พวกสะดูสี

From Wikipedia, the free encyclopedia
พวกสะดูสี
ชอบธรรม
ผู้นำทางประวัติศาสตร์
ก่อตั้งขึ้น167 ก่อนคริสตศักราช
ละลายค.ศ. 73
สำนักงานใหญ่กรุงเยรูซาเล็ม
อุดมการณ์
ศาสนาศาสนายูดายขนมผสมน้ำยา

พวกสะดูสี ( / ˈ s æ dj ə s z / ; ฮีบรู : צְדוּקִים , โรมันṢədūqīm ) เป็น นิกายทางสังคมและศาสนาของชาวยิวที่มีบทบาทในแคว้นยูเดียในช่วงสมัยพระวิหารที่สองตั้งแต่ศตวรรษที่สองก่อนคริสตศักราชจนถึงการล่มสลายของครั้งที่สอง วัดใน 70 CE พวกสะดูสีมักถูกเปรียบเทียบกับนิกายอื่นๆ ในยุคเดียวกัน รวมทั้งพวกฟาริสีและพวกเอ สเซน

โจเซฟุสซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปลายคริสตศักราชที่ 1 ได้เชื่อมโยงนิกายกับสังคมและเศรษฐกิจระดับสูงของสังคมจูเดียน [1]โดยรวมแล้ว พวกเขาได้บรรลุบทบาททางการเมือง สังคม และศาสนาที่หลากหลาย รวมทั้งการบำรุงรักษาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม กลุ่มนี้สูญพันธุ์ไประยะหนึ่งหลังจากการทำลายวิหารแห่งที่สองในคริสตศักราช 70

นิรุกติศาสตร์

ตามคำกล่าวของอับราฮัม ไก เกอร์ นิกายสะดูสีของศาสนายูดายได้ชื่อมาจากชื่อของพวกเขา (กรีก: Saddoukaioi; ฮีบรู : ṣāddūqim) จากศาโดกมหาปุโรหิตคนแรก ของอิสราเอลโบราณ ในสมัยของโซโลมอนที่รับใช้ในพระวิหารของโซโลมอน ผู้นำของนิกายถูกเสนอเป็นโคฮานิม (ปุโรหิต, " บุตรของศาโดก ", ลูกหลานของเอเลอาซาร์ , บุตรของอาโรน ) [2]ชื่อ Zadok เกี่ยวข้องกับรากศัพท์צָדַק , ṣāḏaq (พูดถูก เฉยๆ), [3]ซึ่งอาจบ่งบอกถึงฐานะอันสูงส่งในสังคมในช่วงแรกของการดำรงอยู่ [4]

งาน rabbinic Avot of Rabbi Natanบอกเล่าเรื่องราวของสาวกสองคนของAntigonus of Sokho (ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช), Zadok และ Boethus แอนติโกนัสได้สอนคติพจน์ที่ว่า "อย่าทำตัวเหมือนคนรับใช้ที่ปรนนิบัติเจ้านายของตนเพื่อเห็นแก่ค่าจ้าง แต่จงเป็นเหมือนผู้ที่รับใช้โดยไม่คิดว่าจะได้รับค่าจ้าง" [5] นักเรียนของเขาย้ำคติพจน์นี้กับนักเรียนของตน ในที่สุด ครูทั้งสองหรือลูกศิษย์ของพวกเขาก็เข้าใจสิ่งนี้เพื่อแสดงความเชื่อที่ว่าไม่มีทั้งชีวิตหลังความตายหรือการฟื้นคืนชีพของคนตายและก่อตั้งนิกายสะดูสีและนิกายโบทูเซียน พวกเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราโดยใช้ภาชนะเงินและทองเพราะพวกฟาริสี (ตามที่พวกเขาอ้าง)ดำเนินชีวิตอย่างยากลำบากบนโลกและยังไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นในโลกที่จะมาถึง [6]ดังนั้น ทั้งสองนิกายของ Sadducees และ Boethusians จึงถูกกล่าวถึงร่วมกันเสมอในแหล่งข้อมูลของ Rabbinic ในภายหลัง ไม่เพียง แต่มีความคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วย [7]การใช้ภาชนะทองและเงินอาจขัดแย้งกับสมาคมนักบวชสำหรับกลุ่มเหล่านี้ เนื่องจากนักบวชในเวลานั้นมักใช้ภาชนะหิน เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อ

โจเซฟุสกล่าวถึงในเอกสารโบราณของชาวยิวว่า "ยูดาสผู้หนึ่ง ชาวโกโลน จากเมืองหนึ่งชื่อกามาลา ซึ่งพาซัดดูกซึ่งเป็นฟาริสีไปด้วย มีความกระตือรือร้นที่จะชักจูงพวกเขาให้ก่อการจลาจล" [8] Paul L. Maierแนะนำว่านิกายดึงชื่อมาจาก Sadduc ที่ Josephus กล่าวถึง [9]

ประวัติ

สมัยวัดที่สอง

ช่วงพระวิหารที่สองคือช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างพระวิหารแห่งที่สองในกรุงเยรูซาเล็มในปี 516 ก่อนคริสตศักราช และการทำลายโดยชาวโรมันระหว่างการล้อมกรุงเยรูซาเล็ม (คริสตศักราช 70)

ตลอดช่วงเวลาของวิหารแห่งที่สอง เยรูซาเล็มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลายครั้ง การพิชิตโลกเมดิเตอร์เรเนียนของอเล็กซานเดอร์ทำให้การควบคุมเยรูซาเล็มของเปอร์เซียสิ้นสุดลง (539–334/333 ก่อนคริสตศักราช) และนำไปสู่ยุคขนมผสมน้ำยา ยุคขนมผสมน้ำยาซึ่งขยายจาก 334/333 ก่อนคริสตศักราชถึง 63 ก่อนคริสตศักราชเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันสำหรับการแพร่กระจายของอิทธิพล ขนมผสมน้ำยา

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี 323 ก่อนคริสตศักราช นายพลของพระองค์ได้แบ่งจักรวรรดิออกจากกัน และอีก 30 ปีข้างหน้าพวกเขาก็ต่อสู้เพื่อควบคุมจักรวรรดิ ยูเดียถูกควบคุมครั้งแรกโดยอียิปต์ปโตเลมี ( r.  301–200 ก่อนคริสตศักราช ) และต่อมาโดยSeleucidsของซีเรีย ( r.  200 – 167 BCE ) Antiochus IV Epiphanes แห่ง ซีเรียชาว Seleucid ทำลายความสงบสุขในแคว้นยูเดีย เมื่อเขาทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและบังคับให้ชาวยิวฝ่าฝืนโตราห์ กลุ่มกบฏที่โดดเด่นที่สุดคือMaccabeesซึ่งนำโดยMattathias the Hasmoneanและลูกชายของเขายูดาส แมคคาเบอุส . แม้ว่า Maccabees จะกบฏต่อ Seleucids ในปี 164 ก่อนคริสตศักราช แต่การปกครองของ Seleucid ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงไปอีก 20 ปี

การปกครอง Maccabean ( หรือที่รู้จักในชื่อ Hasmonean) ดำเนินไปจนถึง 63 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อนายพลปอมเปย์ แห่งโรมัน พิชิตกรุงเยรูซาเล็มณ จุดนั้น ยุคโรมันแห่งจูเดียเริ่มต้นขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสร้างจังหวัดโรมันจูเดียในปี ส.ศ. 6 และ (ดูซีเรียปาเลสตินา ) ขยายออกไป เข้าสู่ศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช – เกินจุดสิ้นสุดของยุควิหารที่สอง ในขณะที่ความร่วมมือระหว่างชาวโรมันและชาวยิวแข็งแกร่งที่สุดในรัชสมัยของเฮโรดและเฮโรด อากริปปา หลานชายของเขา ชาวโรมันได้ย้ายอำนาจออกจากมือของกษัตริย์ข้าราชบริพารและไปอยู่ในมือของผู้บริหารชาวโรมันเริ่มต้นด้วยการสำรวจสำมะโนครัวของ Quiriniusในคริสตศักราช 6 สงครามยิว-โรมันครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ส.ศ. 66 หลังจากความขัดแย้งไม่กี่ปี ชาวโรมันยึดกรุงเยรูซาเล็มและทำลายพระวิหาร ทำให้ยุคพระวิหารที่สองสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 70 [10]

บทบาทของวัด

ในช่วงสมัย Achaemenidพระวิหารได้กลายเป็นมากกว่าศูนย์กลางของการนมัสการในแคว้นยูเดีย หลังการบูรณะในปี 516 ก่อนคริสตศักราช วัดแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสังคม และนักบวชดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะผู้นำทางการนอกวิหาร [ ต้องการอ้างอิง ]กองกำลังประชาธิปไตยในยุคขนมผสมน้ำยาลดน้อยลงและเปลี่ยนจุดสนใจของศาสนายูดายให้ห่างจากวิหาร และในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ในช่วงเวลานี้เองที่ฐานะปุโรหิตระดับสูงของอิสราเอลซึ่งมักเรียกกันว่าพวกสะดูสี (แม้ว่าพวกสะดูสีจะไม่ใช่ปุโรหิตทุกคน) ก็มีชื่อเสียงในด้านการทุจริต คำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของวิหารแห่งที่สองและความเป็นผู้นำของ Sadducaic แพร่สะพัดอย่างเสรีในสังคมยูเดีย นิกายต่าง ๆ เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงรัชกาล Maccabean (ดูลัทธินิกายของชาวยิวด้านล่าง) [11]วิหารในกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นทางการของผู้นำทางการเมืองและการปกครองในอิสราเอลโบราณ แม้ว่าอำนาจของวิหารมักถูกโต้แย้งและโต้แย้งโดยกลุ่มนอก

หลังจากการทำลายวิหาร

หลังจากการทำลายวิหารแห่งเยรูซาเล็มในปี ส.ศ. 70 พวกสะดูสีปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิงสองสามฉบับในคัมภีร์ทัลมุดและในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์บางฉบับเท่านั้น [12]ในช่วงเริ่มต้นของKaraismผู้ติดตามของAnan ben Davidถูกเรียกว่า "Sadducees" และอ้างว่าอดีตนั้นมีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์จากยุคหลัง [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

แนวคิดของ Sadducee เกี่ยวกับการตายของวิญญาณสะท้อนให้เห็นโดยUriel Acostaซึ่งกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในงานเขียนของเขา

บทบาทของสะดูสี

ทางศาสนา

ความรับผิดชอบทางศาสนาของพวกสะดูสีรวมถึงการบำรุงรักษาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม สถานะทางสังคมที่สูงส่งของพวกเขาได้รับการเสริมด้วยความรับผิดชอบในฐานะปุโรหิตตามที่กำหนดไว้ในโตราห์ ปุโรหิตมีหน้าที่ถวายเครื่องบูชาในพระวิหาร ซึ่งเป็นวิธีการบูชาหลักในอิสราเอลสมัยโบราณ ซึ่งรวมถึงการเป็นประธานในพิธีบูชายัญในช่วงสามเทศกาลของการจาริกแสวงบุญไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ความเชื่อทางศาสนาและสถานะทางสังคมของพวกเขาได้รับการเสริมแรงร่วมกัน เนื่องจากฐานะปุโรหิตมักเป็นตัวแทนของชนชั้นสูงสุดในสังคมยูเดีย อย่างไรก็ตาม พวกสะดูสีและพวกปุโรหิตไม่ได้มีความหมายเหมือนกันโดยสิ้นเชิง โคเฮนเขียนว่า "ไม่ใช่ปุโรหิต มหาปุโรหิต และขุนนางทุกคนที่เป็นสะดูสี หลายคนเป็นฟาริสี และหลายคนไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใดเลย" [13]

การเมือง

พวกสะดูสีดูแลกิจการที่เป็นทางการของรัฐมากมาย [14]สมาชิกของพวกสะดูสี:

 • บริหารราชการแผ่นดินภายในประเทศ
 • เป็นตัวแทนของรัฐในระดับสากล
 • เข้าร่วมในสภาแซนเฮดรินและพบพวกฟาริสีที่นั่นบ่อยครั้ง
 • เก็บภาษี. สิ่งเหล่านี้ยังมาในรูปของบรรณาการระหว่างประเทศจากชาวยิวพลัดถิ่น
 • พร้อมและนำกองทัพ
 • ความสัมพันธ์ที่ได้รับการควบคุมกับจักรวรรดิโรมัน
 • ไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ภายในประเทศ

ความเชื่อ

ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อของพวกสะดูสีถูกจำกัดด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีงานเขียนของพวกเขาแม้แต่บรรทัดเดียวที่หลงเหลืออยู่ในยุคโบราณ เนื่องจากการทำลายกรุงเยรูซาเล็มและชนชั้นนำยูเดียส่วนใหญ่ในปี ส.ศ. 70 ดูเหมือนว่าจะทำลายพวกเขา งานเขียนที่ยังหลงเหลืออยู่เกี่ยวกับพวกสะดูสีมักมาจากแหล่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา โจเซฟุสเป็นคู่แข่งกับพวกฟาริสี บันทึกของคริสเตียนโดยทั่วไปไม่มีความเห็นอกเห็นใจ และประเพณีรับบี (สืบเชื้อสายมาจากพวกฟาริสี) ก็เป็นปฏิปักษ์เหมือนกัน [15]

ทั่วไป

พวกสะดูสีปฏิเสธคัมภีร์โทราห์ที่เสนอโดยพวกฟาริสี แต่พวกเขามองว่าคัมภีร์โตราห์ที่เขียนขึ้นเป็นแหล่งสิทธิอำนาจจากเบื้องบนแต่เพียงผู้เดียว [16]ข้อเขียนต่อมาของพวกฟาริสีวิพากษ์วิจารณ์ความเชื่อนี้ว่าความเชื่อนี้ทำให้อำนาจของพวกสะดูสีแข็งแกร่งขึ้น

ตามที่โยเซฟุสกล่าวไว้ ความเชื่อของพวกสะดูสีรวมถึง:

 • การปฏิเสธความคิดเรื่องโชคชะตาหรืออนาคตที่ถูกกำหนดล่วงหน้า
 • พระเจ้าไม่กระทำหรือแม้แต่คิดชั่ว
 • มนุษย์มีเจตจำนงเสรี "มนุษย์มีอิสระในการเลือกความดีหรือความชั่ว"
 • วิญญาณไม่ได้เป็นอมตะและไม่มีชีวิตหลังความตาย และไม่มีรางวัลหรือบทลงโทษหลังความตาย
 • เป็นคุณธรรมที่จะโต้เถียงกับครูปรัชญา [15] [17]

พวกสะดูสีไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพของคนตายแต่เชื่อ (ตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างของโจเซฟัส) ในแนวคิดดั้งเดิมของชาวยิวเรื่องเชโอลสำหรับผู้ที่เสียชีวิต [18]โจเซฟุสยังรวมถึงการอ้างว่าพวกสะดูสีหยาบคายเมื่อเทียบกับพวกฟาริสีที่รักและเห็นอกเห็นใจ แต่โดยทั่วไปถือว่าเป็นการดูหมิ่นนิกายมากกว่าที่จะตัดสินพวกสะดูสีอย่างเป็นกลางด้วยเงื่อนไขของพวกเขาเอง [15]ในทำนองเดียวกัน โยเซฟุสคุยโม้ว่าพวกสะดูสีมักถูกบังคับให้ถอยหากการตัดสินของพวกเขาขัดแย้งกับพวกฟาริสี ในขณะที่เขากล่าวว่าพวกฟาริสีเป็นที่นิยมในหมู่คนหมู่มาก [15]

พวกสะดูสีปรากฏตัวในข่าวประเสริฐ ของคริสเตียนเป็นครั้งคราว แต่ไม่มีรายละเอียดมากนัก โดยปกติแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายชื่อผู้ต่อต้านพระเยซู The Christian Act of the Apostlesมีข้อมูลเพิ่มเติม: [15]

 • พวกสะดูสีมีความเกี่ยวข้องกับพรรคของมหาปุโรหิตในยุคนั้น และดูเหมือนว่าจะมีสภาแซนเฮดรินเป็นส่วนใหญ่ หากไม่ใช่ทั้งหมด ( กามาลิเอลเป็นสมาชิกฟาริสี) [19]
 • พวกสะดูสีไม่เชื่อในการฟื้นคืนชีพ ในขณะที่พวกฟาริสีเชื่อ ในกิจการเปาโลแห่งทาร์ซัสเลือกจุดแบ่งนี้เพื่อพยายามได้รับการปกป้องจากพวกฟาริสี (ประมาณ ส.ศ. 59) [20]
 • พวกสะดูสีปฏิเสธความคิดเรื่องวิญญาณหรือทูตสวรรค์ในขณะที่พวกฟาริสียอมรับ [20]

การโต้เถียงกับพวกฟาริสี

 • ตามที่พวกสะดูสีกล่าวไว้ น้ำที่รั่วไหลกลายเป็นมลทินตามพิธีการเมื่อเทลงมา พวกฟาริสีปฏิเสธว่านี่เป็นเหตุผลที่เพียงพอสำหรับการไม่บริสุทธิ์ [21] ข้อพิพาท ของพวกฟาริสี-สะดูสีจำนวนมากเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความบริสุทธิ์ทางพิธีกรรม
 • ตามกฎหมายมรดกของชาวยิว ทรัพย์สินของชายที่เสียชีวิตจะได้รับมรดกจากลูกชาย แต่ถ้าชายคนนั้นมีลูกสาวคนเดียว ลูกสาวของเขาจะตกเป็นมรดกเมื่อเขาเสียชีวิต (กันดารวิถี 27:8) [22]อย่างไรก็ตาม พวกสะดูสีฝ่าฝืนประเพณีของชาวยิว เมื่อใดก็ตามที่แบ่งมรดกระหว่างญาติของผู้ตาย เช่น เมื่อผู้ตายไม่มีปัญหา ก็จะแสวงหาความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยไม่คำนึงถึงเพศ เพื่อที่ว่า ญาติสนิทของ ผู้เสียชีวิตและผู้ที่รับมรดกทรัพย์สินของเขา สมมุติว่าเป็นป้า ของเขา พวกสะดูสีจะพิสูจน์การปฏิบัติของพวกเขาโดยA fortioriการอนุมานจากหลักฐานเล็กน้อยไปจนถึงหลักฐานสำคัญโดยกล่าวว่า: "หากลูกสาวของลูกชายของลูกชายของเขาสามารถรับมรดกของเขาได้ (เช่นเมื่อพ่อของเธอไม่ทิ้งผู้ชายไว้) ก็ไม่สมควรที่ลูกสาวของเขาจะได้รับมรดกจากเขา?!" (คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระองค์มากกว่าเหลนของพระองค์) [23]รับบัน โยฮานัน เบน ซัคไคปฏิเสธข้อโต้แย้งของพวกเขา โดยบอกว่าเหตุผลเดียวที่ลูกสาวได้รับมอบอำนาจให้สืบทอดพ่อของเธอก็เพราะพ่อของเธอไม่ทิ้งเรื่องผู้ชาย อย่างไรก็ตาม บุตรสาวของผู้ชายที่มีบุตรชายไม่มีอำนาจที่จะรับมรดกของบิดา ยิ่งกว่านั้น ชายผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งไม่มีปัญหาใดๆ มักจะมีญาติห่างๆ ที่เป็นผู้ชาย ซึ่งสามารถมอบมรดกให้เขาได้ ในที่สุดพวกสะดูสีก็เห็นด้วยกับคำสอนของฟาริซาย การยืนยันของรับบัน โยฮานัน เบน ซัคไค และพวกฟาริสีเหนือพวกสะดูสี ก่อให้เกิดวันที่นี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติในม้วนหนังสือถือศีลอด [24] [25] [26]
 • พวกสะดูสีเรียกร้องให้นายชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากทาสของเขา พวกฟาริสีไม่ได้กำหนดข้อผูกมัดดังกล่าว โดยมองว่าทาสอาจจงใจสร้างความเสียหายเพื่อให้เห็นว่าภาระนั้นตกอยู่กับนายของตน [21]
 • พวกฟาริสีตั้งแง่ว่าพยานเท็จควรถูกประหารหากคำตัดสินออกมาตามคำให้การของพวกเขา—แม้ว่าจะยังไม่ได้ดำเนินการจริงก็ตาม พวกสะดูสีแย้งว่าพยานเท็จควรถูกประหารชีวิตก็ต่อเมื่อมีโทษประหารชีวิตกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเท็จแล้วเท่านั้น [27]

วรรณกรรมแรบบินิกาในยุคต่อมามีมุมมองที่ไม่ชัดเจนต่อทั้งกลุ่มสะดูสีและ กลุ่ม โบทูเซียน ไม่เพียงเพราะพวกเขารับรู้วิธีการที่ปราศจากความกังวลในการรักษากฎ โตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ กฎหมายโท ราห์ปากเปล่าเท่านั้น [28] [ ต้องการการยืนยัน ] ไมโมนิเดสมองว่าพวกสะดูสีปฏิเสธคัมภีร์โทราห์แบบปากเปล่าเป็นข้ออ้างในการตีความโทราห์ที่เขียนขึ้นในลักษณะผ่อนปรนและสะดวกเป็นการส่วนตัว [29]ที่อื่น เขาอธิบายพวกสะดูสีว่า "ทำร้ายอิสราเอลและทำให้ชาติหลงไปจากการติดตามพระเจ้า" [30]

นิกายยิว

พวกฟาริสีและพวกสะดูสีมาล่อลวงพระเยซูโดยJames Tissot ( พิพิธภัณฑ์ Brooklyn )

ชุมชนชาวยิวในยุคพระวิหารที่สองมักถูกกำหนดโดยคุณลักษณะของนิกายและการแยกส่วน ในสมัยโบราณ โยเซฟุสให้บริบท แก่พวกสะดูสีซึ่งตรงข้ามกับพวกฟาริสีและพวกเอสเซน นอกจากนี้ พวกสะดูสียังมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการเคลื่อนไหวของพระเยซูที่เติบโตขึ้น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นศาสนาคริสต์ กลุ่มคนเหล่านี้มีความแตกต่างทางความเชื่อ สถานะทางสังคม และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ แม้ว่าพวกสะดูสีจะไม่ได้สร้างงานหลักด้วยตนเอง แต่คุณลักษณะของพวกเขาสามารถได้มาจากตำราอื่นๆ ร่วมสมัย รวมทั้งพันธสัญญาใหม่ ม้วนหนังสือ ทะเลเดดซีและต่อมาคือมิชนาห์และทัลมุด. โดยรวมแล้ว พวกสะดูสีเป็นตัวแทนของชนชั้นสูง ผู้มั่งคั่ง และชนชั้นนำดั้งเดิมในลำดับชั้น

การต่อต้าน Essenes

ม้วนหนังสือทะเลเดดซีซึ่งมักมีสาเหตุมาจากชาวเอสเซน ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งทางอุดมการณ์และตำแหน่งทางสังคมระหว่างชาวเอสเซนและชาวสะดูสี ในความเป็นจริง นักวิชาการบางคนแนะนำว่า Essenes มีต้นกำเนิดมาจากนิกายของZadokiteซึ่งจะบ่งบอกว่ากลุ่มนี้มีนักบวช และด้วยเหตุนี้จึงมีต้นกำเนิดจาก Sadducaic ในม้วนหนังสือเดดซี มักเรียกพวกสะดูสีว่ามนัสเสห์ ม้วนหนังสือเสนอว่าพวกสะดูสี (มนัสเสห์) และพวกฟาริสี (เอฟราอิม) กลายเป็นชุมชนทางศาสนาที่แตกต่างจากพวกเอสเซน ซึ่งเป็นยูดาห์ที่แท้จริง การปะทะกันระหว่างชาวเอสเซนและชาวสะดูสีมีภาพในPesher on Nahumซึ่งกล่าวว่า "พวกเขา [มนัสเสห์] เป็นคนชั่วร้าย ... ซึ่งการปกครองเหนืออิสราเอลจะถูกโค่นลง ... ภรรยาของเขา ลูก ๆ ของเขาและทารกของเขาจะต้องตกเป็นเชลย นักรบและผู้มีเกียรติของเขา [จะพินาศ] ด้วยดาบ" [31]การอ้างอิงถึงพวกสะดูสีในฐานะผู้ปกครองเหนืออิสราเอลยืนยันสถานะของชนชั้นสูงของพวกเขาซึ่งตรงข้ามกับกลุ่ม Essenes ที่อยู่นอกกลุ่ม นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าชาวเอสเซเนสท้าทายความถูกต้องของการปกครองของพวกสะดูสี โดยกล่าวโทษการล่มสลายของอิสราเอลโบราณและการปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากความอยุติธรรมของพวกเขา Dead Sea Scrolls ระบุว่าชนชั้นสูงของ Sadducaic คือผู้ที่ละเมิดพันธสัญญากับพระเจ้าในการปกครองรัฐยูดานของพวกเขา และด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นเป้าหมายของการล้างแค้นจากสวรรค์

การต่อต้านคริสตจักรในยุคแรก

พันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะหนังสือของมาระโกและมัทธิวอธิบายเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่บ่งบอกถึงความเป็นปรปักษ์ระหว่างพระเยซูกับสถาบัน Sadducaic บทหนึ่งในมาระโก 12และมัทธิว 22เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างพระเยซูกับสะดูสีที่ท้าทายการฟื้นคืนชีพของคนตายโดยถามว่าใครคือสามีของหญิงที่ฟื้นคืนชีวิตซึ่งเคยแต่งงานกับพี่น้องทั้งเจ็ดคนเมื่อถึงจุดหนึ่ง พระเยซูตรัสตอบโดยตรัสว่าผู้ที่ฟื้นคืนชีวิต "ไม่แต่งงานหรือยกให้เป็นสามีภรรยากัน แต่เป็นเหมือนทูตสวรรค์" นอกจากนี้เขายังดูถูกพวกเขาด้วยเงื่อนไขของพวกเขาเองว่าไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า น่าจะเป็นการอ้างว่าแม้ว่าพวกสะดูสีจะยืนกรานในกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่พระเยซูถือว่าพวกเขาเข้าใจผิด [32] [33]

มัทธิวบันทึกว่ายอห์นผู้ถวายบัพติศมาเรียกทั้งพวกฟาริสีและสะดูสีว่า "ฝูงงูพิษ" [34]

การต่อต้านพวกฟาริสี

โจเซฟุส ผู้เขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางที่สุดของยุคพระวิหารที่สอง ได้ให้เรื่องราวอันยาวนานเกี่ยวกับการแบ่งแยกนิกาย ของชาวยิวทั้งในสงครามของชาวยิวและโบราณวัตถุของชาวยิว ในสมัยโบราณเขาอธิบายว่า "พวกฟาริสีได้มอบการปฏิบัติมากมายแก่ผู้คนโดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษของพวกเขา ซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในกฎของโมเสส และด้วยเหตุนี้พวกสะดูสีจึงปฏิเสธพวกเขาและกล่าวว่าเราจะต้อง ถือว่าการถือปฏิบัตินั้นเป็นข้อบังคับซึ่งเขียนไว้ในลายลักษณ์อักษร แต่อย่าถือเอาสิ่งที่ได้มาจากประเพณีบรรพบุรุษของเรา" [16]พวกสะดูสีปฏิเสธการใช้ Oral Torah ของพวกฟาริซายเพื่อบังคับให้พวกเขาอ้างอำนาจโดยอ้างถึง Torah ที่เขียนขึ้นว่าเป็นการแสดงความเป็นพระเจ้าเพียงอย่างเดียว

พวกแรบไบ ซึ่งตามธรรมเนียมมอง ว่าเป็นลูกหลานของพวกฟาริสี อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสองนิกายในมิชนาห์ ยาดาอิม มิชนาห์อธิบายว่าพวกสะดูสีกล่าวว่า "เช่นเดียวกัน เกี่ยวกับพระคัมภีร์บริสุทธิ์ มลทินของพวกเขาก็เป็นไปตามความรัก (ของเรา) ที่มีต่อพวกเขา แต่หนังสือของโฮเมอร์ซึ่งไม่เป็นที่รัก อย่าทำให้มือเป็นมลทิน" [35]ข้อความจากหนังสือกิจการชี้ให้เห็นว่าทั้งพวกฟาริสีและพวกสะดูสีร่วมมือกันในศาลซันเฮดรินซึ่งเป็นศาลสูงของชาวยิว [20]

การเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบอย่างหลวม ๆ เกี่ยวกับอุดมการณ์ของนิกายยิวในยุคหลังวิหารฮัสโมเนียนที่สอง: [36]

พวกฟาริสี พวกสะดูสี เอสเซเนส
อิสระ ส่วนใหญ่ ใช่ เลขที่
ชีวิตหลังความตาย คืนชีพ เลขที่ จิตวิญญาณ
โตราห์ปากเปล่า ใช่ เลขที่ อรรถกถาที่ได้รับแรงบันดาลใจ
ขนมผสมน้ำยา เลือก สำหรับ ขัดต่อ
การตีความ การตีความทางวิชาการที่ซับซ้อน นักอักษรศาสตร์ อรรถกถาที่ได้รับแรงบันดาลใจ

อ้างอิง

 1. ^ "โบราณวัตถุของชาวยิว 13.298 " เลกซุนเดรี...ในขณะที่พวกสะดูสีไม่สามารถเกลี้ยกล่อมใครได้นอกจากคนร่ำรวย และไม่มีประชาชนที่หลงใหลในตัวพวกเขา แต่พวกฟาริสีมีมวลชนอยู่เคียงข้างพวกเขา
 2. อับราฮัม ไกเกอร์, Urschrift , หน้า 20–
 3. ^ ศาโดก
 4. นิวแมน, พี. 76
 5. ^ ปิร์เคอาวอต 1:3
 6. ^ อ้างจาก รับบี นาทาน 5:2
 7. ^  บทความนี้รวมข้อความจากสิ่งพิมพ์ที่เป็นสาธารณสมบัตินักร้อง, อิสิดอร์ ; et al., eds. (พ.ศ.2444–2449). "พวกสะดูสี" . สารานุกรมยิว . นิวยอร์ก: ฟังค์ แอนด์ แวกนัลส์
 8. ^ โจเซฟัเอเจ แปลโดยวิสตัน, วิลเลียม . 18.1.1..
 9. โจเซฟัส, ฟลาวิอุส (1999). ผลงานชิ้นใหม่ของโจเซฟัเครเกลวิชาการ. หน้า 587. ไอเอสบีเอ็น 978-0-82542924-8.
 10. โคเฮน, 1–5, 15–16
 11. โคเฮน, 153–154
 12. ดูที่: Philippe Bobichon, "Jewishทางศาสนาและ 'sects' ของชาวยิวในงานของ Justin Martyr", Revue des Études Augustiniennes 48/1 (2002), pp. 3-22 (ออนไลน์ )
 13. ^ โคเฮน พี 155
 14. เวลเฮาเซน, พี. 45
 15. อรรถa bc d อี Grabbe, Lester L. (2020) . ประวัติของชาวยิวและศาสนายูดายในยุคพระวิหารที่สอง: การจลาจลของ Maccabean, กฎของ Hasmonaean และ Herod the Great (174–4 ก่อนคริสตศักราช ) ห้องสมุดวัดที่สองศึกษา ฉบับ 95. ทีแอนด์ที คลาร์ก. หน้า 137–143 ไอเอสบีเอ็น 978-0-5676-9294-8.
 16. อรรถเป็น โจเซฟัโบราณวัตถุของชาวยิว 13.10.6..
 17. ^ โจเซฟัส (2509) สงครามยิว . แปลโดย แธกเกอร์เรย์, เฮนรี เซนต์ จอห์น เคมบริดจ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 2.162.
  โจเซฟัส, ไททัส ฟลาวิอุส. โบราณวัตถุของชาวยิว 18 §1.2 .
 18. แมนสัน, ไต้หวัน: Sadducee and Pharisee - The Origin and Significance of the Names John Rylands Library, p. 154.
 19. ^ กิจการ 4:1 ; กิจการ 5:17
 20. อรรถเอ บี ซี กิจการ 23:6–9
 21. ^ a b มิชนาห์ ยาดาอิม 4:7
 22. ^ อาฤธโม 27:8
 23. ^ เยรูซาเล็มทัลมุด (บาบาบาทรา 21b)
 24. Rashbamในคัมภีร์ลมุดของชาวบาบิโลน ( Baba Bathra 115b–116a); เยรูซาเล็มทัลมุด (บาบาบาทรา 8:1 [21b–22ก])
 25. เซกัลแห่งคราคูฟ, อัฟราฮัม, เอ็ด (พ.ศ. 2400). Megillat Taanit (ในภาษาฮีบรู) คราคูฟ (?): เฮ็ด หน้า 14-16 . OCLC 233298491 . 
 26. ^ Derenbourg, J. (1970). The Oracle of the Land of Israel: Chronicles of the Country from the Cyrus to Hadrian, based on the Sages of the Mishnah and the Talmud (ในภาษาฮีบรู) ฉบับ 1–2. แปลโดย Menahem Mendel Braunstein เยรูซาเล็ม: เคเดม หน้า 115–117. OCLC 233219980 . 
 27. ^ มิชนาห์ มาโกต 1.6
 28. ^ สีฟรีถึงเฉลยธรรมบัญญัติหน้า 233 (ฉบับโตราห์ Ve'Hamitzvah)
 29. ไมโมนิเดส, คำอธิบายถึง Pirkei Avot , 1:3
 30. มิชเนห์ โทราห์ , ฮิลโชท อาโวดาห์ ซาราห์ 10:2
 31. Pesher on Nahum in Eshol, 40
 32. ^ มาระโก 12:18–27 ; มัทธิว 22:23–33
 33. Pulpit Commentary ใน Matthew 22 , ดูเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2017; อรรถกถา New Oxford Annotated Bible
 34. ^ มัทธิว 3:7
 35. ^ มิชนาห์ ยาดาอิม 4:6–8
 36. ^ "ฟาริสี สะ ดูสี และเอสเซน" www.jewishvirtuallibrary.org _ สืบค้นเมื่อ2022-04-12

ประถมศึกษา

 • คูแกน, ไมเคิล, เอ็ด. (2550). New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha สหรัฐอเมริกา: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ไอเอสบีเอ็น 978-0-19-528882-7.
 • ฟลาวิอุส, ไททัส โจเซฟุส (1998). เทนนีย์, เมอร์ริล (เอ็ด). ทำงานให้เสร็จ . ข้อมูลอ้างอิงของเนลสัน ไอเอสบีเอ็น 978-0-7852-1427-4.
 • แวร์เมส, เกซ่า, เอ็ด. (2547). Dead Sea Scrolls ฉบับสมบูรณ์เป็นภาษาอังกฤษ Harmondsworth, ENG: นกเพนกวิน. ไอเอสบีเอ็น 978-0-14-044952-5.

รอง

ลิงค์ภายนอก