การทำซ้ำ (ดนตรี)

เครื่องหมายซ้ำ

{ #(set-global-staff-size 14) \time 2/4 \new PianoStaff << \new Staff { \relative c' { \key f \major \partial 8 <a cf a>8_!\p^\ มาร์กอัป{ \bold "Allegro" } | <ซีเอฟเอ ซี>4_! r8 \ทูเล็ต 3/2 8 { c'16( bd) } c4-! r8 <c, ฟก>_! <c g' เบส>4_! r8 \tuplet 3/2 { bes'16( ac) } bes4-! r8 เป็น \บาร์ "||" } } \new Staff { \relative c, { \key f \major \clef "bass" \partial 8 <f c' f>8_! | <ฟค'ฟ>4_! rr r8 <f c' f>8_! <อีซีอี>4_! r \compressEmptyMeasures R1*2/4 \bar "||" } } >> }
การกล่าวซ้ำของ Motivic ใน Sonata ของBeethoven ใน F Major, Op. 10 ไม่ 2

การทำซ้ำเป็นสิ่งสำคัญในดนตรีโดยที่เสียงหรือลำดับมักจะถูกทำซ้ำ อาจเรียกได้ว่าเป็นการกล่าวซ้ำเช่น การกล่าวซ้ำหัวข้อ แม้ว่าจะมีบทบาทในดนตรีทุกประเภท โดยมีนอยส์และโทนเสียงดนตรีตามสเปกตรัมตั้งแต่เสียงที่ไม่ปกติไปจนถึง เสียง เป็นระยะแต่ก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในรูปแบบเฉพาะ

การทำซ้ำ

การกล่าวซ้ำตามตัวอักษรของข้อความทางดนตรีมักระบุโดยการใช้เครื่องหมายซ้ำหรือคำแนะนำda capoหรือdal segno

การทำซ้ำเป็นส่วนหนึ่งของความสมมาตรและการสร้างลวดลายและตะขอ คุณพบท่วงทำนองหรือจังหวะที่คุณชอบ และคุณเล่นซ้ำตลอดทำนองหรือเพลง การทำซ้ำแบบนี้...ช่วยให้ทำนองของคุณเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นทำนองที่ไพเราะเทียบเท่ากับจังหวะกลองที่มั่นคง และทำหน้าที่เป็นปัจจัยในการระบุตัวผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม สิ่งดีๆ ที่มากเกินไปอาจสร้างความรำคาญได้ หากคุณแสดงท่าทางซ้ำๆ บ่อยเกินไป ผู้ฟังจะเริ่มเบื่อ

—  (มิลเลอร์, 106)

หน่วยความจำส่งผลต่อประสบการณ์การฟังเพลงอย่างลึกซึ้งจนไม่อาจกล่าวเกินจริงได้ว่าหากไม่มีความทรงจำก็จะไม่มีดนตรี ดังที่นักทฤษฎีและนักปรัชญาหลายคนตั้งข้อสังเกตไว้...ดนตรีมีพื้นฐานมาจากการทำซ้ำ ดนตรีได้ผลเพราะเราจำโทนเสียงที่เราเพิ่งได้ยินและเชื่อมโยงเข้ากับโทนเสียงที่กำลังเล่นอยู่ กลุ่มของน้ำเสียง - วลี - อาจปรากฏขึ้นในภายหลังในผลงานในรูปแบบหรือการขนย้ายที่จั๊กจี้ระบบความจำของเราในเวลาเดียวกันในขณะที่มันกระตุ้นศูนย์อารมณ์ของเรา ... (Levitin, 162–163)

ทำซ้ำป้ายที่มีตอนจบที่หนึ่งและที่สอง

Theodor W. Adornoวิพากษ์วิจารณ์การเล่นซ้ำและดนตรียอดนิยมว่าเป็นโรคจิตและเป็นเด็ก ในทางตรงกันข้ามRichard Middleton (1990) ให้เหตุผลว่า "ในขณะที่การกล่าวซ้ำๆ เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของทุกคน"ดนตรีไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม การกล่าวซ้ำในระดับสูงอาจเป็นเครื่องหมายเฉพาะของ 'ความนิยม'" และสิ่งนี้ทำให้สามารถ "เปิดใช้งาน" ของ "ผู้ฟังที่ครอบคลุมมากกว่าผู้ฟังเพียงผู้เดียว" (Middleton 1990, p. 139) "ที่นั่น ไม่ใช่บรรทัดฐานหรือแบบแผนสากล" สำหรับจำนวนหรือประเภทของการซ้ำ "ดนตรีทั้งหมดมีการซ้ำ - แต่ในปริมาณที่แตกต่างกันและหลากหลายประเภทอย่างมหาศาล" สิ่งนี้ได้รับอิทธิพลจาก "เศรษฐกิจการเมืองของการผลิต 'เศรษฐกิจจิต' ของปัจเจกบุคคล สื่อเทคโนโลยีดนตรีเพื่อการผลิตและการสืบพันธุ์ (วาจา การเขียน ไฟฟ้า) และน้ำหนักของข้อตกลงทางวากยสัมพันธ์ของประเพณีดนตรี-ประวัติศาสตร์" (Middleton 1990, p. 268)

เซโญ

ดังนั้น มิดเดิลตัน (เช่น 1999) จึงแยกความแตกต่างระหว่างการกล่าวซ้ำเชิงวาทกรรมและการกล่าวซ้ำเชิงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เป็นหน่วยความหมายขั้นต่ำ คล้ายคลึงกับหน่วยคำ ในภาษาศาสตร์ และการกล่าวซ้ำของพิพิธภัณฑ์คือ "ที่ระดับของตัวเลข สั้น ซึ่งมักใช้เพื่อสร้างกรอบโครงสร้าง ทั้งหมด " การใช้วาจาซ้ำๆ คือ "ในระดับของวลีหรือส่วนซึ่งโดยทั่วไปจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของ 'ข้อโต้แย้ง' ในวงกว้าง" เขาให้ " กรณีกระบวนทัศน์": ริฟฟ์และวลี การทำซ้ำแบบพิพิธภัณฑ์รวมถึงการหมุนเวียนแบบซิงโครนัสความสัมพันธ์และความเปิดกว้าง การกล่าวซ้ำแบบวาทกรรมรวมถึงความเป็นเส้นตรง การควบคุมอย่างมีเหตุผล และการพึ่งพาตนเอง การกล่าวซ้ำแบบอภิปรายมักซ้อนกัน ( ตามลำดับชั้น ) ในการทำซ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า และอาจมองว่าเป็นการซ้ำซ้อน ในขณะที่การกล่าวซ้ำแบบ Musematic อาจถือเป็นการเพิ่มเติม (หน้า 146–148) พูดให้ง่ายยิ่งขึ้น การแสดงซ้ำของพิพิธภัณฑ์คือการทำซ้ำอย่างง่าย ๆของบุคคลดนตรีเดียวกันอย่างแม่นยำ เช่น การขับร้อง ซ้ำ การกล่าวซ้ำแบบอภิปรายคือ "ทั้งแบบซ้ำและไม่ซ้ำ" (Lott, p. 174) เช่น การทำซ้ำรูปจังหวะเดียวกันโดยมีโน้ตต่างกัน

ในยุคคลาสสิก คอนเสิร์ตดนตรีเป็นงานที่คาดหวังไว้สูง และเนื่องจากคนที่ชอบดนตรีไม่สามารถฟังมันได้อีก นักดนตรีจึงต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้ดนตรีจมลงไป ดังนั้นพวกเขาจะทำซ้ำบางส่วนของพวกเขา ร้องเพลงเป็นบางครั้งทำให้เพลงแบบโซนาต้าซ้ำซากมากไม่น่าเบื่อ (โบเวน)

การทำซ้ำเป็นสิ่ง สำคัญในรูปแบบดนตรี การทำซ้ำส่วนใดๆ ของรูปแบบ ternary จะส่งผลให้เกิดรูปแบบ ternary ที่ขยายออกไปและในรูปแบบไบนารี่ การทำซ้ำของส่วนแรกในตอนท้ายของส่วนที่สองจะส่งผลให้เกิดรูปแบบไบนารี่แบบโค้งมน (Benward & Saker, 315) Schenkerแย้งว่าเทคนิคทางดนตรี 's, "คุณลักษณะที่โดดเด่นและโดดเด่นที่สุด" คือการทำซ้ำ (Kivy, 327) ในขณะที่Boulezแย้งว่าความสนใจในระดับสูงในการทำซ้ำและการแปรผัน ( การเปรียบเทียบและความแตกต่างการจดจำและความไม่รู้) เป็นคุณลักษณะของนักดนตรีทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมสมัยและวิภาษวิธี [การสนทนา] ระหว่างทั้งสองสร้างรูปแบบดนตรี (แคมป์เบลล์, 154)

"Au clair de la lune" ซ้ำหลังจากพูดนอกเรื่อง (Copland & Slatkin) เล่น
"Ach! du lieber Augustin" ซ้ำหลังจากพูดนอกเรื่อง (Copland & Slatkin) เล่น
"The Seeds of Love" (เพลงลูกทุ่งภาษาอังกฤษ) ไม่ซ้ำซ้อน (Copland & Slatkin) เล่น

ประเภทของการทำซ้ำ ได้แก่ "การซ้ำซ้อนที่แน่นอน" (aaa), "การซ้ำซ้อนหลังการพูดนอกเรื่อง" (aba หรือ aba') และ "การไม่ซ้ำซ้อน" (abcd) CoplandและSlatkinเสนอ " Au clair de la lune " และ " Ach! du lieber Augustin " เล่นเป็นตัวอย่างของ aba และ "The Seeds of Love" เป็นตัวอย่างของเรื่องสุดท้าย(Copland & Slatkin, [ไม่มีเลขหน้า])

ที่ระดับโทนเสียง การทำซ้ำจะสร้างโดร

เพลงซ้ำซาก

เพลงบางเพลงมีการทำ ซ้ำ ใน การสร้างสรรค์หรือการรับค่อนข้างสูง ตัวอย่างได้แก่ดนตรีแนวมินิมอล เคราท์ร็อค ดิสโก้ (และผลงานต่อมา เช่นดนตรีเฮาส์ ) เทคโนบางส่วนการเรียบเรียง ของ อิกอร์ สตราวินสกีบาโรโคโคและวิธีของซูซูกิ (ฟิงค์ 2548 หน้า 5)

แนวเพลงที่สำคัญอื่นๆ ที่มีการแต่งเพลงซ้ำๆ ได้แก่โพสต์ร็ค แอ มเบียนต์ / ดาร์กแอมเบียนต์[1]และแบล็กเมทัล [2]

การตีความทางจิตวิทยา

ดนตรีที่ซ้ำซากมักเชื่อมโยงเชิงลบกับธานาทอสของฟรอยด์ Theodor W. Adorno [3]ยกตัวอย่างในการวิจารณ์ของเขาต่อIgor Stravinskyผู้ซึ่ง "ขั้นตอนจังหวะของ ออสตินา โตคล้ายคลึงอย่างใกล้ชิดกับโครงร่างของสภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ในผู้ป่วยจิตเภท บางประเภท กระบวนการที่อุปกรณ์ยนต์กลายเป็นอิสระนำไปสู่การแสดงท่าทางซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือคำพูดตามความเสื่อมของอัตตา" การวิพากษ์วิจารณ์ที่คล้ายกัน นี้ เกิดขึ้นที่Bolero ของ Ravel

Wim Mertens (1980, หน้า 123–124) ให้เหตุผลว่า "ในดนตรีที่เล่นซ้ำ การทำซ้ำเพื่อสนองสัญชาตญาณแห่งความตายมีชัยการทำซ้ำไม่ใช่การทำซ้ำองค์ประกอบที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่การทำซ้ำ แต่เป็นการทำซ้ำในองค์ประกอบที่เหมือนกันในอีกรูปแบบหนึ่ง หน้ากาก ในดนตรีแบบดั้งเดิม การทำซ้ำเป็นอุปกรณ์สำหรับการสร้างการรับรู้ การทำซ้ำ เพื่อเห็นแก่โน้ตดนตรีของบรรทัดนั้น ๆ และอัตตาที่เป็นตัวแทนในดนตรีที่ซ้ำ ๆ การทำซ้ำไม่ได้หมายถึงอีรอสและอัตตา แต่หมายถึงความใคร่และ ไปสู่สัญชาตญาณแห่งความตาย”

ดนตรีที่ซ้ำซากยังเชื่อมโยงกับความสุขของชาวLacanian อีก ด้วย David Schawrz (1992, p. 134) แย้งว่าการกล่าวซ้ำซ้อนของ Nixon ของJohn Adams ในประเทศจีนเป็น "การดักฟังผู้ฟังในทางเดินอะคูสติกแคบๆ ของความจริง " ในขณะที่ Naomi Cumming (1997, p. 129–152) ให้เหตุผลว่าการซ้ำซาก เพลงประกอบของเพลงDifferent TrainsของSteve Reichเป็นเพลงที่ "ชัดแจ้ง" ของ Real ที่ให้ที่หลบภัยจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ "ความสยองขวัญในการระบุตัวตน"

แนวเพลงที่ใช้เพลงซ้ำๆ

ดีเจที่ คลับ ดิสโก้ในช่วงทศวรรษ 1970 เล่นแผ่นเสียงดิสโก้เดี่ยวขนาดยาวที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้คนเต้นรำได้ตลอดทั้งคืน ซิงเกิลขนาด 12 นิ้วได้รับความนิยมเพื่อจุดประสงค์นี้ แม้ว่า เพลง ดิสโก้จะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ซ้ำซาก เช่น จังหวะที่เต้นตุบๆ อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่ซ้ำซากเหล่านี้ได้รับการถ่วงดุลด้วยความหลากหลายทางดนตรีที่จัดเตรียมโดยวงดนตรีออเคสตราและดิสโก้มิกซ์ที่เพิ่มพื้นผิวเสียงที่แตกต่างกันให้กับเพลง ตั้งแต่เสียงออเคสตราเต็มรูปแบบไปจนถึงเพลงแบบแยกส่วน - ส่วนแบ่งลง

แนวเพลงเต้นรำอิเล็กทรอนิกส์ที่ตามหลังดิสโก้ในช่วงทศวรรษปี 1980 และ 1990 เช่นดนตรีเฮาส์และเทคโนยังคงรักษาจังหวะกลองเบสที่ดิสโก้นำมาใช้ แต่ไม่ได้ใช้การเรียบเรียงออเคสตราหรือท่อนแตร เฮาส์และเทคโนมีเสียงที่เรียบง่ายกว่าโดยวางชั้นเสียงอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างไว้เหนือส่วนกลองดรัมแมชชีน และเสียงเบสเบสสังเคราะห์ที่ซ้ำกัน

โครงสร้างเพลงที่ซ้ำซากมากยังใช้โดยวงดนตรีแบล็กเมทัลบางวงเช่น Burzum , [ 4 ] Darkthrone , Forgotten Woods, LusterและStriborg

ดูสิ่งนี้ด้วย

อ้างอิง

 1. Aphex Twin:เลือก Ambient Works Volume II
 2. เบน แรทลิฟฟ์ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) "การดีดกีตาร์ซ้ำๆ ที่ฝังรากอยู่ในโลหะแต่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยมัน" เดอะนิวยอร์กไทมส์ .
 3. อะดอร์โน 1973, หน้า. 178.
 4. เบอร์ซุม, markprindle.com

บรรณานุกรม

 • Adorno, Theodor W. (1973) [1948]. ปรัชญาดนตรีสมัยใหม่ . แปลโดยแอนน์ จี. มิทเชลล์; เวสลีย์ วี. บลอมสเตอร์.อ้างถึงใน Fink 2005
 • เบ็นเวิร์ดและเซเกอร์ (2003) ดนตรี: ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เล่ม. ฉัน . ฉบับที่เจ็ด. ไอ978-0-07-294262-0 . 
 • โบเวน, นาธาน. "การแสดงซ้ำซ้อนและการใช้คำซ้ำในดนตรีคลาสสิก" บล็อกของนาธาน โบเวน คลังบทความ ของบล็อก สืบค้นเมื่อ6 มีนาคม 2554 .
 • แคมป์เบลล์, เอ็ดเวิร์ด (2010) บูเลซ, ดนตรีและปรัชญา . ไอ978-0-521-86242-4 . อ้างอิง Boulez 2005b, 156 และ 239 
 • คอปแลนด์, แอรอนและสแลทคิน, ลีโอนาร์ด (2011) สิ่งที่ควรฟังในเพลง ไอ978-1-101-51314-9 . 
 • คัมมิง, นาโอมิ (1997) "ความน่าสะพรึงกลัวของการระบุตัวตน: รถไฟที่แตกต่าง ของ Reich " มุมมองของดนตรีใหม่ 35, no. ฉัน (ฤดูหนาว)
 • ฟิงค์, โรเบิร์ต (2005) ทำซ้ำตัวเอง: ดนตรีอเมริกันมินิมอลเป็นแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรม ไอ0-520-24550-4 . 
 • คิวี, ปีเตอร์ (1993) ศิลปะแห่งการทำซ้ำ: บทความในปรัชญาดนตรี . ไอ978-0-521-43598-7 . 
 • เลวิติน, แดเนียล เจ. (2007) นี่คือสมองของคุณในดนตรี: ศาสตร์แห่งความหลงใหลของมนุษย์ ไอ978-0-452-28852-2 . 
 • ลอตต์, เอริค (1993) ความรักและการโจรกรรม: Blackface Minstrelsy และชนชั้นแรงงานชาวอเมริกัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอ0-19-509641-X . อ้างถึงในมิดเดิลตัน 
 • มาร์กูลิส, เอลิซาเบธ เฮลมุธ (2013) เล่นซ้ำ: ดนตรีส่งผลต่อจิตใจอย่างไร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอ978-0199990825 . 
 • เมอร์เทนส์, วิม (1980/1983/1988) ดนตรีมินิมอลอเมริกันทรานส์ เจ. โอตเคียต. ไอ0-912483-15-6 . อ้างถึงใน Fink 2005 
 • มิดเดิลตัน, ริชาร์ด (1990/2002) กำลังศึกษาดนตรียอดนิยม ฟิลาเดลเฟีย: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเปิด. ไอ0-335-15275-9 . 
 • มิดเดิลตัน, ริชาร์ด (1999) "รูปร่าง". คำศัพท์สำคัญในดนตรีและวัฒนธรรมยอดนิยม , Horner, Bruce และ Swiss, Thomas, eds มาลเดน, แมสซาชูเซตส์ ไอ0-631-21263-9 . 
 • มิลเลอร์, ไมเคิล (2005) คู่มือทฤษฎีดนตรีสำหรับคนโง่ฉบับสมบูรณ์ ไอ978-1-59257-437-7 . 
 • Moravcsik, ไมเคิล เจ. (2001) เสียงดนตรี: ฟิสิกส์ดนตรีเบื้องต้น . ไอ978-0-306-46710-3 . 
 • โจนาส, ออสวอลด์ (1982) ทฤษฎีเบื้องต้นของHeinrich Schenker (1934: Das Wesen des musikalischen Kunstwerks: Eine Einführung ใน Die Lehre Heinrich Schenkers ) ผู้แปล:. จอห์น ร็อธเกบ. ไอ0-582-28227-6 . 
 • Rajagopal, K. (2007). ฟิสิกส์วิศวกรรม . ไอ978-81-203-3286-7 . 
 • ชวาร์ซ, เดวิด (1992) "ลัทธิหลังสมัยใหม่ หัวเรื่อง และความจริงในNixon ของจอห์น อดัมส์ในประเทศจีน " Indiana Theory Review 13, no. 2 (ตก). อ้างถึงใน Fink 2005

อ่านเพิ่มเติม

 • อัตตาลี, ฌาคส์ (1977/1985) เสียง "ซ้ำ" ไอ0-8166-1287-0 . 
 • Julien, Olivier & Levaux, คริสตอฟ (บรรณาธิการ) (2018) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า. สำรวจการทำ ซ้ำในเพลงยอดนิยม นักวิชาการบลูมส์เบอรี่. ไอ9781501324888 . 
 • มาร์กูลิส, เอลิซาเบธ เฮลมุธ (2014) ทำซ้ำ: ดนตรีส่งผลต่อจิตใจอย่างไร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด. ไอ978-0199990825 . 
3.6305768489838