ศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

จักรวาลแสดงเป็นดิสก์ที่มีรูปทรงหลายชิ้นข้ามเวลาซึ่งผ่านจากซ้ายไปขวา

วิทยาศาสตร์ (จากภาษาละติน scientia  'knowledge') [1]เป็นองค์กรที่เป็นระบบที่สร้างและจัดระเบียบความรู้ในรูปแบบของคำอธิบายที่สามารถทดสอบได้ และการทำนายเกี่ยวกับโลก[2] [3] [4]

รากที่เก่าแก่ที่สุดของวิทยาศาสตร์สามารถโยงไปถึงอียิปต์โบราณและโสโปเตเมียในรอบ 3000-1200 คริสตศักราช [5] [6]ผลงานของพวกเขาเพื่อคณิตศาสตร์ , ดาราศาสตร์และยาป้อนและรูปกรีกปรัชญาธรรมชาติของสมัยโบราณคลาสสิกโดยความพยายามอย่างเป็นทางการได้ทำเพื่อให้คำอธิบายของเหตุการณ์ในโลกทางกายภาพขึ้นอยู่กับสาเหตุตามธรรมชาติ[5] [6]หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดของชาวกรีกเกี่ยวกับโลกเสื่อมลงในยุโรปตะวันตกในช่วงต้นศตวรรษ (400-1000 ซีอี) ของยุคกลาง , [7]แต่ถูกเก็บรักษาไว้ในโลกมุสลิมในช่วงยุคทองของอิสลาม [8]การฟื้นตัวและการดูดซึมของงานกรีกและการสอบสวนของอิสลามในยุโรปตะวันตกจากศตวรรษที่ 10 ถึง 13 ฟื้น " ปรัชญาธรรมชาติ ", [7] [9]ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 16 [10 ]เมื่อความคิดและการค้นพบใหม่ ๆ ได้แยกออกจากแนวความคิดกรีกก่อนหน้านี้และประเพณี[11] [12] [13] [14]ในไม่ช้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็มีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความรู้ และจนกระทั่งศตวรรษที่ 19ลักษณะทางสถาบันและวิชาชีพหลายอย่างของวิทยาศาสตร์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น[15] [16] [17]พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ "ปรัชญาธรรมชาติ" เป็น "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" [18]

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มักจะถูกแบ่งออกเป็นสามหลักสาขา[19]ที่ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (เช่นชีววิทยา , เคมีและฟิสิกส์ ) ซึ่งธรรมชาติในความหมายกว้างการศึกษา; สังคมศาสตร์ (เช่นเศรษฐศาสตร์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา ) ซึ่งบุคคลการศึกษาและสังคม; [20] [21]และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ (เช่นตรรกะ , คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ) ซึ่งข้อตกลงกับสัญลักษณ์ภายใต้กฎระเบียบ[22][23]นอกจากนี้ไม่เห็นด้วย [24] [25] [26]แต่กับว่าวิทยาศาสตร์เป็นทางการจริงเป็นการวิทยาศาสตร์ที่พวกเขาไม่ต้องพึ่งพาหลักฐานเชิงประจักษ์ [27] [25]วินัยที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่สำหรับวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติเช่นวิศวกรรมและการแพทย์อธิบายว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [28] [29] [30] [31] [32]

ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าโดยการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีแรงบันดาลใจจากความอยากรู้เกี่ยวกับโลกและความปรารถนาที่จะแก้ปัญหา[33] [34]การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยคือการทำงานร่วมกันอย่างมากและมักจะทำโดยทีมงานในด้านวิชาการและสถาบันการวิจัย , [35] หน่วยงานภาครัฐและบริษัท [36] [37]ผลกระทบเชิงปฏิบัติของงานของพวกเขานำไปสู่การเกิดขึ้นของนโยบายวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะมีอิทธิพลต่อองค์กรทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ , อาวุธยุทโธปกรณ์ ,การดูแลสุขภาพ , สาธารณูปโภคและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ประวัติศาสตร์

วิทยาศาสตร์ในความหมายกว้างอยู่ก่อนยุคปัจจุบันและในประวัติศาสตร์มากมายอารยธรรม [38] วิทยาศาสตร์สมัยใหม่มีความแตกต่างในแนวทางและประสบความสำเร็จในผลลัพธ์ดังนั้นตอนนี้จึงกำหนดว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในความหมายที่เข้มงวดที่สุดของคำศัพท์[3] [5] [39]วิทยาศาสตร์ในความหมายดั้งเดิมคือคำสำหรับความรู้ประเภทหนึ่งแทนที่จะเป็นคำเฉพาะสำหรับการแสวงหาความรู้ดังกล่าว โดยเฉพาะเป็นความรู้ประเภทที่ผู้คนสามารถสื่อสารและแบ่งปันกัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของธรรมชาติถูกรวบรวมไว้นานแล้วก่อนบันทึกประวัติศาสตร์และนำไปสู่การพัฒนาที่ซับซ้อนคิดนามธรรมนี้จะเห็นได้จากการก่อสร้างที่ซับซ้อนปฏิทินเทคนิคสำหรับการทำพืชที่เป็นพิษกินประชาชนในระดับชาติเช่นผู้ที่ควบคุมที่ราบน้ำท่วมถึงของYangtseกับอ่างเก็บน้ำ , [40]เขื่อนและเขื่อนและอาคารเช่น ปิรามิด. อย่างไรก็ตาม ไม่มีการแบ่งแยกอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่างสม่ำเสมอระหว่างความรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นความจริงในทุกชุมชน และความรู้ชุมชนประเภทอื่นๆ เช่น ตำนานและระบบกฎหมายโลหะวิทยาเป็นที่รู้จักในยุคก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมVinčaเป็นผู้ผลิตโลหะผสมที่มีลักษณะคล้ายทองสัมฤทธิ์เร็วที่สุด มันคิดว่าการทดลองในช่วงต้นที่มีความร้อนและการผสมของสารในช่วงเวลาการพัฒนาไปสู่การเล่นแร่แปรธาตุ

รากแรกสุด

แบบจำลองตับของสัตว์จากดินเหนียวที่มีอายุระหว่างศตวรรษที่สิบเก้าและสิบแปดก่อนคริสตศักราช พบในพระราชวังในเมืองมารี ประเทศซีเรีย

รากวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดสามารถสืบย้อนไปถึงอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมียได้ในช่วงประมาณ 3000 ถึง 1200 ปีก่อนคริสตศักราช[5]แม้ว่าคำและแนวความคิดของ "วิทยาศาสตร์" และ "ธรรมชาติ" ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดในขณะนั้น แต่ชาวอียิปต์โบราณและเมโสโปเตเมียได้มีส่วนสนับสนุนที่จะหาสถานที่ในวิทยาศาสตร์กรีกและยุคกลางในภายหลัง: คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์, และยา[41] [5]เริ่มต้นในราว 3000 ปีก่อนคริสตศักราช ชาวอียิปต์โบราณได้พัฒนาระบบการนับที่มีลักษณะเป็นทศนิยมและได้กำหนดทิศทางความรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตเพื่อแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น นักสำรวจและช่างก่อสร้าง[5]พวกเขายังพัฒนาปฏิทินอย่างเป็นทางการที่ประกอบด้วยสิบสองเดือน แต่ละสามสิบวัน และห้าวันเมื่อสิ้นปี[5]อ้างอิงจากpapyri ทางการแพทย์ที่เขียนขึ้นในช่วงปี 2500-1200 ก่อนคริสตศักราช ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบุกรุกร่างกายโดยกองกำลังหรือวิญญาณชั่วร้าย ดังนั้นนอกเหนือจากการบำบัดยาเสพติด, การบำบัดรักษาจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ , คาถาและพิธีกรรม[5]

โบราณMesopotamiansใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีธรรมชาติที่หลากหลายสำหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา , เผา , แก้ว, สบู่, โลหะ, ปูนปลาสเตอร์และป้องกันการรั่วซึม; [42]พวกเขายังศึกษาสัตว์สรีรวิทยา , กายวิภาคศาสตร์และพฤติกรรมสำหรับdivinatoryวัตถุประสงค์[42]และทำบันทึกที่กว้างขวางของการเคลื่อนไหวของวัตถุทางดาราศาสตร์สำหรับการศึกษาของพวกเขาโหราศาสตร์ [43]ชาวเมโสโปเตเมียสนใจเรื่องยามาก[42]และใบสั่งยาที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏในสุเมเรียนในช่วงราชวงศ์ที่สามของเออร์ ( c. 2112 BCE - c. 2004 BCE) [44]อย่างไรก็ตาม ชาวเมโสโปเตเมียดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโลกธรรมชาติเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูล[42]และส่วนใหญ่ศึกษาเฉพาะวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้งานจริงอย่างชัดเจนหรือเกี่ยวข้องกับระบบศาสนาของพวกเขาในทันที [42]

สมัยโบราณ คลาสสิค

ในสมัยโบราณคลาสสิกไม่มีนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่คล้ายคลึงกัน ในทางกลับกัน บุคคลที่มีการศึกษาดี มักจะเป็นชนชั้นสูง และเกือบจะเป็นชายในระดับสากล ได้ทำการสำรวจธรรมชาติต่างๆ หลายครั้งเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาสามารถหาเวลาได้[45]ก่อนการประดิษฐ์หรือค้นพบแนวคิดเรื่อง " ธรรมชาติ " ( phusisกรีกโบราณ ) โดยนักปรัชญายุคก่อนโสกราตีส คำเดียวกันนี้มักจะใช้เพื่ออธิบาย"วิธี" ตามธรรมชาติที่พืชเติบโต[46]และ "ทาง" ซึ่งตัวอย่างเช่น ชนเผ่าหนึ่งบูชาเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้ จึงอ้างว่าชายเหล่านี้เป็นนักปรัชญากลุ่มแรกในแง่ที่เคร่งครัด และยังเป็นคนแรกที่แยกแยะความแตกต่างระหว่าง "ธรรมชาติ" และ "การประชุม" ได้อย่างชัดเจน[47] : 209  ปรัชญาธรรมชาติสารตั้งต้นของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจึงมีความโดดเด่นเป็นความรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นจริงสำหรับทุกชุมชน และชื่อของการแสวงหาความรู้เฉพาะทางนั้นคือปรัชญา  – อาณาจักรของนักปรัชญาคนแรก -นักฟิสิกส์ พวกเขาส่วนใหญ่เป็นนักเก็งกำไรหรือนักทฤษฎี , สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางดาราศาสตร์ในทางตรงกันข้าม,พยายามใช้ความรู้ธรรมชาติเลียนแบบธรรมชาติ (อุบายหรือเทคโนโลยี , กรีกTECHNE ) ถูกมองโดยนักวิทยาศาสตร์คลาสสิกเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับช่างฝีมือจากการลดระดับชั้นทางสังคม [48]

จักรวาลที่อริสโตเติลและปโตเลมีคิดขึ้นจากผลงานของปีเตอร์ เอเปียนในปี 1524 Cosmographia โลกประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟและอากาศ โลกไม่เคลื่อนที่หรือหมุน ล้อมรอบด้วยทรงกลมที่มีศูนย์กลางซึ่งประกอบด้วยดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาว และสวรรค์ [49]

ต้นนักปรัชญากรีกของโรงเรียน Milesianซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยThales ของ Miletusและยังคงสืบทอดต่อมาAnaximanderและAnaximenesเป็นคนแรกที่จะพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ [50]ชาวพีทาโกรัสพัฒนาปรัชญาจำนวนเชิงซ้อน[51] : 467–68 และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์[51] : 465 ทฤษฎีของอะตอมได้รับการพัฒนาโดยนักปรัชญากรีกLeucippusและนักเรียนของเขาDemocritus [52] [53]แพทย์ชาวกรีกฮิปโปเครติส ได้ก่อตั้งประเพณีวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบ[54] [55]และเป็นที่รู้จักในนาม " บิดาแห่งการแพทย์ " [56]

จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ปรัชญายุคแรกคือตัวอย่างของการใช้ปรัชญาในการศึกษาเรื่องมนุษย์ของโสกราตีสรวมทั้งธรรมชาติของมนุษย์ ธรรมชาติของชุมชนการเมือง และความรู้ของมนุษย์เองเสวนาวิธีการเป็นเอกสารโดยเพลโตหารือ 's เป็นตรรกวิทยาวิธีการกำจัดสมมติฐาน: สมมติฐานที่ดีกว่าจะพบอย่างต่อเนื่องโดยระบุและกำจัดผู้ที่นำไปสู่ความขัดแย้ง นี่คือการตอบสนองต่อการตบตาความสำคัญกับสำนวนวิธีการแบบโสคราตีสค้นหาความจริงทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะกำหนดความเชื่อและกลั่นกรองความเชื่อเหล่านั้นเพื่อกำหนดความสอดคล้องของความเชื่อเหล่านั้นกับความเชื่ออื่นๆ[57]โสกราตีสวิพากษ์วิจารณ์การศึกษาฟิสิกส์แบบเก่าว่าเป็นการเก็งกำไรอย่างหมดจดและขาดการวิจารณ์ตนเอง ในเวลาต่อมา โสกราตีสกล่าวขอโทษโดยถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อเยาวชนแห่งเอเธนส์ เพราะเขา "ไม่เชื่อในพระเจ้าที่รัฐเชื่อ แต่เชื่อในสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณใหม่อื่นๆ" โสกราตีสปฏิเสธข้ออ้างเหล่านี้[58]แต่ถูกตัดสินประหารชีวิต[59] : 30e 

ต่อมาอริสโตเติลได้สร้างโปรแกรมเชิงระบบของปรัชญาเทเลโลยี : การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงถูกอธิบายว่าเป็นการทำให้เป็นจริงของศักยภาพที่มีอยู่แล้วในสิ่งต่าง ๆ ตามประเภทของสิ่งต่าง ๆ ในฟิสิกส์ของเขา ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกและหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ดวงอาทิตย์มีไว้เพื่อมนุษย์ สิ่งที่แต่ละคนมีสาเหตุอย่างเป็นทางการเป็นสาเหตุสุดท้ายและบทบาทในการสั่งซื้อของจักรวาลที่มีเสนอญัตติไม่ไหวติงโสกราตีสยังยืนกรานว่าควรใช้ปรัชญาในการพิจารณาคำถามเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีชีวิตมนุษย์ที่ดีที่สุด (การศึกษาของอริสโตเติลแบ่งออกเป็นจริยธรรมและปรัชญาการเมือง). อริสโตเติลยืนยันว่ามนุษย์รู้อะไรบางอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์ "เมื่อเขาได้รับความเชื่อมั่นในทางใดทางหนึ่ง และเมื่อใดที่รู้ถึงหลักการแรกที่ความเชื่อมั่นนั้นตกอยู่กับเขาอย่างแน่ชัด" [60]

นักดาราศาสตร์ชาวกรีกAristarchus of Samos (310–230 ปีก่อนคริสตศักราช) เป็นคนแรกที่เสนอแบบจำลองเอกภพแบบเฮลิโอเซนทรัลโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบมัน[61]แบบจำลองของ Aristarchus ถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวางเพราะเชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎแห่งฟิสิกส์[61]นักประดิษฐ์และนักคณิตศาสตร์อาร์คิมิดีสแห่งซีราคิวส์มีส่วนสำคัญในการเริ่มต้นแคลคูลัส[62]และบางครั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์[62]แม้ว่าแคลคูลัสโปรโต-แคลคูลัสจะขาดคุณสมบัติที่กำหนดหลายประการ[62] พลินีผู้เฒ่าเป็นนักเขียนโรมันและพหูสูตผู้เขียนสารานุกรมน้ำเชื้อประวัติศาสตร์ธรรมชาติ , [63] [64] [65]การจัดการกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์, ยา, ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นพิภพพฤกษศาสตร์และสัตววิทยา [63] นักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ หรือโปรโตนักวิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณมีธีโอฟาธั , Euclid , เฮโรฟิลอส , Hipparchus , ปโตเลมีและเลน

วิทยาศาสตร์ยุคกลาง

De potentiis อะนิเมะที่สำคัญเกรกอร์เรช (1504) มาร์การิ philosophica วิทยาศาสตร์ในยุคกลางตั้งสมมติฐานกลวงของสมองเป็นสถานที่สำหรับเราสามัญสำนึก , [66] : 189 ที่รูปแบบจากของเราระบบรับความรู้สึกผสมปนเป

เนื่องจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกอันเนื่องมาจากยุคการย้ายถิ่นความเสื่อมทางปัญญาจึงเกิดขึ้นในส่วนตะวันตกของยุโรปในทศวรรษที่ 400 ในทางตรงกันข้ามจักรวรรดิไบแซนไทน์ต่อต้านการโจมตีจากผู้บุกรุก และรักษาและปรับปรุงการเรียนรู้John Philoponusนักวิชาการชาวไบแซนไทน์ในยุค 500 ตั้งคำถามกับการสอนฟิสิกส์ของอริสโตเติล โดยสังเกตข้อบกพร่องของมัน[67] : pp.307, 311, 363, 402การวิจารณ์ของ John Philoponus เกี่ยวกับหลักการฟิสิกส์ของอริสโตเตเลียน เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิชาการยุคกลางและกาลิเลโอกาลิเลอีที่สิบศตวรรษต่อมาในช่วงการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์Philoponus กล่าวถึงผลงานของเขาอย่างกว้างขวางในขณะที่กล่าวถึงสาเหตุที่ฟิสิกส์ของอริสโตเติลมีข้อบกพร่อง[67] [68]

ในช่วงปลายสมัยโบราณและยุคกลางตอนต้นมีการใช้แนวทางของอริสโตเติลในการสอบถามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสาเหตุสี่ประการของอริสโตเติลกำหนดว่าคำถาม "ทำไม" ควรตอบในสี่วิธีเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์[69]ความรู้โบราณบางส่วนสูญหาย หรือในบางกรณีถูกปกปิดไว้ ในระหว่างการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกและการต่อสู้ทางการเมืองเป็นระยะ อย่างไรก็ตามเขตข้อมูลทั่วไปของวิทยาศาสตร์ (หรือ " ปรัชญาธรรมชาติ " มันก็เรียก) และมากของความรู้ทั่วไปจากโลกโบราณที่ยังคงเก็บรักษาไว้ผ่านผลงานของ encyclopedists ละตินต้นเช่นอิสิดอร์เซวิลล์ [70]อย่างไรก็ตาม ตำราดั้งเดิมของอริสโตเติลได้หายไปในที่สุดในยุโรปตะวันตก และมีเพียงข้อความเดียวของเพลโตที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือทิเมอัสซึ่งเป็นบทสนทนาสงบเพียงเรื่องเดียว และงานต้นฉบับไม่กี่ชิ้นของปรัชญาธรรมชาติคลาสสิกที่มีให้สำหรับผู้อ่านละตินใน ยุคกลางตอนต้น อีกงานเดิมที่ได้รับอิทธิพลในเวลานี้คือปโตเลมี 's Almagestซึ่งมีคำอธิบายจากจุดศูนย์กลางของโลกของระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ในสมัยโบราณตอนปลาย ในอาณาจักรไบแซนไทน์ตำราคลาสสิกกรีกจำนวนมากได้รับการเก็บรักษาไว้ การแปลของชาวซีเรียจำนวนมากดำเนินการโดยกลุ่มต่างๆ เช่น Nestorians และ Monophysites [71]พวกเขาเล่นบทบาทเมื่อพวกเขาแปลตำราคลาสสิกกรีกเป็นภาษาอาหรับภายใต้หัวหน้าศาสนาอิสลามในระหว่างที่การเรียนรู้คลาสสิกหลายประเภทได้รับการเก็บรักษาไว้และในบางกรณีก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น[71] [a]นอกจากนี้จักรวรรดิ Sassanidที่อยู่ใกล้เคียงได้ก่อตั้งสถาบันการแพทย์แห่ง Gondeshapurซึ่งแพทย์ชาวกรีก ซีเรียและเปอร์เซียได้ก่อตั้งศูนย์การแพทย์ที่สำคัญที่สุดของโลกยุคโบราณในช่วงศตวรรษที่ 6 และ 7 [72]

House ญาณก่อตั้งขึ้นในซิต -era แบกแดด , อิรัก , [73] ที่การศึกษาอิสลามของอริสโตเติลเจริญรุ่งเรืองอัลคินดี (801-873) เป็นครั้งแรกของชาวมุสลิมเดินทางไปนักปรัชญาและเป็นที่รู้จักสำหรับความพยายามของเขาที่จะแนะนำกรีกและขนมผสมน้ำยาปรัชญากับโลกอาหรับ [74]ยุคทองของอิสลามเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เวลานี้จนถึงมองโกลรุกรานของศตวรรษที่ 13 Ibn al-Haytham (Alhazen) เช่นเดียวกับบรรพบุรุษของเขาIbn Sahlคุ้นเคยกับ Ptolemy's Opticsและใช้การทดลองเป็นเครื่องมือในการรับความรู้[b] [75] [76] : 463-65  Alhazen พิสูจน์ทฤษฎีของทอเลมีวิสัยทัศน์[77]แต่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สอดคล้องอภิปรัชญาของอริสโตเติลนอกจากนี้ แพทย์และนักเล่นแร่แปรธาตุ เช่น ชาวเปอร์เซียนAvicennaและAl-Raziยังได้พัฒนาศาสตร์แห่งการแพทย์อย่างมากโดยที่ก่อนหน้านี้ได้เขียนCanon of Medicineซึ่งเป็นสารานุกรมทางการแพทย์ที่ใช้จนถึงศตวรรษที่ 18 และภายหลังได้ค้นพบสารประกอบหลายชนิด เช่นแอลกอฮอล์. ศีลของ Avicenna ถือเป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ที่สำคัญที่สุดในด้านการแพทย์ และทั้งคู่มีส่วนอย่างมากต่อการปฏิบัติด้านการแพทย์เชิงทดลอง โดยใช้การทดลองทางคลินิกและการทดลองเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของพวกเขา [78]

ในสมัยโบราณคลาสสิกข้อห้ามกรีกและโรมันหมายความว่าการผ่ามักจะถูกห้ามในสมัยโบราณ แต่ในยุคกลางมีการเปลี่ยนแปลง: อาจารย์แพทย์และนักเรียนที่โบโลญญาเริ่มเปิดร่างกายมนุษย์ และมอนดิโน เด ลุซซี (ค.ศ. 1275–1326) ตำรากายวิภาคศาสตร์เล่มแรกที่รู้จักกันบนพื้นฐานของการผ่ามนุษย์ [79] [80]

เมื่อถึงศตวรรษที่สิบเอ็ด ยุโรปส่วนใหญ่ได้กลายเป็นคริสเตียน ราชาธิปไตยที่แข็งแกร่งขึ้น พรมแดนได้รับการฟื้นฟู มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งเพิ่มปริมาณอาหารและจำนวนประชากร นอกจากนี้ ตำรากรีกคลาสสิกเริ่มแปลจากภาษาอาหรับและกรีกเป็นภาษาละติน ทำให้มีการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นในยุโรปตะวันตก[7]

ภายในปี ค.ศ. 1088 มหาวิทยาลัยแห่งแรกในยุโรป ( University of Bologna ) ได้เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นด้านธุรการ ความต้องการแปลภาษาละตินเพิ่มขึ้น (เช่น จากToledo School of Translators ); ชาวยุโรปตะวันตกเริ่มรวบรวมข้อความที่เขียนขึ้นไม่เฉพาะในภาษาละตินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคำแปลภาษาละตินจากภาษากรีก อาหรับ และฮีบรูด้วย สำเนาต้นฉบับของหนังสือทัศนศาสตร์ของอัลฮาเซนยังเผยแพร่ไปทั่วยุโรปก่อนปี 1240 [81] : บทนำ NS. xx เป็นหลักฐานโดยการรวมตัวของมันเข้าไปใน Vitello ของPerspectiva Canonของ Avicenna ได้รับการแปลเป็นภาษาละติน[82]โดยเฉพาะตำราของอริสโตเติลที่ปโตเลมี , [C]และEuclidเก็บรักษาไว้ในบ้านของภูมิปัญญาและยังอยู่ในจักรวรรดิไบเซนไทน์ , [83]กำลังแสวงหาในหมู่นักวิชาการคาทอลิก การหลั่งไหลเข้ามาของตำราโบราณทำให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของศตวรรษที่ 12และเฟื่องฟูของการสังเคราะห์นิกายโรมันคาทอลิกและอริสโตเตเลียนที่รู้จักกันในชื่อScholasticismในยุโรปตะวันตกซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์แห่งใหม่ของวิทยาศาสตร์ การทดลองในช่วงนี้จะเข้าใจว่าเป็นกระบวนการสังเกต อธิบาย และจำแนกอย่างระมัดระวัง[84]นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้คือโรเจอร์เบคอน Scholasticism ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยและการใช้เหตุผลเชิงวิภาษและค่อยๆ หลุดพ้นจากความโปรดปรานในศตวรรษต่อๆ ไป เนื่องจากการเล่นแร่แปรธาตุมุ่งเน้นไปที่การทดลองที่รวมถึงการสังเกตโดยตรงและเอกสารที่พิถีพิถันมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตอนต้น

ดาราศาสตร์มีความแม่นยำมากขึ้นหลังจากTycho Braheคิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเขาสำหรับการวัดมุมระหว่างวัตถุท้องฟ้าสองดวงก่อนการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ สังเกต Brahe ของเป็นพื้นฐานสำหรับกฎหมายที่เคปเลอร์

การพัฒนาใหม่ในเลนส์มีบทบาทในการก่อตั้งของเรเนสซองทั้งโดยท้าทายถือยาวเลื่อนลอยความคิดเกี่ยวกับการรับรู้เช่นเดียวกับที่เอื้อต่อการปรับปรุงและการพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกล้องและกล้องโทรทรรศน์ก่อนที่สิ่งที่เรารู้เมื่อยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มต้นขึ้นตอนนี้Roger Bacon , VitelloและJohn Peckhamต่างก็สร้าง ontology ทางวิชาการขึ้นมาบนสายโซ่สาเหตุซึ่งเริ่มต้นด้วยความรู้สึก การรับรู้ และในที่สุดการรับรู้ถึงรูปแบบปัจเจกและรูปแบบสากลของอริสโตเติล[85]ต้นแบบของการมองเห็นที่ภายหลังเรียกว่าการมองโลกในแง่ดีคือใช้ประโยชน์และศึกษาโดยศิลปินแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ทฤษฎีนี้ใช้เพียงสามสาเหตุจากสี่ประการของอริสโตเติล: เป็นทางการ เป็นรูปธรรม และสุดท้าย [86]

ในศตวรรษที่สิบหกCopernicusสูตรheliocentricรูปแบบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการเสแสร้งของปโตเลมี 's Almagest สิ่งนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีบทที่ว่าคาบการโคจรของดาวเคราะห์นั้นยาวขึ้นเนื่องจากวงโคจรของพวกมันอยู่ห่างจากศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ ซึ่งเขาพบว่าไม่เห็นด้วยกับแบบจำลองของปโตเลมี [87]

เคปเลอร์และคนอื่นๆ ท้าทายความคิดที่ว่าหน้าที่เดียวของดวงตาคือการรับรู้ และเปลี่ยนโฟกัสหลักในออปติกจากตาไปสู่การแพร่กระจายของแสง[86] [88] : 102  Kepler จำลองดวงตาเป็นลูกแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำโดยมีรูเปิดด้านหน้าเพื่อสร้างแบบจำลองรูม่านตา เขาพบว่าแสงทั้งหมดจากจุดเดียวของฉากถูกถ่ายที่จุดเดียวที่ด้านหลังของลูกแก้ว ห่วงโซ่แสงสิ้นสุดที่เรตินาที่ด้านหลังของดวงตา[D]เคปเลอร์เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด แต่สำหรับการปรับปรุง Copernicus' รุ่น heliocentric ผ่านการค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เคปเลอร์ไม่ได้ปฏิเสธอภิปรัชญาของอริสโตเติลและอธิบายงานของเขาว่าเป็นการค้นหาความสามัคคีของวง

กาลิเลโอใช้ประโยชน์จากการทดลองและคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม เขาถูกข่มเหงหลังจากสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 8 ทรงอวยพรกาลิเลโอให้เขียนเกี่ยวกับระบบโคเปอร์นิกัน กาลิเลโอใช้ข้อโต้แย้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาและใส่ไว้ในเสียงของคนธรรมดาในงาน "การเจรจาเกี่ยวกับระบบสองหัวหน้าโลก" ซึ่งไม่พอใจอย่างมาก Urban VIII [89]

ในยุโรปเหนือ เทคโนโลยีใหม่ของแท่นพิมพ์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเผยแพร่ข้อโต้แย้งมากมาย รวมถึงบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดร่วมสมัยของธรรมชาติอย่างกว้างขวางRené DescartesและFrancis Bacon ได้ตีพิมพ์ข้อโต้แย้งเชิงปรัชญาเพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ของอริสโตเติลรูปแบบใหม่ เดส์การตเน้นความคิดของปัจเจกและโต้แย้งว่าควรใช้คณิตศาสตร์มากกว่าเรขาคณิตเพื่อศึกษาธรรมชาติ เบคอนเน้นความสำคัญของการทดลองมากกว่าการไตร่ตรอง เบคอนตั้งคำถามต่อแนวคิดของอริสโตเติลเกี่ยวกับสาเหตุและสาเหตุสุดท้าย และส่งเสริมแนวคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์ควรศึกษากฎของธรรมชาติที่ "ธรรมดา" เช่น ความร้อน แทนที่จะสันนิษฐานว่ามีลักษณะเฉพาะใดๆ หรือ " สาเหตุที่เป็นทางการ ""ของสิ่งที่ซับซ้อนแต่ละประเภท วิทยาศาสตร์ใหม่นี้เริ่มมองตัวเองว่าเป็น " กฎแห่งธรรมชาติ " แนวทางที่ปรับปรุงใหม่นี้ในการศึกษาธรรมชาติถูกมองว่าเป็นกลไกเบคอนยังแย้งว่าวิทยาศาสตร์ควรมุ่งเป้าไปที่การประดิษฐ์เชิงปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพื่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ทั้งหมด

ยุคแห่งการตรัสรู้

ไอแซกนิวตัน 's สำเนาของPrincipiaจาก 1687 นิวตันทำผลงานน้ำเชื้อเพื่อกลศาสตร์คลาสสิก , แรงโน้มถ่วงและเลนส์ นิวตันยังให้เครดิตกับGottfried Leibnizสำหรับการพัฒนาแคลคูลัส

ในฐานะที่เป็นผู้นำในยุคแห่งการตรัสรู้ , ไอแซคนิวตันและGottfried Wilhelm Leibnizประสบความสำเร็จในการพัฒนาฟิสิกส์ใหม่ตอนนี้เรียกว่ากลศาสตร์คลาสสิกซึ่งอาจจะได้รับการยืนยันโดยการทดลองและอธิบายการใช้คณิตศาสตร์ (นิวตัน (1687) Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ) . ไลบนิซยังได้รวมคำศัพท์จากฟิสิกส์อริสโตเตเลียนไว้ด้วย แต่ตอนนี้ถูกใช้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทาง teleological เช่น " พลังงาน " และ " ศักยภาพ " (เวอร์ชันสมัยใหม่ของ Aristotelian " energeiaและpotentia") นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของวัตถุ: ที่อริสโตเติลได้ตั้งข้อสังเกตว่าวัตถุมีเป้าหมายโดยธรรมชาติบางอย่างที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ วัตถุตอนนี้ถือว่าไม่มีเป้าหมายโดยกำเนิด ในสไตล์ของฟรานซิส เบคอน ไลบนิซสันนิษฐานว่าประเภทต่างๆ ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดทำงานตามกฎทั่วไปของธรรมชาติโดยไม่มีสาเหตุพิเศษใด ๆ ที่เป็นทางการหรือขั้นสุดท้ายสำหรับสิ่งแต่ละประเภท[90]ในช่วงนี้คำว่า "วิทยาศาสตร์" ค่อย ๆ ถูกนำมาใช้เพื่ออ้างถึงประเภท ของการแสวงหาของประเภทของความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ของธรรมชาติ - "เข้ามาใกล้ในความหมายคำเก่าปรัชญาธรรมชาติ ."

ในช่วงเวลานี้ จุดประสงค์และคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่ประกาศไว้กลายเป็นการสร้างความมั่งคั่งและสิ่งประดิษฐ์ที่จะปรับปรุงชีวิตมนุษย์ ในแง่วัตถุนิยมของการมีอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งอื่น ๆ มากขึ้น ในคำพูดของเบคอน "เป้าหมายที่แท้จริงและถูกต้องของวิทยาศาสตร์คือการบริจาคชีวิตมนุษย์ด้วยสิ่งประดิษฐ์และความร่ำรวยใหม่" และเขากีดกันนักวิทยาศาสตร์จากการใฝ่หาแนวคิดทางปรัชญาหรือจิตวิญญาณที่ไม่มีตัวตนซึ่งเขาเชื่อว่ามีส่วนน้อยต่อความสุขของมนุษย์นอกเหนือจากควัน การเก็งกำไรที่ละเอียดอ่อน ประเสริฐ หรือน่าพอใจ" [91]

วิทยาศาสตร์ในช่วงการตรัสรู้ถูกครอบงำโดยสังคมวิทยาศาสตร์[92]และสถานศึกษาซึ่งส่วนใหญ่แทนที่มหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ สังคมและสถาบันการศึกษาเป็นกระดูกสันหลังของการเติบโตของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ การพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำให้วิทยาศาสตร์เป็นที่นิยมในหมู่ประชากรที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นphilosophesแนะนำประชาชนที่จะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่สะดุดตาที่สุดผ่านEncyclopédieและเป็นที่นิยมของNewtonianismโดยวอลแตร์เช่นเดียวกับเอมิลี่ดูเชตเล็ต, แปลภาษาฝรั่งเศสของนิวตันPrincipia

นักประวัติศาสตร์บางคนได้ทำเครื่องหมายศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ; [93]แต่ศตวรรษที่เห็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในทางปฏิบัติของยา , คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ; การพัฒนาทางชีวภาพอนุกรมวิธาน ; ความเข้าใจใหม่ของสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า ; และการเจริญเติบโตของวิชาเคมีเป็นวินัยซึ่งเป็นรากฐานของเคมีสมัยใหม่

ตรัสรู้ปรัชญาเลือกประวัติสั้น ๆ ของรุ่นก่อนทางวิทยาศาสตร์ - กาลิเลโอ , บอยล์และนิวตันเป็นหลัก - เป็นคู่มือและผู้ค้ำประกันของการใช้งานของพวกเขาของแนวคิดเอกพจน์ของธรรมชาติและกฎธรรมชาติไปยังเขตข้อมูลทางกายภาพและสังคมทุกวัน ในแง่นี้ บทเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโครงสร้างทางสังคมที่สร้างขึ้นบนนั้นอาจถูกละทิ้งไป[94]

แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย์ก็มีวิวัฒนาการในช่วงการตรัสรู้เช่นกัน ฮูมและนักคิดแห่งการตรัสรู้ชาวสก็อตคนอื่นๆ ได้พัฒนา " ศาสตร์ของมนุษย์ " [95]ซึ่งเคยแสดงไว้ในผลงานของนักเขียน ได้แก่เจมส์ เบอร์เนตต์ , อดัม เฟอร์กูสัน , จอห์น มิลลาร์และวิลเลียม โรเบิร์ตสันซึ่งทั้งหมดนี้รวมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์เข้าด้วยกัน วัฒนธรรมโบราณและดั้งเดิมที่มีการรับรู้ที่แข็งแกร่งของกองกำลังกำหนดของความทันสมัยสังคมวิทยาสมัยใหม่ส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนไหวนี้[96]ในปี พ.ศ. 2319 อดัม สมิธได้ตีพิมพ์The Wealth of Nationsซึ่งมักจะถือเป็นงานชิ้นแรกในด้านเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ [97]

ศตวรรษที่ 19

แผนภาพแรกของต้นไม้วิวัฒนาการที่สร้างโดยชาร์ลส์ ดาร์วินในปี พ.ศ. 2380 ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาเรื่องOn the Origin of Speciesในปี พ.ศ. 2402

ศตวรรษที่สิบเก้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในยุคนี้ลักษณะเด่นหลายประการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ร่วมสมัยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของชีวิตและวิทยาศาสตร์กายภาพ การใช้เครื่องมือความแม่นยำบ่อยครั้ง การเกิดขึ้นของคำศัพท์เช่น " นักชีววิทยา", "นักฟิสิกส์", "นักวิทยาศาสตร์"; ค่อยๆ เคลื่อนห่างจากฉลากที่ล้าสมัย เช่น "ปรัชญาธรรมชาติ" และ " ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ " ความเป็นมืออาชีพที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่ศึกษาธรรมชาตินำไปสู่การลดจำนวนนักธรรมชาติวิทยาสมัครเล่น นักวิทยาศาสตร์ได้รับอำนาจทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของสังคม การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมของหลายประเทศ งานเขียนวิทยาศาสตร์ยอดนิยมและการเกิดขึ้นของวารสารวิทยาศาสตร์[17]

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19, จอห์นดาลตันปัญหาที่ทันสมัยทฤษฎีอะตอมบนพื้นฐานของDemocritus 's ความคิดเดิมของอนุภาคแบ่งแยกเรียกว่าอะตอม

ทั้งจอห์นเฮอร์เชลและวิลเลียม Whewellจัดระบบวิธีการ: ประกาศเกียรติคุณในระยะหลังนักวิทยาศาสตร์ [98]

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 Charles DarwinและAlfred Russel Wallace ได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างอิสระโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติในปี 1858 ซึ่งอธิบายว่าพืชและสัตว์ต่างๆ มีต้นกำเนิดและวิวัฒนาการอย่างไร ทฤษฎีของพวกเขามีรายละเอียดอยู่ในหนังสือของดาร์วินเรื่องOn the Origin of Speciesซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2402 [99]แยกกันGregor Mendelนำเสนอบทความของเขา " Versuche über Pflanzenhybriden " (" Experiments on Plant Hybridization ") ในปี พ.ศ. 2408 [100]ซึ่งสรุปหลักการของการสืบทอดทางชีวภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับพันธุศาสตร์สมัยใหม่[11]

กฎหมายของการอนุรักษ์พลังงาน , การอนุรักษ์โมเมนตัมและการอนุรักษ์ของมวลปัญหาจักรวาลมีความเสถียรสูงที่อาจจะมีการสูญเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ของทรัพยากร ด้วยการถือกำเนิดของเครื่องจักรไอน้ำและการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าพลังงานทุกรูปแบบตามที่กำหนดไว้ในฟิสิกส์ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากัน: พลังงานเหล่านี้มีคุณภาพพลังงานไม่เท่ากันการตระหนักรู้นี้นำไปสู่การพัฒนากฎของอุณหพลศาสตร์ซึ่งพลังงานอิสระของจักรวาลถูกมองว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง: เอนโทรปีของจักรวาลปิดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ายังได้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยผลงานของฮันส์คริสเตียนØrsted , André-Marie Ampère , ไมเคิลฟาราเดย์ , James Clerk Maxwell , โอลิเวอร์เฮเวอร์และเฮ็นเฮิร์ตซ์ ทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ง่ายๆ โดยใช้กรอบงานของนิวตัน ปรากฏการณ์ที่อนุญาตให้แยกโครงสร้างอะตอมถูกค้นพบในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 19: การค้นพบรังสีเอกซ์เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการค้นพบกัมมันตภาพรังสี . ในปีถัดมา มีการค้นพบอนุภาคย่อยของอะตอมตัวแรกอิเล็กตรอน.

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จิตวิทยากลายเป็นวินัยที่แยกจากปรัชญาเมื่อวิลเฮล์ม วุนท์ก่อตั้งห้องปฏิบัติการแห่งแรกสำหรับการวิจัยทางจิตวิทยาในปี พ.ศ. 2422 [102]

ศตวรรษที่ 20

ดีเอ็นเอ เกลียวคู่เป็นโมเลกุลที่ encodes พันธุกรรมคำแนะนำที่ใช้ในการพัฒนาและการทำงานของที่รู้จักกันมีชีวิตทุกชีวิตและหลายไวรัส

Albert Einstein 's ทฤษฎีสัมพัทธและการพัฒนาของกลศาสตร์ควอนตัมนำไปสู่การเปลี่ยนของกลศาสตร์คลาสสิกกับฟิสิกส์ใหม่ซึ่งมีสองส่วนที่อธิบายถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่การพัฒนายาปฏิชีวนะและปุ๋ยปลอมทำให้มนุษย์โลกการเติบโตของประชากรที่เป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสก็ถูกค้นพบ นำไปสู่การปลดปล่อย " พลังงานปรมาณู " ( พลังงานนิวเคลียร์ ). นอกจากนี้การใช้งานที่กว้างขวางของนวัตกรรมเทคโนโลยีกระตุ้นด้วยสงครามของศตวรรษนี้จะนำไปสู่การปฏิวัติในการขนส่ง ( รถยนต์และเครื่องบิน ), การพัฒนาของทวีปเป็นพื้นที่การแข่งขันและการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์

วิวัฒนาการกลายเป็นทฤษฎีเอกภาพในศตวรรษที่ 20 ต้นเมื่อสังเคราะห์ที่ทันสมัยคืนดีวิวัฒนาการของดาร์วินกับพันธุศาสตร์คลาสสิก [103]โครงสร้างโมเลกุลของDNAถูกค้นพบโดยJames WatsonและFrancis Crickในปี 1953

การค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลในปี 1964 นำไปสู่การปฏิเสธทฤษฎีสภาวะคงตัวของจักรวาลเพื่อสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงของจอร์จ เลอแมตร์

การพัฒนายานอวกาศในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่อนุญาตให้มีการวัดทางดาราศาสตร์ครั้งแรกบนหรือใกล้วัตถุอื่น ๆ ในอวกาศ รวมถึงการลงจอดบนดวงจันทร์หกครั้งกล้องโทรทรรศน์อวกาศนำไปสู่การค้นพบมากมายในด้านดาราศาสตร์และจักรวาลวิทยา

ใช้อย่างแพร่หลายของวงจรรวมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 รวมกับการสื่อสารผ่านดาวเทียมนำไปสู่การปฏิวัติในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเพิ่มขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์มือถือรวมทั้งมาร์ทโฟนความจำเป็นในการจัดระบบจำนวนมากของสายสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ยาวและพันกันและข้อมูลจำนวนมากนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสาขาทฤษฎีระบบและการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยซึ่งส่วนหนึ่งมีพื้นฐานอยู่บนกระบวนทัศน์ของอริสโตเตเลียน[104]

อันตรายปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการสูญเสียโอโซน , กรด , eutrophicationและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาถึงความสนใจของประชาชนในช่วงเวลาเดียวกันและก่อให้เกิดการโจมตีของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ศตวรรษที่ 21

เหตุการณ์จำลองในเครื่องตรวจจับ CMS ของLarge Hadron Colliderซึ่งมีลักษณะของHiggs boson

โครงการจีโนมมนุษย์เสร็จสมบูรณ์ในปี 2003 การกำหนดลำดับของฐานคู่เบื่อหน่ายที่ทำขึ้นดีเอ็นเอของมนุษย์และการระบุและการทำแผนที่ทั้งหมดของยีนของจีโนมมนุษย์[105] ชักนำ pluripotent เซลล์ต้นกำเนิดได้รับการพัฒนาในปี 2006 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เซลล์ของผู้ใหญ่ที่จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ต้นกำเนิดความสามารถในการก่อให้เกิดเซลล์ชนิดใด ๆ ที่พบในร่างกายอาจมีความสำคัญอย่างมากในการด้านการปฏิรูปการแพทย์ [16]

ด้วยการค้นพบฮิกส์โบซอนในปี 2555 อนุภาคสุดท้ายที่ทำนายโดยแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคถูกค้นพบ ในปี 2015 คลื่นความโน้มถ่วงที่คาดการณ์โดยพัทธภาพทั่วไปศตวรรษก่อนถูกตั้งข้อสังเกตแรก [107] [108]

ในปี 2019 หอดูดาว Event Horizon Telescope Observatoryประกาศผลครั้งแรกในการแถลงข่าวพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 10 เมษายน 2019 [109]  งานแถลงข่าวได้นำเสนอภาพโดยตรงครั้งแรกของหลุมดำที่ซึ่งหลุมดำมวลมหาศาลปรากฏขึ้นในใจกลางของ กาแล็กซี Messier 87 ซึ่งอยู่ห่างจากโลก55 ล้านปีแสง ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นำเสนอในชุดเอกสารหกฉบับที่ตีพิมพ์ในThe Astrophysical Journal [110]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ขนาดของจักรวาลจับคู่กับสาขาวิทยาศาสตร์และแสดงให้เห็นว่าระบบหนึ่งถูกสร้างขึ้นบนส่วนถัดไปอย่างไรผ่านลำดับชั้นของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่จะถูกแบ่งออกเป็นสามหลักสาขา : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ , สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ [19]แต่ละสาขาเหล่านี้ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะทางที่หลากหลายแต่ซ้อนทับกันซึ่งมักจะมีระบบการตั้งชื่อและความเชี่ยวชาญของตนเอง[111]ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมเป็นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ , [112]ความรู้ของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการสังเกตการทดลองและมีความสามารถในการทดสอบความถูกต้องของมันโดยนักวิจัยอื่น ๆ ที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน[113]

นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดว่าการใช้วิทยาศาสตร์เช่นวิศวกรรมและการแพทย์ซึ่งได้รับการอธิบายว่าบางครั้งวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์สรุปได้จากตารางต่อไปนี้

ศาสตร์
วิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ วิทยาศาสตร์ทางการ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , วิทยาศาสตร์โลกและวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , รัฐศาสตร์ , ภูมิศาสตร์มนุษย์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา ลอจิก , คณิตศาสตร์และสถิติ
สมัครแล้ว วิศวกรรม , วิทยาศาสตร์การเกษตร , ยาและวัสดุศาสตร์ บริหารธุรกิจ , นโยบายสาธารณะ , การตลาด , กฎหมาย , การสอนและการพัฒนาระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติคือการศึกษาโลกทางกายภาพ มันสามารถแบ่งออกเป็นสองสาขาหลัก: วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หรือวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ) และวิทยาศาสตร์ทางกายภาพทั้งสองสาขานี้อาจแบ่งออกเป็นสาขาเฉพาะทางเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพสามารถแบ่งออกเป็นฟิสิกส์ , เคมี , ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ทันสมัยเป็นทายาทที่ปรัชญาธรรมชาติที่เริ่มขึ้นในสมัยกรีกโบราณ กาลิเลโอ , เดส์การต , เบคอน , และนิวตันอภิปรายถึงประโยชน์ของการใช้แนวทางที่เป็นคณิตศาสตร์มากกว่าและทดลองในรูปแบบที่มีระเบียบมากกว่า อย่างไรก็ตาม มุมมองทางปรัชญา การคาดเดาและข้อสันนิษฐานซึ่งมักถูกมองข้าม ยังคงมีความจำเป็นในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ [114]การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งวิทยาศาสตร์การค้นพบประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยอธิบายและจำแนกพืช สัตว์ แร่ธาตุ และอื่นๆ [115]วันนี้ "ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ" เสนอคำอธิบายเชิงสังเกตที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมที่ได้รับความนิยม [116]

สังคมศาสตร์

ในทางเศรษฐศาสตร์ที่อุปสงค์และอุปทานรูปแบบการอธิบายวิธีราคาแตกต่างกันไปในระบบเศรษฐกิจตลาดเป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างการมีสินค้าและความต้องการของผู้บริโภค

สังคมศาสตร์คือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และการทำงานของสังคม[20] [21]มันมีหลายสาขาวิชาที่รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะมานุษยวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , ประวัติศาสตร์ , ภูมิศาสตร์มนุษย์ , รัฐศาสตร์ , จิตวิทยาและสังคมวิทยา [20]ในสังคมศาสตร์มีหลายมุมมองทางทฤษฎีการแข่งขันหลายแห่งซึ่งมีการขยายผ่านการแข่งขันโปรแกรมการวิจัยเช่นfunctionalists , ทฤษฎีความขัดแย้งและinteractionistsในสังคมวิทยา(20)เนื่องจากข้อ จำกัด ของการดำเนินการทดลองควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใหญ่ของบุคคลหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมอาจนำมาใช้วิธีการวิจัยอื่น ๆ เช่นวิธีการทางประวัติศาสตร์ , กรณีศึกษาและการศึกษาข้ามวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น หากมีข้อมูลเชิงปริมาณ นักสังคมสงเคราะห์อาจอาศัยวิธีการทางสถิติเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์และกระบวนการทางสังคมให้ดีขึ้น (20)

วิทยาศาสตร์ทางการ

วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการเป็นพื้นที่ของการศึกษาที่สร้างความรู้การใช้ระบบอย่างเป็นทางการ [117] [22] [23]ซึ่งจะรวมถึงคณิตศาสตร์ , [118] [119] ทฤษฎีระบบและวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการมีความคล้ายคลึงกันกับอีกสองสาขาโดยอาศัยการศึกษาตามวัตถุประสงค์ อย่างรอบคอบและเป็นระบบของความรู้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้แตกต่างจากวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ เนื่องจากพวกเขาอาศัยการใช้เหตุผลแบบนิรนัยเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อยืนยันแนวคิดที่เป็นนามธรรมของพวกเขา[27] [120] [113]ศาสตร์ที่เป็นทางการจึงเป็นเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญและด้วยเหตุนี้ จึงมีความไม่เห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ [24] [26]อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ที่เป็นทางการมีบทบาทสำคัญในวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ ยกตัวอย่างเช่นแคลคูลัสถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในวิชาฟิสิกส์ [121]ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่ต้องพึ่งพาการใช้งานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ฟิสิกส์คณิตศาสตร์ ,เคมีคณิตศาสตร์ ,ชีววิทยาคณิตศาสตร์ ,การเงินคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การทดลองพาสเจอร์ไรส์ของLouis Pasteurแสดงให้เห็นว่าการเน่าเสียของของเหลวเกิดจากอนุภาคในอากาศมากกว่าตัวของเหลวเอง ปาสเตอร์ยังค้นพบหลักการของการฉีดวัคซีนและการหมัก

วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการใช้ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายในทางปฏิบัติและมีความหลากหลายของสาขาวิชาเช่นวิศวกรรมและการแพทย์ [28] [29] [30] [31] [32]วิศวกรรมคือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักร โครงสร้าง และรายการอื่น ๆ รวมทั้งสะพาน อุโมงค์ ถนน ยานพาหนะ และอาคาร[122]วิศวกรรมศาสตร์ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยแต่ละสาขาจะเน้นเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และประเภทของแอปพลิเคชัน แพทย์คือการปฏิบัติของการดูแลผู้ป่วยโดยการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผ่านการป้องกัน , การตรวจวินิจฉัยและการรักษาของการบาดเจ็บหรือโรค [123] [124] [125] [126]ร่วมสมัยยาใช้วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ , การวิจัยทางการแพทย์ , พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อป้องกันการวินิจฉัยและการบาดเจ็บการรักษาและโรคโดยทั่วไปผ่านการใช้ยา , อุปกรณ์การแพทย์ , การผ่าตัดและการแทรกแซงไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์มักจะตรงกันข้ามกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทฤษฎีและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าซึ่งอธิบายและทำนายเหตุการณ์ในโลกธรรมชาติ

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ว่าเป็นงานวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์ การวิจัยขั้นพื้นฐานคือการค้นหาความรู้และการวิจัยประยุกต์คือการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติโดยใช้ความรู้นี้ แม้ว่าบางวิจัยทางวิทยาศาสตร์การวิจัยประยุกต์เป็นปัญหาเฉพาะการจัดการที่ดีของความเข้าใจของเรามาจากการดำเนินการอยากรู้อยากเห็นที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยพื้นฐานสิ่งนี้นำไปสู่ทางเลือกสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือบางครั้งอาจจินตนาการได้ จุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไมเคิลฟาราเดย์เมื่อถูกกล่าวหาว่าในการตอบสนองต่อคำถามที่ว่า "อะไรคือการใช้การวิจัยพื้นฐาน?" เขาตอบว่า: "ท่านครับ เด็กที่เกิดใหม่จะมีประโยชน์อะไร" [127]ตัวอย่างเช่น การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของแสงสีแดงต่อดวงตาของมนุษย์'NSเซลล์แท่งดูเหมือนจะไม่มีจุดประสงค์ในทางปฏิบัติ ในที่สุด การค้นพบว่าการมองเห็นในตอนกลางคืนของเราไม่ได้รับผลกระทบจากแสงสีแดงจะทำให้ทีมค้นหาและกู้ภัย (รวมถึงทีมอื่น ๆ ) ใช้แสงสีแดงในห้องนักบินของเครื่องบินไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ [128]ในที่สุดแม้การวิจัยพื้นฐานที่สามารถผลัดที่ไม่คาดคิดและมีความรู้สึกบางอย่างที่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเพื่อโชคเทียม

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นกับอริสโตเติล 's ความคิดความรู้ที่มาจากการสังเกตระมัดระวังและถูกนำเข้ามาในรูปแบบที่ทันสมัยโดยกาลิเลโอ ' คอลเลกชันของหลักฐานเชิงประจักษ์ [129]

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพยายามที่จะอคติอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติในทำซ้ำวิธี[130]การทดลองทางความคิดแบบอธิบายหรือสมมติฐานถูกหยิบยกมาเป็นคำอธิบายโดยใช้หลักการต่างๆ เช่น parsimony (หรือที่รู้จักในชื่อ " Occam's Razor ") และโดยทั่วไปมักถูกคาดหวังให้แสวงหาการประนีประนอม  – เหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่ยอมรับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์[131]คำอธิบายใหม่นี้ใช้เพื่อทำให้ปลอมแปลงได้การคาดคะเนที่ทดสอบได้โดยการทดลองหรือการสังเกต การคาดการณ์จะต้องโพสต์ก่อนที่จะมีการยืนยันการทดลองหรือการสังเกต เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่มีการปลอมแปลงเกิดขึ้น การบิดเบือนคำทำนายเป็นหลักฐานของความก้าวหน้า[e] [f] [130] [132]ส่วนหนึ่งทำได้โดยการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ยังผ่านการทดลองที่พยายามจำลองเหตุการณ์ทางธรรมชาติภายใต้สภาวะควบคุมตามความเหมาะสมกับสาขาวิชา (ในวิทยาศาสตร์การสังเกต เช่น ดาราศาสตร์ หรือ ธรณีวิทยา การสังเกตที่คาดคะเนอาจใช้แทนการทดลองควบคุม) การทดลองมีความสำคัญอย่างยิ่งในวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสหสัมพันธ์ )

เมื่อสมมติฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่น่าพอใจ สมมติฐานนั้นจะถูกแก้ไขหรือละทิ้ง[133]หากสมมติฐานรอดจากการทดสอบ สมมติฐานนั้นอาจถูกนำไปใช้ในกรอบของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แบบจำลองหรือกรอบการทำงานที่มีเหตุผลเชิงเหตุผล สอดคล้องกันในตัวเอง หรือกรอบการอธิบายพฤติกรรมของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่าง ทฤษฎีมักจะอธิบายพฤติกรรมของชุดปรากฏการณ์ที่กว้างกว่าสมมติฐาน โดยทั่วไป สมมติฐานจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลด้วยทฤษฎีเดียว ดังนั้น ทฤษฎีจึงเป็นสมมติฐานที่อธิบายสมมติฐานอื่นๆ มากมาย ในเส้นเลือดนั้น ทฤษฎีต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เดียวกันกับสมมติฐาน นอกจากการทดสอบสมมติฐานแล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังอาจสร้างแบบจำลองอีกด้วยความพยายามที่จะอธิบายหรือพรรณนาปรากฏการณ์ในแง่ของการแทนค่าทางตรรกะ กายภาพ หรือทางคณิตศาสตร์ และเพื่อสร้างสมมติฐานใหม่ที่สามารถทดสอบได้ โดยอิงจากปรากฏการณ์ที่สังเกตได้[134]

ขณะทำการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน นักวิทยาศาสตร์อาจชอบผลลัพธ์แบบหนึ่งมากกว่าผลลัพธ์อื่น ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิทยาศาสตร์โดยรวมสามารถขจัดอคตินี้ได้[135] [136]สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการออกแบบการทดลองอย่างรอบคอบความโปร่งใส และกระบวนการตรวจสอบโดยเพื่อนอย่างละเอียดของผลการทดลองตลอดจนข้อสรุปใดๆ[137] [138]หลังจากประกาศหรือเผยแพร่ผลการทดลองแล้ว เป็นเรื่องปกติสำหรับนักวิจัยอิสระที่จะตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าการวิจัยดำเนินการอย่างไร และติดตามผลโดยการทดลองที่คล้ายกันเพื่อกำหนดว่าผลลัพธ์จะเชื่อถือได้เพียงใด . [139]วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วนช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในขณะที่ลดผลกระทบใดๆ ของอคติส่วนตัวในส่วนของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอคติการยืนยัน ) [140]

ตรวจสอบได้

John Zimanชี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบุคคลเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด [141] Ziman แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์สามารถระบุรูปแบบซึ่งกันและกันได้อย่างไรตลอดหลายศตวรรษ เขาอ้างถึงความสามารถนี้ว่าเป็น "ความยินยอมในการรับรู้" [141]จากนั้นเขาก็ทำให้เป็นเอกฉันท์ นำไปสู่ฉันทามติ มาตรฐานของความรู้ที่เชื่อถือได้ [142]

บทบาทของคณิตศาสตร์

แคลคูลัส คณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์มากมาย

คณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการก่อตัวของสมมติฐาน , ทฤษฎีและกฎหมาย[143]ในธรรมชาติและสังคมวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ใช้ในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณซึ่งสามารถสร้างสมมติฐานและการคาดการณ์ใหม่เพื่อทดสอบได้ นอกจากนี้ยังใช้อย่างกว้างขวางในการสังเกตและการเก็บรวบรวมการวัด สถิติซึ่งเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ใช้เพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินความน่าเชื่อถือและความแปรปรวนของผลการทดลองได้

วิทยาการคำนวณใช้พลังการคำนวณเพื่อจำลองสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้เข้าใจปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าคณิตศาสตร์ที่เป็นทางการเพียงอย่างเดียว การใช้งานของเครื่องเรียนรู้ (หรือปัญญาประดิษฐ์ ) ได้กลายเป็นคุณลักษณะสำคัญของผลงานการคำนวณทางวิทยาศาสตร์เช่นในตัวแทนตามเศรษฐศาสตร์คำนวณ , ป่าสุ่ม , รุ่นหัวข้อลิงและรูปแบบต่างๆของการทำนาย ตามที่สมาคมเพื่ออุตสาหกรรมและคณิตศาสตร์ประยุกต์การคำนวณมีความสำคัญพอ ๆ กับทฤษฎีและการทดลองในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์[144]อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรเพียงอย่างเดียวแทบจะไม่สามารถพัฒนาความรู้ได้ เนื่องจากพวกเขาต้องการคำแนะนำจากมนุษย์และความสามารถในการให้เหตุผล และพวกเขาสามารถทำให้เกิดอคติต่อกลุ่มสังคมบางกลุ่มหรือบางครั้งก็มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์ [145] [146] [147] [148]ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยเครื่องมักใช้ในวิทยาศาสตร์เป็นการทำนายในการให้บริการการประมาณค่า

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์มักจะใช้สมมติฐานพื้นฐานที่จำเป็นในการพิสูจน์วิธีการทางวิทยาศาสตร์: (1) มีความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยผู้สังเกตการณ์ที่มีเหตุผลทั้งหมด; (2) ที่จริงวัตถุประสงค์นี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ; (3) ว่ากฎหมายเหล่านี้สามารถถูกค้นพบโดยวิธีการของระบบการสังเกตและการทดลอง [3]ปรัชญาวิทยาศาสตร์พยายามความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ข้อสมมติฐานเหล่านี้หมายถึงและไม่ว่าจะเป็นที่ถูกต้อง

ความเชื่อที่ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และไม่ควรเป็นตัวแทนของความเป็นจริงเลื่อนลอยเป็นที่รู้จักกันเป็นธรรมชาติมันสามารถนำมาเปรียบเทียบกับการต่อต้านความสมจริง , มุมมองที่ความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยงานสำรวจเช่นอิเล็กตรอนรูปแบบหนึ่งของการต่อต้านสัจนิยมคือความเพ้อฝันความเชื่อที่ว่าจิตใจหรือจิตสำนึกเป็นแก่นแท้พื้นฐานที่สุด และจิตใจแต่ละดวงสร้างความเป็นจริงขึ้นมาเอง[g]ในมุมมองโลกอุดมคติสิ่งที่เป็นจริงสำหรับจิตใจหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงสำหรับจิตใจอื่น

มีโรงเรียนแห่งความคิดที่แตกต่างกันในปรัชญาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือประสบการณ์นิยม , [h]ซึ่งถือความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสังเกตและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นผลมาจากการจากการสังเกตดังกล่าว[149] Empiricism โดยทั่วไปหมายรวมถึงinductivismซึ่งเป็นตำแหน่งที่พยายามอธิบายวิธีที่ทฤษฎีทั่วไปสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสังเกตจำนวนจำกัดที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ และด้วยเหตุนี้จึงมีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนจำกัดที่มีอยู่เพื่อยืนยันทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากจำนวนของการทำนายที่ทฤษฎีเหล่านั้นทำนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถรู้ได้จากหลักฐานจำนวนจำกัดโดยใช้ตรรกะนิรนัยเท่านั้น. หลายรุ่นของประสบการณ์นิยมอยู่กับคนที่โดดเด่นเป็นBayesianism [150]และวิธี hypothetico-นิรนัย [149]

ม้าใน Motion (1878) ลวงตาควบบิน Karl Popperซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานของเขาเกี่ยวกับการปลอมแปลงเชิงประจักษ์เสนอให้แทนที่การตรวจสอบได้ด้วยการคาดเดาและการหักล้างเป็นจุดสังเกตของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

ลัทธินิยมนิยมยืนหยัดตรงข้ามกับลัทธิเหตุผลนิยมซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมที่เกี่ยวข้องกับเดส์การตซึ่งถือได้ว่าความรู้นั้นสร้างขึ้นโดยสติปัญญาของมนุษย์ ไม่ใช่โดยการสังเกต [151] rationalism ที่สำคัญเป็นวิธีการตัดกันศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตร์ครั้งแรกโดยกำหนดออสเตรียอังกฤษปรัชญาคาร์ลตกใจ Popper ปฏิเสธวิธีที่ประสบการณ์นิยมอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการสังเกต เขาอ้างว่าทฤษฎีไม่ได้เกิดจากการสังเกต แต่การสังเกตนั้นสร้างขึ้นในแง่ของทฤษฎีและวิธีเดียวที่ทฤษฎีจะได้รับผลกระทบจากการสังเกตคือเมื่อเกิดความขัดแย้งกับทฤษฎีนั้น[152] Popper เสนอให้แทนที่ความสามารถในการตรวจสอบได้ด้วยการปลอมแปลงเป็นจุดสังเกตของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และแทนที่การเหนี่ยวนำด้วยการปลอมแปลงเป็นวิธีการเชิงประจักษ์[152]Popper กล่าวเพิ่มเติมว่าจริงๆ แล้วมีวิธีสากลเพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่ได้เจาะจงสำหรับวิทยาศาสตร์: วิธีการวิจารณ์เชิงลบ การลองผิดลองถูก[153]ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของจิตใจมนุษย์ รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา และศิลปะ[154]

อีกแนวทางหนึ่งเครื่องมือนิยม เน้นประโยชน์ของทฤษฎีเป็นเครื่องมือในการอธิบายและทำนายปรากฏการณ์[155]มันมองว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นกล่องดำที่มีเฉพาะข้อมูลเข้า (เงื่อนไขเริ่มต้น) และผลลัพธ์ (การทำนาย) ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผลที่ตามมา เอนทิตีเชิงทฤษฎี และโครงสร้างเชิงตรรกะถูกอ้างว่าเป็นสิ่งที่ควรละเลย และนักวิทยาศาสตร์ไม่ควรเอะอะเกี่ยวกับ (ดูการตีความกลศาสตร์ควอนตัม ) สิ่งที่ใกล้เคียงกับเครื่องมือนิยมคือประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่สร้างสรรค์ตามเกณฑ์หลักสำหรับความสำเร็จของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้นั้นเป็นความจริงหรือไม่

สำหรับKuhnการเพิ่มepicyclesในดาราศาสตร์ Ptolemaic เป็น "วิทยาศาสตร์ปกติ" ภายในกระบวนทัศน์ในขณะที่การปฏิวัติ Copernicanเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์

Thomas Kuhnแย้งว่ากระบวนการสังเกตและประเมินผลเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์ ซึ่งเป็น"ภาพเหมือน" ของโลกที่สอดคล้องตามตรรกะซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตที่เกิดจากการจัดกรอบ เขาโดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ปกติเป็นกระบวนการของการสังเกตและ "การแก้ปริศนา" ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในกระบวนทัศน์ในขณะที่วิทยาศาสตร์การปฏิวัติเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งกระบวนทัศน์มายังอื่นในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ [16]แต่ละกระบวนทัศน์มีคำถาม จุดมุ่งหมาย และการตีความที่แตกต่างกันออกไป การเลือกระหว่างกระบวนทัศน์เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า "ภาพเหมือน" สองภาพขึ้นไปเทียบกับโลกและตัดสินใจว่าภาพใดมีแนวโน้มมากที่สุด การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดปกติจากการสังเกตจำนวนมากเกิดขึ้นในกระบวนทัศน์แบบเก่าและกระบวนทัศน์ใหม่ก็เข้าท่า นั่นคือ การเลือกกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้นอยู่กับการสังเกต แม้ว่าการสังเกตเหล่านั้นจะขัดกับภูมิหลังของกระบวนทัศน์แบบเก่าก็ตาม สำหรับคุห์น การยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนทัศน์เป็นกระบวนการทางสังคมมากเท่ากับกระบวนการทางตรรกะ ตำแหน่งคุห์น แต่ไม่ได้เป็นหนึ่งrelativism [157]

ในที่สุดอีกวิธีหนึ่งมักจะอ้างในการอภิปรายของวิทยาศาสตร์สงสัยกับการเคลื่อนไหวของความขัดแย้งเช่น " วิทยาศาสตร์สร้าง " เป็นธรรมชาติระเบียบวิธีการประเด็นหลักของมันคือความแตกต่างระหว่างคำอธิบายตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ควรถูกจำกัดวิธีการตามคำอธิบายตามธรรมชาติ[158] [i]ข้อจำกัดเป็นเพียงระเบียบวิธี (แทนที่จะเป็น ontological) หมายความว่าวิทยาศาสตร์ไม่ควรพิจารณาคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติ แต่ไม่ควรอ้างว่าผิด แต่คำอธิบายที่เหนือธรรมชาติควรปล่อยให้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์. ลัทธินิยมนิยมตามระเบียบวิธียืนยันว่าวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมต้องการการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในการศึกษาเชิงประจักษ์และการตรวจสอบอย่างอิสระเป็นกระบวนการสำหรับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและประเมินคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ [159]กรณีที่ไม่มีมาตรฐานเหล่านี้ข้อโต้แย้งจากผู้มีอำนาจลำเอียงศึกษาเชิงและอื่น ๆ ทั่วไปชักนำมักอ้างโดยการสนับสนุนของระเบียบวิธีธรรมชาติเป็นลักษณะของที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์

ความแน่นอนและวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นการทดลองเชิงประจักษ์[h] [160]และเปิดกว้างต่อการปลอมแปลงหากมีหลักฐานใหม่นำเสนอ นั่นคือไม่มีทฤษฎีใดที่ถือว่ามีความแน่นอนอย่างเข้มงวดเนื่องจากวิทยาศาสตร์ยอมรับแนวคิดของการล้มลง[j]ปราชญ์แห่งวิทยาศาสตร์Karl Popperแยกแยะความจริงอย่างชัดเจนจากความแน่นอน เขาเขียนว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ "ประกอบด้วยการค้นหาความจริง" แต่ "ไม่ใช่การค้นหาความแน่นอน ... ความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงไม่แน่นอน" [161]

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ไม่ค่อยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความเข้าใจของเรา ตามที่นักจิตวิทยาKeith Stanovichกล่าวว่าอาจเป็นการใช้คำมากเกินไปของสื่อเช่น "การพัฒนา" ซึ่งทำให้สาธารณชนจินตนาการว่าวิทยาศาสตร์กำลังพิสูจน์ทุกสิ่งที่คิดว่าจริงเป็นเท็จอย่างต่อเนื่อง[128]แม้ว่าจะมีกรณีที่มีชื่อเสียงเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ต้องการการคิดใหม่ทั้งหมด แต่ก็เป็นข้อยกเว้นอย่างยิ่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยนักวิจัยหลากหลายสาขาวิทยาศาสตร์ มันเหมือนการปีนมากกว่าการกระโดด[128]ทฤษฎีแตกต่างกันไปตามขอบเขตที่พวกเขาได้รับการทดสอบและตรวจสอบ เช่นเดียวกับการยอมรับในชุมชนวิทยาศาสตร์[k]ตัวอย่างเช่นทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง , ทฤษฎีวิวัฒนาการ , ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีเชื้อโรคยังคงแบกรับชื่อ "ทฤษฎี" แม้ว่าในทางปฏิบัติพวกเขาจะพิจารณาข้อเท็จจริง [162] ปราชญ์แบร์รี่ สเตราด์กล่าวเสริมว่า ถึงแม้ว่าคำจำกัดความที่ดีที่สุดสำหรับ " ความรู้ " จะถูกโต้แย้ง ก็ยังสงสัยและให้ความบันเทิงกับความเป็นไปได้อันที่ไม่ถูกต้องเข้ากันได้กับความถูกต้อง ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในแนวทางทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจะสงสัยในตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะได้รู้ความจริงแล้วก็ตาม[163]ผู้ล้มล้าง C. S. Peirceแย้งว่าการไต่สวนคือการต่อสู้เพื่อไขข้อสงสัยที่แท้จริง และเพียงข้อสงสัยเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท วาจา หรือไฮเปอร์โบลิกก็ไร้ผล[164]  – แต่ผู้ถามควรพยายามทำให้เกิดความสงสัยอย่างแท้จริงแทนที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ร่วมกันอย่างไม่วิพากษ์วิจารณ์ ความรู้สึก. [165]เขาถือได้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ไว้วางใจในการอนุมานสายเดียว (ไม่แข็งแกร่งไปกว่าการเชื่อมโยงที่อ่อนแอที่สุด) แต่ต่อสายสัญญาณของการโต้แย้งที่หลากหลายและหลากหลายที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด[166]

Stanovich ยังยืนยันว่าวิทยาศาสตร์หลีกเลี่ยงการค้นหา "กระสุนวิเศษ"; มันหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจากสาเหตุเดียว ซึ่งหมายความว่านักวิทยาศาสตร์จะไม่ขอเพียง "คืออะไรสาเหตุของ ..." แต่ "สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสาเหตุของ ..." โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เขตเปล่ามากขึ้นของวิทยาศาสตร์ (เช่นจิตวิทยา , ร่างกายจักรวาล ) [128] การวิจัยมักจะวิเคราะห์ปัจจัยไม่กี่อย่างในคราวเดียว แต่สิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอ[128] ตัวอย่างเช่น การรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุกรรมของบุคคลเท่านั้น ประวัติและการอบรมเลี้ยงดู หรือสถานการณ์ปัจจุบันอาจไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมได้ แต่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวแปรทั้งหมดเหล่านี้รวมกันสามารถคาดการณ์ได้มาก

วรรณคดีวิทยาศาสตร์

ปกเล่มแรกของวารสารวิทยาศาสตร์ Scienceในปี พ.ศ. 2423

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับการตีพิมพ์ในวรรณคดีทางวิทยาศาสตร์มากมาย[167] วารสารวิทยาศาสตร์สื่อสารและจัดทำเอกสารผลการวิจัยที่ดำเนินการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยอื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบันทึกถาวรของวิทยาศาสตร์ วารสารทางวิทยาศาสตร์ฉบับแรกJournal des Sçavansตามด้วย The Philosophical Transactionsเริ่มตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1665 นับแต่นั้นมา จำนวนวารสารที่มีการใช้งานทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 1981 จำนวนวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคที่ตีพิมพ์ประมาณหนึ่งฉบับคือ 11,500 ฉบับ[168]หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแพทยศาสตร์ปัจจุบันจัดทำดัชนีวารสาร 5,516 ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต แม้ว่าวารสารจะมี 39 ภาษา แต่บทความที่จัดทำดัชนีร้อยละ 91 ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ [169]

วารสารทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพียงสาขาเดียวและเผยแพร่งานวิจัยในสาขานั้น การวิจัยจะแสดงตามปกติในรูปแบบของกระดาษทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นที่แพร่หลายมากในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าจำเป็นในการสื่อสารความสำเร็จ ข่าวสาร และความทะเยอทะยานของนักวิทยาศาสตร์ไปยังประชาชนในวงกว้าง

นิตยสารวิทยาศาสตร์เช่นNew Scientist , Science & VieและScientific Americanตอบสนองความต้องการของผู้อ่านในวงกว้างมากขึ้น และให้ข้อมูลสรุปที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของพื้นที่การวิจัยที่ได้รับความนิยม รวมถึงการค้นพบที่โดดเด่นและความก้าวหน้าในด้านการวิจัยบางสาขาหนังสือวิทยาศาสตร์ดึงดูดความสนใจของผู้คนอีกมากมายแนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่สัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ในธรรมชาติเป็นหลัก เกี่ยวข้องกับจินตนาการของสาธารณชนและถ่ายทอดความคิดของวิทยาศาสตร์ หากไม่ใช่วิธีการ

ความพยายามล่าสุดที่จะกระชับหรือพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เช่นวรรณกรรมหรือมากขึ้นโดยเฉพาะบทกวีรวมถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์ทรัพยากรการพัฒนาผ่านกองทุนรอยัลวรรณกรรม [170]

ผลกระทบในทางปฏิบัติ

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ตัวอย่างเช่น:

การวิจัย ผลกระทบ
ไฟฟ้าสถิตย์และสนามแม่เหล็ก (ค.ศ. 1600)
กระแสไฟฟ้า (ศตวรรษที่ 18)
เครื่องใช้ไฟฟ้าไดนาโมสถานีพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัยอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง , โทรทัศน์ , เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า , แม่เหล็กกระตุ้น transcranial , กระตุ้นสมองส่วนลึก , เทปแม่เหล็ก , ลำโพงและเข็มทิศและสายล่อฟ้า
การเลี้ยวเบน (1665) ออปติกดังนั้นสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ยุค 1840) การสื่อสารระหว่างทวีปที่ทันสมัยและเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ต
ทฤษฎีสืบพันธุ์ (1700) สุขอนามัยนำไปสู่การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ แอนติบอดีนำไปสู่เทคนิคการวินิจฉัยโรคและการบำบัดต้านมะเร็งแบบ กำหนดเป้าหมาย
การฉีดวัคซีน (1798) ที่นำไปสู่การกำจัดของโรคติดเชื้อมากที่สุดจากประเทศที่พัฒนาแล้วและกำจัดทั่วโลกของไข้ทรพิษ
ผลกระทบจากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (1839) เซลล์แสงอาทิตย์ (1883) ด้วยเหตุนี้พลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานแสงอาทิตย์นาฬิกา , เครื่องคิดเลขและอุปกรณ์อื่น ๆ
วงโคจรที่แปลกประหลาดของดาวพุธ (1859) และงานวิจัยอื่น ๆ ที่
นำไปสู่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ (1905) และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (1916)
เทคโนโลยีดาวเทียมที่ใช้เช่นจีพีเอส (1973) SatNavและการสื่อสารผ่านดาวเทียม [ล]
คลื่นวิทยุ (1887) วิทยุได้กลายเป็นใช้ในรูปแบบนับไม่ถ้วนเกินพื้นที่ที่รู้จักกันดีของโทรศัพท์และการออกอากาศ โทรทัศน์ (1927) และวิทยุ (1906) ความบันเทิงใช้อื่น ๆ รวม - บริการฉุกเฉิน , เรดาร์ ( ลูกศรและการพยากรณ์อากาศ ), ยา , ดาราศาสตร์ , การสื่อสารไร้สาย , ธรณีฟิสิกส์และเครือข่ายคลื่นวิทยุยังนำนักวิจัยไปสู่ความถี่ที่อยู่ติดกัน เช่นไมโครเวฟซึ่งใช้ทั่วโลกเพื่อให้ความร้อนและปรุงอาหาร
กัมมันตภาพรังสี (1896) และปฏิสสาร (1932) การรักษามะเร็ง (1896), Radiometric dating (1905), เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (1942) และอาวุธ (1945), การสำรวจแร่ , การสแกน PET (1961) และการวิจัยทางการแพทย์ (ผ่านการติดฉลากไอโซโทป )
เอ็กซ์เรย์ (1896) ถ่ายภาพทางการแพทย์รวมทั้งการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ผลึกศาสตร์และกลศาสตร์ควอนตัม (1900) อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ (1906) ที่ทันสมัยด้วยเหตุนี้การใช้คอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมรวมถึงการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายที่: โทรศัพท์มือถือ , [L] หลอด LEDและเลเซอร์
พลาสติก (1907) เริ่มต้นด้วยBakeliteโพลีเมอร์เทียมหลายประเภทสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน
ยาปฏิชีวนะ (1880, 1928) ซัลวาร์ซาน , เพนิซิลลิน , ด็อกซีไซคลิน , ฯลฯ.
เรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (1930s) สเปกโตรสโคปีเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์ (1946), การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (1971), การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กเชิงหน้าที่ (พ.ศ. 2533)

ความท้าทาย

วิกฤตการจำลองแบบ

วิกฤตการจำลองแบบเป็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิกฤตส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อส่วนของสังคมและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตซึ่งนักวิชาการได้พบว่าผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำหรือทำซ้ำในภายหลังการสอบสวนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยนักวิจัยอิสระหรือโดยนักวิจัยเดิม ตัวพวกเขาเอง. [171] [172]วิกฤตินี้มีรากฐานมายาวนาน วลีนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในช่วงต้นปี 2010 [173]ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ถึงปัญหาที่เพิ่มขึ้น วิกฤตการจำลองแบบเป็นตัวแทนของการวิจัยที่สำคัญในด้านอภิปรัชญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในขณะที่ลดของเสีย [174]

วิทยาศาสตร์ขอบข่าย วิทยาศาสตร์เทียม และวิทยาศาสตร์ขยะ

พื้นที่การศึกษาหรือการเก็งกำไรที่ปลอมตัวเป็นวิทยาศาสตร์ในความพยายามที่จะเรียกร้องความถูกต้องว่ามันจะไม่เป็นอย่างอื่นจะสามารถบรรลุเป็นบางครั้งเรียกว่าpseudoscience , วิทยาศาสตร์ขอบหรือวิทยาศาสตร์ขยะ [m]นักฟิสิกส์Richard Feynmanบัญญัติศัพท์คำว่า " cargo cult science " สำหรับกรณีที่นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำวิทยาศาสตร์เพราะกิจกรรมของพวกเขามีลักษณะภายนอกของวิทยาศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วขาด "ความจริงใจอย่างที่สุด" ที่ช่วยให้ผลลัพธ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างเข้มงวด ประเมิน [175]การโฆษณาเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่โฆษณาเกินจริงไปจนถึงการฉ้อโกง อาจจัดอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ วิทยาศาสตร์ได้รับการอธิบายว่าเป็น "เครื่องมือที่สำคัญที่สุด" สำหรับการแยกการอ้างสิทธิ์ที่ถูกต้องออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง [176]

นอกจากนี้ยังสามารถมีองค์ประกอบของอคติทางการเมืองหรืออุดมการณ์ในทุกด้านของการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์ บางครั้ง การวิจัยอาจมีลักษณะเป็น "วิทยาศาสตร์ที่ไม่ดี" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่อาจมีเจตนาดี แต่แท้จริงแล้วไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือแสดงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายเกินไป คำว่า " การประพฤติมิชอบทางวิทยาศาสตร์ " หมายถึงสถานการณ์ต่างๆ เช่น ที่นักวิจัยจงใจบิดเบือนข้อมูลที่เผยแพร่ของตนโดยเจตนา หรือให้เครดิตกับการค้นพบผิดคนโดยเจตนา [177]

ชุมชนวิทยาศาสตร์

ชุมชนวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดพร้อมกับสังคมของตนและสถาบัน

นักวิทยาศาสตร์

เยอรมันเกิดนักวิทยาศาสตร์Albert Einstein (1879-1955) การพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธ นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921 สำหรับคำอธิบายของเขาจากผลตาแมว

นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลที่ทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจ[178] [179]คำว่านักวิทยาศาสตร์ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากวิลเลียม วีเวลล์ในปี พ.ศ. 2376 ในยุคปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์มืออาชีพจำนวนมากได้รับการฝึกฝนด้านวิชาการและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาทางวิชาการโดยมีระดับสูงสุดเป็นปริญญาเอกเช่นแพทย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดุษฎีบัณฑิต) [180]นักวิทยาศาสตร์หลายคนประกอบอาชีพในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจเช่นสถาบันการศึกษา , อุตสาหกรรม , รัฐบาลและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร [181] [182] [183]

นักวิทยาศาสตร์แสดงความอยากรู้อยากเห็นอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นจริงโดยนักวิทยาศาสตร์บางคนมีความปรารถนาที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ ประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม หรืออุตสาหกรรม แรงจูงใจอื่นๆ ได้แก่ การยอมรับจากคนรอบข้างและศักดิ์ศรี รางวัลโนเบลได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง[184]คือรางวัลประจำปีให้กับผู้ที่ได้ประสบความสำเร็จความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของยา , ฟิสิกส์ , เคมีและเศรษฐศาสตร์

ผู้หญิงในสายวิทย์

Marie Curieเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสองรางวัล : ฟิสิกส์ในปี 2446 และเคมีในปี 2454 [185]

วิทยาศาสตร์เคยเป็นสาขาที่ผู้ชายครอบงำมาก่อน โดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการ[n]ผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอย่างมากในด้านวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในด้านอื่น ๆ ของสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ เช่น มักถูกส่งผ่านเพื่อหางานทำ และถูกปฏิเสธเครดิตสำหรับงานของพวกเขา[o]ตัวอย่างเช่นChristine Ladd (1847–1930) สามารถเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกได้ โปรแกรมเป็น "C. Ladd"; คริสติน "คิตตี้" แลดด์มีคุณสมบัติครบถ้วนในปี พ.ศ. 2425 แต่ได้รับปริญญาในปี พ.ศ. 2469 เท่านั้น หลังจากประกอบอาชีพซึ่งครอบคลุมถึงพีชคณิตแห่งตรรกศาสตร์ (ดูตารางความจริง ) การมองเห็นสี และจิตวิทยา งานของเธอนำหน้านักวิจัยที่มีชื่อเสียงเช่นLudwig WittgensteinและCharles Sanders Peirce. ความสำเร็จของสตรีในด้านวิทยาศาสตร์เป็นผลมาจากการขัดต่อบทบาทดั้งเดิมของพวกเธอในฐานะกรรมกรภายในขอบเขตของบ้าน[186]

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การคัดเลือกสตรีอย่างแข็งขันและการกำจัดการเลือกปฏิบัติทางสถาบันบนพื้นฐานของเพศทำให้จำนวนนักวิทยาศาสตร์สตรีเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ความเหลื่อมล้ำทางเพศยังคงมีอยู่ในบางสาขา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 นักชีววิทยาใหม่กว่าครึ่งเป็นเพศหญิง ในขณะที่ 80% ของปริญญาเอกในสาขาฟิสิกส์มอบให้กับผู้ชาย[ ต้องการอ้างอิง ]ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 ผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาได้รับปริญญาตรี 50.3%, ปริญญาโท 45.6% และปริญญาเอก 40.7% ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ พวกเขาได้รับปริญญาทางจิตวิทยามากกว่าครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 70%) สังคมศาสตร์ (ประมาณ 50%) และชีววิทยา (ประมาณ 50-60%) แต่ได้รับปริญญาน้อยกว่าครึ่งในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ธรณีศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์[187] การเลือกไลฟ์สไตล์มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านวิทยาศาสตร์ ผู้หญิงที่มีลูกยังเล็กมีโอกาสน้อยกว่า 28% ที่จะดำรงตำแหน่งตามวาระอันเนื่องมาจากปัญหาความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิต [188]และความสนใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหญิงในด้านอาชีพในการวิจัยลดลงอย่างมากในช่วงบัณฑิตวิทยาลัย ในขณะที่ความสนใจของนักศึกษาชาย เพื่อนร่วมงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง [189]

สังคมแห่งการเรียนรู้

นักฟิสิกส์หน้าอาคารราชสมาคมในลอนดอน (1952)

สังคมได้เรียนรู้สำหรับการสื่อสารและโปรโมชั่นของความคิดทางวิทยาศาสตร์และการทดลองมีมาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [190]นักวิทยาศาสตร์หลายคนอยู่ในสังคมได้เรียนรู้ที่ส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ของตนมีระเบียบวินัย , อาชีพหรือกลุ่มของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง[191] การเป็นสมาชิกอาจเปิดกว้างสำหรับทุกคน อาจต้องมีการครอบครองข้อมูลประจำตัวทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจได้รับเกียรติจากการเลือกตั้ง[192]สมาคมวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและหลายคนเป็นสมาคมวิชาชีพกิจกรรมของพวกเขามักจะรวมถึงการจัดประชุมปกติเพื่อนำเสนอและอภิปรายผลการวิจัยใหม่และเผยแพร่หรือสนับสนุนวารสารวิชาการในสาขาของตน บางคนยังทำหน้าที่เป็นองค์กรวิชาชีพควบคุมกิจกรรมของสมาชิกเพื่อสาธารณประโยชน์หรือผลประโยชน์ส่วนรวมของการเป็นสมาชิก นักวิชาการในสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์[ ใคร? ]ยืนยันว่าสังคมที่เรียนรู้มีความสำคัญและการก่อตัวของพวกเขาช่วยในการเกิดขึ้นและการพัฒนาของสาขาวิชาหรือวิชาชีพใหม่

ความเป็นมืออาชีพของวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ส่วนหนึ่งมาจากการก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ เช่นAccademia dei Lincei ของอิตาลีในปี 1603, [193] British Royal Societyในปี 1660, French Académie des Sciencesในปี 1666, [194] American National Academy of Sciencesในปี 1863, German Kaiser Wilhelm Instituteในปี 1911 และChinese Academy of Sciencesในปี 1928 องค์กรทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ เช่นInternational Council for Scienceได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ

วิทยาศาสตร์กับประชาชน

นโยบายวิทยาศาสตร์

ฟอรัมวิทยาศาสตร์ - นโยบาย - ธุรกิจระดับโลกแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในไนโรบีประเทศเคนยา (2017)

นโยบายวิทยาศาสตร์เป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการให้ทุนวิจัยมักจะเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายระดับชาติอื่นๆ เช่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การพัฒนาอาวุธ การดูแลสุขภาพ และ การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์ยังหมายถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเห็นพ้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ นโยบายวิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป้าหมายของนโยบายวิทยาศาสตร์คือการพิจารณาว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถให้บริการสาธารณะได้ดีที่สุดได้อย่างไร

รัฐ นโยบายมีอิทธิพลต่อการระดมทุนของประชาชนและวิทยาศาสตร์เป็นพัน ๆ ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอารยธรรมกับรัฐบาลจัดสูงเช่นจักรวรรดิจีนและจักรวรรดิโรมันตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่กำแพงเมืองจีนซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสองพันปีผ่านการสนับสนุนจากรัฐจากหลายราชวงศ์และGrand Canal of the Yangtze Riverซึ่งเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของวิศวกรรมไฮดรอลิกที่เริ่มต้นโดยSunshu Ao (孫叔敖 ร้อยละ 7 ก่อนคริสตศักราช) ), ซีเหมินเป่า(西門豹 ร้อยละ 5 ก่อนคริสตศักราช) และชิจิ (ร้อยละ 4 ก่อนคริสตศักราช) การก่อสร้างนี้มีขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชภายใต้ราชวงศ์สุยและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศจีนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวและโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์วันอย่างน้อยจากเวลาของMohistsที่เป็นแรงบันดาลใจการศึกษาของตรรกะในช่วงระยะเวลาของร้อยโรงเรียนแห่งความคิดและการศึกษาของป้อมปราการป้องกันเช่นกำแพงเมืองจีนในช่วงรบสหรัฐฯประจำเดือน

นโยบายสาธารณะสามารถส่งผลโดยตรงต่อการจัดหาเงินทุนของอุปกรณ์ทุนและโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาสำหรับการวิจัยอุตสาหกรรมโดยให้สิ่งจูงใจทางภาษีแก่องค์กรเหล่านั้นที่ให้ทุนวิจัย Vannevar Bushผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผู้บุกเบิกมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติเขียนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2488 ว่า "วิทยาศาสตร์เป็นข้อกังวลที่เหมาะสมของรัฐบาล" [195]

ทุนวิทยาศาสตร์

เครือจักรภพองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (CSIRO) อาคารหลักกีฏวิทยาในออสเตรเลีย

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักได้รับทุนจากกระบวนการแข่งขัน โดยจะมีการประเมินโครงการวิจัยที่เป็นไปได้ และเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มมากที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับเงินทุน กระบวนการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาล บริษัท หรือมูลนิธิ จัดสรรเงินทุนที่หายาก ทุนวิจัยรวมมากที่สุดในประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ระหว่าง 1.5% และ 3% ของจีดีพี [196]ในOECDประมาณสองในสามของการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคนิคดำเนินการโดยอุตสาหกรรม และ 20% และ 10% ตามลำดับโดยมหาวิทยาลัยและรัฐบาล สัดส่วนการระดมทุนของรัฐบาลในบางอุตสาหกรรมนั้นสูงขึ้น และมันครอบงำการวิจัยในสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในทำนองเดียวกันมีข้อยกเว้นบาง (เช่นเทคโนโลยีชีวภาพ ) รัฐบาลให้เป็นกลุ่มของเงินทุนสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานรัฐบาลหลายแห่งมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์กรทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น ได้แก่มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา , สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนิคแห่งชาติในอาร์เจนตินา, องค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพ (CSIRO) ในออสเตรเลีย, ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ de la rechercheในฝรั่งเศส, Max Planck SocietyและDeutsche ForschungsgemeinschaftในเยอรมนีและCSICในสเปน ในการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ บริษัททั้งหมดยกเว้นองค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ทางการค้าในระยะสั้นมากกว่าแนวคิดหรือเทคโนโลยี " ท้องฟ้าสีคราม " (เช่นนิวเคลียร์ฟิวชัน )

จิตสำนึกสาธารณะของวิทยาศาสตร์

การรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสาธารณชนเกี่ยวข้องกับทัศนคติ พฤติกรรม ความคิดเห็น และกิจกรรมที่ประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับประชาชนทั่วไป มันรวมรูปแบบต่างๆและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ , พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ , เทศกาลวิทยาศาสตร์ , งานแสดงสินค้าวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์พลเมืองและวิทยาศาสตร์ที่นิยมในวัฒนธรรม นักสังคมศาสตร์ได้คิดค้นเมตริกต่างๆ เพื่อวัดความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เช่น ความรู้ตามข้อเท็จจริง ความรู้ที่รายงานด้วยตนเอง และความรู้เชิงโครงสร้าง [197] [198]

วารสารศาสตร์วิทยาศาสตร์

สื่อมวลชนต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายประการที่สามารถป้องกันพวกเขาจากการแสดงคำกล่าวอ้างทางวิทยาศาสตร์ที่แข่งขันกันได้อย่างถูกต้องในแง่ของความน่าเชื่อถือภายในชุมชนวิทยาศาสตร์โดยรวม การพิจารณาว่าควรให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดในการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญอย่างมากในเรื่องนี้ [199]นักข่าวเพียงไม่กี่คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และแม้กระทั่งการเอาชนะนักข่าวที่รู้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์บางประเด็นอย่างมาก ก็อาจเพิกเฉยต่อประเด็นทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่พวกเขาถูกขอให้กล่าวถึงในทันที [20] [21 ] [21]

การเมืองของวิทยาศาสตร์

การศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เกิดจากมนุษย์ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศ (2010-2015) สะท้อนว่าระดับความเห็นพ้องต้องกันสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ[ 22 ]การศึกษาในปี 2019 พบว่าฉันทามติทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 100% [203]ผลการยืนอยู่ในทางตรงกันข้ามกับความขัดแย้งทางการเมืองในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

การเมืองของวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาล , ธุรกิจหรือสนับสนุนกลุ่มใช้ความดันทางกฎหมายหรือทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่จะมีการเผยแพร่รายงานหรือการตีความ มีหลายปัจจัยที่สามารถทำหน้าที่เป็นแง่มุมของการทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นการเมืองได้ เช่นการต่อต้านลัทธิประชานิยม การรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อความเชื่อทางศาสนาอัตวิสัยหลังสมัยใหม่ และความกลัวต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ[204]การเมืองของวิทยาศาสตร์มักจะสำเร็จเมื่อมีการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่เน้นความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์[205]มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนการสนทนา การไม่ยอมรับข้อเท็จจริง และการใช้ประโยชน์จากความสงสัยเกี่ยวกับฉันทามติทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รับความสนใจมากขึ้นสำหรับมุมมองที่ถูกทำลายโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [206]ตัวอย่างของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองของวิทยาศาสตร์รวมถึงการทะเลาะวิวาทภาวะโลกร้อน , ผลกระทบต่อสุขภาพของสารกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพของยาสูบ [26] [207]

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. ^ Alhacen มีการเข้าถึงหนังสือเลนส์ของ Euclid และปโตเลมีเป็นที่แสดงโดยชื่อของผลงานที่หายไปของเขาหนังสือในที่ที่ผมได้สรุปวิทยาศาสตร์ของเลนส์จากหนังสือสองของ Euclid และปโตเลมีที่ฉันได้เพิ่มพัฒนาการ ของวาทกรรมครั้งแรกที่ขาดหายไปจากหนังสือของปโตเลมีจากแคตตาล็อกของอิบนิ อาบี อุไซเบีย ตามที่อ้างถึงใน ( Smith 2001 ) :  91 (เล่มที่ .1), หน้า. xv 
 2. "[Ibn al-Haytham] เดินตามการสร้างสะพานของปโตเลมี ... ไปสู่การสังเคราะห์แสงและการมองเห็นที่ยิ่งใหญ่ ส่วนหนึ่งของความพยายามของเขาประกอบด้วยการวางแผนช่วงการทดลอง ซึ่งเคยตรวจสอบมาก่อนแต่ตอนนี้ได้ดำเนินการในขนาดที่ใหญ่ขึ้น"—โคเฮน 2553 , น. 59
 3. ผู้แปล Gerard of Cremona (ค.ศ. 1114–1187) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่เขามีต่อ Almagestมาที่ Toledo ซึ่งเขารู้ว่าเขาสามารถพบ Almagest ในภาษาอาหรับได้ ที่นั่นเขาพบหนังสือภาษาอาหรับทุกเล่ม และเรียนรู้ภาษาอาหรับเพื่อแปลหนังสือเหล่านี้เป็นภาษาละติน โดยตระหนักถึง 'ความยากจนของชาวลาติน' —ตามที่ Burnett, Charles (2002)อ้าง "การเชื่อมโยงกันของโปรแกรมแปลภาษาอาหรับภาษาละตินใน Toledo ในศตวรรษที่สิบสอง" (PDF)วิทยาศาสตร์ในบริบท 14 (1–2): 249–88. ดอย : 10.1017/S0269889701000096 . S2CID 143006568 . เก็บถาวรจากต้นฉบับ   (PDF)เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
 4. ^ เคปเลอร์, โยฮันเน (1604)โฆษณา Vitellionem paralipomena, quibus Astronomiae ปาร์ Opticae traditur (อาหารเสริมวิเทโลซึ่งในส่วนที่แสงของดาราศาสตร์ได้รับการปฏิบัติ) ตามที่อ้างถึงในสมิ ธ เอ Mark (1 มกราคม 2004) "ประวัติศาสตร์ทัศนศาสตร์ยุคกลางเกี่ยวกับอะไร" การดำเนินการของสมาคมปรัชญาอเมริกัน . 148 (2): 180–94. จสทอร์ 1558283 . PMID 15338543 .  
  • คำแปลชื่อเต็มมาจาก p. 60 of James R. Voelkel (2001) Johannes Kepler และดาราศาสตร์ใหม่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. Kepler ถูกขับเคลื่อนไปสู่การทดลองนี้หลังจากสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนที่ Graz เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 1600 เขาใช้วิธีสังเกตของ Tycho Brahe ซึ่งก็คือฉายภาพดวงอาทิตย์บนแผ่นกระดาษผ่านรูเข็ม แทนที่จะมอง ตรงที่ดวงอาทิตย์ เขาไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ Brahe ว่าสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นไปไม่ได้เพราะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสุริยุปราคาทั้งหมด แต่เขาสรุปว่าขนาดของรูรับแสงควบคุมความคมชัดของภาพที่ฉาย (ยิ่งรูรับแสงกว้าง ภาพยิ่งแม่นยำมากขึ้น – ข้อเท็จจริงนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบออปติคอล) โวเอลเคล, พี. 61 บันทึกว่าเคปเลอร์'การทดลองทำให้เกิดการสังเกตที่ถูกต้องครั้งแรกของการมองเห็นและตา เพราะเขาตระหนักว่าเขาไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับการสังเกตทางดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้องโดยไม่สนใจตา
 5. ^ di Francia 1976 , pp. 4–5: "เราเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ คนหนึ่งเรียนรู้วิธีทำการทดลองโดยการทดลองเท่านั้น และเรียนรู้วิธีทำงานด้วยมือโดยใช้มันเท่านั้น รูปแบบการทดลองแรกและขั้นพื้นฐานใน ฟิสิกส์ คือ การสอนให้เยาวชนทำงานด้วยมือ จึงควรพาเข้าห้องทดลองและสอนให้ใช้เครื่องมือวัด – นักเรียนแต่ละคนทำการทดลองฟิสิกส์จริง ๆ รูปแบบการสอนนี้ขาดไม่ได้และไม่สามารถอ่านในหนังสือได้ ."
 6. ^ Fara 2009 , หน้า. 204: "ไม่ว่าจะมีระเบียบวินัยแบบใด นักวิทยาศาสตร์อ้างว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันซึ่ง ... ทำให้พวกเขาแตกต่างจากผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์"
 7. ↑ การ ตระหนักรู้นี้เป็นหัวข้อของการตรวจสอบระหว่างอัตนัยตามที่เล่า เช่น โดย Max Born (1949, 1965)ปรัชญาทางธรรมชาติของสาเหตุและโอกาสซึ่งชี้ให้เห็นว่าความรู้ทั้งหมด รวมทั้งธรรมชาติหรือสังคมศาสตร์ก็เป็นอัตนัยด้วย NS. 162: "ด้วยเหตุนี้ฉันจึงนึกขึ้นได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องส่วนตัว ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีข้อยกเว้น นั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจ"
 8. อรรถa ในการสืบสวนกฎของวัตถุที่ตกลงมากาลิเลโอ (1638) ทำหน้าที่เป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์: สองวิทยาศาสตร์ใหม่“เอาแผ่นไม้ปั้นหรือหลนๆ ยาวประมาณ 12 ศอก กว้างครึ่งศอก และหนาสามนิ้ว ก็ได้ตัดช่องกว้างมากกว่าหนึ่งนิ้วเล็กน้อยที่ขอบแล้วทำร่องนี้ให้มาก ตรง เรียบ ขัด แล้วปูด้วยกระดาษ parchment ให้เรียบและเงาที่สุดเท่าที่จะทำได้ เรากลิ้งลูกบอลสีบรอนซ์ที่แข็ง เรียบ และกลมมาก วางกระดานนี้ในตำแหน่งลาดเอียงโดยยกปลายข้างหนึ่งขึ้น หนึ่งหรือสองศอกเหนืออื่น ๆ เรากลิ้งลูกบอลในขณะที่ฉันกำลังพูดไปตามช่องโดยสังเกตในลักษณะที่จะอธิบายในปัจจุบันเวลาที่ใช้ในการสืบเชื้อสาย เรา ... ตอนนี้กลิ้งลูกบอล ความยาวของช่องสัญญาณเพียงหนึ่งในสี่เท่านั้น และเมื่อวัดเวลาลงแล้ว เราก็พบว่ามันเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะแรกอย่างแม่นยำ ต่อไป เราลองระยะทางอื่นๆเปรียบเทียบเวลาของความยาวทั้งหมดกับครึ่งเวลา หรือสองในสาม หรือสามในสี่ หรือจริง ๆ สำหรับเศษส่วนใด ๆ ในการทดลองเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง” กาลิเลโอแก้ปัญหาการวัดเวลาด้วยการชั่งน้ำหนักไอพ่นของน้ำที่สะสมระหว่างการสืบเชื้อสายของลูกบอลสีบรอนซ์ตามที่ระบุไว้ในของเขาสองศาสตร์ใหม่ .
 9. เครดิต Willard Van Orman Quine (1969) "Epistemology Naturalized" Ontological Relativity and Other Essays New York: Columbia University Press และ John Dewey ที่มีแนวคิดพื้นฐานของธรรมชาตินิยม – Naturalized Epistemologyแต่ Godfrey-Smith แตกต่างจากตำแหน่งของ Quine: ตามคำกล่าวของก็อดฟรีย์-สมิธ "นักธรรมชาติวิทยาสามารถคิดว่าวิทยาศาสตร์สามารถมีส่วนในการตอบคำถามเชิงปรัชญา โดยไม่ต้องคิดว่าคำถามเชิงปรัชญาสามารถแทนที่ด้วยคำถามทางวิทยาศาสตร์ได้"
 10. ^ "ไม่มีการทดลองใดที่จะพิสูจน์ฉันได้ การทดลองเดียวสามารถพิสูจน์ว่าฉันผิดได้" — Albert Einsteinตั้งข้อสังเกตโดย Alice Calaprice (ed. 2005) The New Quotable Einstein Princeton University Press and Hebrew University of Jerusalem, ISBN 978-0-691-12074-4 p. 291. คาลาไพรซ์ระบุว่านี่ไม่ใช่ใบเสนอราคาที่แน่นอน แต่เป็นการถอดความคำแปล "การเหนี่ยวนำและการหักเงิน" ของ A. Einsteinรวบรวมกระดาษของ Albert Einstein 7เอกสาร 28 เล่มที่ 7 เป็นเบอร์ลินปี: เขียน, 1918-1921ก. ไอน์สไตน์; M. Janssen, R. Schulmann, et al., สหพันธ์ 
 11. ^ ด่าง Ludwik (1979) Trenn, แธดเดียสเจ.; เมอร์ตัน, โรเบิร์ต เค (สหพันธ์). กำเนิดและการพัฒนาข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ISBN 978-0-226-25325-1.อ้างว่าก่อนที่จะมีข้อเท็จจริงเฉพาะ "มีอยู่" จะต้องถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางสังคมภายในชุมชน Steven Shapin (1980) "มุมมองของความคิดทางวิทยาศาสตร์" Science ccvii (7 มี.ค. 2523) 1065–66 รัฐ "[ถึง Fleck] ข้อเท็จจริงถูกประดิษฐ์ขึ้น ไม่ถูกค้นพบ นอกจากนี้การปรากฏตัวของข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ตามที่ค้นพบคือสิ่งที่ตัวเองเป็น การสร้างสังคม: สิ่งที่สร้างขึ้น "
 12. ^ Evicting น์สไตน์ที่ 26 มีนาคมปี 2004 นาซา "ทั้ง [ทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัม] ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีทฤษฎีสัมพัทธภาพ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันก็เป็นผลพลอยได้ของควอนตัม กลศาสตร์."
 13. ^ " Pseudoscientific - ทำท่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของตู่เป็นวิทยาศาสตร์ " จากพจนานุกรม Oxford อเมริกันพิมพ์โดย Oxford อังกฤษ ; Hansson, Sven Ove (1996) "Defining Pseudoscience", Philosophia Naturalis, 33: 169–76 ตามที่อ้างถึงใน "Science and Pseudo-science" (2008) ใน Stanford Encyclopedia of Philosophy บทความของสแตนฟอร์ดกล่าวว่า: "นักเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทียมหลายคนเน้นว่าวิทยาศาสตร์เทียมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่วางตัวเป็นวิทยาศาสตร์ คลาสสิกสมัยใหม่ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ (การ์ดเนอร์ 2500) มีชื่อ Fads and Fallacies in the Name of Science. ตามคำกล่าวของ Brian Baigrie (1988, 438) "[w]hat ที่น่ารังเกียจเกี่ยวกับความเชื่อเหล่านี้คือการที่พวกเขาปลอมตัวเป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง" ผู้เขียนเหล่านี้และผู้เขียนคนอื่นๆ อีกหลายคนสันนิษฐานว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียม กิจกรรมหรือการสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์สองข้อต่อไปนี้ (แฮนส์สัน พ.ศ. 2539): (1) ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ และ (2) ผู้เสนอหลักพยายามสร้างความประทับใจว่า เป็นวิทยาศาสตร์"
  • ตัวอย่างเช่น Hewitt และคณะวิทยาศาสตร์กายภาพเชิงแนวคิดแอดดิสัน เวสลีย์; ฉบับที่ 3 (18 กรกฎาคม 2546) ISBN 978-0-321-05173-8 , Bennett et al. มุมมองของจักรวาล 3e แอดดิสัน เวสลีย์; ฉบับที่ 3 (25 กรกฎาคม 2546) ISBN 978-0-8053-8738-4 ; ดูเพิ่มเติมที่เช่น Gauch HG Jr. Scientific Method in Practice (2003)  
  • รายงานของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติพ.ศ. 2549 เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อ้างถึงคำจำกัดความของวิทยาศาสตร์เทียมของไมเคิล เชอร์เมอร์ (1997): '"การอ้างสิทธิ์นำเสนอเพื่อให้ปรากฏ [เป็น] ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะขาดหลักฐานสนับสนุนและความน่าเชื่อถือ" (หน้า 33) . ในทางตรงกันข้าม วิทยาศาสตร์คือ "ชุดของวิธีการที่ออกแบบมาเพื่ออธิบายและตีความปรากฏการณ์ที่สังเกตและอนุมาน ทั้งในอดีตหรือปัจจุบัน และมุ่งเป้าไปที่การสร้างองค์ความรู้ที่สามารถทดสอบได้ซึ่งเปิดให้ปฏิเสธหรือยืนยัน" (หน้า 17)' เชอร์เมอร์ เอ็ม. (1997). เหตุใดผู้คนจึงเชื่อในสิ่งแปลกประหลาด: วิทยาศาสตร์หลอก ไสยศาสตร์ และความสับสนอื่นๆ ในยุคของเรา นิวยอร์ก: WH Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-3090-3.ตามที่คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งชาติอ้าง มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติกองสถิติทรัพยากรวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2549). "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เจตคติและความเข้าใจสาธารณะ" . วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมหุ้น 2006 เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2013
  • "วิทยาศาสตร์ที่เสแสร้งหรือเป็นวิทยาศาสตร์ คอลเล็กชันของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโลกที่เข้าใจผิดคิดว่ามีพื้นฐานมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือมีสถานะตามความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน" จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดฉบับที่สอง พ.ศ. 2532
 14. ^ ผู้หญิงในวิทยาศาสตร์ได้รวม:
  • Hypatia (ค. 350-415 ซีอี) ของห้องสมุดซานเดรีย
  • Trotula of Salerno แพทย์ ค. ค.ศ. 1060
  • Caroline Herschelหนึ่งในนักดาราศาสตร์มืออาชีพคนแรกของศตวรรษที่ 18 และ 19
  • คริสตินแลดด์แฟรงคลิน , นักศึกษาปริญญาเอกของCS เพียรซที่ตีพิมพ์Wittgenstein 's โจทย์ 5.101 ในวิทยานิพนธ์ของเธอ 40 ปีก่อนที่จะตีพิมพ์ Wittgenstein ของTractatus Logico-Philosophicus
  • Henrietta Leavittนักคอมพิวเตอร์และนักดาราศาสตร์มืออาชีพซึ่งตีพิมพ์ความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างความส่องสว่างของดาวแปรผัน Cepheidและระยะห่างจากโลกเป็นครั้งแรก นี้ได้รับอนุญาตฮับเบิลที่จะทำให้การค้นพบของจักรวาลขยายตัวซึ่งจะนำไปสู่ทฤษฎีบิ๊กแบง
  • Emmy Noetherผู้พิสูจน์การอนุรักษ์พลังงานและการเคลื่อนไหวคงที่อื่นๆในปี 1915
  • Marie Curieผู้ซึ่งค้นพบเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีร่วมกับสามีของเธอ และผู้ที่ตั้งชื่อให้Curium
  • โรซาลินด์ แฟรงคลินผู้ทำงานกับการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์
  • Jocelyn Bell Burnellในตอนแรกไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเธอ ยืนยัน และเป็นคนแรกที่สังเกตและวิเคราะห์พัลซาร์วิทยุอย่างแม่นยำ ซึ่งหัวหน้างานของเธอได้รับการยอมรับจากรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี 1974 (ภายหลังได้รับรางวัล Special Breakthrough Prize in Physics ในปี 2018 เธอได้บริจาคเงินรางวัลดังกล่าว เพื่อให้ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย และนักเรียนผู้ลี้ภัยกลายเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์)
  • ในปี 2018 Donna Stricklandกลายเป็นผู้หญิงคนที่สาม (คนที่สองคือMaria Goeppert-Mayerในปี 1962) ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สำหรับผลงานของเธอในการขยายชีพจรด้วยเลเซอร์ Frances H. Arnoldกลายเป็นผู้หญิงคนที่ห้าที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี สำหรับการวิวัฒนาการของเอนไซม์โดยตรง
  ดูโครงการของJess Wade ( Christina Zdanowicz (27 กรกฎาคม 2018), CNN นักฟิสิกส์คนหนึ่งกำลังเขียนรายการ Wikipedia หนึ่งรายการต่อวันเพื่อจดจำผู้หญิงในด้านวิทยาศาสตร์ )
 15. ^ Byers Nina ,การมีส่วนร่วมของศตวรรษที่ 20 สตรีฟิสิกส์ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 83 นักฟิสิกส์หญิงของศตวรรษที่ 20 ในปี 1976 ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเป็นนักฟิสิกส์ และผู้หญิง 83 คนที่มีรายละเอียดก็เข้าร่วมกับผู้หญิงคนอื่นๆ ในจำนวนที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อ้างอิง

 1. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "วิทยาศาสตร์" . ออนไลน์นิรุกติศาสตร์พจนานุกรม สืบค้นเมื่อ20 กันยายน 2557 .
 2. วิลสัน, EO (1999). "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ". Consilience: ความสามัคคีของความรู้ (พิมพ์ซ้ำ ed.). นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: วินเทจ. น.  49 –71. ISBN 978-0-679-76867-8.
 3. a b c "... วิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือการค้นพบเช่นเดียวกับการประดิษฐ์ เป็นการค้นพบว่าโดยทั่วไปแล้วธรรมชาติกระทำอย่างสม่ำเสมอเพียงพอที่จะอธิบายได้ด้วยกฎหมายและแม้กระทั่งโดยคณิตศาสตร์และจำเป็นต้องมีการประดิษฐ์เพื่อประดิษฐ์เทคนิค สิ่งที่เป็นนามธรรม เครื่องมือ และองค์กรเพื่อแสดงความสม่ำเสมอและรักษาความปลอดภัยของคำอธิบายที่เหมือนกฎหมาย"— p.vii  Heilbron, JL (หัวหน้าบรรณาธิการ) (2003) "คำนำ". ฟอร์ดคู่หูประวัติของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า vii–X. ISBN 978-0-19-511229-0.
 4. ^ "วิทยาศาสตร์" . Merriam-Webster พจนานุกรมออนไลน์Merriam-Webster , Inc. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2019 . สืบค้นเมื่อ16 ตุลาคม 2011 . 3 ก:ความรู้หรือระบบความรู้ที่ครอบคลุมความจริงทั่วไปหรือการดำเนินการของกฎหมายทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับและทดสอบโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ข:ความรู้ดังกล่าวหรือระบบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลกทางกายภาพและปรากฏการณ์
 5. a b c d e f g h "นักประวัติศาสตร์ ... ต้องการคำจำกัดความที่กว้างมากของ "วิทยาศาสตร์" – คำที่ ... จะช่วยให้เราเข้าใจองค์กรทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เราต้องกว้างและครอบคลุมมากกว่า แคบและพิเศษ ... และเราควรคาดหวังว่ายิ่งเราย้อนกลับไป [ในเวลา] ที่กว้างขึ้นเราจะต้องกว้างขึ้น” p.3— ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (2007). "วิทยาศาสตร์ก่อนชาวกรีก". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่สอง) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 1–20. ISBN 978-0-226-48205-7.
 6. อรรถเป็น แกรนท์ เอ็ดเวิร์ด (2007). "อียิปต์โบราณถึงเพลโต" ประวัติศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติ: จากโลกโบราณถึงศตวรรษที่สิบเก้า (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า  1 –26. ISBN 978-052-1-68957-1.
 7. ^ a b c Lindberg, David C. (2007). "การฟื้นฟูการเรียนรู้ของชาวตะวันตก". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่สอง) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 193–224. ISBN 978-0-226-48205-7.
 8. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (2007). "วิทยาศาสตร์อิสลาม". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่สอง) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 163–92. ISBN 978-0-226-48205-7.
 9. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (2007). "การฟื้นตัวและการดูดซึมของศาสตร์กรีกและอิสลาม". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่ 2) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 225–53. ISBN 978-0-226-48205-7.
 10. ^ รินอเรนซ์เอ็ม (2011) "บทนำ". การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์: บทนำสั้นมาก (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก). นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 1–3. ISBN 978-0-199-56741-6.
 11. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (1990). แนวความคิดของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จากเบเกอร์ถึงบัตเตอร์ฟิลด์: ภาพร่างเบื้องต้น ในลินด์เบิร์ก เดวิด ซี.; เวสต์แมน, โรเบิร์ต เอส. (สหพันธ์). การประเมินใหม่ของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับแรก) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 1–26. ISBN 978-0-521-34262-9.
 12. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (2007). "มรดกของวิทยาศาสตร์โบราณและยุคกลาง". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่ 2) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก หน้า 357–368 ISBN 978-0-226-48205-7.
 13. ^ Del Soldato อีวา (2016) ซัลตา, เอ็ดเวิร์ด เอ็น. (บรรณาธิการ). สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด (ฤดูใบไม้ร่วง 2016 ฉบับปรับปรุง). ห้องปฏิบัติการวิจัยอภิปรัชญา มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 11 ธันวาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ1 มิถุนายน 2018 .
 14. ^ แกรนท์ เอ็ดเวิร์ด (2007). "การเปลี่ยนแปลงของปรัชญาธรรมชาติในยุคกลางจากช่วงต้นยุคปัจจุบันจนถึงปลายศตวรรษที่สิบเก้า" ประวัติศาสตร์ปรัชญาธรรมชาติ: จากโลกโบราณถึงศตวรรษที่สิบเก้า (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น.  274 –322. ISBN 978-052-1-68957-1.
 15. ^ คาฮัน, เดวิด, เอ็ด. (2003). จากปรัชญาธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์: การเขียนประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่สิบเก้าวิทยาศาสตร์ ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 978-0-226-08928-7.
 16. ^ Oxford อังกฤษวันที่มาของคำว่า "นักวิทยาศาสตร์" เพื่อ 1834
 17. ^ Lightman เบอร์นาร์ด (2011) "13. วิทยาศาสตร์กับสาธารณะ". ในแชงค์ ไมเคิล; เบอร์, โรนัลด์; แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (สหพันธ์). ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 367. ISBN 978-0-226-31783-0.
 18. แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (2015). ดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนา . ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 164–165. ISBN 978-0-226-18451-7. ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามทางวิทยาศาสตร์ได้รับการจับคู่โดยระบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับความพยายามของพวกเขา เครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเปลี่ยน "ปรัชญาธรรมชาติ" ด้วย "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" ในปี ค.ศ. 1800 มีเพียงไม่กี่คนที่พูดถึง "วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ" แต่ในปี พ.ศ. 2423 สำนวนนี้ก็ได้แซงหน้าคำว่า "ปรัชญาธรรมชาติ" แบบดั้งเดิม การคงอยู่ของ "ปรัชญาธรรมชาติ" ในศตวรรษที่ 20 ส่วนใหญ่มาจากการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ถึงการปฏิบัติในอดีต (ดูรูปที่ 11) ดังที่ควรจะชัดเจนในตอนนี้ นี่ไม่ใช่เพียงการแทนที่เทอมหนึ่งด้วยอีกเทอมหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับการละทิ้งคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของปรัชญาและการใช้ชีวิตเชิงปรัชญา
 19. อรรถเป็น โคเฮน, เอลีเอล (2021). "เลนส์ขอบเขต: ทฤษฎีกิจกรรมทางวิชาการ". มหาวิทยาลัยและขอบเขตของมันเจริญรุ่งเรืองหรือรอดตายในศตวรรษที่ 21 ฉบับที่ นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: เลดจ์. น. 14–41. ISBN 978-0367562984.
 20. อรรถa b c d e Colander, David C.; ฮันท์, เอลจิน เอฟ. (2019). "สังคมศาสตร์และวิธีการของมัน". สังคมศาสตร์: บทนำสู่การศึกษาสังคม (ฉบับที่ 17) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: เลดจ์ หน้า 1–22.
 21. อรรถเป็น Nisbet, โรเบิร์ต เอ.; Greenfeld, Liah (16 ตุลาคม 2020) "สังคมศาสตร์" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สารานุกรม Britannica, Inc ดึงข้อมูลเดือนพฤษภาคม 9, 2021
 22. ^ a b Löwe, Benedikt (2002). "วิทยาศาสตร์ในระบบ: ขอบเขต รากฐาน และความสามัคคี" Synthese 133 (1/2): 5–11. ดอย : 10.1023/A:1020887832028 . S2CID 9272212 . 
 23. อรรถเป็น รัคเกอร์, รูดี้ (2019). "หุ่นยนต์และวิญญาณ". Infinity and the Mind: The Science and Philosophy of the Infinite (พิมพ์ซ้ำ ed.). พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน หน้า 157–188. ISBN 978-0691191386.
 24. อรรถเป็น บิชอป อลัน (1991). "กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์" . วัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์: มุมมองทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการศึกษาคณิตศาสตร์ . นอร์เวลล์ แมสซาชูเซตส์: Kluwer Academic Publishers น. 20–59. ISBN 978-0-792-31270-3. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 25 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ24 มีนาคม 2018 .
 25. อรรถเป็น ข นิ เกิลส์, โธมัส (2013). "ปัญหาการแบ่งเขต". ปรัชญาของ Pseudoscience: การพิจารณาปัญหาการแบ่งเขตอีกครั้ง ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 104.
 26. อรรถเป็น Bunge มาริโอ (1998). "แนวทางวิทยาศาสตร์". ปรัชญาของวิทยาศาสตร์: เล่มที่ 1 จากปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎี 1 (แก้ไข ed.). นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 3–50. ISBN 978-0-765-80413-6.
 27. ^ Fetzer, เจมส์เอช (2013) "ความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์และนโยบายสาธารณะ: ขีดจำกัดของความรู้เกี่ยวกับระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์". คอมพิวเตอร์กับความรู้ความเข้าใจ: เหตุใดจิตใจจึงไม่ใช่เครื่องจักร (ฉบับที่ 1) นิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร: Kluwer Academic Publishers. หน้า 271–308. ISBN 978-1-443-81946-6.
 28. อรรถเป็น ฟิสเชอร์ นาย; Fabry, G (2014). "การคิดและทำอย่างมีวิทยาศาสตร์: พื้นฐานการศึกษาทางการแพทย์ที่ขาดไม่ได้" . GMS Zeitschrift ขน Medizinische Ausbildung 31 (2): เอกสาร 24. ดอย : 10.3205/zma000916 . พีเอ็มซี 4027809 . PMID 24872859 .  
 29. a b อับราฮัม, รีม ราเชล (2004). "การสอนสรีรวิทยาเชิงคลินิก : กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาตรี" . ความก้าวหน้าในการศึกษาสรีรวิทยา . 28 (3): 102–04. ดอย : 10.1152/advan.00001.204 . PMID 15319191 . S2CID 21610124 . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 22 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ4 ธันวาคม 2019 .  
 30. อรรถเป็น ซินแคลร์, มาริอุส (1993). "ความแตกต่างระหว่างวิธีการทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์" . วารสารนานาชาติด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ . เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2018 .
 31. ^ a b "เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรม" . เพอร์ดูโรงเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยี เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2018 .
 32. อรรถเป็น Bunge, ม. (1966) "เทคโนโลยีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์". ใน Rapp, F. (ed.) มีส่วนร่วมในปรัชญาของเทคโนโลยี ห้องสมุดทฤษฎีและการตัดสินใจ (ชุดนานาชาติในปรัชญาและระเบียบวิธีทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์) . Dordrecht, เนเธอร์แลนด์: สปริงเกอร์ น. 19–39. ดอย : 10.1007/978-94-010-2182-1_2 . ISBN 978-94-010-2184-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ25 มีนาคม 2021 .
 33. ^ แมคริตชี่, ฟินเลย์ (2011). "บทนำ". การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นอาชีพ (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 1–6. ISBN 9781439869659.
 34. ^ ร์เดอร์, ไมเคิลพี (2011) "ความอยากรู้และการวิจัย". วิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน้า 1–17. ISBN 978-0521145848.
 35. ^ เดอ Ridder, โรน (2020) "ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์กี่คนจึงจะมีความรู้?" ในแมคเคน เควิน; Kampourakis, Kostas (สหพันธ์). ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คืออะไร? บทนำสู่ญาณวิทยาร่วมสมัยของวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 3–17. ISBN 9781138570160.
 36. ^ ลินด์เบิร์ก, เดวิด ซี. (2007). "วิทยาศาสตร์อิสลาม". จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ตะวันตก: ประเพณีวิทยาศาสตร์ยุโรปในบริบททางปรัชญา ศาสนา และสถาบัน (ฉบับที่สอง) ชิคาโก อิลลินอยส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 163–192. ISBN 978-0-226-48205-7.
 37. ^ Szycher ไมเคิล (2016) "สร้างทีมในฝัน" ความลับทางการค้าสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: เลดจ์. หน้า 159–176. ISBN 978-1138407411.
 38. ^ แกรนท์ เอ็ดเวิร์ด (1 มกราคม 1997) "ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มต้นเมื่อใด" นักวิชาการอเมริกัน . 66 (1): 105–113. JSTOR 41212592 
 39. ^ พิงกรี เดวิด (ธันวาคม 1992) "เฮลเลโนฟีเลียกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์". ไอซิส . 83 (4): 554–63. Bibcode : 1992Isis...83..554P . ดอย : 10.1086/356288 . JSTOR 234257 S2CID 68570164 .  
 40. ^ ซือหม่าเชียน (司馬遷, D 86 คริสตศักราช.) ของเขาในบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ (太史公書) ครอบคลุมบาง 2500 ปีของประวัติศาสตร์จีนบันทึกซันชูาโ (孫叔敖ชั้นคริสตศักราช 630-595 -..ราชวงศ์โจว )วิศวกรไฮดรอลิกคนแรกของจีน อ้างใน ( Joseph Needham et al. (1971) Science and Civilization in China 4.3 p. 271) ว่าได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่มีมาจนถึงทุกวันนี้
 41. ^ Rochberg, ฟรานเชส (2011) "ตอนที่ 1 ความรู้ธรรมชาติในเมโสโปเตเมียโบราณ". ในแชงค์ ไมเคิล; เบอร์, โรนัลด์; แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (สหพันธ์). ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 9. ISBN 978-0-226-31783-0.
 42. a b c d e McIntosh, Jane R. (2005). โบราณโสโปเตเมีย: มุมมองใหม่ แซนตาบาร์บารา แคลิฟอร์เนีย เดนเวอร์ โคโลราโด และอ็อกซ์ฟอร์ด อังกฤษ: ABC-CLIO น. 273–76. ISBN 978-1-57607-966-9. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2020 .
 43. ^ A. Aaboe (2 พ.ค. 2517) "ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสมัยโบราณ". รายการปรัชญาของ Royal Society 276 (1257): 21–42. Bibcode : 1974RSPTA.276...21A . ดอย : 10.1098/rsta.1974.0007 . JSTOR 74272 . S2CID 122508567 .  
 44. ^ บิ๊กส์ R D. (2005). "ยา ศัลยกรรม และสาธารณสุขในเมโสโปเตเมียโบราณ". วารสารวิชาการอัสซีเรียศึกษา . 19 (1): 7–18.
 45. ^ Lehoux, Daryn (2011) "2. ความรู้ทางธรรมชาติในโลกคลาสสิก". ในแชงค์ ไมเคิล; เบอร์, โรนัลด์; แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (สหพันธ์). ต่อสู้กับธรรมชาติ: จากลางวิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. NS. 39. ISBN 978-0-226-31783-0.
 46. ^ ดูใบเสนอราคาในโฮเมอร์ (คริสตศักราชศตวรรษที่ 8)โอดิสซี 10.302-03
 47. "Progress or Return" in An Introduction to Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss (ฉบับขยายของ Political Philosophy: Six Essays โดย Leo Strauss , 1975.) Ed. ฮิลาอิล กิลเดน. ดีทรอยต์: Wayne State UP, 1989
 48. ^ ครอปซีย์ ; สเตราส์ (สหพันธ์). ประวัติศาสตร์ปรัชญาการเมือง (ฉบับที่ 3) NS. 209.
 49. ^ แวน Norden, ไบรอันดับเบิลยู"การเสแสร้งกระบวนทัศน์" วาสซาร์ สืบค้นเมื่อ31 มีนาคม 2021 .
 50. ^ เกรดี้, แพทริเซี F. (2016) Thales of Miletus: จุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์และปรัชญาตะวันตก . นิวยอร์กซิตี้ นิวยอร์ก และลอนดอน ประเทศอังกฤษ: เลดจ์ NS. 245. ISBN 978-0-7546-0533-1. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2020 .
 51. ^ Burkert, วอลเตอร์ (1 มิถุนายน 1972) ตำนานและวิทยาศาสตร์ในพีทาโกรัสโบราณ . เคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. ISBN 978-0-674-53918-1. เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 29 มกราคม 2018
 52. ^ พูลแมน, เบอร์นาร์ด (1998). อะตอมในประวัติศาสตร์ของความคิดของมนุษย์ น. 31–33. Bibcode : 1998ahht.book.....ป . ISBN 978-0-19-515040-7. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2020 .
 53. ^ โคเฮน อองรี; เลเฟบวร์, แคลร์, สหพันธ์. (2017). คู่มือการจัดหมวดหมู่ในวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจ (ฉบับที่สอง). อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์: เอลส์เวียร์ NS. 427. ISBN 978-0-08-101107-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2021 . สืบค้นเมื่อ20 ตุลาคม 2020 .
 54. ^ Margotta, Roberto (1968). The Story of Medicine. New York City, New York: Golden Press. Archived from the original on February 5, 2021. Retrieved November 18, 2020.
 55. ^ Touwaide, Alain (2005). Glick, Thomas F.; Livesey, Steven; Wallis, Faith (eds.). Medieval Science, Technology, and Medicine: An Encyclopedia. New York City, New York and London, England: Routledge. p. 224. ISBN 978-0-415-96930-7. Archived from the original on February 6, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 56. ^ Leff, Samuel; Leff, Vera (1956). From Witchcraft to World Health. London, England: Macmillan. Archived from the original on February 5, 2021. Retrieved August 23, 2020.
 57. ^ "Plato, Apology". p. 17. Archived from the original on January 29, 2018. Retrieved November 1, 2017.
 58. ^ "Plato, Apology". p. 27. Archived from the original on January 29, 2018. Retrieved November 1, 2017.
 59. ^ "Plato, Apology, section 30". Perseus Digital Library. Tufts University. 1966. Archived from the original on January 27, 2017. Retrieved November 1, 2016.
 60. ^ Aristotle. Nicomachean Ethics (H. Rackham ed.). Archived from the original on March 17, 2012. Retrieved September 22, 2010. 1139b
 61. ^ a b McClellan III, James E.; Dorn, Harold (2015). Science and Technology in World History: An Introduction. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press. pp. 99–100. ISBN 978-1-4214-1776-9. Archived from the original on February 6, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 62. ^ a b c Edwards, C.H. Jr. (1979). The Historical Development of the Calculus (First ed.). New York City, New York: Springer-Verlag. p. 75. ISBN 978-0-387-94313-8. Archived from the original on February 5, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 63. ^ a b Lawson, Russell M. (2004). Science in the Ancient World: An Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. pp. 190–91. ISBN 978-1-85109-539-1. Archived from the original on February 5, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 64. ^ Murphy, Trevor Morgan (2004). Pliny the Elder's Natural History: The Empire in the Encyclopedia. Oxford, England: Oxford University Press. p. 1. ISBN 978-0-19-926288-5. Archived from the original on February 6, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 65. ^ Doode, Aude (2010). Pliny's Encyclopedia: The Reception of the Natural History. Cambridge, England: Cambridge University Press. p. 1. ISBN 978-1-139-48453-4. Archived from the original on March 31, 2021. Retrieved October 20, 2020.
 66. ^ Smith, A. Mark (June 2004). "What is the History of Medieval Optics Really About?". Proceedings of the American Philosophical Society. 148 (2): 180–94. JSTOR 1558283. PMID 15338543.
 67. ^ a b Lindberg, David C. (2007). "Roman and early medieval science". The beginnings of Western science: the European Scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context (Second ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago Press. pp. 132–162. ISBN 978-0-226-48205-7.
 68. ^ Wildberg, Christian (May 1, 2018). Zalta, Edward N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Archived from the original on August 22, 2019. Retrieved May 1, 2018 – via Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 69. ^ Falcon, Andrea (2019). "Aristotle on Causality". In Zalta, Edward (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Archived from the original on October 9, 2020. Retrieved October 3, 2020.
 70. ^ Grant, Edward (1996). The Foundations of Modern Science in the Middle Ages: Their Religious, Institutional and Intellectual Contexts. Cambridge Studies in the History of Science. Cambridge University Press. pp. 7–17. ISBN 978-0521567626. Archived from the original on August 21, 2019. Retrieved November 9, 2018.
 71. ^ a b Grant, Edward (2007). "Islam and the eastward shift of Aristotelian natural philosophy". A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century. Cambridge University Press. pp. 62–67. ISBN 978-0-521-68957-1.
 72. ^ Fisher, W.B. (William Bayne) (1968–1991). The Cambridge history of Iran. Cambridge: University Press. ISBN 978-0-521-20093-6. OCLC 745412.
 73. ^ "Bayt al-Hikmah". Encyclopædia Britannica. Archived from the original on November 4, 2016. Retrieved November 3, 2016.
 74. ^ Klein-Frank, F. Al-Kindi. In Leaman, O & Nasr, H (2001). History of Islamic Philosophy. London: Routledge. p. 165. Felix Klein-Frank (2001) Al-Kindi, pp. 166–67. In Oliver Leaman & Hossein Nasr. History of Islamic Philosophy. London: Routledge.
 75. ^ "Science in Islam". Oxford Dictionary of the Middle Ages. 2009.
 76. ^ Toomer, G.J. (1964). "Reviewed work: Ibn al-Haythams Weg zur Physik, Matthias Schramm". Isis. 55 (4): 463–65. doi:10.1086/349914. JSTOR 228328. See p. 464: "Schramm sums up [Ibn Al-Haytham's] achievement in the development of scientific method.", p. 465: "Schramm has demonstrated .. beyond any dispute that Ibn al-Haytham is a major figure in the Islamic scientific tradition, particularly in the creation of experimental techniques." p. 465: "only when the influence of ibn al-Haytam and others on the mainstream of later medieval physical writings has been seriously investigated can Schramm's claim that ibn al-Haytam was the true founder of modern physics be evaluated."
 77. ^ Smith 2001: Book I, [6.54]. p. 372 
 78. ^ Selin, H (2006). Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. pp. 155–156. Bibcode:2008ehst.book.....S. ISBN 978-1-4020-4559-2.
 79. ^ Numbers, Ronald (2009). Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion. Harvard University Press. p. 45. ISBN 978-0-674-03327-6. Archived from the original on January 20, 2021. Retrieved March 27, 2018.
 80. ^ Shwayder, Maya (April 7, 2011). "Debunking a myth". The Harvard Gazette. Archived from the original on July 28, 2019. Retrieved May 11, 2019.
 81. ^ Smith 2001
 82. ^ McGinnis, Jon (2010). The Canon of Medicine. Oxford University. p. 227.
 83. ^ Lindberg, David (1992). The Beginnings of Western Science. University of Chicago Press. p. 162. ISBN 978-0-226-48204-0.
 84. ^ "St. Albertus Magnus | German theologian, scientist, and philosopher". Archived from the original on October 28, 2017. Retrieved October 27, 2017.
 85. ^ Smith 2001: Book I 
 86. ^ a b Smith, A. Mark (1981). "Getting the Big Picture in Perspectivist Optics". Isis. 72 (4): 568–89. doi:10.1086/352843. JSTOR 231249. PMID 7040292. S2CID 27806323.
 87. ^ Goldstein, Bernard R (2016). "Copernicus and the Origin of his Heliocentric System" (PDF). Journal for the History of Astronomy. 33 (3): 219–35. doi:10.1177/002182860203300301. S2CID 118351058. Archived (PDF) from the original on April 12, 2020. Retrieved April 12, 2020.
 88. ^ Cohen, H. Floris (2010). How modern science came into the world. Four civilizations, one 17th-century breakthrough (Second ed.). Amsterdam: Amsterdam University Press. ISBN 978-90-8964-239-4.
 89. ^ van Helden, Al (1995). "Pope Urban VIII". The Galileo Project. Archived from the original on November 11, 2016. Retrieved November 3, 2016.
 90. ^ "Gottfried Leibniz - Biography". Maths History. Archived from the original on July 11, 2017. Retrieved March 2, 2021.
 91. ^ Freudenthal, Gideon; McLaughlin, Peter (May 20, 2009). The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution: Texts by Boris Hessen and Henryk Grossmann. Springer Science & Business Media. ISBN 978-1-4020-9604-4. Archived from the original on January 19, 2020. Retrieved July 25, 2018.
 92. ^ Thomas G. Bergin (ed.), Encyclopedia of the Renaissance (Oxford and New York: New Market Books, 1987).
 93. ^ see Hall (1954), iii; Mason (1956), 223.
 94. ^ Cassels, Alan. Ideology and International Relations in the Modern World. p. 2.
 95. ^ M. Magnusson (November 10, 2003), "Review of James Buchan, Capital of the Mind: how Edinburgh Changed the World", New Statesman, archived from the original on June 6, 2011, retrieved April 27, 2014
 96. ^ Swingewood, Alan (1970). "Origins of Sociology: The Case of the Scottish Enlightenment". The British Journal of Sociology. 21 (2): 164–180. doi:10.2307/588406. JSTOR 588406.
 97. ^ M. Fry, Adam Smith's Legacy: His Place in the Development of Modern Economics (Routledge, 1992).
 98. ^ Ross, Sydney (1962). "Scientist: The story of a word" (PDF). Annals of Science. 18 (2): 65–85. doi:10.1080/00033796200202722. Retrieved March 8, 2011. To be exact, the person who coined the term scientist was referred to in Whewell 1834 only as "some ingenious gentleman." Ross added a comment that this "some ingenious gentleman" was Whewell himself, without giving the reason for the identification. Ross 1962, p. 72.
 99. ^ Padian, Kevin (2008). "Darwin's enduring legacy". Nature. 451 (7179): 632–634. Bibcode:2008Natur.451..632P. doi:10.1038/451632a. PMID 18256649.
 100. ^ Henig (2000). Op. cit. pp. 134–138.
 101. ^ Miko, Ilona (2008). "Gregor Mendel's principles of inheritance form the cornerstone of modern genetics. So just what are they?". Nature Education. 1 (1): 134.
 102. ^ Leahey, Thomas Hardy (2018). "The psychology of consciousness". A History of Psychology: From Antiquity to Modernity (8th ed.). New York, NY: Routledge. pp. 219–253. ISBN 978-1138652422.
 103. ^ Futuyma & Kirkpatrick 2017, pp. 3–26, Chapter 1: Evolutionary Biology
 104. ^ von Bertalanffy, Ludwig (1972). "The History and Status of General Systems Theory". The Academy of Management Journal. 15 (4): 407–26. doi:10.2307/255139. JSTOR 255139.
 105. ^ Naidoo, Nasheen; Pawitan, Yudi; Soong, Richie; Cooper, David N.; Ku, Chee-Seng (October 2011). "Human genetics and genomics a decade after the release of the draft sequence of the human genome". Human Genomics. 5 (6): 577–622. doi:10.1186/1479-7364-5-6-577. PMC 3525251. PMID 22155605.
 106. ^ Rashid, S. Tamir; Alexander, Graeme J.M. (March 2013). "Induced pluripotent stem cells: from Nobel Prizes to clinical applications". Journal of Hepatology. 58 (3): 625–629. doi:10.1016/j.jhep.2012.10.026. ISSN 1600-0641. PMID 23131523.
 107. ^ Abbott, B.P.; Abbott, R.; Abbott, T.D.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P.; Adhikari, R.X.; Adya, V.B.; Affeldt, C.; Afrough, M.; Agarwal, B.; Agathos, M.; Agatsuma, K.; Aggarwal, N.; Aguiar, O.D.; Aiello, L.; Ain, A.; Ajith, P.; Allen, B.; Allen, G.; Allocca, A.; Altin, P.A.; Amato, A.; Ananyeva, A.; Anderson, S.B.; Anderson, W.G.; Angelova, S.V.; et al. (2017). "Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger". The Astrophysical Journal. 848 (2): L12. arXiv:1710.05833. Bibcode:2017ApJ...848L..12A. doi:10.3847/2041-8213/aa91c9. S2CID 217162243.
 108. ^ Cho, Adrian (2017). "Merging neutron stars generate gravitational waves and a celestial light show". Science. doi:10.1126/science.aar2149.
 109. ^ "Media Advisory: First Results from the Event Horizon Telescope to be Presented on April 10th | Event Horizon Telescope". April 20, 2019. Archived from the original on April 20, 2019. Retrieved September 21, 2021.
 110. ^ "Astronomers Capture First Image of a Black Hole | ESO". May 20, 2019. Archived from the original on May 20, 2019. Retrieved September 21, 2021.
 111. ^ "Scientific Method: Relationships Among Scientific Paradigms". Seed Magazine. March 7, 2007. Archived from the original on November 1, 2016. Retrieved November 4, 2016.CS1 maint: unfit URL (link)
 112. ^ Bunge, Mario Augusto (1998). Philosophy of Science: From Problem to Theory. Transaction Publishers. p. 24. ISBN 978-0-7658-0413-6.
 113. ^ a b Popper, Karl R. (2002a) [1959]. "A survey of some fundamental problems". The Logic of Scientific Discovery. New York, New York: Routledge Classics. pp. 3–26. ISBN 978-0-415-27844-7. OCLC 59377149.
 114. ^ Gauch Jr., Hugh G. (2003). "Science in perspective". Scientific Method in Practice. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. pp. 21–73. ISBN 978-0-52-101708-4. Archived from the original on December 25, 2020. Retrieved September 3, 2018.
 115. ^ Oglivie, Brian W. (2008). "Introduction". The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe (Paperback ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago Press. pp. 1–24. ISBN 978-0-226-62088-6.
 116. ^ "Natural History". Princeton University WordNet. Archived from the original on March 3, 2012. Retrieved October 21, 2012.
 117. ^ "Formal Sciences: Washington and Lee University". Washington and Lee University. Retrieved May 14, 2021. A "formal science" is an area of study that uses formal systems to generate knowledge such as in Mathematics and Computer Science. Formal sciences are important subjects because all of quantitative science depends on them.
 118. ^ Tomalin, Marcus (2006). Linguistics and the Formal Sciences. doi:10.2277/0521854814.
 119. ^ Löwe, Benedikt (2002). "The Formal Sciences: Their Scope, Their Foundations, and Their Unity". Synthese. 133: 5–11. doi:10.1023/a:1020887832028. S2CID 9272212.
 120. ^ Bill, Thompson (2007). "2.4 Formal Science and Applied Mathematics". The Nature of Statistical Evidence. Lecture Notes in Statistics. 189 (1st ed.). Springer. p. 15.
 121. ^ Mujumdar, Anshu Gupta; Singh, Tejinder (2016). "Cognitive science and the connection between physics and mathematics". In Aguirre, Anthony; Foster, Brendan (eds.). Trick or Truth?: The Mysterious Connection Between Physics and Mathematics. The Frontiers Collection (1st ed.). Switzerland: SpringerNature. pp. 201–218. ISBN 978-3-319-27494-2.
 122. ^ "Cambridge Dictionary". Cambridge University Press. Archived from the original on August 19, 2019. Retrieved March 25, 2021.
 123. ^ Panda SC (January 2006). "Medicine: science or art?". Mens Sana Monogr. 4 (1): 127–38. doi:10.4103/0973-1229.27610. PMC 3190445. PMID 22013337.
 124. ^ Firth, John (2020). "Science in medicine: when, how, and what". Oxford textbook of medicine. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198746690.
 125. ^ Saunders J (June 2000). "The practice of clinical medicine as an art and as a science". Med Humanit. 26 (1): 18–22. doi:10.1136/mh.26.1.18. PMID 12484313. S2CID 73306806.
 126. ^ "Dictionary, medicine". Archived from the original on March 4, 2016. Retrieved December 2, 2013.
 127. ^ Dawkins, Richard (May 10, 2006). "To Live at All Is Miracle Enough". RichardDawkins.net. Archived from the original on January 19, 2012. Retrieved February 5, 2012.
 128. ^ a b c d e Stanovich, Keith E. (2007). How to Think Straight About Psychology. Boston: Pearson Education. pp. 106–147. ISBN 978-0-205-68590-5.
 129. ^ Mitchell, Jacqueline S. (February 18, 2003). "The Origins of Science". Scientific American Frontiers. PBS. Archived from the original on March 3, 2003. Retrieved November 3, 2016.
 130. ^ a b "The amazing point is that for the first time since the discovery of mathematics, a method has been introduced, the results of which have an intersubjective value!" (Author's punctuation)di Francia, Giuliano Toraldo (1976). "The method of physics". The Investigation of the Physical World. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. pp. 1–52. ISBN 978-0-521-29925-1.
 131. ^ Wilson, Edward (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage. ISBN 978-0-679-76867-8.
 132. ^ Fara, Patricia (2009). "Decisions". Science: A Four Thousand Year History. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. p. 408. ISBN 978-0-19-922689-4.
 133. ^ Nola, Robert; Irzik, Gürol (2005k). "naive inductivism as a methodology in science". Philosophy, science, education and culture. Science & technology education library. 28. Springer. pp. 207–230. ISBN 978-1-4020-3769-6.
 134. ^ Nola, Robert; Irzik, Gürol (2005j). "The aims of science and critical inquiry". Philosophy, science, education and culture. Science & technology education library. 28. Springer. pp. 207–230. ISBN 978-1-4020-3769-6.
 135. ^ van Gelder, Tim (1999). ""Heads I win, tails you lose": A Foray Into the Psychology of Philosophy" (PDF). University of Melbourne. Archived from the original (PDF) on April 9, 2008. Retrieved March 28, 2008.
 136. ^ Pease, Craig (September 6, 2006). "Chapter 23. Deliberate bias: Conflict creates bad science". Science for Business, Law and Journalism. Vermont Law School. Archived from the original on June 19, 2010.
 137. ^ Shatz, David (2004). Peer Review: A Critical Inquiry. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-1434-8. OCLC 54989960.
 138. ^ Krimsky, Sheldon (2003). Science in the Private Interest: Has the Lure of Profits Corrupted the Virtue of Biomedical Research. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-1479-9. OCLC 185926306.
 139. ^ Bulger, Ruth Ellen; Heitman, Elizabeth; Reiser, Stanley Joel (2002). The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00886-0. OCLC 47791316.
 140. ^ Backer, Patricia Ryaby (October 29, 2004). "What is the scientific method?". San Jose State University. Archived from the original on April 8, 2008. Retrieved March 28, 2008.
 141. ^ a b Ziman, John (1978c). "Common observation". Reliable knowledge: An exploration of the grounds for belief in science. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 42–76. ISBN 978-0-521-22087-3.
 142. ^ Ziman, John (1978c). "The stuff of reality". Reliable knowledge: An exploration of the grounds for belief in science. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 95–123. ISBN 978-0-521-22087-3.
 143. ^ Popper, Karl R. (2002e) [1959]. "The problem of the empirical basis". The Logic of Scientific Discovery. New York, New York: Routledge Classics. pp. 3–26. ISBN 978-0-415-27844-7. OCLC 59377149.
 144. ^ "SIAM: Graduate Education for Computational Science and Engineering". Society for Industrial and Applied Mathematics. Archived from the original on December 28, 2016. Retrieved November 4, 2016.
 145. ^ Breznau, Nate (2021). "Integrating Computer Prediction Methods in Social Science: A Comment on Hofman et al. (2021)". Social Science Computer Review. in–press – via SocArXiv.
 146. ^ Hofman, Jake M.; Watts, Duncan J.; Athey, Susan; Garip, Filiz; Griffiths, Thomas L.; Kleinberg, Jon; Margetts, Helen; Mullainathan, Sendhil; Salganik, Matthew J.; Vazire, Simine; Vespignani, Alessandro (July 2021). "Integrating explanation and prediction in computational social science". Nature. 595 (7866): 181–188. Bibcode:2021Natur.595..181H. doi:10.1038/s41586-021-03659-0. ISSN 1476-4687. PMID 34194044. S2CID 235697917.
 147. ^ McKay, Stephen (January 1, 2019). "When 4 ≈ 10,000: The Power of Social Science Knowledge in Predictive Performance". Socius. 5: 2378023118811774. doi:10.1177/2378023118811774. ISSN 2378-0231. S2CID 131892827.
 148. ^ Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (March 3, 2021). "On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜". Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. FAccT '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery: 610–623. doi:10.1145/3442188.3445922. ISBN 978-1-4503-8309-7.
 149. ^ a b Godfrey-Smith, Peter (2003c). "Induction and confirmation". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 39–56. ISBN 978-0-226-30062-7.
 150. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003o). "Empiricism, naturalism, and scientific realism?". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 219–232. ISBN 978-0-226-30062-7.
 151. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003b). "Logic plus empiricism". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 19–38. ISBN 978-0-226-30062-7.
 152. ^ a b Godfrey-Smith, Peter (2003d). "Popper: Conjecture and refutation". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 57–74. ISBN 978-0-226-30062-7.
 153. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003g). "Lakatos, Laudan, Feyerabend, and frameworks". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 102–121. ISBN 978-0-226-30062-7.
 154. ^ Popper, Karl (1972). Objective Knowledge.
 155. ^ Newton-Smith, W.H. (1994). The Rationality of Science. London: Routledge. p. 30. ISBN 978-0-7100-0913-5.
 156. ^ Bird, Alexander (2013). Zalta, Edward N. (ed.). "Thomas Kuhn". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Archived from the original on July 15, 2020. Retrieved October 26, 2015.
 157. ^ T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd. ed., Chicago: Univ. of Chicago Pr., 1970, p. 206. ISBN 978-0-226-45804-5
 158. ^ Godfrey-Smith, Peter (2003j). "Naturalistic philosophy in theory and practice". Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (1st ed.). Chicago, Illinois: University of Chicago. pp. 149–162. ISBN 978-0-226-30062-7.
 159. ^ Brugger, E. Christian (2004). "Casebeer, William D. Natural Ethical Facts: Evolution, Connectionism, and Moral Cognition". The Review of Metaphysics. 58 (2).
 160. ^ Winther, Rasmus Grønfeldt (2015). "The Structure of Scientific Theories". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Archived from the original on June 11, 2018. Retrieved November 4, 2016.
 161. ^ Popper, Karl Raimund (1996). In Search of a Better World: Lectures and Essays From Thirty Years. New York, New York: Routledge. ISBN 978-0-415-13548-1.
 162. ^ Dawkins, Richard; Coyne, Jerry (September 2, 2005). "One side can be wrong". The Guardian. London. Archived from the original on December 26, 2013.
 163. ^ "Barry Stroud on Scepticism". philosophy bites. December 16, 2007. Archived from the original on January 23, 2012. Retrieved February 5, 2012.
 164. ^ Peirce (1877), "The Fixation of Belief", Popular Science Monthly, v. 12, pp. 1–15, see §IV on pp. 6–7 Archived April 15, 2016, at the Wayback Machine. Reprinted Collected Papers v. 5, paragraphs 358–87 (see 374–76), Writings v. 3, pp. 242–57 (see 247–48), Essential Peirce v. 1, pp. 109–23 (see 114–15), and elsewhere.
 165. ^ Peirce (1905), "Issues of Pragmaticism", The Monist, v. XV, n. 4, pp. 481–99, see "Character V" on p. 491. Reprinted in Collected Papers v. 5, paragraphs 438–63 (see 451), Essential Peirce v. 2, pp. 346–59 (see 353), and elsewhere.
 166. ^ Peirce (1868), "Some Consequences of Four Incapacities", Journal of Speculative Philosophy v. 2, n. 3, pp. 140–57, see p. 141 Archived April 15, 2016, at the Wayback Machine. Reprinted in Collected Papers, v. 5, paragraphs 264–317, Writings v. 2, pp. 211–42, Essential Peirce v. 1, pp. 28–55, and elsewhere.
 167. ^ Ziman, J.M. (1980). "The proliferation of scientific literature: a natural process". Science. 208 (4442): 369–71. Bibcode:1980Sci...208..369Z. doi:10.1126/science.7367863. PMID 7367863.
 168. ^ Subramanyam, Krishna; Subramanyam, Bhadriraju (1981). Scientific and Technical Information Resources. CRC Press. ISBN 978-0-8247-8297-9. OCLC 232950234.
 169. ^ "MEDLINE Fact Sheet". Washington DC: United States National Library of Medicine. Archived from the original on October 16, 2011. Retrieved October 15, 2011.
 170. ^ Petrucci, Mario. "Creative Writing – Science". Archived from the original on January 6, 2009. Retrieved April 27, 2008.
 171. ^ Schooler, J. W. (2014). "Metascience could rescue the 'replication crisis'". Nature. 515 (7525): 9. Bibcode:2014Natur.515....9S. doi:10.1038/515009a. PMID 25373639.
 172. ^ Smith, Noah (November 2, 2017). "Why 'Statistical Significance' Is Often Insignificant". Bloomberg.com. Retrieved November 7, 2017.
 173. ^ Pashler, Harold; Wagenmakers, Eric Jan (2012). "Editors' Introduction to the Special Section on Replicability in Psychological Science: A Crisis of Confidence?" (PDF). Perspectives on Psychological Science. 7 (6): 528–530. doi:10.1177/1745691612465253. PMID 26168108. S2CID 26361121. Archived (PDF) from the original on February 28, 2019. Retrieved April 12, 2020.
 174. ^ Ioannidis, John P. A.; Fanelli, Daniele; Dunne, Debbie Drake; Goodman, Steven N. (October 2, 2015). "Meta-research: Evaluation and Improvement of Research Methods and Practices". PLOS Biology. 13 (10): –1002264. doi:10.1371/journal.pbio.1002264. ISSN 1545-7885. PMC 4592065. PMID 26431313.
 175. ^ Feynman, Richard (1974). "Cargo Cult Science". Center for Theoretical Neuroscience. Columbia University. Archived from the original on March 4, 2005. Retrieved November 4, 2016.
 176. ^ Novella, Steven, et al. The Skeptics' Guide to the Universe: How to Know What's Really Real in a World Increasingly Full of Fake. Grand Central Publishing, 2018. pp. 162.
 177. ^ "Coping with fraud" (PDF). The COPE Report 1999: 11–18. Archived from the original (PDF) on September 28, 2007. Retrieved July 21, 2011. It is 10 years, to the month, since Stephen Lock ... Reproduced with kind permission of the Editor, The Lancet.
 178. ^ "Eusocial climbers" (PDF). E.O. Wilson Foundation. Archived (PDF) from the original on April 27, 2019. Retrieved September 3, 2018. But he's not a scientist, he's never done scientific research. My definition of a scientist is that you can complete the following sentence: 'he or she has shown that...'," Wilson says.
 179. ^ "Our definition of a scientist". Science Council. Archived from the original on August 23, 2019. Retrieved September 7, 2018. A scientist is someone who systematically gathers and uses research and evidence, making a hypothesis and testing it, to gain and share understanding and knowledge.
 180. ^ Cyranoski, David; Gilbert, Natasha; Ledford, Heidi; Nayar, Anjali; Yahia, Mohammed (2011). "Education: The PhD factory". Nature. 472 (7343): 276–79. Bibcode:2011Natur.472..276C. doi:10.1038/472276a. PMID 21512548.
 181. ^ Kwok, Roberta (2017). "Flexible working: Science in the gig economy". Nature. 550: 419–21. doi:10.1038/nj7677-549a.
 182. ^ Woolston, Chris (2007). Editorial (ed.). "Many junior scientists need to take a hard look at their job prospects". Nature. 550: 549–552. doi:10.1038/nj7677-549a.
 183. ^ Lee, Adrian; Dennis, Carina; Campbell, Phillip (2007). "Graduate survey: A love–hurt relationship". Nature. 550 (7677): 549–52. doi:10.1038/nj7677-549a.
 184. ^ Stockton, Nick (October 7, 2014). "How did the Nobel Prize become the biggest award on Earth?". Wired. Archived from the original on June 19, 2019. Retrieved September 3, 2018.
 185. ^ "Nobel Prize Facts". Nobel Foundation. Archived from the original on July 8, 2017. Retrieved October 11, 2015.
 186. ^ Spanier, Bonnie (1995). "From Molecules to Brains, Normal Science Supports Sexist Beliefs about Difference". Im/partial Science: Gender Identity in Molecular Biology. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-20968-9.
 187. ^ Rosser, Sue V. (March 12, 2012). Breaking into the Lab: Engineering Progress for Women in Science. New York: New York University Press. p. 7. ISBN 978-0-8147-7645-2.
 188. ^ Goulden, Mark; Frasch, Karie; Mason, Mary Ann (2009). Staying Competitive: Patching America's Leaky Pipeline in the Sciences. University of Berkeley Law.
 189. ^ Change of Heart: Career intentions and the chemistry PhD. Royal Society of Chemistry. 2008.
 190. ^ Parrott, Jim (August 9, 2007). "Chronicle for Societies Founded from 1323 to 1599". Scholarly Societies Project. Archived from the original on January 6, 2014. Retrieved September 11, 2007.
 191. ^ "The Environmental Studies Association of Canada - What is a Learned Society?". Archived from the original on May 29, 2013. Retrieved May 10, 2013.
 192. ^ "Learned societies & academies". Archived from the original on June 3, 2014. Retrieved May 10, 2013.
 193. ^ "Accademia Nazionale dei Lincei" (in Italian). 2006. Archived from the original on February 28, 2010. Retrieved September 11, 2007.
 194. ^ Meynell, G.G. "The French Academy of Sciences, 1666–91: A reassessment of the French Académie royale des sciences under Colbert (1666–83) and Louvois (1683–91)". Archived from the original on January 18, 2012. Retrieved October 13, 2011.
 195. ^ Bush, Vannevar (July 1945). "Science the Endless Frontier". National Science Foundation. Archived from the original on November 7, 2016. Retrieved November 4, 2016.
 196. ^ "Main Science and Technology Indicators – 2008-1" (PDF). OECD. Archived from the original (PDF) on February 15, 2010.
 197. ^ Ladwig, Peter (2012). "Perceived familiarity or factual knowledge? Comparing operationalizations of scientific understanding" (PDF). Science and Public Policy. 39 (6): 761–74. doi:10.1093/scipol/scs048. S2CID 144610587. Archived (PDF) from the original on February 28, 2020. Retrieved April 12, 2020.
 198. ^ Eveland, William (2004). "How Web Site Organization Influences Free Recall, Factual Knowledge, and Knowledge Structure Density". Human Communication Research. 30 (2): 208–33. doi:10.1111/j.1468-2958.2004.tb00731.x.
 199. ^ Dickson, David (October 11, 2004). "Science journalism must keep a critical edge". Science and Development Network. Archived from the original on June 21, 2010.
 200. ^ Mooney, Chris (November–December 2004). "Blinded By Science, How 'Balanced' Coverage Lets the Scientific Fringe Hijack Reality". Columbia Journalism Review. Vol. 43 no. 4. Archived from the original on January 17, 2010. Retrieved February 20, 2008.
 201. ^ McIlwaine, S.; Nguyen, D.A. (2005). "Are Journalism Students Equipped to Write About Science?". Australian Studies in Journalism. 14: 41–60. Archived from the original on August 1, 2008. Retrieved February 20, 2008.
 202. ^ Cook, John; Oreskes, Naomi; Doran, Peter T.; Anderegg, William R. L.; et al. (2016). "Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming". Environmental Research Letters. 11 (4): 048002. Bibcode:2016ERL....11d8002C. doi:10.1088/1748-9326/11/4/048002.
 203. ^ Powell, James (November 20, 2019). "Scientists Reach 100% Consensus on Anthropogenic Global Warming". Bulletin of Science, Technology & Society. 37 (4): 183–184. doi:10.1177/0270467619886266. S2CID 213454806. Archived from the original on December 7, 2020. Retrieved November 15, 2020.
 204. ^ Goldberg, Jeanne (2017). "The Politicization of Scientific Issues: Looking through Galileo's Lens or through the Imaginary Looking Glass". Skeptical Inquirer. 41 (5): 34–39. Archived from the original on August 16, 2018. Retrieved August 16, 2018.
 205. ^ Bolsen, Toby; Druckman, James N. (2015). "Counteracting the Politicization of Science". Journal of Communication (65): 746.
 206. ^ a b Freudenberg, William F.; Gramling, Robert; Davidson, Debra J. (2008). "Scientific Certainty Argumentation Methods (SCAMs): Science and the Politics of Doubt" (PDF). Sociological Inquiry. 78: 2–38. doi:10.1111/j.1475-682X.2008.00219.x. Archived (PDF) from the original on November 26, 2020. Retrieved April 12, 2020.
 207. ^ van der Linden, Sander; Leiserowitz, Anthony; Rosenthal, Seth; Maibach, Edward (2017). "Inoculating the Public against Misinformation about Climate Change" (PDF). Global Challenges. 1 (2): 1. doi:10.1002/gch2.201600008. PMC 6607159. PMID 31565263. Archived (PDF) from the original on April 4, 2020. Retrieved August 25, 2019.

Works cited