บ้านของ Hillel และ Shammai

From Wikipedia, the free encyclopedia

House of Hillel ( Beit Hillel ) และHouse of Shammai ( Beit Shammai ) เป็นสำนักคิด สองสำนักในหมู่นักวิชาการชาวยิว ในช่วงยุคtannaimซึ่งตั้งชื่อตามนักปราชญ์HillelและShammai (ในศตวรรษที่แล้วก่อนคริสตศักราชและต้นศตวรรษที่ 1 CE) ผู้ก่อตั้งพวกเขา โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในเรื่องของการปฏิบัติพิธีกรรม จริยธรรม และเทววิทยา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกฎปากเปล่าและศาสนายูดายเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Mishnah กล่าวถึงความไม่ลงรอยกันของ Hillel และ Shammai ว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในเชิงบวกที่ยั่งยืน :

ความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นเพื่อสวรรค์จะถูกรักษาไว้ และความขัดแย้งที่ไม่ได้ทำเพื่อสวรรค์จะไม่ถูกรักษาไว้ อะไรคือความขัดแย้งเพื่อประโยชน์ของสวรรค์? ความไม่ลงรอยกันของฮิลเลลและชัมไม นั่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของสวรรค์? ความไม่ลงรอยกันของโคราห์และประชาคมของเขา [1]

ในกรณีส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่ใช่เสมอไป ความเห็นของเบต ฮิลเลลคือความเห็นอกเห็นใจและใจกว้างของทั้งสองฝ่ายมากกว่า ในเกือบทุกกรณี ความคิดเห็นของ Beit Hillel ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานโดยhalachaและเป็นความคิดเห็นที่ตามมาโดยชาวยิวสมัยใหม่

ข้อพิพาทเกี่ยวกับ Halachic

ตัวอย่าง

ข้อพิพาทระหว่างฮิลเลลกับชัมไมมีบันทึกเพียงสามข้อ (หรือตามทางการบางแห่ง ห้าข้อ) [2] อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา ผ่านไป ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนของพวกเขาทวีคูณขึ้น จนถึงจุดที่มีการบันทึกข้อพิพาทระหว่างพวกเขาหลายร้อยรายการในทัลมุด ความแตกแยกระหว่างพวกเขานั้นลึกซึ้งมากจนตามคัมภีร์ทัลมุด " โทราห์ (กฎหมายของชาวยิว) กลายเป็นเหมือนโทราห์สองเล่ม" [3]

เรื่องที่พวกเขาถกเถียงกันได้แก่

 • การรับเข้าศึกษาโทราห์: Beit Shammai เชื่อว่าควรรับนักเรียนที่มีค่าควรเท่านั้นเพื่อศึกษาโทราห์ Beit Hillel เชื่อว่าใครก็ตามอาจสอนอัตเตารอตแก่ใครก็ได้ โดยคาดหวังว่าพวกเขาจะกลับใจและมีค่าควร [4]
 • คำโกหกสีขาว : ไม่ว่าใครจะบอกเจ้าสาวที่น่าเกลียดว่าเธอสวยหรือไม่ Beit Shammai กล่าวว่าการโกหกเป็นสิ่งผิด และ Beit Hillel กล่าวว่าเจ้าสาวทุกคนสวยในวันแต่งงาน [5]
 • การหย่าร้าง : Beit Shammai ถือได้ว่าผู้ชายสามารถหย่าขาดจากภรรยาของเขาเนื่องจากการล่วงละเมิดอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ Beit Hillel อนุญาตให้หย่าได้แม้ความผิดเล็กน้อยเช่นการเผาอาหาร [6]
 • ฮานุคคา : Beit Shammai ถือได้ว่าในคืนแรกควรจุดไฟ 8 ดวง จากนั้นจึงค่อยลดลงในแต่ละคืนที่ต่อเนื่องกัน สิ้นสุดด้วยหนึ่งดวงในคืนสุดท้าย ในขณะที่ Beit Hillel ถือกันว่าควรเริ่มต้นด้วยหนึ่งแสงและเพิ่มจำนวนในแต่ละคืนโดยสิ้นสุดด้วยแปด เหตุผลของเบต ฮิลเลลคือตามกฎทั่วไปในฮาลาชาบุคคลเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะลดลง ความเห็นของ Beit Shammai ตั้งอยู่บนหลักการของ halachic ที่อนุญาตให้คน ๆ หนึ่งได้รับกฎหมายโดยใช้ความคล้ายคลึงกัน วัดสุคต มีการสังเวย วัว 70 ตัว ลดลงวันละ 1 ตัว จาก 13 ตัวเหลือ 7 ตัว[7]
 • Tu Bishvat : Beit Hillel ถือว่าปีใหม่สำหรับต้นไม้คือวันที่ 15 ของเดือน Shevat ของชาวยิว Beit Shammai กล่าวว่าเป็นวันที่ 1 ของ Shevat [8]ความเห็นของ Beit Hillel ได้รับการยอมรับแล้ว ดังนั้นปีใหม่จึงเรียกกันทั่วไปว่าTu Bishvat (ตามตัวอักษร "วันที่ 15 ของ Shevat")
 • ลืมกล่าวพระคุณหลังอาหาร: Beit Shammai กล่าวว่าผู้ที่ลืมพูดBirkat Hamazonและออกจากสถานที่ที่เขากินควรกลับไปที่สถานที่นั้นเพื่อท่อง Birkat Hamazon Beit Hillel กล่าวว่าเราควรอ่าน birkat hamazon ในสถานที่ที่เขาตระหนักถึงการละเว้น [9]

เบต ชัมไม และ เบ ตฮิลเลล เป็นหน่วยงานที่นับถือลัทธิฮาลาชิคที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดอันดับที่แปดและเก้าตามลำดับในมิชนาห์ [10]

การอภิปราย

โดยทั่วไป ตำแหน่งของ Beit Shammai เข้มงวดกว่าของ Beit Hillel [11]ว่ากันว่าโรงเรียนของ Shammai ผูกพัน ; โรงเรียนของ Hillel หลวม [12] ในบางครั้งเมื่อสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นจริง Beit Hillel บางครั้งจะปฏิเสธตำแหน่งของพวกเขาในภายหลัง [13]ในทำนองเดียวกัน แม้ว่าจะไม่มีบันทึกว่า Beit Shammai โดยรวมเปลี่ยนจุดยืน แต่บุคคลสองสามคนจาก Beit Shammai ก็ถูกบันทึกว่าละทิ้งความคิดเห็นที่เข้มงวดเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรงเรียนของตน เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของ Beit Hillel [14]

กฎหมายขั้นสุดท้ายเกือบจะสอดคล้องกับเบต ฮิลเลล ไม่ใช่เพราะพวกเขาประกอบด้วยเสียงข้างมาก[15]แต่เป็นเพราะเบต ฮิลเลลศึกษามุมมองของฝ่ายตรงข้าม และเพราะได้ยิน เสียงศักดิ์สิทธิ์ ( แบต-โคล ) ใน ยัฟเนประกาศกฎทั่วไปของ การปฏิบัติ: "ทั้งสองสำนักสนับสนุนพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ แต่ Halakhah ปฏิบัติตามโรงเรียนของ Hillel" [16]ดังนั้น การปฏิบัติแบบ halachic จึงถูกตัดสินให้เข้าข้าง Beit Hillel เนื่องจากพวกเขาเป็นมิตรและเป็นที่เคารพนับถือ (หรือมากกว่านั้นคือ น่าสมเพช) (17)ไม่เพียงแต่สอนคำสอนของ Beit Shammai เท่านั้น แต่พวกเขายังกล่าวก่อนตนเองอีกด้วย [18]การพิจารณาคดีตามคำสอนของโรงเรียน Hillel ก็ตั้งใจที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่สอดคล้องกับชาวยิว

ต่อมาในข้อความเดียวกัน ( Eruvin 13b) มีการกล่าวถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างสองโรงเรียนว่าเหมาะสมกว่าหรือไม่ (נוח) สำหรับมนุษย์ที่จะสร้างหรือไม่สร้างโดยโรงเรียนของ Shammai เข้ารับตำแหน่ง มันจะดีกว่าถ้ามนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น ข้อความนั้นกล่าวบางอย่างซึ่งดูเหมือนจะบ่งบอกเป็นนัยว่าตำแหน่งของโรงเรียนชัมไมเป็นที่ยอมรับ

ศาสนายูดายรับบินิกในยุคปัจจุบันแทบจะติดตามคำสอนของฮิลเลลอย่างสม่ำเสมอ แต่มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตหลายประการ Mishna จัดทำรายการ 18 เรื่องที่ Halacha ได้รับการตัดสินโดย Beit Shammai [19]

ตามความเห็นหนึ่งในคัมภีร์ทัลมุด ขณะที่ฮาลาชาติดตามเบต ฮิลเลล เราอาจเลือกปฏิบัติตามเบต ฮิลเลลหรือเบต ชัมไม ตราบเท่าที่พวกเขาทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาปฏิบัติตามความเอื้ออาทรของทั้งสองโรงเรียน พวกเขาถือว่าชั่วร้าย ในขณะที่ถ้าพวกเขาปฏิบัติตามความเข้มงวดของทั้งสองโรงเรียน กลอน "คนโง่เดินในความมืด" [20]ถูกนำมาใช้กับพวกเขา [21]

ตามที่แรบไบไอแซก ลูเรียในอนาคต ฮาลาชาในยุคพระเมสสิยาห์จะติดตามเบตชัมไมมากกว่าเบตฮิลเลล [22]

ประวัติ

ทั้งคัมภีร์ลมุดแห่งบาบิโลนและคัมภีร์ลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็มระบุว่าข้อพิพาทอันหลากหลายระหว่างสำนักคิดทั้งสองแห่งมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสาวกของฮิลเลลและชัมมัยไม่ได้รับใช้เจ้านายของตนอย่างเต็มที่ จนถึงจุดที่เข้าใจความแตกต่างที่ดีในHalacha [23]

หลักการทางการเมืองของ Beit Shammai มีความคล้ายคลึงกับหลักการของZealotsดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการสนับสนุน เมื่อความไม่พอใจต่อชาวโรมันในที่สาธารณะเพิ่มมาก ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 Beit Shammai ค่อย ๆ ได้รับความได้เปรียบ และ Beit Hillel ที่อ่อนโยนและประนีประนอมก็ถูกกีดกันจากการสวดมนต์ในที่สาธารณะของ Beit Shammai [24]

เมื่อความขัดแย้งของชาวยิวกับชาวโรมันเพิ่มมากขึ้น[25]ประเทศต่างๆ ที่อยู่รอบๆ แคว้นยูเดีย (จากนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Roman Iudaea ) ต่างเข้าข้างชาวโรมัน ทำให้ Beit Shammai เสนอว่าการค้าและการสื่อสารระหว่างชาวยิวกับคนต่างชาติควรถูกห้ามโดยสิ้นเชิง [11]เบต ฮิลเลลไม่เห็นด้วย แต่เมื่อสภาแซนเฮดรินประชุมกันเพื่อหารือเรื่องนี้ พวกซีลอตก็เข้าข้างเบต ชัมไม [11]จากนั้นเอเลอาซาร์ เบน ฮานาเนียผู้บัญชาการวัดและผู้นำของกลุ่ม Zealots ที่แข็งกร้าว เชิญนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนมาพบกันที่บ้านของเขา เอเลอาซาร์วางคนติดอาวุธไว้ที่ประตูและสั่งไม่ให้ใครออกจากที่ประชุม ในระหว่างการอภิปราย Beit Shammai ได้รับเสียงข้างมากและสามารถบังคับให้บุคคลที่เหลือทั้งหมดยอมรับชุดกฎที่เข้มงวดอย่างที่สุดที่เรียกว่า "สิบแปดข้อ"; ภายหลังประวัติศาสตร์ของชาวยิวได้มองย้อนกลับไปในโอกาสที่เป็นวันแห่งความโชคร้าย ตามแหล่งข่าว หนึ่ง Beit Shammai ได้รับเสียงข้างมากจากการสังหารสมาชิกของ Beit Hillel หรือโดยการข่มขู่ให้ออกจากห้อง [27]

อย่างไรก็ตาม โชคชะตาของเบต ฮิลเลลดีขึ้นหลังสงครามยิว-โรมันครั้งแรกซึ่งส่งผลให้วิหารยิว ถูกทำลาย ผู้นำชาวยิวไม่อยากทำสงครามอีกต่อไป ภายใต้กามาลิเอลที่ 2สภาซันเฮดรินซึ่งได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในยาฟนี (ดูที่สภาจัมเนีย ด้วย ) ได้ตรวจสอบทุกประเด็นที่เบต ฮิลเลลโต้แย้ง และคราวนี้ความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากสภาซันเฮดริน ในประเด็นส่วนใหญ่[28]ว่ากันว่าเมื่อใดก็ตามที่ Beit Shammai โต้แย้งความคิดเห็นของ Beit Hillel ความเห็นของ Beit Shammai ก็เป็นโมฆะ [29]

แม้ว่าทั้งสองโรงเรียนจะมีข้อโต้แย้งที่รุนแรง แต่พวกเขาก็เคารพซึ่งกันและกันอย่างมาก มิชนาห์ ถึงกับบันทึกว่าองค์ประกอบของทั้งสองโรงเรียนแต่งงานกัน—แม้ว่าพวกเขาจะมีความ เห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับกฎหมายการแต่งงานและการหย่าร้าง [30]ตามลมุดแต่ละโรงเรียนติดตามสายเลือดในหมู่สมาชิกซึ่งโรงเรียนอื่นจะห้ามการแต่งงานและแจ้งให้โรงเรียนอื่นทราบถึงสถานะนี้เมื่อมีการเสนอให้แต่งงานกับบุคคลดังกล่าว [31]

ในรุ่นต่อมา มีการสังเกตวันถือศีลอดเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างบ้านทั้งสองหลัง[32]แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ถือศีลอดอีกต่อไป [33]มีคำอธิบายต่างๆ มากมายเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่ทำให้ต้องถือศีลอด: การนองเลือดที่คร่าชีวิตนักเรียน 3,000 คน; [34]หรือข้อเท็จจริงง่ายๆ ของโทราห์ที่ถูกแบ่งออกเป็นสองการตีความที่เข้ากันไม่ได้ [35]

พระราชกำหนด

Houses of Hillel และ Shammai ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องลึกลับของกฎหมายยิวและเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการใหม่ที่คิดว่าจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติของชาวยิวที่เป็นสากลมากขึ้น พวกเขาร่วมกันออกกฎหมายใหม่หลายฉบับและผ่านกฤษฎีกาใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าคนอิสราเอลจะไม่ละเมิดกฎพื้นฐานที่โมเสสยกมรดกให้พวกเขา ดังนั้น กฎหมายเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็นมาตรการป้องกันโดยนักบวชแรบบินิก ในขณะที่กฎหมายเหล่านี้บางส่วนยังคงมีผลผูกพันอยู่ในปัจจุบัน แต่นักวิชาการรุ่นหลังได้ยกเลิกกฎหมายอื่น ๆ

ตามMishnah Shabbat 1:4 [36]สาวกของ Hillel และ Shammai ประชุมกันในบ้านของHananiah ben Hezekiah ben Garon ผู้ชาญฉลาด เพื่อลงมติเกี่ยวกับมาตรการใหม่หลายอย่างและให้มีผลผูกพันกับอิสราเอล ไม่ใช่ว่าทุกการตัดสินใจจะได้รับความยินดีจากSchool of Hillelแต่พวกเขาจำเป็นต้องยอมรับคำตัดสินโดยอาศัยจำนวนที่มากขึ้นจาก School of Shammaiเนื่องจากพวกเขาเป็นฝ่ายที่เป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงเป็นผลที่ตามมามากที่สุด ปราชญ์ ในเวลานั้นมองด้วยความไม่พอใจต่อกฎหมายและกฤษฎีกาใหม่หลายฉบับเหล่านี้ โดยกล่าวว่า พวกเขาทำเกินไปและได้ "เติมเต็มมาตรการ" [37] [38][39]กฎเกณฑ์เหล่านี้หลายข้อเกี่ยวกับชาวอิสราเอลและความสัมพันธ์ของพวกเขากับนักบวชที่ต้องกินเทรูมาห์ (เครื่องบูชายกสูง) ในสภาพที่บริสุทธิ์ตามพิธีกรรม เมนาเคม เมรีผู้บริหารฝ่ายทัลมุดิกซึ่งอ้างถึงไมโมนิเดสได้แสดงรายการกฎหมาย/กฤษฎีกา 18 ฉบับที่พวกเขาทำขึ้นดังนี้: [40]

ตัวเลข การออกกฎหมาย (E) / พระราชกฤษฎีกา (D) วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหรือกฤษฎีกา
1 (ง) ชาวยิวที่กินอาหารใด ๆ ที่เป็นมลทินโดย " บิดาแห่งความไม่สะอาด " (เช่น อาหารที่สัมผัสซากสัตว์หรือโดยหนึ่งในแปดของสัตว์เลื้อยคลานที่ตายแล้ว ฯลฯ และอาหารใดที่ทำให้กลายเป็นมลทินระดับที่ 1) ร่างกายของเขาจะหดตัวเป็นอันดับที่ 2 - ความไม่สะอาดระดับหนึ่ง สามารถทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะที่จะบริโภคเมื่อถูกสัมผัส[40] [41] [42] ด้วยการทำให้ชาวอิสราเอลนึกถึงสิ่งที่พวกเขากินอยู่เสมอ เช่นเดียวกับผลที่ตามมา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปุโรหิตเชื้อสายของอาโรนจะยังคงกินขนมปังที่บูชาเองในสภาพที่บริสุทธิ์ตามพิธีกรรม โดยไม่สงสัยว่าขนมปังนั้นทำให้มลทินโดยไม่รู้ตัว
2 (ง) ชาวยิวที่บริโภคอาหารที่มีมลทินใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลทินระดับ 2 (เช่น อาหารสัมผัสของเหลวที่ถูกทำให้เป็นมลทินจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว)ร่างกายของเขาเกิดมลทินระดับ 2 ซึ่งทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะ เพื่อเสวยเมื่อสัมผัสพระองค์[40] [43] [42] ด้วยการทำให้ชาวอิสราเอลนึกถึงสิ่งที่พวกเขากินอยู่เสมอ เช่นเดียวกับผลที่ตามมา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปุโรหิตเชื้อสายของอาโรนจะยังคงกินขนมปังที่บูชาเองในสภาพที่บริสุทธิ์ตามพิธีกรรม โดยไม่สงสัยว่าขนมปังนั้นทำให้มลทินโดยไม่รู้ตัว
3 (ง) ผู้ที่ดื่มของเหลวที่มีมลทินระดับ 1 ( ฮีบรู : tǝḥilah ) [44]ร่างกายของเขาได้รับมลทินระดับ 2 ซึ่งสามารถทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะที่จะบริโภคได้หากเขาสัมผัสมัน[40] [45] [42 ] ด้วยการทำให้ชาวอิสราเอลนึกถึงสิ่งที่พวกเขากินอยู่เสมอ เช่นเดียวกับผลที่ตามมา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าปุโรหิตเชื้อสายของอาโรนจะยังคงกินขนมปังที่บูชาเองในสภาพที่บริสุทธิ์ตามพิธีกรรม โดยไม่สงสัยว่าขนมปังนั้นทำให้มลทินโดยไม่รู้ตัว
4 (ง) ผู้ที่จุ่มศีรษะและส่วนใหญ่ของร่างกายลงในน้ำที่ตักขึ้นมา แทนที่จะเป็นน้ำที่ไหลตามธรรมชาติและสะสมลงในสระน้ำเทรุมาห์ไม่เหมาะที่จะบริโภคเมื่อสัมผัส[40] [41] [42] เนื่องจากผู้คนเคยชินกับการหมกตัวอยู่ในถ้ำซึ่งน้ำมักเน่าเสียและเป็นโคลน หลังจากนั้นพวกเขาจะล้างตัวด้วยน้ำจากบ่อเพื่อชำระล้างตัวเอง จากการปฏิบัติดังกล่าวพวกเขาเริ่มคิดว่าน้ำที่ดึงออกมาเป็นตัวการสำคัญ ของการชำระล้างมากกว่าการแช่ในมิคเวห์[45]
5 (ง) ชายผู้สะอาดตามพิธีการซึ่งศีรษะและส่วนใหญ่ของร่างกายของเขามีน้ำไหลตกลงมา 3 ท่อน[46]ร่างกายของบุคคลนั้นทำสัญญากับมลทินระดับ 2 ซึ่งสามารถทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคเมื่อถูกสัมผัสโดยเขา[40 ] [42] โดยกล่าวว่า “ผู้สะอาดตามพิธี” ย่อมเป็นมลทินด้วยประการฉะนี้ แม้กระนั้น ผู้ไม่สะอาดตามพิธีก็เอาใจใส่ไม่คิดจะสรงน้ำที่ตักมาแต่ควรอาบตามพิธีด้วยน้ำฝนธรรมชาติหรือ น้ำแร่[43] [45]
6 (ง) ชาวยิวคนใดก็ตามที่แตะหนังสือคัมภีร์โตราห์มือของเขาจะสัมผัสได้ถึงมลทินระดับ 2 ซึ่งอาจทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะที่นักบวชจะบริโภคได้ [40] เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวอิสราเอลซ่อนเทรูมาห์ไว้ในตู้หนังสือโทราห์ ซึ่งหนูมักจะเข้ามากินขนมปัง แต่ก็ทำลายคัมภีร์โทราห์ด้วย [47] [43]ยิ่งกว่านั้น การกล่าวว่ามือเป็นมลทินจากการสัมผัสหนังสือคัมภีร์โตราห์ ผู้อ่านใช้ความระมัดระวังในการใช้ผ้าพันคอเป็นวัตถุคั่นระหว่างมือเปล่าของเขากับม้วนกระดาษ [45]
7 (ง) + (จ) มือทั้งหมดก่อนที่จะถูกล้าง ต้องทนทุกข์ทรมานกับมลทินระดับ 2 ซึ่งสามารถทำให้เทรุมาห์ไม่เหมาะที่จะให้ปุโรหิตบริโภคได้ [40] [43] [42]นอกจากนี้ ทุกคนต้องล้างมือก่อนรับประทานขนมปังทั่วไป ด้วยการประกาศว่ามือทุกข้างต้องทนทุกข์ทรมานจากมลทินและกำหนดให้ต้องล้างมันก่อนกินขนมปังทั่วไป ดังนั้น นักบวชก็จะปฏิบัติตามและล้างมือของตัวเองก่อนกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน [48] ​​ยิ่งกว่านั้น เนื่องจากปกติแล้วมือมักจะอยู่ไม่สุขและมักจะสัมผัสของเหลวที่เป็นมลทิน การขจัดสิ่งเจือปนที่สงสัยว่าจะปนเปื้อนออกด้วยการล้างสามารถป้องกันการแพร่กระจายของมลทินไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ [45] [49]
8 (ด) ชาวยิวที่กินอาหารใด ๆ ที่สัมผัสกับของเหลวที่สัมผัสโดยมือที่ไม่ได้ล้าง ร่างกายของเขาทำสัญญากับมลทินระดับ 2 กฎเดียวกันนี้ใช้กับของเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีซากสัตว์เลื้อยคลานตกลงมา[40] [50] โดยกล่าวว่าบุคคลสามารถทำสัญญามลทินจากของเหลวที่สัมผัสด้วยมือที่ไม่ได้ล้างได้ ดังนั้น เขาจึงระมัดระวังเป็นสองเท่าเกี่ยวกับของเหลวที่ซึ่งหนึ่งในแปดของสัตว์เลื้อยคลานที่ตายแล้วตกลงไป ในทำนองเดียวกัน โดยกล่าวว่าคน ๆ หนึ่งสามารถสร้างมลทินด้วยของเหลวในภาชนะที่มีสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วตกลงไป เขาจะระมัดระวังเป็นสองเท่าเกี่ยวกับของเหลว (เช่น น้ำลาย ปัสสาวะ ฯลฯ) ที่ออกมาจากzav (คือชายผู้มีปัญหาเนื้อหนังไหล) [51]
9 (ด) ผู้ใดทิ้งภาชนะไว้ใต้ช่องซึ่งบรรทุกน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจในเวลาที่เมฆฝนกำลังหนาแน่น แม้ว่าในระหว่างนั้นเมฆจะสลายไปและกลับมาในภายหลัง น้ำที่สะสมอยู่ในเรือก็ถือว่าเป็น "น้ำที่ตักมา" และจะ ตัดสิทธิ์มิคเวห์ (อาบน้ำพิธีกรรม) เมื่อมันไหลลงสู่สระแช่ [40] [52] [53] [54] เพื่อป้องกันไม่ให้อิสราเอลใช้น้ำสกัดในมิกเวห์ (การชำระล้างพิธีกรรม)
10 (ง) วัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดสามารถถ่ายทอด ความไม่สะอาดของซากศพได้โดยการบดบังเมื่อวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้ชิ้นเดียวกันมีความหนาเท่ากับด้ามคันไถขนาดกลาง (ซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดน้อยกว่าหนึ่งฝ่ามือเมื่อวัดเป็นเส้นตรงหรือในเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรอบวงวัดความกว้างหนึ่งฝ่ามือ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใดก็ตามที่ปลายด้านหนึ่งของวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้นั้นห้อยอยู่เหนือร่างผู้เสียชีวิตในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งของวัตถุเดียวกันนั้นห้อยอยู่เหนือภาชนะ [40 ] [55] [56] เพื่อปลูกฝังในใจและความคิดของผู้คนว่าตามประเพณีที่ได้รับจากซินายมลทินของศพจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ถือคันไถหรือสิ่งของในมือข้างหนึ่งและถือมันข้ามหลุมฝังศพโดยมีเงื่อนไขว่าวัตถุนั้นมีความหนา (เส้นผ่านศูนย์กลาง) หนึ่งฝ่ามือ ( ṭefach ) หรือประมาณ 8 ซม. (3.1 นิ้ว) ถึง 9 ซม. (3.5นิ้ว). [57]หากความหนา (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ของวัตถุนั้นน้อยกว่าความกว้างหนึ่งฝ่ามือ แต่เส้นรอบวงเท่ากับความกว้างหนึ่งฝ่ามือ วัตถุชิ้นเดียวกันจะสื่อถึงความไม่สะอาดของศพไปยังผู้ขนส่งและเครื่องใช้ตามคำสั่งของแรบบิน เมื่อใดก็ตามที่มันบดบังวัตถุนั้นและหลุมฝังศพ โดยคำนึงถึงขนาดที่กำหนดโดยคำสั่งของพวกแรบบินิก เรายังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมการบดบัง ดังที่สืบทอดมาจากซีนาย[58]
11 (ด) ผู้ที่เก็บผลองุ่นเพื่อกดเหล้าองุ่นนั้น องุ่นจะมีความสกปรกได้ง่ายทันที[59]แม้ว่าคนเก็บจะระมัดระวังรักษาตัวให้สะอาดจากมลทินทั้งหมด และไม่ได้นำองุ่นไปสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ[40] [60] โดยกล่าวว่าองุ่นนั้นไวต่อความไม่สะอาดในทันที เจ้าของจะตระหนักว่าองุ่นที่เก็บเกี่ยวของเขานั้นอยู่ห่างเพียงก้าวเดียวจากความสกปรกหากไม่ได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง เจ้าขององุ่นไม่ว่าจะดูแลตนเองหรือดูแลลูกจ้าง จะต้องระมัดระวังเป็นทวีคูณในช่วงฤดูองุ่น และหลีกเลี่ยงการวางผลไม้ไว้ในตะกร้าที่สกปรก หรืออื่นๆ ในตะกร้าที่เรียงรายอยู่ในเข่งซึ่งเขาจะเก็บได้ในโอกาสอื่นๆ มีความสนใจในการรักษาความชื้น ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว คนเก็บองุ่นจะต้องแน่ใจว่าร่างกายของพวกเขาสะอาดตามพิธีกรรม มิฉะนั้น พวกเขาอาจทำให้ส่วนที่ถูกกำหนดให้เป็นเทรุมาห์ (เครื่องเซ่นไหว้) ไม่ถูกต้อง [61 ] [ 62 ]
12 (ด) พืชผลที่แยกจากกันในชื่อเทรุมาห์ให้แก่ปุโรหิต แม้ว่าพืชผลนั้นจะมีมลทินในภายหลังและปุโรหิตไม่สามารถบริโภคได้ สิ่งใดที่ปลูกหรือหว่านจากผลิตผลเทรุมาห์ดั้งเดิมก็ถือว่าเป็นเทรุมาห์เช่นเดียวกัน (คือมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับเทรุมาห์ ) [40] [41] [63] [64] เพื่อป้องกันไม่ให้ปุโรหิตแห่งสายเลือดของอาโรนนำเมล็ดพืชที่แยกจากกันให้เขาในชื่อเทรุมาห์ซึ่งเป็นเมล็ดข้าวที่กลายเป็นมลทินไปปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพืชผลที่สองในลักษณะปกติ เช่น โดยการขาย [65]พระราชกฤษฎีกาของแรบบินิกยังออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาชะลอการเผาไหม้ เนื่องจากกังวลว่าเขาอาจล่วงละเมิดโดยไม่ตั้งใจด้วยการกินข้าวที่มีมลทินในระหว่างนี้ [66] (กฤษฎีกาของแรบไบนี้ใช้เฉพาะกับผลิตผลของเทรุมาห์ที่มลทินในมือของปุโรหิตเท่านั้น แต่ห้ามใช้กับผลิตผลของเทรุมาห์ที่ไร้มลทินในมือของชาวอิสราเอลและอาจถูกหว่านซ้ำหรือปลูกซ้ำ) [41 ]
13 (อี) ชาวยิวที่เดินทางกับคนต่างชาติเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตกในเย็นวันศุกร์ (วันสะบาโต) เขามอบกระเป๋าเงินให้คนต่างชาติถือติดตัวในวันสะบาโต[40] [67] เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวยิว (ซึ่งไปไม่ถึงจุดหมายเมื่อวันสะบาโตเริ่มต้นขึ้น) จากการถูกบังคับให้เดินถือกระเป๋าเงินสี่ศอกในสาธารณสมบัติในวันสะบาโต (โดยปกติแล้ว ห้ามไม่ให้ชาวยิวขอให้ผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวทำงานให้เขาในวันสะบาโต อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ เนื่องจากชาวยิวจะไม่สมัครใจที่จะลาจากเงินของเขาในระหว่างการเดินทาง และดำเนินการ ความเสี่ยงที่จะถือมันในวันสะบาโต แรบไบอนุญาตให้เขาใช้ประโยชน์จากคนต่างชาติในสถานการณ์ดังกล่าว) [68]
14 (อี) การห้ามรับประทานขนมปังที่อบโดยคนต่างชาติ[40] [69] [70] เพื่อป้องกันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชายชาวยิวกับหญิงที่ไม่ใช่ชาวยิวและการแต่งงานระหว่างกัน [71] [72] [73]ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย ข้อห้ามนี้ยังทำให้ประชาชนอิสราเอลห่างไกลจากรูปเคารพ[74]
15 (อี) ห้ามชาวยิวใช้น้ำมันมะกอกที่เตรียมโดยคนต่างชาติ[40] [75] [70] เรือที่บรรจุน้ำมันคิดว่ามีการปนเปื้อนจากอาหารที่ไม่สะอาดและจะมีการปนเปื้อนสิ่งเจือปนแบบเดียวกันนี้ให้กับน้ำมัน [76]
16 (อี) การห้ามดื่มไวน์ที่ผลิตโดยคนต่างชาติ[40] เพื่อป้องกันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชาวยิวและผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิวและการแต่งงานที่บรรลุผลสำเร็จ
17 (ด) บุตรีแห่งคัททิม[77]ตั้งแต่เกิดและนอนอยู่ในเปล เป็นเหมือนสตรีมีประจำเดือนสามารถชำระมลทินได้เมื่อถูกสัมผัส[40] [78] เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ชายชาวยิวไปกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ไม่ใช่ชาวยิวในสถานที่เปลี่ยว และที่ใดที่หนึ่งอาจถูกล่อลวงให้มีความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายกับอีกที่หนึ่ง ( เด็กที่เกิดจากผู้หญิงที่ไม่ใช่ยิวจะไม่ใช่ยิวอีกต่อไป แม้ว่าพ่อของพวกเธอจะเป็นยิวก็ตาม)
18 (ด) เด็กผู้ชายต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไปมีระดับความสกปรกที่ร้ายแรง (เหมือนคนที่เป็นzav ) เมื่อถูกสัมผัส[40] เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กผู้ชายชาวยิวมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและถูกล่อลวงเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่น่ารังเกียจ[79]

คัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็ม ( แชบแบท 1:4) กล่าวถึงกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากเหล่านี้ รวมถึงข้อห้ามในการรับประทานเนยแข็งที่ผลิตโดยคนต่างชาติ และข้อกำหนดของผู้ที่ได้รับน้ำเชื้อหรือการปล่อยออกหากินเวลากลางคืน (ฮีบรู: ba'al ḳeri ) ที่จะดื่มด่ำในมิคเวห์ก่อนที่จะอ่านจากหนังสือคัมภีร์โทราห์ ซึ่งเป็นคำตัดสินในภายหลัง ยกเลิกและการประกาศอย่างกว้างขวางว่าดินแดนของคนต่างชาติทำให้เกิดมลทินต่อชาวยิวที่เสี่ยงภัยในนั้น

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ เปียร์เคีย อาวอต 5:17
 2. แชบบาต 15ก; ฮากิกาห์ 2:2; เอดูโยท 1:2,3; นิดดาห์ 1:1
 3. ^ โทเซฟตาฮากิกาห์ 2:9; ศาลสูงสุด 88b ; โซทาห์ 47b
 4. ^ อ้างจาก รับบี นาทาน 2:9
 5. ทัลมุด, Ketubot 16b–17a
 6. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน, Gittin 90a
 7. ^ แชบแบท 21ข
 8. ^ มิชนาห์ โรช ฮาชานา 1:1
 9. ^ มิชนาห์ บราโชต 8:7
 10. ^ Drew Kaplan, "Rabbinic Popularity in the Mishnah VII: Top Ten Overall [Final Tally] Drew Kaplan's Blog (5 กรกฎาคม 2554)
 11. อรรถเป็น c d สารานุกรมชาวยิวเบ็ตฮิลเลล เบ็ต-ชัมไม
 12. บทความนี้รวบรวมข้อความจาก บทความ Encyclopaedia Biblica ในปี 1903 เรื่อง "BINDING AND LOOSING"ซึ่งปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติ
 13. ^ Eduyot 1:12 ฯลฯ ; เปรียบเทียบ Weiss, "Dor," i. 179 และอื่น ๆ
 14. ^ เบตซาห์ 20ก; เยรูซาเล็ม ทัลมุด ฮากิกาห์ 2 (78ก)
 15. ^ เปรียบเทียบ เยรูซาเล็มทัลมุด ( Chagigah 2:3 [12a]) ซึ่งโรงเรียนของ Shammai เติบโตขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าโรงเรียนของ Hillel
 16. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน ( Eruvin 13b); เยรูซาเล็มทัลมุด (เบราโคท 1:4)
 17. ^ ฮีบรู :โนอาฮินและเอเวลินเคยเป็น
 18. เอรูวิน 13b
 19. ^ มิชนาห์แชบแบต 1:3
 20. ^ ท่าน​ผู้​ประกาศ 2:14
 21. รอช ฮาชานา 14b
 22. ^ สำหรับอนาคตข้างหน้า Halacha จะเป็นเหมือนผู้ประเมิน
 23. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน (สภาแซนเฮดริน 88b ); เยรูซาเล็มทัลมุด (ฮากิกาห์ 2:2)
 24. ^ Jost, "ประวัติศาสตร์ของศาสนายูดายและนิกายของมัน,"i. 261; โทเซฟตาโรช ฮาชานา จบ
 25. HH Ben-Sasson, A History of the Jewish People , Harvard University Press, 1976, ISBN  0-674-39731-2 , The Crisis Under Gaius Caligula , หน้า 254-256: "รัชสมัยของ Gaius Caligula (37-41) ได้เห็นการแตกหักอย่างเปิดเผยครั้งแรกระหว่างชาวยิวกับ อาณาจักร จูลิโอ-คลอเดียนจนถึงตอนนั้น — หากมีใครยอมรับ ยุครุ่งเรืองของ Sejanusและปัญหาที่เกิดจากการสำรวจสำมะโนประชากรหลังจากการเนรเทศของ Archelaus— มักจะมีบรรยากาศแห่งความเข้าใจระหว่างชาวยิวและจักรวรรดิ ... ความสัมพันธ์เหล่านี้เสื่อมโทรมลงอย่างมากในช่วงรัชสมัยของคาลิกูลา และแม้ว่าหลังจากการสิ้นพระชนม์ของเขา สันติภาพได้ถูกสร้างขึ้นใหม่จากภายนอก ความขมขื่นยังคงอยู่ทั้งสองฝ่าย ... คาลิกูลาสั่งให้ตั้งรูปปั้นทองคำของตัวเองในวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ... มีเพียงการตายของคาลิกูลาที่อยู่ในมือของผู้สมรู้ร่วมคิดชาวโรมัน (41) เท่านั้นที่ขัดขวางการปะทุของสงครามยิว-โรมันที่อาจลุกลามไปทั่วทั้งตะวันออก "
 26. ^ Tosefta Shabbat 1:16 เป็นต้น; สะบาโต 13ก ; 17ก
 27. ^ เยรูซาเล็มทัลมุดแชบแบท 1:4 (3c)
 28. ^ โทเซฟตา เยบาโมท 1:13; เยรูซาเล็ม ทัลมุด เบราโคท 1:3b
 29. ^ เบราโคท 36b; ไบซาห์ 11b; เยวาโมท 9ก
 30. ^ เยวาโมท 1:4
 31. ↑ เย วาโมท 14ข
 32. ^ Halachot Gedolotกฎหมายของ Tisha BeAv; ชุลจันทร์ อรุจ , อรช ฉาย 580
 33. เบต โยเซฟ , โอรัช ฉาย 580
 34. ^ เอลียาห์ รับบาห์ 580:7; ดูชิ้นส่วนของ Cairo Genizaที่อ้างถึงใน Margalioth, Mordecai (1973) Hilkhot Erets Yisrael min ha-Genizah (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Mossad Harav Kook หน้า 142. อคส. 19497945 . 
 35. เลวูช , โอรัช ฉาย 580; ดูชิ้นส่วนของ Cairo Geniza ที่อ้างถึงที่นี่ ด้วย
 36. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน , (ถือบวช 13b)
 37. ^ โทเซฟตา (แชบแบท 1:17)
 38. ^ เยรูซาเล็มทัลมุด (แชบแบท 9a [1:4])
 39. ^ "เยรูซาเล็ม ทั ลมุด 1:4:2"
 40. อรรถa b c d e f g h ฉัน j k l m n o p q r s Meiri (2549) แดเนียล บิตตัน (เอ็ด) Beit HaBechirah (Chiddushei ha-Meiri) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 1. เยรูซาเล็ม: สถาบันฮามาออร์ หน้า 28. สกอ. 181631040 . , sv แชบแบท 13b
 41. อรรถเป็น c d ช่อง (2538) เดวิด เมตซ์เกอร์ (เอ็ด) ลมุด (Tractate Shabbat) (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Machon 'Lev Sameach' หน้า 21 (17ข). สคบ. 122703105 . 
 42. อรรถเป็น c d อี f Cf มิชนาห์ ( ซาวิม 5:12)
 43. อรรถเป็น c d ช่อง (2538) เดวิด เมตซ์เกอร์ (เอ็ด) ลมุด (Tractate Shabbat) (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Machon 'Lev Sameach' หน้า 17 (13ข). สคบ. 122703105 . 
 44. ^ ความแปลกใหม่ของคำสอนนี้คือการพูดว่า tǝḥilahหมายถึงสภาพของมลทินเท่ากับความไม่สะอาดระดับแรก ความแตกต่างคือสิ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากมลทินระดับแรกได้ติดต่อกับ "บิดาแห่งมลทิน "คำว่า tǝḥilahซึ่งใช้ในที่นี้หมายถึงสภาพมลทินแบบเดียวกัน แต่ไม่มีการติดต่อกับ "บิดาแห่งมลทิน"
 45. อรรถabc นายกเทศมนตรี ( 2549 ) _ _ แดเนียล บิตตัน (เอ็ด) Beit HaBechirah (Chiddushei ha-Meiri) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 1. เยรูซาเล็ม: สถาบันฮามาออร์ หน้า 29. OCLC 181631040 . , sv แชบแบท 13b
 46. ^ ท่อนไม้หนึ่งท่อนใส่ไข่ขนาดกลางได้ 6 ฟอง 3 บันทึกความจุของไข่ขนาดกลาง 18 ฟอง
 47. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน (สะบาโต 14ก)
 48. ^ เยรูซาเล็มทัลมุด (ฮากิกาห์ 13ก (2:5))
 49. ^ เปรียบเทียบ Tosefta ( Berakot 6:3) ซึ่ง School of Hillel ไม่เห็นด้วยกับ School of Shammai และแย้งว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของเหลวที่แปดเปื้อนบนมือ แสดงว่ามือยังคงสะอาด
 50. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน (ถือบวช 14b)
 51. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน (สะบาโต 14b)
 52. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน , (ถือบวช 16b)
 53. ^ มิชนาห์ (มิควอท 4:1)
 54. ^ ความแปลกใหม่ของคำกล่าวนี้คือ โดยปกติแล้ว ต้องใช้เจตนาโดยเจตนาที่จะรวบรวมน้ำฝนหรือรวบรวมน้ำที่ไหลบ่าตามธรรมชาติ เพื่อให้น้ำในภาชนะนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นน้ำที่ดึงออกมาและสามารถตัดสิทธิ์มิกเวห์ได้ ในกรณีนี้ ไม่มีความจงใจที่จะเก็บน้ำหลังจากที่ก้อนเมฆสลายไป แม้ว่ามันจะตกลงไปในถังในภายหลังก็ตาม โรงเรียนแห่งฮิลเลลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโรงเรียนแห่งชามัยเกี่ยวกับคำตัดสินนี้ แต่จำเป็นต้องยอมรับคำวินิจฉัยเนื่องจากคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาคดี
 55. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน , (ถือบวช 16b–17a, Rashi )
 56. ^ ไมโมนิเดส (1967) Mishnahพร้อมคำอธิบายของ Maimonides (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 3. แปลโดยYosef Qafih เยรูซาเล็ม: Mossad Harav Kook หน้า 195. อคส. 741081810 . , sv โอเฮโลท 16:1
 57. ^ การพาดพิงถึงกันดารวิถี 19:14ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ชายและเครื่องใช้ทุกคนที่อยู่ใต้ 'กระโจม' หรือหลังคาเดียวกับศพ หรือถูกบดบังด้วยสิ่งที่บดบังศพด้วย พวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานกับมลทินของศพด้วยและเป็นมลทินอยู่เจ็ดวัน
 58. ^ คานาเล่ (1995). เดวิด เมตซ์เกอร์ (เอ็ด) Pirushei Rabbeinu Chananel bar Chushiel Le-Talmud (Tractate Shabbat) (ในภาษาฮีบรู) เยรูซาเล็ม: Machon 'Lev Sameach' หน้า 20 (17ก). สคบ. 122703105 . 
 59. ^ การกล่าวพาดพิงถึงเลวีนิติ 11:38กล่าวคือ อาหาร (เช่น ธัญพืช ผลไม้ ฯลฯ) จะไม่เป็นมลทินเว้นแต่ความชื้นจะตกลงบนอาหารเหล่านั้นก่อนหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งความชื้นนี้จะต้องสมดังใจเจ้าของเครื่องบริโภค ของเหลวเจ็ดชนิดที่สามารถทำให้อาหารมีความไม่สะอาดได้คือ ก) ไวน์ ข) น้ำผึ้ง ค) น้ำมัน ง) นม จ) น้ำค้าง ฉ) เลือด และ ฉ) น้ำ ในกรณีขององุ่นโบราณ นักปราชญ์ได้กำหนดให้มีความอ่อนแอโดยอัตโนมัติ
 60. ตาม BT Shabbat 17a โรงเรียนของ Hillel คัดค้านคำตัดสินนี้อย่างมาก แต่ถูกบังคับให้ยอมรับ เพราะกลัวว่า School of Shammai จะตัดสินแบบเดียวกันต่อผลมะกอกที่เก็บเกี่ยว
 61. ^ บี.ที. แชบแบท 17ก
 62. ^ เปรียบเทียบ มิชนาห์ (เทรุโมท 10:3)
 63. ^ ไมโมนิเดส (1963) Mishnahพร้อมคำอธิบายของ Maimonides (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 1. แปลโดยYosef Qafih เยรูซาเล็ม: Mossad Harav Kook หน้า 191. อคส. 741081810 . , sv เทรุมาห์ 9:4
 64. ^ เปรียบเทียบ มิชนาห์ (เทรุมาห์ 9:4)
 65. ^ รับบี โอวาดิยาห์แห่งแบร์ติโนโร 's อรรถกถาเรื่องมิชนาห์ เทรุโมท 9:4
 66. ^ เยรูซาเล็มทัลมุด ( Terumot 9:4), sv Commentary Pnei Moshe
 67. ^ เปรียบเทียบ มิชนาห์ (สะบาโต 24:1)
 68. Six Orders of the Mishnah ( Shisha sidrei mishnah ), Eshkol Publishers: Jerusalem 1978, sv Commentary of Rabbeinu Chananel on Shabbat 24:1
 69. ^ คัมภีร์ทัลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็ม (เปซาฮิม 2:2) ระบุชัดเจนว่ากฎหมายนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวยิวทุกคนในทุกที่ ในบางแห่งของชาวยิว พวกเขายังคงกินขนมปังที่อบโดยผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว คัมภีร์ทัลมุดของกรุงเยรูซาเล็ม ( ibid .) กล่าวว่าเชื้อเชื้อที่เป็นของคนต่างชาติซึ่งมีอยู่ในระหว่างเทศกาลปัสกาและที่เหลือหลังจากเทศกาลปัสกา อิสราเอลอาจรับประทานได้หลังเทศกาลปัสกาในสถานที่เหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อิสราเอลจะกิน ขนมปังที่อบโดยคนต่างชาติ ในที่ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมที่อิสราเอลจะกินขนมปังที่อบโดยคนต่างชาติ อิสราเอลไม่สามารถกินเชื้อที่เหลืออยู่หลังจากเทศกาลปัสกาได้ ไมโมนิเดสในคำอธิบายของเขาเกี่ยวกับมิชนาห์ เปซาฮิม2:2 เขียนว่า ด้วยเหตุนี้ เรื่องการรับประทานขนมปังที่อบโดยคนต่างชาติขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่น ไมโมนิเดสเขียนเพิ่มเติม (Hil. Ma'achaloth Asuroth 17:12) ว่าในสเปน แม้ว่าจะไม่ใช่ธรรมเนียมที่จะกินขนมปังต่างชาติซึ่งอบในบ้านของพวกเขา แต่มันเป็นธรรมเนียมที่จะกินขนมปังต่างชาติที่นำมาจาก เบเกอรี่สาธารณะ คัมภีร์ลมุดแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ( แชบแบท 10a) อนุญาตให้มีการบริโภคขนมปังที่อบโดยคนทำขนมปังในท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ชาวยิว ซึ่งไม่สามารถหาขนมปังมาบริโภคได้ และปัจจัยยังชีพขึ้นอยู่กับขนมปัง เปรียบเทียบ ชุลฮาน อารุกข์ ( อรัช เชิญยิ้ม 603:1)
 70. อรรถเป็น Cf. มิชนาห์ ( อโวดาห์ ซาราห์ 2:6)
 71. ^ Maimonides , Mishne Torah (Hil. Ma'achaloth Asuroth 17:9-12) ผู้เขียน: "ขนมปังของคนต่างชาติที่อบในบ้านของพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้าม กฎหมายที่ทำขึ้นโดยนักปราชญ์ในยุคแรกเพื่อที่ชาวอิสราเอลจะได้เก็บไว้ที่ ห่างไกลจากผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการแต่งงานกับพวกเขาอย่างสมบูรณ์
 72. ^ มีรี (2549). แดเนียล บิตตัน (เอ็ด) Beit HaBechirah (Chiddushei ha-Meiri) (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 7. เยรูซาเล็ม: สถาบันฮามาออร์ หน้า 61. อคส. 181631040 . , sv อโวดาห์ ซาราห์ 35b, โวดาห์
 73. ^ เปรียบเทียบ ลมุดของชาวบาบิโลน ( Avodah Zarah 35b)
 74. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน ( Avodah Zarah 36b)
 75. ข้อห้ามนี้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสมัยของโจเซฟุส (ต้นถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1) ดังที่เห็นได้จากสงครามยิว (2.590 )และ Vita § 13 ดูเพิ่มเติมที่ Eric M. Meyersและอื่น ๆ ,การขุดค้นที่โบสถ์ยิวโบราณ Gush Ḥalav , American Schools of Oriental Research : Winona Lake 1990, p. 17 . ข้อห้ามในการใช้น้ำมันที่ผลิตโดยคนต่างชาติถูกยกเลิกในภายหลังโดย R. Judah HaNasi (ปลายศตวรรษที่ 2 CE) เปรียบเทียบ ลมุดของชาวบาบิโลน ( Avodah Zarah36a) ซึ่งเขียนไว้ว่า: "สำหรับน้ำมัน [มะกอก] [ผลิตโดยผู้ที่ไม่ใช่ชาวยิว] รับบียูดาห์และศาลของเขาได้ทำการลงคะแนนเสียงและอนุญาตให้ใช้น้ำมันนี้"
 76. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน ( Avodah Zarah 35b–36a)
 77. ^ บ่อยครั้ง คำว่า "คูทิม" (ตามตัวอักษร "สะมาเรีย") หมายถึงคนต่างชาติโดยทั่วไป
 78. ^ ลมุดของชาวบาบิโลน (ถือบวช 16b)
 79. ลมุดของชาวบาบิโลน (แชบแบท 17ข;อโวดาห์ ซาราห์ 36ข–37ก); เยรูซาเล็มทัลมุด (สะบาโต 9a–b)
0.037097930908203