารยธรรมโบราณเกือบทุกแห่ง [5]สถาบันดังกล่าวรวมถึงการพันธนาการหนี้ การลงโทษสำหรับอาชญากรรม การเป็นทาสของเชลยศึก การละทิ้งเด็กและการตกเป็นทาสของลูกหลานของทาส [69]

คลาสสิค สมัยโบราณ

แอฟริกา

การเป็นทาสมีอยู่ในฟาโรห์อียิปต์แต่การศึกษาเรื่องนั้นซับซ้อนโดยใช้คำศัพท์ที่ชาวอียิปต์ใช้เพื่ออ้างถึงชนชั้นต่าง ๆ ของความเป็นทาสตลอดประวัติศาสตร์ การตีความหลักฐานที่เป็นข้อความเกี่ยวกับชนชั้นของทาสในอียิปต์โบราณเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะโดยใช้คำเพียงอย่างเดียว [70] [71]สามประเภทของการเป็นทาสที่เห็นได้ชัดเจนในอียิปต์โบราณ: การเป็นทาสในทรัพย์สิน แรงงานผูกมัด และการใช้แรงงานบังคับ [72] [73] [74]

เอเชีย

การเป็นทาสมีอยู่ในจีนโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง [75]รัฐบาลส่วนใหญ่จ้างแรงงานทาสเพื่อรักษากำลังแรงงานสาธารณะ [76] [77]

ยุโรป

กรีกโบราณและโรม

บันทึกการเป็นทาสในสมัยกรีกโบราณเริ่มต้นด้วยกรีซไมซีนี เอเธนส์คลาสสิกมีประชากรทาสมากที่สุด โดยมากถึง 80,000 คนในศตวรรษที่ 6 และ 5 ก่อนคริสตกาล [78] ขณะที่สาธารณรัฐโรมันขยายออกไป ประชากรทั้งหมดถูกกดขี่ ทั่วยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียน ทาสถูกใช้เพื่อแรงงาน เช่นเดียวกับความบันเทิง (เช่นกลา ดิเอเตอร์ และทาสทางเพศ ) การกดขี่โดยชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้นำในที่สุดทำให้เกิดการจลาจลของทาส (ดูRoman Servile Wars ); สงครามรับใช้ครั้งที่สามนำโดย สปาตา คั

ตลาดทาสในกรุงโรมโบราณโดยJean-Léon Gérôme

ในช่วงปลายยุครีพับลิกัน การเป็นทาสได้กลายเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของความมั่งคั่งของโรมัน เช่นเดียวกับสังคมโรมัน [79]ประมาณว่า 25% หรือมากกว่าของประชากรของกรุงโรมโบราณถูกกดขี่ แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงจะถูกถกเถียงกันโดยนักวิชาการและแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค [80] [81]ทาสเป็นตัวแทนของประชากร ของ อิตาลี 15–25% [82]ส่วนใหญ่เป็นเชลยศึก[82]โดยเฉพาะจากกอล[83 ] และEpirus การประเมินจำนวนทาสในจักรวรรดิโรมันชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่กระจัดกระจายไปทั่วจังหวัดนอกอิตาลี [82]โดยทั่วไป ทาสในอิตาลีเป็นชาวอิตาลีพื้นเมือง [84]ชาวต่างชาติ (รวมทั้งทาสและเสรีชน) ที่เกิดนอกอิตาลีคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดที่ 5% ของเมืองหลวงทั้งหมดซึ่งมีจำนวนมากที่สุด ผู้ที่มาจากนอกยุโรปส่วนใหญ่มีเชื้อสายกรีก ทาสชาวยิวไม่เคยหลอมรวมเข้ากับสังคมโรมันอย่างสมบูรณ์ ยังคงเป็นชนกลุ่มน้อยที่สามารถระบุตัวตนได้ ทาสเหล่านี้ (โดยเฉพาะชาวต่างชาติ) มีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดที่สูงกว่าชาวพื้นเมืองและบางครั้งถูกขับไล่จำนวนมาก [85]อายุเฉลี่ยที่บันทึกสำหรับทาสในกรุงโรมคือสิบเจ็ดปีครึ่ง (17.2 สำหรับผู้ชาย 17.9 สำหรับผู้หญิง) [86]

วัยกลางคน

แอฟริกา

การเป็นทาสเป็นที่แพร่หลายในแอฟริกาซึ่งมีการค้าทาสทั้งภายในและภายนอก [87]ใน ภูมิภาค เซเนแกมเบียระหว่างปี ค.ศ. 1300 และ 1900 ประชากรเกือบหนึ่งในสามตกเป็นทาส ในรัฐอิสลามตอนต้นของซาเฮลตะวันตกรวมทั้งกานามาลีเซกูและซงไฮประมาณหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดตกเป็นทาส [88]

ตลาดค้าทาสในศตวรรษที่ 13 ในเยเมน [89]

ระหว่างการค้าทาสข้ามทะเลทรายซาฮาราทาสจากแอฟริกาตะวันตกถูกส่งข้ามทะเลทรายซาฮาราไปยังแอฟริกาเหนือเพื่อขายให้กับอารยธรรมเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลาง การค้าทาสในมหาสมุทรอินเดียซึ่งบางครั้งเรียกว่าการค้าทาสของแอฟริกาตะวันออกนั้นมีหลายทิศทาง ชาวแอฟริกันถูกส่งไปเป็นทาสในคาบสมุทรอาหรับไปยัง หมู่เกาะใน มหาสมุทรอินเดีย (รวมถึงมาดากัสการ์ ) ไปยังอนุทวีปอินเดียและต่อมาในทวีปอเมริกา พ่อค้าเหล่านี้จับคนเป่า ทู ( Zanj) จากภายในในเคนยา โมซัมบิก และแทนซาเนียในปัจจุบันและนำพวกเขาไปยังชายฝั่ง [90] [91]ที่นั่น ทาสค่อย ๆ หลอมรวมในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะUngujaและPemba [92]

อเมริกา

ความ เป็นทาสในเม็กซิโกสามารถสืบย้อนไปถึงชาวแอซเท็[93] Amerindiansอื่น ๆเช่นInca of the Andes, Tupinambá of Brazil, Creek of Georgia และComanche of Texas ยังเป็นทาสอีกด้วย [5]

การเป็นทาสในแคนาดาได้รับการฝึกฝนโดยFirst Nationsและโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป [94]ผู้ที่เป็นเจ้าของทาสในสิ่งที่กลายเป็นแคนาดา ตัวอย่างเช่น สมาคมประมงเช่นYurokที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกจากอลาสก้าถึงแคลิฟอร์เนีย[95]ในสิ่งที่บางครั้งอธิบายว่าเป็นแปซิฟิกหรือทางเหนือตะวันตกเฉียงเหนือ ชายฝั่ง. ชนพื้นเมือง บางคนในชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเช่นHaidaและTlingitเป็นที่รู้จักตามเนื้อผ้าว่าเป็นนักรบที่ดุร้ายและพ่อค้าทาส บุกเข้าไปในแคลิฟอร์เนีย ความเป็นทาสเป็นกรรมพันธุ์ ทาสเป็นเชลยศึกและลูกหลานของพวกเขาเป็นทาส [96]บางประเทศในบริติชโคลัมเบียยังคงแยกและขับไล่ทายาทของทาสต่อไปในช่วงปลายทศวรรษ 1970 [97]

เอเชีย

ความ เป็นทาสยังมีอยู่ ในอินเดียญี่ปุ่นและเวียดนาม

จีน

ชาวจีนฮั่นจำนวนมากตกเป็นทาสในกระบวนการรุกรานของจีนโดย มองโกล [98]ตามที่นักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่น Sugiyama Masaaki (杉山正明) และ Funada Yoshiyuki (舩田善之) ได้กล่าวไว้ว่า ทาสชาวมองโกเลียมีชาวจีนฮั่น เป็นเจ้าของ ในสมัยราชวงศ์หยวน [99] [100]

เกาหลี

ความ เป็นทาสในเกาหลีมีมาตั้งแต่ก่อนยุคสามก๊กของเกาหลี.  0 . [101]การเป็นทาสได้รับการอธิบายว่า "มีความสำคัญมากในเกาหลียุคกลาง อาจมีความสำคัญมากกว่าในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกแต่เมื่อถึงศตวรรษที่ 16 การเติบโตของประชากรทำให้ [มัน] ไม่จำเป็น" [102]ความเป็นทาสลดลงราวศตวรรษที่ 10 แต่กลับมาอีกครั้งในปลาย สมัยโครย เมื่อเกาหลีประสบกับการก่อกบฏของทาส หลาย ครั้ง [11]

ในสมัยโชซอนของเกาหลี สมาชิกของชนชั้นทาสถูกเรียกว่าโนบิ โนบีมีฐานะทางสังคมที่ไม่ชัดเจนจากพวกเสรีชน (เช่นชนชั้นกลางและ ชนชั้น สามัญ ) นอกเหนือไปจากชนชั้นปกครองยังบันและบางคนก็มีสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิทางกฎหมายและทางแพ่ง ดังนั้น นักวิชาการบางคนโต้แย้งว่าไม่สมควรที่จะเรียกพวกเขาว่า "ทาส" [103]ในขณะที่นักวิชาการบางคนอธิบายว่าพวกเขาเป็นทาส [104] [105]ประชากรโนบิอาจผันผวนได้ถึงหนึ่งในสามของจำนวนทั้งหมด แต่โดยเฉลี่ยแล้ว โนบิคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมด [101]ในปี พ.ศ. 2344 รัฐบาลโนบิส่วนใหญ่ได้รับการปลดปล่อย[16]และในปี 1858 ประชากรโนบิอยู่ที่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเกาหลี [107]

ยุโรป

Adalbert of Pragueอ้อนวอนBoleslaus II ดยุคแห่งโบฮีเมียเพื่อปล่อยทาส

การค้าทาสในวงกว้างส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่ภาคใต้และตะวันออกของยุโรปยุคกลางตอนต้น : จักรวรรดิไบแซนไทน์และโลกมุสลิมเป็นจุดหมายปลายทาง ในขณะที่ ยุโรป กลางและตะวันออกนอกรีตนอกรีต (รวมถึงคอเคซัสและทาร์ทารี ) เป็นแหล่งสำคัญ พ่อค้า ชาวยิวชาวไวกิ้งอาหรับกรีกและRadhanite ล้วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสในยุคกลางตอนต้น [108] [109] [110]การค้าทาสของยุโรปมาถึงจุดสูงสุดในศตวรรษที่ 10 หลังจาก Zanj Rebellionซึ่งลดการใช้ทาสแอฟริกันในโลกอาหรับ [111] [112]

การเป็นทาสในยุโรปยุคกลางตอนต้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนคริสตจักรคาทอลิกสั่งห้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรืออย่างน้อยที่สุดการส่งออกทาสของคริสเตียนไปยังดินแดนที่ไม่ใช่คริสเตียน เช่น ที่สภาโคเบลนซ์ (922) สภาลอนดอน (1102) ( ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การขายทาสชาวอังกฤษให้กับไอร์แลนด์เป็นหลัก) [113]และสภา Armagh (171) ทาสตรงกันข้าม เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ. 1452 สมเด็จพระสันตะปาปานิโคลัสที่ 5 ทรงออกพระ สันตปาปา Dum Diversasโดยให้สิทธิ์แก่กษัตริย์แห่งสเปนและโปรตุเกสในการลด "ซาราเซ็นส์ (มุสลิม) คนนอกศาสนา และผู้ไม่เชื่อคนอื่น ๆ" ให้เป็นทาสตลอดไป ทำให้การค้าทาสถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากสงคราม [114]การเห็นชอบของความเป็นทาสภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการยืนยันและขยายออกไปในโคโรมานุสปอนติเฟ็ กซ์ ของเขาในปี ค.ศ. 1455

สหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร การเป็นทาสยังคงมีอยู่หลังจากการล่มสลายของกรุงโรม และบางส่วนของกฎหมาย ของ Hywel the Goodได้จัดการกับทาสใน ยุคกลาง ของเวลส์ การค้าขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการรุกรานของไวกิ้ง โดยตลาดหลักที่เชสเตอร์[115]และบริสตอล[116]จัดหาโดยเดนมาร์ก เมอร์เซียน และเวลส์ที่บุกโจมตีพรมแดนของกันและกัน ในช่วงเวลาของหนังสือ Domesdayเกือบ 10% ของ ประชากร อังกฤษเป็นทาส [117]วิลเลียมผู้พิชิตได้แนะนำกฎหมายที่ห้ามการขายทาสในต่างประเทศ [118]ตามที่นักประวัติศาสตร์John Gillingham โดยการเป็นทาส 1200 คนในเกาะอังกฤษนั้นไม่มีอยู่จริง [19]

การเป็นทาสไม่เคยได้รับอนุญาตจากกฎเกณฑ์ในอังกฤษและเวลส์ และในปี ค.ศ. 1772 ในกรณีของซัมเมอร์เซ็ตกับสจ๊วตลอร์ดแมนส์ฟิลด์ประกาศว่ากฎหมายจารีตประเพณีไม่ได้รับการสนับสนุนในอังกฤษด้วย การค้าทาสถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการค้าทาส พ.ศ. 2350แม้ว่าการเป็นทาสยังคงถูกกฎหมายในการครอบครองนอกยุโรปจนกว่าจะผ่านพระราชบัญญัติการเลิกทาส พ.ศ. 2376และ พระราชบัญญัติการค้าทาสของ อินเดียพ.ศ. 2386 [120]

อย่างไรก็ตาม เมื่ออังกฤษเริ่มมีอาณานิคมในอเมริกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ 1640 ทาสชาวแอฟริกันเริ่มปรากฏตัวในอังกฤษและยังคงปรากฏอยู่จนถึงศตวรรษที่สิบแปด ในสกอตแลนด์ ทาสยังคงถูกขายเป็นสมบัติจนปลายศตวรรษที่สิบแปด (เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1722 มีโฆษณาปรากฏในเอดินบะระอีฟนิ่งคูแรนต์ โดยประกาศว่าพบทาสที่ถูกขโมยมาซึ่งจะถูกขายออกค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะอ้างสิทธิ์ภายในสองสัปดาห์) [121]

เป็นเวลาเกือบสองร้อยปีในประวัติศาสตร์ของการทำเหมืองถ่านหินในสกอตแลนด์ คนงานเหมืองถูกผูกมัดกับ "คนงาน" ของพวกเขาโดยพระราชบัญญัติปี 1606 "ผู้ผสมถ่านหินและพ่อค้าเกลือ" ที่Colliers and Salters (สกอตแลนด์) Act 1775ระบุว่า " colliers and salters จำนวนมากอยู่ในสถานะของการเป็นทาสและเป็นทาส" และประกาศการปลดปล่อย; ผู้ที่เริ่มทำงานหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2318 จะไม่ตกเป็นทาส ในขณะที่ผู้ที่ตกเป็นทาสอยู่แล้วอาจยื่นคำร้องต่อศาลของนายอำเภอเมื่ออายุได้ 7 หรือ 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้ จนกระทั่งกฎหมายเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1799 ได้กำหนดเสรีภาพของพวกเขาและทำให้การเป็นทาสและการเป็นทาสนี้ผิดกฎหมาย [121] [122]

จักรวรรดิออตโตมัน
กัปตันชาวอังกฤษเห็นความทุกข์ยากของทาสในออตโตมัน แอลจีเรียค.ศ. 1815

สงครามไบแซนไทน์-ออตโตมันและ สงคราม ออตโตมันในยุโรปได้นำทาสจำนวนมากเข้ามาในโลกอิสลาม จักรวรรดิออตโตมันได้จัดตั้งระบบ janissary ซึ่งยึดเด็กคริสเตียนหลายแสนคนผ่านระบบdevşirme พวกเขาได้รับการดูแลอย่างดีแต่เป็นทาสตามกฎหมายของรัฐบาลและไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงาน พวกเขาไม่เคยซื้อหรือขาย จักรวรรดิให้บทบาทการบริหารและการทหารที่สำคัญแก่พวกเขา ระบบเริ่มประมาณ 1365; มีช่างยา 135,000 คนในปี พ.ศ. 2369 เมื่อระบบสิ้นสุดลง [124]

หลังยุทธการที่เลปันโตทาสในครัวชาวคริสต์ 12,000 คนถูกจับกุมและปลดปล่อยจากกองเรือออตโตมัน [125]ยุโรปตะวันออกได้รับความเดือดร้อนจากการรุกรานของพวกตาตาร์โดยมีเป้าหมายเพื่อปล้นสะดมและจับทาสเพื่อขายให้พวกออตโตมานในชื่อจาซีร์ [126]บันทึกการบุกโจมตีไครเมียทาตาร์ 75 ครั้งในโปแลนด์-ลิทัวเนียระหว่างปี 1474 ถึง 1569 [127]

โปแลนด์

การเป็นทาสในโปแลนด์ถูกห้ามในศตวรรษที่ 15; ในลิทัวเนีย การเป็นทาสถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1588; พวกเขาถูกแทนที่ด้วยทาสที่สอง

สเปนและโปรตุเกส

สเปนและโปรตุเกส ในยุคกลาง เป็นฉากที่มีการบุกรุกของชาวมุสลิมเกือบตลอดเวลาในพื้นที่ที่นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ การสำรวจจู่โจมเป็นระยะถูกส่งจากAl-Andalusเพื่อทำลายล้างอาณาจักรคริสเตียนไอบีเรีย นำโจรและทาสกลับมา ในการจู่โจมลิสบอนในปี ค.ศ. 1189 กาหลิบ อัล โมฮัดYaqub al-Mansurได้จับตัวผู้หญิงและเด็กไป 3,000 คน ในขณะที่ผู้ว่าการกอร์โดบา ของเขา โจมตีSilvesในโปรตุเกสในปี 1191 ได้จับทาสชาวคริสต์ 3,000 คน [128]ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ถึงศตวรรษที่ 19 กลุ่มโจรสลัดบาร์บารี แห่งแอฟริกาเหนือบุกโจมตีเมืองชายฝั่งทะเลของยุโรปเพื่อจับทาสชาวคริสต์ไปขายที่ตลาดทาสในสถานที่ต่างๆ เช่น แอลจีเรียและโมร็อกโก [129] เมืองทางทะเลลากอสเป็นตลาดค้าทาสแห่งแรกที่สร้างขึ้นในโปรตุเกส (หนึ่งในอาณานิคมที่เก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกา) เพื่อขายทาสแอฟริกันที่นำเข้า – Mercado de Escravosเปิดในปี 1444 [130] [131]ใน ค.ศ. 1441 ทาสคนแรกถูกนำตัวมายังโปรตุเกสจากทางเหนือของมอริเตเนีย [131]

ในปี ค.ศ. 1552 ทาสแอฟริกันผิวดำคิดเป็น 10% ของประชากรลิสบอน [132] [133]ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 พระมหากษัตริย์ได้ยกเลิกการผูกขาดการค้าทาสและการค้าทาสของยุโรปในแอฟริกาได้เปลี่ยนจากการนำเข้าไปยังยุโรปเป็นการขนส่งทาสโดยตรงไปยังอาณานิคมเขตร้อนในอเมริกา – โดยเฉพาะบราซิล [131]ในศตวรรษที่ 15 หนึ่งในสามของทาสถูกขายไปยังตลาดแอฟริกาเพื่อแลกกับทองคำ [134]

รัสเซีย
ผู้บุกรุก ไครเมียทาทาร์กดขี่ชาวยุโรปตะวันออกมากกว่า 1 ล้านคนเป็นทาส [135]

ในKievan RusและMuscovyทาสมักถูกจัดประเภทเป็นkholops ตามคำกล่าวของ David P. Forsythe "ในปี 1649 ชาวนามัสโกวีมากถึงสามในสี่หรือ 13 ถึง 14 ล้านคนเป็นข้าแผ่นดินซึ่งชีวิตทางวัตถุแทบไม่แตกต่างจากทาส บางทีอีก 1.5 ล้านคนถูกกดขี่อย่างเป็นทางการ โดยมีทาสชาวรัสเซียที่รับใช้รัสเซีย อาจารย์" [136]การเป็นทาสยังคงเป็นสถาบันหลักในรัสเซียจนถึงปี ค.ศ. 1723 เมื่อปีเตอร์มหาราชเปลี่ยนทาสในครัวเรือนให้กลายเป็นทาสในบ้าน ทาสทางการเกษตรของรัสเซียถูกดัดแปลงเป็นทาสอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี ค.ศ. 1679 [137]

สแกนดิเนเวีย

ในสแกนดิเนเวียthralldomถูกยกเลิกในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 [138]

ยุคต้นสมัยใหม่

แอฟริกา

ภาพแกะสลักจากศตวรรษที่ 19 แสดงภาพคาราวาน ค้าทาสชาวอาหรับที่ ขนส่งทาสแอฟริกันผิวดำข้ามทะเลทรายซาฮารา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ประชากรทาสของซาอุดิอาระเบียมีประมาณ 300,000 คน [139]พร้อมกับเยเมน ซาอุดิอาระเบียยกเลิกการเป็นทาสในปี 2505 [140]ในอดีต ทาสในโลกอาหรับมาจากภูมิภาคต่างๆ รวมถึงSub-Saharan Africa (ส่วนใหญ่เป็นZanj ), [141]คอเคซัส (ส่วนใหญ่เป็นCircassians ), [142]เอเชียกลาง (ส่วนใหญ่เป็นทาร์ทาร์ ) และ ยุโรป กลางและตะวันออก (ส่วนใหญ่เป็นชาวสลาฟ [ ซาคาลิ บา ]) [143]

นักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่ามีการขายทาสมากถึง 17 ล้านคนบนชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ และทาสชาวแอฟริกันประมาณ 5 ล้านคนถูกซื้อโดยพ่อค้าทาสชาวมุสลิมและนำไปจากแอฟริกาข้ามทะเลแดง มหาสมุทรอินเดียและทะเลทรายซาฮาราระหว่างปี ค.ศ. 1500 ถึง 1900 [144]เชลยถูกขายไปทั่วตะวันออกกลาง การค้านี้เร่งตัวขึ้นเนื่องจากเรือที่เหนือกว่านำไปสู่การค้าที่มากขึ้นและความต้องการแรงงานในพื้นที่เพาะปลูก ที่เพิ่ม ขึ้นในภูมิภาค ในที่สุด ทุกปี เชลยหลายหมื่นคนถูกจับกุม [92] [145] [146]การค้าทาสในมหาสมุทรอินเดียมีหลายทิศทางและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้แรงงานคน ทาสเป่าตูที่ซื้อโดยพ่อค้าทาสชาวแอฟริกาตะวันออกจากแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ ถูกขายเป็นจำนวนมากสะสมตลอดหลายศตวรรษให้กับลูกค้าในอียิปต์ อาระเบีย อ่าวเปอร์เซีย อินเดีย อาณานิคมของยุโรปในตะวันออกไกล และอินเดีย หมู่เกาะในมหาสมุทร เอธิโอเปีย และโซมาเลีย [147]

ตามสารานุกรมประวัติศาสตร์แอฟริกัน "คาดว่าในช่วงทศวรรษที่ 1890 ประชากรทาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกประมาณ 2 ล้านคนกระจุกตัวอยู่ในดินแดนของหัวหน้าศาสนาอิสลามโซโกโตการใช้แรงงานทาสนั้นกว้างขวางโดยเฉพาะในด้านการเกษตร ." [148] [149]สมาคมต่อต้านการเป็นทาสประเมินว่ามีทาส 2 ล้านคนในเอธิโอเปียในช่วงต้นทศวรรษ 1930 จากจำนวนประชากรประมาณ 8 ถึง 16 ล้านคน [150]

แรงงานทาสในแอฟริกาตะวันออกถูกดึงมาจากชาวซานญ์ ซึ่งเป็นชาวบันตูที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก [91] [151] Zanj ถูกส่งมาเป็นเวลาหลายศตวรรษในฐานะทาสโดยพ่อค้าชาวอาหรับไปยังทุกประเทศที่มีพรมแดนติดมหาสมุทรอินเดีย กาหลิบ Umayyad และ Abbasid คัดเลือกทาส Zanj จำนวนมากเป็นทหาร และเร็วเท่าที่ 696 มีการก่อจลาจลของ Zanj ต่อทาสชาวอาหรับในอิรัก การจลาจลแซ นจ์ การจลาจลที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 869 ถึง 883 ใกล้เมืองบาสรา (หรือที่รู้จักในชื่อ บาซารา) ซึ่งตั้งอยู่ในอิรักในปัจจุบัน เชื่อกันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแซนจ์ที่เป็นทาสซึ่งเดิมถูกยึดมาจากภูมิภาคแอฟริกันเกรตเลกส์และ พื้นที่ต่อไปทางใต้ของแอฟริกาตะวันออก. [152]มันเริ่มมีทาสมากกว่า 500,000 คนและชายอิสระที่นำเข้ามาจากทั่วจักรวรรดิมุสลิมและอ้างว่ามี "ชีวิตหลายหมื่นคนในอิรักตอนล่าง" [153] ซานจ์ที่ถูกนำตัวไปเป็นทาสในตะวันออกกลางมักถูกใช้ในงานเกษตรกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก [154]ขณะที่เศรษฐกิจของไร่นาเฟื่องฟูและชาวอาหรับก็ร่ำรวยขึ้น เกษตรกรรมและงานด้านแรงงานอื่นๆ ถือเป็นการดูถูกเหยียดหยาม การขาดแคลนแรงงานส่งผลให้ตลาดทาสเพิ่มขึ้น

ตลาดค้าทาสในแอลเจียร์ , 1684

ในแอลเจียร์เมืองหลวงของแอลจีเรีย ชาวคริสต์ที่ยึดครองและชาวยุโรปถูกบังคับให้ตกเป็นทาส ในราวปี 1650 มีทาสคริสเตียนมากถึง 35,000 คนในแอลเจียร์ [155]ประมาณการหนึ่ง การจู่โจมโดยโจรสลัดบาร์บารีในหมู่บ้านริมชายฝั่งและเรือที่ทอดยาวจากอิตาลีไปยังไอซ์แลนด์ ทำให้ชาวยุโรปประมาณ 1 ถึง 1.25 ล้านคนตกเป็นทาสระหว่างศตวรรษที่ 16 และ 19 [156] [157] [158]อย่างไรก็ตาม การประมาณนี้เป็นผลมาจากการคาดการณ์ซึ่งถือว่าจำนวนทาสชาวยุโรปที่โจรสลัดบาร์บารีจับได้นั้นคงที่ตลอดระยะเวลา 250 ปี:

ไม่มีบันทึกว่าชาย หญิง และเด็กจำนวนเท่าไรที่ถูกกดขี่ แต่เป็นไปได้ที่จะคำนวณคร่าวๆ ถึงจำนวนเชลยใหม่ที่จำเป็นต่อการรักษาจำนวนประชากรให้คงที่ และแทนที่ทาสที่เสียชีวิต หลบหนี ถูกเรียกค่าไถ่ หรือกลับใจใหม่ สู่อิสลาม บนพื้นฐานนี้ คาดว่าจำเป็นต้องมีทาสใหม่ประมาณ 8,500 คนต่อปีเพื่อเติมเต็มจำนวน - ประมาณ 850,000 เชลยในช่วงศตวรรษจาก 1580 ถึง 1680 ในช่วงเวลา 250 ปีระหว่างปี 1530 ถึง 1780 ตัวเลขอาจสูงได้อย่างง่ายดาย 1,250,000. [159]

ตัวเลขของเดวิสถูกหักล้างโดยนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ เช่น เดวิด เอิร์ล ผู้ซึ่งเตือนว่าภาพที่แท้จริงของทาสชาวยุโรปถูกบดบังด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกคอร์แซร์ยังยึดคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวคริสต์จากยุโรปตะวันออกอีกด้วย [159]นอกจากนี้ จำนวนทาสที่ซื้อขายกันนั้นกระทำมากกว่าปก ด้วยการคาดคะเนที่เกินจริงโดยอาศัยปีสูงสุดในการคำนวณค่าเฉลี่ยตลอดศตวรรษหรือนับพันปี ดังนั้นจึงมีความผันผวนอย่างมากในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 18 และ 19 เมื่อมีการนำเข้าทาส และจากข้อเท็จจริงที่ว่าก่อนยุค 1840 ไม่มีบันทึกที่สอดคล้องกัน จอห์น ไรท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางเตือนว่าการประมาณการสมัยใหม่อิงจากการคำนวณย้อนหลังจากการสังเกตของมนุษย์ [160]การสังเกตการณ์ดังกล่าวจากผู้สังเกตการณ์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 มีทาสชาวคริสต์ชาวยุโรปราว 35,000 คนที่ถูกกักขังตลอดช่วงเวลานี้บนชายฝั่งบาร์บารี ทั่วตริโปลี ตูนิส แต่ส่วนใหญ่อยู่ในแอลเจียร์ ส่วนใหญ่เป็นกะลาสี (โดยเฉพาะพวกที่เป็นชาวอังกฤษ) ที่พาไปกับเรือ แต่คนอื่นๆ เป็นชาวประมงและชาวบ้านริมชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม เชลยเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้คนจากดินแดนใกล้กับแอฟริกา โดยเฉพาะสเปนและอิตาลี [161]ในที่สุดสิ่งนี้นำไปสู่การทิ้งระเบิดของแอลเจียร์โดยกองเรือแองโกล - ดัตช์ในปี พ.ศ. 2359 [162] [163]

พ่อค้าทาสชาวอาหรับ-สวาฮิลี และเชลยของพวกเขาใน แม่น้ำรูวู มา ในแอฟริกาตะวันออก ศตวรรษที่ 19

ภายใต้กลุ่มอาหรับโอมาน แซนซิบาร์กลายเป็นท่าเรือหลักของแอฟริกาตะวันออก โดยมีชาวแอฟริกันเป็นทาสมากถึง 50,000 คนทุกปีในช่วงศตวรรษที่ 19 [164] [165]นักประวัติศาสตร์บางคนประเมินว่าระหว่าง 11 ถึง 18 ล้านคนเป็นทาสแอฟริกันข้ามทะเลแดง มหาสมุทรอินเดีย และทะเลทรายซาฮาราตั้งแต่ 650 ถึง 1900 AD [5] [ การตรวจสอบล้มเหลว ] [166] Eduard Rüppellอธิบายถึงการสูญเสียทาสชาวซูดานที่ถูกส่งไปอียิปต์ด้วยการเดินเท้า: "หลังจากการรณรงค์ของ Daftardar bey ในปี พ.ศ. 2365 ในเทือกเขานูบาทางตอนใต้ ทาสเกือบ 40,000 คนถูกจับ อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิบัติที่ไม่ดี โรคภัยและการเดินทางในทะเลทราย เกือบ 5,000 คนมาถึงอียิปต์แล้ว..” [167] WA Veenhoven เขียนว่า: “แพทย์ชาวเยอรมัน,Gustav Nachtigalผู้เห็นเหตุการณ์เชื่อว่าสำหรับทาสทุกคนที่มาถึงตลาดสามหรือสี่คนเสียชีวิตระหว่างทาง ... Keltie ( The Partition of Africa , London, 1920) เชื่อว่าสำหรับทาสทุกคนที่ชาวอาหรับนำมาที่ชายฝั่ง อย่างน้อยหกคนเสียชีวิตระหว่างทางหรือระหว่างการจู่โจมของทาส ลิฟวิงสโตนทำให้ตัวเลขสูงถึงสิบต่อหนึ่ง” [168]

ระบบการเป็นทาสและการเป็นทาสเป็นเรื่องธรรมดาในบางส่วนของแอฟริกา เช่นเดียวกับในโลกยุคโบราณ ในสังคมแอฟริกาหลายแห่งที่มีการใช้แรงงานทาสแพร่หลาย ผู้คนที่เป็นทาสไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นทาสกลุ่มหนึ่ง และได้รับสิทธิบางอย่างในระบบที่คล้ายกับการเป็นทาสที่ผูกมัดในที่อื่นๆ ในโลก รูปแบบของการเป็นทาสในแอฟริกามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างเครือญาติ ในชุมชนแอฟริกันหลายแห่ง ซึ่งไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ มีการใช้ความเป็นทาสของบุคคลเพื่อเพิ่มอิทธิพลที่บุคคลมีและขยายความสัมพันธ์ [169]สิ่งนี้ทำให้ทาสเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดของนายอย่างถาวรและลูกของทาสสามารถเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ใหญ่กว่า[170]ลูกของทาสที่เกิดในครอบครัวสามารถถูกรวมเข้าในกลุ่มเครือญาติของนายและขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นในสังคม แม้แต่ในระดับหัวหน้าในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ความอัปยศมักจะติดอยู่และอาจมีการแบ่งแยกอย่างเข้มงวดระหว่างสมาชิกทาสของกลุ่มเครือญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านาย [169]การเป็นทาสได้รับการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ มากมาย: การเป็นทาสด้วยหนี้ การเป็นทาสของเชลยสงคราม การเป็นทาสของทหาร และการเป็นทาสทางอาญา ล้วนเกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของแอฟริกา [171]การเป็นทาสเพื่อวัตถุประสงค์ในประเทศและในศาลแพร่หลายไปทั่วแอฟริกา

แบบจำลองที่แสดงภาพตัดขวางของเรือทาสยุโรปทั่วไปในทศวรรษ 1700 บนถนนสายกลางพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันแห่งชาติ

เมื่อการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกเริ่มขึ้น ระบบทาสในท้องที่หลายแห่งเริ่มจัดหาเชลยให้กับตลาดทาสนอกทวีปแอฟริกา แม้ว่าการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ใช่การค้าทาสเพียงอย่างเดียวจากแอฟริกา แต่เป็นการค้าทาสที่มีปริมาณและความรุนแรงมากที่สุด ดังที่ Elikia M'bokolo เขียนไว้ในสถานทูต Le Monde :

ทวีปแอฟริกาสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ไปในทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ ข้ามทะเลทรายซาฮารา ผ่านทะเลแดง จากท่าเรือในมหาสมุทรอินเดียและข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การเป็นทาสอย่างน้อยสิบศตวรรษเพื่อประโยชน์ของประเทศมุสลิม (จากที่เก้าถึงสิบเก้า).... ทาสสี่ล้านคนที่ส่งออกผ่านทะเลแดงอีกสี่ล้านคนผ่าน ท่าเรือ สวาฮิลีของมหาสมุทรอินเดียบางทีอาจจะมาก เป็นเก้าล้านตาม เส้นทางคาราวาน ทรานส์ซาฮาราและสิบเอ็ดถึงยี่สิบล้าน (ขึ้นอยู่กับผู้เขียน) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก [172]

การค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เมื่อทาสจำนวนมากที่สุดถูกจับในการบุกค้นเข้าไปในพื้นที่ภายในของแอฟริกาตะวันตก การสำรวจเหล่านี้มักดำเนินการโดยอาณาจักรแอฟริกันเช่นOyo Empire ( Yoruba ), Ashanti Empire , [173]อาณาจักรDahomey , [174]และAro Confederacy [175]คาดว่าประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของทาสเสียชีวิตระหว่างการเดินทางโดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นมากในแอฟริกาเองในกระบวนการจับและขนส่งชนเผ่าพื้นเมืองไปที่เรือ [176][177]

อเมริกา

แผนผังของเรือทาสและการจัดตำแหน่งของทาสเชลยระหว่างการ ค้า ทาส ใน มหาสมุทรแอตแลนติก

ความเป็นทาสในอเมริกายังคงเป็นประเด็นถกเถียงและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของบางประเทศ ทำให้เกิดการปฏิวัติสงครามกลางเมืองและการก่อกบฏจำนวนมาก

เพื่อที่จะก่อตั้งตัวเองเป็นอาณาจักรของอเมริกา สเปนต้องต่อสู้กับอารยธรรมที่ค่อนข้างทรงพลังของโลกใหม่ การพิชิตชนพื้นเมืองของสเปน ในอเมริการวมถึงการใช้ชาวพื้นเมืองเป็นแรงงานบังคับ อาณานิคมของสเปนเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ใช้ทาสแอฟริกันในโลกใหม่บนเกาะต่างๆ เช่นคิวบาและ ฮิสปา นิโอลา [178] Bartolomé de las Casas ภราดาชาวโดมินิกัน ในศตวรรษที่ 16 และนักประวัติศาสตร์ชาวสเปน เข้าร่วมการรณรงค์ในคิวบา (ที่BayamoและCamagüey ) และเข้าร่วมการสังหารหมู่ที่Hatuey; การสังเกตการสังหารหมู่ครั้งนั้นทำให้เขาต้องต่อสู้เพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ห่างไกลจากการใช้ชาวพื้นเมืองเป็นทาส นอกจากนี้ การลดลงอย่างน่าตกใจของ ประชากร พื้นเมืองได้กระตุ้นกฎหมายราชวงศ์ฉบับแรกที่ปกป้องประชากรพื้นเมือง ทาสชาวแอฟริกันคนแรกมาถึงฮิสปานิโอลาในปี ค.ศ. 1501 [179]อังกฤษมีบทบาทสำคัญในการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก " สามเหลี่ยมทาส " เป็นผู้บุกเบิกโดยฟรานซิส เดรกและพรรคพวกของเขา

คนผิวขาวจำนวนมากที่เดินทางมาถึงอเมริกาเหนือในช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 อยู่ภายใต้สัญญาจ้างเป็นผู้รับใช้ [180]การเปลี่ยนแปลงจากความเป็นทาสที่ผูกมัดเป็นการผูกมัดเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปในเวอร์จิเนีย เอกสารทางกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือในปี 1640 โดยที่ชายผิวดำคนหนึ่งชื่อJohn Punchถูกตัดสินให้เป็นทาสตลอดชีวิต บังคับให้เขารับใช้นายฮิวจ์ กวิน ตลอดชีวิตที่เหลือของเขา เพราะพยายามหนี คดีนี้มีความสำคัญเนื่องจากทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างประโยคของเขาในฐานะชายผิวดำกับคนรับใช้ที่ผูกมัดผิวขาวสองคนที่หลบหนีไปพร้อมกับเขา (คนหนึ่งอธิบายว่าเป็นชาวดัตช์และอีกคนหนึ่งเป็นชาวสก๊อต) เป็นคดีแรกของชายผิวสีที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และถือเป็นหนึ่งในคดีทางกฎหมายแรกๆ ที่สร้างความแตกต่างทางเชื้อชาติระหว่างคนรับใช้ที่ผูกมัดขาวดำ [181] [182] [183] ​​[184]

หลังปี ค.ศ. 1640 ชาวสวนเริ่มละเลยการหมดอายุของสัญญาผูกมัดและให้คนใช้ของตนเป็นทาสไปตลอดชีวิต สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยคดีจอห์นสัน วี. ปาร์กเกอร์ ในปี ค.ศ. 1655 ซึ่งศาลตัดสินว่าชายผิวสีแอนโธนี่ จอห์นสันแห่งเวอร์จิเนีย ได้รับกรรมสิทธิ์ในชายผิวสีอีกคนหนึ่งจอห์น คาเซอร์ อันเป็นผลมาจากคดีแพ่ง [185] นี่เป็นตัวอย่างแรกของการพิจารณาคดีในอาณานิคมทั้งสิบสามที่ถือว่าบุคคลที่ไม่ได้ก่ออาชญากรรมจะต้องถูกกักขังตลอดชีวิต [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192]

บาร์เบโดส
รูปปั้น Bussaผู้นำกลุ่มกบฏทาสที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เบโดส

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 แรงงานส่วนใหญ่ในบาร์เบโดสได้มาจากคนรับใช้ที่ผูกมัดชาวยุโรป ส่วนใหญ่เป็นอังกฤษไอริชและก็อตแลนด์โดยมี ชาวแอฟริกันที่ เป็นทาสและชาวอเมริกันที่เป็นทาสให้แรงงานเพียงเล็กน้อย การนำอ้อยจากเนเธอร์แลนด์บราซิลในปี 1640 ได้เปลี่ยนโฉมสังคมและเศรษฐกิจไปอย่างสิ้นเชิง ในที่สุดบาร์เบโดสก็มีอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก [193]

เมื่อผลกระทบของพืชชนิดใหม่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทางชาติพันธุ์ของบาร์เบโดสและหมู่เกาะโดยรอบก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ไร่น้ำตาลที่ใช้การได้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและใช้แรงงานจำนวนมาก ในตอนแรก พ่อค้าชาวดัตช์ได้จัดหาอุปกรณ์ การจัดหาเงินทุน และทาสแอฟริกัน นอกเหนือจากการขนส่งน้ำตาลส่วนใหญ่ไปยังยุโรป ในปี ค.ศ. 1644 ประชากรของบาร์เบโดสมีประมาณ 30,000 คน โดยในจำนวนนี้มีประมาณ 800 คนเป็นชาวแอฟริกัน ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษ ในที่สุดชาวไร่รายย่อยในอังกฤษเหล่านี้ก็ถูกซื้อออกไป และเกาะนี้เต็มไปด้วยสวนน้ำตาลขนาดใหญ่ที่ทำงานโดยชาวแอฟริกันที่ตกเป็นทาส ภายในปี ค.ศ. 1660 มีความเท่าเทียมกันโดยมีคนผิวดำ 27,000 คนและคนผิวขาว 26,000 คน ในปี ค.ศ. 1666 เกษตรกรรายย่อยผิวขาวอย่างน้อย 12,000 รายถูกซื้อ เสียชีวิต หรือออกจากเกาะ คนผิวขาวที่เหลือหลายคนยากจนมากขึ้นเรื่อยๆ ภายในปี ค.ศ. 1680 มีทาส 17 คนสำหรับผู้รับใช้ที่ผูกมัดทุกคน ภายในปี 1700 มีคนผิวขาวฟรี 15,000 คนและชาวแอฟริกันที่เป็นทาส 50,000 คน

เนื่องจากการบังคับใช้รหัสทาส ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความแตกต่างระหว่างชาวแอฟริกันกับคนงานผิวขาวและชนชั้นชาวไร่ที่ปกครอง เกาะนี้จึงดูไม่สวยสำหรับ คนผิวขาว ที่ยากจน รหัสสีดำหรือรหัสทาสถูกนำมาใช้ในปี 1661, 1676, 1682 และ 1688 เพื่อตอบสนองต่อรหัสเหล่านี้ มีการพยายามหรือวางแผนการกบฏของทาสหลายครั้งในช่วงเวลานี้ แต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม คนผิวขาวยากจนที่มีหรือได้รับวิธีการอพยพมักจะทำเช่นนั้น ชาวไร่ขยายการนำเข้าชาวแอฟริกันที่ถูกกดขี่เพื่อปลูกอ้อย

บราซิล
การเฆี่ยนตีทาสในที่สาธารณะในบราซิลในศตวรรษที่ 19 โดยJohann Moritz Rugendas
การลงโทษทาสโดยJacques Étienne Arago , 1839.

การเป็นทาสในบราซิลเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่การตั้งถิ่นฐานของชาวโปรตุเกสครั้งแรกจะถูกสร้างขึ้นในปี 1532 เนื่องจากสมาชิกของชนเผ่าหนึ่งจะเป็นทาสของอีกเผ่าหนึ่งที่ถูกจับไปเป็นทาส [194]

ต่อมา ชาวอาณานิคมโปรตุเกสต้องพึ่งพาแรงงานพื้นเมืองอย่างมากในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐานเพื่อรักษาเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพ และชาวพื้นเมืองมักถูกจับโดยการสำรวจที่เรียกว่าบันเดราส การนำเข้าทาสแอฟริกันเริ่มขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 แต่การเป็นทาสของชนพื้นเมืองยังคงดำเนินต่อไปอย่างดีในศตวรรษที่ 17 และ 18

ในช่วงยุคการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก บราซิลนำเข้าทาสแอฟริกันมากกว่าประเทศอื่น ทาสเกือบ 5 ล้านคนถูกนำตัวจากแอฟริกาไปยังบราซิลในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1501 ถึง พ.ศ. 2409 [195]จนกระทั่งต้นทศวรรษ 1850 ชาวแอฟริกันที่เป็นทาสส่วนใหญ่ที่มาถึงชายฝั่งบราซิลถูกบังคับให้ลงเรือที่ท่าเรือแอฟริกากลางตะวันตกโดยเฉพาะในลูอันดา (ในปัจจุบัน -วันแองโกลา). ทุกวันนี้ ยกเว้นไนจีเรีย ประเทศที่มีประชากรเชื้อสายแอฟริกันมากที่สุดคือบราซิล [196]

แรงงานทาสเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการเติบโตของน้ำตาลเศรษฐกิจในบราซิล และน้ำตาลเป็นสินค้าส่งออกหลักของอาณานิคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1600 ถึง 1650 ทองคำและเพชรถูกค้นพบในบราซิลในปี 1690 ซึ่งจุดชนวนให้มีการนำเข้าทาสแอฟริกันเพิ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนตลาดที่ทำกำไรใหม่นี้ ระบบขนส่งได้รับการพัฒนาสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของการทำเหมือง และประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากผู้อพยพที่ต้องการมีส่วนร่วมในการทำเหมืองทองคำและเพชร ความต้องการทาสแอฟริกันไม่ได้ลดลงหลังจากที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ตกต่ำลงในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 การทำฟาร์มปศุสัตว์และการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นหลังจากการเติบโตของจำนวนประชากร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยแรงงานทาสเป็นอย่างมาก ทาส 1.7 ล้านคนถูกนำเข้าไปยังบราซิลจากแอฟริกาตั้งแต่ปี 1700 ถึงปี 1800 และการเพิ่มขึ้นของกาแฟในช่วงทศวรรษ 1830 ได้กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการค้าทาส

บราซิลเป็นประเทศสุดท้ายในโลกตะวันตกที่เลิกทาส สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนทาสทั้งหมดที่นำไปยังอเมริกาถูกส่งไปยังบราซิล สำหรับการอ้างอิง สหรัฐอเมริกาได้รับ 10 เปอร์เซ็นต์ แม้จะถูกยกเลิกไป แต่ก็ยังมีคนทำงานในสภาพเหมือนทาสในบราซิลในศตวรรษที่ 21

คิวบา

ในปี ค.ศ. 1789 มกุฎราชกุมารแห่งสเปนได้นำความพยายามที่จะปฏิรูปการเป็นทาส เนื่องจากความต้องการแรงงานทาสในคิวบาเพิ่มมากขึ้น มกุฎราชกุมารออกพระราชกฤษฎีกาCódigo Negro Español (Spanish Black Codex) ซึ่งระบุข้อกำหนดด้านอาหารและเสื้อผ้า กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานการลงโทษที่จำกัด คำสั่งสอนทางศาสนาที่จำเป็น และการคุ้มครองการแต่งงาน ห้ามขายเด็กเล็กออกไป แม่ของพวกเขา ชาวอังกฤษได้ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ต่อสถาบันการเป็นทาสในคิวบา แต่ชาวสวนมักดูหมิ่นกฎหมายและประท้วงต่อต้านพวกเขา โดยพิจารณาว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจและการบุกรุกชีวิตส่วนตัวของพวกเขา [197]

เจ้าของทาสไม่ได้ประท้วงมาตรการทั้งหมดของโคเด็กซ์ ซึ่งหลายคนโต้แย้งว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปแล้ว พวกเขาคัดค้านความพยายามในการจำกัดความสามารถในการลงโทษทางร่างกาย ตัวอย่างเช่น Black Codex จำกัด การ ตีไว้ที่ 25 ครั้ง และกำหนดให้การตี "ไม่ให้เกิดรอยฟกช้ำหรือเลือดออกรุนแรง" เจ้าของทาสคิดว่าทาสจะตีความข้อ จำกัด เหล่านี้เป็นจุดอ่อนซึ่งนำไปสู่การต่อต้านในที่สุด ประเด็นโต้แย้งอีกประการหนึ่งคือชั่วโมงการทำงานที่ถูกจำกัด "ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก"; เจ้าของสวนตอบโดยอธิบายว่าการตัดและแปรรูปอ้อยต้องใช้เวลา 20 ชั่วโมงในฤดูเก็บเกี่ยว [197]

ทาสเหล่านั้นที่ทำงานในไร่น้ำตาลและในโรงงานน้ำตาลมักต้องเผชิญกับสภาวะที่เลวร้ายที่สุด งานภาคสนามเป็นการใช้แรงงานคนอย่างเข้มงวดซึ่งทาสเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย วันทำงานกินเวลาเกือบ 20 ชั่วโมงระหว่างการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป รวมถึงการปลูกฝังและตัดพืชผล การลากเกวียน และการแปรรูปอ้อยด้วยเครื่องจักรที่เป็นอันตราย ทาสถูกบังคับให้อาศัยอยู่ในโรงบาราคูนซึ่งพวกเขาถูกยัดเยียดให้เข้าที่และล็อคด้วยแม่กุญแจในตอนกลางคืน นอนหลับได้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมง สภาพของโรงเบียร์บาราคูนนั้นรุนแรง พวกมันสกปรกและร้อนจัดมาก โดยปกติไม่มีการระบายอากาศ หน้าต่างเพียงบานเดียวคือรูเล็กๆ ในกำแพง (198]

ทาสในคิวบาขนน้ำแข็งออกจากเมน , 1832

ระบบทาสของคิวบามีการแบ่งเพศในลักษณะที่หน้าที่บางอย่างทำโดยทาสชายเท่านั้น บางงานก็ใช้เฉพาะทาสหญิงเท่านั้น ทาสหญิงในฮาวานาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น ดำเนินกิจการโรงเตี๊ยมในเมือง กินบ้านเรือน และบ้านพัก ตลอดจนเป็นร้านซักรีด คนงานทำงานบ้าน และคนรับใช้ ทาสหญิงยังทำหน้าที่เป็นโสเภณีในเมือง

ผู้หญิงคิวบาบางคนสามารถได้รับอิสรภาพโดยมีลูกกับผู้ชายผิวขาว เช่นเดียวกับในวัฒนธรรมละตินอื่น ๆ มีพรมแดนที่หลวมกว่ากับ ประชากร ลูกครึ่งหรือเชื้อชาติผสม บางครั้งผู้ชายที่รับทาสเป็นภรรยาหรือนางสนมก็ปล่อยพวกเขาและลูกๆ ให้เป็นอิสระ เช่นเดียวกับในนิวออร์ลีนส์และแซงต์-โดมิงก์ มูลาโทสเริ่มจัดเป็นกลุ่มที่สามระหว่างชาวอาณานิคมยุโรปและทาสแอฟริกัน เสรีชนโดยทั่วไปแล้วมาจากเชื้อชาติต่าง ๆ มาเพื่อเป็นตัวแทนของ 20% ของประชากรคิวบาทั้งหมดและ 41% ของประชากรคิวบาที่ไม่ใช่คนผิวขาว [19]

ชาวไร่สนับสนุนให้ทาสชาวแอฟริกา-คิวบามีลูกเพื่อขยายพันธุ์แรงงานของตน ปรมาจารย์ต้องการจับคู่ชายผิวดำร่างใหญ่ที่แข็งแกร่งเข้ากับผู้หญิงผิวดำที่แข็งแรง พวกเขาถูกขังอยู่ในโรงบาราคูนและถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์และสร้างลูกหลานของ "พ่อแม่พันธุ์" ซึ่งจะขายได้ประมาณ 500 เปโซ ชาวสวนต้องการให้ลูกเกิดมาเพื่อทดแทนทาสที่เสียชีวิตภายใต้ระบอบการปกครองที่โหดร้าย บาง ครั้ง ถ้า ผู้ ดู แล ไม่ชอบ คุณลักษณะ ของ ลูก ก็ แยก บิดา มารดา ออก แล้ว ส่ง แม่ กลับ ไป ทํา งาน ใน ทุ่ง. (200]

ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถูกลงโทษด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิดที่น่าอับอาย ทาสที่ประพฤติมิชอบหรือไม่เชื่อฟังเจ้านายมักถูกขังไว้ในส่วนลึกของโรงต้มน้ำซึ่งพวกเขาถูกทอดทิ้งเป็นเวลาหลายวัน และบ่อยครั้งสองถึงสามเดือน ท่อนไม้เหล่านี้ทำขึ้นในสองประเภท: แบบนอนราบหรือยืนขึ้น ผู้หญิงถูกลงโทษแม้ในขณะตั้งครรภ์ พวกเขาถูกเฆี่ยนตี: พวกเขาต้องนอน "คว่ำหน้า [โลก] ที่ยื่นออกมาเพื่อปกป้องท้องของพวกเขา" [201]มีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญบางคนตีหญิงมีครรภ์ที่ท้อง มักทำให้แท้ง บาดแผลได้รับการรักษาด้วย “การประคบใบยาสูบ ปัสสาวะและเกลือ” (202]

เฮติ

การเป็นทาสในเฮติเริ่มต้นด้วยการมาถึงของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสบนเกาะนี้ในปี 1492 การฝึกฝนนี้สร้างความเสียหายให้กับประชากรพื้นเมือง [203]หลังจากการล่มสลายของชนเผ่าพื้นเมืองTaínoจากการบังคับใช้แรงงาน โรคภัยไข้เจ็บ และสงคราม ชาวสเปน ภายใต้คำแนะนำของบาทหลวงคาทอลิก Bartolomeu de las Casas และด้วยพรของคริสตจักรคาทอลิกก็เริ่มมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการลักพาตัวและถูกบังคับ แรงงานทาสชาวแอฟริกัน ในช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่ เริ่มต้นในปี 1625 เศรษฐกิจของประเทศเฮติ (ซึ่งในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อแซงต์-โดมิงก์ ) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นทาส และการปฏิบัติที่นั่นถือว่าโหดเหี้ยมที่สุดในโลก

ตามสนธิสัญญาริสวิคในปี ค.ศ. 1697 ฮิสปา นิโอลาถูกแบ่งแยกระหว่างฝรั่งเศสและสเปน. ฝรั่งเศสได้รับที่สามจากตะวันตกและต่อมาได้ตั้งชื่อว่า Saint-Domingue เพื่อพัฒนาเป็นไร่อ้อย ฝรั่งเศสนำเข้าทาสหลายพันคนจากแอฟริกา น้ำตาลเป็นพืชผลที่ร่ำรวยตลอดศตวรรษที่ 18 ภายในปี 1789 ชาวอาณานิคมผิวขาวประมาณ 40,000 คนอาศัยอยู่ใน Saint-Domingue คนผิวขาวมีจำนวนมากกว่าทาสแอฟริกันหลายหมื่นคนที่พวกเขานำเข้ามาทำงานในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับการผลิตอ้อย ในตอนเหนือของเกาะ ทาสสามารถรักษาความผูกพันมากมายกับวัฒนธรรม ศาสนา และภาษาของแอฟริกา ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้รับการต่ออายุอย่างต่อเนื่องโดยชาวแอฟริกันที่นำเข้าใหม่ คนผิวดำมีจำนวนมากกว่าคนผิวขาวประมาณสิบต่อหนึ่ง

การจลาจลของทาส Saint-Domingue ในปี ค.ศ. 1791

รหัส Noirที่ตราขึ้นในฝรั่งเศส("Black Code") ซึ่งจัดทำโดยJean-Baptiste Colbertและให้สัตยาบันโดยLouis XIVได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทาสและเสรีภาพที่อนุญาต Saint-Domingue ได้รับการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในอาณานิคมของทาสที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไร้ความปราณี หนึ่งในสามของชาวแอฟริกันที่นำเข้าใหม่เสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่ปี [204] ทาสจำนวนมากเสียชีวิตจากโรค ต่างๆเช่นไข้ทรพิษและไข้ไทฟอยด์ [205]พวกเขามีอัตราการเกิดประมาณร้อยละ 3 และมีหลักฐานว่าผู้หญิงบางคนทำแท้งในครรภ์หรือกระทำการฆ่าเด็กแทนที่จะปล่อยให้ลูก ๆ ของพวกเขาอยู่ภายใต้พันธนาการของความเป็นทาส [26] [207]

เช่นเดียวกับในอาณานิคมหลุยเซียน่า รัฐบาลอาณานิคม ของฝรั่งเศสอนุญาตให้สิทธิบางอย่างในการปลดปล่อยคนผิวสี : ทายาท ผสมของชายผิวขาวในอาณานิคมและทาสหญิงผิวดำ (และต่อมาคือผู้หญิงที่มีเชื้อชาติผสม) เมื่อเวลาผ่านไป หลายคนได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาส พวกเขาสร้างชนชั้นทางสังคมที่แยกจากกัน บิดาชาวฝรั่งเศส ครีโอลผิวขาวมักส่งลูกชายที่มีเชื้อชาติต่างๆ มาศึกษาที่ฝรั่งเศส ผู้ชายผิวสีบางคนถูกเกณฑ์เข้ากองทัพ ผู้คนผิวสีที่เป็นอิสระจำนวนมากอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ใกล้เมืองปอร์โตแปรงซ์และหลายคนแต่งงานกันภายในชุมชนของตน พวกเขามักจะทำงานเป็นช่างฝีมือและพ่อค้า และเริ่มเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางส่วน บางคนกลายเป็นทาส ดิประชาชนผิวสีเรียกร้องรัฐบาลอาณานิคมให้ขยายสิทธิของตน

ทาสที่เดินทางมายังเฮติจากการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและทาสที่เกิดในเฮติได้รับการบันทึกครั้งแรกในเอกสารสำคัญของเฮติและย้ายไปที่กระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสและกระทรวงการต่างประเทศ ในปี 2015 บันทึกเหล่านี้อยู่ใน The National Archives of France จากการสำรวจสำมะโนประชากรในปี ค.ศ. 1788 ประชากรของเฮติประกอบด้วยคนผิวขาวเกือบ 40,000 คน คนผิวขาว 30,000 คน และทาส 450,000 คน [208]

การปฏิวัติเฮติในปี ค.ศ. 1804 การจลาจลของทาส ที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียว ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ได้เร่งให้เกิดการสิ้นสุดของความเป็นทาสในอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งหมด

จาไมก้า

จาเมกาตกเป็นอาณานิคมของชนเผ่าTaino ก่อนการมาถึงของ โคลัมบัสในปี ค.ศ. 1494 ชาวสเปนตกเป็นทาสของ Taino จำนวนมาก บางคนหลบหนี แต่ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคในยุโรปและการทำงานหนักเกินไป ชาวสเปนยังแนะนำทาสแอฟริกันคนแรกด้วย [209]

อาณานิคมของสเปนไม่ได้นำผู้หญิงเข้ามาในการเดินทางครั้งแรกและนำผู้หญิง Taíno มาเป็นภรรยาของกฎหมายจารีตประเพณี ส่งผลให้มีลูกครึ่ง เมสติ โซ [210] ความรุนแรงทางเพศกับผู้หญิง Taíno โดยชาวสเปนก็เป็นเรื่องธรรมดา [211] [212]

แม้ว่าประชากรทาสแอฟริกันในปี 1670 และ 1680 จะไม่เคยเกิน 10,000 เลย แต่ภายในปี 1800 ก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 300,000 คน

เม็กซิโก

ในปี ค.ศ. 1519 เอร์ นั นคอร์เตส์ได้นำ ทาสสมัยใหม่คนแรกเข้ามาในพื้นที่ [213]ในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 อุปราชแห่งที่สองของเม็กซิโก Luis de Velasco ห้ามการเป็นทาสของชาวแอซเท็การขาดแคลนแรงงานส่งผลให้ชาวแอซเท็กเสียชีวิตหรือเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งนี้นำไปสู่การนำเข้าทาสแอฟริกันเนื่องจากไม่ไวต่อไข้ทรพิษ เพื่อแลกกับ ชาวแอฟริกันจำนวนมากได้รับโอกาสในการซื้ออิสรภาพ ในขณะที่คนอื่นๆ ได้รับอิสรภาพจากเจ้านายในที่สุด [213]

เปอร์โตริโก้

เมื่อPonce de LeónและชาวสเปนมาถึงเกาะBoriken (เปอร์โตริโก) พวกเขากดขี่ชนเผ่าTaínoบนเกาะ บังคับให้พวกเขาทำงานในเหมืองทองคำและสร้างป้อมปราการ Taíno จำนวนมากเสียชีวิต โดยเฉพาะจากไข้ทรพิษ ซึ่งพวกเขาไม่มีภูมิคุ้มกัน Taínos คนอื่นๆ ฆ่าตัวตายหรือออกจากเกาะหลังจากการจลาจล Taíno ล้มเหลวในปี ค.ศ. 1511 [214] ชาวอาณานิคมของสเปน กลัวการสูญเสียกำลังแรงงาน บ่นว่าศาลพวกเขาต้องการกำลังคน อีกทางเลือกหนึ่งคือ Las Casas แนะนำให้นำเข้าและใช้งานทาสแอฟริกัน ในปี ค.ศ. 1517 มกุฎราชกุมารแห่งสเปนได้อนุญาตให้อาสาสมัครนำเข้าทาสสิบสองคนต่อครั้ง จึงเป็นการเริ่มต้นการค้าทาสในอาณานิคม [215]

ทาสชาวแอฟริกันถูกตราหน้าด้วยเหล็กร้อนอย่างถูกกฎหมายที่หน้าผาก ป้องกันการ "ขโมย" หรือการฟ้องร้องที่ท้าทายการเป็นเชลยของพวกเขา [216] ชาวอาณานิคมยังคงฝึกฝนการสร้างแบรนด์นี้มานานกว่า 250 ปี [217] พวกเขาถูกส่งไปทำงานในเหมืองทองคำหรือในทุ่งขิงและน้ำตาลของเกาะ พวกเขาได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่กับครอบครัวในกระท่อมบนที่ดินของนาย และได้รับที่ดินบางส่วนสำหรับทำการเกษตร แต่มิฉะนั้นจะต้องได้รับการปฏิบัติที่รุนแรง รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเนื่องจากชาวอาณานิคมส่วนใหญ่มาถึงโดยไม่มีผู้หญิง หลายคนแต่งงานกับชาวแอฟริกันหรือ Taínos ทายาทผสมพันธุ์ของพวกเขาก่อตัวเป็นรุ่นแรกของประชากรเปอร์โตริโกตอนต้น [216]

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2416 สเปนยกเลิกการเป็นทาสในเปอร์โตริโก เจ้าของได้รับการชดเชย

ทาสต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอย่างหนักและไม่มีโอกาสก้าวหน้าแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาจากเจ้านายของพวกเขา ชาวสเปนถือว่าชาวแอฟริกันเหนือกว่า Taíno เนื่องจากคนหลังไม่เต็มใจที่จะดูดซึม ในทางตรงกันข้าม พวกทาสมีทางเลือกน้อยแต่ต้องปรับตัว หลายคนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และได้รับนามสกุลของเจ้านาย [216]

เมื่อถึงปี ค.ศ. 1570 ชาวอาณานิคมพบว่าเหมืองทองคำหมดลง ส่งผลให้เกาะตกอยู่ภายใต้การดูแลของเรือที่แล่นผ่าน การเพาะปลูกพืชผล เช่น ยาสูบ ฝ้าย โกโก้ และขิง ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจ [218] ด้วยความต้องการน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ ชาวไร่รายใหญ่ได้เพิ่มการเพาะปลูกและการแปรรูปอ้อยที่ใช้แรงงานเข้มข้น สวนน้ำตาลเข้ามาแทนที่การทำเหมืองในฐานะอุตสาหกรรมหลักของเปอร์โตริโก และรักษาความต้องการทาสแอฟริกันไว้สูง [218]

หลังปี ค.ศ. 1784 สเปนได้จัดเตรียมห้าวิธีที่ทาสจะได้รับอิสรภาพ [217] ห้าปีต่อมา มกุฎราชกุมารแห่งสเปนได้ออก "พระราชกฤษฎีกาแห่งพระหรรษทาน 1789" ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเพิ่มข้อจำกัดในการให้สถานะเป็นเสรีชน พระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้อาสาสมัครซื้อทาสและมีส่วนร่วมในการค้าทาสที่เฟื่องฟูในทะเลแคริบเบียน ต่อมาในปีนั้น ได้มีการแนะนำรหัสทาสใหม่ หรือที่รู้จักในชื่อEl Código Negro (The Black Code) [219]

ภายใต้ "El Código Negro" ทาสสามารถซื้ออิสรภาพของเขาได้ ในกรณีที่เจ้านายของเขาเต็มใจที่จะขาย โดยการจ่ายราคาที่ขอเป็นงวด ทาสได้รับอนุญาตให้หารายได้ในเวลาว่างโดยทำงานเป็นช่างทำรองเท้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า หรือขายผลผลิตที่พวกเขาปลูกในที่ดินของตนเอง เพื่ออิสรภาพของเด็กแรกเกิดที่ยังไม่รับบัพติศมา พวกเขาจ่ายครึ่งราคาเด็กที่รับบัพติสมา เหล่า เสรีชนหลายคนเริ่มตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Cangrejos ( Santurce ) , Carolina , Canóvanas , LoízaและLuquillo บางคนกลายเป็นเจ้าของทาสเอง [216]แม้จะมีเส้นทางสู่อิสรภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 เป็นต้นไป จำนวนทาสในเปอร์โตริโกเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวอันเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมน้ำตาลในเกาะ [218]

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2416 การเป็นทาสถูกยกเลิกอย่างถูกกฎหมายในเปอร์โตริโก อย่างไรก็ตาม ทาสไม่ได้เป็นอิสระ แต่ต้องซื้อเสรีภาพของตัวเอง ในราคาที่เจ้านายคนสุดท้ายกำหนดไว้ พวกเขายังต้องทำงานอีกสามปีสำหรับอดีตนายของตน ให้กับอาณานิคมอื่นๆ ที่สนใจในบริการของตน หรือเพื่อรัฐเพื่อจ่ายค่าชดเชยบางส่วน [220]ระหว่างปี ค.ศ. 1527 และ พ.ศ. 2416 ทาสในเปอร์โตริโกได้ทำการก่อจลาจลมากกว่ายี่สิบครั้ง [221] [222]

ซูรินาเม
ฌาปนกิจ ณ สวนทาสเนเธอร์แลนด์ ซูรินาเม พ.ศ. 2383-2493

ชาวสวนในอาณานิคมดัตช์พึ่งพาทาสชาวแอฟริกันอย่างมากในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปพืชผลทางการเกษตรของกาแฟ โกโก้ อ้อย และฝ้ายริมแม่น้ำ การปฏิบัติต่อทาสของชาวไร่ชาวไร่นั้นไม่ดีอย่างฉาวโฉ่ [223]นักประวัติศาสตร์CR นักมวยเขียนว่า "ความไร้มนุษยธรรมของมนุษย์เกือบจะถึงขีดจำกัดในซูรินาม" [224]

ทาสหลายคนหนีออกจากสวน ด้วยความช่วยเหลือของชาวอเมริกาใต้พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่อยู่ติดกัน ทาสที่หลบหนีเหล่านี้ได้ก่อตั้งวัฒนธรรมใหม่ที่ไม่เหมือนใครภายในที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในสิทธิของตนเอง พวกเขารู้จักกันในภาษาอังกฤษว่าMaroonsในภาษาฝรั่งเศสว่าNèg'Marrons (ตามตัวอักษรแปลว่า "พวกนิโกรสีน้ำตาล" นั่นคือ "พวกนิโกรผิวสีซีด") และในภาษาดัตช์ว่าMarrons Maroons ค่อยๆ พัฒนาชนเผ่าอิสระหลายเผ่าผ่านกระบวนการของชาติพันธุ์เนื่องจากพวกมันประกอบด้วยทาสจากเชื้อชาติแอฟริกันที่แตกต่างกัน ชนเผ่าเหล่านี้ได้แก่ สรามา กะปารามากา นดยุกาหรือเอากันกวินติ อะ ลูกูหรือโบนี่และมาตาไว

ชาว Maroons มักจะบุกเข้าไปในสวนเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่จากพวกทาสและจับผู้หญิง เช่นเดียวกับการซื้ออาวุธ อาหาร และเสบียง บางครั้งพวกเขาก็ฆ่าชาวไร่และครอบครัวของพวกเขาในการบุกโจมตี [225] ชาวอาณานิคมยังติดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อต้านพวก Maroons ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะหลบหนีผ่านป่าฝน ซึ่งพวกเขารู้ดีกว่าอาณานิคม เพื่อยุติการสู้รบ ในศตวรรษที่ 18 เจ้าหน้าที่อาณานิคมของยุโรปได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพหลายฉบับกับชนเผ่าต่างๆ พวกเขาได้รับสถานะอธิปไตยและสิทธิทางการค้าของ Maroons ในดินแดนภายในของตนโดยให้อิสระแก่พวกเขา

ในปี ค.ศ. 1861–63 ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะบริหารของเขามองหาสถานที่สำหรับย้ายทาสที่เป็นอิสระซึ่งต้องการออกจากสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ เปิดการเจรจากับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการอพยพของชาวแอฟริกัน-อเมริกันและการตั้งอาณานิคมของอาณานิคมซูรินาเมชาวดัตช์ในอเมริกาใต้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากปี พ.ศ. 2407 ข้อเสนอก็ถูกยกเลิก [226]

เนเธอร์แลนด์เลิกเป็นทาสในซูรินาเมในปี พ.ศ. 2406 ภายใต้กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งกำหนดให้ทาสทำงานในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลา 10 ปีเปลี่ยนผ่านโดยได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นการชดเชยบางส่วนสำหรับเจ้านายของตน หลังปี 1873 นักเสรีนิยมส่วนใหญ่ละทิ้งพื้นที่เพาะปลูกที่พวกเขาเคยทำงานมาหลายชั่วอายุ คน เพื่อสนับสนุนเมืองหลวงParamaribo

สหรัฐ
กลุ่มทาสถูกขับไล่ออกจาก เมือง สทอนตันรัฐเวอร์จิเนียไปยังรัฐเทนเนสซีในปี พ.ศ. 2393

ความเป็นทาสในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันทางกฎหมายของการตกเป็นทาสกลุ่มมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกันและแอฟริกันอเมริกันที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 18 และ 19 หลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษและก่อนสิ้นอเมริกา สงครามกลางเมือง . การเป็นทาสได้รับการฝึกฝนในบริติชอเมริกาตั้งแต่สมัยอาณานิคมและถูกกฎหมายในอาณานิคมทั้งสิบสามแห่งในช่วงเวลาของการประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. 2319 เมื่อถึงเวลาของการปฏิวัติอเมริกาสถานะของทาสได้ถูกจัดตั้งเป็นชนชั้นวรรณะที่เกี่ยวข้อง ที่มีเชื้อสายแอฟริกัน [227] สหรัฐอเมริกากลายเป็นขั้วในประเด็นเรื่องการเป็นทาส ซึ่งเป็นตัวแทนของทาสและรัฐอิสระที่แบ่งโดยกลุ่มเมสัน-ดิกสันซึ่งแยกเพนซิลเวเนียที่เป็นอิสระออกจากทาสแมริแลนด์และเดลาแวร์

สภาคองเกรสระหว่างการบริหาร ของ เจฟเฟอร์สันห้ามมิให้นำเข้าทาสซึ่งมีผลในปี 1808 แม้ว่าการลักลอบนำเข้า (การนำเข้าที่ผิดกฎหมาย) ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ [228]การค้าทาสในประเทศ อย่างไร ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากความต้องการแรงงานจากการพัฒนาสวนฝ้ายในภาคใต้ตอนล่าง รัฐเหล่านั้นพยายามที่จะขยายความเป็นทาสไปยังดินแดนทางตะวันตกใหม่เพื่อรักษาส่วนแบ่งอำนาจทางการเมืองในประเทศ กฎหมายดังกล่าวเสนอต่อสภาคองเกรสเพื่อดำเนินการขยายขอบเขตการเป็นทาสไปยังรัฐที่เพิ่งให้สัตยาบันใหม่ รวมถึงพระราชบัญญัติแคนซัส-เนบราสก้า

การปฏิบัติต่อทาสในสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข เวลา และสถานที่ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของการเป็นทาสทำให้คนผิวขาวหลายคนที่มีอำนาจเหนือทาสเสียหาย โดยเด็ก ๆ แสดงความโหดร้ายของตนเอง อาจารย์และผู้ดูแลใช้การลงโทษทางร่างกายเพื่อกำหนดความประสงค์ของพวกเขา ทาสถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ผูกมัดแขวนคอทุบตี เผา ทำลาย ตราสินค้า และจำคุก การลงโทษมักเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการไม่เชื่อฟังหรือการละเมิดที่รับรู้ แต่บางครั้งการละเมิดก็ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันอีกครั้งถึงการครอบงำของเจ้านายหรือผู้ดูแลทาส [229]การรักษามักจะรุนแรงกว่าในสวนขนาดใหญ่ ซึ่งมักได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลและเป็นเจ้าของโดยผู้ถือทาสที่ขาดงาน

รอยแผลคีลอยด์ของทาสที่หลบหนี กอ ร์ดอนแบตันรูช รัฐหลุยเซียนา (1863) ภาพที่มีชื่อเสียงนี้เผยแพร่โดยผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกทาส [230]

วิลเลียม เวลส์ บราวน์ซึ่งหลบหนีไปสู่อิสรภาพ รายงานว่าในพื้นที่เพาะปลูกแห่งหนึ่ง ทาสต้องเก็บฝ้าย 80 ปอนด์ต่อวัน ในขณะที่ผู้หญิงต้องเก็บ 70 ปอนด์ต่อวัน ถ้าทาสคนใดล้มเหลวในโควตา พวกเขาจะถูกเฆี่ยนตีทุก ๆ ปอนด์ที่มันสั้น เสาแส้ยืนอยู่ข้างตาชั่งฝ้าย [231]ชายชาวนิวยอร์กที่เข้าร่วมการประมูลทาสในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 รายงานว่าทาสชายอย่างน้อยสามในสี่ที่เขาเห็นตอนขายนั้นมีรอยแผลเป็นที่หลังจากการเฆี่ยนตี [232]ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวเล็กๆ ที่เป็นเจ้าของทาสมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างเจ้าของและทาส บางครั้งสิ่งนี้ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่มีมนุษยธรรมมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้รับ [229]

ทาสมากกว่าหนึ่งล้านคนถูกขายออกจากภาคใต้ตอนบนซึ่งมีแรงงานเหลือใช้ และถูกนำตัวไปยังภาคใต้ตอนล่างในการบังคับอพยพ ทำให้หลายครอบครัวแตกแยก ชุมชนใหม่ของวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกันได้รับการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และจำนวนทาสทั้งหมดในภาคใต้ในที่สุดก็ถึง 4 ล้านคนก่อนการปลดปล่อย [233] [234]ในศตวรรษที่ 19 ผู้เสนอเรื่องความเป็นทาสมักปกป้องสถาบันว่าเป็น "ความชั่วร้ายที่จำเป็น" คนผิวขาวในสมัยนั้นกลัวว่าการปลดปล่อยทาสผิวดำจะส่งผลเสียต่อสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นทาสต่อไป นักเขียนและนักเดินทางชาวฝรั่งเศสAlexis de TocquevilleในDemocracy in America(1835) แสดงความคัดค้านต่อการเป็นทาสขณะสังเกตผลกระทบต่อสังคมอเมริกัน เขารู้สึกว่าสังคมพหุเชื้อชาติที่ปราศจากการเป็นทาสนั้นไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากเขาเชื่อว่าอคติต่อคนผิวดำเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับสิทธิมากขึ้น คนอื่นๆ เช่นเจมส์ เฮนรี แฮมมอนด์แย้งว่าการเป็นทาสเป็น "ความดีเชิงบวก" โดยกล่าวว่า "คุณต้องมีอาชีพดังกล่าว มิฉะนั้น คุณจะไม่มีชนชั้นอื่นที่นำไปสู่ความก้าวหน้า อารยธรรม และความประณีต"

รัฐบาลของรัฐทางใต้ต้องการรักษาสมดุลระหว่างจำนวนรัฐทาสและรัฐอิสระ เพื่อรักษาสมดุลทางการเมืองของอำนาจในสภาคองเกรส ดินแดนใหม่ที่ได้รับจากอังกฤษฝรั่งเศส และเม็กซิโกเป็นประเด็น ของการประนีประนอมทางการเมืองครั้งสำคัญ เมื่อถึงปี พ.ศ. 2393 ชาวใต้ที่ปลูกฝ้ายใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กำลังขู่ว่าจะแยกตัวออกจากสหภาพและความตึงเครียดยังคงเพิ่มสูงขึ้น ชาวคริสต์ชาวใต้ผิวขาวหลายคน รวมทั้งรัฐมนตรีในโบสถ์ พยายามหาเหตุผลสนับสนุนที่พวกเขาสนับสนุนการเป็นทาสตามที่แก้ไขโดยลัทธิพ่อของคริสเตียน [235] นิกายที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ คริสตจักรแบ๊บติสต์ เมธอดิสต์ และเพรสไบทีเรียน แยกประเด็นปัญหาการเป็นทาสออกเป็นองค์กรระดับภูมิภาคของภาคเหนือและภาคใต้

ทาสในไร่เวอร์จิเนีย ( The Old Plantation , c. 1790)

เมื่ออับราฮัม ลินคอล์นชนะการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2403จากการยุติการขยายความเป็นทาส ตามการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐในปี พ.ศ. 2403มีบุคคลประมาณ 400,000 คน ซึ่งคิดเป็น 8% ของครอบครัวชาวอเมริกันทั้งหมด มีทาสเกือบ 4,000,000 คน [236]หนึ่งในสามของครอบครัวชาวใต้เป็นเจ้าของทาส [237] ภาคใต้ลงทุนอย่างหนักในการเป็นทาส ดังนั้น ในการเลือกตั้งของลินคอล์น เจ็ดรัฐได้แยกย้าย กันไปจัดตั้งสมาพันธรัฐอเมริกา หกรัฐแรกที่แยกตัวออกมามีทาสจำนวนมากที่สุดในภาคใต้ ไม่นานหลังจากนั้น เกี่ยวกับปัญหาการเป็นทาส สหรัฐฯ ได้ปะทุในสงครามกลางเมือง ทั้งหมดโดยการเป็นทาสสิ้นสุดลงอย่างถูกกฎหมายในฐานะสถาบันหลังสงครามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2408

ในปี 2018 Orlando Sentinelได้รายงานโรงเรียนคริสเตียนเอกชนบางแห่งในฟลอริดาว่าสอนนักเรียนเกี่ยวกับ หลักสูตร การทรงสร้างซึ่งรวมถึงการยืนยันเช่น "ชาวใต้ที่ขาวและดำส่วนใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน" และ "บุคคลที่กระหายอำนาจปลุกระดมผู้คน" นำไปสู่ขบวนการสิทธิพลเมือง [238]

เอเชีย

ความเป็นทาสมีอยู่ทั่วเอเชีย และรูปแบบของการเป็นทาสยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

จีน
สัญญาจากราชวงศ์ถังบันทึกการซื้อทาสอายุ 15 ปีเพื่อซื้อผ้าไหมธรรมดาหกเส้นและ เหรียญ 5 เหรียญ

ความเป็นทาสมีหลายรูปแบบตลอดประวัติศาสตร์ของจีน มีรายงานว่าถูกยกเลิกในฐานะสถาบันที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย รวมถึงในกฎหมายปี 1909 [239] [240]ตราขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี 1910 [241]แม้ว่าการปฏิบัติจะดำเนินต่อไปจนถึงอย่างน้อยปี 1949 [98]

ราชวงศ์ถังซื้อทาสชาวตะวันตกจากชาวยิวRadhanite [242] Tang ทหารจีนและโจรสลัดกดขี่ชาวเกาหลี, เติร์ก, เปอร์เซีย, อินโดนีเซียและผู้คนจากมองโกเลียใน, เอเชียกลางและอินเดียตอนเหนือ [243] [244] [245] [246]แหล่งที่มาของทาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากชนเผ่าทางใต้ รวมทั้งชาวไทยและชาวอะบอริจินจากจังหวัดทางใต้ของฝูเจี้ยน กวางตุ้ง กวางสี และกุ้ยโจว ชาวมาเลย์ เขมร ชาวอินเดีย และชาว "ผิวดำ" (ซึ่งเป็นชาวออสโตรนีเซียนเนกริ โต แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก หรือแอฟริกัน หรือทั้งสองอย่าง) ก็ถูกซื้อไปในฐานะทาสในราชวงศ์ถังเช่นกัน [247]

ใน สมัยราชวงศ์ชิงในศตวรรษที่ 17 มีคนรับใช้ตามพันธุกรรมที่เรียกว่าบูอิ อาฮา (แมนจู:บูย นิยาลมา การทับศัพท์ภาษาจีน: 包衣阿哈) ซึ่งเป็นคำภาษาแมนจูที่แปลตามตัวอักษรว่า "คนในครัวเรือน" และบางครั้งก็แปลเป็น " นุไก " " ชาวแมนจูกำลังสถาปนาความสัมพันธ์แบบส่วนตัวและแบบพ่อที่ใกล้ชิดระหว่างนายกับทาส ตามที่นูรฮาชีกล่าวว่า "อาจารย์ควรรักพวกทาสและกินอาหารแบบเดียวกับเขา" [248]อย่างไรก็ตาม บูอิ อาฮะ "ไม่ตรงกับหมวดหมู่ภาษาจีนของ "ทาสรับใช้" (จีน: 奴僕) ทุกประการ กลับเป็นความสัมพันธ์ของการพึ่งพาอาศัยเจ้านาย ซึ่งในทางทฤษฎีรับประกันความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน แม้ว่านักวิชาการชาวตะวันตกหลายคนจะแปล "booi" โดยตรงว่า "bond-servant" ("booi" บางคนถึงกับมีคนใช้ของตัวเอง) [98]

ชาวซูฟี มุสลิมจีน (ตุงกัน) ที่ถูกตั้งข้อหาปฏิบัติ xiejiao (ศาสนานอกรีต) ถูกลงโทษโดยการเนรเทศไปยังซินเจียง และถูกขายเป็นทาสให้กับชาวมุสลิมคนอื่นๆ เช่น ชาวซูฟีขอทาน [249] ชาวจีนฮั่นที่ก่ออาชญากรรมเช่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝิ่นกลายเป็นทาสของการขอทาน การปฏิบัตินี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของราชวงศ์ชิง [250]ชาวจีนส่วนใหญ่ในอัลติชาห์เป็นเชลยที่ถูกเนรเทศไปยัง Turkestani Begs [251]แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว พ่อค้าชาวจีนที่เป็นอิสระจะไม่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์กับผู้หญิงชาว Turkestani ตะวันออก แต่ทาสชาวจีนบางคนที่เป็นขอทาน พร้อมด้วยทหาร Green Standard, Bannermen และ Manchus ได้ร่วมค้ากับสตรีชาว Turkestani ตะวันออกที่มีลักษณะจริงจัง [252]

อินเดีย

การเป็นทาสในอินเดียแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช และอาจย้อนกลับไปถึงสมัยพระเวท [253]ความเป็นทาสทวีความรุนแรงขึ้นในระหว่างการครอบงำของชาวมุสลิมทางตอนเหนือของอินเดียหลังศตวรรษที่ 11 [254] ความ เป็นทาสมีอยู่ในโปรตุเกสอินเดียหลังศตวรรษที่ 16 ชาวดัตช์ส่วนใหญ่จัดการกับทาส Abyssian ซึ่งเป็นที่รู้จักในอินเดียในชื่อ Habshis หรือ Sheedes [255]อาระกัน/เบงกอล มาลาบาร์ และโกโรมันเด ล ยังคงเป็นแหล่งแรงงานบังคับที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปี ค.ศ. 1660

ระหว่างปี ค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1662 ชาวดัตช์ได้ส่งออกทาสโดยเฉลี่ย 150–400 คนต่อปีจากชายฝั่งอาระกัน-เบงกอล ในช่วง 30 ปีแรกของการดำรงอยู่ของบาตาเวีย ทาสชาวอินเดียและชาวอาระกันได้จัดหาแรงงานหลักของบริษัท Dutch East India สำนักงานใหญ่ในเอเชีย การเพิ่มขึ้นของทาสโคโรมันเดลเกิดขึ้นระหว่างความอดอยากภายหลังการจลาจลของผู้ปกครองอินเดียนายาคาทางใต้ของอินเดีย (ตันจาวูร์ เซนจิ และมาดูไร) ต่อการปกครองบิจาปูร์ (ค.ศ. 1645) และการทำลายล้างในชนบทตันจาวูร์ที่ตามมาโดยกองทัพพิจาปูร์ ตามรายงาน ผู้คนมากกว่า 150,000 คนถูกจับโดยกองทัพมุสลิม Deccani ที่บุกรุกไปยัง Bijapur และ Golconda ในปี ค.ศ. 1646 มีการส่งทาส 2,118 คนไปยังบาตาเวีย ส่วนใหญ่มาจากทางใต้ของโกโรมันเดล ทาสบางคนยังถูกพาไปยังทางใต้ที่ Tondi, Adirampatnam และ Kayalpatnam การเพิ่มขึ้นของการเป็นทาสเกิดขึ้นระหว่างปี 1659 ถึง 1661 จาก Tanjavur อันเป็นผลมาจากการโจมตี Bijapuri ต่อเนื่องกัน ที่เมืองนากาปัตนัม ปูลิกัต และที่อื่นๆ บริษัทได้ซื้อทาสจำนวน 8,000–10,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังศรีลังกา ในขณะที่ส่วนเล็กๆ ถูกส่งออกไปที่บาตาเวียและมะละกา ในที่สุด ภายหลังความแห้งแล้งอันยาวนานในมทุรายและโคโรมันเดลทางใต้ในปี 1673 ซึ่งทำให้การต่อสู้ของมทุไร-มาราธาที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้นเพื่อแย่งชิงตันจาวูร์และการคลังเชิงลงโทษ ผู้คนหลายพันคนจากตันจาวูร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ถูกขายไปเป็นทาสและส่งออกโดยพ่อค้าชาวเอเชียจากนาคปัตตินัม สู่อาเจะห์ ยะโฮร์ และตลาดค้าทาสอื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังศรีลังกา ในขณะที่ส่วนเล็ก ๆ ถูกส่งออกไปปัตตาเวียและมะละกา ในที่สุด ภายหลังความแห้งแล้งอันยาวนานในมทุรายและโคโรมันเดลทางใต้ในปี 1673 ซึ่งทำให้การต่อสู้ของมทุไร-มาราธาที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้นเพื่อแย่งชิงตันจาวูร์และการคลังเชิงลงโทษ ผู้คนหลายพันคนจากตันจาวูร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ถูกขายไปเป็นทาสและส่งออกโดยพ่อค้าชาวเอเชียจากนาคปัตตินัม สู่อาเจะห์ ยะโฮร์ และตลาดค้าทาสอื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังศรีลังกา ในขณะที่ส่วนเล็ก ๆ ถูกส่งออกไปปัตตาเวียและมะละกา ในที่สุด ภายหลังความแห้งแล้งอันยาวนานในมทุรายและโคโรมันเดลทางใต้ในปี 1673 ซึ่งทำให้การต่อสู้ของมทุไร-มาราธาที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้นเพื่อแย่งชิงตันจาวูร์และการคลังเชิงลงโทษ ผู้คนหลายพันคนจากตันจาวูร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ถูกขายไปเป็นทาสและส่งออกโดยพ่อค้าชาวเอเชียจากนาคปัตตินัม สู่อาเจะห์ ยะโฮร์ และตลาดค้าทาสอื่นๆ

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1687 ชาวอังกฤษได้ส่งออกทาส 665 คนจากป้อมเซนต์จอร์จ มาดราส และในปี ค.ศ. 1694–ค.ศ. 1694 เมื่อการทำสงครามได้ทำลายล้างอินเดียใต้อีกครั้ง ทาสทั้งหมด 3,859 คนถูกนำเข้าจากโกโรมันเดลโดยบุคคลทั่วไปมายังศรีลังกา [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266]ปริมาณการค้าทาสในมหาสมุทรอินเดียดัตช์ทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 15 –30% ของการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งน้อยกว่าการค้าทาสข้ามทะเลทรายซาฮาราเล็กน้อย และใหญ่กว่าชายฝั่งสวาฮิลีและชายฝั่งทะเลแดงเล็กน้อยถึงสามเท่าและบริษัท Dutch West India Company (267] ตามที่เซอร์เฮนรี่ บาร์เทิ ล เฟรเร(ซึ่งนั่งอยู่ในสภาอุปราช) มีทาสประมาณ 8 หรือ 9 ล้านคนในอินเดียในปี พ.ศ. 2384 ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรมาลาบาร์เป็นทาส การเป็นทาสถูกยกเลิกอย่างถูกกฎหมายในทรัพย์สินของบริษัทอินเดียตะวันออกโดย พระราชบัญญัติการค้าทาสของ อินเดียพ.ศ. 2386 [5]

อินโดจีน

ชาวเขาเผ่าอินโดจีนถูก "ตามล่าไม่หยุดหย่อนและเป็นทาสโดยชาวสยาม (ไทย) ชาวอานาไมต์ (เวียดนาม) และชาวกัมพูชา" [268]การรณรงค์ทางทหารของสยามในประเทศลาวในปี พ.ศ. 2419 มีผู้สังเกตการณ์ชาวอังกฤษอธิบายว่า [268]การสำรวจสำมะโนประชากรในปี พ.ศ. 2422 แสดงให้เห็นว่า 6% ของประชากรในรัฐสุลต่านรัฐเประ ของ มาเลย์เป็นทาส [269]คนที่เป็นทาสมีประมาณสองในสามของประชากรในส่วนของเกาะบอร์เนียวเหนือในทศวรรษที่ 1880 [269]

ญี่ปุ่น

หลังจากที่ชาวโปรตุเกสติดต่อกับญี่ปุ่นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1543 การค้าทาสได้พัฒนาขึ้นโดยที่ชาวโปรตุเกสได้ซื้อชาวญี่ปุ่นมาเป็นทาสในญี่ปุ่นและขายพวกเขาไปยังที่ต่างๆ ในต่างประเทศ รวมทั้งโปรตุเกสตลอดศตวรรษที่ 16 และ 17 [270] [271]เอกสารจำนวนมากกล่าวถึงการค้าทาสพร้อมกับการประท้วงต่อต้านการเป็นทาสของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าทาสชาวญี่ปุ่นเป็นชาติแรกในประเทศของพวกเขาที่ไปสิ้นสุดที่ยุโรป และชาวโปรตุเกสได้ซื้อทาสสาวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเพื่อนำตัวไปยังโปรตุเกสเพื่อจุดประสงค์ทางเพศ ดังที่คริสตจักรได้บันทึกไว้[272]ในปี 1555 ทาสหญิงชาวญี่ปุ่นยัง ขายเป็นนางสนม ให้ ลาสการ์เอเชียและลูกเรือชาวแอฟริกัน พร้อมด้วยลูกเรือชาวยุโรปที่ใช้บริการเรือโปรตุเกสที่ซื้อขายในญี่ปุ่น กล่าวถึงโดย Luis Cerqueira คณะเยซูอิตชาวโปรตุเกสในเอกสารปี 1598 [273]ทาสชาวญี่ปุ่นถูกชาวโปรตุเกสพา มาที่ มาเก๊าซึ่งพวกเขาถูกกดขี่ให้เป็นทาสของโปรตุเกสหรือกลายเป็นทาสของทาสคนอื่นๆ [274] [275]

ทาสชาวเกาหลีบางคนถูกซื้อโดยชาวโปรตุเกสและนำกลับมายังโปรตุเกสจากญี่ปุ่น ซึ่งพวกเขาเป็นหนึ่งในเชลยศึกชาวเกาหลีหลายหมื่นคนที่ถูกส่งตัวมายังญี่ปุ่นระหว่างการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น (1592–98 ) [276] [277]นักประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าในเวลาเดียวกันฮิเดโยชิแสดงความขุ่นเคืองและความขุ่นเคืองต่อการค้าทาสของโปรตุเกสในทาสญี่ปุ่นเขามีส่วนร่วมในการค้าทาสจำนวนมากของเชลยศึกเกาหลีในญี่ปุ่น [278] [279] ฟิลลิปโป ซาสเซ็ตติเห็นทาสชาวจีนและญี่ปุ่นบางคนในลิสบอนท่ามกลางชุมชนทาสขนาดใหญ่ในปี ค.ศ. 1578 แม้ว่าทาสส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีก็ตาม [280] [281] [282] [283] [284] ชาวโปรตุเกส "ได้รับการยกย่องอย่างสูง" ทาสชาวเอเชียจากตะวันออก "มากกว่าทาสจากอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา" [285]โปรตุเกสถือว่าคุณสมบัติเช่นความฉลาดและความอุตสาหะของทาสชาวจีนและญี่ปุ่น [286] [287] [282] [283]

กษัตริย์เซบาสเตียนแห่งโปรตุเกสกลัวว่าการเป็นทาสอาละวาดจะส่งผลเสียต่อการเปลี่ยนศาสนาของคาทอลิก ดังนั้นเขาจึงสั่งห้ามในปี 1571 [288] ฮิเดโยชิรู้สึกขยะแขยงมากจนคนญี่ปุ่นของเขาถูกขายไปเป็นทาสในคิวชูจน หมด ได้เขียนจดหมายถึงรองเจสุอิต กัสปา โคเอลโฮ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1587 เพื่อเรียกร้องให้ชาวโปรตุเกส สยาม (ไทย) และกัมพูชาเลิกซื้อและกดขี่ชาวญี่ปุ่นและส่งคืนทาสชาวญี่ปุ่นที่ลงเอยที่อินเดีย [289] [290] [291]ฮิเดโยชิตำหนิชาวโปรตุเกสและเยซูอิตสำหรับการค้าทาสนี้และห้ามไม่ให้คริสเตียนเผยแผ่ศาสนา [292] [แหล่งเผยแพร่ด้วยตนเอง ][293]ในปี ค.ศ. 1595 โปรตุเกสได้ผ่านกฎหมายห้ามการขายและการซื้อทาสชาวจีนและญี่ปุ่น [294]

เกาหลี
กีแซงผู้หญิงจากครอบครัวที่ถูกขับไล่หรือทาสที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้ความบันเทิง การสนทนา และบริการทางเพศแก่ผู้ชายของชนชั้นสูง

ในช่วงสมัยโชซอน ประชากรโน บิสามารถผันผวนได้ถึงหนึ่งในสามของประชากร แต่โดยเฉลี่ยแล้ว โนบิคิดเป็นประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมด [101]ระบบโนบิเริ่มเสื่อมถอยในศตวรรษที่ 18 [295]ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์โชซอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นในศตวรรษที่ 17 มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในหมู่นักคิดที่มีชื่อเสียงในเกาหลีเกี่ยวกับระบบโนบิ แม้แต่ในรัฐบาลโชซอน ก็มีข้อบ่งชี้ว่าทัศนคติที่มีต่อโนบิเปลี่ยนไป [296] กษัตริย์ยองโจดำเนินนโยบายการปลดปล่อย อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในปี พ.ศ. 2318 [102]และเขาและกษัตริย์จองโจ ผู้สืบทอดของเขาได้เสนอข้อเสนอและการพัฒนาหลายอย่างที่ลดภาระของโนบิ ซึ่งนำไปสู่การปลดปล่อยรัฐบาลโนบิส่วนใหญ่ในปี ค.ศ. 1801 [296]นอกจากนี้ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น[102]ทาสที่หลบหนีจำนวนมาก[101]การค้าทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เป็นอิสระมีส่วนทำให้จำนวนโนบิลดลงเหลือประมาณ 1.5% ของประชากรทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2401 [107]ระบบโนบิทางพันธุกรรมถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในช่วงปี พ.ศ. 2429-2430 [101] [107 ]และส่วนที่เหลือของระบบ nobi ถูกยกเลิกด้วยการปฏิรูป Gaboของปีพ. ศ. 2437 [101] [297]อย่างไรก็ตาม ความเป็นทาสไม่ได้หายไปอย่างสมบูรณ์ในเกาหลีจนถึงปี 1930 ระหว่างการปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่น

ในช่วงที่จักรวรรดิญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวเกาหลีบางคนถูกใช้แรงงานบังคับโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น ในสภาพที่เทียบได้กับการเป็นทาส [101] [298]ซึ่งรวมถึงผู้หญิงที่ถูกบังคับเป็นทาสทางเพศโดยกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่รู้จักในชื่อ " ปลอบโยนผู้หญิง " [101] [298]

โอเชียเนีย

ทาส ( เขา mōkai ) มีบทบาททางสังคมที่เป็นที่ยอมรับในสังคมชาวเมารี แบบ ดั้งเดิมในนิวซีแลนด์ [299]

Blackbirdingเกิดขึ้นบนเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและออสเตรเลียโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 19

จักรวรรดิออตโตมันและทะเลดำ

ด้านบน : สงครามออตโตมันทำให้ชาวยุโรปถูกลากไปยังอาณาจักรนั้น

ในคอนสแตนติโนเปิลประมาณหนึ่งในห้าของประชากรเป็นทาส. [67]เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าทาสที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และต่อมา ทาสถูกจัดให้โดยพวกตาตาร์บุกหมู่บ้านสลาฟ[300]แต่ยังรวมถึงการพิชิตและการปราบปรามของกลุ่มกบฏ ผลที่ตามมาซึ่งบางครั้งประชากรทั้งหมดถูกกดขี่ข่มเหงและขายทั่วทั้งจักรวรรดิ ลดความเสี่ยงของการกบฏในอนาคต พวกออตโตมานยังซื้อทาสจากพ่อค้าที่นำทาสเข้ามาในจักรวรรดิจากยุโรปและแอฟริกา มีการประเมินว่ามีทาสประมาณ 200,000 คน ส่วนใหญ่เป็นCircassiansถูกนำเข้าไปยังจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี 1800 ถึง 1909 [269]จนถึงปี 1908 ทาสหญิงยังคงถูกขายในจักรวรรดิออตโตมัน [301]

จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ไครเมียคานาเตะ (รัฐตาตาร์มุสลิม) ยังคงการค้าทาสจำนวนมากกับจักรวรรดิออตโตมันและตะวันออกกลาง [126]ทาสถูกจับในรัสเซียตอนใต้โปแลนด์-ลิทัวเนียมอลเดเวียวัลลาเชียและCircassia โดยทหารม้าตาตาร์[302]และขายในท่าเรือไครเมียแห่งคัฟฟา [303]ทาสคริสเตียนประมาณ 2 ล้านคนส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปในศตวรรษที่ 16 และ 17 [304]จนกระทั่งไครเมียคานาเตะถูกทำลายโดยจักรวรรดิรัสเซียในปี พ.ศ. 2326 [305]

ทาสชาวเปอร์เซียในคานาเตะแห่งคิวา ศตวรรษที่ 19

ตลาดทาสสำหรับทาสชาวรัสเซียและเปอร์เซียที่ถูกจับมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Khiva ในเอเชีย กลาง [306]ในช่วงต้นทศวรรษ 1840 ประชากรของรัฐอุซเบก ได้แก่Bukharaและ Khiva รวมทาสประมาณ 900,000 คน [269]ดาร์เรล พี. ไกเซอร์เขียนว่า " ชนเผ่า คาซัค - ชนเผ่า คีร์กีซลักพาตัวผู้ตั้งถิ่นฐานจากอาณานิคม 1573 คน [การตั้งถิ่นฐานของเยอรมันในรัสเซีย] ในปี พ.ศ. 2317 โดยลำพังและมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิต ส่วนที่เหลือถูกสังหารหรือตกเป็นทาส" [307]

ยุคปลายสมัยใหม่

สหรัฐ

ในปี พ.ศ. 2408 สหรัฐอเมริกาได้ให้สัตยาบันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13ของสหรัฐอเมริกาซึ่งห้ามการเป็นทาสและความเป็นทาสโดยไม่สมัครใจ "ยกเว้นการลงโทษสำหรับอาชญากรรมที่พรรคจะถูกตัดสินโดยถูกต้อง" ซึ่งเป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเป็นทาสซึ่งปัจจุบันเรียกว่า แรงงานทางอาญาเพื่อดำเนินการต่อในประเทศ สิ่งนี้นำไปสู่ระบบการเช่านักโทษซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นหลัก The Prison Policy Initiativeซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความยุติธรรมทางอาญาของอเมริกา อ้างถึงจำนวนนักโทษในเรือนจำของสหรัฐฯ ในปี 2020 ว่ามี 2.3 ล้านคน และนักโทษที่ฉกรรจ์เกือบทั้งหมดทำงานในแบบเดียวกัน ในเท็กซัจอร์เจียแอละแบมาและอาร์คันซอนักโทษไม่ได้รับค่าจ้างเลยสำหรับการทำงานของพวกเขา ในรัฐอื่นๆ ผู้ต้องขังจะได้รับเงินระหว่าง 0.12 ถึง 1.15 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง Federal Prison Industriesจ่ายเงินให้ผู้ต้องขังโดยเฉลี่ย 0.90 เหรียญต่อชั่วโมงในปี 2560 ผู้ต้องขังที่ปฏิเสธที่จะทำงานอาจถูกคุมขังอย่างไม่มีกำหนดเพื่อกักขังเดี่ยวหรือถูกเพิกถอนการเยี่ยมครอบครัว จากปี 2010 ถึงปี 2015 และอีกครั้งในปี 2016และในปี 2018นักโทษบางคนในสหรัฐฯปฏิเสธที่จะทำงานประท้วงเรื่องค่าจ้างที่ดีขึ้น สภาพที่ดีขึ้น และการสิ้นสุดของการบังคับใช้แรงงาน ผู้นำการโจมตีถูกลงโทษด้วยการกักขังเดี่ยวอย่างไม่มีกำหนด การบังคับใช้แรงงานในเรือนจำเกิดขึ้นในเรือนจำที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและเรือนจำเอกชน CoreCivicและGEO Groupคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดครึ่งหนึ่งของเรือนจำเอกชน และมีรายได้รวม 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 มูลค่าแรงงานทั้งหมดของผู้ต้องขังในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณพันล้าน ในแคลิฟอร์เนียพนักงานที่ถูกจองจำ 2,500 คนต่อสู้กับไฟป่าด้วยเงินเพียง 1 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงผ่านโครงการค่ายอนุรักษ์ ของ CDCR ซึ่งช่วยชีวิตรัฐได้มากถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี [ ต้องการการอ้างอิง ]

สหภาพโซเวียต

คนงานถูกบังคับให้ลากหินขึ้นเนินเขาใน Gulag

ระหว่างปี ค.ศ. 1930 ถึง 1960 สหภาพโซเวียตได้สร้างระบบตามคำกล่าวของAnne Applebaumและ "มุมมองของเครมลิน " ค่ายแรงงานทาสที่เรียกว่าGulag ( รัสเซีย : ГУЛаг , อักษรโรมันGULag ). [308]

นักโทษในค่ายเหล่านี้ทำงานจนตายด้วยการผสมผสานของโควตาการผลิตที่รุนแรง ความทารุณทางร่างกายและจิตใจ ความหิวโหย การขาดการดูแลทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย Aleksandr Solzhenitsynผู้ซึ่งรอดชีวิตจากการถูกจองจำใน Gulag มาแปดปี ให้การเป็นพยานโดยตรงเกี่ยวกับค่ายต่างๆ ด้วยการตีพิมพ์The Gulag Archipelagoหลังจากนั้นเขาได้รับรางวัล โนเบ สาขาวรรณกรรม [309] [310]อัตราการเสียชีวิตสูงถึง 80% ในช่วงเดือนแรกในหลายค่าย ผู้คนหลายแสนคน อาจเป็นหลายล้านคน เสียชีวิตอันเป็นผลโดยตรงจากการบังคับใช้แรงงานภายใต้โซเวียต [311]

Golfo Alexopoulos แนะนำให้เปรียบเทียบแรงงานใน Gulag กับ"แรงงานทาสรูปแบบอื่น"และตั้งข้อสังเกตว่า "ความรุนแรงในการแสวงประโยชน์จากมนุษย์"ใน เรื่อง ความเจ็บป่วยและความไร้มนุษยธรรมใน Gulag ของสตาลิน : [312]

ป่าช้าของสตาลินเป็นค่ายกักกันน้อยกว่าค่ายแรงงานบังคับและมีระบบเรือนจำน้อยกว่าระบบทาส ภาพของทาสมักปรากฏในวรรณกรรม Gulag memoir ดังที่ Varlam Shalamov เขียนว่า: "เราหิวและหมดแรง เราเอนตัวเข้าไปในปลอกคอม้า ทำให้เกิดแผลพุพองบนหน้าอกของเรา และดึงเกวียนที่เต็มไปด้วยหินขึ้นมาบนพื้นของเหมืองที่ลาดเอียง ปลอกคอเป็นอุปกรณ์แบบเดียวกับที่ชาวอียิปต์โบราณใช้เมื่อนานมาแล้ว " การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับของสหภาพโซเวียตและแรงงานทาสรูปแบบอื่นๆน่าจะเป็นที่สนใจของนักวิชาการในความเห็นของฉัน สำหรับในกรณีของการเป็นทาสทั่วโลก Gulag พบความชอบธรรมในการบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการสันนิษฐานถึงอันตรายและความรู้สึกผิด อุดมการณ์แห่งความแตกต่างและความรุนแรงของการแสวงประโยชน์จากมนุษย์ได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนในรัสเซียร่วมสมัย

นักประวัติศาสตร์Anne Applebaumเขียนไว้ในบทนำของหนังสือของเธอว่าคำว่าGULAGได้มาเพื่อเป็นตัวแทนของ"ระบบแรงงานทาสของสหภาพโซเวียตเอง ในทุกรูปแบบและทุกรูปแบบ" : [313]

คำว่า"GULAG"เป็นตัวย่อสำหรับGlavnoe Upravlenie Lagereiหรือ Main Camp Administration ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลค่ายโซเวียต แต่เมื่อเวลาผ่านไป คำนี้ยังมีความหมายถึงระบบแรงงานทาสของสหภาพโซเวียตในทุกรูปแบบและทุกรูปแบบ: ค่ายแรงงาน ค่ายลงโทษ ค่ายอาชญากรและการเมือง ค่ายสตรี ค่ายเด็ก ค่ายขนส่ง กว้างกว่านั้น "กูลัก" หมายถึงระบบปราบปรามของสหภาพโซเวียตเอง ซึ่งเป็นชุดของกระบวนการที่ Alexander Solzhenitsyn เคยเรียกว่า "เครื่องบดเนื้อของเรา": การจับกุม การสอบสวน การขนส่งในรถโคที่ไม่ได้รับความร้อน การบังคับใช้แรงงาน การทำลายครอบครัว ปีที่ต้องลี้ภัย การตายก่อนวัยอันควรและไม่จำเป็น

บทนำของ Applebaum ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจัย Gulag Wilson Bell [314]โดยระบุว่าหนังสือของเธอ "เป็นภาพรวมที่ดีของ Gulag นอกเหนือจากการแนะนำเบื้องต้น แล้ว แต่ก็ไม่ได้เสนอกรอบการตีความมากไปกว่ากระบวนทัศน์ของ Solzhenitsyn " . [315]

นาซีเยอรมนี

บังคับใช้แรงงานทาสในค่ายกักกัน Buchenwaldในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนาซีเยอรมนีได้กดขี่มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพประมาณ 12 ล้านคนทั้งที่ถือว่าไม่พึงปรารถนาและพลเมืองของประเทศที่ถูกยึดครอง ด้วยความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อ อุนเทอร์ เมนเชน (มนุษย์ย่อย) เหล่านี้เป็นทาสถาวรของสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าซึ่งอาจเป็นได้ ทำงานจนตาย และไม่มีทั้งสิทธิและสถานะทางกฎหมายของสมาชิกเผ่าอารยัน [316]

นอกจากชาวยิวแล้ว นโยบายการเนรเทศและบังคับใช้แรงงานที่รุนแรงที่สุดยังถูกนำไปใช้กับประชากรในเบลารุส ยูเครน และรัสเซีย เมื่อสิ้นสุดสงคราม ประชากรครึ่งหนึ่งของเบลารุสถูกสังหารหรือถูกเนรเทศ [317] [318]

การเป็นทาสร่วมสมัย

อุบัติการณ์การเป็นทาสในปัจจุบัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของประชากร แยกตามประเทศ

แม้ว่าปัจจุบันการเป็นทาสจะผิดกฎหมายในทุกประเทศ แต่จำนวนทาสในปัจจุบันประมาณว่าอยู่ระหว่าง 12 ล้านถึง 29.8 ล้านคน [319] [320] [321]ตามคำจำกัดความกว้าง ๆ ของการเป็นทาส ในปี 2542 มีผู้คนเป็นทาสจำนวน 27 ล้านคนเป็นทาส กระจายไปทั่วโลก [322]ในปี 2548 องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดให้มีแรงงานบังคับประมาณ 12.3 ล้านคน [323] Siddharth Karaได้จัดเตรียมทาสไว้ประมาณ 28.4 ล้านคน ณ สิ้นปี 2549 แบ่งออกเป็นสามประเภท: แรงงานทัณฑ์บน / ภาระหนี้ (18.1 ล้าน) แรงงานบังคับ (7.6 ล้าน) และทาสที่ถูกค้ามนุษย์ (2.7 ล้าน) [55]Kara จัดทำแบบจำลองแบบไดนามิกในการคำนวณจำนวนทาสในโลกในแต่ละปี โดยประมาณ 29.2 ล้านคน ณ สิ้นปี 2552

สังคม ทูอาเร็กเป็นสังคมศักดินาตั้งแต่ชนชั้นสูงไปจนถึงข้าราชบริพารไปจนถึงทาสผิวคล้ำ [324]

ตามรายงานของ ฮิว แมนไร ท์วอ ทช์ในปี 2546 มีเด็กราว 15 ล้านคนที่ ต้องถูก พันธนาการในอินเดียซึ่งทำงานเป็นทาสเพื่อชำระหนี้ของครอบครัว [325] [326]

Slavoj Žižekยืนยันว่ารูปแบบใหม่ของการเป็นทาสร่วมสมัยได้ถูกสร้างขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นของระบบทุนนิยม ทั่วโลก รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่ถูกลิดรอนสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานบนคาบสมุทรอาหรับ การควบคุมคนงานทั้งหมดใน โรงงาน อุตสาหกรรม ในเอเชียและการใช้แรงงานบังคับ ใน การ แสวง ประโยชน์ จาก ทรัพยากร ธรรมชาติ ในแอฟริกา กลาง . [327]

การกระจาย

รายงานโดยมูลนิธิ Walk Freeในปี 2556 [328]พบว่าอินเดียมีจำนวนทาสสูงสุดเกือบ 14 ล้านคน รองลงมาคือจีน (2.9 ล้านคน) ปากีสถาน (2.1 ล้านคน) ไนจีเรีย เอธิโอเปีย รัสเซีย ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ของคองโก เมียนมาร์ และบังคลาเทศ; ในขณะที่ประเทศที่มีสัดส่วนทาสสูงสุด ได้แก่ มอริเตเนีย เฮติ ปากีสถาน อินเดีย และเนปาล [329]

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความเป็นทาส ทำให้รัสเซียจีนและอุซเบกิสถานอยู่ในหมวดผู้กระทำความผิดที่เลวร้ายที่สุด คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือซูดานซีเรีย และซิมบับเวอยู่ที่ระดับต่ำสุด รายชื่อดังกล่าวยังรวมถึงแอลจีเรีย ลิเบีย ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต จากทั้งหมด 21 ประเทศ [330] [331]

ในคูเวต มีแรงงานทำงานบ้านที่อพยพย้ายถิ่นมากกว่า 600,000 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานและถูกผูกมัดอย่างถูกกฎหมายกับนายจ้างของตน ซึ่งมักนำหนังสือเดินทางของตนไปอย่างผิดกฎหมาย [332]ในปี 2019 มีการเปิดตลาดทาสออนไลน์บนแอพเช่น Instagram [333]

ในการเตรียมตัวสำหรับฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ชาวเนปาลหลายพันคน ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่ใหญ่ที่สุด ต้องเผชิญกับการเป็นทาสในรูปแบบของการปฏิเสธค่าจ้าง การยึดเอกสาร และการไม่สามารถออกจากที่ทำงาน [334]ในปี 2559 องค์การสหประชาชาติให้เวลากาตาร์ 12 เดือนในการยุติการเป็นทาสแรงงานข้ามชาติหรือเผชิญกับการสอบสวน [335]

มูลนิธิ Walk Free Foundation รายงานในปี 2018 ว่าการเป็นทาสในสังคมตะวันตกที่ร่ำรวยนั้นแพร่หลายมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ซึ่งมีทาส 403,000 (หนึ่งใน 800) และ 136,000 ทาสตามลำดับ แอนดรูว์ ฟอร์เรสต์ ผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวว่า "สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก แต่มีทาสสมัยใหม่มากกว่า 400,000 คนทำงานภายใต้เงื่อนไขการบังคับใช้แรงงาน" [336]ประมาณ 40.3 ล้านคนเป็นทาสทั่วโลก โดยเกาหลีเหนือมีทาสมากที่สุดที่ 2.6 ล้านคน (หนึ่งใน 10) มูลนิธิให้คำจำกัดความการเป็นทาสร่วมสมัยว่า "สถานการณ์การแสวงประโยชน์ที่บุคคลไม่สามารถปฏิเสธหรือปล่อยทิ้งไว้ได้เนื่องจากการข่มขู่ ความรุนแรง การบีบบังคับ การใช้อำนาจในทางที่ผิด หรือการหลอกลวง" [337]

จีน

รัฐบาลจีนมีประวัติการจำคุกพลเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง มาตรา 73 ของกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาของจีนได้รับการรับรองในปี 2555 และอนุญาตให้ทางการกักตัวบุคคลด้วยเหตุผล "ความมั่นคงของรัฐ" หรือ " การก่อการร้าย " ในเรื่องนี้ ผู้ต้องขังสามารถถูกกักขังใน "สถานที่ที่กำหนด" ได้นานถึงหกเดือน เช่น เรือนจำลับ [338]

ในเดือนมีนาคม 2020 รัฐบาลจีนพบว่าใช้ ชนกลุ่มน้อย อุยกูร์ในการบังคับใช้แรงงาน ภายในร้านขายเหงื่อ ตามรายงานที่เผยแพร่โดยสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์แห่งออสเตรเลีย (ASPI)ในขณะนั้น มีชาวอุยกูร์ไม่น้อยกว่า 80,000 คน ที่ถูกกวาดต้อนออกจากเขตซินเจียงและใช้แรงงานบังคับในโรงงานของบริษัทอย่างน้อย 27 แห่ง [339]จากข้อมูลของศูนย์ทรัพยากรธุรกิจและสิทธิมนุษยชน บริษัทต่างๆ เช่นAbercrombie & Fitch , Adidas , Amazon , Apple , BMW , Fila , Gap, H&M , Inditex , Marks & Spencer , Nike , North Face , Puma , PVH , SamsungและUNIQLOต่างก็มีสินค้าที่มาจากโรงงานเหล่านี้ก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน ASPI [340]

ลิเบีย

ในช่วงสงครามกลางเมืองลิเบียครั้งที่สอง ชาวลิเบียเริ่มจับผู้อพยพชาวแอฟริกันในแถบ Sub-Saharanที่พยายามจะไปยังยุโรปผ่านลิเบียและขายพวกเขาในตลาดทาสหรือจับพวกเขาเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่[341] ผู้หญิงมักถูกข่มขืน ใช้เป็นทาสทางเพศหรือขายให้กับซ่อง _ [342] [343] [344]เด็กอพยพถูกทารุณกรรมและข่มขืนเด็กในลิเบีย [345] [346]

มอริเตเนีย

ในมอริเตเนียซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายที่เลิกทาส (ในปี 1981) คาดว่า 20% ของประชากร 3 ล้านคนในประเทศนี้ตกเป็นทาสแรงงานทาส [347] [348] [349]การเป็นทาสในมอริเตเนียถูกทำให้เป็นอาชญากรในเดือนสิงหาคม 2550 [350]อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเป็นทาสจะถูกห้ามอย่างถูกกฎหมายในปี 2524 แต่การเป็นเจ้าของทาสนั้นไม่ใช่อาชญากรรมจนกระทั่งปี 2550 [351 ]แม้ว่าทาสจำนวนมากได้หลบหนีหรือได้รับการปล่อยตัวตั้งแต่ปี 2550 แต่ในปี 2555 มีเจ้าของทาสเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก [352]

เกาหลีเหนือ

บันทึกด้านสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือมักถูกมองว่าเลวร้ายที่สุดในโลกและถูกประณามทั่วโลก โดยสหประชาชาติสหภาพยุโรปและกลุ่มต่างๆ เช่นHuman Rights Watchต่างก็วิพากษ์วิจารณ์บันทึกของประเทศ ด้วยรูปแบบการทรมาน การบังคับใช้แรงงานและการล่วงละเมิดจึงแพร่หลายไปทั่ว องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศส่วนใหญ่มองว่าเกาหลีเหนือไม่มีความคล้ายคลึงร่วมสมัย[353]ในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพ [354] [355] [356] [357]

เศรษฐศาสตร์

ในขณะที่ทาสชาวอเมริกันในปี 1809 ถูกขายไปในราคาประมาณ 40,000 ดอลลาร์ (ในสกุลเงินดอลลาร์ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว) ทาสในปัจจุบันสามารถซื้อได้ในราคาเพียง 90 ดอลลาร์ ทำให้การทดแทนนั้นประหยัดกว่าการดูแลระยะยาว [358]การเป็นทาสเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่าประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ต่อปี [359]

การค้ามนุษย์

แผนที่โลกแสดงประเทศตามความชุกของการค้ามนุษย์สตรี

เหยื่อการค้ามนุษย์มักถูกคัดเลือกผ่านการหลอกลวงหรือการหลอกลวง (เช่น ข้อเสนองานเท็จ ข้อเสนอการย้ายถิ่นฐานที่ผิดพลาด หรือข้อเสนอการแต่งงานที่ผิดพลาด) การขายโดยสมาชิกในครอบครัว การรับสมัครโดยอดีตทาส หรือการลักพาตัวโดยทันที เหยื่อถูกบังคับให้เข้าสู่สถานการณ์ "การเป็นทาสหนี้" โดยการบีบบังคับ การหลอกลวง การฉ้อฉล การข่มขู่ การแยกตัว การคุกคาม การบังคับทางกายภาพ การเป็นทาสหนี้ หรือแม้แต่การบังคับป้อนยาเพื่อควบคุมเหยื่อ [360]“ทุกปี ตามการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐซึ่งเสร็จสิ้นในปี 2549 มีผู้ถูกค้ามนุษย์ราว 800,000 คนข้ามพรมแดน ซึ่งไม่รวมผู้ที่ถูกค้ามนุษย์นับล้านในประเทศของตน ประมาณ 80% ของเหยื่อข้ามชาติเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และมากถึง 50% เป็นผู้เยาว์ รายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในการศึกษาปี 2008 [361]

ในขณะที่เหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณี (ซึ่งในกรณีนี้เรียกว่าการค้าประเวณี) เหยื่อยังรวมถึงผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงาน [362]เนื่องจากลักษณะที่ผิดกฎหมายของการค้ามนุษย์ ไม่ทราบขอบเขตของการค้ามนุษย์ รายงานของรัฐบาลสหรัฐซึ่งตีพิมพ์ในปี 2548 ประมาณการว่าในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ 700,000 คนทั่วโลกถูกค้าข้ามพรมแดน ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ภายใน [362]ความพยายามในการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเปิดเผยว่าในแต่ละปีมีบุคคลประมาณ 1.5 ล้านคนถูกค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประมาณ 500,000 คนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศ [55]

การเลิกทาส

ความเป็นทาสมีอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่บันทึกไว้  - ในช่วงเวลาต่างๆ การเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยกลุ่มทาสจำนวนมากหรือแตกต่างกัน

ในสมัยโบราณ

จักรพรรดิจีนWang Mangยกเลิกการเป็นทาสใน 17 CE แต่การห้ามถูกพลิกกลับหลังจากการลอบสังหารของเขา

อโศกซึ่งปกครองจักรวรรดิ Mauryaในอนุทวีปอินเดียตั้งแต่ 269-232 ก่อนคริสตศักราช ได้ยกเลิกการค้าทาสแต่ไม่ใช่การเป็นทาส [364]ราชวงศ์ฉินซึ่งปกครองจีนตั้งแต่ 221 ถึง 206 ปีก่อนคริสตกาล ยกเลิกการเป็นทาสและหมดกำลังใจการเป็นทาส อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายฉบับถูกพลิกคว่ำเมื่อราชวงศ์ถูกโค่นล้ม [365] ความ เป็นทาสถูกยกเลิกอีกครั้งโดยหวัง หม่างในประเทศจีนในปี ค.ศ. 17 แต่ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่หลังจากการลอบสังหารของเขา [366]

อเมริกา

การล่าอาณานิคมของสเปนในอเมริกาทำให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับสิทธิในการตกเป็นทาสของชนพื้นเมืองอเมริกัน นักวิจารณ์ที่โดดเด่นเรื่องความเป็นทาสในอาณานิคมของสเปนนิวเวิลด์คือมิชชันนารีและบิชอปชาวสเปนชื่อBartolomé de las Casasซึ่งเป็น "คนแรกที่เปิดเผยการกดขี่ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยชาวยุโรปในอเมริกาและเรียกร้องให้มีการเลิกทาสที่นั่น. " [367]

การประท้วงต่อต้านการเป็นทาสครั้งแรกเกิดขึ้นจากกลุ่มเควกเกอร์ชาวเยอรมันและชาวดัตช์ในเพนซิลเวเนียในปี ค.ศ. 1688 [ ต้องการอ้างอิง ]ในปี ค.ศ. 1777 รัฐเวอร์มอนต์ ในขณะนั้นเป็น ประเทศเอกราชกลายเป็นส่วนแรกของสิ่งที่จะกลายเป็นสหรัฐอเมริกาในการเลิกทาส [ ต้องการการอ้างอิง ]

ในสหรัฐอเมริกา รัฐทางตอนเหนือทั้งหมดเลิกทาสในปี 1804 โดยรัฐนิวเจอร์ซีย์เป็นรัฐสุดท้ายที่ดำเนินการ [368]ความกดดันของผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกทำให้เกิดขั้นตอนเล็ก ๆ ที่นำไปสู่การปลดปล่อย หลังจากที่พระราชบัญญัติห้ามนำเข้าทาสมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2351 การนำเข้าทาสเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งต้องห้าม[369]แต่ไม่ใช่การค้าทาสภายในหรือการมีส่วนร่วมในการค้าทาสระหว่างประเทศภายนอก การเป็นทาสทางกฎหมายยังคงมีอยู่นอกรัฐทางเหนือ ทาสส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้วในสหรัฐฯ ได้รับการปลดปล่อยอย่างถูกกฎหมายเฉพาะในปี พ.ศ. 2406 ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกทาสชาวอเมริกันหลายคนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการต่อต้านการเป็นทาสโดยการสนับสนุนรถไฟใต้ดิน. การปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างคนอเมริกันที่ต่อต้านการเป็นทาสและที่สนับสนุนการเป็นทาส รวมถึงการปะทะกันของBleeding Kansasซึ่งเป็นข้อพิพาททางการเมืองและเรื่องอาวุธหลายครั้งในปี 1854–1861 ว่าแคนซัสจะเข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในฐานะทาสหรือรัฐอิสระ ภายในปี พ.ศ. 2403 จำนวนทาสทั้งหมดถึงเกือบสี่ล้านคน และสงครามกลางเมืองอเมริกาซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2404 ได้นำไปสู่การยุติการเป็นทาสในสหรัฐอเมริกา [370]ในปี 1863 ลินคอล์นออกประกาศการปลดปล่อยซึ่งปลดปล่อยทาสที่จัดขึ้นในสมาพันธรัฐ; การแก้ไขรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 13ห้ามการเป็นทาสเกือบทุกรูปแบบทั่วประเทศ

ทาสที่เป็นอิสระหลายคนกลายเป็นผู้แบ่งปันและผู้รับใช้ที่ผูกมัด ในลักษณะนี้ บางคนผูกติดอยู่กับผืนแผ่นดินที่พวกเขาเกิดมาเป็นทาสที่มีเสรีภาพหรือโอกาสทางเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกฎหมายของจิมโครว์ที่ขยายเวลาการเลือกปฏิบัติ การศึกษาจำกัด ส่งเสริมการกดขี่ข่มเหงโดยไม่มีกระบวนการที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดความยากจนอย่างต่อเนื่อง ความกลัวการตอบโต้ เช่น การถูกจองจำอย่างไม่ยุติธรรมและการลงประชาทัณฑ์ ขัดขวางการเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปอีก

Olaudah Equianoอัตชีวประวัติของเขาซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1789 ช่วยในการสร้างพระราชบัญญัติการค้าทาส พ.ศ. 2350 ซึ่งยุติการค้าทาสแอฟริกันสำหรับสหราชอาณาจักรและอาณานิคม
โจเซฟ เจนกินส์ โรเบิร์ตส์เกิดในเวอร์จิเนีย เป็นประธานาธิบดีคนแรกของไลบีเรียซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2365 สำหรับทาสชาวอเมริกันที่ได้รับอิสรภาพ

ยุโรป

ฝรั่งเศสยกเลิกการเป็นทาสในปี พ.ศ. 2337ระหว่างการปฏิวัติแต่ได้รับการฟื้นฟูในปี พ.ศ. 2345 ภายใต้การนำของนโปเลียน [371] มีการยืนยันว่า ก่อนการปฏิวัติ การเป็นทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในมหานครฝรั่งเศส (เมื่อเทียบกับอาณานิคมของฝรั่งเศส) [372]แต่สิ่งนี้ได้รับการข้องแวะ [373]

เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งในการรณรงค์เลิกทาสทั่วโลกเกิดขึ้นในอังกฤษในปี พ.ศ. 2315 โดยมีผู้พิพากษาลอร์ดแมนส์ฟิลด์ ชาวอังกฤษ ซึ่งมีความคิดเห็นในคดีของซอมเมอร์เซ็ตต์ว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอังกฤษ คำพิพากษานี้ยังวางหลักการที่ว่าการเป็นทาสที่ทำสัญญาในเขตอำนาจศาลอื่นไม่สามารถบังคับใช้ในอังกฤษได้ [374]

บุตรแห่งแอฟริกาเป็นกลุ่มชาวอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ที่รณรงค์ยุติการเป็นทาส สมาชิกของสมาคมเป็นชาวแอฟริกันในลอนดอน ทาสที่เป็นอิสระซึ่งรวมถึงOttobah Cugoano , Olaudah Equianoและสมาชิกชั้นนำคนอื่นๆ ของชุมชนคนผิวสีในลอนดอน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับSociety for Effecting Abolition of the Slave Tradeซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่นิกายซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ซึ่งมีสมาชิกรวมถึงThomas Clarkson สมาชิกรัฐสภาอังกฤษวิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านการเป็นทาสในสหราชอาณาจักร แม้ว่ารากฐานจะเป็นบทความเกี่ยวกับการต่อต้านการเป็นทาสของคลาร์กสัน วิลเบอร์ฟอร์ซได้รับการกระตุ้นจากเพื่อนสนิทของเขา นายกรัฐมนตรีวิลเลียม พิตต์ผู้น้องเพื่อทำให้เรื่องนี้เป็นของตัวเองและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปฏิรูปศาสนาจอห์นนิวตัน พระราชบัญญัติการค้าทาสได้ผ่านรัฐสภาอังกฤษเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2350 ทำให้การค้าทาสผิดกฎหมายทั่วจักรวรรดิอังกฤษ [ 375]วิลเบอร์ฟอร์ซยังรณรงค์ให้เลิกทาสในจักรวรรดิอังกฤษซึ่งเขาอาศัยอยู่เพื่อดูการเลิกทาส พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2376

ภายหลังพระราชบัญญัติยกเลิกการค้าทาสในปี ค.ศ. 1807 นักรณรงค์เหล่านี้ได้เปลี่ยนการสนับสนุนให้ประเทศอื่นปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสและอาณานิคมของอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2351 ถึง พ.ศ. 2403 ฝูงบินแอฟริกาตะวันตก ของอังกฤษ ยึดเรือทาสประมาณ 1,600 ลำและปล่อยชาวแอฟริกัน 150,000 คนที่อยู่บนเรือ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการกับผู้นำแอฟริกันที่ไม่ยอมเห็นด้วยกับสนธิสัญญาอังกฤษเพื่อห้ามการค้า เช่น ต่อต้าน "ราชาแห่งลากอสที่แย่งชิง" ซึ่งถูกปลดในปี พ.ศ. 2394 สนธิสัญญาต่อต้านการเป็นทาสได้ลงนามร่วมกับผู้ปกครองชาวแอฟริกันกว่า 50 ราย [377]

ทั่วโลก

ในปี ค.ศ. 1839 องค์กรสิทธิมนุษยชนสากลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือAnti-Slavery Internationalก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยโจเซฟ สเตอร์จ ซึ่งรณรงค์ให้มีการใช้แรงงานทาสในประเทศอื่นๆ [378]มีงานเฉลิมฉลองในปี 2550 เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 200 ปีของการยกเลิกการค้าทาสในสหราชอาณาจักรผ่านงานของ British Anti -Slavery Society

ในยุค 1860 รายงานของ David Livingstoneเกี่ยวกับความทารุณในการค้าทาสของชาวอาหรับในแอฟริกาได้ปลุกเร้าความสนใจของสาธารณชนชาวอังกฤษ ฟื้นฟูขบวนการผู้นิยมลัทธิการล้มเลิกการติดธง ราชนาวีตลอดช่วงทศวรรษ 1870 พยายามที่จะปราบปราม "การค้าทางตะวันออกที่น่ารังเกียจนี้" โดยเฉพาะ ที่ แซนซิบาร์ ในปี ค.ศ. 1905 ฝรั่งเศสได้ยกเลิกการเป็นทาสของชนพื้นเมืองในแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสเกือบทั้งหมด [379]

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประกาศว่าเสรีภาพจากการเป็นทาสเป็นสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาตรา 4 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่า:

จะไม่มีใครถูกจับเป็นทาสหรือเป็นทาส ความเป็นทาสและการค้าทาสเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกรูปแบบ [380]

ในปี 2014 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำหลักของหลายศาสนา ทั้งชาวพุทธ ฮินดู คริสเตียน ยิว และมุสลิม ได้พบกันเพื่อลงนามในพันธสัญญาร่วมกันเพื่อต่อต้านการเป็นทาสในยุคปัจจุบัน การประกาศที่พวกเขาลงนามเรียกร้องให้มีการขจัดความเป็นทาสและการค้ามนุษย์ภายในปี 2563 [381]ผู้ลงนาม ได้แก่สมเด็จพระสันตะปาปาฟ รังซิส มาตา อมัตตานันดามณีภิกษุณี ติช นุชาญ คง (เป็นตัวแทนของเซนมาสเตอร์ ติช นัท ฮั นห์ ), ดาตุก ศรี ธรรม รัตนะ อธิการบดี นักบวชแห่งมาเลเซีย รับบีอับราฮัม สกอร์กา, รับบี David Rosen, Abbas Abdalla Abbas Soliman, ปลัดแห่งรัฐ Al Azhar Alsharif (เป็นตัวแทนของ Mohamed Ahmed El-Tayeb, Grand Imam of Al-Azhar), Grand Ayatollah Mohammad Taqi al-Modarresi, Sheikh Naziyah Razzaq Jaafar ที่ปรึกษาพิเศษของ Grand อยาตอลเลาะห์ (เป็นตัวแทนของแกรนด์อยาตอลเลาะห์ ชีค บาเชียร์ ฮุสเซน อัล นาจาฟี), ชีค โอมาร์ อับบูด, จัสติน เวลบี, อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี และเมโทรโพลิแทนเอ็มมานูเอลแห่งฝรั่งเศส (เป็นตัวแทนของพระสังฆราชบาร์โธโลมิว) [381]

กลุ่มต่างๆ เช่นAmerican Anti-Slavery Group , Anti-Slavery International , Free the Slaves , Anti-Slavery Society และ Norwegian Anti-Slavery Society ยังคงรณรงค์เพื่อขจัดความเป็นทาส

ขอโทษ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 สมัชชาแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายของเทาบิรา โดยถือว่าการเป็นทาสเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ คำขอโทษในนามของประเทศในแอฟริกา สำหรับบทบาทของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนคนในชาติของตนให้เป็นทาส ยังคงเป็นประเด็นเปิด เนื่องจากมีการใช้แรงงานทาสในแอฟริกา แม้กระทั่งก่อนที่ชาวยุโรปกลุ่มแรกจะมาถึง และการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกได้ดำเนินการด้วยการมีส่วนร่วมในระดับสูงของสังคมแอฟริกันหลายแห่ง . ตลาดทาสผิวดำจัดหาโดยเครือข่ายการค้าทาสที่จัดตั้งขึ้นอย่างดีซึ่งควบคุมโดยสังคมและบุคคลในแอฟริกาในท้องถิ่น [382]

มีหลักฐานเพียงพอที่อ้างถึงกรณีหลังกรณีการควบคุมกลุ่มการค้าของแอฟริกา หลายประเทศในแอฟริกา เช่น Calabar และทางตอนใต้อื่น ๆ ของไนจีเรียมีเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าเพียงอย่างเดียว ชาวแอฟริกันเช่น Imbangala ของแองโกลาและ Nyamwezi ของแทนซาเนียจะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มเร่ร่อนที่ทำสงครามกับประเทศในแอฟริกาอื่น ๆ เพื่อจับชาวแอฟริกันสำหรับชาวยุโรป [383]

นักประวัติศาสตร์หลายคนมีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติกในฝั่งแอฟริกา โดยการโต้เถียงว่าพ่อค้าชาวแอฟริกันกำหนดการชุมนุมของสินค้าการค้าที่ยอมรับเพื่อแลกกับทาส นักประวัติศาสตร์หลายคนโต้แย้งสำหรับหน่วยงานของแอฟริกาและในท้ายที่สุดมีความรับผิดชอบร่วมกันสำหรับการค้าทาส [384]

ในปี 1999 ประธานาธิบดีMathieu Kérékouแห่งเบนินได้ออกคำขอโทษระดับชาติสำหรับบทบาทสำคัญที่ชาวแอฟริกันมีต่อการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก [173] Luc Gnacadjaรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเคหะของเบนิน กล่าวในภายหลังว่า: "การค้าทาสเป็นเรื่องน่าละอาย และเราสำนึกผิดในเรื่องนี้" [385]นักวิจัยประเมินว่ามีการส่งออกทาส 3 ล้านคนออกจากชายฝั่งทาส ซึ่ง มีพรมแดนติดกับอ่าวเบนิ[385]ประธานาธิบดีJerry Rawlingsแห่งกานาได้ขอโทษสำหรับการมีส่วนร่วมของประเทศของเขาในการค้าทาส [173]

ปัญหาของการขอโทษเชื่อมโยงกับการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความเป็นทาสและยังคงถูกติดตามโดยหน่วยงานทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ขบวนการชดใช้ของจาเมกาอนุมัติการประกาศและแผนปฏิบัติการ ในปี 2550 นายกรัฐมนตรีอังกฤษโทนี่ แบลร์ได้ขอโทษอย่างเป็นทางการสำหรับการมีส่วนร่วมในการเป็นทาสของบริเตนใหญ่ [386]

ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 เครือจักรภพแห่งเวอร์จิเนียตัดสินใจที่จะ 'เสียใจอย่างสุดซึ้ง' และขอโทษสำหรับบทบาทในสถาบันการเป็นทาส คำขอโทษเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์และเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อเวอร์จิเนียเข้าใกล้วันครบรอบ 400 ปีของการก่อตั้งเจมส์ทาวน์ [387]

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เคน ลิฟวิงสโตนนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อสาธารณะต่อบทบาทของลอนดอนในการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งจัดขึ้นที่งานฉลองครบรอบ 200 ปีการเลิกทาสของอังกฤษ ในสุนทรพจน์ของเขา ลิฟวิงสโตนอธิบายการค้าทาสว่า "การฆาตกรรมทางเชื้อชาติไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกส่งตัวมาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาย หญิง และเด็กแอฟริกันที่ถูกกดขี่มาหลายชั่วอายุคน เพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมของการฆาตกรรมและการทรมานคนผิวดำจะต้องถูกประกาศว่าด้อยกว่าหรือไม่ใช่มนุษย์.. . เราอยู่กับผลที่ตามมาในวันนี้ " [388]เจ้าหน้าที่ของเมืองในลิเวอร์พูลซึ่งเป็นท่าเรือค้าทาสขนาดใหญ่ ขอโทษในปี 2542 [389]

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาได้ลงมติขอโทษเรื่องการค้าทาสของอเมริกาและกฎหมายการเลือกปฏิบัติที่ตามมา [390]ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 วุฒิสภาสหรัฐมีมติขอโทษชาวแอฟริกัน-อเมริกันสำหรับ "ความอยุติธรรมขั้นพื้นฐาน ความโหดร้าย ความโหดร้าย และความไร้มนุษยธรรมของการเป็นทาส" ข่าวดังกล่าวได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีบารัค โอบามาประธานาธิบดีคนแรกของประเทศที่มีเชื้อสายแอฟริกัน [391]บรรพบุรุษของประธานาธิบดีโอบามาบางคนอาจเคยเป็นทาสมาก่อน [392]

ในปี 2010 มูอัมมาร์ กัดดาฟี ผู้นำลิเบียขอโทษที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าทาสของอาหรับ โดยกล่าวว่า “ฉันเสียใจกับพฤติกรรมของชาวอาหรับ… พวกเขาพาเด็กแอฟริกันไปยังแอฟริกาเหนือ พวกเขาตั้งให้เป็นทาส พวกเขาขายพวกเขาเหมือนสัตว์ และพวกเขาก็รับไป เป็นทาสและค้าขายอย่างอัปยศ” [393]

ค่าชดเชย

มีการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้รับการชดใช้สำหรับผู้ที่เคยเป็นทาสหรือลูกหลานของพวกเขา การเรียกร้องค่าชดเชยจากการถูกคุมขังในความเป็นทาสนั้นถือเป็นเรื่องทางกฎหมายแพ่งในเกือบทุกประเทศ เรื่องนี้มักถูกประณามว่าเป็นปัญหาร้ายแรง เนื่องจากญาติของอดีตทาสไม่มีเงินหมายความว่าพวกเขามักเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมาย ที่อาจมีราคาแพงและไร้ประโยชน์อย่างจำกัด. ระบบบังคับสำหรับค่าปรับและการชดใช้ที่จ่ายให้กับกลุ่มผู้เรียกร้องค่าปรับที่ยังไม่ทราบแน่ชัดจากค่าปรับ ที่จ่ายโดยฝ่ายที่ไม่ระบุรายละเอียด และเรียกเก็บโดยเจ้าหน้าที่ได้รับการเสนอโดยผู้สนับสนุนเพื่อบรรเทา "ปัญหาศาลแพ่ง" นี้ เนื่องจากในเกือบทุกกรณี ไม่มีอดีตทาสที่มีชีวิตหรือเจ้าของอดีตทาสที่มีชีวิต การเคลื่อนไหวเหล่านี้จึงได้รับแรงฉุดเพียงเล็กน้อย ในเกือบทุกกรณี ระบบตุลาการตัดสินว่าอายุความของข้อเรียกร้องที่เป็นไปได้เหล่านี้ได้หมดอายุลงนานแล้ว

สื่อ

โปสเตอร์สำหรับSpartacus

ภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการนำเสนอประวัติศาสตร์การเป็นทาสต่อสาธารณชนทั่วโลก [394]อุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับการเป็นทาส และจนกระทั่งหลายทศวรรษที่ผ่านมามักหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้ ภาพยนตร์เช่นThe Birth of a Nation (1915) [395]และGone with the Wind (1939) กลายเป็นประเด็นถกเถียงเพราะพวกเขาให้ภาพที่ดี ในปีพ.ศ. 2483 เส้นทางซานตาเฟได้ให้การตีความอย่างเสรีแต่คลุมเครือเกี่ยวกับการโจมตีทาส ของ จอห์น บราวน์ [396] เพลงแห่งทิศใต้มีทัศนะที่ดีต่อความเป็นทาสในสหรัฐอเมริกาในปี 2489

ขบวนการสิทธิพลเมืองในทศวรรษ 1950 ทำให้ทาสผู้ท้าทายกลายเป็นวีรบุรุษ [397]คำถามเรื่องการเป็นทาสในความทรงจำของอเมริกาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการแสดงภาพในภาพยนตร์สารคดี [398]

ภาพยนตร์ฮอลลีวูดส่วนใหญ่ใช้ฉากอเมริกัน แม้ว่าSpartacus (1960)จะจัดการกับการจลาจลที่เกิดขึ้นจริงในจักรวรรดิโรมันที่รู้จักกันในชื่อThird Servile War การจลาจลล้มเหลว และกบฏทั้งหมดถูกประหารชีวิต แต่วิญญาณของพวกเขายังคงอยู่ตามในภาพยนตร์ [399] สปาตา คัสอยู่ใกล้บันทึกประวัติศาสตร์อย่างน่าประหลาดใจ [400]

The Last Supper ( La última cenaในภาษาสเปน) เป็นภาพยนตร์ปี 1976 ที่กำกับโดยคิวบา Tomás Gutiérrez Aleaเกี่ยวกับการสอนศาสนาคริสต์แก่ทาสในคิวบา และเน้นย้ำถึงบทบาทของพิธีกรรมและการกบฏ เผา! เกิดขึ้นบนเกาะ Queimada ของโปรตุเกสในจินตนาการ (ซึ่งชาวบ้านพูดภาษาสเปน) และรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในบราซิล คิวบา ซานโตโดมิงโก จาเมกา และที่อื่น ๆ

นักประวัติศาสตร์ต่างเห็นพ้องกันว่าภาพยนตร์เป็นตัวกำหนดความทรงจำทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่พวกเขาอภิปรายประเด็นเรื่องความถูกต้อง ความสมเหตุสมผล ความมีศีลธรรม ลัทธิโลดโผน การขยายข้อเท็จจริงเพื่อค้นหาความจริงที่กว้างขึ้น และความเหมาะสมสำหรับห้องเรียน [401] [399]เบอร์ลินโต้แย้งว่านักวิจารณ์บ่นว่าการรักษาเน้นย้ำถึงความโหดร้ายทางประวัติศาสตร์ หรือหากมองข้ามความรุนแรงเพื่อเน้นถึงผลกระทบทางอารมณ์ของการเป็นทาส [402]

ปี ชื่อเรื่อง[403] ประเภทหนัง ผู้อำนวยการ นักแสดงชาย ประเทศ หนังสือ ผู้เขียน
พ.ศ. 2458 กำเนิดชาติ ละครประวัติศาสตร์ / มหากาพย์ DW Griffith ลิเลียน กิช  สหรัฐ The Clansman โธมัส ดิกสัน จูเนียร์
1960 สปาตาคัส ละครประวัติศาสตร์ / มหากาพย์ สแตนลีย์ คูบริก เคิร์ก ดักลาส  สหรัฐ    
พ.ศ. 2510 เซร์บันเตส ละครประวัติศาสตร์ Vincent Sherman Horst Buchholz  สเปน    
2511 อังเกลีคและสุลต่าน ละคร Bernard Borderie    ฝรั่งเศส Angéliqueในบาร์บารี แอน โกลอน
พ.ศ. 2512 Queimada ( เบิร์น ! ) ละคร จิลโล ปอนเตคอร์โว มาร์ลอน แบรนโด  อิตาลี    
พ.ศ. 2518 มันดิงโก ละคร, ภาพยนตร์แสวงประโยชน์ Richard Fleischer เคน นอร์ตัน  สหรัฐ มันดิงโก Kyle Onstott
พ.ศ. 2519 Escrava Isaura (ละครโทรทัศน์) Telenovela แฮร์วัล รอสซาโน    บราซิล เอ เอสคราวา อิซอรา Bernardo Guimaraes
พ.ศ. 2520 รากของ Alex Haley (ละครโทรทัศน์) ละครประวัติศาสตร์ ช อมกี้ เออร์มาน กรีน และโมเสส    สหรัฐ Roots: The Saga of an American Family อเล็กซ์ เฮลีย์
2530 คอบร้าเวิร์ด ละคร แวร์เนอร์ แฮร์โซก Klaus Kinski  เยอรมนี อุปราชแห่งอุยดาห์ Bruce Chatwin
2536 ราชินีของอเล็กซ์ เฮลีย์ (ละครโทรทัศน์) ละครประวัติศาสตร์ จอห์น เออร์มาน ฮัลลี เบอร์รี่  สหรัฐ ราชินี: เรื่องราวของครอบครัวชาวอเมริกัน อเล็กซ์ เฮลีย์
1997 อมิตาด ละคร สตีเวน สปีลเบิร์ก จิมอน ฮอนซู  สหรัฐ    
1998 ที่รัก ละคร Jonathan Demme โอปราห์วินฟรีย์  สหรัฐ   โทนี่ มอร์ริสัน
2000 กลาดิเอเตอร์ มหากาพย์แห่งประวัติศาสตร์ ริดลีย์ สก็อตต์ รัสเซล โครว์  สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา   
2550 เอล ซิมาร์รอน ละครประวัติศาสตร์ อีวาน ดาเรียล ออร์ติซ Pedro Telemaco  เปอร์โตริโก้  
ปี 2549 พระคุณอันน่าอัศจรรย์ ละครประวัติศาสตร์ Michael Apted    สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา     
2550 ซื้อขาย ระทึกขวัญ Marco Kreuzpaintner    เยอรมนี , สหรัฐอเมริกา     
2010 นักล่าทาส ละครประวัติศาสตร์ กวัก จุง-ฮวาน    เกาหลีใต้  
2011 MuhteşemYüzyl (ละครโทรทัศน์) ละครประวัติศาสตร์ The Taylan Brothers Halit Ergenç  ไก่งวง  
2012 ลินคอล์น ละครประวัติศาสตร์ / มหากาพย์ สตีเวน สปีลเบิร์ก แดเนียล เดย์-ลูอิส  สหรัฐ ดอริส เคิร์นส์ กู๊ดวิน
2012 ฝูงชน ละคร Andrei Proshkin    รัสเซีย Yuri Arabov
2012 500 ปีต่อมา สารคดี โอเว่น อาลิก ชาดาห์    สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา     
2012 Django Unchained ทางทิศตะวันตก เควนติน ทารันติโน Jamie Foxx  สหรัฐ    
2013 12 ปีกับทาส ละครประวัติศาสตร์ Steve McQueen ชิเวเทล เอจิโอฟอร์  สหราชอาณาจักร , สหรัฐอเมริกา  สิบสองปีกับทาส โซโลมอน นอร์ธอัพ
2013 เบลล์ ละครประวัติศาสตร์ อาม่า อาซันเต Gugu Mbatha-Raw  ประเทศอังกฤษ มิซัน ซาไก
2016 กำเนิดชาติ ละครประวัติศาสตร์ เนท ปาร์คเกอร์ เนท ปาร์คเกอร์  แคนาดา , สหรัฐอเมริกา 

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ^ ผู้จัดพิมพ์, Harper Collins (17 กุมภาพันธ์ 2559) Collins Cobuild พจนานุกรมภาษาอังกฤษขั้นสูง กรามีเดีย ปุสทากะ อุตมะ. ISBN 978-602-03-2329-9.
 2. ไวต์, มอริซ; ลินด์เบิร์ก, คริสติน เอ. (2010). Pocket Oxford American Dictionary และอรรถาภิธาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. ISBN 978-0-19-972995-1.
 3. ^ อัลแลง, ฌอง (2012). "คำจำกัดความทางกฎหมายของการเป็นทาสในศตวรรษที่ 21" ในอัลเลน ฌอง (เอ็ด) ความเข้าใจทางกฎหมายของการเป็นทาส: จากประวัติศาสตร์สู่ร่วมสมัย อ็อกซ์ฟอร์ด: OUP. น. 199–219. ISBN 9780191645358.
 4. Baker-Kimmons, Leslie C. "Slavery" in Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Societyเล่มที่ 3 หน้า. 1234 (แก้ไขโดย Richard T. Schaefer, SAGE Publishing , 2008)
 5. อรรถa b c d e f g "การสำรวจประวัติศาสตร์: สังคมที่เป็นเจ้าของทาส" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2550
 6. ^ Bales 2004, p. 4.
 7. ^ White, Shelley K.; White, Jonathan M.; Korgen, Kathleen Odell (2014). Sociologists in Action on Inequalities: Race, Class, Gender, and Sexuality. Sage. p. 43. ISBN 978-1-4833-1147-0.
 8. ^ a b "Slavery in the 21st century". Newint.org. Archived from the original on May 27, 2010. Retrieved August 29, 2010.
 9. ^ Hodal, Kate (May 31, 2016). "One in 200 people is a slave. Why?". The Guardian.
 10. ^ "Religion & Ethics – Modern slavery: Modern forms of slavery". BBC. January 30, 2007. Retrieved June 16, 2009.
 11. ^ Oxford English Dictionary, 2nd edition 1989, s.v. slave
 12. ^ Jankowiak, Marek (February 2017). "What Does the Slave Trade in the Saqaliba Tell Us about Early Islamic Slavery?". International Journal of Middle East Studies. 49 (1): 169–172. doi:10.1017/S0020743816001240.
 13. ^ "The international slave trade". Encyclopædia Britannica.
 14. ^ Lewis 1992, Chapter 1.
 15. ^ Waldman, Katy (May 19, 2015). "Slave or Enslaved Person? It's not just an academic debate for historians of American slavery". Slate. Archived from the original on May 21, 2015.
 16. ^ Brace, Laura (2004). The Politics of Property: Labour, Freedom and Belonging. Edinburgh University Press. p. 162. ISBN 978-0-7486-1535-3. Retrieved May 31, 2012.
 17. ^ "Lowcountry Digital History Initiative". College of Charleston. Retrieved November 29, 2021.
 18. ^ "Traditional or Chattel Slavery". FSE Project. The Feminist Sexual Ethics Project. Retrieved August 31, 2014.
 19. ^ a b Bales 2004, pp. 15–18.
 20. ^ "Debt bondage remains the most prevalent form of forced labour worldwide". United Nations. September 15, 2016. Retrieved July 27, 2021.
 21. ^ "Nigeria's young daughters are sold as 'money wives'". Al Jazeera. September 21, 2018. Retrieved May 12, 2020.
 22. ^ Page 11,12, Sleightholme & Indrani (1996), Guilty Without Trial, ISBN 0-8135-2381-8
 23. ^ Chatterjee, Indrani; Eaton, Richard (2006). Slavery and South Asian History. Indiana University Press. p. 3. ISBN 978-0-253-11671-0.
 24. ^ M.A. Dandamayev, Barda and Bardadārī in Encyclopædia Iranica
 25. ^ Farazmand, Ali (1998) "Persian/Iranian Administrative Tradition", in Jay M. Shafritz (Editor), International Encyclopedia of Public Edict and Administration. Boulder, CO: Westview Press, pp. 1640–1645 – Excerpt: "Persians never practiced mass slavery, and in many cases the situations and lives of semi-slaves (prisoners of war) were in fact better than the common citizens of Persia." (p. 1642)
 26. ^ "Experts encourage action against sex trafficking". Archived from the original on December 23, 2009.
 27. ^ "Rights–Mexico: 16,000 Victims of Child Sexual Exploitation". ipsnews.net. August 13, 2007. Retrieved February 11, 2016.
 28. ^ "Campaign Page: Child Soldiers". Human Rights Watch. Archived from the original on February 13, 2008.[verification needed]
 29. ^ Sullivan, Kevin (December 26, 2008). "In Togo, a 10-Year-Old's Muted Cry: 'I Couldn't Take Any More'". The Washington Post. Retrieved May 27, 2018.
 30. ^ "Two-year-old 'at risk' of forced marriage". BBC News. March 5, 2013.
 31. ^ "Honor Diaries : Child/Forced Marriage : Factsheet" (PDF). Honordiaries.com. Archived from the original (PDF) on September 24, 2015. Retrieved September 29, 2015.
 32. ^ Black, Debra (September 20, 2013). "Forced marriages rampant in Ontario". The Hamilton Spectator. Archived from the original on March 26, 2017. Retrieved September 20, 2013.
 33. ^ "Without Consent: Forced Marriage in Australia" (PDF). Archived (PDF) from the original on June 13, 2015.
 34. ^ "UNICEF supports fight to end marriage by abduction in Ethiopia". reliefweb.int. November 9, 2004. Retrieved August 29, 2013.
 35. ^ Krembs, Peter (January 20, 2003). "An Idea Not Worth Drafting: Conscription is Slavery". Capmag.com. Retrieved September 29, 2015.
 36. ^ Kopel, Dave. "Nationalized Slavery; A policy Italy should dump". davidkopel.com. Archived from the original on October 12, 2007.. Refers to both the military and national service requirements of Italy as slavery
 37. ^ Machan, Tibor R. (April 13, 2000). "Tax Slavery". Ludwig von Mises Institute. Retrieved October 9, 2006.
 38. ^ Valenstein, Elliot (February 2002). Blaming the Brain: The Truth About Drugs and Mental Health. Simon and Schuster. p. 26. ISBN 978-0-7432-3787-1.
 39. ^ "Psychiatric Slavery – Thomas Stephen Szasz – Google Books". Retrieved September 29, 2015.
 40. ^ Schaler, J.A. (2003). "Slavery and psychiatry". British Journal of Psychiatry. 183: 77–78. doi:10.1192/bjp.183.1.77-a. PMID 12835252.
 41. ^ Spiegel, Marjorie (1996). The Dreaded Comparison: Human and Animal Slavery. New York: Mirror Books.
 42. ^ For sources about the concept of "wage slavery" and its various interpretations, see "wage slave". dictionary.com. Retrieved March 4, 2013.
 43. ^ Ellerman 1992.
 44. ^ "wage slave". merriam-webster.com. Retrieved March 4, 2013.
 45. ^ "Constitution Society – Advocates and enforcers of the U.S. and State Constitutions". Retrieved February 6, 2021. ...vulgar are the means of livelihood of all hired workmen whom we pay for mere manual labour, not for artistic skill; for in their case the very wage they receive is a pledge of their slavery.
 46. ^ "Louis Dor (Saturday 30 April 2016) Kim Jong-un is recruiting a new 'pleasure squad' of teenage girls". April 30, 2016.
 47. ^ "From private to state slavery and back again". Eurozine. July 31, 2017. Retrieved August 12, 2021.
 48. ^ North, Douglass C.; Thomas, Robert Paul (December 1971). "The Rise and Fall of the Manorial System: A Theoretical Model". The Journal of Economic History. 31 (4): 777–803. doi:10.1017/S0022050700074623. JSTOR 2117209.
 49. ^ Domar, Evsey D. (March 1970). "The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis". The Journal of Economic History. 30 (1): 18–32. doi:10.1017/S0022050700078566. JSTOR 2116721.
 50. ^ Lagerlöf, Nils-Petter (November 12, 2006). "Slavery and other property rights". MPRA Paper 372. Retrieved May 6, 2009.
 51. ^ "Technology". History.com. January 4, 2008. Archived from the original on April 23, 2008. Retrieved May 6, 2009.
 52. ^ McKivigan, John R.; Snay, Mitchell (1998). Religion and the Antebellum Debate Over Slavery. University of Georgia Press. p. 68. ISBN 978-0-8203-2076-2. Retrieved May 31, 2012.
 53. ^ Griswold, Charles L. (1999). Adam Smith and the Virtues of Enlightenment. Cambridge University Press. p. 198. ISBN 978-0-521-62891-4. Retrieved May 31, 2012.
 54. ^ Forbes 1998, p. 74.
 55. ^ a b c Kara, Siddharth (2008). Sex Trafficking – Inside the Business of Modern Slavery. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-13960-1.
 56. ^ "Cape Town and Surrounds". westerncape.gov.za. Retrieved July 18, 2012.
 57. ^ "Slavery in Brazil". Historical Boys' Clothing. Retrieved July 18, 2012.
 58. ^ "Living conditions of slaves". Historical Boys' Clothing. October 6, 2008. Retrieved July 18, 2012.
 59. ^ Scheen, Thomas (October 28, 2008). "Niger: Ehemalige Sklavin erhält Entschädigung". Frankfurter Allgemeine Zeitung (in German). Johannesburg. Archived from the original on October 31, 2008. Retrieved October 14, 2015.[need quotation to verify]
 60. ^ Pollak, Michael (March 28, 2014). "Determining the Legal Rights of Slaves". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved February 11, 2021.
 61. ^ Ober, Josiah (June 26, 2018). Athenian Legacies: Essays on the Politics of Going On Together. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-19016-7.
 62. ^ Cobb, Thomas. An Inquiry into the Law of Negro Slavery in the United States of America, pp. 268–269 (Univ. of Ga. Press 1999) (1858).
 63. ^ Panzer, Joel S. (1996). The Popes and Slavery. Alba House. p. 3. ISBN 0-8189-0764-9."The earlier forms of servitude were varied, complex, and very often of a different sociological category than those which were prevalent after the 14th century. While all forms of servitude are certainly unacceptable to most people today, this has not always been the case. Formerly, the rules of war and society were such that servitude was often imposed as a penalty on criminals and prisoners of war, and was even freely chosen by many workers for economic reasons. Children born of those held in servitude were also at times considered to be in the same state as that of their parents. These types of servitude were the most common among those generally considered to establish the so-called 'just titles' of servitude."
 64. ^ "Sicut Dudem -Against the Enslavement of Black Natives of the Canary Islands". papalencyclicals.net. January 13, 1435.
 65. ^ "Sublimus Dei – On the Enslavement and Evangelization of Indians". papalencyclicals.net. May 29, 1537.
 66. ^ Hanke, Lewis (1974). All Mankind Is One: A Study of the Disputation Between Bartolomé de Las Casas and Juan Ginés de Sepúlveda on the Religious and Intellectual Capacity of the American Indians. Northern Illinois University Press. p. xi. ISBN 0-87580-043-2."For the first time, and probably for the last, a colonizing nation organized a formal enquiry into the justice of the methods used to extend its empire. For the first time, too, in the modern world, we see an attempt to stigmatize an entire race as inferior, as born slaves according to the theory elaborated centuries before by Aristotle."
 67. ^ a b Hellie, Richard. "Slavery". Encyclopædia Britannica.
 68. ^ "Mesopotamia: The Code of Hammurabi". Archived from the original on May 14, 2011. e.g. Prologue, "the shepherd of the oppressed and of the slaves". Code of Laws #7, "If any one buy from the son or the slave of another man".
 69. ^ Harris, W. V. (February 3, 2011), "Demography, Geography, and the Sources of Roman Slaves*", Rome's Imperial Economy, Oxford University Press, pp. 88–110, doi:10.1093/acprof:osobl/9780199595167.003.0005, ISBN 978-0-19-959516-7, retrieved February 7, 2021
 70. ^ Shaw, Garry J. (October 26, 2012), "Slavery, Pharaonic Egypt", The Encyclopedia of Ancient History, Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., doi:10.1002/9781444338386.wbeah15006, ISBN 978-1-4443-3838-6, retrieved February 7, 2021
 71. ^ "Ancient Egypt: Slavery, its causes and practice". reshafim.org.il. Retrieved March 6, 2019.
 72. ^ David, Rosalie (April 1, 1998). The Ancient Egyptians (Beliefs & Practices). Sussex Academic Press. p. 91.
 73. ^ Everett, Susanne (October 24, 2011). History of Slavery. Chartwell Books. pp. 10–11.
 74. ^ Dunn, Jimmy (October 24, 2011). "Slaves and Slavery in Ancient Egypt". Retrieved April 9, 2016.
 75. ^ Pargas, Damian Alan; Roşu, Felicia (December 7, 2017). Critical Readings on Global Slavery (4 vols.). BRILL. ISBN 978-90-04-34661-1.
 76. ^ "Slavery and forced labour in Ancient China and the Ancient Mediterranean". The University of Edinburgh. Archived from the original on March 6, 2019. Retrieved March 6, 2019.
 77. ^ Ober, Josiah; Scheidel, Walter; Shaw, Brent D; Sanclemente, Donna (April 18, 2007). "Toward Open Access in Ancient Studies: The Princeton-Stanford Working Papers in Classics". Hesperia. 76 (1): 229–242. doi:10.2972/hesp.76.1.229. ISSN 0018-098X.
 78. ^ Lauffer, Siegfried (August 1, 1957). Berneker, Erich (ed.). "Die Bergwerkssklaven von Laureion, I. Teil". Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (in German). 74 (1): 916. doi:10.7767/zrgra.1957.74.1.403. ISSN 2304-4934. S2CID 179216974.
 79. ^ "Slavery in Ancient Rome". Dl.ket.org. Archived from the original on February 22, 2010. Retrieved August 29, 2010.
 80. ^ Harper, Kyle (2011), Slavery in the Late Roman World, AD 275–425, Cambridge University Press, pp. 59–60, ISBN 978-1-139-50406-5, retrieved August 11, 2016
 81. ^ "Resisting Slavery in Ancient Rome". BBC News. November 5, 2009. Retrieved August 29, 2010.
 82. ^ a b c Scheidel, Walter. "The Roman slave supply" (PDF). Stanford University.
 83. ^ Joshel, Sandra R. (August 16, 2010). Slavery in the Roman World. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-53501-4.
 84. ^ Santosuosso, Antonio (2001). Storming the Heavens. Westview Press. pp. 43–44. ISBN 978-0-8133-3523-0.
 85. ^ Noy, David (2000). Foreigners at Rome: Citizens and Strangers. Duckworth with the Classical Press of Wales. ISBN 978-0-7156-2952-9.
 86. ^ Harper, James (April 1972). "Slaves and Freedmen in Imperial Rome". The American Journal of Philology. The Johns Hopkins University Press. 93 (2): 341–342. doi:10.2307/293259. JSTOR 293259.
 87. ^ Perbi, Akosua (April 5, 2001). "Slavery and the Slave Trade in Pre-colonial Africa" (PDF). latinamericanstudies.org. Retrieved August 11, 2016.
 88. ^ "Welcome to Encyclopædia Britannica's Guide to Black History". Britannica.com. Archived from the original on December 30, 2007. Retrieved March 19, 2018.
 89. ^ Mohaiemen, Naeem (July 27, 2004). "Slaves in Saudi". The Daily Star. Vol. 5, no. 61. Retrieved February 7, 2021.
 90. ^ Ochiengʼ, William Robert (1975). Eastern Kenya and Its Invaders. East African Literature Bureau. p. 76. Retrieved May 15, 2015.
 91. ^ a b Ogot, Bethwell A. (April 1970). "Zamani: a survey of East African history". African Affairs: 104. doi:10.1093/oxfordjournals.afraf.a096007. ISSN 1468-2621.
 92. ^ a b Lodhi, Abdulaziz (2000). Oriental influences in Swahili: a study in language and culture contacts. Acta Universitatis Gothoburgensis. p. 17. ISBN 978-91-7346-377-5.
 93. ^ "Aztec Social Structure". University of Texas at Austin. Archived from the original on February 23, 2011.
 94. ^ Russell M. Lawson; Benjamin A. Lawson (October 11, 2019). Race and Ethnicity in America: From Pre-contact to the Present [4 volumes]. ABC-CLIO. p. 16. ISBN 978-1-4408-5097-4.
 95. ^ "Slavery in the New World". Britannica.com. Retrieved February 25, 2011.
 96. ^ Kenneth M. Ames, "Slaves, Chiefs and Labour on the Northern Northwest Coast," World Archaeology, Vol. 33, No. 1, The Archaeology of Slavery (June, 2001), pp. 1–17 in JSTOR
 97. ^ Leland Donald (1997). "Aboriginal Slavery on the Northwest Coast of North America". University of California Press. ISBN 9780520918115. Retrieved December 25, 2019.
 98. ^ a b c Rodriguez 1997, pp. 146–147.
 99. ^ 杉山正明《忽必烈的挑战》,社会科学文献出版社,2013年,第44–46頁
 100. ^ 船田善之《色目人与元代制度、社会 – 重新探讨蒙古、色目、汉人、南人划分的位置》,〈蒙古学信息〉2003年第2期
 101. ^ a b c d e f g h i Rodriguez 1997, pp. 392–393.
 102. ^ a b c Klein, Martin A. (2014). Historical Dictionary of Slavery and Abolition. Rowman & Littlefield Publishers. p. 13. ISBN 978-0-8108-7528-9.
 103. ^ Rhee, Young-hoon; Yang, Donghyu. "Korean Nobi in American Mirror: Yi Dynasty Coerced Labor in Comparison to the Slavery in the Antebellum Southern United States". Working Paper Series. Institute of Economic Research, Seoul National University.
 104. ^ Campbell 2004, pp. 153–157.
 105. ^ Palais, James B. (1998). Views on Korean social history. Institute for Modern Korean Studies, Yonsei University. p. 50. ISBN 978-89-7141-441-5. Retrieved February 15, 2017. Another target of his critique is the insistence that slaves (nobi) in Korea, especially in Choson dynasty, were closer to serfs (nongno) than true slaves (noye) in Europe and America, enjoying more freedom and independence than what a slave would normally be allowed.
 106. ^ Kim, Youngmin; Pettid, Michael J. (2011). Women and Confucianism in Choson Korea: New Perspectives. SUNY Press. p. 141. ISBN 978-1-4384-3777-4. Retrieved February 14, 2017.
 107. ^ a b c Campbell 2004, pp. 162–163.
 108. ^ "Slave trade". Encyclopedia Britannica. May 14, 2020. Retrieved February 13, 2021.
 109. ^ Singer, Isido Singer; Jacobs, Joseph. "Slave-trade". Jewishencyclopedia.com. Retrieved August 29, 2010.
 110. ^ "Slavery Encyclopedia of Ukraine". Encyclopediaofukraine.com. Retrieved August 29, 2010.
 111. ^ Postan, Michael Moïssey; Miller, Edward (1987). The Cambridge Economic History of Europe: Trade and industry in the Middle Ages. Cambridge University Press. p. 417. ISBN 978-0-521-08709-4. Retrieved May 31, 2012.
 112. ^ Boyce Davies, Carole Elizabeth (2008). Encyclopedia of the African Diaspora: Origins, Experiences, and Culture. ABC-CLIO. p. 1002. ISBN 978-1-85109-705-0. Retrieved May 31, 2012.
 113. ^ Thomas, Hugh (2006). The Slave Trade: History of the Atlantic Slave Trade, 1440–1870. Weidenfeld & Nicolson. p. 35. ISBN 978-0-7538-2056-8.
 114. ^ Hayes, Diana (2003). "Reflections on Slavery". In Curran, Charles E. (ed.). Change in Official Catholic Moral Teachings. Paulist Press. ISBN 978-0-8091-4134-0.
 115. ^ Goose, Nigel (October 18, 2007). "Victoria county history: a history of the county of Chester, vol. V, 2, The city of Chester: culture, buildings and institutions – Edited by Christopher P. Lewis and Alan T. Thacker Victoria county history: a history of the county of Durham, vol. IV, Darlington – Edited by Gillian Cookson Victoria county history: a history of the County of Oxford, vol. XV, Carterton, Minster Lovell, and environs (Bampton Hundred part three) – Edited by S. Townley". The Economic History Review. 60 (4): 830–832. doi:10.1111/j.1468-0289.2007.00401_3.x. ISSN 0013-0117.
 116. ^ Clapham, John H. A Concise Economic History of Britain from the Earliest Times. CUP Archive. p. 63. GGKEY:HYPAY3GPAA5.
 117. ^ "Medieval English society". University of Wisconsin. Archived from the original on February 14, 2005. Retrieved September 5, 2009.
 118. ^ Hudson, John (2012). The Oxford History of the Laws of England. Vol. II (871–1216) (First ed.). Oxford: Oxford University Press. pp. 424–425. ISBN 978-0-19-163003-3.
 119. ^ Gillingham, John (Summer 2014), "French chivalry in twelfth-century Britain?", The Historian, pp. 8–9
 120. ^ "The Saxon Slave-Market in Bristol". Building History. July 2006. Retrieved February 6, 2021.
 121. ^ a b "Erskine May on Slavery in Britain (Vol. III, Chapter XI)". Retrieved November 2, 2017.
 122. ^ Barrowman, James (September 14, 1897). "Slavery In The Coal-Mines Of Scotland". Scottish Mining Website. Retrieved November 2, 2017.
 123. ^ Phillips, Jr, William D. (1985). Slavery from Roman times to the Early Transatlantic Trade. Manchester: Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-1825-1.
 124. ^ Nicolle, David (1995). "The Janissaries". United States. Osprey Publishing. Retrieved February 7, 2021.
 125. ^ "Famous Battles in History The Turks and Christians at Lepanto". Trivia-library.com. Retrieved August 29, 2010.
 126. ^ a b Kizilov, Mikhail (2007). "Slave Trade in the Early Modern Crimea From the Perspective of Christian, Muslim, and Jewish Sources". Journal of Early Modern History. 11 (1): 1–31. doi:10.1163/157006507780385125.
 127. ^ Davies, Brian (2007). Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500–1700. p. 17. ISBN 978-0-415-23986-8.
 128. ^ Brodman, James William. "Ransoming Captives in Crusader Spain: The Order of Merced on the Christian-Islamic Frontier". Libro.uca.edu. Retrieved August 29, 2010.
 129. ^ "British Slaves on the Barbary Coast". Archived from the original on March 10, 2008.
 130. ^ Goodman, Joan E.; McNeely, Tom (2001). A Long and Uncertain Journey: The 27,000 Mile Voyage of Vasco Da Gama. Mikaya Press. ISBN 978-0-9650493-7-5. Retrieved May 31, 2012.
 131. ^ a b c Marques, António Henrique R. de Oliveira; Oliveira, Marques A. H. de; Marques, A. D. de Oliviera (1972). History of Portugal: From Lusitania to empire. Columbia University Press. pp. 158–160, 362–370. ISBN 978-0-231-03159-2.
 132. ^ Lowe, K.J.P. (2005). Black Africans In Renaissance Europe. Cambridge University Press. p. 156. ISBN 978-0-521-81582-6. Retrieved May 31, 2012.
 133. ^ Northrup, David (2002). Africa's Discovery of Europe: 1450 to 1850. Oxford University Press. p. 8. ISBN 978-0-19-514084-2. Retrieved May 31, 2012.
 134. ^ Klein, Herbert S. (2010). The Atlantic Slave Trade. Cambridge University Press. ISBN 978-1-139-48911-9.
 135. ^ Glyn Williams, Brian (2013). "The Sultan's Raiders: The Military Role of the Crimean Tatars in the Ottoman Empire" (PDF). The Jamestown Foundation. p. 27. Archived from the original (PDF) on October 21, 2013.
 136. ^ Forsythe, David P. (August 27, 2009). Encyclopedia of Human Rights. OUP USA. ISBN 978-0-19-533402-9.
 137. ^ "Historical survey: Ways of ending slavery". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on October 16, 2014.
 138. ^ "Träldom". Nordisk familjebok (in Swedish). 1920. pp. 159–160. Retrieved February 6, 2021 – via Project Runeberg.
 139. ^ Veenhoven, Willem Adriaan; Ewing, Winifred Crum; Samenlevingen, Stichting Plurale (1975). Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms: A World Survey. BRILL. p. 452. ISBN 978-90-247-1779-8. Retrieved May 31, 2012.
 140. ^ "Religion & Ethics – Islam and slavery: Abolition". BBC. Archived from the original on May 21, 2009. Retrieved May 1, 2010.
 141. ^ Lewis 1992, p. 53.
 142. ^ ""Horrible Traffic in Circassian Women – Infanticide in Turkey, " New York Daily Times, August 6, 1856". Chnm.gmu.edu. Retrieved August 29, 2010.
 143. ^ "Soldier Khan". Avalanchepress.com. Retrieved August 29, 2010.
 144. ^ "Focus on the slave trade". BBC. September 3, 2001. Archived from the original on May 25, 2017.
 145. ^ Fage, John Donnelly; Tordoff, William (2001). A History of Africa (4 ed.). Budapest: Routledge. p. 258. ISBN 978-0-415-25248-5.
 146. ^ Edward R. Tannenbaum, Guilford Dudley (1973). A History of World Civilizations. Wiley. p. 615. ISBN 978-0-471-84480-8.
 147. ^ Campbell 2004, p. ix.
 148. ^ Shillington, Kevin (July 4, 2013). Encyclopedia of African History 3-Volume Set. Routledge. p. 1401. ISBN 978-1-135-45670-2.
 149. ^ "Slow Death for Slavery: The Course of Abolition in Northern Nigeria, 1897–1936 (review)". Journal of World History. Archived from the original on April 11, 2016. Retrieved December 31, 2021.
 150. ^ ""Freedom is a good thing but it means a dearth of slaves": Twentieth Century Solutions to the Abolition of Slavery" (PDF). Archived from the original (PDF) on May 15, 2011. Retrieved August 29, 2010.
 151. ^ Bagley, H. R. C. (August 1, 1997). The Last Great Muslim Empires. BRILL. ISBN 978-90-04-02104-4.
 152. ^ Rodriguez 2007a, p. 585.
 153. ^ Asquith, Christina. "Revisiting the Zanj and Re-Visioning Revolt: Complexities of the Zanj Conflict – 868–883 AD – slave revolt in Iraq". Archived from the original on March 6, 2016.
 154. ^ "Islam, From Arab To Islamic Empire: The Early Abbasid Era". History-world.org. Archived from the original on September 24, 2018. Retrieved March 23, 2016.
 155. ^ Kissling, H. J; Spuler, Bertold; Barbour, N; Trimingham, J.S.; Braun, H; Hartel, H (August 1, 1997). The Last Great Muslim Empires. ISBN 978-90-04-02104-4.
 156. ^ Syed, Muzaffar Husain (2011). A Concise History of Islam. New Delhi: VIJ Books (India) Pty Ltd. p. 453. ISBN 978-93-81411-09-4. According to Robert Davis, from the 16th to 19th century, pirates captured 1 million to 1.25 million Europeans as slaves.
 157. ^ Davis, R. (September 16, 2003). Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, The Barbary Coast, and Italy, 1500-1800. Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-4039-4551-8.
 158. ^ "When Europeans were slaves: Research suggests white slavery was much more common than previously believed". Research News. Archived from the original on July 25, 2011. Retrieved October 10, 2007.
 159. ^ a b Carroll, Rory (March 11, 2004). "New book reopens old arguments about slave raids on Europe". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved December 11, 2017.
 160. ^ Wright, John (2007). "Trans-Saharan Slave Trade". Routledge.
 161. ^ Davis, Robert (February 17, 2011). "British Slaves on the Barbary Coast". BBC.
 162. ^ Baepler, B. (January 1999). "White Slaves, African Masters: An Anthology of American Barbary Captivity Narratives". The SHAFR Guide Online. University of Chicago Press: 5. doi:10.1163/2468-1733_shafr_sim030170256. Retrieved February 7, 2021.
 163. ^ "History – British History in depth: British Slaves on the Barbary Coast". BBC. Retrieved March 12, 2013.
 164. ^ "Swahili Coast". National Geographic. October 17, 2002. Retrieved September 30, 2015.
 165. ^ "Remembering East African slave raids". BBC News. March 30, 2007. Retrieved February 6, 2021.
 166. ^ "Focus on the slave trade". BBC News. September 3, 2001. Retrieved February 6, 2021.
 167. ^ Campbell 2007, p. 173.
 168. ^ Veenhoven, Willem A. (1977). Case Studies on Human Rights And Fundamental Freedoms: A World Survey. Martinus Nijhoff Publishers. p. 440. ISBN 978-90-247-1956-3. Retrieved May 31, 2012.
 169. ^ a b Snell, Daniel C. (2011). "Slavery in the Ancient Near East". In Keith Bradley and Paul Cartledge (ed.). The Cambridge World History of Slavery. New York: Cambridge University Press. pp. 4–21.
 170. ^ Lovejoy, Paul E. (1989). "The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature". Journal of African History: 30.
 171. ^ Foner, Eric (2012). Give Me Liberty: An American History. New York: W.W. Norton & Company. p. 18.
 172. ^ M'bokolo, Elikia (April 1, 1998). "The impact of the slave trade on Africa". Le Monde diplomatique. Retrieved February 7, 2021.
 173. ^ a b c Gates Jr., Henry Louis (April 22, 2010). "Opinion | Ending the Slavery Blame-Game". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved February 13, 2021.
 174. ^ Bortolot, Alexander Ives. "The Transatlantic Slave Trade]". www.metmuseum.org. Retrieved February 6, 2021.
 175. ^ "Nigeria – The Slave Trade". countrystudies.us. U.S. Library of Congress. Archived from the original on February 7, 2021. Retrieved February 6, 2021.
 176. ^ Rubinstein, W.D. (2004). Genocide: a history. Pearson Education. pp. 76–78. ISBN 978-0-582-50601-5.
 177. ^ Mancke, Elizabeth; Shammas, Carole (May 31, 2005). The Creation of the British Atlantic World. JHU Press. pp. 30–31. ISBN 978-0-8018-8039-1.
 178. ^ "The World Factbook". cia.gov. Archived from the original on June 29, 2011. Retrieved August 8, 2010.
 179. ^ "Health In Slavery". Archived from the original on October 3, 2006.
 180. ^ Galenson, David W. (March 1984). "The Rise and Fall of Indentured Servitude in the Americas: An Economic Analysis". The Journal of Economic History. XLIV (1): 1–26. doi:10.1017/S002205070003134X. JSTOR 2120553.
 181. ^ Bavis, Barbara. "Research Guides: American Women: Resources from the Law Library: Introduction". guides.loc.gov. Law Library of Congress. Retrieved February 11, 2021.
 182. ^ "Slave Laws". Virtual Jamestown. Retrieved November 4, 2013.
 183. ^ Donoghue, John (2010). "Out of the Land of Bondage": The English Revolution and the Atlantic Origins of Abolition". The American Historical Review. 115 (4): 943–974. doi:10.1086/ahr.115.4.943.
 184. ^ Higginbotham Jr., A. Leon (1978). In the Matter of Color: Race and the American Legal Process: The Colonial Period. New York: Oxford University Press. p. 7. ISBN 978-0-19-502745-7.
 185. ^ Billings, Warren M. (2009). The Old Dominion in the Seventeenth Century: A Documentary History of Virginia, 1606–1700: Easyread Super Large 18pt Edition. ReadHowYouWant.com. pp. 286–87. ISBN 978-1-4429-6090-9.
 186. ^ Federal Writers' Project (1954). Virginia: A Guide to the Old Dominion. US History Publishers. p. 76. ISBN 978-1-60354-045-2.
 187. ^ Danver, Steven (2010). Popular Controversies in World History. ABC-CLIO. p. 322. ISBN 978-1-59884-078-0.
 188. ^ Kozlowski, Darrell (2010). Colonialism: Key Concepts in American History. Infobase Publishing. p. 78. ISBN 978-1-60413-217-5.
 189. ^ Conway, John (2008). A Look at the Thirteenth and Fourteenth Amendments: Slavery Abolished, Equal Protection Established. Enslow Publishers. p. 5. ISBN 978-1-59845-070-5.
 190. ^ Toppin, Edgar (2010). The Black American in United States History. Allyn & Bacon. p. 46. ISBN 978-1-4759-6172-0.
 191. ^ Foner, Philip S. (1980). History of Black Americans: From Africa to the emergence of the cotton kingdom. Oxford University Press. Archived from the original on October 14, 2013.
 192. ^ Burnham, Philip. "Selling Poor Steven". American Heritage Magazine. Archived from the original on May 7, 2006.
 193. ^ Ali, Arif (1997). Barbados: Just Beyond Your Imagination. Hansib Publishing (Caribbean) Ltd. pp. 46, 48. ISBN 978-1-870518-54-3.
 194. ^ "Domínio Público - Pesquisa Básica". www.dominiopublico.gov.br.
 195. ^ "Vergonha Ainda Maior: Novas informações disponíveis em um enorme banco de dados mostram que a escravidão no Brasil foi muito pior do que se sabia antes (". Veja (in Portuguese). Archived from the original on March 13, 2015. Retrieved March 16, 2015.
 196. ^ "African Heritage and Memories of Slavery in Brazil and the South Atlantic World By Ana Lucia Araujo". www.cambriapress.com. Retrieved February 7, 2021.
 197. ^ a b Childs, Matt D. (2006). 1812 Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-5772-4.
 198. ^ Montejo 2016, pp. 80–82
 199. ^ Knight pp. 144–145
 200. ^ Montejo 2016, p. 39
 201. ^ Montejo 2016, p. 40
 202. ^ Montejo 2016, pp. 39–40
 203. ^ Reséndez, Andrés (2016). The Other Slavery: The Uncovered Story of Indian Enslavement in America. Houghton Mifflin Harcourt. p. 17. ISBN 978-0547640983.
 204. ^ Farmer, Paul (April 15, 2004). "Who removed Aristide?". London Review of Books. pp. 28–31. Archived from