เชิร์ก (อิสลาม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ชิริก (อาหรับ : شرك širk ) ในศาสนาอิสลามเป็นบาปของการบูชารูปเคารพหรือการนับถือพระเจ้าหลายองค์ [1] [2]ศาสนาอิสลามสอนว่าพระเจ้าไม่ทรงแบ่งปันคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์กับหุ้นส่วนใดๆ [3]การเชื่อมโยงหุ้นส่วนกับพระเจ้าไม่ได้รับอนุญาตตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของ Tawhid [4] (ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ) Mušrikun مشركون (pl. ของ mušrik مشرك ) คือผู้ที่ปฏิบัติ ปัดซึ่งแท้จริงหมายถึง "สมาคม" และหมายถึงการยอมรับพระเจ้าและพระเจ้าอื่น ๆ ควบคู่ไปกับพระเจ้า (ในฐานะ "ผู้ร่วมงาน" ของพระเจ้า) [5] [6]คัมภีร์กุรอ่านถือว่าการปัดเป็นบาปที่จะไม่ได้รับการอภัยหากบุคคลตายโดยไม่สำนึกผิด [7] [4] [8]

นิรุกติศาสตร์

คำว่าširkมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับ Š - R - K ( ش ر ك ) โดยมีความหมายทั่วไปว่า "เพื่อแบ่งปัน" [9] ในบริบทของอัลกุรอานมักจะเข้าใจความรู้สึกเฉพาะของ "การแบ่งปันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียม" ดังนั้นการนับถือพระเจ้าหลายองค์ จึง หมายถึง "การเป็นหุ้นส่วนของอัลลอฮ์" ในคัมภีร์กุรอานชิริกและคำที่เกี่ยวข้องmušrikūn ( مشركون )—ผู้ที่หลบเลี่ยงและวางแผนต่อต้านอิสลาม—มักอ้างถึงศัตรูของศาสนาอิสลาม (เช่นในAt-Tawbahข้อ 9:1–15) [10] : 9:1–15 

คัมภีร์กุรอาน

ตามสารานุกรมของศาสนาอิสลามอัลกุรอานระบุว่า "สองครั้ง" ใน Surah an-Nisaข้อ 48 และ 116 "ว่าพระเจ้าสามารถอภัยบาปทั้งหมดได้เว้นแต่" ของ shirk ("สมาคมนิยม") [11] นักวิจารณ์อิสลามเกี่ยวกับอัลกุรอานได้เน้นย้ำว่าการไหว้รูปเคารพของชาวอาหรับ ก่อนอิสลาม ทำให้เทพเจ้าจำนวนหนึ่ง น่าจดจำมากที่สุดคือ สามเทพธิดามะนาอัล-ลาตและอัล-อุซซาเพื่อนร่วมงานที่เท่าเทียมกันของอัลลอฮ์ (ตามที่อัลกุรอานกล่าวถึงในค.ศ. 53 สุ ราษฎร์ ) และคำว่าmushrikūn (เอกพจน์: mushrik ) มักแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "polytheists"

คัมภีร์กุรอานและสิ่งที่ผู้คนใน ชุมชน นูห์จะพูดด้วยความพยายามของผู้บูชารูปเคารพที่จะเพิกเฉยและเยาะเย้ยนูห์ "พวกเขา (บรรดารูปเคารพ) ได้กล่าวว่า: "คุณจะไม่ละทิ้งพระเจ้าของคุณหรือคุณจะไม่ทิ้ง วัด ด์, หรือสุวะ , หรือYaghuth , หรือYa'uqหรือNasr " ( คัมภีร์กุรอาน 71:23 ) [12] : 71:23 

ชิริก รูปแบบอื่นๆ รวมถึงการ บูชาความมั่งคั่งและวัตถุอื่นๆ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นในอัลกุรอานในAl-A'rafในเรื่องหนึ่งของลูกหลานของอิสราเอลเมื่อพวกเขานำลูกวัวที่ทำจากทองคำไปสักการะ[13]และโมเสสได้สั่งให้พวกเขากลับใจ

หน่วยงานที่บูชานอกเหนือจากพระเจ้าจะเรียกว่าชูรากะ [14] : 41 แม้ว่าการดำรงอยู่ของตัวตนดังกล่าวจะไม่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากพวกเขาสามารถยอมรับการสังเวยได้ ความเป็นพระเจ้าของพวกเขาก็คือ [15] : 77 หลังจากวันพิพากษา พวกเขาจะถูกโยนลงไปในนรกพร้อมกับเทวดาตกสวรรค์ (ชายาทิน) และญินชั่วร้าย[14] : 41 ซึ่งคนนอกศาสนาได้รับการกล่าวว่าเสียสละเช่นเดียวกันเพื่อรับความคุ้มครอง

อีกรูปแบบหนึ่งของการละหมาดที่กล่าวถึงในอัลกุรอานAt-Tawbahคือการนำนักวิชาการด้านศาสนา พระภิกษุ ทนาย หรือนักกฎหมายทางศาสนามาเป็นพระเจ้าโดยปฏิบัติตามหลักคำสอนของพวกเขา และ/หรือโดยการปฏิบัติตามคำตัดสินของพวกเขาในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อ แตกต่างไปจากกฎหมายหรือหลักคำสอนที่กำหนดโดยโองการของอัลลอฮ์ [16] [17]

และอย่ารับประทานของที่มิได้เอ่ยถึงพระนามของอัลลอฮ์ และแท้จริงนั้นเป็นการล่วงละเมิด และแท้จริงชัยฏอนได้แนะนำเพื่อนของพวกเขาว่าพวกเขาควรจะต่อสู้กับเจ้า และหากพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขา พวกเจ้าย่อมเป็นผู้ตั้งภาคีอย่างแน่นอน

Quran , sura « №6 », ayah №121. (แปลโดยShakir )

การตีความทางเทววิทยา

นักปรัชญาชาวมุสลิมในยุคกลางและชาวยิวระบุความเชื่อในตรีเอกานุภาพกับความนอกรีตของชิริก ใน ภาษาอาหรับ ( shitufในภาษาฮีบรู) หมายถึง "ความเชื่อมโยง" ในการจำกัดความไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าโดยเชื่อมโยงความเป็นพระเจ้าของเขากับการดำรงอยู่ทางกายภาพ [18]

ในบริบททางเทววิทยา คนๆ หนึ่งจะหลบเลี่ยงโดยการเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ ที่น้อย กว่า บาปจะเกิดขึ้นถ้าใครคิดว่ามีหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซึ่งมันเหมาะสมที่จะเคารพสักการะ มีระบุไว้ในอัลกุรอานว่า "อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยที่ควรตั้งภาคีกับพระองค์ แต่พระองค์ทรงอภัยสิ่งอื่นใดซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ที่จะตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นั้นคือการคิดบาปที่ชั่วร้ายที่สุด" (Quran An- ณิศา 4:48). [19] : 4:48 

ผู้ติดตามการตีความอิสลามแบบ Sufisticบางคนมักจะถือว่าความเชื่อในอำนาจอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นลัทธิที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ ( ชิริก ) ซึ่งรวมถึงเทพเจ้าเท็จแต่ยังรวมถึงความเชื่อในแหล่งอื่นของการดำรงอยู่ด้วย ความเชื่อที่มักยอมรับโดยmonotheismเช่นมารเป็นแหล่งที่มาของความชั่วร้ายหรือเจตจำนงเสรีเป็นแหล่งที่มาของความรับผิดชอบของพระเจ้าเอง เท่ากับความเชื่อในอำนาจอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า[20]และดังนั้นจึงถูกประณาม

สถานะของผู้คนในคัมภีร์ ( ahl al-kitab ) โดยเฉพาะชาวยิวและชาวคริสต์ ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดของศาสนาอิสลามเรื่องความไม่เชื่อนั้นไม่ชัดเจน Charles Adams เขียนว่าอัลกุรอานตำหนิผู้คนในคัมภีร์ด้วยkufr ที่ ปฏิเสธ ข้อความของ มูฮัมหมัดเมื่อพวกเขาควรจะเป็นคนแรกที่ยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองการเปิดเผยก่อนหน้านี้ และเขาแยกแยะคริสเตียนโดยไม่สนใจหลักฐานแห่งความสามัคคีของพระเจ้า [21]อัลกุรอานโองการAl- Ma'idah 5:73 [22] : 5:73  ("แน่นอนพวกเขาไม่เชื่อ [ kafara ] ที่กล่าวว่า: พระเจ้าเป็นที่สามในสาม") ท่ามกลางโองการอื่น ๆ ได้รับการเข้าใจใน อิสลามเป็นการปฏิเสธหลักคำสอน ของคริสเตียนตรีเอกานุภาพ[23]แต่ทุนสมัยใหม่ได้เสนอแนะการตีความทางเลือกอื่น [หมายเหตุ 1]โองการอื่นๆ ของอัลกุรอานได้ปฏิเสธพระเจ้าของพระเยซูคริสต์บุตรของมารีย์ และประณามผู้ที่ปฏิบัติต่อพระเยซูอย่างเท่าเทียมกับพระเจ้าในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธา ซึ่งจะถูกลงโทษในนรก ชั่วนิรันด ร์ [24] [25]อัลกุรอานไม่รู้จักคุณลักษณะของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าหรือพระเจ้าเอง แต่ให้ความเคารพพระเยซูในฐานะผู้เผยพระวจนะและผู้ส่งสารของพระเจ้าซึ่งถูกส่งไปยังลูกหลานของอิสราเอล [26]นักคิดมุสลิมบางคน เช่นโมฮัมเหม็ด ตัลบีได้ถือว่าการนำเสนออัลกุรอานที่รุนแรงที่สุดเกี่ยวกับหลักคำสอนของตรีเอกานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ( Al-Ma'idah 5:19, 5:75-76, 5:119) [22]เป็นสูตรที่ไม่ใช่คริสเตียนซึ่ง ถูกปฏิเสธโดยคริสตจักร [27]

Cyril Glasse วิพากษ์วิจารณ์การใช้kafirun [pl. ของกาฟิร ] เพื่ออธิบายคริสเตียนว่าเป็น "การใช้ที่หลวม" [28]ตามสารานุกรมของศาสนาอิสลาม หลักนิติศาสตร์อิสลามแบบดั้งเดิมมีahl al-kitab "มักจะถือว่าผ่อนปรนมากกว่าkuffar [pl. of kafir อื่น ๆ ]" และ "ในทางทฤษฎี" มุสลิมกระทำความผิดที่มีโทษหากเขากล่าวว่า กับชาวยิวหรือชาวคริสต์ "เจ้าผู้ไม่เชื่อ" [29]

ตามประวัติศาสตร์แล้ว People of the Book ที่พำนักถาวรภายใต้การปกครองของอิสลามได้รับสถานะพิเศษที่เรียกว่าdhimmiและผู้ที่ไปเยือนดินแดนมุสลิมได้รับสถานะที่แตกต่างกันซึ่งเรียกว่าmusta'min [29]

ชิริกมากกว่าและน้อยกว่า

เชิร์กถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท[4]ตามศาสนาอิสลาม:

 • Greater shirk ( Shirk-al-Akbar ): เปิดและชัดเจน
 • ปัดเศษน้อย( Shirk -al-Asghar ): ซ่อนหรือซ่อน

มหาชิริก

Greater shirkหรือShirk-al-Akbarหมายถึง ลัทธิพระเจ้าหลายพระองค์แบบเปิด และได้อธิบายไว้ในสองรูปแบบ: [4]

 • เพื่อเชื่อมโยงใครก็ตามกับอัลลอฮ์ในฐานะหุ้นส่วนของเขา (เพื่อศรัทธาในพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์)
 • เพื่อเชื่อมโยงคุณลักษณะของอัลลอฮ์กับคนอื่น

การตีความอื่น ๆ แบ่งแยกออกเป็นสามประเภทหลัก เชิ ร์ก สามารถกระทำได้โดยการต่อต้านทั้งสามประเภทที่แตกต่างกัน

รุบูบียะฮ์ (พระเจ้าอยู่หัว)

ชิริกประเภทนี้หมายถึงความเชื่อที่ว่าผู้อื่นมีพระเจ้าเหนือการทรงสร้างของอัลลอฮ์เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน หรือความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้าอยู่เหนือการทรงสร้างเลย

 • ชิริกโดยสมาคม: ชิริกที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง "ผู้อื่น" กับอัลลอฮ์
 • ปัดโดยการปฏิเสธ: ปัดในrubūbīyah (การปกครอง)

Al-Asma wa's-Sifat (ชื่อและคุณลักษณะ)

ชิริกประเภทนี้รวมถึงการปฏิบัติของผู้ไม่เชื่อในการให้คุณลักษณะของการสร้างของเขาแก่อัลลอฮ์และการให้ชื่อและคุณลักษณะของอัลลอฮ์แก่สิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้น

 • ชิริกโดยการทำให้มีมนุษยธรรม: ในแง่ของการปัดฝุ่นอัลลอฮ์ได้รับรูปแบบและคุณสมบัติของมนุษย์และสัตว์ ความเหนือกว่าของมนุษย์เหนือสัตว์ทำให้รูปแบบมนุษย์มักถูกใช้โดยรูปเคารพเพื่อเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในการสร้างสรรค์ ดังนั้นภาพของผู้สร้างสรรค์จึงมักถูกทาสี หล่อ หรือแกะสลักเป็นรูปร่างของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพของผู้ที่บูชาพวกเขา
 • Shirk by deification: ชิริกรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับกรณีของสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นหรือสิ่งที่ได้รับหรืออ้างชื่อหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ ตัวอย่างเช่น ชาวอาหรับโบราณมีการปฏิบัติบูชารูปเคารพซึ่งมีชื่อมาจากชื่อของอัลลอฮ์ เทพหลักสามองค์คืออัล-ลาต (มาจากชื่อของอัลลอฮ์ อัล-เอลาห์), อัล-อุซซา (นำมาจากอัล-'อาซิซ) และอัล-มานัต (นำมาจากอัล-มานนัน) ในยุคของมูฮัมหมัด ยังมีชายคนหนึ่งในภูมิภาคอาระเบียชื่อยามามาห์ ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เผยพระวจนะและใช้ชื่อเราะห์มานซึ่งในอิสลามเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้น

อัล-อิบาดะฮ์ (บูชา)

ในการละหมาดประเภทนี้การสักการะจะมุ่งไปที่ผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ และแสวงหารางวัลสำหรับการสักการะจากการสร้าง แทนที่จะเป็นผู้สร้าง เช่นเดียวกับกรณีของหมวดหมู่ก่อนหน้า การ ละหมาดในอัล-อิบาดะห์มีสองประเด็นหลัก

ชิริกรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อการสักการะใดๆ มุ่งไปที่บุคคลอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ มันแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดของการบูชารูปเคารพซึ่งศาสดาถูกส่งมาโดยเฉพาะจากอัลลอฮ์และเรียกมวลมนุษยชาติให้ยอมแพ้ ตัวอย่างของชิริก นี้ คือการขอการอภัยโทษและการเข้าสวรรค์ ซึ่งอัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถให้ได้ จากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์

ชิริกน้อย

Lesser shirkหรือShirke-e-Asgharหมายถึงพระเจ้าหลายองค์ที่ซ่อนอยู่ บุคคลกระทำโดยถือเอาเตาฮีด (ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์) แต่มีความคิดและการกระทำที่ไม่สะท้อนความเชื่อนั้น[4]

“ผู้ที่ประกอบพิธีละหมาดอย่างโอ่อ่าตระการเป็นผู้ตั้งภาคี ผู้ถือศีลอดบิณฑบาตหรือประกอบ พิธี ฮัจญ์เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความชอบธรรมหรือได้ชื่อเสียงดี เป็นผู้มีพระเจ้าหลายองค์”

—  ซัยยิด กาซิม มุจตาบา มูซาวี กามปุรี[4]

Mahmud ibn Lubayd รายงานว่า "ผู้ส่งสารของอัลลอฮ์กล่าวว่า 'สิ่งที่ฉันกลัวสำหรับคุณมากที่สุดคือ Ash-Shirk al-Asghar'"

บรรดาสหายถามว่า "โอ้ ร่อซูลของอัลลอฮ์ มันคืออะไร?"
เขาตอบว่า “อัร-ริยา (อวด) เพราะแท้จริงอัลลอฮ์จะตรัสในวันกิยามะฮ์ เมื่อผู้คนได้รับรางวัลของพวกเขาว่า 'จงไปหาผู้ที่เจ้าอวดในโลกวัตถุ และดูว่าคุณสามารถหาคนใด รางวัลจากพวกเขา'"

Mahmud ibn Lubayd ยังกล่าวอีกว่า "ท่านศาสดาพยากรณ์ออกมาและประกาศว่า 'โอ้ผู้คนทั้งหลาย จงระวังความลับของ Shirk!'"

ผู้คนถามว่า “โอ้ ร่อซูลของอัลลอฮ์ ชิริกที่เป็นความลับคืออะไร?”
เขาตอบว่า "เมื่อชายคนหนึ่งลุกขึ้นเพื่ออธิษฐานและพยายามทำให้คำอธิษฐานของเขาสวยงามเพราะมีคนมองมาที่เขา นั่นเป็นความลับของเชิร์ก"

Umar ibn al-Khattabเล่าว่าท่านรอซูลของอัลลอฮ์กล่าวว่า: "ใครก็ตามที่สาบานโดยอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ได้กระทำการกุฟรหรือชิริก" (ให้คะแนนฮะซันโดยอัล-ติรมีซีและเศาะฮี ห โดยอัล-ฮะกิม )

ตามรายงานของอิบนุ มัสอูด สหายคนหนึ่งของมูฮัมหมัดกล่าวว่า “การที่ฉันควรสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยการโกหก ดีกว่าฉันที่จะสาบานต่อความจริง” [30]

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. ว่าข้อนี้วิพากษ์วิจารณ์รูปแบบความเชื่อแบบตรีเอกานุภาพซึ่งผิดวิสัยซึ่งเน้นความโดดเด่นของทั้งสามบุคคลมากเกินไปโดยแลกกับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพวกเขา นักวิชาการสมัยใหม่ยังตีความว่าเป็นการอ้างอิงถึงพระเยซูซึ่งมักถูกเรียกว่า "หนึ่งในสามในสาม" ในวรรณคดีซีเรียและเป็นการตั้งใจทำให้หลักคำสอนของคริสเตียนเข้าใจง่ายเกินไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อเน้นจุดอ่อนจากมุมมอง monotheistic อย่างเคร่งครัด [23]

อ้างอิง

 1. ^ ไม่เชื่อ: มุมมองของอิสลาม
 2. ^ "Surah Luqman Verse 13 | 31:13 لقمان - Quran O" . qurano.com . สืบค้นเมื่อ2021-05-03 .
 3. ^ "เชิร์ก" .
 4. ↑ a b c d e f Kamoonpuri , S: "Basic Beliefs of Islam" หน้า 42–58. บริษัท แทนซาเนียพรินเตอร์ จำกัด พ.ศ. 2544
 5. ^ Gimaret, D. (2012). "ปัด". ใน พี. แบร์แมน; ไทย. บิอังกิส; ซีอี บอสเวิร์ธ; อี. ฟาน ดอนเซล; WP Heinrichs (สหพันธ์). สารานุกรมอิสลาม (ฉบับที่ 2) ยอดเยี่ยม ดอย : 10.1163/1573-3912_islam_SIM_6965 .
 6. กลาสเซ, ไซริล; สมิธ, ฮัสตัน (2003-01-01). สารานุกรมใหม่ของศาสนาอิสลาม โรว์แมน อัลทามิรา หน้า 429. ISBN 9780759101906.
 7. ^ "การให้อภัยสำหรับเชิร์ก" . ความหมายของโองการนี้คือผู้ใดที่เสียชีวิตในขณะที่มุชริก (ผู้นับถือพระเจ้า) อัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้เขาและเขาจะถูกลงโทษอย่างแน่นอนสำหรับบาปนี้ กล่าวคือ เขาจะต้องอยู่ในไฟนรกตลอดไป สำหรับผู้ที่สำนึกผิด อัลลอฮ์ให้อภัยชิริกก่อนหน้านี้ของเขา
 8. ^ Cenap Çakmak Islam: สารานุกรมทั่วโลก [4 เล่ม] ABC-CLIO 2017 ISBN 978-1-610-69217-5หน้า 1450 
 9. ^ AA Nadwi "คำศัพท์ของคัมภีร์กุรอาน "
 10. ^ อิบนุ กะธีร . "Tafsir Ibn Kathir (อังกฤษ): Surah Al Tawbah" . คัมภีร์กุรอาน 4 ยู . ทัฟซีร์. สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2020 .
 11. ^ สารานุกรมอิสลามเล่ม 9 ฉบับที่ 2 sv shirk
 12. ^ อิบนุ กะธีร . "Tafsir Ibn Kathir (อังกฤษ): Surah Nuh" . คัมภีร์กุรอาน 4 ยู. สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2020 .
 13. ^ "คัมภีร์กุรอาน 7:148–150" .
 14. ^ a b เวทมนตร์และการทำนายในอิสลามยุคแรก (2021). Vereinigtes Königreich: เทย์เลอร์และฟรานซิส
 15. Eichler, Paul Arno, 2432-วันที่ตีพิมพ์ 2471 หัวข้อ อัลกุรอาน สำนักพิมพ์ไลพ์ซิก : ไคลน์คอลเลคชันไมโครฟิล์ม; added_collections Digitizing Sponsor Internet Archive Contributor Internet Archive ภาษา เยอรมัน
 16. ^ "คัมภีร์กุรอาน 9:31" .
 17. ^ "คำแปลของ Yusuf Ali 9:31, เชิงอรรถ 1266" .
 18. การเรียนรู้จากความเชื่ออื่นๆ Hermann Häring, Janet Martin Soskice, Felix Wilfred - 2003 - 141 "นักปรัชญาชาวยิวยุคกลาง (เช่นเดียวกับมุสลิม) ระบุความเชื่อในตรีเอกานุภาพด้วยความเชื่อนอกรีตของ shituf (ฮีบรู) หรือ shirk (อาหรับ): 'associationism' หรือจำกัดความไม่มีที่สิ้นสุดของอัลลอฮ์โดยเชื่อมโยงความเป็นพระเจ้าของเขากับสิ่งมีชีวิต"
 19. ^ อิบนุ กะธีร . "Tafsir Ibn Kathir (อังกฤษ): Surah Al Nisa" . คัมภีร์กุรอาน 4 ยู . ทัฟซีร์. สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2020 .
 20. ^ อัน, ปีเตอร์ เจ. (1983). โศกนาฏกรรมและการไถ่ของซาตาน: อิบลีสในจิตวิทยาซูฟี Leiden: สำนักพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม หน้า 104. ISBN 978-9004069060 
 21. ชาร์ลส์ อดัมส์; เควิน ไรน์ฮาร์ต (2009). "คูฟร์" . ใน John L. Esposito (ed.) สารานุกรมอ็อกซ์ฟอร์ดของโลกอิสลาม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ISBN 9780195305135.
 22. ^ อิบนุ กะธีร . "ซูเราะฮฺ อัลมา อิดะฮฺ" คัมภีร์กุรอาน 4 ยู. สืบค้นเมื่อ11 มีนาคม 2020 .
 23. ^ a b โธมัส เดวิด (2006). "ทรินิตี้" . ใน Jane Dammen McAuliffe (ed.) สารานุกรมของคัมภีร์กุรอ่าน . ยอดเยี่ยม
 24. ^ Joseph, Jojo, Qur'an-Gospel Convergence: The Qur'an's Message To Christians , Journal of Dharma , 1 (มกราคม–มีนาคม 2010), หน้า 55-76
 25. ^ Mazuz, Haggai (2012) Christians in the Qurʾān: Some Insights Derived from the Classical Exegetic Approach , Journal of Dharma 35, 1 (มกราคม–มีนาคม 2010), 55-76
 26. ↑ Schirrmacher , Christine, The Islamic view of Christians: Qur'an and Hadith , http://www.worldevangelicals.org
 27. การ์เร, โอลิวิเยร์ (2003). เวทย์มนต์และการเมือง: การอ่านเชิงวิจารณ์ของฟี Ẓilāl Al-Qur'ān โดย Sayyid Quṭb บอสตัน: ยอดเยี่ยม น. 63–64. ISBN 978-904125902.
 28. ^ กลาส, ไซริล (1989). สารานุกรมใหม่ของศาสนาอิสลาม (แก้ไข 2001 ed.). นิวยอร์ก: Altamira Press หน้า 247 . ISBN 978-0759101890.
 29. ^ a b Björkman, W. (2012). "กาฟิร". ใน พี. แบร์แมน; ไทย. บิอังกิส; ซีอี บอสเวิร์ธ; อี. ฟาน ดอนเซล; WP Heinrichs (สหพันธ์). สารานุกรมอิสลาม (ฉบับที่ 2) ยอดเยี่ยม ดอย : 10.1163/1573-3912_islam_SIM_3775 .
 30. ^ "Kitab At-Tawheed" โดย Muhammad ibn Abd al-Wahhab ตอนที่ 40

ลิงค์ภายนอก

 • เซบิรี, เคท (1995). "ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในความคิดของปัญญาชนมุสลิมที่มีการศึกษาแบบตะวันตก – อิสลามกับความสัมพันธ์คริสเตียน-มุสลิม" ความสัมพันธ์อิสลามกับคริสเตียน-มุสลิม . 6 (2): 255–277. ดอย : 10.1080/09596419508721055 .
 • หลบเลี่ยงกฎหมาย
0.08196496963501