วิวรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา
การ ส่องสว่างจากLiber Sciviasแสดงให้Hildegard แห่ง Bingenได้รับนิมิต โดยสั่งให้ผู้จดของเธอและร่างภาพบนแผ่นขี้ผึ้ง

ในศาสนาและเทววิทยาการเปิดเผยคือการเปิดเผยหรือเปิดเผยความจริงหรือความรู้ บางรูปแบบ ผ่านการสื่อสารกับเทพ หรือ หน่วยงานหรือหน่วยงานเหนือธรรมชาติอื่นๆ [1]

ความเป็นมา

แรงบันดาลใจ – เช่นที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เขียนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ – เกี่ยวข้องกับการส่องสว่างของจิตใจเป็นพิเศษ ในคุณธรรมที่ผู้รับเข้าใจความคิดดังกล่าวตามที่พระเจ้าปรารถนาให้เขาเขียนหนังสือ และไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เหนือธรรมชาติ [2]

ด้วยยุคแห่งการตรัสรู้ในยุโรปซึ่งเริ่มต้นประมาณกลางศตวรรษที่ 17 การพัฒนาของลัทธิเหตุผลนิยมวัตถุนิยมและลัทธิ อ เทวนิยมแนวคิดของการเปิดเผยเหนือธรรมชาติจึงต้องเผชิญกับความสงสัย ใน ยุคแห่งเหตุผล (พ.ศ. 2337-2552) โธมัส พายน์ได้พัฒนาเทววิทยาของลัทธิเทวนิยมโดยปฏิเสธความเป็นไปได้ของปาฏิหาริย์และเถียงว่าการเปิดเผยนั้นถือว่าใช้ได้เฉพาะกับผู้รับดั้งเดิมเท่านั้น [3]

ประเภท

การเปิดเผยส่วนบุคคล

โทมัสควีนาสเชื่อในการเปิดเผยส่วนบุคคลสองประเภทจากพระเจ้าการ ทรง เปิดเผยทั่วไปและการ ทรงเปิดเผย พิเศษ ในการเปิดเผยทั่วไปพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองผ่านการทรงสร้าง อย่างน้อยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าสามารถเรียนรู้ได้จากการ ศึกษา เชิงประจักษ์ของธรรมชาติฟิสิกส์จักรวาลวิทยาฯลฯแก่บุคคล การเปิดเผยพิเศษคือความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและเรื่องทางวิญญาณซึ่งสามารถค้นพบได้โดย วิธี เหนือธรรมชาติเช่น พระคัมภีร์หรือปาฏิหาริย์โดยบุคคล การเปิดเผยโดยตรงหมายถึงการสื่อสารจากพระเจ้าถึงบางคนโดยเฉพาะ

แม้ว่าเราอาจสรุปการมีอยู่ของพระเจ้าและคุณลักษณะบางอย่างของพระเจ้าผ่านการเปิดเผยทั่วไป แต่ข้อมูลเฉพาะบางอย่างอาจเป็นที่รู้จักผ่านการทรงเปิดเผยพิเศษเท่านั้น ควีนาสเชื่อว่าการเปิดเผยพิเศษเทียบเท่ากับการเปิดเผยของพระเจ้าในพระเยซู องค์ประกอบทางเทววิทยาที่สำคัญของศาสนาคริสต์ เช่นตรีเอกานุภาพและการกลับชาติมาเกิด ถูกเปิดเผยในคำสอนของคริสตจักรและพระคัมภีร์ และไม่อาจอนุมานเป็นอย่างอื่นได้ การเปิดเผยพิเศษและการทรงเปิดเผยตามธรรมชาติเป็นการเสริมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งในธรรมชาติ

ตามคำกล่าวของDumitru Stăniloae ตำแหน่ง ของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ในเรื่องการเปิดเผยทั่วไป/พิเศษนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับนิกายโปรเตสแตนต์และนิกายคาทอลิกที่มองเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการเปิดเผยทั่วไปและการเปิดเผยพิเศษ และมีแนวโน้มที่จะโต้แย้งว่าครั้งก่อนไม่เพียงพอที่จะได้รับความรอด ในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ เขาให้เหตุผลว่า ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างการเปิดเผยทั้งสองกับการเปิดเผยเหนือธรรมชาติ เพียงแต่รวบรวมอดีตไว้ในบุคคลและการกระทำทางประวัติศาสตร์ [4]

" การ เปิดเผยอย่างต่อเนื่อง " เป็นคำสำหรับตำแหน่งทางเทววิทยาที่พระเจ้ายังคงเปิดเผยหลักการหรือพระบัญญัติของพระเจ้าต่อมนุษยชาติต่อไป

ในศตวรรษที่ 20 นักอัตถิภาวนิยม ทางศาสนา เสนอว่าการทรงเปิดเผยไม่มีเนื้อหาในตัวมันเอง แต่พระเจ้าดลใจผู้คนด้วยการปรากฏตัวของพระองค์โดยการติดต่อกับพวกเขา วิวรณ์เป็นการตอบสนองของมนุษย์ที่บันทึกว่าเราตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไร

นักปรัชญาFriedrich Nietzscheเขียนถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาในการดลใจและประสบการณ์ของเขาเองเกี่ยวกับ “แนวคิดเรื่องการเปิดเผย” ในงานของเขาEcce Homo (หนังสือ) :

ในตอนปลายศตวรรษที่สิบเก้ามีใครบ้างที่มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับกวีในยุคที่เข้มแข็งกว่าที่เข้าใจโดยคำว่าแรงบันดาลใจ? ถ้าไม่ฉันจะอธิบาย หากมีร่องรอยของไสยศาสตร์ที่เล็กที่สุดเหลืออยู่ในที่เดียว ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะละทิ้งความคิดที่ว่าคนๆ นั้นเป็นเพียงการจุติ กระบอกเสียง หรือสื่อกลางของอำนาจที่มีอำนาจสูงสุด แนวความคิดของการเปิดเผยในแง่ที่ว่าบางสิ่งที่ชักกระตุกอย่างสุดซึ้งและทำให้คนไม่พอใจกลายเป็นสิ่งที่มองเห็นและได้ยินในทันใดด้วยความแน่นอนและแม่นยำอย่างสุดจะพรรณนา—อธิบายข้อเท็จจริงง่ายๆ คนหนึ่งได้ยิน—คนหนึ่งไม่แสวงหา หนึ่งเทค—ไม่ถามว่าใครเป็นผู้ให้: จู่ๆ ความคิดก็วาบวาบราวกับฟ้าแลบ, มันมาพร้อมกับความจำเป็น, โดยไม่สะดุด—ฉันไม่เคยมีทางเลือกในเรื่องนี้. [5]

การเปิดเผยต่อสาธารณะ

การเปิดเผยจำนวนมากที่Mount Horebในภาพประกอบจากการ์ดพระคัมภีร์คริสเตียนที่ตีพิมพ์โดย Providence Lithograph Company, 1907

กลุ่มศาสนาบางกลุ่มเชื่อว่าเทพได้รับการเปิดเผยหรือพูดกับคนกลุ่มใหญ่หรือมีตำนานที่มีผลเช่นเดียวกัน ในพระธรรมอพยพ กล่าว กัน ว่า พระยาห์เวห์ทรงประทานบัญญัติสิบประการแก่ชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย ในศาสนาคริสต์หนังสือกิจการกล่าวถึงวันเพ็นเทคอสต์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนสาวกของพระเยซูในรูปของไฟที่พวกเขาเริ่มสรรเสริญในภาษาต่างๆ และได้รับการเปิดเผยจำนวนมาก ชาวลาโก ตา เชื่อPtesáŋwiŋพูดโดยตรงกับผู้คนในการก่อตั้งประเพณีทางศาสนาของลาโกตา ตำนานของชาวแอซเท็กบางฉบับเล่าถึงHuitzilopochtliที่พูดโดยตรงกับชาวแอซเท็กเมื่อพวกเขามาถึงAnåhuac ในอดีตจักรพรรดิ ผู้นำลัทธิ และบุคคลอื่นๆ บางองค์ ได้รับการทำให้เป็นพระเจ้าและรับการปฏิบัติประหนึ่งคำพูดของพวกเขาเป็นการเปิดเผย

วิธีการ

วาจา

บางคนเชื่อว่าพระเจ้าสามารถสื่อสารกับผู้คนในลักษณะที่ให้ เนื้อหา เชิงประพจน์ โดยตรง : นี่เรียกว่าการ เปิดเผย ด้วยวาจา ศาสนายิวออร์โธดอกซ์และศาสนาคริสต์บางรูปแบบถือกันว่าหนังสือห้าเล่มแรกของโมเสสถูกกำหนดโดยพระเจ้าในลักษณะดังกล่าว

อิสยาห์เขียนว่าเขาได้รับข้อความของเขาผ่านนิมิต ซึ่งเขาจะได้เห็นYHWHพระเจ้าแห่งอิสราเอล พูดกับทูตสวรรค์ที่ล้อมรอบตัวเขา จากนั้นอิสยาห์จะจดบทสนทนาที่สนทนากันระหว่าง YHWH กับเหล่าทูตสวรรค์ [ ต้องการอ้างอิง ]การเปิดเผยรูปแบบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อความในหนังสืออิสยาห์ ผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ ใช้สูตรเดียวกันนี้ทั่วทั้งทานาคเช่น มีคายาห์ใน1 พงศ์กษัตริย์ 22:19–22 [6] [ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]

ประพจน์ที่ไม่ใช่คำพูด

โรงเรียนแห่งความคิดแห่งหนึ่งถือได้ว่าการเปิดเผยไม่ใช่คำพูดและไม่ใช่ตัวอักษร แต่อาจมีเนื้อหาที่เป็นประพจน์ ผู้คนได้รับการดลใจจากพระเจ้าด้วยข้อความ แต่ไม่ใช่ในความหมายแบบวาจา

รับบี อับราฮัม Joshua Heschelได้เขียนว่า "เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะประสบ พระคัมภีร์อาจใช้เงื่อนไขคำอธิบายหรือเงื่อนไขการบ่งชี้ คำอธิบายใด ๆ ของการกระทำของการเปิดเผยในประเภทเชิงประจักษ์จะทำให้เกิดภาพล้อเลียน นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์ทั้งหมด คือการระบุว่าการเปิดเผยเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถถ่ายทอดด้วยคำพูดที่ชวนให้นึกถึงและชี้นำเท่านั้น" [7]

ญาณวิทยา

สมาชิกของศาสนาอับราฮัมรวมทั้งยิว คริสต์ และอิสลาม เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและสามารถเปิดเผยเจตจำนงของพระองค์ต่อผู้คนในทางใดทางหนึ่ง สมาชิกของศาสนาเหล่านั้นแยกแยะระหว่างผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงและผู้เผยพระวจนะเท็จและมีเอกสารที่เสนอเกณฑ์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงกับผู้เผยพระวจนะเท็จ คำถามของญาณวิทยาจึงเกิดขึ้น: จะรู้ได้อย่างไร?

บางคนเชื่อว่าการเปิดเผยสามารถเกิดขึ้นได้โดยตรงจากเทพหรือผ่านตัวแทนเช่นทูตสวรรค์ ผู้ที่เคยสัมผัสกับหรือการติดต่อจากพระเจ้ามักเรียกว่าผู้เผยพระวจนะ บทความ (หน้า 555) ภายใต้หัวข้อ "เวทย์มนต์" และสนับสนุนโดย Ninian Smart, J. F. Rowny Professor of Comparative Religion, University of California และ President of American Academy of Religion เขียนใน "The Norton Dictionary" ฉบับปี 2542 ของความคิดสมัยใหม่" (W.W. Norton & Co. Inc.) เสนอแนะว่าการใช้คำที่เหมาะสมและกว้างกว่าสำหรับการเผชิญหน้าดังกล่าวจะเป็นเรื่องลึกลับ ทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนลึกลับ ผู้เผยพระวจนะทั้งหมดจะเป็นผู้วิเศษ แต่ไม่ใช่ผู้วิเศษทั้งหมดจะเป็นผู้เผยพระวจนะ

การเปิดเผยจากแหล่งเหนือธรรมชาติมีความสำคัญน้อยกว่าในประเพณีทางศาสนาอื่นๆ เช่นลัทธิเต๋าและลัทธิ ขงจื๊อ

ในศาสนาต่างๆ

ศรัทธาบาไฮ

'การเขียนวิวรณ์': ร่างแรกของศิลาจารึกของพระ บาฮา อุลลาห์ บันทึกไว้ด้วยบทชวเลขโดยamanuensis

พระบ๊อบพระบาฮาอุ ลลาห์ และ พระ อับดุลบาฮา บุคคลสำคัญของศาสนาบาไฮ ได้รับการสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรหลายพันฉบับ และเขียนคำตอบหลายพันฉบับ ซึ่งหลายร้อยฉบับเป็นหนังสือทั้งหมดที่เหมาะสม ในขณะที่หลายคน เป็นข้อความที่สั้นกว่า เช่น ตัวอักษร นอกจากนี้ ศาสนาบาไฮยังมีงานใหญ่ซึ่งถูกเปิดเผยในเวลาอันสั้น เช่น ในคืนหนึ่งหรือสองสามวัน [8]นอกจากนี้ เนื่องจากงานจำนวนมากได้รับการบันทึกครั้งแรกโดยamanuensis [ 9]ส่วนใหญ่ถูกส่งเพื่อขออนุมัติและแก้ไข และข้อความสุดท้ายได้รับการอนุมัติเป็นการส่วนตัวโดยผู้เปิดเผย

พระบาฮาอุลลาห์จะเขียนพระวจนะแห่งการประทานลงมาด้วยพระองค์เองเป็นบางครั้ง แต่โดยปกติการเปิดเผยนั้นถูกกำหนดให้มาจากวิธีการของเขา ซึ่งบางครั้งบันทึกไว้ในสิ่งที่เรียกว่าการเขียนการเปิดเผย ซึ่งเป็นตัวเขียนชวเลขที่เขียนด้วยความเร็วสูงเนื่องจากความรวดเร็วของ คำพูดของคำ หลังจากนั้น พระบาฮาอุลลาห์ทรงแก้ไขและอนุมัติร่างเหล่านี้ ร่างการเปิดเผยเหล่านี้และการถอดความ งานเขียนของพระบาฮาอุลลา ห์ อื่นๆ อีกจำนวนมาก ประมาณ 15,000 รายการ ซึ่งบางส่วนเป็นลายมือของท่านเอง ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุบาไฮนานาชาติในเมืองไฮฟาประเทศอิสราเอล [10] [11] [12]

ศาสนาคริสต์

คริสเตียนหลายคนเชื่อในความเป็นไปได้และแม้กระทั่งความเป็นจริงของการเปิดเผยส่วนตัวข้อความจากพระเจ้าสำหรับแต่ละคน ซึ่งสามารถมาได้ในหลากหลายวิธี Montanismเป็นตัวอย่างในศาสนาคริสต์ยุคแรกและในปัจจุบันก็มีกรณีที่ถูกกล่าวหาเช่นกัน [13]อย่างไรก็ตาม คริสเตียนมองว่าการเปิดเผยที่บันทึกไว้ในชุดหนังสือที่รู้จักในชื่อพระคัมภีร์ ในระดับที่สูงกว่า นั้นมาก พวกเขาถือว่าหนังสือเหล่านี้เขียนขึ้นโดยมนุษย์ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาถือว่าพระเยซูเป็นการเปิดเผยสูงสุดของพระเจ้า โดยพระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยในแง่ของการเป็นพยานถึงพระองค์ [14]คำสอนของคริสตจักรคาทอลิกระบุว่า "ความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่ 'ศาสนาของหนังสือ' ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของ'พระวจนะของพระเจ้า'ซึ่งเป็นคำที่ 'ไม่ใช่คำที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นใบ้ แต่เป็นพระวจนะที่จุติและดำรงอยู่' [15]

เกรกอรีและนิกซ์พูดถึง ความผิดใน พระคัมภีร์ว่า ในรูปแบบดั้งเดิม พระคัมภีร์ไม่มีข้อผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และปราศจากความขัดแย้งทั้งหมด รวมทั้งส่วนประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ [16]โคลแมนพูดถึง ความไม่ถูกต้องใน พระคัมภีร์ไบเบิลว่าพระคัมภีร์ไม่เที่ยงตรงในเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ [17]ริสตจักรคาทอลิกไม่ได้พูดถึงความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์แต่เกี่ยวกับเสรีภาพจากความผิดพลาด โดยถือ "หลักคำสอนเรื่องความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์" (18 ) สภาวาติกันที่สองโดยอ้างคำประกาศก่อนหน้านี้ว่า “เนื่องจากทุกสิ่งที่ผู้เขียนที่ได้รับการดลใจหรือนักเขียนศักดิ์สิทธิ์ต้องยึดถือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงต้องรับรู้ว่าหนังสือพระคัมภีร์นั้นสอนอย่างแน่นหนา ซื่อสัตย์ และปราศจากข้อผิดพลาดว่าความจริงที่ พระเจ้าต้องการให้เขียนศักดิ์สิทธิ์เพื่อประโยชน์ของความรอด". [19] [20]มันเสริมว่า: "เนื่องจากพระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ผ่านมนุษย์ในรูปแบบมนุษย์ผู้แปลพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราอย่างไรจึงควรตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าผู้เขียนศักดิ์สิทธิ์จริงๆหมายถึงอะไร ตั้งใจและสิ่งที่พระเจ้าต้องการสำแดงด้วยคำพูดของพวกเขา” [21]คริสตจักรปฏิรูปเชื่อในพระคัมภีร์ว่าเป็นสิ่งที่ผิดในความหมายที่เกรกอรีและนิกซ์พูดถึง และ "ปฏิเสธว่าความไม่ถูกต้องและความไม่ถูกต้องในพระคัมภีร์ไบเบิลจำกัดอยู่ที่ประเด็นทางจิตวิญญาณ ศาสนา หรือการไถ่ถอน ไม่รวมการยืนยันในด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์" [22]คำสารภาพแห่งศรัทธาของเวสต์มินสเตอร์พูดถึง "ความจริงที่ไม่มีข้อผิดพลาดและอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์" ของพระคัมภีร์ [23]

ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูถือว่าพันธสัญญาเดิมเป็นสิทธิ์และตรัสว่า "ไม่สามารถทำลายได้" (24) 2 ทิโมธี 3:16 กล่าวว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการระบายจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์สำหรับการสอน การตักเตือน การแก้ไข และการฝึกอบรมในความชอบธรรม" [25]สาส์นฉบับที่สองของเปโตรอ้างว่า "ไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที่มาจากการตีความของใครบางคนเอง เพราะไม่มีคำพยากรณ์ใดเกิดขึ้นจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่มนุษย์พูดจากพระเจ้าตามที่พวกเขาได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ " (26)นอกจากนี้ยังกล่าวถึงจดหมายของเปาโลว่ามีบางสิ่งที่ "เข้าใจยาก ซึ่งคนโง่เขลาและไม่มั่นคงบิดเบือนไปสู่ความพินาศของตน เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ" [27]

จดหมายนี้ไม่ได้ระบุ "พระคัมภีร์อื่น" และคำว่า "พระคัมภีร์ทั้งหมด" ใน 2 ทิโมธีไม่ได้ระบุว่างานเขียนใดที่พระเจ้าจะระบายออกมาและเป็นประโยชน์สำหรับการสอน เนื่องจากไม่ได้กีดกันงานในภายหลัง เช่นหนังสือ ของวิวรณ์และสาส์นของยอห์นอาจจะเป็น คริสตจักรคาทอลิกยอมรับว่าหนังสือ 73 เล่มได้รับการดลใจและสร้างพระคัมภีร์ (46 เล่มในพันธสัญญาเดิมและ 27 เล่มในพันธสัญญาใหม่ ) พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับที่โปรเตสแตนต์ พบบ่อยที่สุด ในปัจจุบันประกอบด้วยหนังสือเหล่านี้ 66 เล่ม หนังสือ 66 หรือ 73 เล่มไม่มีรายชื่อหนังสือที่เปิดเผย

นักปรัชญาและนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมคริสเตียนพอล โยฮันเนส ทิลลิช (2429-2508) ผู้ซึ่งพยายามเชื่อมโยงวัฒนธรรมและศรัทธาเพื่อให้ "ศรัทธาไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมร่วมสมัยและวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอมรับไม่ได้ต่อศรัทธา" แย้งว่าการเปิดเผยไม่เคยขัดแย้งกับ เหตุผล (ยืนยันโธมัสควีนาสผู้ซึ่งกล่าวว่าศรัทธาเป็นเหตุเป็นผลอย่างมาก) และทั้งสองขั้วของประสบการณ์ส่วนตัวของมนุษย์นั้นเสริมกัน (28)

Karl Barthแย้งว่าพระเจ้าเป็นเป้าหมายของการรู้จักตนเองของพระเจ้า และการเปิดเผยในพระคัมภีร์หมายถึงการเปิดเผยตนเองต่อมนุษยชาติของพระเจ้าซึ่งมนุษย์ไม่สามารถค้นพบได้ด้วยความพยายามของตนเอง สำหรับเขา พระคัมภีร์ไม่ใช่พระธรรมวิวรณ์ ค่อนข้างจะชี้ไปที่การเปิดเผย แนวความคิดของมนุษย์ไม่สามารถถือได้ว่าเหมือนกับการทรงเปิดเผยของพระเจ้า และพระคัมภีร์เขียนด้วยภาษามนุษย์ แสดงถึงแนวคิดของมนุษย์ ไม่สามารถถือว่าเหมือนกันกับการเปิดเผยของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองผ่านภาษาและแนวความคิดของมนุษย์ ดังนั้นพระคริสต์จึงถูกนำเสนออย่างแท้จริงในพระคัมภีร์และการเทศนาของคริสตจักร

ขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แกะสลัก
งานแกะสลักของ โจเซฟ สมิธ ใน ปี 1893 ที่ได้รับแผ่นจารึกทองคำและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ จากเทพโมโรไน

ขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนว่าการเคลื่อนไหวเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเริ่มกระบวนการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินโลก วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังสอนด้วยว่าการเปิดเผยเป็นรากฐานของคริสตจักรที่ก่อตั้งโดยพระเยซู คริสต์และยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของคริสตจักรที่แท้จริงของพระองค์ในปัจจุบัน การ เปิดเผยอย่างต่อเนื่องทำให้สิทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนมีประจักษ์พยานอธิบายโดยริชาร์ด บุชแมนว่า "หนึ่งในคำที่ทรงพลังที่สุดในพจนานุกรมของมอร์มอน" [29]

สิทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อในหลักการพระคัมภีร์แบบเปิดและนอกเหนือจากพระคัมภีร์ไบเบิลและ พระคัมภีร์ มอรมอนแล้ว ยังมีหนังสือพระคัมภีร์ที่มีการเปิดเผยของศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน เช่นหลักคำสอนและพันธสัญญาและไข่มุกอันล้ำค่า นอกจากนี้ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคนเชื่อว่าศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกได้รับการเปิดเผยซึ่งส่งผลให้มีพระคัมภีร์เพิ่มเติมที่สูญหายไปและวันหนึ่งอาจมา [ ต้องการอ้างอิง ]สิทธิชนยุคสุดท้ายยังเชื่อว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นเอกสารที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์ [30] [31]

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสนับสนุนประธานศาสนจักรในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยบุคคลเดียวในโลกที่ได้รับการเปิดเผยเพื่อนำทางทั้งโบสถ์ พวกเขาสนับสนุนที่ปรึกษาสองคนในฝ่ายประธาน สูงสุด เช่นเดียวกับโควรัมอัครสาวกสิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย (32)พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้ดำเนินตามรูปแบบของการเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เพื่อสร้างหลักคำสอนและคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ตลอดจนนำทางคริสตจักรภายใต้สภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงไป [33]เมื่อรูปแบบการเปิดเผยนี้แตกสลาย เป็นเพราะผู้รับการเปิดเผยถูกปฏิเสธและมักถูกฆ่า ในเส้นลมปราณ[ ต้องการความกระจ่าง ]ของเวลา เปาโลบรรยายถึงศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกในแง่ของรากฐาน โดยมีพระคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหลักคำสอน—"เพื่อที่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกโยนไปมา และ ดำเนินไปตามลมแห่งธรรมทุกประการ" (34)เพื่อรักษารากฐานนี้ อัครสาวกใหม่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้มาแทนที่ผู้ที่เสียชีวิตหรือการล่วงละเมิด เหมือนกับเมื่อมัทธีอัสได้รับเรียกจากการเปิดเผยให้มาแทนที่ยูดาส (กิจการ 1:15–26) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการข่มเหงที่เข้มข้นขึ้นนำไปสู่การถูกคุมขังและการพลีชีพของเหล่าอัครสาวก ในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินต่อการสืบราชสันตติวงศ์ [35]

เมื่อรากฐานของอัครสาวกและผู้เผยพระวจนะหายไป ความสมบูรณ์ของหลักคำสอนของคริสเตียนตามที่พระคริสต์และอัครสาวกตั้งขึ้นก็เริ่มถูกประนีประนอมโดยผู้ที่ยังคงพัฒนาหลักคำสอนต่อไปแม้จะไม่ได้รับเรียกหรือได้รับอำนาจให้รับการเปิดเผยสำหรับร่างกายของคริสตจักร หากไม่มีการเปิดเผย นักศาสนศาสตร์หลังอัครสาวกเหล่านี้อดไม่ได้ที่จะแนะนำองค์ประกอบของการใช้เหตุผลของมนุษย์ การคาดเดา และการตีความพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัว (2 เปโตร 1:19–20)—ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนำไปสู่ความสูญเสียหรือการทุจริตของสิ่งต่าง ๆ ความจริงหลักคำสอนตลอดจนการเพิ่มหลักคำสอนที่มนุษย์สร้างขึ้นใหม่ สิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้มาถึงจุดสูงสุดในคริสตจักรคริสเตียนจำนวนมากบนแผ่นดินโลกในทุกวันนี้ มอร์มอนเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มรูปแบบการเปิดเผยของพระองค์อีกครั้งเมื่อโลกพร้อมอีกครั้ง(36)นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีผู้เผยพระวจนะและอัครสาวกสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระเจ้าสัญญาจะไม่ถูกทำลายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ (ดาน 2:44) [37]

สมาชิกแต่ละคนของโบสถ์โบถส์ยังได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของโบสถ์หลังบัพติศมาและได้รับ "ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์" โดยที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับสัตภาวะศักดิ์สิทธิ์นั้นและรับการเปิดเผยส่วนตัวสำหรับทิศทางของตนเองและ ของครอบครัวของตน แนวคิดเรื่องการเปิดเผยของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรวมถึงความเชื่อที่ว่าการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้ามีให้ทุกคนที่แสวงหาอย่างจริงจังด้วยเจตนาที่จะทำความดี นอกจากนี้ยังสอนด้วยว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเปิดเผยส่วนตัวเกี่ยวกับการดูแล ของเขาหรือเธอ(ความรับผิดชอบของผู้นำ). ดังนั้น บิดามารดาอาจได้รับแรงบันดาลใจจากพระผู้เป็นเจ้าในการเลี้ยงดูครอบครัว แต่ละคนสามารถรับการดลใจจากเบื้องบนเพื่อช่วยให้พวกเขาเผชิญกับความท้าทายส่วนตัว เจ้าหน้าที่คริสตจักรอาจได้รับการเปิดเผยสำหรับผู้ที่พวกเขารับใช้ และอื่นๆ

ผลที่สำคัญของสิ่งนี้คือแต่ละคนอาจได้รับการยืนยันว่าหลักคำสอนเฉพาะที่ศาสดาพยากรณ์สอนเป็นความจริง ตลอดจนได้รับความเข้าใจจากเบื้องบนในการใช้ความจริงเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองและความก้าวหน้านิรันดร์ ในคริสตจักร มีการคาดหวังและสนับสนุนการเปิดเผยส่วนตัว และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลายคนเชื่อว่าการเปิดเผยส่วนตัวจากพระเจ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพวกเขา [38] โจเซฟ เอฟ. สมิธประธานคนที่หกของโบสถ์โบถส์ ได้สรุปความเชื่อของคริสตจักรนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยโดยกล่าวว่า "เราเชื่อ... ในหลักธรรมของการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าสู่มนุษย์" [39] (สมิธ, 362)

ศาสนาฮินดู

อารูติ ภาษาสันสกฤตสำหรับ "สิ่งที่ได้ยิน" หมายถึงเนื้อหาของตำราศาสนา โบราณที่มีอำนาจมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยสารบบหลักของศาสนาฮินดู [40]ประกอบด้วยพระเวททั้งสี่รวมถึงข้อความที่ฝังอยู่สี่ประเภท - Samhitas , Upanishadsต้น [41] Śrutiได้รับการอธิบายอย่างหลากหลายว่าเป็นการเปิดเผยผ่านanubhava (ประสบการณ์ตรง) [42]หรือต้นกำเนิดดั้งเดิมที่รับรู้โดยRishisโบราณ [40]ในประเพณีฮินดู พวกเขาถูกเรียกว่าapauruṣeya (ไม่ได้สร้างขึ้นโดยมนุษย์)[43]ตำรา Śrutiเองยืนยันว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้นอย่างชำนาญโดย Rishis (ปราชญ์) หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกับช่างไม้สร้างรถม้า [44]

อิสลาม

มูฮัมหมัดเรียกร้องให้พยากรณ์และการเปิดเผยครั้งแรก; ใบไม้จากสำเนาของMajmac al-tawarikh (บทสรุปของประวัติศาสตร์), ca. 1425; ติ มูริด. จากเมืองเฮรัตประเทศอัฟกานิสถาน

ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเจ้า (อาหรับ: ألله อัลลอฮ์ ) ทรงเปิดเผยข้อความสุดท้ายของพระองค์ต่อการดำรงอยู่ทั้งหมดผ่านทางมูฮัมหมัดผ่านทางทูตสวรรค์ กาเบ รียล [45]มูฮัมหมัดถือเป็นตราประทับของผู้เผยพระวจนะและการเปิดเผยครั้งสุดท้ายอัลกุรอานเชื่อโดยชาวมุสลิมว่าเป็นการเปิดเผยครั้งสุดท้ายที่ไร้ที่ติของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ ใช้ได้จนถึงวันสุดท้าย อัลกุรอานอ้างว่าได้รับการเปิดเผยทีละคำและทีละตัวอักษร [ ต้องการการอ้างอิง ]

ชาวมุสลิมเชื่อว่าข้อความของศาสนาอิสลามเหมือนกับข้อความที่ผู้ส่งสารทั้งหมดที่พระเจ้าส่งถึงมนุษยชาติตั้งแต่อดัชาวมุสลิมเชื่อว่าอิสลามเป็นศาสนาที่มีเทวนิยมแบบองค์เดียวที่เก่าแก่ที่สุด เพราะมันเป็นตัวแทนของทั้งการเปิดเผยดั้งเดิมและครั้งสุดท้ายของพระเจ้าต่ออับราฮัมโมเสสดาวิดพระเยซูและมูฮัมหมัด [46] [47]ในทำนองเดียวกัน ชาวมุสลิมเชื่อว่าผู้เผยพระวจนะ ทุกคน ได้รับการเปิดเผยในชีวิตของพวกเขา เนื่องจากพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะแต่ละคนเพื่อนำทางมนุษยชาติ พระเยซูทรงมีความสำคัญในด้านนี้เมื่อเขาได้รับการเปิดเผยในแง่มุมสองประการ เนื่องจากชาวมุสลิมเชื่อว่าพระองค์ทรงสั่งสอนพระกิตติคุณในขณะที่ยังได้รับการสอนโตราห์

ตามประเพณีของศาสนาอิสลาม มูฮัมหมัดเริ่มได้รับการเปิดเผยตั้งแต่อายุ 40 ปี โดยส่งผ่านทูตสวรรค์กาเบรียลในช่วง 23 ปีที่ผ่านมาในชีวิตของเขา เนื้อหาของโองการเหล่านี้ เรียกว่าอัลกุรอาน[48]ถูกท่องจำและบันทึกโดยผู้ติดตามของเขา และรวบรวมจากฮาฟิซหลายสิบคนเช่นเดียวกับแผ่นหนังอื่นๆ หรือซ่อนไว้ในเล่มเดียวไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิต ในศาสนศาสตร์มุสลิมมูฮัมหมัดถือว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันสำหรับผู้เผยพระวจนะคนอื่น ๆ ของพระเจ้าและการแยกแยะระหว่างศาสดาพยากรณ์เป็นบาปเนื่องจากอัลกุรอานประกาศใช้ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า (Qur'an 3:84)

นักวิชาการหลายคนแยกแยะระหว่างการเปิดเผยและ การ ดลใจซึ่งตามหลักเทววิทยาของชาวมุสลิม คนชอบธรรมทุกคนสามารถรับได้ การดลใจหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจบุคคลให้กระทำการบางอย่าง ตรงข้ามกับการเปิดเผย ซึ่งมีเพียงศาสดาพยากรณ์เท่านั้นที่ได้รับ Jochebedแม่ของโมเสสได้รับแรงบันดาลใจให้ส่งทารกโมเสสไปบนเปลนอนในแม่น้ำไนล์เป็นตัวอย่างของการดลใจที่มักถูกอ้างถึง เช่นเดียวกับฮาการ์ ที่ กำลังค้นหาน้ำสำหรับทารกอิชมาเอ

ศาสนายิว

คำว่าการเปิดเผยใช้ในความหมายสองประการในเทววิทยาของชาวยิว มันหมายถึง (1) สิ่งที่ในภาษาแรบไบนิคัลเรียกว่าGilluy Shekinahการสำแดงของพระเจ้าโดยการกระทำอันมหัศจรรย์บางอย่างของพระองค์ซึ่งทำให้มนุษย์ครอบงำและสร้างความประทับใจให้เขาด้วยสิ่งที่เขาเห็น ได้ยิน หรือรับรู้ถึงการมีอยู่อันรุ่งโรจน์ของเขา หรือหมายความถึง (2) การแสดงเจตจำนงของเขาด้วยวาจา เครื่องหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎหมาย [49]

ในศาสนายิวปัญหาของญาณวิทยาได้รับการกล่าวถึงโดยนักปรัชญาชาวยิวเช่นSaadiah Gaon (882–942) ในหนังสือความเชื่อและความคิดเห็น ของ เขา ไมโมนิเดส (1135–1204) ในคู่มือสำหรับผู้สับสน ; Samuel Hugo Bermanศาสตราจารย์ด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยฮิบรู; โจเซฟ โดฟโซโลวีตชิก (2446-2536) นักปราชญ์และนักปรัชญา Neil Gillmanศาสตราจารย์ด้านปรัชญาที่Jewish Theological Seminary of AmericaและElliot N. Dorffศาสตราจารย์ด้านปรัชญาที่American Jewish University

แนวโน้มสำคัญประการหนึ่งในปรัชญายิวสมัยใหม่คือความพยายามที่จะพัฒนาทฤษฎีของศาสนายิวผ่านการดำรงอยู่ หนึ่งในผู้เล่นหลักในสาขานี้คือFranz Rosenzweig งานหลักของเขาStar of Redemptionได้อธิบายปรัชญาที่เขาบรรยายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้า มนุษยชาติ และโลก ที่เชื่อมโยงกันด้วยการสร้าง การเปิดเผย และการไถ่บาป นักปรัชญาชาวยิวหัวโบราณElliot N. DorffและNeil Gillmanใช้ปรัชญาอัตถิภาวนิยมของ Rosenzweig เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจปรัชญาของชาวยิว (อย่างไรก็ตามพวกเขาได้ข้อสรุปที่แตกต่างกัน)

Rabbinic Judaism และOrthodox Judaism ร่วมสมัย ถือได้ว่าTorah (Pentateuch) ที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งเดียวกับที่ชาวยิวทั้งหมดได้รับบนภูเขาซีนายจากพระเจ้าเมื่ออพยพออกจากอียิปต์ (50)ความเชื่อที่พระเจ้าประทาน "โทราห์แห่งความจริง" แก่โมเสส (และคนอื่นๆ) เชื่อว่าโมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และธรรมบัญญัติที่ประทานแก่โมเสสจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง มีสามในสิบสาม คน หลักความเชื่อของศาสนายิวออร์โธดอกซ์ตาม ไม โมไนเด

ศาสนายิวออร์โธดอกซ์เชื่อว่านอกจากโตราห์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว พระเจ้ายังทรงเปิดเผยชุดของคำสอนด้วยวาจาแก่โมเสส ที่เรียกว่า " Oral Torah " นอกเหนือจากกฎหมายที่เปิดเผยนี้แล้ว กฎหมายของชาวยิวยังมีพระราชกฤษฎีกาและตรากฎหมายที่จัดทำโดยผู้เผยพระวจนะ รับบี และปราชญ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว Haredi Judaismมีแนวโน้มที่จะถือว่าแม้แต่พระราชกฤษฎีกาของรับบีมีต้นกำเนิดจากสวรรค์หรือได้รับการดลใจจากสวรรค์ ในขณะที่ศาสนายูดายนิกายออร์โธดอกซ์สมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะถือว่าพวกเขามีแนวโน้มที่ความผิดพลาดของมนุษย์แม้ว่าจะเนื่องมาจากข้อพระคัมภีร์ที่ว่า "อย่าหลงทางจากคำพูดของพวกเขา" (" เฉลยธรรมบัญญัติ 17:11) ยังคงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่มีผลผูกพัน

ศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะถือว่าทั้งโตราห์และกฎหมายปากเปล่าไม่เปิดเผยด้วยวาจา แนวทางอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มที่จะถือว่าโตราห์รวบรวมโดยผู้แก้ไขในลักษณะที่คล้ายกับสมมติฐานเชิงสารคดี อย่างไรก็ตาม ชาวยิวหัวโบราณยังถือว่าผู้เขียนโตราห์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และหลายคนถือว่าอย่างน้อยบางส่วนของคัมภีร์โตราห์มีต้นกำเนิดมาจากโมเสส ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของJoel RothตามDavid Weiss HaLivniว่าในขณะที่ Torah ที่มอบให้กับโมเสสบนภูเขาซีนายเดิมเสียหายหรือสูญหายและต้องรวบรวมใหม่ในภายหลังโดย redactors ที่รวบรวมใหม่ Torah ยังคงถือว่าศักดิ์สิทธิ์และถูกต้องตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เผด็จการไปยังตำแหน่งของGordon Tuckerว่าโตราห์ในขณะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้านั้นเป็นเอกสารของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่มีองค์ประกอบสำคัญของความผิดพลาดของมนุษย์ และควรถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่อเนื่องที่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ [ อ้างอิงจำเป็น ]ศาสนายูดายหัวโบราณถือว่ากฎปากเปล่าได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นก็อยู่ภายใต้ความผิดพลาดของมนุษย์

ชาวยิวที่ปฏิรูปและปฏิรูปศาสนายังยอมรับสมมติฐานเชิงสารคดีเกี่ยวกับที่มาของอัตเตารอต และมักจะมองกฎวาจาทั้งหมดว่าเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งหมด การปฏิรูปเชื่อว่าอัตเตารอตไม่ใช่การเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้า แต่เป็นเอกสารที่เขียนโดยบรรพบุรุษของมนุษย์ ความเข้าใจและประสบการณ์ของมนุษย์ และการพยายามตอบคำถาม: 'พระเจ้าต้องการอะไรจากเรา' พวกเขาเชื่อว่าถึงแม้จะมี 'ความจริงหลัก' มากมายเกี่ยวกับพระเจ้าและมนุษยชาติ แต่ก็ยังมีเวลาจำกัด พวกเขาเชื่อว่าเจตจำนงของพระเจ้าถูกเปิดเผยผ่านปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์ ดังนั้น ในแง่นั้น โตราห์เป็นผลพลอยได้จากการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง นัก ปฏิรูปศาสนายิวปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเปิดเผยโดยสิ้นเชิง

ผู้เผยพระวจนะ

แม้ว่าNevi'im (หนังสือของผู้เผยพระวจนะ) จะถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นความจริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือของผู้เผยพระวจนะมักจะอ่านตามตัวอักษรเสมอ ประเพณีของชาวยิวถือเสมอว่าผู้เผยพระวจนะใช้อุปมาอุปมัยและการเปรียบเทียบ มีข้อคิดเห็นมากมายที่อธิบายและอธิบายข้อเหล่านั้นซึ่งประกอบด้วยคำอุปมา Rabbinic Judaismถือว่าโมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมุมมองนี้เป็นหนึ่งในสิบสามหลักการแห่งศรัทธาของศาสนายิวแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับทัศนะที่ว่าโดยทั่วไปแล้วการเปิดเผยต่อโมเสสนั้นชัดเจนกว่าการเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ท่านอื่น ทัศนะของออร์โธดอกซ์เกี่ยวกับการทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์อื่นที่ไม่ใช่โมเสสได้รวมมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการชี้นำ ตัวอย่างเช่นMaimonidesในคู่มือสำหรับคนงุนงงกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดเผยใน Nevi'im นั้นไม่ได้มีความหมายเหมือนในโตราห์ เสมอไป และเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายบางเรื่องก็สะท้อนถึงการเปรียบเทียบมากกว่าการใช้คำสั่งหรือการคาดคะเนตามตัวอักษร

รับบีหัวโบราณและปราชญ์ อับราฮัม โจชัว เฮเชล (1907–1972) ผู้เขียนงานพยากรณ์จำนวนหนึ่งกล่าวว่า "การดลใจในการพยากรณ์ต้องเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นกระบวนการ " [51]ในงานของเขาGod in Search of Manเขาได้กล่าวถึงประสบการณ์ของการเป็นผู้เผยพระวจนะ ในหนังสือของเขาแรงบันดาลใจในการเผยพระวจนะหลังจากศาสดา: ไมโมนิเดสและอื่น ๆเฮเชลอ้างถึงการดลใจเชิงพยากรณ์อย่างต่อเนื่องในวรรณคดี รับบีของชาวยิว หลังจากการทำลายวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและในยุคกลางและแม้กระทั่งสมัยใหม่ เขาเขียนว่า

“เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ประสบ พระคัมภีร์อาจใช้คำอธิบายหรือเงื่อนไขการบ่งชี้ คำอธิบายใด ๆ ของการเปิดเผยในหมวดหมู่เชิงประจักษ์จะทำให้เกิดภาพล้อเลียน นั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์ทั้งหมดทำคือการระบุว่าการเปิดเผยเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นสิ่งที่พวกเขาสามารถถ่ายทอดด้วยคำพูดที่กระตุ้นอารมณ์และชี้นำเท่านั้น " [52]

ศาสนาซิกข์

Guru Granth Sahib ถือ เป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์โดยพระเจ้าต่อปรมาจารย์ซิกข์ ในโองการต่างๆ ของ Guru Granth Sahib ปรมาจารย์ชาวซิกข์เองกล่าวว่าพวกเขาเพียงแค่พูดในสิ่งที่ครูศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้า) สั่งให้พวกเขาพูด ปราชญ์นานักมักเคยบอกสาวกที่กระตือรือร้นของเขามารดา นา ว่า "โอ้ มารดานา เล่นราบาบเถิดพระวจนะของพระเจ้าลงมาที่ข้าพเจ้า"

ในบางตอนของ Guru Granth sahib มีการกล่าวอย่างชัดเจนว่าผลงานมีต้นกำเนิดจากสวรรค์และปรมาจารย์เป็นเพียงช่องทางที่การเปิดเผยดังกล่าวมา

การเปิดเผยล่าสุด

ฝูงชนมองดูดวงอาทิตย์ในช่วง " ปาฏิหาริย์แห่งดวงอาทิตย์ ", ฟาติมา, โปรตุเกส, 2460

ปาฏิหาริย์แห่งดวงอาทิตย์เกิดขึ้นในเมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกสในปี 1917 ในขณะที่บางคนมองว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจริง แต่คนอื่นๆ มองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพร้อมคำอธิบายตามธรรมชาติ [53]

เปิดเผยศาสนา

ศาสนาที่เปิดเผยมีตำราทางศาสนาที่พวกเขามองว่าเป็นการเปิดเผยหรือได้รับการดลใจจากสวรรค์หรือเหนือธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นชาวยิวออร์โธดอกซ์คริสเตียนและมุสลิมเชื่อว่าโตราห์ได้รับจากพระเจ้าบนภูเขาซีนายในพระคัมภีร์ไบเบิล [54] [55]คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อว่าทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลกุรอานถูกเปิดเผยโดยพระเจ้าต่อมูฮัมหมัดโดยคำพูดผ่านทูตสวรรค์กาเบรียล ( ญิบ รีล). [56] [57]ในศาสนาฮินดูพระเวทบาง เล่ม ถือเป็นapauruṣeya "ไม่ใช่องค์ประกอบของมนุษย์" และควรได้รับการเปิดเผยโดยตรงจึงเรียกว่าśruti "สิ่งที่ได้ยิน" หน้าที่เขียนด้วยลายมือจำนวน 15,000 หน้าที่จัดทำโดยMaria Valtorta ผู้ลึกลับ ถูกแสดงเป็นคำสั่งโดยตรงจากพระเยซูขณะที่เธอถือว่าหนังสือของ Azariah เป็น เทวดาผู้พิทักษ์ของเธอ [58]

การเปิดเผยที่สื่อสารโดยเอนทิตีเหนือธรรมชาติที่รายงานว่ามีอยู่ในระหว่างเหตุการณ์นั้นเรียกว่านิมิต มีการรายงาน การสนทนาโดยตรงระหว่างผู้รับกับสิ่งเหนือธรรมชาติ[59]หรือเครื่องหมายทางกายภาพ เช่นสติกมาตา ในบางกรณีที่พบไม่บ่อย เช่น ของนักบุญฮวน ดิเอโกวัตถุทางกายภาพจะมาพร้อมกับการเปิดเผย [60]แนวคิดนิกายโรมันคาธอลิกเกี่ยวกับสำนวนภายในรวมถึงเสียงภายในที่ผู้รับได้ยิน

ในศาสนาอับราฮัมคำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงกระบวนการที่พระเจ้าเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับตัวเขาเจตจำนงของพระองค์ และแผนการของพระเจ้าที่มีต่อโลกของมนุษย์ [61]ในการใช้งานรอง การเปิดเผยหมายถึงความรู้ที่มนุษย์ได้รับเกี่ยวกับพระเจ้าคำพยากรณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อื่นๆ การเปิดเผยจากแหล่งเหนือธรรมชาติมีบทบาทสำคัญน้อยกว่าในประเพณีทางศาสนาอื่นๆ เช่นพุทธศาสนาลัทธิขงจื๊อและลัทธิ เต๋า

เควกเกอร์หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า Religious Society of Friendsโดยทั่วไปแล้วจะรวมกันเป็นหนึ่งโดยความเชื่อในความสามารถของมนุษย์แต่ละคนที่จะได้สัมผัสกับความสว่างภายในหรือมองเห็น [62]ชาวเควกเกอร์ส่วนใหญ่เชื่อใน การทรง เปิดเผยอย่างต่อเนื่อง : ว่าพระเจ้าเปิดเผยความจริงโดยตรงแก่ปัจเจกบุคคลอย่างต่อเนื่อง จอร์จ ฟอกซ์กล่าวว่า "พระคริสต์เสด็จมาเพื่อสอนประชากรของพระองค์เอง" [63]เพื่อน ๆ มักให้ความสำคัญกับความรู้สึกถึงการมีอยู่ของพระเจ้า ดังที่ Isaac Peningtonเขียนไว้ในปี 1670 "การได้ยินเกี่ยวกับพระคริสต์หรือการอ่านของพระคริสต์ไม่เพียงพอไม่เพียงพอ แต่นี่คือสิ่งที่ – รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นรากเหง้า ชีวิต และรากฐานของฉัน..." (64] Quakers ปฏิเสธความคิดของภิกษุผู้เชื่อในฐานะปุโรหิตของผู้ศรัทธาทั้งปวง บางคนแสดงแนวคิดเกี่ยวกับพระเจ้าโดยใช้วลีเช่น "แสงสว่างภายใน" "แสงสว่างภายในของพระคริสต์" หรือ "พระวิญญาณบริสุทธิ์" ชาวเควกเกอร์รวมตัวกันครั้งแรกรอบๆ จอร์จ ฟอกซ์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 และอยู่ในกลุ่มนิกายคริสเตียนโปรเตสแตนต์ใน อดีต

ดูเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

 • วิลเฮล์ม, โจเซฟ (1906). "เล่มที่ 1: ตอนที่ 1: บทที่ I-IV (การเปิดเผยของพระเจ้า)"  . คู่มือเทววิทยาคาทอลิก . พี่น้องเบนซิงเกอร์.

อ้างอิง

 1. เบิร์นฮาร์ด, ไรน์โฮลด์ (2007). "การเปิดเผย". ในvon Stuckrad, Kocku (บรรณาธิการ). พจนานุกรมศาสนาที่ยอดเยี่ยม ไลเดนและบอสตัน : สำนักพิมพ์ ที่ยอด เยี่ยม ดอย : 10.1163/1872-5287_bdr_SIM_00056 . ISBN 9789004124332.
 2. ^ "Joyce, George. "Revelation." The Catholic Encyclopedia. Vol. 13. New York: Robert Appleton Company, 1912. 3 พฤษภาคม 2014 " Newadvent.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 3. ^ พายน์ โธมัส (1987) [1794] เท้า, ไมเคิล ; ครัมนิค, ไอแซค (สหพันธ์). ผู้อ่าน Thomas Paine นิวยอร์ก: หนังสือเพนกวิน. หน้า 403. ISBN 0-14-044496-3.
 4. สตานิโลเอ, สตานิโลเอ (2000). Orthodox Dogmatic Theology: The Experience of God v. 1 (Orthodox Dogmatic Theology, Volume 1 : Revelation and Knowledge of the Triune God . T.& T.Clark Ltd. ไอเอสบีเอ็น 978-0917651700.
 5. นิทเช่, ฟรีดริช (1911). เลวี, ออสการ์ (เอ็ด.). ผลงานที่สมบูรณ์ของฟรีดริช นิทเชอ ฉบับที่ 17 เอกเช่ โฮโม . แปลโดย Ludovici, Anthony M. New York: The MacMillan Company น. 101–102 . สืบค้นเมื่อ3 พฤษภาคม 2022 .
 6. ^ "1 Kings 22 / Hebrew – English Bible / Mechon-Mamre" . Mechon-mamre.org . สืบค้นเมื่อ2012-01-27 .
 7. ^ พระเจ้าในการค้นหามนุษย์
 8. ^ "หนังสือรับรอง: ออกเดทกับอีคาน" . สำนักพิมพ์กาลิมาตย์. 1995 . ดึงข้อมูลเมื่อ2007-02-26 .
 9. The Writings of Baha'u'llah, ตีพิมพ์ใน The Bahá'í World . ฉบับที่ 14. ศูนย์บาไฮโลก. น. 620–32 . ดึงข้อมูลเมื่อ2007-02-26 .
 10. ^ "งานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของบาไฮเล่มใหม่ที่เพิ่งแปลและประกอบด้วยการเรียกผู้นำโลกของพระบาฮาอุลลาห์ ได้ตีพิมพ์แล้ว " บาไฮเวิลด์เซ็นเตอร์ พฤษภาคม 2545 . ดึงข้อมูลเมื่อ2007-02-26 .
 11. ^ Taherzadeh, A. (1976). การเปิดเผยของพระบาฮาอุลลา ห์เล่มที่ 1: แบกแดด 1853–1863 อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร: จอร์จ โรนัลด์ ISBN 0-85398-270-8.
 12. สำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบ๊อบ พระ บา ฮา อุลลาห์ และพระอับดุลบา ฮา ดูจำนวนแผ่นจารึกที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปิดเผยโดยโรเบิร์ต สต็อกมันและฮวน โคลตัวเลขและการจำแนกข้อความงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์โดยสภายุติธรรมสากลและคำนำของฮอเรซ ฮอลลีย์ในการเปิดเผยของบาไฮ รวมถึงการคัดเลือกจากงานเขียนและคำปราศรัยอันศักดิ์สิทธิ์ของบาไฮโดยอับดุลบา
 13. ^ "คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก 67" . วาติกัน. สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 14. ปุจฉาวิปัสสนาของคริสตจักรคาทอลิก, 426, 516.
 15. ^ คำสอนของคริสตจักรคาทอลิก ฉบับที่ 2 วรรค 108
 16. ไกส์เลอร์ & นิกซ์ (1986). บทนำทั่วไปของพระคัมภีร์ มูดี้ เพรส, ชิคาโก ISBN 0-8024-2916-5.
 17. ^ โคลแมน อาร์เจ (1975) "ความไม่แน่นอนในพระคัมภีร์: เราจะไปทุกที่ไหม" เทววิทยาวันนี้ . 31 (4): 295. ดอย : 10.1177/004057367503100404 . S2CID 170389190 . 
 18. "คาร์ดินัลออกุสติน บี "วาติกันที่ 2 กับความจริงของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์".เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2012-05-08 . ดึงข้อมูลเมื่อ2014-05-12 .
 19. ^ "สภาวาติกันที่สอง, Dei Verbum (Dogmatic Constitution on Divine Revelation), 11" . วาติกัน. สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 20. ^ "ปุจฉาวิปัสสนาของคริสตจักรคาทอลิก 105–108" . วาติกัน. สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 21. ^ เดย เวอร์บุม , 12
 22. คำสารภาพแห่งเฮลเวติกครั้งที่สอง,ของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้า ; คำชี้แจงของชิคาโกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในพระคัมภีร์ไบเบิลข้อความออนไลน์
 23. วิกิซอร์ซ: พระราชบัญญัติการให้สัตยาบันสารภาพความศรัทธา 1690
 24. ^ ยอห์น 10:34–36
 25. ^ 2 ทิโมธี 3:16
 26. ^ 2 เปโตร 1:20–21
 27. ^ 2 เปโตร 3:15–16
 28. ^ Systematic Theology I โดย Paul Tillich, University of Chicago Press, 205. 0-226803-37-6. พอล ทิลลิช. เทววิทยาเชิงระบบ . หน้า 307. ISBN 0-226-80336-8.
 29. บุชแมน, ริชาร์ด แอล. (2008) มอร์มอน: บทนำสั้นอ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด น.  27 . ดอย : 10.1093/actrade/9780195310306.003.0002 . ISBN 978-0-19-531030-6.
 30. ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ (ก.พ. 1992) "รัฐธรรมนูญที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้า" . ธง .
 31. ^ ดูคพ. 101:77–80
 32. ^ "ศาสดา" . churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 33. ^ "วิวรณ์" . churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 34. ^ อฟ 2:20 และ 4:11–14 ดู มัทธิว 16:17–18 . ด้วย
 35. ^ "หลักธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 16: คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ในสมัยก่อน " churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 36. ^ "หลักธรรมพระกิตติคุณ บทที่ 17: คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ในปัจจุบัน " churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 37. ^ "คริสตจักรของพระเยซูคริสต์" . churchofjesuschrist.org . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 38. ^ "การเปิดเผยต่อเนื่อง" . มอร์มอน. org สืบค้นเมื่อ5 สิงหาคม 2548 .
 39. ^ สมิธ โจเซฟ เอฟ (พฤศจิกายน 2550) "41: การเปิดเผยต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของคริสตจักร". คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิSalt Lake City, UT: ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย หน้า 362. ISBN 978-1-59955-103-6.
 40. อรรถเป็น เจมส์ ล็อคเทเฟลด์ (2002), "ชรูติ", สารานุกรมภาพประกอบของศาสนาฮินดู, เล่ม. 2: N–Z, สำนักพิมพ์โรเซน ISBN 9780823931798 , หน้า 645 
 41. ↑ Wendy Doniger O'Flaherty (1988), Textual Sources for the Study of Hinduism, Manchester University Press, ISBN 0-7190-1867-6 , หน้า 2–3 
 42. ไมเคิล ไมเยอร์ส (2013). พราหมณ์: เทววิทยาเปรียบเทียบ . เลดจ์ หน้า 104–112. ISBN 978-1-136-83572-8.
 43. ^ P Bilimoria (1998), 'The Idea of ​​Authorless Revelation', in Indian Philosophy of Religion (บรรณาธิการ: Roy Perrett), ISBN 978-94-010-7609-8 , Springer Netherlands, หน้า 3, 143–166 
 44. ^ Hartmut Scharfe (2002), Handbook of Oriental Studies, BRILL Academic, ISBN 978-9004125568 , หน้า 13–14 
 45. ^ วัตตัน (1993), "บทนำ"
 46. ^ Esposito (2002b), pp.4–5
 47. ^ [ คัมภีร์กุรอาน 42:13 ]
 48. คำว่า Qur'anถูกใช้ครั้งแรกในคัมภีร์กุรอ่านเอง มีสองทฤษฎีที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำศัพท์นี้และการก่อตัวที่กล่าวถึงในคัมภีร์กุรอาน#นิรุกติศาสตร์
 49. ^ ""วิวรณ์" สารานุกรมยิว" . Jewishencyclopedia.com . สืบค้นเมื่อ2014-05-12 .
 50. ^ รับบี Nechemia Coopersmith และ รับบี Moshe Zeldman: "พระเจ้าตรัสที่ซีนาย" หรือไม่ , Aish HaTorah
 51. เฮเชล, อับราฮัม โจชัว (1955). พระเจ้าตามหามนุษย์: ปรัชญาของศาสนายิว เที่ยงวัน. หน้า 209 . ISBN 0-374-51331-7.
 52. เฮเชล, อับราฮัม โจชัว (1987). พระเจ้าตามหามนุษย์: ปรัชญาของศาสนายิว ason Aronson Inc. ISBN 0-87668-955-1.
 53. ^ "พระแม่ฟาติมาและปาฏิหาริย์แห่งดวงอาทิตย์" . LiveScience.com . 2 พฤษภาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ2015-10-13 .
 54. ^ Beale GK, The Book of Revelation, NIGTC, Grand Rapids – Cambridge 1999. = ISBN 0-8028-2174-X 
 55. Esposito, John L. What Everyone Needs to Know about Islam (นิวยอร์ก: Oxford University Press, 2002), pp. 7–8.
 56. ^ แลมเบิร์ต เกรย์ (2013). ผู้นำกำลังมา! . เวสต์โบว์กด หน้า 287. ISBN 9781449760137.
 57. ^ รอย เอช. วิลเลียมส์; ไมเคิล อาร์. ดรูว์ (2012). ลูกตุ้ม: วิธีที่คนรุ่นก่อนกำหนดปัจจุบันของเราและทำนายอนาคตของเรา แนวหน้ากด. หน้า 143. ISBN 9781593157067.
 58. Maria Valtorta, The Poem of the Man God , ISBN 99926-45-57-1 
 59. ↑ Michael Freze, 1993, Voices , Visions, and Apparitions , OSV Publishing ISBN 0-87973-454-X p. 252 
 60. ↑ Michael Freze , 1989 They Bore the Wounds of Christ ISBN 0-87973-422-1 
 61. ^ "วิวรณ์ | กำหนดวิวรณ์ที่ Dictionary.com" . Dictionary.reference.com . สืบค้นเมื่อ2013-07-14 .
 62. ^ ฟ็อกซ์, จอร์จ (1903). บันทึกของจอร์จ ฟ็อกซ์ . อิสบิสเตอร์ แอนด์ บจก. น. 215–216. นี่คือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าที่มีต่อท่านทั้งหลาย และเป็นหน้าที่ของท่านทุกคนต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เป็นแบบอย่าง เป็นแบบอย่างในทุกประเทศ สถานที่ เกาะ ประเทศ ไม่ว่าคุณจะมาที่ใด เพื่อรถม้าและชีวิตของท่านจะประกาศในหมู่คนทุกประเภทและแก่พวกเขา แล้วท่านจะมาเดินอย่างชื่นบานไปทั่วโลก โดยตอบตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุก ๆ คน โดยในสิ่งเหล่านี้ท่านอาจเป็นพระพรและเป็นพยานถึงพระเจ้าในตัวพวกเขาเพื่อเป็นพรแก่ท่าน แล้วท่านจะได้กลิ่นที่หอมหวานและเป็นพระพรแก่พระเจ้าพระเจ้า
 63. จอร์จ ฟอกซ์ (1694). George Fox: อัตชีวประวัติ (วารสารของ George Fox) เก็บถาวรจากต้นฉบับ
 64. "ไอแซก เพ็นิงตันถึงโธมัส วอลมสลีย์ (1670)" สำนักพิมพ์เควกเกอร์เฮอริเทจ

ลิงค์ภายนอก

 • ความหมายพจนานุกรมของการเปิดเผยที่ Wiktionary
0.11461210250854