สาธารณรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

แบบฟอร์มราชการ 2021.svg
ระบบราชการ
รูปแบบการปกครองของพรรครีพับลิกัน:
  สาธารณรัฐประธานาธิบดีที่มีฝ่ายบริหารแยกจากฝ่ายนิติบัญญัติ
  ระบบกึ่งประธานาธิบดีที่มีทั้งฝ่ายบริหารและหัวหน้ารัฐบาลที่แยกจากกันซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายบริหารที่เหลือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีและรับผิดชอบฝ่ายนิติบัญญัติ
  สาธารณรัฐแบบรัฐสภาที่มีประธานาธิบดีแบบพิธีการและไม่ใช่ผู้บริหาร โดยมีหัวหน้ารัฐบาลที่แยกจากกันเป็นผู้นำฝ่ายบริหารและขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของสภานิติบัญญัติ
  สาธารณรัฐที่ซึ่งประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลรวมกันได้รับเลือกโดยหรือเสนอชื่อโดยสภานิติบัญญัติ และอาจหรืออาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐสภา

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย :
  ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ในพิธีการและไม่ใช่ผู้บริหารซึ่งมีหัวหน้ารัฐบาลแยกต่างหากเป็นผู้นำผู้บริหาร
  ราชาธิปไตยกึ่งรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์ในพิธีการ แต่ราชวงศ์ยังคงมีอำนาจบริหารหรือนิติบัญญัติที่สำคัญ
  ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์ทรงนำผู้บริหาร

  รัฐพรรคเดียว (ในหลักการสาธารณรัฐ)
  ประเทศที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลถูกระงับ
  ประเทศที่ไม่เข้ากับระบบใด ๆ ข้างต้น (เช่นรัฐบาลเฉพาะกาลหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน)

สาธารณรัฐ ( ภาษาละติน : Publica ละเอียดหมายถึง "ความสัมพันธ์ของประชาชน") เป็นรูปแบบของรัฐบาลในการที่ "อำนาจที่จัดขึ้นโดยผู้คนและการเลือกตั้งผู้แทนของพวกเขา" [1]ในสาธารณรัฐ ประเทศถือเป็น "เรื่องสาธารณะ" ไม่ใช่ความกังวลส่วนตัวหรือทรัพย์สินของผู้ปกครอง ตำแหน่งหลักของอำนาจภายในสาธารณรัฐได้มาโดยผ่านระบอบประชาธิปไตยหรือการผสมผสานของประชาธิปไตยกับคณาธิปไตยหรือระบอบเผด็จการมากกว่าการถูกครอบครองโดยสายเลือดหรือกลุ่มใดตระกูลหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยระบอบสาธารณรัฐสมัยใหม่กลายเป็นรูปแบบที่ต่อต้านรัฐบาลต่อ aสถาบันพระมหากษัตริย์และดังนั้นจึงเป็นสาธารณรัฐที่ทันสมัยไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ [2] [3] [4]

ในฐานะที่เป็น 2017 , 159ของโลกที่206 รัฐอธิปไตยใช้คำว่า "สาธารณรัฐ" เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออย่างเป็นทางการของพวกเขา ไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นสาธารณรัฐในแง่ของการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และไม่ใช่คำว่า "สาธารณรัฐ" ที่ใช้ในชื่อของทุกรัฐที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

คำว่าสาธารณรัฐมาจากคำภาษาละตินres publicaซึ่งแปลว่า "สิ่งของสาธารณะ" "เรื่องสาธารณะ" หรือ "เรื่องสาธารณะ" และใช้เพื่ออ้างถึงรัฐโดยรวม คำนี้พัฒนาความหมายสมัยใหม่โดยอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐโรมันโบราณนับตั้งแต่การโค่นล้มกษัตริย์ใน 509 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงการก่อตั้งจักรวรรดิใน 27 ปีก่อนคริสตกาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะโดยวุฒิสภาประกอบด้วยขุนนางผู้มั่งคั่งที่มีอิทธิพลอย่างมาก การชุมนุมที่ได้รับความนิยมหลายแห่งของพลเมืองอิสระทุกคนมีอำนาจในการเลือกผู้พิพากษาและผ่านกฎหมาย และชุดของผู้พิพากษาที่มีอำนาจทางแพ่งและทางการเมืองประเภทต่างๆ

ส่วนใหญ่มักจะเป็นสาธารณรัฐเป็นรัฐอธิปไตยเดียวแต่ก็มีหน่วยงานย่อยของรัฐที่เรียกว่าสาธารณรัฐ หรือมีรัฐบาลที่อธิบายว่าเป็นสาธารณรัฐโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นมาตรา IVของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา "รับประกันทุกรัฐในสหภาพนี้เป็นรัฐบาลแบบรีพับลิกัน" [5]อีกตัวอย่างหนึ่งคือสหภาพโซเวียตซึ่งอธิบายตัวเองว่าเป็นพันธมิตรของ " สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต " ในการอ้างอิงถึง 15 ของรัฐบาลกลางเป็นรายบุคคลข้ามชาติเขตการปกครองระดับบนหรือสาธารณรัฐ สหพันธรัฐรัสเซียเป็นรัฐที่ประกอบด้วยหลายส่วนสาธารณรัฐ

นิรุกติศาสตร์

มีต้นกำเนิดมาจากคำภาษาละตินแปลภาษากรีกคำPoliteiaซิเซโรในบรรดานักเขียนละตินคนอื่นๆ ได้แปลสุภาพเป็นres publicaและถูกแปลโดยนักวิชาการยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาว่า "สาธารณรัฐ" (หรือคำที่คล้ายกันในภาษาต่างๆ ของยุโรปตะวันตก) [6]

คำว่าสุภาพสามารถแปลได้ว่าเป็นรูปแบบของรัฐบาล การเมือง หรือระบอบการปกครอง ดังนั้นจึงไม่ใช่คำสำหรับประเภทของระบอบการปกครองเฉพาะอย่างที่คำว่าสาธารณรัฐสมัยใหม่เป็น หนึ่งในเพลโตผลงานที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ทางการเมืองมีชื่อว่าPoliteiaและในภาษาอังกฤษเป็นที่รู้จักกันจึงเป็นสาธารณรัฐอย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากชื่อเรื่องแล้ว ในการแปลสมัยใหม่ของThe Republicยังใช้คำแปลทางเลือกของสุภาพอีกด้วย[7]

อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มที่สามของการเมือง , อริสโตเติลเห็นได้ชัดว่านักเขียนคลาสสิกครั้งแรกให้กับรัฐว่าระยะPoliteiaสามารถนำมาใช้ในการอ้างมากขึ้นโดยเฉพาะชนิดหนึ่งPoliteia : "เมื่อประชาชนที่มีขนาดใหญ่ควบคุมสำหรับประชาชนที่ดีก็จะเรียกว่า โดยใช้ชื่อสามัญของทุกรัฐบาล ( ถึง koinon onoma pasōn tōn presidentiōn ), รัฐบาล ( สุภาพ )" นอกจากนี้ ในบรรดาภาษาละตินคลาสสิก คำว่า "สาธารณรัฐ" สามารถใช้ในวิธีทั่วไปเพื่ออ้างถึงระบอบการปกครองใด ๆ หรือในวิธีเฉพาะเพื่ออ้างถึงรัฐบาลที่ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ[8]

ในยุคกลางทางตอนเหนือของอิตาลีรัฐในเมืองจำนวนหนึ่งมีรัฐบาลแบบประชาคมหรือรัฐบาลแบบsignoriaในช่วงปลายยุคกลาง นักเขียนเช่นGiovanni Villaniเริ่มเขียนเกี่ยวกับธรรมชาติของรัฐเหล่านี้และความแตกต่างจากระบอบการปกครองประเภทอื่น พวกเขาใช้คำศัพท์เช่นlibertas populiซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นอิสระเพื่ออธิบายรัฐต่างๆ คำศัพท์เปลี่ยนไปในศตวรรษที่ 15 เนื่องจากความสนใจในงานเขียนของกรุงโรมโบราณทำให้นักเขียนชอบใช้คำศัพท์แบบคลาสสิกมากกว่า เพื่ออธิบายรัฐที่ไม่ใช่ราชาธิปไตย นักเขียน (ที่สำคัญที่สุดคือLeonardo Bruni ) ได้นำวลีภาษาละตินres publicaมาใช้[9]

ขณะที่บรูนีและมาเคียเวลลีใช้คำนี้เพื่อบรรยายรัฐทางตอนเหนือของอิตาลี ซึ่งไม่ใช่ราชาธิปไตย คำว่าres publicaมีชุดของความหมายที่สัมพันธ์กันในภาษาละตินดั้งเดิม คำนี้สามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่า "เรื่องสาธารณะ" [10]มันถูกใช้บ่อยที่สุดโดยนักเขียนโรมันเพื่ออ้างถึงรัฐและรัฐบาลแม้ในช่วงระยะเวลาของจักรวรรดิโรมัน (11)

ในศตวรรษต่อมาภาษาอังกฤษคำว่า " จักรภพ " ก็จะถูกนำมาใช้เป็นคำแปลของPublica โลว์ , และการใช้งานในภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการที่ชาวโรมันใช้ระยะPublica โลว์[12] ที่สะดุดตา ระหว่างผู้อารักขาแห่งโอลิเวอร์ ครอมเวลล์คำว่าเครือจักรภพเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดในการเรียกรัฐที่ไม่มีกษัตริย์ใหม่ แต่คำว่าสาธารณรัฐก็ใช้กันทั่วไปเช่นกัน[13] ในทำนองเดียวกัน ในภาษาโปแลนด์คำว่าrzeczpospolitaในภาษาโปแลนด์แปลว่าrzeczpospolitaแม้ว่าตอนนี้จะใช้แปลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโปแลนด์เท่านั้น

ปัจจุบันคำว่า "สาธารณรัฐ" โดยทั่วไปหมายถึงระบบการทำงานของรัฐบาลที่มาจากอำนาจของประชาชนมากกว่าจากพื้นฐานอื่นเช่นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือขวาของพระเจ้า [14]

ประวัติ

ในขณะที่คำศัพท์ทางปรัชญาพัฒนาขึ้นในสมัยกรีกโบราณและโรมดังที่อริสโตเติลได้กล่าวไว้แล้ว มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัฐในเมืองที่มีรัฐธรรมนูญหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ในกรีซเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในตะวันออกกลางด้วย หลังจากยุคคลาสสิกในช่วงยุคกลางเมืองฟรีมากมายพัฒนาอีกครั้งหนึ่งเช่นเวนิส

สาธารณรัฐคลาสสิก

"สาธารณรัฐ" แบบสมัยใหม่นั้นแตกต่างจากรัฐประเภทใดในโลกคลาสสิก[15] [16]อย่างไรก็ตาม มีหลายรัฐในยุคคลาสสิกที่ทุกวันนี้ยังเรียกว่าสาธารณรัฐ ซึ่งรวมถึงโบราณเอเธนส์และสาธารณรัฐโรมันแม้ว่าโครงสร้างและการปกครองของรัฐเหล่านี้แตกต่างจากสาธารณรัฐสมัยใหม่ แต่ก็มีการถกเถียงกันถึงขอบเขตที่สาธารณรัฐคลาสสิก ยุคกลาง และสมัยใหม่มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์JGA Pocockแย้งว่าประเพณีสาธารณรัฐที่แตกต่างออกไปตั้งแต่โลกคลาสสิกจนถึงปัจจุบัน[10] [17]นักวิชาการคนอื่นไม่เห็นด้วย[10]ตัวอย่างเช่น Paul Rahe ให้เหตุผลว่าสาธารณรัฐคลาสสิกมีรูปแบบการปกครองที่มีการเชื่อมโยงกับประเทศสมัยใหม่เพียงเล็กน้อย [18]

ปรัชญาการเมืองของสาธารณรัฐคลาสสิกมีอิทธิพลต่อความคิดของพรรครีพับลิกันตลอดหลายศตวรรษต่อมา นักปรัชญาและนักการเมืองที่สนับสนุนสาธารณรัฐ เช่นMachiavelli , Montesquieu , AdamsและMadisonอาศัยแหล่งข้อมูลกรีกคลาสสิกและโรมันเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายถึงระบอบการปกครองประเภทต่างๆ

การเมืองของอริสโตเติลกล่าวถึงรูปแบบต่างๆ ของรัฐบาล รูปแบบหนึ่ง อริสโตเติล ชื่อสุภาพซึ่งประกอบด้วยรูปแบบอื่นผสมกัน. เขาแย้งว่านี่เป็นหนึ่งในรูปแบบของรัฐบาลในอุดมคติPolybiusขยายแนวคิดเหล่านี้ออกไปมากมาย โดยเน้นไปที่แนวคิดของรัฐบาลผสมอีกครั้ง สำคัญที่สุดในการทำงานของโรมันในประเพณีนี้เป็นของซิเซโรde Re Publica

เมื่อเวลาผ่านไป สาธารณรัฐคลาสสิกกลายเป็นอาณาจักรหรือถูกยึดครองโดยจักรวรรดิ ส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐกรีกถูกผนวกกับเอ็มไพร์มาซิโดเนียของอเล็กซานเด สาธารณรัฐโรมันขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเอาชนะรัฐอื่น ๆ ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อาจได้รับการพิจารณาสาธารณรัฐเช่นคาร์เธจ สาธารณรัฐโรมันเองก็กลายเป็นจักรวรรดิโรมัน

สาธารณรัฐโบราณอื่น ๆ

คำว่า "สาธารณรัฐ" มักไม่ใช้เพื่ออ้างถึงนครรัฐยุคก่อนคลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่นอกยุโรปและพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรีก-โรมัน [10]อย่างไรก็ตาม บางรัฐในยุคแรกๆ นอกยุโรปมีรัฐบาลที่บางครั้งถือว่าคล้ายกับสาธารณรัฐในปัจจุบัน

ในสมัยโบราณตะวันออกใกล้เมืองหลายแห่งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกประสบความสำเร็จในการปกครองแบบส่วนรวม นครรัฐของสาธารณรัฐเจริญรุ่งเรืองในฟีนิเซียตามแนวชายฝั่งเลวานไทน์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตศักราช ในสมัยโบราณฟีนิเซียแนวคิดของShophetคล้ายกับกงสุลโรมันมาก ภายใต้กฎเปอร์เซีย (539-332 คริสตศักราช) Phoenicianเมืองรัฐเช่นยางยกเลิกระบบกษัตริย์และนำมาใช้ "ระบบที่suffetes (ผู้พิพากษา) ที่ยังคงอยู่ในอำนาจเอกสารสั้น 6 ปี" [19] [20] อาวาดได้รับการอ้างถึงว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของสาธารณรัฐ ซึ่งประชาชน มากกว่าพระมหากษัตริย์ ถูกอธิบายว่าเป็นอธิปไตย [21] [ แหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ? ] อิสราเอลสมาพันธ์ของยุคของผู้พิพากษา[22] ก่อนที่สหสถาบันพระมหากษัตริย์ยังได้รับการพิจารณาประเภทของสาธารณรัฐ [10] [23] [24]ในแอฟริกาจักรวรรดิ Axumถูกจัดเป็นสมาพันธ์ที่ปกครองแบบเดียวกันกับสาธารณรัฐ [25]ในทำนองเดียวกันIgboประเทศในตอนนี้คืออะไรไนจีเรีย (26)

อนุทวีปอินเดีย

สถาบันรีพับลิกันในยุคแรก ๆ มาจากคณะสงฆ์อิสระGaṇa sangha s— ganaหมายถึง "ชนเผ่า" และsanghaหมายถึง "การชุมนุม" ซึ่งอาจมีอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช และคงอยู่ในบางพื้นที่จนถึงศตวรรษที่ 4 CE ในอินเดีย อย่างไรก็ตาม หลักฐานสำหรับเรื่องนี้กระจัดกระจาย และไม่มีแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่บริสุทธิ์ในช่วงเวลานั้น Diodorusนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกที่เขียนขึ้นสองศตวรรษหลังจากการรุกรานของอเล็กซานเดอร์มหาราชในอินเดีย (ปัจจุบันคือปากีสถานและอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ) กล่าวถึงรัฐอิสระและเป็นประชาธิปไตยในอินเดียโดยไม่ให้รายละเอียดใดๆ [27]นักวิชาการสมัยใหม่สังเกตคำว่าประชาธิปไตยในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชและต่อมาได้รับความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมและอาจหมายถึงรัฐอิสระใด ๆ ไม่ว่าจะมีลักษณะผู้มีอำนาจเพียงใด [28] [29]

Mahajanapadasเป็นสิบหกราชอาณาจักรที่มีประสิทธิภาพและใหญ่ที่สุดและสาธารณรัฐของยุคนั้นยังมีจำนวนของสหราชอาณาจักรที่มีขนาดเล็กยืดยาวและความกว้างของอินเดียโบราณ ในบรรดามหาชนปทาและรัฐเล็กๆ นั้นShakyas , Koliyas , MallasและLicchavis ได้ติดตามรัฐบาลสาธารณรัฐ

ลักษณะสำคัญของพระพิฆเนศประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งมักเรียกกันว่าราชาและการชุมนุมโดยพิจารณา ประชุมกันเป็นประจำ มันกล่าวถึงการตัดสินใจของรัฐที่สำคัญทั้งหมด อย่างน้อยในบางรัฐ การเข้าร่วมก็เปิดให้ชายอิสระทุกคน หน่วยงานนี้ยังมีอำนาจทางการเงิน การบริหาร และตุลาการอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ที่ไม่ค่อยได้รับการกล่าวถึง เชื่อฟังคำตัดสินของที่ประชุม ได้รับเลือกจากพระคณาจารย์ดูเหมือนว่าพระมหากษัตริย์จะเป็นของตระกูลขุนนางชั้นสูงของคชาตรียา วาร์นาเสมอ พระมหากษัตริย์ประสานงานกิจกรรมของเขากับสภา; ในบางรัฐ เขาทำเช่นนั้นกับสภาขุนนางอื่นๆ[30] Licchavisมีคณะปกครองหลักจำนวน 7,077 ราชา เป็นหัวหน้าตระกูลที่สำคัญที่สุด บนมืออื่น ๆ ที่Shakyas , Koliyas , MallasและLicchavisในช่วงรอบพระพุทธเจ้ามีการชุมนุมที่เปิดให้ทุกคนคนรวยและคนจน[31] "สาธารณรัฐ" หรือgaṇa sangha ในยุคแรก[32]เช่นMallasมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองKusinagaraและสมาพันธ์Vajji (หรือ Vriji) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองVaishaliมีอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชและ ยังคงอยู่ในบางพื้นที่จนถึงศตวรรษที่ 4 CE [33]ตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่ผู้ปกครองชนเผ่าร่วมใจของ Vajji Mahajanapada เป็นLicchavis [34]อาณาจักร Magadha รวมชุมชนสาธารณรัฐเช่นชุมชน Rajakumara หมู่บ้านต่าง ๆ มีการชุมนุมภายใต้หัวหน้าท้องถิ่นที่เรียกว่า Gramakas การบริหารงานของพวกเขาแบ่งออกเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายทหาร

นักวิชาการต่างจากวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายรัฐบาลเหล่านี้ และหลักฐานที่มีคุณภาพที่คลุมเครือและประปรายทำให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้าง บ้างเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสภาและเรียกพวกเขาว่าเป็นประชาธิปไตย นักวิชาการอื่น ๆ มุ่งเน้นไปที่การปกครองบนชั้นของความเป็นผู้นำและเป็นไปได้การควบคุมของการชุมนุมและเห็นคณาธิปไตยหรือชนชั้นสูง [35] [36]แม้จะมีอำนาจที่ชัดเจนของการชุมนุม แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับว่าองค์ประกอบและการมีส่วนร่วมนั้นได้รับความนิยมอย่างแท้จริงหรือไม่ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในArthashastraซึ่งเป็นคู่มือโบราณสำหรับพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับวิธีการปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ มันมีบทเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับคณะสงฆ์ซึ่งรวมถึงคำสั่งห้ามในการจัดการกับผู้นำผู้สูงศักดิ์ แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการโน้มน้าวมวลชนของประชาชน โดยระบุว่า "พระสังฆะ" เป็นการปกครองแบบชนชั้นสูงหรือสาธารณรัฐคณาธิปไตยมากกว่า "ประชาธิปไตย" [37]

เครือจักรภพไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์จักรภพก่อตั้งขึ้นใน 930 CE โดยผู้ลี้ภัยจากประเทศนอร์เวย์ที่หนีการรวมกันของประเทศนั้นอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ฮารัลด์ Fairhair เครือจักรภพประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่ปกครองโดยหัวหน้าเผ่า และกลุ่มAlthingเป็นการรวมกันของรัฐสภาและศาลฎีกาซึ่งมีการตัดสินข้อพิพาทที่อุทธรณ์จากศาลล่าง มีการตัดสินกฎหมาย และการตัดสินใจที่มีความสำคัญระดับชาติ ตัวอย่างหนึ่งคือการทำให้เป็นคริสต์ศาสนิกชนของไอซ์แลนด์ในปี 1000 ซึ่งอัลทิงมีคำสั่งว่าชาวไอซ์แลนด์ทุกคนต้องรับบัพติศมาในศาสนาคริสต์ และห้ามไม่ให้มีการเฉลิมฉลองพิธีกรรมนอกรีต ตรงกันข้ามกับรัฐส่วนใหญ่ เครือจักรภพไอซ์แลนด์ไม่มีผู้นำอย่างเป็นทางการ

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ยุคของสเตอร์ลุงเครือจักรภพเริ่มประสบกับความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างกลุ่มผู้ทำสงคราม เมื่อรวมกับแรงกดดันจากกษัตริย์นอร์เวย์Haakon IV ที่ขอให้ชาวไอซ์แลนด์กลับเข้าร่วม "ครอบครัว" ของนอร์เวย์ นำหัวหน้าเผ่าไอซ์แลนด์ให้ยอมรับ Haakon IV เป็นกษัตริย์โดยการลงนามในGamli sáttmáli (" Old Covenant ") ในปี 1262 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเครือจักรภพไปสู่จุดจบ อย่างไรก็ตาม Althing ยังคงเป็นรัฐสภาของไอซ์แลนด์เกือบ 800 ปีต่อมา [38]

สาธารณรัฐ Mercantile

Giovanni Battista Tiepolo , Neptuneมอบความมั่งคั่งของท้องทะเลให้กับเมืองเวนิสค.ศ. 1748–1750 ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของสาธารณรัฐเวนิส

ในยุโรป สาธารณรัฐใหม่ปรากฏขึ้นในยุคกลางตอนปลายเมื่อรัฐเล็กๆ จำนวนหนึ่งยอมรับระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก แต่มั่งคั่ง รัฐการค้าเช่นสาธารณรัฐทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและสันนิบาต Hanseaticซึ่งชนชั้นพ่อค้าได้ลุกขึ้นยืนที่มีชื่อเสียง คนุด ฮากอนเซนได้ตั้งข้อสังเกตว่า โดยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาแล้ว ยุโรปถูกแบ่งแยกโดยรัฐที่ควบคุมโดยชนชั้นสูงที่เป็นราชาธิปไตย และผู้ที่ควบคุมโดยชนชั้นสูงทางการค้าคือสาธารณรัฐ (12)

อิตาลีเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และยังเป็นประเทศที่มีรัฐบาลกลางที่อ่อนแอที่สุดอีกด้วย หลายเมืองจึงได้รับเอกราชมากและนำรูปแบบการปกครองของชุมชนมาใช้ โดยปราศจากการควบคุมศักดินา นครรัฐของอิตาลีขยายออกไป เข้าควบคุมพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองในชนบท[39]ทั้งสองมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นสาธารณรัฐเวนิสและคู่แข่งสาธารณรัฐเจนัวแต่ละแห่งเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ และขยายเพิ่มเติมโดยการใช้อำนาจของกองทัพเรือเพื่อควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในอิตาลีมีการพัฒนาอุดมการณ์ที่สนับสนุนสาธารณรัฐเป็นครั้งแรก นักเขียนเช่นBartholomew of Lucca , Brunetto Latini , Marsilius of Paduaและเลโอนาร์โด บรูนีมองว่านครรัฐในยุคกลางเป็นทายาทมรดกของกรีซและโรม

ทั่วยุโรป ชนชั้นพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่พัฒนาขึ้นในเมืองการค้าที่สำคัญ แม้จะมีความมั่งคั่ง แต่ก็มีอำนาจเพียงเล็กน้อยในระบบศักดินาที่ครอบครองโดยเจ้าของที่ดินในชนบท และทั่วยุโรปก็เริ่มสนับสนุนเอกสิทธิ์และอำนาจของตนเอง รัฐที่เป็นศูนย์กลางมากขึ้น เช่น ฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รับอนุญาตให้เช่าเมืองแบบจำกัด

จุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐเมตซ์ . การเลือกตั้งหัวหน้าเทศมนตรีคนแรกในปี ค.ศ. 1289 โดย Auguste Migette เม็ตซ์เป็นแล้วเมืองจักรพรรดิฟรีของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ในการปกครองมากขึ้นอย่างอิสระจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 51 ของเมืองที่ใหญ่ที่สุดกลายเป็นเมืองจักรพรรดิฟรีในขณะที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อำนาจส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่นและรูปแบบการปกครองของพรรครีพับลิกันหลายแบบ[39]สิทธิเดียวกันในความฉับไวของจักรวรรดิได้รับการคุ้มครองโดยเมืองการค้าที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองและหมู่บ้านต่าง ๆ ของเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับความอนุเคราะห์จากสภาพภูมิศาสตร์ และส่วนใหญ่ถูกแยกออกจากการควบคุมจากส่วนกลาง ต่างจากอิตาลีและเยอรมนี พื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยขุนนางศักดินา แต่โดยเกษตรกรอิสระที่ใช้รูปแบบการปกครองของชุมชนด้วย เมื่อราชวงศ์ฮับส์บวร์กพยายามยืนยันการควบคุมภูมิภาคอีกครั้งทั้งชาวนาในชนบทและพ่อค้าในเมืองที่เข้าร่วมการก่อกบฏ สวิสได้รับชัยชนะและสวิสสมาพันธรัฐได้รับการประกาศและวิตเซอร์แลนด์ยังคงรักษารูปแบบของรัฐบาลสาธารณรัฐจนถึงปัจจุบัน [24]

เมืองรัสเซียสองเมืองที่มีชนชั้นพ่อค้าที่มีอำนาจ - นอฟโกรอดและปัสคอฟ - ยังรับเอารูปแบบการปกครองของสาธารณรัฐในศตวรรษที่ 12 และ 13 ตามลำดับ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อมัสโกวี / รัสเซียยึดครองสาธารณรัฐเมื่อปลายศตวรรษที่ 15 - ต้นศตวรรษที่ 16 [40]

รูปแบบที่โดดเด่นของรัฐบาลสำหรับสาธารณรัฐต้นเหล่านี้คือการควบคุมโดยสภา จำกัด ของชนชั้นpatricians ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง คุณสมบัติคุณสมบัติหรือสมาชิกกิลด์จำกัดทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนและผู้ที่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ในหลายรัฐไม่มีการเลือกตั้งโดยตรงและสมาชิกสภาเป็นกรรมพันธุ์หรือแต่งตั้งโดยสภาที่มีอยู่ สิ่งนี้ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจทางการเมือง และการจลาจลและการจลาจลโดยชนชั้นล่างเป็นเรื่องปกติ ยุคกลางตอนปลายเห็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ครั้งในเมืองต่างๆ ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ [41] การจลาจลที่คล้ายกันเกิดขึ้นในอิตาลี โดยเฉพาะการจลาจล Ciompiในเมืองฟลอเรนซ์

สาธารณรัฐ Mercantile นอกยุโรป

หลังจากการล่มสลายของจุคสุลต่านรัมและสถานประกอบการของตุรกี โนโต beyliksที่Ahilerคณะผู้ประกอบการค้าที่จัดตั้งขึ้นรัฐศูนย์กลางในอังการาว่าบางครั้งเมื่อเทียบกับอิตาลีสาธารณรัฐค้าขาย

สาธารณรัฐคาลวิน

ในขณะที่นักเขียนคลาสสิกเป็นแหล่งกำเนิดทางอุดมการณ์เบื้องต้นสำหรับสาธารณรัฐอิตาลี ในยุโรปเหนือ การปฏิรูปโปรเตสแตนต์จะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการสถาปนาสาธารณรัฐใหม่[42] ที่สำคัญที่สุดคือเทววิทยาคาลวินซึ่งพัฒนาขึ้นในสมาพันธรัฐสวิสซึ่งเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดจอห์น คาลวินไม่ได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกระบอบราชาธิปไตย แต่เขาได้ยกระดับหลักคำสอนที่ว่าผู้ซื่อสัตย์มีหน้าที่โค่นล้มราชาผู้ไม่นับถือศาสนา[43]สนับสนุนสำหรับสาธารณรัฐปรากฏในงานเขียนของHuguenotsในช่วงสงครามศาสนาของฝรั่งเศส [44]

ลัทธิคาลวินมีบทบาทสำคัญในการจลาจลของพรรครีพับลิกันในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับนครรัฐของอิตาลีและสันนิบาตฮันเซียติก ทั้งสองเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ โดยมีชนชั้นพ่อค้ารายใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองจากการค้าขายกับโลกใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ของทั้งสองพื้นที่ก็โอบรับลัทธิคาลวินด้วย ระหว่างการปฏิวัติดัตช์ (เริ่มในปี ค.ศ. 1566) สาธารณรัฐดัตช์ได้เกิดขึ้นจากการปฏิเสธการปกครองของสเปนฮับส์บูร์ก อย่างไรก็ตามประเทศไม่ได้นำรูปแบบการปกครองของพรรครีพับลิกันมาใช้ในทันที: ในการประกาศอิสรภาพอย่างเป็นทางการ ( Act of Abjuration , 1581) บัลลังก์ของกษัตริย์ฟิลิปได้รับการประกาศให้ว่างเท่านั้นและผู้พิพากษาชาวดัตช์ได้ถามDuke of Anjouราชินีเอลิซาเบธแห่งอังกฤษและเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ทีละคน มาแทนที่ฟิลิป ต้องใช้เวลาจนถึงปี ค.ศ. 1588 ก่อนที่เอสเตท (รัฐสเตเทนซึ่งเป็นสมัชชาผู้แทนในขณะนั้น) ตัดสินใจมอบอำนาจอธิปไตยของประเทศด้วยตนเอง

ในปี ค.ศ. 1641 สงครามกลางเมืองอังกฤษเริ่มต้นขึ้น นำโดยชาวแบ๊ปทิสต์และได้รับทุนสนับสนุนจากพ่อค้าในลอนดอน การจลาจลประสบความสำเร็จ และกษัตริย์ชาร์ลที่ 1ถูกประหารชีวิต ในอังกฤษJames Harrington , Algernon SidneyและJohn Miltonกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนกลุ่มแรกที่โต้แย้งเรื่องการปฏิเสธสถาบันกษัตริย์และยอมรับรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ เครือจักรภพอังกฤษก็มีชีวิตอยู่และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการบูรณะในเร็ว ๆ นี้ สาธารณรัฐดัตช์ยังคงใช้ชื่อต่อไปจนถึง พ.ศ. 2338 แต่เมื่อถึงกลางศตวรรษที่ 18 เจ้าของสตาดท์โฮลเดอร์ก็กลายเป็นพฤตินัยพระมหากษัตริย์ ผู้นับถือลัทธิคาลวินเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในอาณานิคมของอังกฤษและดัตช์ในอเมริกาเหนือ

สาธารณรัฐเสรีนิยม

สาธารณรัฐเสรีนิยมในยุโรปสมัยใหม่ตอนต้น
อุปมานิทัศน์ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสในปารีส
ธงสาธารณรัฐ Septinsularตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 1800
ร่างกฎหมายที่เขียนด้วยลายมือของพรรครีพับลิกันที่เขียนด้วยลายมือจากการจลาจลในสตอกโฮล์มระหว่างการปฏิวัติปี 1848การอ่าน: "ขับไล่ออสการ์เขาไม่เหมาะที่จะเป็นราชา: สาธารณรัฐจงเจริญ! การปฏิรูป! ลงกับราชวงศ์ อัฟตันเบลดจงเจริญ ! ความตาย สู่พระมหากษัตริย์ / สาธารณรัฐประชาชน บรันก์เบิร์กเย็นนี้" ตัวตนของผู้เขียนไม่เป็นที่รู้จัก

นอกจากการก่อจลาจลในสาธารณรัฐครั้งแรกแล้วยุโรปสมัยใหม่ในยุคแรกๆยังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในอำนาจราชาธิปไตย ยุคแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ามาแทนที่ระบอบราชาธิปไตยแบบจำกัดและกระจายอำนาจที่มีอยู่ในยุคกลางส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังเห็นปฏิกิริยากับการควบคุมทั้งหมดของพระมหากษัตริย์ที่เป็นชุดของนักเขียนที่สร้างอุดมการณ์ที่รู้จักกันเป็นเสรีนิยม

นักคิดแห่งการตรัสรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่สนใจแนวคิดเรื่องระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมากกว่าสาธารณรัฐระบอบการปกครองรอมเวลล์ได้น่าอดสูปับและนักคิดส่วนใหญ่รู้สึกว่าสาธารณรัฐสิ้นสุดลงในทั้งอนาธิปไตยหรือการปกครองแบบเผด็จการ [45]ดังนั้น นักปรัชญาอย่างวอลแตร์จึงต่อต้านลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนระบอบราชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง

Jean-Jacques RousseauและMontesquieuยกย่องสาธารณรัฐและมองว่ารัฐในเมืองของกรีซเป็นแบบอย่าง อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ต่างก็รู้สึกว่ารัฐอย่างฝรั่งเศสซึ่งมีประชากร 20 ล้านคน จะไม่สามารถปกครองเป็นสาธารณรัฐได้ รูสโซชื่นชมทดลองรีพับลิกันในคอร์ซิกา (1755-1769) และอธิบายเหมาะโครงสร้างทางการเมืองของเขาขนาดเล็กปกครองตนเองcommunesมงเตสกิเยอรู้สึกว่านครรัฐควรจะเป็นสาธารณรัฐ แต่ยังคงรักษาไว้ด้วยว่าระบอบราชาธิปไตยที่จำกัดเหมาะกว่าสำหรับรัฐที่มีอาณาเขตที่ใหญ่กว่า

การปฏิวัติอเมริกาเริ่มต้นจากการปฏิเสธอำนาจของรัฐสภาอังกฤษที่มีต่ออาณานิคมเท่านั้น ไม่ใช่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความล้มเหลวของพระมหากษัตริย์อังกฤษในการปกป้องอาณานิคมจากสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิของพวกเขาต่อรัฐบาลตัวแทนตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ของผู้ขอชดใช้เป็นผู้ทรยศ และการสนับสนุนการส่งกองกำลังต่อสู้เพื่อแสดงอำนาจทำให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับอังกฤษ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเผด็จการ

ด้วยปฏิญญาอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกาบรรดาผู้นำกบฏได้ปฏิเสธระบอบราชาธิปไตยอย่างหนักแน่นและยอมรับลัทธิสาธารณรัฐ ผู้นำการปฏิวัติมีความรอบรู้ในงานเขียนของนักคิดเสรีนิยมชาวฝรั่งเศสและในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐคลาสสิกJohn Adamsได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสาธารณรัฐตลอดประวัติศาสตร์ นอกจากนี้Common Sense ที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางและอ่านออกเสียงอย่างแพร่หลายโดยThomas Paineได้วางกรณีสำหรับอุดมคติของสาธารณรัฐและความเป็นอิสระต่อสาธารณชนในวงกว้างอย่างกระชับและชัดเจนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไปมีผลบังคับใช้ในปี 1789 สร้างความแข็งแกร่งค่อนข้างสหพันธ์สาธารณรัฐเพื่อแทนที่สมาพันธ์ที่ค่อนข้างอ่อนแอภายใต้ความพยายามครั้งแรกที่รัฐบาลแห่งชาติด้วยข้อบังคับของสมาพันธ์และสหภาพถาวรที่ให้สัตยาบันในปี ค.ศ. 1781 การแก้ไขรัฐธรรมนูญสิบครั้งแรกที่เรียกว่าBill of Rights ของสหรัฐอเมริการับรองสิทธิตามธรรมชาติบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของอุดมคติของสาธารณรัฐ ที่เป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติ

การปฏิวัติฝรั่งเศสก็ไม่ใช่รีพับลิกันตั้งแต่เริ่มแรก หลังจากเที่ยวบินสู่วาแรนได้ลบความเห็นอกเห็นใจที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่สำหรับกษัตริย์แล้ว สาธารณรัฐก็ประกาศและพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงส่งกิโยตินไปยังกิโยติน ความสำเร็จอันน่าทึ่งของฝรั่งเศสในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสทำให้สาธารณรัฐต่างๆ แพร่กระจายโดยกองกำลังติดอาวุธทั่วยุโรปส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการสร้างสาธารณรัฐลูกค้าขึ้นทั่วทั้งทวีป การเพิ่มขึ้นของนโปเลียนเห็นจุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่งและสาธารณรัฐน้องสาวของเธอซึ่งแต่ละแห่งถูกแทนที่ด้วย " ราชาธิปไตย "". ตลอดระยะเวลาจักรพรรดินโปเลียนที่ชนะดับหลายแห่งสาธารณรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปรวมทั้งสาธารณรัฐเวนิสที่สาธารณรัฐเจนัวและสาธารณรัฐดัตช์ . ในที่สุดพวกเขาได้กลายเป็นกษัตริย์หรือถูกดูดซึมเข้าไปในกษัตริย์ที่อยู่ใกล้เคียง

นอกยุโรปมีการสร้างสาธารณรัฐอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นเนื่องจากสงครามนโปเลียนทำให้รัฐในละตินอเมริกาได้รับเอกราช อุดมการณ์เสรีนิยมมีผลกระทบอย่างจำกัดต่อสาธารณรัฐใหม่เหล่านี้ แรงผลักดันหลักคือประชากรชาวครีโอลที่สืบเชื้อสายมาจากยุโรปในท้องถิ่นซึ่งขัดแย้งกับคาบสมุทร - ผู้ว่าการที่ส่งมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ของประชากรในส่วนของละตินอเมริกาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของแอฟริกันหรือAmerindianเชื้อสายและครีโอลชนชั้นสูงมีความสนใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการให้กลุ่มคนเหล่านี้มีอำนาจและกว้างตามอำนาจอธิปไตยที่เป็นที่นิยม ซิมอน โบลิวาร์ทั้งผู้ก่อการกบฏและนักทฤษฎีที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งเห็นอกเห็นใจต่ออุดมการณ์เสรีนิยม แต่รู้สึกว่าละตินอเมริกาขาดความสามัคคีทางสังคมสำหรับระบบดังกล่าวในการทำงานและสนับสนุนระบอบเผด็จการตามความจำเป็น

ในเม็กซิโกนี้เผด็จการสั้น ๆ เอารูปแบบของสถาบันพระมหากษัตริย์ในจักรวรรดิเม็กซิกันเป็นครั้งแรก เนื่องจากสงครามเพนนินซูล่าศาลโปรตุเกสจึงได้ย้ายไปอยู่ที่บราซิลในปี พ.ศ. 2351 บราซิลได้รับเอกราชในฐานะราชาธิปไตยเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2365 และจักรวรรดิบราซิลอยู่จนถึง พ.ศ. 2432 ในรัฐอื่น ๆ รูปแบบของสาธารณรัฐแบบเผด็จการมีอยู่จนกระทั่งส่วนใหญ่ เสรีในปลายศตวรรษที่ 20 [46]

ราชวงศ์ยุโรป 1815 กับ Republics.png ราชวงศ์ยุโรปปี 1914 กับสาธารณรัฐ.png ราชวงศ์ยุโรปปี 1930 กับสาธารณรัฐ.png ราชวงศ์ยุโรปปี 1950 กับ Republics.png ราชาธิปไตยของยุโรป 2015 กับ Republics.png
รัฐในยุโรปใน พ.ศ. 2358 [47]
  ราชาธิปไตย (55)
  สาธารณรัฐ (9)
รัฐในยุโรปใน พ.ศ. 2457 [48]
  ราชาธิปไตย (22)
  สาธารณรัฐ (4)
รัฐในยุโรปใน พ.ศ. 2473 [49]
  ราชาธิปไตย (20)
  สาธารณรัฐ (15)
รัฐต่างๆ ในยุโรปใน พ.ศ. 2493 [50]
  ราชาธิปไตย (13)
  สาธารณรัฐ (21)
รัฐในยุโรปใน พ.ศ. 2558 [51]
  ราชาธิปไตย (12)
  สาธารณรัฐ (35)
Honoré Daumier สาธารณรัฐ (1848) เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของสองสาธารณรัฐฝรั่งเศส สีน้ำมันบนผ้าใบ 73 x 60 ซม. The Louvre, Paris

สองสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1848 แต่ยกเลิกโดยโปเลียนที่สามที่ทึกทักเอาเองจักรพรรดิในปี 1852 ฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่สามก่อตั้งขึ้นในปี 1870 เมื่อคณะกรรมการการปฏิวัติประชาปฏิเสธที่จะยอมรับการยอมจำนนโปเลียนที่สามระหว่างฝรั่งเศสและปรัสเซียนสงครามสเปนกลายเป็นสาธารณรัฐสเปนแห่งแรกในช่วงสั้น ๆในปี พ.ศ. 2416-2517 แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูในไม่ช้า เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์และซานมารีโนยังคงเป็นสาธารณรัฐเพียงแห่งเดียวในยุโรป นี้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อหลังจาก 1908 ลิสบอนปลงพระชนม์ที่5 ตุลาคม 1910 การปฏิวัติจัดตั้งสาธารณรัฐโปรตุเกส

โปสเตอร์ปี ค.ศ. 1920 ที่ระลึกถึงประธานาธิบดีถาวรแห่งสาธารณรัฐจีน Yuan Shikaiและประธานาธิบดีเฉพาะกาลของสาธารณรัฐซุนยัดเซ็น

ในเอเชียตะวันออก จีนมีความรู้สึกต่อต้านราชวงศ์ชิงเป็นจำนวนมากในช่วงศตวรรษที่ 19 และมีการประท้วงหลายครั้งที่เรียกร้องให้มีสถาบันกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำที่สำคัญที่สุดของความพยายามเหล่านี้คือซุนยัตเซ็นซึ่งหลักการสามประการของประชาชนได้ผสมผสานแนวคิดของอเมริกา ยุโรป และจีนเข้าด้วยกัน ภายใต้การนำของเขาสาธารณรัฐจีนได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2455

ลัทธิรีพับลิกันขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่ 1เมื่อจักรวรรดิยุโรปที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งล่มสลาย: จักรวรรดิรัสเซีย (1917), จักรวรรดิเยอรมัน (1918), จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (1918) และจักรวรรดิออตโตมัน (1922) ทั้งหมดถูกแทนที่ โดยสาธารณรัฐ รัฐใหม่ได้รับเอกราชในช่วงความวุ่นวายนี้และหลายเหล่านี้เช่นไอร์แลนด์ , โปแลนด์ , ฟินแลนด์และสโลวาเกีย , เลือกรูปแบบของรัฐบาลสาธารณรัฐ หลังความพ่ายแพ้ของกรีซในสงครามกรีก-ตุรกี (ค.ศ. 1919–22)ระบอบกษัตริย์ก็ถูกแทนที่โดยสาธารณรัฐเฮลเลนิกที่สองในเวลาสั้นๆ(1924–35). ในปี 1931, ประกาศของสาธารณรัฐสเปนที่สอง (1931-1939) ผลในสงครามกลางเมืองสเปนที่จะโหมโรงของสงครามโลกครั้งที่สอง

ความคิดของพรรครีพับลิกันแพร่กระจายออกไปโดยเฉพาะในเอเชีย สหรัฐอเมริกาเริ่มมีอิทธิพลอย่างมากในเอเชียตะวันออกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยมิชชันนารีโปรเตสแตนต์มีบทบาทสำคัญ นักเขียนเสรีนิยมและพรรครีพับลิกันทางตะวันตกก็ใช้อิทธิพลเช่นกัน เหล่านี้รวมกับพื้นเมืองของขงจื้อเป็นแรงบันดาลใจปรัชญาการเมืองที่มีการถกเถียงกันมานานแล้วว่าประชาชนมีสิทธิที่จะปฏิเสธรัฐบาลไม่เป็นธรรมที่ได้สูญเสียอาณัติแห่งสวรรค์

สองสาธารณรัฐที่มีอายุสั้นได้รับการประกาศในเอเชียตะวันออกสาธารณรัฐฟอร์โมซาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่หนึ่ง

การปลดปล่อยอาณานิคม

แผนที่สาธารณรัฐเครือจักรภพ

ในช่วงหลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาณานิคมของยุโรปที่เหลือส่วนใหญ่ได้รับเอกราช และส่วนใหญ่กลายเป็นสาธารณรัฐ มหาอำนาจอาณานิคมที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งคือฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศสสนับสนุนการจัดตั้งสาธารณรัฐในอดีตอาณานิคม สหราชอาณาจักรพยายามที่จะปฏิบัติตามแบบจำลองสำหรับอาณานิคมของผู้ตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ในการสร้างอาณาจักรเครือจักรภพที่เป็นอิสระซึ่งยังคงเชื่อมโยงกันภายใต้พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน ในขณะที่อาณานิคมของผู้ตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่และรัฐเล็ก ๆ ของแคริบเบียนยังคงรักษาระบบนี้ไว้ แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยประเทศอิสระใหม่ในแอฟริกาและเอเชียซึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและกลายเป็นสาธารณรัฐ

สหราชอาณาจักรทำตามรูปแบบอื่นในตะวันออกกลาง มันติดตั้งกษัตริย์ในท้องถิ่นหลายอาณานิคมและเอกสารรวมทั้งอิรัก , จอร์แดน , คูเวต , บาห์เรน , โอมาน , เยเมนและลิเบีย ในทศวรรษต่อมา การปฏิวัติและการรัฐประหารโค่นล้มกษัตริย์จำนวนหนึ่งและสาธารณรัฐที่ติดตั้งไว้ ราชาธิปไตยหลายแห่งยังคงอยู่ และตะวันออกกลางเป็นเพียงส่วนเดียวของโลกที่รัฐขนาดใหญ่หลายแห่งถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่มีการควบคุมทางการเมืองเกือบสมบูรณ์ [52]

สาธารณรัฐสังคมนิยม

ในการปลุกของสงครามโลกครั้งที่สถาบันพระมหากษัตริย์รัสเซียลดลงในช่วงปฏิวัติรัสเซีย รัสเซียรัฐบาลเฉพาะกาลก่อตั้งขึ้นในสถานที่ในสายของสาธารณรัฐเสรีนิยม แต่ตอนนี้ก็เจ๊งโดยบอลเชวิคที่ไปในการจัดตั้งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตนี่เป็นสาธารณรัฐแรกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อุดมการณ์มาร์กซิสต์ - เลนินนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อต้านระบอบราชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง และกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของขบวนการสาธารณรัฐในช่วงศตวรรษที่ 20 การปฏิวัติรัสเซียได้แผ่ขยายไปยังมองโกเลียและล้มล้างระบอบราชาธิปไตยในปี 1924 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คอมมิวนิสต์ค่อยๆ เข้าควบคุมโรมาเนีย , บัลแกเรีย , ยูโกสลาเวีย , ฮังการีและแอลเบเนียมั่นใจว่ารัฐได้รับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมมากกว่ากษัตริย์

ลัทธิคอมมิวนิสต์ยังผสมผสานกับอุดมการณ์อื่นๆ มันได้รับการกอดโดยหลายเคลื่อนไหวปลดปล่อยแห่งชาติในระหว่างการปลดปล่อย ในเวียดนาม พรรครีพับลิกันคอมมิวนิสต์ได้ขับไล่ราชวงศ์เหงียน และสถาบันกษัตริย์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาถูกโค่นล้มโดยขบวนการคอมมิวนิสต์ในปี 1970 ลัทธิสังคมนิยมอาหรับมีส่วนทำให้เกิดการจลาจลและการรัฐประหารหลายครั้ง ซึ่งทำให้ราชวงศ์ของอียิปต์อิรัก ลิเบีย และเยเมนโค่นล้ม ในแอฟริกาลัทธิมาร์กซิสต์-เลนินและสังคมนิยมแอฟริกันนำไปสู่การสิ้นสุดของระบอบราชาธิปไตยและการประกาศของสาธารณรัฐในรัฐต่างๆ เช่นบุรุนดีและเอธิโอเปีย .

สาธารณรัฐอิสลาม

ปรัชญาการเมืองอิสลามมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของการต่อสู้กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สะดุดตาในการทำงานของอัลฟาราบี กฎหมายชารีอะห์มีความสำคัญเหนือความประสงค์ของผู้ปกครอง และการเลือกผู้ปกครองโดยใช้ชูราถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญ ในขณะที่หัวหน้าศาสนาอิสลามในยุคแรกยังคงรักษาหลักการของผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง ต่อมารัฐก็กลายเป็นเผด็จการทางสายเลือดหรือเผด็จการทหารแม้ว่าหลายคนยังคงเสแสร้งเป็นชูราที่ปรึกษา

โดยทั่วไปแล้วไม่มีรัฐใดที่เรียกว่าสาธารณรัฐ การใช้สาธารณรัฐในประเทศมุสลิมในปัจจุบันนั้นยืมมาจากความหมายทางตะวันตกซึ่งนำมาใช้เป็นภาษาในปลายศตวรรษที่ 19 [53]คริสต์ศตวรรษที่ 20 ลัทธิรีพับลิกันกลายเป็นแนวคิดที่สำคัญในหลายประเทศในตะวันออกกลาง เนื่องจากระบอบราชาธิปไตยถูกถอดออกไปในหลายรัฐของภูมิภาคนี้ อิรักกลายเป็นรัฐฆราวาส บางประเทศ เช่นอินโดนีเซียและอาเซอร์ไบจานเริ่มเป็นฆราวาส ในอิหร่านที่1979 การปฏิวัติล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างสาธารณรัฐอิสลามบนพื้นฐานความคิดของประชาธิปไตยอิสลาม

ประมุขแห่งรัฐ

โครงสร้าง

ไม่มีพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่สาธารณรัฐทันสมัยใช้ชื่อประธานสำหรับหัวของรัฐเดิมใช้เพื่ออ้างถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการหรือหน่วยงานปกครองในบริเตนใหญ่ การใช้งานนี้ยังใช้กับผู้นำทางการเมือง รวมถึงผู้นำของอาณานิคมทั้งสิบสามแห่ง (แต่เดิมคือเวอร์จิเนียในปี ค.ศ. 1608); "ประธานสภา" อย่างครบถ้วน[54]สาธารณรัฐแรกที่จะนำมาใช้ชื่อเป็นสหรัฐอเมริกายังคงใช้งานในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการประธานสภาคองเกรสภาคพื้นทวีปเป็นผู้นำของสภาคองเกรสเดิม เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกเขียนชื่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารสาขาใหม่

ถ้าหัวของรัฐของสาธารณรัฐที่ยังเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี้จะเรียกว่าเป็นระบบประธานาธิบดี มีหลายรูปแบบของรัฐบาลประธานาธิบดี ระบบประธานาธิบดีเต็มรูปแบบมีประธานาธิบดีที่มีอำนาจมากมายและมีบทบาททางการเมืองเป็นศูนย์กลาง

ในรัฐอื่น ๆ สมาชิกสภานิติบัญญัติเป็นที่โดดเด่นและบทบาทประธานาธิบดีเกือบหมดจดพระราชพิธีและเหี้ยนเช่นในเยอรมนี , อิตาลี , อินเดียและตรินิแดดและโตเบโก รัฐเหล่านี้เป็นสาธารณรัฐแบบรัฐสภาและดำเนินการในลักษณะเดียวกับระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่มีระบบรัฐสภาซึ่งอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดไว้อย่างมากเช่นกัน ในระบบรัฐสภา หัวหน้ารัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ชื่อว่านายกรัฐมนตรีใช้อำนาจทางการเมืองที่แท้จริงที่สุด ระบบกึ่งประธานาธิบดี มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐที่มีอำนาจสำคัญ แต่ก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอำนาจสำคัญ

กฎการแต่งตั้งประธานาธิบดีและหัวหน้ารัฐบาลในบางสาธารณรัฐอนุญาตให้แต่งตั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีที่ต่อต้านความเชื่อมั่นทางการเมือง: ในฝรั่งเศสเมื่อสมาชิกคณะรัฐมนตรีและประธานาธิบดีมาจากกลุ่มการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ สถานการณ์เช่นนี้จะเรียกว่าการอยู่ร่วมกัน

ในบางประเทศเช่นบอสเนียและเฮอร์เซโก , ซานมารีโนและวิตเซอร์แลนด์ , หัวของรัฐไม่ได้เป็นคนเดียว แต่คณะกรรมการ (Council) ของบุคคลหลายคนที่ดำรงตำแหน่ง สาธารณรัฐโรมันมีกงสุลสองคนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหนึ่งปีโดยcomitia centuriataซึ่งประกอบด้วยผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่และเกิดอิสระทุกคนที่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้

การเลือกตั้ง

ในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมประธานาธิบดีจะได้รับการเลือกตั้งโดยตรงโดยประชาชนหรือโดยอ้อมจากรัฐสภาหรือสภา โดยปกติในระบบประธานาธิบดีและกึ่งประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน หรือได้รับการเลือกตั้งโดยอ้อมเช่นเดียวกับที่ทำในสหรัฐอเมริกา ในประเทศนั้น ประธานาธิบดีได้รับเลือกอย่างเป็นทางการจากวิทยาลัยการเลือกตั้งซึ่งได้รับเลือกโดยรัฐ ซึ่งทั้งหมดทำโดยการเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง การเลือกตั้งประธานาธิบดีทางอ้อมผ่านวิทยาลัยการเลือกตั้งสอดคล้องกับแนวความคิดของสาธารณรัฐที่เป็นระบบการเลือกตั้งทางอ้อม ในความเห็นของบางคน การเลือกตั้งโดยตรงให้ความชอบธรรมแก่ประธานาธิบดีและให้อำนาจทางการเมืองแก่สำนักงานมาก [55]อย่างไรก็ตาม แนวความคิดเกี่ยวกับความชอบธรรมนี้แตกต่างจากที่แสดงไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดความชอบธรรมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอันเป็นผลมาจากการลงนามในรัฐธรรมนูญโดยเก้ารัฐ[56]ความคิดที่ว่าการเลือกตั้งโดยตรงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความชอบธรรมก็ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของการประนีประนอมครั้งใหญ่ซึ่งผลลัพธ์ที่แท้จริงได้แสดงไว้ในข้อ[57]ที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐขนาดเล็กมีตัวแทนในการเลือกประธานาธิบดีมากกว่าในรัฐขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นพลเมืองของไวโอมิงในปี 2016 มี 3.6 เท่าเป็นตัวแทนการลงคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่าที่เป็นพลเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนีย [58]

ในรัฐที่มีระบบรัฐสภา ประธานาธิบดีมักจะได้รับเลือกจากรัฐสภา การเลือกตั้งโดยอ้อมนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีต่อรัฐสภา และยังทำให้ประธานาธิบดีมีความชอบธรรมอย่างจำกัด และเปลี่ยนอำนาจของประธานาธิบดีส่วนใหญ่ให้เป็นอำนาจสำรองที่สามารถใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ที่หายากเท่านั้น มีข้อยกเว้นที่ได้รับการเลือกตั้งประธานาธิบดีมีเพียงอำนาจพระราชพิธีเช่นในเป็นไอร์แลนด์

ความคลุมเครือ

ความแตกต่างระหว่างสาธารณรัฐกับระบอบราชาธิปไตยไม่ชัดเจนเสมอไป กษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญของอดีตจักรวรรดิอังกฤษและยุโรปตะวันตกในวันนี้มีเกือบทุกอำนาจทางการเมืองจริงตกเป็นของการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่มีพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ถือครองอำนาจทางทฤษฎีทั้งไม่มีอำนาจหรือพลังสำรองที่ไม่ค่อยได้ใช้ ความชอบธรรมที่แท้จริงในการตัดสินใจทางการเมืองมาจากตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งและมาจากเจตจำนงของประชาชน ในขณะที่ระบอบราชาธิปไตยยังคงอยู่ อำนาจทางการเมืองมาจากประชาชนเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐ รัฐเหล่านี้จึงบางครั้งเรียกว่ามกุฎสาธารณรัฐ [59]

คำศัพท์เช่น "สาธารณรัฐเสรีนิยม" ยังใช้เพื่ออธิบายระบอบเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม่ทั้งหมด [60]

นอกจากนี้ยังมีสาธารณรัฐที่ประกาศตนเองซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับราชาธิปไตยที่มีอำนาจเด็ดขาดในผู้นำและส่งต่อจากพ่อสู่ลูก เกาหลีเหนือและซีเรียเป็นสองตัวอย่างที่โดดเด่นที่ลูกชายได้รับมรดกการควบคุมทางการเมือง รัฐเหล่านี้ไม่มีระบอบราชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ ไม่มีข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญว่าอำนาจจะถูกส่งต่อภายในครอบครัวเดียวกัน แต่ได้เกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ยังมีระบอบราชาธิปไตยที่มีอำนาจสูงสุดตกเป็นของพระมหากษัตริย์ แต่พระมหากษัตริย์ได้รับเลือกจากการเลือกตั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตัวอย่างในปัจจุบันของรัฐดังกล่าวคือมาเลเซียที่Yang di-Pertuan Agongได้รับเลือกทุกๆ ห้าปีโดยการประชุมผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองตามตระกูลทั้งเก้าของรัฐมาเลย์และนครรัฐวาติกันซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาได้รับเลือกจาก พระคาร์ดินัล-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ปัจจุบันเป็นพระคาร์ดินัลทั้งหมดอายุต่ำกว่า 80 ปี แม้ว่าปัจจุบันจะหายาก แต่พระมหากษัตริย์ที่ทรงเลือกก็เป็นเรื่องธรรมดาในอดีต จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวอย่างที่สำคัญ ซึ่งจักรพรรดิองค์ใหม่แต่ละองค์ได้รับเลือกจากกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รัฐอิสลามยังไม่ค่อยจ้างคนรุ่นก่อนแทนที่จะอาศัยการเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆ เพื่อเลือกผู้สืบทอดของพระมหากษัตริย์

โปแลนด์ลิทัวเนียมีสถาบันพระมหากษัตริย์เลือกด้วยคะแนนเสียงกว้างของบาง 500,000 ขุนนาง ระบบนี้เรียกว่าGolden Libertyได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นวิธีการสำหรับเจ้าของที่ดินที่มีอำนาจในการควบคุมมงกุฎ ผู้เสนอระบบนี้มองไปที่ตัวอย่างคลาสสิกและงานเขียนของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลีและเรียกระบอบราชาธิปไตยของพวกเขาว่าrzeczpospolitaโดยอิงจากres publica

สาธารณรัฐย่อย

ธงประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานย่อย

โดยทั่วไปแล้วการเป็นสาธารณรัฐยังหมายถึงอำนาจอธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันกับการที่รัฐถูกปกครองโดยประชาชนซึ่งอำนาจจากต่างประเทศไม่สามารถควบคุมได้ มีข้อยกเว้นที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐในสหภาพโซเวียตเป็นรัฐสมาชิกซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์สามประการจึงจะตั้งชื่อสาธารณรัฐได้:

 1. อยู่ในขอบเขตของสหภาพโซเวียตเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิทางทฤษฎีในการแยกตัวออก
 2. เข้มแข็งทางเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อต้องแยกตัวออกจากกัน และ
 3. ได้รับการตั้งชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์อย่างน้อยหนึ่งล้านคนซึ่งควรจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐดังกล่าว

บางครั้งมันเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอดีตสหภาพโซเวียตก็ยังสาธารณรัฐประชาชนแห่งชาติบนพื้นฐานของการอ้างว่าประเทศสมาชิกมีความแตกต่างรัฐชาติ

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียเป็นนิติบุคคลของรัฐบาลกลางประกอบด้วยหกสาธารณรัฐ (สาธารณรัฐสังคมนิยมบอสเนียและเฮอร์เซโกโครเอเชีย, มาซิโดเนีย, มอนเตเนโก, เซอร์เบียและสโลวีเนีย) สาธารณรัฐแต่ละแห่งมีรัฐสภา รัฐบาล สถาบันสัญชาติ รัฐธรรมนูญ ฯลฯ แต่หน้าที่บางอย่างได้รับมอบหมายให้สหพันธ์ (กองทัพ เรื่องการเงิน) แต่ละสาธารณรัฐยังมีสิทธิในการกำหนดวิถีชีวิตตนเองตามข้อสรุปของเซสชั่นที่สองของ AVNOJและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง

สหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องเป็นสาธารณรัฐในลักษณะเดียวกับรัฐบาลกลาง โดยมีอำนาจขั้นสุดท้ายอยู่กับประชาชน สิ่งนี้จำเป็นเพราะรัฐมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้รัฐบาลกลางและห้ามไม่ให้รัฐต่างๆ ผู้ก่อตั้งประเทศตั้งใจให้กฎหมายภายในประเทศส่วนใหญ่จัดการโดยรัฐ การกำหนดให้รัฐเป็นสาธารณรัฐ ถูกมองว่าเป็นการปกป้องสิทธิพลเมืองและป้องกันไม่ให้รัฐกลายเป็นเผด็จการหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ และสะท้อนความไม่เต็มใจจาก 13 รัฐเดิม (สาธารณรัฐอิสระทั้งหมด) ที่จะรวมตัวกับรัฐอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่สาธารณรัฐ นอกจากนี้ ข้อกำหนดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงสาธารณรัฐอื่น ๆ เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมสหภาพได้

ในตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาอาณานิคมของอังกฤษทั้ง 13 แห่งกลายเป็นรัฐอิสระหลังจากการปฏิวัติอเมริกา โดยแต่ละแห่งมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ รัฐอิสระเหล่านี้ในขั้นต้นก่อตั้งสมาพันธ์ที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้จัดตั้งสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันโดยการให้สัตยาบันในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันทำให้เกิดสหภาพที่เป็นสาธารณรัฐ รัฐใด ๆ ที่เข้าร่วมสหภาพในภายหลังจะต้องเป็นสาธารณรัฐ

ในสวิตเซอร์แลนด์ทุกรัฐถือได้ว่ามีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ รัฐที่พูดภาษาโรมานซ์หลายแห่งยังเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และเจตจำนงแห่งอิสรภาพภายในสมาพันธรัฐสวิส ตัวอย่างที่เด่นเป็นกและแคนตันเจนีวาและกและตำบลทีชีโน [61]

ความหมายอื่นๆ

ปรัชญาการเมือง

คำว่าสาธารณรัฐมีต้นกำเนิดมาจากผู้เขียนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นคำพรรณนาสำหรับรัฐที่ไม่ใช่ราชาธิปไตย นักเขียนเหล่านี้ เช่น Machiavelli ยังเขียนงานกำหนดที่สำคัญที่อธิบายว่ารัฐบาลดังกล่าวควรทำงานอย่างไร ความคิดเหล่านี้ของวิธีการที่รัฐบาลและสังคมควรจะมีโครงสร้างเป็นพื้นฐานสำหรับอุดมการณ์ที่เรียกว่าปับคลาสสิกหรือความเห็นอกเห็นใจของเทศบาลอุดมการณ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาธารณรัฐโรมันและรัฐเมืองกรีกโบราณและมุ่งเน้นในอุดมคติเช่นคุณธรรมเทศบาล , กฎของกฎหมายและรัฐบาลผสม[62]

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐในฐานะรูปแบบของรัฐบาลที่แตกต่างจากระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเป็นหนึ่งในวิทยานิพนธ์หลักของการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเคมบริดจ์[63]สิ่งนี้งอกออกมาจากงานของJGA Pocockซึ่งในปี 1975 ได้โต้แย้งว่านักวิชาการหลายคนได้แสดงออกถึงอุดมคติของพรรครีพับลิกันที่สอดคล้องกัน นักเขียนเหล่านี้รวมถึง Machiavelli, Milton, Montesquieu และผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

Pocock แย้งว่านี่เป็นอุดมการณ์ที่มีประวัติศาสตร์และหลักการที่แตกต่างจากลัทธิเสรีนิยม [64]ความคิดเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากนักเขียนหลายคน รวมทั้งเควนติน สกินเนอร์ , ฟิลิป เพ็ตทิต[65]และแคส ซันสไตน์ นักเขียนที่ตามมาเหล่านี้ได้สำรวจประวัติศาสตร์ของแนวคิดนี้เพิ่มเติม และยังสรุปว่าสาธารณรัฐสมัยใหม่ควรทำงานอย่างไร

สหรัฐอเมริกา

ชุดคำจำกัดความที่ชัดเจนของคำว่า "สาธารณรัฐ" เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำนี้มักจะเทียบเท่ากับ " ประชาธิปไตยแบบตัวแทน " แคบนี้การทำความเข้าใจคำว่าถูกพัฒนามาโดยเจมส์เมดิสัน[66] [67]และลูกจ้างสะดุดตาในโชคกระดาษฉบับที่ 10 ความหมายนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงต้นประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งในพจนานุกรมของโนอาห์ เว็บสเตอร์ในปี ค.ศ. 1828 [68]เป็นความหมายที่แปลกใหม่สำหรับคำนี้ ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนไม่ใช่แนวคิดที่ Machiavelli กล่าวถึงและไม่มีอยู่ในสาธารณรัฐคลาสสิก[69]นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าผู้ร่วมสมัยของเมดิสันพิจารณาความหมายของ "สาธารณรัฐ" เพื่อสะท้อนคำจำกัดความที่กว้างขึ้นที่พบในที่อื่น เช่นเดียวกับกรณีที่มีคำพูดของเบนจามิน แฟรงคลิน ที่นำมาจากบันทึกของเจมส์ แมคเฮนรีที่ตั้งคำถามว่า "สาธารณรัฐ หรือราชาธิปไตย?". [70]

คำว่าสาธารณรัฐไม่ปรากฏในปฏิญญาอิสรภาพแต่ปรากฏในมาตรา IV ของรัฐธรรมนูญ ซึ่ง "รับประกันว่าทุกรัฐในสหภาพนี้เป็นรัฐบาลแบบรีพับลิกัน" สิ่งที่ผู้เขียนรัฐธรรมนูญรู้สึกว่าควรหมายความว่าอย่างไรก็ไม่แน่นอนศาลฎีกาในลูเทอร์ v. เลือกตั้ง (1849) ประกาศว่านิยามของสาธารณรัฐเป็น " คำถามทางการเมือง " ซึ่งมันจะไม่เข้าไปแทรกแซง ในสองกรณีต่อมา ได้กำหนดคำจำกัดความพื้นฐาน ในสหรัฐอเมริกา v. Cruikshank (1875) ศาลตัดสินว่า "สิทธิที่เท่าเทียมกันของพลเมือง" มีอยู่ในแนวคิดเรื่องสาธารณรัฐ

อย่างไรก็ตาม คำว่าสาธารณรัฐไม่ตรงกันกับรูปแบบสาธารณรัฐ รูปแบบของพรรครีพับลิกันถูกกำหนดให้เป็นแบบที่อำนาจอธิปไตยตกเป็นของผู้คนและถูกใช้โดยประชาชน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนที่ประชาชนเลือก ซึ่งอำนาจเหล่านั้นได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้[71] [72] [ ต้องการแหล่งที่ดีกว่า ]

นอกเหนือจากคำจำกัดความพื้นฐานเหล่านี้แล้ว คำว่าสาธารณรัฐยังมีความหมายแฝงอื่นๆ อีกหลายประการ ดับเบิลยู พอล อดัมส์สังเกตว่าสาธารณรัฐมักใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นคำพ้องความหมายสำหรับ "รัฐ" หรือ "รัฐบาล" แต่มีความหมายเชิงบวกมากกว่าคำเหล่านี้[73] ลัทธิรีพับลิกันมักถูกเรียกว่าเป็นอุดมการณ์การก่อตั้งของสหรัฐอเมริกา[74] [75]ตามเนื้อผ้า นักวิชาการเชื่อว่าลัทธิสาธารณรัฐอเมริกันนี้เป็นที่มาของอุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิกของJohn Lockeและคนอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้นในยุโรป[74]

ปรัชญาการเมืองของลัทธิสาธารณรัฐที่ก่อตัวขึ้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาและริเริ่มโดย Machiavelli คิดว่ามีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา [ อ้างอิงจำเป็น ]ในยุค 60 และยุค 70 โรงเรียนทบทวน[ citation จำเป็น ]นำโดยพวกชอบของเบอร์นาร์ด ไบลินเริ่มโต้แย้งว่าลัทธิสาธารณรัฐมีความสำคัญเท่ากับหรือสำคัญกว่าลัทธิเสรีนิยมในการสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา [76]ปัญหานี้ยังคงมีการโต้แย้งกันมากและนักวิชาการเช่นIsaac Kramnickปฏิเสธมุมมองนี้อย่างสิ้นเชิง [77]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

 1. ^ "ก | ความหมายของสาธารณรัฐโดยฟอร์ดในพจนานุกรม Lexico.com ความหมายของก" Lexico Dictionaries | อังกฤษ สืบค้นเมื่อ2021-01-14 .
 2. ^ Bohn, HG (1849). มาตรฐานห้องสมุดสารานุกรมของการเมืองรัฐธรรมนูญสถิติและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ NS. 640. สาธารณรัฐตามการใช้งานที่ทันสมัยของคำว่าหมายถึงชุมชนทางการเมืองซึ่งไม่อยู่ภายใต้รัฐบาลกษัตริย์ ... ในการที่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยทั้ง
 3. ^ "นิยามของสาธารณรัฐ" . Merriam-Webster พจนานุกรม สืบค้นเมื่อ2017-02-18 . รัฐบาลที่มีประมุขแห่งรัฐที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ ... รัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในกลุ่มพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงและใช้โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งและผู้แทนที่รับผิดชอบและปกครองตามกฎหมาย
 4. ^ "คำจำกัดความของสาธารณรัฐ" . พจนานุกรม.คอม สืบค้นเมื่อ2017-02-18 . รัฐที่อำนาจสูงสุดอยู่ในกลุ่มพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงและใช้สิทธิโดยตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม ... รัฐที่ประมุขของรัฐบาลไม่ใช่พระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งกรรมพันธุ์อื่น ๆ
 5. "Transcript of the Constitution of the United States – Official Text" . 2015-10-30.
 6. ^ "สาธารณรัฐ" . เมอร์เรียม เว็บสเตอร์ . Merrium-Webster Inc สืบค้นเมื่อ5 มิถุนายน 2562 .
 7. ^ บลูม, อัลลัน . สาธารณรัฐ . หนังสือพื้นฐาน, 1991. หน้า 439–40
 8. ^ "สาธารณรัฐ | Encyclopedia.com" . www . สารานุกรม. com สืบค้นเมื่อ2018-10-20 .
 9. ^ รูบิน Nicolai " Machiavelli and Florentine Republican Experience" ใน Machiavelli และ Republicanism Cambridge University Press, 1993
 10. อรรถa b c d e "สาธารณรัฐ"j พจนานุกรมประวัติศาสตร์ความคิดใหม่ เอ็ด. Maryanne ไคลน์ฮอ ฉบับที่ 5. ดีทรอยต์: Charles Scribner's Sons, 2005. p. 2099
 11. ลูอิส ชาร์ลตัน ที.; ชาร์ลส์ชอร์ต (1879) "res, II.K" . ละตินพจนานุกรม อ็อกซ์ฟอร์ด: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. สืบค้นเมื่อ14 สิงหาคม 2010 .
 12. ^ a b Haakonssen, คนุด. "สาธารณรัฐนิยม" A Companion เพื่อร่วมสมัยปรัชญาการเมือง Robert E. Goodin และ Philip Pettit สหพันธ์ เคมบริดจ์: Blackwell, 1995
 13. ^ เอ เวอร์เดล (2000) น . xxiii
 14. ^ "สารานุกรมบริแทนนิกา" .
 15. ^ Nippel, วิลฟรีด "สาธารณรัฐโบราณและสมัยใหม่" การประดิษฐ์ของสาธารณรัฐสมัยใหม่ ed. บิอังกามาเรีย ฟอนทานา. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, 1994 น. 6
 16. เรโน, เจฟฟรีย์. "สาธารณรัฐ." สารานุกรมระหว่างประเทศของสังคมศาสตร์ น . 184
 17. ^ คอร์ก, JGAเล่ห์เหลี่ยมช่วงเวลา: ฟลอเรนซ์คิดทางการเมืองและพรรครีพับลิแอตแลนติกประเพณี (. 1975; เอ็ดใหม่ 2003)
 18. Paul A. Rahe, Republics, Ancient and Modern , three volumes, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1994.
 19. ^ Jidejian, นีน่า (2018). ยางผ่านยุค (3rd ed.) เบรุต: Librairie Orientale น. 57–99. ISBN 9789953171050.
 20. ^ Medlej, Youmna Jazzar; เมดเลจ, จูมานา (2010). ยางและประวัติศาสตร์ของ เบรุต: Anis Commercial Printing Press sal pp. 1–30 ISBN 978-9953-0-1849-2.
 21. ^ มาร์ติน Bernal,ดำ Athena เขียนกลับ (เดอร์แฮม: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยดุ๊, 2001), หน้า 359.
 22. คลาร์ก, อดัม (1825). "คำนำในหนังสือผู้พิพากษา". พระคัมภีร์ไบเบิลที่ประกอบด้วยพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่: ข้อความที่พิมพ์จากสำเนาที่ถูกต้องที่สุดของการแปลที่ได้รับอนุญาตในปัจจุบัน รวมถึงการอ่านเล็กน้อยและข้อความคู่ขนานพร้อมคำอธิบายและหมายเหตุสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าใจงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ได้ดีขึ้น2 . นิวยอร์ก: N. Bangs และ J. Emory NS. 3 . สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2562 . บุคคลที่เรียกว่าผู้พิพากษา [... ] เป็นหัวหน้าหรือหัวหน้าของชาวอิสราเอลที่ปกครองสาธารณรัฐฮีบรูตั้งแต่สมัยของโมเสสและโยชูวาจนถึงสมัยของซาอูล
 23. ^ Everdell วิลเลียม Romeyn (1983) "ซามูเอลกับโซลอน: ต้นกำเนิดของสาธารณรัฐในชนเผ่า". จุดจบของกษัตริย์: ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐและรีพับลิกัน (2 ed.) ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก (ตีพิมพ์ปี 2543) NS. 18 . ISBN  9780226224824. สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2562 . [... ] ซามูเอล [... ] มีความแตกต่างของการเป็นพรรครีพับลิกันประหม่าคนแรกในสังคมของเขาซึ่งเรามีบันทึกเกือบร่วมสมัยและการดำรงอยู่จริงของเราสามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผล
 24. ^ Everdell (2000)
 25. ^ ศูนย์มรดกโลกยูเนสโก. "อักษม" .
 26. ^ "แนวความคิดของประชาธิปไตยและประชาธิปไตยในแอฟริกาทบทวน" . เอกสารที่นำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคนท์เรื่องประชาธิปไตยครั้งที่สี่โดย Apollos O. Nwauwa
 27. ^ ไดโอโด รัส 2.39
 28. ^ Larsen, 1973, pp. 45–46
 29. ^ de Sainte, 2006, หน้า 321–3
 30. ^ โรบินสัน 1997 น. 22
 31. ^ โรบินสัน 1997 น. 23
 32. ^ ธาปาร์, Romila (2002) ในช่วงต้นของอินเดีย: จากต้นกำเนิดการโฆษณา 1300 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย. หน้า 146–150. ISBN 9780520242258. สืบค้นเมื่อ28 ตุลาคม 2556 .
 33. ^ Raychaudhuri Hemchandra (1972),ประวัติศาสตร์การเมืองของอินเดียโบราณกัลกัต: มหาวิทยาลัยกัลกัต, p.107
 34. ^ สาธารณรัฐในอินเดียโบราณ . คลังข้อมูลที่ยอดเยี่ยม หน้า 93–. GGKEY:HYY6LT5CFT0.
 35. ^ Bongard-Levin 1996, PP. 61-106
 36. ^ ชาร์มา 1968, pp. 109–22
 37. ^ Trautmann TR, Kautilya และ Arthashastraชอบ 1971
 38. ^ ชู เฮนรี่ (2 เมษายน 2554) "ไอซ์แลนด์พยายามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเสรีภาพในการพูด" . Los Angeles Times
 39. ^ a b Finer, ซามูเอล. The History of Government from the Early Times Oxford University Press, 1999. หน้า 950–55.
 40. ^ เฟอร์ดินานด์โจเซฟมาเรีย Feldbrugge กฎหมายในรัสเซียยุคกลาง , IDC Publishers, 2009
 41. ^ ละเอียดกว่า น. 955–956.
 42. ^ ละเอียดกว่า, ซามูเอล. ประวัติการปกครองตั้งแต่สมัยก่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด, 1999. p. 1020.
 43. ^ "สาธารณรัฐ" สารานุกรมแห่งการตรัสรู้ p. 435
 44. ^ "บทนำ" สาธารณรัฐ: มรดกยุโรปที่ใช้ร่วมกัน โดย Martin van Gelderen และ Quentin Skinner สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2545 น. 1
 45. ^ "สาธารณรัฐ" สารานุกรมแห่งการตรัสรู้ p. 431
 46. ^ "ละตินอเมริการีพับลิกัน" พจนานุกรมประวัติศาสตร์ความคิดใหม่ เอ็ด. แมรี่แอนน์ ไคลน์ โฮโรวิตซ์ ฉบับที่ 5. ดีทรอยต์: ลูกชายของ Charles Scribner, 2005
 47. ^ จักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซียจะถูกนับในหมู่ยุโรป นับเป็นสาธารณรัฐเป็นสวิสมาพันธ์ที่เมืองฟรีฮัมบูร์ก ,เบรเมน ,ลือเบคและแฟรงค์เฟิร์ตในซีรีนส่วนใหญ่สาธารณรัฐซานมารีโนที่สาธารณรัฐกอสปายาที่ Septinsular กและเยอรมันสมาพันธ์ ; อย่างไรก็ตาม รัฐสมาชิกของสมาพันธรัฐเยอรมันก็ถูกนับแยกกันด้วย (35 ราชาธิปไตย)
 48. ^ จักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิรัสเซียจะถูกนับในหมู่ยุโรป
 49. ^ สาธารณรัฐตุรกีนับระหว่างยุโรปสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเป็นสาธารณรัฐเดียวรัฐอิสระไอริชเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นอิสระ (เห็นหัวชาวไอริชของรัฐ 1936-1949 ), นครวาติกันเป็นพระมหากษัตริย์วิชาที่ราชอาณาจักรฮังการีในฐานะราชาธิปไตย
 50. ^ สาธารณรัฐตุรกีถูกนับในหมู่ยุโรปที่สหภาพสังคมนิยมโซเวียตสาธารณรัฐเป็นสาธารณรัฐเดียวแคว้นอิสระของเอสเตเป็นสาธารณรัฐอิสระ,นครวาติกันเป็นพระมหากษัตริย์วิชาที่รัฐสเปนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ระบุ
 51. ^ สาธารณรัฐตุรกีถูกนับในหมู่ยุโรปที่สหพันธรัฐรัสเซียเป็นสาธารณรัฐเดียวสาธารณรัฐโคโซโว (การยอมรับจากรัฐอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยุโรป) เป็นสาธารณรัฐอิสระ,นครวาติกันเป็นพระมหากษัตริย์วิชา สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ,จอร์เจีย ,อาร์เมเนียและคาซัคสถานจะไม่แสดงบนแผนที่นี้และได้รับการยกเว้นจากการนับสาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ (ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะตุรกี) และทุกรัฐที่ไม่รู้จักอื่น ๆ ที่ได้รับการยกเว้นจากการนับ
 52. ^ แอนเดอร์สัน, ลิซ่า. "สมบูรณาญาสิทธิราชย์และความยืดหยุ่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ในตะวันออกกลาง" รัฐศาสตร์ รายไตรมาสเล่ม 1 106, No. 1 (Spring, 1991), หน้า 1–15
 53. เบอร์นาร์ด เลวิส . "แนวคิดของสาธารณรัฐอิสลาม" Die Welt des Islams , New Series, Vol. 4, Issue 1 (1955), หน้า 1–9
 54. ^ OED , sv
 55. ^ รัฐบาล "ระบบประธานาธิบดี"ของโลก: คู่มือสากลเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง เอ็ด. ค. นีล เทต ฉบับที่ 4. ดีทรอยต์: Macmillan Reference USA, 2006. หน้า 7–11
 56. ^ บทความ VII รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
 57. ^ บทความ II วรรค 2 รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
 58. ^ Petrocelli, วิลเลียม (10 พฤศจิกายน 2016) "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในไวโอมิงมี 3.6 ไทม์อำนาจในการออกเสียงที่ฉันมี. ถึงเวลาที่จะสิ้นสุดการเลือกตั้งวิทยาลัย" huffingtonpost.com .
 59. ^ นวนิยายและเขียนเรียงความ HG Wellsใช้เป็นประจำสาธารณรัฐระยะปราบดาภิเษกเพื่ออธิบายสหราชอาณาจักรตัวอย่างเช่นในการทำงานของประวัติศาสตร์ของโลก อัลเฟรดลอร์ดเทนนีสันในบทกวีของเขาไอดีลส์ของพระมหากษัตริย์
 60. ^ ดันน์, จอห์น . "อัตลักษณ์ของสาธารณรัฐเสรีนิยมชนชั้นกลาง" การประดิษฐ์ของสาธารณรัฐสมัยใหม่ เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 2537
 61. ^ "République" (ภาษาฝรั่งเศส). พจนานุกรมประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์. สืบค้นเมื่อ1 กุมภาพันธ์ 2021 . Les nouveaux cantons de la Suisse latine choisirent le titre de république, qui soulignait leur indépendance, alors que "canton" พบกับ l'accent sur l'appartenance à la Confédération; Genève, Neuchâtel et le Tessin l'ont conservé jusqu'à nos jours. [รัฐใหม่ของละตินสวิตเซอร์แลนด์เลือกชื่อสาธารณรัฐ ซึ่งเน้นย้ำถึงความเป็นอิสระ ขณะที่ "ตำบล" เน้นย้ำถึงการเป็นสมาชิกของสมาพันธรัฐ เจนีวา เนอชาแตล และทีชีโน รักษาไว้จนถึงทุกวันนี้]
 62. ^ "รีพับลิกัน "สารานุกรมปรัชญาสแตนฟอร์ด. 19 มิ.ย. 2549
 63. ^ แมคจอห์นพี "Machiavelli กับปับ: ในโรงเรียนที่เคมบริดจ์ 'Moments Guicciardinian"ทฤษฎีทางการเมืองฉบับ 31 ฉบับที่ 5 (ต.ค. 2546), หน้า 615–43
 64. ^ คอร์ก, JGช่วงเวลาเล่ห์เหลี่ยม: ฟลอเรนซ์คิดทางการเมืองและพรรครีพับลิแอตแลนติกประเพณีพรินซ์ตัน: 1975 2003
 65. ^ ฟิลิปเพอร์ตี้,ปับ: ทฤษฎีของเสรีภาพและรัฐบาลนิวยอร์ก: ฟอร์ด UP 1997, ISBN 0-19-829083-7 ; อ็อกซ์ฟอร์ด: คลาเรนดอนเพรส 1997 
 66. ^ "ประชาธิปไตย - ประชาธิปไตยหรือสาธารณรัฐ?" . สารานุกรมบริแทนนิกา. สืบค้นเมื่อ2021-06-27 .
 67. ^ "ประชาธิปไตยคืออะไร [ushistory.org]" . www.ushistory.org . สืบค้นเมื่อ2021-06-27 .
 68. ^ "การค้นหา -word- สำหรับ [สาธารณรัฐ] :: ค้นหา 1828 โนอาห์เว็บสเตอร์พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (ฟรี) :: 1828.mshaffer.com" 1828.mshaffer.com . สืบค้นเมื่อ2021-06-27 .
 69. ^ เอ เวอร์เดล (2000) น . 6
 70. ^ "1593 เบนจามินแฟรงคลิน (1706-1790) ที่ยกมานับถือ: พจนานุกรมใบเสนอราคา 1,989."
 71. ในอีก Duncan , 139 US 449, 11 S.Ct. 573, 35 ล.ศ. 219; ผู้เยาว์ v. Happersett , 88 US (21 Wall.) 162, 22 L.Ed. 627.
 72. ^ รัฐบาล (รีพับลิกันในแบบฟอร์มของรัฐบาล) - หนึ่งในอำนาจอธิปไตยจะตกเป็นของผู้คนและมีการใช้สิทธิโดยคน ... โดยตรง ... พจนานุกรมกฎหมายสีดำรุ่นที่หกพี 695
 73. ^ W. Paul Adams "สาธารณรัฐในวาทศาสตร์ทางการเมืองก่อนปี พ.ศ. 2319" รัฐศาสตร์ รายไตรมาสเล่ม 1 85, No. 3 (Sep., 1970), pp. 397–421
 74. ^ a b Wood, Gordon (เมษายน 1990) "สาธารณรัฐคลาสสิกและการปฏิวัติอเมริกา" . ชิคาโก-Kent ทบทวนกฎหมาย 66 : 13–20.
 75. ^ ฮัทชินส์ โธมัส; วอชิงตัน จอร์จ; พายน์, โทมัส; เจฟเฟอร์สัน โธมัส; อดัมส์ จอห์น; แฟดเดน, วิลล์ (2008-04-12) "ก่อตั้งขึ้นจากชุดความเชื่อ - การสร้างสหรัฐอเมริกา | นิทรรศการ - หอสมุดรัฐสภา" . www.loc.gov . สืบค้นเมื่อ2021-06-27 .
 76. ^ Bailyn เบอร์นาร์ด ต้นกำเนิดอุดมการณ์ของการปฏิวัติอเมริกา . เคมบริดจ์: Belknap Press ของ Harvard University Press, 1967
 77. ^ ค รัมนิค, ไอแซค. ลัทธิรีพับลิกันและลัทธิหัวรุนแรงของชนชั้นนายทุน: อุดมการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดของอังกฤษและอเมริกา. Ithaca: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ 1990

อ่านเพิ่มเติม

สุนทรพจน์ของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ต่อต้านสงครามเม็กซิกัน-อเมริกัน โดยระบุว่าเป็นจักรพรรดินิยมและประธานาธิบดี
 • Martin van Gelderen & Quentin Skinner , eds., Republicanism: A Shared European Heritage , v. 1, Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe , Cambridge: Cambridge University Press ., 2002
 • Martin van Gelderen & Quentin Skinner, eds., Republicanism: A Shared European Heritage , v. 2, The Values ​​of Republicanism in Early Modern Europe , Cambridge: Cambridge UP, 2002
 • Willi Paul Adams, "Republicanism in Political Rhetoric before 1776", Political Science Quarterly 85(1970), pp. 397–421.
 • Joyce Appleby, "Republicanism in Old and New Contexts", ในWilliam & Mary Quarterly , 3rd series, 43 (มกราคม, 1986), pp. 3–34.
 • Joyce Appleby, ed., "Republicanism" ฉบับAmerican Quarterly 37 (Fall, 1985)
 • Sarah Barber, Regicide and Republicanism: Politics and Ethics in the English Republic, 1646–1649 , Edinburgh: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเอดินบะระ, 1998
 • Gisela Bock, Quentin Skinner & Maurizio Viroli, eds., Machiavelli and Republicanism , Cambridge: Cambridge UP, 1990.
 • Everdell, William R. (2000), The End of Kings: A History of Republics and Republicans (ฉบับที่ 2), ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก
 • Eric Gojosso, Le concept de république en France (XVIe – XVIIIe siècle) , Aix/Marseille, 1998, pp. 205–45.
 • เจมส์ แฮนกินส์, "Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic", Political Theory 38.4 (August 2010), 452–82.
 • Frédéric Monera, L'idée de République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel – ปารีส: LGDJ, 2004 Fnac , LGDJ.fr
 • Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government , Oxford: Clarendon Press, 1997, หน้า x และ 304.
 • JGA Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition , พรินซ์ตัน: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 1975
 • JGA Pocock, "ระหว่าง Gog และ Magog: The Republican Thesis and the Ideologia Americana", Journal of the History of Ideas 48 (1987), p. 341
 • JGA Pocock, " The Machiavellian Moment Revisited: A Study in History and Ideology" วารสารประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 53 (1981)
 • Paul A. Rahe, Republics Ancient and Modern: Classical Republicanism and the American Revolution , 3 v., Chapel Hill: U. of North Carolina Press 1992, 1994.
 • Jagdish P. Sharma สาธารณรัฐในอินเดียโบราณ c. 1500 ปีก่อนคริสตกาล–500 ปีก่อนคริสตกาล , 1968
 • David Wootton, ed., Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649–1776 (The Making of Modern Freedom series), Stanford, CA: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, 1994

• โธมัส คอร์วิน สุนทรพจน์ของวุฒิสภาต่อต้านลูกโลกสงคราม-คองเกรสแห่งเม็กซิโก พ.ศ. 2390

ลิงค์ภายนอก

0.12161898612976