ซิฟรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ซิฟรา ( อราเมอิก : סִפְרָא) เป็นเสียงกลางของฮาลาคิกในหนังสือเลวีติคัส มันถูกอ้างถึงบ่อยครั้งในลมุดและการศึกษานั้นก็เป็นไปตามที่ของมิชนาห์ [1]เช่นเดียวกับเลวีติคัสเอง midrash นั้นบางครั้งเรียกว่า " Torat Kohanim ", [2]และในสองตอนยังมี "Sifra debei Rav" [3]ตามLeḳaḥ Ṭob [4]ชื่อหลังนี้ถูกนำไปใช้กับหนังสือเล่มที่สามของPentateuchเพราะเลวีนิติเป็นหนังสือเล่มแรกที่ศึกษาในโรงเรียนประถม และต่อมาได้ขยายไปถึงมิดรัช แต่คำอธิบายนี้ขัดแย้งกับสำนวนที่คล้ายคลึงกัน เช่น "Sifre debei Rav" และในความหมายที่กว้างขึ้น "ketubot debei Rav" [5]และ "teḳi'ata debei Rav" [6] [7]

การประพันธ์

Maimonides [8]และคนอื่น ๆ[9]ได้ประกาศว่าชื่อ "Sifra debei Rav" ระบุว่าRavเป็นผู้เขียน Sifra; และความคิดเห็นนี้IH Weiss [10]พยายามสนับสนุน หลักฐานของเขายังไม่เป็นที่แน่ชัด แม้ว่าจะไม่มีข้อโต้แย้งที่เป็นปฏิปักษ์กับฟรีดมันน์[11]ที่พยายามแสดงให้เห็นว่าสำนวน "Sifra debei Rav" ไม่ได้หมายถึง midrash ภายใต้การสนทนา [7]

Malbimได้ตอบคำถามเรื่องการประพันธ์อย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งพิสูจน์ในบทนำของฉบับ Sifra ว่าR. Ḥiyyaเป็นผู้เขียนบทของ Sifra มีข้อความไม่น้อยกว่า 39 ในYerushalmiและmidrashimซึ่งการอธิบายที่พบใน Sifra ถูกยกมาในนามของ R. Ḥiyya [12]และความจริงที่ว่าไม่มี การกล่าวถึง tannaimภายหลังRebbiใน Sifra ที่สนับสนุนมุมมอง ว่าหนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นในสมัยของปราชญ์คนนั้น การละเว้นจาก Sifra ของการตีความเลวีนิติ บางอย่าง ซึ่งอ้างถึงในที่อื่นในชื่อของ R. Ḥiyya ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นการพิสูจน์ตรงกันข้าม[13]และความจริงที่ว่า Ḥiyya เองถูกกล่าวถึงใน Sifra นั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาใดๆ อันที่จริง ดังที่ฮอฟฟ์มันน์แสดงให้เห็น [14]ในสามข้อที่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าการอ้างอิงคือตัว R. Ḥiyya [15]เขาหมายถึงการตีความก่อนหน้า ซึ่งระบุว่าเขาเป็นบรรณาธิการ [7]

อาจเป็นที่น่าสงสัยว่า Hoffmann ถูกต้องหรือไม่ในการเปรียบเทียบข้อความที่กล่าวถึงข้างต้น หรือคำพูดสุดท้ายของR. Joshuaใน Ḳinnim กับMiddot 2:5 แต่แม้ว่ามุมมองของ Hoffmann จะไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องอนุมานว่า Rav เป็นบรรณาธิการของ Sifra; เพราะเขาอาจแค่เพิ่มข้อความที่เป็นปัญหา เช่นเดียวกับที่เขาดูเหมือนจะเพิ่ม Sifra 12:2 ตามNiddah 24b [16]ผลงานของ Ḥiyya นั้นขัดแย้งกับความขัดแย้งต่างๆ ที่นำเสนอโดยข้อความแต่ละตอนใน Sifra เมื่อเปรียบเทียบกับToseftaซึ่งภายหลังก็ถูกกำหนดให้กับเขาเช่นกัน [17] [7]

หากสันนิษฐานว่า Ḥiyya เป็นผู้แต่ง ชื่อ "Sifra debei Rav" จะต้องอธิบายโดยระบุว่า Sifra เป็นหนึ่งในกลุ่ม midrashim ซึ่งได้รับการยอมรับจากโรงเรียนของ Rav และด้วยเหตุนี้จึงได้ถูกนำมาใช้โดยทั่วไป ชื่อนี้อธิบายได้แตกต่างออกไปโดยฮ อฟฟ์มันน์ [18]ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของḤullin 66a และสอดคล้องกับราชีad loc. ใช้ "bei Rav" เพื่อหมายถึง "โรงเรียน" โดยทั่วไป และผู้ที่แยกความแตกต่างระหว่าง "Tanna debei Rav" และ "Tanna debe R. Ishmael" คือ ระหว่าง midrashim ของโรงเรียนของ R. Akiva (ซึ่งก็คือ เด็ดขาดสำหรับ Halakah โดยทั่วไปมีการศึกษา) และของโรงเรียนของ R. Ishmael (ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานทั่วไป แม้ว่าพวกเขาจะศึกษาโดยบางคนและได้รับการพิจารณาเป็นครั้งคราว เช่นเดียวกับกรณีที่มีคอลเลกชัน midrash อื่น ๆ ที่ยกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น) . ฮอฟฟ์มันน์เองก็ยอมรับว่า สำนวน "de-bet Rav" ใน Yerushalmi บ่งบอกถึงโรงเรียนของ Rav อย่างแน่นอน เพื่อให้เป็นที่สงสัยว่าในกรณีของบาบิโลนทาลมุด มีการใช้งานที่แตกต่าง กันหรือไม่ [7]

สำหรับแหล่งที่มาของ Sifra ทัลมุดกล่าวว่า " Sifra นิรนาม คือรับบี Yehudah" [19]ว่า Sifra เป็นของR. Akivaของโรงเรียน ตามที่ข้อความข้างต้นใน Sanhedrin ระบุ แสดงให้เห็นโดยหลักการของการอธิบายที่มีอยู่ใน Sifra; เช่น ที่ซึ่งสำนวนเดียวกันเกิดขึ้นในกฎสองข้อที่ต่างกัน วลีไม่จำเป็นต้องเป็น "mufneh" (ไพเราะ) ในกฎข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อที่จะอนุญาตให้ใช้คำว่า "gezerah shavah" (การโต้แย้งจากการเปรียบเทียบ) การใช้นิพจน์สองครั้งที่อธิบายตามหลักการของ "ribbui u-mi'uṭ" และ "kelal uperaṭ" ลักษณะเฉพาะบางประการของการใช้ถ้อยคำก็น่าสังเกตเช่นเดียวกัน: יכול แทนที่ שומע אני หรือ אקרא,[20]ทางเดินเริ่มต้น אקרא אני ถูกอ้างว่ามาจาก Sifra ในขณะที่ Sifra Tazria 2:2 ในความเป็นจริงมี יכול); เปรียบเทียบเพิ่มเติม הא כיצד, וכי איזה מדה מרובה, ואמ נפשך לומר, וכי מאין יצאת מכלל שנאמר, וכי מאין באת; และสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ D. Hoffmann [21] [7]

ที่มา

ร่องรอยของอิทธิพลของอาร์ยูดาห์ บาร์ อิไลไม่ชัดเจน ความจริงที่ว่าความคิดเห็นที่แสดงใน "setamot" บางอย่างเห็นด้วยกับมุมมองของ R. Judah [22]มีความสำคัญเพียงเล็กน้อย คนอื่นๆ ที่ต่อต้านความเห็นของอาร์. [23] [7]

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เหตุผลที่จะโจมตีสมมติฐานที่กล่าวถึงข้างต้นว่า Sifra ในส่วนหลักของมันคือรอยแยกของ R. Judah อฟฟ์มันน์ พูด[24]ไม่ผิดที่ซิฟรา เนดาบาห์ 4:12 เห็นด้วยกับมุมมองของ ร. เอ ลิเอเซอร์[25]ซึ่งการตัดสินใจของอาร์. ยูดาห์มักยอมรับว่าเป็นบิดาของเขาเองร. อิลาอีลูกศิษย์ของอาร์ . เอลีเซอร์ [26]ในทำนองเดียวกัน Sifra, Emor , 17:4 et seq. เห็นด้วยกับมุมมองของ R. Eliezer [27]นอกเหนือจากรอยหยักของร. ยูดาห์แล้วร. Ḥiyyaอาจใช้รอยหยักของร. ไซเมียนด้วย[28]แม้ว่าบางตอนจะกล่าวถึงที่นั่น[29]ดูเหมือนจะพิสูจน์น้อย ที่น่าสงสัยกว่านั้นคือความสัมพันธ์กับmidrash ของR. Ishmael ; และในเรื่องนี้ต้องพิจารณาถึงคำถามที่ว่าการอ้างถึงคำอธิบายบางข้อของเลวีนิติที่นำมาใช้โดยสูตร תנא דבי ר "י และพบจริงในซิฟราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากความสับสน[30] [7]

แต่สำหรับ โรงเรียนของ R. Ishmaelนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมในภายหลังของ "'Arayot" ซึ่ง (ตามḤag. 1:1 และYer. 1b) ไม่ได้รับการสอนในที่สาธารณะใน โรงเรียนของ R. Akiva ; กล่าวคือ อาฮาเร 13:3-15; Ḳedoshim, 9:1-7, 11:14, [31]และในที่สุด แน่นอน สิ่งที่เรียกว่าBaraita de-Rabbi Yishma'el (จุดเริ่มต้น) สิ่งที่เรียกว่า "เมคิลตา เดอ-มิลลูอิม" หรือ "อักกาดัท มิลลูอิม" ถึงเลวีนิติ 8:1-10 ก็คล้ายกันที่จะแยกความแตกต่างจากส่วนที่เหลือของซิฟรา มีอยู่ในสองส่วนย่อย ซึ่งส่วนที่สองครอบคลุม mishnayot 14-16 และ 29-end ถูกอ้างถึงโดยRashiว่า "Baraita ha-Nosefet 'al Torat Kohanim she-Lanu"ที่อ้างถึงบ่อยที่สุดใน Sifra คือ R. Akiva และลูกศิษย์ของเขา เช่นR. Eliezer , R. Ishmael, R. Jose ha-Gelili , Rebbiและน้อยกว่าR. Jose bar Judah , R. Eleazar bar R. SimeonและR . ไซเมียนข. เอเลอาซาร์ . [7]

ข้อความปัจจุบัน

ศิฟราถูกแบ่งออกเป็น 9 "ดิบบุรี" [32]และ 80 "ปารชิยยอด" หรือส่วนที่เล็กกว่า ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ มันถูกแบ่งออกเป็น 14 ส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า และอีกครั้งเป็น peraḳim ที่เล็กกว่า, parashiyyot และ mishnayot ที่เล็กกว่า ตามที่ผู้แสดงความเห็นชี้ให้เห็น มันมักจะแตกต่างไปจาก Sifra ซึ่ง ผู้เขียน Talmudicรู้; [33]นอกจากนี้ ข้อความทั้งหมดซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้เขียนBabylonian Talmud [34]หายไปใน Sifra ปัจจุบัน และในทางกลับกัน อาจมีทางเดินใน Sifra ปัจจุบันซึ่งไม่รู้จัก Babylonian Talmud [35] [7]

ชาวซิฟรามักเห็นด้วยกับชาวยูเดียมากกว่าที่จะเห็นด้วยกับประเพณีของชาวบาบิโลน [36]และTosefta , Sheḳ. 1:7 ก็เห็นด้วยกับสิฟราเช่นเดียวกัน ในบางกรณีที่เป็นข้อตกลงกับบาบิโลนทัลมุด[37]จะต้องไม่สันนิษฐานว่าข้อความของซิฟราได้รับการแก้ไขในข้อตกลงกับบาบิโลนทาลมุด แต่มันเป็นตัวแทนของฉบับดั้งเดิม [38] The Babylonian Talmud เมื่อเทียบกับYerushalmiอ้างถึง Sifra น้อยกว่า บางครั้งย่อและบางครั้งก็ขยายมัน [39]ชาวบาบิโลนทาลมุดใช้บางครั้ง ในการอ้างอิงถึงซิฟราของกฎ "มีเช-ชานาห์ ซู โล ชานาห์ ซู" (กล่าวคือ การกำหนดส่วนต่างๆ ของฮาลากาห์หนึ่งส่วนให้กับหน่วยงานต่างๆ) [40]แต่ไม่จำเป็น เนื่องจากมัน เป็นไปได้ที่จะประสานประโยคที่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดและด้วยเหตุนี้จึงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอาจได้รับมอบหมายให้อยู่ในอำนาจเดียวกัน [7]

ข้อผิดพลาดหลายอย่างเล็ดลอดเข้ามาในข้อความผ่านการฝึกฝนซ้ำๆ [41] [7]

ฉบับ

โดยปกติแล้ว Sifra ยังคงอ้างถึงตามฉบับ Weiss ของปี 1862

รุ่นของ Sifra มีดังนี้: Venice , 1545; พร้อมคำอธิบายโดยRABaD , Constantinople , 1552; กับḲorban Ahron,เวนิส, 1609; ด้วยคำอธิบายเดียวกันDessau , 1742; พร้อมคำอธิบายโดยJL Rapoport , Wilna , 1845; พร้อมคำอธิบายโดยJudah Jehiel , Lemberg , 1848; พร้อมคำอธิบายโดยMalbim (Meir Loeb b. Yehiel Michael), บูคาเรสต์ , 1860; พร้อมคำอธิบายโดย RABaD และMassoret ha-TalmudโดยIH Weiss , Vienna , 1862 [42](พิมพ์ซ้ำนิวยอร์ก: Om Publishing Company 1946); พร้อมคำอธิบายโดยSamson of SensและบันทึกโดยMaHRID , Warsaw , 1866 มีการแปลภาษาละตินในBiagio Ugolini , Thesaurus, xiv [7]

ฉบับอื่นๆ ได้แก่ :

 • Sifra d'vei ราฟ แก้ไขโดย Meir Friedmann (Meir Ish Shalom) เบรสเลา 2458
 • Sifra หรือ Torat Kohanim แก้ไขโดย Finkelstein, Louis และ Morris Lutzki นิวยอร์ก: JTS, 1956 (ฉบับโทรสารของ Codex Assemani 66 ของห้องสมุดวาติกัน)
 • Sifra เกี่ยวกับเลวีนิติที่ 4 แก้ไขโดยหลุยส์ Finkelstein นิวยอร์ก: JTS 1989–1990
 • Sifra: การแปลเชิงวิเคราะห์ I-III แปลโดย จาค็อบ นอยส์เนอร์ แอตแลนตา: Scholars Press 1988
 • Sifra on Leviticus พร้อมข้อคิดเห็นแบบดั้งเดิมและการอ่านแบบต่างๆ เรียบเรียงโดย อับราฮัม โชชานาห์ คลีฟแลนด์และเยรูซาเลม 1991 เป็นต้นไป

ลิงค์ภายนอก

อ้างอิง

 1. ^ ตามที่ปรากฏใน Tanḥumaอ้างใน Or Zarua , i. 7b
 2. ^ Ḳid. 33a; ซัง. 103b; ไม่สามารถ. ร. 6:8
 3. ^ เบอราโช 11b, 18b
 4. ^ มาตรา 96
 5. ^ ครับ. เกตุ. 26c
 6. ^ ครับ. อับ. ซา ร่าห์ 39c
 7. อรรถa b c d e f g h i j k l m  ประโยคก่อนหน้าหนึ่งประโยคขึ้นไปรวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัติBacher, Wilhelm ; Horovitz, S. (1901–1906). "ซิฟร่า" . ในSinger, Isidore ; และคณะ (สหพันธ์). สารานุกรมชาวยิว . นิวยอร์ก: Funk & Wagnalls . สืบค้นเมื่อ17 มกราคม 2017 . สารานุกรมยิวสารานุกรม :
  • A. Epstein , Mi-Ḳadmoniyyot ha-Yehudim, pp. 50–56;
  • Z. Frankel , Darke ha-Mishnah, หน้า 307 et seq.;
  • idem, ใน Monatsschrift, 1854, pp. 387–397, 453-461;
  • ก. ไกเกอร์ , จัด. เซท. ซี. 50-60;
  • D. Hoffmann , Zur Einleitung ใน Die Halachischen Midraschim, pp. 20 et seq.;
  • Joel, Notizen zum Buche Daniel: Etwas über ตาย Bücher Sifra und Sifre, Breslau, 1873;
  • ไอเอช ไวส์ , เกสช์. der Jüdischen ประเพณี ii. 231 และลำดับ;
  • Zunz , GV หน้า 49 et seq.
 8. ^ ในบทนำของ Yad ha-Ḥazaḳah
 9. อ้างโดยฟรีดมันน์ ในบทนำของรุ่นเมคิลตา (หน้า 26, เวียนนา, 2413)
 10. ^ ในบทนำของฉบับ Sifra (หน้า 4)
 11. ^ lc หน้า 16 et seq.
 12. เปรียบเทียบรายการใน D. Hoffmann , Zur Einleitung die Halachischen Midraschim, p. 22 ซึ่งพ.ศ. ชับ. 2d และเกตุ ต้องเพิ่ม 28d ตาม Levy ใน Ein Wortฯลฯ หน้า 1 หมายเหตุ 1
 13. ^ เปรียบเทียบรายการใน Hoffmann, lcp 24 และ Yoma 4a; อูลลิน 141b; Levy, lc
 14. ^ lcp 25
 15. ^ กล่าวคือ: Vayiḳra, Nedavah, 5:5, 6:3, และ Metzora, 2:10
 16. ^ เปรียบเทียบ Weiss ในโฆษณา Sifra ที่ตั้ง; นอกจากนี้ A. Epstein ( Mi-Ḳadmoniyyot ha-Yehudim, p. 53, note 1) ซึ่งถือได้ว่าในบางตอน Rav มีความหมายโดย aḥerim = "others [say]" และโดย we-yesh omerim = "มีเหล่านั้น ใครพูด".
 17. ^ เช่น Sifra, Ḳedoshim , 6:8, เปรียบเทียบกับ Tosefta , Mak 4:14 (ดูด้านล่าง)
 18. ^ lc หน้า 12 et seq.
 19. ^ ซัน 86a (ซึ่งต้องเปรียบเทียบกับ Eruvin 96b และข้อความคู่ขนานที่กล่าวถึงที่นั่น)
 20. ^ ซัน 4b
 21. ^ lcp 31
 22. ^ เช่น Sifra Aḥarei 5 (จุดเริ่มต้น) เปรียบเทียบกับ Menahot 27b; ซิฟรา เคโดชิม 8:1 กับเยบ 46a (โดยที่ R. Simeonดูเหมือนว่าจะอ่าน ר"י ใน Sifre ) และ Sifra Kedohim 7:3 กับ Tosefta Ḳid 1:4
 23. ^ เช่น Sifra, Neg. 2:1 เทียบกับ R. Judah ใน Neg. 2:1; ซิฟรา, เนก. 10:8 เทียบกับ R. Judah, Neg. 10:10; คอมพ์ ด้วย Tosafot Niddah 28b, sv הא מזכר.
 24. ^ lcp 26
 25. ^ มีนาฮอท 26a
 26. ^ เปรียบเทียบ Menahot 18a และ Yoma 39a et passim
 27. ^ สุข. 43a
 28. ^ เปรียบเทียบ Hoffmann, lcp 27
 29. ^ เช่น การเปรียบเทียบของ Sifra, Nedabah, 6:9 กับ Sifre, Deut. 78; Sifra, Nega'im, 1:9-10 กับ Sifre, Deut. 218; Sifra, Beḥuḳḳotai , 8:2 กับ Sifre, Deut. 124
 30. ^ เปรียบเทียบฮอฟฟ์มันน์ lc; Levy, lcp 28, note 2 และข้อสังเกตที่น่าสนใจจาก Azulaiที่ยกมา
 31. ^ เอ็ด IH Weiss
 32. ↑ Ezriel Hildesheimer, Sefer Halakhot Gedolot , ฉบับที่. 3 บทที่ Halakhot Mishmarot , เยรูซาเลม 1987, หน้า. 377 (ฮีบรู); เปรียบเทียบ กันดารวิถี 18:17)
 33. ^ เปรียบเทียบ Sifra Emor 13:1 และ Menahot 77b; ซิฟรา Ḳedoshim 2:5 และ Ḥul. 137a; Sifra Ḥobah 8:6 และ B. Ḳ. 104b
 34. ^ เช่น เช่น Yoma 41a
 35. ^ เปรียบเทียบ D. Hoffmann , lc pp. 33, 35
 36. ^ เช่น Sifra, Nedabah, 12:2 (เปรียบเทียบ Menahot 57b); ไอบี 14:6 (เปรียบเทียบ Ḥul. 49b); Sifra, Emor , 9:8 (เปรียบเทียบ Ḥullin 101b)
 37. ↑ Sifra , Emor , 7:2 เมื่อเปรียบเทียบกับ Menahot 73b; ในทำนองเดียวกัน Tosefta, Ker 2:16
 38. ^ เช่น ใน Sifra, Ḳedoshim , 8:1 מאתכם ไม่ใช่วิธีแก้ไขภายหลังสำหรับ מאתן ตาม Yeb 47a ตามที่ IH Weiss (ad loc.) สันนิษฐาน แต่แสดงถึงการอ่านต้นฉบับมากกว่า
 39. ^ เช่น Ḳid. 57b ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Sifra Nedabah 17:8; เชบ. 26b ซึ่งเป็นเวอร์ชันย่อ (และเข้าใจยาก) ของ Sifra Ḥobah 9:2; และเซบ 93b ซึ่งเปรียบได้กับ Sifra, Ẓaw , 6:6
 40. ^ เช่นเดียวกับใน Shevuot 13a, Soṭah 16a
 41. ^ เช่น Sifra ถึง 5:3 และ 22:5 (comp. Weiss, Einleitung, etc., pv, note 1 แม้ว่าข้อความที่ Weiss ยกมาจะไม่อยู่ที่นี่ comp. Giṭ. 49b) לשנא אחרינא พบใน Sifra , เนกาอิม , 2:10 .
 42. ไวส์, ไอแซค เอช. , เอ็ด. (1862). ซิฟรา ดีเว ราเวียน. สืบค้นเมื่อ17 มกราคม 2017 .
0.030854940414429