ศาสนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

ศาสนามักจะถูกกำหนดให้เป็นระบบสังคมวัฒนธรรมของพฤติกรรมและการปฏิบัติที่กำหนดศีลธรรมความเชื่อโลกทัศน์ข้อความสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คำทำนายจริยธรรมหรือองค์กรซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับองค์ประกอบเหนือธรรมชาติ เหนือธรรมชาติและจิตวิญญาณ [1]อย่างไรก็ตาม ไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นศาสนาอย่างแม่นยำ [2] [3]

ศาสนาต่าง ๆ อาจมีหรือไม่มีองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่ศักดิ์สิทธิ์[ 4] สิ่งศักดิ์สิทธิ์ [ 5] ศรัทธา [ 6]สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ[7]หรือ "ความสุดยอดและเหนือธรรมชาติบางอย่างที่จะให้บรรทัดฐาน และอำนาจไปตลอดชีวิต" [8]การปฏิบัติทางศาสนาอาจรวมถึงพิธีกรรมการเทศนาการรำลึกหรือความเคารพ (ของเทพและ/หรือนักบุญ ) การสังเวยเทศกาลงานเลี้ยงมึนงงการเริ่มต้น ,บริการงานศพ, บริการเกี่ยวกับการแต่งงาน , การทำสมาธิ , การ สวดมนต์ , ดนตรี , ศิลปะ , การเต้นรำ , การบริการสาธารณะหรือแง่มุมอื่น ๆ ของวัฒนธรรมมนุษย์ ศาสนามีประวัติและเรื่องเล่า อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอาจเก็บรักษาไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และสัญลักษณ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งหมายให้ชีวิตมีความหมาย เป็นส่วน ใหญ่ ศาสนาอาจมีเรื่องราวเชิงสัญลักษณ์ซึ่งบางครั้งผู้นับถือก็พูดจริงซึ่งอาจพยายามอธิบายที่มาของชีวิตจักรวาลและปรากฏการณ์อื่นๆ ตามเนื้อผ้าศรัทธานอกเหนือจากเหตุผล ถือเป็นแหล่ง ความเชื่อ ทางศาสนา [9]

มีศาสนาที่แตกต่างกันประมาณ 10,000 แห่งทั่วโลก [10]ประมาณ 84% ของประชากรโลกเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์อิสลามฮินดูพุทธหรือศาสนาพื้นบ้านบางรูปแบบ [11]กลุ่ม ประชากรที่ ไม่นับถือศาสนารวมถึงผู้ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นศาสนาใดโดยเฉพาะ เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาได้เติบโตขึ้นทั่วโลก คนที่ไม่นับถือศาสนาจำนวนมากยังคงมีความเชื่อทางศาสนาต่างๆ (12)

การศึกษาศาสนาประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ มากมาย รวมทั้งเทววิทยาปรัชญาศาสนา ศาสนาเปรียบเทียบและการศึกษาทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีศาสนาให้คำอธิบายต่างๆ เกี่ยวกับต้นกำเนิดและการทำงานของศาสนา รวมถึงรากฐานทางออ นโทโลยีของ ศาสนาและความเชื่อ [13]

แนวคิดและนิรุกติศาสตร์

พระพุทธเจ้าเหลา จื่ อและขงจื๊อในจิตรกรรมสมัยราชวงศ์หมิง
" สามหัวเราะเยาะเสือบรู๊ค " ภาพวาด สมัยราชวงศ์ซ่ง (ศตวรรษที่ 12) แสดงถึงชายสามคนที่เป็นตัวแทนของลัทธิขงจื๊อลัทธิเต๋า (เต๋า) และศาสนาพุทธหัวเราะด้วยกัน

คำว่าศาสนามาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณและแองโกลนอร์มัน (ค.ศ. 1200) และหมายถึงการเคารพในสิทธิ ภาระผูกพันทางศีลธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ การเคารพต่อพระเจ้า [14] [15]ในที่สุดมันก็มาจากคำภาษาละตินreligiō . อ้างอิงจากสCicero religiō มาจากrelegere : re (หมายถึง "อีกครั้ง") + lego (หมายถึง "อ่าน") โดยที่เลโก้มีความหมายว่า "ข้ามไป" "เลือก" หรือ "พิจารณาอย่างถี่ถ้วน" อย่างไรก็ตาม,ได้แย้งว่าreligiōมาจากreligare : re (meanih "อีกครั้ง") + ligare ("ผูก" หรือ "เชื่อมต่อ") ซึ่งถูกทำให้โดดเด่นโดยSt. Augustineตามการตีความที่ให้โดยLactantiusในสถาบัน Divinae , IV, 28 . [16] [17]การใช้งานในยุคกลางสลับกับคำสั่งในการกำหนดชุมชนที่ถูกผูกมัดเช่นเดียวกับคำสั่งของสงฆ์ : "เราได้ยินเกี่ยวกับ 'ศาสนา' ของขนแกะทองคำของอัศวิน 'ของศาสนาของ Avys '" [18]

ศาสนา

ในสมัยโบราณคลาสสิกreligiōหมายถึงความมีมโนธรรม ความรู้สึกถูกต้อง พันธะทางศีลธรรม หรือหน้าที่ต่อสิ่งใดๆ [19]ในโลกยุคโบราณและยุคกลาง รากศัพท์ภาษาละตินreligiōเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นคุณธรรมส่วนบุคคลของการบูชาในบริบททางโลก ไม่เคยเป็นคำสอน การปฏิบัติ หรือแหล่งความรู้ที่แท้จริง [20] [21]โดยทั่วไปreligiōอ้างถึงภาระผูกพันทางสังคมในวงกว้างต่อสิ่งใดๆ รวมทั้งครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้ปกครอง และแม้กระทั่งต่อพระเจ้า (22) ศาสนาส่วนใหญ่มักใช้โดยชาวโรมันโบราณที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เป็นช่วงของอารมณ์ทั่วไป เช่น ความลังเล ความระมัดระวัง ความวิตกกังวล ความกลัว; ความรู้สึกถูกผูกมัด ถูกจำกัด ยับยั้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในบริบททางโลกใดๆ [23]คำนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคำศัพท์อื่นๆ เช่นscrupulus (ซึ่งแปลว่า "แม่นยำมาก") และผู้เขียนชาวโรมันบางคนได้กล่าวถึงคำว่าsuperstitio (ซึ่งหมายถึงความกลัวหรือความวิตกกังวลหรือความละอายมากเกินไป) กับศาสนาในบางครั้ง [23]เมื่อreligiōเข้ามาในภาษาอังกฤษราวปีค.ศ. 1200 เป็นศาสนา มันใช้ความหมายของ "ชีวิตที่ถูกผูกมัดด้วยคำปฏิญาณของสงฆ์" หรือคำสั่งของสงฆ์ [18] [22]แนวความคิดแบบแบ่งแยกศาสนาซึ่งสิ่งทางศาสนาถูกแยกออกจากสิ่งทางโลก ไม่ได้ใช้ก่อนทศวรรษ 1500 [22]แนวคิดเรื่องศาสนาถูกนำมาใช้ครั้งแรกในคริสต์ทศวรรษ 1500 เพื่อแยกแยะอาณาเขตของคริสตจักรและอาณาเขตของหน่วยงานพลเรือน [22]

Julius Caesar ใช้religiōเพื่อหมายถึง "ภาระผูกพันของคำสาบาน" เมื่อพูดถึงทหารที่ถูกจับทำคำสาบานต่อผู้จับกุม [24]นักธรรมชาติวิทยาชาวโรมันพลินีผู้เฒ่าใช้คำว่าreligiōกับช้าง เพื่อบูชาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ [25] ซิเซโรใช้religiōว่าเกี่ยวข้องกับcultum deorum (การบูชาเทพเจ้า) (26)

Threskeia

ในสมัยกรีกโบราณ ศัพท์ภาษากรีกthreskeia ( θρησκεία ) ถูกแปลเป็นภาษาละตินอย่างหลวม ๆ ว่าreligiōในสมัยโบราณตอนปลาย Threskeiaถูกใช้อย่างเบาบางในสมัยกรีกโบราณ แต่ถูกนำมาใช้บ่อยขึ้นในงานเขียนของ Josephus ในศตวรรษที่ 1 มันถูกใช้ในบริบททางโลกและอาจหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่ความกลัวความเคารพไปจนถึงการปฏิบัติที่มากเกินไปหรือทำให้เสียสมาธิของผู้อื่น สู่การปฏิบัติธรรม มักตรงกันข้ามกับคำภาษากรีกdeisidaimoniaซึ่งหมายถึงความกลัวมากเกินไป [27]

ศาสนาและศาสนา

แนวคิดสมัยใหม่ของศาสนาในฐานะสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดความเชื่อหรือหลักคำสอนที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดในภาษาอังกฤษ การใช้งานดังกล่าวเริ่มต้นด้วยข้อความจากศตวรรษที่ 17 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การแตกแยกของคริสต์ศาสนจักรระหว่างการปฏิรูปโปรเตสแตนต์และโลกาภิวัตน์ในยุคของการสำรวจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับวัฒนธรรมต่างประเทศจำนวนมากด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษายุโรป [20] [21] [28]บางคนโต้แย้งว่าโดยไม่คำนึงถึงคำจำกัดความของศาสนานั้น ไม่เหมาะสมที่จะใช้คำว่าศาสนากับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตะวันตก [29] [30]คนอื่นโต้แย้งว่าการใช้ศาสนากับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตะวันตกบิดเบือนสิ่งที่ผู้คนทำและเชื่อ [31]

แนวความคิดเกี่ยวกับศาสนาถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 และ 17 [32] [33]แม้ว่าตำราศักดิ์สิทธิ์โบราณอย่างพระคัมภีร์ คัมภีร์กุรอ่านและอื่นๆ จะไม่มีคำหรือแม้แต่แนวคิดเกี่ยวกับศาสนาในภาษาดั้งเดิม และทั้งผู้คนหรือวัฒนธรรมที่ตำราศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้น [34] [35]ตัวอย่างเช่น ไม่มีศาสนาที่แน่นอนเทียบเท่าในภาษาฮีบรู และศาสนายิวไม่ได้แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ [36]หนึ่งในแนวคิดหลักคือฮาลาคาซึ่งหมายถึงการเดินหรือทางเดินบางครั้งแปลเป็นกฎหมายซึ่งชี้นำการปฏิบัติทางศาสนาและความเชื่อและแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน [37]แม้ว่าความเชื่อและประเพณีของศาสนายิวจะพบได้ในโลกยุคโบราณ ชาวยิวในสมัยโบราณมองว่าอัตลักษณ์ของชาวยิวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์หรือประจำชาติ และไม่ได้นำมาซึ่งระบบความเชื่อภาคบังคับหรือพิธีกรรมที่มีการควบคุม [38]ในศตวรรษที่ 1 โฆษณา ฟัสได้ใช้คำกรีกioudaismos (ยูดาย) เป็นคำศัพท์ทางชาติพันธุ์และไม่ได้เชื่อมโยงกับแนวคิดนามธรรมสมัยใหม่ของศาสนาหรือชุดของความเชื่อ [3]แนวคิดของ "ศาสนายิว" ถูกคิดค้นโดยคริสตจักรคริสเตียน[39]และในศตวรรษที่ 19 ชาวยิวเริ่มมองว่าวัฒนธรรมบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นศาสนาที่คล้ายคลึงกับศาสนาคริสต์ [38]คำภาษากรีกthreskeiaซึ่งใช้โดยนักเขียนชาวกรีกเช่น Herodotus และ Josephus มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่ เธรสกียาบางครั้งแปลว่า "ศาสนา" ในการแปลในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คำนี้ถูกเข้าใจว่าเป็น "การบูชา" ทั่วไปในยุคกลาง [3]ในคัมภีร์อัลกุรอาน คำภาษาอาหรับdinมักถูกแปลเป็นศาสนาในการแปลสมัยใหม่ [3]

คำภาษาสันสกฤตธรรมะซึ่งบางครั้งแปลว่าศาสนา[40]ก็หมายถึงกฎหมายเช่นกัน ทั่วทั้ง เอเชียใต้คลาสสิกการศึกษากฎหมายประกอบด้วยแนวความคิดต่างๆ เช่น การ ลง ทัณฑ์ผ่านความกตัญญูกตเวทีและพิธีการตลอดจนขนบธรรมเนียมปฏิบัติ ในตอนแรกญี่ปุ่นในยุคกลางมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกฎของจักรพรรดิและกฎหมายสากลหรือพระพุทธเจ้า แต่ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งอำนาจที่เป็นอิสระ [41] [42]

แม้ว่าประเพณี ตำราศักดิ์สิทธิ์ และการปฏิบัติจะมีขึ้นตลอดเวลา วัฒนธรรมส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดทางศาสนาของตะวันตก เนื่องจากไม่ได้แยกชีวิตประจำวันออกจากความศักดิ์สิทธิ์ ในศตวรรษที่ 18 และ 19 คำว่า พุทธ ฮินดู เต๋า ขงจื๊อ และศาสนาของโลกเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก [43] [44] [45]ชนพื้นเมืองอเมริกันก็คิดว่าไม่มีศาสนา และไม่มีคำว่าศาสนาในภาษาของพวกเขาด้วย [44] [46]ไม่มีใครระบุตัวเองว่าเป็นชาวฮินดูหรือชาวพุทธหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกันก่อนปี ค.ศ. 1800 [47] "ฮินดู" ในอดีตถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาในภายหลังสำหรับชนพื้นเมืองในอนุทวีปอินเดีย . [48] ​​[49]ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นไม่มีแนวคิดเรื่องศาสนาเนื่องจากไม่มีคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับความหมายของมัน แต่เมื่อเรือรบอเมริกันปรากฏขึ้นนอกชายฝั่งของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2396 และบังคับให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้อง ลงนามสนธิสัญญาเรียกร้อง เสรีภาพในการนับถือศาสนา เหนือสิ่งอื่นใด ประเทศต้องต่อสู้กับแนวคิดนี้ [50] [51]

ตามคำกล่าวของนักปรัชญา Max Müllerในศตวรรษที่ 19 รากของคำภาษาอังกฤษว่า ศาสนา คือ ศาสนาละตินreligiōเดิมใช้เพื่อหมายถึงการเคารพบูชาพระเจ้าหรือเทพเจ้าเท่านั้น การไตร่ตรองถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรอบคอบความกตัญญู (ซึ่ง Cicero มาหมายถึง ความขยัน) [52] [53]มุลเลอร์มีวัฒนธรรมอื่นๆ มากมายทั่วโลก รวมทั้งอียิปต์ เปอร์เซียและอินเดีย เนื่องจากมีโครงสร้างอำนาจที่คล้ายคลึงกัน ณ จุดนี้ในประวัติศาสตร์ ที่เรียกกันว่าศาสนาโบราณในปัจจุบันนี้คงเรียกแต่กฎหมายเท่านั้น [54]

คำนิยาม

สัญลักษณ์ทางศาสนาจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง: ศาสนาคริสต์ , อิสลาม , ฮินดู , พุทธ , ยูดาย , ศรัทธา บาไฮ , Eckankar , ซิกข์ , เชน , นิกาย , Unitarian Universalism , ชินโต , เต๋า , Thelema , TenrikyoและZoroastrianism

นักวิชาการไม่เห็นด้วยกับคำจำกัดความของศาสนา อย่างไรก็ตาม มีสองระบบคำจำกัดความทั่วไป: สังคมวิทยา/หน้าที่ และปรากฏการณ์/ปรัชญา [55] [56] [57] [58] [59]

สมัยใหม่ตะวันตก

แนวความคิดเกี่ยวกับศาสนามีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยใหม่ทางตะวันตก [30]ไม่พบแนวคิดแบบคู่ขนานกันในหลายวัฒนธรรมในปัจจุบันและในอดีต ไม่มีคำที่เทียบเท่ากับศาสนาในหลายภาษา [3] [22]นักวิชาการพบว่าเป็นการยากที่จะพัฒนาคำจำกัดความที่สอดคล้องกัน โดยบางคนละทิ้งความเป็นไปได้ของคำจำกัดความ [60] [61]คนอื่นโต้แย้งว่าโดยไม่คำนึงถึงคำจำกัดความของมัน ไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้กับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก [29] [30]

นักวิชาการจำนวนมากขึ้นแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกำหนดสาระสำคัญของศาสนา [62]พวกเขาสังเกตว่าแนวความคิดที่ใช้ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่โดยเฉพาะซึ่งไม่เคยมีใครเข้าใจผ่านประวัติศาสตร์มากมายและในหลายวัฒนธรรมนอกตะวันตก (หรือแม้แต่ในตะวันตกจนกระทั่งหลังสันติภาพเวสต์ฟาเลีย ) [63]สารานุกรมศาสนาของ MacMillan ระบุว่า:

ความพยายามที่จะกำหนดศาสนา เพื่อค้นหาแก่นแท้หรือชุดคุณลักษณะบางอย่างที่มีลักษณะเฉพาะหรืออาจไม่ซ้ำใครที่แยกความแตกต่างทางศาสนาออกจากชีวิตมนุษย์ที่เหลือ เป็นความกังวลของตะวันตกเป็นหลัก ความพยายามเป็นผลสืบเนื่องโดยธรรมชาติของการเก็งกำไรทางปัญญาและการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นผลจากโหมดศาสนาตะวันตกที่โดดเด่น ซึ่งเรียกว่าบรรยากาศแบบยิว-คริสเตียน หรือที่พูดให้ถูกคือมรดกทางเทวนิยมจากศาสนายิว คริสต์ศาสนา และอิสลาม รูปแบบของความเชื่อในลัทธิเทวนิยมในประเพณีนี้ แม้ว่าจะลดระดับวัฒนธรรมลงก็ตาม เป็นการก่อรูปของทัศนะศาสนาแบบตะวันตกแบบสองขั้ว นั่นคือ โครงสร้างพื้นฐานของเทวนิยมโดยพื้นฐานแล้วเป็นความแตกต่างระหว่างเทพเหนือธรรมชาติกับสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด ระหว่างผู้สร้างกับสิ่งที่สร้างของเขา ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์[64]

นักมานุษยวิทยาClifford Geertzกำหนดศาสนาเป็น

[…] ระบบสัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่สร้างอารมณ์และแรงจูงใจที่ทรงพลัง แพร่หลาย และยาวนานในผู้ชาย โดยกำหนดแนวความคิดของการดำรงอยู่ทั่วไปและสวมเสื้อผ้าแนวความคิดเหล่านี้ด้วยรัศมีของความเป็นจริงที่อารมณ์และแรงจูงใจดูสมจริงไม่เหมือนใคร ." [65]

อาจพาดพิงถึง "แรงจูงใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น" ของไทเลอร์ Geertz ตั้งข้อสังเกตว่า

[…] เรามีความคิดเพียงเล็กน้อยว่าปาฏิหาริย์นี้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรในเชิงประจักษ์ เราเพิ่งรู้ว่ามันทำทุกปี ทุกสัปดาห์ ทุกวัน สำหรับบางคนแทบทุกชั่วโมง และเรามีวรรณกรรมชาติพันธุ์มากมายที่จะแสดง [66]

นักศาสนศาสตร์Antoine Vergoteใช้คำว่าเหนือธรรมชาติเพื่อหมายถึงสิ่งที่อยู่เหนือพลังของธรรมชาติหรือหน่วยงานของมนุษย์ เขายังเน้นถึงความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของศาสนาซึ่งเขากำหนดให้เป็น

[…] ความสมบูรณ์ของการแสดงออกทางภาษาศาสตร์ อารมณ์และการกระทำและสัญญาณที่อ้างถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ [7]

Peter MandavilleและPaul Jamesตั้งใจที่จะหลีกหนีจากความเหลื่อมล้ำแบบสมัยใหม่หรือความเข้าใจแบบสองขั้วของความเป็นอมตะ/การอยู่เหนือธรรมชาติ จิตวิญญาณ/วัตถุนิยม และความศักดิ์สิทธิ์/ความเป็นโลก พวกเขากำหนดศาสนาเป็น

[…] ระบบความเชื่อ สัญลักษณ์ และการปฏิบัติที่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของการดำรงอยู่ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและความเป็นอื่น ประหนึ่งว่าทั้งสองเข้ามาและ อยู่เหนือจิตวิญญาณบนพื้นฐานทางสังคมของเวลา พื้นที่ ศูนย์รวม และรู้ [8]

ตามสารานุกรมศาสนาของ MacMillanมีประสบการณ์ด้านศาสนาซึ่งสามารถพบได้ในเกือบทุกวัฒนธรรม:

[…] เกือบทุกวัฒนธรรมที่รู้จัก [มี] มิติเชิงลึกในประสบการณ์ทางวัฒนธรรม […] ไปสู่ความสุดยอดและการมีชัยบางอย่างที่จะให้บรรทัดฐานและอำนาจสำหรับส่วนที่เหลือของชีวิต เมื่อรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากหรือน้อยถูกสร้างขึ้นรอบมิติเชิงลึกนี้ในวัฒนธรรม โครงสร้างนี้ประกอบเป็นศาสนาในรูปแบบที่จดจำได้ในอดีต ศาสนาเป็นองค์กรแห่งชีวิตรอบมิติเชิงลึกของประสบการณ์—มีรูปแบบที่หลากหลาย ความสมบูรณ์ และความชัดเจนตามวัฒนธรรมแวดล้อม [67]

คลาสสิก

Budazhap Shiretorov (Будажап Цыреторов) หัวหน้าหมอผีของชุมชนศาสนา Altan Serge (Алтан Сэргэ) ในBuryatia

ฟรีดริช ช ไลเออร์มาเคอร์ ในปลายศตวรรษที่ 18 นิยามศาสนาว่าdas schlechthinnige Abhängigkeitsgefühlซึ่งแปลโดยทั่วไปว่า "ความรู้สึกของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริง" [68]

จอร์จ วิลเฮล์ม ฟรีดริช เฮเกลร่วมสมัยของเขาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้คำจำกัดความศาสนาว่า [69]

เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนตต์ ไทเลอร์นิยามศาสนาในปี พ.ศ. 2414 ว่าเป็น "ความเชื่อในสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณ" [70]เขาแย้งว่าการจำกัดคำจำกัดความให้แคบลงเพื่อหมายถึงความเชื่อในเทพเจ้าสูงสุดหรือการพิพากษาหลังความตายหรือการไหว้รูปเคารพเป็นต้น จะกีดกันผู้คนจำนวนมากจากหมวดหมู่ของศาสนา และด้วยเหตุนี้ "จึงมีความผิดในการระบุศาสนามากกว่าด้วยการพัฒนาเฉพาะ มากกว่าด้วยแรงจูงใจที่ลึกซึ้งซึ่งสนับสนุนพวกเขา" เขายังแย้งว่าความเชื่อในสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณมีอยู่ในสังคมที่รู้จักทั้งหมด

ในหนังสือของเขาThe Varieties of Religious Experienceนักจิตวิทยาวิลเลียม เจมส์นิยามศาสนาว่าเป็น "ความรู้สึก การกระทำ และประสบการณ์ของแต่ละคนในความสันโดษ ตราบเท่าที่พวกเขาเข้าใจตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเขาอาจพิจารณาว่าศักดิ์สิทธิ์" [4]โดยคำว่าพระเจ้าเจมส์หมายถึง "วัตถุใดๆ ที่เป็นเหมือน พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ก็ตาม" [71]ซึ่งบุคคลรู้สึกว่าถูกกระตุ้นให้ตอบสนองด้วยความเคร่งขรึมและแรงโน้มถ่วง [72]

นักสังคมวิทยาÉmile Durkheimในหนังสือเรื่องThe Elementary Forms of the Religious Lifeได้นิยามศาสนาว่าเป็น "ระบบที่รวมความเชื่อและการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์" [5]โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาหมายถึงสิ่งต่าง ๆ "แยกและห้าม—ความเชื่อและการปฏิบัติที่รวมกันเป็นชุมชนศีลธรรมเดียวที่เรียกว่าคริสตจักร ทุกคนที่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้" อย่างไรก็ตาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เทพเจ้าหรือวิญญาณเท่านั้น [หมายเหตุ 1]ในทางตรงข้าม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจเป็น "หิน ต้นไม้ น้ำพุ กรวด เศษไม้ บ้าน พูดได้คำเดียว ทุกสิ่งสามารถศักดิ์สิทธิ์ได้" [73]ความเชื่อ มายาคติ ความเชื่อ และตำนานทางศาสนา เป็นสิ่งที่แสดงถึงธรรมชาติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ตลอดจนคุณธรรมและอำนาจที่มาจากสิ่งเหล่านี้ [74]

คำจำกัดความ ของ Echoes of James และDurkheimสามารถพบได้ในงานเขียนของ ตัวอย่างเช่นFrederick Ferréผู้ซึ่งนิยามศาสนาว่าเป็น "วิธีการประเมินค่าอย่างครอบคลุมและเข้มข้นที่สุด" [75]ในทำนองเดียวกัน สำหรับนักศาสนศาสตร์Paul Tillichศรัทธาคือ "สถานะของความกังวลในท้ายที่สุด" [6]ซึ่ง "เป็นศาสนา ศาสนาคือแก่นสาร พื้นดิน และความลึกของชีวิตฝ่ายวิญญาณของมนุษย์" [76]

เมื่อศาสนาถูกมองในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ การประเมินค่าอย่างเข้มข้น หรือความกังวลขั้นสูงสุด ก็เป็นไปได้ที่จะเข้าใจว่าทำไมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการวิพากษ์วิจารณ์เชิงปรัชญา (เช่น ที่Richard Dawkins สร้างขึ้น ) ไม่จำเป็นต้องรบกวนผู้นับถือศาสนานี้ [77]

ด้าน

ความเชื่อ

ตามเนื้อผ้าศรัทธานอกเหนือจากเหตุผล ถือเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อทางศาสนา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาและเหตุผล และการใช้ความเชื่อดังกล่าวเป็นการสนับสนุนความเชื่อทางศาสนา เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักปรัชญาและนักเทววิทยา [9]ที่มาของความเชื่อทางศาสนาเช่นนี้เป็นคำถามที่เปิดกว้าง โดยมีคำอธิบายที่เป็นไปได้รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความตายของบุคคล ความรู้สึกของชุมชน และความฝัน [78]

ตำนาน

ตำนานคำมีความหมายหลายประการ

 1. เรื่องราวดั้งเดิมของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการเปิดเผยส่วนหนึ่งของโลกทัศน์ของผู้คนหรืออธิบายการปฏิบัติ ความเชื่อ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 2. บุคคลหรือสิ่งของซึ่งมีอยู่เพียงจินตภาพหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือ
 3. คำอุปมาสำหรับศักยภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย์ [79]

ศาสนาที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ใน สมัยโบราณเช่น ศาสนาของกรีกโรมและสแกนดิเนเวียมักถูกจัดประเภทตามหัวข้อในตำนาน ศาสนาของชนชาติก่อนอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมที่กำลังพัฒนา ในทำนองเดียวกันเรียกว่าตำนานใน มานุษยวิทยา ของศาสนา คำว่าตำนานสามารถใช้ดูถูกคนทั้งที่นับถือศาสนาและนอกศาสนาได้ โดยการกำหนดเรื่องราวทางศาสนาและความเชื่อของบุคคลอื่นเป็นเทพนิยาย หนึ่งก็หมายความว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงหรือจริงน้อยกว่าเรื่องและความเชื่อทางศาสนาของตนเอง โจเซฟ แคมป์เบลล์กล่าวว่า "ตำนานมักถูกมองว่าเป็นของคนอื่นศาสนาและศาสนาสามารถกำหนดได้ว่าเป็นตำนานที่ตีความผิด" [80]

อย่างไรก็ตาม ในสังคมวิทยา คำว่า ตำนาน มีความหมายที่ไม่เป็นการดูถูก ตำนานถูกกำหนดให้เป็นเรื่องราวที่สำคัญสำหรับกลุ่ม ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม [81]ตัวอย่าง ได้แก่ การฟื้นคืนพระชนม์ ของ พระเยซูผู้ก่อตั้งชีวิตจริงซึ่งสำหรับคริสเตียน อธิบายถึงวิธีการที่พวกเขาได้รับอิสรภาพจากบาป เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งชีวิตเหนือความตาย และยังกล่าวกันว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ . แต่จากมุมมองที่เป็นตำนาน ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตามนั้นไม่สำคัญ ในทางกลับกันสัญลักษณ์ของการสิ้นชีวิตเก่าและการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้เชื่อในศาสนาอาจหรือไม่ยอมรับการตีความเชิงสัญลักษณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติ

การปฏิบัติของศาสนาอาจรวมถึงพิธีกรรมการเทศนาการรำลึกหรือบูชาเทพเจ้า (เทพเจ้าหรือเทพธิดา ) การสังเวยเทศกาลงานเลี้ยงมึนงงการเริ่มต้นพิธีศพ การบริการเกี่ยว กับ การแต่งงาน การทำสมาธิสวดมนต์ดนตรีทางศาสนา ศิลปะทางศาสนาศักดิ์สิทธิ์ การเต้นรำการบริการสาธารณะหรือแง่มุมอื่นๆ ของวัฒนธรรมมนุษย์ [82]

องค์กรทางสังคม

ศาสนามีพื้นฐานทางสังคมไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่มีชีวิตซึ่งดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมฆราวาสหรือกับคณะสงฆ์ ที่จัดตั้งขึ้น และคำจำกัดความของสิ่งที่ถือเป็นการยึดมั่นหรือการเป็นสมาชิก

วิชาการ

สาขาวิชาที่ศึกษาปรากฏการณ์ของศาสนา ได้แก่เทววิทยาศาสนาเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ศาสนาต้นกำเนิดวิวัฒนาการของศาสนามานุษยวิทยาของศาสนาจิตวิทยาศาสนา (รวมถึงประสาทวิทยาของศาสนาและจิตวิทยาวิวัฒนาการของศาสนา ) กฎหมายและศาสนาและสังคมวิทยาของ ศาสนา .

Daniel L. Pals กล่าวถึงทฤษฎีศาสนาแบบคลาสสิก 8 ทฤษฎี โดยเน้นที่แง่มุมต่างๆ ของศาสนา: ความเชื่อเรื่องผีและเวทมนตร์โดยEB TylorและJG Frazer ; แนวทางการวิเคราะห์ ทางจิตของซิกมันด์ ฟรอยด์ ; และต่อไปÉmile Durkheim , Karl Marx , Max Weber , Mircea Eliade , EE Evans-PritchardและClifford Geertz [83]

Michael Stausbergให้ภาพรวมของทฤษฎีศาสนาร่วมสมัย รวมทั้ง แนวทาง ความรู้ความเข้าใจและทางชีววิทยา [84]

ทฤษฎี

ทฤษฎีทาง ศาสนาและสังคมวิทยาโดยทั่วไปพยายามอธิบายที่มาและ หน้าที่ ของศาสนา [85]ทฤษฎีเหล่านี้กำหนดสิ่งที่พวกเขานำเสนอเป็นลักษณะสากลของความเชื่อและการปฏิบัติ ทาง ศาสนา

ต้นกำเนิดและการพัฒนา

วิหารยาซิลิคายาในตุรกีกับสิบสองเทพแห่งยมโลก

ที่มาของศาสนานั้นไม่แน่นอน มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการปฏิบัติทางศาสนาที่ตามมา

ตามคำกล่าวของนักมานุษยวิทยา John Monaghan และ Peter Just "ศาสนาของโลกที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งดูเหมือนจะเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวเพื่อการฟื้นฟูบางอย่าง เนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้เผยพระวจนะที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้จินตนาการของผู้คนที่ค้นหาคำตอบที่ครอบคลุมมากกว่าสำหรับปัญหาของพวกเขามากกว่าที่พวกเขารู้สึก เกิดจากความเชื่อในชีวิตประจำวัน บุคคลผู้มีเสน่ห์ดึงดูดได้ปรากฏตัวขึ้นหลายครั้งและหลายสถานที่ในโลก ดูเหมือนว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว—และการเคลื่อนไหวจำนวนมากเกิดขึ้นและดับไปโดยมีผลระยะยาวเพียงเล็กน้อย—ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ ผู้เผยพระวจนะที่ปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมออย่างน่าประหลาดใจ แต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลุ่มผู้สนับสนุนที่สามารถจัดตั้งขบวนการได้” [86]

การพัฒนาศาสนามีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บางศาสนาเน้นความเชื่อ ในขณะที่บางศาสนาเน้นการปฏิบัติ บางศาสนาเน้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้นับถือศาสนา ในขณะที่บางศาสนาถือว่ากิจกรรมของชุมชนศาสนามีความสำคัญมากที่สุด บางศาสนาอ้างว่าเป็นสากล โดยเชื่อว่ากฎหมายและจักรวาลวิทยา ของพวกเขา มีผลผูกพันสำหรับทุกคน ในขณะที่บางศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติโดยกลุ่มที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิดหรือเป็นภาษาท้องถิ่นเท่านั้น ในหลายสถานที่ ศาสนามี ความ เกี่ยวข้องกับสถาบันของ รัฐเช่นการศึกษาโรงพยาบาลครอบครัวรัฐบาลและการเมืองลำดับชั้น [87]

นักมานุษยวิทยา John Monoghan และ Peter Just กล่าวว่า "ดูเหมือนว่าสิ่งหนึ่งที่ศาสนาหรือความเชื่อช่วยให้เราทำได้คือจัดการกับปัญหาชีวิตมนุษย์ที่มีนัยสำคัญ ขัดขืน และทนไม่ได้ วิธีสำคัญวิธีหนึ่งที่ความเชื่อทางศาสนาบรรลุผลได้คือโดยการให้ ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่โลกถูกรวมเข้าด้วยกันที่ช่วยให้ผู้คนสามารถรองรับความวิตกกังวลและจัดการกับความโชคร้ายได้ " [87]

ระบบวัฒนธรรม

แม้ว่าศาสนาจะนิยามได้ยาก แต่รูปแบบมาตรฐานของศาสนาที่ใช้ใน หลักสูตร การศึกษาศาสนาได้รับการเสนอโดยClifford Geertzผู้ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่า "ระบบวัฒนธรรม" [88]การวิพากษ์วิจารณ์แบบจำลองของ Geertz โดยTalal Asadแบ่งศาสนาเป็น " ประเภท มานุษยวิทยา " [89] Richard Niebuhr's (1894-1962) การจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับวัฒนธรรมห้าเท่า (พ.ศ. 2437-2505) บ่งชี้ว่าศาสนาและวัฒนธรรมสามารถมองเห็นเป็นสองระบบที่แยกจากกัน แม้ว่าจะไม่มีการโต้ตอบกัน [90]

การก่อสร้างทางสังคม

ทฤษฎีทางวิชาการสมัยใหม่ด้านศาสนาอย่างการสร้างสังคมกล่าวว่า ศาสนาเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่เสนอให้การปฏิบัติและการบูชาทางจิตวิญญาณ ทั้งหมด เป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกับศาสนาอับราฮัมซึ่งเป็นระบบการปฐมนิเทศที่ช่วยตีความความเป็นจริงและกำหนดความเป็นมนุษย์ [91]ในบรรดาผู้สนับสนุนหลักของทฤษฎีศาสนานี้คือ Daniel Dubuisson, Timothy Fitzgerald, Talal Asad และ Jason Ānanda Josephson นักสังคมสงเคราะห์ให้เหตุผลว่าศาสนาเป็นแนวคิดสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากศาสนาคริสต์ และจากนั้นก็นำไปประยุกต์ใช้อย่างไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของตะวันตก

วิทยาศาสตร์การรู้คิด

ศาสตร์แห่งความรู้ความเข้าใจของศาสนาคือการศึกษาความคิดและพฤติกรรมทางศาสนาจากมุมมองของวิทยาศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและวิวัฒนาการ [92]สาขานี้ใช้วิธีการและทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งรวมถึง: จิตวิทยา ความรู้ความเข้าใจ จิตวิทยาวิวัฒนาการมานุษยวิทยาความรู้ความเข้าใจปัญญาประดิษฐ์ประสาทวิทยาการรับรู้ประสาทชีววิทยาสัตววิทยาและจริยธรรม นักวิชาการในสาขานี้พยายามที่จะอธิบายว่าจิตใจของมนุษย์ได้รับ สร้าง และถ่ายทอดความคิด แนวทางปฏิบัติ และแผนงานทางศาสนาอย่างไรโดยใช้ความสามารถทางปัญญาทั่วไป

ภาพหลอนและอาการหลงผิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางศาสนาเกิดขึ้นในประมาณ 60% ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท แม้ว่าจำนวนนี้จะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม แต่ก็นำไปสู่ทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางศาสนาที่มีอิทธิพลจำนวนหนึ่งและความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับโรคจิตเภท ประสบการณ์เชิงพยากรณ์จำนวนหนึ่งมีความสอดคล้องกับอาการทางจิต แม้ว่าการวินิจฉัยย้อนหลังจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ [93] [94] [95]ตอนโรคจิตเภทยังมีประสบการณ์โดยคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า [96]

เนื้อหาทางศาสนายังพบได้บ่อยในโรคลมบ้าหมูกลีบขมับและโรคย้ำ คิดย้ำ ทำ [97] [98]เนื้อหาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ายังพบได้ทั่วไปกับโรคลมบ้าหมูกลีบขมับ [99]

การเปรียบเทียบ

ศาสนาเปรียบเทียบเป็นสาขาของการศึกษาศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบหลักคำสอนและการปฏิบัติของศาสนาของโลกอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไป การศึกษาเปรียบเทียบศาสนาทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความกังวลเชิงปรัชญาพื้นฐานของ ศาสนาเช่นจริยธรรมอภิปรัชญาและธรรมชาติและรูปแบบของความรอด การศึกษาเนื้อหาดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ [100]

ในสาขาศาสนาเปรียบเทียบ การจำแนกทางภูมิศาสตร์ทั่วไป[101]ของศาสนาหลักของโลกรวมถึง ศาสนา ในตะวันออกกลาง (รวมถึงศาสนาโซโรอัสเตอร์และศาสนาอิหร่าน ) ศาสนา อินเดีย ศาสนาในเอเชียตะวันออก ศาสนาแอฟริกัน ศาสนาอเมริกัน ศาสนาในมหาสมุทร และกรีกโบราณ ศาสนา [11]

การจำแนกประเภท

ในศตวรรษที่ 19 และ 20 แนวปฏิบัติทางวิชาการของศาสนาเปรียบเทียบ ได้ แบ่งความเชื่อทางศาสนาออกเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ในเชิงปรัชญาที่เรียกว่าศาสนาโลก นักวิชาการบางคนที่ศึกษาเรื่องนี้ได้แบ่งศาสนาออกเป็นสามประเภทกว้างๆ:

 1. ศาสนาโลกคำที่หมายถึงข้ามวัฒนธรรมศาสนาสากล
 2. ศาสนาพื้นเมืองซึ่งหมายถึงกลุ่มศาสนาที่มีขนาดเล็กกว่า เฉพาะวัฒนธรรม หรือเฉพาะประเทศ และ
 3. ขบวนการทางศาสนาใหม่ซึ่งหมายถึงศาสนาที่พัฒนาขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ [102]

ทุนการศึกษาบางทุนเมื่อเร็วๆ นี้แย้งว่า ศาสนาบางประเภทไม่จำเป็นต้องแยกจากกันด้วยปรัชญาที่แยกจากกัน และยิ่งไปกว่านั้น ประโยชน์ของการกำหนดแนวปฏิบัติของปรัชญาบางอย่าง หรือแม้แต่เรียกการปฏิบัติที่กำหนดให้ทางศาสนา มากกว่าที่จะเป็นวัฒนธรรม การเมือง หรือสังคมใน ธรรมชาติมีจำกัด [103] [104] [105]สถานะปัจจุบันของการศึกษาทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของความนับถือศาสนาแนะนำว่า เป็นการดีกว่าที่จะอ้างถึงศาสนาว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งควรแยกความแตกต่างจากบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (เช่น ศาสนา) [16]

การจำแนกทางสัณฐานวิทยา

นักวิชาการบางคนจำแนกศาสนาเป็นศาสนาสากลที่แสวงหาการยอมรับจากทั่วโลกและมองหาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่อย่างแข็งขัน เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม พุทธศาสนา และศาสนาเชน ในขณะที่ศาสนาชาติพันธุ์จะถูกระบุด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะและไม่แสวงหาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส [107] [108]คนอื่นๆ ปฏิเสธความแตกต่าง โดยชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติทางศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะมีที่มาทางปรัชญาอย่างไร ล้วนเป็นเชื้อชาติเพราะพวกเขามาจากวัฒนธรรมเฉพาะ [109] [110] [111]

การจำแนกตามข้อมูลประชากร

กลุ่มศาสนาที่ใหญ่ที่สุด 5 กลุ่มโดยเรียงตามประชากรโลก ซึ่งคาดว่าจะมีประชากร 5.8 พันล้านคนและ 84% ของประชากร ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู (โดยจำนวนญาติของศาสนาพุทธและฮินดูขึ้นอยู่กับขอบเขตของการประสาน กัน ) และพื้นบ้านดั้งเดิม ศาสนา.

ห้าศาสนาที่ใหญ่ที่สุด 2553 (พันล้าน) [11] 2553 (%) 2000 (พันล้าน) [112] [113] 2000 (%) ข้อมูลประชากร
ศาสนาคริสต์ 2.2 32% 2.0 33% ศาสนาคริสต์แบ่งตามประเทศ
อิสลาม 1.6 23% 1.2 19.6% อิสลามแบ่งตามประเทศ
ศาสนาฮินดู 1.0 15% 0.811 13.4% ศาสนาฮินดูแบ่งตามประเทศ
พุทธศาสนา 0.5 7% 0.360 5.9% พุทธศาสนาแบ่งตามประเทศ
ศาสนาพื้นบ้าน 0.4 6% 0.385 6.4%
ทั้งหมด 5.8 84% 4.8 78.3%

การสำรวจความคิดเห็นทั่วโลกในปี 2555 สำรวจ 57 ประเทศและรายงานว่า 59% ของประชากรโลกระบุว่าเป็นคนเคร่งศาสนา 23% ไม่นับถือศาสนา 13% เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและการระบุว่าเป็นศาสนาลดลง 9% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี 2548 จาก 39 ประเทศ [114]ผลสำรวจติดตามผลในปี 2015 พบว่า 63% ของโลกระบุว่าเป็นคนเคร่งศาสนา 22% ไม่นับถือศาสนา และ 11% เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า [115]โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้หญิงนับถือศาสนามากกว่าผู้ชาย [116]บางคนปฏิบัติตามหลายศาสนาหรือหลายหลักศาสนาพร้อมกัน ไม่ว่าหลักการทางศาสนาที่พวกเขาปฏิบัติตามตามประเพณีจะยอมให้มีการประสานกันหรือไม่ก็ตาม [117][118] [119] การฉายภาพ Pewในปี 2560ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามจะแซงหน้าศาสนาคริสต์ในฐานะศาสนาพหุนิยมภายในปี 2518 ประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นคาดว่าจะลดลง แม้จะคำนึงถึงอัตราการแตกแยกจากกัน เนื่องจากความแตกต่างของอัตราการเกิด [120] [121]

เฉพาะศาสนา

อับราฮัม

พระสังฆราชอับราฮัม (โดยJózsef Molnár )

ศาสนาอับราฮัมเป็น ศาสนา แบบองค์เดียวซึ่งเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม

ศาสนายิว

โตราห์เป็นข้อความศักดิ์สิทธิ์เบื้องต้นของศาสนายิว

ศาสนายิวเป็นศาสนาอับราฮัมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชาวอิสราเอลโบราณและแคว้นยูเดีย [122]โตราห์เป็นข้อความพื้นฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เรียกว่า คัมภีร์ ทานัคหรือฮีบรูไบเบิล เสริมด้วยประเพณีด้วยวาจาซึ่งมีรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อความต่อ มาเช่นMidrashและTalmud ศาสนายิวประกอบด้วยเนื้อหา แนวปฏิบัติ ตำแหน่งทางเทววิทยา และรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย ภายในศาสนายิวมีขบวนการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากศาสนายิว ของแรบบิ นิก ซึ่งถือได้ว่าพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยกฎหมายและพระบัญญัติ ของพระองค์ แก่โมเสสบนภูเขาซีนายในรูปแบบของทั้งเขียนและโตราห์ปาก ; ในอดีต คำยืนยันนี้ถูกท้าทายโดยกลุ่มต่างๆ ชาวยิวกระจัดกระจายหลังจากการทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 ปัจจุบันมีชาวยิวประมาณ 13 ล้านคน ประมาณ 40% อาศัยอยู่ในอิสราเอล และ 40% ในสหรัฐอเมริกา [123] ขบวนการทางศาสนา ที่ใหญ่ที่สุดของชาวยิวได้แก่ ศาสนายิว ออร์โธดอกซ์ ( Haredi JudaismและModern Orthodox Judaism ) ศาสนายิวแบบอนุรักษ์นิยมและการปฏิรูปศาสนายิว [122]

ศาสนาคริสต์

พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์มีพื้นฐานมาจากชีวิตและคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ (ศตวรรษที่ 1) ดังที่นำเสนอในพันธสัญญาใหม่ [124]ศรัทธาของคริสเตียนคือศรัทธาในพระเยซูในฐานะพระคริสต์[124]พระบุตรของพระเจ้าและในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้า คริสเตียนเกือบทั้งหมดเชื่อในตรีเอกานุภาพซึ่งสอนความสามัคคีของพระบิดา พระบุตร(พระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะบุคคลสามคนในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เดียว คริสเตียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายความเชื่อของพวกเขาด้วยNicene Creed เป็นศาสนาของจักรวรรดิไบแซนไทน์ในสหัสวรรษแรกและของยุโรปตะวันตกในช่วงเวลาของการล่าอาณานิคม ศาสนาคริสต์ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกผ่านงานเผยแผ่ศาสนา [125] [126] [127]เป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ติดตามประมาณ 2.3 พันล้านคนในปี 2558 [128]การแบ่งแยกหลักของศาสนาคริสต์ตามจำนวนสมัครพรรคพวก: [129]

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มย่อย ได้แก่ :

อิสลาม

ชาวมุสลิมหมุนเวียนกะบะห์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิสลาม

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา monotheistic [130]ศาสนาที่มีพื้นฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน [ 130]หนึ่งในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ที่ ชาวมุสลิมพิจารณาว่าจะถูกเปิดเผยโดยพระเจ้าและตามคำสอน (หะดีษ)ของศาสดา มูฮัมหมัดอิสลามซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองและศาสนาของ คริสต์ศตวรรษที่ 7 อิสลามมีพื้นฐานมาจากความเป็นเอกภาพของปรัชญาทางศาสนาทั้งหมด และยอมรับ ศาสดาพยากรณ์ของ อับราฮัมในศาสนายิว คริสต์ และศาสนาอื่นๆ ของอับราฮัมก่อนมูฮัมหมัด เป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาเหนือเอเชียตะวันตกและเอเชียกลางในขณะที่ประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมก็มีอยู่ในบางส่วนของเอเชียใต้ แอฟริกา ตอนใต้สะฮาราและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีสาธารณรัฐอิสลามหลาย แห่งรวมทั้งอิหร่านปากีสถานมอริเตเนียและอัฟกานิสถาน

 • สุหนี่อิสลามเป็นนิกายที่ใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามและเป็นไปตามคัมภีร์กุรอ่าน, ahadith (ar: พหูพจน์ของหะดีษ) ซึ่งบันทึกซุนนะฮฺในขณะที่เน้นที่ซอฮาบะห์
 • ชิอะอิสลามเป็นนิกายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของศาสนาอิสลามและสมัครพรรคพวกเชื่อว่าอาลีประสบความสำเร็จมูฮัมหมัดและให้ความสำคัญกับครอบครัวของมูฮัมหมัด
 • นอกจากนี้ยังมีขบวนการฟื้นฟูของชาว มุสลิมเช่นMuwahhidismและSalafism

นิกายอื่น ๆ ของศาสนาอิสลาม ได้แก่Nation of Islam , Ibadi , Sufism , Quranism , Mahdaviaและ มุสลิม ที่ไม่ใช่นิกาย ลัทธิวะฮาบี เป็น โรงเรียนแห่งความคิดของชาวมุสลิมที่โดดเด่นใน ราช อาณาจักร ซาอุดิอาระเบีย

อื่น

แม้ว่าศาสนายิว คริสต์ และอิสลามมักถูกมองว่าเป็นศาสนาแบบอับราฮัมเพียงสามศาสนา แต่ก็มีประเพณีที่เล็กกว่าและใหม่กว่าซึ่งอ้างสิทธิ์ในการกำหนดชื่อนี้เช่นกัน [131]

วัดดอกบัวบาไฮในเดลี

ตัวอย่างเช่นศาสนา บาไฮ เป็นขบวนการทางศาสนารูปแบบใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับศาสนาหลักของอับราฮัมและศาสนาอื่นๆ (เช่น ปรัชญาตะวันออก) ก่อตั้งขึ้นในอิหร่านในศตวรรษที่ 19 สอนความสามัคคีของปรัชญาทางศาสนาทั้งหมด[132]และยอมรับผู้เผยพระวจนะทั้งหมดของศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ตลอดจนศาสดาอื่นๆ (พระพุทธเจ้า มหาวีระ) รวมทั้งพระบาฮาอุลลาห์ผู้ก่อตั้ง . มันเป็นหน่อของBábism หนึ่งในแผนกคือศรัทธา บาไฮออร์โธดอก ซ์ [133] : 48–49 

แม้แต่กลุ่มอับราฮัมมิกในระดับภูมิภาคที่มีขนาดเล็กกว่าก็ยังมีอยู่ เช่นลัทธิสะมาริ ทา (ส่วนใหญ่ในอิสราเอลและฝั่งตะวันตก) ขบวนการราสตาฟารี (ส่วนใหญ่ในจาเมกา) และด รูเซ (ส่วนใหญ่ในซีเรีย เลบานอน และอิสราเอล) ศรัทธาของ Druze เดิมพัฒนามาจากลัทธิอิส มาอิ ล และบางครั้งก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นโรงเรียนอิสลามโดยหน่วยงานอิสลามบางแห่ง แต่ Druze เองไม่ได้ระบุว่าเป็นมุสลิม [134] [135] [136] Mandaeism หรือที่เรียกว่าSabianismเป็นศาสนานอกรีตmonotheisticและกลุ่มชาติพันธุ์ [137]: 4  [138] : 1  พวก Mandaeans สมัครพรรคพวกของมันถือว่า John the Baptistเป็นหัวหน้าผู้เผยพระวจนะของพวกเขา [137] Mandaeans เป็นกลุ่ม Gnostics คนสุดท้ายที่รอดชีวิตจากสมัยโบราณ [139]

วิหาร แห่งสวรรค์คอมเพล็กซ์วัดลัทธิเต๋าในปักกิ่ง

เอเชียตะวันออก

ศาสนาในเอเชียตะวันออก (หรือที่เรียกว่าศาสนาตะวันออกไกลหรือศาสนาเต๋า) ประกอบด้วยหลายศาสนาของเอเชียตะวันออกซึ่งใช้แนวคิดของเต๋า (ในจีน), Dō (ในภาษาญี่ปุ่นหรือเกาหลี) หรือ Đạo (ในภาษาเวียดนาม) พวกเขารวมถึง:

ลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ

ศาสนาพื้นบ้าน

ศาสนาอินเดีย

ศาสนาของอินเดียมีการปฏิบัติหรือก่อตั้งขึ้นในอนุทวีปอินเดีย บางครั้งพวกเขาถูกจัดประเภทเป็นศาสนาธรรมเนื่องจากพวกเขาทั้งหมดมีธรรมะกฎเฉพาะของความเป็นจริงและหน้าที่คาดหวังตามศาสนา [140]

ศาสนาฮินดู

การแสดงพื้นบ้านของพระพิฆเนศในBharatiya Lok Kala Mandal , Udaipur , India
รูป พระวิษณุ
วัดPadmanabhaswamyเป็นที่ตั้งของสมบัติของวัด Padmanabhaswamy [145]

เชน

รูปปั้น Gommateshwara ใน ศตวรรษที่ 10 ในกรณาฏกะ

พุทธศาสนา

วัดมิ เซย์ นครเวียงจันทน์สปป.ลาว

ศาสนาซิกข์

ค.ศ. 1840 จิ๋วของGuru Nanak

ชนพื้นเมืองและพื้นบ้าน

Chickasaw นาฏศิลป์วัฒนธรรม/ศาสนา
Peyotists ด้วยเครื่องมือในพิธีของพวกเขา
หมออัลไตในไซบีเรีย
วัดเทพเจ้าเมือง Wenao ในMagongไต้หวัน

ศาสนาพื้นเมืองหรือ ศาสนา พื้นบ้านหมายถึงกลุ่มศาสนาดั้งเดิมที่มีลักษณะเฉพาะโดย ชา มานลัทธิผีนิยมและการบูชาบรรพบุรุษโดยที่ความหมายดั้งเดิมคือ "ชนพื้นเมือง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองหรือเป็นรากฐาน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น…" [152]ศาสนาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มคน ชาติพันธุ์ หรือเผ่าใดกลุ่มหนึ่ง พวกเขามักไม่มีหลักคำสอนหรือตำราศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทางการ [153]ความเชื่อบางอย่างมีความ เชื่อมโยง กัน หลอมรวมความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาที่หลากหลายเข้าด้วยกัน [154]

ศาสนาพื้นบ้านมักถูกละเว้นเป็นหมวดหมู่ในการสำรวจ แม้แต่ในประเทศที่มีการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย เช่น ในประเทศจีน [153]

แอฟริกันแบบดั้งเดิม

Shango , Orishaแห่งไฟ, ฟ้าผ่าและฟ้าร้อง, ในศาสนา Yoruba , ปรากฎบนหลังม้า

ศาสนาดั้งเดิมของแอฟริกาครอบคลุมความเชื่อทางศาสนาดั้งเดิมของผู้คนในแอฟริกา ในแอฟริกาตะวันตก ศาสนาเหล่านี้รวมถึงศาสนา Akan , ตำนาน Dahomey (Fon) , ตำนาน Efik , Odinani , ศาสนา Serer (A ƭat Roog)และศาสนา Yorubaในขณะที่ตำนาน Bushongo , Mbuti (Pygmy) ตำนาน , ตำนาน Lugbara , ศาสนา Dinka , และตำนานบัวหลวงมาจากแอฟริกากลาง ประเพณีของแอฟริกาตอนใต้ ได้แก่ตำนาน Akamba , ตำนานมาไซ , ตำนาน มาดากัสการ์, ศาสนาซาน , ตำนาน Lozi , ตำนานทั ม บู ก้าและตำนานซูลู ตำนานเป่าตูพบได้ทั่วภาคกลาง ตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาตอนใต้ ในแอฟริกาเหนือ ประเพณีเหล่านี้รวมถึงชาวเบอร์เบอร์และชาวอียิปต์โบราณ

นอกจากนี้ยังมีศาสนาของชาวแอฟริกันพลัดถิ่นที่ มีชื่อเสียง ในทวีปอเมริกา เช่นSanteria , Candomble , Vodun , Lucumi , UmbandaและMacumba

เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ที่Ateshgah แห่ง Baku

อิหร่าน

ศาสนาของอิหร่านเป็นศาสนาโบราณที่มีรากฐานมาจากการทำให้เป็นอิสลามของมหานครอิหร่าน ทุกวันนี้ศาสนาเหล่านี้ปฏิบัติโดยชนกลุ่มน้อยเท่านั้น

ลัทธิโซโรอัสเตอร์มีพื้นฐานมาจากคำสอนของผู้เผยพระวจนะโซโร แอสเตอร์ ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ชาวโซโรอัส เตอร์บูชาผู้สร้าง Ahura Mazda ในลัทธิโซโรอัสเตอร์ ความดีและความชั่วมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน โดยที่ความชั่วร้ายพยายามทำลายการสร้างมาสด้า และความดีที่พยายามรักษาไว้

ศาสนาของชาวเคิร์ดรวมถึงความเชื่อดั้งเดิมของYazidi , [155] [156] Alevi และ Ahl -e Haqq บางครั้งสิ่งเหล่านี้มีข้อความว่า Yazdânism

ขบวนการทางศาสนาใหม่

 • ศรัทธาแบบบาไฮสอนถึงความสามัคคีของปรัชญาทางศาสนาทั้งหมด [132]
 • Cao Đàiเป็นศาสนาแบบsyncretisticศาสนาmonotheisticก่อตั้งขึ้นในเวียดนามในปี 1926 [157]
 • Eckankarเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตประจำวันในชีวิต [158]
 • Epicureanismเป็นปรัชญาขนมผสมน้ำยาที่ผู้ปฏิบัติงานหลายคนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางศาสนา (บางครั้งไม่ใช่เทวนิยม) มีพระคัมภีร์เป็นของตัวเอง มี "งานเลี้ยงแห่งเหตุผล" ทุกเดือนในวันที่ยี่สิบ และถือว่ามิตรภาพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ขบวนการปฏิรูปศาสนาฮินดูเช่นAyyavazhi ศรัทธาSwaminarayanและAnanda Margaเป็นตัวอย่างของขบวนการทางศาสนาใหม่ในศาสนาอินเดีย
 • ศาสนาใหม่ของญี่ปุ่น (shinshukyo)เป็นหมวดหมู่ทั่วไปสำหรับขบวนการทางศาสนาที่หลากหลายซึ่งก่อตั้งขึ้นในญี่ปุ่นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 การเคลื่อนไหวเหล่านี้แทบไม่มีอะไรเหมือนกันยกเว้นสถานที่ก่อตั้ง ขบวนการทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ญี่ปุ่น ได้แก่Soka Gakkai , TenrikyoและSeicho-No-Ieในกลุ่มเล็กๆ หลายร้อยกลุ่ม [159]
 • พยานพระยะโฮวาขบวนการปฏิรูปคริสเตียนที่ไม่ใช่ตรีเอกานุภาพ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า เป็นพันปี [160]
 • Neo-Druidismเป็นศาสนาที่ส่งเสริมความกลมกลืนกับธรรมชาติและอาศัยแนวปฏิบัติของดรูอิด [ ต้องการการอ้างอิง ]
 • มี การเคลื่อนไหวของ Neopagan หลาย อย่างที่พยายามสร้างหรือรื้อฟื้นการปฏิบัตินอกรีต แบบโบราณ [161]เหล่านี้รวมถึงHeathenry , HellenismและKemeticism
 • Noahidismเป็นอุดมการณ์ monotheistic บนพื้นฐานของกฎทั้งเจ็ดของโนอาห์ [ 162]และการตีความแบบดั้งเดิมของพวกเขาภายใน Rabbinic Judaism
 • ศาสนาล้อเลียนหรือศาสนาที่อิงนิยายบางรูปแบบ[163]เช่น ศาสนาเจได ลัทธิพาส ตาฟาเรียน ลัทธิดู๊ศาสนาโทลคีน[163]และอื่นๆ มักจะพัฒนางานเขียน ประเพณี และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของตนเอง และจบลงด้วยพฤติกรรมเหมือนศาสนาดั้งเดิม
 • ลัทธิซาตานเป็นหมวดหมู่กว้างๆ ของศาสนา เช่น บูชาซาตานในฐานะเทพ ( เทวนิยมซาตาน ) หรือใช้ซาตานเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเนื้อหนังและคุณค่าทางโลก ( ลัทธิซาตาน LaVeyanและวิหารซาตาน ) [164]
 • ไซเอนโทโลจี[165]เป็นขบวนการทางศาสนาที่สอนว่าผู้คนเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะที่ลืมธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขา วิธีการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณเป็นรูปแบบของการให้คำปรึกษาที่เรียกว่าการตรวจสอบซึ่งผู้ปฏิบัติงานตั้งเป้าที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่อย่างมีสติและเข้าใจเหตุการณ์และการตัดสินใจที่เจ็บปวดหรือกระทบกระเทือนจิตใจในอดีตของตน เพื่อปลดปล่อยตนเองจากผลกระทบที่จำกัด
 • ศาสนา UFOที่สิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นองค์ประกอบของความเชื่อ เช่นRaëlism , Aetherius SocietyและMarshall Vian Summers 's New Message from God
 • Unitarian Universalismเป็นศาสนาที่โดดเด่นด้วยการสนับสนุนการค้นหาความจริงและความหมายโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ และไม่มีลัทธิหรือเทววิทยาที่เป็นที่ยอมรับ [166]
 • วิคคาเป็นศาสนาแบบนีโออิสลามซึ่งเริ่มแพร่หลายในปี 1954 โดยข้าราชการพลเรือนชาวอังกฤษGerald Gardnerซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเจ้าและเทพธิดา [167]

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กฎ

การศึกษากฎหมายและศาสนาเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างใหม่ โดยมีนักวิชาการหลายพันคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนกฎหมาย และหน่วยงานวิชาการต่างๆ รวมถึงรัฐศาสตร์ ศาสนา และประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 1980 [168]นักวิชาการในสาขานี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาหรือการไม่ก่อตั้ง แต่ยังศึกษาศาสนาด้วยเนื่องจากมีคุณสมบัติผ่านวาทกรรมของศาลหรือความเข้าใจทางกฎหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางศาสนา เลขชี้กำลังพิจารณากฎบัญญัติ กฎธรรมชาติ และกฎหมายของรัฐ บ่อยครั้งในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ [169] [170]ผู้เชี่ยวชาญได้สำรวจประเด็นต่างๆ ในประวัติศาสตร์ตะวันตกเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ความยุติธรรมและความเมตตา การปกครองและความเท่าเทียม ระเบียบวินัยและความรัก [171]หัวข้อทั่วไปที่น่าสนใจ ได้แก่ การแต่งงานและครอบครัว[172]และสิทธิมนุษยชน [173]นอกเหนือจากศาสนาคริสต์ นักวิชาการได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกฎหมายและศาสนาในตะวันออกกลางของชาวมุสลิม [174]และโรมนอกศาสนา [175]

การศึกษาได้มุ่งเน้นไปที่การ ทำให้ เป็นฆราวาส [176] [177]โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการสวมสัญลักษณ์ทางศาสนาในที่สาธารณะ เช่น ผ้าโพกศีรษะที่ถูกห้ามในโรงเรียนฝรั่งเศส ได้รับความสนใจทางวิชาการในบริบทของสิทธิมนุษยชนและสตรีนิยม [178]

ศาสตร์

วิทยาศาสตร์ยอมรับเหตุผลและหลักฐานเชิงประจักษ์ และศาสนารวมถึงการเปิดเผยศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ในขณะเดียวกันก็ยอมรับ คำอธิบายเชิง ปรัชญาและอภิปรัชญาเกี่ยวกับการศึกษาจักรวาลด้วย ทั้งวิทยาศาสตร์และศาสนาไม่ได้เป็นเสาหิน ไร้กาลเวลา หรือคงที่ เพราะทั้งสองสิ่งเป็นความพยายามทางสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในภาษาและวัฒนธรรม [179]

แนวความคิดของวิทยาศาสตร์และศาสนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ล่าสุด: คำว่า ศาสนา เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 ท่ามกลางการล่าอาณานิคมและโลกาภิวัตน์และการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ [3] [20]คำว่า วิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 จากปรัชญาธรรมชาติท่ามกลางความพยายามที่จะนิยามผู้ที่ศึกษาธรรมชาติอย่างหวุดหวิด ( วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ), [20] [180] [181]และวลี ศาสนาและวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากการปฏิรูปแนวคิดทั้งสอง (20)ในศตวรรษที่ 19 คำว่าพุทธศาสนา ฮินดู เต๋า และลัทธิขงจื๊อถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก (20)ในโลกยุคโบราณและยุคกลาง รากศัพท์ภาษาละตินของทั้งวิทยาศาสตร์ ( ไซเอนเทีย ) และศาสนา ( ศาสนา ) ถูกเข้าใจว่าเป็นคุณสมบัติภายในของบุคคลหรือคุณธรรม ไม่เคยเป็นหลักคำสอน การปฏิบัติ หรือแหล่งความรู้ที่แท้จริง (20)

โดยทั่วไปวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะได้รับความรู้โดยการทดสอบสมมติฐานเพื่อพัฒนาทฤษฎีผ่านการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือการประเมินโดยการทดลองและด้วยเหตุนี้จึงตอบคำถามเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา เกี่ยวกับ เอกภพที่สามารถสังเกตและวัดได้เท่านั้น มันพัฒนาทฤษฎีของโลกที่เหมาะสมกับหลักฐานที่สังเกตได้ทางร่างกายมากที่สุด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การปรับแต่งในภายหลัง หรือแม้แต่การปฏิเสธ เมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติม ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีความเหนือกว่าอย่างท่วมท้นของหลักฐานที่เป็นประโยชน์มักถูกมองว่าเป็นข้อเท็จจริงตามข้อเท็จจริงในสำนวนทั่วไป เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและการคัดเลือกโดยธรรมชาติเพื่ออธิบายกลไกของแรงโน้มถ่วงและวิวัฒนาการ ตาม ลำดับ

ศาสนาไม่มีวิธีการส่วนหนึ่งเนื่องจากศาสนาเกิดขึ้นในช่วงเวลาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นความพยายามในการค้นหาความหมายในโลก และเพื่ออธิบายตำแหน่งของมนุษยชาติในศาสนานั้นและความสัมพันธ์กับศาสนานั้นและหน่วยงานใด ๆ ที่เป็นบวก ในแง่ของเทววิทยาคริสเตียนและความจริงขั้นสูงสุด ผู้คนอาศัยเหตุผล ประสบการณ์ พระคัมภีร์ และประเพณีเพื่อทดสอบและประเมินสิ่งที่พวกเขาประสบและสิ่งที่พวกเขาควรเชื่อ นอกจากนี้ แบบจำลองทางศาสนา ความเข้าใจ และอุปมาอุปมัยยังแก้ไขได้ เช่นเดียวกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ [182]

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าว ถึงศาสนาและวิทยาศาสตร์(1940) ว่า "สำหรับวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่สามารถระบุได้ว่าอะไรคืออะไร แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรควรเป็น และนอกขอบเขตของการตัดสินคุณค่าทุกประเภทยังคงมีความจำเป็น[183] ​​ศาสนา ในทางกลับกัน เกี่ยวข้องกับการประเมินความคิดและการกระทำของมนุษย์เท่านั้น ไม่สามารถพูดอย่างสมเหตุสมผลถึงข้อเท็จจริงและความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง[183] ​​…ตอนนี้แม้ว่าอาณาจักรของศาสนาและวิทยาศาสตร์ในตัวมันเองจะถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ก็มีอยู่ระหว่างสอง ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่แข็งแกร่งและการพึ่งพาอาศัยกัน แม้ว่าศาสนาอาจเป็นสิ่งที่กำหนดเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ได้เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ในความหมายกว้างๆ ว่าอะไรจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้"[184]

คุณธรรม

หลายศาสนามีกรอบคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนบุคคลเพื่อชี้นำผู้ติดตามในการพิจารณาระหว่างถูกและผิด สิ่งเหล่านี้รวมถึงTriple Jems of Jainism , Halacha ของ Judaism , Sharia ของ อิสลาม , Canon Law ของนิกายโรมันคาทอลิก , Eightfold Path ของศาสนาพุทธ , และ ความคิดที่ดี ของ Zoroastrianismคำพูดที่ดีและแนวคิดในการทำความดีเป็นต้น [185]

ศาสนาและศีลธรรมไม่ได้มีความหมายเหมือนกัน ในขณะที่มันเป็น "สมมติฐานที่เกือบจะอัตโนมัติ" [186]ในศาสนาคริสต์ ศีลธรรมสามารถมีพื้นฐานทางโลก

การศึกษาศาสนาและศีลธรรมอาจเป็นเรื่องโต้แย้งได้เนื่องจากความคิดเห็นเกี่ยวกับศีลธรรมที่ยึดหลักชาติพันธุ์ ความล้มเหลวในการแยกแยะระหว่างความเห็นแก่ผู้อื่นในกลุ่มและนอกกลุ่ม และคำจำกัดความของศาสนาที่ไม่สอดคล้องกัน

การเมือง

ผลกระทบ

ศาสนามีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการเมืองในหลายประเทศ [187]น่าสังเกตว่า ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ใช้กฎหมายอิสลาม ในแง่มุมต่างๆ [188]บางประเทศถึงกับกำหนดตนเองในแง่ศาสนา เช่นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน . อิสลามจึงส่งผลกระทบถึง 23% ของประชากรโลก หรือ 1.57 พันล้านคนที่เป็นมุสลิม อย่างไรก็ตาม ศาสนายังส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองในหลายประเทศทางตะวันตกด้วย ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51% มีโอกาสน้อยที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่เชื่อในพระเจ้า และมีโอกาสเพียง 6% เท่านั้น [189]ชาวคริสต์คิดเป็น 92% ของสมาชิกรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา เทียบกับ 71% ของประชาชนทั่วไป (ณ ปี 2014) ในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ 23% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่นับถือศาสนา แต่มีสมาชิกสภาคองเกรสเพียงคนเดียว ( Kyrsten Sinema , D-Arizona) หรือ 0.2% ของร่างกายนั้น อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนา [190]ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ ศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองน้อยกว่ามาก[191]แม้ว่าจะเคยมีความสำคัญมากกว่ามาก ตัวอย่างเช่นการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันและการทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายประเทศในยุโรป จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ตามหลักคำสอนของคริสเตียน (โดยปกติคือคาทอลิก ) ผู้นำยุโรป หลายคนไม่เชื่อในพระเจ้า (เช่นฝรั่งเศสอดีตประธานาธิบดีFrancois HollandeหรือนายกรัฐมนตรีAlexis Tsiprasของ กรีซ ในเอเชีย บทบาทของศาสนาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่นอินเดียยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศาสนามากที่สุด และศาสนายังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเมือง เนื่องจากผู้รักชาติในศาสนาฮินดูได้มุ่งเป้าไปที่ชนกลุ่มน้อย เช่น มุสลิมและคริสเตียน ซึ่งในอดีต[ เมื่อใด? ]เป็นของวรรณะล่าง [192]ในทางตรงกันข้าม ประเทศต่างๆ เช่นจีนหรือญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นฆราวาส และด้วยเหตุนี้ ศาสนาจึงมีผลกระทบต่อการเมืองน้อยกว่ามาก

ฆราวาส

รันชิต ซิงห์ก่อตั้งการปกครองแบบฆราวาสเหนือปัญจาบในต้นศตวรรษที่ 19

ฆราวาสคือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสังคมจากการระบุที่ใกล้ชิดกับค่านิยมและสถาบันของศาสนาใดศาสนาหนึ่งไปสู่ค่านิยมที่ไม่ใช่ศาสนาและสถาบันทางโลก จุดประสงค์ของสิ่งนี้คือการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือปกป้องความหลากหลายทางศาสนาของประชากร

เศรษฐศาสตร์

รายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับศาสนา [14]

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างศาสนาที่กำหนดตนเองกับความมั่งคั่งของประเทศต่างๆ [193]กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยิ่งประชาชาติยิ่งร่ำรวย ยิ่งมีโอกาสน้อยที่ประชากรจะเรียกตนเองว่าเคร่งศาสนา ไม่ว่าคำนี้มีความหมายอะไรสำหรับพวกเขา (หลายคนระบุว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา (ไม่ใช่การนอกศาสนา) แต่ไม่ระบุตนเองว่า เคร่งศาสนา). [193]

นักสังคมวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์การเมืองMax Weberได้โต้แย้งว่าประเทศคริสเตียนโปรเตสแตนต์มีฐานะร่ำรวยกว่าเนื่องจาก จรรยาบรรณในการทำงานของ ชาวโปรเตสแตนต์ [194]จากการศึกษาในปี 2015 คริสเตียนถือครองความมั่งคั่งมากที่สุด (55% ของความมั่งคั่งทั้งหมดในโลก) รองลงมาคือชาวมุสลิม (5.8%) ชาวฮินดู (3.3%) และชาวยิว (1.1%) จากการศึกษาเดียวกันพบว่า สมัครพรรคพวกภายใต้การจำแนกศาสนาหรือศาสนาอื่น ๆ ถือประมาณ 34.8% ของความมั่งคั่งทั่วโลกทั้งหมด (ในขณะที่คิดขึ้นเพียงประมาณ 20% ของประชากรโลก ดูหัวข้อในการจัดหมวดหมู่) [195]

สุขภาพ

นักวิจัยของ Mayo Clinicได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางศาสนากับจิตวิญญาณ กับสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่นๆ [196]ผู้เขียนรายงานว่า: "การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางศาสนาและจิตวิญญาณเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทักษะการเผชิญปัญหา และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (แม้ในช่วงเจ็บป่วยระยะสุดท้าย) และความวิตกกังวลน้อยลง ความซึมเศร้า และการฆ่าตัวตาย” [197]

ผู้เขียนของการศึกษาต่อมาสรุปว่าอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อสุขภาพเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยอิงจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เจมส์ ดับเบิลยู โจนส์ นักวิชาการด้านการศึกษาพบว่า "ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนากับสุขภาพจิตและกายและอายุยืน" [19]

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสังคมทั่วไปของสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2541 ขณะที่ยืนยันอย่างกว้าง ๆ ว่ากิจกรรมทางศาสนาเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังชี้ให้เห็นว่าบทบาทของมิติต่างๆ ของจิตวิญญาณ/ศาสนาในด้านสุขภาพค่อนข้างซับซ้อนกว่า ผลการวิจัยชี้ว่า "อาจไม่เหมาะสมที่จะสรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ/ศาสนากับสุขภาพจากรูปแบบหนึ่งของจิตวิญญาณ/ศาสนาไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง ข้ามนิกาย หรือถือว่าผลกระทบเป็นแบบเดียวกันสำหรับบุรุษและสตรี[20]

ความรุนแรง

นักวิจารณ์เช่นHector Avalos [21] Regina Schwartz , [22] Christopher HitchensและRichard Dawkinsได้แย้งว่าศาสนามีความรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคมโดยเนื้อแท้โดยใช้ความรุนแรงเพื่อส่งเสริมเป้าหมายของพวกเขาในรูปแบบที่ผู้นำรับรองและเอารัดเอาเปรียบ [203] [ ต้องการเพจ ] [204] [ ต้องการเพจ ]

แจ็ค เดวิด เอลเลอร์ นักมานุษยวิทยายืนยันว่าศาสนาไม่ได้มีความรุนแรงโดยเนื้อแท้ การโต้เถียงว่า "ศาสนาและความรุนแรงมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เหมือนกัน" เขาอ้างว่า "ความรุนแรงไม่จำเป็นสำหรับหรือเฉพาะศาสนา" และ "ความรุนแรงทางศาสนาทุกรูปแบบมีผลสะท้อนที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา" [205] [206]

สังเวยสัตว์

ทำโดยศาสนาบางศาสนา (แต่ไม่ทั้งหมด) การสังเวยสัตว์เป็นการฆ่าและถวายสัตว์ตามพิธีกรรมเพื่อเอาใจหรือรักษาความโปรดปรานของเทพเจ้า มันถูกห้ามในอินเดีย [207]

ไสยศาสตร์

พวกนอกศาสนากรีกและโรมันที่เห็นความสัมพันธ์กับเทพเจ้าในแง่การเมืองและสังคม ดูหมิ่นชายผู้สั่นสะท้านด้วยความกลัวตลอดเวลาเมื่อนึกถึงเทพเจ้า ( deisidaimonia ) เนื่องจากทาสอาจกลัวเจ้านายที่โหดเหี้ยมและไม่แน่นอน ชาวโรมันเรียกว่าความเกรงกลัวพระเจ้าไสยศาสตร์ . นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณPolybius อธิบาย ความเชื่อโชคลางในกรุงโรมโบราณว่าเป็นเครื่องมือ regniซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาความสามัคคีของจักรวรรดิ [209]

ไสยศาสตร์ได้รับการอธิบายว่าเป็นการสร้างเหตุและผลที่ไม่สมเหตุสมผล [210]ศาสนามีความซับซ้อนมากขึ้นและมักจะประกอบด้วยสถาบันทางสังคมและมีแง่มุมทางศีลธรรม บางศาสนาอาจรวมถึงไสยศาสตร์หรือใช้ความคิดที่มีมนต์ขลัง ผู้ที่นับถือศาสนาหนึ่งบางครั้งคิดว่าศาสนาอื่นเป็นไสยศาสตร์ [211] [212] ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า บางคนผู้นับถือพระเจ้าและผู้คลางแคลงใจถือว่าความเชื่อทางศาสนาเป็นไสยศาสตร์

คริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิกถือว่าไสยศาสตร์เป็นบาปในแง่ที่แสดงถึงการขาดความไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงเป็นการละเมิดบัญญัติสิบประการแรก คำสอนของคริสตจักรคาทอลิกกล่าวว่าไสยศาสตร์ "ในความหมายบางอย่างแสดงถึงความวิปริตของศาสนา" (ย่อหน้า #2110) "ไสยศาสตร์" กล่าว "เป็นการเบี่ยงเบนของความรู้สึกทางศาสนาและการปฏิบัติที่ความรู้สึกนี้กำหนด มันสามารถส่งผลกระทบต่อการนมัสการที่เราถวายพระเจ้าที่แท้จริงได้ เช่น เมื่อบุคคลหนึ่งให้ความสำคัญในทางใดทางหนึ่งว่าเป็นเวทมนตร์ต่อการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจำเป็น ในการอธิบายประสิทธิภาพของการสวดมนต์หรือเครื่องหมายศีลระลึกเป็นเพียงการแสดงภายนอกของพวกเขา นอกเหนือจากลักษณะภายในที่พวกเขาต้องการคือการตกอยู่ในความเชื่อโชคลาง เปรียบเทียบ มัทธิว 23:16–22" (ย่อหน้า #2111)

อไญยนิยมและอเทวนิยม

คำ ว่าอ เทวนิยม (ขาดความเชื่อในพระเจ้าใด ๆ ) และความไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า (ความเชื่อในความไม่รู้ของการมีอยู่ของเทพเจ้า) แม้ว่าจะตรงกันข้ามกับคำสอนทางศาสนาโดยเฉพาะ (เช่นคริสเตียนยิวและมุสลิม) ไม่ได้หมายความว่าตรงกันข้ามกับคำสอนทางศาสนา เคร่งศาสนา. มีศาสนาต่างๆ (รวมถึงศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และศาสนาฮินดู) ที่จำแนกผู้ติดตามบางคนของพวกเขาว่าเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า ไม่เชื่อในพระเจ้า หรือไม่เชื่อในพระเจ้า สิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสนาอย่างแท้จริงคือคำว่าไม่นับถือศาสนา Irreligionอธิบายถึงการไม่มีศาสนาใด ๆ การต่อต้านศาสนาอธิบายถึงการต่อต้านหรือความเกลียดชังต่อศาสนาโดยทั่วไป

ความร่วมมือระหว่างศาสนา

เนื่องจากศาสนายังคงเป็นที่ยอมรับในความคิดของชาวตะวันตกว่าเป็นแรงกระตุ้นสากล[213]ผู้ปฏิบัติศาสนาจำนวนมาก[ ใคร? ] [214]มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มกันใน การ เสวนาระหว่างศาสนา ความร่วมมือ และ การสร้างสันติภาพทางศาสนา การเจรจาครั้งสำคัญครั้งแรกคือรัฐสภาแห่งศาสนาของโลก ที่งาน ชิคาโกเวิลด์แฟร์ปีพ. ศ. 2436 ซึ่งยืนยันค่านิยมสากลและการยอมรับความหลากหลายของแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน [215]ศตวรรษที่ 20 มีผลอย่างยิ่งในการใช้เสวนาระหว่างศาสนาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การเมือง หรือแม้แต่ทางศาสนาด้วยการปรองดองระหว่างคริสเตียน-ยิวแสดงถึงทัศนคติที่ตรงกันข้ามกับชุมชนคริสเตียนจำนวนมากที่มีต่อชาวยิว [216]

ความคิดริเริ่มระหว่างศาสนาล่าสุด ได้แก่ A Common Word ซึ่งเปิดตัวในปี 2550 และมุ่งเน้นไปที่การนำผู้นำมุสลิมและคริสเตียนมารวมกัน[217] "การเจรจา C1 World Dialogue" [218]การริเริ่ม Common Ground ระหว่างศาสนาอิสลามและพุทธศาสนา[219]และสหประชาชาติสนับสนุน "สัปดาห์สามัคคีธรรมโลก" [220] [221]

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมและศาสนามักถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด [40] Paul Tillichมองว่าศาสนาเป็นจิตวิญญาณของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหรือกรอบของศาสนา [222]ในคำพูดของเขาเอง:

ศาสนาที่เป็นห่วงเป็นใยเป็นเนื้อหาที่ให้ความหมายของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมคือรูปแบบทั้งหมดซึ่งความกังวลพื้นฐานของศาสนาแสดงออกด้วยตัวมันเอง โดยย่อ: ศาสนาคือแก่นสารของวัฒนธรรม วัฒนธรรมคือรูปแบบของศาสนา การพิจารณาเช่นนี้ย่อมขัดขวางการก่อตั้งลัทธิสองศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแน่นอน ทุกการกระทำทางศาสนา ไม่เพียงแต่ในศาสนาที่เป็นระเบียบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ใกล้ชิดที่สุดของจิตวิญญาณด้วย ล้วนก่อตัวขึ้นในเชิงวัฒนธรรม [223]

Ernst Troeltschในทำนองเดียวกันมองวัฒนธรรมเป็นดินของศาสนาและคิดว่าการย้ายศาสนาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมไปเป็นวัฒนธรรมต่างประเทศจริง ๆ แล้วการฆ่ามันในลักษณะเดียวกับการปลูกพืชจากดินธรรมชาติไปเป็นดินมนุษย์ต่างดาว จะฆ่ามัน [224]อย่างไรก็ตาม มีความพยายามหลายครั้งในสถานการณ์พหุนิยมสมัยใหม่ในการแยกแยะวัฒนธรรมออกจากศาสนา [225]Domenic Marbaniang ได้โต้แย้งว่าองค์ประกอบที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติเชิงอภิปรัชญา (ศาสนา) นั้นแตกต่างจากองค์ประกอบที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติและธรรมชาติ (วัฒนธรรม) ตัวอย่างเช่น ภาษา (ที่มีไวยากรณ์) เป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในขณะที่การทำให้ภาษาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีการเขียนพระคัมภีร์ทางศาสนาโดยเฉพาะมักจะเป็นการปฏิบัติทางศาสนา เช่นเดียวกับดนตรีและศิลปะ [226]

คำติชม

การวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความคิด ความจริง หรือการนับถือศาสนา รวมทั้งนัยทางการเมืองและทางสังคม [227]

ดูสิ่งนี้ด้วย

หมายเหตุ

 1. ^ นั่นคือวิธีการตามที่ Durkheim ศาสนาพุทธเป็นศาสนา “โดยปริยายของพระเจ้า พระพุทธศาสนายอมรับการมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการและการปฏิบัติที่มาจากสิ่งเหล่านั้น” Durkheim 1915
 2. ^ ศาสนาฮินดูมีการกำหนดไว้อย่างหลากหลายว่าเป็นศาสนา ชุดของความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนา ประเพณีทางศาสนา ฯลฯ สำหรับการอภิปรายในหัวข้อ โปรดดู: "การจัดตั้งขอบเขต" ใน Gavin Flood (2003), หน้า 1–17 René Guénonใน Introduction to the Study of the Hindu Doctrines (1921 ed.), Sophia Perennis, ISBN 0-900588-74-8เสนอคำจำกัดความของคำว่า ศาสนา และการอภิปรายเกี่ยวกับความเกี่ยวข้อง (หรือขาด) กับศาสนาฮินดู หลักคำสอน (ตอนที่ II, บทที่ 4, หน้า 58)  

อ้างอิง

 1. ^ "ศาสนา – คำจำกัดความของศาสนาโดย Merriam-Webster " เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มีนาคม2564 สืบค้นเมื่อ16 ธันวาคม 2019 .
 2. ^ มอร์เรออล จอห์น; Sonn, Tamara (2013). "ตำนานที่ 1: ทุกสังคมมีศาสนา". 50 ตำนานที่ยิ่งใหญ่ ของศาสนา ไวลีย์ - แบล็คเวลล์ น. 12–17. ISBN 978-0-170-67350-8.
 3. ↑ a b c d e f Nongbri , Brent (2013). ก่อนศาสนา: ประวัติความเป็นมาของแนวคิดสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 978-0-300-115416-0.
 4. อรรถเป็น เจมส์ 1902 , p. 31.
 5. อรรถเป็น Durkheim 2458 .
 6. ^ a b Tillich, P. (1957) พลวัตแห่งศรัทธา . ฮาร์เปอร์ยืนต้น; (หน้า 1).
 7. อรรถa b Vergote, A. (1996) ศาสนา ความเชื่อ และความไม่เชื่อ การศึกษาทางจิตวิทยาสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเลอเวน. (น. 16)
 8. เจมส์ , พอล & แมนดาวิลล์, ปีเตอร์ (2010). โลกาภิวัตน์และวัฒนธรรม ฉบับที่. 2: ศาสนาโลกาภิวัตน์ . ลอนดอน: สิ่งพิมพ์ของ Sage เก็บจากต้นฉบับเมื่อ 25 ธันวาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ1 พฤษภาคม 2557 .
 9. ↑ a b Swindal , James (เมษายน 2010). "ศรัทธาและเหตุผล" . สารานุกรมอินเทอร์เน็ตของปรัชญา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2022 .
 10. ^ สมาคมแอฟริกันศึกษา; มหาวิทยาลัยมิชิแกน (2005). ประวัติศาสตร์ในแอฟริกา . ฉบับที่ 32. น. 119.
 11. ^ a b "ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก" . 18 ธันวาคม 2555. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2555 .
 12. ^ "ไม่นับถือศาสนา" . ภูมิทัศน์ทางศาสนาทั่วโลก ศูนย์วิจัยพิว : ศาสนาและชีวิตสาธารณะ. 18 ธันวาคม 2555. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2022 .
 13. ^ เจมส์, พอล (2018). "การนับถือศาสนาหมายความว่าอย่างไร" . ในสตีเฟน เอมส์; เอียนบาร์นส์; จอห์น ฮิงค์สัน; พอลเจมส์; กอร์ดอนพรีซ; เจฟฟ์ ชาร์ป (สหพันธ์). ศาสนาในยุคฆราวาส: การต่อสู้เพื่อความหมายในโลกนามธรรม สิ่งพิมพ์อารีน่า. น. 56–100. เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 14 ธันวาคม 2564 สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2018 .
 14. ฮาร์เปอร์, ดักลาส. "ศาสนา" . พจนานุกรมนิรุกติศาสตร์ออนไลน์
 15. ^ "ศาสนา" Oxford English Dictionary https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/161944 Archived 3 ตุลาคม 2021 ที่ Wayback Machine
 16. ^ ในพระคริสต์นอกศาสนา: ฟื้นแสงที่สาบสูญ โทรอนโต. Thomas Allen, 2004.หมายเลข0-88762-145-7 
 17. ^ In The Power of Mythร่วมกับ Bill Moyers เอ็ด Betty Sue Flowers, New York, Anchor Books, 1991. ISBN 0-385-41886-8 
 18. อรรถa b Huizinga, Johan (1924). การเสื่อมถอยของยุคกลาง . หนังสือเพนกวิน. หน้า 86.
 19. ^ "ศาสนา" . เครื่องมือ การศึกษาคำภาษาละติน มหาวิทยาลัยทัฟส์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2021 .
 20. a b c d e f g Harrison, Peter (2015). ดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. ISBN 978-0-226-18448-7.
 21. a b โรเบิร์ตส์, จอน (2011). "10. วิทยาศาสตร์และศาสนา". ในแชงค์ ไมเคิล; เบอร์, โรนัลด์; แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (สหพันธ์). มวยปล้ำกับธรรมชาติ: จา กลางบอกเหตุสู่วิทยาศาสตร์ ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 254. ISBN 978-0-226-31783-0.
 22. อรรถa b c d อี Morreall จอห์น; Sonn, Tamara (2013). "ตำนานที่ 1: ทุกสังคมมีศาสนา". 50 ตำนานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับศาสนา ไวลีย์-แบล็คเวลล์. น. 12–17. ISBN 978-0-170-67350-8.
 23. อรรถเป็น บาร์ตัน คาร์ลิน; โบยาริน, แดเนียล (2016). "1. 'ศาสนา' ที่ไม่มี "ศาสนา"" Imagine No Religion : Modern Abstractions ซ่อนความเป็นจริงโบราณอย่างไร . Fordham University Press. pp. 15–38. ISBN 978-0-8232-7120-7.
 24. ^ ซีซาร์, จูเลียส (2007). "สงครามกลางเมือง – เล่ม 1". ผลงานของ Julius Caesar: Parallel English และ Latin . แปลโดย McDevitte, WA; Bohn, WS หนังสือที่ถูกลืม หน้า 377–378 ISBN 978-1-60506-355-3. Sic ความหวาดกลัว oblatus a ducibus, ข้อมูลดิบใน supplicio, nova religio iurisiurandi spem praesentis deditionis sustulit mentesque militum convertit et rem ad pristinam belli rationem redegit" – (ละติน); "ดังนั้น ความหวาดกลัวที่ยกขึ้นโดยนายพล ความโหดร้ายและการลงโทษแบบใหม่ ภาระผูกพันของคำสาบาน ขจัดความหวังทั้งหมดของการยอมจำนนในปัจจุบัน เปลี่ยนความคิดของทหาร และลดปัญหาให้อยู่ในสภาพเดิมของสงคราม"- (อังกฤษ)
 25. ^ พลินีผู้เฒ่า "ช้าง; ความสามารถของพวกเขา" . ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เล่ม 8 มหาวิทยาลัยทัฟส์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤษภาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2021 .ช้างเผือกสูงสุดที่ใกล้เคียงที่สุดกับมนุษย์ sensibus, quippe intellectus illis sermonis patrii et imperiorum obedientia, officiorum quae didicere memoria, amoris et gloriae voluptas, immo vero, quae etiam ใน homine rumine equina que rara " "ช้างเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด และในสติปัญญาจะเข้าใกล้มนุษย์ที่สุด เข้าใจภาษาของประเทศ เชื่อฟังคำสั่ง และจดจำหน้าที่ทั้งหมดที่สอนไว้ มันสมเหตุสมผลเหมือนกันกับความเพลิดเพลินของความรักและรัศมีภาพ และในระดับที่หายากในหมู่มนุษย์ ก็มีความคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบคอบ และความเที่ยงธรรม มีความเคารพในศาสนาต่อดวงดาว และความเลื่อมใสในดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ด้วย”
 26. ซิเซโร, De natura deorumเล่ม 2, ตอนที่ 8
 27. ^ บาร์ตัน คาร์ลิน; โบยาริน, แดเนียล (2016). "8. ลองนึกภาพว่าไม่มี 'Threskeia': ภารกิจของผู้แปล" ลองนึกภาพไม่มีศาสนา: นามธรรมสมัยใหม่ซ่อนความเป็นจริงในสมัยโบราณอย่างไร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม. หน้า 123–134. ISBN 978-0-8232-7120-7.
 28. ^ แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (1990).'ศาสนา' และ ศาสนาในการตรัสรู้ภาษาอังกฤษ . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. ISBN 978-0-521-89293-3.
 29. อรรถเป็น Dubuisson, แดเนียล (2007). การสร้างศาสนาแบบตะวันตก: ตำนาน ความรู้ และอุดมการณ์ Baltimore, Md.: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ISBN 978-0-8018-8756-7.
 30. อรรถa b c ฟิตซ์เจอรัลด์, ทิโมธี (2007). วาทกรรมเกี่ยวกับความสุภาพและความป่าเถื่อน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. น.  45 –46. ISBN 978-0-19-53009-3.
 31. ^ สมิธ, วิลเฟรด แคนท์เวลล์ (1991). ความหมายและจุดจบ ของศาสนา มินนิอาโปลิส: ป้อมปราการกด. ISBN 978-0-806-2475-0.
 32. น้องบริ, เบรนต์ (2013). ก่อนศาสนา: ประวัติความเป็นมาของแนวคิดสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. หน้า 152. ISBN 978-0-300-115416-0. แม้ว่าชาวกรีก ชาวโรมัน เมโสโปเตเมีย และชนชาติอื่น ๆ อีกจำนวนมากมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน การก่อตัวของศาสนาโบราณเป็นวัตถุของการศึกษาใกล้เคียงกับการก่อตัวของศาสนาตามแนวคิดของศตวรรษที่สิบหกและสิบเจ็ด
 33. ^ แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (1990).'ศาสนา' และ ศาสนาในการตรัสรู้ภาษาอังกฤษ . เคมบริดจ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์. หน้า 1. ISBN 978-0-521-89293-3. การมีอยู่จริงในโลก เช่น 'ศาสนา' ถือเป็นข้ออ้างที่ไม่มีการโต้แย้ง...อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป แนวความคิด 'ศาสนา' และ 'ศาสนา' ตามที่เราเข้าใจในปัจจุบันนี้ เกิดขึ้นค่อนข้างช้าในความคิดของตะวันตกในระหว่างการตรัสรู้ ระหว่างพวกเขา แนวคิดทั้งสองนี้ได้กำหนดกรอบการทำงานใหม่สำหรับการจำแนกลักษณะเฉพาะของชีวิตมนุษย์
 34. น้องบริ, เบรนต์ (2013). 2. Lost in Translation: การแทรก "ศาสนา" ลงในตำราโบราณ ก่อนศาสนา: ประวัติความเป็นมาของแนวคิดสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเยล. ISBN 978-0-300-115416-0.
 35. ^ มอร์เรออล จอห์น; Sonn, Tamara (2013). 50 ตำนานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับศาสนา ไวลีย์-แบล็คเวลล์. หน้า 13. ISBN 978-0-170-67350-8. หลายภาษาไม่มีแม้แต่คำที่เทียบเท่ากับคำว่า 'ศาสนา' ของเราด้วยซ้ำ และไม่มีคำดังกล่าวในพระคัมภีร์หรือคัมภีร์กุรอ่าน
 36. ↑ Hershel Edelheit , Abraham J. Edelheit, History of Zionism: A Handbook and Dictionary Archived 24 มิถุนายน 2011 ที่ Wayback Machine , p. 3 อ้างโซโลมอนเซทลินชาวยิว. เชื้อชาติ ชาติ หรือศาสนา? (ฟิลาเดลเฟีย: Dropsie College Press, 1936).
 37. ไวท์ฟอร์ด ลินดา เอ็ม.; Trotter II, โรเบิร์ต ที. (2008) จริยธรรมเพื่อการวิจัยและการปฏิบัติมานุษยวิทยา . เวฟแลนด์กด หน้า 22. ISBN 978-1-4786-1059-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 มิถุนายน 2559 . สืบค้นเมื่อ28 พฤศจิกายน 2558 .
 38. a b Burns, Joshua Ezra (22 มิถุนายน 2558). "3. อุดมการณ์ชาวยิวแห่งสันติภาพและการสร้างสันติภาพ". ในโอมาร์ อีร์ฟาน; ดัฟฟีย์, ไมเคิล (สหพันธ์). การสร้างสันติภาพและการท้าทายความรุนแรงในศาสนาโลก ไวลีย์-แบล็คเวลล์. น. 86–87. ISBN 978-1-118-95342-6.
 39. ^ โบยาริน, แดเนียล (2019). ศาสนายิว: ลำดับวงศ์ตระกูลของแนวคิดสมัยใหม่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส. ISBN 978-0-8135-7161-4.
 40. ^ a b "14.1A: ธรรมชาติของศาสนา" . ข้อความ Sci LibreTexts ทางสังคม 15 สิงหาคม 2018. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม 2021 . สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 41. ^ คุโรดะ, โทชิโอะ (1996). แปลโดยJacqueline I. Stone "กฎหมายจักรพรรดิและกฎหมายพุทธ" (PDF) . วารสารศาสนาศึกษาของญี่ปุ่น : 23.3–4. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 23 มีนาคม 2546 . สืบค้นเมื่อ28 พฤษภาคม 2010 .
 42. นีล แมคมัลลิน. พุทธศาสนากับรัฐในญี่ปุ่นศตวรรษที่สิบหก . พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน, 1984.
 43. แฮร์ริสัน, ปีเตอร์ (2015). ดินแดนแห่งวิทยาศาสตร์และศาสนา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 101. ISBN 978-0-226-18448-7. การใช้ "พุทธะ" ครั้งแรกที่บันทึกไว้คือ พ.ศ. 2344 ตามด้วย "ศาสนาฮินดู" (1829) "ลัทธิเต๋า" (1838) และ "ลัทธิขงจื๊อ" (1862) (ดูรูปที่ 6) ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า คำศัพท์เหล่านี้ได้เข้ามาแทนที่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ และวัตถุสมมุติที่พวกเขาอ้างถึงกลายเป็นลักษณะถาวรของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลก
 44. โจเซฟสัน, เจสัน อนันดา (2012) . การประดิษฐ์ศาสนาในญี่ปุ่น . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 12. ISBN 978-0-226-41234-4.ต้นศตวรรษที่สิบเก้าเห็นการเกิดขึ้นของคำศัพท์นี้มากมาย รวมถึงการก่อตัวของคำว่า ศาสนาพุทธ (1801), ศาสนาฮินดู (1829), ลัทธิเต๋า (1839), ลัทธิโซโรอัสตรี (1854) และลัทธิขงจื๊อ (1862) การสร้าง "ศาสนา" นี้ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตศัพท์การแปลของยุโรปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างระบบความคิดใหม่ในลักษณะที่แยกจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเด่นชัด การค้นพบศาสนาดั้งเดิมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั้นมีรากฐานมาจากสมมติฐานที่ว่าแต่ละคนมี "การเปิดเผย" อันศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง หรืออย่างน้อยก็ขนานกับศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน นักสำรวจชาวยุโรปและอเมริกามักแนะนำว่าชนเผ่าแอฟริกันหรือชนพื้นเมืองอเมริกันบางเผ่าขาดศาสนาโดยสิ้นเชิง
 45. ^ มอร์เรออล จอห์น; Sonn, Tamara (2013). 50 ตำนานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับศาสนา ไวลีย์-แบล็คเวลล์. หน้า 12. ISBN 978-0-170-67350-8.วลี "ศาสนาของโลก" ถูกนำมาใช้เมื่อมีการจัดรัฐสภาศาสนาของโลกครั้งแรกที่ชิคาโกในปี พ.ศ. 2436 การเป็นตัวแทนในรัฐสภาไม่ครอบคลุม คริสเตียนเป็นผู้ปกครองการประชุม และชาวยิวเป็นตัวแทน มุสลิมเป็นตัวแทนของมุสลิมอเมริกันคนเดียว ประเพณีอันหลากหลายของอินเดียมีครูคนเดียวเป็นตัวแทน ในขณะที่ครูสามคนเป็นตัวแทนของแนวความคิดทางพุทธศาสนาที่เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น ศาสนาพื้นเมืองของอเมริกาและแอฟริกาไม่ได้เป็นตัวแทน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการประชุมรัฐสภา ศาสนายิว คริสต์ อิสลาม ฮินดู พุทธ ขงจื๊อ และเต๋า ได้รับการระบุโดยทั่วไปว่าเป็นศาสนาของโลก บางครั้งพวกเขาถูกเรียกว่า "บิ๊กเซเว่น" ในตำราศาสนศึกษา
 46. ^ โรดส์ จอห์น (มกราคม 2534) "ประเพณีอเมริกัน: การกดขี่ทางศาสนาของชนพื้นเมืองอเมริกัน". ทบทวนกฎหมายมอนทาน่า . 52 (1): 13–72. ในภาษาดั้งเดิมของพวกเขา ชนพื้นเมืองอเมริกันไม่มีคำว่าศาสนา การขาดงานนี้เป็นการเปิดเผยอย่างมาก
 47. ^ มอร์เรออล จอห์น; Sonn, Tamara (2013). 50 ตำนานที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับศาสนา ไวลีย์-แบล็คเวลล์. หน้า 14. ISBN 978-0-170-67350-8.ก่อนที่อังกฤษจะยึดอินเดียเป็นอาณานิคม ประชาชนไม่มีแนวคิดเรื่อง "ศาสนา" และไม่มีแนวคิดเรื่อง "ศาสนาฮินดู" ไม่มีคำว่า "ฮินดู" ในอินเดียคลาสสิก และไม่มีใครพูดถึง "ศาสนาฮินดู" จนถึงปี ค.ศ. 1800 จนกว่าจะมีการแนะนำคำนั้น ชาวอินเดียระบุตัวเองด้วยเกณฑ์จำนวนหนึ่ง—ครอบครัว, การค้าหรืออาชีพ, หรือระดับสังคม, และบางทีพระคัมภีร์ที่พวกเขาปฏิบัติตามหรือเทพหรือเทพเฉพาะที่พวกเขาดูแลในบริบทต่าง ๆ หรือผู้ที่พวกเขา ถูกอุทิศ แต่อัตลักษณ์อันหลากหลายเหล่านี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแต่ละส่วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีส่วนใดอยู่ในขอบเขตที่แยกออกมาซึ่งระบุว่าเป็น "ศาสนา" ประเพณีอันหลากหลายก็มิได้มารวมกันเป็นก้อนภายใต้คำว่า "ศาสนาฮินดู" ที่รวมกันเป็นปึกแผ่นโดยการแบ่งปันลักษณะทั่วไปของศาสนาในฐานะผู้ก่อตั้งคนเดียว ลัทธิ
 48. Pennington, Brian K. (2005), Was Hinduism Invented?: Britons, Indians, and the Colonial Construction of Religion , Oxford University Press, pp. 111–118, ISBN 978-0-19-803729-3, เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 17 ธันวาคม 2019 , ดึงข้อมูล5 สิงหาคม 2018
 49. ลอยด์ ริดจ์ออน (2003). ศาสนาหลักของโลก: จากต้นกำเนิดจนถึงปัจจุบัน เลดจ์ น. 10–11. ISBN 978-1-134-42935-6. มักกล่าวกันว่าศาสนาฮินดูมีมาแต่โบราณ และในแง่หนึ่ง นี่เป็นความจริง [...] มันถูกสร้างขึ้นโดยการเพิ่มคำต่อท้ายภาษาอังกฤษ -ism ที่มาจากกรีก กับคำว่าฮินดูที่มาจากเปอร์เซีย เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คำว่าฮินดูที่ไม่มีส่วนต่อท้าย - นิยม ถูกนำมาใช้เป็นคำศัพท์ทางศาสนาเป็นหลัก [... ] ชื่อฮินดูครั้งแรกเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ไม่ใช่ชื่อทางศาสนา และมีต้นกำเนิดในภาษาของอิหร่าน ไม่ใช่ของอินเดีย [... ] พวกเขาเรียกผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมส่วนใหญ่ พร้อมกับวัฒนธรรมของพวกเขาว่าเป็น 'ชาวฮินดู' [... ] เนื่องจากผู้คนที่เรียกว่าฮินดูแตกต่างจากชาวมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนา คำนี้จึงมีความหมายทางศาสนา และเพื่อแสดงถึงกลุ่มคนที่ศาสนาฮินดูระบุตัวตนได้ [...] อย่างไรก็ตาม เป็นศัพท์ทางศาสนาที่ตอนนี้ใช้คำว่าฮินดูเป็นภาษาอังกฤษ และ ศาสนาฮินดู เป็นชื่อศาสนา แม้ว่าอย่างที่เราเคยเห็นมา เราควรระวังการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสม่ำเสมอที่อาจเป็นไปได้ ให้เรา.
 50. โจเซฟสัน, เจสัน อนันดา (2012). การประดิษฐ์ศาสนาในญี่ปุ่น . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก. หน้า 1, 11–12. ISBN 978-0-226-41234-4.
 51. ^ ซักเคอร์แมน ฟิล; เลน, ลุค; Pasquale, แฟรงค์ (2016). "2. ฆราวาสทั่วโลก". ผู้ไม่นับถือศาสนา: การทำความเข้าใจผู้คนและสังคมทางโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. น. 39–40. ISBN 978-0-19-992494-3. เป็นการตอบสนองต่อการติดต่อทางวัฒนธรรมตะวันตกในปลายศตวรรษที่สิบเก้าเท่านั้นที่มีการใช้คำภาษาญี่ปุ่นสำหรับศาสนา (ชูเคียว) มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับประเพณีต่างประเทศ ก่อตั้งหรือจัดระเบียบอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาคริสต์และ monotheisms อื่น ๆ แต่ยังรวมถึงพุทธศาสนาและนิกายทางศาสนาใหม่
 52. แม็กซ์ มุลเลอร์ , Natural Religion , p. 33, 1889
 53. ^ "ลูอิส & ชอร์ตพจนานุกรมภาษาละติน " . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ21 กุมภาพันธ์ 2021 .
 54. แม็กซ์ มุลเลอร์ . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศาสนา Archived 11 กันยายน 2015 ที่Wayback Machine . หน้า 28.
 55. ^ Vgl. Johann Figl: Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen. โยฮันน์ ฟิเกล: ศาสนาแฮนด์บุช Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, ISBN 3-7022-2508-0 , S. 65. 
 56. จูเลีย แฮสลิงเจอร์: Die Evolution der Religionen und der Religiosität, s. วรรณกรรม Religionsgeschichte , S. 3–4, 8.
 57. โยฮันน์ ฟิเกล: Handbuch Religionswissenschaft: Religionen und ihre zentralen Themen. Vandenhoeck & Ruprecht, 2003, ISBN 3-7022-2508-0 , S. 67. 
 58. ใน: ฟรีดริช ชไลเชอร์มาเคอร์: Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche. เบอร์ลิน 1821/22 นอยซ์. เบอร์ลิน 1984, § 3/4. ซิท nach: Walter Burkert : Kulte des Altertums. ชีววิทยา Grundlagen der Religion 2. ออฟลาจ CH Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-43355-9 , S. 102. 
 59. ปีเตอร์ อันเตส:ศาสนา, ศาสนา, สวิสชาฟต์ลิช. ใน: EKL Bd. 3, Sp. 1543. ส. 98.
 60. แมคคินนอน, น. 2002). "คำจำกัดความทางสังคมวิทยา เกมภาษา และ 'แก่นแท้' ของศาสนา" ถูก เก็บถาวร 4 มีนาคม 2016 ที่Wayback Machine Method & Theory in the Study of Religionเล่มที่ 14 เลขที่ 1, น. 61–83.
 61. โจเซฟสัน, เจสัน เอนันดา. (2012)การประดิษฐ์ศาสนาในญี่ปุ่น. ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก, พี. 257
 62. แมคคินนอน, น. (2002). "คำจำกัดความทางสังคมวิทยา เกมภาษา และ 'แก่นแท้' ของศาสนา" (PDF ) วิธีการและทฤษฎีใน การศึกษาศาสนา 14 (1): 61–83. CiteSeerX 10.1.1.613.6995 . ดอย : 10.1163/157006802760198776 . ISSN 0943-3058 . เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 4 มีนาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ20 กรกฎาคม 2017 .   
 63. สมิธ, วิลเฟรด แคนท์เวลล์ (1978) ความหมายและจุดจบ ของศาสนา นิวยอร์ก: ฮาร์เปอร์และโรว์
 64. ^ คิง, WL (2005). "ศาสนา (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก)". ในEliade, Mircea (ed.) สารานุกรมศาสนา (ฉบับที่ 2) MacMillan อ้างอิงสหรัฐอเมริกา หน้า 7692.
 65. ↑ เกียร์ท ซ์ 1993 , pp. 87–125 .
 66. ^ เกียร์ทซ์ 1993 , p. 90.
 67. MacMillan Encyclopedia of crimes, Religion , น. 7695
 68. ฟินเลย์, ฮิวสตัน อี. (2005). "'ความรู้สึกของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างแท้จริง' หรือ 'ความรู้สึกพึ่งพาอย่างแท้จริง'? ทบทวนคำถาม" ศาสนศึกษา . 41 : 81–94. ดอย : 10.1017/S0034412504007462 . S2CID  170541390 .
 69. แม็กซ์ มุลเลอร์ . “การบรรยายเกี่ยวกับที่มาและการเติบโตของศาสนา”
 70. ^ Tylor, EB (1871)วัฒนธรรมดั้งเดิม: การวิจัยสู่การพัฒนาตำนาน ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ และประเพณี ฉบับที่ 1 . ลอนดอน: จอห์น เมอร์เรย์; (น. 424)
 71. ^ เจมส์ 1902 , p. 34.
 72. ^ เจมส์ 1902 , p. 38.
 73. Durkheim 1915 , p. 37.
 74. Durkheim 1915 , pp. 40–41.
 75. Frederick Ferré, F. (1967)ปรัชญาศาสนาสมัยใหม่ขั้นพื้นฐาน . คนเขียนหนังสือ, (น. 82).
 76. ^ Tillich, P. (1959)เทววิทยาวัฒนธรรม . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด; (หน้า 8)
 77. Pecorino, PA (2001)ปรัชญาศาสนา. หนังสือเรียนออนไลน์ ที่เก็บถาวร 19 มิถุนายน 2556 ที่Wayback Machine ฟิลิป เอ. เปโคริโน
 78. เซเกลอร์, เดวิด (มกราคม–กุมภาพันธ์ 2020). “ความเชื่อทางศาสนาจากความฝัน?” ผู้สอบถามสงสัย . ฉบับที่ 44, เลขที่ 1. Amherst, NY: ศูนย์สอบถามข้อมูล น. 51–54.
 79. โจเซฟ แคมป์เบลล์,พลังแห่งตำนาน , น. 22ไอเอสบีเอ็น0-385-24774-5 
 80. โจเซฟ แคมป์เบลล์เจ้าคือสิ่งนั้น: การเปลี่ยนอุปมาทางศาสนา เอ็ด ยูจีน เคนเนดี้. ห้องสมุดโลกใหม่ ISBN 1-57731-202-3 
 81. ^ "ตำนาน" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 13 กันยายน 2564 สืบค้นเมื่อ24 เมษายน 2559 .
 82. Oxford Dictionaries Archived 8 กันยายน 2016 ที่ ตำนาน Wayback Machine , สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2012
 83. ^ เพื่อน 2006 .
 84. ^ ชเตาส์ เบิร์ก 2009 .
 85. ^ ซีกัล 2005 , p. 49
 86. ^ โมนาฮัน จอห์น; แค่ปีเตอร์ (2000) มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 126 . ISBN 978-0-19-285346-2.
 87. อรรถเป็น โมนาฮัน จอห์น; แค่ปีเตอร์ (2000) มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม . นิวยอร์ก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด หน้า 124 . ISBN 978-0-19-285346-2.
 88. Clifford Geertz,ศาสนาในฐานะระบบวัฒนธรรม , 1973
 89. ทาลัล อาซาด,การสร้างศาสนาในประเภทมานุษยวิทยา , 1982.
 90. Richard Niebuhr, Christ and Culture (San Francisco: Harper & Row, 1951) อ้างอิงโดย Domenic Marbaniang, "The Gospel and Culture: Areas of Conflict, Consent, and Conversion", Journal of Contemporary Christian Vol. 6, No. 1 (บังกาลอร์: CFCC, ส.ค. 2014), ISSN 2231-5233 pp. 9–10 
 91. ↑ Vergote , Antoine,ศาสนา, ความเชื่อและความไม่เชื่อ: การศึกษาทางจิตวิทยา , Leuven University Press, 1997, p. 89
 92. บาร์เร็ตต์, จัสติน แอล. (2007). "ศาสตร์แห่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา: มันคืออะไรและทำไม?" . เข็มทิศศาสนา . 1 (6): 768–786. ดอย : 10.1111/j.1749-8171.2007.00042.x . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 93. ^ นิโคลสัน, PT (2014). "โรคจิตเภทและนิมิตในชีวิตของผู้ก่อตั้งศาสนาโลก". วารสารประสาทวิทยาและประสาทวิทยาคลินิก . 26 (1): E13–14. ดอย : 10.1176/appi.neuropsych.12120412 . PMID 24515692 . 
 94. ^ เมอร์เรย์ เอ็ด; คันนิงแฮม MG; ราคา, BH (2012). "บทบาทของโรคจิตเภทในประวัติศาสตร์ศาสนา". วารสารประสาทวิทยาและประสาทวิทยาคลินิก . 24 (4): 410–426. ดอย : 10.1176/appi.neuropsych.11090214 . PMID 23224447 . 
 95. ^ เวเบอร์ อาร์เอส; Pargament, KI (กันยายน 2014). "บทบาทของศาสนาและจิตวิญญาณในสุขภาพจิต". ความคิดเห็นปัจจุบันในจิตเวชศาสตร์ . 27 (5): 358–363. ดอย : 10.1097 / YCO.00000000000000000080 PMID 25046080 . S2CID 9075314 .  
 96. Reina, Aaron (กรกฎาคม 2014). "ศรัทธาในลัทธิอเทวนิยม" . กระดานข่าวโรคจิตเภท . 40 (4): 719–720. ดอย : 10.1093/schbul/sbt076 . PMC 4059423 . PMID 23760918 .  
 97. ^ Favazza, A. "จิตเวชและจิตวิญญาณ". ใน Sadock, B; แซด็อค, วี; Ruiz, P (สหพันธ์). Kaplan and Sadocks Comprehensive Texbook of Psychiatry (ฉบับที่ 10) วอลเตอร์ คลูเวอร์.
 98. อัลท์ชูเลอร์, อีแอล. (2004). "โรคลมบ้าหมูกลีบขมับในแหล่งกำเนิดของพระเพนทาทุก" วารสารการแพทย์แอฟริกาใต้ . 11 (94): 870. PMID 15587438 . 
 99. ไฮล์มัน, เคนเนธ เอ็ม.; วาเลนสไตน์, เอ็ดเวิร์ด (2011). คลินิกประสาทวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด. หน้า 488. ISBN 978-0-19-538487-1. การศึกษาที่อ้างว่าไม่แสดงความแตกต่างในองค์ประกอบทางอารมณ์ระหว่างกลีบขมับกับผู้ป่วยโรคลมชักอื่นๆ (Guerrant et al., 1962; Stevens, 1966) ได้รับการตีความใหม่ (Blumer, 1975) เพื่อบ่งชี้ว่าในความเป็นจริงมีความแตกต่าง: ด้วยโรคลมบ้าหมูกลีบขมับมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการรบกวนทางอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้น บุคลิกภาพทั่วไปของผู้ป่วยโรคลมชักกลีบขมับนี้ได้รับการอธิบายด้วยคำที่ใกล้เคียงกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (Blumer & Benson, 1975; Geschwind, 1975, 1977; Blumer, 1999; Devinsky & Schachter, 2009) ผู้ป่วยเหล่านี้มีอารมณ์ที่ลึกซึ้ง พวกเขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ทั่วไป สิ่งนี้สามารถแสดงออกได้ว่าเป็นแนวโน้มที่จะมองในจักรวาล hyperreligiosity (หรือถือว่าต่ำช้าอย่างเข้มงวด) ถือเป็นเรื่องปกติ
 100. ^ "ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งที่พวกเขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ จิตวิญญาณ และศักดิ์สิทธิ์"สารานุกรมบริแทนนิกา (ออนไลน์, 2549) อ้างถึงหลัง "คำจำกัดความของศาสนา " ข้อเท็จจริง ทางศาสนา เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 ตุลาคม 2014 . สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2022 .
 101. อรรถเป็น "ชาร์ลส์ โจเซฟ อดัมส์การจำแนกศาสนา: ภูมิศาสตร์สารานุกรมบริแทนนิกา" . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557 . สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2022 .
 102. ฮาร์วีย์, เกรแฮม (2000). ศาสนาพื้นเมือง: สหาย . (เอ็ด: เกรแฮมฮาร์วีย์). ลอนดอนและนิวยอร์ก: คาสเซล หน้า 6.
 103. Brian Kemble Penningtonเป็นผู้คิดค้นศาสนาฮินดูหรือไม่? นิวยอร์ก: Oxford University Press US, 2005. ISBN 0-19-516655-8 
 104. รัสเซลล์ ที. แมคคัตชอน. นักวิจารณ์ไม่ใช่ผู้ดูแล: อธิบายการศึกษาศาสนาในที่สาธารณะอีกครั้ง ออลบานี: SUNY Press, 2001.
 105. ^ นิโคลัส แลช. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ 'ศาสนา' สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พ.ศ. 2539 ISBN 0-521-56635-5 
 106. โจเซฟ บูลบูเลีย. "มีศาสนาใดหรือไม่? คำอธิบายเชิงวิวัฒนาการ" Method & Theory in the Study of Religion 17.2 (2005), หน้า 71–100
 107. ^ ปาร์ค, คริส (2005). "ศาสนาและภูมิศาสตร์". ใน Hinnells, John R. (ed.) เพื่อนร่วมทาง ของRoutledge ในการศึกษาศาสนา เลดจ์ หน้า 439–440 ISBN 978-0-415-33311-5. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559 . สืบค้นเมื่อ7 กันยายน 2020 .
 108. ^ ฟลูเกล, ปีเตอร์ (2005). "การประดิษฐ์ของเชน: ประวัติโดยย่อของเชนศึกษา" (PDF ) วารสารนานาชาติของ Jaina Studies . 1 (1): 1–14. เก็บถาวร(PDF)จากต้นฉบับเมื่อ 1 ธันวาคม 2560 . สืบค้นเมื่อ8 มีนาคม 2019 .
 109. ทิโมธี ฟิตซ์เจอรัลด์. อุดมการณ์ทางศาสนาศึกษา . นิวยอร์ก: Oxford University Press US, 2000
 110. เครก อาร์. เพรนทิสส์. ศาสนากับการสร้างเชื้อชาติและชาติพันธุ์ นิวยอร์ก: NYU Press, 2003. ISBN 0-8147-6701-X 
 111. โทโมโกะ มาสุซาวะ. การประดิษฐ์ศาสนาของโลก หรือการรักษาความเป็นสากลนิยมของยุโรปด้วยภาษาของพหุนิยม ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก, 2005. ISBN 0-226-50988-5 
 112. ^ Turner, Darrell J. "ศาสนา: ปีในการทบทวน 2000 " สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 . สืบค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2555 .
 113. ^ แต่ cf: https://www.worldometers.info/world-population/#religions Archived 22 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ Wayback Machine
 114. อรรถเป็น "ดัชนีศาสนาและอเทวนิยมระดับโลก" (PDF ) วิน-แกลลัป อินเตอร์เนชั่นแนล 27 กรกฎาคม 2555. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 6 กันยายน 2555 . สืบค้นเมื่อ24 สิงหาคม 2555 .
 115. ^ "สูญเสียศาสนาของเราหรือ สองในสามของผู้คนยังคงอ้างว่าเป็นศาสนา" (PDF ) ชนะ/แกลลัป อินเตอร์เนชั่นแนล . วิน/แกลลัป อินเตอร์เนชั่นแนล 13 เมษายน 2558 เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
 116. ^ "ผู้หญิงมีศาสนามากกว่าผู้ชาย" . ชีววิทยาศาสตร์ . com 28 กุมภาพันธ์ 2552. เก็บข้อมูลจากต้นฉบับเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2556 .
 117. การค้นหาจิตวิญญาณ: ชีวิตทางศาสนาและจิตวิญญาณของวัยรุ่นอเมริกัน – หน้า. 77, คริสเตียน สมิธ, เมลินา ลุนด์ควิสต์ เดนตัน – 2005
 118. คริสต์ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น: ธีมเชิงเทววิทยาในงานวรรณกรรมของ Shusaku Endo, Emi Mase-Hasegawa – 2008
 119. โพลใหม่เผยให้เห็นว่าผู้ไปโบสถ์ผสมผสานความเชื่อของยุคตะวันออกเข้าด้วยกันอย่างไร ที่ เก็บถาวร 22 มกราคม 2022 ที่เครื่อง Waybackดึงข้อมูล 26 กรกฎาคม 2013
 120. "ศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี 2075, งานวิจัยชี้" . เดอะการ์เดียน . 5 เมษายน 2560 เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 14 เมษายน 2564 สืบค้นเมื่อ20 มีนาคมพ.ศ. 2564 .
 121. ^ "ภูมิทัศน์ทางศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก" . โครงการ ศาสนา และ ชีวิต สาธารณะ ของศูนย์ วิจัย พิ5 เมษายน 2560 เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 28 กันยายน 2564 สืบค้นเมื่อ21 มีนาคมพ.ศ. 2564 .
 122. ^ a b "ศาสนายิว | คำจำกัดความ กำเนิด ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ & ข้อเท็จจริง " สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 มกราคม2021 สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 123. ^ "ข้อมูล" (PDF) . www.cbs.gov.il _ เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 26 ตุลาคม 2554 . สืบค้นเมื่อ22 มีนาคม 2011 .
 124. ^ a b "ศาสนาคริสต์ | คำจำกัดความ ที่มา ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ สัญลักษณ์ ประเภท & ข้อเท็จจริง " สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2557 . สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 125. ^ ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมและคริสเตียน . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม. 2549. ISBN 978-90-5356-938-2. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 มิถุนายน 2556 . สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐในหมู่คริสเตียนยังมาพร้อมกับการตระหนักว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดในการแก้ไขคือการรับใช้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ใหม่จำนวน มาก สิมาตุปังกล่าวว่า หากจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหรือสามเท่า ก็ควรเพิ่มจำนวนรัฐมนตรีเป็นสองเท่าหรือสามเท่า และบทบาทของฆราวาสควรเพิ่มขึ้นสูงสุด และให้บริการคริสเตียนแก่สังคมผ่านโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สำหรับเขาแล้ว พันธกิจคริสเตียนควรมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมท่ามกลางกระบวนการปรับปรุงให้ทันสมัย
 126. ^ เฟร็ด แคมเมอร์ (1 พฤษภาคม 2547) ทำศรัทธา ยุติธรรม . พอลลิส เพรส . หน้า 77. ISBN 978-0-8091-4227-9. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . นักศาสนศาสตร์ พระสังฆราช และนักเทศน์เรียกร้องให้ชุมชนคริสเตียนมีความเห็นอกเห็นใจเฉกเช่นพระเจ้าของพวกเขา โดยย้ำว่าการสร้างนั้นมีไว้เพื่อมนุษยชาติทั้งหมด พวกเขายังยอมรับและพัฒนาการระบุตัวตนของพระคริสต์กับคนยากจนและหน้าที่ของคริสเตียนที่จำเป็นต่อคนยากจน การชุมนุมทางศาสนาและผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแต่ละคนได้ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันช่วยเหลือหลายแห่ง - โรงพยาบาล, บ้านพักรับรองสำหรับผู้แสวงบุญ , สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, ที่พักพิงสำหรับแม่ที่ไม่ได้แต่งงาน - ที่วางรากฐานสำหรับ "เครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและโรงเรียนที่ทันสมัยเพื่อรับใช้คนยากจน และสังคมโดยรวม"
 127. สตรีคริสตจักรคริสเตียน: Shapers of a Movement . ชาลิช เพรส. มีนาคม 2537 ISBN 978-0-8272-0463-8. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 มิถุนายน 2556 . สืบค้นเมื่อ18 ตุลาคม 2550 . ในจังหวัดทางภาคกลางของอินเดีย พวกเขาได้ก่อตั้งโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงพยาบาล และโบสถ์ และเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณในเซนาน่า
 128. ^ "ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยประชากรยังคงเป็นศาสนาคริสต์" . ศูนย์วิจัยพิเก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2019 . สืบค้นเมื่อ27 กุมภาพันธ์ 2019 .
 129. ^ a b c "ศาสนาคริสต์" . ประวัติศาสตร์ _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 130. ^ a b "อิสลาม" . ประวัติศาสตร์ _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 3 พฤษภาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2021 .
 131. ↑ Massignon 1949 , pp. 20–23
 132. ^ a b "สิ่งที่บาไฮเชื่อ | ศรัทธาของบาไฮ" . www.bahai.orgครับ เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 13 เมษายน 2564 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 133. เบต-ฮัลลามี, เบนจามิน (28 ธันวาคม 1992). โรเซน, โรเจอร์ (เอ็ด.). สารานุกรมภาพประกอบของศาสนา นิกาย และลัทธิใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ (ฉบับที่ 1) นิวยอร์ก: โรเซ่นผับ. กลุ่ม. ISBN 978-0-8239-1505-7.
 134. เจมส์ ลูอิส (2002). สารานุกรมลัทธิ นิกาย และศาสนาใหม่ หนังสือโพร มีธีอุ สืบค้นเมื่อ13 พฤษภาคม 2558 .
 135. ^ "Druze People เป็นชาวอาหรับหรือมุสลิม? กำลังถอดรหัสว่าพวกเขาเป็นใคร " อาหรับ อเมริกา . อาหรับ อเมริกา. 8 สิงหาคม 2018. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 20 ตุลาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ13 เมษายน 2020 .
 136. เดอ แม็คลอริน, โรนัลด์ (1979). บทบาททางการเมืองของชนกลุ่มน้อยในตะวันออกกลาง . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมิชิแกน. หน้า 114. ISBN 978-0-03-052596-4. ในทางเทววิทยา เราต้องสรุปว่าดรูซไม่ใช่มุสลิม พวกเขาไม่ยอมรับห้าเสาหลักของศาสนาอิสลาม แทนหลักการเหล่านี้ Druze ได้กำหนดศีลเจ็ดที่ระบุไว้ข้างต้น
 137. อรรถโดย บัคลีย์, Jorunn Jacobsen (2002) ตอนที่ 1: จุดเริ่มต้น – บทนำ: โลกมัณ ฑะ Mandaeans: ตำราโบราณและคนสมัยใหม่ นิวยอร์ก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในนามของAmerican Academy of Religion หน้า 1–20. ดอย : 10.1093/0195153855.003.0001 . ISBN 978-0-19-515385-9. สพฐ . 57385973  . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 8 ธันวาคม 2021 . สืบค้นเมื่อ17 ธันวาคม 2021 .
 138. ^ กินซ่า รับบะ . แปลโดย Al-Saadi, Qais; อัล-ซาดี, ฮาเหม็ด (ฉบับที่ 2) เยอรมนี: Drabsha. 2019.
 139. ^ McGrath, James (23 มกราคม 2015), "The First Baptists, The Last Gnostics: The Mandaeans" , YouTube-A lunchtime talk about the Mandaeans โดย Dr. James F. McGrath at Butler University , archived from the original on 4 พฤศจิกายน 2021 , สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2021
 140. ^ มิททาล, ซูซิล (2003). เพื่อนร่วมห้องที่น่าแปลกใจ: ชาวฮินดูและมุสลิมในยุคกลางและอินเดียสมัยใหม่ตอนต้น หนังสือเล็กซิงตัน. หน้า 103. ISBN 978-0-7391-0673-0.
 141. คลอส เค. คลอสเตอร์ไมเออร์ (2010). การสำรวจศาสนาฮินดู ก: ฉบับที่ 3 . ซันนี่ กด. หน้า 15. ISBN 978-0-7914-8011-3. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 31 มีนาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2018 .
 142. ^ หน้า 434สารานุกรมศาสนาโลกของ Merriam-Websterโดย Wendy Doniger, M. Webster, Merriam-Webster, Inc
 143. ^ หน้า 219ศรัทธา ศาสนา & เทววิทยาโดย Brennan Hill, Paul F. Knitter, William Madges
 144. ^ หน้า 6ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกโดย Yoshiaki Gurney Omura, แชมป์ Selwyn Gurney, Dorothy Short
 145. ^ "วัดปัทมนาภะสวามีและสมบัติลับในห้องใต้ดิน " 14 กรกฎาคม 2020. ถูก เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 21 เมษายน 2021 . สืบค้นเมื่อ9 มิถุนายนพ.ศ. 2564 .
 146. ^ Dundas 2002 , หน้า 30–31.
 147. ^ วิลเลียมส์ พอล; เผ่า, แอนโธนี่ (2000), ความคิดทางพุทธศาสนา: การแนะนำที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประเพณีอินเดีย, เลดจ์, ISBN 0-203-18593-5 p=194 
 148. ^ สมิธ อี. ยีน (2001). ท่ามกลางตำราทิเบต: ประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของที่ราบสูงหิมาลัย บอสตัน: สิ่งพิมพ์ภูมิปัญญา. ไอเอสบีเอ็น0-86171-179-3 
 149. ^ พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษใหม่ของ Kenkyusha , ISBN 4-7674-2015-6 
 150. ^ "ศาสนาซิกข์: คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง" . เดอะวอชิงตันโพสต์ . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 11 สิงหาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ13 ธันวาคม 2555 .
 151. ^ เซปส์, จอช (6 สิงหาคม 2555). "ซิกข์ในอเมริกา: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก" . ฮัฟฟิงตันโพสต์ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 10 สิงหาคม 2555 . สืบค้นเมื่อ13 ธันวาคม 2555 .
 152. ↑ JO Awolalu (1976)ศาสนาดั้งเดิมของแอฟริกาคืออะไร? เก็บถาวร 22 ตุลาคม 2021 ที่ Wayback Machine Studies in Comparative Religion Vol. 10 ลำดับที่ 2 (ฤดูใบไม้ผลิ 2519)
 153. a b Pew Research Center (2012) The Global Religious Landscape. รายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายของกลุ่มศาสนาหลักของโลก ณ ปี 2010 ที่ถูก เก็บถาวร 19 กรกฎาคม 2013 ที่Wayback Machine Pew Forum เกี่ยวกับศาสนาและชีวิตสาธารณะ
 154. ^ สำนักข่าวกรองกลาง "ศาสนา" . โลก Factbook . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 24 ธันวาคม 2018 . สืบค้นเมื่อ3 มกราคม 2556 .
 155. ^ Asatrian, Garnik S.; Arakelova วิกตอเรีย (3 กันยายน 2014) ศาสนาของทูตสวรรค์นกยูง: Yezidis และโลกแห่งวิญญาณของพวกเขา เลดจ์ ISBN 978-1-317-54429-6. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อ4 กันยายน 2020 .
 156. อาซิคิลดิซ, บีร์กุล (23 ธันวาคม 2014). The Yezidis: ประวัติชุมชน วัฒนธรรม และศาสนา ไอบีทูริส ISBN 978-0-85772-061-0. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2020 . สืบค้นเมื่อ4 กันยายน 2020 .
 157. ^ "เฉาได | ศาสนาเวียดนาม" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 7 มกราคม 2019 . สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 158. ^ "อะไรคือ Eckankar? Eckankar คือความรัก ปัญญา และเสรีภาพ" . เอกคันคาร์. เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 19 มกราคม 2021 . สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 159. ^ "ขบวนการศาสนาใหม่: ขบวนการทางศาสนาใหม่ในญี่ปุ่น | Encyclopedia.com" . www . สารานุกรม.com เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 14 เมษายน 2564 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 160. ^ "การเคลื่อนไหว | ขบวนการพันปี | เส้นเวลา | สมาคมคลังข้อมูลศาสนา" . www.thearda.com . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 สิงหาคม2021 สืบค้นเมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2022 .
 161. ^ "Neo-Paganism | ศาสนา" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 1 มกราคม2021 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 162. ^ "7 Noahide Laws » Judaism Humanity Noahidism" . กฎของโนอา ไฮด์ทั้งเจ็ด เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2022 . สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 163. a b Davidsen, Markus Altena (2013). "ศาสนาที่อิงนิยาย: การสร้างแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนาที่อิงประวัติศาสตร์และกลุ่มแฟนคลับ" วัฒนธรรมและศาสนา . 14 (4): 378–395. ดอย : 10.1080/14755610.2013.838798 . hdl : 1887/48123 . S2CID 143778202 . 
 164. ^ "ซาตาน" . ประวัติศาสตร์ _ เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 30 ธันวาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 165. เอสโกเบโด, แดน กิลกอฟฟ์ และ ทริเซีย. “ไซเอนโทโลจี: มันคืออะไรกันแน่?” . ซีเอ็นเอ็น . เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 166. "ลัทธิเอกภาพและความเป็นสากล – Unitarianism ภาษาอังกฤษ" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 22 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 167. ^ "นิกาย | ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ & ข้อเท็จจริง" . สารานุกรมบริแทนนิกา . เก็บถาวร จาก ต้นฉบับเมื่อ 27 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ11 มกราคม 2021 .
 168. ^ วิตต์, จอห์น (2012). "การศึกษากฎหมายและศาสนาในสหรัฐอเมริกา: รายงานชั่วคราว". วารสารกฎหมายสงฆ์ . 14 (3): 327–354. ดอย : 10.1017/s0956618x12000348 . S2CID 145170469 . 
 169. นอร์มัน โดกฎหมายและศาสนาในยุโรป: บทนำเปรียบเทียบ (พ.ศ. 2554)
 170. ^ W. Cole Durham และ Brett G. Scharffs, eds.กฎหมายและศาสนา: มุมมองระดับชาติ ระดับนานาชาติ และเปรียบเทียบ (Aspen Pub, 2010)
 171. John Witte Jr. และ Frank S. Alexander, eds., Christianity and Law: An Introduction (Cambridge UP 2008)
 172. ^ John Witte Jr.จากศีลระลึกสู่สัญญา: การแต่งงาน ศาสนา และกฎหมายในประเพณีตะวันตก (1997)
 173. <