เชเฮเชยานู

From Wikipedia, the free encyclopedia

Shehecheyanu berakhah (การอวยพร) ( ฮีบรู : ברכת שהחיינו , "ผู้ทรงประทานชีวิตแก่เรา") เป็นคำอธิษฐานของชาวยิวทั่วไปที่ กล่าวเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆ กล่าวกันว่าเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าสำหรับประสบการณ์หรือทรัพย์สินที่แปลกใหม่ [1]พรถูกบันทึกไว้ในลมุด[2]เมื่อกว่า 1,500 ปีที่แล้ว

บทบรรยาย

การให้พรของShehecheyanuนั้นเป็นการขอบคุณหรือการรำลึกถึง:

บางคนมีธรรมเนียมในการกล่าวในพิธีBirkat Hachamaซึ่งจะมีการสวดทุกๆ 28 ปีในเดือน Nisan/Adar II

เมื่อมีเหตุผลหลายประการ (เช่น การเริ่มต้นของเทศกาลปัสกา ร่วมกับพิธีมิสซาของมัทซาห์ พิธีมาร์เรอร์ ฯลฯ) การกล่าวคำอวยพรจะกล่าวเพียงครั้งเดียว

ไม่มีการสวดในพิธีเข้าสุหนัต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด หรือในการนับโอเมอร์ เนื่องจากเป็นงานที่ไม่ให้ความสุขและทำให้เกิดความโศกเศร้าเมื่อคิดว่าพิธีโอเมอร์ที่แท้จริงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการทำลายของ วัด. [4] [5]

ข้อความ

ฮีบรู[6] อังกฤษ[7] การทับศัพท์[7]
พระ​ยะโฮวา ​ทรง​เป็น​สุข​แก่​คุณ ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ[8] บารุค อัตตะห์ อโดไน
พระเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ ของโลก พระเจ้าของเรา ราชาแห่งจักรวาล เอโลเฮนู เมเลค ฮา-โอลัม
ที่เราอาศัย และดำรงอยู่ เพื่อให้เรามีชีวิต เพื่อค้ำจุนเรา เช-เฮเอยานู โว'กี'มานู
และแล้วเรา ก็ มาถึงช่วงเวลานี้ และช่วยให้เรามาถึงวันนี้ วี'ฮิกิอานู ลาซ'มัน ฮาเซห์

แม้ว่าประเพณีที่แพร่หลายที่สุด[9]คือการท่องlazmanตามกฎปกติของdikduk ( ไวยากรณ์ ภาษาฮีบรู ) [9]บางอย่างรวมถึงเบ็ด[3]มีธรรมเนียมที่จะพูดว่าlizman ("ถึง [นี้] ฤดู "); ประเพณีนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของMishnah Berurah [10]และAruch Hashulchan , [11]ตามMagen Avraham , [12] Mateh Moshe [13 ] และMaharshal [9]

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

Avshalom Havivกล่าวสุนทรพจน์ในศาลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490 โดยพรของ Shehecheyanu [14]

คำประกาศอิสรภาพของอิสราเอลได้รับการอ่านต่อสาธารณะในกรุงเทลอาวีฟเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ก่อนที่อาณัติของอังกฤษ จะหมดอายุ ในเวลาเที่ยงคืน หลังจากนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลDavid Ben-Gurionอ่านคำประกาศอิสรภาพ รับบีYehuda Leib Maimonท่องพร Shehecheyanu และคำประกาศอิสรภาพได้รับการลงนาม พิธีจบลงด้วยการร้องเพลง " ฮาติกวาห์ " [15]

มีเหมือนกัน[ ตามใคร? ]บทเพลงแห่งการให้พร ประพันธ์โดยเมเยอร์ มัคเตนแบร์ก นักร้องประสานเสียงชาวยุโรปตะวันออก ผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่ 19 [16]

สื่อ

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ไอแซค ไคลน์, A Guide to Jewish Religious Practice , The Jewish Theological Seminary of America , New York, 1979, p. 48: "เมื่อใดก็ตามที่เราประสบสิ่งใหม่ ๆ เช่นการกินผลไม้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล การมาถึงของวันหยุด หรือโอกาสที่สนุกสนานในครอบครัว เราจะท่องว่า שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְה ִגִיעָנוּ לַזְּ׷ַהן ּן ּ הן"
 2. เบราโชต 54เอ, เปซาคิม 7บี, ซุกคาห์ 46เอ เป็นต้น
 3. อรรถa "เชเฮเชยานู" . Chabad.org . สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563 .
 4. นูลมาน, เมซี (1993). สารานุกรมคำอธิษฐานของชาวยิว นิวเจอร์ซีย์ หน้า 91.
 5. เชอร์แมน, นอสซง (2010). ArtScroll Siddur ที่ขยาย (Ashkenaz ) บรู๊คลิน: Mesorah Publ'ns หน้า 231.
 6. รับบี นอสซง เชอร์แมน , The Complete ArtScroll Siddur , Mesorah Publications , Brooklyn, 1984, p. 230
 7. a b Siddur Sim Shalom , แก้ไขและแปลโดย Rabbi Jules Harlow , The Rabbinical Assembly /The United Synagogue of America , New York, 1989, p. 712
 8. คำแรก ב ָ ּ רו ּ ך ְ ( barukh ) แปลโดยทั่วไปว่า "มีความสุข" (เช่น: Nosson Scherman 's The Complete ArtScroll Siddur , 1984, p. 231; Philip Birnbaum 's Ha-Siddur ha-Shalem , 1949, p. 776; Reuben Alcalay 's Complete English-Hebrew Dictionary , p. 287; Langenscheidt 's Pocket Hebrew Dictionaryโดย Karl Feyerabend, p. 47)
 9. a bc Rabinowitz, Simcha Ben-Zion ( 2021). เฉลยคำตอบ ตอนที่ 6 ลงชื่อ 136 อักษรก. กรุงเยรูซาเล็ม
 10. ^ "Mishna Berura C. 136 S. K. A " hebrewbooks.org . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2566
 11. "อารุค ฮาชาลชาน โอ ซี. 136, 3" . hebrewbooks.org . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2566
 12. ^ "Magan Avraham - บทนำสู่เครื่องหมายที่ 136 " hebrewbooks.org . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2566
 13. ^ "Meta Moshe ตอนที่ห้า 3. Titkap" . hebrewbooks.org . สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2566
 14. ฟิลลิปส์, โมเช (25 มิถุนายน 2552). "จำวันเกิดปีที่ 21 ของคุณได้ไหม" . อารุตซ์ เชว่า. สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563 .
 15. วอห์ลเกเลิร์นเทอร์, เอลลี (30 เมษายน 2541). “วันเดียวเขย่าโลก” . เยรูซาเล็มโพสต์ เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม2555 สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563 .
 16. ^ "เชเฮเชยานู (arr. M. Sobol สำหรับเสียง นักร้องประสานเสียงและวงออร์เคสตรา)" . สปอติฟาย สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2563 .
0.045399904251099