บัญญัติสิบประการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รูปภาพของบัญญัติสิบประการในปี ค.ศ. 1675 ที่โบสถ์ยิว Amsterdam Esnoga จัดทำขึ้นบนแผ่นหนังในปี ค.ศ. 1768 โดย Jekuthiel Sofer อาลักษณ์ชาวยิวในศตวรรษที่ 18 ที่อุดมสมบูรณ์ในอัมสเตอร์ดัม คำภาษาฮีบรูอยู่ในสองคอลัมน์คั่นระหว่างและล้อมรอบด้วยลวดลายดอกไม้ที่หรูหรา
แผ่นหนังปี 1768 นี้(612×502 มม.) โดยJekuthiel Soferเลียนแบบบัญญัติสิบประการในปี 1675 ที่โบสถ์ยิวAmsterdam Esnoga

บัญญัติสิบประการ ( พระคัมภีร์ฮีบรู עשים \ עֲשֶׂים, aséret ha-dvarím , lit. decalogue , สิบคำ , cf. mishnaic hebrew עשדเป็นชุดของหลักการในพระคัมภีร์เกี่ยวกับจริยธรรมและการนมัสการที่มีบทบาทพื้นฐานในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์ ข้อความของบัญญัติสิบประการปรากฏสองครั้งในพระคัมภีร์ฮีบรู : ที่อพยพ20:2–17และ เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6–21 .

ตามหนังสืออพยพในโทราห์บัญญัติสิบประการได้รับการเปิดเผยต่อโมเสสที่ภูเขาซีนายและจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าบนแผ่นหินสองแผ่นที่เก็บไว้ในหีบพันธสัญญา [1]

นักวิชาการไม่เห็นด้วยว่าบัญญัติสิบประการเขียนขึ้นเมื่อใดและเขียนโดยใคร โดยนักวิชาการสมัยใหม่บางคนเสนอว่าน่าจะมีต้นแบบมาจากกฎหมายและสนธิสัญญาของ ฮิตไทต์และเมโสโปเตเมีย

คำศัพท์

กระดาษแผ่นที่สองจากสองแผ่นที่ทำขึ้นในไตรมาส 4/41 มีเฉลยธรรมบัญญัติ 5:1–6:1
เป็นส่วนหนึ่งของเฉลยธรรมบัญญัติ All Soulsซึ่งมีสำเนาของ Decalogue ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ มีอายุย้อนไปถึงต้นยุคเฮโรเดียน ระหว่าง 30 ถึง 1 ปีก่อนคริสตกาล

บัญญัติสิบประการที่เรียกว่าעשרת הדברים \ עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִי ‎ ( ทับศัพท์ aséret ha-dvarím ) ในภาษาฮีบรูในพระคัมภีร์ไบเบิลมีการกล่าวถึงที่อพยพ 34:28 , [2] เฉลยธรรมบัญญัติ 4:13 [3]และเฉลยธรรมบัญญัติ 10: 4 [4]ในทุกแหล่ง คำศัพท์นี้แปลว่า "สิบคำ", "สิบคำพูด" หรือ "สิบเรื่อง" [5]

ใน พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตัว จินต์ (หรือ LXX) "สิบคำ" ถูกแปลว่า " Decalogue " ซึ่งมาจากภาษากรีก δεκάλογος , dekalogos , ความหมายหลังและการอ้างอิง[6]เป็นคำแปลภาษากรีก . บางครั้งคำนี้ยังใช้เป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากบัญญัติสิบประการ การ แปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษของ TyndaleและCoverdaleใช้ "เก้าข้อ" พระคัมภีร์เจนีวาใช้ "บัญญัติสิบประการ" ซึ่งตามมาด้วยพระคัมภีร์ของบิชอปและ ฉบับที่ ได้รับอนุญาต(ฉบับ"คิงเจมส์" ) เป็น "บัญญัติสิบประการ" เวอร์ชันภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำว่า "commandments" [2]

แผ่นหินซึ่งตรงข้ามกับบัญญัติสิบประการที่จารึกไว้ เรียกว่าלוחות הברית ‎, Lukhot HaBritแปลว่า "แผ่นศิลาแห่งพันธสัญญา "

เรื่องเล่าในพระคัมภีร์

ภาพประกอบปี 1896 บรรยายโมเสสรับพระบัญญัติ

เรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเปิดเผยที่ซีนายเริ่มต้นในอพยพ 19หลังจากการมาถึงของลูกหลานชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย (เรียกอีกอย่างว่าโฮเรบ ) ในเช้าวันที่สามแห่งการตั้งค่ายของพวกเขา "มีฟ้าร้องและฟ้าแลบ และมีเมฆหนาทึบบนภูเขา และเสียงแตรก็ดังมาก" ผู้คนจึงมารวมกันที่ฐานภูเขา หลังจาก "พระยาห์เวห์[7]เสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย" โมเสสขึ้นไปชั่วครู่และกลับไปเตรียมประชาชน จากนั้นในอพยพ 20 "พระเจ้าตรัส" แก่ประชาชนทุกคนถึงถ้อยคำแห่งพันธสัญญา นั่นคือ " บัญญัติสิบประการ" [8]ตามที่เขียนไว้ นักวิชาการในพระคัมภีร์ไบเบิลสมัยใหม่มีความแตกต่างกันว่าอพยพ 19–20อธิบายถึงคนอิสราเอลว่าได้ยินโดยตรงทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ หรือว่ากฎหมายจะถูกส่งผ่านโมเสสเท่านั้น [9]

ผู้คนกลัวที่จะได้ยินมากขึ้นและ "ออกไปให้ไกล" และโมเสสตอบว่า "อย่ากลัวเลย" อย่างไรก็ตาม เขาเข้าใกล้ "ความมืดมิด" ที่ซึ่ง "การประทับอยู่ของพระเจ้า" [10]เพื่อฟังกฎเกณฑ์เพิ่มเติมและ "คำตัดสิน" [11]ทั้งหมดที่เขา "เขียน" [12]ใน " หนังสือของ เป็น พันธสัญญา " [13]ซึ่งท่านอ่านให้ประชาชนฟังในเช้าวันรุ่งขึ้น และพวกเขาก็ยอมเชื่อฟังและทำตามทุกสิ่งที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้ โมเสสพากลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยอาโรนนาดับ และอาบีฮูและ "ผู้อาวุโสเจ็ดสิบคนของอิสราเอล" ไปยังสถานที่บนภูเขาที่พวกเขานมัสการ "ห่างไกล"และพวกเขา "เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล" เหนือ "งานปู" เหมือนหินไพลินใส [15]

พระ เย โฮ วาห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงขึ้นมาหาเราบนภูเขาและอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นหินกับกฎและบัญญัติซึ่งเราได้เขียนไว้แก่เจ้า เพื่อท่านจะได้สอนพวกเขา 13โมเสสกับโยชูวาผู้รับใช้ก็ลุกขึ้น และโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า

—  การกล่าวถึงแผ่นจารึกครั้งแรกในอพยพ 24:12–13

ภูเขาถูกเมฆปกคลุมเป็นเวลาหกวัน และในวันที่เจ็ดโมเสสเข้าไปในเมฆและ "อยู่บนภูเขาสี่สิบวันสี่สิบคืน " (16)และโมเสสกล่าวว่า “ พระเยโฮ วา ห์ทรง มอบแผ่นศิลาสองแผ่นที่จารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าแก่ข้าพเจ้าและบนแผ่นนั้นมีจารึกตามพระวจนะทั้งปวงซึ่ง พระ เย โฮวา ห์ตรัสกับท่านที่ภูเขาท่ามกลาง เหตุเพลิงไหม้ในวันชุมนุม" [17]ก่อนครบสี่สิบวัน ลูกหลานของอิสราเอลร่วมกันตัดสินใจว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับโมเสส และบังคับให้อาโรนสร้างลูกวัวทองคำและเขา "สร้างแท่นบูชาต่อหน้ามัน" [18]และผู้คนก็ "บูชา" ลูกวัว [19]

ครั้น ครบสี่สิบวันแล้ว โมเสสกับโยชูวาก็ลงมาจากภูเขาพร้อมกับแผ่นศิลาว่า "ต่อมาทันทีที่เขาเข้ามาใกล้ถึงค่าย เขาก็เห็นลูกวัวเต้นรำอยู่ และโมเสสก็ร้องรำทำเพลง" ทรงพระพิโรธเดือดดาล จึงเหวี่ยงแผ่นศิลาออกจากพระหัตถ์ หักไว้ใต้ภูเขา" (20)หลังจากเหตุการณ์ในบทที่ 32 และ 33 พระเยโฮวา ห์ตรัสกับโมเสสว่า "จงสกัดหินสองแผ่นเหมือนแผ่นแรก และเราจะเขียนคำที่อยู่ในแผ่นแรกซึ่งเจ้าแตกไว้บนแผ่นศิลาเหล่านี้ " (21)และพระองค์ทรงจารึกพระบัญญัติ 10 ประการซึ่งพระเย โฮวาห์พูดกับท่านบนภูเขาจากท่ามกลางไฟในวันชุมนุม และ พระเยโฮวา ห์ประทานสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้า" [22]ภายหลังแผ่นจารึกเหล่านี้ถูกวางไว้ในหีบพันธสัญญา [ 23]

เลข

ประเพณีทางศาสนา

แม้ว่าทั้งข้อความ MasoreticและDead Sea Scrollsจะมีเนื้อเรื่องของ Exodus 20 และ Deuteronomy 5 ซึ่งแบ่งออกเป็นบัญญัติเฉพาะสิบประการซึ่งจัดรูปแบบโดยมีช่องว่างระหว่างพวกเขาซึ่งสอดคล้องกับการนับของนิกายลูเธอรันในแผนภูมิด้านล่าง[24] [25]การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาอังกฤษสมัยใหม่จำนวนมากให้ปรากฏข้อความที่จำเป็นมากกว่าสิบข้อความในแต่ละข้อ

ประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกันจัดหมวดหมู่สิบเจ็ดข้อของอพยพ 20:1–17และความคล้ายคลึงกันในเฉลยธรรมบัญญัติ 5:4–21ออกเป็นบัญญัติสิบประการในรูปแบบต่างๆ ดังที่แสดงในตาราง บางคนแนะนำว่าเลขสิบเป็นทางเลือกที่ช่วยในการท่องจำมากกว่าเป็นเรื่องของเทววิทยา [26] [27]

บัญญัติสิบประการ
แอลเอ็กซ์ พี แอล พระบัญญัติ ( KJV ) อพยพ 20:1–17 เฉลยธรรมบัญญัติ 5:4–21
โองการ ข้อความ โองการ ข้อความ
(1) 1 1 เราคือพระยา ห์เว ห์พระเจ้า ของเจ้า 2 [28] 6 [28]
1 1 1 1 2 1 1 1 เจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเรา 3 [29] 7 [29]
2 2 2 1 2 1 1 1 เจ้าอย่าสร้างรูปเคารพสลักไว้สำหรับเจ้า 4–6 [30] 8–10 [30]
3 3 3 2 3 2 2 2 เจ้าอย่าออกพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าโดยเปล่าประโยชน์ 7 [31] 11 [31]
4 4 4 3 4 3 3 3 จงระลึกถึงวันสะบาโตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ 8–11 [32] 12–15 [33]
5 5 5 4 5 4 4 4 จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า 12 [34] 16 [35]
6 8 6 5 6 5 5 5 คุณจะไม่ฆ่า 13 [36] 17 [36]
7 6 7 6 7 6 6 6 เจ้าอย่าล่วงประเวณี 14 [37] 18 [38]
8 7 8 7 8 7 7 7 เจ้าอย่าลักขโมย 15 [39] 19 [40]
9 9 9 8 9 8 8 8 อย่าเป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน 16 [41] 20 [42]
10 10 10 9 10 10 10 9 อย่าอยากได้บ้านของเพื่อนบ้าน 17ก [43] 21b [44]
10 10 10 9 10 9 9 10 อย่าอยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน 17b [45] 21ก [46]
10 10 10 9 10 10 10 10 หรือทาสหรือสัตว์ของเขาหรือเพื่อนบ้านของคุณ 17ค [47] 21ค [48]
10 เจ้าจงตั้งศิลาเหล่านี้ซึ่งข้าสั่งเจ้าในวันนี้ที่Aargaareezem (เซดากะ) 14ค [49] [50] 18ค [49] [51]

หมวดหมู่

มีสองแนวทางหลักในการจัดหมวดหมู่พระบัญญัติ แนวทางหนึ่งแยกการห้ามนับถือเทพเจ้าอื่นๆ (ข้อ 3) จากข้อห้ามเกี่ยวกับรูปเคารพ (ข้อ 4–6):

อีกแนวทางหนึ่งรวมข้อ 3–6 ข้อห้ามเกี่ยวกับรูปเคารพและข้อห้ามเกี่ยวกับเทพเจ้าอื่น ๆ ไว้ในคำสั่งเดียวโดยยังคงรักษาบัญญัติ 10 ประการ ประเพณีของชาว สะมาเรียและชาวยิวรวมถึงบัญญัติอื่น ในขณะที่ประเพณีของชาวคริสต์จะแบ่งความโลภของภรรยาและบ้านของเพื่อนบ้าน

 • S : Samaritan Pentateuch ( ประมาณ 120 ก่อนคริสตศักราช ) มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับโมเสสเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งชาวสะมาเรียถือเป็นบัญญัติข้อที่ 10
 • T : คัมภีร์ ทัลมุดของชาวยิว( ประมาณปี ค.ศ.  200 ) ทำให้ "อารัมภบท" เป็น "คำพูด" หรือ "เรื่อง" แรก
 • ตอบ : ออกัสติน (ศตวรรษที่ 4) ปฏิบัติตามคัมภีร์ทัลมุดในการรวมข้อ 3-6 แต่ละเว้นอารัมภบทเป็นบัญญัติ และแบ่งข้อห้ามความโลภออกเป็นสองบัญญัติ ตามลำดับคำในเฉลยธรรมบัญญัติ 5:21 แทนที่จะเป็นอพยพ 20:17 .
 • C : ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนใหญ่ดำเนินตามออกัสตินซึ่งย้ำในคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก (1992) โดยเปลี่ยน "วันสะบาโต" เป็น "วันของพระเจ้า" และแบ่งอพยพ 20:17 ซึ่งห้ามความโลภออกเป็นสองบัญญัติ
 • L : นิกายลูเธอรันปฏิบัติตาม หลัก คำสอนของ นิกายลูเธอร์ (ค.ศ. 1529) ซึ่งเป็นไปตามประเพณีของออกัสตินและนิกายโรมันคาธอลิก แต่อยู่ภายใต้การห้ามไม่ให้มีภาพลักษณ์ต่ออำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในพระบัญญัติข้อแรก[54]และใช้คำสั่งของอพยพ 20:17 แทนเฉลยธรรมบัญญัติ 5 :21 สำหรับพระบัญญัติข้อที่เก้าและสิบ

การตีความทางศาสนา

บัญญัติสิบประการเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความสำคัญพื้นฐานในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์: ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (เพื่อบูชาพระเจ้าเท่านั้น) การบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่สุดต่อบุคคล (การฆาตกรรม) การบาดเจ็บที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสายสัมพันธ์ในครอบครัว (การล่วงประเวณี) ความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการค้าและกฎหมาย (การเป็นพยานเท็จ) ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างรุ่น (การให้เกียรติแก่พ่อแม่) ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อชุมชน (ความจริงใจ) การบาดเจ็บที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสังหาริมทรัพย์ (การโจรกรรม) [55]

บัญญัติ 10 ประการเขียนขึ้นโดยมีช่องว่างสำหรับการตีความที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของบัญญัติเหล่านี้ในฐานะบทสรุปของหลักการพื้นฐาน [27] [55] [56] [57]ไม่ชัดเจนเท่า[55]หรือมีรายละเอียดเท่ากฎ[58]หรือกฎหมายและพระบัญญัติอื่น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิลหลายข้อ เนื่องจากให้หลักการชี้นำที่ใช้ได้ทั่วโลกในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พวกเขาไม่ได้ระบุการลงโทษสำหรับการละเมิดของพวกเขา การนำเข้าที่แม่นยำจะต้องดำเนินการในแต่ละสถานการณ์ที่แยกจากกัน [58]

พระคัมภีร์ได้ระบุถึงสถานะพิเศษของบัญญัติสิบประการท่ามกลางกฎ โตราห์ อื่นๆ หลายประการ:

ศาสนายูดาย

บัญญัติสิบประการเป็นรากฐานของกฎหมายยิว[60]ระบุมาตรฐานสากลและชั่วนิรันดร์ของพระเจ้าในเรื่องความถูกผิด ซึ่งแตกต่างจากบัญญัติ 613 ข้อ ที่เหลือ ในโตราห์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่และพิธีการต่างๆ เช่น การควบคุมอาหารแบบ คัชรูต กฎหมายและพิธีกรรมที่นักบวชในวิหารศักดิ์สิทธิ์จะ กระทำ [61]ประเพณีของชาวยิวถือว่าบัญญัติสิบประการเป็นพื้นฐานทางเทววิทยาสำหรับบัญญัติที่เหลือ Philoในงานหนังสือสี่เล่มเรื่องThe Special Lawsได้ถือว่าบัญญัติสิบประการเป็นหัวเรื่องซึ่งเขาได้กล่าวถึงบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง [62]ในทำนองเดียวกันThe Decalogueเขาระบุว่า "ภายใต้ [บัญญัติ... ต่อต้านผู้ล่วงประเวณี"] คำสั่งอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการถ่ายทอดโดยปริยาย เช่น ที่ต่อต้านผู้ล่อลวง ที่ต่อต้านผู้ประกอบอาชญากรรมที่ผิดธรรมชาติ ที่ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่ในความมึนเมา ที่ต่อผู้ชายทุกคนที่ หลงระเริงในการเชื่อมต่อที่ผิดกฎหมายและไม่หยุดยั้ง " [63]คนอื่นๆ เช่น รับบีSaadia Gaonได้จัดกลุ่มบัญญัติตามความเชื่อมโยงกับบัญญัติสิบประการ [64]

ตาม แบบ อนุรักษ์นิยมรับบีหลุยส์กินซ์เบิร์กบัญญัติ 10 ประการแทบจะเกี่ยวพันกัน โดยการทำลายสิ่งหนึ่งนำไปสู่การทำลายอีกสิ่งหนึ่ง สะท้อนความคิดเห็นของแรบไบก่อนหน้านี้ที่พบในคำอธิบายของ Rashi ถึงบทเพลง (4:5) Ginzberg อธิบาย—นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบัญญัติห้าข้อแรกและห้าข้อสุดท้าย บัญญัติข้อแรก: "ฉันคือพระเจ้าพระเจ้าของคุณ" สอดคล้องกับข้อที่หก: "อย่าฆ่า" เพราะฆาตกรฆ่าพระฉายาของพระเจ้า ประการที่สอง: "เจ้าจะต้องไม่มีเทพเจ้าแปลก ๆ ต่อหน้าเรา" สอดคล้องกับข้อที่เจ็ด: "เจ้าจะต้องไม่ล่วงประเวณี" สำหรับการไม่ซื่อสัตย์ในการสมรสเป็นบาปที่ร้ายแรงพอ ๆ กับการบูชารูปเคารพ ซึ่งเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า บัญญัติข้อที่สาม: "อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยเปล่าประโยชน์" สอดคล้องกับข้อที่แปด: "อย่าขโมย" เพราะการขโมยผลคือการสาบานเท็จในนามของพระเจ้า ประการที่สี่: "จงระลึกถึงวันสะบาโตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์" สอดคล้องกับวันที่เก้า: "อย่าเป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน" เพราะผู้ที่เป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้านทำบาปหนักราวกับว่าเขามี เป็นพยานเท็จปรักปรำพระเจ้าโดยกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้สร้างโลกในหกวันและทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด (วันสะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์) บัญญัติข้อที่ห้า: "จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า" ตรงกับข้อที่สิบ: "อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน" เพราะผู้ที่ปล่อยตัวตามตัณหานี้จะสร้างลูกที่ไม่ให้เกียรติพ่อที่แท้จริง แต่จะถือว่าคนแปลกหน้าเป็นพ่อของตน[65]

ความเชื่อดั้งเดิมของ Rabbinical ของชาวยิวคือการปฏิบัติตามพระบัญญัติเหล่านี้และบทบัญญัติอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชาวยิวเท่านั้น และกฎหมายที่บังคับใช้กับมนุษยชาติโดยทั่วไปมีระบุไว้ในกฎทั้งเจ็ดของNoahideซึ่งหลายข้อทับซ้อนกับบัญญัติสิบประการ ในยุคของสภาแซ นเฮดริน การฝ่าฝืนหนึ่งในหกของบัญญัติสิบประการตามทฤษฎีมีโทษประหารชีวิตข้อยกเว้นคือบัญญัติข้อที่หนึ่ง การให้เกียรติบิดามารดา การเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ และการละโมบ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ค่อยมีการบังคับใช้เนื่องจาก ข้อกำหนดหลักฐานที่เข้มงวดจำนวนมากที่กำหนดโดยกฎหมายปากเปล่า [66]

สองเม็ด

การจัดเรียงพระบัญญัติบนแผ่นจารึกสองแผ่นถูกตีความแตกต่างกันในประเพณีดั้งเดิมของชาวยิว รับบีฮานินา เบน กามาลิเอลกล่าวว่ายาเม็ดแต่ละเม็ดมีพระบัญญัติ 5 ประการ "แต่นักปราชญ์กล่าวว่า 10 เม็ดในหนึ่งเม็ดและอีก 10 เม็ดในอีกด้านหนึ่ง" นั่นคือแท็บเล็ตนั้นซ้ำกัน [67]สิ่งนี้สามารถเทียบได้กับสนธิสัญญาทางการทูตของตะวันออกใกล้ในสมัยโบราณ ซึ่งมีการทำสำเนาสำหรับแต่ละฝ่าย [68]

อ้างอิงจากทัลมุดบทสรุปของกฎหมายดั้งเดิมของชาวยิวประเพณี และการตีความ การตีความหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ไบเบิล "แผ่นจารึกถูกเขียนไว้ทั้งสองด้าน" [69]นั่นคือการแกะสลักผ่านความหนาเต็มของแผ่นจารึก , ยังอ่านได้อย่างน่าอัศจรรย์จากทั้งสองด้าน [70]

ใช้ในพิธีกรรมของชาวยิว

บัญญัติสิบประการบนจานแก้ว

มิชนาบันทึกว่าในช่วงระยะเวลาของวิหารที่สองมีการท่องบัญญัติสิบประการทุกวัน[71]ก่อนการอ่านเชมา ยิสราเอล (ตามที่เก็บรักษาไว้ เช่น ในNash Papyrusซึ่งเป็นชิ้นส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรูตั้งแต่ 150 ถึง 100 ปีก่อนคริสตกาล พบในอียิปต์ซึ่งมีบัญญัติสิบประการและจุดเริ่มต้นของ Shema); แต่การปฏิบัตินี้ถูกยกเลิกในธรรมศาลาเพื่อไม่ให้กระสุนแก่พวกนอกรีตที่อ้างว่าพวกเขาเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายยิว[72] [73]หรือเพื่อปัดเป่าข้อเรียกร้องของคริสเตียนในยุคแรกว่ามีเพียงบัญญัติสิบประการเท่านั้น ส่งลงมาที่ภูเขาซีนายมากกว่าโทราห์ทั้งหมด[71]

ในศตวรรษต่อมา พวกแรบไบยังคงละเว้นบัญญัติสิบประการจากพิธีสวดประจำวัน เพื่อป้องกันความสับสนในหมู่ชาวยิวว่าพวกเขาถูกผูกมัดโดยบัญญัติสิบประการเท่านั้น และไม่รวมถึงกฎในพระคัมภีร์ไบเบิลและทัลมุดิกอื่นๆ เช่น ข้อกำหนดในการถือปฏิบัติวันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ กว่าวันสะบาโต [71]

ทุกวันนี้ บัญญัติ 10 ประการถูกได้ยินในธรรมศาลาปีละ 3 ครั้ง: เมื่อเกิดขึ้นระหว่างการอ่านพระธรรมอพยพและเฉลยธรรมบัญญัติ และในช่วงเทศกาลชาวู[71]ฉบับอพยพอ่านในparashat Yitroประมาณปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และในเทศกาล Shavuot และฉบับเฉลยธรรมบัญญัติในparashat Va'etchananในเดือนสิงหาคม-กันยายน ในบางประเพณี ผู้นับถือลุกขึ้นเพื่ออ่านบัญญัติสิบประการเพื่อเน้นความสำคัญเป็นพิเศษ[71]แม้ว่าแรบไบหลายคน รวมทั้งไมโมนิเดสจะต่อต้านประเพณีนี้เนื่องจากอาจคิดว่าบัญญัติสิบประการมีความสำคัญมากกว่าบัญญัติอื่นๆ ที่เหลือมิทซ์วอท. [74]

ในชูมา ชิม ที่ พิมพ์ออกมาเช่นเดียวกับในรูปแบบต้นฉบับ พระบัญญัติสิบประการมีเครื่องหมายสอง ชุด ta'am 'elyon (การเน้นเสียงด้านบน) ซึ่งทำให้บัญญัติแต่ละข้อแยกเป็นข้อๆ ใช้สำหรับการอ่านโตราห์ในที่สาธารณะ ในขณะที่ta'am tachton (การเน้นเสียงด้านล่าง) ซึ่งแบ่งข้อความออกเป็นข้อๆ ที่มีความยาวเท่ากันคือ ใช้สำหรับการอ่านหรือการศึกษาส่วนตัว หมายเลขข้อในพระคัมภีร์ของชาวยิวเป็นไปตามta'am tachton ในพระคัมภีร์ของชาวยิว การอ้างอิงถึงบัญญัติสิบประการจึงเป็นการอพยพ 20:2–14และ เฉลย ธรรม บัญญัติ 5:6–18

ชาวสะมาเรีย

Pentateuch ชาวสะมาเรียแตกต่างกันไปในข้อความบัญญัติสิบประการ ทั้งที่ข้อความในฉบับเฉลยธรรมบัญญัติของชาวสะมาเรียนั้นใกล้เคียงกับในพระธรรมอพยพมาก และในนั้นชาวสะมาเรียนับเป็นพระบัญญัติเก้าข้อ ส่วนข้ออื่นๆ นับเป็นสิบข้อ บัญญัติข้อที่สิบของชาวสะมาเรียอยู่บนความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาเกริซิ

ข้อความของบัญญัติข้อที่สิบของชาวสะมาเรียมีดังนี้: [75]

และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินของชาวคานาอันซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้น ท่านจงสร้างหินก้อนใหญ่ให้ปูด้วยปูนขาว และท่านจะจารึกไว้บนนั้น ให้เอาหินบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัตินี้ และต่อมาเมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำจอร์แดน เจ้าจงสร้างศิลาเหล่านี้ซึ่งเราสั่งเจ้าไว้บนภูเขาเกริซิมและเจ้าจงสร้างแท่นบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าที่นั่น เป็นแท่นบูชาด้วยหิน และเจ้าอย่ายกเหล็กขึ้นบนแท่นนั้น เจ้าจงสร้างแท่นบูชาด้วยหินที่สมบูรณ์ และเจ้าจงนำมาบนแท่นนั้นเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า และจงถวายเครื่องศานติบูชา และจงรับประทานที่นั่นและชื่นชมยินดีต่อพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ภูเขาลูกนั้นอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน สุดถนนที่มุ่งสู่ดวงอาทิตย์ตกในดินแดนของชาวคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในอาราบาห์ซึ่งหันหน้าไปทางกิลกาล ใกล้กับเอลอน โมเรห์ที่หันหน้าไปทางเชเคม

ศาสนาคริสต์

ประเพณีส่วนใหญ่ของศาสนาคริสต์ถือว่าบัญญัติสิบประการมีอำนาจจากเบื้องบนและยังคงใช้ได้ต่อไป แม้ว่าจะมีการตีความและการใช้ต่างกัน [76]ธรรมนูญอัครสาวกซึ่งวิงวอนผู้เชื่อให้ "ระลึกถึงพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าเสมอ" เผยให้เห็นถึงความสำคัญของคำรูปลอกในคริสตจักรยุคแรก [77]ตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนส่วนใหญ่ decalogue ถือเป็นบทสรุปของกฎหมายและมาตรฐานพฤติกรรมของพระเจ้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียน ความนับถือ และการนมัสการ [78]

ความแตกต่างในลำดับและความสำคัญของคำสั่งดังกล่าวยังคงเป็นข้อถกเถียงทางเทววิทยา[79]โดยมีข้อความในพันธสัญญาใหม่โรม 13:9ยืนยันการจัดลำดับแบบดั้งเดิม ซึ่งตามพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการล่วงประเวณี การฆาตกรรม และการโจรกรรม ตรงข้ามกับคำสั่งของพวกมาโซ เรติกในปัจจุบันที่เกี่ยวกับ การฆาตกรรม การล่วงประเวณี การลักขโมย

การอ้างอิงในพันธสัญญาใหม่

โมเสสและอารอนกับบัญญัติสิบประการ (ภาพวาดประมาณปี 1675 โดย Aron de Chavez)

ระหว่างคำเทศนาบนภูเขาพระเยซูทรงอ้างถึงข้อห้ามห้ามฆาตกรรมและการล่วงประเวณีอย่างชัดเจน ในมัทธิว 19:16–19 พระเยซูทรงย้ำพระบัญญัติสิบประการห้าข้อ ตามด้วยพระบัญญัติข้อที่สองที่เรียกว่า “ข้อที่สอง” ( มัทธิว 22:34–40 ) หลังจากพระบัญญัติข้อใหญ่ข้อแรก

ดูเถิด มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่า "พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะทำดีอะไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร์" พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม ไม่มีความดีสักอย่างเดียว นั่นคือพระเจ้า แต่ถ้าท่านต้องการเข้ามาในชีวิต จงรักษาพระบัญญัติ พระองค์ตรัสแก่เขาว่า อะไรเล่า? พระเยซูตรัสว่า “อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติบิดามารดา และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

ใน สาส์นถึง ชาวโรมันเปาโลอัครสาวกยังได้กล่าวถึงพระบัญญัติ 5 ประการจากบัญญัติ 10 ประการและเชื่อมโยงบัญญัติเหล่านั้นกับพระบัญญัติแห่งความรักเพื่อนบ้าน

ไม่เป็นหนี้ใครนอกจากการรักซึ่งกันและกัน เพราะผู้ที่รักกันได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว ด้วยเหตุนี้ เจ้าอย่าล่วงประเวณี อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าโลภ และถ้ามีบัญญัติอื่น ๆ ก็เข้าใจสั้น ๆ ในคำนี้ คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านของเขา ดังนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ

นิกายโรมันคาทอลิก

ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก พระเยซูทรงปลดปล่อยชาวคริสต์จากกฎหมายศาสนาอื่นๆ ของชาวยิวแต่ไม่ใช่จากภาระหน้าที่ในการรักษาพระบัญญัติสิบประการ [80]มีการกล่าวว่าพวกเขาอยู่ในระเบียบศีลธรรมว่าเรื่องราวการสร้างเป็นไปตามระเบียบธรรมชาติ [80]

ตามคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก - การเปิดเผยอย่างเป็นทางการของ ความเชื่อของคริสเตียน คริสตจักรคาทอลิก - บัญญัติถือว่าจำเป็นสำหรับสุขภาพที่ดีและการเติบโตทางจิตวิญญาณ[81]และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับความยุติธรรมทางสังคม [82]การสอนพระบัญญัติของศาสนจักรส่วนใหญ่มาจากพันธ สัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่และงานเขียนของบรรพบุรุษของศาสนจักร ยุค แรก [83]ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูทรงยอมรับความถูกต้องและสั่งสอนเหล่าสาวก ของพระองค์ ให้ไปไกลกว่านั้น โดยเรียกร้องความชอบธรรมที่มากกว่าธรรมาจารย์และพวกฟาริสี [84]สรุปโดยพระเยซูเป็น " พระบัญญัติอันยิ่งใหญ่ " สองข้อ ที่สอนความรักของพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนบ้าน[85]พวกเขาสอนแต่ละคนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขากับทั้งสอง

พระบัญญัติที่สำคัญประกอบด้วยกฎแห่งพระกิตติคุณ ซึ่งสรุปไว้ในกฎทองคำ กฎของพระกิตติคุณแสดงไว้โดยเฉพาะใน คำเทศนา บนภูเขา [86]คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกอธิบายว่า "กฎของพระกิตติคุณเป็นไปตามบัญญัติของกฎหมาย คำเทศนาของพระเจ้าบนภูเขา ห่างไกลจากการยกเลิกหรือลดค่ากฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของกฎหมายเก่า ปลดปล่อยศักยภาพที่ซ่อนอยู่และมีความต้องการใหม่เกิดขึ้นจากพวกเขา: มันเผยให้เห็น ความจริงทั้งหมดของพระเจ้าและความจริงของมนุษย์ มันไม่ได้เพิ่มกฎใหม่ภายนอก แต่ดำเนินการเพื่อปฏิรูปหัวใจ รากเหง้าของการกระทำของมนุษย์ ที่ซึ่งมนุษย์เลือกระหว่างสิ่งที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ ที่ซึ่งศรัทธา ความหวัง และการกุศลก่อตัวขึ้นและร่วมกับพวกเขา คุณธรรมอื่นๆ” กฎหมายใหม่ "เติมเต็ม ขัดเกลา เหนือกว่า และนำกฎหมายเก่าไปสู่ความสมบูรณ์แบบ" [87]

ออร์โธดอกซ์

โรงเรียนคริสต์ในอินเดียแสดงบัญญัติสิบประการ

คริสตจักรอีสเติร์นออร์โธดอกซ์ยึดถือความจริงทางศีลธรรมเป็นหลักในบัญญัติสิบประการ [88]คำสารภาพเริ่มต้นด้วยผู้สารภาพอ่านบัญญัติสิบประการและถามผู้สำนึกผิดว่าเขาทำผิดข้อใด [89]

นิกายโปรเตสแตนต์

หลังจากปฏิเสธเทววิทยาทางศีลธรรมของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก และให้ความสำคัญกับกฎในพระคัมภีร์ไบเบิลและข่าวประเสริฐมากขึ้น นักเทววิทยานิกายโปรเตสแตนต์ยุคแรกยังคงใช้บัญญัติสิบประการเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทางศีลธรรมของคริสเตียน [90]รุ่นต่าง ๆ ของศาสนาคริสต์มีความแตกต่างกันในการแปลหลักการที่เปลือยเปล่าให้เป็นเฉพาะเจาะจงที่ประกอบกันเป็นจริยธรรมของคริสเตียนอย่างสมบูรณ์ [90]

นิกายลูเธอรัน
โมเสสได้รับบัญญัติ 10 ประการจากภาพแกะสลักไม้ในปี 1860 โดยJulius Schnorr von Carolsfeld นักบวชนิกายลูเธอรัน

แผนกพระบัญญัติของนิกายลูเทอแรนดำเนินตามส่วนที่บัญญัติขึ้นโดยนักบุญออกัสตินตามหลังแผนกอาลักษณ์ของธรรมศาลาในปัจจุบันในขณะนั้น บัญญัติสามข้อแรกควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ บัญญัติข้อที่สี่ถึงแปดควบคุมความสัมพันธ์สาธารณะระหว่างผู้คน และสองข้อสุดท้ายควบคุมความคิดส่วนตัว ดูคำสอนเล็กๆ ของลูเทอร์[91]และคำสอนขนาดใหญ่ [54]

กลับเนื้อกลับตัว

บทความของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์แก้ไขและเปลี่ยนแปลงโดยสมัชชาแห่งสวรรค์ที่เวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ. 1643ระบุว่า "ไม่มีชายคริสเตียนคนใดที่เป็นอิสระจากการเชื่อฟังพระบัญญัติซึ่งเรียกว่าศีลธรรม โดยกฎศีลธรรม เรา เข้าใจบัญญัติสิบประการทั้งหมดที่ได้รับในขอบเขตทั้งหมด " [92] The Westminster Confessionซึ่งจัดขึ้นโดยโบสถ์เพรสไบทีเรียนถือได้ว่ากฎศีลธรรมที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการ [93]

เมธอดิสต์

กฎศีลธรรมที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการตามที่ผู้ก่อตั้งขบวนการเมธอดิสต์จอห์น เวสลีย์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นโลกและเขียนไว้ในใจของทุกคน [94] เช่นเดียวกับมุมมองที่กลับเนื้อกลับตัว[95]เวสลีย์ถือว่ากฎศีลธรรมซึ่งมีอยู่ในบัญญัติสิบประการมีอยู่ในปัจจุบัน: [96]

ทุกส่วนของกฎหมายนี้จะต้องยังคงมีผลบังคับใช้กับมวลมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาหรือสถานที่ หรือสถานการณ์อื่นใดที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพระเจ้าและธรรมชาติของมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างกัน" (Wesley's Sermons , Vol. I, Sermon 25) [96]

เพื่อให้สอดคล้องกับเทววิทยาพันธสัญญาของเวส เลยัน "ในขณะที่กฎพิธีการถูกยกเลิกในพระคริสต์และสมัยการประทานของโมเสสทั้งหมดได้สรุปลงเมื่อการปรากฏของพระคริสต์ กฎศีลธรรมยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธสัญญาแห่งพระคุณ โดยมีพระคริสต์เป็นจุดจบที่สมบูรณ์แบบ " [94]เช่นนี้ ในเมธอดดิสม์ "ลักษณะสำคัญของการแสวงหาการชำระให้บริสุทธิ์คือการปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง" ของบัญญัติสิบประการ [95]

ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์

บัญญัติสิบประการเป็นบทสรุปของข้อกำหนดของพันธสัญญาการทำงาน (เรียกว่า "พันธสัญญาเดิม") ซึ่งให้ไว้บนภูเขาซีนายแก่ชนชาติอิสราเอลที่เพิ่งตั้งไข่ [97]พันธสัญญาเดิมสำเร็จโดยพระคริสต์ที่กางเขน ผู้ไม่เชื่อยังคงอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ ธรรมบัญญัติเปิดเผยความบาปของมนุษย์และความต้องการความรอดซึ่งก็คือเยชูอา การกลับใจจากบาปและศรัทธาในพระคริสต์เพื่อความรอดคือประเด็นของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม [98]สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระลักษณะอันเป็นนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า และทำหน้าที่เป็นต้นแบบของศีลธรรม [99]

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ตามหลักคำสอนของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพระเยซูทรงทำสำเร็จแทนที่จะปฏิเสธกฎของโมเสส [100]บัญญัติสิบประการถือเป็นหลักการแห่งพระกิตติคุณนิรันดร์ซึ่งจำเป็นสำหรับความสูงส่ง [101]ปรากฏในหนังสือของโมไซยาห์ 12:34–36, [102] 13:15–16, [103] 13:21–24 [104]และหลักคำสอนและพันธสัญญา [101]ตามหนังสือของโมไซยาห์ ศาสดาพยากรณ์ชื่ออบินาไดสอนบัญญัติสิบประการในราชสำนักของกษัตริย์โนอาห์และพลีชีพเพื่อความชอบธรรมของเขา [105] อบินาไดรู้บัญญัติสิบประการจากแผ่นทองเหลือง [106]

ในคำปราศรัยเมื่อเดือนตุลาคม 2011 ประธานศาสนจักรและศาสดาพยากรณ์โธมัส เอส. มอนสันสอนว่า "บัญญัติสิบประการเป็นเพียงสิ่งนั้น—บัญญัติ ไม่ใช่ข้อเสนอแนะ" [107]ในคำพูดเดียวกันนั้น เขาใช้คำพูดเล็กๆ แหล่งข้อมูลนี้และแหล่งอื่นๆ[108]ไม่รวมอารัมภบท ทำให้สอดคล้องกับการกำหนดหมายเลขของเซ ปตัว จินต์ มากที่สุด

กลุ่มย่อยๆ ของศาสนจักรที่เรียกว่า " ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (Strangite) " มีความเชื่อคล้ายกับชาวสะมาเรียที่พวกเขามีบัญญัติสิบประการในพระคัมภีร์ โดยที่คนอื่นๆ มีเพียงเก้าประการ บัญญัติข้อที่สี่ของ Strangite คือ "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" [109] James Strangผู้ก่อตั้งและคนชื่อเดียวกันของ Strangite เขียนไว้ใน "Note on the Decalogue" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของBook of the Law of the Lord (หนังสือศักดิ์สิทธิ์ของ Strangite) ว่าไม่มี Decalogue รุ่นอื่นใดที่มีบัญญัติมากกว่าเก้าข้อและสันนิษฐานว่า บัญญัติข้อที่สี่ของเขาถูกตัดขาดจากงานอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเร็วที่สุดเท่าที่เวลาของโจเซฟุส (ประมาณ ค.ศ. 37-100 ) [110]

อิสลาม

โมเสสและแผ่นจารึก

การรับบัญญัติสิบประการของท่านศาสดามูซา (โมเสส) ได้รับการจัดการในรายละเอียดมากในประเพณีอิสลาม[111]ด้วยการพบปะของโมเสสกับพระเจ้าบนภูเขาซีนายที่อธิบายไว้ใน Surah A'raf (7:142-145) การเปิดเผยแผ่นจารึกซึ่งเป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอธิบายไว้ในข้อต่อไปนี้:

และเราได้เขียนสำหรับเขา (โมเสส) บนแผ่นจารึกถึงบทเรียนที่ดึงมาจากทุกสิ่งและคำอธิบายของทุกสิ่ง (และกล่าวว่า) จงยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้อย่างหนักแน่น ฉันจะแสดงให้คุณเห็นบ้านของAl-Fasiqun (ผู้ดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์) [112]

แผ่นจารึกถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมในข้อ 7:150 เมื่อโมเสสขว้างแผ่นจารึกลงด้วยความโกรธเมื่อเห็นชาวอิสราเอลบูชาลูกวัวทองคำ และในข้อ 7:154 เมื่อเขาหยิบแผ่นจารึกขึ้นมาหลังจากหายจากความโกรธแล้ว:

และเมื่อความโกรธของมูซา (โมเสส) สงบลงแล้ว เขาก็หยิบแผ่นจารึกขึ้นมา และในแผ่นจารึกนั้นมีคำแนะนำและความเมตตาต่อบรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าของพวกเขา [113]

มุมมองคลาสสิก

สามโองการของ Surah An'am (6:151–153) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการคืนสถานะ (หรือฉบับแก้ไข) ของบัญญัติสิบประการ[114] [115] [116] ไม่ว่า จะเปิดเผยต่อโมเสสแต่แรกถูกชาวมุสลิมจับได้แล้ว: [117]

151.จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า "มาเถิด ฉันจะท่องสิ่งที่พระเจ้าของเธอห้ามเธอ ไว้ 1อย่าเข้าร่วมการละหมาดกับพระองค์2และจงเป็นคนดี (และกตัญญู) ต่อพ่อแม่ของเธอ3และอย่าฆ่าลูก ๆ ของเธอเพราะความยากจน - เรา ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและพวก นาง 4และอย่าเข้าใกล้อัล-ฟาวาฮิช (บาปที่น่าละอาย, การร่วมประเวณีที่ผิดกฎหมาย, การผิดประเวณี ฯลฯ) ไม่ว่าจะกระทำโดยเปิดเผยหรือโดยลับ5และอย่าฆ่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงห้าม (ตามบทบัญญัติ) สิ่งนี้พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจ

152. " 6และอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้า เว้นแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น จนกว่าเขาจะ (หรือเธอ) บรรลุนิติภาวะ7และจงตวงและชั่งให้เต็มด้วยความยุติธรรม เราไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด แต่สิ่งนั้น ที่เขาสามารถทนได้8และเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้ากล่าววาจา (เช่น ตัดสินระหว่างมนุษย์หรือให้การเป็นพยาน เป็นต้น) จงพูดความจริงแม้ว่าญาติสนิทจะเป็นห่วงก็ตาม9และจงปฏิบัติตามพันธสัญญาของอัลลอฮ์เถิด ทั้งนี้ พระองค์ทรงสั่งพวกเจ้าว่า คุณอาจจำได้

153. " 10และแท้จริงสิ่งนี้ (บัญญัติที่กล่าวถึงในโองการข้างต้น) คือแนวทางอันเที่ยงตรงของฉัน ดังนั้นจงปฏิบัติตามมัน และจงอย่าปฏิบัติตามแนวทาง (อื่นๆ) เพราะมันจะแยกพวกเจ้าออกจากแนวทางของพระองค์ สิ่งนี้พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับพวกเจ้า เพื่อจะได้เป็นอัลมุตตากุน (ผู้เคร่งศาสนา)” [118]

หลักฐานสำหรับข้อเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับโมเสสและพระบัญญัติสิบประการนั้นมาจากข้อซึ่งต่อท้ายทันที:

จากนั้นเราได้ให้คัมภีร์แก่มูซา (โมเสส) เพื่อเติมเต็ม (ความโปรดปรานของเรา) แก่บรรดาผู้ประพฤติดี และอธิบายทุกสิ่งอย่างละเอียดและเป็นแนวทางและเมตตา เพื่อพวกเขาจะได้มีศรัทธาในการพบกับพระเจ้าของพวกเขา [119]

ตามคำบรรยายในมุสตารัก ฮาคิมอิบนุ อับบาสผู้บรรยายที่โดดเด่นเกี่ยวกับประเพณีอิสราอิยาตกล่าวว่า "ในซูเราะห์ อัล-อันอัม มีอายัตที่ชัดเจน และพวกเขาคือแม่ของคัมภีร์ (อัลกุรอาน)" จากนั้นเขาก็ท่องโองการข้างต้น [120]

นอกจากนี้ ในมุสตารัก ฮากิม มีรายงานของอุบาด อิบนุ อัส-สามิต :

ท่านรอซูลุลลอฮฺกล่าวว่า "ใครในหมู่พวกเจ้าจะให้คำมั่นสัญญาแก่ฉันถึงสามประการ"

จากนั้นเขาอ่าน (ด้านบน) อายะห์ (6:151–153)

แล้วเขากล่าวว่า "ใครก็ตามที่ปฏิบัติตาม (สัญญานี้) แล้วรางวัลของเขาจะอยู่ที่อัลลอฮ์ แต่ใครก็ตามที่บกพร่องและอัลลอฮ์จะลงโทษเขาในชีวิตนี้ นั่นแหละจะได้รับผลตอบแทนของเขา ผู้ใดที่อัลลอฮ์ล่าช้า (การคำนวณของเขา) จนกระทั่ง ปรโลกนั้นเรื่องของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์ หากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์จะทรงลงโทษเขา และหากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่เขา" [120]

อิบนุ กะษีรกล่าวถึงคำบรรยายของอับดุลลาห์ อิ บนุ มัสอูด ในตัฟซี รของเขา ว่า

“ผู้ใดประสงค์จะอ่านพินัยกรรมและพินัยกรรมของท่านร่อซูลุลลอฮฺซึ่งท่านประทับตราไว้ ก็ให้ผู้นั้นอ่านอายัตเหล่านี้ (6:151–153)” [121]

คำสั่ง บัญญัติในอัลกุรอาน สุรัตอัลอันอาม สุราษฎร์อัล-อิศรา ที่สอดคล้องกันในพระคัมภีร์
บัญญัติข้อแรก อย่าตั้งภาคีกับพระเจ้า (151) (22) อย่าเอาพระอื่นมาไว้หน้าเรา
บัญญัติข้อที่สอง ให้เกียรติพ่อแม่ของคุณ (23–24) จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า
บัญญัติข้อที่สาม อย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจน (26–31) อย่าฆ่า
บัญญัติข้อที่สี่ ห้ามเข้าใกล้สิ่งอนาจารโดยเปิดเผยหรือแอบแฝง (32) อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน อย่าล่วงประเวณี
บัญญัติข้อที่ห้า อย่าใช้ชีวิตเว้นแต่ทางธรรม (33) อย่าฆ่า
บัญญัติที่หก อย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้าเว้นแต่จะปรับปรุงมัน (152) (34) อย่าอยากได้ทาสหรือสัตว์ของเขาหรือสิ่งใดๆ ของเพื่อนบ้าน
บัญญัติข้อที่เจ็ด ตวงให้เต็มและชั่งด้วยความเที่ยงธรรม (35) ไม่มีอยู่ แต่มีจำวันสะบาโตแทน
บัญญัติแปด เมื่อใดก็ตามที่คุณให้การเป็นพยาน จงรักษาความยุติธรรมแม้กระทั่งเกี่ยวกับญาติสนิท (36) อย่าเป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน
บัญญัติเก้า ทำตามพันธสัญญาของคุณกับพระเจ้า (34) อย่าออกพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าโดยเปล่าประโยชน์
บัญญัติสิบประการ เดินตามทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางอื่น (153) (37–39) อย่าสร้างรูปแกะสลักหรือรูปเคารพใดๆ แก่เจ้า อย่าคุกเข่าต่อหน้าพวกเขาหรือกราบไหว้พวกเขา

มุมมองอื่นๆ

ประเด็นหลักของความแตกต่างในการตีความ

วันสะบาโต

ศาสนาอับราฮัมถือวันสะบาโตในรูปแบบต่างๆ ในศาสนายูดายจะถือปฏิบัติในวันเสาร์ (นับตั้งแต่ค่ำถึงค่ำ) ในศาสนาคริสต์บางครั้งมีการถือปฏิบัติในวันเสาร์บางครั้งในวันอาทิตย์ และบางครั้งก็ไม่มีเลย ( ไม่ใช่วันสะบาโตเรียน) การถือวันสะบาโตในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันฟื้นคืนชีพค่อยๆกลายเป็นหลักปฏิบัติของคริสเตียนตั้งแต่สงครามยิว-โรมันเป็นต้นมา [ ต้องการอ้างอิง ]การปฏิเสธทั่วไปของศาสนจักรเกี่ยวกับการปฏิบัติของชาวยิวในช่วงเวลานี้ปรากฏชัดในสภาเมืองเลาดีเซีย(คริสต์ศตวรรษที่ 4) ซึ่งศีลข้อ 37–38 กล่าวว่า "การรับส่วนที่ส่งมาจากงานเลี้ยงของชาวยิวหรือพวกนอกรีตเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือร่วมงานเลี้ยงร่วมกับพวกเขา" และ "การรับขนมปังไร้เชื้อจากชาวยิวเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และไม่มีส่วนในความอกตัญญูของพวกเขา” [122]ศีลข้อ 29 ของสภาเมืองเลาดีเซียกล่าวถึงวันสะบาโตโดยเฉพาะ: "คริสเตียนต้องไม่ตัดสินโดยการพักผ่อนในวันสะบาโตของ [ชาวยิว] แต่ต้องทำงานในวันนั้นแทนการให้เกียรติวันของพระเจ้า และถ้าทำได้ ก็พักผ่อน ในฐานะคริสเตียน แต่ถ้าพบว่าใครเป็นคนยิว ให้พวกเขาถูกสาปแช่งจากพระคริสต์" [122]

การฆ่าหรือการฆาตกรรม

บัญญัติข้อที่หก แปลโดยBook of Common Prayer (1549)
ภาพนี้มาจากหน้าจอแท่นบูชาของTemple Churchใกล้กับ Law Courts ในลอนดอน

มีการแปลหลายฉบับของบัญญัติที่ห้า/หก; คำในภาษาฮีบรูלא תרצח ‎ ( lo tirtzach ) แปลได้หลากหลายว่า "เจ้าอย่าฆ่า" หรือ "เจ้าอย่าฆ่า" [123]

ความจำเป็นคือการต่อต้านการฆ่าที่ผิดกฎหมายซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดเกี่ยวกับการนองเลือด [124]ฮีบรูไบเบิลมีข้อห้ามมากมายต่อการฆ่าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ได้ห้ามการฆ่าในบริบทของสงคราม ( 1 พงศ์กษัตริย์ 2:5–6 ) การลงโทษประหารชีวิต ( เลวีนิติ 20:9–16 ) หรือการบุกรุกบ้านในตอนกลางคืน ( อพยพ 22:2–3 ) ซึ่งถือว่าชอบธรรม พันธสัญญาใหม่มีข้อตกลงว่าการฆาตกรรมเป็นความชั่วร้ายทางศีลธรรมอย่างร้ายแรง[125]และอ้างอิงถึงมุมมองในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการนองเลือด [126]

การโจรกรรม

Albrecht Altนักวิชาการด้านพันธสัญญาเดิมชาวเยอรมัน: Das Verbot des Diebstahls im Dekalog (1953) เสนอว่าพระบัญญัติที่แปลว่า "เจ้าอย่าขโมย" เดิมมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านการขโมยผู้คน—ต่อต้านการลักพาตัวและการเป็นทาส ซึ่งสอดคล้องกับการตีความถ้อยแถลงในคัมภีร์ทัลมุด เป็น "เจ้าอย่าลักพาตัว" (Sanhedrin 86a)

รูปเคารพ

ในศาสนายูดายมีข้อห้ามไม่ให้สร้างหรือบูชารูปเคารพหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระเจ้า แต่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับศิลปะหรือการพรรณนาอย่างเรียบง่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า อิสลามมีข้อห้ามที่เข้มงวดกว่า โดยห้ามเพียงการเป็นตัวแทนของพระเจ้าเท่านั้น แต่รวมถึงในบางกรณีของมูฮัมหมัด มนุษย์ และในการตีความบางอย่าง สิ่งมีชีวิตใดๆ ก็ตาม

ในพระกิตติคุณของบาร์นาบัส ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มีการ อ้างว่าพระเยซูตรัสว่าการบูชารูปเคารพเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นการทำให้มนุษย์หมดศรัทธา และด้วยเหตุนี้จึงมาจากพระเจ้า [127]คำพูดของพระเยซูห้ามไม่ให้บูชารูปปั้นไม้หรือหินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปปั้นเนื้อ “...ทุกสิ่งที่มนุษย์รักซึ่งเขาละทิ้งสิ่งอื่นแต่สิ่งนั้นคือพระเจ้าของเขา ดังนั้น คนตะกละและคนขี้เมาย่อมมีเนื้อหนังของตนเองเพื่อรูปเคารพของตน คนล่วงประเวณีมีต่อรูปเคารพของตน หญิงแพศยา และคนโลภมีต่อรูปเคารพของตน รูปเคารพเงินและทองคำ และเหมือนกันสำหรับคนบาปทุกคน" [128]การบูชารูปเคารพจึงเป็นบาปขั้นพื้นฐาน ซึ่งแสดงออกในการกระทำหรือความคิดต่างๆ ซึ่งเข้ามาแทนที่ความเป็นใหญ่ของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม กิตติคุณของบาร์นาบัสไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์คริสเตียน เป็นที่รู้จักเฉพาะจากต้นฉบับในศตวรรษที่ 16 และ 17 และมักสะท้อนถึงอิสลามมากกว่าความเข้าใจของคริสเตียน [129]

ประเพณีอีสเติร์นออร์โธดอกซ์สอนว่าในขณะที่ภาพของพระเจ้า พระบิดา ยังคงถูกห้าม การพรรณนาถึงพระเยซูในฐานะอวตารของพระเจ้าในฐานะมนุษย์ที่มองเห็นได้นั้นเป็นสิ่งที่อนุญาต เพื่อเน้นความสำคัญทางเทววิทยาของการกลับชาติมาเกิด คริสตจักรออร์โธดอกซ์สนับสนุนการใช้ไอคอนในโบสถ์และการอุทิศส่วนตัว แต่ชอบการพรรณนาแบบสองมิติ [130]ในการใช้งานสมัยใหม่ (โดยปกติจะเป็นผลจากอิทธิพลของนิกายโรมันคาธอลิก) รูปภาพที่เป็นธรรมชาติมากกว่าและรูปภาพของพระบิดา อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏเป็นครั้งคราวในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ แต่รูปปั้น เช่น การแสดงภาพสามมิติ ยังคงถูกห้ามต่อไป [130]

การล่วงประเวณี

บัญญัตินี้ห้ามไม่ให้ชายชาวอิสราเอลมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของชาวอิสราเอลอีกคนหนึ่ง ข้อห้ามไม่ได้ขยายไปถึงทาสของพวกเขาเอง การร่วมประเวณีระหว่างชายชาวอิสราเอล ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือไม่ก็ตาม กับหญิงที่ไม่ได้แต่งงานหรือ ไม่ได้ หมั้นหมายก็ไม่ถือว่าเป็นการล่วงประเวณี [131]แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นชู้เกิดขึ้นจากสังคมที่ไม่เคร่งครัดในเรื่องการมีคู่ครองคนเดียว ซึ่งมุมมองทางเศรษฐกิจแบบปิตาธิปไตยของการแต่งงานของชาวอิสราเอลให้สิทธิแก่สามีแต่เพียงผู้เดียวต่อภรรยาของเขา ในขณะที่ภรรยาในฐานะสมบัติของสามีไม่มีสิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียว ถึงสามีของเธอ [132] [133]

Louis Ginzberg แย้งว่าบัญญัติข้อที่สิบ ( อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน ) มุ่งต่อต้านบาปซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงเกินบัญญัติสิบประการ [134]

การวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ

ภาพโมเสสรับแผ่นจารึกในศตวรรษที่ 18 ( ศาลาว่าการเมืองมอนไฮม์ )

ทฤษฎีเบื้องต้น

ทุนการศึกษาเชิงวิพากษ์แบ่งออกเป็นการตีความข้อความบัญญัติสิบประการ

สมมติฐานเชิงสารคดีของJulius Wellhausenเสนอว่าอพยพ 20–23 และ 34 "อาจถูกมองว่าเป็นเอกสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ศาสนาของอิสราเอล" [135]เฉลยธรรมบัญญัติ 5 สะท้อนถึงความพยายามของกษัตริย์โยสิยาห์ที่จะเชื่อมโยงเอกสารที่ศาลของเขาจัดทำขึ้นกับประเพณีโมเสกที่เก่ากว่า

ในการวิเคราะห์ประวัติของตำแหน่งนี้ในปี 2545 เบอร์นาร์ด เอ็ม. เลวินสันแย้งว่าการสร้างใหม่นี้สันนิษฐานว่าเป็นมุมมองของคริสเตียน และย้อนไปถึงการ โต้แย้งของ โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ต่อศาสนายูดาย ซึ่งยืนยันว่าศาสนามีวิวัฒนาการจากพิธีกรรม มากขึ้น ไปสู่มากขึ้นจริยธรรม . เกอเธ่แย้งว่าบัญญัติสิบประการที่เปิดเผยแก่โมเสสที่ภูเขาซีนายน่าจะเน้นที่พิธีกรรม และคริสเตียนที่ "มีจริยธรรม" ท่องในโบสถ์ของพวกเขาเองได้รับการแต่งขึ้นในภายหลัง เมื่อผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอลเริ่มพยากรณ์การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์. เลวินสันชี้ให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานใดๆ ทั้งภายในฮีบรูไบเบิลหรือแหล่งภายนอกใดๆ ที่จะสนับสนุนการคาดเดานี้ เขาสรุปว่าความนิยมในหมู่นักประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ยุคหลังแสดงถึงความคงอยู่ของแนวคิดที่ว่า ศาสนาคริสต์เข้ามา แทนที่ยูดายโดยเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานของความก้าวหน้าตั้งแต่พิธีกรรมไปจนถึงจริยธรรม [136]

ในช่วงทศวรรษที่ 1930 นักประวัติศาสตร์ที่ยอมรับหลักพื้นฐานของการประพันธ์หลายบทได้ปฏิเสธแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการอย่างมีระเบียบของศาสนาของชาวอิสราเอล นักวิจารณ์กลับเริ่มคิดว่ากฎหมายและพิธีกรรมอาจมีความสำคัญเท่ากัน ในขณะที่ใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน ในเวลาต่างกัน ซึ่งหมายความว่าไม่มี เหตุผล เบื้องต้น อีกต่อไป ที่จะเชื่อว่าอพยพ 20:2–17 และอพยพ 34:10–28 ประกอบขึ้นในช่วงต่างๆ ของประวัติศาสตร์อิสราเอล ตัวอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์จอห์น ไบ ร์ท ยังลงวันที่ตำรา Jahwist จนถึงศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช แต่เชื่อว่าข้อความเหล่านี้แสดงออกถึงเทววิทยาที่ [137]เขาเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับความสำคัญของ decalogue ว่าเป็น "คุณลักษณะสำคัญในพันธสัญญาที่รวบรวมอิสราเอลให้เป็นชนชาติหนึ่ง" [138]แต่มองว่าความคล้ายคลึงกันระหว่างอพยพ 20 และเฉลยธรรมบัญญัติ 5 พร้อมด้วยหลักฐานอื่นๆ เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า มันค่อนข้างใกล้เคียงกับรูปแบบดั้งเดิมและแหล่งกำเนิดของโมเสค [139]

สนธิสัญญาฮิตไทต์

อย่างไรก็ตาม ตามที่จอห์น ไบรท์กล่าวไว้ มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างรูปลอกกับ "หนังสือพันธสัญญา" (อพยพ 21–23 และ 34:10–24) เขาให้เหตุผลว่า Declogue มีต้นแบบมาจากสนธิสัญญาอำนาจสูงสุดของชาวฮิตไทต์ (และจักรวรรดิเมโสโปเตเมียอื่นๆ) นั่นคือ แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับข้าราชบริพาร และตราพันธสัญญานั้น [140]

"อารัมภบทของสนธิสัญญาชาวฮิตไทต์เตือนข้าราชบริพารของเขาถึงการกระทำที่กรุณาของเขา.. (เทียบกับอพยพ 20:2 "เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ ออกจากเรือนทาส") สนธิสัญญาของชาวฮิตไทต์ยังระบุถึงภาระหน้าที่ที่ผู้ปกครองกำหนดต่อข้าราชบริพาร ซึ่งรวมถึงการห้ามมีความสัมพันธ์กับผู้คนภายนอกจักรวรรดิหรือความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างผู้ที่อยู่ภายใน" [141] (อพยพ 20:3: "เจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเรา") ถูกมองว่าเป็นสนธิสัญญามากกว่าประมวลกฎหมาย จุดประสงค์ของสนธิสัญญาไม่ใช่เพื่อควบคุมกิจการของมนุษย์มากเท่ากับการกำหนดขอบเขตอำนาจของกษัตริย์ [142]

Julius Morgenstern แย้งว่า Exodus 34 นั้นแตกต่างจากเอกสาร Jahwist โดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปของกษัตริย์ Asa ในปี 899 ก่อนคริสตกาล [143]สดใส อย่างไร เชื่อว่าข้อความนี้มีต้นกำเนิดในช่วงเวลาของการเป็นพันธมิตรของชนเผ่า เช่นเดียวกับ Decalogue เขาบันทึกหนังสือพันธสัญญา มีความคล้ายคลึงกันมากกว่ารหัสกฎหมายของเมโสโปเตเมีย (เช่นรหัสของฮัมมูราบี เขาโต้แย้งว่าหน้าที่ของ "หนังสือ" นี้คือการย้ายจากขอบเขตของสนธิสัญญาไปสู่ขอบเขตของกฎหมาย: "หนังสือแห่งพันธสัญญา (เช่น chs. 21 ถึง 23; cf. ch. 34) ซึ่งไม่ใช่ กฎหมายของรัฐที่เป็นทางการ แต่คำอธิบายของกระบวนการยุติธรรมเชิงบรรทัดฐานของชาวอิสราเอลในสมัยของผู้พิพากษา เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของกระบวนการนี้" [144]ตามคำกล่าวของ Bright ร่างกฎหมายนี้มีมาก่อนระบอบกษัตริย์ด้วย [145]

ออกเดท

นักโบราณคดีIsrael FinkelsteinและNeil Asher Silbermanโต้แย้งว่า "องค์ประกอบที่น่าอัศจรรย์มารวมกัน ... ในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราช" [146]วันที่ต่อมา (หลัง 586 ปีก่อนคริสตกาล) ได้รับการแนะนำโดย David H. Aaron [147]

The Ritual Decalogue

ภาพพิมพ์โมเสสที่แสดงบัญญัติสิบประการ สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่สิบหก

อพยพ 34:28 [148]ระบุรายการอื่น อพยพ 34:11–27 [149]เป็นบัญญัติสิบประการ เนื่องจากข้อความนี้ไม่ได้ห้ามการฆาตกรรม การล่วงประเวณี การลักขโมย ฯลฯ แต่เกี่ยวข้องกับการนมัสการที่ถูกต้องของพระยาห์เวห์นักวิชาการบางคนจึงเรียกสิ่งนี้ว่า " รูปเคารพใน พิธีกรรม " และทำให้บัญญัติสิบประการของความเข้าใจดั้งเดิมไม่คลุมเครือว่าเป็น "รูปเคารพทางจริยธรรม" [150] [151] [152] [153]

Richard Elliott Friedmanให้เหตุผลว่าบัญญัติสิบประการในอพยพ 20:1–17 "ไม่ปรากฏว่าเป็นของแหล่งสำคัญใด ๆ น่าจะเป็นเอกสารอิสระซึ่ง Redactor แทรกไว้ที่นี่" [154]ในมุมมองของเขารหัสกติกา เป็น ไปตามฉบับของบัญญัติสิบประการในการเล่าเรื่อง E ของอิสราเอลตอน เหนือ ในเรื่องเล่าเจใน Exodus 34 บรรณาธิการของเรื่องราวที่รวมกันซึ่งรู้จักกันในชื่อ Redactor (หรือ RJE) ได้เพิ่มคำอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งทดแทนแท็บเล็ตรุ่นก่อนซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ "ในข้อความ JE ที่รวมเข้าด้วยกัน มันคงเป็นเรื่องงุ่มง่ามที่จะนึกภาพว่าพระเจ้าเพิ่งสั่งให้โมเสสทำยาเม็ด ราวกับว่าไม่มีประวัติในเรื่องนี้ ดังนั้น RJE จึงเพิ่มคำอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการทดแทนยาเม็ดรุ่นก่อนๆ ที่แตกเป็นเสี่ยงๆ " [155]

เขาเขียนว่าอพยพ 34:14–26 เป็นข้อความ J ของบัญญัติสิบประการ: "บัญญัติสองข้อแรกและบัญญัติวันสะบาโตมีความคล้ายคลึงกันในบัญญัติสิบประการฉบับอื่นๆ (อพยพ 20 และเฉลยธรรมบัญญัติ 5) … อีกเจ็ดข้อที่เหลือ บัญญัติที่นี่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง" เขาแนะนำ ว่าความแตกต่างในเรื่องบัญญัติสิบประการเวอร์ชัน J และ E เป็นผลมาจากการแย่งชิงอำนาจในฐานะปุโรหิต ผู้เขียนให้โมเสสทุบแผ่นจารึก "เพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับศาลศาสนากลางของยูดาห์" [157]

ตามคำกล่าวของคอฟมานน์ รูปลอกและหนังสือพันธสัญญาเป็นตัวแทนของสองวิธีในการสำแดงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในอิสราเอล: บัญญัติ 10 ประการใช้รูปแบบวัตถุโบราณของแผ่นหินที่เก็บไว้ในหีบพันธสัญญาในขณะที่หนังสือพันธสัญญาใช้ปากเปล่า แบบฟอร์มให้สาธยายแก่ประชาชน. [158]

ความสำคัญทางการเมือง

การตีความพระบัญญัติหลายอย่างดูเหมือนจะมีปัญหาสำหรับคนสมัยใหม่ที่อาศัยอยู่ในสังคมเสรี[159]เช่น โทษประหารสำหรับการดูหมิ่นศาสนา การบูชารูปเคารพ การละทิ้งความเชื่อ การผิดประเวณี การสาปแช่งบิดามารดาของตนเอง และการทำลายวันสะบาโต [160] [161] [162] [163] [164] [165]

ระหว่างการจลาจล ใน ปี ค.ศ. 1846 ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อการ สังหารหมู่ของชาวกาลิเซียโดยชาวนาชาวกาลิเซียในยุโรปตะวันออก( ข้าแผ่นดิน ) ที่ยากไร้และอดอยาก มุ่งต่อต้านszlachta ( ขุนนาง โปแลนด์ ) เนื่องจากการกดขี่ของพวกเขา (เช่น เรือนจำคฤหาสน์) มีข่าวลือที่โด่งดังว่าชาวออสเตรียจักรพรรดิได้ยกเลิกบัญญัติสิบประการ ซึ่งชาวนาได้รับอนุญาตและเหตุผลทางศาสนาในการสังหารหมู่ szlachta [166]ซึ่งเป็นผู้แทนหลักและผู้ได้รับผลประโยชน์จากมงกุฎใน แคว้นกาลิเซี ยของออสเตรีย [167] การจลาจลครั้งนี้ให้เครดิตกับการช่วยนำมาซึ่งการสิ้นพระชนม์ในปี 1848ของความเป็นทาสด้วยแรงงานคอร์เวในแคว้นกาลิเซีย [168] [169]

การอภิปรายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการจัดแสดงในทรัพย์สินสาธารณะ

รูปภาพอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่ที่แสดงบัญญัติสิบประการโดยมีศาลาว่าการรัฐเท็กซัสในออสตินเป็นฉากหลัง ภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์วันพุธที่ 2 มีนาคม 2548 โดยอัยการสูงสุดในขณะนั้น
บัญญัติสิบประการแสดงที่Texas State Capitolในออสติน

ชาวโปรเตสแตนต์ชาวยุโรปแทนที่ทัศนศิลป์ในโบสถ์ด้วยแผ่นจารึกบัญญัติสิบประการหลังการปฏิรูป ในอังกฤษ "กระดาน Decalogue" ดังกล่าวยังแสดงถึงการเน้นย้ำของพระมหากษัตริย์อังกฤษเกี่ยวกับกฎมณเฑียรบาลภายในโบสถ์ รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาห้ามการก่อตั้งศาสนาตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ภาพของโมเสสถือแผ่นจารึกของ Decalogue รวมถึงบุคคลสำคัญทางศาสนาอื่นๆ เช่น โซโลมอน ขงจื๊อ และมูฮัมหมัดถือคัมภีร์อัลกุรอาน ถูกแกะสลักไว้ที่ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ของหน้าจั่วของอาคารศาลฎีกาในกรุงวอชิงตัน [170]รูปภาพของบัญญัติสิบประการเป็นสัญลักษณ์ที่โต้แย้งกันมานานแล้วสำหรับความสัมพันธ์ของศาสนากับกฎหมายของประเทศ [171]

ในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 คณะภราดรภาพนกอินทรีได้จัดแสดงพระบัญญัติสิบประการจำนวนหลายพันข้อในอาคารศาลและห้องเรียน รวมถึงอนุสาวรีย์หินจำนวนมากบนที่ดินของศาล [172]เนื่องจากการแสดงพระบัญญัติสามารถสะท้อนถึงตำแหน่งนิกายได้หากมีการระบุหมายเลข Eagles จึงพัฒนารูปแบบสากลที่ละเว้นตัวเลขเช่นเดียวกับอนุสาวรีย์ที่ศาลากลางของรัฐเท็กซัส นอกจากนี้ ผู้กำกับ เซซิล บี. เดอมิลล์ยังวางอนุสาวรีย์หลายร้อยแห่งไว้เป็นการแสดงผาดโผนเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ปี 1956 ของเขาเรื่องThe Ten Commandments [173]การวางโล่และอนุสาวรีย์บัญญัติสิบประการในและรอบ ๆ อาคารรัฐบาลเป็นการแสดงออกถึง ศาสนาพลเรือนของสหรัฐในช่วงกลางศตวรรษที่ยี่สิบอีกประการหนึ่งพร้อมกับการเพิ่มวลี "ภายใต้พระเจ้า" ในคำปฏิญาณว่าจะ จงรักภักดี [171]

เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 21 ในสหรัฐอเมริกา อนุสาวรีย์และโล่ประกาศเกียรติคุณของ Decalogue ในพื้นที่ของรัฐบาลได้กลายเป็นสมรภูมิทางกฎหมายระหว่างพวกเคร่งศาสนาและพวกเสรีนิยมทางการเมืองและพวกอนุรักษ์นิยม องค์กรต่างๆ เช่นAmerican Civil Liberties Union (ACLU) และAmericans United for Separation of Church and Stateได้ทำการฟ้องร้องท้าทายการโพสต์บัญญัติสิบประการในอาคารสาธารณะ ACLU ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศาสนาหลายกลุ่ม (เช่นโบสถ์เพรสไบทีเรียน (สหรัฐอเมริกา) ) [174]และรัฐสภาอเมริกันยิว[175]

ผลประการหนึ่งของคดีทางกฎหมายเหล่านี้คือผู้สนับสนุนการแสดงบัญญัติสิบประการในบางครั้งล้อมรอบพวกเขาด้วยข้อความทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ เพื่อพรรณนาถึงพวกเขาว่าเป็นประวัติศาสตร์แทนที่จะเป็นศาสนา ผลอีกประการหนึ่งคือองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ พยายามสร้างอนุสาวรีย์ตามกฎหมายของพวกเขาบนที่ดินสาธารณะ ตัวอย่างเช่น องค์กรที่ชื่อว่าSummumชนะคดีในศาลกับเทศบาลในยูทาห์เนื่องจากไม่ยอมให้กลุ่มสร้างอนุสาวรีย์คำพังเพย ของ Summum ถัดจากบัญญัติสิบประการ คำพังเพย Summum เป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า "คำพังเพยเจ็ดประการ" [176]ซัมมัมเชื่อว่าเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาซีนายครั้งแรก เขามี "คำพังเพย 7 ประการ" อยู่บนแผ่นหิน แต่สภาพที่ไม่ได้รับการพัฒนาของชาวอิสราเอลทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าใจคำพังเพยได้ และเมื่อโมเสสลงมาในครั้งที่สอง เขาได้นำ ลงบัญญัติสิบประการแทนซึ่งง่ายกว่ามากสำหรับชาวอิสราเอลที่จะเข้าใจ จากนั้นโมเสสได้แบ่งปัน "คำพังเพยทั้งเจ็ด" กับคนไม่กี่คนที่สามารถเข้าใจได้ ซึ่งต่อมาซัมมัมได้เปิดเผย [177]คดีต่างๆ ชนะเนื่องจากสิทธิเสรีภาพในการพูดของ ซัมมัม ถูกปฏิเสธ และรัฐบาลมีส่วนร่วมใน การ เลือกปฏิบัติ แทนที่จะอนุญาตให้ซัมมัมสร้างอนุสาวรีย์ รัฐบาลท้องถิ่นกลับเลือกที่จะถอดบัญญัติสิบประการออก [178]

การอ้างอิงทางวัฒนธรรม

ภาพยนตร์ชื่อดังสองเรื่องที่ใช้ชื่อนี้กำกับโดยCecil B. DeMille : ภาพยนตร์เงียบปี 1923ซึ่งแสดงโดยTheodore Robertsเป็น Moses และเวอร์ชันปี 1956 ที่ถ่ายทำในVistaVisionนำแสดงโดยCharlton Hestonเป็น Moses

ทั้งDekalogซึ่งเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ของโปแลนด์ในปี 1989 ที่กำกับโดยKrzysztof KieślowskiและThe Tenซึ่งเป็นภาพยนตร์อเมริกันในปี 2007 ต่างใช้บัญญัติสิบประการเป็นโครงสร้างสำหรับเรื่องราวเล็กๆ 10 เรื่อง [179]

การได้รับบัญญัติ 10 ประการของโมเสสได้รับการเสียดสีใน ภาพยนตร์โดย เมล บรูคส์เรื่องHistory of the World Part I ในปี 1981 ซึ่งแสดงให้โมเสส (แสดงโดยบรูกส์ ในชุดที่คล้ายกับโมเสสของชาร์ลตัน เฮสตัน ใน ภาพยนตร์ปี 1956 ) ได้รับสามประการ แผ่นจารึกที่มีพระบัญญัติ 15 ประการ แต่ก่อนที่เขาจะนำเสนอต่อผู้คนของเขา เขาสะดุดและทำแผ่นจารึกแผ่นหนึ่งหล่น ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ จากนั้นเขาก็แสดงแผ่นจารึกที่เหลือประกาศบัญญัติสิบประการ [180]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "บัญญัติสิบประการ | คำอธิบาย ประวัติ ข้อความ และข้อเท็จจริง" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ3 กุมภาพันธ์ 2564 .
 2. อรรถa "อพยพ 34:28 – หลายรุ่นและหลายภาษา" . Studybible.info. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 28 กันยายน 2554 สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2555 .
 3. ^ "เฉลยธรรมบัญญัติ 4:13 – หลายฉบับและหลายภาษา " studybible.info . สืบค้นเมื่อ14 มีนาคม 2564 .{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
 4. ^ "เฉลยธรรมบัญญัติ 10:4 – หลายฉบับและหลายภาษา " Studybible.info. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 21 ตุลาคม 2554 สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2555 .
 5. ^ รูเกอร์, มาร์ค (2553). บัญญัติสิบประการ: จริยธรรมสำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด . แนชวิลล์ เทนเนสซี: B&H Publishing Group หน้า 3. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8054-4716-3. สืบค้นเมื่อ2 ตุลาคม 2554 . บัญญัติสิบประการคือ 'คำสิบคำ' ( ăśeret hadděbārîm ) ในภาษาฮีบรู ในภาษาฮีบรู Mishnaicพวกเขาเรียกว่าעשרת הדברות ‎ (ทับศัพท์aseret ha-dibrot ) การใช้คำว่าdābārหรือ 'คำ' ในวลีนี้ทำให้กฎหมายเหล่านี้แตกต่างจากพระบัญญัติที่เหลือ ( มิ ชวา ) กฎเกณฑ์ ( hōq ) และข้อบังคับ ( มิชปาต ) ในพันธสัญญาเดิม
 6. ^ δεκάλογος . ลิดเดลล์, เฮนรี่ จอร์จ ; สกอตต์, โรเบิร์ต ; พจนานุกรมศัพท์ภาษากรีก-อังกฤษในโครงการเพอร์ซีอุ ส
 7. เมื่อพิมพ์ L ORDเป็นตัวพิมพ์เล็ก โดยทั่วไปหมายถึงสิ่งที่เรียกว่า Tetragrammatonซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษากรีกที่ใช้แทนชาวฮีบรูทั้งสี่ YHWH ซึ่งระบุพระนามของพระเจ้า โดยทั่วไปจะระบุไว้ในคำนำของการแปลสมัยใหม่ส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ดูที่ Crossway Bibles (28 ธันวาคม 2011), "Preface", Holy Bible: English Standard Version , Wheaton: Crossway, p. ทรงเครื่อง, ISBN 978-1-4335-3087-6, เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 12 มิถุนายน 2556 , สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2555
 8. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:13, 5:22
 9. Somer, Benjamin D. Revelation and Authority: Sinai in Jewish Scripture and Tradition (The Anchor Yale Bible Reference Library). หน้า = 40
 10. ^ อพยพ 20:21
 11. ^ อพยพ 21–23
 12. ^ อพยพ 24:4
 13. ^ อพยพ 24:7
 14. ^ อพยพ 24:1,9
 15. ^ อพยพ 24:1–11
 16. ^ อพยพ 24:16–18
 17. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 9:10
 18. ^ เช่น 32:1–5
 19. ^ เช่น 32:6–8
 20. ^ อพย.32:19
 21. ^ เช่น 34:1
 22. ^ เฉลยธรรมบัญญัติ 10:4
 23. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:10–13 , 5:22 , 9:17 , 10:1–5
 24. เมชอน มัมเร,อพยพ 20
 25. ^ "Dead Sea Scrolls Plate 981, Frag 2, B-314643 ManuScript 4Q41-4Q Deut" . สืบค้นเมื่อ31 สิงหาคม 2563 .
 26. ^ Chan, Yiu Sing Lúcás (2555). บัญญัติสิบประการและความสุข แลนแธม, แมสซาชูเซต ส์: Rowman & Littlefield หน้า 38, 241 ISBN 9781442215542. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 24 เมษายน2559 สืบค้นเมื่อ20 ธันวาคม 2558 .
 27. อรรถa b บล็อค, Daniel I. (2012). "คำแก้ตัวในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู" . ใน Greenman เจฟฟรีย์ พี; เสน, ทิโมธี (บรรณาธิการ). คำอธิบายตลอดหลายศตวรรษ: จากพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูถึงเบเนดิกต์ที่ 16 สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 1–27 ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23490-4.
 28. ^ a b เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ ออกจากเรือนทาส
 29. ^ a b เจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเรา
 30. ^ a อย่าสร้างรูปเคารพสำหรับตนเองเป็นรูปแกะสลักหรือรูปเหมือนสิ่งใดๆ ที่อยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือที่อยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน เจ้าอย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติพวกเขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน เจ้าจะเฆี่ยนตีความชั่วช้าของบิดาต่อลูกถึงคนที่เกลียดชังเราถึงสามสี่ชั่วอายุคน แต่จงแสดงความรักมั่นคงต่อเขา หลายพันคนที่รักเราและรักษาบัญญัติของเรา
 31. ^ a b อย่าออกพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะพระยา ห์เวห์ จะไม่ทรงถือโทษแก่ผู้ที่ออกพระนามอย่างไร้ประโยชน์
 32. ^ จงจำวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ เจ้าจงตรากตรำทำงานทั้งสิ้นหกวัน แต่วันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโต แด่ พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า อย่าทำงานใด ๆ บนมัน ไม่ว่าตัวคุณ หรือลูกชายของคุณ หรือลูกสาวของคุณ ทาสชายของคุณ หรือทาสหญิงของคุณ หรือปศุสัตว์ของคุณ หรือคนต่างด้าวที่อยู่ภายในประตูเมืองของคุณ เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งในนั้น และวันที่เจ็ดก็หยุดพัก เพราะฉะนั้น พระเยโฮ วาห์จึง ทรงอวยพรวันสะบาโตและกำหนดให้เป็นวันบริสุทธิ์
 33. ^ จงถือวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ตามที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านไว้ เจ้าจงตรากตรำทำงานทั้งสิ้นหกวัน แต่วันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโต แด่ พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เจ้าอย่าทำงานใด ๆ บนมัน เจ้าหรือบุตรชายหรือบุตรสาวของเจ้า หรือทาสชายหรือทาสหญิงของเจ้า หรือวัวหรือลาของเจ้า หรือปศุสัตว์ใด ๆ ของเจ้า หรือคนต่างด้าวที่อยู่ภายในประตูเมืองของเจ้า ซึ่งทาสชายของเจ้า และทาสหญิงของท่านจะได้พักผ่อนเช่นเดียวกับท่าน ท่านจงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ และพระเย โฮวา ห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออก เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจึงทรงบัญชาท่านให้รักษาวันสะบาโต
 34. ^ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวในแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า
 35. ^ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าตามที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้า เพื่อวันเวลาของเจ้าจะยืนยาว และเพื่อ เจ้าจะ อยู่เย็นเป็นสุข ในแผ่นดินที่พระยา ห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า
 36. ^ a b อย่าฆ่าคน
 37. ^ อย่าล่วงประเวณี
 38. ^ และอย่าล่วงประเวณี
 39. ^ อย่าลักทรัพย์
 40. ^ และอย่าลักขโมย
 41. ^ อย่าเป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน
 42. ^ และอย่าเป็นพยานเท็จปรักปรำเพื่อนบ้าน
 43. ^ อย่าโลภบ้านของเพื่อนบ้าน
 44. ^ และอย่าปรารถนาบ้านหรือไร่นาของเพื่อนบ้าน
 45. ^ อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน …
 46. ^ และอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
 47. ^ …หรือทาสชายหรือทาสหญิงของเขา หรือโคหรือลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ที่เป็นของเพื่อนบ้าน
 48. ^ …หรือทาสชายหรือทาสหญิงของเขา วัวหรือลาของเขา หรืออะไรก็ตามที่เป็นของเพื่อนบ้านของคุณ
 49. อรรถa และเมื่อเจ้าข้ามแม่น้ำยาร์ดาอัน [จอร์แดน] เจ้าจงตั้งศิลาเหล่านี้ซึ่งข้าสั่งเจ้าในวันนี้ไว้ที่ Aargaareezem [ภูเขาเกริซิม]
 50. เซดากะ, เบญญามิน (2556). โตราห์ฉบับชาวอิสราเอลชาวสะมาเรีแกรนด์แรพิดส์, มิชิแกน: WB Eerdmans หน้า 173–174. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-6519-9.
 51. เซดากะ, เบญญามิน (2556). โตราห์ฉบับชาวอิสราเอลชาวสะมาเรีแกรนด์แรพิดส์, มิชิแกน: WB Eerdmans หน้า 420–21 ไอเอสบีเอ็น 978-0-8028-6519-9.
 52. ^ ฟิโล The Decalogue, IX.(32)-(37) .
 53. อรรถ ฟินแชม เคนเนธ; เลค, ปีเตอร์, เอ็ด. (2549). การเมืองศาสนาในอังกฤษหลังการปฏิรูป . วูดบริดจ์, ซัฟฟอล์ก: The Boydell Press. หน้า 42. ไอเอสบีเอ็น 1-84383-253-4.
 54. a b Luther's Large Catechism เก็บถาวรเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2013 ที่Wayback Machine (1529)
 55. อรรถa b c เฮอร์เบิร์ต Huffmon "รหัสพื้นฐานภาพประกอบ: บัญญัติที่สาม" ในบัญญัติสิบประการ: การแลกเปลี่ยนความสัตย์ซื่อ เอ็ด William P. Brown., pp. 205–212 สืบค้น เมื่อ 23 มิถุนายน 2016 ที่Wayback Machine สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ (2547) ไอ0-664-22323-0 
 56. มิลเลอร์, แพทริก ดี. (2009). บัญญัติสิบประการ . Presbyterian Publishing Corp. หน้า 4–12. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23055-5. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 12 พฤษภาคม2559 สืบค้นเมื่อ20 ธันวาคม 2558 .
 57. ^ มิลกรอม, โจเซฟ (2548). “ธรรมชาติของการเปิดเผยและต้นกำเนิดของโมเสก” . ใน Blumenthal, Jacob; ลิส, เจเน็ต (บรรณาธิการ). คู่มือ การศึกษา Etz Hayim สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิว หน้า 70–74. ไอเอสบีเอ็น 0-8276-0822-5.
 58. อรรถเป็น วิลเลียม บาร์เคลย์ , บัญญัติสิบประการ. เก็บถาวรเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2016 ที่Wayback Machine Westminster John Knox Press (2001) แต่เดิมคือ The Plain Man's Guide to Ethics (1973) ไอ0-664-22346-X 
 59. อรรถa bc เกล อาร์ . โอเดย์และเดวิด แอล. ปีเตอร์เซ็น , Theological Bible Commentary , p. 34 สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2559 ที่Wayback Machine , Westminster John Knox Press (2009) ISBN 0-664-22711-2 
 60. นอร์แมน โซโลมอน,ยูดาย ,หน้า. 17 เก็บถาวร 3 มิถุนายน 2559 ที่Wayback Machine บริษัท สำนักพิมพ์สเตอร์ลิง (2009) ISBN 1-4027-6884-2 
 61. ↑ Wayne D. Dosick, Living Judaism: The Complete Guide to Jewish Belief, Tradition, and Practice ,หน้า 31–33 สืบค้น เมื่อ 26 เมษายน 2016ที่ Wayback Machine ฮาร์เปอร์ คอลลินส์ (1995) ISBN 0-06-062179-6 "มีบัญญัติในโตราห์อีก 603 ข้อ แต่ในการให้สิบข้อนี้ – ด้วยความเข้าใจอันชาญฉลาดของพวกเขาเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ – พระเจ้าได้กำหนดมาตรฐานของสิ่งถูกและผิด ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นสากลและ เหนือกาลเวลา"  
 62. ^ "ฟิโล: กฎหมายพิเศษ, ฉัน" . www.earlyjewishwritings.com _ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 9 สิงหาคม2019 สืบค้นเมื่อ2 สิงหาคม 2562 .
 63. "ฟิโล: เดอะ เดลอก็อก" . www.earlyjewishwritings.com _ หน้า XXXII (168). เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 21 กรกฎาคม 2019 สืบค้นเมื่อ2 สิงหาคม 2562 .
 64. ↑ אלכסנדר קליין, ייחודם של עשרת הדיברות สืบค้น เมื่อ 7 สิงหาคม 2020 ที่ Wayback Machine
 65. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์,ตำนานชาวยิว , ฉบับที่. III: The Unity of Ten Commandments เก็บถาวรเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2018 ที่ Wayback Machine , (แปลโดย Henrietta Szold), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins: 1998, ISBN 0-8018-5890-9 
 66. ^ ทัลมุด มักโกส 1:10
 67. ^ รับบี อิชมาเอล. Horowitz-Rabin (เอ็ด) เม ขิลตา. หน้า 233, Tractate de-ba-Hodesh , 5.
 68. ^ Margaliot, ดร. เมชุลัม (กรกฎาคม 2547) “แผ่นสองแผ่นเขียนว่าอะไร” . มหาวิทยาลัยบาร์-อิลาน. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 เมษายน 2549 สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2549 .
 69. ^ อพยพ 32:15
 70. ↑ ทัลมุดของชาวบาบิโลน , tractate Shabbat 104a .
 71. อรรถa bc d อี Simon Glustrom ตำนานและความเป็นจริงของศาสนายูดายหน้า 113–114 บ้านเบอร์แมน (2532). ไอ0-87441-479-2 
 72. ^ Yerushalmi Berakhot, บทที่ 1, ฉบับที่ 3ค. ดู Rabbi David Golinkin, Whatever Happened to the Ten Commandments? สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2552 ที่ Wayback Machine
 73. ^ ทั ลมุด แทรคเตท เบรา โชต 12ก. เก็บถาวร 12 มิถุนายน 2018 ที่ Wayback Machine
 74. ^ พันธสัญญาและการสนทนา Yitro 5772 เก็บถาวร 24 พฤษภาคม 2015 ที่ Wayback Machine Chief Rabbi สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2558
 75. ^ Gaster โมเสส (2466) "บัญญัติข้อที่สิบของชาวสะมาเรีย" . ชาวสะมาเรีย ประวัติศาสตร์ หลักคำสอน และวรรณกรรมของพวกเขา การบรรยายSchweich เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 27 กรกฎาคม 2554 สืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2554 .
 76. บราเทน, คาร์ล อี. ; ซีตซ์, คริสโตเฟอร์ (2548). “คำนำ” . ฉันคือพระเจ้า พระเจ้าของคุณ แกรนด์ ราปิดส์, มิชิแกน: วิลเลียม บี. เอิ ร์ดแมน ส์ หน้า x. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 กรกฎาคม2017 สืบค้นเมื่อ15 กันยายน 2560 .
 77. โรเบิร์ตส์, อเล็กซานเดอร์ (2550). บรรพบุรุษ ของAnte-Nicene ฉบับ ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Cosimo, Inc. หน้า 413. ไอเอสบีเอ็น 978-1602064829.
 78. เทอร์เนอร์, ฟิลิป (2548). "บัญญัติสิบประการในคริสตจักรในโลกหลังสมัยใหม่" . ในBraaten, คาร์ล อี. ; ซีทซ์, คริสโตเฟอร์ (บรรณาธิการ). ฉันคือพระเจ้า พระเจ้าของคุณ แกรนด์ ราปิดส์, มิชิแกน: วิลเลียม บี. เอิ ร์ดแมน ส์ หน้า 3. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 8 กรกฎาคม2017 สืบค้นเมื่อ15 กันยายน 2560 .
 79. ไฮเซอร์, ไมเคิล (2558). ฉันท้าให้คุณไม่เบื่อฉันกับพระคัมภีร์ ไอเอสบีเอ็น 978-1577995395.
 80. อรรถเป็น แจนครีฟต์ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก: คำสอนที่สมบูรณ์ของความเชื่อคาทอลิกตามคำสอนของคริสตจักรคาทอลิก ch . 5 . อิกเนเชียสเพรส (2544). ไอ0-89870-798-6 
 81. ครีฟต์, ปีเตอร์ (2544). ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค . อิกเนเชียสเพรส. ไอเอสบีเอ็น 0-89870-798-6.หน้า 201–203 ( ดูตัวอย่าง Google หน้า 201 )
 82. ^ คาร์โมดี, ทิโมธี อาร์. (2004). การอ่านพระคัมภีร์ . พอล ลิสท์เพรส . ไอเอสบีเอ็น 978-0-8091-4189-0.หน้า 82
 83. ^ หมายเลขวรรค 2052–2074 (1994) "คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก" . ไลเบรเรีย เอดิตริซ วาติคานา เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สืบค้นเมื่อ8 มิถุนายน 2552 .
 84. ครีฟต์, ปีเตอร์ (2544). ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิค . อิกเนเชียสเพรส. ไอเอสบีเอ็น 0-89870-798-6.หน้า 202 ( ดูตัวอย่าง Google หน้า 202 )
 85. ชเรค, อลัน (1999). หลักคำสอนคาทอลิกที่สำคัญ . สิ่งพิมพ์ผู้รับใช้. ไอเอสบีเอ็น 1-56955-128-6.หน้า 303
 86. ^ หมายเลขย่อหน้า 1970 (1994) "คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก" . ไลเบรเรีย เอดิตริซ วาติคานา เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สืบค้นเมื่อ7 มิถุนายน 2564 .
 87. ^ หมายเลขย่อหน้า 1967–1968 (1994) "คำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก" . ไลเบรเรีย เอดิตริซ วาติคานา เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552 สืบค้นเมื่อ7 มิถุนายน 2564 .
 88. ^ Sebastian Dabovich การเทศนาในคริสตจักรรัสเซีย , p. 65 . ลูกบาศก์ (1899)
 89. อเล็กซานเดอร์ ฮิวจ์ ฮอร์, Eighteen Century of the Orthodox Church , p. 36 . เจ. ปาร์คเกอร์ แอนด์ โค. (1899).
 90. อรรถa b ทิโมธี เซดจ์วิค , The Christian Moral Life: Practices of Piety , หน้า 9–20 สืบค้น เมื่อ 5 พฤษภาคม 2016 ที่Wayback Machine สำนักพิมพ์คริสตจักร (2551). ไอ1-59627-100-0 
 91. ^ คำสอนเล็กๆ ของลูเทอร์ สืบค้น เมื่อ 27 กันยายน 2011 ที่ Wayback Machine (1529)
 92. นีล, ดาเนียล (1843). ประวัติของพวกที่นับถือนิกายแบ๊ปทิสต์ หรือกลุ่มผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่าย ใดฝ่ายโปรเตสแตนต์ ฮาร์เปอร์ หน้า 3.
 93. ^ "คำสารภาพแห่งศรัทธาเวสต์มินสเตอร์: บทที่ XIX – ของกฎหมายของพระเจ้า " เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 3 มีนาคม2559 สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2560 .
 94. อรรถa b โรเดส, สแตนลีย์ เจ. (2014). จากศรัทธาสู่ศรัทธา: เทววิทยาพันธสัญญาของจอห์น เวสลีย์และหนทางแห่งความรอด เจมส์ คลาร์ก แอนด์ โค. พี. 69. ไอเอสบีเอ็น 978-0227902202.
 95. อรรถa b แคมป์เบลล์ เท็ด เอ. (2554). หลักคำสอนของเมธอดิสต์: สิ่งจำเป็น พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์ Abingdon หน้า 40, 68–69. ไอเอสบีเอ็น 978-1426753473.
 96. อรรถa บันทึกวันสะบาโต เล่มที่ 75 จอร์จ บี. อัตเตอร์. พ.ศ. 2456 น. 422. กฎศีลธรรมที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการและบังคับใช้โดยผู้เผยพระวจนะ เขา (พระคริสต์) ไม่ได้เอาไป มันไม่ใช่แผนการของเขาที่จะยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ นี่คือกฎที่ไม่มีวันฝ่าฝืนได้ มันยืนหยัดราวกับพยานที่ซื่อสัตย์ในสวรรค์
 97. ^ "หนังสือแห่งพันธสัญญา" . www.britannica.com _ สืบค้นเมื่อ13 มีนาคม 2564 .
 98. ^ ชไรเนอร์, โธมัส. "พันธสัญญาเดิมสิ้นสุดลงแล้ว พันธสัญญาเดิมมีอำนาจ" . แนวร่วมพระวรสาร. สืบค้นเมื่อ13 มีนาคม 2564 .
 99. ^ เทววิทยาพันธสัญญาใหม่ของอิสราเอลหน้า 1, 4
 100. ^ Olmstead, Thomas F. "การใช้พันธสัญญาเดิมของพระผู้ช่วยให้รอด" . ธง . ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หน้า 46. ​​เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 20 มิถุนายน2562 สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2556 .
 101. อรรถเป็น "บัญญัติสิบประการ" . ห้องสมุดพระกิตติคุณ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 17 กรกฎาคม 2019 สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2556 .
 102. "โมไซยาห์ 12:34–36" . churchofjesuschrist.org _ สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
 103. "โมไซยาห์ 13:15–16" . churchofjesuschrist.org _ สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
 104. "โมไซยาห์ 13:20–24" . churchofjesuschrist.org _ สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .
 105. ^ แครมเมอร์, ลิว ดับเบิลยู. (1992). “อบินาได” . ในลุดโลว์, ดาเนียล เอช. (เอ็ด). สารานุกรมของมอร์มอน . นิวยอร์ก: มักมิลลัน. หน้า 5–7. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556 สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2556 .
 106. โมไซยาห์ 13:11–26 :บัญญัติสิบประการ ที่เก็บถาวรเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2013 ที่ Wayback Machine : "บางคนอาจสงสัยว่าอบินาไดอ่านบัญญัติสิบประการที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่โมเสสได้อย่างไร ควรจำไว้ว่าแผ่นจารึกทองเหลืองที่นีไฟได้รับประกอบด้วย หนังสือห้าเล่มของโมเสส (นีไฟ 5:10–11 เก็บถาวร 22 พฤศจิกายน 2019 ที่ Wayback Machine ) บันทึกนี้ซึ่งจะมีบัญญัติสิบประการได้รับการสืบทอดโดยศาสดาพยากรณ์และผู้เฝ้าบันทึกชาวนีไฟ กษัตริย์ รู้จักพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้ โนอาห์และปุโรหิตของเขาเพราะพวกเขาอ้างจากอิสยาห์และอ้างถึงกฎของโมเสส (ดู โมไซยาห์ 12:20–24, 28)”
 107. ^ โธมัส เอส. มอนสัน. “ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ – โธมัส เอส. มอนสันChurchofJesusChrist.org เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 28 สิงหาคม 2019 สืบค้นเมื่อ20 มกราคม 2559 .
 108. ^ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ "ไม่มีพระเจ้าอื่นใด – ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ " ChurchofJesusChrist.org _ สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคม 2562 .
 109. ^ หนังสือกฎของพระเจ้าหน้า 24–25 บัญญัตินี้เป็นข้อที่สี่ใน Decalogue เวอร์ชันของ Strang
 110. ^ หนังสือกฎของพระเจ้าหน้า 38–46
 111. ^ Qasas ul Anbiya (เรื่องราวของผู้เผยพระวจนะ) Ibn Kathir
 112. ^ คัมภีร์อัลกุรอานทรานส์ มูห์ซิน ข่าน; Taqi-ud-Din Hilali. ข้อ 7:145
 113. ^ คัมภีร์อัลกุรอานทรานส์ มูห์ซิน ข่าน; Taqi-ud-Din Hilali. ข้อ 7:154
 114. ^ Tafsir ibn Kathir เก็บถาวร 4 เมษายน 2013 ที่ Wayback Machineดูบทที่หัวข้อสำหรับความเห็นของข้อ 6:151
 115. ^ "ในคัมภีร์อัลกุรอาน มีการกล่าวถึงบัญญัติสิบประการใน Surah Al-An'am, 6:151-153": Hillary Thompson; เอ็ดเวิร์ด เอฟ. ดัฟฟี่; เอริน ดอว์สัน (7 พฤศจิกายน 2560) คู่มืออินโฟกราฟิกสำหรับพระคัมภีร์: พันธสัญญาเดิม: ภาพอ้างอิงสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องรู้ ไซมอนและชูสเตอร์ หน้า 43–. ไอเอสบีเอ็น 978-1-5072-0487-0.
 116. ฮุสเซน นากิบ (2014). บัญญัติสิบประการของอัลกุรอาน: นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรงของฉัน อัล อันอาม (6:153 ) ฮุสเซน เอ็ม. นากิบ. ไอเอสบีเอ็น 978-0-615-99559-5.
 117. ^ หมายเลขของโองการจะได้รับเป็นตัวหนาในขณะที่หมายเลขของบัญญัติอยู่ในตัวยก
 118. ^ คัมภีร์อัลกุรอานทรานส์ มูห์ซิน ข่าน; Taqi-ud-Din Hilali. ข้อ 6:151–153
 119. ^ คัมภีร์อัลกุรอานทรานส์ มูห์ซิน ข่าน; Taqi-ud-Din Hilali. ข้อ 6:154
 120. อรรถa b Tafsir ibn Kathir เก็บถาวร 4 เมษายน 2013 ที่Wayback Machineความเห็นของข้อ 6:151 อัลฮากีมกล่าวว่า “โซ่ของมันคือซอฮิห์ และพวกเขา ( สีหห์ สิทธา ) ไม่ได้บันทึกมัน”
 121. ^ Tafsir ibn Kathir เก็บถาวร 4 เมษายน 2013 ที่ Wayback Machineความเห็นของข้อ 6:151 อิสนาด : ดาวุดอัลเอาดี เล่าว่า อัชชาบีกล่าวเช่นนั้น อัลกอมะห์กล่าวว่า อิบนุ มัสอูด กล่าว (คำบรรยายข้างต้น)
 122. a b Synod of Laodicea (ศตวรรษที่ 4) สืบค้นเมื่อ 15 มิถุนายน 2549 ที่Wayback Machine – New Advent
 123. อพยพ 20:13 เก็บถาวรเมื่อ 21 ตุลาคม 2554 ที่ Wayback Machineหลายเวอร์ชันและหลายภาษา
 124. ↑ Bloodguilt , Jewish Virtual Library Archived 10 กันยายน 2015 at the Wayback Machine , Genesis 4:10, Genesis 9:6, Genesis 42:22, Exodus 22:2–2, Leviticus 17:4, Leviticus 20, กันดารวิถี 20, Deuteronomy 19 , เฉลยธรรมบัญญัติ 32:43, โยชูวา 2:19, ผู้วินิจฉัย 9:24, 1 ซามูเอล 25, 2 ซามูเอล 1, 2 ซามูเอล 21, 1 พงศ์กษัตริย์ 2, 1 พงศ์กษัตริย์ 21:19, 2 พงศ์กษัตริย์ 24:4, สดุดี 9:12, สดุดี 51:14, สดุดี 106:38, สุภาษิต 6:17, อิสยาห์ 1:15, อิสยาห์ 26:21, เยเรมีย์ 22:17, คร่ำครวญ 4:13, เอเสเคียล 9:9, เอเสเคียล 36:18, โฮเชยา 4:2, โยเอล 3:19, ฮาบากุก 2:8, มัทธิว 23:30–35, มัทธิว 27:4, ลูกา 11:50–51, โรม 3:15, วิวรณ์ 6:10, วิวรณ์ 18:24
 125. ^ มัทธิว 5:21, มัทธิว 15:19, มัทธิว 19:19, มัทธิว 22:7, มาระโก 10:19, ลูกา 18:20, โรม 13:9, 1 ทิโมธี 1:9, ยากอบ 2:11, วิวรณ์ 21: 8
 126. ^ มัทธิว 23:30–35, มัทธิว 27:4, ลูกา 11:50–51, โรม 3:15, วิวรณ์ 6:10, วิวรณ์ 18:24
 127. ^ บทที่ 32: รูปปั้นของเนื้อ เก็บถาวร 15 มกราคม 2018 ที่ Wayback Machine Barnabas.net
 128. Gospel of Barnabas บทที่ XXXIII Latrobe Edu
 129. ชิริลโล, ลุยจิ; เฟรโมซ์, มิเชล (1977). เอวังจิเล เด บาร์นาเบ โบเชสเน่.
 130. อรรถเป็น อเล็กซานเดอร์ ฮิวจ์ ฮอร์, สิบแปดศตวรรษแห่งคริสตจักรออร์ทอดอกซ์ , เจ. ปาร์กเกอร์และผู้ร่วมมือ (ค.ศ. 1899)
  "ภาพหรือสัญลักษณ์ตามที่เรียกกันของคริสตจักรกรีกนั้นไม่ใช่ภาพแกะสลัก แต่เป็นภาพแบนๆ หรือภาพโมเสก ไม่แม้แต่ไม้กางเขนก็ถูกทำนองคลองธรรม และในที่นี้ประกอบด้วยความแตกต่างระหว่างภาษากรีก และโบสถ์โรมัน ซึ่งภายหลังอนุญาตให้ใช้ทั้งรูปภาพและรูปปั้นได้ และได้รับการเคารพอย่างเท่าเทียมกัน" หน้า 353
 131. ^ คอลลินส์ อาร์เอฟ (1992) "บัญญัติสิบประการ" ใน DN Freedman (Ed.), The Anchor Yale Bible Dictionary (Vol. 6, p. 386) นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์
 132. ไทเกย์, เจฟฟรีย์ ฮาวเวิร์ด (2550). "ชู้สาว" . ใน Skolnik เฟร็ด; เบเรนบอม, ไมเคิ่ล ; ทอมสัน เกล (บริษัท) (บรรณาธิการ). สารานุกรมยูไดกา . ฉบับ 1 (ครั้งที่ 2). หน้า 424. ไอเอสบีเอ็น 978-0-02-866097-4. อค ส. 123527471  . สืบค้นเมื่อ29 พฤศจิกายน 2562 . การล่วงประเวณีถือเป็นการละเมิดสิทธิเฉพาะตัวของสามีที่มีต่อเธอ
 133. ^ คอลลินส์ อาร์เอฟ (1992) "บัญญัติสิบประการ" ใน DN Freedman (Ed.), The Anchor Yale Bible Dictionary (Vol. 6, p. 386) นิวยอร์ก: ดับเบิ้ลเดย์
 134. กินซ์เบิร์ก, หลุยส์,ตำนานชาวยิว , ฉบับที่. III: บัญญัติอื่น ๆ ที่เปิดเผยในซีนาย เก็บถาวร 7 สิงหาคม 2018 ที่ Wayback Machine , (แปลโดย Henrietta Szold), สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins: 1998, ISBN 0-8018-5890-9 
 135. ↑ Julius Wellhausen 1973 Prolegomena to the History of Israel Glouster, MA: Peter Smith 392
 136. เลวินสัน, เบอร์นาร์ด เอ็ม. (กรกฎาคม 2545). "การวิเคราะห์ของเกอเธ่เกี่ยวกับอพยพ 34 และอิทธิพลที่มีต่อจูเลียส เวลเฮาเซิน: สมมติฐาน Pfropfung ของสารคดี" Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 114 (2): 212–223
 137. ^ จอห์น ไบรท์ 1972 A History of Israel Second Edition ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ 142–143
  พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 146–147 เก็บถาวรเมื่อ 2016-04-28 ที่ Wayback Machine ISBN 0-664-22068-1 
 138. ไบรท์, จอห์น (2000). ประวัติศาสตร์อิสราเอล (4 ฉบับ) สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ จอห์น น็อกซ์ หน้า 146. ไอเอสบีเอ็น 978-0664220686. เก็บ จาก ต้นฉบับเมื่อ 28 เมษายน 2559 สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2555 .
 139. ^ จอห์น ไบรท์ 1972 A History of Israel Second Edition ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์ 142แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า 146+ สืบค้น เมื่อ 28 เมษายน 2559 ที่ Wayback Machine
 140. ↑ จอห์น ไบรท์, 1972, หน้า 146–147 4th ed. หน้า 150–151 สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2559 ที่ Wayback Machine
 141. ↑ คอร์นเฟลด์, Gaalyahu Ed Pictorial Biblical Encyclopedia , MacMillan 1964 p. 237
 142. ^ จอห์น ไบรท์, 1972, p. 165แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า 169–170 สืบค้น เมื่อ 28 เมษายน 2559 ที่ Wayback Machine
 143. ^ Morgenstern, Julius (1927), เอกสารที่เก่าแก่ที่สุดของ Hexateuch , vol. IV, ฮวก
 144. Bright, John, 2000, A History of Israel 4th ed. หน้า 173.
 145. ^ จอห์น ไบรท์, 1972, p. 166แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า 170+ สืบค้น เมื่อ 28 เมษายน 2559 ที่ Wayback Machine
 146. อิสราเอล ฟิงเกลสไตน์, นีล แอชเชอร์ ซิลเบอร์แมน (2545). พระคัมภีร์ที่ขุดพบพี. 70.
 147. ^ "สลักในหิน: การเกิดขึ้นของรูปลอก" (PDF ) เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554  (99.8 KB), The Chronicle , Hebrew Union College – สถาบันศาสนายิว, ฉบับที่ 68, 2006, p. 42. "การสำรวจวรรณคดีพระคัมภีร์เชิงวิพากษ์แสดงให้เห็นว่าไม่มีความรู้เรื่องบัญญัติสิบประการก่อนยุคหลังเนรเทศ (หลังคริสตศักราช 586)"
 148. ^ อพยพ 34:28
 149. ^ อพยพ 34:11–27
 150. ^ The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha ฉบับปรับปรุงครั้งที่สาม ฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับมาตรฐาน พ.ศ. 2550
 151. ^ คัมภีร์ไบเบิลภาษาฮีบรู: บทนำวรรณกรรมสังคมและวรรณกรรมฉบับย่อ นอร์แมน กอตต์วัลด์, 2008
 152. ^ พจนานุกรมพันธสัญญาเดิม: Pentateuch ที. เดสมอนด์ อเล็กซานเดอร์ และเดวิด เวสตัน เบเกอร์, 2546
 153. ^ คำอธิบายเกี่ยวกับโทราห์ ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน, 2546
 154. ฟรีดแมน, พี. 153
 155. ฟรีดแมน, พี. 177
 156. ฟรีดแมน, พี. 179
 157. ฟรีดแมน, ริชาร์ด เอลเลียต. "ใครเขียนพระคัมภีร์" 2530 น. 73–74
 158. ^ Yehezkal Kaufmann 1960ศาสนาของอิสราเอล: จากจุดเริ่มต้นจนถึงการเนรเทศชาวบาบิโลน และย่อโดย Moshe Greenberg นิวยอร์ก: Schocken Books, หน้า 174–175.
 159. ฮิตเชนส์, คริสโตเฟอร์ (27 สิงหาคม 2546). "ทิ้งบัญญัติสิบประการ" . นิตยสารสเลท. สืบค้นเมื่อ27 กันยายน 2564 .
 160. มาลินา, บรูซ เจ.; โรห์โบห์, ริชาร์ด แอล. (2546). ความเห็น ทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับ Synoptic Gospels มินนิอาโปลิส: ป้อมกด หน้า 418–419 ไอเอสบีเอ็น 978-0-8006-3491-9. สคบ . 53289866  .
 161. อาเบล, ไมเคิล เค. (2018). "บทนำ" . อเมริกากับบัญญัติสิบประการ: สำรวจความมุ่งมั่นของประเทศหนึ่งต่อศีลธรรมในพระคัมภีร์ไบเบิล หนังสือพันธสัญญา Incorporated หน้า 19 ฉ. 13. ไอเอสบีเอ็น 978-1-64300-122-7.
 162. ไรท์, คริสโตเฟอร์ เจ.เอช. (2019). รู้จักพระเจ้าผ่านพันธสัญญาเดิม: สามเล่มในเล่มเดียว สำนักพิมพ์อินเตอร์. หน้า 180. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8308-7207-7.
 163. มาร์แชล, คริสโตเฟอร์ (2554). "โทษประหาร" . ในกรีน โจเอล บี; แลปสลีย์, แจ็กเกอลีน อี.; ไมล์ส, เรเบคาห์; แวร์เฮย์, อัลเลน (บรรณาธิการ). พจนานุกรมพระคัมภีร์และจริยธรรม . กลุ่มสำนักพิมพ์เบเกอร์. หน้า 119. ไอเอสบีเอ็น 978-1-4412-3998-3.
 164. ฮอบสัน, ทอม (2554). มีอะไรอยู่ในรายชื่อบาปของพระเจ้าสำหรับวันนี้? . Wipf และ Stock Publishers หน้า 14. ไอเอสบีเอ็น 978-1-62189-287-8.
 165. เวสต์บรูก, เรย์มอนด์; เวลส์, บรูซ (2552). กฎหมายในชีวิตประจำวันในอิสราเอลในพระคัมภีร์ ไบเบิล: บทนำ สำนักพิมพ์เพรสไบทีเรียน หน้า 71. ไอเอสบีเอ็น 978-0-664-23497-3.
 166. ^ สเกด, อลัน (1989). ความเสื่อมและการล่มสลายของจักรวรรดิฮับส์บูร์ก ค.ศ. 1815-1918 ลอนดอน: เลดจ์ หน้า 65. ไอเอสบีเอ็น 9780582356665.
 167. แอกเนียสกา บาร์บารา แนนซ์ (2008). ภาพวรรณกรรมและวัฒนธรรมของชาติที่ไม่มีรัฐ: กรณีของโปแลนด์ในศตวรรษที่สิบเก้า ปีเตอร์ แลง. หน้า 62–64. ไอเอสบีเอ็น 978-0-8204-7866-1.
 168. ^ แฮร์รี่ ไวท์; ไมเคิล เมอร์ฟี่ (2544). การสร้างดนตรีของชาตินิยม: บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอุดมการณ์ของวัฒนธรรมดนตรียุโรป 2343-2488 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์ก หน้า 170. ไอเอสบีเอ็น 978-1-85918-153-9.
 169. โพรเทโร, GW (1920). ออสเตรียโปแลนด์ คู่มือสันติภาพ. สำนักงานเครื่องเขียน HM ลอนดอน ผ่าน World Digital Library หน้า20–21 สืบค้นเมื่อ5 มิถุนายน 2557 .
 170. ^ สำนักงานภัณฑารักษ์, "Courtroom Friezes: North and South Walls" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 13 กรกฎาคม2019 สืบค้นเมื่อ5 มกราคม 2560 . ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา 5 สิงหาคม 2546
 171. อรรถเป็น วัตต์"อนุสาวรีย์บัญญัติสิบประการ" (PDF ) เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 14 กุมภาพันธ์2558 สืบค้นเมื่อ27 สิงหาคม 2557 . 2547
 172. ^ Emmet V. Mittlebeeler, (2003) "บัญญัติสิบประการ" หน้า 434 ในสารานุกรมศาสนาและการเมืองอเมริกัน แก้ไขโดย PA Djupe และ LR Olson นิวยอร์ก: ข้อเท็จจริงในไฟล์
 173. ^ "MPR: บัญญัติสิบประการ: สัญลักษณ์ทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์" . News.minnesota.publicradio.org 10 กันยายน 2544. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 29 มกราคม 2555 . สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2555 .
 174. ^ คณะกรรมการสมัชชา PCUSA เกี่ยวกับกระบวนการสมัชชา D.3.a https://wayback.archive-it.org/3822/20160614072458/http://archive.pcusa.org/ga216/business/commbooks/comm03.pdf
 175. ^ American Jewish Congress, " AJCongress Voices Opposition to Courtroom Display of 10 Commandments ," (16 พฤษภาคม 2546)4 กันยายน 2557 ที่ Wayback Machine
 176. ^ "หลักการแห่งการสร้างสรรค์" .
 177. ^ "คำพังเพยของสัมมาและบัญญัติสิบประการ" .
 178. ^ "ศูนย์แก้ไขครั้งแรก | สถาบันฟอรัมเสรีภาพ" .
 179. ^ "สิบ" . เก็บจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ8 เมษายน 2563 – ผ่าน www.imdb.com.
 180. ^ "บัญญัติสิบห้าประการ" . ยูทูบดอทคอม. 10 สิงหาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2561 .[ ลิงก์ YouTube เสีย ]

อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

 • บัญญัติสิบประการ: เช่น เวอร์ชัน20 ( text , mp3 ) Deut. ฉบับที่ 5 ( text , mp3 ) ในThe Hebrew Bible in Englishโดย Jewish Publication Society, 1917 ed.
0.1517698764801