เชโมต (ปารชะฮ์)

Shemot , ShemothหรือShemos ( שְׁמוָת ‎— ภาษาฮีบรูสำหรับ 'ชื่อ' ซึ่งเป็นคำที่สอง และคำแรกที่โดดเด่นของparashah ) เป็นส่วนโตราห์ประจำสัปดาห์ที่ สิบสาม ( פָּרָשָׁה ‎, parashah ) ในรอบปี ของ ชาวยิวในการอ่านโตราห์และ ครั้งแรกในหนังสืออพยพ ประกอบด้วยอพยพ 1:1–6:1 พาราชาห์เล่าถึง ความทุกข์ยากของ ชาวอิสราเอลในอียิปต์การซ่อนและการช่วยชีวิตของทารกโมเสสโมเสสในมีเดียนการเรียกโมเสสการเข้าสุหนัตระหว่างทาง การเข้าพบผู้อาวุโสและโมเสสต่อพระพักตร์ฟาโรห์

ประกอบด้วยอักษรฮีบรู 6,762 ตัว คำภาษาฮีบรู 1,763 คำ 124 ข้อและ 215 บรรทัดในคัมภีร์โตราห์ [1] ชาวยิวอ่านในวันสะบาโต ที่สิบสาม หลังจากSimchat Torahโดยทั่วไปในช่วงปลายเดือนธันวาคมหรือมกราคม [2]

ธิดาของฟาโรห์พบโมเสสในแม่น้ำไนล์ (ภาพวาดโดยเอ็ดวิน ลอง พ.ศ. 2429 )

การอ่าน

ในการอ่านวันสะบาโตโตราห์แบบ ดั้งเดิมParashah แบ่งออกเป็นเจ็ดการอ่านหรือעליות ‎, aliyot ในข้อความ MasoreticของTanakh ( พระคัมภีร์ฮีบรู ) Parashat Shemot มี "ส่วนเปิด" หกส่วน ( פתוה ‎, petuchah ) แบ่งเป็น 6 ส่วน (ประมาณเทียบเท่ากับย่อหน้า มักใช้ตัวย่อด้วยอักษรฮีบรูפ ‎ ( peh )) Parashat Shemot มีเขตการปกครองอีกสองเขต เรียกว่า "ส่วนปิด" ( סתומה ‎, setumah ) แผนก (ตัวย่อด้วยอักษรฮีบรูס ‎ ( Samekh)) ภายในแผนกส่วนที่เปิด ส่วนที่เปิดครั้งแรกจะแบ่งการอ่านครั้งแรก ส่วนที่เปิดที่สองครอบคลุมความสมดุลของการอ่านค่าครั้งแรกและส่วนของการอ่านครั้งที่สอง ส่วนที่เปิดที่สามครอบคลุมความสมดุลของการอ่านครั้งที่สองและส่วนของการอ่านที่สาม ส่วนที่สี่เปิดครอบคลุมความสมดุลของการอ่านครั้งที่สามและครั้งที่สี่และห้าทั้งหมด ส่วนที่ห้าเปิดแบ่งการอ่านที่หก และส่วนที่หกที่เปิดอยู่ครอบคลุมความสมดุลของการอ่านครั้งที่หกและเจ็ดทั้งหมด การแบ่งส่วนที่ปิดจะแยกการอ่านครั้งที่สามและสี่และสรุปการอ่านครั้งที่เจ็ด [3]

อิสราเอลในอียิปต์ (ภาพวาดโดยเอ็ดเวิร์ด พอยน์เตอร์ ค.ศ. 1867 )
ฟาโรห์บันทึกความสำคัญของชาวยิว (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดยJames Tissot )

การอ่านครั้งแรก—อพยพ 1:1–17

ในการอ่านครั้งแรก ผู้สืบเชื้อสายของยาโคบ 70 คนลงมาที่อียิปต์ และชาวอิสราเอลมีลูกดกและเต็มแผ่นดิน [4]ส่วนที่เปิดส่วนแรกสิ้นสุดที่นี่ [5]

โยเซฟและคนรุ่นของเขาทั้งหมดสิ้นชีวิต และฟาโรห์องค์ใหม่ขึ้นมาเหนืออียิปต์ซึ่งไม่รู้จักโยเซฟ (6)พระองค์ทรงบอกประชาชนของพระองค์ว่าชาวอิสราเอลมีจำนวนมากเกินไปและต้องใช้วิธีจัดการที่ชาญฉลาด เกรงว่าพวกเขาจะขยายพันธุ์และเข้าร่วมกับศัตรูของอียิปต์ในสงคราม (7)ชาวอียิปต์จึงตั้งนายงานไว้เหนือชาวอิสราเอลให้ขนของมาให้พวกเขา และชาวอิสราเอลก็สร้างเมืองคลังสำหรับฟาโรห์ปิธมและราอัมเสสแต่ยิ่งชาวอียิปต์ไปทรมานพวกเขามากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทวีมากขึ้นเท่านั้น (8)ชาวอียิปต์ขมขื่นชีวิตชาวอิสราเอลด้วยการทำงานหนักทั้งในด้านอิฐและปูนและในทุ่งนา (9)ฟาโรห์ตรัสกับนางผดุงครรภ์ ชาวฮีบรูว่า ชิฟราห์และปูอาห์ว่าเมื่อพวกเขามอบหญิงฮีบรูแล้ว จะต้องประหารบุตรชายเสีย แต่ปล่อยให้บุตรสาวมีชีวิตอยู่ (10)แต่นางผดุงครรภ์ยำเกรงพระเจ้าและไม่เชื่อฟังฟาโรห์ จึงทรงช่วยเด็กทารกไว้ [11]การอ่านครั้งแรกสิ้นสุดที่นี่ [12]

การพบโมเสส (ภาพวาดโดย Lawrence Alma-Tadema ค.ศ. 1904 )
ธิดาของฟาโรห์รับมารดาของโมเสส (ภาพสีน้ำประมาณ ค.ศ. 1896–1902 โดย James Tissot)

การอ่านครั้งที่สอง—อพยพ 1:18–2:10

ในการอ่านครั้งที่สอง ฟาโรห์ถามนางผดุงครรภ์ว่าทำไมพวกเขาจึงช่วยเด็กชาย และนางผดุงครรภ์ก็ทูลฟาโรห์ว่าสตรีชาวฮีบรูแข็งแรงกว่าสตรีชาวอียิปต์ และคลอดบุตรก่อนที่นางผดุงครรภ์จะเข้าถึงพวกเธอได้ (13)พระเจ้าทรงตอบแทนนางผดุงครรภ์เพราะพวกเขาเกรงกลัวพระเจ้า และพระเจ้าทรงให้พวกเขามีบ้าน (14)ชาวอิสราเอลยังคงเพิ่มจำนวนประชากรต่อไป ฟาโรห์ทรงบัญชาประชาชนทั้งหมดของพระองค์ให้โยนทารกแรกเกิดทุกคนลงแม่น้ำปล่อยให้เด็กผู้หญิงยังมีชีวิตอยู่ [15]ส่วนเปิดที่สองสิ้นสุดที่นี่พร้อมกับส่วนท้ายของบทที่ 1 (16)

ขณะที่อ่านบทที่ 2 ต่อไป คู่สามี ภรรยาชาวเลวี คู่หนึ่ง มีลูกชายคนหนึ่ง และหญิงคนนั้นก็ซ่อนเขาไว้สามเดือน (17)เมื่อซ่อนพระองค์ไว้ไม่ได้แล้ว นางจึงสร้างหีบใบหญ้าทาด้วยเมือกและขี้เถ้า แล้วนำเด็กชายเข้าไปวางไว้ในแม่น้ำ (18)ขณะที่พี่สาวเฝ้าดูอยู่ราชธิดาของฟาโรห์มาสรงน้ำในแม่น้ำ เห็นหีบพันธสัญญา จึงส่งสาวใช้ไปหยิบหีบนั้น (19)เธอเปิดกล่องออก เห็นเด็กร้องไห้ และสงสารเขา โดยตระหนักว่าเขาเป็นเด็กชาวฮีบรูคนหนึ่ง (20)พี่สาวของเขาถามธิดาของฟาโรห์ว่าควรเรียกพยาบาลจากหญิงชาวฮีบรูหรือไม่ และธิดาของฟาโรห์ก็เห็นด้วย [21]เด็กหญิงนั้นโทรหามารดาของเด็ก และพระราชธิดาของฟาโรห์ก็จ้างเธอให้ดูแลเด็กนั้นแทนเธอ (22)เมื่อเด็กโตขึ้น มารดาพาเขาไปหาราชธิดาของฟาโรห์ ผู้รับเลี้ยงเป็นโอรส เรียกเขาว่าโมเสส เพราะนางได้ฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำ (23)การอ่านครั้งที่สองสิ้นสุดที่นี่ [24]

โมเสสปกป้องธิดาของเยโธร (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1523 โดยRosso Fiorentino )
โมเสสและธิดาของเยโธร (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1660–1689 โดยCiro Ferri )

การอ่านครั้งที่สาม—อพยพ 2:11–25

ในการอ่านครั้งที่สาม เมื่อโมเสสโตขึ้น ท่านไปหาพวกพี่น้องและเห็นภาระหนักของพวกเขา (25)เขาเห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งทุบตีชาวฮีบรู เขามองไปทางนั้นและไม่เห็นใครเลยจึงโจมตีชาวอียิปต์คนนั้นแล้วซ่อนเขาไว้ในทราย (26)วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาออกไป ก็พบชายชาวฮีบรูสองคนทะเลาะกัน และถามคนทำผิดว่าเหตุใดจึงตีเพื่อนของตน (27)ชายคนนั้นถามโมเสสผู้ที่แต่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์ โดยถามว่าเขาตั้งใจจะสังหารเขาเหมือนอย่างที่เขาฆ่าชาวอียิปต์หรือไม่ โมเสสจึงตระหนักว่าการกระทำของเขาเป็นที่รู้จักแล้ว (28)เมื่อฟาโรห์ได้ยินก็พยายามจะประหารโมเสส แต่โมเสสหนีไปที่เมืองมีเดียน และนั่งลงข้างบ่อน้ำแห่งหนึ่ง [29]ปุโรหิตแห่งบุตรสาวเจ็ดคนของมีเดียนมารดน้ำฝูงแกะของบิดา แต่คนเลี้ยงแกะไล่พวกเขาออกไป (30)โมเสสลุกขึ้นช่วยบุตรสาวและรดน้ำฝูงแกะ (31)เมื่อพวกเขากลับมาหาเรอูเอลผู้เป็นบิดา เขาถามว่าพวกเขากลับบ้านเร็วขนาดนี้ได้อย่างไร และอธิบายว่าชาวอียิปต์ช่วยพวกเขาจากคนเลี้ยงแกะได้อย่างไร และตักน้ำให้ฝูงแกะด้วย (32)เรอูเอลถามลูกสาวว่าทำไมจึงทิ้งชายไว้ที่นั่น และบอกให้เรียกเขากลับมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน (33)โมเสสพอใจที่จะอาศัยอยู่กับชายคนนั้น และมอบศิปโปราห์ บุตรสาวของเขา ให้โมเสสแต่งงานด้วย [34]โมเสสและศิปโปราห์มีบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งโมเสสเรียกว่าเกอร์โชมโดยบอกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนแปลกหน้า (35)ส่วนที่เปิดที่สามสิ้นสุดที่นี่ [36]

ในระหว่างการอ่านต่อ ฟาโรห์สิ้นพระชนม์ และชาวอิสราเอลคร่ำครวญภายใต้พันธนาการของพวกเขาและ ร้อง ทูลต่อพระเจ้า และพระเจ้าทรงได้ยินพวกเขาและทรงระลึกถึง พันธสัญญาของพระเจ้าที่ทำกับอับราฮัม อิสอัคและยาโค(37)การอ่านครั้งที่สามและช่วงปิดจะสิ้นสุดที่นี่พร้อมกับตอนท้ายของบทที่ 2 (38)

โมเสสที่พุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1615–1617 โดยโดเมนิโก เฟตติ )
การเรียกของโมเสส (ภาพประกอบจากบัตรพระคัมภีร์ที่จัดพิมพ์ในปี 1900 โดยบริษัทการพิมพ์หินโพรวิเดนซ์)

การอ่านครั้งที่สี่—อพยพ 3:1–15

ในการอ่านครั้งที่สี่ในบทที่ 3 เมื่อโมเสสกำลังดูแลฝูงแกะของเยโธร พ่อตาของเขา ที่ภูเขาของพระเจ้า โฮเรบ (อีกชื่อหนึ่งสำหรับภูเขาซีนายในพระคัมภีร์ไบเบิล ) ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาปรากฏแก่เขาในเปลวไฟ ท่ามกลางพุ่มไม้ที่ถูกไฟเผาแต่ไม่ถูกเผา (39)พระเจ้าทรงเรียกโมเสสจากพุ่มไม้ โมเสสตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่” (40)พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสไม่ให้เข้ามาใกล้ และให้ถอดรองเท้าออก เพราะที่ที่เขายืนอยู่นั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (41)พระเจ้าทรงระบุว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ทรงรายงานว่าทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวอิสราเอลและได้ยินเสียงร้องของพวกเขา และทรงสัญญาว่าจะช่วยพวกเขาออกจากอียิปต์ไปยังคานาอัน ดินแดนอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง (42)พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระเจ้าทรงส่งโมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ แต่โมเสสถามว่าท่านเป็นใครจึงควรทำเช่นนั้น (43)พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระเจ้าจะทรงสถิตกับเขา และเมื่อนำพวกเขาออกจากอียิปต์แล้ว เขาจะปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานั้น (44)โมเสสทูลถามพระเจ้าว่าควรจะตรัสกับใครว่าทรงส่งเขาไปหาชาวอิสราเอล และพระเจ้าตรัสว่า "เราจะเป็นอย่างที่เราจะเป็น" ( אָהָיִה אָשָׁר אָּהָיָה ‎, Ehyeh-Asher-Ehyeh ) และบอกให้โมเสสบอกชาวอิสราเอลว่า " ฉันจะเป็น" ( אָהָיָה ‎, เอ้ ) ส่งเขาไป (45)พระเจ้าทรงบอกให้โมเสสบอกชาวอิสราเอลว่าพระเจ้า ( יָהוָה‎, YHVH ) พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเขา พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ทรงส่งพระองค์มา และนี่จะเป็นพระนามของพระเจ้าตลอดไป (46)การอ่านครั้งที่สี่สิ้นสุดที่นี่ [47]

อ่านครั้งที่ห้า—อพยพ 3:16–4:17

ในการอ่านครั้งที่ห้า พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้บอก ผู้อาวุโสของ อิสราเอลถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ และทำนายว่าพวกเขาจะเอาใจใส่โมเสสและไปกับเขาเพื่อบอกฟาโรห์ว่าพระเจ้าทรงพบกับพวกเขา และขอให้ฟาโรห์อนุญาตให้พวกเขาไปสามวัน เดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (48)พระเจ้าทรงทราบดีว่าฟาโรห์จะไม่ปล่อยพวกเขาไปเว้นแต่จะถูกบังคับด้วยมืออันทรงพลัง ดังนั้นพระเจ้าจะโจมตีอียิปต์ด้วยการอัศจรรย์ จากนั้นฟาโรห์จะปล่อยพวกเขาไป (49)พระเจ้าจะทรงให้ชาวอียิปต์มองชาวอิสราเอลในแง่ดี เพื่อชาวอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้มือเปล่า แต่ผู้หญิงทุกคนจะขออัญมณีและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้าน และชาวอิสราเอลก็จะปล้นชาวอียิปต์ [50]โมเสสทำนายว่าพวกเขาจะไม่เชื่อเขา ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เขาเหวี่ยงไม้เท้าลงบนพื้น มันก็กลายเป็นงูและโมเสสก็หนีไปจากที่นั่น (51)พระเจ้าทรงบอกให้โมเสสจับหาง เขาก็ทำเช่นนั้น และมันก็กลายเป็นไม้เรียวอีกครั้ง (52)พระเจ้าทรงอธิบายว่าเป็นเช่นนี้เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงปรากฏแก่โมเสส (53)พระเจ้าตรัสสั่งโมเสสให้เอามือวางไว้ที่อก และเมื่อดึงมือออก มือก็เป็นโรคเรื้อนขาวดุจหิมะ (54)พระเจ้าทรงบอกให้เขาเอามือกลับเข้าที่อก และเมื่อดึงมือออก มือก็กลับมาเป็นปกติ [55]พระเจ้าทรงทำนายไว้ว่าหากพวกเขาไม่ใส่ใจหมายสำคัญแรก พวกเขาก็จะเชื่อหมายสำคัญที่สอง และหากพวกเขาไม่เชื่อหมายสำคัญทั้งสองนั้น โมเสสจะต้องตักน้ำจากแม่น้ำมาเทลงบนแผ่นดิน แล้วน้ำก็จะไหล กลายเป็นเลือด (56)โมเสสทักท้วงว่าเขาไม่ใช่คนพูด แต่พูดช้า แต่พระเจ้าตรัสถามเขาว่าใครเป็นผู้สร้างปากมนุษย์ โมเสสจึงควรไป และพระเจ้าจะทรงสอนเขาว่าควรพูดอะไร (57)โมเสสวิงวอนพระเจ้าให้ส่งคนอื่นไป และพระเจ้าก็ทรงกริ้วโมเสส (58) พระเจ้าตรัสว่าอาโร น้องชายผู้พูดจาไพเราะของโมเสสจะมาพบโมเสส โมเสสจะบอกเขาถึงถ้อยคำที่พระเจ้าจะสอนพวกเขา เขาจะเป็นโฆษกของโมเสส และโมเสสจะเป็นเหมือนพระเจ้าสำหรับเขา [59]และพระเจ้าทรงบอกให้โมเสสนำไม้เท้าไปแสดงหมายสำคัญด้วย (60)การอ่านครั้งที่ห้าและส่วนที่สี่ที่เปิดอยู่สิ้นสุดที่นี่ [61]

Jethro และ Moses (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดย James Tissot)

การอ่านครั้งที่หก—อพยพ 4:18–31

ในการอ่านครั้งที่หก โมเสสกลับไปหาเยโธรและขอให้เขาปล่อยเขากลับไปยังอียิปต์ และเยโธรก็บอกให้เขาไปอย่างสงบ (62)พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจะกลับมาได้ เพราะทุกคนที่พยายามจะฆ่าเขาตายหมดแล้ว (63)โมเสสนำภรรยาและบุตรชายของตน และไม้เท้าของพระเจ้ากลับไปยังอียิปต์ (64)พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจะต้องทำการอัศจรรย์ทุกอย่างที่พระเจ้ามอบไว้ในมือฟาโรห์ให้สำเร็จ แต่พระเจ้าจะทรงทำให้จิตใจ ของเขาแข็งกระด้าง และเขาจะไม่ปล่อยผู้คนไป (65)โมเสสจะต้องไปทูลฟาโรห์ว่าอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้า และฟาโรห์จะต้องปล่อยโอรสของพระเจ้าไปปรนนิบัติพระเจ้า และหากเขาปฏิเสธ พระเจ้าจะทรงประหารโอรสหัวปีของฟาโรห์ [66]พระเจ้าทรงพยายามจะประหารเขาที่ที่พักระหว่างทาง (67)ศิปโปราห์เอาหินเหล็กไฟเข้าสุหนัตให้บุตรชายของนางเข้าสุหนัตเอาหินเหล็กนั้นแตะขาของเขา บอกว่าเขาเป็นเจ้าบ่าวที่เปื้อนเลือดสำหรับเธอ พระเจ้าจึงปล่อยเขาไว้ตามลำพัง (68)ส่วนที่ห้าที่เปิดอยู่สิ้นสุดที่นี่ [69]

โมเสสและอาโรนพูดกับผู้คน (ภาพสีน้ำประมาณ ค.ศ. 1896–1902 โดย เจมส์ ทิสซอต)

ขณะที่อ่านต่อ พระเจ้าบอกอาโรนให้ไปที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อพบโมเสส และเขาไปพบเขาที่ภูเขาของพระเจ้า และจูบเขา (70)โมเสสเล่าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสแก่โมเสส พวกเขาจึงเรียกผู้อาวุโสชาวอิสราเอลมาประชุมกัน อาโรนเล่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสให้ฟังและทำหมายสำคัญต่างๆ (71)ประชาชนเชื่อ และเมื่อได้ยินว่าพระเจ้าทรงระลึกถึงพวกเขาและทอดพระเนตรความทุกข์ยากของพวกเขา พวกเขาก็ก้มศีรษะลงนมัสการ (72)การอ่านครั้งที่หกสิ้นสุดที่นี่พร้อมกับสิ้นสุดบทที่ 4 (73)

โมเสสพูดกับฟาโรห์ (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดย James Tissot)

การอ่านครั้งที่เจ็ด—อพยพ 5:1–6:1

ในบทอ่านที่เจ็ดในบทที่ 5 โมเสสและอาโรนบอกฟาโรห์ว่าพระเจ้าตรัสว่าให้ปล่อยประชากรของพระเจ้าไปเพื่อพวกเขาจะได้จัดงานเลี้ยงถวายแด่พระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร แต่ฟาโรห์ถามว่าพระเจ้าคือใครจึงจะปล่อยอิสราเอลไป (74)พวกเขากล่าวว่าพระเจ้าทรงพบกับพวกเขาแล้ว จึงทูลขอฟาโรห์ให้ปล่อยพวกเขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าสามวัน เกรงว่าพระเจ้าจะโจมตีพวกเขาด้วยโรคระบาดหรือด้วยดาบ (75)ฟาโรห์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุใดจึงให้ประชาชนหยุดพักจากงาน และทรงบัญชาให้นายงานทำงานหนักขึ้น และไม่ให้ฟางมาทำอิฐ อีกต่อไป แต่บังคับให้พวกเขาไปเก็บฟางไว้ใช้เองเพื่อทำอิฐ โควต้าอิฐ [76]

การก่ออิฐในอียิปต์โบราณ (ภาพประกอบหลังจากผู้ที่อยู่ในหลุมศพของRekhmire จากหนังสือ The Bible and ScienceโดยThomas Lauder Brunton ใน ปี 1881 )

ผู้คนกระจัดกระจายไปเก็บฟาง และนายงานก็ทุบตีเจ้าหน้าที่อิสราเอล โดยถามว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ทำอิฐตามโควตาการผลิตเหมือนเมื่อก่อน (77)ชาวอิสราเอลร้องทูลฟาโรห์โดยถามว่าเหตุใดฟาโรห์จึงปฏิบัติต่อผู้รับใช้อย่างรุนแรง แต่เขาบอกว่าพวกเขาเกียจคร้านหากพวกเขามีเวลาขอไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (78)เจ้าหน้าที่จึงเข้าพบโมเสสและอาโรนเมื่อกลับจากเข้าเฝ้าฟาโรห์และกล่าวหาว่าพวกเขาทำให้ชาวอิสราเอลเป็นที่รังเกียจต่อฟาโรห์และพวกผู้รับใช้ของเขา และให้อาวุธสังหารประชาชน [79]

ใน การอ่าน มัฟตีร์ ( מפטיר ‎) ซึ่งจบพาราชาห์ โมเสสถามพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงทำความเลวร้ายกับประชาชน และเหตุใดพระเจ้าจึงส่งเขามา เพราะตั้งแต่เขามาเข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระเจ้า เขาก็ได้ทำ ป่วยอยู่กับประชาชน และพระเจ้าไม่ได้ทรงช่วยกู้ประชาชน (81)พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า บัดนี้จะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทำแก่ฟาโรห์ ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ พระองค์จะทรงปล่อยประชากรไป และทรงขับไล่พวกเขาออกจากแผ่นดินด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ (82)การอ่านครั้งที่เจ็ด ช่วงปิด และพาราชะฮ์สิ้นสุดที่นี่ [83]

การอ่านตามรอบสามปี

ชาวยิวที่อ่านโตราห์ตามรอบสามปีของการอ่านโตราห์จะอ่านพาราชาห์ตามตารางต่อไปนี้: (84)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
มกราคม 2023, มกราคม 2026, มกราคม 2029 . . . มกราคม 2024, มกราคม 2027, ธันวาคม 2029 . . . มกราคม 2568, มกราคม 2571, มกราคม 2574 . . .
การอ่าน 1:1–2:25 3:1–4:17 4:18–6:1
1 1:1–7 3:1–6 4:18–20
2 1:8–12 3:7–10 4:21–26
3 1:13–17 3:11–15 4:27–31
4 1:18–22 3:16–22 5:1–5
5 2:1–10 4:1–5 5:6–9
6 2:11–15 4:6–9 5:10–14
7 2:16–25 4:10–17 5:15–6:1
มัฟตีร์ 2:23–25 4:14–17 5:22–6:1
ดินแดนที่ไหลไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง (ภาพประกอบจากTreasures of the Bible ของ Henry Davenport Northrop ในปี 1894 )

ในแนวขนานโบราณ

Parashah มีความคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณเหล่านี้:

อพยพบทที่ 3

อพยพ 3:8 และ 17, 13:5 และ 33:3 เลวีนิติ 20:24 กันดารวิถี 13:27 และ 14:8 และ [[หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ|เฉลยธรรมบัญญัติ|6:3, 11:9, 26:9 และ 15, 27:3, และ 31:20 บรรยายถึงแผ่นดินอิสราเอลว่าเป็นดินแดนที่ไหล “ด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง” ในทำนองเดียวกัน เรื่องราวของชาวอียิปต์กลาง (ต้นสหัสวรรษที่สองก่อนคริสตศักราช) ของซินูเฮปาเลสไตน์บรรยายถึงดินแดนอิสราเอล หรือตามที่นิทานอียิปต์เรียกว่า ดินแดนของยา: "มันเป็นดินแดนที่ดีที่เรียกว่ายา มีมะเดื่ออยู่ในนั้นและองุ่น มีเหล้าองุ่นมากกว่าน้ำ น้ำผึ้งมีมาก มีน้ำมันอุดม ผลไม้ทุกชนิดอยู่บนต้น มีข้าวบาร์เลย์อยู่ที่นั่นและมีวัวทุกชนิดไม่มีเหลือเลย" [85]

ในการตีความพระคัมภีร์ภายใน

Parashah มีความคล้ายคลึงกันหรือมีการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลพระคัมภีร์เหล่านี้: (86)

อพยพบทที่ 1

รายงานในอพยพ 1:7 ที่ว่าชาวอิสราเอลมีลูกดกและทวีมากขึ้น สะท้อนถึงปฐมกาล 47:27

โมเสสและเยโธร (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1635 โดยแจน วิคเตอร์ส )

อพยพบทที่ 2

การพบกันของโมเสสและซิปโปราห์ที่บ่อน้ำในอพยพ 2:15–21 ถือเป็นการประชุมครั้งที่สามของโตราห์จากการพบกันหลายครั้งที่แอ่งน้ำที่นำไปสู่การแต่งงาน ฉากประเภทเดียวกันนี้คือการพบปะของคนรับใช้ของอับราฮัม (ในนามของอิสอัค) ของเรเบคาห์ที่บ่อน้ำใน ปฐมกาล 24:11–27 และการประชุมของยาโคบกับราเชลที่บ่อน้ำใน ปฐมกาล 29:1–12 แต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับ (1) การเดินทางไปยังดินแดนอันห่างไกล (2) แวะที่บ่อน้ำ (3) หญิงสาวมาที่บ่อน้ำเพื่อตักน้ำ (4) ตักน้ำอย่างกล้าหาญ (5) หญิงสาว กลับบ้านไปรายงานตัวกับครอบครัวของเธอ (6) ชายที่มาเยี่ยมพาครอบครัวมา และ (7) การแต่งงานครั้งต่อไป [87]

โรเบิร์ต วิลสันตั้งข้อสังเกตว่าภาษาอพยพ 2:23 และ 3:7–9 ใช้เพื่อรายงานการปลดปล่อยอิสราเอลจากอียิปต์ของพระเจ้าสะท้อนอยู่ในภาษา1 ซามูเอล 9:16 ใช้เพื่อรายงานระดับความสูงของซาอูล [88]

ในอพยพ 2:24 และ 6:5–6 พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบในการปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์ ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงจำได้ว่าโนอาห์ช่วยเขาให้พ้นจากน้ำท่วมในปฐมกาล 8:1; พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำท่วมอีกใน ปฐมกาล 9:15–16; พระเจ้าทรงจำได้ว่าอับราฮัมช่วยโลทจากการถูกทำลายของเมืองโสโดมและโกโมราห์ในปฐมกาล 19:29; พระเจ้าทรงจำได้ว่าราเชลช่วยเธอจากการไม่มีบุตรในปฐมกาล 30:22; โมเสสเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบเพื่อช่วยชาวอิสราเอลจากพระพิโรธของพระเจ้าหลังจากเหตุการณ์ลูกวัวทองคำในอพยพ 32:13 และเฉลยธรรมบัญญัติ 9:27; พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ "จดจำ" พันธสัญญาของพระเจ้ากับยาโคบ อิสอัค และอับราฮัมในการปลดปล่อยชาวอิสราเอลและแผ่นดินแห่งอิสราเอลใน เลวีนิติ 26:42–45; ชาวอิสราเอลต้องเป่าแตรเพื่อรำลึกและปลดปล่อยจากศัตรูในกันดารวิถี 10:9; แซมซั่นร้องทูลพระเจ้าให้ช่วยเขาจากชาวฟิลิสเตียในผู้วินิจฉัย 16:28; ฮันนาห์อธิษฐานขอให้พระเจ้าระลึกถึงเธอและช่วยให้เธอพ้นจากการไม่มีบุตรใน 1 ซามูเอล 1:11 และพระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานของฮันนาห์ที่จะช่วยเธอจากการไม่มีบุตรใน 1 ซามูเอล 1:19; เฮเซคียาห์เรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงความสัตย์ซื่อของเฮเซคียาห์ในการช่วยให้เขาพ้นจากความเจ็บป่วยใน2 กษัตริย์20:3 และอิสยาห์ 38:3; เยเรมีย์เรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลที่จะไม่ประณามพวกเขาในเยเรมีย์ 14:21; เยเรมีย์เรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงเขาและคิดถึงเขา และแก้แค้นเขาให้กับผู้ข่มเหงเขาในเยเรมีย์ 15:15; พระเจ้าสัญญาว่าจะระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอล และสร้างพันธสัญญานิรันดร์ในเอเสเคียล 16:60; พระเจ้าทรงระลึกถึงเสียงร้องของผู้ถ่อมตนในศิโยนเพื่อแก้แค้นพวกเขาในสดุดี 9:13; ดาวิดเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงพระเมตตาและพระเมตตาของพระเจ้าในสดุดี 25:6; อาซาฟเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงที่ประชุมของพระเจ้าเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากศัตรูในสดุดี 74:2; พระเจ้าทรงระลึกว่าชาวอิสราเอลเป็นเพียงมนุษย์ในสดุดี 78:39; เอธานชาวเอสราห์ทรงเรียกพระเจ้าให้จำไว้ว่าชีวิตของเอธานสั้นเพียงใดในสดุดี 89:48; พระเจ้าทรงระลึกว่ามนุษย์เป็นเพียงผงคลีในสดุดี 103:14; พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบในสดุดี 105:8–10; พระเจ้าทรงจำพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสกับอับราฮัมให้ส่งชาวอิสราเอลไปยังแผ่นดินอิสราเอลในสดุดี 105:42–44; ผู้แต่งสดุดีเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงเขาให้โปรดปรานคนของพระเจ้า คิดถึงเขาในความรอดของพระเจ้า เพื่อเขาจะได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนของพระเจ้าในสดุดี 106:4–5; พระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าและกลับใจตามพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการกบฏและความชั่วช้าในสดุดี 106:4–5; ผู้แต่งสดุดีเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงพระวจนะของพระเจ้าที่มีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้เขามีความหวังในสดุดี 119: 49; พระเจ้าทรงระลึกถึงเราในสถานะต่ำต้อยเพื่อช่วยเราให้พ้นจากศัตรูในสดุดี 136:23–24; งานเรียกร้องให้พระเจ้าระลึกถึงเขาเพื่อช่วยเขาให้พ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าในงาน 14:13; เนหะมีย์อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อโมเสสที่จะปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการถูกเนรเทศในเนหะมีย์ 1:8; และเนหะมีย์สวดอ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ระลึกถึงพระองค์เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นภัยในเนหะมีย์ 13:14–31

อพยพบทที่ 4

พระคัมภีร์ฮีบรูรายงานโรคผิวหนัง ( צָּרַעַת ‎, tzara'at ) และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนัง ( מָּרַעַת ‎, tzara'at ) และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนัง ( מָּרַעַת ‎, tzara'at ) และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนัง ( מָּרַעַת ‎, tzara'at ) ในสถานที่หลายแห่ง บ่อยครั้ง (และบางครั้งก็ไม่ถูกต้อง) แปลว่า "โรคเรื้อน" และ "โรคเรื้อน" ในอพยพ 4:6 เพื่อช่วยโมเสสโน้มน้าวผู้อื่นว่าพระเจ้าได้ส่งเขามา พระเจ้าทรงสั่งให้โมเสสเอามือวางไว้ที่อก และเมื่อเขาหยิบมือออกมา มือของเขาก็ "เป็นโรคเรื้อน ( מְצָרַעַת ‎, m'tzora'at ) ขาวราวกับหิมะ” ในเลวีนิติบทที่ 13–14 โตราห์ได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับโรคผิวหนัง ( צָּרַעַת ‎, tzara'at ) และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนัง ( מָּרַעַת ‎, tzara'at )). ใน กันดารวิถี 12:10 หลังจากที่มิเรียมพูดกับโมเสส เมฆของพระเจ้าก็หายไปจากเต็นท์นัดพบและ "มิเรียมก็เป็นโรคเรื้อน ( מְצָרַעַת ‎, m'tzora'at ) ขาวดุจหิมะ" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 24:8–9 โมเสสเตือนชาวอิสราเอลในกรณีของโรคผิวหนัง ( צָּרַעַת ‎, tzara'at ) อย่างขยันขันแข็งที่จะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ปุโรหิตจะสอนพวกเขา โดยจดจำสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับมิเรียม ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1–19 (ส่วนหนึ่งของ Haftarah สำหรับ Parashah Tazria ) ผู้เผยพระวจนะเอลีชารักษานาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งอารามซึ่งเป็น "โรคเรื้อน" ( מָּצָרָע‎, เมตโซรา ). ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 7:3–20 (ส่วนหนึ่งของ Haftarah สำหรับ Parashah Metzora ) เรื่องนี้เล่าถึง "คนโรคเรื้อน" สี่คน ( מְצָרָעִים ‎, m'tzora'im ) ที่ประตูเมืองระหว่าง การล้อมสะมา เรียของชาวอารัม และใน2 พงศาวดาร 26:19 หลังจากที่กษัตริย์อุสซียาห์พยายามเผาเครื่องหอมในพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม "โรคเรื้อน ( צָּרַעַת ‎, tzara'at ) เกิดขึ้นที่หน้าผากของเขา"

ในการตีความที่ไม่ใช่แรบบินิกยุคแรก

พาราชาห์มีความคล้ายคลึงกันหรือมีการอภิปรายกันในแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่แรบบินิกในยุคแรกๆ เหล่านี้: [89]

อพยพบทที่ 1

ฟิโลอธิบายว่าฟาโรห์สั่งให้อนุญาตให้เด็กผู้หญิงมีชีวิตอยู่ได้ เพราะผู้หญิงไม่มีความโน้มเอียงและไม่เหมาะกับการทำสงคราม และฟาโรห์ก็สั่งให้ทำลายเด็กทารก เพราะผู้ชายจำนวนมากอาจเป็น "ป้อมปราการที่ยากจะยึดและทำลายได้ยาก" [90]

โมเสสเหยียบย่ำมงกุฎของฟาโรห์ (1846 ภาพประกอบโดย Enrico Tempestini)

บทที่ 2

โยเซฟุสรายงานว่าพระราชธิดาของฟาโรห์ชื่อเธอร์มูทิสเห็นโมเสสเป็นเด็กที่น่าทึ่งมากจนเธอรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมโดยไม่มีลูกเป็นของตัวเอง เมื่อเธออุ้มโมเสสไปหาฟาโรห์บิดาของเธอ และนำโมเสสไปเฝ้าฟาโรห์ และกล่าวว่าเธอคิดที่จะแต่งตั้งโมเสสเป็นผู้สืบทอด ถ้าเธอไม่ควรมีลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอเอง ธิดาของฟาโรห์กล่าวว่าโมเสสมีรูปลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์และมีจิตใจกว้างขวาง เธอรับเขามาจากแม่น้ำ และเธอคิดว่าเป็นการสมควรที่จะรับเขามาเลี้ยงและตั้งให้เขาเป็นทายาทแห่งอาณาจักรของฟาโรห์ นางจึงวางเด็กไว้ในพระหัตถ์ของฟาโรห์ แล้วฟาโรห์ก็สวมกอดเขา และสวมมงกุฎบนศีรษะของเด็กด้วยความยินดีตามพระราชธิดาของธิดา แต่โมเสสโยนมงกุฎลงบนพื้นแล้วเหยียบลงไป เมื่ออาลักษณ์เห็นดังนั้นก็พยายามจะฆ่าโมเสสโดยร้องว่าเด็กคนนี้คือคนที่บอกล่วงหน้าว่าถ้าชาวอียิปต์ฆ่าเขา พวกเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายอีกต่อไป อาลักษณ์กล่าวว่าโมเสสเองก็ยืนยันคำทำนายนี้โดยการเหยียบมงกุฎของฟาโรห์ ธรรมาจารย์ร้องทูลฟาโรห์ให้พาโมเสสไปและช่วยชาวอียิปต์ให้พ้นจากความกลัว แต่ธิดาของฟาโรห์ขัดขวางอาลักษณ์และจับโมเสสไป และฟาโรห์ไม่ได้สั่งให้ฆ่าโมเสส เพราะพระเจ้าทรงโน้มน้าวให้ฟาโรห์ไว้ชีวิตเขา[91]

The Burning Bush (ภาพวาดสมัยศตวรรษที่ 17 โดยSébastien Bourdonที่พิพิธภัณฑ์ Hermitage )

บทที่ 3

ฟิโลเล่าว่าตอนที่โมเสสนำฝูงแกะอยู่ เขาได้มาถึงป่าละเมาะในหุบเขา ที่นั่นเขาเห็นพุ่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งจู่ๆ ก็ถูกไฟไหม้โดยไม่มีใครจุดไฟเลย เปลวไฟถูกห่อหุ้มไว้อย่างมิดชิด เปรียบเสมือนไฟที่ลุกจากน้ำพุที่มีไฟปกคลุมอยู่ เพลิงนั้นก็ยังอยู่ไม่หมด เหมือนเอาไฟไปเป็นเชื้อเพลิงในตัวเอง กลางเปลวไฟมีรูปลักษณ์อันงดงาม เป็นรูปเหมือนพระเจ้าที่สุด เปล่งแสงเจิดจ้ายิ่งกว่าไฟ ซึ่งใครๆ ก็จินตนาการได้ว่าเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ แต่ฟิโลบอกว่าให้เรียกมันว่านางฟ้า เพราะมันเพียงแต่เล่าถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในความเงียบงันที่ชัดเจนยิ่งกว่าเสียงใดๆ เพราะพุ่มไม้ที่ลุกไหม้เป็นสัญลักษณ์ของประชาชนที่ถูกกดขี่ และไฟที่ลุกไหม้เป็นสัญลักษณ์ของผู้กดขี่ และพฤติการณ์ที่พุ่มไม้ที่ลุกไหม้ไม่ถูกเผาเป็นสัญลักษณ์ว่าประชาชนที่ถูกกดขี่จะไม่ถูกทำลายโดยผู้ที่โจมตีพวกเขา แต่ความเป็นศัตรูของพวกเขาจะไม่ประสบผลสำเร็จและไร้ผล ทูตสวรรค์เป็นสัญลักษณ์ของความรอบคอบของพระเจ้า[92]

ในการตีความแรบบินิกคลาสสิก

พาราชาห์ถูกกล่าวถึงใน แหล่งข้อมูล ของแรบบินิก เหล่านี้ ตั้งแต่ยุคมิชนาห์และทัลมุด : [93]

อพยพบทที่ 1

รับบีสิเมโอน เบน โยไซอนุมานจาก 1 ซามูเอล 2:27 ว่าเชคินาห์อยู่กับชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาถูกเนรเทศไปยังอียิปต์ และเชไคนาห์ไปพร้อมกับชาวอิสราเอลไม่ว่าพวกเขาจะถูกเนรเทศไปที่ใดก็ตาม แสดงให้เห็นว่าชาวอิสราเอลเป็นที่รักในสายพระเนตรของพระเจ้าเพียงใด [94]

Midrash อนุมานได้จากคำว่า "นี่คือชื่อบุตรชายของอิสราเอล" ในอพยพ 1:1 ว่าอิสราเอลมีความสำคัญเท่าเทียมกันกับพระเจ้าและบริวารแห่งสวรรค์ สำหรับอพยพ 1:1 กล่าวว่า "ชื่อ" และสดุดี 147:4 ยังกล่าวถึง "ชื่อ" โดยอ้างอิงถึงดวงดาวเมื่อกล่าวถึงพระเจ้าว่า "พระองค์ทรงนับจำนวนดวงดาว พระองค์ทรงตั้งชื่อดาวทั้งหมดให้พวกเขา" เมื่ออิสราเอลมาถึงอียิปต์ พระเจ้าก็ทรงนับจำนวนพวกเขาด้วย เนื่องจากพวกมันเปรียบได้กับดวงดาว พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาทั้งหมดตามชื่อของมัน ดังนั้น อพยพ 1:1 จึงกล่าวว่า "ชื่อเหล่านี้คือ" [95]

ซิเฟรถามว่าทำไมอพยพ 1:5 ถึงจดบันทึกโยเซฟเป็นพิเศษ โดยพูดว่า "โยเซฟอยู่ในอียิปต์แล้ว" ในเมื่อผู้อ่านจะรู้เรื่องนี้แล้ว Sifre อธิบายว่าพระคัมภีร์มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าความชอบธรรมของโยเซฟ โยเซฟกำลังดูแลฝูงแกะของยาโคบ และแม้ว่าฟาโรห์จะแต่งตั้งโยเซฟให้เป็นกษัตริย์ในอียิปต์ แต่เขาก็ยังคงให้โยเซฟอยู่ในความชอบธรรมของเขา [96]

ดังที่อพยพ 1:6 รายงานว่า "โยเซฟสิ้นพระชนม์และพี่น้องของเขาทั้งหมด" มิดราชรายงานว่าแรบไบสรุปว่าโยเซฟสิ้นพระชนม์ก่อนพี่น้องของเขา รับบียูดาห์ฮานาซีสอนว่าโยเซฟสิ้นพระชนม์ก่อนพี่น้องเพราะโยเซฟ "สั่งให้พวกแพทย์ผู้รับใช้ของเขาทำยารักษาศพบิดาของเขา" (ดังที่ปฐมกาล 50:2 รายงาน) แต่พวกรับบีสอนว่ายาโคบสั่งให้บุตรชายของเขาดองศพเขา ดังที่ปฐมกาล 50:12 รายงานว่า "บุตรชายของเขาทำกับเขาตามที่เขาสั่งพวกเขา" ตามคำบอกเล่าของแรบไบ โยเซฟสิ้นพระชนม์ก่อนพี่น้องของเขา เพราะเกือบห้าครั้งยูดาห์พูดกับโยเซฟว่า "พ่อผู้รับใช้ของท่าน พ่อผู้รับใช้ของท่าน" (สี่ครั้งในปฐมกาล 44:24, 27, 30 และ 31 และอีกครั้งด้วยกัน กับพี่น้องของเขาในปฐมกาล 43:48)[97]อีกทางหนึ่ง ทัลมุดของชาวบาบิโลนรายงานว่ารับบี Ḥamaบุตรของรับบี Ḥanina สอนว่าโยเซฟเสียชีวิตก่อนพี่น้องของเขา ตามที่เห็นได้จากคำสั่งใน อพยพ 1:6 เพราะเขาประพฤติตัวด้วยความเหนือกว่าและคนที่ไม่ทำ ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่ดำรงอยู่ต่อไปหลังจากที่เขาเสียชีวิต [98]

ยิ่งชาวอียิปต์กดขี่ชาวอิสราเอลมากเท่าไร ชาวอิสราเอลก็ยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

การอ่านรายงานของอพยพ 1:7 "ชนชาติอิสราเอลมีลูกดกและทวีมากขึ้นอย่างล้นเหลือ" Midrash สอนว่าผู้หญิงแต่ละคนให้กำเนิดลูกหกคนทุกครั้งที่เกิด (สำหรับอพยพ 1:7 มีคำกริยาหกคำที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง) Midrash อีกคนหนึ่งกล่าวว่าผู้หญิงแต่ละคนให้กำเนิดบุตร 12 คนทุกครั้งที่เกิด เพราะคำว่า "มีผล" ( פָּרוּ ‎, paru ) หมายถึงสองคน "ทวีคูณ" ( וַיָּשָׁרָצוּ ‎, va-yisheretzu ) อีกสองคน "เพิ่มขึ้น" ( וַיָּרָּבּוּ ‎, va -yirbu ) อีกสองคน "เติบโต" ( וַיַּעַצְמוּ ‎, va-ye'atzmu ) อีกสองคน "อย่างมาก อย่างมาก" ( בָּמְאָד מָּאָד ‎, bi-me'od me'od) อีกสองคน และ "แผ่นดินก็เต็มไปด้วยพวกเขา" ( וַתָּמָּלָא הָאָרָם ‎, va-timalei ha'aretz otam ) อีกสองคน รวมเป็น 12 คน Midrash แนะนำว่าผู้อ่านไม่ควรแปลกใจ เพราะแมงป่องซึ่ง Midrash ถือว่าเป็นหนึ่งในฝูง ( เชรัตซิมซึ่งคล้ายกับוַיָּשׁרְצוּ ‎, va-yisheretzu ) ให้กำเนิดลูกหลานได้ครั้งละ 70 ตัว [99]

Gemara อ้างถึงอพยพ 1:7 เพื่อช่วยแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติตามคำสัญญาของพระเจ้าเสมอ ในเฉลยธรรมบัญญัติ 9:14 พระเจ้าสัญญากับโมเสสว่า “ปล่อยเราไว้เถิด เราจะทำลายพวกเขาและลบล้างชื่อของพวกเขาออกจากใต้ฟ้าสวรรค์ และเราจะสร้างประชาชาติที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาจากพวกท่าน” แม้ว่าโมเสสอธิษฐานขอให้มีกฤษฎีกาให้ลบล้างชื่อชาวอิสราเอล และพระเจ้าได้ทรงทำให้กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นโมฆะ พระเจ้าทรงทำตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าลูกหลานของโมเสสจะกลายเป็นชนชาติที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่กว่าชาวอิสราเอล 600,000 คนในทะเลทราย 1 พงศาวดาร 23:15–17 กล่าวว่า “บุตรชายของโมเสสคือเกอร์โชมและเอลีเอเซอร์ . . . และบุตรชายของเอลีเอเซอร์คือเรฮาวิยาเป็นหัวหน้า และเอลีเอเซอร์ไม่มีบุตรชายคนอื่น และบุตรชายของเรฮาวิยาก็มีมากมายว่าเราสามารถอนุมานได้จากการใช้คำเดียวกันในพระคัมภีร์ว่า "มากมาย" ในทั้ง 1 พงศาวดาร 23:15–17 และอพยพ 1:7 ว่า "มากมาย" หมายถึงมากกว่า 600,000 คน เกี่ยวกับบุตรชายของ Reḥaviya 1 พงศาวดาร 23:15–17 กล่าวว่าพวกเขา "มีมากมาย" และอพยพ 1:7 กล่าวว่า "ชนชาติอิสราเอลมีมากมายและทวีมากขึ้นและมีมากมาย" เช่นเดียวกับเมื่อลูกหลานของอิสราเอลอยู่ในอียิปต์ "จำนวนมาก" หมายความว่ามีมากกว่า 600,000 คน ราฟ โยเซฟให้เหตุผลว่าลูกหลานของเรฮาวิยะ ผู้สืบเชื้อสายของโมเสสก็จะต้องมีจำนวนมากกว่า 600,000 คนเช่นกัน [100]

รับบีเยเรมีย์บาร์อับบาเห็นอพยพ 1: 7 เป็นภาพเล็งเห็นในความฝันของคนรับใช้ของฟาโรห์ในปฐมกาล 40:10 ว่า "และในเถาองุ่นนั้นมีกิ่งสามกิ่ง และในขณะที่มันกำลังผลิบาน ดอกของมันก็ผลิบาน และพวงของมันก็เกิดผลองุ่นสุก " รับบีเยเรมีย์สอนว่า "เถาองุ่น" หมายถึงชาวยิว ดังที่สดุดี 80:9 กล่าวว่า "พระองค์ทรงดึงเถาองุ่นออกจากอียิปต์ พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและปลูกมัน" และรับบีเยเรมีย์อ่านถ้อยคำในปฐมกาล 40:10 "และในขณะที่มันกำลังผลิบาน ดอกของมันก็ผลิบานออกมา" เพื่อบอกล่วงหน้าถึงเวลาที่อพยพ 1:7 รายงานว่าชาวยิวจะอุดมสมบูรณ์และทวีคูณเมื่อใด [101]

จากนั้นกษัตริย์องค์ใหม่หรือฟาโรห์ก็ขึ้นครองอำนาจในอียิปต์ (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

โทเซฟตาอนุมานจากอพยพ 1:7 ว่าตราบใดที่โยเซฟและพี่น้องของเขายังมีชีวิตอยู่ ชาวอิสราเอลชื่นชมความยิ่งใหญ่และเกียรติยศ แต่หลังจากที่โยเซฟสิ้นพระชนม์ (ดังที่รายงานในอพยพ 1:6) ฟาโรห์องค์ใหม่ก็ลุกขึ้นมาปรึกษาหารือกับชาวอิสราเอล (ตามที่รายงานไว้ใน อพยพ 1:8–10) [102]

ราฟและซามูเอลแตกต่างกันในการตีความอพยพ 1:8 มีคนกล่าวว่าฟาโรห์ "ใหม่" ซึ่งไม่รู้จักโจเซฟจริงๆ เป็นคนละคน โดยอ่านคำว่า "ใหม่" ตามตัวอักษร อีกคนหนึ่งกล่าวว่าพระราชกฤษฎีกาของฟาโรห์เท่านั้นที่เป็นของใหม่ เนื่องจากไม่มีข้อความใดระบุว่าอดีตฟาโรห์สิ้นพระชนม์และฟาโรห์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์แทนเขา เกมมาราตีความคำว่า "ใครไม่รู้จักโยเซฟ" ในอพยพ 1:8 ให้หมายถึงว่าเขาออกกฤษฎีกาต่อต้านชาวอิสราเอลราวกับว่าเขาไม่รู้จักโยเซฟ [103]

ชาวอียิปต์ทำให้ชาวอิสราเอลต้องทนทุกข์ทรมานด้วยภาระหนัก (ภาพพิมพ์แกะโดยJulius Schnorr von CarolsfeldจากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

ความทุกข์ยากของชาวอิสราเอล

โทเซฟตาอนุมานจากอพยพ 1:8 ว่าฟาโรห์เริ่มทำบาปต่อหน้าประชาชนก่อน และด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงตีเขาก่อน แต่คนอื่นๆ ก็หนีไม่พ้น (104)ในทำนองเดียวกัน บาไรตาสอนว่าฟาโรห์เป็นผู้ริเริ่มแผนการต่อต้านอิสราเอลครั้งแรกในอพยพ 1:9 และด้วยเหตุนี้จึงถูกลงโทษก่อนเมื่อในอพยพ 7:29 กบมา "บน [เขา] และบนประชากร [ของเขา] และ แก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์" [105]

ชาวอียิปต์ถูกทำลาย (ภาพสีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดย James Tissot)

กามาราตั้งข้อสังเกตว่าในอพยพ 1:10 ฟาโรห์ตรัสว่า "มาเถิด ให้เราจัดการกับเขา อย่างชาญฉลาด " เมื่อเขาควรจะพูดว่า "กับพวกเขา " รับบี ฮามา บาร์ ฮานีนาตรัสว่าฟาโรห์ทรงหมายความดังนี้: "มาเถิด ให้เราเอาชนะพระผู้ช่วยให้รอดแห่งอิสราเอล" ฟาโรห์จึงพิจารณาดูว่าจะทรมานพวกเขาอย่างไร ฟาโรห์ให้เหตุผลว่าถ้าชาวอียิปต์ทรมานชาวอิสราเอลด้วยไฟ อิสยาห์ 66:15–16 ก็บ่งบอกว่าพระเจ้าจะทรงลงโทษชาวอียิปต์ด้วยไฟ ถ้าชาวอียิปต์ทรมานชาวอิสราเอลด้วยดาบ อิสยาห์ 66:16 บ่งชี้ว่าพระเจ้าจะลงโทษชาวอียิปต์ด้วยดาบ ฟาโรห์สรุปว่าชาวอียิปต์ควรทรมานชาวอิสราเอลด้วยน้ำ เพราะตามที่ระบุไว้ในอิสยาห์ 54:9 พระเจ้าทรงสาบานว่าจะไม่นำน้ำท่วมมาลงโทษโลกอีก ชาวอียิปต์ไม่ได้สังเกตว่าถึงแม้พระเจ้าได้สาบานว่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีก แต่พระเจ้าก็ยังทรงสามารถทำให้เกิดน้ำท่วมกับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น ในทางกลับกัน ชาวอียิปต์ไม่ได้สังเกตว่าพวกเขาสามารถตกลงไปในน้ำได้ ตามที่ระบุไว้ในคำพูดของอพยพ 14:27 "ชาวอียิปต์หนีไปทางนั้น" ทั้งหมดนี้ทำให้เบื่ออะไรรับบีเอเลอาซาร์กล่าวว่า: ในหม้อที่พวกเขาปรุง พวกเขาปรุงเอง—นั่นคือด้วยการลงโทษที่ชาวอียิปต์ตั้งใจไว้สำหรับชาวอิสราเอล ชาวอียิปต์เองก็ถูกลงโทษ [106]

รับบี ฮิยาบาร์ อับบา กล่าวในนามของรับบีสิไมว่าบาลาอัม โยบ และเยโธรยืนอยู่ในสภาของฟาโรห์เมื่อเขากำหนดแผนนี้เพื่อต่อต้านชาวอิสราเอล บาลาอัมคิดแผนและถูกสังหาร โยบยอมจำนนและทนทุกข์ทรมาน และเยโธรก็หนีออกจากสภาของฟาโรห์และสมควรที่ลูกหลานของเขาควรนั่งอยู่ในห้องโถงศิลาสกัดในฐานะสมาชิกของสภาซันเฮดริน [107]

ทาสอันโหดร้ายของชาวอิสราเอลในอียิปต์ (ภาพประกอบจากFigures de la Bible ในปี 1728 )

กามาราตั้งคำถามว่าเหตุใดในอพยพ 1:10 ฟาโรห์จึงแสดงความกังวลว่า "เมื่อสงครามเกิดขึ้นกับเรา" ชาวอิสราเอลจะ "ออกจากแผ่นดิน" กามาราให้เหตุผลว่าข้อกังวลของฟาโรห์น่าจะเป็นว่า "เรา [ชาวอียิปต์] จะออกจากแผ่นดินนี้" รับบีอับบาบาร์ Kahana สรุปว่าการใช้งานก็เหมือนกับการใช้ผู้ชายที่กลัวคำสาปแช่งตัวเอง แต่พูดอย่างสละสลวยในแง่ของคำสาปใส่คนอื่น [108]

ชาวอียิปต์ทรมานชาวอิสราเอล (ภาพประกอบจากรูปภาพในพระคัมภีร์ปี 1897 และสิ่งที่พวกเขาสอนเราโดยชาร์ลส ฟอสเตอร์)

เกมมาราตั้งข้อสังเกตว่า อพยพ 1:11 ใช้เอกพจน์ใน "พวกเขาตั้งนายงานไว้เหนือเขา " เมื่อข้อความควรอ่านว่า "เหนือพวกเขา " โรงเรียนของรับบีเอเลอาซาร์ เบนสิเมโอนอนุมานได้ว่าชาวอียิปต์เอาแม่พิมพ์อิฐไปคล้องคอของฟาโรห์ และเมื่อใดก็ตามที่ชาวอิสราเอลบ่นว่าเขาอ่อนแอ พวกเขาจะถามเขาว่า "คุณอ่อนแอกว่าฟาโรห์หรือเปล่า" กามาราจึงตั้งข้อสังเกตถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างคำภาษาฮีบรู "ทาสก์มาสเตอร์" (" missim ") และบางสิ่งที่ก่อตัว (" mesim ") [105]

เกมมาราตั้งข้อสังเกตว่า อพยพ 1:11 ใช้เอกพจน์ในการ "ทำให้พระองค์ ต้องทน ทุกข์กับภาระของพวกเขา" เมื่อข้อความควรอ่านว่า " พวกเขา " เกมมาราอนุมานได้จากข้อนี้ว่าข้อนี้บอกล่วงหน้าว่าฟาโรห์จะต้องทนทุกข์กับภาระหนักของอิสราเอล [105]

Rav และซามูเอลแตกต่างกันในการตีความคำในอพยพ 1:11 "และพวกเขาสร้างเมืองร้านค้าของฟาโรห์ ( ผิด ๆ ) " คนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาถูกเรียกเช่นนั้นเพราะพวกเขาเป็นอันตรายต่อเจ้าของ ( เมสะเกโนต์ ) ในขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะเจ้าของของพวกเขายากจน ( เมมาสเกโนต์ ) เพราะเจ้านายได้ประกาศว่าใครก็ตามที่ครอบครองอาคารจะกลายเป็นคนยากจน [109]

ราฟและซามูเอลแตกต่างกันในการตีความชื่อ "ปิธมและราอัมเสส" ในอพยพ 1:11 มีคนบอกว่าชื่อจริงของเมืองเดียวคือ Pithom แต่ถูกเรียกว่า Raamses เพราะอาคารหลังหนึ่งพังทลายลง ( mitroses ) อีกคนหนึ่งบอกว่าชื่อจริงคือรามเสส แต่เรียกว่าปิธม เพราะปากน้ำลึก ( ปิเตโหม ) กลืนอาคารหลังหนึ่งแล้วตึกเล่า [110]

เกมมาราตั้งคำถามว่าเหตุใดคำว่า "ยิ่งเขาทรมานเขามากเท่าไร เขาก็ยิ่งทวีคูณมากขึ้น เท่านั้น และเขาจะแพร่ขยายออกไปมากขึ้น" ในอพยพ 1:12 จึงไม่แสดงออกมาในอดีตกาลว่า "ยิ่งพวกเขาทวีคูณมาก ขึ้น และยิ่งแพร่กระจายไปต่างประเทศ มากขึ้นเท่านั้น" Resh Lakishตีความข้อนี้เพื่อสอนว่าในเวลานั้นพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้บอกล่วงหน้าแก่พวกเขาว่านี่จะเป็นผลมาจากความทุกข์ [105]

เกมมาราตีความคำว่า "และพวกเขาก็โศกเศร้า ( วา-ยากูซู ) เพราะชนชาติอิสราเอล" ในอพยพ 1:12 เพื่อสอนว่าชาวอิสราเอลเป็นเหมือนหนาม ( โคซิม ) ในสายตาของชาวอียิปต์ [105]

ชาวอียิปต์ทำให้ชีวิตของชาวอิสราเอลตกต่ำลงด้วยการตรากตรำทำงานหนัก (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

รับบี เอเลอาซาร์ ตีความคำว่า "ด้วยความเข้มงวด ( ปาเรค )" ในอพยพ 1:13 หมายความว่าฟาโรห์ได้ชักชวนชาวอิสราเอลให้เป็นทาส "ด้วยปากอันอ่อนหวาน ( เปห์ รัก )" แต่รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานีตีความคำนี้ว่า "ด้วยการทำงานหนัก ( เปริกะห์ )" [111]

รับบีอาฮาวา บุตรชายของรับบีเซอีราสอนว่าผักกาดหอมมีรสหวานในตอนต้น (ในใบ) และมีรสขมที่ปลาย (ในก้าน) ฉันใด ชาวอียิปต์ก็หวานสำหรับชาวอิสราเอลในตอนแรกและมีรสขมในตอนต้นฉันนั้น จบ. ชาวอียิปต์มีความอ่อนหวานในตอนแรก ดังที่ปฐมกาล 47:6 รายงานว่าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า "แผ่นดินแห่งอียิปต์อยู่ตรงหน้าเจ้า ให้บิดาและพี่น้องของเจ้าอาศัยอยู่ในดินแดนที่ดีที่สุด" และชาวอียิปต์ก็ขมขื่นในตอนท้าย ดังที่อพยพ 1:14 รายงานว่า "และพวกเขา (ชาวอียิปต์) ทำให้ชีวิตของพวกเขา (ชาวอิสราเอล) ขมขื่น" [112]

ชาวอียิปต์ให้ชาวอิสราเอลทำงานเป็นทาสในทุ่งนาและสร้างเมืองด้วยอิฐและปูน (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

ราวาตีความอพยพ 1:14 เพื่อสอนว่าในตอนแรก ชาวอียิปต์ทำให้ชีวิตของชาวอิสราเอลขมขื่นด้วยปูนและอิฐ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นงานรับใช้ทุกรูปแบบในสนาม รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี กล่าวในนามของรับบี โจนาธานว่าชาวอียิปต์มอบหมายงานผู้ชายให้กับผู้หญิง และงานของผู้หญิงให้กับผู้ชาย และแม้แต่รับบีเอเลอาซาร์ซึ่งอธิบาย "ความเข้มงวด ( פָרָרָךָ ‎, parech )" ว่าหมายถึง "ด้วยปากที่อ่อนโยน" ในอพยพ 1:13 ก็ยอมรับว่าในช่วงท้ายของอพยพ 1:14 פָרָרָךָ ‎, parechแปลว่า "ด้วยการทำงานที่เข้มงวด " [113]

เมื่อพบคำกริยา "กล่าวหา" สี่กรณี เช่น ในอพยพ 1:22 Midrash สอนว่าฟาโรห์ได้ออกกฤษฎีกาสี่ฉบับแก่ชาวอิสราเอล ในตอนแรก พระองค์ทรงบัญชานายงานให้ชาวอิสราเอลทำอิฐตามจำนวนที่กำหนด จากนั้นพระองค์ทรงบัญชาไม่ให้นายงานไม่อนุญาตให้ชาวอิสราเอลนอนในบ้านของตน โดยตั้งใจที่จะจำกัดความสามารถในการมีลูก นายงานบอกชาวอิสราเอลว่าถ้าพวกเขากลับบ้านไปนอน พวกเขาจะใช้เวลาสองสามชั่วโมงในแต่ละเช้าและไม่เคยทำอิฐหรือจำนวนที่ได้รับให้เสร็จเลย ดังที่อพยพ 5:13 รายงาน: "และนายงานก็รีบเร่งโดยพูดว่า: 'จงทำให้สำเร็จลุล่วง งานของคุณ'" ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงนอนอยู่บนพื้นในลานอิฐ พระเจ้าบอกชาวอียิปต์ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มจำนวนลูกหลานของเขาเหมือนดวงดาว ดังในปฐมกาล 22:17 พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่า “เราจะอวยพรเจ้าด้วยพรนั้น และเมื่อทวีจำนวนขึ้น เราจะทวีคูณเจ้า เมล็ดพืชดั่งดวงดาวแห่งสวรรค์” แต่บัดนี้ชาวอียิปต์วางแผนอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อไม่ให้ชาวอิสราเอลเพิ่มจำนวนขึ้น พระเจ้าจึงทรงตั้งพระทัยที่จะเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ามีชัย และในอพยพ 1:12 รายงานทันทีว่า "แต่ยิ่งพวกเขาทนทุกข์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทวีมากขึ้นเท่านั้น"(114)เมื่อฟาโรห์เห็นว่าชาวอิสราเอลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามแม้จะมีกฤษฎีกาของพระองค์ พระองค์จึงทรงกฤษฎีกาเกี่ยวกับเด็กผู้ชาย ดังที่อพยพ 1:15–16 รายงานว่า “และกษัตริย์แห่งอียิปต์ตรัสกับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรู . . และพระองค์ตรัสว่า: 'เมื่อคุณทำหน้าที่ผดุงครรภ์ให้กับหญิงชาวฮีบรู คุณจะต้องตรวจดูอุจจาระ ถ้าเป็นลูกชายคุณก็จะต้องฆ่าเขาเสีย'" ( 115)ในที่สุด (ดังที่อพยพ 1:22 รายงาน) " ฟาโรห์กำชับคนทั้งปวงของพระองค์ว่า 'บุตรชายทุกคนที่เกิดมาให้โยนลงไปในแม่น้ำ'" (116)

ฟาโรห์และผดุงครรภ์ (สีน้ำประมาณปี 1896–1902 โดย James Tissot)

ผดุงครรภ์ที่ชอบธรรม

Rav Awira สอนว่าพระเจ้าทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากอียิปต์เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงที่ชอบธรรมที่อาศัยอยู่ในยุคนั้น เมื่อสตรีผู้ชอบธรรมไปตักน้ำ พระเจ้าทรงให้ปลาตัวเล็ก ๆ เข้ามาในเหยือกของพวกเธอ เมื่อพวกเขายกเหยือกขึ้น ก็มีน้ำครึ่งหนึ่งและปลาอีกครึ่งหนึ่ง พวกเขาตั้งหม้อสองใบบนไฟ ใบหนึ่งใส่น้ำและอีกใบหนึ่งใส่ปลา พวกเขายกกระถางไปให้สามีในทุ่งนา พวกเขาอาบน้ำ เจิม เลี้ยงอาหาร ให้ดื่ม และมีความสัมพันธ์กับพวกเขาท่ามกลางคอกแกะ ดังสะท้อนให้เห็นในสดุดี 68:14 [117]

เกมมาราตีความสดุดี 68:14 เพื่อสอนว่าชาวอิสราเอลสมควรได้รับของที่ริบมาจากชาวอียิปต์เป็นรางวัลสำหรับการนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ โดยสังเกตว่าสดุดี 68:14 พูดถึง "นกพิราบที่ปกคลุมไปด้วยเงิน และขนปีกของมันด้วยทองคำสีเหลือง" [118]

เกมมาราสอนว่าเมื่อสตรีชาวอิสราเอลตั้งครรภ์ พวกเธอกลับบ้าน และเมื่อถึงเวลาคลอดบุตร พวกเธอคลอดบุตรใต้ต้นแอปเปิ้ล ดังที่สะท้อนให้เห็นในเพลงเพลง 8 : 5 พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาซักและจัดทารกให้ตรงเหมือนที่พยาบาลผดุงครรภ์ทำ ดังที่สะท้อนให้เห็นในเอเสเคียล 16:4 ทูตสวรรค์ได้จัดเตรียมเค้กน้ำมันและน้ำผึ้งให้กับทารก ดังสะท้อนให้เห็นในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:13 เมื่อชาวอียิปต์ค้นพบทารก พวกเขาก็มาเพื่อฆ่าพวกเขา แต่พื้นดินกลืนทารกนั้นเข้าไปอย่างน่าอัศจรรย์ และชาวอียิปต์ก็ไถทับพวกเขา ดังที่สะท้อนให้เห็นในสดุดี 129:3 หลังจากที่ชาวอียิปต์จากไป เด็กทารกก็แหวกแผ่นดินเหมือนต้นไม้ที่แตกหน่อ ดังที่สะท้อนให้เห็นในเอเสเคียล 16:7 เมื่อเด็กๆ โตขึ้น พวกเขามาเป็นฝูงไปที่บ้าน ดังที่สะท้อนให้เห็นในเอเสเคียล 16:7 (อ่านว่า "เครื่องประดับ (ba'adi 'adayim )" แต่ "ฝูงแกะ ( be'edre 'adarim )") และด้วยเหตุนี้เมื่อพระเจ้าทรงปรากฏที่ทะเลพวกเขาเป็นคนแรกที่รู้จักพระเจ้าโดยตรัสในถ้อยคำของอพยพ 15: 2 ว่า "สิ่งนี้ เป็นพระเจ้าของฉัน และฉันจะสรรเสริญพระองค์” (119)

ราฟและซามูเอลแตกต่างกันเกี่ยวกับตัวตนของนางผดุงครรภ์ชิฟราห์และปูอาห์ ซึ่งฟาโรห์ตรัสด้วยในอพยพ 1:15 คนหนึ่งบอกว่าเป็นแม่ลูก และอีกคนบอกว่าเป็นแม่สามีและลูกสะใภ้ ตามที่ผู้ที่กล่าวว่าพวกเขาเป็นแม่และลูกสาว พวกเขาคือโยเคเบดและมิเรียม และตามที่ผู้ที่กล่าวว่าเขาเป็นแม่สามีและลูกสะใภ้ พวกเขาคือโยเคเบดและเอลีเชบาซึ่งแต่งงานกับอาโรน บาไรตาสอนตามผู้ที่กล่าวว่าพวกเขาเป็นแม่และลูกสาวโดยสอนว่าโยเคเบดถูกเรียกว่าชิฟราห์เพราะเธอยืดแขนขาของทารกแรกเกิดให้ตรง คำอธิบายอีกประการหนึ่งคือเธอถูกเรียกว่าชิฟราห์เพราะชาวอิสราเอลมีลูกดก (sheparu ) และทวีคูณในสมัยของเธอ มีเรียมถูกเรียกว่า Puah เพราะเธอร้อง ( po'ah ) ให้ลูกในครรภ์เพื่อพาพวกเขาออกมา คำอธิบายอีกประการหนึ่งคือเธอถูกเรียกว่าปูอาห์เพราะเธอร้อง ( โปอา ) ด้วยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ว่า "แม่ของฉันจะมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งจะช่วยอิสราเอล" [113]

ฟาโรห์และผดุงครรภ์ (ภาพจิ๋วบนหนังลูกวัวจากต้นศตวรรษที่ 14 โกลเดนฮักกาดาห์ คาตาโลเนีย)

เกมมาราตีความคำพูดที่ฟาโรห์พูดในอพยพ 1:16 ว่า "เมื่อเจ้าทำหน้าที่ผดุงครรภ์ให้กับสตรีชาวฮีบรู เจ้าจะต้องดูที่เก้าอี้คลอดบุตร (ออบนายอิม) รับบีฮานันสอนว่าฟาโรห์ให้สัญญาณแก่นางผดุงครรภ์ว่าเมื่อ ผู้หญิงคนหนึ่งงอตัวเพื่อคลอดบุตรต้นขาของเธอจะเย็นชาเหมือนก้อนหิน ( อาบานิม ) อีกคนหนึ่งอธิบายว่าคำว่าobnayimหมายถึงอุจจาระที่คลอดบุตรตามเยเรมีย์ 18: 3 ซึ่งกล่าวว่า: "แล้วฉันก็ลงไปที่โต๊ะช่างหม้อ ที่บ้าน และดูเถิด เขากำลังทำงานอยู่ที่ก้อนหิน" ผู้หญิงที่คลอดบุตรก็จะมีต้นขาข้างหนึ่ง มีต้นขาข้างหนึ่ง และมีท่อนขวางอยู่ฉันใด ผู้หญิงที่คลอดบุตรก็จะมีต้นขาข้างหนึ่งเหมือนกัน ต้นขาด้านหนึ่ง ต้นขาอีกด้านหนึ่ง และเด็กที่อยู่ตรงกลาง[113]

รับบีฮานีนาอนุมานจากคำว่า "ถ้าเป็นลูกชายก็จงฆ่าเขาเสีย" ในอพยพ 1:16 ว่าฟาโรห์ให้นางผดุงครรภ์แสดงสัญญาณว่าเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรชาย ใบหน้าของทารกจะก้มลง และถ้าเป็นลูกสาว ใบหน้าของทารกจะหงายขึ้น [113]

รับบีโฮเซ บุตรชายของรับบีฮานินาอนุมานจากคำว่า "ถึงพวกเขา" ในอพยพ 1:17 ว่าฟาโรห์เสนอนางผดุงครรภ์ แต่พวกเขาปฏิเสธเขา [113]

บาไรตาตีความคำว่า "แต่ช่วยชีวิตเด็กชายไว้" ในอพยพ 1:17 เพื่อสอนว่าไม่เพียงแต่นางผดุงครรภ์จะไม่ฆ่าเด็กทารกเท่านั้น แต่ยังจัดหาน้ำและอาหารให้พวกเขาด้วย [120]

พระเจ้าทรงพอพระทัยนางผดุงครรภ์ที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของฟาโรห์ที่ให้ฆ่าทารกเหล่านั้น และพระองค์ทรงอวยพรให้พวกเขามีครอบครัวของพวกเขาเอง (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

กามาราตีความคำตอบของนางผดุงครรภ์ต่อฟาโรห์ใน อพยพ 1:19 ว่าสตรีชาวอิสราเอล "มีชีวิตชีวา ( אָיוָת ‎, chayot )" หมายความว่าพวกเธอบอกเขาว่าชาวอิสราเอลเป็นเหมือนสัตว์ ( שָיוָת ‎, chayot ) สำหรับปฐมกาล 49 :9 เรียกยูดาห์ว่า "ลูกสิงโต" ปฐมกาล 49:17 เรียกว่าดาน "งู" ปฐมกาล 49:21 เรียกว่านัฟทาลี "กวางตัวเมียที่ถูกปล่อย" ปฐมกาล 49:14 เรียกว่าอิสสาคาร์ "ลาที่แข็งแกร่ง" เฉลยธรรมบัญญัติ 33:17 เรียกโยเซฟว่า "วัวหัวปี" ปฐมกาล 49:27 เรียกเบนจามินว่า "หมาป่าที่เขมือบ" และเอเสเคียล 19:2 เรียกแม่ของพวกมันทั้งหมดว่า "สิงโต"" [113]

ราฟและซามูเอลตีความรายงานในอพยพ 1:21 ต่างกันว่า "เพราะนางผดุงครรภ์เกรงกลัวพระเจ้า" พระเจ้า "จึงทรงสร้างบ้านให้พวกเขา" มีคนกล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นบรรพบุรุษของตระกูลปุโรหิตและตระกูลเลวี เนื่องจากอาโรนและโมเสสเป็นลูกหลานของโยเคเบด และอีกคนหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์แห่งอิสราเอล โดยสอนว่าคาเลบแต่งงานกับมิเรียม ซึ่ง1 พงศาวดาร 2:19 เรียกว่าเอฟราธและ 1 ซามูเอล 17:12 รายงานว่าดาวิดเป็นบุตรชายของชาวเอฟราธัน [121]

โทเซฟตาอนุมานมาจากอพยพ 1:22 ว่าชาวอียิปต์ภาคภูมิใจต่อพระเจ้าเพียงเพราะน้ำในแม่น้ำไนล์เท่านั้น และด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงลงโทษพวกเขาด้วยน้ำเท่านั้น เมื่อในอพยพ 15:4 พระเจ้าทรงโยนรถม้าศึกและกองทัพของฟาโรห์เข้าไปในกก ทะเล . [122]

รับบีโฮเซ บุตรชายของรับบีฮานินา อนุมานจากคำว่า "ฟาโรห์เรียกเก็บเงินประชาชนทั้งหมดของเขา" ในอพยพ 1:22 ว่าฟาโรห์กำหนดกฤษฎีกาเดียวกันนี้กับประชาชนของเขาเองและชาวอิสราเอล รับบีโฮเซ่จึงสรุปว่าฟาโรห์ได้ออกพระราชกฤษฎีกาสามครั้งติดต่อกัน: (1) ในอพยพ 1:16 ฟาโรห์ได้ออกกฤษฎีกาว่า "ถ้าเป็นบุตรชาย เจ้าจงฆ่าเขา"; (2) ในอพยพ 1:22 ฟาโรห์มีพระราชกฤษฎีกาว่า "บุตรชายทุกคนที่เกิดมาจงโยนลงไปในแม่น้ำ"; และ (3) ในอพยพ 1:22 ฟาโรห์ได้ออกกฤษฎีกาเดียวกันนี้กับประชากรของเขาเอง [123]

โยเชฟ มิเรียม และโมเสส (ภาพประกอบจากรูปภาพพระคัมภีร์ปี 1897 และสิ่งที่พวกเขาสอนเราโดยชาร์ลส ฟอสเตอร์)

อพยพบทที่ 2

เมื่ออ่านคำว่า "และมีชายคนหนึ่งในวงศ์วานเลวี" ในอพยพ 2:1 เกมาราจึงถามว่าเขาไปที่ไหน Rav Judah bar Zebina สอนว่าเขาทำตามคำแนะนำของลูกสาว มีบาไรตาสอนว่าเมื่ออัมรามได้ยินว่าฟาโรห์ได้ออกกฤษฎีกา (ตามรายงานในอพยพ 1:22) ว่า "เจ้าจงโยนบุตรชายทุกคนที่เกิดมาจงโยนลงแม่น้ำ" อัมรามสรุปว่าการมีลูกนั้นเปล่าประโยชน์ เขาจึงหย่ากับภรรยาของเขา และชายอิสราเอลทุกคนก็ปฏิบัติตาม และหย่าร้างกับภรรยาของตน แต่ลูกสาวของอัมรามบอกเขาว่ากฤษฎีกาของเขารุนแรงกว่าของฟาโรห์ เนื่องจากกฤษฎีกาของฟาโรห์ส่งผลกระทบต่อบุตรชายเท่านั้น ในขณะที่กฤษฎีกาของอัมรามส่งผลกระทบต่อทั้งลูกชายและธิดา กฤษฎีกาของฟาโรห์ส่งผลกระทบต่อโลกนี้เท่านั้น แต่กฤษฎีกาของอัมรามกีดกันลูกหลานทั้งโลกนี้และโลกหน้า และมีข้อสงสัยว่ากฤษฎีกาของฟาโรห์จะสำเร็จหรือไม่ แต่เนื่องจากอัมรามเป็นคนชอบธรรม จึงแน่ใจได้ว่าพระราชกฤษฎีกาของพระองค์จะสำเร็จ เมื่อถูกชักชวนด้วยการโต้แย้งของเธอ อัมรามจึงรับภรรยาของเขากลับ และคนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามและนำภรรยาของตนกลับคืนมา กามาราจึงถามว่าทำไมอพยพ 2:1 รายงานว่าอัมราม "รับตัว" โจเคเบดมาเป็นภรรยา ในเมื่อควรจะอ่านได้ว่าเขารับเธอกลับมา Rav Judah bar Zebina สอนว่า Amram แต่งงานใหม่กับ Jochebed ราวกับว่าเป็นการแต่งงานครั้งแรกของพวกเขา เขานั่งเธอในเก้าอี้ซีดานตามธรรมเนียมของเจ้าสาวคนแรก อาโรนและมิเรียมเต้นรำต่อหน้าเธอ และเหล่าทูตสวรรค์ที่ปรนนิบัติเรียกเธอ (ตามถ้อยคำของสดุดี 113:9) ว่า "มารดาที่ร่าเริงมีบุตร" [123]

โมเสสและโจเชเบด (วาดโดยเปโดร อาเมริโก ค.ศ. 1884 )

เมื่ออ่านคำว่า "ธิดาของเลวี " ตามตัวอักษรในอพยพ 2:1 รับบี Ḥama bar Ḥanina อนุมานได้ว่าโยเชเบดตั้งครรภ์ระหว่างครอบครัวของยาโคบเดินทางไปอียิปต์ (ดังที่ปฐมกาล 46:8–27 ไม่ได้ระบุรายชื่อเธอในบรรดาผู้ที่เดินทางไปอียิปต์) และ เกิดภายในกำแพงอียิปต์ (ดังที่ กันดารวิถี 26:59 รายงานว่าโจเคเบด "เกิดมาเพื่อเลวีในอียิปต์") แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เธอมีอายุ 130 ปีตามการคำนวณของเกมารา แต่ราฟ ยูดาห์ก็สอนว่าเธอถูกเรียกว่า "ลูกสาว" เพราะลักษณะของหญิงสาวได้เกิดใหม่ในตัวเธอ [123]

เกมาราตีความคำว่า "เธอซ่อน [ทารก] สามเดือน" ในอพยพ 2:2 โดยอธิบายว่าเธอสามารถทำได้เพราะชาวอียิปต์นับเฉพาะเวลาที่เธอตั้งครรภ์นับจากเวลาที่อัมรามและโยเคเบดแต่งงานใหม่ แต่ ตอนนั้นเธอท้องได้สามเดือนแล้ว เกมมาราถามว่าแล้วอพยพ 2:2 ควรรายงานว่า "ผู้หญิงคนนั้นตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย" เมื่อเธอตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วอย่างไร Rav Judah bar Zebina อธิบายว่าอพยพ 2:2 จึงหมายถึงการเปรียบเทียบการส่งโมเสสของโยเชเบดกับความคิดของเขา เนื่องจากความคิดของเขาไม่เจ็บปวด การเกิดของเขาก็เช่นกัน กามาราอนุมานว่าพรอวิเดนซ์แยกสตรีที่ชอบธรรมบางคนออกจากกฤษฎีกาของปฐมกาล 3:16 ในวันเอวาที่ว่า "เจ้าจะต้องคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด" [123]

Moses Laid Amid the Flags (ภาพสีน้ำประมาณ ค.ศ. 1896–1902 โดย James Tissot)

แปลคำว่า "และเมื่อเธอเห็นเขาว่าเขาเป็นคนดี" ในอพยพ 2:2 รับบีเมียร์สอนว่าชื่อของเขาคือทอฟ แปลว่า "ดี" รับบียูดาห์กล่าวว่าชื่อของเขาคือโทบีอาห์ แปลว่า "พระเจ้าทรงแสนดี" รับบีเนหะมีย์อนุมานจากคำว่า "ดี" ที่โยเคเบดมองเห็นล่วงหน้าว่าโมเสสสามารถเป็นศาสดาพยากรณ์ได้ บางคนบอกว่าเขาเกิดมาโดยไม่ต้องปรับปรุงอีก ดังนั้นเขาจึงเกิดมาเข้าสุหนัต และนักปราชญ์สังเกตเห็นความคล้ายคลึงระหว่างอพยพ 2:2 ซึ่งกล่าวว่า "และเมื่อเธอเห็นเขาว่าเขาเป็นคนดี" และปฐมกาล 1:4 ซึ่งกล่าวว่า "และพระเจ้าทรงเห็นแสงสว่างว่าดี" และอนุมานได้ จากการใช้คำว่า "ดี" คล้าย ๆ กันคือเมื่อโมเสสเกิด บ้านทั้งหลังก็เต็มไปด้วยแสงสว่าง [123]

เกมาราถามว่าทำไม (ตามรายงานในอพยพ 2:3) ถึง "เธอซ่อนเขาไม่ได้อีกต่อไป" Gemara อธิบายว่าเมื่อใดก็ตามที่ชาวอียิปต์ได้รับแจ้งว่ามีเด็กเกิด พวกเขาจะพาเด็กคนอื่น ๆ เข้าไปในละแวกบ้านเพื่อให้ทารกแรกเกิดได้ยินเด็กคนอื่น ๆ ร้องไห้และร้องไห้ไปพร้อมกับพวกเขา ซึ่งเป็นการเปิดเผยตำแหน่งของทารกแรกเกิด [123]

รับบี เอเลอาซาร์อธิบายว่าการเลือกใช้หญ้าแฝกของโยเคเบดซึ่งเป็นวัสดุราคาถูกสำหรับหีบพันธสัญญา (ตามที่รายงานในอพยพ 2:3) แสดงให้เห็นว่าเงินของคนชอบธรรมมีค่าสำหรับพวกเขามากกว่าร่างกายของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาไม่ควรถูกผลักดันให้ขโมย รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี อธิบายว่าเธอเลือกต้นหญ้าสำหรับหีบเพราะเป็นวัสดุอ่อนที่สามารถทนต่อการเผชิญหน้ากับวัสดุทั้งอ่อนและแข็งได้ [123]

บาไรตาสอนว่าโยเคเบด "ทามันด้วยเมือกและขี้เลื่อย" (ดังที่รายงานใน อพยพ 2:3) ด้วยเมือกด้านในและด้านนอก เพื่อว่าทารกผู้ชอบธรรม โมเสสจะได้ไม่ต้องดมกลิ่นเหม็นของ ขว้าง. [123]

รับบี เอเลอาซาร์ แปลคำว่า "เธอวางเด็กไว้ในนั้นแล้ววางไว้ในกอ ( suf )" ในอพยพ 2:3 อ่าน คำว่า sufแปลว่า ทะเลแดง (เรียกว่าYam Suf , יַם-סוּף ‎) แต่รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มานี กล่าวว่าsufหมายถึง "ต้นอ้อ" เช่นเดียวกับในอิสยาห์ 19:6 ที่กล่าวว่า "ต้นกกและธงจะเหี่ยวเฉาไป" [124]

Moses in the Bulrushes (ภาพวาดศตวรรษที่ 19 โดยHippolyte Delaroche )

นักปราชญ์สอนใน Baraita ในทัลมุดของชาวบาบิโลนว่าผู้พยากรณ์หญิงเจ็ดคนพยากรณ์ในนามของชาวยิว พวกกามาราระบุว่าพวกเขาคือซาราห์มิเรียมเดโบราห์ ฮันนาห์อาบิเกลฮุลดาห์และเอสเธอร์ [125]กามาราอธิบายว่ามิเรียมเป็นผู้เผยพระวจนะหญิง ดังที่อพยพ 15:20 กล่าวอย่างชัดเจน: “และมิเรียมผู้เผยพระวจนะหญิง น้องสาวของอาโรนก็ถือรำมะนาไว้ในมือของนาง” เกมมาราถามว่าทำไมข้อนี้จึงกล่าวถึงเฉพาะอาโรนเท่านั้น ไม่ใช่โมเสส ราฟ นาฮมัน กล่าวว่า ราฟกล่าวว่าเธอพยากรณ์ตอนที่เธอเป็นเพียงน้องสาวของอาโรน ก่อนที่โมเสสจะเกิด โดยบอกว่าแม่ของเธอถูกกำหนดให้คลอดบุตรชายผู้จะช่วยชาวยิวให้พ้นความรอด เมื่อโมเสสเกิด ทั่วทั้งบ้านก็เต็มไปด้วยแสงสว่าง บิดาของนางยืนจูบศีรษะนางและเล่าให้นางฟังว่าคำทำนายของนางสำเร็จเป็นจริงแล้ว แต่เมื่อโมเสสถูกโยนลงไปในแม่น้ำ บิดาของเธอตบศีรษะเธอ และถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคำพยากรณ์ของเธอ ราวกับว่าโมเสสจะต้องพบกับจุดจบในไม่ช้า นั่นคือเหตุผลที่อพยพ 2:4 รายงาน:(126)ในทำนองเดียวกันเมคิลตาของรับบี อิชมาเอลอ่านคำว่า “และมิเรียมผู้เผยพระวจนะหญิง” ในอพยพ 15:20 ถามว่ามิเรียมพยากรณ์ที่ใด เมคิลตารายงานว่ามิเรียมบอกบิดาของเธอว่าเขาถูกกำหนดให้มีบุตรชายคนหนึ่งซึ่งจะช่วยอิสราเอลจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์ จากนั้น หลังจากเหตุการณ์ในอพยพ 2:1–3 บิดาของมิเรียมตำหนิเธอ โดยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคำทำนายของเธอ แต่เธอยังคงยึดถือคำพยากรณ์ของเธอ ดังที่อพยพ 2:4 กล่าวว่า “และน้องสาวของเขายืนอยู่แต่ไกล เพื่อดูว่าจะทำอะไรกับเขา” เพราะเมคิลตาสอนว่าคำว่า “ยืน” หมายถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังเช่นในอาโมส9:1 ​​“ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ข้างแท่นบูชา”; และใน 1 ซามูเอล 3:10 “และองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและประทับ”; และในเฉลยธรรมบัญญัติ 31:14 “เรียกโยชูวาแล้วยืนขึ้น . . เมคิลตาสอนว่าสำนวน “ห่างไกล” ในอพยพ 2:4 ยังบ่งบอกถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังในเยเรมีย์ 31:2 “พระเจ้าทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าจากระยะไกล” เมคิลตาสอนว่าสำนวน “รู้” ในอพยพ 2:4 ยังบ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังในอิสยาห์ 11:9 “เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องพระเจ้า” และในฮาบากุก12:14 “เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ดังน้ำปกคลุมทะเล” และเมคิลตาสอนว่าสำนวนที่ว่า “สิ่งที่จะต้องกระทำแก่เขาในอพยพ 2:4 ยังบ่งบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย ดังที่การ “กระทำ” บ่งบอกถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอาโมส 3:7 “เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลย แต่พระองค์ทรงเปิดเผยคำแนะนำแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์” [127]

การพบโมเสส (ภาพวาดโดยเฟรดเดอริก กูดดอลล์ ค.ศ. 1862 )

มิชนาห์อ้างถึงอพยพ 2:4 สำหรับข้อเสนอที่ว่าพรอวิเดนซ์ปฏิบัติต่อบุคคลในระดับหนึ่งในขณะที่บุคคลนั้นปฏิบัติต่อผู้อื่น และเนื่องจากดังที่อพยพ 2:4 เล่า มิเรียมรอคอยทารกโมเสส ดังนั้นชาวอิสราเอลจึงรอเธอเจ็ดวันในถิ่นทุรกันดารใน กันดารวิถี 12:15 [128] Tosefta สอนว่ารางวัลสำหรับการทำความดีนั้นมากกว่าการลงโทษสำหรับการแก้แค้นถึง 500 เท่า (129) อาบาเยกล่าวว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำความดี หลักการวัดเพื่อการวัดไม่ได้ใช้กับความเท่าเทียมอย่างเคร่งครัด Rava ตอบว่า Mishnah สอนว่า "เป็นเรื่องเดียวกันกับความดี" ดังนั้น Mishnah จึงต้องหมายความว่าความรอบคอบให้รางวัลแก่การทำความดีด้วยการวัดแบบเดียวกัน แต่การวัดผลความดีนั้นยิ่งใหญ่กว่าการวัดผลการลงโทษ .[130]

รับบีไอแซคตั้งข้อสังเกตว่าอพยพ 2:4 ใช้คำหลายคำที่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นในพระคัมภีร์กับเชไคนาห์ และอนุมานได้ว่าการปรากฏของพระเจ้าจึงยืนอยู่กับมิเรียมขณะที่เธอดูแลทารกโมเสส [105]

รับบีโจชัวระบุตัวชาวอิสราเอลที่ถามโมเสสในอพยพ 2:14 ว่า “ใครตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองและเป็นผู้พิพากษาเหนือพวกเรา” ในฐานะดาธานซึ่งต่อมาได้เข้าร่วมในการกบฏของโคราห์ ใน กันดารวิถี 16:1 [131]

โมเสสสังหารชาวอียิปต์ (ภาพสีน้ำประมาณ ค.ศ. 1896–1902 โดย James Tissot)

รับบียูดานกล่าวในนามของรับบีไอแซคว่าพระเจ้าทรงช่วยโมเสสจากดาบของฟาโรห์ อ่านอพยพ 2:15 อาจารย์ญาณนัยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่คนเนื้อหนังจะหนีจากรัฐบาลได้ ในทางกลับกัน รับบี ยานไน กล่าวว่าฟาโรห์จับโมเสสและพิพากษาให้ตัดศีรษะ เช่นเดียวกับที่เพชฌฆาตดึงดาบลง คอของโมเสสก็กลายเป็นเหมือนหอคอยงาช้าง (ดังที่อธิบายไว้ในเพลงเพลง 7:5) และหักดาบลง รับบียูดาห์ฮานาซีกล่าวในนามของรับบีเอฟยาซาร์ว่าดาบหลุดออกจากคอของโมเสสและสังหารผู้ประหารชีวิต เกมมาราอ้างถึงอพยพ 18:4 เพื่อสนับสนุนการหักนี้ โดยอ่านคำว่า "และช่วยฉันด้วย" ว่าไม่จำเป็น เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงช่วยโมเสส แต่ไม่ใช่ผู้ประหารชีวิต รับบีเบเรชยาห์อ้างถึงชะตากรรมของผู้ประหารชีวิตว่าเป็นการประยุกต์ใช้ข้อเสนอของสุภาษิต21:8 ว่าคนชั่วร้ายค่าไถ่คนชอบธรรม และรับบีอาวุนอ้างถึงข้อเสนอเดียวกันนี้โดยใช้สุภาษิต 11:18 ในคำอธิบายที่สองว่าโมเสสหลบหนีได้อย่างไรบัลคัปปาระสอนบาไรตาว่าทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในลักษณะเหมือนโมเสส พวกเขาจับทูตสวรรค์นั้น และโมเสสก็หนีไป ในคำอธิบายที่สามเกี่ยวกับการหลบหนีของโมเสสรับบีโจชัว เบน เลวีกล่าวว่าเมื่อโมเสสหนีจากฟาโรห์ พระเจ้าทรงทำให้ประชากรของฟาโรห์ไร้ความสามารถโดยการทำให้บางคนเป็นใบ้ บางคนหูหนวก และบางคนตาบอด เมื่อฟาโรห์ตรัสถามว่าโมเสสอยู่ที่ไหน คนใบ้ก็ตอบไม่ได้ คนหูหนวกไม่ได้ยิน และคนตาบอดก็มองไม่เห็น และนี่คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงอ้างถึงในอพยพ 4:11 เมื่อพระเจ้าทรงถามโมเสสว่าใครทำให้มนุษย์เป็นใบ้ หูหนวก หรือตาบอด [132]

รับบีเอเลอาซาร์อนุมานจากอพยพ 2:23–25 ว่าพระเจ้าทรงไถ่ชาวอิสราเอลจากอียิปต์ด้วยเหตุผลห้าประการ: (1) ความทุกข์ทรมานดังที่อพยพ 2:23 รายงาน "ชนชาติอิสราเอลถอนหายใจเพราะเหตุแห่งการเป็นทาส"; (2) การกลับใจ ดังที่อพยพ 2:23 รายงาน "และเสียงร้องของพวกเขามาถึงพระเจ้า"; (3) ข้อดีของผู้เฒ่าดังที่อพยพ 2:24 รายงาน "และพระเจ้าทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม กับอิสอัค และกับยาโคบ"; (4) พระเมตตาของพระเจ้า ดังที่อพยพ 2:25 รายงาน "และพระเจ้าทรงทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอล"; และ (5) ระยะเวลาการเป็นทาสของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้ว ดังที่อพยพ 2:25 รายงาน "และพระเจ้าทรงรับรู้ถึงพวกเขา" [133]

โมเสสกับพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ (ภาพประกอบจากพระคัมภีร์โฮลแมน ค.ศ. 1890)

อพยพบทที่ 3

การตีความอพยพ 3:1 ชาวมิดรัชสอนว่าพระเจ้าทรงทดสอบโมเสสผ่านประสบการณ์ของเขาในฐานะผู้เลี้ยงแกะ รับบีของเรากล่าวว่าตอนที่โมเสสดูแลฝูงแกะของเยโธรในถิ่นทุรกันดาร มีเด็กน้อยคนหนึ่งหนีไปได้ โมเสสวิ่งตามเด็กนั้นไปจนถึงที่ร่ม เด็กจึงหยุดดื่มน้ำที่สระน้ำ โมเสสให้เหตุผลว่าเด็กคนนั้นหนีไปเพราะหิวน้ำ และสรุปว่าเด็กคงจะเหนื่อยมาก โมเสสจึงอุ้มเด็กนั้นขึ้นบ่า เมื่อนั้นพระเจ้าตัดสินใจว่าเพราะโมเสสมีความเมตตาในการนำฝูงแกะ โมเสสจึงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าอย่างแน่นอน ดังนั้น อพยพ 3:1 จึงกล่าวว่า “ตอนนี้โมเสสกำลังดูแลฝูงแกะอยู่” [134]

พระเจ้าทรงปรากฏต่อโมเสสในพุ่มไม้เพลิง (ภาพวาดโดยเออแฌน พลูชาร์ตค.ศ. 1848 จากอาสนวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก )

การตีความคำว่า "พระองค์ทรงนำฝูงแกะไปถึงสุดปลายสุดของถิ่นทุรกันดาร" ในอพยพ 3:1 ชาวมิดรัชสอนว่าโมเสสทำเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันทำลายทุ่งนาของผู้อื่น พระเจ้าจึงทรงรับโมเสสให้ดูแลอิสราเอล ดังที่สดุดี 77:21 กล่าวว่า "พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์เหมือนฝูงแกะ ด้วยมือของโมเสสและอาโรน" [135]

Midrash สอนว่าเมื่อพระเจ้าตรัสกับโมเสสเป็นครั้งแรก (ผ่านทูตสวรรค์ในตอนต้นของอพยพ 3:2) ในตอนแรกโมเสสไม่เต็มใจที่จะเลิกจากงานของเขา ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงให้โมเสสเห็นพุ่มไม้ที่ลุกอยู่ เพื่อว่าโมเสสจะหันหน้าไปดู (ปรากฏการณ์อันน่าทึ่งนี้) และพูดกับพระเจ้า อพยพ 3:2 กล่าวในตอนแรกว่า "และทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา" แต่โมเสสกลับไม่ยอมไปดู แต่ทันทีที่โมเสสหยุดงานและไปดู (ในอพยพ 3:4) พระเจ้า (ไม่ใช่แค่ทูตสวรรค์เท่านั้น) ก็เรียกโมเสสทันที [136]

รับบี ยานไน สอนว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีความเจ็บปวด อีกคนก็รู้สึกเช่นกัน พระเจ้าตรัสว่า (ในสดุดี 91:15) ว่า "เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก" ในทำนองเดียวกัน ชาวมิดราชสอนว่าดังที่อิสยาห์ 63:9 กล่าวว่า "พระองค์ทรงทนทุกข์ในความทุกข์ยากทั้งสิ้นของพวกเขา" ดังนั้นพระเจ้าจึงขอให้โมเสสตระหนักว่าพระเจ้าทรงดำเนินชีวิตในปัญหาเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลที่ประสบปัญหา และโมเสสสามารถมองเห็นจากที่ที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากพุ่มไม้หนามว่าพระเจ้าทรงเป็นหุ้นส่วนในปัญหาของพวกเขา [137]

อ่านอพยพ 3: 2 "และทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาปรากฏ" รับบี รับบีโยฮานันบอกว่าเป็นมิคาเอลในขณะที่รับบีฮานินาบอกว่าเป็นกาเบรียล [138]

Rav Josephสอนว่าบุคคลควรเรียนรู้จากผู้สร้างเสมอ เพราะพระเจ้าทรงเพิกเฉยต่อภูเขาและความสูงทั้งหมด และทำให้การปรากฏของพระเจ้า (เชชีนาห์) อาศัยอยู่บนภูเขาซีนาย และเพิกเฉยต่อต้นไม้ที่สวยงามทั้งหมด และทำให้การปรากฏของพระเจ้า (เชชีนาห์) ประทับอยู่ในพุ่มไม้ (ดังรายงานในอพยพ 3:2) . (ในทำนองเดียวกัน ผู้คนควรฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตน) [139]

โมเสสถูกส่งไปยังอียิปต์ (ภาพพิมพ์แกะโดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

Sifra อ้างถึงอพยพ 3:4 พร้อมด้วยเลวีนิติ 1:1 สำหรับข้อเสนอที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าตรัสกับโมเสส พระเจ้าทรงเรียกเขาก่อน [140]และ Sifra อ้างถึงปฐมกาล 22:11, ปฐมกาล 46:2, อพยพ 3:4 และ 1 ซามูเอล 3:10 สำหรับข้อเสนอที่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกชื่อผู้เผยพระวจนะสองครั้ง พระเจ้าทรงแสดงความรักใคร่และพยายามยั่วยุ การตอบสนอง. [141]

Midrash Tanḥumaอธิบายว่าก่อนที่ชาวอิสราเอลจะสร้างพลับพลา พระเจ้าตรัสกับโมเสสจากพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ ดังที่อพยพ 3:4 กล่าวว่า "พระเจ้าทรงเรียกเขาออกมาจากพุ่มไม้" หลังจากนั้น พระเจ้าตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียนดังที่อพยพ 4:19 กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียน" หลังจากนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสในอียิปต์ ดังที่อพยพ 12:1 กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนในแผ่นดินอียิปต์" หลังจากนั้น พระเจ้าตรัสกับโมเสสที่ซีนาย ดังที่กันดารวิถี 1:1 กล่าวว่า "พระเจ้าตรัสกับโมเสสในถิ่นทุรกันดารซีนาย" เมื่อชาวอิสราเอลสร้างพลับพลา พระเจ้าตรัสว่า "ความสุภาพเรียบร้อยเป็นสิ่งสวยงาม" ดังที่มีคาห์ 6:8 กล่าว "และการดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้าของเจ้า" และพระเจ้าเริ่มตรัสกับโมเสสในเต็นท์นัดพบ(142)

พระบาไรตาสอนว่า บุคคลไม่ควรเข้าไปในพระวิหารโดยถือไม้เท้าหรือเดินเท้า หรือผูกเงินไว้ด้วยผ้า หรือสะพายถุงเงินพาดไหล่ และไม่ควรตัดผ่าน เทมเพิลเมาท์ บาไรตาสอนว่าการถ่มน้ำลายบนภูเขาวิหารเป็นสิ่งต้องห้ามในกรณีที่สวมรองเท้า แม้ว่าการสวมรองเท้าจะไม่ดูหมิ่น แต่ในอพยพ 3:5 พระเจ้าทรงสั่งโมเสสว่า "ถอดรองเท้าออก" Baraita อนุมานได้ว่ากฎนี้ต้องใช้มากยิ่งขึ้นกับการถ่มน้ำลายซึ่งแสดงถึงการดูถูก แต่รับบีโฮเซบาร์ยูดาห์กล่าวว่าการให้เหตุผลนี้ไม่จำเป็นสำหรับเอสเธอร์4:2 กล่าวว่า "ไม่มีใครเข้าไปในประตูของกษัตริย์ที่สวมผ้ากระสอบได้" ดังนั้นใครๆ ก็อนุมานได้ว่า ถ้านั่นเป็นกฎสำหรับผ้ากระสอบซึ่งในตัวมันเองไม่น่ารังเกียจ และต่อหน้ากษัตริย์โลก จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดกฎเกณฑ์ที่มีการถ่มน้ำลายซึ่งในตัวมันเองน่ารังเกียจและต่อหน้าผู้สูงสุด ราชาแห่งราชา! [143]

โมเสสและพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ (ภาพวาดประมาณ ค.ศ. 1450–1475 เกี่ยวข้องกับDirk Bouts )

บาไรตาสอนในนามของรับบีโจชัว เบน โคฮาห์ว่าพระเจ้าบอกโมเสสว่าเมื่อพระเจ้าทรงต้องการให้เห็นพระองค์ที่พุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ โมเสสไม่ต้องการเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า โมเสสซ่อนหน้าของเขาในอพยพ 3:6 เพราะเขากลัวที่จะมองดูพระเจ้า จากนั้นในอพยพ 33:18 เมื่อโมเสสต้องการเห็นพระเจ้า พระเจ้าไม่ต้องการให้ใครเห็น ในอพยพ 33:20 พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าไม่เห็นหน้าของเรา" แต่รับบี ซามูเอล บาร์ นะห์มานี กล่าวในนามของรับบี โจนาธานว่า เพื่อชดเชยการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์สามครั้งที่โมเสสทำที่พุ่มไม้ที่ถูกไฟไหม้ เขาได้รับสิทธิพิเศษให้ได้รับรางวัลสามรางวัล เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการซ่อนหน้าของเขาในอพยพ 3:6 ใบหน้าของเขาจึงส่องแสงในอพยพ 34:29 เพื่อเป็นการตอบแทนความยำเกรงพระเจ้าในอพยพ 3:6 ชาวอิสราเอลจึงกลัวที่จะเข้ามาใกล้เขาในอพยพ 34:30 เพื่อตอบแทนความนิ่งเงียบของเขา "เพื่อเฝ้าดูพระเจ้า[144]

ไม้เท้าของโมเสสกลายเป็นงู (ภาพประกอบจากพระคัมภีร์โฮลแมน ค.ศ. 1890)

Gemara รายงานรายงานของแรบไบจำนวนหนึ่งว่าแผ่นดินอิสราเอลไหลไปด้วย "นมและน้ำผึ้ง" ได้อย่างไร ตามที่อธิบายไว้ในอพยพ 3:8 และ 17, 13:5 และ 33:3, เลวีนิติ 20:24, กันดารวิถี 13:27 และ 14:8 และเฉลยธรรมบัญญัติ 6:3, 11:9, 26:9 และ 15, 27:3 และ 31:20. ครั้งหนึ่งรามีบาร์เอเสเคียลมาเยือนเมืองบีไนบราก เห็นแพะกินหญ้าอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ ขณะที่น้ำผึ้งกำลังไหลออกมาจากผลมะเดื่อ และมีน้ำนมหยดจากแพะผสมกับน้ำผึ้งมะเดื่อ ทำให้ท่านสังเกตว่าเป็นดินแดนที่มีน้ำนมไหลและ น้ำผึ้ง. รับบีจาค็อบ เบน โดสไตบอกว่าอยู่ห่างจากเมืองลอดถึงโอโนะ ประมาณสามไมล์ และเมื่อเขาลุกขึ้นในตอนเช้าตรู่และเดินลุยน้ำจนถึงข้อเท้าด้วยน้ำผึ้งมะเดื่อ Resh Lakish กล่าวว่าเขาเห็นการไหลของนมและน้ำผึ้งของSepphorisขยายออกไปเป็นพื้นที่ 16 ไมล์คูณ 16 ไมล์ รับบาห์บาร์ บาร์ฮานา กล่าวว่าเขาเห็นน้ำนมและน้ำผึ้งไหลไปทั่วดินแดนอิสราเอล และพื้นที่ทั้งหมดเท่ากับพื้นที่ยี่สิบสองพาราสังข์คูณหกพาราสังข์ [145]

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสจากท่ามกลางพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

ขยายความในอพยพ 3:14 ว่า “และพระเจ้าตรัสกับโมเสส . . ” รับบีอับบาบาร์เมเมลสอนว่าเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของโมเสสให้รู้จักพระนามของพระเจ้า พระเจ้าทรงบอกโมเสสว่าพระเจ้าได้รับเรียกตามพระราชกิจของพระเจ้า บางครั้งพระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่า "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" "พระเจ้าจอมโยธา" "พระเจ้า" หรือ "พระเจ้า" เมื่อพระเจ้าพิพากษาทรงสร้างสิ่งมีชีวิต พระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่า “พระเจ้า” และเมื่อพระเจ้าทรงทำสงครามกับคนชั่วร้าย พระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่า “เจ้าจอมโยธา” (ดังใน 1 ซามูเอล 15:2 และอิสยาห์ 12:14–15) เมื่อพระเจ้าทรงระงับการพิพากษาสำหรับบาปของบุคคล พระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่า “เอล ชัดเดย์” (“พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”) และเมื่อพระเจ้าทรงเมตตาต่อโลก พระคัมภีร์เรียกพระเจ้าว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (“องค์พระผู้เป็นเจ้า”) เพราะ “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง คุณลักษณะแห่งความเมตตา ดังที่อพยพ 34:6 กล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า (องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า) พระเจ้า ผู้ทรงเมตตาและกรุณา” ดังนั้นในอพยพ 3:14 พระเจ้าจึงตรัสว่า “'เราเป็นอย่างที่เราเป็น' เนื่องด้วยการกระทำของเรา รับบีไอแซคสอนว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่า "ตอนนี้ฉันเป็นอย่างที่ฉันเคยเป็นและจะเป็นตลอดไป" และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสคำว่า eheyeh (หมายถึง "ฉันจะเป็น" หรือ "ฉันเป็นนิรันดร์") สามครั้ง. รับบีจาค็อบบาร์เอวีนาในนามของรับบีฮูนาแห่งเซปโฟริสตีความว่า "ฉันเป็นอย่างนั้น" หมายความว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในความเป็นทาสนี้ และในความเป็นทาสพวกเขาจะดำเนินต่อไป แต่พระเจ้าจะ อยู่กับพวกเขา โมเสสถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกพวกเขาเรื่องนี้หรือไม่ โดยถามว่าความชั่วร้ายในโมงนั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ ” และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสคำว่า eheyeh (หมายถึง "ฉันจะเป็น" หรือ "ฉันเป็นนิรันดร์") สามครั้ง รับบีจาค็อบบาร์เอวีนาในนามของรับบีฮูนาแห่งเซปโฟริสตีความว่า "ฉันเป็นอย่างนั้น" หมายความว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในความเป็นทาสนี้ และในความเป็นทาสพวกเขาจะดำเนินต่อไป แต่พระเจ้าจะ อยู่กับพวกเขา โมเสสถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกพวกเขาเรื่องนี้หรือไม่ โดยถามว่าความชั่วร้ายในโมงนั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ ” และด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสคำว่า eheyeh (หมายถึง "ฉันจะเป็น" หรือ "ฉันเป็นนิรันดร์") สามครั้ง รับบีจาค็อบบาร์เอวีนาในนามของรับบีฮูนาแห่งเซปโฟริสตีความว่า "ฉันเป็นอย่างนั้น" หมายความว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในความเป็นทาสนี้ และในความเป็นทาสพวกเขาจะดำเนินต่อไป แต่พระเจ้าจะ อยู่กับพวกเขา โมเสสถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกพวกเขาเรื่องนี้หรือไม่ โดยถามว่าความชั่วร้ายในโมงนั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ รับบีจาค็อบบาร์เอวีนาในนามของรับบีฮูนาแห่งเซปโฟริสตีความว่า "ฉันเป็นอย่างนั้น" หมายความว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในความเป็นทาสนี้ และในความเป็นทาสพวกเขาจะดำเนินต่อไป แต่พระเจ้าจะ อยู่กับพวกเขา โมเสสถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกพวกเขาเรื่องนี้หรือไม่ โดยถามว่าความชั่วร้ายในโมงนั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ รับบีจาค็อบบาร์เอวีนาในนามของรับบีฮูนาแห่งเซปโฟริสตีความว่า "ฉันเป็นอย่างนั้น" หมายความว่าพระเจ้าบอกโมเสสให้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาในความเป็นทาสนี้ และในความเป็นทาสพวกเขาจะดำเนินต่อไป แต่พระเจ้าจะ อยู่กับพวกเขา โมเสสถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกพวกเขาเรื่องนี้หรือไม่ โดยถามว่าความชั่วร้ายในโมงนั้นยังไม่เพียงพอหรือไม่ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของ พระเจ้าตอบในอพยพ 3:14 ว่า “ไม่ใช่ 'เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า `เราเป็นได้ส่งเรามาหาเจ้า' แก่เจ้าเท่านั้น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้แก่เจ้าเท่านั้น (ช่วงเวลาแห่งการเป็นทาสในอนาคต) แต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขา” รับบีไอแซคในนามของรับบีอัมมีตีความว่า "ฉันเป็น" หมายความว่าชาวอิสราเอลยืนอยู่ท่ามกลางดินเหนียวและอิฐ และจะดำเนินต่อไปบนดินเหนียวและอิฐ (จากทาสสู่ทาส) โมเสสทูลถามพระเจ้าว่าเขาควรบอกเรื่องนี้แก่พวกเขาหรือไม่ และพระเจ้าตรัสตอบว่า “ไม่ แต่ 'ฉันเป็นได้ส่งฉันมาหาพวกท่าน'” รับบีโยฮานันสอนว่าพระเจ้าตรัสว่า “'ฉันเป็นอย่างนั้น' กับแต่ละคน แต่สำหรับ มวลเราปกครองเหนือพวกเขาแม้ขัดต่อความปรารถนาและความตั้งใจของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะหักฟันของพวกเขาตามที่กล่าวไว้ (ในเอเสเคียล 20:33) 'เมื่อเรามีชีวิตอยู่' พระเจ้าตรัสว่า 'ด้วยพระหัตถ์อันทรงอำนาจและ ด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยความเกรี้ยวกราดที่หลั่งไหลออกมา ฉันจะเป็นกษัตริย์เหนือคุณหรือไม่”” รับบีอานาเนียลบาร์ รับบีซัสซัน สอนว่าพระเจ้าตรัสว่า “เมื่อฉันปรารถนาเช่นนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในสามของโลกก็ยืดตัวออก ออกจากพระหัตถ์จากสวรรค์และสัมผัสโลกดังที่กล่าวไว้ (ในเอเสเคียล 8:3): 'และรูปร่างของมือก็ปรากฏออกมา และฉันก็ถูกล็อคศีรษะไว้' และเมื่อข้าพเจ้าปรารถนา ข้าพเจ้าก็ให้พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ดังที่กล่าวไว้ (ในปฐมกาล 18:4) ว่า 'จงเอนกายลงใต้ต้นไม้'; และเมื่อฉันปรารถนา พระสิริของพระองค์ก็เต็มโลก ดังที่กล่าวไว้ (ในเยเรมีย์ 23:24) ว่า 'ฉันเติมเต็มสวรรค์และโลกไม่ใช่หรือ? พระเจ้าตรัสว่า'” และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูดกับโยบจากลมหมุน ดังที่กล่าวไว้ (ในโยบ 40:6) 'แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบโดยพายุหมุน' และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูด จากพุ่มไม้หนาม (หดตัวหรือขยายตามต้องการ)” 'ฉันไม่ได้เติมเต็มสวรรค์และโลก? พระเจ้าตรัสว่า'” และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูดกับโยบจากลมหมุน ดังที่กล่าวไว้ (ในโยบ 40:6) 'แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบโดยพายุหมุน' และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูด จากพุ่มไม้หนาม (หดตัวหรือขยายตามต้องการ)” 'ฉันไม่ได้เติมเต็มสวรรค์และโลก? พระเจ้าตรัสว่า'” และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูดกับโยบจากลมหมุน ดังที่กล่าวไว้ (ในโยบ 40:6) 'แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบโดยพายุหมุน' และเมื่อฉันปรารถนา ฉันก็พูด จากพุ่มไม้หนาม (หดตัวหรือขยายตามต้องการ)”[146]

The Burning Bush (ภาพประกอบปี 1984 โดย Jim Padgett เอื้อเฟื้อโดย Distant Shores Media/Sweet Publishing)

ชายชราคนหนึ่งบอกราวาว่าใครๆ ก็อ่านอพยพ 3:15 ได้เพื่อพูดว่า "นี่คือชื่อของฉัน ที่จะซ่อนไว้" รับบีเอวีนาชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่าง "นี่คือชื่อของฉันที่จะถูกซ่อนไว้" และข้อถัดไปในอพยพ 3:15 "และนี่คืออนุสรณ์ของเราแก่คนทุกชั่วอายุ" รับบีเอวีนาสอนว่าพระเจ้าตรัสว่าพระนามของพระเจ้าไม่ได้ออกเสียงตามที่เขียนพระนาม: พระนามเขียนว่าיהוה ‎, YHWH และอ่านว่าאָדָי ‎, Adonai อ่านเศคาริยาห์ 14:9 "และพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลก ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นหนึ่งเดียว และพระนามของพระองค์เป็นหนึ่ง" Rav Nahman bar Isaac สอนว่าโลกในอนาคตจะไม่เป็นเหมือนโลกนี้พระเยโฮวาห์และอ่านว่าאָדָּנָי ‎, Adonai แต่ในโลกอนาคต พระนาม ของพระเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียว จะเขียนว่าיהוה ‎, YHWHและอ่านว่า יהוה ‎, YHWH [147]

โทเซฟตาเปรียบเทียบการมาเยือนของพระเจ้ากับการรำลึกถึงพระเจ้าในข้อต่างๆ เช่น อพยพ 3:16 [148]

รับบี Ḥama bar Ḥanina สอนว่าบรรพบุรุษของเราไม่เคยขาดสภานักวิชาการ อับราฮัมเป็นผู้อาวุโสและเป็นสมาชิกสภานักวิชาการ ดังที่ปฐมกาล 24:1 กล่าวว่า "และอับราฮัมเป็นผู้อาวุโสที่อายุมากแล้ว" เอลีเซอร์คนรับใช้ของอับราฮัม เป็นผู้อาวุโสและเป็นสมาชิกสภานักวิชาการ ดังที่ปฐมกาล 24:2 กล่าวว่า "และอับราฮัมพูดกับคนใช้ของเขา ซึ่งเป็นผู้อาวุโสในบ้านของเขา ผู้ซึ่งปกครองเหนือทุกสิ่งที่เขามี" ซึ่งรับบีเอเลอาซาร์อธิบาย หมายความว่าเขาปกครอง - และด้วยเหตุนี้จึงรู้และควบคุม - โตราห์ของเจ้านายของเขา อิสอัคเป็นผู้อาวุโสและเป็นสมาชิกสภานักวิชาการ ดังที่ปฐมกาล 27:1 กล่าวว่า "และต่อมาเมื่ออิสอัคเป็นผู้อาวุโส" ยาโคบเป็นผู้อาวุโสและเป็นสมาชิกสภานักวิชาการ ดังที่ปฐมกาล 48:10 กล่าวว่า "บัดนี้ดวงตาของอิสราเอลมัวหมองไปตามวัย" ในอียิปต์พวกเขามีสภานักวิชาการ ดังที่ อพย. 3:16 กล่าวว่า "ไปรวบรวมผู้อาวุโสของอิสราเอลมารวมกัน" และในถิ่นทุรกันดาร พวกเขามีสภานักวิชาการ ดังในกันดารวิถี 11:16 พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้ "รวบรวมชายผู้อาวุโสของอิสราเอล . . . 70 คน" [149]

รับบี เอลีเซอร์สอนว่าอักษรฮีบรูห้าตัวของโตราห์ซึ่งมีเพียงตัวอักษรฮีบรูเท่านั้นที่มีรูปร่างสองแบบแยกกัน (ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ตรงกลางหรือท้ายคำ)— צ פ נ מ כ ‎ (Kh, M, N, P , Z)—ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความลึกลับของการไถ่ถอน ด้วยจดหมายคาฟ ( כ ‎) พระเจ้าทรงไถ่อับราฮัมจากเมืองอูร์ของชาวเคลดีดังในปฐมกาล 12:1 พระเจ้าตรัสว่า "จงพาเจ้า ( לָךָ-לְךָ ‎, เล็ก เลคา ) ออกจากประเทศของเจ้า และจากญาติพี่น้องของเจ้า . . ไปยังดินแดนที่เราจะแสดงให้คุณเห็น” ด้วยจดหมายmem ( מ ‎) อิสอัคได้รับการไถ่จากดินแดนของชาวฟิลิสเตีย ดังในปฐมกาล 26:16 กษัตริย์อาบีเมเลค แห่งฟิลิสเตียอิสอัคบอกอิส อั คว่า "ไปจากพวกเรา เถิดเพราะเจ้ามีกำลังมากกว่าพวกเรา" ด้วยจดหมายแม่ชี ( נ ‎) ยาโคบได้รับการไถ่จากมือของเอซาว ดังในปฐมกาล 32:12 ยาโคบอธิษฐานว่า "ขอทรงช่วยฉันด้วย ฉันอธิษฐาน ( הַצָּילָא ‎, hazileini na ) จากมือพี่ชายของฉัน จากมือของเอซาว” ด้วยจดหมายpe ( פ ​​‎) พระเจ้าทรงไถ่อิสราเอลจากอียิปต์ ดังในอพยพ 3:16–17 พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราได้มาเยี่ยมเจ้าแน่แล้ว ( פָּקָד פָּקַדְתָּי ‎, pakod pakadeti)และ (เห็นแล้ว) สิ่งที่ได้กระทำแก่เจ้าในอียิปต์ และเรากล่าวว่า เราจะนำเจ้าขึ้นมาจากความทุกข์ยากในอียิปต์" ด้วยอักษรซาเด ( צ ‎) พระเจ้าจะทรงไถ่อิสราเอลจากการกดขี่ของชนชาติอิสราเอล บรรดาอาณาจักรต่างๆ แล้วพระเจ้าจะตรัสแก่อิสราเอลว่า เราได้ทำให้กิ่งก้านงอกออกมาเพื่อเจ้า ดังที่เศคาริยาห์ 6:12 กล่าวว่า "ดูเถิด ชายผู้มีชื่อว่ากิ่งนั้น ( צָמַד ‎, zemach ) ; และเขาจะเติบโตขึ้น ( יִצְמָה ‎, yizmach) ออกจากที่ของเขา และพระองค์จะทรงสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า” จดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงอับราฮัม อับราฮัมมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับอิสอัค อิสอัคมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับยาโคบ ยาโคบเล่าความล้ำลึกแห่งการไถ่บาปให้โยเซฟ และโยเซฟมอบ ความลับของการไถ่บาปแก่พี่น้องของเขา ดังในปฐมกาล 50:24 โยเซฟบอกพวกพี่น้องของเขาว่า "พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมคุณอย่างแน่นอน ( פָּקָד יָפָקָד ‎, pakod yifkod ) คุณ" อาเชอร์ ลูกชายของยาโคบเล่าความลึกลับของการไถ่บาปให้เสราห์ ลูกสาวของเขา ฟัง เมื่อโมเสสและอาโรนมาหาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลและทำหมายสำคัญต่อหน้าพวกเขา บรรดาผู้อาวุโสก็บอกเสราห์ เธอบอกพวกเขาว่าไม่มีความจริงในหมายสำคัญ ผู้อาวุโสบอกเธอว่าโมเสสกล่าวว่า "พระเจ้าจะมาเยือนอย่างแน่นอน"‎, pakod yifkod ) คุณ" (ดังในปฐมกาล 50:24) เซราห์บอกผู้อาวุโสว่าโมเสสคือผู้ที่จะไถ่อิสราเอลจากอียิปต์เพราะเธอได้ยิน (ในคำพูดของอพยพ 3:16) "ฉันแน่ใจว่า ( פָּקָד פָּקַדְתָּי ‎, pakod pakadeti ) คุณ" ประชาชนเชื่อในพระเจ้าและโมเสสทันที ดังที่อพยพ 4:31 กล่าวว่า "และประชาชนก็เชื่อ และเมื่อพวกเขาได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเยี่ยมชนชาติอิสราเอล" [ 150]

อพยพบทที่ 4

Resh Lakish สอนว่าพรอวิเดนซ์ลงโทษทางร่างกายผู้ที่สงสัยผู้บริสุทธิ์อย่างไม่สมเหตุสมผล ในอพยพ 4:1 โมเสสกล่าวว่าชาวอิสราเอล "จะไม่เชื่อเรา" แต่พระเจ้าทรงทราบว่าชาวอิสราเอลจะเชื่อ พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าชาวอิสราเอลเป็นผู้เชื่อและสืบเชื้อสายมาจากผู้เชื่อ ในขณะที่โมเสสจะไม่เชื่อในที่สุด เกมมาราอธิบายว่า อพยพ 4:13 รายงานว่า "ประชาชนเชื่อ" และปฐมกาล 15:6 รายงานว่าอับราฮัม บรรพบุรุษของชาวอิสราเอล "เชื่อในพระเจ้า" ในขณะที่ กันดารวิถี 20:12 รายงานว่าโมเสส "ไม่เชื่อ" โมเสสจึงถูกโจมตีเมื่ออยู่ในอพยพ 4:6 พระเจ้าทรงทำให้มือของเขาขาวอย่างหิมะ [151]

มิชนาห์นับไม้เท้าอันมหัศจรรย์ของอพยพ 4:2–5,17 ในสิบสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างในเวลาพลบค่ำเมื่อสิ้นสุดวันที่หกของการทรงสร้าง [152]

รับบี ซามูเอล บาร์ นาห์มาน สอนว่าโมเสสประสบชะตากรรมของเขาเป็นครั้งแรกที่จะตายในถิ่นทุรกันดารจากการกระทำของเขาที่พุ่มไม้ที่ถูกไฟลุกไหม้ เพราะที่นั่นพระเจ้าทรงพยายามชักชวนโมเสสเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อชักชวนโมเสสให้ไปทำธุระที่อียิปต์ ดังที่อพยพ 4:10 กล่าวว่า “ และโมเสสทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่ใช่คนพูดเก่ง ทั้งเมื่อวานและวันก่อน หรือตั้งแต่ที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์'” (ซึ่ง Midrash ตีความเพื่อหมายถึงการสนทนาเจ็ดวัน) และท้ายที่สุด โมเสสทูลพระเจ้าในอพยพ 4:13 ว่า “ข้าพระองค์ขอวิงวอนขอทรงส่งไปโดยพระหัตถ์ของผู้ที่พระองค์จะส่งไป” พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะทรงเก็บสิ่งนี้ไว้สำหรับโมเสส รับบีเบเรคียาห์ในชื่อของรับบีเลวีและรับบีเฮลโบให้คำตอบที่แตกต่างกันเมื่อพระเจ้าทรงตอบแทนโมเสส มีผู้หนึ่งกล่าวว่าตลอดเจ็ดวันแห่งการถวายฐานะปุโรหิตในเลวีนิติบทที่ 8 โมเสสทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิต และเขามาคิดว่าสำนักงานนั้นเป็นของเขา แต่ในท้ายที่สุด พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่างานนั้นไม่ใช่ของเขา แต่เป็นของน้องชายของเขา ดังที่เลวีนิติ 9:1 กล่าวว่า “และต่อมาในวันที่แปด โมเสสก็เรียกอาโรน” อีกคนหนึ่งสอนว่าตลอดเจ็ดวันแรกของอาดาร์ในปีที่สี่สิบ โมเสสวิงวอนพระเจ้าให้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่ในท้ายที่สุด พระเจ้าตรัสกับเขาในเฉลยธรรมบัญญัติ 3:27 ว่า “เจ้าอย่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้” [153]

รับบีสิเมโอน เบน โยชัยสอนว่าเนื่องจากอาโรนในถ้อยคำของอพยพ 4:14 “ดีใจอยู่ในใจ” กับความสำเร็จของโมเสส ในถ้อยคำของอพยพ 28:30 “เป็นทับทรวงแห่งการพิพากษาอูริมและทูมมิม . . . จะอยู่ในใจของอาโรน” [154]

การสิ้นพระชนม์ของอับซาโลม (ภาพพิมพ์แกะโดย Julius Schnorr von Carolsfeld จากDie Bibel ในปี 1860 ใน Bildern )

Midrash อธิบายว่าทำไมโมเสสจึงกลับมาหาเยโธรในอพยพ 4:18 Midrash สอนว่าเมื่อโมเสสมาที่ Jethro เป็นครั้งแรก เขาสาบานว่าจะไม่จากไปโดยที่ Jethro ไม่รู้ ดังนั้นเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้โมเสสกลับไปยังอียิปต์ โมเสสจึงไปขอเยโธรเป็นอันดับแรกให้แก้คำสาบานของเขา [155]

รับบีเลวี บาร์ ฮิธาสอนว่าผู้ที่บอกลาเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรพูดว่า "ไปอย่างสันติ ( לָךְ בָּשָׁלוָם ‎, lech b'shalom )" แต่ "จงไปสู่ความสงบสุข ( לָךָ לָשָׁלוָם ‎, lech l'shalom )" เกมาราอ้างถึงคำอำลาของเยโธรต่อโมเสสในอพยพ 4:18 เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการอำลาที่ถูกต้อง เพราะที่นั่นเยโธรกล่าวว่า "จงไปสู่สันติสุข" และโมเสสก็ทำภารกิจของเขาสำเร็จ เกมมาราอ้างคำอำลาของดาวิดต่ออับซาโลมใน 2 ซามูเอล 15:9 เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการอำลาที่ไม่เหมาะสม เพราะที่นั่นดาวิดตรัสว่า "ไปเป็นสุขเถิด" แล้วอับซาโลมก็ไปติดอยู่บนต้นไม้และเป็นเหยื่อของศัตรูอย่างง่ายดาย ใครฆ่าเขา [156]

รับบีโยฮานัน กล่าวเกี่ยวกับอำนาจของรับบีสิเมโอน เบน โยไซว่า เมื่อใดก็ตามที่โตราห์กล่าวถึง "การทะเลาะวิวาท" ( นิซซิม ) โทราห์ก็หมายถึงดาธานและอาบีรัม ดังนั้นเกมาราจึงระบุว่าดาธานและอาบีรัมคือชายที่อพยพ 4:19 รายงานตามหาชีวิตของโมเสส Resh Lakish อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเขาไม่ได้ตายจริงๆ ดังที่อพยพ 4:19 ดูเหมือนจะรายงาน แต่กลายเป็นคนยากจน เพราะ (ตามที่ Baraita สอน) คนยากจนจะถือว่าราวกับว่าพวกเขาตายไปแล้ว (เพราะพวกเขามีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยในทำนองเดียวกันใน โลก). (157)พระบาไรตาสอนว่าคนสี่ประเภทถือว่าตายแล้ว: คนยากจน คนที่เป็นโรคผิวหนัง (เมตโซรา) คนตาบอด และคนไม่มีบุตร คนยากจนถือเป็นคนตายแล้ว สำหรับอพยพ 4:19 กล่าวว่า "เพราะทุกคนที่แสวงหาชีวิตของเจ้าตายแล้ว" (และเกมาราตีความสิ่งนี้ว่าหมายความว่าพวกเขาประสบปัญหาความยากจน) บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโรคผิวหนัง ( מָּצָרָע ‎, metzora ) ถือว่าเสียชีวิตแล้ว สำหรับกันดารวิถี 12:10–12 กล่าวว่า "และอาโรนมองดูมิเรียม และดูเถิด เธอก็เป็นโรคเรื้อน ( מָּצָרָעַת ‎, metzora'at ) และแอรอน ตรัสกับโมเสสว่า . . . อย่าให้เธอเหมือนคนตายเลย” คนตาบอดถือเป็นคนตายเพราะความคร่ำครวญ3:6 กล่าวว่า "พระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้ในที่มืด เหมือนอย่างคนที่ตายแล้ว" และคนที่ไม่มีบุตรก็ถูกนับว่าตายแล้ว เพราะในปฐมกาล 30:1 ราเชลกล่าวว่า "ให้ลูกกับฉัน ไม่อย่างนั้นฉันตายแล้ว" [158]

Hillel (ประติมากรรมที่Knesset Menorah กรุงเยรูซาเล็ม)

บาไรตาอ้างถึง ฉบับแปลภาษากรีกของ พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับอพยพ 4:20 ว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ กรณีที่ผู้แปลเปลี่ยนต้นฉบับ ที่ภาษาฮีบรูอพยพ 4:20 กล่าวว่า "และโมเสสก็พาภรรยาและบุตรชายของเขาขึ้นลา"บาไรตารายงานว่าคำแปลภาษากรีกกล่าวว่า "และโมเสสก็พาภรรยาและลูก ๆ ของเขามาสร้างพวกเขา ขี่บรรทุกคน ” เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของโมเสส [159]

ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวขอให้ชัมมัยเปลี่ยน เขามา นับถือศาสนายูดายโดยมีเงื่อนไขว่าชัมไมจะแต่งตั้งเขาเป็นมหาปุโรหิต ชัมมัยผลักเขาออกไปพร้อมกับนายช่างก่อสร้าง จากนั้นผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวก็ไปหาฮิลเลลผู้ซึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสเขา จากนั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็อ่านโตราห์ และเมื่อเขามาถึงคำสั่งห้ามของกันดารวิถี 1:51, 3:10 และ 18:7 ว่า "คนธรรมดาที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต" เขาถามฮิลเลลว่าใครใช้คำสั่งนั้น . ฮิลเลลตอบว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลซึ่งไม่ได้เป็นปุโรหิตด้วยซ้ำ จากนั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็ให้เหตุผลเรื่อง fortioriว่าถ้าคำสั่งนั้นใช้กับชาวอิสราเอลทุกคน (ที่ไม่ใช่ปุโรหิต) ซึ่งในอพยพ 4:22 พระเจ้าได้ทรงเรียกว่า "บุตรหัวปีของฉัน" คำสั่งห้ามนั้นก็จะมีผลกับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพียงคนเดียวซึ่งมาในหมู่ชาวอิสราเอลด้วยไม้เท้าของเขามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด และกระเป๋า จากนั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสกลับมาที่ชัมมัย อ้างคำสั่งห้าม และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพียงใดที่เขาขอให้ชัมไมแต่งตั้งเขาเป็นมหาปุโรหิต [160]

Baraita สอนว่ารับบี Joshua ben Karha กล่าวว่าการเข้าสุหนัตนั้นยิ่งใหญ่ เพราะความดีทั้งหมดที่โมเสสทำไม่ได้ปกป้องเขาเมื่อเขาล่าช้าในการเข้าสุหนัตลูกชายของเขา Eliezer และความล้มเหลวนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่อพยพ 4:24 รายงาน: "และพระเจ้า พบเขาและพยายามจะฆ่าเขา” รับบีโฮเซ่อย่างไรก็ตาม สอนว่าโมเสสไม่แยแสต่อการเข้าสุหนัต แต่ให้เหตุผลว่าถ้าเขาเข้าสุหนัตลูกชายแล้วออกไปปฏิบัติภารกิจต่อฟาโรห์ทันที เขาจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของลูกชายของเขา โมเสสสงสัยว่าเขาควรเข้าสุหนัตลูกชายของเขาและรอสามวันหรือไม่ แต่พระเจ้าทรงบัญชาเขา (ในอพยพ 4:19) ให้ "กลับเข้าไปในอียิปต์" ตามที่รับบีโฮเซกล่าวไว้ พระเจ้าทรงพยายามลงโทษโมเสสเพราะโมเสสยุ่งอยู่กับการหาที่พักที่โรงแรมก่อน (แทนที่จะเข้าสุหนัต) ดังที่อพยพ 4:24 รายงาน "และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นระหว่างทางที่ที่พัก- สถานที่." รับบันสิเมโอน เบน กามาลิเอลสอนว่าผู้กล่าวหาไม่ได้พยายามจะฆ่าโมเสส แต่เอลีเอเซอร์ รายงานจากอพยพ 4:25 ว่า "แล้วศิปโปราห์ก็เอาหินเหล็กไฟมาตัดหนังหุ้มปลายของลูกชายของเธอออกแล้วเหวี่ยงลงแทบเท้าของเขา แล้วเธอก็พูดว่า: 'เป็นแน่ เจ้าบ่าวแห่งโลหิตคือเจ้าสำหรับเรา'" รับบันสิเมโอน เบน กามาลิเอลให้เหตุผลว่าคนที่เรียกได้ว่าเป็น "เจ้าบ่าวแห่งเลือด" คือทารกที่เข้าสุหนัตแล้ว รับบี ยูดาห์ บาร์ บิซนา สอนว่าเมื่อโมเสสชะลอการเข้าสุหนัต เอลีเซอร์ ทูตสวรรค์สององค์ชื่ออัฟ ( אַף ‎, ความโกรธ) และ Ḥemah ( שָמָה‎พระพิโรธ) มากลืนโมเสสเข้าไป เหลือไว้เพียงขาเท่านั้น ซิปโปราห์อนุมานจากการที่เหล่าทูตสวรรค์ปล่อยให้ส่วนล่างของโมเสสเผยให้เห็นว่าอันตรายเกิดจากการไม่เข้าสุหนัตเอลีเอเซอร์ และ (ในถ้อยคำของอพยพ 4:25) เธอ "เอาหินมีคมมาตัดหนังหุ้มปลายของลูกชายของเธอออก" แล้วอัฟกับเฮมาห์ก็ปล่อยโมเสสไปทันที ในขณะนั้น โมเสสต้องการฆ่าอัฟและเฮมาห์ ดังที่สดุดี 37:8 กล่าวว่า "จงยุติความโกรธ ( אַף ‎, อัฟ) และละทิ้งความโกรธ ( שָמָה ‎, Ḥemah)" บางคนบอกว่าโมเสสได้ฆ่าเฮมาห์ ดังที่อิสยาห์ 27:4 กล่าวว่า "เราไม่ได้โกรธ ( שָמָה ‎, Ḥemah)" แต่เฉลยธรรมบัญญัติ 9:19 กล่าวว่า "ฉันกลัวความโกรธ ( אַף ‎, Af) และความพิโรธ ( אָמָה‎, Ḥemah)" ดังนั้น ทั้งสองจึงต้องมีชีวิตอยู่ในเวลาต่อมา เกมาราตั้งสมมติฐานว่าอาจมีทูตสวรรค์สององค์ชื่อ Ḥemah ในทางกลับกัน เกมาราเสนอว่าโมเสสอาจสังหารกองทหารของเฮมาห์กองหนึ่งก็ได้ (161 )

บาไรตาสอนว่าเสราห์ธิดาของอาเชอร์ที่กล่าวถึงในปฐมกาล 46:17 และกันดารวิถี 26:46 รอดพ้นจากเวลาที่อิสราเอลลงไปยังอียิปต์จนถึงเวลาที่พเนจรในถิ่นทุรกันดาร เกมมาราสอนว่าโมเสสไปหาเธอเพื่อถามว่าชาวอียิปต์ฝังศพโยเซฟไว้ที่ไหน เธอบอกเขาว่าชาวอียิปต์ได้ทำโลงศพโลหะสำหรับโยเซฟ ชาวอียิปต์นำโลงศพไปวางไว้ในแม่น้ำไนล์เพื่อให้น้ำของมันได้รับพร โมเสสไปที่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์และเรียกโยเซฟว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอล และคำสาบานที่โยเซฟให้ไว้กับชนชาติอิสราเอลในปฐมกาล 50:25 ก็ได้มาถึงเวลาที่สำเร็จแล้ว โมเสสเรียกโยเซฟให้แสดงตัว และโลงศพของโยเซฟก็ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทันที [162]ในทำนองเดียวกัน Midrash สอนว่า Serah แจ้งรหัสผ่านลับที่ส่งต่อมาจากยาโคบแก่ชาวอิสราเอลเพื่อที่พวกเขาจะได้จดจำผู้ปลดปล่อยได้ ชาวมิดรัชบอกว่าเมื่อดังที่อพยพ 4:30 รายงาน “อาโรนได้พูดถ้อยคำทั้งหมด” กับชาวอิสราเอล “และประชาชนก็เชื่อ” ดังที่อพยพ 4:31 รายงาน พวกเขาไม่เชื่อเพียงเพราะพวกเขาได้เห็นหมายสำคัญเท่านั้น . แต่ดังที่อพยพ 4:31 รายงาน “พวกเขาได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเยือน”—พวกเขาเชื่อเพราะพวกเขาได้ยิน ไม่ใช่เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญ สิ่งที่ทำให้พวกเขาเชื่อคือสัญลักษณ์ของการเสด็จเยือนของพระเจ้าที่พระเจ้าได้สื่อสารกับพวกเขาผ่านประเพณีจากยาโคบ ซึ่งยาโคบส่งต่อไปยังโยเซฟ โยเซฟให้กับพี่น้องของเขา และอาเชอร์ บุตรชายของยาโคบ ส่งต่อไปยังเสราห์ ลูกสาวของเขา ซึ่งเป็น ยังมีชีวิตอยู่ในคราวโมเสสและอาโรน อาเชอร์บอกเสราห์ว่าผู้ไถ่บาปคนใดก็ตามที่มาบอกรหัสผ่านแก่ชาวอิสราเอลจะเป็นผู้ปลดปล่อยที่แท้จริงของพวกเขา ดังนั้นเมื่อโมเสสมาบอกรหัสผ่าน ประชาชนก็เชื่อเขาทันที[163]

โมเสสและอาโรนต่อหน้าฟาโรห์ (วาดภาพโดยเบนจามิน เวสต์ )

อพยพบทที่ 5

ในขณะที่ราชวงศ์ชัมมัยแย้งว่าข้อกำหนดสำหรับการถวายเครื่องบูชานั้นยิ่งใหญ่กว่าข้อกำหนดสำหรับเครื่องบูชาตามเทศกาล แต่ราชวงศ์ฮิลเลลอ้างถึงอพยพ 5:1 เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องบูชาในเทศกาลใช้ทั้งก่อนและหลังการเปิดเผยที่ภูเขาซีนายและด้วยเหตุนี้ ความต้องการของมันมากกว่านั้นสำหรับการถวายรูปลักษณ์ภายนอก [164]

Midrash ตีความถ้อยคำในสุภาษิต 29:23 ว่า "ความเย่อหยิ่งของคนจะทำให้เขาต่ำลง แต่คนที่มีจิตใจต่ำต้อยจะได้รับเกียรติ" เพื่อใช้กับฟาโรห์และโมเสสตามลำดับ Midrash สอนว่าคำว่า "ความเย่อหยิ่งของคนจะนำเขาให้ต่ำลง" ใช้กับฟาโรห์ผู้ซึ่งในอพยพ 5:2 ถามอย่างหยิ่งผยองว่า "ใครคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้าจะฟังเสียงของพระองค์" และตามที่สดุดี 136:15 รายงาน พระเจ้า "ทรงโค่นล้มฟาโรห์และกองทัพของเขา" และ Midrash สอนว่าคำว่า "แต่ผู้ที่มีจิตใจต่ำต้อยจะได้รับเกียรติ" ใช้กับโมเสสซึ่งในอพยพ 8:5 ถามฟาโรห์อย่างถ่อมใจว่า "ขอให้ได้รับเกียรตินี้เหนือเรา ในเวลาใดที่เราจะ ขอวิงวอนให้ท่าน . . . ให้ทำลายกบเสีย" และได้รับรางวัลในอพยพ 9:29 โดยมีโอกาสกล่าวว่า[165]

พวกฟาริสีตั้งข้อสังเกตว่าในอพยพ 5:2 ฟาโรห์ถามว่าพระเจ้าเป็นใคร เมื่อพระเจ้าประหารเขาแล้ว ในอพยพ 9:27 ฟาโรห์ยอมรับว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม โดยอ้างถึงการเปรียบเทียบนี้ พวกฟาริสีบ่นต่อคนนอกรีตที่วางชื่อผู้ปกครองทางโลกไว้เหนือพระนามของพระเจ้า [166]

รับบีเนชูเนีย บุตรชายของฮักคานาห์ อ้างถึงฟาโรห์เป็นตัวอย่างของพลังแห่งการกลับใจ ฟาโรห์กบฏต่อพระเจ้าอย่างรุนแรง โดยตรัสดังที่รายงานไว้ในอพยพ 5:2 ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าคือใครที่ข้าพระองค์จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์” แต่แล้วฟาโรห์กลับใจโดยใช้วาจาแบบเดียวกันกับที่เขาทำบาป โดยตรัสถ้อยคำในอพยพ 15:11 ว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดจะเหมือนพระองค์ ท่ามกลางผู้ทรงอำนาจ?” พระเจ้าจึงทรงช่วยฟาโรห์ให้พ้นจากความตาย รับบีเนชูเนียอนุมานได้ว่าฟาโรห์สิ้นพระชนม์จากอพยพ 9:15 ซึ่งพระเจ้าทรงบอกให้โมเสสไปบอกฟาโรห์ว่า "บัดนี้เราได้ยื่นมือออกไปฟาดเจ้าแล้ว" [167]

ในการตีความของชาวยิวยุคกลาง

Parashah ถูกกล่าวถึงใน แหล่งข้อมูลของชาวยิว ยุคกลาง เหล่านี้ : [168]

อพยพบทที่ 2

ไมโมนิเดส

ไมโมนิเดสอ่านอพยพ 18:21 “ผู้มีอำนาจ” เพื่อบอกเป็นนัยว่าผู้พิพากษาควรมีใจที่กล้าหาญเพื่อช่วยผู้ถูกกดขี่จากผู้กดขี่ ดังที่อพยพ 2:17 รายงาน “และโมเสสก็ลุกขึ้นและช่วยพวกเขาให้พ้น” [169]

อพยพบทที่ 3

การอ่านการระบุตัวตนของพระเจ้าต่อโมเสสในอพยพ 3:15 “พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน นี่จะเป็นนามของเรา ตลอดไป” บัฮยะ บิน ปากูดาอธิบายว่าพระเจ้าทรงใช้คำอธิบายนี้เพราะผู้คนไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเกี่ยวกับพระเจ้าได้ ยกเว้นพระนามของพระเจ้าและพระเจ้าดำรงอยู่ ดังนั้น พระเจ้าทรงระบุพระตัวตนของพระเจ้าแก่ชาวอิสราเอลโดยวิธีที่พวกเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า—ประเพณีของบรรพบุรุษของพวกเขาที่พวกเขาสืบทอดมา ดังที่ปฐมกาล 18:19 กล่าวว่า “เพราะว่าเรา (พระเจ้า) ได้รู้จักพระองค์ (อับราฮัม) เพื่อเขาจะได้สั่งสอนลูกหลานและครอบครัวของเขาที่สืบมาภายหลัง เพื่อพวกเขาจะรักษามรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กระทำความชอบธรรมและความยุติธรรม” บาห์ยาแนะนำว่าอาจเป็นไปได้ด้วยที่พระเจ้าเปิดเผยพระตัวตนของพระเจ้าแก่พวกเขาผ่านทางบรรพบุรุษของพวกเขา เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาเพียงลำพังในรุ่นของพวกเขารับใช้พระเจ้าเมื่อคนรอบข้างนมัสการ "เทพเจ้า" อื่นๆ (เช่น รูปเคารพ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรือเงินทอง) บาห์ยาสอนว่าสิ่งนี้ยังอธิบายการที่พระเจ้าถูกเรียกว่า "พระเจ้าของชาวฮีบรู" ในอพยพ 3:18 ด้วยเหตุนี้ บาห์ยาจึงสรุปว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในอพยพ 3:15 คือถ้าผู้คนไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและความหมายโดยอาศัยเหตุผลทางปัญญา โมเสสควรบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงรู้จักพวกเขาผ่านประเพณีที่พวกเขาได้รับจากบรรพบุรุษของพวกเขา เพราะพระเจ้าไม่ได้กำหนดวิธีอื่นใดในการรู้จักพระเจ้า ยกเว้นโดย (1) เหตุผลทางปัญญาเป็นพยานผ่านหลักฐานถึงการกระทำของพระเจ้าที่ประจักษ์ในการทรงสร้างของพระเจ้า และ (2) การกระทำตามประเพณีของบรรพบุรุษ โมเสสควรบอกพวกเขาว่าพวกเขารู้จักพระเจ้าตามประเพณีที่พวกเขาได้รับจากบรรพบุรุษ เพราะพระเจ้าไม่ได้กำหนดวิธีอื่นใดในการรู้จักพระเจ้า ยกเว้นโดย (1) เหตุผลทางปัญญาเป็นพยานผ่านหลักฐานถึงการกระทำของพระเจ้าที่ประจักษ์ในการทรงสร้างของพระเจ้า และ (2) การกระทำตามประเพณีของบรรพบุรุษ โมเสสควรบอกพวกเขาว่าพวกเขารู้จักพระเจ้าตามประเพณีที่พวกเขาได้รับจากบรรพบุรุษ เพราะพระเจ้าไม่ได้กำหนดวิธีอื่นใดในการรู้จักพระเจ้า ยกเว้นโดย (1) เหตุผลทางปัญญาเป็นพยานผ่านหลักฐานถึงการกระทำของพระเจ้าที่ประจักษ์ในการทรงสร้างของพระเจ้า และ (2) การกระทำตามประเพณีของบรรพบุรุษ[170]

อพยพบทที่ 4

การอ่านคำกล่าวของพระเจ้าในอพยพ 4:21 ที่ว่า "เราจะทำให้ใจของเขาแข็งกระด้าง" และข้อความที่คล้ายกันในอพยพ 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; และ 14:4, 8, และ 17 ไมโมนิเดสสรุปว่าเป็นไปได้ที่บุคคลจะกระทำบาปมหันต์เช่นนั้น หรือบาปมากมายขนาดนั้น จนพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่าการลงโทษสำหรับการกระทำที่เต็มใจและรอบรู้เหล่านี้คือการขจัดสิทธิพิเศษของการกลับใจใหม่ ( เทชูวาห์). ผู้กระทำความผิดย่อมถูกขัดขวางไม่ให้กลับใจและไม่มีอำนาจที่จะกลับจากความผิดได้ และผู้กระทำความผิดจะตายและสูญหายไปเพราะความผิดนั้น ไมโมนิเดสอ่านข้อความนี้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ในอิสยาห์ 6:10 ว่า “จงทำให้ใจของชนชาตินี้อ้วนพี และทำให้หูของพวกเขาหนัก และตาของพวกเขาอ่อนแอ เกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหู และใจของพวกเขาจะ จงเข้าใจ จงกลับใจและหายโรค” ในทำนองเดียวกัน 2 พงศาวดาร 36:16 รายงานว่า "พวกเขาเยาะเย้ยผู้ส่งสารของพระเจ้า ดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์ และดูถูกผู้เผยพระวจนะของพระองค์จนกระทั่งพระพิโรธของพระเจ้าเกิดขึ้นแก่ผู้คน โดยไม่มีทางรักษาให้หายได้" ไมโมนิเดสตีความข้อเหล่านี้เพื่อสอนว่าพวกเขาทำบาปด้วยความเต็มใจและถึงขนาดที่พวกเขาสมควรได้รับการระงับการกลับใจจากพวกเขา และด้วยเหตุนี้เนื่องจากฟาโรห์ทำบาปด้วยตัวเขาเองในตอนแรก ทำร้ายชาวยิวที่อาศัยอยู่ในดินแดนของเขา ดังที่อพยพ 1:10 รายงานว่าเขาวางแผนว่า "ให้เราจัดการกับพวกเขาอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม" พระเจ้าจึงทรงพิพากษาว่าการกลับใจจะถูกระงับไว้จากฟาโรห์ จนกว่าเขาจะได้รับการลงโทษ ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสในอพยพ 14:4 ว่า “เราจะให้ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างขึ้น” ไมโมนิเดสอธิบายว่าพระเจ้าทรงส่งโมเสสไปบอกฟาโรห์ให้ส่งชาวยิวออกไปและกลับใจ ในเมื่อพระเจ้าทรงบอกโมเสสแล้วว่าฟาโรห์จะปฏิเสธ เพราะพระเจ้าทรงพยายามแจ้งให้มนุษยชาติทราบว่าเมื่อพระเจ้าทรงระงับการกลับใจจากคนบาป คนบาปจะไม่สามารถ เพื่อกลับใจ ไมโมนิเดสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชาให้ฟาโรห์ทำร้ายชาวยิว แต่ฟาโรห์กลับทำบาปโดยจงใจเอง[171]

ในการตีความสมัยใหม่

Parashah ถูกกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลสมัยใหม่เหล่านี้:

อพยพบทที่ 1

โดยสังเกตว่าอพยพ 1:11 ไม่ได้ระบุถึงฟาโรห์ที่เกี่ยวข้องนาฮูม ซาร์นาจึงเขียนว่าคำว่า "ฟาโรห์" ในภาษาอียิปต์โบราณมีความหมายง่ายๆ ว่า "บ้านหลังใหญ่" คำนี้เดิมใช้กับพระราชวังและราชสำนัก แต่ในช่วงปลายราชวงศ์ที่ 18ชาวอียิปต์ได้ใช้คำนี้โดยใช้นามแฝงสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ เช่นเดียวกับที่ผู้พูดภาษาอังกฤษใช้คำว่า " ทำเนียบขาว " หรือ "ศาลากลาง" ในปัจจุบัน [172] วอลเตอร์ บรูเอจเกมันน์ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่ อพยพ 1:11 ไม่ได้ตั้งชื่อฟาโรห์ แต่อพยพ 1:15 ก็ตั้งชื่อนางผดุงครรภ์ที่ท้าทาย ชิฟราห์ และปูอาห์ [173]

บ่น

การอ่าน “นางผดุงครรภ์ภาษาฮีบรู ( עָבָרָיָּת ‎, อิวริต ) ผดุงครรภ์” ในอพยพ 1:15 กุนเธอร์ ปลาต์ตั้งข้อสังเกตว่าชื่อของพวกเขาเป็นภาษาเซมิติก ทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยบอกเป็นนัยว่าพวกเขาเป็นคนฮีบรู Plaut รายงานว่านักวิชาการโดยทั่วไปเห็นพ้องกันว่าคำว่า "ฮีบรู" ( עָברָי ‎, Ivri ) มาจากชื่อของกลุ่มที่เรียกว่าHabiruหรือApiruผู้คนที่สูญเสียสถานะในชุมชนที่พวกเขามา และผู้ที่ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่ด้วยโชคชะตาร่วมกัน [174] Plaut เขียนว่าHabiruเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในCrescent Fertileในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึง 14 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งอาจมาจากประเทศอาระเบียมีชื่อเสียงในเมโสโปเตเมียและต่อมาได้แพร่กระจายไปยังอียิปต์ ฮาบิรูมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะทหารรับจ้างและผู้บริหาร แม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะเป็นชนเผ่าเร่ร่อนหรือเซมิโนแมด แต่ต่อมาพวกเขาก็ตั้งถิ่นฐาน แต่มักจะถือว่าเป็นชาวต่างชาติและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มไว้ คำว่าฮาบิรู ไม่ได้หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์หรือ ภาษามากเท่ากับกลุ่มทางสังคมหรือการเมือง Plaut รายงานว่าคำว่าHabiruและ "Hebrew" ( עָברָי ‎, Ivri) ดูเหมือนจะมีรากฐานทางภาษาร่วมกัน Plaut สรุปว่าชาวอิสราเอลในอียิปต์น่าจะมีตำแหน่ง ที่คล้ายกับหรือเนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่ถูกระบุด้วยHabiru เมื่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลใช้คำนี้กับชาวอิสราเอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชาวอิสราเอลเองก็เริ่มใช้ชื่อฮาบิรูซึ่งพวกเขาออกเสียงว่าอิวารี Plaut คิดว่าเป็นไปได้ว่าในบางครั้งคำว่าIvriจะใช้เฉพาะเมื่อชาวอิสราเอลพูดถึงตนเองกับบุคคลภายนอกและเมื่อบุคคลภายนอกอ้างถึงพวกเขาเท่านั้น ดังนั้น ปฐมกาล 14:13 จึงเรียกอับรามอิวารีว่าเป็นคนนอก และโยนาห์กล่าวว่า "ฉันเป็นชาวอิวารี " เมื่อ กะลาสีที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลถามถึงตัวตนของเขาในโยนาห์ 1:9 แต่อย่างอื่น ชาวอิสราเอลเรียกตัวเองตามเผ่าของพวกเขา (เช่น ยูดาห์หรือเอฟราอิม) หรือโดยบรรพบุรุษร่วมกันของพวกเขา อิสราเอล [175]

ซาร์นาแนะนำว่าผู้บรรยายในพระคัมภีร์อาจตีความความทุกข์ยากของน่านน้ำไนล์และโรคระบาดของกบว่าเป็นการแก้แค้นตามกฤษฎีกาของฟาโรห์ที่สั่งฆ่าชายอิสราเอลตั้งแต่แรกเกิดในปฐมกาล 1:16 และการจมน้ำในแม่น้ำไนล์ในปฐมกาล 1:22. [176]

อพยพบทที่ 2

ฟรอยด์

ซิกมันด์ ฟรอยด์เห็นในเรื่องของโมเสสในพุ่มไม้ในอพยพ 2:1–10 สะท้อนถึงตำนานของวีรบุรุษที่ยืนหยัดต่อสู้พ่อของเขาอย่างลูกผู้ชายและในที่สุดก็เอาชนะเขาได้ ตำนานเล่าถึงการต่อสู้นี้ย้อนกลับไปตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งชีวิตของฮีโร่ โดยให้เขาเกิดมาโดยขัดกับเจตจำนงของพ่อและช่วยชีวิตแม้ว่าพ่อของเขาจะมีเจตนาชั่วร้ายก็ตาม ฟรอยด์เขียนว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตะกร้านั้นสื่อถึงการเกิดในเชิงสัญลักษณ์ โดยมีตะกร้าเป็นมดลูก และลำธารเป็นน้ำแรกเกิด ฟรอยด์เขียนว่าความฝันมักแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่โดยการวาดหรือการช่วยตัวเองจากน้ำ ผู้คนจะเชื่อมโยงตำนานนี้กับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อจดจำเขาในฐานะวีรบุรุษที่ชีวิตเป็นไปตามแผนทั่วไป ฟรอยด์อธิบายว่าต้นกำเนิดของตำนานคือ "ความโรแมนติคในครอบครัว" ของเด็ก โดยที่ลูกชายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ภายในของเขากับพ่อแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อของเขา ในความรักครั้งนี้ ช่วงปีแรกๆ ของเด็กถูกควบคุมโดยการประเมินค่าสูงเกินไปของพ่อของเขา ซึ่งเป็นตัวแทนของกษัตริย์ในความฝัน ต่อมาได้รับอิทธิพลจากการแข่งขันและความผิดหวัง การปล่อยตัวจากพ่อแม่และทัศนคติเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อพ่อก็เข้ามา ทั้งสองตระกูลในตำนาน ทั้งผู้สูงศักดิ์และต่ำต้อย จึงเป็นทั้งภาพลักษณ์ของครอบครัวเด็กเอง ปรากฏแก่เด็กเป็นระยะๆ[177]

วีเซล

Elie Wieselแย้งว่าโมเสสหนีออกจากอียิปต์ในอพยพ 2:15 เพราะเขาผิดหวังกับเพื่อนชาวยิว ฟาโรห์คงไม่ลงโทษเขาที่สังหารชาวอียิปต์ชั้นล่างหรือตักเตือนหัวหน้าชาวยิว ตอนที่โมเสสสังหารชาวอียิปต์คนนี้มีเพียงสามคนเท่านั้น คือชาวอียิปต์ที่ไม่สามารถเล่าเรื่องได้เพราะเขาตายแล้ว โมเสสที่ไม่ได้พูด และพวกยิวที่โมเสสได้ช่วยชีวิตไว้ซึ่งต้องแจ้งเรื่องแก่เขา เมื่อโมเสสตระหนักถึงสิ่งนี้ คงเป็นตอนที่เขาตัดสินใจหลบหนีไป [178]

อพยพบทที่ 3

โมเช กรีนเบิร์กเขียนว่าเราอาจมองว่าเรื่องราวอพยพทั้งหมดเป็น "การเคลื่อนไหวแห่งการปรากฏอันร้อนแรงของการสถิตอยู่ของพระเจ้า" [179]ในทำนองเดียวกันวิลเลียม พรอปป์ระบุว่าไฟ ( אָשׁ ‎, esh ) เป็นสื่อกลางที่พระเจ้าทรงปรากฏบนระนาบภาคพื้นดิน - ในพุ่มไม้ที่กำลังลุกไหม้ของอพยพ 3:2 ซึ่งเป็นเสาเมฆของอพยพ 13:21–22 และ 14: 24 บนยอดเขาซีนายในอพยพ 19:18 และ 24:17 และบนพลับพลาในอพยพ 40:38 [180]

ไกเกอร์

การอ่านข้อต่างๆ เช่น อพยพ 3:6, 15 และ 16 และ 4:5 ที่ระบุพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ อับราฮัม ไกเกอร์เขียนว่าศาสนายิวไม่ได้อ้างว่าเป็นงานของปัจเจกบุคคลแต่ของ คนทั้งคน “พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าของโมเสส หรือพระเจ้าของผู้เผยพระวจนะ แต่พูดถึงพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าของเผ่าพันธุ์ทั้งหมด” [181]

นาธาน แมคโดนัลด์สรายงานข้อขัดแย้งบางประการเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของคำอธิบายแผ่นดินอิสราเอลว่าเป็น "แผ่นดินอันอุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้ง" ดังในอพยพ 3:8 และ 17, 13:5 และ 33:3, เลวีนิติ 20:24 , กันดารวิถี 13:27 และ 14:8 และเฉลยธรรมบัญญัติ 6:3, 11:9, 26:9 และ 15, 27:3 และ 31:20. แมคโดนัลด์สเขียนว่าคำว่านม ( שָלָב ‎, chalav ) อาจเป็นคำที่แปลว่า "อ้วน" ( אָלָב ‎, chelev ) ได้อย่างง่ายดาย และคำว่าน้ำผึ้ง ( דָלָשׁ ‎, devash) อาจไม่ใช่น้ำผึ้งของผึ้ง แต่เป็นน้ำเชื่อมหวานที่ทำจากผลไม้ สำนวนนี้กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกโดยทั่วไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน และบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาที่แสดงให้เห็นในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่นมและน้ำผึ้งเท่านั้น แมคโดนัลด์สตั้งข้อสังเกตว่าสำนวนนี้มักจะใช้เพื่ออธิบายดินแดนที่ชาวอิสราเอลยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน และด้วยเหตุนี้จึงเป็นลักษณะที่คาดหวังในอนาคตเสมอ [182]

เททรากรัมมาทอนในภาษา Paleo-Hebrew (ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชถึง 135 ส.ศ.) อราเมอิก เก่า (ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราชถึงศตวรรษที่ 4 ส.ศ.) และอักษรฮีบรูสี่เหลี่ยม (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชถึงปัจจุบัน)

เมื่ออ่านอพยพ 3:14–15 โรเบิร์ต โอเดนสอนว่าชื่อของพระเจ้าאָהָיָה אָשָׁר אָּהָיָּה ‎, เอฮเยห์ อาเชอร์ เอเฮห์ , "ฉันเป็นใคร" หรือ "ฉันจะเป็นคนที่ฉันจะเป็น" ใช้รูปเอกพจน์บุรุษที่ 1 ของคำกริยา "เป็น" ตามด้วยอักษรสี่ตัวชื่อพระเจ้าיָהוָה ‎, YHVHดูเหมือนรูปเอกพจน์บุรุษที่สามที่เป็นเอกพจน์ของคำกริยา "เป็น" เช่นเดียวกับใน "ผู้ที่ทำให้เป็น" ซึ่งโอเดนเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคำเรียกที่ยาวกว่าซึ่งติดอยู่กับเทพเจ้าชาวคานาอัน เอล ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่สูงส่งของชาวคานาอัน โอเด้งแย้งว่าเอเฮห์ เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ YHVHในสมัยโบราณที่มาจากอีกภาษาหนึ่งที่น่าจะเป็นภาษาอาโมไรต์ และเป็นชื่อเดียวกัน [183] ​​โอเด้งตั้งข้อสังเกตว่าในอพยพ 3 และ 6 พระเจ้าทรงระบุตัวตนของพระเจ้าโดยสัมพันธ์กับผู้คน ไม่ใช่สถานที่ โอเด้งตั้งข้อสังเกตว่าโอกาสสำหรับการเปิดเผยพระนามสี่ตัวอักษรของพระเจ้าיָהוָה ‎, YHVHคือการที่อิสราเอล 12 เผ่ามารวมกันเป็นสมาพันธ์ใหม่ (ตามที่อธิบายไว้ในโยชูวา 24) [184]

อพยพบทที่ 4

Everett Foxตั้งข้อสังเกตว่า "สง่าราศี" ( כָּבוָד ‎, kevod ) และ "ความดื้อรั้น" ( כָּבָד לָב ‎, kaved lev ) เป็นคำนำตลอดทั้งหนังสือ Exodus ที่ให้ความรู้สึกถึงความสามัคคี [185]ในทำนองเดียวกัน Propp ระบุรากkvd—หมายถึงความหนักหน่วง พระสิริ ความมั่งคั่ง และความหนักแน่น—เป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในอพยพ: โมเสสต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปากหนักในอพยพ 4:10 และแขนหนักในอพยพ 17:12; ฟาโรห์มีจิตใจมั่นคงในอพยพ 7:14; 8:11, 28; 9:7, 34; และ 10:1; ฟาโรห์ทรงให้งานของอิสราเอลหนักในอพยพ 5:9; พระเจ้าทรงตอบสนองด้วยภัยพิบัติร้ายแรงในอพยพ 8:20; 9:3, 18, 24; และ 10:14 เพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติเหนือฟาโรห์ในอพยพ 14:4, 17 และ 18; และหนังสือเล่มนี้ปิดท้ายด้วยการลงมาของพระสิริอันลุกโชนของพระเจ้า อธิบายว่าเป็น "เมฆหนาทึบ" ครั้งแรกบนซีนายและต่อมาบนพลับพลาในอพยพ 19:16; 24:16–17; 29:43; 33:18, 22; และ 40:34–38 [180]

แผนภาพสมมติฐานเชิงสารคดี

ในการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

นักวิชาการบางคนที่ติดตามสมมติฐานเชิงสารคดีพบหลักฐานของแหล่งข้อมูลห้าแหล่งที่แยกจากกันในพาราชาห์ นักวิชาการเหล่านี้มองว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นการถักทอเรื่องราวที่แต่งโดยJahwist — (บางครั้งใช้ตัวย่อ J) ผู้เขียนทางตอนใต้ในดินแดนแห่งเผ่ายูดาห์ซึ่งอาจเร็วที่สุดเท่าที่ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช—และเอโลฮิสต์ — (บางครั้งใช้อักษรย่อ E) ผู้เขียนทางตอนเหนือในดินแดนแห่งเผ่าเอฟราอิมเป็นไปได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตศักราช (186)นักวิชาการคนหนึ่งคือริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมนให้เครดิต Jahwist ด้วย อพยพ 1:6 และ 22; 2:1–23ก; 3:2–4ก, 5, 7–8, และ 19–22; 4:19–20 และ 24–26; และ 5:1–2 [187]และเขาให้เครดิตกับพระเจ้าด้วย อพยพ 1:8–12 และ 15–21; 3:1, 4ข, 6, และ 9–18; 4:1–18, 20ข–21ก, 22–23, และ 27–31; และ 5:3–6:1 ฟรีดแมนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ครั้งหนึ่งโดยทำให้คำว่า "บุตร" เป็นพหูพจน์ในอพยพ 4:20 มาจากบรรณาธิการ (บางครั้งเรียกว่าผู้แก้ไขของ JE หรือ RJE) ซึ่งรวมแหล่งข้อมูลของ Jahwist และ Elohist ในปีต่อจาก 722 ก่อนคริสตศักราช จาก นั้นฟรีดแมนกล่าวถึงส่วนแทรกเล็กๆ สามรายการ—อพยพ 1:7 และ 13–14; และ 2:23ข–25—ถึงแหล่งข่าวของปุโรหิตผู้เขียนเมื่อศตวรรษที่ 6 หรือ 5 ก่อนคริสตศักราช [190]ในที่สุด ฟรีดแมนอ้างถึงผู้แก้ไขผู้ล่วงลับ (บางครั้งใช้อักษรย่อ R) การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกสองประการ—ข้อเปิดของพาราชาห์ที่อพยพ 1:1–5 และ 4:21b [191] สำหรับการแจกแจงข้อพระคัมภีร์ที่คล้ายกัน โปรดดูการ จัด แสดงพระธรรมตามสมมติฐานเชิงสารคดีที่Wikiversity

พระบัญญัติ

ตามที่ Maimonides และSefer ha-Chinuchไม่มีบัญญัติใน Parashah [192]

ในพิธีสวด

เทศกาลปัสกา Haggadah ใน ส่วน MagidของSederอ้างอิงถึงอพยพ 1:7 เพื่อชี้แจงรายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 26:5 ว่าชาวอิสราเอลกลายเป็น "ผู้ยิ่งใหญ่" และ "ยิ่งใหญ่" [193]

หน้าหนึ่งจาก Haggadah ชาวเยอรมันในศตวรรษที่ 14

ต่อไป Haggadah อ้างอิงอพยพ 1:10–13 เพื่อชี้แจงรายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 26:6 ว่า "ชาวอียิปต์ทำอันตรายต่อเรา [ชาวอิสราเอล] และทำให้เราทุกข์ทรมานและตกเป็นทาสอย่างหนักแก่เรา" [194] Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 1:10 สำหรับข้อเสนอที่ว่าชาวอียิปต์อ้างว่าชาวอิสราเอลมีเจตนาชั่วร้ายหรือทำความไม่ดีกับพวกเขา [195] Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 1:11 สำหรับข้อเสนอที่ว่าชาวอียิปต์ได้ข่มเหงชาวอิสราเอล (196)และฮักกาดาห์อ้างอิงถึงอพยพ 1:13 สำหรับข้อเสนอที่ว่าชาวอียิปต์ได้บังคับใช้แรงงานอย่างหนักกับชาวอิสราเอล [197]

นอกจากนี้ ใน ส่วนของ มาจิด Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 1:14 เพื่อตอบคำถาม: ชาวยิวกินสมุนไพรที่มีรสขม ( มาโรร์ ) เพื่อจุดประสงค์อะไร? Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 1:14 สำหรับข้อเสนอที่ว่าชาวยิวทำเช่นนั้นเพราะชาวอียิปต์ขมขื่นชีวิตของชาวอิสราเอลในอียิปต์ [198]

นอกจากนี้ใน ส่วนของพวกมาจิ Haggadah อ้างถึงอพยพ 1:22, 2:23–25 และ 3:9 เพื่อชี้แจงรายงานในเฉลยธรรมบัญญัติ 26:7 ว่า "เราร้องทูลต่อพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเรา และพระเจ้า ได้ยินเสียงของเรา และเห็นความทุกข์ยากของเรา ความลำบากของเรา และการกดขี่ของเรา" [199] Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 1:22 เพื่ออธิบายความยากลำบากของชาวอิสราเอล โดยตีความความเจ็บปวดดังกล่าวว่าเป็นการสูญเสียเด็กทารกชาย (200) Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 2:23 สำหรับข้อเสนอที่ว่าชาวอิสราเอลร้องทูลต่อพระเจ้า (197) Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 2:24 สำหรับข้อเสนอที่ว่าพระเจ้าทรงได้ยินเสียงของชาวอิสราเอล [201]Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 2:25 สำหรับข้อเสนอที่ว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวอิสราเอล โดยตีความความทุกข์นั้นว่าเป็นการหยุดชะงักของชีวิตครอบครัว [202]และฮักกาดาห์อ้างอิงถึงอพยพ 3:9 เพื่ออธิบายการกดขี่ของชาวอิสราเอล โดยตีความการกดขี่ดังกล่าวว่าเป็นการกดดันหรือการข่มเหง [200]

และหลังจากนั้นไม่นาน Haggadah อ้างอิงถึงอพยพ 4:17 เพื่ออธิบายคำว่า "หมายสำคัญ" ในเฉลยธรรมบัญญัติ 26:8 โดยตีความ "หมายสำคัญ" ให้หมายถึงไม้เท้าของโมเสส [203]

"เสียงร้อง" ( tza'akah ) ของชาวอิสราเอลที่พระเจ้าทรงยอมรับในอพยพ 3:7 ปรากฏใน คำอธิษฐานของ Ana B'khoah เพื่อการปลดปล่อยที่ท่องไว้ใน พิธีอธิษฐานคับบาลัตถือบวช ระหว่าง สดุดี29 และLekhah Dodi [204]

ตามรายงานของ Midrash อพยพ 3:12 กล่าวถึงความตั้งใจของพระเจ้าในการถอดอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์ เมื่อกล่าวว่า "คุณจะต้องปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้" โมเสสได้อุทิศพลับพลา ให้กับพิธีนี้ และในวันที่โมเสสสร้างพลับพลาเสร็จ โมเสสได้แต่งเพลงสดุดี 91 ซึ่งชาวยิวท่องใน ส่วน Pseukei D'Zimrah ของ พิธี สวดมนต์ ตอนเช้า ( Shacharit ) [205]

การแลกเปลี่ยนโมเสสและพระเจ้าในอพยพ 3:13–14 เกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีที่เราในฐานะมนุษย์สามารถรับรู้พระเจ้า และนั่นเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งของการอธิษฐาน [206]

ชาวยิวบางคนอ่านเกี่ยวกับไม้เท้าของโมเสสในอพยพ 4:17 ขณะที่พวกเขาศึกษาปีร์เคอิอาโวต บทที่ 5 ในวันสะบาโตระหว่างปัสกากับรอช ฮาชานาห์ [207]

มะขามประจำสัปดาห์

ในWeekly Maqamชาวยิว Sephardi ในแต่ละสัปดาห์จะจัดทำเพลงของบริการตามเนื้อหาของ Parashah ของสัปดาห์นั้น สำหรับ Parashat Shemot ชาวยิว Sephardi ใช้ Maqam Rast ซึ่งเป็น maqam ที่แสดงจุดเริ่มต้นหรือการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง ในขณะที่ Parashat Shemot เริ่มต้นหนังสืออพยพ [208]

ฮาฟทาราห์

อิสยาห์ (ปูนเปียก ค.ศ. 1509 โดยMichelangelo )
เยเรมีย์ (ปูนเปียกประมาณ ค.ศ. 1508–1512 โดย Michelangelo)

หัฟตะเราะห์สำหรับพาราชะฮ์คือ:

อัชเคนาซี—อิสยาห์ 27

พาราชาห์และฮัฟทาราห์ในอิสยาห์ 27 กล่าวถึงวิธีที่อิสราเอลสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยให้รอดจากพระเจ้า ราชีในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับอิสยาห์ 27:6–8 ดึงความเชื่อมโยงระหว่างผลของอิสยาห์ 27:6 และอพยพ 1:4 ระหว่างการสังหารอิสยาห์ 27:7 และการสังหารประชากรของฟาโรห์โดยพระเจ้าใน อพยพ 12:29 และระหว่างลมของอิสยาห์ 27:8 กับลมที่พัดทะเลรีดในอพยพ 14:21 [209]

เสฟาร์ดี—เยเรมีย์ 1

พาราชาห์และฮัฟทาราห์ในเยเรมีย์ 1 ต่างก็รายงานการว่าจ้างศาสดาพยากรณ์ โมเสสในพาราชาห์ และเยเรมีย์ในฮัฟทาราห์ ทั้งในพาราชาห์และฮาฟตาเราะห์ พระเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์[210]ผู้เผยพระวจนะต่อต้านโดยอ้างว่าเขาขาดความสามารถ[211]แต่พระเจ้าทรงสนับสนุนผู้เผยพระวจนะและสัญญาว่าจะอยู่กับเขา [212]

หมายเหตุ

 1. "สถิติโตราห์สำหรับเชมอธ" อัค ห์ละห์ อิงค์ สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2013 .
 2. "ปารฉัต เชมอต". เฮบคาล. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 .
 3. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, The Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus ( Brooklyn : Mesorah Publications , 2008), หน้า 2–30
 4. ^ อพยพ 1:1–7
 5. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 3
 6. ^ อพยพ 1:6–8
 7. อพยพ 1:9–10.
 8. อพยพ 1:11–12.
 9. อพยพ 1:14.
 10. อพยพ 1:15–16.
 11. อพยพ 1:17.
 12. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 5
 13. อพยพ 1:18–19.
 14. อพยพ 1:20–21.
 15. อพยพ 1:21–22.
 16. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 6
 17. อพยพ 2:1–2
 18. ^ อพยพ 2:3.
 19. อพยพ 2:4–5
 20. ^ อพยพ 2:6.
 21. ^ อพยพ 2:7.
 22. อพยพ 2:8–9
 23. อพยพ 2:10.
 24. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 8
 25. อพยพ 2:11.
 26. อพยพ 2:11–12.
 27. อพยพ 2:13.
 28. อพยพ 2:14.
 29. อพยพ 2:15.
 30. อพยพ 2:16–17.
 31. อพยพ 2:17.
 32. อพยพ 2:18–19.
 33. อพยพ 2:20.
 34. อพยพ 2:21.
 35. อพยพ 2:22.
 36. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 11
 37. อพยพ 2:23–25.
 38. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 12
 39. ^ อพยพ 3:1–2
 40. ^ อพยพ 3:4.
 41. ^ อพยพ 3:5.
 42. ^ อพยพ 3:6–8
 43. อพยพ 3:10–11.
 44. ^ อพยพ 3:12.
 45. อพยพ 3:13–14.
 46. อพยพ 3:15.
 47. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 17
 48. อพยพ 3:16–18.
 49. อพยพ 3:19–20.
 50. อพยพ 3:21–22.
 51. ^ อพยพ 4:1–3
 52. ^ อพยพ 4:4.
 53. ^ อพยพ 4:5.
 54. ^ อพยพ 4:6.
 55. ^ อพยพ 4:7.
 56. อพยพ 4:8–9
 57. อพยพ 4:10–12.
 58. อพยพ 4:13–14.
 59. อพยพ 4:14–16.
 60. อพยพ 4:17.
 61. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 23
 62. อพยพ 4:18.
 63. อพยพ 4:19.
 64. อพยพ 4:20.
 65. อพยพ 4:21.
 66. อพยพ 4:22–23.
 67. อพยพ 4:24.
 68. อพยพ 4:25–26.
 69. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 25
 70. อพยพ 4:27.
 71. อพยพ 4:28–30.
 72. อพยพ 4:31.
 73. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 26
 74. อพยพ 5:1–2.
 75. ^ อพยพ 5:3.
 76. อพยพ 5:4–11.
 77. อพยพ 5:12–14.
 78. อพยพ 5:15–19.
 79. อพยพ 5:20–21.
 80. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 29–30
 81. อพยพ 5:22–23.
 82. ^ อพยพ 6:1.
 83. ดู เช่น Menachem Davis, บรรณาธิการ, Schottenstein Edition Interlinear Chumash: Shemos/Exodus , หน้า 30
 84. ดู เช่น Richard Eisenberg, "A Complete Triennial Cycle for Reading the Torah" ในProceedings of the Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement: 1986–1990 ( New York : The Rabbinical Assembly , 2001), หน้า 383 –418.
 85. นาธาน แมคโดนัลด์สชาวอิสราเอลโบราณกินอะไร? อาหารในพระคัมภีร์ไบเบิลไทม์ส ( Grand Rapids, Michigan : Eerdmans, 2008), หน้า 6
 86. หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์ภายใน เช่น Benjamin D. Sommer, "Inner-biblical Interpretation" ในAdele BerlinและMarc Zvi BrettlerบรรณาธิการของThe Jewish Study Bibleฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 (New York: Oxford University Press , 2014) หน้า 1835–41
 87. ดูวิกเตอร์ พี. แฮมิลตัน, The Book of Genesis: บทที่ 18–50 (แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Eerdmans, 1995) หน้า 254–55
 88. Robert R. Wilson, "Prophecy and Ecstasy: A Reexamination," Journal of Biblical Literature , เล่มที่ 98, ฉบับที่ 3 (กันยายน 1979): หน้า 332, พิมพ์ซ้ำใน Charles E. Carter และCarol L. Meyers , บรรณาธิการ, ชุมชน, อัตลักษณ์ และอุดมการณ์: แนวทางสังคมศาสตร์ต่อพระคัมภีร์ฮีบรู ( Winona Lake, Indiana : Eisenbrauns , 1996), หน้า 417
 89. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความที่ไม่ใช่แรบบินิกในยุคแรก โปรดดู Esther Eshel, "Early Nonrabbinic Interpretation" ใน Adele Berlin และ Marc Zvi Brettler, บรรณาธิการ, Jewish Study Bible , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 1841–59
 90. ฟิโล, เกี่ยวกับชีวิตของโมเสส, 1:3:8.
 91. โจเซฟัส. โบราณวัตถุของชาวยิวเล่ม 2 บทที่ 9 ย่อหน้า 7:232–36.
 92. ฟิโล, เกี่ยวกับชีวิตของโมเสส 1:12:65–57.
 93. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความแรบบินิกคลาสสิก ดู เช่นYaakov Elman , "Classical Rabbinic Interpretation" ใน Adele Berlin และ Marc Zvi Brettler บรรณาธิการJewish Study Bibleฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 1859–78
 94. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เมกิลลาห์ 29ก.
 95. อพยพรับบาห์ 1:3.
 96. ซีเฟร ถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 334:3:2.
 97. ปฐมกาลรับบาห์ 100:3.
 98. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เบราโคต 55ก.
 99. อพยพรับบาห์ 1:8
 100. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เบราโคต 7ก.
 101. ชาวบาบิโลน ทัลมุด ชุลลิน 92ก.
 102. โทเซฟตา โซทาห์ 10:10.
 103. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a; ดู อพยพรับบาห์ 1:8 ด้วย.
 104. โทเซฟตา โซทาห์ 4:12
 105. ↑ abcdef บาบิโลนทัลมุดโซตาห์ 11a.
 106. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11ก.
 107. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a; ดู อพยพรับบาห์ 1:9 ด้วย.
 108. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a; ดู อพยพรับบาห์ 1:9 ด้วย.
 109. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a; ดู อพยพรับบาห์ 1:10 ด้วย.
 110. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a; อพยพรับบาห์ 1:10
 111. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11a–b.
 112. ปฐมกาลรับบาห์ 95.
 113. ↑ abcdef บาบิโลนทัลมุดโซตาห์ 11b.
 114. อพยพรับบาห์ 1:12.
 115. อพยพรับบาห์ 1:13
 116. อพยพรับบาห์ 1:18
 117. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11b; ดูอพยพรับบาห์ 1:12 (อ้างอิงรับบีอากิวา ) และบาบิโลนทัลมุดโยมา 75a ด้วย
 118. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11b; ดู อพยพรับบาห์ 1:12 ด้วย.
 119. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11b; ดู อพยพรับบาห์ 1:12 ด้วย.
 120. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11b; ดู อพยพรับบาห์ 1:15 ด้วย.
 121. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11b; ดู อพยพรับบาห์ 1:17 (อ้างอิงถึงราฟและเลวีด้วย)
 122. โทเซฟตา โซทาห์ 3:13
 123. ↑ abcdefgh บาบิโลนทัลมุดโซตาห์ 12a.
 124. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 12a–b.
 125. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เมกิลลาห์ 14ก.
 126. ทัลมุด เมกิลลาห์ 14a ชาวบาบิโลน; โซทาห์ 12b–13ก.
 127. เมคิลตาแห่งรับบี อิชมาเอล, แทรคทาเต ชิราตา, บทที่ 10
 128. มิชนาห์ โซทาห์ 1:7–9; ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 9ข.
 129. โทเซฟตา โซทาห์ 4:1
 130. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 11ก.
 131. เมคิลตาแห่งรับบีสิเมโอนบทที่ 46 ย่อหน้า 2:4
 132. เยรูซาเลม ทัลมุด เบราโคต 87ก.
 133. เฉลยธรรมบัญญัติรับบาห์ 2:23
 134. อพยพรับบาห์ 2:2
 135. อพยพรับบาห์ 2:3
 136. อพยพรับบาห์ 2:5
 137. อพยพรับบาห์ 2:5
 138. อพยพรับบาห์ 2:5
 139. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 5ก.
 140. ซิฟรา 1:1.
 141. ซีฟรา 1:4.
 142. มิดราช ตานฮูมา บามิดบาร์ 3.
 143. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เบราโคต 62ข.
 144. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เบราโคต 7ก.
 145. ชาวบาบิโลน ทัลมุดเกตุบอต 111b–12a.
 146. อพยพรับบาห์ 3:6
 147. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เปซาคิม 50ก.
 148. โทเซฟตา รอช ฮาชานาห์ 2:13
 149. ทัลมุด โยมา 28b.
 150. เพียร์เก เดอ-รับบี เอลีเซอร์บทที่ 48
 151. ชาวบาบิโลนทัลมุดถือบาท 97ก
 152. มิชนาห์ อวต 5:6
 153. เลวีนิติรับบาห์ 11:6; บทเพลงรับบาห์ 1:7 § 3 (1:44 หรือ 45)
 154. มิดราช ตันฮูมา, เชโมต 27.
 155. อพยพรับบาห์ 4:1; ดู Talmud Nadarim 65a ของชาวบาบิโลนด้วย
 156. ทัลมุด โมเอด คาทาน 29ก.
 157. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เนดาริม 64b; ดู อพยพรับบาห์ 5:4 ด้วย.
 158. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เนดาริม 64ข.
 159. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เมกิลลาห์ 9ก.
 160. ชาวบาบิโลน ทัลมุด ถือบาท 31ก.
 161. ชาวบาบิโลน ทัลมุด เนดาริม 31b–32a.
 162. ชาวบาบิโลนทัลมุดโซทาห์ 13ก.
 163. อพยพรับบาห์ 5:13
 164. โทเซฟตา ชากิกาห์ 1:4
 165. กันดารวิถี รับบาห์ 13:3.
 166. มิชนาห์ ยาดายิม 4:8
 167. เพียร์เก เดอ-รับบี เอลีเซอร์ บทที่ 43
 168. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีความชาวยิวในยุคกลาง โปรดดู เช่น Barry D. Walfish, "Medieval Jewish Interpretation" ใน Adele Berlin และ Marc Zvi Brettler, บรรณาธิการ, Jewish Study Bible , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 1891–915
 169. ไมโมนิเดส. มิชเนห์ โตราห์ : ฮิลโชต ซันเฮดริน เวฮาโอนาชิน ฮาเมซูริน ลาเฮม บทที่ 2 ¶ 7 ใน เช่นมิชเนห์ โตราห์: เซเฟอร์ ชอฟติม แปลโดยเอลิยาฮู ทูเกอร์ หน้า 24–27 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 2001
 170. Baḥya ibn Paquda, Chovot HaLevavot (หน้าที่ของหัวใจ) , ตอนที่ 1, บทที่ 10 ( Zaragoza , Al-Andalus , ประมาณ 1080) ใน เช่น Bachya ben Joseph ibn Paquda หน้าที่ของหัวใจแปลโดยYehuda ibn TibbonและDaniel Haberman ( Jerusalem : Feldheim Publishers , 1996), เล่ม 1, หน้า 134–39
 171. ไมโมนิเดส. มิชนเนห์ โตราห์: ฮิลโชต เตชูวาห์ . บทที่ 3 ย่อหน้า3 อียิปต์ ประมาณปี 1170–1180 ใน เช่นMishneh Torah: Hilchot Teshuvah: กฎแห่งการกลับใจ แปลโดยเอลิยาฮู ทูเกอร์ หน้า 140–48 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Moznaim, 1990 ดู Maimonides ด้วย The Eight Chapters on Ethicsบทที่ 8 (อียิปต์ ปลายศตวรรษที่ 12) ใน เช่น Joseph I. Gorfinkle ผู้แปลThe Eight Chapters of Maimonides on Ethics (Shemonah Perakim): A Psychological and Ethical Treatise (นิวยอร์ก: มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย กด , 1912 พิมพ์ซ้ำโดย Forgotten Books, 2012) หน้า 95–96
 172. นาฮูม เอ็ม. ซานา. Exploring Exodus: The Origins of Biblical Israel , หน้า 18. New York: Schocken Books, 1996.
 173. วอลเตอร์ บรูเอจเกมันน์. “หนังสืออพยพ” ในพระคัมภีร์ของล่ามใหม่ เรียบเรียงโดยลีแอนเดอร์ อี. เค็ค เล่ม 1 หน้า 696–97 แนชวิลล์ : Abingdon Press , 1994.
 174. ดับเบิลยู. กุนเธอร์ พลาต์. โตราห์: ความเห็นสมัยใหม่: ฉบับแก้ไข ฉบับปรับปรุงแก้ไขโดยDavid ES Sternหน้า 347 นิวยอร์ก: สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว 2549
 175. ดับเบิลยู. กุนเธอร์ พลาต์. โตราห์: ความเห็นสมัยใหม่: ฉบับแก้ไข ฉบับปรับปรุงแก้ไขโดย David ES Stern หน้า 106–07
 176. Nahum M. Sarna, Exploring Exodus: The Origins of Biblical Israel , หน้า 79.
 177. ซิกมันด์ ฟรอยด์. โมเสสกับลัทธิโมโนเทวนิยมหน้า 9–10 2482 พิมพ์ซ้ำ นิวยอร์ก: วินเทจ 2510
 178. เอลี วีเซล “ความทุกข์ทรมานแห่งอำนาจ เรื่องราวของโมเสส” ในGreat Figures of the Bibleตอนที่ 5 นิวยอร์ก: Yale Roe Films, 1998
 179. โมเช กรีนเบิร์ก ทำความเข้าใจอพยพหน้า 16–17 นิวยอร์ก: บ้าน Behrman, 1969
 180. ↑ ab วิลเลียม เอชซี พรอพพ. อพยพ 1–18: A New Translation with Introduction and Commentaryเล่ม 2 หน้า 36 New York: Anchor Bible , 1998.
 181. อับราฮัม ไกเกอร์. ศาสนายิวและประวัติศาสตร์ของมัน . แปลโดย Charles Newburgh หน้า 47 Bloch Publishing Company , 1911 ใน เช่น Forgotten Books, 2012 เดิมจัดพิมพ์ในชื่อDas Judenthum und seine Geschichte von der Zerstörung des zweiten Tempels bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts ในซโวล์ฟ ฟอร์เลซุงเกน Nebst einem Anhange: ความผิด Sendschreiben และศาสตราจารย์ Herrn ดร. Holtzmann เบรสเลา : Schletter, 1865–71.
 182. นาธาน แมคโดนัลด์. ชาวอิสราเอลโบราณกินอะไร? การลดน้ำหนักในสมัยพระคัมภีร์ไบเบิลหน้า 7
 183. โรเบิร์ต เอ. โอเดน. พันธสัญญาเดิม:บทนำ บรรยาย 4. แชนทิลลี เวอร์จิเนีย : The Teaching Company , 1992. ดูJames L. Kugel ด้วย How To Read the Bible: A Guide to Scripture, Now and Now , หน้า 215. New York: Free Press, 2007. ("ชื่อนี้อาจดูเหมือนอยู่ในรูปแบบเชิงสาเหตุของคำกริยา 'to be' นั่นคือ ' เขาทำให้เกิดการ'")
 184. โรเบิร์ต เอ. โอเดน, พันธสัญญาเดิม: บทนำ , การบรรยาย 5.
 185. เอเวอเรตต์ ฟ็อกซ์ หนังสือห้าเล่มของโมเสส , หน้า 245. Dallas : Word Publishing , 1995.
 186. ดู เช่นริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน เปิดเผยพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาหน้า 3–4, 119–28 นิวยอร์ก: HarperSanFrancisco, 2003
 187. ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน. เปิดเผยพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาหน้า 119–26
 188. ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน. เปิดเผยพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาหน้า 119–28
 189. ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน. เปิดเผยพระคัมภีร์พร้อมแหล่งข้อมูลหน้า 4, 125.
 190. ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน. เปิดเผยพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาหน้า 4–5, 119–21
 191. ริชาร์ด เอลเลียต ฟรีดแมน. เปิดเผยพระคัมภีร์ไบเบิลพร้อมแหล่งที่มาหน้า 5, 119–125
 192. ไมโมนิเดส. มิชเนห์ โตราห์ . ไคโรอียิปต์ ค.ศ. 1170–1180 ในเมืองไมโมนิเดส พระบัญญัติ: เซเฟอร์ ฮา-มิทซ์โวธแห่งไมโมนิเดแปลโดย Charles B. Chavel 2 เล่ม ลอนดอน: Soncino Press, 1967. Sefer HaHinnuch: หนังสือแห่งการศึกษา [Mitzvah] . แปลโดย Charles Wengrov เล่มที่ 1 หน้า 93 Jerusalem: Feldheim Publishers, 1991
 193. เมนาเชม เดวิส The Interlinear Haggadah: The Passover Haggadah, พร้อมด้วย Interlinear Translation, Instructions and Comments , หน้า 44. Brooklyn: Mesorah Publications , 2005. Joseph Tabory. JPS Commentary on the Haggadah: Historical Introduction, Translation, and Commentary , หน้า 91. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2008.
 194. เดวิส, ปัสกา ฮัคกาดาห์ , หน้า 45–46; ทาบอรี, หน้า 91–92.
 195. เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 45; ทาโบรี, หน้า 91.
 196. เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 45; ทาโบรี, หน้า 92.
 197. ↑ ab เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 46; ทาโบรี, หน้า 92.
 198. เดวิส, ปัสกา ฮักกาดาห์ , หน้า 59–60; ทาโบรี, หน้า 100.
 199. เดวิส, ปัสกา ฮักกาดาห์ , หน้า 46–47; ทาบอรี, หน้า 92–93.
 200. ↑ ab เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 47; ทาโบรี, หน้า 93.
 201. เดวิส, ปัสกา ฮักกาดาห์ , หน้า 46–47; ทาโบรี, หน้า 92.
 202. เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 47; ทาโบรี, หน้า 92.
 203. เดวิส, ปัสกาฮักกาดาห์ , หน้า 50; ทาโบรี, หน้า 94.
 204. รูเวน แฮมเมอร์ . Or Hadash: ความเห็นเกี่ยวกับSiddur Sim Shalomสำหรับถือบวชและเทศกาลหน้า 20. New York: The Rabbinical Assembly , 2003.
 205. Siddur ฉบับ Schottenstein สำหรับวันสะบาโตและเทศกาลพร้อมการแปลแบบ Interlinear เรียบเรียงโดย Menachem Davis หน้า 272 Brooklyn: Mesorah Publications, 2002
 206. เดวิส, ซิดดูร์สำหรับวันสะบาโตและเทศกาล , หน้า XXVI
 207. เดวิส, ซิดดูร์สำหรับวันสะบาโตและเทศกาล , หน้า 571.
 208. ดูที่ มาร์ก แอล. คลิกแมน "พระคัมภีร์ คำอธิษฐาน และมะคัม: สมาคมดนตรีพิเศษของชาวยิวซีเรีย" Ethnomusicologyเล่มที่ 45 หมายเลข 3 (ฤดูใบไม้ร่วง 2544): หน้า 443–479. มาร์ค แอล. คลิกแมน. มะคัมและพิธีกรรม: พิธีกรรม ดนตรี และสุนทรียศาสตร์ของชาวยิวซีเรียในบรูคลิดีทรอยต์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวย์น , 2552.
 209. ราชี, อิสยาห์ 27:6–8
 210. อพยพ 3:4; เยเรมีย์ 1:4–5.
 211. อพยพ 3:11; เยเรมีย์ 1:6.
 212. อพยพ 3:12; เยเรมีย์ 1:7–8.

อ่านเพิ่มเติม

Parashah มีความคล้ายคลึงกันหรือมีการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลเหล่านี้:

ซาร์กอน

โบราณ

พระคัมภีร์ไบเบิล

 • ปฐมกาล 15:13–16 (อาศัยอยู่ในอียิปต์); 17:7–14 (การเข้าสุหนัต); 21:14–16 (ทารกที่ถูกทิ้ง); 24:10–28 (เกี้ยวพาราสีที่บ่อน้ำ); 29:1–12 (เกี้ยวพาราสีที่บ่อน้ำ)
 • อพยพ 7:3; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8] (ทำให้ฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง)
 • เฉลยธรรมบัญญัติ 2:30 (ใจแข็งกระด้าง); 15:7 (ใจแข็งกระด้าง); 33:16 (พุ่ม).
 • โยชูวา 11:20 (ใจแข็งกระด้าง)
 • เอเสเคียล 16:3–5 (ทารกที่ถูกทิ้ง)
 • โยบ 38–39 (พระผู้เป็นเจ้าถามว่าใครสร้างโลก)

ไม่ใช่แรบบินิกในยุคแรก

แรบบินิกคลาสสิก

ทัลมุด
 • โทเซฟตา : โรช ฮาชานาห์ 2:13; ชากิกาห์ 1:4; โสทาห์ 3:13, 4:12, 10:10. ศตวรรษที่ 3-4 ใน เช่นThe Tosefta: แปลจากภาษาฮีบรูพร้อมบทนำใหม่ แปลโดย Jacob Neusner หน้า 615, 665, 841, 848, 877 Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2002
 • เยรูซาเล็ม ลมุด : Berakhot 87a; ถือบวช 106ข; เพซาคิม 20b; โยมา 23b; ตานิต 9b, 16b, 24b, 30a; เมกิลลาห์ 15b; เยวาโมท 43b; เนดาริม 4a, 13a, 31b; โซทาห์ 8a; บาวากรรม 24b. ทิเบเรียสดินแดนแห่งอิสราเอล ประมาณคริสตศักราช 400 ใน เช่นลมุด เยรูชาลมี . เรียบเรียงโดยChaim Malinowitz , Yisroel Simcha Schorr และ Mordechai Marcus เล่มที่ 2, 15, 18, 21, 25–26, 30, 33, 36, 41. Brooklyn: Mesorah Publications, 2006–2018. และใน เช่นThe Jerusalem Talmud: A Translation and Commentary เรียบเรียงโดย Jacob Neusner และแปลโดย Jacob Neusner, Tzvee Zahavy, B. Barry Levy และEdward Goldman พีบอดี แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์เฮนดริกสัน, 2009
 • ปฐมกาลรับบาห์ 1:5; 4:6; 12:2; 16:5; 22:12–13; 30:8; 31:9; 33:3; 36:3; 40:6; 42:3; 43:8; 53:4; 55:6; 56:2; 60:11; 63:8, 14; 64:8; 70:11; 71:6; 76:1–2; 95 (เอ็มเอสวี); 97:6; 100:3, 11. แผ่นดินอิสราเอล ศตวรรษที่ 5 ใน เช่นMidrash Rabbah: Genesis แปลโดยแฮร์รี ฟรีดแมนและมอริซ ไซมอน เล่ม 1 หน้า 2, 32, 89, 130, 191–92, 236, 243, 263, 290, 331, 343, 358, 464, 486, 492; เล่ม 2 หน้า 534, 565, 570, 578, 645, 657, 701–03, 919, 943, 990, 1001 ลอนดอน: Soncino Press, 1939
 • ทัลมุดของชาวบาบิโลน: Berakhot 7a, 55a, 62b; ถือบวช 31ก, 97ก; เอรูวิน 53a; เพซาคิม 39a, 50a, 116b; โยมา 28b, 75a; เมกิลลาห์ 9ก, 29ก; โมเอด คาตัน 29ก; เกตูบอต 111b–12a; 31b–32a, 64b–65a; โซทาห์ 5a, 9b, 11a–13a, 35a, 36b; คิดดูชิน 13a; บาวา บาทรา 120a; ซันเฮดริน 101b, 106a; ชุลลิน 92a, 127a จักรวรรดิ Sasanianศตวรรษที่ 6 ใน เช่นทัลมุด บาฟลี . เรียบเรียงโดย Yisroel Simcha Schorr, Chaim Malinowitz และ Mordechai Marcus, 72 เล่ม บรูคลิน: Mesorah Pubs., 2006.
ราชิ

ยุคกลาง

 • อพยพรับบาห์ 1:1–5:23. ศตวรรษที่ 10 ใน เช่นMidrash Rabbah: Exodus แปลโดย SM Lehrman ลอนดอน: สำนักพิมพ์ Soncino, 1939
 • ราชิ . ความเห็น . อพยพ 1–6 เมืองทรัวส์ประเทศฝรั่งเศส ปลายศตวรรษที่ 11 ใน เช่น ราชิ โตราห์: ด้วยคำอธิบายของ Rashi ที่แปล มีคำอธิบายประกอบ และกระจ่างแจ้ง แปลและเรียบเรียงโดยยิสราเอล อิซเซอร์ ซวี เฮอร์เซก เล่ม 2 หน้า 1–51 บรูคลิน: สิ่งพิมพ์ Mesorah, 1994
ยูดาห์ ฮาเลวี
 • ราชบัม . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ เมืองทรัวส์ ต้นศตวรรษที่ 12 ใน เช่น ความ เห็นของ Rashbam เกี่ยวกับ Exodus: An Annotated Translation เรียบเรียงและแปลโดยมาร์ติน ไอ. ล็อคชิน หน้า 9–59 แอตแลนตา: สำนักพิมพ์นักวิชาการ 1997
 • ยูดาห์ ฮาเลวี . คูซาริ . 4:3, 15. โตเลโดสเปน 1130–1140. ใน เช่น เยฮูดา ฮาเลวี คูซาริ: ข้อโต้แย้งเพื่อศรัทธาของอิสราเอล บทนำโดย Henry Slonimsky หน้า 202, 221 นิวยอร์ก: Schocken, 1964
 • อับราฮัม บิน เอซรา . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ ฝรั่งเศส, 1153. ใน เช่นความเห็นของอิบนุ เอซรา เกี่ยวกับเพนทาทุค: อพยพ (เชโมต์ ) แปลและเรียบเรียงโดย เอช. นอร์มัน สตริกแมน และอาเธอร์ เอ็ม. ซิลเวอร์ เล่ม 2 หน้า 1–128 นิวยอร์ก: บริษัทสำนักพิมพ์ Menorah, 1996
นัชมานิเดส
 • เฮเซคียาห์ เบน มาโนอาห์ . ฮิสคูนิ . ฝรั่งเศส ประมาณปี 1240 ใน เช่น Chizkiyahu ben Manoach Chizkuni: คำอธิบายโตราห์ . แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 2 หน้า 348–381 เยรูซาเลม: สำนักพิมพ์ Ktav, 2013
 • นัชมานิเดส . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ กรุงเยรูซาเล็ม ประมาณปี 1270 ใน เช่นRamban (Nachmanides): ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ แปลโดยชาร์ลส์ บี. ชาเวล เล่ม 2 หน้า 3–62 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Shilo, 1973
โซฮาร์
 • โซฮาร์ 2:2ก–22ก. สเปนในช่วงปลายศตวรรษที่ 13
 • Midrash ha-Ne'lam (มิดรัชแห่งการปกปิด ) สเปน คริสต์ศตวรรษที่ 13 ใน เช่นZoharตอนที่ 2 หน้า 4a–22a มันตัว , 1558–1560. ใน เช่น The Zohar : Pritzker Edition การแปลและความเห็นโดย นาธาน โวลสกี้ เล่มที่ 10 หน้า 448–524 สแตนฟอร์ด แคลิฟอร์เนีย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด , 2016.
 • ยาค็อบ เบน อาเชอร์ (บาอัล ฮา-ทูริม) ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ ต้นศตวรรษที่ 14 ใน เช่น Baal Haturim Chumash : Shemos/Exodus แปลโดย Eliyahu Touger เรียบเรียงและใส่คำอธิบายประกอบโดย Avie Gold เล่มที่ 2 หน้า 513–67 บรูคลิน: สิ่งพิมพ์ Mesorah, 2000
 • บาห์ยา เบน อาเชอร์ . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ สเปนต้นศตวรรษที่ 14 ในเช่นMidrash Rabbeinu Bachya: คำอธิบายโตราห์โดย Rabbi Bachya ben Asher แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 3 หน้า 739–815 เยรูซาเลม: สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 2003
 • ไอแซค เบน โมเสส อารามา . Akedat Yizhak (ความผูกพันของอิสอัค ) ปลายศตวรรษที่ 15 ใน เช่น Yitzchak Arama Akeydat Yitzchak: อรรถกถาของ Rabbi Yitzchak Arama เกี่ยวกับโตราห์ แปลและย่อโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 1 หน้า 298–231 นิวยอร์ก สำนักพิมพ์แลมบ์ดา 2544

ทันสมัย

 • ไอแซค อับราวาเนล . ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ อิตาลี ระหว่าง ค.ศ. 1492–1509 ใน เช่นAbarbanel: Selected Commentaries on the Torah: Volume 2: Shemos/ Exodus แปลและเรียบเรียงโดยอิสราเอล ลาซาร์ หน้า 23–84 บรูคลิน: CreateSpace, 2015.
มาคิอาเวลลี
มอร์เตร่า
ฮอบส์
 • อัฟราฮัม เยโฮชัว เฮเชล. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโตราห์ คราคูฟประเทศโปแลนด์ กลางศตวรรษที่ 17 เรียบเรียงเป็นชานุกัต ห้าโตราห์ . เรียบเรียงโดย Chanoch Henoch Erzohn Piotrkow , โปแลนด์, 1900. ใน Avraham Yehoshua Heschel Chanukas HaTorah: ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกลับของ Rav Avraham Yehoshua Heschel บน Chumash แปลโดยอัฟราฮัม เปเรตซ์ ฟรีดแมน หน้า 117–24 เซาท์ฟิลด์ มิชิแกน : Targum Press / Feldheim Publishers , 2004.
 • โธมัส ฮอบส์ . เลวีอาธาน 3:36, 37; 4:45. อังกฤษ, 1651. พิมพ์ซ้ำแก้ไขโดยCB Macpherson , หน้า 456, 460, 472, 671. Harmondsworth, England: Penguin Classics, 1982.
 • Moshe Chaim Luzzatto Mesillat Yesharimบทที่ 2 อัมสเตอร์ดัม 1740 ในMesillat Yesharim: เส้นทางแห่งความเที่ยงธรรมหน้า 31 เยรูซาเล็ม: Feldheim, 1966
เมนเดลโซห์น
เฮิร์ช
 • เจ เอช อิงกราแฮม . เสาแห่งไฟ: หรืออิสราเอลในความเป็นทาส นิวยอร์ก: AL Burt , 1859 พิมพ์ซ้ำ Ann Arbor, Michigan: สำนักงานสำนักพิมพ์วิชาการ, ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกน, 2549
 • แซมสัน ราฟาเอล เฮิร์ช . เพนทาทุก: อพยพ . แปลโดยไอแซค เลวี เล่ม 2 หน้า 3–63 Gateshead : Judaica Press , ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2542 ตีพิมพ์ครั้งแรกในชื่อDer Pentateuch uebersetzt und erklaert แฟรงก์เฟิร์ต , ค.ศ. 1867–1878.
ลุซซัตโต
 • ซามูเอล เดวิด ลุซซัตโต (ชาดาล) ความเห็นเกี่ยวกับโตราห์ ปาดัว , 1871. ใน เช่น ซามูเอล เดวิด ลุซซัตโต. อรรถกถาโตราห์ แปลและเรียบเรียงโดยเอลิยาฮู มังค์ เล่ม 2 หน้า 505–60 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 2012
มัลบิม
โคเฮน
แมน
 • โธมัส มันน์ . โจเซฟและน้องชายของเขา . แปลโดยJohn E. Woodsหน้า 101, 492–93, 729, 788, 859. New York: Alfred A. Knopf, 2005. เดิมจัดพิมพ์ในชื่อJoseph und seine Brüder . สตอกโฮล์ม: เบอร์มันน์-ฟิสเชอร์ แวร์แลก, 1943.
 • โธมัส มันน์. “เจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดต่อหน้าเรา” ในพระบัญญัติสิบประการหน้า 3–70 นิวยอร์ก: ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ 2486
 • โดโรธี คลาร์ก วิลสัน . เจ้าชายแห่งอียิปต์ . ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์, 1949
 • โชเลม อัสช์ . โมเสส . นิวยอร์ก: ปูตัม, 1951.
คาสซูโต
บลู
 • มาร์ติน บูเบอร์ . โมเสส: วิวรณ์และพันธสัญญา นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์ 1958 พิมพ์ซ้ำ หนังสือมนุษยชาติ 1988
 • ฮาวเวิร์ด ฟาสต์ . โมเสส เจ้าชายแห่งอียิปต์ . นิวยอร์ก: Crown Pubs., 1958.
 • มาร์ติน นอธ . อพยพ: ความเห็น . แปลโดยจอห์น เอส. โบว์เดนหน้า 19–56 ลอนดอน: SCM Press, 1962. คำแปลของDas zweite Buch Mose, Exodus . เกิตทิงเกน: Vandenhoeck & Ruprecht, 1959.
 • โดโรธี เอ็ม. สลัสเซอร์. ที่เชิงภูเขา: เรื่องราวจากหนังสืออพยพหน้า 9–31 ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์เวสต์มินสเตอร์, 1961
 • ฮันส์ คอสมาลา. “The 'Bloody Husband'” Vetus Testamentumเล่มที่ 12 (1962): หน้า 14–28
 • แบร์ติล อัลเบรกต์สัน. "ตามไวยากรณ์ของאָהָיָּה אָשָׁר אָהָיָה ‎ ในอพยพ 3:14" ในคำและความหมาย: บทความนำเสนอต่อDavid Winton Thomas เรียบเรียงโดยปีเตอร์ อาร์. แอกรอยด์และบาร์นาบัส ลินดาร์ส หน้า 15–28 เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 2511
 • มาร์ติน บูเบอร์. เกี่ยวกับพระคัมภีร์: การศึกษาสิบแปดเรื่อง หน้า 44–62, 80–92 นิวยอร์ก: หนังสือ Schocken, 1968
 • โมเช่ กรีนเบิร์ก . ทำความเข้าใจอพยพหน้า 18–130 นิวยอร์ก: บ้าน Behrman, 1969
 • โรลองด์ เดอ โวซ์ . “การเปิดเผยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ YHVH” ในคำประกาศและการปรากฏ: บทความในพันธสัญญาเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่กวินน์ เฮนตัน เดวีส์ เรียบเรียงโดยจอห์น ไอ. เดอร์แฮมและเจ. รอย พอร์เตอร์ หน้า 48–75 ลอนดอน: สำนักพิมพ์ SCM, 1970
 • ซามูเอล แซนด์เมล. คนเดียวบนยอดเขา . การ์เดนซิตี้ นิวยอร์ก: ดับเบิลเดย์ 1973
 • แอม ไคลน์ . "จานขม" ในThe Collected Poems of AM Kleinหน้า 144 โตรอนโต: McGraw-Hill Ryerson, 1974
 • เจมส์ เอส. แอคเคอร์แมน. “บริบทวรรณกรรมเรื่องการเกิดของโมเสส (อพยพ 1–2)” ในการตีความวรรณกรรมของเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิล . เรียบเรียงโดย Kenneth RR Gros Louis, กับ James และ Thayer S. Warshaw, หน้า 74–119 แนชวิลล์ : Abingdon Press , 1974.
วีเซล
 • เดวิด ไดเชส . โมเสส: มนุษย์และนิมิตของเขา นิวยอร์ก: แพรเกอร์, 1975.
 • เอลี วีเซล . “โมเสส: ภาพเหมือนของผู้นำ” ในMessengers of God: Biblical Portraits & Legendsหน้า 174–210 นิวยอร์ก: บ้านสุ่ม 1976
 • ไมเคิล ฟิชเบน . “อพยพ 1–4/บทนำสู่วัฏจักรอพยพ” ในข้อความและพื้นผิว: Close Readings of Selected Biblical Texts , หน้า 63–76. นิวยอร์ก: หนังสือ Schocken, 1979
 • Robert R. Wilson, "การแข็งกระด้างของหัวใจของฟาโรห์" Catholic Biblical Quarterlyเล่มที่ 41 ฉบับที่ 1 (1979): หน้า 18–36
 • เอลี่ มังค์ . การเรียกของโตราห์: กวีนิพนธ์การตีความและความเห็นเกี่ยวกับหนังสือห้าเล่มของโมเสส แปลโดย อีเอส เมเซอร์ เล่ม 2 หน้า 2–73 บรูคลิน: Mesorah Publications, 1995 เดิมตีพิมพ์ในชื่อLa Voix de la Thora ปารีส : มูลนิธิซามูเอล และโอเด็ตต์ เลวี, 1981.
 • จูดิธ อาร์. บาสกิ้น . ที่ปรึกษาของฟาโรห์: โยบ เยโธร และบาลาอัมในประเพณีแรบบินิกและแพทริสติการศึกษาเกี่ยวกับศาสนายิวสีน้ำตาล, 1983
 • นาฮูม เอ็ม ซานา . “สำรวจอพยพ: การกดขี่” นักโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มที่ 49 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 1986): หน้า 68–80
 • พินชาส เอช. เปลี . โตราห์วันนี้: การเผชิญหน้าครั้งใหม่กับพระคัมภีร์หน้า 55–58 วอชิงตัน ดี.ซี. : หนังสือ B'nai B'rith, 1987.
 • มาร์ค เกลแมน. พระเจ้ามีหัวแม่เท้าใหญ่ไหม? เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์หน้า 65–71, 77–83 นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์คอลลินส์ 1989
 • มาร์ค เอส. สมิธ . ประวัติศาสตร์ยุคแรกของพระเจ้า: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel , หน้า 10, 92, 98, 166. New York: HarperSanFrancisco, 1990.
 • ฮาร์วีย์ เจ. ฟิลด์ส . อรรถกถาโตราห์สำหรับสมัยของเรา: เล่มที่ 2: อพยพและเลวีนิติหน้า 7–16 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ UAHC, 1991
 • นาฮูม เอ็ม ซานา. ความเห็นของ JPS Torah: Exodus: ข้อความภาษาฮีบรูดั้งเดิมพร้อมการแปล JPS ใหม่หน้า 3–30, 265–68 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว, 1991
 • ลอว์เรนซ์ คุชเนอร์ . พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตในที่นี้ ส่วนฉัน ฉันไม่รู้: ค้นหาตนเอง จิตวิญญาณ และความหมายสูงสุดหน้า 24–25 สำนักพิมพ์ Jewish Lights, 1993 (The Burning Bush)
 • เนฮามา ไลโบวิทซ์ . New Studies in Shemot (อพยพ)เล่ม 1 หน้า 1–113 กรุงเยรูซาเล็ม: Haomanim Press, 1993 พิมพ์ซ้ำเป็นการศึกษาใหม่ใน Parasha รายสัปดาห์ สำนักพิมพ์แลมบ์ดา, 2010
 • อิลานา ปาร์เดส . “ซิปโปราห์และการต่อสู้เพื่อความรอด” ในCountertraditions in the Bible: A Feminist Approach , หน้า 79–97 เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, 1993 (อพยพ 4:24–26)
 • แอรอน วิลดาฟสกี้ . การดูดซึมกับการแยกจากกัน: โจเซฟผู้ดูแลและการเมืองของศาสนาในอิสราเอลตามพระคัมภีร์ไบเบิล หน้า 1, 8, 13–15 นิวบรันสวิก นิวเจอร์ซีย์: ผู้จัดพิมพ์ธุรกรรม 1993
 • วอลเตอร์ บรูเอจเกมันน์ . “หนังสืออพยพ” ในพระคัมภีร์ของล่ามใหม่ เรียบเรียงโดยลีแอนเดอร์ อี. เค็ค เล่ม 1 หน้า 675–731 แนชวิลล์: Abingdon Press, 1994
 • เจ. เชอริล เอ็กซัม . “'เจ้าจงปล่อยให้ลูกสาวทุกคนมีชีวิตอยู่': ศึกษาอพยพ 1:8–2:10” ในA Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy เรียบเรียงโดยอาธัลยา เบรนเนอร์ หน้า 37–61 เชฟฟิลด์: JSOT Press, 1994. พิมพ์ซ้ำ Bloomsbury T&T Clark, 2000
 • แซนดี้ ไอเซนเบิร์ก ซาสโซ. "ในนามของพระเจ้า" วูดสต็อก เวอร์มอนต์: สำนักพิมพ์ไฟชาวยิว 1994
โอบามา
การ์ด
 • โซเรล โกลด์เบิร์ก โลบ และบาร์บารา บินเดอร์ คาดเดน การสอนโตราห์: ขุมทรัพย์แห่งความเข้าใจและกิจกรรมหน้า 87–93 เดนเวอร์ : สำนักพิมพ์ ARE, 1997.
 • ออร์สัน สก็อตต์ การ์ด . โต๊ะหิน . ซอลต์เลกซิตี้: บริษัทหนังสือ Deseret, 1998
 • โจนาธาน เคิร์ช . โมเสส: ชีวิต. นิวยอร์ก: Ballantine, 1998
 • เจค็อบ มิลกรอม . เลวีนิติ 1–16เล่ม 3 หน้า 747 New York: Anchor Bible, 1998. (เจ้าบ่าวแห่งเลือด)
 • วิลเลียม เอชซี พรอปป์ อพยพ 1–18เล่ม 2 หน้า 119–261. นิวยอร์ก: Anchor Bible, 1998
 • เอลี วีเซล. “ความทุกข์ทรมานแห่งอำนาจ เรื่องราวของโมเสส” ในGreat Figures of the Bibleตอนที่ 5 นิวยอร์ก: Yale Roe Films, 1998
 • เรเชล อเดลแมน. “เสราห์ บัท อาเชอร์: นักร้องหญิง กวี และสตรีแห่งปัญญา” ในโตราห์แห่งมารดา: ผู้หญิงชาวยิวร่วมสมัยอ่านตำราชาวยิวคลาสสิเรียบเรียงโดยโอรา วิสคินด์ เอลเปอร์และซูซาน แฮนเดลแมน หน้า 218–43 นิวยอร์กและเยรูซาเลม: สิ่งพิมพ์ Urim , 2000.
 • การอพยพสู่เฉลยธรรมบัญญัติ: สหายสตรีนิยมในพระคัมภีร์ (ชุดที่สอง ) เรียบเรียงโดยอาธัลยา เบรนเนอร์หน้า 14, 21–31, 33–34, 37, 39–40, 47–50, 52–53, 56, 59, 75–77, 83–87, 89, 92–96, 98– 99, 101, 105, 107, 117, 159, 163–64, 196, 198. เชฟฟิลด์: สำนักพิมพ์วิชาการเชฟฟิลด์, 2000.
 • โอรา วิสคินด์ เอลเปอร์ “การอพยพและสตรีในคำสอนของรับบี ยาคอฟ แห่งอิซบิกา” ในโตราห์แห่งมารดา: ผู้หญิงชาวยิวร่วมสมัยอ่านตำราชาวยิวคลาสสิเรียบเรียงโดยโอรา วิสคินด์ เอลเปอร์และซูซาน แฮนเดลแมน หน้า 447–70 นิวยอร์กและเยรูซาเลม: สิ่งพิมพ์ Urim, 2000
 • บรีน่า โจเชฟ เลวี. “Moshe: ภาพเหมือนของผู้นำเมื่อยังเป็นชายหนุ่ม” ในโตราห์แห่งมารดา: ผู้หญิงชาวยิวร่วมสมัยอ่านตำราชาวยิวคลาสสิเรียบเรียงโดยโอรา วิสคินด์ เอลเปอร์และซูซาน แฮนเดลแมน หน้า 398–429 นิวยอร์กและเยรูซาเลม: สิ่งพิมพ์ Urim, 2000
 • เบรนด้า เรย์. เพลงของพยาบาลผดุงครรภ์ : เรื่องราวการกำเนิดของโมเสส พอร์ตเซนต์โจ ฟลอริดา: Karmichael Press, 2000
บลาย
 • โรเบิร์ต บลาย . “เปลของโมเสส” ในตอนกลางคืน อับราฮัมถูกเรียกสู่ดวงดาว: บทกวีหน้า 9 นิวยอร์ก: HarperCollins/Perennial, 2001
 • อาวิวาห์ ก็อทลีบ ซอร์นเบิร์ก. The Particulars of Rapture: Reflections on Exodus , หน้า 17–80. นิวยอร์ก: ดับเบิลเดย์ 2544
 • ไลนี่ บลัม โคแกน และจูดี้ ไวส์ การสอนฮาฟทาราห์: ความเป็นมา ข้อมูลเชิงลึก และกลยุทธ์หน้า 244–52, 364–73 เดนเวอร์: สำนักพิมพ์ ARE, 2545
 • ไมเคิล ฟิชเบน . JPS Bible Commentary: Haftarotหน้า 80–87, 255–62 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2545
 • โจเอล โคเฮน. โมเสส: บันทึกความทรงจำ . มาห์วาห์ นิวเจอร์ซีย์: Paulist Press, 2003
 • อ็อกเดน โกเล็ต. "ชื่ออียิปต์ของโมเสส" Bible Reviewเล่มที่ 19 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2003): หน้า 12–17, 50–51
 • รูเวน แฮมเมอร์ . Or Hadash: A Commentary on Siddur Sim Shalom for Shabbat and Festivals , หน้า 30. New York: The Rabbinical Assembly , 2003. (The Name of God)
 • สก็อตต์ เอ็น. มอร์สเชาเซอร์. “วงล้อของช่างปั้นหม้อและการตั้งครรภ์: หมายเหตุในอพยพ 1:16” Journal of Biblical Literatureเล่มที่ 122 เล่มที่ 4 (ฤดูหนาว 2003): หน้า 731–33
 • โจเซฟ เทลุชคิน . บัญญัติสิบประการของอุปนิสัย: คำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีเกียรติ มีจริยธรรม และซื่อสัตย์หน้า 150–52, 290–91 นิวยอร์ก: หอระฆัง 2546
 • โรเบิร์ต อัลเตอร์ . หนังสือห้าเล่มของโมเสส: การแปลพร้อมคำอธิบายหน้า 307–38 นิวยอร์ก: WW Norton & Co., 2004
 • เจฟฟรีย์ เอช. ไทเกย์. "อพยพ" ในพระคัมภีร์การศึกษาของชาวยิว เรียบเรียงโดยAdele BerlinและMarc Zvi Brettlerหน้า 107–15 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, 2547
 • มาเร็ค ฮอลเตอร์ . ซิปโปราห์ ภรรยาของโมเสส , 1–245. นิวยอร์ก: คราวน์, 2548
 • ศาสตราจารย์เรื่อง Parashah: การศึกษาเรื่องการอ่านโตราห์รายสัปดาห์เรียบเรียงโดย Leib Moscovitz หน้า 89–93 เยรูซาเลม: สิ่งพิมพ์อูริม, 2005.
 • รีเบคก้า โคห์น. เจ็ดวันสู่ทะเล: นวนิยายมหากาพย์แห่งการอพยพ นิวยอร์ก: ดินแดนที่ขรุขระ 2549
 • ลอว์เรนซ์ คุชเนอร์ . Kabbalah: A Love Storyหน้า 78, 112 นิวยอร์ก: Morgan Road Books, 2006
 • เควิน แมคเกียว. “อิฐกำเนิด วงล้อของพอตเตอร์ และอพยพ 1,16” Biblicaเล่มที่ 87 ฉบับที่ 3 (2549): หน้า 305–18.
 • ว. กุนเธอร์ พลาต์. โตราห์: ความเห็นสมัยใหม่: ฉบับแก้ไข ฉบับปรับปรุงแก้ไขโดยDavid ES Sternหน้า 343–78 นิวยอร์ก: สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว 2549
 • ซูซาน เอ. โบรดี้. "โตราห์ สปาร์กส์" และ "ดินแดนศักดิ์สิทธิ์" ในการเต้นรำในพื้นที่สีขาว: วงจรโตราห์รายปีและบทกวีเพิ่มเติมหน้า 11, 75 Shelbyville, Kentucky: Wasteland Press, 2007
คูเกล
 • เจมส์ แอล. คูเกล . วิธีอ่านพระคัมภีร์: A Guide to Scripture, Now and Now , หน้า 60, 65, 159, 198–216, 365, 425, 440, 533, 550, 562, 571, 578. New York: Free Press, 2007.
 • โจเซฟ เบลนกินส์ป็อป . “มีการทบทวนสมมติฐานของชาวมีเดียน-เคไนต์และต้นกำเนิดของยูดาห์” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2008): หน้า 131–53
 • ชมูเอล โกลดิน. การปลดล็อกข้อความโตราห์: การเดินทางเชิงลึกสู่ Parsha ประจำสัปดาห์: Shmotหน้า 1–35 กรุงเยรูซาเล็ม: สำนักพิมพ์ Gefen , 2008.
 • โตราห์: ความเห็นของผู้หญิง . เรียบเรียงโดยTamara Cohn EskenaziและAndrea L. Weissหน้า 305–30 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ URJ , 2008.
 • โธมัส บี. โดซแมน. ความเห็นเรื่องอพยพหน้า 55–159 แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: บริษัท สำนักพิมพ์ William B. Eerdmans, 2009
 • รูเวน แฮมเมอร์ . เข้าสู่โตราห์: คำนำของส่วนโตราห์รายสัปดาห์หน้า 77–82 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์ Gefen, 2009
 • เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. เคนเนดี . ทรูคอมพาสหน้า 190–91 นิวยอร์ก: สิบสอง 2552 ( การตีความ ของวุฒิสมาชิกวิลลิส โรเบิร์ตสันเกี่ยวกับการค้นพบโมเสสของธิดาฟาโรห์)
 • เอลเลียต คูคลา . “ส่งเสียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม: ปารัสัต เชโมท (อพยพ 1:1–6:1)” ใน โตราห์ Queeries: ข้อคิดเห็นราย สัปดาห์เกี่ยวกับพระคัมภีร์ฮีบรู เรียบเรียงโดย Gregg Drinkwater, Joshua Lesser และ David Shneer; คำนำโดยจูดิธ พลาสโคว์หน้า 75–79 นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก , 2552.
 • อลิเซีย โจ ราบินส์ . "หิมะ/แมงป่องและแมงมุม" ในเด็กผู้หญิงที่มีปัญหา นิวยอร์ก: JDub Music, 2009 (มิเรียมเฝ้าดูโมเสสทารก)
 • บรูซ เวลส์. "อพยพ" ในคำอธิบายภูมิหลังพระคัมภีร์ภาพประกอบของ Zondervan เรียบเรียงโดยจอห์น เอช. วอลตันเล่ม 1 หน้า 165–82 แกรนด์ราปิดส์ มิชิแกน: Zondervan, 2009
 • นิค ไวแอตต์. “การเข้าสุหนัตและสถานการณ์: การตัดอวัยวะเพศชายในอิสราเอลโบราณและอูการิต” Journal for the Study of the Old Testamentเล่มที่ 33 เล่ม 4 (มิถุนายน 2009): หน้า 405–31 (อพยพ 4:24–26)
 • รีเบคก้า จีเอส ไอเดสทรอม “เสียงสะท้อนของพระธรรมอพยพในเอเสเคียล” Journal for the Study of the Old Testamentเล่ม 33 เล่ม 4 (มิถุนายน 2009): หน้า 489–510 (ลวดลายจากอพยพที่พบในเอเสเคียล รวมถึงการบรรยายเรื่องการโทร การเผชิญหน้าอันศักดิ์สิทธิ์ การถูกจองจำ สัญญาณ ภัยพิบัติ การพิพากษา การไถ่บาป พลับพลา/วิหาร)
 • โจนาธาน พี. เบิร์นไซด์. “การอพยพและการลี้ภัย: การเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายพระคัมภีร์และการเล่าเรื่อง” Journal for the Study of the Old Testamentเล่ม 34 เล่ม 3 (มีนาคม 2010): หน้า 243–66 (อพยพ 2:11–22)
 • อิดาน เดอร์โชวิทซ์. “แผ่นดินที่อุดมด้วยไขมันและน้ำผึ้ง” Vetus Testamentumเล่มที่ 60 หมายเลข 2 (2010): หน้า 172–76.
 • แบรด เอ็มบรี. “อันตรายของโมเสส: สู่การอ่านอพยพ 4:24–26 ใหม่” Vetus Testamentumเล่มที่ 60 หมายเลข 2 (2010): หน้า 177–96
 • ฌอง-ปิแอร์ ซอนเนต์. “เอเฮ อาเชอร์ เอเฮย์ (อพยพ 3:14): 'อัตลักษณ์แห่งการเล่าเรื่อง' ของพระเจ้าท่ามกลางความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็น และความประหลาดใจ” Poetics Todayเล่มที่ 31 หมายเลข 2 (ฤดูร้อนปี 2010): หน้า 331–51
 • จูลี แคดวาลลาเดอร์-สเตาบ จอย . ต่อหน้า: คอลเลกชันบทกวี . DreamSeeker Books, 2010. ("ดินแดนแห่งนมและน้ำผึ้ง")
 • อดัม เจ. ฮาวเวลล์. “บุตรหัวปีของโมเสสในฐานะ 'ญาติของสายเลือด' ในอพยพ 4.24–26” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 35 เล่ม 1 (กันยายน 2010): หน้า 63–76
 • สจ๊วต ลาซีน. “ทุกสิ่งเป็นของฉัน: ความบริสุทธิ์ อันตราย และความเป็นกษัตริย์อันศักดิ์สิทธิ์ในโลกหลังปฐมกาล” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 35 เล่ม 1 (กันยายน 2010): หน้า 31–62 (อพยพ 3; 4:24–26)
กระสอบ
 • อาเดรียน เลวีน. “จากในสู่ภายนอก: เยโธร ชาวมีเดียน และโครงสร้างจากพระคัมภีร์ของคนนอก” Journal for the Study of the Old Testamentเล่ม 34 เล่ม 4 (มิถุนายน 2010): หน้า 395–417
 • โจนาธาน แซ็กส์ . Covenant & Conversation: A Weekly Reading of the Jewish Bible: Exodus: The Book of Redemption , หน้า 19–40. กรุงเยรูซาเล็ม: Maggid Books, 2010
เฮิร์ซเฟลด์
 • ชมูเอล เฮิร์ซเฟลด์ . “ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับสามีดื้อรั้น” ในFifty-Four Pick Up: บทเรียนโตราห์สร้างแรงบันดาลใจสิบห้านาทีหน้า 73–79 กรุงเยรูซาเล็ม: สำนักพิมพ์ Gefen, 2012
 • จอห์น มาคุจินะ. “วรรณกรรมวิธีแก้ปัญหาทางกฎหมาย: การมีส่วนสนับสนุนของอพยพ 2.13–14 ถึงอพยพ 21.22–23” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 37 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2012): หน้า 151–65
 • Torah MiEtzion: การอ่านใหม่ใน Tanach: Shemot เรียบเรียงโดยเอซรา บิกและยาคอฟ บีสลีย์ หน้า 1–59 กรุงเยรูซาเล็ม: Maggid Books, 2012
 • วอลเตอร์ บรูเอ็กเกมันน์. “ความจริงพูดสู่อำนาจ: โมเสส” In Truth Speaks to Power: The Countercultural Nature of Script,หน้า 11–42. หลุยส์วิลล์ เคนตักกี้: Westminster John Knox Press, 2013 (ฟาโรห์เป็นคำอุปมาที่รวบรวมพลังดิบ สัมบูรณ์ และอำนาจทางโลก)
 • มาทิลด์ เฟรย์. “วันสะบาโตในอียิปต์? การตรวจสอบอพยพ 5” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 39 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2015): หน้า 249–63
 • เดวิด เพตติต. “เมื่อพระเจ้าทรงหมายมั่นจะฆ่าโมเสส: อ่านอพยพ 4.24–26 ในบริบทวรรณกรรม” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่ม 40 เล่ม 2 (ธันวาคม 2015): หน้า 163–77
 • โจนาธาน แซ็กส์. บทเรียนในการเป็นผู้นำ: การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิวทุกสัปดาห์หน้า 61–65 นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต: Maggid Books, 2015
 • เดวิด ฟอร์ห์แมน. การอพยพที่คุณเกือบจะผ่านไปแล้ว สำนักพิมพ์ Aleph Beta, 2016
 • “ชาวฮิตไทต์: ระหว่างประเพณีกับประวัติศาสตร์” การทบทวนโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มที่ 42 หมายเลข 2 (มีนาคม/เมษายน 2016): หน้า 28–40, 68
 • ฌอง-ปิแอร์ อิสบูต์โบราณคดีพระคัมภีร์: การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปฐมกาลถึงยุคโรมันหน้า 80–103 วอชิงตัน ดี.ซี.: เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก , 2016.
 • โจนาธาน แซ็กส์. บทความเกี่ยวกับจริยธรรม: การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลของชาวยิวรายสัปดาห์หน้า 79–83 นิวมิลฟอร์ด คอนเนตทิคัต: Maggid Books, 2016
 • เคนเนธ ซีสกิน. คิดถึงโตราห์: นักปรัชญาอ่านพระคัมภีร์หน้า 71–84 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ชาวยิว 2016
 • ไชเฮลด์ . หัวใจของโตราห์ เล่ม 1: บทความเกี่ยวกับโตราห์รายสัปดาห์: ปฐมกาลและการอพยพหน้า 123–33 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2017
 • เจมส์ แอล. คูเกล. การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่: การเผชิญหน้ากับพระเจ้าในยุคพระคัมภีร์ไบเบิลหน้า 6, 15, 29, 139, 164, 349, 384 บอสตัน: Houghton Mifflin Harcourt, 2017
คาส
 • สตีเวน เลวี และ ซาราห์ เลวี JPS Rashi Discussion Torah Commentaryหน้า 41–43 ฟิลาเดลเฟีย: สมาคมสิ่งพิมพ์ของชาวยิว 2017
 • ทีน่า ไดค์สทีน นิลเซ่น. “ความทรงจำของโมเสส: การสำรวจผ่านประเภทต่างๆ” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 41 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2017): หน้า 287–312.
 • เปกก้า พิตเคนเนน. “เศรษฐกิจประชากรอิสราเอลโบราณ: Ger, Toshav, Nakhri และ Karat เป็นกลุ่มอาณานิคมของผู้ตั้งถิ่นฐาน” วารสารเพื่อการศึกษาพันธสัญญาเดิมเล่มที่ 42 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2017): หน้า 139–53
 • ลีออน อาร์. แคสส์ . การก่อตั้งประเทศของพระเจ้า: การอ่านอพยพหน้า 21–107 นิวเฮเวน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล, 2021

ลิงค์ภายนอก

ตำรา

 • ข้อความ Masoretic และการแปล JPS ปี 1917
 • ได้ยินเสียงพาราชาห์สวดมนต์
 • ฟัง Parashah อ่านเป็นภาษาฮีบรู

ข้อคิดเห็น

 • สถาบันศาสนายิว แคลิฟอร์เนีย
 • สถาบันศาสนายิวนิวยอร์ก
 • Aish.com เก็บถาวร 19-12-2553 ที่Wayback Machine
 • มหาวิทยาลัยอเมริกันยิว—โรงเรียน Ziegler แห่งแรบบินิกศึกษา
 • Anshe Emes Synagogue, Los Angeles เก็บถาวร 2011-03-17 ที่Wayback Machine
 • เบ็ด.org
 • Israel Koschitzky Virtual Beit Midrash
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์ชาวยิว
 • เมชอน ฮาดาร์
 • MyJewishLearning.com
 • สหภาพออร์โธดอกซ์
 • ขบวนพาเดสจากกรุงเยรูซาเล็ม
 • การสร้างศาสนายิวขึ้นใหม่ 27-12-2017 ที่Wayback Machine
 • Sephardic Institute เก็บถาวร 26-07-2011 ที่Wayback Machine
 • ศูนย์ศึกษาธนัช
 • TheTorah.com
 • โทราห์.org
 • สหภาพเพื่อการปฏิรูปศาสนายิว
 • สุเหร่ายิวอนุรักษ์นิยมยูดาย
 • เยชิวัต โชเววี โตราห์
 • มหาวิทยาลัยเยชิวา
0.14415097236633