ประชามติแบ่งตามประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้ามไปที่การนำทาง ข้ามไปที่การค้นหา

การลงประชามติ (ในบางประเทศที่มีความหมายเหมือนกันกับประชามติหรือการลงคะแนนในคำถาม เกี่ยวกับบัตรลงคะแนน ) เป็นการ ลงคะแนนโดยตรง โดยขอให้ผู้มี สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่ง บทความนี้สรุปกฎหมายประชามติและหลักปฏิบัติในประเทศต่างๆ

ตารางสรุป

ประเทศ กฎหมายประชามติ ผูกมัดประชามติตามคำเรียกร้อง เกณฑ์การออกสินค้าที่จะมีผลผูกพัน ประชามติต้องอนุมัติแก้ไขรัฐธรรมนูญ? การลงประชามติครั้งล่าสุด
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ใช่/ ไม่ ข้อกำหนดการลงประชามติที่รัฐธรรมนูญกำหนดขึ้น ไม่ใช่ตามกฎหมายแห่งกฎหมาย ไม่ไม่ เสียงข้างมากเป็นสองเท่าของ 50%+1 ของคะแนนเสียงทั้งหมดใช้ในระดับประเทศ และด้วยคะแนนเสียงข้างมากภายในรัฐดั้งเดิม (4 จาก 6) ใช่การลงประชามติในออสเตรเลียใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น 1999
ออสเตรีย ออสเตรีย ใช่ใช่ ไม่ไม่ ไม่มี ใช่/ ไม่ การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม 2013
เบลเยียม เบลเยียม ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ 1950
โคลอมเบีย โคลอมเบีย[1] ใช่ใช่ ใช่ต้อง มี
ลายเซ็น 10% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนแล้ว
25% ไม่ไม่ 2018
โครเอเชีย โครเอเชีย ใช่ใช่ ใช่ต้อง มี
ลายเซ็น 10% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนแล้ว
ไม่มี ไม่มี 2013
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก ไม่ไม่อนุญาตในระดับรัฐ (ยกเว้นการลงประชามติของสหภาพยุโรป) แต่อนุญาตในระดับภูมิภาคและระดับเทศบาล ไม่ไม่ ไม่มี ไม่ไม่ พ.ศ. 2546
เอกวาดอร์ เอกวาดอร์[2] ใช่ใช่ ใช่ต้อง มี
ลายเซ็น 10% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนแล้ว
50% ใช่ใช่ 2018
เอสโตเนีย เอสโตเนีย ใช่ใช่ ไม่ไม่ ไม่มี ใช่/ ไม่บทที่ "บทบัญญัติทั่วไป" และ "การแก้ไขรัฐธรรมนูญ" พ.ศ. 2546
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส ใช่ใช่ ไม่ไม่ ไม่มี ไม่ไม่ 2005
ฮังการี ฮังการี ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 200,000 คน
50% ไม่ 2016
อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ -
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ใช่ใช่ ไม่ไม่ ไม่มี ใช่ใช่ 2018
อิตาลี อิตาลี ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500,000 คน
50% ไม่ไม่ 2020
ลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์[3] ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,500 คน
50% ใช่ใช่ 2020
ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย ใช่ใช่ ไม่ไม่ อย่างน้อย 33% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนเห็นด้วย ใช่/ ไม่ แก้ไขบทที่ 1 และ 14 2019
มาเลเซีย มาเลเซีย ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ -
เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ -
นอร์เวย์ นอร์เวย์ ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ 1994
ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ ใช่/ ไม่ กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ศาลฎีกาพิพากษาว่า "บกพร่องอย่างถึงแก่ชีวิต" ยังสามารถนำไปใช้กับความคิดริเริ่มประเภทอื่นได้ ใช่ใช่
ลายเซ็น 10% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียน 3% ในทุกสภานิติบัญญัติที่จำเป็น
ไม่มี ใช่ใช่ ปี 2564
โปแลนด์ โปแลนด์ ใช่ใช่ ไม่ไม่ 50% ไม่ไม่ 2015
โรมาเนีย โรมาเนีย ใช่ใช่ ไม่ไม่ 30% ใช่ใช่ 2019
สโลวาเกีย สโลวาเกีย[4] ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 350,000 คน
50% ไม่ไม่ 2015
สโลวีเนีย สโลวีเนีย ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 40,000 คน
50% ไม่ไม่ 2018
สวีเดน สวีเดน ใช่ใช่ ไม่ไม่ ไม่มี ไม่ไม่ พ.ศ. 2546
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ใช่ใช่ ใช่ใช่
ต้องมีลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน
ไม่มี ใช่ใช่ ต่อเนื่อง
ซาอุดิอาราเบีย ซาอุดิอาราเบีย ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ -
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้[5] ใช่ใช่ ไม่ไม่ 50% ใช่ใช่ 2530
ไต้หวัน ไต้หวัน ใช่ใช่ ใช่ต้อง มี
ลายเซ็น 1.5% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนแล้ว
อย่างน้อย 25% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนเห็นด้วย ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ควบคุมโดยมาตราเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่โดยกฎหมายมาตรา ปี 2564
ประเทศอังกฤษ ประเทศอังกฤษ ใช่ใช่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ 2016
สหรัฐ สหรัฐ ไม่ไม่ ไม่ไม่ - ไม่ไม่ -

แอฟริกา

อียิปต์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2554 มีการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญในอียิปต์ภายหลังการปฏิวัติอียิปต์ในปี 2554 การปฏิรูปทำให้ผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้ง่ายขึ้น จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสองช่วงระยะเวลาสี่ปี และรับรองการตรวจสอบการเลือกตั้งของฝ่ายตุลาการ

เอริเทรีย

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกือบ 1 ล้านคนในเอริเทรีย (หนึ่งในสี่ของประชากร) ลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็น "อธิปไตยและเป็นอิสระ" ของเอธิโอเปีย การลงคะแนนนี้เป็นผลมาจากสงครามสามสิบปีของชาวเอริเทรียระหว่างสงครามอิสรภาพของ พวก เขา ผลที่ได้คือคะแนนเสียงเพื่อความเป็นอิสระ 99.8% ของผู้ลงคะแนน

เคนยา

เคนยามีการลงประชามติสามครั้ง

โมร็อกโก

มีการลงประชามติหลายครั้งในโมร็อกโก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญของโมร็อกโก นับตั้งแต่ขึ้นเป็นกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6ได้นำการปฏิรูปหลายอย่างที่ทำให้โมร็อกโกเป็นข้อยกเว้นจากประเทศอาหรับอื่นๆ [ ต้องการอ้างอิง ]เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 ผู้คนหลายพันคนพากันไปที่ถนนในราบัตคาซาบลังกาแทนเจียร์และมาราเกชในการประท้วงอย่างสันติที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญใหม่ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และการยุติการทุจริต ระหว่างการเดินขบวนบนถนน Hassan II ในเมืองราบัต ผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศมากขึ้น พวกเขาตะโกนสโลแกนที่เรียกร้องโอกาสทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา การบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น และความช่วยเหลือในการรับมือกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 ทรงกล่าวสุนทรพจน์ที่อธิบายว่าเป็นสุนทรพจน์ "ประวัติศาสตร์" ซึ่งพระองค์ได้ประกาศการปฏิรูปหลายประการ รวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ

ในการปราศรัยทางโทรทัศน์เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน กษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 ทรงประกาศการปฏิรูปรัฐธรรมนูญหลายครั้ง โดยจะจัดให้มีการลงประชามติระดับชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม การปฏิรูปที่เสนอจะทำให้นายกรัฐมนตรีและรัฐสภามีอำนาจบริหารมากขึ้น และจะทำให้เบอร์เบอร์เป็นภาษาราชการในโมร็อกโก ร่วมกับภาษาอาหรับ ข้อเสนอดังกล่าวจะมอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการและยุบสภา ซึ่งเป็นอำนาจที่กษัตริย์เคยครอบครองมาก่อน อย่างไรก็ตาม กษัตริย์จะยังคงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะรัฐมนตรีและคณะมนตรีความมั่นคงสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนโยบายความมั่นคง บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยืนยันบทบาทของกษัตริย์ในฐานะผู้มีอำนาจทางศาสนาสูงสุดในประเทศ

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะเฉลิมฉลองท่ามกลางผู้ประท้วงหลังจากพระราชดำรัสของกษัตริย์ ผู้นำของขบวนการ 20 กุมภาพันธ์ปฏิเสธข้อเสนอว่าไม่เพียงพอ และเรียกร้องให้มีการประท้วงต่อเนื่องในวันที่ 19 มิถุนายน 2554 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ผู้ประท้วงเรียกร้องให้คว่ำบาตรการลงประชามติ การลงประชามติมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และชาวโมร็อกโกเกือบทั้งหมดตอบว่าใช่ด้วย "98% ใช่" "2% ไม่ใช่" ผลิตภัณฑ์

เอเชีย

บังคลาเทศ

 • การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญจัดขึ้นในบังคลาเทศเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2534 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกถามว่า "ควรหรือไม่ที่ประธานาธิบดีจะยินยอมตามรัฐธรรมนูญ การแก้ไขจะนำไปสู่การนำรัฐบาลรัฐสภากลับมาใช้ใหม่ โดยประธานาธิบดีจะกลายเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ แต่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังยกเลิกตำแหน่งรองประธานาธิบดีและจะเห็นประธานาธิบดีได้รับเลือกจากรัฐสภา ผลการโหวตเห็นชอบ 83.6% จากผลโหวต 35.2%[1]

ติมอร์ตะวันออก

ติมอร์ตะวันออกซึ่งเดิมปกครองโดยอินโดนีเซียได้ทำการลงประชามติเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกที่จะเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษภายในอินโดนีเซียหรือเพื่อเอกราช 78.5% ของผู้ลงคะแนนเลือกเอกราช

ฮ่องกง

เนื่องด้วยความไม่พอใจต่อข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลฮ่องกงพรรคพลเมืองและสันนิบาตโซเชียลเดโมแครตจึงร่วมกันดำเนินการ "ประชามติห้าเขตเลือกตั้ง" ในต้นปี 2553 โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติหนึ่งคน (จากสภานิติบัญญัติคนใดคนหนึ่ง ในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ลาออก บีบให้รัฐบาลต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนแสดงเจตจำนงของตนในการลงคะแนนเสียงแบบสากลและยกเลิกการเลือกตั้งแบบใช้สิทธิ สิ่งนี้มักเรียกว่า " การลงประชามติ โดยพฤตินัย "

กฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงไม่ได้จัดให้มีการลงประชามติอย่างเป็นทางการ แต่พรรคประชาธิปัตย์หวังว่าโดยการส่งผู้ลาออกไปยังสภานิติบัญญัติ ตามแถลงการณ์ของการปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงในฮ่องกงและการยกเลิกการเลือกตั้งตามหน้าที่ [ 6 ]การเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการลงประชามติโดยพฤตินัยและการสนับสนุนประเด็นเหล่านี้ [7]

สมาชิกสภานิติบัญญติพรรคประชาธิปัตย์ห้าคนเดิมได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่ำกว่าที่ทั้งสองฝ่ายคาดไว้มาก เนื่องจากการปราบปรามค่ายที่สนับสนุนปักกิ่ง

อินเดีย

รัฐธรรมนูญของอินเดียไม่มีบทบัญญัติเฉพาะสำหรับหรือต่อต้านการลงประชามติ การลงประชามติบางส่วนที่จัดขึ้นในอินเดีย ได้แก่:

 • การลงประชามติเกี่ยวกับการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์จัดขึ้น ที่ สิกขิมเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2518 ได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 97.55% และส่งผลให้สิกขิมกลายเป็นรัฐอินเดีย
 • โพล ความคิดเห็นของกัวเป็นการลงประชามติที่จัดขึ้นในรัฐกัว ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2510 เพื่อตัดสินอนาคตของดินแดนสหภาพกัว
 • การ ลงประชามติของซิลเหตในปี ค.ศ. 1947 เป็นอีกการลงประชามติที่จัดขึ้นในเมือง ซิล เห ต เพื่อตัดสินใจว่าซิลเหตจะยังคงอยู่ในรัฐอัสสัมและเข้าร่วมกับประเทศอินเดียที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือจะเข้าร่วมกับแคว้นเบงกอลตะวันออก หรือประเทศ ปากีสถานตะวันออกที่จัดตั้งขึ้นใหม่(ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อบังกลาเทศ ) การลงประชามติเห็นชอบที่จะเข้าร่วมกับปากีสถานตะวันออก

อินโดนีเซีย

รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียไม่ได้กล่าวถึงการลงประชามติเลย ดังนั้นการลงประชามติจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางการเมืองของอินโดนีเซีย ในปี 1985 สภาที่ปรึกษาประชาชนได้ออกพระราชบัญญัติฉบับที่ 5 ของปี 1985 [8]ซึ่งรับรองการลงประชามติอย่างเป็นทางการว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายในอินโดนีเซีย แต่เพิกถอนในปี 2542 โดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 6 ของปี 2542 [9]ตามคำอธิบายที่ให้ไว้ในพระราชบัญญัติ ลำดับที่ 6 ของปี 2542 การลงประชามติไม่สอดคล้องกับหลักคำสอนของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ของอินโดนีเซีย ตามหลักการที่สี่ของอุดมการณ์แห่งชาติปานกาซิลา การไม่กล่าวถึงการลงประชามติในรัฐธรรมนูญของชาติก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมกฎหมายประชามติจึงถูกเพิกถอน

อินโดนีเซียไม่มีการลงประชามติทั่วประเทศ แต่มีเพียงหนึ่งระดับภูมิภาคและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเท่านั้น ในปี 1969 Act of Free Choice (PEPERA) ได้รวมปาปัวเข้ากับอินโดนีเซีย แม้ว่าชื่อจะสะท้อนถึงการลงประชามติ แต่กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตัวแทนประมาณ 1,000 คนเท่านั้นในกระบวนการพิจารณา การลงประชามติเอกราชใน จังหวัด ติมอร์ตะวันออกเกิดขึ้นในปี 2542 ปูทางให้จังหวัดติมอร์ตะวันออกได้รับอิสรภาพจากอินโดนีเซียในปี 2545

อิหร่าน

ในปีพ.ศ. 2522 และหลังจากการปฏิวัติอิสลามได้โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ของอิหร่านมีการลงประชามติเพื่อเลือกระบบการปกครองในอนาคตของประเทศ คำถามคือใช่หรือไม่ใช่สำหรับสาธารณรัฐอิสลามซึ่งเป็นระบบที่รวมการเป็นตัวแทนโดยตรงเข้ากับผู้มีอำนาจทางศาสนา สาธารณรัฐอิสลามก่อตั้งขึ้นหลังจากประชากรมากกว่า 98% โหวต "ใช่" ภายหลังการ ลงประชามติตามรัฐธรรมนูญของอิหร่านในปี 1989ก็ถูกจัดขึ้นเช่นกัน โดย 97.57% เห็นด้วยว่า "ใช่"

อิรัก

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของอิรัก ได้รับการอนุมัติโดยการลงประชามติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 สองปีหลังจากการรุกราน ที่นำโดย สหรัฐฯ รัฐธรรมนูญได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ และสิทธิมนุษยชนไปสู่สมัชชาแห่งชาติในอนาคต ต่อมาได้มีการแก้ไขเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยรัฐสภาเพื่อเลือกตั้งในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2549

มาเลเซีย

รัฐธรรมนูญของมาเลเซียไม่ได้กล่าวถึงการลงประชามติแต่อย่างใด ไม่มีการลงประชามติในประวัติศาสตร์มาเลเซีย

ปากีสถาน

นายพล Pervez Musharrafจัดการลงประชามติในปากีสถานเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 เพื่อทำให้ตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาถูกต้องตามกฎหมายและรับรองความต่อเนื่องหลังจากการฟื้นตัวของระบอบประชาธิปไตยที่ใกล้เข้ามา เขาจึงขยายวาระเป็นห้าปีหลังจากการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2545 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 80 จากการประมาณการส่วนใหญ่ ท่ามกลางข้อเรียกร้องของสิ่งผิดปกติ ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา Musharraf ออกทีวีและขอโทษประเทศชาติสำหรับ "ความไม่ปกติ" ในการลงประชามติ

ฟิลิปปินส์

รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขผ่านประชามติระดับชาติเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของเขตปกครองตนเอง จังหวัด เมือง เมือง และบารังไกย์ (หมู่บ้าน) รวมถึงการสร้าง การควบรวมกิจการ และการอัพเกรดหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่จากที่มีอยู่ จะต้องตัดสินใจในการลงประชามติในท้องถิ่นท่ามกลางสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ การลงประชามติเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการอนุมัติความคิดริเริ่มของประชาชน การลงประชามติทั้งหมดมีผลผูกพัน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับการอนุมัติผ่านการลงประชามติในปี 2530 ประชามติระดับจังหวัดครั้งสุดท้ายคือการแบ่ง จังหวัด ปาลาวันออกเป็นสามจังหวัดในปี พ.ศ. 2564ซึ่งถูกปฏิเสธ

รัสเซีย

รัฐธรรมนูญ ของ รัสเซีย ปี 1993ได้รับการรับรองจากการลงประชามติที่ มี การโต้เถียง

การลงประชามติที่ได้รับความนิยมสามารถเรียกได้โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้สองล้านคน หากพวกเขาทำได้จากภูมิภาคที่แยกจากกันอย่างน้อย 42 แห่งของรัสเซียภายในสองเดือน โดยจะรวบรวมได้ไม่เกิน 50,000 ลายเซ็นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คำถามต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางก่อน [10]

สิงคโปร์

ตามรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์การลงประชามติสามารถเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์ รวมถึงสถานการณ์ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านโดยรัฐสภาถูกปฏิเสธโดยประธานาธิบดี หรือเมื่อจำเป็นต้องตัดสินใจอธิปไตยของประเทศ ( เช่นการควบรวมกิจการ ประเทศ). [ ต้องการอ้างอิง ] มีการลงประชามติเพียงครั้งเดียวในสิงคโปร์จนถึงปัจจุบันการลงประชามติระดับชาติในปี 2505ซึ่งตัดสินเงื่อนไขการรวมสิงคโปร์เข้ากับมาเลเซีย มีทางเลือกอยู่ 3 ทาง คือ 1) ผสานกับมลายูมีเอกราชในด้านแรงงานและการศึกษา 2) รวมเข้ากับมลายูซึ่งมีสถานะเหมือนกับรัฐอื่นในมลายู ๓) เพื่อรวมเข้ากับมลายู โดยมีเงื่อนไขคล้ายกับดินแดนบอร์เนียว ตัวเลือกที่ 1 ชนะด้วยคะแนนเสียง 71% สองปีหลังจากการควบรวมกิจการสิงคโปร์ถูกไล่ออกจากมาเลเซียเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างแนวคิดทางการเมืองทั้งสอง

ไต้หวัน

พระราชบัญญัติ การลงประชามติได้รับการส่งเสริมและแนะนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ก้าวหน้ามาหลายปีแล้วจากนั้นจึงประกาศใช้โดยสภานิติบั ญญติ ในปี 2546 มีการลงประชามติระดับชาติหกครั้งและการลงประชามติท้องถิ่นสองครั้งในไต้หวันก่อนที่จะมีการแก้ไขมาตราต่างๆ ของพระราชบัญญัติการลงประชามติเพื่อลดเกณฑ์ใน ธันวาคม 2560 ยังไม่มีการลงประชามติระดับประเทศจนถึงตอนนั้น หลังจากการแก้ไขกฎหมาย มีคำถามเพิ่มเติมอีก 10 คำถามในระดับชาติระหว่างปี 2018

ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 ท่ามกลางผู้ประท้วงหลายแสนคนเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ของ ไทยได้อนุมัติแนวคิดการทำประชามติเพื่อขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของไทยต้องการคงรัฐบาลไว้หรือไม่

ยุโรป

ออสเตรีย

รัฐธรรมนูญของออสเตรียให้คำจำกัดความของการลงประชามติสองประเภทในระดับรัฐบาลกลาง: การลงประชามติที่มีผลผูกพันและการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพัน การลงประชามติมีผลบังคับหากประธานาธิบดีควรถูกถอดออกจากตำแหน่งก่อนสิ้นสุดวาระ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางอย่างครอบคลุม การลงประชามติมีผลผูกพัน (ไม่บังคับ) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ครอบคลุมในรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง มีการลงประชามติที่มีผลผูกพันเพียงครั้งเดียวในออสเตรียหลังปี 1945: การลงประชามติสมาชิกสหภาพยุโรป

สภาแห่งชาติมีอำนาจเรียกประชามติที่ไม่มีผลผูกพันในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีการลงประชามติดังกล่าวสองครั้งในออสเตรียหลังปี 1945: การลงประชามติด้านพลังงานนิวเคลียร์ในปี 2521 และการลงประชามติเกณฑ์ทหารในปี 2556

เบลเยี่ยม

การ ลงประชามติ ที่มีผล ผูกพันในเบลเยียมนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากหลักการของรัฐธรรมนูญที่อำนาจของประเทศถูกใช้โดยประเทศและไม่ใช่โดยประชาชน ด้วยเหตุนี้ เบลเยียมจึงเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแทบไม่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรง ใดๆ เลย

อนุญาตให้ลงประชามติแบบไม่ผูกมัดในระดับเทศบาลและระดับจังหวัดได้ การลงประชามติที่ไม่ผูกมัดในระดับภูมิภาคนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายเช่นกัน แต่ยังขาดการตัดสินใจในการดำเนินการ วิธีนี้รัฐบาลทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มัน

บัลแกเรีย

มีการลงประชามติทั่วประเทศห้าครั้งในบัลแกเรียเนื่องจากได้รับเอกราชโดยพฤตินัยในปี พ.ศ. 2421:

 • ที่19 พฤศจิกายน 2465คำถามก็คือว่าถ้าอาชญากรจากสงครามสามครั้งก่อนหน้านี้จะต้องถูกดำเนินคดี; (11)
 • ที่8 กันยายน 2489คำถามก็คือว่าบัลแกเรียจะยังคงเป็นราชาธิปไตยหรือจะกลายเป็นสาธารณรัฐ; (12)
 • เมื่อวันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514มีการขออนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศ [13]
 • เมื่อวันที่27 มกราคม พ.ศ. 2556คำถามคือบัลแกเรียควรพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์โดยการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่หรือไม่ [14] [15]
 • เมื่อวันที่6 พฤศจิกายน 2559มีการลงประชามติสามคำถามควบคู่ไปกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี [16]

มีการลงประชามติระดับภูมิภาคหลายครั้งเช่นกัน

โครเอเชีย

การลงประชามติในโครเอเชียสามารถเรียกได้โดย:

สถาบันการลงประชามติถูกควบคุมโดยมาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งโครเอเชีย การลงประชามติสามารถเรียกได้ในประเด็นใดก็ตามที่อยู่ในอำนาจของรัฐสภาโครเอเชียหรือในประเด็นอื่นใดที่ประธานาธิบดีโครเอเชียเห็นว่ามีความสำคัญต่อเอกราชความสามัคคี และการดำรงอยู่ของสาธารณรัฐ

นับตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2544 รัฐสภามีหน้าที่ต้อง เรียกการลง ประชามติหากมีการรวบรวมลายเซ็นของ 10% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนในสาธารณรัฐโครเอเชีย กรอบเวลาในการรวบรวมลายเซ็นถูกกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติและเป็นเวลา 15 วัน [17]

ไซปรัส

รัฐธรรมนูญแห่งไซปรัสไม่มีการกล่าวถึงการลงประชามติ (ณ ปี 2013) การลงประชามติครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในไซปรัสที่เป็นอิสระคือการลงประชามติในแผนอันนั

สาธารณรัฐเช็ก

ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงประชามติในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็กยกเว้น "การลงประชามติเกี่ยวกับการภาคยานุวัติของสาธารณรัฐเช็กไปยังสหภาพยุโรป" ดังนั้นการลงประชามติเพียงครั้งเดียวที่จัดขึ้นในสาธารณรัฐเช็กในระดับชาติคือการลงประชามติสมาชิกสหภาพยุโรปของสาธารณรัฐเช็กในปี 2546

เป็นไปได้ที่จะจัดให้มีการลงประชามติในระดับภูมิภาคและระดับเทศบาล

เดนมาร์ก

ในเดนมาร์ก หลังจากที่รัฐสภาผ่านกฎหมายแล้ว หนึ่งในสามของสมาชิกสามารถเรียกร้องให้มีการลงประชามติได้ [18]สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับตั๋วเงินหรือการเวนคืน กฎหมายที่โอนอำนาจอธิปไตยไปยังองค์กรระหว่างประเทศจะต้องได้รับการลงประชามติเว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้าในหกลงคะแนน ในทั้งสองกรณี การจะเอาชนะกฎหมาย การไม่ลงคะแนนต้องไม่เพียงแต่มีจำนวนมากกว่าการลงคะแนนใช่ แต่ยังต้องมีจำนวนอย่างน้อย 30% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วย เนื่องจากการลงประชามติทั้งหมดมีจำนวนผลิตภัณฑ์มากกว่า 60% จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ เนื่องจากขาดดอกเบี้ย

ในทางปฏิบัติ มีการลงประชามติทุกครั้ง ที่มีการอนุมัติ สนธิสัญญาใหม่ของสหภาพยุโรปแม้ว่าจะพบมากกว่าห้าในหกก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเดนมาร์กถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสูงเมื่อไม่ได้จัดให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับสนธิสัญญาลิสบอนที่ มีการโต้เถียง

รัฐธรรมนูญของเดนมาร์กสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากการลงประชามติเท่านั้น การจะผ่าน การลงคะแนนใช่ต้องไม่เพียงแต่มีจำนวนมากกว่าผู้ที่ไม่ลงคะแนนเท่านั้น แต่ยังต้องมีจำนวนอย่างน้อย 40% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย

ที่ตั้งปัจจุบันของชายแดนกับเยอรมนีถูกกำหนดโดยการลงประชามติในปี 1920 หลังจากการยอมจำนนของ เยอรมัน ดูชเลส วิก

เอสโตเนีย

รัฐธรรมนูญแห่งเอสโตเนียให้อำนาจรัฐสภาเอสโตเนียในการยื่นร่างพระราชบัญญัติหรือประเด็นระดับชาติอื่น ๆ เพื่อการลงประชามติที่มีผลผูกพัน ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอในการลงประชามติไม่ได้รับเสียงข้างมากที่เห็นด้วย ให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประกาศการเลือกตั้งวิสามัญต่อรัฐสภา

มีบางประเด็นที่ไม่สามารถส่งไปยังประชามติได้: ประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ ภาษี ภาระผูกพันทางการเงินของรัฐ การให้สัตยาบันและการเพิกถอนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ การประกาศหรือการยุติภาวะฉุกเฉิน หรือการป้องกันประเทศ

รัฐธรรมนูญบางส่วนสามารถแก้ไขได้โดยการลงประชามติ ส่วนรัฐธรรมนูญที่เหลือสามารถแก้ไขได้โดยการลงประชามติหรือโดยวิธีอื่น

รัฐสภาเอสโตเนียเรียกการลงประชามติสองครั้ง นับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต :

นอกจากนี้ยังมีการลงประชามติเกี่ยวกับเอกราชของเอสโตเนียในปี 1991 ในขณะที่เอสโตเนีย SSRยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพ โซเวียต

ฟินแลนด์

รัฐธรรมนูญของฟินแลนด์อนุญาตให้มีการลงประชามติที่ไม่ผูกมัดซึ่งเรียกร้องโดยรัฐสภาเท่านั้น หากพลเมืองฟินแลนด์ 50,000 คนลงนามในความคิดริเริ่ม (เพื่อการกระทำหรือการลงประชามติ) รัฐสภาจะต้องหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ความคิดริเริ่มนี้ไม่มีผลผูกพัน

ในปี 2013 มีการลงประชามติเพียงสองครั้งในฟินแลนด์:

ฝรั่งเศส

ทั้งนโปเลียนที่ 1 (ในอำนาจ (1799-1815) และนโปเลียนที่ 3 (ในอำนาจ 1848-1870) ใช้ประชามติ (หัวเรือใหญ่หรืออย่างอื่น: 1800 , 1802 , 1804 , 1815 , 1851 , 1852 , 1870 ) เพื่อสนับสนุนตำแหน่งทางการเมืองของพวกเขา[19 ]

การทำประชามติสำหรับการตัดสินใจที่ยากลำบากปรากฏขึ้นพร้อมกับสาธารณรัฐที่ห้าของCharles De Gaulleเพื่อเอาชนะรัฐสภา ประธานาธิบดีสามารถเรียกการลงประชามติเพื่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ การให้สัตยาบันสนธิสัญญากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานหรืออาณาเขต ความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องทำให้การปฏิบัตินี้หายาก การแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ต้องผ่านเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา ดังนั้นขั้นตอนของความคิดริเริ่มที่เป็นที่นิยมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งจึงถูกวางไว้[ โดยใคร? ]อยู่ในสถานที่

เยอรมนี

หลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมนีตะวันตกก่อตั้งขึ้นโดยมีองค์ประกอบเพียงเล็กน้อยของระบอบประชาธิปไตยโดยตรง ในระดับรัฐบาลกลาง มีการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญบังคับเพียงสองประเภทเท่านั้น ประเภทหนึ่งคือการตรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องได้รับการโหวตจากสาธารณชน และไม่มีข้อกำหนดสำหรับการริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่เคยมีการทำประชามติประเภทนี้ แม้ว่าจะมีการโต้แย้งในทิศทางนั้นในระหว่างการ รวมประเทศ ของเยอรมัน อีกประเภทหนึ่งต้องได้รับการโหวตจากสาธารณะในระดับภูมิภาคในกรณีที่มีการปรับโครงสร้าง บุนเดสแลนเดอร์ เช่นรัฐ ( Neugliederung des Bundesgebietes, "การจัดเตรียมใหม่ของดินแดนสหพันธรัฐ") ซึ่งนำไปสู่การลงประชามติที่ไร้ผลจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างหรือสร้างรัฐขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนอาณาเขตของรัฐ นอกจากนี้ยังมีการลงประชามติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ Baden และ Württemberg เข้ากับBaden-Württembergในปี 1951 (ยอมรับ) และการลงประชามติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ Berlin และ Brandenburg เข้ากับ Berlin-Brandenburg ในปี 1996 (ถูกปฏิเสธ)

ในขั้นต้น มีเพียงบางส่วนของบุนเดสแลนเดอร์ (สหพันธรัฐ) ที่มีบทบัญญัติสำหรับการลงประชามติที่มีผลผูกพันทั่วไป ( Volksentscheid "การตัดสินใจของผู้คน") ในการริเริ่ม ที่เป็นที่นิยม ( Volksbegehren "คำขอของประชาชน") โดยที่เฮสส์และบาวาเรียก็มีการลงประชามติที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ต่อรัฐธรรมนูญของรัฐ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทุกรัฐได้เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการลงประชามติประเภทต่างๆ ทั่วทั้งรัฐและระดับท้องถิ่น ในทุกรัฐ ปัจจุบันมีสิทธิทั่วไปในการลงประชามติในโครงการริเริ่มที่เป็นที่นิยมทั่วทั้งรัฐ ซึ่งใช้ในฮัมบูร์กเพื่อผลักดันให้รัฐบาลของรัฐผ่านกฎหมายว่าด้วยการลงประชามติของรัฐที่มีผลผูกพันทางคณะในปี 2550 รัฐส่วนใหญ่มีรูปแบบการลงคะแนนเสียงแบบไม่ผูกมัด คำถาม ( Volksbefragung"การไต่สวนของประชาชน") ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงประชามติธรรมนูญซาร์ พ.ศ. 2498 รูปแบบทั่วไปของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงถูกนำมาใช้ในชุมชนโดยมีคำถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนแบบมีคณะ ( Bürgerbefragung , "การไต่สวนของพลเมือง") และการริเริ่มของสาธารณะ ( Bürgerbegehren "คำขอของพลเมือง") ซึ่งทั้งคู่ไม่มีผลผูกพัน ในบางพื้นที่ สิ่งนี้ได้ขยายไปสู่ประเภทการลงประชามติที่มีผลผูกพัน ( Bürgerentscheid "การตัดสินใจของพลเมือง")

กรีซ

รัฐธรรมนูญ จัดให้มีการลง ประชามติสองประเภท:

 • การลงประชามติเรื่อง "ผ่านกฎหมาย"
 • การลงประชามติในเรื่อง "ผลประโยชน์ของชาติ"

มีการลงประชามติ 8 ครั้งในกรีซตั้งแต่ปี 1920 จนถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของรัฐบาลนั่นคือ การรักษา/การสถาปนาขึ้นใหม่ หรือการล้มล้าง สถาบันพระ มหากษัตริย์ การลงประชามติสองครั้งที่ไม่เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองเป็นการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญในปี 2511 ที่จัดโดยรัฐบาลเผด็จการทหารและการลง ประชามติช่วยเหลือกรีซในปี พ.ศ. 2558

ฮังการี

รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สองวิธีในการลงประชามติ:

 • ตามคำร้องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยสองแสนคน
 • ตามคำร้องของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ รัฐบาล หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหนึ่งแสนคน

รัฐธรรมนูญกำหนดข้อห้ามหลายประการเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถทำประชามติได้ รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ งบประมาณ การเก็บภาษี ภาระผูกพันจากข้อตกลงระหว่างประเทศ ปฏิบัติการทางทหาร ฯลฯผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จำเป็น สำหรับการลงประชามติจึงจะมีผลคือ 50% การตัดสินใจโดยการลงประชามติมีผลผูกพันรัฐสภา มีการลงประชามติหนึ่งครั้งในสาธารณรัฐประชาชนฮังการีและมีการลงประชามติ 5 ครั้งในฮังการีสมัยใหม่ (หลังปี 1989)

 1. ประชามติโควตาผู้อพยพ (พ.ศ. 2559)

ไอซ์แลนด์

รัฐธรรมนูญของไอซ์แลนด์มีบทความเกี่ยวกับการลงประชามติสองบทความ:

 • ตามบทความที่ 11 ถ้า 3/4 ของรัฐสภาลงคะแนนให้ถอดประธานาธิบดีการตัดสินใจนั้นจะต้องเข้าสู่การลงประชามติที่มีผลผูกพัน
 • ตามบทความที่ 26 หากประธานาธิบดียับยั้งร่างกฎหมายจากรัฐสภา ก็ต้องมีการลงประชามติที่มีผลผูกพัน

มีการลงประชามติทั้งหมด 7 ครั้งในไอซ์แลนด์โดยสามครั้งจัดขึ้นหลังจากที่ประเทศชาติประกาศเอกราชและกลายเป็นสาธารณรัฐในปี พ.ศ. 2487

 1. การลงประชามติห้ามดื่มสุรา (1908)
 2. ประชามติบริการชุมชน (1916)
 3. ประชามติอธิปไตย (1918)
 4. การลงประชามติห้าม (1933)
 5. การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2487)
 6. สินเชื่อค้ำประกันการลงประชามติ (2010)
 7. สินเชื่อค้ำประกันการลงประชามติ (2554)
 8. การลงประชามติรัฐธรรมนูญแบบไม่มีผลผูกพันของไอซ์แลนด์ (2554)

ไอร์แลนด์

ประชามติตามรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของไอร์แลนด์ ได้รับการรับรองโดยประชามติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 ในไอร์แลนด์การแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากการลงประชามติ 38 การลงประชามติดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจนถึงเดือนพฤษภาคม 2019 [20]การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับการรับรองครั้งแรกโดยสภาทั้งสองแห่งOireachtas (รัฐสภา) ยื่นประชามติและลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดี ลายเซ็นเป็นเพียงพิธีการ: ประธานาธิบดีไม่สามารถปฏิเสธที่จะลงนามในกฎหมายการแก้ไขที่ได้รับอนุมัติในการลงประชามติ

ประชามติสามัญ

มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการลงประชามติร่างพระราชบัญญัติที่เรียกว่า ' การลงประชามติสามัญ ' มาตรา 47 ระบุว่าการลงประชามติดังกล่าวจะยับยั้งร่างกฎหมายได้สำเร็จ จะต้องลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงข้างมาก และอย่างน้อย 33 และหนึ่งในสามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าผ่าน

การลงประชามติสามัญสามารถเกิดขึ้นได้สองกรณี ประการแรก ถ้าร่างกฎหมายผ่านอย่างง่าย ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งไปประชามติ ประการที่สอง ร่างกฎหมายตามความเห็นของประธานาธิบดี "มีความสำคัญระดับชาติที่เจตจำนงของประชาชนควรได้รับการตรวจสอบ" หากได้รับการร้องขอจากSeanad Éireann ส่วนใหญ่ และหนึ่งในสามของDáil Éireann มาตรา 27 จัดทำขึ้นสำหรับร่างกฎหมายที่มีการโต้แย้ง โต้แย้ง หรือมีความสำคัญสูงเป็นพิเศษ แม้จะมีร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้ แต่มาตรา 27 ก็ไม่เคยถูกนำมาใช้

อิตาลี

รัฐธรรมนูญของอิตาลีจัดให้มีการลงประชามติที่มีผลผูกพันสองประเภท

การลงประชามติทางกฎหมายสามารถเรียกได้เพื่อยกเลิกกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วน หากได้รับการร้องขอจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500,000 คนหรือสภาระดับภูมิภาคห้าแห่ง การลงประชามติประเภทนี้จะมีผลก็ต่อเมื่ออย่างน้อยผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไปที่หน่วยเลือกตั้ง ห้ามมิให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับกฎหมายการเงินหรือกฎหมายเกี่ยวกับการให้อภัยหรือการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญสามารถเรียกเพื่ออนุมัติกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากสภา ( สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐ ) ที่มีเสียงข้างมากน้อยกว่าสองในสามในทั้งสองสภาหรือสภาใดสภาหนึ่ง และเท่านั้น ตามคำร้องขอของหนึ่งในห้าของสมาชิกสภาใดสภาหนึ่ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500,000 คน หรือสภาภูมิภาค ห้า แห่ง การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญย่อมมีผลไม่ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะไปที่หน่วยเลือกตั้งกี่คนก็ตาม พลเมืองที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรอาจมีส่วนร่วมในการลงประชามติ

ลัตเวีย

รัฐธรรมนูญแห่งลัตเวียกำหนดให้มีการลงประชามติเพื่อวัตถุประสงค์ห้าประการ:

 • ระลึกถึงรัฐสภา
 • เข้าสู่สหภาพยุโรป
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป
 • ยอมรับกฎหมายที่ระงับโดยประธานาธิบดี
 • การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการนำกฎหมายมาใช้

หนึ่งในสิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนมีสิทธิที่จะเริ่มการลงประชามติในระดับชาติเกี่ยวกับการระลึกถึงรัฐสภา จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการคือสองในสามของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของลัตเวียในสหภาพยุโรปจะตัดสินโดยการลงประชามติระดับชาติ หากสมาชิกรัฐสภาร้องขอการทำประชามติอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง

การลงประชามติจะจัดขึ้นในกฎหมายหากประธานาธิบดีระงับ และภายในระยะเวลาสองเดือน หนึ่งในสิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้องขอการลงประชามติ ยกเว้นในกรณีที่รัฐสภาใช้กฎหมายดังกล่าวอีกครั้งโดยมีผลให้ถือสามในสี่เป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการคือ 50% ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งล่าสุด

รัฐธรรมนูญจำกัดประเด็นที่สามารถเสนอให้ลงประชามติได้ มันห้ามประเด็นเช่นงบประมาณ ภาษี การเกณฑ์ทหาร การประกาศสงคราม สนธิสัญญาสันติภาพ ข้อตกลงกับประเทศอื่น ฯลฯ ; ตามศาลรัฐธรรมนูญแห่งลัตเวีย เจตนาของผู้ริเริ่มจัดประชามติไม่สามารถนำมาซึ่งการยกเลิก 'หลักการแห่งความสมบูรณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งลัตเวีย' ที่ 'ห้ามการตีความบรรทัดฐานที่แยกจากกันของรัฐธรรมนูญแห่งลัตเวียที่แยกออกจากรัฐธรรมนูญอื่นของลัตเวีย บรรทัดฐานของลัตเวีย เนื่องจากรัฐธรรมนูญของลัตเวียเป็นเอกสาร ซึ่งเป็นภาพรวมที่เหนียวแน่น มีอิทธิพลต่อเนื้อหาและความรู้สึกของบรรทัดฐาน';(21)

หนึ่งในสิบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำกฎหมายมาใช้ได้ จำเป็นต้องมีเสียงข้างมากในการลงประชามติดังกล่าว ข้อยกเว้นคือการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป - มาตรการเหล่านั้นจำเป็นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50% ของจำนวนผู้ลงคะแนนที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดสำหรับรัฐสภา

มีการลงประชามติ 13 ครั้งในประวัติศาสตร์ของลัตเวีย โดย 4 ครั้งในปี พ.ศ. 2466 - 2477 และ 9 ครั้งตั้งแต่ปี 2534

ลิทัวเนีย

ลิทัวเนียจัดประชามติ 12 ครั้งตั้งแต่ปี 2534 ต้องการลายเซ็น 300,000 คนเพื่อเริ่มการลงประชามติ

ลักเซมเบิร์ก

รัฐธรรมนูญแห่งลักเซมเบิร์กกล่าวถึงการลงประชามติในมาตรา 51: "ผู้ลงคะแนนจะถูกขอให้ลงคะแนนโดยการลงประชามติในกรณีและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย" รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการลงประชามติมีอยู่ในมาตรา 114 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีบทบัญญัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการลงประชามติในลักเซมเบิร์ก

การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ตามคำจำกัดความในมาตรา 114) มีผลผูกพัน การลงประชามติโดยทั่วไป (ตามคำจำกัดความในมาตรา 51) ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีผลผูกพัน

มีการลงประชามติสี่ครั้งในลักเซมเบิร์กตั้งแต่ปี 2462:

มอลตา

การลงประชามติในมอลตามีสามประเภท: การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญ การปรึกษาหารือ และการยกเลิก

ต้องมีการทำประชามติตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 66(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งมอลตา ในขณะที่มีผลผูกพัน การแก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่มีวาระสูงสุดคือห้าปีของรัฐสภาจะจำกัดอยู่เพียงกรณีเดียว การลงประชามติประเภทนี้ไม่เคยมีเกิดขึ้น

การลงประชามติประเภทอื่น ๆ ได้รับการควบคุมโดยพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ การลงประชามติแบบ "ปรึกษาหารือ" (พระราชบัญญัติไม่ได้ใช้คำนี้) สามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะมีร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรหรือทำตามขั้นตอนของรัฐสภาในรูปแบบของประโยคเงื่อนไขในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีก่อนหน้านี้ รัฐสภาจะไม่ผูกมัดทางกฎหมายในการอนุมัติกฎหมายดังกล่าวที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลการลงประชามติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในกรณีหลัง ประธานาธิบดีจะมีผลผูกพันตามอัตภาพในการประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าว มีการลงประชามติเช่นนี้ห้าครั้งในระดับชาติ หนึ่งครั้งในระดับภูมิภาค ( การลงประชามติของสภาเทศบาลโกโซปี 1973 ) และการลงประชามติในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งที่จัดโดยสภาท้องถิ่นแห่งเดียว

การลงประชามติแบบยกเลิกไม่เคยมีการจัดขึ้นมาก่อน และหากได้รับการเรียกร้องและประสบความสำเร็จ สามารถยกเลิกกฎหมายบางส่วนได้ ยกเว้นข้อยกเว้นบางประการ โดยเฉพาะกฎหมายการเงินและรัฐธรรมนูญ

มอลโดวา

ตามมาตรา 75 ของรัฐธรรมนูญแห่งมอลโดวา "(1) ปัญหาของแรงโน้มถ่วงสูงสุดหรือความเร่งด่วนที่เผชิญหน้ากับสังคมหรือรัฐมอลโดวาจะต้องได้รับการแก้ไขโดยการลงประชามติ (2) การตัดสินใจที่ผ่านไปตามผลที่ได้จากการลงประชามติของพรรครีพับลิกันมีสูงสุด อำนาจตุลาการ" มีการลงประชามติสี่ครั้งในมอลโดวาใน ปี1994 , 1999 , 2010และ2019

เนเธอร์แลนด์

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กฎหมายส่วนใหญ่สามารถได้รับการลงประชามติแบบปรึกษาหารือหลังจากได้รับอนุมัติจากรัฐทั่วไปตามคำร้องขอของผู้คน 300,000 คน

โดยหลักการแล้วก่อนหน้าวันนั้นไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายสำหรับการลงประชามติอย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2545 ถึง พ.ศ. 2548 ได้มีการออกกฎหมายประชามติชั่วคราว ซึ่งอนุญาตให้มีการลงประชามติแบบไม่ผูกมัด ซึ่งเป็นที่รู้จักในภาษาดัตช์ว่าVolkraadpleging ("การปรึกษาหารือของประชาชน") เพื่อจัดระเบียบกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ไม่มีการเรียกลงประชามติตามกฎหมายนี้

เพื่อที่จะจัดให้มีการลงประชามติเรื่องสนธิสัญญาจัดตั้งรัฐธรรมนูญสำหรับยุโรป พ.ศ. 2548 ได้มีการวางกฎหมายอื่นไว้ชั่วคราว การลงประชามติดังกล่าวเป็นการลงประชามติระดับชาติครั้งแรกในเนเธอร์แลนด์ในรอบ 200 ปี ( 1805 การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐบา ตาเวี ย) และเป็นผลจากข้อเสนอริเริ่มโดยสมาชิกรัฐสภาFarah Karimi ( GroenLinks ), Niesco Dubbelboer ( แรงงาน ) และBoris van der Ham ( พรรคเดโมแครต ) 66 ).

การลงประชามติข้อตกลงสมาคมดัตช์ยูเครน-สหภาพยุโรปประจำปี 2559เป็นการลงประชามติครั้งล่าสุดครั้งที่สองของเนเธอร์แลนด์ การลงประชามติพระราชบัญญัติหน่วยสืบราชการลับและบริการรักษาความปลอดภัยของเนเธอร์แลนด์ปี 2018จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีการยกเลิกตัวเลือกสำหรับการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพัน

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2019 มีการพยายามสี่ครั้งในการลงประชามติแก้ไข ซึ่งจะทำให้พลเมืองของเนเธอร์แลนด์มีทางเลือกในการลงประชามติเพื่อยกเลิกกฎหมายใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว ความพยายามสามครั้งแรกล้มเหลวเนื่องจากข้อกำหนดของอัตราการอนุมัติสองในสามในทั้งหอการค้าและพรรคการเมืองVVD , CDAและSGPที่ไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติแก้ไข ความพยายามครั้งที่สี่กำลังดำเนินอยู่ [22]

นอร์เวย์

รัฐธรรมนูญของนอร์เวย์ไม่ได้กล่าวถึงการลงประชามติแต่อย่างใด ดังนั้น การลงประชามติจึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติทางการเมืองของนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม มีการลงประชามติที่ปรึกษาหกครั้งในนอร์เวย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงประชามติเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของนอร์เวย์ และการลงประชามติสำหรับการยุบสหภาพกับสวีเดน เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงประชามติเหล่านี้และการลงประชามติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาตามรัฐธรรมนูญ ของนอร์เวย์ จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย : พวกเขาจะเป็นเพียงคำแนะนำ และรัฐสภานอร์เวย์จะเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้าย ซึ่งอาจเลือก (แม้ว่าจะไม่น่าเป็นไปได้) ที่จะเพิกเฉยต่อเจตจำนงของชาวนอร์เวย์ตามที่แสดงออกผ่านการลงประชามติ

โปแลนด์

มีการลงประชามติสี่ครั้งในโปแลนด์สมัยใหม่:

การลงประชามติเกี่ยวกับข้อเสนอรัฐธรรมนูญของสหภาพยุโรปมีขึ้นในปี 2548 แต่ถูกระงับหลังจากการปฏิเสธรัฐธรรมนูญโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวฝรั่งเศส

โปรตุเกส

การลงประชามติในโปรตุเกสถูกเรียกโดยประธานาธิบดีแห่งโปรตุเกส (หากเขาตัดสินใจเช่นนั้น) ตามข้อเสนอที่เสนอโดยสมัชชาหรือรัฐบาล การลงประชามติมีผลผูกพันหากผลิตภัณฑ์มีมากกว่า 50% ของผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียน พลเมืองของโปรตุเกสมีสิทธิที่จะเสนอความคิดริเริ่มเพื่อการลงประชามติต่อสมัชชา

การลงประชามติสามารถทำได้เฉพาะใน "ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ" เท่านั้น การออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ และบางประเด็น เช่น งบประมาณและความสามารถของสมัชชา

มีการลงประชามติสามครั้งในโปรตุเกสสมัยใหม่:

การลงประชามติทั้งสามมีผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 50% ซึ่งหมายความว่าไม่มีผลผูกพัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกที่ชนะในการลงประชามติทั้งสามได้รับเกียรติจากรัฐบาลในสมัยนั้น

โรมาเนีย

รัฐธรรมนูญแห่งโรมาเนียกำหนดให้ต้องมีการเรียกประชามติเพื่อระงับประธานาธิบดีจากตำแหน่งหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโรมาเนียสามารถเรียกร้องให้มีการลงประชามติในเรื่องผลประโยชน์ของชาติหลังจากปรึกษาหารือกับรัฐสภา

มีการลงประชามติ 8 ครั้งในโรมาเนียหลังคอมมิวนิสต์ และหนึ่งครั้งในระดับเคาน์ตี:

เซอร์เบีย

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียได้รับการรับรองในการลงประชามติเมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2549 การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญผ่านไปด้วยคะแนนเสียง 3,521,724 เสียง ส่วนใหญ่ 53.04% 3,645,517 หรือ 54.91% โหวตให้ประชามติซึ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สโลวีเนีย

มีการลงประชามติเอกราชในสโลวีเนียเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 93.3% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่ง 94.8% ลงคะแนนสนับสนุนเอกราช เป็นการลงประชามติครั้งแรกในสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ในขณะนั้น ประกาศผลเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2534 รัฐสภาสโลวีเนียได้ผ่านกฎหมายเอกราชที่ประกาศให้สโลวีเนียเป็นประเทศอธิปไตย ตามมาด้วยสงครามสิบวันซึ่งกองกำลังสโลวีเนียขับไล่กองทัพประชาชนยูโกสลาเวียออกจากประเทศ [23] [24]ในปี 2558 สโลวีเนียจัด ให้ มีการลงประชามติอีกครั้งในร่างกฎหมายที่กำหนดให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งถูกปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่

สเปน

ในการลงประชามติในสเปน ( Referéndum para la Reforma políticaแปลตามตัวอักษรว่า "ประชามติเพื่อการปฏิรูปการเมือง") เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519 หลังจากการเสียชีวิตของฟรานซิสโก ฟรังโกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 94% ได้อนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปการเมืองเพื่อจัดตั้งระบอบประชาธิปไตย [25]เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2521 มีการลงประชามติ เพิ่มเติม เพื่ออนุมัติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ชาวสเปนเลือก (91.8% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) อนุมัติรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในปี 1986 การลงประชามติอีกฉบับหนึ่งได้อนุมัติให้สเปนเป็นสมาชิก NATO

สวีเดน

รัฐธรรมนูญแห่งสวีเดนจัดให้มีการลงประชามติที่มีผลผูกพันและไม่ผูกมัด [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]นับตั้งแต่มีการนำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีการจัดประชามติหกครั้ง: ครั้งแรกเกี่ยวกับการห้าม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปี พ.ศ. 2465 และล่าสุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ เป็นสมาชิก ยูโรพ.ศ. 2546 ทั้งหมดไม่มีการผูกมัด การลงประชามติปรึกษาหารือ สองในปี 1957 และ 1980 เป็นการลงประชามติแบบปรนัย

สวิตเซอร์แลนด์

การประท้วงในซูริกเพื่อคัดค้านการลงประชามติที่ห้ามมินาเร็

ในสวิตเซอร์แลนด์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวสวิสสามารถเรียกร้องให้มีการลงประชามติที่มีผลผูกพันในระดับรัฐบาลกลาง ระดับมณฑล และระดับเทศบาล พวกเขาเป็นคุณลักษณะสำคัญของชีวิตทางการเมืองของสวิส รัฐบาลไม่ได้เลือกว่าจะจัดให้มีการลงประชามติหรือเมื่อใด แต่เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ควบคุมโดยรัฐธรรมนูญของสวิส การลงประชามติมีสองประเภท:

 • การทำ ประชามติทางเลือก : กฎหมายของรัฐบาลกลาง มติของรัฐบาลกลางอื่น ๆ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีลักษณะต่อเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายของสวิส อาจมีการลงประชามติหากมีคนอย่างน้อย 50,000 คนหรือแปดเขตได้ยื่นคำร้องให้ทำเช่นนั้นภายใน 100 วัน ภายในเขตการปกครองและเขตเทศบาล จำนวนที่ต้องการจะน้อยกว่า และอาจมีสาเหตุเพิ่มเติมสำหรับการลงประชามติแบบคณะ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกินจำนวนเงินที่กำหนด การลงประชามติแบบปัญญาชนเป็นการลงประชามติประเภทที่พบบ่อยที่สุด และส่วนใหญ่ดำเนินการโดยพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์
 • การทำ ประชามติภาคบังคับ : ต้องมีการทำประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเข้าร่วมในชุมชนหรือองค์กรข้ามชาติเพื่อความมั่นคงโดยรวม ในเขตเทศบาลหลายแห่ง ค่าใช้จ่ายที่เกินจำนวนเงินที่กำหนดก็จะต้องได้รับการลงประชามติตามข้อบังคับเช่นกัน การแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอโดยรัฐสภาหรือโดยรัฐหรือโดยความคิดริเริ่มที่เป็นที่นิยมของรัฐบาลกลาง การริเริ่มของพลเมืองในระดับรัฐบาลกลางจำเป็นต้องรวบรวมลายเซ็นที่ถูกต้อง 100,000 ฉบับภายใน 18 เดือน และต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ บ่อยครั้ง รัฐสภามักจะเสนอข้อโต้แย้งเพื่อเสนอความคิดริเริ่ม ซึ่งนำไปสู่การลงประชามติแบบปรนัย มีความคิดริเริ่มดังกล่าวน้อยมากที่ผ่านคะแนนเสียง แต่บ่อยครั้งที่ข้อเสนอโต้แย้งของรัฐสภาได้รับการอนุมัติ
เอกสารการลงคะแนนและการเลือกตั้งที่กว้างขวางและเป็นทางการส่งถึงพลเมืองทุกคนอย่างสม่ำเสมอ - โดยปกติสี่ครั้งต่อปี - ประนีประนอมกับข้อดีและข้อเสียของผู้เสนอทางการเมืองทั้งหมด ที่นี่ สำหรับ พลเมืองของ เบิร์นในเดือนพฤศจิกายน 2008 เกี่ยวกับ 5 ชาติ 2 cantonal 4 ประชามติเทศบาลและ 2 การเลือกตั้ง (รัฐบาลและรัฐสภาของเมืองเบิร์น)

ความเป็นไปได้ของการลงประชามติแบบคณะทำให้รัฐสภาต้องค้นหาการประนีประนอมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์หลัก ในหลายกรณี การคุกคามเพียงการลงประชามติแบบคณะหรือความคิดริเริ่มก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้รัฐสภาปรับกฎหมาย

ฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าการลงประชามติเพื่อชะลอการเมือง ในทางกลับกัน นักวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ เช่นบรูโน เอส. เฟรย์แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้และเครื่องมืออื่นๆ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาธิปไตยโดยตรงมีส่วนทำให้เกิดความมั่นคงและความสุข

การลงคะแนนเสียงในการลงประชามติมักจะจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์เสมอ (วันที่อย่างเป็นทางการของการลงคะแนนถูกกำหนดเป็นวันอาทิตย์) โดยทั่วไปแล้วสามหรือสี่ครั้งต่อปี และในกรณีส่วนใหญ่ การลงคะแนนจะเกี่ยวข้องกับการลงประชามติหลายครั้งในเวลาเดียวกัน ซึ่งมักจะอยู่ในระดับการเมืองที่แตกต่างกัน ( สหพันธรัฐ, ตำบล, เทศบาล) เกี่ยวกับวิชาต่างๆ การลงประชามติมักจะรวมกับการเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 40% ถึง 50% เว้นแต่จะมีการเลือกตั้งหรือการลงประชามติมีลักษณะที่สำคัญ การตัดสินใจในการลงประชามติมีแนวโน้มที่จะอนุรักษ์นิยม ความคิดริเริ่มของพลเมืองมักจะไม่ผ่าน การปกครองและการลงประชามติของรัฐบาลกลางถูกนำมาใช้เป็นประจำในสวิตเซอร์แลนด์นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในฐานะรัฐสมัยใหม่ : มีการลงคะแนนเสียงระดับชาติเกือบ 600 เสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2391 [27]

ยูเครน

การลงประชามติสถานะไครเมียปี 2014 เป็นการลงประชามติเกี่ยวกับสถานะของแหลมไครเมียที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2014 โดยสภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและรัฐบาลท้องถิ่นของเซวาสโทพอลทั้งสองเขตการปกครองของยูเครนในขณะนั้น การลงประชามติถามประชาชนในไครเมียว่าพวกเขาต้องการเข้าร่วมรัสเซียในประเด็นของรัฐบาลกลางหรือไม่ หรือพวกเขาต้องการฟื้นฟูรัฐธรรมนูญไครเมียปี 1992และสถานะของไครเมียในฐานะส่วนหนึ่งของยูเครนหรือไม่

ตัวเลือกที่มีอยู่ไม่รวมถึงการรักษาสภาพ ที่เป็นอยู่ ของแหลมไครเมียและเซวาสโทพอลเหมือนที่พวกเขาทำในขณะที่มีการลงประชามติ รัฐธรรมนูญปี 1992สอดคล้องกับอำนาจที่มากขึ้นในรัฐสภาไครเมีย ซึ่งรวมถึงอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่นๆ ดังนั้น นักวิจารณ์หลายคนจึงโต้แย้งว่าทั้งสองตัวเลือกการลงประชามติจะส่งผลให้ต้องแยกตัวออกจากยูเครนโดยพฤตินัย [28] [29] [30]

สภาสูงสุดของแหลมไครเมียถือว่าการขับไล่ประธานาธิบดีวิคเตอร์ ยานูโควิช แห่งยูเครน ในการปฏิวัติยูเครนปี 2014เป็นการทำรัฐประหาร และรัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่ในเคียฟนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และระบุว่าการลงประชามติเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ [31]การลงประชามติถือได้ว่าผิดกฎหมายโดยประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เนื่องจากเหตุการณ์รอบข้าง[32]รวมทั้งการลงประชามติในขณะที่คาบสมุทรถูกครอบครองโดยทหารรัสเซีย [33] สมาชิก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้งสิบสามคนโหวตสนับสนุนการลงประชามติที่ประกาศว่าการลงประชามติเป็นโมฆะ แต่รัสเซียคัดค้านและจีนงดออกเสียง [34] [35] ต่อมาได้ มี การลง มติ ของ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ด้วยคะแนน 100 เห็นด้วย 11 กับ 11 กับ 58 งดออกเสียง ซึ่งประกาศว่าการลงประชามติเป็นโมฆะและยืนยันบูรณภาพในดินแดนของยูเครน [32] Mejlis ของชาวตาตาร์ไครเมียเรียกร้องให้คว่ำบาตรการลงประชามติ

รัสเซียยอมรับผลการลงประชามติของไครเมียอย่างเป็นทางการ และอ้างว่า การประกาศเอกราชของ โคโซโว ฝ่ายเดียว ได้สร้างแบบอย่าง ซึ่งช่วยให้แยกไครเมียออกจากยูเครนได้ [36]อย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งโดยนักวิชาการชาวตะวันตก

ผลอย่างเป็นทางการจากสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียคือคะแนนเสียงร้อยละ 96.77 สำหรับการรวมภูมิภาคเข้ากับสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้อย ละ 83.1% Akhtem Chiygoz รองประธาน Mejlis กล่าวว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจริงต้องไม่เกิน 30-40 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อดีตที่ปรึกษารัฐบาลรัสเซีย Andrey Illarionov กล่าวว่าการสนับสนุนที่แท้จริงสำหรับการรวมไครเมียกับรัสเซียอยู่ที่ 34 เปอร์เซ็นต์ โดยอ้างผลการสำรวจครั้งก่อน สามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการ สำรวจ ของ Gallup ที่ดำเนินการในวันที่ 21-27 เมษายน ชาวไครเมีย 82.8% พิจารณาผลการลงประชามติที่สะท้อนมุมมองของไครเมียส่วนใหญ่ และ 73.9% ของชาวไครเมียกล่าวว่าการที่ไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจะทำให้ชีวิตดีขึ้นสำหรับตนเองและครอบครัว ไม่เห็นด้วยเพียง 5.5%

หลังจากการลงประชามติสภาสูงสุดของแหลมไครเมียและสภาเมืองเซวาสโทพอลได้ประกาศอิสรภาพของไครเมียจากยูเครนและขอเข้าร่วมสหพันธรัฐรัสเซีย [37]ในวันเดียวกันนั้น รัสเซียยอมรับไครเมียเป็นรัฐอธิปไตย [38] [39]

สหราชอาณาจักร

รัฐสภาสก็อตถูกสร้างขึ้นผ่านการลงประชามติการปฏิวัติสกอตแลนด์ปี 1997

แม้ว่าพระราชบัญญัติของรัฐสภาอาจอนุญาตให้มีการลงประชามติได้ แต่หลักคำสอนของอธิปไตยของรัฐสภาหมายความว่าพระราชบัญญัติใด ๆ ของรัฐสภาที่ส่งผลต่อผลการลงประชามติสามารถยกเลิกได้โดยพระราชบัญญัติรัฐสภาที่ตามมา ผลที่ตามมาก็คือ การลงประชามติในสหราชอาณาจักรไม่สามารถผูกมัดตามรัฐธรรมนูญได้ แม้ว่าโดยปกติแล้วจะมีผลทางการเมืองที่โน้มน้าวใจก็ตาม

การลงประชามติครั้งสำคัญนั้นหายาก มีเพียงสามคนเท่านั้นที่ถูกส่งเข้าสู่เขตเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรทั้งหมด ครั้งแรกคือการลงประชามติสมาชิกประชาคมยุโรปของสหราชอาณาจักรในปี 1975ซึ่งจัดขึ้นสองปีหลังจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ของอังกฤษ เพื่อวัดการสนับสนุนสำหรับการเป็นสมาชิกต่อไป ครั้งที่สอง เป็นการลงประชามติทางเลือกทางเลือกแห่งสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 นี่คือการลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนระบบ ' ผ่านตำแหน่งก่อน ' เป็นระบบการเลือกตั้ง ทางเลือก คือ การลงคะแนนทางเลือก

มีการลงประชามติในส่วนต่างๆ ของสหราชอาณาจักรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายในสกอตแลนด์และเวลส์ นายกเทศมนตรี ที่ได้รับการเลือกตั้งของลอนดอนและหน่วยงานGreater London Authority for Greater Londonการประชุมระดับภูมิภาคสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษและสถานะตามรัฐธรรมนูญและ การปกครองของไอร์แลนด์เหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นปีของการลงประชามติครั้งแรกดังกล่าว มีการลงประชามติที่สำคัญ 9 ครั้ง

ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัญญาว่าจะมีการลงประชามติทั่วทั้งสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ของยุโรปแต่สิ่งนี้ถูกเลื่อนออกไปในปี 2548 หลังจากการลงประชามติ ของ ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ พ่ายแพ้ เนื่องจากการแทนที่รัฐธรรมนูญยุโรปด้วยสนธิสัญญาลิสบอนจึงไม่มีภาระผูกพันในการลงประชามติ มีการเสนอการลงประชามติเพื่อทดแทนเงินปอนด์สเตอร์ลิงด้วยเงินยูโรเป็นสกุลเงินของสหราชอาณาจักร

การลงประชามติระดับชาติจัดขึ้นในสกอตแลนด์เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตอบใช่หรือไม่ใช่สำหรับคำถาม: "สกอตแลนด์ควรเป็นประเทศเอกราชหรือไม่" ซึ่งชาวสก็อต 55% โหวต "ไม่" [40]

ในระดับท้องถิ่น รัฐบาลได้ยื่นข้อเสนอสำหรับนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงไปยังเขตอำนาจท้องถิ่น 37 แห่งโดยการลงประชามติ พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2515 ยังมีบทบัญญัติที่ใช้เพียงเล็กน้อยซึ่งอนุญาตให้มีการลงประชามติในท้องถิ่นที่ไม่ผูกมัดในเรื่องใด ๆ ที่จะเรียกโดยกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มเล็ก ๆ สภาระดับภูมิภาค Strathclydeจัดให้มีการลงประชามติทางไปรษณีย์ในปี 1994 ว่าควรย้ายการควบคุมบริการน้ำและท่อน้ำทิ้งไปยังคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม่ นี่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ตรากฎหมายดังกล่าว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2539

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีการลงประชามติทั่วทั้งสหราชอาณาจักรครั้งที่สามในประเด็นการ เป็น สมาชิกสหภาพยุโรปต่อเนื่องของสหราชอาณาจักร ใน สหภาพยุโรป 41 ปีหลังจากการลงประชามติครั้งแรก การลงประชามติถูกเรียกโดยนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอนและรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายหลังมีการทำข้อตกลงในกรุงบรัสเซลส์กับสหภาพยุโรปซึ่งได้เจรจาต่อรองการเป็นสมาชิกของสหราชอาณาจักร อีกครั้ง. การลงประชามติครั้งนี้ส่งผลให้มีคะแนนเสียงข้างมากให้ออกจากอียู 52% เมื่อเทียบกับ 48% ของผู้โหวตให้คงอยู่ ทำให้เกิดการแตกสาขาอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งในสหราชอาณาจักร ยุโรป และต่างประเทศ และบังคับให้เดวิด คาเมรอน ลาออก ในวันรุ่งขึ้น (เขาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม) [41]

อเมริกาเหนือ

แคนาดา

การลงประชามติเกิดขึ้นได้ยากในแคนาดาและมีเพียงสามครั้งเท่านั้นที่เคยเกิดขึ้นในระดับรัฐบาลกลาง: พ.ศ. 2441 เรื่องข้อห้าม พ.ศ. 2485 เรื่องการเกณฑ์ทหารในสงครามโลกครั้งที่สอง และ พ.ศ. 2535 ใน ชาร์ลอตต์ทาวน์แอ คอร์ด แม้ว่ารัฐธรรมนูญของแคนาดาไม่ได้กำหนดให้การแก้ไขต้องได้รับอนุมัติจากการลงประชามติอย่างชัดแจ้ง หลายคนโต้แย้งว่า จากแบบอย่างที่กำหนดไว้โดยการลงประชามติใน Charlottetown Accord นี่อาจกลายเป็น อนุสัญญา ตาม รัฐธรรมนูญ

การลงประชามติสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับจังหวัด การลงประชามติเรื่องการแยกตัวออกจากควิเบก ใน ปี 1980และ1995เป็นกรณีที่น่าสังเกต ร่วมกับการเลือกตั้งระดับจังหวัดในปี 2550 จังหวัดออนแทรีโอได้ลงคะแนนเสียงในระบบการเลือกตั้งแบบตัวแทนตามสัดส่วน และบริติชโคลัมเบียจัดประชามติสองครั้งติดต่อกันในBC-STVในปี 2548 และ 2552 ในปี 2554 บริติชโคลัมเบียมีการลงประชามติต่อภาษี HST ที่กำหนดขึ้นใหม่อีกครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้บริติชโคลัมเบียเป็นจังหวัดแรกที่ล้มล้างความกลมกลืนของภาษีระดับจังหวัดและภาษีของรัฐบาลกลาง โดยร่วมกับอัลเบอร์ตาซึ่งไม่มีภาษีการขายสำหรับจังหวัด ไม่เคยเข้าร่วมใน HST การลงประชามติได้จัดขึ้นในจังหวัดของแคนาดาที่เกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพื่อพิจารณาว่าจะใช้ระบบการเป็นตัวแทนตามสัดส่วนของสมาชิกแบบผสมหรือไม่ การลงประชามติล้มเหลว

เม็กซิโก

กฎหมายอนุญาตให้ที่ปรึกษาเป็นที่นิยม ("การปรึกษาหารือที่เป็นที่นิยม") ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2014 [42]การปรึกษาหารือดังกล่าวอาจได้รับการร้องขอจากประธานาธิบดี 33% ของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือ 2% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [43]

มีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการหลายครั้งในปี 2561 และ 2562:

 • 24–25 พฤศจิกายน 2018 คอคอดรถไฟ Tehuantepec 90.3% ของผู้เข้าร่วมได้รับการอนุมัติ [44] [45] [46]
 • 24–25 พฤศจิกายน 2561 รถไฟมายา . 946,081 คนโหวต (1% ของประชากร); เห็นด้วย 89.9% [44]จะมีการปรึกษาหารืออีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2019 [47]
 • 24–25 พฤศจิกายน 2018 โรงกลั่นใน Dos Bocas , Tabasco 91.6% ของผู้ลงคะแนนอนุมัติโครงการ [44]
 • 24–25 พฤศจิกายน 2018 โปรแกรมโซเชียล เจ็ดโครงการได้รับการอนุมัติโดยกว่า 90% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [44]
 • 23-24 กุมภาพันธ์ 2019 โรงไฟฟ้าเทอร์โมในมอเรโล55,715 คนโหวตใน Morelos , PueblaและTlaxcala โรงงานได้รับการอนุมัติ [45]
 • 27–28 ตุลาคม 2018 การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่สำหรับเม็กซิโกซิตี้ โหวต 1,067,859 โหวต, 29% เห็นด้วยสนามบิน Texcocoและ 69.5% โหวตให้สนามบิน ซานตาลูเซี[48] [45]
 • 21 กรกฎาคม 2019 วาระ (2 หรือ 5 ปี) ของผู้ว่าการบาฮาแคลิฟอร์เนีย 1.89% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิ์เข้าร่วม และ 84% อนุมัติวาระ 5 ปี [ ต้องการการอ้างอิง ]

สหรัฐอเมริกา

ไม่มีบทบัญญัติสำหรับการลงประชามติในระดับรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้

การ รณรงค์ หาเสียง ของ ความคิดริเริ่ม Medicaid for Idaho เพื่อ ขยาย Medicaidในการลงคะแนนเสียง มหาวิหารเมธอดิสต์ แห่งเทือกเขาร็อกกี้ เป็นเจ้าภาพอาสาสมัคร[49]

อย่างไรก็ตาม 24 รัฐ (โดยเฉพาะในตะวันตก แต่ยังรวมถึงในรัฐทางตะวันออกเช่นแมสซาชูเซตส์ ) และรัฐบาลท้องถิ่นและเมืองหลายแห่งจัดให้มีการลงประชามติและการริเริ่มของพลเมือง ตัวอย่างเช่น การลงประชามติระดับรัฐดังกล่าว ส่งผลให้มีการจำกัดภาษีทรัพย์สินเช่นเดียวกับข้อเสนอที่ 13 ของรัฐแคลิฟอร์เนียและ ข้อเสนอ 2½ของแมสซาชูเซตส์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 การลงประชามติประเภทนี้มักเรียกกันว่า "มาตรการลงคะแนนเสียง"หรือเรียกอีกอย่างว่า "ข้อเสนอ" หรือเพียงแค่ "คำถาม"

ในสหรัฐอเมริกามาตรการลงคะแนนเสียงอาจกำหนดขึ้นโดยกระบวนการต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ: [50]

อเมริกากลางและใต้

บราซิล

มีการลงประชามติทั่วประเทศสามครั้งในประวัติศาสตร์บราซิล

ในปีพ.ศ. 2506ประเทศเพิ่งนำระบบรัฐสภา มาใช้ แต่ในการลงประชามติที่จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ประชาชนชาวบราซิลได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบรัฐบาลที่ควรตราขึ้นในประเทศ และได้ตัดสินใจให้บราซิลกลับสู่ระบบประธานาธิบดี

ในปี พ.ศ. 2536มีการลงประชามติอีกครั้งเพื่อตัดสินระบบรัฐบาลของบราซิล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกที่จะรักษาระบบสาธารณรัฐของประธานาธิบดี ใช้ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา หรือนำระบบกษัตริย์แบบรัฐสภามาใช้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะคงไว้ซึ่งระบบการปกครองแบบประธานาธิบดีในปัจจุบัน

ในปี 2548มีการลงประชามติเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะห้ามการขายและการครอบครองอาวุธปืนและกระสุนของพลเรือนทั่วประเทศ การลงประชามตินี้เสนอโดยรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มลดความรุนแรงที่เรียกว่าการลดอาวุธของโครงการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ประกาศตัวเองขัดต่อคำสั่งห้าม และกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการเป็นเจ้าของอาวุธในประเทศยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ชิลี

มีการลงประชามติสี่ครั้งและ "การปรึกษาหารือ" หนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ชิลี ในปีพ.ศ. 2468 มีการลงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งจะแทนที่ระบบกึ่งรัฐสภาด้วยระบบประธานาธิบดี การโหวต "ใช่" ชนะอย่างท่วมท้น ด้วยคะแนนเสียง 95%

ในปี 1978 หลังจากที่สหประชาชาติประท้วงต่อต้าน ระบอบการปกครองของ Pinochetรัฐบาลทหารของประเทศได้จัดให้มีการปรึกษาหารือระดับชาติ ซึ่งถามว่าผู้คนสนับสนุนการปกครองของ Pinochet หรือไม่ การโหวต "ใช่" ชนะด้วยคะแนน 74% แม้ว่าจะมีคำถามผลคะแนนก็ตาม

การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญอีก ฉบับหนึ่ง จัดขึ้นในปี 2523 การ "ใช่" ชนะด้วยคะแนน 68.5% ทำให้วาระของปิโนเชต์ยาวนานขึ้นจนถึงปี 1989 และแทนที่รัฐธรรมนูญปี 1925 ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ผลของการลงประชามตินี้ยังถูกตั้งคำถามโดยฝ่ายตรงข้ามของ Pinochet เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ในการลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ที่จัดขึ้นในปี 1988 56% โหวตให้ยุติระบอบทหาร ในปีถัดมา ยังมีการลงประชามติอีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่การปกครองแบบประชาธิปไตย (คะแนน "ใช่" ชนะด้วยคะแนน 91%)

มีการลงประชามติหลายครั้งในเขตเทศบาลแต่ละแห่งในชิลีนับตั้งแต่การกลับมาปกครองของพลเรือนในปี 1990 การลงประชามติซึ่งเกิดขึ้นในปี 2549 ที่ลาส คอน เดส เกี่ยวกับการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าถือเป็นตัวอย่างแรกในประวัติศาสตร์ชิลีที่มีการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรถูกนำมาใช้

คอสตาริกา

การลงประชามติครั้งแรกที่จัดขึ้นในคอสตาริกาคือวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธข้อตกลงการค้าเสรีกับอเมริกากลางสาธารณรัฐโดมินิกัน (คอสตาริกามีข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอย่างหลัง) และสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐโดมินิกัน – อเมริกากลางฟรี ข้อตกลงการค้า (DR-CAFTA)

ได้รับการอนุมัติอย่างหวุดหวิด (49.030 โหวต) ผลลัพธ์ถูกโหวตเห็นด้วย 51.62% และไม่เห็นด้วย 48.38% ปัจจุบันเป็นข้อตกลงการค้าเสรีเพียงฉบับเดียวในโลกที่ได้รับการอนุมัติจากการลงประชามติ

จากปี 2008 ถึง 2010 กลุ่มอนุรักษ์นิยม ซึ่งเชื่อมโยงกับสถาบันทางศาสนา สามารถรวบรวมลายเซ็น 150,000 รายชื่อเพื่อเรียกการลงประชามติเพื่อปฏิเสธสหภาพแรงงานระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน ศาลการเลือกตั้งสูงสุด (TSE) ได้กำหนดให้มีการปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2010

อย่างไรก็ตาม หอการค้ารัฐธรรมนูญของศาลฎีกาปฏิเสธการลงประชามติที่ระบุว่า "สิทธิของชนกลุ่มน้อยที่เกิดจากการเรียกร้องต่อต้านเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่ภายใต้กระบวนการลงประชามติที่คนส่วนใหญ่กำหนด" การพิจารณานี้สนับสนุนข้อโต้แย้งหลักของผู้ที่ปฏิเสธการปรึกษาหารือที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในบรรดากลุ่มเกย์และผู้ดำเนินการด้านมนุษยธรรม

คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติมว่า "ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบและถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆ" การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้น คำตัดสินจึงยุติการลงประชามติและเปิดโอกาสให้รัฐสภาได้อภิปรายร่างกฎหมายต่อไปเกี่ยวกับการรับรองสหภาพแรงงานรักร่วมเพศ

เปอร์โตริโก

การลงประชามติสถานภาพของชาวเปอร์โตริโกสี่ครั้ง (ในปี 1967, 1993, 1998 และ 2012) ได้เกิดขึ้นในเปอร์โตริโกเพื่อพิจารณาว่าพื้นที่โดดเดี่ยวควรกลายเป็นประเทศเอกราช หรือไม่ (ประกอบด้วยสาธารณรัฐและสาธารณรัฐที่เกี่ยวข้อง) สมัครเป็นมลรัฐหรือรักษาเครือจักรภพ ( สถานะ Estado Libre Asociado ) เครือจักรภพที่เหลืออยู่เป็นผลมาจากการลงประชามติสามครั้งแรก การลงประชามติครั้งที่สี่ส่งผลให้เสียงข้างมากสนับสนุนรัฐ นอกจากนี้ยังมีการลงประชามติปี 2548 (มติ 64) เพื่อพิจารณาว่าสภานิติบัญญัติแห่งเปอร์โตริโกควรจะปรับโครงสร้างใหม่ (ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เพื่อให้กลายเป็นสภาเดียว )

อุรุกวัย

รัฐธรรมนูญ ของ อุรุกวัยอนุญาตให้พลเมืองสามารถท้าทายกฎหมายที่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาโดยใช้การลงประชามติหรือเสนอการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญโดยใช้ประชามติ สิทธินี้ถูกใช้ไม่กี่ครั้งในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา: ในปี 1989 เพื่อยืนยันหรือปฏิเสธการให้นิรโทษกรรมแก่สมาชิกของกองทัพที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างระบอบการปกครองของทหาร (พ.ศ. 2516-2528) ในปี 1989เพื่อเพิ่มรายได้ของผู้รับบำนาญ ในปี พ.ศ. 2535เพื่อพิจารณาแปรรูปบริษัทสาธารณูปโภคบางส่วน และในปี พ.ศ. 2547เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำในการควบคุมของรัฐบาล

เวเนซุเอลา

รัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลา ปี 2542 ซึ่งก่อตั้งโดยรัฐบาลชาเวซ และได้รับการอนุมัติจากการลงประชามติ ได้นำแนวคิดของการกำหนดให้มีการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการจัดให้มีการลงประชามติของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง ส่ง). ในการเรียกคืนการลงประชามติของเวเนซุเอลาในปี 2547ผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุว่าควร เรียก Hugo Chávezอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ ผลของการลงประชามติคือการไม่ระลึกถึงชาเวซ

โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย

จำเป็นต้องมีการอนุมัติในการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย ร่างกฎหมายจะต้องผ่านสภาทั้งสองสภาก่อน หรือในบางกรณีที่จำกัด โดยสภาเพียงสภาเดียว แล้วจึงส่งไปยังการลงประชามติ หากคะแนนเสียงข้างมาก รวมทั้งเสียงข้างมากที่แยกจากกันในแต่ละรัฐเสียงข้างมาก (และหากคนส่วนใหญ่ในรัฐที่ได้รับผลกระทบใด ๆ เหมาะสม) ลงคะแนนเสียงสนับสนุนการแก้ไข จะมีการเสนอให้Royal Asentมอบให้ในพระราชกรณียกิจของพระราชินี ชื่อโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีการลงประชามติสองประเภท การลงประชามติของรัฐบาลส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ยังมีการลงประชามติในประเด็นอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ประเด็นรัฐธรรมนูญ เช่น การจัดตั้งศาลฎีกาแห่งนิวซีแลนด์อาจกระทำได้โดยไม่ต้องลงประชามติ การลงประชามติของรัฐบาลสามารถมีผลผูกพันหรือไม่มีผลผูกพัน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 นิวซีแลนด์ได้จัดให้มีการลงประชามติที่ริเริ่มโดยพลเมืองที่ไม่มีผลผูกพัน ในการเริ่มการลงประชามติที่ริเริ่มโดยพลเมืองในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ผู้เสนอการลงประชามตินำไปใช้กับเสมียนของสภาผู้แทนราษฎร และเมื่อมีการกำหนดถ้อยคำของคำถามแล้ว ผู้เสนอจะมีเวลาสิบสองเดือนในการรวบรวมคำร้องที่มีลายเซ็นจากอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของ ผู้ลงคะแนนที่ลงทะเบียนทั้งหมด มีการลงประชามติที่ริเริ่มโดยพลเมืองเพียงห้าครั้ง: หนึ่งครั้งในปี 1995 สองครั้งในปี 1999 หนึ่งครั้งในปี 2009 และอีกครั้งที่จะจัดขึ้นในปลายปี 2013 [51]

ดูเพิ่มเติม

การลงประชามติเฉพาะ

อ้างอิง

 1. ^ รัฐธรรมนูญของโคลัมเบีย
 2. ^ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์
 3. ^ รัฐธรรมนูญของลิกเตนสไตน์
 4. ^ รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก
 5. ^ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
 6. Fung, Fanny (19 มกราคม 2010), "Referendum bid is against Basic Law, Minister says", South China Morning Postสืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2010
 7. ^ Leong, Alan (8 กุมภาพันธ์ 2010) "Quantifying Hong Kong's Democratic Desires" Wall Street Journalสืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2011
 8. ^ UU No. 5 Tahun 1985 , สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2016 (ในภาษาอินโดนีเซีย)
 9. ^ UU No. 6 Tahun 1999 , ดึงข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2016 (ในภาษาอินโดนีเซีย)
 10. ^ ใช่หรือไม่ใช่: มีการลงประชามติในบัตรเหนือการปฏิรูปเงินบำนาญของรัสเซียหรือไม่?
 11. ↑ "Bulgarien, 19. พฤศจิกายน 1922 : Anklage gegen Kriegsverbrecher" . Sudd.ch (ในภาษาเยอรมัน) . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 12. ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Elections in Europe: A data handbook , p368 ISBN 978-3-8329-5609-7 
 13. ^ Nohlen & Stöver, p368
 14. ^ "ถาม-ตอบ: การลงประชามติพลังงานนิวเคลียร์ของบัลแกเรีย" . ข่าวบีบีซี 25 มกราคม 2556 . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 15. ^ "ชาวบัลแกเรียโหวตประชามติพลังงานนิวเคลียร์ | ข่าว | DW.COM | 27.01.2013" . .เด 2016-01-21 . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 16. ^ "สาธารณรัฐบัลแกเรีย: ประชามติ 6 พฤศจิกายน 2559" . คู่มือการเลือกตั้ง สืบค้นเมื่อ7 พฤศจิกายน 2559 .
 17. ↑ "Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave" . สืบค้นเมื่อ10 มกราคม 2555 .
 18. ^ Danmarks riges grundlov §42
 19. ทรอตสกี้, ลีออน (1937). การปฏิวัติทรยศ แปลโดยอีสต์แมน, แม็กซ์ Mineola นิวยอร์ก: Courier Corporation (เผยแพร่ในปี 2012) ISBN  9780486119830. สืบค้นเมื่อ26 มิถุนายน 2019 . พิธีกรรมประชาธิปไตยแบบโบนาปาร์ตนิยมเป็นการลงประชามติ บางครั้งคำถามจะถูกนำเสนอต่อประชาชน: เพื่อหรือต่อต้านผู้นำ?
 20. ^ "สรุปผลประชามติรัฐธรรมนูญ" . การเลือกตั้งไอร์แลนด์. สืบค้นเมื่อ2010-04-20 .
 21. ↑ Jarinovska , K. "Popular Initiatives as Means of Altering the Core of the Republic of Latvia", Juridica International . ฉบับที่ 20, 2556. น. 152 , ISSN 1406-5509 
 22. ^ "การลงประชามติที่ถูกต้อง stap dichterbij na steun Eerste Kamer "
 23. ฟลอเรส จูเบเรียส, คาร์ลอส (พฤศจิกายน 2548). "ข้อพิจารณาทางกฎหมาย (และการเมือง) บางประการเกี่ยวกับกรอบกฎหมายสำหรับการลงประชามติในมอนเตเนโกร ในแง่ของประสบการณ์และมาตรฐานของยุโรป" แง่มุมทางกฎหมายสำหรับการลงประชามติในมอนเตเนโกรในบริบทของกฎหมายและการปฏิบัติระหว่างประเทศ (PDF ) มูลนิธิ Open Society สถาบัน สำนักงานตัวแทน มอนเตเนโกร หน้า 74. เก็บถาวรจากต้นฉบับ(PDF)เมื่อ 2012-04-26.
 24. ^ "โวลิตเว" [การเลือกตั้ง]. Statistični letopis 2011 [ สถิติประจำปี 2011 ]. สถิติประจำปี 2554 . ฉบับที่ 15. สำนักงานสถิติแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย. 2554. พี. 108. ISSN 1318-5403 . 
 25. ↑ "สเปนในปี 1976 – iberianature – ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน" . ไอบีเรีย เนเจอร์. คอม สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 26. ↑ Eidgenössische Volksinitiative เว็บไซต์ "The Federal Authorities of the Swiss Confederation" (ภาษาเยอรมัน สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอิตาลีได้) สืบค้นเมื่อ 09-04-2013.
 27. ^ Duc-Quang Nguyen (17 มิถุนายน 2558). "ประชาธิปไตยได้เติบโตโดยตรงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไร" . เบิร์น สวิตเซอร์แลนด์: swissinfo.ch - สาขาหนึ่งของ Swiss Broadcasting Corporation SRG SSR สืบค้นเมื่อ2016-01-28 .
 28. ^ SAIDEMAN, สตีเฟน (12 มีนาคม 2014). “ในการลงประชามติเสแสร้งของแหลมไครเมีย คำถามทั้งหมดนำไปสู่ ​​​​'ใช่'" . Globe and Mail . ... ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแหลมไครเมียในวันอาทิตย์หน้าจะถูกถามว่าพวกเขาสนับสนุนการรวมตัวของไครเมียกับรัสเซียหรือไม่ (การกระทำที่ ไม่ เปิดเผย ตัว ) หรือไครเมียควรจะเป็นอิสระ (การแยกตัวออกจากกัน) ไม่มีทางเลือกอื่น - ไม่มีใครลงคะแนน สำหรับสถานะเดิมที่เหลืออยู่ภายในยูเครน
 29. ^ "2 ทางเลือกในการลงประชามติไครเมีย แต่ไม่มี 'ไม่'" . The New York Times . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 30. ^ Oliphant, Roland (16 มี.ค. 2014). “อาชญากรโหวตอย่างสงบในการลงประชามติ แต่มีทางเลือกน้อย” . โทรเลข .
 31. ^ "Верховная Рада АРК иницировала проведение всекрымского референдума : Новости УНИАН" . ยูเนี่ยน. เน็ต 2014-02-27 . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 32. a b "สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยืนยันความสมบูรณ์ของดินแดนของยูเครน เรียกร้องให้ประชาคมโลกไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงสถานะของไครเมีย " สำนักข่าวยูเครน . 27 มีนาคม 2557 . สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2557 .
 33. ^ แลลลี่, เคธี (2014-04-17). "คำพูดของปูตินทำให้เกิดความกลัวต่อยูเครนในอนาคต " เดอะวอชิงตันโพสต์ . สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 34. ^ "คณะมนตรีความมั่นคงล้มเหลวในการบังคับใช้ข้อความที่กระตุ้นให้รัฐสมาชิกไม่ยอมรับแผนการลงประชามติที่วางแผนไว้ 16 มีนาคมในภูมิภาคไครเมียของยูเครน " Un.org 2013-01-02 . สืบค้นเมื่อ2014-03-17 .
 35. ^ "รัสเซียวีโต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรื่องแหลมไครเมีย " เอ็นพีอาร์ 2014-03-15 . สืบค้นเมื่อ2014-03-17 .
 36. ↑ "Address by President of the Russian Federation" . kremlin.ru . 18มีนาคม2014 . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2014 . นอกจากนี้ ทางการไครเมียยังอ้างถึงตัวอย่างที่รู้จักกันดีของโคโซโว – แบบอย่างที่เพื่อนร่วมงานชาวตะวันตกของเราสร้างขึ้นด้วยของพวกเขาเอง ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากเมื่อพวกเขาตกลงกันว่าการแยกโคโซโวจากเซอร์เบีย เพียงฝ่ายเดียวสิ่งที่แหลมไครเมียกำลังทำอยู่ในขณะนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องการการอนุญาตใดๆ จากหน่วยงานกลางของประเทศ ตามมาตรา 2 บทที่ 1 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ ศาลระหว่างประเทศของสหประชาชาติเห็นด้วยกับแนวทางนี้และได้แสดงความเห็นต่อไปนี้ในคำวินิจฉัยของวันที่ 22 กรกฎาคม 2010 และข้าพเจ้าขออ้าง: "ไม่มีข้อห้ามทั่วไปที่อาจอนุมานได้จากการปฏิบัติของ คณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวกับการประกาศอิสรภาพ" และ "กฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปไม่มีข้อห้ามในการประกาศอิสรภาพ" ชัดเจนเหมือนที่พวกเขาพูด
 37. ^ เกวิน ฮิววิตต์ (2014-03-17). "รัฐสภาไครเมียใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมรัสเซีย" . ข่าวบีบีซี สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 38. ↑ วาโซวิช, อเล็กซานดาร์ ( 2014-03-17 ). "สหรัฐ-อียู" คว่ำบาตรปูตินยอมรับอธิปไตยของไครเมีย สำนักข่าวรอยเตอร์ สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 39. ปูตินยอมรับการแยกตัวของไครเมีย, ท้าทายตะวันตก , The New York Times , 17 มีนาคม 2014
 40. ^ "ประชามติเอกราชของสกอตแลนด์" . ข่าวบีบีซี สืบค้นเมื่อ2016-01-25 .
 41. ^ "Brexit: เดวิด คาเมรอน ลาออกหลังจากสหราชอาณาจักรโหวตให้ออกจากสหภาพยุโรป " ข่าวจากบีบีซี. 24 มิถุนายน 2559 . สืบค้นเมื่อ2016-06-24 .
 42. ^ La Consulta popular en México Parametria, 3 พ.ย. 2014, ดึงข้อมูลเมื่อ 15 พ.ย. 2019
 43. ^ "La Consulta Popular" [The Popular Consultation], Foro Juridico (ภาษาสเปน), 1 ต.ค. 2018 , ดึงข้อมูลเมื่อ 15 พ.ย. 2019
 44. ↑ a b c d "Consulta Ciudadana de AMLO en México: aprueban el Tren Maya y otros 9 proyectos del presidente electo López Obrador" [Citizen Consultation of AMLO ในเม็กซิโก: อนุมัติรถไฟมายาและอีก 9 โครงการของประธานาธิบดี-เลือก López Obrador] , BBC Mundo (ภาษาสเปน), 26 พ.ย. 2019
 45. ^ a b c ¿Participación ciudadana? Éstas son todas las Consultas populares de AMLO El Heraldo de Mexico, 3 ก.ย. 2019
 46. ↑ ÓSCAR RODRÍGUEZ (30 มีนาคม 2019), "Reportan poca participación en Consulta en Oaxaca" [รายงานการมีส่วนร่วมเล็กน้อยในการให้คำปรึกษาที่เป็นที่นิยมในโออาซากา], Milenio (ภาษาสเปน), มอนเตร์เรย์
 47. ↑ Gobierno inicia proceso de Consulta ciudadana e indígena para Tren Maya; se realizará el 15 diciembre Aristegui Noticias, 15 พ.ย. 2019
 48. "Santa Lucía gana en la Consulta popular" [Santa Lucia wins the popularให้คำปรึกษา], El Sol de Mexico (ภาษาสเปน), 28 ต.ค. 2018
 49. ^ ยัง, เจฟฟรีย์ (2018-03-21). "ในรัฐสีแดงนี้ ผู้ก้าวหน้ากำลังจัดการเรื่องต่างๆ ไว้ในมือของพวกเขาเอง นักเคลื่อนไหวมือสมัครเล่น เบื่อที่จะถูกละเลยโดย GOP กำลังต่อสู้เพื่อปกปิดผู้ไม่มีประกัน " ฮัฟฟิงตันโพสต์ สืบค้นเมื่อ2018-04-15 .
 50. สถาบันความคิดริเริ่มและประชามติ (2013). ข้อเสนอบัตรลงคะแนน ความคิดริเริ่ม และการลงประชามติคืออะไร? เก็บถาวร 2010-07-25 ที่Wayback Machine ยูเอส
 51. ^ "รัฐบาลกำหนดวันลงประชามติขายทรัพย์สิน" . นิวซีแลนด์เฮรัลด์ 30 กันยายน 2556 . สืบค้นเมื่อ30 กันยายน 2556 .