ชีอะห์ อิสลาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ชิมุสลิมหรือชิ ismเป็นอันดับสองสาขาของศาสนาอิสลามถือได้ว่าศาสดาของศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดกำหนดให้อาลี บิน อบีตอลิบเป็นผู้สืบทอดและอิหม่าม (ผู้นำทางจิตวิญญาณและการเมือง) รองจากเขา[1]ที่โดดเด่นที่สุดในเหตุการณ์ของกาดีร์ คูมม์แต่ถูกขัดขวางมิให้สืบทอดต่อจากมูฮัมหมัดในฐานะผู้นำของ ชาวมุสลิมเป็นผลมาจากการเลือกทำโดยบางส่วนของสหายอื่น ๆ ของมูฮัมหมัดที่Saqifahมุมมองนี้แตกต่างกับมุมมองของสุหนี่อิสลามเป็นหลัก ซึ่งสมัครพรรคพวกเชื่อว่ามูฮัมหมัดไม่ได้แต่งตั้งผู้สืบทอดก่อนที่เขาจะเสียชีวิต และถือว่าอาบูบักร์ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกาหลิบโดยกลุ่มมุสลิมอาวุโสที่ซากิฟะห์ ให้เป็นกาหลิบโดยชอบธรรมคนแรกหลังจากมูฮัมหมัด[2]สมัครพรรคพวกของชิมุสลิมจะเรียกว่าชิมุสลิมหรือเพียงชิ [3]

ชิมุสลิมอยู่บนพื้นฐานของมูฮัมหมัดสุนัต (Ghadir Khumm) [4] [5]ชีอะห์ถือว่าอาลีได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ให้เป็นผู้สืบทอดต่อจากมูฮัมหมัดและเป็นอิหม่ามคนแรก ชีอะยังขยายอิมามะห์นี้ไปยังครอบครัวของมูฮัมหมัดอาห์ล อัลบัยต์ ("ผู้คน/ครอบครัวของราชวงศ์") [6]และบุคคลบางคนในหมู่ลูกหลานของเขา ซึ่งรู้จักกันในชื่ออิหม่ามซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามีอำนาจพิเศษทางจิตวิญญาณและการเมือง เหนือชุมชนความไม่มีข้อผิดพลาดและคุณลักษณะอื่นๆ ที่พระเจ้ากำหนด[7]แม้ว่าจะมีกลุ่มย่อยของชีอะมากมายอิสลามชีอะสมัยใหม่ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก: สิบสองและอิสมาอิล โดยสิบสองชีอะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในหมู่ชีอะ [8] [9] [10]

ชีอะอิสลามเป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของศาสนาอิสลาม: ณ ปี 2009 มุสลิมชีอะประกอบด้วย 10–15% ของมุสลิมทั้งหมด [11] Twelver Shia เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ Shia Islam [12]กับ 2012 ประมาณการว่า 85% ของ Shias เป็นสิบสอง [13]

คำศัพท์

เรียกรวมสมัครพรรคพวกของชิมุสลิมเรียกว่าShīอา ( อาหรับ : شيعة ; / ʃ ฉันə / ) ซึ่งเป็นสั้นสำหรับShī'atu'Alī ( อาหรับ : شيعةعلي ; / ʃiːʕatuʕaliː / ) ความหมาย "สาวกของอาลี", " ฝ่ายอาลี" หรือ "พรรคอาลี"; [14] [15] ชิ ( شيعي ) หมายถึงทั้งคำนามเอกพจน์และรูปแบบคำคุณศัพท์ในขณะที่Shīyā' ( شياع ) หมายถึงคำนามพหูพจน์[16] ชีฮา, ชีอะห์, ชีอะห์/ชีอะต์ หรือ ชีอะห์/ชีอะต์ เป็นรูปแบบที่ใช้ในภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครพรรคพวก มัสยิด และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนา [17] [18]

คำนี้ใช้ครั้งแรกในช่วงชีวิตของมูฮัมหมัด [19]ปัจจุบัน คำนี้หมายถึงชาวมุสลิมที่เชื่อว่าความเป็นผู้นำของชุมชนหลังจากมูฮัมหมัดเป็นของอาลีและผู้สืบทอดของเขา Nawbakhti กล่าวว่าคำว่า Shia หมายถึงกลุ่มของชาวมุสลิมที่ในช่วงเวลาของมูฮัมหมัดและหลังจากเขาถือว่าอาลีเป็นอิหม่ามและกาหลิบ [20] Al-Shahrastaniแสดงออกว่าคำว่า Shia หมายถึงผู้ที่เชื่อว่าอาลีถูกกำหนดให้เป็นทายาท อิหม่าม และกาหลิบโดยมูฮัมหมัด[21]และอำนาจของอาลีนั้นคงอยู่ผ่านทางลูกหลานของเขา [22]สำหรับชาวชีอะ ความเชื่อมั่นนี้มีนัยโดยนัยในคัมภีร์อัลกุรอานและประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม นักวิชาการชีอะห์เน้นว่าแนวคิดเรื่องอำนาจเชื่อมโยงกับครอบครัวของผู้เผยพระวจนะดังที่ข้อ 3:33,34 แสดง: "แท้จริงพระเจ้าได้เลือกอาดัมและโนอาห์และครอบครัวของอับราฮัมและครอบครัวของ 'Imran เหนือโลก - ( 33) ลูกหลานบางคนจากคนอื่น ๆ และพระเจ้าเป็นผู้ทรงได้ยินและทรงรอบรู้ (34)" [23]

ประวัติศาสตร์

การสืบทอดของอาลี

ชาวมุสลิมชีอะเชื่อว่าเช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าเท่านั้น พระเจ้าเท่านั้นที่มีอภิสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้สืบทอดต่อศาสดาของพระองค์ พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเลือกอาลีให้เป็นผู้สืบทอดของมูฮัมหมัดปราศจากข้อผิดพลาด เป็นกาหลิบคนแรก( คาลิฟาห์ ประมุขแห่งรัฐ) ของศาสนาอิสลาม ชาวชีอะเชื่อว่ามูฮัมหมัดกำหนดให้อาลีเป็นผู้สืบทอดของเขาตามคำสั่งของพระเจ้า ( อีด อัล กาดีร์ ) [24] [25]

อาลีมูฮัมหมัดแรกญาติและการใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ญาติพี่น้องเช่นเดียวกับบุตรเขยของเขามีแต่งงานกับลูกสาวของมูฮัมหมัดฟาติมา [26] [27]

พรรคของอาลี

แม้แต่ในช่วงเวลาของมูฮัมหมัด ก็ยังมีสัญญาณของการแตกแยกในหมู่สหายที่มีSalman al-Farsi , Abu Dharr al-Ghifari , MiqdadและAmmar ibn Yasirท่ามกลางผู้สนับสนุนที่ดุเดือดและภักดีที่สุดของอาลี [28] [29]

เหตุการณ์ของ ธุล อะชีเราะฮฺ

ในระหว่างการเปิดเผยของAsh-Shu'ara , Surahที่ 26 ของคัมภีร์กุรอานในค. 617, [30]กล่าวกันว่ามูฮัมหมัดได้รับคำแนะนำให้เตือนสมาชิกในครอบครัวของเขาไม่ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทางศาสนาก่อนอิสลาม มีเรื่องราวที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความพยายามของมูฮัมหมัดในการทำเช่นนี้ โดยมีฉบับหนึ่งระบุว่าเขาได้เชิญญาติของเขาไปรับประทานอาหาร (ภายหลังเรียกว่างานเลี้ยงของ Dhul Asheera) ในระหว่างนั้นเขาได้ประกาศ[31]จากคำกล่าวของIbn Ishaqมันประกอบด้วยคำพูดต่อไปนี้:

อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้ฉันเชิญพวกเจ้าเข้าสู่ศาสนาของพระองค์โดยตรัสว่า และจงเตือนญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเจ้า ดังนั้น ฉันขอเตือนคุณ และขอเรียกร้องให้คุณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และฉันคือร่อซู้ลของพระองค์ โอ้ บรรดาบุตรของอับดุลมุตตาลิบเอ๋ยไม่เคยมีใครมาหาเจ้ามาก่อนโดยมีอะไรดีไปกว่าที่เราได้นำมาให้ท่าน โดยการยอมรับมันสวัสดิการของคุณจะมั่นใจได้ในโลกนี้และในปรโลกใครในพวกท่านจะสนับสนุนข้าพเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ ใครจะแบ่งภาระงานนี้ให้ข้าพเจ้าบ้าง? ใครจะตอบรับสายของฉัน? ใครจะได้เป็นรองของฉัน รองของฉัน และwazirของฉัน? (32)

ในบรรดาผู้ที่มาชุมนุมกัน มีเพียงอาลีเท่านั้นที่ให้ความยินยอม แหล่งข้อมูลบางแห่ง เช่นMusnad Ahmad ibn Hanbalไม่ได้บันทึกปฏิกิริยาของมูฮัมหมัดต่อเรื่องนี้ แม้ว่า Ibn Ishaq จะยังกล่าวต่อไปว่าเขาได้ประกาศให้อาลีเป็นพี่ชายของเขา ทายาท และผู้สืบทอด[33]ในอีกเรื่องเล่าหนึ่ง เมื่อมูฮัมหมัดยอมรับข้อเสนอของอาลี เขา "ยกแขนขึ้นโอบเด็กหนุ่มผู้ใจกว้าง และกดเขาไปที่อกของเขา" และกล่าวว่า "ดูเถิด พี่ชายของฉัน ราชมนตรีของฉัน รองของฉัน ... ให้ทุกคนฟัง ตามพระวจนะของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์” [34]

การแต่งตั้งอาลีเป็นทายาทโดยตรงในเวอร์ชันนี้มีความโดดเด่นจากข้อเท็จจริงที่อ้างว่าสิทธิในการสืบทอดตำแหน่งของเขาได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงเริ่มต้นของกิจกรรมเผยพระวจนะของมูฮัมหมัด การเชื่อมโยงกับการเปิดเผยของโองการอัลกุรอานยังมีจุดประสงค์เพื่อให้การเสนอชื่อมีความถูกต้องเช่นเดียวกับการอนุญาตจากสวรรค์ [35]

เหตุการณ์ของ Ghadir Khumm

สุนัตของ Ghadir Khumm มีรูปแบบที่แตกต่างกันจำนวนมากและจะถูกส่งโดยทั้งสองสุหนี่และชิแหล่งที่มา คำบรรยายโดยทั่วไประบุว่าในเดือนมีนาคม 632 มูฮัมหมัดขณะที่กลับจากการแสวงบุญอำลาพร้อมกับผู้ติดตามและสหายจำนวนมากได้หยุดที่โอเอซิสของ Ghadir Khumm ที่นั่น เขาจับมืออาลีและกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ประเด็นความขัดแย้งระหว่างนิกายต่างๆ คือ เมื่อมูฮัมหมัดกล่าวสุนทรพจน์ขณะกล่าวสุนทรพจน์ว่า "ใครก็ตามที่มีข้าพเจ้าเป็นเมาลาของเขามีอาลีเป็นเมาลาของเขา" บางฉบับเพิ่มประโยคเพิ่มเติมว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอเป็นเพื่อนของอาลี และเป็นศัตรูกับศัตรูของเขา” (36)

Mawlaมีความหมายมากมายในภาษาอาหรับโดยการตีความการใช้งานของมูฮัมหมัดในที่นี้ถูกแยกออกเป็นแนวแบ่งแยกนิกายระหว่างซุนนีและชีอะห์ ในบรรดากลุ่มเดิม คำนี้แปลว่า "เพื่อน" หรือ "ผู้ภักดี/ใกล้ชิด" และมูฮัมหมัดสนับสนุนให้อาลีสมควรได้รับมิตรภาพและความเคารพ ตรงกันข้าม ชาวชีอะมักจะมองความหมายว่าเป็น "เจ้านาย" หรือ "ผู้ปกครอง" [37]และคำกล่าวดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่าอาลีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่มูฮัมหมัดแต่งตั้ง แหล่งข่าวของชีอะยังบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุการณ์ เช่น ระบุว่าผู้ที่แสดงความยินดีกับอาลีและยกย่องเขาในชื่ออามีร์ อัล-มูมีนิน (36)

หัวหน้าศาสนาอิสลามของอาลี

The Investiture of Ali at Ghadir Khumm ( MS Arab 161 , fol. 162r, AD 1309/8 ภาพประกอบต้นฉบับIlkhanid )

เมื่อมูฮัมหมัดเสียชีวิตในปี 632 ซีอี ญาติสนิทของอาลีและมูฮัมหมัดได้จัดเตรียมงานศพ ขณะที่พวกเขากำลังเตรียมร่างกายของเขาAbu Bakr , UmarและAbu Ubaidah ibn al Jarrahได้พบกับผู้นำของ Medina และเลือก Abu Bakr เป็นกาหลิบ อาลีไม่ยอมรับหัวหน้าศาสนาอิสลามของAbu Bakrและปฏิเสธที่จะให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อเขา นี่คือการแสดงทั้งในสุหนี่และชิ ซาฮิและเป็นของแท้สุนัต

Ibn Qutaybahนักวิชาการอิสลามสุหนี่ในศตวรรษที่ 9 เล่าเรื่องอาลี :

ฉันเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าและเป็นน้องชายของผู้ส่งสารของพระเจ้า ฉันจึงคู่ควรกับตำแหน่งนี้มากกว่าคุณ ฉันจะไม่ให้ความจงรักภักดีต่อเธอ [Abu Bakr & Umar] เมื่อสมควรยิ่งกว่าที่เจ้าจะมอบ Bay'ah ให้กับฉัน คุณได้ยึดตำแหน่งนี้จาก Ansar โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าของคุณกับพระศาสดาเป็นข้อโต้แย้งกับพวกเขา แล้วเจ้าจะยึดสำนักงานนี้จากเรา อะห์ล อัลบัยต์ ด้วยกำลังหรือไม่? คุณไม่ได้อ้างต่อหน้าชาวอันซาร์หรือว่าคุณมีค่าควรมากกว่าพวกเขาจากหัวหน้าศาสนาอิสลามเพราะมูฮัมหมัดมาจากท่ามกลางพวกคุณ (แต่มูฮัมหมัดไม่เคยมาจากครอบครัว AbuBakr) ดังนั้นพวกเขาจึงให้ความเป็นผู้นำและมอบอำนาจแก่คุณ? ตอนนี้ฉันต่อสู้กับคุณด้วยข้อโต้แย้งแบบเดียวกัน…เราเองที่คู่ควรกับผู้ส่งสารของพระเจ้ามากกว่า ไม่ว่าเป็นหรือตาย ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมแก่เราหากคุณมีศรัทธาในพระเจ้าจริง ๆ หรือรับผิดชอบในการจงใจทำผิด.. Umar ฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อคำสั่งของคุณ: ฉันจะไม่จำนำความจงรักภักดีต่อเขา' ในท้ายที่สุด Abu Bakr กล่าวว่า "โอ้อาลี! หากคุณไม่ต้องการให้ Bay'ah ของคุณ ฉันจะไม่บังคับให้คุณทำเช่นเดียวกัน

มัสยิดใหญ่แห่งคูฟาสถานที่ลอบสังหารอาลี

อาลีภรรยา 's และลูกสาวของมูฮัมหมัด , Fatimahปฏิเสธที่จะจำนำจงรักภักดีกับอาบูบากาและยังคงโกรธกับเขาจนเธอเสียชีวิตเนื่องจากปัญหาของFadakและมรดกของเธอจากพ่อของเธอและสถานการณ์ของอูมาที่บ้านของ Fatimahนี้ระบุไว้ใน sahih Sunni Hadith, Sahih Bukhariและ Sahih Muslim ฟาติมะห์ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีหรือยอมรับหรือยอมรับหัวหน้าศาสนาอิสลามของอบูบัก[38]เกือบทั้งหมดของนูฮิ , มูฮัมหมัด 's ตระกูลและหลายซาฮาบาได้รับการสนับสนุนอาลีสาเหตุ 's หลังจากการตายของท่านศาสดาในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอาบูบาการ์ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47]

จนกระทั่งการสังหารกาหลิบที่สามคือUthmanในปี ค.ศ. 657 ชาวมุสลิมในเมดินาด้วยความสิ้นหวังได้เชิญอาลีให้เป็นกาหลิบที่สี่เป็นแหล่งสุดท้าย[26]และเขาได้ก่อตั้งเมืองหลวงของเขาในคูฟาห์ในอิรักในปัจจุบัน . [14]

Ḍarīẖกว่าอาลีqabr (หลุมฝังศพ) มัสยิดอาลี , จาฟ

การปกครองของอาลีที่มีต่อชุมชนมุสลิมยุคแรกมักถูกโต้แย้ง และเกิดสงครามกับเขา เป็นผลให้เขาต้องดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของเขากับกลุ่มที่ทรยศต่อเขาหลังจากให้ความจงรักภักดีต่อการสืบทอดของเขาหรือผู้ที่ต้องการรับตำแหน่ง ข้อพิพาทนี้นำไปสู่First Fitnaซึ่งเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ครั้งแรกภายในหัวหน้าศาสนาอิสลามของอิสลาม Fitna เริ่มต้นจากการก่อจลาจลหลายครั้งเพื่อต่อสู้กับ Ali ibn Abi Talib ซึ่งเกิดจากการลอบสังหาร Uthman ibn Affan ซึ่งเป็นบรรพบุรุษทางการเมืองของเขา ขณะที่กลุ่มกบฏที่กล่าวหาอุษมานว่ามีอคติ[ จำเป็นต้องชี้แจง ]ยืนยันคิลฟา (คอลีฟะฮ์)ของอาลีภายหลังพวกเขาก็หันหลังให้กับเขาและต่อสู้กับเขา(26)อาลีปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 656 ถึง ค.ศ. 661 [26]เมื่อเขาถูกลอบสังหาร[27]ขณะกราบละหมาด ( sujud ) Muawiyahคู่แข่งหลักของ Ali ได้อ้างสิทธิ์ในหัวหน้าศาสนาอิสลาม[48]

ความเชื่อมโยงระหว่างหุบเขาอินดัสกับศาสนาอิสลามของชีอะห์เกิดขึ้นจากภารกิจของชาวมุสลิมในขั้นต้น จากข้อมูลของ Derryl N. Maclean ความเชื่อมโยงระหว่าง Sindh และ Shias หรือ Proto-Shias สามารถโยงไปถึง Hakim ibn Jabalah al-Abdi สหายของท่านศาสดามูฮัมหมัดอิสลามซึ่งเดินทางข้าม Sind ไปยังMakranในปี 649 AD และนำเสนอรายงาน ในพื้นที่ไปยังกาหลิบ เขาสนับสนุนอาลีและเสียชีวิตในการต่อสู้ของอูฐข้างสินธุทส์ (49)เขายังเป็นนักกวีและบทกวีของเขาเพื่อสรรเสริญอาลี อิบนุ อบูฏอลิบ รอดชีวิตมาได้ ตามรายงานในชัชนามะ: [50]

( อาหรับ :

ليس الرزيه بالدينار نفقدة

ان الرزيه فقد العلم والحكم

وأن أشرف من اودي الزمان به

أهل العفاف و أهل الجود والكريم [51]

"โอ้ อาลี เนื่องด้วยเป็นพันธมิตร (กับท่านศาสดา) ท่านจึงเป็นผู้กำเนิดที่สูงส่งอย่างแท้จริง และแบบอย่างของท่านก็ยิ่งใหญ่ เฉลียวฉลาดและยอดเยี่ยม และการถือกำเนิดของท่านทำให้วัยของท่านเป็นวัยแห่งความเอื้ออาทร ความเมตตา และความรักฉันพี่น้อง ". [52]

ในรัชสมัยของอาลี จัตส์จำนวนมากตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลัทธิชีอะ [53] Harith ibn Murrah Al-abdi และ Sayfi ibn Fil' al-Shaybani เจ้าหน้าที่ทั้งสองแห่งกองทัพของ Ali โจมตีกลุ่มโจร Sindhi และไล่ล่าพวกเขาไปยัง Al-Qiqan (ปัจจุบันคือQuetta ) ในปี 658 [54] Sayfi เป็น หนึ่งในเจ็ดชาวชีอะที่ถูกตัดศีรษะข้างHujr ibn Adi al-Kindi [55]ในปี 660AD ใกล้กรุงดามัสกัส

ฮาซัน บิน อาลี

เมื่ออาลีเสียชีวิตฮาซันลูกชายคนโตของเขากลายเป็นผู้นำของชาวมุสลิมแห่งคูฟา และหลังจากการปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างชาวมุสลิมคูฟาและกองทัพของมุอาวิยะห์ ฮาซันตกลงที่จะยกหัวหน้าหัวหน้าศาสนาอิสลามให้มุอาวิยะห์ และรักษาสันติภาพในหมู่ชาวมุสลิมตามเงื่อนไขบางประการ : [56] [57]

 1. การบังคับสาปแช่งอาลีในที่สาธารณะเช่น ในระหว่างการละหมาด ควรละทิ้ง
 2. มูอาวิยะห์ไม่ควรใช้เงินภาษีเพื่อความต้องการส่วนตัวของเขา
 3. ควรมีสันติภาพและผู้ติดตามของ Hasan ควรได้รับความปลอดภัยและสิทธิของพวกเขา
 4. Muawiyah จะไม่รับตำแหน่งAmir al-Mu'minin
 5. Muawiyah จะไม่เสนอชื่อผู้สืบทอดใด ๆ

จากนั้น ฮาซันก็ออกจากเมืองมะดีนะฮ์ ซึ่งในปี ค.ศ. 670 เขาถูกยาดา บินต์ อัล-อัช บิน กอยส์ ภรรยาของเขาวางยาพิษ หลังจากได้รับการติดต่ออย่างลับๆ จากมุอาวิยะห์ ผู้ซึ่งประสงค์จะส่งหัวหน้าศาสนาอิสลามไปให้ยาซิดบุตรชายของเขาเองและเห็นว่าฮะซันเป็น อุปสรรค. [58]

ฮูเซน บิน อาลี

การต่อสู้ของกัรบาลาพิพิธภัณฑ์บรูคลิน .

Husayn ลูกชายคนเล็กของ Ali และน้องชายของ Hasan ต่อต้านการเรียกร้องให้นำชาวมุสลิมต่อต้าน Muawiyah และเรียกคืนหัวหน้าศาสนาอิสลาม ในปี ค.ศ. 680 Muawiyah เสียชีวิตและส่งต่อหัวหน้าศาสนาอิสลามให้Yazidลูกชายของเขาและทำลายสนธิสัญญากับ Hasan ibn Ali ยะซิดขอให้ฮุเซนสาบานตนเป็นพันธมิตร ( บายอะฮ์ .)) ให้เขา. ฝ่ายของอาลี ซึ่งคาดว่าหัวหน้าศาสนาอิสลามจะกลับไปสู่แนวของอาลีเมื่อมูอาวิยะห์สิ้นพระชนม์ เห็นว่านี่เป็นการทรยศต่อสนธิสัญญาสันติภาพ ดังนั้นฮูเซนจึงปฏิเสธคำขอความจงรักภักดีนี้ มีการสนับสนุนมากมายในคูฟาเพื่อให้ฮูเซนกลับมาที่นั่นและรับตำแหน่งเป็นกาหลิบและอิหม่าม ดังนั้นฮูเซนจึงรวบรวมครอบครัวและผู้ติดตามของเขาในมะดีนะฮ์และออกเดินทางไปคูฟา ระหว่างทางไปฟาห์เขาถูกบล็อกโดยกองทัพของผู้ชาย Yazid ฯ (ซึ่งรวมถึงผู้คนจากฟาห์) ใกล้บาลา (ปัจจุบันอิรัก) และฮูและประมาณ 72 ครอบครัวของเขาและลูกน้องถูกฆ่าตายในการต่อสู้ของบาลา

ซ้าย: ศาลเจ้าอิหม่ามฮูเซน ; ขวา: มัสยิดอัลฮุสเซนสถานที่ในช่วงArba'een

ชาวชีอะถือว่า Husayn เป็นผู้พลีชีพ ( shahid ) และนับเขาเป็นอิหม่ามจาก Ahl al-Bayt พวกเขามองว่าฮูเซนเป็นผู้พิทักษ์อิสลามจากการทำลายล้างด้วยน้ำมือของยาซิดที่ 1 Husayn เป็นอิหม่ามคนสุดท้ายที่ติดตามอาลีซึ่งทุกสาขาย่อยของชีอะห์รับรู้ร่วมกัน [59]การต่อสู้ที่กัรบะลาอ์มักถูกอ้างถึงว่าเป็นการแตกหักระหว่างนิกายชีอะห์และสุหนี่ของอิสลาม และมีการรำลึกทุกปีโดยชาวมุสลิมชีอะห์ในวันอาชูรอ

อิหม่ามของอะหฺลุลบัยต์

Zulfiqarมีและไม่มีเกราะ ฟาติมิดภาพของอาลีดาบ 's เป็นที่สลักอยู่บนประตูแห่งไคโรเก่าคือ Bab Al-Nasr แสดงด้านล่าง ดาบสองเล่มถูกจับจากวัดของศาสนา polytheist พระเจ้ามนัสระหว่างการโจมตีของ Sa'd อิบัน Zaid อัล มูฮัมหมัดมอบพวกเขาให้กับอาลีโดยกล่าวว่าหนึ่งในนั้นคือZulfiqarซึ่งต่อมาได้กลายเป็นดาบที่มีชื่อเสียงของอาลีและเป็นสัญลักษณ์ของชีอะในเวลาต่อมา [60]
ภาพดาบและโล่ของอาลีที่กำแพงประตู Bab al Nasr กรุงไคโร

ต่อมาชาวชีอะส่วนใหญ่ รวมทั้งTwelverและIsmailiกลายเป็นอิมามิ อิมามี ชีอะห์เชื่อว่าอิหม่ามเป็นผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณและการเมืองของมูฮัมหมัด[61]อิมนุษย์เป็นบุคคลที่ไม่เพียง แต่ปกครองชุมชนที่มีความยุติธรรม แต่ยังสามารถที่จะเก็บและตีความกฎหมายของพระเจ้าและความหมายลึกลับคำพูดและการกระทำของมูฮัมหมัดและอิหม่ามเป็นแนวทางและแบบอย่างให้ชุมชนปฏิบัติตาม เป็นผลให้พวกเขาต้องปราศจากความผิดพลาดและบาป และต้องได้รับเลือกโดยกฤษฎีกาของพระเจ้าหรือnassผ่านมูฮัมหมัด[62] [63]

ตามทัศนะนี้ มีอิหม่ามแห่งยุคอยู่เสมอ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ในทุกเรื่องของความเชื่อและกฎหมายในชุมชนมุสลิม อาลีเป็นอิหม่ามคนแรกของสายนี้ ผู้สืบทอดโดยชอบธรรมของมูฮัมหมัด ตามด้วยทายาทชายของมูฮัมหมัดผ่านฟาติมาห์ลูกสาวของเขา [61] [64]

ความแตกต่างระหว่างการติดตาม Ahl al-Bayt (ครอบครัวและลูกหลานของมูฮัมหมัด) หรือกาหลิบ Abu Bakr ได้กำหนดมุมมองของชีอะห์และไม่ใช่ชีอะในโองการบางส่วนของอัลกุรอาน หะดีษ (บรรยายจากมูฮัมหมัด) และพื้นที่อื่น ๆ ของศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น การรวบรวมหะดีษที่ชาวมุสลิมชีอะห์นับถือนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่การบรรยายโดยสมาชิกของอะห์ล อัล-บัยต์ และผู้สนับสนุนของพวกเขา ในขณะที่ฮาดิษบางบทของผู้บรรยายที่ไม่ได้เป็นของหรือสนับสนุนอะห์ล อัลบัยต์ จะไม่รวมอยู่ในนั้น ของอบูฮุรอยเราะฮฺตัวอย่างเช่น Ibn Asakir ใน Ta'rikh Kabir และ Muttaqi ในรายงาน Kanzu'l-Umma ของเขาว่ากาหลิบอุมัรเฆี่ยนตีเขา ดุเขา และห้ามไม่ให้เขาบรรยายสุนัตจากมูฮัมหมัด Umar กล่าวว่า: "เนื่องจากคุณบรรยายหะดีษเป็นจำนวนมากจากท่านศาสดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ คุณจึงเหมาะสมสำหรับการโกหกเขาเท่านั้น (นั่นคือคนคาดหวังให้คนชั่วเช่นคุณพูดเรื่องโกหกเกี่ยวกับท่านศาสดาพยากรณ์เท่านั้น) ดังนั้นคุณต้อง หยุดเล่าหะดีษจากท่านนบี มิฉะนั้น เราจะส่งเจ้าไปยังดินแดนดุส” (กลุ่มในเยเมน ซึ่งอาบูฮูไรราสังกัดอยู่) จากข้อมูลของซุนนี อาลีเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่สี่ของอาบูบักร์ ในขณะที่ชีอะยืนยันว่าอาลีเป็น "อิหม่าม" คนแรกที่พระเจ้าลงโทษ หรือผู้สืบทอดของมูฮัมหมัด เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชีอะห์คือการพลีชีพในปีค.ศ. 680 ที่ยุทธการกัรบะลาอลีลูกชายHussein ibn Aliผู้นำการเคลื่อนไหวที่ไม่จงรักภักดีต่อกาหลิบที่ท้าทาย (71 ผู้ติดตามของ Hussein ถูกสังหารเช่นกัน) มีความเชื่อในศาสนาอิสลาม Twelver และ Ismaili Shia ว่า'aqlซึ่งเป็นภูมิปัญญาของพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดของจิตวิญญาณของผู้เผยพระวจนะและอิหม่ามและให้ความรู้ลึกลับที่เรียกว่าḥikmahและความทุกข์ทรมานของพวกเขาเป็นหนทางแห่งพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์แก่สาวกของพวกเขา[65] [66]แม้ว่าอิหม่ามจะไม่ใช่ผู้รับการเปิดเผยจากสวรรค์เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้า โดยที่พระเจ้านำทางเขา และอิหม่ามก็นำทางผู้คนอิหม่ามหรือความเชื่อในการนำทางจากสวรรค์เป็นความเชื่อพื้นฐานในสาขา Twelver และ Ismaili Shia และตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าพระเจ้าจะไม่ละทิ้งมนุษยชาติโดยปราศจากการเข้าถึงการนำทางจากสวรรค์ [67]

อิหม่ามในสมัยนั้น อิหม่ามคนสุดท้ายของชีอะห์

มะห์เป็นพระผู้ไถ่ทำนายของศาสนาอิสลามที่จะปกครองเจ็ดเก้าหรือสิบเก้าปี (ตามการตีความที่แตกต่างกัน) ก่อนวันพิพากษาและจะกำจัดโลกแห่งความชั่วร้าย ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม การดำรงตำแหน่งของมาห์ดีจะตรงกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (อีซา) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือมาห์ดีจากมาซิห์อัด-ดัจญาล (ตามตัวอักษรว่า "พระเมสสิยาห์เท็จ" หรือมาร พระเยซูซึ่งถือว่าเป็นมาซีห์ (เมสสิยาห์) ในศาสนาอิสลาม จะเสด็จลงมาที่จุดอาเขตสีขาว ทางตะวันออกของดามัสกัส แต่งกายด้วยชุดคลุมสีเหลืองเจิมศีรษะ จากนั้นเขาจะเข้าร่วมกับ Mahdi ในสงครามกับ Dajjal ที่ Mahdi สังหาร Dajjal และรวมมนุษยชาติเข้าด้วยกัน

Ghazanและพี่ชายของโอลเีตุทั้งสองใจกว้างของความแตกต่างนิกายภายในขอบเขตของศาสนาอิสลามในทางตรงกันข้ามกับประเพณีของเจงกีสข่าน

นักประวัติศาสตร์โต้แย้งที่มาของชีอะห์ อิสลามโดยมีนักวิชาการชาวตะวันตกหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ลัทธิชีอะฮ์เริ่มต้นจากกลุ่มการเมืองแทนที่จะเป็นขบวนการทางศาสนาอย่างแท้จริง [68] [69]นักวิชาการคนอื่นไม่เห็นด้วย โดยพิจารณาแนวคิดเรื่องการแยกศาสนา-การเมืองนี้ว่าเป็นการนำแนวคิดตะวันตกมาใช้ผิดสมัย [70]

ราชวงศ์

ในศตวรรษหลังการสู้รบที่กัรบะลาอ์ (ค.ศ. 680) เนื่องจากกลุ่มต่างๆ ในเครือของชีอะห์ได้แพร่ระบาดในโลกอิสลามที่กำลังเกิดขึ้น หลายประเทศได้ถือกำเนิดขึ้นโดยอาศัยความเป็นผู้นำหรือจำนวนประชากรของชีอะ

 • Idrisids (788–985 CE): ราชวงศ์Zaydiในโมร็อกโก
 • Qarmatians (899–1077 ซีอี): ราชวงศ์อิสมาอิลี อิหร่าน สำนักงานใหญ่ของพวกเขาอยู่ในตะวันออกอารเบียและบาห์เรน มันก่อตั้งโดยอาบูอัลส id Jannabi
 • Būyids (934-1055 ซีอี): กTwelver อิหร่านราชวงศ์ ที่จุดสูงสุดประกอบด้วยอิรักและอิหร่านสมัยใหม่ส่วนใหญ่
 • Uqaylids (ค.ศ. 990–1096 CE): ราชวงศ์ชีอะอาหรับที่มีหลายสายที่ปกครองในส่วนต่าง ๆ ของAl-Jaziraทางตอนเหนือของซีเรียและอิรัก
 • เนท (1256-1335): กPersianate มองโกล คานาเตะก่อตั้งขึ้นในเปอร์เซียในศตวรรษที่ 13 ถือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิมองโกล Ilkhanate มีพื้นฐานมาจากการรณรงค์ของGenghis KhanในKhwarezmid Empireในปี 1219–1224 และก่อตั้งโดยHulaguหลานชายของ Genghis ในดินแดนซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยอิหร่าน อิรัก อัฟกานิสถาน เติร์กเมนิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจียเป็นส่วนใหญ่ , ตุรกี และ ปากีสถาน ในขั้นต้น Ilkhanate ยอมรับหลายศาสนา แต่เห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะต่อศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ต่อมาผู้ปกครองอิลคาเนทซึ่งเริ่มต้นด้วยกาซานในปี ค.ศ. 1295 ได้เข้ารับอิสลามพี่ชายของเขาÖljaitüส่งเสริม Shia อิสลาม [71]
 • Bahmanids (1347–1527): รัฐมุสลิมชีอะแห่งDeccanทางตอนใต้ของอินเดียและหนึ่งในอาณาจักรอินเดียที่ยิ่งใหญ่ในยุคกลาง [72] Bahmanid Sultanate เป็นอาณาจักรอิสลามอิสระแห่งแรกในอินเดียใต้ [73]

ฟาติมิดหัวหน้าศาสนาอิสลาม

มัสยิด Al Hakim, อิสลามไคโร .

อาณาจักรซาฟาวิด

การกระทำครั้งแรกของชาห์ อิสมาอิลที่ 1แห่งราชวงศ์ซาฟาวิดคือการประกาศให้นิกายทั้งสิบสองของศาสนาอิสลามชีอะห์เป็นศาสนาที่เป็นทางการของรัฐที่ตั้งขึ้นใหม่ของเขา ทำให้เกิดความตึงเครียดทางนิกายในตะวันออกกลางเมื่อเขาทำลายสุสานของอาบู ตานีฟาและซูฟี อับดุล Qadir Gilaniในปี ค.ศ. 1508 [78]ในปี ค.ศ. 1533 ชาวออตโตมานได้รับชัยชนะจากอิรักได้สร้างศาลเจ้าซุนนีที่สำคัญหลายแห่งขึ้นใหม่ [79]

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชีอะคือราชวงศ์ซาฟาวิด (1501–1736) ในเปอร์เซีย สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในโลกมุสลิม:

 • การสิ้นสุดของความอดทนซึ่งกันและกันระหว่างซุนนีและชีอัสซึ่งมีอยู่ตั้งแต่สมัยการยึดครองของชาวมองโกลเป็นต้นไปและการฟื้นคืนชีพของการเป็นปรปักษ์กันระหว่างทั้งสองกลุ่ม
 • การพึ่งพาอาศัยในขั้นต้นของนักบวชชีอะห์ต่อรัฐ ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของกลุ่มอุลามะที่เป็นอิสระซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างจากนโยบายของทางการ [80]
 • การเติบโตในความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ทางศาสนาของอิหร่านและการเปลี่ยนแปลงจากลัทธิชีอะห์สิบสองเป็นปรากฏการณ์อาหรับส่วนใหญ่ [81]
 • การเติบโตของโรงเรียนอัคบารีซึ่งเทศนาว่ามีเพียงอัลกุรอานเท่านั้นที่เป็นหะดีที่จะเป็นฐานในการตัดสิน ปฏิเสธการใช้เหตุผล

หลังจากการล่มสลายของพวกซาฟาวิด รัฐในเปอร์เซีย—รวมถึงระบบศาลของรัฐที่มีผู้พิพากษาที่รัฐบาลแต่งตั้ง (กอดิส )—อ่อนแอลงมาก สิ่งนี้ทำให้ศาลอิสลามของมุจตาฮิดมีโอกาสเติมเต็มช่องว่างทางกฎหมายและทำให้อูลามะสามารถยืนยันอำนาจตุลาการของพวกเขาได้ โรงเรียน Usuli ก็เพิ่มความแข็งแกร่งในเวลานี้เช่นกัน [82]

ความเชื่อและการปฏิบัติ

เทววิทยา

ศาสนาอิสลามของชีอะห์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมกลุ่มต่างๆ มากมาย [14]ชีอะ อิสลามได้รวบรวมระบบการตีความทางศาสนาและอำนาจทางการเมืองที่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ในโลกมุสลิม [83] [84]อัตลักษณ์ของชาวชีอะดั้งเดิมอ้างถึงสาวกของอิหม่ามอาลี[85]และเทววิทยาของชีอะห์ได้รับการกำหนดขึ้นในศตวรรษที่ 2 AH หรือหลังฮิจเราะห์ (ซีอีศตวรรษที่ 8) [86]รัฐบาลและสังคมชีอะกลุ่มแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อสิ้นศตวรรษที่ 3 AH/9 CE ศตวรรษที่ 4 AH /10 CE ได้รับการกล่าวถึงโดยLouis Massignonว่าเป็น "ศตวรรษที่ Shiite Ismaili ในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลาม" [87]

อาชีพแห่งศรัทธา (Shahadah)

Kalema ที่Qiblaของมัสยิด Ibn Tulunในกรุงไคโรอียิปต์พร้อมวลี "Ali-un-Waliullah"

เวอร์ชันชีอะห์ของShahadaซึ่งเป็นอาชีพแห่งศรัทธาของอิสลามแตกต่างจากซุนนี ซุน Shahada รัฐไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระเจ้าทรงเป็นมูฮัมหมัดเป็นทูตของพระเจ้าแต่นี้ชิผนวกอาลีเป็นWali (ผู้ปกครอง) ของพระเจ้า , عليولياللهวลีนี้เน้นย้ำถึงการสืบทอดอำนาจโดยชิอะโดยเชื้อสายของมูฮัมหมัด ทั้งสามข้อของชิ Shahada จึงอยู่Tawhid (ความสามัคคีของพระเจ้า ) nubuwwah (นบีมูฮัมหมัด) และimamah (อิหม่ามผู้นำของความเชื่อ) [88]

พื้นฐานของอาลีในฐานะ "วาลี" นั้นนำมาจากข้อใดข้อหนึ่งของอัลกุรอาน [89]มีการอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อนี้ [90]

ความไม่ผิดพลาด (อิสมาห์)

อาลีเป็นเครดิตที่ชายคนแรกที่จะแปลงเป็นอิสลาม

อิสมาห์เป็นแนวคิดเรื่องความไม่ผิดพลาดหรือ "พระเจ้าประทานอิสรภาพจากความผิดพลาดและบาป" ในศาสนาอิสลาม[91]ชาวมุสลิมเชื่อว่ามูฮัมหมัดและศาสดาอื่น ๆ ในศาสนาอิสลามครอบครองIsmahชาวมุสลิมสิบสองคนและอิสมาอิลี ชีอะห์ ยังถือว่าคุณภาพของอิหม่ามเช่นเดียวกับฟาติมะห์ธิดาของมูฮัมหมัด ตรงกันข้ามกับไซดี ที่ไม่ถือว่า 'อิสมาห์' เป็นของอิหม่าม[92]แม้ว่าในตอนแรกจะเริ่มเป็นขบวนการทางการเมือง ความไม่ผิดพลาดและความไม่มีบาปของอิหม่ามในภายหลังได้พัฒนาเป็นความเชื่อที่ชัดเจนของ (ไม่ใช่ไซดี) ชีอะฮ์[93]

ตามคำกล่าวของนักศาสนศาสตร์ชีอะ ความไม่มีข้อผิดพลาดถือเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับการชี้นำทางจิตวิญญาณและศาสนา พวกเขาโต้แย้งว่าเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้เชื่อฟังอย่างเด็ดขาดจากตัวเลขเหล่านี้ พวกเขาจึงต้องสั่งเฉพาะสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น สถานะของความถูกต้องขึ้นอยู่กับการตีความชิของบทกวีของบริสุทธิ์ [94] [95]ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงบริสุทธิ์ที่สุด เป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีมลทินให้รอดพ้นจากมลทินทั้งปวง[96]ไม่ได้หมายความว่าพลังเหนือธรรมชาติขัดขวางพวกเขาจากการทำบาป แต่เนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเขามีความเชื่ออย่างสมบูรณ์ในพระเจ้า พวกเขาจึงละเว้นจากการทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นบาป[97]

พวกเขายังมีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้า พวกเขาอยู่ในความครอบครองของความรู้ทั้งหมดที่นำโดยเทวดาแก่ผู้พยากรณ์ ( บิ ) และผู้สื่อสาร ( Rasul ) ความรู้ของพวกเขาครอบคลุมจำนวนทั้งสิ้นตลอดกาล พวกเขาจึงกระทำโดยปราศจากความผิดในเรื่องศาสนา[98]ชีอัสถือว่าอาลีเป็นผู้สืบทอดของมูฮัมหมัดไม่เพียงแต่ปกครองชุมชนด้วยความยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังตีความแนวทางปฏิบัติของอิสลามและความหมายลึกลับอีกด้วย ดังนั้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นอิสระจากข้อผิดพลาดและบาป (ผิด) และได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าโดยคำสั่งของพระเจ้า ( NASS ) จะเป็นอิหม่ามแรก[99]อาลีเป็นที่รู้จักในฐานะ "ผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ" ( al-insan al-kamil) คล้ายกับมูฮัมหมัดตามมุมมองของชีอะ [100]

ไสยศาสตร์ (ฆัยบะฮ์)

การไสยศาสตร์เป็นความเชื่อในบางรูปแบบของศาสนาอิสลามชีอะห์ที่ว่าร่างของพระเมสสิยาห์อิหม่ามที่ซ่อนเร้นซึ่งรู้จักกันในนามมาห์ดีวันหนึ่งจะกลับมาและเติมเต็มโลกด้วยความยุติธรรม ตามรายงานของ Twelver Shia เป้าหมายหลักของ Mahdi คือการก่อตั้งรัฐอิสลามและใช้กฎหมายอิสลามที่เปิดเผยต่อมูฮัมหมัด คัมภีร์กุรอานไม่มีโองการเกี่ยวกับอิมามัต ซึ่งเป็นหลักคำสอนพื้นฐานของชีอะห์อิสลาม [11]

บางชิเช่น Zaidi และNizariไมร์ลี่ย์ไม่เชื่อในความคิดของจุก กลุ่มที่เชื่อในอิหม่ามนั้นแตกต่างกันไปตามสายเลือดของอิมามัตที่ถูกต้อง และด้วยเหตุนี้บุคคลใดจึงไปอยู่ในการปกปิด พวกเขาเชื่อว่ามีสัญญาณหลายอย่างที่จะบ่งบอกถึงเวลาที่เขากลับมา

Twelver ชิชาวมุสลิมเชื่อว่ามะห์ (คนอิหม่ามสิบสอง , มูฮัมหมัดอัลมะห์ ) ที่มีอยู่แล้วในโลกอยู่ในแอบแฝงและจะกลับมาในตอนท้ายของเวลา Fatimid/ Bohra/ Dawoodi Bohraเชื่อเช่นเดียวกัน แต่สำหรับTayyib ที่ 21 ของพวกเขาในขณะที่ Sunnis เชื่อว่าอนาคต Mahdi ยังไม่มาถึงโลก [102]

พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ (ตะบารุก)

เป็นที่เชื่อกันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์และรายการที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งหมดของพระศาสดารวมทั้งมูฮัมหมัดถูกส่งลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออิหม่ามของอาห์มัดอัล Baytในอัลกาฟี , จาลึกอัล Sadiqกล่าวว่า "กับฉันอยู่ในอ้อมแขนของผู้ส่งสารของอัลลอ. มันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่." [103]

นอกจากนี้ เขาอ้างว่ามีดาบของผู้ส่งสารของพระเจ้า เสื้อคลุมแขน ลามัม (เพนนอน) และหมวกของเขา นอกจากนี้เขายังกล่าวว่ามีธงของผู้ส่งสารของพระเจ้าผู้ได้รับชัยชนะ กับเขาคือไม้เท้าของโมเสสแหวนของโซโลมอนบุตรชายของดาวิดและถาดที่โมเสสเคยถวายเครื่องบูชาของเขา กับเขาเป็นชื่อที่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ส่งสารของพระเจ้าจะวางไว้ระหว่างชาวมุสลิมและคนต่างศาสนาไม่มีลูกศรจากพวกนอกรีตจะไปถึงชาวมุสลิม วัตถุคล้ายคลึงกันที่ทูตสวรรค์นำติดตัวไปกับเขา[103]

Al-Sadiq ยังบรรยายด้วยว่าการส่งอาวุธไปมีความหมายเหมือนกันกับการได้รับอิมามัต (ความเป็นผู้นำ) คล้ายกับที่เรือในบ้านของชาวอิสราเอลส่งสัญญาณว่าเป็นผู้เผยพระวจนะ [103]

อิหม่ามอาลี อัล-ริดาเล่าว่าไม่ว่าอาวุธใดในหมู่พวกเราจะไป ความรู้ก็จะติดตามไปด้วย และอาวุธจะไม่พรากจากผู้มีความรู้ (อิมามัต) [103]

แนวปฏิบัติ

การปฏิบัติทางศาสนาของชาวชีอะ เช่น การละหมาด แตกต่างเพียงเล็กน้อยจากของชาวซุนนี ในขณะที่ชาวมุสลิมทุกคนละหมาดวันละห้าครั้ง ชีอะฮ์มีตัวเลือกที่จะรวมDhuhrกับAsrและMaghribกับIsha'เนื่องจากมีการกล่าวถึงสามครั้งในคัมภีร์กุรอาน ชาวซุนนีมีแนวโน้มที่จะรวมกันเฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น [104] [105]

ประเพณีฮะดีษ

ชิเชื่อว่าสถานะของอาลีได้รับการสนับสนุนโดยสุนัตจำนวนมากรวมถึงหะดีษของบ่อของ Khumm , สุนัตของสองสิ่งที่สำคัญ , สุนัตของปากกาและกระดาษ , สุนัตของคำเชิญของครอบครัวที่ใกล้ชิดและสุนัตของ ผู้สืบทอดสิบสองคน . โดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษแห่งผ้าคลุมมักถูกยกมาเพื่อแสดงให้เห็นความรู้สึกของมูฮัมหมัดที่มีต่ออาลีและครอบครัวของเขาโดยนักวิชาการทั้งซุนนีและชีอะห์ ชิชอบสุนัตมาประกอบกับอาห์มัดอัล Bayt และผู้ร่วมงานใกล้ชิดและส่วนใหญ่มีสุนัตของตัวเองต่างหากศีล [106] [107]

ชุมชน

ข้อมูลประชากร

อิสลามแบ่งตามประเทศ     ซุนนี     ชีอาส   อิบาดี
แผนที่โรงเรียนนิติศาสตร์โลกมุสลิม [108]

คาดว่า 15% [109] [110] [111] [112]ของชาวมุสลิมในโลกเป็นชีอะ อาจมีจำนวนถึง 200 ล้านคนในปี 2552 [111]

ในปี 1985 ชาวชีอะฮ์มีประมาณ 21% ของประชากรมุสลิมในเอเชียใต้แม้ว่าจำนวนทั้งหมดจะประเมินได้ยาก [113]

Shias รูปแบบส่วนใหญ่ของประชากรในส่วนอาเซอร์ไบจาน , บาห์เรน , อิหร่านและอิรัก , [114] [115]เช่นเดียวกับหลายฝ่ายในเลบานอนชีอะประกอบด้วย 36.3% ของประชากรทั้งหมด (และ 38.6% ของประชากรมุสลิม) ของตะวันออกกลาง[116]

Estimates have placed the proportion of Shia Muslims in Lebanon between 27% and 45% of the population,[114][117] 30%–35% of the citizen population in Kuwait (no figures exist for the non-citizen population),[118][119] over 20% in Turkey,[111][120] 5–20% of the population in Pakistan,[121][111] and 10–19% of Afghanistan's population.[122][123]

Saudi Arabia hosts a number of distinct Shia communities, including the Twelver Baharna in the Eastern Province and Nakhawila of Medina, and the Ismaili Sulaymani and Zaidiyyah of Najran. Estimations put the number of Shiite citizens at 2–4 million,[citation needed] accounting for roughly 15% of the local population.[124] Approximately 40% of the population of Yemen are Shia Muslims.[125][126]

Significant Shia communities exist in the coastal regions of West Sumatra and Aceh in Indonesia (see Tabuik).[127] The Shia presence is negligible elsewhere in Southeast Asia, where Muslims are predominantly Shafi'i Sunnis.

A significant Shia minority is present in Nigeria, made up of modern-era converts to a Shia movement centered around Kano and Sokoto states.[111][112][128] Several African countries like Kenya,[129] South Africa,[130] Somalia,[131] etc. hold small minority populations of various Shia denominations, primarily descendants of immigrants from South Asia during the colonial period, such as the Khoja.[132]

Significant populations worldwide

Distribution of global Shia Muslim population by continent

  Asia (93.3%)
  Africa (4.4%)
  Europe (1.5%)
  Americas (0.7%)
  Australia (0.1%)

Figures indicated in the first three columns below are based on the October 2009 demographic study by the Pew Research Center report, Mapping the Global Muslim Population.[111][112]

Distribution of global Shia Muslim population by country

  Iran (37%)
  Iraq (11%)
  Pakistan (10%)
  India (9%)
  Yemen (5%)
  Turkey (4%)
  Azerbaijan (3%)
  Afghanistan (2%)
  Syria (2%)
  Saudi Arabia (1%)
  Other (16%)
Nations with over 100,000 Shia[111][112]
Country Article Shia population in 2009 (Pew)[111][112] Percent of Muslim population that is Shia in 2009 (Pew)[111][112] Percent of global Shia population in 2009 (Pew)[111][112] Population estimate ranges and notes
Iran Islam in Iran 66,000,000–69,500,000 90–95 37–40
Pakistan Shia Islam in the Indian subcontinent 25,272,000 15 15 A 2010 estimate was that Shia made up about 10–15% of Pakistan's population.[133]
Iraq Shi'a Islam in Iraq 19,000,000–24,000,000 55–65 10–11
India Shia Islam in the Indian subcontinent 12,300,000–18,500,000 10–15 9–14
Yemen Shia Islam in Yemen 7,000,000–8,000,000 35–40 ~5 Majority following Zaydi Shia sect.
Turkey Shi'a Islam in Turkey 6,000,000–9,000,000 ~10–15 ~3–4 Majority following Qizilbash Alevi Shia sect.
Azerbaijan Islam in Azerbaijan 5,000,000–7,000,000 50–65 2–3 Azerbaijan is majority Shia.[134][135] An estimate in 2004 assumed the Azerbaijan's population to be 65% Shia, while a 2013 estimate suggested 55% Shia.[136] A 2012 work noted that in Azerbaijan, among believers of all faiths, 10% identified as Sunni, 30% identified as Shia, and the remainder of followers of Islam simply identified as Muslim.[136]
Afghanistan Shi'a Islam in Afghanistan 3,000,000 15 ~2 A reliable census has not been taken in Afghanistan in decades, but about 20% of Afghan population is Shia, mostly among ethnic Tajik and Hazara minorities.[137]
Syria Islam in Syria 2,400,000 13 ~2 Majority following Alawites Shia sect.
Saudi Arabia Shi'a Islam in Saudi Arabia 2,000,000 ~10
Nigeria Shi'a Islam in Nigeria <2,000,000 <3 <1 Estimates range from as low as 2% of Nigeria's Muslim population to as high as 17% of Nigeria's Muslim population.[a] Some, but not all, Nigerian Shia are affiliated with the banned Islamic Movement in Nigeria, an Iranian-inspired Shia organization led by Ibrahim Zakzaky.[138]
Tanzania Islam in Tanzania ~1,500,000 ~5 <1
Lebanon Shi'a Islam in Lebanon 1,467,000 49.9 <1 Estimated, no official census.[140] In 2017, the CIA World Factbook stated that Shia Muslims constitute 25.4% of Lebanon's population.[141]
Kuwait Shi'a Islam in Kuwait 500,000–700,000 20–25 <1 Among Kuwait's estimated 1.4 million citizens, about 30% are Shia (including Ismaili and Ahmadi, whom the Kuwaiti government count as Shia). Among Kuwait's large expatriate community of 3.3 million noncitizens, about 64% are Muslim, and among expatriate Muslims, about 5% are Shia.[142]
Bahrain Islam in Bahrain 400,000–500,000 65–70 <1
Germany Islam in Germany ~400,000 ~10 <1
Tajikistan Shi'a Islam in Tajikistan ~400,000 ~5 <1
United Arab Emirates Islam in the United Arab Emirates ~300,000 ~10 <1
United States Islam in the United States
Shia Islam in the Americas
~225,000 ~10 <1 Shi'a form a majority amongst Arab Muslims in many American cities, e.g. Lebanese Shi'a forming the majority in Detroit.[143]
United Kingdom Islam in the United Kingdom ~125,000 ~10 <1
Qatar Islam in Qatar ~100,000 ~10 <1
Oman Islam in Oman ~100,000 ~5 <1 As of 2015, about 5% of Omanis are Shia (compared to about 50% Ibadi and 45% Sunni).[144]

Persecution

The history of Sunni-Shia relations has often involved violence, dating back to the earliest development of the two competing sects. At various times Shia groups have faced persecution.[145][146][147][148][149][150]

Militarily established and holding control over the Umayyad government, many Sunni rulers perceived the Shia as a threat—to both their political and their religious authority.[151] The Sunni rulers under the Umayyads sought to marginalize the Shia minority, and later the Abbasids turned on their Shia allies and imprisoned, persecuted, and killed them. The persecution of the Shia throughout history by Sunni co-religionists has often been characterized by brutal and genocidal acts. Comprising only about 10–15% of the entire Muslim population, the Shia remain a marginalized community to this day in many Sunni Arab dominant countries without the rights to practice their religion and organize.[152]

In 1514 the Ottoman sultan, Selim I, ordered the massacre of 40,000 Anatolian Shia.[153] According to Jalal Al-e-Ahmad, "Sultan Selim I carried things so far that he announced that the killing of one Shia had as much otherworldly reward as killing 70 Christians."[154]

In 1801 the Al Saud-Wahhabi armies attacked and sacked Karbala, the Shia shrine in eastern Iraq that commemorates the death of Husayn.[155]

Under Saddam Hussein's regime, 1968 to 2003, in Iraq, Shia Muslims were heavily arrested, tortured and killed.[156]

In March 2011, the Malaysian government declared the Shia a "deviant" sect and banned Shia from promoting their faith to other Muslims, but left them free to practice it themselves privately.[157][158]

Holidays

Shias celebrate the following annual holidays:

 • Eid ul-Fitr, which marks the end of fasting during the month of Ramadan
 • Eid al-Adha, which marks the end of the Hajj or pilgrimage to Mecca
 • Eid al-Ghadeer, which is the anniversary of the Ghadir Khum, the occasion when Muhammad announced Ali's Imamate before a multitude of Muslims.[159] Eid al-Ghadeer is held on the 18th of Dhu al-Hijjah.
 • The Mourning of Muharram and the Day of Ashura for Shia commemorates Husayn ibn Ali's martyrdom. Husayn was a grandson of Muhammad who was killed by Yazid ibn Muawiyah. Ashurah is a day of deep mourning which occurs on the 10th of Muharram.
 • Arba'een commemorates the suffering of the women and children of Husayn ibn Ali's household. After Husayn was killed, they were marched over the desert, from Karbala (central Iraq) to Shaam (Damascus, Syria). Many children (some of whom were direct descendants of Muhammad) died of thirst and exposure along the route. Arbaein occurs on the 20th of Safar, 40 days after Ashurah.
 • Mawlid, Muhammad's birth date. Unlike Sunni Muslims, who celebrate the 12th of Rabi' al-awwal as Muhammad's birthday or deathday (because they assert that his birth and death both occur in this week), Shia Muslims celebrate Muhammad's birthday on the 17th of the month, which coincides with the birth date of the sixth imam, Ja'far al-Saadiq.[160] Wahhabis do not celebrate Muhammad's birthday, believing that such celebrations constitute a bidʻah.[161]
 • Fatimah's birthday on 20th of Jumada al-Thani. This day is also considered as the "'women and mothers' day"[162]
 • Ali's birthday on 13th of Rajab.
 • Mid-Sha'ban is the birth date of the 12th and final Twelver imam, Muhammad al-Mahdi. It is celebrated by Shia Muslims on the 15th of Sha'aban.
 • Laylat al-Qadr, anniversary of the night of the revelation of the Quran.
 • Eid al-Mubahila celebrates a meeting between the Ahl al-Bayt (household of Muhammad) and a Christian deputation from Najran. Al-Mubahila is held on the 24th of Dhu al-Hijjah.

Holy sites

After the four holy cities of Islam (Mecca, Medina, Jerusalem and Damascus) Najaf, Karbala and Qom are the most revered by Shia Muslims.[163][164] The Imam Ali Mosque in Najaf, Imam Husayn Shrine in Karbala and Fatima Masumeh Shrine in Qom are very essential for Shias.

Other venerated sites include Imam Reza shrine in Mashhad, Kadhimiya Mosque in Kadhimiya, Al-Askari Mosque in Samarra, Sahla Mosque, Great Mosque of Kufa, Jamkaran Mosque in Qom. in Kufa and several other sites in the cities of Qom, and Susa.

Most of the Shia holy places in Saudi Arabia have been destroyed by the warriors of the Ikhwan, the most notable being the tombs of the Imams in the Al-Baqi' cemetery in 1925.[165] In 2006, a bomb destroyed the shrine of Al-Askari Mosque.[166]

Branches

The Shia belief throughout its history split over the issue of the Imamate. The largest branch are the Twelvers, followed by the Zaidi, and the Ismaili. All three groups follow a different line of Imamate.

Twelver

Twelver Shia or the Ithnā'ashariyyah' is the largest branch of Shia Islam, and the term Shia Muslim often refers to the Twelvers by default. The term Twelver is derived from the doctrine of believing in twelve divinely ordained leaders, known as The Twelve Imams. Twelver Shia are also known as Imami or Ja'fari, originated from the name of the 6th Imam, Ja'far al-Sadiq, who elaborated the Twelver jurisprudence.[167]

Twelvers constitute the majority of the population in Iran (90%),[168] Azerbaijan (85%),[14][169] Bahrain (70%), Iraq (65%), Lebanon (65% of Muslims).[170][171][172]

Doctrine

Names of all 12 Imams (descendants of Imam Ali) written in the form of Arabic name على 'Ali'

Twelver doctrine is based on five principles.[173] These five principles known as Usul ad-Din are as follow:[174][175]

 1. Monotheism, God is one and unique.
 2. Justice, the concept of moral rightness based on ethics, fairness, and equity, along with the punishment of the breach of these ethics.
 3. Prophethood, the institution by which God sends emissaries, or prophets, to guide mankind.
 4. Leadership, a divine institution which succeeded the institution of Prophethood. Its appointees (imams) are divinely appointed.
 5. Last Judgment, God's final assessment of humanity.

More specifically, these principles are known as Usul al-Madhhab (principles of the Shia sect) according to Twelver Shias which differ from Daruriyat al-Din (Necessities of Religion) which are principles in order for one to be a Muslim. The Necessities of Religion do not include Leadership (Imamah) as it is not a requirement in order for one to be recognized as a Muslim. However, this category, according to Twelver scholars like Ayatollah al-Khoei, does include belief in God, Prophethood, the Day of Resurrection and other "necessities" (like belief in angels). In this regard, Twelver Shias draw a distinction in terms of believing in the main principles of Islam on the one hand, and specifically Shia doctrines like Imamah on the other.

Books

Besides the Quran which is common to all Muslims, the Shia derive guidance from books of traditions ("ḥadīth") attributed to Muhammad and the Twelve Imams. Below is a list of some of the most prominent of these books:

The Twelve Imams

The Twelve Imams are the spiritual and political successors to Muhammad for the Twelvers.[citation needed] According to the theology of Twelvers, the successor of Muhammad is an infallible human individual who not only rules over the community with justice but also is able to keep and interpret the divine law and its esoteric meaning. The words and deeds of Muhammad and the imams are a guide and model for the community to follow; as a result, they must be free from error and sin, and Imams must be chosen by divine decree, or nass, through Muhammad.[62][63] Each imam was the son of the previous imam, with the exception of Hussein ibn Ali, who was the brother of Hasan ibn Ali.[citation needed] The twelfth and final imam is Muhammad al-Mahdi, who is believed by Twelvers to be currently alive and in occultation.[67]

Jurisprudence

The Twelver jurisprudence is called Ja'fari jurisprudence. In this jurisprudence Sunnah is considered to be the oral traditions of Muhammad and their implementation and interpretation by the twelve Imams. There are three schools of Ja'fari jurisprudence: Usuli, Akhbari, and Shaykhi. The Usuli school is by far the largest of the three. Twelver groups that do not follow Ja'fari jurisprudence include Alevi, Bektashi, and Qizilbash.

The five primary pillars of Islam to the Ja'fari jurisprudence, known as Usul' ad-Din. They are at variance with the standard Sunni "five pillars of religion". The Shia's primary "pillars" are:

 1. Tawhid or oneness of God.
 2. Nubuwa prophethood of Muhammad.
 3. Mu'ad resurrection.
 4. Adl justice (of God)
 5. Imama the rightful place of the Shia Imams

In Ja'fari jurisprudence, there are eight secondary pillars, known as Furu' ad-Din, which are as follows:[180]

 1. Prayer
 2. Fasting
 3. Pilgrimage to Mecca
 4. Alms giving
 5. Struggle for the righteous cause
 6. Directing others towards good
 7. Directing others away from evil
 8. Khums (20% tax on savings yearly, {after deduction of commercial expenses.})

According to Twelvers, defining and interpretation of Islamic jurisprudence is the responsibility of Muhammad and the twelve Imams. As the 12th Imam is in occultation, it is the duty of clerics to refer to the Islamic literature such as the Quran and hadith and identify legal decisions within the confines of Islamic law to provide means to deal with current issues from an Islamic perspective. In other words, Twelver clerics provide Guardianship of the Islamic Jurisprudence, which was defined by Muhammad and his twelve successors. This process is known as Ijtihad and the clerics are known as Marja', meaning reference. The labels Allamah and Ayatollah are in use for Twelver clerics.

Zaidi (Fiver)

Zaidiyya, Zaidism or Zaydi is a Shia school named after Zayd ibn Ali. Followers of the Zaidi fiqh are called Zaidis (or occasionally Fivers). However, there is also a group called Zaidi Wasītīs who are Twelvers (see below). Zaidis constitute roughly 42–47% of the population of Yemen.[181][182]

Doctrine

The Zaydis, Twelvers, and Ismailis all recognize the same first four Imams; however, the Zaidis consider Zayd ibn Ali as the fifth. After the time of Zayd ibn Ali, the Zaidis believed that any descendant of Hasan ibn Ali or Hussein ibn Ali could be imam after fulfilling certain conditions.[183] Other well-known Zaidi Imams in history were Yahya ibn Zayd, Muhammad al-Nafs al-Zakiyya and Ibrahim ibn Abdullah.

The Zaidi doctrine of Imamah does not presuppose the infallibility of the imam nor that the Imams receive divine guidance. Zaidis also do not believe that the Imamate must pass from father to son but believe it can be held by any Sayyid descended from either Hasan ibn Ali or Hussein ibn Ali (as was the case after the death of Hasan ibn Ali). Historically, Zaidis held that Zayd was the rightful successor of the 4th imam since he led a rebellion against the Umayyads in protest of their tyranny and corruption. Muhammad al-Baqir did not engage in political action, and the followers of Zayd believed that a true imam must fight against corrupt rulers.

Jurisprudence

In matters of Islamic jurisprudence, the Zaydis follow Zayd ibn Ali's teachings which are documented in his book Majmu'l Fiqh (in Arabic: مجموع الفِقه). Al-Hadi ila'l-Haqq Yahya, founder of the Zaydi state in Yemen, is seen as the codifier of Zaydi fiqh and as such most Zaydis today are known as Hadawis.

Timeline

The Idrisids (Arabic: الأدارسة‎) were Arab[184] Zaydi Shia[185][186][187][188][189][190] dynasty in the western Maghreb ruling from 788 to 985 CE, named after its first sultan, Idris I.

A Zaydi state was established in Gilan, Deylaman and Tabaristan (northern Iran) in 864 CE by the Alavids;[191] it lasted until the death of its leader at the hand of the Samanids in 928 CE. Roughly forty years later the state was revived in Gilan and survived under Hasanid leaders until 1126 CE. Afterwards, from the 12th to 13th centuries, the Zaydis of Deylaman, Gilan and Tabaristan then acknowledged the Zaydi Imams of Yemen or rival Zaydi Imams within Iran.[192]

The Buyids were initially Zaidi[193] as were the Banu Ukhaidhir rulers of al-Yamama in the 9th and 10th centuries.[194] The leader of the Zaydi community took the title of Caliph. As such, the ruler of Yemen was known as the Caliph, al-Hadi Yahya bin al-Hussain bin al-Qasim ar-Rassi Rassids (a descendant of Hasan ibn Ali the son of Ali) who, at Sa'dah, in 893–7 CE, founded the Zaydi Imamate, and this system continued until the middle of the 20th century, when the revolution of 1962 CE deposed the Zaydi Imam. The founding Zaidism of Yemen was of the Jarudiyya group; however, with increasing interaction with Hanafi and Shafi'i rites of Sunni Islam, there was a shift from the Jarudiyya group to the Sulaimaniyya, Tabiriyya, Butriyya or Salihiyya groups.[195] Zaidis form the second dominant religious group in Yemen. Currently, they constitute about 40–45% of the population in Yemen. Ja'faris and Isma'ilis are 2–5%.[196] In Saudi Arabia, it is estimated that there are over 1 million Zaydis (primarily in the western provinces).

Currently the most prominent Zaydi movement is the Houthis movement, known by the name of Shabab Al Mu'mineen (Believing Youth) or AnsarAllah (Partisans of God). In 2014–2015 Houthis took over the government in Sana'a, which led to the fall of the Saudi Arabian-backed government of Abd Rabbuh Mansur Hadi.[197] Houthis and their allies gained control of a significant part of Yemen's territory and were resisting the Saudi Arabian-led intervention in Yemen seeking to restore Hadi in power. Both the Houthis and the Saudi Arabian-led coalition were being attacked by the Islamic State of Iraq and the Levant.[198][199]

Ismaili

Ismailis gain their name from their acceptance of Isma'il ibn Jafar as the divinely appointed spiritual successor (Imam) to Ja'far al-Sadiq, wherein they differ from the Twelvers, who accept Musa al-Kadhim, younger brother of Isma'il, as the true Imam.

After the death or Occultation of Muhammad ibn Ismaill in the 8th century, the teachings of Ismailism further transformed into the belief system as it is known today, with an explicit concentration on the deeper, esoteric meaning (bāṭin) of the faith. With the eventual development of Twelverism into the more literalistic (zahir) oriented Akhbari and later Usuli schools of thought, Shi'ism developed in two separate directions: the metaphorical Ismailli group focusing on the mystical path and nature of God and the divine manifestation in the personage of the "Imam of the Time" as the "Face of God", with the more literalistic Twelver group focusing on divine law (sharī'ah) and the deeds and sayings (sunnah) of Muhammad and his successors (the Ahlu l-Bayt), who as A'immah were guides and a light to God.[200]

Though there are several sub-groupings within the Ismailis, the term in today's vernacular generally refers to the Shia Imami Ismaili Muslim (Nizari community), generally known as the Ismailis, who are followers of the Aga Khan and the largest group among the Ismailiyyah. Another community which falls under the Isma'il's are the Dawoodi Bohras, led by a Da'i al-Mutlaq as representative of a hidden imam. While there are many other branches with extremely differing exterior practices, much of the spiritual theology has remained the same since the days of the faith's early Imams. In recent centuries Ismailis have largely been an Indo-Iranian community,[201] but they are found in India, Pakistan, Syria, Palestine, Saudi Arabia,[202] Yemen, China,[203] Jordan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, East Africa and South Africa, and have in recent years emigrated to Europe, Australia, New Zealand, and North America.[204]

Ismaili imams

In the Nizari Ismaili interpretation of Shia Islam, the Imam is the guide and the intercessor between humans and God, and the individual through whom God is recognized. He is also responsible for the interpretation (ta’wil) of the Quran. He is the possessor of divine knowledge and therefore the "Prime Teacher". According to the "Epistle of the Right Path", a Persian Ismaili prose text from the post-Mongol period of Ismaili history, by an anonymous author, there has been a chain of Imams since the beginning of time, and there will continue to be an Imam present on the Earth until the end of time. The worlds would not exist in perfection without this uninterrupted chain of Imamate. The proof (hujja) and gate (bāb) of the Imam are always aware of his presence and are witness to this uninterrupted chain.[205]

After the death of Isma'il ibn Jafar, many Ismailis believed that one day the messianic Mahdi, whom they believed to be Muhammad ibn Ismail, would return and establish an age of justice. One group included the violent Qarmatians, who had a stronghold in Bahrain. In contrast, some Ismailis believed the Imamate did continue, and that the Imams were in occultation and still communicated and taught their followers through a network of dawah "Missionaries".

In 909, Abdullah al-Mahdi Billah, a claimant to the Ismaili Imamate, established the Fatimid Caliphate. During this period, three lineages of imams formed. The first branch, known today as the Druze, began with Al-Hakim bi-Amr Allah. Born in 386 AH (985), he ascended as ruler at the age of eleven. The typical religiously tolerant Fatimid Empire saw much persecution under his reign. When in 411 AH (1021) his mule returned without him, soaked in blood, a religious group that was forming in his lifetime broke off from mainstream Ismailism and did not acknowledge his successor. Later to be known as the Druze, they believe al-Hakim to be the incarnation of God and the prophesied Mahdi who would one day return and bring justice to the world.[206] The faith further split from Ismailism as it developed very unusual doctrines which often class it separately from both Ismailiyyah and Islam, and today most Druze do not identify themselves as Muslims.[207][208][209][210]

The second split occurred following the death of Ma'ad al-Mustansir Billah in 487 AH (1094). His rule was the longest of any caliph in any Islamic empire. Upon his passing away, his sons, Nizar the older, and Al-Musta'li, the younger, fought for political and spiritual control of the dynasty. Nizar was defeated and jailed, but according to Nizari tradition, his son escaped to Alamut, where the Iranian Ismaili had accepted his claim.[211] From here on, the Nizari Ismaili community has continued with a present, living Imam.

The Mustaali line split again between the Taiyabi (Dawoodi Bohra is its main branch) and the Hafizi. The former claim that At-Tayyib Abi l-Qasim (son of Al-Amir bi-Ahkami l-Lah) and the imams following him went into a period of anonymity (Dawr-e-Satr) and appointed a Da'i al-Mutlaq to guide the community, in a similar manner as the Ismaili had lived after the death of Muhammad ibn Ismail. The latter (Hafizi) claimed that the ruling Fatimid Caliph was the Imam, and they died out with the fall of the Fatimid Empire.

Pillars

Ismailis have categorized their practices which are known as seven pillars:

The Shahada (profession of faith) of the Shia differs from that of Sunnis due to mention of Ali.[212]

Contemporary leadership

The Nizaris place importance on a scholarly institution because of the existence of a present Imam. The Imam of the Age defines the jurisprudence, and his guidance may differ with Imams previous to him because of different times and circumstances. For Nizari Ismailis, the Imam is Karim al-Husayni Aga Khan IV. The Nizari line of Imams has continued to this day as an unending line.

Divine leadership has continued in the Bohra branch through the institution of the "Unrestricted Missionary" Dai. According to Bohra tradition, before the last Imam, At-Tayyib Abi l-Qasim, went into seclusion, his father, the 20th Al-Amir bi-Ahkami l-Lah, had instructed Al-Hurra Al-Malika the Malika (Queen consort) in Yemen to appoint a vicegerent after the seclusion—the Unrestricted Missionary, who as the Imam's vicegerent has full authority to govern the community in all matters both spiritual and temporal while the lineage of Mustaali-Tayyibi Imams remains in seclusion (Dawr-e-Satr). The three branches of the Mustaali, the Alavi Bohra, Sulaimani Bohra and Dawoodi Bohra, differ on who the current Unrestricted Missionary is.

Other doctrines

Doctrine about necessity of acquiring knowledge

According to Allameh Muzaffar God gives humans the faculty of reason and argument. Also, God orders humans to spend time thinking carefully on creation while he refers to all creations as his signs of power and glory. These signs encompass all of the universe. Furthermore, there is a similarity between humans as the little world and the universe as the large world. God does not accept the faith of those who follow him without thinking and only with imitation, but also God blames them for such actions. In other words, humans have to think about the universe with reason and intellect, a faculty bestowed on us by God. Since there is more insistence on the faculty of intellect among Shia, even evaluating the claims of someone who claims prophecy is on the basis of intellect.[213][214]

Doctrine concerning Du'a

Praying or Duʼa in Shia has an important place as Muhammad described it as a weapon of the believer. In fact, Duʼa considered as something that is a feature of Shia community in a sense. Performing Duʼa in Shia has a special ritual. Because of this, there are many books written on the conditions of praying among Shia. Most of adʼayieh transferred from Muhammad's household and then by many books in which we can observe the authentic teachings of Muhammad and his household according to Shia. The leaderships of Shia always invited their followers to recite Duʼa. For instance, Ali has considered with the subject of Duʼa because of his leadership in monotheism.[215][216]

See also

Notes

 1. ^ A 2019 Council on Foreign Relations article states: "Nobody really knows the size of the Shia population in Nigeria. Credible estimates that its numbers range between 2 and 3 percent of Nigeria’s population, which would amount to roughly four million."[138] A 2019 BBC News article said that "Estimates of [Nigerian Shia] numbers vary wildly, ranging from less than 5% to 17% of Nigeria's Muslim population of about 100 million."[139]

Citations

 1. ^ Olawuyi, Toyib (2014). On the Khilafah of Ali over Abu Bakr. p. 3. ISBN 978-1-4928-5884-3. Archived from the original on 22 April 2016.
 2. ^ "The Shura Principle in Islam – by Sadek Sulaiman". www.alhewar.com. Archived from the original on 27 July 2016. Retrieved 18 June 2016.
 3. ^ "Sunnis and Shia: Islam's ancient schism". BBC News. 4 January 2016. Retrieved 14 August 2021.
 4. ^ Esposito, John. "What Everyone Needs to Know about Islam". Oxford University Press, 2002 | ISBN 978-0-19-515713-0. p. 40
 5. ^ "From the article on Shii Islam in Oxford Islamic Studies Online". Oxfordislamicstudies.com. Archived from the original on 28 May 2012. Retrieved 4 May 2011.
 6. ^ Goldziher, I., Arendonk, C. van and Tritton, A.S. (2012). "Ahl al- Bayt". In P. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. van Donzel; W.P. Heinrichs (eds.). Encyclopaedia of Islam (2nd ed.). Brill. doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_0378.CS1 maint: uses authors parameter (link)
 7. ^ "Lesson 13: Imam's Traits". Al-Islam.org. 13 January 2015. Archived from the original on 9 February 2015.
 8. ^ Tabataba'i (1979), p. 76
 9. ^ God's rule: the politics of world religions, p. 146, Jacob Neusner, 2003
 10. ^ Esposito, John. What Everyone Needs to Know about Islam, Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p. 40
 11. ^ "Mapping the Global Muslim Population". 7 October 2009. Archived from the original on 14 December 2015. Retrieved 10 December 2014. The Pew Forum's estimate of the Shia population (10–13%) is in keeping with previous estimates, which generally have been in the range of 10–15%.
 12. ^ Newman, Andrew J. (2013). "Introduction". Twelver Shiism: Unity and Diversity in the Life of Islam, 632 to 1722. Edinburgh University Press. p. 2. ISBN 978-0-7486-7833-4. Archived from the original on 1 May 2016. Retrieved 13 October 2015.
 13. ^ Guidère, Mathieu (2012). Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism. Scarecrow Press. p. 319. ISBN 978-0-8108-7965-2.
 14. ^ a b c d The New Encyclopædia Britannica, Jacob E. Safra, Chairman of the Board, 15th Edition, Encyclopædia Britannica, Inc., 1998, ISBN 0-85229-663-0, Vol 10, p. 738
 15. ^ Duncan S. Ferguson (2010). Exploring the Spirituality of the World Religions: The Quest for Personal, Spiritual and Social Transformation. Bloomsbury Academic. p. 192. ISBN 978-1-4411-4645-8.
 16. ^ Wehr, Hans. "Dictionary of Modern Written Arabic". Archive.org. p. 498. Retrieved 31 July 2019.
 17. ^ Shiʻa is an alternative spelling of Shia, and Shiʻite of Shiite. In subsequent sections, the spellings Shia and Shiite are adopted for consistency, except where the alternative spelling is in the title of a reference.
 18. ^ "Difference Between The Meaning Of Shia And Shiite? However the term Shiite is being used less and is considered less proper than simply using the term "Shia"". English forums. Archived from the original on 31 July 2019. Retrieved 31 July 2019.
 19. ^ Tabataba'i 1977, p. 34
 20. ^ Sobhani & Shah-Kazemi 2001, p. 97
 21. ^ Sobhani & Shah-Kazemi 2001, p. 98
 22. ^ Vaezi, Ahmad (2004). Shia political thought. London: Islamic Centre of England. p. 56. ISBN 978-1-904934-01-1. OCLC 59136662.
 23. ^ Cornell 2007, p. 218
 24. ^ Momen 1985, p. 15
 25. ^ Ehsan Yarshater (ed.). "Shiʻite Doctrine". Iranicaonline.org. Archived from the original on 17 May 2015. Retrieved 22 January 2019.
 26. ^ a b c d Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, Wendy Doniger, Consulting Editor, Merriam-Webster, Incorporated, Springfield, MA 1999, ISBN 0-87779-044-2, LoC: BL31.M47 1999, p. 525
 27. ^ a b "Esposito, John. "What Everyone Needs to Know about Islam" Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p. 46
 28. ^ Ali, Abbas (ed.). "Respecting the Righteous Companions". A Shi'ite Encyclopedia. Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project. Archived from the original on 3 June 2020 – via al-islam.org.
 29. ^ Ja'fariyan, Rasul (2014). "Umars Caliphate". History of the Caliphs. p. 290. ISBN 978-1-312-54108-5. Lay summaryalseraj.net. Abu Hatin al-Razi says, "It is the appellation of those who were attached to Ali during the lifetime of the Messenger of Allah, such as Salman, Abu Dharr Ghifari, Miqdad ibn al-Aswad and Ammar ibn Yasir and others. Concerning these four, the Messenger of Allah had declared, 'The paradise is eager for four men: Salman, Abu Dharr, Miqdad, and Ammar.'"
 30. ^ Zwettler, Michael (1990). "A Mantic Manifesto: The Sura of "The Poets" and the Qur'anic Foundations of Prophetic Authority". Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition. Cornell University Press. p. 84. ISBN 0-8014-9568-7.
 31. ^ Rubin, Uri (1995). The Eye of the Beholder: The life of Muhammad as viewed by the early Muslims. Princeton, New Jersey: The Darwin Press Inc. pp. 135–38. ISBN 978-0-87850-110-6.
 32. ^ Razwy, Sayed Ali Asgher. A Restatement of the History of Islam & Muslims. pp. 54–55.
 33. ^ Rubin (1995, p. 137)
 34. ^ Irving, Washington (1868), Mahomet and His Successors, I, New York: G. P. Putnam and Son, p. 71
 35. ^ Rubin (1995, pp. 136–37)
 36. ^ a b Amir-Moezzi, Mohammad Ali (2014). Kate Fleet; Gundrun Krämer; Denis Matringe; John Nawas; Everett Rowson (eds.). ""Ghadīr Khumm" in: Encyclopaedia of Islam THREE". doi:10.1163/1573-3912_ei3_COM_27419. Cite journal requires |journal= (help)
 37. ^ "The Event of Ghadir Khumm in the Qur'an, Hadith, History". islamawareness.net. Archived from the original on 7 January 2006. Retrieved 2 September 2005.
 38. ^ "After the death of Allah 's Apostle Fatima the daughter of Allah's Apostle asked Abu Bakr As-Siddiq to give her, her share of inheritance from what Allah's Apostle had (p. 1) – Sunnah.com – Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)". Archived from the original on 10 October 2017.
 39. ^ "Lesson 8: The Shiʻah among the Companions {sahabah}". Al-Islam.org. February 2013. Archived from the original on 29 July 2017.
 40. ^ "Chapter 3: State of Affairs in Saqifah after the Death of the Prophet". Al-Islam.org. 21 April 2016. Archived from the original on 29 July 2017.
 41. ^ "Did Imam Ali Give Allegiance to Abu Bakr?". Islamic Insights. 8 December 2009. Archived from the original on 28 June 2017.
 42. ^ Riz̤vī, Sayyid Sa'eed Ak̲h̲tar. Slavery: From Islamic & Christian Perspectives. Richmond, British Columbia: Vancouver Islamic Educational Foundation, 1988. Print. ISBN 0-920675-07-7 pp. 35–36
 43. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 30 July 2017. Retrieved 14 June 2017.CS1 maint: archived copy as title (link)
 44. ^ Shaikh, Asif. Sahaba: The Companion. n.p., n.d. Print. pp. 42–45
 45. ^ Peshawar Nights
 46. ^ A list composed of sources such as Ibn Hajar Asqalani and Baladhuri, each in his Ta'rikh, Muhammad Bin Khawind Shah in his Rauzatu's-Safa, Ibn Abdu'l-Birr in his Isti'ab
 47. ^ Muhammad ibn Jarir al-Tabari, vol. 3, p. 208; Ayoub, 2003, 21
 48. ^ The New Encyclopædia Britannica, Jacob E. Safra, Chairman of the Board, 15th Edition, Encyclopædia Britannica, Inc., 1998, ISBN 0-85229-663-0, Vol 10, p. tid738
 49. ^ M. Ishaq, "Hakim Bin Jabala - An Heroic Personality of Early Islam", Journal of the Pakistan Historical Society, pp. 145-50, (April 1955).
 50. ^ Derryl N. Maclean," Religion and Society in Arab Sind", p. 126, BRILL, (1989) ISBN 90-04-08551-3.
 51. ^ چچ نامہ، سندھی ادبی بورڈ، صفحہ 102، جامشورو، (2018)
 52. ^ Mirza Kalichbeg Fredunbeg, "The Chachnama", p. 43, The Commissioner's Press, Karachi (1900).
 53. ^ Ibn Athir, Vol. 3, pp. 45–46, 381, as cited in: S. A. N. Rezavi, "The Shia Muslims", in History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization, Vol. 2, Part. 2: "Religious Movements and Institutions in Medieval India", Chapter 13, Oxford University Press (2006).
 54. ^ Ibn Sa'd, 8:346. The raid is noted by Baâdhurî, "fatooh al-Baldan" p. 432, and Ibn Khayyât, Ta'rîkh, 1:173, 183–84, as cited in: Derryl N. Maclean," Religion and Society in Arab Sind", p. 126, BRILL, (1989) ISBN 90-04-08551-3.
 55. ^ Tabarî, 2:129, 143, 147, as cited in: Derryl N. Maclean," Religion and Society in Arab Sind", p. 126, Brill, (1989) ISBN 90-04-08551-3.
 56. ^ ""Solhe Emam Hassan"-Imam Hassan Sets Peace". Archived from the original on 11 March 2013.
 57. ^ تهذیب التهذیب. p. 271.
 58. ^ Madelung, Wilfred (2003). "Ḥasan b. ʿAli b. Abi Ṭāleb". Encyclopædia Iranica. Retrieved 7 November 2018.
 59. ^ Discovering Islam: making sense of Muslim history and society (2002) Akbar S. Ahmed
 60. ^ Religious trends in pre-Islamic Arabic poetry, By Ghulam Mustafa (Hafiz.), p. 11 Archived 6 September 2015 at the Wayback Machine, Author writes: Similarly, swords were also placed on the Idols, as it is related that Harith b. Abi Shamir, the Ghassanid king, had presented his two swords, called Mikhdham and Rasub, to the image of the goddess, Manat....to note that the famous sword of Ali, the fourth caliph, called Dhu-al-Fiqar, was one of these two swords
 61. ^ a b "امامت از منظر متکلّمان شیعی و فلاسفه اسلامی". پرتال جامع علوم انسانی (in Persian). Retrieved 28 August 2021.
 62. ^ a b Nasr (1979), p. 10
 63. ^ a b Momen 1985, p. 174
 64. ^ عسکری, سید مرتضی. ولایت علی در قرآن کریم و سنت پیامبر، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ هفتم.
 65. ^ Corbin 1993, pp. 45–51
 66. ^ Nasr (1979), p. 15
 67. ^ a b Gleave, Robert (2004). "Imamate". Encyclopaedia of Islam and the Muslim world; vol.1. MacMillan. ISBN 978-0-02-865604-5.
 68. ^ See: Lapidus p. 47, Holt p. 72
 69. ^ Francis Robinson, Atlas of the Islamic World, p. 23.
 70. ^ Jafri, S.H. Mohammad. "The Origin and Early Development of Shiʻa Islam,", Oxford University Press, 2002, p. 6, ISBN 978-0-19-579387-1
 71. ^ "نقد و بررسى گرایش ایلخانان به اسلام و تشیّع". پرتال جامع علوم انسانی (in Persian). Retrieved 28 August 2021.
 72. ^ "The Five Kingdoms of the Bahmani Sultanate". orbat.com. Archived from the original on 23 February 2007. Retrieved 5 January 2007.
 73. ^ Ansari, N.H. "Bahmanid Dynasty" Archived 19 October 2006 at the Wayback Machine Encyclopædia Iranica
 74. ^ Pollard, Elizabeth (2015). Worlds Together Worlds Apart. 500 Fifth Ave, NY: W.W. Norton Company Inc. p. 313. ISBN 978-0-393-91847-2.CS1 maint: location (link)
 75. ^ Chodorow, Stanley; Knox, MacGregor; Shirokauer, Conrad; Strayer, Joseph R.; Gatzke, Hans W. (1994). The Mainstream of Civilization. Harcourt Press. p. 209. ISBN 978-0-15-501197-7. The architect of his military system was a general named Jawhar, an islamicized Greek slave who had led the conquest of North Africa and then of Egypt
 76. ^ Fossier, Robert – Sondheimer, Janet – Airlie, Stuart – Marsack, Robyn (1997). The Cambridge illustrated history of the Middle Ages. Cambridge University Press. p. 170. ISBN 978-0-521-26645-1. When the Sicilian Jawhar finally entered Fustat in 969 and the following year founded the new dynastic capital, Cairo, 'The Victorious', the Fatimids ...CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 77. ^ Saunders, John Joseph (1990). A History of Medieval Islam. Routledge. p. 133. ISBN 978-0-415-05914-5. Under Muʼizz (955-975) the Fatimids reached the height of their glory, and the universal triumph of isma ʻilism appeared not far distant. The fourth Fatimid Caliph is an attractive character: humane and generous, simple and just, he was a good administrator, tolerant and conciliatory. Served by one of the greatest generals of the age, Jawhar al-Rumi, a former Greek slave, he took fullest advantage of the growing confusion in the Sunnite world.
 78. ^ Gábor Ágoston; Bruce Alan Masters (2010). Encyclopedia of the Ottoman Empire. Infobase Publishing. p. 71. ISBN 978-1-4381-1025-7. Archived from the original on 16 May 2016. Retrieved 20 June 2015.
 79. ^ Stanford J. Shaw; Ezel Kural Shaw (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 1, Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280–1808. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29163-7. Archived from the original on 11 January 2017. Retrieved 10 February 2018.
 80. ^ Francis Robinson, Atlas of the Muslim World, p. 49.
 81. ^ Momen 1985, p. 123
 82. ^ Momen 1985, pp. 191, 130
 83. ^ "Druze and Islam". americandruze.com. Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 12 August 2010.
 84. ^ "Ijtihad in Islam". AlQazwini.org. Archived from the original on 2 January 2005. Retrieved 12 August 2010.
 85. ^ "Shiʻite Islam," by Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i, translated by Sayyid Husayn Nasr, State University of New York Press, 1975, p. 24
 86. ^ Dakake (2008), pp. 1–2
 87. ^ In his "Mutanabbi devant le siècle ismaëlien de l'Islam", in Mém. de l'Inst Français de Damas, 1935, p.
 88. ^ tebyan.net, موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبیان | (9 December 2010). "اضافه شدن نام حضرت علی (ع) به شهادتین". fa. Retrieved 28 August 2021.
 89. ^ quran 5:55
 90. ^ "Verse of Wilayah". Archived from the original on 24 January 2020. Retrieved 11 October 2018.
 91. ^ Dabashi, Theology of Discontent, p. 463
 92. ^ Francis Robinson, Atlas of the Muslim World, p. 47.
 93. ^ "Shīʿite". Britannica. Archived from the original on 20 July 2019. Retrieved 21 July 2019.
 94. ^ Quran 33:33
 95. ^ Momen 1985, p. 155
 96. ^ Corbin (1993), pp. 48 and 49
 97. ^ Dabashi (2006), p. 463
 98. ^ Corbin (1993), p. 48
 99. ^ "Part 1: The Perfect Man". Al-Islam.org. 27 January 2013. Archived from the original on 17 July 2012.
 100. ^ How do Sunnis and Shias differ theologically? Archived 17 April 2014 at the Wayback Machine Last updated 2009-08-19, BBC religions
 101. ^ Nasr, Sayyed Hossein. "Expectation of the Millennium : Shiìsm in History,", State University of New York Press, 1989, p. 19, ISBN 978-0-88706-843-0
 102. ^ "Comparison of Shias and Sunnis". Religionfacts.com. Archived from the original on 29 April 2011. Retrieved 4 May 2011.
 103. ^ a b c d Al-Kulayni, Abu Jaʼfar Muhammad ibn Yaʼqub (2015). Kitab al-Kafi. South Huntington, NY: The Islamic Seminary Inc. ISBN 978-0-9914308-6-4.
 104. ^ "Learn to do Shia Prayer – Islamic Prayer – Shia Salat". Revertmuslims.com. Archived from the original on 11 May 2011. Retrieved 4 May 2011.
 105. ^ "Joining Prayers and Other Related Issues". Al-islam.org. Archived from the original on 22 July 2012. Retrieved 4 May 2011.
 106. ^ "The Complete Idiot's Guide to World Religions," Brandon Toropov, Father Luke Buckles, Alpha; 3rd edition, 2004, ISBN 978-1-59257-222-9, p. 135
 107. ^ "Shiʻite Islam" by Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabataba'i (1979), pp. 41–44
 108. ^ Jurisprudence and Law – Islam Reorienting the Veil, University of North Carolina (2009)
 109. ^ "Religions". CIA. The World Factbook. 2010. Archived from the original on 4 June 2011. Retrieved 25 August 2010.
 110. ^ "Shīʿite". Encyclopædia Britannica Online. 2010. Archived from the original on 9 August 2010. Retrieved 25 August 2010.
 111. ^ a b c d e f g h i j "Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". Pew Research Center. 7 October 2009. Archived from the original on 14 December 2015. Retrieved 25 August 2010.
 112. ^ a b c d e f g Miller, Tracy, ed. (October 2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population (PDF). Pew Research Center. Archived from the original (PDF) on 13 January 2010. Retrieved 8 October 2009.
 113. ^ Momen 1985, p. 277
 114. ^ a b "Foreign Affairs – When the Shiites Rise – Vali Nasr". Mafhoum.com. Archived from the original on 15 January 2014. Retrieved 27 January 2014.
 115. ^ "Quick guide: Sunnis and Shias". BBC News. 11 December 2006. Archived from the original on 28 December 2008.
 116. ^ Atlas of the Middle East (Second ed.). Washington, DC: National Geographic. 2008. pp. 80–81. ISBN 978-1-4262-0221-6.
 117. ^ "International Religious Freedom Report 2010". U.S. Government Department of State. Archived from the original on 13 December 2019. Retrieved 17 November 2010.
 118. ^ "International Religious Freedom Report for 2012". US State Department. 2012.
 119. ^ "The New Middle East, Turkey, and the Search for Regional Stability" (PDF). Strategic Studies Institute. April 2008. p. 87. Archived (PDF) from the original on 18 March 2015.
 120. ^ Shankland, David (2003). The Alevis in Turkey: The Emergence of a Secular Islamic Tradition. Routledge. ISBN 978-0-7007-1606-7.
 121. ^ "Country Profile: Pakistan" (PDF). Library of Congress Country Studies on Pakistan. Library of Congress. February 2005. Archived (PDF) from the original on 17 July 2005. Retrieved 1 September 2010. Religion: The overwhelming majority of the population (96.3 percent) is Muslim, of whom approximately 95 percent are Sunni and 5 percent Shia.
 122. ^ "Shia women too can initiate divorce" (PDF). Library of Congress Country Studies on Afghanistan. August 2008. Archived from the original (PDF) on 8 April 2014. Retrieved 27 August 2010. Religion: Virtually the entire population is Muslim. Between 80 and 85 percent of Muslims are Sunni and 15 to 19 percent, Shia.
 123. ^ "Afghanistan". Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook on Afghanistan. Archived from the original on 28 May 2010. Retrieved 27 August 2010. Religions: Sunni Muslim 80%, Shia Muslim 19%, other 1%
 124. ^ al-Qudaihi, Anees (24 March 2009). "Saudi Arabia's Shia press for rights". BBC Arabic Service. Archived from the original on 7 April 2010. Retrieved 24 March 2009.
 125. ^ Merrick, Jane; Sengupta, Kim (20 September 2009). "Yemen: The land with more guns than people". The Independent. London. Retrieved 21 March 2010.
 126. ^ Sharma, Hriday (30 June 2011). "The Arab Spring: The Initiating Event for a New Arab World Order". E-international Relations. Archived from the original on 29 August 2020. In Yemen, Zaidists, a Shia offshoot, constitute 30% of the total population
 127. ^ Leonard Leo. International Religious Freedom (2010): Annual Report to Congress. Diane Publishing. pp. 261–. ISBN 978-1-4379-4439-6. Archived from the original on 1 January 2014. Retrieved 24 October 2012.
 128. ^ Paul Ohia (16 November 2010). "Nigeria: 'No Settlement With Iran Yet'". This Day. Archived from the original on 18 October 2012.
 129. ^ Helene Charton-Bigot, Deyssi Rodriguez-Torres. Nairobi Today. the Paradox of a Fragmented City. African Books Collective, 2010. ISBN 9987-08-093-6, 978-9987-08-093-9. p. 239
 130. ^ Heinrich Matthée (2008). Muslim Identities and Political Strategies: A Case Study of Muslims in the Greater Cape Town Area of South Africa, 1994–2000. kassel university press GmbH. pp. 136–. ISBN 978-3-89958-406-6. Archived from the original on 9 October 2013. Retrieved 14 August 2012.
 131. ^ Mohamed Diriye Abdullahi. Culture and customs of Somalia. Greenwood Publishing Group, 2001. ISBN 0-313-31333-4, 978-0-313-31333-2. p. 55
 132. ^ Yasurō Hase; Hiroyuki Miyake; Fumiko Oshikawa (2002). South Asian migration in comparative perspective, movement, settlement and diaspora. Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology. Archived from the original on 6 September 2015. Retrieved 20 June 2015.
 133. ^ "Pakistan". The World Factbook. Central Intelligence Agency.
 134. ^ James Reynolds, Why Azerbaijan is closer to Israel than Iran, BBC News (12 August 2012).
 135. ^ Ayseba Umutlu, Islam's gradual resurgence in post-Soviet Azerbaijan, Al Jazeera (8 January 2018).
 136. ^ a b Sofie Bedford, "Turkey and Azerbaijan: one religion – two states?" in Turkish-Azerbaijani Relations: One Nation—Two States? (eds. Murad Ismayilov, & Norman A. Graham: Routledge, 2016), p. 128.
 137. ^ Waheed Massoud, Why have Afghanistan's Shias been targeted now?, BBC Afghan (6 December 2011).
 138. ^ a b John Campbell, More Trouble Between Nigeria's Shia Minority and the Police, Council on Foreign Relations (10 July 2019).
 139. ^ Haruna Shehu Tangaza, Islamic Movement in Nigeria: The Iranian-inspired Shia group, BBC Africa (5 August 2019).
 140. ^ Growth of the world's urban and rural population: 1920–2000, p. 81. United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs
 141. ^ "Lebanon". (Sept 2017 est.)
 142. ^ 2018 Report on International Religious Freedom: Kuwait, Office of International Religious Freedom, United States Department of State.
 143. ^ Aswad, B. and Abowd, T., 2013. Arab Americans. Race and Ethnicity: The United States and the World, pp.272-301.
 144. ^ Reese Erlich, Mitigating Sunni-Shia conflict in 'the world’s most charming police state', Agence France-Presse (4 August 2015).
 145. ^ (Ya'qubi; vol. III, pp. 91–96, and Tarikh Abul Fida', vol. I, p. 212.)
 146. ^ Stevan Lars Nielson, PhD; E. Thomas Dowd, PhD, ABPP (2006). The Psychologies in Religion: Working with the Religious Client. Springer Publishing Company. p. 237. ISBN 978-0-8261-2857-7.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 147. ^ "Basra handover completed". Inthenews.co.uk. Archived from the original on 1 August 2011. Retrieved 4 May 2011.
 148. ^ Maddox, Bronwen (30 December 2006). "Hanging will bring only more bloodshed". The Times. London. Archived from the original on 29 October 2019. Retrieved 23 May 2010.
 149. ^ "Al-Ahram Weekly | Region | Shiʻism or schism". Weekly.ahram.org.eg. 17 March 2004. Archived from the original on 4 April 2011. Retrieved 4 May 2011.
 150. ^ The Shia, Ted Thornton, NMH, Northfield Mount Hermon Archived 13 August 2009 at the Wayback Machine
 151. ^ "The Origins of the Sunni/Shia split in Islam". Islamfortoday.com. Archived from the original on 26 January 2007. Retrieved 4 May 2011.
 152. ^ Nasr, Vali (2006). The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape the Future. W.W. Norton & Company Inc. ISBN 978-0-393-06211-3 pp. 52–53
 153. ^ George C. Kohn (2007). Dictionary of Wars. Infobase Publishing. p. 385. ISBN 0-8160-6577-2
 154. ^ Al-e Ahmad, Jalal. Plagued by the West (Gharbzadegi), translated by Paul Sprachman. Delmor, NY: Center for Iranian Studies, Columbia University, 1982.
 155. ^ Saudi Arabia – The Saud Family and Wahhabi Islam Archived 21 July 2011 at the Wayback Machine Library of Congress Country Studies.
 156. ^ Gritten, David (25 February 2006). "Long path to Iraq's sectarian split". BBC News. Archived from the original on 27 July 2008. Retrieved 19 April 2015.
 157. ^ "Malaysian government to Shia Muslims: Keep your beliefs to yourself". globalpost.com. Archived from the original on 28 February 2014. Retrieved 17 March 2014.
 158. ^ "Malaysia" (PDF). International Religious Freedom Report. United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. 2011. Archived (PDF) from the original on 28 March 2017. Retrieved 17 March 2014.
 159. ^ Paula Sanders (1994), Ritual, politics, and the city in Fatimid Cairo, p. 121
 160. ^ Bernard Trawicky, Ruth Wilhelme Gregory, (2002), Anniversaries and holidays, p. 233
 161. ^ "Mawlid al-Nabi (the Prophet's birthday)". Islamqa.info. Archived from the original on 26 December 2015. Retrieved 6 December 2015.
 162. ^ "Lady Fatima inspired women of Iran to emerge as an extraordinary force". 18 March 2017. Archived from the original on 25 August 2018. Retrieved 26 August 2018.
 163. ^ Karbala and Najaf: Shia holy cities April, 2003
 164. ^ Escobar, Pepe (24 May 2002). "Knocking on heaven's door". Central Asia/Russia. Asia Times Online. Archived from the original on 3 June 2002. Retrieved 12 November 2006. To give a measure of its importance, according to a famous hadith (saying) - enunciated with pleasure by the guardians of the shrine - we learn that ‘our sixth imam, Imam Sadeg, says that we have five definitive holy places that we respect very much. The first is Mecca, which belongs to God. The second is Medina, which belongs to the Holy Prophet Muhammad, the messenger of God. The third belongs to our first imam of Shia, Ali, which is in Najaf. The fourth belongs to our third imam, Hussein, in Kerbala. The last one belongs to the daughter of our seventh imam and sister of our eighth imam, who is called Fatemah, and will be buried in Qom. Pilgrims and those who visit her holy shrine, I promise to these men and women that God will open all the doors of Heaven to them.’CS1 maint: unfit URL (link)
 165. ^ Laurence Louėr (2008), Transnational Shia politics: religious and political networks in the Gulf, p. 22
 166. ^ Karen Dabrowska, Geoff Hann, (2008), Iraq Then and Now: A Guide to the Country and Its People Archived 2 January 2017 at the Wayback Machine, p. 239
 167. ^ Cornell 2007, p. 237
 168. ^ "Esposito, John. "What Everyone Needs to Know about Islam" Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p. 45.
 169. ^ "Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan – Presidential Library – Religion" (PDF). Archived (PDF) from the original on 23 November 2011.
 170. ^ Esposito, John. "What Everyone Needs to Know about Islam" Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-515713-0. p. 45
 171. ^ John Pike. "Bahrain – Religion". globalsecurity.org. Archived from the original on 18 January 2012.
 172. ^ "Challenges For Saudi Arabia Amidst Protests in the Gulf – Analysis". Eurasia Review. 25 March 2011. Archived from the original on 1 April 2012.
 173. ^ "Shiʿite Doctrine". iranicaonline.org. Archived from the original on 17 May 2015.
 174. ^ Joanne Richter, (2006), Iran the Culture, p. 7
 175. ^ Mulla Bashir Rahim, An Introduction to Islam Archived 14 October 2009 at the Portuguese Web Archive, by Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
 176. ^ Nahj al-balaghah, Mohaghegh (researcher) 'Atarodi Ghoochaani, the introduction of Sayyid Razi, P.1
 177. ^ Compilation of Imam Ali's Words and the Classification of Nahj al-Balaghah al-islam.org Retrieved 28 Sep 2018
 178. ^ The goal of Seyyed Razi from gathering of Nahj al-Balaghah mashreghnews.ir Retrieved 28 Sep 2018
 179. ^ Islamic Texts Institute (2012). Al-Kafi Book I: Intellect and Foolishness. Taqwa Media. ISBN 978-1-939420-00-8.
 180. ^ Iran the Culture Joanne Richter (2007), p. 7
 181. ^ "About Yemen". Yemeni in Canada. Embassy of the Republic of Yemen in Canada. Archived from the original on 27 January 2007. Retrieved 9 April 2015.
 182. ^ "Yemen [Yamaniyyah]: general data of the country". Population Statistics. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 9 April 2015.
 183. ^ Sunni-Shiʻa Schism: Less There Than Meets the Eye Archived 23 April 2005 at the Library of Congress Web Archives 1991 Page 24
 184. ^ Hodgson, Marshall (1961). "Venture of Islam". Chicago: University of Chicago Press: 262. Cite journal requires |journal= (help)
 185. ^ Ibn Abī Zarʻ al-Fāsī, ʻAlī ibn ʻAbd Allāh (1340). "Rawḍ al-Qirṭās: Anīs al-Muṭrib bi-Rawd al-Qirṭās fī Akhbār Mulūk al-Maghrib wa-Tārīkh Madīnat Fās". ar-Rabāṭ: Dār al-Manṣūr (published 1972): 38. Cite journal requires |journal= (help)
 186. ^ "حين يكتشف المغاربة أنهم كانوا شيعة وخوارج قبل أن يصبحوا مالكيين !". hespress.com. Archived from the original on 12 June 2008.
 187. ^ Ignác Goldziher (1981). Introduction to Islamic Theology and Law. Princeton University Press. p. 218. ISBN 978-0-691-10099-9.
 188. ^ James Hastings (2003). Encyclopedia of Religion and Ethics. Kessinger Publishing. p. 844. ISBN 978-0-7661-3704-2.
 189. ^ "The Initial Destination of the Fatimid caliphate: The Yemen or The Maghrib?". iis.ac.uk. The Institute of Ismaili Studies. Archived from the original on 6 July 2015.
 190. ^ "Shiʻah tenets concerning the question of the imamate – New Page 1". muslimphilosophy.com. Archived from the original on 29 August 2012.
 191. ^ Article by Sayyid 'Ali ibn 'Ali Al-Zaidi,At-tarikh as-saghir 'an ash-shia al-yamaniyeen (Arabic: التاريخ الصغير عن الشيعة اليمنيين, A short History of the Yemenite Shiʻites), 2005 Referencing: Iranian Influence on Moslem Literature
 192. ^ Article by Sayyid 'Ali ibn 'Ali Al-Zaidi, At-tarikh as-saghir 'an ash-shia al-yamaniyeen (Arabic: التاريخ الصغير عن الشيعة اليمنيين, A short History of the Yemenite Shiʻites), 2005 Referencing: Encyclopædia Iranica
 193. ^ Walker, Paul Ernest (1999). Hamid Al-Din Al-Kirmani: Ismaili Thought in the Age of Al-Hakim. Ismaili Heritage Series. 3. London; New York: I.B. Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies. p. 13. ISBN 978-1-86064-321-7.
 194. ^ Madelung, W. "al-Uk̲h̲ayḍir." Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. 7 December 2007 (registration required)
 195. ^ Article by Sayyid Ali ibn ' Ali Al-Zaidi, At-tarikh as-saghir 'an ash-shia al-yamaniyeen (Arabic: التاريخ الصغير عن الشيعة اليمنيين, A short History of the Yemenite Shiʻites), 2005
 196. ^ "Universiteit Utrecht Universiteitsbibliotheek". Library.uu.nl. Archived from the original on 2 May 2006. Retrieved 4 May 2011.
 197. ^ "Yemen's Houthis form own government in Sanaa". Al Jazeera. 6 February 2015. Archived from the original on 7 February 2015. Retrieved 7 February 2015.
 198. ^ "Yemen govt vows to stay in Aden despite IS bombings". Yahoo News. 7 October 2015. Archived from the original on 22 December 2015.
 199. ^ "Arab Coalition Faces New Islamic State Foe in Yemen Conflict". NDTV.com. 7 October 2015. Archived from the original on 4 March 2016.
 200. ^ "Shaykh Ahmad al-Ahsa'i". Archived from the original on 18 February 2007. Retrieved 25 April 2007.
 201. ^ Nasr, Vali, The Shia Revival, Norton, (2006), p. 76
 202. ^ "Congressional Human Rights Caucus Testimony – NAJRAN, The Untold Story". Archived from the original on 27 December 2006. Retrieved 8 January 2007.
 203. ^ "News Summary: China; Latvia". 22 September 2003. Archived from the original on 6 May 2007. Retrieved 1 June 2007.
 204. ^ Daftary, Farhad (1998). A Short History of the Ismailis. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 1–4. ISBN 978-0-7486-0687-0.
 205. ^ Virani, Shafique N. (2010). "The Right Path: A Post-Mongol Persian Ismaili Treatise". Iranian Studies. 43 (2): 197–221. doi:10.1080/00210860903541988. ISSN 0021-0862. S2CID 170748666.
 206. ^ "al-Hakim bi Amr Allah: Fatimid Caliph of Egypt". Archived from the original on 6 April 2007. Retrieved 24 April 2007.
 207. ^ Pintak, Lawrence (2019). America & Islam: Soundbites, Suicide Bombs and the Road to Donald Trump. Bloomsbury Publishing. p. 86. ISBN 978-1-78831-559-3.
 208. ^ Jonas, Margaret (2011). The Templar Spirit: The Esoteric Inspiration, Rituals and Beliefs of the Knights Templar. Temple Lodge Publishing. p. 83. ISBN 978-1-906999-25-4. [Druze] often they are not regarded as being Muslim at all, nor do all the Druze consider themselves as Muslim
 209. ^ "Are the Druze People Arabs or Muslims? Deciphering Who They Are". Arab America. Arab America. 8 August 2018. Retrieved 13 April 2020.
 210. ^ J. Stewart, Dona (2008). The Middle East Today: Political, Geographical and Cultural Perspectives. Routledge. p. 33. ISBN 978-1-135-98079-5. Most Druze do not consider themselves Muslim. Historically they faced much persecution and keep their religious beliefs secrets.
 211. ^ Daftary, Farhad (1998). A Short History of the Ismailis. Edinburgh: Edinburgh University Press. pp. 106–108. ISBN 978-0-7486-0687-0.
 212. ^ "Encyclopedia of the Middle East". Mideastweb.org. 14 November 2008. Archived from the original on 12 May 2011. Retrieved 4 May 2011.
 213. ^ Allamah Muhammad Rida Al Muzaffar (1989). The faith of Shia Islam. Ansariyan Qum. p. 1.
 214. ^ "The Beliefs of Shia Islam – Chapter 1". Archived from the original on 25 October 2016.
 215. ^ "The Beliefs of Shia Islam – Chapter 5.1". Archived from the original on 25 October 2016.
 216. ^ Allamah Muhammad Rida Al Muzaffar (1989). The faith of Shia Islam. Ansariyan Qum. pp. 50–51.

General sources

Further reading

Online

 • Shiʿi: Islam, in Encyclopædia Britannica Online, by Andrew J. Newman, Virginia Gorlinski, Noah Tesch and Adam Zeidan

External links


0.099041938781738