แนวโรแมนติก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
Eugène Delacroix , Death of Sardanapalus , 1827 นำเรื่องตะวันออกมาจากบทละครของLord Byron
Philipp Otto Runge , ตอนเช้า , 1808

แนวจินตนิยม (หรือที่รู้จักในชื่อยุคโรแมนติก ) เป็นขบวนการทางศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี และทางปัญญาที่มีต้นกำเนิดในยุโรปจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 และในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่จุดสูงสุดในช่วงเวลาโดยประมาณระหว่างปี ค.ศ. 1800 ถึง พ.ศ. 2393 มีลักษณะเฉพาะโดยเน้นที่อารมณ์และปัจเจกนิยมตลอดจนการยกย่องในอดีตและธรรมชาติทั้งหมด โดยเลือกยุคกลางมากกว่าคลาสสิก มันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับการปฏิวัติอุตสาหกรรม , [1]ขุนนางบรรทัดฐานทางสังคมและการเมืองของยุคแห่งการตรัสรู้และการหาเหตุผลเข้าข้างทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติทุกองค์ประกอบของความทันสมัย[2]มันเป็นตัวเป็นตนมากที่สุดในทัศนศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม แต่มีผลกระทบสำคัญในประวัติศาสตร์ , [3]การศึกษา[4] หมากรุก , สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ [5] มันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและซับซ้อนเกี่ยวกับการเมืองด้วยการเป็นนักคิดที่โรแมนติกที่มีอิทธิพลต่อเสรีนิยม , รุนแรง , อนุรักษ์และชาตินิยม [6]

การเคลื่อนไหวเน้นอารมณ์ที่รุนแรงในฐานะแหล่งที่มาของประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์ที่แท้จริง โดยเน้นใหม่ไปที่อารมณ์ เช่น ความกลัว ความสยดสยอง และความหวาดกลัว และความกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการเผชิญหน้ากับหมวดหมู่ความงามใหม่ของความประเสริฐและความงามของธรรมชาติ[7] [8]มันยกระดับศิลปะพื้นบ้านและประเพณีโบราณให้เป็นสิ่งที่สูงส่ง แต่ยังมีความเป็นธรรมชาติเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ (เช่นเดียวกับในละครเพลงอย่างกะทันหัน) ตรงกันข้ามกับRationalismและClassicism of the Enlightenmentแนวจินตนิยมฟื้นยุคกลาง[9]และองค์ประกอบของศิลปะและการเล่าเรื่องที่มองว่าเป็นยุคกลางอย่างแท้จริงในความพยายามที่จะหลบหนีการเติบโตของประชากร การแผ่ขยายในเมืองในช่วงต้นและอุตสาหกรรม .

แม้ว่าขบวนการจะมีรากฐานมาจากขบวนการSturm und Drang ของเยอรมันซึ่งชอบสัญชาตญาณและอารมณ์มากกว่าเหตุผลนิยมของการตรัสรู้[10]เหตุการณ์และอุดมการณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสก็เป็นปัจจัยใกล้เคียงเช่นกัน เนื่องจากชาวโรแมนติกในยุคแรกจำนวนมากเป็นการปฏิวัติทางวัฒนธรรมและ เห็นด้วยกับการปฏิวัติ[11]แนวจินตนิยมให้คุณค่าสูงแก่ความสำเร็จของนักปัจเจกบุคคลและศิลปิน "ผู้กล้าหาญ" ซึ่งตัวอย่าง รักษาไว้ จะยกระดับคุณภาพของสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมจินตนาการของแต่ละบุคคลในฐานะผู้มีอำนาจที่สำคัญที่อนุญาตให้มีอิสระจากแนวคิดคลาสสิกของรูปแบบในงานศิลปะ มีการไล่เบี้ยอย่างแข็งแกร่งต่อความหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติZeitgeistในการเป็นตัวแทนของความคิด ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 ความสมจริงได้รับการเสนอให้เป็นขั้วตรงข้ามกับแนวจินตนิยม [12]ความเสื่อมถอยของลัทธิจินตนิยมในช่วงเวลานี้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการหลายอย่าง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง [13]

นิยามแนวโรแมนติก

ลักษณะพื้นฐาน

ธรรมชาติของแนวจินตนิยมอาจเข้าถึงได้จากความสำคัญเบื้องต้นของการแสดงความรู้สึกของศิลปินอย่างอิสระ ความสำคัญของความโรแมนติกที่มีต่ออารมณ์นั้นถูกสรุปไว้ในคำพูดของจิตรกรชาวเยอรมันชื่อแคสปาร์ เดวิด ฟรีดริช "ความรู้สึกของศิลปินคือกฎของเขา" [14]สำหรับวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธกวีนิพนธ์ควรเริ่มต้นในฐานะ "ความรู้สึกที่เปี่ยมล้นโดยธรรมชาติ" ซึ่งกวีนั้น "ระลึกถึง [s] ในความสงบ" ทำให้เกิดอารมณ์ใหม่แต่สอดคล้องกันที่กวีสามารถหล่อหลอมให้กลายเป็นงานศิลปะได้[15]

เพื่อแสดงความรู้สึกเหล่านี้ ถือว่าเนื้อหาของงานศิลปะต้องมาจากจินตนาการของศิลปิน โดยมีการแทรกแซงน้อยที่สุดจากกฎ "เทียม" ที่กำหนดว่างานควรประกอบด้วยอะไรซามูเอล เทย์เลอร์ โคเลอริดจ์และคนอื่นๆ เชื่อว่ามีกฎธรรมชาติที่จินตนาการได้—อย่างน้อยก็คือศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี—จะติดตามแรงบันดาลใจทางศิลปะโดยไม่รู้ตัวหากปล่อยไว้ตามลำพัง[16]เช่นเดียวกับกฎอิทธิพลของรุ่นจากงานอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการจินตนาการของผู้สร้างเพื่อให้ความคิดริเริ่มมีความสำคัญ แนวความคิดของอัจฉริยะหรือศิลปินที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นี้จากความว่างเปล่าเป็นกุญแจสำคัญในการยวนใจและการดัดแปลงเป็นบาปที่เลวร้ายที่สุด [17] [18] [19]ความคิดนี้มักถูกเรียกว่า "ความคิดริเริ่มที่โรแมนติก" [20]นักแปลและโดดเด่นโรแมนติกสิงหาคมวิลเฮล์ Schlegelที่ถกเถียงกันอยู่ในเขาบรรยายเกี่ยวกับนาฏศิลป์และวรรณกรรมว่าอำนาจเป็นปรากฎการณ์ส่วนใหญ่ของธรรมชาติของมนุษย์คือความสามารถในการแบ่งและลงตัวเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [21]

ไม่จำเป็นสำหรับแนวจินตนิยม แต่แพร่หลายจนเป็นบรรทัดฐาน เป็นความเชื่อและความสนใจอย่างแรงกล้าในความสำคัญของธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลกระทบของธรรมชาติที่มีต่อศิลปินเมื่อเขาถูกรายล้อมไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่คนเดียว ตรงกันข้ามกับศิลปะทางสังคมโดยทั่วไปของการตรัสรู้คนโรแมนติกไม่ไว้วางใจโลกมนุษย์ และมักจะเชื่อว่าการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาตินั้นดีต่อสุขภาพจิตใจและศีลธรรม ศิลปะโรแมนติกกล่าวถึงผู้ชมด้วยสิ่งที่ตั้งใจให้เป็นเสียงส่วนตัวของศิลปิน ดังนั้น ในวรรณคดี "กวีนิพนธ์โรแมนติกมากมายจึงเชื้อเชิญให้ผู้อ่านระบุตัวเอกด้วยตัวกวีเอง" [22]

ตามคำกล่าวของอิสยาห์ เบอร์ลินลัทธิจินตนิยมเป็นตัวเป็นตน "วิญญาณใหม่และกระสับกระส่าย การแสวงหาอย่างรุนแรงที่จะระเบิดผ่านรูปแบบเก่าและตะคริว ความหมกมุ่นอยู่กับสภาวะภายในของจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความปรารถนาที่จะไม่มีขอบเขตและไม่สามารถกำหนดได้ สำหรับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด ความพยายามที่จะกลับไปยังแหล่งแห่งชีวิตที่ถูกลืม ความพยายามอย่างเร่าร้อนในการยืนยันตนเองทั้งรายบุคคลและส่วนรวม การค้นหาวิธีการแสดงความปรารถนาที่ไม่อาจเอื้อมถึงสำหรับเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้" [23]

นิรุกติศาสตร์

กลุ่มคำที่มีรากศัพท์ว่า "โรมัน" ในภาษายุโรปต่างๆ เช่น "โรมานซ์" และ "โรมาเนสก์" มีประวัติที่ซับซ้อน ในศตวรรษที่ 18 ภาษายุโรป โดยเฉพาะภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส และรัสเซีย ได้ใช้คำว่า "โรมัน" ในความหมายของคำว่า " นวนิยาย " ในภาษาอังกฤษซึ่งก็คืองานวรรณกรรมแนวเล่าเรื่องที่เป็นที่นิยม[24]การใช้งานนี้ได้มาจากคำว่า"โรแมนติกภาษา"ซึ่งเรียกว่าพื้นถิ่น (หรือเป็นที่นิยม) ภาษาในทางตรงกันข้ามกับที่เป็นทางการภาษาละติน [24]นวนิยายดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ " ความกล้าหาญของอัศวิน " เรื่องราวของการผจญภัย ความจงรักภักดี และเกียรติยศ[25]

ผู้ก่อตั้งของยวนใจนักวิจารณ์สิงหาคมวิลเฮล์ Schlegelและฟรีดริช Schlegelเริ่มที่จะพูดถึงromantische Poesie ( "บทกวีโรแมนติก") ในยุค 1790 ที่ตัดกันกับ "คลาสสิก" แต่ในแง่ของจิตวิญญาณมากกว่าเพียงเดท ฟรีดริช ชเลเกลเขียนในเรียงความ 1800 Gespräch über die Poesie ("Dialogue on Poetry" ที่เขียนในปี 1800 ): "ฉันแสวงหาและพบความโรแมนติกท่ามกลางคนสมัยใหม่ ในเชคสเปียร์ ในเซร์บันเตส ในกวีนิพนธ์อิตาลี ในยุคของความกล้าหาญ ความรัก และนิทาน ซึ่งเป็นที่มาของปรากฏการณ์และคำนั้นเอง” [26] [27]

ความรู้สึกสมัยใหม่ของคำนี้แพร่หลายมากขึ้นในฝรั่งเศสโดยการใช้คำนี้โดยGermaine de StaëlในคำDe l'Allemagne (1813) ของเธอ ซึ่งเล่าถึงการเดินทางของเธอในเยอรมนี[28]ในอังกฤษ Wordsworth เขียนคำนำในบทกวีของเขาในปี ค.ศ. 1815 เรื่อง "พิณแสนโรแมนติก" และ "พิณคลาสสิก" [28]แต่ในปี พ.ศ. 2363 ไบรอนยังคงเขียนได้ บางทีอาจดูไม่สุภาพเล็กน้อย "ฉันเข้าใจแล้วว่าในเยอรมนี เช่นเดียวกับในอิตาลี มีการดิ้นรนอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า 'คลาสสิก' และ 'โรแมนติก' ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ไม่ได้เป็นการแบ่งประเภทในอังกฤษ อย่างน้อยก็ตอนที่ฉันเลิกใช้เมื่อสี่หรือห้าปีที่แล้ว" (29)มันเป็นเพียงจากยุค 1820 ที่แนวโรแมนติกรู้จักตัวเองด้วยชื่อของมันอย่างแน่นอนและในปี พ.ศ. 2367Académie françaiseใช้ขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการออกพระราชกฤษฎีกาประณามมันในวรรณคดี [30]

ช่วงเวลา

ช่วงเวลาที่มักเรียกว่าโรแมนติกนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและสื่อศิลปะหรือพื้นที่ทางความคิดที่แตกต่างกันMargaret Drabbleอธิบายไว้ในวรรณคดีว่าเกิดขึ้น "ประมาณระหว่างปีพ. ศ. 2313 ถึง พ.ศ. 2391" [31]และจะพบวันที่เร็วกว่าปี พ.ศ. 2313 เพียงเล็กน้อย ในวรรณคดีอังกฤษMH Abramsวางไว้ระหว่างปี 1789 หรือ 1798 ซึ่งเป็นมุมมองทั่วไป และประมาณปี 1830 อาจช้ากว่านักวิจารณ์คนอื่นๆ เล็กน้อย[32]คนอื่น ๆ เสนอ 1780–1830 [33]ในสาขาอื่น ๆ และประเทศอื่น ๆ ช่วงเวลาที่เรียกว่าโรแมนติกอาจแตกต่างกันมากแนวเพลงโรแมนติกตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปถือว่าหยุดเป็นพลังทางศิลปะที่สำคัญในช่วงปลายปี 1910 แต่ในการขยายเพลงสี่เพลงสุดท้ายของRichard Strauss ได้รับการอธิบายอย่างมีสไตล์ว่า "Late Romantic" และแต่งขึ้นในปี 1946–48 [34]อย่างไรก็ตาม ในสาขาส่วนใหญ่ ยุคโรแมนติกจะสิ้นสุดประมาณปี 1850 หรือก่อนหน้านั้น

ช่วงต้นของยุคโรแมนติกเป็นช่วงเวลาแห่งสงคราม โดยการปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789–1799) ตามด้วยสงครามนโปเลียนจนถึงปี ค.ศ. 1815 สงครามเหล่านี้พร้อมกับความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมที่ดำเนินไปพร้อมกับพวกเขา เป็นเบื้องหลัง เพื่อความโรแมนติก[35]รุ่นสำคัญของ French Romantics ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1795 ถึง ค.ศ. 1805 มีAlfred de Vignyหนึ่งในจำนวนของพวกเขากล่าวว่า "ตั้งครรภ์ระหว่างการต่อสู้ เข้าเรียนที่โรงเรียนเพื่อตีกลอง" [36]อ้างอิงจากสJacques Barzunมีศิลปินแนวโรแมนติกสามชั่วอายุคน ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1790 และ 1800 ครั้งที่สองในปี 1820 และครั้งที่สามในศตวรรษต่อมา[37]

บริบทและสถานที่ในประวัติศาสตร์

ลักษณะเฉพาะที่แม่นยำยิ่งขึ้นและคำจำกัดความเฉพาะของแนวจินตนิยมเป็นหัวข้อของการอภิปรายในสาขาประวัติศาสตร์ทางปัญญาและประวัติศาสตร์วรรณกรรมตลอดศตวรรษที่ 20 โดยไม่มีฉันทามติเกิดขึ้นมากมาย ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการตรัสรู้ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อต้านยุคแห่งการตรัสรู้นั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในทุนปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ในช่วงแรก ๆ ของช่วงเวลานั้นมีความสำคัญอย่างชัดเจน แต่มีความแปรปรวนสูงขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์และปฏิกิริยาของแต่ละบุคคล แนวโรแมนติกส่วนใหญ่สามารถพูดได้ว่ามีความก้าวหน้าในวงกว้างในมุมมองของพวกเขา แต่คนจำนวนมากมักมีหรือพัฒนามุมมองแบบอนุรักษ์นิยมที่หลากหลาย[38]และลัทธิชาตินิยมในหลายประเทศมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแนวจินตนิยมดังที่กล่าวถึงในรายละเอียดด้านล่าง

ในปรัชญาและประวัติศาสตร์ของความคิด อิสยาห์ เบอร์ลินมองว่าลัทธิจินตนิยมเป็นการทำลายประเพณีตะวันตกแบบคลาสสิกของความมีเหตุมีผลและแนวคิดเรื่องความสมบูรณ์ทางศีลธรรมและค่านิยมที่ตกลงกันมานานนับศตวรรษ ซึ่งนำไปสู่ ​​"บางอย่างที่เหมือนกับการละลายของแนวคิดเรื่องวัตถุประสงค์ ความจริง", [39]และด้วยเหตุนี้จึงไม่เพียงแต่สำหรับลัทธิชาตินิยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลัทธิฟาสซิสต์และลัทธิเผด็จการด้วยการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น[40]สำหรับแนวโรแมนติก เบอร์ลินกล่าวว่า

ในขอบเขตของจริยธรรม การเมือง สุนทรียศาสตร์ มันคือความถูกต้องและความจริงใจของการแสวงหาเป้าหมายภายในที่มีความสำคัญ สิ่งนี้ใช้อย่างเท่าเทียมกันกับบุคคลและกลุ่ม—รัฐ ชาติ ขบวนการ สิ่งนี้ชัดเจนที่สุดในสุนทรียศาสตร์ของแนวโรแมนติกที่แนวคิดของแบบจำลองนิรันดร์วิสัยทัศน์ของความงามในอุดมคติอย่างสงบซึ่งศิลปินพยายามที่จะถ่ายทอดบนผืนผ้าใบหรือในเสียงที่ไม่สมบูรณ์ถูกแทนที่ด้วยความเชื่อที่หลงใหลในเสรีภาพทางจิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล จิตรกร กวี นักแต่งเพลง ไม่ได้ถือเอากระจกสะท้อนธรรมชาติ แต่อย่างใดในอุดมคติ แต่เป็นผู้ประดิษฐ์ พวกเขาไม่ได้เลียนแบบ (หลักคำสอนของการล้อเลียน) แต่สร้างไม่เพียงแต่วิธีการแต่เป้าหมายที่พวกเขาไล่ตาม; เป้าหมายเหล่านี้แสดงถึงการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ภายในอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเอง เพื่อกันไว้ซึ่งการตอบสนองความต้องการของ "ภายนอก" บางอย่างเสียง—คริสตจักร, รัฐ, ความคิดเห็นสาธารณะ, เพื่อนในครอบครัว, ผู้ชี้ขาดรสนิยม—เป็นการกระทำของการทรยศต่อสิ่งที่ทำให้พวกเขาดำรงอยู่ได้โดยลำพังสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในทุกแง่มุม[41]

John William Waterhouse , The Lady of Shalott , 1888, หลังจากบทกวีของTennyson ; เหมือนภาพเขียนวิคตอเรียนหลายเรื่องโรแมนติกแต่ไม่โรแมนติก

อาร์เธอร์ เลิฟจอยพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการกำหนดแนวจินตนิยมในบทความเรื่อง "On The Discrimination of Romanticisms" ในบทความของเขาในHistory of Ideas (1948); นักวิชาการบางคนเห็นยวนใจเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นหลักกับปัจจุบันบางอย่างเช่นโรเบิร์ตฮิวจ์ดูในช่วงเวลาของการสถาปนาความทันสมัย , [42]และบางอย่างเช่นChateaubriand , Novalisและซามูเอลเทย์เลอร์โคลริดจ์เห็นว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีของความต้านทานต่อการตรัสรู้ rationalism —a "Counter-Enlightenment"— [43] [44]มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวโรแมนติกของเยอรมัน. คำจำกัดความก่อนหน้านี้มาจากCharles Baudelaire : "แนวโรแมนติกไม่ได้ตั้งอยู่อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเลือกหัวข้อหรือความจริงที่แน่นอน แต่ในทางของความรู้สึก" [45]

การสิ้นสุดของยุคโรแมนติกมีให้เห็นในบางพื้นที่ด้วยรูปแบบใหม่ของความสมจริงซึ่งส่งผลต่อวรรณกรรม โดยเฉพาะนวนิยายและละคร ภาพวาด และแม้แต่ดนตรี ผ่านทางโอเปร่าVerismo ขบวนการนี้นำโดยฝรั่งเศส โดยมีBalzacและFlaubertในวรรณคดีและCourbetในการวาดภาพ สเตนดาลและโกยา were important precursors of Realism in their respective media. However, Romantic styles, now often representing the established and safe style against which Realists rebelled, continued to flourish in many fields for the rest of the century and beyond. In music such works from after about 1850 are referred to by some writers as "Late Romantic" and by others as "Neoromantic" or "Postromantic", but other fields do not usually use these terms; in English literature and painting the convenient term "Victorian" avoids having to characterise the period further.

ในยุโรปตอนเหนือ การมองโลกในแง่ดีในเชิงจินตนาการและความเชื่อที่ว่าโลกกำลังอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงครั้งใหญ่ได้หายไปอย่างมาก และงานศิลปะบางชิ้นก็กลายเป็นเรื่องการเมืองและการโต้เถียงตามอัตภาพมากขึ้นเมื่อผู้สร้างได้โต้เถียงกับโลกอย่างที่มันเป็น ที่อื่นๆ รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาและรัสเซียในรูปแบบที่แตกต่างกันมาก ความรู้สึกที่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังจะมายังคงเป็นไปได้ การแสดงอารมณ์ที่รุนแรงในงานศิลปะยังคงโดดเด่น เช่นเดียวกับฉากที่แปลกใหม่และประวัติศาสตร์ที่บุกเบิกโดยพวกโรแมนติก แต่การทดลองด้วยรูปแบบและเทคนิคโดยทั่วไปลดลง มักจะแทนที่ด้วยเทคนิคที่พิถีพิถัน เช่นในบทกวีของ Tennyson หรือภาพวาดมากมาย ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ศิลปะปลายศตวรรษที่ 19 มักมีรายละเอียดมากและความภาคภูมิใจในการเพิ่มรายละเอียดที่แท้จริงในแบบที่โรแมนติกก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหา แนวคิดโรแมนติกมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและจุดประสงค์ของศิลปะ เหนือสิ่งอื่นใดที่มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของความคิดริเริ่ม ยังคงมีความสำคัญสำหรับคนรุ่นหลัง และมักจะสนับสนุนมุมมองสมัยใหม่ แม้จะมีการต่อต้านจากนักทฤษฎีก็ตาม

วรรณคดี

Henry Wallis , The Death of Chatterton 1856, โดยการฆ่าตัวตายที่ 17 ในปี 1770

ในวรรณคดี แนวจินตนิยมพบประเด็นซ้ำๆ ในการปลุกระดมหรือวิพากษ์วิจารณ์อดีต ลัทธิของ " ความรู้สึกอ่อนไหว " โดยเน้นที่ผู้หญิงและเด็ก การแยกตัวของศิลปินหรือผู้บรรยาย และการเคารพในธรรมชาติ นอกจากนี้ผู้เขียนโรแมนติกต่างๆเช่นเอ็ดการ์อัลลันโปและนาธาเนียลฮอว์ ธตามงานเขียนของพวกเขาในธรรมชาติ / ลึกลับและมนุษย์จิตวิทยา แนวจินตนิยมมักจะถือว่าการเสียดสีเป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นอคติที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน [46]ขบวนการโรแมนติกในวรรณคดีนำหน้าด้วยการตรัสรู้และประสบความสำเร็จด้วยความสมจริง.

ผู้เขียนบางคนอ้างถึงกวีชาวคริสต์ศตวรรษที่ 16 อิซาเบลลา ดิ มอร์ราว่าเป็นผู้บุกเบิกวรรณกรรมโรแมนติกในยุคแรกๆ เนื้อเพลงของเธอครอบคลุมรูปแบบของการแยกและความเหงาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าในชีวิตของเธอได้รับการพิจารณา "ซึ่งเป็นที่น่าประทับใจของ prefigurement ยวนใจ" [47]แตกต่างจากPetrarchistแฟชั่นของเวลาที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาของความรัก

สารตั้งต้นของยวนใจในบทกวีภาษาอังกฤษกลับไปช่วงกลางของศตวรรษที่ 18 รวมทั้งตัวเลขเช่นโจเซฟวาร์ตัน (อาจารย์ใหญ่ที่วินเชสเตอร์คอลเลจ ) และพี่ชายของโทมัส Warton , ศาสตราจารย์ของบทกวีที่มหาวิทยาลัยฟอร์ด (48)โจเซฟยืนยันว่าการประดิษฐ์และจินตนาการเป็นคุณสมบัติหลักของกวี สก็อตกวีเจมส์แม็คเฟอร์สันอิทธิพลต่อการพัฒนาในช่วงต้นของยวนใจกับความสำเร็จระดับนานาชาติของออสเซียนวงจรของบทกวีตีพิมพ์ใน 1762 สร้างแรงบันดาลใจทั้งเกอเธ่และเยาวชนวอลเตอร์สกอตต์ Thomas Chattertonโดยทั่วไปถือว่าเป็นกวีโรแมนติกคนแรกในภาษาอังกฤษ[49]ทั้งงานของ Chatterton และ Macpherson เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการฉ้อโกง เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นวรรณกรรมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาค้นพบหรือรวบรวมเป็นงานของพวกเขาเองทั้งหมดนิยายกอธิคที่เริ่มต้นด้วยฮอเรซวอล์ 's ปราสาททราน (1764) เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของหนึ่งในสายพันธุ์ของยวนใจที่มีความสุขในหนังสยองขวัญและเป็นภัยคุกคามและการตั้งค่าที่งดงามแปลกใหม่ที่ตรงกับในกรณีของวอล์โดยบทบาทของเขาใน ในช่วงต้นของการฟื้นตัวของสถาปัตยกรรมกอธิค Tristram ShandyนวนิยายโดยLaurence Sterne (1759–67) ได้แนะนำการต่อต้านเหตุผลนวนิยายซาบซึ้งต่อวรรณคดีอังกฤษ

เยอรมนี

หน้าชื่อเรื่องของเล่มที่ 3 ของDes Knaben Wunderhorn , 1808

อิทธิพลของชาวเยอรมันในยุคแรกมาจากโยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ซึ่งนวนิยายเรื่องThe Sorrows of Young Werther ในปีค.ศ. 1774 มีชายหนุ่มทั่วยุโรปเลียนแบบตัวละครเอก ศิลปินหนุ่มที่มีอารมณ์อ่อนไหวและหลงใหลมาก ในขณะที่เยอรมนีเป็นความหลากหลายของรัฐที่แยกต่างหากขนาดเล็กและผลงานของเกอเธ่จะมีอิทธิพลน้ำเชื้อในการพัฒนาความรู้สึกที่รวมของชาตินิยมอิทธิพลทางปรัชญาอีกประการหนึ่งมาจากความเพ้อฝันของชาวเยอรมันของJohann Gottlieb FichteและFriedrich Schellingทำให้Jena (ที่ Fichte อาศัยอยู่ เช่นเดียวกับ Schelling, Hegel , Schillerและพี่น้องSchlegel ) ศูนย์กลางของแนวจินตนิยมเยอรมันยุคแรก(ดูJena Romanticism ) นักเขียนที่สำคัญได้ลุดวิก Tieck , Novalis ( เฮ็นฟอน Ofterdingen 1799), เฮ็นฟอน KleistและฟรีดริชHölderlinต่อมาไฮเดลเบิร์กได้กลายเป็นศูนย์กลางของลัทธิจินตนิยมเยอรมัน ที่ซึ่งนักเขียนและกวีเช่นClemens Brentano , Achim von ArnimและJoseph Freiherr von Eichendorff ( Aus dem Leben eines Taugenichts ) ได้พบกันเป็นประจำในแวดวงวรรณกรรม

ลวดลายที่มีความสำคัญในเยอรมันยวนใจจะเดินทางธรรมชาติเช่นป่าเยอรมันและตำนานดั้งเดิมเยอรมันภายหลังยวนใจของตัวอย่างเช่นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย Hoffmann 's Der Sandmann ( แซนด์แมน ), 1817 และโจเซฟเฟรเฮอร์ฟอน Eichendorff ' s Das Marmorbild ( หินอ่อนรูปปั้น ) 1819 เข้มในลวดลายและมีโกธิคองค์ประกอบ ความสำคัญต่อแนวโรแมนติกของความไร้เดียงสาในวัยเด็ก ความสำคัญของจินตนาการ และทฤษฎีทางเชื้อชาติ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อให้ความสำคัญอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อวรรณคดีพื้นบ้านเทพนิยายที่ไม่ใช่คลาสสิกและวรรณกรรมเด็กเหนือสิ่งอื่นใดในเยอรมนี Brentano และ von Arnim เป็นบุคคลสำคัญในวรรณกรรมที่ได้ร่วมกันตีพิมพ์Des Knaben Wunderhorn ("The Boy's Magic Horn" หรือcornucopia ) ซึ่งเป็นชุดของนิทานพื้นบ้านที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในปี 1806–08 คอลเลกชันแรกของเทพนิยายกริมส์โดยพี่น้องกริมม์ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2355 [50]ไม่เหมือนกับงานชิ้นต่อมาของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซ็นผู้ตีพิมพ์นิทานที่ประดิษฐ์ขึ้นในภาษาเดนมาร์กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2378 งานของเยอรมันเหล่านี้อย่างน้อยก็มีพื้นฐานมาจาก รวบรวมนิทานพื้นบ้านและกริมม์ยังคงยึดมั่นในสไตล์การเล่าเรื่องในฉบับพิมพ์แรกๆ แม้ว่าจะเขียนใหม่บางส่วนในภายหลัง พี่น้องคนหนึ่งชื่อจาค็อบตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2378 Deutsche Mythologieซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่มีมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับตำนานดั้งเดิม [51]อีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นตัวอย่างของภาษาอารมณ์สูงของชิลเลอร์และการพรรณนาถึงความรุนแรงทางร่างกายในละครของเขาThe Robbers of 1781

สหราชอาณาจักร

วิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ (ในภาพ)และซามูเอล เทย์เลอร์ โคเลอริดจ์ช่วยกันเปิดตัวยุคโรแมนติกในวรรณคดีอังกฤษในปี ค.ศ. 1798 โดยมีการตีพิมพ์ร่วมกันคือLyrical Ballads

ในวรรณคดีอังกฤษบุคคลสำคัญของขบวนการโรแมนติกถือเป็นกลุ่มกวี ได้แก่William Wordsworth , Samuel Taylor Coleridge , John Keats , Lord Byron , Percy Bysshe ShelleyและWilliam Blake ที่มีอายุมากกว่ามากตามมาด้วยบุคคลที่โดดเดี่ยวของจอห์น แคลร์ ; นอกจากนี้ยังมีนักเขียนนวนิยายเช่นวอลเตอร์สกอตต์จากสกอตแลนด์และแมรีเชลลีย์และ essayists วิลเลียมสลิทท์และชาร์ลส์แกะการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1798 ของLyrical Balladsกับบทกวีที่ดีที่สุดหลายบทโดย Wordsworth และ Coleridge มักถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว บทกวีส่วนใหญ่เขียนโดย Wordsworth และอีกหลายบทเกี่ยวข้องกับชีวิตคนยากจนในLake Districtบ้านเกิดของเขา หรือความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งเขาได้พัฒนาอย่างเต็มที่ในบทกวียาวThe Preludeซึ่งไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนในชีวิต บทกวีที่ยาวที่สุดในเล่มนี้คือThe Rime of the Ancient Marinerของโคเลอริดจ์ซึ่งแสดงให้เห็นด้านกอธิคของแนวจินตนิยมอังกฤษ และฉากที่แปลกใหม่ซึ่งมีผลงานมากมาย ในช่วงเวลาที่พวกเขาเขียนบท กวีในทะเลสาบได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรง แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจากนักวิจารณ์และนักเขียนวิลเลียม แฮซลิตต์ และคนอื่น ๆ.

ภาพเหมือนของลอร์ดไบรอนโดยโทมัสฟิลลิป ,  1813 . ไบรอนพระเอกก่อนถึงประชาชนในวงกว้างในกึ่งอัตชีวประวัติมหากาพย์การเล่าเรื่องของไบรอนกวีฮาโรลด์ตระกูลแสวงบุญ (1812-1818)

ในทางตรงกันข้ามลอร์ดไบรอนและวอลเตอร์ สก็อตต์ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมหาศาลทั่วทั้งยุโรปด้วยผลงานที่ใช้ประโยชน์จากความรุนแรงและการแสดงละครในสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เกอเธ่เรียกไบรอนว่า "อัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษของเราอย่างไม่ต้องสงสัย" [52]สกอตต์ประสบความสำเร็จในทันทีที่มีการเล่าเรื่องบทกวีของเขายาววางของนักร้องล่าสุดใน 1805 ตามด้วยเต็มรูปแบบบทกวีมหากาพย์ ยาคิวธืใน 1808 ทั้งสองได้รับการตั้งค่าในอดีตที่ผ่านมาก็อตที่ห่างไกลปรากฏอยู่ในออสเซียน ; แนวจินตนิยมและสกอตแลนด์จะต้องมีหุ้นส่วนที่ยาวนานและมีผล ไบรอนประสบความสำเร็จเท่าเทียมกับส่วนแรกของการจาริกแสวงบุญของไชลด์ ฮาโรลด์ในปี ค.ศ. 1812 ตามด้วย "นิทานตุรกี" สี่เรื่อง ทั้งหมดอยู่ในรูปของบทกวีขนาดยาว เริ่มต้นด้วยThe Giaourในปี ค.ศ. 1813 วาดจากแกรนด์ทัวร์ของเขาซึ่งได้ไปถึงยุโรปออตโตมัน และปรับแนวธีมของนวนิยายโกธิกในบทกวี สิ่งเหล่านี้มีรูปแบบที่แตกต่างกันของ " ฮีโร่ไบรอนิค " และชีวิตของเขาเองมีส่วนทำให้เกิดเวอร์ชันต่อไป ในขณะเดียวกัน สกอตต์ก็ได้ประดิษฐ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2357 โดยเวเวอร์ลีย์ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1745 จาโคไบต์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นความสำเร็จที่ทำกำไรได้สูง ตามมาด้วยนวนิยายเวเวอร์ลีย์อีกกว่า 20 เรื่องในช่วง 17 ปีข้างหน้า โดยมีฉากย้อนกลับไปสู่สงครามครูเสดที่เขาค้นคว้ามาจนถึงขั้นใหม่ทางวรรณคดี[53]

ตรงกันข้ามกับเยอรมนี แนวจินตนิยมในวรรณคดีอังกฤษมีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับลัทธิชาตินิยม และพวกโรแมนติกมักถูกมองว่ามีความสงสัยในความเห็นอกเห็นใจที่หลายคนรู้สึกต่ออุดมคติของการปฏิวัติฝรั่งเศสซึ่งการล่มสลายและแทนที่ด้วยเผด็จการของนโปเลียนก็เหมือนกับที่อื่นๆ ใน ยุโรปช็อกต่อความเคลื่อนไหว แม้ว่านวนิยายของเขาจะยกย่องอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ คู่รักโรแมนติกหลายคนใช้เวลาอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และการเข้าพักที่มีชื่อเสียงในทะเลสาบเจนีวากับไบรอนและเชลลีย์ในปี พ.ศ. 2359 ได้สร้างนวนิยายแฟรงเกนสไตน์ที่มีอิทธิพลอย่างมหาศาลโดยแมรี่ เช ลีย์ผู้เป็นภรรยาของเชลลีย์และนวนิยายเรื่องThe Vampyreโดยแพทย์ของไบรอนจอห์นวิลเลียม Polidori เนื้อเพลงของโรเบิร์ต เบิร์นส์ในสกอตแลนด์ และโธมัส มัวร์จากไอร์แลนด์ สะท้อนให้เห็นในรูปแบบต่างๆ ของประเทศและความสนใจในวรรณกรรมพื้นบ้านแนวโรแมนติก แต่ก็ไม่มีแนวทางชีวิตหรือการทำงานที่โรแมนติกอย่างเต็มที่

แม้ว่าพวกเขาจะมีแชมป์สำคัญที่ทันสมัยเช่นGyörgyLukácsนิยายสกอตต์มีวันนี้มีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ในรูปแบบของหลายน้ำเน่าที่นักประพันธ์เพลงที่ยังคงฐานเกี่ยวกับพวกเขาในช่วงหลายทศวรรษต่อไปนี้เช่นDonizetti 's Lucia di LammermoorและVincenzo Bellini 's ฉัน puritani (ทั้ง 1835) ไบรอนอยู่ในขณะนี้ได้รับการยกย่องมากที่สุดสำหรับเพลงของเขาสั้นและงานเขียนร้อยแก้วเฉื่อยชาโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอักษรของเขาและยังไม่เสร็จของเขาเสียดสี Don Juan [54]ต่างจากหนังสือแนวโรแมนติกหลายๆ เรื่อง ชีวิตส่วนตัวของ Byron ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางดูเหมือนจะตรงกับงานของเขา และการเสียชีวิตของเขาในวัย 36 ปี ในปี 1824 จากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อได้ช่วยเหลือสงครามประกาศอิสรภาพของกรีกปรากฏขึ้นจากระยะไกลเพื่อเป็นจุดจบที่โรแมนติกอย่างเหมาะสม ตอกย้ำตำนานของเขาไว้[55] Keats ในปี 1821 และ Shelley ในปี 1822 ทั้งคู่เสียชีวิตในอิตาลี Blake (ที่เกือบ 70) ในปี 1827 และ Coleridge ส่วนใหญ่หยุดเขียนในยุค 1820 เวิร์ดสเวิร์เป็น 1820 มีเกียรติและได้รับการยกย่องถือเป็นรัฐบาลงานที่สบายแต่เขียนค่อนข้างน้อย ในการอภิปรายเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ยุคโรแมนติกมักถูกมองว่าสิ้นสุดราวๆ ทศวรรษที่ 1820 หรือบางครั้งอาจเร็วกว่านั้น แม้ว่าผู้เขียนหลายคนในทศวรรษต่อๆ มาจะไม่ให้ความสำคัญกับค่านิยมแนวโรแมนติก

นักประพันธ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุดในสมัยโรแมนติกที่สุด ยกเว้น วอลเตอร์ สก็อตต์ คือเจน ออสเตนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการมองโลกแบบอนุรักษ์นิยมนั้นมีความคล้ายคลึงกันเพียงเล็กน้อยกับผู้ร่วมสมัยในแนวโรแมนติกของเธอ โดยยังคงไว้ซึ่งความเชื่ออย่างแรงกล้าในมารยาทและกฎเกณฑ์ทางสังคม แม้ว่านักวิจารณ์เช่นClaudia L. Johnsonตรวจพบแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นผิวของงานหลายอย่าง เช่นNorthanger Abbey (1817), Mansfield Park (1814) และPersuasion (1817) [56]แต่รอบกลางศตวรรษที่นวนิยายโรแมนติกไม่ต้องสงสัยของยอร์คเบสครอบครัวBrontëปรากฏ ที่สะดุดตาที่สุดชาร์ล 's Jane EyreและWuthering HeightsของEmilyซึ่งตีพิมพ์ในปี 1847 ซึ่งนำเสนอธีมแบบโกธิกเพิ่มเติม แม้ว่านวนิยายทั้งสองเล่มนี้เขียนและตีพิมพ์หลังจากสิ้นสุดยุคโรแมนติกแล้ว นวนิยายของพวกเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวรรณกรรมโรแมนติกที่พวกเขาอ่านตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

Byron, Keats และ Shelley ต่างก็เขียนบทบนเวที แต่ด้วยความสำเร็จเพียงเล็กน้อยในอังกฤษ กับThe Cenciของ Shelley ที่อาจเป็นผลงานที่ดีที่สุด แม้ว่าจะไม่ได้เล่นในโรงละครสาธารณะในอังกฤษจนกระทั่งหนึ่งศตวรรษหลังจากที่เขาเสียชีวิต บทละครของไบรอน ประกอบกับบทประพันธ์ของบทกวีของเขาและนวนิยายของสก็อตต์ ได้รับความนิยมมากขึ้นในทวีป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศส และหลายเวอร์ชันเหล่านี้ได้กลายเป็นโอเปร่า หลายคนยังคงแสดงอยู่จนถึงทุกวันนี้ หากกวีร่วมสมัยประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยบนเวที ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งในตำนานสำหรับการแสดงของเช็คสเปียร์และได้หาวิธีฟื้นฟูตำราดั้งเดิมของเขาและลบ "การปรับปรุง" ของออกัสตันออกไป นักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคEdmund Keanฟื้นจุดจบที่น่าเศร้าเป็นคิงเลียร์ ; [57]โคเลอริดจ์กล่าวว่า "เห็นเขาทำเหมือนอ่านเช็คสเปียร์ด้วยแสงวาบ" [58]

สกอตแลนด์

Robert BurnsในภาพเหมือนของAlexander Nasmythในปี 1787

แม้ว่าหลังจากการรวมตัวกับอังกฤษในปี ค.ศ. 1707 สกอตแลนด์ก็ใช้ภาษาอังกฤษและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่กว้างขึ้นมากขึ้น วรรณกรรมของสกอตแลนด์ก็พัฒนาเอกลักษณ์ประจำชาติที่ชัดเจนและเริ่มมีชื่อเสียงระดับนานาชาติอัลลัน Ramsay (1686-1758) วางรากฐานของเรือนไฟที่น่าสนใจในวรรณคดีสก็อตเก่าเช่นเดียวกับชั้นนำแนวโน้มกวีนิพนธ์พระช่วยในการพัฒนาHabbie ฉันท์เป็นรูปแบบบทกวี [59] James Macpherson (1736–96) เป็นกวีชาวสก็อตคนแรกที่ได้รับชื่อเสียงระดับนานาชาติ อ้างว่าได้พบบทกวีที่เขียนโดยกวีโบราณOssianเขาตีพิมพ์คำแปลที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศได้รับการประกาศให้เป็นเทียบเท่าเซลติกคลาสสิก มหากาพย์ Fingalซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1762 ได้รับการแปลเป็นภาษายุโรปหลายภาษาอย่างรวดเร็ว และการชื่นชมความงามตามธรรมชาติและการปฏิบัติต่อตำนานโบราณนั้นได้รับการยกย่องมากกว่างานใด ๆ ที่นำมาซึ่งการเคลื่อนไหวโรแมนติกในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณคดีเยอรมัน ผ่าน อิทธิพลของโยฮันน์กอทท์ฟรีฟอนปศุสัตว์และโยฮันน์โวล์ฟกังฟอนเกอเธ่ [60]มันยังเป็นที่นิยมในฝรั่งเศสด้วยตัวเลขที่รวมถึงนโปเลียนด้วย[61] Eventually it became clear that the poems were not direct translations from Scottish Gaelic, but flowery adaptations made to suit the aesthetic expectations of his audience.[62]

โรเบิร์ต เบิร์นส์ (ค.ศ. 1759–ค.ศ. 1996) และวอลเตอร์ สก็อตต์ (ค.ศ. 1771–1832) ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากวัฏจักรออสเซียนBurns กวีและนักแต่งบทเพลงของ Ayrshire ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นกวีแห่งชาติของสกอตแลนด์และมีอิทธิพลอย่างมากต่อขบวนการโรแมนติก บทกวี (และเพลง) ของเขา " Auld Lang Syne " มักร้องที่Hogmanay (วันสุดท้ายของปี) และ " Scots Wha Hae " เป็นเพลงชาติที่ไม่เป็นทางการของประเทศมาช้านาน[63]สกอตต์เริ่มเป็นกวีและรวบรวมและตีพิมพ์เพลงบัลลาดของสกอตแลนด์ งานร้อยแก้วแรกของเขาWaverleyในปี 1814 มักถูกเรียกว่านวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องแรก[64]มันเปิดตัวอาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง กับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์อื่นๆ เช่นRob Roy (1817), The Heart of Midlothian (1818) และIvanhoe (1820) สกอตต์อาจทำมากกว่ารูปแบบอื่นใดในการกำหนดและเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสกอตแลนด์ในศตวรรษที่สิบเก้า [65]วรรณกรรมสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวจินตนิยม ได้แก่ กวีและนักประพันธ์เจมส์ ฮ็อกก์ (ค.ศ. 1770–ค.ศ. 1835) , อัลลัน คันนิงแฮม (ค.ศ. 1784–ค.ศ. 1842) และจอห์นกาลต์ (พ.ศ. 2322–ค.ศ. 1839) [66]หนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดของขบวนการโรแมนติกคือLord Byronถูกเลี้ยงดูมาในสกอตแลนด์จนกระทั่งเขาได้รับมรดกทางภาษาอังกฤษของครอบครัว. [67]

ภาพเหมือนของWalter Scott ของ Raeburnในปี 1822

สกอตแลนด์ยังเป็นที่ตั้งของนิตยสารวรรณกรรมที่สำคัญที่สุดสองแห่งแห่งยุค ได้แก่The Edinburgh Review (ก่อตั้งขึ้นในปี 1802) และนิตยสาร Blackwood (ก่อตั้งขึ้นในปี 1817) ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาวรรณกรรมและละครของอังกฤษในยุคนั้น ของแนวโรแมนติก [68] [69] Ian Duncan และ Alex Benchimol แนะนำว่าสิ่งพิมพ์เช่นนวนิยายของ Scott และนิตยสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโรแมนติกของสกอตแลนด์ที่มีพลวัตสูงซึ่งในช่วงต้นศตวรรษที่สิบเก้าทำให้เอดินบะระกลายเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและกลายเป็นศูนย์กลาง สู่การก่อตัวของ "ชาตินิยมเกาะอังกฤษ" ในวงกว้าง [70]

"ละครระดับชาติ" ของสก็อตแลนด์เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1800 เนื่องจากละครที่มีธีมสก็อตโดยเฉพาะเริ่มครอบงำเวทีสก็อตแลนด์ โรงละครถูกโบสถ์แห่งสกอตแลนด์ท้อแท้และกลัวการชุมนุมของยาโคไบท์ ในศตวรรษที่สิบแปดต่อมา ละครหลายเรื่องถูกเขียนขึ้นและแสดงโดยบริษัทมือสมัครเล่นขนาดเล็กและไม่ได้ตีพิมพ์ และส่วนใหญ่สูญหายไป ในช่วงปลายศตวรรษมี " ละครในตู้ " ซึ่งออกแบบมาให้อ่านเป็นหลัก แทนที่จะแสดง ซึ่งรวมถึงผลงานของสก็อตต์ ฮ็อกก์กาลต์ และโจอันนา เบลลี (ค.ศ. 1762–1851) ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากประเพณีเพลงบัลลาดและแนวจินตนิยมแบบโกธิก [71]

ฝรั่งเศส

แนวจินตนิยมพัฒนาช้าในวรรณคดีฝรั่งเศสมากกว่าในทัศนศิลป์ ลัทธิจินตนิยมสมัยศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นลัทธิแห่งความรู้สึกได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับAncien Régimeและการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนต่างชาติมากกว่าผู้ที่ประสบด้วยตนเอง บุคคลสำคัญคนแรกคือFrançois-René de Chateaubriandขุนนางรองที่ยังคงเป็นผู้นิยมกษัตริย์ตลอดการปฏิวัติ และกลับมายังฝรั่งเศสจากการลี้ภัยในอังกฤษและอเมริกาภายใต้นโปเลียน ซึ่งระบอบการปกครองเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่สบายใจ งานเขียนของเขาทั้งหมดในร้อยแก้วรวมนิยายบางอย่างเช่นอิทธิพลของเขาโนเวลลาถูกเนรเทศRené(1802) ซึ่งคาดว่าไบรอนจะเป็นวีรบุรุษที่แปลกแยก แต่ส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและการเมือง การเดินทางของเขา การปกป้องศาสนาและจิตวิญญาณในยุคกลาง ( Génie du christianisme , 1802) และในที่สุดในช่วงทศวรรษที่ 1830 และ 1840 อัตชีวประวัติ อันยิ่งใหญ่ของเขาMémoires d 'Outre-Tombe ("ความทรงจำจากนอกหลุมศพ") [72]

"การต่อสู้ของเฮอร์นานี " ถูกต่อสู้ทุกคืนที่โรงละครในปี พ.ศ. 2373

หลังการฟื้นฟูบูร์บงแนวจินตนิยมของฝรั่งเศสได้พัฒนาในโลกที่มีชีวิตชีวาของโรงละครปารีสโดยมีผลงานของเชกสเปียร์ ชิลเลอร์ (นักเขียนแนวโรแมนติกคนสำคัญในฝรั่งเศส) และการดัดแปลงของสก็อตต์และไบรอนควบคู่ไปกับนักเขียนชาวฝรั่งเศส ซึ่งหลายคนเริ่มเขียนในช่วงปลายปี ทศวรรษที่ 1820 กลุ่มของผู้สนับสนุนและต่อต้านโรแมนติกได้พัฒนาขึ้น และการผลิตมักจะมาพร้อมกับเสียงแหบห้าวของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการตะโกนยืนยันโดยนักแสดงละครคนหนึ่งในปี พ.ศ. 2365 ว่า "เชคสเปียร์ c'est l'aide-de-camp de Wellington" ( "เชคสเปียร์เป็นผู้ช่วยของเวลลิงตัน " [73]อเล็กซองเดร ดูมัสเริ่มต้นในฐานะนักเขียนบทละคร โดยมีความสำเร็จหลายอย่างเริ่มต้นด้วย Henri III et sa cour (ค.ศ. 1829) ก่อนหันไปหานวนิยายที่ส่วนใหญ่เป็นการผจญภัยเชิงประวัติศาสตร์ในลักษณะของสก็อตต์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ The Three MusketeersและThe Count of Monte Cristoทั้งคู่ในปี 1844 Victor Hugoตีพิมพ์เป็นกวีในยุค 1820 ก่อนหน้านี้ ประสบความสำเร็จบนเวทีกับเฮอร์นานี —ละครประวัติศาสตร์ในรูปแบบกึ่งเชกสเปียร์ซึ่งมีการแสดงที่โด่งดังในการแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2373 [74]เช่นเดียวกับดูมัส ฮิวโก้เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดจากนิยายของเขา และกำลังเขียนเรื่อง The Hunchback of Notre-Dame (1831) หนึ่งในผลงานที่รู้จักกันดีที่สุดซึ่งกลายเป็นกระบวนทัศน์ของขบวนการโรแมนติกของฝรั่งเศส คำนำในการเล่นที่ไร้ประสิทธิภาพของเขาครอมเวลล์ได้ให้แถลงการณ์สำคัญของแนวโรแมนติกของฝรั่งเศสว่า "ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบจำลอง" อาชีพของProsper Mériméeมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู้ริเริ่มเรื่องราวของการ์เมนโดยโนเวลลาของเขาตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1845 Alfred de Vigny ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักเขียนบทละครด้วยบทละครเกี่ยวกับชีวิตของกวีชาวอังกฤษChatterton (1835) อาจเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาจอร์จ แซนด์เป็นบุคคลสำคัญของวงการวรรณกรรมชาวปารีส มีชื่อเสียงทั้งในด้านนวนิยายและคำวิจารณ์และกิจการของเธอกับโชแปงและอีกหลายคน[75]เธอก็เป็นแรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์และเขียนผลงานจะเป็นฉากที่เธออสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน

กวีโรแมนติกชาวฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษที่ 1830 ถึง 1850 ได้แก่Alfred de Musset , Gérard de Nerval , Alphonse de LamartineและThéophile Gautierผู้มีสีสันซึ่งมีผลงานมากมายในรูปแบบต่างๆ จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 1872

Stendhal is today probably the most highly regarded French novelist of the period, but he stands in a complex relation with Romanticism, and is notable for his penetrating psychological insight into his characters and his realism, qualities rarely prominent in Romantic fiction. As a survivor of the French retreat from Moscow in 1812, fantasies of heroism and adventure had little appeal for him, and like Goya he is often seen as a forerunner of Realism. His most important works are Le Rouge et le Noir (The Red and the Black, 1830) and La Chartreuse de Parme (The Charterhouse of Parma, 1839).

Poland

แนวจินตนิยมในโปแลนด์มักเริ่มต้นด้วยการตีพิมพ์บทกวีแรกของAdam Mickiewiczในปี 1822 และจบลงด้วยการบดขยี้การจลาจลในเดือนมกราคมปี 1863 ต่อรัสเซีย ได้รับความสนใจอย่างมากในประวัติศาสตร์โปแลนด์[76]ลัทธิจินตนิยมของโปแลนด์ได้รื้อฟื้นประเพณี "ซาร์มาติสม์" เก่าแก่ของszlachtaหรือขุนนางโปแลนด์ ประเพณีและขนบธรรมเนียมแบบเก่าได้รับการฟื้นฟูและแสดงให้เห็นในแง่บวกในขบวนการเมสสิยาห์ของโปแลนด์และในผลงานของกวีชาวโปแลนด์ผู้ยิ่งใหญ่เช่น Adam Mickiewicz ( Pan Tadeusz ), Juliusz SłowackiและZygmunt Krasiński. ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างลัทธิจินตนิยมโปแลนด์และประวัติศาสตร์โปแลนด์กลายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่กำหนดของวรรณคดียุคจินตนิยมโปแลนด์ซึ่งทำให้แตกต่างจากประเทศอื่นๆ พวกเขาไม่ประสบกับการสูญเสียสถานะของรัฐเช่นเดียวกับโปแลนด์[77]อิทธิพลมาจากจิตวิญญาณทั่วไปและความคิดหลักของยุโรปยวนใจวรรณกรรมของโปแลนด์ยวนใจที่เป็นเอกลักษณ์เป็นนักวิชาการหลายคนได้ชี้ให้เห็นในการพัฒนาส่วนใหญ่นอกประเทศโปแลนด์และในโฟกัสเน้นที่มีต่อปัญหาของโปแลนด์ชาตินิยมปัญญาชนชาวโปแลนด์พร้อมด้วยสมาชิกชั้นนำของรัฐบาลได้ออกจากโปแลนด์ในช่วงต้นทศวรรษ 1830 ในช่วงที่เรียกว่า "การอพยพครั้งใหญ่ "" การตั้งถิ่นฐานใหม่ในฝรั่งเศส เยอรมนี บริเตนใหญ่ ตุรกี และสหรัฐอเมริกา

Juliusz Słowackiกวีชาวโปแลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งใน"Three National Bards" ของวรรณคดีโปแลนด์ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในยุคโรแมนติกของโปแลนด์ และเป็นบิดาแห่งละครโปแลนด์สมัยใหม่

ศิลปะของพวกเขาให้ความสำคัญกับอารมณ์และความไร้เหตุผลจินตนาการและจินตนาการ ลัทธิบุคลิกภาพคติชนวิทยาและชีวิตในชนบท และการเผยแพร่อุดมคติของเสรีภาพ ในช่วงที่สองชาวโปแลนด์โรแมนติกหลายคนทำงานในต่างประเทศ ซึ่งมักถูกขับไล่ออกจากโปแลนด์โดยอำนาจที่ยึดครองเนื่องจากความคิดที่โค่นล้มทางการเมือง งานของพวกเขากลายเป็นจุดเด่นมากขึ้นโดยอุดมคติของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเสรีภาพและประเทศของพวกเขาอำนาจอธิปไตยองค์ประกอบของเวทย์มนต์เริ่มเด่นชัดขึ้น ที่นั่นได้พัฒนาแนวคิดของกวีตา วีสซ์ (ผู้เผยพระวจนะ) wieszcz(กวี) ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาติต่อสู้เพื่อเอกราช กวีที่โดดเด่นที่สุดได้รับการยอมรับเพื่อเป็นอดัม Mickiewicz

Zygmunt Krasińskiยังเขียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ความหวังทางการเมืองและศาสนาในเพื่อนร่วมชาติของเขา Krasinski เน้นย้ำบทบาททางจิตวิญญาณของโปแลนด์ในการต่อสู้เพื่อเอกราชซึ่งต่างจากรุ่นก่อนไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตามในการต่อสู้เพื่อเอกราชของโปแลนด์โดยสนับสนุนปัญญาชนมากกว่าความเหนือกว่าทางการทหาร ผลงานของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของขบวนการ Messianic ในโปแลนด์ : ในละครสองเรื่องแรกNie-boska komedia (1835; The Undivine Comedy ) และIrydion (1836; Iridion ) เช่นเดียวกับในตอนหลังPsalmy przyszłości (1845) เขายืนยันว่าโปแลนด์ เป็นพระคริสต์แห่งยุโรป: พระเจ้าทรงเลือกโดยเฉพาะให้แบกรับภาระของโลก ทนทุกข์ และฟื้นคืนชีพในที่สุด

รัสเซีย

ลัทธิจินตนิยมรัสเซียยุคแรกมีความเกี่ยวข้องกับนักเขียนKonstantin Batyushkov ( A Vision on the Shores of the Lethe , 1809), Vasily Zhukovsky ( The Bard , 1811; Svetlana , 1813) และNikolay Karamzin ( Poor Liza , 1792; Julia , 1796; Martha the นายกเทศมนตรี , 1802; The Sensitive and the Cold , 1803). อย่างไรก็ตาม ตัวแทนหลักของแนวจินตนิยมในรัสเซียคือAlexander Pushkin ( The Prisoner of the Caucasus , 1820–1821; The Robber Brothers , 1822; Ruslan and Ludmila , 1820;ยูจีน โอเนกินค.ศ. 1825–1832). ผลงานของพุชกินมีอิทธิพลต่อนักเขียนหลายคนในศตวรรษที่ 19 และทำให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซีย [78]อื่น ๆ กวีโรแมนติกรัสเซียรวมถึงมิคาอิล Lermontov (พระเอกของเวลาของเรา , 1839),ฟิโอดอร์ทยุตชฟ ( SILENTIUM! 1830),เยฟจินี่บาราทินสกี ( Eda 1826),อันทวนเดลวิกและวิลเฮล์คุเชลเบ็ คเกอร์

ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลอร์ดไบรอน Lermontov พยายามที่จะสำรวจความโรแมนติกที่เน้นความไม่พอใจอภิปรัชญากับสังคมและตนเอง ในขณะที่บทกวีของ Tyutchev มักบรรยายฉากของธรรมชาติหรือความหลงใหลในความรัก โดยทั่วไป Tyutchev ดำเนินการกับหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กลางคืนและกลางวัน เหนือและใต้ ความฝันและความเป็นจริง จักรวาลและความโกลาหล และโลกแห่งฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยชีวิต สไตล์ของ Baratynsky ค่อนข้างคลาสสิกโดยอาศัยแบบจำลองของศตวรรษก่อนหน้า

สเปน

แนวโรแมนติกในวรรณคดีสเปนได้พัฒนาวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงโดยมีกวีและนักเขียนบทละครมากมาย กวีชาวสเปนที่สำคัญที่สุดในขบวนการนี้คือJosé de Espronceda . หลังจากที่เขามีกวีอื่น ๆ เช่นGustavo Adolfo Becquer , มาเรียโนโคเซเดอ ลาร์รา และนักเขียนบทละครÁngelเด SaavedraและJosé ZorrillaเขียนDon Juan โนริโอก่อนหน้านั้นอาจมีการกล่าวถึงก่อนโรแมนติกJosé CadalsoและManuel José Quintana . [80] บทละครของAntonio García Gutiérrezถูกดัดแปลงให้ผลิตโอเปร่าของ Giuseppe Verdi Il trovatoreและไซมอน Boccanegra แนวโรแมนติกของสเปนยังมีอิทธิพลต่อวรรณคดีระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในแคว้นคาตาโลเนียและแคว้นกาลิเซียมีนักเขียนระดับชาติจำนวนมากในภาษาท้องถิ่น เช่น ภาษาคาตาลันจาซินต์ แวร์ดาเกร์และกาลิเซียนโรซาลิอา เด คาสโตรบุคคลสำคัญของขบวนการฟื้นฟูชาติRenaixençaและRexurdimentoตามลำดับ. [81]

มีนักวิชาการหลายคนที่มองว่าแนวโรแมนติกของสเปนเป็นแบบ Proto-Existentialism เพราะมันเจ็บปวดกว่าการเคลื่อนไหวในประเทศอื่นๆ ในยุโรป ตัวอย่างเช่น Foster et al. กล่าวว่างานของนักเขียนชาวสเปนเช่น Espronceda, Larra และนักเขียนคนอื่น ๆ ในศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นถึง "วิกฤตทางอภิปรัชญา" [82]ผู้สังเกตการณ์เหล่านี้ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างนักเขียนชาวสเปนในศตวรรษที่ 19 กับขบวนการอัตถิภาวนิยมที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้น ตามคำกล่าวของ Richard Caldwell นักเขียนที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแนวโรแมนติกของสเปนนั้น แท้จริงแล้วเป็นบรรพบุรุษของบรรดาผู้ที่ปลุกระดมขบวนการวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1920 [83]แนวความคิดนี้เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเพราะมีนักเขียนหลายคนที่เน้นว่าแนวโรแมนติกของสเปนเป็นเรื่องที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป[84]ในขณะที่บางคนยืนยันว่าสเปนไม่มีช่วงเวลาของวรรณกรรมแนวโรแมนติกจริงๆ [85] การโต้เถียงนี้เน้นย้ำถึงความพิเศษบางอย่างของลัทธิยวนใจแบบสเปนเมื่อเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในยุโรป

โปรตุเกส

กวีชาวโปรตุเกส นักเขียนนวนิยาย นักการเมือง และนักเขียนบทละครAlmeida Garrett (1799-1854)

ลัทธิจินตนิยมเริ่มขึ้นในโปรตุเกสด้วยการตีพิมพ์บทกวีCamões (1825) โดยAlmeida Garrettซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจากลุงของเขา D. Alexandre บิชอปแห่งAngraในศีลของNeoclassicismซึ่งสามารถสังเกตได้จากงานแรกของเขา ผู้เขียนเองข่มขวัญ (ในCamões 'คำนำ) ว่าเขาสมัครใจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหลักการของบทกวีมหากาพย์ทำนองโดยอริสโตเติลในเขาฉันทลักษณ์ขณะที่เขาทำแบบเดียวกันกับฮอเรซ ' s Ars Poetica Almeida Garrett เข้าร่วมในการปฏิวัติเสรีนิยมปี 1820ซึ่งทำให้เขาต้องถูกเนรเทศตัวเองในประเทศอังกฤษใน 1823 และจากนั้นในฝรั่งเศสหลังจากที่Vila-Francadaขณะอาศัยอยู่ในบริเตนใหญ่ เขาได้ติดต่อกับขบวนการโรแมนติกและอ่านนักเขียนเช่นShakespeare , Scott, Ossian, Byron, Hugo, Lamartine และ de Staël ในขณะเดียวกันก็ไปเยี่ยมชมปราสาทศักดินาและซากปรักหักพังของโบสถ์และวัดแบบโกธิกซึ่งจะ สะท้อนอยู่ในงานเขียนของเขา ในปี ค.ศ. 1838 เขาได้นำเสนอUm Auto de Gil Vicente ("A Play by Gil Vicente ") ในความพยายามที่จะสร้างโรงละครแห่งชาติใหม่โดยปราศจากอิทธิพลของกรีก-โรมันและอิทธิพลจากต่างประเทศ แต่ผลงานชิ้นเอกของเขาคือFrei Luís de Sousa(พ.ศ. 2386) ได้ชื่อว่าเป็น "ละครโรแมนติก" และได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่โดดเด่น โดยกล่าวถึงประเด็นเรื่องความเป็นอิสระ ศรัทธา ความยุติธรรม และความรักของชาติ เขายังสนใจบทกวีพื้นบ้านโปรตุเกสอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้มีการตีพิมพ์โรมานซิโร ("เพลงบัลลาดโปรตุเกสดั้งเดิม") (ค.ศ. 1843) ที่ระลึกถึงเพลงบัลลาดยอดนิยมโบราณจำนวนมากที่รู้จักกันในชื่อ "โรมานซ์" หรือ "โรแมนซ์" ในเรดอนดิลญา Maiorรูปแบบบทกวีที่มีเรื่องราวของความกล้าหาญชีวิตของเซนต์ส , สงครามครูเสด , สง่างามความรักฯลฯ เขาเขียนนิยายViagens na Minha Terra , O Arco de Sant'Anaและเฮเลนา[86][87] [88]

Alexandre Herculanoอยู่เคียงข้าง Almeida Garrett หนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวโรแมนติกของโปรตุเกส เขาเองก็ถูกบังคับให้ลี้ภัยไปยังบริเตนใหญ่และฝรั่งเศสด้วยเพราะอุดมการณ์เสรีนิยมของเขา กวีนิพนธ์และร้อยแก้วทั้งหมดของเขา (ต่างจากของ Almeida Garrett) อย่างสิ้นเชิง เป็นการปฏิเสธตำนานและประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน เขาหาแรงบันดาลใจในบทกวีของโปรตุเกสในยุคกลางและพงศาวดารเช่นเดียวกับในพระคัมภีร์ ผลงานของเขามีมากมายและครอบคลุมหลายประเภท เช่น บทความประวัติศาสตร์ กวีนิพนธ์ นวนิยาย วรรณกรรม และละคร ซึ่งเขานำโลกทั้งโลกของตำนาน ประเพณี และประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในEurico, o Presbítero ("Eurico, the Priest ") และLendas e Narrativas("ตำนานและเรื่องเล่า") ผลงานของเขาได้รับอิทธิพลจาก Chateaubriand ชิลเลอร์, Klopstockวอลเตอร์สกอตต์และพันธสัญญาเดิมสดุดี [89]

António Feliciano de Castilhoสร้างกรณีของUltra-Romanticismโดยตีพิมพ์บทกวีA Noite no Castelo ("Night in the Castle") และOs Ciúmes do Bardo ("The Jealousy of the Bard") ทั้งในปี พ.ศ. 2379 และละครCamões . เขากลายเป็นปรมาจารย์ที่ไม่ต้องสงสัยสำหรับรุ่น Ultra-Romantic ที่สืบทอดมาซึ่งอิทธิพลจะไม่ถูกท้าทายจนกระทั่ง Coimbra Question ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้เขายังสร้างการโต้เถียงโดยการแปลFaustของเกอเธ่โดยไม่รู้ภาษาเยอรมัน แต่ใช้บทละครภาษาฝรั่งเศส บุคคลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ของแนวโรแมนติกของโปรตุเกส ได้แก่ นักเขียนนวนิยายชื่อดังCamilo Castelo BrancoและJúlio DinisและSoares de Passos, Bulhão Pato and Pinheiro Chagas.[88]

Romantic style would be revived in the beginning of the 20th century, notably through the works of poets linked to the Portuguese Renaissance, such as Teixeira de Pascoais, Jaime Cortesão, Mário Beirão, among others, who can be considered Neo-Romantics. An early Portuguese expression of Romanticism is found already in poets such as Manuel Maria Barbosa du Bocage (especially in his sonnets dated at the end of the 18th century) and Leonor de Almeida Portugal, Marquise of Alorna.[88]

Italy

กวีชาวอิตาลี อิซาเบลลา ดิ มอร์รา , บางครั้งอ้างว่าเป็นผู้ตั้งต้นของกวีโรแมนติก[90]

แนวโรแมนติกในวรรณคดีอิตาลีเป็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแม้ว่าจะมีการผลิตงานสำคัญบางงาน มันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1816 เมื่อGermaine de StaëlเขียนบทความในวารสารBiblioteca italianaชื่อ "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" ซึ่งเชิญชวนให้ชาวอิตาลีปฏิเสธลัทธินีโอคลาสซิซิสซึ่มและศึกษานักเขียนหน้าใหม่จากประเทศอื่นๆ ก่อนหน้านั้นUgo Foscoloได้ตีพิมพ์บทกวีที่คาดการณ์ไว้สำหรับธีมโรแมนติกแล้ว ส่วนใหญ่นักเขียนโรแมนติกที่สำคัญเป็นลูโดวิโกดีเบรเมเปียโตร Borsieri และจิโอวานนี่ Berchet [91]นักเขียนที่รู้จักกันดีเช่นAlessandro ManzoniและGiacomo Leopardiได้รับอิทธิพลจากการตรัสรู้เช่นเดียวกับแนวโรแมนติกและคลาสสิก [92]

อเมริกาใต้

ภาพพิมพ์ที่แสดงตัวอย่างความแตกต่างระหว่างสไตล์นีโอคลาสสิกกับโรแมนติกของภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม (หรือ "กรีก" และ "กอธิค" ตามที่เรียกกันที่นี่), พ.ศ. 2359

แนวโรแมนติกของอเมริกาใต้ที่พูดภาษาสเปนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากEsteban Echeverríaผู้เขียนหนังสือในช่วงทศวรรษที่ 1830 และ 1840 งานเขียนของเขาได้รับอิทธิพลจากความเกลียดชังที่มีต่อผู้นำเผด็จการชาวอาร์เจนตินาฮวน มานูเอล เด โรซาสและเต็มไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเลือดและความหวาดกลัว โดยใช้อุปมาของโรงฆ่าสัตว์เพื่อแสดงภาพความรุนแรงของระบอบเผด็จการของโรซาส

แนวโรแมนติกของบราซิลมีลักษณะและแบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา อย่างแรกเน้นไปที่การสร้างอัตลักษณ์ประจำชาติโดยใช้อุดมคติของวีรบุรุษอินเดียนแดง ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่José de Alencarผู้เขียนIracemaและO GuaraniและGonçalves Diasซึ่งโด่งดังจากบทกวี " Canção do exílio " (เพลงของผู้เนรเทศ) ช่วงที่สองซึ่งบางครั้งเรียกว่าUltra-Romanticismนั้นมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในธีมและประเพณีของยุโรป ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเศร้าโศก ความโศกเศร้า และความสิ้นหวังที่เกี่ยวข้องกับความรักที่ไม่สามารถบรรลุได้ เกอเธ่และลอร์ดไบรอนมักถูกอ้างถึงในงานเหล่านี้ ผู้เขียนที่โดดเด่นที่สุดของช่วงนี้คือÁlvaresเดช่า , Casimiro de Abreu , Fagundes Varelaและคัวอิ Freire รอบที่สามคือการทำเครื่องหมายโดยบทกวีทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวทาสและจะมีคาสโตรอัลเวส , โทเบียสเรและเปโดรหลุยส์เปเรย์ ราเดอซูซา [93]

Dennis Malone Carter , Decatur ขึ้นเรือ Tripolitan Gunboat , 1878 วิสัยทัศน์แนวโรแมนติกของ Battle of Tripoli ในช่วงสงครามบาร์บารีครั้งแรก . มันแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่สตีเฟ่น เดคาเทอร์วีรบุรุษสงครามชาวอเมริกันต่อสู้กับกัปตันโจรสลัดมุสลิมแบบประชิดตัว

สหรัฐอเมริกา

โธมัส โคล , The Course of Empire : The Savage State (1 of 5), 1836

ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยในปี ค.ศ. 1818 กับ " To a Waterfowl " ของวิลเลียม คัลเลน ไบรอันท์กวีนิพนธ์โรแมนติกก็ได้รับการตีพิมพ์วรรณคดีโรแมนติกกอธิคอเมริกันปรากฏตัวครั้งแรกกับ" The Legend of Sleepy Hollow " ของWashington Irving (1820) และ " Rip Van Winkle " (1819) ตามมาตั้งแต่ปี 1823 เป็นต้นไปโดยLeatherstocking Tales of James Fenimore Cooperโดยเน้นที่ ความเรียบง่ายที่กล้าหาญและคำอธิบายภูมิทัศน์ของพวกเขาด้วยความจริงใจของชายแดน mythicized แล้วที่แปลกใหม่โดยประชาชน " คนเถื่อนใจธรรม " คล้ายกับทฤษฎีปรัชญาของRousseau ,ยกตัวอย่างโดย Uncasจากสุดท้ายของ Mohicansมีองค์ประกอบ "สีสันท้องถิ่น" ที่งดงามในบทความของ Washington Irving และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือท่องเที่ยวของเขาเอ็ดการ์อัลลันโป 's เรื่องราวของความตายและบทกวี balladic ของเขามีอิทธิพลมากขึ้นในประเทศฝรั่งเศสกว่าที่บ้าน แต่นวนิยายโรแมนติกชาวอเมริกันได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่กับบรรยากาศและโลกของนาธาเนียลฮอว์ ธ ' sจดหมายสีแดง (1850) ต่อมา Transcendentalistนักเขียนเช่นเฮนรี่เดวิด ธ อโรและ Ralph Waldo Emersonยังคงแสดงองค์ประกอบของอิทธิพลและจินตนาการของตนเช่นเดียวกับความสมจริงที่โรแมนติกของวอลต์วิตแมนบทกวีของเอมิลี่ ดิกคินสัน—แทบไม่ได้อ่านเลยในสมัยของเธอ—และนวนิยายของเฮอร์แมน เมลวิลล์โมบี้-ดิกก็ถูกมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของวรรณคดีโรแมนติกอเมริกัน อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ 1880 ความสมจริงทางจิตวิทยาและสังคมกำลังแข่งขันกับแนวโรแมนติกในนวนิยาย

อิทธิพลของแนวโรแมนติกยุโรปที่มีต่อนักเขียนชาวอเมริกัน

ขบวนการโรแมนติกของยุโรปมาถึงอเมริกาในต้นศตวรรษที่ 19 ลัทธิจินตนิยมแบบอเมริกันนั้นมีหลายแง่มุมและเป็นปัจเจกเช่นเดียวกับในยุโรป เช่นเดียวกับชาวยุโรป American Romantics แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นทางศีลธรรมในระดับสูง ความมุ่งมั่นต่อปัจเจกนิยมและการเปิดเผยตัวตน การเน้นที่การรับรู้โดยสัญชาตญาณ และการสันนิษฐานว่าโลกธรรมชาตินั้นดีโดยเนื้อแท้ ในขณะที่สังคมมนุษย์เต็มไปด้วยการทุจริต[94]

ลัทธิจินตนิยมกลายเป็นที่นิยมในการเมือง ปรัชญา และศิลปะของอเมริกา การเคลื่อนไหวดังกล่าวดึงดูดใจนักปฏิวัติของอเมริกา เช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากประเพณีทางศาสนาที่เคร่งครัดของการตั้งถิ่นฐานในยุคแรก พวกโรแมนติกปฏิเสธเหตุผลนิยมและสติปัญญาทางศาสนา มันดึงดูดผู้ที่ต่อต้านลัทธิคาลวินซึ่งรวมถึงความเชื่อที่ว่าชะตากรรมของแต่ละคนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ขบวนการโรแมนติกก่อให้เกิดNew England Transcendentalismซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่จำกัดน้อยลงระหว่างพระเจ้าและจักรวาล ปรัชญาใหม่นี้นำเสนอบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ามากขึ้น Transcendentalism และ Romanticism ดึงดูดชาวอเมริกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันสำหรับทั้งความรู้สึกที่มีสิทธิพิเศษเหนือเหตุผล เสรีภาพในการแสดงออกของแต่ละบุคคลเหนือข้อจำกัดของประเพณีและขนบธรรมเนียม มักเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อธรรมชาติอย่างปลาบปลื้มใจ มันสนับสนุนการปฏิเสธลัทธิคาลวินที่เข้มงวดและสัญญาว่าวัฒนธรรมอเมริกันจะบานสะพรั่งใหม่[94] [95]

ลัทธิจินตนิยมแบบอเมริกันโอบรับปัจเจกบุคคลและต่อต้านการกักขังของนีโอคลาสซิซิสซึ่มและประเพณีทางศาสนา ขบวนการโรแมนติกในอเมริกาได้สร้างวรรณกรรมแนวใหม่ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อนักเขียนชาวอเมริกัน นวนิยาย เรื่องสั้น และบทกวีเข้ามาแทนที่คำเทศนาและรายการในอดีต วรรณกรรมโรแมนติกเป็นเรื่องส่วนตัว เข้มข้น และแสดงอารมณ์ได้มากกว่าที่เคยพบเห็นในวรรณคดีนีโอคลาสสิก ความหมกมุ่นอยู่กับเสรีภาพของอเมริกากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเขียนแนวโรแมนติก เนื่องจากหลายคนพอใจกับการแสดงออกและอารมณ์ที่เป็นอิสระโดยไม่ต้องกลัวการเยาะเย้ยและการโต้เถียงมากนัก พวกเขายังใช้ความพยายามมากขึ้นในการพัฒนาทางจิตวิทยาของตัวละครของพวกเขา และตัวละครหลักมักจะแสดงความอ่อนไหวและตื่นเต้นสุดขีด[96]

ผลงานของยุคโรแมนติกยังแตกต่างจากงานก่อนหน้านี้ตรงที่พวกเขาพูดกับผู้ชมในวงกว้าง ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นการจำหน่ายหนังสือที่มากขึ้นตามต้นทุนที่ลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว [35]

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมโรแมนติกปรากฏตัวขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในการเกิดปฏิกิริยากับรูปแบบที่เข้มงวดของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคสถาปัตยกรรมโรแมนติกมาถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และยังคงปรากฏอยู่จนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเคารพประเพณีหรือความคิดถึงในอดีตของคนบ้านนอก มันเป็นแรงบันดาลใจบ่อยครั้งโดยสถาปัตยกรรมของยุคกลางโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมกอธิค , มันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวโรแมนติกในวรรณคดีโดยเฉพาะนิยายอิงประวัติศาสตร์ของVictor Hugoและวอลเตอร์สกอตต์บางครั้งก็ย้ายไปอยู่ในอาณาเขตของการผสมผสานด้วยคุณลักษณะที่รวบรวมมาจากยุคประวัติศาสตร์และภูมิภาคต่างๆ ของโลก [97]

สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคเป็นรูปแบบโรแมนติกที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างโบสถ์ วิหาร และอาคารมหาวิทยาลัย ตัวอย่างที่เด่น ได้แก่ ความสมบูรณ์ของวิหารโคโลญในเยอรมนีโดยคาร์ลฟรีดริช Schinkel มหาวิหารเริ่มดำเนินการในปี 1248 แต่งานหยุดชะงักในปี 1473 แผนเดิมของส่วนหน้าอาคารถูกค้นพบในปี 1840 และได้ตัดสินใจให้เปิดใหม่อีกครั้ง Schinkel ปฏิบัติตามการออกแบบดั้งเดิมให้มากที่สุด แต่ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย ​​รวมถึงโครงเหล็กสำหรับหลังคา สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2423 [98]

ในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่Royal Pavilionในไบรตันสถาปัตยกรรมอินเดียดั้งเดิมที่โรแมนติกโดยJohn Nash (1815–1823) และอาคารรัฐสภาในลอนดอน ซึ่งสร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิคโดยCharles Barryระหว่างปี 1840 และ 1876 [99]

In France, one of the earliest examples of romantic architecture is the Hameau de la Reine, the small rustic hamlet created at the Palace of Versailles for Queen Marie Antoinette between 1783 and 1785 by the royal architect Richard Mique with the help of the romantic painter Hubert Robert. It consisted of twelve structures, ten of which still exist, in the style of villages in Normandy. ได้รับการออกแบบสำหรับราชินีและเพื่อน ๆ ของเธอเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองโดยการเล่นเป็นชาวนาและรวมถึงบ้านไร่ที่มีผลิตภัณฑ์นม โรงสี ห้องส่วนตัว ห้องใต้หลังคานกพิราบ หอคอยในรูปแบบของประภาคารที่สามารถตกปลาได้ สระน้ำ หอระฆัง น้ำตกและถ้ำ และกระท่อมที่ตกแต่งอย่างหรูหราพร้อมห้องบิลเลียดสำหรับราชินี[100]

สถาปัตยกรรมโรแมนติกของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนักเขียนสองคนVictor Hugoซึ่งนวนิยายเรื่องThe Hunchback of Notre Dameเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการฟื้นคืนความสนใจในยุคกลาง และเจริญMériméeผู้เขียนนวนิยายโรแมนติกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเรื่องสั้นและยังเป็นหัวหน้าคนแรกของคณะกรรมการของประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์ในประเทศฝรั่งเศสมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่และฟื้นฟู (และบางครั้งอุกอาจ) มหาวิหารฝรั่งเศสจำนวนมากและอนุเสาวรีย์และทำลายเจ๊งหลังจากที่การปฏิวัติฝรั่งเศสโครงการของเขาได้ดำเนินการโดยสถาปนิกEugène Viollet-le-Duc สิ่งเหล่านี้รวมถึงการบูรณะ (บางครั้งสร้างสรรค์) ของวิหารNotre Dame de Parisเมืองป้อมของการ์กาซอนและยังไม่เสร็จในยุคกลางChâteau de เยร์ [98] [101]

สไตล์โรแมนติกยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 Palais Garnierที่โรงละครโอเปร่าปารีสออกแบบโดยชาร์ลส์ Garnierเป็นส่วนผสมสูงโรแมนติกและผสมผสานของรูปแบบศิลปะ อีกตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นของแนวโรแมนติกช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คือBasilica of Sacré-CœurโดยPaul Abadieซึ่งใช้แบบจำลองสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์สำหรับโดมทรงยาวของเขา (ค.ศ. 1875–1914) [99]

Visual arts

Thomas Jones, The Bard, 1774, a prophetic combination of Romanticism and nationalism by the Welsh artist

ในทัศนศิลป์ แนวจินตนิยมแสดงให้เห็นตัวเองในการวาดภาพทิวทัศน์ซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1760 ศิลปินชาวอังกฤษเริ่มหันไปใช้ภูมิทัศน์และพายุที่ป่าเถื่อน และสถาปัตยกรรมแบบโกธิกแม้ว่าพวกเขาจะต้องทำกับเวลส์เป็นฉากก็ตามแคสปาร์ เดวิด ฟรีดริชและเจเอ็มดับเบิลยู เทิร์นเนอร์เกิดห่างกันไม่ถึงหนึ่งปีในปี พ.ศ. 2317 และ พ.ศ. 2318 ตามลำดับ และต้องนำภาพวาดภูมิทัศน์ของเยอรมันและอังกฤษไปสู่ความสุดขั้วของแนวจินตนิยม . จอห์น คอนสตาเบิลเกิดในปี พ.ศ. 2319 อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับประเพณีภูมิทัศน์ของอังกฤษมากขึ้น แต่ใน "หกฟุต" ที่ใหญ่ที่สุดของเขายืนยันสถานะวีรบุรุษของชนบทที่ทำงานซึ่งเขาเติบโตขึ้นมา - ท้าทายลำดับชั้นแบบดั้งเดิมของประเภทซึ่งทำให้ภูมิทัศน์ตกชั้น การวาดภาพให้อยู่ในสถานะต่ำ เทิร์นเนอร์ยังวาดภาพทิวทัศน์ขนาดใหญ่มาก และเหนือสิ่งอื่นใดคือทิวทัศน์ท้องทะเล บางส่วนของภาพวาดขนาดใหญ่เหล่านี้มีการตั้งค่าร่วมสมัยและstaffageแต่คนอื่น ๆ มีตัวเลขเล็ก ๆ ที่เปิดทำงานเข้าไปในภาพวาดประวัติศาสตร์ในลักษณะของClaude Lorrainเช่นซาโรซาซึ่งเป็นช่วงปลายบาร็อคศิลปินที่ภูมิทัศน์มีองค์ประกอบที่จิตรกรโรแมนติกหันไปหาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฟรีดริชมักใช้ร่างเดี่ยวหรือลักษณะอย่างไม้กางเขนที่ตั้งอยู่ตามลำพังท่ามกลางภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ "ทำให้พวกเขาเป็นภาพของความชั่วคราวของชีวิตมนุษย์และลางสังหรณ์แห่งความตาย" [102]

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson , Ossianรับ Ghosts of the French Heroes , 1800–02

ศิลปินกลุ่มอื่นแสดงความรู้สึกที่หมกมุ่นอยู่กับความลึกลับ ส่วนใหญ่ละทิ้งภาพวาดและสัดส่วนแบบคลาสสิก เหล่านี้รวมถึงวิลเลียมเบลคและซามูเอลพาลเมอร์และสมาชิกคนอื่น ๆ ของคนโบราณในอังกฤษและในเยอรมนีฟิลิอ็อตโต Runge เช่นเดียวกับฟรีดริช ไม่มีศิลปินคนใดมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพวกเขาเสียชีวิตในช่วงที่เหลือของศตวรรษที่ 19 และถูกค้นพบอีกครั้งจากความมืดมิดในศตวรรษที่ 20 แม้ว่าเบลคจะเป็นที่รู้จักในฐานะกวีเสมอ และโจฮัน คริสเตียน ดาห์ลจิตรกรชั้นนำของนอร์เวย์ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก ฟรีดริช. ขบวนการนาซารีนในกรุงโรมของศิลปินชาวเยอรมันซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1810 ได้ใช้เส้นทางที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งเน้นที่ภาพวาดประวัติศาสตร์ในยุคกลางที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและลัทธิชาตินิยม[103]

การมาถึงของยวนใจในงานศิลปะฝรั่งเศสถูกเลื่อนออกไปโดยถือที่แข็งแกร่งของนีโอคลาสซิในโรงเรียน แต่จากจักรพรรดินโปเลียนระยะเวลามันก็กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นครั้งแรกในรูปแบบของภาพวาดประวัติศาสตร์ propagandising สำหรับระบอบการปกครองใหม่ของที่Girodetของออสเซียนที่ได้รับ Ghosts of the French HeroesสำหรับChâteau de Malmaisonของนโปเลียนเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆDavidครูเก่าของ Girodet งุนงงและผิดหวังกับทิศทางของลูกศิษย์ของเขา โดยกล่าวว่า "ไม่ว่า Girodet จะบ้าหรือฉันไม่รู้ศิลปะการวาดภาพอีกต่อไป" [104]โรงเรียนฝรั่งเศสรุ่นใหม่[105]พัฒนารูปแบบโรแมนติกส่วนตัว แม้ว่าจะยังจดจ่ออยู่กับการวาดภาพประวัติศาสตร์ด้วยข้อความทางการเมืองThéodore Géricault (ค.ศ. 1791–1824) ประสบความสำเร็จครั้งแรกกับThe Charging Chasseurซึ่งเป็นบุคคลทางทหารที่กล้าหาญซึ่งได้มาจากRubensที่Paris Salon of 1812 ในปีแห่งจักรวรรดิ แต่งานหลักชิ้นต่อไปของเขาที่เสร็จสมบูรณ์คือThe Raft of the Medusa of ค.ศ. 1818-19 ยังคงเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาพวาดประวัติศาสตร์โรแมนติก ซึ่งในสมัยนั้นมีข้อความต่อต้านรัฐบาลที่ทรงพลัง

Eugène Delacroix (1798–1863) ทำเพลงฮิตใน Salon เป็นครั้งแรกด้วยThe Barque of Dante (1822), The Massacre at Chios (1824) และDeath of Sardanapalus (1827) ฉากที่สองเป็นฉากจากสงครามประกาศอิสรภาพกรีก ซึ่งสร้างเสร็จในปีที่ไบรอนเสียชีวิตที่นั่น และฉากสุดท้ายคือฉากจากบทละครของไบรอน กับเชคสเปียร์ ไบรอนต้องจัดเตรียมเนื้อหาสำหรับผลงานอื่นๆ มากมายของเดลาครัวซ์ ซึ่งยังใช้เวลาอยู่ในแอฟริกาเหนือเป็นเวลานานด้วย โดยวาดภาพฉากที่มีสีสันของนักรบอาหรับขี่ม้า เขาเสรีภาพนำประชาชน (1830) ยังคงอยู่กับเมดูซ่าซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานที่รู้จักกันดีของการวาดภาพโรแมนติกฝรั่งเศส ทั้งสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันและเพิ่มขึ้น " จิตรกรรมประวัติศาสตร์" แท้จริงแล้ว "การวาดภาพเรื่องราว" วลีที่สืบย้อนไปถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลี หมายถึง ภาพวาดของวัตถุที่มีกลุ่มบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบศิลปะที่สูงที่สุดและยากที่สุดมาอย่างยาวนาน ได้กลายเป็นภาพวาดฉากประวัติศาสตร์มากกว่าจะเป็นภาพวาดจาก ศาสนาหรือตำนาน[106]

Francisco Goyaถูกเรียกว่า "จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายที่ความคิดและการสังเกตทางศิลปะมีความสมดุลและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่ปราศจากข้อผิดพลาด" [107] แต่ขอบเขตที่เขาเป็นคนโรแมนติกเป็นคำถามที่ซับซ้อน ในสเปน ยังคงมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแนะนำค่านิยมของการตรัสรู้ซึ่งโกยามองว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วม สัตว์ประหลาดปีศาจและต่อต้านเหตุผลที่ถูกจินตนาการขึ้นมานั้นมีความคล้ายคลึงกันเพียงผิวเผินกับจินตนาการแบบโกธิกของยุโรปเหนือเท่านั้น และในหลาย ๆ ทางเขายังคงแต่งงานกับความคลาสสิกและความสมจริงของการฝึกฝนของเขา รวมถึงการตั้งตารอความสมจริง ของศตวรรษที่ 19 ต่อมา[108]แต่เขาเป็นแบบอย่างของค่านิยมโรแมนติกของการแสดงออกถึงความรู้สึกของศิลปินและโลกจินตนาการส่วนตัวของเขา มากกว่าศิลปินคนอื่นๆ ในยุคนั้น [109]นอกจากนี้เขายังใช้ร่วมกันกับหลายจิตรกรโรแมนติกการจัดการอิสระมากขึ้นของสีเน้นในชื่อเสียงใหม่ของแปรงพู่กันและimpastoซึ่งมักจะอัดอั้นในซิสซึ่มภายใต้เสร็จหลบหน้าไปเสีย

Cavalier gauloisโดยAntoine-Augustin Préault , Pont d'Iéna , Paris

ประติมากรรมส่วนใหญ่ยังคงไม่อนุญาติให้ยวนใจ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลทางเทคนิค เนื่องจากหินอ่อนเป็นวัสดุที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้ ไม่ได้แสดงท่าทางที่กว้างขวาง ประติมากรชั้นนำในยุโรปAntonio CanovaและBertel Thorvaldsenต่างก็ตั้งอยู่ในกรุงโรมและกลุ่มนัก Neoclassicists ที่มั่นคง ไม่ได้ถูกล่อลวงให้ยอมให้ได้รับอิทธิพลจากประติมากรรมยุคกลาง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับประติมากรรมแนวโรแมนติก เมื่อมันพัฒนา ประติมากรรมแนวโรแมนติกที่แท้จริง—ยกเว้นศิลปินสองสามคน เช่นรูดอล์ฟ เมซง[110]ค่อนข้างแปลกที่หายไปในเยอรมนี และส่วนใหญ่พบในฝรั่งเศส กับFrançois Rudeซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีจากกลุ่มของเขาในช่วงทศวรรษที่ 1830 จาก NSArc de Triompheในปารีส, เดวิด d'AngersและออPréault การฉาบปูนของ Préault มีชื่อว่าSlaughterซึ่งแสดงถึงความน่าสะพรึงกลัวของสงครามด้วยความหลงใหลที่รุนแรง ทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวมากมายที่Salon 1834 ซึ่ง Préault ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมนิทรรศการประจำปีอย่างเป็นทางการนี้มาเกือบยี่สิบปีแล้ว [111]ในอิตาลี ประติมากรโรแมนติกที่สำคัญที่สุดคือลอเรนโซ บาร์โตลินี [112]

ในฝรั่งเศส ภาพวาดประวัติศาสตร์ในธีมยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในอุดมคติเป็นที่รู้จักกันในชื่อสไตล์ Troubadourซึ่งเป็นคำที่เทียบไม่ได้กับประเทศอื่น ๆ แม้ว่าจะมีแนวโน้มแบบเดียวกันเกิดขึ้นที่นั่น Delacroix, IngresและRichard Parkes Boningtonต่างก็ทำงานในลักษณะนี้ เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่น้อยกว่า เช่นPierre-Henri Révoil (1776-1842) และFleury-François Richard (1777-1852) รูปภาพของพวกเขามักมีขนาดเล็ก และมีช่วงเวลาส่วนตัวและเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใกล้ชิดตลอดจนภาพที่มีละครสูง ชีวิตของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เช่นราฟาเอลได้รับการระลึกถึงอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ปกครองและมีการบรรยายถึงตัวละครที่สวม Fleury-Richard'sวาเลนไทน์มิลานร้องไห้สำหรับการตายของสามีของเธอที่แสดงในปารีสแฟชั่นของ 1802 ทำเครื่องหมายการมาถึงของสไตล์ซึ่งกินเวลาจนถึงกลางศตวรรษก่อนที่จะถูกวิทยประวัติศาสตร์ทางวิชาการมากขึ้นภาพวาดของศิลปินที่ชอบพอล Delaroche [113]

Francesco Hayez , Crusaders Thirsting ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม

แนวโน้มอีกประการหนึ่งคือสำหรับภาพวาดประวัติศาสตร์สันทรายที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งมักจะรวมเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรง หรือพระพิโรธของพระเจ้าเข้ากับภัยพิบัติของมนุษย์ พยายามที่จะเอาชนะThe Raft of the Medusaและตอนนี้มักจะเปรียบเทียบกับเอฟเฟกต์จากฮอลลีวูด ศิลปินภาษาอังกฤษชั้นนำในรูปแบบเป็นจอห์นมาร์ตินซึ่งมีตัวเลขเล็ก ๆ ถูกแคระจากการเกิดแผ่นดินไหวและพายุมหาศาลและการทำงานทางของเขาผ่านภัยพิบัติในพระคัมภีร์ไบเบิลและผู้ที่จะมาในวันสุดท้ายผลงานอื่นๆ เช่นDeath of Sardanapalus ของ Delacroix รวมร่างที่ใหญ่กว่า และสิ่งเหล่านี้มักดึงดูดศิลปินรุ่นก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างมาก โดยเฉพาะPoussinและRubensด้วยอารมณ์ที่พิเศษและเอฟเฟกต์พิเศษ

ที่อื่นในยุโรป ศิลปินชั้นนำได้นำสไตล์โรแมนติกมาใช้: ในรัสเซียมีนักวาดภาพเหมือนOrest KiprenskyและVasily TropininโดยIvan Aivazovskyเชี่ยวชาญในการวาดภาพทางทะเลและในนอร์เวย์Hans Gudeวาดภาพของฟยอร์ด . ในอิตาลีฟรานเชสโก ฮาเยซ (ค.ศ. 1791–1882) เป็นศิลปินแนวหน้าแนวจินตนิยมในมิลานช่วงกลางศตวรรษที่ 19. อาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างยาวนาน อุดมสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จอย่างมากของเขา ทำให้เขาเริ่มต้นจากการเป็นจิตรกรสไตล์นีโอคลาสสิก ผ่านเข้าสู่ยุคโรแมนติก และปรากฏตัวที่ปลายอีกด้านหนึ่งในฐานะจิตรกรที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ของหญิงสาว ยุคโรแมนติกของเขารวมถึงผลงานทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นของแนวโน้ม "Troubadour" แต่ในระดับที่ใหญ่มาก ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากGian Battista Tiepoloและปรมาจารย์ชาวอิตาลี สไตล์บาโรกตอนปลายคนอื่นๆ

วรรณกรรมแนวจินตนิยมมีความคล้ายคลึงกันในทัศนศิลป์ของอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสูงส่งของภูมิทัศน์อเมริกันที่ไม่เชื่องที่พบในภาพวาดของโรงเรียนฮัดสันริเวอร์ . จิตรกรเช่นThomas Cole , Albert BierstadtและFrederic Edwin Churchและคนอื่นๆ มักแสดงธีมโรแมนติกในภาพวาดของพวกเขา บางครั้งพวกเขาพรรณนาถึงซากปรักหักพังโบราณของโลกเก่า เช่น ในชิ้นส่วนของโบสถ์เฟรดริก เอ็ดวินพระอาทิตย์ขึ้นในซีเรีย. ผลงานเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกแบบโกธิกแห่งความตายและการเสื่อมสลาย พวกเขายังแสดงอุดมคติโรแมนติกว่าธรรมชาติมีพลังและในที่สุดก็จะเอาชนะการสร้างสรรค์ของมนุษย์ชั่วคราว บ่อยครั้งที่พวกเขาพยายามทำให้ตัวเองแตกต่างจากชาวยุโรปโดยการวาดภาพฉากและภูมิทัศน์แบบอเมริกันที่มีเอกลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวอเมริกันในโลกศิลปะนี้สะท้อนให้เห็นในบทกวีของWC ไบรอันท์เรื่อง " To Cole, the Painter, Departing for Europe " ซึ่งไบรอันท์สนับสนุนให้โคลจดจำฉากอันทรงพลังที่สามารถพบได้ในอเมริกาเท่านั้น

ภาพเขียนอเมริกันบางภาพ (เช่นThe Rocky Mountainsของ Albert Bierstadt , Lander's Peak ) ส่งเสริมแนวคิดทางวรรณกรรมของ " คนป่าผู้สูงศักดิ์ " โดยแสดงภาพชนพื้นเมืองอเมริกันในอุดมคติที่อาศัยอยู่ร่วมกับโลกธรรมชาติ ภาพวาดของโธมัส โคลมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบอย่างชัดเจนในซีรีส์The Voyage of Life ที่วาดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1840 ซึ่งแสดงช่วงชีวิตที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่

เพลง

แนวโรแมนติกทางดนตรีเป็นปรากฏการณ์ที่เด่นชัดของชาวเยอรมัน—มากเสียจนงานอ้างอิงของฝรั่งเศสที่ได้รับความเคารพนับถือคนหนึ่งได้นิยามมันไว้ทั้งหมดในแง่ของ "บทบาทของดนตรีในสุนทรียศาสตร์ของแนวโรแมนติกในเยอรมัน" [114]สารานุกรมฝรั่งเศสอีกเล่มหนึ่งถือได้ว่าอารมณ์ของเยอรมันโดยทั่วไป "สามารถอธิบายได้ว่าเป็นการกระทำที่ลึกซึ้งและหลากหลายของแนวโรแมนติกของนักดนตรีชาวเยอรมัน" และมีเพียงตัวแทนที่แท้จริงของแนวจินตนิยมในดนตรีฝรั่งเศสเท่านั้นHector Berliozในขณะที่ในอิตาลี ชื่อเดียวที่ยิ่งใหญ่ของดนตรีแนวจินตนิยมคือGiuseppe Verdi "ประเภทของ[Victor] Hugoแห่งโอเปร่าซึ่งมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงสำหรับเอฟเฟกต์ที่น่าทึ่ง" ในทำนองเดียวกัน ในการวิเคราะห์แนวจินตนิยมและการแสวงหาความกลมกลืนของเขาHenri Lefebvre"แต่แน่นอนว่าแนวโรแมนติกของเยอรมันมีความเชื่อมโยงกับดนตรีอย่างใกล้ชิดมากกว่าแนวโรแมนติกของฝรั่งเศส ดังนั้นจึงควรมองหาการแสดงออกโดยตรงของความสามัคคีเป็นแนวคิดที่โรแมนติก" [115]อย่างไรก็ตาม ความนิยมอย่างมากของดนตรีโรแมนติกเยอรมัน "ไม่ว่าจะโดยเลียนแบบหรือโดยปฏิกิริยา" ไปสู่สมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาตินิยมบ่อยครั้งในหมู่นักดนตรีชาวโปแลนด์ ฮังการี รัสเซีย เช็ก และสแกนดิเนเวียที่ประสบความสำเร็จ "อาจมากกว่านั้นเพราะความพิเศษ -ลักษณะทางดนตรีมากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของผลงานดนตรีโดยปรมาจารย์". [116]

Jean-Auguste-Dominique Ingres , ภาพเหมือนของNiccolò Paganini , 1819
Frédéric Chopinในปี 1838 โดยEugène Delacroix

แม้ว่าคำว่า "โรแมนติก" ที่ใช้กับดนตรีจะหมายถึงช่วงประมาณปี ค.ศ. 1800 ถึง ค.ศ. 1850 หรืออื่นๆ จนถึงราวปี 1900 การนำ "โรแมนติก" มาประยุกต์ใช้กับดนตรีในสมัยปัจจุบันไม่ตรงกับการตีความสมัยใหม่นี้ แท้จริงหนึ่งของการใช้อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดของคำว่าเพลงที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1789 ในMémoiresของอันเดรเกรตรี [117]นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นแหล่งที่มาของภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อที่ชาวเยอรมันครอบงำเป็นหลัก แต่ยังเป็นเพราะยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าเป็นหนี้ของJean-Jacques Rousseau (ตัวเขาเองเป็นนักแต่งเพลง ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ ) และโดยการทำเช่นนั้น สร้างความเชื่อมโยงกับอิทธิพลสำคัญประการหนึ่งของขบวนการโรแมนติกโดยทั่วไป[18]ในปี พ.ศ. 2353ETA Hoffmannตั้งชื่อว่าHaydn , MozartและBeethovenว่าเป็น "สามปรมาจารย์ด้านการประพันธ์เพลงบรรเลง" ที่ "หายใจเป็นหนึ่งเดียวและมีจิตวิญญาณที่โรแมนติกเหมือนกัน" เขาให้เหตุผลกับความคิดเห็นของเขาโดยพิจารณาจากการแสดงออกเชิงอารมณ์เชิงลึกของนักประพันธ์เพลงเหล่านี้และบุคลิกลักษณะเฉพาะของพวกเขา ในเพลงของ Haydn ตามคำกล่าวของ Hoffmann "นิสัยที่สงบสุขเหมือนเด็กมีชัย" ในขณะที่ Mozart (ในสายE-flat major Symphonyตัวอย่างเช่น) "นำเราไปสู่ส่วนลึกของโลกฝ่ายวิญญาณ" ด้วยองค์ประกอบของความกลัว ความรัก และความเศร้าโศก "การนำเสนอของอนันต์ ... ในการเต้นรำนิรันดร์ของทรงกลม" ในทางกลับกัน ดนตรีของเบโธเฟนสื่อถึงความรู้สึกของ "ความมหึมาและประเมินค่าไม่ได้" ด้วยความเจ็บปวดจากความปรารถนาไม่รู้จบที่[119] การยกระดับในการประเมินอารมณ์อันบริสุทธิ์นี้ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมดนตรีจากตำแหน่งรองที่จัดขึ้นในความสัมพันธ์กับศิลปะวาจาและพลาสติกในระหว่างการตรัสรู้ เนื่องจากดนตรีถือว่าปราศจากข้อจำกัดของเหตุผล ภาพ หรือแนวความคิดใดๆ ที่ชัดเจน จึงต้องคำนึงถึงครั้งแรกในงานเขียนของ WackenroderและTieckและต่อมาโดยนักเขียนเช่นSchellingและWagnerซึ่งมีความโดดเด่นในด้านศิลปะ ผู้ที่สามารถแสดงความลับของจักรวาลได้ดีที่สุด เพื่อปลุกโลกแห่งวิญญาณ ความไม่มีที่สิ้นสุด และสัมบูรณ์ [120]

ข้อตกลงตามลำดับเวลาของดนตรีและวรรณกรรมแนวจินตนิยมยังคงดำเนินต่อไปจนถึงกลางศตวรรษที่ 19 เมื่อRichard WagnerตำหนิดนตรีของMeyerbeerและBerliozว่าเป็น " neoromantic ": "The Opera ซึ่งเราจะกลับมาตอนนี้ได้กลืน Neoromanticism ของแบร์ลิออซก็เช่นกัน เช่นเดียวกับหอยนางรมที่อวบอ้วนและมีรสชาติดี ซึ่งการย่อยอาหารได้ทำให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่รวดเร็วและน่ารับประทาน” [121]

มันเป็นเพียงในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ที่มีระเบียบวินัยฉุกเฉินใหม่ของMusikwissenschaft ( ดนตรี ) -itself สินค้าของความปรารถนา historicizing ของอายุ-พยายามทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นperiodizationของประวัติศาสตร์ดนตรีและความแตกต่างระหว่างคลาสสิกเวียนนางวดและโรแมนติก ถูกเสนอ บุคคลสำคัญในแนวโน้มนี้คือกุยโด แอดเลอร์ซึ่งมองว่าเบโธเฟนและฟรานซ์ ชูเบิร์ตเป็นผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิกในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่โดยพื้นฐานแล้ว โดยแนวจินตนิยมบรรลุวุฒิภาวะเต็มที่เฉพาะในยุคหลังเบโธเฟนของเฟรเดริก โชแปง, เฟลิกซ์ เมนเดลโซห์น, โรเบิร์ต ชูมันน์ , เฮคเตอร์ แบร์ลิออและฟรานซ์ ลิซท์. จากมุมมองของแอดเลอร์ที่พบในหนังสืออย่างDer Stil in der Musik (1911) นักแต่งเพลงของNew German Schoolและนักประพันธ์เพลงชาตินิยมในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ไม่ใช่แนวโรแมนติก แต่เป็น "สมัยใหม่" หรือ "สัจนิยม" (โดยการเปรียบเทียบกับสาขาของ ภาพวาดและวรรณคดี) และสคีมานี้ยังคงแพร่หลายตลอดทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 [118]

ในช่วงไตรมาสที่สองของศตวรรษที่ 20 การตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ทางดนตรีอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในมุมมองทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษนั้นถูกมองว่าเป็นการทำลายล้างของอดีตทางดนตรี สิ่งนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์เช่นAlfred Einstein [122]ขยายดนตรี " ยุคโรแมนติก " ตลอดศตวรรษที่ 19 และเข้าสู่ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 มันยังคงถูกอ้างถึงเช่นนี้ในบางมาตรฐานของเพลงอ้างอิงเช่นThe Oxford Companion to Music [123]และGrout 's History of Western Music [124]แต่ก็ไม่มีใครขัดขวาง ตัวอย่างเช่น นักดนตรีชื่อดังชาวเยอรมันฟรีดริช บลูม หัวหน้าบรรณาธิการของDie Musikฉบับพิมพ์ครั้งแรกใน Geschichte und Gegenwart (1949–86) ยอมรับตำแหน่งก่อนหน้านี้ว่า Classicism และ Romanticism รวมกันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เริ่มต้นในกลางศตวรรษที่ 18 แต่ในขณะเดียวกัน ถือได้ว่ามันจะยังคงเข้ามาในศตวรรษที่ 20 รวมทั้งการพัฒนาดังกล่าวก่อนสงครามโลกครั้งที่สองexpressionismและซิสซึ่ม [125]นี้สะท้อนให้เห็นในการอ้างอิงล่าสุดบางผลงานเด่นเช่นนิโกรฟเขียนเพลงและนักดนตรี[118]และรุ่นใหม่ของเพลงในเกสชิชคาดไม่ถึง Gegenwart [126]

In the contemporary music culture, the romantic musician followed a public career depending on sensitive middle-class audiences rather than on a courtly patron, as had been the case with earlier musicians and composers. Public persona characterized a new generation of virtuosi who made their way as soloists, epitomized in the concert tours of Paganini and Liszt, and the conductor began to emerge as an important figure, on whose skill the interpretation of the increasingly complex music depended.[127]

Outside the arts

Akseli Gallen-Kallela, The Forging of the Sampo, 1893. An artist from Finland deriving inspiration from the Finnish "national epic", the Kalevala

Sciences

The Romantic movement affected most aspects of intellectual life, and Romanticism and science had a powerful connection, especially in the period 1800–1840. Many scientists were influenced by versions of the Naturphilosophie of Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling and Georg Wilhelm Friedrich Hegel and others, and without abandoning empiricism, sought in their work to uncover what they tended to believe was a unified and organic Nature. The English scientist Sir Humphry Davy, a prominent Romantic thinker, said that understanding nature required "an attitude of admiration, love and worship, [...] a personal response".[128] He believed that knowledge was only attainable by those who truly appreciated and respected nature. Self-understanding was an important aspect of Romanticism. It had less to do with proving that man was capable of understanding nature (through his budding intellect) and therefore controlling it, and more to do with the emotional appeal of connecting himself with nature and understanding it through a harmonious co-existence.[129]

Historiography

History writing was very strongly, and many would say harmfully, influenced by Romanticism.[130] In England, Thomas Carlyle was a highly influential essayist who turned historian; he both invented and exemplified the phrase "hero-worship",[131] lavishing largely uncritical praise on strong leaders such as Oliver Cromwell, Frederick the Great and Napoleon. Romantic nationalism had a largely negative effect on the writing of history in the 19th century, as each nation tended to produce its own version of history, and the critical attitude, even cynicism, of earlier historians was often replaced by a tendency to create romantic stories with clearly distinguished heroes and villains.[132] Nationalist ideology of the period placed great emphasis on racial coherence, and the antiquity of peoples, and tended to vastly over-emphasize the continuity between past periods and the present, leading to national mysticism. Much historical effort in the 20th century was devoted to combating the romantic historical myths created in the 19th century.

Theology

To insulate theology from scientism or reductionism in science, 19th-century post-Enlightenment German theologians developed a modernist or so-called liberal conception of Christianity, led by Friedrich Schleiermacher and Albrecht Ritschl. They took the Romantic approach of rooting religion in the inner world of the human spirit, so that it is a person's feeling or sensibility about spiritual matters that comprises religion.[133]

Chess

Romantic chess was the style of chess which emphasized quick, tactical maneuvers characterized by aesthetic beauty rather than long-term strategic planning, which was considered to be of secondary importance.[134] The Romantic era in chess is generally considered to have begun around the 18th century (although a primarily tactical style of chess was predominant even earlier),[135] and to have reached its peak with Joseph MacDonnell and Pierre LaBourdonnais, the two dominant chess players in the 1830s. The 1840s were dominated by Howard Staunton, and other leading players of the era included Adolf Anderssen, Daniel Harrwitz, Henry Bird, Louis Paulsen, and Paul Morphy. The "Immortal Game", played by Anderssen and Lionel Kieseritzky on 21 June 1851 in London—where Anderssen made bold sacrifices to secure victory, giving up both rooks and a bishop, then his queen, and then checkmating his opponent with his three remaining minor pieces—is considered a supreme example of Romantic chess.[136] The end of the Romantic era in chess is considered to be the 1873 Vienna Tournament where Wilhelm Steinitz popularized positional play and the closed game.

Romantic nationalism

Egide Charles Gustave Wappers, Episode of the Belgian Revolution of 1830, 1834, Musée d'Art Ancien, Brussels. A romantic vision by a Belgian painter.
Hans Gude, Fra Hardanger, 1847. Example of Norwegian romantic nationalism.

One of Romanticism's key ideas and most enduring legacies is the assertion of nationalism, which became a central theme of Romantic art and political philosophy. From the earliest parts of the movement, with their focus on development of national languages and folklore, and the importance of local customs and traditions, to the movements that would redraw the map of Europe and lead to calls for self-determination of nationalities, nationalism was one of the key vehicles of Romanticism, its role, expression and meaning. One of the most important functions of medieval references in the 19th century was nationalist. Popular and epic poetry were its workhorses. This is visible in Germany and Ireland, where underlying Germanic or Celtic linguistic substrates dating from before the Romanization-Latinization were sought out.

Early Romantic nationalism was strongly inspired by Rousseau, and by the ideas of Johann Gottfried von Herder, who in 1784 argued that the geography formed the natural economy of a people, and shaped their customs and society.[137]

The nature of nationalism changed dramatically, however, after the French Revolution with the rise of Napoleon, and the reactions in other nations. Napoleonic nationalism and republicanism were, at first, inspirational to movements in other nations: self-determination and a consciousness of national unity were held to be two of the reasons why France was able to defeat other countries in battle. But as the French Republic became Napoleon's Empire, Napoleon became not the inspiration for nationalism, but the object of its struggle. In Prussia, the development of spiritual renewal as a means to engage in the struggle against Napoleon was argued by, among others, Johann Gottlieb Fichte, a disciple of Kant. The word Volkstum, or nationality, was coined in German as part of this resistance to the now conquering emperor. Fichte expressed the unity of language and nation in his address "To the German Nation" in 1806:

Those who speak the same language are joined to each other by a multitude of invisible bonds by nature herself, long before any human art begins; they understand each other and have the power of continuing to make themselves understood more and more clearly; they belong together and are by nature one and an inseparable whole. ...Only when each people, left to itself, develops and forms itself in accordance with its own peculiar quality, and only when in every people each individual develops himself in accordance with that common quality, as well as in accordance with his own peculiar quality—then, and then only, does the manifestation of divinity appear in its true mirror as it ought to be.[138]

This view of nationalism inspired the collection of folklore by such people as the Brothers Grimm, the revival of old epics as national, and the construction of new epics as if they were old, as in the Kalevala, compiled from Finnish tales and folklore, or Ossian, where the claimed ancient roots were invented. The view that fairy tales, unless contaminated from outside literary sources, were preserved in the same form over thousands of years, was not exclusive to Romantic Nationalists, but fit in well with their views that such tales expressed the primordial nature of a people. For instance, the Brothers Grimm rejected many tales they collected because of their similarity to tales by Charles Perrault, which they thought proved they were not truly German tales;[139] Sleeping Beauty survived in their collection because the tale of Brynhildr convinced them that the figure of the sleeping princess was authentically German. Vuk Karadžić contributed to Serbian folk literature, using peasant culture as the foundation. He regarded the oral literature of the peasants as an integral part of Serbian culture, compiling it to use in his collections of folk songs, tales and proverbs, as well as the first dictionary of vernacular Serbian.[140] Similar projects were undertaken by the Russian Alexander Afanasyev, the Norwegians Peter Christen Asbjørnsen and Jørgen Moe, and the Englishman Joseph Jacobs.[141]

Polish nationalism and messianism

The November Uprising (1830–31), in the Kingdom of Poland, against the Russian Empire

Romanticism played an essential role in the national awakening of many Central European peoples lacking their own national states, not least in Poland, which had recently failed to restore its independence when Russia's army crushed the Polish Uprising under Nicholas I. Revival and reinterpretation of ancient myths, customs and traditions by Romantic poets and painters helped to distinguish their indigenous cultures from those of the dominant nations and crystallise the mythography of Romantic nationalism. Patriotism, nationalism, revolution and armed struggle for independence also became popular themes in the arts of this period. Arguably, the most distinguished Romantic poet of this part of Europe was Adam Mickiewicz, who developed an idea that Poland was the Messiah of Nations, predestined to suffer just as Jesus had suffered to save all the people. The Polish self-image as a "Christ among nations" or the martyr of Europe can be traced back to its history of Christendom and suffering under invasions. During the periods of foreign occupation, the Catholic Church served as bastion of Poland's national identity and language, and the major promoter of Polish culture. The partitions came to be seen in Poland as a Polish sacrifice for the security for Western civilization. Adam Mickiewicz wrote the patriotic drama Dziady (directed against the Russians), where he depicts Poland as the Christ of Nations. He also wrote "Verily I say unto you, it is not for you to learn civilization from foreigners, but it is you who are to teach them civilization ... You are among the foreigners like the Apostles among the idolaters". In Books of the Polish Nation and Polish Pilgrimage Mickiewicz detailed his vision of Poland as a Messias and a Christ of Nations, that would save mankind. Dziady is known for various interpretation. The most known ones are the moral aspect of part II, individualist and romantic message of part IV, as well as deeply patriotic, messianistic and Christian vision in part III of the poem. Zdzisław Kępiński, however, focuses his interpretation on Slavic pagan and occult elements found in the drama. In his book Mickiewicz hermetyczny he writes about hermetic, theosophic and alchemical philosophy on the book as well as Masonic symbols.

Gallery

Emerging Romanticism in the 18th century
French Romantic painting
Other

Romantic authors

Scholars of Romanticism

See also

References

Citations

 1. ^ Encyclopædia Britannica. "Romanticism. Retrieved 30 January 2008, from Encyclopædia Britannica Online". Britannica.com. Archived from the original on 13 October 2005. Retrieved 2010-08-24.
 2. ^ Casey, Christopher (October 30, 2008). ""Grecian Grandeurs and the Rude Wasting of Old Time": Britain, the Elgin Marbles, and Post-Revolutionary Hellenism". Foundations. Volume III, Number 1. Archived from the original on May 13, 2009. Retrieved 2014-05-14.
 3. ^ David Levin, History as Romantic Art: Bancroft, Prescott, and Parkman (1967)
 4. ^ Gerald Lee Gutek, A history of the Western educational experience (1987) ch. 12 on Johann Heinrich Pestalozzi
 5. ^ Ashton Nichols, "Roaring Alligators and Burning Tygers: Poetry and Science from William Bartram to Charles Darwin," Proceedings of the American Philosophical Society 2005 149(3): 304–15
 6. ^ Morrow, John (2011). "Romanticism and political thought in the early 19th century" (PDF). In Stedman Jones, Gareth; Claeys, Gregory (eds.). The Cambridge History of Nineteenth-Century Political Thought. The Cambridge History of Political Thought. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. pp. 39–76. doi:10.1017/CHOL9780521430562. ISBN 978-0-511-97358-1. Retrieved 10 September 2017.
 7. ^ Coleman, Jon T. (2020). Nature Shock: Getting Lost in America. Yale University Press. p. 214. ISBN 978-0-300-22714-7.
 8. ^ Barnes, Barbara A. (2006). Global Extremes: Spectacles of Wilderness Adventure, Endless Frontiers, and American Dreams. Santa Cruz: University of California Press. p. 51.
 9. ^ Perpinya, Núria. Ruins, Nostalgia and Ugliness. Five Romantic perceptions of Middle Ages and a spoon of Game of Thrones and Avant-garde oddity. Berlin: Logos Verlag. 2014
 10. ^ Hamilton, Paul (2016). The Oxford Handbook of European Romanticism. Oxford: Oxford University Press. p. 170. ISBN 978-0-19-969638-3.
 11. ^ Blechman, Max (1999). Revolutionary Romanticism: A Drunken Boat Anthology. San Francisco, CA: City Lights Books. pp. 84–85. ISBN 0-87286-351-4.
 12. ^ "'A remarkable thing,' continued Bazarov, 'these funny old Romantics! They work up their nervous system into a state of agitation, then, of course, their equilibrium is upset.'" (Ivan Turgenev, Fathers and Sons, chap. 4 [1862])
 13. ^ Szabolcsi, B. (1970). "The Decline of Romanticism: End of the Century, Turn of the Century-- Introductory Sketch of an Essay". Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 12 (1/4): 263–289. doi:10.2307/901360. JSTOR 901360.
 14. ^ Novotny, 96
 15. ^ From the Preface to the 2nd edition of Lyrical Ballads, quoted Day, 2
 16. ^ Day, 3
 17. ^ Ruthven (2001) p. 40 quote: "Romantic ideology of literary authorship, which conceives of the text as an autonomous object produced by an individual genius."
 18. ^ Spearing (1987) quote: "Surprising as it may seem to us, living after the Romantic movement has transformed older ideas about literature, in the Middle Ages authority was prized more highly than originality."
 19. ^ Eco (1994) p. 95 quote: Much art has been and is repetitive. The concept of absolute originality is a contemporary one, born with Romanticism; classical art was in vast measure serial, and the "modern" avant-garde (at the beginning of this century) challenged the Romantic idea of "creation from nothingness", with its techniques of collage, mustachios on the Mona Lisa, art about art, and so on.
 20. ^ Waterhouse (1926), throughout; Smith (1924); Millen, Jessica Romantic Creativity and the Ideal of Originality: A Contextual Analysis, in Cross-sections, The Bruce Hall Academic Journal – Volume VI, 2010 PDF; Forest Pyle, The Ideology of Imagination: Subject and Society in the Discourse of Romanticism (Stanford University Press, 1995) p. 28.
 21. ^ 1963–, Breckman, Warren (2008). European Romanticism: A Brief History with Documents. Rogers D. Spotswood Collection. (1st ed.). Boston: Bedford/St. Martins. ISBN 978-0-312-45023-6. OCLC 148859077.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
 22. ^ Day 3–4; quotation from M.H. Abrams, quoted in Day, 4
 23. ^ Berlin, 92
 24. ^ a b Schellinger, Paul (8 April 2014). "Novel and Romance: Etymologies". Encyclopedia of the Novel. Routledge. p. 942. ISBN 978-1-135-91826-2.
 25. ^ Saul, Nicholas (9 July 2009). The Cambridge Companion to German Romanticism. Cambridge University Press. pp. 1–. ISBN 978-0-521-84891-6.
 26. ^ Ferber, 6–7
 27. ^ Athenaeum. Bey F. Vieweg dem Älteren. 1800. p. 122. Ich habe ein bestimmtes Merkmahl des Gegensatzes zwischen dem Antiken und dem Romantischen aufgestellt. Indessen bitte ich Sie doch, nun nicht sogleich anzunehmen, daß mir das Romantische und das Moderne völlig gleich gelte. Ich denke es ist etwa ebenso verschieden, wie die Gemählde des Raphael und Correggio von den Kupferstichen die jetzt Mode sind. Wollen Sie sich den Unterschied völlig klar machen, so lesen Sie gefälligst etwa die Emilia Galotti die so unaussprechlich modern und doch im geringsten nicht romantisch ist, und erinnern sich dann an Shakspeare, in den ich das eigentliche Zentrum, den Kern der romantischen Fantasie setzen möchte. Da suche und finde ich das Romantische, bey den ältern Modernen, bey Shakspeare, Cervantes, in der italiänischen Poesie, in jenem Zeitalter der Ritter, der Liebe und der Mährchen, aus welchem die Sache und das Wort selbst herstammt. Dieses ist bis jetzt das einzige, was einen Gegensatz zu den classischen Dichtungen des Alterthums abgeben kann; nur diese ewig frischen Blüthen der Fantasie sind würdig die alten Götterbilder zu umkränzen. Und gewiß ist es, daß alles Vorzüglichste der modernen Poesie dem Geist und selbst der Art nach dahinneigt; es müßte denn eine Rückkehr zum Antiken seyn sollen. Wie unsre Dichtkunst mit dem Roman, so fing die der Griechen mit dem Epos an und löste sich wieder darin auf.
 28. ^ a b Ferber, 7
 29. ^ Christiansen, 241.
 30. ^ Christiansen, 242.
 31. ^ in her Oxford Companion article, quoted by Day, 1
 32. ^ Day, 1–5
 33. ^ Mellor, Anne; Matlak, Richard (1996). British Literature 1780–1830. NY: Harcourt Brace & Co./Wadsworth. ISBN 978-1-4130-2253-7.
 34. ^ Edward F. Kravitt, The Lied: Mirror of Late Romanticism (New Haven and London: Yale University Press, 1996): 47. ISBN 0-300-06365-2.
 35. ^ a b Greenblatt et al., Norton Anthology of English Literature, eighth edition, "The Romantic Period – Volume D" (New York: W.W. Norton & Company Inc., 2006):[page needed]
 36. ^ Johnson, 147, inc. quotation
 37. ^ Barzun, 469
 38. ^ Day, 1–3; the arch-conservative and Romantic is Joseph de Maistre, but many Romantics swung from youthful radicalism to conservative views in middle age, for example Wordsworth. Samuel Palmer's only published text was a short piece opposing the Repeal of the corn laws.
 39. ^ Berlin, 57
 40. ^ Several of Berlin's pieces dealing with this theme are collected in the work referenced. See in particular: Berlin, 34–47, 57–59, 183–206, 207–37.
 41. ^ Berlin, 57–58
 42. ^ Linda Simon The Sleep of Reason by Robert Hughes
 43. ^ Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder, Pimlico, 2000 ISBN 0-7126-6492-0 was one of Isaiah Berlin's many publications on the Enlightenment and its enemies that did much to popularise the concept of a Counter-Enlightenment movement that he characterised as relativist, anti-rationalist, vitalist and organic,
 44. ^ Darrin M. McMahon, "The Counter-Enlightenment and the Low-Life of Literature in Pre-Revolutionary France" Past and Present No. 159 (May 1998:77–112) p. 79 note 7.
 45. ^ "Baudelaire's speech at the "Salon des curiosités Estethiques" (in French). Fr.wikisource.org. Retrieved 2010-08-24.
 46. ^ Sutherland, James (1958) English Satire p. 1. There were a few exceptions, notably Byron, who integrated satire into some of his greatest works, yet shared much in common with his Romantic contemporaries. Bloom, p. 18.
 47. ^ Paul F. Grendler, Renaissance Society of America, Encyclopedia of the Renaissance, Scribner, 1999, p. 193
 48. ^ John Keats. By Sidney Colvin, p. 106. Elibron Classics
 49. ^ Thomas Chatterton, Grevel Lindop, 1972, Fyffield Books, p. 11
 50. ^ Zipes, Jack (1988). The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World (1st ed.). Routledge. pp. 7–8. ISBN 978-0-415-90081-2.
 51. ^ Zipes, Jack (2000). The Oxford Companion to Fairy Tales. Oxford University Press. pp. 13–14, 218–19. ISBN 978-0-19-860115-9.
 52. ^ Christiansen, 215.
 53. ^ Christiansen, 192–96.
 54. ^ Christiansen, 197–200.
 55. ^ Christiansen, 213–20.
 56. ^ Christiansen, 188–89.
 57. ^ Or at least he tried to; Kean played the tragic Lear for a few performances. They were not well received, and with regret, he reverted to Nahum Tate's version with a comic ending, which had been standard since 1689. See Stanley Wells, "Introduction" from King Lear Oxford University Press, 2000, p. 69.
 58. ^ Coleridge, Samuel Taylor, Table Talk, 27 April 1823 in Coleridge, Samuel Taylor; Morley, Henry (1884). Table Talk of Samuel Taylor Coleridge and The Rime of the Ancient Mariner, Christobel, &c. New York: Routledge. p. 38.
 59. ^ J. Buchan, Crowded with Genius (London: Harper Collins, 2003), ISBN 0-06-055888-1, p. 311.
 60. ^ J. Buchan, Crowded with Genius (London: Harper Collins, 2003), ISBN 0-06-055888-1, p. 163.
 61. ^ H. Gaskill, The Reception of Ossian in Europe (Continuum, 2004), ISBN 0-8264-6135-2, p. 140.
 62. ^ D. Thomson, The Gaelic Sources of Macpherson's "Ossian" (Aberdeen: Oliver & Boyd, 1952).
 63. ^ L. McIlvanney, "Hugh Blair, Robert Burns, and the Invention of Scottish Literature", Eighteenth-Century Life, vol. 29 (2), Spring 2005, pp. 25–46.
 64. ^ K. S. Whetter, Understanding Genre and Medieval Romance (Aldershot: Ashgate, 2008), ISBN 0-7546-6142-3, p. 28.
 65. ^ N. Davidson, The Origins of Scottish Nationhood (Pluto Press, 2008), ISBN 0-7453-1608-5, p. 136.
 66. ^ A. Maunder, FOF Companion to the British Short Story (Infobase Publishing, 2007), ISBN 0-8160-7496-8, p. 374.
 67. ^ P. MacKay, E. Longley and F. Brearton, Modern Irish and Scottish Poetry (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), ISBN 0-521-19602-7, p. 59.
 68. ^ A. Jarrels, "'Associations respect[ing] the past': Enlightenment and Romantic historicism", in J. P. Klancher, A Concise Companion to the Romantic Age (Oxford: John Wiley & Sons, 2009), ISBN 0-631-23355-5, p. 60.
 69. ^ A. Benchimol, ed., Intellectual Politics and Cultural Conflict in the Romantic Period: Scottish Whigs, English Radicals and the Making of the British Public Sphere (Aldershot: Ashgate, 2010), ISBN 0-7546-6446-5, p. 210.
 70. ^ A. Benchimol, ed., Intellectual Politics and Cultural Conflict in the Romantic Period: Scottish Whigs, English Radicals and the Making of the British Public Sphere (Aldershot: Ashgate, 2010), ISBN 0-7546-6446-5, p. 209.
 71. ^ I. Brown, The Edinburgh History of Scottish Literature: Enlightenment, Britain and Empire (1707–1918) (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), ISBN 0-7486-2481-3, pp. 229–30.
 72. ^ Christiansen, 202–03, 241–42.
 73. ^ Christiansen, 239–46, 240 quoted.
 74. ^ Christiansen, 244–46.
 75. ^ Christiansen
 76. ^ Leon Dyczewski, Values in the Polish cultural tradition (2002) p. 183
 77. ^ Christopher J. Murray, Encyclopedia of the romantic era, 1760–1850 (2004) vol. 2. p. 742
 78. ^ "Alexander Sergeevich Pushkin (1799–1837)". University of Virginia Slavic Department. Archived from the original on 1 April 2019. Retrieved 1 August 2011.
 79. ^ "El escritor José de Espronceda". Museo del Prado (in Spanish). Madrid. Retrieved March 27, 2013.
 80. ^ Philip W. Silver, Ruin and restitution: reinterpreting romanticism in Spain (1997) p. 13
 81. ^ Gerald Brenan, The literature of the Spanish people: from Roman times to the present (1965) p. 364
 82. ^ Foster, David; Altamiranda, Daniel; de Urioste, Carmen (2001). Spanish Literature : Current debates on Hispanism. New York: Garland Publishing, Inc. p. 78. ISBN 978-0-8153-3563-4.
 83. ^ Caldwell, Richard (1970). "The Persistence of Romantic Thought in Spain". Modern Language Review. 65 (4): 803–12. doi:10.2307/3722555. JSTOR 3722555.
 84. ^ Sebold, Russell (1974). El primer romantico 'europeo' de España. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-0591-0.
 85. ^ Shaw, Donald (1963). "Towards an Understanding of Spanish Romanticism". Modern Language Review. 58 (2): 190–95. doi:10.2307/3721247. JSTOR 3721247.
 86. ^ Almeida Garrett, João Baptista (1990). Obras Completas de Almeida Garrett – 2 Volumes. Porto: Lello Editores. ISBN 978-972-48-0192-6.
 87. ^ Infopédia. "Artigo de apoio Infopédia – Almeida Garrett". Infopédia – Dicionários Porto Editora (in Portuguese). Retrieved 2018-04-03.
 88. ^ a b c José., Saraiva, António (1996). História da literatura portuguesa. Lopes, Oscar (17a ed.). [Porto, Portugal]: Porto Editora. ISBN 978-972-0-30170-3. OCLC 35124986.
 89. ^ Infopédia. "Artigo de apoio Infopédia – Alexandre Herculano". Infopédia – Dicionários Porto Editora (in Portuguese). Retrieved 2018-04-03.
 90. ^ Gaetana Marrone, Paolo Puppa, Encyclopedia of Italian Literary Studies: A–J, Taylor & Francis, 2007, p. 1242
 91. ^ Garofalo, Piero (2005). "Italian Romanticisms". In Ferber, Michael (ed.). Companion to European Romanticism. London: Blackwell. pp. 238–255.
 92. ^ La nuova enciclopedia della letteratura. Milan: Garzanti. 1985. p. 829.
 93. ^ Roberto González Echevarría and Enrique Pupo-Walker, The Cambridge History of Latin American Literature: Brazilian Literature (1996) vol. 2 p. 367
 94. ^ a b George L. McMichael and Frederick C. Crews, eds. Anthology of American Literature: Colonial through romantic (6th ed. 1997) p. 613
 95. ^ "Romanticism, American", in The Oxford Dictionary of American Art and Artists ed by Ann Lee Morgan (Oxford University Press, 2007) online
 96. ^ The relationship of the American poet Wallace Stevens to Romanticism is raised in the poem "Another Weeping Woman" and its commentary.
 97. ^ Weber, Patrick, Histoire de l'Architecture (2008), p. 63
 98. ^ a b Weber, Patrick, Histoire de l'Architecture (2008), pp. 64
 99. ^ a b Weber, Patrick, Histoire de l'Architecture (2008), pp. 64–65
 100. ^ Saule 2014, p. 92.
 101. ^ Poisson, Georges; Eugène Viollet-le-Duc (in French) (2014)
 102. ^ Novotny, 96–101, 99 quoted
 103. ^ Novotny, 112–21
 104. ^ Honour, 184–190, 187 quoted
 105. ^ Walter Friedlaender, From David to Delacroix, 1974, remains the best available account of the subject.
 106. ^ "Romanticism". metmuseum.org.
 107. ^ Novotny, 142
 108. ^ Novotny, 133–42
 109. ^ Hughes, 279–80
 110. ^ McKay, James, The Dictionary of Sculptors in Bronze, Antique Collectors Club, London, 1995
 111. ^ Novotny, 397, 379–84
 112. ^ Dizionario di arte e letteratura. Bologna: Zanichelli. 2002. p. 544.
 113. ^ Noon, throughout, especially pp. 124–155
 114. ^ Boyer 1961, 585.
 115. ^ Lefebvre, Henri (1995). Introduction to Modernity: Twelve Preludes September 1959 – May 1961. London: Verso. p. 304. ISBN 1-85984-056-6.
 116. ^ Ferchault 1957.
 117. ^ Grétre 1789.
 118. ^ a b c Samson 2001.
 119. ^ Hoffmann 1810, col. 632.
 120. ^ Boyer 1961, 585–86.
 121. ^ Wagner 1995, 77.
 122. ^ Einstein 1947.
 123. ^ Warrack 2002.
 124. ^ Grout 1960, 492.
 125. ^ Blume 1970; Samson 2001.
 126. ^ Wehnert 1998.
 127. ^ Christiansen, 176–78.
 128. ^ Cunningham, A., and Jardine, N., ed. Romanticism and the Sciences, p. 15.
 129. ^ Bossi, M., and Poggi, S., ed. Romanticism in Science: Science in Europe, 1790–1840, p.xiv; Cunningham, A., and Jardine, N., ed. Romanticism and the Sciences, p. 2.
 130. ^ E. Sreedharan (2004). A Textbook of Historiography, 500 B.C. to A.D. 2000. Orient Blackswan. pp. 128–68. ISBN 978-81-250-2657-0.
 131. ^ in his published lectures On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History of 1841
 132. ^ Ceri Crossley (2002). French Historians and Romanticism: Thierry, Guizot, the Saint-Simonians, Quinet, Michelet. Routledge. ISBN 978-1-134-97668-3.
 133. ^ Philip Clayton and Zachary Simpson, eds. The Oxford Handbook of Religion and Science (2006) p. 161
 134. ^ David Shenk (2007). The Immortal Game: A History of Chess. Knopf Doubleday. p. 99. ISBN 978-0-307-38766-0.
 135. ^ Swaner, Billy (2021-01-08). "Chess History Guide : Chess Style Evolution". Chess Game Strategies. Retrieved 2021-04-20.
 136. ^ Hartston, Bill (1996). Teach Yourself Chess. Hodder & Stoughton. p. 150. ISBN 978-0-340-67039-2.
 137. ^ Hayes, Carlton (July 1927). "Contributions of Herder to the Doctrine of Nationalism". The American Historical Review. 32 (4): 722–723. doi:10.2307/1837852. JSTOR 1837852.
 138. ^ Fichte, Johann (1806). "Address to the German Nation". Fordham University. Retrieved October 1, 2013.
 139. ^ Maria Tatar, The Hard Facts of the Grimms' Fairy Tales, p. 31 ISBN 0-691-06722-8
 140. ^ Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (in Serbian). Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 1965. p. 264. Retrieved 19 January 2012.
 141. ^ Jack Zipes, The Great Fairy Tale Tradition: From Straparola and Basile to the Brothers Grimm, p. 846, ISBN 0-393-97636-X

Sources

 • Adler, Guido. 1911. Der Stil in der Musik. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
 • Adler, Guido. 1919. Methode der Musikgeschichte. Leipzig: Breitkopf & Härtel.
 • Adler, Guido. 1930. Handbuch der Musikgeschichte, second, thoroughly revised and greatly expanded edition. 2 vols. Berlin-Wilmersdorf: H. Keller. Reprinted, Tutzing: Schneider, 1961.
 • Barzun, Jacques. 2000. From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life, 1500 to the Present. ISBN 978-0-06-092883-4.
 • Berlin, Isaiah. 1990. The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas, ed. Henry Hardy. London: John Murray. ISBN 0-7195-4789-X.
 • Bloom, Harold (ed.). 1986. George Gordon, Lord Byron. New York: Chelsea House Publishers.
 • Blume, Friedrich. 1970. Classic and Romantic Music, translated by M. D. Herter Norton from two essays first published in Die Musik in Geschichte und Gegenwart. New York: W.W. Norton.
 • Black, Joseph, Leonard Conolly, Kate Flint, Isobel Grundy, Don LePan, Roy Liuzza, Jerome J. McGann, Anne Lake Prescott, Barry V. Qualls, and Claire Waters. 2010. The Broadview Anthology of British Literature Volume 4: The Age of Romanticism Second Edition[permanent dead link]. Peterborough: Broadview Press. ISBN 978-1-55111-404-0.
 • Bowra, C. Maurice. 1949. The Romantic Imagination (in series, "Galaxy Book[s]"). New York: Oxford University Press.
 • Boyer, Jean-Paul. 1961. "Romantisme". Encyclopédie de la musique, edited by François Michel, with François Lesure and Vladimir Fédorov, 3:585–87. Paris: Fasquelle.
 • Christiansen, Rupert. 1988. Romantic Affinities: Portraits From an Age, 1780–1830. London: Bodley Head. ISBN 0-370-31117-5. Paperback reprint, London: Cardinal, 1989 ISBN 0-7474-0404-6. Paperback reprint, London: Vintage, 1994. ISBN 0-09-936711-4. Paperback reprint, London: Pimlico, 2004. ISBN 1-84413-421-0.
 • Cunningham, Andrew, and Nicholas Jardine (eds.) (1990). Romanticism and the Sciences. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-35602-4 (cloth); ISBN 0-521-35685-7 (pbk.); another excerpt-and-text-search source.
 • Day, Aidan. Romanticism, 1996, Routledge, ISBN 0-415-08378-8, 978-0-415-08378-2.
 • Eco, Umberto. 1994. "Interpreting Serials", in his The Limits of Interpretation, pp. 83–100. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-253-20869-6. excerpt Archived 2011-07-21 at the Wayback Machine
 • Einstein, Alfred. 1947. Music in the Romantic Era. New York: W.W. Norton.
 • Ferber, Michael. 2010. Romanticism: A Very Short Introduction. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-956891-8.
 • Friedlaender, Walter, David to Delacroix, (Originally published in German; reprinted 1980) 1952.[full citation needed]
 • Greenblatt, Stephen, M. H. Abrams, Alfred David, James Simpson, George Logan, Lawrence Lipking, James Noggle, Jon Stallworthy, Jahan Ramazani, Jack Stillinger, and Deidre Shauna Lynch. 2006. Norton Anthology of English Literature, eighth edition, The Romantic Period – Volume D. New York: W.W. Norton & Company, Inc. ISBN 978-0-393-92720-7.
 • Grétry, André-Ernest-Modeste. 1789. Mémoires, ou Essai sur la musique. 3 vols. Paris: Chez l'auteur, de L'Imprimerie de la république, 1789. Second, enlarged edition, Paris: Imprimerie de la république, pluviôse, 1797. Republished, 3 vols., Paris: Verdiere, 1812; Brussels: Whalen, 1829. Facsimile of the 1797 edition, Da Capo Press Music Reprint Series. New York: Da Capo Press, 1971. Facsimile reprint in 1 volume of the 1829 Brussels edition, Bibliotheca musica Bononiensis, Sezione III no. 43. Bologna: Forni Editore, 1978.
 • Grout, Donald Jay. 1960. A History of Western Music. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
 • Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. 1810. "Recension: Sinfonie pour 2 Violons, 2 Violes, Violoncelle e Contre-Violon, 2 Flûtes, petite Flûte, 2 Hautbois, 2 Clarinettes, 2 Bassons, Contrabasson, 2 Cors, 2 Trompettes, Timbales et 3 Trompes, composée et dediée etc. par Louis van Beethoven. à Leipsic, chez Breitkopf et Härtel, Oeuvre 67. No. 5. des Sinfonies. (Pr. 4 Rthlr. 12 Gr.)". Allgemeine musikalische Zeitung 12, no. 40 (4 July), cols. 630–42 [Der Beschluss folgt.]; 12, no. 41 (11 July), cols. 652–59.
 • Honour, Hugh, Neo-classicism, 1968, Pelican.
 • Hughes, Robert. Goya. New York: Alfred A. Knopf, 2004. ISBN 0-394-58028-1.
 • Joachimides, Christos M. and Rosenthal, Norman and Anfam, David and Adams, Brooks (1993) American Art in the 20th Century: Painting and Sculpture 1913–1993.
 • Macfarlane, Robert. 2007. 'Romantic' Originality, in Original Copy: Plagiarism and Originality in Nineteenth-Century Literature, March 2007, pp. 18–50(33)
 • Noon, Patrick (ed), Crossing the Channel, British and French Painting in the Age of Romanticism, 2003, Tate Publishing/Metropolitan Museum of Art.
 • Novotny, Fritz, Painting and Sculpture in Europe, 1780–1880 (Pelican History of Art), Yale University Press, 2nd edn. 1971 ISBN 0-14-056120-X.
 • Ruthven, Kenneth Knowles. 2001. Faking Literature. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-66015-7, 0-521-66965-0.
 • Poisson, Georges; Poisson, Olivier (2014). Eugène Viollet-le-Duc (in French). Paris: Picard. ISBN 978-2-7084-0952-1.
 • Samson, Jim. 2001. "Romanticism". The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by Stanley Sadie and John Tyrrell. London: Macmillan Publishers.
 • Saule, Béatrix; Meyer, Daniel (2014). Versailles Visitor's Guide. Versailles: Éditions Art-Lys. ISBN 9782854951172.
 • Smith, Logan Pearsall (1924) Four Words: Romantic, Originality, Creative, Genius. Oxford: Clarendon Press.
 • Spearing, A. C. 1987. Introduction section to Chaucer's The Franklin's Prologue and Tale[full citation needed]
 • Steiner, George. 1998. "Topologies of Culture", chapter 6 of After Babel: Aspects of Language and Translation, third revised edition. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-288093-2.
 • Wagner, Richard. Opera and Drama, translated by William Ashton Ellis. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995. Originally published as volume 2 of Richard Wagner's Prose Works (London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1900), a translation from Gesammelte Schriften und Dichtungen (Leipzig, 1871–73, 1883).
 • Warrack, John. 2002. "Romanticism". The Oxford Companion to Music, edited by Alison Latham. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-866212-2.
 • Waterhouse, Francis A. 1926. Romantic 'Originality' in The Sewanee Review, Vol. 34, No. 1 (January 1926), pp. 40–49.
 • Weber, Patrick, Histoire de l'Architecture de l'Antiquité à Nos Jours, Librio, Paris, (2008) ISBN 978-229-0-158098.
 • Wehnert, Martin. 1998. "Romantik und romantisch". Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik, begründet von Friedrich Blume, second revised edition. Sachteil 8: Quer–Swi, cols. 464–507. Basel, Kassel, London, Munich, and Prague: Bärenreiter; Stuttgart and Weimar: Metzler.

Further reading

 • Abrams, Meyer H. 1971. The Mirror and the Lamp. London: Oxford University Press. ISBN 0-19-501471-5.
 • Abrams, Meyer H. 1973. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York: W.W. Norton.
 • Barzun, Jacques. 1943. Romanticism and the Modern Ego. Boston: Little, Brown and Company.
 • Barzun, Jacques. 1961. Classic, Romantic, and Modern. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-03852-0.
 • Berlin, Isaiah. 1999. The Roots of Romanticism. London: Chatto and Windus. ISBN 0-691-08662-1.
 • Blanning, Tim. The Romantic Revolution: A History (2011) 272pp
 • Breckman, Warren, European Romanticism: A Brief History with Documents. New York: Bedford/St. Martin's, 2007. Breckman, Warren (2008). European Romanticism: A Brief History with Documents. ISBN 978-0-312-45023-6.
 • Cavalletti, Carlo. 2000. Chopin and Romantic Music, translated by Anna Maria Salmeri Pherson. Hauppauge, New York: Barron's Educational Series. (Hardcover) ISBN 0-7641-5136-3, 978-0-7641-5136-1.
 • Chaudon, Francis. 1980. The Concise Encyclopedia of Romanticism. Secaucus, N.J.: Chartwell Books. ISBN 0-89009-707-0.
 • Ciofalo, John J. 2001. "The Ascent of Genius in the Court and Academy." The Self-Portraits of Francisco Goya. Cambridge University Press.
 • Clewis, Robert R., ed. The Sublime Reader. London: Bloomsbury Academic, 2019.
 • Cox, Jeffrey N. 2004. Poetry and Politics in the Cockney School: Keats, Shelley, Hunt and Their Circle. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-60423-9.
 • Dahlhaus, Carl. 1979. "Neo-Romanticism". 19th-Century Music 3, no. 2 (November): 97–105.
 • Dahlhaus, Carl. 1980. Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century, translated by Mary Whittall in collaboration with Arnold Whittall; also with Friedrich Nietzsche, "On Music and Words", translated by Walter Arnold Kaufmann. California Studies in 19th Century Music 1. Berkeley: University of California Press. ISBN 0-520-03679-4, 0-520-06748-7. Original German edition, as Zwischen Romantik und Moderne: vier Studien zur Musikgeschichte des späteren 19. Jahrhunderts. Munich: Musikverlag Katzber, 1974.
 • Dahlhaus, Carl. 1985. Realism in Nineteenth-Century Music, translated by Mary Whittall. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-26115-5, 0-521-27841-4. Original German edition, as Musikalischer Realismus: zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Munich: R. Piper, 1982. ISBN 3-492-00539-X.
 • Fabre, Côme, and Felix Krämer (eds.). 2013. L'ange du bizarre: Le romantisme noire de Goya a Max Ernst, à l'occasion de l'Exposition, Stadel Museum, Francfort, 26 septembre 2012 – 20 janvier 2013, Musée d'Orsay, Paris, 5 mars – 9 juin 2013. Ostfildern: Hatje Cantz. ISBN 978-3-7757-3590-2.
 • Fay, Elizabeth. 2002. Romantic Medievalism. History and the Romantic Literary Ideal. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave.
 • Gaull, Marilyn. 1988. English Romanticism: The Human Context. New York and London: W.W. Norton. ISBN 978-0-393-95547-7.
 • Garofalo, Piero. 2005. "Italian Romanticisms." Companion to European Romanticism, ed. Michael Ferber. London: Blackwell Press, 238–255.
 • Geck, Martin. 1998. "Realismus". Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründe von Friedrich Blume, second, revised edition, edited by Ludwig Finscher. Sachteil 8: Quer–Swi, cols. 91–99. Kassel, Basel, London, New York, Prague: Bärenreiter; Suttgart and Weimar: Metzler. ISBN 3-7618-1109-8 (Bärenreiter); ISBN 3-476-41008-0 (Metzler).
 • Grewe, Cordula. 2009. Painting the Sacred in the Age of German Romanticism. Burlington: Ashgate. Grewe, Cordula (2009). Painting the Sacred in the Age of Romanticism. ISBN 978-0-7546-0645-1.
 • Hamilton, Paul, ed. The Oxford Handbook of European Romanticism (2016).
 • Hesmyr, Atle. 2018. From Enlightenment to Romanticism in 18th Century Europe
 • Holmes, Richard. 2009. The Age of Wonder: How the Romantic Generation Discovered the Beauty and Terror of Science. London: HarperPress. ISBN 978-0-00-714952-0. New York: Pantheon Books. ISBN 978-0-375-42222-5. Paperback reprint, New York: Vintage Books. ISBN 978-1-4000-3187-0
 • Honour, Hugh. 1979. Romanticism. New York: Harper and Row. ISBN 0-06-433336-1, 0-06-430089-7.
 • Kravitt, Edward F. 1992. "Romanticism Today". The Musical Quarterly 76, no. 1 (Spring): 93–109.
 • Lang, Paul Henry. 1941. Music in Western Civilization. New York: W.W. Norton
 • McCalman, Iain (ed.). 2009. An Oxford Companion to the Romantic Age. Oxford and New York: Oxford University Press. Online at Oxford Reference Online (subscription required)
 • Mason, Daniel Gregory. 1936. The Romantic Composers. New York: Macmillan.
 • Masson, Scott. 2007. "Romanticism", Chapt. 7 in The Oxford Handbook of English Literature and Theology, (Oxford University Press).
 • Murray, Christopher, ed. Encyclopedia of the romantic era, 1760–1850 (2 vol 2004); 850 articles by experts; 1600pp
 • Mazzeo, Tilar J. 2006. Plagiarism and Literary Property in the Romantic Period. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-812-20273-1
 • O'Neill, J, ed. (2000). Romanticism & the school of nature : nineteenth-century drawings and paintings from the Karen B. Cohen collection. New York: The Metropolitan Museum of Art.
 • Plantinga, Leon. 1984. Romantic Music: A History of Musical Style in Nineteenth-Century Europe. A Norton Introduction to Music History. New York: W.W. Norton. ISBN 0-393-95196-0, 978-0-393-95196-7
 • Reynolds, Nicole. 2010. Building Romanticism: Literature and Architecture in Nineteenth-century Britain. University of Michigan Press. ISBN 978-0-472-11731-4.
 • Riasanovsky, Nicholas V. 1992. The Emergence of Romanticism. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-507341-6
 • Rosen, Charles. 1995. The Romantic Generation. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-77933-9.
 • Rosenblum, Robert, Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko, (Harper & Row) 1975.
 • Rummenhöller, Peter. 1989. Romantik in der Musik: Analysen, Portraits, Reflexionen. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag; Kassel and New York: Bärenreiter.
 • Ruston, Sharon. 2013. Creating Romanticism: Case Studies in the Literature, Science and Medicine of the 1790s. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-26428-2.
 • Schenk, H. G. 1966. The Mind of the European Romantics: An Essay in Cultural History.[full citation needed]: Constable.
 • Spencer, Stewart. 2008. "The 'Romantic Operas' and the Turn to Myth". In The Cambridge Companion to Wagner, edited by Thomas S. Grey, 67–73. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-64299-X, 0-521-64439-9.
 • Tekiner, Deniz. 2000. Modern Art and the Romantic Vision. Lanham, Maryland. University Press of America. ISBN 978-0-7618-1528-0, 978-0-7618-1529-7.
 • Tong, Q. S. 1997. Reconstructing Romanticism: Organic Theory Revisited. Poetry Salzburg.
 • Workman, Leslie J. 1994. "Medievalism and Romanticism". Poetica 39–40: 1–34.
 • Black Letter Press. 2019. "Oh, Death!" Anthology of English Romantic Poetry, selected by Claudio Rocchetti

External links

0.15682697296143