การปรับวงแหวน

แผนผังของวงแหวนโมดูเลเตอร์แสดงวงแหวนของไดโอด
ตัวอย่างของการมอดูเลตวงแหวนบนคลื่นไซน์ของความถี่(บน) และ(กลาง) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความกว้างของความถี่คล้ายคลื่นไซน์บน(ล่าง) [1]

ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การมอดูเลตแบบวงแหวนเป็น ฟังก์ชัน การประมวลผลสัญญาณซึ่งเป็นการใช้การผสมความถี่ซึ่งสัญญาณ ทั้งสอง จะรวมกันเพื่อให้ได้สัญญาณเอาท์พุต สัญญาณหนึ่งเรียกว่าพาหะ โดยทั่วไปจะเป็นคลื่นไซน์หรือรูปคลื่น ธรรมดา อื่น โดยทั่วไปแล้วสัญญาณอื่นจะซับซ้อนกว่าและเรียกว่าสัญญาณ อินพุตหรือ โมดูเลเตอร์ ริงโมดูเลเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอดูเลตวงแหวน ริงโมดูเลเตอร์อาจใช้ในเครื่องสังเคราะห์เสียง เพลง และเป็นหน่วยเอฟเฟกต์

ชื่อนี้ได้มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าวงจรแอนะล็อกของไดโอดซึ่งแต่เดิมเคยใช้เทคนิคนี้มีรูปร่างของวงแหวน: วงแหวนไดโอด [2]วงจรจะคล้ายกับวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ยกเว้นว่าแทนที่จะให้ไดโอดหันไปทางซ้ายหรือขวา พวกมันจะหันหน้าไปทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

การมอดูเลตแบบวงแหวนค่อนข้างคล้ายกับการมอดูเลตแอมพลิจูด โดยมีข้อแตกต่างที่ว่าโมดูเลเตอร์แบบหลังจะเลื่อนไปเป็นบวกก่อนที่จะคูณกับพาหะ ในขณะที่โมดูเลเตอร์แบบเดิมจะคูณกับพาหะ สิ่งนี้มีผลกระทบที่การปรับวงแหวนของคลื่นไซน์สองตัวที่มีความถี่ 1,500 Hz และ 400 Hz จะสร้างเป็นสัญญาณเอาต์พุตผลรวมของคลื่นไซน์ที่มีความถี่ 1,900 Hz และคลื่นหนึ่งที่มีความถี่ 1,100 Hz ความถี่เอาต์พุตทั้งสองนี้เรียกว่าแถบด้านข้าง หากสัญญาณอินพุตตัวใดตัวหนึ่งมีโอเวอร์โทน ที่มีนัยสำคัญ (ซึ่งเป็นกรณีของคลื่นสี่เหลี่ยม ) เสียงเอาต์พุตจะแตกต่างกันมาก เนื่องจากฮาร์โมนิค แต่ละตัวจะสร้างแถบข้างคู่ของตัวเองขึ้นมาซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกันแบบฮาร์โมนิก [3]

การดำเนินการ

แสดงถึงสัญญาณพาหะโดย, สัญญาณโมดูเลเตอร์โดยและสัญญาณเอาท์พุตโดย(โดยที่หมายถึงเวลา) การปรับวงแหวนถูกอธิบายโดยสูตร

Mini-Circuits SBL-1 มิกเซอร์ความถี่สูงแบบบาลานซ์คู่พร้อมไดโอด Schottky สี่ตัว ระดับ LO +7 dBm (1.41 V p-p ) และ RF 1–500 MHz (ADE-1: 0.5–500 MHz)
มาโครของ ADE-1
ตัวอย่างของการมอดูเลตวงแหวนบนคลื่นไซน์ของความถี่และคลื่นสี่เหลี่ยมของความถี่ส่งผลให้เกิดเสียงที่ซับซ้อนโดยใช้ FM แบบแอนะล็อกที่เรียกว่าไดโอดคลิปปิงหรือชอปเปอร์ RM ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแอมพลิจูดของความถี่คล้ายคลื่นสี่เหลี่ยมบน[1 ]

ถ้าและเป็นคลื่นไซน์ที่มีความถี่และตามลำดับจะเป็นผลรวมของคลื่นไซน์ สองคลื่น ( แบบเปลี่ยนเฟส ) คลื่นหนึ่งเป็นความถี่ และอีกคลื่นหนึ่งเป็นความถี่ นี่เป็นผลมาจากอัตลักษณ์ตรีโกณมิติ

อีกทางหนึ่ง เราสามารถใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าการคูณในโดเมน เวลาเหมือนกับการบิดในโดเมนความถี่

ริงโมดูเลเตอร์จึงส่งออกผลรวมและความแตกต่างของความถี่ที่ปรากฏในแต่ละรูปคลื่น กระบวนการมอ ดูเลตแบบวงแหวนนี้จะสร้างสัญญาณที่อุดมไปด้วยบางส่วน เช่นกัน ทั้งผู้ให้บริการและสัญญาณขาเข้าจะไม่โดดเด่นในเอาต์พุต และโดยหลักการแล้วจะไม่ปรากฏเลย

ออสซิลเลเตอร์สองตัวซึ่งมีความถี่สัมพันธ์กันแบบฮาร์โมนิกและวงแหวนมอดูเลตซึ่งกันและกัน จะสร้างเสียงที่ยังคงยึดติดกับฮาร์โมนิกบางส่วนของโน้ต แต่มีองค์ประกอบสเปกตรัมที่แตกต่างกันมาก เมื่อความถี่ของออสซิลเลเตอร์ไม่สัมพันธ์กันแบบฮาร์โมนิก ริงมอดูเลชั่นจะสร้างอินฮาร์โมนิคซึ่งมักจะให้เสียงคล้ายระฆังหรือเสียงโลหะ

หากสัญญาณพาหะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมของความถี่ซึ่งการขยายตัวฟูริเยร์ประกอบด้วยพื้นฐานและชุดของฮาร์โมนิกคี่แบบรีดิวซ์แอมพลิจู :

และความถี่พาหะอย่างน้อยสองเท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณมอดูเลตดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชุดของการซ้ำกันของขอบเขตที่เพิ่มขึ้นของสเปกตรัมความถี่ [4]ตัวอย่างเช่น ให้แสดงคลื่นไซน์ที่ 100 เฮิร์ตซ์ และพาหะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมในอุดมคติที่ 300 เฮิร์ตซ์ เอาต์พุตจะรวมคลื่นไซน์ที่ 100 ± 300 Hz, 100 ± 900 Hz, 100 ± 1500 Hz, 100 ± 2100 Hz เป็นต้น โดยลดแอมพลิจูดตามการขยายตัวฟูริเยร์ของคลื่นสี่เหลี่ยมพาหะ ถ้าความถี่พาหะน้อยกว่าสองเท่าของความถี่บนของสัญญาณ สัญญาณเอาท์พุตที่ได้จะมีส่วนประกอบสเปกตรัมจากทั้งสัญญาณและพาหะที่รวมกันในโดเมนเวลา

เนื่องจากเอาต์พุตไม่มีทั้งโมดูเลเตอร์แต่ละตัวหรือส่วนประกอบพาหะ ริงโมดูเลเตอร์จึงถูกกล่าวว่าเป็นมิกเซอร์แบบdouble -balanced [5]โดยที่สัญญาณอินพุตทั้งสองถูกระงับ (ไม่มีอยู่ในเอาต์พุต) เอาต์พุตจะประกอบด้วยผลรวมทั้งหมด ผลคูณของส่วนประกอบความถี่ของอินพุตทั้งสอง

ประวัติศาสตร์

โมดูเลเตอร์วงแหวนถูกประดิษฐ์โดย Frank A. Cowan ในปี 1934 และได้รับการจดสิทธิบัตรในปี 1935 [ 6]เพื่อเป็นการปรับปรุงการประดิษฐ์ของ Clyde R. Keith ที่Bell Labs แอปพลิเคชั่นดั้งเดิมอยู่ในสาขาระบบโทรศัพท์อะนา ล็อก สำหรับมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่เพื่อส่งสัญญาณเสียงหลาย ๆ อันผ่านสายโทรศัพท์ ตั้งแต่นั้นมา ได้มีการนำไปใช้กับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่นการกลับเสียงเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่าสิทธิบัตรดั้งเดิมของ Cowan จะอธิบายวงจรที่มีวงแหวนสี่ไดโอด แต่การใช้งานในภายหลังก็ใช้FETเป็นส่วนประกอบในการสวิตชิ่ง

คำอธิบายวงจร

ริงโมดูเลเตอร์ประกอบด้วยสเตจอินพุต วงแหวนของไดโอดสี่ตัวที่ตื่นเต้นโดยสัญญาณพาหะ และสเตจเอาท์พุต โดยทั่วไประยะอินพุตและเอาต์พุตจะรวมหม้อแปลงที่มีก๊อกตรงกลางไปทางวงแหวนไดโอด สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าแม้ว่าวงแหวนไดโอดจะมีความคล้ายคลึงกับบริดจ์เรกติไฟเออร์แต่ไดโอดในริงโมดูเลเตอร์จะชี้ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเดียวกัน (ดูแผนผังของริงโมดูเลเตอร์ที่มุมขวาบน)

พาหะซึ่งสลับระหว่างกระแสบวกและกระแสลบ ในเวลาใดก็ตามจะทำให้ไดโอดหนึ่งคู่นำไฟฟ้า และทำให้อีกคู่หนึ่งมีอคติย้อนกลับ คู่ตัวนำนำสัญญาณจากหม้อแปลงด้านซ้ายไปยังตัวหลักของหม้อแปลงทางด้านขวา หากขั้วพาหะด้านซ้ายเป็นค่าบวก ไดโอดด้านบนและด้านล่างจะสื่อกระแสไฟฟ้า หากขั้วนั้นเป็นลบ ไดโอดด้านข้างจะสื่อกระแสไฟฟ้า แต่จะสร้างการกลับขั้วระหว่างหม้อแปลง การดำเนินการนี้เหมือนกับสวิตช์DPDT ( ขั้วคู่, ขั้วคู่ ) ที่มีสายสำหรับการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ

ลักษณะพิเศษเฉพาะของริงโมดูเลเตอร์คือมันเป็นแบบสองทิศทาง: การไหลของสัญญาณสามารถย้อนกลับได้ ทำให้วงจรเดียวกันกับพาหะเดียวกันสามารถใช้เป็นโมดูเลเตอร์หรือดีโมดูเลเตอร์ ได้ เช่น ในเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุราคาประหยัด

วิธีการวงจรรวมของการมอดูเลตแบบวงแหวน

ริงโมดูเลเตอร์สมัยใหม่บางตัวถูกนำมาใช้โดยใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล โดยเพียงแค่คูณสัญญาณโดเมนเวลา ทำให้เกิดสัญญาณเอาต์พุตที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ ผลิตภัณฑ์ อินเตอร์โมดูเลชั่นสามารถสร้างขึ้นได้โดยการเลือกและเปลี่ยนความถี่ของรูปคลื่นอินพุตทั้งสอง อย่างระมัดระวัง หากสัญญาณได้รับการประมวลผลแบบดิจิทัล การบิดของโดเมนความถี่จะกลายเป็นการบิดแบบวงกลม หากสัญญาณเป็นย่านความถี่กว้างจะทำให้เกิด การบิดเบือน นามแฝงดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะสุ่มตัวอย่างการทำงานมากเกินไปหรือกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่านก่อนที่จะมอดูเลตแบบวงแหวน

ชิปSIDที่พบในCommodore 64ช่วยให้สามารถปรับวงแหวนคลื่นสามเหลี่ยม ได้ Oscillator 1 ได้รับการมอดูเลตโดยความถี่ของออสซิลเลเตอร์ 3, ออสซิลเลเตอร์ 2 ด้วยความถี่ของออสซิลเลเตอร์ 1 และออสซิลเลเตอร์ 3 ด้วยความถี่ของออสซิลเลเตอร์ 2 การปรับวงแหวนถูกปิดใช้งานเว้นแต่ว่าออสซิลเลเตอร์ของพาหะถูกตั้งค่าให้สร้างคลื่นสามเหลี่ยม แต่สามารถตั้งค่าออสซิลเลเตอร์แบบมอดูเลตเพื่อสร้างรูปคลื่นใดๆ ที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะตั้งค่ามอดูเลตออสซิลเลเตอร์เป็นรูปคลื่นใดก็ตาม การมอดูเลตแบบวงแหวนจะส่งผลต่อการมอดูเลตคลื่นสามเหลี่ยมด้วยคลื่นสี่เหลี่ยมเสมอ [8] [ การตรวจสอบล้มเหลว ]

สำหรับ ซินธิไซเซอร์ ARP Odyssey (และตัวอื่นๆ อีกสองสามตัวจากยุคนั้นด้วย) ริงโมดูเลเตอร์คือฟังก์ชัน XOR (ที่สร้างจากเกต NAND สี่ตัว ) ที่ป้อนจากเอาท์พุตคลื่นสี่เหลี่ยมของออสซิลเลเตอร์สองตัว สำหรับกรณีที่จำกัดของสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยมหรือพัลส์ สิ่งนี้เหมือนกับการปรับวงแหวนจริง

ไอซีตัวคูณแอนะล็อก (เช่น ที่ผลิตโดยอุปกรณ์แอนะล็อก) จะทำงานเป็นตัวมอดูเลเตอร์วงแหวน โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ เช่น ขีดจำกัดการปฏิบัติงานและปัจจัยขนาด การใช้ไอซีตัวคูณหมายความว่าผลิตภัณฑ์มอดูเลชั่นส่วนใหญ่ถูกจำกัดอยู่ที่ผลรวมและความถี่ที่แตกต่างของอินพุต (เว้นแต่วงจรจะถูกโอเวอร์ไดรฟ์) มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนกว่ามากของวงจรเรียงกระแส

ข้อจำกัด

ส่วนประกอบ DC ใดๆ ของตัวพาจะลดระดับการปราบปรามของตัวพา และด้วยเหตุนี้ในการใช้งานวิทยุ ตัวพามักจะเป็นหม้อแปลงหรือตัวเก็บประจุคู่ ในแอปพลิเคชันที่มีความถี่ต่ำ (เช่น เสียง) ผู้ให้บริการอาจหรือไม่ต้องการในเอาต์พุต [9]

ความไม่สมบูรณ์ในไดโอดและหม้อแปลงทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ของสัญญาณอินพุตทั้งสอง ในโมดูเลเตอร์วงแหวนที่ใช้งานได้จริง การรั่วไหลนี้สามารถลดลงได้โดยการแนะนำความไม่สมดุลของฝ่ายตรงข้าม ( เช่นตัวต้านทานแบบแปรผันหรือตัวเก็บประจุ)

การใช้งาน

วิทยุสื่อสาร

การมอดูเลตแบบวงแหวนยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องรับวิทยุตัวอย่างเช่น เพื่อดีมอดูเลตสัญญาณ สเตอริโอ FMและสัญญาณไมโครเวฟแบบเฮเทอโรไดน์ในโทรศัพท์มือถือและระบบเครือข่ายไร้สาย ในกรณีนี้ บางครั้งเรียกว่าวงจร ดีโมดูเล เตอร์แบบวงแหวนซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรสับ ที่เป็นไปได้หลายวงจร [10] [11]ริงโมดูเลเตอร์สามารถใช้เพื่อสร้างคลื่นปราบปรามพาหะ (DSB-SC) สองด้านที่ใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุ [12]

เพลงและเสียงประกอบ

เครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งที่ใช้ริงโมดูเลเตอร์คือMelochord ( 1947) ที่สร้างโดยHarald Bode มันเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดเมโลดี้แบบทูโทนพร้อมตัวควบคุมเท้า และต่อมาได้เพิ่มคีย์บอร์ดตัวที่สองสำหรับการควบคุมเสียงต่ำ โดยมีเครื่องกำเนิดไวท์นอยส์ ตัวควบคุมเอปเวลล์ ฟิลเตอร์ฟอร์แมนต์ และริงโมดูเลเตอร์สำหรับฮาร์โมนิค Melochordยุคแรกถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยWerner Meyer-Epplerในช่วงแรกๆ ของสตูดิโอดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอนน์ Meyer -Eppler กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ดนตรีของ ring modulator ในหนังสือของเขาElektrische Klangerzeugungซึ่งตีพิมพ์ในปี1949

นักเรียนของเมเยอร์-เอปเลอร์คาร์ลไฮนซ์ สต็อคเฮาเซิน ใช้ริงมอดูเลชั่นในปี พ.ศ. 2499 สำหรับเสียงบางเสียงในGesang der Jünglingeและคะแนนการรับรู้ของเขาสำหรับTelemusik (1966 [16] ) ก็เรียกร้องเช่นกัน อันที่จริงการเรียบเรียงเพลงทั้งหมดของ Stockhausen มีพื้นฐานมาจากการเรียบเรียงเช่นMixtur (1964) ซึ่งเป็นหนึ่งในการประพันธ์เพลงแรก ๆ สำหรับวงออเคสตราและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสดงสด Mikrophonie II (1965) ซึ่งเสียงร้องประสานเสียงถูกมอดูเลตด้วยออร์แกนแฮมมอนด์ ; มันตรา (1970) [16]ซึ่งเสียงจากเปียโนสองตัวถูกส่งผ่านตัวปรับวงแหวน และLicht-Bilder (2002) จากSonntag aus Licht(2003), [1]ซึ่งปรับเสียงฟลุตและทรัมเป็ตแบบวงแหวน [17] [18] [19]ชิ้นส่วน Stockhausen อื่น ๆ ที่ใช้การปรับวงแหวน ได้แก่Kontakte (1960), [1] Mikrophonie I (1964), [1] Hymnen (1969), [1] Prozession (1967), [1]และเคิร์ซเวลเลน (1968) [1]

ริงโมดูเลเตอร์เป็นองค์ประกอบหลักที่ใช้ใน เพลงของ หลุยส์และบีบี บาร์รอนสำหรับภาพยนตร์เรื่องForbidden Planet (1956) หนึ่งในแอปพลิเคชั่นที่รู้จักกันดีที่สุดของริงโมดูเลเตอร์อาจเป็นการใช้งานโดยBrian HodgsonจากBBC Radiophonic Workshopเพื่อสร้างเสียงที่โดดเด่นของDaleksในซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง Doctor Whoเริ่มในปี1963

หนึ่งในผลิตภัณฑ์แรกๆ สำหรับดนตรีโดยเฉพาะคือBode Ring Modulatorที่พัฒนาขึ้นในปี 1961 โดยHarald Bode นอกจากนี้ในปี 1964 เขาได้พัฒนาBode Frequency Shifterซึ่งสร้างเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้นโดยการกำจัดแถบด้านข้าง อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ควบคุมโดยแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมซินธิไซเซอร์แบบโมดูลาร์ที่เขาสนับสนุนเช่นกัน[22]และโมดูลเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากRA Moogสำหรับซินธิไซเซอร์แบบโมดูลาร์ของMoog ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2506-2507 ในปีพ.ศ. 2506 ดอนบุชลาได้รวมริงโมดูเลเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมไว้ในซินธิไซเซอร์โมดูลาร์เครื่องแรกของเขารุ่น100 [24]Tom Oberheimได้สร้างหน่วยโมดูเลเตอร์ริงสำหรับเพื่อนนักดนตรีของเขาในช่วงปลายทศวรรษ 1960 [25] [26]และกลายเป็นต้นกำเนิดของOberheim Electronics Music Modulator [27]และMaestro Ring Modulator [28]หนึ่งในริงโมดูเลเตอร์ที่เก่าแก่ที่สุด ผลิตภัณฑ์ เอฟเฟกต์สำหรับนักกีตาร์ ซิน ธิไซเซอร์ EMS VCS3 , Synthi A , ARP 2600 , Odyssey , Rhodes ChromaและYamaha CS-80ยังมีริงโมดูเลเตอร์ในตัวอีกด้วย

John McLaughlinใช้ริงโมดูเลเตอร์อย่างมากในอัลบั้มMahavishnu Orchestra ปี 1974 Visions of the Emerald Beyondโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลง "On the Way Home to Earth" ในอัลบั้มแสดงสดของMiles Davis ในปี 1975 Aghartaนักกีตาร์Pete Coseyรันเสียงที่เขาเล่นผ่านตัวปรับเสียงวงแหวน [29] จอน ลอร์ดแห่งวงDeep Purpleป้อนสัญญาณจากแฮมมอนด์ของเขาผ่านยูนิต Gibson Ring Modulator ที่แสดงสดบนเวที ซึ่งเขาบรรยายไว้ในปี 1989 [30] [31]สมาชิกผู้ก่อตั้งของHawkwind, Dik Mik ผู้ที่ไม่ใช่นักดนตรีซึ่งสารภาพว่าตัวเองใช้ริงโมดูเลเตอร์เป็นเครื่องดนตรีหลักระหว่างที่เขาอยู่กับวงดนตรี (พ.ศ. 2512-2516) [32]

Vangelisใช้ริงโมดูเลเตอร์กับYamaha CS-80 เพื่อด้น สดอัลบั้มทดลองแนวเปรี้ยวจี๊ดในปี 1978 Beaubourg เพลงในอัลบั้มมักจะไม่สมดุล โดยริงโมดูเลเตอร์จะแปลงเสียงซินธิไซเซอร์ให้เป็นเสียงเมทัลลิกที่ซับซ้อน [33]ยังคงเป็นผลงานที่มีการทดลองมากที่สุดของศิลปิน โดยผู้วิจารณ์เรียกมันว่า "การฟังอย่างยากลำบากที่สุด" [34]

การมอดูเลตแบบวงแหวนถูกใช้ในผลงานOfanim (1988/1997) โดยLuciano Berioและในส่วนแรกใช้กับเสียงของเด็กและคลาริเน็ต : "ต้องการการแปลงเสียงเด็กเป็นคลาริเน็ต เพื่อจุดประสงค์นี้ a ตัวตรวจจับระดับเสียงจะคำนวณความถี่ทันทีของเสียง จากนั้น เสียงเด็กจะผ่านตัวปรับเสียงวงแหวน โดยที่ความถี่ของพาหะถูกตั้งค่าเป็น ในกรณีนี้ ฮาร์โมนิกแบบคี่จะมีชัยเหนือกว่าซึ่งคล้ายกับเสียงของคลาริเน็ตในรีจิสเตอร์ต่ำ " [35] [ การตรวจสอบล้มเหลว ]

ระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อก

การประยุกต์ใช้ริงโมดูเลเตอร์ในช่วงแรกๆ คือการรวมช่องเสียงโทรศัพท์แบบแอนะล็อกหลายช่องให้เป็นสัญญาณไวด์แบนด์ เดียวเพื่อส่งสัญญาณบนสายเคเบิลเส้นเดียวโดยใช้มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ มีการใช้ ริงโมดูเลเตอร์ร่วมกับคลื่นพาหะและฟิลเตอร์เพื่อกำหนดช่องสัญญาณให้กับความถี่ต่างๆ

ความพยายามในระยะแรกในการรักษาความปลอดภัยช่องโทรศัพท์แบบอะนาล็อกใช้ตัวปรับเสียงกริ่งเพื่อปรับเปลี่ยนสเปกตรัมของสัญญาณเสียงพูด แอปพลิเคชันหนึ่งคือการผกผันของสเปกตรัม ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นคำพูด ความถี่พาหะถูกเลือกให้อยู่เหนือความถี่เสียงพูดสูงสุด (ซึ่งกรองความถี่ต่ำผ่าน เช่น 3 kHz สำหรับคลื่นพาหะประมาณ 3.3 kHz) และความถี่รวมจากโมดูเลเตอร์จะถูกลบออกโดยการกรองความถี่ต่ำผ่านมากขึ้น . ความถี่ที่แตกต่างกันที่เหลืออยู่จะมีสเปกตรัมแบบกลับด้าน: ความถี่สูงจะกลายเป็นความถี่ต่ำ และในทางกลับกัน

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. ↑ abcdefgh Curtis Roads (1996) บทช่วยสอนดนตรีคอมพิวเตอร์ , หน้า 220-221. สำนักพิมพ์เอ็มไอที. ไอ 9780262680820 .
 2. Richard Orton, "Ring Modulator", The New Grove Dictionary of Music and Musicians , หน้า 429, เล่มที่ 21, ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง, แก้ไขโดยStanley SadieและJohn Tyrrell (ลอนดอน: Macmillan Publishers, 2001): "ring modulator ใช้ชื่อของมัน จากลักษณะเฉพาะของการเกิดวงแหวนของไดโอด 4 ตัวในวงจรแอนะล็อก"
 3. สเตรนจ์, อัลเลน (1972) ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ , น. 11. ว. สำนักพิมพ์ C. Brown Co. ไอ0-697-03612-X . 
 4. "ตัวคูณกับโมดูเลเตอร์"
 5. "มิกเซอร์สมดุลคู่ - ทฤษฎี; วงจร; การทำงาน - บทช่วยสอน - หมายเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์"
 6. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 2,025,158
 7. สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 1,855,576
 8. คู่มืออ้างอิงของ Commodore Programmer, หน้า 463
 9. "ความลับของการสังเคราะห์ ตอนที่ 11: การปรับแอมพลิจูด"
 10. ฮามิช ไมเคิล (2008) ระบบเรดาร์สมัยใหม่ อาร์เทค เฮาส์. พี 336. ไอเอสบีเอ็น 978-1-59693-243-2.
 11. อภิเษก ยาดาฟ (2008) ระบบสื่อสารแบบอะนาล็อก สื่อไฟร์วอลล์ พี 83. ไอเอสบีเอ็น 978-81-318-0319-6.
 12. ทีจี โธมัส เอส จันดรา เซคาร์ (2005) ทฤษฎีการสื่อสาร การศึกษาทาทา แมคกรอว์-ฮิลล์ พี 37. ไอเอสบีเอ็น 978-0-07-059091-5.
 13. Rebekkah Palov (กรกฎาคม 2554), "Harald Bode—ชีวประวัติสั้น", EContact! , ชุมชนไฟฟ้าอะคูสติกของแคนาดา, 13 (4)
 14. "The "Melochord" (1947–9)", The Keyboardmuseum Online , เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (คำอธิบายและประวัติ)
 15. เวอร์เนอร์ เมเยอร์-เอปเปลอร์, Elektronische Klangerzeugung: Elektronische Musik und synthetische Sprache , (บอนน์: Ferdinand Dümmlers, 1949)
 16. ↑ อับ คอลลินส์, นิค (2010) ดนตรีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหน้า 124-125. จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ ไอ9780470714553 . 
 17. Ludger Brümmer, "Stockhausen on Electronics, 2004", วารสารดนตรีคอมพิวเตอร์ 32, เลขที่ 4 (2551):10–16.
 18. Karlheinz Stockhausen, "Electroacoustic Performance Practice", แปลโดยJerome Kohl , Perspectives of New Music 34, no. 1 (ฤดูหนาว 1996): 74–105 อ้างที่ 89.
 19. Karlheinz Stockhausen, "Einführung"/"Introduction", แปลภาษาอังกฤษโดยSuzanne Stephensในหนังสือเล่มเล็กที่มาพร้อมกับ Karlheinz Stockhausen, Licht-Bilder (3. Szene vom SONNTAG aus LICHT) , ชุดซีดี 2 ชุด, Stockhausen Gesamtausgabe/Complete Edition 68A–B (เคอร์เทน: Stockhausen-Verlag, 2005): 10 และ 51
 20. Jeremy Bentham (1986), Doctor Who: The Early Years , (ลอนดอน: WH Allen & Co. , 1986), p. 127, ไอเอสบีเอ็น  0-491-03612-4
 21. Harald Bode—A Lifetime for Sound (PDF) , Harald Bode News ดึงข้อมูลเมื่อ27 มกราคม 2554
 22. Harald Bode, "การออกแบบเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แห่งยุโรป", วารสารสมาคมวิศวกรรมเสียง 9 (1961): 267
 23. Tom Rhea (21 มีนาคม 2554), Harald Bode Biography, (นิวยอร์ก: Experimental Television Center Ltd, 2004), เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
 24. Buchla Electronic Musical Instruments—Historical Overall, Buchla & Associates ดึงข้อมูลเมื่อ27 มกราคม 2554
 25. โทมัส อี. โอเบอร์ไฮม์, "อุปกรณ์ปรับวงแหวนสำหรับนักดนตรีการแสดง", อนุสัญญา AES ฉบับที่ 38 (พฤษภาคม 1970) เลขที่ 708 (G-4)
 26. "Transcript เซสชัน: Tom Oberheim", Red Bull Music Academy Barcelona 2008
 27. Oberheim Music Modulator (ภาพถ่าย) เอดิสัน มิวสิค คอร์ปอเรชั่น
 28. Maestro RM-1A Ring Modulator, ฐานข้อมูลเอฟเฟกต์ของ DiscoFreq
 29. ทซาสคอฟสกี้, Andrzej (1976) Jazz Forum: The Magazine of the International Jazz Federation : 74. เพลงที่คัดสรรส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในบรรยากาศร็อค-แจ๊ส โดยจังหวะดนตรีจะถูกขัดจังหวะครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยชั้นของเอฟเฟกต์อิเล็กทรอนิกส์และเพอร์คัชซีฟที่ล้นหลาม (ธีมจากแจ็ค) จอห์นสัน, พรีลูด) ในความเป็นจริง เอฟเฟกต์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกในรูปแบบของเสียงหวือๆ และเสียงบดของซินธิที่มีลักษณะคล้ายเลื่อยฉวัดเฉวียนและของกีตาร์ที่ส่งผ่านริงโมดูเลเตอร์ {{cite journal}}: หายไปหรือว่างเปล่า|title=( ช่วยด้วย )
 30. ^ "พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ". แป้นพิมพ์ 24 . 1998 . สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2559 .
 31. "บทสัมภาษณ์จอน ลอร์ด". คีย์บอร์ดสมัยใหม่ มกราคม 1989 . สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2558 .
 32. เอียน อับราฮัมส์ (2004) ฮอว์กวินด์ : นักฆ่าโซนิค สำนักพิมพ์เอสเอเอฟ. พี 20. ไอเอสบีเอ็น 9780946719693.
 33. "ว็องเกลิส - โบบูร์ก". ซินโทเปีย . 7 ธันวาคม 2546 . สืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2565 .
 34. แมคโดนัลด์, สตีเวน. แวนเจลิส-โบบูร์ก ออลมิวสิค. สืบค้นเมื่อ26 สิงหาคม 2565 .
 35. ซอลเซอร์, อูโด; เอ็ด (2545). DAFX - เอฟเฟกต์เสียงดิจิทัลหน้า 76-7 จอห์น ไวลีย์ แอนด์ ซันส์ ไอ9780471490784 . 

ลิงค์ภายนอก

 • สกอตต์ เลห์แมน. "อธิบายผลกระทบ: การปรับวงแหวน" ฮาร์โมนี่ เซ็นทรัล. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
0.092350006103516